Archive for the ‘Sri Vaishna Concepts’ Category

ஸ்ரீ வேம்கடேச பிரபத்தி-1 -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

October 5, 2011

அகலகில்லேன் -புகல் ஒன்றும் இல்லா அடியேன்  -நாயேன் வந்து அடைந்தேன் -உன் அடி கீழ் வந்து புகுந்தேனே

அக்ஜாநினா மயா தோஷான்
அசேஷான் விஹிதான்ஹரே
ஷமஸ்வ த்வம் ஷமஸ்வ த்வம்
சேஷ சைல சிகாமனே
அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இது
விநா வேங்கடேசம் ந நாதோ ந நாத
சதா வேங்கடேசம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி
ஹரே வேம்கடேச ப்ரசீத ப்ரசீத
ப்ரியம் வேம்கடேச! ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச

இது இஷ்ட பிராப்தி
இரண்டுக்கும் இனி பிரபத்தி செய்ய வேண்டுமே -பிராப்திக்கு பிரபத்திஆச்சார்யர் திரு அடி-ச்வதந்த்ரன் பராத் பரன்-பல வகை அபசாரம் பண்ணி -ஆச்சார்யர் திரு அடி-ச்வதந்த்ரன் பராத் பரன்-பல வகை அபசாரம் பண்ணி –

புகல் ஒன்றும் இல்லை-உபாயம் ஒன்றும் இன்றி–மற்றவை விட்டே பற்ற வேண்டும் –
இந்த ஒரே அந்தஸ்து வேண்டும்
கர்ம ஞான யோகம் இன்றி பக்தி யோகம் வராது
கண்ணன் பாட-சரம ச்லோஹம் அருளியதை – திரு வேம்கடவன் ஆடி காட்டுகிறான்
மன்றமர கூத்தாடி மகிழ்ந்தாய் என்னும் வட வேம்கடம் மேய மைந்தா என்றும்
என் திரு அடி பற்றினால் சம்சாரம் வற்ற வைக்கிறேன் இரண்டு ஹச்தத்தால் காட்டுகிறான்
அவனே ஸ்தானம் திரு அடிபற்ற பிற பத்தி அருளுகிறார் பிரதிவாத பயங்கர அண்ணா –
சுப்ரபாதம்-ஸ்தோத்ரம்-பிர பத்தி-மங்களம்-கைங்கர்யம்
சரணா கதிக்கு ஏற்பட்ட பிர பத்தி-
சித்த உபாயம்-
துவய திரு மந்திர  விளக்கமே இது

பிராட்டி முன் இட்டு பண்ணுகிறார் -மகா விசுவாசம்-வேண்டும்-மலை போல் நம்பி இருக்க வேண்டும்
உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்றும் குறை வேண்டேன் –
சக்தி பிராப்தி இரண்டும் இல்லை நாமாக செய்ய —
இயலாமை கூடாமை போல் சக்தியும் பிராப்தியும் -திரௌபதியும் சீதையும் போல்

சொரூபத்துக்கு அனுகுணமாக இருக்க வேண்டும்
நாம் அவனுக்கு சொத்து-பாரதந்த்ரன்-ச்வதந்த்ரன் இல்லை
அவனுக்கு பெருமை சேர்க்கவே இருப்பது -சர்வ ரஷகன் பெயரை காக்க வேண்டும்
சொல்லினால் சுடுவேன் அது தூயவன் வில்லுக்கு-வில்லின் ஆற்றலுக்கு -மாசு என்று விடுவன்-
மனிசர்க்கு தேவர் போல் தேவர்க்கும் தேவன் அவன்
ச்தன்ஜய பிரஜையை பிடுங்கி ஆட்டு வாணியன் கொடுப்பது போல் நம்மை நாமே ரசிக்க முயல்வது
என் நான் செய்கேன் யாரே களைகண் என்னை என் செய்கின்றாய் -உன்னால் அல்லால் யாவாராலும் என்றும் குறை வேண்டேன்
தன்னை தானே பார்த்து கொடுக்க வேண்டும் -நம் தோஷம் பார்க்காமல்-அவன் கருணை ஒன்றையே சாதக பறவை மழை ஒன்றையே பார்த்து இருப்பது போல் –ஆற்று நீர் -மற்றவர் ஊற்று நீர் -தம் நீர் -வேற்று நீர் அவனையே எதிர்பார்த்து இருக்க வேண்டும்
உபாய நிஷ்டை பெற பிராட்டி இடம்-மகா விசுவாசம் பெற -தகுதி இல்லை என்று சொல்வதை-எழுதி விண்ணப்பம் செய்வது –
விலக்காமை ஒன்றே  அகில ஜகன் மாதச்ரம் அஸ்மின் மாதரம் சரணம் ஸ்வாமி ராமானுஜர் பண்ணினது போல்

இங்கு அலர்மேல் மங்கை தாயாரை உபாய நிஷ்ட்டை -பண்ணுகிறார்
ஒரே ஸ்லோஹம் தாயார் இடம் -மீதி 15 ஸ்லோஹம் அவன் இடம்
ராமானுஜர் பிராட்டி போல் முன் பட்டோர் பெருமாளை போல் -கிருபா மாத்திர பிரசன்னாசார்யர்
-சிந்தையினோடு–அந்த அரங்கன் தந்திலன்–தான் அது தந்து
நாரணர்க்கு ஆள் ஆயினரே
ஈசானாம் ஜகதோச்ய வேம்கடபதேர்
விஷ்ணோ பராம் ப்ரேயசீம்
தத் வஷஸ்  சம்வர்த்திநீம்
பத்மா லண்க்ருத பாணி பல்லவ யுகாம்
பத்மாசனச்தாம் சரியம்
வாத்சல்யாதி குனோஜ்வலாம்பகவதீம்
வந்தே ஜகன்மாதரம் மோஷ பந்தம் இரண்டுக்கும் அவன் -மோஷம் ஒன்றுக்கே இவள்

இப்படி பட்டவளை வணங்குகிறேன்
அனைத்துக்கும் ஈசானாம்-
சேஷாசல பதி-விஷ்ணு-உயர்ந்த மனைவியாய் இருப்பவளும்- பெருமை சேர்ப்பவள் -ஸ்ரத்தையா தேவி-தேவத்வம் பூர்த்தி இவளால் மட்டுமே
அந்த விஷ்ணுவின் திரு மார்பில் நித்ய வாசம் விரும்பும்-ரஸிகாம்-
தத் ஷாந்தி சம்வர்த்திநீம்-ஆசையாக கடமை செய்கிறாள் -பொறுமை முதலான கல்யாண குணங்களை வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறாள்
இதற்க்கு தான் விரும்பி இருக்கிறாள்
யுகாம்-இரண்டு திரு கைகள் உள்ள பிராட்டி-திரு மார்பில் பிராட்டிக்கு
தாமரையால் அலங்கரிக்க பட்ட தாமரைகைகள்
பத்ம ஆசனம் -திரு மார்பில் கமலத்தில்-கமலா மலர் மேல் செய்யாள்
தாமரையாள் –உன்னை காண கருதும் –பத்மாசனம்-பத்மத்தில் மேல் அமர்ந்து -சரியம்-ஸ்ரீ பெயர் பெற்றவள்
வாத்சல்யம் போன்ற குணங்களால் விளங்கி
பகவதி-ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய   சக்தி தேஜஸ் –இவை வேறு வகை குணங்கள்-மங்குதல் பொங்குதல் இல்லா குணங்கள் இவை
சூர்யன் பிரகாசம் மேகம் தடுப்பது போல் வாத்சல்யம் போல்வன நம் குற்றம் மறைக்கும்
வந்தே -வணங்குகிறேன்

அகலகில்லேன் இறையும் -தத் வஷஸ்தல நித்ய வாஸ ரஸிகாம்
சௌசீல்யம் -நிகரில் புகழாய்-
வாத்சல்யம் -குற்றம் கண்டு பயப் பட வேண்டாம் -வாத்சல்யாதி குனோஜ்ஜ்வலாம் -என்னை ஆள்வானே
ஸ்வாமித்வம்-பிராப்தி- உலகம் மூன்று உடையாய்-அவன் பெருமை கண்டு பயப் பட வேண்டாம்
சௌலப்யம்-திரு வேம்கடத்தானே -ஸ்ரீ வைகுண்ட விரக்தாய -நமக்கு இங்கு வந்து சேவை சாதிகிரானே
வந்தே ஜகன் மாதரம்-அஸ்மின் மாதரம்

அரங்கம் ஆளி என் ஆளி-இவளை சேவித்து தானே அவனை- என்னை ஆள் உடை அப்பன்

 பாலம்-ஜகம்-விஷ்ணு-இங்கும் -தொட்டிலையும் கட்டிலையும் விடாமல்
அஸ்ய ஈசானாம்ஜகத் விஷ்ணு பத்னி-சாஸ்திர வாக்கியம் -நாம் அவள் சொத்து -அவள் ஸ்ரீ வல்லபை –
ஸ்வாமினி-அடிமை-எகோன சேஷத்வம் -விஷ்ணுவுக்கு அடங்கி
கடைந்து அமுதம் கொண்டு உகந்த பெம்மான் –நீள் நாகம் சுற்றி -அமுதில் வரும் பெண் அமுது கொண்டான்
அமுதம் கொடுத்து உகந்தவன் இல்லை-கொண்டதால் தான் உகப்பு
தண்ணீர் தண்ணீர் தாகம் கிடைத்தவன் தவிப்பது போல் இறையும் அகலகில்லேன்
திரு பாற்கடல்/தாமரை மலரும் நினைக்காமல் –பிறந்த புகுந்த இடம் விட்டு ஸ்ரீ ரெங்கம் வாசம் செய்யும் ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார்-தாழ்ந்த நீசனான என்னை ரஷிக்க தானே —

அடை நெஞ்சே -சளக்ராமம்-போன பின்பு சேவை கிடைத்த பலன்-பால் கடல் கடைந்த ஸ்ரமம் தீர கமலா பிராட்டி பெற்றான்
கோபம் மாற்றி பொறுமை வளர்த்து புருஷ காரம்
அனுக்ரகம் -ஈஸ்வரன் கார்யம் செய்யான் பிராட்டி  இல்லாது இருந்தால் -நீர் பூத்த நெருப்பு போல் ச்வாதந்த்ர்யம்
அனுக்ரகத்தாலே அருளாலே திருத்தி /அவனை அழகால் திருத்தி
தாமரை மார்பில் தாமரை போல் லீலா தாமரை பிடித்து கொண்டு-வியூக லஷ்மி-பத்ம பதம்,ஆசன பிரியா -ஸ்ரீனிவாச வச்தஸ்தல மத்யஸ்தா
ஸ்ரியம்-ஸ்ரியதே ஸ்ரேயதே  –வணங்க படுகிறாள் தானும் வணங்குகிறாள் அவனை —
சிறந்த ஞானம் உண்டு நம் குற்றம் காண்கிறான்-இவள் ஞானம் இன்பம் கொடுக்க தயை உடன் கூடிய ஞானம் –
தயா தேவி அவன் கண்ணை மூடி-தோஷம் மறைகிறாள் -இனி பெருமானை பற்ற உறுதியை இவள் இடம் பிரார்த்திக்கிறோம்
 கோவில் திரு மலை பெருமாள் கோவில் திரு நாராயண புரம்
நடுவாக நின்ற திரு வேம்கடவன்
மேலோருக்கும் நம்மவருக்கும்
ந வேதாந்து சாஸ்திரம் –தத்வம் அவன் ஒருவனே ஆரோக்கியம் சத்வ குணம் துவயம்
மகா மந்த்ரமே ஷேமம் கொடுக்கும் -திரு வாய் மொழி இதன் அர்த்தம் சொல்ல வந்தவை-சார தமம் துவயம் இரண்டு திரு வாய் மொழியும்-
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் /உலகம் உண்ட பெரு வாயா -இரண்டும்

சரண் அடைந்ததும் கைங்கர்யம் பிரார்த்தித்ததும் இங்கே தானே
முழுவதும் அனுஷ்டித்து காட்டினார் ஆழ்வார்
பராங்குச பரகால யதிராஜர் மூவரும் இங்கே காட்டினார்கள்
நம் வர்ணம் இவர்கள் கொண்டே -பிற பன்னர்கள்
விப்ரருக்கு கோத்ர சரண சூத்ர கூடஸ்தர் பராசர பாராசர்யா போதாய நாதிகள்
பிர பன்ன ஜன கூடஸ்தர் பராங்குச பரகால யதிவராதிகள் -ஆச்சர்ய ஹ்ருதயம் சூர்ணிகை   -36..
பாராசர்யர்-வேத வியாசர்
பராங்குச கோதரம்
பரகால சூத்ரம்
யதிராஜ வர்ணம்
நமக்கு
தாயே தந்தை என்னும்  தாரமே ..மக்கள் என்னும் -நோயே பட்டு ஒழிந்தேன் -நாயேன் வந்து அடைந்தேன் நல்கி ஆள் என்னை கொண்டு அருளே –
சரண் அடைந்து கைங்கர்யம் ஒரே பாசுரத்தில் வைத்தார்  –உம்மை தொகை போட்டும்  ஏவ காரம் வைத்து –ஒவ் ஒருத்தரே வைராக்கியம் கொடுக்க போதும் –ஏவ காரம்–கூட்டமாக சேர்ந்து நோயே  பட்டுஒளிந்தேன் –இருந்தும் -உன்னை காண்பதோர் ஆசையினால்–பட்ட தவிப்புக்கு கைங்கர்யம் கொடுப்பாய் – வேய் பூம் பொழில் சூழ் விரை ஆர் வேம்கடவா -நறு மணம் கோள் சொல்லி கொடுக்கும்–நாயேன் வந்து அடைந்தேன் –நல்கி ஆள் என்னை கொண்டு அருளே–துன்பம் மறந்து போகும் படி திரு உள்ளத்தில் சங்கல்பித்து கொண்டு-நல்கி -அனுக்ரக விசேஷம் -குளிர நினைத்து -திரு உள்ளம் உகந்து கைங்கர்யம் அருள வேண்டும்
வழி தோன்றல்-முனி வேழம் – குறையல் பிரான் அடி -திரு குறையலூர் -குறையில் -அடி கீழ் விள்ளாத அன்பன்-திரு விக்கிரகத்தில் பீடத்தில் இன்றும் சேவிக்கலாம் —

எதிராஜரும் -வேதார்த்த சந்க்ரகம்
அசேஷ சித் அசித்  வஸ்து சேஷின சேஷ சாயினே -திரு அரங்கன் நினைவால்- திரு மலையே சேஷன் தான் –
நிர்மலா அனந்த கல்யாண நிதி -குற்றம் அற்ற எனில் அடங்காத கல்யாண குணங்கள் கூட்டம்
நம -சப்தம் –
மாமுனிகளும் -பிரதி நிதி -பிரதிவார பயங்கர அண்ணா -இங்கு பண்ணினார்
பிராட்டி பற்றி ஆரம்பிக்கிறார்
ஸ்ரீ வெங்கடேச சரணம் -ஸ்ரீமன் நாராயண சரணவ் -அவனே பிராமணீ ஸ்ரீநிவாசே –பக்தி ரூபா ஸ்ரீ பாஷ்யம் அருளினார்

அகில புவன ஜன்ம ஷேம பங்க லீலவ் வினைய விபூதி பூத -அனைவரும் பண்ண -வானரம் கூட சரண்-நம் போன்ற
நீசனை ரஷிக்க தீஷை கொண்டு இருக்கிறான்-கங்கணம் கட்டி கொண்டு இருக்கிறான் அனைவரையும் மோஷம் கொடுத்தே தீருவேன் –
சுருதி சரஸ் வேதாந்தம் மேல் ஏற்ற விளக்கு போல்-திரு வேம்கட மழை-கண்ணாவான் வின்னோர்க்கும் மன்னோர்க்கும் பிராமணீ-ஏழாம் வேற்றுமை-இப் படி பட்ட அவன் இடத்தே –ஸ்ரீநிவாசே -அவன் இடத்தில் பக்தி ரூபா அன்ன ஞானம் வேண்டும் -ஸ்வாமி பிரார்த்திக்கிறார்
ரிக் வேதம் பத்து புராணம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் விரக்தி அடைந்து இங்கு வந்து சேவை சாதிக்கிறான்

பூர்வ வாக்ய அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகம் –
ஸ்ரிமானான நாராயணனின் திரு அடி தாமரைகளை-உபாயமாக புத்தி பண்ணுகிறேன்
பிர பதயே -நன்றாக உறுதி கொள்கிறேன் -கத்யர்தா புத்யர்தா –நடந்து போவதை இல்லை புத்தி பண்ணுவதே –
நாராயண கல்யாண குணங்களை சொல்லும்-பற்ற எளியவன் -கார்யம் செய்ய சக்தன் -சௌலப்யம் பரத்வம் இரண்டும் சொல்லும்
அவன் குணம் கிளப்பி விடுகிறாள் -விட்டு பிரியாமல் இருந்து ஸ்ரீ நாராயண இல்லை ஸ்ரீமன் நாராயணா -மது பிரத்யகம் நித்ய யோகம் காட்டும் எப் பொழுதும் விட்டு பிரியாமல் இருக்கிறாள்-கால தேச நியமனம் இல்லை சரணா கதிக்கு -திரௌபதி  விபீஷணன் -நானே நானா வித நரகம் புகும் பாவம் பண்ணி-எந்நாள் அந்நாள் உன தாள் பிடித்து செல காணே -நேராக மோஷம் கொடுக்கும் சரணாகதி மொத்த பிறவி முடிக்கும் நாள் —
ஸ்ரீமன் க்ருபா ஜலநிதே சரித சர்வ லோக
சர்வக்ஜ சக்த நத வத்சல சர்வ சேஷின்
ஸ்வாமின் சுசீல சுலபாஸ்ரித்த பாரிஜாத
ஸ்ரீ வேம்கடேச சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே
நாராயணனின் கல்யாண குணங்களை அடுக்கி அருளுகிறார் நேராக இதில் சரண் அடைந்தவர் இடம் வாத்சல்ல்யம் வினத -நத வத்சல -தலை வணங்கியவர் அனைவருக்கும் -ஸ்வாமித்வம் படைத்தவன்

சுலபன் திருவேம்கடத்தான்-பாரி ஜாதம் போல் கேட்பது அனைத்தையும் கொடுக்கும் –
எட்டு குணங்கள் -அடுக்குகிறார்-ஆஸ்ரித சௌகர்யமான குணம் நான்கு -வாத்சல்யம் ஸ்வாமித்வம் சௌசீல்யம் சௌலப்யம் —
ஞான சக்தி பிராப்தி பூர்த்தி கார்யம் பண்ண -ஆக எட்டும்-
பயம் நீங்க -ஐயம் நீங்க -உயர்ந்தவன் அவன் தாழ்ந்தவன் நாம் -குற்றமே குணமாக கொள்பவன்-வாத்சல்யன்-எதிர் குணம் பொறாமை-குணம் குற்றமாக கொள்வது அசூயை-அனசூயை-அவளை பார்த்து பொறாமை பட முடியாத குணம் கொண்டவள் –வசிஷ்டர் நம்மை விட ஞானி சொல்லுவாமோ
செய்த குற்றம் நாற்றமாக கொள்ளும் -அச்சம் தவிர்க்க வாத்சல்யம் -அச்சம் போன பின்பு ஐயம் வர
சம்பந்தம் உணர்த்த -ஸவாமி–
ஸவாபம் ரசிக்க -நெருப்பு சுடுவது போல தண்ணீர் குளிர்வது போல் குற்றம் பொறுத்து ரஷிகிறான் கண்ணன் பதில் அர்ஜுனனுக்கு

ஸ்வாமி-சொத்து பாவம் – சொத்தை இழக்க மாட்டான் ஸ்வாமி –நாம் சொத்து ஆக இருக்க வேண்டும் -இதற்க்கு சம்மதித்தால் போதும்

ஸ்வாமி தன ஆச்சார்யர் பிள்ளைகளை திருத்திய ஐதீகம் போல்–இவரே தூர்த்த கோஷ்ட்டி நோக்கி காஷாய வேஷத்துடன் போக –
நீர் நம்மை விட்டாலும் நாம் விடேன் -காரேய் கருணை -அனைத்து உலகும் உய்ய வந்த எதிராஜர் –ஐயம் தவிர்த்து
அதிருப்தி பட -தேவ தேவனுக்கு பண்ணுவார்-யானை மேல் சவாரி செய்பவர் யானைமேல் இருப்பவரை தான் ரஷிப்பார்-தாழ்ந்தவர் இடம் கலக்க தேடி வருகிறான் சௌசீல்யம் -ஏழை எதலன் கீழ் மகன் என்னாது –திருப்தியாக -ஈசன் வானவர்க்கு என்றால் அது தேசமோ திரு வேம்கடத்தானுக்கு நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் என் கண் பாசம் வைத்த பரம் சுடர் –அவர்களுக்கு தலைவன் -ஆழ்வார் இடம் பாசம் -கிடைக்க அரியவன் அருமை-இழந்தவர்க்கு இன்று கண்கள் காண்பதற்கு அரியனாய் -இன்று அர்ச்சையாக -ஆட்சியில் தொடர்ச்சி நன்று -அறிக்கை விட்டு-அவதரித்து நாம் சொத்து -சொல்லி கொண்டு-சரம ஸ்லோகம் சொல்லி -சௌலப்யம் காட்டி சேர்த்து கொள்கிறான்

ஆஸ்ரித சொவ்கர்யாமான குணம் இவை நான்கும்
கார்யம் பண்ண ஞானம் -ஸ்ரீ வைகுந்தம் கொடுக்க சர்வக்ஜன் பாபம் தொலைத்து –
சக்தியும் வேண்டுமே சர்வ சக்தன்-அதீத ஞானமும் சக்தியும்
தொடர்பு -பிராப்தி -நமக்கு என்று -தாய் முலை பால் கொடுக்கும் -கன்று குட்டி தன பசுமாடு நோக்கி போகுமே அது போல்
பூர்த்தி இருக்கிறது -அடைய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லாத பூரணன் -எதையும் எதிர் பார்க்காதவன்
ஐயோ ஏங்கும் கருணையும் உண்டே –க்ருபா சமுத்ரம்
ஆக ஒன்பது குணங்கள்
கிருபா ஜலநிதே /வாத்சல்யம்/ஸ்வாமின் /சுசீலா/சுலப /நான்கும் சொல்லி சரண் அடைந்து
சர்வக்ஜன் சக்தி ஆஸ்ரித பாரிஜாத -வாரி வழங்குபவன்-பூர்த்தி சர்வ சேஷி-பிராப்தி உண்டு

அஞ்சேல் என்று தாங்கும் தாமரை அன்ன பொன்னார் அடிகள்- ஆங்கு வென் நகரத்து அழுந்தும் பொழுது —
சரித சர்வ லோக -அனைத்தையும் படைத்தவன்
ஸ்ரீமன் -பிராட்டி ஆனந்தத்துக்கு படைத்தவன்– மயில் தோகை –திரு முகம் தலை அசைத்து அங்கீகாரம்
அவள் தூண்டுதலின் பேரில் அவள் ஆனந்தத்துக்கு
ஜகம் சிருஷ்டிக்க சரணா கதியே பயன் -அதனால் இதை சொல்கிறார் இங்கு
சர்வ செஷின்-கைங்கர்யம் கொள்
முகப்பே கூவி பணி கொள் –தாவி அளந்தான்-அவன் ஆனததுக்கு -அவரே தீண்டிகேட்காமாலே -நன்றி அறிவிக்காமல் காலை தட்டி விட்டாலும் -குழந்தை தாய் போல் –உறங்கும் பிரஜை முதுகில் கட்டி கொண்டு ஆனந்த படும் தாய் போல்
மோட்ஷம் கொடுப்பதும் அவனே -அதுவும் அவனது இன் அருளே -சரண் சொல்ல வைப்பதுமட்டுமே நாம் செய்வதும் -அவன் அனுக்ரகத்தாலே
உன் ஆனந்ததுக்காகா  உன்னால் படைக்க பட்ட -உன் சொத்தை -உன்னால் கொடுக்க பட்ட ஞானத்தால் உன்னால் கொடுக்க பட்ட நாவால் சரண் சொல்ல வைத்து –உன் ஆனந்தத்துக்கு நீயே மோஷம் கொடுத்து உன் திரு அடிகளில் சேர்த்து கொண்டு-உலகம் சிருஷ்டிக்க இதுவே பலன்

படைப்புக்கும் பிராட்டி-சரணாகதி /கைங்கர்யம் மூன்றுக்கும் சம்பந்தம்
சரண் சகல பலனுக்கும் -கைங்கர்யம் தான் கேட்க வேண்டும்-ஏற்று கொள்ள வேண்டுமே
சர்வ சேஷி-அனைவரும் காத்து இருக்க –கொள்ளுகிற பாக்கியம் கிட்ட வேண்டும்
கிருபை கொண்டே படைக்கிறான் -ஈடு பிரவேசமும்
சரிய பதியாய் //அவாப்த சமஸ்த காமனாய் -பூரணன்-எதையும் எதிர் பார்க்காமல்/சமஸ்த கல்யாண குண பூரணன்/சர்வேஸ்வரன்-சம்பந்தம் நான்கும் சொல்லி –அது போல் இங்கும் —
கண்ணாய் ஏழு உலகுக்கு உயிராய எம் கார் வண்ணனை
விண்ணோர் தாம் பரவும் பொழில் வேம்கட வேதியனை
தின்னார் மாடங்கள் சூழ் திரு மங்கையர் கோன் கலியன்
பண்ணார் பாடல் பத்தும் பயில்வார்க்கு இல்லை பாவங்களே

அடி கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்மின் என்று என்று அருள் கொடுக்கும்
படி கேழ் இல்லா பெருமானை பழனக் குருகூர் சடகோபன்
முடிப்பான் சொன்ன ஆயிரத்து திரு வேம்கடத்துக்கு இவை பத்தும்
பிடித்தார் பிடித்தார் வீற்று இருந்து பெரிய வானுள் நிலாவுவரே
அடியீர் வாழ்மின் கைங்கர்யம் ஏற்று கொள்கிறான்
ஆநூ புரார்ப்பித சுஜாதா ஸுகந்தி புஷ்ப
சௌரப்ய சொவ்ரபகரவ் சம சந்நிவேசவ்
சௌம்யவ் சதானு பவனே பி நவானு பாவ்யவ்
ஸ்ரீ வேம்கடேச சரணவ் சரணம் ப்ரபத்யே
திரு அடி பெருமை அடுத்து சொல்கிறார் இதில்
தோள்கள் இருந்து தொங்கும் திரு மாலை திரு முடி திரு தோள்கள் திரு அடி வரை உறவாடும் புஷ்ப மாலை
என்றும் என்றும் புதிதாக -சதா அனுபவத்துக்கு –நூபுர கங்கை போல்-ஆ சேது ஹிமாசலம் வரை போல் ஆ நூபுர -ஜாதி மணம் கொண்ட புஷ்பம்
தோமாலை சேவை முக்கியம் திரு மலையில் –குளிக்கிற ஆசார்யம் -பூப்புனை கன்னி புனிதன்-காப்பு நான் கட்ட -தீர்த்தம் ஆடி வந்தான்
தோள்களில் இருந்து தொங்கும் மாலை –மணம் ஆக இருக்க ஆசை கொண்டு தொங்குகிரதாம்– சர்வ கந்தன் -அவன்-பரிமளம் கொடுக்கவும்–இரவல் வாங்கி கொள்கிறதாம் மனத்தை திரு அடிகளில் இருந்து – இணை தாமரை அடிகள்-சம சந்நிவேசம் -ஒன்றுக்கு ஓன்று இணை –திரு அடி சேவை கிடைப்பதே துர்லபம் -நிஜ பாத சேவை-தன உடைய பாத சேவை-மென்மை பரிமளம் உசத்தி போட்டி ஆசன பத்மதுக்கும் திரு அடி தாமரைக்கும் போட்டி /ஆள் கண்ட சமுத்ரம் -திரு அடி மலர்ந்து -தோத்தவர் ஜெயதிதவர் தாங்கி இருக்கும் -மங்கள கரமான எப் பொழுதும் அனுபவிக்க -அப் பொழுதைக்கு அப் பொழுது ஆரா அமுதன் –சதா அனுபவம்-நவ அனுபவம் –
புஷ்ப கைங்கர்யம் சிந்து பூ மகிழும் திரு வேம்கடம் –சூத்ரவதி உடன் வானவர் கோன் வந்து சேவை–சிந்திக் கொண்டே இருக்கும் பூ-தானே விழுமாம் கூடையில்-சுமந்து மா மலர் நீர் சுமந்து –வேம்கட வானர்க்கு  என்னை உய்த்திடுமின் -மத்தறு மலர் குறுக்க மலர்/செண்பக மல்லிகை உடன் என்பகர் பூ -செண்பகமாய் இருக்கும் நிலை ஆசை கொண்டார்

சத்யோ விகாசி சமுதித்வர சாந்த்ர ராக
சௌரப்ய நிர்பர சரோருக சாம்ய வார்த்தாம்
சம்யஷூ சாஹச பதேஷூ விலேகயந்தவ்
ஸ்ரீ வேம்கடேச சரணவ் சரணம்பிர பதயே –4
சாகச செயல்-சத்யா விகாசம்-அப் பொழுதே மலர்ந்த சமு தித்வர -மேலும் மேலும் மலரும்
சிவந்த -மணம் நிறைந்த மலரோடு-அடை மொழி இவை எல்லாம் –மென்மை யான /நறு மணம் உடைய /அப் பொழுதே அலர்ந்த /
ஒப்புமை இட ஆசை கொண்டு–அடை மொழி சேர்த்து பிரயத்தனம்-அடாத செயல்-சாகாச செயல்-சாம்ய வார்த்தை-பேச ஆரம்பித்ததும்
மிக உயர்ந்த சாகச பதேஷு-எழுதி வைத்து விலேகயந்தவ் -முரட்டு தனமான எழுத்து எழுத போனது -கட்டுரைக்கில் தாமரை-நன் பொன் உன் திரு மேனி ஒளி ஒவ்வாது

பொன்/நன் பொன் /சுட்டு உரைத்த -அடை மொழி ஏற்றி -சொல்லி ஒவ்வாது –அது போல் தாமரைக்கு -இல்லாத உவமை உவமையாக சொல்வது
திரு அடி மோஷம் கொடுக்கும் -தாமரை கொடுக்காதே -கைங்கர்யம் கொள்ளாது தாவி உலகம் அளக்காதே –முரட்டு உபமானம்
திரு கமல பாதம் பாவனம் போக்கியம் இரண்டும் –தாமரைக்கு இல்லை-கண்டேன் கமல மலர் பாதம் கண்டேன் விண்டே ஒழிந்தன வினை -காலை மாலை கமல மலர் இட்டு -திருஅடி சிவந்து போனதாம் மலர் இட்டதும்-மென்மை–ஆயிரம் நாக்கு வாங்கி கொண்டு உன் பெருமை பாட முடியாது சொல்ல -பட்டர் —
ரேகா மாயா த்வஜ ஸுதா கலசாத பத்ர
வஜ்ராங்கு ஸாம்புருக கல்பக சங்க சக்ரை
பவ்யை ரலன்க்ருத தலவ் பர தத்வ சிஹ்நை
ஸ்ரீ வேம்கடேச சரணவ் சரணம் பிர பதயே -5
இலச்சினை -லஷணம் சொல்கிறார்-
ஆழ வந்தார் கதா புன  வஜ்ரா லாஞ்சனம் -ஸ்லோஹம் போல்
படிக்கு அளவாக நிமிர்ந்த பாத பங்கயமே தலைக்கு அணியாய்-
ரேகை வடிவான–ஒன்பது சொல்கிறார்- கொடி/அமிர்த கலசம்/குடை/வஜ்ரம்/அம்குசம் /சங்கு /சக்கரம் /கல்பக
ஒரு காலில் சங்கு  ஒரு காலில் சக்கரம் -இலச்சினை பட நடந்து –
பரம புருஷன் அடையாளம் பரதத்வ சிஹ்நை-அலங்க்ருதம்-பவை-பவித்ரம்
கையினார் சுரி சங்கு அனல் ஆழியார்-பெரிய பெருமாளுக்கு இரண்டு திரு கைகள்-காட்டவே கண்டார் /ரேகை சொல்கிறார் தேசிகன்
அதிதி தேவி-போல் கௌசல்யை சந்தோஷித்தாள்-வாமனனை பெற்றது போல் ராமனை பெற்று-வஜ்ரா பாணி-இந்த்ரனை சொல்லாமல் ரேகை பொருந்திய திரு கைகள்

தாம்ரோதர த்யுதி பராஜித பத்மராகவ்
பாஹ்யைர் மஹோபி ரபி பூத மஹேந்திர நீலவ்
உதயன் நகாம் ஸுபி ருதச்த சசாங்க பாசவ்
ஸ்ரீ வேம்கடேச சரணவ் சரணம் பிர பதயே –6

சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் தாண்டி வெளி திரு அடி நீல கல்லை வெல்லும் உள் திரு அடி தாமரையை வெல்லும் நகம் -வரிசை-சந்த்ரனை வெல்லும் மூன்றையும் வெல்லும் திரு அடிகள் -தாம்ரம்-சிவந்த உதர -உள் /பாஹ்யர் -வெளி- இந்திர நீல ரத்னம் வென்றது
அகம் அம்சுபி -ஒளி சசாங்கம் சந்தரன் ஒளி தோற்றது —
சத்வம் வெள்ளை   வென்றது
கரு நீலம்
சிகப்பு
பிராக்ருத ரஜஸ் தமோ சத்வம் வென்றது –பூர்ண சந்தரன் -கருப்பு -இருக்கும் -களங்கம் இன்றி நகம்
சுத்த சத்வ மாயம் அப்ராக்ருத
கருப்பு கடல் நுரை போல் நக கணுக்கள்
பார் கடல் வெளுப்பு நீல கடல் போல் -திரு மேனி-
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்

 

Advertisements

திருவாய்மொழி-1-3-பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் – ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரேமை ஸ்வாமிகள் ..

October 3, 2011
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் பிறர்களுக்கு அரிய
வித்தகன் மலர் மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறல் அடிகள்
மத்துறு கடை வெண்ணெய் களவினில் உரவிடை ஆப்புண்டு
எத்திறம் ! உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கிய எளிவே 1-3-1
பரத்வம் அருளி- புரிய வில்லை- விட்டே பற்ற -வரவில்லை-அடுத்து
எளியவன்-அன்புக்கு சுலபம்-கேட்டு போகலாம் உட்கார்ந்தார்கள்
ஏவம் விதா -தேர் ஒட்டியும்-பக்த்யா து அனன்யா சக்தி–சௌலப்யம்-அருள ஆரம்பிக்கிறார் இதில்–
பத்து பக்தி பரம பிரேமை ரூபம் -ப்ரீதி பூர்வம் –தன்னையே கொடுப்பான்
பிறர் -மற்ற சதநான்தரம் பற்றுபவர் –ஞானிகளுக்கும் கிட்டாதவன் –
கைவல்ய நிஷ்டர்-கல்யாண குணம் ரூபம் இவற்றில் ஈடு படாமல்-
இடைச்சிகள் பெற்று உய்ந்தார்-
புருஷகாரம்-தாயார் -மலர் மகள்
அடிகள்-பிரபு

உரவிடை–உரலுக்கும் சைதன்யம் வந்ததா –பக்தருக்கு தான் கட்டு படுபவன்-தானை இணைந்து இருந்து ஏங்கி -எளிவு-
அவள் நெற்றியில் வியர்க்க கட்டினாலே அம்மாவுக்கு
எவ்வளவு தொந்தரவு என்று ஏங்கி-பக்தர் சிறு முயற்சி செய்தாலும் சகிக்காமல்
பிறர் வஸ்து எடுத்தால் தான் கள்வன்
இவன் சுத்தன்-கள்வன் என்று கட்டினால்-கேவி அழுகிறான்-அழ தொடங்கிகிறான்
வாய் வாய் என்றால் அழாமல் அடக்கி நிற்கும்-ஏங்கிய எளிவு கட்டுண்டது எத்திறம் ஏங்கியது எத்திறம் எளிவு எத்திறம்
பரதன் மூர்ச்சை ஆனான் பெருமாள் மர உரி கொண்டு இங்கு போனான் கேட்டதும்-சத்ருக்னன் என் செய்வேன்-பிரேமையால் வந்த மூர்ச்சை
செய்வது அறியாமல் விட்டு இருந்தது போல் மதுர கவியும் எத்திறம் என்று இருந்தாராம்தொட்டால் என்ன ஆகுமோ என்று நின்றான்-செய்வது அறியாமல் கிடந்தது போல் –மதுர கவி ஆழ்வாரும் எத்திறம் என்று இருந்தாராம் –ஆச்சார்யர் ஆச்ரயித்தி பசி தாகம் அற்று இருந்தார் ஆறு மாசம் இவரும்

எளிவரும் இயல்வினன் நிலை வரம்பில் பல பிறப்பாய்
ஒளி வரு முழு நலம் முதலில கேடில வீடாம்
தெளி தரு நிலைமை யது ஒழிவிலன் முழுவதும் இறையோன்
அளிவரும் அருளினொடு அகத்தனன்  புரதனன் அமைந்தே 1-3-2
திரு அடி ஆசை கொண்டாலே போலும் -அஜாயமான பகுதாஜாயதே -பல அவதாரம் கொண்டு நம்மை கொள்ள
உற்பத்தி நாசம் இல்லா மோஷம்-பூர்ண ஆனந்தம் கொடுப்பவன்
உள்ளும் வெளியிலும் அந்தர் பகித்சைய -வியாபிதவன் —
அமைவுடை அற நெறி முழுவதும் உயர்வற வுயர்ந்து
அமை வுடை  முதல் கெடல் ஓடி வுடை அற நிலம் அதுவாம்
அமை வுடை அமரரும் யாவையும் யாவரும் தானாம்
அமை வுடை நாரணன் மாயையை அறிபவர் யாரே 1-3-3
அமைப்பு உடையவை ஆக இருக்கும் தர்மம் -சனாதன தர்மம் -வர்ண ஆஸ்ரம தர்ம வகைகள்-ஷத்ரியன் தர்மம் கீதாசார்யன் அருளி-பெருமாள் துஷ்டர்களை ஒழித்து தன தர்மம் காத்தார்-இல்லறத்தில் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் சந்நியாசி கூடாது –அமைப்பு உடைய அற நெறி –பலன் கருதி செய்யாமல் அவன் ஆகஜை பிரீதி என்று செய்ய வேண்டும்-விகாரம் அற்றது -இடை

சர்வம் விஷ்ணு மயம்–அவன் வைபவம் நினைந்தது பெருமை உணர்ந்து இருக்க வேண்டும்
 யாரும் ஓர் நிலைமையன் என அறிவு அரிய எம்பெருமான்
யாரும் ஓர் நிலைமைய என அறிவு எளிய எம்பெருமான்
பேரும் ஓர் ஆயிரம் பிற பல வுடைய எம்பெருமான்
பேரும் ஓர் உருவமும் உளதில்லை இலதில்லை பிணக்கே 1-3-4
யாராலும் அறிய -நிர்ணயம் -பண்ண முடியாதவன் -பக்தி இல்லாதவர்க்கு–ஆனால் பக்தி உள்ளவர்களுக்கு அவன் அருளால்

எளியவன் என்று நிலைமை–சம்சாரிகளில் இல்லை ஆழ்வார் ..நித்யர்களிலும் இல்லை கிருஷ்ணா விரகம்-இவர் எம்பெருமானோ-ஆச்சர்யம் அவனுக்கே ஆழ்வாரை பற்றி-சர்வக்ஜன் குணம் இது தான்-தன விபூதியை தனக்கு தெரிந்தவரை சொல்கிறேன் என்று அவனே அருள ஆழ்வார் பரக்க பேசி-தனி விபூதி தான் ஆழ்வார் -பேரும் ஆயிரம் உடைய -சகஸ்ர நாம வைபவம்–பிணக்கு-முரண்-
உருவம் உண்டு இல்லை-விருத்த தர்மம்-உருவம் இல்லை என்றால் இல்லை ஆகாசம் தண்ணீர் போல் –அகண்ட சொரூபம் நினைத்தால் உருவம் இல்லை பக்தர்களுக்கு திவ்ய மங்கள விக்ரகம் கொண்டவன்
பிணக்கற அறுவகை சமயமும் நெறி உள்ளி உரைத்த
கணக்கறு நலத்தனன் அந்தமில் ஆதி அம் பகவன்
வணக்குடை தவ நெறி வழி நின்று புற நெறி களை கட்டு
உணக்கு மின் பசை அற அவன் உடை உணர்வு கொண்டு உணர்ந்தே  1-3-5
விருத்தமான வாதம்-அணு/பிரகிருதி/சூன்யம் கார்யம்-ஜடம் தானே இவை எல்லாம்
இயற்க்கை பிருகிருதி ஒழுங்கு படுத்தியதும் இவன் தானே
17 பூர்வ பஷ வாதம்- பார்த்தோம்-சர்வ காரண கார்யங்களையும் இவனே
நோக்கம் -அகண்ட பராத் பரன்–அவனுக்கு ஏற்ற நீதி வேண்டும் -அனைத்தும்
ஆச்சர்யமோ மதமோ வேற இருக்கலாம் –அரு குழந்தைகள் சண்டை போடா தாய் வேடிக்கை பார்த்து இருப்பது போல் ஆனந்த சொரூபம் ஆதி அம் பகவன் இவனே
தவ நெறி-மத அனுஷ்டானம்
வணக்குடை பக்தி கொண்டு  -ராவணன் போல்வாருக்கு கிட்டாமல் -கர்ணன் தர்மத்துக்கு கிட்டாமல்
பகவத் ஆகஜை கைங்கர்ய ரூபம் அவன் சமர்ப்பயாமி என்று செய்ய வேண்டும்
வழி தவறாமல் -ஆணை படி -வழி நின்று சுருதி  ஸ்மிர்த்தி மம வாகயா -அவன் பிரசன்ன திரு முகமே சொர்க்கம் அவன் முகம் கோணி அதுவே நரகம்
ராவாணாதி தபஸ் போல் பண்ணாமல் -சத்யம் வத தர்மம் செய்து-களை இன்றி-கணவனுக்கு பிடித்த அலங்காரம் போல் பாகவத வேஷம் நெறி உள்ளி உரைத்த

புத்த அவதாரம் –சாரம் அறிந்து -புற நெறி விட்டு -களை கட்டி-
உணர்ந்து விட வேண்டும்
வாசனை இன்றி விட வேண்டும் -பசி இன்றி –
அவன் உணர்வு ஒன்றே -கிருஷ்ண சைதன்யம் ஒன்றே —
அனைத்தும் கண்ணா என்ற உணர்வே அமைய வேண்டும் –
சாதுசாமகம் இதற்க்கு தானே -சர்வ ஸ்வாமின் அஸ்மின் ஸ்வாமி
அபிமானம் வேண்டும் நம் கணவன் குழந்தை என்று
உணர்ந்து உணர்ந்து இழிந்து அகன்று உயர்ந்து உருவியியந்த வின் நிலைமை
உணர்ந்து உணர்ந்து உணரிலும் இறை நிலை உணர்வு அரிது உயிர் காள்
உணர்ந்து உணர்ந்து உரைத்து உரைத்து அரி அயன் அரன் என்னும் இவரை
உணர்ந்து உணர்ந்து உரைத்து இறைஞ்சுமின் மனப் பட்டது ஒன்றே 1-3-6
படித்தும் அனுபவத்தாலும் /சிந்தித்து அறிந்து
அகன்று அல்ப சாரம் சாரம் அறிந்து -அந்த சாரம் -சார தரம் அனைத்தையும் விட்டு -சார தமம் பிடிக்க வேண்டும்
திரு மழிசை ஆழ்வார் -சங்கரனார் -ஆகம நூல் கற்றோம் -சாக்கியம் கற்றோம் –சமணம் கற்றோம் அகன்றாரே
நமக்கு காட்டஇருந்து அகன்றார் -சாரம் இல்லை என்று –உணர்ந்து உணர்ந்து -இருந்தாலும் தெளிவான ஞானம் -கிடைப்பது கஷ்டம்

தெரிந்து மூவரை கொண்டு-முனியே நான் முகனே முக் கண் அப்பா -சத்வ ரஜோ தமோ குணம் அறிந்து–உரைத்து-ஒன்றே ஒன்றில் இருக்க வேண்டும்
ஒன்றுஎன பல என அறிவரும் வடிவினுள் நின்ற
நன்று எழில் நாரணன் நான்முகன் அரன் என்னும் இவரை
ஒன்ற நும் மனத்து வைத்து உள்ளி நும் இரு பசை அறுத்து
நன்று என நலம் செய்வது அவனிடை நம் முடை நாளே 1-3-7
பரமாத்மா ஒருவனே முப்பத்து மூவர் முப்பத்து முக் கோடி கணங்கள்
அந்தர்யாமி அனைவருக்கும்
மூவருக்கும் ஒன்ற -அந்தர்யாமி
இரு பசை-பாப புண்ய வாசனை-அர்த்தம் வியாக்யானம் இல்லை
-பிரம்மா ருத்ரன் இரு பசை அறுத்து -ஈஸ்வரா சங்கை நசை தவிர்த்து வாசனை பலத்தால் வந்த பசை அறுத்து நாளும் நின்று அடும் நம் பழைமை அங்கோடு வினை யுடனே

மாளும் ஓர் குறை வில்லை மனன் அகம் மலம் அறக் கழுவி
நாளும் நம் திரு வுடை அடிகள் தம் நலம் கழல் வணங்கி
மாளும் ஓர் இடத்திலும் வணக்கொடு மாள்வது வலமே 1-3-8
எப் பொழுதும் துன்ப படுத்தும் பாப புண்ய கர்ம வினைகள்
அவன் உடைய பக்தி பண்ணியே -அவனை வணங்கி-மாளும் -இறுதி நாளில் –
அந்திம தசையில்  ஆவது ஓர் அஞ்சலி மாத்ரத்திலும் ஆதல் -ஓர் உக்தி மாதரம் ஆதல்
பக்தி மார்க்கம் -விட -அஜாமலன் சரித்ரம்–அந்த காலத்தில் கூட வந்தால் போதும்
வல தனன் திரி புரம் எரித்தவன் இடம் பெறத் துந்தித்
தலத்து எழு திசை முகன் படைத்த நல லுலகமும் தானும்
புலப்பட பின்னும் த்ன்னுலகத்தில் அகத்தனன் தானே
சொலப் புகில் இவை பின்னும் வயிற்று உள இவை அவன் துயக்கே 1-3-9
இருவரையும் தன திரு மேனியில் கொண்டவன்
சங்கர நாராயணன் -வலப் புறம் இடம் கொடுத்து
ஒக்க இருக்கும் பெருமை
தானே அனைத்தையும் கொண்டு இருந்தும்
ஆச்சர்யமான மாயை
துயக்கறு மதியில் நன் ஞானத்துள் அமரரை துயக்கும்
மயக்குடை மாயைகள் வானிலும் பெரியவன் அல்லன்
புயற் கரு நிறத்தணன் பெரு நிலம் கடந்த நல அடி போது
அயர்ப்பிலன் அலற்றுவன் தழுவுவன் வணங்குவன் அமர்ந்தே1-3-10
 ஞானிகளையும் மயக்குகிறான் -ஜெயா விஜயர் சபித்தார்களே சனகாதிகளும்
அவனுடைய லீலை
நித்யர்களும் மயங்கும் படி -கருடன்
மம மாயா துரத்தரா
அமரர்கள் தொழுது எழ அலை கடல் கடைந்தவன் தன்னை
அமர் பொழில் வளம் குரு கூர் சடகோபன் குற்றேவல்கள்
அமர் சுவை ஆயிரத்து அவற்றின் உள் இவை பத்தும் வல்லார்
அமரரோடு அயர்வில் சென்று அறுவர் தம் பிறவி அம சிறையே 1-3-11
குற்றேவல் வாசிககைங்கர்யம் -அருள பாடு இட்டு செய்விக்க வேண்டும்
சிறை அறுத்து அமரர்கள் உடன் இருக்க பெறுவோம்
பத்துடை யோர்க்கு என்றும் பரன் எளியனாம் பிறப்பால்
முத்தி தரும் மா நிலத்தீர் ! மூண்டவன் பால் –பத்தி செய்யும்
என்று உரைத்த மாறன் தன் இன் சொல்லால் போம் நெடுகச்
சென்ற பிறப்பாம் சிறை -திருவாய் மொழி நூற்று அந்தாதி
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

திரு விருத்தம் -30–ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை -வியாக்யானம் –

September 29, 2011
அவதாரிகை-
சிலரை தூது போக விட்டால் ,அவர்கள் வரும் அளவு செல்ல ,ஆறி இருந்து ,சூது சதுரங்கம் பொருது போது-போக்கும் விஷயம் அல்லாமை யாலே கண்ணால் கண்டவர் எல்லாரையும் தூது போக விடுகிறாள்
யாம் கபிநாம் சகஸ்ராணி ஸுப ஹூன்ய யுதானிச திஷு சர்வாசூ மார்கந்தே சேய மாயாதி தாமயா–சுந்தர காண்டம் -30-3-
என்று முதலிகள் எல்லாரும் கூட புஜித்தாலும் புஜி த்து முடிய ஒண்ணாத ப்ரீதியாலே தனியே அகப் பட்டேன் என்று-முதலிகள் எல்லோரும் கூட மது வனத்தில் புகுந்த பொழுது ததி முக பிரப்ருதிகள்  நலிய -அஹம் ஆவார் யிஷ்யாமி யுஷ்மா கம்பரி பந்தின -சுந்தர காண்டம்  62-2—என்று உங்களுக்கு விரோதி ஆனவர்களை நான் போக்குகிறேன் நீங்கள் அமுது செய்யுங்கோள்  என்ன –இப்படி மது வனம் அழிந்த படி யை மகா ராஜர் கேட்டு–இது வெறுமனே ஆக மாட்டாது –பிராட்டியை கண்டார்கள் -த்ருஷ்டா தேவி -சுந்தர காண்டம் 63-17–என்று நிச்சயித்து ,அப்போது அவ் அருகுக்கு உண்டான ப்ரீதி பிரகர்ஷத்தாலே வாலானது வளர்ந்து  ருஷ்ய முக பர்வதத்திலே சென்று அமைந்தது –அம் மது வனம் இன்றாகில் ராஜ புத்ரர்கள் முதுகோடே போம் -என்று பட்டர் அருளி செய்வார்-

அன்னம் செல்வீரும் வண்டானம் செல்வீரும் தொழுது இரந்தேன்
முன்னம் செல்வீர்கள் மறவேல்மினோ,கண்ணன் வைகுந்தனோடு
என் நெஞ்சினாரை கண்டால் என்னை சொல்லி அவர் இடை நீர்
இன்னும் செல்லீரோ இதுவோ தகவு என்று இசைமின்களே –30-

பாசுரம் -30-அன்னம் செல்வீரும் வண்டானம் செல்வீரும் -பிரிந்த தலைவி அன்னங்களையும் குருகுகளையும் தூது விடுதல் -அஞ்சிறைய மட நாராய் -1-4-
 வியாக்யானம்-
அன்னம் செல்வீரும் வண்டானம் செல்வீரும் –அன்னமாய் செல்வீரும் வண்டானமாய்   செல்வீரும் -தொழுது இரந்தேன்–ஜந் த்ரவ்யா   கரண பண்டித -சிறிய திரு வடி -ஸ்வத சர்வஞ்ஞன் –ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான்-தூது  போக கடவத்தை
உங்களை இரவா நின்றேன்- என் தசை–உத்தியோகமும் மிகை என்று இருக்கும் அளவுக்கு அவ் அருகும் சொன்ன படி–கிடாம்பி ஆச்சானோடு நம்பி

திரு வழுதி நாடு தாசரும் மற்றும் நம் முதலிகளும் இருந்து அந்யத் பூர்ணாத் ஸ்லோஹம்–அந்யத் பூர்ணதபாம் கும்பாத் தந்யத் பாதாவநேஜனாத்  அந்யத் குசல சம்ப்ரசனா அந் நசேச்சதி ஜனார்த்தன–  -கேளா நிற்க அந்யத் என்கிறது ஒரு கால் அமையும் என்கிறதோ என்ன அரை கால் அமையும்-என்று கிடாம்பி ஆச்சான் நியமித்தான்

கிருதா பராதச்ய ஹிதே நாந்யத் பச்யாம் யஹம் ஷமம் அந்தரேனா அஞ்சலிம் பத்வா லஷ்மணஸ்  யப்ரசா தானாத் –கிஷ்கிந்தா காண்டம் -32-17-
தீர கழிய அவபராதம் பண்ணின வுமக்கு இளைய பெருமாள் பிரசாதிக்கும் போது ஓர் அஞ்சலி   நேராமல் போகாது என்று
திருவடி மகாராஜற்கு சொன்னால் போல —அஞ்சலிக்கு அவ் அருகு இல்லை-என்று இருக்க இரப்பவும் செய்தேன்

தொழுகையும்       இரக்கையும் தன்னதே ஆய இருந்த படி -உவாசச -யுத்த காண்டம் -17-11-விபீஷணன் சரண் அடைந்து இரக்கம் படும் படி பல சொல் சொன்னது போல் மறவேல்மினோ-மறவாமல் கொள்ளுங்கோள்என்கிறாள்-அங்கே புக்கவாறே அஹம் அன்னம் -என்று-மறவாதே கொள்ளுங்கோள் –அவன் வருகையால் உண்டான த்வரையாலே மறவாதே என்றால் ,மறவாது-ஒழிவார்களோ என்னில்–தொழுது இரந்தேன் -என்று உருக்கி விடுகிறாள்–பிரியேன் பிரியில் தரியேன்-என்றவர் போய் மறந்தார்-

பேதை–பெரிய திரு மொழி –9-3-3–பிரிவிலும் கலவியிலும் ,ஒரு வகையோ என்று இருக்கும் பருவம்
நின்னை-உன்னை பிரிகைக்கு சேதனன் அன்றோ நான்
பிரியேன் என்ற போதே -பிரிந்தான் ஆய இருக்கிறது காணும் இவளுக்கு

என்றேய வென்னில் பிரிவை பிரசங்கித போதே பிரிந்தானாம் அத்தனை இறே

அவனை தொடர்ந்து போன நெஞ்சம் மறந்தது ..முன்னம்  போவோர்க்கு எல்லாம்
மறப்பேயோ உள்ளது  என்று இருக்கிறாள் –அவர் அங்குத்தைக்கு பரிவராய் அலைந்த
பரிவட்டமும் தானுமாய் திரிகிறார் இறே –நிசா மதிஷ்டத் பரிதோச்ய கேவலாம்  –என்று பெருமாள்
ஸ்ரீ குக பெருமாள் பரிசரத்தே கண் வளர்ந்து அருளுகிற இடத்தில் ஜங்கமான மதிள் போல் கையும் வில்லுமாய்
இளைய பெருமாள் திரிகிற படியை கண்டு ஸ்ரீ குக பெருமாள் –இயந்தா தஸூ காசச்ய தவதர்தம் உகல்பிதா –
என்று உமக்கு தகுதி ஆகும் படி பெருமாள் திரு அடிகளிலே தளிராலே  படுக்கை படுத்து ஏன் கண் வளரீர் என்ன —
கதந்தா சரதவ் பூமவ் சயானே–என்று அறுபதினாயிரம் சம்வச்த்ரம் மலடு நின்று பெற்ற பிள்ளை சுகுமாரமான
வடிவை கொண்டு ,தரைக் கிடை கிடக்க கண் உறங்குமோ ?
சயானே சஹா சீதாயா – இவர் வசிஷ்டர் சிஷ்யர் ஆகையாலே இக் கிடை கிடக்கவும்

பொறுக்கும்-படி நடந்து புறப்பட்டு அறியாத செல்வ பெண் பிள்ளை தரை கிடப்பதே சக்யா நித்ரா மயா லப்தும்  –என் கண் தன்னில்-நித்தரை குடி புகுதரு தில்லை காணும் -யத்ர லஷ்மணா -என்ற ஒரு தம்பி அன்றோ தொடர்ந்து போந்தானும்-இளைய பெருமாளையும் கூட அசிர்ந்து இவர் இட்ட அடியிலே இட்டு ஸ்ரீ குக பெருமாள் திரியா நிற்க-அதந்திரிபிர் ஞாதி பிரார்த கார்முகை -என்று இவர் தம்மையும் கூட அசிர்ந்து கொண்டு இங்கு உள்ளார் அடைய காத்த படி

நெஞ்சு கண்ணன் மாயையை அனுசந்தித்த அளவிலே பரம பதம் ஏற போயிற்று ..
என் நெஞ்சினார்-பண்டு போல் அன்றியிலே அவனாலே கொண்டாட பட்ட அளவிலே சொல்கிறாள்
அவர் தான் இத் தலையை அழிக்க நினைத்தார் ஆகையாலே பிரதான பரிக்ரமான நெஞ்சை படை அறுத்து-கொள்கைக்கு கொண்டாடா நிற்கும் இறே
கண்டால்--காண்கை தான் அரிதாய் இருக்கும்  அவரை காணலாம்–சதா பச்யந்தி -அவனை காண இயலும் — இவரை காண அரிது இதே கண்டால்
நாவிலும் பல்லிலும் நீர் அன்றியே இருந்தது –என் செய்கிறாள் என்று தாமாக வினவும் அவர் இன்றிறே
என்னை சொல்லி-இன்னானை அறிகை இல்லையோ என்று சொல்லி –அப்ரமேயம் ஹிததேஜ—-ஆரண்ய காண்டம் –37-18-ஆற்றல் மிக்க யார் உடைய தர்ம பத்நியோ-என்னும் படி உள்ள சீதை பிராட்டி இப்படி உரைக்கிறாள் -என்னும் அவள்
கிடீர் இப்படி சொல்கிறார்
அவர் இடை -அன்று பாடு ஓடி கிடந்த கிடை அறிந்தீரே

நீர் -இப் போது கொண்டு வருகிறேன் என்று கண்ணும் கண்ண நீருமாக    போகும் படி அறிவீரோ

இன்னும் செல்லீரோ -தூது போந்த உமக்கு தூது வந்த பின்பும் போகீரோ –ந காலஸ் தத்ரவை பிரபு-என்று இருந்தீரோ
அவ் இடம் கால கருத பரிணாமம்  உள்ள தேசம் என்று அறிந்து இலீரோ –பகலும் இரவுமாய் இருக்கும் காணும் அங்கு
அது தன்னிலும் ஒரு பகல் ஆயிரம் ஊழி யாய் அன்றோ செல்லுகிறது
இது தகவோ-பிரணயித்வம் இல்லை ஆகிலும் ஆன்ருசம்சயம் வேணுமே–
ஆன்ரு சம்சயம் பரோ தர்ம  சுத்வத்த ஏவம் ஆஸ்ரித –சுந்தர காண்டம் –38-41-
மற்றவர் துன்பம் அலட்ஷியம் செய்யாமல் இருப்பதே தர்மம்-
இசைமின்களே –மனிச் சடித்து சொல்லாதே போராதே சொல்லியவன் சொரூபத்தை
அழித்தே போரும் காண் என்கிறாள்
அழிக்கை ஆவது ஓராண் பிள்ளையாய் சொல்லுகிறது இல்லை —
ஓர் பெண்டாட்டியை சொல்லுகிறது அல்ல
உன்னை எத்தை சொல்லுவது என்கை இறே
மனசுக்கு ஆன போது –அவனுக்கு ஆன போது சொல்லுகை தான் மிகை-
————————————————————————–
ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
நம் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

திருவாசிரியம்-3- திவ்யார்த்த தீபிகை /-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

September 28, 2011

 

தான் நினைத்த படி நடத்த வல்லவனே —வணங்கு தோன்று புகழ் உடையவன்–இவன் ஆணை பொய் ஆகாதபடி-தெய்வம் மூவர்-பிரம்மா ருத்ரன் இந்த்ரன்
-இனி தேவர்க்கு உதவி பாற் கடல் கடைந்த விருத்தாந்தம் அருளுகிறார்

தலை பக்கம் பிடிக்க தேவர் இடம் சொல்லி கொடுக்க அசுரர் அதை கேட்டு பெற்றார்கள்-ஆயாச பட வைத்தான்-

மோகினி அவதாரம் கொடுத்து-பலம் குறைந்த தேவர்களுக்கு முதலில் கொடுக்க -அழகில் மயங்கி-இருக்க -ராகு கேது-தலை அறுபட்டு-கிரகணம்
தன் கார்யம்-அமுதில் வரும் பெண் அமுதம் கொண்டு உகந்த –பெம்மான்–
நீள் நாகம் சுற்றி நெடு வரை நட்டு ஆழ கடலை கடைந்து அமுதம் கொண்டு உகந்த பெம்மான்-கொடுத்து உகந்தான் இல்லை–
ஆயிரம் தோளால் அலை கடல்/மந்தரம் வாசுகி அந்தர் ஆத்மா /கூர்ம/ கை கொண்டு மேல் அழுத்தி –
இவனே கடை ந்தான்/அகலம்-திரு மார்பு-சுடர் விளங்கு-கடையும் காலத்தில் திரு மார்பு ஆபரணம் அசைய அதற்க்கு பாடுகிறார்-
———————————————

குறிப்பில் கொண்டு நெறிப் பட உலகம்
மூன்று உடன் வணங்கு தோன்று புகழ் ஆணை
மெய் பெற நடாய தெய்வம் மூவரில்
முதல்வனாகி சுடர் விளங்க கலத்து
வரை புரை திரை பொர பெரு வரை வெருவர
உரு முர வொலி மலி நளிர் கடல் பட வர
வர கடல் தடவரை சுழற்றிய தனி மா
தெய்வத்து அடியவர்க்கு இனிதாமாள் ஆகவே
இசையும் கொல் ஊழி தோறு ஊழி ஓவாதே –3–

———————————————————————
வரை புரைதிரை -கடல் அலைகள்-மலை போல் உயர்ந்து-
பொரு-ஒன்றுக்கு ஓன்று சண்டை போட
வெருவுதல்-நடுங்குதல் கடலுக்குள் உள் இருக்கும் மலை
உருமு உரல்-இடி போல் ஓசை  –ஒலி மலி
நளிர் கடல்-குளிர்ந்து இருக்கும் கடல்
படவர அரசு-வாசுகி-அவன் ஸ்பர்சத்தால் பெருத்து –படத்தை விகசித்து இருக்கும் அரசன் வாசுகி-
 தட வரை-பெரிய இடத்தை கொண்ட மந்தர மலை சுழற்றிய
தனி-அத்வதீயம் மா -மேம் பட்டவன் இல்லை
————————————————————————–
அடியவர்க்கு இனி நாம் அடியவர் ஆக இசைய வேண்டும்–துர் லபம் கொல் –
எப் பொழுதும் கல்ப காலம் -வடி அழகை முதலில் அனுபவித்து-
பக்தியே அவனை பெற்று அனுபவிப்பதை விட ஏற்றம் என்றார் அடுத்து –

-இப் பாட்டில் பக்தி பண்ணும் விஷய எல்லை –யார் வரைக்கும்-  அவனில் தொடக்கி ததீய சேஷத்வம் வரை செல்வதை-அடியார் அடியார்–அடியோங்களே –சப்த பர்வ ஏழு தடவை அருளினாரே–மதுர கவி  ஆழ்வார் நிலைமை பெற பெறுவோம்

சேஷத்வ காஷ்ட்டை –திரி தந்தாகிலும் தேவ பிரான் உடை கரிய திருமேனி காண்பான்
-தேவு மற்று அறியேன்–நழுவினாலும் கண்ணன் மடியில் விழுவார்-சூஷ்மம்—முதல்வன்-அடை மொழி-
நெறி பட குறிப்பில் கொண்டு-பகுச்யாம் என்று சங்கல்பித்து  உலகம் எல்லாம் அரும்பும் படி-
-ஸ்வ வ்யதிரிக்த  -தன்னை தவிர -நல்வழியில் நடக்கும் படி– நல் வழியில் சிருஷ்டித்து நல் வழியில் நடாத்த –
சிலர் நெறி பட நடந்து பலர் நெறி பட நடக்காமல்–சிலர் அன்றிக்கே இருக்கை அன்றிக்கே -எல்லாம் குறிப்பு படியே–
லோக வஸ்து லீலா கைவல்யம்-மூன்று லோகம் உள்ளவரும் தன்னை ஆஸ்ரியிக்கும் படி–
சிலர் ஆஸ்ரயிக்கும் படியாகவும் இருக்கிறார்களே வேறுபாடு –தன் அளவில் வந்தால் அனைவரும் ஒக்க ஆஸ்ரயிகிரார்கள்–
வரம் கேட்க வரம் கேட்டான் ருத்ரன்–ருக்மிணி உடன் கைலாச யாத்ரை போய் வரம் கேட்க –
கள்வா– எம்மையும் ..எழ உலகையும் -நின் உள்ளே தோற்றிய இறைவா –
-விஸ்வரூபம் காட்டும் பொழுது காட்டினாயே-வெள்ளேறன் நான் முகன் புள் ஊர்தி கழல் பணிந்து ஏத்துவர் –
-எடுத்து ஏத்தி ஈர் இரண்டு -எட்டு கண்கள் உடன் ஸ்தோத்ரம் –சேர்ந்து வந்து வணங்குகிறார்கள்–
காந்தச்ய -தத் தாச தாசி கணானாம் பிரம்மா ஈசன் –மனைவி மார்கள் உடனும் தாச தாசிகள் உடன் வணங்குவார்கள்–
செய்தி கிடந்த இடம் மூலையில் இருக்காமல் சுருதி பிரசித்தம் ச பிரம்மா ச சிவா சேந்திர .பரம ஸ்ராட் –
-அனைவரும் அவன் சரீரம்-தொன்று புகழ்
-ஊற்றம் உடையாய் வேதத்தால் சொல்ல படுபவன் பெரியாய் சொல்லி முடிக்க முடியாது – உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடர்

அதை லோகம் கண் காணும் படி வந்து தோன்றியவன் பண்ணலார் பரவும் பரனே பவித்ரனே

மெய் பட -பத்தும் பத்தாக -விளக்கி -நன்றாக நடாயா-பிரித்வி அப்பு –சிருஷ்டித்து ரட்ஷித்து –
அவதரித்து அசுரர் ஒழித்து -பத்தும் பத்தாக-

தெய்வம் மூவரில் முதல்வன் அடுத்த அர்த்தம்-

தெய்வம் மூவருக்கு விசேஷணம்–அவர்கள் குறிப்பால் சிருஷ்டித்து காத்து அழித்து
உலகம் மூன்றும் வணங்கி இப்படி மூவர்–அவர்களில் முதல்வனாகி –அவர்கள் பக்கல் ஈஸ்வர சங்கை வரும் படி நடாத்தி-
தன்னோடு சமமாய் பேசும் படி–அனுமதித்து-புடம் போட்ட தங்கம்-குந்துமணி தங்கம் என்னுமா போலே–பேச நின்ற -இலங்கதிதிட்ட பாசுரம் போல்–
கொடுத்து வைக்கிறான் தரம்–
முதல்வன்-தன்னை ஒழிந்த இருவர் அளவில் சரீரம் ஆத்மா இரண்டுக்கும் நியாமகனாய்–தன் அளவில் தானே ஆக அசாதாரண விக்ரகமாய் நின்று -விஷ்ணு சரீரம் எடுத்து கொண்டு--ஜகதாதிஜன் விஷ்ணுஇருவர் அவர் முதலும் தானாம் -இணைவனாம் –முதலாம் திரு உருவம் மூன்று என்பர் —உந்தி தாமரை-நான் முகனை நாராயணன் படைத்தான்–நாராயணா பிரம்மா ஜாயதே —
அன்றிக்கே-பிரம்மா ருத்ரன் இந்த்ரன்-கூட்டி மூவர் –-ச பிரம்மா ச சிவா சேந்திர ..பரம ஸ்ராட் —ஹனுமான் ராவணனுக்கு உபதேசம்-ராமன் கொல்ல வந்தால் யார் வந்தாலும்  முடியாது –பிரம்மா ஸ்வயம்பூ ச்லோஹம் –வேதமே ஸ்ரீ ராமாயணம் சுடர் விளங்கு அகலத்து –

ஆபரணம் விகசிக்கும் திரு மார்பு உடையவனாய் —பாற் கடல் கடையும் பொழுது இவை அசைய

-அன்றிக்கே -வரை மலை -பொரும் படி –
-அலை உசரும் அளவை குறிக்க சுடர் சந்தரன் சூர்யன் விளங்கும் ஆகாசம் வரை உயர்ந்த வரை அலை அங்கு வரை உயர —
ஆகாசம் இடை வெளி இல்லாத படி உயர்ந்து நிரம்பிற்றாம்
அடியார்களுக்கு செய்யும் செயல் கொண்டு இவனே ஆஸ்ரயினியன்
அலை அலை பொருகிற பொழுது  -குல பர்வதம்  நடுங்கும் படி இடிபோன்ற ஒலி உடன் -பொருவது போல்
நளிர் கடல்-குளிர்ந்த -அவன் கடாஷம் இருந்ததால் பொருதாலும் குளிர்ந்து இருக்கும்–ஆறு மலைக்கு எதிர்ந்து ஓடும் ஒலி —
அரவு  வூரு   சுலாய் மலை தேய்க்கும் ஒலி —கடல் மாறி சுழன்று அழைக்கின்ற ஒலி —அப்பன் சாறு பட அமுதம் கொண்ட நான்றே —
தாமோதரா மெய் அறிவன் நானே-கீழை அகத்து தயிர் கடைய புக ஒல்லை நானும் கடைவன்-
-கள்ள விழியை விளித்து புக்கு– வண்டு அமர் பூம் குழல் தாழ்ந்து உலவ வாள் முகம் வியர்ப்ப  நுதல் செவ்வாய் துடிப்ப  –

-நானும் கடைவன் இங்கு அங்கு நானே கடைவன்-மெய் அறிவன் குலசேகரர் -புலவர் நெருக்கு உகந்த பெருமான் போல் —

வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை ஆரா அமுதம் கொண்டு ஆரும் அமுதம் கடைய சொன்னாரே –
-குளிர்ந்த கடல்-பொறி எழ கடைந்தாலும்  சுடாமல்-கடாஷத்தால் குளிர்ந்து -நளிர் நடுங்க -அர்த்தம்–
பட அரவு-படத்தை விரிக்கும் பாம்பு அரசு--சர்ப்பம் வாசுகி ஆகவும் -ஒரு தலை பாம்பு சர்ப்பம்-/
நாகம் சேஷன் -பல தலை-சாதாரணமாக ஒரு தலை தான்

கண்ணன் ஸ்பர்சத்தால் வாசுகி படம் விரித்து கொண்டு–

நலிவு வராத படி –வாசுகி உடலை சுற்றி- தட வரை  -அடைத்து இருக்கும் மிக பெரிய மலை மந்தர்வ மலை-சுழற்றிய –
கீழ் மண் மேல் மண் ஆகும் படி சுழற்றி-தொட்டார்கள் எல்லாம் தாமே கடையும் படி எண்ணும் படி–
தேர் ஓட்டம் சங்கில் தொட்டார் எல்லாம் நான் இழுத்தேன் சொல்லும் படி போல்-தானே சுழன்ற -அநாசாயமாக
தனி அத்வதீய மான-மேம்பட்டவன் இல்லை ஒத்தார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன்
அவன் அடியார் ஏற்றம் கொண்டாட இவனை கொண்டாடி–
அடியார்-ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்-பிரயோஜன பரர் -தங்கள் கார்யம்- முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று–
ஒரு நாள் காண வாராய் மண்ணும் விண்ணும் களிக்கவே
–நாக்கு நனைக்க அமையும் ஒரு நாள் வீதி வழியே கருட வாகனம் வர சொல்லு-
அருளாத நீர் -அருளாழி புள் கடாவி--ஆழ்வாருக்கு சேவை இன்றி பிரயோஜனந்த பரர் கார்யம் செய்தான் –
-அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுக்கிறார் இவன் கார்யம் பார்த்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்–
தன் உடம்பு நோவ -தாளும் தோளும் சமன் இலாத பல பரப்பி–நீர்மையில் தோற்று எழுதி கொடுத்து இருக்கும்-
இனி நாம்-இனிமேலாவாது நாம்-ஆத்மா அறிந்த உடனே அடிமை ஆக பிராப்தமாக இருக்க கர்மத்தால் நான் என்னது யானேன் தனதே என்று இருந்தேன் –
சேஷத்வம் அறிந்ததும் அவன் பிரசாதத்தால் கண்ட நாம் ததீய

-ஒப்பூண் உண்ணாமல் –ஆளாகவே இசையும் கொல்-சேஷமாய் அடிமைகளாய் -ஆளாகவே -ஏ வ  காரம்—

இசையும் கொல்—பெருமான் இசையானும்/நாம் இசையானும் இரண்டும் இல்லை-
அவன் முதல் நாள் முதல் ஆள் பார்த்து உழி தருவான் அவன் இசைய தான் பாட்டு பாடுகிறார் இவர்
எப்பொழுதோ அடியார் குழாம் களை உடன் கூடுவது என் கொலோ -பின் எதற்கு -பாகவத சேஷத்வம் துர் லபம் என்பதால் –
எது வரை–ஊழி தோறும் கல்பம் தோறும் ஆக வேண்டும்—அது தன்னிலும் –ஓவாதே-
முதல் நாள் மட்டும் இன்றி-முழுக்க -இடை விடாதே ஆக வேண்டும்–
பெருமானுக்கு அடியவர் ஆகாமல் வீணாக போன சிசு பாலன் போல் அன்றிக்கே
-அவாப்த சமஸ்த காமன்-பேற்றின் ஏற்றம்-ஸ்ரிய பதி அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி
-சம்சார ரட்ஷனம்-தன்னை பேணாமல்-அவதரித்து -மனிசர்க்காய் படாதன பட்டு
-மெல்லணை/கல்லணை உன்னையும் உன் அருமையும் மெய்யாக கொள்ளாமல்-
தசரதன் புலம்பல்-அது பொறுக்க மாட்டாதே சிசுபாலனாதிகள் துஷ் பிரக்ருதிகள்-
-அவஜானந்தி மாம் மூட –யார் இடை பிள்ளை என்று புரியாமல்–
இப் பொழுது பாகவதர் பெருமை அறியாமல் நம் போல் அன்ன பான தரிக்கிறார்கள்நம் போல் வாசி -உயர்வு தோன்றாமல் –
-சஜாதிய புத்தியால்–சம்சாரிகள் அனர்த்தம் படும் படி–அவதரித்த அவனே நம் உடன் சமமாக இருந்தது போல்-
பகவத் பக்தியைப் பற்றி  .பேசினார் கீழில்
இதில் அவன் அடியார்கள் அளவும் சென்று
ததீய நிஷ்டையில்
தமக்கு உள்ள ஆசையை வெளியீட்டு அருளுகிறார் –குறிப்பில் கொண்டு -என்று தொடங்கி
தனி மா தெய்வம் -என்னும் அளவும்
எம்பெருமான் உடைய ஸ்வரூப ஸ்வ பாவங்களை அருளுகிறார் –
உலகம் மூன்று
நெறிபட குறிப்பில் கொண்டு உடன் வணங்கு தோன்று புகழ்
தன்னால் படைக்கப் பட்ட மூன்று உலகங்களும்
கீழ் வழி செல்லாமல்
நல வழி படிந்து
தன்னை லபிக்க
அதனால் எங்கும் பரந்த புகழை உடையவன் -என்கிறது -ஆணை மெய் பெற நடாய
ஆணை ஆஞ்ஞை சாஸ்திரம்
ஸ்ருதி ச்ம்ருதிர் மமைவாஞ்ஞா யஸ்தா முல்லங்கய வர்த்ததே
ஆஞஞாஸ் சேதி மமத்ரோஹீ மத்பக்தோபி ந வைஷ்ணவ -என்று
தானே அருளிச் செய்தபடி
கலைகளும் வேதமும் நீதி நூலும் கற்பமும் சொற்பொருள் தானும்
மற்றை நிலைகளும் வானவர்க்கும் பிறர்க்கும் நீர்மையினால் அருள் செய்து -என்றபடி
சாஸ்த்ரங்களை நன்று பிரசாரம் செய்து அருளி –
ஆணை மேற் பெற நடாய தெய்வம் மூவரில் -ப்ரஹ்ம இந்த்ரன் ருத்ரன் மூவர்க்கும் நியாமகன் -என்றபடி
தெய்வம் மூவரில் முதல்வனாகி -அரி அயன் அரன் -மூவரில் தான் முதல்வன்

சுடர் விளங்கு அகலத்து
தேஜஸ் மிக்கு திரு ஆபரணங்கள் பூண்ட திரு மார்பை யுடையனாய்
அமுதம் கடைகிற அக்காலத்தில் கடலானது
ஒவ்வொரு அலையும் மலை பெயர்ந்தால் போலே
வரை புரை திரை பொரு-மலை போன்ற பெருத்த அலைகள் மோதப் பெற்ற
இது கடலுக்கு விசேஷணம்
உருமுரலொலிமலி-என்பதும் கடலுக்கு விசேஷணம்
உரும் என்றது உருமும் இடிக்கு பெயர் -உரும் முரல் -இடி போலே கோஷிக்கின்ற
அது மலிந்து நிறைந்து -என்றபடி
த்வனி இடி இடித்தால் போலே-
குல பர்வந்தங்களும் நடுங்கும்படி பெரு வரை வெரு வர –

நளிர்கடல்
ஸ்வா பாவிக்க குளிர்ச்சியை சொன்னது அன்று
எம்பெருமான் உடைய கடாஷத்தால் குளிர்ந்து
அடியவர்க்கு ஆளாகவே
பிரயோஜனாந்த பரகளுக்காக உடம்பு வோவ
தங்கள் அமிர்தம் இப்படி
உப்புச் சாற்றை கடைந்து அருளுவதே
என்று ஈடு பட்டு இருக்குமடியவர்கள் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு
ஆளப்பட்டு இருக்க

ஓவாது -ஒரு ஷணமும் விடாமல்
ஊழி தோறு ஊழி -சகல காலமும்
என்றபடி –

————————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ வே .வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ வே P.B.A. ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திரு அடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ ராமாயண தனி ஸ்லோஹம் -சுந்தர காண்டம்-தருண மந்தரத க்ருத்வா -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள்

September 27, 2011
ஸ்ரீசீதை பிரட்டி ஸ்ரீ ராமன் தோளில் இருந்த பலத்துடன் ராவணனுக்கு உபதேசிகிறாள்
16 -4 ச்லோஹம்
துளி நடுக்கம் இன்றி பிராட்டி-
ராமஸ்ய வியவசா யக்ஜா லஷ்மனச்ய ச தீம்த
நாசத் யர்தம் ஷூப்யதே தேவீ கன்கேவ ஜலதாகமே 16-4
துல்ய சீல வயோ வ்ருத்தாம் துல்ய அபிஜன லஷணாம்
ராகவோஸ்ர்ஹதி வைதேஹீம் தம் சேய மஸி தேஷணா  16-5
உறுதியான நெஞ்சை அறிந்த சீதை பிராட்டி கலங்காமல்-கங்கை மழை பொழிந்தாலும் கலங்காதது போல்
ராவணன் பேச்சு கேட்டும்-கலங்காமல் –ஜீவாத்மா கலங்க வேண்டாம்-சம்சாரம் கண்டு-
ஏதத் விரதம் மம -சொல்லியவன் பெருமை அறிந்தவள் –விவசாயம்-உறுதி
லஷ்மனனுக்கு கைங்கர்யம் பண்ண வேண்டிய உறுதி –இரண்டையும் அறிந்து
பிரிந்தால் துக்கம் பட்டும் –தாங்க ஒண்ணாத துடிப்பு -கண்டிப்பாக ரஷிப்பேன் என்று உறுதி கொண்டும்-
அப்யகம் ஜீவிதம் –வில்லை கீழே வைக்க -சீதை பரிட்சை பண்ண –ரஷிக்காத  வரை சார்ங்கம் கீழே வைக்க மாட்டேன்
உன்னை விட்டாலும் லஷ்மணனை விட மாட்டேன் அவனை விட்டாலும் பிரதிக்ஜை விட மாட்டேன்-மாயா மிருகம் பின் போனாலும் மாயா மிருகம் என்று தெளிந்து சொல்லிய லஷ்மணன் இருக்க உறுதி கொண்டவள்–

கலங்க பல இருந்தும் -கலங்காமல் இருக்கிறாள் -தலையால் சுமக்கும் படி வல்லபை-காந்தச்ய புருஷோத்தமன்-
பிரியமானவள்-நெருக்கம் இருந்தால் கலக்கம் இல்லை–அபயம் கிட்டே நெருங்கி இருந்தால் விலக விலக பயம் ஏற்படும்..
புன்னை மரத்தின் அடியில் கால ஷேபம் கேட்டு பயம் நீங்க பெறுவார்
கேட்டு வானவர் செவிக்கு ஆறா -கூட்டம் கலக்கும் நம் பிள்ளை-காலஷேமம்
30 ஸ்லோஹம்–
ஹிமஹத நலிநீத நஷ்ட ஸோபா
வயசன பரம்பரயா நிபீட்யமானா
சஹாசர ரஹீதேவ சக்ரவாகீ
ஜனக ஸுதா க்ருபனாம் தஸாம் பிரபன்னா

க்ருபனம்-தீனமான தசையிலும் -திரு மேனி சோபை இழந்து பனியால் தாமரை மொட்டித்தால் போல —
வியாசன பரம்பரை -ராமனைபிரிந்து ராவணன் தூக்கி ஜடாயு மறித்து ஒன்பது மாதமும் செய்தி இன்றி ராஷ்சிகள் படுத்த ராவணன் துன்ப வார்த்தை
சக்ரவாகை பறவை போல்–போலி இவை -நாற்றம் மென்மை குளிர்ந்து  செவ்வி வரணம்- வைத்த கண் வாங்காத தர்சநீயமாய் –பிராட்டி -நோவு பட்டு இருக்கிற படி -பிரக்ருதியாக -கஷ்டமே வாழ்வு –பிரிந்தால் நரகம் சேர்ந்தால் சொர்க்கம்–நின் அம் சிறைய சேவலுமாய்-சக்ரவாக பறவை கூட இருந்தவனை விட்டு பிரிந்து-நீயும் நின் அம் சிறைய சேவலுமாய் அளியத்தாய்-ஏசல் போட்டதாம் சேர்ந்து –பெடையோடு அன்னம்-அலர்மேல் மிசை அன்னங்காள்–பேடை விட்டு பிரியாத பறவை–
ஜனக சுதா-துக்கம் ஈடு படாத பிறப்பு-ஆத்ம ஞானம் கைவந்தவன்-அகங்காரம் மம காரம் இன்றி-

பெருமாளை கை பிடித்த செல்வம் அன்று–பட கடவதுள் ஒன்றையும் பட்டாள்-நாட்டில் பிறந்து மனிசர்க்காய் படாதன பட்டு —
இனி இராவணன் -புல்லை இட்டு -பிரத் யுவாச -சுசிச்மித-புன் சிரிப்புடன்-தன இடம் மனசை மாற்றி அவன் பத்நிகள் பக்கம் விட சொன்னாள்
புருஷ கார பூதை–தன்னை சிறை வைத்தவன் இடமும் -ஈஸ்வரன் கார்யம் செய்ய இவள் புருஷ காரம் ..அவனை கொடுக்க வல்ல /தொட்டிலையும் கட்டிலையும் விடாமல்-/நம்மை கொள்ள –பர்தா பிரஜை இருவரையும் சேர்த்து-உபதேசம்-இருவருக்கும்–உபதேசத்தால் மீளாது போது அவனை அழகாலே திருத்தும்    –நம்மை அழகாலே திருத்தும் -அவனை வால்யப்தாலே  நம்மை வாத்சல்யத்தாலே –பிரிந்து இருந்த காலத்திலும் உபதேசம்-தாய்க்கும் தம்பிக்கும் மகனுக்கும் இவருக்கும்-மாறன்-சொன்னால் விரோதம்-இவர் அடி பணிந்தார்க்கும்–கேட்காமாலே ஜல ஸ்தல விபாகம் இன்றி பலன் கருதாமல் நீர்மை கிருபை உடன் ..-உபதேசித்தாலும் கேட்டுக்கொள்ள மாட்டான்-சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனார் -அறிந்து புன் சிரிப்பு-

உறங்கி உணர்ந்து எழுத ராவணன் -மதன பரவசனாய் -பிரதான மகிஷிகள் பின் வர -அசோகா வனம் வர-பெரும் காற்றில் கோடி போல் நடுங்கி-
கண்ணீரால் அங்கங்களை மறைத்து -கடு விசையாய்-தன சங்கல்பம் தேரில் பெருமாள் இடம் தூது அனுப்பி-பேசி தானே வந்தோம்-அழுவது ஸ்மிதா விகசித -புருவம் கொடி-கிலேசிகிற பிராட்டி-இடம் -வார்த்தை விநாச ஹேதுவாக நிலை பெயர்க்க -பொது நின்ற பொன் அம் கழல்  -ராமஸ்ய ஸ்வாபம் அறிந்து–அனலோசித அசேஷ -அனைவருக்கும்-சர்வ ஸ்வாமியே–கருத்து அறிந்த –மாதா சர்வ லோகானாம் அகில ஜகன் மாதரம்-உபாய பூதச்ய -புருஷகார சம்பந்தத்தால் தன பரிபவம் கிடக்க -தான் பட்ட துக்கம் பாராமல் ஹிதமும் அருளி–
சபல புத்தி உடன் பேச-தர்மம் எடுத்து உறைகிறாள் அவன் காமம் பேச-பர த்ரவ்யம்-பும்ச போகான் ஏக வேணி தியானம் அழுக்கு ஆடை -உரித்து இல்லை–தன் வீர தீர பராக்கிரமம் இவன் பேச–சிங்கம் இல்லா காட்டில் நரி ஊளை போல் தூக்கி வந்தாய்-பெருமாள் கண் வட்டம்-புலி முன் நாய் போல்-ஈ ஆடுவதோ கருடர்க்கு எதிரே போல்-ஒரு சொல் பொருமோ உலகின் கவியே ஆழ்வார்–வைஸ்ர்ரேவனே குபேரன் சொத்தை தர பிரலாபம்-பாஸ்கரென பிரபை -ராம திவாகரனின் கிரணம் போல்–ரதி மதி சரஸ்வதி திருத்தி–போல்வார் கடாஷம் ஒன்றாலே கிட்ட –லோக நாதன் தோள்-அணி மிகு தாமரை கையன் அன்றோ அடிச்சியோம்  -அகில ஜகன் மாதா அஸ்மின் மாதா சொல்லி இருந்தால் அவனை அனைத்து இருப்பாள் –அசுர  அபகிருத ஸ்ரீயை மீட்டால் போல் என்னையும் மீட்டு போவார்-அழியும் ஐஸ்வர்யம்-உன்னது-இலங்கையும் அழியும்-இவை சொல்லியும்–பெருமாள் உயிர் உடன் இருக்கிறாரா தெரியாது –ஐஸ்வர்யம் இழந்து-சூர்யன் சின்ன இடம் ஜாலம் உறிஞ்சு விடுவார் நீ அல்பம் அவன் ஆதித்யன்-தினகர குல கமல திவாகரன்-சொல்லியும்–லோக நாதச்ய ராகவா -ராம பானம் -தப்பாது–நாண் ஓசை தேடி வரும் -பெருமாள் வேண்டாம் திரு நாமம் பொதிந்த அம்பு வரும்-மீட்க்க பார்க்கிறாள் 21 -1 ச்லோஹம்-கொடியவன் பையல் வார்த்தைக்கு பதில் அருளுகிறாள் அடுத்து கதி என்றும் தான் ஆவார் என்று உபதேசித்து –நீயும் அண்டி ரஷிக்க பார் -அவன் தூரச்தர் ஹிதம் சொல்லி மீட்க்க கிடந்த புல்லை முன்னே போட்டு –
தருண மந்தரத க்ருத்வா பிரத்யுவாச சுசிஸ்மிதா
நிவர்த்தய மநோ மத்த ச்வஜனே க்ரியதாம் மன–21-3
புல்லை கிள்ளி போகட்டு- -வார்த்தை சொல்லும் முன் புல் இட்டு-ஆசனம் ராஜாவுக்கு /ராஜா குமாரி-ராஜா மரியாதை அறிந்தவள்
ஆசனம் இல்லா விடில் புல் இடலாம்-ஆசனம் கொடுத்தால் மரியாதை என்று மீளுவான் —
மரியாதை கொடுத்தால் விலகி-தள்ளி வைக்க
பந்தி பேதம்-இடை சுவர்-இட்டு -ஸ்தம்பம் தண்ணீரோ புல்லோ போட்டு பிரிக்கலாம் கோஷ்டி
நேராக பேசாமல்-புல்லை பார்த்து பேச –பர புருஷன்
இது கேட்டு கொள்ளும் பொது தான் நீயும் கேட்டு கொள்வாய்-முன் மாரீசன் போல்வார் சொன்னதை கேட்க்க வில்லையே –
உயர்ந்த அர்த்தம் சொல்ல போகிறாள்-கேட்க்க அசெதனும் ஸ்ரோதா ஆக்கி-பிரதி கூலம் ஆகாதே –
சக்தி இட்டு -புல் கண்டு பயந்து போவான்
அக்ஜன்-சாமான்யம்
லேசானவன் -கை ஏந்தி நிற்கிறாய் –
துரும்பு தேவலை-எதிர்காது – அக்ஜன் நீ பசு -தின்னும் புல்-ஞானம் போனால் மாக்கள் தானே மிண்டர் பாய்ந்து உண்ணும் சோற்றை நாய்க்கு இடுமினே

பசு உயர்ந்த பிராணி-தகுதி இல்லை நீசன்-திர்யக் குள்ள நரி-போக்கியம் புல்
நீ கொடுப்பதாக சொன்ன ஐஸ்வர்யம் இதற்க்கு தான் சமம் -திருணம் விரிஞ்சி-சுவாமி திரு அடி கிட்டிய பின்பு
புல்லுக்கு சமம் தான் உயிர் -பெருமாள் வந்தால் காட்ட தான் இருக்கிறேன்
உன் அபராதம் இலங்கை அழியும் உனக்கு குடிசை கட்ட இந்த புல் முதல் கல் போல்
தருண உலோப கொடி-சின்னது காட்டி பெரிய விஷயம் காட்டுவது–மனசைமாற்றி-சரணாகத வத்சலன் இடம் சேர்க்க –
என் குற்றம் பொறுப்பானோ என்று சொல்வதாக -புல் சமுத்ரம் போட்டால் திரும்பி வரும் -உன் குற்றமும் தள்ளி விடுவான் கருணை கடல்
17th அர்த்தம்-மனசில் உள்ள கோபம் பொறாமை வெளியில் போட்டு -அவனை பற்று
அடுத்து உன் குடி இருப்பும் இலங்கையும் உய்ய புல்லை கவ்வி-அவன் திரு அடி சேர்ந்து கொள்
அடுத்து -துரும்பை தூணாக்கி -ராகவா சிம்கம்-ராவணனை அழிக்க -பொல்லாங்கு நினைத்த நெஞ்சை பிளக்க -உன்னை சிந்தையினால் இகழ்ந்த அகல் மார்பம் பிளக்க –
அடுத்து–பிரதிக்ஜை பண்ண புல்லை இட்டு-ஷிப்ரம் -உன் உயிர் முடிய போகிறார்
கிருத்வா-தலை அறுத்து -அறுத்து புகட்டுவான்
சுக்கிரன் கண்ணை துரும்பால் கிளறியது போல்

அடுத்து -தர்ப்பம் கொண்டு காகாசுரனை-இது கொண்டு முடிப்பான்-
அடுத்து நர நாராயணன் -டம்போத்வன் அகங்கரிக்க இஷீகம் துரும்பு கொண்டு முடித்து போல்
அடுத்து-பதி விரதம் நெருப்பு கொழுந்து விட புல்-
அடுத்து -அங்குலியா -பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி களைந்தான்-காட்ட கொடி காட்டுகிறாள்
ஆக 26 அர்த்தம்
மேல் செய்தது என் -பிரதி வசனம் எதிர்த்து பேசினாள்-ஓம் அம் இல்லை பிரத் யுவாச மறு வார்த்தை மறு வார்த்தை
பிரதி கூலமாகவும் பேசினாள்-மனசு துடிக்கும் படி-நிறைய பறக்க பேசினாள் சாம தான பேத தண்டம்
தர்ம மார்க்கம் சாம -பொறுமை சொல்லியும் /நாட்டு மக்கள் வெறுத்துபோய் இருக்கிறார்கள்  பேத படுத்தியும்
தானம்-ஞான தானம் சரணா கத வத்சலன்
தண்டம்-கொலை செய்ய படுவாய் இதை கேட்கா விடில்
சுஸ்மிதா சிரிப்புடன்-முக விலாசம்

எதிரி தானே அழிய போகிறான்-அதனால் சிரித்து
ராஜா பட்ட மகிஷி-தான தானம் தருகிறான் சாபல்யம் இன்றி-வைராக்கியம் பாவ சுத்தி –
முரண்பாடு கண்டு சிரித்தாள்
இவனை கழுகு தூக்கி போகும்
விபீஷணுக்கு அக்கரையிலே பண்ணின பின்பு இவன் ராஜ்ஜியம் இல்லை பிதற்றுகிறான்
பையல் -அலம் புரிந்த நெடும் தடக் கை-வைத்த அஞ்சேல் கை பிடித்த என்னை-
வெட்கி சிரித்தாள்
மாசுடம்பொடு-இல்லை அமுது செய்யாமையால்-வெளுத்த திரு முத்தின் ஒளி
இனி ராவணன் பட்டான் ப்ரஹ்மா-ஹிதம் கார்யம்-ராவணன் தொட்ட உடன் சிரித்ததுபோல்
நிவர்தய மநோ-மனசை மீட்க சொல்கிறாள்
குதிரை போல் -கசை-கொண்டு அடக்க -இந்த்ரியம் அடக்கி ஆள
நெஞ்சை மீட்டு பிராணனை மீட்டு கொள்

ஆத்மாவுக்கு மனஸ் பந்து விரோதி பற்று இல்லாமல் -நிவர்தய ஆனால் —
மநோ ஜவம் குதிரை-விவேகம் இன்றி–மாற்றி கொண்டு உன் பத்னி –புறம் புள்ள வற்றில் தவிர்க்க சொல்ல வில்லை
மனசுக்கு விஷயம்-வகுத்த விஷயத்தில் உகக்கும் படி பாராய் –உன் தாரம் -அக்னி சாஷியாக கை பிடித்த -சுஜனம் ராஷசிகள் -விஜாதி விட்டு சஜாதி
பிரியதாம் -ஆசை இட்டு-ராக பிராப்தம் விதி பிராப்தம்–ஆசை பிடித்ததாக ஆகுக ஆசீர்வாதம்-மாதா -அனுக்ரகம் பிரசாதிகிறாள்
பிரியதாம்-அவர்கள் வெறுத்து போய் இருக்க -என் அனுக்ரகத்தால் மாற்றுவேன்
பிரியதாம்-சுஜனத்தின் உடைய மனசு உன் இடத்தில் செலுத்த படட்டும்-பல வித அர்த்தம்-
அவர்கள் வெறுத்தால் குல நாசம் ஆகும்
சவித்று மண்டல ராமன்-நினைத்து இருந்தேன் சிரமம் தீர்ந்தேன் –அதை நினை-
தேயோ நாராயண சதா -ச்மிர்த்து யச்சோ சோபனம் -ஜகமா மனசோ ராமம்
எண்ணிலும் வரும் -சித்த வேண்டா சிந்திப்பே அமையும்
அடிகள் தம் அடியே நினையும் தம் அடியவர் தம் அடியான்-
பிரவர்த்தி தர்மம் ஆகாது நிவிர்த்தி தர்மம் -சரணா கதி விடுகையே உத்தாரகம் விளக்கை -சம்சாரம் பிரவ்ருத்தி –
நிஷிதம் விட்டு விகிதம் பற்ற பார்
 நீர்மையும் கிருபையும் இத்தால் காட்டினாள்
ஸ்ரீ சீதா ராம ஜெயம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்

Sri Bhashyam Mankala Slohams..

September 21, 2011

Here, let us examine the ViSeShArtham.

akhila bhuvana janma sthEma bhangAdi leele

vinata vividha bhUta vrAta rakshaika deekshe |

 sruti sirasi  vidIpte brahmaNi srInivAse

bhavatu mama parasmin sEmushI bhaktirUpA ||

SrI PBA Swami explains that this slOkA, at the deeper level of meaning, is actually a stuti for Nammazhwar.

Let us break up the individual parts once again and see how SrI BhAshyakArar performs mangalAsAsanams to Nammazhwar here.

 `akhila bhuvana janma sthEma bhangAdi leele’

This can also be taken as leele (yasya) within grammatical rules.  This  gives two possible meanings:

1)    One who meditates on the leelas of the Parabrahman who creates, preserves and destroys.

2)   One who has indulged in leelas with Parabrahman, who creates, preserves and destroys.

Both these meanings denote Nammazhwar very well. Sriman NArAyaNa is the Parabrahman who is the cause of the Universe. Swami Nammazhwar constantly meditates on the leelAs of EmperumAn and has blessed us with 4 divya prabandhams.

The second meaning is that Swami Nammazhwar enjoys playing with Sriman NArAyaNa, ie, expressing various emotions. The pasuram `ennudaya pandum kazhalum tandu pogu nambi…’ must be remembered here.

`vinata vividha bhUta vrAta rakshaika deekshe’

Can Nammazhwar protect those who seek refuge in him? The answer is obvious. Azhwar is Sri SathakOpan, the thiruvaDi of Perumal. Therefore, the quality of rakshagatvam is natural to azhwar.

Kanninun SiruthAmbu, PAduka Sahasram and several other sri sUktIs categorically state that Nammazhwar, who is the PAduka/Sri SathakOpan of PerumAl, protects anyone and everyone who surrender to him.

`sruti sirasi vidIpte brahmaNi srInivAse’

Sruti refers to DrAvida Sruti, particularly the ThiruvAimOzhi. If so, what is the `sruti siras’, the loftiest portion of this sruti? It is Kanninun SiruthAmbu.

AchArya AbhimAnam is greater than Bhagavad KalyAnagunAnubhavam. Hence, Kanninun SiruthAmbu is the very head/essence of DrAvida Sruti.

`VidIptE’ – One who is revealed by Sruti Siras. Kanninun SiruthAmbu reveals Nammazhwar as the upAyam/upEyam.

`BrahmanI’ – Nammazhwar is called as Brahman here because Azhwar himself declares in Periya ThiruvandhAdhI,

`yan periyan! Nee periyai enbhathanai yAr arivar?’

The word `Brahman’ indicates greatness by nature and by qualities. Azhwar has declared that he is indeed `periyan’, ie, greater than Sriman NArAyaNa himself. Hence, if Sriman NArAyaNa is Brahman, Azhwar has become Parabrahman!!

So, this word indicates Nammazhwar as well.

`SrinivAsE’ – Nammazhwar expressed his kaimkarya sri (ozhivil kAllam ellam…) to ThiruvenkatamudaiyAn. As per the vAkyAs, `LakshmanO Lakshmi Sampannaha‘ and `Aham Sarvam KarishyAmi‘, `SrI’ sabdam denotes the wealth of Bhagavad/Bhagavata Kaimkaryam.

Azhwar possesses sri vaishnava sri and kaimkarya sri, hence he is `SrinivAsan’.

 bhavatu mama parasmin sEmushI bhaktirUpA

Sri BhashyakArar here states, `let me attain the same state of bhaktirupa jnanam that Nammazhwar attained’.

Sri SathakOpan has mayarvara madhinala jnAnam. Hence, Swami Ramanujar asks Nammazhwar to bestow the same bhaktirupa  jnAnam to him.

So, the complete meaning is as follows:

 “May I attain the state of bhaktirupa jnanam similar to Nammazhwar, whose kalyAna gunams are revealed in Kanninun SiruthAmbu,  who meditates on Bhagavan’s leelAs (or) indulges in many leelAs with Bhagavan, who protects all those that surrender to him,  who declared himself to be greater than BhagavAn and possesses the wealth of sri vaishnava sri and kaimkarya sri.”

What a beautiful meaning! Swami EmberumAnAr has revealed that he has written Sri BhAshyam only with the mayarvara madhinalam given to him by Nammazhwar.

Sri VedAntAchAriar, in his Tattva Tika, has stated that there are 10 different meanings for this particular slOka. This shows that our acharyas had understood many tattvams from this slOka, which they did not put into writing. At present, we have just enjoyed 2 alternate meanings for this slOka. One can only guess as to what the other 8 meanings are!

A single sentence can have many valid meanings. Hence, there is no virOdham here.

Thanks For Shri Srinivasan Swamikal for this complilation

Sri Baashyam –1-1-7-20

September 20, 2011

Antastaddharmopadesat   ~ VedAnta SutrAs 1.1.7 (20)

The being within (the Sun and the eye) is Brahman, because his attributes are taught therein.

(Antah – Being the antarAtmA of Sun and Eye, AdityA and AkshI, Tat Dharma – His attributes, UpadesAt – as taught by Sruti.)

he vichAram here is whether the Being described in the AntarAditya VidyA of the Chandogya Upanishad is Sriman NArAyaNa, or if it is the kshudra devatA like SuryA. The purvapaksham here is that even Surya could possess powers due to good merits and hence can create.

Bhagavad BhAshyakArar proves that it is Sriman NArAyaNa who resides in the Surya Mandalam. Let us look at the relevant Upanishadic mantrams with the vyAkhyAnam of Sri Ranga RAmAnuja Muni before proceeding to Sri BhAshyam:

Now, this one, this golden PurushA (whose golden color is due to Sri MahaLakshmI on his chest), who is seen in AdityA is having golden moustache, golden hair and is fully golden beginning from the tip of the nails.”

~  (Chandogya Upanishad. 1.6.6).

The Upanishad describes the Purusha as beautiful (ramanIyam). As per the pasuram, `Paramsothi Ni paramAy, (Periyazhwar Thirumozhi), this Purusha is effulgent and the light of the Sun is derived from him. Since TattiriyOpanishad describes Bhagavan as NeelatOyada (Blackish-Blue complexion) and here he is described as golden, Sri Ranga Ramanuja Muni states that the golden color of Perumal is caused by Piratti residing in his chest!

Such a PurushA must be seen, ie, meditated by YogIs. Who are these yogIs? The first pasuram of Moondram ThiruvandhAdhi clearly states,

thirukkaNedEn ponmEni kaNdEn- thigazhum

 arukkan aNi niRamum kaNdEn- serukkiLarum

 ponnAzhi kaNdEn puri sangham kai kaNdEn

 ennaazhi vaNNan paal ninRu  ~ (MoonRam ThiruvandhAdhi – 1).

The Mudal Azhwars have clarified that Perumal has a naturally blackish complexion, `EnAzhi VaNNan PAl’. But the initial words `Thiru KaNdEn, PonmEni KaNdEn’ signify that he is also golden colored and that this color is due to Periya Piratiiyar only. The Upanishad uses the word `DrishyatE’ to state that such a Purusha must be meditated upon. Azhwar uses the word `kaNdEn’. By stating Piratti sambandham, azhwars have clarified the confusion between Taittiriya and Chandogya Upanishads declaring Brahman to be blackish blue and golden respectively.

The next mantram gives a few attributes for the Purusha:

“The eyes of the Purusha are like the full blown lotus (tasya yathA kapyAsam pundarIkam evam AkshinI). He is called Uth. He has risen above all sins. He who knows thus rises above all sins.”

~  (Chandogya Upanishad 1.6.7).

Eyes like a blossoming lotus – The kapyAsa sruti has a detailed explanation in VedArtha Sangraham. The explanation is based completely on azhwar pasurams such as this one:

Anchudara veyyOn aNinNedundhEr thOnRAthAl, senchudarth thAmaraikkaN selvanum

~ (ThiruvAimozhi – 5.4.8).

This pasuram is a direct reference and anubhavam of Azhwar to AntarAditya VidyA. This and many more pasurams link the lotus eyes of Perumal to the Being within the Sun. Sri PB AnnangarAchAriAr Swami’s article on this kapyAsa sruti is an excellent reference. It is too big to state here.

He is `Uth‘ because he is akhila heya pratyanIkan, he rises above all punya/papa karmas (Udita). The `Uth‘ sabdam denotes one who is devoid of blemishes. PAn Perumal starts his divya prabandham with `Amalan Adi PirAn’. Therefore, the one who is `Amalan’, ie, who is unaffected by karmas, is also `Adi PirAn’, the Supreme Brahman Sri Ranganathan, who stands as UpAyam (`Adi’ denotes UpAyatvam as per Muni VAhana Bhogam).

Furthermore, Acharya Hrudayam confirms that this Uth Purushan is Sriyah Pathi. Nammazhwar starts ThiruvAimozhi with `Uyarvara…’ and ends with `Uyarnthe…’. Thus, the 1000 pasurams of ThiruvAimozhi  is the tatparyam of this `Uth’ sabdam, and a praise of Surya NArAyaNa (who is equated to Periya Perumal by acharyas).

Both ThiruvAimozhi and Chandogyam belong to SAma Vedam.  Bhagavan has stated `VedAnAm SamavedOsmI’ for this reason.

Swami EmberumAnAr establishes that this Uth Purushan is Surya NArAyaNan only. Surya and other devatAs are not free of karma and hence, the last line of the Upanishad `pApmabhyah udhithah, signifying apahatapapmatvam for the Uth Purusha cannot be applied to anyone but our SenthAmarai Kannan. Swami Pillai LOkAchAryartherefore states this in Prapanna ParitrAnAm,

avargaLum eeSwarAjnaikku anji tAngaL ninaittapaDi sancharikkaperAdE, nAzhigai kooriTTu udippadu………izhitozhilseidu tirivAr silarAgaiyAlum rakShakarAgamATTArgaL.

(~ Prapanna ParitrAnAm -10)

Hence, Sun and Moon cannot protect us since Sriman NArAyaNan governs their activities. They are the vibhUtIs of BhagavAn.

The next mantram further states:

“The Rk and the SAman are of the form of the song of that Aditya PurushA, who is called UdgithA. The singer of that is called UdgithA on that account,. This Aditya Purusha is the ruler of all worlds above Surya Mandalam and ruler of the objects of enjoyment in those worlds. This is the teaching of meditation on the supreme.”

~ (Chandogya Upanishad 1.6.8).

Bhagavan is sarvalOka mahEswaranThirumangai Mannan’s mangalAsAsanams on Sri Parthasarathy Perumal is as follows,

yennai yALudai appanai oppava rillaa mAdhargaL vaazhum, mAdamA mayilaith thiruvallikkENik kaNdEnE

(~ Periya Thirumozhi 2.3.2).

This perumal also has a moustache, just like Surya NArAyaNa!

The Upanishad goes on to talk about the Akshipurusha, the Being in the Eye and states that the Akshipurusha and Aditya Purusha are one. The fruit of such knowledge (UpAsanam) is mentioned as follows,

“This Akshipurusha is sarva lOka mahEswaran and owns all the objects of enjoyment, Therefore, those who play the Veena sing his glory. Sing only his glory. Therefore, they are obtainers of wealth.”

~ (Chandogya Upanishad 1.7.6).

The Upanishad states that all the songs of Devas and Manushyas must be addressed to ParamAtmA only. Nara Stuti must never be done. The fruit of this UpAsanam is unparalleled wealth. The singer attains the worlds above and all desires of the Devas (devakAmah).

Prapannas, particularly the azhwars, can also meditate on this Surya NArAyaNa and sing his praises if they wish. But it is not for a phalan such as Aisvaryam or Moksham. It is swayam prayOjanam. Mumukkshupadi 282 states `bakti prApyaruchiyilE pugum.

Two foremost singers of Brahman in our sampradayam are ThiruppAn Azhwar and NampAduvAn, who excelled with the Veena. In addition, Sri AnnamAchAryA is also worthy of mention.  Some Mahatmas belonging to other sampradayams such as Sri Purandara Dasar, Thyagarajar have also composed beautiful krithis on Bhagavan.

So, we have seen that, 1) the Being in the Sun and Eye is Sriya Pathi:, 2) He has an auspicious body, Dark Blue with golden tejas due to SrI Sambandham, 3) He has lotus eyes, 4) The Purusha in the Sun and Eye is SarvalOka MahEswaran.

Thanks for Shri Srinivasan Swami for this compilation .

திருவாசிரியம்-7- திவ்யார்த்த தீபிகை/-ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

September 19, 2011

 

நளிர் மதி சடையனும் நான் முக கடவுளும்
தளிர் ஒளி இமையவர் தலைவனும் முதலா
யாவகை வுலகமும் யாவரும் அகப்பட
நிலம் நீர் தீ கால் சுடர் இரு விசும்பும்
மலர் சுடர் பிறவும் சிறிதுடன் மயங்க
ஒரு பொருள் புறப் பாடின்றி முழுவதும்
அகப் படக் கரந்து ஓர் ஆல் இலை சேர்ந்த எம்
பெரு மா மாயனை அல்லது
ஒரு மா தெய்வம் மற்று உடையமோ யாமே ?–7
————————————————————-
ரிக் வேத சமம் திரு விருத்தம் /யஜுர் வேத திரு வாசிரியம் /திருவாய் மொழி -சாம வேதம் /பெரிய திரு அந்தாதி -அதர்வண வேதம்
அங்கம் -இரும் தமிழ் நூல்புலவன்  பனுவல் ஆறும் –உப அங்கம் மற்ற எண்மர் நல மாலைகளும்-
திரு மேனி மேன்மை எளிமை முதல் பாசுரம்
திரு அடி பக்தியே பிராப்தி இரண்டாம் பாசுரம்
ததீய சேஷத்வம் மூன்றாம் பாசுரம்
அடியார் யாத்ரை மங்களாசாசனம் நான்காம் பாசுரம்
திரு விக்ரமன் அடிக்கே மங்களா சாசனம் ஐந்தாம் பாசுரம்
உலோகர் இயற்கை நொந்து ஆறாம் பாசுரம்
தம்மை இப்படி விலஷணம் ஆக்கிய பேற்றை அருளுகிறார் இதில்-
———————————–
ஆல் இலை துயின்ற பெருமானை அருளுகிறார் –யாவகை உலகமும் யாவரும் இல்லா -ஸ்ருஷ்ட்டி –அங்கு–
-இங்கு  யாவகை உலகமும் யாவரும் அகப் பட -லயம்– அகப் பட –அத்வாரக சிருஷ்டி-சமஷ்டி சிருஷ்டி பண்ணியவை அகப்பட
வியஷ்டி ஸ்ருஷ்ட்டி—நிலம் நீர் தீ வாய் ஆகாசம் -சுடர் இரு விசும்பு முதலில் தோன்றி இறுதியில் அழிவதால்-
ஆகாசம்/வாயு அக்னி /தண்ணீர் /பிர்த்வி–லயம் பிர்த்வி தண்ணீரில் சேர அது அக்னியில் சேர அவை வாயுவில் அவை ஆகாசத்தில் லயிக்கும் —
/திட விசும்பு – எரி -அங்கும் திட விசேஷணம் –பிறவும் சிறிது உடன்-ஒரே சமயத்தில்-உள்ளே விழுங்க நினைத்த மாதரத்தில்-
சிறிது-வயற்றில் ஒரு பகுதியில்- மயங்க-லயிக்க
ஏக தேசத்தில் இருக்கும்–புறப் பாடு இன்றி நழுவி வராமல் –கரந்து-மறைந்து -சிறிது என்பதால் வயிறில் மாற்றம் இன்றி
-ஓர் ஆல் இலை-சேர்ந்த -தளிரில்-அத்வதீயம்-தான் தேர்ந்து எடுத்த -எம் பெரு மா மாயன்
வேறு ஒருவரை உடையோமோ-ஆனந்தம் உடன் உலோகர் போல் இல்லாமல்
பண்ணிய உபகாரம் சேதனர் அறிவு படைத்த கடமை அவனுக்கு மங்களாசாசனம்-
ஜடாயு-சந்திர காசம் வாளால் ராவணன் சிறகை அறுக்க -பெருமாளை கண்டதும்-
-சிறகில் அடங்கி இருக்க வந்தேன்-தசரதர் நடு தாயால் பிரிந்து -விதி வலியதே பெருமாள் கதற- –
ஆயுஷ்மான் -சொரூப விருத்தமா மங்களா சாசனம் –
-பெருமாளை கண்ட உடன் முதலில் -ஜனக ராஜன் -இயம் சீதா மம சுத சக தர்ம சாரீதவ–பத்ரந்தே
-மங்களம்-கையை கையால் பிடி சொல்வதன் முன் மனசில் திவ்ய தம்பதிக்கு —
–   தசரதன்–பரசு ராமனை-பாலான் அபயம் என்று பல ராமன் இடம்கேட்டு மயங்கி-விளித்து எழுந்து -மங்களா சாசனம்
  சீதை–நடந்த அழகை கண்ணால் பருகி-மங்களாம்-திக் பாலர் ரஷிகட்டும்-
பெருமாள் பிரபாவம் அறிந்தும் பல்லாண்டு பாடுவது சொரூபம்  இவர்களும்-
-நம போற்றி ஜிதந்தே –ஞானம் மட்டும் இன்றி பிரேமம்கொண்டு —கதே ஜலே  சேது பந்தம் செய்வது –
-நடந்து முடிந்த கதைக்கு-உறகல் உறகல் சொல்லுகை பய நிவர்த்த கங்களுக்கு பயப் படுவது –
-இதை விட்டு இதர தெய்வம் ஆஸ்ரயித்து சம்சாரம் வர்த்திக்க =இது என்ன படு கொலை ஒ ஒ உலகின் இயல்பே —
மூழ்கும் கப்பலில்- அல்லால் செய்வதை செய்கிறார்கள்–இவ் அனர்த்தத்தை தப்ப பெற்றோம்-
அர்த்தமான பகவானை பெற்றோம் என்று உகக்கிறார் –சுய லாபம் பேசி இனியர் ஆகிறார் –
நாட்டார் கண்டார் காலில் விழுந்து இருக்க -வித்யாரண்யர் தேசிகன்-வைராக்ய பஞ்சகம்-
பட்டானார் சேர்த்த சொத்து ஹஸ்தி கிரி மலையில் சேவை சாதித்து இருக்க -சந்தன பூஷணம் தனம் —
மறந்தும் புறம் தொழா மாந்தர்– மூ உலகும் திரி தருவோன் —இடர் கெடுத்த திரு வாளன்
-முதுநீர் தெளித்து கபாலம் வெடித்து போய் -படைக்க பட்டவர் தானே
-வைஷ்ணவானாம் அஹம் சம்பு-கீதையில் சொல்லி கொள்கிறான் –
-ரஜோ குணம் பிரம்மா தமோ குணம் ருத்ரன் தொழுவார் சத்வ குணம் விஷ்ணு–லிங்க புராணம் இறுதியில் ஸ்லோஹம்–
வைகுண்டேது பரே லோகே -ஸ்ரியா சாத்ர்தம் ஜகத் பதி ஆஸ்தே விஷ்ணு ரஜிந் யாத்மா பக்தர்  ஹி பாகவத சக -நித்யம் சொல்கிறோம்—
லிங்க மாகாத்ம்யம் சொல்லி  நாக்கு சுத்திபட இதை சொல்ல சொன்னார் ரிஷி–
நாராயணோ பிரம்மா ஜாயதே -நான் முகனை நாராயணன் படைத்தான் –
-ஆனை துரத்தினாலும் ஆனை கால் நுழையாதே —சௌரி பெருமாளும் ஒரே நாளில் சிவன் பிரம்மா திரு கோலம்-சாத்தி கொள்கிறான்
கூராளும் தனி உடம்பன்—-ஸ்வாமி எம்பெருமானார் நுழையாத சரித்ரம்—மதம் கொள்கை சித்தாந்தம்–
ஆதி சங்கரர் மாதவர் -வைஷ்ணவர் தான்-பிரம சூத்திரம் கீதை சகஸ்ர நாமம் பாஷ்யம் பண்ணி இருக்கிறார்கள்-
விஷ்ணு மாற்றவில்லை- கொள்கை தான் வேறு-பிரமம் ஒன்றே தான் அது விஷ்ணு -என்கிறார் சங்கரர்
-சைவத்திலே -நாயன்மார்கள்-விசிஷ்ட அத்வைதி வள்ளலார் அத்வைதிகள் ஜோதிஸ் ஒரே உருவம்-
-கொள்கையில் நம்பிக்கை மாறலாம் -குழப்ப கூடாது-
-ஊர்த்த புண்டரீகம் சந்தனம் ஆதி சங்கரர் ஈஸ்வர சீலன் நாராயணன் நியமன சாமர்த்தியம் இயற்கையாக பெற்ற பெருமை– என்கிறார்–
பிரமம் சுத்த பிரமம் கோவில் விக்ரகம் இல்லை அவருக்கு –
பூர்வர் பட்ட பாடு வைஷ்ணவர் களுக்கு அவர் பெருமை சொல்ல -குறுகிய மனப் பான்மை இல்லை-
-மனைவி கணவன் உறவு போல்–சகல பதார்த்தங்களையும் நோக்கும் பொழுது நம் உடன் ஒக்கு புகுந்த அவர் காலில்–

போகாத தெய்வம் ஒன்றும் இல்லையே –அகில ஜகத் காரணம்-கூப்பிட -வந்தது உங்கள் தெய்வமோ–பிள்ளை பெருமாள் ஐ யங்கார் —

அல்லாத பிர பந்தங்களை அந்தாதி ஆக்கி- –இது மண்டல அந்தாதி இல்லை –

இறுதி பாசுரம் முடிவு முதல் பாசுர ஆரம்பம் இல்லை-யாமே முடிந்து ஆரம்பிக்க வில்லை–அந்தாதி தான்-உகப்புக்கு இதற்க்கு மேற் பட இல்லாமையாலே மேலே போகாமல் முடித்தார்-

————————————————————————–
தன்னோடு சிறை இருந்தவர்களை ஆஸ்ரயித்து பலன் உண்டா அரையனை ஆஸ்ரயித்து தானே பலன் அரையன்-அரசன் —
சந்த்ரே சேகரர்-சாதக வேஷம் தோற்ற சந்த்ரனை தலையில் வைத்து கொண்டு–கொடுக்கும் பலன் தரும் அவன்க்ரீடம் தவிர்த்து –
துர் மானம் –ஈஸ்வரன் என்று -மற்றவரும்  பேசும் படி அகங்கரிக்க -அவன் தனக்கும் ஜனகன்
சிருஷ்டிக்கு தக்க நான்கு முகம் கொண்ட- நான்கு வேதம் கொண்டு-
இரண்டு அதிகாரிகள் –குசவனையும் -புற மடக்கி போல்- இருவரும்–
அடுத்து தளிர் ஒளி இமையவர்-போக பிரவணர் அனுபவம் அப்சரஸ் மெய் அனுபவித்து கொண்டு-
யாவகை உலகமும் யாவரும் அகப் பட -இவர்கள் அனைவருக்கும் -காரணம் ஆக இருக்கிற பூத பஞ்சகமும் –
-சுடர் இரு-உண்டாகும் பொழுது முன்னும் அழியும் போதும் இருதியில் அழிவதாலும் –
-மலர் சுடர் பிறவும் உடன் சிறிது-ஏக தேசத்தில் –பெரிய வயிறு எதற்கு—-ரஷிக்க  பேர் ஆதரம்–
 நீண்ட அப் பெரிய வாய கண்கள்-சில பேருக்கு  இட சொல்லி உண்பார் பலர் உண்டாகில் சோறு மட்டம் ஆகும் –
-பல வாகி உள்ளே போக பாரிப்பின் பெருமை-சிறிதாக -மயங்க -லயிக்க கலக்க
-உடன் மயங்க -உடல் மயங்க -என்ற பாடம்-திரு மேனி -ஆல் இலை தளிரில் -கலச –
-பிரி கதிர் படாத படி அனைத்தையும்–பக்தி உழவன்-
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னாத அஹம் அன்னாத அஹம் அன்னாத
உண்டிட்டாய் உண்டு ஒழியாத்–வயிற்றை  எக்கி காட்டி ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லும் படி-
சதா ஏக ரூப ரூபாயா –சிறியதாக ஏக தேசம் அனைத்தும் அடங்கி–
அப் பொழுதைக்கு அப் பொழுது ஆரா அமுதம் மாறா விடிலும் –
சேராதவற்றை சேர்க்கும் சக்தி போல்–கரார  விந்தென –வைஷ்ணவ போகய லிப்சயாக
திரு அடி இனிக்கும் போக்கியம் என்று பார்க்க தானே சாத்தி கொண்டான் முதலில் 
இப் பொழுது தானே வாயில் வைத்து கொண்டு பார்த்தான்-
களத்து மேட்டில் அளந்த படி கொண்டே அளக்க வேண்டுமே வீட்டில்-
-திரு அடி கொண்டு அளந்தானே முன்பு அதை கொண்டே
இப் பொழுதும்பேதை குழவி பிடித்து சுவைத்து உண்ணும் பாத கமலம் வந்து காணீரே –
-முகிழ் விரியாத ஆல் இலை சேர்ந்தான் –ஆல் இலை
-பாலன் தனது உருவாய் எழ உலகு உண்டு -மிக ஞான சிறு குழவி-பால் உண்ட குழவி
-எழ உலகும் உண்டான் –ஆல் இலையின் மேல் வளர்ந்தது மெய் என்பர்-
-எழுதி வைக்க பண்ணினாய்–ஆலின் மேல் ஓர் இளம் தளிரில் கண் வளர்ந்த ஈசன்-
தரிக்கைக்கு எசோதாதிகள் அன்றிக்கே இருக்க –யசோதை தேவகி கௌசல்யை மடியில் பார்த்து இருக்கிறேன்
-ஜலத்தில்–அடியார் அல்லல் தவிர்த்த அசைவோ–திரு புளிங்குடி -மடியாது துயில் -கொடியார் மாட கோளூர் அகத்தும்
-இறக்கி வைத்து துயிலாயோ –பய நிவர்திகங்களுக்கும் பயப் படுவார்கள் –
தோள் காட்ட அதற்கும் பல்லாண்டு ..–சுசி ஸ்மிர்த்த சிரித்து கொண்டே-துயில்கிறான்
அவ் ஆல் அன்று நீர் உளதோ -ஆகாசத்தில் உள்ளதோ-மண்ணிலே உள்ளதோ-
விண்ணதோ சோலை சூழ் குன்று எடுத்தாய்சொல்லு
 பருவம் நிரம்பும் முன் ஏழு வயசில் கோவர்த்தனம் தூக்கியவனே சொல்லு-
ஒரு படி பட்டு மலையை -இதுவும் ஓர் ஆச்சர்யம்–இதுவும் சொல்லு அதுவும் சொல்லு –
-மூன்றும் ஆச்சர்யம்-உண்டதும் தூக்கியதும் ஆல் இலை சேர்ந்ததும் –
-அகடிதகடன  சாமர்த்தியம் —
அவன் தானும் ஆழ்வார் வந்தால் பதில் கேட்டு கடவோம் என்று நினைத்து இருந்தானாம்-
பின்னையும் -அதுவா இதுவா -தொனி மாற்றி–ஆச்சர்யம்- பட்டு விட்டார்-
சர்வ ஆதர பூதன் நீ -ஓன்று வேறு ஒன்றுக்கு ஆதாரம் இல்லை உன்னை தவிர –
-ஆல் இலை நீரில் ஆகாசம் மண் விண் தாரகம் இல்லையே—நீ தானே தாரகம்-
-உன் உளது புரிந்து கொண்டேன்-மகோ உபகாரம் காட்டி கொடுத்த பின்
–புறம்பே ஒன்றுக்கு ஓன்று ஆதாரம் இல்லை–விச்மிதர் ஆனார் பட்டார் அருளி செய்தார் –

வியப்பாயா வியப்பு -இல்லா மெய் ஞான வேதியன்-ஆச்சர்ய யோகம் சொல்கிறது

பெருத்த மா மாயன்—சகல லோகத்துக்கும் இவனே–கால் காணி தெய்வம் இல்லை-
-எடுத்து கழிக்கைக்கு வேறு தெய்வம் இல்லை–நான் உன்னை ரஷிகிறேன் என்று பச்சை இட்டு
-தன சடை முடி  நானும் உன்னை போல் சாதக வேஷம் காட்டி-ஒரு தலைவனை பற்றியே இருக்கிறேன் –

அவனை விட்டார் மார்கண்டேயர் -பரா அஸ்ய சக்தி–சந்தி கூட்டி பராசக்தி வராது–விதண்டா வாதம்

அந்தர் ஆத்மா ஆக இருக்கிறான் என்று சொல்லும் வார்த்தை பிறர் இவர்களை ஆச்ரயிகிறார் —
கண்டும் தெளிய கில்லீர் –மார்க்கண்டேயரும் கரியே
பரிமித பலம் தான் இவர்கள் அருளுவார்கள் பரம புருஷார்த்த ஆசை கொண்டால் -மோஷ பிரதன் இவன் ஒருவனே
இவ் அருகு அல்பம் அஸ்திரம்–மோஷம் விரும்பி மத பக்தி அவய விசாரனி–
அநந்ய பக்தி -திரு அடி தன நாமம் மறந்தும் புறம் தொழா மாந்தர்
என்ன கடவரே -பர்தா பார்யா -சம்பந்தம்-பகவத் சேஷத்வத்திலும் அந்ய சேஷத்வம் கழிவதே பிரதானம் –
-பகவத் பிராவண்யம் கிரமத்திலே வரலாம் தேவதாந்திர சம்பந்தம் விட வேண்டும்.
.முதலில் லோகம் போல் இன்றி நாம் அவனை பல்லாண்டு பாட பெற்ற பேறு கொடுத்து அருளினானே என்று-ப்ரீதி உடன் தலை கட்டுகிறார்-
————————————————————————–
நளிர் மதிச் சடையன் –
சாதக வேஷம் பெற்ற ஜடையைத் தரித்துக் கொண்டு இருக்கச் செய்தேயும்
துர்மானத்தாலே
ஸூ கப்ரதன் என்று தோன்றும் படி  தாழை மடலைக் கீறி தலையிலே வைப்பாரைப் போலே
குளிர்ந்த சந்த்ரனை தலையிலே தரித்து இருந்த ருத்ரன் –முதலா யாவகை வுலகமும் யாவையும் அகப்பட –
எம்பெருமான் திரு வயிற்றின் உள்ளே சென்று சத்தை பெற்ற இவற்றை வாய் கொண்டு சொல்லுவதும்
பெரும் பாக்கியம் என்று
நில நீர் தீ கால் சுடர் இரு விசும்பும் மலர் சுடர் -என்று மீண்டும் விவரித்து அருளிச் செய்கிறார்சிறிதுடன் மயங்கி –
கீழ்ச் சொன்ன வஸ்துக்கள் சிறியவை
உடன் -ஏக காலத்திலேயே
மயங்க -உள்ளே அடங்கும்படி
அன்றிக்கே
சிறிய உடல் மயங்க
பேதை குழவி -உடலில் என்றுமாம் –
பாலன் தனதுருவாய் ஏழ் உலகுண்டு ஆலிலையின்
மேலன்று நீ வளர்ந்த மெய்யன்பர் –
முகிழ் விரியாத சிறு குழந்தை வடிவாகி
சிற்றாலம் தளிரிலே கண் வளர்ந்து அருளிய அத்புத சக்தி உடைய
ஸ்ரீ மன் நாராயணனே பரதெய்வம் –

நெற்றி மேல் கண்ணானும் நிறை மொழி வாய் நான்முகனும் நீண்ட நாள் வாய்
ஒற்றைக்கை வெண் பகட்டில் ஒருவனையும் உள்ளிட்ட அமரரோடும்
வெற்றிப் போர் கடலைரையன் விழுங்காமல் தான் விழுங்கி உய்யக் கொண்ட
கொற்றப் போர் ஆழியான் குணம் பரவாச் சிறு தொண்டர் கொடியவாறே -என்றும்
அன்று எல்லாரும் அறியாரோ எம்பெருமான் உண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் தேவர்
அல்லாதார் தாம் உளரே -என்றும்
பெரிய மொழியில் திரு மங்கை ஆழ்வார் அருளிச் செய்தார் இ றே
மங்கை பாகன் சடையில் வைத்த கங்கை யார் பதத்து நீர் —
அங்கண் ஞாலம் உண்ட போது வெள்ளி வெற்பு அகன்றதோ
ஆதலால் அரங்கன் அன்றி வேறு தெய்வம் இல்லையே -பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் பாசுரம் அனுசந்தேயம்

இந்த திரு பிரபந்தம் எம்பெருமான் பரதவ ஸ்தாபனம் -நோக்கு
இதில் ஆழ்வார் தமது திருநாமம் இதிலும் பெரிய திருவந்தாதியிலும் அருளிச் செய்ய வில்லை-இது மண்டல அந்தாதி பிரபந்தம் இல்லை-
————————–
ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ வே .வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ வே P.B.A. ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திரு அடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

யஷ பிரசன்னம்-3- ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

September 16, 2011

முந்திய கேள்வி  ஸ்ரார்ததுக்கு உண்டான காலம் -விஷ்ணு புராணம் இது பற்றி நிறைய –நித்ய- நைமித்திக காம்ய ஸ்ரார்தம்–வருஷம் முழுவதும்/அமாவாசை நித்ய/12 மாத பிரவேசம் விஷ்ணு அயன புண்ய காலம் கிரகணம் நதி தீர்த்தம் ஆடும் பொழுதும் ஸ்ரார்தம்-வஸ்து கிடைத்த பின்/கயா பூமி தொடும் காலம் –அமாவாசை கூட அனுஷம் விசாகம் ரேவதி  சேர்ந்தால் 8 வருஷ புன்யமாம்..அமாவாசை/புனர்வசு நஷத்ரம் சேர்ந்தால்12 வருஷ புன்யமாம் //மாசி அமாவாசை தனி சிறப்பு–

/-83 கேள்வி -குணம் பழக்கம் பற்றி –எது தபஸ்- ஆலோசனை பண்ணுவது தபஸ் -அனைவருக்கும் வேணும் பிரமம் பற்றி ஆலோசனம் பண்ணுவதே சுய தர்மம் விடாமல் பண்ணுவதே தபஸ்–விதிக்க பட்ட தர்மம் விலக்காமல்-வர்ண ஆஸ்ரம தர்மம் நிலை நிற்பதே தபஸ்- ஸ்ரேயன் சுய தர்மம் பண்ணுபவன்-கீதை – முழுதாக பண்ணிய ஞான யோகம் விட குறைந்து பண்ணும் கர்ம யோகம் சிறந்தது -கீதை

மனஸ் அழுக்கு நீங்க கர்ம யோகம்–பழகியது கர்ம யோகம் தான்–மூன்று தியாகம் உடன் செய்ய வேண்டும்
84th எது தமம்-அடக்குதல்- மனஸ் அடக்குவது–இது திரும்ப திரும்ப கேட்டு புரிய வைக்கிறார் சஞ்சலமான மனஸ் என்பதால் –இந்த்ரியம் மூலம் வெளி போகும் மனஸ் -நியமித்து ஆத்மா வசத்தில் வைக்க வேண்டும்–நல்ல விஷயத்தை நோக்கி திருப்ப வேண்டும்..
85th கேள்வி-பொறுமை  பல வற்றில் எது மிக சிறந்த பொறுமை -துவந்த சகிப்பது இரட்டைகளை–சுக துக்கம் சீத உஷ்ணம் மானம் அவமானம் வெற்றி தோல்வி லாபம் நஷ்டம் –முக் குணம் அற்று இருக்க வேண்டும்–நிர் துவந்த மோஷம்–இரட்டை தாண்டுவதே மோஷம்-கீதை-பொறுப்பது தாண்டுவது-ஒன்றையே மற்றதாக நினைப்பது–நித்ய சத்வனாக இருக்க வேண்டும்- முக் குணத்தில் இரண்டை குறைத்து –சத்வம் வளர்த்து–ரஜோ தம குணம் குறைக்க -நிர் யோக ஷேம னாக இருக்க வேண்டும்—கிடைக்க ஆசை  யோகம்–கிடைத்தது தங்க ஷேமம்- -சத்வ குணம் வளர்க்க ஆத்மா குணம் வளர்க்க வேண்டும்..கிடைத்த பரமாத்மா ஞானம் தங்க வேண்டும்–துவந்தம் தாண்ட இதுவும்- ஆத்மவான் ஆகவும் வேண்டும்.. ஆத்மா சிந்தனை பண்ண பண்ண சத்வம் வளரும் –முக் குணத்தில் இரண்டினை அகற்றி ஒன்றினில் ஒன்றி நின்று-திரு மங்கை ஆழ்வார்–பகவத் பக்தி வளர்த்து

86th கேள்வி-வெட்கம் எது –முன்னோர் செய்யாதவற்றை செய்யும் பொழுது வெட்கி விலகுவதே -பரதன்-ராமன்-இஷ்வாகு குல பழக்கம் மூத்தவன் ஆள்வது முன்னோர் மொழிந்த முறை ..- தன நெஞ்சில் தோற்றுவதை மொழிந்து -இது சுத்த உபதேசம் என்றும் சொல்வார் மூர்கர் ஆவர் மா முனிகள்–மென் கிளி போல் மிழற்றும் பேதையே -எல்லே இளம் கிளியே /வளர்த்ததனால் பயன் பெற்றேன் -மட கிளியை கை கூப்பி வணங்கினாள் -மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்–செய்யாதன செய்யோம் —
87th கேள்வி—எது ஞானம் ஆக கொண்டாட படும் -தத்வ அர்த்தம் ஆராய்ந்து அறிவதே ஞானம்–யாதாத்மா ஞானம் உள் உரை பொருள்–கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் ..ஞான மாயன் ஞானம் உடையவன்-மேல் எழுந்த -தேகமே ஆத்மா என்றால் அறியாதவன்-செருக்கு வரும் இது மட்டும் அறிந்தால்- சேஷத்வ பாரதந்த்ர்யா ஞானம் உள் உரை பொருள் யாதாத்மா ஞானம் சம சித்தம்- உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்- வித்யா வினைய சம்பந்தன் கேவல சம்பந்தன்- சூர்பணகை–முறம் போல நகம் கொண்டவள்- கூட நேர்மை பெருமாள் காட்டி –சிரிப்பு இங்கு வைத்தார் வால்மீகி–துர் முகி -இடுப்பு பெரிசு –சுகேசம் செம்பட்டை கேசம்–ஆர்ஜவம் சம சித்தை–லோக சரண்யன்

91st கேள்வி  -எந்த சத்ரு வெல்ல முடியாதவன்-கோபம் தான் அரிதான சத்ரு-குருவை கூட கொல்வான் கோப காரன்- கோபம் ஜெயித்தவன் வச பட்டவன் பெருமாள் 16 கல்யாண குணம் -சித குரோதக -யாருக்கு கோபம் வந்தால் தேவர்களும் நடுங்குவார் –சினம் காக்க தன்னையே கொல்லும் சினம்–
92nd கேள்வி எந்த வியாதி முடிவு இல்லாதது -சம்சாரம் கிருபையால் முடியும் -லோபோ பேர் ஆசை முடிவு இல்லாத வியாதி –பிரவ்ருத்தி தூண்ட முயன்று கர்மம் சம்பாதிப்போம்-ஆதி சேஷன் பதாஞ்சலி ஆக -யோக சூதரம் அருளியவர்– யோகம் சித்தம் அடக்குவதே யோகம்–
93rd கேள்வி-சாது யார்- சர்வ பூத ஹிதம் கேட்பவர் -நன்மை நினைப்பவன்
என்னை  பெற்ற தாயாய்தந்தையாய் ஹிதம் பிரியம்-

94th கேள்வி–சாது அல்லாதவன் எப்படி பட்டவன்-தயை இல்லாதவன்-பிறர் கஷ்டம் பட்டு துடித்து ஓடி போய் உதவுதல் பிரதி பலன் பார்க்காமல் அவன் கேட்காமலே –தயை சிறந்த குணம்-தயா சதகம்-தேசிகன்-தோஷம் ஆகும் அவன் கல்யாண குணங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால்-ஞானம் கொண்டு பாபம் அறிந்து வீரம் கொண்டு தண்டிப்பார் தயை இல்லாமல் இருந்தால்–ராமன் அனைவருக்கும் முன் சுக துக்கம் –சர்வ பூத தயை–
95  கேள்வி எது மோகம் மயக்கம் -பகுதுஅறிவு இன்றி வர்ண ஆஸ்ரம தர்மம் இன்றி இருப்பதே —
96எது மானம் -அபிமானம் செருக்கு -துர் மானம் -முக் குறும்பு-கடந்து இருக்கும் -மொழியை கடக்கும் தான வித்யை குல –குரங்கு பைத்தியம் தேள் கொட்டி கள் குடித்தது போல் இவை சேர்ந்தால்..-ஆட்டி படுத்தும்
97 th கேள்வி–எது ஆலச்யம் -சோம்பல்-  வர்ண ஆஸ்ரமம் தர்மம் செய்யாமல் இருப்பது —
98th எது சோகம்-அறிவின்மை தான் மிக பெரிய சோகம்–ஞானம் இல்லாததே -மாசுச –
99th -தைர்யம் உறுதியாக நிலை நிற்பது எது -தம்தம் தர்மம் நிலை நிற்பதே –யுதிஷ்டிரன்-உறுதியாக இருந்தாரே சண்டையில்-அர்ஜுனன் தர்ம அதர்ம மயக்கம்-
100th கேள்வி எது தைர்யம் யார் தீரன்-இந்திரிய நிக்ரகம் வசப் படுதுவபவனே தீரன் –101 கேள்வி–எது மிக பிறந்த ஸ்நானம் மனஸ் அழுக்கை போக்கி கொள்வதே

102 தானம் எது பூத ரட்ஷனம் அபயம் சர்வ பூபேப்யோ விரதம் ஸ்ரீ ராமன் கிரக பெருமாளுக்கு அமுது செய்து சமர்ப்பிக்காமல் கல்யாண விருந்தினால் என்ன பலன்–சாமான்ய விசேஷ தர்மம்-பண்டிதன்-இரண்டையும் அறிந்தவன்

104 கேள்வி /105 கேள்வி ஒரே பதில் இரண்டுக்கும்..–நாஸ்திகன் யார் /யார் மூர்க்கன் -இரண்டுக்கும் -கேட்ட கேள்வியே பதில்..நாஸ்திகனே மூர்க்கன்.
தன நெஞ்சில் தொற்றினத்தை சொல்லி இது சுத்த உபதேச வார்த்தை என்பவர் மூர்க்கர் -ந அஸ்தி சொல்பவன்-பர லோகம் பர பிரம்மா ஆத்மா இல்லை சாஸ்திரம் வேதம் இல்லை என்பவன் நாஸ்திகன் அசத் ஆகி யே இருக்கிறான்-வேதம் பிரமம் இல்லை என்பவன் -விகல்பம்-கேள்வி உடைத்து-உண்டு ஒத்து கொண்டு தோஷம் இல்லை என்று தோஷம்- உண்டு என்பதை எந்த பிரமாணம் -பிரத்யட்ஷம் அனுமானம் கொண்டு அறிய முடியாது -வேதம் ஒத்து கொள்ள வேண்டுமே ..இல்லை என்றால் தோஷம் சொல்ல முடியாதே –

106 எது காமம் சம்சார ஹேது— காமம் வாசனை கர்மா காமம் சங்கிலி தொடர் –சுழல்-வெட்டி வெளி வர –கர்மம் தொலைக்க ஜன்மம் எடுத்து மேலும் கர்மா சம்பாதித்து -மேலும் சஞ்சிதகர்மாவில் கூட்டி –சஞ்சித பிரரார்ப்த கர்மா-இரண்டு வகை–கிருபை பலத்தால் ஒள் வாள் உருவி கிட்டி களைவான்-சர்வ பாபேப்யோ மோஷ இஷ்யாமி
எது பொறாமை-மற்றவர் வாழ்வு கண்டு–வைபவர் சொல்வதை கேட்காமல்-அவன் சேஷ்டிதம் நினைந்து–திசை திருப்பி-இதை மறக்க வேண்டும்–
108 எது அகங்காரம் பெரிய அக்ஞானம் – அகங்காரம் அர்த்த பஞ்சக ஞானம் இல்லை என்றால்  இதுவே அகங்காரம் வர காரணம் நீர் நேமது –வேர் முதல் வைத்து ஆழ்வார் –

109 கேள்வி –எது டம்பம் -செய்யும் தர்மம் பறை சாற்றி செய்வது டம்பம்–முடி சேர் அடி சேர் முடியர் ஆக தொழ இருக்காமல்–காலம் தாழ்க்காமல் கண்ணன் திரு அடி பற்றுங்கள்-
110 கேள்வி எது உயந்த தெய்வம் –தான பலமே மிக பெரிய தெய்வம் 111 கேள்வி –எதுபிசினம் — கோள் சொல்வது -பர தூஷணம் –கிரீடம் தேவ பெருமாளை காட்டி கொடுத்ததே  பராத் பரன் என்று -கூரத் ஆழ்வான் -பிசன சப்தம் இங்கும் -கோள் சொல்லி காட்டுமே –

112 கேள்வி– தர்மம் அர்த்தம் காமம் -மூன்றும் எப்படி சேர்ந்தன -தர்மம் வைராக்கியம் வேண்டுமே-பரஸ்பர விரோதிகள்- எப்படி சேர்ந்தன–மூவரும் தர்மமும் கை பிடித்த மனைவியும் ஓன்று சேர்ந்தால் கிட்டும்–ஆசை யாக கை பிடித்த மனைவி-காமம் தர்மம் சேர்ந்து -தர்மார்தம் பிரஜை வளர்க்க கை பிடிக்கிறோம்-கல்யாண மந்த்ரம்–தானே அர்த்தம் கொடுக்கும்-தான தர்மம் செய்தால்–கொண்ட பெண்டிர் –நல்ல கோட் பாடு –நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வார் கொண்ட பெண்டிர் மக்களே -பலன் சொல்லி –அனுகூல பெண்டிர் மக்கள் -அடுத்து சொன்ன கொண்ட பெண்டிர் –பிரதி கூல பெண்டிர் மக்கள்–பணத்தை கொடுத்து கொண்ட பெண்டிர்–எல்லாம் ஆக கொண்ட பெண்டிர்–இயம் சீதா மம சுதா சக தர்ம சரிதவ —

113 கேள்வி–அஷய நரகம்-திரும்பி வரதா நரகம் எது–மூன்று பதில்- கை முதல் இல்லா பிராமணரை கூப்பிட்டு இல்லை என்று ஏமாற்றுவது /வேத விஷயம் தர்ம சாஸ்திரம் பிராமணர் தேவர் பித்ரு பற்றி  பொய் பேசுபவர்/கை பணம் இருக்கும் பொழுது தானம் கொடுக்க அறியாமல் 114 கேள்வி-பிராமணர் எத்தால் -குலமா அனுஷ்டானமா கற்ற வேதத்தாலா அதன் அர்த்தம் அறிந்ததாலா -நான்கு கேட்டார் –பெரிய பதில்–வேத அத்யயனமோ அர்த்தமோ இல்லை அனுஷ்டானமே கொடுக்கும் -கற்ற பின் நிற்க அதற்க்கு தக-நாய் போலே வியர்த்தம் மேலே நிமிர்ந்து இருக்கும் ஈ ஒட்டாது மர்ம ஸ்தானம் மறைக்காது -வீண்-எதற்கு படைத்தான் உதாரணம் சொல்ல

115 கேள்வி பிரியமாக பேசுபவன் என்ன கிடைக்கும்-அனைவருக்கும் பிரியமாக இருப்பான்-கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து -குயில் போல்-
116 -நன்றாக ஆராய்ந்து செய்பவன் கார்யம் வெற்றி பெரு வான்  -வாலி- ராவணனின் விரோதி விரோதி நண்பன்-சுக்ரீவன் இடம் நட்பு கொண்டார் பெருமாள்
117 நல்ல நண்பர் நிறைய இருந்தால் சுகம் பெறுவான் –இடித்து உரைத்து திருப்புவார்கள்
118 -தர்மத்தில் ஆசை உடையவன் எதை அடைகிறான்-தர்ம புத்ரா சொல்–என்ன நிலைனையிலும் பதில் சொல்கிறார்-தம்பிகள் இறந்து இருந்தும் -விசுவாசம் உடன் பதில்–ச கதிம் லபதே நல்ல கதி அடைகிறான் பதில்–அஸ்வத்தாமா சொல்ல வைத்த கஷ்டம் அறிவோம்
119 யார் ஆனந்த படுகிறான்-கடன் வாங்காமல்/பிழைப்பு தேடி வேர் இடம்  வேற தேசம் போகாமல்/மதியம் உணவு கீரை பிரசாதம் உண்டு முடித்தவன் 12 மணி முதல் 2 மணிக்குள்/
120 எது ஆச்சர்யம்-ஒன்பது துவாரம் திறந்து இருந்தும் ஆத்மா போகாதது
121எது பரம ஆச்சர்யம்–சேஷர்கள் மிச்ச பட்டவர்/ தூக்கி கொண்டு போகிறவனும் இவனை வைத்தே கணக்கு -சாஸ்வதம் என்று பிரமித்து -ஓட்டை மாடம் புரளும் பொது அறிய மாட்டீர் –121 -எது நல் வழிதர்க்கம் இல்லை/வேத வாக்கியம் நிறைய/ரிஷி பலர்/தர்ம தத்வம் மறைத்து சொல்லும் வேதம்//பூர்வர் முன்னோர் வழி படி-குறு பரம்பரை சிஷ்டாசாரம் –

122 -தினப் படி நடப்பது எது-சமையல் நடக்கிறது -பதில்-பூமி பாத்ரம் ஆகாசம் மூடி காலம் சமையல் காரன்/ஸ்தாவர ஜங்கமம் விறகுகள் வஸ்துகள் / அக்னி சூர்யன் மாசம் ரிது கரண்டி -சமையல் கூடம் இது-
123 கேள்வி புருஷன் இப் பொழுதும் கொண்டாட படுபவன் யார்-ஹிருதய புரத்தில் இருப்பவன் புருஷன்- கீர்த்தி வார்த்தை இருக்கும் வரை-நல்ல செயல் நீடித்து இருக்கும்–யச புகழ் பரவி
124 எல்லா தனமும் படைத்தவன் யார்–பிரியம் அப்ரியம் சுகம் துக்கம் போன வரும் காலம் பற்றி கவலை இன்றி ஆசை இன்றி சாந்தம் ஆக இருப்பவன் தர்ம மார்க்க சிந்தனை உடன் அனுஷ்டிப்பவன் தான் தனம் படைத்தவன்
பதில்களால் ஆனந்தம்-வேண்டிய வரம் கேள்– நீ யார் தர்ம புத்ரன்கேட்க-இயற்க்கை-எம தர்ம ராஜன்-உன் தகப்பன்-உன் தம்பிகளில் ஒருவனை-நகுலனை கேட்டார்-குந்தி தேவி/மாத்ரி தேவிக்கு நகுலன் /சந்தோசம் அடைந்து நால்வரையும் கொடுத்தான் வரம் என்ன வேணும் கேட்டதும் அரணி  கட்டை கேட்டான்

பிராமணர் கேட்டதால்-கடமை உணர்வு தான் தர்மம்–கொடுத்தான்
அக்ஜாத வாசம் யார் கண்ணிலும்-விராட தேசம் போக-இயற்க்கை உடன்போனாலும் கண்டு பிடிக்க மாட்டார்கள்-இரண்டாவது வரம்
மூன்றாவது தானம் தபஸ் சத்யம் வளர /லோபம் மோகம் கோபம் கூடாது–இதையும் கொடுத்தான்
பல சுருதி-கேட்டவர் படித்தவர் -இந்த்ரியம் ஜெயித்து தன சொல் படி கேட்க்கும் பிள்ளைகள் பெறுவார்-மித்ர பேதம் அதர்ம புத்தி போகாது –
தர்ம சிந்தனை மன ஷாந்தி கிட்டும் -தான தர்ம சீலன் ஆவான்
பொலிக பொலிக பொலிக –கடல் வண்ணனுக்கு ஆள் ஆகி மலிய பெறுவார்
வேத வியாசர் திரு அடிகளே சரணம்
அல்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்

யஷ பிரசன்னம்-2- ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

September 16, 2011
பஞ்ச மகா யக்ஜம் பற்றி அடுத்த கேள்வி-25 th  இந்த்ரியம் அனுபவித்து கொண்டு–பூனிலாய ஐந்துமாய் –பிருத்வி மணம்-மூக்கு /தண்ணீர்-ரசம்-நாக்கு /அக்னி ரூபம்–கண் /வாயு ஸ்பர்சம்-தோல் /ஆகாசம் சப்தம் -காது —ஞான கர்ம இந்த்ரியம்-மனசு-புத்தியும் வேலை செய்து-பிராணனும் இருக்கு -உயிர் வாழ்வது இல்லை யார்-விடு கதை போல் கேள்வி–தேவதா அதிதி பித்ரு  வேலைகாரர் தனக்கு —ஐவரை பூஜிக்காமல் இருந்தால்–பஞ்ச மகா யக்ஜம்-கீதை படி கட்டு அஞ்ஞானம்–கர்ம பிறப்பு–அழுக்கு தியானம் பண்ண முடியாமல்-வர்ணாச்ர தர்மம் கடை பிடித்து -கர்ம யோகம் அழுக்கு போக்கி -சுத்த சித்தம் ஞான யோகம் தியானம்–பிரம  யக்ஜம் தேவ யக்ஜம் ரிஷி யக்ஜம் –போன்ற ஐந்தும்
பிருத்வி மாதா ஆகாசம் பிதா -ஆலம்பனம் ஆக பற்றி இருக்கும்
26th கேள்வி ஆகாசம் விட உயர்ந்தது எது–பிறப்பித்த தந்தை –எல்லை காண முடியாது -பூமியை விட உயர்ந்தது மாதா ௨௬த் கேள்வி சொல்லி இதில் பிதா ஆகாசம் விட உயர்ந்தது என்கிறார்
27th கேள்வி வாயுவை விட வேகமானது எது–மனஸ் –பதில்- ஒளி ஒலி விட மனோ வேகம் –எல்லைக்கு உள் படாதது –சரீரம் தேர் ஆத்மா ரதி-புத்தி தேர் ஒட்டி கடிவாளம்  மனஸ் -இந்த்ரியம் குதிரை–அழுக்கு இருந்தால் தீய திசை போகும்–சுத்தமாக இருந்தால்-தர்ம பூத ஞானம் ரிஷிகள் கூடு விட்டு கூடு போவார்கள்-அழுக்கு போக்க வர்ண ஆஸ்ரம தர்மம் ஒன்றே வழி–

29th புல்லை விட மிக சிறந்தது எது—அடைத்து அடைத்து வைக்கும் தன்மை எதற்கு மிக இருக்கும்-சிந்தனை கவலை தான் மனசில் அடைக்கலாம்-பதில் -மன அழுத்தம் கவலை பொழுது எதற்கும் இல்லை–நாரதர் கவலை கோடு கண்ட ரிஷிகள்  கேட்டார்கள்–சிற்ற வேண்டா சிந்திப்பே அமையும்–ஆழ்வார்–எண்ணிலும் வரும் -நல்ல விஷய சிந்தனை வேண்டும் –ஜனகன் கவலை கடல் சீதை பிராட்டி அனுசூயை-கல்யாணம் ஆக வில்லை என்று வயசு ஆறு தான்-ஜனகனையே விடாது–படிப்பில் குணத்தில் -மேல் உள்ளோரை பணம் வாழ்க்கை தரம் கீழ் உள்ளோரையும் ஒப்பு இட்டு பார்த்தாலே போதும்
30th கேள்வி எது தூங்கி கொண்டு இருந்தாலும் கண்ணை மூடுவது இல்லை–ஆத்மா –
மீன் கண்ணை மூடாது தூங்கும் பொழுதும் –ஆத்மா -மேன்மேலும் கீழும் போவது போல் பிறவி தோறும் ஆத்மா -ஜாகர தசை ஸ்வாப தாசை சுஷுதி தசை மூன்றும்– ச்வசப தசை மனஸ் தூங்காது ஸ்வப்னம் காணும் தசை –ஆழ்ந்த தூக்கம் மனஸ் தூங்கும் –பிராமணன் பித்தேரினாலும் வேதம் ஓதுவது போல்-ஆத்மா தூங்காது..மீன் போல்

31st கேள்வி -பிறந்தாலும் அசையாதது எது–அண்டம் -அண்டகடாகம் பிறந்தாலும் அசையாது-ஈர் ஏழு லோகம் சேர்ந்தது –ஆத்மா உள் புகுந்து பிரம்மா -அதிஷ்டிக்க பட்டால் தான் மேல் வியாபாரம் –அனுபிரவிசத்த பின் தான் தொடங்கும்..அசித் ஆகவே தான் இருக்கும்-பிறந்த பின்–
அடுத்து-யாருக்கு ஹிருதயம் இல்லை–கல்லுக்கு இல்லை-பதில்–யோகிகள் கல் போல் நெஞ்சை ஆக்கி கொள்கிறான் –சுக துக்கம் கவலை இல்லை -இரண்டும் ஒன்றாக கொள்கிறார் -அத்யவசாய அபிமான சிந்தனா அத்யசாய =-உறுதி மனஸ் / அபிமான புத்தி=அகங்காரம் சிந்தனை வசம் பட்டால்=சித்தம் ..ஒரே மனஸ் மூன்றும் /சரீரம் துறந்து ஆத்மா நிஷ்கிரிஷ்ட வேஷம் உடல் விட்டு பிரித்த சொரூபம்பார்ப்பவர் ரிஷி-அம்மி மிதித்து அரும்ததி -கல் போல் ஆக்கி கொள்ள -பொறுப்பை பாரம் சுமக்க மந்த்ரம்-குருகுல வாசம் செல்லும்  பிள்ளைக்கும் பூணல் போட்டதும் இதே மந்த்ரம் -சாச்த்ரம்வாசி பார்க்காது
அடுத்து -எது வேகத்தால் வளரும்–மனஸ் வேகத்தால் வளரும்-ஞானம் இருந்தால் தான் வேலை பார்க்கும் –பொம ஐம் புலனும் ..மானாங்கார மனங்களே -எண்ணிலும் வரும்-26 தத்வம் அவன்–பக்தர்  நினைத்த மாதரத்தில் வருவான் –யோகி மனஸ் ஓடாமல் தபஸ்- பிரமம் அறிந்த பின்பு மனஸ் ஓடி அவனை அனுபவிக்கும் -நதி வேகத்தால் வளருவது போல் கண் கிளை நதி -காது ஒரு கிளை நதி–அப்யாசம் வைராக்கியம் கொண்டு மனஸ் கட்டு பட்டு

அடுத்து தேசாந்தரம் போவானுக்கு நண்பன் -யார்-வித்யை தான் துணை–ராஜா தன நாட்டில் பூஜிக்க படுவான் -வித்வான் எங்குமே பூஜிக்க படுவான் உபாசனம் அர்த்தம்-ஞானம் பக்தி தான் துணை–பகிர்ந்தால் வளரும் இது–கல்வி பகிர்ந்து கொண்டால் குறையாது-வாமனன் கதை நரசிம்கன் கதை பகிர்ந்து –32 வித்யை-ஸ்ரீ வைகுண்டம் போக துணையாய் இருக்கும் -உள் அர்த்தம் /வித்யா மாகாத்ம்யம்  அர்ச்சிராதி மார்க்கம்-சுஷும்னா நாடி திரு மேனி தேஜஸ் கொண்டு காட்டி கொடுக்கிறான் -தாள தாமரை -காள மேகம் -ஆப்தன் வழி துணை பெருமாள் தானே வழி துணையாம் காள மேகத்தை –மேகம் ஜாலம் தெளித்து முன் போவது போல்-முக்தன் மேல் காதல் கொண்டு–ஸ்ரீ வித்யா ராஜ கோபாலன்

அடுத்து வீட்டில் இருக்கும் நல்லவனுக்கு யார் நண்பன்-மனைவி -பார்யா தாங்குகிறாள் தாங்க படுகிறாள் குடும்ப பாரம் தாங்குகிறாள்–சக தர்ம சரிதவ -சக தர்ம சாரிணி-தர்ம மார்கத்தில் நடக்கும் பொழுது கூட நடப்பாள்– இயம் சீதா மம சுத சக தர்ம சரிதவ -ஜனகன்-ஸ்திர்யம் புருஷ விக்ரகம்– பிதா மே மிதிலா –கூட வர தான் முன் போனாள்–
36th கேள்வி-நோயாளிக்கு யார் நண்பன்-வைத்தியர் தான்-நம்பிக்கை வேணும்..மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன் -வைத்யோ நாராயண ஹரி-
வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் போல் –மீளா துயர் தரினும் வித்துவ கோட்டு அம்மான் -நீடித்த அந்தமில் பேர் இன்பம் அருள தான் வைத்தியம் -ஆளா உனது அருளே பார்ப்பேன் நான்–துயரில் சுடர் –துயரங்கள் செய்து -துயரங்களுக்கு துயர் ஏற்படுத்தி திரு அடியில் சேர்த்து கொள்கிறான் —
அடுத்து பிராணன் போகுவனுக்கு நண்பன் யார்–தானமே தான் நட்பு –புண்ணியம் -பற்று அற்ற தன்மை வரும் தானம் பண்ணினால்–மனஸ் சுத்தி வரும்-
அடுத்து சர்வ ஜீவா ராசிகளுக்கும் அதிதி யார்-அக்நி-மூன்று வகை அக்நி-முன்னேற்ற பாதை எடுத்து செல்பவன் அக்நி- –விவாக மேடை அக்நி பகவான் இருக்க மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் யாகம் கோமம்-அக்நி ஆக்வானம் பண்ணி கூப்பிட்டு –செய்யும் கிரியை-தானே வழி துணையாம் காள மேகத்தை –மேகம் ஜாலம் தெளித்து முன் போவது போல்-முக்தன் மேல் காதல் கொண்டு–ஸ்ரீ வித்யா ராஜ கோபாலன்

அடுத்து வீட்டில் இருக்கும் நல்லவனுக்கு யார் நண்பன்-மனைவி -பார்யா தாங்குகிறாள் தாங்க படுகிறாள் குடும்ப பாரம் தாங்குகிறாள்–சக தர்ம சரிதவ -சக தர்ம சாரிணி-தர்ம மார்கத்தில் நடக்கும் பொழுது கூட நடப்பாள்– இயம் சீதா மம சுத சக தர்ம சரிதவ -ஜனகன்-ஸ்திர்யம் புருஷ விக்ரகம்– பிதா மே மிதிலா –கூட வர தான் முன் போனாள்–
36th கேள்வி-நோயாளிக்கு யார் நண்பன்-வைத்தியர் தான்-நம்பிக்கை வேணும்..மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன் -வைத்யோ நாராயண ஹரி-
வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் போல் –மீளா துயர் தரினும் வித்துவ கோட்டு அம்மான் -நீடித்த அந்தமில் பேர் இன்பம் அருள தான் வைத்தியம் -ஆளா உனது அருளே பார்ப்பேன் நான்–துயரில் சுடர் –துயரங்கள் செய்து -துயரங்களுக்கு துயர் ஏற்படுத்தி திரு அடியில் சேர்த்து கொள்கிறான் —
அடுத்து பிராணன் போகுவனுக்கு நண்பன் யார்–தானமே தான் நட்பு –புண்ணியம் -பற்று அற்ற தன்மை வரும் தானம் பண்ணினால்–மனஸ் சுத்தி வரும்-
அடுத்து சர்வ ஜீவா ராசிகளுக்கும் அதிதி யார்-அக்நி-மூன்று வகை அக்நி-முன்னேற்ற பாதை எடுத்து செல்பவன் அக்நி- –விவாக மேடை அக்நி பகவான் இருக்க மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் யாகம் கோமம்-அக்நி ஆக்வானம் பண்ணி கூப்பிட்டு –செய்யும் கிரியை-எது அமிர்தம் -பசுவின் பால் தான் அமிர்தம்பதில் -39th கேள்வி–பால் கடல் அமிர்தம் -ஆரா அமுதம் -பித்த தீர மருந்தும் -விருந்தும் பால் தானே

தர்மம் சனாதனம் சாஸ்வதம் எது பழைய –கருத த்ரேத துவாபர கலி-யுக தர்மம்–மோஷம் மார்க்கம் காட்டும் தர்மம் தான் சாஸ்வதம் பதில்-கர்ம ஞான பக்தி யோகம் பிர பத்தி ஆச்சர்ய ஆக ஐந்தும்–கை  உலகம் தாவிய அவனை தவிர யாரையும் தொழா– சாதனா உபாயம்–சித்த உபாயம்–அவனே அடைவிக்கும் வழி- துவம் ஏவ பிரார்த்தனா மதி சரணா கதி –ரஷிக்கும் பொறுப்பு அவனது -அனைத்தையும் செய்வது அவன் ஆனந்தம் என்ற எண்ணத்தால்-மடி தடவாதா சோறு –எதுவே என் பணி எனனாது அதுவே  பணி செய்ய வேண்டும்..நூறு தடா -நமக்கு பெரிசாக இருக்கலாம் கோகுல வெள்ளி மலை ஒத்த வெண்ணெய் விழுங்கிய அவனுக்கு இது ஒன்றும் இல்லை–நில்லவா நஞ்சு –குரங்கு குரங்கு குட்டி/பூனைபூனை குட்டி -பர கத ச்வீகாரம் நழுவ மாட்டோம்..நிர்பரோ நிர பயம் –திரு கமல பாதம் வந்து என் கண்ணின் உள் ஒக்கின்றதே —

41st இந்த ஜகம் எத்தால் மூட பட்டு இருக்கிறது -வாயுவால் -பதில்..சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்து முடிவில் –வாயுவினால் தான் உலகம் வாழ்கிறது–முக்ய பிராண தேவதை ஹனுமான்-ஜாம்பவான் விபீஷணன்-ஹனுமான் இருக்கிறாரா கேட்டார்கள்– திரு அடி இருந்தால் ராம லஷ்மணர் இருப்பார்களே –பிராண அபான ..பஞ்ச பிராணன் –நிமிஷம் 12 தடவை மூச்சு விட –வாயவ்ய யாகம்-சொத்து சேர்க்க-ஸ்தோத்ரம் பண்ணி என்ன கிடைக்கும்-மூளை மூளை குப்பை காற்று கொண்டு கொடுப்பது போல் அனைவர் சொத்தும் வரும்–ஐஸ்வர்யம் பெற -உன் பாத பங்கயமே நமக்கு சொத்து-

42 கேள்வி யார் தினத்து திரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்-சூர்யன்-தனி சிறப்பு–ஆத்மா ஞானம்–குறிக்கும்–தனித்து பிரயாணம் பண்ணி கொண்டே இருக்கும்–ஜாக்ரதை தசையில் எப் பொழுதும் –பிரமம் அறிய நாம் பார்க்கும் பொருள் கொண்டே அறியலாம் –சூர்யன் அஸ்தமனம் உதயம்–வெவேற இடத்தில் வெவேற நேரம்–பிரம சூத்திரம்–உத்தரயாணம் பகல் -அர்ச்சிராதி மார்க்கம் சொல்ல பட்ட இடம்–பிராய சித்தம் உண்டு இரவில் -தோஷம் இல்லை-சரீரத்துக்கு கர்மா தினம் ஆக வேதம் சொல்லும் பூர்வ பாகம் சரீரத்தில் நோக்கு வேதாந்தம் உத்தர பாகம் ஆத்மாவில் நோக்கு –ரசமய அதிகாரி-சூர்ய கிரணம் பிடித்து -போகிறோம்–எப் பொழுதும் சூர்ய கிரணம் உண்டு–வெப்பம் இரவிலும் உண்டே–
43rd கேள்வி பிறந்தவன் யார் மறு படியும் பிறக்கிறான்-சந்திரன் பதில்- பிராமணர் இரண்டு ஜன்மம்-பல்லும் –துவி ஜன்மம்-சந்தரன் மனஸ் பிறந்து சூர்யன் கண்களில் இருந்து பிறந்தான் -ஒளி எப் பொழுதும் மங்காது கடாஷம் மாறாது என்பதை முன் சொன்னான்–சந்தரன் கலைகள் தேய்ந்து வளர்ந்து என்பதை–சூர்யன் ஆத்மாவை -சந்த்ரனை மனசை– முற்று புள்ளி குத்தும் முன் சுகம் துக்கம் மீண்டும்மீண்டும் அனுபவிப்பதால் -தன ஒப்பார் இலையாய மா மாயன் பாசுரம்-ஆழ்வார்-நல்குரவும் செல்வம்.–நரகமும் ச்வர்கமும் .விடமும் அமுதமுமாய் –சேராத வற்றை சேர்த்து அவனையே பார்த்து சுக துக்கம் போகாமல்

44th கேள்வி ஹிமச்ய -பனிக்கு மருந்து யாது—சூர்யன் காட்சி  தர -பணி மூட -அக்நி தான் மருந்து –அவித்யை போக்க வேத வாக்கியம் -ஆத்மா ஞான ஒளி பிரகாசிக்கும் -நேராக சொல்லாமல் மறைத்து மறைத்து சொல்வது நமக்கு ருசி வளர –விஷய ஏற்றம் மறைத்தால் தான்-நான் மறை–ருசி இருப்பவருக்கு சொல்லத்தான் பிரமத்துக்கு அடிமை-அவன் அந்தர் ஆத்மா சொல்லி கொடுக்கும் தவம் அஸி ஸ்வேதகேது போல் -சத்யம் ஞானம் ஆனந்தம் பிரம –காட்டி கொடுக்கும் -அவித்யை போக்கும் –பிரம ஞானம் வந்ததும் பிரகாசம் அறிகிறோம்..
கலி புருஷன் -இருக்கும் இடம் பத்து-பாகவதம்–தங்கம் ஆசை

எது மிக பெரிய பாத்ரம்-பதில் பூமி -சரீரமே பூமி–சாதனம் ஆத்மா குணம் பஞ்ச பூதம்-பத்து இந்த்ரியம் எல்லாம் இருக்கே –விலை மதிப்பற்ற ஆத்மா கொண்ட சரீரம்–வெண்ணெய் விழுங்கி வெறும் கலத்தை வெற்பிடை இட்டு–ஆத்மா கொண்டு சரீரம் அழித்து–
46th கேள்வி எது நிலை நிற்க வேண்டியவனுக்கு தர்மம்-சாமர்த்தியம்- –சத்யம் பேசு-பிரியம் ஆன சத்தியமே பேசு–சரணா கதி தர்மம் நிலை நிறுத்த சுக்ரீவன் சொல்லிய அனைத்துக்கும் பதில்-அருளிய பெருமாள்-ராஜ்ஜியம் எதிர் பார்த்து வந்தாலும் கை விட கூடாதே -உன்னையும் அதனாலே கொண்டேன்–
47th கேள்வி–புகழ் எதை பற்றி இருக்கும் -தானம் பண்ணி கொண்டே இருந்தால் –கருத யுகம் பசு நால் கால்-தர்மம் ஆகிற -சத்யம் தானம் தபஸ் சுத்தம் மனம் வாக்கு கை-/ஒவ் ஒன்றாக குறையும் -கர்ணன் புகழ் அவன் தானம்-கண்ணன் இடம் வாங்கி கொள்பவர் ஒவ்தாரர் ஆகிராரர்கள் என்கிறான் கண்ணன் -ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி –கொடுமின் கொள்மின்—ஞானம் கொடுத்து வாங்குவது -பகவத் விஷய ஞானம்  தானம் ஐயம் பாகவத விஜய ஞானம் தானம் பிச்சை–

மடி தடவாத சோறு சுருள் மாறாத பூ சுண்ணாம்பு தடவாத சந்தனம்–பூசும் சாந்தம் என் நெஞ்சமே -ஆழ்வார் —
48th ஸ்வர்கம் கிட்ட முக்கியம்-சத்யம் ஒன்றே -வாய் மனம் மெய் மூன்றும் ஒன்றாக இருந்து  -இதுவே ஸ்வர்கம் -மகாத்மா –இல்லா விடில் துர் ஆத்மா –கர்ண த்ரயம் ஒன்றானால்  உடல் ஆரோக்கியம் கொடுக்கும் –உடல் செய்வதையே பேசி அதையே நினைக்க வேண்டும்–செய்கை தான் குறைவு என்பதால் –மனஸ் பகவான் பற்றி  நினைக்க இடை வெளி நிறைய கிட்டும் இந்த வழியில்–
49th கேள்வி சுகமாக இருக்க வழி- நல் ஒழுக்கமே பதில்-சாஸ்திரம் சாசனாது விதிக்கும் -செய்ய சொல்வதை செய்து செய்ய கூடாததை தவிர்த்து–குளித்தே சாப்பிடு-நிர்வேதம் இன்றி சுகம்-உத்சாகம் உடன் செய்தால் சுகம் கிட்டும் ஸ்ரீ ராம பக்தனாய் அவனுக்கு கைங்கர்யம் செய்வதே உத்சாகம் பிறக்க வழி- புத்தி பலம் யசாஸ் தைர்யம் 54 தனம் ஊக்கமே

தனத்தில் எது உத்தமம்-நல்ல கேள்வியே -செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் –பெரியோர் இடம் கேட்டு அறிவதே -ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப ஆச்சார்யர் பசு மாடு சிஷ்யர் பாத்ரம்
லாபத்தில் சிறந்தது எது -பதில்- தேக ஆரோக்கியம்-தர்மம் பண்ண சரீரம் தேவை–ஆரோக்கியம் பாஸ்கரன்/யோகம் ஆசனம் முக்கியம் பத்மாசனம்
சுகம் -திருப்தி  யே சுகம்-மகா பலி இடம் -கொள்வன் நான் மாபலி மூவடி—பிராமண ஆக பிறக்கவே யோக்யதை இல்லையே -ஸ்தோத்ரம் பண்ணி கறந்து வாங்க தெரியனும்- மூன்று திரு அடி மண்ணால் கிடைத்த கொண்டு திருப்தி அடைந்தவனே சுகவான் -வாமனன் அருளினது போல் –ஆசை பட்ட பிராமணன் கேட்டே போவான் ஆசை இல்லா சத்ரியன் கேட்டே போவான் தன ராஜ்ஜியம் காக்க ஆசை
58 -சிறந்த தர்மம் எது -கிருபை தான்-அனைத்து ஜீவராசிகள் இடமும் -இன்று போய் நாளை வா-கிருபை பிராட்டி பிரித்தவன் இடமும் —
59th கேள்வி எந்த தர்மம் எப் பொழுதும் பலன் கொடுக்கும் மூன்று அக்நி ஒம்பினால்—வேதமும் த்ரையி-மூன்று வியாக்ருதிகள் அ காரம் உ காரம் ம காரம் பிரணவ மயம் சொல்வதே மோஷம் மூன்று மாத்திரை  உள் உள்ளே வாங்கி–
எதைகட்டு பட்டு -மனசைகட்டு படித்தினால் கவலை வேண்டாம் 6oth கேள்வி எப்படி என்று அடுத்து பார்ப்போம் வேதம் -புருஷ சுக்தம் /தர்ம சாஸ்திரம் மனு /மகா  பாரதம் -கீதை /புராணம் விஷ்ணு புராணம் ஏற்றம்–வேதாதிகளில்  புருஷ மானவ கீதா வைஷ்ணவங்கள் போலே —

தர்மமே கேட்க தர்ம ராஜன் பதில் யாஷ பிரசன்னம்–வேத நூல் ஓதுவது உண்மை அல்லது இல்லை-உண்மையாக இருந்தால் அடி பட கூடாதே -கதை- இருந்தால்-கிஞ்சித் சங்கை-கொண்டதால் கொஞ்சம் அடி பட்டது–

எதை அடக்கி நியமித்து துன்பம் படுவது இல்லை-மனஸ் அடக்கி பதில்..புலன்களின் தலைமை பிரதானம் மனஸ் -ஆத்மா ஞானம் பெற்று பிரித்து இந்தர்யம் அனுப்பும் -மனஸ் புத்தி அறிவு இல்லை ஆத்மா ஞானி யாகவும் ஞான மயமாகவும் இருக்கிறார்–ஆத்மா ஞானம் பிரயாண பட சரீரம் வேண்டுமே-மனஸ் காம குரோதம் வெல்ல வேண்டும்-கட்டு படுத்துவது கஷ்டம்-புத்தி அதை விட -காமம் குரோதம் அதை விட -நல்லை நெஞ்சே நாம் தொழுதும்-நெஞ்சை நல்லை நல்லை உன்னை பெற்றால்  என் செய்வோம்–பீத ராக பயம் குரோதம்- ராகம்- நல்லது நடக்கும் எதிர் பார்ப்பு பயம் நல்லது நடக்காத விடில் என்ன ஆகுமோ பயம்-பெருமாளை யே நினைந்து -என் நெஞ்சத்து உள் இருந்து இங்கு இரும் தமிழ் நூல் இவை மொழிந்து -ஆழ்வார் ..காந்தச்ய புருஷோத்தமன்- காந்தம் போல் வட்டம் அருகில் போனால் –இழுத்து கொள்வான் -இரும்பு போல் வலிய நெஞ்சம் ..கரும்பினை கண்டு கொண்டு –என் நெஞ்சினாரும் அங்கு ஒழிந்தார் இனி யாரை கொண்டு உசா துணை–ஆழ்வார் ஏசல் கண்டு அருளுகிறார்   மனசில் ஆழ்வாருக்கு -தென் திரு பேரை எம்பருமான்–அரவத் அமளியினோடும் -அரவிந்த பாவையும் தானும்-அகம் படி -வந்து புகுந்து –கடல் ஓசை கேட்டதாம் -மனத்துள்ளான் மா கடல் நீர் உள்ளவன்- விஷ்ணு சித்தர் மனத்தை கோவில் கொண்ட கோவலன்—நெஞ்சமே நீள் நகராக இருந்த தஞ்சனே -தனி கடலே  தனி சுடரே தனி உலகே -இவை இருந்தும் —என்னை உனக்கு உரித்து ஆக்கினையே –உள்ளதுவெளியது ஆனால் காக்காய் ஓட்ட காலம் போதாது–மாத்ரு வாத்சல்யம் கொண்டு இருக்கிறான்-எற்றே தன கன்றின் உடம்பின் வழுவை காதலிக்கும் ஆ போல் –சிந்தை தன்னில் நீங்காது இருந்த திருவே –அடியேற்கு இறையும் இரங்காதே -என்னை தீ மனம் கெடுத்தாய் மருவி தொழும் மனமே தந்தாய் -இருத்தும் வியந்து என்னை …என் தன கருத்தை உற வீற்று இருந்தான்-

61st கேள்வி–யார் உடன் நண்பன் ஆக வைத்து கொண்டால் அது குறைவதே இல்லை-சாதுகளின் நட்பு –சாத்விகர் –இருவரும் முக்ய பிரயோஜனம் உயர்ந்த லஷ்யம்-கோஷ்டி-கேட்டு இருக்க வேண்டும்-நடை முறை படுத்த வேண்டும்–வானரானம் நரானாம் நட்பு எப்படி வந்தது பிராட்டி கேட்டதும்-வைத்த கண் வாங்காமல் பெருமாள் சுக்ரீவன் பார்த்தது -ஆத்மா என்று தான்-குரங்கு இல்லை நட்பு இலக்கணம் -பரதன் தம்பி-லஷ்மணன் அருகில் இருந்தும்–அண்ணனுக்கு தம்பி -ராவணன் -விபீஷணன்/ வாலி -சுக்ரீவன்-பரதன் பெருமை அறிய தான் இப்படி தம்பிகள்–தகப்பன் பிள்ளை தானே-குரங்கு அரசே நீ ஆனதும் என்னால் தான் -நினைப்பதை அறிந்து சொன்னார் பெருமாள் சத் சங்கம் இருந்தால் பற்று குறையும் –நிஸ் சங்கம் அகம்காரம் குறையும்–

எதை விட்டால் நாம் பிரியர் ஆக இருப்போம்-செருக்கு அகங்காரம் விட்டால் பதில்-ஆத்மா அறிய அகங்காரம் ஆர்ப்பை மூடியை அறுக்க வேண்டும்
63 rd கேள்வி எதை விட்டால் சோகம் இல்லை கோபம் தொலைத்தால் வருத்த பட வேண்டாம்- கோபத்தால் ரத்த கொதிப்பா இதால் அதுவா -செடியா விதையா–காமமே தான்கொபமாம மாறும்- ஆசை -அடைய முயல்வோம் -கிடைக்கா விடில் குரோதம்-தடுத்தவர் மேல்-ஆசை தடுத்தால் கோபம் இல்லை -காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோ குணம் —மாமியார் குழுவில் வந்த ஆம் என மைந்தன் நிற்க -லஷ்மணன் கோபத்துடன் வர  -தாரை வந்ததும் குனிய கம்பர் –கிம் கோபம் மூலம்–காமம் கூடாது என்கிறாயே எங்களுக்கு -காமமும் கோபமும் -தசரதன் குமாரனே-கோபம் அடக்கி 60000 வருஷம் ஆண்டவன்–உம் ஆச்சர்ய வைபவம் தெரியுமோ விஸ்வாமித்ரர் கதை தபஸ் -பண்ண போய் -சாபம் கொடுத்தார் -மேனகை ஆசை பட்டு சகுந்தலை பெற்றார்-ராமனை பிரிந்த அடுத்த நிமிஷம் மீன் தண்ணீர் பிரிந்தது போல் கேட்டதும் நிமிர்ந்தான் –ஆர் கொலோ –தாயாரை நினைந்து தான் நைந்து விம்மல் உற்றான்–

64th -எதை விலக்கி விட்டால் பொருள் படைத்தவன் ஆகிறான்-பொருளில் ஆசை இல்லாதவன் பதில்..–பொருள் -உயர்ந்த பொருள் -காமம் குரோதம்-மகா சன மகா பாபமா குரோத-குழி ரொம்பாது– தூரா குழி தூத்து எனை நாள் அகன்று இருப்பன்–யயாதி வயசு ஆனாலும் இளமை அனுபவிக்க ஆசை யது குலம் பட்டாபிஷேகம் இழந்தது–திரு நாரணன் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து இருமினோ–வாழ்ந்தது மா மழை மொக் குளில் மாய்ந்து மாய்ந்து -நிக்ரகம் ஜல துளி விழுந்ததும் வீழ்ந்தவர் -அடிசேர் முடியனர் ஆகி அரசினர் தாம் தொழ —கடி சேர் தம் அம் துழாய் அடி சேர வேண்டும் —
65th கேள்வி -எத்தை தொலைத்து சுகம் -பேர் ஆசை தொலைத்து சுகம் பெற வேண்டும்—பிராமணர் தடி மாவு உள்ள பானை கதை-கனவு-பேர் ஆசை ரொட்டி கடை-வேலை காரர் வேலை செய்ய மாட்டார் -தடி எடுத்து அடிப்பேன் -அடித்து பானை உடைய -பக்ன பாண்டம் -கதை–
66th கேள்வி எதற்கு பிராமணர்க்கு தானம்-தர்ம அர்த்தம் பிரமம் பிரதி நிதி பிராமணர்–ப்ருகு-சாத்விக தேடி போன கதை-கர வீர புரம்-திகழ்கின்ற திரு மார்பில் திகழ்கின்ற –தானம் வாங்க வேண்டும் சாபம் என்பர்-அறம் வளர தானம்–வாங்குபவர்க்கும் இதை அறம் வளர்க்க பயன் படுத்த வேண்டும்.

கற்று அனுஷ்டிக்க வேண்டும்
67th கேள்வி-எதற்கு நாட்டியம் ஆடுபவர் நாடகம் நடிப்பவருக்கு தானம் -புகழ் வேண்டும் என்றால் .
68th வேலை காராருக்கு தானம்-வசப் படுத்தி வேலை வாங்க -குருக்களை முன் நிலையில்/ கார்யம் முடிந்த பின் வேலை காரரை கொண்டாட வேண்டும்/பந்து மித்ரர் வந்து போன பின்பு /பெத்த பிள்ளையை எப்பொழுதும் கொண்டாட கூடாது சாதிக்க ஒன்றும் இல்லை ஊக்கம் போய் விடும் என்று –பரதன் இடம் பெருமாள் இதை கேட்டார்-அரசன் செய்ய வேண்டிய பல கேட்க்கும் பொழுது வேலை காரரை அவ மதிக்காமல் இருக்கிறாயா மந்தரை அபசாரம் மனசில் நினைவு தட்ட -ஒரே பால லீலை -கொண்டாய் கொண்ட கோதை –கெண்டம் மேய அந்தணீர் அரங்கமே —
69th ராஜாவுக்கு எதற்கு வரி கட்டுகிறோம் பயத்தில் –பீதியில் தான் ப்ரீதியால் இல்லை
70th கேள்வி இந்த உலகம் எத்தால் மூடி மறைக்க பட்டு இருக்கிறது -ஆத்மா எத்தால்-அக்ஞானம் மூடி இருக்கிறது விபரீத ஞானம் அன்யதா ஞானம்

பொருள் மாற்றி விபரீத  அக்ஞானம் /பொருளின் குணம் மாறி- அன்யதா அக்ஞானம் -தேக ஆத்மாவிபரீத / தன்மை அறியாமல் சேஷத்வம் அறியாமல் ஸ்வதந்த்ரம் அன்யதா ஞானம்..–இத்தால் மூட பட்டு இருக்கிறான்- ஆச்சர்ய உபதேசம் வேதம் சாஸ்திரம் கொண்டு இவை தொலையும்..மேக மூட்ட்டம் விலகி சூர்யன் போல் இவை மறைந்தால்  ஸ்வரூபம் பிரகாசிக்கும்-புகை நெருப்பு /கண்ணாடி அழுக்கு/மூன்று எடுத்துகாட்டு நெருப்பு புகையும் பிரியாது/கண்ணாடி அழுக்கு -துடைத்தால் -மீண்டும் வரும்-இதை காட்ட /உள்பம் கர்ப்பம்- உள்பம் உடைக்கும் சக்தி மாதாவுக்கு இல்லை பரமாத்மா எதிர் பார்த்து இருக்கும்-காமாதி தோஷகரம் — ராமானுஜம் எதி பதி திரு அடி பற்றி ஒழிக்கணும்
எத்தால் இது பிரகாசிக்க வில்லை-தமசால் -மூல பிரகிருதி-இருட்டு-ஆயனை கண்டமை காட்டும் தமிழ் தலைவன்-வாயில் கடை கழியா உள் புகா -வையம் தகளியா ..வெய்ய கதிரோன் விளக்காக /அன்பே தகளியா ..ஞான சுடர் விளக்கு ஏற்றினேன்-ஜோதிஸ் எரிய திரு கண்டேன் –என் ஆழி வண்ணன் பால் இன்று –.புலவர் நெருக்கு உகந்த பெருமான் –பகல் கண்டேன் நாரணனை கண்டேன்–தமஸ் -சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்த பெரும் பால்-போய் நின்ற ஞானம் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்கு உடம்பும் இருள் தரும் மா ஞாலம்

72 கேள்வி –எத்தாலே மித்ரர்களை இழக்கிறோம்-நண்பன் இழப்பது பேர் ஆசையால்– கஷ்டம் காலத்தில் உதவி–தப்பு பண்ணினால்  இடித்து உரைக்கணும் நண்பன் —
73rd கேள்வி எத்தால் சுவர்க்கம் போவது இல்லை பற்றுதல் இருந்தால்–முக்திக்கு அனைத்தையும் விட வேண்டும்.. பாபம் புண்ய கர்ம கயிறு போல் கட்டி வைக்க –இங்கு -விட்ட பின்பு-ஆத்மா இயற்க்கை அடையும் —
தலை கீழ் படி கட்டு-சங்கம்-பற்றுதலே அடுத்து -காமம்–அடைய முயல்கிறோம் -குரோதம்-புத்தி நாசம்-செயல் மறந்து -தடுத்து நிறுத்த முதல் அடியிலே முயன்றால் எளிது–பற்றுதலும் ஆசையும் தவிர்க்க முடியாது -அடைய முயல கூடாது

மரணம் அடைந்தவன் — எப் பொழுது-தரித்திரன் –கையில் இருந்து கொடுக்காமல் இருந்தால் மரணம் அடைந்தவன் போல் தான் –தன்னது என்று கொடுத்தால் ஆச்சார்யர் வாங்கி கொள்ள கூடாது– கொள்ளில் மிடியனாம் கொடுக்கில் கள்வனாம்–சரீரம் பொருள் பிராணன் மூன்றையும் அவரது என்ற எண்ணத்துடன் சமர்பிக்க வேண்டும்..
75th கேள்வி ராஜ்ஜியம் எப் பொழுது இறந்தது –ராஜா இல்லாவிடில்–அராஜகம்–வசிஷ்டர் பரதன் இடம் பேசினார் இதுபற்றி–பரதன் ராஜன் கூப்பிட்டதும் அழுதான்-ஸ்வாமி அவன் ஒருவனே சொத்து —
76th கேள்வி–ஸ்ரார்தம் எப் பொழுது மரணம்- -வரிக்க பட்ட பிராமணர் வேத அத்யயனம் பண்ணாத பொழுது –காலம் தப்பி பண்ணினாலும்..
வேத வியாசர் திரு அடிகளே சரணம்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம்