Archive for the ‘Krishnan kathai amutham’ Category

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 25th April to 29th April -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 4, 2011

381-

வைகலும் வெண்ணெய் கை கலந்து உண்டான் -மெய் கலந்தானே –தாமோதர தடம்
–கற்றினம் மேய்த்த கழல்  இணை கீழ்–அரங்கனே கண்ணன்-கொண்டால் வண்ணனாய் கோவலனாய்
வெண்ணெய் உண்ட வாயன் இவன் தானே ..தாமோதர தடம் தேடுகிறார் நஞ்ஜீயர்..திரைக்குள்
தேடினார் –கட்ட முடியும் படி எளியவன் என்ற எண்ணம் வரும் என்று –பிரதம விபூஷணம்
இது தான் கூரத்  ஆழ்வான் –உள்ளம் கொள்ளை கொள்ளும் ஆபரணம் இது தான் –சகாதேவன்
மலரால் கட்டி வைத்தானே –அந்தத்தில் முடியும் வகை அடியேற்கு தெரியும் ஒ ஆதி
மூர்த்தி –தெரியுமோ இல்லை–கட்டுண்ண பண்ணிய பெரு மாயன்–தாமோதரனை ஆமோ தரம் அறிய
–கல்லை பெண்ணை ஆக்கிய வலது திருவடி– இடது திருவடி தழும்பு கங்கை– முழம் கால்
தழும்பு தவழ்ந்த கண்ணன் –தொடைகள் மது கைடபர் அளித்த தழும்பு ..உந்தி தாமரை நான்
முகன் இருந்த தழும்பு //திரு மார்பு பிராட்டி இருக்கும் தழும்பு– கழுத்து முற்றும்
உண்ட கண்டம் கண்டீர்– திரு வாய் சரம ஸ்லோகம் -கண்ணன் ராமன் வராக மூவரும்  அருளிய
தழும்பு //கடாஷித்து இருக்கும் தழும்பு –தலைமை உதர பந்தம்-பட்டம்–நம்பி ஹனுமந்த
தாசர்-ராமானுஜர் சிஷ்யர்–ஐதீகம்–திரு ஆராதன கிரமம் சொல்லி கொண்டு இருக்கும்
பொழுது -பார்த்ததும் நடுக்கம்-யசோதைக்கு பயப் படுவானா சந்தேகம் தீர்ந்தது என்றாராம்
–கட்டிவிட்டு ஆடு மாடு பார்க்க யசோதை போனதும் நந்தன் வந்தார் மேல் பார்ப்போம்

382-திருவடி பற்றி சம்சார முக்தி பெறுவோம்–சம்சாரத்தில் கட்டி வைத்து இருக்கிறான் முக்
குணம் சேர்க்கை நம்மால் தாண்ட முடியாது –அவனை பற்றியே வெளி ஏறலாம்–அவன் கட்டு
பட்டு நிற்கிறான் நந்தன் வர காத்து இருக்கிறானே கட்டு பட்டதே நம்மை   விடுவிக்க தானே –வெண்ணெய் திருட வந்தானா மனசை திருட
வந்தானா –எதற்கு கட்டி வைத்தால் தெரியாமல் தான் அலுத்து கொண்டு இருக்கிறேன்
என்றானாம் நந்தன் இடம் கண்ணன்..கட்டுகள் அவிழ்த்து விட்டு நாக பழம் சாப்பிட
சொன்னார் நந்தன்..தம்மையே தனக்கு தருபவன் -தன்னையே எனக்கு தந்த கற்பகம்
ஆழ்வார்–உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம்–முக்தி கேட்டு
பெற்றாள் சங்கு சக்கர பொறி கண்டு -9-20 ஸ்லோகம்..கட்டு பட்ட உரலோடு சென்று மரம் -குபேரன் பிள்ளைகளை
அளித்து -மறுத்த மரம் முறித்த சரித்ரம்

383-

ஜன்ம சேஷ்டிதம் மே திவ்யம்//..தவழ்ந்து உரலோடு மரங்களுக்கு உள்புகுந்து போக
-சாபத்தால் மரம்-நன்றி சொல்லி ஆகாயம் நோக்கி போனார்கள் 10-10 அத்யாயம்–நந்த
பவனம்-யமலர்ஜுனர்களை முறித்த இடம் இன்றும் சேவிக்கலாம்– செஷ்டிதங்கள் திட்டம்
போடும் இடம் ரமண ரெட்டி மானும் மாடும் பார்க்கலாம் இன்றும்–ராதே
சொல்லி ரிகஷா   போகும் மணி அடிக்க மாட்டார்கள் இன்றும் -போனாய் மா மருதின் நடுவே
என் பொல்லா மணியே தேனே இன் அமுதே -யசோதை உண்மையாக சொன்னதை பொய்யாக சொல்லி
-பொய்யே கைமை சொல்லி
மெய்யே பெற்று ஒழிந்தேன் –குபேரனின் இரண்டு பிள்ளைகள்–தேவ ரிஷி  நாரதர் வர
..மரியாதை பண்ண வில்லை-இருவரும் மரம் ஆக நிற்க சாபம் இட்டார்//சாப விமோசனம் வாசு
தேவன் ஸ்பரிசத்தால் கிட்டும்–யமல அர்ஜுன மரமாக இருந்த விருத்தாந்தம் –மரம்
இரண்டின் நடுவே போன முதல்வாவோ–சாப விமொசனம்பெற்று 10-36 ஸ்லோகம் ஸ்தோத்ரம்
பண்ணுகிறார்கள்/இவர்கள் முக்தி பெற்றார்கள் அவன் கட்டு பட்டு நிற்கிறான்
இன்னும்/

384–

மம சந்தோஷ காரணம் ஸ்ரத்தையாக ஸ்ரீ பாகவதம் பாராயணம் செய்தால் //யாரும் ஓர்
நிலைமையன் என அறிவரிய எம்பெருமான் -யாரும் ஓர் நிலைமையன் என அறிவெளிய எம்பெருமான்
–மேன்மைக்கும் எளிமைக்கும் அவன் தான் எல்லை –மூவாறு மாசம் மோகித்தார்
ஆழ்வார்–நிற்க பாடி என் நெஞ்சுள் நிறுத்தினார்-மதுர கவி ஆழ்வார்–தப்பை சொன்னோம்
தப்பை செய்தோம்–எளிவரும் இயல்பினன் என்றார் அடுத்து-இது
தப்பை சொன்னேன் — –உபதேசம் வரும் பொழுது அனுபவித்து மயங்கினது தப்பை செய்தேன்
..11அத்யாயம் அடுத்து –ஆச்சர்யம் கோப குமாரர்களுக்கு –தென் நெல் சிறு பருப்பு
அக்காரம் -௧௨ மாசம் விரதம் இருந்து பெற்ற பிள்ளை/கன்னல் சீடை கார் எள்ளின் உருண்டை
என் அகம் என்று வைத்துபோனேன்–சாப்பிட்டு போகும் பிள்ளையா இதை செய்தது
ஆச்சர்யம்–

385-

விரஜ பூமி பிருந்தாவனம் நெருஞ்சி முள் காட்டை மேய்ச்சல் நிலமாக மாற்றினான்
–கண்ணன் அனைவரையும் கூட்டி போகிறான்–காம்ய வனம்-வழுக்கு பாறை உண்டுகண்ணன் தலையில்
கால் வைத்து வழுக்கி விளையாடுவார்கள்–லுகாகுல குண்டம்–குதித்து சரண் பகாடி மலை
கண்ணன் திருவடி நக்கி கொண்டு பசு மாடு/கயா குண்டம் உண்டு/கயை அங்கேயே
வரவளைத்தானாம் போஜன் தாலி இன்னும் இங்கு உண்டு..வட்சாசுரன் விளாம் பழ அசுரன்-கன்று
குட்டி உருவத்துடன் கம்சன் ஏவி விட -வேய் மறு தோளினை மெலியுமாலோ திரு வாய் மொழி
-10-3 ஆ பின் போகல் என்கிறார்
ஆழ்வார் –கன்று குணிலா எறிந்தாய் கழல் போற்றி –இரண்டையும் முடித்தார்–குஞ்சித
பாதமாக இருந்ததாம்–முதலில் உலகம் அளந்த அடி போற்றி –திரு விக்ரமன் திருவடி
ஆண்டாள் மேல் பகுதி தானே சேவிக்க முடியும்..–கரு நீல வண்ணம் கீழ் பக்கம் செம்
பஞ்சு குழல் போல தாமரை கலரில் இருக்கும் அதை பார்த்த ஆண்டாள் குஞ்சித மடிக்க பட்ட
பாதம் கழல் போற்றி என்கிறாள் ..அடுத்து பகாசுரன் கொக்கு வடிவம் அசுரன்
விருத்தாந்தம்

10-10-12-

evam sadharanam deham
avyakta-prabhavapyayam
ko vidvan atmasat krtva
hanti jantun rte ‘satah

This body, after all, is produced by the unmanifested nature and again
annihilated and merged in the natural elements. Therefore, it is the common
property of everyone. Under the circumstances, who but a rascal claims this
property as his own and while maintaining it commits such sinful activities as
killing animals just to satisfy his whims? Unless one is a rascal, one cannot
commit such sinful activities.

10-10-26-

ty antarenarjunayoh
krsnas tu yamayor yayau
atma-nirvesa-matrena
tiryag-gatam ulukhalam

Having thus spoken, Krsna soon entered between the two arjuna trees, and thus
the big mortar to which He was bound turned crosswise and stuck between them.

10-10-28-

tatra sriya paramaya kakubhah sphurantau
siddhav upetya kujayor iva jata-vedah
krsnam pranamya sirasakhila-loka-natham
baddhanjali virajasav idam ucatuh sma

Thereafter, in that very place where the two arjuna trees had fallen, two
great, perfect personalities, who appeared like fire personified, came out of
the two trees. The effulgence of their beauty illuminating all directions, with
bowed heads they offered obeisances to Krsna, and with hands folded they spoke
the following words.

10-10-29-

krsna krsna maha-yogims
tvam adyah purusah parah
vyaktavyaktam idam visvam
rupam te brahmana viduh

O Lord Krsna, Lord Krsna, Your opulent mysticism is inconceivable. You are
the supreme, original person, the cause of all causes, immediate and remote, and
You are beyond this material creation. Learned brahmanas know [on the basis of
the Vedic statement sarvam khalv idam brahma] that You are everything and that
this cosmic manifestation, in its gross and subtle aspects, is Your form.

10-10-30/31-

tvam ekah sarva-bhutanam
dehasv-atmendriyesvarah
tvam eva kalo bhagavan
visnur avyaya isvarah
tvam mahan prakrtih suksma
rajah-sattva-tamomayi
tvam eva puruso ‘dhyaksah
sarva-ksetra-vikara-vit

You are the Supreme Personality of Godhead, the controller of everything. The
body, life, ego and senses of every living entity are Your own self. You are the
Supreme Person, Visnu, the imperishable controller. You are the time factor, the
immediate cause, and You are material nature, consisting of the three modes
passion, goodness and ignorance. You are the original cause of this material
manifestation. You are the Supersoul, and therefore You know everything within
the core of the heart of every living entity.

10-10-37/38-

anujanihi nau bhumams
tavanucara-kinkarau
darsanam nau bhagavata
rser asid anugrahat

O supreme form, we are always servants of Your servants, especially of Narada
Muni. Now give us permission to leave for our home. It is by the grace and mercy
of Narada Muni that we have been able to see You face to face.

vani gunanukathane sravanau kathayam
hastau ca karmasu manas tava padayor nah
smrtyam siras tava nivasa-jagat-praname
drstih satam darsane ‘stu bhavat-tanunam

Henceforward, may all our words describe Your pastimes, may our ears engage
in aural reception of Your glories, may our hands, legs and other senses engage
in actions pleasing to You, and may our minds always think of Your lotus feet.
May our heads offer our obeisances to everything within this world, because all
things are also Your different forms, and may our eyes see the forms of
Vaisnavas, who are nondifferent from You.

10-10-42/43-

tad gacchatam mat-paramau
nalakuvara sadanam
sanjato mayi bhavo vam
ipsitah paramo ‘bhavah

O Nalakuvara and Manigriva, now you may both return home. Since you desire to
be always absorbed in My devotional service, your desire to develop love and
affection for Me will be fulfilled, and now you will never fall from that
platform.

sri-suka uvaca
ity uktau tau parikramya
pranamya ca punah punah
baddholukhalam amantrya
jagmatur disam uttaram

Sukadeva Gosvami said: The Supreme Personality of Godhead having spoken to
the two demigods in this way, they circumambulated the Lord, who was bound to
the wooden mortar, and offered obeisances to Him. After taking the permission of
Lord Krsna, they returned to their respective homes.

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 18th April to 22nd April -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 4, 2011

376–

-வெண்ணெய் ஆத்மா போல் உடல் போல் பானை –தாரார் தடம் தோள்கள் மாலை
உடன் பானை யில்  குனிந்து வெண்ணெய் எடுத்தார்..-சந்தனம் குறி கண்டு–வைத்தது
காணாள்–சிறு பெண்கள் தான் கண்ணனே காப்பவன் என்று நினைப்பார்கள்..அங்கு வெண்ணெய்
வார்த்தையுள்  சீற்றம் கொண்டு–ஏழு கூத்த அப்பன் தன்னை குருகூர் சடகோபன்–வயிறு
அடித்து –சின்ன வயிறு என்று –யாரார் புகுதுவார்–பிறந்த பின்பு வெண்ணெய் பால்
அறியாதவர்கள்–நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோம் என்பர் குடியோம் சொல்ல வில்லை..பிள்ளை
தமிழ்-பிறந்த/தொட்டில் திரு பாதம் –கை தலங்கள் வந்து காணீரே /பார்க்க
சொல்ல/தாலாட்டு பாடி/தன் முகத்து சுட்டி தவழ்ந்தது/நீ இங்கு நோக்கி போ/ செங்கீரை
ஆடுதல்/கிருஷ்ண ராமா சொல்லி ஆடுவது/எழ உலகம் உடையாய் ஆடுக செங்கீரை/என் அவலம்
களைவாய்/சப்பாணி பதிகம்/பேய் முலை உண்டானே  சப்பாணி/மார்பு பிளந்திட்ட கையால்
சப்பாணி/இரு காலும் கொண்டு அங்கு எழுதினால் போல் நடந்து/நமுசியை வானில் சுழற்றிய
அச்சோ/புறம் புல்குதல்–அச்சன் வந்து என்னை புறம் புல்குவான் பின் வந்து பிடிப்பான்
377-மன்னார்குடி ராஜ கோபாலன்–பெரி ஆழ்வார் முதல் பத்து பார்த்தோம்..-அப் பூச்சி
காட்டுகிறான்–கண்ணை புரட்டி காட்டுவது–ஐதீகம்–அரையர்–மகன் ஒருவருக்கு அல்லாத மா
மேதை மன்னன் நான்கு திரு கைகள் உடன் சங்கு சக்கரம் காட்டினானாம் -எம்பார் சொல்லி
–மெய்சூதி சங்கம் இடத்தான் பாசுரம்..கை தலங்கள் வந்து காணீரே  –அம்மம் உண்ண
துயில்

நீராட்ட பதிகம் /எண்ணை குடத்தை  உருட்டி இளம் பிள்ளை கிள்ளி எழுப்பி கண்ணை
புரட்டி விளித்து –பிறந்ததுவே முதலாக பெற்று அறியேன் /குழல் வாராய் காக்காய் /கோல்
கொண்டு வா -மாடு மேய்க்க /வெளியில் போக அலங்காரம் பூ சூடும் பதிகம் செண்பக மல்லிகை
புன்னை குருக்கத்தி இருவாட்சி எட்டு வகை பூ சொல்லி /அழகு பார்த்து
திருஷ்ட்டி-காப்பு இடல் /அழகனே காப்பு இடல் வாராய் -திரு வெள்ளறை பங்கய செல்வி
ஸ்வேதா கிரி ஆதி திரு வெள்ளறை ஷேத்ரம் /மேலை அகத்து நெருப்பு வேண்டி சென்று இறை
பொழுது பேசி நின்றேன் -சல கிராம நம்பி சாய்த்து பருகி போகின்றான் -பல்வளையால் என்
மகள் இருப்ப பாலும் வளையலும் பெண்ணையும் கவர்ந்து போனான் /

நீராட்ட பதிகம் /எண்ணை குடத்தை  உருட்டி இளம் பிள்ளை கிள்ளி எழுப்பி கண்ணை புரட்டி
விளித்து –பிறந்ததுவே முதலாக பெற்று அறியேன் /குழல் வாராய் காக்காய் /கோல் கொண்டு
வா -மாடு மேய்க்க /வெளியில் போக அலங்காரம் பூ சூடும் பதிகம் செண்பக மல்லிகை புன்னை
குருக்கத்தி இருவாட்சி எட்டு வகை பூ சொல்லி /அழகு பார்த்து திருஷ்ட்டி-காப்பு இடல்
/அழகனே காப்பு இடல் வாராய் -திரு வெள்ளறை பங்கய செல்வி ஸ்வேதா கிரி ஆதி
திரு வெள்ளறை ஷேத்ரம் /மேலை அகத்து நெருப்பு வேண்டி சென்று இறை பொழுது பேசி
நின்றேன் -சல கிராம நம்பி சாய்த்து பருகி போகின்றான் -பல்வளையால் என் மகள் இருப்ப
பாலும் வளையலும் பெண்ணையும் கவர்ந்து போனான்

378-ப்ரக்மாண்ட காட்-வாய்க்குள் கண்டால் பிரம்மாண்டங்களை மண் தான் பிரசாதம் இங்கு
.கண்ணன் உண்ட மண் /வெண்ணெய் சாப்பிட்டதுக்கும் மண்ணை சாப்பிட்டதுக்கும் கட்டு
உண்டதுக்கும் தொடர்பு/மண் சாப்பிட வில்லை -திறந்து பார்த்தாள்–மா சுச சோக படாதே
-நம்ப வேண்டும் அவன் சொன்னதை–தாரகம் காற்று சந்திரன் மலைகள் கடல்கள் -உண்டாய்
உலகு எழ முனமே உமிழ்ந்தாய் மெய் ஊன் மருந்தே மாயேனே-கண்டு மயங்கினாள்/ஒன்பதாவது
அத்யாயம்-அடுத்து -கடைந்து இருக்கும் பொழுது வெண்ணெய் உண்டான் -தண்டிக்க ஓட்டை
உரலின் கிட்டே இழுத்து போய் கட்ட //பொருளை கட்டுவது போலே –வளர்ந்தான் இரண்டு
அங்குலம் குறைய இருக்க இன்னொரு கயிறு கொண்டு பார்க்க -கண் நுண் சிறு
தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெரு மாயன் சட்டு என்று திரு மேனி குறைத்தான்/ஓடவும்
முடியாமல்-வெண்ணெய்க்கு ஆடும் பிள்ளை–விதே ஆத்மா அவிதே ஆத்மா –கட்டு பட்டு
நின்றான் –உபாசனம் பலம்-எப்படி உபாசனமோ அப்படி தானே பலம் கட்டு பண்ணிய கண்ணனை
நினைத்தால் கட்டு விடு படுகிறதே நியாய சாஸ்திரம் இடிகிறதே வெட்க்கம் வந்து நியாய
சாஸ்திரம் காட்டில் ஒளிந்து கொண்டதாம் -கூரத் ஆழ்வான்/தேசிகன் அருளுகிறார்கள்/கட்டி
வைத்தவளை அழ வைக்காமல் நினைக்கும் பக்தர்களை அழ வைகிராயே தங்களுக்கு வசபட்டவர்களை
தானே அழ வைகிறாய் /உரலினோடு இருந்து ஏங்கி இருந்த எளிவே /உரவிடை-தாமோதரன்
இடுப்போடு/மார்பினோடும் அவளையும் சேர்த்து கட்டினாள் திரு வயிற்று உத்தர பந்தம் பட்டம் கட்டினார்கள்379-குழல் குஞ்சி -முன்னும் பின்னும் அழகு /பவள பாறை போல் திரு உதடுகள் /ஆனந்தம்
கொப்பளிக்கும் திரு கண்கள் தடம் கொள் தாமரை கண்கள் விளித்து -பூமி  பாலன்
திரு புளிங்குடி  –திரு கண்கள் வளர பார்க்கும் பொழுது புருவம் மூக்கு காதுகள்
தடுக்க -கீழ் நோக்கி வளராது –கற்பக கோடி போல் மூக்கு //அடி பட்டானே –பெரிய திரு
மடல்-களவின் கண் படல் கதவு-கீழ் புகுந்து போவானாம் –ஒரு நாள் திறந்திருக்க
-திகைத்து இருந்தானாம் ..குனிந்து போய் பழக்கம் அசட்டுபிள்ளை- சாத்தி தாப்பாள்
போட்டு போனானாம் -மோட்ஷ கதவை திறந்து விடுபவன்- ஸ்ரீ வைகுண்ட வாசல் திறக்க நாம்
காத்து இருக்கிறோமே –ததி பாண்டன் விருத்தாந்தம் -பானைக்குள் மறைத்து வைத்து இல்லை
சொல்ல சொல்லி அவனுக்கும் பானைக்கும் மோட்ஷம் கொடுத்தானே –பிருந்தா வனத்தில்
கண்டீரே கேட்டுவன்தவள் இடம் இல்லை என்ற்டவனுக்கும் மறைத்து வைத்த
பானைக்கும்..-உயர்ந்த சொத்து எடுத்து கொடுக்க எளிய சொத்து யாராவது கேட்ப்பாரா என்று
இருப்பவன் தானே /முக்தி பெற்றது அன்றோ தயிர் தாலி-பிள்ளை பெருமாள் -எங்கும் உளன்
கண்ணன் என்றேனோ -இங்கு இல்லை என்றேனோ-திரு கோளூர் பெண் பிள்ளை வார்த்தை
/களவு -வைராக்கியம்  தாம்பு–தம்பால் கட்ட வில்லை பிரேமத்தால் கட்டினாள் பக்தி
அன்பு காதல்/கண்ணி பக்தி நுண் கஜன யோகம் சிறு வைராக்கியம் பற்று அற்ற தன்மை -380–பக்தி ஞானம் வைராக்கியம் -கண்ணி நுண் சிறு -தாம்பு யானை தன்னை கட்ட வேண்டிய சங்கிலி
தானே கொண்டு வந்து தருவது போலே இவனும் இவற்றை தானே அருளி தன்னை அடைய
வைக்கிறான்–தாமதத்தால் கட்ட முடியாது பிரேமத்தாலே தான் கட்ட முடியும் அதுவும் அவனே
அருளுகிறான்-கட்டு உண்ண பண்ணிய பெரு மாயன் ..10-9அத்யாயம்–உரல் கருத்த பொத்த உரல்-திருட்டுக்கு உதவியதும்
இது தானே -உரலோடு -ஊரார்கள் எல்லோரும் காண கட்டினாள்..-வயிற்று உத்தர பந்தம்–கரடு
முரடு/மேல் பெருத்து
நாடு சிறுத்து கீழ்ம்பெருத்து-உற விடை  உதர-மார்பினோடும்-  குந்தா முகுந்தா முற்
குறைப்பு -கடை குறைப்பு -இடை குறைப்பு உதர உற /அவளையும் சேர்த்து கட்டினாள் –திரு
மா மகள் மருவி இருக்கும் திரு மார்பம்..வித்யாசம் அழுகை ஓன்று மட்டும் தான் –ஓடுவதற்கு காலை தூக்க –எழில்
கொள் தாம்பு  கொண்டு அடிப்பதற்கு எள்கு நிலையம் –மை கரைந்து கருப்பு கூட
–நர்த்தன கண்ணன் திரு கோலம்–நமட்டு சிரிப்பு–பொருமி கொண்டு ஓடவும் முடியாமல்
நிற்கவும் முடியாமல் அழவும் முடியாமல்–எத்தனிக்கும் திருவடிகள் நம்மை காக்கட்டும்
அழுகையும் அஞ்சு நோக்கும் அன் நோக்கும் தொழுத கையும் –மன்னிப்பு கேட்க்க வில்லை
வணங்க வில்லை கோபிமார்கள் 5 லஷம் பேரையும் ஓன்று சேர்ந்து
பார்க்க வைத்ததற்கு நன்றி சொல்கிறான்–இந்த அனுபவம் யாருக்கு கிட்டும்–பிரம்மா
சிவன் மகா லஷ்மி கூட அனுபவிக்காத -தொல்லை இன்பத்து இறுதி கண்டாள்

10-9-4-

tam stanya-kama asadya
mathnantim jananim harih
grhitva dadhi-manthanam
nyasedhat pritim avahan

While mother Yasoda was churning butter, Lord Krsna, desiring to drink the
milk of her breast, appeared before her, and in order to increase her
transcendental pleasure, He caught hold of the churning rod and began to prevent
her from churning.

10-9-6-

sanjata-kopah sphuritarunadharam
sandasya dadbhir dadhi-mantha-bhajanam
bhittva mrsasrur drsad-asmana raho
jaghasa haiyangavam antaram gatah

Being very angry and biting His reddish lips with His teeth, Krsna, with
false tears in His eyes, broke the container of yogurt with a piece of stone.
Then He entered a room and began to eat the freshly churned butter in a solitary
place.

10-9-8-

ulukhalanghrer upari vyavasthitam
markaya kamam dadatam sici sthitam
haiyangavam caurya-visankiteksanam
niriksya pascat sutam agamac chanaih

Krsna, at that time, was sitting on an upside-down wooden mortar for grinding
spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to the
monkeys as He liked. Because of having stolen, He was looking all around with
great anxiety, suspecting that He might be chastised by His mother. Mother
Yasoda, upon seeing Him, very cautiously approached Him from behind.

10-9-11-

krtagasam tam prarudantam aksini
kasantam anjan-masini sva-panina
udviksamanam bhaya-vihvaleksanam
haste grhitva bhisayanty avagurat

When caught by mother Yasoda, Krsna became more and more afraid and admitted
to being an offender. As she looked upon Him, she saw that He was crying, His
tears mixing with the black ointment around His eyes, and as He rubbed His eyes
with His hands, He smeared the ointment all over His face. Mother Yasoda,
catching her beautiful son by the hand, mildly began to chastise Him.

10-9-13/14-

na cantar na bahir yasya
na purvam napi caparam
purvaparam bahis cantar
jagato yo jagac ca yah
tam matvatmajam avyaktam
martya-lingam adhoksajam
gopikolukhale damna
babandha prakrtam yatha

The Supreme Personality of Godhead has no beginning and no end, no exterior
and no interior, no front and no rear. In other words, He is all-pervading.
Because He is not under the influence of the element of time, for Him there is
no difference between past, present and future; He exists in His own
transcendental form at all times. Being absolute, beyond relativity, He is free
from distinctions between cause and effect, although He is the cause and effect
of everything. That unmanifested person, who is beyond the perception of the
senses, had now appeared as a human child, and mother Yasoda, considering Him
her own ordinary child, bound Him to the wooden mortar with a rope.

10-9-15-

tad dama badhyamanasya
svarbhakasya krtagasah
dvy-angulonam abhut tena
sandadhe ‘nyac ca gopika

When mother Yasoda was trying to bind the offending child, she saw that the
binding rope was short by a distance the width of two fingers. Thus she brought
another rope to join to it.

10-9-18-

sva-matuh svinna-gatraya
visrasta-kabara-srajah
drstva parisramam krsnah
krpayasit sva-bandhane

Because of mother Yasoda’s hard labor, her whole body became covered with
perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child
Krsna saw His mother thus fatigued, He became merciful to her and agreed to be
bound.

10-9-19-

evam sandarsita hy anga
harina bhrtya-vasyata
sva-vasenapi krsnena
yasyedam sesvaram vase

O Maharaja Pariksit, this entire universe, with its great, exalted demigods
like Lord Siva, Lord Brahma and Lord Indra, is under the control of the Supreme
Personality of Godhead. Yet the Supreme Lord has one transcendental attribute:
He comes under the control of His devotees. This was now exhibited by Krsna in
this pastime.

10-9-21-

nayam sukhapo bhagavan
dehinam gopika-sutah
jnaninam catma-bhutanam
yatha bhaktimatam iha

The Supreme Personality of Godhead, Krsna, the son of mother Yasoda, is
accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but He is not as
easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization
by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same
as the self.

10-9-22/23-

krsnas tu grha-krtyesu
vyagrayam matari prabhuh
adraksid arjunau purvam
guhyakau dhanadatmajau

While mother Yasoda was very busy with household affairs, the Supreme Lord,
Krsna, observed twin trees known as yamala-arjuna, which in a former millennium
had been the demigod sons of Kuvera.

pura narada-sapena
vrksatam prapitau madat
nalakuvara-manigrivav
iti khyatau sriyanvitau

In their former birth, these two sons, known as Nalakuvara and Manigriva,
were extremely opulent and fortunate. But because of pride and false prestige,
they did not care about anyone, and thus Narada Muni cursed them to become
trees.

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 11th April to 15th April -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 4, 2011

371-

நின்றவாறும் இருந்தவாறும் கிடந்தவாரும்–நினைப்பு அரியன–கண்டவாற்றால் தனதே உலகு
என்று நிற்கிறான் காஞ்சி/கிடந்த நாள் கிடந்தாய் எத்தனை நாள் கிடத்தி -உத்சவர்
அமர்ந்து -கோவிந்த ராஜரும் தில்லை சித்ர கூடத்திலும்..நின்றது என் தன் ஊரகத்து
இருந்தது பாடகத்து  வெக்கனை கிடந்தது ..–என் நெஞ்சுள்ளே–புளின்குடி கிடந்தது
காய்சின வேந்தன் வர குணா மங்கை விஜயாசன இருந்து வைகுந்தத்தில் கள்ள பிரான் நின்று
/ஒரே திவ்ய தேசத்தில் பார்த்தன் தன் தேர் முன் நின்றான் மன்னாதன் என்னை ஆள் உடை
அப்பன் கிடந்தது தெள்ளிய சிங்க பெருமாள் அமர்ந்து நடந்தவன் -எவ் வாறு நடந்தனை
-காடும் மேடும் அடங்க நடந்து கஜேந்திர வரதன் பறந்து ஆனையின் துயரம் தீர
புள் ஊர்ந்து ..திரு நீர் மலை நின்று இருந்து கிடந்தது நடந்து ..சோறு சமைந்து
தளிகை-பக்தர் பக்குவம் எதிர் பார்த்து கிடந்தது இரிந்து நின்று எதிர் பார்த்து
இருகிறானாம்–ஜீவாத்மா அகம் அன்னம் தானே –ராம சந்திரன் தலை அணியாக கிடந்தான் தர்ப
சயனம் வாலி ராவணனை  முடித்து நின்று சேவை -சித்ர கூடம் பர்ண சாலை அமர்ந்து சேவை
//கிருஷ்ணன் பாண்டவ தூதன்-நடந்து சேவை– நின்று சேவை — பொய் ஆசனம்
இருந்துசேவை–அஞ்சிடாதே இட பெரிய மா மேனி   அண்டம் தாமோதர நாராயண
பெருமாள்–அர்ஜுனன் திரு தேர் தட்டில் அமர்ந்த திரு கோலம்–கண்ணன் அர்ஜுனன் சத்ய
பாமா திரௌபதி சயனம்/இடக்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும்  தொட்டிலிலே அமர்ந்து
நின்று சேவை/தன் முகத்து சுட்டிதூங்க தூங்க  தவழ்ந்து போய்–என் மகன் புழுதி
அழைகின்றான்–ரமணரெட்டி-தவழும் பொழுது கை உஓந்த்ரதால் சிவந்ததா சாட்டை பிடித்து
சிவந்ததா-சந்திரன் தவழ்ந்த கோலம் பார்த்து நின் முகம் கண் உளவாகில் நோக்கி போ
பாலகன் என்று பரி பாவம் செய்யேல் சிறுவன் மா பலி இடம் கேள்..தளர் நடை அடுத்து
சேவிப்போம்

372–

யோகிகள் உன்னை தேடி இருக்க விரஜ பூமியில் திருட வந்தாய்–சூட்டு நன் மலைகள்–நப்
பின்னை கொள்ளவும் வெண்ணெய் திருடவும்–சாரங்க பாணி தளர் நடை நடவானோ–கொடையும்
நடையும் ஏசல் வையாளி –சீத கடலுள் அமுதன்ன தேவகி பாத கமலம் வந்து காணீரீ
–கராரவிந்தம் தாமரை கையால் தாமரை யான திருவடியை தாமரை வாயில் போட்டு இனிகிறதா
பார்கிறான் நடந்த கால்கள் நொந்தவோ கிடந்தவாறு எழுந்து இருந்து பேசு வாழி கேசனே
–தொடர் சங்கிலிகள் சலார் ஒலிப்ப -வாரணம் பைய நின்ற ஊர்வது போல்  –புனல் போல முகம்
வேர்க்க –தளர்ந்து நடக்க –ஸ்ருஷ்ட்டி சங்கல்பத்தால் பண்ணுபவன் –பைய வெள்ளி பெரு
மலை குட்டன் பின்னை தொடர்ந்தோர் கரு மலை குட்டன்–பாதுகா சகஸ்ரம்
-பாபம் தொலைக்க  புண்யம் வளர்க்க இரண்டு திருவடிகள்  உபாயம் பிராப்யம் ஆரும் பேரும்
மருந்தும் விருந்தாக இரண்டு திருவடிகள் ..காலை மாவில் தோய்த்து -உள் அடி பொருத்தி
இலச்சினை பட நடந்து சங்கு சக்கரம் –குடம் கையில் மன்னி–மோகன சிரிப்பு பால்
குடிக்கும் பொழுதும் கீதை சொல்லும் பொழுதும்..உண்ண பெற்றிலேன்–தேவகி
இழந்தாள்-மண்ணில் செம் பொடி ஆடி வந்து கட்டி கொள்வானாம்–உம்மையும் ஒக்கலில்
கொண்டு தம் இல் மருவி–இடுப்பில் வைத்து கொண்டு–வாமன நம்பி வருக கோவில் நம்பி
போதராய் ..

373–

கண்ணன் கழிலினை நண்ணும் மனம் உடையீர் எண்ணும் திரு நாமம்திண்ணம் நாரணமே
.–திருவடி படாத இடம் இல்லை கோகுலத்தில்.. மண்ணாகவோ மரமாகவோ பிறக்கும் பேற்றை ஆசை
பட்டார் கூரத் ஆழ்வான் …அவைகளை பற்றி பேறு பெறுவோம்–கவ்மார  சாபலம்
செஷ்டிதம்–மாடு கன்று -பாலை நேராக குடித்து வெண்ணெய் சாப்பிட்டு காலி பானையை
உடைப்பானாம்–வெண்ணெய் விழுங்கி வெறும் கலத்தை வெற்பிடை இட்டு -ஒலி கேட்டு கண்ணா
பிரான் கற்ற கல்வி -காலி என்று தெரிந்து கொள்வான் பித்தன்..கன்றின் வாலில் ஓலை
கட்டி–வெண்ணெய் அளந்த குணுங்கும் விளையாடு புழுதியும் –நப் பின்னை காணில்
சிரிக்கும்–அப்பம் கலந்த சிற்று உண்டி அக்காரம் பாலில் கலந்து -சோதம்பிரான் இங்கே
வாராய் -ஜீவாத்மா வெண்ணெய்-சரீரம் வெறும் கலம்–கார்த்திகை கார்திக்சி உடம்பு
இருக்க தலை குளிப்பார்கள் -ஆயர்தலைவன் இவன் -அபிஷேக பிரியன் கங்காதரன் விஷ்ணு
அலங்கார பிரியன்–புனிதன்–குளித்துவந்தான்–

374–

பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் –எத்திறம் உரலினோடு  எளிவே –கையும் மெய்யுமாக
பிடி பட்டான் –சிந்திப்பே அமையும்-சித்ரா வேண்டாம் –ஆயன் வட மதுரை பிறந்தான்
குற்றம் இல்லா சீர் –பக்தி–கோபம் பகைமை இன்றி-இருந்தால் போதும் விலக்காமை ஒன்றே
போதும்..-பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன்–மலர் மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறல்
அடிகள்–மதுரை பாக்கியம்-அநந்ய போக்கியம் –10-8 அத்யாயம்-நவநீத திருட்டு விருத்தாந்தம் –வெண்ணெய் விரலோடு
வாய் தோய்ந்த வெண்ணெய் வாரி விழுங்கி  வெள்ளி மலை ஒத்த வெண்ணெய் -ஒவ் ஒரு நாளும்
ஒவ் ஒரு மாதிரி –இரவில் த்ரீ ஜாமம் -முதலில் இளம் சிங்கம் அடுத்து திருட்டு பின்பு
வந்து உறங்குவான் போல் யோகு செய்வான்.–.நீல நாயக கௌஸ்துபம் சாத்தி கொண்டு போவான்
-ஜீவாத்மா இது போல் இருக்க வேண்டும்..ஒளி பார்த்து வெண்ணெய்விழுங்க –சந்திரன்
போன்ற பல் ஒளி –கச்வம் பால நீ யார்–கண்ணன் யசோதை இளம் குமரன் சொல்ல வில்லை பல
ராமன் தம்பி-என்பான் –எதற்கு வந்தாய் -எம் வீடு சங்கயா–வெண்ணெய் பாத்திரம் கை
எதற்கு வைத்தாய் -கன்று குட்டி காண வில்லை இருந்ததா உன் இடம் சொல்லி  போக இருந்தேன்
என்று சொல்லி காற்றில் கடியனாகி -வெண்ணெய் பெண்ணின் மனமும் திருடி போனான் ..

375–

வெண்ணெய் திருடினது எல்லாரும் காணும் படியாக பண்ணினாயே–கூரத் ஆழ்வான்
–திருட்டு பட்டம் பெற –அடியார் உள்ளத்தை திருடினான்..களவேல் வெண்ணெய் தொடு உண்ட
கள்வா–கோவலனாய் வெண்ணெய் உண்ட வாயன்-வாய் தனியாக சொன்னது வாயில் சுவடு தெரியும்
படி -என் உள்ளம் கவர்ந்தவன் அணி அரங்கன் -வெண்ணெய் வாசனை திரு மேனியில்
வீசும் பொத்த உரலை கவிழ்த்து –மெத்த திரு வயிறு ஆற உண்டான் –கை கலவாது வைகலும்
வெண்ணெய்பொத்த உரலை கவிழ்த்து -இவனுக்கு என்று –தடா நிறைய வெண்ணெய் –கை கலந்து உண்டான்–
நண்பர் உடன் பகிர்ந்து உண்டான்–வெண்ணெய் நம் ஆழ்வார்  இருவர் இடமும் மெய்
கலந்தான்..மத்தொரு கடை வெண்ணெய் மத்து வைத்து கடியும்
பொழுது உருவாகும் வெண்ணெய் தான் பிடிக்கும்–ஏரார் இடை நோவ -கண்ணன் கட்டி கொண்டு
இடுப்பு இதனால் ஏற்றம்-எத்தனை போதுமாய்–வெண்ணெய் திரண்டதனை–வேறோர் கலத்து
இட்டு–நாரார் உறி  ஏற்றி–சாரம் கட்டி ஏற்றி இருக்கிறாள் போந்தனையும்  பொய்
உறக்கம்–ஒராதவன் போல் உறங்கி அறிவுற்று– உள் அளவும் கை நீட்டி–அருகு
இருந்த மோரார் குடம் உருட்டி மோரை  கண்டால் வயசான பெண் ஆண் போல்–அவனையே நோக்கி
ரட்ஷனம் சிறுமியர் மட்டுமே

10-8-10-

sri-nanda uvaca
alaksito ‘smin rahasi
mamakair api go-vraje
kuru dvijati-samskaram
svasti-vacana-purvakam

Nanda Maharaja said: My dear great sage, if you think that your performing
this process of purification will make Kamsa suspicious, then secretly chant the
Vedic hymns and perform the purifying process of second birth here in the cow
shed of my house, without the knowledge of anyone else, even my relatives, for
this process of purification is essential.

10-8-12-

sri-garga uvaca
ayam hi rohini-putro
ramayan suhrdo gunaih
akhyasyate rama iti
baladhikyad balam viduh
yadunam aprthag-bhavat
sankarsanam usanty api

Gargamuni said: This child, the son of Rohini, will give all happiness to His
relatives and friends by His transcendental qualities. Therefore He will be
known as Rama. And because He will manifest extraordinary bodily strength, He
will also be known as Bala. Moreover, because He unites two families–Vasudeva’s
family and the family of Nanda Maharaja–He will be known as Sankarsana.

10-8-13-

asan varnas trayo hy asya
grhnato ‘nuyugam tanuh
suklo raktas tatha pita
idanim krsnatam gatah

Your son Krsna appears as an incarnation in every millennium. In the past, He
assumed three different colors–white, red and yellow–and now He has appeared
in a blackish color. [In another Dvapara-yuga, He appeared (as Lord Ramacandra)
in the color of suka, a parrot. All such incarnations have now assembled in
Krsna.]

10-8-22-

tav anghri-yugmam anukrsya sarisrpantau
ghosa-praghosa-ruciram vraja-kardamesu
tan-nada-hrsta-manasav anusrtya lokam
mugdha-prabhitavad upeyatur anti matroh

When Krsna and Balarama, with the strength of Their legs, crawled in the
muddy places created in Vraja by cow dung and cow urine, Their crawling
resembled the crawling of serpents, and the sound of Their ankle bells was very
charming. Very much pleased by the sound of other people’s ankle bells, They
used to follow these people as if going to Their mothers, but when They saw that
these were other people, They became afraid and returned to Their real mothers,
Yasoda and Rohini.

10-8-29-

vatsan muncan kvacid asamaye krosa-sanjata-hasah
steyam svadv atty atha dadhi-payah kalpitaih steya-yogaih
markan bhoksyan vibhajati sa cen natti bhandam bhinnatti
dravyalabhe sagrha-kupito yaty upakrosya tokan

“Our dear friend Yasoda, your son sometimes comes to our houses before the
milking of the cows and releases the calves, and when the master of the house
becomes angry, your son merely smiles. Sometimes He devises some process by
which He steals palatable curd, butter and milk, which He then eats and drinks.
When the monkeys assemble, He divides it with them, and when the monkeys have
their bellies so full that they won’t take more, He breaks the pots. Sometimes,
if He gets no opportunity to steal butter or milk from a house, He will be angry
at the householders, and for His revenge He will agitate the small children by
pinching them. Then, when the children begin crying, Krsna will go away.

10-8-30-

hastagrahye racayati vidhim pithakolukhaladyais
chidram hy antar-nihita-vayunah sikya-bhandesu tad-vit
dhvantagare dhrta-mani-ganam svangam artha-pradipam
kale gopyo yarhi grha-krtyesu suvyagra-cittah

“When the milk and curd are kept high on a swing hanging from the ceiling and
Krsna and Balarama cannot reach it, They arrange to reach it by piling up
various planks and turning upside down the mortar for grinding spices. Being
quite aware of the contents of a pot, They pick holes in it. While the elderly
gopis go about their household affairs, Krsna and Balarama sometimes go into a
dark room, brightening the place with the valuable jewels and ornaments on Their
bodies and taking advantage of this light by stealing.

10-8-34-

kasman mrdam adantatman
bhavan bhaksitavan rahah
vadanti tavaka hy ete
kumaras te ‘grajo ‘py ayam

Dear Krsna, why are You so restless that You have eaten dirt in a solitary
place? This complaint has been lodged against You by all Your playmates,
including Your elder brother, Balarama. How is this?

10-8-37/38/39-

sa tatra dadrse visvam
jagat sthasnu ca kham disah
sadri-dvipabdhi-bhugolam
sa-vayv-agnindu-tarakam
jyotis-cakram jalam tejo
nabhasvan viyad eva ca
vaikarikanindriyani
mano matra gunas trayah
etad vicitram saha-jiva-kalasvabhava-
karmasaya-linga-bhedam
sunos tanau viksya vidaritasye
vrajam sahatmanam avapa sankam

When Krsna opened His mouth wide by the order of mother Yasoda, she saw
within His mouth all moving and nonmoving entities, outer space, and all
directions, along with mountains, islands, oceans, the surface of the earth, the
blowing wind, fire, the moon and the stars. She saw the planetary systems,
water, light, air, sky, and creation by transformation of ahankara. She also saw
the senses, the mind, sense perception, and the three qualities goodness,
passion and ignorance. She saw the time allotted for the living entities, she
saw natural instinct and the reactions of karma, and she saw desires and
different varieties of bodies, moving and nonmoving. Seeing all these aspects of
the cosmic manifestation, along with herself and Vrndavana-dhama, she became
doubtful and fearful of her son’s nature.

10-8-41-

atho yathavan na vitarka-gocaram
ceto-manah-karma-vacobhir anjasa
yad-asrayam yena yatah pratiyate
sudurvibhavyam pranatasmi tat-padam

Therefore let me surrender unto the Supreme Personality of Godhead and offer
my obeisances unto Him, who is beyond the conception of human speculation, the
mind, activities, words and arguments, who is the original cause of this cosmic
manifestation, by whom the entire cosmos is maintained, and by whom we can
conceive of its existence. Let me simply offer my obeisances, for He is beyond
my contemplation, speculation and meditation. He is beyond all of my material
activities.

10-8-44-

adyo nasta-smrtir gopi
saropyaroham atmajam
pravrddha-sneha-kalilahrdayasid
yatha pura

Immediately forgetting yogamaya’s illusion that Krsna had shown the universal
form within His mouth, mother Yasoda took her son on her lap as before, feeling
increased affection in her heart for her transcendental child.

10-8-50-/51

astv ity uktah sa bhagavan
vraje drono maha-yasah
jajne nanda iti khyato
yasoda sa dharabhavat

When Brahma said, “Yes, let it be so,” the most fortune Drona, who was equal
to Bhagavan, appeared in Vrajapura, Vrndavana, as the most famous Nanda
Maharaja, and his wife, Dhara, appeared as mother Yasoda.

tato bhaktir bhagavati
putri-bhute janardane
dampatyor nitaram asid
gopa-gopisu bharata

Thereafter, O Maharaja Pariksit, best of the Bharatas, when the Supreme
Personality of Godhead became the son of Nanda Maharaja and Yasoda, they
maintained continuous, unswerving devotional love in parental affection. And in
their association, all the other inhabitants of Vrndavana, the gopas and gopis,
developed the culture of krsna-bhakti.

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 4th April to 8th April -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 4, 2011

366-மாணிக்கம் கட்டி வைரம் இடை கட்டி –தாலேலோ யசோதை பாவனை பெரி ஆழ்வார் –பிரம்மா
செய்த தொட்டில் –மாணி குறளனே வையம் அளந்தானே –ஆல நீர் கடல் அன்னவன் தாலோ -தேவகி
புலம்பல் தாலாட்டு குலசேகர ஆழ்வார் –விரஜவாசிகள்–கோகுலம்–நந்த பவன்-விக்ரகம்
உண்டு கண்ணன் தொட்டில் உண்டு முட்டி கால் போட்டு தவழ்ந்து நூறு அடி போகணும்
–சிரித்து ஆடி கொண்டு போகணும்..ஆனந்தம் –சூளா தொட்டில் -ஸ்ரீ பாகவத ஸ்ரீ பாத
தூளி பட -பலர் சலவை கல் போட்டு தங்கள் பெயர் -படியாய் கிடந்தது பவள வாய் காண்பேனே
–சித்ரா பௌர்ணமி அன்றி வண்ண போடி பீச்சாம் குழல் உத்சவம் ஹோலி போல..-அழகரும் ஏற்று
கொள்வார் –எண்ணம் சுண்ணம் எதிர் எதிர் தூவிட -முற்றம் சேறு ஆனதாம் –ஓடுவார்
விழுவார் உகந்து ஆலிப்பார் –நாடுவார் நம்பிரான் எங்குற்றான்
என்பார்-செவிக்காதவர்களை தான் இருக்க விடுவார் என்பதால் — –பாடுவார்களும்
ஆடுவார்களும் –தாமரை சூர்யன் கண்டு மலர்வது போல ஆள் கண்ட சமுத்ரம் பக்தர் கண்டு
மகிழ்வான் ..நந்தகோபாலன் வரி கட்ட கம்சன் இடம் போக -வசு தேவர் கெட்ட  சகுனம்
குழந்தை விட்டு வராதீர் சொல்ல –எந்தையே என் தன் குல பெரும் சுடரே ..உந்தை யாவன்
–நந்தன் பெற்றனன் வசு தேவன் இழந்தானே -செம்கேள் விரலிலும் கடை கண்ணிலும் காட்ட
–தெய்வதேவகி புலம்பல்..

367-

குடிலாலக சம்யுக்தம் பூர்ண சந்திர முகம்–குண்டல அணி கலன் கொண்டு
-விளங்குகிறான் .. கெட்ட சகுனம் சொல்லி மீண்டு வருவதற்குள் முதலில் -பூதனை கடைசி
கேசி- பூதனா சம்காரம்-ஒரு வழி பாதை -பக்தர்கள் கண்ணனை கண்டு மீள மாட்டார்கள்
அசுரர்கள் மாண்டு மீள மாட்டார்கள் ..அழகிய பெண் வடிவு கொண்டு–கண்ணனுக்கு என்றே
விஷம்–அடிப்படை ஆன்மீக கருத்தும் பார்ப்போம்..-அவனுக்கே என்று எதை கொடுத்தாலும்
ஏற்று கொள்கிறான் ..இரண்டு மார்பகம்-அவித்யை அறிவு இன்மை-பூதனை -அகம்கார மமகாரம்
-தூய நடத்தையே விஷ பால்–ஆனந்தமாக ஏற்று கொள்கிறான்  எதை கொடுத்தாலும் –பத்ரம்
புஷ்பம் பலம் தேயம் ..

யசோதை பசு மாடு பார்க்க போக -பூதனை நுழைந்து -பேய்ச்சி  விட நஞ்ச முலை சுவைத்த
-பிராணனை விட நஞ்சை சுவைத்தான் மிக கஜான சுடர் குழவி பேய் முலை நஞ்சு
உண்டு..-வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து -விஷத்துக்கு முறிய விஷம் வேண்டும்
என்று சயனித்தான்..வேகமாக உறிஞ்ச பால் உடன் பிராணனும் வந்ததாம் ..முலை தடத்தை
–தாடகை முதலில் வந்தது போல இங்கும் பெண் வந்தாள்–12
மைல் பெரியவளாக விழுந்தாள்–பெரு மா வஞ்ச –பேய் முலை வாய் வைத்து பித்தர் என்று
பிறர் எச நின்றாய்–கொழு மோர் காய்ச்சி கொடுத்தாள் பசு மாட்டு வாலை–.பெருமாளுக்கு
ரட்ஷம் இட்டாள்–சரித்ரம் கேட்டவர்கள் கஷ்டம் நீங்கும் –பக்தி ஏற்படும்–அடுத்த
கள்ள சகடம் ..

368-

சகடாசுரனை  உதைத்து அர்ஜுன மரம் முறித்தான்–பால்ய  கண்ணனின்
செஷ்டிதம்–விளக்கில் விட்டில் பூச்சிகள் விழுவது போல-ஆயர் குலத்தில் தோன்றிய அணி
விளக்கு தானே இவன்..அச்சு தாலி ஆமை தாலி திருஷ்டி வராமல் ரட்ஷை–பட்டர் -கௌஸ்துபம்
வன மாலை துளசி தாயார் –பரத்வம்  காட்ட–எளியவன் என்று காட்ட ஆமை தாலி –அச்சு தாலி
கூர்ம  நகம் ஆனை முடி புலி நகம் -10-7 சகடாசுரன்-சுழல் கற்று வடிவத்தில்  அசுரர் வாயில் ஏழு  லோகம்
காட்டியது..–செஷ்டிதம் கேட்க்க மனசு அழுக்கு நீங்குகிறது –ரட்ஷைக்கு வண்டி
சக்கரம் வைத்து இருந்தால் அதில் அசுரன் ஆவேசித்தான்–காலை உதைத்து– காலை
நிமிர்த்து நாள்கலோர் நாலு ஐந்து திங்கள்/–பொங்கும் பரிவு–மற்றைய ஆழ்வார்  ஏழு
திங்களில் /செய்ய பாதம் ஒன்றால் செய்த சிறு சேவகமும்–கள்ள சகடம் கலக்கழிய -திரு
கால் ஆண்ட உஊர்ந்த சகடம் உதைத்தான் பொன் நல்  சகடம் உதைத்த கழல் போற்றி உன்
ஆபத்தும் திருவடியால் ரட்ஷிக்க பட்டதே –கிடக்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும்
369–

பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாரும்–உன்னை என்று கொல் சேர்வதுவே ..10-7 அத்யாயம்–பொங்கும் பரிவு
கூடல் அழகர் கள் அழகர் யானை மேல் கட்டிய மணி கொண்டு பல்லாண்டு பொங்கும் பரிவால்
பாடினார் தன்னை பார்க்காமல்–அவனை பார்க்கும் தன்மை விஷ்ணு சித்தர் -அத்தத்தின்
பத்தா நாள் /நாள்கலோர் நாள் ஐந்து திங்கள் அளவிலே -தினப்படி இன்றும் பெரி ஆழ்வார்
திரு கை தளத்துடன் திரு பல்லாண்டு பாடுகிறார்..ராட்ஷ ரட்ஷக பாவம்
மாறாடுகிறது–பெருமை பார்க்காமல் அழகு சொவ்குமார்யம் பார்த்து ..அன்பு மிகுந்து
பிரேமம்/விஞ்சி நிற்கும் தன்மையால் ஆண்டாள் அடி திறல் புகழ் கழல் குணம் வேல் போற்றி
என்று உன் சேவகமே வேண்டி –அன்று அளந்தாய் இன்று யாம் வந்தோம் இரங்குஇப் படி ஒவ்
ஒன்றுக்கும் சேர்த்து அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும்–

அன்று இல்லை இன்று இருக்கிறோம் வயிறு பிடித்து பல்லாண்டு பாடுகிறாள்/ஆனந்த மயனை
நினைக்க ஆனந்தம் கிட்டும்..-பேணி உனக்கு பிரமன் தந்தான் தொட்டில்-கிழிய
உதைத்திடும்..மருங்கில் இருத்திடும் ..ஒடுக்கி புல்கில் உதரத்தே பாய்ந்திடும்
-மிடுக்கு இல்லாமையால்–தன் உடலில் சக்தி இல்லை என்று சொல்ல வில்லை அவனுக்கு என்ன
ஆகும் என்று பஞ்சு திருவடி என்பதால்..நான் மெலிந்தேன் நங்காய்–திருநாவசுரன் -சுழல்
காற்று-வடிவம்–கழுத்து நெருக்கி முடித்தான் அவனையும்–

370-

அழகன் அலங்காரன்–தாலேலோ–அசைந்து பாடுவது–கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம் நம்
கண்ணன் –கண்ணன் அல்லால் தெய்வம் இல்லை நாம காரண -எட்டாவது
அத்யாயம்..கர்காச்சர்யர்..ஆயிர திரு நாமங்கள் அவனுக்கு ..பேர் ஆயிரம் கொண்டதோர்
பீடு உடையவன்–தேவகி குழந்தை என்று யோக மகிமையால் கண்டார் கர்க்கர் ..கிருஷ்ணன்
என்று பேர் வையும் பூமிக்கு மகிழ்ச்சி கொடுப்பவன்–குழந்தையே காட்டி கொடுத்ததாம்
அப் பொளுதைக்கு அப் பொழுது ஆரா அமுதம் எல்லா வற்றாலும் இன்பம் பலம் பொருந்தியவன்
சங்கர்ஷணன் பல ராமன்..ரோகிணி பிள்ளை -கருப்பு-நாலாவது யுக-நிறம் வெளிது சிகப்பு
மான் தளிர் பச்சை கருப்பு .பாலின் நீர்மை கரு நீளம் கருப்பு சத்வ குணம்-வெளுப்பு
ரோஜா சிகப்பு தமோ குணம் கலர்ந்த மாம் தளிர் நிறை கலைவை நாலாவது யுகம்-கருப்பு
எதுவும் கேட்க்காமல் இருப்பதால் —

கருப்பன்-இருள் அன்ன மா மேனி–கண்ணுக்கு தீட்டி கொள்ள மை தரும் திருமேனி–கரு
நீல மேகம் -தண்ணீர் நிரம்பி கருணை மிகுந்தவன் ..நீல மேக சியாமளன்..கொண்டால் மீது
அணவும் சோலை முகில் வண்ணன் அடி மேல்/பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் இருட்டை வணங்குவார்
..தவழ்கிற பருவம் அடுத்து–பெண் வெண்ணெய் பசு மாடு களவாட -ஆனந்தமாக
பார்ப்போம்..

10-5-13-

avadyanta vicitrani
vaditrani mahotsave
krsne visvesvare ‘nante
nandasya vrajam agate

Now that the all-pervading, unlimited Lord Krsna, the master of the cosmic
manifestation, had arrived within the estate of Maharaja Nanda, various types of
musical instruments resounded to celebrate the great festival.

10-5-31-

ri-vasudeva uvaca
karo vai varsiko datto
rajne drsta vayam ca vah
neha stheyam bahu-titham
santy utpatas ca gokule

Vasudeva said to Nanda Maharaja: Now, my dear brother, since you have paid
the annual taxes to Kamsa and have also seen me, do not stay in this place for
many days. It is better to return to Gokula, since I know that there may be some
disturbances there.

10-6-5/6-

tam kesa-bandha-vyatisakta-mallikam
brhan-nitamba-stana-krcchra-madhyamam
suvasasam kalpita-karna-bhusanatvisollasat-
kuntala-manditananam
valgu-smitapanga-visarga-viksitair
mano harantim vanitam vrajaukasam
amamsatambhoja-karena rupinim
gopyah sriyam drastum ivagatam patim

Her hips were full, her breasts were large and firm, seeming to overburden
her slim waist, and she was dressed very nicely. Her hair, adorned with a
garland of mallika flowers, was scattered about her beautiful face. Her earrings
were brilliant, and as she smiled very attractively, glancing upon everyone, her
beauty drew the attention of all the inhabitants of Vraja, especially the men.
When the gopis saw her, they thought that the beautiful goddess of fortune,
holding a lotus flower in her hand, had come to see her husband, Krsna.

10-6-8-

vibudhya tam balaka-marika-graham
caracaratma sa nimiliteksanah
anantam aropayad ankam antakam
yathoragam suptam abuddhi-rajju-dhih

Lord Sri Krsna, the all-pervading Supersoul, lying on the bed, understood
that Putana, a witch who was expert in killing small children, had come to kill
Him. Therefore, as if afraid of her, Krsna closed His eyes. Thus Putana took
upon her lap Him who was to be her own annihilation, just as an unintelligent
person places a sleeping snake on his lap, thinking the snake to be a rope.

10-6-10-

tasmin stanam durjara-viryam ulbanam
ghorankam adaya sisor dadav atha
gadham karabhyam bhagavan prapidya tatpranaih
samam rosa-samanvito ‘pibat

On that very spot, the fiercely dangerous Raksasi took Krsna on her lap and
pushed her breast into His mouth. The nipple of her breast was smeared with a
dangerous, immediately effective poison, but the Supreme Personality of Godhead,
Krsna, becoming very angry at her, took hold of her breast, squeezed it very
hard with both hands, and sucked out both the poison and her life.

10-6-20-

go-mutrena snapayitva
punar go-rajasarbhakam
raksam cakrus ca sakrta
dvadasangesu namabhih

The child was thoroughly washed with cow urine and then smeared with the dust
raised by the movements of the cows. Then different names of the Lord were
applied with cow dung on twelve different parts of His body, beginning with the
forehead, as done in applying tilaka. In this way, the child was given
protection.

10-6-23-

avyad ajo ‘nghri manimams tava janv athoru
yajno ‘cyutah kati-tatam jatharam hayasyah
hrt kesavas tvad-ura isa inas tu kantham
visnur bhujam mukham urukrama isvarah kam
cakry agratah saha-gado harir astu pascat
tvat-parsvayor dhanur-asi madhu-hajanas ca
konesu sankha urugaya upary upendras
tarksyah ksitau haladharah purusah samantat

[Sukadeva Gosvami informed Maharaja Pariksit that the gopis, following the
proper system, protected Krsna, their child, with this mantra.] May Aja protect
Your legs, may Maniman protect Your knees, Yajna Your thighs, Acyuta the upper
part of Your waist, and Hayagriva Your abdomen. May Kesava protect Your heart,
Isa Your chest, the sun-god Your neck, Visnu Your arms, Urukrama Your face, and
Isvara Your head. May Cakri protect You from the front; may Sri Hari, Gadadhari,
the carrier of the club, protect You from the back; and may the carrier of the
bow, who is known as the enemy of Madhu, and Lord Ajana, the carrier of the
sword, protect Your two sides. May Lord Urugaya, the carrier of the conchshell,
protect You from all corners; may Upendra protect You from above; may Garuda
protect You on the ground; and may Lord Haladhara, the Supreme Person, protect
You on all sides.

10-6-30-

ri-suka uvaca
iti pranaya-baddhabhir
gopibhih krta-raksanam
payayitva stanam mata
sannyavesayad atmajam

Srila Sukadeva Gosvami continued: All the gopis, headed by mother Yasoda,
were bound by maternal affection. After they thus chanted mantras to protect the
child, mother Yasoda gave the child the nipple of her breast to suck and then
got Him to lie down on His bed.

10-6-34-

dahyamanasya dehasya
dhumas caguru-saurabhah
utthitah krsna-nirbhuktasapady
ahata-papmanah

Because of Krsna’s having sucked the breast of the Raksasi Putana, when Krsna
killed her she was immediately freed of all material contamination. Her sinful
reactions automatically vanished, and therefore when her gigantic body was being
burnt, the smoke emanating from her body was fragrant like aguru incense

10-6-37/38-

padbhyam bhakta-hrdi-sthabhyam
vandyabhyam loka-vanditaih
angam yasyah samakramya
bhagavan api tat-stanam
yatudhany api sa svargam
avapa janani-gatim
krsna-bhukta-stana-ksirah
kim u gavo ‘numatarah

The Supreme Personality of Godhead, Krsna, is always situated within the core
of the heart of the pure devotee, and He is always offered prayers by such
worshipable personalities as Lord Brahma and Lord Siva. Because Krsna embraced
Putana’s body with great pleasure and sucked her breast, although she was a
great witch, she attained the position of a mother in the transcendental world
and thus achieved the highest perfection. What then is to be said of the cows
whose nipples Krsna sucked with great pleasure and who offered their milk very
jubilantly with affection exactly like that of a mother?

10-6-44-

ya etat putana-moksam
krsnasyarbhakam adbhutam
srnuyac chraddhaya martyo
govinde labhate ratim

Any person who hears with faith and devotion about how Krsna, the Supreme
Personality of Godhead, killed Putana, and who thus invests his hearing in such
childhood pastimes of Krsna, certainly attains attachment for Govinda, the
supreme, original person.

10-7-20-

daityo namna trnavartah
kamsa-bhrtyah pranoditah
cakravata-svarupena
jaharasinam arbhakam

While the child was sitting on the ground, a demon named Trnavarta, who was a
servant of Kamsa’s, came there as a whirlwind, at Kamsa’s instigation, and very
easily carried the child away into the air.

10-7-27-

tam asmanam manyamana
atmano guru-mattaya
gale grhita utsrastum
nasaknod adbhutarbhakam

Because of Krsna’s weight, Trnavarta considered Him to be like a great
mountain or a hunk of iron. But because Krsna had caught the demon’s neck, the
demon was unable to throw Him off. He therefore thought of the child as
wonderful, since he could neither bear the child nor cast aside the burden.

10-7-29-

tam antariksat patitam silayam
visirna-sarvavayavam karalam
puram yatha rudra-sarena viddham
striyo rudatyo dadrsuh sametah

While the gopis who had gathered were crying for Krsna, the demon fell from
the sky onto a big slab of stone, his limbs dislocated, as if he had been
pierced by the arrow of Lord Siva like Tripurasura.

10-7-35/36-

pita-prayasya janani
sutasya rucira-smitam
mukham lalayati rajan
jrmbhato dadrse idam
kham rodasi jyotir-anikam asah
suryendu-vahni-svasanambudhims ca
dvipan nagams tad-duhitrr vanani
bhutani yani sthira-jangamani

O King Pariksit, when the child Krsna was almost finished drinking His
mother’s milk and mother Yasoda was touching Him and looking at His beautiful,
brilliantly smiling face, the baby yawned, and mother Yasoda saw in His mouth
the whole sky, the higher planetary system and the earth, the luminaries in all
directions, the sun, the moon, fire, air, the seas, islands, mountains, rivers,
forests, and all kinds of living entities, moving and nonmoving.

 

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 28th March to 1st April -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 3, 2011

361-அவதார தினம் ஸ்ரீ ஜெயந்தி –சிறப்பித்து சொல்லாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி
குறிக்கும் ஆவணி அஷ்டமி ரோஹிணி–ஸ்ரீ வாமன ஸ்ரீ  நரசிம்ஹா  ஜெயந்தி ஸ்ரீ ராம நவமி –சொல்ல வேண்டும்..–தேவர் இரக்க
தன்னை தானே வேண்டி கொண்டான் –பிரலம்ப-பகாசுரன் சாணூரன் பூதனா கேசி போன்றவர் வந்து
இவன் கையால் அடிபட்டு–ஏழாவது குழந்தை யோக மாயை யசோதை வயிற்றில் குழந்தை ஆக பிறந்து
-தேவகி வயற்றில் ஆதி சேஷன்-ரோகிணி-மனைவி கர்பத்தில் புக -சங்கர்ஷணம் நன்கு இழுத்து
பல சாலி பல ராமன்..நான் அல்ல அங்கே வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் சொல்லி போக
ஆணை..துர்கா வைஷ்ணவி மாயா பேர் சொல்லி வணங்குவார்கள்…கம்சன் பயந்து கொண்டே
இருக்க-சத்யன்-மெய்யன் சத்ய வரதன் சத்ய பரன்சத்ய ஆத்மகன் –சம்சாரம் மரம் –பலம்
சுக துக்கம் மூன்று வேர் சத்ய ரஜோ தாமஸ்  நான்கு புருஷார்த்தங்கள் ஜான
இந்த்ரியங்கள் ஆறு சுபாவம் பசி ..மரணம்  ஏழு பட்டைகள் உண்டு எட்டு கிளைகள் பஞ்சு
பூதம் மனம் அகங்கார மம காரம் ஒன்பது வாசல் பத்து பிராணங்கள் இரண்டுபரவை ஜீவாத்மா
பரமாத்மா அவனே தோணி .பற்றி கடலை கடக்கவேண்டும் –தேவகி பாக்ய வதி உலகம் தாங்கும்
அவனை தாங்கி பிறக்க வைத்தவள்

362-ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து –நெருப்பு என்று நின்ற நெடுமால்– தேவகிக்கு பிறந்த வைபவம்
யசோதை வளர்த்த வைபவம் இருவரும் ஒருத்தி அத்வதீயம்–10-3 அத்யாயம்–கோகுல அஷ்டமி-நவமி
அன்று -புகுந்தான் பெண் குழந்தை தங்கை-யோக மாயை–தெளிந்த நீர்–மரம் பூத்து
குலுங்க..புண்ய கந்தம் வீச –துந்துபி முழங்க ..ரிஷிகள் புரிந்து கொண்டனர் மகன்
ஒருவருக்கு அல்லாத மா மேதை –தந்தை தாய் தேர்ந்து எடுத்து கொள்கிறான் ..கிருஷ்ண கா
ஜன்ம பூமி ..புனிதமான இடம் ..சம்சார சிறை வெட்ட அத்ததின் பத்தாம் நாள் –மணி வண்ணன்
பிறக்க –அவனோ -நவமி இவன் அஷ்டமி அரசனுக்கு அரசன் அரண்மனை சிறை பகல் இரவு ராமன்
கிருஷ்ணன்.–ஆவி காப்பார் இனி யார் -நீண்டதால் இரவு -பிள்ளை உறங்கா வல்லி ஜீயர்
இருட்டை சேவிப்பார் கண்ணனை காத்ததால் இருள் போன்ற மா மேயன் ..தந்தை
காலில் விலங்கு அற வந்து தோன்றிய தோன்றல்..நான்கு தோள்கள் உடன் கிரீட -நூபுர பூஷணம்
அலங்காரத்துடன் அவதாரம் திரு மேனி ஒளி கொண்டே சேவித்தார்கள்..–ஆயர் குலத்தில்
தோன்றிய அணி விளக்கு அற்புதம் பாலகம் 32 சந்திர கலை போன்ற
திரு பல்கள்..தாமரை கண்கள் உடன் ஸ்ரீ கவ்ஸ்துபதுடன்–அவதார
ரகசியம் கீதையில் வெளி இட்டான் -அவதாரச்ய சத்யத்வம்–தோஷம் தட்டாது–பஞ்ச
சக்தி மயம் உடல்-இச்சையால் கருணையால் அவதாரம்-சாது ரட்ஷனம் தர்ம ஸ்தாபனம் —

363-ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் –திரு பாற்கடல்–வட மதுரை–அஜாயமானாக -பிறப்பிலி
பிறக்கிறான்–பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமான்பிறந்து பிறந்து பெருமை அடைகிறான்–படைத்த அனைத்திலும் உள்
புகுந்தாய் கர்பதுக்குள்ளும் புகுந்தான் -இருள் அன்ன மா மேனி –வசு தேவருக்கு தானம்
கொடுக்க ஆசை பிறந்த உடன் –நகி வாசோ தரித்ரக ஆயிரம் ஆயிரம்-அத்தத்தின் பாத்தா நாள்
வந்து தோன்றிய அச்சுதன் கம்சனுக்கு செய்தி போக கூடாது மேல் கீழ் பத்தா
சேர்த்து பத்தா விட்டு பத்தா குழப்ப -பொங்கும் பரிவால் வில்லி புத்தூர் பட்டர்
பிரான் பெற்றான் பெரி ஆழ்வார் என்னும் பெயர்..- ஆயர் குளத்து அணி விளக்கு தானே
விளங்கும் மற்றவை விளக்கும் அணி விளக்கு நந்தா விளக்கு அளவதற்க்கு அரியாய்–
மறைத்து கொள்ள தாய் வேண்டியதும் உடனே–கேட்டான்-ராமன் 25 வயசில் தந்தை சொல் மிக்க
மந்திரம் இல்லை–அதரம் மதுரம்–சாமான்ய குழந்தையாகவும் ஆரா அமுதம் –சாரங்க பாணி
கோமள வல்லி தாயார் –ஏக சிங்காசனம் -அநந்தன் குறைத்து கொண்டு சேவை –பிரிச்னி
சுத்தப -உபேந்திர வாமனன்-கஸ்யப தேவ அதிதிக்கு இரண்டாவது -இப் பொழுது மூன்றாவது
–அக் கரை சென்று பெண் குழந்தை கொண்டு வர சொன்னார் –யமுனை வழி விட

364-

ரதன கணக்கான ஹாரம் கேயூரம் – கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத் குரும்-கதவுகள் திறக்க
விலங்கு வெடித்து சிதற –10-3-47 ஸ்லோகம் –பகவான் ஆணை சிறை மேல்
கொண்டு செய்தால் எல்லாம் தானாக நாடாகும் தூய பெரு நீர் யமுனை துறைவன் –கோத்ரா
குண்டம் புஷ்கரிணி நித்ய வசுதேவர் நீராடும் இடம் -கேசவ பெருமாள் கோவில் அருகில்-
கோவில் வழி பாட்டு முரசை முன்பே உண்டு–பெரிய பெருமாள் ஸ்ரீ ராமன் அர்ச்சித்த
பெருமாள்–மதுர பெற்றது இழந்தது அயோத்ய ராமனை  பெற்று இழந்தது போல ..விக்ராம் காட்–சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சின்காசசனாம்
நின்றாள் மரவடியாம் ..நிவாச ஆசன பாதுகா சேஷ சாயினி –குடை அழகு காஞ்சியில்–யமுனை
வளர-குதித்து -திருவடி தீண்டியதும் –இதற்க்கு தான் உசர்ந்து கொண்டு வந்தது
செருக்கு தொலைந்தது திருவடி பட்டதும் –திரு வடி பற்றினால் சம்சார பெரும்
கடலை முழம் கால் அளவு வற்று அடித்து கொடுப்பேன் மன்றம் அமர்ந்து கூத்தாடி
காட்டுகிறானே திரு வேம்கடத்தில்..-பெண் குழந்தை கொண்டு வந்ததும் கதவுகள் மூட
விலங்கு பூட்டி கொண்டு– இனி வைபவம் கோகுலத்தில் தான் பரிக்ரம 7 மைல் —

365-வண்ண மாடங்கள் சூழ் திரு கோஷ்டியூர் –கோதாவரி தொண்டு புரியும் வாய்ப்பை
நழுவ விட்டாள் ஸ்ரீ ராம அவதாரத்தில் நாசிக் பஞ்சவடி -கபட சந்நியாசி வேஷத்தில்
வந்தான் –ராவணனுக்கு பயந்து –இலங்கை தூரம் –யமுனை கம்சன் அரண்மனை பின் ஓடினாலும்
-தூய பெரு நீர் யமுனை -கருப்பு கலங்கி பக்தர் போல –திரு மேனி பட்டு கருத்து
இருக்கிறது..லஷ்மி நேத்ரம்-மையார் கரும் கண்ணி நோக்கு பட்டு கருத்த மேனி–நெருக்கம்
–10- 4அத்யாயம் கற்புடைய மட  கண்னி காவல் பூண்ட திரு
கோவலூரில் சேவிக்கலாம் –விஷ்ணு துர்க்கை–யோக மாயை ஆகாசம் சென்று சொல்ல–அம்பா
அம்பிகை-அசுரர் அனைவரையும் கூட்டி கம்சன் மந்திர ஆலோசனம் பண்ணி–ஆசார பிரபோ
தர்ம-அச்சுதன்-சனாதன தர்மம்–யாகம் போன்றவை–தர்மம் ஒழித்தால் அவனை ஒழிக்கலாம்
என்றான் –கோகுலம் விழா கோலம் கொண்டது அடுத்த அத்யாயத்தில்–யசோதை பார்த்து -ஜாத
கர்ம செய்தாள்–பிறந்த அன்றே செய்வார்கள் முன்பு

10-2-7

gaccha devi vrajam bhadre
gopa-gobhir alankrtam
rohini vasudevasya
bharyaste nanda-gokule
anyas ca kamsa-samvigna
vivaresu vasanti hi

The Lord ordered Yogamaya: O My potency, who are worshipable for the entire
world and whose nature is to bestow good fortune upon all living entities, go to
Vraja, where there live many cowherd men and their wives. In that very beautiful
land, where many cows reside, Rohini, the wife of Vasudeva, is living at the
home of Nanda Maharaja. Other wives of Vasudeva are also living there incognito
because of fear of Kamsa. Please go there.

10-2-11/12-

namadheyani kurvanti
sthanani ca nara bhuvi
durgeti bhadrakaliti
vijaya vaisnaviti ca
kumuda candika krsna
madhavi kanyaketi ca
maya narayanisani
saradety ambiketi ca

Lord Krsna blessed Mayadevi by saying: In different places on the surface of
the earth, people will give you different names, such as Durga, Bhadrakali,
Vijaya, Vaisnavi, Kumuda, Candika, Krsna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani,
Isani, Sarada and Ambika.

10-2-26-

satya-vratam satya-param tri-satyam
satyasya yonim nihitam ca satye
satyasya satyam rta-satya-netram
satyatmakam tvam saranam prapannah

The demigods prayed: O Lord, You never deviate from Your vow, which is always
perfect because whatever You decide is perfectly correct and cannot be stopped
by anyone. Being present in the three phases of cosmic manifestation–creation,
maintenance and annihilation–You are the Supreme Truth. Indeed, unless one is
completely truthful, one cannot achieve Your favor, which therefore cannot be
achieved by hypocrites. You are the active principle, the real truth, in all the
ingredients of creation, and therefore you are known as antaryami, the inner
force. You are equal to everyone, and Your instructions apply for everyone, for
all time. You are the beginning of all truth. Therefore, offering our
obeisances, we surrender unto You. Kindly give us protection.

10-2-32

ye ‘nye ‘ravindaksa vimukta-maninas
tvayy asta-bhavad avisuddha-buddhayah
aruhya krcchrena param padam tatah
patanty adho ‘nadrta-yusmad-anghrayah

[Someone may say that aside from devotees, who always seek shelter at the
Lord’s lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted
different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to
this question, Lord Brahma and the other demigods said:] O lotus-eyed Lord,
although nondevotees who accept severe austerities and penances to achieve the
highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure.
They fall down from their position of imagined superiority because they have no
regard for Your lotus feet.

10-2-40-

matsyasva-kacchapa-nrsimha-varaha-hamsarajanya-
vipra-vibudhesu krtavatarah
tvam pasi nas tri-bhuvanam ca yathadhunesa
bharam bhuvo hara yaduttama vandanam te

O supreme controller, Your Lordship previously accepted incarnations as a
fish, a horse, a tortoise, Narasimhadeva, a boar, a swan, Lord Ramacandra,
Parasurama and, among the demigods, Vamanadeva, to protect the entire world by
Your mercy. Now please protect us again by Your mercy by diminishing the
disturbances in this world. O Krsna, best of the Yadus, we respectfully offer
our obeisances unto You.

10-3-1/5-

sri-suka uvaca
atha sarva-gunopetah
kalah parama-sobhanah
yarhy evajana-janmarksam
santarksa-graha-tarakam
disah prasedur gaganam
nirmalodu-ganodayam
mahi mangala-bhuyisthapura-
grama-vrajakara
nadyah prasanna-salila
hrada jalaruha-sriyah
dvijali-kula-sannadastavaka
vana-rajayah
vavau vayuh sukha-sparsah
punya-gandhavahah sucih
agnayas ca dvijatinam
santas tatra samindhata
manamsy asan prasannani
sadhunam asura-druham
jayamane ‘jane tasmin
nedur dundubhayah samam

Thereafter, at the auspicious time for the appearance of the Lord, the entire
universe was surcharged with all the qualities of goodness, beauty and peace.
The constellation Rohini appeared, as did stars like Asvini. The sun, the moon
and the other stars and planets were very peaceful. All directions appeared
extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky.
Decorated with towns, villages, mines and pasturing grounds, the earth seemed
all-auspicious. The rivers flowed with clear water, and the lakes and vast
reservoirs, full of lilies and lotuses, were extraordinarily beautiful. In the
trees and green plants, full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds
like cuckoos and swarms of bees began chanting with sweet voices for the sake of
the demigods. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and
bearing the aroma of flowers, and when the brahmanas engaging in ritualistic
ceremonies ignited their fires according to Vedic principles, the fires burned
steadily, undisturbed by the breeze. Thus when the birthless Lord Visnu, the
Supreme Personality of Godhead, was about to appear, the saints and brahmanas,
who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace
within the core of their hearts, and kettledrums simultaneously vibrated from
the upper planetary system.

10-3-9/10-

tam adbhutam balakam ambujeksanam
catur-bhujam sankha-gadady-udayudham
srivatsa-laksmam gala-sobhi-kaustubham
pitambaram sandra-payoda-saubhagam
maharha-vaidurya-kirita-kundalatvisa
parisvakta-sahasra-kuntalam
uddama-kancy-angada-kankanadibhir
virocamanam vasudeva aiksata

Vasudeva then saw the newborn child, who had very wonderful lotuslike eyes
and who bore in His four hands the four weapons sankha, cakra, gada and padma.
On His chest was the mark of Srivatsa and on His neck the brilliant Kaustubha
gem. Dressed in yellow, His body blackish like a dense cloud, His scattered hair
fully grown, and His helmet and earrings sparkling uncommonly with the valuable
gem Vaidurya, the child, decorated with a brilliant belt, armlets, bangles and
other ornaments, appeared very wonderful.

10-3-24-

sri-devaky uvaca
rupam yat tat prahur avyaktam adyam
brahma jyotir nirgunam nirvikaram
satta-matram nirvisesam niriham
sa tvam saksad visnur adhyatma-dipah

Sri Devaki said: My dear Lord, there are different Vedas, some of which
describe You as unperceivable through words and the mind. Yet You are the origin
of the entire cosmic manifestation. You are Brahman, the greatest of everything,
full of effulgence like the sun. You have no material cause, You are free from
change and deviation, and You have no material desires. Thus the Vedas say that
You are the substance. Therefore, my Lord, You are directly the origin of all
Vedic statements, and by understanding You, one gradually understands
everything. You are different from the light of Brahman and Paramatma, yet You
are not different from them. Everything emanates from You. Indeed, You are the
cause of all causes, Lord Visnu, the light of all transcendental knowledge.

10-3-28-

a tvam ghorad ugrasenatmajan nas
trahi trastan bhrtya-vitrasa-hasi
rupam cedam paurusam dhyana-dhisnyam
ma pratyaksam mamsa-drsam krsisthah

My Lord, because You dispel all the fear of Your devotees, I request You to
save us and give us protection from the terrible fear of Kamsa. Your form as
Visnu, the Supreme Personality of Godhead, is appreciated by yogis in
meditation. Please make this form invisible to those who see with material eyes.

10-3-30-

upasamhara visvatmann
ado rupam alaukikam
sankha-cakra-gada-padmasriya
justam catur-bhujam

O my Lord, You are the all-pervading Supreme Personality of Godhead, and Your
transcendental four-armed form, holding conchshell, disc, club and lotus, is
unnatural for this world. Please withdraw this form [and become just like a
natural human child so that I may try to hide You somewhere].

10-3-32-

sri-bhagavan uvaca
tvam eva purva-sarge ‘bhuh
prsnih svayambhuve sati
tadayam sutapa nama
prajapatir akalmasah

The Supreme Personality of Godhead replied: My dear mother, best of the
chaste, in your previous birth, in the Svayambhuva millennium, you were known as
Prsni, and Vasudeva, who was the most pious Prajapati, was named Sutapa.

10-3-42-

tayor vam punar evaham
adityam asa kasyapat
upendra iti vikhyato
vamanatvac ca vamanah

In the next millennium, I again appeared from the two of you, who appeared as
My mother, Aditi, and My father, Kasyapa. I was known as Upendra, and because of
being a dwarf, I was also known as Vamana.

10-3-44-

etad vam darsitam rupam
prag-janma-smaranaya me
nanyatha mad-bhavam jnanam
martya-lingena jayate

I have shown you this form of Visnu just to remind you of My previous births.
Otherwise, if I appeared like an ordinary human child, you would not believe
that the Supreme Personality of Godhead, Visnu, has indeed appeared.

10-3-47-

tatas ca saurir bhagavat-pracoditah
sutam samadaya sa sutika-grhat
yada bahir gantum iyesa tarhy aja
ya yogamayajani nanda-jayaya

Thereafter, exactly when Vasudeva, being inspired by the Supreme Personality
of Godhead, was about to take the newborn child from the delivery room,
Yogamaya, the Lord’s spiritual energy, took birth as the daughter of the wife of
Maharaja Nanda.

10-3-48/49-

aya hrta-pratyaya-sarva-vrttisu
dvah-sthesu pauresv api sayitesv atha
dvaras ca sarvah pihita duratyaya
brhat-kapatayasa-kila-srnkhalaih
tah krsna-vahe vasudeva agate
svayam vyavaryanta yatha tamo raveh
vavarsa parjanya upamsu-garjitah
seso ‘nvagad vari nivarayan phanaih

By the influence of Yogamaya, all the doorkeepers fell fast asleep, their
senses unable to work, and the other inhabitants of the house also fell deeply
asleep. When the sun rises, the darkness automatically disappears; similarly,
when Vasudeva appeared, the closed doors, which were strongly pinned with iron
and locked with iron chains, opened automatically. Since the clouds in the sky
were mildly thundering and showering, Ananta-naga, an expansion of the Supreme
Personality of Godhead, followed Vasudeva, beginning from the door, with hoods
expanded to protect Vasudeva and the transcendental child.

10-3-50-

maghoni varsaty asakrd yamanuja
gambhira-toyaugha-javormi-phenila
bhayanakavarta-satakula nadi
margam dadau sindhur iva sriyah pateh

Because of constant rain sent by the demigod Indra, the River Yamuna was
filled with deep water, foaming about with fiercely whirling waves. But as the
great Indian Ocean had formerly given way to Lord Ramacandra by allowing Him to
construct a bridge, the River Yamuna gave way to Vasudeva and allowed him tocross.

10-3-51-

nanda-vrajam saurir upetya tatra tan
gopan prasuptan upalabhya nidraya
sutam yasoda-sayane nidhaya tatsutam
upadaya punar grhan agat

When Vasudeva reached the house of Nanda Maharaja, he saw that all the
cowherd men were fast asleep. Thus he placed his own son on the bed of Yasoda,
picked up her daughter, an expansion of Yogamaya, and then returned to his
residence, the prison house of Kamsa.

10-3-52-

devakyah sayane nyasya
vasudevo ‘tha darikam
pratimucya pador loham
aste purvavad avrtah

Vasudeva placed the female child on the bed of Devaki, bound his legs with
the iron shackles, and thus remained there as before.

10-4-4-

tam aha bhrataram devi
krpana karunam sati
snuseyam tava kalyana
striyam ma hantum arhasi

Devaki helplessly, piteously appealed to Kamsa: My dear brother, all good
fortune unto you. Don’t kill this girl. She will be your daughter-in-law.
Indeed, it is unworthy of you to kill a woman.

10-4-9-

sa tad-dhastat samutpatya
sadyo devy ambaram gata
adrsyatanuja visnoh
sayudhasta-mahabhuja

The child, Yogamaya-devi, the younger sister of Lord Visnu, slipped upward
from Kamsa’s hands and appeared in the sky as Devi, the goddess Durga, with
eight arms, completely equipped with weapons

10-4-12-

kim maya hataya manda
jatah khalu tavanta-krt
yatra kva va purva-satrur
ma himsih krpanan vrtha

O Kamsa, you fool, what will be the use of killing me? The Supreme
Personality of Godhead, who has been your enemy from the very beginning and who
will certainly kill you, has already taken His birth somewhere else. Therefore,
do not unnecessarily kill other children.

10-4-13-

ti prabhasya tam devi
maya bhagavati bhuvi
bahu-nama-niketesu
bahu-nama babhuva ha

After speaking to Kamsa in this way, the goddess Durga, Yogamaya, appeared in
different places, such as Varanasi, and became celebrated by different names,
such as Annapurna, Durga, Kali and Bhadra

10-4-24-

mocayam asa nigadad
visrabdhah kanyaka-gira
devakim vasudevam ca
darsayann atma-sauhrdam

Fully believing in the words of the goddess Durga, Kamsa exhibited his
familial affection for Devaki and Vasudeva by immediately releasing them from
their iron shackles.

10-4-45-

e vai rajah-prakrtayas
tamasa mudha-cetasah
satam vidvesam acerur
arad agata-mrtyavah

Surcharged with passion and ignorance and not knowing what was good or bad
for them, the asuras, for whom impending death was waiting, began the
persecution of the saintly persons.

கிருஷ்ணன் கதை அமுதம் – 21st March to 25th March -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 2, 2011

356–darmam thalai kunivu-piranthu -avathaaram seshditham–9-23 athyaayam–ini 2athyaayankal ithil.. moothaathaiyar varisai–moothavan yathu vamsam paarkkavendum–puru vamsam paarthom–parishid vbarai–paarthom–nadu pillai anu vamsam–aduththu mootha pillai yathu-yadavan–23 -anu vamsam sollum–bali -anka vanka kalinka kumban kuntra antra aaru pillaikal–desam ivarkal peyar-romabaadar ivarkal vamsam–dayarada mannan nanban–kruthayukam thodanki-trethaa yukam-palavamsam-roma baadar pen saanthaa rishyasinkar kalyanam–paatham pattu malai–srunki pera puram saantha thevi rishyasinkar kovil undu–athi radan-ivar vamsam-kunthi thevi-soorya bakavaan arulaal-petra kulanthai-aatril vittu -karnan–pirantha kathai–yathu vamsa kathai kedpathe punyam–paapam tholaiya–yathu naal pillai sakasrajith–hekayan-darman piranthaar nethrar-kunthi piranthar arasar-krutha veeryan piranthaan-arjunan piranthaan kaartha veerya arjunan pala aandu aandaan dathaathrayar aasrayithu-1000 pillaikal- 5 thaan michan parasuramar kontraar -mathu-virushnee-sathajith vamsam–yadu kulam-yaadavan mathu kulam maadavan -peyar–virushni varai paarthom..

357–darmam sthabanam–aavirbaviththaan thontrinan-avathaaram–yayaathi saabaththaal battaabishekam ilantha kulam ujjevikka avathaaram..vaasneyan peyar–akroorar yaadavar-24th athyaayam-kadaisi–vidarban–vamsam-virshni vamsam-bajamanan vamsam vasu devar..kukura vamsam devaki–kukuran devakan ukrasenan-kamdsan devaki cousin sistar–devakanuku 4 aan kulanthai 7 penn kulanthaikal–devavaan -deva vardanan..shanthi deva saka deva devaki–7 perum vasu devarai kalyaanam-sooranukku makan–ukrasenar–9 pillaikal 5 penkal-kamsanum oruvar..sunama –thushti polvaar kamsavathi raashtra baalikaa polvaar..vasudevan thambikal kamsanin thankaikalai kalyanam/bajamaanar sooran 10 pillaikal 5 penkal pirakka-thunthubi mulanka-vasudevar–kunthi arasanukku pirithaa iyal peyar-thaththu koduthu kunthi aanaal-kauntheyar pirithaa pillai paarthan–athai pillai..danthavadran sisibaalanum arjunan pol-athai pillaikal….srutha theva -pilai dandavadran piranthaan–vasudevar rokini pola 7 peyarai balaraman-sumadran pirakka – 8 kulanthaikal vasudevar devaki–keerthi manthan badran sankarshanan 7 perum mun piranthavar 8 kulanthai kannan sumanthrapiranthaal..arjunanai kalyanam..

358– வசுதேவம்–ஜகத் குரு-விளையாட்டுகளை இன்பம் உற செய்பவன் தேவன் –அலகிலா விளையாட்டு
உடையவன் –தன் ஆனந்தம் பொருட்டு -கர்மம் அடியாக உடலை கொடுத்து சாஸ்திரம் கொடுத்து
உடல் பெற்ற பயன் அவனை அடைய உபதேசம் பண்ண அவதரித்தான் 10
ஸ்கந்தம் 90 அத்யாயம்..–9-24-56
ஸ்லோகம்–தர்மம் தலை குனிவு ஏற்படும் பொழுது அவதரிக்கிறான் -தயை கிருபை  இச்சையால்
பிறக்கிறான் –மனசால் நினைக்க முடியாத லீ;லைகள்-மதுரை கோவர்த்தனம் பிருந்தாவனம்
ஆய்பாடி திரு அடி பட –வைகுந்தம் திரு பாற்கடல் இருந்து நம் பிறவி விலங்கை வெட்டி
விட அவதாரம் –தண்ணீரால் தாகம்  தீர்ப்பது போல் சம்சாரம் தீர கண்ணன் கதையை காதால்
பருகி -மனசில் கொண்டு -முன்னோர்கள் கதை பார்த்தோம் –மாட்டுயர்  கற்பகத்தின்
வல்லியோ கொடியோ அறியேன்–கோபால சூடாமணி –அழகன்–சௌந்தர்யம்  லாவண்யம் அவயவ ஆபரண
சோபை-நம் மனசு புத்தி இந்த்ரியங்கள் ஈர்க்க -பிறந்த அன்று கிளம்பி விரஜ பூமி
முழுவதும் நடந்து –கீதோ உபதேசம் வழங்கி–பூமி பாரம் குறைத்து -விஜயன் அர்ஜுனனுக்கு
வெற்றி வாங்கி கொடுத்து உத்தவருக்கு
உபதேசம்-சுருக்கமாக அருளி-பரிஷித் பார்த்தார் -அரசன் மிருது உட்கார்ந்து கேட்க்க முடியுமா –யார் இல்ல விடில் நான் இலையோ அவனை
பற்றி கதை  அமுதம் பருக ஆசை — பிரார்த்தித்து முக்யமான ௧௦ அத்யாயம்-வந்தே
பிருந்தாவனம் கோபால விம்சதி வல்லபி ஜன வல்லபன் ஜெயந்தி சம்வவம் தாம வைஜயந்தி
விபூஷணம் –கண் எப் பொழுதும் சேவித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ..யது குலம் தூக்கி
நிறுத்த அவதாரம் –அவன்செய்த எல்லா செஷ்டிதங்களையும் விவரித்து கேட்க்க ஆசை –திருவடி ச்பர்சத்தால்
தான் உயர் பெற்றேன் –ஆனந்தமாக கேட்ப்போம்

359–உபதேசம் செய்த ஒரே அவதாரம்–பால கிருஷ்ணன்-முத்த பத்து வருஷம் -ராம கதை 12 ஆண்டுகள் ஒரே சர்க்கம்–கரும்பின் வேர் தோகை பாகம் கழித்து
நாடு கண்ணி அனுபவம் போல்–90 அத்யாயம் பார்க்க
போகிறோம்–ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம்–பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாரும் உண்மையாக அறிந்தவன்
பிறவி அறுத்து வீடு பெறுகிறான்–மாயங்கள் எனது ஆவி உருக வைக்கும் –நம் ஆழ்வார்
பெரி ஆழ்வார் ஆண்டாள் கண்ணனின் அனுபவம் முற்றி -கதை அனுபவிக்க தெம்பு ஆரோக்கியம்
பிரார்த்தித்து பெறுவோம் அன்போடு கூடிய த்யானம் க்ஜானம் வேண்டும் ..ஆசை ஒன்றே
அதிகாரம்–அன்பு வளர்ந்து —வெறும் க்ஜானம் மோஷம் தராது –ஆசை உடையோர்க்கு எல்லாம்
பேசி வரம்பு அறுத்தார் சுவாமி –அன்பு தானே ஊற்று எடுத்து வர வேண்டும்–நிரந்தரமான
அன்பு–பக்தி ஒன்றாலே அவனை அடைய முடியும் –அனுபவம் நாமே பெறுவோம்–தூண்டு கோல் இவை
எல்லாம் –பக்தி வளர்ந்த bliss  எதிலும் கிட்டாது –பாலும் அமுதும் தேனும் கண்ணன்
கதை ஒன்றே –10-1-13 ஸ்லோகம்-முக்கியம் -உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும்
வெற்றிலை ..எல்லாம் கண்ணன் –திண்ணம் என் இள மான் புகும் உஊர் திரு கொளூரே– கடு
வினை தொலைக்கும் கங்கை தீர்த்தம் ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் போலே கண்ணன் கதை அமுதம்.-வாசு
தேவ கதை பிரச்னம் அமுதம்–.பூமி பாரம் குறைக்க பூமா தேவி பசு மாடு– ரூபம் கொண்டு
சத்யா லோகம் ப்ரக்மா இடம் பிரார்த்திக்க -பார் கடலுக்கு அவளையும் கூட்டி கொண்டு
போய் பிரார்த்திக்க..அவதாரம்
360-வேண்டி தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும் –ஈண்டு
நான் அலற்ற பெற்றேன் -1-19
ஸ்லோகம்..பசு ரூபம் கொண்டு பூமி தேவி போக –கூப்பாடு தேசம் -திரு பாற் கடல்-23 ஸ்லோகம் ஆகாசவானி ஒலி –தேவர் ஆய குலம் பிறக்க -ஆதி சேஷன் பல
ராமன்–மாயை சக்தி–பிறப்பாள்-விஷ்ணு புராணம் தலையில் வெளுப்பு கருப்பு முடி பல ராமன் கண்ணன் என்கிறார்..மதுர நகர்
-சொன்னாலே பாப்பம் போகும் மதுரம் இனிமை பேச்சே மதுரம் அதரம் மதுரம் மதுராதி பதே
அகிலம் மதுரம்..-ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான்–ஜன்ம பூமி –மதுரையார் மன்னன் அடி நிலை
தொட்டு எங்கும் அதிர புகுர கனா கண்டேன்–ஆண்டாள் –பட படப்பு கொண்டு நடக்கிறானாம்
–பிடித்த திரு நாமம்–கூடல் அழகர் -தென் மதுரை–யாதவ ராஜாவின் தலைமை நகர் வராக
பெருமாள் ஒய்வு எடுத்த இடம்–விக்ராம் காத்/வாமன மூர்த்திக்கும் சம்பந்தம்
லாவனாசுரன் சத்ருக்னன் முடித்து ஆட்சி செய்தான் எல்லா யுகங்களிலும் பகவத் சம்பந்தம்
உண்டு ..கல்யாண மகிழ்வில் தானம் ஸ்ரீ தனம் கொடுக்கிறான் கம்சன்-ஆகாசவானி ஒலி 34 ஸ்லோகம்–எட்டாவது கர்ப்பம் கொல்ல போகிறது –தன் நிலை
இழந்தான் -கூடபிறந்தவள் கல்யாணம் ஆனா இன்றா கொல்வாய்–அபலை பெண் என்று வேண்ட -சிறை
வைத்தான் –பிறக்கும் குழந்தைகளை கொடுப்பதாக சொல்லி –இருட்டு அறை-கீர்திமந்தன்
முதல் குழந்தை–கல்லில் மோதி மக்கள் அருவரை கல் இடை மோத–
9-23-13-yo ‘sau ganga-tate kridan
manjusantargatam sisum
kuntyapaviddham kaninam
anapatyo ‘karot sutam

While playing on the bank of the Ganges, Adhiratha found a baby
wrapped up in a basket. The baby had been left by Kunti because he was
born before she was married. Because Adhiratha had no sons, he raised
this baby as his own. [This son was later known as Karna.]

9-23-27-

asya putra-sahasresu
pancaivorvarita mrdhe
jayadhvajah suraseno
vrsabho madhur urjitah

Of the one thousand sons of Kartaviryarjuna, only five remained alive
after the fight with Parasurama. Their names were Jayadhvaja, Surasena,
Vrsabha, Madhu and Urjita.

9-23-30/31-

madhava vrsnayo rajan
yadavas ceti samjnitah
yadu-putrasya ca krostoh
putro vrjinavams tatah
svahito ‘to visadgur vai
tasya citrarathas tatah
sasabindur maha-yogi
maha-bhago mahan abhut
caturdasa-maharatnas
cakravarty aparajitah

O Maharaja Pariksit, because Yadu, Madhu and Vrsni each inaugurated a
dynasty, their dynasties are known as Yadava, Madhava and Vrsni. The son
of Yadu named Krosta had a son named Vrjinavan. The son of Vrjinavan was
Svahita; the son of Svahita, Visadgu; the son of Visadgu, Citraratha; and
the son of Citraratha, Sasabindu. The greatly fortunate Sasabindu, who
was a great mystic, possessed fourteen opulences and was the owner of
fourteen great jewels. Thus he became the emperor of the world.

9-23-45-

pauravi rohini bhadra
madira rocana ila
devaki-pramukhas casan
patnya anakadundubheh

Devaki, Pauravi, Rohini, Bhadra, Madira, Rocana, Ila and others were
all wives of Anakadundubhi [Vasudeva]. Among them all, Devaki was the
chief.

9-23-56-

yada yada hi dharmasya
ksayo vrddhis ca papmanah
tada tu bhagavan isa
atmanam srjate harih

Whenever the principles of religion deteriorate and the principles of
irreligion increase, the supreme controller, the Personality of Godhead
Sri Hari, appears by His own will.

9-23-61-

alau janisyamananam
duhkha-soka-tamo-nudam
anugrahaya bhaktanam
supunyam vyatanod yasah

To show causeless mercy to the devotees who would take birth in the
future in this age of Kali, the Supreme Personality of Godhead, Krsna,
acted in such a way that simply by remembering Him one will be freed from
all the lamentation and unhappiness of material existence. [In other
words, He acted so that all future devotees, by accepting the
instructions of Krsna consciousness stated in Bhagavad-gita, could be
relieved from the pangs of material existence.]

9-23-67-

prthvyah sa vai guru-bharam ksapayan kurunam
antah-samuttha-kalina yudhi bhupa-camvah
drstya vidhuya vijaye jayam udvighosya
procyoddhavaya ca param samagat sva-dhama

Thereafter, Lord Sri Krsna created a misunderstanding between family
members just to diminish the burden of the world. Simply by His glance,
He annihilated all the demoniac kings on the Battlefield of Kuruksetra
and declared victory for Arjuna. Finally, He instructed Uddhava about
transcendental life and devotion and then returned to His abode in His
original form.

10-1-5/7-

pitamaha me samare ‘maranjayair
devavratadyatirathais timingilaih
duratyayam kaurava-sainya-sagaram
krtvataran vatsa-padam sma yat-plavah
drauny-astra-viplustam idam mad-angam
santana-bijam kuru-pandavanam
jugopa kuksim gata atta-cakro
matus ca me yah saranam gatayah
viryani tasyakhila-deha-bhajam
antar bahih purusa-kala-rupaih
prayacchato mrtyum utamrtam ca
maya-manusyasya vadasva vidvan

Taking the boat of Krsna’s lotus feet, my grandfather Arjuna and others
crossed the ocean of the Battlefield of Kuruksetra, in which such commanders as
Bhismadeva resembled great fish that could very easily have swallowed them. By
the mercy of Lord Krsna, my grandfathers crossed this ocean, which was very
difficult to cross, as easily as one steps over the hoofprint of a calf. Because
my mother surrendered unto Lord Krsna’s lotus feet, the Lord, Sudarsana-cakra in
hand, entered her womb and saved my body, the body of the last remaining
descendant of the Kurus and the Pandavas, which was almost destroyed by the
fiery weapon of Asvatthama. Lord Sri Krsna, appearing within and outside of all
materially embodied living beings by His own potency in the forms of eternal
time–that is, as Paramatma and as virat-rupa–gave liberation to everyone,
either as cruel death or as life. Kindly enlighten me by describing His
transcendental characteristics.

10-1-16-

vasudeva-katha-prasnah
purusams trin punati hi
vaktaram pracchakam srotrms
tat-pada-salilam yatha

The Ganges, emanating from the toe of Lord Visnu, purifies the three worlds,
the upper, middle and lower planetary systems. Similarly, when one asks
questions about the pastimes and characteristics of Lord Vasudeva, Krsna, three
varieties of men are purified: the speaker or preacher, he who inquires, and the
people in general who listen.

10-1-20-

tatra gatva jagannatham
deva-devam vrsakapim
purusam purusa-suktena
upatasthe samahitah

After reaching the shore of the ocean of milk, the demigods worshiped the
Supreme Personality of Godhead, Lord Visnu, the master of the whole universe,
the supreme God of all gods, who provides for everyone and diminishes everyone’s
suffering. With great attention, they worshiped Lord Visnu, who lies on the
ocean of milk, by reciting the Vedic mantras known as the Purusa-sukta.

10-1-68-

tmanam iha sanjatam
janan prag visnuna hatam
mahasuram kalanemim
yadubhih sa vyarudhyata

In his previous birth, Kamsa had been a great demon named Kalanemi and been
killed by Visnu. Upon learning this information from Narada, Kamsa became
envious of everyone connected with the Yadu dynasty.

Krishnan Kathai Amutham – 14th March to 18th March -Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

August 2, 2011

351-kaamamum kobamum koodaathu–kaamame kobathukku kaaranam..puru yetru kondathaal-yayaathi sabikka-yathu mootha makanukku battaabi shekam kidaiyaathu -yathi vamsam 9-18-39 slokam..yayaathi mooppu adaiya–ilamaiiraval kettaan–yathu marukka –puru oththu kondu thanthaan -1000 varusham anubaviththum thirupthi adaiya villai..sitru ibam anubavikka-19athyaayam-manasu maari-vendaam vairaakyam pirakka–patru inmai pirakka-muthali aandaan koorath aalvaan pesi kondathu vittu vitta pinbu patra vendumaa patrina pin vida vendumaa–konjam vittupatra avan anukrakaththaal yellaam vidalaam daasarathi/raamanujar marumakan..pulku patru atre–aandaan –vittu vittu patra aalvaan neer oruvare athikaari–neruppu pol kaamam–naattai vittu purappattaan –kaamam adi illaatha paathram pol–nirai veraatha kaamam..eivaraal kumai..thisai thisai valikkum–puru vamsam thuyshyanthan barathan paandavarkal thontruvaarkal..

352–puruvin vamsam20th athyaayam solkirathu—paandavar -pattaabishekam undu yathu kulaththil kannan–parishith udan serntha kathai -thushyanthan barathan paandavar arjunan abimanyu-parishid–sakuntha paravaikalalaal lavanam panna pattaval..inthriyankal palam kondavai–per alaki–gaantharva vivaakam–aathi jada barathar-munbu/thushyanthan pillaiyum barathan..asareeri vaakku -ivan thaan un makan -thushyanthan yetru kondaan–rishiyaal valarkka patta penn–perumaal amsam irunthathu barathan rekai sanku sakkaaram oru kaaliul sanku sakkaram ul adanki irunthathaam kathaa puna vajra laanchanam..asvametha yaakam seythaan pala thadavai baradan–yamunai karaiyilum..sirantha puthalvan -49 vasukkal idam piraarthikka barath vajanai pillaiyaaka kodukka —

353-saaram-baagavatham–chandra vamsam -puruvamsam-yadu vamsam aduththu solla pokiraar–kadaisi pillai solli muthal pillai vamsam solvathu kannan kathai aduththu solla–21 athyaayam barathan pin thontriya-vikathan–ranthi thevar-48 naal ubavaasam –thaanam pala seythaar–manam kalakkam intri yellaam thaanam koduththaar..athithi-thithi paarkkaamal varum virunthaalikal..pandithar sama dasanar-pirivu paarkkaamal anaivarukkum koduththaar..naaykalukkum pasi yentru kettavarukkum koduththaar..thanneer mattum irukka athaiyum kettu vanthaar naalaavathaaka-yaakam panni thaan brahmaththai thirupthi panna vendaam kaiyil ullathai koduththaale pothum..devathaikal thirupthi adainthanar..gargar gaargar asthi-asthinaa puram–ajabeedar/neeban piranthaar..100 per-sukaacharyar-pen-vyaasar-kooppittaar kaattuku pokum poluthu maram pola-nilal sukar-yerpaduthi-athan pen kruthi–5 pillaikal pirakka-paakam-panchaalarkal–paanchala desam/akalyai appuram..

354–janma karmam me divyam–baagavatha kathaiyile kannan pukunthu irukiraan–aanantham kodukkum avanukku paaraayanam panninaal..10 skantham kannan kathai-virivaaka solla padum–akalyaa-mithunam mihkalan vamsam–kauthamar saabathaal kal-pen aaka maarinaal//sadaananthar-janakar kula kuru–akalyaiviruthaantham sonnathum sadaananthar–nin annai saabam mudithanan–sadya kruthi sadaananthar pillai-kirubacharyar kruthai droncharyar kalyanam panni kondaar–21 athyaayam mudikirathu aduthu 22 athyaayampaandavar kathai–draubathan-draubathi piranthaal–kuru kauravarkal–kurunandar-pandavarum kuru vamsam thaane–kuru kulathukku makilchi koduppavan arjunan–kurushethram–kuru peyar–pushbavaan santhanumakarajar–santhanu ganka devi-beeshmar-saanthanavar gaangeyar-avarukku -beeshmar vanthu serntha peyar pradigjai panninathaal petra peyar–pirantha kulanthai thanneeril vittaal gankai–valarthu koduppen–vittu vittu ponaal–sathyavathi  odakaaranaal valarthu-madsya ganthi-parasara muni vanthu-deebaththil-piranthu veda vyaasar dvaibaayanar-deebaththil piranthathaal petra peyar–brahmathai thedi poven-ninaithaal varuven-sathyavathi–kandaar santhanu-condition pottu kalyanam..

355-vyaasam vasista-vyaasayaa vishnu roobaayaa vasistar kulam 9-22-pirappu sakthi parasarar vetha vyaasar-veda piriththu -krishna devaibaayanar-uthavi thevai yentraalkooppittaal varuven..than vayitril pirakkum kulanthaikku thaan battaabishekam–beeshmar-irukiraare kalyaanam-panni kulanthaikal- vedkkam-visaariththu beeshmar arinthu payankaramana bragjai-beeshmar-matru oru kaathalukku thanthai therinthu thuranthaar–sirantha gjaani–gjaanam ubathesikka aal illai kannan darmar idam sonnaare–kannan ullam beshmar idam ponathaam..22-20 slokam–visithra veeryan chithraankathan–vichitra veeranukkushaya rokam vanthathu–3 manaivi-ambaa ambaalikaa-moovar–beeshmar syamvaram–sikandi aaka piranthu arjunan theril irunthukontraarambikaa ambaalikaa–kaasi thesa penkal–sathya vathi-naattu penkalukku -vetha vyaasar ninaiththu -kulanthai–paarkkum poluthu payap padaamal irunthu kulanthai–ilaiththu poy irukiraar vyaasar–udambai surukki thur natram-ambikaa ulle vanthu koram–kankalai moodi–arul puriya thirushtraarathan–aduthaval veruppal noy paarvai paandu piranthaar-velai kaari–vanthaal kandaval gjaana dejas-arul petru vithurar petru koduthaal–gaantharikkum drautharaashtan-100 pillaikal driyodaran–paandu-rishi saabam-kunthi thevi piraarthu ya,ma darman-kauntheyan–vayu arulaal beemarintharan arulaal arjunan maadrikku nakula sakaadevar asvini thevar arulaal-pancha paandavarkal-paanchaali draubathi–pillaikal peyar krutha keerthi arjunan pillaikal–eivarukkukulanthai illaamal asvathaamar–uba paandavar alikka-abimanyu utharai-arjunan subathrai -parishidkari kattai-kannan thiruvadi sparsaththaal–janameyan -paambu kadi pattu-sarba yaakam panni thaduppaarkal moothavar/yaagjavarkar-vamsam virikiraar ini yathu vamsam..

9-18-4-

catasrsv adisad diksu
bhratrn bhrata yaviyasah
krta-daro jugoporvim
kavyasya vrsaparvanah

King Yayati had four younger brothers, whom he allowed to rule the
four directions. Yayati himself married Devayani, the daughter of
Sukracarya, and Sarmistha, the daughter of Vrsaparva, and ruled the
entire earth.

9-18-49-

yasminn idam viracitam
vyomniva jaladavalih
naneva bhati nabhati
svapna-maya-manorathah

The Supreme Lord, Vasudeva, who created the cosmic manifestation,
exhibits Himself as all-pervading, like the sky that holds clouds. And
when the creation is annihilated, everything enters into the Supreme
Lord, Visnu, and varieties are no longer manifested.

9-19-25-

sa tatra nirmukta-samasta-sanga
atmanubhutya vidhuta-trilingah
pare ‘male brahmani vasudeve
lebhe gatim bhagavatim pratitah

Because King Yayati completely surrendered unto the Supreme
Personality of Godhead, Vasudeva, he was freed from all contamination of
the material modes of nature. Because of his self-realization, he was
able to fix his mind upon the Transcendence [Parabrahman, Vasudeva], and
thus he ultimately achieved the position of an associate of the Lord.

9-22-26-

gandharyam dhrtarastrasya
jajne putra-satam nrpa
tatra duryodhano jyestho
duhsala capi kanyaka

Dhrtarastra’s wife, Gandhari, gave birth to one hundred sons and one
daughter, O King. The oldest of the sons was Duryodhana, and the
daughter’s name was Duhsala.

9-22-34-

pariksinesu kurusu
drauner brahmastra-tejasa
tvam ca krsnanubhavena
sajivo mocito ‘ntakat

After the Kuru dynasty was annihilated in the Battle of Kuruksetra,
you also were about to be destroyed by the brahmastra atomic weapon
released by the son of Dronacarya, but by the mercy of the Supreme
Personality of Godhead, Krsna, you were saved from death.

 

Krishnan Kathai Amutham – 7th March to 11th March -Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

August 2, 2011

346–kula kolunthu –iyam seethaa mama sutha –saka darma charini–ishvaaku nimi -janakan patta peyar-pala arasarkal undu–soorath majan-janakan-thiru thanthjai–orey kotharam–kulam-santhekam–thayar kotharam-vaipparkalaam–thanthjaikal ishvaku kulam–9-13 athyaayam–nimi-vasishtar-puthra kamaashti yokam-indranukku uthavi panni vittu varukiren solla- vera rishi piraarthithu panna- vasistar kobam–udambu illaamal videkam-udal intri athma mattum irukkum–nimi thirumbi saabam -sukar-sakthi parasarar-nithra urvasi-p[irabithaa makar–solli kolkiraar– thirumbi pirakka vendi irunthathu–nimi vera udambu vendaam- udal atru irukka aasai kondaar–kannai simittum idam-antha idathil nunniya vadivil irukka -kan imaikkum neram nimisham aanathu minute illai–kalaa kaashta -kala kinakkil varum nimisham–keele viluntha udal-yeduthu kadaiya -mamnthanam panni-janmam yeduthathaal janakan- vithekan–raja peyar–janmam yedutha padiyaal janakar peyar mithilai- manthanam- kadaiyum poluthu piranthathaal vantha peyar–janaki vaitheki maithili –seethaikku peyar–seethaa thani peyar-soorathvajanukku-kalappai ulumboluthu-yakam panna-boomiyil irunthu kalappai nuniyil piranthathaal petra peyar–urmilaa kooda pirantha mandavi  kirutha keerthi-kusathvajan thambi–naalvarum kalyanam panni kondaarkal–yagjavarkyar idam kattu kondaarkal–inimel chanthra vamsam solli parasuramar kathai solla pokiraar.

347–bagavatha puranam paarayanam santhosham kodukkum..gaathi kusaamban purooravas puthan chanthran–visvamithrar jamathakni parasuramar gathi vamsam–unthi thamarai-anantha pathma naban aathi kesavar -brahma padaikkum mun -thiru vaattaaru–athri-sabtha rishiyil oruvar–athrikku pirakka-kulirntha chanthran soman–kulirnthavar kulirvippavar–rajasooya yaakam panni- serukku -tharaiyaikalavaadi kondu poka-brakaspathi manaivi–sukracharyar chandranukku uthava sivan brakaspathikku uthava –garba vathi yaaka irukka-thankam pontra kulanthai puthai atheetha gjaanam–yaar pillai–puthan-gambeeram-gjanam udaiyavar–sollaamal ponal theeyaval chandran thaan yentru solla –thaarai thelivu padsutha–prooravasthu pirakka uoorvasiye kaatha;l kondaal–uoorvasi boolakam vanthu –saabathaal–alakil mayanki-gandarvan -ney mattum thaan aakaaram- aadai intri paarkka koodaathu irandu condition–indran-gandarvar idam solli kooppita solla -irandu aadukal-gandarvan -aadai kondu poka -uoorvasi kaththa-aadai intri irukka–minnal vbetta aadai intri paarkka -than naadu ponaal uoorvasi–gantharvarkalai vendi kondu-sarasvathi nathi karaiyil-agni paathram maramum kodukka–maram pilakka arali kattai kadaiya -agni undaaki moontraka piriya–yaakam–panni sorkam pokalaam–kuliththu moontru analai nombi–

348–parithraanaaya saathunaam–theeyavar alikka darmam kaakka–kobathukku peyar petra parasu ramar 21 thalai murai shathriyar varai alithavar–mukya gowna avatharam irandu vakai..avane iranki yetra thiru meni kindathu mukya -loka jeevaathmavil than sakthi avesiththu–gowna-parasu ramanum  bala ramanum–baarkava ramar biruku kulam–kartha veerya arjunan-mulu soroobam aavesam –yetho sakthi orey kaaryathukku sakthi aavesam– sorooba aavesam illai..9-15parasuramar kathai–kusaambar-gathi pirakka–pen pirakka sathya vathi–jamathakni-parasu ramar–1000 kuthirai velukku kaathu mattum karuppu -condition vithikka anthanarukku ithu thaan vara dashinai koduthu pennai kolla- brahmana rishi varunar idam uthavi kettaar-rishikar sathya vathi–thayarukkum pirakka –tharu kodukka shathriyar brahmanar -thakuntha saru kodukka–sathya vathi thayar-purinthu kollaamal unakku uyarnthathu koduthu iruppaar-maatri ketka-thavaru seytheerkal–saabam viduthalai–payan thalli poda-postponement of evil–jamadakni renuka devi pillai kobathudan–shadriyar kumarar–visvamithrar brahma rishi pattam petraar–kobam illai –kartha veeryan abasaram pada 21 thalai murai oliththaar–

349–kokula mannarai moovelu kaal or koor maluvaal pokkiya punithan–kalai vetti sedi valarppathu pol–15th athyayam-ankathan sonna kathai–ravanan kettu kooni kuruki vedka pattaan..kamadenu kavarnthu poka–abasaram-kodari kondu sandai-10000 pillaikalaiyum virattinaar–raja bakavaan amsam–ithu pola parishid kathaiyilum muthalil paarthom–badri dvarakai poy –intha divya desam munbe irunthavai–theertha yaarthai poy thirumbi vanthaar–16th athyayam–seeraar thiru vemkadame -aaraamam soolntha arankam–renuka devi-thaneer kudam kondu poka gandarvan kandu alakil nirkka-mayankinathu therinthu jamadakni pillaikalai kolla solla parasu ramar pillaikalaiyum thaayaaraiyum kolla solla-annanmaarkal/thayar kolla -varam-kettu-urir pilaikka-naan kontrathum ninaivu illaamal irukka kettaar-saamarthiya varam–10000 pillaikal appaavai kolla-kobam kondu-vadivaaya malu yenthi–piraya chitham puriya thabam..

350vethaartham pala saaru pola srimath bakavatham..bakishmathi pattanam ponaar parasu ramar-sabtha rishi mandalam -kadaisi rishiyaka sernthaar jamadakni–yaakam panni piraya chiththam –visvamithrar kathai aduthu–100 puthalvarkal visvamithrarukku–hari chanthran-pillai rokithan-kathai m8unbu parthom–kausika visvamithrar-pala vakai undu–pillaikalai yetru kondathaal–pala pirivu–17th athyayam–prooravas vamsam-nakushan-ramban pillaikal–danvanthri aayurvetham thotru vithavar–krutha yukam paar kadal–apoluthu vendi kondaar avarukku havirbakam kettaar–18th athyayam-yayaathi yathi pontra 6 pillaikal–yathikku rajya aasai illai ..nakusan saabam-7 rishikal sumakka- seekiram poka solla-akasthiyar muni-sarbam aaka pirakka saabam-yuthistrar kaal adi pattu saaba vimosanam..sukracharyar penn deva yanai kalyanam panni kondaan-darmishtai deva yanai iruvarukkum yathu pirakka-puru kadaisi pillai..rajyam ilakka kannan yathu kulam pirakka

9-12-1-

sri-suka uvaca
kusasya catithis tasman
nisadhas tat-suto nabhah
pundariko ‘tha tat-putrah
ksemadhanvabhavat tatah

Sukadeva Gosvami said: The son of Ramacandra was Kusa, the son of Kusa
was Atithi, the son of Atithi was Nisadha, and the son of Nisadha was
Nabha. The son of Nabha was Pundarika, and from Pundarika came a son
named Ksemadhanva.

9-12-16-

ksvakunam ayam vamsah
sumitranto bhavisyati
yatas tam prapya rajanam
samstham prapsyati vai kalau

The last king in the dynasty of Iksvaku will be Sumitra; after Sumitra
there will be no more sons in the dynasty of the sun-god, and thus the
dynasty will end.

9-13-1-

sri-suka uvaca
nimir iksvaku-tanayo
vasistham avrtartvijam
arabhya satram so ‘py aha
sakrena prag vrto ‘smi bhoh

Srila Sukadeva Gosvami said: After beginning sacrifices, Maharaja
Nimi, the son of Iksvaku, requested the great sage Vasistha to take the
post of chief priest. At that time, Vasistha replied, “My dear Maharaja
Nimi, I have already accepted the same post in a sacrifice begun by Lord

9-13-3-

nimis calam idam vidvan
satram arabhatatmavan
rtvigbhir aparais tavan
nagamad yavata guruh

Maharaja Nimi, being a self-realized soul, considered that this life
is flickering. Therefore, instead of waiting long for Vasistha, he began
performing the sacrifice with other priests.

9-13-11-

deva ucuh
videha usyatam kamam
locanesu saririnam
unmesana-nimesabhyam
laksito ‘dhyatma-samsthitah

The demigods said: Let Maharaja Nimi live without a material body. Let
him live in a spiritual body as a personal associate of the Supreme
Personality of Godhead, and, according to his desire, let him be manifest
or unmanifest to common materially embodied people.

9-13-13-

janmana janakah so ‘bhud
vaidehas tu videhajah
mithilo mathanaj jato
mithila yena nirmita

Because he was born in an unusual way, the son was called Janaka, and
because he was born from the dead body of his father, he was known as
Vaideha. Because he was born from the churning of his father’s material
body, he was known as Mithila, and because he constructed a city as King
Mithila, the city was called Mithila.

9-13-27-

ete vai maithila rajann
atma-vidya-visaradah
yogesvara-prasadena
dvandvair mukta grhesv api

Sukadeva Gosvami said: My dear King Pariksit, all the kings of the
dynasty of Mithila were completely in knowledge of their spiritual
identity. Therefore, even though staying at home, they were liberated
from the duality of material existence.

9-15-4-

so ‘yajad rajasuyena
vijitya bhuvana-trayam
patnim brhaspater darpat
taram namaharad balat

After conquering the three worlds [the upper, middle and lower
planetary systems], Soma, the moon-god, performed a great sacrifice known
as the Rajasuya-yajna. Because he was very much puffed up, he forcibly
kidnapped Brhaspati’s wife, whose name was Tara.

9-15-14-

tasyatma-yonir akrta
budha ity abhidham nrpa
buddhya gambhiraya yena
putrenapoduran mudam

O Maharaja Pariksit, when Lord Brahma saw that the child was deeply
intelligent, he gave the child the name Budha. The moon-god, the ruler of
the stars, enjoyed great jubilation because of this son.

9-15-48-

eka eva pura vedah
pranavah sarva-vanmayah
devo narayano nanya
eko ‘gnir varna eva ca

In the Satya-yuga, the first millennium, all the Vedic mantras were
included in one mantra–pranava, the root of all Vedic mantras. In other
words, the Atharva Veda alone was the source of all Vedic knowledge. The
Supreme Personality of Godhead Narayana was the only worshipable Deity;
there was no recommendation for worship of the demigods. Fire was one
only, and the only order of life in human society was known as hamsa.

9-15-25-

sa vai ratnam tu tad drstva
atmaisvaryatisayanam
tan nadriyatagnihotryam
sabhilasah sahaihayah

Kartaviryarjuna thought that Jamadagni was more powerful and wealthy
than himself because of possessing a jewel in the form of the kamadhenu.
Therefore he and his own men, the Haihayas, were not very much
appreciative of Jamadagni’s reception. On the contrary, they wanted to
possess that kamadhenu, which was useful for the execution of the
agnihotra sacrifice.

9-15-35/36-

krtta-bahoh siras tasya
gireh srngam ivaharat
hate pitari tat-putra
ayutam dudruvur bhayat
agnihotrim upavartya
savatsam para-vira-ha
samupetyasramam pitre
pariklistam samarpayat

Thereafter, Parasurama cut off like a mountain peak the head of
Kartaviryarjuna, who had already lost his arms. When Kartaviryarjuna’s
ten thousand sons saw their father killed, they all fled in fear. Then
Parasurama, having killed the enemy, released the kamadhenu, which had
undergone great suffering, and brought it back with its calf to his
residence, where he gave it to his father, Jamadagni.

 

Krishnan Kathai Amutham – 28th Feb to 4th March -Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

August 2, 2011

341- sri rama rama raamethi-sakasranaama thas thulyaam–aayiram thirun naamankalukkum –24 vayasu aanathum battam katta -udan pannalaam makkal -thiru velliyam kudi kola villi raaman–kothandam saarnkam-thani aasai- tholil naan pattu sora sorappu veeranukku adaiyaalam velli sukranukku tharsanam mayan vendi kola tharsanam kkoduththgaan–visva karma pol thaanum nirmaanam panninaan -mantharai kooni–raamanai pillai-kalakkiya mananthanalaay kaikeyi varam venda –kanaka bavan–haaraththi nithyam-mukthi tharum shethram ayothyai–kaikeyi solkettu barathanukku baathukaiyum –kanaka bavanil baathukai sevikkalaam-ankankal alaku maari–naan kaattukku poka ivan pokavo- thiru serai -raaman thgiru kolam-pun sadaiyaa punainthu –seethaiyum ilakkumananum -0raamam thasaratham viththi sumathrai–avum aluka athan kantrum aluka -yemaatri ponaan-thadam maatri–kukan kooda paththi udai kukan yelai yethalan keel makan yennaathu -naay kukan–chithra koodam-mathya prethesam uththara prethesam yellai–intru thillai nakar chithra koodamthannil -barathan vara–thasarathan mariththa seythi kettaan baathukai koduththu nanthi kiraamam paathukai 14 aandu aandathu–raama bakthan barathan oruvane–baathukaa sakasram –naasik panchavadi-thankaiyai mookkum thamaiyanai thadintha thaasarathi–kollai arakkiyai mookku arintha kumaranaar sollum poy aanaal- kara thgooshanar asakaaya sooran–akambanan poy solla -maaya maan -kana marvu maithali piriyal utru –kabada sanyaasi -chanthra kaasam vaalaal jadaayu kontraan raavanan ..

342–saranam aakum thanathu thaal adainthaarkku yellaam –jadaayu modsham -parathvam beer ittu kilambitraaam–athi maanusha seela viruththa vesam–thiru maal avathaaram yentru palich yentru kaatta –yeema sadamku panni vali neduka palarukkum perumaal panni –pull am pootham kudi -val villi raaman –thiru aathanoor -aayushmaan yenkiraar antha kaalaththilum jadaayu- thiru pud kuli–vijaya raakavan por yetru naayanaar–varuththa payarai mulaikka -keel kuthirai– kruthraka karudan pushkarani–sadaayuvai vaikunthathu yetri -kish kinthaa humbi pakkam-ikad puri saaket -lonaavaalaa malai yeri iranki–sabarikkum mukthi–kani undu-vana maruvi kavi arasan kaathal kondu–makendra kiri thiru kurum kudi -sambaathi -jadaayu annan- kaluku paarvaiyaal seethai piraatti irukkum idam–raama thoothan-kanai aali makimaiyaal valara –piraatti kandu-parthaavai aalinkanam pannuvathaaka kanai aali anaiththu -oru maatham kedu–raavananai–suduviththaan-70 vella vaanaram –veera raakavan–vibeeshanan nal vaarthai solli kedkaamal-nivetha yatham sarva loka saranyaayaa raakavaaya –saranam- abayam sarva boobepyo virathamam –samuthra raajan- kadal mun guna kadal saran kidanthu tharba sayana perumaal –kurai kadalai -kurankukal -malaiyai nookka –anai katti- 7 naal sandai–aakaayam samuthram raama raavana yuththam– uru keda vaali -antru nerntha nisaasarai–mandothari vyaktham ivane paramaathmaa -vibeeshanai yeema sananku panna solla -abni piravesam panninaal seethai  paarathathryam kaatta -pushbaka vimaanam -barath vaajar/ barathan -annal vanthanan aariyan vanthanan –pattaabishekam naalai paarppom

343-sri rama battaabishekam-vasistar naal kuriththaar sedi kodi maram yellaam poothu kulunkina kaalam illai yentraalum –kisskinthai vaanara sthreeekalai kootti kondu- barathvaaja aasramam thiru veni sankam arukil–9-10-hanumaanai anuppi barathanukku -sri rama kathai solli aasuvaasa paduththa aaseeth dasaratha raama -sandai solli perumaal vanthathai solli thaasan- pokum uiyrai niruththum mirutha sanjeevini -iruvarum aara katti kondu–perumaalum vara-tholuthu aadi keely vilunthu -purandu-thaay maarkal vara vananki– barathan naattai samarpiththaan 9 madankaakaa perukki–sadai mudi kalainthu –vaathyam mulunka yaanai mel yeri ayothyai /vasistar vaamana yettu rishikal/ yettu thikku punnya neer -kuna saamraajya pattaabishekam -kuna kadal–thiral vilanku maaruthi yodu ari anai thaanki sathram saamaram thaanki lashmanan -kumba konam saaranka baani thalar nadai nadavaay-rama swami thiru kolam amarntha thiru kolam lashmanan irandu vil hanumaan sri raamayaana paaraayanam veenai- ayothyai seviththom kaali seeraama vinnakaram chithra koodam seviththom darba sayanam sevithom –pattaabishekam -thiru kolam muththu maalai haram -thiruvadi aam perum sammaanam –mankalam kosalentharaaya –nalam thikal naaranan adi keel nannuvaare -perumaal thiru moli iruthi pathikam pala sruthi paadal–9-11 raamanukku pirpatta mannar /thaanam anaiththum seethaa raaman panna –aacharyar rishikal naattai kodukka- avarkal -gnaanam arul thaan vendum -11000 aandukal vaalnthaan sri rama raajyam –lava kusa-vaay pesa -seethai manam arinthu aasai pattathai rishikal naduvil kulanthai pera aasai kondaal– aanai yentru than mel pali yetru kondaan vaalmiki aasramam -mithilai selvi than sarithai kettaaan–ankathan chithra kethan -baratha sathruknan iru kulanthai mathu vanam lavaanaasuran paduththa thambniyaal vaan yetri –raam ghat-sarayu–tharmam nilai niruththi –thaamarai pontravan -than adi soththi adainthaar —

344-sneko paramam.. baavo naan yathra kachchathi unnai kanda kankal veru yethaiyum paarkkaathu ..uirippiththeer ..man aasai pon aasai porul aasai mukthio aasai kooda vittu–chiranjeeviyaaka yathra yathra -maaruththim -kanna neer perukki -kaalthallaadi —-kaal aalum nenju –vinaya veera aanjaneyar–chinna malai yelu rishikal thavam puriya -periya malai chinna malai –amarntha thiru kolam moolavar –uthsavar -thaasyam veeryam yellaa kunankalum kaatti bakthan perumai puriya vaiththu -snekam bakthi undu– irandum undu thasarathan konda anbum lashmanan konda bakthi irandum undu ulakam muluvathum kathai paadi irukka naan kettu konde iruppen ..sri raamayana slokam solli avarai nam pakkam amara vaikkalaam ..kulanthjai sonnaalum baavam vendum namakku ..katti thaluvi kondaaye thiru meni mukarnthu unnai ninainth  nam perumaal sri raamane -perumaal ilaiya perumaal moolavar kannanin maru uruvam -vishvak senar vibeeshanan thiru vadi moovarum –sernthu sevai -hanumaan vaakanam -thiruvadikal avanai kondu vanthu kaattuvaarkal thiru mulai saaththa -renka vilaas mandam aanjaneyar sannithi–kettathu yellaam koduppaar-thanakku ontrumkedkaamal petra sakthi -sri rama premam seethai piraatti kai kooppi kodukka ontrume illai -perum thevi kettu arulaay –thalai allaal kaimmaaru illai ..janaka kula kolunthu –vaibhavam–hanumaan gaththi–sikappu -meluku pooththaal pol –sri raman -seethai -piraattti–rishi- vekam-naduvil vanthaal vetti vida -brama seythi solla thurvaasar vara lashmanan-kaaththu irukka -thaane yetru kondu vanthaan kaala thevan -vasistar– un idam veli ittaal kolluvatharkku samam- thiral vilanku lashmananai pirinthaan thannai ..pirinthaan –chanthra vamsam ini paarppom

345-ramanai ninaikka uvakai sanjeevani..kusa lava vamsam -12th athyaayam..vamsam solkiraar..hiranya nabar kausalyar yagja varkyar-yoka markam solli kodukka–jana meyar parishid pillai..abi manyu parioshid thakappanaar..tredaa yukam mudinthu kusar laVAR IRUNTHA KAALAM..ISHVAAKU VAMSAM SOLLI KODNDU VARA -GEETHAI POLUTHU GJANA MANDABAM PAARTHOM–ARPUTHA STHALAM –SHANTHI KITTUM–BAGAVATHAR -koottam pearalaam–rama priyar-sella pillai–sampath kumaran–kovil pillai inke potharaay vamana nambi varuka–yathava raja aanda idam–kusan santhathikku yadava raja kalyanam perumaal thaanam–rama priyanai kodukka –raman veebishanbanukku periya perumaalai -jakanaathan narayanan antru thiru naamam..rama priyanai thanakku yelunthuy aruli kondaaraam–garudan samarpitha vaira mudiyai kannan ivarukku samarpikka –sumithran ishvaaku kadasi arasan–sumanthran illai ..ini seethai vamsam parkalaam..

sLOKAM 9-9-2-

dilipas tat-sutas tadvad
asaktah kalam eyivan
bhagirathas tasya sutas
tepe sa sumahat tapah

Like Amsuman himself, Dilipa, his son, was unable to bring the Ganges
to this material world, and he also became a victim of death in due
course of time. Then Dilipa’s son, Bhagiratha, performed very severe
austerities to bring the Ganges to this material world

sLOKAM 9-9-6-

sri-bhagiratha uvaca
sadhavo nyasinah santa
brahmistha loka-pavanah
haranty agham te ‘nga-sangat
tesv aste hy agha-bhid dharih

Bhagiratha said: Those who are saintly because of devotional service
and are therefore in the renounced order, free from material desires, and
who are pure devotees, expert in following the regulative principles
mentioned in the Vedas, are always glorious and pure in behavior and are
able to deliver all fallen souls. When such pure devotees bathe in your
water, the sinful reactions accumulated from other people will certainly
be counteracted, for such devotees always keep in the core of their
hearts the Supreme Personality of Godhead, who can vanquish all sinful
reactions.

SLOKAM 9-9-12-

yaj-jala-sparsa-matrena
brahma-danda-hata api
sagaratmaja divam jagmuh
kevalam deha-bhasmabhih

Because the sons of Sagara Maharaja had offended a great personality,
the heat of their bodies had increased, and they were burnt to ashes. But
simply by being sprinkled with water from the Ganges, all of them became
eligible to go to the heavenly planets. What then is to be said of those
who use the water of mother Ganges to worship her?

SLOKAM 9-9-39-

sa vai sapta sama garbham
abibhran na vyajayata
jaghne ‘smanodaram tasyah
so ‘smakas tena kathyate

Madayanti bore the child within the womb for seven years and did not
give birth. Therefore Vasistha struck her abdomen with a stone, and then
the child was born. Consequently, the child was known as Asmaka [“the
child born of a stone”].

SLOKAM 9-9-42-

yo devair arthito daityan
avadhid yudhi durjayah
muhurtam ayur jnatvaitya
sva-puram sandadhe manah

King Khatvanga was unconquerable in any fight. Requested by the
demigods to join them in fighting the demons, he won victory, and the
demigods, being very pleased, wanted to give him a benediction. The King
inquired from them about the duration of his life and was informed that
he had only one moment more. Thus he immediately left his palace and went
to his own residence, where he engaged his mind fully on the lotus feet
of the Lord.

sLOKAM 9-9-48-

iti vyavasito buddhya
narayana-grhitaya
hitvanya-bhavam ajnanam
tatah svam bhavam asthitah

Thus Maharaja Khatvanga, by his advanced intelligence in rendering
service to the Lord, gave up false identification with the body full of
ignorance. In his original position of eternal servitorship, he engaged
himself in rendering service to the Lord.

sLOKAM 9-10-1-

sri-suka uvaca
khatvangad dirghabahus ca
raghus tasmat prthu-sravah
ajas tato maha-rajas
tasmad dasaratho ‘bhavat

Sukadeva Gosvami said: The son of Maharaja Khatvanga was Dirghabahu,
and his son was the celebrated Maharaja Raghu. From Maharaja Raghu came
Aja, and from Aja was born the great personality Maharaja Dasaratha.

sLOKAM 9-10-2-

tasyapi bhagavan esa
saksad brahmamayo harih
amsamsena caturdhagat
putratvam prarthitah suraih
rama-laksmana-bharatasatrughna
iti samjnaya

Being prayed for by the demigods, the Supreme Personality of Godhead,
the Absolute Truth Himself, directly appeared with His expansion and
expansions of the expansion. Their holy names were Rama, Laksmana,
Bharata and Satrughna. These celebrated incarnations thus appeared in
four forms as the sons of Maharaja Dasaratha

SLOKAM 9-10-4-

gurv-arthe tyakta-rajyo vyacarad anuvanam padma-padbhyam priyayah
pani-sparsaksamabhyam mrjita-patha-rujo yo harindranujabhyam
vairupyac churpanakhyah priya-viraha-rusaropita-bhru-vijrmbhatrastabdhir
baddha-setuh khala-dava-dahanah kosalendro ‘vatan nah

To keep the promise of His father intact, Lord Ramacandra immediately
gave up the position of king and, accompanied by His wife, mother Sita,
wandered from one forest to another on His lotus feet, which were so
delicate that they were unable to bear even the touch of Sita’s palms.
The Lord was also accompanied by Hanuman [or by another monkey, Sugriva],
king of the monkeys, and by His own younger brother Lord Laksmana, both
of whom gave Him relief from the fatigue of wandering in the forest.
Having cut off the nose and ears of Surpanakha, thus disfiguring her, the
Lord was separated from mother Sita. He therefore became angry, moving
His eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to
construct a bridge to cross the ocean. Subsequently, the Lord entered the
kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. May that
Supreme Lord, Ramacandra, give us all protection.

sLOKAM 9-10-6/7-

yo loka-vira-samitau dhanur aisam ugram
sita-svayamvara-grhe trisatopanitam
adaya bala-gaja-lila iveksu-yastim
sajjyi-krtam nrpa vikrsya babhanja madhye
jitvanurupa-guna-sila-vayo ‘nga-rupam
sitabhidham sriyam urasy abhilabdhamanam
marge vrajan bhrgupater vyanayat prarudham
darpam mahim akrta yas trir araja-bijam

O King, the pastimes of Lord Ramacandra were wonderful, like those of
a baby elephant. In the assembly where mother Sita was to choose her
husband, in the midst of the heroes of this world, He broke the bow
belonging to Lord Siva. This bow was so heavy that it was carried by
three hundred men, but Lord Ramacandra bent and strung it and broke it in
the middle, just as a baby elephant breaks a stick of sugarcane. Thus the
Lord achieved the hand of mother Sita, who was equally as endowed with
transcendental qualities of form, beauty, behavior, age and nature.
Indeed, she was the goddess of fortune who constantly rests on the chest
of the Lord. While returning from Sita’s home after gaining her at the
assembly of competitors, Lord Ramacandra met Parasurama. Although
Parasurama was very proud, having rid the earth of the royal order
twenty-one times, he was defeated by the Lord, who appeared to be a
ksatriya of the royal order.

dagdhvatma-krtya-hata-krtyam ahan kabandham
sakhyam vidhaya kapibhir dayita-gatim taih
buddhvatha valini hate plavagendra-sainyair
velam agat sa manujo ‘ja-bhavarcitanghrih

Lord Ramacandra, whose lotus feet are worshiped by Lord Brahma and
Lord Siva, had assumed the form of a human being. Thus He performed the
funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravana. The Lord then
killed the demon named Kabandha, and after making friends with the monkey
chiefs, killing Vali and arranging for the deliverance of mother Sita, He
went to the beach of the ocean

SLOKAM 9-10-16-

baddhvodadhau raghu-patir vividhadri-kutaih
setum kapindra-kara-kampita-bhuruhangaih
sugriva-nila-hanumat-pramukhair anikair
lankam vibhisana-drsavisad agra-dagdham

Sukadeva Gosvami said: After constructing a bridge over the ocean by
throwing into the water the peaks of mountains whose trees and other
vegetation had been shaken by the hands of great monkeys, Lord Ramacandra
went to Lanka to release Sitadevi from the clutches of Ravana. With the
direction and help of Vibhisana, Ravana’s brother, the Lord, along with
the monkey soldiers, headed by Sugriva, Nila and Hanuman, entered
Ravana’s kingdom, Lanka, which had previously been burnt by Hanuman.

sLOKAM 9-10-35/36/37/38-

bharatah praptam akarnya
pauramatya-purohitaih
paduke sirasi nyasya
ramam pratyudyato ‘grajam
nandigramat sva-sibirad
gita-vaditra-nihsvanaih
brahma-ghosena ca muhuh
pathadbhir brahmavadibhih
svarna-kaksa-patakabhir
haimais citra-dhvajai rathaih
sad-asvai rukma-sannahair
bhataih purata-varmabhih
srenibhir vara-mukhyabhir
bhrtyais caiva padanugaih
paramesthyany upadaya
panyany uccavacani ca
padayor nyapatat premna
praklinna-hrdayeksanah

When Lord Bharata understood that Lord Ramacandra was returning to the
capital, Ayodhya, He immediately took upon His own head Lord Ramacandra’s
wooden shoes and came out from His camp at Nandigrama. Lord Bharata was
accompanied by ministers, priests and other respectable citizens, by
professional musicians vibrating pleasing musical sounds, and by learned
brahmanas loudly chanting Vedic hymns. Following in the procession were
chariots drawn by beautiful horses with harnesses of golden rope. These
chariots were decorated by flags with golden embroidery and by other
flags of various sizes and patterns. There were soldiers bedecked with
golden armor, servants bearing betel nut, and many well-known and
beautiful prostitutes. Many servants followed on foot, bearing an
umbrella, whisks, different grades of precious jewels, and other
paraphernalia befitting a royal reception. Accompanied in this way, Lord
Bharata, His heart softened in ecstasy and His eyes full of tears,
approached Lord Ramacandra and fell at His lotus feet with great ecstatic
love.

sLOKAM 9-10-50-

agrahid asanam bhratra
pranipatya prasaditah
prajah sva-dharma-nirata
varnasrama-gunanvitah
jugopa pitrvad ramo
menire pitaram ca tam

Being pleased by the full surrender and submission of Lord Bharata,
Lord Ramacandra then accepted the throne of the state. He cared for the
citizens exactly like a father, and the citizens, being fully engaged in
their occupational duties of varna and asrama, accepted Him as their
father.

SLOKAM 9-10-53-

nadhi-vyadhi-jara-glaniduhkha-
soka-bhaya-klamah
mrtyus canicchatam nasid
rame rajany adhoksaje

When Lord Ramacandra, the Supreme Personality of Godhead, was the King
of this world, all bodily and mental suffering, disease, old age,
bereavement, lamentation, distress, fear and fatigue were completely
absent. There was even no death for those who did not want it.

sLOKAM 9-11-8-

kadacil loka-jijnasur
gudho ratryam alaksitah
caran vaco ‘srnod ramo
bharyam uddisya kasyacit

Sukadeva Gosvami continued: Once while Lord Ramacandra was walking at
night incognito, hiding Himself by a disguise to find out the people’s
opinion of Himself, He heard a man speaking unfavorably about His wife,
Sitadevi.

sLOKAM 9-11-9-

naham bibharmi tvam dustam
asatim para-vesma-gam
straino hi bibhryat sitam
ramo naham bhaje punah

[Speaking to his unchaste wife, the man said] You go to another man’s
house, and therefore you are unchaste and polluted. I shall not maintain
you any more. A henpecked husband like Lord Rama may accept a wife like
Sita, who went to another man’s house, but I am not henpecked like Him,
and therefore I shall not accept you again.

sLOKAM 9-11-11/12/13/14

antarvatny agate kale
yamau sa susuve sutau
kuso lava iti khyatau
tayos cakre kriya munih

When the time came, the pregnant mother Sitadevi gave birth to twin
sons, later celebrated as Lava and Kusa. The ritualistic ceremonies for
their birth were performed by Valmiki Muni

O Maharaja Pariksit, Lord Laksmana had two sons, named Angada and
Citraketu, and Lord Bharata also had two sons, named Taksa and Puskala

subahuh srutasenas ca
satrughnasya babhuvatuh
gandharvan kotiso jaghne
bharato vijaye disam
tadiyam dhanam aniya
sarvam rajne nyavedayat
satrughnas ca madhoh putram
lavanam nama raksasam
hatva madhuvane cakre
mathuram nama vai purim

Satrughna had two sons, named Subahu and Srutasena. When Lord Bharata
went to conquer all directions, He had to kill many millions of
Gandharvas, who are generally pretenders. Taking all their wealth, He
offered it to Lord Ramacandra. Satrughna also killed a Raksasa named
Lavana, who was the son of Madhu Raksasa. Thus He established in the
great forest known as Madhuvana the town known as Mathura

sLOKAM 9-11-15-

munau niksipya tanayau
sita bhartra vivasita
dhyayanti rama-caranau
vivaram pravivesa ha

Being forsaken by her husband, Sitadevi entrusted her two sons to the
care of Valmiki Muni. Then, meditating upon the lotus feet of Lord
Ramacandra, she entered into the earth

tata urdhvam brahmacaryam
dharyann ajuhot prabhuh
trayodasabda-sahasram
agnihotram akhanditam

After mother Sita entered the earth, Lord Ramacandra observed complete
celibacy and performed an uninterrupted Agnihotra-yajna for thirteen
thousand years.

smaratam hrdi vinyasya
viddham dandaka-kantakaih
sva-pada-pallavam rama
atma-jyotir agat tatah

After completing the sacrifice, Lord Ramacandra, whose lotus feet were
sometimes pierced by thorns when He lived in Dandakaranya, placed those
lotus feet in the hearts of those who always think of Him. Then He
entered His own abode, the Vaikuntha planet beyond the brahmajyoti

sLOKAM 9-11-21-

yasyamalam nrpa-sadahsu yaso ‘dhunapi
gayanty agha-ghnam rsayo dig-ibhendra-pattam
tam nakapala-vasupala-kirita-justapadambujam
raghupatim saranam prapadye

Lord Ramacandra’s spotless name and fame, which vanquish all sinful
reactions, are celebrated in all directions, like the ornamental cloth of
the victorious elephant that conquers all directions. Great saintly
persons like Markandeya Rsi still glorify His characteristics in the
assemblies of great emperors like Maharaja Yudhisthira. Similarly, all
the saintly kings and all the demigods, including Lord Siva and Lord
Brahma, worship the Lord by bowing down with their helmets. Let me offer
my obeisances unto His lotus feet.

sLOKAM 9-11-26-

asikta-margam gandhodaih
karinam mada-sikaraih
svaminam praptam alokya
mattam va sutaram iva

During the reign of Lord Ramacandra, the streets of the capital,
Ayodhya, were sprinkled with perfumed water and drops of perfumed liquor,
thrown about by elephants from their trunks. When the citizens saw the
Lord personally supervising the affairs of the city in such opulence,
they appreciated this opulence very much.

Krishnan Kathai Amutham – 14 th Feb to 18th Feb-Shri Vellukudi Krishnan Swamikall..

March 6, 2011

331-kali yukaththil kannane baagavathaththil pukunthu ullaan –ambareeshan-kathai paarkirom–9-4-29 slokam-oru varusham dwadasi viratham-kaarthikai sukla pashi dvaadasi moontru naal- dasami kaalai mattum -dwaadasi kaalai mattum–yamunai nathi neer aadi dvaadasi viratham mudikka -thatheeyaarathanam–panni mudiththu–thiru kurunkudi-nambaaduvaan- ithe pol pan isaiththu–karpoora padi yetram-kaisika yekaadasi–nambi-brakama rashas pidikka- sool uraiththu –vaasuthevan kooda samam sonnathum vantha paapam vittathe –selkintrathu yen nenjame -varaaka puraanam–thirumbi vanthathum– brakma rashas paattin palan kettaar- uir kettaay tharuven –palan yethir paarththu paadavillai-kaisika pann paadi mukthi petru koduththaan– naadakam polanadakkum–25 yekaadasi undu–aarokyam-tharma saasthram–iyantra alavu irukka vendum–sakravarthi ambarishth kedkiraar–thurvaasar vara-virunthaali– unavu aliththu sappida –kaalai kadan mudiththu -vara poka–1/2 mukoortham thaan meethi– mudikka -irandum tharmam-darma sankadam–irandum darmam –yethai pannuvathu–thanneer kudiththaar–yoka pirabaavaththaal arinthaar durvaasar–sadai mudi avilththu -saabam-kruthyai uruvaaki-sakkara aayutham-kruthyai thiruppi vida–durvaasarai- thiru mokoor sakraayutham -pirabalam–sakram sathaakam saranam pirapathye– thiru kudanthai sakrabaani–thiru kudanthai saaranka baani-serthu uthsavam-sathya lokam poka- thuraththi poka–bakthar abachaaram-ruthran kailaasam poka/kaarya vaikundam ponaar–

vaikunde pare loka -bakthai baakavathai saka- veettru irunthu tharisanam-nithyar pani seyya saama kaanam kettu kondu piraatti maarkal udan–pukuvathu mannavar vithiye –virajaikku thaandi–booloka vaikundam-ver patru–sri vaikundam-nintra thiru kola varakuna mankai irunthu pulinkudi kidanthu -thelintha yen sinthai–kalla piraan–naam-kallar-uthava–durvaasar -sanakan sanath kumarar- poka paarththaarkal- paarthome -jaya vijayar– kaarya vaikundam ithu –anku ponavarkal- nasa puna aavarthathe–anku–parama bakthan saranaa kathan thaan poka mudiyum–vuirajaikku intha pakkam saanthaanika lokam-sathya lokam thaandi–pul paa muthalaa -nal paalukku uyththanan naan mukan–antru saraasarankalai vaikunthathukku yetri–vaikunda sthaame- saamanyaththil kittaathu–adiyavar idam ini thappu panna maatten mannithu vidu kettaar-durvaasar–akam baktha paraatheenan–ambareeshan kaalil vila sonnaar–bakthar abachaaram-avan porukka maattaar–anaivarum kai vida-iruthiyaana kathi yaarukku yentru irukireno avarkal vasam–baktharkal ullaththil pootti vaiththu irukiraarkal-anbinaal yennai kati- penkal kanavanai tham kunaththaal katti vaippathu pola–vetha manthrankal mukyam–agni bakavaan mun solkirom-manthram artham purinthu kolla vendum–moorthaanam-thalaiyil yeri udkaaralaam kanavan mel–saathukkalin ullaththil naan irukiren gnani thaan yenakku aathmaa me matham–gnaanikal yen ullaththil neenkaamal irukiraarkal–ambarishith kaalil vila vendum–modshame um thabam kodukkaathu intha abachaaraththil–baakavatha abachaaram periyathu–na shamaami–nanjeeyar-aanai tholikal yellaam baakavatha abacharam poraamai yaal thaan–

333-sri rama ramethi -sakasra naama -thai makam- sakkara amsam baargava kulam–thiru malisai–poykai sankam paancha sanyam–120 paasuram thiru chanda viruththam 96 naan mukan thiru anthaathi–makisheesaara shethram–uyarntha idam thavam panna sirantha idam– 9-5-chakaram veppam thaankaamal thurvaasar- ambarishar kaalil vila–iruvarum sernthu sthotharam panna -aayiram sooryan pola oli padithai -aayutha thalaivar rathaankan su darsan sunthara darshan-kootti povaar amirtham pola yagjam moolam aaraathikka padubavan vaayu vekam mano vekam vida -sudarsana ashdakam jaya jaya sri sudarsana aali yela -nikama -thushkarmam alikravar-virothi nirasanar–valakai aali idak sainkam malakku naa vudaiyeer– mulu muthal adaiyaalam– sriya pathi aravim anaiyaan pola -thiru van vandoor paravai thoothu–sanku sakkaram thanku adaiyaalam thiruntha kanden–kai kalalaa nemiyaan nam mel vinai kadivaan -paaapa nivarthanam–muthalai kontra tholaatha ventriyaan –kol muthalai venja -kaala vilambam -sathaa yenthi p-alakukku aabaranam vatta vaaya 7-2- sanku sakkarankal kai kooppum –sanku sakkaramum oyvu yedukka kaiyil- irukintravaam battar- shemankaram- nanmai yerpaduththa –sudarsanam ninaiththaale–sakkarath aalvaarukku pallaandu sudar aaliyum ap paancha sanyam- ath thikiriyaan– nimirntha nenjudan -kandavaattraal thanathe ulaku yentru nintraan –varuvaay selvaar sanku sakkaram sumanthu ummodu ulalvaan aalvaar–thondaimaan sakaravarthikkum koduththaar sanku yenthum kaiyaanai meyyaanai– piraarthanai yetru kondathu –thurvaasar ako anantha thaasaanaam adiyavar perumai arinthen -mankalam -avarai amarthi bojanam panninaar- oru varusham aanathaam ithu varai- athu varai thanneer kudiththu irunthaanaam –kathai kettavar –palan

334-ambarishar sarithram paarthom–hethi raajan rathaanka baani–su tharsanam sobanam tharsanam -perumai pala palappu arul paarvai yeerkkum –sudarsana ashdakam- pirathi pada -8 slokakankal–pirathi pada -virothi koottam oliththu –vara kunam-sthothram panna kunam /pirappu irappu jani bayam thaandi vippaar—nikila -thushkarmam vinaikal oliththu -vetha maarkam nilai niruththi jaya jaya sudarsana/koora naarayana jeeyar 100 slokam-vaikundaththil-perumalum piraatti pesi-aarokyam boothi selva selippu neenda aatul sudarsanar poruppu yenkiraar–thirumokoor sudarsanar sevithom koodal alakar sevithom–kaar kalantha meniyaan kai kalantha aaliyaan–einthu pakuthi-veli puram oli pilambukal juvaalai/ nemi-vattam/ aram-naabi vattam inaikkum 1000 arankam sattankal naabi naalaavathu asham achchu einthaam pakuthi– aaka einthu pakuthikal/4 /8/ devar palar sevai undu–pallaamdu -valathu uraiyum sudar aaliyum pallaandu-kan yechchil padaamal–9-6-ishvaaku pillaikal maanthaathaa hari chandran sarithram -viroobakan hethumaan sambu ambarish–ishvaaku -matru oru pillai vibukshi-muyalai sappittavar per– vibukshi nimi thandakan-vanam ivanper than–100 pillaikal naduvil 25 sutru puramum aandanar–poojaikku vendiya saama kriyai kondu vara sonnaar-muyalai saapittu michcham kondu vara vasistar puroshikka michcham sa saathan per -ishvaaku kobam kondaar–michcham kondu poka koodaathe –sasaadan pillai -kakusthan-puranjayan inthra vaakanan-intharananai vaakanan yeruthu thimil pattanam jayithavar munbu paarthom ivar inthara pattanam jayiththu koduththar intharane vaakanam kaalai maadu pola vanthu thimil udkaarnthu kakusthan-kaakuththan intha vamsam yenbathal raamanukkum peyar vbanthathu–yuvanaasvan pillai maanthaatha ivan pillai–rishikal yaakam-thaakam-kuda neer kudikka–vyappu theivam aanai yuvanasvan garbam–kulanthai maanthaathaa —

335–sri math baagavatham kettum solliyum kannan makila vaikkalaam-seshitham pala undu 9-skantham paarthu varukirom–kakusthan vamsam yuvanaamsan–maanthaathaa paarthom–aan pirasavam paal uotta inthran kattai viral- maam thaasyathi yennai kudippaay 9-6-29 slokam//theuva aanai–valathu pakka vayirai pilanthu kulanthai pirakka–7 deebam aandaan-achutha thejas kondu–moontru per ambarisham musukunthan 50 penkalum piranthaarkal–puru kusthan– yellaam kelvi patta peyar intha ambarishan vera -musu kunthan daakoor dvaarakai- viliththu kaala yavanan rano chodaraay- therthaa yukam piranthu veku naal irunthavan- 50 penkalaiyum sowbari thabam irunthu yamunai nathi -manasai adakki thabam seyya -meen paarthu 50 uru kondu-/pennai kettu yaar pidikkum sobavalai kalyaanam panna maanthaathaa solla yoka makimai maalikai katti uruvam kondu-anaivarum kalyaanam panni- udalum 50 per aathmaa arivu kondu koodu vittu koodu /tharma bootha gnaanamnirambi irukkum -arivu udalil paravi iruppathu pola –athe pola 50 sareerankalilum paravi–anaivaraiyum santhosham–thevai atra aabaasa viruththikku 50 udal- sentraal kudaiyaam-aathi seshan–kainkaryam panna thiru maalkku aravu-kaama sukam melum kolunthu vittu yeriyum thooraa kuli thoorthu akantru irukka -adi illaatha kuli–kaama sukam athu pola –neruppu kaama yesha krotha yesha -jayippathu sulabam illai–pirathyanam pattu jayikka vendum -raamaanujar -premaa vilaasam piranamaami morthanam boo manni mathu nenje solvom avan naamankale –saama kaayam -nithyar mukthar pola raamaanujar kovil perumaal kovil sentru kainkaryam panna avar thiru vadi patri kaamam krotham neekka vendum–sowbarikku puththi vara–brahmaththin nokki ponavanai meen mayakki -unarnthaar kaattil pol thabam irunthu uyarntha kathi petraar ini maanthaathaa vamsam paarppom


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 73 other followers