Archive for the ‘Geetha Saaram’ Category

ஸ்வாமி ராமானுஜர் அருளிச் செயலில் அமிருத சாகரத்தில் ஆழ்ந்தமை-

November 22, 2014

 

திருவாய்மொழி -சாவித்திர வித்யை-இந்த்ரன் பரத்வாஜருக்கு உபதேசித்து சகல வித்யா சர்வமும் இது –
யத் கோசஹச்ரம் அபஹந்தி தமாம்சி பும்ஸாம் நாராயணோ வசதி யத்ர சங்க சக்ர
யந்மண்டலம் ஸ்ருதிகதம் பிரணமந்தி விப்ராஸ் தஸ்மை நமோ
வகுல பூஷண பாச்கறாயா -நாத முனிகள் நம் ஆழ்வாரை சவிதாவாகவே அருளினார்
ஆதித்ய ராம திவாகர அச்யுத பாநுக்களுக்கு
போகாத உள்ளிருள் நீங்கி
சோஷியாத பிறவிக்கடல் வற்றி
விகசியாத போதில் கமலம் மலர்ந்தது
வகுல பூஷண பாஸ்கர உதயத்திலே -நாயனார்
தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளியப் பெற்றோம் -தேசிகன்
சவிதா வெளியிட்டு அருளியது சாவித்ரம் -நாலாயிரமும்
நாதனுக்கு நாலாயிரம் உரைத்தான் வாழியே-

சாந்தோக்யம் -சஹச்ர பரமா தேவீ சதமூலா சதாங்குர சர்வம் ஹரது மே பாபம் தூர்வா துஸ் ஸ்வப்ன நாசிநீ
தூர்வா தேவீ -பசும் தமிழ்
வடமொழி வேதம் சுஷ்கம்
சதமூல -நூறு பாசுரங்கள் கொண்ட திரு விருத்தம் ஆயிரமாக விரிந்த திருவாய்மொழி சஹஸ்ரபரமா
துஸ் ஸ்வப்ன நாசிநீ -ஊமனார் கண்ட கனவிலும் பழுதாய் ஒழிந்தன –
சம்சாரம் ஆர்ணவம் ஒழியும்
இப்பத்தினால் சன்மம் முடிவு எய்து நாசம் கண்டீர் எம் கானலே
மே சர்வம் பாபம் ஹரது -என்கிறது ஸ்ருதியும் இதையே

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

மன்மநாபவ மத் பக்த
மன்மநாபவ-மயி சர்வேஸ்வர நிகில ஹேய ப்ரத்ய நீக கல்யாணை கதான
சர்வஞ்ஞே சத்யசங்கல்பே
நிகில ஜகத் ஏக காரணே
பரஸ்மின் ப்ரஹ்மணி புருஷோத்தமே
புண்டரீக தலாம லாய தேஷணே
ச்வச்சநீல ஜீமூத -சங்காசே யுகபதுதித தி நகர சஹச்ர
சத்ருச தேஜஸி லாவண்யாம்ருத மஹோ ததௌ
உதாரபீவர சதுர பாஹூ
அத்யுஜ்வல பீதாம்பரே
அமலக்ரீட மகர குண்டல ஹார கேயூர கடக பூஷிதே
அபார காருண்யா சௌசீல்ய சௌந்தர்ய மாதுர்ய காம்பீர ஔதார்ய வாத்சல்ய ஜலதௌ
அனலோசித விசேஷ அசேஷ லோக சரண்யே
சர்வ ஸ்வாமிநி
தைலதாராவத் அவிச்சேதன நிவிஷ்ட மநா பவ -அதி கம்பீரமான ஸ்ரீ ஸூ கதிகள்-

இதில் -18 -விசேஷணங்கள் எம்பெருமானுக்கு
பண்டரு மாறன் பசும் தமிழ் ஆனந்தம் பாய் மதமாய்
விண்டிட எங்கள் இராமானுச முனி வேழம் –
கலி மிக்க செந்நெல் கழனிக் குறையல் கலைப் பெருமான்
ஒலி மிக்க பாடலைப் யுண்டு தன்னுள்ளம் தடித்து அதனால் வலி மிக்க சீயம் இராமானுசன்
———————————————————————————
அனாவ்ருத்திச் சப்தாத் அனாவ்ருத்திச் சப்தாத் –
யதா நிகில ஹேய ப்ரத்ய நீக கல்யாணை கதான
ஜகஜ் ஜன்மாதிகாரணம் சமஸ்த வஸ்து விலஷணம் சர்வஜ்ஞ சத்யசங்கல்ப ஆஸ்ரித வாத்சல்யை கஜலதி
நிரஸ்த சமாப்யதிக சம்பாவன பரம காருணிக பர ப்ரஹ்ம அபிதான பரம புருஷ

—————————————————————————————————————————————————————————–

புரா ஸூ த்ரைர் வியாச ஸ்ருதிசத சிரோர்த்தம் க்ரதிதவான்
விவவ்ரே தத் ச்ராவ்யம் வகுளதர தாமேத்ய ஸ புன
உபாவேதௌ க்ரந்வௌ கடயிதுமலம் யுக்தி பிரசௌ
புநர் ஜஜ்ஞே ராமாவரஜ இதி ஸ ப்ரஹ்ம முகுர -இதை எம்பார் அல்லது முதலி ஆண்டான் அருளிச் செய்வதாக சொல்வர்

வேத வியாசர் -சாரீரிக மீமாம்சை ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் அருளி –
அவரே நம் ஆழ்வார் மூலம் திருவாய்மொழி அருளி அத்தை விவரித்து அருளி
அவரே எம்பெருமானார் மூலம் இரண்டையும் சமன்வயப்படுத்தி அருளினார்-

———————————————————————————————————————————————————————————-

சாது வைஷ்ணவ அக்ரேசரா-
உகத லஷண
தர்ம சீல
மத் சமாஸ்ரயணே ப்ரவ்ருத்தா -துயர் அரு சுடர் அடி தொழுது எழு மனனே
மன் நாம கர்ம ஸ்வரூபாணாம் வாங்மனச அகோசரதயா -என் சொல்லிச் சொல்லுகேனோ
நெஞ்சால் நினைப்பரிதால் வெண்ணெய் எனும் ஈனச் சொல்லே
மத் தர்சநேன விநா ஸ்வாத்ம தாரண போஷண அதிகம் அலபமாநா – தொல்லை மாலைக் கண்ணாரக் கண்டு கழிவதோர்
காதல் உற்றார்க்கும் உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே -என்றும்
காண வாராய் என்று கண்ணும் வாயும் துவர்ந்து
ஷணம் மாத்ர காலம் கல்ப சஹச்ரம் மன்வாநா -ஒரு பகல் ஆயிரம் ஊழியாலோ -என்றும்
ஊழியில் பெரிதால் நாழிகை என்னும் -என்றும்
ஓயும் பொழுது இன்றி ஊழியாய் நீண்டதால் -என்றும்
ப்ரசிதல சர்வகாத்ரா -கால் ஆளும் நெஞ்சு அழியும் கண் சுழலும் –

அனந்த குணசாகரம்
அபரிமித உதார குணசாகாரம்
ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளில் பார்க்கிறோம்-
இரண்டாம் அத்யாயம் தொடக்கத்தில்
அபரிமித குணசாகரம் பரம் ப்ரஹ்ம வேதாந்த வேத்ய மித்யுக்திம்
குணங்களுக்கு கடல் போன்று இருப்பவன் இல்லை
குணங்களை கடலாக சொல்லி அக்கடலை எம்பெருமான் உடையவன்
சாகர சப்தம் நித்ய பும்லிங்கம் -குணா சகரோ ப்ரஹ்மம்
குணா நாம் சாகரம்
மிகும் திருமால் சீர்க்கடலை யுள் பொதிந்த சிந்தனையேன் -பெரிய திருவந்தாதி -69-
இதில் குணங்களை கடலாக அருளிச் செய்து இருக்கிறார்
பூண்ட நாள் சீர்க்கடலை உட்கொண்டு -நாயனார்-
அகதா பகவத் பக்தி சிந்தவே -பக்திம் வா சிந்துத்வேன ரூபயித்வா பஹூவ்ரீஹி
இப்படி பஹூவ்ரீஹி யாக கொண்டதே -காதல் கடல் புரைய விளைவித்த – பக்தியைக் கடலாக அருளியது போலே

——————————————————————————————————————————————————————————–

கப்யாசம்
கம்பீர -அம்பஸ் சமுத்பூத ஸூ ம்ருஷ்ட நாள–ரவிகர விகசித -புண்டரீக தலா மலாய தேஷண
ஆழ்ந்த தண்ணீரில் வாழ்வதும்
நாளம் என்ற தண்டோடு கூடியிருப்பதும்
இரவியின் கதிர்களால் மலரப் பெற்றதுமான புண்டரீகத்தின் இதழ் போலே நீண்ட திருக்கண்களை உடையவன்
அம்பஸ் சமுத்பூத -நீரை விட்டு பிரியாமல்
தாமரையை அலர்த்தக் கடவ ஆதித்யன் தானே நீரைப் பிரித்தால் அத்தை உலர்த்துமா போலே
நீரார் கமலம் போல் செங்கண்மால் என்று ஒருவன் -சிறிய திருமடல்
அழல் அலர் தாமரைக் கண்ணன் -திருவிருத்தம்
தண் பெரும் நீர்த் தடம் தாமரை அலர்ந்தால் ஒக்கும் கண் பெரும் கண்ணன் -திருவாய் மொழி

ஸூ ம்ருஷ்ட நாள புண்டரீக –
எம்பிரான் தடம் கண்கள் -மென்கால் கமலத் தடம் போல் பொலிந்தன -திருவிருத்தம்
மென்கால் -மெல்லிய நாளத்திலே இருக்கின்ற –

ரவிகர விகசித புண்டரீக –
(அஞ்சுடர வெய்யோன் } செஞ்சுடை தாமரைக் கண் செல்வன் -திருவாய்மொழி -5-4-9-
செந்தண் கமலக் கண்ணன் ——சிவந்த வாயோர் கரு நாயிறு அந்தமில்லாக் கதிர் பரப்பி அலர்ந்தது ஒக்கும் அம்மானே -திருவாய்மொழி
செங்கமலம் அந்தரம் சேர் வெங்கதிரோற்கு அல்லால் அலராவால் -பெருமாள் திருமொழி—–

கப்யாசம் புண்டரீகமேவம் அஷிணி-மூலம்
இதில் தள-அமல -ஆயத
தாமரைக் கண்ணன்
தாமரைத் தடம் கண்ணன்
கமலத் தடம் கண்ணன்
கமலத் தடம் பெரும் கண்ணன்
தடம் -விசாலம் -தளம் -இரண்டுமே உண்டே
நீலத் தடவரை மேல் புண்டரீக நெடும் தடங்கள் போலே –எம்பிரான் கண்கள் கோலங்களே -திரு விருத்தம் -தடம் -தடாகம் அர்த்தத்தில்
தாமரை நீள் வாசத் தடம் போல் வருவானே –
கமலக் கண்ணன் –அமலன்களாக விளிக்கும் –
கரியவாகி புடை பரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்ட அப்பெரிய வாய கண்கள் –
ராம கமல பத்ராஷ
அருளிச் செயல் அனுபவத்துக்கு பின்பு வெறும் புண்டரீகம் ஏவம் அஷிணி சொல்லி நிற்பரோ எம்பெருமானார்
ஸ்ரீ மாதவங்க்ரி ஜலஜ த்வய நித்ய சேவாப்ராமா விலாசாய பராங்குச பாத பக்தர் அன்றோ

————————————————————————————————————————————————————————————————-

-ஸ்வ ஆதீன த்ரிவித சேதன அசேதன ஸ்வரூப ஸ்திதி பிரவ்ருத்தி பேதம்
நாம் அவன் இவன் உவன் -1-1-4-
அவரவர் தமதமது -1-1-5-
நின்றனர் இருந்தனர் -1-1-6-
நஹி பாலன சாமர்த்தியம் ருதே சர்வேச்வரம் ஹரிம் –
ந சம்பதாம் சமாஹாரே விபதாம் விநிவர்த்தனே சமர்த்தோ த்ருச்யதே கச்சித் தம் விநா புருஷோத்தமம் -என்றும்
உள்ள பிரமாணங்களைக் கொண்டே அருளிச் செய்கிறார் கத்யத்தில்-

————————————————————————————————————————————————————————–

கிரீட மகுட சூடாதவம்ச
திரு அபிஷேகம் கொண்டை தொப்பாரம்
பார் அளந்த பேரரசே எம் விசும்பரசே எம்மை நீத்து வஞ்சித்த தோரரசே
சௌலப்யம் -பரத்வம் -பிரணயித்வம்-மூன்றையும் காட்டி அருள
அகில புவன ஜன்ம ஸ்தேம பங்காதி லீலே
விநத விவித பூத வ்ராத ரஷை
ஸ்தேம-சாமான்ய புபுஷூக்கள் ரஷணம் சொல்லி
தனியாக முமுஷூக்கள் ரஷணம் சொல்லி ஸ்ருளியது போலே
உண்டியே உடையே உகந்தொடும் சம்சாரிகள் பக்கலிலும் சௌலப்யம்
உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் என்று கொண்ட ஆழ்வார் பக்கல் விசேஷ சௌலப்யம் -பிரணயித்வம்
ஆக மூன்று திருக் கல்யாண குணசாம்ராஜ்யத்துக்கு மூன்று காட்டி அருளுகிறார்

ஒளிவரும் முழுநலம் முதலில கேடில—வீடாம் தெளிதரு நிலைமையது ஒழிவிலன் –
மோஷப்ரதத்வம் தனியாக அருளி
இதனால் தான் தனியாக விந்த விவித பூத வ்ராத ரஷைகதீஷை –

லோகவத்து லீலா கைவல்யம் -சிருஷ்டி போல்வன ஒழிய திரு வவதாரங்களை சொல்ல வில்லை
தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் -சங்கல்பத்தால் செய்ய முடியாதே
விநத விவித பூத வ்ரத ரஷைக தீஷ
விநத-வணங்கிய
விவித -பலவகைப்பட்ட
பூத வ்ரத -பிராணி சமூகங்கள்
ரஷா ஏக தீஷை -ரஷிப்பதையே முக்கியமான விரதமாகக் கொண்டவன்
விநத பிராணிகளின் சம்பந்தம் பெற்றார்களையும் ரஷிப்பவன்
என்பதால் வ்ராத சப்த பிரயோகம்
பஸூர் மனுஷ்ய பஷீவா
பிடித்தார் பிடித்தார் வீற்று இருந்து பெரிய வானுள் நிலாவுவரே -6-10-11-
எமர் கீழ் மேல் ஏழ் பிறப்பும் விடியா வென்னகரத்து என்றும் சேர்த்தல் மாறினரே -2-6-7-
ஸ்ரீநிவாசே -திருவில்லா தேவர்
பக்தி ரூபா ஷேமுஷி பவது –மம பக்திர் பவது என்றோ மம பக்திரஸ்து-என்றோ சொல்லாமல் -மதிநலம் அருளினான் என்பதால்
புத்திர் மனீஷா தீஷணா தீ ப்ராஜ்ஞா சேமுஷீ மதி -அமரகோசம்
மதியும் சேமுஷீயும் பர்யாயம்
பக்தியும் நலமும் பர்யாயம்

———————————————————————————————————————————————————————————————————
அகில புவன ஜன்ம ஸ்தேம பங்காதி லீலே -ஆழ்வார் பர்யந்தம் –
எம்பெருமான் உடைய லீலா ரசம் அனுபவிப்பவர் ஆழ்வார் என்கிறார்
என்னுடைய பந்தும் கழலும் தந்து போக்கு நம்பி
விளையாடப் போதின் என்னப் போந்தோமை
அன்றிக்கே
அகிலம் ஜன்மம் ஸ்தேம பங்காதி லீலே-யஸ்ய -எல்லாம் கண்ணன் என்று இருக்கும் ஆழ்வார்
விந்த விவத பூத வ்ராத ரஷைக தீஷை -ரஷகத்வம் எம்பெருமானுக்கு சொல்லப் பட்டாலும்
அனதிக்ரமணீயம் ஹி சரண க்ரஹணம் என்கிற நியாயத்தாலும்
மந்திர ரத்னா பிரக்ரீயையாலும்
திருவடிகளுக்கு ரஷகத்வம் -சடகோபர் இடம் அன்வயிக்குமே
பாதுகா சஹச்ரம் -42- ஜகதாம் அபிரஷணே த்ரயாணாமதிகாரம் மணி பாதுகே வஹந்த்யோ -அனுசந்தேயம்
சுருதி சிரசி விதீப்தே -உபநிஷத்தில் விசேஷண தீப்தர் ஆழ்வார்
தத் விப்ராசோ விபன்யவோ ஜாக்ர்வாம்சஸ் சமிந்ததே -என்றும்
ந சூத்ரா பகவத் பக்தா விப்ரா பாகவதச் ஸ்ம்ருதா -என்றும்
தேவில் சிறந்த திருமாலுக்குத் தக்க தெய்வக் கவிஜன்
பாவில் சிறந்த திருவாய்மொழி பகர் பண்டிதனே
ஜாக்ர்வாம்ச -கண்ணாரக் கண்டு கழிவதோர் காதல் உற்றார்க்கும் உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே
அன்றிக்கே
சுருதி -திருவாய்மொழி
அதில் தீப்தர் ஆழ்வார்
பதிகம் தோறும் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல் என்பதால் விளங்குமவர்
பரஸ்மின் ப்ரஹ்மணீ-மிகப் பெரியவர் -புவியும் இரு விசும்பும் நின்னகத்தே –யான் பெரியன் நீ பெரியை யார் அறிவார் –
ப்ரஹ்மணீ எம்பெருமான்-
பரஸ்மின் ப்ரஹ்மணீ ஆழ்வார்
ஸ்ரீ நிவாசே -கைங்கர்ய ஸ்ரீ நிறைந்த ஆழ்வார் இடமே அன்வயிக்கும்

அனாவ்ருத்திச் சப்தாத் அனாவ்ருத்திச் சப்தாத்
நச பரமபுருஷ சத்யசங்கல்ப அத்யர்த்தப்ரியம் ஜஞாநினம் லப்த்வா கதாசிதாவர்த்தயிஷ்யதி
சேதனலாபம் எம்பெருமானுக்கு பரமபுருஷார்தம் அன்றோ
வாரிக் கொண்டு என்னை விழுங்குவன் காணில் என்று
ஆர்வுற்ற என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம்
பாரித்து தான் என்னை முற்றப் பருகினான்
கார் ஒக்கும் காட்கரை யப்பான் கடியனே -9-6-10-

பஹூ நாம் ஜன்ம நாமந்தே ஜ்ஞானவான் மாம் ப்ரபத்யே
வாசூதேவஸ் சர்வமிதி ச மகாத்மா ஸூ துர்லப –7-19-
ஆழ்வாரை நோக்கியே கீதாச்சார்யன் அருளிச் செய்தது
ஜ்ஞானவான் -மத் சேஷைதைக ரச ஆத்ம யாதாம்ய ஜ்ஞானவான்
ஜகத் சர்வம் வாசூதேவ என்பதாக சங்கரர் கொண்டார்
மமசர்வம் வாசூதேவ -என்பதாக ஸ்வாமி கொண்டார் -திருவாய்மொழிக்கு சேர்ந்து –
ஜ்ஞானி -பகவத் சேஷைதைக ரச ஆத்மஸ்வரூப வித் ஜ்ஞானி -அடியேன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் -அர்த்தம்-

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

சரணாகதி கத்யத்தில் -அபார காருண்ய சௌசீல்ய வாத்சல்ய ஔதார்ய ஐஸ்வர்ய சௌந்தர்ய மகோததே-அருளிச் செய்த பின்பும்
ஆஸ்ரித வாத்சல்ய ஜலதே -தனியாக சம்போதனம் அருளிச் செய்வதில் சூஷ்ம அர்த்தம் –
நிகரில் புகழாய் என்று நிகரற்ற வாத்சல்யத்தை ஆழ்வார் கொண்டாடினது போலே
—————————————————————————————–
துஷ்யந்திச ராமந்திச -போதாத பரஸ்பரம்
தெரித்து எழுதி வாசித்தும் கேட்டும் -தரித்து இருந்தேனாகவே
ஒரே அதிகாரிக்கும் இரண்டும் வேண்டுமே தரிக்க
தெரிகை -பிரவசனம் பண்ணுகையும் கேட்டும் வேண்டுமே
மத்கதபிராணா=மயா விநா ஆத்மதாரண மலபமாநா -என்று தரித்து இருந்தேனாகவே அருளிச் செயலில் ஆழ்ந்து ஸ்வாமி அருளிச் செய்கிறார்
—————————————————————————————–
தேஷாம் சத்த யுக்தாநாம் பஜதாம் ப்ரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் -கீதை -10-10-
சங்கரர் ப்ரீதிபூர்வகம் பஜதாம் என்று அன்வயிக்க
ப்ரீதிபூர்வகம் ததாமி என்று அன்வயித்து
என்னை யாளும் பிரானார் வெறிதே அருள் செய்வர் உகந்து-8-7-8-
————————————————————————————
நித்ய கிரந்தத்திலும்-சுருதி ஸூ கை ஸ்தோத்ரை ரபிஷ்டூய
கேட்டார் வானவர்கள் செவிக்கு இனிய செஞ்சொல்லே –
சுருதி ஸூ கை ஸூ க்தை ரபிஷ்டீய-என்றும் பாட பேதம்
செவிக்கினிய என்பதையே ஸூ கை சப்தத்தால் ஸ்வாமி வெளியிடுகிறார்
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

யத்பதாம் போருஹ த்யாநா வித்வஸ்தா சேஷ கல்மஷ
வஸ்துதாம் உபயாதோஹம் யாமுநேயம் நமாமி தம் –
ஆளவந்தார் உடைய இரண்டு திருவடிகளை மட்டும் உத்தேசிக்கப் படுகின்றன அல்ல
யதோதாம் போருஹ -ஆறு எழுத்துக்களுக்கு வர்ணக்ரமம் சொன்னால் 14 எழுத்துக்கள் தேறும்
யகார -அகார -தகார -பகார -அகார – ககார -ஆகார -மகார-மாகார ஓகார -ரெப -உகார -ஹகார -அகார
நம் ஆழ்வார் -ஆளவந்தார் -தம்முடைய பஞ்ச ஆச்சார்யர்கள் திருவடிகளை
யஸ்ய பதாம் போரு ஹி -சம்பந்த சாமானே ஷஷ்டி -மாதா பிதா -வகுளாபிராமம் ஸ்ரீ மத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்த்னா
பத -ஆளவந்தார் திருவடிகளை சொல்லி
அம்போருஹ-தாமரைக்கு வாசகமான -தம்முடைய பஞ்ச ஆச்சார்யர்களையும்
தாவி வையம் கொண்ட தடம் தாமரைகட்கே போலே
பராங்குச தாசர் -பெரிய நம்பி
——————————————————————————————–

உடன் மிசை உயிர் என கரந்து எங்கும் பரந்துளன் -சரீர ஆத்மா பாவம் இத்தைக் கொண்டே பிரதானமாக விசிஷ்டாத்வைதம்
நிதி போன்ற பாசுரம்
1-1-7- ஆறாயிரப்படி இதற்கு விரிவான வியாக்யானம்
——————————————————————————-
அதாதோ ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞாஸா
ப்ரஹ்ம சப்தேன ஸ்வ பாவதோ நிரஸ்த நிகில தோஷ
அநவதிக அதிசய அசங்க்யேய புருஷோத்தம அபிபீதயதே
அநவதிக அதிசய -உயர்வற
அசங்க்யேய -உயர்
கல்யாண குண-நலம் உடையவன்
புருஷோத்தமன் -யவனவன்—
———————————————————————————————————————————————————————————————–

பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

கீதா சாரம் –

November 17, 2012

மத்யாஜி மத் பக்த மன்மனா பவ -அனுபவ ஜனித அநவதிக  அதிசய ப்ரீதி காரித
அசேஷ அவஸ் தோசித அசேஷ சேஷ தை கரதி -அனுபவிக்க அனுபவிக்க ப்ரீதி உண்டாக –
ப்ரீதி வளர -கைங்கர்யத்தில் மூட்டும் -கைங்கர்யம் செய்து அல்லது தரிக்க முடியாத நிலை
எய்தி -உடலும் மனமும் தளர்ந்து போய் கைங்கர்யம் கூட செய்ய முடியாமல் போனாலும்
பாரிப்பு மட்டும் தொடர்ந்து ஓங்கி வளர -அந்த பாரிப்பே கைங்கர்யம் ஆகும் –
இதுவே த்யானம் -இனி மாம் நமஸ்குரு -கீழே சொல்லிய மூன்று சொற்களையும்
ஏக வசனமாக கூட்டி -ஆத்மா சமர்ப்பணம் வரை அர்த்தம் கொள்ளுவார் -இதையே
பிரணம்ய ஆத்மாநாம் பகவதே நிவேதயேத் -என்று கத்யத்தில் அருளி காட்டுகிறார் ஸ்வாமி –
ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சரணா கதி பற்றி பேச சூத்தரங்கள் இல்லை
கீதா பாஷ்யத்தில் -அர்ஜுனன் -சாதிமாம் த்வாம் பிரபன்னம் -என்று சரணாகதி செய்தான் –
கீதாசார்யானும் -மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே -தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே –
தமேவ சரணம் கச்ச -மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ -என்றான் -இதானால் அங்கெ சரணாகதி
பற்ற ஸ்வாமி  க்கு வாய்ப்பு கிட்டியதே –
ஆசார்யன் பெருமையையும் –

தத் வித்தி ——உபதேஷ்யந்தி  தே  ஜ்ஞானம் ஜ்ஞாநின தத்வ தர்சின  -என்று கீதாசார்யன் காட்டி -அருளுகிறான்
ததா ஆத்மாநம் ஸ்ருஜாமி அஹம் -அவனும் அவதரித்து ஆச்சார்யர்களையும் அவதரிப்பிக்கிறான் –
தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம் யஹம் -என்றும் —அஹம் பீஜப்ரத பிதா -என்றும் சிருஷ்டியையும்
சர்வச்ய சாஹம் ஹ்ருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்ம்ருதி ஜ்ஞானம் அபோஹனம் ச -என்றும்
ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹ்ருத்தேச அர்ஜுன திஷ்டதி -என்றும் எம்பருமான் ஹிருதயத்தில்
வீற்று இருந்து ஜ்ஞானம் அஞ்ஞானம் மறைவு இவற்றை உண்டு பண்ணுவதாக அருளுகிறான் –
இதனால் சிலருக்கு பகவத் ஜ்ஞானமும் அவன் அருளால் தான் கிட்டுகிறது –
ததாமி புத்தி யோகம் -ஜ்ஞானத்தின் பரிபாகமான பக்தியையும் அவனே அருளுவதாக -சொல்லி
அஹம் அஞ்ஞானம் தம நாசயாமி -என்றும் அருளி -யோக ஷேமம் வஹாம் யஹம் -என்று
இதற்க்கு வேண்டிய போஷணமும் தானே செய்வதாக அருளுகிறான் –
போக்தாரம் யஜ்ச தபஸாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் ஸூ ஹ்ருதம் சர்வ பூதாநாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி –
என்று ஐந்தாம் அத்யாய இருதியில் -எல்லா தபஸூ முதலிய கர்மாக்களால் ஆராதிக்கப் படுவனாகவும்
அதாவது கர்மம் எனபது பூஜை என்றும் -நான் எல்லோருக்கும் பிரபு என்றும் -அதாவது வகுத்த
சேஷி என்றும் -உனது நண்பன் என்றும் பாவித்தாய்  ஆனால் கர்ம யோகம் பேரின்பம் கொடுக்கும்
அதுவே ஸ்வயம் புருஷார்த்தமாக தோன்றும் -ஸூ ஹ்ருத ஆராத்நாய ஹி சர்வே ப்ரயதந்தே –
நண்பனை ஆராதிக்க என்றால் அனைவரும் முயல்வார்கள் அன்றோ –
இத்தால் பகவத் கைங்கர்ய புருஷார்த்தம் இனிக்கும் என்று காட்டி அருளுகிறார் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் –

ஸ்ரீ கீதா சாரம் -ஸ்ரீ வேளுக்குடி வரதாசார்யர் ஸ்வாமிகள் —

November 13, 2012

ஸ்ரீ கீதா சாரம்–

சர்வ உபநிஷதோ காவ தோக்தா  கோபால  நந்தன

பார்த்தோ வத்ஸ ஸூ தீ  போக்தா துக்தம் கீதாம்ருதம்  மவாத் —

சேயன் அணியன் சிறியன் மிகப் பெரியன்
ஆயன் துவரைக் கோனாய் நின்ற மாயன் அன்று
ஓதிய வாக்கதனை கள்ளர் உலகத்தில்
 ஏதிலராம் மெய்ஞ்ஞானமில் —
 – 1-2 3- -தத்வ விவேக –
– 4- நித்யத்யா நித்யத்வ
– 5- நியந்த்ருத்வ
– 6- சௌலப்ய
– 7- சாம்ய
– 8- – 9- அஹங்கார   இந்திரிய தோஷ  பல
– 10 -மன  பிரதான்ய
– 11- கரண நியமன
– 12- ஸூ கருதி பேத
-13- தேவ அ ஸூ ர விபாக
–14 -விபூதி யோக
– 15- விஸ்வரூப  தர்சன
-16 – சாங்க பக்தி
-17 – 18- – பிரபத்தி
இத்வை  வித்யாதிகளாலே அன்று ஓதிய கீதாசமம் -கீதா சாரம் பல பல
பிரமாணங்களாலே  உக்தம் –
அஜாயமான பஹூதா விஜாயதே -கர்ம  வச்யன் அன்றி கிருபா வச்யனாய் எம்பெருமான்
பல படிகளால் அவதரிக்கிறான்
அஜாயமான  பஹூதா என்று வேதமும் -பஹூ நிமே  ஜன்மானி -என்று வேத்யனும்
சன்மம் பல பல செய்து -என்று வைதிக  அக்ரேசரும் -பகவத் அவதாரம் அசந்க்யேயம் என்று அறுதி இட்டது
பகவத் அவதாரங்களுள் கிருஷ்ணா அவதாரம் பரம பிரதானம் –
மண் மிசை யோநிகள்  தோறும்  பிறந்து –மாதவனே கண்ணுற நிற்கிலும்
காணகில்லா உலகோருக்கு ஒரு சேம  வைப்பாகா கீதா சாஸ்த்ரத்தை அருளிச் செய்தது
கிருஷ்ணா அவதாரத்தின்தனி சிறப்பாகும் –
ஸ்ரீ ராம அவதாரத்தில் -மித்ர பாவேன சம்ப்ராப்தம் நத்யஜேயம் -சக்ருதேவ பிரபந்நாய –அபயம் ததாமி –
இத்யாதி சில வாக்யங்கள் காண கிடைத்தவையே யாயினும் –
பரம வேதாந்த சாரார்த்த கர்ப்பிதமான தோர்  திவ்ய சாஸ்திரம் -ஸ்ரீ கீதை -அவதரித்தது ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்தில் இறே –
பாரத பஞ்சமோ வேத -என்றும் -மகத்வாத் பாரவத் வாச்ச மஹா பாரதம் உச்யதே -என்றும்
கோஹ்யந்யோ புவி மைத்ரேய  மஹா பாரத க்ருத்பவேத் -என்றும்
விஷய கௌரவத்தாலும் பிரபந்த கௌரவத்தாலும் வக்த்ரு கௌரவத்தாலும் -பரம
பிரமாணம் ஆகும் பாரதம் -ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் சம்சாரிகளுக்கு கொடுத்த மகா பாரதம்
சம்சார விமோசகம்  இறே -வங்கக் கடல் கடைந்து அமரர்க்கு அமுத ஈந்தான் ஆயர் கொழுந்து
அது பந்தம் ஆயிற்று -சம்யக்  ந்யாய  கலாபேன மஹதா பாரதேன  ச
உபப்பருஹ்மித  வேதாய நமோ வ்யாசாய விஷ்ணவே -என்று
அருளிச் செய்தார் சுருதி பிரகாச பட்டர் -இப்படியாய்  இறே  மஹா  பாரத வைபவம் இருப்பது –
அம்  மஹா  பாரதமே கோது -அசாரம்  என்னும்படி ஆய்த்து -ஸ்ரீ கீதை –
தஷூ வேத பௌ ருஷம் ஸூ க்தம் தர்ம சாஸ்த்ரேஷூ மாருவம்
பாராதே பகவத் கீதா புராணே ஷூ ச வைஷ்ணவம் -என்னக் கடவது இரே –
கீதா ஸூ கீதா கர்தவ்ய கிமன் நயு சாஸ்திர சங்கரக
யா ஸ்வயம் பத்ம நாபச்ய முகபத்மாத் விநிஸ் ஸ்ருதா -என்று இத்யாதிகளில் கீதா வைபவம் ஸூ பிரசித்தம் –
நாராயண அவதாரமான ஸ்ரீ வியாசர் தம்முடைய சாரீரகத்திலே -ச்ம்ருதே  ச -1 2-6 – – என்றும்
ஸ்மரந்நிச – 4-1 10- – என்றும் கீதையை சம்வாதி பிரமாண மாக காட்டி அருளினார் இறே
பார்த்தம் பிரபன்னம் உத்திச்ய சாஸ்த்ரா வத ரணம் க்ருதம் என்று கீதார்த்த சந்க்ரகத்திலே
ஆளவந்தார் அருளிச் செய்தார் -உத்திச்ய -என்றது -வ்யா ஜீ க்ருத்ய -என்றபடி –
அறிவினால் குறைவில்லா அகல் ஞாலத்தவர் அறிய நெறி எல்லாம் எடுத்துரைத்த
நிறை ஞானத்தொரு மூர்த்தி -என்ற ஆழ்வார் திரு வாக்கை ஒற்றி இறே ஆளவந்தார் அருளிச் செய்தது –
நாட்டார் அன்ன பாநாதிகள் எல்லாவற்றாலும் கார்யம் உடையராய் இருப்பார் –
அறிவு ஒன்றிலும் ஆய்த்து குறைவுபட அறியாதது -சாஸ்த்ரார்த்த ஜ்ஞானம் இல்லாமையே அன்று –
அறிவில்லாமை பற்றி குறைவும் இன்றிக்கே இருக்கும் சம்சாரிகள் படும் அநர்த்தம் கண்டு
ஆற்றாமையாலும் -மிக்க கிருபையாலும் இறே பகவான் கீதோ உபதேசம் பண்ணினான் –
இவன் உபதேசத்துக்கு ஆஸ்ரித  வ்யாமோஹமும்  ஒரு காரணம் ஆகும்-
அர்ஜுனனுக்கு தூத்ய சாரத்யங்கள் பண்ணிற்றும் பிரபத்தி உபதேசம் பண்ணிற்றும் இவளுக்காக –
என்று இறே பிள்ளை உலகாரியன் திருவாக்கு -மால் என்கோ -என்ற ஆழ்வார் ஸ்ரீ சூக்திக்கு  நம்பிள்ளை ஈட்டு
ஸ்ரீ சூக்திகள் அவசியம் அனுசந்தேயங்கள் —
உபநிஷதம்  உதாரம் உத்வமன் பாண்டவார்த்தம்
சரண முபகதான் நச்த் ராயதே சாரங்க தந்வா -என்று இறே தாத்பர்ய சந்த்ரிகா –
ஆக அகல் ஞாலத்தவர் அறிய -கணக்கறு நலத்தனன் -அந்தமில் ஆதி அம் பகவன்
உபதேசித்தது கீதா சாஸ்திரம் -என்றது ஆயிற்று -இனி கீதா பிரமேய சாரத்தை அனுபவிப்போமாக -கெதியில் இது அசாரம் இது சாரம்
என்று கூற இயலுமா -இயலாது -கீதையே சாரமாகும் –
சார சாஸ்த்ரமான  கீதா சாஸ்த்ரத்தில் பல பல சார அர்த்தங்கள் –
அவற்றுள் ஒன்றினை அனுபவிப்போம் ஈங்கு
மாயன் அன்றோதிய வாக்கு -என்று திருமழிசைப் பிரானும்
வார்த்தை யறிபவர் -என்று நம் ஆழ்வாரும் –
திருவரங்கர் தாம் பணித்த மெய்ம்மை பெரு  வார்த்தை -என்று ஆண்டாளும்
தே  து சரமம் வாக்கியம் ஸ்மரன் சாராதே -என்று ஸ்ரீபராசர பட்டரும் அனுபவித்த வார்த்தையை
ஈங்கு அனுபவிப்போம் -சாரோத்தாரம்  -என்று இறே பெரியோர் அனுபவித்து உள்ளார்கள் –
சர்வ தர்மான்  பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ
அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோஷ யிஷ்யாமி மாசுச –
தர்ம சமஸ்தானம் பண்ணப் பிறந்தவன் தானே இந்த ஸ்லோகத்தில் சர்வ தர்மங்களையும் விட்டு
என்னைப் பற்று -என்கையாலே -சாஷாத் தர்மம் தானே என்கிறது –
பரதத்வமும் பரம ப்ராப்யமுமானவன் ஸ்ரீ மன் நாராயணனே -என்று சகல வைதிக சம்மதம் –
ஆயினும் ஹிதாம்சத்தில் இறே விசாரம் உள்ளது –
கர்மம் ஜ்ஞானம் பக்தி பிரபத்தி -இத்யாதிகளாக தர்மாந்தரங்கள் பலவாறாக சாஸ்திர சம்ப்ரதாய
சித்தங்கள் ஆகையாலே -அதிலே இறே  நிஷ்கர்ஷம் தேவைப் படுகிறது -அதனை நிஷ்கர்ஷிக்கும்
ஸ்லோகமே இது -சரம ஸ்லோகம் எனப் படுகிறது -இனி இதுக்கு அவ்வருகு இல்லை என்னும்படி யான
சரம உபாயத்தை அருளிச் செய்கையாலே சரம ஸ்லோகம் என்று இதுக்கு பேராய் இருக்கிறது -என்று
இறே  ஸ்ரீ மன் லோக தேசிகன் ஸ்ரீ சூக்தி -ரஹச்ய தம உபாயத்தை ச்ரோதவ்ய சேஷம் இல்லாதபடி
உபதேச பர்யவசானமாக -சரம ஸ்லோகத்தால் -சகல லோக ரஷார்த்தமாக அருளிச் செய்கிறான்
கீதாசார்யன் -என்றபடி -யே ச வேத விதோ விப்ரா யே ச அத்யாத்ம விதோ ஜநா
தேவ தந்தி மஹாத்மானம் க்ருஷ்ணம் தர்மம்சனாதனம் -என்றும்
ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம -என்று இறே பிரமாண கதி இருப்பது –
ஆழ்வார் திருவாய் மொழியிலே ஸ்ரீ மன் நாராயணனே உபாயம் என்று முதல் பத்தாலும்
அவனே ப்ராப்யன் என்று இரண்டாம் பத்தாலும் –
அவன் திவ்ய மங்கள விசிஷ்டன் என்று மூன்றாம் பத்தாலும் அறுதி இட்டு -மேலே
நான்காம் பத்தான ஒரு பத்தாலே மற்றை பிராப்யங்கள் பிராப்ய ஆபாசங்கள் -உண்மையாக
பிராப்யங்கள் அல்ல -என்று மூதலித்து -மேலிட்டு ஆறு பத்துக்களாலே அவனைத் தவிர
மற்றைய உபாயங்கள் ப்ராப்ய ஆபாசங்களே என்று மூதலிக்கிறார் –
ஷட் பி ஸ்வாம் பஞ்சமாத்யை அந்தர கதிதாம் ஆசசஷே முநீந்திர -என்ற சார வாக்கியம் இங்கே அனுசந்தேயம் –
சர்வ தர்மாம்ச சந்த்யஜ்ய சர்வ காமாஞ்ச சாஷரான் -லோக விக்ராந்த சரணவ் சரணம் தே வ்ரஜம் விபோ -என்று
இறே புராண நிஷ்கர்ஷம்
கீதா சரம ஸ்லோகமே கீதாசாரம் -அவனே சாஷாத்தர்மம் என்பதே கீதாசாரார்த்தம்
உன் தன்னைப் பிறவி பெறும்தனை  புண்ணியம் யாம் உடையோம் -என்று இறே ஆண்டாள் அறுதி இட்டது
சாதனமும் சரண நெறி யன்று என்று இறே -தூதனும் நாதனுமான ஸ்ரீ பார்த்த சாரதி
கீதாசார்யன் அர்ஜுனனுக்கு அறுதி இட்டான் –
சரம ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்தத்தில் மாம் -என்று தன்னுடைய சௌலப்யம் வெளி இட்டான்
இது ஆஸ்ரயண சௌகர்ய ஆபாதாக மான குணமாகும் -வ்ரஜ  என்று ஆஸ்ரயண விதாகம்
இறே பூர்வார்த்தம் -நம் ஆழ்வாரும் கடி சேர் துழாய் முடிக் கண்ணன் கழல்கள் நினைமினோ
என்று -திரு வாய் மொழி – 4-1 3- -மாமின் அர்த்தத்தை அருளிச் செய்தார் –
சரம ஸ்லோகத்தில் உத்தரார்த்தத்தில் -அஹம் என்று தன்னுடைய பரத்வத்தை வெளி இட்டான் –
இது ஆச்ரயண கார்ய ஆபாதகமான குணமாகும் -பாபேப்யோ யிஷ்யாமி -என்று இறே மேலில் வார்த்தை –
அவனுக்கு எளிமை இல்லையேல் அவனை  ஆஸ்ரயிக்க முடியாது
அவனுக்கு மேன்மை இல்லையேல் அவனுக்கு நம்கார்யம்செய்த்து தலைக் கட்ட இயலாது –
காருணிகன்  இறே  ஆஸ்ரயநீயன் –சக்தன் இறே  கார்யாகரன் -சமர்த்த காருணிக்க விஷயம் இறே
பகவத் விஷயம்
தேர் மன்னர்க்காய் அன்று தேர் ஊர்ந்தான் ஆகிலும் -தார் மன்னர் தங்கள் தலை மேலான் இறே –
இதிலே பராவர சப்தார்த்தம் –கையும் உழவு  கோலும் பிடித்த சிறு வாய்க் கயிறும் –
சேநா தூளித தூசரித மான திருக் குழலும் -தேருக்கு கீழே நாற்றின திருவடிகளுமாய் நிற்கிற
சாரதியான தான் -என்றான் -மாம் -என்று நித்ய சம்சாரியாய்  போந்த இவனை -சரணம் -என்றதே
கொண்டு -நித்ய ஸூ ரி பரிஷத்துக்கு ஆளாக்கிகிற சர்வ சக்தித்வத்தை -அஹம் -என்று
காட்டுகிறான் -என்பர் நம் பெரியோர் -சேயன்  மிகப் பெரியன் அணியன் சிறியன் மாயன் -என்றார்
இறே திரு மழிசைப் பிரானும் -மாம் -என்ற சௌலப்யமும் -அஹம் -என்ற பரத்வமும் -ஸ்ரீ மத்வத்தாலே
யாகிறது –ஆகையால் -மாம் -என்கிற இடத்தில் ஸ்ரீ மானே கூறப்பட்டான் என்பர் பெரியோர் –
மாதவ பக்தவத்சல -என்றும் -ஸ்ரீ கர்ப பரமேஸ்வர -என்றும் பரத்வ  சௌலப்ய நிதானம் ஸ்ரீ மத்வம்
என்று காட்டப்பட்டது –
திரு வுடை  அடிகள் –திரு மகளார் தனிக் கேள்வன் -பெருமை உடைய பிரான் -என்று ஸ்வாமித்வமும் –
கோல மலர்ப் பாவைக்கு அன்பாகிய  என் அன்பேயோ –
திருவின் மணாளன் என்னுடை சூலளுலானே -என்று சௌலப்யமும் –
அவற்றின் அடியான ஸ்ரீயபதித்வமும் கூறப்பட்டது இறே –
ஆக -சரம ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்ட பகவான் ஸ்ரீ  மன் நாராயணனே –
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஆகதோ  மதுராம் புரீம் -என்னா நின்றது இறே –
உத்தரார்த்தத்தில் -அஹம் -என்று -குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தனான  தன்னையும் –
த்வா -என்று அறிவு ஒன்றும் இல்லாத இவனையும் நிர்தேசித்தால் –
ஒரு மேட்டுக்கு ஒரு பள்ளம் நேராம் இறே
குண துங்க தயா தவ ரங்க பதே ப்ருச நிம் நமிமம் ஜனம் உந் நமய -என்று அருளிச்
செய்தார் ஸ்ரீ பராசர பட்டர் -சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய -என்ற பிறகு -மாம் -என்றான் –
அது தர்ம நிவர்த்தக வேஷம் -சர்வ பாபேப்யோ மோஷ இஷ்யாமி -என்றதற்கு முன்னே
அஹம் என்றான்-இது அதர்ம நிவர்தகமான வேஷம் –
மாம் -என்று இவன் கால் தன்  தலையில்  படும்படி கூறினான் –
அஹம் -என்று தன கால் அவன் தலையில் படும்படி கூறுகிறான் –
மாம்-என்று கையும் உழவு கோலுமான  வேஷம்
அஹம் -என்று கையும் திருவாழி யாலுமான வேஷம் –
எப்போதும் கை கழலா  நேமியான் நம் மேல் வினை கடிவான் இறே –
பாப நிவ்ருத்தியான விரோதி நிவ்ருத்தி சொன்னது இஷ்ட ப்ராப்திக்கும் உப லஷணம் –
என்று சொல்வார்கள்
அநிஷ்டம்  தொலைந்தவாறே -சேது பங்த ஸ்ரோத ப்ரஸ்ருதி ந்யாயத்தாலே -இஷ்ட
பிராப்திதன்னடையேயாம் என்று கூறுவார் -பிரபன்னனுக்கு பாப நிவ்ருத்தியில்
பக்தனைக் காட்டிலும் ஏற்றம் உள்ளது ஆகையால் அது தனித்து கூறப்பட்டது
என்றும் சொல்லுவர் -பக்தி பிராரப்த வ்யதிரிக்தாக நாசி நீ -பிரபத்தி பிராரப்த ஸ்யாபி நாசி நீ –
என்று இறே  சாஸ்திர நிஷ்நிஷ்கர்ஷம் இருப்பது –
முக்தனார் முகுந்தனார் புகுந்து நம்முள் மேவினார்
எத்தினால் இடர்க்கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே -என்று இவ்வளவில் கூறப்பட்டது –
இதுவே கீதாசாரம் –
ஸ்ரீ ருக்மிணி சமேத பார்த்த சாரதி  திருவடிகளே சரணம் ..
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

கீதா கிருஷ்ணன்– ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் ..

August 26, 2011

வேத வேதாந்தம் கொண்டே அவனை அறிய முடியும் உபநிஷத்தின் சாரம் கீதை போக்தா கோபால நந்தன் பார்த்தோ வத்சன் -அர்ஜுனன் வியாஜ்யம் -கீதை அமுதம் பால்போன்ற்றது..சம்சாரம் போக்கும் இனிய மருந்து -மருந்தும் விருந்தும் இதுவே –இல்லாத கருத்துகள் இல்லை -அவனே ஜோதி வாய் திறந்து அருளியது இது ஒன்றே —

வெறுக்க தக்க சுகமே இன்பம் என்று உழன்று இருப்போரை உய்விக்க உபதேசம் -மயக்கம் -அநித்தியத்தை நித்யமாக கொள்வது தான் மயக்கம் ஒன்றை மற்று ஒன்றாக மாற்றி பிரமித்து இருப்பது தானே மயக்கம் –சரீரம் ஆத்மா என்று இருப்பது தான் பெரிய மயக்கம் ..
பக்தி ஒன்றே  அனைத்தைக்கும் மருந்து .வாழ்வின் லஷ்யம் முக்தி அடைவது  ஒன்றே -மீண்டும் பிறக்காமல் இருக்க –வழி பக்தி ஒன்றே -கீதை சாரம்
அவதார ரகசியம்- சேஷ்டிதம் ஜன்மகர்ம மே திவ்யம் -அறிந்து நாம் பிறவி அறுக்கலாம் -தெளி விசும்பு திரு நாடு அடைந்து அந்தமில் பேர் இன்பம் பெற அனந்யா சக்த்யா பக்த்யா– ஞாதும் த்ரஷ்டும் –அறியவும் காண்பதற்கும் அடையவும் பக்தி வேண்டும்..

சேயன் அணியன்  சிறியன் மிக பெரியன் ஆயன்துவரை கோன் –மாயன் அன்று ஓதிய வாக்கு அதனை கல்லார் உலகத்தில் ஏது இலாதார் -திருமழிசை ஆழ்வார் -வேதம்-புருஷ சுக்தம் சிறந்த பாகம் போல் தர்ம சாஸ்திரம்– மனு பாரத– கீதை புராணம் -விஷ்ணு புராணம்–தரட்டு பால் போல் –கண்ணனே உபதேசம் -கண்ணன் கேட்டது விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் இரண்டுமே சிறந்தது –இரண்டு சேனைகள் நடுவில் ஜோதி வாய் திறந்து உபதேசம் –சர்வ லோக மகேஸ்வரன் சர்வ சக்தன்–ரிஷிகேசன் அர்ஜுனன் குடா கேசன் -கேசவ அர்ஜுன சம்வாதம் சஞ்சயன் திருஷ்ட் ராஷ்டிரா சம்வாதம் -சஞ்சயன் தூது வர கண்ணன் சத்யா பாமை அர்ஜுனன் திரௌபதி நால்வரும் இருக்க -உள்ளே விட சொல்லி-பொறாமை இல்லாதவன்-ஒன்றை பத்தாக பேசி அங்கு உள்ளோர்க்கு தோல்வி உறுதி-ஒரே கேள்வி திர்ஷ்ட ராஷ்திரன் கீதையில்-ஒரு ஸ்லோஹம் மட்டுமே – சஞ்சயன் கண் முன் பார்க்கும் படி -பார்த்து பேசுவான்..-தர்ம ஷேத்திர குரு ஷேத்ரம் –எங்கே கண்ணனோ எங்கே அர்ஜுனனோ அங்கு வெற்றி என் மதம் கடைசியில் நேர் அடி பதில் –ஷட்கம் =ஆரு அத்யாயம்-ஆத்ம சாஷாத்காரம் கர்ம யோகம் -உள்ள படி ஆத்மா அறிய/–நித்ய நிர்விகார தத்வம் ஞான ஆனந்த மயம்–அணு மாத்திர சொரூபம் -தன்மையை உள்ள படி அறிய -சாஷாத் காரம் –இது தான் பார்க்க முடியாது -நான் தானே ஆத்மா –மாணிக்கம் சேற்றில் விழுந்தது போல் சரீரத்தில் அழுந்தி மாறி மாறி பிறந்து இருக்கும் அவனுக்கே அடிமை யான சொத்து -கர்ம ஞான யோகம் பண்ணி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை  –அடுத்த ஷட் அத்யாயம்-பக்தி யோகம் அடுத்து /கர்ம யோகத்தில் அர்ஜுனனை மூட்டு கிறான்–சத்ரியன்-போர் புரிந்து -அது தானே விதிக்க பட்ட கர்ம யோகம்..விதிக்க பட்ட கர்மம் -மூன்று தியாகம் -நான் செய்கிறேன்  என்ற எண்ணம் இல்லாமல் அவன் செய்விக்கிறான்–தாழ்ந்த பலனில் ஆசை இன்றி  உயர்ந்த பலனுக்கு ஆத்ம சாஷாத்காரம் -பல தியாகம்- என் உடைய மமதை என்கிற எண்ணம் விட்டு-முதல் படி ஆத்மா பற்றி அறிவது–அடுத்து பரமாத்மா பிராப்தி-அவனுக்கு அடிமை அவன் சொத்து–பக்தி கொண்டு அவனை அடைந்து பக்தி பண்ணுவது -நோக்கம்-மருந்தும் விருந்தும் பக்தி ஒன்றே –இங்கு வழியாக அங்கு அதையே செய்து அனுபவித்துக்கொண்டு ஆனந்தம் ..அடைந்து -நித்ய தெளி விசும்பு திரு நாடு-இதை பண்ணி மோட்ஷம் இன்றி அவன் அனுக்ரகத்தால்-ஆழ்வார் நெறி-வியாபாரம் இல்லை-எதையும் பிரார்த்திக்காமல்–பக்தி மார்க்கம்  இரண்டாவது ஆரு அத்யாயம்-சொல்லி அடுத்து விட்டதும் சொல்லி விளக்கமும் கொடுக்கிறான்  மூன்றாவது பகுதியில்..

பீஷ்மர் -யாரை கொன்றாலும் ஐவரை கொல்ல மாட்டேன் பீமன் யாரை விட்டாலும்நூருவரை கொல்லாமல் விடமாட்டேன்-பார்த்ததுமே துரி யோதனனுக்கு அச்சம் -பாஞ்ச சன்யம் ஒலி- வெளுத்த தேர் -சர்வ லோக மகேஸ்வரன் தேர் ஒட்டி-உள்ளம் உழுதது போனதாம் ஒலி கேட்டதும்–அர்ஜுனன் சொன்ன இடத்தில் தேரை ஒட்டியும்–விஸ்வாமித்ரர் சொன்னதைராமன் கேட்டான்-முன்பு -பீஷ்மர் துரோணர் முன்பு தேரை நிறுத்தினான்-கீதை சொல்ல ஏற்பாடு- துரி யோதனன்  துச்சா தனன் முன்பு நிறுத்தி இருந்தால் உடனே முடித்து இருப்பான் –புருவ ஜாடை அறிந்து தேரை செலுத்துகிறான்-இரண்டாவது பதில் இது-சஞ்சயன் சொன்னது புரிய வில்லை இன்னும்-
மனம்தளர்ந்து காண்டீபம் கீழே போட–கர்மம் தர்ம யுத்தம்-அஸ்தான சிநேகம்- -மது சூதனா -சாந்தீபன் சூதனன் இல்லையே நீ என்னை மட்டும் பீஷ்ம சூதனன் துரோணர் சூதனன்  பெயரை வாங்க இவர்களை கொல்ல வைக்கிறாயே -நோய் நாடி நோய் முதல்நாடி- சரீரம் தான் விழும் ஆத்மா இல்லை என்பதை விளக்குகிறான் -ஆத்மா நித்யம் சரீரம் அநித்தியம் –திடமாகசொள்ள இரண்டு எதிர் மறை சொல்களை வைத்து அருளுகிறான் -நானும் நீயும் நேற்று இன்று இருந்தேன் எனபது இல்லை நாளை இருப்பேன் என்பதும் இல்லை—உடல் சட்டை போல் தானே–ஆத்மாவை வெட்டுவதோ நனைப்பதோ கொளுத்துவதோ முடியாது–அழிவற்றது –ஞான ஆத்ம மயம்–சுகம் துக்கம் சமமாக கொள்ள வேண்டும்–வெற்றி தோல்வி/லாபம் அலாபம்- யுத்தம் செய் பலனில் ஆசை இன்றி-ராம பிரான் காட்டுக்கு போக -அப் பொழுதைக்கு அலர்ந்த சென் தாமரை வென்றது சந்திரன் இருட்டில் தானே பிரகாசம் ராம சந்திரன்-கர்ம பலனுக்கு நாம் காரணம் இல்லை–கர்ம யோகம் விளக்கி-தூய்மை யான எண்ணம் ஞான யோகி இந்த்ரியங்களை வென்று–தறி கேட்டு ஓடும் இவற்றை ஆத்மா பக்கமும் பரமாத்மா பக்கமும் செலுத்த வேண்டும்-செருப்பு வைத்து திரு அடி தொழுவாரை போல்-நம்பிள்ளை -அழுக்கு போக ஆகார சுத்தி வேண்டும்—ஞான யோகம் விட கர்ம யோகம் சிறந்தது கண்ணனே குதிரை ஒட்டி தண்ணீர் காட்டி இருக்கிறானே–செயல் பாட்டு பகுதி அறிவு பகுதி இரண்டும் உண்டு-கர்மாவில்-யந்த்ரம் போல் இன்றி -உணர்ந்து பண்ண வேண்டும் ஞான பாகத்துக்கு ஏற்றம்–அன்புடன் ஞானதுடன்பண்ண வேண்டும்–விவச்வானுக்கு -உபதேசம் மனு இஷ்வாகு உபதேசம் -முன்பு -28சதுர யுகம் -அவதார ரகசியம்-நான்கு ஸ்லோஹம் -உண்மையாக அறிந்தவன் திருப்பி பிறப்பது இல்லை–சுத்த சத்வ திருமேனி–ஆத்மா பார்த்து அனைத்தும் சமம் -ஓன்று இல்லை-வெவ் வேற ஆத்மா –இன்றி யமையாத சரீரம்–ஸ்திரமான ஆசனம்-இருந்து -மூக்கு நுனி பார்த்து-தியானம் பண்ணும் விதம் விளக்குகிறான் –யோகம் பண்ண பண்ண ஆத்ம சாஷாத் காரம்-அடைவோம்–பக்குவம் ஆவோம்–சித்தம் ஒரு முனை படுத்துதல்-அடக்கி பெருமான் இடம் செலுத்துதல்–

உடுத்து கலைந்த பீதக ஆடை–கலத்தது உண்டு–அவன் இடம் இந்த்ரியங்களை செலுத்தி–புருஷோத்தமன் பெருமை அறிந்து–எல்லாம் அவன்சொத்து–ஞானி -வாசு தேவனே சர்வம் துர் லபம்-உண்ணோம் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன்–கடைசி வரை பக்தி பண்ணி கொண்டே இருக்க வேண்டும்-எதை நினைத்து உயிர் விட்டாலும் ஜடபரதர் மான் போல் பிறந்தாரே –ஆராதனம் சுலபம்-பக்தி தோய்ந்து பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் –தூய்மை உடன் –மடி தடவாத சோறு- விதுரன் போல்–சுண்ணாம்பு தடவாத சந்தானம்—பூசும் சாந்தம் என் நெஞ்சமே –அனந்யா சிந்தை -அவனையே கேட்டு பெற்று அவனை ஆனந்தம் படுத்த வேண்டும்..–எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம்–மாம் நமஸ்குரு -நெஞ்சை செலுத்தி அன்பு மாறாமல் அவனுக்கு பூஜை செய்து-விஸ்வ ரூபம் காட்டி -புருஷோத்தமா வித்தை-அனைத்துக்குள்ளும் நீக்கம் அற நிறைந்து இருப்பதை காட்டி சாத்விக வாழ்வு-தேவ அசுர வாசி காட்டி–சரம ஸ்லோகம் அருளி–மா சுச –பாபம் போக்கி -திரு அடி பற்றி- சரண் அடைந்த பக்தி தொடங்கி மோஷம் பெற வழி காட்டி முடித்தான்
ஆழ்வார் எம் பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் .

Essence of Bagavath Geethai..

December 2, 2010

Geetho uba nishad.. seyan. thuvarai kon antru othiya in arul..only ubadesam of bagavaan..He is well wisher,creator..well informed, skillful/no intention to cheat me/ we are His belongings.Sarva ubanishad saaram/ cow -yields milk/ arjuna is calf/preaching is open for all/ asparents can enjoy this amirtham..kin anya saasthrtam venum. geethai padikkaamal vera therinthum palan illai.. svayam padma naabasya- lotus kaadu avan..clear doubts of all of us..

18 chapters/700 verses/ anushtup chandas most of them 32 characters /four paathas. each 8 letters..each letter conveys many/ commentaries take us nearer.. slokas easy to remember/ underlying means -sankarar ramanujar mathva moovarum comment panni irukiraarkal..perplexed by the meanings..positive step for spiritual development..

 waring groups 11 ashokiniea on one side..7 in other /kuru shethram darma shedram..ther ottiyaka irunthu ubadesiththaar. kesavasya aathma -arjunan yenkiraar ramanujar..samvaatham conversation is recorded 18 parvatham 125000 slokas in maka baaratham.. geetha=song by krishna.. bagavath geethai..

cursory glance.. Aalavanthaar 32 slokas geetha artha sangraham..bird’s eye view.sva darma gjana vairaakya .saathya bakthi yeka kosaraka- bakthiyaale adaiya mudiyum…narayana explained sameerithaka =well explained..by knowing some thing nothing can be achieved.. gjana markam saasthram sollum/ geethai bakthi markam solum..gjaanaan modsha-kim roobam ? kevala gjaanam illai bakthi roobana gjaanam.. gjanam + snekam =bakthi love affection to be added to knowledge..thanneer thottu kondu poo thodikiraal pola..dry flower pola kevala gjaanam..sneka poorvam..meditate on Him..not abstract..attributes of Krishna..fortified with love and affection.. chemmical reaction pola ..snekam thyaanam both bakthi..essence of geethai ithu thaan..

we have countless baavams accumulated thro many births.. bakthi ontraale adaiya mudiyum..thaila thaaravathu avi chchinna undisturbed smrithi santhaanam..yaagja varkya was about to take sanyaasam.. erandu manai vikalukkum kodukka..modsha aananthamum panku poda sonnaal..preaches that treasure.. bruhutharanya  ubanishad/listening about Him first step..second refelect on what we heard/ anavaratha sinthanam-un disturbed long sinthanai venum /thrushdavya-darshan fourth step..ubanishad says darshan first step.. not right order.. meaning  vaiththu order maatri kollanum.. ubaasanam ithu thaan..love with meditation  venum..ghanam matured as bakthi.. geetho ubanishad..brief of all ubanishad..

sva darma gjana vairaakya saathya bakthi venum paapam pokki bakthi aarambikka. obstacle remove panna.. bakthikku karma gjana yokam ankam.. athanaal 6 chapter solli 7,8,9 athyaayathil bakthi yokam solkiraan..

three- poorva shadka mathya shasdka sarama shadka.. aathma saashath kaaram/ para maathmaa sashaath kaaram aduthu..realising oneself first step.. who am i..by 9th chapter geetha is completed. maam namas kuru.. end of 9th chapter..arjunan surrendered and asked for right way..He should have asked him to start with bakthi.. He waited for 9th chapters to say that.. preface solli body solli atho venkadesa yentru solvathu pola.. sundalai maraithu kondaal..every body shows interest.. creates hype.. He talks about bakthaas.. He mentions all about those who are not bakthas..srunume–wait i have not completed yentru maru padiyum sollukiraan..paramam vasa listen to my holy words.i will continue if you do not stop.. thadukkaamal irunthaal pothum..

knowing essential nature of jeevaathma is athma saashaath kaaram..yaane yennai ariya kilaathey..alas-aalvaar..i never knew who am i/yaane yen thanathey yentru erunthen..yaane nee yen udamaiyum neeye sareeramum nee thaan.. saran adaikiren..our athma illai –i am the athma..anu maathra /svarooba gjana maya /aanantha maya /–aham devoka devokam manushokam yentru ninaikirom..as athma i should enjoy brahmam..differences are on based sareeram.. anakathai akam yenbathu akankaaram.. remove panna 2 nd chapter..

ther beeshmar pakkam niruththinaan.. naduvil nirutha sonnaan .paramaathma obeyed jeevathma’s orders..darma shethra kuru shethra- my son.. drudraashtran vaarthai..paandava ‘s son yenkiraan.. not my brother’s son yenkiraan.. blind person.. sanjayan realised the indirect question.. arjunan commands krishnan obeys.. paancha sanyam oli kettu -sa kosha -shattered manas of all drudraashtra’s puthraas..yathra yokesvara-mathir mama -victory is there last answer sonnaan sanjayan..

uthama rathathai niruthinaan.. in front of beeshma dronar-geethai poliya thaan.. acharyarkalai yeppadi kolvathu yentru ninaikka..mathu soodana -saandeebana soodanan illai yennai mattum beeshma soodanan aakka paarkiraayaa.. qns venum.. karanam venum lame reason. vyaajam.. uthisya just naming as reason he preached 700 slokams..yuthi sthira- battle fieldil steady aaka iruppavar.. let the baattle biggin i will end in 10 minutes yentraan arjunan.. confused now.. noy naadi noy muthal naadi.diaganise disease..symptom mattum paarkka koodaathu..

vithura neethi-yadsha pirasannam 120 qns acharyam yethu..kathavukal thiranthu ulla sareerathil athma innum irukirathey.. pigeons fly out.natural..more surprising -all ones remaining feel think they will live for ever and continue with more wealth..sthavaram yentru..athma deka vivekam arjunan ariya villai 2-12 arambikiraan arula..body-end undu athma is eternal.. body is made of pancha boothankalin mixture-pirakruthi irunthu..athma assuming body is birth. nithya nirvikara thathvam..karma yokam aduthu pesukiraan varna aasramam padi. shadriyan fight pannanum..protect citizens..as brahmana chant vathas as vaisya do business..

shadriyanukku rightful war is karma yokam. to remove obstacle for bakthi yokam..renounce three.. karthruthva puthi thyaakam..pala thyaakam..you have right to do to duty you are not the cause for result..five athma paramaathma sareeram inthrayam pirana vaayu einthum venum..

all five should get toghether to get the jobs done..we always take credit ourselves and blame others for failure..do not set your eyes on results..not expecting results  can we do the job properly ?..plan to do things ..not to celebrate the success before action..karthurthva puththi venum.. detachment venum.. palathilum aasai vaikkaathe..do not settle for mean fruits..athma saashaathkaaram goals.. janakar -karma/ jada baradar gjana markam/piraka laathan-bakthi yokam moolam adainthaarkal..

karma yoka-do lot piravarthi markam.. gjana yokam -nivruthi markam..arjunan direct aaka gjana yokam panninaal fight panna vendaame..why are you pushing me into fight yentraan.. i am confused by your confused statements.. he spoke in his level..karma yokam will directly fetch you athma saashaath kaaram yenkiraan third chapteril..karma yokam is superior to gjana yokam..arjunan wanted to escape.. yenakku yentru invent panninaayaa.. mun maathiri irukkaa ? kettaan. 28 sathur yukam munbu vivasvaanukku uba desithaan yentru sonnaan..param parai age old tradition sooriyan/manu/ishvaaku sonna kathai..were you born then ? you also have many births ? naanku slokankalaal vilakkukiraan avathara rahasyaththai..therinthavarkal piravi arukkalaam.. janma karma me divyam..divine..one who understands these -in true sense punar janmam intri avanaiye adaikiraan..bagavaan digressed and gave this -pirasankaathu- arulinaan..unnai pola yen piraviyum true not illussions..assume the form ..paancha bauthika sareeram namakku..pirantha vaarum. maayankalum. unnai yentru kol servathey..pathudai adiyavarkku yelliyavar.. mokikiraar..uralil kattu pattaan naamo karmathil kattu pattu irukirom.. maththudai kadai venney -kadiyum pothey yeduththu unbaan ….uravidai aappundu..viralodu vaay thoyntha venney–velli malai oththa..irandum.. namjeeyar-battar..robery was not one day pala naal thiruttu yentraar..unique method to steal butter..pattu beethaambaraththaal kausthubam maraiththu..no one can catch hold of Him. who are you.. bala ramanin brother yentraar..pious boy avan..why entered man mathra sankaya- why touch nava neetha paathram. kantru kutti kaanum.. irukkaa yentru paarthen.. waiting to inform–kaatril kadiyanaaki .akam pukku..naaraar uir yeththi.. thaaraar thadam tholkal ull alavum kai neetti..aaraa vayitrodu aattraathaan..poththai uralai kaviththu..oraathavan pol uranki ari vuttru..moraar kudam urutti..vaiththau kaanaal vayiru adiththi yaaraar pukuthuvaar eiyar ivar allaal..seetram unda kootra appan– kettathum.. nandanvanthu yasothai kadiya..punish ment for helpers also poththai uralaiyum katti.. dark/looked similar.. alukai thaan vithyaasam..alutha kaiyum anchu nokkum..karum kadal pola neer kannil..narthana krishnan thiru kolam..yasothai petranale– baakyam.. thollai inbaththu iruthi kandaale..sweat way to reach modsham thinking about his seshtitham.. vendi thevar irakka vanthu piranthathum..born for our sake bound for our sake.. unnai aruththithu vanthom..4th chapter important

15th chapter purushothama viththai..baktha muktha nithyar achith vida -holder/permeator/controller/swami..beads in string pola anaiththum avanai saarnthu irukkum..avathara rakasyam therinthavanum purushothaman therinthavanum pirappu arukiraan..avanai vittu piriya mudiyaathu..

 18th-66-sarama slokam.. marunthum virunthum.. bakthi yokam suvaiyaaka irukkum.. yenakkuyenna ikal ulathey yentru akankarikka pannum..our only past time should be talking about His past time..sarva darmaan-un conditional surrender pannanum..devotion is the essence of Bagavath Geethai..four verses earliar He concluded- anaithaiyum ninaithu paarthu choose panna sonnaan.. Arjunan thought why is he putting responsibilty on me.. thameva saranam kacha.. yenkiraan where and to whom.. confused between bakthi abd sarana gathan.. he could not digest the concept of sarana gathi.. 9th chapter kadaisi slokam was repeated again.. practise bakthi yokam.. sins pokanume. piraaya chitham panna mudiyaathe.. atharkku. abandon karma-piraya chitha karma vittu vidu/ in lieu surrender on me.. obstacles will be removed by me.. continue bakthi yokam yenkiraan..maa susa -dont be concerned..at the end svarga boomi. after many births -he will reach Him.. when.. after piraarabtha karma mudinthathum thaan mukthi..sarana gathanukku antha sareeraththile mukthi.. sarama slokam-preaches sarama ubaayam.. kadasi slokam illai..

bakthi essence of yoka/ karma gjana yokam angams for bakthi.. obstacles remove panna avanai surrender pannanum.. piraaraptha karma mudinthathum modsham.. reality- narayana geetha saasthrathil.. only thro pure devotion.. with detachment and gjaana practise karma yoka/ journey and destination are sweat..

 Brunthaaranya Partha Sarathi Mankalam.. paarthan than ther mun nintraan thiru valli keni kandene..

 Aalvaar Emberumaanaar Jeeyar Thiru Vadikale Saranam..

Geetha Saasthram..

August 26, 2010

Geethaartha Sangraham Sloham -1.

Svadarma  gjaana vairaakya saathya bakthyeka kosara:

Naaraayana : para brahma geethaa saasthrey sameeritha :

Jeevanukku uriya  Darmankalaalum, gjaanathaalum, matra vishayankalil patrru illaatha nilai yaalum bakthi yokam kai koodukirathu..Ippadikku matttume elakaana para brahmam-sriman naarayanan-geethai yennum saasthrathaal nantraka koora pattu ullaan..

Swami  Vaathi kesari aruli seytha  Bagavath Geethai Vennbaa..

1..Kannaa ! nee paartharkku kaatharkku inithu uraiththa

thinnaar thiram arulum seer geethai -yennaaru

nanporulai yenkadkku naathaa varuluthalaar

pun porulil pokaa pulan..

2.. Maathavanum maa maathu maaranum van poothoor vaal

potha muni yun thantham pon ad kann – meetharula

uchchi mer kondey uyar geethai mey porulai

nachi mel kondu uraippan naan ..

3..Naatha narul puriyum nar geethai in padiyai

vetham vakutha viyan munivan -poothalaththu

baarathathey kaattum pathinettu oththum pakarvon

seer thalaiththa  venpaa therinthu

4..Vetha porulai visayarkku ther meethu

potha pukantra pukal maayan -geethai

porul viriththa  poothoor man pon arulaal  vantha

therul virippanan thamilaal thernthu

5.Theya thor uyya  thirumaal arul geethai

neyathor yenney niraiviththu -thooya

theru noolathey periya deebathai  nenjil

irunnoorave yetruken naan

6.suththiyaar  nenju itran thol karum gjaanathaal

athiyaathu ontrai aram thuranthor -pathiyaal

nannum paramanaa naarananey nargeethaikku

yennum porullaam isainthu..

Geethartha Sangrakam -Slokam -2

Gjaana karmaathmikey nishdey yoka lashyey susamskruthey

aathmaanu boothi siththa yarthey poorva shadkena sothithey

jeevaathma saashath kaaram/athma anubavathukku gjana karma yokankal muthal aaru athyaayankalil koora pattana..

7..Gjanam karma nalam ser nilaiyathanai

yaana mana yokaththu aaraaynthu inku -koonamara

than aar ueir unnarum thanmai inai  nal geethai

mun aaru oth thothum muyantru..

Geethaartha Sangrakam -slokam -3

Mathyamey bagavath thathva yaathaathmya avaapthi siththaye

gjaana karma  abinivarthiyo bakthi yoka : pirakeerthitha :

naduvil ulla 6 athyaayankalil  gjaanathudan koodiya karma yokam moolam undaaka valla bakthi yokam-sarvesvaranin parathvathin unmaiyana anubavam yerpaada uraikka pattathu..

8-Ulla padi iraiyai uttru yeytha mutraram ser

thellarivil vanthu thikal paththi -vella

nadaiyaadum yokathai  naathan arul geethai

idai aaru othothum yeduthu..

Geethaartha Sangrakam -Slokam 4

Pirathaana purusha vyaktha sarvevara vivesanam

karmatheer bakthir ithyaathi : poorva seshaa anthimothitha :

9..Karumam arivu anbu ivatrin kannaar thelivil

varum chit achi eraiyon maadchi -arumai ara

vennaathu antru antha yelil geethai vethaantha

pin aaru oththu othum  peyarnthu.

Geethaa Baashya Mangala Sloham- Emberumaanaar Aruliyathu..

Yath pathaam poruha thyaana vithvastha asesha kalmasha

vasthuthaam ubayatha : aham yaamuneyam namaami tham..

Geethaiyin Saara Porul..

Karumamum gjaanamum kondu yelum kaathalukku or elakku yentru

arumarai uchiyul aathariththu othum arum brahman

thiru makalodu varum thiru maal yentru thaan uraiththaan

tharumam ukantha thananjayanukku avan saarathiyey

Kothaiyum Geethaiyum..

January 13, 2010

Andal’s preachings for well being and total surrender to Sriman narayana is elaborated in concluding six pasurams.

In 25th pasuram, Andal says that Krishna gave the pleasure of avatara rasa as born as the son of Devaki and on the same night by becoming the son of Yasoda he gave the pleasure of enjoying His sports in leela rasa .When asked about the requirements Gopis said that they just wanted to do service to God. Andal says Krishna as thiruthakka selvam , a divine personality to dispell all vicious influences and to bless them with all benefits .Her preaching in this pasuram is one can attain more happiness and be free from all troubles by singing Krishna’s glory.

Periazhwar in his Thirumozhi moonram Anthathi states as Devakitan vayitril athathin patham nal . Similarly, his daughter Andal here gave puzzle as oruthi, oriravu, olithu, to solve by ourselves. Andal’s praises for Krishnavatharam with two mothers is well explained in Gita (4.9 ). Krishna says here as His birth and activities are divine. He further says those who know this in reality is not reborn on leaving the body, but comes to Him. Thus it is known that Krishna has many forms and incarnations .Though there are many transcendental forms, they are one and the same Sriman narayana.

In 26th pasuram the word ‘Maley’ used by Andal may be a repetition of the previous pasuram as ‘Nedumale’ and as ‘Selvathirumal ‘ in the last one. Nedumale is the great love and affection of Vasudeva on Devaki, which caused terror in the minds of Kamsan for his cruel nature with them. ‘ Selva Thirumal’ is on Dwaya Mantram. But here it is Krishna’s excessive, boundless and unlimited loving care and affection for the soul, Maam in Charama Sloka of Gita. Andal says that there is no direct Vedic injunction, excepting the practice of doing what their ancestors has done it as Melayaar seyvanagal. Andal preaches in this as ‘ Age old customs, traditions and practices of our Acharyas are to be respected and observed with great care .In Gita (4.1 ) Krishna says ” Immortal yoga is revealed to Vivasvan from Me ,Vivaswan conveyed to Manu, Manu imparted then to Ikshvaku. Similar to this, all good habits are observed with much care in tradition. Alin ilaiyai conveys the power, glory and excellence of the Omnipotent Krishna is informed and conveys as ‘Without His volition not even an atom will move’.

The 27th pasuram in Tiruppavai is popular because of its attraction with sweety, tasty, sumptuous , ghee quoted, Chakkarai pongal. The lines of ‘Mooda Nei peithu muzhankai vazhiyara’ in Koodaravalli pasuram is of unique attraction as Andal has expressed her broadmindedness and gesture fully in Nachiar Thirumozhi 9 as Nooru thada in which she is offering butter in 100 vessels, Akkaravadisal (the famous Ayyangar veettu Payasam of rice cooked in Milk with jaggery and ghee) in 100 vessels to Lord of Thirumalirunjolai . Andal uses the favorite name of Govinda in three pasurams continuously in pasuram 27, as Koodarai vellum seer Govinda, in 28 as Kurai onrum illatha Govinda, and in 29 as Andru kaan Govinda .Andal preaches as Lord can punish a soul for a wrong only if the the soul is not prepared to take refuge unto Him . The moment he accepts His protection, the Lord cannot punish him for his sins as padi parai kondu yam perum sanmanam.Andal prays for finest fragrant silk attire, and jewels such as bangles, padagam, ear rings, choodigi, citing the instance of issue of saree to Draupadi.

In Gita( 3.13 ) Lord Krishna says that the devotees are released from all kinds of sins because they eat in group offered first for sacrifice. But the people preparing food for just personal enjoyment in a lonely place verily eat sins only. So taking food with all friends and relatives is recommended both by Krishna and Andal.

In 28th pasuram,Andal tells Saranagathi, is otherwise observance Nonbu .As said in the very first pasuram as Narayane namakke parai tharuvan, lord Krishna is to be attained by us as padip parai kondu in 8th, and 27th, He is the means of attainment as angapparai kondu in 30th pasuram. Andal confesses that there is absolutely no omissions, mistakes or wrong things in Him. Andal says as though they know one should perform saranagathi according to one’s status and without any expectation of its fruits, they are liable to commit mistakes often. She also pleads for excuse for calling Krishna in various names out of affection and love. Andal pleads for forgiving the break ness in the middle of three modes of Saranagathi Swanishte,( to do directly with full knowledge), Utkishte ,(doing through Acharya’s guidance),Acharyanishte, (surrendering to Acharya). In Gita (8.9)Krishna asks Arjuna to think of Him at all times . Krishna claims that , He who contemplates on the all knowing, ageless being, the ruler of all, subtler than subtle, the universal sustainer, possessing a form beyond human conception, effulgent like the sun, and far beyond the darkness of ignorance. Andal’s saranagathi to such a supreme personality Paramathma is ever appreciable one.

In Tiruppavai two pasurams 29 and 30 are considered as Satrumurai , Sriman narayana is both means and end in SriVaishnava sampradaya. This is stressed as Unakke naam aat seyvom in this pasuram and in previous one as Unthannai punniyam yaamudaiyom .What Periazhwar in Thiruppallandu tells as Enthai thanthai thanthai tham moothappan ezhpadi is repeated by Andal in this as ezhezh piravikkum unthannodu . Andal pleads Lord Krishna in this pasuram ,for changing all desires of worldly pleasures as sincere service to god. Saranagathi in the form of early morning prayers, prostration before Thiruvadigal ,doing mangalasasanam, are suggested in this pasuram. In Gita (7.19) Krishna says that He himself is the man of wisdom, and in the very last of all births the enlightened person worships Him by realizing that all this is God. Such a great soul is rare indeed. Andal has proved that statement in this verse by following Her father’s words.

In the concluding pasuram, Saranagathi’s result of Engum Thiruvarul petru inburuga is confirmed. Any one irrespective of caste, creed ,age or sex can follow Saranagathi or surrender. One can perform Saranagathi not only for himself but also for others including animals, birds, plant etc. The individual surrenders to the Lord expressing his limitations of yogic path. The process is simple with huge benefits. Resolve to do only such acts favorable to supreme God, and to avoid all actions nor favoured by the Lord. If one have full faith in the Lord that he will protect the individual. Andal says that people known to recite thirty pasurams of Thiruppavai without any errors are sure to attain benedictions of Srimannarayana and SriMahalakshmi. Vangak kadal kadaintha informs various specialities of Sriman narayana as Churning the ocean to get nectar, in vatsalya , managing individually in swamittva ,working with all in sausilya, distributing nectar in saulabhya, knowledge on chun in gnana, and strength to complete in shakthi.In Gita (5.29) Krishna says that the persons knowing all sacrifices and austerities, as the supreme lord of the worlds attains peace . Andal says in similar voice that Sangathamizh malai is sure to give peace to one and all.

Aandaal Thiru Adikalley Sarannam.

Aazvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

Geethaa saaram..

January 11, 2010

Swami Desika describes Lord Krishna of Bhagavad Gita as the ‘great dispeller of sorrow’- ‘Sogam Theerkkum Srutip Porul’

The Lord does this on 3 distinct occasions when he specifically uses the word ‘Sucha’

1. Even at the beginning, he dispels Arjuna’s sorrow in having to kill his kinsmen. ‘Nanusochanti’ (BG2/11) “Na Sochitum Arhasi’ (BG/2.26to 30)

2. In Chapter 16, he dispels Arjuna’s doubt as to his belonging to the class of Asuras “Ma Sucha’ (BG16/6)

3. And finally, He dispels Arjuna’s anguish by asking him to surrender without bothering about the various Yogas that Arjuna feels unable to perform. ‘Ma Sucha’ (BG 18/66)

The word “Suchah” implies an element of fear besides grief. Grief is in not attaining the goal; fear that in future also he may not be able to attain the goal for he feels the road to be too long and his own life being too short

Lord Krishna, differentiates between body and soul and says that the soul is eternal and it is only the physical body that is perishable. Death is predestined for the born one, and birth is unavoidable for the one who has died. SO Arjuna should not grieve over what is inevitable.Lord Krishna discloses the divine nature which qualifies for higher spiritual knowledge leading to moksa and He discloses the demoniac nature which disqualifies one for moksha and insures enslavement in samsara, the perpetual cycle of birth and death. Lord Krishna perceiving that His devotee was distraught by the idea that he may not be a fit aspirant for moksha and hence subject to samsara, the Supreme Lord consoles him with the words” masuchah”meaning not to worry, assuring him that he is definitely of the divine nature

In the Charama Sloka Lord Krishna says:

Relinquishing all ideas of righteousness, surrender unto me exclusively; I will deliver you from all sinful reactions. Do not despair.”

Kothaiyum Geethaiyum..

January 6, 2010

In the second part of Kothaiyin Geethai ,Andal woke up all her friends of different characters and they then  proceeded to Sri Nandabhavanam and asked the door keeper to permit them in. Andal then elaborates awakening Krishna, Balaraman and Nappinnai from 16th to 19th pasurams and 20 to 24 is on singing glory of Krishna .

Sixteenth pasuram starting as Nayaganai is said to be the centre of Tiruppavai. In this Andal requests the gate keeper of the palace of Nandagopan to keep it open for their entry. She narrates the details of nonbu she did with her friends and the assurance of Krishna to grant its benefits .Andal uses the word ‘parai ‘ in pasurams 1,8. 10,16,24 to 30 and in all she claims that Krishna is sure to grant parai tharuvan .This pasuram conveys the decency of approaching great personalities only through proper channel. Also tells that praising and pure worshipping God in word, mind and action, is sure to pave way for His Grace .This thooyomai vandom thuyil elappaduvan is confirmed by Krishna. In Gita(10.9 ) mat chitha matgata pranah He says with minds fully engaged in him their lives devoted to him ,conversing and enlightening one another about His glories ever remain contented and take delight in Him.

In seventeenth pasuram, Andal wakes up Yasoda first, Kannan then and next Balaraman .Andal refers Nandagopalan as donor of food, clothes, water in plenty. Vamana avatharam is again mentioned in this as Ongi ulagalantha umbar koman . As said in second pasuram iyamum pichaiyum anthanaiyum kai katti , Andal continues to say on charity in this as Aram cheyyum emberuman . Andal calls yasoda as kozhunde kulavilakke and asks to embark upon worshipping the lord, to begin the same contemplating upon their preceptors and to seek their approval for the same. In Gita(17.20) Krishna says as Charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place and to a worthy person is considered to be in the mode of goodness.

In Eighteenth pasuram , Andal tells her friend Nappinnai to enjoy pleasures of righteousness, with family and friends without prejudice .Nandagopan was strong as elephant in high .His strength matched that of a group of elephants, and with his great strength in his arms , he never thought to go back.  When Sri Ramanujar was in Srirangam, he used to recite Tiruppavai always. When the lines Pandar virali ….Vandhu thiravai came near the house of his Guru Peria Nambi, his daughter Atthuzhai came and Gave Bhikshai. But in seeing her, Ramanuja became unconscious with a feeling that Nappinnai herself came before him. She told this fact to her father Peria Nambi .Peria nambi felt extremely happy as his disciple saw his daughter in the form of Nappinnai. Then this pasuram became Ramanujar’s favourite one, and so he was called as Tiruppavai jeer. Krishna says in Gita (2.31), as Killing in battlefield on religious principles and killing animals in sacrificial fire are not to be considered as a violence act.   Andal thus said Krishna had strength with shoulders to face any moral struggle as Odatha thol valiyan in this.

Nineteenth pasuram is just an imagination of Nappinnai and  Krishna together lying on the costly couch . The pleasures referred is only  suggestion by Andal that all gopis should get them in Sri Krishna’s company and only for that reason Nappinnai is keeping company  with Him. It is said in this pasuram ,that any bed for sleeping should be cool, light, beautiful designed ,good scent, and white in colour. Andal chose Nappinnai as the preceptor, and prayed to her in order to win the communion of  Krishna .Andal tells Nappinnai’s eyes got enlarged on seeing the beauty of Krishna as Maithadan kanninai . She made a request to Nappinnai to act as a mediator between Bakthas and God. In Gita (18.55)Krishna says that one can understand Him only by devotional service .And when he knows truly he forthwith merges into Him. Based on this, Andal felt that Nappinnai is capable of helping them to attain Krishnaanubhavam successfully.

Glory of Krishna is depicted in pasuram 20 as to wake up all , 21 as to identify their arrival, 22 as to  give darsan to them , 22 as   to see them with grace , 23 as to analyze their request and bless , and in 24  to convey the  greetings  .

In  twentieth  pasuram ,Muppathu moovar Amararku, 33 is taken for  8 vasus,11 Rudras 12 Adityas,and  2 Aswinikumarars.Andal says  in this pasuram that a  man of faith constructs something beautiful even in the midst of chaos. She asks Krishna as he has  on  several occasions made him free from fear from the  minds of the thirty three crores of Devas and rescued them from the Asuras. But in delaying tactics His reputation only will be spoiled  and they just  wanted  to get Him up from His bed and to grant the necessary boons. As said setrarku veppam kodukkum vimala, Krishna always rescues those who have performed Saranagathi at His lotus feet. And if the dissuaders are enemies, He punishes them for the offence, and if they are friends he makes them to assent the choice in taking them into his hold.  Krishna says this periyay in Gita (15.15 ) as He is the source of memory, knowledge and the ratiocinative faculty , He is the only object worth knowing through vedas and the origin of vedanta.

In 21st pasuram , Andal tells Krishna as Utramudaiyay as He is unshakable, not of known authorship, permanent, flawless and is an Authority by itself. Further He has a strong wish and power not to abandon those who surrender Him.  She joins with all and says as Periyay for His possession of  an indescribable greatness and with passion to do everything to the devotees as Ulaginil Thotramai for His  incarnations as Rama, Krishna, etc, Sudare for splender  gets increased every time as He is showing mercy on distressed souls. Andal is said to possess all sorts of characters of Idaiyal cowherd and concern and praises for cows, and so she says in this pasuram as pal soriyum Vallal peum pasukkal , like Kudam niraikkum vallal perum pasukkal in third pasuram.
Matrar is identified by Krishna as people against his devotees and not against Him. Krishna says this  Gita, (7.15 ) as  the people who are not willing to surrender Him as persons whose wisdom has been carried away by Maya, and are domainic nature such as foolish and worthless  men of evil deeds do not adore Him.

In 22nd pasuram, Thingalum Adthithyanum ,conveys Krishna is capable of exhibiting his talents simultaneously in most contradictory nature , like Bayakruth bayanasana in SriVishnu Sahasranamam , creating and destroying the fears. In Narasimhavatharam though Hiranyakasipu was killed in much terror, Prahlada was looking smilingly. Andal wants to nullify the evil effect of curses .Andal wants the two eyes of Krishna to be seen on her and remove all curses. She had in mind that Ahalya got it through feet, Kubera through knees, Madhu kaitabha through thighs, and Durvasa through chest. Andal says many kings of various countries are waiting near his kingdom, like Arjuna and Duryodana’s wait before Gurukshetra war. Similarly she is waiting with all her friends so as to reach Him as vandhu thalaippeithom .In Gita (17.3) Krishna says the faith of all men conforms to their mental disposition. Faith constitutes a man; whatever the nature of his faith, verily he is that. Andal had such a high confidence in her approach to meet Krishna .

In 23 rd pasuram, Andal expresses the excellence of lion in its coming out from cave in winter season. She compares   reclining pasture of lion’s appearance with that of Krishna, while coming out from His bed. The gigantic walk Simhanadai attracted  Andal more than other  walks such as gajanadai, sarpanadai, pulinadai, kalainadai which are still prevailing in SriRangam in oyyara nadai sevai during uthsavam days. As lion cub even at birth is the king of forests, and needs no coronation, Krishna is also great in natural form .Andal calling as Poovai poo vanna, though contradict to lion’s look , is also equally good and apt  for Krishna.  It is said Vishnu took avatars to teach a virtuous life, and to take the lives of bad, only after analysing the facts as Araindhu arul .This has been informed in Gita (18.14 ) as “The place of action, the performer, the various senses, many kinds of endeavor, and ultimately the super soul are the factors of causes for the accomplishment of actions “.So Andal is sure that anything is done in broad analysis.

In 24 th pasuram, Andal took a lead in performing Archana in Tamil and so nobody can claim Tamil archana system as of their own.She narrates Vamana Avatharam as ulagam alanthai, Rama avatharam as then ilangai setrai, Krishna avatharam in vanquishing evil Sakateswara as sakatam uthaithai , killing Kapitthasuran just by throwing calf cow into the air for Vilambazham, as kanru kunila erinthai ,protecting Aayarpadi for 9 days just by holding Govardana giri  in finger as kunru kudaiyai eduthai.Andal says there are so many such valours Krishna does in every Avataram, and the purpose of this praises is to attain His grace only. Andal says God protects all unfailingly who seeks refuge in His feet. In Gita (7.17) Krishna says that He is extremely dear to any wise person who knows Him in reality, and He is extremely dear to Him. So it can be said all His seshtithams are only to persons who surrender Him totally.

Aandaal Thiru Adikalley Sarannam.

aazvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.

Kothaiyum Geethaiyum.

December 31, 2009

In the sixth pasuram, call made for the first house friend calling as ‘pillaai’.. Early morning beauties such as bird’s nice chirping sound, sankha natham sound from conch in temple awakening the Gods, are described in this. All devotees in early morning, while getting up from bed used to tell ‘Hari’ 7 times and that form a basis for ‘Good morning’ is stressed in this. Vilisangin peraravam is found in Gita (1.14,15 ) as divyau sankhu and called as panchasanyam,devadutta, paundram being blown by Krishna, Arjuna, and Bhima. Krishna assures that He is with them always and sounds of such conchshells announce the message that success in battle is assured. Thus Andal takes the same situation as success to her nonbu .This pasuram refers Poigai Azhwar who sung Putana Vadham , which explains Krishna giving moksham to Putana even for giving him a poisoned milk.

In seventh pasuram, Andal wake up the leader of her group of friends as Nayagappen pillaai . Andal tells here about the audible sounds of bird’s Keesukeesu noice, and Ayarpadi women churning milk , and devotees singing namasankeerthanam. Andal wanted to create a similar scene of Sita hugging in Janasthanam when Rama killed all demons in success. She said similar scene of Krishna, brought Kesi down when he came in the guise of demon.In Gita 18.1 Kesi nisudana, Kesi a demon was killed by Krishna, and Arjuna is just to kill the demon of doubt. . Similarly Andal asks the friend whether she had a doubt or just pretending. The word peyppenne reminds us , Kulasekara Azhwar who sung as peyanai ozhinden emberanukke in his Perumal Thirumozhi (3.8 ) .

In eighth pasuram Andal’s call to a friend who is always cheerful, mentioning as Kothukalamudaiya pavai .Andal mentions some other marks of early morning such as eastern sun wishing to dawn soon as Kilvanam vellendru, and cattle on Gurukulam let out in vast fields and meadows grazing the refreshing grass dews as erumai siruveedu meivan.In Gita 12.6,7 Krishna says as “Worship me constantly meditating on me with single minded devotion”. Andal says the same in this as povan poginrarai considering the walk for nonbu itself is a beneficial one, keeping one goal of observation of nonbu. It is said in the concluding lines of this pasuram as ‘ When we start worshipping the God , He is sure to welcome our prayer and bless us all ‘.This pasuram is in line with Nammazhwar’s attempt to remove darkness of Agnanam, and cause for gain of useful knowledge.

In ninth pasuram Andal asks her Uncle’s daughter interested in just sleeping is asked to get up from bed and asks them to join in nonbu. Ayarpadi residents are almost relatives to each other. Similar to this, in Gita (1.26)also the same scene of Arjuna overcoming with deep compassion on seeing his uncles, cousins, nephews, in the field, asking to join in fight. Chanting Mathava, Govinda , names is considered to be more powerful than Narayana himself, and that will also be answering all our prayers to God. The episodes of Draupadi getting a lengthy saree at a crucial time to save her , and Gajendra in getting relief from crocodile are said to be reasons for their chanting of God’s Names . In Gita (10.25) Krishna says that he is Yagnanam japa yagna of all sacrifices chanting of holy names is the purest representation of Him. The word Manthirappattalo in the pasuram coincides with strange situation of Thirukkudanthai Aravamuthan being refered as Aramuthazhwan, and ThirumazhisaiAzhwan being referred of Thirumazhisaipiran .

In tenth pasuram, a friend of Andal , residing near Nandagopan’s house. is being waked up. She had the pleasure of attaining Krishna out of Bhakthi, but she felt sleeping, is a divine gift as it is quoted as Notrusch swargam pugugindra ammanai . She is considered to be their guide and companion and so called her to open the door as thetramai vandhu thiravu . Andal says that God is not expecting anything else than just our prayers and prostration before him as Nammal potra parai tharum punniyanal. In Gita( 12.10)Krishna says the same as one can attain perfection even by performing actions for His sake. Peyazhwar’s Thanthuzhai marban Moondram thiruvandathi is similar to Natrathuzhai mudi narayanan .

In eleventh pasuram call for a girl with many adjectives such as porkodi, punamayil, selvappendatti and inform all her friends are gathering in front of the house and siging in praise of Krishna. Andal classifies sleep as perunthuyil, perurakkam in 9th and 10th pasurams, and starts condemning the same by questioning the reason of her deep sleep. Andal says here that the practice of milking the cow only to free them off their pains.They were determined to fight the wrong doers like Kamsa and the like, who would dare touch upon the glories of Kannan. In Gita (3.32 ) Krishna says similar to this as people finding fault with his teachings are not following his advice, though his sayings are for making them free from worldly attachments causing sorrows only. Boothathazhwar’s Manivannan padame nee maravel nenjame is in line with Andal’s Mukil vannan perpada.

In twelfth pasuram, Andal goes to the house of sister of Sudama narchelvan thangai.Sudama is very close friend, and Aide to Krishna, just like Lakshmana to Rama in Ramayanam. The cattle wealth with plenty of milk flooding the whole house is well said as Nanaithillam serakkum .Andal saysRama who killed Ravana ,as manathukku iniyan because he was loved by not only by Dasaratha and Kousalya, as their son , but also by Kaikeyi, Lakshmana, Bharatha, Guha, Vibhishana, Sugriva, jatayu, hanuman ,entire people of Ayodhya.Even after hearing Ramayana she asks why such deep sleep ethenna perurkam is similar to what Krishna said in Gita (6.16) .He says as a person in the mode of ignorence of great men is lazy and prone to sleep, and such persons cannot do anything successfully. Madurakavi Azhwar is compared in this pasuram as he is of the view that Acharya is more beloved to a disciple comparing to God as he is rendering service to God in all levels .Andal says Rama is beloved to all like acharya.

In thirteenth pasuram, Andal’s visit to a girl with beautiful eyes, who inspired Krishna.Mentioned here on Krishnavatharam as ‘pullin vai keendan , because of Krishna’s killing bakasuran, and Ramavatharam as polla arakkanai killilk kalainthanai for fighting with Ravana . Though Andal said in 1 and 4 as Neerada pothuvir , and Margazhi neerada, She now asked them to take bath Kullak Kulira Kudainthu neeradathe as just not to immerse fully on Krishnanubhuvam, but keeping mind and body in comfortable manner. Kallam thavirnthu kalanthu stated here is to avoid personal joy and to enjoy with one and all. This is similar to Gita (13.10) , wherein Krishna insists on unflitching devotion to Him, with exclusive attachment, avoiding delight in the company of worldly people. Thondaradip Podi Azhwar’s Achuvai perithum venden in Thirumalai represents this theme.

In 14th pasuram,Andal made an appeal to a girl in sweet tongue and most feminine character as nangai navudaiyai . Andal praised the glories of Krishna who dwells in the love filled with heart of her friends as pankayakkannan and sankodu sakkaram enthum thadakkaiyan as He captivates us by his divine form adoring Sanku and chakra and He entharls with his beautiful eyes that are like the lotus and His eyelashes are long and neat. This reminds us Gita (11.49) when Krishna Himself states seeing such a dreadful form of Him, not to be perplexed or perturbed at all. He asked to watch once again the same four armed of Him with a fearless and tranquil mind.The same expressions are seen in In Amalanathipiran of Thiruppanazhwar, as periya vaya kangal ennai pethamai seithanave .

The 15th pasuram is just to instruct all to accept all responsiblities , in total commitment and be keen in correcting mistakes as nanethan aayiduga . If any body throws blame even on no fault of him or her, please accept as though it is done by you. Then make it as a perfect one . The first half of Tiruppavai ending with this pasuram is on Bagavathas , or Azhwars, or disciples of Krishna. Elle, ilankiliye, nangaimeer, are mentioned for a friend of Andal who is very talkative nature. In Gita, Krishna has asked to renounce the sense of doership in all undertakings. And one should take praise and areproach alike. (14.25, 12.18 ).This is insisted just to impart knowledge in taking care on all the actions done. Thirumangai Azhwar , the last in the Azhwar list, is said to be representing this pasuram. The ten characters of Sri vaishnava is elaborated in this pasuram, as Welcoming speech of Bakthas, avoiding sleep in good company ,not using harsh words, respecting devotees, accepting constructive ideas,owning errors of others as their own, not seperating from devotees, following ancestors path, joining in good congregation, and singing glory of Narayana.

Aandaal Thiru Adikalley Sarannam.

Aazvaar, Emberumaanaar, Jeeyar Thiru Adikalley Sarannam.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers