Archive for the ‘Divya Names’ Category

ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாம உரை -பிரவேசம் –

March 26, 2019

ஸ்ரீ பராசர பட்டார்ய ஸ்ரீ ரங்கேச புரோஹித
ஸ்ரீவத் ஸாங்க ஸூதா ஸ்ரீமான் ஸ்ரேயசே மே அஸ்து பூயஸே

————–

வந்தே கோவிந்த தாதௌ முநிமத மநவை லஷ்மணார்யம்-மஹாந்தம்
த்யாயேயம் யாமுநார்யம் மம ஹ்ருதி தாநவை ராமமேவாபியாயாம்
பத்மாஷம் ப்ரேஷிஷீய ப்ரதமமபி முநிம் நாதமீடே சடாரிம்
ஸ்தௌமி ப்ரேஷேய லஷ்மீம் சரணம சரண ஸ்ரீ தரம் சாம்ச்ரயேயம்

வந்தே கோவிந்த தாதௌ முநிமத மநவை லஷ்மணார்யம்-மஹாந்தம் த்யாயேயம் –
ஆச்சார்யரான ஸ்ரீ கோவிந்தர் என்னும் ஸ்ரீ எம்பார் -தந்தையான ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் –
ஸ்ரீ லஷ்மண முனியான ஸ்ரீ எம்பெருமானார் –இவர்களைத் த்யானிக்கிறேன்
யாமுநார்யம் மம ஹ்ருதி தாநவை
என் மனம் ஸ்ரீ யாமுனாச்சார்யர் எனப்படும் ஸ்ரீ ஆளவந்தாரால் நிறைந்து இருக்கட்டும் –
ராமமேவாபியாயாம் பத்மாஷம் ப்ரேஷிஷீய —
ஸ்ரீராம மிஸ்ரர் என்னும் ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பியையும் ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷர் எனும் ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டாரையும்
நான் பணிவுடன் அணுகுகிறேன்
ப்ரதமமபி முநிம் நாதமீடே சடாரிம் ஸ்தௌமி -ப்ரேஷேய-லஷ்மீம் சரணம சரண ஸ்ரீ தரம் சாம்ச்ரயேயம்-
நமது பிரதம ஆச்சார்யரான ஸ்ரீ மந் நாதமுனிகளை வணங்குகிறேன் –
ஸ்ரீ எம்பெருமானின் ஸ்ரீ சடாரி எனப்படும் ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரை போற்றுகிறேன்
ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியாரின் திருக்கண் கடாக்ஷம் எனக்குக் கிட்ட வேணும்
அநந்ய கதியான அடியேன் ஸ்ரீ தரனான ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் இடம் சரண் அடைகிறேன்

———–

ஓம் நமோ கஜவக்த்ராத்யை பாரிஷத்யை ப்ரசாஸதே
ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஸே நான்யே ஸூ த்ரவத்யா ஸமே யுஷே

நமோ நாராயணாயேதம் கிருஷ்ண த்வைபாய நாத்மகே
யதாமுஷ்யாயணா வேதா மகா பாரத பஞ்சமா

ஜாதோ லஷ்மண மிஸ்ரா ஸம்ச்ரய தநாத் ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்நாத்ருஷே
பூ யோ பட்டபரா சரேதி பணித ஸ்ரீரங்க பர்த்ரா ஸ்வயம்
ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்கபதி ப்ரஸாதத்ருஷயா ஸ்ரீ ரங்க நாதாஹ்வய
ஸ்ரீ ரங்கேச்வர காரிதோ விவ்ருணுதே நாம் நாம் ஸஹஸ்ரம் ஹரே

சம்சாரோ அய்ம பண்டிதோ பகவதி ப்ராகேவ பூய கலௌ
பூர்ணம் மன்யதமே ஜானே ச்ருதிசிரோ குஹ்யம் ப்ருவே சாஹசாத்
தாத்ரா ஸ்தோத்ர மிதம் பிரகாசயதிய ஸ்துத்யஸ்ஸ யஸ்தா வுபௌ
வியாச காருணிகோ ஹரிஸ்ஸ ததிதம் மௌர்க்யம் சஹேதாம் மம

அர்த்தே ஹரௌ ததபிதாயிநி நாமவர்கே
தத் வ்யஞ்ஜகே மயி ச பந்த விசேஷ மேத்ய
ஸேவதவமேததம்ருதம் இஹ மா ச பூவன் –

————————-

மஹா பாரத ஸாரத்வாத் ரிஷிபி பரிகாநன
வேதாசார்ய ஸமா ஹாராத் பீஷ்மோத்க்ருஷ்ட மதத்வத
பரிக்ரஹாதிசயதோ கீதாதியைகார்த்தஸ்ஸ ந
ஸஹஸ்ர நாமாத்யாய உபாதேய தமோ மத

1-மகா பாரத சாரத்துவாத்–சாரமானது..

ரிஷிபி : பரிகாநதா:பரிகானன=வக்த்ரு வைலக்ஷண்யம்
சநகர்,சனநந்தர் சனத் குமாரர் ,சனத் சுஜாதர், நாரதர் போன்றோர் பாடிய திரு நாமங்களை வியாசர் தொகுத்து அளிக்கிறார்

3-வேதாச்சர்யா சமா ஹாராத்–பரம ஆப்த தமர் வியாசர்..

பீஷ்ம உத்க்ருஷ்டம தத்வத:-அனைத்திலும் சிறந்த தர்மம் என்று பீஷ்மர் நினைத்து இருந்த சிறப்பு

4-பரிகிரஹாதி சயதோ-விலக்ஷணமான அங்கீ காரம் பெற்றது

5-கீதாத்யை கார்த்தஸ்ஸ ந:-பகவத் கீதை போன்ற பல நூல்கள் உடன் பொருள் பொருத்தம் உடைய சிறப்பு

6-சஹச்ர நாம அத்யாய உபாதேய தமோ மத :

உத் = தோஷம் அற்றவன் /தோஷங்களை போக்கடிப்பவன் /
வேதனம் உபாசனம் த்யானம் தர்சனம்/ பஜனம் /சேவை அனைத்துக்கும் விஷயம் அவனது சுபாஸ்ரியமான பகவத் விக்ரகம் தான் —
குக்ய தமம் ரஹச்யங்களில் உயர்ந்தது திரு நாம சங்கீர்த்தனம்

தேவோ நாம ஸஹஸ்ரவான் -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் –

தோள்கள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய் துணை மலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் பேர்கள் ஆயிரத்தாய் தமியனேன் பெரிய வப்பனே –திருவாய் 8-1-10-

தமர் உகந்தது எப்பேர் அப்பேர் –

அமரர் நன்னாட்டு அரசு ஆள பேர் ஆயிரமும் ஓதுமின்கள் -ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி -1-5-10–

இனமலர் எட்டும் இட்டு இமையோர்கள் பேர்கள் ஆயிரம் பரவி நின்று அடி தொழும்
பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி –1-2-7-

ஓதி ஆயிர நாமங்கள் உணர்ந்தவர்க்கு உறு துயர் அடையாமல் ஏதமின்றி நின்று அருளும்
நம் பெரும் தகை இருந்த நல் இமயத்து -1-2-9-

பேர் ஆயிரமுடையான் பிறங்கு சிறை வண்டு அறைகின்ற தாரான் தாரா வயல் சூழ்ந்த சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே -1-5-4-

பாரு நீர் எறி காற்றினோடு ஆகாசமும் இவையாயினான் பேருமோர் ஆயிரம்
பேச நின்ற பிறப்பிலி பெருக்குமிடம் –திருவேங்கடம் -1-9-7–

வென்றி கொள் வாள் அவுணன் பகராத அவன் ஆயிர நாமம்-2-4-7-

வருமா நிலம் அன்று அளப்பான் குறளாய் அவுணன் பெரு வேள்வியில் சென்று இரந்த பெருமான்
திரு நாமம் பிதற்றி நுந்தம் பிறவித் துயர் நீங்குதும் என்னகிற்பீர் -3-2-4-

அண்டரும் வானத்தவரும் ஆயிர நாமங்களோடே திண் திறல் பாட வருவான் சித்திர கூடத்துள்ளானே -3-3-3–

ஓதி ஆயிர நாமமும் பணிந்து ஏத்தி நின்னடைந்தேற்கு -3-5-9-

எண்ணில் பேராளன் பேர் அல்லால் பேசாள் -5-5-7-

ஆயிரம் பெயரால் அமரர் சென்று இறைஞ்ச அறி துயில் அலை கடல் நடுவே
ஆயிரம் சுடர் வாய் அரவணைத் துயின்றான் அரங்க மா நகர் அமர்ந்தான் -5-7-6–

தாராளன் தண்ணரங்க வாளன் பூ மேல் தனியாளன் முனியாளார் ஏத்த நின்ற பேராளன்
ஆயிரம் பேருடைய வாளன் பின்னைக்கும் மணவாளன் பெருமை -6-6-9-

அமுதம் கொண்ட பெருமான் திரு மார்பன் –நாமம் சொல்லில் நமோ நாராயணமே -6-10-3–

தேனும் பாலும் அமுதமாய் திருமால் திரு நாமம் நானும் சொன்னேன் நமரும் உரைமின் நமோ நாராயணமே -6-10-6-

பேர் ஆயிரமுடைய பேராளன் பேராளன் என்கின்றாளால் -8-1-6-

திருக் கண்ணபுரத்து உறையும் பேராளன் ஆயிரம் பேர் ஆயிர வாய் அரவணை மேல்
பேராளர் பெருமானுக்கு இழந்தேன் என் பெய் வளையே -8-3-9–

ஆயிரம் பேரானைப் பேர் நினைந்து –11-3-8-

பெற்றாரார் ஆயிரம் பேரானை பேர் பாடப் பெற்றான் கலியன் ஒலி செய் தமிழ் மாலை -11-3-10-

உலகு அளந்த யும்பர் கோமான் பேராளன் பேரான பேர்கள் ஆயிரங்களுமே பேசீர்களே -11-6-5-

————————–

திருக் கோட்டியூர் கேசவா புருடோத்தமா கிளர் சோதியாய் குறளா வென்று பேசுவார் அடியார்கள்
எந்தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே-பெரியாழ்வார் திருமொழி-4-4-19-

கேசவா புருடோத்தமா வென்றும் கேழலாகிய கேடிலீ என்றும் பேசுவார் எய்தும்
பெருமை பேசுவான் புகில் நம் பரம் அன்றே -பெரியாழ்வார் திருமொழி-4-5-1–

—————————-

பேரும் ஓர் ஆயிரம் பிற பலவுடைய எம்பெருமான் பேரும் ஓர் உருவமும்
உளதில்லை இலதில்லை பிணக்கே -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி-1-3-4-

பலபலவே யாபரணம் பேரும் பலபலவே பலபலவே சோதி வடிவு பண்பு எண்ணில் பல பல -2-5-6–

நாமங்கள் ஆயிரமுடைய நம் பெருமான் -5-8-11-

ஊரும் நாடும் உலகமும் தன்னைப்போல் அவனுடைய பேரும் தார்களுமே பிதற்ற–6 -7 -2 –

ஓர் ஆயிரமாய் உலகு ஏழு அளிக்கும் பேர் ஆயிரம் கொண்டதோர் பீடுடையன் காராயின
காள நன்மேனியினன் நாராயணன் நாங்கள் பிரானே -9-3-1-

ஆயிரம் பேருடை யம்மான் நலம் கொள் நான்மறை வாணர்கள் வாழ் திரு மோகூர்
நலம் கழல் அவன் அடி நிழல் தடம் அன்றி அறியோமே-10-1-2–

சாரா ஏதங்கள் நீரார் முகில் வண்ணன் பேர் ஆர் ஓதுவார் ஆரார் அமரரே -10-5-8–

——————–

நின்றதுவும் வேங்கடமே பேர் ஓத வண்ணர் பெரிது-ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி -39-

நினைத்தற்கு அரியானைச் சேயானை ஆயிரம் பேர் செங்கண் கரியானைக் கை தொழுதக்கால் -65-

ஆய்ந்து உரைப்பன் ஆயிரம் பேர்– ஸ்ரீ இரண்டாம்-73-

நாமம் பல சொல்லி நாராயணா வென்று நாம் அங்கையால் தொழுதும் நன்னெஞ்சே –ஸ்ரீ மூன்றாம் -8-

தேசம் திறலும் திருவும் உருவமும் மாசில் குடிப்பிறப்பும் மற்றவையும் பேசில்
வலம் புரிந்த வான் சங்கம் கொண்டான் பேரோத நலம் புரிந்து சென்று அடையும் நன்கு -10-

தான் ஒரு கை பற்றி அலையாமல் பீறக்கடைந்த பெருமான் திரு நாமம் கூறுவதே யாவர்க்கும் கூற்று–ஸ்ரீ நான்முகன் -49-

பேர் பாடி செயல் தீரச் சிந்தித்து வாழ்வாரே வாழ்வார் -88-

—————–

திரைக் கண் வளரும் பேராளன் பேரோதச் சிந்திக்க -ஸ்ரீ பெரிய திருவந்தாதி–59-

—————

பேர் ஆயிரமுடையான் என்றாள்—பேர் ஆயிரமுடையான் பேய்ப்பெண்டீர் நும் மகளை தீரா நோய் செய்தான் என உரைத்தாள் —
செங்கண் நெடியானைத் தேன் துழாய்த் தாரணி தாமரை போல் கண்ணானை எண்ணரும் சீர்ப் பேர் ஆயிரமும் பிதற்றி
பெரும் தெருவே ஊரார் இகழிலும் ஊராது ஒழியேன் நான் வாரார் பூம் பெண்ணை மடல் –ஸ்ரீ சிறிய திருமடல்

——————————

கிமேகம் தைவதம் லோகே -பவத பரமோ மத –ஒப்பற்ற தெய்வம் யார்
கிம்வாபி ஏகம் பராயணம் -பவத பரமோ மத –அடையத் தக்க பிராப்யம் எது
ஆக பிராப்யம் பற்றி முதல் இரண்டு கேள்விகள் –

ஸ்துவந்த கம் -பவத பரமோ மத -யாரை குண சங்கீர்த்தனம் பண்ணி பூஜித்து
கம் அர்ச்சந்த மாநவா சுபம் ப்ராப்நுயு -பவத பரமோ மத -யாரை பக்தியுடன் உபாசித்து இஹ பர இன்பங்கள் அடைகிறார்கள் –
கோ தர்மஸ் சர்வ தர்மாணாம் -பவத பரமோ மத -தேவரீர் ஸ்வீகரித்த மேலான தர்மம் எது –

கிம் ஜபன் முச்யதே ஜந்து ஜன சம்சார பந்தநாத் -பவத பரமோ மத -எந்த மந்திர ஜபத்தால் பந்தம் அறும்
இவை உபாயம் பற்றிய நான்கு கேள்விகள்

பவத பரமோ மத -உமது அபிப்ராயத்தால் –ப்ரியதமமான பலனையும் ஹிததமமான உபாயத்தையும் கேட்கிறார்

ஆறாவது கேள்விக்கு பீஷ்மர் பதில் முதலில்
ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவம் அநந்தம் புருஷோத்தமம்
ஸ்துவன் நாம ஸ்ஹஸ்ரேண புருஷ ஸததோத்தித
பழுதே பகலும் போயின என்று அஞ்சி அழுதேன் –
அசந்நேவ ஸ் பவதி –

அடுத்து 3/4 கேள்விகளுக்கு பதில்
தமேவ சார்ச்யந்நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம்
த்யாயன் ஸ்துவன் நமஸ் யம்ஸ்ஸ யஜமாநஸ்த மேவச –சர்வ துக்காதி கோ பவேத்
ஜப ஆலம்பனம்-ஸஹஸ்ர நாமம்
பக்த்யா அர்ச்சயன்
பக்த்யா த்யாயன்
பக்த்யா ஸ்துவன்
பக்த்யா நமஸ்யன்
அச்சுதா அமரர் ஏறே –என்னும் இச்சுவை
பக்திஸ்ஸ ஜ்ஞான விசேஷ –
சார்வே தவ நெறிக்கு தாமோதரன் தாள்கள் -திருவாய் -10-4-1-
வணக்குடை தவ நெறி -1-3-5-
ஸ்ததம் கீர்த்தயந்தோமாம் நமஸ் யந்தஸ் சமாம் பக்த்யா -ஸ்ரீ கீதை -9-14
மன்மநாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு -ஸ்ரீ கீதை -9-4
காரணந்து த்யேய
கண்ணன் கழலினை நண்ணும் மனம் உடையீர் எண்ணும் திருநாமம் திண்ணம் நாரணமே —
நாரணன் எம்மான் பாரணங்காளன் வாரணம் தொலைத்த காரணன் தானே –
தானே யுலகெல்லாம் -தானே படைத்திடந்து தானே யுண்டுமிழ்ந்து தானே யாள்வானே
தமேவம் வித்வான் அம்ருத இஹ பவதி
ப்ரஹ்ம வித் ஆப்நோதி பரம்
யஜ்ஞென தானேன தபஸா நோசகேன-
வியாசரும் -ஆலோத்யா சர்வ சாஸ்த்ராணி விசார்யச புன புன
இதமேகம் ஸூ நிஷ்பந்தம் த்யேயோ நாராயணஸ் சதா –
ஆலம்பனம் -கூராழி வெண் சங்கேந்தி
வேர் சூடுமவர் மண் பற்று கழற்றாதாப் போலே
ஜ்ஞானியை விக்ரஹத்தோடே ஆதரிக்கும் –

தர்மரின் மூன்றாவது கேள்விக்கு -கம் ஸ்துவந்த –
பீஷ்மர் –
தமேவ சார்ச்யந்நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம்
த்யாயன் ஸ்துவன் நமஸ் யம்ஸ்ஸ யஜமாநஸ்த மேவச –
அநாதிநிதனம் விஷ்ணும் சர்வலோக மகேஸ்வரம்
லோகாத் யஷம் ஸ்துவன் நித்யம் சர்வ துக்காதிகோ பவேத் –
ப்ரஹ்மணயம் சர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகாநாம் கீர்த்தி வர்த்தநம்
லோகநாதம் மஹத் பூதம் சர்வ பூத பவோத் பவம் –
10 அடை மொழிகள்
1-அநாதிநிதனம் -ஆதி அந்தம் இல்லாதவன் -தேச கால வஸ்து பரிச்சேதன்
2-விஷ்ணும் -வ்யாப்தி
3-சர்வலோக மகேஸ்வரம்
4-லோகாத் யஷம் -அனைத்தையும் கண்களால் காண்பவன்

5-ப்ரஹ்மணயம் -வேத பிரதிபாத்யன்
6-சர்வ தர்மஜ்ஞம் –
7-லோகாநாதம்
8-மஹத் பூத்
9-கீர்த்தி வர்த்தநம்
10- சர்வ பூத பவோத் பவம் -ஆதி காரணன் –
ஸ்துவன் நித்யம் சர்வ துக்காதிகோ பவேத் -ஸ்துவந்த கம் கேள்விக்கு இப்படி பீஷ்மர் பதில் அருளுகிறார்
யதாததாவபி குண சங்கீர்த்த்தனம் குர்வன்-ஏதோ ஒரு முறையில் திவ்ய நாம திருக் குணங்களைப் பாடுதல் –

இனி ஐந்தாம் கேள்விக்கு -கோ தர்ம சர் தர்மாணாம் -பதில்
ஏஷ மே சர்வ தர்மாணாம் தர்மோதி கதமோ மத ‘
யத் பக்த்யா புண்டரீ காஷம் ஸ்தவைரச் சேன்நரஸ் ஸதா –
ஏஷ -மேலே சொல்லப்பட்ட அர்ச்சன ஸ்தவ நாதிகளால்-அன்புடன் பூஜிக்கை –
அதிகதம -மிகச் சிறந்த தர்மம்
யத் பக்த்யா -ப்ரீதி உட் கொண்ட -ஸூ ஸூகம் கர்த்தும் அவ்யயம் –
அர்ச்சேத் -ஆராதிப்பவன்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்
சதா -கால தேச சுத்தி வேண்டா
அபஹத பாப்மா -அமலன் -விமலன் -நிமலன் -நின்மலன் –
அவன் திரு உள்ளம் உகந்து -விதி வாய்க்கின்று காப்பாரார் –
ஸ்வாராதன் –
கலௌ சங்கீர்த்ய கேசவம் –

அடுத்து கிம் வாப்யேகம் பராயணம் –உபேயம் பற்றி கேள்விக்கு பதில் –
1-பரமம் யோ மஹத் தேஜ–பரம் -மஹத் இரண்டு விசெஷணங்கள்-கோடி சூர்ய சம ப்ரப-
2- பரமம் மஹத் தப -தப -நியந்தா பொருளில்
பீஷாஸ்மாத் வாத பவதே பீஷோ தேதி ஸூர்ய
3-பரமம் மஹத் ப்ரஹ்ம -ஸ்வரூப ப்ருஹத்வம் குண ப்ருஹத்வம் –
ப்ரஹ்மணத்வம் -தன்னை கிட்டியவரை தன்னைப் போலே பெரிதாக்க வல்லவன் –
4-பரமம் பராயணம்
5-பவித்ரானாம் பவித்ரம்
மாதவன் என்று ஓத வல்லீரேல் தீதொன்றும் சாரா
வாயினால் பாடி -..போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும்

ஹரிர் ஹரதி பாபானி
தத்யதா இஷீக தூல மக்நௌ ப்ரோதம் ப்ரதூயதே -சாந்தோக்யம்
பவித்ரங்களுக்கும் பவித்ரம் அவனே
6- மங்களா நாஞ்ச மங்களம் –

இனி கிமேகம் தைவதம் லோகே -முதல் கேள்விக்கு பதில் –

தைவதம் தேவதா நாம் ஸ -என்று தொடங்கி
மனிதர்க்குத் தேவர் போலே தேவர்க்கும் தேவாவோ -திருவாய் -8-1-5-
லோக ப்ரதானச்ய – ஜகன்நாதச்ய
சர்வ பாபபயாபஹம் நாம சஹச்ரம்
ஸ்ருணுமே-கேள் -தர்மா -தட்டி எழுப்பி சொல்கிறார் பீஷ்மர்
கௌணாநி -குண செஷ்டிதங்கள்
விக்யாதாநி -பிரசித்தமானவை
ரிஷிபி -சநகர் நாரதர் போல்வார்
பரிகதாநி -எல்லா திக்குகளிலும் அத்யந்த சிநேக பக்திகளுடன் பாடப்பட்டவை
பூதயே -வாழ்ச்சியின் பொருட்டு
பூ சத்தாயாம்
கடல் வண்ணன் பூதங்கள் -திருவாய் -5-2-1-
மஹாத்மநா-தனக்கும் தன தன்மை அறிவரியான் –
அஹம் வேதமி மகாத்மா
அப்ரமேயம் ஹி தத்தேஜ –
கிம் ஜபன் முச்ச்யதே உபோத்காதம்
பத்தோ முச்யேத பந்த நாத்யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம் -என்று
சம்சார பந்தம் நிவ்ருதியும்
ப்ரஹ்ம பிராப்தியும்
பலமாக சொல்லி முடிகிறது
யதோபாசனம் பலம்
சூழ்ந்து இருத்து ஏத்துவர் பல்லாண்டு -பல்லாண்டு இங்கே -அதே பலன் அங்கும்

———————————————————————————————

திரு நாமத் தொகுப்பு
1—பரத்வ பரமான திரு நாமங்கள் -1-122-

1-1-வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்-1-4-குணத்தால் நிறைந்தவன் -எங்கும் பரந்து ஆள்பவன் –

1-2-சர்வ சேஷித்வம் -5-9-தானே உலகு எல்லாம் –தானே படைத்து அழித்துக் காப்பவன்

1-3-தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10-11-குற்றம் அற்றவன் -ஒப்பிலி அப்பன் –

1-4-முக்தர்களுக்கு பரம கதி -12-17-முக்தர்களால் அடையத் தக்கவன் –

1-5-முக்திக்கு உபாயம்-18-19-முக்திக்கு வழி –

1-6-சேதன அசேதன நியாமகன் -20-முக்திக்கு வழி –

1-7-சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65-அனைத்தும் தானே –ஆனால் அவற்றிலும் உயர்ந்தவன் –

1-8-த்ரிவிதசேதன வ்யதிரிக்தனும் நியாமகனும் 66-88-அனைத்தும் தானே –ஆனால் அவற்றிலும் உயர்ந்தவன் –

1-9-உபாய உபேய ஸ்வரூபி -89-100-ஆறும் பேறும் அவனே -மருந்தும் விருந்தும் அவனே –

1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-ஆறும் பேறும் அவனே -மருந்தும் விருந்தும் அவனே –

————————

2—வ்யூஹ நிலை பரமான திரு நாமங்கள் -123-146-
123-128 -ஆறு குணங்கள் /129-138-மூவரின் முத் தொழில்கள் / 139-146-நால்வரின் நான்கு தன்மைகள் –

சங்கர்ஷணன் ——–123-124——–2 திரு நாமங்கள்
பிரத்யும்னன் ———125-126———2 திரு நாமங்கள்
அநிருத்தன் ———-127-146———20 திரு நாமங்கள்

—————————–

விஷ்ணு —————-147-170——–24 திரு நாமங்கள்
ஷாட்குண்யம் ———–171-187———17 திரு நாமங்கள்
ஹம்சாவதாரம் ———-188-194———-7 திரு நாமங்கள்
பத்ம நாபன் ————195-199———-5 திரு நாமங்கள் –
நரசிம்ஹ அவதாரம் ——200-210———11 திரு நாமங்கள்
மத்ஸ்யாவதாரம் ———–211-225——15 திரு நாமங்கள்
உபநிஷத் திரு நாமங்கள் —226–246—–21 திரு நாமங்கள்
நாராயணன் ————–247–271—–25 திரு நாமங்கள் –
விஸ்வரூபன் ———————272–300—–29 திரு நாமங்கள் –
வடபத்ரசாயீ —————301–313—–13 திரு நாமங்கள் –
பரசுராமாவதாரம் ———-314-321——-8 திரு நாமங்கள் –
கூர்மாவதாரம் ————-322–332—–11 திரு நாமங்கள் –
வாஸூ தேவன் ————333–344—–12 திரு நாமங்கள் –
திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் —-345–350——6 திரு நாமங்கள் –
பகவானின் ஐஸ்வர்யம் ———-351–360——10 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ லஷ்மீபதி ——————361–384——-24 திரு நாமங்கள்
த்ருவ நாராயணன் ————-385–389——–5 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ ராமாவதாரம் —————380–421——-32 திரு நாமங்கள் –

———————————————————————-

3-1–விஷ்ணு அவதாரம் -147-152-ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு -முதல் அவதாரம் -முதலாம் திரு உருவம் –முதலாவான் ஒருவனே –

3-2- வாமன அவதாரம் -153-164-

3-3-துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலனம் -165-170-அவதரித்துக் காப்பவன் -இனியவன் –

3-4-பர வ்யூஹ விபவ மூன்றுக்கும் பொதுவான ஞான பலாதி ஆறு குணங்கள் உள்ளமை சொல்வது -171-181-

3-5-குணங்களுக்கு ஏற்ற செயல்களைச் சொல்வது -182-186-குணங்களுக்கு ஏற்ற அவதாரச் செயல்கள் –

3-6- ஹம்சா அவதாரம் -187-194-

3-7- பத்ம நாப அவதாரம் -195-199- -உந்தித் தாமரை யான் –

3-8-ஸ்ரீ நரசிம்ம அவதாரம் -200-210-

3-9-ஸ்ரீ மத்ஸ்ய அவதாரம் -211-225-

3-10- உபநிஷத் பிரதிபாத்ய விராட் ஸ்வரூபம் -226-247-புருஷ சூக்தத்தில் விளக்கப்பட்ட திரு நாமங்கள் –

3-11-சித் அசித் இவைகளாலான ஐஸ்வர்ய பூர்த்தி -248-271-யானே நீ என்னுடைமையும் நீயே —

3-12-விஸ்வரூபம் -272-300-பெருமைகளை வெளிப்படுத்தும் விஸ்வரூபம் –

3-13-ஸ்ரீ வடபத்ர சாயி -301-313-ஆலமா மரத்தின் இல்லை மேல் ஒரு பாலகன் –

3-14-ஸ்ரீ பரசுராம ஆவேச சக்தி அவதாரம் -314-321-பரசுராமரா -அல்லது கோபத்தின் உருவமா –

3-15-ஸ்ரீ கூர்ம அவதாரம் -322-327-அனைத்தையும் தாங்கும் ஆமை –

3-16-ஸ்ரீ பர வாசுதேவன் -குண வாசகம் -333-344-ஸ்ரீ பர வாசூதேவனின் குணங்கள் –

3-17–ஸ்ரீ பர வாசுதேவன் -ரூப வாசகம் -345-350-ஸ்ரீ பர வாசூதேவனின் திருமேனி –

3-18-ஸ்ரீ பர வாசுதேவன் -விபூதி -351-360-ஸ்ரீ பர வாசூதேவனின் – செல்வம் –

3-19-ஸ்ரீ பர வாசுதேவன் -ஸ்ரீ லஷ்மி பதித்வம் -361-379-ஸ்ரீ பர வாசூதேவன் -ஸ்ரீ யபதி -திருமகள் கேள்வன் –

3-20-சேதனர் உடன் இணைந்து இருக்கும் ஒட்டின்மை -380-384-கருவியும் காரணமும் இயக்குமவனும் செய்பவனும் அவனே-

3-22-ஸ்ரீ த்ருவ -385-389-ஸ்ரீ த்ருவனும் நஷத்ர மண்டலமும் –

3-23-ஸ்ரீ ராம அவதார -390-421-மாண்டவரையும் உயிர்ப்பிக்கும் ஸ்ரீ இராமன் –

————————–
ஸ்ரீ கல்கி அவதார——-422-435–13 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ பகவானின் முயற்சி —-436–452—–17 திரு நாமங்கள் –
ஸ்ரீ நரன் —————–453-456——-4 திரு நாமங்கள் –
அம்ருத மதனம்———457–470—–14 திரு நாமங்கள் –
தர்ம ஸ்வரூபி ———471-528——58 திரு நாமங்கள் –

—————————–

3-24-ஸ்ரீ கல்கி -422-436-

3-25-ஜ்யோதிர் மண்டல பிரவ்ருத்தி தர்ம ப்ரவர்தகன் -437-445-நஷத்ரங்களும் சிம்சூமார சக்கரமும் –

3-26-யஞ்ஞ ஸ்வரூபன் 446-450-

3-27-ஸ்ரீ நர ஸ்ரீ நாராயண -451-457-

3-28- அலை கடல் கடைந்த -458-470-அலைகடல் கடைந்த ஆரமுதம் –

3-29-தர்ம சாஸ்திர -471-502-தர்மத்தின் வடிவம்

3-30-ஸ்ரீ ராம தர்ம ராஷகன் -503-513-தர்மத்தைக் காக்கும் ஸ்ரீ இராமன் –

3-31-பாகவத சாத்வத ரஷகன் -514-519-பாகவதர்களைக் காப்பவன் –

3-32-ஸ்ரீ கூர்ம -520-521-ஸ்ரீ ஆதி சேஷமும் ஸ்ரீ கூர்மமும் –

3-33-ஸ்ரீ அநந்த சாயி -522-523-

3-34-ஸ்ரீ பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-ஸ்ரீ பிரணவ ஓங்கார வடிவினன் –

——————————–

ஸ்ரீ கபில மூர்த்தி -529-543————————–15 திரு நாமங்கள்
சுத்த சத்வம் -544-562————————––19 திரு நாமங்கள்
மஹ நீய கல்யாண குணங்கள் -563-574—————————12 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ வியாசர் -575-607——————————————————— 33 திரு நாமங்கள்
சுபத் தன்மை -608-625—————————— 18 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ அர்ச்சாவதாரம் -626-643————————-18 திரு நாமங்கள்
புண்ய ஷேத்ரங்கள் -644-660——————17 திரு நாமங்கள்
சக்திபரம் -661-696—————————————–36 திரு நாமங்கள்

——————

3-35-ஸ்ரீ கபில -அம்ச அவதாரம் -529-538-

3-36- ஸ்ரீ வராஹ -539-543-

3-37-சுத்த சத்வ ஸ்வரூபி -544-568-மேன்மை சொல்லும் ரஹஸ்யமான திரு நாமங்கள் –

3-38-ஸ்ரீ நாராயண -569-574-

3-39-ஸ்ரீ வியாச -575-589-

3-40-தர்மப்படி பலன் அளிப்பவன் -590-606-

3-41-ஸ்ரீ சம்பந்த மங்கள ப்ரதன் -607-629-ஸ்ரீ யபதியே ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்மம்-

3-42-ஸ்ரீ அர்ச்சாவதார -630-696–ஸ்ரீ அர்ச்சாவதாரம் -கண்களுக்கு புலப்படும் சௌலப்யம் /சகதீச அவதாரம்
ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்மம் பூஜிக்கத் தக்க நற் பண்புகளை உடையவர் –
ஸ்தோத்ரத்தை ஏற்கும் தகுதி உடையவன் –

——————————————-

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் -697-786———————90 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ புத்தாவதாரம் -787-810———————————-24 திரு நாமங்கள்
சாஸ்திர வச்யர்களை அனுக்ரஹித்தல் -811-827——————17 திரு நாமங்கள்
பிற விபவங்கள் ————————————828-837—————–10 திரு நாமங்கள்
அஷ்ட சித்திகள்————————————-838-870—————33 திரு நாமங்கள்

————————————–

4-1-ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் -697-786-( 770-786-அவதாரத்துக்கு காரணமான ஸ்ரீ வ்யூஹம் -)

4-2-ஸ்ரீ புத்த அவதாரம் -787-810-ஸ்ரீ புத்த அவதாரம் -அசூர நிக்ரஹம் –

4-3-சிஷ்ட பரிபாலனம் -811-825-சாத்விகர்களுக்கு அருளுபவன் –

4-4-அனு பிரவேச ரஷணம் -826-838-எண்ணும் எழுத்தும் –

4-5-அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை உடையவன் -839-848-ஸ்ரீ அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை அருளுபவன் –

——————————

அஷ்ட சித்திகள்———-838-870———33 திரு நாமங்கள்
மோஷ ப்ரதத்வம்——-871-911——–41 திரு நாமங்கள்
ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதன் ——912-945——–34 திரு நாமங்கள்

———————————–

5-1-இமையோர் தலைவன் -849-850-

5-2-யோகியர் தலைவன் -851-854-

5-3-யோகத்தில் இருந்து நழுவியவரை உத்தரிப்பவன்–855-861-ஜீவர்களை ஆளுபவன் –

5-4-துஷ்டர்களை நிக்ரஹிப்பவன் -862-870–தீயவர்களுக்கு யமன்

5-5-சாத்விகர் தலைவன் -871-880–சத்வ குணத்தை வளர்ப்பவன் –

5-6-அர்ச்சிராதி -881-891-நெடும் கால ஆசை அர்ச்சிராதி மார்க்கம் –

5-7-மோஷ ஆநந்தம் தருபவன் -892-911-நலம் அந்தமில்லாத நாடு –

5-8-ஸ்ரீ கஜேந்திர மோஷம் -912-945-

———————————

ஜகத் வியாபாரம் ———————–946-992—————47 திரு நாமங்கள்
திவ்யாயூத தாரீ -993-1000———8- திரு நாமங்கள்

——————————–

6- பகவான் செய்யும் செயல்களின் பிரயோஜனம் -946-992-ஸ்ரீ அவதாரத்துக்கும் திரு விளையாடல்களுக்கும் பயன் –
( 971-982-வேள்வியும் பயனும் /983-9920ஸ்ரீ தேவகீ நந்தன் -)

7-திவ்ய ஆயுதங்கள் ஏந்திய திவ்ய மங்கள விக்ரஹ யுக்தன் -993-1000-திவ்ய ஆயுதமே திவ்ய ஆபரணம் -கண்ணுள் நின்று அகலாத திரு உருவம் –

——————————————————————————

1-பரத்வ நிலை–1-122

2–வியூக நிலை–123-144

3-விபவ நிலை-

3-1..ஸ்ரீ விஷ்ணு அவதாரம்–145- 152

3-2..ஸ்ரீ வாமன அவதாரம்–153-164

3-3..துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலனம்–165-170

3-4–பகவத் குணங்கள் பேசும் திரு நாமங்கள்..

3-5..பரம் வியூகம் விபவம் மூன்றுக்கும் பொதுவான ஆறு குணங்கள் உள்ளமை சொல்வது–171-181

3-6– குணங்களுக்கு ஏற்ப அவதார செயல்களை சொல்வது–182-186

3-7 –ஸ்ரீ ஹம்ச அவதாரம்–187-194

3-8..ஸ்ரீ பத்ம நாப –ஸ்ரீ விஷ்ணு அவதாரம்-195-199

3-9. ஸ்ரீ நரசிம்ஹ அவதாரம்–200-210

3-10 -ஸ்ரீ மத்ஸ்ய அவதாரம்–211-225

3-11—புருஷ சுத்த உபநிஷத் பிரதி பாதித விராட் ஸ்வரூபம்–226-247

3-12.-சித் அசித் இவைகளால் ஆன ஐஸ்வர்ய பூர்த்தி–.248-271

3-13- எல்லை அற்ற பெருமை காட்டும் விஸ்வ ரூபம்-272-300

3-14–ஸ்ரீ வட பத்ர சாயி பிரளய ஆர்ணவத்தில் ஆல் இலை மேல் துயின்றவன்-301-313

3-15- ஸ்ரீ பரசு ராம -ஆவேச சக்த்ய -அவதாரம்–314-321

3-16—ஸ்ரீ கூர்ம அவதாரம்–322-332

3-17–ஸ்ரீ பர வாசுதேவன் -குண வாசகம்–333-344

3-18–ஸ்ரீ பர வாசுதேவன்-ரூப வாசகம்–345 -350

3-19–ஸ்ரீ பர வாசுதேவன்-விபூதி ( செல்வம் ) வாசகம்–351-360

3-20— ஸ்ரீ பர வாசுதேவன்- லக்ஷ்மி பதித்வம்–361 -379

3-21—சேதனர்கள் உடன் இணைந்து இருக்கும் ஒட்டின்மை–380-384

3-22— நட்சத்திர மண்டலத்துக்கு ஆதாரமான துருவ மூர்த்தி-385-389

3-23— மிருத சஞ்சீவனமான ஸ்ரீ ராம அவதாரம்-390-405

3-24— மேலும் ஸ்ரீ ராம அவதாரம்–406-421-

3-25-1—தர்ம சொரூபி வேத விகித தர்மங்களை தானும் அனுஷ்டித்து பிறரையும் அனுஷ்டிக்க பண்ணுபவன்–423-502

3-25-2- ஸ்ரீ ராமனாய் தர்ம ரக்ஷகன்—503-513

3-25-3—பாகவத (சாத்வத ) ரட்சகன்-514-519-

3-25-4—ஸ்ரீ கூர்ம ரூபி–520-521

3-25-5– ஸ்ரீ அநந்த சாயி–522-523

3-25-6.-ஸ்ரீ பிரணவ ஸ்வரூபி–524-528

3-25-7—ஸ்ரீ கபில அவதாரமாய் ரட்ஷணம் ( அம்ச அவதாரம்)–529-538

3-25-8– ஸ்ரீ வராஹ அவதாரம்—539-543-

3-25-9- -சுத்த சத்வ சொரூபி பெரு மேன்மை–544 -568

3-25-10– ஸ்ரீ நாராயண விஷயம் அவதாரம்–569-574

3-26– -ஸ்ரீ வியாச அவதாரம் ( வேத சாஸ்திர பிரதாதா )–575-589

3-27- -தருமம் படி பலன் அளிப்பவன்–590-606

3-28-1 -மங்கள பிரதன்- ஸ்ரீ சம்பத்தால் வரும் பரத்வம்-607-625

3-28-2 –மங்கள பிரதன்- ஸ்ரீ சம்பத்தால் வரும் குண யோகம்-626-629

3-29-1-ஸ்ரீ அர்ச்சா அவதாரம் சேதனருக்கு தன்னை காட்டுவது-630-660

3-29-2.-சகதீசன் -.661-664

3-29-3 -எல்லை அற்ற குண விபூதிமான் -மனசினாலும் செய்கை யாலும் ஆராதிக்க படுகை -665-683

3-29-4- -வாத்சல்ய குண பெருக்கு வாக்காலே ஆராதிக்க படுகை–684-696

4-துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலனம்

4-1–ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம்-684-786

4-2..ஸ்ரீ புத்த அவதாரம் அசூர நிக்ரகம்-787-810

4-3–தைவ சம்பதுள்ள சிஷ்ட பரி பாலனம் 811-825

4-4–ஜீவன்களை அனுபிரவேசித்து சத் ரட்ஷனம்–826-838

4-5– அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை உடையவன்/ அவற்றை தருபவன்–839-848

5–ஜீவாத்மாக்களை நிர்வகிக்கும் மேம்பாடு சொல்பவை

5-1-நல்லோர்களை வாழ்ச்சி பெரும் படி செய்யும் திரு நாமங்கள்

5-1-1..நித்யர்களை ஆளும் இமையோர் தலைவன் 849-850

5-1-2–யோகியர் தலைவன்–851-854

5-1-3–யோகத்தில் இருந்து நழுவியவரை உத்தரிப்பவன் 855-861

5-1-4-துஷ்டர்களை நிக்ரகிப்பவன் 862-870

5-2–சத்வ குணத்தை வளர்ப்பவன் -சாத்விகர் தலைவன்–871-880

5-3–ஸ்ரீஅர்ச்சிராதி மார்க்கம் மூலம் முக்தனை வழி நடத்தும் பரமன் 881-891

5-4-முக்தருக்கு மோட்ஷா நந்தம் தரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் 892-911

5-5-ஆனைக்கு அன்று அருள் ஈந்தவன்- கஜேந்திர மோட்ஷம்-912-945

6-பகவான் செய்யும் செயல்களின் பிரயோஜனம் சொல்பவை -946-992

7-திவ்ய ஆயதங்கள் ஏந்திய திவ்ய மங்கள விக்ரக யுக்தன் -993 -1000

தோள்கள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய் துணை மலர் கண்கள்ஆயிரத்தாய் தாள்கள் ஆயிரத்தாய்
பேர்கள் ஆயிரத்தாய் தமியனேன் பெரிய அப்பனே– திருவாய் மொழி -8-1-10-

——————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப் பல்லாண்டிலும் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழியில் அருளிச் செய்து அருளிய திவ்ய நாமங்கள்–

March 9, 2019

ஆரா அமுதன்
ஆயர்கள் நாயகன்
ஆயர்கள் போரேறே
ஆயர் புத்ரன்
ஆயர்பாடிக்கு அணி விளக்கு
ஆயிரம் பெயர் தேவன்
ஆழியான்
ஆழி யம் கையன்

அச்யுதன்
அனந்த சயனன்
அஞ்சன வண்ணன்
அந்தணர் தம் அமுது
ஏனமும் மீன் உருவும் ஆளரியும் குறளும் ஆமையும் ஆனவன்
ஆலிலையில் துயில் கொண்டாய்
அமரர் கோ
அமரர் பெருமான்
அமரர் முதல் தனி வித்து
அரும் தெய்வம்
அன்பா
அப்பன்
அறம்பா
அத்தன்
முத்தத்தின் பாத்தா நாள் தோன்றிய அச்யுதன்
அயோத்திக்கு அரசன்
ஆழி வலவன்
அழகன்

சக்கரக்கையன்
தாமோதரன்
தேவகி சிங்கம்
தேவ பிரான்
தேவர்கள் சிங்கம்
தைவத்தலைவன்
இரணியன் மார்பை முன் கீண்டவன்
ஈசன்
இளம் சிங்கம்
எம்பிரான்
எம்மனா
ஏன் குல தெய்வம்
என்னுடை நாயகன்
எண்ணற்க்கு அறிய பிரான்
இருடீகேசன்
என் மணி
ஏழு உலகு யுடையாய்

கோவிந்தன்
ஜோதி நம்பி
காயா மலர் வண்ணன்
கடல் நிற வண்ணன்
கடலைக் கடைந்தான்
காகுத்த நம்பி

காவலனே
கேசவன்
கார் முகில் வண்ணன்
கண்ணன்
கண்ணபுரத்து அமுது
காவேரி தென்னரங்கன்
கோதுகலமுடைய குட்டன்
கோலபி பிரான்
கொண்டல் வண்ணன்
கோ நிரை மேய்த்தவன்
கோவலக் குட்டன்
குடந்தைக் கிடந்தான்
குடமாடு கூத்தா
குலகே குமரன்
குலத்துக்கு அதிபதி
குன்று எடுத்தாய்
குன்று எடுத்து ஆ நிரை காத்தவன்
குழகன்

மாதவன்
மாயன்
மாயபி பிள்ளை
மாய மணாள நம்பி
மதில் சூழ் சோலை மலைக்கு அரசு
மது ஸூதனன்
மதுரை மன்னன்
மன்னு குறுங்குடியாய்
மா மலை தாங்கிய மைந்தன்
மண்ணாளன்
மன்னவன்
மரகத வண்ணன்
மருப்பு ஓசித்தாய்
மல் அடர்த்தாய்
மாணிகே குறளன்
மணி வண்ணன்
முகில் வண்ணன்

நாதன்
நெடுமால்
நாகணைபி பள்ளி கொண்டாய்
நாக பகைகே கொடியான்
நம்பி
நமோ நாராயணன்
நம்முடை நாயகன்
நான்மறையின் பொருள்
நம் பரமன்
நாந்தகம் ஏந்திய நம்பி
நந்தன் காளாய்
நந்தகோபன் அணி சிறுவன்
நந்தகோன் இள அரசு
நெஞ்சில் உறைவாய்

பாலகன்
பார் அளந்தான்
பார் கடல் வண்ணன்
பத்ம நாபன்
பஞ்சவர் தூதன்
பட்டி கன்று
பேய் முலை உண்டான்
பண்புடை பாலகன்
பரமன்
பரமேட்டி
பவித்ரன்
பெயர் ஆயிரத்தான் பாலகன்
பிள்ளை அரசு
பிரமன்
பொரு கரியின் கொம்பு ஓசித்தாய்
பூவை பூ வண்ணன்
புருஷோத்தமன்
புள்ளின் தலைவன்
புள் ஆளன்டான்
புள்ளின் வாய் பிளந்தாய்
புள்ளின் வாய் கீண்டான்
புள்ளின் வாய் பிளந்தாய்

சதிரா
சது முகன் தன்னைப் படைத்தான்
சார்ங்கம் என்னும் வில் ஆண்டான்
சீதை மணாளன்
செம் கண் மால்
செல்வன்
சிங்க பிரான்
ஸ்ரீதரன்
சோதி சுடர் முடியாய்
சோத்தம்பிரான்
ஸூந்தரத் தோளன்

தாமரைக் கண்ணன்
தரணி அளந்தான்
தேனில் இனிய பிரான்
திருமால்
திரு மார்பன்
திரு நாரண
திரு விக்ரமன்
திண்ணார் வெண் சங்குடையாய்
திருவோணத்தான்
தூ மணி வண்ணன்
கண்ணன்
தரணி ஆளன்
தேனில் இனிய உலகம் அளந்தான்
உம்பர் கோமான் .
உய்த்தவன்
உத்தமன்
உருவும் அழகிய நம்பி
வைகுண்ட குட்டன்
வையம் அளந்தான்
வாமனன்
வான் இள அரசு
வாமன நம்பி
வாஸூ தேவன்
வேதப் பொருள்
வெள்ளறையாய்
வேங்கட வண்ணன்
வித்தகன்
ஏழ் உலகும் விழுங்கிய கண்டன்

—————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செயல்களில் –திவ்ய நாமங்கள்-

July 20, 2018

அம்மான்
அமுதம் உண்டாய்
அரி
அரி முகன்
அரும் கலம்
அநங்க தேவன்
அச்சுதன்
அழக பிரான் .
அணி ஆய்ச்சியர் சிந்தையுள் குழகனார் –
அன்று உலகம் அளந்தான்-
அரவணைப் பற்பல காலமும் பள்ளி கொள் மணவாளர் –
அண்ணாந்து இருக்கவே அவளைக் கைப் பிடித்த பெண்ணாளன் –
அல்லல் விளைத்த பெருமான் –
அளி நன்குடைய திருமால்

ஆற்றல் அனந்தல் உடையாய்
ஆலின் இலையாய்
ஆரா அமுதம்
ஆழி மழை கண்ணா  
ஆயர் கொழந்து
ஆயர்பாடி அணி விளக்கு
ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கு-
ஆயன்
ஆழியம் செல்வன்-
ஆழியும் சங்கும் ஒண் தாண்டும் தங்கிய கையவன் –
ஆலின் இலைப் பெருமான்-
ஆயர்பாடிக் கவர்ந்துண்ணும் காரேறு –

இலங்கை அழித்தாய்
இலங்கை அழ்த்த பிரான்
இறைவா
இருடிகேசன்
ஈசன் .

எம்பெருமான்
எம் ஆதியாய்
எங்கள் அமுது
எம் அழகனார் –
என் தத்துவன்-
எம்மானார் –

ஏறு திருவுடையான் –
ஏலாப் பொய்கள் உரைப்பான் –

உம்பர் கோமான் –
உலகம் அளந்தாய் –
உதரம் யுடையாய் –
உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடர்

ஊழி முதல்வன் –
ஊழியான் –
ஊற்றமுடையாய்

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் – – –
ஓங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமான்
ஓத நீர் வண்ணன் என்பான் ஒருவன் –

கா மகான்
காயா வண்ணன்
கடல் வண்ணன்
கடல் பள்ளியாய்
கள்ள மாதவன் —
கமல வாணன்–
கமல வண்ணன்-
கண் அழகர் .
கன்று குணிலா எறிந்தாய்
கன்று மேய்த்து விளையாடும் கோவலன்
கப்பம் தவிர்க்கும் கலி
கரிய பிரான்
கரு மாணிக்கம்
கரு மா முகில்
கருட கொடி உடையான் –
கருளக் குடியுடைப் புண்ணியன்
கண்ணபிரான் –
கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம் –
கஞ்சைக் காய்ந்த கரு வில்லி –

காய்ச்சின மா களிறு அன்னான் –
கார்க் கடல் வண்ணன் –

குடமாடு கூத்தன்
குடந்தைக் கிடந்தான் –
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தன்
குல விளக்கு
குன்று குடையாய் எடுத்தாய்
குறும்பன்
குழல் அழகர்
குடத்தை எடுத்து ஏறவிட்டுக் கூத்தாட வல்ல எம் கோ –
குறும்பு செய்வானோர் மகன் –
குடந்தைக் கிடந்த குடமாடி –
குணுங்கு நாறிக் குட்டேறு

கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தன் –
கூத்தனார்

கேசவன்
கேசவ நம்பி

கொடிய கடிய திருமால்
கொழந்து
கொல்லை யரக்கியை மூக்கரிந்திட்ட குமரனார் –
கொப்பூழில் எழு கமலப் பூ அழகர் –

கோமகன் –
கோளரி மாதவன்
கோலால் நிரை மேய்த்தவன்
கோலம் கரிய பிரான்
கோமள ஆயர் கொழுந்து
கோவிந்தா
கோவர்தனன் –

சகடம் உதைத்தாய் –
சங்கொடு சக்கரத்தான்-
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக் கையன் —
சரமாரி தொடுத்த தலைவன் –
சங்க மா கடல் கடைந்தான் –

சார்ங்கம் வளைய வலிக்கும் தடக்கைச் சதுரன் –

சுடர் –
சுந்தரன் –
சுந்தர தோளுடையான்-

சிலம்பாறுடை மாலிருஞ்சோலை நின்ற சுந்தரன் –

சீரிய சிங்கம் –
ஸ்ரீ தரன்

செங்கண் மால் —
செம்மை யுடைய திருமால் –
செப்பம் யுடையாய் –
செங்கண் திரு முகத்துச் செல்வத் திருமால் –
செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலன்
சோலை மலைப் பெருமான்-
செங்கோலுடைய திருவரங்கச் செல்வனார் –

தருமம் அறியாக் குறும்பன்
தத்துவன்–

தாமோதரன்
தாமரைக் கண்ணன் –
தாடாளன் –

த்வராபதி எம்பெருமான்
த்வாராபதி காவலன்

திறல் யுடையாய் –
திரு –
திருமால்-
திருமால் இருஞ்சோலை தன்னுள் நின்ற பிரான்
திரு மால் இரும் சோலை நம்பி –
திருவரங்கச் செல்வனார் –
திரு விக்ரமன் –
திரி விக்ரமன் –
திருமங்கை தங்கிய சீர் மார்வர் –

தீ முகத்து நாகணை மேல் சேரும் திருவரங்கர் –

துழாய் முடி மால்
துவரைப் பிரான்-

தென் இலங்கைக் கோமான் –
தென் இலங்கை செற்றாய் –

தேவாதி தேவன்
தேச முன் அளந்தவன்
தேசுடைய தேவர்
தேவனார் வள்ளல்
தேவகி மா மகன்

பத்ம நாபன்
பங்கயக் கண்ணன் –
பெரியாய் –
பக்த விலோசனன் –
பச்சை பசும் தேவர்-
பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன்
பட்டி மேய்ந்தோர் காரேறு
பலதேவர்கோர் கீழ்க் கன்று

பாம்பணையான் –
பாற் கடலுள் பையத் துயின்ற பரமன்
பாலகன் –
பாழி யம் தோளுடைப் பற்ப நாபன்
பால் ஆலிலையில் துயில் கொண்ட பரமன் –

பிள்ளாய் –

புள் அரையன் –
புள்ளின் வாய் கீண்டான் –
புள் வாய் பிளந்தான் –
புண்ணியன் –
புராணன்-
புருவம் வட்டம் அழகிய பொருத்தமிலி
புறம் போல் உள்ளும் கரியான் –
பருந்தாள் களிற்று அருள் செய்த பரமன்

பூப்புனைக் கண்ணிப் புனிதன் –
பூ மகன் –
பூவை பூ வண்ணன் –

பொல்லா அரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தான் –
பொருத்தமுடையவன் –
பொல்லா குறளுரு –
பொருத்தமுடைய நம்பி –

பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத பெருமான் –

பீதக வாடை யுடையான் –
பெரியாய்-
பெரும் தாளுடைய பிரான்

மகான்
மால்
மாயன் –
மா மாயன் –
மா வாயைப் பிளந்தான் –
மா மஹன்-
மா மத யானை யுதைத்தவன் —
மாதவன் –
மதிள் அரங்கர்-
மது ஸூதனன்
மலர் மார்பன் –
மணவாளர் –
மணி வண்ணன் –
மருதம் முறிய நடை கற்றவன் –
மருப்பினை ஒசித்தவன்–
மல்லரை மாட்டியவன்-
மால் இரும் சோலை மணாளனார் –
மனத்துக்கு இனியான் –
முகில் வண்ணன்
மசுமையிலீ —
மன்னிய மாதவன் –
மதுரைப்பதிக் கொற்றவன் –
மா மணி வண்ணன்
மணி முடி மைந்தன் –
மதுரையார் மன்னன் –
மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனன் –
மா வலியை நிலம் கொண்டான் –
மாணியுருவாய் யுலகளந்த மாயன் –
மாலாய்ப் பிறந்த நம்பி –
மாலே செய்யும் மணாளன் –

நாராயணன் –
நாராயணன் மூர்த்தி –
நாகணையான் –
நாரண நம்பி –
நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன்
நந்த கோபன் குமரன் –
நந்த கோபன் மகன் –
நரன் –
நெடுமால் –
நீர் வண்ணன் –
நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பன் –
நம்மையுடைய நாராயணன் நம்பி –
நலம் கொண்ட நாரணன் –
நல் வேங்கட நாடர் –
நாகணை மிசை நம் பரர்-
நல்லார்கள் வாழும் நளிர் அரங்க நாகணையான் –

யமுனைத் துறைவன் –
யசோதை இளம் சிங்கம் –
வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து

வாய் அழகர் –
வட மதுரை மைந்தன் –
வட மதுரையார் மன்னன் –
வாஸூ தேவன் –
வேங்கடவன் –
வேங்கட வாணன் –
வைகுந்தன் –
வல்லான் –
வாமனன் –
வேட்டை ஆடி வருவான் –
விமலன் –
வித்தகன் –
வில்லிபுத்தூர் உறைவான் –
விண்ணுற நீண்டு அடி தாவிய மைந்தன் –
வள்ளுகிரால் இரணியனை உடல் கிடந்தான் –
வேங்கடத்துச் செங்கண்மால் –
வேங்கடக்கோன் –
வேத முதல்வர் –
வெற்றிக் கருளக் கொடியான் –
வில்லி புதுவை நகர் நம்பி –
வினைதை சிறுவன் மேலாப்பின் கீழ் வருவான் –
வீதியார வருவான் –
வெளிய சங்கு ஓன்று யுடையான்-
வீட்டைப் பண்ணி விளையாடும் விமலன்
வேட்டையாடி வருவான்

—————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ பன்னிரு நாமம் -ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகாசார்யர் ஸ்வாமிகள்-

August 13, 2017

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவி தார்க்கிக கேசரீ
வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி –

கவி தார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குண சாலினே
ஸ்ரீ மதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம –

சீர் ஓன்று தூப்புல் திரு வேங்கடமுடையான்
பார் ஒன்றச் சொன்ன பழ மொழியுள் ஓர் ஓன்று
தானே யமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வான் ஏறப் போம் அளவும் வாழ்வு

———————————————————————————-

இந்த திவ்ய பிரபந்தமும் பேர் அருளாளன் விஷயமே -ஸ்ரீ கேசவாதி திரு நாமங்களை சொல்லி பன்னிரு திருமண் காப்புகளில்
அவ்வவ் வெம்பெருமான்களை ஆவாஹனம் செய்ய வேண்டும் -இந்த பிரபந்தத்தில் அவ்வெம்பெருமான்களின் திருமேனி நிறம் –
அவர்கள் அணிந்து இருக்கும் திவ்ய ஆயுதங்கள் -அவர்கள் தலைவராய் வீற்று இருக்கும் திசை –
நம் சரீரத்தில் புண்ட்ர ரூபமாய் அவர்கள் வகிக்கும் பாகம் ஆகியவற்றை ஸ்ரீ தேசிகன் வெளியிட்டு அருளுகிறார் –

———————————

பன்னிரு நாமம் திருவத்தியூர்ப் பரன் பாதம் என்று
நன்னிற நாமம் படை திக்கு இவை யாவையும் நாம் அறியத்
தென்னம் தமிழ்த் தொடைச் சீரார் கலித்துறை யோதி ஈந்தான்
மின்னிரு நூலார் வேங்கட நாதன் நம் தேசிகன் —சிறப்புத் தனியன் –

மின்னிரு நூலார் வேங்கட நாதன் நம் தேசிகன் —பிரகாசம் பொருந்திய திரு யஞ்ஜோபவீதம் அமைந்த திரு தூப்பூல் திருவேங்கடமுடையான் ஆகிய நம் தேசிகர்
பன்னிரு நாமம் திருவத்தியூர்ப் பரன் பாதம் என்று -பன்னிரண்டு ஊர்த்வ புண்டரங்களும் பெருமை பொருந்திய ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரி நாதனான
பேர் அருளாளனுடைய திருவடி வடிவம் கொண்டன என்று நினைத்து
நன்னிற நாமம் படை திக்கு இவை யாவையும் நாம் அறியத் -அந்த புறங்களின் தேவதையாகிய எம்பெருமானுடைய
சிறந்த நிறம் திரு நாமம் திவ்ய ஆயுதம் வசிக்கும் திசை ஆகிய அனைத்தையும் நாம் அறியும் படி
தென்னம் தமிழ்த் தொடைச் சீரார் கலித்துறை யோதி ஈந்தான்-தெற்கே வழங்கும் அழகிய தமிழினால் ஆகிய பாட்டுக்களுக்குள் சிறப்புப் பொருந்திய
கட்டளை கலித் துறை என்னும் பாவினத்தால் அருளிச் செய்து நாம் அனுசந்திக்கத் தந்து அருளினார் –

——————————-

கார் கொண்ட மேனியன் பாதாம் புயத்தைக் கருத்திருத்தி
ஏர் கொண்ட கீர்த்தி இராமானுசன் தன் இணை அடி சேர்
சீர் கொண்ட தூப்பூல் திருவெண்காடாரியன் சீர் மொழியை
யார் கொண்டு போற்றிடினும் அம்மாள் பாதத்தை அடைவிக்குமே —சிறப்புத் தனியன் –

கார் கொண்ட மேனியன் பாதாம் புயத்தைக் கருத்திருத்தி –மேகத்தை ஒத்த திருமேனியையுடைய பேர் அருளானுடைய
திருவடித் தாமரையை மனத்தில் உறுதியாகத் தியானித்து
ஏர் கொண்ட கீர்த்தி இராமானுசன் தன் இணை அடி சேர் –அழகிய புகழையுடைய ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருடைய இரண்டு திருவடித் தாமரைகளை சேர்ந்த
சீர் கொண்ட தூப்பூல் திருவேங்கடாரியன் சீர் மொழியை-பெருமை பெற்ற ஸ்ரீ தூப்பூல் திருவேங்கடமுடையானுடைய சிறந்த ஸ்ரீ ஸூக்தீயை
யார் கொண்டு போற்றிடினும் அம்மாள் பாதத்தை அடைவிக்குமே —மனத்தில் கொண்டு யார் ஸ்துதித்தாலும்
அவ்வெம்பெருமானுடைய திருவடிகளை அந்த ஸ்ரீ ஸூக்திகளே பெறுவிக்கும் –

—————————————————–

கேசவனாய் நின்று கீழைத் திசையிலும் நெற்றியிலும்
தேசுடை ஆழிகள் நான்குடன் செம் பசும் பொன் மலை போல்
வாசி மிகுத்து என்னை மங்காமல் காக்கும் மறையதனால்
ஆசை மிகுத்த யயன் மக வேதியில் அற்புதனே –1- ஸ்ரீ கேசவன் -பொன் நிறம் -நான்கு திருச் சக்ராயுதங்கள்- கிழக்கு -புண்டர ஸ்தானம் நெற்றி –

மறையதனால் ஆசை மிகுத்த யயன் மக வேதியில் அற்புதனே –வேதாந்தார்த்த நிச்சயத்தால் பேர் அருளானனே பரன் என்று தேறி
அவனிடம் அன்பு மிகுதியாகப் பெற்ற ப்ரஹ்மாவினுடைய யாக வேதியிலே திரு அவதரித்த அதிசய சேஷ்டிதங்களை யுடைய பேர் அருளாளன்
கேசவனாய் நின்று கீழைத் திசையிலும் நெற்றியிலும் -கேசவன் என்னும் திரு நாமத்தை யுடையனாய் கிழக்குத் திசையிலும் பாகவதர்கள் நெற்றியிலும்
தேசுடை ஆழிகள் நான்குடன் செம் பசும் பொன் மலை போல்
வாசி மிகுத்து என்னை மங்காமல் காக்கும்–பிரகாசமுள்ள திருச் சக்ராயுதங்கள் நான்குடன் சிவந்த மாற்று உயர்ந்த பொன்னினால் அமைந்த
மலை போல் நிலை பெற்று சிறப்பு மிகுந்து என்னைக் கெட்டுப் போகாமல் ரஷித்து அருளுகிறார் –

————————————–

நாரணனாய் நல் வலம் புரி நாலும் உகந்து எடுத்தும்
ஊர் அணி மேகம் எனவே உதரமும் மேற்கும் நின்றும்
ஆரண நூல் தந்து அருளால் அடைக்கலம் கொண்டு அருளும்
வாரண வெற்பின் மழை முகில் போல் நின்ற மாயவனே–2-ஸ்ரீ நாராயணன் -நீல நிறம் -நான்கு திவ்ய சங்காயுதங்கள் -மேற்கு -புண்ட்ர ஸ்தானம் வயிறு –

நாரணனாய் நல் வலம் பூரி நாளும் உகந்து எடுத்தும்
ஊர் அணி மேகம் எனவே உதரமும் மேற்கும் நின்றும்
ஆரண நூல் தந்து அருளால் அடைக்கலம் கொண்டு அருளும்
வாரண வெற்பின் மழை முகில் போல் நின்ற மாயவனே–நாராயணன் –ஸ்ரீ ஹஸ்த கிரியிலே குளிர்ந்த மேகம் போலே நிற்கின்ற அதிசய சேஷ்டிதங்களையுடைய பேர் அருளாளன்
நாரணனாய் நல் வலம் புரி நாலும் உகந்து எடுத்தும் -நாராயணனாய் இருந்து சிறந்த வலம் புரிச் சங்கங்கள் நான்கையும் மகிழ்ந்து திரு க் கையில் ஏந்தியும்
ஊர் அணி மேகம் எனவே உதரமும் மேற்கும் நின்றும் -நிலத்தில் சஞ்சரிக்கும் அழகிய மேகம் என்னும்படியாகவும் வயிற்றிலும் மேற்குத் திசையிலும் நின்றும்
ஆரண நூல் தந்து அருளால் அடைக்கலம் கொண்டு அருளும் -வேதமாகிய சாஸ்திரத்தைப் பிரவர்த்திப்பித்து கிருபையால்
அடியேனை ரஷிக்கப் பட வேண்டிய வஸ்துவாக ஏற்றுக் கொண்டு அருள்கிறான் –

————————————————————-

மாதவ நாமமும் வான் கதை நான்கும் மணி நிறமும்
ஓதும் முறைப் படி ஏந்தி யுரத்திலும் மேலும் அல்கிப்
போதலர் மாதுடன் புந்தியில் அன்பால் புகுந்து அளிக்கும்
தூதனும் நாதனுமாய தொல் அத்தி கிரிச் சுடரே –3-ஸ்ரீ மாதவன் –இந்த்ர நீல நிறம் -நான்கு திவ்ய கதைகள் –ஊர்த்வ திசை -புண்ட்ர ஸ்தானம் -மார்பு —

தூதனும் நாதனுமாய தொல் அத்தி கிரிச் சுடரே -பாண்டவர்களுக்குத் தூதனாயும் அனைவருக்கும் ஸ்வாமியாயும் உள்ள அநாதியான
ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரியில் உள்ள தேஜஸ்ஸாகிய பேர் அருளாளன்
மாதவ நாமமும் வான் கதை நான்கும் மணி நிறமும் -மாதவன் என்கிற திரு நாமத்தையும் -வலிய திவ்ய கதை நான்கையும் -இந்த்ர நீல ரத்னத்தின் நிறத்தையும்
ஓதும் முறைப் படி ஏந்தி யுரத்திலும் மேலும் அல்கிப் -சாஸ்திரங்களில் கூறும் முறைப்படி தரித்து -மார்பிலும் மேல் நோக்கும் திசையிலும் இருந்து
போதலர் மாதுடன் புந்தியில் அன்பால் புகுந்து அளிக்கும் -அடியேன் இடம் அன்பினால் என் மனசில் தாமரை மலரில் விளங்கும் பிராட்டியுடன் பிரவேசித்து ரஷித்து அருள்கிறான் –

——————————————-

கோவிந்தன் என்றும் குளிர் மதியாகிக் கொடியவரை
ஏவும் தனுக்களுடன் தெற்கிலும் உட் கழுத்திலும் நின்று
மேவும் திருவருளால் வினை தீர்த்து எனை யாண்டு யருளும்
பூவன் தொழ வத்தி மா மலை மேல் நின்ற புண்ணியனே -4-ஸ்ரீ கோவிந்தன் –சந்த்ரநிறம் -நான்கு திவ்ய வில்கள்௦புன்ற ஸ்தானம் உட் கழுத்து –

பூவன் தொழ வத்தி மா மலை மேல் நின்ற புண்ணியனே –கமலத்தில் அவதரித்த ப்ரஹ்மா சேவித்து அனுபவிக்கும் படி
ஸ்ரீ ஹஸ்த மஹா கிரியின் மேல் நிலை பெற்று நின்றவனுமான புண்ய ஸ்வரூபனான பேர் அருளாளன்
கோவிந்தன் என்றும் குளிர் மதியாகிக் கொடியவரை -கோவிந்தனாகவும் நிறத்தில் எப்பொழுதும் குளிர்ந்த சந்த்ரனாகவும் இருந்து துஷ்டர்களை
ஏவும் தனுக்களுடன் தெற்கிலும் உட் கழுத்திலும் நின்று -போக்குகின்ற நான்கு திவ்ய விற்களுடன் தெற்குத் திசையிலும் கழுத்தின் உட் புறத்திலும் நிலை பெற்று நின்று
மேவும் திருவருளால் வினை தீர்த்து எனை யாண்டு யருளும்–பொருந்திய சிறந்த கருணையால் பாபங்களை போக்கி அடியேனை அடிமையும் கொண்டு அருள்கிறான் –

———————————————————-

விட்டு வல வயிற்றின் கண் வடக்கும் விடாது நின்று
மட்டவிழ்த் தாமரைத் தாது நிறம் கொண்ட மேனியனாய்த்
தொட்ட கலப்பைகள் ஈர் இரண்டாலும் துயர் அறுக்கும்
கட்டு எழில் சோலைக் கரிகிரி மேல் நின்ற கற்பகமே -5-
ஸ்ரீ விஷ்ணு -தாமரைத் தாதுவின் பொன்நிறம்–நான்கு திவ்ய கலப்பைகள் -வடக்கு திசை -புண்ட்ர ஸ்தானம் -வயிற்றின் வலப் புறம் –

கட்டு எழில் சோலைக் கரிகிரி மேல் நின்ற கற்பகமே -மிக்க அழகுள்ள சோலைகள் சூழ்ந்த ஸ்ரீ ஹஸ்தி கிரியின்
மேலே எழுந்து அருளி யுள்ள கல்பவ்ருக்ஷம் போன்ற பேர் அருளாளன்
விட்டு வல வயிற்றின் கண் வடக்கும் விடாது நின்று –விஷ்ணுவாக இருந்து வயிற்றின் வலப் புறத்திலும் வடதிசையிலும்நீங்காது தங்கி
மட்டவிழ்த் தாமரைத் தாது நிறம் கொண்ட மேனியனாய்த் -தேன் ஒழுகுகின்ற தாமரையின் மகரந்தத்தை நிறத்தைக் கொண்ட திருமேனியுடையனாய்
தொட்ட கலப்பைகள் ஈர் இரண்டாலும் துயர் அறுக்கும் –கையில் ஏந்திய கலப்பைகள் நான்கினாலும் அடியேன் துன்பத்தை போக்கி அருள்கிறான் –

——————————————————————-

மதுசூதனன் என் வலப் புயம் தென் கிழக்கு என்று இவற்றில்
பதியாய் இருந்து பொன் மாது யுறை பங்கய வண்ணனுமாய்
முது மா வினைகள் அறுக்கும் முயலங்கள் ஈர் இரண்டால்
மதுவார் இளம் பொழில் வாரண வெற்பின் மழை முகிலே -6-
ஸ்ரீ மது ஸூ தனன் -தாமரை நிறம் –நான்கு திவ்ய உலக்கைகள் –தென் கிழக்கு –புண்ட்ர ஸ்தானம் –வலது புஜம் —

மதுவார் இளம் பொழில் வாரண வெற்பின் மழை முகிலே –தேன் நிறைந்த இளம் சோலை சூழ்ந்த ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரியில்
எழுந்து அருளியுள்ள வர்ஷா கால மேகம் போன்ற பேர் அருளாளன்
மதுசூதனன் என் வலப் புயம் தென் கிழக்கு என்று இவற்றில் -மது ஸூ தனனாக இருந்து எனது வலது புஜமும் தேன் கிழக்கும் ஆகிய இந்த ஸ்தானங்களில்
பதியாய் இருந்து பொன் மாது யுறை பங்கய வண்ணனுமாய் -ஸ்திரமாய் இருந்து ஸ்ரீ லஷ்மீ பிராட்டி நித்ய வாசம் செய்கின்ற தாமரையின் நிறம் யுடையவனாய்
முது மா வினைகள் அறுக்கும் முயலங்கள் ஈர் இரண்டால் -திவ்ய உலக்கைகள் நான்கினால் என்னுடைய அநாதியான பெரிய கர்மங்களை ஒழித்து அருள்கிறான் –

————————————————

திரிவிக்ரமன் திகழ் தீ நிறத்தன் தெளிவுடை வாள்
உருவிக் கரங்களில் ஈரிரண்டு ஏந்தி வலக் கழுத்தும்
செரு விக்கிரமத்து அரக்கர் திக்கும் சிறந்து ஆளும் இறை
மருவிக் கரிகிரி மேல் வரம் தந்திடும் மன்னவனே -7-
ஸ்ரீ திரிவிக்ரமன் –அக்னி நிறம் -நான்கு திவ்ய வாள் –தென் மேற்கு திசை -புண்ட்ர ஸ்தானம் –கழுத்தின் வலப்புறம் –

மருவிக் கரிகிரி மேல் வரம் தந்திடும் மன்னவன் இறை –ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரியின் மீது பொருந்தி வேண்டிய வரத்தைக் கொடுத்து அருள்கின்ற சக்கரவர்தியாகிய பேர் அருளாளன்
திரிவிக்ரமன் திகழ் தீ நிறத்தன் தெளிவுடை வாள்-உருவிக் கரங்களில் ஈரிரண்டு ஏந்தி -ஸ்ரீ திரிவிக்ரமனாய் இருந்து ஜ்வலிக்கின்ற அக்னி போன்ற நிறம் உடையவனாய் –
திருக் கைகளிலே பிரகாசம் பொருந்திய திரு வாள்கள் நான்கையும் உருவித் தாங்கி
வலக் கழுத்தும் -செரு விக்கிரமத்து அரக்கர் திக்கும் சிறந்து ஆளும் -கழுத்தின் வலப் புறத்திலும் போரில் வலிமையைக் காட்டுகின்ற
ராக்ஷஸர்களுடைய திசையாகிய நைருதி-தென் மேற்கு திக்கிலும் சிறந்து நின்று ரஷித்து அருள்கிறான் –

—————————————

வாமனன் என் தன் வாமோதரமும் வாயுவின் திசையும்
தாமம் அடைந்து தருண அருக்கன் நிறத்தனுமாய்ச்
சேம மரக்கலம் செம் பாவி ஈர் இரண்டால் திகழும்
நா மங்கை மேவிய நான்முகன் வேதியில் நம் பரனே -8-
ஸ்ரீ வாமனன் –நான்கு திவ்ய வஜ்ரம் –வட மேற்கு திசை –புண்ட்ர ஸ்தானம் -வயிற்றின் இடது புறம் –

நா மங்கை மேவிய நான்முகன் வேதியில் நம் பரனே –சரஸ்வதி உடன் பொருந்திய ப்ரஹ்மாவின் யாக வேதியில் திரு அவதரித்த நம் சர்வேஸ்வரனான பேர் அருளாளன்
வாமனன் என் தன் வாமோதரமும் வாயுவின் திசையும் –வாமனனாய் என் இட வயிற்றையும் வாயுவின் திசையான வட மேற்கையும்
தாமம் அடைந்து தருண அருக்கன் நிறத்தனுமாய்ச் –ஸ்தானமாகக் கொண்டு உதித்த ஸூர்யன் யுடைய நிறமுடையவனாய்
சேம மரக்கலம் செம் பாவி ஈர் இரண்டால் திகழும் –அடியார்களை சம்சார சமுத்திரத்தில் இருந்து கரை சேர்த்து க்ஷேமத்தைக் கொடுக்கும்
ஓடமாக இருந்து சிவந்த திவ்ய வஜ்ராயுதம் நான்கினோடு பிரகாசித்து அருள்கிறான் –

———————————-

சீரார் சிரீதரனாய்ச் சிவன் திக்கும் இடப் புயமும்
ஏரார் இடம் கொண்டு இலங்கு வெண் தாமரை மேனியனாய்ப்
பாராய பட்டயம் ஈர் இரண்டாலும் பயம் அறுக்கும்
ஆரா வமுது அத்தி மா மலை மேல் நின்ற அச்சுதனே-9-
ஸ்ரீ தரன் –வெண் தாமரை நிறம் –நான்கு திவ்ய பட்டாக் கத்தி -வட கிழக்கு திசை –புண்ட்ர ஸ்தானம் -இடது புஜம் –

ஆரா வமுது அத்தி மா மலை மேல் நின்ற அச்சுதனே—எவ்வளவு அனுபவித்தாலும் தெவிட்டாத அமுதமாய் உள்ளவனும்
ஸ்ரீ ஹஸ்தி மஹா கிரியின் மேல் நிலை பெற்றவனும் அடியவர்களைக் காய் விடாதவனுமான பேர் அருளாளன்
சீரார் சிரீதரனாய்ச் சிவன் திக்கும் இடப் புயமும் –சிறப்பு நிறைந்த ஸ்ரீ தரனாய் சிவனுடைய திசையாகிய வட கிழக்கையும் இடது புஜத்தையும்
ஏரார் இடம் கொண்டு இலங்கு வெண் தாமரை மேனியனாய்ப் -அழகு பொருந்திய ஸ்தானமாகக் கொண்டு பிரகாசிக்கின்ற வெண்மையான தாமரையின் நிறமுடையவனாய்
பாராய பட்டயம் ஈர் இரண்டாலும் பயம் அறுக்கும் -பருத்த பட்டயம் என்னும் ஒருவகையான திவ்ய வாள்கள் நான்கினாலும் என் பயத்தைப் போக்கி அருள்கிறான் –

———————————————

என்னிடிகேஷன் என் இறை கீழ் இடக் கழுத்து என்று இவற்றில்
நல் நிலை மின் உருவாய் நாலு முற்கரம் கொண்டு அளிக்கும்
பொன் அகில் சேர்ந்து அலைக்கும் புனல் வேகை வட கரையில்
தென்னன் உகந்து தொழும் தேனை வேதியர் தெய்வம் ஒன்றே -10-
ஸ்ரீ ஹ்ருஷீ கேசன் –மின்னல் நிறம் -நான்கு திவ்ய சம்மட்டி –கீழ்ப் பாகம் –புண்ட்ர ஸ்தானம் –கழுத்தின் இடப் புறம் —

பொன் அகில் சேர்ந்து அலைக்கும் புனல் வேகை வட கரையில் -பொன்னையும் அகில் கட்டையையும் கொண்டு
அலை மோதுகின்ற ஜலத்தை யுடைய வேகவதி நதியின் வடகரையில்
தென்னன் உகந்து தொழும் தேனை வேதியர் தெய்வம் ஒன்றே -புண்ய ராஜன் மகிழ்ந்து வணங்குகின்ற தேனம் பாக்கத்தில் உள்ள
வைதிகப் பெரியோர்களின் ஒரே தெய்வமாகிய பேர் அருளாளன்
பெருமாள் கோயிலுக்கு மிகச் சமீபத்தில் தேனம் பாக்கம் என்னும் ஸ்ரீ கிராமம் –இத்தை ஸ்ரீ காஞ்சீ புரத்து ஒரு வீதியாகவும் கொள்ளலாம் –
அங்கு ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ர சாஸ்திரங்களில் கரைகண்ட பரம பாகவதர்கள் எழுந்து அருளி இருந்து பேர் அருளாளனை குல தெய்வமாகக் கொண்டு
வழுவாது திரு வாராதானம் செய்து வந்தனர்
அவர்களுடைய ஆத்மகுணங்களைக் கண்ட ஆஸ்திக சிகாமணியான பாண்டிய ராஜன் ஒருவன் அவர்களுக்கு ஸம்மானம் அளித்து
அவர்களை வணங்கி வந்தான் என்னும் வரலாறு கர்ண பரம்பரையாக அறியக் கிடக்கின்றது –
மேலும் பெருமாள் கோயில் பாண்டிய நாட்டில் அடங்கியதாகச் சில காலம் இருந்ததாகவும் அப்பொழுது பாண்டிய ராஜன் பேர் அருளாளன் யுடைய அருளாலே
பெருமை பெற்று வாழ்ந்து வந்தது பற்றியும் அவ்வரசன் பேர் அருளாளனைத் தொழுது வந்ததாகவும் சிலா சாசனம் உளது என்றும் சிலர் பணிப்பர்
என்னிடிகேஷன் என் இறை கீழ் இடக் கழுத்து என்று இவற்றில் -ஹிருஷீகேசன் என்னும் என் ஸ்வாமியாய் இருந்து கீழ்ப் பாகமும் கழுத்தின் இடப் புறமும்
ஆகிய இந்த இடங்களில்
நல் நிலை மின் உருவாய் நாலு முற்கரம் கொண்டு அளிக்கும் -நன்கு நிலை பெற்ற மின்னைப் போன்ற நிறமுடையவனாய் இருந்து
நான்கு திவ்ய சம்மட்டிகளை திவ்ய ஆயுதமாகக் கொண்டு ரஷித்து அருள்கிறான் –

————————————————

எம் பற்பநாபனும் என் பின்மனம் பற்றி மன்னி நின்று
வெம் பொன் கதிரவன் ஆயிரம் மேவிய மெய் உருவாய்
அம் பொன் கரங்களில் ஐம் படை கொண்டு அஞ்சல் என்று அளிக்கும்
செம் பொன் திரு மதிள் சூழ் சிந்துரா சலச் சேவகனே -11-
ஸ்ரீ பத்ம நாபன் –ஸூர்யன் நிறம் –திவ்ய சக்கரம் சங்கு வாள் வில் தண்டு என்னும் பஞ்ச திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்தானம் -மனாஸ் -புண்ட்ர ஸ்தானம் -பின்புறம்

செம் பொன் திரு மதிள் சூழ் சிந்துரா சலச் சேவகனே –சிவந்த பொன்னாலாகிய அழகிய மதிள் சூழ்ந்த ஸ்ரீ ஹதிகிரியில் உள்ள மஹா வீரனான பேர் அருளாளன்
எம் பற்பநாபனும் என் பின்மனம் பற்றி மன்னி நின்று -எம்முடைய பத்ம நாபனுமாகி என்னுடைய பின் பாகத்தையும் மனசையும் பற்றிக் கொண்டு ஸ்திரமாய் நின்று
வெம் பொன் கதிரவன் ஆயிரம் மேவிய மெய் உருவாய் -உஷ்ணமான சிவந்த ஆயிரம் ஸூர்யனோடு ஒப்பான திரு மேனி நிறமுடையவனாய்
அம் பொன் கரங்களில் ஐம் படை கொண்டு அஞ்சல் என்று அளிக்கும் -அழகிய சிவந்த திருக்கைகளில்
திவ்ய பஞ்ச ஆயுதங்களைத் தரித்து அஞ்சாதே என்று கூறி ரஷித்து அருள்கிறான் –

——————————

தாமோதரன் என் தன் தாமங்கள் நாலு கரங்களில் கொண்டு
ஆமோ தரம் என ஆக்கத்தின் உட் புறம் பிற் கழுத்தும்
தாம் ஓர் இளம் கதிரோன் என என் உள் இருள் அறுக்கும்
மா மோகம் மாற்றும் மதிள் அத்தியூரில் மரகதமே-12-
ஸ்ரீ தாமோதரன் –உதிக்கின்ற ஸூர்யன் நிறம் -நான்கு திவ்ய பாசங்கள் -சரீரத்தின் உட் புறமும் வெளிப் புறமும் –புண்ட்ர ஸ்தானம் –கழுத்தின் பின் புறம்

மா மோகம் மாற்றும் மதிள் அத்தியூரில் மரகதமே–பெரிய அஞ்ஞானத்தைப் போக்குகின்ற திரு மதிள்கள் சூழ்ந்த
ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரியில் உள்ள மரகத ரத்னம் போன்ற பேர் அருளாளன்
தாமோதரன் என் தன் தாமங்கள் நாலு கரங்களில் கொண்டு -என் தாமோதரனாகி நான்கு திவ்ய பாசங்களை திருக் கைகளிலே ஏந்திக் கொண்டு
ஆமோ தரம் என ஆக்கத்தின் உட் புறம் பிற் கழுத்தும் -இந்தப் பெருமை மற்றவருக்கு உண்டோ என்னும் படி சரீரத்தின் உள்ளேயும் வெளியிலும் கழுத்தின் பின் புறத்தும் நின்று
தாம் ஓர் இளம் கதிரோன் என என் உள் இருள் அறுக்கும் -தான் ஓர் உதிக்கின்ற ஸூர்யன் என்னும்படி நிறமுடையவனாய் இருந்து
எனது மனத்துள் இருக்கும் அஞ்ஞானம் ஆகிய இருளை போக்கி அருள்கிறான் –

————————————–

கத்தித் திரியும் கலைகளை வெல்லும் கருத்தில் வைத்துப்
பத்திக்கு உரு துணை பன்னிரு நாமம் பயில்பவர்க்கு
முக்திக்கு மூலம் எனவே மொழிந்த இம்மூன்றும் நான்கும்
தித்திக்கும் எங்கள் திருவத்தி யூரரைச் சேர்பவர்க்கே -13-

கத்தித் திரியும் கலைகளை வெல்லும் கருத்தில் வைத்துப் -சாரம் இல்லாமல் ஆடம்பரத்தோடு கத்திக் கொண்டே திரிகின்ற
பயன் அற்ற வித்யைகளை வாதத்தில் ஜெயிக்க கூடிய உறுதியை யுடைய மனசில்
பத்திக்கு உரு துணை பன்னிரு நாமம் பயில்பவர்க்கு –பக்திக்குத் தக்க சாதனமான கேசவாதி பன்னிரண்டு திரு நாமங்களையும் ஊன்றி அனுசந்தித்து பரிச்சயம் செய்பவர்க்கு
முக்திக்கு மூலம் எனவே மொழிந்த இம்மூன்றும் நான்கும் -மோக்ஷம் அளிக்க காரணமாகும் என்னும்படி அருளிச் செய்த இந்த பன்னிரண்டு பாசுரங்களும்
தித்திக்கும் எங்கள் திருவத்தி யூரரைச் சேர்பவர்க்கே -எங்கள் பேர் அருளாளரை ஆஸ்ரயித்த பாகவதர்களுக்கே பரம போக்யமாய் இன்பம் கொடுப்பனவாகும் –

———————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ ராமாநுஜாசார்ய மங்களம் -/ சஹஸ்ர நாமா வளி–

March 5, 2017

ஸ்ரீ மங்களம் யதி ராஜாயா அநந்தாயா மஹி தவ் ஜஸே
மோஷார்த்ராயாம் பூத புர்யாம் அவதீர்ணாயா மங்களம் –

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ச ஸைன்யநாதாநாம் திவ்யாயுத கனஸ்ய ச
அம்சத பரி பூர்ணாயா மம நாதாயா மங்களம் —

விஷ்ணு பாரம்ய ரஷாயை துர்மத உன்மூல நாய
உஜ்ஜீவ நாய லோகா நாம் அவதீர்ணாய மங்களம் –

ஸூ ஸீ தல ஸூ தாதார வர்ஷி லோசன பங்கஜ
கூரேச தாசரத்யாயை குருபி ஸ்ரித மங்களம்

சதஸ் சப்தாதி சிஷ்யாட்ய பஞ்சாச்சார்ய அங்கரி சம்ஸ் ரிதா
ஏகா நதி நாம் த்வாத சபி ஸஹஸ்ரைர் வ்ருதா மங்களம்

பரங்குசாதி ஸூ ரிணாம் சரணம் போஜ ரூபிணே
குரு பங்க்தி த்வயீ ஹார தராளா யாஸ்து மங்களம் –

உஜ்ஜீவநாய ஸர்வேஷாம் சரணா கதி தாநத
அவ்யாஹத மஹா வர்த்மன் யதிராஜாய மங்களம்

அநந்தாத்மன் மஹா யோகின் ஸ்ரீ மன் ராமாநுஜாத்மநே
குரூணாம் குரவே துப்யம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

குரு நிஷ்டாம் தரிசயிதும் யதீந்த்ர பிரவணாத்ம நா
பூயஸ் ஸ்வாம் சே நாவ தீர்ண யதிராஜாய மங்களம்

ஸ்ரீ சைலே யாதவ கிரவ் ஸ்ரீ ரெங்கே கரி பூதரே
விசேஷதோ நித்ய வாச ரசிகா யாஸ்து மங்களம்

விபூதி த்வய நாதாய ஸ்வார்ச்சா விபவ ரூபத
சாந்நித்யம் குர்வதே தஸ்மை யதிராஜாய மங்களம்

அனந்தாய நமோ நித்யம் லஷ்மணாய நமோ நம
பல பத்ராய தே ஸ்வஸ்தி பாஷ்ய காராய மங்களம்

கலி கல்மஷ விச்சேத்ர விஷ்ணு லோக ப்ரதாயிநே
ஜ்ஞானாதி ஷாட் குண்ய முகை கல்யாண குண ராஸிபி

ஸுந்தர்ய லாவண்ய முகை குணைம் விக்ரஹ சம்ஸ்ரித
பாஸ்வதே யதிராஜாய நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஆகாரத் ரய சம்பன்னாத் பரபக்த்யாதிபர் யுதான்
ப்ரபந்நான் ஸர்வதா ரக்ஷன் பக்த அநன்யான் விசேஷத

விசேஷதோ அஸ்மத் ரஷாயை க்ருத தீஷ ஜகத் குரோ
யதி ராஜாய தே ஸ்ரீமன் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஸ்ரீ மத் ராமானுஜ முநேஸ் சரணம் போருஹ த்வயம்
சரணம் பிரதி பன்னாநாம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

————————————

ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கு -11 திருநாமங்கள் -1-இளைய ஆழ்வார் முதலில்/
ஸ்ரீ பெரும் புதூர் ஆதி கேசவ பெருமாள் சாத்திய திரு நாமம் -2–பூத புரீசர் /
/நம் பெருமாள் -3–உடையவர் /
தேவ பெருமாள் -4–எதி ராஜர்
/திருவேங்கடம் உடையான்–-5-தேசிகேந்த்ரன்
ஐந்து ஆச்சார்யர்கள் ஐந்து நாமங்கள்
சாரதா தேவி-6- ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர்
பெரிய நம்பி -7-ராமானுஜர்–தாஸ நாமம்
திரு கோஷ்ட்டி நம்பி-8- எம்பெருமானார்
பெரிய திருமலை நம்பி -9–கோவில் அண்ணன் /
திரு மாலை ஆண்டான்-10- சட கோபன் பொன் அடி /
ஆழ்வார் திரு அரங்க பெருமாள் அரையர் -11–லஷ்மண முனி
ஆக 11 திரு நாமங்கள் –யதீந்த்ரர் மற்றும் பல–

பிங்கள வருஷம் -சித்திரை -ஸூக்ல
பக்ஷம் -பஞ்சமி -திருவாதிரை -கேசவ சோமயாஜி -பூமி தேவி
கமலா நயன பட்டர் -ஸ்ரீ தேவி -எம்பார் -கோவிந்தர்
யாதவ பிரகாசர் -திருந்தி -கோவிந்த ஜீயர் -யதி தர்ம சமுச்சயம் கிரந்தம் –
யஜ்ஜ மூர்த்தி -அருளாள பெருமாள் எம்பெருமானார் –

——————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாமினே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கராஷா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தயாம்புதாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபார பகவத் பக்த்யே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதீந்த்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணாகராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹாரீத கேசவாச்சார்ய யஜ்வநஸ் தபஸ் பலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைரவிணீ நாத பார்த்த ஸூத பிரசாத ஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மேஷார்த்ரா சம்பவாயா நம-

ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு தர்சன ஸ்தாபன உத் ஸூகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காந்திம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லீலா மானுஷ விக்ரஹயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாதுல ஸ்ரீ சைல பூர்ண க்ருத லஷ்மண நாமவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வேதம்ருத்ஸ்நா சங்க சக்ர புஜ மூலங்கிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விதி வல்லப்த்த ஸுலாதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ஸ்ரீ விராஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதீத வேத வேதங்காயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்வவிதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருஹீத கார்ஹஸ்த்ய விதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்ச யஞ்ஞ பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்மஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருதஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஜ் ஜன ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ரோதக்நே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுதி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தீமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநஸூயகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பரேங்கிதஜ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நீதிஜ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ம்ருதிமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரதிபாநவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதிமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்மிநே நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த ஸ்மித முகாம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரஸ் சந்த்ர ப்ரதீகாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூஸீலாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூலபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூசயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண க்ருபா பாத்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத புர நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த மந்தாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேசவ ஆனந்த வர்த்தனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்யாத ரூப மஹா தேவீ வரதாம்பு ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி விநாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்திமே பரமாச்சார்ய யாமுன அங்குளி மோசகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவராஜ க்ருணா லப்த ஷட்வாக்யார்த்த மஹோததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவராஜ அர்ச்சநரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மன் நாதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தரணீ தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ணார்ய லப்த சன்மந்த்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் ஆராதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சைல பூர்ண கருணா லப்த ராமாயணார்த்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்டீ பூர்ண க்ருபா லப்த மந்த்ர ராஜ ப்ரகாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர அரங்க அநுகம்பாத்த த்ராவிடாம்நாய பாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாதரார்ய ஸூஜ் ஞாத த்ராவிடம்நாய தத்வதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தயாத ரங்கிதா பாங்க த்ருஷ்டயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத ஹிதேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபார கருணா சிந்தவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஸ்தாரித ஜகத் த்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த ரூபாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த ஸ்ரீ ரிய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த குண பூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ சித் அசித் சேஷி சேஷதைக ரதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகில ஆத்ம குணா வாசாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார த்ரய சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்த நிலயாபிக்ய விமான ஸ்ரீ நிவாஸ த்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அயோத்யா நகராதீச ராம சந்த்ர ப்ரிய அநுஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அமந்த ஆனந்த சந்தாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சா ஸ்தல ப்ரியா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத ஆனந்த கைங்கர்ய நிரதாத்மனே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத பிரியா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அ ல்பீ க்ருத விரிஞ்சாதி பத வைஷ்ணவஸே
விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகிலாம் நாய சாரார்த்த ஸ்ரீ மத் அஷ்டாக்ஷர ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆ ஸூ ரி ஹாரீதகுல துக்தாம்புநிதி சந்த்ரமஸே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத யோகி பதாம் போஜ மது பான மது வரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காசார யோகி பதாப்ஜ ஸூ திருட ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவ்ய ஸூரி மஹா யோகி பதாப்ஜ த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பட்ட நாத யோகீந்திர மங்களாசாஸ்த்தி தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹீ சார புராதீச பக்தி சார முனி ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குலசேகர யோகீந்திர பதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பாண திவ்ய ஸூர்யப்ஜ பாத யுக்ம பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்தாங்க்ரி ரேணு ஸூரீந்த்ர பதாப்ஜ நியதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸார்ங்காம்ச பரகாலக்ய திவ்ய ஸூரி பதாம் புஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே வகுளா லங்க்ருத ஸ்ரீ மத் சடகோப பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தசாநாம் திவ்ய ஸூரீநாம் பதாம் போஜ தயா ஸ்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதுரம் கவிம் ஆஸ்ரித்ய தத் பதாப்ஜ ஏக தாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாத யோகி பதாம் போஜ சந்தத த்யான தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்டரீகாக்ஷ குரு சரணம் போஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ராம மிஸ்ர பதாப்ஜ ஸ்த்ரீத்க்ருத ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் யாமுன யோகீந்த்ர பதாப்ஜ உத்தாரகத்வதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பராங்குச தாசாக்ய மஹா பூர்ண பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வதா பக்திதோ த்யாத ஸ்ரீ மத் குரு பரம்பரயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கவி நா மதுரேனோ யுக்த சடாராதி ஸ்தவேரதாய நம

விஷ்ணு பாரம்ய ரஷாயை துர்மத உன்மூல நாய
உஜ்ஜீவ நாய லோகா நாம் அவதீர்ணாய மங்களம் –

———————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்ய அனுசந்தீயமான ரங்கி ப்ராபோதகீ ஸ்துதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதா காதா த்ரிம்ஸதாத்ம ஸ்ரீ வ்ரத ஸ்துதித் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷட் அங்கீ பூத கவிராட் பரகால ஸ்தவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மச் ஸ்ரீ முக ஸூக்தாக்ய திராவிட உபநிஷத் ப்ரியாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மங்களா சாஸநீ பூத பட்ட நாத ஸ்தவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பட்டநாத யோகீந்த்ர திவ்ய ஸ்ரீ ஸூ க்தி மக்நதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதா தேவீ ஸூக்தி ரஸா ஸ்வாதநைக பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குல சேகர ராஜேந்திர ஸூக்த்யார்த்ரீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மச் சந்தோ வ்ருத்த நாம பக்தி சார ஸ்தவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாபித பக்தாங்க்ரிரேணு ஸ்தவ ரதாத்மதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆபாத சூட அநு பூதி ஸ்ரீ பாண ஸ்தவ போகவநே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத யோகி சார யோகி பிராந்தி யோகி பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தாதி ரூப தத் காதா மாதுர்ய ஸ்வாத லோலுபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்முக அந்தாதி காதா தாத்பர்ய ரஸ சக்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வ்ருத்த காதா கம்பீர ஸ்வாபதேசார்த்த வித்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திருவாசிரிய ஆபிக்ய சடகோபஸ் தவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சடாரி மஹாந்தாதி ஸ்தோத்ர அனுபவ தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமானுஜ அந்தாதி ரூப ஸ்துத்ய ஆவிஷ் க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ரங்க அம்ருத நாமார்ய ப்ரகடீ க்ருதி வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலிஜித் க்ருத வேதாங்க தாத்பர்ய ரஸ வித்ததியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சடாரி சந்த்ருஷ்ட சாம வேதார்த்த விவ்ருதி த்வாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்த சர்வ தாஸ்ய யாதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரம வ்யோம நிலய வாஸூதேவ பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷீராப்தி நாத தாஸ்ய ஏக தத் தன் மூர்த்தி பரிக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபவ அநுகத அநேக விக்ரஹ உசித மூர்த்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கல்யாண குண பூர்ண அர்ச்சா முக்தி தாஸ்ய ஏக விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூபாஸ்ரய ஹ்ருதப்ஜஸ்த்த ஸ்ரீ சத்யான பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த்ர ரத்ன அநு சந்தான சந்தத ஸ்புரிதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததர்த்த தத்வ தன் நிஷ்டா நிஸ்சலாத்ம மன அம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்மயமாந முகாம்புஜாய நம –

ஓம் ஸ்ரீ மதே தயமான த்ருத அஞ்சலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்மித பூர்வ அபி பாஷிணே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வ பாஷிண சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ம்ருது சத்வ ப்ரிய ஹித பாஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்விதாம் வராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த மங்கள குணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தாயார்த்ரீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ பூத அநுகம்பாவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷமா நிதயே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ லக்ஷண ம்ருணா லாச்ச யஞ்ஞ ஸூத்ர விபூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் தத் ஸ்தான ஸூ வின்யஸ்த்த ஸ்வேதம்ருத்ஸ் நோர்த்த்வ புண்டரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஸ்ரீக கேசவ அதீனமநுசந்தான ஹர்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத்மாஷ துளஸீ மாலா பவித்ராதி விபூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷாயாம்பர சம்வீதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமநீய சிகா க்ருதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ரிதண்ட தாரிணே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்மஞ்ஞாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்ம த்யான பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகாந்தி நாம் த்வாதஸபிஸ் ஸஹஸ்ரை ரூப சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்தைர் வைஷ்ணவைர் அந்நியர் மஹா பாகைஸ் ஸமாவ்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுஸ் சப்ததி பீடாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்சாச்சார்ய பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் ரஷா சிந்தனார்த்தாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்தாத்ம உஜ்ஜீவநேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜீவா லோகஸ்ய ரஷித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ ஜனஸ்ய அபி ரஷித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ லோகஹிதேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விநம்ர விவித பிராணி சங்க ரக்ஷண தீக்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூவ்ருத்த வித்யா அபிஜத சம்பத்தார்த்த வம்சஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ தர்ம க்லாந்ய தர்மாப்யுத்த நாவிஷ்க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஜோம்ச ஸமுத்பூத ஸ்வாம் சாம்ஸ் யாத்ருத தர்சனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ நிர்ஹேதுக க்ருபா லப்த ஞாத சேதன ஸம்ஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாம் சாம்ஸ்ய அநந்த ஸூ ர்யாதி ப்ரகடீ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுதிமத் யாத்மஜ ஸ்ரீ மத கோவிந்தார்ய ப்ரியா நுஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தர்சன சமாகாரயனா பக்த்யாதிமன் ப்ரி யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர ஞான பல அசேஷ தாஸ்ய ஸ்தாபித சேதநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ விஸ்லேஷ பீருத்வ பக்தி பாரம்ய தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பங்கு முக ஜடாத்தாதி பிரபன்ன உஜ்ஜீவநேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூரேச தாசரத்யாதி பரமார்த்த ப்ரதாயகாய நம –

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சைல பூர்ண தநய குருகேச க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்ரீ க்ருத சடாரதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பாதாப்ஜ மது வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபன்ன ஜன கூடஸ்த சடாரி ருண மோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகேச க்ருதாத்மீய சர்வ கைங்கர்ய துஷ்ட தியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பவித்ரீக்ருத கூரேசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகிநேய த்ரிதண்டாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி ஹராச்சார்ய தத்தபிஷைக போஜநயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹஸ்தி நாத க்ருபயா ஜித யஞ்ஞாஹ்வா மூர்த்திகாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாத்ரீக்ருத தயாபாலமந் நாத முனி சேவிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுநேய மஹாக்ரந்த கண்டிதாத்வைத சஞ்சயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பவித்ரீக்ருத பூ பாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போதாயன மதாநுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேஸவ பாதாப்ஜ மகரந்த மது வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் நாராயணா அங்கர்யப்ஜ சரணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ந்ருணம் சரணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மாதவ பதாம் போஜ ப்ரேமவிஹ்வல மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கோவிந்த குண உத்கர்ஷ சிந்தனை ஏக பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ விஷ்ணு கல்யாண குண அனுபவ ஏக பிரயோஜநயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் மதுரிபுன் யஸ்த ஸ்வாத் மாத்மீய பராய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் த்ரி விக்ரம அங்க்ரி யப்ஜ த்யான நிஸ்ஸல மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாமன கடாக்ஷாத்த ஞான நிர்த்தூத கல்மஷயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஸ்ரீ தர பதாம் போஜ உபாய உபேயித்வ நிஸ்ஸயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஹ்ருஷீ கேச பகவத் விஷயீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பத்ம நாப பாதாப்ஜ திருட பக்த்யா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசஞ்சலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ தாமோதர பாதாப்ஜ வின்யஸ்த்த ஹ்ருதயாம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஸ்ரீ க கேஸவாதீ நாம் த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயணாய அஷ்டாஷரார்த்த தாத்பர்யாசக்த மானஸாய நம

ஸூ ஸீ தல ஸூ தாதார வர்ஷி லோசன பங்கஜ
கூரேச தாசரத்யாயை குருபி ஸ்ரித மங்களம்

————————————

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வப்ன அநு பூத விபவ ஸ்வ ஆச்ரிதாத்வைதி யாதவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்ய சங்கீர்த்த நாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ண மநோ ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் வைகுண்ட நாதாப்ஜ பதவின் யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் ஷீராப்தி நாத அங்கரி சந்தக த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் ரெங்கேச சரண நலின த்யான மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்ம வர்ம தனயா பத பத்ம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கதம்ப புரவாஸ் தவ்ய புருஷோத்தம நிஷ்டிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ் வேதாத்ரி புண்டரீகாக்ஷ பாதாப் ஜன்யஸ்ய மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரேமேலயேச பாதாப்ஜ வின் யஸ்த ஹ்ருதயாம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் நாம புரா பூப கும்ப ஸ்வாமி ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஞ்ஞா புரீ நீல மேக சரணம் புஜா ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஞ்ஞா புரீ ந்ருஸிம்ஹாப்ஜ பாத சேவன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிண்டி பூர்ஹர சா பார்த்தி ஹாரி பாதாப்ஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சங்கம புரா வாச ரஷக மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கபிஸ்தல கஜார்த்திக்ன த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பஷீ பூத நகரீ ஸ்ரீ ராம ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆதனூர் நாத பாதாப்ஜ மங்களாசாஸ்த்தி தத் பராயா நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நந்தி பூரம் பாயூர் நாதவின்பஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வியத்புரதாதா நுபம ஸ்வாமி ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கந்தபுர பந்த்வாக்ய ஸ்வாமி ந்யஸ்த ஹ்ருதயம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரத மக்ன புரீ நாத ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ரூப்ய நகரீ நாத ஸ்ரீ ராம த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பால வியாக்ர புரா பூர்வ மஹாபதி ஸ்ரீ ச நிர்ப்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பலாவதா காவாச ஸவ்ரி பாதாப்ஜ ஷட்பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கரேச சரண நளின ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண மஹிஷீ பூர்ஸ்த்த பக்தா ஸூ விபு மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிருஷ்ண புர நாதாஹ்வ பார்த்த ஸூதா க்ருதாதராய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நாக பூரதி பதி ஸூந்தர ந்யஸ்த மானசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஸூகந்தவநாதீச பாத பங்கஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ராம புஷ்கரபுர த்ரிவிக்ரம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரிரம்மபுரீ நாத பாத பத்ம ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸூமணி தாம நாத பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த அம்பரபூர் கட நர்த்தக சம்ஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த புஷ்பேஷூ புங்க தேவ பதாசரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த புருஷோத்தம தேவ பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த வைகுண்டாம் பரபூர் நாத ஸம்ஸரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஹே மாக்ய தாம நாத பதாஸ்ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த பார்த்தாஹ்வ பூர் நாதாப்ஜ பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸ்ரீ ரத்ன கூட நாத பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த தேவாஹ்ய நாம கிருஷ்ண பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த வேதாஹ்வா புஷ்கரணி யதி பாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸ்ரீ சக்த சம்சதிச பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூர்த்த சங்க பூர் நாத நவ சந்த்ர க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சித்ர கூட கோவிந்த ராஜ விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூஷ்ண பூ வராஹ அப்ஜ சரண த்வய சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் வநாத்ரி நிலய ஸ்ரீ ஸூ ந்தர புஜ ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மோஹன புராதீச காள மேக பாத ஆஸ்ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பாண்ட்ய மதுரா பூர்ஸ்த்த சங்க ஸூந்தர பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புல்லாடவீ நாத ஜெகந்நாத பத ஆச்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புல்லாடவீ தர்ப்ப சயன ராம பத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் கோஷ்டீ புரபதி ஸும்ய நாராயண ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சத்ய கிரி ஈசான சத்ய நாத பத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே துஷார ஸரஸீ தாத பாதாப்ஜ சமஸ் ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வி நவ்ய புராதீச வடதாமபத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வி நவ்ய புரீ கோதா ரங்க மன்னாத சமாஸ்ரிதா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸூந்தரீ ரத்ன சோதரீ பாவ பாவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வீ நவ்ய புரீ விஷ்ணு பாதாப்ஜ சம்ஸ் ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகா ஸ்ரீ நகர்யாதி நாத பாதாப்ஜ ஷட் பாதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகா பூர தீஸான சடஜித் பாத சம்ஸ்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகுண்ட நாத சோரேச ஸூந்தர்ய ஹ்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யாத ஸ்ரீ மத் வரகுண பிரமாத விஜயாசநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிஞ்சா குடீ பூமி பால பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே துல்ய தன்வி ஸூப க்ஷேத்ர தேவே சன்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹ்ருதி த்யாதார விந்தாக்ஷ திவ்ய மங்கள விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தென் குளந்தஹ்வய க்ஷேத்ர த்யாதகை தவ நாட் யகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஞ்ஜூ கர்ணே ஜெப புரி த்யாத நிஷிப்த வித்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யாத தக்ஷிண மாபிக்ய மகரீ கர்ண பாசவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வாநாசல தோதாத்ரவ் த்யாத ஸ்ரீ தேவ நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ தேவ பஞ்சக பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ சிந்து பரிதான பரிக்ரஹாய நம உபதேசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ திஷ்டத் தேவ பாதாப்ஜ பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ சைல ஸ்திதி பூர்ண த்ருதாந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ வாமன அந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கேரள அநந்த பத்ம நாப பாதாப்ஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வாட்டராபித க்ஷேத்ர சாயி கேசவ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ யேத்ததோர் மத்ய தேவம் பரிசார புரே நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேவித ஸ்ரீ தக்ஷிண மருத் தடதாத பதாம் புஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூலிதாம ஸூ க்ஷேத்ர கட நர்த்தக சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேரளீ யவ்யாக்ர புராதீச விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேரள அருண சிலா பூர் கோப பத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோளே நவ்புராதீச நாராயண நிவிஷ்டதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வல்ல வாள் புர சிர ஸ்ரய மானேச மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சார ப்ருங்க பூர்வாசா பகவன் ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வித்வத்ரே தாஹ்வ பூர் நாத பத பங்கஜ ஷட் பதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடீ சமாக்யஸ்தா நேச தாதந்யஸ்த மநோம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திரு வாரன்விளா பிக்யா சரித்ருத்திம தீஸிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஜனார்த்தன ஸூ க்ஷேத்ர நாத வைபவ தோஷிதாயை நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹீந்த்ர நகராதீச தேவ நாயக மானஸாய நம –
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் கோப புரா பிக்ய தேஹளீச பத ஆஸ் ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஞ்சீ ஹஸ்திகிரி வரதாதீந மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கரி சைல அதோபிலஸ்த் தா யோக ஸிம்ஹ பாதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதோத்தகாரி நாதாப்ஜ சரண ஆஸ்ரித மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷ்ட புஜ ஸ்வாமி சரணாம்புஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிசிரோபாவ ணாதீச பாத பத்ம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமாஸிகா நரஹரி பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமேஸ வ்யோம புரீ நாத பாதாப்ஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாட கேச பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம

சதஸ் சப்தாதி சிஷ்யாட்ய பஞ்சாச்சார்ய அங்கரி சம்ஸ் ரிதா
ஏகா நதி நாம் த்வாத சபி ஸஹஸ்ரைர் வ்ருதா மங்களம்

————————————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே பாதோ நிவாஸேச த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாரித தாமேச சரணம் புஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதீத கரமாலயேஸ வின்யஸ்த நைஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர்ஷா நபோதிபதி நா ஸூ நிவிஷ்ட ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ரிவிக்ரம அங்கர்யப்ஜ சம்ஸ்லிஷ்ட ஹ்ருதயாம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சோரஓதி க்ரஸ்த நிஜமாதச பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்யோத்ஸ் நேந்து கண்ட நாதாங்க்ரி கமலாதீன மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரவாள வர்ணேச பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஷி குண்ட பதி நா ஸூ நிவிஷ்ட ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தோயாத்ரி நாத பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாகர மல்லாபூர் ஸ்த்தலேசாய ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ நாத பார்த்த ஸூத ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ வேத வல்லி மந்நாத சம்ஸ்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ ராம சந்த்ராதி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ வாஸி கஜேந்திர வரதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ யோக ஸிம்ஹ பாதாப்ஜ ஷட் பதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மயூர நகரீ சான கேசவ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமலாஸ்தித தாமேச பாத பங்கஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லதாஹ்ரத நாதாக்ய வீர ராகவா தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடி காத்ரா வம்ருத பல ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ பாதாப்ஜதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண வன கல்யாண ஸ்ரீ சமாநசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வியத்புரீசாயி நாத பாதாப்ஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹோபிலே ஹிரண்யாரி நரஸிம்ஹ பதாஸ்ராயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாண்டு ரெங்க ஹ்ருதஸ் வாந்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் ஸுந்தர்ய விமோஹிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வாராவதீ நாத கோபால ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ நைமிசாரண்ய ஹரிவி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கர ஸூ க்ஷேத்ர பகவான் ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கங்கா தீரே கண்ட தாம்நி விஷ்ணு விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷோத்தம தாமாக்ய நாதவி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத்ரிகா நாத நர நாராயண அங்க்ரிகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ப்ரீதி பூர்வ ராதீச பாத பங்கஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரித்வாரி க்ருதாவாச ஜகத்பதி ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாயா ஸூ க்ஷேத்ர ரசிக மது ஸூதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரக்ராவ மஹா க்ஷேத்ர ஹரி வின்யஸ்த்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதுரா நகரீசான வாஸூதேவ பதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கோஷ பந்து வின்யஸ்ய நிஜ மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோவர்த்தநே கோப வேஷ பால க்ருஷ்ண பதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிருந்தாவநே நந்த ஸூநு சரணம் போஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காளிய ஹ்ரத கோவிந்த பத பங்கஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அயோத்யா புர தவ் ரேய ராம சந்த்ர பதாப் ஜதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சித்ர கூடே ராகவாங்க்ரி ஜல ஜாத க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரயாக ஸூ க்ஷேத்ர மாதவத்யா ந தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கயா விஷ்ணு பாத பத்ம த்யான க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கங்கா சாகரகே விஷ்ணு சரணம் போஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோமந்த பர்வத ஸுரி சரணம் புஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த லோசன ஸூ க்ஷேத்ர பகவத் த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவந்திகா புரீ கிருஷ்ண பத பங்கஜ லோசனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷோத்தம நாதாக்ய ஜெகந்நாத க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூரமாக்ய மஹா க்ஷேத்ரே கூர்ம நாத ப்ரகாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிம்ஹாசல போத்ரீச நார ஸிம்ஹ பதாப்ஜ ஹ்ருதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ப காரண்ய நிலய ராஜ கோபால மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வீர நாராயண புர ராஜகோபால பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ராவ தீர்ண ஸ்ரீ ரெங்க நாத யோகி பத ஆஸ்ரயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ராவ தீர்ண தத் பவ்த்ர ஸ்ரீ மத் யாமுன மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா பாஷ்ய மஹா க்ரந்த தத்வ யாதார்த்ய வேதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா பாஷ்யாதி சத் கிரந்த காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலி நாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபன்ன பார்த்த வியாஜேன கீதம் சாஸ்திரம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சாரார்த்த தாத்பர்ய பூமிக்கு நாராயணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபாய ஸாத்யம் பக்த்யைக கமயம்தம் பரம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாதி மாத்யாய பார்த்த விஷாதம் ஸூ விம்ருஸ்யவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்வதீய சாங்க்யாஹ்வ யோகார்த்த வீசதீகாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்ருதீய கர்மாக்ய யோகார்த்தாந் ஸூ ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சதுர்த்தே ஞானாக்கிய யோகார்த்தாந் ஸ்பஷ்ட முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்ம சந்யாச யோகார்த்தாந் கீதா பஞ்சம ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சஷ்டி அத்யாய யோக யோக அப்யாஸ விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாயாம் சப்த மாத்யாயே விஞ்ஞானார்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஹாஷர பர ப்ரஹ்ம யோகார்த்ததாந் அஷ்டமே வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்ய யோகார்த்ததாந் நவமே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபூதி விஸ்தரம் யோகம் தசமே விஸ்திருதம் ப்ருவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா ஏகாதச ஸூவ்யக்த வைஸ்வரூப்யார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா அத்யாயே த்வாதசகே பக்தி யோகம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்ரேயதசே க்ஷேத்ர ஷேத்ரஞ்ஞா நார்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்தச அத்யாயே குண த்ரய விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்ச தச அத்யாயே புருஷோத்தம யோகவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாயாம் ஷோடசே தைவ அஸூர சம்பத் விபாகவத நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரத்தா த்ரய விபாகாக்ய யோகம் சப்த தஸே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யாய அஷ்ட தஸே கீதா மோக்ஷ சந்யாச யோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சாரார்த்த சரம ஸ்லோக தத்துவார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யாக்ய பகவத் யாக க்ரந்தமோதித ரங்க ராஜே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ந்யாஸ கத்யார்த்த விவச ரங்கி தத்த மஹா பலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்க கத்யே ரெங்கேச கல்யாண குண பாவுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சவிபூதிக வைகுண்ட நாத கத்யார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கத்ய த்ரய அனுசந்தான வஸ்ய ஸ்ரீ ரெங்க நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கேச க்ருபா லப்த விபூதி த்வய நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்ம சம்பந்தி சர்வாத்ம வைத மோக்ஷத ரங்க ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்ரைவ ஸ்ரீ ரெங்கே ஸூகம் ஆஸ்வேதி ரங்கி சோதிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்யாஸ ஸூத்ரார்த்த தத்வஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விசிஷ்டாத்வைத பாலகாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போதாயன க்ருத ப்ரஹ்ம ஸூ த்ர வ்ருத்யர்த்த சிந்தகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதார்த்த சங்க்ரஹத் வஸ்த குத்ருஷ்ட்டி முக தர்சநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த தீபாக்ய க்ரந்த பாஸ்த தமஸ்ததாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த சாரார்த்த ரஸாஸ் வாதித சேதனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரீர காபிக்ய மீமாம்ஸா பாஷ்ய காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதாதோ ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞ்ஞா சேத் யாத்ராவஸ்ய கதார்த்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜெகஜ் ஜென்மாதி ஹேத்வர்த்த ஜன்மாத்யதிக்ருத வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாஸ்த்ர பிரமாணம் ப்ரஹ்மேதி சாஸ்த்ர யோநித்ர ஸூ த்ரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமன்வயாதி கரண தத்வார்த்த விவ்ருதி ஷமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷத் யதிக்ருதா வார்த்த ப்ரபஞ்சந விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்த மயாதி க்ருதவ் பரோப ந்யஸ்த தோஷ ஹ்ருதே நம

பரங்குசாதி ஸூ ரிணாம் சரணம் போஜ ரூபிணே
குரு பங்க்தி த்வயீ ஹார தராளா யாஸ்து மங்களம் –

—————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமாத்ம அர்த்த அந்தரதிகரணம் ஸ்புடமீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர ப்ரஹ்ம ஆகாசவாஸ்ய மகாசாதி க்ருதவ் வாததே நம பரமாத்மா ப்ராணவாஸ்ய பிராண அதிகரணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்யோதிர் ஆக்யாதி காரணே பரமாத்மா நமீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திராக்யாதி கரணே பரமாதமே த்யுதீரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஏவ வாஸ்ய ஸர்வத்ர ப்ரஸித்யதி க்ருதவ் வததே நம அத்தரபி க்யாதி கரணே பரமாத்மா ந மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தர்யாம் யாக்யாதி க்ருதவ் பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்ருஸ்யத்வாதி குண காதி க்ருதவ் பரமாத்ம விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைச்வா நராதி கரணே பராமாத்மா தமூ சுஷே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுப்வாத் யதிக்ருதா வாத்மா பரமாத்மேதி போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூமாதி கரணே பூமா பரமாத் த்யுதீரயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்ஷராதி க்ருதாவுக்தோஸ் பரமாத்மேதி தத்வதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷாதி கர்மாதி க்ருதவ் பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஹராதி க்ருதவ் வாஸ்யே பரமாத்மே தரத்வதியே நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரமிதாதி க்ருதவ் வாஸ்ய பரமாத் மேதி போதாயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாதி க்ருதவ் தேஷாம் ப்ரஹ்ம வித்யாப்தி போத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மத்வாஹ்வாதி க்ருதவ் வஸ்வாத் யதிகார இதீ ராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அப ஸூ த்ராதி கரணே நாதிகாரீ ச ஈராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்த்தாந்தரத்வாதி க்ருதவ் புருஷோத்தம முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆநுமாநிக பூர்வாயாம் தமேவாதி க்ருதவ் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹமாத்மிகைவ ப்ரக்ருதிர் நதாந்தரீதி ச சோதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம சாதி க்ருதா வஜாம் ப்ரஹமாத்மிகா மேவ வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்க்யோப சங்க்ரஹா க்யாதி க்ருதவ் தாந்த்ரீ நசேதிவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காரணத்வாதிகரணே சதசத் வாசி தத்வவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் வாசித்வாதி க்ருதவ் தத் கர்த்தாரம் ஹரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்ய அன்வயாதி கரணே ஹரவ் வாக்ய அன்வயம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரக்ருதி யதிக்ருதவ் ஸவ்ரி ரூபாதானமாபீதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ வ்யாக்யாநாதி க்ருதவ் பரமாத்ம பரத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ம்ருத்யபி க்யாதி கரணே ப்ரஹ்மைகம் காரணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யோக ப்ரத்யுக்த் யதிக்ருதவ் யோகஸ் யத்யாஜ்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விலக்ஷணத்வாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்ம காரணதாம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே போக்த்ராபத்யாத்யதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மா கர்மவசம் ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆரம்பணாதி கரணே ப்ரஹ்ம அந்நியஜ் ஜகத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதர வ்யபதேசாதி க்ருதவ் பேதாத் தோஷ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உப சம்ஹார பூர்வாயாம் தர்சநாதி க்ருதவ் ஹரிம் அந்யாத பேஷம் ஜகதாரம்பகம் ஷீரவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருத்ஸன பிரசக்த்யதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மணோ ஹேதுதாம் வததே நம—
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரஸநா நுபபத்யா க்யாதி க்ருதவ் ப்ராஞ்ஞ ஹேது விதே நம —
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹத் தீர்க்காதி கரணே பரமணாவ ஹேதுதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமுதாயாதி கரணே பவ்த்தாதிநாம் நிராசவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உப லப்தயாக்யாதி க்ருதவ் யோகாசாரம் ப்ரதிஷிபதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வதா அனுபபத்யாக்யாதி க்ருதவ் ஸூன்யவாதக்தே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அசம்பாவாதி கரணே சைகஸ்மின் ஜைன தோஷ ஹ்ருதே நம –
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஸூபத்யாக்யாதி க்ருதவ் அசாமஞ்ஜஸ்யா மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பத்ய சம்பவாக்யாதி க்ருதவ் பாஞ்சராத்ரகே ஆப்த நாராயணா உக்தத்வாத் பிராமண்யம் வேதவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வியதாக்யாதி கரணே ஆகாச உத்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஜோதி கரணே தோஷ முத்பத்திம் ப்ரஹ்மணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மாதி கரணே தஸ்ய நித்யத்வாதஜதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஞாதிக்ருதவ் ஜ்ஞானமாத்மா ஜ்ஞாதைவேதி ச போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்த்ராக்யாதி க்ருதக்தஸ்ய கர்த்ருத்வம் ஸ்புட மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பராயத் தத்வாதி க்ருதவ் தத் பராதீன மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அம்சாதி கரணே ஜீவஸ்ய பரமாத்மாம் சதாம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பிராண உத்பத்யாதி க்ருதவ் இந்திரிய உத்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சப்த கத்யாக்யாதி க்ருதவ் தோஷாமேகாத சத்வே விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிராண அணு வத்வாதி கரணே இந்த்ரியானாம் அணுத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாயு க்ரியாதி கரணே ப்ராணே அவஸ்தா விசேஷ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரேஷ்ட அணுத்வாதி கரணே ப்ராணே அணுத்வம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஜ்யோதி ராத்யதிஷ்டா நாதி க்ருதவ் பரமாத்மநி ஜீவாக்ந்யாதே பாரதந்தர்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ஜ்ஞா மூர்த்திக்லுப்த்யபிக்யாதி க்ருதவ் வியஷ்ட்டி ஸ்ருஷ்ட்டி க்ருத ஹிரண்ய கர்ப்ப அந்தராத்மா பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததந்திர பிரதிபத்யதி க்ருதவ் பூத ஸூஷ்மகை ஜீவஸ்ய சம் பரிஷ் வஜ்ய கமனம் ஸ்பஷ்ட மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருதாத்யயாதி கரணே கர்மா சேஷேண சம்யுதோ ஜீவோ தூமாதிநா ப்ரத்யாவ்ருத்திம் ப்ராப் நோதி சேதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநிஷ்டாதி கார்யதி க்ருதவ் ப்ராப்ய சந்த்ரகோ வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வா பாவ்யா பத்யதி க்ருதவ் தத்தவ்ல்யா பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாதி சிராதி கரணே ஷிப்ர நிஷ்க்ரமணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அன்யாதிஷ்டிதாதி க்ருதவ் தஸ்ய சம்ச்லேஷ மாத்ர விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸந்த்யாதி கரணே ஸ்வாப்நார்த்தாநாம் ஷ்ரஷ்டா ஹரிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத பாவாதி கரணே ப்ரஹ்மண் ஏவ ஸூ ஷூப்தி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச கர்மா அனுஸ்ம்ருதி சப்தா வித்யாதி க்ருதவ் சது ஸூப்தா ஏவோத் திஷடட நீதி நான்ய இத்யர்த்த தத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முக்தாதி கரணே மூர்ச்சாம் ம்ருதே ரர்த்தாந்தாரம் ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபய லிங்காதி க்ருதவ் தத்தோஷோ நாந்தாரே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹி குண்டலாதி க்ருதவ் ஜீவாஸ்யே தோபி ச சரீரத் வாதி யோகேன ஹ்யமசாம்சித்வ முதிரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பராதிகரணே ப்ராப்யம் ப்ராஹ்மண அந்நியன் ந போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பலதம் பரமாத்மா நம் பலாதி கரணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரத்ய யாக்யாதி கரணே சர்வ வேதாந்த பூர்வக வைச்வா நராதி வித்யாயா வித்யைக்யம் சாமுதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்நிய தாத்வாதி கரணே வித்யாபேத விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வா பேதாதி கரணே வித்யைக்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்தாஹ்வாதி காரணே வித்யா ஸூ குண யோகவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார் யாக்யாநாதி கரணே ததர்த்தம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமா நாஹ்வாதி கரணே ரூபவித்யா குணைக்யவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பந்தாஹ்வாதி கரணே வித்யைக் யஸ்ய நிராசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ப்ருத்யதி க்ருதவ் தஸ்யா த்யு வ்யாப்தேசச விமர்சவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷ வித்யாதி க்ருதவ் வித்யாபேத விமர்சகாய நம

உஜ்ஜீவநாய ஸர்வேஷாம் சரணா கதி தாநத
அவ்யாஹத மஹா வர்த்மன் யதிராஜாய மங்களம்

—————————————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாக்யாதி க்ருதவ் மந்த்ரா ந வித்யாங்கமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹான்ய பிக்யாதி கரணே ச விமர்சார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாம்பரா யாதி கரணே கர்ம நாசம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநியமாதி க்ருதவ் ஸர்வ ப்ரஹ்ம நிஷ்ட கதிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷரத் யாக்யாதி க்ருதவ் ஸூ விம்ருஸ் யார்த்த போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தரத்வாதி கரணே வித்யைகேதி சமர்த்தயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமாத் யாக்யாதி காரணே வித்யைக்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநியமாதி க்ருதாவத்ர தன நிர்த்தாரண பூர்வகே அநியம அநுஷ்டேய மர்த்தம் கோதோஹ நவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதாநாதி க்ருதவ் தஹ்ரகுணா வ்ருத்திம் விஸோ தயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லிங்க பூயஸ்த்வாதி க்ருதவ் வித்யோபாஸ்யம் விமர்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வ விகல்பாதி க்ருதவ் அக்ன்யார்த்யர்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரீர பூர்வே பாவாதி க்ருதா வாத் மாந்தராத்மவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்காவபத்தாதி க்ருதா யுத்கீதம் ஸூ விம்ருச்யதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூமஜ்யாயஸ்த்வாதி க்ருதவ் ஸமஸ்த உபாசனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சப்தாதி பேதாதி க்ருதவ் தத் பேதாத் பேத மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விகல்பாக்யாதி கரணே வித்யா வைகல்ய மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சயதாஸ்ரய பாவாதி கரணே தத் விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷார்த்தாதி கரணே வேதநாத் புருஷார்த்த விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்துதி மாத்ராதி கரணே ததர்த்தான் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாரிப்லவாதி கரணே ஆக்யாதா நாம் விமர்சகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்நீந்தநாதி கரணே வித்யாமேவ ப்ரஸம்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ அபேஷாதி கரணே வித்யாம் சா பேஷகாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமாத்யதி க்ருதவ் தேஷாம் வித்யாங்கத்வம் வி நிர்ணயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ அன்ன பூர்வ அநுமத்யதி க்ருதேரார்த்த போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஹிதத்வாதி கரணேப் யாஸ்ர மாங்கத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விதுராக் யாதி காரணே தேஷாம் வித்யாதிகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பூதாதி க்ருதள நிஷ்ட அச்யுதா நாம் நாதிகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாம் யபி க்யாதி கரணே ருக் விக்கந்த்ருத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸஹகார்யந்த்ர வித்யாக்யாதி க்ருத்யர்த்த சோதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநாவிஷ்காராதி க்ருதவ் ததார்த்தாநாம் விசோதகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐ ஹி காக்யாதி கரணே பலோத்பத்யாதி சோத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முக்தி பலாதி கரணே பூர்வ ஸூத்ரார்த்தவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆவ்ருத்யதிக்ருதா வஸ்யா மஸக்ருத் த்யான முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மத்வ உபாசன அபிக்யாதிக்ருதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதீகாதீ க்ருதவ் ப்ரஹ்ம த்ருஷ்ட்யா அங்க உபாசனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மத்ய பிக்யாதிகாரணம் சாதித்யாதிம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆஸீ நாதி க்ருதவ் குர்யாதாஸீ நோத்யான மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தததிகமாத்தி க்ருதவ் வித்யா மஹாத்ம்யா மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதராதி க்ருதவ் புண்யாஸ்லேஷ வி நாஸதாம் வக்த்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார்யாதி கரணே சா நாரப்த்தே அர்த்த தஸ்ய விமர்சகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்னி ஹோத்ராத்யதி க்ருதவ் அநுஷ்டேயம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேத ரக்ஷ பணாபிக்யாதி க்ருதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக் பூர்வாதி க்ருதவ் வாசோ மனஸ் சம்யோக மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மநோதி கரணே ப்ராணே மனஸ் சம்யோக மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யஷாதி க்ருதவ் ஜீவே பிராண ஸம்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூதாதி கரணே ஜீவம் ச பூதே தேஜஸீதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபக்ரமாதி கரணே ஸாஸ்ருதவ் தத் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர சம்பத்யதி க்ருதவ் தத் சம்பத்திம் பரே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவி பாகாதி கரணே தத விபாகதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததோகோதி க்ருதவ் நாட்யா மூர்த்தன்ய யோத்கதிம் விதுஷே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ரஸ்ம்யநு சாராதி க்ருதவ் தேநைவ கமனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிசாதி கரணே ப்ரஹ்ம ப்ராப்திம் நிச்யபி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஷிணாய நாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மாப்திம் விதுஷோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிராத் யாக்யாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்ம வித் கதி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாய்வபி க்யாதி கரணே ததாப்தி நியமம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வித்யுதாக்யாதி கரணே வருணாதி நிவேச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆதி வாஹிகாதி க்ருதா வர்சி ராத்யாபி மான விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார்யாதி கரணே ப்ரஹ்ம ப்ராப்த்யர்த்தஸ்ய விசோதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாவாதி கரணே சம்பத்யாவி பூர்வே பலம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவி பாகேன த்ருஷ்டத்வாதி க்ருதா லவிபாக விதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்மாதி கரணே ஹ்யஸ்ய சாவிர்பாவ பிரகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்கல்பாதி க்ருதா வஸ்ய சங்கல்பாத் ஸ்ருஷ்ட்டி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபாவாதி க்ருதா வஸ்ய சரீரம் ஸ் வேச்சயேதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் வ்யாபாரவர் ஜாதி க்ருதம் சம்யக் ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போக மாத்ரமநா வ்ருத்தி மஸ்யா மேவ விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரீரகா பிக்ய மீமாம்ஸா பாஷ்ய யுத்தமே ஆத்யாத்யா யாத்ய பாதேன ப்ரஹ்ம காரண தாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிந் த்வதீய பாதேநா ஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்க விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிம் ஸ்த்ருதீய பாதேநா ஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்க விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிந் சதுர்த்த பாதேன தச்ச ஸ்பஷ்ட தரம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விதீயே ப்ரதமே பாதே பரோக்தம் தூஷணம் ஹரதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வதீயேஸ்மிந் த்விதீயேந பர பஷான் பிரதி ஷிபதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்ருதீ யேந ஜகத்கார்ய பிரகாரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விதீயேது சதிர்த்தேன ஜீவ உப காரணாதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருதீயே பிரதம பாதே ஜீவ தோஷான் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்விதீ யேந பரமாத்மா குணான் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்ருதீ யேந வித்யா பேதாதி சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருதீயே துர்ய பாதேன கர்ம வித்யாங்க சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே ப்ரதமே வித்யா ஸ்வரூப பல சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே த்வதீ யேந சோத் க்ராந்தே ப்ரக்ரியாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே த்ருதீ யேந சார்ச்சிராதி கதிம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே து சதுர்த்தே ந முக்த ஐஸ்வர்ய பிரகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏவம் ஷோடச பாதாத்ம சதுரத்யாய தத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ வேதாந்த சித்தாந்த விசிஷ்டாத்வைத பாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமன்வயாக்யே ப்ரதமே அவிரோதாக்யே த்வதீயகே த்ருதீமே சோபாச நாக்ய பாலாபிக்யே சதுர்த்தகே விம்ருஸ்ய சங்கதிம் வக்த்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரா தத்வவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யாய பூர்வத்விகேந சித் அசித் பரதத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்தரணே த்விகே நாத்ர சோபாசன பலம் வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்வர்த்த நாமகாத யாயைஸ் சதுர்ப்பிர் ப்ரஹ்ம காண்ட விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கப்யாஸ ஸ்ருதி வாக்யார்த்த சாரதா சோக நாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷா தத்த ஹயக்ரீவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷ்யகாரய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா யஸசே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குத்ருஷ்ட்டி யாதவா பார்த்த வ்ருஷச்சேத குடாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜீவ ப்ரஹ்ம ஐக்கிய சம்வாத பேத நாதி விசாரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்கர அத்வைத சித்தாந்த நிர்மூலன விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஸ்கரா பாதிதா பார்த்த தூலோத் தூநத மாருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஹ்ய ஆகம மஹாரண்ய தாவா நல சிகோபமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச அனுமத ரங்கிதத்த விபூதி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடாசல தீச சங்க சக்ர ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச ஸ்வ ஸூ ராய நம

அநந்தாத்மன் மஹா யோகின் ஸ்ரீ மன் ராமாநுஜாத்மநே
குரூணாம் குரவே துப்யம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

—————————————————

ஓம் ஸ்ரீ மதே ரமா சக தேசிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷாத்ரவ் ஸ்வ மடே ந்யஸ்த சேனாபதி யதீஸ்வராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குஞ்சிகா ஹனுமன் முத்ரா த்வஜ நிர்வாக தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ அங்க்ரி பத்மாஸ்ரித மஹா ராஜ யாதவ பூஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷேச கைங்கர்ய ரத தாபிதக்ராம மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ஸ்க்ருத த்ராவிடாம் நாயாத்யய நாஜ் ஞப்த வைஷ்ணவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகாநச ஆகம ப்ரீத வ்ருஷாத்ரீ சோத்சவாதி க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததாராதக சம்பூர்ண தாபிதக்ராம மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷசைல உத்சவ அதீன சடாரிதர வைஷ்ணவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுனே யாதி ரசித புஷ்ப கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நிவாஸே ஸ்கந்த காலீ சங்கராதி விவாத ஹ்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சோரஸ்த்த வ்யூஹ லஷ்ம்யா ஸ்வர்ண லஷ்மீ சமர்ப்பகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷா சல விஷ ஜ்வாலாக் லிஸ்யதே பத புரீ மவன் கருட வ்யூஹ சம்பத்த ஸ்ரீ மத் பத புரீ ஸ்த்தலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ ப்ரதிஷ்டித கோவிந்த ராஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிர்த் தூத மாயிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சம்பத் சம்ருத்யர்த்தம் கோதாவதரண உத் ஸூ காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத புரே ஸ்ரீ மத் கோதா ப்ரதிஷ்டாய ஸ்ரீ கராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச யாத்ராயாம் கோபிகா மோக்ஷ தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபத்யகா திவ்ய ஸூரி நித்ய கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ப்ரார்த்தநயா ஆதித்ய காரோஹண உத் ஸூகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே உபோஷ்ய ஸ்ரீ வேங்கடேசம் நத்வா ஸ்ரீ பத பூர்கதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச கல்யாண குண அனுபவ ஹர்ஷவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரத்யா வ்ருத்தவ் ஸூக புரே ஸ்ரியம் பத்மாலயாம் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்ப மண்டப விஸ்லேஷா ஸஹாய கரிகிரிம் வ்ரஜதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடிகாத்ரவ் ஸூதா வல்யா ஸ்ரியா யோக ஹரிம் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி ஹரம் தேவராஜம் கரி கிரவ் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தியாக மண்டப விஸ்லேஷ அஸஹாய ஸ்ரீ ரெங்க மாவ்ரஜதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போக மண்டப சம்ஸாயி ரங்கநாதம் ஸ்ரீ ரியா நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த த்வய சாரஞ்ஞாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபூதி த்வய தாயகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரபீத விஷ தீர்த்தாம்ப பிரகடீக்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வரதாசார்ய சத் பக்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விட்டலேச ப்ர பூஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகாந்தி பரமை காந்தி சேவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச விசேஷம் ப்ரஹ்ம வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷீ க்ருத ரமா பதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்வஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ மந்த்ர மஹோ ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சம்சய விச்சேத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாது லோக சிகாமணியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமீஸீ நார்ய சச்சிஷ்ய ஸத்க்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லோக சத் க்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்கீ க்ருதாந்த்ர பூர்ணார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்த பூருஷ சேவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ அந்தரங்காந்த்ர பூர்ணார்ய சாளக்ராம பிரதிஷ்டிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நியோஜி தாந்த்ர பூர்ணார்ய ஷீர கைங்கர்ய போக்யதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த க்ராம பூரணேசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மூகமுக்தி ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டாகீ நீ ப்ரஹ்ம ராஷோக் நாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ மோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்த த்வாந்த சஹஸ்ராம்சவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷ ரூப பிரதர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஹஸ்ர பண மாணிக்ய ரஸ்மி ரூஷித விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விநாசி தாகில மதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வர்த்தன ரக்ஷகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி கிரீசான ஸ்வப்ன போதித தாஸ்ய க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நகரீக்ருத வேதாத்ரயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண ப்ரதிஷ்டாத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் தீர்த்த விபவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபத்தி தர்மை கரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டில்லீஸ்வர சமர்ச்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பத்குமார ஜனகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பத் புத்ர விமோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதிராஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாதவாத்ரி ஸர்வ கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வி பஞ்சாசத் பரிஜன ப்ரவரஸ்தாபகே ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன் மநோ ரத பூர்த்தயே தத்ர ஸ் வார்ச்சா ஸம்ஸ்தாபகய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கே நித்ய வாசதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அகார வாஸ்ய பகவன் நாராயண பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ ஜெகதீ சித்யர்த்தம் ஸ்ரியாம் ஸ்ரீ சே க்ருதா தராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்யயே புருஷே ஸாக்ஷிண்ய ஷரே பரமேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அரவிந்த நிவாஸின்யா ஸ்ரீய ஸ்ரீர் யஸ் ததாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத அனந்த கோவிந்த குண அனுபவ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார த்ரய சம்பன்னாநேக பாகவத ஆஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார அநுமித அநந்த மஹிமாதி குண உஜ்வலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆர்த்த அபராத ஜனதா சமுத்தார தயார்த்ரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆச்ரித அபராத வாத்சலயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாந்தி தாந்தி குணோ ததயே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திரேச அபாங்க வீஷா பாத்ரீக்ருத ப்ருதக் ஜனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதமித் தந்தவ மாதாதி பூமயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ச பக்தி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திராதி வந்த்ய சரணம் போஜாத ஸ்ரீ நிதி பிரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்து மண்டல மத்யஸ்த மஹா தேஜோ ஹரி பிரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஸா நாம் ஜகதோ விஷ்ணு பத்னி மாத்மேஸ்வரீம் ஸ்துவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈங்கார நிலயாம் லஷ்மீம் தத்பதிம் ஹரிம் அன்விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷதே சத் அசத் வ்யக்திர் யஸ்ய தம் ஸ்ரீ பதிம் ஸ்ரீரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈத்ரு சந்த்வித்ய நிர்த்தேச்யம் வபுர் ரஸ்ய தத் ஆச்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உகாராத்யா நுஷ்டுபாத்ம ந்ருஸிம்ஹ மனு ராஜாதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே உத் சீதச் சேதன அஞ்ஞான நிர்மோசன விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்கீத ப்ரண வத்யேய ஹயாநந க்ருதா தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்தமம் புருஷம் லஷ்மீ நாராயண மனு வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உகார வாச்யயா லஷ்ம்யா ஸஹ நாராயணம் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உன்நாம சடஜித் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதார்த்த ப்ரகாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்புல்ல பத்ம பத்ராஜம் ரவவ் த்யேய மனுஸ் மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உன்னித்ர சிஞ்சா மூலஸ்த்த சடஜித் த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பத்ஸ்ய மான விவித துர்மத த்வம்ஸி பாஷ்ய க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஊகார விலஸத் மந்த்ர சரீராதி பிரபஞ்ச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ருக்யாத்ய அனுஷ்டுப ஜ்ஜேய ஹயாஸ்ய பகவத் பராய நம

குரு நிஷ்டாம் தரிசயிதும் யதீந்த்ர பிரவணாத்ம நா
பூயஸ் ஸ்வாம் சே நாவ தீர்ண யதிராஜாய மங்களம்

——————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே ருதம் சத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம யத்தத் த்யான ஸமாஹிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரூகார விலஸத் வர்ண மாலா தத்வ பிரபஞ்ச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லுகாரார்த்த அநு சந்தான பல போதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லூகார க்ரதி தாம் வர்ண மாலா மாதரா தர்ப்பயதா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகார விலஸத் வர்ண மாலாம் பகவத் ஏனர் பயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐ காரத்யாத நிர்த்தூத வாக் தோஷாதி ப்ரபாவ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐந்தர்யா சாவில சத் பாத பத்ம ஸ்ரீ ரெங்க பாவுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐந்தரம் மகம் வ்யபோஹ்யாத்ம ஸாத் காரி ஹரி பாவதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஓங்கார ஸ்மரண உத்தூத பிரதிபந்தக சந்ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஓங்கார த்யான ஸூ ஸ்பஷ்ட ஸர்வ மங்கள போதாகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அம் காராக்ய மஹா வர்ண மஹா பாலா விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அ இத்யக்ஷர மாலாந்த்ய ஸ்வரார்த்த விஸதீ கராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணா பாங்க ஸந்த்ருஷ்ட சேதன உஜ்ஜீவநே ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிருமிகண்ட ந்ருபத்வம்ஸிநே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமக்நே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலி நாசநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருபா மாத்ர ப்ரசன்னார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காருண்ய அம்ருத சாகராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ககார மாகாச சம்ஜ்ஞம் மாத்ரு கார்ணம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காகரோக்தம் வாயு தத்வம் ச விமர்சம் நியோஜயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ககார சம்ஜ்ஞ வஹ்ந்யாக்ய தத்வ யோக விசஷணாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உதாரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச் சகாரம் மாத்ருகாம் நாதம் ஸூ விம்ருஸ்ய பிரயோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐகார தத்வ விஜ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திக்விஜேக்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஐகார தத்வ ந்யாஸாதி ப்ரயோஜன விசாரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞகாரம் மாத்ருகா மாலா க்ரதிதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டகார சம்ஜ்ஞிதம் தத்வம் உபயோக்த்தம் விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ட்டகாரா கயம் மாத்ரு காயம் தத்வம் சம்யக் விமர்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே டகார தத்வ விதுஷாம் மாத்ருகாயா மமோக தியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ட்டகார சம்ஜ்ஞ த்வார்த்த வேத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்விவ்ருதி ஷமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ணகார சம்ஜ் ஞிதம் தத்வம் ப்ரயோக்தம் ஸூ விசாரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தகார சம்ஜ்ஞா கந்தாக்ய தத் மாத்ரா விநியோகதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்தகாரம் ரஸ தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞம் சம்யக் விவேசயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தகாரம் ரூப தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞ மர்த்தேன போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த் தகாரம் ஸ்பர்ச தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞிதம் சம் ப்ரபோதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நகாரம் சப்த தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞ மர்த்தேன போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகாரம் அந்தக்கரணம் போதகம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்பகார சம்ஜ்ஞ அஹங்கார தத்வ தத்வார்த்த வேதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகார சம்ஜ்ஞகம் புத்தி தத்வம் சம்யக் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகார சம்ஜ்ஞாம் ப்ரக்ருதிம் தத்தர்த்தேன ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மகார வாஸ்யம் பஞ்ச விம்சகம் புருஷம் விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யகார தத்வ விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யஜ்ஜே சார்த்தி விநாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரம் பீஜ தத்வ விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பிரயோக விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர்ண மாலாயாம் க்ரதிதம் சார்த்தம் லகாரம் உத்க்ருணதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வகார க்ரதிதாம் வர்ண மாலா மர்த்தேன போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாகா ரோக்த்தார்த்த சாகல்ய பிரயோகாதி விசாரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷகார பீஜ மர்த்தேன ஜாநதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்ய பிரயோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸகாரம் வர்ணமாலாயாம் ஸர்வ சித்தி ப்ரதம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹகாரம் மாத்ருகா மாலா க்ரதிதம் ஸூ விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ளகார வர்ணமர்த்தேன ஜாநதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ர க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷகாரம் மாத்ரு காந்தஸ்த்தம் ஸர்வாரிஷ்ட ஹரம் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகாராதி ஷகாராந்த அக்ஷரமாலார் ச்சித்தாச்யுதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த அபீஷ்ட பலதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த குண அன்விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்சார தாப சந்தப்த்த ஜநதாபாக்ய சஞ்சயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ கடாஷித ஸூ த்தாத்ம விஷ்ணு லோக ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அமோகாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லஷ்மண முனயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லஷ்மீ நாதேதி பத்யக்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்யாஹத மஹா வரத்மனே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த கைங்கர்ய தீக்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிராதி கதேர் தாத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அமானவ ஸ்பர்ச காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ சித் அசித் வாஸ்து சேஷி சேஷ ஸ்வரூப த்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரு குலோத்தம்சாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதாபீஷ்ட ப்ரபூரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வ்ரத ஸ்துதி யோகீந்த்ர ஸ்ரீ ரெங்க நகராக்ரஜ இதி ஸ்ரீ கோதாயாசாதரம் ஸூப ஹூக்ருத்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரண்ய சரணம் போஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமானுஜ குரூத்தமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வஜ்ர சங்கு சத்வ ஜாப் ஜாதி ரேகா பாத தலாஞ்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பல்லவ அங்குல்யர்த்த சந்த்ர நக பங்க்தி விராஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குந்த குல்ப்பாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அப்ஜ தானாப ஜங்கா யுகள சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்யத் வ்ருஷ ககுத்துல்ய ஜானு த்வய மநோ ஹராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லாவண் யாம்பு ப்ரவா ஹோத்த புத்புதாக்ருதி ஜானு காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூண்டா காந்தோரு யுகளாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூக டீதட மஞ்ஜூ ளாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா வர்த்த ஸூ கம்பீர நாபீ தேச ஸூ லஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முஷ்டிமேய ஸூ மத்யாட் யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தநூ தரல சதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விசால வக்ஷஸே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ருசிர கம்புகண்ட ஸூ சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பந்துர ஸ்கந்த சோ பாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூட ஜத்ரூயு காஞ்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருத்தாய தாஜா நுபாஹவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரேகாகர தலாங்கிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விஜ பங்க்தி ஸ்மித ஜ்யோத்ஸ்நாஸ் தர வித்ரும பூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கல்ப பல்லவ துல்யாப கபோல த்வய சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்நிக்த கேசாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ பிம் போஷ்ட்டாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ண சந்த்ர நிபா ந நயா நம

ஸ்ரீ சைலே யாதவ கிரவ் ஸ்ரீ ரெங்கே கரி பூதரே
விசேஷதோ நித்ய வாச ரசிகா யாஸ்து மங்களம்

———————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே ல சச்சி புக காந்த ஸ்ரீ யே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்ண பாச ஸூ லஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விகஸத் பத்ம பத்ராப விசாலாஷாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தயா நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணா ரஸ சம்பூர்ண சீதலா பாங்க வீக்ஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ நாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சார்ங்க ருசிர ஸூப் ரூயுக மநோ ஹராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்த்தேந்தவலிக ஸோபாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமநீய சி காஞ்சி தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதியுத்த மோத்த மாங்கஸ்ரியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ ஸூந்தர ஸூ விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம விபக் தாங்காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வை தீயீக த்ரி விக்ரமாய
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஸ் புரத் ரஸ்மி வீஸ்மேராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ் நிக்த வர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதா பவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ லக்ஷண சம்பன்ன திவ்ய மங்கள மூர்த்தி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வச் சோர்த்வ புண்ட்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷா யத்ரி தண்டாஞ்ஜலி சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூபவீத லசன் மூர்த்தயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நம பிரணவ சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸுந்தர்ய லாவண்ய நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷோப்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி புங்கவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வரூப ரூப விபவ குணை ஸ்ரீ ராம சந்நிபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வேஷூ பூதேஷூ சமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்நிக்த்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ ஜன ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமாத்ம ஸ்வரூபாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு பத்னீ ஸ்வ பாவவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஸ்தகீ பூத சடஜிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாதாக்ய முக மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நேத்ர யுக்ம சரோஜா ஷாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கபோல த்வய ராகவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வக்ஷஸ் ஸ்தலே யாமு நாக்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கண்டே ஸ்ரீ பூர்ண தேசிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஹு த்வயே சைல பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்தநத்வயே கோஷ்டீ பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜடரே வர ரங்கார்யாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ருஷ்டே மாலாதராஹ் வயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஞ்சீ முனி கடீ பாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோவிந்தார்ய நிதம்பகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பட்ட வேதாந்தி ஜங்காஹ் வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஊரு யுக்மாஹ்வ மத் குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாநு யுக்மே க்ருஷ்ண பாதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாத பங்கஜே லோகார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சைல நாத ரேகாஹ் வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாதுகா வரயோகி ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேநே சாபித புண்ட் ராட் யாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கூர நாதேந ஸூத்ரவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகி நேய த்ரிதண்டாஹ்வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷாயாஹ் வாந்த்ர பூர்ணகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாஹ்வ குரு கேசார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச்சாயா ஸ்ரீ சாப கிங்கராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்க பூத அகில குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரு மூர்த்யாத்ம யோகி ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரங்கேச வேங்கடேசாதி பிரகாஸீ க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வநாத்ரி நிலய ஸ்ரீ ஸ போதித வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவ்ய ஸூ ரி சடாராதி யோக ஸந்த்ருஷ்ட வைபவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாத மஹா யோகி யோகஜ் ஞாத ஸ்வ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுன முனியாத்மா ஜ்ஞான ஸந்த்ருஷ்ட வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா பூர்ண குரு பிரகாஸீ க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்ட்டீ பூர்ண குரூத் தம்ச விசதீக்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சைல பூர்ண குருராடாவிஷ் க்ருத ஸூ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலா தரார்ய விஞ்ஞாத நிஜ வைபவ ஸம்ஹதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர ரங்கார்ய அநு பூத ஸ்வ கீய குண சந்ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஞாத வைபவ பஞ்சார்ய காரிதாத்மஜ ஸம்ஸரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆந்த்ர பூர்ணார்ய விதித முக்தி தத்வாதி வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷ்யஸ்ய பட நாத்யாப நாதவ் நியோஜகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே திராவிட வேதாந்த சாங்கா தீத்யாதி சோத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யம் த்வயார்த்த மனன ஸ்ரத்தாம் விதிவதா திசதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்ய வாசம் யாதவாத்ரவ் குடீம் க்ருத்வாபி சோத யதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவதாதீநாபி மான ஸ்திதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாபசாரான் பகவதி குருதேதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகவதாச்சார்ய தத் தாஸ்ய ருசி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ பாகவதாச்சார்ய அபசாரோ மாஸ்த் விதி ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாச்சார்யா வத் பாகவதே தாஸ்ய ஸாம்யஞ்ச போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வாச்சார் யோக்த்த வாக்யேஷூ மஹா விச்வாஸ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவா நிஸம் கிங்கரதா மேந்திரி யேஷ் விதி போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாத்வபி சாமான்ய சாஸ்த்ர நிரதிர்மாஸ்த்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவச் சாஸ்த்ர நையத்யம் சதை வாசதவீதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆச்சார்ய லப்த ஞானஸ்ய சப்தாத்ய ருசிதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வான் சப்தாதி விஷயான் த்யஜேதிதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மால்யாதி போக்கிய த்ரவ்யேஷூ ருஸ்யாதிர் மாஸ்த்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரி சங்கீர்த்தனே ப்ரீதிம் ததீ யேஷ்வபி தாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய ஆஞ்ஞா அநு வ்ருத்திர்ஹி ஹரே ராப்த்யா இதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராகாதி ப்ரேரிதோ நஸ்யேத் தாஸ்யத் யாகாதிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ நாம அனுஷ்டானம் நோபாய இதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபேயத்வேன தத் வித்யாத் இதி சம்யக் ப்ரபோதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாஹ்வா நமேக வஸனாத் ததீயா நாமி தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருஷ்ட மாத்ரே வைஷ்ணவேது கார்யோஞ்ஜலிரிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ சந்நித்யே மாபாத பிரசர இதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத் குரு க்ருஹா தவ் ஸ மா நித்ரேதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரோ பரம்பராம் த்யாயேன் நித்ராந்த இதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்ட்யாம் சவ்ரேஸ் ததீயானாம் கீர்த்தனம் ஸ்ரவணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபி பூஜ்ய யதா சக்தி தத்ர ஸ்ரவண மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமனம் மத்ய உத்தாய ஹேது ராகச ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவா கமனம் ஸ்ருத்வா கச்சேதபி முகம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன் நிர்கமே பக்த்யா கிஞ்சித் தூரா நுகமநம் ப்ருவதே நம

விபூதி த்வய நாதாய ஸ்வார்ச்சா விபவ ரூபத
சாந்நித்யம் குர்வதே தஸ்மை யதிராஜாய மங்களம்

———————————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வயோர கரணாதா ஸூ மஹா தோஷம் விநிர்திசதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய சேஷ வ்ருத்யாதீ நாத்ம யாத்ரோசி தான் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மா தேஹ யாத்ரோ பயிகீ ப்ராக்ருதாதிகதிர் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏதத் த்வய அதிக்ரமணே ஹாநிம் விஸ்தரசோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணோர் விமா நாதீன் த்ருஷ்ட்வா கார்யோஞ்சலிரிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருஷ்ட்வேதர விமாநாநி மாவிஸ்மய இதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாந்தர சங்கீர்த்தி ஸ்ருத்வ மா விஸ்மயோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ப்ருஷ்ட்வா சம்சாரிண பூர்வம் வைஷ்ணவா ஸ்பர்ச நம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ தன் நாம சங்கீர்த்தன பரான் நரான் த்ருஷ்ட்வா நாவாப்ய சந்தோஷ மாஷேபஹ் யாக ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஹச்சாயா வைஷ்ணவா நாம் நலங்க்யேதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஹச்சாயயா ஸ்பர்ச ஸ்தேஷூ மாஸ்தவித்யு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணமத் வைஷ்ணவே தீனே அநாதரோ மாஸ்தவித்யு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தோஷா நுக்திம் தத் குண யுக்தம் நிஸ்ரேய சகரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஸ்யதி பிராக்ருதே அபேயம் பாததீர்த்தமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு பாதோதகம் தத்வன் நியமே நேதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத்ர யஞ்ஞா நஹீன பாதாம் ப்வக்ராஹ்ய மீராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வ த்ரய ரகஸ்ய த்ரிதய ஞான ஹீ நாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞான அனுஷ்டான யுக்தஸ்ய தீர்த்தம் க்ராஹ்ய மிதி ப்ருத்வதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ பிரயத்தனம் சதாசார யுக்த தீர்த்தம் பிபேத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வஸ்மின் பாகவதைஸ் சாம்யபுத்திம் நோகார யேத் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பிபேத் ப்ராக்ருத ஸ்பர்சே ஸ் நாத்வா பாதாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞானாதி குண பூர்ணாந்தான் பரமான் மன்வீ தேதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பி பேத் ப்ராக்ருத ஸ்பர்ஸே ஸ்நாத்வா பாதாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞானாதி குண பூர்ணாந்தான் பரமான் மன்வீ தேதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குர்யாச்ச தேஷூ விச்வாஸம் விசேஷேநேத் யுதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைராக்ய ஞான பக்த்யாதி யுக்தேஷூ உத்தேச்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷூ விஸ்வச நீயத்வ புத்திம் சம்யகு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு தீர்த்தம் பிராக்ருதா நாம் க்ருஹே நக்ராஹ்ய மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ராக்ருத ஆகார நிவஸத் விஷ்ண்வர்சா சேவ்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பதேர் திவ்ய தேஸேஷூ பஸ்யத் ஸூ ப்ராக்ருதேஷ் வபி தீர்த்த பிரசாத கிரஹணம் குர்யாதிதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவைர் தத்த பிரசாதோ விஷ்ணு சந்நிதவ் உபவாசாதி யுக்தோபி ந த்யேஜதிதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஸாதே பாவேந விஷ்ணோர் உச்சிஷ்டத் வதியும் ஹரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ சான் நித்யே ஸ்வ குணா கீர்த்தனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் சான் நித்யே நான்ய ஜன பரி பால்ய இதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குண அனுபவ கைங்கர்யம் ததீயே வைன மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததக்ருத்வா க்ஷணம் வாபிந கார்யம் கிஞ்சி தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரோர் குணா நாம் கதனம் ப்ரத்யாஹாவஸ்யகம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சடார்யாதி ப்ரபந்தானாம் நித்யாதீதம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபந்தா நாம் குரூணாம் ஸ நித்யாத் யேயத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஹ அபிமானி பிர் மாஸ்து ஸஹவாஸ இதீரயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸஹ வாசோ விஷ்ணு சிந்ஹைர் வஞ்சகைர் மாஸ்த்விதி ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத்தைரேவ விஷயேஷ்வாதுரைரிதி போதாயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர தூஷண தத் பரைர் ந பாஷே தேதி ஸ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாந்த்ர பக்தா நாம் சங்க தோஷ நிவ்ருத்தயே ஸ்ரீ வைஷ்ணவைர் மஹா பாகைஸ் சதா சல்லாப போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய தூஷண ஜனாக வலோகம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வயைக நிஷ்ட புருஷ சதா சங்கதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபாயாந்தர நிஷ்டா நாம் நாராணாம் வர்ஜனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபத்தி தர்ம நிரத ஸஹ வாசம் சதா வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வன் மஹா பாகைஸ் தத்வ த்ரய விசார தைரித வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாதுசித்தார்த்த காம பரைஸ் சங்கதிர் மாஸ்த் விதி ப்ருவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவத் பக்தி நிஷ்டைஸ் சதா சல்லாப மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவேந திரசகார க்ருதே தத் விஸ்ம்ருதிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மவ்நேந வர்த்தநம் யுக்தம் தாத்ருஸேஷ்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஞ்சாத புத்தே பரமே பதே தத்வ்ருத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவேப்யஸ் சததம் ஹிதம் கார்யமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாத்யாத்ய துஷ்ட மன் நாத்ய மஸ் நீயாத் சாதரம் ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்மாத பேதம் யத் கர்ம யத்யபி ஸ்யான் மஹா பலம் நதத்ஸே வேத மேதாவீ ந தத்தித மிதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஹ ப்ரிய போகாம்ஸ்து ஹரயே நார்ப்ப யேத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாஸ்த்ரீய ஸர்வ போகாநா மார்ப்பணம் விஷ்ணவே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநர்ப்பிதம் ஹரே ரத்னம் நாத்யாதிதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கைங்கர்ய புத்யா கார்யேஷூ சாஸ்திரீயேஷூ விதிக்கு வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்வ சந்தன தாம்பூல வஸ்திர உதக பலாதிகம் அநர்ப்பிதம் தத்தரயே ந க்ராஹ்ய மிதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாதனாந்தர ஸம்ப்ராப்த மர்த்தகாமாதி ஹேது கம் அயாசித மபி பிராப்தம் ந க்ருஹ்ணீ யாதிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ண் வர்ப்பிதான் நபா நீய புஷ்பாதிஷூ ஸூ கந்திஷூ பிரசாத புத்தி கர்த்த்வயா ந போக்யத்வ மிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த்ர த்ரயார்த்த நிஷ்டஸ்ய மஹா பாகவதஸ்ய ஹி அபசாரான்ருதே நான்யதாத்மா நாசந மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மநோ மோக்ஷ ஹேதுத்வ தன் முகோ லாஸ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூஜ நாத் விஷ்ணு பக்தா நாம் புமர்த்தோ நேதரோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷூ வித் வேஷதா கிஞ்சின் நாத்ம நாஸே ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ண் வாச்சாயாம் சிலாலோஹா புத்தேர் நாரகிதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நர புத்தேர் குரவ் நாரகித்வம் சம்யக் பிரபஞ்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாதி புத்திம் வைஷ்ணவேஷூ ஹயாத்ம நாச கரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ தீர்த்தே சாமான்யாம் புதியோ நாசம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரா வித்ரைஸ் சாம்யதியோ நாசம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சயா காத்ததீயாநு யாகாதிக்யம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாப சாராதாதியம் ததீயாவ மதவ் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதீர்த்தாதி கதாம் ததீ யாங்க்ரி ஜலே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷ்வ தந்த்ரித வ்ருத்திர் யாமோஷாயேதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏவம் தயாத சிஷ்யேப்யோ மஹார்த்தான் விஸ்த்ருதம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ மோஷே ரங்கி கிங்கரான் ஸ்வஸ்மின் ஷமாம் பிரார்த்தயித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வார்ச்சா லிங்க ந ஸூ வ்யக்த ஸர்வ சக்த்யாதி வைபவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ பூத புரீன் யஸ்த ஸ்வார்ச்சா ரூப மஹா நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகானச விதி ப்ரதிஷ்டாபித விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ வம்சயார்ச்ச நாதுஷ்ட நிஜ மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கேச கைங்கர்ய ரதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்க நாத நிதேச க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யம் அஷ்டோத்ர சத திவ்ய தேசான் ஸ்மரன் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயணம் சம்பத் ஸூ நும் யது கிரவ் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் உஜ்ஜீவன ரதாய ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய முநயே நம

இதி ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜார்ய குரு சரண சகஸ்ர நாமாவளி ஸமாப்தம்-

அனந்தாய நமோ நித்யம் லஷ்மணாய நமோ நம
பல பத்ராய தே ஸ்வஸ்தி பாஷ்ய காராய மங்களம்

கலி கல்மஷ விச்சேத்ர விஷ்ணு லோக ப்ரதாயிநே
ஜ்ஞானாதி ஷாட் குண்ய முகை கல்யாண குண ராஸிபி

ஸுந்தர்ய லாவண்ய முகை குணைம் விக்ரஹ சம்ஸ்ரித
பாஸ்வதே யதிராஜாய நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஆகாரத் ரய சம்பன்னாத் பரபக்த்யாதிபர் யுதான்
ப்ரபந்நான் ஸர்வதா ரக்ஷன் பக்த அநன்யான் விசேஷத

விசேஷதோ அஸ்மத் ரஷாயை க்ருத தீஷ ஜகத் குரோ
யதி ராஜாய தே ஸ்ரீமன் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஸ்ரீ மத் ராமானுஜ முநேஸ் சரணம் போருஹ த்வயம்
சரணம் பிரதி பன்னாநாம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம் –

——————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ உ வே காஞ்சி ஸ்வாமிகள் தொகுத்து அருளிய -ஆழ்வார்கள் உகந்த ஸ்ரீ ராமன் –

February 25, 2017

-திருப்பல்லாண்டு –
1-இராக்கதர் வாழ் இலங்கை பாழ் ஆளாகப் படை பொருதான்–3 –
பெரியாழ்வார் திருமொழி –
2-பரந்திட்டு நின்ற படுகடல் தன்னை இரந்திட்ட கைம்மேல் எறி திரை மோதக் கரந்திட்டு நின்ற கடலைக் கலங்கச் சரம் தொட்ட கையான் -1–6–7-
3-குரக்கினத்தாலே குரை கடல் தன்னை நெருக்கி அணை கட்டி நீள் நீர் இலங்கை அரக்கர் அவிய அடு கணையாலே நெருக்கிய கையான் -1-6–8-
4-கொங்கை வன் கூனி சொல் கொண்டு குவலயத் துங்கக் கரியும் புரியும் இராச்சியமும் எங்கும் பரதற்கு அருளி வான் கானடை அம் கண்ணன் –2 –1–8-
5-வல்லாள் இலங்கை மலங்க சரம் துரந்த வில்லாளன் -2-1-10-
6-சிலை ஓன்று இறுத்தான்-2-3-7-
7-நின்ற மராமரம் சாய்த்தான் -2–4–2-
8-பொன் திகழ் சித்ர கூடப் பொருப்பினில் உற்ற வடிவில் ஒரு கண்ணும் கொண்ட அக்கற்றைக் குழலன் -2-6–7-
9-மின்னிடைச் சீதை பொருட்டா இலங்கையர் மன்னன் மணி முடி பத்துமுடன் வீழத் தன்னிகர் ஓன்று இல்லாச் சிலை கால் வளைத்திட்ட மின்னு முடியன்-2-6–8-
10-தென்னிலங்கை மன்னன் சிரம் தோள் துணி செய்து மின்னிலங்கு பூண் விபீடண நம்பிக்கு என்னிலங்கு நாமத்து அளவு மரசென்ற மின் அலங்காரன் -2-6-9-
11-கள்ள வரக்கியை மூக்கொடு காவலனைத் தலை கொண்டான் -2–7–5-
12-என் வில் வலி கண்டு போ என்று எதிர் வந்தான் தன் வில்லினோடும் தவத்தை எதிர் வாங்கி முன் வில் வலித்து முது பெண் உயிர் உண்டான் -3–9–2-
13-மாற்றுத் தாய் சென்று வானம் போகே என்றிட யீற்றுக் தாய் பின் தொடர்ந்து எம்பிரான் என்று அழக்
கூற்றுத் தாய் சொல்லக் கொடிய வனம் போன சீற்றமிலாத சீதை மணாளன் -3-9-4-
14-முடி ஒன்றி மூ உலகங்களும் ஆண்டு உன் அடியேற்கு அருள் என்று அவன் பின் தொடர்ந்த படியில் குணத்துப் பரத நம்பிக்கு அன்று அடி நிலை ஈந்தான் -3-9-6-
15-தார்க் கிளம் தம்பிக்கு அரசீந்து தண்டகம் நூற்றவள் சொல் கொண்டு போகி நுடங்கிடைச் சூர்ப்பணாகாவைச் செவியொடு மூக்கு அவள் ஆர்க்க ஆர்ந்தான்-3- 9-8-
16-காரார் கடலை யடைத்திட்டு இலங்கை புக்கு ஓராதான் பொன் முடி ஒன்பதோடு ஒன்றையும் நேரா அவன் தம்பிக்கே நீள் அரசு ஈந்த ஆராவமுதன் -3-9-10-
17-செறிந்த மணி முடிச்சசனகன் சிலை இறுத்துச் சீதையை கொணர்ந்தது அறிந்து அரசு களைகட்ட
அரும் தவத்தோன் இடை விலங்கச் செறிந்த சிலை கொடு தவத்தைச் சிதைத்தான் -3-10-1-
18-எல்லியம் போது இனிது இருத்தல் இருந்ததோர் இட வகையில் மல்லிகை மா மாலை கொண்டு அங்கார்க்க இருந்தான் -3-10-2 –
19-குலக்குமரா காடுறையப் போ என்று விடை கொடுப்ப இலக்குமணன் தன்னொடும் அங்கு ஏகினான் — 3-10-3-
20-கூரணிந்த வேல் வலவன் குகனோடும் கங்கை தன்னில் சீரணிந்த தோழமை கொண்டான் -3- 10–4-
21-தேன் அமரும் பொழில் சாரல் சித்திர கூடத்து இருப்பப் பரத நம்பி பணிய நின்றான் -3–10–5-
22-அனைத்து உலகும் திரிந்தோடி வித்தகனே இராமா ஓ நின் அபயம் என்று அழைப்ப அத்திரமே அதன் கண்ணை அறுத்தான் -3-10-6-
23-பொன்னொத்த மான் ஓன்று புகுந்து இனிது விளையாடச் சிலை பிடித்து எம்பிரான் ஏகப் பின்னே இலக்குமணன் பிரிய நின்றான் -3–10–7-
24-அடையாளம் மொழிந்த அத்தகு சீர் அயோத்தியார் கோன்-3-10-8-
25-திக்கு நிறை புகழாளன் தீ வேள்விச் சென்ற நாள் மிக்க பெரும் சபை நடுவே வில்லிறுத்தான்-3-10–9-
26-கதிர் ஆயிரம் இரவி கலந்து எரித்தால் ஒத்த நீண் முடியன் எதிரில் பெருமை இராமன் -4-1-1 –
27- நாந்தகம் சங்கு தண்டு நாண் ஒலிச் சார்ங்கம் திருச் சக்கரம் எனது பெருமை இராமன் காந்தள் முகிழ் விரல் சீதைக்காக
கடும் சிலை நின்று இறுக்க வேந்தர் தலைவன் சனகராசன் தன் வேள்வியில் காண நின்றான் -4- 1-2-
28-சிலையால் மராமரம் எய்த தேவன் –தலையால் குரக்கினம் தங்கிச் சென்று தடவரை கொண்டு அடைப்ப அலையார் கடற்கரை வீற்று இருந்தான் -4-1-3-
29-அலம்பா வெருட்டாக் கொன்று திரியும் அரக்கரைக் குலம் பாழ் படுத்துக் குல விளக்காய் நின்ற கோன் -4–2–1-
30-வல்லாளன் தோளும் வாள் அரக்கன் முடியும் தங்கை பொல்லாத மூக்கும் போக்குவித்தான் -4–2–2-
31-கனம் குழையாள் பொருட்டாக் கணை பாரித்து அரக்கர் தங்கள் இனம் கழு ஏற்றுவித்த எழில் தோள் எம்மிராமன் -4-3-7-
32-எரி சிதறும் சரத்தால் இலங்கையனைத் தன்னுடைய வரி சிலை வாயில் பெய்து வாய்க்கோட்டம் தவிர்த்துகந்த அரையன் -4-3-8-
33-தங்கையை மூக்கும் தமையனைத் தலையும் தடித்த எம் தாசரதி-4-7-1-
34-ஈன்று எடுத்த தாயாரையும் இராச்சியமும் அங்கு ஒழியக் கான் தொடுத்த நெறி போகிக் கண்ட கரைக் களைந்தான் –4-8-4-
35-பெரு வரங்கள் அவை பற்றிப் பிழக்குடைய இராவணனை உருவரங்கப் பொருது அழித்து இவ்வுலகினைக் கண் பெறுத்தான் -4- 8–5-
36-கீழ் உலகில் அசுரர்களைக் கிழங்கிருந்து கிளராமே ஆழி விடுத்தவருடைய கரு அழித்த அழிப்பன்-4-8-6-
37-அசுரர்களை பிணம் படுத்த பெருமான் -4-8-7-
38-பருவரங்களவை பற்றிப் படையாலித்து எழுந்தானைச் செருவரங்கப் பொருது அழித்த திருவாளன்–4- 8-10-
39-மரவடியைத் தம்பிக்கு வான் பணயம் வைத்துப் போய் வானோர் வாழச் செருவுடைய திசைக் கருமம் திருத்தி வந்து உலகாண்ட திரு மால் -4-9-1-
40-மன்னுடைய விபீடணற்காய் மதிள் இலங்கைத் திசை நோக்கி மலர் கண் வைத்தான் -4–9–2-

———————-

திருப்பாவை –
41-சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கு இனியான் –12-
42-பொல்லா அரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தான் –13-
43-சென்று அங்குத் தென்னிலங்கை செற்றான் -24-
நாச்சியார் திருமொழி
44-கடலை அடைத்து அரக்கர் குலங்களை முற்றவும் செற்று இலங்கையை பூசலாக்கிய சேவகன் -2-6-
45-சேது பந்தம் திருத்தினான் -2-7-
46-சீதை வாய் அமுதம் உண்டான் -2-10-
47-வில்லால் இலங்கை அழித்தான் –3-3-
48-இலங்கை அழித்த பிரான் -3-4-
49-மாதலி தேர் முன்பு கோல் கொள்ள மாயன் இராவணன் மேல் சரமாரி தாய் தலை அற்று அற்று வீழத் தொடுத்த தலைவன் -3-3-
50-கொல்லை அரக்கியை மூக்கு அரிந்திட்ட குமரனார் -10–4-

——————————-

பெருமாள் திருமொழி –
51-சுடர் வாளியால் நீடு மா மரம் செற்றவன் -2–2 –
52-முன்னிராமனாய் மாறடர்த்தான்-2–3-
53-மன்னு புகழ் கௌசலை தன் மணி வயிறு வாய்த்தவன் தென்னிலங்கைக் கோன் முடிகள் சிந்துவித்தான் -8-1-
54-திண் திறளால் தாடகை தன் உரமுருவச் சிரம் வளைத்தான் -8-2-
55-கொங்கு மலி கரும் குழலாள் கௌசலை தன் குல மதலை தனக்கு பெரும் புகழ்ச் சனகன் திரு மருகன் தாசாரதி -8-2-
56-தயரதன் தன் மா மதலை மைதிலி தன் மணவாளன் ஏமரு வெஞ்சிலை வலவன் -8–4-
57-பாராளும் படர் செல்வம் பரத நம்பிக்கே அருளி ஆராவன்பு இளையவனோடு அரும் கானம் அடைந்தவன் -8–5-
58-சுற்றம் எல்லாம் பின் தொடரத் தொல் கானம் அடைந்தவன் அயோத்தி நகருக்கு அதிபதி சிற்றவை தன் சொல் கொண்ட சீராமன் -8–6-
59-வாலியைக் கொன்று அரசு இளைய வானரத்துக்கு அளித்தவன் -8–7-
60-மலையதனால் அணை கட்டி மதிள் இலங்கை அழித்தவன் சிலை வலவன் சேவகன் சீராமன் -8- 8-
61-தளையவிழு நறுங்குஞ்சித் தயரதன் தன் குல மதலை வளைய ஒரு சிலை யதனால் மதிள் இலங்கை அழித்தவன் இளையவர்கட்க்கு அருளுடையான் -8-9-
62-ஏவரி வெஞ்சிலை வலவன் இராகவன் -8-10-
63-வன் தாள் இணை வணங்கி வள நகரம் தொழுது ஏத்த மன்னனாவான் நின்றான் –அரியணை மேல் இருந்தானாய் நெடும் கானம் படரப் போக நின்றான் -9-1-
64-இரு நிலத்தை வேண்டாதே விரைந்து வென்றிமைவாய களிறு ஒழிந்து தேர் ஒழிந்து மா ஒழிந்து வனமே மேவி
நெய்வாய வேல் நெடும் கண் நேரிழையும் இளங்கோவும் பின்பு போக நடந்தான் -9-2-
65-கொல்லணை வேல் வரி நெடும் கண் கௌசலை தன் குல மதலை குனி வில் ஏந்தும் மால் அணைந்த வரைத் தோழன்
வியன் கான மரத்தின் நீழல் கல்லணை மேல் கண் துயிலா கற்ற காகுத்தன் -9—3-
66-வேய் போலும் எழில் தோளி தன் பொருட்டா விடையோன் தன் வில்லைச் செற்றான் -9-4-
67-பொருந்தார் கை வேல் நிதி போலே பரல் பாய மெல்லடிக்கள் குருதி சோர விரும்பாத கான் விரும்பி வெயில் உறைப்ப வெம்பசி நோய் கூரப் போனவன் -9–5-
68-பூ மருவு நறுங்குஞ்சி புன் சடையாய் புனைந்து பூந்துகில் சேர் அல்குல் காமர் எழில் விழல் உடுத்துக் கலன் அணியாது
அங்கங்கள் அழகு மாறி ஏமரு தோள் புதல்வன் வனம் சென்றான் -9-7-
69/70-பொன் பெற்றார் எழில் வேதப் புதல்வன் முன் ஒரு நாள் மழு வாளி சிலை வாங்கி அவன் தவத்தை முற்றும் செற்றான் -9- 8-
71-தேனகுமா மலர்க கூந்தல் கௌசல்யையும் சுமித்ரையும் சிந்தை நோவக் கூனுருவில் கொடுந்தொழுத்தை சொல் கேட்ட
கொடியவள் தன் சொல் கொண்டு கானகமே மிக விரும்பி வன நகரைத் துறந்தான் -9–10-
72-ஏரார்ந்த கரு நெடுமால் இராமன் -9–11-
73-அங்கண் நெடு மதிள் புடை சூழ் அயோத்தி என்னும் அணி நகரத்து உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி வெங்கதிரோன்
குலத்துக்கோர் விளக்காய்த் தோன்றி விண் முழுதும் உய்யக் கொண்ட வீரன் செங்கண் நெடும் கரு முகில் இராமன் -10-1-
74-வந்து எதிர்ந்த தாடகை தன் உரத்தைக் கீறி வரு குருதி பொழி தர வன் கணை ஓன்று ஏவ
மந்திரம் கொள் மறை முனிவன் வேள்வி காத்து வல்லரக்கர் உயிர் உண்ட மைந்தன் -10- 2-
75-வெவ்வரி நல் கரு நெடும் கண் சீதைக்காகிச் சின விடையோன் சிலை இறுத்து மழு வாள் ஏந்தி வெவ்வரி நல் சிலை வாங்கி
வென்றி கொண்டு வேல் வேந்தர் பகை தடிந்த வீரன் எவ்வரி வெஞ்சிலை தடக்கை இராமன் -10–3-
76-தொத்தலர் பூஞ்சுரி குழல் கைகேசி சொல்லால் தொல் நகரம் துறந்து துறைக் கங்கை தன்னைப் பக்தியுடை குகன் கடத்த
வனம் போய் புக்குப் பரதனுக்கு பாதுகமும் அரசும் ஈந்து சித்ர கூடத்து இருந்தான் -10-4-
77-வலி வணக்கு வரை நெடும் தோள் விராதைக் கொன்று வண் தமிழ் மா முனி கொடுத்த வரி வில் வாங்கிக் கலை வணக்கு நோக்கு
அரக்கி மூக்கை நீக்கிக் கரனோடு தூடணன் தன் உயிரை வாங்கிச் சிலை வணக்கி மான் மரியா எய்தான் -10–5-
78-தனமருவு வைதேகி பிரியல் உற்றுத் தளர்வு எய்திச் சடாயுவை வைகுந்தத்து ஏற்றி வனமருவு கவியரசன் காதல் கொண்டு
வாலியைக் கொன்று இலங்கை நகர் அரக்கர் கோமான் சினம் அடங்க மாருதியால் சுடுவித்தான் -10–6-
79-குரை கடலை அடல் அம்பால் மறுக எய்து குலை கட்டி மறு கரையை அதனாலே ஏறி எரி நெடு வேல் அரக்கரோடும்
இலங்கை வேந்தன் இன்னுயிர் கொண்டு அவன் தம்பிக்கு அரசும் ஈந்து திரு மகளோடு இனிது அமர்ந்த செல்வன் -10–7-
80-அம்பொனெடு மணி மாட அயோத்தி எய்து அரசு எய்து அகத்தியன் வாய்த் தான் முன் கொன்றான் தன் பெரும் தொல் கதை கேட்டு
மிதிலைச் செல்வி உலகு உய்யத் திரு வயிறு வாய்த்த மக்கள் செம்பவளத் திரள் வாய்த் தன் சரிதை கேட்டான் -10- 8-
81-செறி தவச் சம்புகன் தன்னைச் சென்று கொன்று செழு மறையோன் உயிர் மீட்டுத் தவத்தோன் ஈந்த நிறை மணிப் பூண்
அணியும் கொண்டு இலவணன் தன்னைத் தம்பியால் வான் ஏற்றி முனிவன் வேண்டத் திறல் விளங்கும் இலக்குமனைப் பிரிந்தான் -10-9-
82-அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி அடல் அரவப் பகை ஏறி அசுரர் தம்மை வென்று இலங்கு மணி நெடும் தோள் நான்கும்
தோன்ற விண் முழுதும் எதிர் வரத் தன் தாமம் மேவிச் சென்று இனிது வீற்று இருந்த அம்மான் -10–10-
83-தில்லை நகர்த் திருச் சித்ர கூடம் தன்னுள் திறல் விளங்கு மருதியோடு அமர்ந்தான் எல்லையில் சீர்த் தயரதன் தன் மகன் -10–11-

—————————————————————-

திருச்சந்த விருத்தம்
84-குரங்கை ஆள் உகந்த வெந்தை -21-
85-கூனகம் புகத்து எறித்த கொற்ற வில்லி -30-
86-வேலை வேவ வில் வளைத்த வெல் சினத்தை வீரன் -31-
87-குரக்கினப் படை கொடு குரை கடலின் மீது போய் அரக்கர் அங்கரங்க வெஞ்சரம் துரந்த வாதி -32-
88-மின்னிறத்து எயிற்று அரக்கன் வீழ வெஞ்சரம் துரந்து பின்னவற்கு அருள் புரிந்து அரசளித்த பெற்றியோன் -33-
89-வெற்பு எடுத்து வேலை நீர் வரம்பு கட்டினான் -39-
90-வெற்பு எடுத்த விஞ்சி சூழ் இலங்கை கட்டு அழித்தான் -39-
91-கொண்டை கொண்ட கோதை மீது தேனுலாவு கூனி கூன் உண்டை கொண்டரங்க வோட்டி உள் மகிழ்ந்த நாதன் -49-
92-வெண் திரைக் கருங்கடல் சிவந்து வேவ முன்னோர் நாள் திண் திறல் சிலைக்கை வாளி விட்ட வீரர் -50-
93-சரங்களைத் துரந்து வில் வளைத்து இலங்கை மன்னன் சிரங்கள் பத்து அறுத்து உதிர்த்த செல்வர் -51-
94-இலைத் தலைச் சரம் துரந்து இலங்கை கட்டு அழித்தவன் –54-
95-இலங்கை மன்னன் ஐந்தொடு ஐந்து பைந்தலை நிலத்து உகக் கலங்க வன்று சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரன் -56-
96-மரம் பொதச் சரந்துரந்து வாலி வீழ முன்னோர் நாள் உரம் பொதச் சரந்துரந்த உம்பராளி எம்பிரான் -73-
97-உடைந்த வாலி தந்தனுக்கு உதவ வந்து இராமனாய் மிடைந்த வேழ் மரங்களும் அடங்க எய்தான் -81-
98-பண்ணுலாவு மென் மொழிப் படைத் தடங்காணாள் பொருட்டு எண்ணிலா வரக்கரை நெருப்பினால் நெருங்கினான் -91-
99-இரும்பரங்க வெஞ்சரம் துரந்த வில்லி ராமன் -93-
100-குன்றினால் துள்ளு நீர் வரம்பு செய்த தோன்றல் -102 —
101-கடுங்கவந்தன் வக்கரன் கரன் முரன் சிரமவை இடந்து கூறு செய்த பல் படைத் தடக்கை மாயன் -104-
102-மாறு செய்த வாள் அரக்கன் நாள் உலப்ப அன்று இலங்கை நீறு செய்து சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனார் -116-

———————————————

திருமாலை –
103-சிலையினை இலங்கை செற்ற தேவன் -7-
104-ஒரு வில்லால் ஓங்கு முந்நீர் அடைத்து உலகங்கள் உய்யச் செருவிலே அரக்கர் கோனைச் செற்ற நம் சேவகனார் –11 –
திருப்பள்ளி எழுச்சி –
105-இலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய வரிசிலை வானவர் ஏறு மா முனி வேள்வியைக் காத்து அவபிரதமாட்டிய அடு திறல் அயோத்தி எம்மரசு -4-

———————————–

அமலனாதி பிரான் –
106-அன்று நேர்ந்த நிசாராரைக் கவர்ந்த வெங்கணைக் காகுத்தன் -2-
107-சதுரமா மதிள் சூழ் இலங்கைக்கு இறைவன் தலை பத்து உத்திர வோட்டி ஓர் வெங்கணை உய்த்தவன் -4-

——————————————

பெரிய திருமொழி –
108-வாலி மா வலத்து ஒருவனது உடல் கெட வரிசிலை வளைவித்தான் -1–2–1-
109-கலங்க மாக் கடல் அரி குலம் பணி செய்ய அருவரை அணை கட்டி இலங்கை மா நகர் பொடி செய்த அடிகள் -1-2–2–
110-தானவனாகம் தரணியில் புரளத் தடம் சிலை குனித்த என் தலைவன் -1–4–1-
111-கானிடை உருவைச் சுடு சரம் துரந்து கண்டு முன் கொடும் தொழில் உரவோன் ஊனுடை யகலத்து
அடு கணை குளிப்ப உயிர் கவர்ந்து உகந்த எம் ஒருவன் -1-4-2-
112-இலங்கையும் கடலும் –அரக்கர் குலங்களும் கெட முன் கொடும் தொழில் புரிந்த கொற்றவன் -1-4-3-
113-மான் முனிந்து ஒரு கால் வரி சிலை வளைத்த மன்னவன் -1–4-8-
114-கலையும் கரியும் பரிமாவும் திரியும் கானம் கடந்து போய்ச் சிலையும் கணையும் துணையாக சென்றான்
-மலை கொண்டு அலை நீர் அணை கட்டி மதிள் நீர் இலங்கை வாள் அரக்கர் தலைவன் தலை பத்து அறுத்து உகந்தான் -1–5–1-
115-கடம் சூழ் கரியும் பரிமாவும் ஒலி மாந்தேரும் காலாளும் உடன் சூழ்ந்து எழுந்த கடி இலங்கை பொடியா வடிவாய்ச் சரந்துரந்தான்-1–5-2-
116-ஒரு கால் இரு கால் சிலை வளையத் தேரா வரக்கர் தேர் வெள்ளம் செற்றான் -1–5–4-
117-அடுத்து ஆர்த்து எழுந்தாள் பில வாய் விட்டு அலற அவள் மூக்கு வாயில் விடுத்தான் -1–5–5-
118-மராமரம் ஏழும் எய்த வலத்தினான்-1-8–5-
119-கண்ணார் கடல் சூழ் இலங்கைக்கு இறைவன் தன் திண்ணாகம் பிளக்கச் சரம் செல உய்த்தான் -1-10–1-
120-இலங்கைப் பதிக்கு அன்று இறையாக அரக்கர் குலம் கெட்டு அவர் மாளக் கொடிப் புள் தெரித்தான் -1-10-2-
121-காசை யாடை மூடி யோடிக் காதல் செய்தானாவனூர் நாசமாக நம்ப வல்ல நம்பி நம் பெருமான் –2–2–1-
122-தையலாள் மேல் காதல் செய்த தானவன் வாள் அரக்கன் பொய்யில்லாத பொன் முடிகள் ஒன்பதோடு ஒன்றும்
அன்று செய்த வெம்போர் தன்னில் இங்கோர் செஞ்சரத்தால் உருள எய்த வெந்தை எம்பெருமான் -2–2–2-
123-முன்னோர் தூது வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து அரக்கன் மன்னூர் தன்னை வாளியினால் மாள முனைந்தான் -2–2–3–
124-சிற்றவை பணியால் முடி துறந்தான் -2–3–1-
125-பரதனும் தம்பி சத்ருக்கனனும் இலக்குமனோடு மைதிலியும் இரவு நன் பகலும் துதி செய்ய நின்ற இராவணாந்தகன் -2–3–7-
126-அயன் வாளியினால் கதிர் நீண் முடி பத்தும் அறுத்து அமரும் நீல முகில் வண்ணன் -2- 4–5-
127-கிளர் பொறிய மறி அதனின் பின்னே படர்ந்தான் -2-5-6-
128-தென்னிலங்கை யரக்கர் வெந்தை விலங்குண்ண வலங்கை வாய்ச் சரங்கள் யாண்டான் -2-5-9-
129-விண்டாரை வென்று ஆவி விலங்குண்ண மெல்லியலார் கொண்டாடும் மல்லகலம் அழல் ஏற வெஞ்சமத்துக் கண்டார் -2-6-4-
130-தடங்கடல் நுடங்கெயில் இலங்கை வன் குடி மடங்க வாள் அமர் தொலைத்தான் -2–7–6-
131-குடைத்திறல் மன்னவனாய் ஒரு கால் குரங்கைப் படையா மலையால் கடலை படைத்தவன் எந்தை பிரான் -2–9–8-
132-தாங்கரும் போர் மாலி படப் பறவை யூர்நது தராதலத்தோர் குறை முடித்த தன்மையான்–2–10–4-
133-கறை வளர் வேல் கரன் முதலாக் கவந்தன் மாலி கணை ஒன்றினால் மடிய இலங்கை தன்னுள்
பிறை எயிற்று வாள் அரக்கர் சேனை எல்லாம் பெரும் தகையோடு உடன் துணித்த பெம்மான் -2–10–5-
134-கூனுலாவிய மடந்தை தன் கொடும் சொலின் திறத்து இளங்கொடி யோடும் கானுலாவிய கருமுகில் திரு நிறத்தவன் -3-1–6-
135-மின்னின் நுண்ணிடை மடக் கொடி காரணம் விலங்கலின் மிசை யிலங்கை மன்னன் நீண் முடி பொடி செய்த மைந்தன் -3–1–7-
136-நெய் வாய் அழல் அம்பு துரந்து முந்நீர் துணியப் பணி கொண்டு அணி யார்நது இலங்குமையார் மணி வண்ணன் -3-2-6-
பைங்கண் விறல் செம்முகத்து வாலி மாளப் படர் வனத்துக் கவந்தனொடும் படையார்
137-திண் கை வெங்கண் விறல் விராதன் உக வில் குனித்த விண்ணவர் கோன் -3–4–6-
138-பொருவில் வலம்புரி யரக்கன் முடிகள் பத்தும் புற்றும் அறிந்த போலேப் புவி மேல் சிந்தச் செருவில் வலம்புரி சிலைக்கை மலைத் தோள் வேந்தன் -3–4–7-
139-மரம் எய்த மா முனிவன் -3-5–5-
140-அரக்கர் குலப்பாவை தன்னை வெஞ்சின மூக்கரிந்த விறலோன்– 3-7-3-
141-சிறையார் அவணப் புள் ஓன்று ஏறி அன்று திசை நான்கு நான்கும் இரியச் செருவில்
கறையார் நெடு வேல் அரக்கர் மடியக் கடல் சூழ் இலங்கை கடந்தான் -3–8–4-
142-கலையிலங்கு மகலல்குல் அரக்கர் குலக் கொடியை காதோடு மூக்குடன் அரியக் கதறி அவள் ஓடித்
தலையில் அங்கை வைத்து மலையிலங்கு புகச் செய்த தடம் தோளான் -3-9-4-
143-மின்னனைய நுண் மருங்குல் மெல்லியற்கா இலங்கை வேந்தன் முடி ஒருபதும் தோள் இருபதும் போயுதிரத்
தன்னிகரில் சிலை வளைத்து அன்று இலங்கை பொடி செய்த தடம் தோளான் -3-9-5-
144-வாள் நெடும் கண் மலர்க் கூந்தல் மைதிலிக்கா இலங்கை மன்னன் முடி ஒருபதும்
தோள் இருபதும் போய் உதிரத் தாள் நெடும் திண் சிலை வளைத்த தயரதன் சேய்-3-10-6-
145-வாராரும் இளம் கொங்கை மைதிலியை மணம் புணர்வான் காரார் திண் சிலை இறுத்த தனிக் காளை -4-1-8-
146-கம்பமா கடல் அடைத்து இலங்கை மன் கதிர் முடி அவை பத்தும் அம்பினால் அறுத்து அரசு அவன் தம்பிக்கு அளித்தவன்-4-2-1-
147-தீ மனத்து அரக்கர் திறல் அழித்தவனே என்று சென்று அடைந்தவர் தமக்குத் தாய் மனத்து இரங்கி அருளினைக் கொடுக்கும் தயரதன் மதலை -4-3-5-
148-மல்லை மா முந்நீர் அதர் பட மலையால் அணை செய்து மகிழ்ந்தவன் கல்லின் மீதியன்ற கடி மதிள் இலங்கை கலங்க ஓர் வாளி தொட்டான் -4-3-6-
149-தான் போலும் என்று எழுந்தான் தரணியாளன் அது கண்டு தரித்து இருப்பான் அரக்கர் தங்கள்
கோன் போலும் என்று எழுந்தான் குன்றம் அன்ன இருப்பது தோளுடன் துணித்த ஒருவன் –4 -4 -6 –
150-இலங்கை வவ்விய விடும்படி தீரக் கடும் கணை துரந்த வெந்தை -4-5-2-
151-கருமகள் இலங்கையாட்டி பிலங்கொள் வாய் திறந்து தன் மேல் வருமவள் செவியும் மூக்கும் வாளியினால் தடித்த வெந்தை -4-5-5-
152-உருத்தெழு வாலி மார்பில் ஒரு கணை உருவ ஒட்டிக் கருத்துடைத் தம்பிக்கு இன்பக் கதிர் முடி அரசு அழித்தான் -4–6–3-
153-முனை முகத்து அரக்கன் மாள முடிகள் பத்து அறுத்து வீழ்த்து அங்கு அனையவர்க்கு இளையவர்க்கே அரசு அளித்து அருளினான் -4-6-4-
154-கல்லால் கடலை அணை கட்டி உகந்தான் -4-7-6-
155-மல்லை முந்நீர் தட்டிலங்கை கட்டழித்த மாயன் -4- 8-4-
156-அரக்கர் ஆவி மாள அன்று ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை செற்ற குரக்கரசன் கோல வில்லி -4-8-5-
157-அலை கடல் அடைத்திட்டு அரக்கர் தஞ்சிரங்களை உருட்டினான் -4-10-2-
158-காற்றிடைப் பீளை கரந்தன வரந்தை யுறக் கடல் அரக்கர் தம் சேனை கூற்றிடை செல்லக் கொடும் கணை துரந்த கோல வில்லி ராமன் -4–10–6-
159-மேவா வரக்கர் தென்னிலங்கை வேந்தன் வீயச் சரம் துரந்தான் -5-1-3-
160-விறல் வாள் அரக்கர் தலைவன் தன் வற்பார் திரள் தோள் ஐ நான்கும் துணித்த வல் விலி ராமன் -5-1-4-
161-ஆறினோடு ஒரு நான்குடை நெடு முடி அரக்கன் தன் சிரம் எல்லாம் வேறு வேறாக வில்லது வளைத்தவன் -5-3-7-
162-விளைத்த வெம்போர் விறல் வாள் அரக்கன் நகர் பாழ் பட வளைத்த வல் வில் தடக்கையவன் – 5-4-4-
163-வம்புலாம் கூந்தல் மண்டோதரி காதலன் வான் புக அம்பு தன்னால் முனிந்த அழகன் -5- 4-5-
164-மராமரம் ஏழு எய்த வென்றிச் சிலை யாளன் -5-5-2-
165-சுரி குழல் கனிவாய்த் திருவினைப் பிரித்த கொடுமையில் கடு விசை அரக்கன் எரி விழித்து இலங்கு மணி முடி பொடி செய்து இலங்கை பாழ்
படுப்பதற்கு எண்ணி வரி சிலை விளைய வடு சரம் துரந்து மறி கடல் நெறி பட மலையால் அரிகுலம் பணி கொண்டலை கடலை அடைத்தான் -5-7-7-
166-இலங்கை மலங்க வன்றடு சரம் துரந்தான் -5- 7-8-
167-ஏழை ஏதலன் கீழ் மகன் என்னாது இரங்கி மற்று அவர்க்கு இன்னருள் சுரந்து மாழை மான் மட நோக்கி
யுன் தோழி உம்பி எம்பி என்று உகந்து தோழன் நீ எனக்கு இங்கு ஒழி என்றான் -5-8-1-
168-வாத மா மகன் மற்கடம் விலங்கு மற்றோர் சாதி என்று ஒழியாது உகந்து காதல் ஆதாரம் கடலினும் பெருகச் செய்த
தகவினுக்கு இல்லை கைம்மாறு என்று கோதில் வாய்மையினோடும் உடனே உண்பான் நான் என்றான் -5-8-2-
169-விலங்கலால் கடல் அடைத்து விளங்கு இழை பொருட்டு வில்லால் இலங்கை மா நகருக்கு இறைவன் இருபது புயம் துணித்தான்-5- 9-6-
170-பிறையின் ஒளி எயிறு இலக முறுகி எதிர் பொருதும் என வந்த அசுரர் இறைகள் அவை நெறு நெறு என வெறியவர் வயிறு அழல நின்ற பெருமான் -5-10-4-
171-மூள எரி சிந்தி முனிவு எய்தி அமர் செய்தும் என வந்த வசுரர் தோளும் அவர் தாளும் முடி யோடு பொடியாக நொடியாம் அளவு எய்தான் -5–10-5-
172-தம்பியொடு தாம் ஒருவர் தன் துணைவி காதல் துணையாக முன்ன நாள் வெம்பி எரி கானகம் உலாவுமவர் -5-10-6-
173-வற்றா நீள் கடல் சூழ் இலங்கை இராவணனைச் செற்றான் -6–3–5-
174-தொன்னீர் இலங்கை மலங்க விலங்கு எரி யூட்டினான் -6-4-6-
175-ஆனைப் புரவி தேரொடு கால் ஆள் அணி கொண்ட சேனைத் தொகையைச் சாடி இலங்கை செற்றான் -6–5–3-
176-விண்ட நிசாசரரைத் தோளும் தலையும் துணி வெய்தச் சுடு வெஞ்சிலை வாய்ச் சரம் துரந்தான் -6–7–1-
177-துள்ளா வருமான் விழ வாளி துரந்தான் -6-7-3-
178-கல்லார் மதிள் சூழ் கடி இலங்கைக் கார் அரக்கன் வல்லாகம் கீள வரி வெஞ்சரம் துரந்த வில்லன் –செல்வ விபீடணற்கு வேறாக நல்லான் -6-8-5-
179-பழியாரும் விறல் அரக்கன் பரு முடிகளவை சிதற அழலாரும் சரம் துரந்தான் -6-9-2-
180-எறிஞர் அரண் அழியக் கடியார் இலங்கை கடந்த நம்பி -6-10-11-
181-இலங்கைக் கோன் வல்லாள் ஆகம் வில்லால் முனிந்த வெந்தை விபீடணற்கு நல்லான் -6-10-4-
182-தென்னிலங்கை அடையா வரக்கர் வீயப் பொருது மேவி வெங்கூற்றம் நடையா உண்ணக் கண்டான் -6-10-5-
183-கான வெண்கும் குரங்கும் முசுவும் படையா அடல் அரக்கர் மானம் அழித்து நின்ற வென்றி யம்மான் -6-10-6-
184-வில்லேர் நுதல் வேல் நெடும் கண்ணியுடன் கல்லார் கடும் கானம் திரிந்த களிறு -7- 1-5-
185-சினவில் செங்கண் அரக்கர் உயிர் மாளச் செற்ற வில்லி –மரம் ஏழு எய்த மைந்தன் -7–3–1-
186-ஆழி சூழ் இலங்கை மலங்கச் சென்று சரங்கள் ஆண்ட தண் தாமரைக் கண்ணன் -7-3-4-
187-தழலே புரை மின் செய் வாள் அரக்கன் நகர் பாழ் படச் சூழ் கடல் சிறை வைத்தான் -7-3-9-
188-மீதோடி வாள் எயிறு மின்னிலக முன் விலகும் உருவினாளைக் காதோடு கொடி மூக்கு அன்று உடன் அறுத்த கைத் தலத்தனன் -7-4-3-
189-தேராளும் வாள் அரக்கன் தென்னிலங்கை வெஞ்சமத்துப் பொன்றி வீழப் போராளும் சிலையதனால் பொரு கணைகள் போக்குவித்தான் -7-4-4-
190-செம்பொன் மதிள் சூழ் தென் இலங்கைக்கு இறைவன் சிரங்கள் ஐ இரண்டும் உம்பர் வாளிக்கு இலக்காக உதிர்த்த உரவோன் -7-5-3-
191-அடையார் தென்னிலங்கை அழித்தான் -7-6-3-
192-பந்து அணைந்த மெல் விரலாள் சீதைக்காகிப் பகலவன் மீது இயங்காத இலங்கை வேந்தன் அந்தமில்
திண் கரம் சிரங்கள் புரண்டு வீழ அடு கணையால் எய்து உகந்த அம்மான் -7-8-7-
193-தார் மன்னு தாசாரதி –வாள் அரக்கர் காலன் -8-4-7-
194-ஏழு மா மரம் துளை படச் சிலை வளைத்து இலங்கையை மலங்குவித்த ஆழியான் -8-5-5-
195-முரியும் வெண் திரை முது கயம் தீப்பட்ட முழங்கு அழல் எரி அம்பின் வரி கொள் வெஞ்சிலை வளைவித்த மைந்தன் -8-5-6-
196-கலங்க மாக்கடல் கடைந்து அடைத்து இலங்கையர் கோனது வரையாகம் மலங்க வெஞ்சமத்து அடு சரம் துரந்த எம்மடிகள் -8-5-7-
197-துளங்கா வரக்கர் துளங்க முன் திண் தோள் நிமிரச் சிலை வளையச் சிறிதே முனிந்த திரு மார்பன் -8-6-1-
198-பொருந்தா வரக்கர் வெஞ்சமத்து பொன்ற வன்று புள்ளூர்ந்து பெரும் தோள் மாலி தலை புரளப் போந்த வரக்கர்
தென்னிலங்கை இருந்தார் தம்மை யுடன் கொண்டு அங்கு எழிலார் பிலத்துப் புக்கு ஒலிப்ப கரும் தாள் சிலைக் கைக் கொண்டான் -8- 6-2-
199-வல்லியிடையாள் பொருட்டாக மதிள் நீர் இலங்கையார் கோவை அல்லல் செய்து வெஞ்சமத்துள் ஆற்றல் மிகுத்த
ஆற்றலான் வல்லாள் அரக்கர் குலப் பாவை வாட முனி தன் வேள்வியைக் கல்விச் சிலையால் காத்தான் -8-6-3-
200-மல்லை முந்நீர் அதர் பட வரி வெஞ்சிலை கால் வளைவித்துக் கொல்லை விலங்கு பணி செய்யக் கொடியோன் இலங்கை புகலுற்றுத்
தொல்லை மரங்கள் புகப் பெய்து துவலை நிமிர்ந்து வான் அணவக் கல்லால் கடலை அடைத்தான் -8-6-4-
201-சேம மதிள் சூழ் இலங்கைக் கோன் சிரமும் கரமும் துணித்தான் -8-6-5-
202-திருந்தா வரக்கர் தென்னிலங்கை செந்தீ உண்ணச் சிவந்தான்-8- 6-6-
203-அலை நீர் இலங்கைத் தசக் க்ரீவற்கு இளையோருக்கு அரசை அருளி முன் கலை மாச் சிலையால் எய்தான் -8-6-7-
204-விண்டவர் பட மதிள் இலங்கை முன் எரி எழக் கண்டவர் -8-7-5-
205-வையம் எல்லாம் உடன் வணங்க வணங்கா மன்னனாய் தோன்றி வெய்ய சீற்றக் கடி இலங்கை குடி கொண்டோட
வெஞ்சமத்துச் செய்த வெம்போர் நம் பரன் -8-8-7-
206-வானுளாரவரை வலிமையால் நலியும் மறி கடல் இலங்கையார் கோனைப் பானு நேர்
சரத்தால் பனங்கனி போலே பரு முடி யுத்திர வில் வளைத்தோன் -9-1-7-
207-கலையுலா வல்குல் காரிகை திறத்துக் கடல் பெரும் படை யோடும் சென்று சிலையினால் இலங்கை தீ எழச் செற்றான் -9-1-10-
208-வில்லால் இலங்கை மலங்கச் சரந்துரந்த வல்லாளன் -9-4-5-
209-தென்னிலங்கை மலங்கச் செற்றான் -9-5-10-
210-சிரமுனைந்தும் ஐந்தும் சிந்தச் சென்று அரக்கன் உரமும் கரமும் துணித்த உரவோன் -9–6–4-
211-சிலையால் இலங்கை செற்றான் -9-6-10-
212-சுடு சரமடு சிலைத் துரந்து நீர்மையிலாத தாடகை மாள நினைத்தவர் -9- 8-4-
213-வணங்கலில் அரக்கன் செருக்களத்து அவிய மணி முடி ஒருபதும் புரள அணங்கு எழுந்து அவன் தன் கவந்தம் நின்றாட அமர் செய்த அடிகள் -9–8–5-
214-காவலன் இலங்கைக்கு இறை கலங்கச் சரம் செல உய்த்து மற்றவன் ஏவலம் தவிர்த்தான் -9-10-6-
215-அங்கு வானவர்க்கு ஆகுலம் தீர அணி இலங்கை அழித்தவன் -10-2-10-
216-இராவணற்கு காலன் -10–3–3-
217-மணங்கள் நாறும் வார் குழலார் மாதர்கள் ஆதரத்தைப் புணர்ந்த சிந்தைப் புன்மையாளன் பொன்ற
வரி சிலையால் கணங்கள் உண்ண வாளி யாண்ட காவலன் -10-3–4-
218-கல்லின் முந்நீர் மாற்றி வந்து காவல் கடந்து இலங்கை அல்லல் செய்தான் -10–3–6-
219-கவள யானைப் பாய் புரவித் தேரொடு அரக்கர் எல்லாம் துவள நின்ற வென்றி யாளன் தவள மாட நீடு அயோத்திக் காவலன் தன் சிறுவன் -10–3–8-
220-ஏடொத்து ஏந்தும் நீள் இலை வேல் இறைவனார் ஓடிப் போகா நின்றார் -10–3–9-
221-தெளியா வரக்கர் திரள் போய் அவிய மிடைத்திட்டு எழுந்த குரங்கைப் படையா விலங்கல் புகப் பாய்ச்சி விம்மக் கடலை அடைத்திட்டவன் -10–6–7-
222-நெறித்திட்ட மென்குழை நல் நேரிழையோடு உடனாய வில்லென்ன வல்லேயதனை இறுத்திட்டு அவள் இன்பம் அன்போடு அணைந்திட்டு
இளம் கொற்றவனாய் துளங்காத முந்நீர் செறித்திட்டு இலங்கை மலங்க அரக்கன் செழு நீண் முடி தோளோடு தாள் துணிய வறுத்திட்டவன்-10–6–8-
223-வரிந்திட்ட வில்லால் மரம் ஏழும் எய்து மலை போல் உருவத் தோர் இராக்கதி மூக்கு அரிந்திட்டவன்-10-6-9-
224-இலங்கை ஒள் எரி மண்டு யுண்ணப் பணித்த ஊக்கம் உடையான் -10–9–1-
225-அரக்கியர் ஆகம் புல்லென வில்லால் அணி மதிள் இலங்கையார் கோனைச் செருக்கு அழித்து அமரர் பணிய முன்னின்ற சேவகன் -10-9-6-
226-பெரும் தொகைக்கு இரங்கி வாலியை முனிந்த பெருமையான்-10-9-8-
227-அரக்கரை வென்ற வில்லியார் -11-1-1-
228-வென்று வார் சிலை வளைத்து இலங்கையை வென்ற வில்லியார் -11-1–6-
229-பொருந்து மா மரம் ஏழும் எய்த புனிதனார் -11–2–4-
230-இலை மலி பள்ளி எய்தி இது மாயம் என்ன இனமாய மான்பின் எழில் சேர் அலை மலி வேல் கணாளை யகல்விப்பதற்கு ஓர் உருவாய் மானை யமையாக்
கொலை மலி வெய்துவித்த கொடியோன் இலங்கை பொடியாக வென்றி அமருள் சிலை மலி வெஞ்சரங்கள் செல உய்த்த நங்கள் திருமால் -11- 4-7-
231-கொடியோன் இலங்கை பொடியாச் சிலை கெழு செஞ்சரங்கள் செல உய்த்த நாங்கள் திருமால் -11-4-10-
232-மானமரு மென் நோக்கி வைதேவி இன் துணையாக் கானமரும் கல்லதர் போய்க் காடுறைந்தான் -11-5-1-

————————————

திருக் குறும் தாண்டகம்
233-கடி மதிள் இலங்கை செற்ற ஏறு -2-
234-முன்பொலா இராவணன் தன் முது மதிள் இலங்கை வேவித்து அன்பினால் அனுமன் வந்து அங்கு அங்கு அடி இணை பணிய நின்றான் -15-
235-மாயமான் மாயச் செற்றான் -16-

—————————

திரு நெடும் தாண்டகம் –
236-வில்லிறுத்து மெல்லியல் தோள் தோய்ந்தான் -13-
237-வென்று அசுரர் குலம் களைந்த வேந்தன் -16-
238-தேராளும் வாள் அரக்கன் செல்வமாளத் தென்னிலங்கை முன் மலங்கச் செந்தீ ஒல்கிப் போராளன் -20-
239-தென்னிலங்கை அரண் சிதறி அவுணன் மாளச் சென்றான் -28-
240-அலை கடலைக் கடந்து அடைத்த அம்மான் குன்றாத வலி யரக்கர் கோனை மாளக் கொடும் சிலை வாய்ச் சரந்துரந்து குலம் களைந்து வென்றான் -29-

———————————–

முதல் திருவந்தாதி –
241-சிலையால் மராமரம் ஏழ் செற்றான் -27-
242-பூ மேய மாதவத்தோன் தாள் பணிந்த வாள் அரக்கன் நீள் முடியைப் பாதமத்தால் எண்ணினான் -45-
243-நுடங்கிடையை முன்னிலங்கை வைத்தான் முரண் அழிய முன்னொரு நாள் தன் வில் அங்கை வைத்தான் -59-
244-மேலொரு நாள் மான்மாய வெய்தான் -82-

————————–

இரண்டாம் திருவந்தாதி —
245-சீதையை மான்பின் போய் அன்று பிரிந்தான் -15-
246-இலங்கை மேல் வெவ்வே தன் சீற்றத்தால் சென்று இராவணனைக் கொன்றான் -25-
247-தென்னிலங்கை நீறாக எய்து அழித்தான் -29-
248-அன்று காரோதம் பின்னடைந்தான் -30-
249-தோள் இரண்டு எட்டு ஏழும் மூன்றும் முடி அனைத்தும் தாள் இரண்டும் வீழச் சரம் துணிந்தான் -43-

——————————

மூன்றாம் திருவந்தாதி –
250-இலங்கா புரம் எய்து எரித்தான் -51-
251-எய்தான் மரா மரம் ஏழும் இராமனாய் எய்தான் அம் மான் மறியை ஏந்திழைக்காய் தென்னிலங்கைக் கோன் வீழ எய்தான் -52-
252-வாள் அரக்கன் ஏய்ந்த முடிப் போது மூன்று ஏழு என்று எண்ணினான் -77-

——————————

நான்முகன் திருவந்தாதி –
253-ஈசனை வென்ற சிலை கொண்ட செங்கண் மால் சேராக் குலை கொண்ட ஈரைந்து தலையான் இலங்கையை ஈடு அழித்த கூரம்பன் -8-
254-தண் தார் இராவணனை ஊன் ஒடுங்க எய்தான் -28-
255-மிகப் புருவம் ஒன்றுக்கு ஓன்று ஓசனையான் வீழ ஒரு கணை எய்தான் -29-
256-தண்ட வரக்கன் தலை தாளால் பண்டு எண்ணிப் போங்குமரன்-44-
257-கல்லாதவர் இலங்கை கட்டழித்த காகுத்தன் -53-
258-தடம் கடலைக் கல் கொண்டு தூரத்தை கடல் வண்ணன் -77-
259-கழி சினத்த வல்லாளன் வானரக் கோன் வாளி மதன் அழித்த வில்லாளன் -85-

———————————–

திரு விருத்தம் –
260-இலங்கைக் குழாம் நெடு மாடம் இடித்த பிரானார் -36-
261-தென்பால் இலங்கை வெங்களம் செய்த நம் விண்ணோர் பிரானார் -77-
262-பேணலம் இல்லா வரக்கர் முந்நீர் பெரும்பதி வாய் நீள் நகர் நீள் எரி வைத்து அருளாய் என்று விண்ணோர் தாள் நிலம் தோய்ந்து தொழு மூர்த்தி -92-

————————–

பெரிய திருவந்தாதி –
263-சூழ்ந்து எங்கும் வாள் வரைகள் போல் அரக்கன் வன் தலைகள் தாம் இடியத் தாள் வரை வில் ஏந்தினார் -17-
264-அன்று திருச் செய்ய நேமியான் தீ யரக்கி மூக்கும் பருச் செவியும் ஈர்த்த பரன் -63-
265-மரம் ஏழு அன்று எய்தான் -64-
266-சூட்டாய நேமியான் தொல்லரக்கன் இன்னுயிரை மாட்டே துயர் இழைத்த மாயவன் -66-
267-கணை நாணில் ஓவாத் தொழில் சார்ங்கன் –78-

——————————-

திரு எழு கூற்று இருக்கை
268-ஒரு முறை இரு சுடர் மீதினில் இயங்கா மும் மதிள் இலங்கை இருகால் வளைய ஒரு சிலை ஒன்றிய வீர் எயிற்று அழல் வாய் வாளியில் அட்டான் -268-

—————————————-

சிறிய திருமடல்
269-இலங்கை பொடி பொடியா வீழ்த்தவன் —
270-தன் சீதைக்கு நேராவன் என்று ஓர் நிசாசரி தான் வந்தாளைக் கூரார்ந்த வாளால் கொடு மூக்கும் காது இரண்டும் ஈரா விடுத்து அவட்கு மூத்தோனை
வெந்நகரம் சேரா வகையே சிலை குனித்தான் -செந்துவர் வாய் வாரார் வன முலையாள் வைதேவி காரணமா ஏரார்
தடம் தோள் இராவணனை ஈரைந்து சீரார் சிரம் அறுத்து செற்று உகந்த செங்கண் மால் –

———————————-

பெரிய திரு மடல் –
271-போர் வேந்தன் தன்னுடைய தாதை பணியால் அரசு ஒழிந்து பொன்னகரம் பின்னே புலம்ப வலம் கொண்டு மன்னும் வளநாடு கை விட்டுக்
கொன்னவிலும் வெங்கானத்தூடு கொடும் கதிரோன் துன்னு வெயில் வறுத்த வெம் பரல் மேல் பஞ்சடியால் வைதேவி
என்று உரைக்கும் அன்னம் நடைய வணங்குடன் நடந்த மன்னன் இராமன் —
272-வண்ணம் போல் அன்ன கடலை மலை இட்டு அணை கட்டி மன்னன் இராவணனை மா மண்டு வெஞ்சமத்துப்
பொன் முடிகள் பத்தும் புரளச் சரம் துரந்து தென்னுலகம் ஏற்றுவித்த சேவகன் –
273-தென்னிலங்கை யாட்டி வராகர் குலப்பாவை மன்னன் இராவணன் தன் நல் தங்கை வாள் எயிற்றுத் துன்னு சுடு சினத்துச் சூர்ப்பணகாச்
சோர்வு எய்திப் பொன்னிறம் கொண்டு புலர்ந்து எழுந்த காமத்தால் தன்னை நயந்தாளைத் தான் முனிந்து மூக்கு அரிந்தான்
வாய்த்த மலை போலும் தன்னிகர் ஓன்று இல்லாத தாடகையை மா முனிக்காகத் தென்னுலகம் ஏற்றுவித்த திண் திறலோன் —

——————–

திருவாய் மொழி
274-கூனி சிதைய உண்டை வில் நிறத்தில் தெரித்தான் -1-5-5-
275-சினையேய் தழைய மரா மரங்கள் ஏழும் எய்த சிரீதரன் -1- -5–6-
276-நீள் கடல் சூழ் இலங்கைக கோன் தோள்கள் தலை துணி செய்தான் -1–6–7-
277-மராமரம் எய்த மாயவன் -1-7-6-
278-தீ முற்றத் தென்னிலங்கை யூட்டினான் -2–1–3-
279-அரக்கியை மூக்கீர்ந்தான் -2–3–6-
280-குழாங்கொள் பேர் அரக்கன் குலம் வீய முனிந்தவன் -2-3-11-
281-அரக்கன் இலங்கை செற்றான் -2–4–3-/-2–4–4-
282-கிளர் வாழ்வை வேவ விலங்கை செற்றான் -2–4–10-
283-தேம் பணைய சோலை மராமரம் ஏழும் எய்தான் -2–5–7-
284-பாறிப் பாறி அசுரர் தம் பல் குழாங்கள் நீர் எழப் பாய் பறவை ஓன்று ஏறி வீற்று இருந்தான் -2–6–8-
285-இலங்கை செற்றான் மரா மரம் பைந்தாள் ஏழ் உருவ ஒரு வாளி கோத்த வில்லான்-2- 6-9-
286-இலங்கை அரக்கர் குலம் முருடு தீர்த்த பிரான் -2-9-10-
287-ஏர் கொள் இலங்கை நீரே செய்த நெடும் சுடர் ஜோதி -2-7-10-
288-தென்னிலங்கை எரி எழச் செற்ற வில்லி -3-6-2-
289-தயரதற்கு மகன் -3-6-8-
290-தண் இலங்கைக்கு இறையைச் செற்ற நஞ்சன்-3–8–2-
291-சன்மம் பல பல செய்து வெளிப்பட்டுச் சாங்கோடு சக்கரம் வில் உண்மை யுடைய யுலக்கை ஒள் வாள் தண்டு கொண்டு
புள்ளூர்ந்து உலகில் வன்மையுடைய வரக்கர் வசுரரை மாளப் படை பொருத நன்மை யுடையவன் -3–10-1-
292-கொம்பு போல் சீதை பொருட்டு இலங்கை நகர் அம்பு எரி உய்த்தவர் -4–2–8-
293-மதிள் இலங்கைக கோவை வீயச் சிலை குனித்தான் -4-3-1-
294-கிடந்து நின்றும் கொண்ட கோலத்தோடு வீற்று இருந்த மணம் கூடியும் கண்ட வாற்றால் தனதே யுலகு என நின்றான் -4–5–10-
295-குலங்குலமா வசுரர்களை நீறாகும் படி நிருமித்திப் படை தொட்ட மாறாளன் -4- 8-1-
296-தளிர் நிறத்தால் குறைவில்லாத் தனிச் சிறையில் விளப்புற்ற கிளி மொழியாள் காரணமாக்
கிளர் அரக்கன் நகர் எரித்த களி மலர்த் துழாய் அலங்கல் கமழ் முடியன் -4- 8-5-
297–காயும் கடும் சிலை என் காகுத்தன் -5-4–3-
298–கொடியான் இலங்கை செற்றான் -5–6–9-
299–இலங்கை செற்ற வம்மான் -5–7–3-
300–மாறில போர் அரக்கன் மதிள் நீர் எழச் செற்று உகந்த ஏறு சேவகனார் –6–1–10-
301–மன்னுடை இலங்கை யரண் காய்ந்த மாயவன் –6–2–1-
302 — காண் பெரும் தோற்றத்துக் காகுத்த நம்பி –6–6–9-
303–ஆவா வென்னாது உலகத்தை யலைக்கும் யசுரர் வாழ் நாள் மேல் தீவாய் வாளி மழை பொழிந்த சிலையான் -6–10–4-
304–புணரா நின்ற மரம் ஏழு அன்று எய்த ஒரு வில் வலவன்-6–10–5-
305–அடல் ஆழி ஏந்தி அசுரர் வன் குலம் வேர் மருங்கு அறுத்தான் -7–1–5-
306–காகுத்தன் -7–2–3-
307–பேர் எயில் சூழ் கடல் தென்னிலங்கை செற்ற பிரான்
308–மாறு நிரைத்து இறைக்கும் சரங்கள் இன நூறு பிணம் மலை போல் புரளக் கடல் ஆறு மடுத்து உதிரப் புனலா நீறு பட இலங்கை செற்ற வப்பன்-7–4–7-
309—புற்பா முதலாப் புல் எறும்பாதி ஓன்று இன்றியே நற் பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும் நற் பாலுக்கு உய்த்த விராம பிரான் –7–5–1-
310–நாட்டை நலியும் அரக்கரை நாடித் தடிந்திட்டு நாட்டை அளித்து உய்யச் செய்தான் -7–5–2-
311— ஆளியைக் காண் பரியாய் அரி காண் நரியாய் அரக்கரூளை இட்டு அன்று இலங்கை கடந்து புலம்புக்கு ஒளிப்ப
மீளி யம் புள்ளைக் கடாய் விறல் மாலியைக் கொன்று பின்னும் ஆளுயர் குன்றங்கள் செய்து அடர்த்தான் -7–6–8-
312–ஆண் திறல் மீளி மொய்ம்பின் அரக்கன் குலத்தைத் தடித்து மீண்டும் அவன் தம்பிக்கே விரி நீர்
இலங்கை அருளி ஆண்டு தன் சோதி புக்க வரர் அரி ஏறு -7–6–9-
313–அமரது பண்ணி அகலிடம் புடை சூழ் அடு படை அவித்த வம்மான்
314– செருக்கடுத்து அன்று திகைத்த அரக்கரை யுருக்கெட வாளி பொழிந்த ஒருவன் -8–6–2-
315—-புகழும் பொரு படை ஏந்திப் போர் புக்கு அசுரரைப் பொன்றுவித்தான் -8–9–3-
316–கணை ஒன்றாலே ஏழ் மரமும் எய்த எம் கார் முகில் -9–1–2-
317—காய்ச்சின பறவை யூர்நது பொன் மலையின் மீமிசைக் கார் முகில் போல் மாசின மாலி மாலி மான் என்று
அங்கு அவர் படக் கனன்று முன்னின்ற காய் சின்ன வேந்தன் -9–2–6-
318—கூற்றமாய் வசுரர் குல முதல் அரிந்த கொடு வினைப் படைகள் வல்லான் -9- 2–9-
319—என் ஆர் உயிர்க் காகுத்தன் -9–5–6-
320—பெயர்கள் ஆயிரம் யுடைய வல்லரக்கர் புக்கு அழுந்தத் தயரதன் பெற்ற மரகத மணித் தடம் -10- 1-8-

———————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

திவ்ய பிரபந்த திருமகள் திருநாமங்கள் -ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் தொகுத்தவை –

December 10, 2016

1-அந்தாமரைப் பேதை வாழி
2-அம்புருவ வரி நெடுங்கண் அலர் மகள் வாழி
3-அரவிந்தப்பாவை வாழி
4-அலர் மகள் வாழி –
5-அலர் மேல் மங்கை வாழி
6-அலர் வாய் மழைக் கண் மடந்தை வாழி
8-அல்லி மலர் மகள் வாழி
9-அல்லி மாதர் வாழி
10-அல்லி மா மலர் மங்கை வாழி
11-அல்லியம் பூ மலர்க் கோதை வாழி
12-அணி மா மலர் மங்கை வாழி

13-இன் துணை பதுமத்து அலர் மகள் வாழி
14-எழில் மலர் மாதர் வாழி
15-ஒண் தாமரையாள் வாழி
16-ஒண் டொடியாள் திரு மகள் வாழி
17-ஒரு மதி முகத்து மங்கை வாழி
18-கடி மா மலர்ப்பாவை வாழி
19-கறை தங்கு வேல் தடங்கண் திரு வாழி
20-குல மா மகள் வாழி
21-கூந்தல் மலர் மங்கை வாழி
22-கொங்காம் இலைப் புண்டரீகத்தவள் வாழி

23-கொம்பராவு நுண்ணேரிடை வாழி
24-கோதை நறு மலர் மங்கை வாழி
25-கோலா மலர்ப் பாவை வாழி
26-கோலத் திரு மா மகள் வாழி
27-சங்கு தங்கு முன்கை நங்கை வாழி
28-சந்தணி மென் முலை மலராள் வாழி
29-ஸ்ரீ -சிரீ -வாழி
30-சீதை வாழி

31-சுரும்புறு கோதை வாழி
32-செங்கமலத் திருமகள் வாழி
33-செய்ய நெடு மலராள் வாழி
34-செய்ய போதில் மாது வாழி
35-செய்யவள் வாழி
36-தாமரை மலர் மேல் மங்கை வாழி
37-தாமரை மேல் மின்னிடையாள் வாழி
38-தாமரையாள் வாழியே
39-திரு வாழி
40-திரு மகள் வாழி

41-திரு மங்கை வாழி
42-திரு மா மகள் வாழி
43-திரு மாது வாழி
44-திரு மார்வத்து மாலை நங்கை வாழி
45-திருவுடையாள் வாழி
46-தூ மலராள் வாழி
47-தூவி யம்பேடை யன்னாள் வாழி
48-தெய்வத் திரு மா மலர் மங்கை வாழி
49-தேனார் மலர் மேல் திரு மங்கை வாழி
50-தேனுலாவு மென் மலர் மங்கை வாழி

51-தேரணிந்த அயோத்தியார் கோன் பெரும் தேவி வாழி
52-தோடுலா மலர் மங்கை வாழி
53-நல் விரை மலர் கோதிய மதுகரம் குலவிய மலர்மகள் வாழி
54-நாண் மலராள் வாழி
55-நித்திலத் தொத்து வாழி
57-நெறிந்த கருங்குழல் மடவாள் வாழி
58-நேரிழை மாது வாழி
60-பங்கய மா மலர்ப் பாவை வாழி

61-பண்ணை வென்ற இன் சொல் மங்கை வாழி
62-பதுமத்து அலர் மகள் வாழி
63-பனி மலராள் வாழி
64-பனி மலர் மேல் பாவை வாழி
65-பாவை வாழி
66-பால் மொழியாள் வாழி
67-பிறையுடை வாள் நுதல் பின்னை வாழி
68-புண்டரீகத்தவள் வாழி
69-புண்டரீகப் பாவை வாழி
70-புல மனு மலர் மிசை மலர் மகள் வாழி

71-பூங்கோதையாள் வாழி
72-பூ மகள் வாழி
73-பூ மங்கை வாழி
74-பூம் பாவை வாழி
75-பூ மேய செம்மாது வாழி
76-பூ மேல் மாது வாழி
77-பூ வளரும் திரு மகள் வாழி
78-பூவார் திரு மா மகள் வாழி
79-பூவின் மிசை நங்கை வாழி
80-பூவின் மேல் மாது வாழி

81-பூவினை மேவிய தேவி வாழி
82-பெரும் பணைத் தோள் மொய்ம்மலராள் வாழி
83-பேதை மங்கை வாழி
84-பொற்றாமரையாள் வாழி
85-பொலிந்து இருண்ட கார் வானில் மின்னே போல் தோன்றி மலிந்த திரு வாழி
86-போதார் தாமரையாள் வாழி
87-போதில் மங்கை வாழி
88-பவ்வத்து ஆராவமுதனைய பாவை வாழி
89-மங்கை வாழி
90-மடப்பாவை வாழி –

91-மட மகள் வாழி
92-மடவரல் மங்கை வாழி
93-மதுகரம் குலவிய மலர் மகள் வாழி
94-மது மலராள் வாழி
95-மலர்க்கிழத்தி வாழி
96-மலர்க் குழலாள் வாழி
97-மலர்மகள் வாழி
98-மலர் மங்கை வாழி
99-மலர் மாது வாழி
100-மலர் மேல் மங்கை வாழி

101-மலர் மேல் மலி மட மங்கை வாழி
102-மலர் மேல் உறைவாள் வாழி
103-மலர் வைகு கொடி வாழி
104-மலராள் வாழி
105-மன்னு மலர் மங்கை வாழி
106-மாது வாழி
107-மா மலர் மங்கை வாழி
108-மழை மென்னோக்கி வாழி
109-மானமரு மென்னோக்கி வாழி
110-மானேய் நோக்கின் மடவாள் வாழியே

111-மின்னொத்த நுண் மருங்குல் மெல்லியல் வாழி
112-மின்னொத்த நுண் இடையாள் வாழி
113-மிதிலைச் செல்வி வாழி
114-மைதிலி வாழி
115-மைத்தகு மா மலர்க் குழலாள் வாழி
116-மைய கண்ணாள் வாழி
117-மையார் கருங்கண்ணி வாழி
118-வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கை வாழி
119-வடிவிணையில்லா மலர் மகள் வாழி
120-வடித் தடங்கண் மலரவன் வாழி

121-வண்டார் பூ மலர் மங்கை வாழி
122-வரை யாகத்துள் இருப்பாய் வாழி
123-வல்லி நாண் மலர்க் கிழத்தி வாழி
124-வாசம் செய் பூங்குழலாள் வாழி
125-வாள் நெடுங்கண் வாழி
126-வாரணிந்த முலை மடவாள் வாழி
127-வில்லேர் நுதல் வேல் நெடுங்கண்ணி வாழி
128-வில்லைத் துலைத்த புருவத்தாள் வாழி
129-வெறியார்ந்த மலர் மகள் வாழி
130-வேங்கடம் சேர் தூவி யம்பேடை யன்னாள் வாழி

131-வேரி மாறாத பூ மேல் இருப்பாள் வாழி
132-வைதேவி வாழி —

——————————————————————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ புருஷ ஸூ க்தம் —

November 19, 2016

ஸ்ரீ புருஷ ஸூ க்தம் / விஷ்ணு புராணம் /பகவத் கீதை /மனு தர்ம சாஸ்திரம்
ப்ரஹ்ம யஜ்ஜே த்விஜ ஸூ க்தம் புருஷம் சிந்தையன் ஹரிம்-ச சர்வான் ஜபதே வேதான் சாங்க உபாங்கான் த்விஜோத்தம —
ஹரியை நினைத்து புருஷ ஸூ க்தம் படிக்கும் ப்ராஹ்மணன் எல்லா வேதங்களையும் ஜபித்தவன் ஆகிறான் –
அர்ச்சிதம் ஸ்யாத் ஜெகதிதம் –சகல லோகங்களையும் ஆராதனம் செய்யப் பட்டதாகும்
ஸோஸ் நுதே சர்வான் காமான் ஸஹ ப்ராஹ்மண விபச்சிதா –பரமானந்தம் அடைகிறான் –
ஸ்ரீ புருஷ ஸூ க்தம் –
ஸூ உக்தம் -நன்றாக பேசப்பட்டது -புருஷ -பொது சொல் -புருஷனே பேசினது என்றும் -புருஷனைப் பற்றியது என்றும்
-பெருமாள் திரு மொழி -பெருமாள் அருளிச் செய்த பெருமாளை பற்றி அருளிச் செய்யப் பற்ற –
நாராயண பெயர் சொல் -ஸூ க்தம் –
18 மந்த்ரங்கள் -18 அர்த்தங்கள்
1–பூர்ணாத்-புருஷ -கல்யாண குணங்களால் பூர்ணன் -ஸ்வரூப ரூப விபவ குணங்கள் -விஸ்வம் -கல்யாண குணங்களால் பூர்ணன்
-உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் -சுந்தர பூர்ணன் நம்பி /நங்காய் –
-2-ச யது பூர்வஸ்மாத்- பூர்வத்தில் இருந்த படியால் -சர்வ காரணன் –யாதோ வா சர்வம் -இத்யாதி –அத்புத காரணாய -நிஷ் காராணாய அகில காராணாயா
–3— சர்வ பாபங்கள் போக்குபவன் -சர்வ ஸ்மாத் பாப்யோ ஒளஷதி -துயர் அறு சுடர் அடி -சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி
-அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகம் -வி ஜுவ்ரா -பிரமோத-தம்பி அரசு ஏற்றுக் கொள்வானோ -கவலை போனதே –
4- பூ புரம் பட்டணம் ஆவிசயது – நுழைந்து சயனித்து -நெஞ்சமே நீள் நகராக இருந்த தஞ்சனே -சர்வாந்தர்யாமி
5- புரு சனாதி கொடுக்கிறவன் -வரம் ததாதி வரத-அலம் புரிந்த நெடும் தடக்கை -வாங்கிக் கொள்பவன் உதாரன் தானே கொடுப்பவன் -சகல பல ப்ரத்வம் –
புருஷன் சங்கல்பித்தான் –பொதுவாக சொல்லி மேலே -நாராயணன் –
பிரசித்த அர்த்தம் -நாராயணனுக்கு -ஏகோ கைவ நாராயண ஆஸீத் -ரூடி / யவ்கிகம்
சந்தி எழுத்தும் எழுத்தும் சேர்ந்தால் -ஸமாஸம் சொல்லும் சொல்லும் சேர்ந்து -பாணினி ஸூ த்ரம்
சர்வ வேதாந்த பிரத்யயம் நியாயம் -சாமான விசேஷ நியாயம் -பொதுவான சொற்கள் நாராயணன் இடம் பர்யவசிக்குமே –
ஜாயமான புருஷன் –மது சூதன் கடாக்ஷம் -புருஷ சப்தம் ஜீவாத்மாவையும் காட்டுமே -இதில் –
பிரகிருதி புருஷன் இரண்டும் அநாதி -இதிலும் புருஷ ஜீவாத்மா –
சகஸ்ர சீர்ஷா புருஷ -சர்வ வியாபகத்வம் அந்தர்யாமித்வம் -ஜீவன் இடம் சேராதே
1- சகஸ்ர சீர்ஷா —
சகஸ்ர அநந்தம்-சீர்ஷா -தலை உத்தம அங்கம் -பிரதானம் -லோக -பிரதான புருஷ ஈஸ்வரன் -பிரகிருதி ஆத்மா அனைத்துக்கும் நியாமகன்
-சர்வஞ்ஞத்வம்-சர்வ சக்தித்வம் -வ்யாபகத்வம் -சகஸ்ர பாத் -ஞானம் பலம் -இத்யாதியிலும் முதலில் ஞானம் சொன்னால் போலே
-வேத விளக்கு -நந்தா விளக்கு -பரா அஸ்ய சக்தி விவித- ஓத்தார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் -ஞான இந்திரியங்கள் எல்லாம் முகத்திலே உண்டே
சகஸ்ர சீர்ஷா ஞான இந்திரியங்கள் சொல்லி
சகஸ்ர பாத் -கரமேந்திரியன்கள் உப லக்ஷணம் சொல்லி
அத்தை விளக்க சகஸ்ராஷா -அதில் இது சர்வ இந்த்ரியானாம் நயனம் பிரதானம் –
ஆயிரம் -சேதன அசேதனங்கள் சர்வம் கல்விதான் பிரம்மா -பரண் திறன் அன்றி பல்லுலகீர் தெய்வம் மாற்று இல்லை
-அங்கயன்யா தேவதா -ஜனதா காரத்வம் -விராட் ஸ்வரூபம் த்யானம் -நீராய் நிலனாய் –இத்யாதி
ரிஷிகேசன் -நம் இந்திரியங்களை வசப்படுத்த -என் நெஞ்சுனாரும் அங்கே ஒழிந்தார் –கண்ணும் மனமும் ஓடி திருவடிகளில் அடைய
-பும்ஸாம் த்ருஷ்ட்டி சித்த அபஹாரினாம் -கண்டவர் தம் மனம் வழங்கும் -வாய் அவனை அல்லாது வாழ்த்தாது -தோள்கள் ஆயிரத்தாய்
-புருஷ -ச ஏவ வாஸூ தேவ -புருஷோத்தமன் -மற்றவர்கள் ஸ்த்ரீ பிராயர்கள் –
ச பூமிம்-பரந்த பூமி அம் கண் ஞாலம் -விசுவதோ-
தசாங்குலம்-தாண்டி -சத்ய லோகம் தாண்டி -சப்த ஆவரணம் -ஒவ் ஒன்றும் அத்தை விட 10 மடங்கு பெரியது
-பிருத்வி அப்பு அக்னி வாய் ஆகாசம் அஹங்காரம் மஹான் -முடிவில் பெரும் பாழ்-தச குணிதம் –
ஹிருதயம் 10 அங்குலம் -அத் யுதிஷ்டத்து -படுகாடு கிடக்கிறார் அங்குஷ்ட மாத்ர புருஷருக்குள் அனுபிரவேசம்
தசாங்குலம் -எண்ணில் அடங்காதவை என்றுமாம் -விசிஷ்டாத்வைதம் போதித்த ஸ்லோகம் -பூமி உண்மை -பரத்வம் எப்படி உள்ளார் –
திவ்ய விகிரஹம் குணவான் -விபூதிவான் -தர்சனம் பேத ஏவ ச -தேசத்தால் வரம்பு இல்ல்லாதவன் -என்றபடி -தாமரை
-படி என்றும் சொல்லும்படி இல்லாதவன் அன்றோ சாகஸ்ய நியாயம் பசு நான்கு கால் பிராணி -வெள்ளாடு -பொதுச் சொல் சிறப்பு சொல்லில்
-சர்வ நாம சப்தம் -பொது சொல் -புருஷ -நாராயணனை குறிக்கும் -காதி அனந்தாச்சார்யார் -50 இடங்களில் காட்டி -சங்க ஸ்ம்ருதி
-யேஷவை புருஷ விஷ்ணு வ்யக்தன் அவ்யக்தன் ச நாதன் –பிரசித்தம் வை -சப்தம் -விஷ்ணு தானே
-தாமரைக் கண் படைத்தவன் புருஷன் ராமாயணம் -கப்யாசம் —
கரியவாகி –மிளிர்ந்து -பிரசன்ன சீதா -குளிர்ந்த கடாக்ஷம் -ரஷ்யத்தின் அளவில்லாமல் பெரியவாகி நீண்ட –
ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனுக்கு 2 போதுமே -சகல அங்கங்களும் இங்கே கண்ணாக நாடு பிடிக்க -கருணா ரசவாக வீக்ஷணை

யஜுவ்ர் வேதம் -18 ஸ்லோகங்கள் – ரிக் 16 ஆபூர்வ அநுராகம்

2- புருஷ
காலங்களை கடந்து நிற்பவன் என்கிறார் இதில் -அந்த புருஷன் –அவன் மட்டும் சொல்லாமல் –
புருஷ ஏவேதகம் சர்வம் -மீண்டும் சொல்லி உறுதி படுத்தி -அதனால் புருஷ ஸூ க்தம் –
யத் பூதம் -யச்ச பவ்யம் —எது எல்லாம் முக்காலத்தில் இருந்த எல்லாம் -இதம் சர்வம் -சுட்டு பொருள் —புருஷ ஏவ
–சேதன அசேதனங்கள் எல்லாம் புருஷனே –தேச கால -வஸ்து -த்ரிவித -பரிச்சேத ரஹிதன் –
இஹ ந நாநா அஸ்தி —
–யூத -அம்ருதாத் வஸ்ய –
பால் என்கோ –சாதி வைரம் என்கோ –வஸ்து பரிச்சேத்யன் -தேச காலம் பரிச்சேதயம் ஆத்மாவுக்கும் உண்டே
யூத அமிருதத்வம் மோக்ஷ சாம்ராஜ்யம் சொத்தாக உடையவன் -ஈசானா -யத் -அன்னேனே ரோஹதி-அனுபவத்தால் நாசம் அடையாமல் இருக்கிறது
-தர்மம் அர்த்தம் காமங்கள் மோக்ஷம் குறைவில்லாமல் கொடுக்கும் புரு சமயோதி புருஷ
-போகின்ற காலங்கள் போய காலம் –ஒருங்காக அளிப்பாய் -சேம நல் வீடும் –இத்யாதி –
சகல பல ப்ரதோகீ -தனி மா தெய்வம் -மோக்ஷம் தனி தட்டு மீளாத புருஷார்த்தம் பிரித்து சொன்னதே –
வஸ்திரம் /முதலை /கர்ப்பம் காக்க /ராஜ்ஜியம் கிடைக்க /கைங்கர்யம் கிட்ட /சரணாகதர்கள் பலம் பல உண்டே
நீலோ கடம் -மண் குடம் -அத்வைத வாதம் அல்லவே சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம-
விசிஷ்ட அத்வைதம் –நீராய் நிலனாய் -சமா நாதி கரண்யம்-பின்ன பிவ்ருத்தி -நிமித்தானாம் சப்தானாம்
ஏகஸ்மின் அர்த்தே விருத்தி -சாமா நாதி கரண்யம் -நீலம் வாயும் வயிறுமான மண்ணால் குடம் -போன்றவை அந்வயிப்பது போலே –
ப்ரஹ்ம சரீரம் ஆகாரத்தால் எல்லாம் ஓன்று -யாவரும் ஒருவர் -சாதி ஓன்று ஒழிய வேறு இல்லை -பகவத் சேஷ பூதர்
ஒன்றே என்னில் ஒன்றேயாம் –பல என்று உரைக்கில் போலவே யாம் —
உளன் எனில் உளன் அவ்வுருவம் -இவ் வுருவுகள் -உளன்அலன் எனில் இவ்வருவம் அவ்வருவுகள் -இதம் சர்வம் ப்ரஹ்மம் ஏவ –
எங்கும் வியாபித்து பரந்து இருக்கும் -அவன் நாம் கண் காண வந்து -அனந்தன் மடியிலே- அநந்த போகி-
அளவுக்கு உட்படும் தோற்றம் -நமக்காக சுருக்கிக் கொண்டு சேவை சாதிக்கிறான் –
அம்ருதம் -மோக்ஷத்தை -முகுந்தன் -மு மோக்ஷம் கு பூமி ததாதி -வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான் சரண்ய முகுந்தத்வம் உத்பலா விமான திருக் கண்ண புரம்
இதம் புருஷன் -உண்மை மித்யை இல்லை -காலமும் உண்மை -மோக்ஷம் தனி இடம் -அனைத்தும் சொல்லுமே இது-
மேலே உள்ள நான்கு ஸ்லோகங்களும் இது பீடிகை
3- ஏதாவான் அஸ்ய மஹிமா-அத ஜாயா -புருஷ -மிகவும் உயர்ந்தவன் -புருஷோத்தமன் இவன் என்ற வாறு
-பூர்வ சேஷம் அந்திம -13/14/15 அத்யாயம் -இருவர் புருஷர்கள் ஷர அக்ஷரா -பத்த முக்தர் ஆத்மாக்கள் -வேறு பட்ட புருஷோத்தமன் நான் –
அபிருஷன் -புருஷன் -உத்தர புருஷன்-உத்தம புருஷோத்தமன் -ஐந்து விரல்கள் –
பாதோஸ்ய–பாதம் கால் அர்த்தம் பாதி பகுதி விச்வா பூதாநி -லீலா விபூதி கால் மடங்கு -த்ரிபாத் -அம்ருதம் -தஸ்ய -த்வி பரமபதம் முக்கால் பங்கு
அபரிச்சேதயம் -நித்ய விபூதி என்பதால் -எங்கு உள்ளது என்று ப்ரஹ்மாதிகளும் காண முடியாதே
இவ்வளவு தானோ இவன் மஹிமை -ஏதாவான் அஸ்ய மஹிமா -சொல்லி முடிக்க முடியாதே -தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியான்-
4- த்ரிபாத் –
-நான்காக பிரித்து –வா ஸூ தேவ -சங்கர்ஷ -அநிருத்தன ப்ரத்யும்னன் -வ்யூஹ நாராயணன் -புவனா பாத அபவாத் ஒரு கால் பிறந்தது
–ரக்ஷணத்துக்கா அநிருத்தனன்- நால் புறமும் சூழ்ந்து -விபவ -அவதரித்து –அர்ச்சையாலும் வியாபித்து -பின்னானார் வணங்கும் சோதி
-அதற்கும் மேலே -சாசனம் அநசனே அபி –தேவாதி ஸ்தாவர ஜங்கமம் -உண்ணும் தேவ மனுஷ்யர் -உண்ணாத கல் -அந்தர்யாமி
-ஐந்தையும் ஒரே ஸ்லோகம் சொல்லும் -அஜாயமான மான பஹுதா விஜய்யா –
5-த்ரிபாத் விபூதி உத்தைத் புருஷா
ஸ்ருஷ்ட்டி பத்தி -நாராயணனே ஸ்ருஷ்டிக்கு கர்த்தா -இவனே உபாதான காரணம் -நான்காக பிரித்த -பெருமாள் -போலே வ்யூஹமும் நான்காக –
சதுராத்மா –ஸஹிஷ்ணு –தன் ஸ்வரூபம் தானே தியானம் நித்யோதித்த தசை –லீலா விபூதி உருவாக்க –
சங்கர்ஷணன் -சம்ஹாரம் முதலில் /படைத்து -பிரத்யும்னன் /காத்து அநிருத்தன் —
கர்மாதீனமாக -உடலை கொடுத்து -பிரகிருதி பிராக்ருதமாக மாறி சரீரம் கொடுத்து –
6- தஸ்மாத் விராட ஜாயாத –காலம் தூண்ட ஸ்ருஷ்ட்டி –
சமஷ்டி ஸ்ருஷ்ட்டி –அண்ட கடாகம் -நான்முகன் -பஸ்ஸாத் –
தேவனுக்கு பூஜை யாகம் -த்ரவ்யம் சேர்த்து ஹோமம் -நித்ய ஸூ ரிகள் ஸ்ருஷ்ட்டி யாகம் ஹோமம் -நான்முகனை பசுவாக வைத்து
-த்ருஷ்ட்டி விதி தியானம் நடப்பது போலே நினைத்து செய்தல் –
வசந்தம் ருது -க்ரீஷ்மம் -சரத் -ருது -கால தத்வம் உணர்த்தி ஸ்ருஷ்ட்டி ஆரம்பம் அதற்காக யஜ்ஜம்
நெய் /சமித்து /புரோடாசம் -அவி-புருஷனை இங்கே நான்முகனை சொல்லி யத் புருஷேண –தேவர்கள் யஜ்ஜம்
-நான் முகனே உருவாக்க இல்லையே அதனால் இதில் விஷ்வக் சேனர் பிரம்பு கொண்டு
யத்ர பூர்வே சாத்திய ஸந்த்யா தேவா -கடைசியிலும்
மாவால் ஆன பசு ஆடு கொண்டு -மானஸ த்யானம் -இங்கும் -முக்தருக்கும் ஸ்ருஷ்ட்டி சக்தி உண்டு
-பல சரீரம் கொள்ளும் சக்தியும் உண்டு கைங்கர்யம் பண்ண -ஜகத் வியாபாரம் வர்ஜம் -சக்தி இருந்தாலும் பிராப்தி இல்லையாம் செய்ய மாட்டார்
விஷ்வக் ஸ்ருஜ விஷ்வக் சேனரை கூப்பிடுகிறார்கள் –
7-சப்தாதி –புருஷன் பசும்
க்யூபா ஸ்தம்பத்தில் பசு கட்டி -நான்முகன் தான் இங்கே பசு -யூபம் பிரகிருதி -எல்லாம் த்ருஷ்ட்டி விதி-பிரகிருதி வேண்டுமே சரீரம்
-நாமும் கட்டுப் படுகிறோம் நான்முகனும் கட்டுப் படுகிறான் -7 வஸ்துக்கள் பரிதி -த்ரி சப்த -21 சமித்துக்கள் -உபகரணங்கள் கொண்டு யஜ்ஜம் செய்து –
அக்னி உத்தர வேதி -பரிதி -அக்னிக்கு மூன்று பக்கம் உத்தர வேதி மூன்று கிழக்கு 1
இங்கு ஐம் பூதங்கள் அஹங்காரம் மஹான் -இந்த 7 பரிதிகள் –
21-சமித்துக்கள் -24 தத்வங்கள் பிரகிருதி மஹான் அஹங்காரம் இல்லாமல் 21-
இவை ஸ்ருஷ்ட்டி க்கு சாமக்கிரியைகள் -கீழே காலம் சொல்லி -1000 சதுர் யுகங்கள் கழித்து -பழைய வாசனை போக்க –
8-தம் –தேனை தேவா -ஸாத்யா ரிஷப -நித்யர்கள் -முக்தர்கள் பரிஹிஷி பிரக்ருதியில் நான்முகனை கட்டு
ப்ரோஷித்தார்கள்-ஆஹுதி கொடுக்கும் வஸ்துவை சம்ஸ்காரம் பண்ணி -பஞ்ச சம்ஸ்காரம் இதே போலே ஆத்மாவுக்கு –
புருஷன் ஜாதம் அக்ரத-முன்பே பிறந்த -ஆத்மவர்க்கத்துக்கு முன்னே என்றவாறு –
ஸாத்யா -நித்யர்கள் -ரிஷயா -முத்தர்கள் மந்த்ர த்ரஷ்டா ரிஷி திருமந்திரம் அறிந்து மோக்ஷம் வந்ததால் –
9-தஸ்மாத் –ஆரண்யன் -புருஷத் ராஜ்யம் தயிரும் நெய்யும் சேர்ந்து -தயிர் கலந்த நெய் யை கொண்டு
ஸ்ருஷ்டிக்கு வீர்யம் சக்தி -உருவாக்க –
பக்ஷிகள் மிருகங்கள் —ஊர்ஜா-சக்தி -தயிர் நெய் இரண்டுமே கவ்யம் -பஞ்ச கவ்யம் பால் மூத்திரம் சாணி சேர்த்து –
-பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் நடுவில் பூதங்கள் கடைசியில் அதே போலே தயிர் நெய் பாலில் இருந்து
10-16- தச வித ஸ்ருஷ்ட்டி சொல்லப்படுகிறது -3 ஸ்கந்தம் 8 அத்யாயம் பாகவதம் ஸ்ருஷ்ட்டியை விளக்கும் -விதுரர்க்கு மைத்ரேயர்
10-தஸ்மாத் தச வித ஸ்ருஷ்ட்டி -வேதங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் சந்தஸுக்கள் -தஸ்மாத் -சர்வஹூதா -உருவாயின
-ரிக் சாமம் -நித்யம் தான் -வாக்கிலே வந்தது இல்லையே -சரீரம் கொண்டதை ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு என்கிறோம்
இவர் மூலம் வேதங்கள் பிரகாசப் படுத்தப் படுகின்றன
திரையீ மயன் -வேதங்களை சரீரமாக வேதம் கொடுத்தவன் -வேதம் நான்காய் –பகுதிகள் மூன்று -ருக்கு மந்த்ரங்கள் சாமம் யஜுஸ்
-ப்ரஹ்ம வித் ஆப்னோதி பரம் -பாதம் முடிந்து -அர்த்தமும் ப்ரஹ்மம் அறிந்தவன் ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான் –
சத்யம் ஞானம் அநந்தம் -அடையாளம் -யவன் ஒருத்தன் -அறிந்து கொள்கிறானோ -பாதம் முடியாமல் -அவன் கல்யாண குணங்களை அறிந்து
-ருக்கு முடிந்தது -ரஜோ ஸ் முடியாதவை -இசை கூட்டி சாமம் -மூன்றின் கலவை அதர்வணம் -ரிக் வேதத்தில் நான்கும் இருக்கலாம் –
சந்தசுக்களும் தோன்றின -சப்த சந்தசு -புரவி ஏழும் ஒரு கால் உடைய தேர் ஆதித்யன் –
அனுஷ்டுப் சந்தஸ் 8 எழுத்து ஒரு பாதம் -கால் பகுதி என்றவாறு –
11-தஸ்மாத் –திர்யக்குகள் -அஸ்வர்/ஒரு குழம்பு பற்கள் எருமை மாடு -கழுதை போன்றன -பசு மாடுகள் -அஜம் ஆடு –
பசு தனியாக -விஷ்ணுவுக்கு பிரதானம் என்பதால் தனியாக சொல்லப் பட்டன -விஸ்வரூபம் சேவை –
12-கேள்வி 13-பதில் -படைக்கப் பட்டவர்களில் யஜ்ஜம் பண்ணுபவர்களை படைப்பார்களோ -எத்தனை விதமாக -கதிதா விகல்பியன்
-முகம் எது -எது தோள்கள் –எது தொடை கை திருத் தோள்கள் –
ப்ராஹ்மணர் அஸ்ய முகம் ஆஸீத் -சாதுர்வர்ணயம் -இத்தை மூலமாக கொண்டே கீதையில் -க்ஷத்ரியர் -தோள்களில் –
பாஹு ராஜன் க்ருத்யா -ரக்ஷிக்கும் ஸ்தத்ரியன் திருமால் அம்சம் -கார்த்த வீர்ய அர்ஜுனன் -கதை -வைசியர் -தொடைகளில் –சூத்திரர் -பாத கமலங்கள் –
தேனே மலரும் திருவடித் தாமரைகள் -அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே –
தமிழ் முகம் இல்லா பாஷை சமஸ்க்ருதம் வாய் இல்லா பாஷை என்பர் -முகத்துக்கு தமிழில் சொல் இல்லையே
வர்ணம் -குணம் அடிப்படையில் -ஜாதி குதிரை ஜாதி புஷபம் போலே -உயர்வு தாழ்வு கல்பித்தால் தான் குற்றம் -வேறுபாடு இருக்கலாமே -குண கர்ம விபாகம் –
ஜாதி -ஸ்திரி -சொத்து -விசுவாமித்திரர் பரசுராமர் பிறப்பு நடத்தை மாறாடி –
பசுபதி ஆக்கம் -ப்ராஹ்மணர் மட்டுமே மோக்ஷம் -அதனால் மற்றவர் நடத்தையால் ப்ராஹ்மணர் ஆகி மோக்ஷம்
நம் சம்ப்ரதாயம் எல்லாரும் இருந்த நிலையிலே மோக்ஷம் போகலாம் –
14 சந்த்ரமா மனசோ ஜாத -சஷூ சூர்யா –முகம் இந்திரன் அக்னி பிராணன் -வாயு
லோகத்துக்கு உபகாரமாக பல ஸ்ருஷ்டிகள் -இதில் —
சதி ஆஹ்லாதே குளிர்ச்சி -திரு உள்ளம் குளிர்ந்த சந்திரன் –கண் பார்வைக்கு -கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் –
-சூர்ய நமஸ்காரம் கண் பார்வைக்கு -தாமரை அலரும் -தாமரைக் கண் -பக்தர்களால் அலரும்-அவன் திருக் கண்கள் -கமலக் கண்ணன் என் கண்ணில் உள்ளான் –
அதிபதி பிரதானம் முகம் பிரதானம் -இந்திரன் -தேவதைகள் முகம் அக்னி -என்பர் -ஹனுமான் முக்கிய பிராண தேவதை -மாத்வர்
15- நாபிப்யாம்–அந்தரிக்ஷம் –
தலையில் இருந்து சுவர்க்கம் -ஆகாசம் -பூமி திக்குகள் காதுகளில் இருந்து -பொருவில் சீர் பூமி என்கோ திருவடியில் இருந்து உருவாகி
-நின்று அளந்து –கிடந்தது உண்டு உமிழ்ந்து கிடந்தது – -பார் என்னும் மடந்தையை மால் செய்யும் மால் –அரவாகி சுமத்தியால் -விராடன் ஸ்தோத்ரம் –
16/17/18-பக்தி ரூபா பன்ன ஞானத்தால் மோக்ஷம் -ஹரி வைபவம் சொல்லும்
16 வேதாஹ மேதம்–
வேர் முதல் வித்தாய் -சர்வ காரணத்வம்-சொல்லி -அத்தை நீ அறிந்து கொண்டு -பக்தி செய் என்கிறது –
உபாசனத்தாலே அடைய வேண்டும் என்கிறது –
காம் வேத -நான் இவனை அறிந்து கொண்டேன் -வேத புருஷன் -வேதம் அநாதி -சுடர் மிகு சுருதி -துல்யமான அர்த்தம் –
சர்வாணி ரூபாணி –எல்லாம் படைத்து எல்களா ரூபங்களை கொடுத்து –நாமானி க்ருத்வா -நாமங்களை சூட்டி –
அபிவதன் -திரும்ப உச்சரித்து கொண்டு -சங்கல்பத்தால் -நினைவே ப்ரஹ்மத்துக்கு முக்கியம் அடங்குவார் இல்லாதா ஸ்வா தந்தர்யம் சங்கல்ப சக்தி
-தீரன் -நிர்விகார தத்வம் என்றபடி -சரீரம் பிரகாரம் பரிணாமமே ஸ்ருஷ்ட்டி -சதா ஏக ரூபன் —
தீரன் -நிர்விகாரன் -என்றவாறு -உபாதான காரணமாக இருந்தாலும் -ஸ்வரூபம் விகாரம் இல்லை -சரீரம் தானே ஜகத்
சத்யம் ஞானம் அனந்தம் ப்ரஹ்மம் -சத்யம் -நித்யம் -நிர்விகாத்வம் -நந்தா விளக்கே அளத்தர்க்கு அரியாய்
இப்படிப் பட்ட ப்ரஹ்மத்தை அயம் வேத -அறிந்து கொண்டேன் -என்றவாறு –
புருஷம்-மஹாந்தம் -பிரகிருதி தண்டு -தாமஸ் அசத்து பாரே -தாண்டி -ஆதித்ய வர்ணம் -இப்படிப் பட்ட புருஷன்
அஹம் வேதமி-வேதம் -அருளிச் செயல் சரம -அர்ச்சை சிரமம் -ப்ரஹ்மா ருத்ரன் இந்திரன் வந்தாலும் திருவடி
-அசாஹாய சூரன் -சொல்ல தேவை இல்லையே ப்ரஹ்மா சொன்னதும் -ச ப்ரஹ்ம ச சிவா சேந்த்ர -வேத வாக்கியம் படியே வால்மீகி –
புருஷம் -பூர்ணத்வத்தால் -ஏதம் ஸுலப்யம் மஹாந்தம் பரத்வம் -மூன்றும் சொல்லி -சரணாகதி பண்ண -இதே போலே
-சர்வ லோக சரண்யாய ராகவாய -க்ஷிப்ரம் நிவேதயதே-ஏதம் போலே ராகவன் எளிமை வாசகம் -மஹாத்மா -சர்வ லோக சரண்யன் –
வேதனம் -அறிந்து தியானித்தல் -மீன் -கங்கை த்ரி விக்ரமன் ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் -அறிவுடன் நீராடினால் தானே பலம் கிட்டும் –
அதே போலே காரணத்வம் அறிந்து உபாசித்து -பலம்
ம்ருத்யு -சொல்லால் சொல்லும் சம்சாரம் தாண்ட இதுவே வழி -ஞானான் மோக்ஷம் -ஞானமே பக்தி -காய் பழம் போலே –
பக்தி ரூபாபன்ன ஞானம் -பக்குவம் பட்டு -கேவல ஞானம் காய் -பக்திசா ஞான விசேஷம் –
அறிவு முதல் நிலை /நினைவு -அத்தை நினைத்து /முதிர்ந்து -அடிக்கடி நினைத்து -அடைய ஆசை பெருத்து தியானம் –
வேதனம் ஸ்மரணம் த்யானம் -இடை விடாமலும் -இடை யூறுகள் இன்றி த்யானம் -/
அன்பு தெளித்து ஸ்னேஹ பூர்வம் அநு த்யானம்- இதுவே பக்தி -வேதந சப்தம் இத்தையே சொல்லும்
புருஷ-கல்யாண குணங்கள் -மஹா -கீழே உள்ளார் -ஆதித்ய வர்ணம் ரூபம் திருமேனி -தாமஸ் அஸ்து பாரே
-ஸ்ரீ வைகுண்டம் தேச விசேஷம் -சர்வாணி ரூபாணி விசித்திய பஹு வசனம் -அத்தனையும் உண்மை -விசிஷ்டாத்வாய்த்த தத்வங்கள் எல்லாம் இதிலே
17–தாதா ப்ரஸ்தாத் –நான் அந்நிய பந்த அயனாயா –
வித்வான் -நிராமம் ஸ்வாமி அறிந்து -அம்ருதம் இஹ பவதி -அமிருதம் போன்ற பரம பதம் அடைந்து -பிரம்மன் தியானித்து யுக கோடி சகஸ்ரம் –
சக்ர -100 யாகம் செய்த இந்திரன் -பிரதி திசைச்ச நான்கு திக்குகள் விதிக்குகள் எட்டு திக் பாலரும் யாரை த்யானித்தார்களோ
-அவனையே வித்வான் -அறிந்து உபாசித்தவன் இந்த பிறவியில் முக்தி அடைகிறான்
தமேவ வித்வான் -ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்ம ஏவ பவதி போலே இரண்டு உண்டே -எட்டு கல்யாண குணங்கள் அடைகிறான் -வேறு வழி இல்லை என்றவாறு
கள்வா –கழல் பணிந்து வெள்ளெறேன் நான் முகன் இந்திரன் கழல் பணிந்து -பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் பிணி சாரேன்-வேறே வழி இல்லையே
வித்வான் -அறிவு -அறிபவன் -அறியப்படும் பொருள் மூன்றும் உண்டே -வாக்யார்த்தா ஞானம் மட்டும் மோக்ஷம் இல்லை என்றதாயிற்று
18- யஜ்ஜென ப்ரஹ்மா -நான் முகனை கொண்டு ஸ்ருஷ்ட்டி எஜ்ஜம் செய்து -தர்மம் முதன்மை பெற்றது
தானி -யத்ர பூர்வே ஸாத்யா சந்தி தேவா –அறிந்து -நாகம் வைகுண்டம் அடைந்து -மஹிமா -அஞ்ஞானம் அற்று
ஸ்வரூபம் விளக்கம் பெற்று -ஸநாதர்கள் நித்யர் -வித்வான் வேதனம் தியானம் உபாசனம் பக்தி -ஒன்றே வழி
-சாஸ்திரம் பக்தி -பிரபத்தியாலோ பக்தியாலோ அடையலாம் -ஸ்வரூப விரோதி என்று –
ப்ரீதி தலைமண்டி கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டும் –

உத்தர அநுவாகம் 6 மந்த்ரங்கள்

1-சேஷத்வம் -பர கத அதிசயம் -ஆ தேனை -சரீரம் ஆத்மாவுக்கு போலே
தத் புருஷஸ்ய –விஸ்வம் -அக்ரே ஆஜாநாம் -அறிந்தேன் -பழைய காலத்தில் -திருமாலே நானும் உனக்கு பழ வடியேன்-
அடிமைத் தனம் -சேஷத்வம் -பழைமை – நல் தமிழால் நூல் செய்த பெற்றிமையோர் –
அத்ய ஸம்பூதா -முதலில் தண்ணீர் -பிருதிவியை ரஸாச்சா– உண்டான பிருதிவியில் அன்னம் ரசம் உருவாகி போஷிக்க
-விஸ்வ கர்மா -தேவ தச்சன் -மயன் அசுரர் தச்சன் -விஸ்வ கர்த்தா -சமாவார்த்தாதி -ஸ்ருஷ்ட்டிக்கப் பட்டத்தை சொல்லி
-தண்ணீருக்கும் அனைத்துக்கும் பர ப்ரஹ்மமே காரணம் -\
தஸ்ய த்வரஷ்டா–விதத்தி ரூபமேத்தி -தரிக்கிறான் வியாபிக்கிறான் -தானே திருமேனியால் தரித்து -ஆதாரம்
-வியாபித்து உள்ளே புகுந்து நியமிக்கிறார் -அந்தராத்மா -சரீர ஆத்ம பாவம் -அந்தர்யாமி -நியமனம் -யமயத்தி -நியந்தரு நியாமிய பாவம்
தத் புருஷஸ்ய -இப்படி பட்ட பரமாத்மாவுக்கு விஸ்வம் -ஆத்மாக்கள் சேஷ பூதர் என்றவாறு –யானே நீ என் உடைமையும் நீயே
-நாமும் நம் சரீரமும் அவனுக்கு சரீரம் என்றவாறு
பிரகாரம் -அப்ருதக் சித்த விசேஷணம் -பிரியாமல் -இருப்பதாய் -சார்ந்து இருப்பது பிரகாரம் -கருணை பிந்த்ரா குணங்கள் போலே
-குணம் தர்மம் -குணி தர்மி -குண்டலி புருஷன் -தண்டீ புருஷன் -பிரிக்கலாம் -சுக்ல பட -வெள்ளை துணி -வெண்மை பிரிக்க முடியாதே –
குணம் த்ரவ்யம் சார்ந்து இருக்கும் -ஜீவாத்மா குணம் இல்லை த்ரவ்யம் -பரமாத்மாவும் த்ரவ்யம் -மேஜை புஸ்தகம் போலே
-சார்ந்தே இருக்கும் த்ரவ்யங்கள் போலே -பிரகார அத்வைதம் -ஆத்மா அநேகர் உண்டே -பலர் -உண்டே என்னில் —
அனைவரும் ஒரே ஆகாரம் -ஞான மயம் -ஞான குணம் – ஆனந்த மயம் -சேஷத்வம் -போது தானே -ஒரே ஜாதி என்றவாறு –
-பிரகாரி அத்வைதம் -தன் ஒப்பார் இல்லாத அப்பன் -இதில் இரண்டாவது இல்லை —
மேலே சரீராத்மா பாவம் -குணம் பிரகாரம் -பிரகாரம் ஆவது சரீரம் ஆகாது -சரீரமானவை எல்லாம் பிரகாரம் -சார்ந்தே பிரியாமல் இருக்குமே
யஸ்ய சேதனஸ்ய -யது த்ரயவ்யம் -சார்வார்த்தமனா- ஸ்வார்த்தே -தாராயத்வம் நியந்தும் சக்தே
-அவன் பொருட்டே அவனாலே தாங்கி ஆட்சி செய்யப் படுவதே சரீரம் என்றவாறு
த்வேஷிடா ரூபமேத்தி -தஸ்ய புருஷஸ்ய விஸ்வம் -தரித்து நியமிப்பதால் விஸ்வம் சேஷம் என்றவாறு –
லலாடா -நெற்றியில் ஸ்வேதா -தண்ணீர் -வேர்வை -ஹிரண்மய அண்டம் உருவானது -அப ஏவ சதர்ஜ ஆதவ் -முதலில் தண்ணீர்
-நாரம் தண்ணீர் அயன ஆஸ்ரயம் நாராயணன் -அந்நாத் பவதி –கர்மம் சக்கரம் -கர்மம் அடியாக உயர்வு தாழ்வு
-தத் புருஷஸ்ய விஸ்வம் -கிருஷ்ண ஏவ கி லாலே -உத்பத்தி லயம் காரணம் -இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையவன்
-வீட்டைப் பண்ணி விளையாடும் விமலன் -சிற்றிலோடு எங்கள் சிந்தை -சிதைக்கக் தடவையோ கோவிந்தா -அநந்ய பிரயோஜனர் –
2-வேதகா மேதம்–மீண்டும் -அஹம் புருஷம் வேத -ஏதம் ஸூ லாபான் மஹாந்தம் -ஆதித்ய வர்ணம் -தமஸை தாண்டி -அன்யா பந்தா –உபாயம் அயனம் பிராப்யம்
3- அவதார சீர்மை சொல்லும் மந்த்ரம் –பிரஜாபதி -ஸ்ரீ மன் நாராயணன் -இங்கே குறிக்கும் -சரதி கர்ப்பே -அடியவர் ஹிருதய கண்ணுக்கு விஷயம்
-அஜாயமான பஹு தா விஜாயதே -கடுகில் காணுமாறு அருளாய் -ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து -பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமான்
-உண்ணாத நீ உண்ணும் குலத்தில் பிறந்தாய் -மரம் இரண்டு பறவை -உணவு உண்ணாமல் ஜோதிஸ் மிக்கு –
தஸ்ய தீரா -ஞானிகள் அறிவார்கள் அவதார ரகஸ்யம் -நித்ய சூரிகள் உள்ள நாட்டை அடைய ஆசைப் படுவான் –
தான் ஏற நாள் பார்த்து இருக்கும் –
ராஜாதி ராஜ ஸர்வேஷாம் -விஷ்ணு -ப்ரஹ்மம் -மஹான் -ஈஸ்வரனை அறிந்து கொள்கிறோம் ச பிதா ச பிரஜாபதி
-ஸ்வாமி ரக்ஷகர் பதிம் விஸ்வஸ்ய ஆத்மேஸ்வரீம்- –அஜாயமான பஹுதா -விஜாயதே விசேஷனா ஜாயதே 12 பன்னிரு திங்கள்
-நாட்டில் பிறந்து படைத்தன பட்டு -நாம் பிறக்க வேண்டிய தேவை இல்லாத படி என்பதால் -விசேஷ ஜாயதே -அர்ச்சையும் அவதாரமே
-அஜன் -பிறப்பிலி -தூணில் இருந்து -மற்றவர் போலே பிறக்க வில்லையே
ஜானி ஜரா சகல துரிதம் -போக்க கிருபாதீனம் -கூபத்தில் விழும் குளவி எடுக்க குதித்து -எந்நின்ற யோனியுமாய் பிறந்து –
-வானவர்கள் நாடு -நம்புவார் பத்தி வைகுந்தம் காண்மினே இதனால் தான் -இங்கே ஈரரசு பட்டு இருக்கும் –
4–யோ தேவேப்யோ ஆதாபி –புரோ ஹித –பூர்வம் -முதல்வன் -நமோ ருசாயா ப்ரஹ்மம் -பர ப்ரஹ்மம் ஸ்வரூபி
தேவ சப்தம் நித்ய ஸூ ரிகள் -அவர்களுக்காக -ஓளி மிக்கு -கைங்கர்யம் கொள்வதே -ஹிதம் பண்ணி -பக்தாநாம் -சகலம் -அழகிய திருமேனி –
5- எல்லாம் ப்ரஹ்மம் ஆனந்தத்துக்காக என்கிறது -ப்ரஹ்மம் ரிஸம் ஜநயன்தா -ப்ரீதி அடைய -அக்ரே தத் அப்ரூவன் நம சொன்னார்கள்
–தத் அத்தை சொன்னார்கள் நம என்பதை -இதுவே வசப்படுத்தும் அஞ்சலி -பரம முத்திரை –
6-ஹீரஸ்ஸதே லஷ்மீ பத்னி -கீழே சொன்ன வைபவம் விட -ஸ்ரீ யபதி- ஹ்ரீ -பூமி பிராட்டி -சகாரம் இரட்டித்து மூவரும் -தே பத்நயவ் –
அஹோராத்ரி பார்ஸ்வே நஸ்த்ராணி -அஸ்வினி -தேவதை போலே முகம் அழகு -பிரார்த்தனை உடன் நிறுத்தி –
-பிராட்டி சம்பந்தம் இருப்பதால் இஷ்டம் -ஐஸ்வர்யம் அக்ஷரம் கொடுத்து கொடுக்க ஒன்றும் இல்லையே கலங்கி வெட்க்கி –
திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வா– கஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ -சம்பத்து -விளையும் பூமி -அனுபவம் நீளா தேவி -மூவரும் -பொறுமையே வடிவம்
-பூமியை முதலில் சொல்லி பின்பு ஸ்ரீ தேவி -அரவாகி சுமத்தியால் –பார் என்னும் மடந்தையை மால் செய்யும் மால்
-இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து நடந்து அளந்து -அன்றோ -குணம் இவளுக்கு மணம் அவளுக்கு -புகழ் இவளுக்கு அழகு அவளுக்கு -ஆதரவு ஆதாரம்
இங்கித -புருவ நெறித்து-இதுவே பிரமாணம் இத்தை கொண்டு நடத்தி -நம்மையும் சேர்த்து வைக்கும் -அநபாயினி
-கிரியதாம் இதை மாம் வைத்த -சேர்த்தியில் கைங்கர்யம் -என் அடியார் அது செய்யார் –
நக்ஷத்ராணி ரூபம் திரு மேனி –சூரியன் வெப்பம் எரிச்சல் இங்கு அழகு –அம்ருத தடாகம்
-ஏஷா வைஷ்ணவி நாம –புருஷ ஸூ க்தம் உயர்ந்த மந்த்ரம் என்றவாறு

—————————————————————————————————–

சகஸ்ர சீர்ஷா புருஷா சஹஸ்ராக்ஷ சஹஸ்ரபாத் -சபூமிம் விஸ்வதோ வ்ருத்வா அத்ய திஷ்டத் தசாங்குலம் –1 –

புருஷன் எனப்படும் ஸ்ரீ மன் நாராயணன் ஆனந்தமான திருத் தலைகள் திருக் கண்கள் திருப் பாதங்கள் கொண்டு
எங்கும் வியாபித்து அநந்த யோஜனா பிரமாணமான ப்ரஹ்மாண்டத்தை வியாபித்து உள்ளார்

சகஸ்ர சீர்ஷா –இத்யத்ர சகஸ்ர அநந்த வாசக / அநந்த யோஜனம் ப்ராஹ தசாங்குல வசஸ்ததா / தஸ்ய ப்ரதமயா விஷ்ணோர் தேசதோ வ்யாப்திருச்யதே
சீர்ஷ பதம் -ஞான இந்திரியங்கள் –போதன மனன ஸ்ரவண ஸ்பர்சன தர்சன ரசன க்ராண ஞானாதி ஸ்ருதானி பாவந்தீத்யத சிர-
அபரிமித ஞானம் -அனந்தன் / சர்வ இந்த்ரியானாம் நயனம் பிரதானம் /
சகஸ்ர பாத் –கர்ம இந்திரியங்கள் -நிரவதிக சக்தன் -அச்சுதன் –
பராஸ்ய சக்திர் விவிதை வஸ்ரூயதே ஸ்வ பாவிகீ ஞான பல க்ரியா ச —
சகஸ்ர சீர்ஷா -அனைவரும் பிரகாரங்கள் என்பதால் -அனைவர் தலைகளும் இவனது தானே
ஹ்ருஷீகேசன் அன்றோ -இந்திரியங்களை நியமிப்பவன்
வாய் புத்தி கண் செவி தலை எல்லாம் அவனை வணங்கி பாடி நினைத்து கேட்டு கைங்கர்யம் செய்யவே அன்றோ –
வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது -கை உலகம் தாயவனை யல்லது தாம் தொழா-பேய் முலை நஞ்சு
ஊணாக உண்டான் உருவோடு பேர் அல்லால் காணா கண் கேளா செவி —
அர்ஜுனனுக்கு காட்டி அருளிய விஸ்வரூபம் அன்றோ இத்தால் சொல்லுகிறது
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் -முடிகள் ஆயிரத்தாய் -துணை மலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய் தாள்கள் ஆயிரத்தாய்
பகவான் இதி சப்தோயம் ததா புருஷ இத்யபி -நிருபாதீச வரத்தேதே வாஸூ தேவே ச நாதநே
ச ஏவ வாஸூதேவோ சவ் சாஷாத் புருஷ உச்யதே –ஸ்த்ரீ ப்ராயம் இதரத் சர்வம் ஜகத் ப்ரஹ்ம புரஸ் சரம் –
யஸ்மாத் ஷரம் தீதோஹம் அக்ஷராதபி சோத்தம -தஸ்மாத் வேத ச லோகே ச பிரதித புருஷோத்தம –என்பான் ஸ்ரீ கீதாச்சார்யானும்
ச பூமி -பதினாலு புவனங்களும் சொல்லப் பட்டன
விஸ்வதோ வ்ருத்வா -எங்கும் வியாபித்து -ப்ரஹ்மாண்டம் அவன் ஸ்வரூபத்தில் ஒரு மூலையில் அடங்கும் படி
தசாங்குலம் –நாபிக்கு மேல் -10- அங்குலம் அளவுடைய ஹிருதயத்தில் அந்தர்யாமி என்றும் பத்து திக்குகளிலும் வியாபித்து -என்றும் –
விசதீதி விஷ்ணு -அசாதாரண அப்ராக்ருத திவ்ய மங்கள விக்ரஹ விசிஷ்டன் –என்றதாயிற்று –

புருஷ ஏவேதம் சர்வம் யத் பூதம் யச்ச பவ்யம் -உதாம்ருதத் வஸ்ய ஈஸாந யத் அந்நேன அதி ரோஹதி -2-

எந்த ஜகம் முன் கல்பத்தில் இருந்ததோ -பின் கல்பத்தில் உண்டாகப் போகிறதோ -இந்த கல்பத்தில் இருக்கிறதோ –
அன்னத்தினால் மறையாமல் இருக்கிறதோ -இந்த ஸமஸ்த ஜகத்தும் புருஷன் ஆகிற ஸ்ரீ மன் நாராயணனே –
மேலும் மோக்ஷத்துக்கு பிரபுவும் ஸ்ரீ மன் நாராயணனே —
த்விதீயயா சாஸ்ய விஷ்ணோ காலதோ வ்யாப்திருச்யதே –சர்வ கால வியாப்தி இரண்டாம் மந்திரத்தால் –
போகின்ற காலங்கள் போய காலங்கள் போகு காலங்கள் –யத் பூதம் பவ்யம் –கால பர்ச்சேதய ரஹிதன்
முன் மந்திரத்தால் வியாபகம் சொல்லி இத்தால் -இதம் சர்வம் -அனைத்தும் சரீரம் -வாஸ்து பரிச்சேத்யன் ரஹிதன் என்றுமாம்
-சர்வம் விஷ்ணு மயம் ஜகத் -சர்வம் ஸமாப் நோஷி ததோசி சர்வ -அவனே மாற்று எல்லாம் அறிந்ததினமே-
வரும் காலம் நிகழ் காலம் கழி காலமாய் உலகை ஒருங்காக அளிப்பாய்
–யத் அந்நேன அதி ரோஹதி–
அன்னத்தினால் அழியாமல் -அன்னம் -இந்த்ரியங்களால் அனுபவிக்கும் விஷயாந்தரங்கள் –
காக்கும் இயல்வினன் கண்ணன் -தர்மார்த்த காமன்கள் இஹ லோக புருஷார்த்தங்களையும் அளிப்பவன்
உதாம்ருதத் வஸ்ய ஈஸாந –
மோக்ஷ புருஷார்த்தத்தையும் அளிப்பவன் -அம்ருதத்வம் அஸ்நுதே
புருஷோ நாராயண பூதம் பவ்யம் பவிஷ்யச்ச ஆஸீத் -ச ஏஷ ஸர்வேஷாம் மோக்ஷ தச்ச ஆஸீத் -என்பர்களே –

ஏதா வான் அஸ்ய மஹிமா அதோ ஜ்யாயாம்ச்ச பூருஷ –பாதோஸ்ய விச்வா பூதாநி த்ரி பாதஸ் யாம்ருதம் திவி –3-

ஏதாவான் -இதி வைபவ கதிதம் ஹரே –அவன் மஹிமை சொல்லப்பட்டது / ஏதா வான் அஸ்ய மஹிமா-இவ்வளவு மட்டுமா அவன் மஹிமை –
ஸோ அங்க வேத யதிவா நவேத-தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியான்
த்ரி பாத் -மூன்று -அநந்தம் அர்த்தம் -லீலா விபூதியை காட்டிலும் பன் மடங்கு -என்றவாறு
நச புன ராவர்த்ததே –புணைக் கொடுக்கிலும் போகல் ஒட்டான்-
அம்ருதம் -கனியைக் கரும்பினின் சாற்றை கட்டியை தேனை அமுதை -சோஸ்நுதே சர்வான் காமான்
திவி-அத்யர்கா நலதீப்தம் தத் ஸ்தானம் விஷ்ணோர் மஹாத்மன
ச ச சர்வஸ் மான் மஹிம் நோ ஜ்யாயான் -தஸ்மான்நகோபி ஜ்யாயான் -ஓத்தார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன்

த்ரிபா தூர்த்வ உதைத் புருஷ பாதோஸ் யே ஹாபவாதபுந–ததோ விஷ்வங்வ்யாக்ராமத் சாஸ நா நச நே அபி –4–

அநிருத்தஸ்ய வைபவம் / உதைத் –ரஷிக்கக் கட வேன் / அஸ்ய பாத் -அவதாரமான அநிருத்தன் / –
இஹ அபவாத்புந-மறுபடியும் இங்கு விஷ்ணுவாக திருப் பாற் கடலில் அவதரித்தார்
ததோ விஷ்வங்வ்யாக்ராமத்–அதன் பின் அயோத்தியை துவாரகை ராம கிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள் /
அர்ச்சா மூர்த்தி -திவ்ய தேசங்கள் க்ருஹங்கள் -விஷ்வக் -எண்ணிறந்த -வ்யாக்ரமத் -முதலில் ஸ்வரூப வியாப்தி சொல்லி இங்கு அவதார முகேன வியாப்தி
சாஸ நா நச நே அபி –சேதன அசேதனங்களை ரக்ஷிப்பதற்கே -உயிர் அளிப்பான் எந்நின்ற யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா
அஜாயமாநோ பஹுதா விஜாயதே –புற்பா முதலாப் புல் எறும்பாதி ஓன்று இன்றியே –

தஸ்மாத் விராட ஜாயதே விராஜோ அதி பூருஷ –ச ஜாதோ அத்யரிச்யதே பச்சாத் பூமி மதோ புர–5-

விஷ்ணுவிடம் இருந்து ப்ரஹ்மாண்டம் உண்டாகி பிரமன் உண்டாகி கீழும் மேலும் பக்கங்களிலும் ஆக்ரமித்தனன்
பச்சாத் -த்வீபங்கள் –அத -பாதாளம் –புர –ஸ்வர்க்காதி -இவய் என்றும் பிரமனின் தர்ம பூத ஞானம் பரவ -நான் முகன் அநு ஜீவன் தானே

—————————————————————–

யத் புருஷேண ஹவிஷா தேவா யஜ்ஜம் அதன்வத வசந்தோஸ் யா ஸீ தாஜ்யம் க்ரீஷ்ம இதமச் சரத்தவி -6-

த்யான ரூபமான யாகத்துக்கு வசந்த ருது நெய்-கரீஷ்ம ருது -ஸமித்-சரத் ருது புரொடசம் -ஹவிஸ்
நான் முகன் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்து யாகம் செய்து ஸ்ருஷ்டி சக்தி பெற்றார் –
பஹுஸ் யாம் பிரஜா யே ய–சமஷ்டி சிருஷ்ட்டி / இங்கு வியஷ்ட்டி சிருஷ்ட்டியை சொல்கிறது –

——————————————————————

ஸப்தாஸ் யாசன் பரிதய தரிஸ் சப்த சமித க்ருதா -தேவா யத் யஜ்ஜம் தன்வாநா ஆபத் நன் புருஷம் பசும் –7-

ஏழு வஸ்துக்கள் பரிதி -பிருத்வி ஜலம் -அக்னி வாய் ஆகாசம் -அஹங்காரம் மஹான் –
–21-வஸ்துக்கள் சமித்து –பஞ்ச பூதங்கள்- பஞ்ச தன்மாத்திரைகள்-பஞ்ச ஞான இந்திரியங்கள் -பஞ்ச கர்ம இந்திரியங்கள்-மனஸ் – ஆகியவை
–தேவர்கள் நான்முகனை பசுவாக வைத்து -பிரமனை பிரக்ருதியாகிய யூக ஸ்தம்பத்தில் பசுவாக கட்டினார்கள் –

——————————————————–

தம் யஜ்ஜம் பர்ஹிஷி ப்ரவ்க்ஷன் புருஷம் ஜாதம் அக்ரத-தேன தேவா அயஜந்த ஸாத்யா ருஷயச்சயே -8-

பர்ஹிஷி –மூல பிரகிருதி / ப்ரவ்க்ஷன்-ப்ரோஷித்தார்கள்-/ புருஷம் ஜாதம் அக்ரத–முன்னாள் பிறந்த அந்த பிரமனை –
ப்ரஹ்மா தேவா நாம் பிரதமஸ் சம்பபூவ-என்னக் கடவது இ றே –தேன அயஜந்த-அந்த பிரமானைப் பசுவாகக் கொண்டு யாகம் செய்தார்கள்
– தேவா-ஸாத்யா–சாத்யர்கள் என்று பிரசித்தரான நித்யர்கள் -யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ் சந்தி தேவா -/
ருஷயச்சயே-முக்தர்களும் இந்த யாகத்தில் கலந்து கொண்டார்கள்
பரம புருஷனை உண்ணும் சோறு இத்யாதிகாகக் கொண்டு தியானம் பண்ணும் மனன சீலர்கள் முக்தர்கள் என்றபடி –

———————————————-

தஸ்மாத் யஞ்ஞாத் சர்வ ஹூத சம்ப்ருதம் ப்ருஷ தாஜ்யம் -பகும்ஸ்தாம்ஸ் சக்ரே வாயவ்யன் ஆரண்யான் க்ராமயாச்சயே -9-

இது முதல் ஏழு மந்திரங்களில் ஜகத் ஸ்ருஷ்டி சொல்லப்படுகிறது -ஹோமம் செய்யப்பட அந்த பிரம்மனிடம் இருந்து –
சம்ப்ருதம் ப்ருஷ தாஜ்யம் -தயிர் உடன் கூடிய நெய் -ஜகாத் ஸ்ருஷ்டிக்கு வீர்யம் –
பகும்ஸ்தாம்ஸ் சக்ரே வாயவ்யன் ஆரண்யான் க்ராமயாச்சயே-வாயு சஞ்சரிக்கும் படி யான ஆகாசத்தில் பறக்கும் பஷிகளையும்
காட்டில் சஞ்சரிக்கும் புலி கரடி -கிராமங்களில் திரியும் பூனை முதலியவற்றை நான்முகன் ஸ்ருஷ்டித்தார் –

————————————————-

தஸ்மாத் யஞ்ஞாத் சர்வ ஹுத ருசஸ் சாமாநி ஜஜிஞிரே -சந்தாம்ஸி ஜஜிஞிரே தஸ்மாத் யஜுஸ் தஸ்மாதஜாயத -10-

ருக் யஜுஸ் சாம வேதங்கள் காயத்ரி சந்தஸ் ஸூக்களும் உண்டாயின –
யோ ப்ராஹ்மணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ரஹினோதி தஸ்மை –
பகவானுடைய மூச்சுக்கு காற்றுகள் வேதங்கள் -என்று தஸ்ய ஹா வா ஏதஸ்ய மஹதோ பூதஸ்ய நிஸ்வசிதம்
ஏதத் ருக்வேதோ யஜுர் வேதஸ் ஸாமவேதா-என்னக் கடவது இறே-

——————————————————————

தஸ்மாத் அச்வா அஜாயந்த ஏகே சோபயாதத –காவோ ஹா ஜஜிஞிரே தஸ்மாத் தஸ்மாத் ஜாதா அஜா வய -11-

குதிரைகள் -ஒரு பக்கத்தில் பற்களை யுடைய பிராணிகள் / காவோ ஹா -என்று இவைகளும்
அவற்றில் அடக்கினாலும் கௌரவம் குறித்து தனியாக சொல்லப்பட்ட்ன –

—————————————————————

யத் புருஷம் வ்யதது கதிதா வ்யகல்பயன் -முகம் கிமஸ்ய கவ்பாஹு காவூரு பாதவுச்யேதே -12-

நித்ய ஸூ ரிகள் பிரமனை பசுவாக கற்ப்பித்த போது-அவன் அவயவங்கள் எவ்வாறு என்றும்
அவற்றில் இருந்து யார் தோன்றினார்கள் என்றும் இதில் கேட்டு அடுத்த மந்திரத்தில் பதில் –

—————————————————-

ப்ரஹ்மணோஸ்ய முகமாசீத் பாஹு ராஜன்ய க்ருத -ஊரூ ததஸ்ய யத் வைஸ்ய பத்ப்யாம் சூத்ரோ அஜாயதே -13-

ப்ராஹ்மணன் முகம்-ஞான இந்திரியங்கள் உடையது அன்றோ /ஸர்வேந்த்ரியானாம் நயனாம் பிரதானம் –ப்ராஹ்மணர்கள் தீர்க்க தர்சிகள் –
சப்த ராசியான வேதமும் கர்ண பரம்பரையாக ஸ்ருதி -பஹு நா ஸ்ருதேன
ஞான இந்திரியங்களை ப்ரஹ்மத்திடம் செலுத்துபவர்கள் ப்ராஹ்மணர்கள் -போதனம்-இவர்கள் கர்தவ்யம்
–கைகள் -ஷத்ரியன் -தோள் வலிமை கை வலிமை வேண்டுமே -அரசர்கள் திருமாலின் அம்சம் அன்றோ -ரக்ஷணம் இவர்கள் கர்தவ்யம்
துடைகள் -வைசியன் -உழுதல் வியாபாரம் பலம் கொடுக்க -பாஷாணம் இவர்கள் கர்தவ்யம்
திருவடிகள் சூத்ரன் -முதல் மூன்று வர்ணத்தார்கள் ஏவல்களைச் செய்ய கால் வலிமை வேண்டுமே -சேவகம் இவர்கள் கர்தவ்யம்
பிரமனை சரீரமாகக் கொண்ட புருஷத்தோமன்-நாராயணன் இடம் ஒரே சமயத்தில் நான்கு வர்ணங்களும் –
சாதுர் வர்ணயம் மயா ஸ்ருஷ்டம் குண கர்ம விபாகஸ -ஸ்ரீ கீதை –

——————————————

சந்த்ரமா மனசோ ஜாத சஷோஸ் ஸூ ர்ய அஜாயத
முகாதிந்தரச் சாக்னிச்ச ப்ராணாத் வாயுர ஜாயத-14-

மனசில் இருந்து சந்திரன் -சந்தோசம் குளிர்ச்சி -அத்வேஷம் உண்டாக்கி ஆபிமுக்யம் வளர்த்து -ஞானப் பயிரை
விளைவிக்கிறான் -சந்திரன் -மனசுக்கு அதிதேவதை
கண்ணில் இருந்து ஸூ ர்யன் /-த்யேயஸ் சதா ஸவித்ரு மண்டல மத்திய வர்த்தீ நாராயண
-தஸ்யதா கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அக்ஷிணீ
முகத்தில் இருந்து இந்திரனும் அக்னியும் -தேஜஸ் -அக்னி முகாவை தேவதா –
பிராணனிலிருந்து வாயு –

—————————————————————–

நாப்யா ஆஸீ தந்தரிக்ஷம் சீர்ஷ்னோத்யவ்ஸ் சமவர்த்தத
பத்ப்யாம் பூமிர் திஸஸ் ஸ்ரோத்ராத் ததா லோகான் அகல்பயன் -15-

நாபியில் இருந்து அந்தரிக்ஷம் –தேகத்தில் நடுப்பகுதி நாபி -பூமிக்கும் மேல் லோகங்களுக்கும் நடுப்பகுதி ஆகாசம்
தலையில் இருந்து – மேல் ஏழு உலகங்கள்
பாதங்களில் இருந்து பூமி –கீழ் ஏழு உலகங்களும் –பொருவில் சீர்ப் பூமி -தேஹத்தை தாங்கும் திருவடி
-தரணி அனைவரையும் தாங்கும் -கேசவ நம்பியைக் கால் பிடிக்கும் பேற்றுக்கு பிறந்தவள் ஸ்ரீ பூமா தேவி அன்றோ
கிடந்து இருந்து நின்று அளந்து கேழலாய்க் கீழ்ப் புக்கு இடந்திடும் தன்னுள் கரக்கும் உமிழும் தடம் பெரும் தோள் ஆரத் தழுவும்
பார் என்னும் மடந்தையை மால் செய்கின்ற மால் ஆர் காண்பாரே-
அரவாகிச் சுமத்தியால் ஆயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால் ஓர் வாயின் விழுங்குதியால் ஓட அடியால் ஒளித்தியால் திருவான நிலமகளை
காதில் இருந்து திக்குகள் -சப்தத்துக்கு ஆதாரமான திக்குகள்
ததா -அப்படியே அண்டத்தில் உள்ள மற்ற லோகங்களையும் பரந்தாமனை அந்தர்யாமியாகக் கொண்ட நான்முகன் படைத்தான் –

———————————————-

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ஆதித்ய வர்ணம் தமஸஸ்து பாரே -சர்வானி ரூபாணி விசித்ய தீர நாமானி க்ருதவாபி வதன்ய தாஸ்தே -16-

இதுவும் அடுத்த மந்த்ரமும் அவன் வைபவம் வெளியிடும் -அஹம் வேத்மி மஹாத்மானம் ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம்
எல்லா சரீரங்களையும் படைத்து பெயர்களைக் கொடுத்து உச்சரித்துக் கொண்டு -விகாரம் அற்று -ஸூ ர்யன் போன்ற வர்ணம் கொண்டு
பிரகிருதி மண்டலத்துக்கு அப்பால் -பராத்பரன் மேம்பட்ட இந்த பரப்ரஹ்மத்தை வேத புருஷன் ஆகிய நான் அறிகிறேன்
ப்ரக்ருதே பரஸ்தாத் ஜ்யோதி மஹா புருஷம் தமேவ நாராயணம் விதித்வா ம்ருத்யு சப்தம் சம்சாரம் அதிக்ரமாதி –
இவனை அறிந்தே சம்சாரம் தாண்டுவோம் –
பரமாத்மாவை அறிந்து பிறருக்கு அறிவிப்பதாலே வேதம் -நித்யம் -அபவ்ருஷேயம் -வேதனம் -உபாசனம்
ந சஷூஷா க்ருஹ்யதே –மனசா து விசுத்தேன-
என்றேனும் கட்கண்ணால் காணாத அவ்வுருவை நெஞ்சு என்னும் உட்கண்ணால் காணும் உணர்வு –
நேதி நேதி –க இத்தா வேத யத்ரச
ப்ரஹ்ம ருத்ர இந்திர பூதானாம் மனசா மப்ய கோசரம் -நான்முகன் செஞ்சடையான் என்று இவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பார்
ஸோ அங்க வேதயதி வா நவேத–தனக்கும் தன்தன்மை அறிவரியானை
யஸ்யாமதம் தஸ்ய மதம் –
புரி சேத -புருஷன் -ஆதி சேஷன் மேல் பள்ளி கொண்டு அருளுபவர் –
ஏதம் புருஷம் -அங்குஷ்ட மாத்ரம் புருஷ அந்தராத்மா சதா ஜனானாம் ஹ்ருதயே சந்நிவிஷ்ட
மஹாந்தம் -யஸ்மாத் பரம் நாபர மஸ்தி கிஞ்சித்
நதத்சமச்ச அப்யதிகச்ச த்ருச்யதே
தமீஸ்வரனாம் பரமம் மஹேஸ்வரம் தம் தேவதா நாம் பரமம் ஸ தைவதம்
ய ஏஷ அந்தராத்திய ஹிரண்மய புருஷ –ஸவிதுர் வரேண்யம் -மலர்க்கதிரின் சுடர் உடம்பாய்
தாமச பரமோ தா தா சங்க சக்ர கதா தரா

————————————————–

தா தா புரஸ்தாத் யமுதா ஜஹார-சக்ர பிரவித்வான் ப்ராதிசச் சதஸ்ர-தமேவம் வித்வான் அம்ருத இஹ பவதி -நான்ய பந்தா அயனாய வித்யதே -17-

பிரமன் இந்திரன் எட்டு திக்பல ரிஷிகள் எவரை த்யானம் செய்தார்களோ -அந்த புருஷனை இம்மாதிரியான அறிபவன்
இந்த ஜென்மத்தில் முக்தி அடைகிறான் -மோக்ஷத்துக்கு வேறே வழி இல்லை –
யுக கோடி சஹஸ்ராணி விஷ்ணும் ஆராத்ய பத்மபூ -புனைஸ் த்ரை லோக்யதாத் ருத்வம் ப்ராப்த வா நிதி சுச்ரும –
கள்வா எம்மையும் ஏழ் உலகும் நின் உள்ளே தோற்றிய இறைவ என்று
-வெள்ளேறன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் புள்ளூர்தி கழல் பணிந்து ஏத்துவரே –
நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்ய –நமேதயா நபஹு நா ஸ்ருதேன யமேவைஷ வ்ருணுதே தேன லப்ய –
தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநூம் ஸ்வாம் -ஸ் வேதார உபநிஷத்
ந கர்மணா ந ப்ரஜயா த நேந த்யாகேன ஏகேன அம்ருதத்வ மாநசு
நாஹம் வேதைர் ந தபஸா நதா நேந நசேஜ்யயா சக்ய ஏவம் வைத்தோ த்ரஷ்டும் த்ருஷ்ட்வா
நசிமாம் யதா பக்த்யா த்வன் அந்யயா சாக்ய அஹமேவம் விதோர்ஜுன -ஸ்ரீ கீதை –

——————————————————————

யஜ்ஜேன யஜ்ஞமயஜந்த தேவா –தானி தர்மாணி பிரதமா ந்யாஸன்–தேஹ நாகம் மஹிமா நஸ் ஸ சந்தே -யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ் சந்தி தேவா -18-

சாத்ய தேவர் -ப்ராப்யர் -நித்ய சூரிகள்
அர்த்தத்துடன் அனுசந்திப்பர்வர்கள் நித்ய சூரிகள் உடன் ஒரு கோவையாக ஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைவார்கள் –
ஒளிக் கொண்ட சோதியமாய் உடன் கூடுவது என்று கொலோ -அளிக்கின்ற மாயப்பிரான் அடியார்கள் குழாங்களையே-
ஸஹ யஜ்ஜை ப்ரஜாஸ் ஸ்ருஷ்ட்வா புரோவாச பிரஜாபதி -அநேந ப்ரச விஷ்யத்வம் ஏஷ வோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் -ஸ்ரீ கீதை –

——————————————————–

உத்தர அனுவாகம்

அத்யப்யஸ் ஸம்பூத ப்ருதிவ்யை ரசாச்ச-விஸ்வ கர்மணஸ் சமவர்த்ததாதி -தஸ்ய த்வஷ்டா விததத் ரூபமேதி-தத் புருஷஸ்ய விஸ்வமாஜா நமக்ரே–1-

உலகம் ஜலத்தின் நின்றும் உண்டாயிற்று -அன்ன ரசத்தினால் விருத்தி அடைகிறது -பரம புருஷன் இடத்தில் இருந்து உண்டாயிற்று
புருஷோத்தமன் அத்தை தரித்துக் கொண்டு வியாபிக்கிறான் -ஆகையால் அனைத்தும் அவனுக்கு சேஷம் என்று அறிந்தேன்
அத புநரேவ நாராயணஸ் சோன்யம் காமம் மனஸா த்யாயீதா -தஸ்ய த்யா நாந்தஸ் தஸ்ய லலாடத் ஸ்வேதோ பதத்தா
இமா ஆப தத் ஹிரண்மய மண்ட மபவத்–மஹா உபநிஷத்
சங்கல்பம் செய்து -நெற்றி நீர்வை நீராக -அதில் இருந்து அண்டங்கள் உண்டாயின –
இதுவே அப ஏவ சசர்ஜா தவ் –ததண்ட மபவத் ஹைமன் -மனு ஸ்ம்ருதி -தானோர் பெரு நீர் தன்னுள்ளே தோற்றி –
கிருஷ்ணஸ்ய ஹி க்ருதே பூதமிதம் விஸ்வம் சராசரம் –ஸ்ம்ருதி
விசிஷ்டாத்வைதம் வேதாந்தம் உட்ப்பொருள்-என்றதாயிற்று –

——————————————————–

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ஆதித்ய வர்ணம் தமஸ பரஸ்தாத் தமேவம் வித்வான் அம்ருத இஹ பவதி நான்ய பந்தா வித்யதேவ நாய–2-

அவனே ப்ராப்யம் ப்ராபகம்-ரகஸ்யார்த்தம் மீண்டும் கோஷிக்கிறது ஆதராதிசயத்தாலே

————————————————-

பிரஜா பதிச் சாதி கர்ப்பே அந்த அஜாய மாநோ பஹுதா விஜாயதே -தஸ்ய தீரா பரிஜா நந்தி யோநிம்-மரீசீ நாம் பதமிச்சந்தி வேதச —

புருஷோத்தமன் -அந்தர்யாமி -இச்சையால் திருவவதரிக்கிறான் -அவதார ரகஸ்யம் அறிந்தார்
நித்ய சூரிகள் உடன் கோவையாக இப்பிறவியில் அடைகிறார்கள்
-ஸுலப்யம் காட்டி அருளினான் அன்றோ -ஹசிதம் பாஷிதம் சைவ -பாவோ நான்யத்ர கச்சதி –
ஸம்ஸ்ப்ருஸ் யாக்ருஷ்ய ஸ ப்ரீத்தியா ஸூ காடம் பரிஷஸ் வஜே
அஜாயமானோ பஹுதா விஜாயதே –அஜோபிசன் –சம்பவாமி -பிறப்பில் பல் பிறவிப் பெருமான் -ஜனி ஜராதி சகல துரித தூர –
ஜன்மம் பல பல செய்து -விசேஷமாக -ஆதியம் சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த –
-ஆவிர்ப்பூதம் மஹாத்மனா –ஜென்ம கர்ம ஸ மே திவ்யம் -ஏவம் யோ வேத்தி தத்த்வத
-த்யக்த்வா தேஹம் புனர் ஜென்ம நைதி மா மேதி சோர்ஜுனா–ஸ்ரீ கீதை –
ராஜாதி ராஜஸ் ஸர்வேஷாம் விஷ்ணுர் ப்ரஹ்ம மயோ மஹான் ஈஸ்வரம் தம் விஜா நீம ஸ பிதா ஸ பிரஜாபதி –
எத்திறம் -மோஹிப்பர் -பிறந்தவாறும் இத்யாதி -அறிந்தவர்கள் தீரர்கள் -அறியாதார் மூடர்கள்
வானவர் நாடு குடி இருப்பாரோபாதி யாயிற்று அங்கு அவனுக்கு இருப்பு -நித்ய ஸூ ரிகள் இட்ட வழக்காய் இருக்கும் –

——————————————

யோ தேவேப்ய ஆதபதி யோ தேவாநாம் புரோஹித -பூர்வோ யோ தேவேப்யோ ஜாத நமோ ருசாய ப்ராஹ்மயே -4-

நித்யர்களுக்கு பிரகாசிப்பவர் -பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபி -அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி -இமையோர் தலைவா –
வானவர் அதிபதி என்கோ-வானவர் தெய்வம் என்கோ -வானவர் போகம் என்கோ -வானவர் முற்றும் என்கோ –
பக்தானாம் த்வம் ப்ரகாஸசே–ஒளி மணி வண்ணன் –

——————————————————————

ருசம் ப்ராஹ்மம் ஜநயந்த தேவா அக்ரே ததப்ருவன்-யஸ்வைவம் ப்ராஹ்மணோ வித்யாத் தஸ்ய தேவா அசந்வசே -5-

ப்ரஹ்ம ஞானிகள் அவனை அறிந்து நம-அநந்ய பிரயோஜனர்கள் -ப்ரஹ்மாதி தேவர்கள் இவர்கள் வசம் -அவனது முகோலாசத்துக்காக கைங்கர்யம் –
ஸ்வ புருஷம் அபி வீஷ்யே பாச ஹஸ்தம் வததி யம கில தஸ்ய கர்ண மூல –பரிஹர மது ஸூதன
ப்ரபந்நான் பிரபுரஹம் அந்நிய ந்ருணாம் நவைஷ்ணவா நாம் –
நமனும் தான் தூதுவரை கூவிச் செவிக்கு -நாவலிட்டுழி தருகின்றோம் நமன் தமர் தலைகள் மீதே
-வள்ளலே உன் தமர்க்கு என்றும் நமன் தமர் கள்ளர் போல் -என் தமர் நமன் தமரால் ஆராயப்படார் காண்-
நமன் தமர் என் தமரை வினவப் பெறுவர் அலர் -பிஞ்சகன் தன்னோடும் எதிர்வன் அவன் எனக்கு நேரான்-

————————————————————————-

ஹ்ரீச்ச தே லஷ்மீச்ச பத்ன்யவ் அஹோராத்ரே பார்ச்வே நக்ஷத்ராணி ரூபம் அஸ்வினவ் வ்யாத்தம் -இஷ்டம் அநிஷாண அமும் மநிஷாண சர்வம் அநிஷாண -6-

கைங்கர்யம் மிதுனத்துக்கு இ றே-பிராட்டிமார் கொண்டே அவனுக்கு நிரூபகம்
வேதாந்தா தத்வ சிந்தாம் முரபி துரசி யத் பாத சின்ஹைஸ் தரந்தி–ஸ்ரீ பராசர பட்டர்
திருவின் நாயகன் -நிலமகள் நண்பன் -ஆயர் மடமகள் அன்பன் – குழல் கோவலர் மடப்பாவையும் மன் மகளும் திருவும் –
குற்றத்தை பொறுப்பிக்கும் பெரிய பிராட்டி -பொறுப்பான் என் என்று இருக்கும் பூமி பிராட்டி -ஷமையே வடிவான நீளா தேவி
பெரிய பிராட்டி அவனுக்கு சம்பத் -பூமி பிராட்டி அது விளையும் ஸ்தலம் -அதனை அனுபவிக்கும் போக்தா நீளா தேவி -நப்பின்னை பிராட்டி
ந கச்சின் ந அபராத்யதி -என்னும் ஸ்ரீ தேவி / குற்றமே இல்லையே காணா கண் இட்டு இருக்கும் பூமா தேவி /ஷமயா ப்ருத்வீ சம
யஸ்யா வீஷ்யா முகம் தத் இங்கித பராதீநோ விதத்தேகிலம் –ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வான்
உடன் அமர் காதல் மகளிர் திருமகள் மண் மகள் ஆயர் மட மகள் என்று இவர் மூவர் -நிழல் போல்வனர்-
தேவிமாரவர் திருமகள் பூமி ஏவ மாற்று அமரர் ஆட் செய்வார்
தேவ்யா காருண்ய ரூப்யா-
இஷ்டம் மநிஷாண –கைங்கர்ய பிரார்த்தனை –

——————————————————–

புருஷஸ்ய ஹரேஸ் ஸூக்தம் ஸ்வர்க்யம் தன்யம் யசஸ்கரம்–ஸ்ருதிஷூ பிரபலா மந்த்ராஸ்
தேஷ்வப்யத் யாத்ம வாதிந-தத்ராபி பவ்ருக்ஷம் ஸூ க்தம் ந தஸ்மாத் வித்யதே பரம் –
ந விஷ்ணுவா ராதநாத் புண்யம் வித்யதே கர்ம வைதிகம் -தஸ்மாத் அநாதி மத்யாந்தம் நித்யம் ஆராதயேத் ஹரிம்
தத் விஷ்ணோர் இதி மந்த்ரேண ஸூக்தேன பவ்ருஷேண ஸ நை தஸ்ய சத்ருஸோ மந்த்ர வேதேஷூக்தச் சதுர்ஷ்வபி-

————————————————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ பன்னிரு திரு நாமம் –ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகாசார்யர் ஸ்வாமிகள்-

April 7, 2016

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவி தார்க்கிக கேசரீ
வேதாந்தா சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி –

கவி தார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குண சாலினே
ஸ்ரீ மதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம –

சீர் ஓன்று தூப்புல் திரு வேங்கடமுடையான்
பார் ஒன்றச் சொன்ன பழ மொழியுள் ஓர் ஓன்று
தானே யமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வான் ஏறப் போம் அளவும் வாழ்வு

———————————————————————————-

சிறப்புத் தனியங்கள்

பன்னிரு திருநாமம் திருவாத்தி யூர்ப் பரன் பாதம் என்று
நன்னிற நாமம் படை திக்கு இவை யாவையும் நாம் அறியத்
தென்னந்தமிழ்த் தொடைச் சீரார் கலித்துறை யோதி யீந்தான்
மின்னுரு நூல் அமர் வேங்கட நாதன் நம் தேசிகனே –

கார்கொண்ட மேனியன் பாதாம் புயத்தைக் கருத்து இருத்தி
ஏர்கொண்ட கீர்த்தி இராமானுசன் தன் இணையடி சேர்
சீர்கொண்ட தூப்புல் திருவேங்கட ஆரியன் சீர் மொழியை
யார் கொண்டு போற்றினும் நம்மால் பதத்தை யடைவிக்குமே —

—————————————————————

கேசவனாய் நின்று கீழைத் திசையிலும் நெற்றியிலும்
தேசுடை யாழிகள் நான்குடன் செம்பசும் பொன்மலை போல்
வாசி மிகுத்து எனை மங்காமல் காக்கும் மறையதனால்
ஆசை மிகுத்த வயன் மக வேதியில் அற்புதனே –1–

தேவதை -கேசவன் -நிறம் -பொன் -ஆயுதம் -நான்கு சக்கரம் -திசை -கிழக்கு -புண்டர ஸ்தானம் -நெற்றி –

—————————————————————————–

நாரணனாய் நல்வலம் புரி நாலும் உகந்து எடுத்தும்
ஊர் அணி மேகம் எனவே யுதரமும் மேற்கும் நின்றும்
ஆரன நூல் தந்து அருளால் அடைக்கலம் கொண்டு அருளும்
வாரண வெற்பில் மழை முகில் போல் நின்ற மாயவனே –2-

வாரண வெற்பில் -ஸ்ரீ ஹஸ்த கிரியில் –
தேவதை -நாராயணன் -நிறம் -நீளம் –ஆயுதம் -நான்கு சங்கம் -திசை -மேற்கு -புண்டர ஸ்தானம் -வயிறு –

—————————————————————————————

மாதவ நாமமும் வான் கதை நான்கும் மணி நிறமும்
ஓதும் முறைப்படி ஏந்தி யுரத்திலும் மேலும் அழகிப்
போதலர் மாதுடன் புந்தியில் அன்பால் புகுந்து அளிக்கும்
தூதனும் நாதனும் ஆய தொல் அத்திகிரிச் சுடரே –3-

தேவதை -மாதவன் -நிறம் -இந்திர நீலம் –ஆயுதம் -நான்கு கதைகள் -திசை ஊர்த்வ திசை புண்டர ஸ்தானம் -மார்பு –

———————————————————————————————

கோவிந்தன் என்றும் குளிர் மதியாகிக் கொடியவரை
ஏவும் தனுக்களுடன் தெற்கிலும் உட்கழுத்தும் நின்று
மேவும் திருவருளால் வினை தீர்த்து எனை யாண்டு அருளும்
பூவன் தொழ வத்தி மா மலை மேல் நின்ற ப்ன்னியனே –4-

தேவதை -கோவிந்தன் -நிறம் -சந்தரன் -ஆயுதம் -நான்கு வில் –திசை -தெற்கு -புண்டர ஸ்தானம் -உட் கழுத்து –

——————————————————————————————————

விட்டு வல வயிற்றின் கண் வடக்கும் விடாது நின்று
மாட்டவிழ் தாமரைத் தாது நிறம் கொண்ட மேனியனாய்த்
தொட்ட கலப்பைகள் ஈர் இரண்டாலும் துயர் அறுக்கும்
கட்டெலழில் சோலைக் கரிகிரி மேல் நின்ற கற்பகமே –5–

தேவதை -விஷ்ணு –நிறம் -தாமரைத் தாதின் நிறம் –பொன்னிறம்
-ஆயுதம் -நான்கு கலப்பை -திசை -வடக்கு -புண்டர ஸ்தானம் -வயிற்றின் வலப்புறம் –

——————————————————————————————————–

மது சூதன் என் வலப்புயம் தென்கிழக்கு என்று இவற்றில்
பதியாய் இருந்து பொன் மாதுறை பங்கய வண்ணனுமாய்
முதுமா வினைகள் அறுக்கும் முயலங்கள் ஈர் இரண்டால்
மதுவார் இளம் பொழில் வாரண வெற்பின் மழை முகிலே –6–

தேவதை -மது சூதனன் -நிறம் -தாமரை -ஆயுதம் -நான்கு உலக்கை -திசை தென் கிழக்கு -புண்டர ஸ்தானம் -வலது புஜம் –

————————————————————————————————-

திரிவிக்கிரமன் திகள் தீ நிறத்தான் தெளிவுடை வாள்
உருவிக் கரங்களில் ஈர் இரண்டு ஏந்தி வலக் கழுத்தும்
செருவிக்கிரமத்து அரக்கர் திக்கும் சிறந்து ஆளும் இறை
மருவிக் கரிகிரி மேல் வரம் தந்திடு மன்னவனே –7-

தேவதை -த்ரிவிக்ரமன் –நிறம் -அக்னி -ஆயுதம் -நான்கு வாள் -திசை -தென்மேற்கு -புண்டர ஸ்தானம் -கழுத்தின் வலப்புறம் –

————————————————————————————-

வாமனன் என் தன் வாமோதரமும் வாயுவின் திசையும்
தாமம் அடைந்து தருண அருக்கன் நிறத்தனுமாய்ச்
சேம மரக்கலம் செம்பவி ஈர் இரண்டால் திகழும்
நா மங்கை மேவிய நான்முகன் வேதியில் நம் பரனே –8-

தேவதை -வாமனன் –நிறம் -இளம் ஸூ ர்யன்–ஆயுதம் -நான்கு வஜ்ரம் -திசை -வட மேற்கு -புண்டர ஸ்தானம் -வயிற்றின் இடது புறம் –

———————————————————————————————-

சீரார் சிரீதரனாய்ச் சிவன் திக்கும் இடப்புயமும்
ஏரார் இடம் கொண்டு இலங்கு வெண் தாமரை மேனியனாய்ப்
பாராய பட்டயம் ஈர் இரண்டாலும் பயம் அறுக்கும்
ஆராவமுது அத்தி மா மலை மேல் நின்ற வச்சுதனே –9-

தேவதை -ஸ்ரீ தரன் -நிறம் -வெண் தாமரை -ஆயுதம் -நான்கு பட்டாக் கத்தி -திசை வட கிழக்கு -புண்டர ஸ்தானம் -இடது புஜம் –

—————————————————————————————————-

என்னிடிகேசன் இறை கீழ் இடக்கழுத்துஎன்று இவற்றில்
நல் நிலை மின்னுருவாய் நாலு முற்கரம் கொண்டு அளிக்கும்
பொன்னகில் சேர்ந்து அலைக்கும் புனல் வகை வடகரையில்
தென்னன் உகந்து தொழும் தேன வேதியர் தெய்வம் ஒன்றே –10-

தேவதை -ஹ்ருஷீ கேசன் –நிறம் -மின்னல் -ஆயுதம் -நான்கு சம்மட்டி
இடம் -கீழ்ப்பாக்கம் -புண்டர ஸ்தானம் -கழுத்தின் இடப்புறம்

————————————————————————————————

எம் பற்ப நாபனும் என் பின் மனம் பற்றி மன்னி நின்று
வெம்பொற் கதிரவன் ஆயிரம் மேவிய மெய்யுருவாய்
அம் பொற் கரங்களில் ஐம்படை கொண்டு அஞ்சல் என்று அளிக்கும்
செம்பொற் திரு மதிள் சூழ் சிந்து ராசலச் சேவகனே –11-

தேவதை -பத்ம நாபன் –நிறம் -ஸூ ர்யன்–ஆயுதம் -சக்கரம் சங்கு வாள் வில் தண்டு -என்னும் ஐந்து ஆயுதங்கள்
ஸ்தானம் -மனஸ்-புண்டர ஸ்தானம் -பின்புறம் –

——————————————————————————————-

தாமோதரன் என் தாமங்கள் நாலு கரங்களில் கொண்டு
ஆமோ தரம் என ஆகத்தின் உட்புறம் பிற்கழுத்தும்
தாம் ஓர் இளம் கதிரோன் என என் உள் இருள் அறுக்கும்
மா மோகம் மாற்றும் மதிள் அத்தியூரின் மரகதமே –12-

தேவதை -தாமோதரன் –நிறம் -உதிக்கின்ற ஸூ ர்யன் -பட்டுப்பூச்சி நிறம்
ஆயுதம் -நான்கு பாசங்கள் -இடம் -சரீரத்தின் உட்புறமும் வெளிப்புறமும் -புண்டர ஸ்தானம் -கழுத்தின் பின்புறம் –

————————————————————————

கத்தித் திரியும் கலைகளை வெல்லும் கருத்தில் வைத்துப்
பத்திக்கு உரு துணை பன்னிரு நாமம் பயில்பவர்க்கு
முக்திக்கு மூலம் எனவே மொழிந்த விம் மூன்று நான்கும்
தித்திக்கும் எங்கள் திரு வத்தி யூரைச் சேர்பவர்க்கே –13–

—————————————————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் சுருக்கமான பொருள்-503-1000 -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள்–

December 28, 2015

தர்மத்தைக் காக்கும் ஸ்ரீ இராமன் –

503-கபீந்திர -இராமாவதாரத்தில் தனக்கு குரங்கு வடிவில் வந்த தேவர்களுக்குத் தலைவர் –
504-பூரி தஷிண -தான் முன் மாதியாக இருந்து யாகங்களை நடத்தி நிரம்ப தஷிணை கொடுத்தவர் –
505-சோமப -யாகங்களில் தூய சோம ரசத்தைப் பருகியவர்
506-அம்ருதப -யாகத்தில் அக்னி பகவானுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது அமுதமாக மாறி விஷ்ணுவை அடையும் –அதை பருகியவர் –
507-சோம -தாழ்ந்த அமுதத்தைப் போல் அல்லாமல் தானே ஆராத அமுதமானவர் –
508- புருஜித் -சத்தியத்தினால் உலகங்களையும் -தானத்தினால் ஏழைகளையும் பனிவிடையால் குருக்களையும் –
இப்படி அனைவரையும் பல வகைகளில் வென்றவர் –
509-புருசத்தம -ஹனுமான் போன்ற சான்றோர்களின் உள்ளத்தில் நிலையாக இருப்பவர் –
510-வி நய -மாரீசன் போன்றோரை அடக்கியவர் –
511-ஜய -தன் அடியார்களால் ஏவப்படும்படி இருப்பவர் -வெல்லப்படுபவர்-
512-சத்யசந்த -சீதையையும் இலக்குவனையும் விட்டாலும் சொன்ன சொல் விடாதவர் –
513-தாசார்ஹ -பக்தர்கள் தங்களையே சமர்ப்பிக்கும் போது அவர்களை ஏற்கத் தகுதி உள்ளவர்

————————————————————-

பாகவதர்களைக் காப்பவன் –

514-சாத்வதாம்பதி -சாத்வதர்கள் யாதவர்கள் -என்னும் பாகவதர்களுக்குத் தலைவர் –
515-ஜீவ -பாகவதர்களுக்கு உயிர் அழித்து உய்விப்பவர் –
516-விநயிதா-பாகவதர்களை ராஜ குமாரனைப் போலே காப்பவர்
517-சாஷீ -அதற்காக அவர்களின் வளர்ச்சியை நேரே காண்பவர் –
518-முகுந்த -பாகவதர்களால் பிரார்த்திக்கப் பட்டு முக்தியைக் கொடுப்பவர் –
519-அமித விக்ரம -அனைத்துத் தத்துவங்களையும் தாங்கும் அளவிட முடியாத சக்தியை உடையவர் –

————————————————————————–

ஸ்ரீ ஆதி சேஷமும் ஸ்ரீ கூர்மமும் –

520-அம்போ நிதி -கடலுக்கு அடியில் பாதாளத்தில் ஆமை உருபா பீடமாகவே உலகையே தாங்குபவர் –
521-அநந்தாத்மா -ஆமையின் மேல் தூண் போன்ற ஆதி சேஷனுக்கு அந்தராமாத்மா வானவர் –
522-மஹோ தாதி சய -பிரளயத்தின் போது ஆதி சேஷப் படுக்கையில் படுப்பவர் –
523-அந்தக -பிரளயத்தின் போது இவர் வாயில் இருந்து தோன்றும் தீயில் பிறந்த ருத்ரராலே உலகையே விழுங்குபவர்

————————————————-

ஸ்ரீ பிரணவ ஓங்கார வடிவினன் –

524-அஜ -பிரணவத்தின் முதல் எழுத்தாகிய அகாரத்தால் த்யானிக்கப் படுபவர் –
525-மஹார்ஹ-பக்தர்கள் பிரணவத்தைக் கூறி தம்மையே சமர்ப்பிப்பதை ஏற்றுக் கொள்ளத் தகுதி உடையவர்
526-ஸ்வா பாவ்ய-அடியார்களால் ஸ்வாமியாக -உடையவனாக நினைக்கப் படுபவர் –
527-ஜிதாமித்ர -பிரணவத்தின் பொருளை உணர்த்தி அஹங்கார மமகாரங்களான பகைவர்களை ஜெயித்துக் கொடுப்பவர் –
528-ப்ரமோதன-தம் பக்தர்களை மகிழ்வித்து அத்தக் கண்டு தானும் மகிழ்பவர்

———————————————————–

ஸ்ரீ கபில அவதாரம் –

529-ஆனந்த -தைத்ரிய உபநிஷத் கூறியபடி எல்லை யற்ற ஆனந்தமே உருவானாவர் –
530-நந்தன -தன ஆனந்தத்தை முக்தி பெற்றவர்களுக்கு அளிப்பவர் –
531-நந்த -இன்பத்துக்கு உரிய பொருள்கள் இடங்கள் கருவிகள் மனிதர்கள் ஆகிய அனைத்தாலும் நிரம்பியவர் –
532-சத்யதர்மா -சரணாகதர்களைக் காக்கும் தன தர்மத்தை நன்கு நடத்துபவர் –
தன் பெருமையால் மூன்று வேதங்களையும் வியாபித்து இருப்பவர் –
534-மஹர்ஷி -அனைத்து வேதங்களையும் நேராக அறிந்த கபில மூர்த்தியானவர் –
535-கபிலாசார்ய-கபிலாசார்யராக இருந்து சாங்க்ய முறைப்படி தத்தவங்களை விளக்கியவர் –
537-மேதிநீபதி -கபிலராக உலகத்தையே தாங்கியபடியால் பூமிக்குத் தலைவர் –
538-த்ரிபத -அனுபவிக்கப் படும் பொருளான அசித் -அனுபவிப்பவனான ஜீவன் –
இரண்டையும் ஆணை இடுபவரான பகவான் ஆகிய மூன்று தத்வங்களையும் அறிபவர்

—————————————————————————————

ஸ்ரீ வராஹ அவதாரம் –

539-த்ரித ஸாத் யாஷ -பிரளய ஆபத்தில் இருந்து முப்பத்து மூன்று தேவர்களையும் வராஹ உருவத்தில் ரஷித்து அருளிய ஸ்வாமி-
540-மஹா ஸ்ருங்கா -உலகமே சிறு பொருளாக ஒட்டிக் கொள்ளும்படி பெரும் கோரைப் பல்லை -தந்தத்தை உடையவர் –
541-க்ருதாந்தக்ருத் -யமனைப் போன்ற ஹிரண்யாஷனை ஒழித்தவர்-
542-மஹா வராஹ -தாமரைக் கண் உடைய பெரிய பன்று உரு உடையவர் –
543-கோவிந்த -பூமியைத் திரும்பவும் அவளை அடைந்தவர் –

——————————————————

மேன்மை சொல்லும் ரஹஸ்யமான திரு நாமங்கள் –

544-சூஷேண- ஐந்து உபநிஷத் மந்த்ரங்களால் ஆன திருமேனியை சேனையாகக் கொண்டு அனைவரையும் தம் வசப்படுத்துபவர்
545-கனகாங்கதீ -திவ்யமான பொன் ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப் பட்டவர் –
546-குஹ்ய -உபநிஷத்துக்களின் பொருளான தன திருமேனியை மற்றவர்கள் இடத்தில் இருந்து மறைப்பவர் –
547-கபீர -ஆழமான பெருமை உடையவர் -தன சேர்க்கையால் அனைவரின் அறிவின்மையையும் போக்குபவர் –
548-கஹன-நதியின் அடித்தளம் தெரிந்தாலும் ஆழம் தெரியாதா போலே தன குணங்கள் புலப்பட்டாலும் தான் அளவிறந்த ஆழம் உடையவர் –
549-குப்த-அவன் மாயை அறிந்த ஆசார்யர்களால் ரஹஅச்யமாகப் பாதுகாக்கப் படுபவர் –
550-சக்ர கதா தர -அவர் யார் என்னில் சங்கு சக்ரங்களை ஏந்தி இருப்பவர் –

551-வேதா -பலவகைப் பட்ட மங்கலமான செயல்களை உடையவர் –
552-ஸ்வாங்க–பிரபஞ்சத்துக்கே சக்கரவர்த்தி என்பதற்கான அனைத்து அடையாளங்களையும் பொருந்தியவர்
553-அஜித -அஜீதை என்கிற ஸ்ரீ வைகுண்டத்துக்கு ஸ்வாமி
554-கிருஷ்ண -மேகம் போன்ற கறுத்த நிறம் உள்ளவர் –
555-த்ருட -வ்யூஹ ரூபத்திலும் அடியார்க்குக் காணப்படும் திவ்ய ரூபம் உடையவர்
556-சங்கர்ஷண –சித்துக்களையும் அசித்துக்களையும் சம்ஹாரத்தின் போது தம்மிடத்தில் லயிக்கச் செய்பவர் –
557-அச்யுத -பிரமன் முதலான தேவர்களைப் போல் அல்லாமல் வ்யூஹ நிலையில் சற்றும் நழுவுதல் இல்லாதவர் –
558-வருண -பூமியையும் ஆகாயத்தையும் மூடிக் கொண்டு இருப்பவர் –
559-வாருண–அவன் இடத்தில் லயிக்க விரும்பும் நினைவை உடைய அடியார்கள் உள்ளத்தில் இருப்பவர் –
560-வ்ருஷ-பெரும் மரத்தைப் போலே அடியார்களுக்கு நிழல் தருபவர் –

561-புஷ்கராஷ-தம் அருளாலே அடியார்களைப் பேணும் திருக் கண்களை உடையவர் –
562-மஹா மநா -அடியார்கள் இடம் நிறைந்த மனமும் வள்ளன்மையும் உடையவர் –
563-பகவான் -குற்றம் அற்றதாய் குணங்களே நிரம்பிய ஸ்வரூபம் ஆனதால் பூஜிக்கத் தக்கவர் –
564-பகஹா -முன்னால் கூறியபடி ஜ்ஞானம் முதலிய ஆறு குணங்களை உடையவர் –
565-நந்தீ-வ்யூஹத்தில் சங்கர்ஷணனாக இருந்தவர் –விபவத்தின் போது நந்தனின் மகனாக பலராமனாக அவதரித்தவர் –
566-வநமாலீ-பஞ்ச பூதங்களின் தேவதையான வைஜயந்தீ என்ற பெயர் பெற்ற வனமாலையை அணிந்தவர் –
567-ஹலாயுத -சித் அசித்துக்களை வளர்க்க உலும் கலப்பையை ஏந்தியவர் –
568-ஆ தித்தியா -ஆ என்னும் பீஜ மந்தரத்தால் அடையத் தக்கவர் –
569-ஜ்யோதிராதித்ய -ஒளி படைத்த சூரியனே ஆதித்யன் -அவனே இருண்டு போகும் சோதி யுருவம் கொண்ட நாராயணனாக பிறந்தவர் –
570–சஹிஷ்ணு -ருத்ரனுக்கும் நாராயணனுக்கும் சண்டை மூண்ட போது அதில் ஏற்பட்ட குற்றங்களைப் பொறுத்தவர்-

571-கதிசத்தம -ஆச்சார்யனாக இருந்து தர்ம மார்க்கத்தைக் காட்டுபவர் –
572- சூ தன்வா-அமிர்தத்தை பிரித்த போது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடந்த சண்டையை தன வில்லால் நிறுத்தியவர் –
573-கண்ட பரசூ -உடைந்த கோடாரியை ஆயுதமாகக் கொண்டவர் –
574-தாருண-உட்பகைவர்களையும் வெளிப்பகைவர்களையும் பிளப்பவர் –

——————————————————–

ஸ்ரீ வியாச அவதாரம்

575-த்ரவிண ப்ரத -சாஸ்திரம் ஆகிற செல்வத்தை நிரம்பக் கொடுப்பவர் –
576-த்விஸ் ப்ருக்-தன் சிறந்த அறிவினால் பரமபதத்தினில் இருக்கும் தன் ஸ்வ பாவிக தன்மையை தொடுபவர் அறிபவர் –
577-சர்வத்ருக்-அனைத்தையும் பார்த்து அறியக் கூடிய வித்வான் -முழுமையான அறிவுடையவர்
578-வியாச -வேதங்களைப் பிரித்துக் கொடுத்த வியாச உருவானவர் –
579-வாசஸ்பதி -ஐந்தாம் வேதமாகப் போற்றப்படும் மஹா பாரத்தில் உள்ள சொற்களுக்குத் தலைவர் –
580-அயோ நிஜ -சாரஸ்வத அவதாரத்தில் பெருமானின் பேச்சில் இருந்து பிறந்த படியால் கர்ப்பத்தில் இருந்து பிறவாதவர் –

581-த்ரிசாமா -ப்ருஹத் ரதந்த்ரம் வாமதேவ்யம் -என்னும் மூன்று சாமங்களால் பாடப்படுபவர் –
582-சாமக -மகிச்சியோடு அந்த சாமங்களை தானே பாடுவார் –
583-சாம -அவன் பெருமையை பாடுபவர்களுடைய வினைகளைப் போக்குபவர் –
584-நிர்வாணம் -பாவம் விலக்கியவர்களின் உயர் கதிக்கு காரணம் ஆனவர் –
585-பேஷஜம் -ஒழிக்க முடியாத சம்சாரம் ஆகிற நோய்க்குச் சிறந்த மருந்து –
586-பிஷக் -நோய் நாடி நோய் முதல் நாடும் அற்புத மருத்துவர்-
587-சன்யாசக்ருத்–சரணா கதர்களின் ரஜோ குணம் தமோ குணம் அறிந்து சிக்த்சை பண்ணும் மருத்துவர்
588-சம -ஆசை பயம் கோபம் ஆகியவற்றை அடக்க உபதேசிப்பவர் –
589-சாந்த -அலை போலே தன் பெருமை பொங்கினாலும் அலை இல்லாக் கடல் போலே சாந்தமாக இருப்பவர் –

——————————————————————————————

தர்மத்தின் படி பயன் அளிப்பவன் –

590-நிஷ்டா -தன்னிடம் ஒரு முகப்படுத்தப் பட்ட மனத்தைத் தன் திருமேனியில் நிலை நிறுத்துபவர்
591-சாந்தி -சமாதி நிலையில் ஏனைய தொழில்கள் மறந்து தன்னையே அனுபவிக்கச் செய்பவர் –
592-பராயணம் -முக்திக்கு நேர் வழியான சிறந்த பக்தியை தாமே அளிப்பவர் –
593-சூபாங்க -சமாதி நிலையில் ஏனைய தொழில் களை மறந்து தன்னையே அனுபவிக்கச் செய்பவர்
594-சாந்தித -அவர்களின் பிறவிச் சுழலை அறுத்து சாந்தியைக் கொடுப்பவர் –
595-ஸ்ரஷ்டா -முக்தி விரும்பியவர்களை சம்சாரத்தில் இருந்து விடுவிக்கும் போது ஏனையோரை கர்மத்தின் படி படைப்பவர்
596-குமுத -அடியார்களுக்கு காணுதல் கேட்டல் ஆகிய இவ்வுலக இன்பங்களை அளித்து மகிழ்பவர் –
597-குவலேசய-குவலர் எனப்படும் ஜீவர்களை ஆள்பவர் –
598-கோஹித -சம்சார விதையை விதைத்து இவ்வுலகை வளர்ப்பவர்
599-கோபதி -ஜீவர்கள் இன்பம் துய்க்கும் ஸ்வர்க்கத்துக்கும் ஸ்வாமி
600-கோப்தா -வினைகளின் பயன்களை கொடுத்துக் காப்பவர் –

601- வ்ருஷபாஷ-சம்சாரம் என்னும் சக்கரத்துக்கு தர்மம் என்னும் அச்சுப் போன்றவர் –
602-வ்ருஷப்ரிய -உலக வாழ்க்கையை நீடிக்கும் பிரவ்ருத்தி தர்மம் முடிக்கும் நிவ்ருத்தி தர்மம் ஆகிய இரண்டிலும் அன்பு செலுத்துபவர் –
603-அநீவர்த்தீ -பிரவ்ருத்தி தர்மத்தில் ஈடுபட்டவர்களை சம்சாரத்தை விட்டு விளக்காதவர் –
604-நிவ்ருதாத்மா -நிவ்ருத்தி தர்மத்தில் இருக்குமவர்களுக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவர் –
605-சங்ஷேப்தா -பிரவ்ருத்தி தர்மத்தில் இருக்குமவரின் அறிவைக் குறைப்பவர் –
606-ஷேமக்ருத் -நிவ்ருத்தி தர்மத்தில் இருப்பவர்களின் அறிவை விரிப்பவர் –

————————————————————-

ஸ்ரீ யபதியே ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்மம்-

607-ஸிவ-இவ்வுலக போகத்தையும் முக்தியையும் விரும்பும் யாவர்க்கும் தக்க நன்மைகளைச் செய்பவர் —
608-ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா-ஸ்ரீ வத்சவம் என்னும் மருவை தன் மார்பில் அடையாளமாகக் கொண்டவர் –
-இந்த மருவைப் பீடமாகக் கொண்டே ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி வீற்று இருக்கிறாள் –
609-ஸ்ரீ வாஸ-ஸ்ரீ தேவி விளையாடி இன்புறும் தோட்டமான மார்பை உடையவர் –
610-ஸ்ரீ பதி-ஸ்ரீ தேவிக்குத் தகுந்த கணவர் –

611-ஸ்ரீ மதாம் வர -ஸ்ரீ லஷ்மீ கடாஷம் உடைய நான்முகன் முதலான அனைவரையும் விடச் சிறந்தவர் –
612-ஸ்ரீத-அப் பொழுதைக்கு அப் பொழுது புதியதான அன்பை திரு மகளுக்கு அளிப்பவர்
613-ஸ்ரீ ச -பிராட்டியின் பெருமைக்கே காரணமானவர் -திருவுக்கும் திரு –
614-ஸ்ரீ நிவாச -கற்பகக் கொடி மரத்தைச் சார்ந்து இருப்பது போலே பிராட்டிக்கு கொழு கொம்பாக இருப்பவர் –
615-ஸ்ரீ பதி -ரத்னத்துக்கு பேழை போலே பிராட்டியைத் திருமார்பில் கொண்டவர் –
616-ஸ்ரீ விபாவன -பிராட்டியின் தொடர்பால் பெருமையால் வளர்பவர் –
617-ஸ்ரீ தர -மாணிக்கம் ஒளியையும் பூ மணத்தையும் பிரியாதாப் போலே பிராட்டியைப் பிரியாதவர் –
618-ஸ்ரீ கர -பர ரூபத்தைப் போலே வ்யூஹத்திலும் பிராட்டியைப் பிரியாமல் இருப்பவர் –
619-ஸ்ரேய ஸ்ரீ மான் -பக்தர்கள் தங்கள் பயன்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பிராட்டிக்கே ஸ்வாமி –
620-லோகத்ர ஆஸ்ரய -ஜகன் மாதாவான பிராட்டியோடு கூடி மூ உலகங்களுக்கும் தந்தையாய் இருப்பவர் –

621-ஸ்வஷ–பிராட்டியின் அழகைப் பருகும் திருக் கண்களை உடையவர் –
622-ஸ்வங்க-பிராட்டியே ஆசைப்படும் திருமேனி அழகு உடையவர் –
623-சதா நந்த -இருவருக்கு உள்ளும் வளரும் அன்பினால் எல்லையில்லா ஆனந்தம் உடையவர் –
624-நந்தி -எங்கும் எப்போதும் எல்லா வகைகளிலும் அவளோடு ஆனந்தப் படுபவர் –
625-ஜ்யோதிர் கணேஸ்வர -தங்கள் இருவருக்கும் விஷ்வக் சேனர் ஆதி சேஷன் முதலானாரோல் தொண்டு செய்யப் பெற்றவர் –
626-விஜிதாத்மா -திரு மகளைப் பிரியாத போதும் பக்தர்கள் இடத்திலே உள்ளத்தை வைப்பவர் –
627-விதேயாத்மா -இங்கு வா அங்கு நில் இங்கு உட்கார் இதை உண் என்று பக்தர்கள் கட்டளை இடும்படி அடங்கி இருப்பவர் –
628-சத்கீர்த்தி -இப்படிப் பட்ட எளிமையினால் தூய புகழ் படைத்தவர் –
629-சின்ன சம்சய -இவரை அறிய முடியுமா முடியாதா -பெரியவரா எளியவரா -என்ற ஐயங்களை அறிபவர் –

—————————————————————-

ஸ்ரீ அர்ச்சாவதாரம் -கண்களுக்கு புலப்படும் சௌலப்யம் –

630-உதீர்ண-அனைவரும் கண்ணால் காணும்படி அவதரிப்பவர் –
631-சர்வதஸ் சஷூ -அவதாரத்துக்கு பிற்பட்டவர்களுக்கும் அர்ச்சை விக்ரஹ உருவில் கோயில் கொண்டு அனைவராலும் தர்சிக்கப் படுபவர் –
632-அ நீஸ–நீராடவும் உண்ணவும் பிறரை எதிர் பார்க்கிறபடியால் அர்ச்சியில் சுதந்தரமாக இல்லாதவர் –
633-சாச்வதஸ்திர -அவதாரங்களைப் போலே முடிந்து போகாமல் அர்ச்சையில் பல வடிவங்களில் எக்காலமும் இருப்பவர் –
634-பூசய–கோயில்களில் பக்தர்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பூமியிலே சயனித்தவர்-
635-பூஷண-எளிமை குணத்தால் அலங்கர்க்கப் பட்டவர் –
636-பூதி -தன் பக்தர்களுக்கு உலகச் செல்வம் மற்றும் பக்திச் செல்வம் ஆகிய அனைத்துமாய் இருப்பவர் –
637-அஸோக-தன் அடியார்களைக் காக்கிற படியால் சோகம் துன்பம் அற்று இருப்பவர்
638-சோக நாசன –இவனைப் பிரிவதே துன்பம் என்று இருக்கும் பக்தர்கள் நடுவே இருந்து அந்த துன்பத்தைப் போக்குபவர்
639-அர்ச்சிஷ்மான் -பக்தர்களின் உட் கண்ணையும் வெளிக் கண்ணையும் திறக்கும் ஒளி படைத்தவர் –
640-அர்ச்சித-புண்ய ஷேத்ரங்களிலும் வீடுகளிலும் கண்ணால் காணும் படி அர்ச்சை வடிவைக் கண்டவர் –

641-கும்ப -அடியார்களுக்கு பழகின வடிவத்தில் ஒளி விடுபவர்
642-விசூத்தாத்மா -தன்னிடம் பக்தர்கள் அனைவரும் அனைத்தையும் அனுபவிக்கும் படி பாகு பாடில்லாத தூய உள்ளம் உடையவர் –
643-விசோதன–புண்ய ஷேத்ரங்களிலும் வீடுகளிலும் கண்ணால் காணும் படி அர்ச்சை வடிவைக் கொண்டவர் –
641-கும்ப -அடியார்களுக்கு பழகின வடிவத்தில் ஒளி விடுபவர் –
642-விசூத்தாத்மா -தன்னிடம் பக்தர்கள் அனைவரும் அனைத்தையும் அனுபவிக்கும் படி பாகுபாடில்லாத தூய உள்ளம் உடையவர் –
643-விசோதன -புண்ய ஷேத்ரங்களில் உடலை விட்டவர்களின் வினையை முடித்து தூய்மை படுத்துபவர் –
644-அநிருத்த–அநிருத்தனான தான் வசூ பாண்டம் என்னும் ஷேத்ரத்தில் ஜனார்தனன் வடிவில் இருப்பவர் –
645-அப்ரதிதர -ஜனார்த்தனராய் தீயவர்களை அழிப்பதில் தந்நிகர் அற்றவர் –
646-பிரத்யும்ன -தானே ஒளிவிடும் புருஷோத்தமனாய் இருப்பவர் -பூரி ஜகன்னாத ஷேத்ரம்
647-அமிதவிக்கிரம -எல்லை இல்லாத த்ரிவிக்ரம அவதாரம் எடுத்தவர் -யமுனைக்கரை ஷேத்ரம் –
648-காலநேமி நிஹா -கால சக்ரத்தின் நேமியாகிய அறிவின்மையை ஒழிப்பவர்-
649-சௌரி-சௌரி என்ற பெயர் பெற்ற வசூ தேவரின் மகன் -திருக்கண்ண புரம் சௌரி ராஜ பெருமாள் –
650-சூர -அரக்கர்களை அளிக்கும் சூரனான இராமன் -சித்ர கூடம்

651-சூர ஜநேச்வர -சூரர்களுக்கு எல்லாம் தலைவர்
652-த்ரிலோகாத்மா -தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் -மகத தேசத்தில் மஹா போதம் -என்னும் கயா ஷேத்ரத்தில் இருப்பவர் –
653-த்ரி லோகேச-மூன்று உலகங்களுக்கு தலைவர் -ப்ராக்ஜ்யோதி ஷபுரம் என்னும் இடத்தில் விஸ்வேஸ்வரன் என்னும் பெயரோடு கோயில் கொண்டவர் –
654-கேசவ -க்லேசங்களை-துன்பங்களைப் போக்குபவர் –பிரம்மா ருத்ராதிகளுக்கு தலைவர் -வடமதுரை வாரணாசி திவ்ய தேசங்களில் இருப்பவர் –
655-கேசிஹா -கேசி என்னும் அசுரனை அழித்தவர்
656-ஹரி பாபங்களைப் போக்குபவர் -பச்சை நிறமானவர் -கோவர்த்தன மலையில் இருப்பவர்-
657-காம தேவ -ஹிமாசலத்தில் சங்கராலயத்தில் அப்சரஸ் சூ க்களால் வணங்கப் படும் பேர் அழகு படைத்தவர் –
658-காம பால -தன் அடியார்களுக்கு கொடுத்த பலன்களைக் காப்பவர் –
659-காமீ -அனைவராலும் விரும்பப் படுபவர் –
660-காந்த -தன் அழகாலே காந்தம் போலே அனைவரையும் ஈர்ப்பவர் –

———————————————————————————–

சகதீச அவதாரம் –

661-க்ருதாகம -வேக ஆகம மந்த்ரங்களில் மறைந்து இருக்கும் தம்மை வெளிப்படுத்துமவர் –
662-அநிர்தேச்யவபு -இப்படி எனும் சொல்ல முடியாத திவ்ய வடிவை உடையவர் –
663-விஷ்ணு -எங்கும் நிறைந்து இருத்தல் -ஆணை செலுத்துதல் ஆகிய சக்தியால் உலகம் முழுதும் விரிந்து இருப்பவர் –
664-வீர -துஷ்டர்களை அழிக்கும் வீரம் உடையவர் –

———————————————————————————-

ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்மம் பூஜிக்கத் தக்க நற் பண்புகளை உடையவர் –

665-அநந்த-முடிவில்லாதவர் -இடத்தாலும் காலத்தாலும் பொருளாலும் முடிவில்லாதவர் –
666-தனஞ்சய -செல்வத்தில் உள்ள ஆசையை ஜெயித்து அவனையே விரும்பும் படி இருப்பவர் –
667-ப்ரஹ்மண்ய-சித்துக்களும் அசித்துக்களும் இருப்பதற்கு காரணமாக இருப்பவர் –
668-ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா-பெருத்த உலகைப் படைக்கும் நான்முகனையும் செலுத்துபவர் –
669-ப்ரஹ்ம-மிகப் பெரியவர் -தன்னை அண்டியவரையும் பெரியவராக ஆக்குபவர் –
670 -ப்ரஹ்ம விவர்த்தன -தர்மத்தின் வகையான தவத்தை வளர்ப்பவர் –

671-ப்ரஹ்மவித்-எண்ணிறந்த வேதங்களின் ஆழ் பொருளை அறிபவர் –
672-ப்ரஹ்மண-வேதங்களைப் பிரசாரம் செய்ய அத்ரி கோத்ரத்தில் தத்தாத்ரேயர் என்னும் அந்தணனாகப் பிறந்தவர் –
673-ப்ரஹ்மீ–வேதம் ஆகிய பிரமாணத்தையும் அவை உரைக்கும் பொருளாகிய ப்ரமேயத்தையும் உடையவர் –
674-ப்ரஹ்மஜ்ஞ- வேதங்களையும் வேதப் பொருள்களையும் அறிபவர் –
675-ப்ரஹ்மண ப்ரிய-வேதம் ஓதும் அந்தணர்கள் இடம் அன்பு காட்டுபவன் –
676-மஹாக்ரம-ஜீவர்கள் தன்னை அடைவதற்கு அறிவிலும் பக்தியிலும் படிப்படியாக ஏற வழி வைத்து இருப்பவர் –
677-மஹாகர்மா-புழு பூச்சிகளையும் அடுத்தடுத்த பிறவிகளில் உயர்ந்து தன்னையே அனுபவிக்க ஆசைப்பட வைக்கும் செயல்களை உடையவர் –
678-மஹா தேஜ-தமோ குணத்தால் பிறவிச் சுழலில் சிக்கி இருக்கும் மனிசர்களின் அறிவின்மை யாகிய இருளை இருளை ஒழிக்கும் ஒளி உள்ளவர் –
679-மஹோரக-தான் மஹானாக இருந்தும் தாழ்ந்த பிறவிகளின் இதயத்திலும் அவர்களை உயர்த்துவதற்க்காக நுழைந்து இருப்பவர் –
680-மஹாக்ரது- பூஜிக்க எளியவர் -செல்வத்தைப் பாராமல் தூய பக்தியை நோக்குபவர் –
681-மஹா யஜ்வா -தன்னையே பூஜிப்பவர்களை உயர்த்துபவர் –
682-மஹா யஜ்ஞ -திருப்பள்ளி எழுச்சி நீராட்டம் அலங்காரம் நைவேத்யம் ஆகியவற்றை மிகுதியாக உடையவர் –
683-மஹா ஹவி -மனம் புத்தி புலன் ஆத்மா ஆகியவற்றையே சமர்ப்பணமாக சாத்விகர்கள் இடம் ஏற்றுக் கொள்பவர் –
மற்ற பலிகளை ஏற்காதவர் –

———————————————————————-

ஸ்தோத்ரத்தை ஏற்கும் தகுதி உடையவன் –

684-ஸ்தவ்ய-ஸ்தோத்ரம் செய்ய தகுதி ஆனவர் –
685-ஸ்தவப்ரிய -யார் எந்த மொழியால் ஸ்தோத்ரம் செய்தாலும் பிழை இருந்தாலும் அன்புடன் ஏற்பவர் –
686-ஸ்தோத்ரம் -அவர் அருளாலேயே ஸ்துதிப்பதால் ஸ்துதியாகவும் இருப்பவர் –
687-ஸ்துத-ஆதிசேஷன் கருடன் முதலிய நித்யர்களாலும் பிரமன் முதலான தேவர்களாலும்
நம் போன்ற மக்களாலும் அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப ஸ்துதிக்கப் படுபவர் –
688-ஸ்தோதா-தம்மை ஸ்துதிப்பாரை தாமே ஸ்துதிப்பிபவர் –
689–ரணப்ரிய -தன் அடியார்களைக் காக்க விருப்பத்தோடு சண்டையிடுபவர் –
690-பூர்ண -எந்த விருப்பமும் இன்றி நிறைவானவர் -ஆகையால் ச்துதிக்கே மகிழ்பவர்-

691-பூரயிதா -தன்னைத் ஸ்துதிப்பவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவர் –
நமக்கு பயன் அளிக்கவே ஸ்திதியை ஏற்றுக் கொள்பவர் -ஸ்துதிக்கு மயங்குபவர் அல்ல –
692-புண்ய -மஹா பாபிகளையும் தூய்மைப் படுத்தி தம்மை ஸ்துதிக்க வைப்பவர் –
693-புண்ய கீர்த்தி -பாபங்களைத் தொலைக்க ஸ்துதியே போதும் என்னும் புகழ் பெற்றவர் –
694-அநாமய-சம்சாரம் என்னும் நோய்க்குப் பகைவர் -ஆரோக்கியம் அருள்பவர் –
695-மநோஜவ-மேற்கூறிய செயலை மிக விரைவில் செய்பவர் –
696-தீர்த்தகர -பாவங்களைப் போக்கும் கங்கை கங்கை புஷ்கரம் ஆகிய புண்ய தீர்த்தங்களை உருவாக்குபவர் –

———————————————————————

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம் —

697-வசூரேதா-தன் பிறப்புக்கு காரணமான திவ்யமான ஒளி யானவர் –
698-வசூப்ரத -தேவிக்கும் வசூதேவர்க்கும் தன்னையே செல்வமாகக் கொடுப்பவர் –
699-வசூப்ரத -தன்னைப் பெற்ற படியால் தேவகிக்கும் வசூதேவர்க்கும் புகழ்ச் செல்வத்தைக் கொடுத்தவர்
700-வசூதேவ -வசூதேவரின் மைந்தர் –

701-வசூ -பாற் கடலில் வசித்து வடமதுரையில் கண்ணனாகப் பிறந்தவர் –
702-வசூ மநா –வசூதேவர் இடத்தில் மனம் வைத்தவர் –
703-ஹவி -கம்சனுக்கு அஞ்சி வசூதேவரால் நந்த கோபனிடம் வளர்ப்பதர்க்காகக் கொடுக்கப் பட்டவர் –
704-சத்கதி -பிறக்கும் போதே அசூரர்களை அழித்து பக்தர்களைக் காப்பவர் –
705-சத்க்ருதி -சம்சார விலங்கை அறுக்கும் சிறு விளையாட்டுகளை -வெண்ணெய் திருடியது -கட்டுண்டது உடையவர் –
706-சத்தா -அனைவருக்கும் இருப்பதற்கே ஆதாரமானவர் –
707-சத்பூதி -சாதுக்களுக்கு அனைத்து உறவாகவும் செல்வகமாகவும் இருப்பவர் –
708-சத் பராயண -பாண்டவர்கள் போன்ற சாதுக்களுக்கு அடையும் இடமாக இருப்பவர் –
709-சூர சேன-யாதவர்கள் பாண்டவர்கள் போன்றோரை தீயவரை ஒழிக்கும் செயலுக்கும் செனையாகக் கொண்டவர் –
710- யது ஸ்ரேஷ்ட -பட்டாபிஷேகம் இழந்த யது குலத்தை உயர்தினபடியால் யது குலத்தை உயர்த்தினவர் –

711-சந்நிவாச -நைகர் முதலான சான்றோர்களுக்கு இருப்பிடமானவர் –
712-ஸூய முன -தூய பெரு நீர் யமுனை யாற்றின் கரையில் ஜலக்ரீடை பூக் கொய்தல் போன்ற விளையாட்டுக்களைச் செய்தவர்
713- பூதா வாஸ -எல்லா ஜீவ ராசிகளுக்கும் தங்கும் இடம் ஆனவர்
714-வாஸூ தேவ -பன்னிரண்டு எழுத்துக்கள் கொண்ட வாஸூ தேவ மந்தரத்தால் கூறப்படுபவர் –
715-சர்வா ஸூ நிலய -அனைத்து ஜீவர்களுக்கும் இருப்பிடம் -இவன் இன்றி இன்பம் இல்லையே –
716-அ நல -அடியார்களுக்கு எத்தனை செய்தாலும் போதும் என்ற மனம் இல்லாதவர் –
திரௌபதிக்கு அத்தனை செய்தும் ஒன்றும் செய்ய வில்லையே என்று ஏங்கியவர்
717-தர்பஹா -கோவர்த்தன மலையை தூக்கியது போன்ற செயல்களால் தேவர்களின் கர்வத்தை அடக்கியவர் –
718-தர்பத-தன் வீரச் செயல்களை கண்ட யாதவர்களுக்கு செருக்கை ஊட்டியவர் –
719-அத்ருப்த -நிகர் அற்ற தன் பெருமையாலும் செருக்குக் கொள்ளாதவர் –
720-துர்தர -சிறு பிராயத்து விளையாட்டுக்களிலும் தன் பெற்றோரால் பிடிக்க முடியாதவர் -தீயவர்களாலும் பிடிக்க முடியாதவர் –

721-அபராஜித -வெல்லப்பட முடியாதவர் -பக்தர்களான பாண்டவர்களையும் வெல்லப்பட முடியாதவர்களாக செய்தவர் –
722-விஸ்வ மூர்த்தி -உலகையே தன் திருமேனியாகக் கொண்டவர் –ஆகையால் எந்த உறுப்பையும் வீணாக விட மாட்டார் –
723-மஹா மூர்த்தி -உலகமே தன்னுள் அடங்கும் பெறும் திருமேனி உடையவர் –
724-தீபத மூர்த்தி -உலகில் ஒளி படைத்த எதையும் தன் திருமேனியில் அம்சமாகக் கொண்டவர் –
725-அமூர்த்தி மான் -பெயர் உருவ வேறுபாடு இன்றி சூஷ்ம நிலையில் இருக்கும் பிரகிருதி ஜீவர்கள் ஆகியோருக்கு ஸ்வாமி யானவர் –
726- அநேக மூர்த்தி -கண்ணனாகப் பிறந்த போதும் தானே வாஸூ தேவன் -பல ராமனே சங்கர்ஷணன் –
மகனே பிரத்யும்னன் -பேரனே அநிருத்தன் -என பல உருவங்கள் கொண்டவன்
727-அவ்யக்த -மனித உருவில் பிறந்த படியால் மேற்கண்ட பெருமை எல்லாம் மறைந்து இருப்பவர் –
728-சத மூர்த்தி -விஸ்வரூபத்தின் போது அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட பல நூறு உருவங்களை கொண்டவர் –
729-சதாநந -அப்போதே பல நூறு முகங்கள் கொண்டவர் –
730-ஏக -தன் பெருமையில் தன்னிகர் அற்ற படியால் ஒருவரானவர்

731-நைக-அவன் உடைமைகளுக்கு முடிவு இல்லாத படியால் ஒன்றாய் இல்லாமல் பலவானவர்
732-ஸ -கிருஷ்ண அவதாரத்தில் தன்னைப் பற்றிய உறுதியான அறிவை சிறுவர்களுக்கும் விளைத்தவர் –
733-வ-அனைத்தும் தன்னிடத்தில் வசிப்பவர் -தான் அனைத்திலும் வசிப்பவர் –
734-க -சேற்றில் விழுந்த மாணிக்கம் ஒளி விடாது -ஆனால் பகவான் சம்சாரத்தில் பிறந்தாலும் ஒளி குறையாதவர் –
735-கிம் -அனைவராலும் எப்படிப்பட்டவரோ என்று அறியத் தேடப் படுபவர் –
736-யத் -தன்னைத்தேடும் அடியார்களைக் காக்க எப்போதும் முயற்சி செய்பவர் –
737-தத் -அடியார்களுக்குத் தன்னைப் பற்றிய அறிவையும் பக்தியையும் வளர்ப்பவர் –
738-பதம நுத்தமம் -தனக்கு மேலானது இல்லாத சிறந்த அடையும் இடமானவர் –
739-லோக பந்து -உலகத்தார் அனைவரோடும் அறுக்க முடியாத உறவு கொண்டவர் –
740-லோக நாத -உலகுக்கே தலைவர் -ஆகையால் அனைவருக்கும் உறவானவர் –

741-மாதவ -ஸ்ரீ யபதி -இருவருமாக நமக்குத் தாயும் தந்தையுமாக உறவை உடையவர்கள் –
742-பக்தவத்சல -தன்னை உறவாக எண்ணும் பக்தர்கள் இடம் சிறந்த அன்புள்ளவர் –
743-சூவர்ண வர்ண -தங்கம் போன்ற நிறமும் மென்மையும் உடையவர் –
744-ஹேமாங்க -பொன்னிறமான அங்கங்கள் உடையவர் –
745-வராங்க -உபநிஷத்துக்களில் பேசப்படும் சிறந்த அடையாளங்களை மறைக்காமலேயே தேவகியின் விருப்பப்படியே பிறந்தவர் –
746-சங்க நாங்கதீ -மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும் தோள் வளைகள் முதலான ஆபரணங்களை அணிந்து இருப்பவர் –
747-வீரஹா -பால் குடிக்கும் சிறு குழந்தைப் பருவத்திலும் பூதனை சகடாசூரன் முதலிய அசூரர்களை ஒழித்தவன் –
748-விஷம -சாதுக்களுக்கு நன்மையையும் தீயவர்களுக்கு பயத்தையும் கொடுப்பதால் வேற்றுமை உள்ளவர் –
749-சூந்ய-மனிதனாகப் பிறந்த போதும் எக்குற்றமும் அற்றவர் –
750-க்ருதாசீ-தமது நற்பண்புகளை தெளிந்து உலகை வாழ்விப்பவர் –

751-அசல -துரியோதனன் முதலான தீயவர்களால் அசைக்க முடியாதவன் –
752-சல -தன் அடியவரின் சொல்லை மெய்யாக்க தன் சொல்லப் பொய்யாக்கவும் தயங்காதவன் -பீஷ்மருக்காக ஆயுதம் எடுத்தவர்
753-அமா நீ -பக்தர்கள் விஷயத்தில் தன் மேன்மையைப் பாக்காதவர் -பாண்டவர்களுக்காத் தூது சென்றார் –
754-மா நத-பக்தர்களுக்கு கௌரவம் கொடுப்பவர் –
755-மான்ய -பக்தர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்களுக்கு மேன்மை தருபவர் –
756-லோக ஸ்வாமீ-தன்னைத் தாழ்த்திக் கொண்டாலும் எப்போதுமே உலகங்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் –
757-த்ரிலோகத்ருத் -மூன்று உலகங்களையும் தாங்குபவர் -ஆகையால் உலகத்தார்க்குத் தலைவர் –
758-சூமேதா -தம்மைப் பூசிப்பவர்களுக்கு நன்மையைத் தரும் நல் எண்ணம் உடையவர் –
759-மேதஜ–முன் ஜன்மத்தில் தேவகி செய்த தவத்தின் பயனாக அவதரித்தவர் –
760-தன்ய-அடியார்களின் பிரார்தனைக்காகப் பிறந்ததை தனக்குப் பெறும் பேறாக கருதுபவர் –

761- சத்யா மேத -யாதவர்களில் ஒருத்தனாக மெய்யாக நினைத்து வெளிக் காட்டியவர்
762- தராதர -ஏழு வயசுச் சிறுவனாக தன் சுண்டு விரலாலே கோவர்த்தன மலையைத் தூக்கி ஏழு நாட்கள் குடையாக பிடித்தவர் –
763-தேஜோவ்ருஷ -அன்பர்களைக் காப்பதில் தன் சக்தியை பொழிபவர் –
764-த்யுதிரத -சிறு கண்ணனாக இந்த்ரனையும் அடக்கும் அடக்கும் திவ்ய சக்தி உள்ளவர்
765- சர்வ சஸ்திர ப்ருதாம்வர -ஆயுதங்களை தரிப்பவர்களுக்குள் சிறந்தவர் –
766-ப்ரக்ரஹ -தான் தேரோட்டியாக இருந்து கடிவாளத்தால் குதிரைகளைக் கட்டுப் படுத்தியவர் –
தன் சொல்லால் அர்ஜுனனைக் கட்டுப் படுத்தியவர் –
767-நிக்ரஹ -அர்ஜுனனின் வல்லமையை எதிர்பார்க்காமல் தன் தேரோட்டும் திறனாலேயே பகைவர்களை அடக்கியவர் –
768-வ்யக்ர-அர்ஜுனனை வெல்லும் வரை பொறுமை இல்லாமல் பகைவர்களை தாமே அளிக்கப் பரபரத்தவர் –
769-நைகஸ்ருங்க -எதிரிகளை வெல்ல பல வழி முறைகளைக் கையாண்டவர் –
770-கதாக்ரஜ-வாசூதேவரின் மனைவியான சூ நாமை என்பவரின் மகனான கதனுக்கு முன் பிறந்தவர் –

——————————————————————

அவதாரத்துக்கு காரணமான ஸ்ரீ வ்யூஹம் –

771-சதுர் மூர்த்தி -கண்ணனான போதும் வ்யூஹத்தைப் போலே வாசூதேவன் பலராமன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன்
என்ற நான்கு வடிவங்கள் உடையவர் –
772-சதுர் பாஹூ–தேவகியின் கர்ப்பத்தில் இருந்து பிறந்த போதே நான்கு கைகள் உடையவர் –
773-சதுர்வ்யூஹ-வ்யூஹத்தைப் போலவே நான்கு வடிவங்களிலும் ஜ்ஞானம் பலம் முதலான குணங்களை முறையே உடையவர் –
774-சதுர்கதி -பூஜையின் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு இணங்க இந்திர லோகம் கைவல்யம் ப்ரஹ்ம பதம் மோஷம் –
என்கிற நான்கையும் கொடுப்பவர் –
775-சதுராத்மா -அடியார்களின் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு இணங்க விழிப்பு கனவு ஆழ் நிலை உறக்கம் முழு உணர்தல்
ஆகிய நான்கு நிலைகளிலும் விளங்குபவர்
776-சதுர்பாவ -மேல் சொன்ன நான்கு நிலைகளிலும் நான்கு நான்காகப் பிரிந்து பதினாறு செயல்களைப் புரிபவர் –
777-சதுர் வேத வித் -நான்கு வேதங்களை அறிந்தவர்களுக்கும் தம் பெரு மென்மையின் சிறு துளியே அறியும் படி இருப்பவர் –
778-ஏகபாத்-ஸ்ரீ மன் நாராயணனான தன் பெருமையில் ஒரு பகுதியாலே கண்ணனாகப் பிறந்தவர் –
779-சமாவர்த்த -இப்படி வ்யூஹத்திலும் அவதாரங்களிலும் திரும்பப் திரும்பப் பிறந்தவர்
780-நிவ்ருத்தாத்மா -தன் கருணையாலேயே உலகத்தைச் செயல் படுத்தினாலும் ஏதோடும் ஒட்டு உறவு இல்லாதவர் –

781-துர்ஜய -தானே வெளிப்பட்டால் ஒழிய நம் முயற்சியால் மட்டும் தெரிந்து கொள்ள முடியாதவர் –
782-துரதிக்ரமே தன் திருவடியே புகலானபடியால் யாராலும் அதைத் தாண்டிப் போக முடியாதவர் –
783-துர்லப -புலன்களை அடக்காதவர்களால் அடைய அரியவர்
784- துர்கம -வலிமையற்ற மனதுடையவர்களால் அடைய முடியாதவர்
785-துர்க-அறிவின்மை யாகிய மதிள் மூடுவதால் உள்ளே பிரவேசிக்க முடியாதவர் –
786-துராவாச -அவித்யை மறைக்கிற படியால் பரமபதத்தில் வாசத்தை எளிதாகக் கொடுக்காதவர் –

——————————————————————————

ஸ்ரீ புத்த அவதாரம் -அசூர நிக்ரஹம் –

787-துராரிஹா -புத்தராக இருந்து தீயவர்களைக் கெடுத்தவர் –
788- சூபாங்க -அசூரர்க்கு மயங்கும் படி அழகிய உருவம் எடுத்தவர் –
789-லோக சாரங்க -அசூர உலகுக்கு தாழ்ந்த உலக இன்பங்களைப் பற்றியே உபதேசித்து பின்பற்றச் செய்பவர் –
790-சூதந்து -அசூரர்களால் தாண்ட முடியாதபடி வலிமையான பேச்சு வலையை உடையவர் –

791-தந்து வர்தன –அசூரர்களுக்கு சம்சாரம் என்னும் கையிற்றை வளர்த்தவர் –
792-இந்த்ரகர்மா -இந்திரனுக்கு தீங்கு செய்யும் அசூரர்களை அழித்தவர் –
793-மஹா கர்மா -அசூரர்களைத் தண்டித்து சாதுக்களைக் காக்கும் சிறந்த செயல்களை உடையவர் –
794- க்ருதகர்மா -அசூரர்களை ஏமாற்ற தானும் அவர்கள் உடைய பியான செயல்களை உடையவர் –
795-க்ருதாகம -தான் செய்ததை மெய்யாக்க ஆகமங்களை ஏற்படுத்தியவர் –
796-உத்பவ -முக்தியைப் பற்றி உபதேசிப்பதால் சம்சாரக் கடலை தாண்டியவர் போல் தோற்றம் அளிப்பவர் –
797-ஸூந்தர-அசூரர்களைக் கவரும் அழகிய வடிவைக் கொண்டவர் –
798-ஸூந்த-தன் அழகால் அசூரர்களின் உள்ளத்தை மேன்மைப் அடுத்தியவர் –
799-ரத்ன நாப -தான் மெத்தப் படித்தவன் என்பதைக் காட்டும் வயிற்றையும் ரத்னத்தைப் போன்ற உந்தியையும் உடையவர் –
800-ஸூ லோசன -மயக்கும் கண்களை உடையவர் –

801-அர்க்க -அசூரர்களால் மகாத்மா என்று துதிக்கப் பட்டவன் –
802-வாஜசநி-தன் நாஸ்திக உபதேசங்களால் அசூரர்களை உலக இன்பத்தில் ஈடுபடுத்தி அதிகமாக உண்ண வைத்தவர் –
803- ஸூருங்கி-அஹிம்சை வாதத்தை வலியுறுத்தி கையில் மயில் தோகை கட்டு வைத்து இருப்பவர் –
804-ஜயந்த -அறிவே ஆத்மா வென்னும் -உலகமே பொய் என்றும் -வீண் வாதம் செய்து ஆஸ்திகர்களை ஜெயித்தவர் –
805-சர்வ விஜ்ஜயீ – தன் இனிய வாதங்களால் வேதங்களை நன்கு கற்றவர்களையும் மயக்கி வெற்றி கொண்டவர் –
806-ஸூ வர்ணபிந்து -தன்னுடைய வாதத் திறமையினால் ஆஸ்திக வாதத்தை மறைத்தவர் –
807-அஷோப்ய-ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உள்ளவரான படியால் யாராலும் கலக்க முடியாதவர் –
808-சர்வ வாகீஸ் வரேஸ்வர-வாதத் திறமை படைத்த அனைவருக்கும் தலைவர் –
809-மஹாஹ்ரத -பாவம் செய்தவர் மூழ்கும் புண்யம் செய்தவர் மறுபடியும் நீராட விரும்பும் ஏரி போன்றவர்
810-மஹாகர்த -தன் உபதேசத்தினால் கெட்டுப் போனவர்களை தள்ளிவிடும் பெறும் குழி போன்றவர் –

——————————————————————————-

சாத்விகர்களுக்கு அருளுபவன் –

811-மஹா பூத -சான்றோர்களால் பெருமை அறிந்து வணங்கப் படுபவர் –
812-மஹா நிதி -பக்தர்களால் செல்வமாகக் கொள்ளப் படுபவர்
813-குமுத -இவ்வுலகத்திலும் அவ்வுலகத்திலும் பக்தர்களோடு சேர்ந்து மகிழ்பவர் –
814-குந்தர -பரத்வமான தன்னைப் பற்றிய அறிவை அளிப்பவர் -குருக்கத்தி மலர் போலே தூய்மையானவர் –
815-குந்த -அறிவு பற்றின்மை ஆகிய முன்படிகளில் ஏறியவர்களை பரபக்தி பரஜ்ஞானம் பரம பக்திகள் ஆகிற மேல் படிகளில் ஏற்று பவர் –
816-பர்ஜன்ய -ஆத்யாத்மிகம் ஆதிதைவிதம் ஆதி பௌதிகம் என்னும் மூன்று வெப்பங்களையும் தணிக்கும் மேகம் போன்றவர் –
817-பாவன-பக்தர்கள் இடம் காற்றைப் போல் செல்பவர் –
818-அ நில-பக்தர்களை தானே அருளுபவர் -யாரும் தூண்டத் தேவையில்லாதவர் –
819-அம்ருதாம் ஸூ -தன் குணம் என்னும் அமுதத்தை அடியார்களுக்கு ஊட்டுபவர்
820-அம்ருதவபு -அமுதத்தைப் போன்ற திருமேனி உடையவர் –

821-சர்வஜ்ஞ -தன் பக்தர்களின் திறமை திறமையின்மை சாதிக்க முடிந்தது முடியாதது அனைத்தையும் அறிந்தவர் –
822-சர்வதோமுக-இப்படித் தான் அடைய வேண்டும் என்று இல்லாமல் தன்னை அடைய பல வழிகள் உள்ளவர் –
823-ஸூ லப -விலை மதிப்பற்றவராக இருந்தும் அன்பு எனும் சிறு விலையால் வாங்கப் படுபவர் –
824-ஸூ வ்ரத-எவ்வழியில் தன்னை அடைந்தாலும் அவர்களைக் காக்க உறுதி கொண்டவர்
825-சித்த -வந்தேறியாக அல்லாமல் இயற்கையாகவே காக்கும் தன்மை அமைந்தவர்
826-சத்ருஜித் சத்ருதாபன -சத்ருக்களை ஜெயித்தவர்களில் தம் சக்தியைச் செலுத்தி பகைவர்களுக்கு வெப்பத்தைக் கொடுப்பவர் –
827-ந்யக்ரோதா தும்பர -வைகுந்ததுக்குத் தலைவரான பெருமை படைத்தவர் –கை கூப்புதலாயே எளியவர்க்கும் அருளுபவர்

————————————————–

எண்ணும் எழுத்தும் –

828-அஸ்வத்த -குறைவான காலத்துக்கு வாழும் இந்த்ரன் முதலான தேவர்கள் மூலம் உலகை நடத்துபவர் –
829-சாணூராந்தர நிஷூதன -பகைவரான சாணூரன் என்னும் மல்லரை முடித்தவர்
830-சஹஸ்ராச்சி-தன்னுடைய ஒளியை ஸூ ர்யனுக்குக் கொடுப்பவர் –
831-சப்தஜிஹ்வ-அக்னியாக ஏழு நாக்குகளை உடையவர் –
832-சப்தைதா -ஏழு விதமான விரகுகளால் செய்யப்படும் யாகங்களை ஏற்பவர் –
833-சப்த வாஹன – ஸூ ர்யனுடைய தேர்க் குதிரைகளான ஏழு சந்தஸ் ஸூ க்களை தனக்கு வாகனமாக உடையவர் –
834-அமூர்த்தி -தம் பெருமைகளால் மேல் சொன்ன அனைத்தையும் விட மேம்பட்டவர் –
835-அ நக -கர்மங்கள் என்னும் குற்றம் தீண்டாதபடியால் ஜீவர்களைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவர் –
836-அசிந்த்ய -முக்தர்களோடும் ஒப்பிட முடியாமல் உயர்ந்தவர் –
837-பயக்ருத்-தன் ஆணையை மதிக்காதவர்களுக்கு பயமூட்டுபவர் –
838-பய நாசன -ஆணையின் படி நடப்பவர்களுக்கு பயத்தை போக்குமவர் –

———————————————————————-

ஸ்ரீ அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை அருளுபவன் –

839-அணு -மிக நுண்ணியவர் -அணிமா –
840-ப்ருஹத் -மிகப் பெரிதான ஸ்ரீ வைகுந்தத்தை விடப் பெரியவர் -மஹிமா-
841-க்ருஸ-எங்கும் தடையின்றி செல்லும்படி மிக லேசானவர் -லகிமா –
842-ஸ்தூல -ஓர் இடத்திலே இருந்தே எல்லாப் பொருள் களையும் தொடும் அளவிற்குப் பருத்து இருப்பவர் -கரிமா
843-குணப்ருத்-தன் நினைவாலேயே உலகையே தன் பண்பைப் போலே எளிதில் தாங்குபவர் -ஈசித்வம்
844-நிர்குண -சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகிய முக்குணங்கள் அற்றவர் -வசித்வம்
845-மஹான்-நினைத்ததை இடையூடின்றி நடத்த வல்ல பெருமை உடையவர் –ப்ராகாம்யம் –
846-அத்ருத -தடங்கல் இல்லாதவர் -கட்டுப் படாதவர் -ப்ராப்தி –
847-ஸ்வ த்ருத-ஏனையோர் முயற்சி செய்து அடையும் மேல் சொன்ன எட்டு சித்திகளும் இயற்கையிலே அமையப் பெற்றவர் –
848-ஸ்வாஸ்ய-என்று என்றும் சிறந்த நிலையை உடையவர் –
இன்று சிறப்பு அடைந்த முக்தர்களை விட என்றுமே சிறப்பான நிலை உடையவர்

——————————————————–

ஜீவர்களை ஆளுபவன் –

849-ப்ராக்வம்ஸ- என்றுமே முக்தியிலே இருக்கும் நித்ய ஸூ ரிகளுக்கும் ஆதாரம் ஆனவர் —
இவர் நினைவாலேயே அவர்கள் நித்யர்களாக உள்ளார்கள் –
850-வம்ச வர்த்தன -நித்ய ஸூ ரிகள் என்னும் வம்சத்தை வளர்ப்பவர் –
851-பாரப்ருத்-ஜீவர்கள் தன்னைச் சேரும் வரை அவர்களின் பொறுப்பை தாங்குபவர் –
852-கதித-முன்னால் சொல்லப்பட்டவை -இனி சொல்லப் படுபவை ஆகிய அனைத்து மங்களமான குணங்களும்
பொருந்தியவராய் சாஸ்த்ரங்களில் போற்றப்படுபவர்
853-யோகீ–சேராதவையையும் சேர்க்கும் -நடக்காதவையையும் நடத்தும் பெருமை கொண்டவர் –
854-யோகீஸ-யோகிகளுக்குத் தலைவர் -யோகத்தை நிறைவேற்றுபவர் –
855-சர்வகாமத -யோகத்தில் நடுவே தவறினவர்களுக்கும் தகுந்த பலனைக் கொடுக்கும் –
856-ஆஸ்ரம -யோகத்தில் தவறியவர்களுக்கு திரும்பவும் அதைத் தொடரத் தகுதியான ஒய்விடத்தைக் கொடுப்பவர்
857-ஸ்ரமண-யோகத்தை தொடர உதவி செய்து சம்சாரத்தில் இருந்து கரை சேர்ப்பவர் –
858-ஷாம -யோகத்தை தொடர விருப்பம் உற்றவர்களுக்கும் சம்சாரக் கடலைத் தாண்டும் வலிமை கொடுப்பவர் –
859-ஸூ பர்ண-யோகத்தை தொடர உதவி செய்து சம்சாரத்தில் இருந்து கரை சேர்ப்பவர்
860–வாயு வாஹன -பலமான காரணங்களால் யோகத்தில் இருந்து நழுவினாலும் அவர்களை
வேகமுள்ள கருடனைக் கொண்டு தூக்கிச் செல்பவர் –
861-தநுர்தர-பக்தர்களின் எதிரிகளை ஒழிக்க வில் எடுத்து இருப்பவர் –
862-தநுர்வேத-பக்தர்களின் எதிரிகளை ஒழிக்க வில் எடுத்து இருப்பவர் –

———————————————————-

தீயவர்களுக்கு யமன்

863-தண்ட -தகுதியான அரசர்களைக் கண்டு தீயவர்களைத் தண்டித்து தர்மத்தை நிலை நிறுத்துபவர் –
864-தமயிதா-தானே நேராகவும் இராவணன் முதலானோரை அடக்குமவர் –
865-அதம -தான் யாராலும் அடைக்கப் படாதவர் –
866-அபராஜித -யாராலும் எப்போதும் எங்கும் எதனாலும் வெல்லப் படாதவர் –
867-சர்வசஹ-சிறு பலன்களுக்காக வேறு தேவதைகளைத் தொழுபவர்களையும் பொறுப்பவர் –
868-நியந்தா -மற்ற தேவர்களைத் தொழு பவர்களையும் ஊக்குவித்து இறுதியில் அவர்கள் தம்மை அடையக் காத்து இருப்பவர் –
869-நியம -வேறு தேவதைகள் இடம் நீண்ட ஆயுள் ஆகியவற்றை வேண்டினாலும் அந்த தேவதைகளுக்கு
அந்தராத்மாவாக இருந்து பலனைத் தானே கொடுப்பவர் –
870-யம -தேவர்களுக்கு வரம் அளிக்கும் வலிமையைத் தந்து நடத்துபவர்

———————————————-

சத்வ குணத்தை வளர்ப்பவன் –

871-சத்வவான் -கலப்பில்லாத ஸூத்த சத்வ குணத்தை உடையவர் –
872-சாத்விக -சத்வ குணத்தின் பலமான ஆறாம் அறிவு பற்றின்மை செல்வம் ஆகியவற்றின் உருவகமாகவே இருப்பவர் –
873-சத்ய – சாத்விகமான சாஸ்த்ரங்களால் போற்றப்படும் உண்மையான புகழாளர் –
874-சத்ய தர்ம பராயண -சாத்விகமான தர்மத்தை நாம் அனுஷ்டிப்பதனால் மகிழ்பவர் –
875-அபிப்ராய -சாத்விக தர்மங்களை கடைப் பிடிப்பவர்களால் விரும்பப் படுபவர்
876-ப்ரியார்ஹ -தன்னையே விரும்புவர்கள் இடம் பேரன்பு கொண்டவர் –
877-அர்ஹ-தன்னையே அடைய விரும்பும் பக்தர்களுக்கு தகுந்தவர் –
878-ப்ரியக்ருத் -வேறு பயன்களை விரும்புவோருக்கு அவற்றைக் கொடுத்து இறுதியில் தம்மிடத்தில் விருப்பத்தை வளர்ப்பவர் –
879-ப்ரீதி வர்தன -தன்னுடைய இனிமையான குணங்களால் பக்தியை வளர்த்து தம்மிடம் ஈடுபடுத்துபவர் –
880-விஹாயசகதி -பக்தர்கள் பரமபதத்தை அடைவதற்கு தாமே வழியாக இருப்பவர் –

—————————————————————————–

நெடும் கால ஆசை அர்ச்சிராதி மார்க்கம் –

881-ஜ்யோதி -மீளுதல் இல்லாத வைகுந்ததுக்குச் செல்லும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் முதல் படியான ஒளியாய் இருப்பவர் –
882-ஸூ ருசி -ஸூ ர்ய ஒளியால் பிரகாசிக்கும் பகலாக இருப்பவர் -இரண்டாம் படி –
883- ஹூத புக் விபு -ஹோமப் பொருட்கள் உண்ணும் சந்த்ரனனின் வளர் பிறையாய் இருப்பவர் -மூன்றாம் படி –
884-ரவி -ஸூ ர்யன் பிரகாசிப்பதால் சிறந்ததான உத்தராயணமாக இருப்பவர் -நான்காம் படி –
885-விரோசன -கதிரவன் உத்தராயணம் தஷிணாயாணம் ஆகிய வற்றால் பிரகாசிக்கும் சம்வத்சரமாக -ஆண்டாக இருப்பவர் -ஐந்தாம் படி –
886-ஸூ ர்ய -மழையையும் பயிரையும் வளர்க்கும் ஸூ ர்யனாகவும் இருப்பவர் –ஆறாம் படி
887-சவிதா -எங்கும் வீசும் காற்றாக இருப்பவர் -ஆறாம் படி
888-ரவி லோசன -சந்தரன் மின்னல் வருணன் ஆகியவர்களுக்கு ஒளி யூட்டுபவர் –8-9-10-படிகள் –
889-அநந்த ஹூத புக் போக்தா -யாகத்தில் சமர்ப்பிக்கப் படுவதை ஏற்கும் இந்த்ரனாகவும்
ஜீவர்களைக் காக்கும் நான்முகனாகவும் இருப்பவர் -11-12-படிகள் –
890-ஸூ கத -அமானவனால் தீண்டப்பட்டு சம்சாரம் ஒழிந்து தம்மை அடையும் ஜீவனுக்கு இன்பத்தை அளிப்பவர் –
891- நைகத–பல அப்சரஸ் ஸூ க்கள் இந்த முகத்தனை அலங்கரித்து தம்மிடம் சேர்க்கும் படி செய்பவர்

———————————————————

நலம் அந்தமில்லாத நாடு –

892-அக்ரஜ-முக்தி அடைந்தவர் அனுபவிக்கும் படி கம்பீரமாக அவன் முன்னே தோன்றுபவர் –
893-அ நிர் விண்ண -ஜீவனை சம்சாரத்தில் இருந்து அவனைப் பற்றிய கவலை இல்லாதவர் –
894-சதா மர்ஷீ -முக்தன் செய்யும் தொண்டுகளைப் பெருமையோடு ஏற்பவர் –
895-லோகா திஷ்டா நம்-முக்தர்கள் இன்பம் துய்க்கும் உலகத்திற்கு ஆதாரம் ஆனவர் –
896-அத்புத -முக்தர்கள் எக்காலத்திலும் அனுபவித்தாலும் காணாதது கண்டால் போலே வியப்பாக இருப்பவர் –
897-ஸ நாத் -முக்தர்களால் பங்கிட்டு போற்றி அனுபவிக்கப் படுபவர் –
898-ஸநாதநதம -பழையவராயினும் புதியதாகக் கிடைத்தவர் போல் ஈடுபடத் தக்கவர் –
899-கபில -பளிச்சிடும் மின்னலுக்கு இடையே கரு மேகத்தைப் போலே இருப்பவர் –
வைகுந்தம் -மஹா லஷ்மி மின்னல் பகவான் -மேகம்
900-கபிரவ்யய -குறைவற்ற மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பவர்

901-ஸ்வஸ்தித -மங்களங்களைக் கொடுப்பவர் –
902-ஸ்வஸ்திக்ருத் -தன் மங்கள மான குணங்களை அனுபவிக்கக் கொடுப்பவர் –
903-ஸ்வஸ்தி -தானே மங்கள வடிவமாக இருப்பவர் –
904-ஸ்வஸ்தி புக் -மங்களங்களின் ஊற்றுவாயைக் காப்பவர்
905-ஸ்வஸ்தி தஷிண -தமக்குத் தொண்டு புரியும் முக்தர்களுக்கு திவ்யமான திருமேனி சக்தி ஆகியவற்றை தஷிணையாக அளிப்பவர் –
906-அ ரௌத்ர-கல்யாண குணங்களின் குளிர்ச்சியால் கடுமை இல்லாமல் இருப்பவர் –
907-குண்டலீ-தன் திரு மேனி அழகுக்கு ஏற்ற குண்டலங்களை-காதணிகளை -அணிந்தவர்
908-சக்ரீ-சுதர்சன சக்கரத்தை ஆயூததை ஏந்தியவர் –
909-விக்ரமீ-கம்பீரமான இனிய விளையாட்டுக்கள் கொண்டவர் –
910-ஊர்ஜித சாசன -நான்முகன் இந்த்ரன் முதலியோரால் மீற முடியாத கட்டளை படைத்தவர் –
911-சப்தாதிக -ஆயிரம் நாக்கு உடைய ஆதி சேஷன் போன்றவர்களாலும் பேச முடியாத மகிமை உடையவர்

——————————————————————–

ஸ்ரீ கஜேந்திர மோஷம் –

912-சப்த சஹ -தெளிவில்லாத சொற்கள் பேசும் பிராணிகளின் வேண்டுதல் ஒலியையும் ஏற்பவர்
913-சிசிர -கஜேந்த்ரனின் கூக்குரல் கேட்டவுடன் மிக விரைவாகச் சென்றவர்
914-சர்வரீகர -பகைவர்களை அழிக்கும் ஐந்து ஆயுதங்களை ஏந்திக் கொண்டு விரைந்தவர் –
915-அக்ரூர -கையில் ஆயுதங்கள்இருந்தும் உடனே முதலையைக் கொல்லும் கடிமை இல்லாதவர்
916-பேசல -கருடன் மேல் விரைந்த போது ஆடையும் ஆபரணமும் கலைந்ததே பேர் அழகாக விளங்கியவர் –
917-தஷ -ஆனையைக் காக்க மடுக்கரைக்கு விரைந்தவர்
918-தஷிண -விரைந்து வந்து இருந்தும் -நான் தள்ளி இருந்து நேரம் கடத்தி விட்டேனே வெட்கப்படுகிறேன் என்று அன்புடன் மொழிந்தவர்
919-ஷமிணாம் வர -பொறுமை உள்ளவர்களில் சிறந்தவர் -யானையைக் கண்ட பின்பே பதட்டம் நீங்கி பொறுமை அடைந்தவர் –
920-வித்வத்தம -சிறந்த அறிவாளி -யானையின் துன்பத்தை தன் கைகளால் தடவிக் கொடுத்து போக்கத் தெரிந்தவர் –

921-வீதபய -தன் வேகத்தாலேயே கஜேந்த்ரனனின் பயத்தைப் போக்கியவர்
922-புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன -கஜேந்திர கடாஷத்தைக் கேட்டாலும் சொன்னாலும் பாவங்களை நீக்குபவர் –
923-உத்தாரண -யானையையும் முதலையையும் குளத்தில் இருந்து கரை ஏற்றியவர் –
924-துஷ்க்ருதிஹா -தீயதான முதலை கரை ஏறிய பின்பு அதை அழித்தவர் –
925-புண்ய -இந்த புண்ணிய கதையைப் பாடும் நம்மைத் தூய்மை படுத்தியவர் –
926-துஸ் ஸ்வப்ன நாசன -இதைக் கேட்டவர்களுக்கு கேட்ட கனவைப் போக்குபவர்
927-வீரஹா -கஜேந்த்ரனின் பகைவனை -முதலை ம்ருத்யு -அழித்தவர் –
928-ரஷண-இன் சொற்களாலும் தொட்டும் தழுவியும் கஜேந்த்றனைக் காத்தவர் –
929-சந்த-இப்படி தன் அடியார்களுக்காக இருப்பவர் -அவர்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி பக்தியை வளர்ப்பவர் –
930-ஜீவன -ஹூ ஹூ என்னும் கந்தர்வன் -தேவல முனிவர் -சாபத்தால் முதலையாக வர -அத்தை கந்தர்வனாக்கி வாழ்வித்தவர் –

931-பர்ய வச்தித -தன் அன்பினால் ஸ்ரீ கஜேந்த்ரனைச் சூழ்ந்தவர்
932-அநந்த ரூப-பக்தர்களைக் காக்க பல வடிவங்களை எடுப்பவர் –
933-அநந்த ஸ்ரீ -தன் பக்தர்களுக்கு அளிக்க உலக இன்பம் முதல் தன்னை அடைவது வரை அனைத்துச் செல்வங்களும் உடையவர் –
934-ஜித மன்யு -கோபத்தை வென்றவர் -முதலைக்கும் நற்கதி அளிப்பவர் –
935-பயாபஹா -இந்த வரலாற்றைக் கேட்டவர்களுக்கு என்னைக் காக்கத் தலைவன் இல்லையே என்ற பயத்தை போக்குபவர் –
936-சதுரஸ்ர -பக்தர்களுக்காகப் பதறினாலும் அதன் வேண்டுகோளைத் திறமையுடன் முடித்தவர் –
937-கபீராத்மா -தேவர்களும் அறிய ஒண்ணாத -ஆழமான தன்மை கொண்டவர் –
938-விதிச -தேவர் முதலானோரின் தழு தழுத்த ஸ்துதிக்கும் எட்டாத மகிமை உள்ளவர்
939-வ்யாதிச -அந்தந்த தேவர்களுக்கு உரிய பதவியைக் கொடுத்துகடமை யாற்றச் செய்பவர் –
940-திஸ-தேவர்களுக்கு ஈசனானவர் -யானையிடம் பாசம் வைத்தவர் –

941-அநாதி -விலங்கான யானைக்கு தம்மையே தந்தவர் -ஆனால் தேவர்களுக்கு தாழ்ந்த பலனைக் கொடுப்பவர் –
942-பூர்புவ -பகவானுக்கு அடியவன் நான் என்று உணர்ந்த தூயவனுக்கு சிறந்த அடையும் இடம் ஆனவர் –
943-லஷ்மீ -பக்தர்களுக்குச் செல்வமாக இருப்பவர் –
944-ஸூ வீர -பக்தர்களின் ஆபத்தைப் போக்கும் சிறந்த சக்தி உடையவர் –
945-ருசி ராங்கத-அடியார்கள் கண்டு களிக்கத் தன் அழகான திருமேனியைக் கொடுப்பவர் –

————————————————————–

ஸ்ரீ அவதாரத்துக்கும் திரு விளையாடல்களுக்கும் பயன் –

946-ஜனன -அறிவு மழுங்கிய ஜீவர்களுக்கும் தன்னை அடைவதற்கு தகுந்த உடலைக் கொடுத்துப் பிறப்பித்தவர் –
947-ஜன ஜென்மாதி -மக்களின் பிறவிக்கு தானே பயனாக இருப்பவர் -பெருமானை அடைவதே பிறவிப்பயன் –
948-பீம-இப்படிப்பட்ட அருளை விரும்பாதவர்களை நரகம் முதலான துன்பங்களால் பயப்படுத்துபவர் –
949-பீம பராக்கிரம -உலகிற்கு தீங்கு செய்யும் அசூரர்களுக்கு அச்சம் தரும் பேராற்றல் உடையவர் –
950-ஆதார நிலைய -தர்மத்தால் உலகைத் தாங்கும் ப்ரஹ்லாதன் போன்ற சாதுக்களுக்கு ஆதரமானவர் –

951-தாதா-தானே தர்மத்தை உபதேசிக்கும் ஆசார்யனாகவும் அதைக் கடைப்பிடிக்கும் முன்னோடியாகவும் இருப்பவர் –
952-புஷ்ப ஹாச -தன்னை அனுபவிக்கும் திறன் உள்ளவர்களுக்கு மாலைப் பூவைப் போலே மலர்ந்து இருப்பவர்-
953-ப்ரஜாகர -உழவன் பயிரைக் காப்பது போலே உறங்காமல் இரவும் பகலும் அடியார்களைக் காப்பவன் –
954-ஊர்த்வக -தாழ்ந்தோரைக் காக்க இவர் விழித்து இருக்க வேண்டுமோ -இவரே அனைவரையும் விட உயர்ந்தவர் –
ஆகையால் கடமை உணர்வோடு விழித்து இருக்கிறார்
955- சத்பதா சார -தொண்டு புரியும் நல் வழியில் பக்தர்களை ஈடுபடுத்துபவர் -‘
956-பிராணத-உலக இன்பம் எனும் விஷத்தால் தீண்டப் பட்டவர்களுக்கு உயிர் கொடுப்பவர் –
957-பிரணவ -தனக்கும் ஆத்மாக்களுக்கும் உள்ள உறவை பிரணவத்தால் ஓங்காரத் தால் அறிவிப்பவர் –
958-பண -தான் தலைவனாக ஜீவன் தொண்டனாக இருக்கும் நிலையை பேர் அன்பு வயப்பட்டு மாற்றி தானே
பக்தர்களுக்குத் தொண்டனாக இருந்து கொடுக்கல் வான்கள் செய்பவர் –
959-பிரமாணம் -உண்மையான அறிவைக் கொடுக்கும் கருவியே பிரமாணம் வேத பிரமாணத்தின் மூலம்
ஐயம் இல்லாத அறிவை அளிப்பவர் –
960-பிராண நிலய-பறவைகளுக்கு சரணாலயம் போலே அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் இருப்பிடம் –

961-பிராண த்ருத்-அந்த ஜீவர்களைத் தாய் போலே தாங்கிப் பேணுபவர்
962-பிராண ஜீவன -ஆத்மாக்களை உணவும் தண்ணீரும் போலே இருந்து வளர்ப்பவர்
963-தத்வம் -தயிரில் வெண்ணெய் போலே சித்துக்கள் அசித்துக்கள் இவற்றின் சாரமாக இருப்பவர்
964-தத்வவித் -தம்மைப் பற்றிய உண்மையை தாமே அறிந்து இருப்பவர் –
965-ஏகாத்மா -உலகில் ஒரே ஆத்மாவே இருப்பவர் -அதாவது இவர் ஒருவரே உலகுக்கு தலைவராயும்
அனுபவிப்பவராகவும் நன்மையே விரும்புபவராகவும் உள்ளார் –
966-ஜன்ம ம்ருத்யு ஜராதிக -ஆயினும் பிறப்பு இறப்பு மூப்புகளின் சூழலைக் கடந்தவர் –
967-பூர்ப்புவஸ்வஸ் தரு -பூ புவ ஸூ வ -ஆகிய மூ உலகங்களில் உள்ளோர் –
968-தார -அவர்களை சம்சாரக் கடலைத் தாண்டுவிப்பவர் -கப்பல் போன்றவர் –
969-சவிதா -அனைவரையும் தந்தையைப் போலே பிரப்பிப்பவர் –
970-ப்ரபிதாமஹா -அனைவருக்கு பாட்டனராக புகழ் பெற்ற நான்முகனுக்கே தந்தை

———————————————————————–

வேள்வியும் பயனும் –

971-யஜ்ஞ-பொருளைக் கொண்டு யஜ்ஞம் செய்ய ஆற்றல் இல்லாதவர்களுக்கு ஜப யஜ்ஞமாய் இருப்பவர் –
972-யஜ்ஞ பதி -யஜ்ஞத்துக்கு பலனைக் கொடுப்பவர் –
973-யஜ்வா -ஆற்றல் இல்லாதவர்களுக்காக தானே எஜமானனாக இருந்து யாகம் செய்பவர் –
974-யஜ்ஞாங்க -சக்தி உள்ளவர்கள் செய்யும் யாகங்களும் தனக்கு கீழ்ப் பட்டு இருக்கும் படிச் செய்பவர் –
975-யஜ்ஞ வாஹன -யாகம் செய்ய இன்றியமையாதவன திறல் ஈடுபாடு தகுதி யாகியவற்றை கொடுத்து யாகத்தை நடத்துபவர் –
976-யஜ்ஞப்ருத்-யாகத்தில் குறைகள் இருந்தாலும் தம்மை நினைத்துச் செய்யப்படும் பூர்ண ஆஹூதியால் அதை முழுமை அடையச் செய்பவர் –
977-யஜ்ஞக்ருத் -உலக நன்மைக்காக சிருஷ்டி தொடங்கும் போது யாகத்தைப் படைத்தவர் –
978-யஜ்ஞீ -அனைத்து யாகங்களும் இவரைக் குறித்தே செய்யப் படுகிற படியால் யாகங்களுத்து ஸ்வாமி –
979-யஜ்ஞபுக் -யஜ்ஞத்தில் கொடுக்கப் படும் ஆஹூதியை அனுபவிப்பவர் -அல்லது யஜ்ஞத்தைக் காப்பவர் –
980-யஜ்ஞ சாதன -பெருமானே அடையத் தகுந்தவர் என்னும் அறிவே யஜ்ஞத்தைத் தூண்டும் கோலாக உள்ளவர் –
981-யஜ்ஞாந்தக்ருத் -யாகத்தின் முடிவான பயன் –பெருமானை அடைவதே சிறந்த பயன் -என்றும் அறிவு -இந்த அறிவைப் புகட்டுமவர் –
982-யஜ்ஞகுஹ்யம் -யாகத்தின் ரஹச்யமாகவும் இருப்பவர் -பூரணரான பகவான் யாகத்தில் கொடுக்கப்படும் பொருட்களை
எதிர்பார்த்து ஏற்று திருப்தி அடைவது போல் நடிக்கிறார் என்னும் ரஹச்யத்தை மெய்யன்பர்களே அறிவார்கள் –

————————————————————————————

ஸ்ரீ தேவகீ நந்தன் –

983-அன்னம்-அவன் அருள் பெற்ற மெய்யன்பர்களாலே அன்னத்தைப் போலே -உணவைப் போலே -அனுபவிக்கப் படுபவர் –
984-அந்நாத-தம்மை அனுபவிப்பவர்களை தாம் அனுபவிப்பவர் –
985-ஆத்ம யோநி-சர்க்கரையும் பாலும் கலப்பது போலே தன்னை அனுபவிப்பவர்களை தம்மிடம் சேர்ப்பவர் –
986-ஸ்வயம் ஜாத-யாருடைய வேண்டுதலும் இல்லாமல் தன் இச்சைப்படி பூ உலகில் பிறப்பவர் –
987-வைகான -அவதரித்து தன் அடியார்களின் துன்பத்தை போக்குபவர்
988-சாம காயன-முக்தி அடைந்தவர்களால் வைகுந்தத்தில் சாம வேதம் கொண்டு பாடப்படுபவர் –
989-தேவகீ நந்தன -மேல் சொன்ன பெருமைகள் எல்லாம் வைகுண்ட நாதனுக்கு மட்டும் அல்ல -தேவகியின் மைந்தனதே –
990-ஸ்ரஷ்டா -கண்ணனே பிரபஞ்சத்தைப் படைப்பவர் –
991-ஷிதிச -பூமிக்குத் தலைவர் -இவர் அனைத்துக்கும் தலைவரானாலும் பூமியின் சுமையைக் குறைக்கவே
ஸ்ரீ கண்ணனாகப் பிறந்த படியால் பூமிக்கே தலைவர் –
992-பாப நாசன -தயிர் வெண்ணெய் திருடியது ராசக்ரீடை முதலான கதை யமுதத்தைக் கேட்பர்களின் பாபத்தை ஒழிப்பவர் –

———————————————————-

திவ்ய ஆயுதமே திவ்ய ஆபரணம் -கண்ணுள் நின்று அகலாத திரு உருவம் –

993-சங்கப்ருத்-பர ப்ரஹ்ம லஷணமான சங்கத்தைக் கையிலே ஏந்தியவர் -தன் வாய் அமுதைக் கொடுத்து அத்தை பேணுபவர் –
994-நந்தகீ -தனக்கு மகிழ்ச்சியூட்டும் நந்தகம் என்னும் வாளை ஏந்தியவர் –
995-சக்ரீ -தன் அடியார்களான தேவர்களின் பகைவர்களை அழிக்கும் ஸூ தர்சன சக்கரத்தை தாங்குபவர் –
996-சாரங்க தன்வா -நாண் ஒலியால் உலகை நடுங்கச் செய்யும் சார்ங்கம் என்னும் வில்லைப் பிடித்தவர் –
997-கதா தர -ஊழிக் காலத்தைப் போலே நெருப்பைக் கக்கி பகைவர்களை அழித்து அடியார்களுக்கு
இன்பம் கொடுக்கும் கௌமோதகீ என்னும் கதையை ஏந்துபவர் –
998-ரதாங்க பாணி -தேரின் ஒரு பகுதி போலே இருக்கும் சக்கர ஆயுதத்தை தயார் நிலையில் பிடித்து இருப்பவர் –
999-அஷோப்ய -தன்னிடம் சரணா கதி செய்தவர்களுக்கு அபயம் கொடுப்பதாகிய உறுதியில் இருந்து அசைக்க முடியாதவர் –
1000-சர்வ ப்ரஹரணாயுதி-அடியார்களின் துன்பம் போக்கி இன்பம் கொடுக்கும் எண்ணிறந்த
திவ்ய ஆபரணங்களுக்கு ஒப்பான திவ்ய ஆயுதங்களை தரித்தவர்

————————————

இப்படி ஆயிரம் திரு நாமங்களால் -ஸ்ரீ மன் நாராயணனே புருஷோத்தமன் -ஸ்ரீ யபதி –
சரணா கதர்களுக்கு உயிர் அளிக்கும் மருந்தாயும்-
எல்லையில்லா மங்களமான இயற்க்கை நிலை -ஸ்வரூபம் -வடிவம் -ரூபம் -பண்புகள் திரு விளையாடல்கள் –
பரத்வம் சௌலப்யம் ஆகியவற்றை உடையவன் –
அநிஷ்டங்களை களைந்து இஷ்டன்களை வழங்கும் வள்ளல் -சர்வ ரஷகன் -இவனுடைய சஹச்ர நாமங்களைச் சொல்பவர்
செங்கண் திரு முகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் –

வநமாலீ கதி சார்ங்கி சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ
ஸ்ரீ மான் நாராயணோ விஷ்ணு வாஸூ தேவோபி ரஷது

————————————————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேளுக்குடி கிருஷ்ணன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்