Archive for the ‘Divya Names’ Category

ஸ்ரீராம நாம மகிமை

November 24, 2020

சதுர் யுகங்களில்”-கிருத யுகம்-தவம்; திரேதா யுகம்-யாகம்; துவாபர யுகம்-பாத சேவை; கலி யுகம்-நாம சங்கீர்த்தனம்

“ஸ்ரீ ராம” என்று நினைக்க, சொல்ல, எழுத புண்ணியம் பல செய்து இருக்க வேண்டும்
நாமத்திற்காகவே படைக்கப்பட்டுள்ளோம்-நாமம் “சொல்லல், கேட்டல், நினைத்தல்” மூன்றும் ஒன்றே.
கலியுகத்திற்கு உகந்தது நாம தர்மமே.
கலியுகத்தில் நாம தர்மமே தர்மங்களுக்கு ராஜா.
பகவான் நாமம் சொல்ல குரு கூட தேவை இல்லை, பகவான் நாமமே குரு.
பகவான் நாமங்களுக்குள் வேறுபாடு இல்லை, பகவானும் பகவான் நாமமும் ஒன்றே. நாமத்தை ஆஸ்ரயிப்பவன் வீணாகமாட்டான்.
நாமம், பாதை “மீறிவர்க்கும்-தவறிவர்க்கும்” மருந்து, சரியான பாதையில் செல்பவருக்கு விருந்து.
நாமம், “பாதை மீறிவர்க்கும் தவறிவர்க்கும்” வழி காட்டும்
எல்லா நாமமும் பர பிரும்மத்தின் நாமமே, நாமம் சரியான நேரத்தில் ஞானத்தை அளித்து விடும்.
பகவானின் மிக சமீபத்தில் இருப்பது நாமம்.
நாமத்துடன் எழுவீர், பணியின் “தொடக்க-இடை-இறுதியில்” நாமத்துடன் இணைவீர்.
நாமத்துக்கு விலக்கு இல்லை.
நாம் ஆராதனை செய்யும் பகவான் நாமம், நம்மை ஆதரிக்கும்
நாம நிதி பெருக, நம் நிதியும் பெருகும்.
நாமம் தாய்-தந்தை போன்றது.
நாமம் தாய் குலத்தையும் தந்தை குலத்தையும் கரை சேர்க்கும்.
பவரோக அருமருந்து நாமம்.
சாஸ்திரங்களின் முடிவு நாமம்.
நான்கு லஷம் கோடி ஜன்மாக்கள் எடுத்து வேத-அத்யானம், யோகம், யாகம், தீர்த்தாடனம், பூஜை,
ஸ்வ தர்ம அனுஷ்டானம் என செய்து இருந்தால் தான் வாயில் ஒரு “ராம” நாமம் வரு்ம்.
நாம தர்மம் பயத்தை போக்கி மோஷத்தை தரும்.
காமதேனு, சிந்தாமணி, கல்பக விருட்சம் எதையும் கொடுக்கும், ஆனால் நாம-தர்மம், நல்லதையே தரும்.
நாமம் சொன்னால் பகவானே வந்து விடுவார்
சொல்பவரின், “ஜாதி, மதம், தரம், இடம், காலம்”, பேதமற்றது நாமம்.
நாமமே சரணாகதி, உலகுக்கு ஜீவன் வரும் போதும் போகும் போதும், நாமம் சொல்லலாம்.
நாமத்தால், புத்தி, மனம், தெளிவு பெற்று திருப்தி அடையும்.
நாமத்தால் தீர்க்க முடியாத பாவங்கள் இல்லை.
நாமத்தை எந்த அசுத்தமும் தீட்டும் பாதிக்காது.
நாமம் துன்பத்தை விலக்கும், நல்லதை தரும், அமைதி பிரேமை வளர்க்கும்
நாமத்தை, எண்ணுவதை விட, எண்ணுவது சிறப்பு.
நாமத்தால் அடைய நாமமே சாதனம்.
நாமம்,நிந்திப்பவனையும்-நாத்திககனையும் காப்பாற்றும்.

ஸ்ரீ ராம நாமம்; தாரகம் மந்திரம்.
‘ஸ்ரீ ராம’ என்று கடலைக் கடந்த ஸ்ரீ அநுமான்
சிரஞ்சீவி வாயு புத்திரன் ஸ்ரீ அநுமான். ஸ்ரீ இராமனின் அடிமையான சேவகன். ஸ்ரீ ராம நாமமே அவரின் உயிர் மூச்சு.
ஸ்ரீ ராம நாமம், ஸ்ரீ ராம பாணத்தைவிடச் சிறந்தது என்று நிரூபித்தார்.
‘ராம’ என்று ஸ்ரீ சேது அணை கட்டிய வானரங்கள்
ஸ்ரீராமஜெயம்: அநுமான்-சீதைக்கு, இராமனின் வெற்றியை சுருக்கமாக தெரிவித்தது

“மரா” என்று உச்சரித்து “ராமா” என்று ராமாயணம் இயற்றிய ஸ்ரீ வால்மிகி.
ஸ்ரீ வால்மீகியை ஸ்ரீ ராமாயண காவியம் எழுத அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்ததும், “ஸ்ரீ ராம” நாமம்.

ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே
ஸ்ரீ ராம நாம வரானன ஓம் நம இதி…..ஸ்ரீ ராம:3 Times=1000”

ஸ்ரீ ராம = (ரா=2; ம=5) இரண்டை ஐந்தால் பெருக்கினால் பத்து (2 x 5 = 10); ஸ்ரீ ராம என்ற சொல்லுக்குரிய எண் 10,
ஸ்ரீ ராம, ஸ்ரீ ராம, ஸ்ரீ ராம என்று மும்முறைகள் சொன்னால், அதற்குரிய எண் 10 x 10 x 10 அதாவது ஆயிரம்.
ஸ்ரீ ராம= 2 × 5 = 10; ராம என்ற வார்த்தையை மூன்று முறை சொன்னால் ஆயிரத்திற்குச் சமமாகும்.
மூன்று முறை 1000 x1000 x1000=1000000000 =10 லட்சம்
“ஸ்ரீ ராம” நாமத்தை ஒரு லட்சத்து எண்ணூறு (1,00,800) முறை சொன்னால் (மேலும் எழுதினால் One Book)
என்ன கணக்கு என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும்

“ஸ்ரீ விஷ்ணு காயத்ரி”-ஸ்ரீ நாராயணா, வாசுதேவ, விஷ்ணு
ஓம் நாராயணாய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி தந்நோ விஷ்ணு: ப்ரசோதயாத்

‘ஸ்ரீ நாராயண‘ என்ற வாக்கியத்தில் “ரா”வை நீக்கினால் ‘நாயணா’ அதாவது நா+அயணா என்று மாறும்.
அயணம்=மோக்ஷம், கதி . நா=இல்லை எனவே மோக்ஷம் இல்லை என்று பொருள் கிடைக்கும்.

உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும்,
நிலை பெறுத்தலும், நீக்கலும், நீங்கலா
அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் – அவர்
தலைவர்; அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே–பால காண்டம்-29(கம்பர்)-ஸ்ரீ கம்பராமாயணம் (கடவுள் வாழ்த்து)

நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே
தின்மையும பாவமும் சிதைந்து தேயுமே
ஜன்மமும் மரணமும் இன்றித் தீருமே இம்மையே
‘ராம’ என்ற இரண்டு எழுத்தினால்

மும்மை சால் உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரத்தை முற்றும்
தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனிப் பெரும் பதத்தை, தானே
இம்மையே, எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமன் என்னும்
செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரியக் கண்டான்

சிவனோ அல்லன் ,நான்முகனோ அல்லன் ,திருமாலாம்
அவனோ அல்லன் ,செய்தவம் எல்லாம் அடுகின்றான்
தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன்,
இவனோ அவ்வேத முதல் காரணன்–ஸ்ரீ இராமனைக் கண்டு வியந்த இராவணன்

நாடிய பொருள் கைகூடும் ஞானமும் புகழும் உண்டாம்
வீ டியல் வழியதாக்கும் வேரியம் கமலை நோக்கும்
நீடிய அரக்கர் சேனை நீறு பட்டழிய வாகை
சூடிய சிலை ராமன் தோள்வலி கூறுவார்க்கே.–ஸ்ரீ ராம நாம பலன்

ஸ்ரீ ராமன் எத்தனை ஸ்ரீ ராமன்:
ராமன்; அனந்தராமன், பரசுராமன்; ரகுராமன்; தசரதராமன்; கோசலராமன்; கோதண்டராமன்;
கல்யாணராமன்; சீதாராமன்; ஜானகிராமன்; வைதேகிராமன்; ஸ்ரீராமன்; சேதுராமன்; ஜெயராமன்;
சிவராமன்; முத்துராமலிங்கம், முத்துராமன், அயோத்திராமன்; பட்டாபிராமன்; ராஜாராமன், ராமசந்திரன்,
ராமகிருஷ்ணன், ராமநாதன், ராமலிங்கன்; சுந்தரராமன், சாய்ராம்; பலராமன், வெங்கட்ராமன்; சாந்தாராமன்

ஸ்ரீ ராம குல பரம்பரை
ஸ்ரீ திருமால்–பிரம்மா—மரீசி—-காஸ்யபர்—சூரியன்—மனு—இக்ஷ்வகு—குக்ஷி—விகுக்ஷி—பாணு–அரண்யகன்—விருது—
திரிசங்கு—துந்துமாரன்—மாந்தாதா—சுசந்தி—துருவசந்தி—பரதன்—ஆஷிதன்—சாகரன்—அசமஞ்சன்—அம்சமந்தன்—திலீபன்—
பகீரதன்—காகுஸ்தன்—ரகு—பிரவருத்தனன்—சங்கன்—சுதர்மனன்—அக்நிவர்ணனன்—சீக்ரவேது—மருவு—பிரஷீக்யன்—
அம்பரீஷன்—நகுஷன்—யயாதி—நாபாகு—அஜன்—தசரதன்—ராமன்.

அரியணை அனுமன் தாங்க, அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த,
பரதன் வெண் குடை கவிக்க, இருவரும் கவரி பற்ற,
விரை செறி குழலி ஓங்க, வெண்ணெயூர்ச் சடையன் தங்கள்
மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி, வசிட்டனே புனைந்தான், மௌலி

—————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கம்ப நாட்டாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஸீதா பிராட்டி ஸமேத சக்ரவர்த்தி திருமகன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ கோதை (ஆண்டாள்) அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி​

November 19, 2020

ஸ்ரீ கோதை (ஆண்டாள்) அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி​

ஓம் ஸ்ரீ கோதாயை நம:
ஓம் ஸ்ரீ ரங்க நாயக்யை நம:
ஓம் விஷ்ணுசித் தாத்மஜாயை நம:
ஓம் ஸத்யை நம:
ஓம் கோபி வேஷ தராயை நம:
ஓம் தேவ்யை நம:
ஓம் பூஸுதாயை நம:
ஓம் பேகதாயிஞ்யை நம:
ஓம் துளஸீ வாஸஞ்ஜாயை நம:
ஓம் ஸ்ரீ தந்விபுவாஸின்யை நம:

ஓம் பட்டநாத ப்ரியகர்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாயுத போகின்யை நம:
ஓம் ஆ முக்த மால்யதாயை நம:
ஓம் பாலாயை நம:
ஓம் ரங்கநாத ப்ரியாயை நம:
ஓம் வராயை நம:
ஓம் விச்வம்பராயை நம:
ஓம் கலாலாபாயை நம:
ஓம் யதிராஜ ஸஹோதர்யை நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாநுரக்தாயை நம:

ஓம் ஸுபகாயை நம:
ஓம் துர்லபஸ்ரீ ஸுலக்ஷணாயை நம:
ஓம் ஸக்ஷமீ ப்ரியஸந்யை நம:
ஓம் ச்யாமாயை நம:
ஓம் தயாஞ்சிதத்ருஞ்சலாய நம:
ஓம் பல்குன்யாவிர்பவாயை நம:
ஓம் ரம்யாயை நம:
ஓம் தணுர் மாஸ க்ருத வ்ருதாயை நம:
ஓம் சம்பகாசோக புன்னாகமால விலஸத்கசாயை நம:
ஓம் ஆகாரத்ய ஸம்பன்னாயை நம:

ஓம் நாராயண பதாச்ரிதாயை நம:
ஓம் ஸ்ரீ மதஷ்டாக்ஷரீ மந்தர நம:
ஓம் ராஜஸ்தித மநோ ரதாயை நம:
ஓம் மோக் ஷப்ரதான நிபுணாயை நம:
ஓம் மனுரத்னாதி தேவதாயை நம:
ஓம் ப்ராம்ஹண்யை நம:
ஓம் லோக ஜனன்யை நம:
ஓம் லீலா மானுஷ ரூபிண்யை நம:
ஓம் ப்ரும்மஞ்ஞான ப்ரதாயை நம:
ஓம் மாயாயை நம:
ஓம் ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹாயை நம:

ஓம் மஹா பதிவ்ருதாயை நம:
ஓம் விஷ்ணு குண கீர்த்தன லோலுபாயை நம:
ஓம் ப்ரபந்நார்த்திஹாயை நம:
ஓம் நித்யாயை நம:
ஓம் வேதஸென தவிஹாரிண்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீ ரங்கனாத மாணிக்ய மஞ்சர்யை நம:
ஓம் மஞ்சு பாஷிண்யை நம:
ஓம் பத்ம ப்ரியாயை நம:
ஓம் பத்ம ஹஸ்தாயை நம:
ஓம் வேதாந்த த்வய போதின்யை நம:

ஓம் ஸுப்ரஸன்னாயை நம:
ஓம் பகவத்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீ ஜனார்தநதீபிகாயை நம:
ஓம் ஸுகந்தாவயவாயை நம:
ஓம் சாருரங்கமங்கன தீபிகாயை நம:
ஓம் த்வஜவஜராங்குசாப்ஜாங்கம் நம:
ஓம் ருது பாதகலாஞ்சிதாயை நம:
ஓம் த்ராகாகாரநகராயை நம:
ஓம் ப்ரவாளம்ருதுளாங்குள்யை நம:
ஓம் கூர்மோபமெயபாதோர்த்வ பாகாயை நம:

ஓம் சோபநபார்ஷ்ணிகாயை நம:
ஓம் வேதார்த்த பாவதத்வக்ஞாயை நம:
ஓம் லோகாராத்யாங்கரிபங்கஜாயை நம:
ஓம் ஆநந்தபுத்புதாகாரஸுகுல்பாயை நம:
ஓம் பரமாம்ஸகாயை நம:
ஓம் அதுலப்ரதிபா பாஸ்வதங்குளீ யகபூஷிதாயை நம:
ஓம் மீநகேதநதூணீரசாருஜங்கா விராஜிதாயை நம:
ஓம் குப்பஜஜா நுத்வயாட்யாயை நம:
ஓம் விசாலஜகநாயை நம:
ஓம் மணிமேகலாயை நம:

ஓம் ஆநந்தஸாகராவர்த்தகம்பீராம் போஜநாபிகாயை நம:
ஓம் பாஸ்வதவனித்ரிகாயை நம:
ஓம் சாருபூர்ணலாவண்ய ஸம்யுதாயை நம:
ஓம் நவவல்லீரோமராஜ்யை நம:
ஓம் ஸுதாகும்பாயிதஸ்தன்யை நம:
ஓம் கல்பசாகாநிபுஜாயை நம:
ஓம் கர்ணகுண்டலகாஞ்சிதாயை நம:
ஓம் ப்ரவாளாங்குளிவிந்யஸத நம:
ஓம் மஹாரத்னாங்குளீயகாயை நம:
ஓம் கம்புகண்ட்யை நம:
ஓம் ஸுசுபுகாயை நம:

ஓம் பிம்போஷ்ட்யை நம:
ஓம் குந்ததந்தயுஜெ நம:
ஓம் காருண்யரஸநிஷ்யந்தலோச நத்வயசாலிந்யை நம:
ஓம் கமநீயப்ராபாஸ்வச்சாம்பேய நிபநாஸிகாயை நம:
ஓம் தர்ப்பணாகாரவிபுலகபோலத் விதாயாஞ்சிதாயை நம:
ஓம் ஆநந்தார்க்கப்ரகா சோத்பத்மணிதாடங்கசோபிதாயை நம:
ஓம் கோடி ஸூர்யாக் நிஸங்கா நம:
ஓம் சநாநாபூஷண பூஷிதாயை நம:
ஓம் ஸுகந்தவதநாயை நம:
ஓம் ஸுப்ருவே நம:
ஓம் அர்த்தசந்த்ர லலாடகாயை நம:

ஓம் பூர்ணசந்த்ரானனாயை நம:
ஓம் நீலகுடிலாசை சோபிதாயை நம:
ஓம் ஸெளந்தர்ய ஸீமா விலஸத் கஸ்தூரீ திலகோஜ்வலாயை நம:
ஓம் தகத் தகாயமா நோத்யத்மணி பூஷண ராஜீதாயை நம:
ஓம் ஜாஜ்வல்யமான ஸத்ரத்நதி வ்யசூடாவதம்ஸகாயை நம:
ஓம் ஸூர்ய சந்த்ராதி கல்யாண நம:
ஓம் பூஷாணாஞ்சித வேணிகாயை நம:
ஓம் அத்யர்க்காநல தேதஸ் விமணி கஞ்சுகதாரிண்யை நம:
ஓம் ஸத்ரத்நஜால வித்யோதி வித்யுத் புஞ்ஜாபசாடிகாயை நம:
ஓம் பரிபாஸ்வத்ரத்நபுஞ்ஜஸ்யூத ஸ்வர்ணநிசோளிகாயை நம:
ஓம் நாநாமணிகணாகீர்ணகாஞ்ச நாங்கதபூஷிதாயை நம:

ஓம் குங்குமாகரு கஸ்தூரி திவ்ய சத்தனசர்ச்சிதாயை நம:
ஓம் ஸ்வோசிதோஜ்வலவித்யோத விசித்ர சுபஹாரிண்யை நம:
ஓம் அஸவக்யே யஸுக ஸ்பர்சஸர் வாவயவ பூஷணாயை நம:
ஓம் மல்லிகா பாரிஜாதாதி திவ்ய புஷ்பஸ்ருகஞ்சிதாயை நம:
ஓம் ஸ்ரீ ரங்க நிலயாயை நம:
ஓம் பூஜ்யாயை நம:
ஓம் திவ்யதேவீ ஸுஸேவிதாயை நம:
ஓம் ஸ்ரீ மத்யை கோதாயை நம:

————

ஸ்ரீ வில்லி புத்தூரில் வைகாசி பவுர்ணமி அன்று பால் மாங்காய் நிவேதனம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாளனும் ஸ்ரீ ஆண்டாளும் எழுந்து அருளி ஸ்ரீ பெரியாழ்வாரும் சேவை சாதிக்க
மடி மாங்காய் இட்டுக் கைக்கொள்ளும் அவனை நினைக்க ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் வம்சத்தார்
இன்றும் சமர்ப்பித்து காட்டி அருளுகிறார்கள்

——————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ தன்வந்திரி பகவான் அவதாரம் –

November 4, 2020

ஸ்ரீ தன்வந்திரி பகவான் மந்திரம்:
ஓம் நமோ பகவதே மஹா சுதர்சன வாசுதேவாய தந்வந்த்ரயே அம்ருத கலச ஹஸ்தாய
சர்வபய விநாசாய சர்வரோக நிவாரணாய த்ரைலோக்ய பதயே த்ரைலோக்ய நிதயே
ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு ஸ்வரூப ஸ்ரீதந்வந்த்ரி ஸ்வரூப
ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ ஒளஷத சக்ர நாராயண நம: ( ஸ்வாஹா )

தனு என்ற வார்த்தைக்கு அம்பு, உடலைத் தைத்தல் என்கிற பொருள் உண்டு.
எனவே, தன்வந்திரி என்கிற வார்த்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை முறையில் சிறந்தவர் என்றும் கொள்ளலாம்.
தன்வ என்ற பதத்துக்கு வான்வெளி என்று பொருள். தன்வன் என்றால் வான்வெளியில் உலவுபவன் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.
எனவே, இவரையேச் சூரியன் என்றும் சொல்வார்கள்.
சூக்த கிரந்தங்களில் தன்வந்திரி என்கிற திருநாமம் சூரியக் கடவுளையேக் குறிப்பிடுகிறது.
தன்வந்திரிதான் ஆயுர்வேதத்தைப் படைத்தவர் என்று மத்ஸ்ய புராணம் கூறுகிறது.
தன்வந்திரியை வைத்தியத்தின் அரசன், சிறந்த மருத்துவர் என்றும் குறிப்பிடுகிறது பத்ம புராணம்.
வாயு புராணம், விஷ்ணு புராணம் போன்றவையும் தன்வந்திரி அவதாரம் பற்றிச் சொல்கிறது.

தனு-அந்தம் -ரிச்யதி -வில்லால் ஆயுதங்களால் செய்யும் சிகிச்சைகளைச் சொல்லி –
ஸல்யம் -ரண சிகிச்சை -ஆழ் பொருள்களை உணர்ந்தவர்
ஆயுர் வேதம் சாஸ்திரம் பிரசாரம் -வேத உப அங்கம் இது
ரிக் வேதம் அதர்வண வேத உப அங்கம்
மருத்துவ பகுதி -ரிக் வேத உப அங்கம்
ரண சிகிச்சை பகுதி -அதர்வண அங்கம்
ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -2-21-
ஆயுஸ் ஸூ ஆரோக்யம் கொடுக்கும் =அம்ருத மதன காலத்தில் அவதாரம்
ஸ்வயமேவ -தானே அவதாரம் -கீர்த்தி என்றே மற்ற பெயர்
நோயை சடக்கென முடிக்கிறார்
யாகம் பாகம் -உண்டு –

தீர்க்க கழுத்து அகன்ற மார்பு ஸ்யாமளம் -சர்வ ஆபரண பூஷித
மணிகள் கிரீடம் -நீண்ட சுருண்ட குழல் -அமுதம் கையில்
கடகம் அணிந்த கைகள்
விஷ்ணு அம்சம் -பாகவதம் விளக்கும்
விஷ்ணு புராணமும் விளக்கம்
விஷ்ணு மத்ஸ்யாதி அவதாரம் போல் தன்வந்திரி அவதாரமும்

கமண்டலம் அம்ருத கலசம் -வைத்தியசாலை போல் -சுக்கு கஷாயம் -கலந்து அனுப்புவார்கள்
ஸ்ரீ ரெங்கம் -நான்கு திருக்கைகள் -சங்கு சக்கரம்
கீழ் வலது கையில் அம்ருத கலசம்
கீழ் இடது கையில் அட்டைப் பூச்சி
தேவ வைத்தியர்
ஸப்த கல்ப த்ருமம் புஸ்தகம் விளக்கும்
மஹா லஷ்மி உடன் பிறந்தவர்
காசி ராசன் வம்சத்தில் பிறந்து ஆயுர் வேதம் பிரவர்திப்பிக்க நாராயணனே வரம் தந்து அருளினார்
அவரைப் பார்த்து சக்ரனான இந்திரன் -ஜீவ ராசிகளுக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டினார் –
அமரத்துவம் ஏற்கனவே எனது வந்து தேவர்களுக்கு உபகரித்தவர் –

காசி கோத்ரம் காசி வம்சம் பிறந்தவர் -இரண்டு அவதாரங்கள்
16 பேர்கள் நூல் எழுத்து
சரகர் -மருத்துவர் -சரகர் சம்ஹிதை
ஸூஸ் ருதர் -ரண சிகிச்சை –
சந்தான கரணி போல்வன
கருடனுக்கு சிஷ்யனாக இருந்து சாஸ்திரம் கற்று
ருத்ரனுக்கும் சிஷ்யர்
தீர்க்க தபஸ் பிள்ளை தன் வந்த்ரி காசி அரசர்

தனு என்ற வார்த்தைக்கு அம்பு, உடலைத் தைத்தல் என்கிற பொருள் உண்டு.
எனவே, தன்வந்திரி என்கிற வார்த்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை முறையில் சிறந்தவர் என்றும் கொள்ளலாம்.
பிரமன் நான்கு வேதங்களையும் படைத்து, அதன் சாரமாகிய ஆயுர்வேதத்தையும் படைத்தான்.
இந்த ஆயுர் வேதம் நன்றாகத் தழைத்தோங்கி, பலரையும் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக,
முதலில் சூரியக் கடவுளுக்கு உபதேசித்தார் பிரம்மன்.
சூரியனும் இதை நன்றாகக் கற்று உணர்ந்து, அதை எங்கும் பரவச் செய்யும் பணியை மேற்கொண்டார்.

ஸ்ரீ தன்வந்திரி பகவான் அவதாரம் பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் மற்றும்
ஸ்ரீ பிரம்மாண்ட புராணத்தில் குறிப்புகள் உள்ளன.
ஸ்ரீ திருப் பாற்கடலில் தேவர்களும், அசுரர்களும் அமுதம் கடைந்தபோது கடலில் இருந்து பல்வேறு பொருட்களும்,
பல தெய்வங்களும் வெளிவந்தன. அப்போது அண்டமே பிரமிக்கும் வண்ணம் ஜோதி ஒன்று எழுந்தது.
அந்த ஜோதியில் பிறந்த மகாபுருஷர் தான் ஸ்ரீ தன்வந்திரி. கற்பனைக்கு எட்டாத அழகுடன், திருக்கரங்களில்
சங்கு,சக்கரம், அட்டைப்பூச்சி, அமிர்தகலசம் ஆகியவற்றை ஏந்தி நின்றார்.
அவர் தான் ஸ்ரீ தன்வந்திரி என்ற தெய்வீக மருத்துவர்.

சூரியக் கடவுளிடம் இருந்து ஆயுர்வேதத்தைக் கற்றுத் தேர்ந்த பதினாறு மாணவர்களில் மிகவும்
முக்கியமானவர் ஸ்ரீ தன்வந்திரி என்று பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் சொல்கிறது.
ஸ்ரீ தன் வந்திரி என்று சொல்லப்படுபவர் வானத்தில் வசித்து வருபவர். அதாவது, சூரியனே ஸ்ரீ தன்வந்திரி என்றும்
புராணங்களில் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது.
தன்வ என்ற பதத்துக்கு வான்வெளி என்று பொருள்.
தன்வன் என்றால் வான்வெளியில் உலவுபவன் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.
எனவே, இவரையே சூரியன் என்றும் சொல்வார்கள்.
சூக்த கிரந்தங்களில் ஸ்ரீ தன் வந்திரி என்கிற திருநாமம் சூரியக் கடவுளையேக் குறிப்பிடுகிறது.
ஸ்ரீ தன் வந்திரி தான் ஆயுர்வேதத்தைப் படைத்தவர் என்று ஸ்ரீ மத்ஸ்ய புராணம் கூறுகிறது.
ஸ்ரீ தன் வந்திரியை வைத்தியத்தின் அரசன், சிறந்த மருத்துவர் என்றும் குறிப்பிடுகிறது ஸ்ரீ பத்ம புராணம்.
ஸ்ரீ வாயு புராணம், ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் போன்றவையும் ஸ்ரீ தன் வந்திரி அவதாரம் பற்றிச் சொல்கிறது.

ஸ்ரீ தன் வந்த்ரி பகவானின் அம்சமாக பூமியில் தோன்றிய சித்த புருஷர்கள் ஆயுர்வேதத்தை நூலாக்கித்
தந்தனர் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள். ஒரு பிறவியில் தீர்க்கமர்‌ என்பவரின்‌ மகனாகவும்,
அடுத்த பிறவியில் காசி ராஜனின்‌ மகனாகவும்‌ தோன்றிய மகானே சேதுமான்‌ என்ற திரு நாமத்தோடு
தீர்த்த பசு என்ற மன்னரின்‌ மகனாகப் பிறந்து ஆயுர் வேதம் என்ற தலைப்பில்
பல மருத்துவ நூல்களை எழுதினார் என்கின்றனர்.
கனிஷ்க மன்னனின் அவையை அலங்கரித்த சுஸ்ருதர்‌ என்ற மருத்‌துவ மேதைக்கு
ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையை அவரே கற்பித்தார்‌.
பிறகு அனு என்ற அரசனின்‌ மகனாகப்‌ பிறந்து பராசர முனிவரிடம்‌ பாடங்கள்‌ கற்று ஆயுர் வேதத்தை
முழுமை யாக்கினார் என்கின்றன் வடமொழி நூல்கள்.

திவோ தாசர் -வைத்ய சாஸ்திரம்
நாராயண கவசம் -ஸ்ரீ மத் பாகவதம் –
உடம்பில் இருந்து ரக்ஷணம்
தன்வந்திரி -அபஷ்யம் தோஷம்-பத்தியம் -அடக்கமாக உண்பது இயற்கை
அளவு கடந்து உண்பது -கல்யாண சமையல் சாதம் உண்பதே செயற்கை
உணவே மருந்தும் விருந்தும்
அபஷ்யம் -அபத்யம் –
அத்யதே -அளவோடு உண்டால் நாம் உண்ணலாம் -இல்லையேல் அது நம்மை உண்ணும்
ரஜோ குண ஆகாரம் -தபோ குண ஆகாரம் -ஸத்ய குண ஆகாரம்
விக்ரமன் -ராஜ சபை நவரத்ன பட்டியலில்
தன்வந்திரி -முதல் -சனகர் வேதாள பாட்டர் காளி தாசர் போல் வார்-வராஹ
உஜ்ஜயன் -கடக ரேகை -விக்ரம் -5122 சாலி வாக்கம் வருஷம் காளி -விக்ரம் சம்வத-
ஆயுர் வேதம்
ஆயுர் அநேக விந்தத்தி அடைகிறோம் -வேத்தி அறிகிறோம் என்றுமாம்
அதன் படி நடந்து அடைகிறோம் -அதுவும் ஆரோக்யத்துடன்
ரிக் வேத உப -மருத்துவம்
ஸஸ்த்ர சாஸ்திரம் அதர்வண -ரண சிகிச்சை

கர்மத்தால் பிறவி -உடல் -பிறந்த பொழுது மற்றவற்றால் தொடர்பால்
இன்ப துன்பங்கள் -கர்ம பலன்களை அனுபவிக்க இவை –
படுவது ஆத்மா தான் -உடல் இருப்பதால் தான் அனுபவம் –
ஆரோக்யம் பாஸ்கராத் -ஞானம் சங்கரன் –மோக்ஷம் ஜனார்த்தனன் –
வெளிச்சம் வெப்பம் வியாதி பரவாது
vaitamin -d-
16 பேரை பிரமன் நியமிக்கிறார்
தன்வந்திரி
அஸ்வினி குமாரர்கள்
நகுலன் சகாதேவன்
பய்லர் அகஸ்தியர் -நூல்கள் உண்டே
சிகிச்சா தத்வ விஞ்ஞானம் தன்வந்திரி
சிகிச்சா தர்ப்பணம் திவோ தாசர்
கௌமிக்கி காசி ராஜர்
அஸ்வினி குமாரர் -வைதிக ஸங்க்ரஹம்
நகுலன் -சகாதேவன் -அஸ்வினி குமாரர் அம்சம் -வியாதி விமர்த்தனம்
யம ராஜரே நூல் ஞான ஆர்ணவம்
ஜீவா தானம் சபண ர்
நிலா பிள்ளை புதன் -சர்வ சாரம்
ஜாபாலர் தந்த்ர சாரம்
பாய்லர் நிதானம் -நோய் நாடி முதல் நாடி
சராசரி -சர்வ தரம்
அகஸ்தியர் நூல்
ஆயுர் வேத சாஸ்திரம் -இவர்கள் கொடுத்தது –

வைத்தியோ நாராயணன் ஹரி
மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன்

1-சல்யம் -அறுவை சிகிச்சை
2-சாலாக்யம் -முக உறுப்புக்கள் கண் ent
3-காய சிகிச்சை
4-பூத வித்யா -மநோ தத்வ நிபுணர்
5-கௌமாரம் -குழந்தை மருத்துவம்
6-அகத தந்திரம் -விஷம் -கிருமிகள் -எதிர்ப்பு சக்தி வளர்க்க
7-ரசாயன தந்திரம் -மூலிகைகள் தங்க பஸ்பம் –
8-வாஜீ கரணம் -ஆண்மை பெண்மை குழந்தை பிறப்பு இப்படி எட்டு வகைகள்
வியாதி வராமல் தடுக்கவும் வந்தால் போக்கவும் ஆயுர் வேதம் -வரு முன் காக்கவும் ஆயுர் வேதம் உண்டே

நோய் -த்ருஷ்ட காரணமா -அத்ருஷ்ட காரணமா
தத் தேக ஆரம்பண -பிறக்க அத்ருஷ்ட காரணம்
அடிப்படை கர்மத்தால் -சத்வ ரஜஸ் தமஸ்
அசுரர் புதல்வன் -மனசில் உள்ள ஸத்வ குணத்தை வளர்த்து பரம பக்தன்
விபீஷணனும் இப்படியே ராம பக்தன்
வளரும் பொழுது -மற்றவர் சம்பந்தம்
தேக சக்தியால் எதிர்ப்பு சக்தி -த்ருஷ்ட காரணம் இவை –
புண்ய சாலிகளுக்கும் நோய் வரலாம் –
கம்சாதிகள் ராவணாதிகள் ஆரோக்கியமாகவே இருந்து உள்ளார்கள் –
சரீரம் -இருக்க துன்பம் தவிர்க்க முடியாதே –

தோஷம் தர்சனம் பிரத்யக்ஷம் -ஸ்ரீ கீதை -அறிந்து கொள்ள வேண்டும் -த்ருஷ்டங்களே காரணம்
பித்ரு கார்யங்கள் -செய்யா விடில் -சஞ்சித கர்மாவில் போய் சேரும் -சேமித்து வைத்து -பலம் அனுபவிக்காமல்
ப்ராரப்தம் -பலம் கொடுக்கத் தொடங்கிய கர்மாக்கள்
சஞ்சித கர்மாக்களின் பலன் அடுத்த பிறவிகளில் பலன் கொடுக்கும் –
நோயால் துன்பம் பட்டால் கர்மங்கள் தொலையுமா -ஆம் -பிரமாணங்கள் உண்டே இதுக்கு –
துக்கே துஷ்கர்மா க்கள் போகும் என்று பண்டிதர் அறிகிறார்கள்

ஆளவந்தார் நோயை மாறனேர் நம்பி வாங்கிக் கொண்ட ஐ திக்யம்-மிக்க நேர்மை உள்ளாருக்கு மட்டுமே இது போல் நடக்கும்

ஒரு நோய் தீர மற்றவர் பாராயணம் செய்தால் பலன் கிட்டுமா -இருக்கும் –
நம்பிள்ளைக்கு திரு மேனி நோவு சாத்திக்க -பின்பு அழகியராம் பெருமாள் ஜீயர் அடியார்கள் உடன் –
நோய் நீக்கிக் கொடுத்த ஐதிக்யம் உண்டே

தீராத நோய் -மருத்துவர் கை விட்டால் -சாஸ்திரம் உதவுமா -மஹா விசுவாசம் -கர்ம பலன் என்று விட்டவரும் உண்டு
கைங்கர்யம் செய்ய கேட்டுப் பெற்றவரும் உண்டு
விஷ்ணு சஹஸ்ர நாம பலன் —வர்த்தமான –நாராயண சப்த மாத்திரம் -விமுக்த துக்க ஸூகிநோ பவந்து
சம்சாரமே நோய் உணர்ந்தவன் சம்சார காட்டில் இருந்து விடுபடுகிறான்
ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி ஏற்படாது

பூர்வ ஆச்சார்யர்கள் –
ஸ்ரீ நாராயண பட்டாத்ரி -ஆச்சார்யர் பக்க வாத நோயை வாங்கி
நோயை போக்கி கொடுக்க பிரபந்தம் பாடி போக்கிக் கொம்பிடார்
விசுவாசம் வேண்டுமே –
ஆரோக்யம் திடகாத்ரம் அஸ்து -அர்ச்சனை -ரிஷிகளுக்கு சாபம் போன்றவையும் உண்டே
திரு மழிசை ஆழ்வார் – கணி கண்டன் -போனகம் செய்து இளமை பெற்ற சரித்திரம்
உடைந்த நோய்களை ஒடுவிக்குமே–ஆழி எழ சங்கு எழ

ஆயுசு ஆரோக்யம் செல்வம் -சக்கரம் -ஹேதி ராஜ-ஸூ தரிசன சதகம் -கூர நாராயண ஜீயர் -அறிவோம் –
ஏகஸ்மின் -பலரும் சேர்ந்து -ஒரே கர்மம் ஒரே சமயத்தில் பலன் கொடுக்கும் படி இல்லை
இவற்றுக்கு -த்ருஷ்ட காரணம் -விமான விபத்து -சுமானி போல்வன -கண்ணுக்கு நேராகத் தெரியுமே –

——————————

கேரள மாநிலம் சேர்த்தால என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது தன்வந்திரி திருக்கோயில் ஆகும்.

இத்திருக்கோயிலில் தன்வந்திரியே மூலவராக அருள்பாலித்து வருகிறார்.
இத்திருக்கோயிலில் ஓணத்தன்றும், பிறதிருவோண நட்சத்திர நாட்களிலும் பால் பாயாச வழிபாடுநடைபெறுகிறது.
சித்திரை மாதம் உத்திர நட்சத்திரத்தில் பிரதிஷ்டாதினம் நடைபெறுகிறது.
திருவோண நோன்பும், சந்தான வழிபாடும் இங்கு சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். முக்குடி என்னும் மருந்தை 28 மூலிகைகள்,
பச்சை மருந்து ஆகியவற்றை தயிரில் கலந்து செய்கின்றனர்.

ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஸ்லோகம்
சதுர்புஜம் பீத வஸ்திரம் ஸர்வாலங்கார சோபிதம் த்யோயேத்
தன்வந்த்ரிம் தேவம் ஸுராஸுர நமஸ்க்ருதம்.

ஸ்ரீ தன்வந்திரி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி!
ஓம் தந்வந்தரயே நம: ஓம் அதிதேவாய நம: ஓம் ஸுராஸுரவந்திதாய நம:
ஓம் வயஸ்ஸ்தாபகாய நம:ஓம் ஸர்வாமயத்வம்ஸகாய நம:
ஓம் பயாபஹாய நம: ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் விவிதௌஷததாத்ரே நம: ஓம் ஸர்வேச்வராய நம:
ஓம் சங்கசக்ரதராய நம: ஓம் அம்ருதகலசஹஸ்தாய நம:
ஓம் சல்யதந்த்ரவிசாரதாய நம: ஓம் திவ்யௌஷததராய நம:
ஓம் கருணாம்ருதஸாகராய நம: ஓம் ஸுககராய நம:
ஓம் சஸ்த்ரக்ரியாகுசலாய நம: ஓம் தீராய நம: ஓம் நிரீஹாய நம:
ஓம் சுபதாய நம: ஓம் மஹாதயாளவே நம: ஓம் பிஷக்தமாய நம:
ஓம் ப்ராணதாய நம: ஓம் வித்வத்வராய நம: ஓம் ஆர்த்தத்ராண பராணாய நம:
ஓம் ஆயுர்வேத ப்ரசாரகாய நம: ஓம் அஷ்டாங்கயோக நிபுணாய நம:
ஓம் ஜகதுத்தாரகாய நம: ஓம் அநுத்தமாய நம: ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம: ஓம் ஸமாநாதிகவர்ஜிதாய நம: ஓம் ஸர்வப்ராணி ஸுஹ்ருதே நம:
ஓம் ஸர்வமங்களகராய நம: ஓம் ஸர்வார்த்ததாத்ரே நம: ஓம் மஹாமேதாவிநே நம:
ஓம் அம்ருதபாய நம: ஓம் ஸத்யஸ்ந்தாய நம: ஓம் ஆச்ரிதஜநவத்ஸலாய நம:
ஓம் ஸாங்காகதவேத வேத்யாய நம: ஓம் அம்ருதாசாய நம: ஓம் அம்ருதலபுஷே நம:
ஓம் ப்ராண நிலயாய நம: ஓம் புண்டரீகாக்ஷõய நம: ஓம் லோகாத்யக்ஷõய நம:
ஓம் ப்ராணஜீவநாய நம: ஓம் ஜந்மமருத்யுஜராதிகாய நம: ஓம் ஸத்கதிப்ரதாய நம:
ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நம: ஓம் ஸமஸ்தடக்தஸுகதாத்ரே நம:
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நம: ஓம் ஸித்தாய நம: ஓம் ஸமாத்மநே நம: ஓம் வைத்யரத்நாய நம:
ஓம் அம்ருத்யவே நம: ஓம் மஹாகுரவே நம: ஓம் அம்ருதாம்சோத்பவாய நம:
ஓம் ÷க்ஷமக்ருதே நம: ஓம் வம்சவர்தநாய நம: ஓம் வீதபயாய நம: ஓம் ப்ராணப்ருதே நம:
ஓம் க்ஷீராப்திஜந்மநே நம: ஓம் சந்த்ர ஸஹோதராய நம: ஓம் ஸர்வலோக வந்திதாய நம:
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம: ஓம் யஜ்ஞபோக்தரே நம: ஓம் புணயச்லோகாய நம: ஓம் பூஜ்யாபாதாய நம:
ஓம் ஸநாதநதமாய நம: ஓம் ஸ்வஸ்திதாய நம: ஓம் தீர்க்காயுஷ்காரகாய நம: ஓம் புராண புரு÷ஷாத்தமாய நம:
ஓம் அமரப்ரபவே நம: ஓம் அம்ருதாய நம: ஓம் நாராயணாய நம: ஓம் ஒளஷதாய நம: ஓம் ஸர்வாநுகூலாய நம:
ஓம் சோகநாசநாய நம: ஓம் லோகபந்தவே நம: ஓம் நாநாரோகார்த்தி பஞ்ஜநாய நம: ஓம் ப்ரஜாநாம் ஜீவஹேதவே நம:
ஓம் ப்ரஜாரக்ஷணதீக்ஷிதாய நம: ஓம் சுக்லவாஸஸே நம: ஓம் புருஷார்த்த ப்ரதாய நம: ஓம் ப்ரசாந்தாத்மநே நம:
ஓம் பக்தஸர்வார்த்த ஸாதகாய நம: ஓம் போகபாக்யப்ரதாத்ரே நம: ஓம் மஹைச்வர்யதாயகாய நம:
ஓம் லோகசல்யஹ்ருதே நம: ஓம் சதுர்ப்புஜாய நம: ஓம் நவரத்நபுஜாய நம: ஓம் நிஸ்ஸீமமஹிம்நே நம:
ஓம் கோவிதாநாம் பதயே நம: ஓம் திவோதாஸாய நம: ஓம் ப்ராணாசார்யாய நம: ஓம் பிஷங்மணயே நம:
ஓம் த்ரைலோக்யாநாதாய நம: ஓம் பக்திகம்யாய நம: ஓம் தேஜோநிதயே நம: ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் பராமார்த்தகுரவே நம: ஓம் ஜகதாநந்தகாரகாய நம: ஓம் ஆதிவைத்யாய நம: ஓம் ஸ்ரீரங்கநிலயாய நம:
ஓம் ஸர்வஜநஸேவிதாய நம: ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம: ஓம் ஸர்வலோகரக்ஷõய நம:
ஓம் காவேரீஸ்நாதஸந்துஷ்டாய நம: ஓம் ஸர்வாபீஷ்ட ப்ரதாய விபூகிதாய நம:

———————————————————————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸ்ரீ தன்வந்திரி பகவான் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ராம நாம மஹிமை —

November 1, 2020

ஓம் ஸ்ரீசீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன அனுமந்த் சமேத ஸ்ரீராமச் சந்திர பரப்பிரம்மணே நமஹ!

கற்பார் இராம பிரானை யல்லால் மற்றும் கற்பரோ?,
புற்பா முதலாப் புல்லெறும் பாதியொன் றின்றியே,
நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும்,
நற்பாலுக் குய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே.- நம்மாழ்வார்

சிவனோ அல்லன் நான்முகனோ அல்லன் திருமாலாம்
அவனோ அல்லன் செய்தவம் எல்லாம் அடுகின்றான்
தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன்
இவனோ அவ்வேத முதல் காரணன் -கம்பராமாயணம்

ஸ்ரீராம காயத்ரி
ஓம் தாசரதாய வித்மஹே
சீதா வல்லபாய தீமஹி
தந்நோ ராம ப்ரச்சோதயாத்

ஸ்ரீ சீதா காயத்ரி
ஓம் ஜனக புத்ரியை வித்மஹே
ராம ப்ரியாய தீமஹி
தந்நோ சீதா ப்ரச்சோதயாத்

ராம பாத காயத்ரி
ஓம் ராம பாதாய வித்மஹே
ஸ்ரீராம பாதாய தீமஹி
தந்நோ ராம பாதப் ப்ரச்சோதயாத்

வேத சாரம் கீதையே
கீதை சாரம் கிருஷ்ணரே
கிருஷ்ணர் பாதம் பற்றவே
கிருஷ்ண சாரம் கிட்டுமே

கிருஷ்ண சாரம் ராமரே
ராமர் சாரம் நாமமே
ராம நாமம் சொல்லவே
ராமர் பாதம் கிட்டுமே

ராமர் பாதம் கிட்டினால்
நன்மை யாவும் கொட்டுமே
நன்மை யாவும் கொட்டினால்
நன்மையாவும் கிட்டுமே

நன்மையாவும் என்கையில்
அளவு ஒன்றும் இல்லையே
அளவொன்றும் இன்றியே
நன்மையாவும் கிட்டுமே

ராமாயணம் விவசாயம்
பாகவதம் அறுவடை

ஸ்ரீராமராம ராமேதி
ரமே ராமே மனோரமே
சஹஸ்ர நாம தத்துல்யம்
ராம நாம வரானனே!-சிவபெருமான்

நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே
தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே
சென்மமும் மரணமும் இன்றித் தீருமே
இம்மையே இராம வென்ற யிரண்டெழுத்தினால் -கம்பர்

நாடிய பொருள்கை கூடு ஞானமும் புகழு முண்டாம்
வீடியல் வழியு மாக்கும் வேரியன் கமலை நோக்கு
நீடிய வரக்கர் சேனை நீறுபட் டழிய வாகை
சூடிய சிலையிராமன் றோளவலி கூறு வோர்க்கே -கம்பர்

மும்மை சால் உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரத்தை முற்றும்
தம்மையே தமக்கு நல்கும் தனிப் பெரும் பதத்தைத் தானே
இம்மையே மறுமை நோய்க்கு மருந்தினை ராம எனும்
செம்மைசேர் நாமம் தன்னைக் கண்களால் தெரியக் கண்டான் -கம்பர்

நன்மை நேர்மை இனிமை எளிமை
கனிவு வலிவு பணிவு துணிவு
வீரம் வீரியம் வல்லமை வெற்றி
ஞாபகம் நம்பகம் நாயகம் நாணயம்
ஈரெட்டு குணங்களும் இன்னும் பலவும்
ஈரெழுத்து மந்திரம் சீராமம் தந்திடும்

அந்தி மாலை உச்சிமூன்றும் ஆடுகின்ற தீர்த்தமும்
சந்தி தர்ப் பணங்களும் தபங்களும் செபங்களும்
சிந்தை மேவு ஞானமும் தினம் செபிக்கு மந்திரம்
எந்தை ராம ராம ராம ராம என்னும் நாமமே. -சிவ வாக்கியர்

கதாவு பஞ்ச பாதகங்களைத் துறந்த மந்திரம்
இதாம் இதாம் அதல்ல என்று வைத்துழலும் ஏழைகள்
சதா விடாமல் ஓதுவார் தமக்கு நல்ல மந்திரம்
இதாம் இதாம் ராம ராம ராம என்னும் நாமமே.-சிவ வாக்கியர்

நானதேது? நீயதேது? நடுவில் நின்றது ஏதடா?
கோனதேது? குருவதேது? கூறிடும் குலாமரே!
ஆனதேது? அழிவதேது? அப்புறத்தில் அப்புறம்
ஈனதேது? ராம ராம ராம என்ற நாமமே!-சிவவாக்கியர்

போதடா எழுந்ததும் புனலதாகி வந்ததும்
தாதடா புகுந்ததும் தானடா விளைந்ததும்
ஓதடா அஞ்சு மூன்றும் ஒன்றைத்தான வக்கரம்
ஓதடா இராம ராம ராம வென்னும் நாமமே -சிவவாக்கியர்

ஒழியத்தான காசி மீது வந்து தங்குவோர்க்கெலாம்
வெளியதான சோதி மேனி விஸ்வநாதனானவன்
தெளியு மங்கை உடன் இருந்து செப்புகின்ற தாரகம்
எளியதோர் இராம ராம ராம விந்த நாமமே!!! -சிவவாக்கியர்

கார கார கார கார காவல் ஊழி காவலன்
போர போர போர போர போரில் நின்ற புண்ணியன்
மார மார மார மார மரங்கள் எழும் எய்த ஸ்ரீ
ராம ராம ராம ராம ராம என்னும் நாமமே!! -சிவ வாக்கியர்

நீடு பாரிலே பிறந்து நேயமான காயந்தான்
வீடு பேறு இது என்ற போது வேண்டி இன்பம் வேண்டுமோ
பாடி நாலு வேதமும் பாரிலே படர்ந்ததோ
நாடு ராம ராம ராம ராம என்னும் நாமமே !!! -சிவ வாக்கியர்

ஒரேழுத்து உலகெலாம் உதித்த அட்சரத்துளே
ஈரெழுத்து இயம்புகின்ற இன்பமேது அறிகிலீர்
மூவெழுத்து மூவரை மூண்டெழுந்த மூர்த்தியை
நாளேழுந்து நாவிலே நவ்வின்றதே சிவாயமே! -சிவவாக்கியர்

ஒன்பதான வாசல் தான் ஒழியு நாள் இருக்கையில்
ஒன்பதாம் ராம ராம ராம என்னும் நாமமே
வன்மமான பேர்கள் வாக்கில் வந்து நோய் அடைப்பராம்
அன்பரான பேர்கள் வாக்கில் ஆய்ந்தமைந்து இருப்பதே!-சிவ வாக்கியர்

காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ர தரநீள்
சீராய தூய மலர்வாய நேய சீராம ராம எனவே
தாராய வாழ்வு தருநெஞ்சு சூழ்க தாமோதராய நம ஓம்
நாராயணாய நம வாமனாய நம கேசவாய நமவே! -வள்ளலார்

திருமாலுக்கு அடிமை செய்
அரனை மறவாதே -ஔவைப் பாட்டி

வாழிய வேதம் நான்கும் மனுமுறை வந்த நூலும்
வேள்வியும் மெய்யும் தெய்வ வேதியர் விழைவும் அஃதே
ஆழி அம் கமலக் கையான் ஆகிய பரமன் என்னா
ஏழையர் உள்ளம் என்ன இருண்டன திசைகள் எல்லாம் –யுத்த காண்டம், நாகபாசப் படலம், கம்ப ராமாயணம்

—————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பரத லஷ்மண சத்ருக்ந ஸீதா பிராட்டி ஸமேத சக்ரவர்த்தி திருமகன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ ராம திரு நாமங்கள் -அஷ்டோத்ரம் –

September 12, 2020

ஸ்ரீ ராமர் 108 போற்றி
1. ஓம் அயோத்தி அரசே போற்றி
2. ஓம் அருந்தவ பயனே போற்றி
3. ஓம் அச்சுதானந்த கோவிந்த போற்றி
4. ஓம் அளவிலா புகழுடையோய் போற்றி
5. ஓம் அபயம் அளிக்கும் விரதா போற்றி

6. ஓம் அறத்தின் நாயகனே போற்றி
7. ஓம் அன்பர் இதயம் உறைவோய் போற்றி
8. ஓம் அழகிய திருமுகத்தோய் போற்றி
9. ஓம் அழகு சீதாபதியே போற்றி
10. ஓம் அகிலமெல்லாம் காப்பாய் போற்றி

11. ஓம் அச்சம் அகற்றினாய் போற்றி
12. ஓம் அகலிகை சாபம் தீர்த்தாய் போற்றி
13. ஓம் அற்புத நாமா போற்றி
14. ஓம் அறிவுச்சுடரே போற்றி
15. ஓம் அளவிலா குணநிதியே போற்றி

16. ஓம் அன்புள்ள ஆரமுதே போற்றி
17. ஓம் அரக்கர்க்கு கூற்றே போற்றி
18. ஓம் அனுமன் அன்பனே போற்றி
19. ஓம் அன்பு கொண்டாய் போற்றி
20. ஓம் அனந்த கல்யாண குணா போற்றி

21. ஓம் அஸ்வமேத யாக பிரபுவே போற்றி
22. ஓம் ஆதித்தன் குலக்கொழுந்தே போற்றி
23. ஓம் ஆற்றல் படைத்தாய் போற்றி
24. ஓம் ஆதரவில்லார் புகலிடமே போற்றி
25. ஓம் ஆத்மசொரூபனே போற்றி

26. ஓம் ஆதிமூலமே போற்றி
27. ஓம் இளையவன் அண்ணலே போற்றி
28. ஓம் இன்சுவை மொழியே போற்றி
29. ஓம் இகபர சுகம் அளிப்பாய் போற்றி
30. ஓம் உண்மை வடிவமே போற்றி –

31. ஓம் உத்தம வடிவே போற்றி
32. ஓம் உலகம் காக்கும் உறவே போற்றி
33. ஓம் ஊக்கம் தரும் சுடரே போற்றி
34. ஓம் ஊழி முதல்வா போற்றி
35. ஓம் எழில் நாயகனே போற்றி

36. ஓம் ஏழுலகம் காப்பவனே போற்றி
37. ஓம் ஏழு மரம் துளைத்தவனே போற்றி
38. ஓம் ஏக பாணப்பிரயோகா போற்றி
39. ஓம் ஏக பத்தினி விரதனே போற்றி
40. ஓம் ஐம்புலன் வென்றோய் போற்றி

41. ஓம் ஒப்பிலா ஒளியே போற்றி
42. ஓம் ஓம்கார தத்துவமே போற்றி
43. ஓம் ஓங்கி உலகளந்த அம்சமே போற்றி
44. ஓம் கண்கண்ட தெய்வமே போற்றி
45. ஓம் கருப்பொருளே போற்றி

46. ஓம் கரனை அழித்தோய் போற்றி
47. ஓம் காமகோடி ரூபனே போற்றி
48. ஓம் காமம் அழிப்பவனே போற்றி
49. ஓம் காருண்ய மூர்த்தியே போற்றி
50. ஓம் காலத்தின் வடிவே போற்றி

51. ஓம் காசி முக்தி நாமா போற்றி
52. ஓம் குரு பக்த ரத்தினமே போற்றி
53. ஓம் கோசலை மைந்தா போற்றி
54. ஓம் கோதண்ட பாணியே போற்றி
55. ஓம் சங்கடம் தீர்க்கும் சத்குருவே போற்றி

56. ஓம் சத்ய விக்ரமனே போற்றி
57. ஓம் சரணாகத வத்சலா போற்றி
58. ஓம் சபரிக்கு மோட்சம் தந்தாய் போற்றி
59. ஓம் சொல் ஒன்று கொண்டாய் போற்றி
60. ஓம் சோலை அழகனே போற்றி

61. ஓம் சோகம் தீர்ப்பாய் போற்றி
62. ஓம் தசரதன் தவப்புதல்வா போற்றி
63. ஓம் தந்தை சொல் கேட்டாய் போற்றி
64. ஓம் தியாகமூர்த்தியே போற்றி
65. ஓம் நிலையானவனே போற்றி

66. ஓம் நித்ய மங்கள வைபவா போற்றி
67. ஓம் நீலமேக சியாமளனே போற்றி
68. ஓம் பங்கஜகண்ணனே போற்றி
69. ஓம் பரந்தாமா பாவநாசா போற்றி
70. ஓம் பத்துத்தலை அறுத்த பரம்பொருளே போற்றி

71. ஓம் பண்டரிநாதா விட்டலா போற்றி
72. ஓம் பரத்வாஜர் தொழும் பாதனே போற்றி
73. ஓம் பட்டாபிஷேக மூர்த்தியே போற்றி
74. ஓம் பரதனின் அண்ணனே போற்றி
75. ஓம் பாதுகை தந்தாய் போற்றி

76. ஓம் பிறவி அறுப்பாய் போற்றி
77. ஓம் மாசிலா மணியே போற்றி
78. ஓம் மாருதியின் பிரபுவே போற்றி
79. ஓம் மாதவச்செல்வமே போற்றி
80. ஓம் மா இருள் விலக்குவாய் போற்றி

81. ஓம் மாயமான் மாய்த்தாய் போற்றி
82. ஓம் மாயவாழ்வு முடிப்பாய் போற்றி
83. ஓம் முக்குணம் கடந்தோய் போற்றி
84. ஓம் முன்னைப்பரம்பொருளே போற்றி
85. ஓம் ரகு வம்ச நாயகா போற்றி

86. ஓம் லவகுசர் தந்தையே போற்றி
87. ஓம் வல்லமை கொண்டாய் போற்றி
88. ஓம் வாயுகுமாரன் இதயமே போற்றி
89. ஓம் வானரர்க்கு அருளினாய் போற்றி
90. ஓம் விண்ணவர் தெய்வமே போற்றி

91. ஓம் விஷயம் கடந்தவனே போற்றி
92. ஓம் விருப்பு வெறுப்பற்றவனே போற்றி
93. ஓம் விஜயராகவனே போற்றி
94. ஓம் விஸ்வாமித்திரர் வேள்வி காத்தாய் போற்றி
95. ஓம் வீபீஷணன் நண்பனே போற்றி

96. ஓம் வெற்றிக்கு ஒருவனே போற்றி
97. ஓம் வேண்டுவன ஈவாய் போற்றி
98. ஓம் வேடனொடும் ஐவரானாய் போற்றி
99. ஓம் வேத முதல்வா போற்றி
100.ஓம் வேந்தர் வேந்தா போற்றி

101. ஓம் வேதனை தீர்ப்பாய் போற்றி
102. ஓம் வேதம் தேடும் பாதனே போற்றி
103. ஓம் வேதாந்த சாரமே போற்றி
104. ஓம் வைகுண்ட வாசா போற்றி
105. ஓம் வைதேகி மணாளா போற்றி

106. ஓம் வையகப் பிரபுவே போற்றி
107. ஓம் வையகத்தை வாழ வைப்பாய் போற்றி
108. ஓம் ஸ்ரீ சீதா லட்சுமண பரத சத்ருக்கன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியே போற்றி! போற்றி

——————-

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ கிருஷ்ண திரு நாமங்கள் –

September 8, 2020

ஓம் அனந்த கிருஷ்ணா போற்றி
ஓம் அரங்கமா நகருளானே போற்றி
ஓம் அற்புத லீலா போற்றி
ஓம் அச்சுதனே போற்றி
ஓம் அமரேறே போற்றி
ஓம் அரவிந்த லோசனா போற்றி
ஓம் அர்ஜுனன் தோழா போற்றி
ஓம் ஆதி மூலமே போற்றி
ஓம் ஆயர் கொழுந்தே போற்றி
ஓம் ஆபத்சகாயனே போற்றி
ஓம் ஆலிலை பாலகா போற்றி
ஓம் ஆழ்வார் நாயகா போற்றி
ஓம் ஆண்டாள் பிரியனே போற்றி
ஓம் ஆனையைக் காத்தாய் போற்றி
ஓம் ஆனந்த மூர்த்தியே போற்றி
ஓம் ஆனிரை காத்தவனே போற்றி
ஓம் இமையோர் தலைவா போற்றி
ஓம் உம்பர்க்கு அருள்வாய் போற்றி
ஓம் உடுப்பி உறைபவனே போற்றி
ஓம் உள்ளம் கவர் கள்வனே போற்றி
ஓம் உலகம் உண்ட வாயா போற்றி
ஓம் ஊழி முதல்வனே போற்றி
ஓம் எங்கும் நிறைந்தாய் போற்றி
ஓம் எட்டெழுத்து இறைவா போற்றி
ஓம் எண் குணத்தானே போற்றி
ஓம் எழில் ஞானச் சுடரே போற்றி
ஓம் எழில் மிகுதேவா போற்றி
ஓம் ஏழைப் பங்காளா போற்றி
ஓம் ஒளிமணிவண்ணா போற்றி
ஓம் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்தாய் போற்றி
ஓம் ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்தாய் போற்றி
ஓம் கலியுக தெய்வமே போற்றி
ஓம் கண்கண்ட தேவா போற்றி
ஓம் கம்சனை அழித்தாய் போற்றி
ஓம் கருட வாகனனே போற்றி
ஓம் கல்யாண மூர்த்தி போற்றி
ஓம் கல்மாரி காத்தாய் போற்றி
ஓம் கமலக் கண்ணனே போற்றி
ஓம் கஸ்துாரி திலகனே போற்றி
ஓம் காளிங்க நர்த்தனா போற்றி
ஓம் காயாம்பூ வண்ணனே போற்றி
ஓம் கிரிதர கோபாலனே போற்றி
ஓம் கீதையின் நாயகனே போற்றி
ஓம் குசேலர் நண்பனே போற்றி
ஓம் குருவாயூர் அப்பனே போற்றி
ஓம் கோபியர் தலைவனே போற்றி
ஓம் கோபி கிருஷ்ணனே போற்றி
ஓம் கோவர்த்தனகிரி தாங்கியவனே போற்றி
ஓம் கோபால கிருஷ்ணனே போற்றி
ஓம் கோகுல பாலகனே போற்றி
ஓம் கோவிந்த ராஜனே போற்றி
ஓம் சகஸ்ர நாம பிரியனே போற்றி
ஓம் சங்கு சக்கரத்தானே போற்றி
ஓம் சந்தான கிருஷ்ணனே போற்றி
ஓம் சகடாசுரனை அழித்தவனே போற்றி
ஓம் சர்வ லோக ரட்சகனே போற்றி
ஓம் சாந்த குணசீலனே போற்றி
ஓம் சிந்தனைக்கினியவனே போற்றி
ஓம் சீனிவாச மூர்த்தியே போற்றி
ஓம் சுந்தரத் தோளுடையானே போற்றி
ஓம் தாமரைக் கண்ணனே போற்றி
ஓம் திருமகள் மணாளனே போற்றி
ஓம் திருத்துழாய் மார்பனே போற்றி
ஓம் துவாரகை மன்னனே போற்றி
ஓம் தேவகி செல்வனே போற்றி
ஓம் நந்த கோபாலனே போற்றி
ஓம் நந்தகோபன் குமரனே போற்றி
ஓம் நப்பின்னை மணாளனே போற்றி
ஓம் நவநீத சோரனே போற்றி
ஓம் நான்மறை பிரியனே போற்றி
ஓம் நாராயண மூர்த்தியே போற்றி
ஓம் பரந்தாமனே போற்றி
ஓம் பக்த வத்சலனே போற்றி
ஓம் பலராமர் சோதரனே போற்றி
ஓம் பவள வாயனே போற்றி
ஓம் பத்ம நாபனே போற்றி
ஓம் பார்த்த சாரதியே போற்றி
ஓம் பாற்கடல் கிடந்தாய் போற்றி
ஓம் பாண்டவர் துாதனே போற்றி
ஓம் பாண்டு ரங்கனே போற்றி
ஓம் பாரதம் நிகழ்த்தினாய் போற்றி
ஓம் பாஞ்சாலி சகோதரனே போற்றி
ஓம் பாஞ்சஜன்ய சங்கினாய் போற்றி
ஓம் பிருந்தாவன பிரியனே போற்றி
ஓம் புண்ணிய மூர்த்தியே போற்றி
ஓம் புருஷோத்தமனே போற்றி
ஓம் பூபாரம் தீர்த்தவனே போற்றி
ஓம் பூதனையை கொன்றவனே போற்றி
ஓம் மதுசூதனனே போற்றி
ஓம் மண்ணை உண்டவனே போற்றி
ஓம் மயிற்பீலி அழகனே போற்றி
ஓம் மாய கிருஷ்ணனே போற்றி
ஓம் மாயா வினோதனே போற்றி
ஓம் மீராவின் வாழ்வே போற்றி
ஓம் முத்து கிருஷ்ணனே போற்றி
ஓம் முழுமதி வதனா போற்றி
ஓம் யமுனைத் துறைவனே போற்றி
ஓம் யசோதை செய்தவமே போற்றி
ஓம் யதுகுலத் திலகமே போற்றி
ஓம் ராதையின் நாயகனே போற்றி
ஓம் வசுதேவர் புதல்வா போற்றி
ஓம் வெண்ணெய் திருடியவனே போற்றி
ஓம் வெள்ளை மனத்தானே போற்றி
ஓம் வேங்கட கிருஷ்ணனே போற்றி
ஓம் வேதியர் வாழ்வே போற்றி
ஓம் வேணு கோபாலனே போற்றி
ஓம் வைகுண்ட வாசனே போற்றி
ஓம் வையம் காப்பவனே போற்றி போற்றி
ஓம் க்லீம் கிருஷ்ணாய க்லீம்

———–

1. சந்தான கோபால கிருஷ்ணன்:
யசோதையின் மடியிலே அமர்ந்த கோலம்.
2. பாலகிருஷ்ணன்:
தவழும் கோலம். ஆலயங்களில் கிருஷ்ணன் சன்னதிகளிலும் பலரது வீட்டில் பூஜை அறையிலும் இப்படத்தையே காணலாம்.
3. காளிய கிருஷ்ணன்:
காளிங்கன் என்ற நாகத்தின் மீது நர்த்தனம் புரியும் காளிய கிருஷ்ணன்.
4. கோவர்த்தனதாரி:
கிருஷ்ணன் தன் சுண்டு விரலால் கோவர்த்தன கிரியைத் தூக்கும் கோலம்.
5. ராதா-கிருஷ்ணன்
(வேணுகோபாலன்): வலது காலை சிறிது மடித்து இடது காலின் முன்பு வைத்து பக்கத்தில் ராதை நின்றிருக்க குழலூதும் கண்ணன்.
6. முரளீதரன்:
கிருஷ்ணன் ருக்மணி மற்றும் சத்யபாமா சமேதராய் நின்றிருக்கும் திருக்கோலம். இது தென் இந்தியாவில் மிகவும் புகழ் பெற்றது.
7. மதனகோபாலன்:
அஷ்ட புஜங்களை உடைய குழலூதும் கிருஷ்ணன்.
8. பார்த்தசாரதி:
அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் கீதை உபதேசிக்கும் திருக்கோலம்.

————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் திரு நாமங்கள் —

August 15, 2020

ஸ்ரீ ஹரி – இயற்கையின் அதிபர்
ஸ்ரீ கேசவன் – அளவிடப்பட முடியாதவன், வாயால் விவரிக்கப்பட முடியாதவன்.
ஸ்ரீதரன் – இலக்குமியை மார்பில் கொண்டவன்
ஸ்ரீ வாசுதேவன் – அனைத்து உயிர்களில் வசிப்பவன்.
ஸ்ரீ விஷ்ணு – எங்கும் பரந்திருக்கும் இயல்பினன்.

ஸ்ரீ மாதவன் – பெரும் தவம் செய்பவன்.
ஸ்ரீ மதுசூதனன் – மது எனும் அசுரனை கொன்றதால் மதுசூதனன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ புண்டரீகாட்சன் – தாமரை போன்ற கண்களை உடையவன் (தாமரைக் கண்ணன்)
ஸ்ரீ ஜெனார்தனன் – தீயவர்களின் இதயங்களில் அச்சத்தை விளைவிப்பதால் ஜனார்த்தனன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ சாத்வதன் – சாத்வ குணம் அவனை விட்டு எப்போதும் விலகாததாலும், அவனும் சாத்வ குணத்தை விட்டு விலகாமல்
இருப்பதாலும் சாத்வதன் என அழைக்கப்படுகிறான்;

ஸ்ரீ விருபாட்சணன் – “விருசபம்” என்பது “வேதங்களைக்” குறிக்கும், “இச்சணம்” என்பது “கண்ணைக்” குறிக்கும்.
இவையிரண்டும் இணைந்து, வேதங்களே அவனது கண்கள் என்றோ, வேதங்களே அவனைக் காண்பதற்கான கண்கள்
என்றோ குறிக்கின்றன என்பதால், கிருஷ்ணணை விருஷபாட்சணன் என அழைக்கப்படுகிறான்,
ஸ்ரீ அஜா – எந்த உயிரிலிருந்தும் சாதாரண வழியில் தனது பிறப்பை எடுக்காததால் அஜா என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ தாமோதரன் – தேவர்களைப் போலல்லாமல் அவனது பிரகாசமும், அவனது சுயமும், படைக்கப்படாததாக இருப்பதாலும்,
சுயக்கட்டுப்பாடும், பெரும் பிரகாசமும் கொண்டிருப்பதாலும் தாமோதரன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ ரிஷிகேசன் – “என்றும் மகிழ்ச்சி” என்பதற்கு “ஹ்ரிஷிகா” என்றும் “ஈசா” என்பதற்கு “ஆறு தெய்வீகப் பண்புகள்” என்றும் பொருள்.
இன்பம், மகிழ்ச்சி, தெய்வீகம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பது.
ஸ்ரீ மகாபாகு – தனது இரு கரங்களால் பூமியையும், வானத்தையும் தாங்கிப் பிடிப்பதால் மஹாபாஹு என அழைக்கப்படுகிறான்.

ஸ்ரீ அதாட்சன் – எப்போதும் கீழே வீழாதவன் என்பதாலும், எக்குறைவின்றியும் இருப்பதனாலும் அதாட்சன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ நாராயணன் – மனிதர்கள் அனைவருக்கும் புகலிடமாக இருப்பர்
ஸ்ரீ புருசோத்தமன் – ஆண் மக்களில் (புருசர்களில்) மேன்மையானவன் என்பதால் புருசோத்தமன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ சர்வன் – அனைத்துப் பொருட்களின் அறிவையும் கொண்டிருப்பதால் சர்வன் என்று அழைக்கப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ சத்யன் – கிருஷ்ணன் எப்போதும் உண்மையில் இருக்கிறான், உண்மையும் எப்போதும் அவனில் இருப்பதால் சத்யன் என அழைக்கப்படுகிறான்.

ஸ்ரீ ஜிஷ்ணு – தனது ஆற்றலுக்கும், வெற்றிக்காகவும் ஜிஷ்ணு என அறியப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ அனந்தன் – அழிவில்லாதவனாக இருப்பதால் அனந்தன் என்று அறியப்படுகிறான்.
ஸ்ரீ கோவிந்தன் – கோவிந்தன் என்ற சொல்லுக்கு பசுக்களின் தலைவன், கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வருபவன், பூமியை தாங்குபவன் என்று பொருளாகும்.[5]
ஸ்ரீ அச்சுதன் – என்றும் நழுவாதவர்
ஸ்ரீ பத்மநாபன் – தொப்புளில் தாமரை மலரைக் கொண்டவன்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் – ஏற்கனவே இருக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் “கிருஷி” மற்றும் “நித்திய அமைதி” என்பதைக் குறிக்கும் “ண” ஆகிய
இரண்டு சொற்களுக்குள் தன்னை மறைமுகமாக ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்வதால் அவன் கிருஷ்ணன் என்று அழைக்கப்படுகிறான்.
( “க்ருஷ்” என்றால் கீறுதல் என்று பொருள். “கருஷ்” என்றால் பூமி என்று பொருள், “ண” என்றால் சுகம் என்று பொருள்.
“கிருஷ்ண” என்றால் கலப்பையினால் பூமி கீறப்படுவதால் விளையும் நன்மையைக் குறிப்பதாகும் என்றும் பொருள்).
ஸ்ரீ கீதாச்சார்யன்
ஸ்ரீ அச்சாலன் தற்போதும் உள்ளவர்
ஸ்ரீ அச்சுதன் நழுவாதவர்
ஸ்ரீ அற்புதன் வியக்கத்தக்கவன்

ஸ்ரீ ஆதிதேவன் உண்மையான இறைவன்
ஸ்ரீ ஆதித்தியன் அதிதியின் மகன்
ஸ்ரீ அஜென்மா பிறப்பில்லாதவன்
ஸ்ரீ அஜெயன் பிறப்பையும், இறப்பையும் வென்றவன்
ஸ்ரீ அட்சரன் என்றும் நிலையானவன்

ஸ்ரீ அமிர்தன் மரணம் அற்றவன்
ஸ்ரீ ஆனந்தசாகரன் பெருங்கடலைப் போன்று பேரின்பமானவன்
ஸ்ரீ அனந்தன் அளவிட முடியாதவன்
ஸ்ரீ அனந்தஜித் என்றும் வெற்றியாளன்
ஸ்ரீ அனயன் தலைமை அற்றவர்

ஸ்ரீ அனிருத்தன் தடுத்து நிறுத்த முடியாதவன்
ஸ்ரீ அபாரஜித் வெல்லப்பட முடியாதவன்
ஸ்ரீ அவ்வியக்தன் படிகம் போன்று தூய்மையானவன்
ஸ்ரீ பிகாரி எங்கும் பயணம் செய்பவன்
ஸ்ரீ பாலகோபாலான் அனைவரையும் ஈர்க்கும் குழந்தை கிருஷ்ணன்

ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் குழந்தை கிருஷ்ணன்
ஸ்ரீ சதுர்புஜன் நான்கு கைகள் கொண்டவன்
ஸ்ரீ தானவேந்திரன் செல்வங்களை அருள்பவன்
ஸ்ரீ தயாளன் இரக்கத்தின் களஞ்சியம்
ஸ்ரீ தயாநிதி இரக்கமுள்ள அருளாளன்

ஸ்ரீ தேவாதிதேவன் தேவர்களின் தலைவர்
ஸ்ரீ தேவகிநந்தன் தேவகியின் மகன்
ஸ்ரீ தேவேஷ்வா அவதார புருஷன்
ஸ்ரீ தர்மாதியட்சர் தரும தேவன்
ஸ்ரீ திரவின் எதிரிகள் அற்றவன்

ஸ்ரீ துவாரகாபதி துவாரகையின் தலைவர்
ஸ்ரீ கோபாலன் ஆவினங்களுடன் விளையாடுபவன்
ஸ்ரீ கோபாலப் பிரியன் ஆவினங்களை நேசிப்பவர்
ஸ்ரீ கோவிந்தன் ஆவினங்கள், நிலம் மற்றும் முழு இயற்கையையும் அமைதிப்படுத்துபவர்.
ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரன் அறிவுக் கடவுள்

ஸ்ரீ ஹரி இயற்கையின் அதிபர்
ஸ்ரீ இரண்யகர்பன் “அனைத்தையும் படைப்பவர்”
ஸ்ரீ ரிஷிகேசன் அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் அதிபர்
ஸ்ரீ ஜெகத்குரு பிரபஞ்சத்திற்கு குரு
ஸ்ரீ ஜெகதீஷ்வரன் பிரபஞ்சத்தின் இறைவன்

ஸ்ரீ ஜெகன்நாதர் பிரபஞ்சத்திற்கு தலைவர்
ஸ்ரீ ஜெனார்தனன் வரங்களை வழங்குபவர்
ஸ்ரீ ஜெயந்தன் அனைத்துப் பகைவர்களை வெல்பவன்
ஸ்ரீ ஜோதிராதித்தியன் சூரியனில் ஒளியாக விளங்குபவர்
ஸ்ரீ கமலநாதன் இலக்குமியின் நாதர்

ஸ்ரீ கமலநயனன் தாமரை வடிவக் கண்களை கொண்டவர்.
ஸ்ரீ கம்சந்தகன் கம்சனை கொன்றவர்
ஸ்ரீ காஞ்சலோசனன் தாமரைக் கண்ணன்
ஸ்ரீ கேசவன் நீண்ட, கரிய, சுருள் கொண்ட முடியைக் கொண்டவர்
ஸ்ரீ கிருட்டிணன் அனைவரையும் கவர்பவன்

ஸ்ரீ இலக்குமி காந்தன் இலக்குமியின் கணவர்
ஸ்ரீ லோகாதியட்சன் மூவுலகின் நாயகன்
ஸ்ரீ மதனன் அன்பிற்கினியவன்
ஸ்ரீ மாதவன் இலக்குமியின் கணவர்
ஸ்ரீ மதுசூதனன் மது எனும் அரக்கனை கொன்றவர்

ஸ்ரீ மகேந்திரன் இந்திரனுக்குத் தலைவர்
ஸ்ரீ மன்மோகன் தடுமாறத மனம் உடையவன்
ஸ்ரீ மனோகரன் அழகின் அதிபதி
ஸ்ரீ மயூரன் மயிலிறகை மணிமகுடமாகக் கொண்டவன்
ஸ்ரீ மோகனன் வசீகரமானவன்

ஸ்ரீ முரளி புல்லாங்குழலை இசைப்பவன்
ஸ்ரீ முரளிதரன் புல்லாங்குழலை கையில் கொண்டவன்
ஸ்ரீ முரளி மனோகரன் குழல் ஊதி மயக்குபவன்
ஸ்ரீ நந்த குமாரன் நந்தகோபரின் வளர்ப்பு மகன்
ஸ்ரீ நந்த கோபாலன் பசுக்கூட்டங்களின் மீது அன்பு பாராட்டுபவன்

ஸ்ரீ நாராயணன் அனைவருக்கும் புகலிடம் அளிப்பவர்
ஸ்ரீ நவநீதசோரன் வெண்ணெய் திருடி உண்பவன்
ஸ்ரீ நிரஞ்சனன் அப்பழுக்கற்றவன்
ஸ்ரீ நிர்குணன் குணங்களைக் கடந்தவன்
ஸ்ரீ பத்மஹஸ்தன் தாமரைத் தண்டு போன்ற கைகளை கொண்டவன்

ஸ்ரீ பத்மநாபன் தொப்புள் மீது தாமரையைக் கொண்டவன்
ஸ்ரீ பரப் ப்ரஹ்மம் முற்றான முழுமையான உண்மையானவன்
ஸ்ரீ பரமாத்மா அனைத்து உயிர்களிலும் ஆத்மாவாக திகழ்பவன்
ஸ்ரீ பரமபுருஷன் மேலான புருஷன்
ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி அருச்சனனின் தேரை ஓட்டியவன்

ஸ்ரீ பிரஜாபதி அனைத்து சீவராசிகளையும் படைத்தவர்
ஸ்ரீ புண்ணியவான் தவத்தால் அடையத்தக்கவன்
ஸ்ரீ புருசோத்தமன் ஜீவாத்மாக்களில் மேலானவன்
ஸ்ரீ ரவி லோசனன் சூரியனைப் போன்ற கண்களை உடையவன்
ஸ்ரீ சகஸ்ராட்சகன் ஆயிரம் கண்களைக் கொண்டவன்

ஸ்ரீ சஹஸ்ர ஜிதன் ஆயிரம் பேர்களை அழித்தவன்
ஸ்ரீ சாட்சி அனைத்து செயல்களுக்கும் சாட்சியாக விளங்குபவன்
ஸ்ரீ சனாதனன் தொன்று தொட்டு விளங்குபவர்
ஸ்ரீ சர்வ ஜனன் அனைத்தும் அறிந்தவர்
ஸ்ரீ சர்வ பாலகன் அனைத்தையும் காப்பவர்

ஸ்ரீ சர்வேஸ்வரன் அனைத்திற்கும் தலைவர்
ஸ்ரீ சத்திய வசனன் சத்தியம் மட்டும் பேசுபவர்
ஸ்ரீ சத்திய விரதன் உண்மையையே இலக்காகக் கொண்டவர்
ஸ்ரீ சாதனன் அனைத்தறிவுக்கும் கருவியானவன்
ஸ்ரீ ஸ்ரேஷ்டன் மிகவும் புகழ்பெற்றவன்

ஸ்ரீ காந்தன் இலக்குமியின் பிரியமானவன்
ஸ்ரீசியாம் கருநிறத்தவன்
ஸ்ரீ சியாமசுந்தரன் கார்மேக அழகன்
ஸ்ரீ சுதர்சனன் சுதர்சனம் எனும் சக்கரத்தைக் ஆயுதமாகக் கொண்டவன்.
ஸ்ரீ சுமேதா நுட்பமான அறிவினன்

ஸ்ரீ சுரேஷ்வரன் அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் தலைவர்
ஸ்ரீ சுவர்க்கபதி சொர்க்கத்தின் தலைவர்
ஸ்ரீ திரிவிக்கிரமன் மூவுலகையும் அளந்தவன்
ஸ்ரீ உபேந்திரன் இந்திரனின் நண்பர்
ஸ்ரீ வைகுந்த நாதன் வைகுந்தத்தில் உறைபவன்

ஸ்ரீ வர்தமானன் அருவமான (உருமற்ற) இறைவன்
ஸ்ரீ வாசுதேவ புத்திரன் வசுதேவரின் மகன்
ஸ்ரீ விஷ்ணு பிரபஞ்சத்தின் இறைவன்
ஸ்ரீ விஸ்வதட்சினன் திறமை மற்றும் ஆளுமை மிக்கவன்
ஸ்ரீ விஸ்வகர்மன் அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் படைத்தவர்

ஸ்ரீ விஸ்வமூர்த்தி அனைத்து பிரபஞ்சங்களின் வடிவானவர்
ஸ்ரீ விஸ்வரூபன் பிரபஞ்சத்தின் வடிவாகக் காட்சியளிப்பவர்
ஸ்ரீ விஸ்வாத்மா பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மா
ஸ்ரீ விருசபர்வா அறத்தின் நாயகன்
ஸ்ரீ யாதவேந்திரன் யாதவ குல தலைவர்

ஸ்ரீ யோகி யோகியானவன்
ஸ்ரீ யோகினாம்பதி யோகிகளின் தலைவர் (யோகீஸ்வரன்)
ஸ்ரீ அச்சலன் குழந்தை
ஸ்ரீ அச்சுதன் தவறிழைக்காதவன்
ஸ்ரீ அவ்வியக்தன் தெள்ளத் தெளிவான மனதுடையவன்

ஸ்ரீ பங்கே பிகாரி (வனத்தின் விகாரி என்பதன் திரிபுச் சொல்) பிருந்தாவனக் காடுகளில் விளையாடுவதை நேசிப்பவன்
ஸ்ரீ பிகாரி விளையாட்டை நேசிப்பவன்
ஸ்ரீ பக்தவத்சலன் பக்தர்களை தூக்கி விடுபவர்
ஸ்ரீ பிரஜேஷா விரஜ மக்களின் தலைவன்
ஸ்ரீ சக்கரதாரன் கையில் சக்கரத்தைக் கொண்டவன்.

ஸ்ரீ தாமோதரன் அன்னை யசோதையால் இடுப்பில் கயிறு கட்டப்பட்டவன்.
ஸ்ரீ தீனபந்து துன்பத்திலிருப்போரின் உறவினன்
ஸ்ரீ தீனநாதன் ஆதரவற்றவர்களுக்கு அடைக்கலம் தருபவர்
ஸ்ரீ துவாரகாதீசன் துவாரகையின் தலைவர்
ஸ்ரீ துவாரகாநாதன் துவாரகையின் தலைவர்

ஸ்ரீ கண்ஷியாம் கார்மேக நிறத்தவன்
ஸ்ரீ கிரிதாரி கோவர்தன மலையை கையால் உயர்த்தி பிடித்தவன்
ஸ்ரீ கோபாலன் இடையன், பசுக்களை காப்பவன், (குறிப்பாக அனைத்து சீவராசிகளை காப்பவர்).
ஸ்ரீ கோபிநாதன் கோபியர் உளம் கவர் கள்வன்
ஸ்ரீ கோவிந்தன் ஆவினங்களை காப்பவர்

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜன் இடையர்களின் அரசன்
ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் குருவாயூர் கோயிலில் குடி கொண்டவன்
ஸ்ரீ ஹரி பாவங்களை நீக்குபவர், பிறவிச்சுழற்சியிலிருந்து விடுவிப்பவர்.
ஸ்ரீ ஈஸ்வரன் இறைவன்
ஸ்ரீ ருஷீகேசன் உணர்வுகளின் தலைவர்

ஸ்ரீ ஜெகன்நாதர் பிரபஞ்சத்தின் தலைவர்
ஸ்ரீ ஜெனார்தனன் வரம் தருபவர்
ஸ்ரீ காலதேவன் காலத்திற்கு அதிபதி
ஸ்ரீ கல்மஷாஹீனன் பாவமற்றவன்
ஸ்ரீ கண்ணையா பக்தர்களின் சுமைகளை பகிர்ந்து கொள்பவர் அல்லது பக்தர்களிடம் நெருக்கமாக இருப்பவர்

ஸ்ரீ கேசவன் நீண்ட முடியை உடையவன்
ஸ்ரீ மதன மோகனன் தன் அழகால் கலக்கமடையச் செய்பவன்
ஸ்ரீ மாதவன் இலக்குமியின் நாயகன்
ஸ்ரீ மதுசூதனன் மது எனும் அரக்கனை கொன்றவர்
ஸ்ரீ மணிகண்டன் கௌஸ்துபம் எனும் மணிமாலையை அணிந்தவன்

ஸ்ரீ முராஹரி முரா எனும் அரக்கனை கொன்றவர்
ஸ்ரீ முகிலன் கார்மேக நிறத்தவன்
ஸ்ரீ முகுந்தன் வீடுபேற்றுக்கான ஆன்மீக அறிவொளியை அருள்பவர்.
ஸ்ரீ நந்தகோபாலன் இடையர்களுக்குப் பிரியமானவன்
ஸ்ரீ நந்தலால் நந்தகோபனுக்குப் பிரியமானவன்.

ஸ்ரீ பாண்டுரங்கன் பண்டரிபுரத்து வெள்ளை நிற கிருஷ்ணண்
ஸ்ரீ பரப் ப்ரஹ்மம் அனைத்திற்கும் மேலான பிரம்மம்
ஸ்ரீ பரமேஸ்வரன் மேலான ஈஸ்வரன்
ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி குரு ஷேத்திரப் போரில் அருச்சுனனுக்கு தேரோட்டியவர்.
ஸ்ரீ பிரதிபாவனன் பாவத்தில் வீழ்ந்தவர்களை தூய்மைப்படுத்துபவர்

ஸ்ரீ இராதாவல்லபவன் ராதையின் அன்பிற்குரியவன்
ஸ்ரீ இராஜகோபாலன் இடையர்களின் அரசன்
ஸ்ரீ ரண்ச்சோதரை அமைதி காக்கும் பொருட்டு போரை மறுத்து துவாரகைக்கு ஓடியவன்
ஸ்ரீ ஸ்யாமசுந்தரன் கருப்பழகன்
ஸ்ரீ சந்தானம் அன்பானவன்

ஸ்ரீ சந்தானசாரதி வானுலக ஆன்மீக தோரோட்டி
ஸ்ரீ சௌரி சூரசேனரின் வழித்தோன்றல்
ஸ்ரீ வாசுதேவன் வசுதேவரின் மகன்
ஸ்ரீ யதுநந்தனன் யதுக்களின் அன்பிற்குரியவன்
ஸ்ரீ யோகீஸ்வரன் யோகிகளின் தலைவர்
ஸ்ரீ யசோதா நந்தனன் யசோதையின் வளர்ப்பு மகன்

——————–

ஓம் கிருஷ்ணாய நமஹ
ஓம் கமலநாதாய நமஹ
ஓம் வாசுதேவாய நாமஹ
ஓம் சனாதனாய நமஹ
ஓம் வசுதேவாத்மஜாய நமஹ

ஓம் புண்யாய நமஹ
ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரீவத்ச கௌஸ்துபதாராய நமஹ
ஓம் யசோதாவத்சலாய நமஹ
ஓம் ஹரியே நமஹ

ஓம் சதுர்புஜாத்த சக்ராசிகதா நமஹ
ஓம் சம்காம்புஜா யுதாயுஜாய நமஹ
ஓம் தேவகீநந்தனாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரீசாய நமஹ
ஓம் நந்தகோப பிரியாத்மஜாய நமஹ

ஓம் யமுனாவேகா சம்ஹாரினே நமஹ
ஓம் பலபத்திர பிரியனுஜாய நமஹ
ஓம் பூதனாஜீவித ஹராய நமஹ
ஓம் சகடசூர பம்ஜனாய நமஹ
ஓம் நந்தவிரஜா ஜனானம்தினே நமஹ

ஓம் சச்சிதானந்த விக்ரஹாய நமஹ
ஓம் நவநீத விலிப்தாம்காய நமஹ
ஓம் நவநீத நடனாய நமஹ
ஓம் முசுகுந்த பிரசாதகாய நமஹ
ஓம் சோஷடஸஸ்திரீ சஹஸ்ரேஸாய நமஹ

ஓம் திரிபம்கினே நமஹ
ஓம் மதுராக்குறுதயா நமஹ
ஓம் சுகவாக அம்ருதாப்தீம்தவே நமஹ
ஓம் கோவிந்தாய நமஹ
ஓம் யோகினாம் பதேய நமஹ

ஓம் வத்சவாடி சராய நமஹ
ஓம் அனந்தாய நமஹ
ஓம் தேனுகாசூர பம்ஜனாய நமஹ
ஓம் த்ருணீக்ருத திருணா வர்தாய நமஹ
ஓம் யமளார்ஜுன பம்ஜனாயா நமஹ

ஓம் உத்தலோத்தால பேத்திரே நமஹ
ஓம் தமால சியாமலாக்கிறுதியோ நமஹ
ஓம் கோபகோபீஸ்வராய நமஹ
ஓம் யோகினே நமஹ
ஓம் கோடிசூர்ய சமப்ரபாய நமஹ

ஓம் இலாபதயே னம நமஹ
ஓம் பரம்ஜோதியோதிஷே நமஹ
ஓம் யாதவேம்த்ராய நமஹ
ஓம் யதூத்வஹாய நமஹ
ஓம் வனமாலினே நமஹ

ஓம் பீதவாஸனே நமஹ
ஓம் பாரிஜாதபஹாரகாய நமஹ
ஓம் கோவர்தனாச லோத்தர்த்ரே நமஹ
ஓம் கோபாலாய நமஹ
ஓம் சர்வபாலகாய நமஹ

ஓம் அஜாய நமஹ
ஓம் நிரஞ்சனாய நமஹ
ஓம் காமஜனகாய நமஹ
ஓம் கம்ஜலோசனாய நமஹ
ஓம் மதுக்னே நமஹ

ஓம் மதுராநாதாய நமஹ
ஓம் துவாரகாநாயகாய நமஹ
ஓம் பலினே நமஹ
ஓம் பிருந்தாவனாம்த சம்சாரிணே நமஹ
ஓம் துளசிதாம பூஷனாய நமஹ

ஓம் சமந்தக மணேர்ஹர்த்தரே நமஹ
ஓம் நாராயாணாத்மகாய நமோ
ஓம் குஜ்ஜ கிருஷ்ணாம்பரதாயா நமஹ
ஓம் மாயினே நமஹ
ஓம் பரமபுருஷாய நமஹ

ஓம் முஷ்டிகாசூர சாணுர நமஹ
ஓம் மல்யுத்த விசாரதாய நமஹ
ஓம் சம்சாரவைரிணே நமஹ
ஓம் கம்சாராயே நமஹ
ஓம் முராரரே நமஹ

ஓம் நாராகாம்தகாய நமஹ
ஓம் அனாதி பிரம்மசாரிணே நமஹ
ஓம் கிருஷ்ணாவ்யஸன கர்சகாய நமஹ
ஓம் சிசுபாலஸித்சேத்ரே நமஹ
ஓம் துர்யோதனகுலாம்தகாய நமஹ

ஓம் விதுராக்ரூர வரதாய நமஹ
ஓம் விஸ்வரூபப்பிரதர்சகாயே நமஹ
ஓம் சத்யவாசே நமஹ
ஓம் சத்ய சம்கல்பாய நமஹ
ஓம் சத்யபாமாரதாய நமஹ

ஓம் ஜெயினே நமஹ
ஓம் சுபத்ரா பூர்வஜாய நமஹ
ஓம் விஷ்ணவே நமஹ
ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய நமஹ
ஓம் ஜெகத்குரவே நமஹ

ஓம் ஜகன்னாதாய நமஹ
ஓம் வேணுநாத விசாரதாய நமஹ
ஓம் விருஷபாசூர வித்வசினே நமஹ
ஓம் பாணாசூர கராம்தக்றுதே நமஹ
ஓம் யுதிஷ்திர பிரதிஷ்டாத்ரே நமஹ

ஓம் பஹிபர்ஹவாதசம்சகாய நமஹ
ஓம் பார்த்தசாரதியே நமஹ
ஓம் அவ்யக்தாய நமஹ
ஓம் கீதாம்றுத மஹொததியே நமஹ
ஓம் காளீய பணிமாணிக்ய ரம்ஜித ஶ்ரீ பதாம்புஜாய நமஹ

ஓம் தமோதராய நமஹ
ஓம் யக்ஞபோக்த்ரே நமஹ
ஓம் தானவேந்திரா விநாசகாய நமஹ
ஓம் நாராயணாய நமஹ
ஓம் பரப்பிரம்மனே நமஹ

ஓம் பன்னகாஸன வாகனாய நமஹ
ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த நமஹ
ஓம் கோபீவஸ்த்ராபஹாராகாய நமஹ
ஓம் புண்ணியஸ்லோகாய நமஹ
ஓம் தீர்தக்றுதே நமஹ

ஓம் வேதவேத்யாய நமஹ
ஓம் தயாநிதேயே நமஹ
ஓம் சர்வதீர்தாத்மகாய நமஹ
ஓம் சர்வக்ரஹ ருபிணே நமஹ
ஓம் பராத்பராய நமஹ

—————

—————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி:

July 22, 2020

ஶ்ரீமதாநந்த ராமாயணாந்தர்கத ஶ்ரீ ஸீதா அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி–

ௐம் ஸீதாயை நம: ।
ௐம் ஜாநக்யை நம: ।
ௐம் தேவ்யை நம: ।
ௐம் வைதேஹ்யை நம: ।
ௐம் ராகவ ப்ரியாயை நம: ।

ௐம் ரமாயை நம: ।
ௐம் அவநி ஸுதாயை நம: ।
ௐம் ராமாயை நம: ।
ௐம் ராக்ஷஸாந்த ப்ரகாரிண்யை நம: ।
ௐம் ரத்ந குப்தாயை நம: । 10

ௐம் மாது லிங்க்யை நமஹ் ।
ௐம் மைதில்யை நம: ।
ௐம் பக்த தோஷதாயை நம: ।
ௐம் பத்மாக்ஷஜாயை நம: ।
ௐம் கஞ்ஜநேத்ராயை நம: ।

ௐம் ஸ்மிதாஸ்யாயை நம: ।
ௐம் நூபுரஸ்வநாயை நம: ।
ௐம் வைகுண்ட நிலயாயை நம: ।
ௐம் மாயை நம: ।
ௐம் ஶ்ரியை நம: । 20

ௐம் முக்திதாயை நம: ।
ௐம் காமபூரண்யை நம: ।
ௐம் ந்ருபாத்மஜாயை நம: ।
ௐம் ஹேம வர்ணாயை நம: ।
ௐம் ம்ருது லாங்க்யை நம: ।

ௐம் ஸுபாஷிண்யை நம: ।
ௐம் குஶாம்பிகாயை நம: ।
ௐம் திவ்யதாயை நம: ।
ௐம் லவமாத்ரே நம: ।
ௐம் மநோஹராயை நம: । 30

ௐம் ஹநுமத் வந்திதபதாயை நம: ।
ௐம் முக்தாயை நம: ।
ௐம் கேயூர தாரிண்யை நம: ।
ௐம் அஶோகவநமத்யஸ்தாயை நம: ।
ௐம் ராவணாதிகமோஹிண்யை நம: ।

ௐம் விமாந ஸம்ஸ்திதாயை நம: ।
ௐம் ஸுப்ருவே நம: ।
ௐம் ஸுகேஶ்யை நம: ।
ௐம் ரஶநாந்விதாயை நம: ।
ௐம் ரஜோரூபாயை நம: । 40

ௐம் ஸத்வ ரூபாயை நம: ।
ௐம் தாமஸ்யை நம: ।
ௐம் வஹ்நிவாஸிந்யை நம: ।
ௐம் ஹேமம்ருகாஸக்த சித்தயை நம: ।
ௐம் வால்மீகாஶ்ரம வாஸிந்யை நம: ।

ௐம் பதி வ்ரதாயை நம: ।
ௐம் மஹா மாயாயை நம: ।
ௐம் பீதகௌஶேய வாஸிந்யை நம: ।
ௐம் ம்ருகநேத்ராயை நம: ।
ௐம் பிம்போஷ்ட்யை நம: । 50

ௐம் தநுர்வித்யா விஶாரதாயை நம: ।
ௐம் ஸௌம்ய ரூபாயை நம:
ௐம் தஶரதஸ்தநுஷாய நம: ।
ௐம் சாமர வீஜிதாயை நம: ।
ௐம் ஸுமேதா துஹித்ரே நம: ।

ௐம் திவ்ய ரூபாயை நம: ।
ௐம் த்ரைலோக்ய பாலிந்யை நம: ।
ௐம் அந்ந பூர்ணாயை நம: ।
ௐம் மஹா லக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐம் தியே நம: । 60

ௐம் லஜ்ஜாயை நம: ।
ௐம் ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐம் ஶாந்த்யை நம: ।
ௐம் புஷ்ட்யை நம: ।
ௐம் ஶமாயை நம: ।

ௐம் கௌர்யை நம: ।
ௐம் ப்ரபாயை நம: ।
ௐம் அயோத்யா நிவாஸிந்யை நம: ।
ௐம் வஸந்தஶீதலாயை நம: ।
ௐம் கௌர்யை நம: । 70

ௐம் ஸ்நாந ஸந்துஷ்ட மாநஸாயை நம: ।
ௐம் ரமாநாம பத்ரஸம்ஸ்தாயை நம: ।
ௐம் ஹேம கும்ப பயோ தராயை நம: ।
ௐம் ஸுரார்சிதாயை நம: ।
ௐம் த்ருத்யை நம: ।

ௐ காந்த்யை நம: ।
ௐம் ஸ்ம்ருத்யை நம: ।
ௐம் மேதாயை நம: ।
ௐம் விபாவர்யை நம: ।
ௐம் லகூதராயை நம: । 80

ௐம் வாராரோஹாயை நம: ।
ௐம் ஹேம கங்கண மண்திதாயை நம: ।
ௐம் த்விஜ பத்ந்யர்பித நிஜ பூஷாயை நம: ।
ௐம் ரகவதோஷிண்யை நம: ।
ௐம் ஶ்ரீராமஸேவநரதாயை நம: ।

ௐம் ரத்ந தாடங்க தாரிண்யை நம: ।
ௐம் ராமவாமாங்கஸம்ஸ்தாயை நம: ।
ௐம் ராமசந்த்ரைக ரஞ்ஜிந்யை நம: ।
ௐம் ஸரயூஜல ஸங்க்ரீடா காரிண்யை நம: ।
ௐம் ராமமோஹிண்யை நம: । 90

ௐம் ஸுவர்ண துலிதாயை நம: ।
ௐம் புண்யாயை நம: ।
ௐம் புண்யகீர்தயே நம: ।
ௐம் கலாவத்யை நம: ।
ௐம் கலகண்டாயை நம: ।

ௐம் கம்புகண்டாயை நம: ।
ௐம் ரம்போரவே நம: ।
ௐம் கஜகாமிந்யை நம: ।
ௐம் ராமார்பித மநஸே நம: ।
ௐம் ராம வந்திதாயை நம: । 100

ௐம் ராம வல்லபாயை நம: ।
ௐம் ஶ்ரீராம பத சிஹ்நாங்காயை நம: ।
ௐம் ராம ராமேதி பாஷிண்யை நம: ।
ௐம் ராமபர்யங்கஶயநாயை நம: ।
ௐம் ராமாங்க்ரிக்ஷாலிண்யை நம: ।

ௐம் வராயை நம: ।
ௐம் காமதேந்வந்ந ஸந்துஷ்டாயை நம: ।
ௐம் மாது லிங்க கராத்ருதாயை நம: ।
ௐம் திவ்யசந்தந ஸம்ஸ்தாயை நம: ।
ௐம் மூலகாஸுரமர்திந்யை நம: । 110

॥ ஶ்ரீஸீதாஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி: ஸமப்தா ॥

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்தரம்–

July 19, 2020

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண
கமலாநாதோ
வாஸுதேவஸ்
ஸநாதந:
வஸுதேவாத்மஜ:

புண்யோ
லீலாமாநுஷவிக்ரஹ:
ஸ்ரீவத்ஸ
கௌஸ்துபதரோ
யஶோதா வத்ஸலோ

ஹரி:
சதுர்புஜாத்த
சக்ராஸி கதாஶங்காத் யுதாயுத:
தேவகீநந்தந:
ஸ்ரீஶோ

நந்தகோப ப்ரியாத்மஜ:
யமுனா வேக ஸம்ஹாரீ
பல பத்ர ப்ரியாநுஜ:
பூதநாஜீவிதஹர:
ஶகடாஸுர பஞ்ஜந:

நந்தவ்ரஜ ஜநாநந்தீ
ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹ:
நவநீத விலிப்தாங்கோ
நவநீத நடோநக:
நவநீத நவஹாரோ

முசுகுந்த ப்ரஸாதக:
ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶ:
த்ரிபங்கீ லலிதாக்ருதி:
ஸுகவாகம் ருதாப்தீந்து:
கோவிந்தோ

யோகினாம் பதி:
வத்ஸவாடசரோ நந்தோ
தேநுகாசுர பஞ்ஜந:
த்ருணீத்ருத
த்ருணாவர்தோ

யமலார்ஜுந பஞ்ஜந:
உத்தால தால பேத்தா
ச தமால ஶ்யாமலாக்ருதி:
கோப கோபீஶ்வரோ
யோகீ

கோடி ஸூர்ய ஸமப்ரப:
இளாபதி:
பரம்ஜ்யோதிர்
யாதரவேந்த்ரோ
யதூத்வஹ:

வநமாலீ
பீதவாஸா:
பாரிஜாதாபஹாரக:
கோவர்தநாச லோத்தர்த்தா
கோபால:

ஸர்வபாலக:
அஜோ
நிரஞ்ஜந:
காம:
ஜநக:

கஞ்சலோசந:
மதுஹா
மதுரா நாதோ
த்வாரகா நாயகா
பலீ

ப்ருந்தாவ நாந்தஸ்
ஸஞ்சாரீ
துலஸீ தாம பூஷண:
ஸ்யமந்தகமணேர் ஹர்தா
நர
நாராயணாத்மக:

குப்ஜா
க்ருஷ்ணாம்பரதரோ
மாயீ
பரம பூருஷ:
முஷ்டிகாஸுர சாணூர மல்ல யுத்த விஶாரத:

ஸம்ஸாரவைரீ
கம்ஸாரி:
முராரிர் நரகாந்தக:
அநாதி
ப்ரஹ்மசாரீ ச

க்ருஷ்ணாவ்யஸந கர்ஶக:
ஶிஶுபால ஶிரஶ் சேத்தா
துர்யோதந குலாந்தக:
விதுராக்ரூர வரதோ
விஶ்வரூப ப்ரதர்ஶக:

ஸத்ய வாக்
ஸத்ய ஸங்கல்ப:
ஸத்ய பாமாரதோ விஜயீ
ஸுபத்ரா பூர்வஜோ
விஷ்ணு:

பீஷ்ம முக்தி ப்ரதாயக:
ஜகத் குருர்
ஜகந் நாதோ
வேணுநாத விஶாரத:
வ்ருஷபாஸுர வித்வம்ஸீ

பாணாஸுர பலாந்தக:
யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாதா
பர்ஹி பர்ஹாவதம்ஸக:
பார்த்தஸாரதி
ரவ்யக்தோ

கீதாம்ருத மஹோததி:
காளீயபண மாணிக்ய ரஞ்ஜித ஸ்ரீபதாம்புஜ:
தாமோதரோ
யஜ்ஞபோக்தா
தாநவேந்த்ர விநாஶக:

நாராயண:
பர ப்ரஹ்ம
பந்நகாஶந வாஹந:
ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த கோபீ வஸ்த்ரா பஹாரக:
புண்ய ஶ்லோக:

தீர்த்தபாதோ
வேத வேத்யோ
தயாநிதி:
ஸர்வ பூதாத்மகஸ்
ஸர்வ க்ரஹ ரூபீ
பராத்பர:

ஏவம் கிருஷ்ணஸ்ய தேவஸ்ய நாம் நாம அஷ்டோத்தரம் ஶதம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாம்ருதம் நாம பரமாநந்த காரகம்
அத்யுபத்ரவ தோஷக்நம் பரமாயுஷ்ய வர்த்தநம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்-

——————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.-

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி –/ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டகம் —

July 1, 2020

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி
ஓம் கிருஷ்ணாய நமஹ:
ஓம் கமலனாதாய நமஹ:
ஓம் வாஸுதேவாய நமஹ:
ஓம் ஸனாதனாய நமஹ:
ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய நமஹ:
ஓம் புண்யாய நமஹ:
ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய நமஹ:
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபதராய நமஹ:
ஓம் யஶோதாவத்ஸலாய நமஹ:
ஓம் ஹரியே நமஹ: || 10 ||

ஓம் சதுர்புஜாத்த சக்ராஸிகதா நமஹ:
ஓம் ஸம்காம்புஜா யுதாயுஜாய நமஹ:
ஓம் தேவாகீனம்தனாய நமஹ:
ஓம் ஶ்ரீஶாய நமஹ:
ஓம் நந்தகோப ப்ரியாத்மஜாய நமஹ:
ஓம் யமுனாவேகா ஸம்ஹாரிணே நமஹ:
ஓம் பலபத்ர ப்ரியனுஜாய நமஹ:
ஓம் பூதனாஜீவித ஹராய நமஹ:
ஓம் ஶகடாஸுர பம்ஜனாய நமஹ:
ஓம் நந்த வ்ரஜ ஜனானம்தினே நமஹ: || 20 ||

ஓம் ஸச்சிதானம்த விக்ரஹாய நமஹ:
ஓம் நவனீத விலிப்தாம்காய நமஹ:
ஓம் நவனீத நடனாய நமஹ:
ஓம் முசுகும்த ப்ரஸாதகாய நமஹ:
ஓம் ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶாய நமஹ:
ஓம் த்ரிபம்கினே நமஹ:
ஓம் மதுராக்றுதயே நமஹ:
ஓம் ஶுகவாக ம்றுதாப்தீம்தவே நமஹ:
ஓம் கோவிம்தாய நமஹ:
ஓம் யோகினாம் பதயே நமஹ: || 30

ஓம் வத்ஸவாடி சராய நமஹ:
ஓம் அனம்தாய நமஹ:
ஓம் தேனுகாஸுரபம்ஜனாய நமஹ:
ஓம் த்றுணீ க்றுத த்றுணா வர்தாய நமஹ:
ஓம் யமளார்ஜுன பம்ஜனாய நமஹ:
ஓம் உத்தலோத்தால பேத்ரே நமஹ:
ஓம் தமால ஶ்யாமலாக்றுதியே நமஹ:
ஓம் கோபகோபீஶ்வராய நமஹ:
ஓம் யோகினே நமஹ:
ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாய நமஹ: || 40 ||

ஓம் இலாபதயே நமஹ:
ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே நமஹ:
ஓம் யாதவேம்த்ராய நமஹ:
ஓம் யதூத்வஹாய நமஹ:
ஓம் வனமாலினே நமஹ:
ஓம் பீதவாஸனே நமஹ:
ஓம் பாரிஜாதபஹாரகாய நமஹ:
ஓம் கோவர்தனாச லோத்தர்த்ரே நமஹ:
ஓம் கோபாலாய நமஹ:
ஓம் ஸர்வபாலகாய நமஹ: || 50 ||

ஓம் அஜாய நமஹ:
ஓம் நிரம்ஜனாய நமஹ:
ஓம் காமஜனகாய நமஹ:
ஓம் கம்ஜலோசனாய நமஹ:
ஓம் மதுக்னே நமஹ:
ஓம் மதுரானாதாய நமஹ:
ஓம் த்வாரகானாயகாய நமஹ:
ஓம் பலினே நமஹ:
ஓம் ப்றும்தாவனாம்த ஸம்சாரிணே நமஹ:
ஓம் துலஸீதாம பூஷனாய நமஹ: || 60 ||

ஓம் ஶமம்தக மணேர்ஹர்த்ரே நமஹ:
ஓம் நர நாரயணாத்மகாய நமஹ:
ஓம் குஜ்ஜ க்றுஷ்ணாம்பரதராய நமஹ:
ஓம் மாயினே நமஹ:
ஓம் பரமபுருஷாய நமஹ:
ஓம் முஷ்டிகாஸுர சாணூர நமஹ:
ஓம் மல்லயுத்த விஶாரதாய நமஹ:
ஓம் ஸம்ஸாரவைரிணே நமஹ:
ஓம் கம்ஸாரயே நமஹ:
ஓம் முராரயே நமஹ: || 70 ||

ஓம் நாராகாம்தகாய நமஹ:
ஓம் அநாதி ப்ரஹ்மசாரிணே நமஹ:
ஓம் க்றுஷ்ணாவ்யஸன கர்ஶகாய நமஹ:
ஓம் ஶிஶுபாலஶிச்சேத்ரே நமஹ:
ஓம் துர்யோதனகுலாம்தகாய நமஹ:
ஓம் விதுராக்ரூர வரதாய நமஹ:
ஓம் விஶ்வரூபப்ரதர்ஶகாய நமஹ:
ஓம் ஸத்யவாசே நமஹ:
ஓம் ஸத்ய ஸம்கல்பாய நமஹ:
ஓம் ஸத்யபாமாரதாய நமஹ: || 80 ||

ஓம் ஜயினே நமஹ:
ஓம் ஸுபத்ரா பூர்வஜாய நமஹ:
ஓம் விஷ்ணவே நமஹ:
ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய நமஹ:
ஓம் ஜகத்குரவே நமஹ:
ஓம் ஜகன்னாதாய நமஹ:
ஓம் வேணுனாத விஶாரதாய நமஹ:
ஓம் வ்றுஷபாஸுர வித்வம்ஸினே நமஹ:
ஓம் பாணாஸுர கராம்தக்றுதே நமஹ:
ஓம் யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாத்ரே நமஹ: || 90 ||

ஓம் பர்ஹிபர்ஹாவதம்ஸகாய நமஹ:
ஓம் பார்தஸாரதியே நமஹ:
ஓம் அவ்யக்தாய நமஹ:
ஓம் கீதாம்றுத மஹொததியே நமஹ:
ஓம் காளீய பணிமாணிக்ய ரம்ஜித
ஶ்ரீ பதாம்புஜாய நமஹ:
ஓம் தாமோதராய நமஹ:
ஓம் யஜ்னபோக்ர்தே நமஹ:
ஓம் தானவேம்த்ர வினாஶகாய நமஹ:
ஓம் நாராயணாய நமஹ:
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நமஹ: || 100 ||

ஓம் பன்னகாஶன வாஹனாய நமஹ:
ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த நமஹ:
ஓம் கோபீவஸ்த்ராபஹாராகாய நமஹ:
ஓம் புண்யஶ்லோகாய நமஹ:
ஓம் தீர்தக்றுதே நமஹ:
ஓம் வேதவேத்யாய நமஹ:
ஓம் தயானிதயே நமஹ:
ஓம் ஸர்வதீர்தாத்மகாய நமஹ:
ஓம் ஸர்வக்ரஹ ருபிணே நமஹ:
ஓம் பராத்பராய நமஹ: –108

——

வசுதேவ ஸூதம் தேவம் கம்ஸ சாணூர மர்த்தனம்
தேவகீ பரமானந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

வசுதேவரின் குமாரன்; கம்சன் சாணூரன் உள்ளிட்டவர்களைக் கொன்றவன்;
தேவகியின் பரம ஆனந்த ஸ்வரூபியாக விளங்குபவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் கிருஷ்ணனை வணங்க வேண்டும்.

அதஸீ புஷ்ப ஸங்காசம், ஹாரநூபுர சோபிதம்
ரத்ன கங்கண கேயூரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

காயாம்பூ வண்ணத்தைப் போன்றவன்; மாலை, தண்டை, சலங்கை இவற்றால் அழகாகத் திகழ்பவன்;
ரத்தினம் இழைத்த கைவளைகள் தோள் அணிகள் அணிந்தவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன்.

குடிலாலக ஸம்யுக்தம் பூர்ண சந்த்ர நிபானனம்
விலஸத் குண்டல தரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

சுருட்டைத் தலைமுடியுடன் கூடிய அழகு பொருந்தியவன்; முழு நிலவு போன்ற அழகு முகம் கொண்டவன்;
பளீர் என ஒளி விடும் குண்டலங்கள் அணிந்தவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன்.

மந்தார கந்த ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்ப்புஜம்
பர்ஹிபிஞ்சாவ சூடாங்கம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

மந்தாரப் பூக்களின் நறுமணத்துடன் கூடியவன்; அழகான புன்னகை கொண்டவன்; நான்கு கைகள் உடையவன்;
மயில் தோகையை தலையில் அணிகலனாகச் சூடியவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன்.

உத்புல்ல பத்ம பத்ராக்ஷம் நீல ஜீமூத ஸந்நிபம்
யாதவானாம் சிரோ ரத்னம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

மலர்ந்த தாமரை இதழ் போன்ற கண்களை உடையவன்; நீருண்ட மேகத்தைப் போன்றவன்;
யாதவர்களின் ரத்னமாக முடிசூடா மன்னனாகத் திகழ்பவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன்.

ருக்மிணீ கேளீ ஸம்யுக்தம் பீதாம்பர ஸூசோபிதம்
அவாப்த துளசீ கந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

ருக்மிணி தேவியுடன் கேளிக்கைகளில் கலந்து கொள்பவன்; பீதாம்பரத்துடன் ஒளி பொருந்தியவனாகத் திகழ்பவன்;
துளசியின் பரிமளத்தை உடையவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன்.

கோபிகாநாம் குசத்வந்த்வ குங்குமாங்கித வக்ஷஸம்
ஸ்ரீநிகேதம் மஹேஷ்வாஸம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

கோபிகை கொங்கைகளின் குங்குமக்குழம்பு அடையாளத்தை மார்பில் கொண்டவன்; ஸ்ரீமகாலட்சுமிக்கு இருப்பிடமானவன்.
மிகப் பெரிய வில்லாளியாக விளங்குபவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன்.

ஸ்ரீவத்ஸாங்கம் மஹோரஸ்கம் வநமாலா விராஜிதம்
சங்க சக்ரதரம் தேவம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்

ஸ்ரீவத்ஸம் எனும் மறுவை அடையாளமாகக் கொண்டவன்; அகன்ற மார்பை உடையவன்; வனமாலை சூடியிருப்பவன்;
சங்கு சக்கரங்களைத் தரித்திருப்பவன்; உலகுக்கு குருவாகத் திகழும் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவை வணங்குகிறேன்.

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டகம் இதம் புண்யம் ப்ராதருத்தாய
ய படேத் கோடி ஜந்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேன விநச்யதி

எவன் ஒருவன் புண்ணியம் மிகுந்த இந்த கிருஷ்ணாஷ்டகம் என்னும் இந்த எட்டு சுலோகங்களைப் பற்றி எண்ணுகிறானோ
அவன், கோடிப் பிறவிகளில் செய்த பாவம் அடியுடன் நாசமடையும். அப்படியிருக்க,
இவற்றை காலை நேரத்தில் ஆத்மார்த்தமாக, முழு ஈடுபாட்டுடன் படித்து வணங்கினால்,
அவர்களுக்கு சகல சந்தோஷங்களும் கிடைக்கும். ஐஸ்வர்யம் பெருகும்-

————–

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –