Archive for the ‘ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்’ Category

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-

January 20, 2019

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்

32 பத்ததி -அடிகள் கொண்டவை
ரகஸ்ய கிரந்தங்கள் 32 சாதித்து
அதிகாரங்கள் 32 ரகஸ்ய த்ரயம்
அஷ்டாஷரம் காயத்ரி -32
மோஷ சாதனா வித்யைகள் -32

கீதை -18 ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -4-திருவாய் மொழி -10 பத்துக்கள்
32 தத்வங்கள் -பூதங்கள் தன் மாத்ரைகள் இந்த்ரியங்கள் அஹங்காரம் மமகாரம் மூன்று பிரகிருதி காலம் நித்ய விபூதி
தர்ம பூத ஞானம் ஜீவம் தாயார் பெருமாள் -32

ஸ்ரீ ராமாயணம் திருவாய்மொழி ஈரண்டுக்கும் ஒப்பு இது
ஸ்ரீ சடாரி-சட வாயு சம்சாரம் கொடுக்கும் -ஹுங்காரம் பண்ணி -விரட்டி அருளியது போலே இந்த பாதுகா சஹஸ்ரம்
சர்வ லோகஸ்ய யோக ஷேமம்-ஸ்ரீ பரத ஆழ்வான் பிரார்த்தித்து – அலப்தஸ்ய லாபம் யோகம் -தக்கபடி பாதுகாப்பது ஷேமம்
அனுஷ்டப் –சந்தஸ் –
முதல் ஸ்லோகம் பாதுகையை விளித்து சொல்லாமல்
பிரஸ்தா பந்தத்தி
அடுத்தவை விளித்து சொல்கிறார்
சடாரி
பெருமையை உணர்த்தி
பரதன் –பாவம் ராகம் தாளம் பரத -நாத முனிகள் -நம்மாழ்வார் பிரபாவம் அருள -பாதுகை பெருமாள் பிரபாவம் அருளியது போலே
அயோத்யை
நந்தி கிராமம் பட்டாபிஷேகம்
ஷட் ஆசனங்கள் ஆராதனம் கட்டியம் சொல்லி -10
11- உத்சவங்கள் வர்ணனை
12- புஷ்பம்
13 –சஞ்சார பந்தத்தி
14-சலங்கை ரத்னங்கள் சப்தம் பற்றி
500 ஸ்லோகங்கள் இப்படி

15 ஸ்வரூபம்
16-17-18-19-20-முத்து மரகதம் போன்றவவை பற்றி
21-பிரதிபிம்பம்
22-தங்கம் பதித்து அத்தை பற்றி
23 ஆதிசேஷன்
24 இரண்டு பாதுகை
25 அமைப்பு
26-குமிழ்
27-திருவடி தழும்பால் ரேகைகள்
28-ஸிம்ஹ அவலோகனம் -திரும்பி பார்த்து
29-பலவகை பந்தம்
30 நிர்வேதம் -ஹிதம் உண்டாக
31- உபாயம்
32- புருஷார்த்தம் -பலன்கள் சொல்லி தலைக் கட்டுகிறார்
1000 ஸ்லோகங்கள்
ஒரே இரவில் சாதித்து –

ஸ்ம்ருதி -முந்திய கால நினைவு
மதி -நிகழ் கால அறிவு
புத்தி -வரும் காலம் அறிவு
பிரஜ்ஞ்ஞா -மூன்றும்
பிரதிபை
காவ்யம் அழகு -கவி ரேவ பிரஜாபதி ப்ரஹ்மா போலே
சொல் பொருள் அழகு -ரசங்கள் நிறைந்து –
சந்தஸ் -ஆரம்பித்து –இறுதி ஸ்லோகம் ஜயதி எதிராஜ –சந்தஸ் முடித்து -புஷ்ப மாலை -ரத்னஹாரம்
உயர்வற -பிறந்தார் உயர்ந்தே -முடித்தால் போலே

சத்தை உடையவர் -சந்தஸ் -ப்ரஹ்மம் அஸ்தி-என்று எண்ணுபவன் தானே சத் –
எல்லாம் என்று அறிந்தால் எம்பெருமான் -ப்ரஹ்ம சாஷாத்காரம் ஏற்படும்
வஸ்து நிர்த்தேசம் ரூபமாக ஆரம்பம்
ஸ்ரீ அரங்கன் பாதுகை கிரீடமாக தாங்கும் -சேகரம் -கிரீடம் ஸ்ரீ சடாரி பெறுபவர்கள் சாந்த-அவர்களை பிரணாமம் செய்கிறேன் -என்கிறார் –
மத் பக்த அடியார் அடியார் -போலே
ஸ்ரீ ரெங்க ப்ருத்தி-ஸ்ரீ பூமி ரெங்க நீளா ப்ருத்தி-ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி ஈசன் -மூவருடன் -ப்ருத்தீச பெரிய பெருமாள் என்பதால் -சங்க -அடியார்கள் –
திருவடித் துகள் ஆட கங்கை நீர் குடைந்தாடும் வேட்கை என்னாவதே -முகில் வண்ணன் அடியை அடைந்து அருள் சூடி உய்ந்தவன்
அருள் -ஸ்ரீ பாதுகை -அடிக்கும் மேல் அருள் என்பதால் -கருணை ரூபமே ஸ்ரீ பாதுகை
இவள் அடி அடையாதால் போல் இவள் பேசுகிறாள் –திருவடி நிலையான ஸ்ரீ பாதுகை அடைந்தாள் என்பர் -துயர் அறு சுடரடி –
அடி சுடராகக் காட்டுவது ஸ்ரீ பாதுகையாலே தான் -அடி சுடர் என்பதால் ஸ்ரீ பாதுகை உடன் கூடிய திருவடி
ஸ்ரீ பாதுகா தலையில் தாங்கும் அடியவர்கள் பாதுகா துகள்களுக்கு ஜெயந்தி -ஜெயந்தே புண்டரீகாஷா -பல்லாண்டு —
சாந்த -நம் ஆழ்வாரையே சொல்வதாகவுமாம்

அடுத்து ஸ்ரீ பரத ஆழ்வானுக்கு -நமஸ்காரம் -பாரம் நாம -உயர்ந்த நமஸ்காரம் -மனம் மொழி காயம் -மூன்றாலும்
ராகவனே ரெங்கன் -பாசுகா பிரபாவம் -திருவடிகள் இணை –
சர்வ லோகஸ்ய யோக ஷேமத்துக்கு -முனி வேஷத்துடன் பெருமாள் போலே ஸ்ரீ பரத ஆழ்வான் –சிரசில் தாங்கி சந்த சப்தத்துக்கு முதல் ஆள்
ஸ்ரீ பரத ஆழ்வான் தானே -தஸ்மை -அந்த பரதன் -துஷ்யந்தன் பிள்ளை பரதன் இல்லை ஜடபரதன் இல்லை – –
உத்ப்தவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பாதுகை -கொண்டு பத்ரியில் தபஸ்
வசிஷ்டர் -முதலில் சொல்லி -யோக ஷேமத்துக்காக-சொன்னாரே -பாதுகையை முன்னோர் எழுந்து அருளிய சிம்ஹாசனம் எழுந்து அருள
பண்ணலாமோ சங்கை பெருமாளுக்கு வர -வசிஷ்டர் சொல்ல செய்து கொடுத்து அருளினார் -ஸ்ரீ பாதுகா ஆராதனம் முதலில் பரதன்
திருவடி போகாத இடத்துக்கும் ஸ்ரீ பாதுகை வந்ததே அயோத்யைக்கு –
திரு விக்ரமன் ஒரு பாதுகை சம்பந்தமே பூமி பெற்றது –

நம் ஆழ்வார் தானே சரவலாக யோக ஷேமத்துக்கு காரணம்
பாவத்தையும் ராகத்தையும் தாளத்தையும் -பாதுகை -பரவும் படி செய்த ஸ்ரீ நாதமுனிகளை சொல்லும் -இத்தால்
அயோத்தி எம் அரசே –அரங்கத்தம்மா –காகுத்தா கண்ணனே என்னும் –திருவரங்கத்தாய்-என்னும் -சொல்லக் கடவது இறே
ஸ்ரீ ரெங்கன் திருவடி காதல் மூலம் வேதங்களை தமிழ் மறை ஆக்கி சடகோபன் –உன்னை ஸ்துதிகிறேன் ஆசார்யர் அனுக்ரஹம் மூலம் –
ஆசார்ய ரூபமாகவே உள்ளாய்- வகுள மாலை வாசனையும் இதில் உண்டே –
எழுத்துக்கள் கூட்டம் -அபர சம்ஹிதை -நவ ரத்ன வர்ண சமுதாயமும் உண்டே -ஸ்ரீ ராமாயணம் விட ஏற்றம் உண்டே
வால்மிகி உபகாரகர் அவரையும் ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறார் இத்தால் -திவ்ய ஸ்தானம் -சத்ய லோகத்தில் இருந்து ஜகத் வந்தார்
ஸ்ரீ ரெங்கன் –அர்ச்சா மூர்த்தி உடன் ஸ்ரீ பாதுகை -கூட வர -சரஸ்வதி -பாரதம் வந்ததால் பாரதி ஆனது -பாதுகைக்கும் பாரதி என்ற பெயர்
பாதும் காதயாதி -பாதத்தை பேசி -பாதம் -சப்த ராசிகள் -புகழை பேசி –
அனகா-வேதம் கட்டளை இடும் -குற்றம் இல்லாத ஸ்ரீ ராமாயணம் -கதை போலே சொல்லி நம்மை திருத்தும் –

நித்ய சேவை ஸ்ரீ பாதுகை அதனால் குற்றம் இல்லாத சடாரி –ககுஸ்த சக்ரவர்த்தி மூலம் இங்கே வந்து –
முதல் அர்ச்சை ரெங்கன் தானே என் சிரசில் பட்டு குற்றம் அற்றவன் ஆக்கி அருளுவாய் –
பக்தர்கள் இடம் சென்று அனுக்ரஹிக்கிராய் -ராம சம்பந்தம் சரித்ரம் பேசுவதால் ஸ்ரீ ராமாயணம் தானே ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரமும் -என்கிறார் –
இயற்ற வாக் -வசுதா ஸ்தோத்ரம் பூமிக்கு காத்து புற்று வால்மீகி -சர்ப்பம் பழக்கம் உண்டே -நானும் சர்ப்பத்தின் சிஷ்யன்
அப்புள்ளார் -சேஷ கல்பாது -சேஷன் போன்றவர் -ஆயிரம் வாயால் உபதேசித்தார் -சர்ப்பத்தின் பிள்ளை -அனந்த ஸூரி பிள்ளை தானே இவர்
ஸ்தோத்ரம் பண்ணினால் பாதுகைக்கு தோஷம் இல்லை என்கிறார் அடுத்ததில்
தனக்கு தோஷம் இல்லை என்கிறார் அடுத்ததில் –
ரெங்கன் நியமித்தான் -பாகவதர்களும் நியமித்தார்கள் –
வேத சிரஸ் அமர்ந்த பாதுகை என் தலை மேலும் இருந்ததே –
வால்மீகி மானசீகமாக தான் பாதுகையை பார்க்க நானோ ரெங்கன் சடாரியை நித்யம் இரண்டு கண்களால் காண்கிறேனே-
வால்மீகி அருளால் பாடுவேன்

அடுத்த ஸ்லோகம் வரை பாதுகை அழைத்து பேசாமல் ஆத்மகதமாக பேசுகிறார்
பாதுகை பற்றி பேசுவதால் கங்கா தீர்த்தம் போலே ரஷகம் இது -அநிஷ்டம் போக்கி இஷ்டம் கொடுக்கும் மழை நீர் தெரு நீர் கங்கையில்
சேர அவர்ஜநீயம் போலே என் உக்தியும் பாதுகையில் சேர -குற்றம் வாராதே –
அசூயை இல்லாமல் பாராயணம் செய்தால் பலம் உண்டே -கருணை யுடன் சாத்விகர் கொண்டாடட்டும்
ஸ்லோகம் -8–அனுஜ்ஞ்ஞ்யா கைங்கர்யம் -ரெங்கன் சாஷியாக -ஸ்தோத்ரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார்
திருவடி பற்றி பேசாமல் ஸ்ரீ பாதுகையை பற்றி ஸ்துதிப்பேன் -பூர்த்தி பண்ண நீ என்னை அனுக்ரஹிக்க வேண்டும் —
கம்சாரி -கம்சன் சத்ரு -மணி பாதுகை –உலகைத் தாங்கும் அவனை நீ தாங்கி உயரத்தையும் கொடுத்து -உத்தம கதியும் கொடுத்து -அழகிய நடை –
சாஸ்திர ஞானம் கொண்ட மேதைகள் வால்மீகி போன்றவர் -மகித மகிமானம் -ஸ்துவந்தி -உன்னுடைய அனுக்ரஹத்தால் —
கர்ணாம்ருதமாய் இருக்கும் -காதின் தினவை போக்கும்
அஹம் து அல்ப-மந்த புத்தி -தத் வித்யா அதி ஜல்பாமி பிதற்றுகிறேன் -அதுவும் உனது அனுக்ரஹத்தால் ரசிக்கும் படி உள்ளதே
11 ஸ்லோகம் -மூன்று இரட்டைகள் -ஞானாதி -அனந்த கல்யாண குணங்கள் -திருவடியை பாதுகாக்கும் நீ -அல்பனான நான் ஸ்துதிக்க
நீயோ நித்ய நிர்மலம் -அழுக்கு ஆகாசத்தை அழுக்கு ஆக்க முடியாதே -சுரஸ் சிந்து தேவ கங்கை -பகவதி பூஜிக்கத் தக்கது
நாய் குடிக்க -கங்கைக்கு தோஷம் வராது நாய்க்கு விடாய் போகும் பாவங்கள் போகுமே –
அல்பன் -துஷ்ட புத்தி -ச்நேஹம் இல்லாமல் -புகழை-அமிர்தம் நக்கி -நினைந்து பயம் இல்லாமல் வெட்கமும் இல்லாமல் -உள்ளேன் –
இந்த கங்கை நாய் -உதாரணம் சொல்லி ஸ்ரீ கூரத் ஆழ்வான் ஸ்ரீ ஸ்தவம்

பரிகாசம் செய்யும் படி இருந்தாலும் -தோப்பு மா மரம் பலன்கள் விழ -பொறுக்குமா போலே –
சோம்பேறி ஊதி பழம் விழும் என்று பார்ப்பது போலே உள்ளேன் –
பரேஷா -ஈஷா கடாஷம் பரேஷா அருள் கடாஷம் -யாமத்துக்கு உள்லேமுடிப்பேன் பரிகாசம் செய்ய முடியாதே -என்றுமாம்
பக்தி முற்றி வரம்பில்லாமல் பேசுவேன் -உண்மை நிலையை அறிவிக்கிறார் -விதூஷகன் போலே வும் கம்பீரமாகவும் இருக்கும் –
சொற்கள் கூட்டம் -32 பந்தத்தி பாடி முடிப்பேன் – -வேங்கடேச கவி -மார்பு தட்டி நம்பிக்கை வெளியிடுகிறார்
ரத்ன பாதுகையே -பதங்கள் வந்து சேரும்படி –ஸ்ரீ ரெங்கன் நடை சப்தம் போலே -சந்திர சேகரன் -தலையில் கங்கை
சிவன் தலை ஆட்ட -கங்கையும் ஆட -அருவி கொட்டுவது போலே -இருக்க வேண்டும் -வைஷ்ணவர்களில் சிறந்த சிவன் –
ஸ்ரீ சடாரி தாங்கிக் கொண்டதால் சக்தன் ஆனேன் -பரதன் ஆராதித்த பாதுகை அன்றோ
வேதம் மீண்டதே -அம்மாவை பிள்ளை பாடுவது போலே பாடுகிறேன் -பரிகாசம் எம்பெருமான் பண்ணினாலும் அதுவே சந்தோஷம்-
பல்வகை அர்த்தங்களைக் காட்டும் எனது சொற்கள் -நேராகவும் லஷணையாகவும் தொனியாகவும் –
ஸ்ரீ ரெங்கபதி ரத்ன பாதுகை -நீ -கேட்டு மகிழ வேண்டும் –ஸ்ரீ ரெங்கனும் மகிழ்வான் -அத்தைக் கண்டு நானும் மகிழ்வேன் –
அவார கருணா -தவ -சதா சகஸ்ரம் பாடுவேன் -வேதம் போலேவே இருக்கும் -1000 பாடினாலும் 100.000 பாடினாலும்
உன் பெருமையைச் சொல்லி முடிக்க முடியாதே –

———————————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-32-பல பத்ததி– பேற்றுப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -971-1008-

March 22, 2016

உபாக்யாதம் ததாத்வேந வசிஷ்டாத்யைர் மஹர்ஷிபி
உபாய பலயோ காஷ்ட்டாம் உபாசே ராம பாதுகாம் –971-

ஸ்ரீ பாதுகையே -உபாயம் -பலம் -இரண்டுமாம் என்றும் -பார்க்கப் போனால் உபாயம் பலம் இரண்டுக்கும் கடைசி எல்லை நிலம் என்றும்
வசிஷ்டர் வால்மீகி போன்றோரால் நிஷ்கர்ஷம் செய்யப்பட்டுள்ளது -அத்தகைய பெருமை வாய்ந்த ஸ்ரீ ராம திருப் பாதுகையை உபாசிக்கிறேன் –
ஸ்ரீ பாதுகையே பல எல்லை நிலம் –

——————————————————————————-

நிவிசேய நிரந்தரம் ப்ரதீத
த்ரிதசானாம் விபவம் த்ருணாய மத்வா
சவிதே தவ தேவி ரங்க பர்த்து
பத லீலா கமலம் சமுத்வ ஹந்த்யா –972-

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே எனக்கு தேவர்களுடைய ஐஸ்வர்யம் வெறும் புல் போலே தான் -நான் மதிப்பது
ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடி ஆகிற விநோத விளையாட்டுத் தாமரைப் பூவை நன்கு ஏந்தி இருக்கிற
உன்னருகில் இருந்து கைங்கர்யம் செய்து ஸ்ரீ பாதுகா சேவகன் என்ற பிரசித்துக்கு ஈடாக செயல் பட வேண்டும் –

——————————————————————————-

கிமஹம் மணி பாதுகே த்வயா மே
ஸூலபே ரங்கநிதௌ ஸ்ரியா சநாதே
கர்ணாநி புன கதர்த்த யேயம்
க்ருபண த்வாரது ராசிகாதிதுக்கை –973–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டி யோடு கூடிய ஸ்ரீ ரங்க நாதனே ஸ்ரீ ரங்க நிதியாம்-
அது எளிதில் எனக்கு கிடக்கலாயிற்று -உன் மூலம் அதன் பின் மறுபடியும் முன் ஜன்மங்கள் போல்
லோபிகள் வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்து கொண்டுக் காத்துத் துன்பப்பட்டுக் கரணங்களை தாழ்ந்த திசைகளில் செலுத்திக் கெடுவேனோ –

——————————————————————–

சக்ருதப்ய நுபூய ரங்க பர்த்து
தவது பச்லேஷ மநோ ஹரம் பதாப்ஜம்
அபுநர் ப்பவ கௌதுகம் ததைவ
ப்ரசமம் கச்சதி பாதுகே முனீ நாம் –974-

ஸ்ரீ பாதுகையே அழகான ஸ்ரீ ரங்க நாதனின் திருவடித் தாமரையை உன்னுடன் சேர்த்தியாக ஒரு தரம் சேவித்து அனுபவித்தால் போதும் –
முனிவர்கள் கூட மீண்டும் மீண்டும் சேவிக்கும் அனுபவம் பெற வென்று மறு பிறப்பில்லாமை என்ற தமது பழைய மநோ ரதத்தை
அழித்துக் கொண்டு மறு படி மனிதப் பிறவி வேண்டும் என்று கேட்பர் –

————————————————————————-

அபரஸ் பரபாதி நா மமீஷாம்
அநிதம் பூர்வ நிரூட சந்ததீ நாம்
பரதவ்யச நாத் அநூனசீம நாம்
துரிதா நாம் மம நிஷ்க்ருதிஸ் த்வ மாஸீ–975-

ஸ்ரீ பாதுகையே எவ்வளவு துயரங்கள் ஓயாமல் வருகின்றன -அநாதியாக தொடர்ந்து வேரூன்றி வருகின்றன –
என் துயரங்கள் ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உடைய வற்றை விடக் குறந்தவை இல்லை -அவற்றுக்கு நீயே ப்ராயச் சித்தமானாய் –

அபரஸ்பர=எப்பொழுதும் – பாதிநாம்=மேன்மேலும் வ்ருத்தியடைகின்றதும் –
அநிதம்பூர்வம்=இதுதான் முதல் என்றில்லாமல் அநாதியானதும் – நிரூட=த்ருடமானதும் –
ஸந்த்தீநாம்=வரிசைகளையுடைத்தாயிருக்கிறதும் – பரத:=ஸ்ரீபரதாழ்வானுடைய –
வ்யஸநம்=துக்கத்தைக் காட்டிலும் – அநூந: அதிகமான – ஸீம்நாம்=எல்லையை உடைத்தாயிருக்கிறதுமான –
மம=என்னுடைய – துரிதநாம்=பாபங்களுக்கு – நிஷ்க்ருதி=இல்லாமல் – த்வம்=நீ – ஆஸீ:=ஆக்குகின்றாய்.

ஹே! பாதுகே! பரதாழ்வான் இராமனைப் பிரிந்து எவ்வளவு வருந்தி துடித்திருப்பான்?
இந்த துக்கம் அவனுடைய பாபத்தினால் அன்றோ ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அத்தகைய பரதனைக் காட்டிலும் மிகக் கடுமையான பாபி நான்!
ஆனாலும் பரதனது பாபங்கள் அனைத்தும் அவன் உன்னை யடைந்ததும், ஒரு நொடியில் நசித்து போயிற்று.!
அது போன்று நானும் உன்னை யடைந்து உன் பரிபூர்ண கடாக்ஷத்தினை பெற்றபின்பு அநாதியான என்னுடைய
மாளாத வல் வினைகள் அப்போதே யன்றே நசித்துப் போயிருக்கக் கூடும்..!
மோக்ஷத்தினை அடையப் பெற்றவனாக(முக்ததுல்யனாக) அன்றோ நான் உன்னை இப்போது அனுபவிக்கின்றேன்!

பாதுகைகளையோ, ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்களின் திவ்ய சூக்திகளை யாரொருவர் த்யானம், ஆராதனம்
முதலானவைகளைச் செய்து ஆராதிக்கின்றார்களோ அவர்களது மனதில் பாப எண்ணங்களேத் தோன்றாது எப்படி
பகவானோ அப்படியேதான் ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்களும்!. மனமது, மமதையற்று தீதற்றுயிருப்பின்,
அந்த பாகவதனின் உள்ளம் ஒரு கோவிலாகும். இறை கூத்தாடும் கூடமாகும். மோக்ஷம் கை கூடும்.!

———————————————————-

தவத்து பாசன சம்பிரதாய வித்பி
சமயே சாத்வத சேவிதே நியுக்தா
பரத வ்ரதிநோ பவாம் புராசிம்
கதிசித் காஞ்சன பாதுகே தரந்தி–976–

ஸ்ரீ பொற் பாதுகையே ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ர சாஸ்திர கிரமத்திலே திருவாராதனம் செய்யும் சம்ப்ரதாயத்தை அறிந்தவர்களால் கைங்கர்யத்தில்
நியமிக்கப்பட்டு ஸ்ரீ பரதாழ்வான் வழியில் விரத நியமத்துடன் இருந்து உனக்கு சேவை செய்த சிலர் சம்சாரக் கடலை நீந்துகின்றனர்

——————————————————————–

அலமச்யுத பாதுகே யதாவத்
பவதீ யச்ச பதம் த்வதேக தார்யம்
இதரேதர பூஷிதம் ததேதத்
த்விதயம் சம்வநநாயா சேதசோ ந -977-

ஸ்ரீ அச்யுத திருப் பாதுகையே -நீயும் திருவடித் தாமரையும் அபூர்வமான சேர்த்தி -நீ மாத்திரமே திருவடியைத் தரிக்கக் கூடும்
நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அலங்காரமாய் விளங்குவது என் மனசை வசப்படுத்துவதற்குச் செவ்வனே அமைந்து இருப்பது –
வேறு பல திரு ஆபரணங்கள் திரு அவயவங்கள் இருக்கலாம் -ஒன்றுக்கு ஓன்று பூஷணமாகவும் இருக்கலாம் –
ஆனால் எந்த ஆபரணமும் உரிய அவயவத்தைத் தாங்குவது என்று கிடையாதே –

——————————————————————

அநந்ய சாமான்யதயா முராரே
அங்கேஷ் வவாப்தேஷு க்ரீடமுக்யை
பாதாவநி த்வம் நிஜமேவ பாகம்
சர்வாத்ம சாதாரணதாம் அநைஷீ–978–

ஸ்ரீ பாதுகையே மற்ற திருவாபரணங்கள் கிரீடம் முதலியவை அந்தந்த அவயவத்தை தம்தமக்கே முற்றூட்டாக வைக்கப்பட்டவை
என்ற ஈதியில் கொள்கின்றன -நீ உனக்கு உரிய திருவடி என்னும் திரு அவயவத்தை சகல ஆத்மாக்களுக்கும் பொது
ஆஸ்ரயணீயம் என்று அமைத்து இருக்கிறாயே -உனது பெரும் தன்மை அசாதாராணம் ஆனது தான் –

——————————————————————————–

சமாஸ்ரிதா நாம் மணி பாதுகே த்வாம்
விபஸ்சிதாம் விஷ்ணு பதே அப்ய நாஸ்தா
கதம் புநச்தே க்ருதிநோ பஜேரன்
வாஸாதரம் வாசவராஜ தான்யம் –979-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன்னை ஆஸ்ரயித்தவர் பகவான் திருவடியிலோ ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலேயோ மனம் வையார்
அவர்களுக்கு உன்னிடம் மட்டுமே ஆசை -அத்தகைய பெரியோர் இந்த்ராதி பதவிகளில் எங்கனம் ஆசை கொள்வர்-

———————————————————-

விம்ருச்ய ரங்கேஸ்வர பாத ரஷே
வாரக்ரமம் நூநம வாரணீயம்
பதமாக்ரஹேபி ஸ்ப்ருசதீ ப்ரதீதா
ஸ்தூலேந ரூபேண வஸூந்தரா த்வாம் –980-

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே ஏற்பாடு உண்டாம் -ஸ்ரீ பாதுகையை பெருமாள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிப்பது ஸ்ரீ தேவி –
அடுத்த தடவை ஸ்ரீ பூமி தேவி -அப்புறம் ஸ்ரீ நீளா பிராட்டி -அவரவர் தம் முறை வரும் பொது அத்தைச் செய்வார்கள்
இதைத் தடுக்கவோ மாற்றவோ முடியாது என்று -ஸ்ரீ லஷ்மி தேவி முறையிலும் ஸ்தூல உருவில் -தரை என்ற உருவில்-
ஸ்ரீ பூமா தேவி உன்னைத் தொட்டு மகிழ்கிறாள் போலும் –

——————————————————————-

அபிரஷசி த்வம் அநபாயநிதிம்
மணி பாதுகே மதுபிதஸ் சரணம்
அத ஏவ தேவி ததநன்யதநா
சிரஸா வஹந்தி பவதீம் க்ருதின –981–

ஸ்ரீ மணி பாதுகா தேவியே அடியார்களுக்கு பெரும் தநம் பகவானுடைய திருவடியே -அது அழிவு படாத பெரும் புதையல் –
அந்தப் புதையலை நீ காத்து வருகிறாய் -அதனால் உன்னிடம் கௌரவம் அதிகமாகி திருவடி தவிர வேறு தனம் ஏதும் கொள்ளாத
புண்ய ஆத்மாக்கள் உன்னைத் தம் தலையிலே தரித்து பூரிக்கின்றனர் –
ஸ்ரீ பாதுகை தன் உச்சியில் வைத்துக் கொண்டாடுவது போலேவே பாகவதரும் திருவடியைப் பூஜிப்பர் -அப்போது பாகவதர் ஸ்ரீ பாதுகை சம தசை ஏற்படுகிறதே
பின்பு ஸ்ரீ பாதுகையைத் தலை மேல் கொள்வாரோ என்ற ஐயம் கொள்ள வேண்டியது இல்லை
ப்ரஹ்ம சாம்யா பத்தி போகம் பெற்ற போதிலும் சேஷ பூதராகவே இருப்பார் -அதே போலே ஸ்ரீ பாதுகையுடன் சமான தசையிலும்
ஸ்ரீ பாதுகா சேஷத்வம் சித்திக்கும் -இதுவே சம்ப்ரதாய சாரம் –

—————————————————————————————————-

பதயுக மிவ பாதுகே முராரே
பவதி விபூதிரகண்டகா த்வயைவ
கதமிவ ஹ்ருதயாநி பாவுகா நாம்
த்வதநுபவாத் உபஜாத கண்ட காநி –982-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாள் திருவடிக்கு -அவர் ஐஸ்வர்யம் ஆன இந்த உலகிற்கு -இரண்டுக்கும் கண்டகங்களை நீக்குகிறாய் -ஆனால் ஒரு ஆச்சர்யம் –
பெரியோர்களான ரசிகர்கள் தம் உள்ளங்களில் உன்னை அனுபவித்ததன் விளைவு தம் திரு மேனியின் கண்டக உற்பத்தி என்று காண்கிறார்களே
ஸ்ரீ பாதுகைக்கு கண்டகம் -முள் கல் முதலானவை -உலகிற்குக் கண்டகம் அசுரர் துர்ஜனம் போக்கிரி
ரசிகருக்கு கண்டகம் உடல் முழுவதும் மயிர்க் கூச்சு எறிப்பு –

———————————————————————————

ஜ்ஞான க்ரியா பஜன சீமா விதூர வ்ருத்தே
விதேசி கஸ்ய ததவாப்தி க்ருதாம் குணா நாம்
மௌமௌ மமாசி மது ஸூதந பாதுகே த்வம்
கங்கேவ ஹந்த பதிதா விதி நைவ பங்கோ –983-

ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப்பாதுகையே நான் ஜ்ஞான கர்ம பக்தி யோகங்களின் தொடக்கமான முதல் எல்லைக்கே வெகு தூரத்தில் இருக்கிறவன் –
அவற்றைச் செய்ய அத்யாவச்யமான ஜ்ஞானம் சமம் தமம் போன்ற குணங்களுக்கு அந்த நாட்டிலேயே இராமல் வேறு ஒரு நாட்டில் இருப்பவன்
என் தலையின் மீது நீ அமர இசைந்தது எங்கனம் -முடவன் தலையில் தன்னிச்சையாக கங்கை தைவ வசமாக விழுந்தால் போலே இருக்கிறதே –

—————————————————————————————

ரங்கேஸ் வரச்ய யதிதம் மணி பாத ரஷே
பாதாரவிந்த யுகளம் பவதீ சமேதம்
பும்ஸாம் உபோஷித விலோசன பாரணார்ஹம்
ஷீரம் ததேததிஹ சர்க்கரயா சமேதம் –984-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -உன்னோடு சேர்ந்து இந்த திருவடித் தாமரை இணை -அசாதாராண சேர்த்தியாய் இருக்கிறதே –
இது போக்கியம் மிக்கது -இது போன்ற அழகு இனிமை சேவிக்கக் கிடைக்காமல் மனிதர் கண்கள் உபவாசம் இருந்தன போலும்
இந்த சேர்த்தியை சேவித்தது பாரணைக்கு ஒப்பாம் -சர்க்கரை சேர்த்த பால் போல போக்யமானதே –

———————————————————————————-

காமாதி தோஷ ரஹிதம் த்வாதநன்ய காமா
கர்ம த்ரயோதச விதம் பரிசீல யந்த
பாதாவநி த்வதநுஷங்க விசேஷ த்ருச்யம்
ஏ காந்தி ந பரிசரந்தி பதம் முராரே –985-

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னிடமே அநந்ய பிரயோஜனராய் -உன்னையே தைவமாக கொண்ட பரமை காந்திகள்
தங்கள் அனுஷ்டானத்தில் பலன் இச்சை மமதை தான் கர்த்தா என்கிற அஹங்காரம் போன்ற தோஷங்கள் இல்லாதபடி
காயிக வாசிக மானச கர்மாக்கள் பாவ சுத்தியுடன் செய்து
உன் சேர்க்கையுடன் சிறப்பாக துலங்கிய திருவடி இணையை அண்டிக் கைங்கர்யம் செய்கின்றனர்
ஐந்து வித காயிக கர்மாக்கள் -தேவ குரு பண்டித போஜனம் சுசித்தன்மை நேர்மை அஹிம்சை பிரம்மச்சர்யம்
மூன்று வித வாசிக கர்மாக்கள் -நற்சொல் வாய்மை வேதம் ஓதுவது
ஐந்து வகை மானசிக கர்மாக்கள் -சந்தோஷம் பிரஹ்ம சிந்தனம் மனதை அடக்குவது பிறர் இடம் சாந்தனாய் இருப்பது அனைவரும் வாழ நினைப்பது

———————————————————————-

மௌ மௌ ஸ்திதா மகபுஜாம் அதவா ஸ்ருதி நாம்
தத் ரங்க ராஜ சரணாவநி வைபவம் தே
அச்மாத்ருசா ம்பி யதி பிரதிதம் ததஸ் ஸ்யாத்
சௌலப்யமம்ப ததிதம் தவ சார்வ பௌமாம் –986-

ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாதுகையே நீ யாக ஹவிஸ் உண்ணும் தேவர்கள் தலையில் -வேதாந்தங்களின் திருமுடியில் -வேதாந்த அர்த்தமாக -இருக்கிறாய்
அவ்வளவு பெருமை இருந்தும் எங்களைப் போன்ற நீசர்கள் தலைக்கும் வருகிறாயே -உனது சௌலப்யம் பிரசித்தம் அன்றோ –

——————————————————————————————

ஸ்வப்னே அபி சேத் த்வமஸி மூர்த்த நி சந்நிவிஷ்டா
நம் ரஸ்ய மே நரக மர்த்ந பாத ரஷே
ஸ்தாநே ததேததிஹ தேவி யதஸ் சமா தௌ
சந்தோ விதுஸ் தமபி தாத்ருச புத்தி கம்யம் –987–

ஸ்ரீ பகவானின் திருப் பாதுகா தேவியே என் ஸ்வப்னத்தில் கூட வணங்கி இருந்த என் தலையிலே அமர்ந்து அருளினாயே
அது மிகவும் பொருத்தம் -யோக நிலையில் பகவான சாஷாத் கரிப்பது ஸ்வப்ன புத்தியில் காண்பது போலே என்பர்
யோக சாத்தியமானது எனக்குக் கிடைத்து விட்டதன்றோ
ருக்மாபம் ச்வப்னதீகம்யம் வித்யாத்து புருஷம் பரம் -மனு ஸ்ம்ருதி -122-122 –
எல்லா இந்திரியங்களும் செயல் அற்று இருக்க மனம் ஒன்றே விளித்து நிற்பது ஸ்வப்னம் யோகம் இரண்டுக்கும் பொது தர்மம்
இந்த ஸ்லோக அனுபவம் ஸ்வாமி இந்த திருக் காவ்யம் அருளிச் செய்ய தொடங்கிய போது ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சி என்பர் –

—————————————————————————–

பத்தாஞ்சலி பரிசரன் நியமேன ரங்கே
விஸ்ராணி தாச்யுத நிதிம் மணி பாதுகே த்வாம்
கஸ்யாபி கூணித த்ருசோ தநிந புரஸ்தாத்
உத்தாநயேய ந கதாபி கரம் விகோசம் –988–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க ஷேத்ரத்தில் நீ அச்யுதன் என்னும் பெரும் நிதியைத் தருகிறாய் –
அதனை ஒட்டி கிரமமாக எப்போதும் கை கூப்பி வணங்கி வருகிறவன் நான்
அப்படிப்பட்ட நான் பாதி மூடிய கண்களுடன் கையை விரித்துக் கொண்டு -சங்கோசப் பட்டாவது ஒருவன் முன்பும் நிற்கக் கடவேன் அல்லேன்

————————————————————–

த்வய்யர்ப்பிதே ந சரணேந சதத்வபாஜ
பாதாவநி ப்ரதித சாத்விக பாவத்ருச்யா
ரங்கே சவத் விதததே முஹூ ரங்க ஹாரான்
ரங்கே மகீயசி நாடா இவ பாவு காஸ்தே –989–

ஸ்ரீ பாதுகையே நடனன் ஒருவனுடைய நாடைத்தை ரசிக்கிறவர் அவன் போலே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவனோடு சாம்யம் அடைவது உலகியல் –
ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாதுகையை அனுபவித்து கைங்கர்ய ரசம் அறிந்த பெரியோரும் இத்தகைய பகவத் சாம்யத்தை எய்துகின்றனர்
கஹ கதி சிம்ஹ கதி போன்றவற்றை காட்டி அருளுகிறார் உன்னிடம் திருவடியை வைத்து -காண்டற்கு இனிய நாட்யம் இவை
அதை ரசிப்பவர் ஆனந்த பாஷ்யம் மயிர்க் கூச்செறிப்பு அடைந்து -சாத்விக தன்மையால் –
உன் சேவையில் ஈடுபட்டு புளகாங்கிதம் அடைகிற ரசிக மகான்கள்
பெருமாளுடன் சாம்யம் தோன்றும்படி ஸ்ரீ ரங்கம் ஆகிய அரங்கில் அங்கங்களை ஆட்டி ஒப்புமை காட்டுகின்றனர்

———————————————————————————————————

யேந ஸ்திதா சிரஸி மே விதி நாது நா த்வம்
தேநைவ தேவி நியதம் மம சாம்பரையே
லஷீகரிஷ்யசி பதாவநி ரங்க நாதம்
லஷ்மீ பதாம் புருஹ யாவக பங்க லஷ்யம் –990-

ஸ்ரீ பாதுகா தாயே இப்பொழுது நீ என் தலையில் இருப்பது பெரும் புண்ணியத்தினால் -அப்படி யாகில் அதே
புண்ணியத்தினால் என் அந்திம காலத்தில் ஸ்ரீ ரங்க நாதனை –பிராட்டியின் செம்பஞ்சுக் குழம்பு பட்ட திரு மார்புடன் –
எழுந்து அருளப் பண்ணி என் கண்களுக்கு பிரத்யஷமாக சேவை தருவாய் எனபது நிச்சயம் –

—————————————————————————–

ஹரி சரண சரோஜா பக்தி பாஜாம் ஜநா நாம்
அநு கரண விசேஷை ஆத்மநைவோப ஹாஸ்யம்
பரிணமய தயார்த்தா பாதுகே தாத்ருசம் மாம்
பரத பரிஷ தந்தர் வர்த்திபி ப்ரேஷணீயம் –991-

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடித் தாமரைகளின் பக்தர்கள் உளரே அவர்களைப் பார்த்து ஏதோ வஞ்சகமாகப் பல சொல்லி
நைச்யமும் அனுசந்தித்திப் போகிறேன் -நீ கிருபையால் என்னை உண்மையிலேயே அவர்கள் போலாக்கி -அனுஷ்டானம் -பக்தி –
தாழ்ந்தோன் என்று அடக்கப் பேச்சு முதலியவற்றில் என்னை ஸ்ரீ பரதாழ்வான் போன்றவர்களால் கடாஷிக்கப் பட தகுந்தவனாக்கி அருள வேணும் –

——————————————————————————–

துரிதமப நயந்தீ தூரத பாதுகே த்வம்
தநுஜ மதந லீலாம் தேவதா மாநயந்தீ
அனிதர சரணாநாம் அக்ரிமஸ் யாச்ய ஜந்தோ
அவஸ கரணவ்ருத்தே அக்ரதஸ் சந்நி தேயா –992–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ என் பாபத்தை ஒதுக்கி வெகு தூரத்துக்கு அனுப்ப வேணும் -அசூரமர்த்தனத்தை ஒரு லீலை போல் செய்ய வல்ல
பகவானை எழுந்து அருளப் பண்ணி வர வேண்டும் -அகதிகளுக்குள் முதலாம் எண் நான் –
எண் ஐம் பொறிகளும் எனக்கு சுவாதீனம் இல்லாமல் என்னை அலைக்கழிக்கின்றன –
இப்படி ஸ்ரமப்படும் இந்த ஜந்து முன்னிலையில்-அந்திம தசையில் – பெருமாள் சேவை கிடைக்கச் செய்து அருள்வாய் –

—————————————————————————

சரம நிகம கீதே சப்த தந்தௌ சமாப்தே
நிஜ சதந சமீபே ப்ராபயிஷ்யன் விஹாரம்
ஜ்வல நமிவ பவத்யோ சம்யக் ஆரோபயேன் மாம்
ப்ரதம வரண வஸ்ய பாதுகே ரங்க நாத –993-

யாகத்திற்கு வேண்டிய அக்னியை அரணிக் கட்டைகளைக் கடைந்து உண்டாக்கி யாக சாலையில் வேள்வி செய்து பின் அக்னி ஸ்தானத்தில் –
அரணிக் கட்டையில் வைத்து இருப்பர்-பெருமாள் அத்வர்யு – ஜீவன் அக்னி -பெருமாள் செய்யும் யாகம் ஜீவனைப் பிரபத்தியில் மூட்டுவித்து கைங்கர்யம் கொள்வது –
பிரபதிக்கு பின்பான உத்தர் காலம் ஒரு தீர்க்க யாகம் – நாம் மரணம் என்று நினைப்பது யாக பூர்த்தியில் நடக்கும் அவப்ருத ஸ்நானம்
உபநிஷத் சொல்கிறது -இந்த அக்னியை ஜீவனை இப்போது அக்னி ஸ்தானத்தில் வைக்க வேணும் -அதைச் செய்க என்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில்
ஸ்ரீ பாதுகைகளே -நீ என்னை ரஷிக்க வேணும் என்று நான் முதன் முதலிலே ப்ரார்த்த போதே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் என் வசமானார்
என் மரணம் சம்பவிக்கும் சமயம் உபநிஷத் சொல்வது போல் அத்வர்யுவான அவர் என் ஜீவனாகிற அக்னியைத் தன் ஸ்தானத்திற்கு -அது தான் அக்னி ஸ்தானம் –
எடுத்துப் போக என்னை உங்கள் இருவர் மீதும் வைத்து -நீவிர் அரணிக் கட்டைகள் போலே -ஏற்றிக் கொண்டு போக வேணும் -என்று ஆசைப்படுகிறேன் –

—————————————————————————-

புநருதர நிவாசச் சேதனம் சஹ்ய சிந்தோ
புளினம் அதிவசேயம் புண்யம் ஆப்ரஹ்மலாபாத்
பரிணமதி சரீரே பாதுகே யத்ர பும்ஸாம்
த்வமஸி நிகமகீதா சாஸ்வதம் மௌளி ரத்னம் –994-

ஸ்ரீ பாதுகையே அழகான காவிரி மணலில் நான் வாசம் செய்வேனாக -பரப்ரஹ்ம ப்ராப்தி கிடைக்கும் வரை இங்கனம்
ஏன் என்றால் இந்த மணலில் சரீரம் விலகும் போது வேத பிரசித்தி யுடைய நீ நிரந்தரம்
தலைக்கு அணியாக இருப்பாய் அல்லவா -இது என் மறு பிறவியை அழிக்குமே-

———————————————————————————————

பஹூவித புருஷார்த்த க்ராம சீமாந்த ரேகாம்
ஹரி சரண சரோஜா நியாச தந்யாம் அநந்ய
பரதசமய சித்தாம் பாதுகே பாவயம்ஸ்த்வாம்
சதமிஹ சர தஸ்தே ஸ்ராவயேயம் சம்ருத்திம் –995-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீயே புருஷார்த்தங்களின் எல்லைக் கோடாக இருக்கிறாய் -ஸ்ரீ பகவான் உடைய திருப்பாதம் எப்போதும் படுவதாலே இச்சிறப்பு
ஸ்ரீ பரதாழ்வான் அனுஷ்டானத்தால் உன் மகிமை தெளிவாக தெரிய நான் உன்னையே த்யானித்துக் கொண்டு
வெகுகாலம் உன் புகழைப் பாடிக் கொண்டே இந்த ஸ்ரீ ரங்கத்திலே வாழுமாறு அருள வேண்டும் –

——————————————————————

திலக யஸி சிரோமே சௌரி பாதாவநி த்வம்
பஜசி மனசி நித்யம் பூமிகாம் பாவ நாக்யாம்
வசசி ச விபவை ஸ்வை வ்யக்தி மித்யம் ப்ரயாதா
ததிஹ பரிணதம் மே தாத்ருசம் பாகதேயம் –996-

ஸ்ரீ பருமாளின் திருப் பாதுகையே நீ என் தலையில் அமர்கிறாய் -அதை ஒரு அலங்காரமாகக் கருதுவேன் –
மனத்தில் எப்போதும் த்யானம் செய்து கொண்டு இருப்பதனால் மானச சாஷாத்காரத்தில் உன்னை எப்போதும் சேவித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்
வாக்கில் இந்த ஸ்துதி ரூபமாக ஒரு உருவை ஏற்று விட்டாய் –
ஆகவே உன்னுடன் ஆழ்ந்த தொடர்பு -காயிக மானச வாசிகமான மூன்றிலும் ஏற்பட்டுப் பெரும் புண்யம் ஆயிற்று –

———————————————————————

அஜநிஷி சிரமா தௌ ஹந்த தே ஹேந்த்ரியாதி
ததநு தத்தி கஸ் சந் ஈச்வரோஹம் பபூவ
அத பகவத ஏவா பூவம் அர்த்தாதி தா நீம்
தவ புனரஹமாசம் பாதுகே தன்ய ஜன்மா –997-

ஸ்ரீ பாதுகையே நான் முதலில் வெகுகாலம் ஆத்மாவை இல்லை என்று கருதி உடலே நான் என்று நினைத்து இருந்து கெட்டேன்
அதன் பின்பு உடலில் இருந்து வேற்பட்ட ஆத்மா இருக்கிறது என்று உணர்ந்தும் ஒரு சுதந்திர புருஷனாக என்னை
நினைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரனை இல்லை யாக்கினேன்
அதன் பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சியால் பகவான் உடையதாகவே என் ஆத்மாவை உணர்ந்து அது முதல் சிறந்த பயன் பெற்ற
ஜன்மா எனக்குக் கிடைத்தது -நான் உன்னுடையவன் ஆகி விட்டேன் –

——————————————————————-

த்வய் யாயத்தௌ பகவதி சிலா பச்மநோ ப்ராணதாநாத்
ஆஸ்த்ரீபாலம் ப்ரதித விபவௌ பாத பத்மௌ முராரே
தாமேவாஹம் சிரஸி நிஹிதாம் அத்ய பச்யாமி தைவாத்
ஆத்மாதாராம் ஜனனி பவதீம் ஆத்மலாப ப்ரஸூதீம் –998-

ஸ்ரீ பாதுகைத் தெய்வமே தாயே கல்லுக்கும் கரிக் கட்டைக்கும் உயிர் கொடுத்த தெய்வமே -உன் பெருமை பாலர் பெண்டிர் வரை மக்கள் அனைவர் இடத்திலும் பிரசித்தம் –
பகவான் திருவடிகள் அன்றோ இதை சாதித்தது என்றால் அதனால் என்ன -திருவடிகள் ஸ்ரீ பாதுகைக்கு ஆதீனம் என்றே சொல்ல வேண்டும்
-உனக்கு ஆதாரம் நீயே தான் -வேறு ஆதாரம் தேடுவதில்லை -ஆனால் திருவடிகளுக்கு நீ யல்லவோ ஆதாரம் ஆகிறாய் -மேலும் நீ அன்றோ
நாங்கள் எம் ஸ்வரூபத்தை உணரக் காரணம் -அத்தகைய நீ இப்பொழுது சிரஸ்ஸில் வைக்கப் பட்டு இருக்கிறது -நீ எனக்குத் திருவருள் செய்வதற்கு அடையாளம் –

———————————————————————————–

கதம் காரம் லஷ்மீ கரகமல யோக்யம் நிஜபதம்
நிதத்யாத் ரங்கேச குலிசகடி நே அஸ்மின் மனஸி ந
ந சேதேவம் மத்யே விசதி தயயா தேவி பவதீ
நிஜாக்ராந்தி ஷூண்ண ஸ்மரசரசிகா கண்டக ததி–999–

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே எங்கள் ஹ்ருதயம் மன்மத பாணங்களுக்கு விஷயம் ஆகின்றன -அதை தைத்து முட்களாகக் கிடக்கும் –
நீ உன் ஆக்கிரமிப்பால் இவற்றை எல்லாம் பொடி செய்து ஹ்ருதய பிரதேசத்தைப் பெருமாள் காலடி வைக்கத் தகுதி யுள்ளதாக ஆக்கி இருக்கிறாய்
அப்படிச் செய்யாது இருந்தால் இந்த ஹ்ருதயம் கடினமாய் இருக்குமே -பரம ஸூ குமாரமான பிராட்டியின் தாமரைக் கைகளுக்குத் தக்க
மென்மை கொண்ட திருவடியைப் பெருமாள் எப்படி இந்த எம் மனத்தில் வைக்கத் தகும் –

——————————————————————————————

க்ரீடா லௌல்யம் கிமபி பாதுகே வர்ஜயந்தீ
நிர்வேசம் ஸ்வம் திசஸி பவதீ நாதயோ ஸ்ரீதரண்யோ
மாமப் யேவம் ஜநய மது ஜித்பாதயோ அந்தரங்கம்
ரங்கம் யாசௌ ஜனயஸி குணை பாரதீ ந்ருத்தரங்கம் –1000–

ஸ்ரீ பாதுகையே -உனக்குக் கைங்கர்ய அனுபவம் கிடைத்தால் -அதாவது -சஞ்சாரம் நடந்தால் பிராட்டிகளுக்கு அந்தரங்க பரிசயத்தால்
அனுபவம் ஏற்பட வாய்ப்பு இராமல் போய் விடும்-
அதற்காக நீ சஞ்சார ஆசையை விட்டு உன்னையே தலைவியாக உடைய ஸ்ரீ பூமி பிராட்டிகளுக்கு விட்டுக் கொடுக்கிறாய் –
நானும் உனக்கு சேஷ பூதன் -பகவான் திருவடிகளுக்கு அந்தரங்க சேவகனாக நான் இருக்கும் படி செய்து அருள் செய்வது நிச்சயம் -ஏன்-
உன் கல்யாண குண பிரபாவம் அப்படி எனக்கு அனுக்ரஹித்து இந்த காவ்யம் நிறைவுறுமாறு அருளி இதைக் கேட்டு ஆனந்திக்க
சரஸ்வதி வந்து அனபவப் போக்கு வீடாக ஆடிக் களிக்கிறாளே -இத ரங்கம் அவளுக்கும் நாட்ய அரங்கம் ஆயிற்று அல்லவா –

————————————————————————————————–

இதி ரங்க துரீண பாதுகே த்வம்
ஸ்துதில ஷேண சஹச்ரஸோ விம்ருஷ்டா
சபலம் மம ஜன்ம தாவதேதத்
யதி ஹாசாஸ்யம் அத பரம் கிமேதத் –1001–

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே இந்த ஸ்தோத்ரம் என்கிற வாசத்தில் உன்னை பல ஆயிரம் தரம் சிந்தித்து இருக்கிறேனே
அதிலே கூட என் பிறப்பு கடைத்தேறி விட்டதாகக் கருதுவேன் -இதற்கு மேலும் இங்கு நான் பெற வேண்டியது என்ன தான் இருக்கக் கூடும் –

———————————————————————————-

மாத ஸ்வரூபமிவ ரங்க பதேர் நிவிஷ்டம்
வாசாமசீமநி பதாவநி வைபவம் தே
மோஹாத பிஷ்டு தவதோ மம மந்த புத்தே
பாலஸ்ய சாஹசமிதம் தயயா சஹேதா –1002–

ஸ்ரீ பாதுகை தாயே பெருமாளின் ஸ்வ ரூபத்தை அளவிட்டுச் சொல்ல ஒண்ணாது -வாக்குக்கு எட்டாதது -என்று
சொல்லுமா போலே தான் உன் பெருமையும் -அப்படி இருந்தும் துணிந்து இந்தக் காரியத்தில் இறங்கியது இந்த சிறு பிள்ளையின்
அறியாமையால் தான் அடியேனுடைய இந்த சஹாசச் செயலைக் கருணை கூர்ந்து பொறுத்து அருள்வாயாக –

———————————————————————-

யே நாம பக்தி நியதா கவயோ மதன்யே
மாத ஸ்துவந்தி மது ஸூதன பாதுகே த்வாம்
லப்ச்யே குணாம்ச விநிவேசித மானஸாநாம்
தேஷாமஹம் சபஹூமாநவிலோகி தாநி –1003-

ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப் பாதுகையே -பக்தியினால் உந்தப்பட்ட வேறு சிலரும் இத்தகைய உன் ஸ்துதியில் இழிவரோ
-அவர்கள் ஸ்ரமம் உணர்ந்ததனால் குணங்களில் மட்டும் மனம் செலுத்தி புகழ் வார்த்தைகளையே சொல்லுவார்கள் –
இந்த திவ்ய பாதுகா சாஸ்திரம் பற்றி –

———————————————————————–

சங்கர்ஷயந்தி ஹ்ருதயாநி அசதாம் குணாம் சே
சந்தஸ்து சந்தமபி ந ப்ரதயந்தி தோஷம்
தத் ரங்க நாத சரணாவ நி தே ஸ்துதீ நாம்
ஏகா பரம் சதசதோ இஹ சாஷிணீ த்வம் –1004-

ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாதுகையே தீயோர் இந்த ஸ்தோத்ரத்தின் குணங்கள் பற்றிப் பொறாமைப் படுவார்கள்
நல்லவர்களோ வென்னில் தோஷம் பற்றிப் பேசவே மாட்டார்கள் -அது அவர்கள் இயல்பு
ஆக இந்த ஸ்துதியில் குணம் இருக்கிறதோ தோஷம் தான் உள்ளதோ அதற்கு நீ ஒருத்தி தான் சாஷி –

————————————————————————–

இத்தம் த்வமேவ நிஜ கேளிவசாத் அகார்ஷீ ‘
இஷ்வாகு நாதபத பங்கஜயோ ரநன்யா
ஸ்வீயம் பதாவநி மயா ஸூமஹச்சரித்ரம்
ஸீதேவ தேவி சஹஜேந கவீஸ்வரேண –1005–

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே இஷ்வாகு வம்சத்தரசனான ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனின் திருவடித் தாமரைகளை அன்றி வேறே எதையும்
முக்கியமாகக் கொள்ளாத நீயே என்னைக் கொண்டு தன்னுடைய மிகப் பெரியதான இந்த காவ்யத்தைச் செய்வித்துக் கொண்டாய்-
ஸ்ரீ சீதா பிராட்டி கவி ஸ்ரேஷ்டரான வால்மீகியைக் கொண்டு ஸ்ரீ ராமாயணத்தைச் செய்வித்தது போலே -எல்லாம் விளையாட்டாகவே –

———————————————————————————

ப்ருதுக வதந சங்கஸ்பர்ச நீதா கதாசித்
சிரஸி விநிஹிதாயா ஸ்வேத பூம்நா தவைவ
ஸ்துதிரிய முபஜாதா மன்முகே நேத்ய தீயு
பரிசரண பராச்தே பாதுகேஸ் பாஸ்த தோஷா –1006–

ப்ருதுக=பாலகனுடைய (துருவனுடைய) – வதந=முகத்திலே –
சங்கஸ்ப்ர்ஸ நீத்யா=ஸ்ரீபகவானுடைய பாஞ்சஜன்யம் என்னும் சங்கத்தின் ஸ்பர்ஸத்தினால் ஏற்பட்டதை (ஏற்பட்ட மாறுதலைப்) போன்று –
கதாசித்=ஒரு சமயத்தில் (ஸ்ரீரங்கநாதன் இந்த ப்ரபந்த்த்தை பண்ணும்படி அனுமதி கொடுக்கும் சமயத்தில்) –
சிரஸி=என்னுடைய சிரஸ்ஸில் – விநிஹிதாயா=(அர்ச்சகரால்)நன்றாக சாதிக்கப்பெற்ற – தவ=உன்னுடைய –
ஸ்வேன=ஸ்வாபிகமான – பூம்நா ஏவ=மஹிமையினாலே – மந்முகே=என்முகமாக (அதாவது என்னை ஒரு கருவியாக்க் கொண்டு) –
ஈயம் ஸ்துதி= இப்படி உயர்ந்த்தான ஸ்தோத்திரமானது – உபஜாதா = உண்டானது ––
அபாஸ்த தோஷா:=த்வேஷங்கள் அற்றவர்களான – பரிசரணபரா=உன்னுடைய கைங்கர்யங்களில் ஈடுபாடுள்ள பெரியோர்கள் –
இதி அதீயு:= எண்ணக்கடவர்கள் (அதாவது வேத்த்தினை அத்ய்யனம் செய்வது போல் சிரத்தையுடன் இதை நித்யமாக பாராயணம் செய்யக்கடவர்கள்.

ஹே! பாதுகே! இந்த ஸஹஸ்ரத்தை நான் பண்ணுவதற்கு முன் நியமனம் கேட்பதற்காக உன் ஸந்நிதியில் நின்றபோது,
துருவனை பாஞ்சஜன்யத்தினால் பகவான் வருடியதை போன்று, அர்ச்சகாள் மூலமாய், என் தலையில் நீ சாதிக்கப்பெற்று
வெகுநேரம் எழுந்தருளி அனுமதியளித்தாய்! உன் மூலமாக உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படியான
ஞானத்தினையும் வாக்கினையும் அளித்தாய்!. உன்னுடைய ப்ரபாவத்தினாலேயே உன்னை ஸ்தோத்திரம்
பண்ணும்படியான ஞானம் எனக்கு ஏற்பட்டது!. உன்னுடைய அனுக்ரஹரூபமாக தானாக வெளிப்பட்டது!.
பெரியோர்கள் இந்த உண்மையை உள்ளபடி அறிந்து, வேத்த்திற்கு சமமாக பாவித்து சிரத்தா பக்தியுடன்
தங்களுடைய நித்யபாராயணத்திற்கும் வைத்துக் கொண்டு விடுவார்கள்.
இந்த ப்ரபந்தம் உன்னால் ஏற்பட்டது. எல்லோராலும் கொண்டாடத்தக்கது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் தொண்டர்கள் ராகத்வேஷாதிகள் அற்றவர் -நான் சொல்லும் இவ்விளக்கத்தை அவர்கள் ஒப்புவர் –
சிறு பையனான துருவன் கன்னத்தில் பெருமாள் திருச் சங்கு ஆழ்வானைக் கொண்டு தொட்டார் என்ற வியாஜ்யம் போருமாயிற்று
அவன் ஸ்தோத்ரம் ஒன்றை ஆக்கி அருள -அது போல் ஸ்ரீ பாதுகை என் தலை மீது வைக்கப் பட்டதே
அந்த உன் சுய மகிமையால் அன்றோ இந்த உன் ஸ்தோத்ரம் உருவாயிற்று –

————————————————————————-

யதி ஸ்பீதா பக்தி ப்ரணயமுக வாணீ பரிபணம்
பதத் ராண ஸ்தோத்ரம் ஹ்ருதி பிப்ருத ரங்க ஷிதிப்ருத
நிருத்மாதோ யத்வா நிரவதி ஸூதா நிர்ஜ்ஜரமுசோ
வசோ பங்கீ ரேதா ண் கதம நுருந்தே சஹ்ருதய –1007–

ஸ்பீதா=பூர்ணமான – பக்தி:=(பாதுகையினடத்தில்) பக்தியானது – யதி=உங்களுக்கு இருக்குமேயானால் –
ப்ரணயமுக=நம்பிக்கையைக் கொடுக்கிறதாக இருக்கும் – வாணீ=வேதத்தை –
பரிபணம்=வேதம் என்ன சொல்லுகின்றதோ அதனையே பிரதிபலிக்கும் –
பதத்ராண ஸ்தோத்ரம்= இந்த பாதுகா ஸ்தோத்திரத்தை – ஹ்ருதி=ஹ்ருதயத்திலே – பிப்ருத=தரியுங்கோள்
(நன்கு உரு ஏற்றி மனதில் நிலைத்திருக்கும்படி செய்யுங்கள்) –
யத்வா=இல்லாவிட்டால் (ஒருக்கால் அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு பக்தியில்லாவிட்டாலும்) –
நிருந்மாதோ=சாமான்யமான பக்தியுடைய – ஸஹ்ருதய:=நல்லமனதோடுள்ள ஒருவன் –
நிரவதி=முடிவில்லாததான – ஸுதா=அம்ருதத்தினை ஒக்கும் – நிர்ஜ்ஜர=வெள்ளத்தினை – முச:=கொட்டுகிறதான –
ஏதா= இந்த – வசோபங்கீ= வார்த்தைகளுடைய இன்பமான பதங்களின் சேர்க்கையை –
கதம்=எப்படி – நாநுருந்தே=அனுபவிக்காமலிருப்பான்..?

”ஹே! ஜனங்களே! நீங்கள் உய்வடைய எளிமையான பரமஹிதமான ஒரு வழியைக் கூறுகின்றேன்! கேளுங்கள்!

இந்த பாதுகா ஸ்தோத்திரமானது மகத்தானது..! நமக்கு ஸகலவிதமான நன்மைகளும் அளிக்க்க்கூடியது
வேதமும் – வேதம் காட்டும் வழியும்தான்! நீங்கள் நாஸ்திகர்களாய் இல்லாத பட்சத்தில்
இந்த வேதத்தினைக் கண்டிப்பாய் நம்பவேண்டும்.!
அந்த வேதம் நாம் உய்வடைய பாதுகைகள்தான் என்று சூக்குமமாய் அறுதியிடுகின்றது!.

அந்த வேத்த்தினுடைய உருவம்தான், ப்ரதிபாத்யமான வஸ்துவான பாதுகையினை துதிக்கும்
இந்த பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தினை தினசரி பாராயணம் செய்யுங்கள். இதுதான் பரம ஹிதத்தினைத் தரக்கூடியது!.
இதுவே பரமபலம் – இதுவே பரமக்ஷேமம் – ஒருக்கால் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவிக்க்க்கூடிய பக்தியில்லையென்றாலும்,
இதிலுள்ள வார்த்தைகளின் கோர்வை – காதிற்கும் வாக்கிற்கும் இனிமையான ஸப்தரசங்களின் தன்மையினை அனுபவித்து உருப்போடுங்கள் –

அறிந்தோ அல்லது அறியாமலோ எப்படி நெருப்பைத் தொட்டால் அதனுடைய ஸ்வபாவமானது நம்மை சுடுகின்றதோ
அதைப்போன்று நாம் பக்தி மேலிட்டோ அல்லது இதிலுள்ள இனிமையான ரஸஞானத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டோ
இதனை அப்யாஸிக்கத் தொடங்குவீர்களாயின், பாதுகையின் ஸ்வபாவமான மஹிமையினால், கருணையினால்
ஸகல க்ஷேமங்களையும் பெற்று இவ்வுலகிலும், பரம ஸ்ரேயஸ்ஸான மோக்ஷத்தினையும் பெற்று உய்வீர்கள்.
இது ஸர்வோப ஜீவ்யமான அம்ருதம். ஏதோ ஒருவித்த்தில் இதனை அனுஸந்தித்தாலும் போதும் –
பரம க்ஷேமத்தினையடைவது உறுதி!.” என்று நாம் உய்வதற்காக நம்மை
பிரார்த்திக்கின்றார் இந்த பரமதயாளு – ஸ்வாமி தேசிகர்.

மக்களே உங்களுக்கு பக்தி மிக்கதாக இருந்தால் இந்த ஸ்ரீ ரங்கநாத திருப் பாதுகா ஸ்தோத்ரத்தை
உள்ளத்தில் தரிக்கப் பாடம் செய்ம்மின்
அது ரசம் மிக்க வாணிக்கு மூல தனம் என்னலாம் -ரசிகர்களாய் இருப்பவர் -பைத்தியம் மட்டும் பிடிக்காதவராய் இருந்தால்
எல்லை இல்லாத அம்ருத வெள்ளத்தைப் பெருக்கும் இந்த காவ்யச் சொல் தொடர்களை எப்படி ஆதரிக்காமல் இருக்கக் கூடும் –

———————————————————————————-

ஜயதி யதிராஜ ஸூக்தி ஜயதி முகுந்தச்ய பாதுகா யுகளீ
ததுபயாத நாஸ் த்ரிவேதீம் அவந்த்ய யந்தோ ஜயந்தி புவி சந்த –1008–

ஸ்ரீ யதி ராஜர் என்கிற ஸ்ரீ ராமானுஜர் உடைய திவ்ய ஸூக்திகள் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் முதலானவை -சிறப்பாக விளங்குகின்றன –
மோஷ தாதா வாகிற ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருப் பாதுகையினை இவ்வுலகில் விளங்குகிறது –
ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும் ஸ்ரீ பாதுகா மூர்த்தியான ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும் மட்டுமே தம் தனம் என்று கொண்டு இருக்கும்
சாதுக்கள் த்ரயீ என்ற வேதத்தை வீணாக்காமல் அதை முழு பிரமாணம் ஆக்குகிறவர்கள் -அவர்கள் இப்புவியில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் –

——————————————————————————–

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-31-நிர்வேத பத்ததி -உருக்கப் படலம் -வைராக்கியம் வெறுப்பு ஆற்றாமை வெளிப்படுத்தும் உருக்கப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -951-970-

March 22, 2016

ப்ரபத்யே பாதுகாம் தேவீம் பரவித்யாமிவ ஸ்வயம்
யாமர்ப்பயதி தீநாநாம் தயமாநோ ஜகத் குரு –951-

ஜகத்துக்கு முதல் குருவான ஸ்ரீ யபத்தி தன் கருணையினால் வருத்தமுற்று இருக்கும் கதி அற்றவருக்கும் உரிய
பர வித்யை என்ற மோஷ சாதனமாகிற வித்தையாக
எந்த ஒரு ஸ்ரீ பாதுகையைத் தானே வழங்கி அருளி இருக்கிறானோ அந்த ஸ்ரீ பாதுகா தேவியை உபாயமாகப் பற்றுகிறேன் –

ப்ரபத்யே=உபாயமாக நம்புகிறேன் (நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் ஸம்ஸாரதுக்கம் நீங்குவதற்கான) —
பரவித்யா=மோக்ஷத்திற்கு உதவக்கூடிய அறிவு (பக்தி, ப்ரபத்தி) – ஸ்வயம்=தாமாகவே முன்வந்து —
யாம் அர்ப்பயதி=யாதொரு பாதுகையின் மூலமாய் கொடுக்கின்றாரோ –
தீநாநாம்=ஸம்ஸாரத்தில் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் – தயமாநோ=தயவுள்ளவராய்

பகவான் ஸம்ஸரத்தில் உழன்று கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஜீவாத்மாக்கள் கடைத்தேற, மோக்ஷம் பெறுவதற்காக
உண்டான அறிவை அதாவது பக்தி மற்றும் சரணாகதி என்கிற ஞானத்தினை வேதங்கள் மூலமாய் ஏற்படுத்தி வைத்துள்ளார்.
இந்த அறிவிற்கு “பரவித்யை“ என்று பெயர். ஆச்சார்யன் மூலமாய் இந்த பரவித்யையை ஆஸ்ரிதர்கள் அடைவது போன்று,
ஆழ்வார் ஆச்சார்யனின் மற்றொரு ரூபமான பாதுகையும் மோக்ஷஸாதனமே!.
ஸ்ரீசடாரியான பாதுகையை நாம் சாதிக்கப்பெறுவதும் மோக்ஷஸாதனமே!
இத்தகைய மஹிமைகள் பொருந்திய எங்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக அவதரித்த பாதுகா தேவீ!
என்னை இன்னுமும் ஸம்ஸாரத்தில் தவிக்கவிட்டு வேடிக்கைப் பார்க்கின்றாயே? நான் என்ன செய்வேன்,.!
இது உன்னுடைய குணத்திற்கு அழகாகுமா..? ஆகையால் உன்னை சரணமாக அடைகின்றேன்..!
என்னுடைய ஸம்ஸாரபந்த்த்தினை அடியோடு போக்கி சாஸ்வதமான பரமபுருஷார்த்தத்தினை எனக்கு நீ அருள வேண்டும் ..!

——————————————————————————————–

அபி ஜன்மனி பாதுகே பரஸ்மின் அநகை கர்மபிரீத்ருசோ பவேயம்
யா இமே விநயேந ரங்க பர்த்து சமயே த்வாம் பதயோஸ் சமர்ப்பயந்தி –952-

ஸ்ரீ பாதுகையே அந்தந்த உரிய சந்தர்ப்பங்களில் பெருமாள் ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடிகளில் மிகுந்த வினயத்தோடு
உன்னை சமர்ப்பிக்கும் பாக்கியம் பெற்ற கைங்கர்ய பரர் உண்டே -அவர்களில் ஒருவனாக அடுத்த ஜன்மத்தில் நான் ஆக வேண்டும்
குற்றம் அற்ற கர்மங்களால் அன்றோ அது நடக்கும் -அப்படி ஆகும் படி நீயே அருள வேண்டும் –

ரங்கபர்த்து:=ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய – பதயோ:=திருவடிகளிலே – விநயேந=மிகுந்த பணிவோடு –
ஸமயே=அந்தந்த உசிதமான சமயங்களில் (அதாவது நித்யபடி ஆராதனத்தில் ஆறு காலங்களிலும் மற்றும்
சஞ்சாரங்களின் போது அந்தந்த மண்டபங்களிலும்) — ய=யாதொரு – இமே= அர்ச்சகர்கள் –
கர்மபி:= காரியங்களாலே — ஸமர்ப்பயந்தி = ஸமர்ப்பிக்கின்றார்களோ – இத்ருசோ = இவர்களைப் போன்றவனாக –
பரஸ்மிந் ஜந்மநி=அடுத்த ஜன்மத்தில் – அபி பவேயம்= ஆவேனா..?

“ஹே! பாதுகே! நீ எனக்கு மோக்ஷம் கொடுத்தால் கொடு அல்லது கொடுக்காவிட்டால் எனக்கு அடுத்த ஜன்மத்திலாவது
ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு கைங்கர்யம் செய்யும் அர்ச்சகராய் பிறக்கச் செய்! இந்த அர்ச்சகர்களைப் போல மிகுந்த ப்ரீதியுடனும்
பவ்யத்துடனும் உன்னை ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடிகளில் தடங்கலில்லாமல் அந்தந்த உசித காலங்களில் ஸமர்ப்பிக்கிறது
முதலிய கைங்கர்யங்கள் கிடைக்குமாயின் அதுவே எனக்கு மோக்ஷம்!. அதற்கும் கூட நான் கொடுத்து வைக்கவில்லையே!
எனக்கு அந்த பாக்யம் இந்த ஜன்மத்தில் இல்லாது போயிற்றே! எங்கிருந்தாலும் உனக்கு இடைவிடாது
கைங்கர்யம் பண்ணுவதுதானே மோக்ஷம்! அதற்காகத்தானே அங்கு (பரமபதம்) போகிறது –
அது இங்கேயே (ஸ்ரீரங்கத்தில்) கிடைத்து விட்டால் எவ்வளவு பாக்யசாலியாவேன் நான்!“

ஸ்ரீரங்கம் கோவிலின் பூஜை முறைகள் ஓளபகாயநர். சாண்டில்யர், பாரத்வாஜர், கௌசிகர், மௌஜ்யாயநர் என்ற
ஐந்து ரிஷிகளுக்கும் ஐந்து ராத்ரியில் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டமையால் இது ‘ராத்ரி ஆகமம்“ –
இது ஐந்து(பஞ்ச) ரிஷிகளுக்கு ஐந்து நாட்கள் உபதேசிக்கப்பட்டமையால் “பாஞ்சராத்ர ஆகமம்” என்று திருப்பெயர்.
ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர தியான ஸ்லோகம் நிர்த்தாரணமாய் முதலிலேயே சொல்லிவிடுகின்றது.. ”….
ஓளபகாயந சாண்டில்ய பாரத்வாஜஸ்ச கௌசிக: மௌஜ்யாயநஸ் ச பஞ்சைதே பாஞ்சராத்ர ப்ரவர்த்தகா: ..’’
இவர்கள்தான் இந்த பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தின் ப்ரவர்த்தகர்கள் அதாவது இந்த பூஜை முறைக்கு அதிகாரமானவர்கள் என்று.
இதன்படியேதான் இன்று வரை இந்த ஐந்து கோத்ரங்களில் வந்த வழிமுறையினர்தான் பூஜைகளைச் செய்து வருகின்றனர்.
இதைத் தவிர ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் கடைப்பிடிக்கப்படுவது “ஸ்ரீசுக்ல யஜூர்” வேதமாகும்.
அர்ச்சகர்கள் அனைவருமே சுக்ல யஜூர் வேதிகள் – இதில் காண்வ சாகை பிரிவினர்.
ஒருவன் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் அர்ச்சகராய் ஆவதற்கு முதலில் இந்த தகுதியோடு பிறக்க வேண்டும்.
இதற்கு பின் நிறைய கற்க வேண்டியதுள்ளது.

—————————————————————————-

பரிவர்த்தயிதா பிதாமஹாதீன்
த்வமிவானந்த மசௌ வஹத்ய நேஹா
அதுநாபி ந சௌரி பாதுகே த்வாம்
அநகாலம்ப நமப்யுபைதி சித்தம் –953-

ஸ்ரீ பெருமாளின் ஸ்ரீ பாதுகையே அநாதியாக எத்தனை காலம் போயிற்று -எத்தனை ப்ரம்மாதிகள் மாறி மாறி வந்து போயாயிற்று –
நீ எப்படி அநாதி காலமாய் முடிவின்றியும் பெருமாளை வஹித்து வருகிறாயே -அப்படியே இந்தக் காலமும் கூட ப்ரவஹித்துப் போகிறதே
நானோ இன்னும் உன்னைத் துணையாக பிடிப்பாக உயர்ந்த சுபாஸ்ரயமாக பிடித்துக் கொள்ள வில்லையே -அந்தோ –

————————————————————

கமலாத்த்யுஷிதே நிதௌ நிரீஹே நிரீஹே ஸூலபே திஷ்டதி ரங்க கோசமத்யே
த்வயி தத்ப்ரதி லம்பநே ச்திதாயாம் பரமன்விச்சதி பாதுகே மநோ மே –954-

ஸ்ரீ பாதுகையே -பெருமாள் ஆகிற பெரும் நிதி -தாமரைச் செல்வியான ஸ்ரீ யுடன் சேர்ந்து இருக்கிறது -ஆசை அற்றது
-அவாப்த சமஸ்த காமன் -அந்த ஸ்ரீ ரங்க விமானத்தின் கீழே மறைவாகப் போல எக்காலத்துக்கும் நான்
ஆச்ரயித்துப் பயன் பெற வென்றே நிலையாக நிற்கிறது -அதை நான் அடைய நீயும் உதவ இருக்கிறாய் –
இருந்த போதும் என் மனஸ் அதற்கு வேறான எதிரியான திருவில்லா மற்றதோர் ஒன்றைத் தேடி அலைகின்றதே -அந்தோ –

——————————————————————–

யத்யப்யஹம் தரளதீ தவ ந ஸ்மரேயம்
ந ஸ்மரத்து மர்ஹதி கதம் பவதீ ஸ்வயம் மே
வத்சே விஹாரகுதுகம் கலயத்ய வஸ்தா
கா நாம கேசவ பதாவநி வத்சலாயா –955–

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே -அப்படி நான் சஞ்சல சித்தனாய் உன் நினைவின்றி இருந்து இருப்பேனாகிலும் நீ எப்படி
என்னை நினைக்காது உதாசீனம் செய்யலாகும் -கன்று விளையாட்டுக்காக வெகுதூரம் அகன்று போனாலும்கூட ஈன்ற தாய்
வத்சலையாக என்ன செய்யும்-அது போலே நீயும் செய்திருக்க வேண்டாவோ –

தரளதீ:=சபலபுத்தியுடையவனான – அஹம்=நான் – தவ=உன்னை – நஸ்மேரயம் யத்யபி=நினைக்காமலிருக்கலாம் –
பவதீ=நீயாவது – ஸ்வயம்=தானாகவே – மே=என்னை — நஸ்மர்த்தும்=நினைக்காமலிருப்பதற்கு – கதம்=எப்படி –
அர்ஹதி=தகுந்தவளாகிறாய்? – வத்ஸே=கன்றானது – விஹார=விளையாட்டிலே – குதுகம்=ஆர்வமாய் –
கலயதி=(துள்ளி குதித்து) விளையாடும் போது – வத்ஸலாயா:=கன்றினிடத்தில் ஆசையுள்ள தாய்பசு —
நாம=எப்படியெல்லாம் – அவஸ்தா=அவதிப்படுகின்றது.

புதிதாக ஒரு பசு கன்றினை ஈன்றுகின்றது. அந்த கன்றனாது துள்ளி குதித்து தாய்பசுவினை விட்டு சில அடிகள்
நகர்ந்தால் கூட தாய்பசுவானது படாதபாடு பட்டுவிடும்!. உறுமும்..! கன்றைத் தொடர்ந்து ஓடும்..!
கன்றுக்கு என்ன ஆபத்து வந்து விடுமோ என்ற பயத்தினால் கன்றுக்கு அருகே வருபவர்களை முட்டப் போகும்..!
ஒரு மிருகத்திற்கு இவ்வளவு வாத்ஸல்யம் இருக்கின்றதே! எல்லையில்லாத ஞானம், தயை, வாத்ஸல்யம் முதலிய
குணங்களையுடைய ஹே! பாதுகையே! நீ என்னிடத்தில் எப்படியிருக்க வேண்டும்..?

என்னுடைய ஜன்மாந்திரத் தொடர்பினால் வந்த பாபவாஸனையினால், இந்த உலகப்பற்று நீங்காமல்,
ஆசையுடையவனாய், பற்றுடையவனாய்,ஸம்ஸார கடலில் போக்யதாபுத்தியினால் உழன்று, உன்னை விட்டு விலகி
நான் ஓடினால் கூட, நீ அந்த தாய்பசுவினைப் போன்று என்னை துடர்ந்து வந்து , உன் கடாக்ஷத்தினால் என் பாபங்களைப் போக்கி,
வைராக்கியமான மனதையளித்து, என் மனதை உன்னிடத்திலேயே நிலைக்கொள்ளுமாறு வைத்திருக்க வேண்டாமா..?
இவ்விதம் செய்யாமல் என்னை ஒதுக்கி வைப்பது உனக்கு அழகா..? இது தகுமா..?

இந்த ஸம்ஸாரருசி என்பது வெறும் ஞானத்தினால் போகாது. பகவத் அனுக்கிரஹம் ஒன்றினால் மட்டுமே நீங்கும்.
இந்த பகவத் அனுக்ரஹத்தினை ஆச்சார்யன் சம்பந்தமானது மிகவும் எளிதாக ஆக்கும்.
ஆச்சார்யனது வாத்ஸல்யம் இருந்தால் பகவத் அனுக்ரஹம் பரிபூர்ணம்.

—————————————————————————

மாதர் முகுந்த கருணாமபி நிஹ்நுவாநாத்
கிம் வா பரம் கிமபி கில்பிஷதோ மதீயாத்
காடம் க்ருஹீத சரணாகம நாபதேசாத்
தத் பிரேரண பிரணயிநீ தவ சேன்ன லீலா –956-

ஸ்ரீ பாதுகா தாயே -என் பாபங்கள் வலியவை என்பாயோ -சஞ்சாரம் என்ற சாக்கில் பெருமாள் திருவடியைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொண்டு
அவனை என் விஷயத்தில் ஏவி உதவக் கூடிய உன் லீலை ஓன்று இல்லை என்றால் என் நிலை என்ன ஆகும் –
என் பாபங்கள் வலிதானாலும் உன் கருணையை இன்னும் நம்பி இருக்கிறேன் என்றதாயிற்று –

——————————————————————————

ஷீபாசி காஞ்சன பதாவநி கைடபாரே
பாதாரவிந்த மகரந்த நிஷேவணேந
தேவி தைவாத் த்வதந்திக ஜூஷா கதமன்யதா மே
தீநாஷராணி ந ஸ்ருணோஷி தயாதிகா த்வம் –957-

ஸ்ரீ தங்கப் பாதுகை தேவியே பெருமாளின் திருவடித் தாமரைத் தேனை நிறையக் குடித்து மயங்கிக் கிடக்கிறாய் போலும் –
உன் அருகில் இருந்து கொண்டு புலம்பும் என் எளிய சொற்களை கருணை நிறைந்த நீ எங்கனம் காதில் போட்டுக் கொள்ளாமல் இருக்கக் கூடும் –

——————————————————-

மாதஸ்த்வ தர்ப்பித்த பரஸ்ய முகுந்த பாதே
பத்ரே தராணி யதி நாம பவந்தி பூய
கீர்த்தி ப்ரபன்ன பரி ரஷண தீஷிதாயா
கிம் ந த்ரபேத தவ காஞ்சன பாத ரஷே –958–

ஸ்ரீ தங்கப் பாதுகைத் தாயே முகுந்தன் திருவடிகளில் என் பரம் உன்னால் சமர்ப்பிக்கப் பெற்றதாயிற்றே –
அப்படி இருக்க -எனக்கு அமங்கலம் நிகழ்ந்திடுமே யாகில் அனைவரையும் ரஷிக்க வ்ரதம் பூண்டு இருக்கும்
உன் கீர்த்திக்கு அன்றோ பழுதாகும் -அதற்கு வெட்கம் ஏற்படாதோ –

———————————————————————-

தௌவாரிக த்விரசன பிரபலாந்தராயை
தூயே பதாவநி துராட்ய பிலப்ரவேசை
தத் ரங்கதாம நிரபாய தநோத்தராயாம்
த்வய்யேவ விஸ்ரமய மங்கஷூ மநோரதம் மே –959-

ஸ்ரீ பாதுகையே -என் வருத்தம் இது தான் -வாழ்க்கை நடத்தப் பணம் வேண்டுமே என்று துஷ்டப் பிரபுக்கள் இடங்கள் ஆகிய பாம்பு புற்றுக்களுக்குள்
நுழைய முற்பட்டு வாயில் காப்போன்கள் ஆகிய பாம்புகளால் எனக்கு ஏற்படக் கூடிய நிலையை நினைந்து வருந்துகிறேன்
ஸ்ரீ ரங்க நாடகனே அழிவில்லாத பெரும் தனம் -அது உயர்வு மிக்க உன்னிடத்தில் நிலையாக உள்ளது
என் மநோ ரதம் உன்னிடத்திலேயே இளைப்பாறும் படி சீக்ரமாகவே அருளுவாயாக –

————————————————————————————–

வ்யாமுஹ்யதாம் த்ரிவிததாபமையே நிதாகே
மாயா விசேஷ ஜநிதாஸூ மரீசிகாஸூ
சம்ச்ப்ருஷ்ட சௌரி சரணா சரணாவநி த்வம்
ஸ்தேயா ஸ்வயம் பவசி நஸ் சரமே புமர்த்தே –960–

ஸ்ரீ பாதுகையே சம்சாரம் ஒரு கடும் கோடை -தாபத்ரயம் வருத்தும் -மூல பிரக்ருதியின் விளைவு களான குண வகைகளால்
ஏற்படும் சப்தாதி விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அலைகிற மனம் பின் அவை கானல் நீர் என்று உணர்ந்து துயர் உறும்
நீ பெருமாள் திருவடியை நன்றாகத் தொட்டுக் கொண்டு இது தான் உத்தம புருஷார்த்தம் என்று காட்டித் தந்து –
சந்தேஹங்களை விலக்கி அது நமக்கு கிடைக்கும் என்று காட்டி அருளுகிறாய் –

——————————————————————————————

அச்சேத்யயா விஷய வாகுரயா நிபத்தான்
தீ நான் ஜனார்த்தன பதாவ நி சத்பதச்த்தா
பிராய க்ரமேண பவதீ பரிக்ருஹ்ய மௌ மௌ
காலேந மோசயதி ந க்ருபயா ச நாதா –961-

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே -சப்தாதி விஷயங்கள் -வலிமையான வலை -அதில் சிக்கித் தவிக்கிற எம்மை கருணை உடன்
நீ ஒவ்வொருவர் தலையிலும் அமர்ந்து வரிசையாக வலையில் இருந்து விடுவிக்கிறாய்
நாங்கள் தீனர் -நீ பரமபதத்தில் இருந்து எமக்காக இறங்கி வந்து எம்மை விடுவித்து உய்விக்கிறாய்-

———————————————————————————-

சம்வாஹிகா சரணயோர் மணி பாத ரஷே
தேவஸ்ய ரங்கவசதேர் தயிதா தநு த்வம்
கஸ்த்வாம் நிவாரயிதுமர்ஹதி யோ ஜெயந்தீம்
மாதஸ் ஸ்வயம் குண கணேஷூ மமாபராதான் –962-

ஸ்ரீ மணி பாதுகை தாயே -நீ எம்பெருமான் திருவடிகளைப் பிடித்து விடும் பிரிய நாயகி யாயிற்றே –
நீசனான என் குற்றங்களைப் பெருமாள் பொறுத்து அருள்வது அவர் ஷமை கருணை வாத்சல்யம் போன்ற குணங்களை பிரகாசப்படுத்துமே
நீ அத்தைச் செய்ய தூண்டுவதை யாரால் தடுக்க துணிவார் -எனக்காகச் செய்து அருளுவீர் அம்மா –

————————————————————————————–

கிம் வா பவிஷ்யதி பரம் கலுஷைக வ்ருத்தே
ஏதாவதாப்யநுப ஜாத மனே ஹஸா மே
ஏகம் ததஸ்தி யதி பஸ்யசி பாதுகே தே
பத்மா சஹாய பத பங்கஜ போக சாம்யம் –963-

ஸ்ரீ பாதுகையே -உன் கடாஷத்தினால் சாம்யாபத்தி அடையும் படி அருள வேண்டும் -இது நாள் வரை பல காலமாக
நாநாவித பாபங்களை செய்து போந்தேன்-கடாஷித்து அருளுவாய் –

——————————————————————-

விவித விஷய சிந்தா சந்ததா பிச்சரம்
ஜனித கலுஷமித்தம் தேவி துர்வாச நாபி
பத சரசிஜ யோஸ்த்வம் பாதுகே ரங்க பர்த்து
பரிமள பரிவாஹை பாவனைர் வாச யேதா –964–

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே உலகில் பலவித விஷயங்களில் சிந்தையைத் தொடர்ச்சியாகப் பரவ விட்டேன் –
அதனால் ஏற்பட்ட துர்வாசனை என்னைச் சிக்கென பிடித்து பாபியாக்கி விட்டதே –
நீ அந்த துர்வாசனையைப் போக்கி ஸ்ரீ ரங்க நாதனின் திருவடித் தாமரைகள் தரும் பரிசுத்தி தரத் தக்க
பரிமள வெள்ளங்களால் என்னை மணக்கச் செய்து அருள்வாயாக –

——————————————————————–

சரணமதிகத ஸ்த்வாம் சாரங்கிண பாத ரஷே
சக்ருதபி விநியுக்தம் த்வத் சபர்யாதிகாரே
புநரபி கதமேநம் ஹஸ்த முத்தாந யேயம்
தநமத முதிதாநாம் மாநவாநாம் சமாஜே –965-

ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப்பாதுகையே நான் உன்னைச் சரண் அடைந்தவன் -இந்தக்கையால் ஒரு தரமாவது உனக்கு
கைங்கர்யம் செய்து இருப்பேன் இதை மறுபடி ஒரு மனிதன் முன் நீட்டி உதவி கேட்பேனோ -நிச்சயம் மாட்டேன் –

—————————————————————————————–

யதி கிமபி சமீஹே கர்ம கர்த்தும் யதாவத்
பிரதிபதமுபஜாதை பிரத்யவே யாம் நிமித்தை
அவதிரசி யதி த்வம் தத்ர நைமித்திகாநாம்
சரணமிஹ ந கிம் மே சௌரி பாதாவநி ஸ்யா –966-

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லும் கர்மாக்கள் செய்ய முயலுகையில் மந்திர தந்திர ஆசராதிகளில் தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புக்கள் உண்டே
அப்படி குற்றவாலன் ஆகி அதற்காக பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டியன் ஆகிறேன்
அதிலும் தவறு என்றால் -இப்படி நீல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் எல்லாவற்றுக்கும் முடியும் இடம் நீயே ஆகிறாய் –
அதை விட கர்மாநுஷ்டானம் செய்யத் தொடங்காத நிலையிலேயே நீ என் எனக்கு சரணம் ஆகலாகாது
-அது தானே தரம் -செய்து அருள்வாய் –ஸ்ரீ கிருஷ்ண பாதுகாப்யாம் நம -பிராயச்சித்த ஸ்மரணம் செய்வது உண்டே –

—————————————————————————————————–

அந்தர் லீனை அகபரிகரை ஆவிலா சித்த வ்ருத்தி
சப்தாதீ நாம் பரவசதயா துர்ஜயா நீந்த்ரியாணி
விஷ்ணோ பாத ப்ரணயினி சிராத் அஸ்ய மே துக்க சிந்தோ
பாரம் ப்ராப்யம் பவதி பரயா வித்யயா வா த்வயா வா –967-

என் உள்ள அழுந்தி இருக்கும் பாப வாசனை மநோ விருத்தியைக் கலக்கி விடுகிறது –
இந்த்ரியங்கள் யாவம் சப்தாதி விஷயங்கள் வசப்பட்டுக் கிடக்கின்றன -வெல்ல ஒண்ணாதவை-
ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாளின் திருவடியின் பற்று மிக்க காதலியே இந்தக்கடலை நீந்த
பரவித்யை என்று சொல்லப்படும் பக்தியாலேயா அல்லது உன்னாலாலா -உன்னிடத்தில் சரணாகதி யாலேய தானே -என்றவாறு

—————————————————————

கோமாயூ நாம் மலாயா பவனே தஸ் கராணாம் ஹிமாம் சௌ
துர்வ்ருத்தா நாம் ஸூசரி தமயே சத்பதே த்வத்சநாதே
தத்வஜ்ஞாநே தரளமநசாம் சாரங்கிண பாத ரஷே
நித்யோத் வேகோ பவதி நியதே ரீத்ருசீ துர்விநீதி –968–

பேற்றுக்கு த்வரிக்கை ஏன்- என்று ஸ்ரீ பாதுகா தேவி அருளிச் செய்ய இந்த ஸ்லோஹம்
ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப்பாதுகையே குள்ள நரிகள் தென்றலை ரசிக்க மாட்டார் -திருடர்கள் குளிர்ந்த நிலக் காலத்தை வெறுப்பர் –
உன்னை தெய்வம்,ஆகி கொண்டாடி தர்மம் மிகு சன்மார்க்கத்தில் துர்ஜனர் ஈடுபடார் –
சஞ்சல புத்தி உள்ளவர் தத்வ ஜ்ஞான லாபத்தில் ஸ்ரத்தை கொள்ள மாட்டார் -வெறுப்பர் அஞ்சுவர்
இது எல்லாம் விதியின் கொடுமை -இனி என்னை இங்கே வையாதே –

——————————————————————————————-

காலே ஜந்தூன் கலுஷ கரணே ஷிப்ரமா கார யந்த்யா
கோரம் நாஹம் யமபரிஷதோ கோஷமா கர்ண யேயம்
ஸ்ரீ மத் ரங்கேஸ்வர சரணயோ அந்தரங்கை ப்ரயுக்தம்
சேவாஹ்வாநம் சபதி ஸ்ருணுயாம் பாதுகா சேவகேதி –969-

ஸ்ரீ பாதுகையே அந்திம காலத்தில் இந்த்ரியங்கள் யாவும் கலங்கி ஓய்ந்து விடும் –
யமபடர் பெரிய இரைச்சல் என் காதில் கேட்காமல் இருக்க அருள வேண்டும்
ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய அந்தரங்க கைங்கர்ய பரர் என்னை சேவைக்காக கூப்பிட –
ஸ்ரீ பாதுகா சேவகரே வாரும் -என்று கூவுவது சீக்ரமாக நான் கேட்கும் படி அருள வேணும் –

கலுஷ=கலங்கியிருக்கின்ற – கரணே=இந்திரியங்களுடைய – காலே=செத்துப் போகிற காலத்திலே –
ஜந்துாந்=ஜந்துக்களை (ஜீவன்களை) – க்ஷிப்ரம்=சீக்கிரமாக – ஆகாரயந்த்யா:=அழைக்கிறதாயிருக்கின்ற –
யமபரிஷத:=யமக்கூட்டத்தினுடைய – கோரம்=பயத்தையுண்டுப் பண்ணுவதான – கோஷம்= இரைச்சலை –
அஹம்=நான் – நாகர்ணயேயம்=கேட்கமாலிருக்க வேண்டும். – ஸ்ரீமத்=மஹாலக்ஷ்மியோடு கூடிய –
ரங்கேஸ்வர=ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய – சரணயோ:=திருவடிகளுக்கு – அந்தரங்கை:=அந்தரங்கமாய் –
ப்ரயுக்தம்= சொல்லப்படுகின்ற – பாதுகாஸேவகேதி= பாதுகா ஸேவகரே என்று – ஸேவா=ஸேவைக்காக –
ஆஹ்வானம்=பகவத் ஸந்நிதிக்குள் அருளப்பாடிட்டு (என்னை)அழைப்பதை – ஸபதி=சீக்கிரமாக –
அஹம்=நான் – ச்ருணுயாம்=கேட்கவேண்டும்.

ஹே பாதுகே! உன்னுடைய அனுக்ரஹத்தினால் எனக்கு இந்த சரீர சம்பந்தமானது சீக்கிரத்தில் நீங்கப்போகின்றது..!
அந்த சமயத்தில் எனக்கு நீ செய்யவேண்டிய ஒரு காரியத்தினை நான் இப்போதே வேண்டிக் கொள்கின்றேன்..!
என்னுடைய இந்திரியங்கள் யாவும் செயலிழந்து போனாலும் போகலாம்.!
இறக்கும் தருவாயில் பகவானுடைய நாமத்தினைச் சொல்வதற்கோ நினைப்பதற்கோ முடியாமல் போனலும் போகலாம்..!
அந்த சமயத்தில் யமதூதர்கள் வந்து “பாபி! சீக்கிரம் கிளம்பு..” என்று பயங்கரமாக அதட்டி ஆர்ப்பரிக்கும் படியாக இருக்கக்கூடாது.
நான் வாங்கிய விருதுகள் எதுவும் என் மரணத்தின் போது உதவாது. நீ இப்போதே, நான் உன்னை ஸேவிக்கவரும்போது
“ஸ்ரீமத் ரங்கநாத பாதுகா ஸேவகருக்கு அருளப்பாடு” என்று அரங்கனின் மூலஸ்தானத்தில் கைங்கர்யம் செய்பவர்களால்
அருளப்பாடிட்டு அழைக்கும்படிச் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அழைக்கப் பெறுவேனாயின் உலகத்தாரிடையே இந்த பெயர் பிரபலமாகும்.
என் உயிரானது பிரிய தவிக்கும்போது என் பக்கத்திலுள்ள ஜனங்கள் “ஸ்ரீமத்ரங்கநாத பாதுகா ஸேவகரின் உயிரானது
தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது.” என்று எனக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த பெயரையும் சேர்த்துச் சொல்லுவார்கள்.
இதனைக் கேட்கும் யமதூதர்கள், “நல்லவர்களோ கெட்டவர்களோ பகவானை ஆஸ்ரயித்தவர்களின் (ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின்)
ஸமீபத்தில் கூட போகதீர்கள். அது மிகவும் அபாயமானது” என்ற எமதர்மராஜாவின் ஆக்ஞைப்படி விலகி ஓடிவிடுவார்கள்.
யமவாதனை என்னை வாட்டமலிருக்க இதுவே உபாயம்.!ஆகையினால் நீ அப்படிச் செய்ய வேணும்..!

————————————————————————————-

பாஷாண கல்ப மந்தே பரிசித கௌதம பரிக்ரஹன்யாயாத்
பதிபத பரிசரணார்ஹம் பரிணமய முகுந்த பாத ரஷிணி மாம் –970–

ஸ்ரீ முகுந்த திருப்பாதுகையே அந்திம சமயத்தில் கல் போலக் கிடக்கிற என்னை நீ எப்படி அனுக்ரஹிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன்
நாம் நன்கு அறிந்த ஸ்ரீ கௌதம பத்னியான அஹல்யையின் கதையில் போலே பெருமாள் திருவடி பட்டு –
என் பதியான எம்பெருமானுடைய கைங்கர்யத்துக்குத் தக்கபடி அமைய நீ அருள வேணும் –

————————————————————————————–

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-30-சித்ர பத்ததி -ஸ்லோகங்கள் -911-950-

March 22, 2016

இது சித்ர கவி -பதம் எழுத்து ஒலி -இவையே முக்கியம் -பொருள் அவ்வளவு முக்கியம் அன்று –
திரு எழு கூற்று இருக்கை போல் -40-ஸ்லோகங்கள் வார்த்தையால் படம் வரைந்து –

பிரதிஷ்டாம் சர்வ சித்ராணாம் ப்ரபத்யே மணி பாதுகாம்
விசித்ர ஜகதாதாரோ விஷ்ணுர் யத்ர ப்ரதிஷ்டித –911-

பிரதிஷ்டாம் -இருப்பிடம்
சர்வ சித்ராணாம் -அதிசயம் இங்கு -விசித்திரம் வித விதமான ஓவியம்
ப்ரபத்யே மணி பாதுகாம் -அதிசயங்களுக்கு இதுவே இருப்பிடம் -இந்த சித்ர பத்ததிக்கும் இதுவே -அதை சரண் அடைகிறேன்
விசித்ர ஜகதாதாரோ -அதிசயத்துக்கு அதிசயம் உண்டாக்கும் அவனை த் தாங்கி
வியப்பில்லாத வியப்பு
விஷ்ணுர்யத்ர ப்ரதிஷ்டித -அவனைத்தாங்கும் -திருப்பாதுகை

விசித்ரமான பல உலகங்களுக்கும் ஆதாரமாய் நிலை பெற்று விளங்கும் பகவான் எந்த ஸ்ரீ பாதுகையில் இருக்கிறாரோ
ஆச்சர்ய விஷயங்கள் பலவற்றுக்கும் இருப்பிடமான அந்த ஸ்ரீ மணி பாதுகையை சரணம் அடைகிறேன் –

நம்மாழ்வார் பரமாக –
பல அதிசயம் தன் இடம் கொண்டவர்
திருக்குறுங்குடி நம்பியே
சடஜித் -சட வாயுவை வென்றி
மாறன் -உலகுக்கு மாறி
32-வருஷங்கள் உண்ணும் நீர் இத்யாதி
ஆழ்வாரை சரண் அடைகிறார்
நாராயணன் யார் இடம் நிலை பெற்று
புவியும் இரு விசும்பும் நின் அகத்தே –யான் பெரியன்
நீ பெரியன் என்பதை யார் அறிவார் –

ப்ர வி -எதுகை மோனை -நிரம்பி –

——————————————————————

ச்ருணு தே பாதுகே சித்ரம் சித்ராபிர் மணிபிர் விபோ
யுகக்கிரம புவோ வர்ணான் யுகபத் வஹசே ஸ்வயம் –912-

ச்ருணு பாதுகே -காது கொடுத்து கேள்
தே சித்ரம் -உன்னைப்பற்றி -உன் அதிசயம் -இந்த சித்ரா பத்ததியை
யுகக் கிரம புவோ வர்ணான்-யுகங்கள் தோறும் வேறே வேறே வர்ணம் -வெளுப்பு -சிகப்பு -மஞ்சள் -கலியுகத்தில் இயற்க்கை கறுப்பு
சித்ராபிர் மணிபிர் விபோ -நீயும் வித விதமான மணிகளால் ரத்னங்களால் –
யுகபத் வஹசே ஸ்வயம்–ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக
இப்படி பாதுகையின் ஏற்றம்

நம்மாழ்வார் –
யுகத்துக்கு ஏற்ற மார்க்கம் அவன் காட்ட
சரணாகதி -எல்லா யுகங்களுக்கு பொருந்துமே –

சித்ரம் -அதிசயம் -சித்ராபி -நாநா விதம்
யுக -க்ரமம் =யுகபத் -மொத்தமாக
அப ஸப்த ஆபாசம்
கத்தும் குயில் ஓசை -கூவும் இல்லாமல் -கத்தினாலும் இனிமையாய் இருக்கும்
பஸ்ய -இல்லாமல் கேள் இங்கு
நித்யம்-பாதுகை -கண்ணாலே அனைத்தும் -கண்டு கேட்டு தொட்டு -செய்யலாமே

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் விஷய ஒரு சித்திரத்தை ஆச்சர்யத்தை கேள் -பகவான் யுகம் தோறும் பால் பொன் பாசி கறுப்பு
வர்ணங்கள் கொள்வது பிரசித்தம் -நீயோ நான்கையும் ஒரே சேரக் கொண்டு இருக்கிறாயே –

யுக்க்ரம = இரட்டிப்பதை உடைத்தாயிருந்து அந்த்ந்த பத்ர விசித்ரங்களுக்கு வேண்டிய படி வரிசையாகவும்,
புவ = உண்டாயிருக்கின்ற – வர்ணாத் = அக்ஷரங்களை – யுகபத் = ஒரே காலத்தில் –
ஸ்வயம் = தானே – வஹஸே = வஹிக்கின்றாய்

ஹே! பாதுகே! பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு நிறமுள்ளவராய் இருந்தார்.
(க்ருதயுகத்தில் – வெளுப்பு, த்ரோதாயுகத்தில் – சிகப்பு, துவாபரயுகத்தில் – பொன் நிறம், கலியுகத்தில் – கருப்பு )
ஆனால் நீயோ பகவானின் அனைத்து வர்ணங்களையும் , உன் மீது பதிக்கப்பெற்றிருக்கும் ரத்னங்களின்
காந்தியினால் ஒரே சமயத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றாய் !

உன்னைப் பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தேன்..!

உன்னுடைய பரம அனுக்கிரஹத்தினால் மட்டுமே அக்‌ஷரங்களும், பதங்களும், ஆச்சர்யமான பல சந்தர்ப்பங்களையும் ,
அர்த்தங்களையும் கொடுக்கும்படி தானாகவே அமைகின்றன..! உன்னுடைய அனுக்ரஹமில்லாமல் என்னால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது…!

———————————————————————

சித்ரம் -விசித்திரம் -விசேஷ சரித்திரம்
கோ முத்ரிகா பங்கம் -பந்தம் –

ஸூரா ஸூரார்ச்சிதா தன்யா துங்க மங்கள பாலிகா
சரா சராச்ரிதா மான்யா ரங்க புங்கவ பாதுகா –913-

ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகையே -கைங்கர்ய சம்பத் நிறைந்து உள்ளாய் -சகல தேவர்களாலும் அசுரர்களாலும் ஆராதிக்கப் பெறுவது –
நம்முடைய ரஷணங்களை அருளுவது -சராசாரங்கள் அனைத்தும் உன்னையே ஆஸ்ரயித்து நிற்கும் நிலை –
இத்தகைய ஸ்ரீ பாதுகை எல்லாராலும் போற்றத் தக்கதாகுமே –

ஸூரா ஸூரார்ச்சிதா -தேவர் அசுரர்களால் அர்ச்சிக்கப்படும்
தன்யா -செல்வம் நிறைந்த
துங்க மங்கள பாலிகா -உயர்ந்த மங்களங்களைப் பாதுகாத்து
சரா சராச்ரிதா -அசைவது அசையாதன அனைத்துக்கும் ஆதாரம்
மான்யா -போற்றத்தக்க
ரங்க புங்கவ பாதுகா -ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் பாதுகை

நின்னோடும் ஓக்க தொழுமின் –
பொன்னுலகு ஆளீரோ புவனம் முழுதும் ஆளீரோ –
கடல் ஞாலம் செய்தே னும் யானே என்னும்
உடல் உயிர் உறவு அடிப்படை யில்
மதி நலம் -செல்வம்
பக்தி அருளும்
போற்றத்தக்க ஆழ்வார்

ஒரு அடியில் -16 எழுத்துக்கள் -மெய் எழுத்து இல்லாமல்
2-4-6-8-10-12-14-16-ஒரே எழுத்து இரண்டிலும் -இப்படி சித்திரம் –

————————————————————————-

பத்மேவ மங்கள சரித்பாரம் சம்சார சந்ததே
துரித ஷேபிகா பூயாத் பாதுகா ரங்க பூபதே –914–

பத்மேவ -பத்மா இவ -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியைப் போலவே
மங்கள சரித்-மங்களங்களை ஆறு போல் பெருகி வரச் செய்வதாலும் -சரித் -ஆறு
பாரம் சம்சார சந்ததே -பிறவிக் கடலின் எல்லையை அடைவிப்பதாலும்
துரித ஷேபிகா பூயாத்-வேரி மாறாத பூ மேல் இருப்பாள் -வினை தீர்ப்பதாலும்
பாதுகா ரங்க பூபதே-

ஸ்ரீ பாதுகை பிராட்டி போன்றதே –
சுப ஆற்று வெள்ளத்தை தொடர்ந்து பெருகச் செய்வதாலும் –
சம்சார சூழலை முடித்து வைத்து அருளுவதாலும் –
நம் வினைகளைப் போக்கி நமக்கு சாதகமாக பரம புருஷார்த்தம் அளிக்கட்டும் –

கூட சதுர்த்தம் -மறைந்து உள்ள நான்காவது பாதம்
ப (7)த்மேவ ம ங்க (5)ள சரித்
பா (1)ரம் சம்சா ர(4) சந்த தே(8)
து (2)ரித ஷேபி கா(3) பூ (6)யாத்
பாதுகா ரங்க பூபதே-இப்படி மறைந்து உள்ளதே

நம்மாழ்வார் -பாசுரங்கள் பக்தி பெருக்கு -என்றும் அனுபவிக்கலாம் –

——————————————————————————

அநந்ய சரணஸ் சீதன் அநந்த க்லேச சாகரே
சரணம் சரணத்ராணம் ரங்க நாதச்ய சம்ஸ்ரையே –915-

அநந்ய கதி யுடையவனாய் -சம்சாரக் கடலில் அழுந்தி வருந்துகின்றேன் –
எனக்கே ஸ்ரீ ரெங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகையை சரணமாக அடைகிறேன் –

அநந்த = அளவில்லாத – க்லேச = கஷ்டங்களை (ஸம்ஸாரத்தில் உழல்வதால்) – ஸாகரே = சமுத்திரத்தில் –
ஸீதந் = சங்கடப்பட்டுக்கொண்டு – அநந்ய சரண: = (உன்னைத் தவிர) வேறு ஒரு ரக்ஷகர் இல்லாத நான் –
ரங்கநாதஸ்ய= ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய – சரணத்ராணம்=திருவடியைக் காப்பாற்றுகின்ற பாதுகையையே –
சரணம் = உபாயமாக – ஸம்ஸ்ரயே = அடைகின்றேன் (வரிக்கின்றேன்)

இந்த பாடலின் முதல் வரியை ஒரு முறை மீண்டும் படியுங்களேன்! உங்கள் உதடுகள் இரண்டும் ஒட்டுகின்றதா..?
ஒட்ட வில்லைதானே..? இப்போது இதன் அர்த்த்தைக் கவனியுங்கள்!
பாதுகையின் சம்பந்தம் பெறாமல், அளவில்லாத கஷ்டங்கள் நிறைந்த இந்த துக்கமயமான ஸம்ஸாரக் கடலில் உழன்று,
உன்னைத் தவிர வேறு ஒரு உபாயமும் இல்லாத நான்…
பாதுகையினிடத்து சம்பந்தம் பெறுவது இருக்கட்டும்.., இந்த வரிகளின் மூலமாய் ஜீவன்கள் வெளிப்படுத்தும் வேதனை,
தம்மோடு மிக நெருக்கமாயிருக்கும் இன்னொரு உதட்டினோடு கூட சேர முடியவில்லை பாருங்கள்..!

அடுத்தவரியைக் கவனியுங்கள்..!
ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடிகளைக் காப்பாற்றுகின்ற பாதுகையினையையே இந்த கஷ்ட கடலில் இருந்து
காப்பாற்றக் கூடிய உபாயமாக வரிக்கின்றேன்!
பாதுகையினையே உபாயமாகப் பற்றுகின்றது இந்து ஜீவன்.
உடனடியாக சேராத உதடுகள் ஒன்று சேருகின்றது!

இந்த ஸ்லோகம் அமைந்த இந்த பத்ததிக்கு ‘சித்ர பத்ததி’ என்று பெயர்.
இந்த பத்த்தி முழுதும் ஸ்வாமி தேசிகர் கவிநயத்தோடும், பொருள் நயத்தோடும்,
அதியற்புதமாய் கிறங்க வைக்கின்றார் ஸ்வாமி தேசிகர்.

நிரோஷ்ட்யம் உதடுகள் சேராமல் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் இது –

அநந்ய சரணஸ் சீதன் அநந்த க்லேச சாகரே
சரணம் சரணத்ராணம் ரங்க நாதச்ய சம்ஸ்ரையே

அநந்ய சரணஸ் சீதன் அநந்த க்லேச சாகரே
சரண(ம்) ஞ் சரணத்ராண (ம்) ங் ரங்க நாதச்ய ச(ம்) ங்ஸ்ரையே

அநந்ய சரணஸ் -வேறே புகல் அற்ற
சீதன் -மூழ்கி
அநந்த க்லேச சாகரே -எல்லை இல்லா துன்ப பிறவிக்கடல்
சரணம் சரணத்ராணம் -பாதுகா -பாதுகையை காப்பாற்றும் -அதுவே நமக்கு சரணம்
ரங்க நாதச்ய சம்ஸ்ரையே -ஸ்ரீ பாதுகா தேவியை சரணம் அடைவோம்
திருவடி நிலையே திருவடி
பாதுகா பட்டாபிஷேகம் -திருவடி நிலை முடி சூட்டு படலம் இல்லை -திருவடி முடி சூட்டு படலம்
திருவடி கைவிடாமல் திண் கழலாக இருக்கும்
அன்னான் தம்பி தாவாவிடிலும் அடி உதவுமே
தீர்த்த அடியவரை அவன் திருத்திப் பணி கொள்வான்
ஆழ்வார் பயன் அன்றாகிலும் பங்கு அல்லர் ஆகிலும் திருத்திப் பணி கொள்வான்

யோசிப்பதற்கே பல மணித்துளிகள் ஆகும் இந்த பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தினை எப்படி ஒரேயொரு இரவில்
அதுவும் கடைசி ஒரு ஜாமத்தில் இவரால் கவிமழைப் பொழிய முடிந்ததோ…?
நினைக்க நினைக்க திகைப்புதான் மிஞ்சும்! இது அவரே நினைத்தாலும் முடியாது என்பதுதான் உண்மை!

பாதுகா தேவிதான் அவரது நாவில் நின்று அந்த ஒரு ஜாமம் முழுதும் நர்த்தனமாடியிருக்கின்றாள்.. !

——————————————————————-

ப்ரதிபாயா பரம் தத்வம் பிப்ரதீ பத்ம லோசனம்
பஸ்சிமாயாம் அவஸ்தாயாம் பாதுகே முஹ்யதோ மம–916-

ஸ்ரீ பாதுகையே என் அந்திம காலத்தில் செந்தாமாரைக் கண்ணனை என் முன் கொண்டு வந்து
அருளி எனக்கு சேவை தந்து அருள்வாயாக –

——————————————————————

யாம ஸ்ரயதி யாம் தத்தே யைன யாத்யாய யாச்ச யா
யாச்ய மாநாயா யை வான்யா சா மாம் அவது பாதுகா –917-

எந்த ஸ்ரீ பாதுகையை -அகார வாச்யனான ஸ்ரீ விஷ்ணு அடைகிறாரோ -அவரை தாங்குகிறதோ -அவரால் சஞ்சரிக்கிறதோ –
அவர் பொருட்டே இருக்கிறதோ -அவர் இடத்திலே இருந்து தோன்றி அவருக்கே அதீனமாக இருக்கிறதோ –
அவருக்கு கௌரவம் தருகிறதோ
அவர் இடமே பெறத்தக்கதோ அந்த ஸ்ரீ பாதுகை என்னைக் காத்து அருள வேணும் –

———————————————————————————-

சர்யா ந சௌரிபாது த்வம் ப்ராயஸ் சித்தேஷ்வ நுத்தமா
நிவேஸ் யசே தத சத்பி ப்ராயஸ் சித்தேஷ்வ நுத்தமா –918-

ஸ்ரீ பகவானின் ஸ்ரீ பாதுகையே அகார வாச்யனான ஸ்ரீ விஷ்ணுவைப் பிரேரிப்பதில் சிறந்தவள் –
புருஷகார பூதையாகி அருளுகிறாள்
நமக்கு வினைகள் கழிய மேம்பட்டது ஒன்றில்லாத -மிகச் சிறந்த பிராயச்சித்தமாக -கிரியையாக நீயே இருக்கிறாய் –
சாதுக்கள் எப்போதும் -அறாத ஸ்ரீ யை உடைய உன்னையே சித்தத்தில் வைத்து இருப்பார்கள் –

—————————————————————

ராமபாத கதாபாசா சாபாதா கத பாமரா
காதுபா நஞ்ச காசஹ்யா ஹ்யாச காஞ்சன பாதுகா –919-

ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் திருவடியை அடைந்த ஸ்ரீ பாதுகை ஒளியினாலே தேவர்கள் ரஷிக்கப் படுகிறார்கள்
அந்த தங்கப் பாதுகை பிரம்மாவால் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப் பட்டது -உபா -ருத்ரனைக் காப்பது
சூர்யனுக்கும் சஹிக்க முடியாத பிரபை கொண்டது
அனஞ்சக-ஆராதிக்காதவர்களால் போருக்க முடியாத தேஜஸ் ஸூ யுடையது
சுகம் அருளி ஸ்ரீ அயோத்யா ராஜ்ய லஷ்மீயைக் காப்பதாக இருந்தது –

(இந்த ஸ்லோகத்தின் முதல் இரண்டு வாக்யங்களை தலைகீழாய் வாசியுங்கள்.
இதற்கடுத்த இரண்டு வாக்யங்கள் வருகின்றதா..!? –
சரி..! இப்போது ஒவ்வொரு வரியினையும் தலைகீழாய் வாசியுங்கள்!
தலைகீழாய் வாசித்தாலும் ஒரே மாதிரியானச் சொற்றொடர் வருகின்றது பாருங்கள்..!
இந்தவிதமாக அமையும் இத்தன்மைக்கு “பாதப்ரதி லோமயமகம்” என்று பெயர்..!)

ராமபாதகதா=ஸ்ரீராமனுடைய திருவடிகளை அடைந்த –
அகதபாமரா அகதபா வியாதியைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளுகிறவர்களாக இல்லாமலிருக்கின்ற
(கதம் என்றால் ரோகம், பா(ஹி) என்றால் காப்பாற்றுதல் “அ“ என்றால் இல்லை என்று பொருள்)
அமரா=தேவர்களை உடைத்தாயிருப்பதும் – கதபா=வியாதியைக்(துக்கத்தினை) காப்பாற்றுபவர்கள் (சத்ருக்கள்) –
அஸஹ்யா=தாங்கக்கூடாத்துமான (தன்னுடைய தேஜ்ஸ்ஸினால் சூரியனைக்கூட கொளுத்த கூடியதுமான –
ஸா=அந்த (சௌலப்யம், தயை, தேஜஸ் முதலியதால் பிரஸித்தமான) – காஞ்சனபாதுகா=தங்கமயமான பாதுகையானது –
காது=பிரம்மாவிடத்திலிருந்து – உபாநஸ்ச = ஸமீபத்தில் (ஸ்ரீரங்கவிமானத்தோடு பூமிக்கு வந்தது).

ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய பாதுகையானது ஸ்ரீரங்கநாதனுடனேயே அவதரித்தது.
பிரும்மலோகத்திலிருந்து ஸ்ரீரங்கவிமானத்தோடு ரங்கநாதனை விட்டு பிரியாமல் இப்பூவுலகிற்கு வந்தது.
தேவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆத்மவியாதியையும், அவர்களுடைய சத்ருக்களிடமிருந்து அவர்களை ரக்ஷிக்கின்றது.
சூரியனின் தேஜ்ஸ்ஸை விட பலமடங்கு தேஜஸ்ஸினால் சூரியனின் தேஜஸ்ஸினையே மழுங்க அடிக்கக்கூடியது.
ஜீவராசிகளை அது ரக்ஷிக்க எண்ணியது. ஸ்ரீரங்கநாதன் இராமனாக அவதரித்தப் போது

“ராகவோத்பவத் சீதா ருக்மணி கிருஷ்ண ஜன்மனி
அன்யேஷு சாவதாரேஷு விஷ்ணோரேஷாநபாயினீ !!”
என்றபடி எப்படி தாயார் இராமனாய் அவதாரம் எடுத்தபோது சீதையாகவும், கிருஷ்ணவதாரத்தில் ருக்மணியாகவும் அவதரித்தாளோ
அது போன்று பாதுகையும் ஸ்ரீராமபாதுகையாய் ஸ்ரீராமனோடு கூடவே தம்முடைய இயல்பான
சௌலப்யம், பக்த ரக்ஷணம், வாத்ஸல்யம் முதலான குணங்களோடே ஜீவராசிகளைத் தேடி தாம் வந்தது.
அதனால்தான் ஸ்ரீராமனுடைய பிரதிநிதியாக இந்த இராஜ்யத்தினை விசேஷமாக ஆளக்கூடிய சக்தி அதற்கு இருந்தது.

ஸ்ரீநம்மாழ்வார் துடக்கமாகவுள்ள நம்முடைய குரு பரம்பரையானது பெருமாளிடத்திலிருந்தே தொடங்குகின்றது.
ஆஸ்ரிதர்களுடைய ஆத்மவியாதியைத் தெளிய வைத்து பகவானின் திருவடிகளில் அவர்களை கொண்டு சேர்த்து ரக்ஷிப்பவர்கள்.
அவர்கள் எந்த காலத்திலும் எப்படிப்பட்ட பண்டிதர்களாலும் அவமதிக்க முடியாதவர்கள். நித்யசூரிகள்…!
பகவானின் விபவ அவதாரமாகட்டும், அர்ச்சாவதாரமாகட்டும், இந்த லோகரக்ஷணத்திற்காக,
பெருமாளுக்கு உதவியாய் இந்த பூமியில் வந்து அவதரிக்கின்றார்கள்.

——————————————————————–

பாடாகாளீ ஜ்ஜாட துச்சே காதாபாநாய புல்லகே
சமாதௌ சடஜிச் சூடாம் வ்ருணோஷி ஹரி பாதுகே –920-

ஸ்ரீ பாதுகையே -பாப புதர்க் காடுகள் -நீங்கிய சுத்த மனசை உடைய ஆழ்வார் செய்யும் யோகத்தில் திருவாய்மொழி பாசுரங்கள்
திருவவதரிக்கவே ஆழ்வார் திருமுடிமேல் நீ அமர்கிறாய் -அத்தகைய சுத்தமான மலர்ந்த ஹ்ருதயம் உடைய நாத முனிகளின் யோகத்தில்
ஆழ்வார் தோன்றி அருளிச் செயல்களை அருளி பின்புள்ளோர் அனைவருக்கும் கொடுக்கவே எல்லார் முடிகளிலும் நீ சேர்ந்து அருளுகிறாய் –

பாடா=அழிக்கமுடியாத – காதா=பிரபந்தங்கள் – –
ஸமாதௌ=மனதிலுள் பகவானைப் பற்றிய விடாத
தியானம் – சடஜிச்சூடாம்=ஸ்ரீநம்மாழ்வாருடைய சிரஸ்ஸை – வ்ருணோஷி=அடைகின்றாய்.

(இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு முறை வந்த அக்ஷரமானது மீண்டும் வராது. இதனைத் தமிழில் எழுதியதினால்
ஒரு அக்ஷரம் திரும்ப வருகின்றது. ஆனால் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் வராது.)

ஸமாதி நிலை என்று தியானத்தில் ஒரு உன்னதமான நிலையுண்டு. பகவான் ஒருவனை மட்டும் மனதில் நினைத்து
இடைவிடாது தியானிக்கும் மஹனீயர்கள் இந்த நிலையினையடைவர்.

நம்மாழ்வாரை அனுக்ரஹிக்கும் பொருட்டு ஆஸ்ரிதர்களின் ஸகல பாபங்களையும் போக்கக்கூடிய ஹரி பாதுகையே!
“ செழும் பறவை தானேரித்திரிவான் தன் தாளினையென் தலைமேலவே” என்கின்ற ஆழ்வாருடைய சூக்தியின்படி
அவரது சிரஸ்ஸின் மேல் ஸாந்தித்யம் கொள்கின்றாய்!

ஆழ்வார் திருநகரியில் நடக்கும் ஆழ்வார் மோக்ஷத்தில் இதர திவ்யதேசங்களில் நடைபெறும் மோக்ஷ உற்சவத்தினைக் காட்டிலும்
ஒரு விசேஷ ஏற்றம் உண்டு. இதர திவ்யதேசங்களில் ஆழ்வாரே வந்து பெருமாளின் திருவடிகளில் தம் சிரம் தீண்டி
மோக்ஷ உற்சவம் நடைபெறும். ஆனால் ஆழ்வார் திருநகரியில் மட்டும் பெருமாள் தாம் ஆழ்வார் எழுந்தருளியிருக்கும் இடம்
கைத்தலமாய் வந்தடைந்து தம் திருவடிகளால் நம்மாழ்வாரின் திருமுடி தீண்டி மோக்ஷம் அருளுவார்.
அந்தளவிற்கு பெருமாளுக்கு ஆழ்வாரின் ஸம்பந்தம், நெருக்கம் தேவையாயுள்ளது.

————————————————————————-

முரச பங்கம் -முரச பங்கம் -முரசை கட்ட மேலும் கீழும் கயிறு -diamond -வடிவில் வருவது போல் –

சா பூபா ராமபாரஸ்தா விபூபாஸ்தி சபா ராதா
தாரபா சக்ருபா துஷ்டி பூரபா ராம பாதுகா –921-

உபாசனத்தின் சரம அவஸ்தையே ஸ்ரீ பாதுகை -ஸ்ரீ பாதுகையை ஆராதத்த பின்பே பகவத் ஆராதனம் பூர்த்தியாகும் –
பிரணவத்தில் அகாரவாச்யனான பெருமானை சஞ்சரிக்கையில் ஸ்ரீ பாதுகையே ரஷிக்கிறது
தயைகுணம் பூர்த்தியாக உள்ளதால் நம் வினை வெள்ளத்தை வற்றடித்து நம்மையும் ரஷித்து அருளுகிறது
போக்யம் மிகுந்த பிராப்யமாகவும் உள்ளதே –

—————————————————————————

காரிகா ந ந யாத்ரா யா யா கேயாஸ் யஸ்ய பாநுபா
பாதபா ஹ ஹ சித்தாசி யஜ்ஞாய மம சாஞ்ஜசா –922-

பகவான் திருவடிகள் சூர்யனை ஒத்த ஒலி உடையவனாய் நம் அஜ்ஞ்ஞானம் போக்கி அருளும் –
அவை சஞ்சரிக்க நீ அன்றோ உதவ வேண்டும் –
நீ அன்றி பகவான் எங்கனே சஞ்சரிப்பது -அஹோ பாக்கியம் -அப்படிப்பட்ட நீ வெகு வேகமாக நான் செய்யும்
ஆராதனத்தை ஏற்க சித்தமாக வந்து அருளுகிறாயே என்ன ஆச்சர்யம் –

——————————————————–

சர பந்தம் -அம்பு போல் -ராகவன் இடம் லாகவமாய் ஒட்டி இருக்குமே

ஸ ராகவா ஸ்ருதௌ த்ருஷ்டா பாதுகா சந்ருபாசநா
ச லாகவா கதௌ ஸ்லிஷ்டா ஸ்வாதுர்மே சதுபாசநா –923–

ஸ்ரீ பாதுகை ஸ்ருதியில் விளங்குவது -பெருமாளை பிரியாமல் எல்லா நிலைகளிலும் உள்ளது –
ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் எழுந்து அருளிய பொழுது சிம்ஹாசனம் அடைந்தது –
சஞ்சார காலத்தில் பெருமாள் திருவடியுடன் ஒன்றாய் ஒட்டி இருந்து லாகவமாக செயல் படுவது -நமக்கு மிக இனியதாக இருக்கும் –

——————————————————————————-

கருட கதி சக்ர பந்தம் –

காவ்யா யாஸ்தித மார்கக வ்யாஜ யாதக மார்க்ககா
காமதா ஜகத ஸ்தித்யை ரங்க புங்கவ பாதுகா –924-

ஸ்ரீ பாதுகை மிக்க சோபையுடன் சஞ்சாரம் பண்ணும் -ராஜ்ய லஷ்மி வேண்டாம் என்று சித்ர கூடம் வந்த ஸ்ரீ பரதாழ்வான்
திரும்புகையில் அவன் பின் தொடர்ந்து சென்ற வழியை யுடையது
வேண்டிய இஷ்டங்களை தருவது -உலக ஷேமதிற்காக ஸ்ரீ ராமாயணாதி காவ்யங்கள் பிறக்க காரணமாயிற்று –

—————————————————————–

வீ ஸ்ருங்காசட சக்ர பந்தம் -இரண்டு வளையல்கள் -நடுவில் சக்ரம்

ஸூர கார்யகரீ தேவி ரங்க துர்யச்ய பாதுகா
காமதா கலிதா தேஸா ஸரந்தீ சாது வர்த்மஸூ –925-

ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய ஸ்ரீ பாதுகையே அநிஷ்ட நிவாரணத்துக்கும் இஷ்ட பிராப்திக்கும் காரணம் –
உலகுக்கு ஹிதமான கட்டளைகளை வெளியிடுகிறது -நல்ல மார்க்கங்களில் சஞ்சரிக்கிறது –
தெய்வத் தன்மை உடையது -எல்லாத் தன்மைகளிலும் ஸ்ருதியை போன்றது –

————————————————————

பரதாராதிதாம் தாராம் வந்தே ராகவ பாதுகாம்
பவதா பாதி தாந்தாநாம் வந்த்யாம் ராஜீவ மேதுராம் –926-

ஸ்ரீ பரதாழ்வானால் ஆராதிக்கப் பெற்றது -மிக உத்க்ருஷ்டமானது -சம்சார தாபத்தால் வாடினவர்களுக்கு சேவிக்கத் தக்கது
அர்ச்சனை செய்த தாமரைப் பூக்களால் சூழப் பெற்றது -இத்தகைய ஸ்ரீ ராம பாதுகையை வணங்குகிறேன் –

————————————————————————————

காது பாச்யஸ தாலோகா காலோதாஹ்ருததாமகா
காமதாஸ் த்வரிரம் சாகாகாசா ரங்கேஸ பாதுகா -927-

ஸ்ரீ பாதுகை ஜலபானம் மாத்ரம் செய்து கொண்டு பகவத் த்யானம் செய்யும் மகரிஷிகளால் உபாசிக்கப்படும் –
ஒளி மயமாய் இருப்பது -பூஜா காலத்தில் மாலைகள் சமர்ப்பிக்கப் பெற்று அழகுடன் விளங்குவது –
தனது இஷ்ட மார்க்கத்தில் விநோதமாக சஞ்சரிக்க விருப்பமுடைய பெருமாள் நடந்துஅருள உதவுகிறது -நமக்கு வேண்டியது எல்லாம் அளிக்கிறது –

——————————————————-

பாபா கூபார பாளீபா த்ரிபாதீ பாத பாதபா
க்ருபாரூபா ஜபாலாபா ஸ்வாபாமா பான் ந்ருபாதிபா –928-

ஸ்ரீ பரமபத நாதனுடைய ஸ்ரீ பாதுகை நமது பாபங்களின் கடல் பலவற்றையும் முடிக்கும் பரமதயா மூர்த்தி –
அதன் புகழ் சங்கீர்த்தனம் மந்திர ஜபங்கள் -திரு அஷ்டாஷர ராஜபாதிகள் போலே பரிசுத்தம் பண்ண வல்லது –
நாம் ஸூலபமாக அடைந்து ஸூலபமாக ஆராதிக்கலாம் -அரசர்களுக்கு மேலான அரசியாக திரு பட்டாபிஷேகம் செய்யப்பட
அது என்னை ஆசராயண மூலம் காத்து அருளியது –

—————————————————————

ஸ்திராகசாம் சதாராத்யா விஹதாக ததா மாதா
சத்பாதுகே சராஸா மா ரங்க ராஜ பதம் நய –929-

ஸ்திதா சமயராஜத்பா கதாரா மாதகே கவி
துரம்ஹசாம் சந்னதாதா சாத்யாதாபக ராசரா –930-

சத் சப்த வாச்யனான ஸ்ரீ பகவானின் ஸ்ரீ பாதுகையே -கொடு வல்வினையர் கூட உன்னை எப்போதும் ஆராதித்து நன்மை பெறலாம் –
அநிஷ்டங்கள் அனைத்தையும் போக்கடித்து விடுகிறாய் -இனிய நாதத்துடன் சஞ்சரிக்கிறாய்
சதாசாரம் தர்ம நெறி இவற்றில் நிலை நிற்பவரைக் காத்து அருள்கிறாய்-
ஆனந்தம் தரும் ஒளி மண்டலத்தில் விளங்கி சேவிப்பவருக்கு சம்பத்தை அருளும் ஸ்ரீ மிக்கதாய் இருக்கிறாய்
பகவத் சஞ்சாரத்தில் நீ தானே தாபஹரமாக இருக்கச் செய்கிறாய்
-நீ என்னை ஸ்ரீ ரங்க நாதன் திருவடிக்கு அழைத்துச் சென்று அருள வேண்டும் –

——————————————————————————–

லோகதாரா காமசாரா கவிராஜ துராவசா
தாராகதே பாதாராஸ் சம ராஜதே ராம பாதுகா -931-

ஸ்ரீ ராம பாதுகை உலகத்தைக் கடைத்தேற வல்லது -அதன் சஞ்சாரம் யாரும் விரும்பிய வண்ணம் இருக்கும் –
வால்மீகி போன்ற மா பெரும் புலவரும் அதன் பெருமையைச் சொல்ல வல்லார் அல்லர் –
சஞ்சாரத்தில் நல்ல த்வனி கொண்டது -ஒளி தருவதும் கூட -பெருமாள் திருவடியைக் கொண்டு தருவது கூட -ஸ்ரீ பாதுகையே –

————————————————————————————–

ஜயாம பாபாம யாச யாம ஹேது துஹே மயா
மஹேசகா காச ஹேம பாதுகாஸ் மம காதுபா –932-

இந்த்ரிய ஜெயத்தில் பக்குவம் அடையாத தீனர்களையும் ரஷிப்பது ஸ்ரீ பாதுகையே -ஸரீர மநோ வியாதிகளை ஒழித்து விடும்
அனைத்தும் பகவத் அதீனம் என்று உணர்ந்து மமகாரம் அற்று இருப்பவர்களுக்கு அனைத்து ரஷணங்களையும் அளிக்கிறது –
ருத்ர பிரம்மஹத்தி சாபம் போக்கி அருளியது -ப்ரம்மாதிகள் சிரசால் வணங்குகிறார்கள் -அவர்களின் துன்பங்களை போக்கி அருளும்
அந்தத் தங்கப் பாதுகை பெருமாளை அடைந்து இருப்பது -நம்மால் சேவிக்கப்படவும் கோரும் இஷ்டங்களைப் பெறவுமே –

———————————————————————————————-

பாபாத பாபாத பாபாஸ் பாத பாத தபா தபா
தபாதபா பாதபாத பாத பாத தபாதபா –933–

பாபம் அற்றது -அகார வாச்யனான ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் ஸ்ரீ பாதத்திற்கு ஒளி கொடுப்பது -ஜீவர்களுக்கும் ஒளி வழங்குவது –
தன்னை பகவான் இடம் சமர்ப்பிக்குமவர் விஷயத்தில் ரஷை தரும் திருமஞ்சன தீர்த்தம் உடையது
சர்வ லோக ரஷகமாய் இருப்பதும் சர்வ பாபா நாசகமாய் இருப்பதுமான பெருமாள் திருவடிகளுக்கும் கூட ரஷணம் தருவது ஸ்ரீ பாதுகையே –
அது என்னை சர்வ பாபங்களில் இருந்து காத்து அருளிற்று –

ஒரே வார்த்தையை 16 முறை-இது அ ஆ என்கிற உயிர் எழுத்துக்களை கொண்டது , இரண்டு மெய் எழுத்துக்களையும் கொண்டது .

பாதபா , பாபா , அத , அபா , பாதபா , பாத , பா , பாத , பாபாத் , அபாபாத் , ஆ , பாபா , த , பாபா , ஆத , பா , பாத , பா

என்று பிரித்து படிக்கப் பட வேண்டும் , அதன் பொருள் என்னவெனில் ,
மரம் போன்ற தாவரங்களையும் , பிராணிகளையும் , அடைந்திருக்கும் பாபத்தை உணடழிக்கக் கூடிய
அபிஷேக நீரை சொந்தமாக்கிக் கொண்டுள்ளதும் , முறையே நியமிக்கப் பட்டு , பதவிகளில் இருக்கும் தேவர்களை
காக்கின்ற ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருவடிகளை காத்திடுவதுமான பாதுகை ,
பெற்றோர்களை நன்கு பார்த்துக் கொள்வோர் விஷயத்திலும் , நன்கு காப்பாற்றாதவர்கள் விஷயத்திலும் முறையே
பாப புண்ணியத்தை நோக்குவதும் , ஸ்ரீ விஷ்ணுவை அனுபவிக்கின்றவற்கு சரணாகதிக்கு வழி வகுப்பதும் ,
நிந்திக்கும் விரோதிகளை அழிக்கக் கூடிய பெருமாளின் ஒளிகளை காப்பதும் பாதுகையே –என்று பாடுகிறார்

——————————————————————————–

கோபோத்தீபக பாபேபி க்ருபாபா கோபபாதிகா
பூத பாதோதகாபா தோத்தீபிகா காபி பாதுகா -934-

ஸ்ரீ பகவானுக்கு கோபம் ஜ்வலிக்கும் படித் தூண்டி விடக் கூடிய மஹா பாபிகளாய் இருப்பார் இடத்திலும்
ஸ்ரீ பகவானுடைய தயையின் கனிவைப் பெற்றுத் தருவது ஸ்ரீ பாதுகை -பரிசுத்தியைத் தரவல்ல திருவடி
தீர்த்தமான கங்கையை உடைய பெருமாள் அகார வாச்யன்
அவருடைய திருவடிக்கு ஒளி அழிப்பது ஸ்ரீ பாதுகை -அதன் சிறப்பை என்ன வென்று சொல்வது –

———————————————————————–

ததாதத்தாதி தத்தேதா தாததீதேதி தாதிதுத்
தத்தத்ததத்தா ததிததா ததேதாதேத தாதுதா –935-

ஸ்ரீ பாதுகையின் சஞ்சாரம் அதி விஸ்த்ராமானது -அனுபவ இனிமை -ப்ராப்யமாய் இருக்கும் தன்மை -இவற்றில் எல்லாம்
தத் என்னப் பெரும் பகவானையும் மிஞ்சிய பெருமையை யுடையது –
அதிக மழை வரட்சி பூச்சி எலி போன்றவற்றால் பரவும் கொடிய நோய்கள் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு -போன்றவற்றை கடிந்து ஒழித்து விடும் –
அனைத்தும் அவன் அதீனம் -அவன் ஐஸ்வர்யம் மிகுந்து பரந்து உள்ளது -ஆஸ்ரிதர்களுக்கு சாம்யம் அளிக்கும்
வீணாதி வாத்திய ஒலிகள் ஆனந்தம் பொழியும்
ஸ்ரீ பாதுகை காமனின் தந்தையான பெருமாளைச் சேர்ந்து இருக்கும் -அது நமக்குத் தந்தை போலவாம் –
கடைசிச்சொல் தாதுதா ஸ்ரீ பாதுகையையே குறிக்கும் –

————————————————————————–

யாயாயாயாயாயாயாயாயா
யாயாயாயாயாயாயாயாயா
யாயாயாயாயாயாயாயாயா
யா யா யா யா யா யா யா யா யா –936–

எந்த ஸ்ரீ பாதுகை சின்ஹாசனத்தில் இருந்து வரி வசூலித்ததோ -எது ஆஸ்ரிதருடைய சுபத்திற்கு ஆனதோ –
எது பகவத் விஷய காமம் உண்டாக்குகிறதோ –
எது தன்னையே உபாச்ய தேவதையாக கொண்டாடும்படி செய்கிறதோ -எது ஆஸ்ரித விரோதிகளையும் பாபங்களையும் போக்க வல்லதோ –
எது பெருமாளை அடைந்து அவர் சஞ்சாரத்துக்கு ஆகிறதோ எது பெருமாளை நம்மிடம் அழைத்து வர ஆகிறதோ
எது ஆஸ்ரிதர் பரம புருஷார்த்தத்தை எய்துவதற்கு சாதனமோ அது பகவானுக்காகவே உள்ளது –

—————————————————————————–

ரகுபதி சரணாவ நீ ததா விரசித சஞ்சரணா வநீபதே
க்ருத பரிசரணாவ நீபகை நிகம முகைச்ச ரணாவ நீகதா -937–

விஸ்வாமித்ரர் வேண்டின அந்தச் சமயத்தில் ஸ்ரீ ராகவ ஸ்ரீ பாதுகை காட்டு வழியில் சஞ்சாரம் செய்தது –
ஸூபாஹூ மாரீசர்களுடன் போரிட முனைந்தது -யாக ரஷணம் செய்து பலன் யாசிப்பவர்களாலும்
வேதம் வல்லவர்களாலும் கைங்கர்யம் செய்யப் பெற்று விளங்குகிறது –

————————————————————————

தத்த கேளிம் ஜகத் கல்ப நா நாடிகா
ரங்கிணா ரங்கிணா ரங்கிணா ரங்கிணா
தாத்ருசே காதி புத்ராத்த்வரே த்வாம் விநா
ஸ பாதுகா பாதுகா பாதுகா பாதுகா –938-

ஸ்ரீ பாதுகையே ஜகத் சிருஷ்டி ஒரு நாடகம் -அதைச் செய்ய மேடை ஏறிய பெருமாள் சாதாரணக் கூத்தாடி அல்லன் –
அவனை வேலைவாங்கும் மேம்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை –
அவனே ஸ்ரீ ரங்க ஷேத்திர நாயகன் -நீ அவனுக்கு சஞ்சார விளையாட்டு அளித்தாய் அவன் யுத்த ரங்கம் புகுந்த போது –
அவன் நடையை உனக்கு அளித்தான் -உன்னைத் தவிர எந்தப் பாதுகை தான் ராஷசர்களால் கெடுக்கப் பட விருந்த
விச்வாமித்ர யாகத்தை காக்க வல்லதாய் இருந்து ஸூ கம் சாதித்துக் கொடுக்கக் கூடியது –

———————————————————————————

பாதபா பாதபா பாதபா பாதபா
பாதபா பாதபா பாதபா பாதபா
பாதபா பாதபா பாதபா பாதபா
பாதபா பாதபா பாதபா பாதபா –939-

பகவான் திருவடியை ரஷிக்கும் ஸ்ரீ பாதுகை -மேலும் பலவும் செய்யும்
அதன் திருமஞ்சன தீர்த்தம் பாபங்களை போக்கி விடுகிறது -உபய விபூதியையும் காக்கின்றது –
கர்மாநுஷ்டானம் தவராதவர்களை காத்து நல்லது செய்கிறது -மற்றவர்க்கு நல்லது செய்யாது –
பெருமாளின் திருக் கல்யாண குணங்களை எப்பொழுதும் அனுபவித்து இருப்பாருக்கு சமதமாதி குணங்களை அபிவருத்தி செய்து விடுகிறது –
அதன் கிரணன்களே ஆஸ்ரித விரோதிகளை நிரசிக்கிறது -இந்த்ராதி தேவர்களையும் ரஷிக்கிறது
-இத்தைனையும் ஸ்ரீ பாதுகை செய்து அருளும் பணி –

————————————————————————–

சாகேத த்ராண வேளாஜநித தத நிஜ ப்ராங்கண ஸ்ரீ ப்ரபாஸா
சாபா ப்ரஸ்ரீடவ்யாம் இயமமமய மிவ்யா பதுச் சேதிலா சா
சாலாதிச்சேத திக்மா ஹவருருறு வஹ ஹ்ரீகரஸ் யாமரசா
ஆசா ராமஸ் யாங்க்ரி மப்யாஜதி ந ந நதிஜஸ் தூல முத்த்ராதகே சா –940–

திரு அயோத்யா நகரை ஸ்ரீ பாதுகை ஆண்டு அதனைக் காக்கும் காலத்தில் தன் ஆஸ்தான மண்டபம் செல்வ ஒளி பரந்து நிரம்பி இருந்தது
ஜ்ஞானச் செல்வம் நிறைந்த சதச் அது -புகழாகிற காந்தி நிரம்பி இருந்தது –
தண்ட காரன்யத்தில் முனிவர்களுக்கும் -சம்சார காட்டில் நமக்கும் -வரும் ஆபத்துக்களை அடியோடி வெட்டிப் போடுவதை
விளையாட்டாகச் செய்ய வல்லது ஆஸ்ரிதற்கு நல்ல மதி அளிக்க வல்லது
ஸ்ரீ பாதுகை புருஷகாரம் செய்கிறது -இந்த ஸ்லோகத்தில் கிரந்தத்தையே இந்நூலையையே ஸ்ரீ பாதுகைக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் ஸ்வாமி-
அஷ்டதள பத்மத்தில் வேங்கடபதி கமலம் -என்று திருமலை எம்பெருமான் திருவடித் தாமரை என்றும் அமைத்துத்
தன் திரு நாமத்தையும் சொல்லி இருக்கிறார் –

—————————————————————————————————-

ரம்யே வேஸ்மதி பாப ராஷசபிதாஸ் வாசக்ததீ நாயிகா
நந்தும் கர்மஜா துர்மதால சதியாம் சா ஹந்த நாதீக்ருதா
சத்வாட ப்ரமிகாஸூ தாபச தபோ விஸ்ரம்ப பூ யந்த்ரிகா
காசித் ஸ்வைரக மேந கேளி சமயே காமவ்ரதா பாதுகா –941-

தன் லீலா காலத்திலே இஷ்டப்படி எங்கும் சஞ்சரிப்பது ஸ்ரீ பாதுகை -சேவிப்பவர்களின் இஷ்ட பிராப்தியை அளிக்கும் –
இதற்கு திட விரதம் கொண்டு இருக்கும்
சத்ரு நிரசனத்துக்கு பகவானை வழி நடத்தும் -முனிவர்கள் தங்கள் தபசுக்கு இடையூறு வாராது என்று உன் சஞ்சாரத்தால் திண்ணமாக நம்புவார்கள் –
கர்ம யோகாதிகளில் இழியாதவர்களுக்கும் சேவித்து உய்ய ஸ்ரீ ரங்க விமானம் ஆகிற அழகிய ஸ்தலத்தில் தைவமாக சேவை சாதிக்கின்றதே –
மஹா சக்ர பந்தம் -ஆறு குத்துக் கால்களின் உள்ளிருந்து 7ஆம் மற்றும் 4 ஆம் வீதிகளில் வேங்கட நாதிய பாதுகா சஹச்ரம் என்று
கவி காவ்ய்ப் பெயர்கள் கிடைக்குமாறு அமைந்து இருப்பது சிறப்பு –

———————————————————————————-

ஸ்ரீ சாமவேத ந கர்மக்ருத் வஸூதவ ச்யாம் ருத்த தைர்யஸ் புட
ஸ்ரீ பாதாவநி விஸ்த்ருதாசி ஸூகிநீ த்வம் கேயயாதாயநா
வேதாந்தா நுபவாதி பாதி ஸூதநு சாந்த் ரேட்ய பாவப்ரதே
அங்கஸ்தா சாச்யூத திவ்ய தாஸ்ய ஸூமதி ப்ராணஸ் தஸீதாதந –942–

ஸ்துதி செய்யத் தக்க விஷயத்தில் பெரும் புகளை நிரம்பப் பெற்றதும் -சீதா பிராட்டிக்கு பிராணன் போலே
அறிய செல்வமுமான ஸ்ரீ பாதுகையே உன் ஸ்வரூபம் வேதாந்தங்கள் செய்யும் உன் அனுபவ எல்லையை மீறி நிற்பது .
பரிச்சதங்களில் ஒன்றாய் அச்யுத திவ்ய கைங்கர்யத்திலேயே நன்னோக்கு உடையதாய் பாடிப் புகழைத் தக்க சஞ்சாரங்கள்
உடையதாயும் இருக்கிறாய் -அதனாலேயே பேரானந்தம் பூரிப்பு தெரிகிறது
மோஷ சாம்ராஜ்யம் அடைவிப்பதான உத்தம கர்மாவைச் செய்து கொண்டு மேன்மேலும் பிரகாசிப்பவனாய்
நான் உன் சொத்தாக உன் தாசனாக ஆகக் கடவேன்
இது சதுரங்கஷ்டார சக்ர பந்தம் -8 குத்துக் கால்கள் -உட்புறம் இருந்து 9 ஆம் சக்ரம் மற்றும் 7 ஆம் சகரத்தில்
அஷரங்களைக் கூட்டிக் கிடைக்கும் அனுஷ்டுப் ஸ்லோகம் –
ஸ்ரீ ஸ்ரீ வேங்கட நாதேந வேதாந்தாசார்ய தாவதா
கவிவாதிம்ரு கேந்த்ரேண க்ருதா பாதாவ நீநுதி

——————————————————————–

கனக பீட நிவிஷ்ட தனுஸ்ததா
ஸூமதி தாயி நிஜா நுபவஸ்ம்ருதா
விதி சிவ ப்ரமுகை ரபிவந்திதா
விஜயதே ரகு புங்கவ பாதுகா –943-

கோசல ராஜ்ய ஆட்சி செய்த காலத்தில் தங்க சிம்ஹாசனத்தில் அமர்ந்து விளங்கினது
-தன்னை த்யானத்தில் போர அனுபவிப்பதும்
சாமான்யமாக ஸ்ரவணம் செய்வதும் கூட புத்தி விகாசம் செய்விக்கும்
பிரம்மா சிவன் முதலானவர்களால் வணங்கப் பெற்று விளங்குகிறது -அதற்கு வெற்றி உண்டாகுக –

—————————————————————————

தீந கோபீஜ நிக்லிஷ்ட பீநுத் சதா
ராமபாதாவநி ஸ்வாநுபாவ ஸ்திதா
எதி மே அவச்யம்ன் உத்தார பாவஸ்ரிதா ‘
தேஜஸா தேந குஷ்டிம் கதா பாலிகா –944-

ஸ்ரீ ராம பாதுகையே அகிஞ்சனரான கோபிகளுக்கு மறு பிறவி வருத்தம் பீடை விரஹ தாபம் அனைத்தையும் நீக்கினாய்
ஸ்திரமாக பிரதிஷ்டை செய்து இருப்பதால் எதையும் அபேஷிப்பது இல்லை
சம்சார உத்தாரணம் செய்து அருளும் தேஜஸ் உடன் பிரசித்தி பெற்று இருக்கிறாய் –
இத்தனை பெருமை உள்ள நீ எனக்கு ரஷணம் செய்து அருள வேண்டும் –

—————————————————————–

தாம நிராக்ருத தாமஸ லோக தாத்ருமுகைர் விநதா நிஜதாசை
பாபம் அசேஷம் அபாகுருஷே மே பாது விபூஷித ராகவ பாதா –945-

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் தேஜஸ் சே தாமஸ குணத்தவரான அசூரர்களை முழுவதுமாக ஒழித்து விடக் கூடியது –
பிரம்மாதி தேவர்கள் உன்னை வணங்குகிறார்கள்
நீ பெருமாள் திருவடிகளை அலங்கரிக்கிறாய்-என் அனைத்து பாபங்களையும் போக்கி அருளுகிறாய்

———————————————————————-

க்ருபாநகத்ராத ஸூ பூர துஷ்டா
மேத்யா ருசா பாரிஷதாமபூபா
பாதாவநி ஸ் த்யான ஸூ கைர் நத்ருப்தா
காந்த்யா ஸ மேதா அசிக்ருதஸ் நிரோதா –946-

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் கிருபையினால் புண்ய பூமியான உன் நாடு முழுதிலும் துக்கமே இல்லாத படி காப்பாற்றுகிறாய்
ஒளி மிக்கவள் பரிசுத்தமானவள் -அரசர்கள் நிரம்பிய சாம்ராஜ்யம் உன்னுடையது
நித்ய அனுபவம் செய்கிறாய் -ஆஸ்ரிதர்களுக்கும் அத்தையே அளிக்கிறாய்-

——————————————————————————-

சாரஸ சௌக்ய சமேத காதா பாதபா புலி ஸ்வாஜ்ஞா
சாஹாச கார்யவ நாசா தீரா வஸூதா நவன்யாசா–947-

ஸ்ரீ பாதுகை ஸ்ரீ பாரதாழ்வானை காப்பதில் ஊற்றம் கொண்டது -ஆஸ்ரயித்தவரை எப்படியும் காக்க வேண்டும் என்று
துணிந்து ஐஸ்வர்யம் அழிப்பது -என்றும் புதியதாய் இருக்கும் -மநோ ஹராமான சந்நிவேசங்களை யுடையது –
அர்ச்சித்த பூக்கள் சேர்ந்து சுகம் பெற்றது -பிரசித்தமான செங்கோல் யுடையது –

————————————————————–

சாந்யாஸ் வநதா ஸூவராஸ்
தீசா நா வர்யகா சஹாசா
ஜ்ஞாச்வா விபு பாதபதா
க்யாதா மே சக்யசௌ சரஸா –948-

முந்திய ஸ்லோகத்தை கடையில் இருந்து திருப்பி எழுதிப் பெரும் ஸ்லோகம் இது –
இந்த ஸ்ரீ பாதுகை பஜனம் பண்ண உரியது -ரஷணம் செய்வது -சீக்ரமாகவும் ஸூகமாகவும் வரித்து கார்யம் கொள்ளத் தக்கது –
நியமிக்கும் மஹா ராணி -சிறந்த ஸூ கம் உடையது -சர்வஜ்ஞத்வம் உடையது -பகவானையும் தனது அதீனமாக உடையது
பகவான் உடைய திருவடிகளைக் காப்பதால் பிரசித்தி அடைந்தது -இந்த ஸ்ரீ பாதுகையே எனக்கு அன்பார்ந்த சகி –

——————————————————————–

தாரஸ் பாரதரஸ்வர ரசபரரா சா பதாவநீ சாரா
தீரஸ் வைர சரஸ் திர ரகுபுரவாசரதி ராமசவா –949-

ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி திருமகன் வீரர் -தன் இஷ்டப்படி நடக்க வல்லவர் -ஸ்வ தந்த்ரர் -திரு அயோத்யா வாசத்தில் உள்ள
பெரும் மகிழ்ச்சியையும் உடையவர் -அவரால் நடத்தப்பட்டு சஞ்சரிக்கின்ற ஸ்ரீ பாதுகை உச்சச்வரத்தில் மிகப் பரந்த நாதங்களை
எழுப்பி அனைவருக்கும் ஆனந்தம் விளைவிப்பதாக இருக்கிறது –
இது அபூர்வமான சித்ர பந்தம் -எட்டு தாமரை தளங்களான யந்திரத்தில் ஸ்ரீ பாதுகை சேவை தரும் –
ஸ்ரீ தேசிகர் ஸ்ரீ பாதுகா ஸ்துதிக்காக கண்டு பிடித்து அமைத்து அருளியது –

———————————————————

சரம் அசரம் ச நியந்துஸ் சரணாவ நிதம்ப ரேதரா சௌரே
சரம புருஷார்த்த சித்ரௌ சரணாவநி திசஸி சத்வரேஷூ சதாம் -950-

ஸ்ரீ பாதுகையே வேறு கருத்து ஓன்று இல்லாமல் ஸ்தாவர ஜங்கமங்களை நியமிக்கிற இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய
புருஷோத்தமான மோஷ விஷயமான ஜ்ஞானத்தை காக்கின்றவை பெருமாளின் திருவடிகள் தாம்
அந்தத் திருவடிகளை நீ சாதுக்கள் உடைய இல்லங்களில் உள் அங்கணங்களுக்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாயே
எத்தினை பெரிய உபகாரம் செய்து அருளுகிராய் –
சித் -த்ரௌ -சித்தை காக்கிறவை -என்றவாறு –

சரணாவநி=பகவானுடைய திவ்ய சரணங்களைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!-
அனிதம்பரேதரா=இந்த காரியத்தினை முக்கிய கவனத்துடன் கவனித்துக் கொண்டு –
சரம்=ஜங்கம வஸ்துக்களையும் – அசரம்=ஸ்தாவர வஸ்துக்களையும் – நியந்து:=ஏவுகிறவராகயிருக்கின்ற –
சௌரே=ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய — சரம=கடைசியான – புருஷார்த்தம்=புருஷார்த்தத்தினுடைய –
சித்=ஞானத்தை – ரௌ=காப்பாற்றுகிறவராகயிருக்கின்ற – சரணௌ=திருவடிகளை – ஸதாம்=முமுக்ஷக்களுடைய –
ஸத்வரேஷு=வீட்டினுள் (பூஜாபிரதேசங்களில்) — திசஸி=அழைத்துச் செல்கிறாய்.

பரம ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் தங்களது கிரஹங்களில் பகவானையும் பாதுகையையும் அர்ச்சாரூபமாக ஆராதனம் செய்வார்கள்.
மிகவும் அகிஞ்சனரான அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவரின் பூஜா அறைகளில் அவர்களால் ஆராதிக்கும்படி அரங்கனை பரம சுலபமாக
எழுந்தருளப்பண்ணிக் கொண்டு வந்து விடுகின்றாய்! உனக்கும் உன்னோடு எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமாளுக்கும் அவர்கள்
செய்யும் சிரத்தையான ஆராதனங்களினால், அவர்களுக்கு தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் ஆகிய நான்கு புருஷார்த்தங்களுள்
முதல் மூன்றில் புத்தி செலவிடாமல் பண்ணி, கடைசி புருஷார்த்தமாகின்ற மோக்ஷ விஷயத்தில் ஞானத்தையும்,
விருப்பத்தையும் கொடுத்து அவர்களை இப்பிறவியிலிருந்து காப்பாற்றி விடுகின்றாய்!
உன் அனுக்ரஹத்தினால்தான் பகவானது ஸம்பந்தமும், மோக்ஷ உபாயமும் ஆஸ்ரிதர்களுக்கு சாத்தியமாகின்றது.
உன்னுடைய இந்த தயா குணமானது ஆச்சர்யகரமானது!.

ஸ்ரீரங்கநாதன், எப்படிப்பட்ட பாபிகளையும் காப்பாற்றி கரைசேர்ப்பதிலேயே ஊக்கமுடைய பாதுகையை,
இந்தவொரு விஷயத்தில் தன்னை எதிர்பார்க்காதபடிக்கு, பாதுகைக்கு ஸர்வ சுதந்திரமும் அளித்து, அந்த பாதுகைகளே தானே
ரக்ஷிக்கும்படியான எஜமானியாக செய்து, இந்த ஒரு விஷயத்தில் பாதுகையின் இஷ்டத்தையெல்லாம் அங்கீகரித்துக் கொண்டு,
அதற்கு ஆதரவாகவே எழுந்தருளியுள்ளார்.

———————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-29-பிரகீர்ண பத்ததி -கலம்பக படலம் -ஸ்லோகங்கள் -831-910-

March 21, 2016

விதௌ ப்ரவ்ருத்தே யத்த்ரவ்யம் குண சம்ஸ்கார நாமபி
ஸ்ரேயஸ் சாதன மாம் நாதம் தத் பதத்ரம் ததாஸ்து மே –831-

எந்த உயர்ந்த வஸ்துவான ஸ்ரீ பாதுகை -குணம் -திருவடி உடனும் -தேவர்கள் க்ரீடங்களின் உடனும் கொண்ட தொடர்பு –
அடியார்களுக்கு அருளுவது -போன்ற குணங்கள்
சம்ஸ்காரம் -தங்கத்தாலாய் இருப்பது -மணிகள் இழைக்கப் பட்டு இருப்பது -திருச் சங்கு திருச் சக்ராதி ரேகைகளைக் கொண்டு இருப்பது போன்ற சீர் பாடுகள்-
பெயர் -திருப்பாதுகை -ஸ்ரீ சடகோபம் ஆதி சேஷன் போன்றவை
எல்லாம் கொண்டதாய் -பகவான் சஞ்சரிக்க உதவும் கருவியாய் மிக உயர்ந்த சாதனமாக ஓதப்பட்டு உள்ளதோ
அந்த ஸ்ரீ பாதுகை எனக்கு அதே போலே ஸ்ரேயஸ் தந்து அருளட்டும் –

வேதம் விதித்த கர்மா நடப்பதற்கு எந்த த்ரவ்யம் குணம் -எம்மரத்தினால் ஆனது போன்றவை –
சம்ஸ்காரம் -எட்டுப் பட்டையாகச் செய்தல் -நடுதல் போன்றவை
பெயர் யூபம் போன்ற தன்மைகளைக் கொண்டு நமக்கு நல்லதாக நல்லதைக் செய்வதாக வேதத்தில் ஒத்தப் பட்டு உள்ளதோ
அந்த த்ரவ்யத்தை போன்ற ஸ்ரீ பாதுகை எனக்கு ஸ்ரேயஸ் ஸூ க்குக் காரணமாக அமையட்டும் –

பெருமாள் ஒரு ஜீவனுக்கு நல்ல சக்தி கொடுக்க ஆரம்பித்து விட அவருடைய தயாதி குணங்கள் ஜீவனுக்கு ஏற்படும் பஞ்ச சம்ஸ்காரம்
ஜீவன் பெரும் தாஸ்ய நாமம் இவைகளை உண்டு பண்ணி நல்ல ஆசார்யர்கள் மோஷ சாதனம் செய்து அளிக்கிறார்கள் என்றவாறு –

——————————————————————————-

மதுரஸ் மித ரம்ய மௌக்திகஸ்ரீ விசசி வ்யஞ்ஜித மஞ்ஜூள பிராணாதா
சஹ ரங்க ந்ருபேண வாஸ கேஹம் தாநு மத்யா மணி பாதுகே த்வமேகா –832–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ ஒருத்தி அந்த ஸ்ரீ ரங்க ராஜனோடு கூடப் பள்ளி அறையில் புகுகிறாய்
அதை சேவிக்கிறேன் -எப்படி என்றால்
புன்சிரிப்பில் முத்துப்பல் இலகும் -உன் மேல் முத்துக்களின் காந்தி நடை போடும் போது
இனிய நாதம் சிறுத்த நடை எல்லாம் நாயகிக்கும் ஒக்கும் -நீ அவர் நாயகி அவருடன் பள்ளி அறை புகுவது ஒக்கும் –

———————————————————————–

ஸூப சப்த விசேஷ சம்ஸ்ரிதாபி
பவதீ சௌரி பதாவநி க்ரியாபி
அனுதிஷ்டதி நூ ந மாஸ்ரிதா நாம்
அகிலோ பத்ரவ சாந்திகம் நவீனம் –833-

ஸ்ரீ பெருமாளின் ஸ்ரீ பாதுகையே நீ சுபமான நாதத்தை எழுப்புகிறாய் -அது சக்தி வாய்ந்த மந்த்ரம் வேதம் போலே –
சஞ்சரிக்கிறாய் -வேத விஹித கர்மாக்காளைச் செய்கிறாய் -ஆஸ்ரிதர்கள் உடைய உபத்ரவம் அனைத்தையும் சமனம்
செய்து அருளும் ஒரு சாந்தி கர்மாவை நீ அனுஷ்டிக்கிறாய் போலும் –
நால்வர் வேத சாரமான அருளிச் செயலை அளித்து சரணா கதி என்னும் சரம உபாயத்தையும் காட்டி அருளி நம்மை உஜ்ஜீவிக்கிரார் என்றபடி —

—————————————————————-

மணிபிர் மதுவைரிபி பாத ரஷே
பவதீ விக்ரமணே ப்ரவர்த்தமாநா
யுகபத் பவதாம் யுகாந்த காலே
திவி லஷ்மீம் விததே திவாகராணாம் –834-

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திரிவிக்ரமனாக திரு உலகு அளந்து அருளின பொது திருவடிக்கு ஏற்றால் போலே வளர்ந்து அருளிய நீ
உன்னிடத்தில் இருக்கும் பல பல ரத்னங்களில் இருந்தும் வந்த அதிக ஜ்வலிப்பாள் பல பல சூரியர்கள் பிரகாசிப்பது போல் எடுத்துக் காட்டினாய் –
பிரளய காலத்தில் தான் இப்படி எல்லை இல்லாத சூர்யர்கள் தோன்றுவாராம் -அது அழிவிற்கு
-இப்போது நீ வெளிப்படுத்தும் காட்சியோ அழகும் சோபையும் மங்களமும் உள்ளடக்கியது –ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களும் அப்படியே –

————————————————————–

மஞ்ஜூ ஸ்வநாம் மணி மயூககலாபி நீம் த்வாம்
த்ருஷ்ட்வா கபர்தச விதே விநிவேச்யமா நாம்
கூடீ பவந்தி கருடத்வஜ பாத ரஷே
பூத்கார வந்தி புரவைரி விபூஷணா நி –835-

ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப் பாதுகையே திரிபுர சத்ருவான சிவன் சர்ப்பங்களை பூஷணங்களாகக் கொண்டு இருப்பவன்
நீ அவன் தலையில்வைக்கப் படுகிறாய் -நீ மதுரமான சப்தம் உண்டாக்குகிறாய் -உன் ரத்னங்களின் பலதரப்பட்ட ஒளிக் கதிர்கள்
சிவன் சடைக் காட்டின் அருகில் வெளிப்பட -அது ஏதோ தோகை விரித்த மயில் என்ற தோற்றம் ஏற்படுகிறது -அதைக் காணும்
பாம்புகள் சீறிக் கொண்டுபெரு மூச்சு விட்டுக் கொண்டு இங்கும் அங்கும் ஓடி ஒளிகின்றன –
பல வர்ணங்கள் பல ரசங்கள் பல அர்த்தங்கள் கொண்ட திருவாய்மொழி அர்த்த விசேஷத்தால் தோகை போல் விரியும்
அதைக் காணும் சம்சார விஷ சர்ப்பங்கள் அஞ்சியோடும் என்பதில் ஐயம் இல்லையே –

——————————————————————-

மத்யே பரிச்புரித நிர்மல சந்திர தாரா
ப்ராந்தேஷூ ரத்ன நிகரேண விசித்ர வர்ணா
புஷ்ணாசி ரங்க ந்ருபதேர் மணி பாதுகே தவம்
சஷூர்வ ஸீ கரண யந்திர விசேஷ சங்காம் –836-

ஸ்ரீ ரங்கராஜனின் ஸ்ரீ பாதுகையே உன் நடுவில் மாற்றுக் குறையாத சுத்த ஸூ வர்ணம் –முத்துக்கள் ரத்னங்களின் கூட்டம் –
பலவித நிறங்கள் உடன் தோற்றம் அளிக்கும் நீ -அப்ரகம் என்ற தகட்டில் சந்திர மண்டலம் போல் வட்டக் கோடிட்டு நடுவில் பிரணவம் எழுதப்பட்டு
சுற்றிலும் அநேகம் மந்திர அஷரங்கள் எழுதப் பெற்று இருக்கும் ஒரு யந்த்ரம் பார்க்கிறவர் கண்ணை மயக்கி விடும் இப்படி எனக்கு ஒரு சங்கை உண்டாகும் –
இத்தகைய யந்த்ரம் கண்டவரை ஸ்வாதீனப் படுத்தும் என்று தந்திர சாஸ்திரம் -ஆழ்வார் ஆசார்யர்களை சேவிப்பதே ஒரு வசீகரண யந்த்ரம் –

——————————————————————————————–

பாதேந ரங்க ந்ருபதே பரிபுஜ்யமாநா
முக்தா பல ப்ரகடித ச்ரம வாரி பிந்து
உத்கண்டகா மணிமயூக சதைரு தக்ரை
சீத்காரிணீவ சரணாவநி சிஞஜிதைஸ் த்வம் -837-

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே பெருமாள் திருவடி உன் நாயகன் -ணீ அவருடன் சம்ச்லேஷிக்கிராய்-அப்போது விளையும் வியர்வை முத்துக்கள்
தாம் உன் மீது முத்துக்களாகத் தோற்றும் –உனக்கு ஏற்படும் மயிற்க் கூச்சு நூற்றுக் கணக்கான ஒளிக் கதிர்களாக ரத்னங்களில் இருந்து
செங்குத்தாகக் கம்பி போல் தோற்றும் நீ கலவியில் எழுப்பும் உஸ் உஸ் போக ஒலி தானே உன் நாதம் –
ஸ்ரீ பராங்குச நாயகி ஸ்ரீ பரகால நாயகி போலே ஸ்ரீ பாதுகா நாயகியும் பரமபக்தி விளைவித்த சம்ச்லேஷம் நமக்காக இப்படி எடுத்துக் காட்டப் பெறுகிறது

—————————————————————————

தூர ப்ரசாரிதகரா நிநதைர் மணீ நாம்
ஆயாதி தைத்ய ரிபுரித்ய சக்ருத் ப்ருவாணா
தைத்யேஸ் வராநபி முகான் ஜநிதா நுகம்பா
மன்யே நிவார யஸி மாதவ பாதுகே த்வம் –838–

ஸ்ரீ பகவானின் பாதுகையே உன் ரத்னங்களின் ஒளிக் கதிர்கள் கைகள் போலே வெகு தூரம் எட்டி நீட்டும் –
உன் ரத்ன ஒலிகள் மூலம் தயை யுடைய நீ எதிரில் வரும் அசூரர்களுக்கு ஏதோ சொல்லுகின்றாய் –
அது உங்களை நிரசிக்க பெருமாள் எழுந்து அருளுகிறார் ஓடிப் போங்கள் என்று அறிவிப்பதாகத் தோற்றும்
இவ்வொலி கேட்டதுமே அவர்கள் பயந்து அடங்கி ஒடுங்கி ஓடி விடுவர்
-ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் புற சமய வாதிகளை நிரசித்து ஒழிக்கும்-

———————————————————————————

அச்சேத்ய ரஸ்மி நியத க்ரம ரத்ன துர்யா
நிஷ்கம் பகூபர நிபம் தததீ ப்ரதீகம்
க்ரீடாக தேஷு மது ஜித் பதபத்ம லஷ்ம்யா
க்ர்ணீரதஸ் த்வமஸி காஞ்சன பாத ரஷே –839–

ஸ்ரீ பொற் பாதுகையே பெருமாள் திருவடித் தாமரையின் அழகு சபையை ஒரு பிராட்டியாகவே ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியாகவே உருவகப்படுத்தலாம் –
அந்த பிராட்டிக்கு நீ ஒரு விளையாட்டுத் தேர் போலே உஊர்ந்து செல்ல வல்லாய் -உன் கிரணங்கள் குறைவற்றவை –
தவறாது வரிசையாய் வந்து கொண்டு இருப்பவை -ஒழுங்காக ரத்ன அமைப்பு உள்ளவள்- நீ நிலையான ஏர்க்கால் போன்ற குமிழை யுடையவள் –
அடக்க முடியாத கடிவாளங்களால் அளவுக்கு அடங்கிய அடி வைப்பு உடைய குதிரைகளை யுதைத்தான தேர் –
ஆசார்யர்கள் ஆகிற தேரில் ஏறிப் பெருமாள் உலகைத் திருத்துகிறார் –

—————————————————————————–

மஞ்ஜூஸ்வநா மரத கோபால மேசகாங்கீ
ஸோணாஸ்ம துண்ட ருசிரா மணி பாதுகே த்வம்
பத்மா விஹார ரசி கஸ்ய பரஸ்ய யூந
பர்யாயதாம் பஜசி பஞ்ஜர சாரி காணாம் –840-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் நாதம் இனியது -பச்சைக் கற்கள் ஒரு ஒட்டு மொத்தமான கரும்பச்சை மேனியை எடுத்துக் காட்டும் –
சிவப்புக் கல் பகுதி மூக்குப் போல் உள்ளது
-இப்படி கூட்டில் அடைக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படும் சாரிகை -கிளி நாகணை வாய்ப் பறவை போன்ற உருவம் உடையவளாய் இருக்கிறாய்
-பெரிய பிராட்டியுடன் லீலையில் ஈடுபட்டு இருக்கும் ரசிகனான நித்ய யுவா பரம புருஷனுடைய செல்லக்கிளி போல் தோன்றுகிறாய் –

————————————————————————

ஸோணோ பலைஸ் சரண ரஷிணி சம்ஸ்ரிதே ஷூ
ச்சாயாத்மநா மரதகே ஷூ தவாவகாட
அந்வேதி சௌரிரபித பல பங்க்தி ஸோபிநி
ஆத்மா நாமேவ சயிதும் வடபத்ர மத்யே –841-

ஸ்ரீ பாதுகையே சுற்றிச் சிவப்புக் கற்கள் -உள்ளே பச்சைக் கற்கள் -பெருமாளின் பிரதிபிம்பம் விழுகிறது -அப்போது நேர்படும் காட்சி
பகவான் ஆலிலையில் சுற்றி ஆலம் பழங்கள் இருக்க சயனித்துள்ள தன் உருவத்தைக் காட்டுவது போலுள்ளது –

———————————————————————-

ஸ்பீதம் பதாவநி தவ ஸ்நபநார்தர மூர்த்தே
ஆஸாகரம் ததமபூத் மணி ரஸ்மி ஜாலம்
லீலோசிதம் ரகு ஸூதஸ்ய சரவ்ய மாசன்
யாதுநி யஸ்ய வலயேந விவேஷ்டிதாநி –842–

ஸ்ரீ பாதுகையே உனக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படவும் நனைந்த உன் திருமேனி அதிகமான கிரணங்களை ரத்னங்களில் இருந்து வெளிவிட
இக்கிரணங்கள் சமுத்திர எல்லை வர வட்டமாக ஒரு வலை விரித்தால் போல் ஆயிற்று –
அதற்குள் சிக்கி ராஷசர்கள் ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி திருமகனின் அம்பு விடுதல் என்கிற ஒரு விளையாட்டுக் காரியத்தில் இலக்காகி வீழ்ந்தனர் –

——————————————————————————-

ரக்தாம் ஸூபிஸ்தவ ததா மணி பாத ரஷே
சாம்ரஜ்யமாந வபுஷாம் ரஜநீ முகேஷூ
ஆகஸ்மி காகதம் அதர்சி மஹௌஷதித்வம்
சாகேத பத்த ந சமீபருஹாம் த்ருமாணாம் –843-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ அரசாளும் போது உன் ரத்ன காந்திக் கதிர்கள் சென்று திரு அயோத்யா நகருக்கு அருகில் உள்ள
மரங்களைத் தாக்கி அவை இரவில் ஒளிரச் செய்தன –
அந்த மரங்கள் எல்லாம் திடீர் என்று மஹௌஷதிகள்-அல்லது -எரி வல்லிக் கொடிகள் -என்று பிரசித்தி அடைந்தன -எல்லோரும் வியக்கும் படி –
ஸ்ரீ பாதுகையின் ஒளி போல் ஆழ்வார்களின் அனுக்ரஹ பலமும் எவனையும் பிரகாசிக்கச் செய்யும் –

————————————————————————

ராமே வநம் தசரதே ச திவம் ப்ரயாதே
நிர் தூத விஸ்வ திமிரா சஹஸா பபூவ
பூயிஷ்ட ரத்ன கிரணா பவதீ ரகூணாம்
பூய ப்ரதாபதப நோதய பூர்வ சந்த்யா –844-

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் போகவும் தசரத சக்கரவர்த்தி ஸ்வர்க்கம் போகவும் நாடி இருளில் மூழ்கியது –
அதைப் போக்கியது உன் ரத்ன ஒளி -அது பரவும் நேரம் இருள் நீங்கிக் காலை போல் ஆயிற்றே –
ஆம் -ரகுகுல மன்னர்களின் பராக்கிரமம் உதயம் ஆகிற காலம் -காலை சந்த்யை-
இருள் போக்க திருவவதரித்தது ஆழ்வார்களும் அருளிச் செயல்களும் –

—————————————————————————-

ப்ரீதேந தேவி விபுநா ப்ரதிபாத நீயாம்
பாதாவநி பிரதிபாதோதித மஞ்ஜூநாதாம்
வித்யாம் விதுர்பகவத ப்ரதிபாத நார்ஹாம்
பாராயணா கமபயோநிதி பாராகாஸ்த்வாம் –845-

ஸ்ரீ பாதுகையே வேத சமுத்திரத்தின் கரையைக் கண்டவர்கள் உன்னை வித்யை என்று அறிகிறார்கள் –
இந்த வித்யை ப்ரீதனான -நமது நடத்தையினால் திருப்தி யுற்ற பகவானால் நமக்கு உய்யும் வகையாக அருளப் பெற்றது –
இந்த வித்யையின் ஒலி ஒவ்வொரு திருவடி வாய்ப்பிலும் மதுரமாக ஒழிக்கப் படுகிறது –
பகவானை அடைய இது தக்க உபாயம் -அப்படிப்பட்ட வித்யை நீ –
இந்த வித்யை பகவத் ப்ராப்தியைத் தரும் -திருப் பாதுகையில் பகவான் எழுந்து அருள்கிறாரே –

————————————————————————–

முக்தாம் ஸூ கேசரவதீ ஸ்திர வஜ்ர தம்ஷ்ட்ரா
ப்ரஹ்லாத சம்பத நுரூப ஹிரண்ய பேதா
மூர்த்தி ஸ்ரியோ பவசி மாதவ பாத ரஷே
நாதஸ்ய நூநமுசிதா நரசிம்ஹ மூர்த்தே –846–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஸ்ரீ நரசிம்ஹ திரு அவதாரத்துக்கு தக்கதான பிராட்டி உருவம் ஆகிறாய் போலும் -முத்துக்களின் ஒளிக் கம்பிகள் ஆகிற
பிடரி மயிர் உடையதாயும் -கெட்டியான வைரக் கற்கள் ஆகிற கோரைப் பல்லுடையதாயும் அடியார்களின் ஆனந்த சம்ருத்திற்கு
ப்ரஹ்லாதனுடைய பக்தியாகிற ஐஸ்வர் யத்துக்கு மிகவும் ஒத்ததான உயர்ந்த தங்கத்தை யுடையதாய்
ஹிரண்யகசிபு வதத்தைச் செய்ததாய் அந்த ஸ்ரீ நரசிம்ஹ உருவம் உண்டாயிற்று –

————————————————————————————-

சம்பாவ யந்தி கவயஸ் சதுர ப்ரசாரம்
மஞ்ஜூஸ்வநாம் மஹித மௌ கதிக பத்ரளாங்கீம்
ஸ்வாதீன சர்வ புவ நாம் மணி பாதுகே த்வாம்
ரங்காதி ராஜ பத பங்கஜ ராஜ ஹம்சீம் –847–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே கவிகள் உன்னைக் கொண்டாடுவர் -உன் சீரிய நடை -இனிய நாதம் -முத்துக்களின் இருக்கை- அழகிய வெண் சிறகுகள்
சர்வ உலகங்களையும் உனக்கு அதீனமாக வைத்து இருக்கும் திறன் இவை எல்லாம் கொண்டு நீ ஒரு ராஜ ஹம்சம் என்று கண்டு புகழ்வர்-
-நீ பொருத்தமாக ஸ்ரீ ரங்க ராஜனுடைய திருவடித் தாமரைகள் ஆகிற இருப்பை உடையாய் நீ ஒரு அன்னப் பட்சி தான்
நீரில் வாழும் பட்சிகள் -கவிகள் -மேற்படி தன்மைகளை யுடைய உன்னை உலகில் உள்ள அனைத்து ஜலங்களையும் அதீனம் ஆக்கி
வைத்து இருக்கும் ராஜ சிம்ஹமாக ஏற்றிப் போற்றி வரும்
புவனம் -உலகம் -ஜலம் -கவி புலவர் -நீர்ப்பட்சி ஹம்சம் ஆசார்யனுக்கு நல்ல குறிப்பு -ஸ்ரீ பாதுகையே நமக்கு பிரதம ஆசார்யர் -நம்மாழ்வார் –

——————————————————————————————-

முத்தா மயூகருசிராம் மணி பாத ரஷே
மஞ்ஜூஸ்வநாம் மணி பிராஹித வர்ண வர்க்காம்
மன்யே முகுந்த பதபத்ம மது வ்ரதீ நாம்
அன்யாமக்ருத்ரிம கிராம் அதிதேவதாம் த்வாம் –848–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -முத்துக்களின் ஒளி அழகிய இனிய நாதம் ரத்னங்களால் உண்டாக்கப்பட்ட பல வர்ணங்கள்
இவை உன் சிறப்புக்கள் -உன் மீது பகவானின் திருவடித் தாமரைகள் அவற்றின் மீது சுழலும் பெண் வண்டுகள் ரீங்காரம் இடும் –
அவை ஸ்ருதிகள் என்னலாம் -ஸ்ருதிகளும் முக்தாம யூக ருசிரமானவை
-முக்த -அமயூக -ருசிரம் -ஒளி அற்றமை நீங்கியவை -அதாவது ஒளி மிக்கவை -அழகியவை கூட
பல வர்ணங்கள் அஷர சமூஹங்கள் சேர்ந்து வேதமாகிறது
வேதங்களுக்கு அதிஷ்டான தேவதை நீ -இன்னோர் அதிஷ்டான தேவதை
-ஓன்று சரஸ்வதி யாயிற்று -அவள் வெளுப்பு -இனிய நாதம் போன்ற தன்மைகளுக்கு உரியவள் –

———————————————————————————

ஆசாத்ய கேகய ஸூதா வரதாந மூலம்
காலம் ப்ரதோஷ மநி ரீஷ்ய ரமா சகாயம்
மஞ்ஜூ ப்ரணாத ரஹிதா மணி பாத ரஷே
மௌநவ்ரதம் கிமபி நூந மவர்த்த யஸ்த்வம் –849–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே கைகேயிக்கு தசரத சக்கரவர்த்தி கொடுத்த வரம் காரணமாக பெருமாளையும் பிராட்டியையும் பிரிந்து இருக்க நேரிட்டது
அதை நீ தோஷம் மிக்க காலமாகக் கருத்தினாய் -மஹா ப்ரதோஷ காலம் -த்ரயோதசி -அஸ்தமன காலம் -மௌனம் விதிக்கப் பட்டுள்ளது
பகவானைப் பிரிய நேரிட்டதால் தோஷம் ஆயிற்றே நீ அழகிய ஒலி தவிர்த்தாய் -மௌனத்தை ஏற்றாய் –
ஆழ்வாரின் இனிய அருளிச் செயல் அனுசந்தானம் பெருமாளுக்கு முன்பு தான் –
பெருமாள் அருகில் இல்லாத போது ஸ்ரீ பாதுகை -நம்மாழ்வார் மௌனம் ஆயிற்றே –

————————————————————————

வைடூர்ய ரம்ய சலிலா மஹிதா மருத்பி
ச்சாயாவதீ மரத கோபாலரச்மி ஜாலை
அஸ்ராந்த மோஹ பதவீ பதி கஸ்ய ஜந்தோ
விஸ்ராந்தி பூமிரிவ சௌரி பதாவநி த்வம் –850-

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது வைடூர்ய கற்கள் தெளிந்த நீர் நிலை போல் தோற்றும் -காற்று வீசி குளுமை தரும்
-மரகதக் கற்களின் பசுமை ஒளி சோபையைத் தரும் –
நிழலைத் தரும் -அத்தகைய சூழலில் நீ ஓயாமல் மோஹம் அஜ்ஞானம் மூர்ச்சை இவற்றை விளைவிக்கும்
சம்சார அலைச்சலில் களைத்த நமக்கு இளைப்பாறும் பூமியாகிறாய்
மருத் -காற்று -தேவர் -தேவர்களால் பூஜிக்கப் படுகிறாய்
சாயா அழகு நிழல் -சிலேடை

———————————————————————————

ஆத்யோ ரகுஷிதி புஜாம் அபிஷேக தீப்தை
ஆப்யாயி தஸ் தவ பதாவநி ரஸ்மி ஜாலை
மந்தீசகார தபநோ வ்யபநீத பீதி
மந்தோதரீ வதன சந்திர மசோ மயூகான் –851-

சூர்யன் தன ஒளியால் சந்தரன் ஒளியைக் குறைப்பது உலகு அறிந்தது -பகலில் சந்தரன் காணப்படும் நிலை அதைத் தெரியப்படுத்தும்
அது போலே மண்டோதரியின் முக சந்த்ரனை ஒளி இழக்கச் செய்ய சூர்யனுக்கு தைர்யம் இல்லை -அந்த நிலையில்
ஸ்ரீ பாதுகையே ரகு வம்சத்துக்கு கூடஸ்தன் சூரியன் -எப்போது உனக்கு திரு பட்டாபிஷேகம் ஆயிற்றோ அப்போது தான்
அவனுக்கு புஷ்டி கிடைத்தது -எதில் இருந்து என்றால் -திரு அபிஷேகத்தினால் பிரகாசம் பெற்ற உன் கிரணங்களால் –
உடனே அவன் அச்சம் நீங்கி மண்டோதரியின் முக சந்திர ஒளியைக் குறைத்திட்டான் –
உனது திருப் பட்டாபிஷேகம் வரப் போகும் ராவணன் அழிவுக்கு சூசகம் ஆயிற்று என்றபடி –

—————————————————————————-

மான்யா சமஸ்த ஜகதாம் மணி பங்க நீலா
பாதேநி சர்க கடிதா மணி பாதுகே த்வம்
அந்த புரேஷூ லளிதாநி கதா கதா நி
ச்சாயேவ ரங்க ந்ருபதே ரநு வர்தசே த்வம் –852–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே அகில உலகங்களுக்கும் பூஜ்யையான நீ இந்திர நீலக் கற்களால் கறுத்துப் பெருமாள் திருவடியில்
இயற்கையாகவே விடாது சேர்ந்து பெருமாள் அந்தப்புரத்திற்கு போய் வரும் போதும் நிழல் போலே உடன் செல்கிறாய் –
நீ பெருமாளுக்கே நிழல் -பெருமாளுக்கு பிரதிநிதி -பெருமாள் இடம் இருந்து நிழல் போலப் பிரியாது இருக்கிறாய்
அவனுடைய இனிய நடக்கைகளுக்கு உடன் இருக்கும் சாஷி –

————————————————————————————

ரங்கா தி ராஜ பத பங்கஜ மாஸ்ரயந்தீ
ஹைமீ ஸ்வயம் பரிகதா ஹரி நீல இதனை
சம்பாவ்யசே ஸூக்ருதிபி மணி பாதுகே த்வம்
சாமான்ய மூர்த்திரிவ சிந்து ஸூதா தரண்யோ –853–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடியைப் பற்றி இருக்கிறாய் -ஸ்வயமாகவே தங்க வடிவமாய்
இந்திர நீலக் கற்களின் சோபையும் சேர மஹா லஷ்மி பூமி தேவி இருவரும் உன்னில் இருப்பதாகத் தோற்றும் –
ஆக பாக்யவான்கள் நல்ல ஸ்ரீ ஸூ க்திகளைச் செய்பவர்கள் -உன்னை பெரிய பிராட்டி பூமிப்பிராட்டி இருவருடையவும் போது வடிவாகக் காண்கின்றனர் –

————————————————————————————-

அப்யர்ச்சிதா ஸூமனஸாம் நிவ ஹைர ஜஸராம்
முக்தாருணோ பல நகாங்குளி பல்லவ ஸ்ரீ
ஸ்ரேயாஸ் கரீம் முரபிதஸ் சரண த்வயீவ
காந்திம் சமாஸ்ரயசி காஞ்சன பாதுகே த்வம் –854-

ஸ்ரீ பொற் பாதுகையே தேவதைகள் அர்ச்சிக்கின்றனர் -புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கப் படுகிறாய் -எப்போதும் இது நடக்கிறது –
ஆம் நீ பெருமாள் திருவடிதான் என்று சொல்லலாம் போலும் -உனது முத்துக்கள் திருவிரல் திரு நகங்களாக –
உனது சிவப்புக் கற்கள் திரு தளிர் விரல்களாக -இப்படித் தோற்றம் அளிக்க நீ மோஷம் உள்பட எல்லா புருஷார்த்தங்களையும் அளிப்பவளாக
அதற்கு உரிய காந்தியை பெருமாள் திருவடிக்கு இருப்பது போல் அதே காந்தியைப் பெற்று இருக்கிறாய் -ஸ்ரீ பாதுகை திருவடிக்கு சமானம் என்றபடி –

—————————————————————————————–

நிர்ம்ருஷ்ட காத்ரருசிரா மணி பாதுகே த்வம்
ஸ்நாதா நுலே பஸூரபிர் நவமால்ய சித்ரா
ப்ராப்தே விஹார சமயே பஜசே முராரே
பாதார விந்த பரிபோக மனந்ய லப்யம் –855-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ துடைக்கப் பெற்று அழகிய நிர்மலமான தோற்றம் பெற்று திரு மஞ்சனமாகி சந்தனம் பூசப் பெற்று
வாசனை மிக்கவளாய் புஷ்ப மாலைகளால் அலங்கரிக்கப் பெற்றும் நிற்கிற நீ -பெருமாள் சஞ்சாரம் செய்யவோ அல்லது விளையாடவோ கருதும் போது
உசிதமான சமயத்தில் பெருமாள் திருவடிகளுடன் சேர்ந்து கலவி யுண்கிறாய்-நீ உன் நாயகனான திருவடியுடன் கலப்பது
எனபது உனக்கே உரிய போகம் ஆயிற்றே -மற்றவை ஆபரணங்கள் பெற முடியாத தாயிற்றே –

————————————————————————-

நாதே பதாவநி ததா தவ சந்நிவேசே
நிர்வேச நக்ர மம சஹ்யம பாசி கீர்ஷூ
யைரவ லோசன சதைரபி வீஷதே த்வாம்
தைரேவ பன்னகபதி ஸ்ருதி மான் பபூவ –856–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஆதி சேஷன் திருவவதாரம் -அந்த ஆதி சேஷன் உன்னை அனுபவிக்கும் பாங்கை என் என்று சொல்ல –
உன் நாதத்தைக் கேட்டு அனுபவிக்கவும் உன் திருமணி அமைப்பைக் கண்டு அனுபவிக்கவும் ஆறாத காதல் அவனுக்கு
ஆனால் ஒன்றுக்கு பின் மற்றது என்று கால தாமசம் பொறுக்க ஒண்ணான் -உன்னருளால் அவனுக்கு
அந்த நூற்றுக் கணக்கான கண்களே காதுகளுமாகி உன்னை உற்று நோக்கி சேவிக்கையிலேயே உன் நாதத்தையும் கேட்டு அனுபவிக்க சக்தனானான் –
பாம்புகளுக்கு கண்ணே செவிப்புலன் எனபது மரபு -சஷூஸ் ஸ்ரவஸ் என்று பெயர்
ஸ்ரீ பாதுகையே நம்மாழ்வார் -அவரை சேவிக்கவும் அவர் செவிக்கினிய செஞ்சொல் நாதத்தைக் கேட்கவும் நித்ய ஸூ ரிகள் கூடப் பாரிப்பார்

—————————————————————————–

பாதாவநி ஸ்புட மயூக சஹச்ரத்ரு ஸ்யா
விஷ்ணோ பதேந பவதீ விஹித ப்ரசாரா
த்வத் பக்தி யந்த்ரித ஜந ப்ரத மஸ்ய சம்போ
வைகர்த்தநீ மநுகரோதி விஹார மூர்த்திம் –857–

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்பால் பக்தி மிகுதியால் வசப்பட்ட பக்தர்களுக்குள் முதல்வனாகிய சிவனுக்கு நீ எப்படி அருள் புரிந்து இருக்கிறாய் –
அவனுக்கு உள்ளே அஷ்ட மூர்த்தியில் ஒன்றான சூர்யனோடு ஒப்புமை காட்டுகிறாய்
உனக்கும் அவனுக்கும் ஆயிரம் கிரணங்கள் -நீ விஷ்ணு பதத்தில் இருக்கிறாய் –
அவன் விஷ்ணு பதமாகிய ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கிறான் ஆக நீ சூர்யன் போலே சிவனுக்கு அருள்வது இங்கனம் –

———————————————————————————-

ராஜ்யே வநே அபி ரகுவீரபதோசி தாயா
சம்ச்ம்ருத்ய கௌதமவதூ பரி ரஷணம் தே
மன்யே சமாஹிததியோ மணி பாதுகே த்வாம்
மூர்த்நா பஜந்த்யநுதிநம் முநிதர்ம தாரா –858–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ராஜ்யத்திலும் வானத்திலும் உனது சாதனை -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய பதத்திற்கு -ஸ்தானத்திற்கு –
திருவடிக்கு ஏற்றதான செயலாகும் -ராஜ்ய ரஷணம் செய்தாய் -வனத்திலோ என்றால்
கௌதம முனிவரின் தர்ம பத்னியான அஹல்யையைக் காத்தாய்
இதை எல்லாம் நினைத்து நினைத்து உன்னிடமே தம் உள்ளத்தைச் செலுத்திய ரிஷி பத்னிகள் தினம் தோறும்
உன்னைத் தம் தலையில் வைத்துக் கொண்டாடுகிறார்கள் –

———————————————————————————

த்வாமாஸ்ரிதோ மணி மயூக சஹச்ர த்ருச்யாம்
த்வச் சிஞ்ஜிதேந சஹ ரங்க பதிஸ் சமுத்யன்
ஆசங்க்யதே ஸூமதிபிர் மணி பாத ரஷே
வித்யாசகஸ் சவித்ரு மண்டல மத்ய வர்த்தீ –859-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் ரத்ன கிரணங்கள் ஆயிரக் கணக்கில் உள்ளன -ஸ்ரீ ரங்க நாதன் உன்னைத் தரித்து
-உன்னை அடைந்து உன் நாதத்துடன் புறப்படுகிறான் -பெருமாளை சேவிப்பவர்களான புத்திமான்கள் இவன் தான்
வித்யைகளுடன் கூடி சூர்ய மண்டலத்தில் நடுவில் இருப்பவன் என்று முடிவு செய்கின்றனர் –

—————————————————————–

ரத்னாச்ரி தைர் ஹரிபதம் மணி பாதுகே த்வம்
ச்ப்ருஷ்ட்வா கரை ஸ்ருதி ரசாய நாம கஞ்சூ ஜூ ணா தா
தத்வம் ததேததிதி போதைய சீவ சமயக்
வேதான் பிரதாரி தவதோ விவிதான் குத்ருஷ்டீன் –860-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -நீ செவிக்கு இனிதாய் ஸ்ருதிகளில் இருந்து பெறப்படும் சாரமானதும் ரசம் மிக்கதுமான ஒன்றை
உனது உனது இனிய ஒலியில் சொல்லுகிறாய் போலும் –
அதுவும் ரத்னங்கள் அணிந்த உன் கைகளாலே ரத்னங்கள் வெளியிடும் கிரணங்கள் மூலம் ஸ்ரீ ரங்க நாதன்
திருவடியைத் தொட்டுக் கொண்டு -சத்ய பிரமாணம் -அறிவிக்கிறாய்-
தத்வம் ததேதத் -என்று அதாவது உபய விபூதி விசிஷ்டமானதும் பிரமாண சித்தமானதுமாய் -இப்படி திரு அவதரித்து உள்ள
அர்ச்சா மூர்த்தி சர்வ சரீரியான பர தத்வம் என்று -இது குத்ருஷ்டிகளைத் திருத்தவே –
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரராக ஆதி சேஷன் திரு அவதாரம் செய்து அருளி தத்வ விளக்கம் அருளி சித்தாந்தம் நிர்ணயித்து அருளினார் –

—————————————————————————

ஆனந்த ஸூ ப்ரணயி நாம் அநக ப்ரசாதா
ரங்காதி ராஜ பத ரஷிணி ரத்ன பாசா
ந்யச்தே முஹூர் நிஜபரே ஸ் திரதாம் பஜந்த்யா
வர்ணாம் ஸூகம் விதர சீவ வஸூந்தராயா–861-

ஸ்ரீ பாதுகையே -பக்தர்களுக்கும் பலன் கொருபவர்க்கும் ஆனந்தம் தருபவளாய் இயல்பாவே அருள் புரிகின்றவள் நீ –
பூமிப் பிராட்டி குத்ருஷ்டிகளின் பாரம் தாங்காமல் உன்னிடம் பர சமர்ப்பணம் செய்தாள் போலும் -அதில் பூமி உறுதியாய் இருப்பாள்
-நீ உன் பரத்தைப் பூமியில் வைக்கும் போது அதையும் பூமி ஏற்கிறாள் –
பூமிப் பிராட்டிக்கு முன் த்ரௌபதிக்குப் போலே உன் ரத்ன ஒளிகளால் வர்ண வர்ணப் புடவைகளை மேன்மேலும் தருகிறாய் போலும் –

————————————————————————————

த்வம் சித்ர பாநுரசி ரத்ன விசேஷ யோகாத்
பூம்நா நிஜேந பரி புஷ்யசி பாவகத்வம்
ஸ்வேநைவ சௌரி சரணாவநி சந்திர ரூபா
தேஜஸ் த்ரயீவ மிளிதாஸி தமோபஹாந –862-

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே நீ உன்னில் மூன்று ஒலிகளை ஒன்றாகக் கொண்டு இருக்கிறாய் என்று தோன்றுகிறது –
பல்வகை ரத்னங்களில் இருந்து பல வர்ணக் கதிர்களைத் தந்து சூர்யனாகவும்
தன் இயற்கைப் பெருமையால் சுத்தி தரக் கூடிய தன்மையால் அக்னியாகவும்
சந்திர ரூபாயாய் -தங்கத்தாலானவளாய்-நின்று சந்த்ரனாகவும் விளங்குகிறாய் –
சித்ரபானு -சூர்யன் -பலநிறக் கதிரோன்-பாவகன் -அக்னி -பாவனைப் படுத்துபவன் -சந்திர ரூபா -சந்திரன் உரு -தங்கம் –

——————————————————–

ப்ரௌட ப்ரவாள ருசிரா புவனைக வந்த்யா
ரங்காதிராஜ சரணாவநி ரம்ய சந்த்ரா
சம்பின்ன மௌக்தி கருசி சத்தம் பிரஜா நாம்
தாபாத்யாயம் திசசி தாரகிதேவ சந்த்யா –863-

ஸ்ரீ பாதுகையே முதிர்ந்த பவழங்களால் நீ அழகாய் இருக்கிறாய் -அழகிய தங்கத்தை உடையாய் -முத்துக்களின் ஒளி கூட சேர்ந்து உள்ளதே –
எல்லோருக்கும் வணங்கத் தக்கவள்- நீ இப்படி எல்லாம் இருப்பது சாயம் சந்தியை நினைவூட்டு கிறது –
தளிர் போல் அழகிய சந்திரனை உடைய சந்த்யா வேளை -நஷத்ரங்கள் ஒளிர்வது -சிவந்த வானம் -சந்த்யா -உபாசனம் செய்கிற வேளை
-அந்த மாலை வேளை போலே தாப சாந்தி அளிக்கிறாய் –

———————————————————————–

ரங்கேஸ் வரச்ய புரதோ மணி பாதுகே த்வம்
ரத்நாம் ஸூ பிர் விகிரசி ஸ்புடபக்தி பந்தா
பாதௌ விஹாரயிதும் அத்புத சௌ குமர்யௌ
பிராய சரோஜா குமுதோத் பலபத்ர பங்க்திம்–864-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -ஸ்ரீ ரங்கநாதனின் திருவடிகள் அத்யுத்புதமான மென்மை யுடையவை -ஆகவே நீ நன்றாக விளங்கும்
பிரேம பாவம் உடையவளாய் -பல ரத்ன வரிசைகள் சிறப்பாக காட்டப் பட்டுள்ள அமைப்பு உடையவளாய்
பெருமாளை உல்லாச சஞ்சாரம் செய்ய எழுந்து அருளப் பண்ணுகிறாய் -அப்போது உன் பரிவில் ஒரு நடை பாவாடை பரப்புகிறாய் போலும்
உன் ரத்னங்களின் ஒளிக் கதிர்கள் தாமரைகள் அல்லிப் பூக்கள் கரு நெய்தல் இவற்றின் இதழ்களை வரிசையாகப் பரப்பினால் போல் இருக்கிறது –

————————————————————————————-

ஆசன்ன வ்ருத்தி ரவரோதக்ருஹே ஷூசௌரே
ஆபாத யஸ்ய நுபதம் வர வர்ணி நீதாம்
ஆலக்ந ரத்ன கிரணா மணி பாதுகே த்வம்
மஞ்ஜூஸ்வநா மதந பாண நிகர்ஷ சங்காம் –865–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே பெருமாளை ஏகாந்த அந்தப்புரத்திற்கு எழுந்து அருளப் பண்ணுகிறாய் -அப்போது ரத்னங்களில் இருந்து கிரணங்கள் எங்கும் பரவும் –
உன் நடையில் இனிய நாதமும் உண்டாகும் -இது அடிக்கடி நடப்பதால் உன்னில் மன்மத பானங்கள் அடிக்கடி தீட்டப் படுவதால் ஒளியும் ஒலியும் உண்டாகின்றனவோ –
இது உன்னவரின் காதல் மகளிரை மயக்கவோ என்று எண்ணத் தோன்றும் –
அவன் முன்பு எஞ்சிய உலகம் முற்றும் ஸ்திரீ பிராயமே -ஸ்ரீ பாதுகை -நம்மாழ்வார் –
அவர் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் பகவத் ப்ரேமம் -தெய்வக் காதல் பொங்கச் செய்யுமே –

—————————————————————————————

பர்யாப்த மௌக்திக நகாஸ்புட பத்மராகா
ரேகா விசேஷ ருசிரா லளிதப்ரசாரா
ரங்காதி ராஜ பதயோர் மணி பாதுகே த்வம்
சாயுஜ்ய மாஸ்ரிதவதீவ சமஸ்த வந்த்யா –866–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் முத்துக்கள் திருவடிகளின் திரு நகத்தை நிகர்க்கும் -பத்மராகக் கற்கள் சிவப்பினால் தாமரை போல் இருந்து
திருவடித் தாமரையை நினை ஊட்டும் ரேகைகளும் நடையும் அங்கனமே -எல்லோருக்கும் பூஜ்யமான இருப்பு
-இப்படி நீ பெருமாள் திருவடிகளின் சாயுஜ்யத்தை அடைந்து இருக்கிறாய் –

————————————————————————–

ப்ராப்தாபிஷேகா மணி பாதுகே த்வம்
ப்ரதீபரத்நா ரகுராஜ தான்யா
ப்ரதஷிண ப்ரக்ரமணாத கார்ஷீ
ப்ராகாரமாக் நேயமிவ ப்ரபாபி –867–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உனக்கு திரு அபிஷேகம் ஆயிற்று -நீ வீதி வலம் வருகிறாய் -உன் பத்மராகக் கற்கள் ஒளிப் பிழம்பை வெளியிடுகின்றன
திரு அயோத்யா நகரத்துக்கே ஒளி மயமான அக்னி மயமான கோட்டை மதிள்களை உண்டாக்கி விட்டாய் போலும் –

—————————————————————-

ரத்னாசநே ராகவ பாத ரஷே
ப்ரதீப்யமாநாஸ் தவ பத்ம ராகா
ப்ராயோ நரேந்த்ரான் பர தஸ்ய ஜேது
ப்ரதாப வஹ்நேர பவன் ப்ரரோஹா-868-

ஸ்ரீ ராகவ பாதுகையே நீ கல்லில் இழைத்த சிம்மாசனத்தில் வீற்று இருக்கிறாய் -உன் பத்மராகக் கற்கள் மிக மிக பிரகாசமாகத் தோற்றும் –
ஸ்ரீ பரதாழ்வான் ஸ்ரீ பாதுகா அனுக்ரஹத்தால் அரசர்களை வென்றானே அப்போது வெளிப்படும்
ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உடைய பிரதாபாக்னியின் கொழுந்துகளோ என்று தோன்றும் –

——————————————————————-

ஸூபப்ரணாதா பவதீ ஸ்ருதீ நாம்
கண்டேஷூ வைகுண்ட பதிம் வராணாம்
பத்நாஸி நூநம் மணி பாத ரஷே
மங்கள்ய ஸூ த்ரம் மணி ரஸ்மி ஜாலை –869–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் நாதம் மிக மங்கள மானது -அதைக் கொண்டு நீ மணி ஒளித் திரள்களாலான திரு மாங்கல்ய சரடைக் கட்டுகிறாய் –
ஸ்ரீ வைகுந்த நாதனைப் பதியாக வரித்துள்ள ஸ்ருதி மாதருக்கு இது நிச்சயம் —
ஸ்ரீ பாதுகை உபாத்யாயினி போல -நாத்தனராய் இருக்கலாம் -அவள் சொல்லும் ஆசீர்வாத வசனம் தான் சுப பிரணாதம்-அதாவது மந்திர உச்சாரணம் –
வேத பிரதிபாத்யன் பெருமாள் -வேத மாதருக்கு அவனே கணவன் -என்றவாறு -ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் காட்டிய வழி-

————————————————————-

விசித்ர வர்ணா ஸ்ருதி ரம்ய சப்தா
நிஷேவ்யசே நாக சதாம் சிரோபி
மதுத்விஷஸ்த்வம் மணி பாத ரஷே
ஸ்ரேயஸ்கரீ சாஸந பத்ரிகேவ –870–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ பல்வகைப்பட்ட சிறந்த வர்ணங்கள் -எழுத்துக்கள் -உடையவள் -உன் ஒலி செவிக்கு இனிது
-செவிக்கு இனிய சொற்களை உடையவள் -நீ நன்மைகளைச் செய்வதும் சொல்ல வேணும் –
இப்படி இருத்தலால் தானே தேவர்கள் உன்னைத் தலையில் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் பகவானுடைய சாசன பத்ரம் என்பதாக ஏற்றுக் கொள்வர் –
இனிய சொற்களான அருளிச் செயல் மூலம் ஆழ்வார் நமக்குக் கட்டளை இடுகிறார் -தேவதைகளுக்கும் உரியது -நமக்கு அதுவே உத்தம சாசனம் –

————————————————————————————

ஸ்திரா ஸ்வபாவான் மணி பாதுகே த்வம்
சர்வம் சஹா ஸ்வாதுபல ப்ரஸூதி
ப்ருத்வீவ பத்ப்யாம் பரமஸ்ய பும்ஸ
சம்ஸ்ருஜ்யசே தேவி விபஜ்யசே ச–871-

ஸ்ரீ மணி பாதுகை தேவியே -நீ இயல்பாகவே ஸ்திரம் ஆனவள்–ஆஸ்ரிதர் குற்றங்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவள் -பாரத்தைப் பொறுத்துக் கொள்பவள் –
போக்யமான பயிர் போன்ற பலங்களை வழங்குபவள் -இப்படி பூமி தேவி போலப் பெருமாள் திருவடிகளோடு சேர்க்கப் படுகிறாய் -பிரிக்கவும் படுகிறாய் –
பெருமாள் திருவடிகளோடு கலவி பிரிவு ஏற்படுவது மாற்றி மாற்றி நிகழும் -இது பூமிக்கும் ஸ்ரீ பாதுகைக்கும் பொதுவாக ஒரே ரீதியில் நடப்பதாகும் –
சம்ச்லேஷ விச்லேஷங்கள் ஆழ்வாருக்கும் நடக்குமே

——————————————————————————

பஸ்யந்தி ரங்கேஸ்வர பாத ரஷே
பூஜாஸூ தே சம்ஹித புஷ்ப ஜாலாம்
ம்ருகீத்ருசோ வாசவா ரத்ன ரேகாம்
சசித்ர புங்காமிவ மன்மதஜ்யாம் –872-

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை செய்யப்பட போது புஷ்ப ஜாலங்கள் கிடக்கின்றன -உன்னுடைய இந்திர நீலக் கற்களின் வரிசையை
மன்மதன் பாணத்தை நாண் ஏற்றி அடித்த புஷ்பங்கள் தாம் இவை என்று மான் விழி மாதர் பார்த்து நிற்கிறார்கள் –

——————————————————————————

கரைருதக்ரை ஸ்புரதாம் மணீநாம்
மஞ்ஜூஸ்வநா மாதவ பாதுகே த்வம்
அநூபதேசே கநகாபகாயா
கலே ப்ரவேசம் ப்ரதி ஷேத சீவ –873-

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் இனிய ஒலியும் ஒளிர்கின்ற ரத்னங்களுடைய நீண்ட கிரணங்களும் என்ன தெரிவிக்கின்றன தெரியுமா –
கலியின் விஷமம் பொன்னியின் கரையில் உள்ள ஸ்ரீ ரங்க பிரதேசத்தில் நுழைய முடியாது விட மாட்டோம் -என்று -ஒளிக் கதிர்களே கைகள் –
ஆழ்வார் -கழியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் -சாசனம் ஸ்ரீ பாதுகை மூலம் பிரகடனப் படுத்தல் ஆகிறது –

——————————————————————–

ஆக்ராந்த வேதிர் பவதீ ததா நீம்
அதர்சி முக்தான் வித சோண ரத்நா
கரக்ரஹார்த்தம் பரதேந பூம்யா
லாஜோத் கரைர் வஹ்நிசி கேவ கீர்ணா –874-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஆசனத்தின் மீது அமர்ந்துள்ள நிலை சிவப்புக் கற்கள் அக்னி போல் ஒளிரவும் சுற்றி உள்ள முத்துக்கள் லாஜ ஹோமத்தில்
அக்னியில் சேர்க்கப் பெற்ற அரிசிப் பொறிகளோ என்று தோற்றும் -லாஹ ஹோம பரசக்தி -ஸ்ரீ பரதாழ்வான்
பெருமாள் ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் எழுந்து அருள பூமியைப் பாணிக்ரஹணம் செய்து கொண்டான் அல்லவா அதனால் தான் –

————————————————————-

பத்ரளா மணி கணைர் ஹிரண்மயீ பாஸி ரங்கபதி ரத்ன பாதுகே
கேளி மண்டப கதாகதோசிதா பூமி கேவ கருடேந கல்பிதா –875-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ தங்கமயம் -பெரிய திருவடி போலே -உனது ரத்னங்கள் வெளியிடும் ஒளிக் கற்றைகள் இருபுறமும் இறக்கைகள் போல் பரவும்
பெருமாள் உலாவுகின்ற காலத்தில் மண்டபம் மண்டபமாக வேகமாகப் போய் வர இன்னும் சௌ கர்யமாய் இருக்க வென்று பாதுகா வேஷத்தை
பெரிய திருவடி தானே ஏற்றுக் கொண்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லத் தோன்றுகிறது -பெரிய திருவடி வேதாத்மா –
அவர் மீது அமர்ந்து இருப்பதும் தமிழ் வேதம் அருளிய நம்மாழ்வார் மீது அமர்ந்து சஞ்சரிப்பதும் ஒரே தத்வமே –

————————————————————————–

உந்நதம் பலிவிரோதி நஸ் ததா
பாதுகே பதசரோஜா மாஸ்ரிதா
மௌக்தி கஸ்தபக மத்ய சம்மிதம்
வ்யோம ஷட்பததுலா மலம்பய–876–

ஸ்ரீ பாதுகையே பலியை அடக்கப் பெருமாள் திரிவிக்ரமாவதாரம் எடுத்த வேளை ஓங்கி திரு உலகு கடந்த உன்னதமான திருமேனி
திருவடித் தாமரை எவ்வளவு பெரியது -அதில் ஸ்ரீ பாதுகையும் அங்கனமே -உனது முத்துக் கொத்துக்கள் பெரிய பிரம்மாண்டமான
பூம் கொத்துக்கள் ஆயின -இந்த ஆகாசம் கரு நீல வண்டுகள் போல் பூம் கொத்துக்களுக்கு இடையில் நின்றன –

—————————————————————————-

கோமாளாங்குளி நிவேச யந்த்ரிகா
ந்யச்த மௌக்திக மயூக தந்துரா
மங்களாநி வமசீவ தேஹி நாம்
ரங்க ராஜ மணி பாதுகே ஸ்வயம் –877–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உனது குமிழ் பெருமாளுடைய அழகானதும் கோமளமானதுமான விரல்களுக்கு இடையில்
பிடிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்துள்ளது -அதன் மேல் பதித்துள்ள முத்துக்கள் ஒளி வெள்ளத்தை வெளியிடும் -அது தானாக
உன்னிடம் இருந்து மக்களுக்குக் கொட்டப்படும் கொடிகளோ சத்வ குணத்தால் மக்கள் பெரும் ஷேமங்களோ என்று சொல்லத் தோன்றும் –
வெண்மை சத்வ குணத்தைக் காட்டும் -சாத்விகருக்கு ஸ்ரீ பாதுகை ஷேமத்தைப் பொழிகிறாள்-என்றவாறு –

—————————————————————

பங்கஜா சஹ சரசா இரங்கி ந
பாதுகே நிஜபதாத் அனந்தரம்
ந்யச்யதஸ் த்வயி ஜகந்தி ஜாயதே
நாக போக சயனம் நிரங்குசம் –878-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ அருளுவது பெருமாள் திருவடிகளில் இருக்கும் போது மட்டும் அல்ல -பெருமாள் உலக ரஷணத்தையே உன் மீது வைத்து விடுகிறாரே –
பெருமாள் பிராட்டியுடன் ஆதிசேஷன் மீது கண் வளர்ந்து அருளும் போது அது தடை இல்லாமல் இடையில் தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்க
உலகை ரஷிக்கும் பொறுப்பை நீ ஏற்றுக் கொள்கிறாயே –

—————————————————————-

சாத யந்தி மது வைரி பாதுகே சாதவ ஸ்திர முபாய மந்திமம்
த்வத் ப்ரவ்ருத்தி விநிவர்த்த நோசித ஸ்வ ப்ரவ்ருத்தி விநிவர்த்த நாந்விதம் –879-

ஸ்ரீ பாதுகையே -சத்துக்கள் சரமஆபாயமான பிரபத்தியைக் கைக் கொள்கிறார்கள் -உனது பிரவ்ருத்தி தான் ஸ்திரமானது பழுதற்றது –
ஆகிஞ்சன்யாதி யோக்யதைகளை விண்ணப்பித்து விஹித வர்ணாஸ்ரம கர்மானுஷ்டானங்களை விடாமல்
உன்னையே சரண் அடைந்து உன் பிரவ்ருத்தியின்னாலே உஜ்ஜீவிக்கிறார்கள்-

———————————————————————–

நந்த ஸூநுபத பத்ம மிந்திரா
பாணி பல்லவ நிபீட நாசஹம்
பாதுகே தவ பலேந பர்யபூத்
ஊஷ்மளாம் உரக மௌளி சர்கராம் –880-

ஸ்ரீ பாதுகையே -நீ ரஷிப்பது ஜீவர்களை மட்டும் அல்ல -பிராட்டியின் துளிர் போன்ற மென்மையான திருக்கைகளால் பிடித்தாலும் கூட
கன்றும் படி ஸூ குமாரமான திருவடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் உடையது
அவன் காளியன் படங்களில் ஆடுகையில் சூட்டையும் கரடு முரடான தன்மையையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் உடைய ஸ்ரீ பாதாராவிந்தம் பொறாதே
-நீ அன்றோ அவன் திருவடிகளையும் ரஷித்தது-
சம்சார விஷ சர்ப்பத்தின் மீது பத்திரமாக நடமாடித் தப்பிக்க ஆழ்வார் ஆச்சார்யர் பலம் உபதேசம் அனுஷ்டானம் இவையே உதவும் என்றபடி –

———————————————————————————-

மணி நிகர சமுத்தை சர்வ வர்ணா மயூகை
ப்ரகடித ஸூபநாதா பாதுகே ரங்க பர்த்து
நிகில நிகம ஸூதே ப்ரஹ்மணச் தத் சநாதாம்
அவகமயசி ஹ்ருதயம் அர்த்த மாத்ராம் சதுர்த்தீம் –881-

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் ரத்னக் கூட்டத்தில் இருந்து வரும் கிரணங்கள் எல்லா வர்ணங்களும் உடையவை –
உன் நாதம் மிக இனியதாக உள்ளது -அந்த நாதம் சகல வேதங்களுக்கும் காரணமான பிரணவ மந்த்ரத்தின் இனியதான
நான்காவது மாத்ரையை அதன் பொருளான ஸ்ரீ ரங்க நாதனோடு நிற்பதாய் நினைவூட்டுகின்றது –
பரவாஸூ தேவன் சகல வர்ணங்கள் உடையவன் -ஸ்ரீ ரங்க விமானம் பிரணவாகாரம் -இங்கே ஸூ சிக்கப்படுகிறது –

—————————————————————————

ஸ்ருதி விஷய குணா த்வம் பாதுகே தைத்ய ஹந்து
சததகதி மநோ ஜ்ஞா ஸ்வேன தாம்நா ஜ்வலந்தீ
ஜனித புவன வ்ருத்தி த்ருச்யசே ஸ்தைர்யயுக்தா
வித்ருத நிகில பூதா வைஜயந்தீவ மாலா -882-

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே நீ ஸ்ரீ வைஜயந்தி மாலையை ஒத்தவள் -பஞ்ச பூதங்களைத் தரிக்கும் வைஜயந்தி திருமாலை
-அவற்றுக்கு அபிமான தேவதை -எங்கனே என்னில்
வேதத்திற்கு விஷயமானவள் -அது காதலுக்கு விஷயமான சப்த குணம் உடையது -ஆகாசத்தின் அபிமான தேவதை
நீ எப்போதும் சஞ்சரிக்கிறாய் -வாயுவும் எப்படி
நீ தேஜஸ் உடன் பிரகாசிக்கிராய் அக்னியும் அப்படியே
நீ ஸ்திரமாக -பூமியும் ஸ்திரமாக இருப்பது
ஸ்ரீ பாதுகையும் பூதங்களை தரிப்பதால் இந்த ஒத்த தன்மை நிறைவாகிறது –

—————————————————————-

ரகுபதிபத சங்காத் ராஜ்ய கேதம் த்யஜந்தீ
புநரபி பவதீ ஸ்வான் தர்சயந்தீ விஹாரான்
அபிசமதித வ்ருத்திம் ஹர்ஷ கோலாஹலாநாம்
ஜனபத ஜநிதா நாம் ஜ்யாயஸா சிஞ்ஜிதேன –883-

ஸ்ரீ பாதுகையே ராஜ்ஜியம் ஆண்டதில் உனக்கு வருத்தம் -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் மீண்டு வந்து அருளியதில் உனக்கு மகிழ்ச்சி
நீ மீண்டும் உல்லாச நடைகளை நடத்திக் காட்டி எழுப்பிய உத்தம நாதம் நாட்டில் உண்டான கோலா ஹலங்களின் பெரும் பெருக்கத்தையும் விஞ்சி விட்டதே
சம்ச்லேஷம் பெற்று ஆழ்வார் உகந்து அருளுவதும் விச்லேஷத்தால் கதறி அருளுவதும் அருளிச் செயல்களிலே உண்டே –

—————————————————————–

ஹரி சரணம் உபக்னம் பாதுகே சம்ஸ்ரிதாயாம்
அதிகத பஹூ சாகம் வைபவம் தர்ச யந்த்யாம்
அபசாத விதி ஹஸ்த ந்யச்த தர்மத்வரவாயாம்
த்வயி முகுள சம்ருத்திம் மௌக்திக ஸ்ரீஸ்ததாநீம் –884-

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திரு உலகை அளந்த போது நீ ஒரு கொடியாய் -பெருமாளின் மேல் தூக்கிய திருவடியைக்
கொழு கொம்பாக அதை நீ பற்றி இருப்பதாய் -பிரம்மன் வார்த்த தீர்த்தம் தர்ம தீர்த்தமாய் முத்துக்களின்
சிறப்பு மொக்குகளின் வனப்பை யுடையதாய் -தோன்றுகிறதே-

—————————————————————————

கனகருசிர காந்தி கல்பிதா சோக பாரா ‘
க்ருத பத கமல ஸ்ரீ க்ரீடதா மாத வேந
திசி திசி ஸூமநோபி தர்ச நீயானுபாவா
ஸூரபி சமய லஷ்மீம் பாதுகே புஷ்யசி த்வம் – 885-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ தங்க மயமாய் அழகிய ஒளி மிக்க தோற்றம் உடையாய் -ஜனங்களின் துக்கச் சுமையைப் போக்கி அருளுகிறாய்-
லீலா சஞ்சாரம் செய்யும் பெருமாள் தன் திருவடித் தாமரையை வைத்து உன் சோபையைக் காட்டி அருளுகிறார்
திக்குகள் தோறும் தேவர்களும் ஞானிகளும் சேவிக்க நீ வசந்த கால சோபையை காட்டி வசந்த லஷ்மியாக விளங்குகிறாய் –
சம்பக விருஷம் அசோகா மரம் வைகாசி மாதம் தாமரை கொழித்தல் எல்லா மலர்களும் சிறப்புத் தருதல் இவை எல்லாம் இந்த வசந்த லஷ்மிக்கு விசேஷங்கள் –

———————————————————————————————

ப்ரணிஹித பத பத்மா பாதுகே ரங்க பர்த்து
ஸூ பதற கதி ஹேது சாருமுக்தா ப்ரவாளா
ஸ்திர பரின தராகாம் ஸூ த்த போதா நு பத்தாம்
ஸ்வ ஜன யசி முநீநாம் தவன் மயீம் சித்தவ்ருத்திம் –886-

ஸ்ரீ பாதுகையே யோகிகளின் உன்மயமான மநோ கதியை பக்தி பிரபத்தி மயமான நிலையாக உனக்கு ஒப்பாகச் செய்து உதவுகிறாய்
உன் உறவினராக்கிக் கொள்கிறாய் அந்த யோகிகள் த்யானம் எப்படியோ அப்படியே நீ –
உன் மீது பெருமாள் திருவடித்தாமரை -அவர்கள் த்யாநிப்பது அதே திருவடித் தாமரை -நீ சுபமாக சஞ்சாரம் நடக்கப் பெருமாளுக்கு உதவுகிறாய் –
முனிவர்கள் த்யானம் சுபதரமான நற்கதிக்கு வழி கோலும் -நீ அழகிய முத்துக்களையும் பவழங்களையும் கொண்டுள்ளாய் –
யோகிகள் தான விஷயமான பெருமாள் திரு முகத்தில் புன்சிரிப்பு முத்துப் பற்களும் திருப்பவழங்களும் தெரிகின்றன –
இது யோகியின் தான நிலையில் சுத்த பொத்தாம் -ஸ்திரமான ராகம் -சிவப்பு -இவை உண்டாகச் செய்து உனக்கு ஈடாக்கும்
ஆக உன்னையே நினைத்து இருக்கும் மநோ வருத்தி அவர்கள் மநோ வ்ருத்தியை உன் போலாக்கிக் கொண்டு உனக்கு உறவினராக்கிக் கொள்கிறாய் –

————————————————————————————

விரசித நவ பாகா ரத்ன பேதைர் விசித்ரை
விவித விததரேகா வ்யக்த சீமா விபாகா
ஹரி சரண சரோஜம் ப்ரேப்சதாம் அரச்ச நீயம்
பிரதயசி நவ நாபம் மண்டலம் பாதுகே தவம் –887-

ஸ்ரீ பாதுகையே முத்து மாணிக்கம் வைடூர்யம் கோமேதகம் வைரம் பவளம் பத்மராகம் மரகதம் மற்றும் நீலம் என்ற
நவ ரத்னங்களால் பல பகுதிகளாகக் கட்டுப்பட்டு விளங்குகிறாய்
இந்த பாரத வர்ஷம் நாபி அரச மகள்கள் ஒன்பது பேரால் ஆளப்பட்ட பொது நவ நாபம் என்ற பெயர் பெற்று கர்ம பூமியாகப் பிரசித்தி பெற்றது
-தேவர்களும் தர்மம் செய்ய இங்கே வரும்படி உள்ளது -இயற்கையாகவும் செயற்கையாகவும் தெளிவான கோடுகள் மூலம் ஒன்பது பாகங்களாக
எல்லை வரை யாருக்கப் பட்டது
ஸ்ரீ ஹரி பாதாரவிந்தத்தைப் பெற விரும்புவர் உன்னை ஆஸ்ரயிப்பது போல் இந்த நவபாக பூ மண்டலத்திலும் வாழ்ந்து
கர்ம பலனால் பெறலாம் என்று பறை சாற்றி அருளுகிறாய் போலும்
ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திர ரீதியில் நவ நாப மண்டலத்தில் ஒன்பது சக்கரங்கள் அமைந்து உள்ளத்தில் திருவாராதானம் செய்து
ஸ்ரீ ஹரி பாதாரவிந்தம் அடையலாம் -நீ உன்னைப் போலதுவும் என்று சொல்லுகிறாய் போலும் –

————————————————————

பரிணத குண ஜாலா பங்க்திபிர் மௌக்திகா நாம்
பஹூ வித மணி ரஸ்மி க்ரந்தி பந்தாபிராமா
ரகுபதி பத ரஷே ராஜ வாஹ்யஸ்ய கும்பே
கலிதருசிர பூஸ் த்வம் காபி நஷத்ர மாலா –888–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பட்டத்து யானையான சத்ருஞ்ஜயனின் மச்தகத்தின் மீது எழுந்து அருளி வரும் போது
முத்துக்களின் வரிசைகளே சரடுகளாகவும்பலவித ரத்ன கிரணங்கள் கயிறுகள் போலச் சரடுகளை இணைந்து
வலை போலக் கட்டுவனவாகியும் யானையின் முகத்தில் பிரகாசிக்கும் நஷத்ர மாலையாக ஆயின –

———————————————————————-

சரித நிகில வ்ருத்தி சாருபத்மாஸ நஸ்தா
குண நிபிடித்த முக்தா பங்கக்தி பத்தாஷாமாலா
சவிதமதி வசந்தீ பாதுகே ரங்க பர்த்து
சரண கமலா மந்தர் பிம்பிதம் த்யாயசீவ –889-

ஸ்ரீ பாதுகையே -சஞ்சாரங்களை எல்லாம் முடித்துவிட்டு பத்ம பீடத்தில் எழுந்து அருளி குணம் நிரம்பிய நூலில்
நெருக்கமாகத் தொடுக்கப் பெற்றுள்ள முத்துக்கள் வரிசையாகத் தாவடமாகக் கழுத்தில் போட்டுக் கொண்டது போல் இருந்து கொண்டு
ஸ்ரீ ரங்க நாதனுக்கு அருகிலேயே ஆசனம் இட்டபடி உன்னில் பிரதிபலிக்கிற பெருமாள் திருவடித் தாமரையை த்யாநிக்கிறாய் போலும் –
இது பஞ்சகால பிரக்ரியையில் சொல்லப்பட்ட முதல் நான்கையும் -அபிலமா நாதி ஸ்வாதாயம் முடிய செவ்வனே செய்து
யோகத்தில் உட்காரும் சதாசார நிஷ்டனுடைய நிலைக்கும்
யம நியமாதி அஷ்டாங்க பிரக்ரியைகளை அப்யசித்து முடித்து யோகத்தில் இழியும் உபாசகன் நிலைக்கும் பொருந்தும்
அஷமாலை கழுத்தில் -பத்மாசனத்தில் அவர்கள் ஹிருதயத்தில் ஸ்ரீ ரங்க நாதன் பிரதிபிம்பம் தோன்றும்
-த்யானம் செய்யப் பாங்காக அவர்கள் விஷயத்தில் -குண நிபிடித்த முக்தா பங்கக்தி -எனபது உள்ளே நெருக்கமாக அடக்கப்பட்ட
பிராணவாயு விடுவதாகிற பிராணாயாமம் ஸூ சிப்பிக்கப் படுகிறது –

——————————————————————–

அநுபதி பரிரஷன் ஏக புத்ர அபிமாநாத்
புவன மிதமசெஷம் பாதுகே ரங்க நாத
நிசப்த நிஹிதாயாம் தேவி திஷ்டன் வரசன் வா
த்வயி நிஹித பரோ அபூத் கிம் புனஸ் ஸ்வாபம்ருச்சன் –890-

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே இந்த உலகம் முழுவதையும் ரசித்து அருளும் ஸ்ரீ ரங்க நாதன் -ஒரு பலனையும் கருதாமல் -ஒரே குமாரன் உள்ள
தாய் தந்தையர் புத்திரன் மேல் வைக்கும் அபிமானம் போலே உலக மக்கள் ஒவ்வொருவர் இடமும் தனித்தனியே வைத்து அருளுகிறாரே
அதற்காகவே உன் மேல் ரஷணச் சுமையை வைத்து இருக்கிறார் -விழித்து இருக்கும் போதும் நிற்கும் போதும் நடக்கும் போதும்
இப்படியே யானால் பெருமாள் கண் வளரும் பொழுது கேட்க வேணுமோ
நீ திருவடியையும் ஸ்ரீ ரங்க நாதனையும் தாங்குவது உலக ரஷண சுமையையும் சேர்த்து தானே -நீ பத ரஷணத்தை
-திருவடியைக் காக்கும் சுமையை -ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதால் தானே நடக்க முடிகிறது
உன்னை நம்பி ஜகத் ரஷணத்திற்கு ஸ்தானம் கொடுத்து அருளி உள்ளார் –
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் பரிஷிக்கப் பெற்று குரு ஸ்தானத்தில் அமர்த்தப் பெற்று உள்ளார்கள் –

———————————————————————————————

த்வரிதம் உபகதா நாம் ஸ்ரீ மதோ ரங்க பர்த்து
த்வது பஹித பதஸ்ய ஸ்வைரயாத் ரோத்சவேஷூ
முகரயதி திகந்தான் முஹ்யதாம் த்வத் ப்ரசஸ்தௌ
விஹித குஸூம வ்ருஷ்டி வ்யாவகோஷீ ஸூராணாம் –891-

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் உன்னிடத்தில் திருவடிகளையும் ரஷண அதிகாராத்தையும் வைத்து இஷ்டம் போல் சஞ்சரிக்கிறான்
அந்த ஸ்ரீ யபதி ஸ்ரீ ரங்க நாதனை சேவிக்க தேவர்கள் விரைகின்றனர் -அவர்கள் உன்னை ஸ்துதிக்க இழிகின்றனர்
பெரும் மோஹம்-தமக்குள்ளே பெரும் ஆரவாரம் -பூ மாரி பொழிகின்றனர் –
பலத்த இரைச்சல் எல்லாம் உன் புகழ் திசைகளின் எல்லை எங்கும் எட்டுமே –

—————————————————————–

மனஸி நியம யுக்தே வர்த்தமாநா முனீநாம்
பிரதிபதம் உபயாந்தீ பாவநீ யக்ரமத்வம்
ஸ்ருதிரிவ நிஜ சப்தை பாதுகே ரங்க பர்த்து
பதம நிதர கம்யம் வ்யங்க்துமர்ஹா த்வமேவ –892–

ஸ்ரீ பாதுகையே பக்தி ப்ரம்மசர்யம் அனுஷ்டானம் எனபது போன்ற நியமங்களுடன் முனிவர்கள் மனச்சால் உன்னை சாஷாத் கரிக்கவும்
நீ அங்கு இருந்து கொண்டு ஒவ்வொரு திருவடி வாய்ப்பாகக் கவனித்து வைக்கப்பட்டு நடக்கிறாய்
வேத பதங்கள் முன் பின்னாக வைத்து க்ரமம் என்று படிக்கப் படுபவன் உண்டே அது போலவே இதுவும்
நீயும் ஸ்ருதி போலவே –மற்று ஒன்றால் அறிய முடியாத ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்வரூபத்தை சுருதி ஸ்ரீ ஸூ க்திகளால் விளக்கிக் காட்ட வல்லதே
அதே போலே மற்று ஒன்றினால் அடைய முடியாத ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாத கமலத்தை நீயே உன் திருவடி வைப்பினால்
நாதங்களால் தெளிவாக இதோ என்று பிரத்யஷமாக எடுத்துக் காட்ட வல்லாய் –

—————————————————————————-

அவிகல நிஜ சந்த்ராலோக சந்தர்ச நீயா
ப்ரதிகூலம் உபபோக்யா பாதுகே ரங்க பர்த்து
முகுளயிதும் அசேஷம் மௌக்திக ஜ்யோதஸ்நயா ந
ப்ரபவசி திமிரௌகம் பௌர்ணமாஸீ நிசேவ –893–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ மாசில்லாத தங்கத் திருமேனி அழகை உடைத்தாய் ஒவ்வொரு ஷணமும் விடாது அனுபவிக்கத் தக்கவலாய் இருக்கிறாய்
பூர்ண சந்தரன் போலே -முத்து ஒளி தரும் நிலவு பூர்ண சந்திர பிரகாசத்தையே தருகிறது -எங்கள் அஜ்ஞ்ஞானம் போக்கி அருளுகிறது –

————————————————————————

ஹம்ஸ ஸ்ரேணீ பரிசித கதி ஹாரிணீ கல்மஷாணாம்
மௌ மௌ சம்போ ஸ்திதி மதிகதா முக்த சந்த்ராநுபத்தா
ராஜ்ஞாமேகா ரகுகுல புவாம் சம்யக் உத்தாரிகா த்வம்
காலே தஸ்மின் ஷிதி மதிகதா பாதுகே ஜாஹ் நவீவ –894-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ கங்கையை ஒக்கிறாய்-உன் சஞ்சாரம் பரமஹம்சர்களால் சேவிக்கப்படுகிறது-
கங்கா பிரவாஹமோ ஹம்ஸ பஷிகளுக்கு விஹார ஸ்தலம்
கல்மஷங்களை-பாபங்களை இருவருமே நீக்கி அருளுகிறீர்கள்-
இருவருமே சிவன் தலையில் இருப்புப் பெற்றவர்கள் -அங்கு கூடவே இளம் பிறை உள்ளது -கங்கைக்குப் பொருந்தும் –
நீ சுத்தப் பொன்னுருவாய் உள்ளாய்-
இருவரும் அசஹாயமாக அரசர்களை -கங்கை -சகர புத்ரர்களை -நீ ஸ்ரீ பரதாழ்வான் போன்ற ரகுகுல அரசர்களை
-கை தூக்கி கரை ஏற்றி அருளுகிறீர்கள்
கங்கை பகீரத பிரயத்தனத்தால் பூமிக்கு வந்தது என்றால் நீயோ ஸ்ரீ பரதாழ்வான் முயற்சியால் நாட்டுக்கு வந்து அருளினாய் –

—————————————————————————————————

ஸ்வச்சாகாராம் ஸ்ருதி ஸூரபிதாம் ஸ்வாது பாவோப பன்நாம்
மார்க்கே மார்க்கே மஹித விபவாம் பாதுகே தீர்த்த பேதை
சீதஸ் பர்சாம் ஸ்ரமவிநிநீம் காஹதே மந்த மந்தம்’
க்ரீடாலோல கமலநிலயா தத்த ஹஸ்தோ யுவா த்வாம் –895–

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னில் தன் திருவடிகளை வைப்பது எம்பெருமானுக்கு மிக போக்யமான ஜலக்ரீடை செய்வதற்கு ஒப்பான ஆனந்தகரமான செயலாகும்
நீ தெளிவான மாசற்ற பளபளப்பான திருமேனி யுடையாய் –உன்னில் ஸ்ருதியின் பரிமளம் கமழ்கிறது -மதுரமானவள் இனியவள் -போக்யம் மிக்கவள்
உனது சஞ்சாரத்தால் வழியில் எங்கும் தீர்த்தர் புன்யர் -பாவனர்களாலே வழிபடப் பெற்றவள் –
குளிர்ச்சியுடன் இருந்து பெருமாள் திருவடிக்கு ஸூ கம் தருபவள் -உன்னைத் தரித்தாலே பெருமாளுக்கு சரமம் தீர்ந்து விடும்
பிராட்டி கைலாகு கொடுக்க ஜலக்ரீடை -காவேரி போன்ற மகா நதிகளில் -மடுவொன்றில் இழியும் பொழுது போலே
அனுபவ லயிப்பினால் காலம் தாழ்த்திக் கொண்டே உன்னை தரிக்கிறான் -நித்ய யுவா தம்பதிகள் –
ஸ்ரீ பாதுகாநிவேசம் சதாசார்யர் கடாஷம் பெறுவதை நிரூப்பிக்கும் -தீர்த்தர் ஆழ்வார் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் குரு பரம்பரையை நினைவூட்டும்

—————————————————————————————

அப்யஸ் யந்த்யோ க்ரமம் அனுபமம் ரங்க பர்த்துர் விஹாரே
ஸ்தானே ஸ்தானே ஸ்வர பரிணமிதம் லம்பிதஸ் தத்ததர்ஹாம்
பர்யாயேண ப்ரஹித பதயோ பாதுகே ஸ்ருத்யுதார
சிஞ்ஜாநாத ஸ்புரதி யுவயோ ஸ்ருங்கலா பந்த இமய –896–

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் உன்னைத் தரித்துக் கொண்டு சஞ்சரிக்கையில் ஒப்பற்ற வேதக்ரம பாடத்தை நிகர்த்து உன் திரு அடி வாய்ப்பும்
ஓன்று மாற்றி ஓன்று நிகழ்கிறது -அந்தந்த இடத்தில் க்ரம பாடத்தில் உதாத்தம் அநுதாத்தம் என்ற ஸ்வர பேதமும்
உனக்கு திருவடி ஓசையில் மேடு பள்ளம் என்பதற்கு ஏற்ப மாறுதலும் ஏற்படும் –
உனது கேட்க இனிய நாதம் சங்கிலி போலே தொடர்ந்து கேட்கும் -வேத ஒலி போலவே –

———————————————————————————————

ஆசன்நாநாம் திவசம் அபுநர் நக்தம் ஆபாதயந்தீ
ஸ்பீதா லோகா மணி பிரபித ப்ராணிநாம் அஸ்த தோஷா
ப்ரஹ்வைர் ஜூஷ்டா விபுதநிவஹை பாதுகே ரங்க பர்த்து
பாதாம் போஜே திசதி பவதீ பூர்வ சந்த்யேவ காந்திம் –897–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ காலை சந்த்யை போல் பொலிவுடன் விளங்குகிறாய் –
உன்னை அன்டினவருக்கு பகலை உண்டாக்கி மீண்டும் இருள் வராதபடி அனுக்ரஹம் செய்து அருளுகிறாய் –
உன் ரத்னங்கள் எல்லா பக்கத்திலும் ஒளியைப் பரப்புகின்றன –
உன்னை தேவர் கூட்டங்கள் வணங்கும் –காலை சந்தா உபாசனம் செய்கிறார்கள் -அந்தண ஸ்ரேஷ்டர்கள்
சந்த்யை தாமரையை மலர்விக்கும் -நீயோ ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடித்தாமரை பூவில் சோபையை உண்டாக்குகிறாய் –

————————————————————————–

ரம்யாலோகா லளித கமநா பத்மராகாத ரோஷ்டீ
மத்யே ஷாமா மனிவலயிநீ மௌக்திக வ்யக்த ஹாசா
ஸ்யாமா நித்யம் ஹரிதமணிபி சாரங்கிண பாத ரஷே
மன்யே தாது பவசி மஹிளா நிர்மிதௌ மாத்ருகா த்வம் –898–

ஸ்ரீ பகவானின் பாதுகையே ப்ர்ஷ்மா சிருஷ்டி செய்யும் போது உத்தம மாது ஒருத்தியை படைக்க முன் மாதிரி பிரதி நீயே
அழகிய பார்வை -பிரகாசம் /சிறந்த நடை -சஞ்சாரம் -மெல்லிடையாள் -நடுப்பகுதியில் அகலம் குறைந்து –
பத்ம ராகக் கற்கள் போன்ற திரு உதடுகள் -ரத்னங்களான திருக்கை வளையல்கள் -நித்ய யுவதி –
மரகத கற்களால் கருநிறத் தோற்றம் -இந்த குண ஒன்றுமை -காரணம் –

ரம்யா : அழகான – லோகா : பிராகாரம் உடையவள் (பார்வையை உடையவள்) – லளித : மெதுவாய் அழகான –
கமநா : நடையையுடையவள் – மாத்ருகா : பார்த்துக் கொண்டு அதே மாதிரி பண்ணுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு உருவமாய்

ஹே! சார்ங்கம் எனும் ஆயுதமுடைய பெருமாளின் பாதுகையே!
உன்னிடமிருந்து வெளிப்படும் காந்தியானது யுவதிகளின் கண் பார்வையின் சோபைப் போலுள்ளது.
உன்னுடைய நடையழகு லளிதமாயுள்ளது. உன்பேரில் பதிக்கப் பெற்றுள்ள பத்மராக கற்கள் அந்த சுந்தரியின்
சிவந்த கீழ் மேல் உதடுகள் போலுள்ளது. உன்னுடைய சிறுத்த மத்ய பாகம் குறுகிய இடையை ஒத்துள்ளது.
உன் மேல் இழைக்கப்பட்ட ரத்ன கூட்டங்கள் வளையல் போலுள்ளது. உன்னிடத்துள்ள முத்துக்களின் காந்தி
அழகியதான பல்வரிசைக் கொண்டு புன்சிரிப்பை நினைவுறுத்துகின்றது. உன்னுடைய மரகத கற்களின் காந்தி
பசுமையானதும், சௌகுமார்யம் முதலான குணங்களால் சோபிக்கும் யுவதி போன்று, பிரும்மா உயர்ந்த
ஸ்தீரிகளை ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக அடையாளமாக பெருமாள் ஸ்ருஷ்டித்த ஒரு பெண் பிரதிமையென்று நினைக்கின்றேன்.

இந்த சுலோகத்தினை அதியற்புதமாய் ஒரு சிலேடை நடையில் அமைத்துள்ளார்.
இதிலுள்ள “நித்ய“ என்னும் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக் கொண்டு மீதமுள்ள பதங்களோடு சேர்த்து
விசேஷமான அர்த்தங்களைக் காண்போம்!
நித்யம் ரம்யாலோகா – எப்பொழுதும் தெளிவும், ஆனந்தமும் கொண்ட ஆத்மாவிலிருந்து உண்டான
வெளிப்படையான தேஜஸ்ஸை உடைத்தாயிருக்கை.
நித்யம் லலிதகமனா – ஜனங்களுக்கு நடையில் பல கோணல், விகாரங்கள் இருப்பது போல் அவர்கள் கடைபிடிக்கும்
அனுஷ்டானத்திலும் பல தோஷங்கள் உண்டு. அம்மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் சாஸ்திர ரீதியாய், ஸத் ஸம்ப்ரதாயமான
ஆசார அனுஷ்டானங்களை விதிப்படிக்கும், பெரியவர்களது உபதேச க்ரமபடிக்கும், சிரத்தை, பக்தி, விசுவாசத்தோடு ,
ஆடம்பரம், அஹங்காரம், பிரதிபலன்கள் ஏதும் எதிர்பார்க்காமல், எப்போதும் ஒரே மாதிரியாய் அனுஷ்டிப்பது.
நித்யம் பத்மராகாத்ரோஷ்டி தன்னுடைய நற்குணங்களாலும், நல்வாக்கினாலும், தம்முடைய வாக்கு,
கேட்பவர்களிடத்து ஆனந்தமான மெய்யுணர்வு ஏற்படும்படி இருக்கை.
நித்யம் மத்யே க்ஷாமா இத்தனை பெருமைகளும், யோக்யதைகளும் இருந்தும் கூட பவ்யமாகயிருத்தல்.
நித்யம் மணிவலயிநி – வேதம் கூறும் சாஸ்திரங்களையும், அது குறித்த பூர்வாச்சார்யர்களுடைய விளக்கங்களையும்,
வியாக்யானங்களையும் எப்போதும் ஆபரணம் போன்று நினைவில் கொண்டிருக்கை
நித்யம் மெளக்திகவ்யக்தஹாஸா – எப்போதும் தன்னுடைய சௌஹார்த்ததாலும் (எல்லாரையும் அன்போடு அணைத்துச் செல்லும் குணம்)
மலர்ச்சியோடு கூடிய தோற்றத்தினாலும் எப்போதும் இவர் நம்மோடுயிருந்து அருள வேண்டும் என்றிருக்கை.
நித்யம் ஸ்யாமா ஹிதமணிபி – நல்ல இறையனுபவத்தாலே காமக்ரோதாதிகள் அறவேயொழிந்து, புத்தி தெளிவடைந்து,
அதனால் சரீரம் நல்ல தேஜஸ்ஸையடைந்திருக்கை.
நித்யம் சார்ங்கிண: பாதரக்ஷே – பெருமாளுக்கு எந்தவிதமான அபராதங்களும் ஜனங்கள் செய்யமால்,
அபஹாரம் வராதபடிக்கு நித்ய ரக்ஷகர்களாய் இருக்கை. இதற்கு ஜனங்களுக்குப் பெருமாளைக் குறித்த
தெளிவான அறிவு வேண்டும். அதனை பல ப்ரமாணங்கள் மூலம் புகட்டும் தெளிவு வேண்டும்.
இவைகள் தாம் ஸதாச்சார்யனுடைய லக்ஷணங்கள். அவர்களால் சிக்ஷையடைந்து தேறிய நல்ல சீடர்களின் லக்ஷணமும் ஆகும்.

—————————————————————————

ஸ்தித்வா பூர்வம் க்வசந பவதீ பத்ர பீடஸ்ய மத்யே
ரத்நோதஞ் சத்கிரண நிகரா ரங்கிண பாத ரஷே
வ்யாகீர்ணாநாம் ந்ருபதி விரஹாத் தேவி வர்ணாஸ் ரமாணாம்
நூநம் சீமா விபஜன சஹம் நிர்மமே ஸூத்ரபாதம் –899–

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே கோசல நாட்டில் ராஜா ஒருவரும் இல்லாத ஒரு கால கட்டித்தில் வர்ணக்கலப்பு
ஆஸ்ரம கலப்பு ஏற்பட்ட போது நீ சிம்ஹாசனம் ஏறி உன் ரத்ன கிரணக் கூட்டத்தால்
நூல் இழை பிடித்தால் போல் நியமங்களை எல்லை வகுத்து நிர்ணயம் செய்து அருளினாய் –

——————————————————————–

மாதர் மஞ்ஜூஸ்வ ந பரிணத ப்ரார்த்தனா வாக்ய பூர்வம்
நிஷிப்தாயாம் த்வயி சரணயோ பாதுகே ரங்க பர்த்து
த்வயாயத்தம் கிமபி குசலம் ஜா ந தீநாம் ப்ரஜா நாம்
பர்யாப்தம் தந்னகலுந பவத்யாத்மா நிஷேப க்ருத்யம் –900-

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே -ஆராதரர் பெருமாள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கும் போது இனிய நாதம் வெளிப்படுகிறது –
நான் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறேன் – என்னை ரஷிப்பது உனது பரம் -அதன் பயனாக வரும் பலமும் உனக்கே –
அநந்யகதிகள் -ஆகிஞ்சன்யம் உடையோம் -பிரார்த்தனை அனுஷ்டானம் –
யோக ஷேமம் சகல ஜகதாம் த்வய்யதீனம் ஸ ஜாநன்-
ஆசார்யர்கள் -ஸ்ரீ பாதுகா ச்தாதனம் -நமக்காக பிரபத்தி செய்து அருளுகிறார்கள்
ஸ்ரீ பாதுகா சஞ்சாரம் இத்தை நமக்கு அறிவித்து உணர வைத்து அருளுகிறது என்றவாறு –

கிமபிகுசலம் : எல்லா நன்மைகளும் இந்த ஸம்ஸாரபந்தம் விடுபட்டு பெருமாளையடைவது –
நபவத்யாத்ம : அவர்களுடைய ஆத்ம நிக்ஷேபணத்திற்கு போதுமானதாக ஆகிறது.
நாம் பாதுகையையே சரணமடைந்து விட்டால் நாம் பாதுகையினோடு சேர்ந்தவராகி விடுவோம்.
நாம் பாதுகையின் வஸ்துவாகி விடுவோம்.
நம்முடைய பாதுகையின் சம்பந்த்த்தினால் தானும் தன்னைச் சேர்ந்த்தான நம்மையும் ஸமர்ப்பணத்தில்
உள்ளடக்கியதாகவன்றோ பாதுகை விளங்கும்!.
இந்த எளிய ஸமர்ப்பணம் போதுமே! வேறொரு பிரயத்தனம் அவசியமா என்ன..?

——————————————————————

நித்யம் ரங்க ஷிதிபதி பத நியாச தன்யாத்மா நஸ்தே
சிஞ்ஜாநாதம் ஸ்ரவண மதுரம் பாதுகே தீர்க்க யந்த
காலே தஸ்மின் கரணவிகம க்லேச ஜாதம் விஹந்யு
சந்தாபம் நச்தருண துளசீ காந்திநோ கந்தவாஹா –901-

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடி வைப்பை எப்போதும் பெற்று இருக்கிறாய் -உன் திவ்ய நாதம் அத்திசையில் இருந்து வீசும் காற்றால்
வீச்சு நீட்டிப்பப் பெற்று வரும் பெருமாள் சாத்திக் கொண்டு அருளும் செலும் துளசியின் திரு மணமும் இக்காற்றால் கொண்டு வரப்படும் –
அந்திம தசையில் என் அவயவங்கள் படும் வேதனை தீரும்படி இந்த நல்ல த்வனி துளசி பரிமளம் குளிர்காற்று
எல்லாம் என் மீது வீசித் தாபத்தைப் போக்கி அருள வேணும் –

நித்யம் = எப்போதும் – ரங்க்க்ஷிதிபதி = ஸ்ரீரங்க பூமிக்கு எஜமான் ஆகிய – ச்ரவண = கேட்பதற்கு –
மதுரம் = மதுரமாயுள்ள – சிஞ்ஜாநாதம் = சலங்கைக்களுக்குள் உள்ள இரத்னங்களால் உண்டாகும் சப்தம்
துளஸீகந்தினோ = துளசியின் மணம் – கந்தவாஹா = காற்றில் (பரவச்செய்து) க்லேச = கஷ்டத்தினாலே –
ஜாதம் = உண்டாயிருக்கின்ற – ஸந்தாபம் = மரணவேதனையை – விஹண்யு: = போக்கடிக்க வேணும்.

ஸதா ஸ்ரீரங்கபதியின் திருவடிகளைத் தாங்கக்கூடிய பாதுகையே! மரணம் என்னை நெருங்கும் போது என்னுடைய
ஐந்து இந்திரியங்களும் ஒவ்வொன்றாக செயலிழந்து கொண்டு வரும். அப்போது நான் பொறுக்கமுடியாத வேதனைக்கு உள்ளாவேன்.
அந்த தருணத்தில் உன்னைத் தழுவி வரும் காற்றில் உன்னுடைய குளுமையையும், உன்னிடத்துள்ள துளஸியின் பரிமணத்தையும்,
இனிமையான உன் பாதுகையிலுள்ள ரத்னங்களிலிருந்து வெளிப்படும் மதுரஓசையும் கலந்து என் சுவாசத்தில் துளஸியின் பரிமணமும்,
காதில் மதுரமான ஓசையும், தேஹமெங்கும் உன்னுடைய குளுமையையும் பரவச் செய்ய வேணும்.

மரண வேதனையில் தவிக்கும் என் இந்திரியங்களுக்கு ஆறுதலை அளித்து அவ்வேதனையை நீ
எங்கள் விஷயத்தில் பரம கிருபைப் பண்ணிப் போக்க வேண்டும்“ என்று பிரார்த்திக்கின்றார்.

அந்திம தசை நெருங்கி அந்தமில் பெருநாடு புகுவதற்கு ஆச்சார்ய கடாக்ஷம் அவசியம் தேவை என்கிறார்.

——————————————————————

சம்சாராத்வ சரம பரிணதம் சம்ஸ்ரிதாநாம் ஜநாநாம்
தாபம் சத்ய சமயிதுமலம் சாரங்கிண பாதுகே த்வம்
சந்த்ராபீடே பிரணமதி நவாம் சந்த்ரிகாம் ஆபிபத்பி
தாரா நிர்யத் சலில கணிகா சீகரைஸ் சந்த்ர காந்தை –902-

ஸ்ரீ சாரங்க பாணியின் ஸ்ரீ பாதுகையே சந்த்ரனை திரு ஆபரணமாக உடைய சிவன் உன்னை ஆழ்ந்த பக்தியுடன் வணங்கும் நிலை –
புதிய நிலாவைப் பானம் பண்ணுகின்றவையாய் தாரையாய்ப் பெருகின நீர்த் திவலைகளால் அழகான தோற்றம் கொண்ட
உன் சந்த்ரகாந்த கற்கள் பேருதவி செய்கின்றனவாம்
அவற்றால் ஆஸ்ரித சம்சார சக்கர சுழல் தரும் சரமம் தாபம் அடங்கும் படி செய்து அருளுகிறாய்
-சந்த்ரக் காந்தக் கல் நிலவொளி பட்டவுடன் நீர் சொரியும் –

————————————————————————

வஜ்ரோபேதாம் வலபிதுபலச் யாமளாம் மஞ்ஜூ கோஷாம்
முக்தாசாராம் மதுரசபலாம் விஷய விஷ்ணோ பதே த்வாம்
ஹர்ஷோத் கர்ஷாத் உபரி சலயன் பாதுகே சந்திர காந்தம்
தத்தே நித்யம் த்ருத கநருசி தாண்டவம் நீல கண்ட –903–

ஸ்ரீ பாதுகையே சிவன் தாண்டவம் உன்னைப் பார்த்து ஆடுகிறான் -மயில் ஆடுவதை ஒக்கும் -இருவரும் கழுத்தில் நீல நிறம் உடையவர்
நீ வயிரக் கற்கள் கொண்டும் இந்திர நீலக் கற்களால் கறுத்தும் இனிய நாதம் கொண்டும் முத்துக்களால் சிறப்புற்றும் அழகாக அசைந்து வருகிறாய்
நீ பகவானின் திருவடிகளில் உள்ளாய் -உன்னைப் பார்த்து பார்த்துக் களிப்புற்ற சிவன் தலையில் உள்ள இளம் பிறை நுனியை அசைத்து அசைத்து ஆடுகிறான்
மேகமோ இடியைக் கொண்டுள்ளது -இந்திர நீலக் கற்கள் போலே கறுத்தது-மயிலுக்கு இனிய கர்ஜனை பண்ணுவது –
மழை தாரையைப் பொழிவது-அழகிய மின்னல்களை உட்கொண்டது
-அது விஷ்ணுபதம் -ஆகாசத்தில் தோன்ற மயில் களிப்பை வெளியிடும் முகமாக அசைந்து அசைந்து தாண்டவம் ஆடுமே –

———————————————————————————————-

ஸ்ரீ ரங்கேந்தோ சரண கமலம் தாத்ருசம் தாரயந்தீ
காலே காலே சஹ கமலயா க்லுப்த யாத்ரோத்சவ ஸ்ரீ
கத்வா கத்வா ஸ்வய மநு க்ருஹ த்வாரம் உன்நித்ர நாதா
பௌரான் நித்யம் கிமபி குசலம் பாதுகே ப்ருச்சசீவ –904-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ சர்வ லோகமும் சரணம் அடைந்து உய்ய அருளும் திருப்பாதார விந்தத்தை ஏற்றி வருகிறாய் –
உத்சவம் தோறும் பெருமாள் அருகில் பிராட்டி -உடன் நீ எழுந்து அருளி வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நாதம் எழுப்புகிறாய்
அந்த ஷேத்திர ஜனங்களின் குசலம் பரிவுடன் விசாரிப்பது போலே உள்ளதே –

ஸ்ரீரங்கேந்தோ:=ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய சந்திரன் போன்று
குளிர்ச்சியுடைய சரணகமலம்=தாமரைப்போன்ற திருவடிகளை –
தாத்ருசம்=அப்படிப்பட்ட (வாக்குக்கு எட்டாத பெருமையோடு கூடியஇ நீ ஒருத்தி மட்டுமே வஹிக்க்க் கூடியதான) –
தாரயந்தீ=தாங்குபவளாகிய நீ — காலே காலே=அந்தந்த உசிதமான காலங்களில் –
ஸஹகமலயா=மஹாலக்ஷ்மியோடு கூட – க்லுப்த=ஏற்படுத்தப்பட்ட –
யாத்ரோத்ஸவஸ்ரீ: = சஞ்சாரங்களோடு கூடிய உத்ஸாவாதிகள் –
கத்வா கத்வா= (தாமே வலுவில்) போய் போய் – கிமபிகுசலம்=எல்லாவித க்ஷேமங்களையும் – ப்ருச்சஸீவ=கேட்கின்றாய்.

ஹே பாதுகே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திவ்ய திருவடிகள் உலகத்திலுள்ள அனைவருக்கும் அமிர்தம் பிரவாஹித்து
பொழிவதற்கு ஒப்பான சந்தோஷத்தினை உண்டுபண்ணும் குளிர்ச்சியையுடையது.
அத்தகைய திவ்யமான ஒப்பில்லாத திருவடிகளை உன் ஒருத்தியால் மட்டுமே தாங்கமுடியும்!
உன்னை தம் திருவடிகளில் சாற்றிக் கொண்டு தாயாரோடு உற்சவாதிகாலங்களில் பெருமாள்,
வெளியூர்களுக்கும், லீலார்த்தமாகவும் எழுந்தருளுகின்றார். இவ்விதம் எழுந்தருளி திரும்ப ஆஸ்தானம் திரும்பும் போது
ஆங்காங்கு வீடுகள் தோறும் நின்று எழுந்தருளுகின்றார். அப்போது பாதுகைகளாகிய உன்னிடமிருந்து வெளிப்படும்
சப்தமானது ஒவ்வொரு குடும்பத்தினின் க்ஷேம லாபங்களை அவரவர்களுக்குத் தகுந்தபடி ப்ரியமான வார்த்தைகளால்
அக்கறையோடு விசாரிப்பது போன்று உள்ளது. இராஜாக்கள் காட்டுக்குச் சென்று வேட்டையாடி திரும்பும் போதும்,
யுத்தம் சென்று திரும்பும் போது தங்களுடைய ஜனங்களின் சௌகர்யங்களை விசாரிப்பது வழக்கம்.
இது போன்று இருக்கின்றது இந்த பாதுகையின் செயல்கள்.

ஸ்வாமி தேசிகரின் இந்த பாசுரத்தினை வேறுவிதமாகவும் அர்த்த விசேஷம் கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீரங்கேந்தோ: இதில் “இந்து“ என்ற சப்தம் பகவான் அமிருதம் போன்ற தயையை ஸர்வர்க்கும் வர்ஷிக்கின்றார்.
ஸம்ஸார தாபத்தினை நீக்கி குளிர்ச்சியையும் ஆனந்த்த்தினையும் உண்டு பண்ணுகின்றான். இது அவனது பரம காருணிகத்வம்.
தாத்ருசம் – பெருமாள் மற்றும் பாதுகையினுடைய சொரூபம், குணவிசேஷங்கள் வாக்குக்கு எட்டாத்த்து.
இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. இது பெருமாளுடைய பிரபாவம் மற்றும் பரத்வம்.
ஸஹகமலயாக்லுப்த யாத்ரோத்ஸவஸ்ரீ – கோபிப்பது மற்றும் தண்டிப்பது என்பதே அறியாதவர்களாகிய பாதுகையும்,
மஹாலக்ஷ்மியும் எப்போது பெருமாள் கூடவேயிருந்து, ஆஸ்ரிதர்களை எப்படியேனும் ரக்ஷணம் செய்கின்றார்கள்.
இது இவ்விரு தாயார்களின் பரம கருணை.
கத்வா கத்வா – ஆஸ்ரிதர்கள் தம்மை தேடி வரும் வரை காத்திருக்காமல் தானே ஒவ்வொருவரையும்
பரம ப்ரீதியினாலும், கவலையினாலும், வாஞ்சையோடு வலுவில் அவர்களைத் தேடிப் போதல் – இது வாத்ஸல்யம்
அனுக்ரஹத்வாரம் — பக்தன் தம்மைத் தேடி பாதிதூரமாவது வரட்டுமே என்று எண்ணாது அவர்களின் வீடு வரையில்
தானே போய் அவர்களை அனுக்ரஹித்தல் – இது சௌலப்யம்
ஸ்வயம் – இந்த விசாரித்தல் மற்றும் அனுக்ரஹித்தல் ஆகியவற்றை இன்னொருவரை அனுப்பி செய்வதில்லை.
தாமே நேரில் செய்கின்றார் – இது சௌசீல்யம்.
உந்நித்ரநாதா – எல்லாரிடத்தும் பொதுவான ஒரே மாதிரியான அணுகுமுறையின்றி, தனிதனியாக அவரவர்களுக்கேற்றாற் போன்று,
அவரவரின் தேவையறிந்து விசாரித்தல். – இது சாதுர்யம்.
பெளராந் – ஒதுங்கி வசிக்கும் ஞானமிக்க ஜனங்களைக் காட்டிலும், தம்மை யண்டி நிற்கும் சாதாரண
ஜனங்களிடத்து விசேஷ கவனிப்புடன் இருத்தல் – இது எளிமை.
நித்யம் – இன்று கவனித்து விட்டு நாளை அலட்சியமாகயில்லாமல் என்றும் ஒரே மாதிரியான அன்புடன் ரக்ஷித்தல் – இது ஆதராதிசயம்
கிமபிகுசலம் – ஆஸ்ரிதர்களுடைய எல்லா யோக க்ஷேமங்களைப் பற்றிய சூக்ஷூம ஞானமும், அவர்களது எல்லா விஷயங்களிலுமுள்ள கவனிப்பு –
இது பரிபூர்ண கடாக்ஷம்.
பாதுகையும், ரங்கனும் பாமரனுக்கும் தோழன்.

———————————————————————

சதுர விஹாரிணீம் ருசிர பஷருசிம் பவதீம்
மனஸிஜ சாயகாசந குணோசீதா மஞ்ஜூரவாம்
அனுபதம் ஆத்ரியேமஹே மஹேந்திர சிலா மஹிதாம்
ஹரி சரணாரவிந்த மகரந்த மது வ்ரதிகாம் –905–

ஸ்ரீ பாதுகையே பகவானின் திருவடித்தாமரை சிந்தும் தேனை உண்ணும் பெண் வண்டு நீ-பெருமாள் திருவடி சஞ்சரிப்பதில் நிபுணை
-உன் பக்கங்கள் அழகு மிக்கவை மன்மத பானம் நாண் ஏற்றியதும் எழுப்பும் இனிய நாதம்
-நீ வெளியிடும் நாதம் லௌகிக காமத்தை அகற்றி பகவத் காமம்விளைவிக்கும்
-நீலக் கற்களும் கொண்டுள்ளாய் -வண்டு சுற்றி சுற்றி வருகிறது -அழகிய சிறகுகள் நாதம் கொண்டவை நிறமும் கறுப்பு
பொன் வண்டு போன்ற உன்னை எப்போதும் போற்றுவோமாக –

————————————————————

கநகருசா ஜடாம் உரக மௌளி மணீன் மணிபி
த்ரிவித தரங்கிணீம் தரள மௌக்திக தீதிதிபி
குடிலதயா க்வசித் சசிகலாம் அதரீ குருஷே
முரரிபு பாதுகே புரபித சிரஸா வித்ருதா –906-

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே நீ சிவன் முடி மேல் வைக்கப் படுகிறாய் -உன் தங்க ஒளி அவன் ஜடையை உன் ரத்னங்கள்
அவன் சர்ப்ப ரத்னங்களை நீரோட்டம் உள்ள உன் முத்துக்களின் சோபை அவன் கங்கையை உன்னிடத்தில் பின்பகுதியின்
வளைவு அவன் வளைந்த சந்திர கலையை வெல்வதாக உள்ளன –

——————————————————

காலே தல்ப புஜங்க மஸ்ய பஜத காஷ்டாம் கதாம் சேஷதாம்
மூர்த்திம் காமபி வேத்மி ரங்க ந்ருபதே சித்தராம் பதத்ரத்வயீம்
சேவா நம்ர ஸூராஸூரேந்த்ர மகுடீ சேஷா படீ சங்கமே
முக்தா சந்த்ரிகயேவ யா ப்ரதயதே நிர்மோக யோகம் புன –907–

ஸ்ரீ ரங்க ராஜனின் ஆச்சர்யமான ஸ்ரீ பாதுகையே சஞ்சார காலத்திலேயே இடைவிடாது உடனே மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்வதன் மூலம்
சேஷத்வ எல்லையை எய்திய ஸ்ரீ பாதுகை -சயன காலத்தில் படுக்கையை இருக்கும் ஆதி சேஷனின் ஈடிலா இன்னொரு வடிவமாக கொள்வேன்
இதில் ஒரு ஸ்வாரஸ்யம் – சேவிப்பவர்களுக்கு பரிவட்டம் கட்டி ஸ்ரீ பாதுகையை வைப்பார் கைங்கர்ய பரர்-
அது சேஷன் உரித்ததோ -ஸ்ரீ பாதுகையின் முத்துக்களின் ஒளிக்கற்றை தான் அங்கு வஸ்திரம் போல் தோன்றுமோ –

ரங்கந்ருபதே:=ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய – சித்ராம்=ஆச்சர்யமான – பதத்ரத்வயீம்=இரண்டு பாதுகைகளை –
காலே=சஞ்சார காலத்தில் – காஷ்டாம்=மிகவும் உயர்த்தியான(கடைசி எல்லை) – கதாம்=அடைந்திருக்கின்ற –
சேஷதாம்=தாஸனது வேலையை இந்தவிடத்தில் திருவடியை வஹிக்கிறதான கைங்கர்யத்தினை –
பஜத:=அடைந்தவராயிருக்கின்ற – தல்ப புஜங்கமஸ்ய=எப்போதும் பெருமாளுக்கு படுக்கையாயிருக்கின்ற ஆதிசேஷனுடைய. –
காமபி=விலக்ஷணமான அதாவது ஒரு ஆச்சரியமான – மூர்த்திம்=திருமேனி விசேஷமாக – வேத்மி=அறிகின்றேன்.

நம்பெருமாளின் ஆச்சர்யகரமான பாதுகையினை சேவிக்கும் போது எப்போதும் பெருமாளுக்கு படுக்கையாக இருப்பதுடன்,
பெரிய பெருமாளுடன் ஸர்வதேச (எல்லாவிடங்களிலும்), ஸர்வகால(எல்லா காலங்களிலும்),
ஸர்வாவஸ்தோசித (எல்லாவித அவஸ்தைகளிலும்) ஸமஸ்தவித (எல்லாவிதமான கைங்கர்யங்களையும்) ,
ஒரு வேலைக்காரனுக்குடைய சேஷத்வ கோஷ்டையுடன், அதனாலேயே சேஷன் என்று திருநாமத்தினையும் பெற்ற,
ஆதிசேஷனுடைய இன்னொரு உருவம்தான் பாதுகை.
இவ்விதம் கூறுவதற்கு இரண்டு காரணங்களை இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார்.
1-ஆதிசேஷனை வெள்ளிமலை போல் இருப்பதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது. நல்முத்துக்கள் பதிக்கப்பெற்ற பாதுகையிலிருந்து
வெளிப்படும் காந்தியானது வெள்ளிமலையை போன்று காட்சியருளுகின்றது.
2-தம் பக்தர்களை கௌரவிக்கும் போது, அவர்களது சிரஸ்ஸில் வெள்ளைத் திருப்பரிட்டத்தினைச் சுற்றி கட்டி
அதன் மேல் பாதுகையை சாதிக்கும் போது, வெள்ளைத் திருப்பரிவட்டம், உரித்து விட்ட பாம்பு சட்டைப் போன்றும்,
பாதுகை ஆதிசேஷனின் சிரஸ் போன்றும் காட்சியருளுகின்றது.
(“சேஷப்படி“ என்பது திருப்பரிவட்டத்திற்கான சமஸ்கிருதப் பெயர்.
இந்த சுலோகத்தின் மூலம் இது அந்த காலத்தில் வெளுப்பு வர்ணத்திலிருந்த்து அறியப்படுகின்றது.)
சேஷத்வ காஷ்டை மிகுந்தவர்கள் ஆழ்வார் மற்றும் ஆச்சார்யர்கள். இவர்கள் ஆதிசேஷன் போன்ற நித்யசூரிகளின் அவதாரமேயாவர்.
(ஸ்வாமி மணவாள மாமுனிகள் சொரூபத்தில் கூட சட்டை உரித்த பாம்பினைப் போன்று பால் போன்ற நிறத்தில்தான் இருப்பாராம்.)
சுத்த சத்துவ குணத்தோடேயே அவதரித்தவர்கள். இவர்களை, இவர்களின் ஸ்ரீசூக்திகளைப் போற்ற போற்ற
நமக்கு சத்துவ குணம் மேலிடும், தோலுரித்த பாம்பின் பிரகாசம் போன்று.

——————————————————————————————–

சந்த்ராபீட சிகண்டே சந்த்ர சிகர ச்யோதத் ஸூதா நிர்ஜ்ஜர
ஸ்தோகாஸ் லிஷ்ட ஸூரேந்த்ர சேகர ரஜஸ் ஸ்த்யாநாம் ஸ்தும பாதுகாம்
ப்ரஹ்மஸ் தம்ப விபக்த சீமவிவித ஷேத்ரஜ்ஞ சர்க்க ஸ்திதி
த்வம் சா நுக்ரஹ நிக்ரஹ பிரணயி நீ யா சா க்ரியா ரங்கிண–908–

சிவன் தலைக்கு அணிகலன் சந்தரன் -அவன் உச்ச்சியில் இருந்து அம்ருத அருவி சொரிகிறது –
அதுவும் தேவர் தலைகள் முடிப் பூக்களின் மகரந்த துளிகளும் சேர்ந்து ஸ்ரீ பாதுகையை மகிழ்விக்கின்றன –
ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதனின் திவ்ய லீலை -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அனுக்ரஹ நிக்ரஹ கார்யங்களுக்கு ஸ்ரீ பாதுகையே காரணம்
அந்த நெருங்கிய பூரணப் பொலிவுடைய ஸ்ரீ பாதுகையைப் போற்றித் துதிக்கின்றோம் –

———————————————————————————————

லஷ்மி நூபுர சிஞ்ஜிதேந குணிதம் நாதம் தவா கர்ணயன்
ஆஜிக்ரன் நிகமாந்த கந்த துளசீ தமோத்திதம் சௌரபம்
காலே குத்ரசிதாகதம் கருணா சார்த்தம் த்வயா சாகரத
பச்யேயம் மணி பாதுகே பரதரம் பத்மேஷனம் தைவதம் –909–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே என் அந்திம ஷணத்தில் ஸ்ரீ ரங்க நாதன் பிராட்டி யோடு எழுந்து அருளப் பண்ணி நான் சேவிக்கும் படி செய்து அருள வேணும்
பிராட்டியும் சிலம்பு ஒலியும் உனது இனிய நாதமும் காதில் விழ வேதாந்த பரிமளம் கூடிய திருத் துழாய் நறுமணம் வீசி என் நாசி அனுபவிக்க
பரம புருஷன் என் கண்களுக்கு விருந்தாக கிடைக்க வேணும் -இது பிராட்டி புருஷகாரத்தால் ஆச்சார்யா கிருபை அடியாக நடக்க வேணும் –
எனவே தான் ஸ்ரீ பாதுகையிடம் இத்தகைய பிரார்த்தனை –

————————————————————————————————

வஹதி ஷிதிவ்ய வஹிதாம் சோ அபி த்வாம் கதிஷூ பாதுகே ரங்கீ
கமடபதி புஜக பரிப்ருட கரிவர குலசிகரி பூமிகா பேதை –910–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஸ்ரீ ரங்க நாதனை சஞ்சார காலங்களில் வஹிக்கிறாய்-பெருமாள் தானும் கூட உன்னை
தான் தாங்க வேண்டும் என்று திரு உள்ளம் கொண்டான் போலும்
அதற்காக நேராக இல்லாமல் பூமியை இடையில் இட்டு அதற்கு கீழே ஆதார கூர்மம் என்ன -ஆதி சேஷன் என்ன-
திக் கஜங்கள் என்ன குல பர்வதங்கள் என்ன எல்லாம் விஷ்ணு மயமாயிற்றே -இவ்விதமான வெவ்வேறு உருவங்கள் கொண்டு
உன்னைச் சுமக்கிறான் -நானும் உன்னைத் தரிக்க வேண்டும் -அருள்வாய் –

————————————————————————————

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-28- ஸூபாஷித பத்ததி -நன் மொழிப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -821-830-

March 19, 2016

கலாஸூ காஷ்டாமா திஷ்டன் பூம் நே சம்பந்தி நாமபி
பாதுகா ரங்க துர் யஸ்ய பரதாராத்யதாம் கதா –821-

கலைகள் எதிலும் நிறைந்த பயிற்சி பெற்றவன் தன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் கௌரவம் ஏற்படக் காரணம் ஆகிறான் –
பதினாறு கலை பூரணமான சந்தரன் சமுத்ரத்தைப் பொங்கச் செய்கிறான் -குமுத மலரை மலரச் செய்கிறான் –
பிருஹதாரண்யகத்தில் -ஜீவாத்மா ஸ்வரூபம் என்ற ஒரு கலை பணம் என்ற பதினைந்து கலைகள் கொண்டு
சுற்றத்தாரின் செல்வத்துக்குக் காரணம் ஆகிறான் என்கிறது
ஸ்ரீ அரங்க மேடையில் சேர்ந்தவன் ஸ்ரீ அரங்க நாதன் -அவனது திருவடி நிலை பரதக் கலை நிபுணர்களால் கொண்டாடப் படுவதைப் பாரீர்
ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகை ஸ்ரீ பரதாழ்வானால் ஆராதிக்கப் படும் தகுதியைப் பெற்றது –

—————————————————————————

சந்தஸ் ஸ்வ தேச பரதேச விபாக ஸூந்யம்
ஹந்த ஸ்வ வ்ருத்தி மநகாம் ந பரித்ய ஜந்தி
ராஜ்யே வநே ச ரகு புங்கவ பாத ரஷா
நைஜம் ஐஹௌ ந கலு கண்டாக சோதநம் தத் –822–

சாதுக்கள் தம் குற்றம் அற்ற அனுஷ்டானத்தை விடவே மாட்டார்கள் -தன் ஊரிலாய் ஆகட்டும் -வெளியூரில் ஆகட்டும்
-இப்படித் தான் அவர்கள் ஸ்வ பாவம் –
ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனின் ஸ்ரீ பாதுகை ராஜ்யத்திலோ வனத்திலோ தன் தர்மத்தை முள் எடுப்பதான கடைமையை விட வில்லை –
ராஜ்யத்தில் பகைவர் புகாதபடிக் காத்து ஆண்டது -ஸ்ரீ தண்ட காரண்யத்தில் பெருமாள் திருவடியில் முள் குத்தாமல் ரஷித்தது-

————————————————————————————

ப்ரஹ்மாஸ்த்ரதாம் அதிஜகாம த்ருணம் பிரயுக்தம்
புண்யம் சரவ்ய மபவத் பயசாம் நிதிர்வா
ப்ருத்வீம் சசாச பரிமுக்த பதம் பதத்ரம்
கிம் வா ந கிம் பவதி கேளிவிதௌ விபூ நாம் –823–

வல்லவனாகில் அவன் விளையாட்டில் கூட எதையும் செய்து முடிப்பான் -புல் ஒருவன் திருக்கையில் பிரம்மாஸ்திரம் ஆனதே –
ஸ்ரீ பரசுராமன் தவத்தால் சேகரித்த புண்யமும் -கண்ணுக்குப் புலனாகாத வஸ்துவாய் இருந்தாலும் கூட அதுவும் பெரிய சமுத்ரமும்
அவன் அம்புக்கு இலக்காயினவே –
ஸ்ரீ பாதுகை திருப் பாதத்தைக் காப்பது -திருவடியின் கீழ் இருக்கும் அது அந்த ஸ்தானத்தை விட்டு விட்டு நாட்டை ஆண்டது –
ஆகவே வல்லவன் ஒருவன் கையில் விளையாட்டுப் போலே ஏது தான் ஏதுவாகத்தான் ஆகாது -எல்லாம் அவன் இட்டபடி நடக்கும் –

—————————————————————————————-

அன்யேஷூ சத்ஸ்வபி நரேந்திர ஸூதேஷு தைவாத்
ப்ரஷ்ட பதாத் அதிகரோதி பதம் பதார்ஹ
ப்ராயோ நிதர்சயதி தத் ப்ரதமோ ரகூணாம்
தத் பாதயோ ப்ரதிநீ மணி பாதுகே வா –824–

ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திரு மகனும் ஸ்ரீ பாதுகையும் உலக நியதி ஒன்றை நிரூபிகின்றன –
தைவ சங்கல்பத்தால் ஒரு பதவி ஸ்தானம் -யில் இருந்து நழுவின ஒருவன் அவன் அந்தப் பதத்திற்கே அர்ஹனாக இருக்கும் போது
அப்பதவியை எப்படியும் பெறுவான் -வேறு அரச குமாரர்கள் இருந்தாலும் மூத்தவனை அது தப்பாது
-இதை ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் விஷயத்தில் பார்க்கிறோம் -அவருடைய ஸ்ரீ ரத்ன பாதுகைகள் விஷயத்திலும் காணலாம் –
-அவை திருப் பதத்திற்கு திருவடிக்குத் தகுந்தவை -அதை இழந்தன -ஆனால் பதம் -பதவி -ராஜ்ய சிம்ஹாசனம் பெற்றன –

———————————————————————————–

சரணமநக வ்ருத்தே கஸ்ய சித் ப்ராப்ய நித்யம்
சகல புவன குப்த்யை சத்பதே வர்த்ததே ய
நரபதி பஹூ மாநம் பாது கேவாதி கச்சன்
ச பவதி சமயேஷூ ப்ரேஷி தாஜ்ஞைரு பாஸ்ய–825-

எவன் ஒருவன் குற்றம் அற்ற நடத்தை யுடைய நல்லவர் ஒருவரின் திருவடி பிடித்து அவர் அனுஷ்டானத்தைப் பின் பற்றி இருக்கிறானோ
அதுவும் உலக நன்மைக்காக அவர் இட்ட வழியில் நடக்கிறானோ -அவன் ஸ்ரீ பாதுகையைப் போலே அரசற்கு உரிய பஹூ மானத்தைப் பெறுவான் –
மேலும் அரசர்கள் இடம் இருந்தும் மரியாதை பெறுவான் -அதற்கும் மேலாக அவன் குறிப்பு அறிந்து அவனை உபசரிக்க
சித்தராய் இருக்கும் பல இங்கிதஜ்ஞர்களால் சேவிக்கத் தகுந்தவனாக இருப்பான் –

—————————————————————————————

ராமே ராஜ்யம் பிதுரபிமதம் சம்மதம் ச ப்ரஜாநாம்
மாதா வவ்ரே ததிஹ பரதே சத்யவாதீ தாதௌ ச
சிந்தா தீதஸ் சமஜநி ததா பாதுகாக்ர்யாபிஷேக
துர் விஜ்ஞான ஸ்வ ஹ்ருதய மஹோ தைவமத்ர ப்ரமாணம்–826–

நாம் ஏது நினைத்தாலும் நடக்கும் எனபது நிச்சயம் இல்லை தைவம் என்ன சங்கல்பித்து இருக்கிறதோ அது தானே நடக்கும் -உதாரணம் காணீர் –
சக்கரவர்த்தி திருமகன் அரசாள வேண்டும் என்று தசரத சக்கரவர்த்தி நினைத்தார் -மக்களும் அதையே வேண்டினர் –
ஆனால் மாதா கைகேயி குறுக்கிட்டு ராஜ்யம் தன் மகனுக்கு வண்டும் என்று வலியுறுத்தினாள்-
அப்போது யாரும் கற்பனை செய்யாத ஸ்ரீ பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடந்தேறியதே –

————————————————————————-

நாதி க்ராமேச் சரண வஹநாத் பாதுகா பாத பீடம்
யத்வா சன்னம் பரமிஹா சதா பாதி ராஜஸ நஸ்ய
பூர்வத்ரைவ ப்ரணி ஹிதமபூத் ஹந்த ராமேண ராஜ்யம்
சங்கே பர்த்து பஹூமதி பதம் விக்ரமே சாஹசர்யம் –827–

ஸ்ரீ பாதுகை பெருமாள் திருவடியைச் சுமக்கிறது என்பதால் சிம்ஹாசனத்தில் வீற்று இருக்கும் போது திருவடியை வைக்கும் இடமான
ஸ்ரீ பாத பீடத்தின் பெருமையை விஞ்ச முடியாதே -இந்த ஸ்ரீ பாத பீடம் சிம்ஹாசனத்தின் அருகிலே இருக்குமே
-ஆனாலும் ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தியின் ராஜ்யம் ஆளும் கௌ ரவம் ஸ்ரீ பாதுகைக்கே அளிக்கப் பட்டது -ஏன் எனில்
தனது ஸ்வாமியின் விக்ரமத்தில் -பராக்ரமத்தில் -சஞ்சாரத்தில் துணையாய் இருந்தது ஸ்ரீ பாதுகையே -அதவே காரணம் –

——————————————————————————

பிரதிபத சபலாபி பாதுகா
ரகுபதிநா ஸ்வபதே நிவேசிதா
சமாஜநி நிப்ருத ஸ்திதிஸ் ததா
பவதி குண ஸ்ரியம் அப்யுபேயுஷாம் -828-

ஸ்ரீ பாதுகை சஞ்சலமானது -அடிக்கடி அசைந்து சஞ்சரிக்கும் இயல்புள்ளது -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திரு மகனால் தனக்கு பிரதிநிதியாக
சிம்ஹாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்ட ஸ்ரீ பாதுகை அந்த ஷணமே ஸ்திரமான நிலையை எய்தியது –
இது செல்வம் சேர்ந்தால் குணம் உண்டாகும் என்ற நீதிக்கு எடுத்துக் காட்டாகும் –

—————————————————————————

கதி ஹேது ரபூத் க்வசித் பதே ஸ்திதி ஹேதுர் மணி பாதுகா க்வசித்
ந ஹி வஸ்துஷூ சக்தி நிச்சயோ நியதி கேவல மீச்வரேச்சயா –829–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையானது ஒரு பதத்திலே -பெருமாள் திருவடியிலே -சஞ்ஜாரதிற்கு உதவுகிறது
இன்னொரு பதத்திலோ என்றால் -ஸ்தானத்தில் சிம்ஹாசனத்தில் ஒரே இடத்தில் நிலைத்து இருப்பதாக உள்ளது
ஆகவே ஒரு வஸ்துவிற்கு இன்ன சக்தி தான் என்று நிஷ்கரிப்பது முடியாது -ஈஸ்வரனின் சங்கல்ப்பப்படியே நடக்கும் –

———————————————————————————-

அதரீக்ருதோ அபி மஹதா
தமேவ சேவேத சாதிரம் பூஷ்ணு
அலபத சமயே ராமாத்
பாதா க்ராந்தாபி பாதுகா ராஜ்யம் –830-

எவன் ஒருவன் மேன்மேலும் விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவன் மஹா புருஷன் ஒருவனால்
கீழ்ப் படுத்தப் பட்ட போதிலும் அந்த மஹானையே ஆஸ்ரயித்து சேவை செய்வது நன்று –
ஸ்ரீ பாதுகை திருவடியால் மிதி யுண்டும் பொறுத்து அவனுக்கே சேவை செய்ததால் கால க்ரமத்தில்
ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி திருமகன் இடம் இருந்து ராஜ்யத்தை பெற்றதே –

——————————————————————————-

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-27-ரேகா பத்ததி -வேரிப்படலம் -ஸ்லோகங்கள் -811-820–

March 19, 2016

ஸூசயந்தீம் ஸ்வரேகாபி அநாலேக்ய சரஸ்வதீம்
அலேகநீய சௌந்தர்யாம் ஆஸ்ரயே சௌரி பாதுகாம் –811-

ஸ்ரீ பாதுகையில் உள்ள ரேகைகள் எழுதா மறை என்று சொல்லப்படும் எழுதப்படாத எழுத்து இல்லாத வேதத்தைக் குறிப்பதாகச் சொல்லலாம் –
அந்த ரேகைகளின் அழகை எழுத்தில் வடிக்க ஒண்ணாதே -அத்தகைய ஸ்ரீ பாதுகையைச் சரணம் அடைகிறேன் –

————————————————————

மணி மௌளி நிகர்ஷ்ணாத் ஸூ ராணாம்
வஹசே காஞ்சன பாதுகே விசித்ரம்
கமலாபதி பாதபத்ம யோகாத்
அபாரம லஷண மாதி ராஜ்ய சாரம் –812–

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் தங்கத் திரு உடம்பில் வந்து வணங்கும் தேவர்களுடைய ரத்ன கிரீடங்கள் உறாய்வதால் ரேகைகள் ஏற்படுகின்றன –
இவை உனக்குப் பெருமாள் திருவடியின் தொடர்பினால் -திருவடி வைப்பினால் -ஏற்பட்ட ரேகைகள் இருக்கின்றனவே
அவை எடுத்துச் சொல்லும் சர்வ லோக சக்ரவர்த்தினி என்ற உன் பெருமையைக் காட்டிலும் விலஷணமான விசேஷமான
அடையாளமாய் இருந்து உன் பெருமையைப் பறை சாற்றுபவை –

————————————————————————-

அபிதோ மணி பாதுகே ஸ்புரந்த்யா
தவ ரேகாவிததே ததாவிதாயா
முரவைரி பாதார விந்தரூடை
அனுகல்பாயிதம் ஆதி ராஜ்ய சிஹ்னை –813–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -கீழே சொல்லப்பட்ட விதமான ரேகைகளின் வரிசைகள் உன் மீது எல்லாப் புறங்களிலும் விளங்குகின்றன –
ஒரு ஒப்பீடு செய்தால் பெருமாளுடைய திருவடித் தாமரைகளோ தம் அடிப்பாகத்தில் மட்டுமே திடமான வஜ்ராங்குசாதி ரேகைகளைக் கொண்டு இருந்து
அவன் ஆதிராஜன் -உபய விபூதி நாதன் -என்று பறை சாற்ற வல்லவை –
ஆக திருப் பாதுகைக்குத் தெளிவாக பிரகடனப் படுத்தப் பட்டுள்ள ஆதி ராஜ்ய சின்னங்கள் திருவடியினுடையவற்றை
இரண்டாம் பஷமாக ஆக்கி விட்டன என்னலாம் –
திருப் பாதுகைக்கு மேம்பட்ட பெருமை எனபது பாகவத ஆச்சார்யர்களுக்கு கூடிய பெருமை என்று சொல்வதாகும் –

———————————————————-

ரேகா விநமதாம் திவௌகசாம் மௌளி ரத்ன மகரீ முகோத்தயா
பாதுகே வஹசி நூன மத்புதாம் சௌ ரிபாத பரி போக லஷணம் –814–

ஸ்ரீ பாதுகையே தேவர்கள் மிகப் பணிவுடன் உன்னை வணங்கும் போது அவர்கள் க்ரீடங்களில் உள்ள ரத்னங்களாலான
மீனுருவங்கள் உன் மீது அழுந்தி மகர ரேகைகள் படிகின்றன -இருப்பினும் எனக்கு வேறு ஓன்று தோன்றுகிறது
பெருமாள் திருவடிகளில் மகர ரேகைகள் உண்டே -அந்தத் திருவடியான நாதனுடன் நீ அனுபவித்த கலவியின் விளைவாக
இந்த மகர ரேகைகள் உன் மீது படிந்து இருக்கக் கூடுமே என்று –
பாகவதர்கள் தேவர்களுடைய வணக்கத்துக்கு உரியவர் –அப்படி இருப்பது பாகவதர்களுக்கு பெருமாள் உடன் விடாது நடக்கும் சம்ச்லேஷம் தானே –

———————————————————————–

த்ரிதச மகுட ரத்நோல் லேகரேகா பதேசாத்
பரிண மயசிபும்ஸாம் பாதுகே மூர்த்நி லக்நா
நரகமதந சேவா சம்பதம் சாதயித்ரீ
நியதிவிலிகிதாநாம் நிஷ்க்ருதிம் துர்லிபீ நாம் –815–

ஸ்ரீ பாதுகையே மனிதர்களின் தலையில் நீ வைக்கப்படுகிராய் -அப்போது என்ன நடக்கிறது -உன் மீதான ரகைகள்
-தேவர்கள் க்ரீடங்களின் உரசலால் விளைந்தவை என்று முன்பே அறிந்தவை -அவை கொண்டு அந்த மனிதர்களின்
தலையில் கோடுகள் என்று சொல்லப் படுவதாகிற பிரம்மன் லிபியை மாற்றி நல்ல விதியாக எழுதி விடுகிறாய் போலும்
அந்த மனிதர்கள் பகவானைச் சேர்ந்து கைங்கர்யம் செய்வதாகிற பரம புருஷார்த்தத்தை அவர்களுக்கு சாதித்துக் கொடுத்து அருளுகிறாயே
பாகவதரை ஆச்சார்யரை ஆஸ்ரயித்து பரம புருஷார்த்தம் பெறுவது எளிதாகிறதே என்றவாறு –

————————————————————————————–

பத கமல தலான் தஸ் சம்ஸ்ரிதான் யாத பத்ர
த்வஜ சரசிஜ முக்யாநி ஐஸ்வரீ லஷணா நி
அவகமயசி சௌரே பாதுகே மாத்ருசா நாம்
உபரி பரிணதை ஸ்வை தேவி ரேகா விசேஷை –816-

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடிகளில் உள்ளங்காலில் திருக்குடை திருக்கொடி திரு தாமரைப் பூ முதலிய ரேகைகள் இருப்பதாகவும்
அவை பெருமாளுடைய சர்வேச்வரத் தன்மைக்கு லஷணங்கள் என்றும் சொல்கிறோம்
ஆனால் அப்படி ரேகைகள் இருப்பது எங்களுக்குத் தெரிய வாய்ப்பு எப்படி ஏற்படும் -உன்னை சேவித்து தான் –
ஆகவே பெருமாளுடைய பெருமையை எங்களுக்கு அறிவித்து அருளுவது நீயே தான் –

———————————————————————————

ஸ்நாதா பதாவநி சிரம் பரிபுஜ்ய முக்தா
பாதேந ரங்க ந்ருபதே ஸூபல லஷணேந
ரேகாந்தரைர் நவ நவை உபசோபசே த்வம்
சம்ஸ்கார சந்தன விலேபந பங்கலக்நை–817–

ஸ்ரீ பாதுகையே திரு மஞ்சனம் ஆகிறது -பெருமாளுக்கும் திருப் பாதுகைக்கும் -பிறகு ஹிதமாகவும் அலங்காரமாகவும் சந்தனம் சாத்துகிறார்கள் –
அதன் பின்பு பெருமாளுக்கு பாதுகையாக சாத்துகிறார்கள் -அதன் பின்பு திருப் பாதுகையை சேவித்தால் பெருமாளுடைய
சந்தனப் பூச்சுகளில் இருந்து வேறு புதிய ரேகைகளும் தென்படும்
இப்போது நீ இன்னும் அதிக சோபையுடன் விளங்குகிறாய் –
இந்தப் புதிய சோபை பெருமாள் உடன் ஏற்பட்ட கல்வியால் வந்தது தெரிகிறது –
அந்தாமத்து அன்பு -8-9-10–ஆழ்வார் இடம் திருத் துளசி மணந்தால் போலே –

——————————————————————————————

பக்த்யா முஹூ ப்ரணமதாம் த்ரித சேசஸ் வராணாம்
கோடீர கோடி கஷநாத் உபஜாய மா நை
ஆபாதி சௌரி சரணாத் அதிகாநு பாவா
ரேகா சதைஸ்தவ பதாவ நி காபி ரேகா –818–

ஸ்ரீ பாதுகையே தேவர்கள் பக்தி மேலீட்டால் அடிக்கடி சேவிக்கின்றனர் -அதனால் க்ரீடங்களின் முனைகள் உறாய்ந்து உன் மீது
நூற்றுக் கணக்கான அதிகப்படி ரேகைகளை உண்டாக்குகின்றன -ஆகவே உனக்குப் பெருமை இன்னும் அதிகம் என்னலாம் –

———————————————————————-

பாதாவநி பரதிபதம் பரமச்ய பும்ஸ
பாதாரவிந்த பரியோக விசேஷ யோக்யா
ஸ்வாபாவிகான் ஸூபக பக்தி விசேஷ த்ருச்யான்
ரேகாத்மகான் வஹசி பத்ரலதா விசேஷான் –819–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பரம புருஷனுடன் அடிக்கடி சிறந்த போகங்களை அனுபவிக்கிறாய் -அதற்குத் தகுந்தால் போலே
ஸ்வ பாவமாகவே உன் மீது இருக்கும் ரேகைகள் மூலம் அழகிய பாகுபாட்டின் சிறப்புத் தெரியும் படி -இலை கொடி போன்ற உருவங்களை
-காதலி போகத்திற்குப் போகும் முன்பு செயற்கையாக வரைந்து கொள்வது போலே உன் மீது கொண்டு இருக்கிறாய்
-ஸூ பக பக்தி விசேஷத்ருச்யான் -இன்பம் விளைவிக்கும் பரம பக்தியினால் பார்க்க அழகியதான என்றும் கொள்ளலாம்
பக்தியும் பக்தி சின்னங்களும் கொண்ட ஆழ்வார் ஆச்கார்யர்கள் பெருமாள் உடன் கலவிக்கு உரியர் ஆகிறார்கள் என்றவாறு –

———————————————————————–

ரேகாபதேசத ஸ்த்வம் ப்ரசமயிதும் பிரளய விப்லவா சங்காம்
வஹசி மதுஜித் பதாவநி மன்யே நிகமஸ்ய மாத்ருகா லேக்யம் –820-

பெருமாளுடைய ஸ்ரீ பாதுகையே பிரளயம் வந்தால் எல்லாம் அழிந்து போய் விடுகிறதே
வேதமும் அப்படி யாகி விடுமோ என்றதோர் பயத்தை நீக்குகிறாய் –
உன் மீது ரேகைகள் என்ற பெயரில் வேதங்களின் மூலத்தை அஷர ராசியை ஒரு சந்கேதத்தில் வைத்துப் பாது காக்குகிறாய் என்று எண்ணுகிறேன் –
திருப் பாதுகை உபாசனம் வேதங்கள் அனைத்தையும் விளங்க வைக்கும் -வேதம் எழுதாக் கிளவி எனபது நாம் எழுதிக் கற்பதை
விலக்குவதே யன்றி பெருமாளே சங்கேதமாக ரேகையாக எழுதிக் காப்பதை விலக்க மாட்டாது –
தமிழ் வேதத்துக்கும் இது பொருந்தும் -திருப்பாதுகையே நம்மாழ்வார் ஆயிற்றே –

—————————————————————————–

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-26-யந்த்ரிகா பத்ததி -குமிழ்கள் அமைப்பும் அனுபவமும் –குடை போன்றவை -மேலும் பல -படலம் -ஸ்லோகங்கள் -801-810-

March 19, 2016

உதக்ரயந்த்ரிகாம் வந்தே பாதுகாம் யந்தி வேசநாத்
உபர்யபி பதம் விஷ்ணோ ப்ரத்யாதிஷ்ட பிரசாதநம் –801-

மேல் முகமாக நுனியைக் கொண்டுள்ள குமிழ் கொண்ட ஸ்ரீ பாதுகையை வணங்குகிறேன் -பெருமாள் திருவடியை ஸ்ரீ பாதுகையில் வைக்கிறார்
குமிழ் மேலே இருக்கிறது -ஸ்ரீ பாதத்திற்கு மேலே ஆபரணமாக –
எப்படி ஸ்ரீ பாதுகை ஸ்ரீ பாதத்திற்குக் கீழ்ப்புறம் அலங்காரமாக இருக்கிறதோ அதே போலே –
ஆகவே திருவடிக்கு மேலே வேறு ஒரு திரு ஆபரணம் வேண்டுவது இல்லை –

———————————————————–

ப்ரசபம் பிரதிருத்ய கண்ட காதின் பவதீ சௌரிபதாம் புஜாத தஸ்தாத்
சரணாவநி தாரயத்ய முஷ்மின் உசிதச்சாயம் உபர்யபி பிரதீகம் –802-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாள் திருவடிக்குக் கீழ்ப் புறம் இருந்து கொண்டு பாதையில் கிடக்கும் முள் முதலியவற்றைப் பலாத்காரத்துடன்
வலிந்து நசுக்கிப் பெருமாளுக்கு உதவுகிறாய் -மேல் பாகத்திலேயோ குமிழ் என்கிற நிழல் தரும் குமிழைக் கொண்டு
அழகே தருகிறாய் -சாயா -நிழல் -அழகு -இரண்டு பொருள்கள் –

——————————————————————–

முரபின் மணி பாதுகே த்வதீயம்
அநகா மங்குளி யந்த்ரிகா மவைமி
ஸ்வயமுன்னமிதாம் ப்ரதேசி நீம் தே
பரமம் தைவதம் ஏகமித்ய்ருசந்தீம் –803–

ஸ்ரீ பகவானின் பாதுகையே உன் அழகிய குமிழ் பெருமாள் திருவடி விரல்களுக்கு இடையில் அவற்றின் பிடிப்புக்காக இருப்பதை அறிவேன் –
ஆயினும் அது அறுதியிட்டு அழுத்தமாகச் சொல்ல அடையாளமாகக் காடும் ஆள்காட்டி விரலாகத் தோன்றுகிறது –
பல தெய்வங்கள் அவை சமம் என்று எல்லாம் கலக்குகிறவர்களுக்கு மறுப்பாக -எல்லாத் தெய்வங்களுக்கும் மேற்பட்ட பர தெய்வம்
நாராயணன் ஒருவனே என்று பகவத் ஸ்துதியாக அறுதியிடுகிறதோ-குற்றம் அற்ற குமிழ் -அப்படித்தான் எண்ணுகிறேன் –

————————————————————————-

ஸ்வததே மணி பாதுகே த்வதீயா
பத சாகாயுக யந்த்ரிகா விசித்ரா
பரமம் புருஷம் பிரகாச யந்தீ
ப்ரணவஸ் யேவ ப்ரேயமர்த்த மாத்ரா –804-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே விரல்களுக்கு இடையில் இருக்கும் இந்த ஆச்சர்யமான பிடிப்பு பிரணவ உச்சாரணத்தின் போது
அந்த நாதத்தின் மேல் கேட்கும் பிரசித்தமான அர்த்த மாத்ரை என்னலாம் -பிரணவம் -அகார உகார மகார அஷாரங்களின்
சேர்க்கையாகப் பெருமாளைச் சொல்லும் -பரம புருஷ வாசகம் -இப்படி உன் குமிழைப் பெருமாளின் நிர்தேசகமான
பிரணவ நாத அர்த்த மாத்ரையாகச் சொல்லுவது எனக்கு மிகவும் ரசமாய் இருக்கிறது –

———————————————————————————-

அநுயாத மநோராதா முராரே
பவதீ கேளிரத ஸ்ரியம் ததாதி
சரணாவ நி யந்த்ரிகா தவைஷா
தநுதே கூபர சம்பதம் புரஸ்தாத் –805-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாளின் மநோ ரதத்தை அனுசரித்து அதே வேகத்தில் நடக்கும் ஒரு விளையாட்டு ரதம் போலே சொபிக்கிறாய்
உன்னுடைய குமிழ் தேருக்கு முன்னாள் ஏர்க்கால் கட்டி அதை நிறுத்தி வைக்கும் முளை போல் தோற்றும் –

———————————————————————–

சங்கே பவத்யஸ் ஸூபகம் பிரதீகம்
ரங்கே ச பாதாங்குளி சங்க்ரஹார்த்தம்
த்ராணாய பாதாவநி விஷ்டபா நாம்
ஆஜ்ஞாக ரீ மங்குளி முத்ரிகாம் தே –806-

ஸ்ரீ பாதுகையே திருவடி திருவிரல்கள் பிடிப்புக்கு உதவும் -குமிழ் உலக ரஷணத்தைக் கருதி உபத்ரவம் செய்யும் துஷ்டர்களை நோக்கி
இப்படித் தப்பு செய்யாதீர்கள் -செய்தால் விட மாட்டேன் -தண்டிப்பேன் -என்று பயமுறுத்தி உத்தரவு பிறப்பிக்கும்
நிலையில் உள்ள ஆள்காட்டி விரல் தான் என்று பூஜிக்கிறேன் –

——————————————————————

அலங்க்ருதம் கர்ணிகயோ பரிஷ்டாத்
உதக்ர நாளம் தவ யந்த்ரிகாம்சம்
பத்மாபதே பாதசரோஜ லஷ்ம்யா
ப்ரத்யேமி பாதாவநி கேளி பத்மம் –807–

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது பகுதியான குமிழ் மேலே தாமரைக் காய் போன்று நுனி யுறுப்பும் மேல் நோக்கிப் போகும் காம்பும் கொண்டது –
இது எனக்கு எப்படித் தோற்றுகிறது என்றால் பெருமாள் திருவடித் தாமரையில் லஷ்மி இருக்கிறாள்
-அவள் திருக்கையில் வைத்து இருக்கும் விளையாட்டுத் தாமரைப் பூ தான் இது-என்று –

————————————————————————-

உபரி விநி ஹிதஸ்ய கேசவாங்க்ரே
உபரி பதாவ நி யந்த்ரிகாத்மிகா த்வம்
இதி தவ மகிமா லகூகரோதி
ப்ரணத ஸூரேச்வர செகராதி ரோஹாம் –808–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாளின் திருவடிக்கு கீழ் இருந்து கொண்டு உன் உறுப்பான குமிழ் திருவடிக்கு மேலும் போவதை சேவிக்கும்
நான் சொல்கிறேன் இப்படி உன் பெருமை இருக்க நீ தேவர் ஸ்ரேஷ்டர்களின் தலை மீது ஏறுகிறாய் எனபது ரொம்ப அல்ப விஷயமாகும் –

——————————————————————–

நித்யம் பதாவநி நிபத்தகிரீட சோபம்
பத்மாலயா பரிசிதம் பதமுத்வஹந்த்யா
அங்கீ கரோதி ருசி மங்குளி யந்த்ரிகா தே
சாம்ராஜ்ய சம்பத நுரூப மிவாத பத்ரம் –809-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாள் திருவடியாகிற கிரீடம் ஏற்று இருக்கிறாய் -அது எப்படிப்பட்டது –
மஹா லஷ்மியின் பிடித்தல் பெற்றதாய் நீ ஏக சக்ராதிபதியாக மஹா ராணியாக இருக்க
உன் குமிழ் அப்பதவிக்கு ஏற்ப ஒரு திருக் குடை போல் தோற்றம் அளிக்கிறது –

——————————————————————

ப்ரதமா கலேவ பவதீ சரணாவநி பாதி ரங்க சந்திர மாச
ஸ்ருங்கோ ந்னதிரிவ யத்ர ஸ்ரியம் விபாவயதி யந்த்ரிகா யோக –810-

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க சந்த்ரனுடைய முதல் கலை போலே நீ விளங்குகிறாய் -உன் உருவம் அங்கனம் முதல் கலையை ஒத்தது
-அதில் குமிழ் பிறையின் ஒரு நுனி உயர்ந்து இருப்பதான அழகை -அது குறிப்பிடும் சம்பந்தத்தைக் காட்டுகிறது –
-பிறை நுனி ஒரு பக்கத்தில் உயர்ந்து இருந்தால் -மூன்றாம் பிறை போலே -அது நல்ல தானிய வளம் கொடுக்குமாம் –

————————————————————————————–

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-25-சந்நிவேச பத்ததி -ஸ்லோகங்கள் -781-800-

March 19, 2016

அணோ ரணீய சீம் விஷ்ணோ மஹதோபி மகீயசீம்
ப்ரபத்யே பாதுகாம் நித்யம் தத்பதே நைவ சம்மிதாம் –781-

பெருமாள் அணுவைப் போல் சிறிய உருவம் எடுத்து இருக்கும் போதும் மிகப்பெரிய உருவம் எடுத்த போதும்
அதற்க்கு ஏற்ற திருவடி யுடையவராய் இருப்பதால் அந்தத் திருவடியுடன் -அந்தத் திருவடிக்கே ஏற்றதாயும்
-பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துக்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கின்ற ஸ்ரீ பாதுகையை எப்போதுமே சரணமாகப் பற்றுகின்றேன்

——————————————————————————-

ப்ரதிதிஷ்டதி பாத சம்மிதாயாம் த்வயி நித்யம் மணி பாதுகே முகுந்த
இதரே து பரிச்ச தாஸ்த ஏதே விபவ வ்யஞ்ஜன ஹேதவோ பவந்தி –782-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே பகவானுடைய திருவடிக்கு சமானமான உன்னிடத்திலேயே எப்போதும் நிலைத்து நிற்கிறார் அவர் –
அவருடைய மற்ற திவ்ய அணி கலன்கள் திருக்குடை திருச் சாமரம் போன்றவை இது போல் அன்று
அவை அவருடைய ஐஸ்வர்யப் பெருமைக்கு அடையாளங்களாம் -அவர் பெருமையை வெளிப்படுத்த வென்று ஏற்ப பட்டனவாம் –

—————————————————————————

தவ ரங்க நரேந்திர பாத ரஷே
ப்ரக்ருதிஸ் சந்நபி பக்தி பாரதந்த்ர்யாத்
பவதீம் வஹதீவ பன்ன கேந்திர
ப்ரதித ஸ்வஸ்திக லஷணை சிரோபி –783-

ஸ்ரீ பாதுகையே ஆதிசேஷன் உனக்கு மூல உரு தான் -ஆயினும் உன்னிடத்தில் உள்ள பக்தியின் பேரளவினால் போலும்
உன் வடிவவமான துத்தி -ஸ்வஸ்திகம் -யை -அது போன்ற ரேகையை -உன் வடிவைத் தன் ஆதிரம் படங்களிலும் தரிக்கிறான்
இனத்துத்தி அணி பணம் ஆயிரங்கள் -என்ற ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமாள் உடைய ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் உன்னைப் போற்றியே –

——————————————————————–

பரஸ்ய பும்ஸ பத சந்நிவேசான்
பிரயுஜ்ஞதே பாவித பஞ்சராத்ரா
அகப்ரதீபான் அபதிச்ய புண்ட்ரான்
அங்கேஷூ ரங்கேசய பாதுகே த்வாம் –784–

ஸ்ரீ பாதுகையே பாஞ்ச ராத்ர -வைகானச -ஆகம சாஸ்திரங்கள் படி பெருமாளை ஆராதிப்பவர் பகவான் திருவடி வடிவில்
ஸ்ரீ ஹரி பாதாக்ருதி யில் -திருமண்களைத் தம் நெற்றி மார்பி வயிறு புஜம் கழுத்து என்று உடலின் பாகங்களில் தரிப்பது
பாபங்களைப் போக்குபவை என்று இது செய்வது -திருவடிகளின் உருவம் எனபது வெறும் வியாஜமே –
உண்மையில் நீ தான் அப்படித் தரிக்கப் பெறுவது -உன் உருவமாய் இருப்பதே பாபம் போக்க வல்லவை யாகும் –

——————————————————————————-

விம்ருஷ்ய ரங்கேந்திர பதிம் வராயா
ஸ்ருதே ஸ்திதாம் மூர்த்தநி பாதுகே த்வாம்
பத்நந்தி வ்ருத்தா சமயே வதூநாம்
தவன் முத்ரிதாநி ஆபரணாநி மௌமௌ –785–

ஸ்ரீ பாதுகையே விஷயம் அறிந்த பெரியோர்கள் விவாஹ சமயத்தில் மணப்பெண் தலையில் நுகத் தடியுடன் திரு மாங்கல்யத்தை வைப்பது ஏன்
திரு மாங்கல்யத்தில் திருமான் ரூபமாக நீ இருக்கிறாய் என்பதை ஆராய்ந்து அப்படி வைக்கிறார்கள் -ஏன்
ஸ்ரீ ரங்க நாதப் பெருமானைத் தனது பதியாகக் கொள்ளும் ஸ்ருதி மாதர்கள் தம் சிரஸ்ஸில் திருப் பாதுகையைத் தாங்குகிறார்களே-
ஸ்ருதி போற்றுவது எல்லாம் பெருமாளை -அவர் ஸ்ரீ பாதுகையுடன் ஸ்ருதிகள் தலையில் நிற்பதால் தானே –

————————————————————————–

வஹந்தி ரங்கேஸ்வர பாத ரஷே
தீர்க்காயுஷாம் தர்சித பக்தி பந்தா
ஆசாதி பாநாம் அவரோத நார்ய
த்வன் முத்ரிகாம் மங்கள ஹேம ஸூத்ரை–786-

ஸ்ரீ பாதுகையே திக்பாலர்கள் தீர்க்காயுஸ் ஸூ உள்ளவர் -எங்கனம் -அவர்கள் மகிஷிகள் அதிக பக்தியுடன் பொன் சரட்டில்
கட்டிய திரு மாங்கல்ய தாரணம் செய்வது உன்னுடைய வடிவத்தைக் கொண்டே -அவர்கள் தீர்க்க ஸூ மங்கலி களாய் இருப்பது இதனாலே –

————————————————————————————————-

வ்யூஹ க்ரமேண பிரதி தாரமக்ரே
சந்தர் சயந்தீ மணி பாதுகே த்வாம்
பாதும் த்ரிலோகீம் பதபத்ம பாஜம்
சௌ தார்ச நீம் சக்தி மவைமி சௌரே –787-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ வாஸூ தேவாதி வியூஹங்களாகத் தன்னை விஸ்தரிக்கிற பகவானை நீ எதிரில் காட்டுகிறாய் –
அவன் பிரசித்தமான திரு வராங்கன் -நீ மூன்று உலகங்களையும் காப்பவள் –
பிரசித்தமான திரு வரண்கனுடைய ஸூ தர்சன மூர்த்தியின் அஷம்-திருவச்சு -வியூஹ வா ஸூ தேவ மூர்த்தி –
அதுவும் தன் யந்த்ரத்தில் ஸ்ரீ பாதுகையைக் கொண்டது -ஆக ஸ்ரீ பாதுகை சௌதர்சன சக்தியைப் பெற்றது
-அந்த சக்தி மூன்று உலகங்களையும் ரஷிக்க ஸ்ரீ பாதுகையை அடைந்து உள்ளது -ஸ்ரீ பாதுகையிலும் திருச் சக்கர ரேகை யுண்டே –

——————————————————————–

பத்தாசிகா கநக பங்கஜ கர்ணிகாயாம்
மத்யே க்ருசா முரரிபோ மணி பாதுகே த்வம்
சந்த்ருச்யசே சரசிஜாச நயா க்ருஹீதம்
ரூபாந்த்ரம் கிமபி ரங்க விஹார யோக்யம் –788-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ தங்கத் தாமரை ஒன்றில் அதன் நடுப்பாகமான காயில் வீற்று இருக்கிறாய் –
ஸ்ரீ சடாரியின் மேல் அதன் தோற்றம் பங்கஜ கர்நிகை போலே இருக்குமே –
இடையில் சிறுத்து உள்ளாய் -ஸ்ரீ ரங்கத்தில் நடமாடுகிறாய்-
நீ ஸ்ரீ ரங்கத்தில் நாடக மேடையில் இப்படி ஆட மகா லஷ்மியின் மற்றொரு உருவமோ –
பிராட்டியும் தாமரையில் இருந்து -இடை சிறுத்து- நடம் ஆடுபவள் அன்றோ –

———————————————————————————————

மாநோசிதஸ்ய மததீன ஜநஸ்ய நித்யம்
மாபூத் அத க்ருபண தேதி விசிந்த்தயந்த்யா
பந்தி க்ருதம் த்ருவ மவைமி வலக்நதேசே
கார்சயம் த்வயா கமலலோசந பாத ரஷே –789–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ இடை சிறுத்துத் தோன்றுவதன் காரணம் எனக்கு இப்படிப் படுகிறது –
என்னை ஆஸ்ரியப்பவர் மிகவும் பூஜ்யர் -அவர் பணம் புகழ் படிப்பு பக்தி இப்படி ஏதோ ஒன்றிலோ
எல்லா வற்றிலோ இளைத்துச் சிறுத்து ஐயோ என்று மற்றவர் இரங்கும்படிஇருக்கலாகாது -அவர் இளைப்பை எல்லாம்
நான் எடுத்துக் கொண்டு என்னிடம் இப்படிச் சிறை வைத்து விட்டேன் என்று சொல்வது போலே –

——————————————————————————

மன்யே க்ருசாம் உபயத ப்ரதிபன்ன வ்ருத்திம்
மன்யே சமீஷ்ய பவதீம் மணி பாத ரஷே
நித்யம் முகுந்த பத சங்கம விப்ர யோகௌ
நிஸ் சிந்வதே க்ருததிய ஸூக துக்க காஷ்டாம் –790–

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ நடுவில் சிறுத்தும் இரு புறங்களிலும் பருத்தும் இருப்பது பற்றிக் கற்று அறிந்தவர் சொல்வது இது தான்
எப்போதும் பெருமாளுடைய திருவடித் தொடர்பு இழந்து இருப்பத் சிறுமை தரும்
முன் திருப்பாதமும் திருக் குதிக்காலும் அழுந்தி அவ்விடங்களில் பருமன் அகலம் ஏற்பட்டதாம்
ஏன் என்றால் -ஸூ கம் -மேற்படி சம்பந்தம் -துக்கம் சம்பந்தம் இழப்பது -என்று வரை அறுத்து இருக்கிறார்களே –
தத் சம்ச்லேஷ வியோகைக ஸூக துக்க –ஸ்ரீ ஆளவந்தார் ஸ்ரீ கீதார்த்த சங்க்ரஹம் -29-

———————————————————————————

ரங்கேஸிதுஸ் சரண பங்கஜ யோர் பசந்தீ
ரஷா ப்ரசாதன விகல்ப சஹாம் அவஸ்தாம்
மான்யாக்ருதிர் நிவேசசே மணி பாத ரஷே
மத்யே பரிச்சத விபூஷண வர்கயோஸ் த்வம் –791-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே போற்றத் தகும் ஸ்வரூபம் உடைய உன்னை இரண்டு விதமாகவும் சொல்லலாம்
பெருமாள் திருவடிகளைக் காப்பவை -அதாவது பரிச்சதங்கள் வகை திருக்குடை திருச் சாமரம் போல்வன
அதே சமயம் திருவடிக்கு அலங்காரமாக உள்ளவை -திருக்கை வளை திருக் கிரீடம் போல பூஷணம் என்று –

————————————————————————

அங்காந்தரேஷூ நிஹி தான்ய கிலானி காமம்
பர்யாய கல்பந சஹாநி விபூஷணாநி
நித்யம் முகுந்த பத பத்ம தலாநுரூபம்
னைபத்யமம்ப பவதீ நயனா பிராமம் –792–

ஸ்ரீ அம்மா மற்ற திரு அவயவங்களில் சாத்தப் பட்டுள்ள திரு ஆபரணம் ஒன்றை எடுத்து இன்னொன்றைச் சாத்தினால் ஏற்கும் –
அவ்வாபரணங்கள் அவற்றைப் பரஸ்பரம் மாற்றுவதை சஹிக்கும் -பகவானின் திருவடித் தாமரைகளில் பூண்ட திரு ஆபரணம் நீ
நியதம் மாற்ற முடியாது -இது கண்டவர் கண்ணுக்கு இனியது –

——————————————————————————————

யே நாம பக்தி நியதைஸ் தவ சந்நிவேசம்
நிர்விச்ய நேத்ர யுகளைர் ந பஜந்தி த்ருப்திம்
கால க்ரமேண கமலேஷண பாத ரஷே
ப்ராயேண தே பரிணமந்தி சஹச்ர நேத்ரா –793–

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ திருவடிகளில் அமைந்து இருக்கிற சந்நிவேசத்தை எவர்கள் பக்தியோடு பொருந்திய கண் இணைகளால்
சேவித்து அனுபவித்துத் திருப்தி அடையாமல் போய் காணக் கண் ஆயிரம் வேணுமே என்று பாரிக்கின்றனரோ
அவர்கள் கால க்ரமத்தில் ஆயிரம் கண் பெறுவார்
இந்த்ரப் பதவி உப லஷணம் மட்டுமே -பிரம்மாதி பதவிகளும் அனைத்து அபிலாஷையும் பெறுவார் –

————————————————————————–

பதம ப்ரமாணமிதி வாதி நாம் மதம்
மது ஜித்பதே மஹதி மாசமா பூதிதி
வயுத பாதி தஸ்ய சரணாவநி த்வயா
நிகமாத்ம நஸ்தவ சமப்ரமாணதா –794-

ஸ்ரீ பாதுகையே -வெறும் ஒற்றைச் சொல் -மாடு எனபது போல பொருள் அற்றது -பிரமாணம் ஆகாது
-மாடு மேய்க்கிறது என்றால் தான் கருத்து ஏற்பட்டு பிரமாணம் ஆகும் என்பர் தார்க்கிகர்
பதம் அப்ரமாணம் என்று அவர்கள் சொவதை மறுத்து பகவத் பதம் பிரமாணம் என்று சொல்ல எண்ணி நீ அளவாய் யுடையாய்
திருப் பாதங்களுக்கு ஏற்ற அளவு ஸ்ரீ பாதுகை -நீயும் திருப்பாதமும் சமப்ரமாணர் -இன்னொரு பொருளில் கூட
-நீ நன்றாக செல்பவள் -ஆதலால் நிகமம் -அதாவது நீயே வேத ரூபம் -வேதத்திற்குப் போல் உனக்கும் பிரமாண்யம்
அந்தப் பிரமாணத்தை திருப் பாதத்துக்கு வழங்கி நீவிர் இருவரும் சம பிரமாணராய் இருக்கிறீர்கள் –

——————————————————————————

அப்ரபூதமபவத் ஜகத்ரயம்
யஸ்ய மாதும் உத்தி தஸ்ய பாதுகே
அப்ரமேயம் அமி தஸ்ய தத்பதம்
நித்யமேவ நநு சம்மிதம் த்வயா –795-

ஸ்ரீ பாதுகையே -திரு உலகு அளந்த சமயம் மூன்று உலகும் அவன் திருவடிக்கு போதாமல் போயிற்று –
அளவிட முடியாதவனான அவனுடைய அளவிட ஒண்ணாத மஹிமை கொண்ட அந்த திருவடியும் கூட உன்னாலே
நித்தியமே அளவிடப் பட்டு நிகிறதே -உன் பெருமைக்கு மற்றவை ஏதும் இணையாகாது –

———————————————————————————-

ஆலவாலமிவ பாதி பாதுகே பாத பஸ்ய பவதீ மதுத்விஷ
யத் சமீப வின தஸ்ய ஸூ லிந சாரி ணீ பவதி மௌளி நிம் நகா –796-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீபாத்தி -பகவான் அதில் முளைத்து ஓங்கி இருக்கும் மரம் -பக்கத்தில் வணங்கி நிற்கும் சிவனுடைய
தலையில் உள்ள கங்கை நீர் கால் வாயாகப் பாய்ந்து பாத்திக்குள் ஜல நிறைவு ஏற்படும் –

————————————————————–

மோதமாந முநி ப்ருந்த ஷட்பதா பாதி மகதி மகரந்த வர்ஷிணீ
கா அபி ரங்க ந்ருப்தே பதாம் புஜே கர்ணிகா கநக பாது காமயீ –797-

பொற் பாதுகையான ஒரு தாமரைக் காய் -பூவின் நடு சமயத்தில் உள்ளது -மோஷம் என்கிற தேனை அருந்த வென்று
களிப்புடன் முனிவர் கூட்டங்கள் என்னத் தக்க வண்டுகள் சுற்றிச் சுற்றி வட்டம் இடுகின்றன
-ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடித் தாமரையில் இந்த கர்ணிகை அல்லது காய் விளங்குகிறது –

————————————————————–

யுகபத நு விதாசயன் யௌவனம் துல்யராகம்
யதுபதிரதி சக்ரே யாவதோ ரூப பேதான்
ததிதமதி விகல்பம் பிப்ரதீ சந்நிவேசம்
தவ கலு பத ரஷே தாவதீ மூர்த்திராசீத் -798-

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தனக்கு ஈடாகக் காதல் கொண்ட கோப ஸ்திரீகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு
அவவவருக்கு வேண்டியபடி எத்தனை ரூபம் எடுத்தாரோ
பதினாறாயிரம் கோபிகளாம்-அவ்வளவு பெருமாள் எடுத்த போது நீயும் மேலும் அதிகமாக இரண்டு மடங்காக ரூபம் எடுத்தாயே –

———————————————————————-

தத்தத் வ்ருத்தே நு குணதயா வாமநீம் வ்யாபிநீம் வா
ப்ராப்தே ரங்க ப்ரதிதவிபவே பூமிகாம் ஸூ த்ரதாரே
மன்யே விச்வஸ்திதிமய மஹாநாடி காம் நேத்து காமா
நா ந சம்ஸ்தா பவதி பவதீ பாதுகே நர்த்த கீவ –799-

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்கம் ஒரு அரங்க மேடை -பெயர் பெற்ற ஸூத்ரதாரன் -கதா நாயகன் -வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களுக்கு
ஏற்றபடி -சிறியதாகவோ பெரியதாகவோ வேஷம் போட்டுக் கொள்ள நேரும் –
அப்போது எல்லாம் நீயும் ஆட்டக்காரி போல் தகுந்த வேஷத்தைக் கூடவே ஏற்று
உலக ரஷை என்னும் பெரும் நாடைத்தை நாடகத்தை ஆடிக் காட்டுகிறாய் –

————————————————————————

மாநே பரம் சமா நே ப்ரத்ய ஷேணாகமே நாபி
ஹரி சரணச்ய தவாபி து வைஷம்யம் ரஷ்ய ரஷகத்வாப்யாம் –800-

ஸ்ரீ பாதுகையே பகவான் திருவடிக்கும் உனக்கும் எவ்வளவு ஒற்றுமை -பிரத்யஷப் பார்வையில் சமானர்கள்-
ஆகமங்களும் சமம் என்று சொல்வதால் சமானர்கள் -ஆகவே அளவு கணக்கும் ஞானமும் மிகவும் சரிசமம் –
ஆனால் காக்கப் படுபவர் காப்பவர் என்ற நோக்கில் பார்த்தால் நிறைய வேறுபாடு உண்டு –
திருவடி காக்கப்படும் வஸ்து நீ ரஷிக்கும் திறம் பெற்றவள் –

———————————————————————–

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-24-த்வந்த்வ பத்ததி -இரட்டைப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -761-780-

March 19, 2016

ப்ரபத்யே பாதுகாரூபம் ப்ரணவஸ்ய கலாத்வயம்
ஓதம் மிதமிதம் யஸ்மின் அநந்த ஸ்யாபி தத்பதம் –761-

பிரணவம் ஸ்ரீ பாதுகா ரூபமாக ஓர் இணையாக -ஒரு த்வயமாக உள்ளது -அந்த இணையில் மகாரார்த்தமான ஜீவாத்மாவும்
அகாரார்த்தமான அனந்தனான பகவானும் சேர்ந்து உள்ளன
-மிகக் குறைந்த அளவுள்ள ஜீவாத்மா -பரிமாணம் அளவிட்டுச் சொல்ல ஒண்ணாத பகவான் -இவை இரண்டும் கோக்கப் பட்டுள்ளன
-பகவான் ஸ்வரூபமும் திருவடியும் கூடச் சேர்ந்து உள்ளன –
எப்படி அகார மகாரங்கள் பிரணவத்தில் சேர்ந்து உள்ளனவோ அத்தகைய ஸ்ரீ பாதுகையை சேவிக்கிறேன் –

—————————————————————————————–

மணி பாதுகே யோர்யுகம் முராரே
மம நித்யம் விததாது மங்களாநி
அதிக்ருத்ய சராசரச்ய ரஷாம்
அநுகம்பா ஷம யோரிவாவதார –762-

ஜங்கம -ஸ்தாவரங்களாலான இவ்வுலகத்தின் ரஷண கார்யதிற்காகவே அவதரித்தவை இரண்டு ஸ்ரீ பாதுகைகளும்
அவையே தயை ஷமை ஆகிய கல்யாண குணங்களின் மறு உருவங்கள்
இந்த இரண்டு ரத்ன பாதுகைகளும் எனக்கு சுபங்களை எப்போதும் செய்து அருளுக –

——————————————————————-

சரனௌ மணி பாதுகே முராரே
ப்ரணதான் பாலயிதம் ப்ரபத்ய மாநம்
விபதாமிஹா தைவ மநுஷீணாம்
ப்ரதிகாராம் யுவயோர்த்வயம் ப்ரதீம –763-

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீவீர் இருவரும் பகவானுடைய திருவடிகளை அணைந்து இருப்பது -வணங்கினவர்களைக் காப்பதற்காக –
ஓன்று ஆதி தெய்விக-தேவர்கள் இடம் இருந்து வரும் விபத்துக்களுக்கும்
இன்னொன்று ஆத்யாத்மிக -மனிதர்கள் இடத்தில் இருந்து வரும் விபத்துக்களுக்கும் ஏற்ற பரிஹாரம் என்று சொல்லலாம் போலும் –

—————————————————————————-

முரபின் மணி பாதுகே பவத்யோ
விஹிதோ நூநமசௌ மிதோவிபாக
பஜதாம் அபரஸ்பர ப்ரியாணாம்
அவிரோதாய ஸூராஸூரேஸ் வராணாம்–764-

பெருமாளின் ஸ்ரீ இரட்டை பாதுகைகளே -நீங்கள் இப்படி இரண்டாய்ப் பிரிந்து நிலை நிற்பது -வந்து சேவிக்கும்
தேவர் அசுரர் என்ற இரண்டு கட்சிகளுக்கும் -எவை எப்போதுமே சண்டை போட்டுக் கொண்டு இருக்குமோ
அந்த இரண்டிற்கும் கலஹம் ஏதும் வராமல் இருக்கவோ என்று தோன்றும் –

————————————————————————————-

அஹி தோன் மதநாய சம்ஸ்ரிதாநாம்
அலம் ஆலோக வசேன சப்ததோ வா
கரயோஸ்ஸ ரதாங்க பாஞ்ச ஜன்யௌ
மது ஹந்து பதயோச்ச பாதுகேயே–765–

ஆஸ்ரிதருக்கு வரும் கஷ்டங்களைப் போக்க ஒளி ஒலி மூலம் திருக்கைகளில் திரு சங்காழ்வான் திருச் சக்கரத்தாழ்வான் இரண்டும்
முறையே உதவும் அதே போலதே திருவடிகளில் உள்ள ஸ்ரீ பாதுகைகள் கூட
-அவை இரண்டுக்குமே -பிரகாசம் -இனிய நாதம் இரண்டும் உண்டே –

————————————————————————-

அவதீரித சாது பத்ததி நாம்
அலசாநாம் மதுவைரி பாதுகே தவே
இதரேதர சஹாசர்ய மித்தம்
ப்ரதிபன்னே இவ தைவ பௌருஷே ந–766–

ஸ்ரீ பாதுகைகளே நாங்கள் சாதுக்களின் வழியை விட்டு ஒழிந்தவர்கள்-சோம்பேறிகளும் கூட –
எங்களுக்கு நீவீர் இரண்டு இணைந்து உதவுவது தெய்வ சக்தி புருஷ முயற்சி இரண்டும் வேண்டும்
என்று எடுத்துக் காட்டி அருளுவது போல் உள்ளது –

—————————————————————————-

பார்ஸ்வ யோஸ் சரசி ஜா வ ஸூ ந்தரே
பாதயோஸ் ச மணி பாதுகே யுவாம்
சந்நிகர்ஷத ந சேத மது த்விஷ
கிம் கரிஷ்யதி க்ருதாகசாம் கண–767–

ஸ்ரீ மணி பாதுகைகளே பெருமாளுடைய இரண்டு பக்கங்களிலும் முறையே மகா லஷ்மியும் -கருணை காட்டுமின் -என்பவளும்
ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டியும் -பொறுத்துக் கொள்க என்பவளும் -திருவடிகளில் இருவரும் இல்லாமல் போய் இருந்தால்
பாபிகளுடைய கூட்டங்களுக்குக் கதி விமோசனம் ஏது-

—————————————————————————-

பாதுகே பவபய ப்ரதீபயோ பாவயாமி யுவயோஸ் சமாகமம்
சக்தயோர் தநுஜ வைரிண பதே வித்யயோரிவ பராவராத்மநோ –768–

ஸ்ரீ பாதுகைகளே சம்சார பயத்தைப் போக்க வல்லவர் நீவிர் -நீங்கள் இருவரும் பெருமாளுடைய திருவடிகளைச் சேர்ந்து இருப்பது
அபரவித்யை -ரிக் வேதாதிகளை இருந்து ஆசார்ய முகமாக ஏற்பட்ட ப்ரஹ்ம ஞானம் -பரவித்யை-அந்த ஞானம் கொண்டு
பகவத் உபாசனம் பண்ணிப் பக்தி யோகம் மூலம் பெருமாளை அடையும் முயற்சி -என்ற இரண்டின் இணையோ என்று சொல்லத் தோன்றும் –

————————————————————–

ரங்க சீமநி ரதாங்க லஷ்மண சிந்தயாமி தபநீய பாதுகே
சாபதேஷ சமநாய தத்பதே சக்ரவாக மிதுநம் க்ருதாஸ் பதம் -769-

ஸ்ரீ ரங்க நாதனின் பொற் பாதுகைகளே -உங்களைப் பார்க்கும் போது இரவில் பிரிந்தே இருக்க வேண்டும் என்று சபிக்கப் பட்ட
சக்ரவாகப் பறவை தம்பதி அந்த சாபத்தைப் போக்கிக் கொள்ள வென்றே சக்ர பாணியாய் -அதையே அடையாளமாகக் கொண்டுள்ள –
நிற்கும் பெருமாளுடைய திருவடிகளைச் சரணமாக அடைந்துள்ள பஷிகள் என்று தோற்றம் ஏற்படுகிறது –

—————————————————————-

மாநயாமி ஜகதஸ் தமோ பஹே மாதவச்ய மணி பாதுகே யுவாம்
தஷிணோத்தர கதிக்ரமோசித்த பத்ததீ இவ மயூக மாலிந–770-

ஸ்ரீ பாதுகைகளே உலகின் இருளைப் போக்க சூர்யன் கதி தஷினாயணம் உத்தராயணம் என்றும் இரண்டை ஏற்றது –
அதே போலே மக்கள் துயரைப் போக்கப் பெருமாளின் சஞ்சாரம் வலது புறம் இடது புறம் என்ற ரீதியில் நடப்பது உதவுகிறது –
அதற்கு உதவும் உங்கள் இருவரையும் சூர்ய கதி போலே எண்ணுகிறேன் –

———————————————————-

ரங்க நாத பதயோர லங்க்ரியா
ராஜதே கநக பாதுகா த்வயீ
தத் விபூதி யுகளீவ தாத்ருசீ
ச்சந்தத சமவிபாக மாஸ்ரிதா –771–

ஸ்ரீ ரங்க நாதன் திருவடிகளுக்கு அலங்காரமான இந்தப் பாதுகைகள் இரண்டும் பெருமாளுடைய
ஐஸ்வர்யமான போக -நித்ய விபூதி என்று லீலா விபூதி என்ற இரண்டும் போலே –
ஆனால் த்ரிபாத் -முக்கால் -கால் -என்று அவற்றின் பரிணாமம் இருப்பது போல் அன்றி
அவை இரண்டும் தம்மிஷ்டப்படி சமம்னாகவே அமைந்து உள்ளன –
உபய விபூதியில் உள்ளோர் இவ்விரண்டையும் சமமாகவே ஆஸ்ரயிக்கலாம் படி யுள்ளது என்றவாறு –

———————————————————————–

சாஷாத் பதம் மதுபித ப்ரதிபாத யந்த்யௌ
மாநோப பத்திநியதே மணிபாதுகே த்வே
அந்யோந்ய சங்கதி வசாத் உபபன்னசர்யாம்
ஆஜ்ஞாம் ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி மயீம் அவதாரயாமி –772–

பகவானுடைய ஸ்ரீ பாதுகைகள் ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி என்பதாய் ஒன்றான பகவத் ஆஜ்ஞை என்றே சொல்ல வேண்டும் –
ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி இரண்டும் நமக்கு பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை நேராகச் செவ்வனே அறிவிப்பவை –
அவை பிரமாணம் என்று நிச்சயிப்பது அதற்கான பிரமாணத்தாலும் உரிய தர்க்கத்தாலும் தான்
அந்த இரண்டையும் கொண்டு தான் நமக்கு உரிய தம அனுஷ்டானக் கடமைகள் என்ன வென்று அறிகிறோம் –
அதே போலே இரண்டு ஸ்ரீ பாதுகைகளும் பகவான் திருவடியை -பகவானுடைய ஸ்தானத்தைக் கூட நமக்குக் காட்டி அருளும் ப்ரத்யஷமாக –
அவற்றின் பெருமையைப் பற்றி பிரமாணங்கள் தர்க்கம் என்ற இரண்டையும் கொண்டு அறிகின்றோம்
பகவானின் சஞ்சாரம் அவை இரண்டும் இணைந்து செயல் பட்டே நடக்கிறது –

——————————————————————–

விச்வோபகார மதிக்ருத்ய விஹார காலேஷூ
அன்யோன்யத பிரதம மேவ பரிஸ் புரந்த்யோ
திருஷ்டாந்த யந்தி யுவயோ மணி பாத ரஷே
திவ்யம் ததேவ மிதுநம் திவிஷன் நிஷேவ்யம் –773-

ஸ்ரீ மணி பாதுகைகளே அகில உலகின் நன்மைக்காக வென்றே நீங்கள் சஞ்சாரம் மேற் கொள்வது –
அப்போது ஓன்று முன்னே உடனே இன்னொன்று முன்னே என்று போட்டி போலே எடுத்து வைக்கப் படுகிறீர்கள் –
உங்களுக்கு உவமை -சர்வ தேவர்களாலும் வணங்கப்படும் பெருமாள் பிராட்டி யாகிய திவ்ய தம்பதிகள் தாம்
-இருவருமே நான் முன்னே நான் முன்னே என்று ரஷணத்துக்கு போட்டி போட்டிக் கொண்டு இருப்பார்கள் -திரு அவதாரங்களிலும் அப்படியே –

—————————————————————————

த்வாவேவ யத்ர சரனௌ பரமச்ய பும்ஸ
தத்ர த்விதா ஸ்திதவதீ மணி பாதுகே த்வம்
யத்ரைவ தர்சயதி தேவி சஹச்ர பாத்த்வம்
தத்ராபி நூந மஸி தர்சித தாவதாத்மா –774-

ஸ்ரீ மணி பாதுகா தேவியே -பரம புருஷன் இரண்டே திருவடிகள் உடன் இருக்கும் போது இரண்டு ஸ்ரீ பாதுகைகளாக இருக்குப்பீர்
அவன் ஆயிரம் திருவடிகள் உடன் கூடிய தோற்றம் எடுத்துக் கொள்கையில் அத்தனை உருவங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறீர் –

———————————————————————–

பர்யாயதோ கதி வசாத் மணி பாத ரஷே
பூர்வா பரதவ நியமம் வ்யதி வர்த்த யந்த்யௌ
மன்யே யுவாம் மஹதி விஷ்ணுபதே ஸ்புரந்த்யௌ
சந்த்யே சமஸ்த ஜகதாம் அபிவந்த நீயே –775–

ஸ்ரீ மணி பாதுகைகளே அகில உலகும் உபாசித்தாக வேண்டிய -காலை மாலை சந்த்யைகள் போல் விளங்கு கின்றீர்களே –
சஞ்சார காலத்தில் எவர் முன்பு திருவடி வைத்தார் என்று சொல்ல முடியாத படியாய் இருக்கும்
அந்த சந்த்யைகள் ஆகாசத்தில் வெளியாகின்றன -நீங்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணு பதத்தில் உள்ளவர்கள் –
நீங்களும் அகில உலகமும் உபாசிக்க உரியவர்கள் –

——————————————————————————-

அஸ்ராந்த சஞ்சரணயோ நிஜ சம்ப்ரயோகாத்
அமலா னதாம் சரண பங்கஜயோர்த்தி சந்த்யௌ
மான்யே யுவாம் ரகுபதேர் மணி பாத ரஷே
வித்யே பலாம் அதி பலாம் ச விசிந்தயாமி –776–

ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனின் ஸ்ரீ பாதுகைகளே ஓயாமல் நடந்து அருளும் பகவத் திரு பாதங்களுக்கு வாடுதல் இல்லாத தன்மையைத்
தர வல்லவையாய் உபாச்யரான உங்கள் இருவரையும் ராஜ குமாரர்களுக்கு களைப்பு ஏற்படாமல் இருக்க வழங்கப்பட
-பலை-அதி பலை -என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களாகச் சொல்லலாம் போலும் –

———————————————————————————–

அந்தர் மோஹாத் அவிதிதவதாம் ஆத்மதத்வம் யதாவத்
பத்யாமித்தம் பரிசிதவதாம் பாதுகே பாபலோக்யாம்
நித்யம் பக்தேரநு குணதயா நாத பாதம் பஜந்த்யௌ
நிஷ்டே சாஷாத் ஸ்வயமிஹ யுவாம் ஜ்ஞான கர்மாத்மிகே ந –777–

ஸ்ரீ பாதுகைகளே -நாங்கள் ஆத்மஜ்ஞானம் பரமாத்மா ஜ்ஞானம் இல்லாமல் இருளில் உள்ளோம் -அறியாமையால் தத்தளித்து
நரகத்திற்குப் போகும் வழியிலேயே போய்ப்போய்ப் பழகி விட்டோம் -அப்படிப்பட்ட எங்களுக்கு சர்வகாலமும் பக்திக்கு ஏற்ற படியாகப்
பெருமாள் திருவடியைச் சேர உதவுபவை நீவிர் தாம் -இவ்வுலகில் நீவிர் தாம் எங்களுக்கு சாஷாத் ஜ்ஞான கர்ம நிஷ்டைகள் –

——————————————————————

ந்யச்தம் விஷ்ணோ பதமிஹா மஹத் ஸ்வேன பூம்நா வஹந்த்யோ
ஆம்நாயாக்யாம் அவிஹதகதிம் வர்த்தயந்த்யோர் நிஜாஜ்ஞாம்
ஆசந்னாநாம் ப்ரணய பதவீம் ஆத்மாநா பூர யந்த்யோ
த்வை ராஜ்ய ஸ்ரீர் பவதி ஜகதாம் ஜகராஜ்யே பவத்யோ –778–

ஸ்ரீ பாதுகைகளே உங்கள் மீது வைக்கப் பட்ட ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி திருமகன் திருவடியைத் தாங்கியது –
பெருமாளுடைய ஆஜ்ஞை யாகிற வேத மார்க்கத்தைத் தடையின்றி நடத்துவது
அண்டினவர்களின் ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பது -இது எல்லாம் நீங்கள் அன்று போல் இன்றும் ஒரே விதமாக
நடத்திக் கொடுக்கிறபடியால் உலகத்தை ஆள்பவர் இருவர் என்ற தோற்றம் இருந்தாலும் ஓர் அரசேயாக நடத்துகிறீர்கள் –

—————————————————-

அப்ராப்தா நாம் உபஜனயத சம்பதாம் ப்ராப்தி மேவம்
சம்ப்ராப்தா நாம் ஸ்வயமிஹ புன பால நார்த்தம் யதேதே
சாஷாத் ரங்கஷிதி பதிபதம் பாதுகே சாதயந்த்யௌ
யோக ஷேமௌ ஸூசரிதவசாத் மூர்த்தி மன்னௌ யுவாம் ந –779-

ஸ்ரீ பாதுகையே நீவிர் இதுவரையில் பெறப்படாத செல்வங்களை இப்படி நாங்கள் காணும்படி பெற்றுத் தருகிறீர்கள் –
பெறப் பட்ட வற்றின் சேமிப்பிற்கும் தாமே ப்ரத்யயனம் செய்கிறீர்கள் –
-சாஷாத் ஸ்ரீ ரங்க நாதன் ஸ்தானத்தை எங்களுக்கு சாதித்துக் கொடுத்து அருளுகிரீர்கள்
ஆகவே நீங்களே எங்கள் புன்யத்தின் விளைவாக உருவெடுத்த யோக ஷேமங்கள்-

———————————————————————–

பத்தே ஹரி பாத யுகளம் தபநீய பாதுகே யுவயோ
மோசயதி சம்ஸ்ரிதாநாம் புண்யாபுண்ய மய ஸ்ருங்கலா யுகளம் –780–

ஸ்ரீ தங்கப் பாதுகைகளே நீங்கள் ஒரு இரட்டையாக வகவானுடைய திருவடி இணையைக் காட்டிச் சேர்ந்து இருக்கின்றீர்
ஆனால் உம் இணை ஆஸ்ரித ஜனங்களின் புண்ய பாபம் ஆகிற சங்கிலியின் இரட்டையைக் கழற்றிப் போடுகிறதே –

———————————————————————

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .