Archive for the ‘திருப்பாவை’ Category

ஸ்ரீ ஆண்டாள் கொட்டிய பறையும், கேட்ட பறையும் December 28, 2009 By ஸ்ரீ ஜெயஸ்ரீ சாரநாதன்–

October 16, 2020

வேதமனைத்துக்கும் வித்து’ என்று ஆன்றோரால் போற்றப்படும் திருப்பாவையில்
அடிக்கடி சொல்லப்படும் ஒரு சொல், ‘பறை’ என்பதாகும்.

ஐந்திணைகளுக்கும் உரிய பறைகள் தொண்டகப்பறை (குறிஞ்சி), துடிப்பறை (பாலை) , ஏறுகோட்பறை (முல்லை),
மணப்பறை மற்றும் கிணைப்பறை (மருதம்) , மீன்கோட்பறை (நெய்தல்).
இவை தவிர வேறு சில பறைகளும் அந்த நாளில் இருந்திருக்கின்றன.
புறநானூறில் 12 விதமான பறைகள் சொல்லப்படுகின்றன.
இவற்றுள் ஸ்ரீ ஆண்டாள் எந்தப் பறையைக்கொட்டியிருப்பாள் எனக் காண்போம்.

(1) அரிப்பறை :- அரிப்பது போல ஓசை எழுப்பும். வயல் வெளியில் பறவைகள், இலைகளின் மீது உரசிச் செல்லும்
சப்தம் போலவும், பெண்டிர் அணிந்த நகைகள் ஒன்றனோடு ஒன்று உரசுவது போலவும் என்று,
அரிப்பறை ஓசை உவமை காட்டப் படுகிறது.

(2) அனந்தன் பறை :- சுடுகாட்டுப் பகுதிகளில், பேயாட்டம் ஆடும் மகளிர் இதைக் கொட்டுவர்.
சரசரவென்று பாம்பு செடிகளுக்கிடையே ஓடும் ஓசை போல் இருக்கும் போலிருக்கிறது. இதன் ஓசை கேட்டு பருந்துகள் வருமாம்.

(3) ஆகுளிப் பறை மற்றும் (4 ) சிறு பறை :- மிகச் சிறிய, கைக்கடக்கமான பறை இது. பாணர்கள் யாழுடன் எடுத்துச் செல்லும் பறை.
அரசனைக் குறித்தோ, கடவுளைக் குறித்தோ பாடுவதற்குப் பயன் படுவது. இதை விடிவதற்கு முன் கொட்டுவார்கள்.

(5) சல்லிப்பறை :- இதைப் பெரும் பறை என்பார்கள். விழாக்களிலும், ஊர்வலங்களிலும் கொட்டுவார்கள்.

6) சாக்காட்டுப்பறை :- இது சாவுக்கு அடிக்கும் பறை.

(7) செருப் பறை :- அரசன் போர்க்களத்தில் நுழையும் போது அடிப்பது. யானைப் படைக்கு முன்னால் அடித்துச் செல்வர்.

(8) போர்ப் பறை :- இது போர் அறிவிக்கும் பறை. போருக்குச் செல்லும் போது அடிக்கும் பறை.

(௯) நெய்தல் பறை :- சாக்காட்டுப் பறை போல, சாவின் போது நெய்தல் நிலத்தில் அடிக்கபடுவது.

(10) தடாரிப் பறை :- இதைக் கிணைப் பறை என்றும் பம்பைப் பறை என்றும் கூறுவர். இது உடுக்கையாக இருக்கலாம்.

(11) ஒரு கண் பறை:- அளவில் பெரியதான இப்பறையில், கண் போன்ற அடையாளம் தெரியும்.
அது யானையின் பாத வடிவில் இருக்கும், செய்திகளை அறிவிப்பதற்கும், போர்க் களங்களிலும், இது பயன் படுத்தப்பட்டது.

(12) மணப் பறை :- திருமணங்களில் கொட்டப்படுவது.

புறநானூறில் ஆங்காங்கே பேசப் படும் இந்த 12 பறைகளில், ஆகுளிப் பறையும், சிறுபறையும் மென்மையாகவும்,
பாடலுக்கு இசைந்தும் கொட்டப்படுவதுடன், கடவுளைக் குறித்து, விடிவதற்கு முன்னமேயே கொட்டப் படுவதால்,
ஸ்ரீ ஆண்டாளும் அவள் தோழிகளும், கொட்டிய பறை சிறு பறை அல்லது ஆகுளிப் பறை எனக் கொள்ளலாம்.

இனி, பறை என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் கூறும் செய்திகளைப் பார்ப்போம்.
மொத்தம் 10 இடங்களில் ஸ்ரீ ஆண்டாள் பறை என்று குறிப்பிடுகிறாள்.

ஸ்ரீ ஆண்டாள் கூறும் பறை

1. பறை தருவான் (பாசுரம் – 1)
2. பாடிப்பறை கொண்டு (பாசுரம்- 8 )
3. போற்றப் பறை தரும் – (பாசுரம்- 10)
4. அறை பறை – (பாசுரம் -16)
5–என்று என்றும் உன் சேவகமே ஏற்றிப் பறை கொள்வான் –(பாசுரம் -24)
6. பறை தருகியாகில் – (பாசுரம் -25)
7. சாலப்பெரும் பறை – (பாசுரம் -26)
8. உன்றன்னை பாடிப் பறைகொண்டு – (பாசுரம் -27)
9. நீ தாராய் பறை – (பாசுரம் -28)
10. இற்றைப் பறை கொள்வான் – (பாசுரம் -29)
11.அங்கப் பறை கொண்ட ஆற்றை – (பாசுரம் -30)

அவற்றுள், 26 -ஆம் பாசுரத்தில் வரும் சாலப் பெரும் பறை, மேற் கண்ட 12 பறைகளுள் சல்லிப் பறையை ஒத்திருக்கிறது.
சல்லிப் பறை என்பது, விழாக்களில் கொட்டப்படுவது. சுற்றுப் புறத்து ஓசைகளையும் மீறி ஓங்கி ஒலிக்க வேண்டிய பறை.

‘மாலே மணி வண்ணா’ எனத் தொடங்கும் பாசுரத்தில், ‘சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டிசைப்பாரே’ என்று
ஸ்ரீ ஆண்டாள் கூறும் வர்ணனை இறைவன் வரும் வீதி ஊர்வலம் போல உள்ளது.

ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்கச் செய்யும் வகையில் ஸ்ரீ பாஞ்சசன்னியம் என்னும் சங்கூதும் ஒலியோடு,
பிற ஒலி முழக்கங்களும், பல்லாண்டு இசைத்த வண்ணம் செல்வதும், கோல விளக்கும், கொடியும், விதானமும்
செல்லும் பாங்கினையும் உரைத்திருப்பது, மார்கழி மாதத்து வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று ஸ்ரீ திருமால் வீதி வலம் வரும்
ஸ்ரீ கருட சேவை போன்று இருக்கிறது. வீதி ஊர்வலத்தில் கொட்டப்படும் சல்லிப் பறையை
ஸ்ரீ ஆண்டாள் சாலப் பெரும் பறை என்று கூறியிருக்கலாம்.

மார்கழி பௌர்ணமியில், பாவை நோன்பு ஆரம்பிக்கும் என்று பரிபாடல் – 11 தெரிவிக்கிறது.
மார்கழி மாதம், திருவாதிரையில், சந்திரன் செல்லும் போது, பூரண சந்திரன் ஆகிறது.
அன்று விடிகாலை, ஆற்றங்கரையில் ஹோமத் தீ வளர்த்து, ஆதிரையானை வழி படுவர்.
அவ்வமயம், அனைத்து பெண்களும் பாவை நோன்பு ஆரம்பிப்பார்.
திருமணமானவர்களும், கன்னிப் பெண்களும், சிறுமியரும் என, அனைத்துப் பெண்களும், அந்த வழிபாட்டில் கலந்து கொள்வர்.
அது முடிந்த மறு நாள் முதல், இளம் சிறுமியர் மட்டும ஆற்றங்கரை சென்று பாவை செய்து, பறை கொட்டி,
அந்தப் பாவைக்குப் பூச் சொரிந்து, விளையாட்டாகக் கடவுளை வணங்குவர்.

இதையே ஸ்ரீ ஆண்டாள் துவங்கி வைக்கிறாள். பாவை நோன்பிருந்து நல்ல கணவனை அடைவது என்னும் வழக்கப்படி
ஸ்ரீ கண்ணனையே கணவனாக அடைய விரும்பி ஸ்ரீ ஆண்டாள் பாவைக் களம் புக விரும்புகிறாள்.
பௌர்ணமி கழிந்த மறுநாள் சிறுமியர் துவங்கும் பாவை நோன்புடன் முதல் பாசுரம் துவங்குகிறது.
அப்பாசுரத்தில் வரும் வர்ணனை, பௌர்ணமி கழிந்த மறு நாள் விடிவதற்கு முன் இருக்கும் வானத்தைச் சொல்கிறது.
பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் வைகறையில், முழு மதி இன்னும் வானில் இருக்கும்.
அன்று காலை நிறை மதி இன்னும் வானில் தெரிய, அதை தான் ஸ்ரீ ஆண்டாள்,
மதி நிறைந்த நன்னாள் என்று சொல்லி இருக்கிறாள்.

நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு பாசுரம் என்ற கணக்கில், பௌர்ணமிக்குப் பதினைந்தாம் நாள் வரும் அமாவாசை
‘எல்லே இளங்கிளியே’ பாசுரத்தில் வருகிறது. அதற்கு மறு தினத்திலிருந்து, வளர் பிறை ஆரம்பம்.
வளர் பிறையின் ஏகாதசி, வைகுண்ட ஏகாதசி ஆகும். அது 11-ஆம் நாள் வருவது.
அப்படி கணக்கு பார்த்தால் ‘மாலே மணி வண்ணா’ பாசுரம் ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி என்றாகிறது .
அன்று தான், எல்லா ஸ்ரீ விஷ்ணு ஆலயங்களிலும், கருட வாகனத்தின் மீது ஸ்ரீ திருமால் வீதிப் புறப்பாடு கிளம்பி விடுவார்.
ஸ்ரீ ஆண்டாளின் தந்தையான ஸ்ரீ பெரியாழ்வார், பாண்டிய அரசனின் சந்தேகத்தைத் தீர்த்து, அவனால் கொண்டாடப்பட்டு,
பட்டத்து யானை மீது நகர் வலம் வந்தபோது, அவருக்கு ஸ்ரீ கருட வாகனத்தின் மீது காட்சி தந்த ஸ்ரீ திருமாலைப் பார்த்து,
‘பல்லாண்டு பல்லாண்டு’ என்று இறைவனையே வாழ்த்திப் பாடினார்.
சாலப் பறை பற்றி சொல்லும், ‘மாலே மணி வண்ணா’ பாசுரத்திலும், பல்லாண்டு இசைப்பதைப் பற்றி கூறுவதாலும்,
அது வீதி வலம் வரும் ஸ்ரீ கருட சேவையாகவும், அந்தப் பாசுரம் இசைத்த அன்று ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசியாகவும் இருந்திருக்கலாம்.
மறுநாள் துவாதசி என்பதற்கு ஏற்றாற் போல், அடுத்த பாடலான ‘கூடாரை’ யில் உண்ணுவது பற்றி சொல்லப்படுகிறது.

ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று, நாம் இருக்கும் பூமியானது, இந்தப் பால் வெளி அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து
அதிக பட்சத் தொலைவை அடைகிறது. தனுர் மாதம் என்னும் மார்கழி மாதமுடைய தனுர் ராசியானது
நம் பால் வெளி அண்டத்தின் மையப் பகுதியாகும்.
தனுர் ராசிக்கு நேர் எதிரில் சூரியன் வரும் இந்த மாதத்தில், நாம் சூரியனுக்கு அப்பால் –
சூரியனிடமிருந்தும், பால் வெளி மையத்திடமிருந்தும், அதிக பட்ச தொலைவை அடைகிறோம்.
இதை வேறு விதமாகக் கூறுவதென்றால், பால் வெளி கேலக்ஸ்சியின் (galaxy) வெளியே – எங்கிருந்தோ அது வந்து
கொண்டிருக்கிறதே, அந்த அண்ட வெளிக்கு அருகே – அதிக பட்ச அருகாமையை வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று நாம் அடைகிறோம்.
இந்த வெளி, தேவயானம் என்றும் உத்தர வீதி என்றும் சொல்லப்படும். இது நமது கேலக்ஸ்சியின் மேல்புறமான இடம்.
பிறவா நிலையடையும் ஜீவன்கள் உத்தர வீதியில் செல்லும் என்பது ஐதிகம்.
அப்படிப்பட்ட உத்தர வீதியின் புறம், நமது பூமிக் கோளம், அதிகபட்ச அருகாமையைப் பெறும் வைகுண்ட ஏகாதசி நாள்,
மோக்ஷ வாயில் திறக்கப்படும் நாளாகக் கருதப்படுகிறது.
பிரபஞ்ச இயலும், அதன் வழி ஆன்மீக நிலையையும் அறிந்த நம் முன்னோர் வகுத்த வழிகள் ஒப்புவமையே இல்லாதவை.

அத்தகு சிறப்பும், தொன்மை வழக்கமும் கொண்ட ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று,
சாலப் பெரும் பறை கொட்டினர் என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் கூறுவது சாலவும் பொருத்தம்.

பறை கொட்டி, பாவை நோன்பு நோற்ற ஸ்ரீ ஆண்டாள், தனக்கு ஸ்ரீ நாராயணன் பறை தருவான் என்கிறாள்.
மேற்கூறிய சாலப் பெரும் பறை தவிர மற்ற இடங்களில், அவள் கேட்கும் பறை, அதாவது
ஸ்ரீ நாராயணன் தருவான் என்று சொல்லும் பறை என்பது, தட்டும் பறை அல்ல.
அவள் பெற வேண்டும் என்று கேட்கும் அந்தப் பறை எப்படிப்பட்டது என்பது, மீதம் ஒன்பது இடங்களில்
அவள் சொல்லும் பறையை இணைத்துப் பார்த்தால் விளங்குகிறது.

அவள் ஸ்ரீ நாராயணன் திருக்கோவிலின் வாசல் கதவைத் தட்டி, கதவைத் திறக்கச் சொல்லி வாயில் காப்பாளனிடம்
‘தான் ஒன்றும் அழையா விருந்தாளி அல்ல, அறை பறை மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தானே.
அதனால் தான் வந்தோம். கதவைத் திற’ என்கிறாளே அங்கே இருக்கிறது சூட்சுமம்.

இங்கே பறை என்பது கொட்டும் பறை அல்ல.
ஸ்ரீ மாயன் மணிவண்ணன் என்னும் கண்ணன் அறை பறை அறிவித்து அன்றே சொன்னானே, அதை நம்பி
அவனைத் தேடி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். கதவைத் திறக்காவிட்டால் எப்படி என்று கேட்கிறாள்.

அப்படி என்ன அறை பறை அறிவித்து ஸ்ரீ மாயவன் சொன்னான்?

அறை பறை என்னும் சொல்லே ஒரு சிறப்புப் பொருளுடையது.
‘அறை பறை அன்ன கயவர்’ என்னும் குறள் – 1076 -இல், ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய
விஷயங்களைப் பகிங்கிரமாகச் சொல்லுவது அறை பறை என்கிறார் உரை ஆசிரியர் பரிமேலழகர்.
ரகசியமாக சொல்லப்பட்டு வந்த ஒரு விஷயத்தை கண்ணன் பகிங்கிரமாகச் சொல்லி இருக்கிறான்.
அதை உண்மை என்று நம்பி ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ கண்ணன் திருக் கோயில் தேடி வந்திருக்கிறாள்.

அபப்டி என்ன ரகசியம் – அதை ஊரறிய பகிங்கிரமாக ஸ்ரீ கண்ணன் சொல்லி விட்டான் என்றால்,
அதுவே அவன் போர்க்களத்தில், அர்ஜுனனுக்கு, கொடுத்த வாக்குறுதி!

சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ
அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாஸூச

எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு விட்டு என்னையே சரணடை. நான் எல்லாப் பாபங்களிலிருந்தும் உனக்கு
விடுதலை அளிக்கிறேன் என்று ஸ்ரீ கண்ணன் கூறுவது, பிறவி பெரும் கடலைக் கடக்க அவன் கொடுக்கும் ஒரு உறுதிப் பிரமாணம்.
இது என்றுமே உள்ள பிரமாணம் தான். ஆனால் அந்நாளில் மக்கள், கடினமான ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டு
அதன் பயனாக இதை அறிந்தார்கள். எனவே இது ரகசியம் எனப்பட்டது. அப்படியான ஒரு ரகசியத்தை,
எல்லார் முன்னிலையிலும், எல்லோரும் அறியும் வண்ணம் போட்டு உடைத்து விட்டான் ஸ்ரீ கண்ணன்.
அறை பறை என அறிவித்து விட்டான்.

அன்றைக்கு அவன் அர்ஜுனனுக்கு அறிவித்தது, உரக்க அறிவித்தது, பறை கொட்டியது போல் அறிவித்தது,
மக்கள் அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக. அவன் கொடுத்த உறுதி பிரமாணத்தை நம்பி,
அவனே எல்லாம் என்று அவனைச் சரணடைந்து, அவனைத் தேடி வந்திருக்கிறோம்.
நீ கதவைத் திறக்க மாட்டேன் என்கிறாயே என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் இங்கு கூறுகிறாள்.

அறை பறை மாயன் மணி வண்ணன் ‘நென்னேலே வாய் நேர்ந்தான்’.
அன்றே வாய் விட்டு விட்டான். அதை நம்பி ‘தூயோமாய் வந்தோம்’ நாங்கள்.
எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு விட்டுத் தூயவர்களாய் வந்தோம் என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் சொல்லுவதிலிருந்து,
ஸ்ரீ நாராயணன் தரும் பறை – அது அவன் உரை- அது நமக்கு மோட்சம் தருவேன் என்று அவன் தரும் உறுதி – என்று புலனாகிறது.

இந்த ஸ்ரீ மாயன் உரையை (ஸ்ரீ பகவத் கீதையில் அவன் கொடுத்த உறுதி), ஸ்ரீ திருப்பாவையில் பறை என்று
வரும் மற்ற இடங்களில் சேர்த்துப் பார்த்தால், இதுவே உள்ளுறைப் பொருளாக விளங்குவது தெரியும்.

இப்பொழுது, ஆண்டாள் கூறும் பறை – பட்டியலைப் பார்ப்போம்.

1. பறை தருவான் – (பாசுரம் – 1)

“நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்”.

அன்று அர்ஜுனனுக்குப் பறை என்னும் உரை தந்தான். அர்ஜுனனைப் போல நாமும் அவனை அடைவோம்.
நமக்கும் அந்த உரை தந்து, உறுதி அளிப்பான்.

2. பாடிப் பறை கொண்டு (பாசுரம் -8)

“பாவை, எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு…….
தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா வென்று ஆராய்ந்து அருளேல்..”

அவன் கொடுத்த உரை என்னும் பறையை நம்பி, அவனிடம் சென்று நாம் வணங்கி -‘
இது நீ கொடுத்த உறுதி தானே, எங்களையும், ஏற்றுக் கொள் என்று சொன்னால்,
‘ஆஹா’ என்று ஆஹா-காரம் செய்து ஆராய்ந்து சொல்கிறேன் என்பான். ‘

அவன் ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தித் திருமகனான இராமனைப் போல் அல்ல. ஒருவனிடம் தவறு இருந்தாலும்,
அவன் தன்னைப் பணிந்தால் ஸ்ரீ இராமன் தன்னடி சேர்த்துக் கொண்டு விடுவான்.
இராவணனே, ‘அபயம்’ என்று அவன் அடி பணிந்தால் அவனைத் தண்டிக்காமல் விட்டு விடுவான் என்று ஸ்ரீ சீதை சொல்கிறாள்.
அவளுக்குத் தீங்கு செய்த காகாசுரனை அப்படித் தான் அவன் மன்னித்தான்.
ஆனால், இந்த தேர்த் தட்டு பாகன் இருக்கிறானே, அவன் அப்படி அல்லன்.

பாவத்துடன் வரினும் சரி, பரவாயில்லை என்பவன் ஸ்ரீ இராமன்.
ஆனால் புண்ணியத்தையும் விட்டு விட்டு வா என்பவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்.
அதனால் “பறை (உறுதி) வேண்டும் என்று சொல்லி விட்டீர்கள் இல்லையா. பார்க்கலாம். ஆராய்ந்து சொல்கிறேன்.”
என்று கூறுபவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். அதனால் சீக்கிரம் போவோம், அவனைப் பார்த்து கேட்டு –
இன்னும் காத்திருக்க வேண்டும் என்னும் தொனியில், ஸ்ரீ ஆண்டாள் இந்த இடத்தில் பறை என்னும்
சொல்லைக் கையாண்டு உள்ளாள்.

3. போற்றப் பறை தரும் – (பாசுரம்- 10)

“போற்றப் பறை தரும் புண்ணியன்”

அதனால், அவனை நன்கு போற்றிப் பாடுவோம், நமக்கும் உறுதி கொடுத்து விடுவான் –
அர்ஜுனன இவ்வாறு தான், அவனைத் தொடர்ந்து, அவனை விடாது இருந்தான். அவனுக்கு உறுதி கொடுக்கவில்லையா?

4. அறை பறை – (பாசுரம் -16)

‘அறை பறை மாயன் மணி வண்ணன் நென்னேலே வாய் நேர்ந்தான்’.

இதன் கருத்தை முன்னமேயே பார்த்தோம். ரகசியமாக இருந்த மோக்ஷம் என்னும் பெரும் உபாயத்தை,
அறைந்து பறை அறிவித்தாற் போல் அன்றே அர்ஜுனனிடம் சொல்லி விட்டானே.
அதை நம்பித் தானே நாங்கள் இன்று வந்திருக்கிறோம்.

5-என்று என்றும் உன் சேவகமே ஏற்றிப் பறை கொள்வான் –29-
இங்கு பறை என்று பரம புருஷார்த்தம் -அனுபவ ஜெனித
ப்ரீதி காரித கைங்கர்யத்தைச் சொன்னவாறு

6. பறை தருதியாகில் – (பாசுரம் -25)

“நெடு மாலே உன்னை அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில்”

அன்றைக்கு உன்னைக் கொண்டாடிய அர்ஜுனனுக்குத் தந்தாயே உறுதி மொழி, அதைப் போல நாங்களும்
உன்னைக் கொண்டாடிக் கேட்கின்றோம், எங்களுக்கும் அந்த உறுதி மொழி கொடுத்து விடு.

7. சாலப் பெரும் பறை – (பாசுரம் -26)

“சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டிசைப்பாரே”

இதுவும் முன்னமே ஆராய்ந்தது. சாலப் பெரும் பறை கொட்டி, பல்லாண்டு இசைத்து
அவனை வணங்கிய முறைமையை இவ்வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

8. உன்றன்னை பாடிப் பறைகொண்டு – (பாசுரம் -27)

இங்கே அந்தப் பறை என்னும் உரையான உறுதி மொழி கிடைத்த பின் வரக்கூடிய பலன் கூறப்படுகிறது.
“கோவிந்தா உன்றன்னை பாடிப் பறைகொண்டு யாம் பெரும் சன்மானம்” எதுவென்றால்,
கூடி இருந்து குளிர்தல் என்று முடிக்கிறாள்.

அன்று போர்க்களத்தில், அர்ஜுனனுக்கு உரை தந்த பின், அவனை விட்டு நீ பிரிந்தாயோ? இல்லையே.
அவன் கூடவே ரத சாரதியாகவும் இருந்து, அவன் மனத்தை ஓட்டும் யோகேஸ்வரனாகவும் கூடி இருந்தாயே.
அந்தக் கூடி இருக்கும் தன்மைதான் நான் பரிசாகக் கேட்பது.

9. நீ தாராய் பறை – (பாசுரம் -28)

“அன்பினால் சிறு பேர் அழைத்தனவும் சீறி அருளாதே, இறைவா நீ தாராய் பறை “.

உன்னைப் பலவாறாக சிறுமைப் படுத்தியும் பேசியுள்ளோம். அதை எல்லாம் நீ பெரிது படுத்தாதே.
அன்று அர்ஜுனன் உன்னைப் பேசாததா? இந்த அண்டத்தையே தன்னுள் கொண்டு, தன்னுள் விரிந்து இருக்கும் உன்னை,
நண்பனை ஏசிப் பேசி பரிகாசம் செய்வது போல், உன்னிடம் நடந்து கொண்ட அர்ஜுனனிடம் நீ கோபம் கொண்டாயா? இல்லையே.
அதைப்போல, அன்பினால் நாங்களும் உன்னை இரு மாறாகப் பேசி யுள்ளோம். அதற்காகச் சீற்றம் கொண்டு
பறை தாராமல் இருந்து விடாதே. நீ பறை என்னும் உறுதி மொழியை எங்களுக்குத் தர வேண்டும்.

10. இற்றைப் பறை கொள்வான் – (பாசுரம் -29)

“இற்றை பறை கொள்வான் அன்று காண்”

ஏதோ இன்றைக்கு மட்டும் நீ பறை கொடுத்தால் போதும் என்றில்லை.
அர்ஜுனனுடன் என்றென்றைக்கும் கூடவே இருந்து அவனை கவனித்துக் கொண்டாய் அல்லவா?
அது போல இன்றைக்கு மட்டும் எங்களுக்கு நீ தலை ஆட்டுவது போதாது.
என்றென்றைக்கும், ஏழேழ் பிறவிக்கும் எங்களை நீ ஆட் கொண்டு இருக்க வேண்டும்.

11.அங்கப் பறை கொண்ட ஆற்றை – (பாசுரம் -30)

இவ் வரிகள் கடைசிப் பாசுரத்தில், பலன் கூறுவது போல் அமைந்துள்ளன.
அங்கு, அன்று அப் பறை கொண்ட விதத்தை, ஸ்ரீ பட்டர் பிரான் மகளான ஸ்ரீ ஆண்டாள் சொன்ன கருத்தை
ஏற்றுக் கொண்டு அவன் அடி பணிபவர்கள், என்றும் அவனது திருவருளைப் பெற்று இனிதுடன் இருப்பர்
என்று ஸ்ரீ திருப்பாவை முடிகிறது.

ஸ்ரீ மாயன் தந்த இந்த உரையை ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் ‘வார்த்தை’ என்கிறார்.
ஸ்ரீ மாயன் தந்த வார்த்தை அறிந்தால், “பிறப்போடு, நோயோடு, மூப்பொடு இறப்பில்லை’ என்கிறார் (ஸ்ரீ திருவாய் மொழி 7-5-10)
பிறவா நிலையைத் தருவது பறை ஒலியான அவன் வார்த்தை.
அதனால் அவன் சரணன்றி வேறொன்றும் நமக்கில்லை என்று இருக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் “வார்த்தை” என்று சொன்னதை “ஸ்ரீ மாயன் உரை” என்று ஸ்ரீ திருமழிசை ஆழ்வார் கூறுகிறார்.

“ஆற்றம் கரை கிடக்கும், கண்ணன் கடல் கிடக்கும் மாயன்
உரைக் கிடக்கும் உள்ளத்தெனக்கு”
(ஸ்ரீ நான் முகன் திருவந்தாதி- 10)

அவன் ஆற்றங்கரை தோறும் படுத்துகொண்டிருக்கிறான். ஒருவர் படுத்துக் கொண்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம்?
ஓய்வாக இருக்கிறார். இப்பொழுதைக்கு இந்த இடத்தை விட்டுச் செல்ல மாட்டார் என்பது.
நாமும் ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் ஆடி முடித்து, அவன் பறை தருவான் என்பதை உணரும் போது,
‘ ஐயோ அவன் எங்கிருக்கிறானோ, அவனை எங்கே தேடுவது’ என்று கவலைப் பட வேண்டாம்.
ஆற்றங்கரை ஏதாவது தென்படுகிறதா என்று பாருங்கள். கண்டிப்பாக அங்கே பள்ளி கொண்டிருப்பான்.
பறை கேட்டு சிறுமியரான நாம் வரும் போது, நாம் ஏமார்ந்து விடக் கூடாது அல்லவா?
தூங்கிக் கொண்டிருப்பவனை ஸ்ரீ ஆண்டாள் எழுப்பியது போல, நாமும் அவனை எழுப்பிக் கேட்பதில்,
பாவைச் சிறுமியர் போல நமக்கும் ஒரு கிளுகிளுப்பு.
‘என்னையா தேடி வந்தீர்கள்’ , என்று ஒன்றும் தெரியாதது போல் எழுந்திருப்பதில் அவனுக்கும் ஒரு ஆனந்தம்.

அதனால் தான் ‘கடல் கிடக்கும் மாயன்’ – ஸ்ரீ பாற்கடலில் கிடக்கும் மாயவன், நமக்கு எளிதாக இருக்கும் வண்ணம்
ஆற்றங்கரை தோறும் தூங்குவது போல் பாசாங்கு செய்து படுத்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

அவன் கொடுக்கும் உரையால் நமக்கு என்ன பயன் என்றால்,
“கூற்றமும் சாரா, கொடு வினையும் சாரா, தீ மாற்றமும் சாரா” என்கிறார் ஸ்ரீ ஆழ்வார்.
யம பயமும் வராது, இறப்பையே வெல்வோம்.
கொடிய பாபங்களும் நம்மைத் தீண்டாது, வினை அறுப்போம்.
கெட்ட பெயரும் நம்மைச் சேராது.

இப்படி எல்லாம் அந்தப் பரம் பொருள் தரும் பயனை வேதமும், ஸ்ரீ ஆழ்வார்களும் பலவிதமாகச் சொன்னாலும்,
சிற்றறிவினரான நம்மை ஈர்க்கும் வண்ணம் ஸ்ரீ ஆண்டாள், பறை என்னும் ஒரு சொல்லில் புதையலையே கொடுத்துள்ளாள்.
பறை கொட்டி, பறை கேட்டு அவனைப் பணிந்தாலே போதும். அவள் சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பதும் வாசித்தாலே போதும்,
அவனாகவே நம் மனத்தில் உள்ள மற்ற எண்ணங்களைப் போக்கி ‘மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றி’ விடுவான்.

’ஸ்ரீ நாராயணனே, என்றவிடத்து ஏகாரம் பிரி நிலைப் பொருளதாய் ஸ்ரீ நாராயணன் அடியார்க்குக் காரியஞ் செய்யுமிடத்துச்
சாதனங்களை யெதிர் பாராது செய்து தலைக் கட்டுபவன் என்பதை உணர்த்தும்.
நமக்கே என்றவிடத்து ஏகாரமும் அப்பொருட்டாய், ஸ்ரீ நாராயணன் ஸர்வ ஸாதாரண ஸ்வாமியாயினும்,
‘ஆகிஞ்சன்யம், அநந்யகதித்வம் என்னு மத்காரங்களமைந்த நமக்கன்றி மற்றயோர்க்குக் காரியம் செய்யான் என்பதைத் தெரிவிக்கும்.

பறை என்பது நோன்புக்கு அங்கமானதொரு வாத்ய விசேஷம்.
இவ்வாய்ச்சிகள், மேல், “மாலே மணிவண்ணா” என்ற பாட்டில் அபேஷித்த படி ஸ்ரீ கண்ணபிரான் பறை தரப்புக,
அதுகண்டு இவர்கள் “சின்னஞ்சிறுகாலே” என்கிற பாசுரத்தில்,
“இற்றைப் பறை கொள்வானன்று காண் கோவிந்தா, எற்றைக்கு மேழேழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
உற்றோமே யாவோமுனக்கு நாமாட் செய்வோம், மற்றை நங்காமங்கள் மாற்று” எனக் கூறினமையால்,
பறை, பறை என்று சொல்லிக் கொண்டு போவது நாட்டார்க்கு ஒரு வியாஜ மாத்திரமேயாய்,
அதன் உள்ளுறை கைங்கரிய விருப்பம் என்பது விளங்கும்.

“ஏவ மற்றமராட் செய்வார்” என்றபடி எதிர்த் தலையின் நியமனங்கொண்டு செய்வதே
ஸ்வரூபத்துக்குச் சேருமென்னும் ரஹஸ்யார்த்தம், “பறை தருவான்’ என்பதனாற் போதரும்.

—————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியார் அனுபவிக்கும் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் —

June 28, 2020

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–

அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை யணி புதுவை பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன–30-

அங்கு –
திருவாய்ப்பாடியிலே –

அப்பறை கொண்டவாற்றை-
நாட்டுக்கு பறை -என்று ஒரு வியாஜ்யத்தை இட்டு-அடிமை கொண்ட படியை –

யணி புதுவை –
சம்சாரத்துக்கு நாயகக் கல்லான ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர் –

திருவாய்ப்பாடியிலே
ஸ்ரீ நந்தகோபர் கோயிலிலே
நப்பின்னை பிராட்டி கட்டிலிலே
திவ்ய ஸ்தானத்திலே
திவ்ய சிம்ஹாசனத்திலே
இருந்த இருப்பிலே
ஆண்டாள் பெரியாழ்வார் வடபெரும் கோயிலுடையான் உள்ளதால் அணி புதுவை
பொன்னும் முத்தும் மாணிக்கமும் இட்டுச் செய்த ஆபரணம் போலே

பைங்கமலத் தண் தெரியல் –
பிராமணருக்கு–தாமரைத் தாரகையாலே சொல்லுகிறது –

தண் தெரியல் –
நளிர்ந்த சீலன் -பெரியாழ்வார் திருமொழி -4-4-8-
தண் அம் துழாய அழல் போலே -வட பெரும் கோயில் உடையானுடைய மாலை போலே
கொதித்து கிடவாது -பெரியாழ்வார் -கழுத்து மாலை –
பிரித்தவன் மாலை போலே அன்றே சேர்த்தவர் மாலை
குளிர்ந்த சீலத்தை உடைய செல்வ நம்பி -ஈஸ்வரன் சீலம் கொதித்து இருக்கும் –
அவன் நிரந்குச ஸ்வா தந்த்ரன் இறே

பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன –
ஆண்டாள் அநுகார பிரகரத்தாலே அனுபவித்துச் சொன்ன —பராசர புத்திரன் -என்று ஆப்திக்கு சொன்னால் போலே
பெரியாழ்வார் மகள் ஆகையாலே–சொன்ன அர்த்தத்தில் அர்த்த வாதம் இல்லை –
தமிழ் -நிகண்டு இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் யென்னலுமாம்

முதலில் நந்தகோபன் குமரன் -கண்ணன் பித்ரு பரதந்த்ரன்
இறுதியில் தன்னை -பட்டர் பிரான் கோதை -பித்ரு பரதந்த்ரையாக அருளுகிறாள்
திவ்ய தம்பதிகளுக்கு பகவத் பாகவத பாரதந்த்ர்யத்தில் ஈடுபாடு இத்தால் தெரிவிக்க படுகிறது –

—————-

ஸ்ரீ நாதமுனிகள் சிஷ்யர் திருக்கண்ண மங்கை ஆண்டான் அருளிச் செய்த தனியன் –

அல்லி நாள் தாமரை மேல் ஆரணங்கின் இன் துணைவி
மல்லி நாடாண்ட மடமயில் -மெல்லியலாள்
ஆயர் குல வேந்தன் ஆகத்தாள் தென் புதுவை
வேயர் பயந்த விளக்கு—

கோலச் சுரி சங்கை மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவும்
சீலத்தனள் -தென் திரு மல்லி நாடி -செழும் குழல் மேல்
மாலைத் தொடை தென்னரங்கர்கீயும் -மதிப்புடைய
சோலைக் கிளி அவள் தூய நற் பாதம் துணை நமக்கே-

————————-

ஸ்ரீ மத் கிருஷ்ண சமாஹ்வாய நமோ யாமுன ஸூநவே
யத் கடாஷைக லஷ்யாணாம் ஸூலப ஸ்ரீ தரஸ் சதா

———————————

பொருப்பன்ன மாடம் பொலிந்து தோன்றும் புதுவையர் கோன் விட்டு சித்தன் கோதை–1-10-

மலைகளைக் கொடு வந்து சேர வைத்தால் போலே இருக்கிற மாடங்கள்
ஸூ சம்ருத்தமாய்க் கொண்டு தோன்றா நின்றுள்ள ஸ்ரீ வில்லி புத்தூரில் உள்ளாருக்கு
நிர்வாஹரான பெரியாழ்வார் திருமகளார்-

——–

வேத வாய்த் தொழிலார்கள் வாழ் வில்லிபுத்தூர் மன் விட்டு சித்தன் தன் கோதை–2-10-

வாயால் உச்சரிப்பது அடங்கலும் வேத சப்தம் ஆகையாலே செய்வது அடங்கலும் வைதிக கிரியையாய் இருக்கிற
பிராமணர் வர்த்திக்கிற ஸ்ரீ வில்லி புத்தூருக்கு பிரதானரான பெரியாழ்வார் திரு மகள்-

———-

பொன்னிய மாடங்கள் சூழ்ந்த புதுவையர் கோன் பட்டன் கோதை–3-10-

இவ்விஷயத்தில் இவ்வளவான அவகாஹா நத்துக்கு அடி பெரியாழ்வார் வயிற்றில் பிறப்பு யாய்த்து –

—————-

பண்ணு நான் மறையோர் புதுவை மன்னன் பட்டர் பிரான் கோதை–5-11-

ஸ்வர பிரதானமான நாலு வேதங்களும் வைத்து இருப்பவர்கள் -ஸ்ரீ வில்லி புத்தூருக்கு
நிர்வாஹகரான பெரியாழ்வார் திருமகள்

————–

வேயர் புகழ் வில்லிபுத்தூர்க் கோன் கோதை 6-11-

ஆப்திக்கு ப்ராஹ்மணராலே ஸ்துதிக்கப் பட்டு இருக்கிற ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூருக்கு
நிர்வாஹகரான பெரியாழ்வார் திருமகள்

———-

வண் புதுவை ஏய்ந்த புகழ்ப் பட்டர்பிரான் கோதை–7-10-

விசேஷணங்கள் பட்டர் பிரானுக்கும் கோதைக்கும் சேரும் –

————-

போகத்தில் வழுவாத புதுவையர் கோன் கோதை–8-10-

பகவத் போகத்தில் ஒன்றும் தப்பாத படி எல்லா வகையாலும் அனுபவித்த பெரியாழ்வார் வயிற்றில்
பிறப்பாய்த்து இவ்வாசைக்கு ஊற்று
விபவம் உண்டான வன்று தொடக்கி போகத்தில் அன்வயித்தவர் இறே பெரியாழ்வார்
கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் – என்று தொடங்கி அனுபவித்தவர் இறே-

கட்டெழில் சோலை நல் வேங்கட வாணனைக்
கட்டெழில் தென் குருகூர்ச் சடகோபன்சொல்
கட்டெழில் ஆயிரத்து இப் பத்தும் வல்லவர்
கட்டெழில் வானவர் போகம் உண்பாரே––ஸ்ரீ திருவாய் மொழி–6-6-11-

ஸ்ரீ நித்ய ஸூரிகள் அநுபவிக்கின்ற இன்பத்தினை -போகத்தை-இங்கேயே அனுபவித்து –
அந்த அனுபவ பரிவாஹ ரூபமாக அன்றோ இவரது அருளிச் செயல்கள் –

————-

நல்ல வென் தோழீ நாகணை மிசை நம்பரர்
செல்வர் பெரியர் சிறு மானிடவர் நாம் செய்வது என்
வில்லி புதுவை விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை
வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே–10-10-

சர்வ சாதாரணமாக இருக்கும் வஸ்து என்று பற்றக் கடவது அன்று
ஆச்சார்யனுக்கு விதயம் அவ்வஸ்து –விஷ்ணு சித்தே யஸ்ய -அனந்தன் பாலும் -5-4-8–
அவன் வழியாலே நமக்குக் கிடைக்கும் என்று இருக்க அடுக்கும்
சம்பந்தம் நமக்கும் அவனுக்கும் ஒக்கும் என்று நினைக்கலாகாது
சம்பந்தம் நித்தியமாய் இருக்கச் செய்தே இறே இந்நாள் வரை கிடந்தது
தங்கள் தேவரை -என்று தன்னோடு உறவு அறுத்து பெரியாழ்வார் உடன் சேர்த்து சொல்லுகிறாள்
பெரியாழ்வார் உகந்தது என்றாய்த்து உகந்தது
திரிபுரா தேவியார் வார்த்தையை நினைப்பது –

வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல்
ஒரு பூவை இட்டு வரப் பண்ணவுமாம்-2-7-பூ சூட்டு பதிகம்
ஒரு இசையைச் சொல்லி இசைவிக்கவுமாம் -திருப்பல்லாண்டு –
கிழியை அறுத்து வரப்பண்ணவுமாம்-வேண்டிய வேதங்கள் ஓதி கிழி அறுத்து
திருமஞ்சனத்தைச் சேர்த்து அழைக்கையுமாம்-2-4- நீராட்ட பதிகம்
திருக் குழல் பணியைச் சேர்த்து வைத்து அழைக்க வுமாம்
அன்றிக்கே திருவந்திக் காப்பிட்டு அழைக்கவுமாம் -2-8- காப்பிட்டுபதிகம்
வெண்ணெய் அளைந்த குணுங்கும் –ஆ ரை மேய்க்க நீ போதி–இந்திரனோடு பிரமன் -இத்யாதிகள் அநேகம் இறே
அன்றிக்கே
நான் தம்மை முன்னிட்டால் போலே -தமக்கு புருஷகாரமாவாரை முன்னிட்டு வரப் பண்ணவுமாம்
வல்ல பரிசு –ஆசார்ய பரம்பரையை முன்னிட்டு -என்றபடி
அது காண்டுமே
அவ் வழியாலே பெறக் கடவோம்
பிதா மஹம் நாத முனிம் விலோக்ய ப்ரசீத -ஸ்தோத்ர ரத்னம் -65-என்னுமா போலே
த்வத் பாதமூலம் சரணம் ப்ரபத்யே -ஸ்தோத்ர ரத்னம் -22-என்று சரணம் புக்குவைத்து பிரபத்தி பண்ணினோம் நாம் ஆகையாலே
அதுவும் போட்கனாகக் கூடும் என்று அக்குறை தீர நாத முனிகளை முன்னிட்டால் போலே பெரியாழ்வாரை முன்னிடுகிறாள் –

—————————-

செம்மை யுடைய திருவரங்கர் தாம் பணித்த மெய்ம்மைப் பெரு வார்த்தை விட்டு சித்தர் கேட்டிருப்பார்–11-10-

மெய்ம்மைப் பெரு வார்த்தை –
யதார்த்தமுமாய் –-மெய்மை –சீரியதுமாய் —பெரு —ஸூ லபமுமான –வார்த்தை என்பதால் –
மூன்றும் சேர்ந்த வார்த்தை யாய்த்து -அதாவது –
உன் கார்யத்துக்குனான் உளேன் -நீ ஒன்றுக்கும் கரையாதே -உன் சர்வ பரத்தையும் என் தலையிலே
சமர்ப்பித்து நிர்ப்பரனாய் இரு -என்று
திருத் தேர் தட்டிலே அருளிச் செய்த வார்த்தை
பிள்ளை அர்ஜுனனுக்கு அன்றோ சொல்லிற்று இவர்க்கு என் என்னில் அவன் சர்வ சமனாகையாலே-
என் கார்யம் என்னால் செய்ய ஒண்ணாது -என்று இருப்பார் எல்லாருக்குமாக அடியிலே சொன்ன வார்த்தை இறே
ஆகையாலே இவர் கேட்டிருக்கக் குறை இல்லை –

விட்டு சித்தர் கேட்டிருப்பார்
அவ்வார்த்தையை கேட்ட பின்பு
உபாயத்வேன விலங்கின துரும்பு நறுக்கி அறியார்
பிராப்யத்வேன வேண்டிற்று எல்லாம் செய்வர் –

————————-

பொன்னியல் மாடம் பொலிந்து தோன்றும் புதுவையர் கோன் விட்டுச்சித் தன் கோதை–12-10-

ஸ்ரீமத் த்வாரகையிலே மாளிகையோடு ஒக்குமாய்த்து இவ் ஊரும்

————-

வில்லி புதுவை நகர் நம்பி விட்டுசித்தன் வியன் கோதை–13-10-

இவளுடைய விருப்பத்தில் ஊற்றமாய்த்துச் சொல்லித் தலைக் கட்டப் பார்க்கிறது
இவ்வளவான பிராவண்ய அதிசயத்துக்கு எல்லாம் வாய்த்தலை பெரியாழ்வார் வயிற்றில் பிறப்பாய்த்து-

—————–

பாரின் மேல் -விருந்தா வனத்தே கண்டமை – விட்டு சித்தன் கோதை சொல்–14-10–

ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் அன்றிக்கே பூமியிலேயாய்
அது தன்னிலும் திருவாய்ப்பாடியில் அன்றிக்கே
ஸ்ரீ பிருந்தா வனத்தே கண்டமை -(இவளுக்கும் சூடிக் கொடுத்த மாலையை மாலுக்கு சூடும் படி அருள் புரிந்தான் )
காட்சிக்கு கைம்முதல் இருந்தபடி –
விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே -10-10- என்று
முன்னனே அருளிச் செய்தாள் அன்றோ –

————–

மென்னடை அன்னம் பரந்து விளையாடும் வில்லி புத்தூர் உறைவான் தன்
பொன்னடி காண்பதோர் ஆசையினால் என் பொரு கயல் கண் இணை துஞ்சா
இன்னடிசிலொடு பாலமுதூட்டி எடுத்த வென் கோலக் கிளியை
உன்னோடு தோழமைக் கொள்ளுவன் குயிலே உலகளந்தான் வரக் கூவாய்–5-5-

அன்னம் என்று ஸ்ரீ பெரியாழ்வாரையே அருளிச் செய்கிறார் –
மென்னடை–என்று மெல்லிய திரு உள்ளம் – பொங்கும் பரிவையே சொன்னவாறு –

விவேக முகராய் நூல் உரைத்து
அள்ளலில் ரதி இன்றி
அணங்கின் நடையைப் பின் சென்று
குடை நீழலிலே கவரி அசையச்
சங்கமவை முரல
வரி வண்டு இசை பாட
மானஸ பத்மாசனத்திலே இருந்து
விதியினால் இடரில் அந்தரமின்றி
இன்பம் படக் குடிச் சீர்மை யிலே யாதல்
பற்றற்ற பரம ஹம்ஸராதலான
நயாசலன் மெய்நாவன்
நாத யாமுன போல்வாரை
அன்னம் என்னும் —–151-

1-அதாவது
விவேக முகராய்-
ஹம்சோ யதா ஷீர மிவாம்புமிஸ்ரம்-என்கிறபடியே –
ஹம்சமானது நீர ஷீர விபாகம் பண்ணுமா போலே –
சார அசார விவேக உன்முகராய்

2-நூல் உரைத்து –
அன்னமதாய் இருந்து அங்கு அற நூல் உரைத்த–பெரிய திருமொழி -11-4-8 -என்று
ஹம்ச ரூபியாய் சாஸ்திர பிரதானம் பண்ணினால் போலே –
ஸ்ரோதாக்களைக் குறித்து சாஸ்த்ரங்களை உபதேசித்து

2-அள்ளலில் ரதி இன்றி
நபத்நாதி ரதிம் ஹம்ச கதாசித் கர்த்த மாம்பசி- என்கிறபடியே –
ஹம்சமானது கர்தம ஜலத்தில் பொருந்தாது போலே –
வன் சேற்று அள்ளல்–பொய் நிலத்து அழுந்தார்—திருவிருத்தம் -100-என்கிறபடி
சம்சாரகர் தமத்தில் பொருத்தம் உடையர் அன்றிக்கே –

4-அணங்கின் நடையைப் பின் சென்று –
அன்னம் பெய் வளையார் தம் பின் சென்று -பெரிய திருமொழி -6-5-5-என்கிறபடி
ஹம்சமானது ஸ்திரீகளின் நடையை கண்டு தானும் அப்படி நடக்குகைக்காக பின் செல்லுமா போலே –
அன்ன நடைய வணங்கு-பெரிய திருமடல் -7–என்று ஹம்ச கதியான பிராட்டி உடைய
அனந்யார்ஹ சேஷத்வாதிகளையும் புருஷகார பாவமாகிற நடையை அனுகரித்து –
( ஹம்ஸ மாதங்க காமிநி அன்றோ பிராட்டி -ஷட் பாவங்களில் கடி மா மலர்ப்பாவை யுடன் சாம்யம் உண்டே )

5-குடை நீழலிலே கவரி அசைய சங்கமவை முரல வரி வண்டு இசை பாட மானஸ பத்மாசனத்திலே இருந்து —
அன்ன மென் கமலத்து அணி மலர் பீடத்து அலை புனல் இலை குடை நீழல் வீற்று இருக்கும் –பெரிய திருமொழி -9-1-5 -என்றும் –
செந்நெல் ஒண் கவரி அசைய வீற்று இருக்கும் -பெரிய திருமொழி -9-1-5-என்றும் –
சங்கமவை முரல செங்கமல மலரை ஏறி–பெரிய திருமொழி -7-8-2- -என்றும் –
வரி வண்டு இசை பாட அன்னம் பெடையோடு உடன் நாடும் –பெரிய திருமொழி -7-5-9-என்றும் –
மன்னு முதுநீர் அரவிந்த மலர் மேல்-பெரிய திருமொழி –என்றும் சொல்லுகிற ஹம்சமானது
மேலே எழுந்த தாமரை இலை குடையாகவும் –
பக்வ பலமான செந்நெலின் அசைவு கவரியாகவும் –
சங்குகளின் தொனி ஜய கோஷமுமாகவும் –
வண்டுகளின் மிடற்றோசை பாட்டாகவும் -பெற்று
மானஸ சர பத்மம் ஆசனமாக இருக்குமா போலே-

அக் கமலத்திலை போலும் திரு மேனி அடிகள் –திருவாய் -9-7-3-என்று பத்ம பத்ர நிபஸ்யாமளமான திருமேனியை
சம்சார துக்கார்த்த துக்க அர்க்க-( துக்கமான சூர்யன் என்றுமாம் )தாபம் வராத படி தங்களுக்கு ஒதுங்க நிழலாய் உடையவராய் –
அஹம் அன்னம் தைத்ரியம் -என்னும் படி பரி பக்குவ ஜ்ஞானரானவர்கள் அனுகூல வ்ருத்தி செய்ய
சுத்த ஸ்வாபவர் ஸ்துத்திக — சாராக்ராஹிகள் சாம கானம் பண்ண –( எண் திசையும் இயம்பும் மதுரகவி ஆழ்வார் போல்வார் )
குரு பதாம் புஜம் த்யாயேத் -என்கிற படி ஆச்சார்ய சரண யுகங்களை அனவரதம்
நெஞ்சுக்குள்ளே கொண்டு இருக்கும் சிஷ்யர்கள் உடைய
ப்ரஹ்ம குருவுக்கு இருப்பிடமான
போதில் கமல வென் நெஞ்சம்–பெரியாழ்வார் -5-2-8- -என்கிற
மானஸ பத்மத்தை வஸ்தவ்யமாய் உடையராய் —

6-விதியினால் இடரில் அந்தரமின்றி இன்பம் பட குடி சீர்மை யிலே
இத்யாதி
விதியினால் பெடை மணக்கும் அன்னங்காள் –திருவாய் -1-4-3- -என்றும் –
இடரில் போகம் மூழ்கி இணைந்தாடும் மட அன்னங்காள் –திருவாய் -6-1-4- -என்றும் –
அந்தரம் ஒன்றும் இன்றி -6-8-10–என்றும் –
மிக இன்பம் பட மேவும் -9-7-10–என்றும்
சொல்லுகிற படி சாஸ்த்ரோக்தமான பிரகாரத்திலே –

சாம்சாரிக சகல துரிதங்களும் தட்டாத படியும் –
ஒரு விச்சேதமும் வாராத படியும் –
மென் மேலும் ஆனந்தம் அபி விருத்தம் ஆகும் படியும்
குடி சீர்மையில் அன்னங்காள்–திரு விருத்தம் -29–என்கிற படியே
பார்யா புத்ரர்களாதியோடு இருந்து பகவத் அனுபவம் பண்ணுகிற
நளிர்ந்த சீலன் நயாசலன்–பெரியாழ்வார் -4-4-8–என்று சொல்லப் பட்ட செல்வ நம்பி
மெய்நாவான் மெய்யடியான் விட்டு சித்தன்–பெரியாழ்வார் -4-9-1- -என்கிற பெரியாழ்வாரைப் போலேயும் ,

பற்று அற்றார்கள் -பெருமாள் -1-4-என்றும்
சிற்றயிற்று முற்றல் மூங்கில் மூன்று தண்டர் ஒன்றினார் அற்ற பற்றார் -திருச்சந்த -52-என்றும்
சொல்லுகிறபடி சம்சாரிக சகல சங்கமும் அற்று ,
உத்தம ஆஸ்ர்ரமிகளாய்
பரம ஹம்ச சப்த வாஸ்யரான
நாத முனிகள், யாமுன முனிகள் போல்வாரையும் –

இந்த -6-குண சாம்யத்தை இட்டு அன்னம் என்று சொல்லும் என்கை —

————————————

பேர் அணிந்த வில்லிபுத்தூர் ஆனி தன்னில்
பெருந் சோதி தனில் தோன்றும் பெருமானே
முன் சீர் அணிந்த பாண்டியன் தன் நெஞ்சு தன்னில்
துயக்கற மால் பரத்துவத்தைத் திருமாச்செப்பி
வாரணமேல் மதுரை வலம் வரவே
வானில் கருடவாகனனாய்த் தோன்ற
வாழ்த்தும் ஏரணி பல்லாண்டு முதல் பாட்டு
நானூற்று எழுபத்து ஒன்று இரண்டும் எனக்கு உதவு நீயே—ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் —

————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- ஐந்தாம் ஐந்து பாசுரங்கள் – உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

January 15, 2020

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–—————–

ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப
மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
ஆற்றப் படைத்தான் மகனே அறிவுறாய்
ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில்
தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய்
மாற்றார் உனக்கு வலி தொலைந்து உன் வாசல் கண்
ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமா போலே
போற்றியாம் யாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்-

அஸங்கயேயமாய் நிஸ்ஸீமமாய் வள்ளன்மை அளவும் பெரியவை -கொடுப்பதிலும் பெரியவை
சிஷ்யர்களுக்கு பொழியும் ஆச்சார்யர்கள் -வாங்கிய அர்த்தங்களை பலருக்கும் பகிர்ந்து -எதிர் பொங்கி மீது அளிப்ப-
உடையவர்-உபய விபூதிகளை மட்டும் இல்லாமல் -74-சிம்ஹாசனாதிபதிகளையும் அவனையும் உடையவர் –
தோற்றமாய் நின்ற சுடர் -பிறந்து பிறந்து தேஜஸ் மிக்கு –
அத்வேஷம் மாறி-ஈடுபாடு பிறந்து ஆபீமுக்யம் பெருகி –ஆற்றாது பிரிவாற்றாமை பொறுக்க ஒண்ணாத நிஷ்டை —
ஈர நெல் வித்தி -பக்தி உழவன்
போற்றி -பெரியாவார் போலே -புகழ்ந்து -நம்மாழ்வாரை போலே
கீர்த்தனை -ஸ்தோத்ரம் -அஞ்சு குடிக்கு ஒரே சந்ததி –

நானும் உங்களில் ஒருத்தி -போகங்களில் வந்தால்-அனுபவ தசை -போக தசை -குணங்களுக்குத் தோற்று -சேஷ பூதர்-
கீழே ஆஸ்ரயண தசை -பற்றும் பொழுது ஸ்திதி நிலைப்பாடு வேறே –
புருஷகாரமாக பற்றி -அவனை கொடுப்பவனாகவும் நம்மை அவனை பற்றுவபராகவும் ஆக்கும் நிலை –
புருஷம் கரோதி–விஷ்ணுவுக்கு ஸ்ரீயாக -அவன் மணாளன் –கேள்வன் -அரையன் -அன்பன்- பித்தன்
ஏக ஊனம் சேஷி -அவனை தவிர மற்றவர்களுக்கு சேஷி -மற்றவருக்கு சேஷி இவள் -உச்சித உபாய யுக்தி
ஸ்ரயதே ஸ்ரீ யதே
ஸ்ருனோதி ஸ்ராவயதி -கேட்டு கேட்பிக்கிறவள் –
ஸ்ருணாதி பாபங்களைப் போக்கி ஸ்ரீநாதி சேர்த்து வைக்கிறாள் –
தண்ணீரை ஆற்ற தண்ணீர் வேண்டாமே -தண்மை -குளிர்ச்சி –

கைங்கர்யத்தில் இரண்டு நிலை வேண்டாமே -மிதுனத்தில் நாம் செய்யும் கைங்கர்யம் –
ஸ்ரீ துவய மஹா மந்த்ரம் சொல்லுமே -ஏக ஆசனத்தில் கைங்கர்யம் –
ஆச்ரயணம் சரணாகதி முடிந்ததும் -குண அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி கார்ய கைங்கர்யம்–
நம்முடன் சேர்ந்தே அனுபவிக்கிறாள் அவளும் -கைங்கர்யம் ஏற்றுக் கொள்ள இடம் மாறி-
மூன்று ஸ்தானங்கள் அவளுக்கு உண்டே –
நீராட்டம் தானே அனுபவம் -சேர்ந்தே இழிகிறாள் நம்முடன் –

ஏற்ற -இட்ட -மடியின் கீழே ஏற்ற -அவருக்கு ஏற்றமாக -ஒத்ததாக -கொட்டும் பாலுக்கு ஏற்ற பாத்திரம் –
ஏற்றுக் கொள்ளவும் வேண்டுமே -கை ஏந்தினாலே கொடுப்பார்கள் –
அனுவர்த்தி ப்ரசன்னாச்சார்யார் -என்றும் – க்ருபா மாத்ர ப்ரசன்னாச்சார்யார் -என்றும் உண்டே –
ஆச்சார்யர் தன்னை தனது ஆச்சார்யருக்கு சிஷ்யராகவும் நினைத்து-
சிஷ்யனையும் தனது ஆச்சார்யருக்கு சிஷ்யனாக -நினைப்பதே ஏற்ற கலங்கள்
சரீரம் அர்த்தம் ஆத்மா மூன்றையும் சமர்ப்பித்து அவர் கொடுத்ததைக் கொண்டு வாழ வேண்டும் –
பராசரர் -மைத்ரேயர் -ப்ரஸ்ன காலம் எதிர்பார்த்து -தத்வ தர்சி – ஞானிகள் –
திரௌபதி பரிபவம் காண ஒண்ணாமைக்கு அன்றோ பரீஷை இல்லாமல் நடு முற்றத்தில் கொட்டினான்
கார்ப்பண்யம் -கிருபணன் -கைம்முதல் இல்லாதவன் -சிஷ்யன் தாசன் -ஸ்ரேயஸ் -நல்லது சொல்ல வேண்டும் பிரார்த்தித்தான் அர்ஜுனன்
கேட்ட அர்ஜுனன் மறந்து -மீண்டும் அநு கீதை உண்டே -எதிர் பொங்கி மீது அளிக்கவில்லையே –
இனிமேல் தான் சொல்லக் கூடாது -தத்வ தர்சிகளைக் கொண்டே உபதேசம்

முதலியாண்டான் -உறவு முறையில் கேட்க்காமல் சிஷ்யர் போலே தானே உபதேசம் –
மாத்ரு தேவ பவ பித்ரு தேவ பவ ஆச்சார்ய தேவோ பவ அதிதி தேவோ பவ
எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான்
மைத்ரேயர் -பராசரர் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -பரீஷை பண்ண கேள்வி கூடாதே -பொதுவான கேள்வி
ஒருவருக்காக உபதேசம் பலருக்கும்
யுதிஷ்ட்ரர் -பீஷ்மர் -ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் -தர்மம் சேர்க்கும் ஆசையுடன் சிஷ்யர் –
அசேஷ -சர்வமும் கேட்ட பின்பும் -மீண்டும் -தாழ்ந்த குரலில் கிம் ஏகம்–சம்சார பந்த நாத் -தர்மம் கேட்பதில் விருப்பம் குறையாமல்
பரீக்ஷித் -ஸூகர்—16- வயசு தான் எப்பொழுதும்-ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -பேராசை -ஏழு நாள்களில் அனைத்தையும் அறிய
ஜனமேயன் வைசம்பாயனர் -மஹா பாரதம்

நம்மாழ்வார் -மதுரகவியாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி-இவருடைய மைத்ரேயர் இருக்கும் படி என்று
இவரது அவா-தத்வ த்ரயங்களிலும் பெரியதானதே -அடையும் காதல்- த்வரை – உந்த அருளிச் செய்தபடி
இது ஒன்றே ஏற்ற கலங்கள் -அஸீம பூமா பக்திக்கடல் –
பயன் நன்றாகிலும் –திருத்திப் பணி கொள்வான் –தான் ஏற்ற காலம் இல்லை என்று தானே சொல்லிக் கொள்கிறார் –
நைச்ய பாவத்தால் -பாங்கு அல்லவன்-நன்மையால் மிக்க நான் மறையாளர்கள் புன்மையாக கருதுவர் –
இதனாலேயே அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும் தன்மையன்
நிற்கப்பாடி என் நெஞ்சில் நிறுத்தினான் -சடகோபன் என் நம்பியே -எண் திசையும் இயம்புவேன் -என்று இருக்க வேண்டும் –
முயல்கின்றேன் என்றே இருக்க வேண்டும் –

வருணன் பிள்ளை பிருகு -கை கூப்பி ப்ரஹ்மம் -அறிய -பொதுவான கேள்வி –
யாதோ வா இமாநி பூயானி ஜாயந்தே -பொதுவான பதில் –
ஸ்வேதகேது தந்தை உத்தாலகர் -சந்திரன் போலே முக மலர்ச்சி -எதை அறிந்தால் தெரியாததை எல்லாம் அறிந்தபடி ஆகுமோ அதை அறியாயோ
சர்வ ம்ருத்மயம் -தெரியாததை அறியாத வரை தெரிந்து கொண்டோம் என்ற எண்ணம் கூடாதே

திருக்கண்ண மங்கைப் பெருமாள் கலியன் இடம் -பெருமாளே ஏற்றகலங்கள் -பத்தராவிப் பெருமாள் –
நின் தனக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானே பிருகத் பஹு சிந்து – பெரும் புறக் கடல்
நம்பிள்ளை -பெரியவாச்சான் பிள்ளை இவரே ஏற்ற கலங்கள்-கீழே சொன்ன எல்லா குணங்களும் அமைந்தவர் –
நர நாராயணாய கீழே இருந்து சிஷ்யர் இருக்கும் இருப்பு நாட்டார் இருக்கும் இருப்பு அறிய
நாம் யார் -பெரிய திரு மண்டபம் -ஈடு கேட்க ஆசை கொண்டு -வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரர் சாந்தீபினி வள்ளல் பெரும் பசுக்களாக இல்லையே
காமம் க்ரோதம் ஆள்பட்டு–மா முனிகளை-கேட்டு எதிர் பொங்கி மீது அளிக்க -தனியன் சாதித்து
ஆச்சார்யர் திரு உள்ளத்தில் இவ்வர்த்தம் இவனுக்கு ஸ்புரிக்கட்டும் என்ற ஆசீர்வாதத்தால் எதிர் பொங்கும் –
முன்னோர் மொழிந்தவற்றையும் திரு உள்ளத்தில் உள்ளவற்றையும் -ஆச்சார்ய ஹ்ருதயமாக அருளுபவர் சச் சிஷ்யர்
ஆற்றப் படைத்தான் -உடையவர் -மகனே -பூர்வர்களும் -செல்லப் பிள்ளையும் –

————

நப்பின்னை ஆண்டாள் கோஷ்ட்டியில் -இது முதல் -ஆகவே மேலே அவள் பிரஸ்தாபம் இல்லை
பரத்வமாக பேசாமல் -மனைவி கணவன் போலே -இவள் சொல்லிக் கொடுக்க –
ஆனந்த வல்லி –மனித ஆனந்தம் -ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யுவா மணம் உடல் வலிமை –
நூறு நூறாக -ஏற்றி -10-power-16-வரை சென்று கீழே இறக்கி
ஆசீர் வாதிக்கப்பட்ட -தந்தை தீர்க்காயுசு இருப்பவன் best-well-wisher-ஆஸிஷ்டன்
அந்த தந்தையின் மகனே -ஆர்ய புத்ரா -என்று கணவனை மனைவி கூப்பிட வேண்டும் –

ஆகவே நந்தகோபன் பெருமைகளை சொல்லி -அவர் மகனே -என்று நப்பின்னையும் சேர்ந்தே இது முதல் –
ஆற்றப் படைத்தான்
பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான்
ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான்

பெருமாள் குண தோஷங்களை எண்ண முடியாத படி இவற்றின் கணங்களையும் எண்ண முடியாது
மாமனார் பெயரை சொல்லாமல் இங்கு -கீழே எல்லாம் -மற்றவருக்கு அடையாளம் காட்ட –
அவனுக்கு நேராக சொல்லும் இவற்றில் நந்த கோபன் யசோதை பெயரையும் சொல்லாமல் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர
ஆர்ய புத்ரா -அழைக்க வேண்டியதை அழகாக அமைத்துள்ளான்
மகனே -ஒரே வார்த்தை -அவனுக்கு பல விசேஷணங்கள்-இது தானே அவனுக்கு திரு உள்ளம் உகக்கும்

அபிமத மதி விதி –குண கடலில் -லவ -எடுத்து ஸ்தோத்ரம் -பண்ண -பெருமாள் –
ஆத்மாநம் மானுஷம் மன்யே தசரதாத்மஜம் -இப்படி ஸ்தோத்ரம் பண்ணாதே -எளிமையுடன் அவதரிக்க –
ஸுவ்லப்ய பரமாகவே ஸ்தோத்ரம் பண்ண வேண்டும்
சக்ரவர்த்தி திருமகன் -சம்ப்ரதாயம் அறிந்தவர் அவன் உகப்புக்காக –
இது நப்பின்னை காட்டி அருளிய வழி–

பிள்ளையே -சொல்லாமல் மகனே -தந்தைக்கு அடங்கிய பிள்ளை –
கயா ஸ்ரார்த்தம் -வருஷ ஸ்ரார்த்தம் -இருக்கும் பொழுது அடங்கும் பிள்ளை –
அறிவுறாய் -எந்த கோபி வரவில்லையே என்று எண்ண
பொதுவான -குணங்கள் -ஆயர்பாடியில் அனைவரையும் குறிக்கும்
ஸ்வரூப நிரூபகம் சொல்லி அவனை உணர்த்த சொல்லிக் கொடுக்கிறாள் நப்பின்னை
ஊற்றம் உடையாய் –வேதம் ஒன்றாலே அறியப்படுபவன் -சாஸ்த்ர யோநித்வாத்-
ஆஸ்திகன் -நாஸ்திகன் -வேதம் கொண்டே -கடவுளை ஏற்காதவன் நிரீஸ்வர மதஸ்தன்
கபிலர் -நிரீஸ்வர ஆஸ்திகர் -வேதம் ஒத்துக் கொண்டதால் –

உறுதி மிக்கவன் -ஆஸ்ரித ரக்ஷணத்தில் உத்ஸாகத்துடன் ஊக்கம் ஆர்வம் -மீண்டும் மீண்டும் அவதரித்து –
உடமைக்கு ஒரு முழுக்கு உடையவனுக்கு ஒன்பது முழுக்கு –
ரிஷிகளை ரக்ஷணம் பண்ணிய பெருமாள் வார்த்தை –
அப்யகம் ஜீவிதம் -உயிரைக் கை விட்டாலும் உன்னை விடேன் -உன்னைக் கை விட்டாலும் லஷ்மணனை விடேன் –
அவனையும் விட்டாலும் ஆஸ்ரிதர்களை விடேன்
சர்வ லோக சரண்யாய ராகவாய மஹாத்மான -வேடன் புறா கதை -மனுஷன் புலி குரங்கு கதை -மித்ர பாவேன நத்யஜேயம் –
விபீஷணன் -வானர முதலிகள் தேவர்கள் அம்சம் – தபஸைக் குலைக்க இந்திரன் செய்தது போலே இவர்களும்
ராமர் கோஷ்ட்டி வேறே ராமானுஜர் கோஷ்ட்டி -பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் -குரு பரம்பரை கொடுக்கும் உறுதி –
ராமானுஜர் கொடுத்த அபய பிரதானம் இதுவே –
சேது கடற்கரையிலே விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து அருளினான் –
இஷ்வாகு குலதனம் அரங்கனையும் பரிசாக அருளி
மரனாந்தம் வைராணி -ராவணனையும் இறந்த பின்பு -நன்மைகளை தடுக்க முடியாதே -சம்ஸ்காரம்

வைகுண்ட ஏகாதசி -பரமபத வாசல் –
பிரமன் ஸ்ருஷ்ட்டி -மது கைடபர் -மிருதுவானவனுக்கு மது -அவனுக்கு கடினம் கைடபர் -இருவரும் -வேதம் அபகரித்து —
ஹயக்ரீவர் அவதாரம் -பல வருஷம் சண்டை -மின்னல் பார்த்து
ஐ மின்னல் துர்க்கா தேவி -தேவி பாகவத புராணம் கதை -பீஜா மந்த்ரம் -நாங்கள் சங்கல்பம் செய்தால் தான் மரணம் -வரம் பெற்றார்கள்
அஹங்கரித்து உனக்கு என்ன வரம் -வேண்டும் என்றும் கேட்டார்கள்
சாக சங்கல்பம் செய்யும் வரம் -கேட்டு -தண்ணீர் இல்லா –
மோஷம்-வடக்கு வாசல் வழியாக மார்கழி சுக்ல பஷ ஏகாதசி கூட்டிப் போனார்கள் –
கும்பகோணம் -ஸ்ரீ ப்ரஸ்ன சம்ஹிதை பாஞ்சராத்ர ஆகமம் -ஸ்ரீ கேள்வி பெருமாள் பதில் -அதிலும் இந்த வரலாறு
கும்பகோணம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஆகவே தனியாக வைகுண்ட வாசல் இல்லை
பதினோரு இந்திரியங்கள் பாபம் பிராயச்சித்தம் ஏகாதசி –
மார்கழி உகந்த மாதம் -அதில் இது வருவதால் ஸ்ரேஷ்டம்-

அஹங்கரித்த அசுரர்களையும் ஸ்ரீ வைகுண்டம் கூட்டிப் போன நாள் -ஊற்றம் உடையவன்
பெரியாய் –
சாம வேதம் -இசை வடிவம் -ரிக் த்வம் ருக் சாமவேதம் அஸ்மி -lirics நீ சந்தங்கள் நீ யானால் சங்கீதம் நான் ஆவேன்
பூமா வித்யா –சனத்குமாரர் -நாரதர் -உபதேசம் –அறிந்தவற்றை நாரதர் சொல்லி -வார்த்தை அறிவேன் உள் அர்த்தம் அறியாதவன் –
வாக்கை விட பேச்சு ஆற்றல் -அதை விட மனஸ் உயர்ந்தது -அதை விட மன உறுதி சங்கல்பம் -சமோயோசித்த புத்தி அதை விட –
த்யானம் -அதை விட -விஞ்ஞானம் பொருள் புரிந்து படிப்பது -உடல் வலிமை அறிவை விட உயர்ந்தது-நூறு அறிவாளியையும் அழிப்பவன்-
சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் எழுத முடியும் –
அன்னம் அதை விட -உயர்ந்தது -தண்ணீர் -அதைவிட -தேஜஸ் -அதை விட -ஆகாசம் அதை விட -மனிதன் உடைய நினைவாற்றல் –
ஆர்வம் இதை விட உயர்ந்தது –இப்படி பதினான்கு படிகள் சொல்லி -ஜீவாத்மா உயர்ந்தது -அதை விட சத்யம் என்னும் பரமாத்மா -சத் பூமா –
பார்க்கும் பொழுது கண்கள் மற்று ஒன்றைப் பார்க்காதோ -இத்யாதி
பஹு பெருமை -பூமா -பண்பு பெயர் –
காது கேட்க்காது மனஸ் நினைக்காது -வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து பெரியாய் ஒரே வார்த்தையில் அடக்கி –
பூமா வித்யை கேட்டால் அகால மரணம் இல்லை துக்கம் இல்லை வியாதி இல்லை –
தர்மவானாக இருந்து மோக்ஷம் பெற்று -ஏகா பவதி -கைங்கர்யம் செய்வான் –

உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடர் -அவதரித்து கண்ணுக்கு காணும் படி -நின்ற பின்பே சுடர் -பெற்றவன் ஆகிறான்
அங்கே பகல் விளக்கு பட்டு இருக்குமே -பாற் கடலில் -தேவர்கள் பிரயோஜனாந்த பரர்கள்
மொட்டைத்தலை முழங்காலுக்கும் முடிச்சு
பொடுகை இலை கட்டி–பொடுகு உள்ள தலையை காட்டினாள் போலே –
நசுக்கி கட்ட சொல்ல வில்லை -வணங்கினான் பொடுகு உள்ள தலை உள்ளவன் –
நாம் தான் -பிறவி பிணிக்கு -இங்கே தானே பிரகாசிக்கும்
தேர் ஊர்ந்ததால் தேஜஸ் உயர்ந்தது தெய்வ நாயகன் -தேசிகன்
அபசாரங்களையே உபசாரங்களாக கொள்ளுவான் –
அர்ச்சையில் ஸுவ்சீல்யம் -சரம பர்வம் அன்றோ–ஆகாச கங்கை -பாற் கடல் -பெருக்காறு வைபவம் –
பூ கத ஜலம் போலே அந்தர்யாமி -தேங்கின மடுக்கள்-சாய்கரம்

த்ருஷ்டாந்தம் -இவர்கள் வந்ததுக்கு -மாற்றார் –உன் வாசல் கண் -புகல் அற்று உன் அடி பணியுமா போலே –
எத்திசையும் -திரிந்தோடி -காகம் போலே -வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் -ராம பானம் அவன் திரு உள்ளத்துக்குத் தக்க செயல் –
இடது கண் இரண்டு கண்ணின் வியாபாரம் செய்யும் வரம் பிராட்டி கொடுத்து அருளினாள்
செற்றார் இல்லை -நாங்கள்
அம்புக்கு தோற்று அவர்கள் -அன்புக்கும் அழகுக்கும் குணத்துக்கும் தோற்று வந்தோம் –
லஷ்மணன் -அஹம் அஸ்ய அபரோ ப்ராதா குனைத் தாஸ்யம் உபாகத– அவன் பார்வையில் தம்பி -என் பார்வையில் சேஷபூதன்
பொங்கும் பரிவால் போற்றியும் அல்லாதாரைப் போலே புகழ்ந்தும் வந்தோம்
கண் திறந்து கடாக்ஷம் நாளை

ஆச்சார்ய பரம்
சிஷ்யர் -தாமே உபதேசம் -சுரப்பார்கள் -முன்னோர் மொழிந்த முறை மாற்றாதே –
குருவை விஞ்சிய சிஷ்யர்கள் –
மகனே மஹான் என்றபடி
பெரியாய் -புவியும் இரு விசும்பும் –யான் பெரியன் -நீ பெரியன் என்பதை யார் அறிவார்
கண் கண்ட தெய்வம் ஆச்சார்யர் –
கிரந்த சன்யாசம் -நான் தோற்றால் -எனது தவறே -ஸம்ப்ரதாயத்தில் உறுதி உண்டே

—————-

அங்கண் மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக் கட்டில் கீழே
சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலைப் பெய்தோம்
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூ போலே
செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ
திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தால் போல்
அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய்

விஸ்வரூபம் -பிரதம கடாக்ஷம் -கண்கள் சிவந்து -மதர்த்து-ஸ்வா தந்தர்யம் வெளிப்படுத்தி -மேனாணிப்பு
நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஸ்வாமி யுடையோம் என்கிற மேனாணிப்பு
விஷ்ணோர் கடாக்ஷம்–ஆறு படிகளில் -நடு உண்டே
ஜாயமான கடாக்ஷம் –சத்வ குணம் ஓங்கி -சாபம் இழிந்து போகும் படி நோக்க பிரார்த்தனை இதில் –
நோக்குதியேல் –துர்லபம் -நோக்குக்கு இலக்கு ஆகாதபடி எங்கள் குற்றங்கள் -எங்கள் மேல் சாபம் –நாநா வித நரகம் புகும் சாபங்கள் –
கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் -தொடங்கி -இதில் திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தால் போல் -பூர்த்தி -கடாக்ஷம் கிடைத்ததும் அனுபவம் தானே
அழகிய இடங்களுடன் கூடிய பெரிய ஞாலத்து அரசர் -மூன்று விசேஷணங்கள் -அதுக்கு ஏற்ற அபிமானம் அஹங்காரம் இருக்குமே

யதிராஜ சம்பத் குமார் -சம்பத் -செல்வம் –செல்வமான பிள்ளை -செல்லமான பிள்ளை
மாறு ஓன்று இல்லா மாருதி சிறியாண்டான்-மாருதி பெருமாளுக்கு தூது போலே ராமானுஜருக்கு
கைங்கர்ய பரர் அனைவருக்கும் உடையவர் -கிணத்தங்கரை பிள்ளை போலே இவன் -ஜாக்கிரதையாக ரக்ஷணம் -ஆசை உடன் –
ஆர்த்த த்வனி கேட்டு கண் முழிப்பார்-சிறு சிறிதே –
பாபங்களை பார்க்க முடியாமல் மூடி -பிராட்டி பார்த்து திறக்கும்
ஆற்றாமை கண்டு அலரும் -ஆதித்யனை கண்டு தாமரை அலரும் இரண்டும் ஆகாரம்
செங்கண்-உபமானம் நேர் இல்லாமையால் உபமேயம் தன்னையே விசேஷிக்கிறது –அடை மொழி விசேஷணங்கள் சேர்த்து
அடை கொழி-அடை மொழி –
உபமானதுடன் சொல்ல நினைப்பது அழுக்கு ஆக்குவது போலே -த்ருஷ்ட்டி தோஷம் வாறாமைக்காக தாமரைக் கண்
சுட்டு உரைத்த நல் பொன் உன் திரு மேனி ஒளி ஒவ்வாது
கப்யாசம் புண்டரீகாக்ஷம் -வியாக்யானம் –

உத்தமனது உத்தம அங்கத்துக்கு அதமனது அதம பாகமா த்ருஷ்டாந்தம்
கம்பீராம்ப ஸமுத்பூத ஸ்ம்ருஷ்ட நாள ரவிகர விகசித புண்டரீக தல அமலாய
தேக்ஷிண-
ஆறு அர்த்தங்கள் -சொல்லி மூன்று பூர்வ பக்ஷங்கள் தள்ளி -சம்பிரதாய அர்த்தங்கள் மூன்றும் –
தாத்பர்ய தீபிகா -வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம் –
கபி -சூர்யன் -ப்ரஹ்மம் ஆதித்ய மண்டலம் -அஷி புருஷன் வலது கண்ணில் இருப்பவனாக–ஹ்ருதய கமலத்தில் உள்ளவனாக – உபாஸிக்க
அதை போலே -தஸ்ய ஆஸம் -அதன் இருப்பிடம் -சூர்ய மண்டலம் -உபாஸக ஸ்தானமாக கண்கள் -சப்தம் அத்யாஹாரம் இழுத்து பொருள் –

புநர் யுக்தி அக்ஷய புருஷன் உபாசனம் ஏற்கனவே உண்டே
கண்ணில் -அஷிணி-இரண்டு கண்கள் -இதுவும் குறை -ஆகவே ஸ்தானம் பொருள் பொருந்தாது
கபி-மற்கடம்-தஸ்ய ஆஸம் -பிருஷ்ட பாகம் சிவந்து போலே கண்கள் சிவந்து -தாமரை வேறே இருக்க -இரண்டு உபமானம்
குரங்கின் ஆசனம் போன்ற சிவந்த தாமரை போன்ற மலர்ந்த கண்கள் -ஒரே உபமானம்
ஸ்லாக்ய வஸ்துவுக்கு தாழ்ந்த உபமானம்
கப்யாசம் சிறிது அளவு மலர்ந்த தாமரை என்னிலும் பொருந்தாது -சொல்லே இல்லையே –
சிறு சிறிது -கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடாக்ஷம் இங்கு எங்களுக்கு சாத்மிக்க சாத்மிக்க

இனி சம்ப்ரதாயம் ரவிகர சூர்ய கிரணங்களால் -ஒளியால் மலர்த்தப் பட்ட -தாமரை ஒத்த திருக்கண்கள் –
தண்ணீரை குடிக்கிறபடியால் -ஆச –மலர்த்தப்படுகிறது தாமரை –
தடிமனான நாளத்தில் நிற்கிற -கபி நாளம்-தாமரைத் தண்டு இதுவும் தண்ணீரை குடிக்கும் –
நாளத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்ட தாமரை -தஸ்மிந் ஆஸ்தே வாசிக்கிறபடியால் -வாசம் -நாளம் இருந்தால் புதுமை மாறாமல் இருக்குமே –
தண்ணீர் நிறைந்த ஏரியில் உருவானதால் –
புண்டரீக தல -இதழ்கள் தானே உதாரணம் பிரசன்ன வதனம் -கமலா பத்ராஷ -இதழ்கள் மலர வேண்டுமே
ஆயத -அகலம் நீண்ட அப் பெரியவாய கண்கள் -விசாலம் –கண்கள் கடாக்ஷிக்க பெருகி –
அமல -குற்றம் அற்று -சேற்று தாமரை இல்லையே இவையே -தோஷங்களைப் போக்கும் கண்கள் அன்றோ-
அமலங்களாக விழிக்கும் -பாசுரம் கொண்டே ஸ்வாமி இந்த விளக்கம்
தல -ஆயத- அமல-இவை கண்ணில் தானே ஏற்ற முடியும் –
படுக்கை பார்வை ஆகாதே -எழுந்து நடந்து இருந்து – அழகைக் காட்டி கடாக்ஷிக்கப் பிரார்த்தனை அடுத்த பாசுரம் –

————

22-பாசுரத்தில் –22-தத்துவத்தை தொலைக்க உபதேசம் -அஹங்காரம் -a-x வரை –24-அசேதனங்கள் –
y-கேள்வி கேட்க்கும் ஜீவன் -z-பரமாத்மா -special-தத்வம் -24 படிகள் காஞ்சி –
அபிமான பங்கம் -மோக்ஷத்துக்கு முதல் தடை -நான்முகன் விட வேண்டியவை நம்மை விட அதிகம் -மேலே இருப்பதே அஹங்காரம் வளர காரணம் –
சரணாகதன் -நாம சங்கீர்த்தனம் -சலவை தொழிலாளி துணி மிதிக்க கல் எறிய இவனும் எறிய காக்கப் போன பெருமாள் திரும்பிய கதை
காம்பற தலை சிரைத்து வாழும் சோம்பாராக இருக்க வேண்டும்
அதுவும் அவனது இன்னருள் என்று இருக்க வேண்டுமே
அம் கண் -அழகிய இடம் -மா ஞாலம் -திவ்யதேச அனுபவம் கலியன் -ராஜாதி ராஜன் ஸர்வேஸ்வரேஸ்வரன்-
ஈன்ற- உபநயனம் பண்ணி வைத்த – குரு -உணவு அளிப்பவர்-ஆபத்தில் உதவும் -ஆகிய ஐந்து தந்தை -மாமனார் ஆச்சார்யர் ஸ்தானம்
தந்தை பிள்ளையை மடியில் -வைத்து தலையை தடவி ஆசீர்வாதம் செய்யவும் வேத மந்த்ரம் உண்டு –
ஹிரண்யாக்ஷன் -பிரளயம் -நான்முகன் தந்தையை கூப்பிட -மஹா வராஹம் –
திரிவிக்ரமன் -அளந்தும் காட்டி -ராமனாக நடந்தும் காட்டி -விஸ்வரூபம் -உடல் மேசை உயிர் என கரந்து உளன் –
பார் என்னும் மடந்தையை மால் செய்யும் மால் -அரசர் அவனுக்கு பிரதிநிதி

அரசர் -வேந்தர் -மன்னர் -பக்தி ரசம் இல்லாத அ ரசர் -காட்ட இந்த வார்த்தை –
பவ்ண்ட்ரக வாஸூ தேவன் -காசி ராஜன் -நண்பன் -தலை காசியில் யாக குண்டத்தில் விழந்தது-
பூதம் ஏவி துவாரகை எரிக்க -சக்ராயுதம் -காசி எரித்து சாம்பல் ஆக்கிய விருத்தாந்தம் -சாம்பல் பூசிக்க -சந்த்ரசேகருக்காக –
பரதன் -சிங்கம் இருக்கும் ஆசனத்தில் நாயா -ராமரே ராஜாதி ராஜன் –ராஜ்யஞ்ச அஹஞ்சஸ்ய இருவரும் சொத்து –
பக்தி இல்லாத தேசம் போலே -நீதி இல்லாத அரசு போலே -சந்திரன் இல்லாத வானம் -ராமர் இல்லாத –
சரணாகதி பண்ணியதால் தன்னை விட மேலான பாதுகை கொடுத்து -அனுப்பி –
ஒன்றைப் பத்தாக்கி -பாதுகை தானே நமக்கு பாதுகாப்பு –
திரு அபிஷேகம் அஹங்கரிக்க-திருப்பாதுகை கைங்கர்ய ரசம் -அத்தை சிம்ஹாசனத்தில் வைத்து காட்டி அருளினான்
பல மன்னர்கள் -கலியன் -ஆழ்வார்கள் -பாசுரங்களில்

அபிமான பங்கமாக – இறுதியில் உணர்ந்து -வந்து -நின் பள்ளிக்கட்டில் -ஸிம்ஹாஸனம் -திருவடிக்கீழே -சங்கம் -கூட்டமாக இருக்க –
சோகம் -ஸ ஹ அஹம் -நானே கடவுள் -தாஸோஹம் -சதா ஸோஹம்-எப்பொழுதும் நானே கடவுள் —
தாஸோ தாஸோஹம் -அடியார்களுக்கு அடியார் -சரம தசை வேண்டுமே –
பாண்டவ தூதன் -துரியோதனன் -எழுந்து நின்ற -பார்த்ததுமே அபிமானம் பங்கமானதே –
ஆயர் பெண்கள் -அரசர் த்ருஷ்டாந்தம் சொல்வது -ஸ்த்ரீத்வ அபிமானம் விட்டு -நாங்களே வந்து தலைப் பெய்தோம்
வந்ததே நப்பின்னை கடாக்ஷ பலன் –திருவடி ராமன் கமல பத்ராஷ -சர்வ தத்வ மனோஹர -அனுக்ரஹம் பெற்றவன் என்று
ஆரம்பித்து சீதை இடம் -அடையாளங்கள் பல –
வானரம் நரம் -நரத்துக்கு வால்–நான் இல்லாமல் எப்படி -ஆபரணங்கள் -பட்டு
புறநானூறு -378-பாடலில் -ராமாயணம் உண்டாம் -அரக்கன் வவ்விய —

அஞ்சலி -நாங்கள் உன் வசப்பட்டுள்ளோம் -அம் ஜலயதி–நீர்ப் பண்டம் போலே உருகுவான் –
நாராயண அஸ்திரம் -அஸ்வத்தாமா விட -மாற்று அஸ்திரம் -அஞ்சலி முத்திரை –
புகல் வேறு எங்கும் இல்லாமல் வந்தோம் -பிறந்தகத்துக்கும் ஆகாதவர்களாக இங்கேயே வந்தோம் –
கட உபநிஷத் சாரம் -இந்த பாசுரம் –
அவனை அடைய அவனே வழி -கதை சொல்லி -வாசல் ஸ்ரவஸ் யாகம் -பசுமாடு தானம் -நசிகேசத் பிள்ளை –
என்னையும் தானம் -யமனுக்கு கொடுப்பேன் -அஸ்து தேவதை -நல்ல வார்த்தையே பேச வேண்டுமே –
சந்ததி கால் நடைகள் புண்ணியம் மூன்றையும் உண்டது போலே மூன்று நாள் பட்டினி இருந்ததால் -யமன் -மூன்று வரம்

அப்பா மன்னிப்பு -அக்னி உபாசனம் வித்யை -நாசிகேசா அக்னி வித்யை -இவன் பெயரையே வைத்தான் –
மூன்றாவது வரம் -மோக்ஷம் எவ்வாறு அடைய -ஐந்து வயசில் பிள்ளை கேட்டான்
ஆத்மாநாம் ரதி-ரதம் சரீரம்-புத்தி தேர் ஒட்டி மனஸ் கடிவாளம் –தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் –
உலகம் தயிர் சாதம் -யமன் ஊறுகாய்-நாராயணனை அவன் மூலமாக அடைய வேணும் –
இந்திரியங்களை விட -விஷய சுகம் வலிமை -மனஸ் அவற்றை விட -அடக்கினால் இங்கே போகாதே –
புத்தி அதை விட -அறிவு பூர்வகமாக -அதை விட ஜீவாத்மா -அதை விட அவ்யக்தம் சரீரம் –
அதுவே இறைவனை நோக்கி செல்லும் பாதை -இவற்றை விட பரமாத்மா
சா காஷ்டா ச பாரங்கதி -அவனை அடைய அவனே வழி -கட்டை விறல் ஆள் காட்டி விறல் மூலமே அறியலாம்

கீழே சங்கம் -அனுக்ரஹம் பொழிய -தலைப்பக்கம் துரியோதனன் -ஸிம்ஹாஸனம் தலைப்பக்கம் –
திருவடியில் சின்ன stool-முதலில் போனவன் தலைப்பக்கம் –
மேற்கு பிரகாரம் வேகமாக பிரதக்ஷிணம் -கிழக்கு பிரகாரம் நிதானமாக செய்வர் நம் ஆச்சார்யர்
திருவடிக் கீழே அமர்ந்தால் தான் நமக்கு சேஷனாக -பார்த்த சாரதி –
கலங்கி நின்றான் -ஏழு நூறு எழுந்து சண்டை போடு சொல்லாமல் -700-ஸ்லோகங்கள் நமக்காக
நம்மையும் பார்த்து கீதையைத் தந்த சாரதி -அவனுக்காக மட்டுமானால் தனஞ்சய குடாகேச சாரதி என்று இருக்கலாமே
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத் கீர்த்தி-அடியவர் இடம் தோற்றால் தானே கீர்த்தி வரும்
ஆனந்தனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் தினகரனில் மாதம் பத்து நாமங்கள் எழுதி வருகிறான்
ஆகவே மேலே -ஏழரை பாசுரங்களில் -கண்ணன் -ஆண்டாள் வழி போவதைப் பார்க்கலாம்
அவன் சொன்னதை கேட்டு அவன் திருவடியில் அமர்ந்தால் நாம் சொன்னபடி செய்வான்
எம் மேல் விழியாவோ
சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ –திருமண் வைத்து மறைத்து கடைக்கண் பார்வை திருவேங்கடத்தான்
செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ -ஆசையுடன் கடாக்ஷம்
அதுக்கு த்ருஷ்டாந்தம்
தாமரைப் பூ போலே-செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ
அதுக்கு த்ருஷ்டாந்தம்
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூ போலே செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ
செய்த போன்ற -உவமை உருபு

சாத்மிக்க -கோபிகளுக்கும் அவனுக்கும் பொம்மனாட்டி பொம்மை போலே ஆட்டி வைப்பார்கள்
திங்களும் ஆதித்யனும் -குளிர்ந்து -பிரதிபந்தகங்கள் போக்கி –
சீறி அருளாதே -ஹிரண்யன் இடம் கோபிக்க பிரகலாதன் பிரசாதம் -குட்டிக்கு பால் கொடுத்துக் கொண்டே யானையை அழிக்கும் ஸிம்ஹம்
யஜுர் வாதம்
நுகத்தடி-தலையில் வைத்து -அபாலா -இந்த்ரியன் ரஷித்து சூர்யன் போலே ஆக்கி
பெண்ணைப் பார்த்தேன் நிலவைப் பார்த்தேன் சுக்ரீவன் அண்ணா வாளி
கணவனுக்கு மட்டும் சந்திரன் -மற்றவர்களுக்கு சூர்யன்
விஸ்வரூபம் சகி சூர்ய நேத்ரம் -11-அத்யாயம் கீதை ஸ்லோகம் -roosvaalt-சொன்னாராம்-
முதல் nuclear-bomb test-பண்ணினதும் ஆயிரம் சூர்யர் போலே –
பிரசன்ன -ஆதித்யன் -இரண்டு ஆகாரங்கள் அவனுக்கு -குருவாய் வருவாய் -come–income-பார்வையால் மாறுமே

சாபம் வேறே பாபம் வேறே -அனுபவித்தே தீரும் சாபம் -கடாக்ஷத்தால்
பாதுகையால் -பரதாழ்வான் -அகலிகை -மஹா பலி -யாமலார்ஜுனன் -மது கைடவர்கள் -ருத்ரன் சாபம் –
கஜேந்திரன் திருக்கரம் -முதலை சக்கரத்தால்
எங்களுக்கு சாபம் உனது பிரிவே
திருவடி -முதல் அவயங்கள் அனைத்துக்கும் போட்டி -திருக்கரம் காட்டவே -திருக்கண்கள் -கடாக்ஷம் செய்தால் தானே திருக்கரம் சேவை –
எங்கள் மேல் என்கண் மேல் -அம் கண் இரண்டும் கொண்டு என் கண் மேல் –
கண்ணால் கண் நோக்கி பதினோரு பொருத்தம் -ஆபஸ்தம்பர் –
சேஷ ஹோமம் -நான்காவது நாள் விடியற்காலை -சந்த்யா வந்தனம் முன்னே இது ஒன்றே -கல்யாணம் முறை –
கண்ணோடு கண் பார்த்து -மந்த்ரம் -உன்னை நான் மனக்கண்ணால் உன் குணங்களை பார்த்தேன் -இருவரும் சொல்வது –
அன்பு நன்கு நிலைத்து இருக்க -சத்வ குணம் நன்றாக இருக்கும் வேளையில் இதை செய்ய வேண்டும் –
அந்யோன்யம் ஆக்கும் -உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம்

நடை அழகை சேவிக்க -அடுத்து -பார்ப்போம் -ராமானுஜர் தேசிகர் இருவரையும் குறிக்கும் பாசுரம்

ஆச்சார்ய பரம்
சரீரம் தான் மா ஞாலம் -பஞ்ச பூத மயம் தானே
அரசர் ஜீவாத்மா -அஹங்காரம் ஒழிந்து வந்தோம்
சிறியதாக உபதேசம் அருளி –
ஞானக்கண் வெளிக்கண் இரண்டாலும் கடாக்ஷம் பிறவிப்பிணி போக்க –
ஆச்சார்யர் -ஒரே கண் ஒன்றே -பராத்பரனின் சஹஸ்ர கண்களையும் -நான்முகனுடைய -அஷ்ட கண்களையும் —
ருத்ரனுடைய மூன்று கண்களையும் விட -உயர்ந்தது -தேசிகர்

————–

மாரி மலை முழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்து உறங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீ விழித்து
வேரி மயிர் போங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதறி
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு
போதருமா போலே நீ பூவைப் பூ வண்ணா வுன்
கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளிக் கோப்புடைய
சீரிய சிங்காசனத்து இருந்து யாம் வந்த
கார்யம் ஆராய்ந்து அருளேலோ ரெம்பாவாய்

ஸ்ரீ வைகுண்டம் அமர்ந்த திருக்கோலம் -அவனே அரங்கத்தில் கிடந்த திருக்கோலம் –
பிராணவாகார விமானம் -காயத்ரி மண்டபம் -சேர பாண்டியன் ஸிம்ஹாஸனம் -உபய விபூதி ஆளாகிறான்
சிம்ம- வியாக்ர-ரிஷப- கஜ – சர்ப்ப கதிகளால் உள்ளம் கொள்ளை கொள்கிறான்
புறப்பாடு ஒரு நாள் சேவிக்காமல் இருந்தால் உயிர் வாழாத பூர்வர்கள்
நடை அழகு -திருக் கைத்தலை சேவை ஸ்ரீ விபீஷணனுக்கு -கீழ் வீட்டில் -திருக்கண்ணபுரம் அம்மாவாசை தோறும் –
எழுந்து இருக்க -பிரார்த்தனை -கடாக்ஷிக்க அடுத்து பிரார்த்தனை -படுக்கை அறை இல்லாமல் –
நடந்து அழகைக் காட்டி பேர் ஒலக்த்தில்- சீரிய ஸிம்ஹாஸனம் இருந்து –

நடுவில் துங்க பத்ரா -சபரி பர்வதம் மதங்க பர்வதம் -மால்யவான் பர்வதம் ப்ரஸ்ரவணா கிரி -கிஷ்கிந்தா –
மால்யவான் ரகுநாத் மந்திர் -ஐந்து மலைகளையும் சேவிக்கலாம் அங்கு இருந்து –
நாரஸிம்ஹம்- ராகவ ஸிம்ஹம் – யாதவ ஸிம்ஹம்- ஸ்ரீ ரெங்கேந்திர ஸிம்ஹம் -உபாஸ்மஹே
சிற்றாயர் ஸிம்ஹம் -ஆயர் குலத்து சிங்கம் அன்றோ -அறிவுற்று -உணர்ந்து –
தண்டாகாரம் -பிண்டாகாரம்–பக்கவாட்டிலும் மேலில் உயர்ந்தும் -சிம்ம அவலோகன நியாயம் –

ஒரு வருஷம் -180-நாள் புறப்பாடு -ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் —
பங்குனி உத்சவம் சித்ர வீதியில் உள்ளோருக்காக -தை உத்சவம் உத்தர வீதியில் உள்ளோருக்காக –
சித்ர -உத்தர உள் திரை –ஐந்தாம் திருச்சுற்று நான்முகன் கோட்டை வாசல் ரெங்கா ரெங்கா –
கார்த்திகை கோபுர வாசல் –ஆர்ய பட்டாள்-வாசல்–ரக்ஷகம்-காட்டி அருள புறப்பாடு -கோவையாய் இயைபுடன் –
ஆராத்யன் நம் பெருமாள் இடம் கற்றவர் பெருமாள் -நல்ல நடத்தையும் நடை அழகையும் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டகம்-அதஸீ புஷ்ப ஸங்காஸம் -காயம் பூ வண்ணன் பூவைப் பூ வண்ணம் -தன்மையும் நிறமும் –
நடுவில் -நீ -நேராக கண்டே பேசும் பொழுது -வைக்கக் காரணம் –
தேஜஸ் காம்பீர்யம் -முன்னே -புஷ்பத்தின் மென்மை இங்கே இரண்டையும் சேர்க்க –
பிரமாதம் -கவனக் குறைவு அர்த்தம் அறியாமல் -உபயோகம் –நடுவில் –
ஏக விஞ்ஞானம் சர்வ விஞ்ஞானம் -இவர்கள் அறிந்தவை எல்லாம் கண்ணனையே -ஸ்வேதகேது உத்காலகர் –

ப்ரஹ்மாத்மகம் இல்லாத ஓன்று இல்லையே -ஆகவே அனைத்தையும் அறியலாம் ப்ரஹ்மத்தை அறிந்து
மண்ணின் கார்யம் -குடம் மட்டும் இல்லை -செம்பு தங்கம் -சுரங்கம் -இப்படி கீழே கீழே போகலாம் –
பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய –நாம ரூப வ்யாகராணி –
இதனாலே இவர்கள் சிங்கம் குகை இவற்றை எல்லாம் இவர்கள் அறிகிறார்கள் –
நம்மாழ்வார் -நண்ணாதார் முறுவலிப்ப நல்லுற்றார் கரைந்து இரங்க–முக்காலத்தில் உள்ளவற்றையும் மயர்வற மதி நலம் அருள பெற்றவர்
ஓ ஓ உலகின் இயற்க்கை -திருப் புளிய மரத்தடியில் இருந்து

நந்த கோபன் கோயில் -கீழே -இங்கு உன் கோயில் –எட்டு கட்டு வீடு -பிரணவம் போலே -அர்ஜுனன் தேர் போலே –
தக்கால் முதலாளி அர்ஜுனன் – எக்காலுத்துக்கும் ஸ்வாமி சேஷி இவனே -அக்னி அஸ்திரம்
முன் காட்டில் நந்த கோபன் -பின் காட்டில் -கண்ணன் –
ஹ்ருதய கமல கோலம்-இருவரும் உண்டே –
மகாரத்துக்கு உபதேசம் பிரயோஜனம் -பற்ற வேண்டியது அகாரம் இருவருக்கும் பிரதானம்

அரிசி மா –எறும்புகள் சாப்பிட -மகரந்த சேர்க்கை பூச்சிகள் உதவ தானே காயோ பழங்களோ-என்று அறிய வேண்டும் –
பூச்சி இனம் போனால் -27-வருஷம் கழித்து மனித இனம் போகுமாம் –
நல்ல கிருமி வெளி ஏற்றாமல் கெட்ட கிருமி அழிக்கவே மருந்து –

சேர பாண்டியன் வார்த்தை -முத்துப்பந்தல் -சிங்காசனம் -இங்கனே போந்து அருளி
கீழே வந்து தலைப் பெய்த்தோம் இங்கு நீ போந்து அருளி –
அணுவாகில் -அணு சென்று அடி இடினும்-கிருஷ்ணனோடு ஒத்த வரிசையைக் கொடுக்க வற்றான-சிம்ஹாசனம் என்றுமாம் –
சாம்யா பத்தி கொடுக்கும் சீர்மை –
சென்றால் குடையாம் -இருந்தால் சிங்காசனமாம்-ஆதி சேஷன் -ராமானுஜர் -அவர் தானே மோக்ஷம் பெற்றுக் கொடுக்கிறார் –
உபய விபூதியும் கொடுத்து விட்டு தான் ஆழ்வாராதிகளை அனுபவிப்பதையே கர்த்ருத்வம்

சயனம் -நடை -நடக்க எழுந்து உட்கார்ந்து -நடந்து காட்டி -அனைத்து அழகையும் அனுபவிக்க பிரார்த்தனை
எதிர் சூழல் புகுந்து திரிவான் நம்மை கொள்ளும் ஸிம்ஹம் மானைப் பிடிப்பது போலே -நான்கு பக்கம் யானைகள் –
மானுக்கு தப்பித் போக இலக்கு -பிடிக்கும் இலக்கை பார்க்காமல் நாம் உழன்று இருக்க –
அவனோ நம்மை பிடிப்பதையே இலக்காகக் கொண்டவன் –
இது மிக்க பெரும் தெய்வம் -உற்ற நல்ல நோய் –

நூலாட்டி கேள்வனார் கால் வலையிலே பட்டு சிக்கிக் கொள்ள வேண்டுமே –
அறிவுறாய் கண் வளரும் அழகு -உலவும் அழகு-இருக்கும் அழகு-அனைத்தையும் காண இசை-
இருந்தமை காட்டினீர் -உத்தேச்யம் –
குழையும் வாண் முகத் தேழையைத் தொலை வில்லி மங்கலம் கொண்டு புக்கு
இழை கொள் சோதிச் செந் தாமரைக் கண் பிரான் இருந்தமை காட்டினீர்
மழை பெய்தால் ஒக்கும் கண்ண நீரினொடன்று தொட்டு மையாந்திவள்
நுழையுஞ் சிந்தையள் அன்னைமீர் தொழும் அத் திசை உற்று நோக்கியே–6-5-5-
இரட்டைத் திருப்பதி இரண்டிலும் நின்ற திருக்கோலம் -நத்தம் -ஸ்ரீ வரகுண மங்கை- இருந்த பிரானை திரு உள்ளம் கொண்டு இப்பாசுரம்
முலையோ முழு முற்றும் போந்தில–திரு வேங்கடம் என்று கற்கின்ற வாசகமே –
ஆசன பலத்தால் ஆஸ்ரிதரை கட்டி வைக்க அன்றோ இருந்தமை காட்டினீர்
பிரான் -உபகாரகன் – தோழி பாசுரம் இப்பத்து -தாயாரே நீர் உபகாரமாக காட்டினீர் -ஆச்சார்யர் தானே அவனை நமக்கு காட்டுகிறார்
இங்கு ஆராய்ந்து அருள –

புளிங்குடி கிடந்து-வரகுண மங்கை இருந்து வைகுந்தத்துள் நின்று-
இருந்து அருளாய் திருப்புளிங்குடி கிடந்தானே
ஆராவமுத ஆழ்வாரை -எழுந்து இருந்து பேசு வாழி கேசனே
பல்லாயிரம் தேவிமார் எல்லாரும் சூழ சிங்காசனத்தே இருந்தமை கண்டார் உளர்
வைகுந்தது பர லோகே ஸ்ரீ யா சார்த்தம் ஆஸ்தே -எழுந்து அருளி -தர்மாதிபீடம்
அனந்த போகினி ஸூகம் ஆசீனம்–ஸூ காசானம் – கூர்மாதீ திவ்ய லோகான் -ஆதி ராம கிருஷ்ண லோகங்கள்
எப்படியும் அங்கே சேவித்துக் கொள்ளலாமே
ததனு மணி மய மண்டபம் -திரு மா மணி மண்டபம் ஆயிரம் கால் மண்டபம் –
ஏழாம் உத்சவம் -கங்குலும் பகலும் -திருக் கைத்தலை சேவை -எங்கும் பக்க நோக்கம் அறியாமல் பராங்குச நாயகி திருக்கோலம் –
கங்குல் பிராட்டி -நம்மாழ்வார் பின்னே நின்று நாமும் அனுக்ரஹம் பெற வேண்டும் –

தத்ர சேஷம் தர்மாதி பீடம் -ஆதி சேஷனே சீரிய சிங்காசனம்
எட்டு கால்கள் ஞானம் அஞ்ஞானம் தர்மம் அதர்மம் ஐஸ்வர்யம் வறுமை பற்று இன்மை இல்லாமை -ஆகியவை –
அங்கே ஹாவு ஹாவு -கேட்க்கும் இடம் –
இங்கு எங்களுக்கு கார்யம் ஆராய
இருத்தும் வியந்து –இருந்தான் கண்டு கொண்டே -மாயக்கூத்தா வியசனம் போன குழந்தையை நோக்கும் தாய் –
இருந்தான் கண்டு கொண்டே என தேழை நெஞ்சாளும்
திருந்தாத வோரைவரைத் தேய்ந்தற மன்னி
பெருந்தாட் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பெருமான்
தருந்தானருள் தான் இனி யானறியேனே—8-7-2-
எனது ஏழை நெஞ்சை ஆளும் -ராஜாக்கள் ஆசன பலத்தால் சத்ருக்களை அழிக்குமா போலே இருந்தான் கண்டு கொண்டே
சிங்கம் அறிவுற்றாலே போதுமே
திரிந்த ஓர் ஐவரை -தேர்ந்து அற மன்னி -அமர்ந்த தோரணையாலே இவை போனதே
புண்டரீக தாமரை வித்யாஸனம் ஹயக்ரீவர்
சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமா ஸிம்ஹாஸனம் -ஆசீதன் அம்புத ஸ்தானம் -ருக்மிணி சத்யபாமா ஸஹிதம்
ஏழு உலகம் -வாழ -பீடத்தில் கட்டுப்பட்டு
துயின்ற பரமன் -ஆரம்பம் -சீரிய சிங்காசனத்தில் இருந்த பரமன்
ஏழு உலகம் தனிக்கோல் செய்கிறார் -வீற்று இருந்த பலத்தால் –

இன்பம் பயக்க எழில் மலர் மாதருந் தானும் இவ் வேழுலகை
இன்பம் பயக்க இனிதுடன் வீற்றிருந்து ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான்
அன்புற் றமர்ந்துறை கின்ற அணி பொழில் சூழ் திரு வாறன்விளை
அன்புற் றமர்ந்து வலஞ்செய்து கை தொழும் நாள்களு மாகுங் கொலோ?–7-10-1-திருவாய் மொழி கேட்க
த்ரேதா யுகம் -அன்று தனிக்கேள்வி -இன்று நாம் சேர்ந்து கேட்போம்-இன்பத்தால் ஏழு லோகமும் இன்பம் அமர்ந்து உறையும் –
உண்டும் உமிழ்ந்து கடந்தும் இடந்தும்-அடைமொழி இல்லாமல் -கொண்ட கோலத்தோடு வீற்று இருந்தும் –
பஞ்சவடியில் சித்ர கூடம் பர்ணசாலை தாபஸ வேஷம் –
அரியணை அனுமன் தங்க -புனைந்தான் மௌலி -அங்கே கொண்ட கோலம் ராஜ தர்பார் –
இருந்தான் கண்டு கொண்டு – -இதை விட ஆழ்வார் திரு உள்ளத்தில்-ஹ்ருத் புண்டரீகம்- இருப்பே உகப்பாம்
நடந்து காட்டிய அழகு -வடதிசை வித்வான் -பத்து அடி உன் கோயிலில் நின்றும் இங்கனே போந்து அருளி -யாம் பெரும் ஸம்மானம் இதுவே
வந்த காரியத்தை சிற்றம் சிறு காலையில் வைத்தாள்-நடக்க வைத்ததுக்கு நொந்து பொங்கும் பிரிவால் பல்லாண்டு நாளை –

———

விஹித ஆத்மா -self-control-அவிதேயாத்மா —விதேயாத்மா -என்றே பட்டர் கொண்டு -பக்த பராதீனன் –
எப்படி அறிவுரை வேண்டும் – எழுந்து நடந்து சீரிய ஸிம்ஹாஸனத்தில் இருக்க வேண்டும் -என்பதை -விதிக்கிறார்கள் –
தானம் -வேத வித்துக்களுக்கு கொடுப்பது -இஷ்ட ஜனங்களுடன் பகிர்ந்து உண்ணுவதே சாப்பாடு –
உறக்கம் -பிரியையா ஸஹ ஸூக்தம் ஸூக்தம் –
ஆகவே பேடையொடு உறங்கும் ஸிம்ஹம் வியாக்யானம் –
ஸூக ஸூக்த பரந்தப-சீரிய சிங்கம் -துயின்ற பரமன் –
வேரி மாறாத பூ மேல் இருப்பாள் வினை தீர்ப்பாள் -வேரி மயிர் பொங்க-சர்வ கந்த -சர்வ ரஸ-
இவர்களுக்கு அபிமதமான வாசனை -ஸிம்ஹம் -முழங்கும் / புலி -உறுமும் -/ யானை -பிளிறும் /கழுத்தை கத்தும் / நரி -ஊளை இடும் /
தீ விழித்து சஷூசா -பூதராக -அமலங்களாக விழிக்கும் –
இங்கனே போந்து அருளி -பக்தி உலா –நமக்கு இது தானே fashion parade –
ஐஸ்வர்யம் கோயிலிலே காணலாம் ராஜாதி ராஜ ஸர்வேஸ்வரேஸ்வரன் –ஸுவ்ந்தர்யம் ஸுவ்சீல்யம் திருக் குடந்தையிலே காணலாம் –
இங்கு உள்ள ஸ்ரீ பாதம் தாங்கிகளை கொண்டு சென்றாலும் எங்கும் கிடைக்காதே -நம்பெருமாள் ஸ்ரீ பாதுகை வேண்டுமே –
விக்ரமாதித்யன் ஸிம்ஹாஸனம் -போஜ ராஜன் -கதை –
மேலே சித்ர வீதி நடாதூர் அம்மாள் திருமாளிகை -கட்டி ஸ்வாமி கருணாகாச்சார்யார் உபன்யாசம்
யாம் -ஆயர் சிறுமிகள் -தண்டகாரண்யம் ரிஷிகள் வெட்கி-
சின்ன அம்மாள் -நடாதூர் அம்மாள் பேரன் -ஆதி வண் சடகோபன் ஆச்சார்யர் -அஹோபிலம் மாலோலன் கனவில்
ஸ்ரீ லஷ்மீ நரசிம்ம மந்த்ரமும் சின்ன அம்மாள் இவருக்கு உபதேசித்து அருளினார்
மந்த்ராஸனம் இத்யாதி ஆறு ஆசனங்கள் திருவாராதனம் திருப்பாவையில் உண்டே — –
போஜ்யாசானம் கூடாரை -மாலே -அலங்காராசனம்

இலங்கையில் பட்ட கஷ்டம் -முதலிகள் இடம் பட்ட கஷ்டம் என்னாலே -ஷாமணம் -விபீஷணன் இடம் பெருமாள் போலே இவர்கள் இடம் கண்ணன்
சபையில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் -பள்ளிக்கட்டு வார்த்தை யாகக் கூடாதே –
தேசிகன் -மங்களா சாசனம் -வைகாசி மாதம் வசந்த உத்சவம் -பிரதோஷம் -இவர் மவ்வன விரதம் –
வாத்ய கோஷம் –ஆண்டாள் புறப்பாடு -அன்று மட்டும் -இந்த வீதியில் -வழக்கமான வீதியில் தீட்டு
ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி -29-ஸ்லோகங்கள் -கருணை நினைந்து -பாடி –உன் திரு அடிக்கீழ் இருக்க ஓன்று குறைத்து -அநந்தாத்மஜன் —
மன்னி உறங்கும் -ஈடுபட்டு தூங்கும் -திமிர் உடன் அனுபவித்து -கிடந்து உறங்கும் -கிடக்கிறவர்களை எழுப்புவது கஷ்டம் –
உறுதியுடன் கிடந்து -பஸ்சுக்காக தவம் கிடந்தேன் போலே
கிடந்த கோலம் -சம்சாரம் கிழங்கு எடுத்தால் அல்லது பேரேன்-என்று
ஒரு திருக்கரத்தால் கிரீடம் காட்டி -ஒரு திருக்கரத்தால் திருவடியில் சரண் அடைய உணர்த்தி -கிடந்ததோர் கிடக்கை கண்டு எங்கனம் மறப்பேன்
கிடந்த நம்பி –ஏரார் கோலம் திகழக் கிடந்து –இவர்கள் அனைவரும் முடிவுடன் உறுதியாக கிடக்கிறார்கள்
வேத வித் தில தத்தம் தத்தம் -இஷ்ட ஜனதி ஸஹ புக்தம் புக்தம் -பிரியதமதா ஸஹ ஸூக்தம் ஸூக்தம்
மனைவி இல்லா தூக்கம் தூக்கமே இல்லையே

யத்ர பார்த்தோ தனுஸ் தர –வில் பிடித்த -அர்த்தம் இல்லை -கண்ணன் திருவடிகளைப் பிடித்த -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் –
காண்டீபம் வில் நழுவிற்றே முதலிலே -இப்பொழுது பிடித்தால் ஏதோ நடுவில் நடந்து இருக்க வேண்டுமே –
கண்ணன் கொடுத்த சக்தியால் -will power கொண்டவன்
காண்டவம் வனம் எரித்து -அக்னி கொடுத்த தநுஸ்-பிடிக்க அரியது-பணையம் இதையும் வைத்து -இழந்து –
கர்ணன் -தேவ அஸ்திரம் வேண்டாம் தன்னம்பிக்கை இருக்கிறது -தூக்கி பிடிக்க முடியாது என்று அறிந்தே சொன்ன வார்த்தை
-36- வருஷம் தர்மர் ராஜ்ஜியம்
வேடர்கள் -சண்டை போட காண்டீபம் தூக்க முடியாமல் தோற்றான் அர்ஜுனன் -வியாசர் வந்து -இத்தனை நாள் நீ தூக்கினது
கண்ணன் அருகில் இருந்த சக்தியால் -மஹா பல–ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் –

குதிரை கனைக்கும் -சிங்கம் முழங்கும் -ராமன் -ஆண் சிங்கம் பெண் சிங்கம் பாதுகா தேவி குட்டி சிங்கம் பரதன் -குகை அயோத்தியை
சீதா தேவியே ஸ்ரீ பாதுகா தேவி -கல் முள் குத்தாமல் நான் அக்ரே போவேன் -பூமியே பாதுகை கொஞ்சும் -தனு மத்திய இடை சிறுத்து –
ஒன்பது செயல்கள் இதில் -நவ நரஸிம்ஹம் -இதனாலே -அஹோபிலம்
போதருமா போலே -புறப்பட்டு வருவது போலே -உறங்கும் ஸிம்ஹம் முழங்கும் ஸிம்ஹம் -பெரு நாட்டுக்கு அதிபதி மலைகளில் வசம் –
காம்பீர்யம் -மத யானை மது கைடவர்களை வீழ்த்தி –
நீளா துங்க ஸ்தன-கிரியில் மன்னு கிடந்து யாதவ ஸிம்ஹம் – திருமேனி கந்தம் அனுபவிக்கும் படி
மதுரம் -அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதே -அபஹரனும் மதுரம் –
மாஸூச என்று முழங்கி -அழகிய ஸிம்ஹம் -மஹிஷ்மதி மண்டல மிஸ்ரர் ஸ்ரார்த்தம் -கர்மபாக நிஷ்டர் -சங்கரர் வாதம் –
வந்த வழி கேட்ட என்ன பதில் சொல்லிற்று –
மாலை வாடும் வாதத்தில் தோற்றால் -ஒரு மாத வாதம் -17-நாள் அவள் உடன் வாதம் -காம சாஸ்திரம் கேள்வி –
பரகாய பிரவேசம் அரசனின் உடலில் உகந்து பதில் -யோகி இருப்பதாக மந்திரிகள் -உணர்ந்து -உடலை தேட –
கேள்விக்கு பதிலும் உடலும் ஒரே சமயம் -கை எரியும்-கராலம்ப ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹர் –
கை கொடுத்து ரக்ஷணம் ஸ்தோத்ரம் -16-கரங்களுடன் தோன்றி –
மீண்டும் உபய பாரதி மண்டல மிஸ்ரர் -வணங்கி -போக -களவும் கற்று மறக்க -சரஸ்வதி அம்சம் உபய பாரதி
ஆபத்தில் ரக்ஷணம் -அழகிய சிம்மர் -அழகியான் தானே அரி உருவம் தானே –
சுந்தர ராமன் ஆஞ்சநேயர் இருப்பதால் -பந்தர் ஹிந்தியில் ஆஞ்சநேயர் –
அழகிய சிங்கர் -நரசிம்மருக்கு மட்டுமே -சக்கரையும் பாலும் போலே
சந்தாதா -சேராதவரை சேர்ப்பவன் -சந்திமான் -கூட்டங்களை சேர்த்து விடுபவன்

பூவைப்பூ -காயாம்பூ -december-நிறம் -வாசனை யுடன் இருக்கும் -சேராதவற்றை சேர்ப்பிக்குமவன் -விருத்த விபூதிமான் –
ஆழ் துயரை செய்து அசுரரை கொள்ளுமாறு -ஹிம்ஸன்-வியாசர் -கோபம் ஹிம்சைக்குள் கருணை
பாபங்கள் அனுபவிக்க -பல நரகம் அனுபவிக்க வேண்டும்-அத்தை மாற்றி -deep-sorrow -பேரை மாற்றி ஸிம்ஹன்-
தெற்கு ஆழ்வான் -நரஸிம்ஹர் திரு நகத்தால் கீறினால் தான் ஏன் பாவம் போகும் குளித்து போக்க முடியாது என்ற ஐதிக்யம்
ஊருக்கு சிங்கம் எங்களுக்கு தங்கம் -கடிகாசல அம்மாள் -ஆதி சடகோபன் -லஷ்மீ கன்னம் வருடும் நரஸிம்ஹர் பூவைப்பூ வண்ணா
உன் கோயில் -உன் பள்ளி அறையில் நின்றும் -இங்கனே போந்து அருளி -மதுரை தமிழ் -இங்கே
நடந்து வந்து அஞ்சு லக்ஷம் பெண்களும் அழகை அனுபவிக்க -அரசு சபையில் ராமர் பட்டாபிஷேகம் –
அந்தப்புரவார்த்தை செல்லாதே -தந்தை முறையில் எங்கு சொன்னாலும் மகன் செய்ய வேண்டுமே என்றே பெருமாள் கானகம் சென்றார்

ஹிரண்ய கசிபு -ஒழித்த பின்பு -நரஸிம்ஹர் தானே உட்க்கார்ந்து பின்பு பிரகலாதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் –
ஆகவே ஸிம்ஹாஸனம் பெயர் வந்தது
வன விலங்கு மா நாடு –நாயை வேஷம் -முழங்காமல் குரைக்க-உண்மை வெளிப்படும் –
சீரிய சிங்கம் தானே இதில் உட்க்கார முடியும் -பிராட்டி உடன் சேர்ந்து இருக்க பிரார்த்தனை
பிராட்டி இல்லாமல் இருந்தால் சீறுவாரே சீறிய சிங்காசனம் ஆகுமே -சீர்மை அவள் இருந்தால் தானே

வலக்கை இடக்கை அறியாதவர் என்றால் எந்தக் கையால் எது செய்ய வேண்டும் என்று அறியாதவர்
தேர் தட்டு வார்த்தை கடல் கரை வார்த்தை போலே சீரிய சிங்காசனத்தில் இருந்து அருளிச் செய்தால்
யாம் வந்த கார்யம் -ஆராய்ந்து அருள் -உள்ளூர் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிவாய்
யாம் -ஊராருக்கு தானே மழை -நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வந்தது -நீயே ஆராய்ந்து
எது நல்லது எது தீயது நாங்கள் அறியோம்
நீயே ஆராய்ந்து அனுக்ரஹம்
அம்பரீஷன் பெண் ஸ்ரீ மதி -மாப்பிள்ளை கிடைக்காமல் -நாரதர் பர்வதன் இருவரும் வர –
இருவரும் கேட்க -ஸ்வயம்வரம் -இருவரையும் வரச் சொல்லி -ஸ்ரீ மதிக்கு பர்வதன் முகம் குரங்கு போலே ஆக்க
நாரதர் நாராயணன் இடம் பிரார்த்திக்க
அதே போலே கரடி போலே இவன் பிரார்த்திக்க -ஐயோ கரடி ஐயோ குரங்கு மயங்கி விழ-நடுவில் -பாலன் -ஸ்ரீ மதி –
இருவரையும் காணவில்லை -அவள் பிரார்த்தனை -எது நல்லதோ நீயே ஆராய்ந்து அருள் -ஆகவே நானே வந்தேன் -என்றானாம் –
சாபம் -நீயும் பூமியில் பிறந்து பிராட்டி பிரிந்து கரடி குரங்கு உதவியால் -ரிஷிகள் சாபத்துக்கு தக்கபடி நடந்ததே

ராமானுஜர்
அருள் மழையில் நனைந்தார் -வரதராஜர் பெரும் தேவி தாயார் -சாலைக் கிணறு கைங்கர்யம் –
ஆறு வார்த்தை -சன்யாசம் அனந்த சரஸ்
உபநிஷத் ரஹஸ்ய த்ரயம் ஆழ்ந்தவர் -மன்னிக் கிடந்தவர்
அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி -நானே கடவுள் -பொருளுக்கு உள்ளே உள்ள ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் குறிக்கும் –
உடல் ஜீவாத்மா பரமாத்மா வரை -நான் -அஹம் குறிக்கும் -இறைவனுக்கு உடல் -அவன் எனக்கு உயிர்
தண்ணீர் கொண்டு வா -சொம்பு கொண்டு வர -தண்ணீர் உள்ள பாத்திரம் -போலே –
பரமாத்மாவின் பாத்திரம் தானே ஜீவாத்மா -இரண்டும் ஒன்றும் இல்லை
யானே நீயே என்னுள் உறைபவனும் நீயே
மலையைத் தாண்டும் புழு கதை -ராமானுஜர் தாசன் -என்றதே கொண்டு சம்சாரம் தாண்டுகிறோம் -ரஹஸ்ய த்ரயம்
வலி மிக்க சீயம் ராமானுஜன் —சீயர் -ஜீயர் -மருவி வந்தது
சங்கர பாஸ்கர –பெரும் பூதூர் சீமான் அவதரித்த நாளே -அறிவுற்று தீ விழித்து
விஜய யாத்ரை –ஸ்ரீ ரெங்கம் –இத்யாதி -எப்பாடும் பேர்ந்து உதறி
ஜலான் அர்க்யம் -120-வருந்தி எழுந்து இருந்து -சோம்பலை வென்று
ஸ்ரீ பாஷ்யாதி சிங்கம் போலே முழங்கி
பூவைப்பூ -அருளிச் செயல் ஈடுபாடு
அண்ணா -விழிச் சொல் -அக்கார வடிசில் சமர்ப்பித்து –
இங்கனே -ஸ்ரீ பெரும் புதூர் இருந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் வந்து அருளி
மூன்று வித வேத வாக்கியங்கள் இவருக்கு யதிபதி திரிபதி ஸிம்ஹாஸனம்
யாம் -ஆழ்வார்களும் சேர்த்து –அருளிச் செயல் வியாக்யானம் பிள்ளான் –
தானே எழுதினால் யாரும் மேல் கை வைக்க மாட்டார்களே
அனுபவ பூர்வகம் -நிறைய வியாக்கியானங்கள் வேண்டுமே இவற்றுக்கு

தேசிகன் பரம்
உருகி -கோதா ஸ்துதி outburst of the emotion
திரு வேங்கடமுடையான் -உறங்கி -சீரிய சிங்கம் கவிதார்க்கிக சிங்கம்
வேங்கடநாதன் வேதாந்த கூத்தனை -வேங்கடம் என்று விரகு அறியாதார் –
கவி தர்க்கம் இரண்டிலும் -imaginitation-logical-
கம்பீரமாக முழங்கி -த்வீ பாவன்–வீதி த்வீ -யானையை வெல்லும் ஸிம்ஹம்
ஸ்தோத்திரங்கள் -தேசிக பிரபந்தம் -மென்மையாக -பூவைப் பூ வண்ணா
காஞ்சீ புரத்தில் இருந்து எங்கனே -போந்து அருளி -ஆராய்ந்து —
ஆறு போற்றி -ஆராய்ந்து ஆறு ஸ்தோத்திரங்கள் அமைத்து அருளினார் –

———–

அன்று இவ் வுலகம் அளந்தாய் யடி போற்றி
சென்று அங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய் திறல் போற்றி
பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி
கன்று குணிலா வெறிந்தாய் கழல் போற்றி
குன்று குடையா வெடுத்தாய் குணம் போற்றி
வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி
என்று என்றும் உன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்
இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கேலோ ரெம்பாவாய்

மங்களா சாசனம் -ஒன்றுக்கே கர்தவ்யம் -அவனது தனிமையை தீர்த்து அருளவே –
அன்று –போற்றி -ப்ராசங்கிகமாக இந்த பாசுரம் –

கதே ஜலே சேது பந்தம் -நடந்த அவதாரம் என்றோ -பய நிவர்த்தகங்களுக்கு பயப்பட்டு -உறகல் உறகல் -நித்யர்களையும் –
ஸ்ரீ வைகுந்தத்திலும் -ஆபத்து வராது என்று அறியாமல் –
இவர்கள் தூங்கவே மாட்டார்கள் என்றும் அறியாமல் பக்தியால் கலங்கி -பொங்கும் பரிவு –
ஆழ்வார்கள் ஆழ்ந்த நிலை இவருக்கு மேட்டு நிலம் -மற்றவர்களுக்கு காதா சித்தம்
வீற்று இருந்து –போற்றி -நம்மாழ்வாருடைய திருப்பல்லாண்டு -மங்களாசானம் இவர் சொத்து -தினமும் மங்களாசாசனம் –
கைத் தலமாக எழுந்து அருளி -வடபத்ர சாயி -பல்லாண்டு -365-நாள்களும் உண்டு –
ஸ்ரீ தனமாக பெற்ற சொத்து -ஜிதந்தே போற்றி பல்லாண்டு தோற்றோம் மட நெஞ்சே நம -பர்யாயம் -மங்களம் ஆசாசித்தல் –
பெருமை சக்தி பார்க்காமல் மென்மை பார்த்து -ப்ரேம தசையில் -மங்களா சாசனம்
தக்ஷிணாம் -தேவதாந்த்ர ரக்ஷணம் -சீதா பிராட்டி -வடக்கே குபேரன் தெற்கே யமன் –
ரிஷிகள் -மங்கலானி திட விரதம் இருப்பவர் கலங்கி
தருணவ் ரூப சம்பன்னவ் -ராக்ஷஸி கூட

எனக்கு நானே -இருப்பதே மஹா பலி-ப்ரஹ்லாதனுக்கு பேரன் -கொடையாளி அவனுக்கும் கொடை கொடுத்தவன் –
காமரு சீர் அவுணன் -திருவடி நேராக சேவிக்கப் பெற்ற சீர்மை –
காடும் மோடும்–புஷப ஹாசமான திருவடிகளால்
அது நின்ற இடம்-அடி போற்றி -மேலே சென்று -இலங்கை செற்ற திறல் போற்றி -38-சம்வத்சரம்
பொன்ற சகடம் -உதைத்தாய் -7-மாசம் -பங்குனி மாச ரோஹிணி கொண்டாட -விஷம் அமுதமாகும் முஹூர்த்தம்
கிடக்கில் தொட்டில் கிளிய உதைத்திடும்– புகழ் போற்றி –
ஒரே அசுரர் -இருவர் சங்கேசம் பேசி -கன்றுக்குட்டி விளாம்பழம் -கன்று குணிலா வெறிந்தாய் கழல் போற்றி-
அநு கூலனாக பேர் வைத்த இந்திரன் -குன்று குடையா வெடுத்தாய் குணம் போற்றி-பசி கோபம் –
அபசாரம் புரிந்து திருந்துவான் என்ற நினைத்த குணம்
பத்னி போலே செய்த பெருமைகளை அன்றோ சொன்னோம் -தாயாக மறைத்து -இருக்க வேண்டாமோ –
அனைத்தையும் அவனுக்கு இல்லை -கையில் கொண்ட வேல்-என்று -ரிஷி கரி பூசுமா போலே –
வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி-
உத்சவம் முடிந்ததும் பூர்வர்கள் கொண்டாட்டம் -கலி காலத்தில் நன்றாக பெருமாள் எழுந்து அருளி –
சேவகமே -வீர பராக்கிரமங்களைச் சொல்லி –
அன்று இழந்தோம் -இன்று வந்தோம் -பாபாநாம் வா –பிராட்டி உடைய சரம ஸ்லோகம்

அளந்து -திருவடிகளை நம் தலையில் வைத்து இயற்கையாக தாச புதராக -உள்ள ஆத்மாக்களை அளந்து சொத்தை -ஸ்தாபித்தானே
அடி போற்றி
அக்காலத்திலே சிலர் இழவோடே போனார்கள் –
சிலர் அப்பன் அறிந்திலேன் என்று ஆணை இடத் தொடங்கினார்கள்
சிலர் பிரயோஜனம் கொண்டு போனார்கள் –
அப்போது பரிந்து காப்பிட்டார் இல்லை என்கிற இழவு தீருகிறார்கள்–நாயனார்-
மஹாபலி இழந்தான் -நமுசி வழக்காடினான் -இந்திரன் நாடு கிடைத்தது என்று போனானே -ப்ரயோஜனாந்தரம் கொண்டு போனானே
கோட்டங்கை வாமனனாய் செய்த கூத்து -கிஞ்சித் தாண்டவம் –நிரவியாஜ்ய மந்தஸ்மிதம் -பட்டர் –
செவ்வடி செவ்வித் திருக் காப்பு என்னும் குடிப் பிறப்பால் அடி போற்றி என்கிறார்கள்

ஆத்ம அபகாரம் -நம்பினேன் பிறர் நன் பொருள் தன்னையும் -துரபிமானம் போக்கிய அடி போற்றி
தாடாளன் – தாள் -கழல் -பாதம் பாதம் மேல் அணி -பாதம் வந்து காணீரே சரணம் -பர்யாயம்
பரமன் அடி பாடி தொடங்கி –இதில் அடி போற்றி –அடி போற்றும் பொருள் கேளாய் மேலே உண்டே –
மூன்று இடங்களிலும் -அவன் மூவடிக்கு சாம்யம் -ஈரடியால் முடித்துக் கொண்ட முக்கியமும் –
சேமிக்கும் பண்பாடு பாரதம் -இவன் மூலம் கற்றது -33 சதவீதம்-

அடி பாடி -மங்களா சாசனத்துக்கு விஷயம் -திருவடி என்று உணராமல் இழந்தார் பலரும் உண்டே
ஒரு கால் நிற்ப –அண்டமீது போகி -அவுணன் உள்ளத்து எண் மதியும் கடந்து அண்டமீது போகி –
மேலைத் தண் மதியும்–(கீழை-) சூரியனும் தவிர ஓடி –மண் முழுதும் அகப்படுத்த நின்ற எந்தை
வெப்பக் கதிரவன்-சொல்லாமல் —அவன் அபிப்ராயத்தால் கால்
செப்பிடு வித்தை காரன் போலே -திருவடியை வைக்க -கண் கட்டி வைத்த -சின்ன காலை பார்க்க குனிய –
நிமிர்வதுக்கு முன்னே திருவடியை வைத்தான்
நாங்கள் அப்படி அல்ல -அடி போற்றி சொல்ல வந்தோம் –
மேலே கலியன் -மலர் புரையும் திருவடியை வணங்கினேனே–சருகு -பசகு பசகு-
ஆளவந்தார் -கதா புந –சரணம் -அலகிருதமாக
படிக்கு அளவாக நிமிர்த்த நின் பாத பங்கயம் அணியாக
அரசு அமர்ந்தான் அடி அல்லால் அரசாக எண்ணாதவர்கள்
ஸ்வாமித்வம் –
சேஷித்வம் -அசேஷ லோக சரண்ய-லோக விக்ராந்த சரணவ் சரணமாக
உலகம் அளந்த பொன்னடியே அடைந்து உய்ந்தேன் -தென்கலை -தமிழ்

நின் சரணே சரண் -உபாயமும் கதியும் திருவடிகளே -சரண்யத்வம் –
மண் விண் முழுதும் அளந்த ஒண் தாமரை மண்ணவர் தாம் தொழ வானவர் தாம் வந்து
நண்ணு திருக்கடித் தான நகரே -8-6-7-அளந்த ஒண் தாமரை-முற்றுவமை-
தாவி வையம் கொண்ட தடம் தாமரை -முற்றுவமை -தாமரை என்ன திருவடி -என்றபடி –
கோல மலர் பாவைக்கு அன்பேயாகிய என் அன்பேயோ -பண்பையே சொன்னது போலே –
ஆர்த்தி வெளியிட திருவடி -கூவிக் கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ-
கழல்கள் அவையே சரணாகக் கொண்ட குருகூர் சடகோபன்
சரணே சரண் என்று ஏக சிந்தையாய் -வேறே ஒன்றையும் சஹகாரி இல்லாமல்
நைரபேஷ்யம் சொல்லும் இது -தமேவ சரணம் –
சது முகன் கையில் சங்கரன் தலையில் தங்கி–பாவனத்வம்-புனிதம் –
திருவடிகளுக்கு கைங்கர்யம் கொள்ள எப்பொழுது – வந்து தோன்றாய் -அன்றேல்
நின் வையம் தாவிய திருவடிகளுக்கு முன்னே நான் நிற்ப முகப்பே கூவிப் பணி கொள்ளாய் –
தாளால் உலகம் அளந்த அசைவே கொல்–ஆயாசம் -வாய் திறவாய் -மன்னாதன்-
தீர்த்தன் உலகு அளந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தி பார்த்தன் -அர்ஜுனன் -அதே மலரை கண்டு தெளிந்து ஒளிந்தான்
மத் யாஜி மத் அர்ப்பணம் -தன்னை சொல்ல -அர்ஜுனன் புரிந்து
அடிப்போது ஓன்று கவிழ்த்து அலர்த்தி-திருவாசிரியம் -விண் செலிஇ –முடி ஆயிரம் -அளந்த திருவடிகளுக்கே அடிமை –
1-ஸ்வாமித்வத்துக்கு பாட்டுக்கள் –
2-சேஷித்வத்துக்கு பாட்டுக்கள் -தலைக்கு அணியாக -அடி சூடும் அரசு
3-சரண்யத்வத்துக்கு பாட்டுக்கள்
4-நைரபேஷ்யம் சொல்லும் பாட்டுக்கள்
5-பாவனத்வக்குப் பாட்டுக்கள்
6-அடிப்பூ சூடுவதற்குப் பாட்டுக்கள்
7-போற்றுவதற்குப் பாட்டுக்கள்
8-புகழ்வதற்குப் பாட்டுக்கள்
9-மங்களா சாசனத்துக்குப் பாட்டுக்கள்
இப்படி பல ஆகாரங்கள் உண்டே திருவடிக்கு -பல்லாண்டு பாடவே நாங்கள் வந்தோம் –

——-

இவ்வுலகம் -இதம் -கை காட்டி -காடும் மோடும் முள்ளும் இத்யாதி
சென்று அங்கு -குளவிக்கூடு போலே உள்ள அங்கு அன்றோ இவன் சென்றான் –
பாதுகை சடாரி -அவனையும் காப்பாற்றும் -வேதமே சடாரி -பெருமாள் உடைய உத்தரணி போன்றவற்றை நாம் தொட்டால்
அவற்றை அலம்பி வைப்பார்கள் -சடாரியை தலைக்கு மேல் ஸ்பர்சம் இருந்தாலும் தோஷம் தீண்டாதே
தானம் வாங்கும் பொழுது மந்த்ரம் -சொல்லி வாங்கிக் கொண்டால் பாபம் தீண்டாது -அபஹத பாப்மத்வம் வேதத்துக்கு உண்டே
நாக்குக்கு பிசுக்கு ஒட்டாதே –
சகடம் உதைத்த புகழ் போற்றி -யசோதை திருவடியால் உதைத்ததால் சகடாசுரன் போக வில்லை –
கேசவா இத்யாதி நாம பலத்தால் என்றே இருந்தாளாம்
கொழு மோர் இத்யாதி கொடுத்து கண்ணனுக்கும் கூட இருந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஆஸ்வாசம் பண்ணினாளாம்
விளாம்பழம் -மன்மத பழம் என்பர் -முழுவதுமே உண்ண வேண்டும் -ஸர்வதா போக்யம்-எப்பவும் உண்ணலாமாம் -பங்கு போடக் கூடாதாம் –
கரம் போற்றி இல்லை கழல் போற்றி குஞ்சித திருவடிக்கு பல்லாண்டு
அடியார் பரஸ்பரம் சேவிப்பது உள்ளே இருக்கும் பரமாத்மாவுக்கே -காஞ்சி பெரியவர் காவேரி நீராடி
இவ்வாறு அடியவர் சேவிப்பதை பார்த்து மகிழ்வாராம்
எண்ணெய் காணா ரெங்கன் வெள்ளி காணா ரங்கன் -வெள்ளி ஆபரணங்கள் கூடாதாம்
அட்டுக்குவி பருப்பதமும் நெய் தயிர் வாவியும் -இன்றும் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் நெய் வாவி பொன்ற பாறை சேவிக்கலாம் –
எண்ணெய் இல்லாமல் நெய் வைத்தே பிரசாதமாம் அவனுக்கு
சங்கல்பத்தாலே மழையை நிறுத்தும் சக்தி -மலையே ரக்ஷகம் என்று காட்ட வேண்டுமே –
அப்பன் தீ மழை காத்து குன்றம் எடுத்தான் -ஸ்ரீ நாத் ஜீ -போக்-அமுது செய்து கொண்டே சேவை –
உபேந்த்ரன்-இந்திரனுக்கு தம்பி -உபரி இந்திரன் -super-inthran-

குணம் -சொன்னாலே -குணவான் கஸ்ய வீர்யவான் -வசீ வதான் குணவான் -ஆளவந்தார் -வசீகரிக்கும் வள்ளல் தன்மை நீர்மை –
மலர் விழி -தாமரை விழி -சிறந்த மலர் போலே சிறந்த குணம் நீர்மை -புரையற கலந்து –
அவதாரம் -மேல் உள்ளவன் தானே இறங்க முடியும் -பராத்பரன் நாராயணனுக்கே பொருந்தும்
அஹம் வோ பாந்தவ ஜாத -என்று அருளிச் செய்த நீர்மையே குணம் போற்றி -தேவத்வமும் நிந்தையானவனுக்கு -நாயனார் –
பகை கெடுக்கும் -பகையை கெடுக்கும் பகைவர்களை இல்லை -வேல் போற்றி
வாரியார் -வேல் பற்றி கருணாகாச்சார்யார் -கேட்டு
-16-திவ்ய ஆயுதங்கள் —குமாரா தாரா தீர்த்தம் -ஸ்காந்த புராணம் -தபஸ் பண்ணி நாராயணன் இடம் கொடுத்த வேல்
வேலை கொடுத்து அம்மா இடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டான் -முருகனே திரு ஞான சம்பந்தர் பெற்று அடியாருக்கு கொடுக்க கலியனுக்கு
வேல் -போற்றி -நடாதூர் அம்மாள் முதலில் சக்ரபாணி ஸ்தோத்ரம் ஜெய சக்ர ஸ்வரூபா -32-வெற்றி வேல் சந்தஸ் -சக்ரபாணி –ஆனி சித்திரை -உத்சவம்
சங்கு அம்சம் முதலி ஆண்டான் -சக்கரத்து அம்சம் நடாதூர் அம்மாள்
ஹேது புங்கவ ஸ்தோத்ரம் -அப்புறம் கூர நாராயண ஜீயர் -தேசிகன் –
தேசிகன் இத்தையே பிரதிபட சக்கரத்து ஆழ்வார் ஸ்லோகம்
சேவகம் -குதிரை வாஹனம் -கொத்துக் கடலை -ஹயக்ரீவர் பிரசாதம் –
இறங்கேல்-கோப்புடைய சீரிய ஸிம்ஹாஸனம் இருந்து இறங்காதே –
இரங்கேல்-இரக்கமே உபாயம் –

ஆராய்ந்து அருள நடக்க ஆரம்பிக்க -திருவடி கன்னி விடுமே அஞ்சி -தாம் வந்த கார்யம் மறந்து -பல்லாண்டு
அங்கங்கள் அழகு மாறி-கூடி -ஆபரணங்கள் இல்லாமல் -முழுவதாக சர்வ ஸ்வ தானம் பண்ண -ஆலிங்கனம் பண்ண ரிஷிகள் –
அடுத்த பிறவியில் கோபிகள்
ஸுவ்குமார்யம் -சேஷன் பரகத அதிசய ஆதேய -மேன்மை சேர்க்கவே இருக்க -மலரும் மணமும் போலே -ஸ்வரூபம் பரிவதே –
தயிர் சாதம் நாகப்பழம் சேர்த்து -கருட வாகன பண்டிதர் -தன்வந்திரி அமுது செய்து -கஷாயம்
ஞானம் முற்றி பக்தி -அது முற்றி பரிவு -இந்த அஞ்ஞானம் அடிக்கழஞ்சு பெரும்
கழஞ்சு -பொன் -மிக உயர்ந்தது –
வாத்ஸ்ய வரதர் -தேவராஜன் தகப்பனார் -அவர் எங்கள் ஆழ்வான் இடம் -அனுப்பி நான் செத்து வாரும் –
அடியேன் வரதன் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் கற்று பின்பே அவருக்கு
அது முற்றி பக்தி -பால் காய்ச்சி -நடாதூர் அம்மாள் ஆனார்
அப்பாஞ்ச ஜன்யம் -பெரியாழ்வார் தம் கண் எச்சில் படக்கூடாது என்று கண்ணைத் திருப் பல்லாண்டு

பொங்கும் பரிவில் பெரியாழ்வாரையும் விஞ்சி -மலைக்கும் மடுவுக்கும் வாசி –
ஆழ்வார் -ஆளப் போகிறார் -எதிர்காலம் -ஆண்டாள் -ஆண்டு விட்டாள்-இறந்த காலம் –
தாய் -சொல் அடி தோறும் -தாய் போலே பரிவு –
மதியினால் குறள் மாணாய-சாமர்த்தியம் / வீரம் ராமனுக்கு /உதைத்த பெருமானார் பராக்ரமம் கொண்டாடுவார் /
சமயோசித புத்தி இருவரையும் நிரசித்து/ நடுங்கா வண்ணம் காத்தான் / கையார் சக்கரத்து அழகை அனுபவிப்பார்கள் –
இவள் தான் பொங்கும் பிரிவால் அனைத்துக்கும்

அன்று -தேவர்கள் வீடு இழந்து -அசுரர்கள் -ஆட்சி -சுக்ராச்சாரியார் பலத்தால் மஹா பலி —
தானே சடாரியை நம் மேல் வைத்து பக்திக்கு விதை வைத்த நாள் -முக்கியமான நாள் –
ஸ்த்ரீத்வ அபிமானத்தையும் போக்கிய நாள் –
இவ்வுலகம் -தாழ்ந்த -இந்த உடலை விட்டு அந்த பரஞ்சோதி அடைகிறான் சாந்தோக்யம் –
மலர்மகள் கை வருட மலர்ப்ப் போதில் சிவக்கும் திருவடி -அந்த திருவடிக்கு போற்றி
சொக்கப் பானை -மஹா பலி விட்ட யாகத்தை நாம் முடிக்கிறோம்

பரத்வம் வெளிக்காட்டிய அவதாரம் அது -மானிடராய் பிறந்து -தசரதாத்மஜம் -தர்ம வடிவான பெருமாள் -complete-man-
எவ்வாறு நடந்தனையோ ராமாவோ –
தென்னிலங்கை -தென் அத்தியூரர் கழல் -அழகிய -திருவடி மதித்த ஐஸ்வர்யம் –
திறல் -மிடுக்கு -எதிரிகளும் கொண்டாடும் மிடுக்கு -கூர் அம்மன் -அவன்
இவனோ ஆயர் குலத்து அணி விளக்கு குட்டிக் கண்ணன் -இவனுக்கு அன்றோ -சகடம் பொன்ற அழியும் படி உதைத்தான் –
ஆறு மாத பூர்த்தி கொண்டாட்டம் -திருவடி நீண்டு உதைக்க -சகடம் பொன்றதைக் கண்ட யசோதை -புகழ் –
அசுரர் சுவடு கூட தெரியாதபடி -நிரசித்த புகழ் -திருவடி ஸ்பர்சத்தால் சுத்த சத்வமயமாக மாரி மோக்ஷம் கொடுத்த புகழ் –
மிச்சம் இல்லாமல் — -கற்பக மரம் பொன்ற ராமாயணம் -வளர விதையாக மாரீசன் –
வில் தழும்பு பெருமாள் -சகடம் உதைத்த தழும்பு இவன் திருவடிகளில் உள்ள புகழ் -என்றுமாம் –
குணிலா -எறியும் கருவியாக -கழல் போற்றி -எறிந்த கரம் போற்றி இல்லாமல் -foot-work-மூலம் எறிந்த செயலுக்கு பல்லாண்டு
குன்று குடையாக எடுத்து -கல் எடுத்து கல் மாரி காத்தான் -குணம் போற்றி –
காம தேனு முன்னிலையாக இந்திரன் வந்து ஷாமணம் -அடியாரைப் பற்றி –
கொசு காலைப் பிடித்து சுற்றி வந்து காதில் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்து மோக்ஷம் போகுமே
முன் குழந்தைக்கு முதுகு கொடுத்து பிறந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் தாய் போலே –
ஷமா -குணம் -உபேந்த்ரன் -தப்பாக கொடுத்ததையும் ஏற்றுக் கொண்டான் -அந்த குணம் போற்றி –
அபசாரம் செய்து -கோவிந்தா பட்டாபிஷேகம் செய்து -பிள்ளைக்கு -அர்ஜுனனுக்கு உபகாரம் செய்ய வரமும் பெற்றான்

வேல் -சக்கரத்தாழ்வார் அம்சம்
ஹேதி -கோரப்பற்கள் நகங்கள் வாமனன் துரும்பால் கிளறிய சக்கரக்கையன் -மழு கோதண்டம் பானம் எல்லாம் சக்கரத்தாழ்வார்
வாஹனம் கருடன் -படுக்கை -ஆதி சேஷன் சயனம் வடபத்ர சாயி -ஆலிலை -மாலை திருத் துழாய் அம்சம்
பாணாசுரன் -தோற்று -முருகன் வேலை கொடுத்தான்
முருகனுக்கும் -வேல் -ஸ்காந்த புராணம் -வேங்கடேச மஹாத்ம்யம் -சனத்குமாரர் -ஸ்கந்தன் பெயர் -திரிபுர ரஹஸ்யம்
கனவில் கண்டு -தேவாசுர யுத்தம் சண்டை போட்டதாக
முன் ஜென்ம -வேதம் -சத்வ குணம் -கனவு பலிக்கும்
த்யானம் -செய்ய பார்வதி சிவன் வந்து -உங்களுக்கு வரம் தருகிறேன் -பார்வதி இவர் போல்வன மகனாக –
எனக்கு -கேட்டதால் கர்ப்ப வாசம் இல்லாமல் –
சரவணப் பொய்கை பார்வதி மறு வடிவு -பஸ்மாசுரன் -தலையில் கை வைத்து பஸ்மம்
ஆசமனம் பண்ணி தான் பிரயோகம் -சொல்லிக் கொடுக்க -தான் தலையில் வைத்து
உருகி பார்வதி சரவண பொய்கை–சாந்தோக்யத்திலும் உண்டு–ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -3-3-22–சங்கர பாஷ்யத்தில் இதிலும் உண்டு
பத்மாசுரன் சிவனுக்கு பிறந்த மகன் தான் என்னை கொல்ல வேண்டும்
திருமலைக்கு வந்து குமாரா தாரா -தபஸ் -வேலை கொடுத்து –
சிக்கல் -வேல் விடும் கண்ணி உத்சவம்–மாமா இடம் பெற்றதை அம்மா இடம் கொடுத்து வாங்கி கொண்டார்
வேளாம்கண்ணி அவர்கள் இத்தை எடுத்துக் கொண்டார்கள்
திருமாலிருஞ்சோலை வந்து கொடுக்க -பழம் முதிர் சோலையில் ஒய்வு எடுத்துக் கொள்ளச் சொல்ல -பக்தர் இடம்
மிடுக்கன் கார்த்திகை தளபதி -ஞான சம்பந்தர் -தோன்றி சீர்காழியில் -வேலை திரும்பிக் கொடுக்க-

சீர்காழி சிறப்பை சித்தரித்து ஒரு குறள் ஒரு குறள் பாடும் -என்ன
தாடாளன் -ஆசிரிய விருத்தம் பாட -குறள் –வாமன மூர்த்தி -திருக்குறளில் ஒரு குறள்
மடியிலா மன்னவன்-சோம்பல் இல்லாத மன்னவன் – அடி அளந்தான் –குறள் உண்டே
ஞான சம்பந்தர் ஆழ்வாரை பாட -ஆலி நாடா -பதம் பெற்ற பெருமாளே -பாட்டால் உள்ளம் பறி கொள்கிறீர் –
தனிப்பாடல் திரட்டு -ஆழ்வார் இவரை பாடினார் – என்பர்
சம்பந்த பெருமாள் -மயிலையில் நெருப்பால் வந்த பூம் பாவை -தெளிந்த நிலவாக என் பெண் எரிகிறாள்
அணைத்த கையும் –வேல் உடன் சேவை –

ஆறு போற்றிக்கும் ஆறு பிரபந்தங்கள் தேசிகன்
உரு சகடம் –பெரிய பெருமாள்
ஜெய ஜெய மஹா வீரா -திறல் போற்றி
யாதவப் ஹியுதம் எழுச்சி -புகழுக்கு
கழல் -பாதுகா சஹஸ்ரம்
குணம் -தயா சதகம் 108-
வேல் சுதர்சன அஷ்டகம்

உய்யும் ஆறாக இந்த ஆறு போற்றிகளை
என்று என்றும் -மீண்டும் மீண்டும் அசை போட்டு –
உன் சேவகமே -வீர தீர பராக்ரங்களையே பாடி
பறை கொள்வான் -பறை கொள்வதற்காக -என்ன என்று பின்பே சொல்லுவாள்
இன்று யாம் வந்தோம் -சிறு பெண்கள் -late-வந்தாலும் lateset-இரங்கு-மன்னிப்பாய்
தூங்கிய நீ எழுப்பி நடக்க வைத்தோமே

ஆச்சார்ய பரம்
சிறிய விஷய உபதேசம் -இரண்டு முட்டாள் -ராவணன் -கார்த்த வீர்ய ராஜன் வாலி பரசுராமன் -துரியோதனன் -தொடங்கி
உலகம் அளந்தது ஸ்ரீ ராமாயணம் ஸ்ரீ மஹா பாரதம் –
இலங்கை எரித்த ஆஞ்சநேயர் பொன்ற ஆச்சார்யர்
முக் குணங்கள் விபீஷணன் ரஜஸ் தாமஸ் ராவணன் கும்பகர்ணன்
சகடம் -சம்சாரம் -திருவடி சம்பந்தத்தால் போக்கி அருளுவார் -சலவைத் தொழிலாளி -ராமானுஜர் -அந்த வண்ணானை மன்னிக்க –
பெருமாள் இடம் எதுக்காக கேட்கவில்லை என்று ராமானுஜர் கேட்க மோக்ஷம் தர நீர் உள்ளீர் என்றானாம்
கள்ள வாதம் கொண்டு கள்ள வாதம் முறிக்க உளன் எனில் உளன் அவன் உருவங்கள் –
உளன் அலன் எனில் உளன் அவன் அவ்வருவுகள்
குன்று -குணம் என்று குன்று ஏறி நின்று நம்மை ரக்ஷிக்கிறார்
வேல் -சங்கு சக்கர முத்திரை மூலம் போக்கி அருளுகிறார்
ஆச்சார்யர் வைபவம் பாடி -இன்று யாம் -இன்றி யாம் கைம்முதல் இல்லாமல் வந்தோம் –

————-

ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரத்
தரிக்கிலானாகித் தான் தீங்கு நினைந்த
கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்
நெருப்பன்ன நின்ற நெடுமாலே யுன்னை
அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில்
திருத் தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்-

ஜென்ம கர்ம ச மே திவ்யம்-அப்ராக்ருதம் -உலக இயலுக்கு மாறுபட்டு
வேத்தி தத்வத-உண்மையை அறிந்தவன்
ஜத்வா தேகம் புனர் ஜென்மம் நயிதி-மாம் ஏதி-என்னை அடைகிறான் -இருவருக்கும் ஜென்மம் சப்தம்
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் –ஆகாதோ மதுராம் புரிம்-வந்தார் -பிறந்தார் சொல்லாமல் –
இருக்கிறவர் தான் வரமுடியும் –
ஜன்மா பிறந்தார் ஆவிர்பூதம் வந்தார் தோன்றினார் பிறந்தார் -வாசி அறிய வேண்டுமே ஜென்ம ரஹஸ்யம் அறிய
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்–
வருத்தம் தீர -ஐஸ்வர்யாதிகள் ஒழித்து-பற்று அற்று -த்யஜித்து
வருத்தமும் தீர -கைவல்யமும் ஒழித்து -பற்று அற்று -த்யஜித்து –
மகிழ -அவனை அடைந்து அனுபவ ஜெனித பகவத் ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் -பேரின்பம் பெற வேண்டுமே

ஒளித்து வளர-அந்தர்யாமி பட்டது பட்டானே -யோக நீதி நண்ணுவார் சிந்தைக்கு தானே அகப்படுவான் –
அவதாரம் சகல மனுஷ நயன விஷயம் ஆக வேண்டுமே
உள்ளே உறைகிறார் -சத்தைக்காக என்பதையும் கூட தரிக்கிலனாகி-இல்லை என்பவர் தீங்கு நினைக்க முடியாதே
நாஸ்திகனால் அவனுக்கு தீங்கு நினைக்க முடியாதே -இருக்கிறார் என்று சொல்லும் ஆஸ்திகருக்குத் தான் தீங்கு நினைக்க முடியும் –
மரத்துக்கு மேல் நின்று வேரை வெட்டுமா போலே இல்லை என்று சொல்லி வைபவர்கள்
தீய புந்திக் கஞ்சன் -எண்ணத்தால் தீங்கு நினைத்தவன் –

கருத்தைப் பிழைப்பித்து–கம்சனுக்கு கண்ணனுக்கும் நேராக சண்டை இல்லையே -அவன் நினைவை அழித்து
வயிற்றில் நெருப்பு ஜாடராக்னி -எப்போதும் இருக்கும் -ஜீரணத்துக்கு
வயிறு எரிவது பொறாமையால் -இது வேறே
நெருப்பு என்ன நெடுமால் -பித்தன் -தேவகி வஸூ தேவன்
பெற்றேன் -பிரசவித்தல் -அடைதல் -தாயாரின் கடையாயின தாய் ஆனேன் –
பெற்றவர் இழக்க பெறாதவர் பெற்றார்கள் -பெற்றும் பேறு இழந்து –
காணுமாறு இனி உண்டு எனில் அருளே -உபந்யஸிக்க வேண்டாமே நடந்தத்தை அவனுக்கு –
ஒரே உபதேசம் -62-திரு நக்ஷத்திரத்தில் அர்ஜுனனுக்கு

அர்த்தனம் -பிரார்த்தனைக்கு -வேண்டுதல் -இறைஞ்சுதல் -அருத்தித்து வந்தோம்
உன்னை அருத்தித்து வந்தோம் -நீ தான் வேண்டுதலுக்கு விஷயமும் -அடைய கருவியும் –
உன்னால் -மூன்றாம் வேற்றுமை -உன்னை-இரண்டாம் வேற்றுமை –
பறை -கைங்கர்யம் -நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -ஆரம்பித்து -இதில் -யுன்னை
அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில்
நீ -நாராயணனாக நீயே -அஸ்மத் சப்தம் நான் –யஸ்மத் சப்தம் நீ
தருதியாகில்-உன்னாலே உன்னை அடைய வேண்டும் -உபாயமும் நீயே ப்ராப்யமும் நீயே
கீழே ஏவகாரம்-உறுதியாக ஆரம்பித்து இங்கு ஆகில் -சங்கை தொனிக்க காரணம் –
எண்ணம் சிந்தனை மாற்றம் -உறுதி குறையவில்லை -விவேகத்துடன் வேகமும் சேர்ந்து –
கண்ணனின் ஆகாரம் நன்றாக அறிந்து –
ஸ்வாமி பார்த்து செய்ய வேண்டும் -என்ற எண்ணம் -பண்பட்ட வார்த்தை

ஜனி ப்ராதுர்பாவம் -சரீரம் திரோதானம் -விபுவான அவனது ஸ்வரூபத்தையும் மறைக்கும் மாயா –
சூரியனை மறைக்கும் ஓட்டாஞ்சில் போலே
ஆக்கையின் வழி உழன்று -ஜனனம் -பிறப்பு -ஜனி யுடையவர்கள் ஜனங்கள்
அவனுக்கு –
தேவகி பூர்வ ஸந்த்யாயம் ஆவிர்பூதம் -கிழக்கு திக்குக்கும் ஸூர்யன் போலே
இவள் கர்பத்துக்கும் அவனுக்கும் ஒட்டாத சம்பந்தம் -அச்யுத பானு
திக்கு -தார்க்கிகள் படி த்ரவ்யம் –
தாஸாம் ஆவீரபூத்-ப்ராதுர் பாவம் –பூ சத்தாயாம் – பூ -இருக்கிறார் -தஸா பேதம் -ஷட் பாவ விகாரம்
அஸ்தி –ஜாயதே –பரிணமதே -விவர்த்ததே -அபஷீயதே -விநச்யதே
விவயம் அடையாமல்–அவ்யயம் -பெண் பால் -நிகழ் காலம் -ஒருமை பன்மையாலோ -விகுதி வெளிப்பட்டு
ஆவிஸ் பூ-வெளிப்பட்டு இருக்கிறது
ப்ராதுர் பூ-கண்ணுக்கு இலக்காகி இருக்கிறது
பூ -இருக்கிறது விடாமல்

பூ சத்தாயாம் ஆவீர் பூ -ப்ராதிர் பூ -கண்ணுக்கு இலக்காமல் இருந்து பின்பு வெளிப்பட்டு இருக்கலாம்
தாஸாம் ஆவிரபூத் ஸுவ்ரி பீதாம்பர ஸ்ரக்வீ-கோபிகளுக்கு நடுவில் மறைந்து தோன்றி-வெளிப்பட்டு இருந்தார் இங்கு –
சாஷாத் மன்மத மன்மத பிஷார்த்தியாக வந்து ஸூந்தரம் பிச்சைக்கு
அந்தர்யாமி -பூ சத்தை -சர்வம் ப்ரஹ்மாத்மகம் -இல்லத்துக்கு அல்லதும் அவன் உரு
சித்தாகவும் அசித்தாகவும்-இருந்து -சரீரமாக கொண்டு இவற்றில் விலக்ஷணன்-
ஐத தாத்மம் இதம் சர்வம் -தத் த்வம் அஸி
ஜெனினம் ஜனி ப்ராதிர்பாவம் -நமக்கும் -கண்ணுக்கு இலக்காகி வெளிப்படுதல்
பிறப்பு உத்பத்தி
கடம் உருவாகும் -இருக்கும் பவதி-
மண் மீசை யோனிகள் தோறும் பிறந்து –அண்ணல் ராமானுஜர் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே
பிறந்த அவன் -தோன்றிய ஸ்வாமி

அந்தி யம் பொழுதில் அரி உருவாகி -எடுத்துக் கொண்டார்
அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீய தோன்றிய -வெளிப்பட்டது -இருப்பது தான் தோன்றும்
இருப்பது மாறி ஜனிப்பது உண்டாவது தான் ஸத்கார்ய வாதம்
தண்ணீர் -மின்சார உத்பத்தி -கேந்திரம் -இருக்கும் சக்தி வெளிப்பட்டதா உருவானதா –
பூ -மின்சாரம் -தண்ணீர் -அஹங்காரம் -மஹான் இப்படி -மேலே மேலே
தோன்றிய என் சிங்கப் பிரான் பெருமை –
ஸ்ரீ நாலாயிரமும் அநாதி பிறக்க வில்லை தோன்றியது -ஸத்கார்ய வாதம்
நம்மாழ்வார் பார்த்து வெளிக்கொண்டு வந்ததே திருவாய் மொழி
ப்ரஹ்மம் ஒன்றே உண்மை ஆதி காரணம் -சத் ஏவ –

பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் –செய்து போன மாயங்கள்
பிறந்த மாயா
மாயக்கூத்தா வாமனா
தத் ஆத்மாநாம் ஸ்ருஜம்யஹம் என்னை நானே படைத்து கொள்கிறேன்
அஜோபிசன் –அதிஷ்டயாமி சம்பவாமி யுகே யுகே -சம் பவாமி – நன்கு தோன்றுகிறேன் –
யஸ்யாம் ஜாதா ஜகன்னாதா -எங்கு வந்தாரோ –
வஸூ தேவ க்ருஹே சாஷாத் ஜெனிஸ்த்தி -பிறப்பை எடுக்கிறார்
அன்னமும் இத்யாதி –ஆனான் -ஆகிய -இப்படி இருக்கிறவர் அப்படி ஆகிறார்
விண் மீது இருப்பாய் –மண் மீது உழல்வாய் –இப்படியும் சப்த பிரயோகம்
ஆகதோ மதுராம் புரிம் -வந்தார்

பரமாத்மா
பூ இருக்கிறார் -உத்பத்தி பண்ண வேண்டாம் -படைக்க ஒருவர் இருந்தால் இவர் பரமாத்மாவாக முடியாதே
எங்கு எத்தோடு இருக்கிறார் -இப்படி இருக்கிறார் -குணங்களோடு -ஞானத்தோடு -ஆனந்த மயம் –
கர்ம வஸ்யம் இல்லையே -கிருபை தயா இவை ஞானத்தை பாதிக்கலாம்
வெளிப்படுகிறது -இச்சையால் -கிருபையால் கண்ணுக்கு இலக்கு ஆகிறார் –
எதற்கு வெளிப்பட்டார் -கிருபை -காரணம் -பிறந்து -கிருபையை காட்டவே பிறந்தேன் –
நீ கர்மம் தொலைக்க உதவ -அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி

நீள் கடல் சூழ் இலங்கைக் கோன் தோள்கள் தலை துணி செய்தான்
தாள்கள் தலையில் வணங்கி நாள் கடலைக் கழிமினே–1-6-7-
கழிமின் தொண்டீர்கள் கழித்துத் தொழுமின் அவனைத் தொழுதால்
வழி நின்ற வல் வினை மாள்வித்து அழிவின்றி ஆக்கம் தருமே–1-6-8-
தரும அரும் பயனாய திரு மகளார் தனிக் கேள்வன்
பெருமை யுடைய பிரானார் இருமை வினை கடிவாரே–1-6-9-

தாள்கள் தலையால் வணங்கி -அவனைத் தொழுதால் வழி நின்ற வல் வினை மாள்வித்து அழிவின்றி ஆக்கம் தருமே–
திரு மகளார் தனிக் கேள்வன் இருமை வினைகள் கடிவார் -ஸ்ரீ த்வய ஸ்ரீ சரம ஸ்லோக அர்த்தங்கள் –
நாட்டில் பிறந்து மனிசர்க்காகாக படாதன பட்டு -இத்தனையும் கிருபா கார்யம்
ஜனன ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் -அவன் பிறந்து நம்மையும் பிறப்பிக்கவும் முடியும் –
ஜன ஜென்மாதி -நிமித்தம் -பிரயோஜனம் -அவன் –
அத்ய மே சபலம் ஜென்ம -அக்ரூரர் -ஜென்மம் பலித்தது-ச பலம் – கண்ணனை பார்த்ததால்-ஜென்மம் கழிக்கவே
அறுவர் தம் பிறவி அம் சிறை
வலிய சிறை புகுந்தார் வடமதுரையில் புகுந்தான் இவன் -சீதா பிராட்டி இலங்கையில் வலிய புகுந்தது போலவே

ஜீவாத்மா
பூ – இருக்கிறோம் -உத்பத்தி பண்ண வேண்டாம் -இருப்பதை மாற்றுவது -உண்டாக்க வேண்டாம் –
ஞானத்தோடு இருக்கிறார் -ஸ்வரூபம் குணம் ஞானம் ஆனந்தமயம் -சாம்யமா –
நேராக வாசி காண்கிறோமே –
விஷமம் மாறுபாடு தான் கண்ணில் படும் -கர்ம தாரதம்யம் –
கர்மத்தால் வெளிப்பட அதுவே பிறப்பு நமக்கு
கர்மபலன் அனுபவிக்க வெளிப்படுகிறோம் –
அறியாமல் புது கர்மங்களை சம்பாதிக்க நிமிர்ந்து -சேவிக்கிறோம் -மீண்டும் சுழல்
கர்மம் தொலைந்தால் ஞானம் ஆவிர்பாவம் வெளிப்பட்டு ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம்

பூ -மூடி விலகி கர்மம் தொலையும் நமக்கு -கிருபை தொலையாது அவனுக்கு -இது வந்தேறி இல்லையே –
ஞானம் ஆனந்தம் ஆவிர்பாவம் -அடைந்து -பரமம் சாம்யம் -ஸ்வேன ரூபேண -இயற்க்கை விளங்கப் பெறுகிறோம்
பக்குவமான ஜீவனை அவன் அனுபவிக்கிறார் மேலே
நமக்கு வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்கிறோம்–

————-

தேவசேனன் பெண் தேவகி -உக்ரசேனன் பிள்ளை கம்சன் – -/ கம்சன் தேவகி ஓன்று விட்ட அண்ணன் /
ஜாத கர்மா -பிறந்த உடனே செய்ய வேண்டியது -தாய் பால் குடிக்கும் முன்பே -/ கீர்த்திமான் -முதல் பிள்ளை –
காலநேமி பிள்ளைகள் -ஹிரண்யகசிபு cousin-தீவில் விட்டு -பிரகலாதன் சத்சங்கம் -காலநேமி தானே கம்சன் –
அவன் கையாலே கொல்லப்பட்டு மோக்ஷம் அடைந்தார்கள்
யோகமாயை யசோதைக்கு பிறந்ததும் அனைவரையும் தூங்க வைக்க –
அந்தரத்தில் இருந்து பேசியதால் அந்தரி -பெயர் –
பல்லாண்டு பாடுதல் ஜென்ம சித்தம் -எத்தை வேண்டி வந்தீர்கள் -கேட்க அத்தை விண்ணப்பம் செய்கிறார்கள் –
மகன் -பிள்ளை-மைந்தன் குழந்தை -வாசி உண்டே அணில் பிள்ளை -தென்னம் பிள்ளை -போலே அம்மா சொல் கேளாமல்
பிறக்கும் பொழுது -தாயார் திரு மார்பில் -பிள்ளை திரு நாபியில் -நான்கு திருக்கரங்கள் சங்கு சக்கரம் எனது அத்புதம் பாலகம் –
ஆபஸ்தம்பர் -தாயார் சொல்லே பிரதானம் -தாய் சொல்லைத் தட்டாதே -தந்தை சொல் மிக்க மந்த்ரம் இல்லை –
கௌசல்யை காட்டுக்கு போக வேண்டாம் சொல்ல கேட்காமல் போன பெருமாள் போல் –
அம்மா நினைத்து -சோகம் இரண்டாம் நாளே பெருமாள் -ஆகவே இந்த அவதாரம் தாய் சொன்னபடி மறைத்துக் கொண்டான்
கருணை எளிமை உடன் நம் பிறப்பை அறுக்க தான் கர்ப்ப வாசம் -தந்தை தாய் கால் விலங்கு அற
அவனை போல் நாம் ஆக நம்மைப் போலே பிறந்து –
ஓர் இரவில் -ஒருத்தி -அத்விதீயம் -பாக்கியசாலிகள்
கார்க்காச்சார்யார் -திரு நாமம் சூட்ட -மாட்டுக் கொட்டகையில் தொட்டில் போட்டு -ஆனந்தம் தரும் பலசாலி -பலராமன் —
கருப்புக்குழந்தை -கிருஷ்ணன் வாஸூ தேவன் –
விதியினால் பெடை–ஒருத்தி -எய்தவன் கை உணரும் -கம்ச பயத்தாலும் பொங்கும் பிரிவால் பெயரை சொல்லவில்லை
அத்தத்தின் பத்தா நாள் –

தேவகி -பஸ்யதி புத்ர பவ்வ்த்ர -உந்தித்தாமரையில் -ஒரே நேரத்தில் பார்த்த ஒருத்தி
ஓர் இரவில் -60-ஸ்லோகங்கள் தேசிகன் யாதவாப்யம்–நான்கு பேர் மற்றும் விழித்த இரவு –
நால்வர் தபஸின் பலமாக கண்ணனை வளர்த்த யசோதை ஒருத்தி
சத் வித்யை -சாந்தோக்யம் -உத்தாலகர் -ஸ்வேதகேது –
ஆதிமூலம் -காரணம்–சதேவ சோம்ய- -ஏகமேவ அத்வதீயம் -ஓத்தார் மிக்காரை இலையாய மா மாயன் –
நீ வந்த கார்யம் -ஆயருக்கு அருள் செய்யவே -அந்த அருளை வேண்டியே வந்தோம் –

தீங்கு நினைந்த -மறைத்து வார்த்தை -மதுரைக்கு வில் விழா வியாஜ்யம் -குவலயா பீடம் -பாகன் -மல்லர்-
வில் பெரு விழவும்-செய்த வேகத்தால் முன் பின் -தான் தீங்கு நினைந்த -தனக்குத் தானே தீங்கு நினைத்துக் கொண்டானே –
நெருப்பு என்ன நின்ற நெடுமால் -பார்த்த பார்வையிலே பாபக் கூட்டங்கள் எரியும் படி –
வைச்வானர அக்னியாக -எங்கள் பயம் -அக்னியை சேர்த்து அவனுக்கு –
நெடுமால் –
தாய் தந்தைக்கு ஒரு பிறவியில் செய்த நன்றிக்கடன் செய்ய நூறு பிறவிகள் வேணுமே
காணுமாறு அருளே -நெடுமால் –
நாராயணனால் சாகா வரம் கேட்ட அசுரன் -துரியோதனன் -பார்வதி இடம் அபசாரம் -இடுக்குக்கீழே –
அடிக்க கூடாதே -கதா யுத்தம் -பலராமன் -அரக்கு மாளிகை பாண்டவர் இறந்தது போலே நினைத்து கற்றுக் கொடுக்க –
ஆணவம் -தொடையை கதையால் அடித்து -திரௌபதி சாபம் -illeegal-சாபம் -மைத்ரேயர் -சாபம் -கொடுத்து -legalaise-பண்ணி –

கோபிகளுக்கு அருள் செய்யவே வந்தாய் -எங்கள் பிரதிபந்தங்கள் போக்க சக்தன் -நெடு மால் -மூன்றையும் நினைவு படுத்தி
என்ன வேண்டி வந்தீர் -உன்னையே வேண்டி உன்னிடம் வந்தோம்
பறை -சங்கேசம் –
மெய்யானாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் -புறம்பே தொழுவார்க்கு பொய்யனாகும் –
உன்னையே வேண்டி உன்னிடம் வந்தோம் –
திருத் தக்க செல்வமும் -பிராட்டியால் விரும்பப்படும் செல்வம் நீயே திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன்
சேவகமும் -வீர தீர பராக்ரமம் -காக்கும் தொழிலை
யாம் பாடி -சேவகம் பாடி வருத்தம் தீர்ந்து -திருத்தக்க செல்வம் பெற்று மகிழ்ந்து –
கிருஷ்ணனின் வருத்தமும் தீரப்பெற்று அத்தைப் பார்த்து நாங்கள் மகிழ பறை தருவாய்
நானா பாறையா ஒன்றை சொல்லச் சொல்ல -அடுத்த பாசுரம்

ஆச்சார்ய பரம்
பட்டர் -நஞ்சீயர் -வேதாந்தி -சன்யாசம் -அனந்தாழ்வான் –
சரணம் வார்த்தை சொல்லி வியர்க்கும் பொழுது குளித்து பசிக்கும் பொழுது உண்ணலாம்
திருமந்த்ரத்திலே வளர்ந்து த்வயத்திலே வளர்ந்து த்வய ஏக நிஷ்டராகி
ஞானம் பிறந்த அன்றே பிறக்கிறோம் -அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின்பு மறந்திலேன்
இதுவே ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து –ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்து
கலி புருஷனுக்கு நெருப்பாகி இருக்கும் ஆச்சார்யர்
திரு நாராயண புரம் சாஷாத் ஸ்வாமி -ராமானுஜர் அம்சம் திருக்குடந்தை தேசிகன் -தேசிகன் அம்சம் –
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் எச்சில் துப்பி -மீண்டும் குளிக்க -நான்கு தடவை -எய்தவன் இருக்க அம்பு மேல் கோபிக்க கூடாதே –
உன்னால் தான் மீண்டும் மீண்டும் குளிக்கப் பெற்றேன்
அவனையும் திருத்திப் பணி கொண்டார்
காவேரியில் பணம் போடு -invest-அம்மா மண்டபம் நன்றாகக் கட்டிக் கொடுத்தான் இவனே
கண்ணனைக் காட்டித் தரிலும் –உன்னையே ஆர்த்தித்து வந்தோம்
ஸ்ரீ லஷ்மீ -புருஷகாரம் திருவுக்குத் தக்க செல்வம்
சேவகம் -பகவத் கைங்கர்யம்
வருத்தம்
வருத்தமும்
தீர்ந்து
மகிழ்வோம் -மோக்ஷம் -அஷ்ட குண சாம்யம்-முக்தனுக்கு –
அபஹத பாப்மா -புண்ணியமும் அவனை அடைய பிரதிபந்தகம் -ஆகவே பாப கூட்டம் தானே அதுவும்

———————————————

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தொட்டாசார்யர் சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆயி சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் சரணம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- ஆறாம் ஐந்து பாசுரங்கள் – உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

January 14, 2020

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–

மாலே மணி வண்ணா மார்கழி நீராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்து பாஞ்ச சன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப் பாடுடையனவே
சாலப் பெரும்பறையே பல்லாண்டிசைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலினிலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய்-

ஐ ஐந்தும் ஐந்தும் -பிரித்து அருளியது இது முதல் அவனது நிலைமை கண்டு –
கீழே தங்கள் முயற்சி கூவுவான் வந்து நின்றோம் -வந்து தலைப் பெய்த்தோம்
கால தாமதம் -காரணம் –
விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் தேவதாந்த்ர ஸ்பர்சம் -பாகவத அபசாரம் -மூன்றும் இல்லாமல் -முயன்று
போற்றி யாம் வந்தோம் –
யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள்
வந்து தலைப் பெய்த்தோம்
உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம்
இன்று யாம் வந்து இரங்கு
வந்ததை வலியுறுத்தி -அவன் கர்தவ்யம் -அருள் தானே -நீ வந்த காரியத்தை ஆராய்ந்து அருள்
என்று அன்றோ இருக்க வேண்டும்
ஆகதோ மதுராம் புரம்
பிறந்த அந்த ஓர் இரவில் வந்தோமே
வேண்டி தேவர் இரக்க வந்து புகுந்ததும் –
இந்த பாசுரத்தில் -உண்மை அறிந்து-தேஷாம் ஆதித்யவத் ஞானம் மலர -மாலே

ஆலினிலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய்-
யாம் வந்த கார்யம் -சொன்னது தப்பு என்று அறிந்து
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -உபக்ரமித்தது உணர்ந்து அருள் என்கிறாள் இதில்
இப்படி பஞ்ச லக்ஷம் பெண்கள் கிடக்கப் பெற்றோமே – மயங்கி -வாஸூ தேவ சர்வம் ச மஹாத்மா துர்லபம் –
அர்ஜுனனை முன்னே வைத்து பேசினான் –
மயங்கி வந்த கார்யம் மறந்து இருந்தான் -உள்ளமும் உடலும் உருகி திகைத்து இருந்ததை உணர்ந்து மாலே –

வ்யாமோஹம் -அதீத அன்பு -அதுக்கு பல்லாண்டு -மாலே –
முன்பு -நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -என்று-
அபரிச்சேத்யமான மேன்மையையும் நினைத்து இருந்தார்கள் –
இப்போது இத் தலைக்கு –வாத்சல்யமே ஸ்வரூபம் என்று நிலை இட்டார்கள் –
பிராட்டி சக்ரவர்த்தி திருமகனை -சரணாகத வத்ஸல-என்று ஸ்வரூபத்தை நிலையிட்டாள் –
அதுவே ஸ்ரீ ராமாயணத்துக்கு உள்ளீடான பிரதான குணம் –
இங்கு இவள் சரணாகத பக்ஷபாதி -என்று நிலையிட்டார்கள்
இதுவே மஹா பார்த்ததுக்கு உள்ளீடான பிரதான குணம் –
வ்யாமோஹ குணத்தை –மாலே -என்கிற சம்போதனத்தாலே இவர்கள் நிலை இட்டார்கள் –
இவர்கள் பேச்சை கேட்ட பின்பு –முந்தியிலும் பெரும் பித்தனானபடி —
அவனை கண்டவாறே–தங்கள் வ்யாமோஹம் குழப்படி -குதிரை குழம்பு அடி நீர் போலே
அவன் வ்யாமோஹம் கடல் போலே –
பிச்சு ஒரு வடிவு கொண்டால் போலே–மையல் வேட்கை ஆசை அரங்கனாகிய பித்தன் –மாலே

கோவை வாயாள் பொருட்டு –இயற்க்கை -வாய் -இடு சிகப்பு -கல்யாண பிரகிரியை –
பரத்வம் -இடு சிவப்பு -வாத்சல்யம் இயற்கை உணர்ந்து –
ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் –
மாலுடையவன் இல்லை மாலே -பித்தே -நிதானமாக யோசித்து ஆராய்ந்து சீர் தூக்கிப் பார்த்தால் நமக்கு பேறு கிட்டாதே
ஸ்ரீ கஜேந்திர ரக்ஷணம் -நம்மையே -அங்கு ஒரே முதலை இங்கு ஐந்து -அங்கு ஒரு பொய்கை – சம்சார ஆர்ணவம்
மாலே -பரத்வம் சொன்ன குற்றத்தை பொறுத்துக் கொண்டு வாத்சல்யம் காட்ட-ஆஸ்ரித வ்யாமோஹமே வடிவு
கோல மலர்ப்பாவைக்கு அன்பாகிய என் அன்பே -அன்பே வடிவு

பவான் நாராயண தேவ -இங்கும் நாராயணனே -தேவ தேவன் முதலில் உண்டே
ஆத்மாநம் மானுஷம் மந்யே ராமம் தசரதாத்மஜம்-போலே இங்கும் மாலே –
தயரதன் பெற்ற மரகத மணித்தடம் -இயற்க்கை தாசாரதி -தேவாதி தேவன் இல்லை -சத்யவாக்யனது வார்த்தை

மணி வண்ணா -என்று இவன் மால் என்பதை அறிந்து சொல்கிறார்கள் -ரத்ன கரப்பப்பெருமாள் -நீரோட்டம் உள்ளே காண்கிறோமே

வேண்டுவன கேட்டியேல் –
கேட்புதியாகில் -என்கிறது-அந்ய பரதையாலே –
அந்ய பரதை என் -என்னில்
பஞ்ச லஷம் குடியில் பெண்களும் முன்னே நிற்கையாலே-
இவர்கள் முலையிலும் இடையிலும் கண்ணிலும் முகத்திலும்
துவக்குண்டு ஆனைக்குப்பு ஆடுவாரைப் போலே இருக்கையாலே–தட்டி எழுப்புகிறார்கள் –
பித்தர் பனி மலர்ப் பாவைக்கு
சமத்காரமாக சொல்ல வில்லை -அவர் அவர் தான் பித்தே -உணர்ந்து இந்த பாசுரம் –

ஆறு வஸ்துக்களை -பிரார்த்திக்கிறார்கள் -அங்கு அனைவரும் சங்கு சக்கரம் தரித்து அன்றோ இருப்பார்கள் –
பாணவ் ரதாங்கம் -சயனே புஜங்கம் -சங்கரர்
மாலே -எளிமைக்கு -மணி வண்ணா -அழகுக்கு -ஆலின் இலையாய்-பரத்வத்துக்கு -all in
மாலுக்கு -வையம் அளந்த மணாளர்க்கு -நீல கரு நிற மேக நியாயன்-சேர்ந்த பசும் கூட்டம்
இந்த ஆறுமே அஷ்ட குணங்களுக்கும் உப லக்ஷணம்

நீராட்ட உத்சவம் -மார்கழி கடைசி – ஏழாம் திரு நாள் -தை முதல் எட்டு நாள் உத்சவங்கள் -எட்டாம் நாள் ஜீயர் உத்சவம் –
ஆண்டாள் பெற்றுக் கொண்டு -இனி மேல் தான் வாத்ய கோஷ்ட்டி -மூன்று மணி நேர நீராட்டம் -நிதானமாக அனுபவித்து -இரவு 10-மணி திரும்ப –
மா முனிகள் -அண்ணன்-புனர் அவதாரம் -கூட எழுந்து அருளி -அவரை நோக்கி -இன்று மட்டும் -மற்ற நாளில் மக்களை நோக்கி -சேவை –

ததா வித்வான் புண்ய பாபே விதூக பரமம் சாம்யம் உபைதி -அஷ்ட குணங்களில் சாம்யம் –
உன்னையும் உம்பியும் தொழுதோம் -காமனைப் பயந்த காளை -போகக்கூடாத வழி யாகிலும் சென்று அடைய ப்ராப்ய த்வரை
ஸ்வாமி தாச -பரமாத்ம ஜீவாத்மா பாவம் மாறாமல் பக்தன் முக்த தசை அடைந்து
வித்வான் -வித் வேதனம் த்யானம் நிதித்யாசனம் உபாசனம் பர்யாயம்
பக்தி யோகன் -தனது முயற்சியால்
சரணாகதி -நாம் பற்றும் பற்றுதலும் உபாயம் இல்லை என்று அறிந்த வித்வான் –
விதூய–உபாசகன் -பிராரப்த கர்மம் தானே கழிக்க வேண்டும்- சஞ்சித கர்ம அவன் கழிப்பான்-
பிராரப்த கர்மம் தொலையும் பிறவியில் -அது வரை கால தாமதம் -இவனுக்கு –
சரணாகதனுக்கு -அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாஸூச -பொறுப்பு அவனது –
அதே சரீர அவசானத்தில் மோக்ஷம்

விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் -தேவதாந்த்ர ஸ்பர்சம் -பாகவத அபசாரம் மூன்றும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமே –
தடங்கலை நீக்குவது நம் பொறுப்பு

மாலே -ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம்-மஹா பாரதத்தில் உள்ளீடான -சரணாகத வாத்சல்யம் -ராமாயணத்தில் உள்ளீடான
மயல் மிகு பொழில் சூழ் மால் இருஞ்சோலை
இருமை -பெருமை –
ஊமத்தங்காய் தின்னால் போலே ஒருவருக்கு ஒருவர் -பக்தர்களும் அழகரும்
த்யாஜ்ய தேஹ வ்யாமோஹம் –
திருமோகூர் -காள மேகப்பெருமாள் –
திருவட்டாறு -ஆறாம் திருவாய் மொழி -வானேற வழி தந்த வாட்டாற்றான்
திருமாலிருஞ்சோலை -ஏழாம் திருவாய் மொழி -மங்க ஒட்டு உன் மா மாயை –
உம ஆசை முக்கியமா என் திரு உள்ளம் முக்கியமா –
நீயே விருப்பம் கொள்ளுவாய் -பிரார்த்திக்க –
லோக உஜ்ஜீவநார்த்தமாக தந்தோம் என்று தன் ஜீவனமாகிய ஆழ்வாரைத் தருவான் மீண்டும் –

விமல சரம திருமேனி -ஞானம் பக்தி வைராக்யம் வளர்ந்த திருமேனியில் பித்தன்
கணபுரத்து -மாலுமது வாஞ்சை முற்றும்
நோலாதாற்றேன் –மாலாய் மயக்கி அடியேன் பால்
விண்ணீல மேலாப்பு -திருமாலும் போந்தானே
திருமாலே கட்டுரையே
மாலே ! மாயப் பெருமானே! மா மாயவனே ! என்று என்று
மாலே ஏறி மால் அருளால் மன்னு குருகூர்ச் சடகோபன்
பாலேய் தமிழர் இசைகாரர் பத்தர் பரவும் ஆயிரத்தின்
பாலே பட்ட இவை பத்தும் வல்லார்க்கு இல்லை பரிவதே–1-5-11-
மால் -சர்வாதிகன்
ஏறவனை பூவனை பூ மகள் தன்னை –வேறின்றி விண் தொழ தன்னுள் வைத்து-
நிமிர்ந்து மண் கொண்ட மால் தனில் மிக்கும் ஒரு தேவு உள்ளதே
பரத்வம் -வையம் கொண்ட மால்
இரண்டும் இருந்தால் தானே பராத்பரன் –
ராவணன் தம்பி கிடைக்கவும் ஆசை கொண்டவன் -ஸூக்ரீவன் நாதன் ஆக இச்சையை கொண்டவனும் –
அங்குல்ய அக்ரேன விரல் நுனியால் அழிக்கும் சக்தன் –
அணிலையும் தடவிக் கொடுத்து -இது என்ன மால் -திரௌபதி பரிபவம் பொறுக்காமல் தாழ நின்று செய்த க்ருத்யங்கள் –
விஸ்வரூபமும் வ்யாமோஹமும் மால் தானே

மலர் புரையும் திருவடி -உலகு அளந்த திருவடியே அடியார் ஸ்பர்சத்தால்-இது அன்றோ மால்
ஸுவ்ரி பெருமாள் பாட்டுத் தோறும் மலர் -மாலை நண்ணி -திருவாய் மொழி –
அர்ச்சனம் -முடியாதவர் -நீலோத்பல ஸ்யாமளன் -கருவரை போல் நின்றான்
சரத் சந்த்ரந் போலே –
சரணம் -மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான்
அதுவும் முடியாமல் அன்பனாகும் –
திருக்கண்ண புரம் சொல்ல நாளும்
இதுவும் முடியாதவர் -இப்பத்தும் பாடி ஆடி தாள்கள் பணிமின்
எதற்கும் அருளும் மால்
நோலாதாற்றேன் –மாலாய் மயக்கி அடியேன் பால் வந்தாய் போலே வாராய்
மாலாகி வர வேண்டும்
மால் ஆகும் படி வர வேண்டும்
வந்தாய் போல் -கருப்பன் -வந்தது போலே வர வேண்டும்
மாலாய்ப் பிறந்த நம்பி -அதுவே மயக்க காரணம் -கண்ணன் எனும் கரும் தெய்வம்
ஸ்வபாவம் உன்னிடம் கண்டோம் -இவர்கள் இத்தனையும் செய்ய -மயங்கி கிடக்கிறான் –
ருக்மிணி சந்தேசம் -அனுப்ப -கண்ணன் மயங்கி உருகி இருந்தானே -கிருஷி பண்ணி –
இவ்வளவும் வர நிறுத்தினான் இடம் வந்தோம் இத்யாதி சொல்வதே –
புரிந்து மாலே -அருள் -பேற்றுக்கு உபாயம் அவன் நினைவே -பிரார்த்தனையுடன் -சாம்யா பத்தி இதில் –
சாயுஜ்யம் அடுத்த பாசுரம்

————-

வார்த்தை -ஸ்ரீ கீதா சாஸ்திரம்
பெரு வார்த்தை -பக்தி பிரபத்தி பரமானவை
மெய்ம்மை பெரு வார்த்தை -சரம ஸ்லோகம்
பார்த்தம் பிரபன்னம் உத்திஸ்ய -வ்யாஜமாக -நெறி எல்லாம் எடுத்து நிரை ஞான மூர்த்தி
வார்த்தை அறிபவர் மாயவனுக்கு அல்லது ஆவரோ -இங்கு வார்த்தை சரம ஸ்லோகத்தில் உள்ள மாஸூச -என்பதே
முத்தனார் முகுந்தனார் –எத்தினால் இடர் ஏழை நெஞ்சே
பார்த்தோ வத்ஸா-கீதாம்ருதம் -அதில் திரட்டுப்பால் சரம ஸ்லோகம் –

மாம் -அஹம் –மாலே -மணி வண்ணா -ஆலின் இலையாய் – -பரத்வ ஸுந்தர்ய ஸுலப்ய இவற்றின் பசும் கூட்டம்-
மாம் -ஸூ லபனான-என்னை -கையும் உழவு கோலும்-கொல்லா மாக் கோல்–சாரத்ய வேஷம் -தேர்ப்பாகு –
பற்றலர் வீய கோல் கையில் கொண்டு பார்த்தன் தன் தேர் முன் நின்றான் -தேவ பெருமாள் தான் கதை கையில் கொண்டுள்ளார்
பிடித்த சிறுவாய் கயிறும் -சேனா தூளி தூ சரிதமான திருக் குழலும்
தேரின் கீழே நாட்டிய திருவடிகளுமான நிற்கிற சாரத்ய வேஷம்
உனக்குக் கையாளாய் இருப்பவன் –

திரௌபதி பரிபவம் பண்ணிய கௌரவர்-வெறுமனே பார்த்துக் கொண்டு இருந்த பாண்டவர் இருவருமே -பிரதான தோஷம் -பாராதே உபதேசித்தான் –
ஜிதேந்த்ரியில் தலைவன் -அர்ஜுனன் -ஆஸ்திக அக்ரேசன் -கிருஷ்ண ஆஸ்ரய கேசவத்ய ஆத்மா –
பந்துக்கள் பக்கம் ஸ்நேஹம் -வத பீதி -திரௌபதி பரிபவம் கண்டு இருந்த தோஷம் -ஸ்ரீ கிருஷ்ண அபிப்ராயத்தால் இதுவே பிரதானம்
இவளின் மங்கள ஸூத்ரத்துக்காகவே -விரித்த குழலை கூட பார்க்க சஹியாதவன் -இவர்களை விட்டு வைத்தான்
தூத்ய சாரத்யங்கள் பண்ணிற்றும் கீதா உபதேசம் பண்ணினதும் இவளுக்காகவே

ஆஸ்ரயண ஸுவ்கர்ய ஆபாத குணம் -நிகரில் புகழாய் -என்னை ஆள்வானே – -உலகம் மூன்று உடையாய்-
திரு வேங்கடம் உடையாய் ஸுசீல்யம் ஸ்வாமித்வம்-வாத்சல்யம் -ஸுலப்யம் -நான்கும்
குற்றம் கண்டு வெருவாமைக்கு வாத்சல்யம் -கார்யம் செய்யும் என்று துணிகைக்கு ஸ்வாமித்வம் –
ஸ்வாமித்வம் கண்டு அகலாமைக்கு ஸுசீல்யம் -கண்டு பற்றுகைக்கு ஸுலப்யம் –
சகல மனுஷ நயன விஷய -கட்கிலி காணுமாறு அருளாய்
தனக்காக கொண்ட சாரதி வேஷத்தை அவனை இட்டுப் பாராதே அஞ்சின அச்சத்தை தீர்க்கிறான் -தானான தன்மையைக் காட்டி –
அஹம் த்வா-நான் உன்னை -மார் தட்டி – -சர்வஞ்ஞனாய் சர்வ சக்தனாய் ப்ராப்தனாய் பூர்ணனாய் –
அஞ்ஞனான அசக்தனான அபிராப்தனான அபூர்ணனான உன்னை –

உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம் -உன்னையே உன்னிடம் வேண்டி வந்தேன் -பறை தருதியேல் -என்றும் சொல்ல –
மால் பால் மனம் வைத்து மங்கையர் தோள் கை விட்டு இருக்கும் உங்கள் வார்த்தையால் -பறை -உன்னை -சமன்வயப்படுத்த –
கைங்கர்யம் பண்ண திருவாலவட்டம் கேட்டுப் பெறுவது போலே -இது கைங்கர்ய உபகரணம் தானே –
நோன்பு வியாஜ்யம் -உன்னைக் கண்டு ஸம்ஸ்லேஷிக்கத் தானே

கோளரி சிசுபாலாதிகளை அழிக்க -மாதவன் -ரசிகன் –கோவிந்தன் —
கஞ்சன் வலையில் தப்பி வந்த மாலாய் பிறந்த நம்பி மாலே செய்யும் மணாளன் –
உன் தன் பேச்சும் செய்கையும் மையல் ஏத்தி மயக்க உன் முகம் மாய மந்த்ரம் தான் கொலோ -மாயம் கொலோ மந்த்ரம் கொலோ –
மணி வண்ணா -கோபால ரத்னம் —
மேலையார் செய்வனகள் -வேதத்துக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் மேலான தர்மம் அறிந்தவர்கள் அனுஷ்டானம் -சிஷ்டாசாரம் -யஸ்ய தாசரதி ஸ்ரேஷ்டாயா-
கண்டு மகரிஷி சொன்னார் -புறாவும் குரங்கும் அனுஷ்ட்டித்து காட்டியது -சரணாகத ரக்ஷணத்தை உயிர் கொடுத்து செய்ய வேண்டியது –
வேதத்தில் விழுமியது -வேதத்தை விட சிறந்தது இது அன்றோ
பறை
பெரும் பறை
சாலப் பெரும் பறை -ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி வழு விலா அடிமை செய்ய வேண்டியதை
இப்படி விசேஷணங்கள் –

—————-

ப்ரபந்தசாரம் ஆறு ஐந்தும் -திருப்பாவை –
உபகரணம் -சம்பாவனை -பறை பிரார்த்தனைகள் -பாறையை விளக்கி- பலம் அருளி இவ்வாறு ஐந்தும்
மாலே -மா -பிராட்டி -மா தவன்–மா தொடங்கி -17-மா வார்த்தை கொண்ட – ஸ்லோகம் –
மா நிஷாதா -வால்மீகி தொடங்கிய ஸ்லோகம் –
மார்கழி -தொடங்கி –நான்கு பாசுரங்கள் -மா –மாயனை -மாரி -மாலே -விசேஷம்
உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் கீழே -நானா பறையா -இவன் விசாரிக்க –
மேடு பள்ளம் ஸூகம் துக்கம் மாறி மாறி-துக்கம் தருவதுவும் நம்மைப் பக்குவப் படுத்தவே –
நீ தான் வேணும் –
மார்கழி நோன்பு -தொல் பாவை – அநாதி காலம் -இதுக்கு உபகரணங்கள் வேணுமே -மேலையார் செய்வனகள் –

மாலே –
நமக்காக்கி ஏங்கி நிற்கும் நிலை -கீழே பரத்வம் -25-பாசுரங்களும் –
மேல் ஐந்திலும் எளியவன் -ஆகவே ஐ ஐந்தும் ஐந்தும் அறியாதார் வையம் சுமப்பது வம்பு –
வம்பு -அதிசயம் -என்றவாறு -வேறு படுத்திக் காட்டுகிறார்
இழந்தது கற்பே- வளையல்கள் -போலே
பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி
பரமன் அடி காட்டும் வேதம்
வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ்
மாங்கொட்டை -மாம் பழங்கள் ஸ்தானம் வேதம்
ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் –
அவன் திருவடிகளில் வ்யாமோஹம் ராமானுஜர்
ஆஸ்ரித வாத்சல்யம் -சரணாகதி சாஸ்திரம் -தொட்ட இடம் எல்லாம் சரணாகதி ஸ்ரீ ராமாயணம்
உபக்ரம உப சம்ஹாரம் -சாரம் / அப்பியாசம் மீண்டும் மீண்டும் /அபூர்வ -புது விஷயம் /பலம் சொல்லி சாரம் /
அர்த்தவாதம் புகழ்ந்து / உபபத்ய -logical-இப்படி ஆறு காரணங்களால் சாரம்

ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் -தேவகி -யசோதை -கோபிகள் -வெண்ணெய்க்கு ஆடும் பிள்ளை / கோவர்தனம் -/
பார்த்த சாரதி / -பாண்டவ தூதன்
ஜெயதேவர் அஷ்டபதி -ஸ்லோகம் -விரஹம்-திருவடிகளை ராதையை தலையில் வைக்கச் சொல்லி –
பத்மாவதி இவர் மனைவி -கண்ணனே அவர் போலே வந்து எழுதினது சரி என்று அத்தையே
பக்தருக்கு கைங்கர்யம் செய்தவளுக்கு காட்சி கொடுத்து -பக்த ப்ரேமத்தை வெளிப்படுத்தினான்
பிரேம்நா அநு பிரவேசித் -ப்ரேணா-நாமும் வெறுக்கும் உடலுக்குள் -அன்பு நினைத்த வேதம் தழு தழுத்த குரலில்
கத்திர பந்தும் அன்றே பாரங்கதி கண்டு கொண்டான் -க்ஷத்ர பந்து -மூன்று எழுத்துடைய பேரால் -கோவிந்த -அச்சு எழுத்துக்கள் மூன்றும் –
நாம சங்கீர்தன பலன் நல்ல ஜென்மம் எடுத்து மோக்ஷம் போனானே –
பித்தனைப் பெற்றும் அந்தோ பிறவியில் துளங்குமாறு –
யயாதி -இந்திர சாம்யம் பெற்று -கீழே தள்ளிய வ்ருத்தாந்தம் -ஒவ் ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கும் சாம்யா பத்தி அளிக்கிறான் –
அநா வ்ருத்தி சப்தாத் -இவனை அடைய அவன் செய்த முயற்சி மிகபின் பெரியதே -பித்தன் –

மணி வண்ணன் -ஸுந்தர்யம் -இந்திர நீல மணி வண்ணன் -விஷத்தையே முறிக்கும் அழகு –
சார்ங்க பாணி கோயில் -கும்பேஸ்வரர் வர்த்ததே -விளங்குகிறார் -ஆராவமுத ஆழ்வார் –
வில்லுடன் -வில்லூர் ஸ்வாமி சேவித்து தினம் ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணுவாராம் –
ஹால ஹால விஷம் -முள்ளை முள்ளால் முறிக்க -பாம்பால் கடிக்கச் சொல்லி -அமுதம் உண்டும் போகாமல் —
கும்ப குடமூக்கு ஆராவமுத ஆழ்வார் பின் அழகை பருகி விளங்குகிறார் –
இன்றும் பின்னால் கும்பஸ்வரர் கோயில் பின் அழகை சேவித்து சேவை
மணியால் புகழ் பெற்ற வண்ணன் -கண்ணன் -சமந்தக மணி -சத்யாரிஜித் -8-பாரம் -600-kg-தங்கம் தினம் தரும் –
அவன் தம்பி ப்ரசேனனனை சிங்கம் கொல்ல -கரடி அதைக் கொல்ல -ஜாம்பவான் இடம் இந்த மணி –
ஜாம்பவதி சத்யபாமை இருவரும் -கண்ணன் இடம் திருமணம்
முன்பே இவளை மணம் செய்து கொடுக்கச் சொல்லிய
அக்ரூரர் -கிருதவர்மா-சதகர்மா- மூவர் கூட்டணி -சதகர்மா மிதிலைக்கு செல்ல -அக்ரூரர் மணியை கொண்டு காசிக்கு செல்ல –
யாகத்துக்கு தங்கம் உபயோகித்து
பலராமன் கண்ணனே கள்ளன் -22-வருஷங்கள் மனஸ்தாபம் கண்ணனும் பலராமனும் -துவாரகையில் கண்ணன் -மிதிலையில் பலராமன் –
அக்ரூரை மீண்டும் வரவழைத்து -மணியைக் காட்டச் சொல்லி -உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உணர்வான் –
மணி -அக்ரூருக்கே -நல்ல வழியில் -வரும் தங்கத்தை உபயோகிக்க –
கலைகள் -ருக்மிணி சாத்யபாமா ஜாம்பவதி -மூன்று காலை விட்டு நான்காம் பிறை -சந்திரன் வம்சம் –
ஆகவே நான்காம் பிறை சந்திரனைப் பார்த்தாலும் இந்த கதை கேட்ப்பவர்க்கு தோஷம் இல்லை
மணிக்கும் அவனும் பல சாம்யங்கள் உண்டே –

உபகரணங்களில் எங்களுக்கு உத்தேச்யம் இல்லை -முன்னோர் முறை வழுவக் கூடாதே -அதனால் கேட்டோம்
லோகம் அனுவர்த்திக்குமே உலகில் சான்றோர் செய்வதே பிரமாணம் எங்களுக்கு
பிரமாணம் -அளவு -சான்றோர் எந்த அளவு எந்த அங்கங்கள் உடன் செய்கிறார்களோ அப்படியே செய்ய வேண்டும்
திரு நாங்கூர் -11- சேவை -ஆகம மூர்த்தி -பாஞ்சராத்ர வைகானச ஆகம மூர்த்திகள் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கலாகாது -இருந்தாலும்
திருநகரி பெருமாள் மட்டும் -வைகானஸம் -மற்ற பெருமாள் பாஞ்சராத்ரம் –
மாத்யானிகம் செய்வதும் வேதத்தில் இல்லை -மேலையார்
யாகம் செய்யும் இடத்தில் கிழக்கே தர்ப்பை கொண்டு வர வேணும் -முன்னோர் செய்வதை நினைத்தாலே போதும் –
திருவல்லிக்கேணி கிழக்கே சமுத்திரம் தானே

ஸூப்ரபாதத்துக்கு சங்கங்கள் வேண்டும் -அபர்யாதம்-11-அக்ஷவ்ணி போதாது அவர்கள் இடம் -7-அக்ஷவ்ணி போதும்
கண்ணனை எதிர்த்தால் எவ்வளவும் போதாதே -பாஞ்ச ஜன்யம் -ஹிருதயம் பிளக்கும் படி -நடுங்க முழங்கும்
பால் -போல வெளுத்தே -உன் பாஞ்ச ஜன்யமே -இது மட்டும் தானா கேட்டதும் -மேலும் உண்டே
போல்வன -பலவும் -5-லக்ஷம் உள்ளோம்
போய்ப்பாடு -பழமையும் பெருமையும்
ருக்மிணி கூட பிறந்த ஐவர் ஐம்புலன்கள் நமக்கு போலே -விஷயாந்தரம் சிசுபாலன் –
அந்தணர் ஆச்சார்யர் -தடைகளைப் போக்கி சேர்ப்பிக்கிறார் –
விதர்ப்ப தேசம் நாக்பூர் -மடுத்தூதிய சங்கு ஒலி போய்ப்பாடு உடையனவே
சாலப்பெரும் பறை -முரசு அறிவிக்க வேண்டும்
பல்லாண்டு இசைப்பார் -பாடுவார் இல்லை -அரையர் -இசைந்து சிரத்தையுடன் பாடுவார்
முகம் பார்க்க மங்கள தீபம்
கொடி பிடித்தே ஊர்வலம்- கொடிய விதானமே -தப்பாக பலர் பாடுவார்கள்
தூங்கும் கண்ணனை எழுப்பி இவ்வளவும் கேட்க்கிறார்கள்
உன் திரு வயிற்றில் உண்டே தரலாமே -ஆலிலை கண்ணன் அன்றோ -பால முகுந்தன் -all in –

அருள் உள்ளத்துடன் தந்து அருள வேண்டும்
ஆசை -அன்பு -அருள் மூன்றும் உண்டே -தசரதன் மூவரும்
கைகேயி -ஆசை உள்ளம் -கௌசல்யை -அன்பு உள்ளம் -சுமத்தரை அருள் உள்ளம் -ராமன் தசரதர் வித்தி –
தம்பி என்று போகாமல் அடியார் போலே சேவகம் செய் வந்தால் வா அது அன்றேல் முன்னம் முடி என்றாள் பால் உதடு உள்ளவள் -கம்பர்
அனைத்தையும் அடியார்க்கே என்று அருள் உள்ளத்துடன் அருளுவான்

சரணாகதி -பெருமையும் எளிமையும் -ஆஸ்ரயண ஸுகர்ய ஆபாதக -கார்யம் செய்யும் சாமர்த்தியம்
மாம் -அஹம் இரண்டும் -உண்டே -தேரோட்டி தூது சென்ற எளிமை –
மாலே மணி வண்ணா -மாம் அர்த்தம்
ஆலின் இலையாய் -அஹம் -அருள் புரிவான் -சரம ஸ்லோகார்த்தம் இதில்

ஆச்சார்ய பரம்
பெருமாள் -பொன் அரங்கம் என்னில் மயிலே பெருகும் இராமானுசன்
மணி -ரத்னம் போல்வார்
மார்க்க சீர்ஷ நிஷ்டை -மார்கழி நீராடுவான்
முன்னோர் மொழிந்த -வழி உபதேசம்
சத்வ குண நிஷ்டர்
பறை குரு பரம்பரை சம்பந்தம் -சாலப் பெரும் பறை தானே இது-நாம் தொடங்கி ஸ்ரீ லஷ்மீ நாதன் பர்யந்தம் –
ப்ரேமம் பக்தி அருளுவார்
ஞான தீபம்
வைகுண்ட கொடி -ஆதி சேஷன் -மடியில் அமரும் பேறு
ஆலின் நிலையாய் -நிழல் போன்றவர் ஆச்சார்யர்
பந்தல் -மேல் கட்டு -விதானம்

————-

கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா வுன்தன்னைப்
பாடிப் பறை கொண்டு யாம் பெரும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே
பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாம் அணிவோம்
ஆடையுடுப்போம் அதன்பின்னே பாற்சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழி வாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்

மந் மநாபவ -முக்கரணங்களால் -ஆஸ்ரயிக்க-பெரியாழ்வார் பின் பற்றி சொத்தாக ஆண்டாளுக்கு கொடுக்க
பக்தர்களுக்கு பகிர்ந்து அருள கூடி இருந்து –பெரியாழ்வார் திருமொழி சுருக்கமான இந்த கூடாரை -பாசுரம்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்-பகவத் பாகவத பிரிவால் வெப்பம் -விரஹத்தால் -துன்புறுவோம்
கோதாவரி தீர்த்தம் பெருமாள் லஷ்மணன் -அத்யந்த ஸூ குமாரன்-ஸூக சம்வ்ருத்தான் -ஸூ கோஜித –
பரதன் -பின் இரவு அபார ராத்திரியில் -சரயுவில் குளிக்க –

இப்பொழுதே திரும்புவோம் -பெருமாள் -பஞ்சவடியில் -அப்படி ஒரு தாய் கைகேயி-இடம் பிறந்து இருக்க வேண்டாம் –
கைகேயி தசரதன் வஸிஷ்டர் தானும் பரதனை படுத்தின பாடு -நினைந்து வருந்தினான் –
பரதன் சரயுவில் குளிக்க சரயுவே வற்றும் படி அன்றோ விரஹ தாபம் –
நமக்கு தாப த்ரயம் போக சாது சமோஹம் வேண்டுமே -கூடி இருந்தே குளிரலாம்
ஓங்கி –நாடு ஸம்ருத்தி -கயல் உகள -நெல் ஓங்கி -தளிகை பண்ணி இன்று
கூடார்-ராவணாதிகள் மட்டும் இல்லை -நாமே கூடாராக இருந்தோம் -பக்தி பிறந்ததே அவனது சீர் -ஒன்றே காரணம்
வீரம் ராவணாதிகள் -பணிவு விசுவாமித்திரர் -ஞானம் வசிஷ்டர் -தசரதர்-புத்ரத்வம் -சூர்ப்பணகை -அழகு –
சீலம் விபீஷணன் -பிரணயித்வம் -சீதா -மோக்ஷ பிரதத்வம் ஜடாயு
பாடிப் பறை கொண்டு
பாடி பல பாசுரங்கள் கீழே
உன்னை -விட உன் தன்னை பாடி -அதுவே பிரயோஜனம் –
பாடுவதே பறை -கைங்கர்யம் -பல்லாண்டு என்று –நவின்று உரைப்பார் பல்லாண்டும் பரமாத்மாவைச் சூழ்ந்து இருப்பர்
ஸம்மானம் -கீழே உபகரண பிரார்த்தனை -இதில் ஸம்மானம் பிரார்த்தனை –

வலக்கை ஆழி இடக்கைச் சங்கம் இடது திருக்கை சங்கைக் கொடுக்க
பல சங்கங்கள் வேண்டும் -கீதாச்சார்யன் ச கோஷம் -பாஞ்ச ஜன்யம் -அதுவும் வைத்துக் கொள்ளுங்கோள்
ஆ நிரை -இனம் மீளக் குறித்த சங்கமும் கொடுக்க –
ருக்மிணி தேவி -மடுத்தூதிய சங்கு ஒலி-இது நாலாவது சங்கம் -இதுவே எனக்கு வேண்டியது -நமக்கும் கல்யாணம்
பறை -ஜாம்பவான் -பக்தனது பறை -உன்னிடத்தில் இருப்பது வேண்டுமே -பாரோர்கள் எல்லாம் மகிழ பறை கறங்க-
ஆரார் எனச் சொல்லி ஆடுமது கண்டு -இது சாம்யாபத்தி –
பல்லாண்டு இசைப்பாரே –
நம்மாழ்வார் -வீற்று இருந்து –போற்றி -/ இவர் போதாது -அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி பல்லாண்டு –
பெரியாழ்வார் வேணும் என்று கேட்டு வாங்கு
கோல விளக்கு -நப்பின்னை பிராட்டி
கொடி பிடித்து -ஆசனம் வாஹனம் -கருடன்
விதானம் -ஆதி சேஷன் குடையாக -வாங்கிக் கொண்டு
இனி அவர் இடம் என்ன மீதி -ஜிதந்தே -ந தே ரூபம் -பக்தானாம் பிரசாததே -அடியார்களுக்காகவே அனைத்தும்
ஏழாம் நாள் -உத்சவம் -திருக் கைத்தலை சேவை -அப்புறம் திருவடி தொழுதால் -கஸ்தூரி கூட கொடுத்து –
தன்னிடம் ஒன்றும் இல்லாமல் சேவை உண்டே
இவை உபகரணங்கள்

இனி ஸம்மானம் –
வேத விண்ணப்பம் ஸ்வாமி -சடாரி தீர்த்தம் பரிவட்டம் பிரசாதம் -அருளப்பாடு -நாயந்தே-நாடு புகழும் பரிசு இதுவே
இப்படி அனைத்து கைங்கர்ய பரர்களுக்கும்
ஐந்து சொல்லி அனைய பல்கலன்களும் -சொல்லாத எல்லாவற்றையும் -யாம் அணிவோம் -கொடு இல்லை
கீழே அருள் என்றார்கள்
யாம் பெரும் ஸம்மானம் -நீ கொடுக்கும் ஸம்மானம் இல்லை -வார்த்தை த்வநியே மாறுகிறதே
கீழே நெய் உண்ணோம் –இத்யாதி -இதில் உடுப்போம் -குளிர்வோம்-பண்ண முடிவு -தடுப்பை எடுத்தோம் -நோன்பு முடிகிறதே –
ஆத்ம ஞானமும் அப்ரதிஷேதமும் அன்றோ பேற்றுக்கு வேண்டியது -விலக்காமை
விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் தேவதாந்த்ர ஸ்பர்சம் -பாகவத அபசாரம் -மூன்றும் இல்லாமை
மலர் இட்டு நாம் முடியோம் -அங்கு -இங்கே பல் கலனும் யாம் அணிவோம் -ஆடை உடுப்போம் -அவனது பரிவட்டம் –
வரத சரணம் இதி சொல்லவே சிரமம் நமக்கு -வசோபி-சப்தம் மனசில் இல்லா விட்டாலும் -சொல்வது அருமை அன்றோ –
இந்தத் தகுதியும் தேவரீர் தானே அருள வேணும் –
தன் தகுதிக்கே ஏற்ப கொடுப்பவன் -விசேஷ அபிமானம் பிரபன்னர் இடம் -அதுக்கு குந்தகம் வரும்படி நாம் செய்யாது இருக்க வேண்டுமே –
தடுக்க மாட்டோம் என்று நிகமிக்கிறார்கள் இதில் –
பல்கலனும் அணிந்த பின்பா ஆடை அணிவோம் -அவன் அருளால் வருவதற்கு க்ரமம் இல்லையே

பால் சோறு -நீரை வைத்து இல்லை -பால் சக்கரைப் பொங்கல் -வேறே அக்கார அடிசில் வேறே —
60-படி பாலில் -4-படி அரிசி -அழகர் கோயிலில் அக்கார அடிசில் –
புத்ருக்கு நெய் -கெட்டி நெய் வெளுப்பு நெய் சுவை நெய் மூன்றையும் வெண்ணெய் நிலையிலே கலந்து –
பிரசாதத்துக்கு அனைவரும் யோக்யர்-
கண்ணனே நெய் -ஆகவே முழங்கை வழி வார-போகம் நீயே -அமுது செய்த உன் திருமகம் மலர்வதே எங்களுக்கு போகம்
கூடி இருப்பதே குளிர்வதாய் இருக்கும்
ஸ்த்ரீத்வம் அபிமானம் வென்ற சீர் -பாலே போல் சீர் -நின் புகழில் வைகும் சிந்தையில் மற்று இனிதோ நீ தரும் வைகுந்தம் –
தேஹாத்ம அபிமானிகளை தலை சாய்க்கப் பண்ணும் என்று சொல்லவும் வேணுமோ
உயர்வற நலமுடையவன் -என்று அறிந்த பின்பு தொழுது எழுவோமே
அது போலே கூடாரை வெல்லும் சீர் -அறிந்து கூடி இருந்து குளிர வேண்டுமே

எம்பெருமானே சரணம் என்று பற்றிய எம்பெருமானார் நமக்கு சரணம் -பங்குனி உத்தர மண்டபம் பலகை பறை சாற்றும்
உறுதி பெற பிராட்டியை சரண் அடைத்து -அஸ்து தே –
எண்ணில் அடங்காத -நிரதிசய- நிஸ் ஸீமா எல்லை காண முடியாது ஒவ் ஒன்றுமே குணங்களைச் சொல்லி –
அள்ள அள்ளக் குறையாத -குணங்களைச் சொல்லி
திவ்ய பூஷணங்கள் அடுத்து -பத்னி பரிஜனங்கள் -சொல்லி சரண் அடைந்து
ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகங்கள் மூன்றையும் காட்டி அருளி -மூன்று ஸ்தானங்கள் -காட்டி அருளி –
பர பக்தி பர ஞான பரம பக்தி -ஞானி நித்ய யுக்தன் -ஆத்மைவ மே மதம் –
ஞானியாக ஆக்கி -பக்தியை வளர்த்து -பக்தி யுக்தம் மாம் குருஷ்வ –
அறிய காண அடைய பக்தி ஒன்றே வழி -பிரசித்தம் -து -நான் சொல்லி நீ அறிய வேணுமா அர்ஜுனா –

பரம பக்தி ஏக ஸ்வபாவம் மாம் குருஷ்வ –
கூடி இருந்தால் ஆனந்தம் பிரிந்தால் துக்கம்-பர பக்தி
முற்றி -தரிசன சாஷாத்காரம்
அடுத்து அடைந்து அனுபவம்
பரி பூர்ண –பரமபக்தி க்ருத -அனவ்ரத -எப்போதும் -நித்ய-என்றும் – விசததம -விசத விசத தரம் விசத தமம் முழுக்க விளக்கம்
இன்று போய் நாளை வா -இந்த குணம் எந்த கோஷ்ட்டி அறியேனே -கூரத்தாழ்வான் -ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் வாத்சல்யம் ஸுசீல்யம் -பல வகைகள் –
பர பக்தி விசத -பர ஞானம் – விசத தரம் -பரம பக்தி -விசத தமம்-என்றவாறு –
வைரம் பட்டை தீட்ட ஓளி அதிகமாக வெளிப்படும்
நமது மறைப்பை மாற்ற மாற்ற தெளிவாகும் –
அநந்ய ப்ரயோஜன -குண அனுபவமே பிரயோஜனம் -புருஷார்த்தம் என்றவாறு -இதுவே சீர் -இங்கு
அனுபவ குண ஜெனித ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே புருஷார்த்தம் -முடிந்த நிலை –
உகந்து அருளின நிலங்களில் குண அனுபவமே பொழுது போக்காய் போக்க வேண்டுமே –
அனுபவத்துக்கு வெளிப்பாடே கைங்கர்யம் –
வெல்லும் சீர் -குணங்கள் கணங்கள் பல -அனுபவம்-பசி இருந்தால் தானே -பசி தான் பர பக்தி பர ஞானம் பரம பக்தி –
அவா -முகில் வண்ணனை பாட இத்யாதிகள் -வெண்ணெய் உண்டு பானை உடைத்து -ஆத்மாவைக் கைக் கொண்டு சரீரம் விடுவது போலே –
ஏடு நிலத்து இடுவதன் முன்னம் –வரம்பு ஒழித்து வந்து கூடுமின்
பக்தி வளர வளர -அனுபவம் -சாயுஜ்யம் -நம்மை சக்கரைப் பொங்கலாக அவன் அனுபவிப்பதை
அஹம் அன்னம் -அவன் அந்நாதன் -உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய்-இது தான் பாட்டுக்கு உள்ளர்த்தம்
சோஸ்னுதே ப்ரஹ்மணா ஸஹ -அனுபவம் கூடி இருந்து குளிர
-அடுத்த நிலை –ஆனந்தம் -இதனால் வளரும் -கைங்கர்யம் நான்கு நிலைகள்

அனுபவம் முதல் நிலை -அடுத்து யாம் பெரும் பரிசு -அனவதிக அதிசய ப்ரீதி -அடைவது -அதனால் -ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம்
அசேஷ சேஷ வ்ருத்தி -நித்ய கைங்கர்யம் பாவாமி -மூன்றாவது நிலை
சீர் -குண அனுபவம்
ஆநந்தம் -யாம் பெரும் ஸம்மானம்
அடுத்து கைங்கர்யம் –இந்த மூன்று நிலைகளும் இங்கும் அங்கும்
அங்கும் பசி -அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுதைக்கு ஆராவமுது – நித்ய கிங்கர -வைகுந்தத்திலும் வேண்டும் –
உந்த உந்த கைங்கர்யம் -வாசா காளிகா மானசா கைங்கர்யம் -வேத அர்த்தம் இந்த பாசுரம்
சரணாகதி அடுத்து –

———

விதானம் -ஆதி சேஷனைக் கொடுக்க -பீதாம்பரத்தை பிடுங்கி கொண்டார்களாம் –
நோன்பு பூர்த்தி -சம்பாவனை இதில் -உபகரணம் வாங்கிக் கொண்ட பின்பே -சம்பாவனை –
உன்னை சேவிக்க தானே வந்தோம் -குணங்களில் நீராடி பல்லாண்டு பாடுவதே நோன்பு
கொடுத்தே தீர வேண்டும் -கூடுவார் இடம் தோற்கும் சீர் உடையவன் -கோவிந்தா -இந்த ஐந்திலும் எளிமை
கவாம் விந்ததி -காப்பாற்ற கேட்க்காமல் இவன் காப்பதும் அறியாமல் நன்றியும் சொல்ல தெரியாத
கவளம் தோறும் கோவிந்தா -அக்காரவடிசில் பாசுரம்

ஆயர்பாடி -மாமா மாமி கதை -கூடாரை கூட வென்று அழகால் மயக்கி-இதுவே காயத்துக்கு மருந்து –
இத்தால் தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்வான் -மாமா போலவே வந்து -அப்புறம் வந்தவனை அடித்து –
பீஷ்மர் -அக்னி ஹோத்ர அக்னி கொண்டு தர்மர் -சம்ஸ்காரம் -இன்று முதல் ப்ரஹ்மசாரி சபதம் -நந்தினி அபகாரம் –
எட்டாவது வசு -சாபம் -கல்யாணம் செய்து -கல்யாணம் ஆனவர் என்றதால் அக்னி ஹோத்ரம் உண்டே
நாசுக்காக இங்கே கூடுவார் இடம் தோற்பவன் -பக்த பராதீனன் -பவ்யன் –
சுக்ரீவன் அன்புக்கு தோற்று -பாண்டவர் அன்புக்கு தோற்று -இன்று போய் போர்க்கு நாளைக்கு வா -போர்க்கு அதிக சப்தம் –
சரணாகதி இன்றே பண்ணலாமே -தள்ளிப் போட்டால் நின்றவா நில்லா நெஞ்சு அன்றோ –
இவன் சரண் அடைந்து இருந்தால் -விபீஷணனுக்கு இலங்கை பட்டாபிஷேகம் முன்பே நடந்ததே
அயோத்யா ராஜ்ஜியம் கொடுத்து -நான் காட்டுக்கு போய் இருப்பேன் –
அஞ்சலி யுடன் வந்து இருந்தால் ராவணன் வென்று ராமன் தோற்று இருப்பானே –

ஆயுதம் எடுக்க வைப்பேன் -பீஷ்மர் சபதம் வென்றதே -பீஷ்மர் அம்பு துளசி சாத்துமா போலே கண்ணன் ஏற்றுக் கொண்டான் –
பீஷ்ம ஸ்துதி -ஸ்ரீ மத் பாகவதம் –
தோற்பதை நேராக சொல்லாமல் -நோன்பே நோற்காமல் வென்றோமே
தேவர்கள் அசுரர்கள் தோற்றத்தை யஜுர் வேதம் வேறே சூரத்தில் சொல்லுமா போலே
50 audi yance fools சொல்லுவதை விட 50 audiyance intelligent
கோவிந்தா -கோ வேதங்கள் மத்ஸ்யம் -மலை கூர்மம் பூமி வராகன் -ஸ்துதி -பிரகலாதன் ஸ்துதி
பூமி வாமன திரிவிக்ரமம் பூமி சஞ்சாரம் சக்ரவர்த்தி கலப்பையால் உழுதான் -கோ ரக்ஷகன் -கல்கி தர்மம் ரக்ஷணம் –
தச அவதாரத்துக்கு பொருந்தும்
உன் தன்னைப் பாடி -உன்னை கவர -இது நாள் நீ பாடி எங்களை இவ்வாறு ஆக்கினாய்
நாடு புகழும் விதத்தில் -பரிசு –
பொறாமை பட்டவர் வயிறு எரியும் படி -பரிசு வேண்டும்

யத்ர யோகேஸ்வர -சஞ்சயன் நால்வரையும் பார்த்து –
சயன சேவை -ஆண்டாள் மடியில் அரங்கன் –
சத்யா பாமை மடியில் கண்ணன் -திருவடிகள் நற்குணன் மடியில் -இவன் திருவடிகள் திரௌபதி மடியில் -கண்டான்
நட்பின் ஆழம் -காட்டி –
நாடு புகழும் பரிசு -பிராட்டி உடன் கூடி முத்து மாலை திருவடிக்கு பெருமாளும் ஸ்ரீ சீதாப் பிராட்டியும் -அளித்து அருளிய போலே
ஞானம் சைதன்யம் பராக்ரமம் குணங்கள் நிறைந்த -திருவடிக்கு ஓலக்கத்தில் கௌரவம் –
யாம் பெரும் ஸம்மானம் -ஆங்கில திராவிட சம்ஸ்க்ருத நிபுணன் -மேதாவி -மூன்றுடன் -கோதா ஸ்துதி புதுப்புது அர்த்தங்கள் –
வேதம் வேத சிரஸ் கற்றவன் சத்குணம் –

சூடகம் -கை வளைகள்-திருவடி பற்ற –
தோள் வளையே-தழும்பும் நாணின் தழும்பும் சேர
தோடும் செவிப்பூவும் உனது தோள்களுக்கு – நாங்கள் உரசும் பொழுது
பாடகம் -சிலம்பு -நீ காலைப் பிடிப்பாயே -அதுக்கு
ஐந்தும் -உபசாரங்கள்
சதம் மாலா ஹஸ்தா -வாசோ ஹஸ்தா -சூர்ணம் ஹஸ்தா – கந்தம் ஹஸ்தா -அஞ்சனம் ஹஸ்தா –
நீயும் நப்பின்னையும் இவை
அனைத்துக்கும் ஏவ காரம் இங்கும் -ஏகார சீமாட்டி
பறையே இத்யாதி நேற்றும் உண்டே
தன்னேராயிரம் பிள்ளைகள் உடன் உண்டு பிரசாதம் அவர்களுக்கு –ஆயிரம் இதழ்கள் கொண்ட தாமரை போலே ஆயர் சிறுவர்கள் உடன்
முப்பத்து மூவரும் மீன்களாக வந்து எச்சில் நப்பாசைக்காக
பிரசாதம் கை அலம்பாமல் வேஷ்ட்டியில் துடைக்கச் சொல்ல
நான்முகன் -அபகரிக்க -கண்ணனே அநேக வடிவு -நான்முகன் ஷாமணம் -ஒரு வருஷ காலமும் இப்படி –
சிறுவர்கள் வஸ்திரம் கன்றுக்குட்டி -கழுத்தில் மணி -போலே
இங்கும் எல்லாமாக நீயே -சூடகமே -என்று அவனைக் கூப்பிட்டு -உன்னையே இத்தனை பல் கலன்களுமாக
பல போலவே ஆபரணம் உனக்கு போலே எங்களுக்கும் வேண்டும்
ஆடை -உடுத்துக் களைந்த நின் பீதகவாடை -வேண்டும் –
பால் சோறு -பால் பாய்ச்சி விளைந்த நெல் -அன்னம் -பால் வைத்தே சோறு -70-படி பாலுக்கு ஒரு பிடி அரிசி -முந்திரி திராட்ச்சை பிஸ்தா –
நெய்யிடை நல்லதோர் சோறு -நெய் அளவு அன்னம் அளவு
உண்ணும் சோறு எல்லாம் கண்ணன் -அக்கார வடிசில் மறந்து முழங்கை வழியும் படி
பரதனை பிறந்த ராமன் -இருந்த நிலை முன்பு கோபிகளை பிரிந்த கண்ணன்
ராமனை பிரிந்த சீதை போலே கோபிகள் –
அடியார் குழாங்களை கூடுவது என்று கொலோ ஆழ்வார்

ஆச்சார்ய பரம்
கூடாதவரை வென்று தம் வசப்படுத்தி -ராமானுஜர் திருவாதிரை பவ நக்ஷத்ரம் சிவனது
பவமாகிய சம்சார விடுதலை
சித்திரை மது மாதம் மதுவின் எதிரி இடம் மது சூதன் இடம் சேர்க்கிறார் உடையவர்
கோ வாக்கு ஆள்பவர் கோவிந்தா -ஆச்சார்யர்
கடிகாசால அம்மாள் -என்னை மிஞ்சின கவி இல்லை -கடிகை -ஒரு நொடியில் பல கவிகள்
மந்த்ர தந்திரம் -இல்லாமல் உண்மையான ஆச்சார்ய அனுக்ரஹத்தால் கவி பாடும் எனக்கு நிகர் இல்லையே
நாடே புகழும் படி பண்ணுவார் -எம்பாரை புகழ்ந்து -எம்பெருமானார் சம்பந்தத்தால் பெற்றதை மறுக்க முடியாதே
உள்ளங்கை நாயானாராக இருந்த அடியேனை இப்படி ஆக்கி அருளிய உமக்கு அன்றோ இந்த பெருமை
ஐஞ்சு சம்பாவனை
கைக்கு திருவாராதனம் பண்ணும் பாக்யம் -சூடகமே
சங்கு சக்ர லாஞ்சனை -தோள் வளையே
மந்த்ர உபதேசம் -தோடே
செவிப்பூவே – தாஸ்ய நாமம்
பாடகமே -துவாதச திரு மண் இட்டு கொள்வதை சொல்லிக் கொடுத்து
ஆடை -ஞானம் -ஆச்சார்ய அபிமானம் உத்தாரகம் -என்ற ஞானம்
உடையவர் சம்பந்திகளுக்கு தான் மோக்ஷம் -பாடினத்துக்கு ஆடினேன் -அது மோக்ஷம் தராது
பால் சோறு -பெருமாள் -நெய் அருளிச் செயல்கள் -அனுபவித்து அடியார்கள் உடன் கூடி மகிழ்வோம்

————

கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்
அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உன் தன்னைப்
பிறவி பெறும்தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உன் தன்னோடு
உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னைச்
சிறு பேர் அழைத்தனவோம் சீறி அருளாதே
இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய்

சரணாகதி -பெரும் பலம் -கைங்கர்ய பிரார்த்தனை -த்வயார்த்தம் -கறவைகள் -சிற்றம் இரண்டு பாசுரங்களும்
தாப-சங்கு சக்ர லாஞ்சனை
புண்டர-துவாதச திருமண்
ததா நாம
மந்த்ர -ரஹஸ்ய த்ரயம் -ஆத்ம ஸ்வரூப ஞானம் -ஸ்வரூப அனுரூப புருஷார்த்தமும் உபாயமும்
யாகச் ச பஞ்சம -பாகவத ஆராதனம் யாகம்
தத்வ -ஹித -புருஷார்த்தம் –
ஹிதம் உபாயம் சாதனம் ப்ராபகம் வழி பர்யாய சப்தங்கள்
திருமந்திரம் -மந்த்ர ரஹஸ்யம் -பரம மந்த்ரம் குஹ்ய தமம்
மந்த்ர ரஹஸ்யம் மூலம்-ஸ்வரூபம் அறிந்து -யோகம் செய்து -போகம் -புருஷார்த்தம் -அடைகிறோம் –
ஆப்த வசனம் -நிச்சயமாக பலம் கொடுக்கும் எளிய உபாயம் காட்டி –

சரம ஸ்லோகம் -சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய-மாம் ஏக சரணம் வ்ரஜ -விட்டே பற்ற வேண்டும் -விதி ரஹஸ்யம் –
அபிப்ராயம் இல்லை-விதி -சர்வேஸ்வரன் -எளிமையான வழி உபதேசிக்கிறார் –
அனுஷ்டான ரஹஸ்யம் -அனுசந்தான ரஹஸ்யம் என்றும் இந்த த்வயம் மஹா மந்த்ரம் பெயர் உண்டே
பூர்வ வாக்கியம் விளக்க இன்றைய பாசுரம் -உத்தர வாக்கியம் நாளைய பாசுரம்

திவ்ய ஞான உப பன்னர்-குலம்-நித்ய சூரிகள் -அமரரர்கள் அதிபதி -இமையோர் தலைவன்
இமையோர் தங்கள் குலமுதல் –
திருப்பாற்கடலில் சயனித்து உண்ணாத குலத்தில் இருந்து
ஆயர் குல முதல் -உண்ணும் குலத்தில் வந்து -உன்னையே புண்ணியமாக
எங்களைத் தேடி வந்த புண்ணியம் -சித்த உபாயம்
வெம் கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்காய் இருந்ததை விட இதுக்கு அன்றோ ஏற்றம்
அங்கு வசிஷ்டாதிகள் மத்யத்தில்
நீ பகல் விளக்கு அங்கு -இங்கு ஆயர் குலத்தில் தோன்றிய அணி விளக்கு -எங்களை தேடி வந்த ஸூஹ்ருதம்
சாஷாத் புண்ணியத்துக்கு பாலும் வெண்ணெயும் கொடுத்து-சோறும் இட்டு அன்றோ வளர்க்கிறோம் —
சாத்தியமான புண்ணியத்துக்குத் தானே யாகாதிகள் கொண்டு வளர்க்க வேண்டும் -இதுவோ சித்த புண்ணியம்

ஆர்ஜித ஸூஹ்ருதம் இல்லை -என்றோம் அத்தனை போக்கி அயத்ன ஸூஹ்ருதம் இல்லை என்றோ சொன்னோம்
அவரது ஆர்ஜிதம் -பக்தர்களை சம்பாதித்து திருமலையில் –
ஸாத்ய ஸூஹ்ருதம் இல்லை என்றோம் சித்த ஸூஹ் ருதம் இல்லை என்றோமோ
உன்னால் ஸ்தாபிக்கப்படுகிற ஸூஹ்ருதம் -கர்மாதிகள் இல்லை என்றோம்
உன்னை இல்லை என்றோமோ -நீ தானே தர்ம ஸம்ஸ்தாபநார்த்தத்துக்கு அன்றோ பிறந்தாய்
யாம் சம்பாதித்தோம் இல்லை -யாம் உடையோம் -விரும்பி வந்து பிறக்கும் படி அன்றோ -எங்களைத் தேடி வந்த புண்ணியம்
எத்தையோ கை கழிய போனாலும் -தேடி தேடி எங்களைப் பிடித்து கொண்டாயே

மஹா விசுவாசம் பூர்வகம் -நம்மால் முடியாது -அவனே உபாயம் -ஞானத்தின் வெளிப்பாடே சரணாகதி -பிரபத்தியே நம்பிக்கை உறுதி –
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் வ்ரஜ -சரம ஸ்லோகம் -விடுவதையும் பற்றுவதையும் –
த்வயத்தில் பற்றுவதையே பிரதானம் -நீயே உபாயம் –
இல்லவே இல்லை -இருந்து விட ஒன்றுமே இல்லையே –

ஆறாக பிரித்து இந்த பாசுரம் –
1-கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்–சாதனாந்தரங்கள் இப்பொழுது இல்லை
2–அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உபாயாந்தரங்கள் இனி வர வாய்ப்பே இல்லையே
உன் தன்னைப் பிறவி பெறும் தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்-குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா –
சித்த புண்ணியம் இருக்கிறதே -எங்கள் பள்ளம் நிறப்ப இந்த மேடு எதேஷ்டம் அன்றோ –
அறிவு இல்லாமை ஜென்ம சித்தம் -கர்மாதிகள் உண்டோ என்று கேட்க வேண்டி இருந்ததோ –
நாமும் அறியாத குலம் -தெரியாது என்று சொல்லிக் கொள்வதே யோக்யதை
நீயே உபாயம் ஞானம் உண்டே -அத்தை அறிவோம் -ரஹஸ்ய த்ரய ஞானம் உண்டே
உன்னை தர்மம் என்று அறிந்தோம் -நீயே தேடி வந்தாய் என்று அறிவோம்
யாம் உடையோம் -இருக்கு -நாம் பற்றினோம் -என்று அகங்கார கர்ப்பம் இல்லை -இது பரகத ஸ்வீகாரம்
மாம் ஏகம் வ்ரஜ -ஏக சப்தார்த்தம் -காம்பற தலை சிரைத்து வாழும் சோம்பர்-
நான் பற்றினேன் என்ற எண்ணத்தையும் விட்டு நீயே என்னை ஏற்றுக் கொண்டாய்
தேவரீர் உம் ஆனந்தத்துக்காக சொத்தை உன் திருவடியில் சேர்த்துக் கொண்டாய்
கேவல -ஸ்ரீ யபத்தியே உபாயம் -ஸ்வ ஹேது என்ற எண்ணத்தையும் விட வேண்டும் -இந்த உறுதியான அறிவு நிச்சயம் வேண்டுமே
4–உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது-நித்ய சம்பந்தம் உண்டே
5–அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னைச் சிறு பேர் அழைத்தனவோம் சீறி அருளாதே–பரத்வ பரமாக
இருபத்து ஐந்து முறை சொன்னமே –மன்னிக்க பிரார்திக்கிறார்கள்
6-இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய்-புருஷார்த்தம் பிரார்த்தனை

வேதாந்தமே சாஸ்திரம் -தத்வம் -அவன் -சத்வம் ஆரோக்யம் -த்வயம் ஷேம கரம் -மந்த்ர ரத்னம் த்வயம் –
மந்த்ர ராஜா -திருமந்திரம் -விவரண பாவம் உண்டே –
ரஹஸ்ய த்வயத்தில் வியக்தம் இல்லாத ஸ்ரீ சம்பந்தம் வாக்ய த்வயத்தில் வியக்தம்
ஈஸ்வரனாலே பேறு -சரம ஸ்லோகம் -பிராட்டியாலே பேறு த்வயம் –
இந்த அறிவு ஞானம் வேண்டுமே –
ஓம் -தேக ஆத்மா பிரமம் -மகாரம் -ஞான மயம் உடம்பு போலே ஞான சூன்யம் -அவபோதனே ஞானம் உடையவன் –
மதி ஹர்ஷ -சந்தோஷிப்பார் -ஞானமே அனுகூல ஆனந்தம் தானே –
ஆத்ம ஞானம் இருந்து தானே சரணாகதிக்கு மோக்ஷம் பெற வருவோம்
இந்த உடலை விட்டு இரவி மண்டலம் -அர்ச்சிராதிகதி -போவோம்
இந்த ஞானத்தால் ஸ்வ தந்த்ர புத்தி உதிக்கும்
அகாரம் பார்த்து -ததர்த்த சதுர்த்தி -அவனுக்கு அடிமை -அவன் பிரயோஜனத்துக்காகவே பரதந்த்ர சேஷ பூதன்
இதர சேஷத்வம் போக்க உகாரம் பார்க்க வேண்டும் – -அநந்யார்ஹ சம்பந்தம் –

ஆத்மாவை தானே ரஷித்துக் கொள்ளலாம் -சங்கை போக்க -நமஸ்-ஈஸ்வரனை ஒழிந்தார் ரக்ஷகர் அல்ல என்று
பிரபந்த பரித்ராணாம் சொன்னோம் –
அஹம் – மத் ரக்ஷண பர – மத் ரக்ஷண பலம் -மூன்றுமே அவனுக்கு -சக்கரைப் பொங்கலாக அனுபவிப்பான்
அவன் முக மலர்ச்சி பார்த்து மகிழவே நமது சைதன்யம்
உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய் -ஞானம் கொடுத்த பின்பும் சம்சாரத்தில் வைத்து நெறி காட்டி நீக்குவாயோ –
பக்குவம் -அடைய -பக்தி வளர்க்க -நடுவில் வைத்த பலனே நாலாயிரமும் –
மூன்றையும் இந்த மூன்றும் போக்கும்

பாந்தவ -பெரியயப்பனை அவன் ஒருவனே -ஆபாச தோற்றம் -லோலஸ் ஸே-நாராயணாய -சப்தார்த்தம் –
ஒழிக்க ஒழியாத உறவு இங்கு நமக்கு -நாம் அனைவரும் சேர்ந்தாலும் -உனக்கும் எனக்கும் சேர்ந்தாலும் முடியாதே
சர்வசக்தனுக்கும் முடியாத ஓன்று -ஜகத் சர்வம் -அவன் தேகம் வேறே நான் வேறே பார்க்கக் கூடாதே
அவன் என்னது சொல்ல நாம் அவனது சொல்ல வேண்டும் -அனைவருக்கும் அவரே இனி யாவாரே
இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது -ஸ்ரீ வைகுந்தம் மட்டும் அல்ல -இங்கு இருள் தரும் மா ஞாலம் –
கலக்குவாரும் உண்டு கலங்குவாரும் உண்டே –

விஷய சாபல்யம் -போக்க ஆய -சதுர்த்தி -பிரார்த்தனாயும் சதுர்த்தி –
நாராயணக்குக்கு ஆகவே சகலவித கைங்கர்யம் பண்ணப் பெறுவேன் -அவன் உகப்புக்காகவே ஆக வேணும் –
அனந்த ஸ்திர பலம் -அல்பம் அஸ்திரம் இல்லை

ஸாஸ்த்ர கண்ணோட்டம் -பெருமாளை மட்டுமே பார்க்கும் கண்ணோட்டம் -அவனை நினைத்துக் கொண்டு
அவர் ஆனந்தத்துக்காக சாஸ்திரம் படி அனுஷ்டானம் என்ற உணர்வு வேண்டுமே
கறவை மாடுகளே எங்கள் ஆச்சார்யர் -பிருந்தாவனம் இல்லை வெறும் காட்டுக்குப் போனோம் –
அங்கும் உண்போம் -யாருக்கும் கொடுத்து உண்ண வில்லை -பாலுக்காகவே பின் சென்றோம் -கோ ரக்ஷணத்துக்காக இல்லை –
ஆராதனம் பண்ணி உண்ண வில்லை -நடந்து கொண்டே உண்போம் –
வரவாறு ஓன்று இல்லை- வாழ்வு இனிதாக இருக்கக் கண்டோம் –
ஸ்ரீ மதே நாராயண நம-இறைவா நீ தாராய் பறை -இன்றே சொல்லி –
உபாயம் நீ -விரித்து நாளைக்கு சொல்லப் போவதை ஒரு வார்த்தியில் கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்கள்
ப்ராப்ய சா பேஷம் பிராபகத்துக்கு உண்டே
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் தொடங்கி இறைவா நீ தாராய் பறை
அடுத்த பாசுரம் -திருப்பாவை யாகிறது இப்பாசுரம் -பகவத் பிரபாவம் -எல்லே இளங்கிளியே -பாகவத பிரபாவம் –

———

நெய் உண்ணோம் -முழங்கை -fasting-feasting-முடிந்தது -இன்னம் என்ன வேணும் lumb-ஆக உன்னையே வேண்டி வந்தோம்
தகுதி ஒன்றும் இல்லை -ஆசையோ பெரியது -ஆசை உடையார்க்கு எல்லாம் உபதேசியுங்கோள் என்று பேசி என்று வரம்பு அறுத்தார் எம்பெருமானார் –
இதுக்கு விதை விதைத்தவள் ஆண்டாள் –
சரணாகதி பாசுரம் இது -நைமிசாரண்யம் -திருக்குடந்தை –இப்படி பத்து இடங்களில் திரு மங்கை –
நம்மாழ்வார் திருவேங்கடத்தான் திருவடிகளில் செய்தது போலே
சரணாகதி செய்ய ஒன்றும் தகுதி இல்லாமையே தகுதி –

பக்தி யோகம் -ஆச்சார்யர் யார் -த்யானம் -தைலதாராவத் -இதயத்தில் உள்ள நல்ல எண்ணங்கள் தொடர்ந்து
இறைவனை நோக்கி செலுத்து -சாஷாத்காரா சாமான்யகாரம் கிட்டும் -நித்ய அனுஷ்டானம் சொல்லச் சொல்லி
அதில் ஏதாவது நல்லதாக சொல்லலாவது உண்டோ
லலிதா -சரித்திரம் -முன் ஜென்ம எலி -பூனை பார்த்து திரியை இழுத்து ஓடிஏ -இளவரசியாக பிறக்க -அஞ்ஞான ஸூஹ்ருதம் –
கறவைகள் -எங்கள் ஆச்சார்யர் – பின் சென்று -அநு யாத்ரை என்று கணக்கு –
எருமை ஆடு மாடு பின் -பசு மாட்டின் கால் துகள் புனிதம் -ஏழு வகை ஸ்நானம்

ஏழு வித நீராட்டங்கள்
1–ஆக்னேயம் -பஸ்மனா-அக்னிஹோத்ராதி பண்ணி பஸ்மம் பூசிக்கொள்ளுதல்
2–வாயவ்யம் -கோ ரக்ஷ -ஆட்டின் தூசி பட்டால் மீண்டும் ஸ்நானம்
3–திவ்யம் -சாதப வர்ஷம் -வெய்யிலும் மழையும் சேர்ந்து -சூர்யன் இருக்கும் பொழுது மழையில் நனைவது
4–வாருணம்-சர்வகாஹம்
5–மாநஸம்-விஷ்ணு சிந்தனம்
6–மந்த்ரம் மந்த்ர ஸ்நானம்
7–பவ்மம் –சமாஹ்ருத தோயம் -எடுத்து வைத்த நதி நீர் -உடல் நிலை சரியில்லாதவர் ஈரத்துணி நனைத்தாலே ஸ்நானம்

பூணல் எடைக்கு தங்கக்காசு -கதை -அடுத்த நாள் ஆட்டு மந்தை நிறுத்தி -குந்துமணியே -ஆட்டுக்கள் நடுவில் போனால் தீட்டு -ஆச்சாரம் போனது –
கானம் சேர்ந்து -புண்ய க்ஷேத்ரம் இல்லை -கறவைகள் பின் சென்றோம் -உண்போம் -பலனில் ஆசை இல்லாமல் இல்லை –
உண்பதுவே -பெரிய பூஜை -நித்யம் கை கூப்பி இறைவனுக்கு நிவேதனம் -சாத்விக -உணவு -மனதை பாதிக்காமல் நல்ல எண்ணம் தூண்டும் –
பால் ஸாத்விகம் -animal -இடம் வந்தாலும்
plant இடம் வரும் -முருங்கைக்காய் வெங்காயம் பூண்டு கூடாதே
கீழே உட்க்கார்ந்து இலையில் உண்பதுவே பூஜை
பாரணம் துவாதசி செய்தாலே புண்ணியம் -ஏகாதசி விரதம் இல்லாவிட்டாலும் -அரிசி சேர்க்காமல் நெல்லிக்காய் அகத்திக்கீரை சுண்டைக்காய்
வாழை இலை காய் கூடாது
கத்திரிக்காய் புடலங்காய் பாகற்காய் கூடாது
எள் கூடாது
நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் கூடாது
கொத்தமல்லி புளி கூடாது மோர் குழம்பு அதனால் தான் செய்வார்
பாரணையே பலம் கொடுக்குமாம் இவ்வாறு செய்தால் –
இடக்கையால் தீர்த்தம் சாப்பிடும் பொழுது வலது கையை இடதுகை தொட்டுண்டு குடிக்க வேண்டுமாம்
புண்ய நதி ஆசமனம் பண்ணாமல் கடக்கக் கூடாது
நப்பின்னை காணில் சிரிக்கும் -இவனும் ஆயர் தலைவன் -மஞ்சனமாட நீ வாராய்

எழுத்து அறிவு உண்டோ –
எண் அறிவு உண்டோ -எண்ணிக்கை
கேசவா மாதவா உள்ளேன் பேரைச் சொன்னார் -one-two-எண்ணிய college-ஊழி முதல்வன் –
பெருமாள் பிராட்டி -த்ரயம் -சதுர்வேதம் -பஞ்ச -ஆறு குணங்கள் -ஏழு மலை -தசாவதாரம் -எண்ணிலும் வரும் -என் இனி வேண்டுவம்
அறிவு இல்லை -எழுத்து அறிவு இல்லை
அறிவு ஒன்றும் இல்லை -எண் அறிவும் இல்லை
ஞான ஹீனன் -பசுபிராயர்

புண்ணியம் உண்டோ அடுத்து
உன் தன்னைப் பிறவி -எங்களில் ஒருவனாக எங்களைத் தேடி வந்து புண்ணிய ஸ்வரூபி
காலனைக் கொண்டு மோதிரம் பண்ணுமா போலே அன்றோ நாங்களே செய்ய யத்னிக்கும் புண்ணியம்
தயா சதகம் -மீனாக -வேதம் ரக்ஷிக்க -மனிதனாகவே சங்கல்பத்தாலே பண்ணி இருக்கலாமே
கருமி –ஏழு ஜென்மம் பன்றி -பிராட்டி நீரே மஹா வராஹம் -பொய் பேசுபவன் -மீன் –
நாம் பாபங்களைப் போக்க அன்றோ நீ அவதரிக்கிறாய்
உங்களில் ஒருவன் -எப்படி முடியும்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா -பிறந்தாலும் -அவதார ரஹஸ்யம் –ஆறு சங்கைகள்
உண்மையா மாயமா -பெருமைகள் குறையுமா -தெய்விக உடலா மனுஷ்ய உடலா -எந்த காரணம்-எந்த காலம் -எந்த பலத்துக்காக
உண்மையாகவே -இறைவனுக்கு உரிய சக்திகளோடு அவதாரம் -அர்ச்சை பூர்ணம் -அப்ராக்ருத திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் –
பஞ்ச உபநிஷத் மயம் -நித்ய யுவா —
ஆத்மமாயா -கருணையால் அவதாரம் -தர்மத்துக்கு குறைவு ஏற்படும் பொழுது -பரித்ராணாயா ஸாதூநாம் முக்கிய பயன்

ஆகவே நீ எங்களில் ஒருவனாக இருந்தாலும் நீ குறை ஓன்றும் இல்லா கோவிந்தா
அமலன் -தோஷங்களை போக்கி அருளும் –
நிராங்குச ஸ்வ தந்த்ரன் -இருந்தாலும் உறவு ஒழிக்க முடியாதே
நவவித சம்பந்தம்-ஒவ் ஒரு ஜீவனுக்கும் பிதா ரக்ஷகம் சேஷி பர்த்தா அறியப்படுபவன் ஸ்வாமி ஆதாரம் ஆத்மா-
நம்மை உடலாக கொண்டு உள்ளே உறைகிறான் -super-soul- போக்தா —
நமக்கு ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்தம் -சத்தைக்கு இருந்தே தீர வேண்டும் –
அஷ்டாக்ஷரம் காட்டும் இந்த நவவித சம்பந்தம் –
அ -தந்தை -அவ ரஷனே ரக்ஷகன் -சேஷி
உ -பர்த்தா –
ம -ஞானம் -அறிபவன்
நம-ஸ்வாமி சொத்து
நாராயணன் -ஆதாரம் -ஆத்மா
ஆய -அவனுடைய ஆனந்தத்துக்காகவே போக்தா

உறவை ஊட்டவே உள்ளே உறைகின்றான்-தொழில் அதிபர் -வீடு -watch-man- கதை –
வாடகைக்கு இருந்து உணர்த்துவது போலே -ஆத்ம அபகாரம் -பெரிய திருடன் -பிறர் நன் பொருள் –
கால் சிலம்பு நழுவி விழுந்தால் நீ தானே எடுத்து அணிந்து கொள்கிறாய் –
நாமும் நழுவினால்-சேர்த்துக் கொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் உன்னதே-
கோ விந்தா-
ஸ்ரீ ராமா -சீதா பதி -சக்ரவர்த்தி திருமகன்-பலர் கூப்பிட -ராமபத்ரா -என்றே வாசல்காப்பார்கள் கூப்பிடுவார்களாம்
V-D-khan-வேதாந்த தேசிகன் மகர நெடும் குழைக் காதர்-M-N-காதர்
கோவர்த்தன கிரிதாரி -நாத துவாரகா -பிரசாதம் கண்டு அருளப் பண்ணிக் கொண்டே இருப்பார்கள் –
வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் -40-பேர் செய்ய முடியாத -7-வயசு பிள்ளைக்கு பாராட்டு –
தேவனா யக்ஷனா கந்தர்வனா வித்யாதரனா இத்யாதி
அஹம் வோ பாந்தவோ ஜாதா -உங்களில் ஒருவன்
பரார்த்வமும் நிந்தை யானவன் –

wife-boss-என்று கூப்பிடக் கூடாதே
அன்பினால்; பக்தி பாரவசயத்தால் உன் தன்னை சிறு பேர் அழைத்தனவோம்
ஹே யாதவா ஹே கிருஷ்ணா -விஸ்வரூபம் கண்டு –அதுக்கு நேர் மாற்றம் இங்கு
25–பரத்வ பரமான நாமங்களை சொன்னோமே
மாலே -மணிவண்ணா -கோவிந்தா இப்பொழுது தானே
சீறி அருளாதே -மன்னித்தே ஆக வேண்டும் -உடம்பின் தூசியை தட்டுவது உயிரின் பொறுப்பு தானே
இறைவா –நீ –தாராய் பறை –நீயே பார்த்து அருள வேணும் -ஆசை ஒன்றே உடையோம் –
கடலில் குழியை கல்லை இட்டு நிறைத்து சேது கட்டினது போலே
பறையே வேண்டுவோம் –

சரணாகதி அங்கங்களும் இதில் உண்டே -ஐந்து அங்கங்கள் -ஐயங்கார்
ஆனு கூலஸ்ய சங்கல்பம்
பிராதி கூலஸ்ய வர்ஜனம்
மஹா விசுவாசம்
கார்ப்பண்யம் கைம்முதல் இல்லாமை
கோப்த்ருத்வ வரணம் –கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம் -வர்ணாஸ்ரம தர்மம்
பிராதி கூலஸ்ய வர்ஜனம்
மஹா விசுவாசம் -உறவில் இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
கார்ப்பண்யம் கைம்முதல் இல்லாமை -அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலம்
கோப்த்ருத்வ வரணம் -இறைவா நீ தாராய் பறை

ஆச்சார்ய பரம்
கர்மாதி செய்யோம் -ஞாபக யோகம் ஒன்றுமே தெரியாது
ஆச்சார்ய திருவடி சம்பந்தம் உண்டே
முன் மாதிரி நடந்து ஆசரதி சாஸ்த்ர வழி நடத்துகிறார்
அங்கும் ஆச்சார்ய திருவடி -உறவில் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
கூரத்தாழ்வான் -முன்னே சென்ற ஐதிக்யம்
இறை கொஞ்சம் வா -இறைவா -அருகில் வந்து பெருமாள் திருவடிகளில் எம்மை சேர்த்து அருள வேண்டும்

———–

சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச் சேவித்து உன்
பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்
பெற்றம்மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாதே
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா
எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்

இதுவும் ஆறு பகுதி -கோவிந்தா மூன்றாவது தடவை வரிசையாக –
நாராயணனே நமக்கு பறை தருவான் –தொடங்கி இறைவா நீ தாராய் பறை நேற்றைய பாசுரம் –
ஆஸ்ரயண காலம் அங்கு -பறை ப்ராப்யம் முதலில் சொல்லி உபாயம் தருவான் இறுதியில் அங்கு –
போக காலம் இங்கு -பறை ப்ராப்யம்-இறுதியில் உபாயம் முதலில் இறைவா நீ தாராய்-

செய்யும் முறைகளை விளக்கும் முன்பு அடையப் போகும் புருஷார்த்த சீர்மையை மனசில் பட வைத்தால்-வழி கஷ்டமாகப் படாதே –
உபதேசம் இப்படி தொடங்கி –
பறையில் தொடங்கி பறையில் முடித்தாள்
யதா ஸ்ருத-ஞானம் இல்லாமல் பறையைக் கொடுக்க இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா
நம்மாழ்வார் இரண்டு பதிகம் ஒழிவில்-உலகமுண்ட -தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் மேவெம்பொருள் -ஒரே பாசுரம்
இங்கு இரண்டு பாசுரங்கள்
ஆறி இருக்க ஆறு சப்தங்கள்
சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச் சேவித்து-ப்ராப்ய த்வரை தவிப்பு -பதற்றம் அபி நிவேசம் –
வந்தோம்
சேவித்து
காலே வந்தோம்
சிறு காலே வந்தோம்
சிற்றம் சிறுகாலே வந்தோம்

எட்டாம் உத்சவம் கோண வையாளி -சக்கர வையாளி -திருமங்கை ஆழ்வாருக்காக
வாரை சாய -எல்லாம் அவன் சங்கல்பம் –
முன்னோர் ரஷித்த நம்பெருமாள் -நல்ல வேளை ஒன்றும் ஆகவில்லை –
நடந்தது உள் மணல் வெளி -காத்து இருந்து லகு சம்ரக்ஷணம் நடந்து மீண்டும் நடத்திக் காட்டி அருளினார்
அர்ஜுனனுக்கு வந்த ஆபத்தை தானே தங்கியது போலே
இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையான் -நாம் திருந்த வேண்டும் -ஸ்ரத்தை குறைகிறது -யோகம் பரிவு குறைகிறது –
ஏழாம் நாள் நம்மாழ்வாருக்கு திருக் கைத்தல சேவை –
திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன நினைத்து இருப்பார் –
பரிவாரங்கள் என்ன நினைப்பார் -அவர் கோபிக்கா விட்டாலும் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் -திரு உள்ளம் -என்ன பாடு பட்டு இருக்கும் –
விக்ரஹங்கள் கோயில்களில் இருந்து மறைய -பிரார்த்தித்து -தாயார் உள்ளம் கிலேசம் தீர்த்து கிடைத்த பல வரலாறுகள் உண்டே
வம்பு குறைந்து கைங்கர்யம் விஞ்ச வேண்டுமே –
தைல காப்பு –ஆறு படி வேணும் -சந்தனம் நன்றாக வேணுமே -திருமேனி இழுத்து -தாப த்ரயம் நம்மது அனைத்தையும் போக்கும் திரு மேனி
காவேரி தாயார் பாபங்களைப் போக்கி திருவடியில் சேர்க்கிறாளாம் –
நிறைய தைலம் உள்ளே வாங்கும் –

உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்-பரமன் அடி தொடங்கி -இதுவே புருஷார்த்தம் –
ப்ராப்யமா ப்ராபகமா கலக்கத்தில் பாட்டு -பாடினத்துக்கு பொருள் கேட்க கூடாதே
கீழே த்வரை-இங்கு கலக்கம்
இனி ஆர்த்தி தடுத்தும் வளைத்தும் பிரார்த்தனை -பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாதே
ஸ்ரீ வைகுந்தத்தில் கேட்க வில்லையே -பிறந்த நீ இல்லையே பிறந்து -என்றதால் பாற் கடலும் இல்லை ராமனும் இல்லை
உண்ணும் குலம் -நேற்று உண்போம் -கூடாரை கறவை இரண்டும் உண்ணும் பாசுரம் –

த்வரை -அபிநிவேசம் -இங்கு தவிப்பு துடிப்பு ஆர்த்தி -சம்சாரத்தில் அடி கொதித்து கூவிக் கொள்ளும் காலம் இன்னும் குறுகாதோ –
அவா அறச் சூழ வேண்டுமே
அடுத்து உபேக்ஷை -கைங்கர்யம் தவிர வேறே வேண்டாம் -நான்காம் பகுதி
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா

இனி அபேக்ஷை -வேண்டியது ஐந்தாம் பகுதி
எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
உன்னோடு நவவித உறவு கொண்ட நாம் -பிராதா இத்யாதி -உனக்கே நாம் -இந்த அனைத்து உறவுகளுக்குத் தக்க கைங்கர்யம் செய்வோம் –
உனக்கே -இவன் இடம் தான் சொல்ல முடியும் –
பண்டை நாளில் –மெல்லடியை கொடு வினையேனும் பிடிக்க ஒரு நாள் நீ கூவுதல் வருதல் செய்யாயே–
பத்து பாசுரங்களிலும்-எல்லா உறவின் கைங்கர்யங்களையும் அபேக்ஷிக்கிறார் –

வந்தால் -அவளைப் பிரிக்க நான் ராவணன் இல்லை -ஆகவே கூவுதல் முதலில் -பின்பு மிதுனமாக வர
உனக்கு
உனக்கும் -என்பவை
இல்லாமல் உனக்கே –நாராயணனே
ஆபாச பந்துக்களை விட்டு –
வேண்டாம் -அபேக்ஷை சொல்லி இங்கு உபேக்ஷை
அடுத்து வைராக்யம் -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்-ஆண்டாளுக்கு கழித்து கொடுக்க சாமான்ய புருஷார்த்தங்கள் இல்லை
இது ஸூவ போக்த்ருத்வ புத்தியைத் தவிர்க்கவே
சொட்டு நீர் பாஜனம் செடிக்கு மட்டும் -களை நீரை வேகமாக வாங்கும் -ஆகவே இவற்றைப் பட்டினி போட வேண்டுமே –
போக்தா புத்தி இல்லாமல் போக்யமாக -நன்றாக சேவித்தேன் சொல்லாமல் நன்றாக அனுபவித்தான் அடியேனை –
எல்லாம் அவன் பக்கமே வைக்க வேண்டுமே –
த்ரிவித தியாகம் கர்த்தா -என் கர்த்தா -பல தியாகம்
உந்தன் திரு உள்ளம் இடர் கெடும் தோறும்
பிராப்தாவும் ப்ராப்யமும் பிராப்திக்கு உகப்பானும் அவனே
ஆக ப்ராப்ய த்வரை -கலக்கம் -ஆர்த்தி ஆவிஷ்கரித்து-உபேக்ஷை -அபேக்ஷை சொல்லி -இந்த போக்யம் புத்தி -ஆகிய ஆறையும்

நாராயணனே நமக்கே கீழே
இங்கு உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம் -நேராக வந்தால் உனக்கே தான் சொல்ல வேண்டும்
தமேவ சரணம் கச்ச -சொல்லி மாம் ஏகம் வ்ரஜ -சொன்னது போலே
நாம் -அஹம் அர்த்தம் ஞான ஆனந்தங்கள் தடஸ்தம் -புற இதழ் போல்வன
உள் இதழ் -அந்தரங்கம் சேஷத்வ பாரதந்தர்யங்கள் -ஸ்வரூப நிரூபகம் -இவையே நெருக்கம் –
தாச பூதா ஸ்வதஸ் சர்வே -அ ஆய -சேஷத்வம் முதலில் சொல்லி -பரமாத்மாவுக்கு ஜீவாத்மா அடிமை -உள் இதழ்
அப்புறம் மகாரம் ஞானம் உடையவர் -புற இதழ்
பரவசம் -பட்டால் ஸூவ வசம் போகுமே -பரனுக்கு கட்டுப்பட்டு -ஸ்திதி பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி -தானே பாரதந்தர்யம் –
அவரால் தூண்டப்பட்டு செய்வது -நில் என்றால் நிற்பது
சேஷத்வம் -சேஷிக்கு ஆனந்தம் கொடுக்க தொண்டு -அவருக்காக செய்வது பர அதிசய ஆதேயத்வம் -இளைய பெருமாள் நிலை –

நெடுமாற்கு அடிமை -8-10-
உனக்கு கைங்கர்யம் -ஏம்மா வீட்டு -நிஷ்கர்ஷம்–2-9-
கைங்கர்ய பிரார்த்தனை ஒழிவில் காலம்–3-3-
ஆண்டாளுக்கு இவரது சரம நிலை பிரதம நிலையாய் இருந்ததே -நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ

ஸ்வரூப நிரூபித லக்ஷணம் -சேஷத்வம் -மாலைக்கும் உண்டே -மாலை மண்டபம் சக்கரைப் பொங்கலும் சேஷம் தானே
ஞானம் இருக்கும் ஆத்மா -சேஷமுடைய ஆத்மா ஞானமும் உடையவன்
ஞானம் இருந்தால் தானே கர்த்தா -செய்பவன் போக்தா-அனுபவிப்பவன் – என்ற எண்ணம் வருமே –
இந்த இரண்டுக்கும் சேஷத்வம் என்ற தடைக்கல்லும் பாரதந்தர்யம் என்ற தடைக்கல்லும் வைத்து
அவன் அதீனம் கொண்டே கர்த்ருத்வம் –
ஸூ பிரயத்தன நிவ்ருத்தி – பார தந்தர்யம்
ஸூ ப்ரயோஜன நிவ்ருத்தி – சேஷத்வம் –
பாரதந்தர்யத்துக்கு விரோதமாக பண்ணக் கூடாதே -சேஷத்வத்துக்கு விரோதம் இல்லாத அனுபவம் கொள்ளலாம்
பரமபத சோபனம் தாவி தாவி -98-கட்டம் வந்ததும் -இரண்டு வந்தால் ஜெயம் -ஓன்று வந்தால் கீழே விழுவோம்
பகவத் அனுபவ ப்ரீதிகாரித்த கைங்கர்யம் ம ஓன்று இல்லாமல் நம இரண்டு வேணும்
ஆரம்பிக்க தாயம் போட வேண்டும்-1 -தேகத்தை காட்டிலும் வேறுபட்ட அஹம் ஞானம் வேண்டும் –
பாரார்த்தியம் ஸ்வம் –நம-ஆரம்பித்தோம் முதலில் –
அடியோம் நாம் -பாரார்த்தியம் ஸ்வம் -முதலில் சேஷத்வம் சொல்லிய பின்பே நாம் -பிரணவம் போலவே –

பர ப்ரயோஜன ப்ரவ்ருத்தி -அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி -வழு விலா அடிமை செய்ய வேண்டும் –
உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம் -முமுஷுப்படி இந்த பாசுரம் உண்டே
எனக்கே இல்லை -எனக்கு இல்லை -உனக்கும் எனக்கும் இல்லை- உனக்கு இல்லை -உனக்கே-என்று ஒவ் ஒன்றும் ஒவ் ஒரு கண்டம்
தத் விஷய ப்ரீதி சைதன்ய பலன் -படியாய்க் கிடந்து உன் பவள வாய் காண்பேனே
ஆண்டாள் வந்ததாலும் கண்ணனுக்கு மகிழ்ச்சி -அவன் மகிழ்வாள் அவளுக்கு மகிழ்ச்சி – சேர்த்தி சேவித்து நமக்கு மகிழ்ச்சி –
நித்ய கிங்கர ப்ரகர்ஷயிஷ்யாமி -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்
நேத்ருத்வம்–இத்யாதி பத்து அர்த்தங்கள் ஸ்ரீ த்வயார்த்தம் அஷ்ட ஸ்லோகி -உண்டே -பிரபல தர விரோதி பிரமாணம் –
ஞான ஆனந்தம் சொல்லாமலே இருக்க முடியாதே ஜடப்பொருளில் வியாவ்ருத்திக்கு இவை வேண்டும்-
ஈஸ்வர வியாவ்ருத்திக்கு இவை சேஷத்வ பாரதந்தர்யங்கள் -வேண்டும் -ஆகவே இரண்டும் இன்றியமையாதவையே –

————

வந்து -இந்தளத்தில் தாமரை பூத்தது போலே வந்தீர்களே
பொன்னிவர் மேனி -திருக்கண்டேன் பொன் மேனி கண்டேன் -முகில் வண்ணன் –
குற்றேவல் -கைங்கர்யம் கொங்கை முலைகள் இடர் தீரக் கோவிந்தர்கோர் குற்றேவல்
இம்மைப் பிறவி செய்யாதே இனிப் போய் செய்யும் தவம் தான் என்
கோவிந்தா –
ஏழு ஏழு பிறவி -சூர்ய பக்தர் ஏழு பிறவி -சிவ பக்தர் -ஏழு பிறவி– பின்பே ஸ்ரீ விஷ்ணு பக்தர்
அஸ்மாத் -நமக்கும் எங்களுக்கும் –
எங்கள் நங்கள் பிரிவு தமிழிலே மட்டும் -அன்றில் இருந்து பிரிவினை –
மற்றை எம் காமங்கள் -சொல்லாமல் நம் காமங்கள் -உனக்கும் ஆள் கொள்வான் ஒத்து எங்கள்
ஸ்வரூபம் அழிக்கும் படி தாழ நின்று பரிமாறல் ஆகாதே –
தண் குடந்தை -மூன்று பாசுரங்களிலும் திருமழிசைப் பிரான் -முறை கெடப் பரிமாறுவானே –
அமுது செய்யப்பண்ணி சேஷம் உண்ணுவானே -சேஷி சேஷ பாவம் மாறாடுவானே-
ஆகவே மூன்று இடங்களிலும் தண் குடந்தை -மாய மயக்குகளை பண்ணுவான்
ஸ்ரீ லஷ்மீ உடைய தாயைத் தாங்கி-கங்கை தலையில் -சிவன் என்ற பெயர் பெற்றான் –
உனது கடாக்ஷம் பண்ணும் ஷேமங்களை சொல்லவும் வேணுமோ
ஆதி -மனசின் கவலையே -வியாதி யாக பரிணமிக்கிறது –
கடல் கடைந்து -இது அன்றோ அவனது நோன்பு பிராட்டியைப் பெறுவதற்கு –
துளை -குழல் உப லக்ஷணம் -கடல் என்றாலே கப்பம் -சம்சாரம் தாண்ட கப்பல் அவன் தானே -வங்கம் -அலை என்றுமாம் –
க -ப்ரம்மா ஈசன் சிவன் -கேசவன்-கேசவனாக கேச பாசம் கண்டே மா தவன் ஆனான் –
பஸ்யதி புத்ரம் பஸ்யதி பவித்ரம் -அக்னி ஹோத்ரம் பண்ணுபவனுக்கு -பிள்ளை புத்ரன் பாக்யம்
இந்த பஞ்சாயுதி கேட்பவனுக்கும் அதே பாலன் -இந்த திருப்பாவை சொல்பவருக்கும் கேட்ப்பவருக்கும் இதே பலன் –
சொந்த சகோதரனுக்கும் கதவு மூடும் தாமரை -திரு முகம் -சேயிழையீர் -பலன் பெற்றார்கள் நோன்புக்கு –
நேரிழையாராக இருந்தார்கள் முன்பு -கதிர் மதியம் போல் முகத்தனைப் பெற்றதால் –
அணி புதுவை -பூமிக்கு அணி -புதுவை அணி -புதுவைக்கு பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் சேர்த்தியே அணி

காலம் -தகுதி -நோன்புக்கு பலன் அளிப்பவன்
தவிர்க்க செய்க
இலவச இணைப்பு
ப்ரத்யக்ஷம்
தடைகளுக்கு தடை

புதிய பெண்
பழையவள் ஆனாள் புதியவள் போல் நடிப்பவள்
ஆர்வம் உடையவள்
நல் நம்பிக்கை உடையவள்
அருங்கலம்

நல்ல வம்சம்
கைங்கர்ய நிஷ்டர் -நற் செல்வன் தொடர்பு
கண் அழகு
நா வன்மை
அடியவர் பெருமை அறிந்தவர்

அடியவர் மேன்மை
அந்தரங்கர் பெருமை
சிபாரிசு செய்பவள் பெருமை
உபாயமும் மிதுனமே
உபேயமும் மிதுனமே

நாண் அற்று நெருங்க வேண்டும்
கடாக்ஷம் வேண்டுதல்
மனஸாகிற சிங்காசாசனம்
மங்களா சாசனம்
அவனையே அர்த்தித்தல்

உபகரணம் வேண்டுதல்
பரிசுகள் பட்டியல்
சரணாகதி
பற்று விடுதல்
பல ஸ்ருதி
இப்படி முப்பதும் தப்பாமல் சொல்ல வேண்டுமே –
மார்கழி திங்கள் மடி நிறைய பொங்கல் என்று சொன்னாலும் இங்கு இப்பரிசு அங்கு அப்பறை கொண்டவாறே பெறுவோம் –
திருமாலால் -எங்கும் திரு அருள் -பெருமாள் ஒரு கருவி ஆண்டாளுக்கு -திருமால் அருளுவார் இல்லாமல் -அருளாமல் இருக்க முடியாதே
யது வம்ச பூஷணம்- வம்சம் = புல்லாங்குழல் -கையில் வைத்து -கோகுல வம்சம் கலந்து நம் வம்சமும் வாழ வைத்து அருளுவார் –

முதல் மூன்றும் இறுதி ஏழும்-இல்லை என்றால் சாற்று முறை இரண்டும் -இல்லையாகில் சிற்றம் ஒன்றாவது
இல்லையாகில் பட்டர் இருந்த இருப்பை நினைத்தாலே போதும் –
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா-இங்கிதம் அறியாமல் -ஸ்ருதி பேத சாகித்யர் -பட்டம் -பெற்று உகந்தவர் போலே
சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச் சேவித்து-மார்கழியில் -சின்ன சின்ன பெண்கள் -சின்ன சின்ன காலையில்
ஸூர்ய நமஸ்காரம் -உதிக்காத அஸ்தமிக்காத ஸூர்யன் -சாந்தோக்யம் -எப்போதும் ஒளி-பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் –
நிறைய சாம்யம் -ஜீவாத்மாவின் ஞான தாமரை மலர வைக்கும் தாபத்ரயம் தண்ணீரை உறிஞ்சுமன் –
தீய சக்திகளை சுட்டு எரிக்கும் -தேவதாந்த்ரங்கள் இவனையே சுற்றி வரும்
பிரபாவான் -பிராட்டி ஒளியால் பெருமை –
வந்து -பிரிவாற்றாமை உந்த நாங்கள் வந்தோம் –

லீலைகள் மனசை கவர்ந்து தூங்க வந்தோம் -நோன்பு வியாஜ்யத்தால் –
குகன் -ராமன் -நீ தேடி வந்தது மகிழ்ச்சி ஒவ் ஒரு அடியும் எனக்கு நமஸ்கராம் உன் கால் நொந்து போனதே என்று திரு உள்ளம் வருந்திற்றே
உன் பொற்றாமரை அடிக்கு பல்லாண்டு பாட
பொன் -பெருமாள் சாம்யம் -தீ சேறு அடிக்க கட்டுண்ண -தூது போக வருந்தாமல் -குந்துமணி சாம்யம்
பூமியில் வந்தாலும் குறையாதவன் -விலை ஏறிக் கொண்டே போகுமே -அழகு கூடிக் கொண்டே போகும் –
பக்தி வெளிக்கொணர அதி வரதரர் வெளி வந்தார்
தாமரை -சூடி மகிழவே -ஆசன பத்மத்தில் அழுந்திய திருவடிகள் -தண் தாமரை சுமக்கும் பாதப் பெருமான்-
அதிலும் மென்மை சேர்ந்த பொற்றாமரை -வாசனை மென்மை -வாடாமல் -ஒளியுடன்-

மற்றை அவயங்களும் விட்டோம் அடியே -அடியவர்கள் தானே -இவள் தான் அடியில் ஆரம்பித்து அடியிலே முடிக்கிறாள்
சஹஸ்ர சீர்ஷா சஹஸ்ர பாதம் ரிஷிகள்
ஆழ்வார்கள் அடியில் ஆரம்பித்து முடியில் முடிப்பார்கள்
மூவடி கேட்டு -இரண்டு -அடி -திருப்பாவையில் திருவிக்ரமனுக்கு மூன்று அடி அருளுகிறாள்
கேளாய்
ஆச்சார்ய ஸ்தானம் -கேளீரோ கீழே கோபிகளைச் சொன்னது போலே
தாயை தந்தையை தேர்ந்து எடுக்கும் சக்தன் -பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து
அவை சாப்பிட்டால் தான் நாங்கள் உண்ணுவோம் -திருவாராதனம் பண்ணி உண்ணுவாரைப் போல்
நாங்கள் எதுக்கு வந்தோம் பிரிய வில்லையே நீ
வாலை பிடித்து உழக்கு நெல் வாங்கும் ஆயர் குலம் -நாங்கள் உன்னை அறிந்தோம்
எங்கள் மூளை உனக்கு -உனது மூளை எங்கள்
குற்றேவல் குறும் ஏவல் கைங்கர்யம் -இதுவே பறை -சின்ன சின்ன கைங்கர்யம்
இங்கு வெறும் கோவிந்தா -கீழே கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா -குறை ஒன்றும் இல்லா கோவிந்தா
எங்களை -உன் மேல் விழுந்து பழகும் எங்களை -கொள்ளாமல் போகாது
தந்தே ஆக வேணும் -மனைவி -இல்லாள் -இல்லான் கேட்டு தானே ஆக வேண்டும்
பலாத்க்ருதா-கோவிந்தா -lock-கோதா -முதல் எழுத்தும் கடைசி எழுத்தும்

இங்கிதம் -பெண் -வேணும் அறியாமல் –
code words -விதுரர் தர்மர் -மெழுகு மாளிகை –
எதிரியின் திட்டத்தை முன்னமே அறிய வேண்டும்
இரும்பை விட வலிமை நெருப்பு
காட்டுத்தீயில் கூட எலி தப்பும்
இரவில் நக்ஷத்திரங்கள் வழி காட்டும்
சொன்னது போலே
எற்றைக்கும் எப்பொழுதும்
ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் எழுகின்ற பிறவிகள் தோறும் –
அவதாரம் பண்ணும் பொழுது எல்லாம் -தேவாஸ்தே தேவ மனுஷ்யத்வே மானுஷம் போலே கூடவே வர வேண்டும்
மீனாக வந்தாலும் பிராட்டி உண்டே —
சரீரம் உருவம் கொள்ளுவதும் பிறவி தானே –
மோக்ஷத்திலும் பல வடிவுகள் கொண்டு எல்லா கைங்கர்யம் -ச ஏகதா பவதி -3-5-7-9-11-110-1001-சாந்தோக்யம்

கும்ப கோணம் -5-பெருமாள் -17-சிவன் கோயில் -சிவ காஞ்சி வைஷ்ணவ காஞ்சி அங்கு -இங்கு வைஷ்ணவ க்ஷேத்ரம் முழுவதும்
வேத மந்த்ரம் -நாராயணன் ஆவாஹனம் –சிவன் தலையில் கங்கை -சர்வஞ்ஞான் சிவன் அர்ச்சனைக்கு
குடத்துக்குள்ளே அமுதம் ஆராவமுதம் -கும்பேஸ்வரர் -ஆராதனம் -கைங்கர்யம் செய்ய பல வடிவு -ஆகவே வைஷ்ணவ க்ஷேத்ரம் –

உற்றோமே ஆவோம்
தேவகி சீதா பரதாழ்வான் போலே பிரிவு பொறுக்க மாட்டோம்
உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம் -அவன் ஆனந்தத்துக்காகவே -கைங்கர்யம் -மநோ பாவம் –
காஞ்சி பெரியவர் அண்ணங்காச்சார்யார் -மநோ பாவம் -விசிறும் பொழுது மஹான் என்று நினைத்து செய்வதே
உத்சவம் -சக்கரைப் பொங்கல் –புளியோதரை மாற்றுவது கூடாதே
மற்றை எம் காமங்கள் இல்லை நம் காமங்கள் மாற்று -உனக்கும் இதை தவிர வேறு கொடுக்க கூடாது
எங்க வீடு நம் வீடு -our-house- தமிழில் மட்டும் எமது நமது வாசி உண்டே

அஷ்டாக்ஷர சாரம் இதில்
பிரணவம் -எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
உற்றோமே யாவோம்
நமஸ் -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்
நாராயணாயா -உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்

ஆச்சார்ய பரம்
சீக்கிரமாக பற்ற வேண்டும் -நின்றவா நில்லா நெஞ்சு
மதுராந்தகத்தில் ராமானுஜர் பெரிய நம்பி -ஸமாஸ்ரயணம்
மதுரை பக்கம் வில்லூர் -விராலி மலை -மதுராந்தகம் –மதுரை அந்தகம் -இவரும் இவர் ஆச்சார்யரும் சந்தித்தது போலே
சத்வ குணம் பிறந்த பொழுதே பற்ற வேணும்
திருவடிகளையே போற்றும் பொருள் கேளாய் -தேவு மற்று அறியேன் -வடுக நம்பி -நிஷ்டை –
குரு கூர் நம்பி -பா -பாவின் இன் இசை -ஒன்றை விட்டு அடுத்ததை பிடித்தது போலே
கால ஷேபம் ஆகிய உணவை கொடுத்த பின்பே உண்ணும் ஆச்சார்யர் வம்சம்
கைங்கர்யம் அருள வேணும் -பகவத் கைங்கர்யமும் வேண்டாம்
அனந்தாழ்வான் -திருவேங்கடமுடையான் -கூப்பிட்டாலும் கைங்கர்யம் விடாமல் -ராமானுஜர் கைங்கர்யமே உனக்கு பூ தொடுப்பது
அரங்கனுக்கு தன் சரண் தந்திலன் -தான் அது தந்து ராமானுஜன் வந்து எடுத்தனன்
எழுகின்ற ஜென்மங்கள் தோறும் -ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலும் -ஆச்சார்யர் உகப்பாவுக்காகவே கைங்கர்யம் –

————-

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை
திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்று இறைஞ்சி
அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை யணி புதுவை
பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன
சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே
இங்கு இப்பரிசு உரைப்பார் ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்
செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்

தவம் உடைத்து தரணி -அணி புதுவை -பிரணவமே வடிவு எடுத்த சேவை –
யதா ஸ்ருத கிரஹணம் -பண்ணினாய் -பெருமாள் சீதை இடம் ஆண்கள் கோஷ்ட்டியில் –
இதே கேள்வி பெண்கள் கோஷ்ட்டியில் கண்ணன் இடம் –
கோதை -தானான தன்மையில் -வங்கக் கடல் கடைந்த -இந்த பாசுரம் நான்கு பாகங்கள் -பிரித்து வியாக்யானம் –

அரங்கனுக்கே பன்னு திருப்பாவை முப்பதும் -ஆய்ப்பாடி மட்டுமே வ்யக்தம் –
மார்கழி -காலம் கொண்டாடி -நாராயணன் -ஜகந்நாதன் -நாராயணன் -ஸஹ பத்ன்யா விசாலாட்சி உடன் பெருமாள் ஆராதனம் –
வையத்து -க்ருத்ய அக்ருத்யங்கள் -பாற் கடலுள் பையத் துயின்ற பரமன் -வ்யூஹம் பிரதானம் அரங்கம் –
பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் -துவாதச மந்த்ரம் -வ்யூஹ ஸுஹார்த்தம் பிரதானம் –
வையத்திலேயே வாழ்ச்சி பூ லோக ஸ்ரீ வைகுண்டம் தானே இது -காவேரி விராஜா ஸேயம் ப்ரத்யக்ஷம் பரமபதம்
ஓங்கி -நாட்டாருக்கு ஆசாசனம் -திங்கள் மும்மாரி –
ரஹஸ்ய த்ரயம் -நர நாராயணன் பத்ரிகாஸ்ரமம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகம் பெருமாள் பிராட்டி -அர்ஜுனன் தேர் தட்டில் –
நமக்கு ஸ்ரீ லஷ்மீ நாதன் சமாரம்பாம் நாத யமுனா மத்யமாம் -அஸ்மத் ஆச்சார்யன் பர்யந்தாம் –
பெரிய பெருமாளும் பெரிய பிராட்டியாரும் தானே இந்த ஸ்ரீ லஷ்மீ நாதன் –
ஆழி -பர்ஜன்ய தேவன் பாகவத கைங்கர்யம் -சர மழை-பக்த சரணாகத வத்சலன் –
ராமோ துர்நாப வாச -தன்னையே ராமனாகச் சொல்லிக் கொண்டாரே -அம்பும் சொல்லும் தாரமும் இரண்டாவது இல்லையே -அமோகம்
யதிபதி ரெங்கபதி ஸம்பாவம்
மாயனை -தாமோதரனை -செப்பு -அரவின் அணை மிசை மேய மாயனார் -சப்த பிரகார மத்யே -அரவிந்த மலர் தொறும் அதிசயம் உளதே-
உலகு ஏழும் திரு வயிற்றில் அடக்கியவன் ஜெரிக்கக் கூடாது என்றே வலது திருக்கரம் ஒருக்கழித்து சயனம்
பணி பத ஸூப்ர-வெளுப்பான -இவர் சயனித்து பார்த்துக் கொண்டே இருப்பதால் -நிழல் -இது தான் மாயம்
மாயோனை மனத்தூணை பற்றி நின்று வாழ்த்துவது என்றோ

புள்ளும்-பாகவத பிரபாவம் அறியாத பிள்ளாய் -முனிவர்கள் யோகிகளும் -சிற்று எயிறு முற்ற மூங்கில் மூன்று தண்டர் ஒன்றி
அற்ற பத்தர் சுற்றி வாழும் அரங்கம் -பற்று அற்றவர்
காயத்ரி மண்டபம் -24-தூண்கள் -ஹ ரி–இரண்டு தூண்கள் -திரு மணத் தூண் தாண்டி இரண்டு தூண்கள் -விமானம் தாங்கி இருக்கும்
கீசு கீசு – பேய்ப்பெண்ணே -நாயகப் பெண் பிள்ளாய் -பாகவத பிரபாவம் அறிந்தும் மறந்து இருப்பவள் —
பஷி -கிளி சோழன் கைங்கர்யம் இங்கே -கிளி மண்டபம் -நந்த சோழன் கைங்கர்யம் உறையூரில் –
காவேரி விராஜா ஸேயம்–விமானம் பிரணாவாகாரம் -காட்டிக் கொடுக்க –

கீழ் வானம் -கோது காலமுடைய பாவாய்-தேவாதி தேவனை -தேவரையும் அசுரரையும் திசைகளை
படைத்தவனும் யாரும் வந்து அடி வணங்கும் அரங்கம் –
கீழை வீடும் மேலை வீடும் -ஸத்ய லோகம் -இஷுவாகு –
பொங்கோதம் சூழ்ந்த –செங்கோல் உடைய திருவரங்கச் செல்வன்
தூ மணி -மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் -மாமான் மகளே-நம் பெருமாள் -அழகிய மணவாளன் -ரெங்கநாதன் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாத மம நாத அரங்கம் ஆளி என் ஆளி
நோற்ற -மாற்றவும் தாராதார் -வாசல் திறவாதார் -லோக சாரங்கர் அபசாரம் -வாயும் வாசலும் திறக்காமல் -முனி வாஹனர் –

கற்று -கோவலர் தம் பொற்கொடி நின் முற்றம் புகுந்து -தோழிமார் எல்லாரும் வந்து
அரங்கன் திரு முற்றம் -மாலிருஞ்சோலை மாணாளனார் –பள்ளி கொள்ளும் இடம் -திருவரங்கம் –
கனைத்து -அனைத்து இல்லம் -பத்து கொத்து சாத்தின பத்து கொத்து சாத்தாத இல்லங்கள்
அர்ச்சகர் விண்ணப்பம் செய்வார் –படகோட்டி சித்தம் -பொற் கொல்லர் தச்சர் –
புள்ளின் வாய் -பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம் புக்கார் -தமர் உகந்த –அப்பேர் –
பிள்ளைகள் பிரசாதம் வாங்கிக் கொண்ட ஸ்வாமி –

உங்கள் -வாய் பேசும் நங்காய்–வாய் தான் நன்றாக இருக்கிறது – நாணாதாய் -நாவுடையாய் -நன்றாக பேசுபவள் –
என் அரங்கத்து இன் அரங்கர் –வாய் அழகர் -நம் பெருமாள் மந்தஸ்மிதம் -சம்பாஷணம் இவ-
திருவரங்கர் தாம் பணித்த மெய்ம்மைப் பெரு வார்த்தை -அரக்கறியை மூக்கரித்த –சொல்லும்
பேசி இருப்பனகள்-வராஹ சரம ஸ்லோகம்-மூன்றுமே இவரே அருளுவதை ஆண்டாள்
அஸ்து தே -யாவைச் சரீரபாதம் த்வயம் அர்த்த அனுசந்தானம் -நா உடைமை
எல்லே -எல்லாரும் போந்தாரோ -பதின்மர் பாடும் பெருமாள் இவர் தானே -கொண்டாட்டம் -247-எண்ணிக் கொள் –
தமிழர் திரு நாள் அத்யயன உத்சவம் -எல்லாரும் வந்து -ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் -இராப்பத்து பகல் பத்து
இரண்டு அடி முன்னால்-இவர் புலிப்பாய்ச்சல் -பராங்குச பரகால யதிவராதிகள் கொஞ்சம் பின் வாங்க
கூட பின்னால் திரு மா மணி மண்டபம்
பவிஷ்யத் ஆச்சார்யர் -கோயிலுக்கு -நம்மாழ்வார் -அருளப்பாடு -வந்தோம் -பதில் வரும் -உடையவர் பிரார்த்திக்க –
பொலிந்து நின்ற பிரான் பகல் பத்து உத்சவம் -எழுந்து அருளி -21-நாளும் கூடவே உடையவர் –

நாயகனாய் -விண்ணோர்களை திருப்பள்ளி எழுச்சி -இது முதல் -கோயில் -நான் முகன் கோட்டை வாசல் ஐந்தாம்
சித்ர உத்தர வீதி தாண்டி –
தை மாசி உத்சவம் உத்தர வீதி
பங்குனி சித்ரா உத்சவம் சித்திரை வீதி
கார்த்திகை கோபுரம் வாசல் -சேவா காலம்
ஆர்ய பட்டாள்-கருட மண்டபம் தாண்டி -ஆரியர்கள் பட்டுக் கிடந்த
நாழி கேட்டான் வாசல் -துவஜ ஸ்தம்பம்
ஜெயா விஜயன் வாசல்
ஸ்ரீ ரெங்கம் கோயில் காப்பார் அரங்கம் என்னும் மயல் -தாசாரதி கொண்டு காத்து உடையவர்
அம்பரமே -வஸ்திர தானம் -செல்வர் அப்பம் -1102-நாளை திருவடி தொழ -உருப்படி அமுது –
நம்பெருமாள் நம்மாழ்வார் -திருக்கணாம்பி -கோழிக்கோடு -இருவரும் வர -வட்ட மணையில் எழுந்து அருளி –
நம் சடகோபனை -வரச் சொல்லி இடம் கொடுத்து -முத்துச் சட்டை கொடுத்து தனக்கு ஒன்றும் இல்லாமல்
தீர்த்த தானம் -48- வருஷம் –அடுத்து 12–வருஷம் கழித்து தான் உத்சவம் ஆரம்பம் –
ஈர ஆடை தீர்த்தம் கொடுத்து -தன்னையே காட்டிக் கொடுத்தார் -நம் பெருமாளே -பேர் வைத்து -வாசனை மூலம் அறிந்து –
சோறின் இரண்டு துகள்களால் பட்டர் திருவவதாரம் -ஆழ்வானுக்கு -95-திரு நக்ஷத்ரம் –

உந்து -உன் மைத்துனன் பேர் பாட -வசவு பேச -ஏச -கேலிப்பேச்சு -மட்டை அடி உத்சவம் –
பண்டாரி -அரையர் -சம்வாதம் இவர்கள் சார்பில் -நம் பெரியன் சொல் படி பொறுத்தோம் -பிராட்டி –
ஆறாம் உத்சவம் உறையூர் சேர்த்தி –
சீரார் வளை -கழல் வலையை கழலுகிற வளை ஆக்கினார்
குத்து -மைத்தடம் கண்ணினாய் -யத் ப்ரூபங்கா பிரமாணம் -கடாக்ஷ லீலாம் -தத் இங்கித பராதீனம் -தேவ தேவ திவ்ய மகிஷீம்
முப்பத்து -செப்பம் உடையாய் -திறல் உடையாய் -நேர்மையாக அரையரை விட்டு உடையவர் -செப்பம் பலிக்காமல்
திறல் கொண்டு புகழ்ந்து ஸ்தோத்ரம் -நாம் இராமானுஜனை தரல் ஆகாதோ –
உயர்ந்த வஸ்து சர்வேஸ்வரன் இடம்
ஏற்ற கலங்கள்-நம் சடகோபன் -எதிர் பொங்கி -பவிஷ்யகார ஆச்சார்யர் -எதி புனர் அவதாரம் –
ஸ்ரீ சைல -தனியன் பெற்ற -ஒவ் ஒன்றும் எதிர் பொங்கி மீது அளிப்ப
அம் கண் -கிருபையா பரயா கரிஷ்யமாணே–கண்கள் நாடு பிடிக்க
திருப்பாண் ஆழ்வார் -ஆளவந்தார் மணக்கால் நம்பி -கீதா விஷயம் -எம் மேல் விழியாவோ
பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் -கண் அழகை காட்டச் சொல்லி சம்பிரதாயத்துக்கு பொன் நாச்சியார் உடன்

அன்று –அடி போற்றி -நடை அழகு -நம் பெருமாள் பக்கல்-காணலாம் –
உன் கோயிலில் நின்று இங்கனே போந்து அருளி -சம்பாவனை நடந்து காட்டி –
எல்லை நடந்து -எல்லை கரை மண்டபம் -ஜீயர் புரம் -உறையூர் –
ஒருத்தி -ராமானுஜ மகன் -பிள்ளை லோகாச்சார்யார் மகனாய் ஜோதிஷ்குடி -ஆனை மலைக்கு அருகில் -ஸூ ரஷிதம் -ஒளித்து வளர்ந்து
மாலே -சாம்யாபத்தி–மார்கழி நீராடுவான் -அத்யயன உத்சவம் -மேலையார் செய்வனகள் -திருமங்கை ஆழ்வார் ஆரம்பித்து
அதுக்கு உரிய மண்டபம் கட்டச் சொல்லி -தர்மா வர்மா திருச் சுற்று
விஷ்வக்சேனர் திருச் சுற்று
குலசேகரர் திருச் சுற்று -மூன்றாவது
திரு மங்கை ஆழ்வார் திருச் சுற்று -நான்காவது -அதற்குள் மண்டபம் -இராப்பத்து
நாத முனிகள் -பகல் பத்து சேர்த்து –

கூடாரை –பெருமாளே நாடு புகழும் -குலதனம் -உடையவர் பட்டம் கொடுத்து -இவர் அருளிய நாடு புகழும் பரிசு –
யாம் பெரும் ஸம்மானம் -சாயுஜ்யம்
கறவைகள் -சரணாகதி பாசுரம் -கோவிந்தா -சிறு பேர் -ஜெய விஜயீ பவ -வித்வான் –
இடையர்கள் -நெய் உண்பீர் பட்டய உடுப்பீர் நூறு பிராயம் புகுவீர் -பரிவுடன் –
சிற்றம் -பொற்றாமரை -ரெங்கபதி பாதுகை பிரபாவம் -கிஞ்சித் தாண்டவ -குமிழ் சேவை -ஆகாசம் காயிதம் –
ஏழு கடல் மசி-ஆதி சேஷன் பேச -மணி பாதுகை பிரபாவம் சொல்ல முடியாது சொல்ல
ஆசன பத்மத்தில் அழுந்தின திருவடிகள் -திண் கழல் –

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை-திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்று இறைஞ்சி
அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை -கடல் கடைய தானே மாதவன் ஆனான் -கேசவன் -கட்டுக்குடுமி அவிழ–
சிகை அழகை பார்க்காமல் உப்புச்சாறு -ஆராவமுதன் -இங்கேயே இருக்க –சந்திரன் போலே திருமுகம் -உப கோசல வித்யை –
இது முதல் பகுதி
யணி புதுவை பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை –அநு காரம் பண்ணி தரிக்க
முப்பதும் தப்பாமே-பெரியாழ்வார் -தண் தெரியல் பட்டர்பிரான்-பக்தர்களைப் பார்த்து குளிர்ந்து
கோதை மாலை கட்டிய மாலை -பெரியாழ்வார் கட்டின மாலை கோதை -மாலையே மாலை கட்டி -மாலைக் கட்டின மாலை –
சங்கம் -கூட்டமாக அனுபவிக்கிறோம் –
குரு ஸ்தானம் விட பார்ப்பதே பெருமை -ஸூ க்ருஹம் இல்லை

இங்கு இப்பரிசு உரைப்பார் -அனுஷ்டித்த கோபிகள் -அநு கரித்த ஆண்டாள் – -அநு சந்தித்த நாம்
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள் செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்-செல்வ நாரணன் சொல் கேட்டலும் -நல் கன்று -தோல் கன்று –
திருப்பாவையை தோல் நமக்கு -ஸ்ரீ கிருஷ்ண அனுபவம் துல்யம்
ஈரிரண்டு -சதுர் புஜம் இல்லை ஒவ் ஓன்று பாட்டுக்கும் இரண்டு மடங்கு —
அனந்தாழ்வான் -பட்டர் -சம்வாதம் -வைகுண்ட நாதன் த்வி புஜனா சதுர் புஜனா -இரண்டுக்கும் பிரமாணங்கள் உண்டு
பெரிய பெருமாள் -நம் பெருமாள் -அங்கேயே சேவிப்பேன் –

ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் –செங்கண் மால் தான் கொண்டு போனான்
இயம் கோதா மம ஸூதா -வேதங்கள் ஓதி விரைந்து கிளி அறுத்த மாமனார் -ஸஹ தர்ம சரிதவ
நம்பி யைக் காண நங்கைக்கு ஆயிரம் நயனம் வேண்டும் -கொம்பினுக்கு காணும் தோறும் அவனுக்கு அங்கனே வேண்டும்
சேர்த்திக்கு பல்லாண்டு பாடுவதே நமது கர்தவ்யம் –

———–

மா தொடங்கி -ஸ்ரீ லஷ்மீ கல்யாணம் பாடி பூர்த்தி –
வங்கக் கடல் கடைந்த -கப்பல்கள் போகும் கடல்கள் -மணி மேகலை -ஆதிரை முதல் பிக்ஷை அக்ஷய பாத்திரம் –
வங்கம் போகும் கடல் கடந்து போன கணவன் –
பாற் கடலைக் கடைந்தான் -விஷ்ணு போதம் -வைகுந்தம் என்னும் தோணி பெறாதே
கப்பலே அவன் பிறவிக்கடலைக் கடக்க உதவும் பிரான்
எதுக்காக கடைந்தார் -தேவ கார்யம் வியாஜ்யம் -பெண்ணமுதம் கொண்ட பெம்மான் –
மழை பொழிய வியாஜ்யம் இங்கும் -கோபிகளை அடையவே -பஞ்ச லக்ஷம் –
மாதவனை கேசவனை–ஸ்ரீ லஷ்மீ கேள்வன் -கல்யாண திருக் கோலம் -லஷ்மீ கல்யாண வைபோகமே
bay-of-bengal-அஷ்ட லஷ்மீ திருக் கோயில்
கேசவன் -ஜாம்பவதி -குழைந்தை பிறக்க -தவம் புரிய -கள்வா -ஆசி தோசி-விரைந்து கேட்டதை அருள்பவன் –
அறியும் படி இவன் வரம் கேட்க -என்று பிரார்த்திக்க -பிள்ளை வரம் –
க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம ஈஸோஹம் -படைத்து உள்ளே இருந்து நியமிக்க -தஸ்மாத் கேசவ
சாம்பன் -என்று குழந்தை சிவன் பெயரை வைத்தான் –
இதற்காக கேசவன் –
கேச பாசம் மயங்கி தான் மாதவன் ஆனான் -வாசம் செய் பூம் குழலாள்
கேசி அசுரனை அழித்தது போலே நம் பிரதிபந்தகங்கள் அழிப்பவன்

திங்கள் திருமுகத்து -சந்திரன் –திரு -தாமரை இருவரும் -போட்டி -எதிரி சூர்யன் பார்த்து மலரும்
பரஸ்பர விரோதிகள் கலா நிதி சந்திரனும் மநோ தரம் கமல கோமளம் நிர்மலம் தாமரை –
இரு கண்கள் வண்டு போலே மூக்கு செண்பகப்பூ -வண்டு வாரா பதி -இருவரும் சேர்ந்து
விஜயன் அர்ஜுனன் கர்ணன் -அழகில் மன்மதனின் விஜயம் -காது கர்ணன் -சேர்ந்து
இப்படிப்பட்ட திரு முகத்தை வர்ணிக்க முடியாதே –
தனக்கு சமமாக -சாம்யா பத்தி சாதர்ம்யம்-ஆக்கி அருளுவான் -புண்ய பாபவிதூய நிரஞ்சன பரம சாம்யம் உபைதி
பார்ப்பான் -சாஷாத்காரம் -ஆதி கர்த்தாவை -புருஷம் -விரும்பிய பலம் கொடுக்கும் பர ப்ரஹ்மம் –
கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் இவன்
சேயிழையார் -பிரசாதகமாக தந்த சூடகம் இத்யாதிகள்
சென்று இறைஞ்சி-வந்து ஸ்தோத்ரம் பண்ணி
அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை -பெற்ற விதத்தை -எங்கு எப்பறை-எந்த அர்த்தமும்
மழை -கண்ணன் -கைங்கர்யம்- ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் -பரமாத்மா அனுபவம்
ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆயர்பாடி ஆச்சார்யர் திரு மாளிகை திவ்ய தேசங்கள் இப்படி கொள்ளும் படி வார்த்தை பிரயோகம் –

யணி புதுவை பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன-ஊரும் பேரும் சொல்லி –
அணி கலனாக-ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் –
தன்னையும் அறிமுகம் -பெரியாழ்வார் -குளிர்ந்த -தாமரை மாலைகள் அணிந்து -அந்தர்யாமி க்கு அலங்காரமாக
மனக்கடலில் வாழும் மாய மணாள நம்பிக்கு – உயிருக்கு உயிரான அவனுக்கு
உபன்யாசம் பண்ணும் பொழுது மாலை போட்டால் கழற்றக் கூடாது –
பட்டர் -சத்தான சான்றோர் -ஸ்தோத்ரியர் -பாஞ்ச ராத்ம ஆகமம் -தீக்ஷை -அர்ச்சக பிரபாவம் -ஆயிரம் ஸ்தோத்ரியர்க்கு சமம்
பிரான் -உபகாரம் -கைங்கர்யம் செய்தவர் –
பெருமாளுக்கே பட்டர் -மறை நான்கும் ஆதின பட்டனை -கலியன்
அவனுக்கு பெண் கொடுத்த -பிரான்
மாமனார் -ஆச்சார்யர் -ஸ்தானம் -வைதிக கர்மம் ச பத்னி உடனே செய்ய உதவியதால்

கோதை -மாலை -கையால் எடுக்கும் பொழுதே பூ போலே பெண் -காவேரி கரை இருக்கு பாடல்
கோ பூமி பிளந்து தோன்றியதால் கோதா
கோ ஞானம் வழங்குபவள் கோதா
கோ மங்களம் வாழ்வில் மங்களம் அருளுபவள்
கோ -நல்ல வார்த்தை
சங்கத் தமிழ் மாலை -கூட்டம் -சத் சங்கம் -கூட்டமாகவே அனுபவிக்க வேண்டும் -கூடி இருந்து குளிர அனுபவம்
முப்பதும் தப்பாமே-எல்லா பாசுர அனுபவம் இழக்கக் கூடாதே

மிக்க இறை நிலையும்–அர்த்த பஞ்சகமும் -1102-நம்மாழ்வார்
மாலே மணி வண்ணா ஆலின் இலையாய் -பரத்வம் —
கூடாரை -பால் சோறு -உண்ணும் சோறு -நெய் ஆழ்வார் பாசுரம் -கூடி இருந்து குளிர்வது
கறவை -நீ தாராய் பறை -சரணாகதி
சிற்றம் -மற்றை நமன் காமங்கள்
வையம் -செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்-புருஷார்த்தம்

திருப்பாவை சொல்வதே திருவாராதானம்
மந்த்ராஸனம் -மாரி -அழைத்து ஆசனம்
ஸ்நாநாசனம் -மாலே மார்கழி நீராடுவான்
அலங்காராசனம் -சூடகமே –ஆடை உடுப்போம்
போஜ்யாசனம் -பால் சோறு – கானம் சேர்ந்து உண்போம்
புனர் மந்த்ராஸனம் -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று
பர்யங்காசனம் –மாதவா சொல்லியே திருப்பள்ளி -கண் வளர
இங்கு இப்பரிசு உரைப்பார் -அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை-கோபிகள் -ஆண்டாள் -நமக்கு –
தோல் போற்றிய கன்று -தாய் பசு பால் சுரக்கும்

ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்-மலை பொன்ற தோள்கள் -நான்கு புருஷார்த்தங்கள் -சதுர்புஜம் —
ஆலிங்கனம் பண்ண இரட்டிப்பாக ஒவ் ஒரு பாசுரத்தில் -geomatrik-progression –
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் –தாள்களை பதித்த ஆனந்தத்தால் –
செங்கண் -ஆசையால் பார்க்க கண் சிவக்கும்
திரு முகத்து -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி திரு முகம் பிரதிபலித்து -மடியில் இருப்பாள் –
நரசிம்ம வபு ஸ்ரீ மான் -திரு மார்பில் இருந்து முகம் பார்க்க முடியாதே –
செல்வத் திருமாலால்-திருவேங்கடமுடையான் -நித்யம் திருப்பாவை அனுசந்தானம் -நாச்சியார் திருமொழி திரு மஞ்சனம் –
ஆண்டாள் மாலை -புரட்டாசி முன் நாள்களில் நான்கு மாதம் ஆகுமாம் இந்த மாலை போக
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்-இஹ பர லோக –
மூன்று திரு –
திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார்-
செங்கண் திரு முகத்து
செல்வத் திருமாலால்

மன்மத உபாசனம் -செய்து -வேங்கடவற்கு என்னை விதிக்கிற்றியே
கூடல் இழைத்து-இரட்டைப் படை வந்தால் -கூடிடு கூடல்
குயில் கூவினால் வருவான் -அதுவும் முயன்றாள்
இறுதியில் ப்ரஹ்மாஸ்திரம் -நம் முயற்சி இல்லாமல் -தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு தவிர்ப்பரேல் அது நாம் காணுமே –
106-பெருமாளுக்கும் உப லக்ஷணம் -ஐந்து பெருமாள் இன்றும் -ஹம்ஸ வாஹனம் -பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் –
ஸ்ரீ ரெங்க மன்னாருக்கு திரு மாலை சாத்தி -திருத்தங்கல்-முகம் தொங்கி போக ஆண்டாள் மாலை வஸ்திரம் தரித்து மலரும்
இவர் பத்ரி ஆறு மாதம் சேவை இல்லை -நைமிசாரண்யம் காடு -அஹோபிலம் -தெய்வம் அல்லால் செல்ல ஒண்ணாதே

திருவேங்கடமுடையான் பெரிய கடனாளி -பார்த்தசாரதி மீசை -திருவிடந்தை –கும்பகோணம் -திருமழிசை பிரான் –
நாச்சியார் கோயில் ஒருவருக்கு தான் அடிமை -உப்பிலி அப்பன் -உப்பை விட்டார்
அழகர் -நூறு தடா சமைத்து போட்டு முடியாதே
ரெங்கநாதன் -கிழவன் -இவர் தான் வேணும் – வராஹனே இவர் -பேசி இருப்பதுவும் -எனக்காக தென் திசை
அமுதனாம் அரங்கனுக்கே மாலை இட்டாள் வாழியே -ஆராவமுதனே அரங்கன்
வாரணம் -ஆயிரம் -அங்கு அவன் உடன் சென்று மஞ்சனம் ஆடினாள்

ஆச்சார்ய பரம்
வேதக்கடல் கடைந்து
மா தவன் தபஸ்
கேசவன் -புலன்களை அடக்கி
பக்தி ஞானம் வைராக்யம் அணி கலன்கள் ஸச் சிஷ்யர்
வாழும் நன் மக்களை பெற்று மகிழ்வர்
பஸ்யதி புத்திரர் பவ்த்ரர் -வேதம்

தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை
பாலாலிலையில் துயில் கொண்ட பரமன் வலைப்பட்டு இருந்தேனை
வேலால் துன்பம் பெய்தால் போல் வேண்டிற்றெல்லாம் பேசாதே
கோலால் நிரை மேய்ந்தானாய்க் குடந்தைக் கிடந்த குடமாடி
நீலார் தண்ணம் துழாய் கொண்டு என் நெறி மென் குழல் மேல் சூட்டீரே–13-2-
குடந்தை ஆராவமுதன் சூடிக்களைந்த மாலைக்கு ஆசைப்படும் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் -ஆராவமுதாழ்வார் ஆனதால் –
திருமழிசை பிரான் அமுது செய்த சேஷம் உண்டு மகிழ்ந்தவன் அன்றோ –

————

ஒரே சொற்பதமாக, அற்புதமாக ஆண்டாள் அருளிச் செய்தது

இதோ மார்கழி முப்பதும்-முப்பது பாசுரத்தில் இருந்து பொற்பதமாக முப்பது வரிகளில் கண்ணனுக்குச் சாற்றுமறை !!

மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்
வையத்து வாழ்வீர்காள் நாமும்நம் பாவைக்கு
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
பாழி அம் தோளுடைப் பற்பனாபன் கையில்
தூயோமாய் வந்து நாம் தூ மலர் தூவித் தொழுது

வெள்ளத் தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ
பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு
மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று
நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன்

முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட
சினத்தினால் தென் இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப் போய்
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
வல் ஆனை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை

தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்
செம் பொற் கழலடிச் செல்வா பலதேவா
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேல் ஏறி
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயில் எழாய்

தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய்
செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு
என்றென்றுன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்
திருத் தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி

சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு
எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள்பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்.

———————————————

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தொட்டாசார்யர் சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆயி சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் சரணம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப்பாவை -ஸ்ரீ முக்கூர் ஸ்வாமிகள் –1986-உபன்யாசம்–

January 10, 2020

ஸ்ரீ திருப்பாவை -ஸ்ரீ முக்கூர் ஸ்வாமிகள் –https://www.youtube.com/playlist?list=PLTnvVpUib4T-7pM_KpqZ5jsXHpUPyNbRa–
ஸ்ரீ வராஹ அவதாரம் -ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் உகந்த அவதாரம்
ஸ்ரீ கைசிக மஹாத்ம்யம் -அவதாரிகை இதன் தனிப்பட்ட ஏற்றம் விளக்கும்
கோலா வராஹம் ஒன்றாய்
ஞானப்பிரானை அல்லால் மாற்று ஓன்று இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே
பிரான் உன் பெருமை பிறர் யார் அறிவார் -ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் –
கோல வராஹம் -மானமிலா பன்றியாய் -ப்ரஹ்மாண்ட ரூபம் -உவமானம் இல்லா -அபிமானம் இல்லா –
ஆண்டாள் அவதார கந்தம் -ஸூ கரம் அருளிச் செய்த ஸூ கர உபாயம்

கோதா -காம் ததாதி கோதா -நல்ல வாக்கு கொடுப்பவள் -த்யானம் பண்ணினாலே-
ஒரு படி ஜலத்திலே ஆயிரம் படி பால் சேர்த்தால் போலே அர்ச்சாவதாரம் –
நம்மால் பிரதிஷ்டை -ஒரு படி நீர் –மந்த்ராதிகளால் அவள் வந்து கலந்து -ஆயிரம் படி பால் –
காம் தததே கோதா -நல்ல வாக்கை நமக்காக அருளினவள் –

திருமாலைக் கட்ட இருமாலை கட்டி -பா மாலை பாடிச் சமர்ப்பித்தார் -பூ மாலை -சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் –
இரண்டு மாலைகளையும் தூது -பா மாலையையும் – -புஷ்பங்களையும் தூது
மேக சந்தேசம் -காளிதாசர் -ஹம்ச சந்தேசம் -தேசிகன்
மேக விடு தூது –

ஸ்ரீ வராஹ அவதாரத்தில் கேட்டதை வெளியிட்டு அருளுகிறார் பேர் பாடி –முதல் பத்து –
திருவடியில் புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து அர்ச்சனை -இரண்டாம் பத்து
திருவடிகளில் ஆத்ம சமர்ப்பணம் மூன்றாவது பத்து –
மஹா யஜ்ஞம் இத் திருப்பாவை -வேத விஹித தர்மம் –
ஆச்சார்ய அனுக்ரஹம் -நெய்-கொண்டு ஆஹுதி -ஸ்ரீ ரெங்கனுக்கு -வைஷ்ணவம் யஜ்ஞம் –
மூன்று -திரு விக்ரமனை தியானித்து ஹோமம் -இங்கும் அதே போலே -உண்டே
ஒவ் ஒரு சொல்லும் மந்திரமாக அமைந்து உள்ளது –
ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன் -முதல் பத்தில் -முதல் கபாலம் -அக்னி -அக்ர நயதீதி அக்னி
அம்பரமூடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானே அடுத்த பத்து
அன்று உலகம் அளந்த அடி போற்றி
சரணாகதி ஆகிற மஹா யஜ்ஞம் -நாம் மீண்டும் -பிறவாமைக்காக

வேதங்களைக் கடைந்து கடைந்து -ருக் வேதம் -8- யஜுர் வேதம் -8-சாம வேதம் -8-
அஷ்டாக்ஷர காயத்ரி -மஹா மந்த்ரம் -மூன்று பாதங்கள் -சந்தஸ் மாதா –
பூர் புவ சுவ–மீண்டும் சுருங்கி -வ்யாஹ்ருதி
ஓம் -மீண்டும் சுருங்கி -பிரணவம் -மூலமாகிய ஒற்றை எழுத்து -ஸமஸ்த வேதங்களையும் தன்னுள்ளே அடக்கி –
இப்படி பிரணவம் -வ்யாஹ்ருதி -காயத்ரி –
இத்தை விளங்குகிறாள் திருப்பாவையில் –
முதல் பத்தால் அகாரார்த்தம்
அடுத்த பத்தால் உகாரார்த்தம்-மஹா லஷ்மீ -கடகர் -உத் கீதம் உபாசனம் –
அடுத்த பத்தால் மகாரார்த்தம்
கையில் நெல்லிக்கனி போலே நம்மை அழகாக காட்டிக் கொடுக்கிறாள்-மகாரம் -25-தத்வம் —
திரு வெள்ளறை -செந்தாமரைக் கண்ணன் -எங்கள் ஆழ்வான்-உய்யக் கொண்டார் அவதார ஸ்தலம் –
படிக்கட்டுகள் -24-அங்கும் –

ஓலை படாப் பிரமாணம் -வேத -சத-சிரஸ் ஸித்தம்-வேதம் -தத்வ ஹித புருஷார்த்தம் உணர்த்தும் -மறை -மறைக்கும் –
பகவத் பாகவத ஆச்சார்யர் கடாக்ஷம் அற்றவர்களுக்கு மறைக்கும் என்றவாறு –
லஷிதா லக்ஷண நியாயம் -சிவ பார்வதி -தங்கை –பஜனி-மங்கள தேவதை அர்த்தம் -அம்பிகை –
அசங்கதிரேவ சங்கதி எம்பார் -வீற்று இருந்த -தீர்ப்பாரை -சங்கதி இல்லாமையே சங்கதி என்றும்
சேராமையாலே -சங்கதி என்பது சேருவதைக் குறிப்பதால் -என்னுமா போலே –
ஆச்சார்யர்கள் மூலமே அறியவேண்டிய தாத்பர்யம் உண்டே
ஸ்வரம் முக்கியம் -உதரம் -நாபி -நுனி நாக்கு-உதடு -கழுத்து இவற்றில் இருந்து சொல்லும் சப்தங்கள் –

கிருஷ்ணஸ்ய தாஸ்யோஹம் அஹம்-
கிருஷ்ணஸ்ய அநு ஸ்மரணம் சர்வம் ஸமர்ப்பயாமி -பிராயாச்சித்தம் -தாஸ்யம் அறிவோடு -பாரார்த்யம் ஸ்வம் —
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் -மூன்று தடவை -திருடிகரித்து-
அஹம் -ஆத்மா –நீ ஸ்வீ கரித்துக் கொள் -ஆத்ம நிவேதனம் –ந்யாஸம் -வைத்தல் –

ஸ்ரீ மத் ரஹஸ்ய த்ரய சாரம் — -அதிகாரம் -23 -சித்த உபாய சோதன அதிகாரம்
ஸ்வாமீ ஸ்வ சேஷம் ஸ்வ வசம் ஸ்வ பரத்வேந நிர்பரம்
ஸ்வ தத்த ஸ்வ தியா ஸ்வா ர்த்தம் ஸ்வ ஸ்மின் ந்யஸ் யதி மாம் ஸ்வயம் -என்ற இது
ஆத்ம சமர்ப்பண தசையில் க்யாதி லாப பூஜா பல சங்க கர்த்ருத்வ உபாயத்வங்கள் ஆகிற தூறல் அற்ற
பகவத் அனுசந்தானக் கட்டளை –
ஆகையால் தாய் முலைப்பால் போல் வருகிற ஈஸ்வர பிரசாதத்துக்கும்
ஸ்த நந்த்யனுடைய முலை யுண்கிற வியாபாரம் போலே இவனுடைய அபேஷாதிகள்-

சோழ மண்டலம் சோறு உடைத்து -பூர்ணமாக தன்னைக் காட்டிக் கொண்டு இருக்கும் ஸ்ரீ ரெங்கம் தொடங்கிய சோழ தேசம் –
வெண்ணெய் உண்ட வாயன் -பரம போக்யம்
பச்சை கற்பூர வாசனை திருவேங்கடம்
ஹோம வாசனை ஸ்ரீ காஞ்சீ புரத்தில்
தேசிகன் -கோயில் –வெற்பு –பெருமாள் என்று மூன்றையும் அருளிச் செய்த பாசுரங்கள் அனுசந்தேயம்

ஆராத அருளமுதம் பொதிந்த கோயில்
அம்புயத்தோன் அயோத்தி மன்னருக்கு அளித்த கோயில்
தோலாத தனி வீரன் தொழுத கோயில்
துணையான விபீடணற்கு துணையாம் கோயில்
சேராத பயன் எல்லாம் சேர்க்கும் கோயில்
செழு மறையின் முதல் எழுத்து சேர்ந்த கோயில்
தீராத வினையனைத்தும் தீர்க்கும் கோயில்
திருவரங்கம் எனத் திகழும் கோயில் தானே —

கண்ணன் அடியிணை எமக்குக் காட்டும் வெற்புக்
கடு வினையர் இரு வினையும் கடியும் வெற்புத்
திண்ணம் இது வீடு எனத் திகழும் வெற்புத்
தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறித்த வெற்புப்
புண்ணியத்தின் புகல் இது எனப் புகழும் வெற்புப்
பொன்னுலகில் போகம் எல்லாம் புணர்க்கும் வெற்பு
விண்ணவரும் மண்ணவரும் விரும்பும் வெற்பு
வேங்கட வெற்பு என விளங்கும் வேத வெற்பே –
இவனோ பெரிய பெருமாள் -ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹன்-பெரிய பெரிய பெருமாள் –
ஸ்ரீ ராமனாலும் ஸ்ரீ திருவேங்கடத்தானாலும் சேவிக்கப் பெற்ற பெருமை
ஸம்ஸ்ரவே மதுரம் வாக்கியம் -திருவடியை பெருமாள் புகழ்ந்தார் –இன்னிசையால் நாதன் அருளிச் செயலை வழங்கி –

திருப்பாவை ஸ்ரவண யஜ்ஞம் கீர்த்தனை யஜ்ஞம் -வக்த்ரு வை லக்ஷண்யம் –
ஸ்ரீ ஆண்டாள் பிரபாவம் -பர்வத பரமாண வோட்டை வாசி –
க்ஷணம் தோறும் மாறுபாடு சரீரம் -சீரியதே -அழியக்கூடியது –
ஆச்சார்ய உபதேசம் செய்ய புரிஞ்சு போச்சு சொல்லாமல் புரிந்து இருந்தோம் என்று இருக்க வேண்டும்

வியாசர் -கிரீடம் சம்வாதம் -மாட்டு வண்டி -உயிர் போனால் என்ன -என்னைகே கண்டு பொறாமையா –
கார்யம் இல்லாமல் -இருக்கிறேன் -சந்த்யா வந்தனம் பண்ணா விட்டால் புழுவே பரிகாசம் பண்ணும்படி –
சூர்யன் தோன்றாத தினம் துர்தினம்-
நன்னாள் –கர்ம அனுஷ்டானத்துக்கு பங்கம் இல்லாத நாள் –
தனுர் மாசம் -வில்லைப் போலே-அதிக சீதளமோ உஷ்ணமோ இல்லாமல் –
குண்டலம் போலே அடுத்த மாதம் உறங்குகிறோம் –
அதிஷ்டான மூர்த்தி -கேசவன் -தன்னுள்ளே வைத்து -மாசானாம் மார்கழி -அவன் ஸ்வரூபம் –
ஒளஷதி -வநஸ்பதி அதிஷ்டானம் சந்திரன் -மதி நிறைந்த -பசுக்கள் ஸம்ருத்தி –
வேத மந்த்ரம் -நித்ய கர்மாநுஷ்டானம் செய்யும் வம்ச வ்ருத்தி வழங்கும் சந்திரன் –
திங்கள் -சந்திரன் -மதி நிறைந்த -சந்திரனைப் போன்ற குளிர்ந்த மதி -சாந்தம் –

நன்னாள் –
கால ராத்திரிக்கு இன்று தான் ஸூப்ரபாதம் -அக்ரூரர் –
பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் –
அன்று அவை பட்டினி நாள் –
வஸிஷ்டர் -பராசரர் பேரன் ஏழு வயசில் இருக்க -மார்க்கண்டேயர் வர -தண்டவாத் பிரணாமம் பண்ண –
வாழ்ந்த நாள் கணக்கு இல்லை -எவ்வளவு நாள் நினைத்தமோ –
ஏழு கல்பங்கள் ஆனாலும் ஐந்து நாள்கள் அளவே நினைத்த நானே சிறியவன் -என்றாராம் –
ஐந்து இடங்களில் நீராட்டம் -திருப்பாவையில் –
பேச்சு அரவம் -தொனி பிரதானம் வேதத்திலும் –
நம்பெருமாள் அபயஹஸ்தம் கொஞ்சம் சாய்ந்து போதும் போதும் சொல்வது போலே -நியாஸ திலகம் -தேசிகன் –
கண்களை அகல விரித்து சேவிக்க வேண்டும் –

அதர்வண வேதம் -practical-மற்ற மூன்றும் -thiyari-கும்பம் -நீரில் ஆவாஹனம் –
சர்வா தேவதா ஆபு-நேராக காலை அலம்பக் கூடாது -கையில் வாங்கி சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் –
இரண்டு வாயுக்களின் சேர்க்கை -பிராணன் ஒரு பங்கு மற்றவை இரண்டு பங்கு சொல்லும் இத்தையே -H-2-o-
ப்ரஹ்ம வித்து -பசு -கர்ப்பவதி -யானை -சுமை தூக்கி வருவான் -முன்னே விட்டு பின்னால் போக வேதம் சொல்லும் –
கரைவைகள் பின் சென்று மேலே சொல்லுவார்
ஆய்ப்பாடி -ஸ்ரீ வைகுண்டம் -ஸ்ரீ அயோத்யை -ஸ்ரீ நித்ய ஸூரீகளை விட ஸ்ரேஷ்டம்

தீம்பு கண்டு உகக்கும் ஆய்ப்பாடியின் சீர்
திரு அபிஷேகம் -ருக் வேதம் -திருவடி சாம வேதம் உத்கீதம்-
சப்திக்காமல் இருக்க குழந்தை கண்ணன் இவற்றைச் சொல்வது வேதம் ஒலித்தால் அவனைக் காட்டிக் கொடுக்கும்
ஆயர் தேவு-அன்றோ இவன்
நிகம பரிமளம் திருப்பாவையில் ஒவ் ஒரு சொல்லிலும் -ஆய்ப்பாடியில் நித்ய யஜ்ஞம் -நேராக அவனுக்கு சமர்ப்பித்து

கொசு -ஸ்ரீ பாகவத ஸ்பர்சம் -திருவடி தீண்டி -ஆபாத சூட –ஆழ்வார் பாசுர அனுஷ்டானம் –
பிராண தியாகத்துக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் -செய்யவும் தயாராக –
பலாச மரம் -ஸ்ரோத்ர சக்தி -அதனால் உபநயனம் பிள்ளை கையில் இதைக் கொடுக்கிறார்கள் –
சாமான்ய தர்மம் விசேஷ தர்மம் -பசுவை கண் பார்த்தது கண் பேசாது -வாய் பேசும் வாய் காணாது -கதை
ததி பாண்டன் -கண்ணன் இங்கு இல்லை என்றானே –
வந்தாய் போலே வாராதான் வராதவன் போலே வருவான் -உன்னைச் சிக்கென பிடித்துக் கொண்டேன் –
மோக்ஷம் இவனுக்கு -தசரதன் சத்யவான் -சுவர்க்கம் தான் அவனுக்கு –
சரீரம் கடம் -தீர்த்தம் உஷ்ணம் மண் இதுவும் -இந்தப் பானையில் இருந்து வெளிவர -பானைக்கும் கொடுத்தானே

மடல் சாதிக்கும் பொழுது கேட்க்கும் அனுபவம் இங்கே இருக்க ஸ்ரீ வைகுண்டம் போக ஆசை வருமோ
மத்து -கனபாடி போலே ஓசை -கேட்டு வந்தான் -அம்ப ததி மத்திய தும் தும் -பூதம் -ஏகோ விஷ்ணு மஹா பூதம் –
வெளியில் போக சொன்னாள் -அவன் -தாயாரை ரஷிக்காத வாழ்வு வாழ்வா -உலகோர் ஏசுவார்களே-
கண்ணா நான் என்ன பண்ணுவேன் —
இப்பொழுதாவது கேட்டாயே
தாரார் கை அளவும் உள்ளே விட்டு விழுங்கி –
அன்னவான்-அந்நாதோ பவ -வேதம் சொல்லும் -அன்னம் உடைய செல்வனாகவும் -உண்பவனாகவும் இரு –
மருத்துவன் -உண்ணக் கூடாது சொன்னால் பார்த்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டியது
உண்ணவும் வேண்டும் உண்டது ஜெரிக்கவும் வேண்டும் –
தேவகி வஸூ தேவன் -வெறும் அன்னவான் -அந்நாத-நந்தகோபனும் யசோதையும் தானே
ப்ரஹ்மமும் அன்னமும் -பழையது -பழையவன் -ஜல சயனம் -இரண்டும் – ப்ராத காலம் இரண்டையும்

ஐஸ்வர்ய ப்ரதன் சூர்யன்–அக்னிக்கும் சந்திரனுக்கும் மூலம் — –
அன்னம் போஷிப்பதும் இவனால் -ஐஸ்வர்யம் அளிப்பவன் –சமந்தக மணி விருத்தாந்தம் –
அக்ஷய பாத்ரம் சூரியனை பிரார்த்தித்து பாண்டவர்கள்
வைசம்பாயனர் யாஜ்ஜ வல்க்யர் -வேத வித்து பையனை மிதித்து ப்ரஹ்மஹத்தி தோஷம்
விரதம் யஜ்ஞம் பண்ண சிஷ்யர் -நான் ஒருவனே பண்ணுவேன் அஹங்காரம் –
கற்றதை கக்கி போக சொல்லி –
புறாக்களாக -மாற்றி ரஷிக்க-தைத்ரிய சம்ஹிதை கிருஷ்ண யஜுர் வேதம்
யாஜ்ஜா வல்க்யர் சூர்யா த்யானம் -குதிரை வடிவில் -வந்து -ஆச்சார்யருக்கு தெரியாத சுக்ல யஜுர் வேதம் சூர்யன் இடம் கற்றார் –
ஆகவே ஞான ப்ரதன்-அவன் அந்தர்யாமியாக இருந்தே இந்த சக்திகள்

நாராயணா பர வேதா பர ஞானம் பர தத்வம் பாராயணம் –
ஸோஹம்-
தாஸோஹம் –
சதா ஸோஹம் –
தாச தாஸோஹம் –
அடியார் அடியார் –இப்படியே -சரம பர்வ நிஷ்டை –
அஜாமிளன் -கெட்ட ஸ்த்ரீ சேர்த்தி –கடைசி பிள்ளை நாராயண நாமம் –
எம பட்டர் -பாபிகளுக்கு -புண்யாத்மாக்களுக்கு யமன் -பிரபன்னனுக்கும் அமானவன்-

ஜீயர் புரம்–நந்தா -பிள்ளையைக் கூப்பிட்டு கீரை அமுது -செய்த -அரங்கன் -பெயர் வைத்த மஹாத்ம்யம் –
பங்குனி உத்தர உத்சவத்தில் இன்றும் நடக்கிறது
அர்த்த பஞ்சகமும் -மிக்க இறை நிலையும்-இத்யாதி -ஸ்வரூபம்- ரூபம்- குணம் -ஐஸ்வர்யம் – ப்ராப்யஸ்ய ப்ரஹ்மணோ ரூபம் –
சத்யத்வம் -ஆதி அம் சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த –அவிகாராய –
ஞானந்த்வம் – மாசூணா ஞானமாய் –
அநந்தத்வம் -த்ரிவித -தேச கால வஸ்து-பரிச்சேத ராஹித்யம் -முடிவில்லா அழகு குணம் -நீல மேனி ஐயோ –
ஆனந்தத்வம் -ஆனந்த வல்லி-பரிபூர்ண ப்ரஹ்மானந்தம் -கொள்ள மாளா இன்ப வெள்ளம்
அமலத்வம் -அகில ஹேயபிரத்ய நீகத்வம்

சாகசம் மா குரு–சாஹசம் செய்யாதே சொல்லும் பறவை புலியின் வாயில் இருந்து உபதேசம் -அனுஷ்டானம் உபதேசத்துக்கு எதிராக –
ஆச்சார்ய லக்ஷணம் -சாஸ்த்ரா ஞானமும் அதுக்குத் தக்க ஸ்வயம் ஆச்ரயதே அனுஷ்டானமும் இருக்க வேண்டுமே
அனுஷ்டானம் முன்பு உபதேசம் பின்பு -பூர்வ அவதாரம் ராமர் அனுஷ்டானம் -பின்பு கீதாச்சார்யர் உபதேசம் –

கண்ணனை கனி என்ன கையில் காட்டித் தரும் ஆச்சார்யர் -மந்த்ர சித்தி அடைந்து –16-குணங்கள் தேசிகர் காட்டி அருளுகிறார்
உள்ளீடான பர ப்ரஹ்மத்தை சாஷாத்கரித்து -வேதஸ்ய அக்ஷர ராசி கிரஹணம் தானே வேத அத்யயனம்

தாரம் பூர்வம் -பிரணவத்துக்கு வேதம் -மந்த்ர சாஸ்திரத்தில் -தாரம் சப்தம் -நம்மை உத்தரிப்பதால் -ஞானம் ஏற்பட்டு
வியாதி -சம்சாரம் போக்கி -துர்பிஷை-பஞ்சம் இல்லாமல் -ஞான சங்கோசம் இல்லாமல் –
ஸத்கர-திருட பயம் இல்லாமல் -ஆத்ம அபஹாரமே பெரிய திருடு –
தண்டம் பானை குடம் -சாஸ்திரம் திரும்பி திரும்பி சொல்லும் –
ப்ராத அபாவம் -முன் இல்லா நிலைமை
ப்ரத்வம்ச அபாவம் உடைக்கப் பட்டு இல்லாமை
அயனம் ஈயதே அயன் வழி மார்க்கம் -அவனே -ஈயதே அசவ் -பலமும் அவனே -ப்ராப்ய ப்ராபக ஸங்க்ரஹம் -முதல் பாசுரம் –
சமதமாதி குணங்கள் கை புகுந்து -ஆச்சார்ய நிஷ்டை -பிறந்து -திரு மந்த்ரம் கை புகுந்து -அவனும் கை புகுவான்

சத்யம் வத முதல் பாசுரம்
தர்மம் சர -இரண்டாவது பாசுரம்
சாஸனாத் சாஸ்திரம் –ஸாஸ்த்ர யோநித்வாத்–
உய்யுமாறு எண்ணி -ஆறு வழி -ஆறு வார்த்தை த்வயம் எண்ணி -கீழே மூல மந்த்ரம் -இதில் த்வயம் –
ஸ்ரீ ஆறு வ்யுத்பத்தியையும் எண்ணி

பத்னி சேவிக்கும் பொழுது கணவன் தீர்க்க சுமங்கலி ஆசீர்வாதம் செய்யக் கூடாது
பிருந்தாவனம் பண்டிதம் -திருவடி -நவநீத நாட்டியம் நந்தகோபன் பவனத்தில்
சரணாகத ரக்ஷணம் என்னும் யஜ்ஞம்
ஹோதா -ரிக் வேதம் –வாத்சல்யம்
உத்காதா சாமம்–ஸுசீல்யம் -ப்ரஹ்மா அதர்வண வேதம்–ஸுலப்யம் -நான்கு உத்தம குணங்களே அவனுக்கு
தயா -காருண்யம்-ருத்துக்கள்-யஜுர் வேதம் -கமலா தர்ம பத்தினி
தயா இல்லாவிடில் மீது குணங்கள் விலை செல்லாதே –

தாயாரை சேவிக்கும் பொழுது அவன் ஸ்தோத்ரம் பண்ண வேண்டும் -இத்தையே கேட்க விரும்புவாள் அவள்
அவனைச் சேவிக்கும் பொழுது அவளை ஸ்தோத்ரம் பண்ண வேண்டும்
திருவடி அனுஷ்ட்டித்துக் காட்டினார் –
தெய்வம்-தெய்வங்களால் ப்ரதிஷ்டை – ஆர்ஷம் -ரிஷிகளால் ப்ரதிஷ்டை -மானவம் -மநுஷ்யர்களால் ப்ரதிஷ்டை –
சைத்யம் சித்தர்களால் ப்ரதிஷ்டை -ஸ்வயம் வ்யக்த க்ஷேத்ரம் -தானே சங்கல்பித்து வந்து சேவை சாதிக்கிறான் –

காமம் உள்ளே புகுவதற்கு முன் காயத்ரி புகை வேண்டுமே -இள வயசில் உபநயனம் –
வாமனனுக்கு ஐந்து வயசில் சூர்யன் செய்து சத்தை பெற்றான் –
குறை ஒன்றும் இல்லா கோவிந்தா -கிருஷ்ணன் குறை -திரௌபதி கூக்குரலுக்கு போகாமல் போனானேன் —
ருணம் ப்ரவர்த்தத்தி இத்யாதி -என்ற குறையை தீர்த்ததும் கோவிந்தா நாமமே
ஸ்ரீ ராம -ரா -2-ம 5- ராம -10-ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி -1000-வருமே -நன்மையே நமக்கே நல்கும் –
இம்மைக்கும் எழுமைக்கும் மருந்து
ஹிருதயத்தில் வாமனன் அந்தர்யாமி -பஹிர் வியாப்தி -திரு விக்ரமன் –

வித்யுத் போலே ஸ்ரீ நரஸிம்ஹர்-electricity-ந இதி அஸ்தி இதி– நேதி -இரண்டும் மோத
ஒளி பிழம்பு கர்ஜனை -மின்னல் -தேஜஸ் -த்ரி நேத்ரம் –
வேதம் ப்ராத காலத்தில் கேட்க வேண்டிய த்வனி -64000-கேட்க்க கூடாத த்வனி -64000-சொல்லும்
ப்ரஹ்ம த்வனி -தயிர் கடையும் த்வனி சங்க நாதம் இவற்றில் பிரதானம்
இந்திர பிரஜாபதி சப்தங்கள் வேதங்களில் பல இடங்களில் பர ப்ரஹ்மத்தையே சொல்லும்
மாணம் பிரமாணம் பரம பிரமாணம்
மேயம் ப்ரமேயம் பரம ப்ரமேயம்
பரம பிரமாணம் கொண்டு பரம ப்ரமேயமான பர ப்ரஹ்மத்தை உணர வேணும்
வேதம் இல்லை என்றால் -பரமாத்மாவை உணர முடியாதே -அவன் மூச்சுக்காற்றே வேதம் -அவனுக்கே ஜீவாதாரம் வேதம்
வித்யாரண்யர் -இஷ்ட பிராப்தி அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி -ரக்ஷணம் செய்யுமவனை -கண் கூடாகப் பார்க்க முடியாத
அவனைக் காட்டுவதே வேதம் -நித்யத்வம் அப்ருஷேயத்வம் அனந்தத்வம் –
அவிச்சின்ன பரம்பரையா வேதம் ஓதப்பட்டு வரும் –
சஷ்டியப்த பூர்த்தி –மேலே -60-வயசு பூர்ணமாக வேதம் சொல்லி வாழவே –
அனந்தாவை வேதா -முடிவு இல்லையே

3330-வேதத்தில் நாஸ்திக வாதங்கள் உண்டு -அதில் -320-தான் இப்பொழுது நாஸ்திக வாதிகள் அறிவார்கள்
அனைத்துக்கும் பதில் வேதத்திலும் உண்டே
ஹோம குண்டம் -அக்னி பிரதிஷ்டை செய்து – ஸ்வாஹா நெய் விட்டால் அவனுக்கு போகுமா -இது போதுமா
ஒன்றையும் -அறியாவிட்டால் எதற்க்காகப் பண்ணுகிறாய் -கேட்க்கும் வேதமே –
சாமான்யம் அல்ல இது -நாம் சமர்ப்பிக்கும் அளவு தான் போகாது -அந்த தேவதைக்கு பூர்ண திருப்தி வரும் படி
விருத்தி அடைந்து போகும் -வேதமே சொல்லும் –
நெல்லை விதைத்து விவசாயி பலன் பெறுகிறான் -பண் மடங்கி பெருகுவது போலே –
பூமிக்கு மூலம் நீர் அதுக்கு மூலம் அக்னி -கார்ய குணம் -காரணத்தில் இருக்கும் –

வித்யை முகத்ஸ்தமாக இருக்க வேண்டும்
செல்வம் த்ரவ்யம் -கையில் இருக்க வேண்டும் –
வித்யை சம்பாதிக்க துக்கம் -செலவழித்தால் சுகம் –
பொருள் சம்பாதிக்கவும் செலவழிக்கவும் துக்கம் –
கிருஷ்ணஸ் சமர்ப்பணம் -பிராயச்சித்த மந்த்ரம் -ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரமே யஜஞம் –
தேவகி பூர்வ ஸந்த்யாயாம் ஆவிர்பாவம் அச்யுத பானு லோகமாகிய தாமரை மலர
கிழக்குத் திக்குக்கும் சூரியனுக்கும் சம்பந்தம் தானே அவனுக்கும் தேவகி கர்ப்பத்துக்கும் –

சதஸ்த லக்ஷணம் -சந்த்ர சஹஸ்ர தர்சனம் பண்ணுபவரையும் -நித்ய அன்னதானம் செய்பவரையும் –
அக்னிஹோத்ரம் செய்பவரையும் வேத வித்துக்களையும் வணங்குகிறேன் என்கிறான் அவனே–
83-வருஷங்கள் -6-மாதங்கள் 21–நாள் ஆனால் சஹஸ்ர தர்சனம் -ஆயிரம் மூன்றாம் பிறை சேவிப்பது
இரண்டு பறவை கிளையில் -ஒன்றுக்கு ஒட்டிக்கும் ஒன்றுக்கு ஒட்டாது –
சக்கரைப் பொங்கல் -உங்களால் கையை அலம்புகிறோம் நாக்கை அலம்ப வேண்டாமே -கதை சொல்லி புரிய வைத்தாராம்
அவன் அவதார ரஹஸ்யம் அறிந்து பிறவி நோயை போக்கிக் கொள்கிறோம் –

எப்படியோ அப்படி எவனோ ஒருவன் -யாதிருச்சா-ஏதோ ஒரு வழியில் அஞ்சலி செய்பவனை
சிந்திப்பதாக பாவனை இருந்தாலே பலம் அளிக்கும் பித்தன்
தொழும் கையன் துவண்ட மேனியன் பரத்தாழ்வான் போலே ஸ்வீ கரிக்கிறான் -அஞ்சலி பரமா முத்ரா –
தொழுதால் எழலாம் —
சர்வாயுத -தொழுத விபீஷணன் –
வாயினால் பாடி -வாய் படைத்த பயன் பாடுவதே என்றுஉணர்ந்து பாடி என்றபடி –

அச்யுதன் -தன் ஸ்தானத்தில் இருந்து நழுவாதவன் -தன்னைப் பற்றினவரை நழுவ விடாதவன் –
ஒரு மலையில் இருந்து ஒரு மலைக்குத் தாங்கும் ஜந்துக்கள் போலே மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்த நாம்
நர ஸிம்ஹம் திருவடி -சதாச்சார்யர் திருவடி -பற்றி தாண்டுகிறோம் -மாயனை -பாசுர அர்த்தம் –

கேசவா – நடக்கும் பொழுது
ஹரி -எழும் பொழுது
கோவிந்தா -உண்ணும் பொழுது
மாதவா -தூங்கும் பொழுது –வேதம் சொல்லுமே-
இதே போலே திருப் பாவையிலும் ஆண்டாள் அமைத்து அருளுகிறாள்

பாலன் -தர்க்க சாஸ்திரம் -கிரஹணம் –தாரண -போஷணை வைத்து மூன்றும் இருக்க வேண்டும் -பிள்ளாய்
பூதனை -அவித்யா -மாயா -இரண்டும் —
நவமி -மாறாதவன் -ஒன்பதை வைத்து எத்தைப் பெருகினாலும் ஒன்பது
அஷ்டமி -விஷமம் -பெருக்கி -கூட்டி பார்த்தால் இறங்கு வரிசை வரும்
தபஸ் பண்ண தனிமை வேண்டும் -அத்யயயனம் இருவராக செல்ல வேண்டும் –

கூவி -சப்தம் -நம்மாழ்வார் -கூவிக்கொள்ளும் காலம் இன்னம் குருகாதோ போல பல இடங்களில்
எழுந்திராய் -இருந்த திருக்கோலம் -இவரை உணர்த்துகிறாள் கீழ் வானம் பாசுரத்தால்
வியாசம் -முன்னும் பின்னும் வைதிக குடும்பம் -பராசரர் திருக்குமாரார்-ஸூகரை திருக்குமாரராகக் கொண்டவர்
பட்டர் பிரான் கோதை – சக்ரவர்த்தி திருமகன் உகக்கும் திரு நாமம் –
குசேலர் -சஹா-பல இடங்களில் -அவர் தர்மபத்தினி -பெயர் -எங்கும் இல்லை -வாஸூ தேவன் இடம் செல்வம் கேட்டாளே
அவள் பெயரைச் சொல்லவே பயப்படுவார்கள் ரிஷிகள்
கோபிக்காமல் பவ்யமாகவே சொல்லுவாளாம் -இதற்கும் அவன் இதன் கை நீட்டச் சொன்னதால் -குசேலர் மகிழ்ந்தாராம்
அடியேன் அடியேன் -மணி கண்ணன் அமுது செய்த பொழுது -ஜகந்நாதா-பிறந்த பயன் பெற வேண்டாமோ -அதனாலே அடித்தேன் –
மணி ஓசையை வைத்தே ஸ்ரீ ரெங்கம் கோயிலில் நடக்கும் செயல்களை உணரலாம் –
சுற்றும் விளக்கு எரிய- தயா சதகம் -வேதார்த்தம் -விளக்க -ஸ்ரீ கீதை ஆகிய விளக்கு -வேதமாகிய பவனத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது –
மானம் ப்ரதீபம் ஞான தீபம் -தூ மணி -நவரத்தினம் -பிரகாசிக்கும் -நவ வித சம்பந்தம் அறிவோம் –

பால் வெள்ளம் -நீர் வெள்ளம் -மால் வெள்ளம் -பனி வெள்ளம் – அடியார் வெள்ளம் –
திருப்பாவை நோன்பு வெள்ளிக் கிழமை -ஆரம்பம் என்பர் -வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிற்று என்பதால்
குயில் கருடன் ஹம்சம் -புள்ளும் சிலம்பின் -விசேஷ பறவைகள் –
நரி பார்க்கலாம் குரலைக் கேட்க கூடாது என்பர்
கழுதையைப் பார்க்கக் கூடாது -சப்தம் நல்ல சகுனம்
குயில் கருடன் ஹம்சம் -பார்க்கவும் கேட்கவும் ஸ்ரேஷ்டம்
பாவைக்களம்-கால ஷேபம்–போது அரி -கால ஷேபம் –
வியாழன் -பிரஹஸ்பதி மதம் சாருவாக மதம் -வெள்ளி -சத் சம்ப்ரதாயம் –
நாவுடையாய் -பிரணவம்- பாதுகை -ப்ரபாவங்களை -வேதார்த்தம் அனைத்தையும் அமலனாதி பிரான் முகேன
அருளிச் செய்த நா உடைமை –

நம்முடை நம் பெருமாள் -திரு அஹோபிலம் -நம் பெருமாளை விட காருண்யம் மிக்கவன்
நின்றான் இருந்தன் கிடந்தான் நடந்தான் -நான்கையும் அனுபவித்து திரு நீர் மலை –
இவற்றோடு கூட பறந்தானையும் சேர்த்து சேவை திருவல்லிக் கேணி –
மூன்றாம் அடி -நம் போல்வாரை நோக்கி தலையைத் தாழ்த்தி கதா புன -சொல்லச் சொல்கிறான் –
இளம் கிளி -நம்மாழ்வார் -வேதங்களுக்கு அங்கங்கள் போலே ஆறையும் அருளியவர்
ராஜ தானி பிதுர் மம -தந்தை யுடைய அயோத்தியை கடாஷி என்றே பெருமாள் அருளினார் –
ஆகவே நந்தகோபனை கிட்டே கண்ணனையும் போற்றுகிறார்கள் –
தம்பி என்றால் பரதன் என்றும் -அப்பாவுக்கு பிள்ளை என்றால் தானே திருஷ்டாந்தம் –
தற் புயற்சி இல்லை -எனக்குக் கிடைத்த தந்தை யாருக்கு கிடைப்பார் என்றபடி —

அம்பரம் -வஸ்திரம் -ஆகாசம் -பரமாகாசம் -சித் அம்பரம் -சிதம்பரம் –
வனஸ்பதி ப்ருஹஸ்பதி -மரமும் நான்முகனும் -கடாக்ஷ வீக்ஷண ஏற்றத்தாழ்வாலே —
பாதுகா தேவி இருந்தால் ராக்ஷஸர்கள் வதம் செய்து இருக்க முடியாதே முன்னமே கொடுத்து -சீதா தேவியும் வலிய சிறை புகுந்தாள்
பூர்ணமாக மஹா லஷ்மிக்கான பாசுரம் -உந்து மத களிற்றன் -உகாரத்தால் -ஆரம்பித்து –
உத்கீத சாமத்தால் -உபாசனம் -ஸ்ரீ லஷ்மீ நாராயணன் -உத்தம புருஷ -உத்துடன் கூடியதால் தானே புருஷோத்தமன் –
ஸச் சிஷ்யரை மருமகளே-கந்தம் -ஞானம் -சம்சய விபர்யயம் இல்லாமல் கிரஹித்து தரித்து த்யானம் –
துருவனுக்கு நாரதர் -துவாதச மந்த்ரம் -ஆறு மாதங்களில் பகவத் சாஷாத்காரம் –
ப்ரஹ்லாத-கர்ப்ப ஸ்ரீ மான் நாரதர் உபதேசம் -நா தழும்ப நாரணன் நாமம் ஏத்தும் ஆச்சார்யர்
தக்ஷ பிரஜாபதி சாபத்தால் நின்ற வா நில்லா நெஞ்சு போலே திரியும் -சாபத்தையே வரமாக திரிந்து உபதேசம் செய்தார் நாரதர் -30-20-

ஐந்து முகம் குத்து விளக்கு-கிருபா மாத்ர ப்ரசன்னாச்சார்யார் -தோரண விளக்கு -அபிவிருத்தி ப்ரசன்னாச்சார்யார் –
கோட்டுக்கால் –ஆச்சார்யர் -திருவடியில் ரேகைகள் -பலவும் உண்டே –
ஏற்ற கலங்கள்–நடாதூர் அம்மாள் பிரபாவம் சொல்லி மகனே தேவாதி ராஜன் –
நடாதூர் அம்மாள் கால ஷேப கூடம் -அங்குண்டு
ஏற்ற வாங்கிக் கொள்ளும் -தகுந்த சிஷ்யர் ஸத்பாத்ரம்
வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் -நான்கு காம்புகள் -முதல் நான்கு ஸூத்ரங்கள் -நான்கு அத்யாயமாக விரிந்த ஸ்ரீ பாஷ்யம் –
ஒரு காம்பு -அருளிச் செயல் ஒரு காம்பு -ஸ்ரீ கீதார்த்தம் -ஒரு காம்பு -ஸ்ரீ ரஹஸ்ய த்ரயம் ஒரு காம்பு
வேதமாகிய திட பிரமாணத்தால் அறியப் படுபவன் ஊற்றம் உடையாய் -பெருமானுக்கும் ஆச்சார்யருக்கும் –
பரமாத்மா -மண்டோதரி மட்டுமே கொண்டாடும் ஸ்ரீ ராமன் -தமஸோ பரமோ தாதா சங்கு சக்ர கதாதர
அன்று இவ்வுலகம் -அன்றி இவ்வுலகம் -அவன் அப்ராக்ருதம் -பிராகிருதம் போலே அன்று என்றவாறு

——————————-

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

——————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ முக்கூர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- நாலாம் ஐந்து பாசுரங்கள் – உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

January 7, 2020

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–—————–

நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய
கோயில் காப்பானே கொடித் தோன்றும் தோரண
வாசல் காப்பானே மணிக் கதவம் தாள் திறவாய்
ஆயர் சிறிமியரோமுக்கு அறை பறை
மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேரந்தான்
தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்
வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே யம்மா நீ
நேச நிலைக் கதவம் நீக்கேலோ ரெம்பாவாய்-

தூயோமாய் -அவனே உபாயம் உபேயம்
எங்கள் பெயரே துயில் எழுப் பாடுவான் -கைங்கர்யம் வைத்தே
அம்மா -பெற்ற தாய் -நீ கிடைத்தாய்
கதவம் நீக்கு
நிலைக் கதவம் நீக்கு
நேச -உன்னை விட நேசம் இதுக்கு உண்டே
நீ நீக்கு -இவை எல்லாம் மானஸ அனுபவம்
கால் ஆளும் —
வந்து -அவனே வந்து பக்தனைத் தேடி

நென்னலே வாய் நேரந்தான்-தூயோமாய் வந்தோம் -நேற்று கண்ணன் இவர்கள் கால் அடியில் -இன்று இவர்கள் இவன் கால் அடியில்
எதையும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் வரச் சொன்னான் நேற்று -தூயோமாய் வந்தோம் இன்று –
க்ருத யுகத்திலே ஸ்ரீ வராஹ நாயனார் சொன்னாரே -ரஹஸ்ய சிகாமணி -தேசிகர் -விபுல வியாக்யானம் –
ஓராண் வழியாக உபதேசித்த நென்னலே வாய் நேர்ந்தது –
அப்பொழுதைக்கு இப்பொழுதே சொல்லி வைத்தேன் -அஹம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம்-
சப்தத்தை க்ரஹிக்கும் பொழுது விசேஷணங்கள் உடனே க்ரஹிக்கிறோம் –
அஹம் -அஹம் ஆவாம் வயோம் -நான் ஒருவன் -சரீரம் பல பகுதிகள் -சொல்லும் பொழுதே ஆத்மா வேறே சரீரம் வேறே அறிகிறோம் –

அவர் நினைவே பேற்றுக்கு உபாயம் -அஹம் ஸ்மராமி -மலரிட்டு நாம் முடியோம் -சொன்னோமே
ராமரும் -த்ரேதா யுகத்தில் –ஏதத் விரதம் மம -ஸக்ருத் -தாவாஸ்மி ச யாசதே -ச மிதுனத்தில் –
நத்யஜேயம் கதஞ்சன -நான் விடேன் -நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் சொன்னோமே
ஒன்றுக்கு மேலே பேசாமல் மூன்று வார்த்தை பேசினான்
கிருஷ்ணன் ஒரே வார்த்தை த்வாபர -பற்றச் சொல்லி -அது தேவை இடாதார் வார்த்தை –
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய -விட்டோமே -நெய் உண்ணோம் இத்யாதி –
கைங்கர்யம் விட வில்லை -துயில் எழ பாடுவான் -தூயோமாய் வந்தோம் உபாய பாவனையை விட்டோம்

பாசி தூர்த்து -பேசி இருப்பதுவும் பேர்க்கவும் பேராதே
கொல்லை அரக்கியை மூக்கு அறிந்த பிரானார் சொல்
மெய்ம்மை பெரு வார்த்தை -மூன்றையும் எங்கள் பெரியாழ்வார் கேட்டு உபதேசித்தார்
பேச்சுப் பார்க்கில் அஞ்சாம் ஒத்தும் ஆறு மூன்றும் அறுப்பனவாம் -அவன் சொன்னதை விட ஆச்சார்ய பரிக்ரஹீதமே ஸ்ரேஷ்டம்
ரத்ன கர்ப்பர்–புத்தராகவும் இவனே –
இவர் வாயனவாறே –மண் குடம் –பொற் குடம் -மேகம் பெருகின சமுத்ராம்பு போலே -லஷ்மீ நாதாஸ்ய சிந்து –இத்யாதி

மதிள் போல் பூனை -போக பந்த இரண்டுக்கும் ஹேது வாகுமே –
இவரது -ஸர்வதா சர்வ உஜ்ஜீவனமாகும்
பெருக்காறு போலே இவை -அர்ச்சா பெருமாள்களும் நென்னலே வாய் நேரந்தான்
அஹமேவ பரம் தத்வம் -தேவப் பெருமாள் ஆறு வார்த்தை -தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் –
சொன்னோமே -ஸ்வஸ்தி ஹஸ்தி கிரி -அத்திகிரி சென்று நின்று சேவித்தோமே –
சென்று -செல்வது மலை எடுத்தால் போல் -நாம் நீ வர இருக்க -அதுக்கும் மேலே சேவித்தோம் –
ஆ ஆ ஆராய்ந்து -சயனித்து நின்று சேவை -பக்த பராதீனன் -நிலத்தில் நீரில் நின்றும் கிடந்தும் சேவை –

வலம் கொள் மந்த்ரத்தை தொண்டை மன்னவனுக்கு
நாராயணன் நரன் பத்ரி போலே இவனும் தொண்டை மன்னனும் -சிஷ்யர் இருக்கும் இருப்பு நாட்டார் அறிகைக்காக
க்ருதஜ்ஜ புத்தி இருக்க வேண்டுமே -செயல் நன்றாக திருத்திப் பணி கொண்டவர் –
மொய் கழலுக்கு அன்பு செய்ய முயலத் தானே முடியும் –

நமஸ் சப்தம் அருளிச் செய்யவே திருப்பாவை முப்பதும் –
அகாரம் -நாராயணாய விவரணம்
ஓம் நம-ஸ்வரூபம் -நம நம-எனக்கு அல்ல நாராயணனுக்கே -நாராயணாய நம-புருஷார்த்தம் அவன் உகப்புக்கே கைங்கர்யம்
எனவே மூன்று நாராயண திருப்பாவையில்

கத்யத்ரயம் -ராமானுஜர் -அரங்கன் இடம் –
த்வயம் சொல்லி கால ஷேபம் -ஸ்ரீ ரெங்கத்திலே இருக்க சொன்னாரே
நின் முற்றம் முகில் வண்ணன் பேர் பாடவே
அரங்கன் கோயில் திரு முற்றம்
அணி அரங்கன் திரு முற்றத்து அடியார்
ஸ்ரீ ரெங்கம் –திரு முற்றம் தானே
கங்குலும் பகலும் –முகில் வண்ணன் அடியை அடைந்து -நிகமத்தில் –

அழகர் -நம் ராமானுஜர் உடையார் அருளப்பாடு -பெரிய நம்பி உட்பட வர வேண்டும் -திருமுடி சம்பந்தம் கொண்டு வாழ்ச்சி –
அகதிம்-சொல்லக் கூடாது -ராமானுஜர் அவதாரத்துக்கு முன் உள்ளாருக்குத் தானே கதி இல்லை –
என்று நென்னலே வாய் நேரந்தான்
நாங்கள் செல்வச் சிறுமீர்காள் -வையத்து வாழ்கிறோம் பொலிக பொலிக பொலிக -மண் மிசை மலியப் பாடுகிறோம்

நாத முனிகள் நென்னலே நேர்ந்தார்
குளப்படி–வீராணம் ஏரியால் -ராமாநுஜரால் ஊருக்கே வாழ்ச்சி –
ஓங்கி -தீங்கு இன்று நாடு எல்லாம் திங்கள் மும்மாரி சொன்னோமே -லோக ஸம்ருத்தி சொல்லிய தூய்மை
பிணம் கிடக்க மணம் புணர்வார் உண்டோ உய்யக் கொண்டார் நென்னலே வாய் நேர்ந்தார்
உனக்கு என்ன வேறுடையை -யோக சாஸ்திரம் எல்லாரும் போந்தாரோ – அருளிச் செயல்
பச்சையிட்டு மணக்கால் நம்பி -ஆளவந்தாருக்கு கீதை சொல்லி சொல்லப்பட்ட விஷயம் -காட்டச் சொல்லி
அரங்கன் இடம் நென்னலே வாய் நேர்ந்தார் -கீதை கீரை அரங்கன்-அவனையும் கை காட்டி –
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறு எண்ணி இத்யாதியால் சொன்னமே

ஆளவந்தார் ஆ முதல்வன் இவன் நென்னலே வாய் நேர்ந்து அருளிச் செய்ததை நாயகனாய் நின்ற இத்யாதியால் சொன்னமே

————–

பாகவதர் திருப்பள்ளி எழுச்சிக்குப் பின் அடியார்கள் குணங்களுடன் அவனுக்கு திருப்பள்ளி முறையாக –
த்வதீய கம்பீர -வேதமும் பின் செல்லும் படி -தானாகவே அமைந்ததே இங்கு -பூர்ண சாஸ்திரம் திருப்பாவை –
நந்த கோயில் காப்பவனே என்று சொன்னாலே ஹர்ஷம் அவனுக்கு –
ஸ்ரீ ராமர் பட்டாபிஷேகம் -35-திரு நக்ஷத்ரம் -ஆகவே நம் ஜனாபதிக்கு இந்த வயசு நிர்ணயித்துள்ளார் –
சூர்ப்பணகை–பாட்டி -13-வைத்து த்ரேதா யுகம் பெருமாளைப் பார்க்கும் பொழுது -ஷீரகண்டம் பாலம் –
நாங்கள் ஆயர் சிறுமியர்கள் -கம்சனுக்கு செவிலித்தாய் பூதனை –
பூதனையும் ஆயர் சிறுமியராக வந்தாள்-
பூதனை -ரத்னமாலா மஹா பாலி பெண் முன் ஜென்மம் -வாமனனை ஆசைப்பட்டு பால் கொடுக்க ஆசைப்பட்டவள் –
பிரதம அஞ்சலி -advance-போலே -நம் கார்யம் செய்யும் மணி வண்ணன் -முந்தானையில் முடிந்து கொள்ளலாம்
துயில் எழ–பூ அலருவதைப் பார்க்க ஆசை பாடுகிறாள்-அம்மா–அம்மானே இடைக் குறைவு -ஸ்வாமி –
நென்னலே-நேற்றே- -கன்னடம் -செப்பு -தெலுங்கு – ஆனைச் சாத்தன் -மலையாளம் –
நென்னலே -ஏவகாரப்பிராட்டி-வாய் நேரந்தான் -வாக்மீ ஸ்ரீமான்–
நேய நிலைக் கதவு – நிலை நேயக் கதவு -நிலையை ஒட்டி –
நீக்கு சொன்னாலே நீ நீக்க வேண்டும் -இங்கே நீ நீக்கு -நீ -தான் நீக்க அதிகாரம் பெற்றவன் –
நீ திறந்து நாங்கள் போனால் அவன் நேசிப்பான் —
அழகால் இல்லை குணங்களால் இல்லை -தசரதன் பார்த்து செய்த கல்யாணம் என்று பெருமாள்
சீதா பிராட்டியை உகந்தார்-ஸ்ரீ பால காண்டம்
ததி பாண்டன் -ஹரி பாட்டர் -கதை –

வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப் பாதம் பணிய வேண்டுமே –
நம்பெருமாள் தஞ்சம் என்று இருப்பார்கள் திருவடியே நமக்குத் தஞ்சம் -பட்டர் –
இந்திரன் காம தேனு வாலைப் பிடித்து ஷாமணம் கேட்டான் -கோவர்த்தன தாரியிடம் –
அபராதம் செய்தவர்கள் மட்டும் அல்ல -பிதாமஹம் நாதமுனிம் விலோக்ய -ஆளவந்தார் –
வசுமதி சதகம் -பூமி தேவி உப்பிலி அப்பன் கோயில் -ஸ்தோத்ரம் -சீத்தாயா சரித்திரம் சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் –
பூ மா -ஸ்ரீ பூமி ஸ்ரீ தேவி -உன் பெருமையை பாட ஸ்ரவணம் பிறந்தார் -பூமியின் காது-
கோ ஸ்துதி -தேசிகன் ஸ்ரவண நக்ஷத்ரம்
நானோ இவர்கள் ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரவணம் பண்ணி அதனால் ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறேன் –
நியாஸ திலகம் -தேசிகன் -ஞானக் கண் இல்லாமல் நாம் இருக்க அடியார் –
நதியைக் கடக்க ஊனம்-சரணாகதி என்னும் பாடலை கொண்டு கிடக்கிறோம்
ராஜா சேவகன் -பிரியம் கொண்டு செல்வம் -பெற்று சந்ததிகள் அனுபவம் -கைங்கர்யம் செய்யாமலே
அடியார் சம்பந்தம் -அனுக்ரஹம் கொடுக்கும் –

நாயகன் -நந்த கோபன் கிருஷ்ணனுக்கே நாயகன் -ஸ்வ தந்திரம் போக்கிக் கொள்ள பரதந்த்ரம் அனுபவிக்க அவதாரம் –
யத்ர யோகீஸ்வர கிருஷ்ண -வஸூ தேவன் மகனான கிருஷ்ணன் -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் –
கம்சனுக்கு உபதேசம் வஸூ தேவனுக்கு தேர் ஒட்டி -மயங்கி கேட்டான் -அதனால் தான் சண்டைக்கு நடுவில் ஸ்ரீ கீதை
ஆய்ப்பாடியில் செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நந்த கோபனாலே என்ற திரு உள்ளம்
தண்ணீர் பந்தலை வைத்தவர்க்கு தானே நன்றி சொல்வோம் –

நாயகன் -கோயில் காப்பானுக்கும் -கொண்டு -அன்வயித்து -கிருஷ்ணனை காக்கும் -காக்கும் இயல்பினனான கண்ணனைக் காக்கும்
கைங்கர்யம் வைத்தே பெயர் –
அடுத்து வாசல் காப்பவன் -கொடி எதுக்கு -நந்தகோபன் கோயிலுக்கு –
மருத்துவர் இல்லத்திலும் கொடி பறக்குமாம் -இறக்கினால் உள்ளே இல்லை -காதல் நோயும் கண்ணனே மருத்துவர் –
இளங்கோ -கொடி மறுத்துக் கை காட்டின
இங்கு வா என்று தோன்றும் –
ராமன் -கிருஷ்ணன் -தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் -அபராஜிதா அயோத்யா -அசுரமயம் இங்கு
பூதனை ஆய்ச்சி கோலத்தில்-ஆய்ச்சிகள் ஒப்பித்தவாறு -இருப்பார்கள் குழந்தை பால் குடிக்க –
சிறுமியரும் -பிலம்பாசுரன் சிறுவன் –கட்டிலோடு தூக்கி -உஷா -அநிருத்தன் -பாணன் விருத்தாந்தம்
சுக்ல பஷ துவாதசி காலை கனவு -சித்ரலேகா -top-10-அழகன் படம் வரைந்து –காட்டில் உடன் தூக்கி வந்தாள் –
பார்வதி சொன்ன -கனவு -கிருஷ்ணனை பண்ணிக்க வில்லை -சித்ரலேகா சொல்ல –
ருக்மிணி -இவனது வயசைக் காட்டவே வெள்ளை மீசை -வைத்தாளாம் –

அறைகின்ற பறை -கொட்டும் முரசு -நென்னலே நேர்ந்தார் -மாயன் மணி வண்ணன் –
பெண்கள் இடம் தாழ நின்று பழகுபவன்
இந்திர நீல கல்லின் உள்பகுதியை விட தேஜஸ் -தேசிகன் -முந்தானையில் வைத்து முடிந்து கொள்ளலாம்
உப்பு முத்து வியாபாரிகள் கதை –

நேற்று இப்படி -இன்று உன் காலைப் பிடிக்கிறோம் –
தூயோமாய் -வந்தோம் -துயில் எழப் பாட வந்தோம் -ஸூப்ரபாதம் -துயில் எழுப்பி பாடுவோம் இல்லை
தூங்கும் அழகை அனுபவிப்போம் -ஆண்டாள் -தமிழை ஆண்டாள்
ஸ்ரீ வராஹ -ஸ்ரீ பூமி தேவி -நம் பாடுவான் -பக்தன் பெருமையை பகவானே பிராட்டிக்கு உபன்யாசம் இங்கு –
சபதங்கள் -18-சொன்னானே -ஸ்ரீ பரதாழ்வான் பெருமாள் இடம் பல ராஜ நீதிகள் சொன்னது போலே -வாழ்க்கைக்கு இவை உபதேசம் –
நம்பி கிழவன் -ஐந்து இடங்களில் பொய் சொல்லலாம் -விவாகம் -கணவன் மனைவி இடம் சில -உயிர் காக்க –
செல்வம் இழந்த பொழுது –சுக்ராச்சாரியார் மஹா பலி -இன்னும் ஒரு உயிர் காக்க -பசுமாடு கதை
தாமரைக் கண்ணாலே கடாக்ஷித்தார் ஸ்ரீ வராஹ நாயனார் நம்பி கிழவன்
கார்த்திகை சுக்ல பஷ துவாதசி இது பிரசித்தம் அன்றோ -அவன் துயில் எழ பாடினது போலே நாங்கள் வந்தோம்
தூயோமாய் வந்தோம் -பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் ஸ்வயம் பிரயோஜனம் –
மாற்றாதே -மறுத்து பேசாதே -அம்மா -நீ தலைவன் –
சனத் குமாரர் -வாசல் காப்பார் -பூமியில் பிறந்த வ்ருத்தாந்தம் –

நேசம் -ஸ்நேஹம் -மிக்க கதவம் –குலசேகர பெருமாள் -ஏதேனும் ஆவேனே –
கொக்கு -மீன் -பொன் வட்டில் பிடித்து புக-செண்பக மரம் -தம்பகம் முள் புதர்–குவடாம் பாறை -கானாறு –
நெறியாய் கிடக்க -படியாய் கிடக்க-இறுதியில் ஏதேனும் –
நிலப்படியாகவும் நித்யர்கள் -நேச நில கதவம் –

ஆச்சார்ய பரம்
கோயில் காப்பான் -திரு அஷ்டாக்ஷரம் -மந்திரத்தில் குடி இருக்கிறான் –
வாசல் காப்பான் -அடைவிக்கும் வழி -த்வயம் –
நென்னலே வாய் நேரந்தான் -சரம ஸ்லோகம் –
மூன்றையும் காக்கும் ஆச்சார்யர் –
தூயோமாய் போக வேண்டும் நாம் –
துயில் எழ -அறியாமையால் இருக்கும் நாம் எழ
உள்ளக் கதவைத் திறந்து ரஹஸ்ய த்ரய உபதேச பிரார்த்தனை

நாத முனிகள் பெருமை சொல்லும்
நாயகன் -குரு பரம்பரையில் முதல் ஆச்சார்யர் -கோஷ்ட்டியில்
நந்த கோபன் -காட்டு மன்னார் கோயில் -அவதாரம்
நாலாயிரம் -வாசல் மீட்டுக் காத்துக் கொடுத்தவர்
அத்யயன உத்சவம் -திருமங்கை ஆழ்வார் தொடங்கி
சொக்கப் பானை -கார்த்திகை -மஹா பாலி யாகம் முடிக்க வில்லை -அவன் சார்பில் பக்தர்கள் கொழுத்தி பூர்த்தி செய்கிறோம்
சக்கரத்தாழ்வார் சந்நிதியில் நடக்கும்
அப்பொழுது திருமங்கை ஆழ்வார் பிரார்த்தனை -திவ்ய பிரபந்தம் அழியாமல் இருக்க வழி –
தோளுக்கு இனியானை அனுப்பி நம்மாழ்வாரை எழுந்து அருளச் செய்து
தை ஹஸ்தம் திரும்பி வந்தார் நம்மாழ்வார்
நாதமுனிகள் -12000-யோக முறையால் -நம்மாழ்வார் எதுக்கு எண்ண வேண்டும் வருவார் என்று மஹா விஸ்வாசித்தால் சொன்னார்
வாயை திறந்து தாளம் வழங்கி -இவர் தான் பகல் பத்தையும் சேர்த்து –
தாள் திற வாய் -அரையர் சேவைக்கு வழி வகுத்தார் -தாளத்தோடு வாய் திறந்தார்
மாயன் மணி வண்ணன் -நம்மாழ்வார் மூலம்–நென்னலே வாய் நேரந்தான் -ராமானுஜர் அவதாரம் முன்னமே காட்டி அருளினார்

—————

அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும்
எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய்
கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே
எம்பெருமாட்டி யசோதா அறிவுறாய்
அம்பரம் ஊடருத்து ஓங்கி உலகளந்த
உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய்
செம்பொற் கழல் அடிச் செல்வா பலதேவா
உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ ரெம்பாவாய்-

மூன்று இடங்களிலும்-16-17-18– நந்த கோபன் – ஆச்சார்யர் வைபவம்
நாராயணன் -மூன்று கீழே – உலகு அளந்த உத்தமன் மூன்று இடங்களில் -தத்வ த்ரயம் -ரஹஸ்ய த்ரயம் –
தான த்ரயம் இதில் -அம்பரமே தண்ணீரே சோறே -மூன்றும் அவனே –
ஏவகாரம்-இதில் – ஆழ்ந்து இவர் -போலே யாரும் இல்லையே -எம்பெருமானாரையே -திரு உள்ளம் பற்றிய பாசுரம் –
ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணி விளக்கு ஆவது இவள் கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே-இருப்பதால் –
எம்பெருமான் -எம்பெருமானார் என்றால்
எம்பெருமாட்டி -உபகாரக ஆச்சார்யர் -ஆவார்கள் –
அவன் எழுந்தால் செய்யும் கார்யம் இவள் அறிவுற்றாலே போதுமே -பிராட்டி வைபவம் –
உம்பர் கோமானே-அந்தரங்க கார்யம் செய்யாமல் தேவ பொது காரியம் மட்டுமே செய்கிறாய்
ராமன் -தேவர் காரியமும் சீதா பிராட்டி காரியமும் –உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடறுத்து –
ரீதி பங்கம் -பல தேவரையும் -நப்பின்னை பிராட்டியையும் எழுப்பாமல் -கண்ணனை -படுக்கை வரிசை பார்த்து –
செம் பொன் கழல் -பொன்னடிக்கால் –பொய்கையாழ்வார் போலே -வையம் தகழி ஆரம்பித்து –
படுக்கையும் தூங்கலாமோ –
உடையவரையும் எம்பாரையும் தூங்க வேண்டாம் -என்றவாறு -சகல பல ப்ரதோ விஷ்ணு-

அறம் செய்யும் தர்மம் -கீழே -இங்கே நப்பின்னை
ஆராதனைக்கு எளியவன் -1-6-தரும வரும் பயனாய் எல்லாம் திருமகளார் தனிக் கேள்வன் –
பெருமை யுடைய பிரானார் இருமை வினை கடிவாரே-இரு -பெரியது இரண்டு ரூப கர்மங்கள் –
தர்மம் உடைய அரும் பயனாய் -உருக் கொண்ட இவள் –இவளே தரும் அவ்வரும் பயன் -என்றுமாம் –

உண்ணும் சோறு –எல்லாம் கண்ணனையே கொடுத்தால் ரஹஸ்ய த்ரயமும் கொடுத்தது போலவே –
தர்ம கார்யம் -அறம் செய்யும் –
மஹதா தபஸா ராமா-அதிருஷ்ட ரத்னம் செய்யும் சக்ரவர்த்தி போலே இல்லாமல் -புத்ரனை பெற அறம் செய்தார் அவர் –
இவரோ எடுத்த பேராளன் -அவர் பிரயோஜனத்துக்காக அறம் செய்தார் –
தத்துக் கொண்டாள் கொலோ -தானே பெற்றாள் கொலோ –
பயனைப் பெற்ற பின் அறம் செய்தார் இவர் –கண்ணனைப் பெற்றதால் இவர் அறம் செய்கிறார் -பலத்தில் விருப்பம் இல்லாமல் –
பிள்ளையினுடைய மங்கள அர்த்தமாகவும் விஜய அர்த்தமாகவும் -இவர் செய்யும் அறம் –

ஏகைக பல லாபாய சர்வ லாபாய கேசவா -கிருஷ்ணன் தர்மம் சனாதன
அம்பரமே தண்ணீரே சோறே கண்ணன் செய்யும் –
கர்மங்கள் திரு உள்ளத்தில் பதிவு பிரளயத்தில் அழியாதே -திரு உள்ள கோபம் பிரசாதம் பாபமும் புண்ணியமும் –
சர்வ அபராத பிராயச்சித்தம் சரணாகதி –
வானோ –கானோ ஒருங்கிற்று கண்டிலமால் -சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் -இழந்த நாள்கள் மறக்கும் படி கைங்கர்யத்தில் ஆழ்ந்து -நமக்கு மட்டும் இல்லை –
அவனும் மறந்து -தள்ளினோம் என்ற எண்ணமும் இல்லாமல் -சர்வஞ்ஞத்வம் கொத்தையோ
காருணிகம்-வென்றாலும் -வெல்லும் விருத்த விபூதியன்-திரு விண்ணகர் –
இவன் இடமே இவ்விரண்டு விருத்த -ஞானம் -ப்ரேமம் -தன் குணங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஓன்று போட்டி
தன் ஒப்பார் இல்லா ஒப்பிலி யப்பன் –
கருணையால் மறந்தது அஞ்ஞானத்தில் சேராதே -அவனே தர்மம் –
அவனையே கொடும் -சர்வ லாபாய கேசவா
வாசுதேவ சர்வம் -புருஷார்த்தம் இவை எல்லாம் –
அவனும் ஒவ் ஒன்றை கொடுத்து போக்குவதை விட இவனைத் தந்து அனைத்தையும் போக்கி கொள்ளலாமே –
பல கூடி தாரகம்-ஆவதை விட இவன் ஒருவனைக் கொடுத்தால் போதுமே
நமக்கு வேண்டியவை காலம் வயசுக்கு இடம் தக்க மாறுமே -தாரக போஷகங்கள் மாறும் –
கண்ணனோ எங்கும் எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் காலம் தேசம் அனைத்துக்கும் –
அனைவருக்கும் எப்பொழுதும் மாறாமல் -இதுவே -எல்லாம் கண்ணன் -சர்வ லாபாயா கேசவா -அறம் -கண்ணன் –
இங்கே போதக் கண்டீரே –ப்ருந்தாவனத்தே கண்டோமே –

பொருத்தமிலியைக் கண்டீரே -புருவம் காட்டாமல் இரக்கம் இல்லாமல் -தருமம் அறியாக் குறும்பனை -அங்கு –
அறம் தர்மம் யுக தர்மம் வர்ணாஸ்ரமம் பல -இவனோ சாஷாத் தர்மம் சித்த புண்ணியம்
தருமம் அறியா -இரக்கம் இல்லாமல் -அழகை அனுபவிக்க ஒட்டாமல் –
கோ தர்ம -நீர் அறிந்த தர்மங்களில் சிறந்தது -பீஷ்மர் நாம சங்கீர்த்தனம்
ராமர் இடம் இதே கேள்வி சீதா பிராட்டி கேட்க -ராஜ தர்மம் இத்யாதி சொல்ல வில்லை –
சிறந்த தர்மம் ஆன்ரு சம்சயம் பரோ தர்மம் -நீ சொன்னதையே -ஆஸ்ரிதரை விடாமல் -பக்த பராதீனன் –
சமுத்திர ராஜன் -வார்த்தை மாற்றி உனது விரோதிகளுக்காக
சொன்னது நீ -இரக்கம் -தான் சிறந்த தர்மம் -அனுஷ்டித்த இடங்களும் உண்டே -யாரையும் விட மாட்டேன் –
சொல்லி என்னை விட்டாரே -திருவடி இடம்
அறம் -ராமன் -கண்ணன் –
அறம் -இங்கு இரக்கம் -தர்மங்கள் மூலம் இல்லை -இவை சாமான்ய தர்மம் -அவன் இரக்கமே உபாயம் -ஸ்ரேஷ்ட தர்மம் –
சாதனம் இரக்கம் சாத்தியம் கல்யாண குணங்கள் -இரண்டும் அவனே -வேறே வேறே ஆகாரங்கள்
குயிலே உனக்கு என்ன –சாலத் தருமம் பெறுதி-கூவினால்-ஈஸ்வரனுடைய ஜகத்தை ரக்ஷித்தாய் என்னும் தர்மம் –
வேடன் -பறவை கதை -குரங்கு புலி -வெந்தீ மூட்டி -தன்னையே அழித்து-ஒரு வேடனை காப்பாற்றியது அங்கே
இங்கே குயில் கூவ -சேஸ்வரமான ஜகத்தை -உலகு அளந்தவனை வரக் கூவின மாத்திரமே -வாசா தர்மம் அவாப்நோதி வாக்கு தர்மம் திருவடி –
நானும் ரகுவம்ச உதித்த பரதனும் லஷ்மணனும் உன்னால் தர்மத்தால் ரக்ஷிக்கப் பட்டோம் -கண்டேன் சீதையை -வார்த்தை மாத்ரத்தால் –
பலத்தை எதிர்பார்க்காமல் இரக்கத்தால் செய்வதே தர்மம்
சர்வ தரமான பரித்யஜ்ய என்றாலும் தருமங்ளைப் பண்ண வேண்டும் –
இவை கைங்கர்யமாக அவனது முக விலாசம் ஹேதுவாக -செய்வோம் –

————-

த-தம குணம் -புலன்களை அடக்குவதை சொல்லும் –
த -தயைத்வம்-என்றும் -தத்த தானம் பண்ணுவதைச் சொல்லும் –
இடி -த த த -இடித்து மூன்றையும் சொல்லும் -வேதம் சொல்லும் –
மைத்ரி பஜதே -1964-காஞ்சி பெரியவர் -un-day-அன்பை வளர்த்தால் எல்லார் மனசை வெல்லலாம் –
வெற்றி வேறே தோற்கடிப்பது வேறே -சமோஹம் சர்வ பூதா நாம் -மூன்று குணங்களும் வளர்க்க வேண்டும் -த்ரேயா பூதா சகல ஜன நாம்
ரகுவம்சம் -ராமன் ரகு குலம்-14-கோடி தங்க காசு தானம் கதை
கண்ணன் யாதவன் -யதுவும் தானம் -ஒரு தடவை தானம் வாங்கினவன் -தானே தானம் வழங்குவான் -தேசிகன் –
முதல் உள்ளவனுக்கு கொடுத்ததும் மீதியை உள்ள அனைவருக்கும் கொடுத்ததாகும்-

உறங்கேல் ஓர் எம்பாவாய் -இன்புறுவர் எம்பாவாய் கடைசியிலும் -இந்த இரண்டிலும் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் இல்லை
கேள்- பின் பற்று – விக்ரஹ வடிவனான கண்ணனை வழி படு -பாத்திரத்தில் மாற்றம் -நல்ல மாற்றம் ஆங்கில வருஷப்பிறப்பு காட்ட –

சங்க சக்ர கதா பாணி -ரக்ஷணம் விளம்பம் கூடாதே /துவாரகா நிலையன்-பரமபத நிலயன் இல்லையே /அச்யுத-நழுவ விடாமல்
கோ விந்தா -பூமியை காப்பவன் /தாமரைக் கண்ணா-தூங்காமல் கடாஷி -வஸ்திர தானம்-
இஷ்டமான பசுக்களை இனிது மறித்து நீரூட்டி
கோவர்த்தன மலைக்கு அன்னதானம் –
மாலே -பல ஏவகாரம் -/ கூடாரை -பல ஏவகாரம் / ஏவகார சீமாட்டி ஆண்டாள்
அறம்-க்யாதி லாப பூஜா பிரதியுபகாரம் எதிர்பாராமல்
கர்ணன் -தானத்துக்கு தோஷம் உண்டே -வியாச பாரதம் –
சித்ர தேவன் கந்தர்வன் இடத்தில் குடிசை போட்டு பாண்டவர் கஷ்டப்படுவதை பார்க்க –கந்தர்வன் தூக்கி போக –
தர்மர் இடம் துரியோதனன் மனைவி வேண்டி கொள்ள அர்ஜுனனை காக்க சொன்னானாம் –
-கர்ணன் தப்பித்து ஓடினானாம் விகர்ணன் அவர்களுடன்
சித்ர தேவன் -அர்ஜுனன் நண்பன் -விட்டான் -உயிர் பிச்சை வாங்கி போனதால் வெட்கம் அடைந்தான் –
எஜமானனை தான் காப்பாற்றினார் உனக்கு அடிமை தானே -கர்ணன் -நானே அஅர்ஜுனனை கொல்வேன் –
அதுவரை தானம் கொடுப்பேன் -என்ற எண்ணம் -தப்பு தானே –
அதனால் தான் ஆழ்வார்கள் விபீஷணனைக் கொண்டாடி கர்ணனை பாடவில்லை
சாமான்ய தர்மம் -விசேஷ தர்மம் வாசி அறிய வேண்டுமே –

ராமானுஜர் ஸ்ரீ ராமாயணம் சொல்ல வில்லி வேஷத்தில் வரதனும் பெறும் தேவி தாயாரும் பிரணவம் போலே நடந்து –
விந்திய மலையில் -துணைக்கேள்வி -நடந்ததே –

கொழுந்து -வைத்து செடி நிலையை -இவள் மகிழ்வது அனைவரும் மகிழ்ந்தால் தானே
வியசநேஷூ மனுஷ்யானாம்–பெருமாள் -தாய் போலே துக்கத்துக்கு வருந்தி தந்தை போலே சுகத்துக்கு மகிழ்வானாம் -வால்மீகி
கணவனின் புண்யத்தில் பாதி மனைவிக்கு -தர்மம் தடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் -பாபங்களில் பங்கு இல்லை
மனைவி புண்யத்தில் கணவனுக்கு பங்கு இல்லை -மனைவி பாபங்களில் பாதி கணவனுக்கு போகுமாம் –
உம்பர் கோமானை -பார்த்ததும் திருவடியில் இழிந்து உலகு அளந்த வ்ருத்தாந்தம்
ஒவ் ஒரு பத்திலும் ஒரு உலகு அளந்த வ்ருத்தாந்தம் -சம்ஹாரம் பண்ணாத அவதாரம் –
மஹா பலிக்கும் காவல் -அடுத்த இந்திர பதவி –

எங்களுக்கு முகம் காட்டக் கூடாதோ -அவர்களுக்கு லோகம் கொடுத்தாய்
நாச்சியார் திரு மொழி 4-9-குறளுருவாய் -வியாக்யானம் -அண்டமும் நிலமும் ஓர் அடியால்-மூன்றாவது எங்கே நஞ்சீயர்
மஹா பலி உலகில் ஒருவன் தானே –
பட்டர் -அவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் -வேறே யாருக்கும் தெரியாதே -விஷ்ணு ஸூக்தம் -இத்தையே சொல்லும் –
பானை -சரீரம் -வெண்ணெய் -ஜீவாத்மா -வெண்ணெய் உண்ட வாயன் என் உள்ளம் கவர்ந்தான் -அனைத்தும் அவன் சொத்து –
நமது பாபங்களை திருடினான் -இவை தானே நமது சொத்து -ஆகவே கள்ளன் என்னலாமே-
ராசி -இவன் கர்ப்பத்தில் ஆறு மாசம் இருந்து -யோகமாயை வைத்து -ரோகினி கர்ப்பத்துக்கு மாற்றி -சங்கர்ஷணன் –
அம்பரமே -பாசுரம் சொல்லி -transfer-பெற்ற கதை –
இடுப்புக்கு கீழே தங்கம் கூடாதே செம் பொன் கழல் அடி -போட்டாலும் தகும்
ஹிதம் சொல்லிய பலராமன் -ஆறுதல் -சொல்லி –ஆச்வாஸம் படுத்தினார் -உம்பியும் நீயும் உறங்கேல் –

எழுப்ப முடியாமல் -இருக்க பாயை உருகி விடுவது போலே –
கௌசல்யா ஸூப்ரஜா-விசுவாமித்திரர் இளைய பெருமாளை ஆதிசேஷனாகவும் ராமரை பரம பதனாதாகவும் கண்டார்
அக்ரூரரும் யமுனையில் இப்படியே காட்சி
ஆண்டாளுக்கு கோபிகளுக்கும் இதே காட்சி -பாயை உருகி பாசுரம் –
கன்னிகை இல்லா கல்யாணமா -பிராட்டி இல்லாமல் -கூடாதே
ஸ்ரீ ஸூக்தம் –அர்த்தம் உந்து மத களிற்றன் பாசுரம்
தாயாருக்காக உள்ள ஒரே பாசுரம் நாலாயிரத்தில் இது ஒன்றே
ராமானுஜர் திருப்பாவை ஜீயர் உகந்த பாசுரம் -பெரிய நம்பி அத்துழாய் என்பர் சிலர் –
திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி அவரது திருக் குமாரத்தி -திவ்ய ஸூரி சரிதம் பிரமாணம்

ஆச்சார்யர் -நந்த கோபன்
திரு மந்த்ரம் -யசோதை -ஆறு காதுக்கு கேட்க்காமல் உபதேசம் –
மந்திரத்தின் பொருள் -கண்ணன்
மந்திரத்தின் சாரம் -பலதேவன் –
படிக்கட்டு போலே அமைத்துள்ள அழகு –
உண்ணும் சோறு இத்யாதி கண்ணனையே கொடுக்கும் ஆச்சார்யர் –
நாராயணனை சுமக்கும் திருமந்திரம் -தாய் ஸ்தானம்
எங்கும் வியாபகம் -உலகு அளந்த திரிவிக்ரமன் -காட்டி
பாகவத சேஷத்வம் -உற்றதும் உனது அடியார்க்கு அடிமை -என்றபடி -ஆதி சேஷன் முதல் அடியார் அன்றோ
ரிக்வேதத்தில் ஒரு மந்த்ரம் -உண்டு –

—————

உந்து மத களிற்றன் ஓடாத தோள் வலியன்
நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய்
கந்தம் கமழும் குழலீ கடை திறவாய்
வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தன காண் மாதவிப்
பந்தல் மேல் பல்கால் குயில் இனங்கள் கூவின காண்
பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர்பாடச்
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்

திருப்பாவை ஜீயர்
மடித்தேன் -அப்பக்குடத்தான் -ஸ்வாமித்வம் -பாடல் அனுசந்தேயாம் பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் —
மடித்தேன்- மன வாழ்க்கை திரும்பினேன் –
இரவில் திருவாய் மொழி அனுசந்தானம் -ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயலில் அவகாஹித்து –
பொழுது போக்கு இதிலேயே -நேக்கு உருகி நைந்து பக்தி பெருகி –
புற முதுகிட்டு போகாத குற்றம் இல்லாத கோவலன் -ஓடாத தோள் வலியன் –
மாதவிப்பந்தல் -குருக்கத்திப் பூ பந்தல் –
மைத்துனன் பேர் பாட -தோற்றே வெல்பவன் தானே கண்ணன் -அவன் பந்து இவள் இடம் –
பந்தார் விரலி -வசவு பாட பரிகாசத்துக்கு –
செந்தாமரைக் கை -இவளது -அவனது தாமரைக்கை –

அவள் சந்நிதியும் அசந்நிதியுமே-கார்ய கரத்துக்கும் இல்லாமைக்கும் – காகாசுரன் பிரபன்னர் பெரும் பேற்றைப் பெற்றதே —
பிராட்டி திரு ஆபரணம் மூலம் சுக்ரீவாதிகள் திருவடி கடாக்ஷித்து –
வீரத்துக்கும் அழகுக்கும் ஈடுபட்டார் திருவடி முதலில் பெருமாளைக் கண்டதும் -சூர்பணகையையும் கூட கவர்ந்த அழகு
தருணவ் ரூபா சம்பன்னவ் ஸூ குமாரவ் மஹா பாலாவி புண்டரீகாக்ஷ விசாலாக்ஷ-அவள்
ஆயதாச்ச -சர்வ பூஷண பூஷணாய -இவரும் -அணியாது அங்கங்கள் அழகு மாறி -ஆபரணங்களை அழகு கொடுக்கும் பெருமாள் –
சர்வ ஸ்வ தானம் அன்றோ -திரு மேனி அழகு –
தூதஸ்ய –பின்பு தான் தாதஸ்ய -ராவணனுக்கு சீதா பிராட்டி உபதேசம் தனக்கும் என்று உணர்ந்து மாற்றிக் கொண்டார்
காமரு சீர் அவுணன் -மஹா பலி-வாமனனை சேவிக்கப் பெற்றான்
சீதாம் ஆஸ்ரயித்த பின்பு தேஜஸ்வீ ஆனார் திருவடி -ஸ்வரூப ஞானம் வந்த பின்பு புது மலர்ச்சி -தெரிய வால்மீகி கொண்டாடுகிறார்

பிராட்டி ராவணனைக் குறித்து அருளிச் செய்த ஹிதத்தை சிம்சுபா வருஷத்தில் மறைந்து இருந்து கேட்டு -ஸீதாம் ஆச்ரித்ய தேஜஸ்வீ-என்று
அதிகாரி சுத்தி யுண்டாய் -தன் ஸ்வரூபம் பெற்று முறை அறிந்து அடிமை புக்கு தூதோ ராமஸ்ய என்ற வாயாலே
தாஸோஹம் கோச லேந்திரஸ்ய-என்பதும் செய்து தன் ஸ்வரூபமும் பெற்று -ஏஷ ஸர்வ ஸ்வ பூதஸ்து -என்று
ஸ்வரூப அனுரூபமான பலம் பெற்றதும் பிராட்டியை ஆஸ்ரயித்த பின்பு இறே–நாயனார்

அதிகாரி -கொத்தை -த்ருஷ்டாந்த பூதர்கள் -உபாயத்துக்கும் உபேயத்துக்கும் ஸ்ரீ வசன பூஷணத்தில் உண்டே
திருவடிக்கே வந்ததே-
நமோஸ்து ராமாயண ச லஷ்மணாய -தேவ்யா-ஜனகாத்மஜாயா -சொன்ன உடனே அந்த மரத்தடியில் காட்சி
அதிகார அசுத்தி போனதும் -பலன் கிடைத்ததே -அவருக்கும் கூட சம்சாரம் இருள் தரும் –
இவள் கடாக்ஷத்தாலே பெருமாள் ஆலிங்கனம் -ஏஷ ஸர்வ ஸ்வ பூதஸ்து-பரிஷ்வ்ங்கம் –
இது வரைக்கும் நாராயண சரவ் சரணம் -இப்போது தானே ஸ்ரீமத் சரணவ் சரணம் பிரபத்யே-
நேராக சீதை பிராட்டியை சேவித்து மனசால் பெருமாளை -துல்ய சீல இத்யாதி -சரணாகதி ஆனதே –
பின்பு மீண்டும் பெருமாளை சரணாகதி பண்ண வேண்டாமே
இரண்டாம் வாக்கியம் -பலன் பெற்றார்

விபீஷணனும் இவள் உள்ளே சென்ற பின்பே -தங்கை பத்னி பெண் -மூவரும் கைங்கர்யம் –

அர்ஜுனன் -உபதேசம்- -மாயன் அன்று ஓதிய வாக்கு அதனை கல்லார் -உரை கிடைக்கும் உள்ளத்தில் திருமழிசை ஆழ்வாருக்கு –
அன்று -காலம் தேசம் வேறே -ஆழ்வார்களுக்கு பலித்தது -அர்ஜுனனுக்கு இல்லை -மறந்தேன் என்றான் -அநு கீதையும் உண்டே
பிருந்தாவனம் –ஒரே சமயம் -20000-பேர் தங்கும் இடங்கள் உண்டே -அன்று அவன் லீலை நமக்கு அனுபவம் இன்று
விவிதஸ்ய தர்மஞ்ஞன் -தர்மம் அறிந்தவன் -சீதாப் பிராட்டி ராமனை –
தருமம் அறியாக் குறும்பன் -கண்ணனை

எம்பெருமான்-தானே சேஷி -நந்த –ஆனந்த -கோபாலா -தன்னை ஆஸ்ரியத்தவர்களை பாலனம்
சேஷியைக் கொடுத்த சேஷி -ஆனந்தம் -ஆமோத பிரமோத் நந்த -ஆச்சார்ய பரம்
ஆனந்தம் ப்ரஹ்ம் இதி-ஆனந்த ஸ்வரூபம் -கண்ணனை கையிலே வைத்து -ஆனந்த நிர்ப்பரனாய்-
கோப -ரக்ஷகன் -அண்டினவரை பாலனம்
ஆச்சார்யர் திருவடிகளை பற்றிய சாமர்த்திய -சாதித்தேன் இன்றே
சேஷி -ஸூலப மான இவரை விட்டு துர்லபமான அவனைப் பற்றுவது
மூடனே-கையில் உள்ள தானம் விட்டு -பூமிக்குள் தேடுவான் –
இதுவே நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபன் -கீழே -சார்ந்து நின்ற இல்லை -சேஷியை தேடிப்போக வேண்டாமே -தேவு மற்று அறியேன் –
திரு உரு காண்பான் -அலற்றுவன் வணங்குவேன் இல்லை -போகிற பொழுது கும்பீடு போட்டேன் -காத்து இருந்து சேவை சாதித்தான் –
அனைத்தும் வகுத்த இடமே -உனக்கு இன்பம் தரும் அனைத்தும் இராமானுசர் -உன் இணை மலர்த் தாள் எனக்கு தருமே
ஆச்சார்ய லாபம் பகவானால் -பகவத் லாபம் ஆச்சர்யனாலே

கொடுத்து கொடுத்து -ஆன்ரு சம்சயத்தாலே -எடுத்த பேராளன் -இரக்கத்தால் -தர்மம் செய்வது மங்கள கரமாக –
இரக்கத்தால் ரஹஸ்ய த்ரயம் நமக்கு கொடுத்து -அனைத்தையும் ஒன்றும் எதிர்பார்க்காமல் அளிக்க
சிஷ்ய லக்ஷணம் -ஆச்சார்யருக்கு நாம் சமர்ப்பணம் -அவர் பிரதிநிதியாக இருந்து பகவத் பாகவத கைங்கர்யம் செய்து
சேஷம் நாம் கொண்டு மேலும் கைங்கர்யம் செய்ய -இது தானே நேற்று பார்த்தோம் அம்பரமே –
தாரகம்-சோறு -பகவத் கைங்கர்யம் -அஹங்காரம் இல்லாமல் -ஸூவ போக்த்ருத்வம் இல்லாமல் –
விக்கல் தண்ணீர் அறம் செய்யும் இதுக்கு -அம்பரம் -ஈஸ்வர முக விலாசம் -வெற்றிலை போட்டு சிரிக்கலாம் போக்யம்-அம்பரம் தரும் –
இவை இரக்கத்தால் கொடுக்கும் ஆனந்த நிர்ப்பரராய் -கீழே பார்த்தோம்

உந்து -மதம் உந்து -அஹங்காரம் -அடக்கி -களிற்றன் -ஞானம் படைத்த ஆச்சார்யர் -அப்பொழுது ஒரு சிந்தை செய்து-
ஸச் சம்ப்ரதாயம் -ஓடாத தோள் வலியன் -புறச்சமயிகள் -ஸ்திர புத்தி யுடன்
தான் அனுபவித்து ஆனந்த நிர்ப்பாரராய் நந்த
நான் பிடிக்க கை விடாமல் பாலனம் -கோபன் -ஸூ பர ஹித பரம் -தேசிகன் -ஆசைப்பட்டு பற்ற வேண்டும் நாம் -என்கிறார் இதில் –

————-

ஸ்ரீ ஸூக்தம் தமிழ் ஆக்கம் -ஆறு வ்யுத்பத்திகள்
காது கொடுத்து கேட்டு அவனை கேட்பித்து -பாபங்களைப் போக்கி -பக்தியை வளர்த்து -அடையப்படுகிறாள்- அவனை அடைகிறாள்
ஆறையும் இந்த பாசுரத்தில் உண்டே -வெள்ளிக்கிழமையாகவும் அமைந்ததே -நமக்கு –
த்வரை மிக்கு கோபிகள் பாவத்தால் முறை தப்பி கண்ணன் மேல் விழுந்த மெய்ப்பாடு -உணர்ந்து பிராட்டியைப் பற்றுகிறார்கள்
பெருமாள் -அக்னி -வேதம் -அஃன ஆயத முதல் மந்த்ரம் -அக்ரம் நியதி முன்னாலே அழைத்து போவது –
சீற்றம் அபராதங்கள் கண்டு -அருகில் இருந்து அணைத்து நம்மை சேர்ப்பிக்க -புண்ணிய நதிகள் பிராட்டி ரூபம் இதனாலே –
யமுனா கூந்தல்- கங்கா புன்னகை -இனிய பெண் காவேரி -இடுக்கு ஆகாச கங்கை -ஸ்வர்ண முக்கி -ஆபரணம் -பாலாறு -திரு மார்பு
வெந்நீரை ஆற்ற தண்ணீர் வேணுமே -சிபாரிசு பண்ணி சேர்த்து வைக்கிறாள் ஸ்ரீ பார்ஸ்வம்

வில்லிறுத்து -மெல்லியல் தோள் -தோய்ந்தாய் –அழகன் -வீரன் அவலீலையாக முறிக்க
ஜனகன் கவலையையும் முறித்து -மக்கள் பேச்சு முறித்து -சீதை ஏக்கம் முறித்து -ப்ரஹ்மச்சாரிய ஆஸ்ரமமும் முறித்து
ஸந்தோஷம்-குணவானாகவும் இருக்க வேண்டுமே -ஐயர் பார்த்து பண்ணி வைக்க வேண்டும் பேசியதும் குணமும் கண்டாள்
உருகினாள்-அதில் நீராடினான் -பெருமாள் -அனுக்ரஹம் செய்ய -இவள் சந்நிதியும் சந்நிதியும் கைக் கொள்ளவும் கை விடவும் ஹேது
கைலாச மலை அசத்திய ராவணனுக்கு -நன்றி -பார்வதி ஆலிங்கனம் பெற்றார் –
தனிக்கோயில் நாச்சியாரும் உபய நாச்சியார்கள்-நமக்காகவே –
ஹித பரர் அவர் -ப்ரிய பரை இவள்
சாஸ்திரம் ப்ரதன் அவன் –புருஷகாரம் இவள்
மூன்று பாசுரங்களில் நப்பின்னை -மூன்றுமே உகாரத்தில் ஆரம்பம் -அப்புறம் நப்பின்னை இவர்கள் கோஷ்ட்டியில் –

நேற்று குழந்தை கண்ணன்
இதில் மிதுனமாக சேவை நப்பின்னை கண்ணன்
எங்கு இருக்கிறார்கள்
நப்பின்னை -கும்பன்-பெண் -பின்னை அழகு -கண்ணனுக்கு பின்னாடி பிறந்தவள்
கீரன் நக்கீரன் போலே பின்னை நப்பின்னை
ஏழு எருதுகள் -கம்சன் அறிந்து அசுரர்களை புகுந்து -அசுரர் ஆவேசம் –

ஐந்து வயசில் கண்ணன் -மூன்று வயசில் நப்பின்னை -காளைகளை அடக்கும் பொழுது –
உன்னுடைய மகளாக வளர்க்க யசோதை இடம் கும்பன் கொடுத்து பருவத்தில் கல்யாணம் –
இரண்டு வயசில் கண்ணன் நந்த கோபன் இடம் ஆடம் படிக்க ராதா -18-வயசில் வந்து உதவ –ஜெயதேவர் –
கண்ணன் -20-மாறி ராதை உடன் விளையாடி –
நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த உருவம் எடுத்துக் கொள்ள வல்லவன் -பஞ்ச உபநிஷத் மயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்
தமர் உகந்த எவ் வுருவம் அவ் வுருவம் தானே
கோபிகள் விரும்பிய படி இங்கு மிதுன சேவை –super-man-இயற்கையான ஸ்வ பாவம் மாறாமல் -ஸூவ இச்சையால் –
பாதுகா சஹஸ்ரம் பாதுகை ரத்ன தேஜஸ் -சுவராகவும் அறையாகவும் கதவாகவும் மாறும் -ஆகவே இந்தப் பாடல்

மதம் உந்து களிற்றன் -கண்ணன் லீலையை அனுபவிக்க உடல் வலிமையையும் வேண்டுமே
இரண்டு வேளை உண்டு -வாரம் இரண்டு கோயில் -பக்ஷம் -இரண்டு சனிக்கிழமை -விரதம் -ஏகாதசி –
சர்வாங்க சவரம் இரண்டு மாசத்துக்கு -மயானத்துக்கு விளக்கு எண்ணெய் –
வருஷத்துக்கு இரண்டு தீர்த்த யாத்திரை -செய்தால் மருத்துவர் இடம் போக வேண்டாமே
மத களிற்றை உந்துபவன் என்றுமாம் யானைகளை -வாரணம் ஆயிரம் -புடை சூழ –
கண்ணனே யானை -பல சாம்யம் உண்டே -தன்னை அடைய தானே -பக்தி கொடுப்பவனும் அவனே –
பிராட்டி மூலம் பற்ற -பாகன் இட்ட வழக்கு -கொடுக்கும் ஒரே கை -நடை கம்பீரம் –
சலார் சலார் -வாரணம் -சாரங்க பாணி தளர் நடை -அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது
ஆராவமுதன் -இவனால் பிழைப்பு அனைவருக்கும் யானை போலே –

தன்னை விட்டு ஓடாத தோள் வலிமை -வா போ மீண்டும் வந்து போ இளமை கீழ் புகும்
வஸூ தேவர் இளமை அடைந்ததை கண்ணனை பார்த்ததும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
நோயால் மரணம் விட நோய் பயத்தால் மரணம் அதிகம்
அபயம் அளிக்க இவன் இருக்க -மல்லாண்ட திண் தோளை பார்த்து நம் பாபங்களுக்கு அஞ்ச வேண்டாம் போலே
நந்த கோபன் வலிமை கண்டு இவனுக்கும் அஞ்ச வேண்டாமே
ஜனகன் மகள் என்று தன்னை அறிமுகம் ராவண இடம் -கஷ்டம் ஆரம்பம் -தசரதன் மாட்டுப்பெண் -திருவடி இடம் -சொன்னதும் மாற்றம்
கோட்டை -கோட்ப்பாட்டை மாற்றி -இது தான் லஷ்மண ரேகா தப்பாக சொல்கிறர்கள்

கடை திறந்து கந்தம்- ஆஸ்வாசப்படுத்த–
குயில் கூவின -பல்கால் கூவின- எங்கும் கூவின –குயில் இனங்கள் எங்கும் கூவின
உலகு அளந்தான் வரக் கூவாய்– தத்துவனை வரக் கூவாய் –உயிர் துறப்பேன் -நீ தானே கூவ விட்டு இருப்பாய்
பந்தார் விரலி -கோதாவரி நீச்சலில் பெருமாள் -பத்தினிக்குத் தோற்பான் பரம ரசிகன் —
life-வெல்ல -wife-இடம் தோற்க வேண்டும் -காட்டியது போலே இவனும்
பந்தாக பிறந்து இருக்க வேண்டும் -பந்து ஜீவ வர்க்கம் -நாரங்கள்-ஒரு கையால் -நாராயணனை ஒரு கையால் –
அத்தை மகன் -மைத்துனன் -மச்சான் -மட்டுமே குறிக்கும்

சீரார் வளை-சீரார் செந்நெல் கவரி வீசும் -அமுது செய்யப்படும் சீர்மை -ஒலியும் உத்தேச்யம்
நடை அழகும் உத்தேச்யம் -நடந்து வந்தோம் பலரும் -நீயும் வந்து -மகிழ்ந்து -செந்தாமரைக் கையால் – சீரார் வளை ஒலிப்ப -கடை திறவாய்

ஸ்ரீ ஸூக்தம் தமிழ் ஆக்கம் கோணம்
ஹஸ்தி நாத ப்ரபோதினம் உந்து மத களிற்றன் -ஒலி
கந்த த்வரா-கந்தம் கமழும்
ஈஸ்வரீம் சர்வ பூதானாம் -பந்தார் விரலி -ஸ்ரீ ஸ்துதி -சிகப்பு வெள்ளை கருப்பு –
சம்சார மண்டலம் -முக்குண மயம்–chess-போலே லீலா வியாபாரம்
நித்ய புஷ்டாம் -சேர்ந்து இருந்தால் -சீரார் வளை
பத்ம ஹஸ்தே –செந்தாமரைக் கை
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்து

ஆறு செயல்கள் –கேட்டு -கேட்பீத்து -வினைகள் மாந்திட – முயன்று -ஆதி சேர்ந்த தமர் உன்னை அணுக திருவே -தேசிகன்
குயில் இனங்கள் கூவின காண் ஸ்ருனோதி
கடை திற வாய் -வாயைத் திறந்து கேடடவிப்பிக்கிறாள்
கமழும் குழலி -வினை மாற்றும்
வந்து திறவாய் -பக்தி அருளி -உள்ள கதவை திறந்து
கோழி அழைத்தன -ஆஸ்ரிக்கிறோம்
நப்பின்னை யாக அவனை ஆஸ்ரயித்து

வஞ்சுள வல்லி தாயார்
கோபாலன் -ஆனந்தமாக உள்ள -நந்த கோபாலன் -ஆனந்த மய-திருவேங்கடத்து ஆயன் -மருமகள்
மேதாவி -பாணி க்ரஹணத்துக்கு ஸ்ரீநிவாசனே தந்தையாக -அப்பன் பெருமாளாக சேவை இன்றும் உண்டே
அப்பன் பெருமாள் கோயில் அருகில் உண்டே –
நப்பின்னை -ந பின்னா பிரியாமல் இருப்பவள் -தனிக்கோயில் இல்லை -புறப்பாடும் சேர்த்தியிலே
ஸூகந்த வனம் நறையூர் -கந்தம் கமழும்

நித்யம் மாலை பறவைகள் வந்து வடக்கு பிரகாரத்தில் -கூவும் தங்கள் தலைவன் கருடனுக்காக ஸ்தோத்ரம் பண்ணி
பறந்து போவதை இன்றும் காணலாம் -குயில் கூவும் நறையூர் -ஆழ்வார்
பந்தார் விரலி -நறையூர் நின்ற நம்பி கலியன்
வளையல் பிரசித்தம் –

ஆச்சார்யர்
பெருமாள் யானை இவர் வசம் -பக்தியால் –
நந்த கோபாலன் -கண்ணனை எண்ணி ஆனந்தம் –
தன்னுடைய ஆச்சார்யருக்கு சிஷ்யர் மறு மகள்
பிராட்டி பரிகரமாக-நப்பின்னை
குழலி -மணம் -ஞானம் பரிமளிக்கும் படி அளிப்பவர்
குயில் கோழி -போலே சிஷ்யர்கள்
பந்தார் விரலி -அவனுக்கு ஆட்பட்டவர்
செந்தாமரைக் கை
உள்ளம் திறந்து சாஸ்த்ரார்த்தம் வழங்க

ராமானுஜர் பெருமையை சொல்லும்
காம்பீர்யம் -ஆனந்தம் பாய் மதம் -வேழம்
காண் தகு தோள் அண்ணல் தென் அத்தியூரர் -ஈடுபட்டவர்
பின்னாக தாழ்வாக சொல்லி நைச்ய அனுசந்தானம்
குழலி -கன நல் சிகை முடியும் இல்லை எனக்கு எதிர்
பந்தார் விரலி -உபய விபூதியும் உடையவர் –
உபதேச முத்ராம் பத்மம் போலே யதிராஜ சப்ததி தேசிகர் –

திருப்பாவை ஜீயர் –
புத்தூர் ஸ்வாமிகள் -திரு கோஷ்ட்டியூர் நம்பி தேவகி பிராட்டி -என்பார் –
பெரிய நம்பி அத்துழாய் என்றும் பலர் சொல்லுவார்

—————–

குத்து விளக்கு எரிய கோட்டுக் கால் கட்டில் மேல்
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேல் ஏறிக்
கொத்தலர் பூம் குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல்
வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய்
மைத் தடங்கண்ணினாய் நீ யுன் மணாளனை
எத்தனை போதும் துயில் எழ ஒட்டாய் காண்
எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால்
தத்துவமன்று தகவேலோ ரெம்பாவாய்

குத்து விளக்கு எரிகிறதே -படுக்கை உனக்கு ரசிக்குமோ -எரிச்சலில் சொல்லுகிறார்கள்
கொத்து அலர் -இவள் சூடின பின்பே அலரும்-
மணிமாமை குறைவிலமே-அவன் விரும்பாத எதுவும் வேண்டாமே -வைராக்யம் –
கடைசி பக்ஷம் அவன் உடுத்திக் களைந்த வையும் – சூடிக் கொடுத்தன வையும் -நாம் கொள்ள வேண்டும் –
கூந்தல் அழகையும் வாசனையையும் சொல்லி -அவனுக்கு அபிமதமான இவற்றைச் சொல்லி –
அணைத்ததால் மலர்ந்த மார்பு கொண்டவள் –
மலரிட்டு நாம் முடியோம் -இவன் சூட வந்தால் தடுக்க மாட்டோம் -கண்ணன் ஸ்பர்சத்தால் பூ கூந்தல் வாசம் உத்தேச்யம்
இவர்களுக்கு – ராவணன் போலே மிதுனத்தை பிரிக்கக் கூடாதே –
எழுந்து வா சொல்லாமல் -எழுந்தாள் மலர்ந்த மார்பு குவியும் -புல்கிக் கிடந்தேன்–
தளர்த்தி கெட்டியாக அணைக்கப் போனாலும் வெளுத்துப் போகுமே -எனவே வாய் திறவாய் -மாஸூச -சொல்லப் பார்க்க
என் பரிக்ரங்களுக்கு நீயா முற்பட வேண்டும் கண்ணாலே பார்க்க -மைத்தடம் கண்ணினாய் –
நீ உன் மணாளனை -பிரித்து பேசுகிறார்கள் -கொடுத்தால் நம் மணாளன் –
தத்வம் -புருஷகாரம் -தகவு -கிருபை -இரண்டுக்கும் சேராதே –
இவள் கண் கடாக்ஷம் இல்லாமல் அவன் உபாயம் ஆக மாட்டானே -ஆகவே இருவருக்கும் பாதிப் பாதி பாட்டு இதில்

கீழே மூன்று ஆச்சார்ய பிரகரணம் -16-17-18-
நப்பின்னை -18-19-20-
நப்பின்னையும் ஆச்சார்யரையும் -ஒரே பாசுரம் -கடக க்ருத்யம் இருவருக்கும் –
ஞானம் உபதேசம் திருத்தி கொண்டு வந்து நிறுத்தி -பிராட்டி அவனையும் திருத்தி நம்மையும் அவனையும் சேர்ப்பிக்கிறாள்
அவனுக்கு அஞ்ஞானம் ஊட்டுகிறாள் -பாபங்களைப் பார்க்க வேண்டாம் –
உ-பிராட்டியை சொல்லும் -அநந்யார்ஹத்தை சொல்லும் -உ காராம் ஆச்சார்யரை சொல்லும்
அவ்வானவருக்கு மவ்வானவர் சேஷம் என்று உவ்வாகாரம் சொல்லும்
எனவே உந்து -இரண்டு பேருக்கும்

கூர் வேல் கொடும் தொழிலன் நந்த கோபன் -திரு மந்த்ரம் உபதேசிக்கும் ஆச்சார்யர் முதல் அடி இது தானே
கோதா உபநிஷத் -கீதா உபநிஷத் இரண்டுக்கும் பல சாம்யம்
குத்து விளக்கு எரிய -ஞானம் பிரசுரிக்கிறது என்றவாறு -ஞானம் வெளிச்சம் –
வருத்தும் புற இருள் மாற்ற –திரு விளக்கு-வையம் தகளி
இறைவனை காணும் இதயத்து இருள் கெட -அடுத்த விளக்கு அன்பே தகளி-ஞானச் சுடர் விளக்கு –
ஞானம் என்னும் நிறை விளக்கு -மனசான விசுத்தேன-
திருக்கண்டேன் –கண்டேன் கண்டேன் -அவர் கோவிலுள் மா மலராள் தன்னோடும் கண்டமை காட்டும் தமிழ்த் தலைவன் –

ஆத்ம ஞானத்துடன் கர்ம அனுஷ்டானம் பண்ணுவது முதல் அடி -நியதம் குரு-கர்ம யோகம் வளர வளர –
நித்யாத்ம–ஆத்ம நித்யத்வம் பற்று இல்லாத கர்மயோகம் இரண்டாம் அத்யாயம்
ஆத்ம ஞானம் உள்ளடக்கிய கர்மயோகம் பண்ண -ஞானம் ஓடம் -பாபம் கடலை தூண்டுவிக்கும் -திரும்புமா சங்கை போக்க
ஞான அக்னி -பஸ்மம் ஆக்கும் -பாபங்களை -அந்த நிலையில் உள்ள வற்றையும் மட்டும்
பக்தி ஆரம்ப விரோதி பாபங்களை சொன்னவாறு
யோகம் தொடர -ஞான பாகம் வளர -அசையாமல் விளக்கின் ஜ்வாலை போலே –
மனசை ஓட விடாமல் ஆத்மாவில் செலுத்தி -யோகத்தை விஷயாந்தர சிந்தனை இல்லாமல் தொடங்கி-
சிற்றின்பம் ஆசைகள் கர்மத்தால் தானே வந்தது -பாதிப்பை குறைக்க கர்மா யோகம்
ஞானம் வளர மேல் நோக்கி பேர் இன்பம் சிந்தனை
ஆத்ம த்யானம் மட்டும் முடியாதே -பேர் இன்பம் ஆசை அறிந்து
ஞானம் சாவி -வைத்து ஞானக்கண் -ஆச்சார்ய உபதேசம் -தத்வ தர்சி -ஆதி பணிந்து -மூன்றாவது புள்ளி இது
கர்மா- அனுஷ்டானம் -ஆத்ம ஞானம் கீழே இரண்டும் பார்த்தோம் –

நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான் -ஆத்ம ஞானத்துடன் கர்மயோகம் செய்வதை
போய பிழையும் புகுதறுவான் நின்றனவும் -செய்யும் கிரிசைகள் -மாயனைச் செப்பு
அடுத்து அஞ்ஞானம் குறைந்து ஞானம் வளர்க்க -பாபம் குறைந்து புண்ணியம் வளர —
வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிற்று
செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின அடுத்து வந்ததே
-16-தொடங்கி மூன்று பாசுரம் ஆச்சார்ய பரம் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக
உப கோசல வித்யா –ப்ரஹ்ம ஞானம் இல்லாமல் -வருந்த -மூன்று அக்னி
ப்ரானோ ப்ரஹ்ம –லோகத்தில் ப்ரஹ்மம் இருப்பதால் பிராணம் இருக்கிறது
கம் ப்ரஹ்மம்
கம் ப்ரஹ்மம் -ஸ்வரூபம் அறிவித்து
யதேவ கம் ததேவ கம் -சுகம் -ஆகாசம் -ஆனந்தமயன் -அளவு படாத அபரிச்சின்னம் ஆகாசம் போலே -அபரிச்சின்ன ஆனந்த ஸ்வரூபம்
எங்கு ஸ்தானம் -குணங்கள் சொல்லு -கதி சொல்லிக்கொடும் -எல்லாம் கேட்க
கதியைப் பற்றி ஆச்சார்யர் மூலம் அறிந்து கொள்
சம்யக் -சில குணங்களை சொல்லி
அஷி புருஷன் -ஸ்தானம்

ஆச்சார்யர் வந்து அர்ச்சிராதிகதி பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க
முன்பு அக்னி ஆராதனை கர்ம யோகம் இருந்ததே
அதே போலே ஆச்சார்யர் இங்கு
ஸ்தானம் குணம் கதி மூன்றுக்கும் மூன்று பாசுரங்கள் –
கடல் அளவாய் –சுடர் ஒளியால் அவ்விருளை துறந்திலனேல் -வேதாந்த விளக்கு மேல் இருந்த விளக்கு – விட்டு சித்தன் விரித்த விளக்கு –
அஞ்ஞானம் போக்கி -விஷயாந்தர பற்று போக்கி
10-அத்யாயம் -பக்தி யோகம் -திவ்ய திருமேனி குணம் சிந்தித்து -நானே போக்கி
பஜதாம் -ப்ரீத்தி பூர்வகம் -தேஷாம் சதத யுக்தானாம் -தாதாமி புத்தி யோகம்
தேஷாம் ஏவ அனுகாம்பாதார்தம் -அஹம்-அஞ்ஞான –நாசயாமி ஆத்மபாவத் -உள்ளத்தில் இருந்து என்னை நினைக்க நினைக்க
ஈடுபாடு போக்கி ஞான தீபேண பாஸ்வத
பல விளக்குகள் -போக்கும் இருள்கள் வேறே வேறே அங்கும்
குணங்களுக்குள் கோபம் ஸ்வா தந்திரம் -மதிள் மேல் பூனை -இவையும் உண்டே –இதுக்கு ஒரு விளக்கு வேணும்
ஸ்வா தந்திரம் தலை சாய்த்து தலை எடுக்கும் ஸுஸீல்யாதி குணங்கள் –
இதுக்கு நப்பின்னை என்னும் விளக்கு -குத்து விளக்கு -அவனால் வரும் ஆபத்தை போக்கி –
செந்தாமரைக்கை -அவனால் வரும் ஆபத்தைப் போக்கும் கை –
பாபங்களைக் கண்டு அஞ்சாதே என்று சொல்லும் அவனைக் கண்டும் அஞ்சாதே

———-

வீர சுந்தர ப்ரஹ்ம ராயன்-பிள்ளைப்பிள்ளை ஆழ்வான் இல்லம் இடித்து -மதிள் கட்ட -பட்டர் -இவர்கள் மங்களாசாசனமே பாதுகாப்பு
அருள் மாரி பட்டம் பிராட்டி கழியனுக்கு தொண்டர் அடிப் போடி ஆழ்வார் நந்தவனத்துக்காக மதிளை மாற்றி காட்டியதால் –
கூரத்தாழ்வான் -திருமால் இருஞ்சோலை -ஸ்தோத்ரம் பண்ணி மீண்டும் ஸ்ரீ ரெங்கம் திரும்பியதால்
பட்டர் -ஆண்டாள் அழகர் இருவரையும் சேர்த்து நீளா துங்க -தனியன் -குத்து விளக்கு –கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பன்
சேஷ சேஷி சம்பந்தம் -உணர்த்தி -பரகத அதிசய ஆதான இச்சையா உபாதேன
மலரும் மணமும் போலே -சுவரும் paint-போலே -அவன் மேன்மைக்காகவே
அவனையும் எழுப்பி -உபதேசித்து –
சொல் மாலையால் கட்டிப்போட்டு பலவந்தமாக அனுபவித்து கைங்கர்யம் –
திருமார்பில் ஒய்வு -திருவேங்கடமும் திருமாலிருஞ்சோலையும் இரண்டு கொங்கைகள்
கூஜந்தம்– வைதேஹி ஸஹிதம் பட்டாபிஷக ராமர் த்யானம் போலே இந்த தனியனும் இந்த பாசுரம் தியானித்து பலன் -முக்கிய பாசுரம்

பாஸ்கரேண பிரபா-பிரபாவான் ஸீதாயா தேவையா -பகலோன் பகல் விளக்கு ஆகும் படி அத்தி வரதர் தேஜஸ் -அவனைக் காட்டும் நப்பின்னை –
ஜயத்ரதன் -துரியோதனன் தங்கை கணவன் -13-நாள் யுத்தம் -சக்ர வ்யூஹம் -அர்ஜுனன் தவிர நால்வரையும் தடுக்க வரம் சிவன் -அபிமன்யு தனியாக மாட்டி –
நாளை அஸ்தமிக்கும் பின்பு ஜயத்ரதனைக் கொல்லுவேன்-இல்லாவிட்டால் நரகம் அடைவேன் -பல பாபங்கள் காரணமான நரகம் -சபதம் –
அர்ஜுனன் -பானம் -தலை -காசியில் -உள்ள ஜயத்ரதன் தகப்பனார் மடியில் விழுந்து அவனும் மடிந்தான் -ஆழியால் மறைத்து செய்த லீலை

தேவர்களுக்கு இரவான தஷிணாயணம் பித்ருக்களுக்கு இரவான கிருஷ்ண பக்ஷம் இரவில் சிறை சாலையில் கறுத்த கண்ணன்
அவனைக் காட்டும் விளக்கு நப்பின்னை –
கோடு-யானைத் தந்தம் குவலயா பீடம் -ஆயர்பாடியில் தானே உள்ளான் -மதுரைக்கு அப்புறம் தானே -இப்பொழுதே -transfer- பண்ணி விட்டான்
ஆயிரத்து இவை பத்தும் முதல் பத்துக்கே -சங்கல்பத்தால் -1000-உருவாக்கி பத்து பத்தாக ஆழ்வார் மூலம் வெளியிட்டு அருளியது போலே
அந்தகன் சிறுவன் -நூல் இழப்ப-இந்த நூல் வைத்தே திரௌபதிக்கு புடவை சுரந்தது -இது அப்புறம் தானே -இங்கும் முன்னமே -transfer
மெத்தென்ற -பஞ்ச -அழகு குளிர்ச்சி வாசனை மென்மை வெண்மை -மென்மை முக்கியத்தால் –
மலர்மகள் வருட மலர்போது சிவந்தன -மலரும் பூ -மலர்ந்து மலராத –
அஞ்ச அல் ஓதி -அழகு குளிர்ச்சி வாசனை மென்மை கருமை-அல் இங்கு மீண்டு முக்கியம் என்பதால்
தே பஞ்ச ரதம் ஆஸ்தாய -அனந்தராம தீக்ஷிதர் உபன்யாசம் -அவர்கள் ஐவரும் தேரில் -அவர்கள் ஐந்து தேரில் தப்பான அர்த்தம்
பஞ்ச -அகன்ற பொருள் -பீமாதிகள் உட்க்கார அகன்ற தேர் என்றுமாம் –
ஐஞ்சு லக்ஷம் பெண்கள் உடன் கண்ணனை அனுபவிக்க அகன்ற சயனம்

மாந்தாதா அரசன் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -சூர்யன் போலே வியாப்தி –ஸுவ்பரி-50-பெண்கள் –
இவர்கள் உடன் பிறந்த மூவர் –புருகுஸ்தன் அம்பரீஷன் முசுகுந்தன் –
இவர்களுக்கு -150-பிள்ளைகள் -450-பேரன்கள் -வருந்தினாராம் -மீண்டும் வானப்ரஸ்தானம் -தபஸ் -செய்து –
இவனும் ஐந்து லக்ஷம் வடிவு கொண்டு இந்த அகன்ற கட்டிலில்
கொத்து -அலரும் பூங்குழல் –
நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்த -இவன் கீழும் அவள் கீழும் என்றும் கொள்ளலாம் –
நெருக்கமான அந்யோன்யம்-யார் கீழே மேலே தெரியாமல் -தெய்விகமான காதலில் ஈடுபட்டு த்யானம் சித்திக்க –
ஸ்ருங்கார ரசம் தியானிக்க ரஜோ தமஸ் விலகும் சத்வ குணம் வளரும் -ரிஷிகளும் இத்தையே த்யானம் -ஆகவே தனியனிலும் இதுவே –
பிருந்தாவன யாத்திரை -காஞ்சி ஸ்வாமிகள் -ராச லீலை -சந்நியாசி வைராக்யம் -காமம் வெல்லும் நிலை வர
பாகவத ராச பஞ்சகம் ஸ்ரீ மத் பாகவதம் பாராயணம்
அவனுக்கு அனைவரும் சரீரம் -நமது மூக்கை தொட்டால் தப்பு இல்லையே —

blosaming heart-flowering heart இல்லை -ஊறு காய் -போலே
மலர்ந்த மார்பில் ஆலிங்கனம் செய்ததால் மலரும் -இவர்களை ஆலிங்கனம் மலர போகிறான்
ஏறு திருவடியால் -ஏறிய ஏறுகின்ற ஏறப்போகின்ற -ஆண்டாள் தமிழை ஆண்டாள்
செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு -மூன்றும் போலே
மாப்பிள்ளை -மாமனார் செய்த நன்றி மறந்து -செய்கின்ற வருஷம் தோறும் தீபாவளி -செய்யப் போகின்ற நன்றி
அவிகாராய ஸூத்தாய நித்யாய பரமாத்மனே -சதைக ரூப ரூபாயா -மலராது குவியாது -சொன்னது திவ்ய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை –
பட்டர் தாயாரை ஸ்தோத்ரம் பண்ணி கவசம் மாற்ற வேண்டுமே ஒவ் ஒன்றுக்கும் –

வாய் திறவாய் -மாஸூச -சொல்லக் கூடாதா -அவளுக்கு மார்பு -ஒரு நாள் வீதி -அருளாளி புள் கடவி–வரக் கூடாதா –
மைத்தடம் கண்ணினாய் -இது கொண்ட அவனை தடுக்க முறைக்க -குளிர்ந்து அருள் புரியும் கார் மேகம் போன்றவற்றையே கொண்டு தடுப்பதா –
செய்யாள் -பார்த்து -அவன் திருக்கண் செந்தாமரை -முகில் வண்ணனை பார்த்து இவளது மைத்தடம் கண்ணி
அஸி தேக்ஷிணா–சீதை ஏற்ற கண்கள் இல்லையே அவனுக்கு -நங்கையைக் காணும் தோறும் நம்பிக்கு ஆயிரம் கண்கள் வேணுமே
x-ray-கண் அவனுக்கு -cooling-glass-கண் இவளுக்கு
கத்திரிக்காய் -துணியை வெட்டும் சொன்னாலும் மார்க் கொடுக்கும் வாத்யார் போலே இவள்
அனுக்ரஹம் கொடுக்க நினைத்தான் ஆகில் இரட்டிப்பு ஆக்குவாள் -நிக்ரஹம் பண்ண நினைத்தால் அனுக்ரஹமாக்குவான்
காண்டீபம் எரிந்ததும் பறவைகள் கருடனை இவனை எதிர்க்க சொல்ல கருடனை கல்லாக்கி -சாபம் அவன் கொடுக்க –
அவனையே -வர பிரசாதியாக மாற்றினாள் இவள்

மை இட்டு எழுதும் மழை இட்டு நாம் முடியோம் -நாங்கள் இருக்க
நீ உன் மணாளனை -பிரித்து
ப்ருந்தாவனமும் நந்த குமாரனும் யாவருக்கும் பொது செல்வம் அன்றோ –
எத்தனையும் -எள் தனைப்போதும் -சீதா பிரிந்ததாலே தானே ஸ்ரீ ராமாயணம்
சீதா அசோக வனம் -ராமன் சோக வனம் -வால்மீகி–கவனம் – கவிதை -நாம் கண்ணீர் உடன் -வனம் ஆகிய கண்ணீர் –
சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் சொல்ல வந்தது அன்றோ -வலிய சிறை புகுந்தாள்
தத்வம் -புருஷகாரம் -உகாரம் அன்றோ -ஸ்வரூபம்-ஸ்வபாவம்
தகவு -கருணைக்கும் ஏற்றது அல்ல
வடக்கு உத்தர வீதி வீடுகள் மிக்கு
தெற்கு உத்தர வீதி கடைகள் மிக்கு
செருப்பு பையில் வைத்து -பொருள்கள் வாங்கி -வடக்கு வாசல் வழியாக வரும் பொழுது -தாயாரை எட்டிப் பார்த்து –
அதுக்கே -ஐஸ்வர்யம் -அக்ஷரகதி -பரம் பதம் வா -மேலே கொடுக்க இல்லையே லஜ்ஜை -குனிந்து -பட்டர்
திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -மாரி பக்தனுக்கு பக்தி வளர்க்க –
உண்மையாக அபிமானித்து கொள்ள வேண்டுமே -நம்முடைய நன்மைக்காகவே தடுத்தாள்-தன்னடியார் திறக்கத்து -பாசுரம் போலே –
என் அடியார் யார் அது செய்யார் -என்னடி யார் அது செய்யார் -செய்தாரேல் நன்றே செய்தார் -புருஷகாரம் நன்றாக பலித்ததே என்று மகிழ்வாள் –
இருவரும் சேர்ந்தே அனுக்ரஹம் அடுத்த பாசுரம் சொல்லுமே

ஆச்சார்யர் பரம் –
குத்து விளக்கு போலே அஞ்ஞானம் போக்கி
சாயைப் போலே பாட வல்லார் தாமும் அணுக்கர்களே -பாட வல்லார் தாமும் சாயை போலே அணுக்கர்கள் ஆவார்
நான்கு வேதங்கள் நான்கு கால்கள் -அர்த்த பஞ்சகம் -பஞ்ச சயனம் –
திருமலை திருமாலிருஞ்சோலை எழுந்து அருளி -ஆச்சார்யர் இருக்கும் இடமே திவ்ய தேசம் -இருப்பிடம் வைகுந்தம் இத்யாதி
பரந்த உள்ளம் -மலர் மார்பன் -ஆசை உடையார்க்கு எல்லாம் வரம்பு அழித்து
மை -பக்தி சித்தாஞ்சனம் -அனைவரையும் நாராயணனனாகவே காட்டும்
தமது ஆச்சார்யரை பிரியாமல் இருப்பார்கள் –
தத்வ ஞானம் கொண்டு அன்று பேறு
தன் சரண் என்னும் தகவு கொடுத்தே பேறு

————-

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயில் எழாய்
செப்பமுடையாய் திறல் உடையாய் செற்றார்க்கு
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயில் எழாய்
செப்பன்ன மென்முலைச் செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்
நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய்
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன் மணாளனை
இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோ ரெம்பாவாய்

கலியே-மிடுக்கனே -கலி துவம்சம் பண்ணும் கலி பாடிய -ம்ருத்யுவிக்கு மிருத்யு ஸ்ரீ நரஸிம்ஹர் போலே -ஸ்ரீ சிங்க வேழ் குன்றம் –
திருவே -நப்பின்னை -அவனுக்கு இவள் திரு -இவளுக்கு அவன் திரு —
பத்தாம் திரு நாள் நாச்சியார் திருக்கோலம் காலை -6-மணி புறப்பாடு -பகல் பத்து உத்சவம் முடிந்து
கருட மண்டபத்தில் ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்களுக்கு பிரசாதம் –
நீண்ட நேரம் திருக்கோலம் சாத்தி நம் பெருமாள் சேவை இரவு -11-மணி வரைக்கும் இந்த திருக்கோலம்
அடுத்த நாள் காலையிலே புறப்பாடு -வஜ்ராங்கி சேவை -வைகுண்ட ஏகாதசி -ஏசல் சேவை –
பிரியா விடை -நீராட்டம் உத்சவம் -ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் பெரிய பெருமாள் உடன் இரவு முழுவதும் இருந்து –
நம்மாழ்வாரும் பவிஷ்யத் ஆச்சார்யரும் -21-நாள்களும் சேர்ந்தே சேவை ஆழ்வார் திரு நகரியில் –
திருக்கச்சி நம்பி கர்ப்ப கிரஹத்துக்குள் உடையவர் உடன் சேவை ஸ்ரீ பெரும்புதூரில்
சேர்த்தி சேவித்து நாமும் உஜ்ஜீவிக்கலாம் –
திருவே மாலா மாலே திருவா -கலக்கம் ஆழ்வாருக்கும் -முடிச்சோதி முகச்சோதியாய் அலர்ந்துவா போலே –
நீராடப் போதுவீர் ஆரம்பித்து நீராட்டாலோ இதில் முடிந்து –
நாராயணன் –1-ஆரம்பித்து 10-முடித்தால் போலே
மாயனை -5-ஆரம்பித்து -15-முடித்தால் போலே –
கேசவன் தமர் –மா சதிர் இது பெற்று இளிம்பு-நம் முயற்சியால்
சதிர் -சாமர்த்தியம் -அவன் அனுக்ரஹத்தால்
மா சதிர் -பிராட்டி பேர் அருளால் -பெரிய சாமர்த்தியம்
வினைகள் தீர்ப்பாள் பூ மேல் திரு -உக்கமும் தட்டொளியும் அவனையும் தருவாள் -நீராட்டம் -ப்ரஹ்ம அனுபவம்
நாச்சியார் -பற்றி மூன்றும் -உந்து -வந்து திறவாய் -உன் மைத்துனன் பேர் பாட -ஆரம்பித்து -இங்கே மணாளன் -நிகமிக்கிறார் –
மைத்துனன் அவளுக்கு மட்டும் -மணவாளன் அனைவருக்கும் -அழகிய மணவாளன் –

உன் மணாளனை -பிரித்து பேசி -இப்போதே எம்மை நீராட்ட பிரார்த்தனை –
புருவம் நெரித்த இடத்தில் கார்யம் செய்யும் பவ்யனாவன்-
மிதுனத்தில் -கைங்கர்ய பிரார்த்தனையை நீராட்டம் –
கங்குலும் பகலும்-என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்னும் –
திகழ்கின்ற திருமார்பில் திரு மங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திருமாலார் -நான்கும் திகழும் –
என் திருமகள் -உன் மணாளன் -நமக்கும் அவளுக்கும் சம்பந்தம் –
இவர் வாயினவாறே வேதம் -சர்வாதிகாரம் ஆகும்
காந்தஸ் தே புருஷோத்தமன் -அழகிய மணவாளப் பெருமாள்
தே காந்தன் -உன் மணாளன் –

ஸ்ரீ தரன் – ஸ்ரீ நிவாஸன் -இவை எல்லாமே அவனுக்கும் அவளுக்கும் -உள்ள சம்பந்தம்
என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்னும் என்னுடை ஆவியே என்னும் -சேர்த்தே நஞ்சீயர் பட்டர் இடம் –
ஸ்ரீ யபதி என்னுடைய ஆவி என்று தலைமகள் வார்த்தை என்று திருத்தாயார் வார்த்தை
என் திருமகள் –சேர் மார்பன் என்றும் என் –திரு மகள் சேர் மார்பன் -என்றும் பிரிக்கலாம்
என்னைப் பெற்ற தாய் -தே காந்த புருஷோத்தமன் -மட்டை அடி உத்சவம் தாயார் இடமே ஆச்சார்யர்கள் –
உன் திரு மார்பத்து மங்கை பத்தாம் பத்திலும்
அஸ்ய ஈசான ஜகத -விஷ்ணு பத்னி
ஸீதாயா பதி-
ஸ்ரீ வல்லப -வந்தே வரத வல்லபா –
பதியை நல்ல வழியில் நடத்திப் போவதால் பத்னி -பதிம் நயதீதி பத்னி -கொடுக்க வைப்பவள்

கௌசல்யா லோக பர்த்தாராம்–லோகத்துக்கு பார்த்தாவாக பிள்ளை பெற தபஸ் -லோகத்தை தாங்குபவன் -என்னத் தாங்கவில்லையே –
தன்னிடமே பிரித்து சீதா திருவடியிடம் -தனக்காக மீண்டும் ஒரு பிரணாமாம் செய்யச் சொல்லி – லோக பார்த்தாவா என்று கேட்க சொல்லி
வைகல் திரு வண் வண்டூர் வைக்கும் ராமன் -என்னையும் உளள் எண்மின்கள் -ரக்ஷிக்க வேண்டிய ஒருத்தி –
வால்லப்யம்-ஸ்ரீ வல்லபன்-வந்தே வரத வல்லப -ஒருவருக்கு ஒரு வாலப்யம் –ஏவம் பூத பூமி நீளா நாயகன் –
முறை உடன் பழகினால் நாயகன் -முறை கெட பழகினால் வாலப்யன்-
நாயகன் நாயகி பாவத்துக்கு மேலே வாலப்யம்-
அன்று ஆயர் குலமகளுக்கு அரையன் தன்னை -பிரபு ராஜா அரசன் -ஸ்வாமி –
பர்த்தாரம் பரிஷஷ்வஜம் -ஆலிங்கனம் -பிரஜைகளை ரஷித்த பின்பு –

பஹுவ -உளள் ஆனாள்-வைதேஹி -இப்போது —
காட்டுக்கு வர வேண்டாம் சொல்லும் பொழுது -ஸ்த்ரீயம் புருஷம் விக்ரஹம் -விதேக ராஜன் என்ன நினைக்க மாட்டார் அங்கு ஆரம்பித்து
இங்கே மீண்டும் வைதேஹி –14000-ராக்ஷஸர்களை நிரசித்த பின்பும் வைதேஹி –
உடைந்த வில்லை முறித்ததுக்கே ஒரு பெண்ணைக் கொடுத்தார் -இப்பொழுது வேறே பெண்ணைத் தரும் முன்பு தான் ஆலிங்கனம்
மகரிஷிகளை ரஷித்தான் என்று ஆலிங்கனம் செய்து தானும் உளள் ஆனாள்

குல ஆயர் மகள் தனக்கும் கேள்வன் -சத்ருச பதி –அபிமத அனுரூப தாம்பத்யம் -துல்ய சீல வயோ வ்ருத்தம்-
அஸி தேஷணை-நாச்சியார் விழி விழிக்க ஒண்ணாதே –அல்லிக் கமலக் கண்ணனாய் இருப்பானே

சுவையன் திருவின் மணாளன் -திருவுக்கு திரு -ஸ்ரீ நிதி -ரசிகத்வம் கற்றுக் கொண்டான் –
ஒரே மாணவன் -ஒரே ஆசிரியர் -ஒரே பள்ளி -கருணைப் பார்வை மட்டுமே வேண்டும் -மாற்றி நமக்காக –
பித்தர் பனி மலர் பாவை -வ்யாமோஹம் –
பித்து -விட்டு புரியாதவன் -உன் ஆனந்தத்துக்காக செயல் -உன்னை ரசிப்பவனை -இத்தனை உறவும் உண்டே –
உன் மணாளன் -நீ என் திரு -இருவருக்கும் கைங்கர்யம் பண்ணுவதே நமக்கு கர்தவ்யம் –
ரக்ஷகன் – வியாபகன் – ஜகத் காரணன் -பவ்யனானவனை எங்களை நீராட்டு -உன் ஆனந்தத்துக்காக -கார்யம் செய்பவன் –
பித்தன் -விட்டுப் பிரியாதவனை -உன்னை ரக்ஷிப்பவனை -உன்னுடன் கூடியே ஆஸ்ரித ரக்ஷகன் –

————-

உய்யக் கொண்டார் தனியன்
வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி -நாச்சியார் திருமொழி -வார்த்தை -கொண்டு அருளிச் செய்த தனியன்கள்
அன்ன வயல் புதுவை ஆண்டாள் -பரம ஹம்சர் மஹான்கள் -வீதியில் இருப்பவர்களும் கூட –
பன்னு-ஆராய்ந்து -திருப்பாவை -அரங்கனுக்கே -பாடிக் கொடுத்தாள்-
பக்தி தண்ணீரில் தோய்த்து –
சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடி–
வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி -என்ற பாடிய வழியில் வழுவாமல் பின் பற்றும்படி அனுக்ரஹம்
நாச்சியார் திரு மொழி -பாசுரம் -இதில் ஸ்ரீ இடம் உன் கேள்வன் இடம் விதிக்க பிரார்த்தனை
சூர்ப்பணகை–ராவணன் -போலே இல்லாமல் விபீஷணனையும் போலே இருவரையும் சேர்த்து இதில் –

அமரர் -நீண்ட ஆயுசு என்றபடி -33-கோடி ஒவ் ஒருவருக்கும் -கலி -மிடுக்கன்-ஆண்-புலிகள் தேவர்கள் பிரயோஜனாந்த பார்த்தார்கள் –
எதிரிகளின் அம்புக்கு உன்னை இலக்காக்குபவர் -நன்றிக்கடன் செய்யாதவர் -ப்ராக்ஜோதிபுரம் -முரண் வாசல் காப்பான் -நரகாசுரன்–
அம்மா தவிர வேறே யாராலும் கொல்ல முடியாத -வரம் -அதுக்காக சத்யபாமா கூட்டி போனான் -அவன் அம்பால் விழுந்து லீலை —
இறந்த நாள் -நன்றாக சதுர்த்தசி எந்த நீரும் கங்கா நதிக்கு சாம்யம் -நதி நீர் இணைப்பு முதலில் –
தீப ஆபாவளி -ஐப்பசி அம்மாவாசை லஷ்மி தோன்றிய நாள் -பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் -பாற் கடல் கடைந்து க்ருத யுகம் –
ராமர் கொண்டாடினார் -இரண்டையும் ஒன்றாக கொண்டாடுகிறோம் —
வெண் கொற்றக் குடை -அதிதி ஆபரணம் கொடுத்த பின்பும் பாரிஜாதம் -நட்டானை நாடி நறையூரில் கண்டேனே-
உன்னை தாரகமாக கொண்ட எங்களுக்கு உதவ வேண்டாமோ

த்யானம் கை வராமல் அம்புலி வேண்டிய பாலனைப் போலே அழுதான் -அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி பிராயச்சித்தம் –
சத்ய விரத க்ஷேத்ரம் -காஞ்சி -க பிரம்மன் -சரஸ்வதி பிணங்க -சாவித்ரி -காயத்ரி -வைத்து யாகம் –
விளக்கு ஒளி பெருமாள் -அஷ்டபுஜகரத்தான் -திருவெஃகாணை-வேகவதி குறுக்கே அணை-
கிழக்கு முகமாய் யாகம் -மேற்கு புகமாக தோன்றி -நேரிலே காட்சி -முன் சென்று கப்பம் தவிர்த்த கலியே தேவாதி ராஜன் –
தானே முன் சென்று ஹவிர்பாகம் பெற்று பேர் அருளாளன்
கஜேந்திர வரதன்–முதலை –முதலே முதலே -தன்னைக் கூப்பிட்ட
அகில காரணம் -நிஷ் காரணம் -அத்புத காரணம் -முந்தி ஓடி வந்தானே –
கேஸ் அவரது -கேசவன் -நடுக்கம் பயம் போக்கிய அருளாளன் -கைங்கர்யம் தடைப்பட்டுவிடுமோ என்ற கப்பம் –

அப்பய்ய தீக்ஷிதர் –வலி போக்க தர்ப்பைக்கு -transfer-துடிக்க -தான் செய்த பாபம் தானே அனுபவித்து தீர்க்க வேண்டும் –
எட்டு ஆயுதம் -18-முழம் வஸ்திரம் -பிராட்டி புடவை -க -ஆரம்பித்து ஜம்-மிடுக்குடன் வந்த -கலியே
செப்பம் உடையாய் –கரணத்ரய சாயுஜ்யம் -பக்தர்கள் சொற்படியே -சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் –
கனி கண்ணன் -வர கவி -பாட்டாலே அபீஷ்டம் பெரும் படி பாட வல்லவர் –
ஊரகம் திருவெஃகா திருப்பாடகம்
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் -உள்ள காஞ்சியின் சிறப்பு
பைம் தமிழன் பின் சென்ற பச்சைச் பசும் தெய்வர் -சொன்னதை மட்டும் செய்ய வில்லை -சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் –
ஓர் இரவு இருக்கை -ஓரிருக்கை –அந்தர்யாமி இவன் போக -எல்லா பெருமாளும் போக –
இடக்கை தலைமாட்டில் வலக்கை நீட்டி மாட்டி -சென்று வந்ததை காட்டும் படி -செப்பம் உடையாய்
திறல் உடையாய் -துரியோதனன் நல்ல நாள் -சகதேவன் -நீ ரக்ஷகன் -நாள் என்ன செய்யும் -என்ற தைர்யம்
யமுனைக்கரையில் தர்மம் பண்ணி -அம்மாவாசை -மாற்றினான் -வஸூ தேவர் இருக்க –
யாருக்காக-உனக்குக்காக துரியோதனனுக்கு -என்றானாம் -போதாயன அம்மாவாசை -உண்டானது

செற்றார் -முக்கரணங்களால் அபராதம் செய்பவர்
கர்ணன் -பரசுராமன் இடம் -வித்யை கற்று -இந்திரன் மகன் அர்ஜுனன் -தொடையில் கடிக்க –
மடியில் பரசுராமர் -ரத்தம் தெறிக்க -பிராமணர் -இல்லை அறிந்து சாபம் –
சல்லியன் -கர்ணனுக்கு தேரோட்டி -தர்ம புத்தி இல்லாத கர்ணன் -பட்டியல் பாகவதம் -போலி வேஷம் –
வார்த்தையால் வெப்பம் கொடுத்த கண்ணன்
விமலா –பிப்ல மரம் இரண்டு பறவை -சாப்பிடாமல் கொழு கொழு -கர்ம அதீனம் இல்லாமல் –
தத்வம் விட்டு கதை மட்டும் -apple-adam–eve
போழ்ந்த புனிதன் -dhoni-பெயரை சொல்லி அவர்களையும் புனிதம் ஆக்கும் உபன்யாசம் –
நான்கு வரி அவனுக்கும் அவளுக்கும் விபீஷணன் -formula-

நீராட்டு –தண் புனல் ஆடுதல் -கண்ணன் அனுபவம் -உக்கம்-தட்டொளி –
தலைவன் தலைவி சேர்ந்து -இருக்கும் வெப்பம் தணிய உக்கமும் -கண்ணாடி அழகை பார்க்க –
வைதிக காமம் -கண்ணனுக்கே ஆமது காமம் -மகிழ்வுடன் நம்மை இணைத்து வைத்து ஆனந்திக்கிறாள் –
அவளும் நின் திரு வாகத்து இருப்பதைக் கண்டும் ஆசை விடாமல் -மணி வல்லிப் பேச்சு வந்தேறி இல்லை
ஸ்ரீ -பார்த்து வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்று உன் மணாளனை இப்போதே நீராட்டு
இரண்டு தாயார் திரு மார்பில் -வேக வதி-குஜத்வஜன் பெண் பிள்ளை – கூந்தலை பிடித்து ராவணன் இழுக்க –
கத்தியாக மாற்றி கை அறு பட்டான் –
பாத்ம புராணம் -அக்னி ஹோத்ரம் -அக்னி காப்பாற்றட்டும் -மாயா சீதை யாக வந்து -மீண்டும் அக்னி பிரவேசம் –
இரண்டு சீதையும் வெளியில் வந்து -திரு மார்பில் -ஏக பத்னி விரதன் -கலியுகத்தில் செய்வதாக சொன்னதை நிறைவேற்றியபடி –

திரு சுக வானூரில் -12-வருஷம் தபஸ் -லஷ்மீ சரஸ் -சூர்யன் பிரதிஷடை அங்கு –
கார்த்திகை சுக்ல பஷ பக்ஷமி உத்தரம் -வேகவதியே ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் –
ஸ்ரீ லஷ்மீ தேவியே எண்ணெய் தேய்த்து ஆசீர்வாதம் செய்து திருக்கல்யாணம் –
ஸ்ரீ அன்று பத்மாவதியை இணைத்து அருளியது போலே எண்களையும் சேர்த்து வைப்பாய்
சூர்ப்பணகை –கொல்லை அரக்கியை மூக்கு அறிந்திட்ட குமாரனார் -கொல்லைப்புறத்தால் வர நினைத்தாள்
சீதா மூலம் வந்து இருந்தால் சூர்ப்பணகை நாச்சியாராக அடுத்த பிறவியில் வந்து இருக்கலாம்
தேவதேவி -யாக இவளே பிறந்தாள் என்பர் -தொண்டர் அடிப் பொடி-ஆழ்வார் காதல் கொண்டார்
உன்னை நினைத்தே கண்ணனை அனுபவிக்க வேண்டும் –

ஆச்சார்ய பரம்
தேவாந்தர பஜனம் -கப்பம் தவிர்ப்பார் –
நேர்மை -செப்பம் -நஞ்சீயர் த்வயம் உபதேசம் -மந்த புத்தி உள்ள அவனுக்கும் –
திறல் –வேத வாக்கியங்கள் விளக்கி உபதேசம்
சாருவாக வாதம் நீறு செய்த -செற்றாருக்கு வெப்பம் கொடுப்பார் –
ஞானம் அனுஷ்டானம் முலை
செவ்வாய் -தனது ஆகிக்ஹ்ச்சார்யா தனியன்
சிறு மருங்குல் -வைராக்யம் -தேசிகன் -மாதுகரம் தங்க காசு விஷ பூச்சி
பிராட்டி போலே கடகத்வம்-பிராட்டி பரிகரம்
உக்கம் -த்வயம் -தாபத்ரயம் போக்கும்
தட்டொளி அஷ்டாக்ஷரம் கண்ணாடி போலே ஆத்ம ஸ்வரூபம்
கூரத்தாழ்வானுக்கு சரமதசையில் த்வயம் காதில் -கற்பூரமும் கண்டசக்கரையும் போலே –
ஆச்சார்யருக்கும் அவனே மணவாளன் –

———————————————

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தொட்டாசார்யர் சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆயி சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் சரணம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- மூன்றாம் ஐந்து பாசுரங்கள்- உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

January 2, 2020

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச் செய்யும்
குற்றமொன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற் கொடியே
புற்றரவல்குல் புனமயிலே போதராய்
சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்
முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாடச்
சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ
எற்றுக்குறங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய்-

ஐஸ்வர்யார்த்தியோ கைவல்யார்த்தியோ இங்கே இல்லையே -அனைவரும் பகவல் லாபார்த்திகள்-
அத்வேஷம் மட்டுமே போதும் -விலக்காமையால் திருவடிக்கீழ் சேர்த்துக் கொள்வான்
கனக லதா பொற் கொடி -இங்கும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து -கீழேயும் வந்து நின்றோம் பார்த்தோம் –
கல் எடுத்து கல் மாரி எடுத்ததை சொல்வதற்கு சொல் எடுத்து -உருகாமல் பாடுவது தானே சிரமம் –
சிற்றாதே பேசாதே -அவனை நினைத்து உடம்பும் அசையாதே வாயும் பேசாதே –
கீழே ஆற்ற அனந்தன் உள்ளவள் -இங்கு தூங்காமல் -கற்றுக் கறவை கணங்கள் பலவும் கறந்த
நாயகப் பெண் பிள்ளை பேய்ப் பெண்ணே வாசி இல்லையே இவர்களுக்கு

முகில் வண்ணனை அனுபவித்த பின்பு நாளை மனத்துக்கு இனியானை அனுபவிப்போம்
கோவலர் தம் பொற் கொடி–அழகும் மேன்மையும்
ஊருக்காக ஒரு பெண் பிள்ளை -ஜனக குல ஸூந்தரி போலே அத்விதீயம் –
ஆறாவது ஜனகர் இவர் சீரத்வஜன் இவர் பெயர் –ஆதி ஜனகர் பரமசிவன் வில்லை வைத்து பூஜித்து –
வில் போன்ற புருவம் இவளால் பெருமை -வில்லை முறித்த ராமனால் பெருமை –
பராசரர் வேத வியாசரை -இந்த பூமியில் இவரை தவிர வேறே யார் மஹா பாரதம் பண்ண முடியும் -பிரம்மா குலம்
நாயனார் இவள் பெருமையை மேலும் விவரிக்கிறார் –

ஆவிக்கு ஒரு பற்றுக் கொம்பு நின் அலால் இல்லை என்று இருக்க வேண்டாமோ கொடி என்றால் –
பதி சம்யோக -மே பிதா சிந்தார்ணவம் -கவலைக் கடலில் கர்ம யோகி ஜனகர் —
ஆறு வயசுப் பெண்ணுக்கு கொள் கொம்பு கிடைக்காமல் –
கோல் தேடி ஓடும் கொழுந்தே போலே மால் தேடிப் போக வேண்டாமோ –
கொம்பு இவளுக்கும் உண்டே
இனி இனி இருப்பதின் கால் கூப்பிட்டார் -3-தடவை திருவிருத்தம் –17-தடவை திருவாய் மொழியில் –

கொடியான உனக்கு -குச்சி போலே நாங்கள் -எங்கள் இடம் பற்றாமல் கொம்புக்கு போக முடியாதே
உபனக்னத்தை ஒழிய பற்ற முடியாதே
கொல்லை அரக்கியை மூக்கரிந்திட்ட குமரனார் சொல்-ராமஸ்ய தக்ஷிண பாஹு இளைய பெருமாள் – –
சரம ஸ்லோகமும் பொய்யானால் -பொய்யாகாதே -ராமோ த்விர் ந பாஷயே-
கண்ணணைப் பற்ற இந்த வார்த்தை -அவன் ஏலாப் பொய்கள் உரைப்பான் –

கேவலம் மதிய இச்சையாலேயே மட்டும் -பல ஏகாரங்கள் -ராம த்விர் ந பாஷயே -இழந்தாலும் –
திருவரங்க செல்வனாரே சொல்லி நம்பி -இது கூட பொய்த்ததானால் –
திரௌபதி -ஆகாசம் விழுந்தாலும் – –கடல் வற்றினாலும் என் வார்த்தை பொய்யாகாது கண்ணன்
பொய்யானால் -இங்கே சொல்ல —
ஆவி காப்பார் யார் –பாம்பணையானும் வாரானால் -கண்ணனும் வாரானால் -காகுத்தனனும் வாரானால் –
மடல் எடுக்க ஒட்டாமல் ஊரெல்லாம் துஞ்சி -இவளது -பெருந்துயர் காண்கிலேன் என்று அஞ்சுடர் வெய்யோன் வாரானால் –
ஓர் இரவு -கண்ணன் அவதரித்த பொழுது நீண்ட இரவு போலே –
பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் -இரவை வணங்குவார்

இருந்தாலும் சங்கை -இவளுக்கு -தேவை இடாதார் வார்த்தை – ராமனின் சரம ஸ்லோகம் -நான் கை விட மாட்டேன் –
மித்ர பாவேனே -வந்தாலும் என்றாலும்
பத்து மாசம் விட்டது உண்டே –
கண்ணன் நீ என்னைப் பற்றினால்-நான் பிரதிபந்தங்கங்களைப் போக்குவேன்
நத்யஜேயம் -மாஸூச இவையே வேண்டும் -இது போனாலும் -இன்னும் ஓன்று எனக்கு ஒரு பற்றுக் கொம்பு உண்டே -ஆண்டாள் –
பெரியாழ்வார் குடல் துவக்கு -இவரது வாழ்க்கைத் துணைவி என்பதை விட -இது கார்ய கரம்
பாகவதர்கள் பற்றுக் கொம்பு -விஷ்ணு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு தருவிப்பரேல் அது காண்டுமே
தங்கள் -இவள் அவனை விலக்கி வைக்கிறார் -நேரடி தொடர்பு இல்லை –
அவருடைய பெருமாள் -நமக்கு விஷ்ணு சித்தர் -அவருக்கு விஷ்ணு –

மித்ர பாவேந -சுக்ரீவன் இடம் சொல்ல வில்லையே -விபீஷணன் இடம் தானே –
அவன் முதலிகள் மூலம் நிவேதயதே மாம் க்ஷிப்ரம் -வந்து நின்றான் அங்கே-
சுக்ரீவன் பாகவதர் மூலமே இவரும் அவனை அங்கீகாரம் –
ஆவிக்கோர் பற்றுக் கொம்பு நின் அலால் இலேன் -பிரதம பர்வ நிஷ்டர் வார்த்தை –
பொலிந்து நின்ற பிரானை பற்றிய ஆழ்வாரை தேவு மற்று அறியேன் -என்கிற மதுரகவி நிஷ்டை இவளுக்கும் –
திருப் பாண் ஆழ்வாரையும் லோக சாரங்க முனிவர் மூலம்
சுக்ரீவனையும் இளைய பெருமாள் அங்கீ கரித்த பின்பே ரஷித்தார்-

பகவத் விஷயம் அறிவித்து-அறிமுகம் – -அனுபவம் வளர்த்து -சோதித்தாலும் ஆசுவாசம்-இவர்களே
முயல்கிறேன் உன் தன் மொய் கழற்கு அன்பினையே -அத்ர பரத்ர சாபி நித்யம்
அந்தமில் பேரின்பத்தோடு அடியாரோடு இருந்தமை –
நெற்றி கஸ்தூரி வழித்து நம்மாழ்வாருக்கு -திருவடி தொழுது -சர்வத்தையும் -மாறனுக்காக
உடையவர் பரமபதம் போன அன்றும் நம் பெருமாள் பிராட்டி வருந்தி -மாறன் அடி பணிந்தவருக்காக

தனி மா தெய்வத் தளிர் அடி –நிறைவை விலக்கி -விடுவதற்கு -புகுதல் அன்றி -அவன் அடியார் அடியார் —
இவர்கள் தானே அத்தை எனக்கு அறிமுகம் -அறிவித்து -ருசியை பெருக்கி -ஆசுவாசம் படுத்து
இவர்களே என்னை ஆளும் பரமர் -பாகவத பிரபாவம் -திருச்சேறை -சார அர்த்தம் -தாள் தொழுவார் காண்மின் என் தலை மேலே
மெய்யடியார் ஈட்டம் காண்பதே கண் பெற்ற பயன்
சகி –வெறி விலக்கி -தீர்ப்பாரை -போர்ப்பாகு -தேர்ப்பாகில் பிடிபட்ட பாவை உற்ற நல் நோய் -மிக்க பெரும் தெய்வம் —
நுணங்கல் கெட கழுதை உதடு ஆட்டம் காண்பது போலே கூடாதே -விலக்கி -வண் துவராபதி மன்னனை ஏத்துமின்
அடுத்து -அவ்வூர் திரு நாமம் -துவளில் மா மணி தொலை வில்லி மங்கலம்–என் சிறகின் கீழ் அடங்காப் பெண் பெற்றேன்-
பேறு தப்பாது என்று இருக்க சொன்னாள்- -கிடப்பது அவனாக இருந்தால் த்வரிக்க வேண்டும் –
தண் காலும் தண் குடந்தை நகரும் பாடி நறையூரும் பாடி நவில்கின்றாள் –
சிந்தையாலும் சொல்லாலும் செய்கையினாலும் தேவ பிரானையே —
அன்னைமீர் நீர் உமக்கு ஆசை இல்லை அகற்றினீர் பிரான்- இருந்தமை காட்டினார் –
இருந்து இருந்து அரவிந்த லோசன் என்றே இரங்கும்-பெற்ற தாயை விலக்கி ஸூவ சேஷத்வம் போக்கி –
எனக்கும் நான் அல்லேன் அவனுக்கே -ஆசை அறுத்து -அகடிக கடித விகடநா பாந்த்வம் சேர்த்தவளையே விலக்கி விட்டு
குட்ட நாட்டு திருப்புலியூர் நாயனார் -அறத்தொடு நிறுத்தும் தோழி இங்கு -நாயக லக்ஷணம் பூர்த்தி இவனுக்கு –
தண் துழாய் கமழ்கிறதே -அன்றி மற்று ஒரு உபாயம் என் -அநந்யார்ஹ சேஷத்வம் -இவள் நேர் பட்டதே –
தீர்த்தனுக்கு அற்ற பின் மற்றோர் சரண் இல்லை –
தோழி மூன்று பதிகம் –அநந்யார்ஹத்வம் தோற்றும்
அந்ய சேஷத்வம் கழித்து — ஸூவ சேஷத்வம் ஒழித்து- பகவத் ஏக சேஷத்வம் மூன்றும் –

அனலா சரபா த்ரிஜடை மூவரும் சீதைக்கு தோழி -விபீஷணன் சீதைக்கு துணையாக வைத்தே விலகினான் –
எம்பெருமானார் அவதாரம் போலே இவள்

———-

நவத்வார புரம்–ஆனந்த வர்மன் -ஐந்து மந்திரிகள் -என்னாலே செழிப்பு -ராஜ குரு-ராஜாவால் -வாழ்வு –
அவருக்கு நன்மையே செய்ய வேண்டும் –
உடல் -ஜீவாத்மா – -மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி -ஆச்சார்ய உபதேசம் -சேஷத்வ லக்ஷணம் -சாந்தோக்யம் –
ஜிஹ்வாகேசவ -முகுந்தமாலை -அவனுக்கே இவை கொடுக்கப்பட்டன –
இந்த கருத்தை ஐந்து -பாசுரம்
ஐந்து பெண்களாக உருவகம் –அரவம் -செவி / நற் செல்வன் தங்காய் -மெய் /
போதரிக் கண்ணினாய் கண்/நா உடையாய் நா /எல்லே இளம் கிளியே கிளி மூக்கு –

முதல் இரண்டரை வரிகளால் -குற்றம் ஓன்று இல்லாத கோவலர் -அப்பாவை சொல்லி –முதல் -hero-
கறவைகள் -பசு எருமை ஆடு மூன்றையும்
கற்றுக் கறவை -உருபு மயக்கம் -விகாரம் -கன்று -எதுகை நயம் -கற்று கறவை -யுவ குமார –
கறவை மாடாக இருந்தாலும் இளமையாக இருக்கும் -கிருஷ்ண ரசாயனம் -பார்த்து –இளமை போகாது மூப்பு வாராது –
தசரதன் -ராமன் -வா போ மீண்டும் வந்து போ –
கண்ணன் கடாக்ஷத்தால் இளமையாக இருந்தன –
குண கணங்கள் -கத்யத்தில் -அஸங்க்யேய கல்யாண குண கணவ் ஆர்ணவம் -போலே -கணங்கள் பல
கோபலர் -கோவலர் -சிலப்பதிகாரம் கோவலன்-கோவலர் -கோனார் என்றபடி
சரணாகதி செய்த பின் -கால ஷேபம்-இதில் -கைங்கர்ய ரூபமாக -உபாய புத்தியாக இல்லை –
வேறே -mindset-அவன் மகிழ்ச்சிக்காக செய்ய வேண்டும் -கர்மம் கைங்கர்யத்தில் புகும்

சென்று -home-ground-முதலை தண்ணீரில் -கஜேந்திரன் –
செற்றார் -கி மு யாரும் இல்லை கி பி அப்புறம் எதிரி -ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பின்னே
வானரர்கள் -ராவணனை எதிரி
அனைவருக்குள்ளும் ப்ரஹ்மம் பார்ப்பான் பிரகலாதன் -தனிப்பட்ட எதிரி இல்லையே
பக்தர் இடம் அபசாரம் பட்டவன் அவன் எதிரியாக கொள்கிறான் –
துரியோதனன் -சாம்பன் -லஷ்மணா மணம் -சம்பந்தி -அங்கே போகாமல் விதுரன் மாளிகை சென்றான் –
செற்றாரை அழிக்க மாட்டான் திறல் மிடுக்கையே அழிப்பான்
பொற் கொடி -ருக்மிணி -ருக்மம் -தங்கம் -அவள் போலே ஏற்ற துணை –
வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்ற படைத்தான் போலே இவனும் –
புற்று அரவு -அல்குல் -உடல் அமைப்பு
புன மயில் -மயில் அல்லவோ சாயல் கண்டது -இயற்கையான இருப்பிடம் இருப்பதே
மிருக காட்சி சாலையில் இல்லை -சரணாலயம் –
பெண்களே இவள் உடல் அழகில் மயங்கி -சீதைக்கு அலங்காரம் செய்தவர் ஆணாக பிறக்கவில்லையே என்று வருத்தம்
பொறாமை படும் அளவுக்கும் விஞ்சி –
மனம்-என்பது மனிதர்க்கும் மாதருக்கும் ஒன்றே கம்பன்
உனக்கும் இயற்கையான இடம் எங்கள் கூட்டமே

சுற்றத்தார்கள் தோழிகள் -நண்பர்கள் -two-in-one-முற்றம் புகுந்து -நீ வெளியில் வர வேண்டாம்
ஊடல்–முற்றம் புகுந்து முறுவல் -புன்னகை மின்னல் -கோபம் போனதே -அந்த நின் முற்றம் –
கிருஷ்ணனுக்கும் உகந்த இடம் -உனக்கும் உகந்த இடம் -சேஷிக்கும் சேஷனுக்கும் உகந்த இடம்
முகில் வண்ணன் -மேகம் சாம்யம்
மழை-முத்தி மழை பொழியும் முகில் வந்தனர் வந்தார்
மின்னல் -பிராட்டி
வந்தார் போலே வாராதாய் வாராதாய் போல் வருவான்
ஏற்றத் தாழ்வு இல்லாமல் கருணை மழை பொழியும்
மேகம் பார்த்து மயில் ஆடும் –
சிப்பியில் முத்தாகும் முத்தான பாசுரம்
கடலில் -எடுத்து -கடலில் -அடையும் பாற் கடல் அவதார கந்தம்
பாண்டவ தூதன் -மேக விடு தூது
சிற்றுதல்-அசையாதே
அசையாமல் பேசாமலும்
அசைவும் பேச்சும் போக்யம்

கடிகாசால அம்மாள் –ஆதி வண் சடகோபன் தந்தையின் கண்களுக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கும் உருவம் –
வரத விஷ்ணு -பேசினாலும் -வாதம் செய்யும் பொழுதும் பேச்சால் மகிழ்ந்தாராம் தனியன் நித்யம் அஹோபில மடம் சிஷ்யர்
செல்வப் பெண்டாட்டி -எங்களுக்கு செல்வம் அவனுக்கு பெண்டாட்டி
எங்களையும் அவனையும் மறந்து
நீயோ புன மயில் அவனோ முகில் வண்ணன் –போதராய் -எழுந்து வாராய்

கோவலர் -கோ பாலன் -ராஜ கோபாலன் -செங்கமல வல்லித் தாயார் -தீர்ப்பாரை -மா முனிகள்
வண்டு வரா பதி -செண்பகாரண்ய க்ஷேத்ரம் -செண்பகம் பூ உள்ள இடங்களில் வராதே
சர்வ உபநிஷத் -பசுக்கள் -அர்ஜுனன் கன்றுக்குட்டி -கீதை பால் –
இதுக்கும் மேலே -32-ப்ரஹ்ம வித்யைகளையும் இவன் காட்டி அருளுகிறார்
பெருமை பூமா வித்யை -எளிமை தஹர வித்யை -அந்தர்யாதி சூரியனுக்கு உள்ளே -இத்யாதி
லீலைகள் -பால்கோவா -ஸ்ரீ வித்யா ராஜ கோபாலன்
பூதனை -கேசி -அழித்து–அறியாமை -மார்பகம் அகங்கார மமகாரங்கள் -போக்கி
கேசி -புலன்கள் அடக்கி அவன் இடம் நம்மை
காளியன் -மனஸ் -அவனை இருத்தி நர்த்தனம் செய்ய விட்டால் அடங்கும்
குற்றம் ஓன்று இல்லாத அகில ஹேய பிரத்ய நீகம் கல்யாணை கதா
ஹேமாப்ஜ நாயகி பொற் கொடி -உபய நாச்சியார் ருக்மிணி சத்ய பாமா
ஒரு கையில் பூ -அருகில் -சத்ய பாமா தோளில் தொடும் படி அமைப்பு
புற்றவரவு -தனி சந்நிதி செங்கமல தாயார்
புன மயில் உபய நாச்சியார் –
கோமள வல்லி -அபிஷேக வல்லி சார நாயகி தாயார் -சுற்றத்து தோழிமார்
ஹரித்ரா நதி -கோபிகள் ஜலக்ரீடை ராஜ கோபாலன்-ஸ்தல புராணம் -பட்ட மகிஷி நீ தானே உறங்கலாமோ

நம்மாழ்வார்
வேதம் -கறவை -இளமை முதுமை -மாறாமல் இருப்பதால் இளமை -ஸ்வரம் க்ருத யுகம் போலே இன்றும் சொல்கிறோம்
நான்கு வேத சாரம் நான்கு பிரபந்தங்கள்-அர்த்த பஞ்சகம் –
உயர்வற –எளியவன் -உடல் மிசை உயிர் என கரந்து எங்கும் பரந்துளன் -சீதா ராமன் பூ வராகன் -முன் வைத்து –
அவளாலே பெருமை சுவையன் திருவின் மணாளன் -திரு மால்
உணர்ந்து உணர்ந்து அறிவே வடிவம் அறிவையும் உடையது
உடலை விட மேம்பட்டு வியாபித்து உருவு அற்று –
அடியேன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் -சேஷ பூதன்–அடியார் அடியார் –சப்த பர்வம் காட்டி
ஆறு எனக்கு நின் பாதமே -அவனை அடைய அவனே வழி -சரணாகதியும் வழி இல்லை –
அவனே வழி என்ற அத்யாவசாயமே சரணாகதி
விரோதி -நீர் நுமது என்ற இவை வேர் முதல் மாய்த்து –
விஷயாந்தர ஆசைகளை விட்டு
ப்ராப்யம் -வழுவிலா அடிமை -ப்ரீதி காரித பகவத் கைங்கர்யம் –
மறை பாற் கடலை திரு நா மத்தினால் கடைந்து பக்தாம்ருதம் -சுவை அமுதம் அருளி –
கற்று கறவைக் கணங்கள் பல கறந்தவர்
வாதத் திறமையால் -உளன் அலன் இல்லை என்றாலும் உளன் –
தர்க்கம் –now-here–no-where-
கோ வலர்–வாக்கை ஆண்டவர் -சாம வேதம் விஞ்சி இசை –இன்னிசை -அரையர் வாயில் -விருத்தாந்தம் –
கோ வல்லவர் -திரு வாய் மொழி இருந்து அருளி கேட்டு அருளுகிறார்
பொற் கொடி –ஆழ்வார் -சொன்னாலே நம்மாழ்வார் -பொன் உலக தலைவர்
பூத- சஹஸ்ர -இரண்டு கண்கள் -சிரஸ் -பேயாழ்வார் மஹதாஹவாய வாய்- பட்ட நாதர் -பக்தி சாரார் கழுத்து –
அவயவ -அங்கி -ஸ்ரீ மத் பராங்குச முனி
சரணாகாதர் குலபதி-ப்ரபந்ந ஜன கூடஸ்தர்
புற்று அரவு -புன மயில் -பாம்பு மயில் -சேராதா சேர்க்கை அனுபவம் திரு விண்ணகரம் -அகடிதகடநா சாமர்த்தியம்-
நம்மாழ்வார் திருமேனி அழகு வர்ணனை -விமல சரீரத்துடன் கூட்டிப் போக அவனும் விரும்பி -அவனுக்கும் உபதேசித்து நீக்கினார்
ஞானியை விக்ரஹத்தோடே ஆதரிக்கும் –
உண்ணும் சோறு –எல்லாம் கண்ணன் -இவற்றையே உண்டு வாழ்ந்த சரிரம்
சுற்றத்து தோழி –இவரை தோழியாக காதலியாக அடைய சுற்றி சுற்றி வந்தான் -சூழலில் வந்து –அருகில் வந்து –
என்னோடே உளனே -ஓக்கலையானே -நெஞ்சின் உளானே -தோளிணையானே -நாவில் உளானே -கண்ணில் உளானே —
நெற்றி உளானே –உச்சி உளானே —1-9-பதிகம் –
நிச்சலும் விண்ணப்பம் செய்ய நமக்கும் இந்த பேறு கிட்டும்
முற்றம் -ஸ்ரீ ரெங்கம் -அரங்கன் கோயில் திரு முற்றம்
முகில் வண்ணன் அடி சூடி உய்ந்தவர் -பேர் பாடினார்
அசையாமல் பேசாமல் இருந்தவர் -சிற்றாதே பேசாதே –

சட வாயு -க்வா-யான் யார் -சட கோபர் -கோபம் கொண்டு சடஜித் -உடைத்து விரட்டினார் -முதல் -16- சம்வத்சரம் சிற்றாதே பேசாதே
சிற்றத்தின்-செற்றத்தின்- வாயில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்று எங்கே கிடைக்கும் -அத்தை தின்று அத்தைக்கு கிடைக்கும்
புளிய மரம் புளியோதரை பிரசித்தம்
பொன்னுலகு ஆளீரோ புவநம் முழுவதும் ஆளீரோ -செல்வப் பெண்டாட்டி ஆவேன் நிச்சயம் –
நீ எற்றுக்கு உறங்குவது –ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர் ஸ்தானம் வேறே -உபதேச முத்திரையிலும் சேவை உண்டே

—————–

கனைத்திளம் கற்று எருமை கன்றுக்கிரங்கி
நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர
நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்
பனித்தலை வீழ நின் வாசற்கடை பற்றிச்
சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானைச் செற்ற
மனத்துக் கினியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய்
இனித் தான் எழுந்திராய் யீதென்ன பேருறக்கம்
அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோ ரெம்பாவாய்

நற் செல்வன் தங்காய்-இதில் –
கனைத்து -கன்றுக்கு இரங்கி –நாராயணா ஓ மணி வண்ணா ஆதி மூர்த்தி –என் ஆர் இடரை நீக்காய் –
சப்த மாத்திரம் -விமுக்த துக்கம் -ஸ்ரீ சஹஸ்ர நாமம் -சொன்னதுக்கு இதோ சாக்ஷி –
கஜேந்திர வரதன் கனைத்து இரங்கினதை இதுக்கு திருஷ்டாந்தம் –
மேலே பனி வெள்ளம்- பால் வெள்ளம் கீழே- நடுவில் மால் வெள்ளம் -ஸ்ரீ கிருஷ்ண அனுபவம் –
கீழேயும் வந்து நின்றோம் -இங்கும் நின் வாசல் கடை பற்றி -நிற்கிறோம்
மனத்துக்கு இனியான்– எங்குமே கோவிந்தா தானே ஸ்ரீ ரெங்கத்திலும் –
கோவிந்த நாம ஸ்மரணம் –
இனி மேலாவது எழுந்து இராய் -இது என்ன பேர் உறக்கம் -கீழே அனந்தல் ஆற்ற அனந்தல்-
இங்கோயோ பேர் உறக்கம் –

சினத்தினால் -மனத்துக்கு இனியான் -கோபம் வந்ததால் இனியான் –
சீறி அருளாதே -28-சீற்றம் அருள் –
அவன் இடம் எது இருந்தாலும் இனிமை அருள் தானே –
குணம் அவன் இடம் இருப்பதால் பெருமை அடையும் -அதனாலே அந்த குணம் நல்லது ஆகும் –

குற்றம் தேடி நாம் காண்போம் -குணம் லேசமாவது இருக்கிறதா என்றே அவன் பார்க்கிறான் –
விஷமே அமிருதமாகும் முஹூர்த்தம் அவன் அவதாரம்
சினத்தினால் –ராமன் கோபம் திருவடி இடம் அபசாரம் -அரங்கன் -திருப் பாண் ஆழ்வார் இடம் அபசாரம் படும் பொழுது –
நரஸிம்ஹன் பிரகலாதன் இடம் அபசாரம் படும் பொழுது
கொண்ட சீற்றம் ஓன்று உண்டு அது அறிந்து உன் திருவடி அடைந்தேன்
அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்த விஷயம் -பகவத் விஷயம் அனைவருக்கும் பொது அறிந்த பின் -இனித் தான்
இது வரை -புறம்பு இதுக்கு ஆள் இல்லை -ஏகாந்தம் தாண்டி லோகாந்தம் -பெண்களையும் கிருஷ்ணனையும் சேர ஒட்டாமல்
இருந்தவர்களே சேரச் சொல்லி அனுமதி உண்டே
ஓராண் வழியாய் உபதேசித்தார் முன்னோர் -ஆசை உடையார்க்கு எல்லாம் ஆரியர்கள் கூறும் என்று வரம்பு அறுத்த பின் அன்றோ

இனி -மண் மிசை-மாதவன் கண்ணுற நிற்கிலும் காணகில்லா உலகோர் எல்லாம் -அண்ணல் ராமானுஜன் தோன்றிய
அப்பொழுதே நாரணற்கு ஆளாயினரே -நண்ணறு ஞானம் தலைக் கொண்டு -அர்த்த பஞ்சக ஞானம் –
உபாயமும் உபேயமும் அவனே -ததீய சேஷத்வம் பர்யந்தம் இத்யாதி –
நற் செல்வன் தங்காய்-ராமானுஜ வைபவம் –
மனத்துக்கு இனியான் -ராமன் -ராமானுஜன் –
யாருக்கு என்று விசேஷணம் இல்லையே
தேவர்-சீதை -வானர முதலி -அயோத்யா மக்கள் -ரிஷிகள் -குகன் -பரத்வாஜர் –
அனைத்து இல்லத்தாருக்கும் இனியான் இருவரும் –
சத்யேன லோகான் ஜயதி–தீனான் தானேன ராகவா -குரூன் சிஸ்ரூஷயா -தனுஸ் சாத்ரவான் -ஒவ் ஓன்று ஒவ் ஒருவருக்கு

அப்பொழுது ஒரு சிந்தை செய்து
கற்றவர் காமரு சீலன் -தாழ்ந்த நம்மையும் தேடித் திருத்தி -என்னை ஆள வந்த கற்பகம் -பாட்டிலே பிரித்தார் –
எக் குற்றவாளர் ஏது இயல்பு ஏது பிறப்பு -ஏழை ஏதலன் கீழ் மகன் என்னாது
ஈசன் வானவர்க்கு -என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் -அங்கு
இங்கு என்னை ஆள வந்த கற்பகம் -அப்புறம் கற்றவர் காமரு சீலன் –
அனைத்து உலகும் வாழப்பிறந்த எதிராஜர்
பன்முகத் தன்மை பாரதம் -நாஸ்திகர் -ஆஸ்திகர் –சனாதன தர்மம் –
ஜாபாலி பெருமாளை திரும்ப வரவழைக்க பேசின வார்த்தை
பஞ்ச ஆச்சார்யர்களும் தங்கள் திருக் குமாரர்களை இவர் இடமே விட்டு –
நீ எம்மை விட்டாலும் நான் உன்னை விடேன்
அனைவரும் அரங்கன் சொத்து -திருத்திப் பணி கொண்டாரே –
சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி ராமர் –
ராமர் கோதானம் -ராமானுஜர் தூளி தானம் -ஊமைக்கும் திருவடி –
பாதுகையை ஸ்ரீ பரதாழ்வானுக்கு பெருமாள் அளித்தார்

கர்ம யோகிகளுக்கும் -வர்ணாஸ்ரம தர்மம் விடாமல் ராமரும் ராமானுஜரும் –
அத்யயயனம் பண்ணுவதே ஸூகம் –
சித்ர கூடம் -பரதன் -ஹோமம் புகை பார்த்து -வந்தான் —
ஆச்சாரமும் கர்ம யோகமும் நமக்காக -பிறர் பார்த்து புகழ்வதற்க்காக இல்லவே
கௌசல்யை -இங்குதம் – காய் தளிகை பிண்ட தானம் பார்த்து -காட்டு வாழ் மக்கள் போலே இருக்க பிரதிஜ்ஜை உண்டே
யதன்ன புருஷ பவதி தத்தன்ன தேவதா -இவனும் இங்கிதம் தான் உண்டு இருக்கிறான் என்று அறிந்து
கௌசல்யை வருத்தம் -வசிஷ்டர் மகிழ்ந்தார்
ஜனகர் கர்ம யோகத்தால் -அவருக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளை -அரங்கனுக்கும் பெரியாழ்வாரும் போலே

வர்ணாஸ்ரமம் இதி கர்த்தவ்யம் இன்றியமையாது என்கிறார் ராமானுஜரும் ஜல அர்க்யம் -120-வயசில் –
ஞான யோகிகளுக்கு -ஜாம்பவான் ஞானி -அவனுக்கும் பதில் -சுக்ரீவன் நண்பன் -அங்கதன் கோபக்காரன்
திருவடி பக்தன் -அனைத்து பேருக்கும் பதில் சொல்லி விபீஷணனை கைக் கொண்டார்
வாதில் வென்றான் -மெய் மதிக்கடல் -ஷேமுஸீ பக்தி ரூபம் –
சரணாகதர்களுக்கு இருவரும் மனத்துக்கு இனியான்
பெருமாள் தான் இருந்த காலத்தில்
இவர் என்றும் -யாவருக்கும் -சம்பந்தத்தால் பிராப்யம்
முமுஷுக்களுக்கும் மனத்துக்கு இனியான்
விரோதிகளும் -சத்ருக்களும் கொண்டாடும் படி -ராவணனும் கொண்டாடும் படி
ராமானுஜர் -யாதவ பிரகாசர் -இன்று போய் நாளை வா போலே கிருமி கண்ட சோழன் -தானே விலகி
பெண்களால் -தாரை மண்டோதரி
திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை -கொங்கில் பிராட்டி – திரிபுரா தேவியார்
ஸ்நேகிகள் -குகன் -இவருக்கு வடுக நம்பி கிடாம்பி ஆச்சான்
மிளகு ஆழ்வான் தெற்கு ஆழ்வான்
அங்கு பரதாழ்வான் சத்ருக்ன ஆழ்வான்
குலதனம் அரங்கன் -இஷுவாகு குல தேவம் -தென் அரங்கன் செல்வம் முற்றம் திருத்தி வைத்தான் இவரும்
குலதனம் செல்வம் -இவ்வாறு சாம்யம் –
கடாக்ஷம் வாக் வைபவம் அடுத்த இரண்டு பாசுரங்கள்
வாக்மி -திருவடியை பெருமாள் கொண்டாடினார் –

———–

வர்ணாஸ்ரமம் செய்வதும் உபாயமாகாது -வர்ணாஸ்ரமம் அனுஷ்ட்டிக்காமல் இருந்தாலும் பிரதிபந்தகம் இல்லை –
அத்தாணிச் சேவகம் செய்தால் –
அவன் கருணையே அவனை அடையும் வழி -மற்றவற்றை விடுவித்து அவனைப் பற்ற வைக்கும்
அவனே அவனை அடையும் உபாயம் -சாமான்ய தர்மங்கள் விட்டு அத்தாணிச் சேவகம் –
இளைய பெருமாள் அக்னி கார்யம் செய்தால் இவன் பால் கரப்பான் –
கனைத்து -உதாரர் வாங்குவதற்கு இல்லாத பொழுது கனைப்பது போலே –
எம்பெருமானார் போலே இந்த கோபிகை -அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்து –

ஸ்ரீ பெரும்புதூர் இரட்டை சேவை
அவனுக்கும் குறை தீர்க்கப் போகிறாள்
ராமன் லஷ்மணன் தமிழாக்கம் நாளை -மனத்துக்கு இனியான்
உறக்கம் -புலன்கள் பட்டி மேய்ந்து திரிதல் -எழுப்புதல் -அவற்றை அவன் மேலே விடுதல்
நற் செல்வன் -அந்தரங்கம் -ராமஸ்ய தஷினோ பாஹு போலே
லஷ்மணனை விட்டு ராமன் மூன்று நாள் -இரண்டு நாள் பின்பு பிறந்து அவதாரம் முடியும் பொழுது ஒரு நாள்
ஸ்ரீ ருத்ர வேத மந்த்ரம் தமிழ் ஆக்கம் இந்த பாசுரம் -தொட்டில் பருவம் தொடங்கி கைங்கர்ய செல்வம் -சஹஜ தாஸ்யம் –
ரமிக்க செய்பவன் மனத்துக்கு இனியவன்-ராமன்
லஷ்மீ சம்பன்னன் லஷ்மணன் -நற் செல்வன் -தமிழ்
பாரம் சுமப்பவன் பரதன் -செய்யாத பழியையும் சுமந்தான்
சத்ருக்கனன் -சத்ருக்களை வெல்பவன் ராம பக்தியை வென்று பக்த பக்தன்

லாஜ ஹோமம் -பொறி முகந்து அட்ட கனா கண்டாள்-பெண் கை மேல் ஆன் கை கீழே –
இந்த ஓன்று தான் பெண் பண்ணும் ஹோமம் -அக்னி பகவான் இரங்கி பிள்ளைக்கு அநேக ஆயுசு
ராமருக்கு மைத்துனன் இல்லாத குறை –
அடுத்த அவதாரம் ஐந்து மைத்துனன் ருக்மிணிக்கு -ருக்மி ருக்ம ரதன் ருக்ம கேசன் ருக்ம பாஹு ருக்ம மாலி–
ஐவரும் எதிரிகள் -பொறி இட கிடைக்க வில்லை -குறை ஒன்றும் இல்லா கோவிந்தா -குறை தீர இந்த நற் செல்வன் -ஆக்கி –
எருமை -slow-reaction-அதுவே இரங்கும்படி இளம் கன்று கட்டிப் போட்டு உள்ளதால் -மா என்று கதறக் கூட அறியாத இளமை
திரு வெண்ணெய் நல்லூர் சடையப்ப வள்ளல் -வாவி புக வீட்டு அளவும் பால் சொரியும் எருமை -கம்பர்
வர்ணாஸ்ரமம் விட வில்லை -பசும்பால் கரந்தான்-பகவானுக்கு பயன்
பசு -சத்வ குணம் -எருமை தமோ குணம்
சோம்பலால் பண்ணாமல் இல்லை -அவன் உகப்புக்காக செய்யும் கைங்கர்யம் –
அவன் கூப்பிட்டு விதித்த கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டும்-இப்படி மூன்று சமாதானம்
பாகவத கைங்கர்யம் பகவத் கைங்கர்யம் இரண்டில் முன்னதே முதலில் –
நஞ்சீயர் தோட்டம் பூக்களை பட்டர் குழந்தைகள் பறித்து விளையாட
நோற்று -நோற்காமல் சரணாகதி
கீழே விதித்த கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டும்
இதில் அத்தாணிச் சேவகம் -இப்படி மூன்றும்

பால் வழிந்து போனால் செல்வம் இருக்காதே சாஸ்திரம் – என்னில்-
ஈசாண்டான் -இறைவன் தொண்டு செய்பவரை செல்வம் தேடி வரும்
நின்னையே வேண்டி -குலசேகர ஆழ்வார்
நரசிம்ஹர் அழைத்தார் -ஈசாண்டான் -செல்வம் வந்தது -இவரும் ராமானுஜருக்கு ஆச்சார்யர்-பல ஆச்சார்யர்கள் உண்டே – –
ஆளவந்தார் ஆழ்வார் என்னும் ஆச்சார்யர் இடம் ஸ்தோத்ரம் கற்றார் –
நெருக்கி சிவந்து ஆஜானுபாகுவாக வரும் இளைய ஆழ்வாரை ஆளவந்தார் கடாக்ஷித்து ஆ முதல்வன் –
யஸ்ய பிரசாத –தம் தேவ தேவ வரதம் சரணம் –செவிடன் கேட்பதும் பேசாதவன் பேசுவான்
தப்பான அர்த்தம் -கேட்டு பதில் ஊமை பேசினார் -முடவன் நடந்தது திவ்ய தேச யாத்திரை -குருடன் பார்ப்பது அடியார் –
மலடி பிள்ளை -ஞான புத்ரன் சிஷ்யர் கூடி இருப்பார் -சரண் அடைந்த பலன் –
ஆளவந்தார் -பலர் இடம் பல விஷயங்கள் -இவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆஜ்ஜை-
ஈசாண்டான் -நரசிம்ம மந்த்ரம் நரசிம்ம தாத்பர்ய உபநிஷத் -நரசிம்ம ஆராதனை பெருமாளும் கொடுத்தவர் இவர்

உள்ளம் அறிந்து -தசரதன் போலே -பர்ணசாலை அமைத்து -ராமன் இடம் இல்லாத கைங்கர்ய செல்வம்
லஷ்மணனுக்கு -ராஜ்ஜியம் -14-வருஷம் இழந்தார் பெருமாள் – அடி சூடும் அரசை இவன் இழக்கவில்லையே –
பக்தி ஸ்ரத்தா -பெண்பால் -பெண்மையே வடிவு எடுத்தது –
நற் செல்வன் கைங்கர்யம் செய்ய தங்காய் நீ செய்யாமல் இருக்கலாமோ
பால் வெள்ளம் நீர் வெள்ளம் பனி வெள்ளம் மால் வெள்ளம் -நான்கின் நடுவில் நாங்கள் –
பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத பெருமானுக்கு இந்த நோன்பா கேட்டாளாம்
மனத்துக்கு இனியான் பாடவும் நீ வாய் திறவாய் -என்கிறார்கள் –
ஒரு மாசம் விநாசம் சீதை –க்ஷணம் அபி விநாசம் -இதிலும் அவளுக்கு ஏற்றம் –
மட்டை அடி உத்சவம் தாயார் பக்கமே ஆச்சார்யர்கள் –

சினத்தை கொண்டாடி -மனத்துக்கு இனிய சினம் –வாரணம் பொருத மார்பும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் –
வெறும் கையாக ராவணன் -நின்றான்
இன்று போய் நாளை வா -உயிர் பிச்சை இது தான் செற்ற -அத்தை நினைத்து
ராவணன் தன்னை உயிர் உடன் எரித்தது போலே நினைத்தான்
முன் வினை -ராவணன் -ஜீவாத்மா திருவடி -தாக்கும் பொழுது கோபம் கொண்டு அருளுகிறார் தாத்பர்யம்
அழகிய சிங்கர் -பக்தனுக்காக கோபத்துடன் வந்த வந்த அவதாரம் -அழகியான் தானே அரி உருவம் தானே

ருத்ரன் -மந்த்ரம் -அக்னி -அழுததால் அக்னி ரோத இதி-அழ வைப்பதால் ராமனும் ருத்ரன்
ஆனந்த கண்ணீர் -கண்ணன் கண்ணீரை தானே உல் பொருள் உணர்த்தினார் -கண்ணின் நின்றும் அகலான்
நமஸ்தே ருத்ர -கோபத்துக்கு நமஸ்காரம் -பணத்துக்கு நமஸ்காரம் வில்லுக்கு நமஸ்காரம் –இந்த மந்த்ரம் இந்த பாசுரம்
ராம நாமம் -போன உயிரும் திரும்பும் –பரம –தொடங்கி -ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் மிருத சஞ்சீவினி ராம மந்த்ரம் –
திருவடி -இத்தையே கொண்டு சீதா தேவிக்கு -பரதாழ்வானுக்கு -உயிர் கொடுத்தார் –
பாதியில் போக மாட்டாள் -முழுவதும் கேட்ப்பாள் -இந்த இடத்தில் ஸ்ரீ ராமாயணம் என்று யோசிப்பாள்
ஸம்ஸரையே மதுரம் வாக்கியம் -ராவணன் சம்ஸ்க்ருதம் தெரியும் -தமிழில் பாடினால் மாறு வேஷம் என்று நினைக்க வாய்ப்பு இல்லை —
அகஸ்தியர் ஆஸ்ரமம் தமிழ் கற்றார்கள் சீதா ராமர் லஷ்மணர்
தசரதர் தொடங்கி –பாசுரப்படி ஸ்ரீ ராமாயணம் -பாடினார் திருவடி –

சிதம்பரம் -3000-சிவாச்சாரியார் முன்னால் செய்ய ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் சொல்ல –
அப்பொழுது இரண்டு -power–centres –இரண்டும் உண்டே
அரங்கேற்றம் -செய்ய முடியவில்லை –இவர்களை சேர்க்க முடிய வில்லை -கனவு -அக்னி பிரவேசம் —
ஐந்து வயசு சிறுவன் இறக்க -அங்கு வர -ஸ்ரீராமாயணம் படிக்க -துக்கம் தாங்காமல் -இருக்க –
ஆம் வருவான் -கர்வம் -ராமாயணம் படித்தால் மீள்வான் –
சர்ப்ப பாசம் கருடன் -சொன்னதும் எழுந்தான்
1940-வடுவூர் ராமரை பிரார்த்தித்து -கருணாகர ஸ்வாமி திரு தகப்பனார் நோய் வாய் பட்டு –
நான்கு ஸ்லோகம் ஸ்ரீ ராமாயணம் -இயற்றி பிழைத்தார்
ராவணன் பிரித்த கதையை எழுதவில்லை -இருப்பதை திருவடி அனுப்பியதன் மூலம் உணர்த்தினாராம்
பிரிந்தத்தை சொன்னால் என் உயிர் போகும் என்றாராம்
ஜானகி ராமர் இருக்க என்ன பயம் –
அப்புறம் -70-வருஷம்
வில்லை கைப்பிடித்த ராமன் பற்றி வில்லூர் ஸ்வாமி ஸ்லோகம் சொல்பவர் அம்மை நோயால் பாதிப்பு இல்லை பல ஸ்லோகம்

இனித் தான் எழுந்திராய் -இது என்ன பேர் உறக்கம் -நீ இங்கே இருப்பதால் ஊரே பக்தி ஞானம் -ராமானுஜர் போலே
அனைத்து உலகம் அறிந்தனர் உன்னுடைய சம்பந்தம் -லஷ்மண முனி போலே நீ -சொன்னதும் எழுந்தாள்

ராமானுஜர் பெருமை
சிஷ்யருக்காக தேடிச் சென்று உபதேசம்
லஷ்மணன் -மறு அவதாரம் தங்கி ஆய் -தங்காய்
படி கொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பக்தி வெள்ளம் குடி கொண்ட கோயில்
மனத்துக்கு இனியான்
அனைத்து இல்லத்தாரும் அறியும் ஆதி உபதேசம்
இரண்டு முறை சேவை ஸ்ரீ பெரும்பூதூர்

ராமஸ்வாமி -தக்ஷிண அயோத்தியை -பட்டாபி ராமர் திருக்கோலம்
வைதேஹி ஸஹிதம்–பொன் மயமான மண்டபம் -வீர ஆசனம் -கம்பீரமாக இங்கு சேவை
அக்ரே -பிரபஞ்சன் ஸூத ஸ்ரீ ராமாயணம் வாசிக்க
தத்வம் உபதேசிக்க -உபதேச முத்திரை ஞான முத்திரை ராமருக்கு இங்கே
பரதன் சத்ருக்கனன் லஷ்மணன் கூடி ராமம் பஜே ஸ்யாமளம் -அங்கே சேவிக்கலாம்
சீதா பிராட்டி உணர்த்தப்படுகிறாள்
சரணாகதி பண்ணாத ராக்ஷஸிகளையும் -லகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்ட்டி
சீதா சரம ஸ்லோகம் -பாபாநாம் இத்யாதி
கன்று கெடுக்காமல் பால் சொரியும் அது போலே
ஆய் -தாய் -தாங்கும் தாய் லவ குசர்களை தங்கி ஈன்று எடுத்தவள்
ராமர் புகழை ஆஞ்சநேயர் பாடிக் கொண்டே பாடவும் நீ வாய் திறவாய்
அந்த அயோத்தியை கோயில் -இனித் தான் எழுந்திராய் தீர்ப்பு வந்ததே –
அனைத்து இல்லாரும் அறிந்து –பிரகாரம் சித்ர ரூபம் -300-படங்கள் அறிவு ஒன்றும் இல்லாதாரும் அறியும் படி
மூன்று பிரதக்ஷிணம் -மேல் நடு கீழ் வரிசைகள் பார்த்து அறியலாம்

மதுர கவி ஆழ்வார் நம்மாழ்வாருக்குள் அடங்கும் கீழே பார்த்தோம் -ராமர் குலசேகர பெருமாள் –
பெரும் ஆள் புருஷோத்தமன் -மரியாதா புருஷோத்தமன் –
அரசை விட்டு -ஸ்ரீ ரெங்க யாத்திரை -தினே தினே-நற் செல்வன் –
ஸ்ரீ ராமாயணம் உபன்யாசம் -வ்ருத்தாந்தம் -சீதா ஆலிங்கனம் செய்த ராமர் காட்சி கொடுக்க திரும்பினார்
சேறு பிடிக்கும் -அரங்கன் கோயில் திரு முற்ற சேறு செய் தொண்டர் –சென்னிக்கு அணிவேன் என்கிறார் –
நற் செல்வன் -ஏதேனும் ஆவேனே -படியாயும் -குலசேகரர் படி -உண்டே –
திரு மணத் தூணே பற்றி நின்றார் -வாயார வாழ்த்த –வாசல் கடை பற்ற -அருள் வெள்ளம் பொங்கி வர –
மணம் வாசனை திரு மேனி கந்தம் –
மனத்துக்கு இனியானை -தில்லை திருச் சித்ர கூடம் -பாடி மங்களா சாசனம் –

——–

புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப் போய்
பிள்ளைகள் எல்லோரும் பாவைக் களம் புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்றுப்
புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே
பள்ளிக் கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால்
கள்ளந்தவிர்ந்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய்–

பக்தர் சேவை கொடுக்கா விட்டால் அவள் கள்ளன் -பாகவதர்களுடன் சேராமல் இருந்தால் பாகவதர் கள்ளத் தனம் –
சங்கதி கீழ்ப் பாட்டுடன் -கீழே ராம சரித்திரம் முழுவதும் -அசல் வீட்டுக்காரி போதரிக் கண்ணினாய்-
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் கோவிந்தாவா -வேங்கடமே வேங்கடமே என்கின்றாளால் -பட்டர் ஐதிக்யம்
துணுக் என்று இருக்க இதில் கிருஷ்ணனையும் ராமனையும் சேர்த்து பாட -ஒரு பாதி கோபம் குறைந்தது –
அரக்கன் -வேறே அசுரன் வேற -நரஸிம்ஹர் ஹிரண்யகசிபு -அசுரன்
புள்ளின் வாய் கீண்டான் -ஜடாயு என்று கொண்டு இதுவும் ராம பரம் -என்பாரும் உண்டே

பெரிய உடையார் -ஜடாயுவை கொன்றவன் இவன் என்று சொன்னதும் கொண்ட சீற்றம் சொல்ல ஒண்ணாதே
இன் வாய் -மங்களகரம் -ஆயுஷ்மான் என்று சரம திசையிலும் சொன்ன வாய் அன்றோ
இந்தம் முஹூர்த்தம் களவு கொண்டதால் சீதை உனக்கு கிடைப்பாள் சொல்லிய பின்பே உயிர் துறந்தார்
சஸ்திரம் பிடித்தவர்களின் நான் ராமன் என்கிறான் கிருஷ்ணனும் –
நாசிக் பஞ்சவடி- தபோவனம் -கோதாவரி -குளிக்க -சரயுவில் பரதன் காலையில் குளிக்க –
அத்யந்த ஸூகுமாரன் -அபர ராத்ரேன-நினைத்து போக
அப்படி ஒரு தாய் பிறந்து இருக்க வேண்டாம் -கைகேயி பற்றி இளைய பெருமாள் பேச -தப்பாக பேசாதே –
நல்லதை பார்க்க பெருமாள் பார்வை தனி தான்
வித்வான் ககா-வித்வான் தோஷம் பார்க்க வேண்டுமே- விபச்சித்து தோஷம் பார்ப்பது கை விடுவதற்கு அல்ல கைக் கொள்வதற்கு –
தபஸ்வி கோலம் பரதன் நந்தகிராமம் கீழ் –எங்கு இருந்து பார்த்தாலும் நம்மையே பார்ப்பார் -பெருமாளையே நோக்கி தவம் –
அசத்திய வாக்கியம் ஆக்கி பக்தருக்காக வந்தாலும் வருவான் –
சேவை மேலே திருவடியுடன் ஆலிங்கனம் –

பள்ளத்தில் மேயும் பறவை உருக் கொண்ட கள்ள அசுரர் -பகாசுரன் -பிரகலாதன் நல்ல அசுரன் -கொக்கு வடிவில்
பொல்லா அரக்கன் -ராவணன் -நல்ல அரக்கன் விபீஷணன் –
கீர்த்திமை பாடிப் போய் — வெற்றிக் கவி பாடி
போய் சேர்ந்தார்கள் -பிள்ளைகள் எல்லாம் பாவைக் களம் புக்கார்
மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் கீழே பார்த்தோம்
பாடிப் போகணுமா– போய்ப் பாடணுமா
பாடும் மனமுடையீர் வந்து பல்லாண்டு -பெரியாழ்வார் –
ஏதத் சாம காயன் நாஸ்தே காவு காவு அஹம் அன்னம் அஹம் அந்நாத -போனால் தானே அங்கே பாட முடியும் –
பாட்டு கேட்க்கும் இடம் -சாம வேத கீதனாய சக்ரபாணி
உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய்
கார் ஒக்கும் காட் கரை அப்பன் -எண்ணில் முன்னம் பாரித்து என்னை முற்றும் பருகினான் –
இவரது உண்ணும் சோறு இவன் திருக் காட்கரை அப்பன்
இவருக்கு உண்ணும் சோறு -திருக்கோளூர்
வைத்த மா நிதி
இங்கும் பல்லாண்டு -அங்கும் அதன் பலனாக அதே பல்லாண்டு கைங்கர்யம் நித்தியமாக நடக்கும் –
பாடிப் போய் இங்கே
அங்கே போய் பாட

பாடிப்போய் -பாடுதல் சாதனம் இல்லை -பாட்டே தாரகமாக போனார்கள் -அதுவே உண்ணும் சோறு
கட்டுப் பிரசாதம் -பாதேயம் புண்டரீகாக்ஷ நாம கீர்த்தன அம்ருதம்
போய்ப் பாடுவான் சாத்தியம் கை வந்தவன்
பாடுதலை சாத்தியமாக கொள்பவர் பாடிப் போவார்
சகஜமாக இவர்களுக்கு -ஸூயம் பிரயோஜனம்
அவன் பிரசாதத்தாலே படுகிறோம்
தான் உகந்த ஊர் எல்லாம் தன் தாள் பாடி –
பாடும் மனம் உடையீர் -உள்ளீர் வந்து பாடுமினோ பெரியாழ்வார்
இங்கே பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம் புக்கார்
பல கோஷ்டிகள்-சதுர் வித புருஷார்த்தம் –
அர்த்தம் -காமம் -தர்மம் -மோக்ஷம்
இங்கே அனைவரும் அநந்ய பிரயோஜனர்கள் –
ஆளவந்தார் சந்நிதிக்குள் -ப்ரயோஜனாந்த பரர் உடன் சேராமல் -இருந்த ஐதிக்யம்
தன்னைப் போல் பேரும் தாரும் பிதற்றி இருப்பார்கள்
வேறே நான்கு -அர்த்தார்த்தி-புதிய அர்த்தம் இழந்த அர்த்தம் -கைவல்யார்த்தி பகவல் லாபார்த்தி
த்ரிவித ஆத்மாக்கள் -எல்லாரும்
வைகுந்தத்து முனிவர்கள் யோகிகள்
வாசா கைங்கர்யம் த்யான கைங்கர்யம் மதிள் கட்டி கைங்கர்யம் களைப்பு தீர பாட
அரையர் -அத்யாபகர் -வேத விண்ணப்பம் -பாடிப் போய் இந்த கோஷ்ட்டி
சாத்தாத ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் -கொண்டாட்டம் சாதிப்பார்கள் –
அருளப்பாடு சொல்லி கூப்பிடும் -ஸ்தானிகர் –

ஆனந்தத்துக்கு போக்குவீடாக பாடிப் போய் -இங்கும் அங்கும் ப்ரீதி காரித அனுபவம் -வையத்து வாழ்வீர்காள் -இங்கேயே வாழ்ச்சி
பாட்டுக் கேட்க அவனே இங்கே வந்துள்ளான் –
ஆடி ஆடி –இசை பாடிப் பாடி –வாடி வாடி -மணி இழந்தால் போலே பாகவத சமாஹம் கிடைக்காமல் ஆழ்வார் வியசனம்
நண்ணா அசுரர்–இத்யாதி பண்ணார் பாடல் இன் கவிகள் -சுர ஸ்தானம் ராகம் பாடல் –
யானாய் தன்னைத் தான் பாடி
பவித்ராணாயா மூன்றும் ஆழ்வார் தமிழ் ஆக்கம் இந்த பாட்டில்
பிள்ளைகள் -அழகரையும் சேர்த்து இங்கே

தென்னா வென்னும் என் அம்மான் திருமாலிருஞ்சோலையானே -இவ் வாழ்வாரை பாடுவித்த முக்கூட்டை இது
நாட்டினாய் என்னை உனக்கு முன் தொண்டாக மாட்டினேன் வல் வினையை –
பாட்டினால் உன்னை என் நெஞ்சம் இருந்தமை காட்டினாய்
இருந்ததை கண்டு பாடுவது உபாசகனுக்கு
இங்கு க்ரமம் இல்லையே
கவி பாடுவித்த வைகுந்த நாதனே –
மூகாம்பிகா க்ஷேத்ரம்-முக்கோட்டை -பேசாதவனும் அங்கே பேசுவானாம்
பெருமாளும் பாடுபவர் கோஷ்ட்டிக்குள் –
தண் காலும் தண் குடந்தை நகரும் பாடி –தண் கோவலூர் பாட ஆடக் கேட்டு
நம் குடிக்கு இதுவோ நன்மை என்ன – –திரு நறையூரும் பாடுவாள் நவில்கின்றாளே
குளிர்ந்த அவனை பாடக் கூடாது என்னில் அவனைv பாட வில்லை திவ்ய தேசம்
சேஷம் உண்ணும் ஆராவமுதன் -நேராக சொல்லாமல் குடந்தை
புலவர் நெருக்கு உகந்த பெருமாள் திருக் கோவலூர்
பாடி இங்கு -அங்கு நடந்த நிகழ்வை நினைந்துப் பாட
மடல் எடுத்தது திரு நறையூருக்கு
பாடி -ஆனந்தம் மிக்கு ஆடி
ஆடி ஆடி பாடி பாடி அங்கு -வருத்தம் மிக்கு
இசை மாலைகள் ஏத்தி உள்ளப் பெற்றேன் -பாடியதால் இருப்பதை அறிந்தேன் –

மாலே மாயப் பெருமானே –என்று என்று தமிழர் இசைக்காரர் பத்தர் –
பாவின் இன்னிசை பாடித் திரிவனே
பாதேயம் -ஆனந்தம் போக்கு வீடு -வருத்தம் போக்குவீடு -தீருவதற்கு -பாதேயத்துக்கு
லவ குசர் -பாட்யே கேதேய ச மதுரம் -பாடுவதற்கும் கேட்பதற்கும் மதுரம்
பால் என்கோ இசை என்கோ-
ஸ்த்வய ஸ்த்வ பிரிய ஸ்தோத்ரம் அவனே எல்லாம்
பாடும் குயில்கள் ஈது என்ன பாடல் –கூட இல்லையே -வேங்கட வாணர் வந்து வாழ்வு தந்தால் பாடு

—————-

கி பி -721-வெள்ளி-சுக்ரன் உதயம் எழுந்தது வியாழன் உறங்கிற்று -ப்ருஹஸ்பதி அஸ்தமனம் -திருப்பாவை காலம் என்பர் –
புள்ளும் -சிலம்பின -இறை கொண்டு மீள வந்த காலம் இங்கு-
கிள்ளிக் களைந்தானை -கடற்கரையிலே ஸ்ரீ விபீஷண பட்டாபிஷேகம் -முதலிகள் திரண்டு வந்தது இத்தை கண்டு
ராவணன் சீதா பிராட்டியை திரும்ப கொடுத்து திருந்துவானோ என்கிற சாபல்யம்

ராமனே கிருஷ்ணன் முதலில் -சொல்லி -ரூபம் வேறானாலும் ஸ்வரூபம் மாறாதே –
பகாசுரனை -அலகு கிளித்து-உள்ளே சென்று –சூடு பண்ணி -smart-work-ராவணனையும் கிள்ளிக் களைந்தான்–
இரவும் பகலும் ஏழு நாள்கள் நடந்ததே -யுத்த காண்டமே மிகப் பெரியது
நினைத்தால் கிள்ளிக் களைந்து இருப்பேன் – அங்குல அக்ரேன-இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர –
இதே ராவணன் முன்பு ஹிரண்ய கசிபு -ஜெயர் விஜயர்-
இது கொண்டு ஹிரண்ய வத படலம் கம்பர்
அவன் திருந்துவானா என்று நாள் கடந்து
எங்கும் உளன் கண்ணன் -கண் இடம் -வேற்றுமை உருபு-
நரசிம்ம -ஐந்து வரங்களுக்கும் உட்பட்டு-அரக்கன் வேறே அசுரன் வேறே –

அவன் வீயத் தோன்றிய -ஒரே நேரத்தில் வீயும்படியும் அருளும் படியும் அவதாரம் தோன்றி மறைந்து –
திருந்த இடம் -கொடுக்காமல் பிராட்டி போக -ஆஹ்லாத ஹஸ்தம் -மடியில் அமர்ந்து -திரு மார்பில் இல்லாமல் ஸ்ரீ லஷ்மி நரசிம்மர்
ஆகவே ராமனும் கண்ணனும் ராவணனுக்கும் சிசுபாலனுக்கும் திருந்த இடம் கொடுத்தார்கள் –
ராம பானம்-பிறை சந்திரன் -கழுத்தை பிடித்து தள்ளுவது போலே -பிராட்டி இத்தை அறிந்து கிள்ளிக் களைந்தான் என்கிறார் –
வாலியையே ஒரே பானத்தால் முடித்து –
அரக்கர் என்று அழிக்க வில்லை பொல்லா அரக்கரை கிள்ளிக் களைந்தான் -நல்ல அரக்கரை-ஸ்ரீ விபீஷணன் அள்ளி அணைத்தான் –
ப்ரஹ்மா தபஸ் -சாகா வரம் கேட்டான் ராவணன் -சாவே -குப்புசாமி கத்தி -சகாரம் வராமல் –
மனுஷ்யனை விட்டு யாராலும் சாகா -கும்பகர்ணன் -நிர்தேவத்வம்-கேட்க -வந்தான் சரஸ்வதி விட்டு தேவர்கள் நித்திரை மாற்றி
தர்மம் நின்று இருக்க கொடுத்து சிரஞ்சீவி இது வரம் இல்லை ஆசீர்வாதம்
தர்ம சிந்தனைக்காக ஆசீர்வாதம் -சிரஞ்சீவி வரம் தானே கொடுக்க முடியாது
விபீஷணா தர்மாத்மா -அவன் இருந்தால் ஜெயம் திருவடி
ஆனை காத்து ஆனை கொன்று -குரங்கை காத்து குரங்கை கொன்று -அத்தானை காத்து அத்தானை கொன்று –
அசுரனைக் காத்து அசுரனைக் கொன்று -அரக்கனைக் காத்து அரக்கனைக் கொன்றான்
பர-வ்யூஹ -விபவ -அந்தர்யாமி -அர்ச்சா -ஒரே ஸ்வரூபம் -பல ரூபங்கள் -விகாரம் அற்றவர் லீலைக்காக
ரோஷ ராமன் கருணா காகுஸ்த லீலா வல்லபன்
அரசனே -மந்திரி- -வேட்டை -கறுப்புடை உடுத்தி -ஒளிந்து -சோலைகளில் ஒய்வு அர்ச்சா -ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கன் –
நெஞ்சினால் நினைப்பவன் அவன் அவன் நீள் கடல் வண்ணன்

வெள்ளி சுக்ரன் உதயம் -வியாழன் அஸ்தமித்து –
புள்ளும் சிலம்பின் -மீண்டும் -இறை கிடைத்த மகிழ்ச்சியால் இந்த த்வனி
போதரி கண்ணினாய் -பூக்களுக்கு எதிரி -பொறாமை -பூ வண்டு-போலே -உலாவும் மான் போன்ற கண்கள் மூன்றும் உண்டே
குணக்கடலில் நீராட -அளவிட முடியாத -பார்க்க பார்க்க ஆராவமுதன் -எப்போதும் நிறைந்து அவாப்த ஸமஸ்த காமன் –
தன்னையே அமுதம் -ஆச்சார்யர் மேகம் போலே -மதியைக் கண்டு பொங்கும் -முத்து எடுக்க ஆழ்வாராதிகள் –
அற்று தீர்ந்து இருக்கும் கடல் ஜந்துக்களை வெளியில் தள்ளாது -அஹங்காரம் இருந்தால் தள்ளி விடும்

புள்ளின் வாய் கீண்டான் -ஜடாயு -இந்த மந்த்ரம் நினைவு படுத்தியே சினம் மிக்கு சினத்தினால் தென் இலங்கை கோமானைச் செற்றான்
தசரதர் -கௌசல்யை -ஜடாயு கல்யாணம் பண்ணி வைத்து -சாந்தா -பெண் குழந்தை -இரண்டு காலும் ஊனம் –
தத்து ரோமபாதருக்கு கொடுத்து கால் பெற்றாள்-
ஆயுஷ்மான் -பெரிய உடையார் இதனால் -சீதா தேவி அபகரித்த செய்தி கேட்டு அதிரக் கூடாதே
தீர்க்க ஆயுஷ்மான் -the most unkindest-போலே ஆகும் –
சா தேவி மம பிராணா -இரண்டையும் கூட்டிப் போனான் -இந்தம் முஹூர்த்தம் காணாமல் போன வஸ்து
களங்கம் இல்லாமல் திரும்பி கிடைப்பாள் -புள்ளின் இனிய வாய் -புள் இன் வாய் -கீண்டான் -என்ற மந்த்ரத்தை
திருவடி பெருமாளுக்கு சொல்ல சினம் மிகுமே –
கை தட்டினால் ஆரோக்யம் கிட்டும்

திருக் குடந்தை ஸ்ரீ கோமளவல்லி தாயார் இதில்
ஆராவமுதன் -சாரங்க பாணி -பறவை வாய் பிளக்க -ஸூதா ஹரன் -அமுதம் -ஆரா அமுதம் –
உடல் கூட உருகும் படி -ஆ என்று வாய் பிளந்து –
பெருமாளுக்கு எதிரே -வாய் பிளந்த கருடன் சேவை –
காமம் -பொல்லா அரக்கத் தனம் நம்முள் -அழகு கிள்ளி எறியும் -எதை பார்த்த பின்பு இதை விட அழகு எங்கும் இல்லையே
ஆராவமுதே -யாருக்கு சொல்ல வில்லையே
பிறருக்கும் தனக்கும் வாசி அற தனக்கும் -உத்சவர் அழகில் தானே -எட்டி பார்க்க ஆசை -கிடந்தவாறு எழுந்து இருந்து -மூலவர் அர்த்த சயனம்
ஆண்டாள் சந்நிதி -தூணிலா முற்றம் -தூய நிலா முற்றம் -பாவைக் களம் புக்கார்
வெள்ளி கிழமை புறப்பாடு
புள்ளும் சிலம்பின் -த்வஜ வேதம் வல்லார் -முட்டை குஞ்சு -போலே -கர்ப்பம் உபநயனம்
வேத பாராயணம் செய்கிறார்கள் –
வைதிகர்கள் நிறைந்த திவ்ய தேசம் -வேதக் கடலை கடைந்த ஆரா அமுதம் -ஆதிசேஷன் பதாஞ்சலி வியாகரணம் –
வைதிக விமானம் -வேத ஸ்வரூபி கருடன்
வேதம் கையில் கொண்டு வந்துள்ளேன் அனுக்ரஹம் பண்ணு-
கோமளா தண்டகம் -ஆண்டவன் ஸ்வாமி -76-வயசில் அருளி -கண் பார்வை கைங்கர்யத்துக்கு கேட்டுப் பெற்றார் -1900-
ஆழ்வார் பாசுரங்களில் -ஈடுபாடு –திராவிட ஸ்ருதி தர்சகாய நம-
பக்தியில் ஆழ்ந்த பாவம் ஆழ்வார்களுக்கு -ஆழ்வார் பாசுரங்களில் ஆழ்ந்த இவனும் ஆழ்வார் -குள்ளக் குளிர குளிர்ந்து நாராடினவன்
பாவாய் -படி தாண்டா பத்னி -புறப்பாடு கோயிலுக்கு உள்ளே தான்

தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார்
இலங்கை செற்ற தேவனே தேவன்
கற்றினம் மேய்த்த எந்தை கழல் இணை பணிமினீரே
திருமாலை அறியாதார் திருமாளையே அறியாதவர் ஆவார்
காட்டினான் திருவரங்கம் இருவரும் இவனே
கீர்த்திமை -நாம சங்கீர்த்தனம் -சுக்ரீவன் நாமி பலம் -இவர் நாம பலத்தால்
காவலில் புலனை -காவல் இல்லாத -தீதில் ராமானுஜன் -துவளில் மணி போலே புலன்களை கட்டு அவிழ்த்து விட்டாலும் நாம பலன்
ராமன் சேது பாலம் வேண்டியது திருவடி நாம பலத்தால் பறந்தார்
அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்க மாநகர் உளானே –
வெள்ளி –சூர்யன் கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்து அடைந்தான்
வண்டினம் முரலும் சோலை -புள்ளும் சிலம்பின்
போதரிக் கண்ணினாய் பூப்பறிப்பதில் கண்ணாய் -துளவத் தொண்டு
பனி அரும்பு உருகிக்கிறதே என் செய்கேன் உலகத்தீரே -குள்ளக் குளிர குடைந்து நீராடினார்
திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடி நீர்
ரெங்க நாதன் மூலவர் நின்ற திருக்கோலம் -திரு மண்டங்குடி மட்டும் –
நீர் பள்ளிக் கிடத்தியோ
பாவாய் -கற்புக்கு -சோழியன் கெடுத்தான் பதின்மர் பாடும் பெருமாள் –
அரங்கனைப் பாடும் வாயால் குரங்கனைப் பாடுவேனோ
மார்கழி கேட்டை நல் நாளால் -ஜ்யேஷ்ட நக்ஷத்ரம் –
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தார்
போதரே என்று புந்தியில் புகுந்து ஆதரம் பெறுக வைத்த அரங்கன்
கண்ணால் கடாக்ஷம் -பண்ணி அருளி –

——————

உங்கள் புழைக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுநீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண்
செங்கல் பொடிக் கூறை வெண் பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக் கோயில் சங்கிடுவான் போகின்றார்
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும்
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய்
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்–

நா உடையாய் இதில் -நேற்று போதரிக் கண்ணினாய்
பேச்சு வன்மை உபதேச பெருமை-கடாக்ஷம் ஏற்றம் -இரண்டையும்
நெல்லில் குவளைக் கண் காட்ட நீரில் குமுதம் வாய் காட்ட அல்லிக் கமலம் முகம் காட்டும்
களனி அழுந்தூர் –பெரிய திரு மொழி -7-8-7-
இவற்றை சொல்ல வில்லை -வாவியுள்
உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் -அனுமானத்தால் -உங்கள் –
அடுத்த அடையாளம் -ரஜோ குணம் வெளியில் சத்வ குணம் உள்ளே –
பெரிய திருமலை நம்பி திருவேங்கட ஜீயர் -சங்கு -சாவி -ஆஸ்தானம் இவர் திரு மடத்தில் –
பேஷ்காரர்-வாங்கிப் போவார் ஏகாங்கிகள் இடம் —

அத்யயன உத்சவம் திருமலையில் மட்டும் -23-நாள் ஸ்ரீ ராமானுஜ நூற்று அந்தாதி தனித்து கேள்வி –
தண்ணீர் அமுது திருத்தும் திரு நாள் உத்சவம் -பெரிய திருமலை நம்பி
கற்பகம் -கிளை போலே திருக்கரங்கள் – பூ கொத்து திவ்ய ஆயுதம் -ஏந்தும் -ஒய்வு எடுத்துக் கொள்ளும்
இவர் பூ ஏந்துவது போலே -பிடிக்கும் தரிக்கும் இல்லை -ஆபரணமாக ஏந்தும் தடக்கையன் –
தாமரைக் கண் -இரண்டையும் பார்த்து திறந்து மூடி -நீண்ட அப்பெரியவாய திருக்கண்கள்-நாடு பிடிக்க பெரியதாக —
ஆழ்வார்கள் அளவும் -எல்லை -காவலாளிகள் இருக்கும் வரை தானே முடியும் –
வெள்ளை சரி சங்கோடு –தாமரைக் கண்ணன் -இவற்றை சொல்லும் பொழுது திருக் கண்கள் சேர்ந்தே அங்கும்
நாணாதாய் நா உடையாய் பங்கயக் கண்ணாய் -பாட -தைரியமாக பாட –

அட்டகாச பேச்சு -இதில்–நா உடையாய் –வாக் சாதுர்யம் -வாய் பேசும் நங்காய்-வாய் பேச்சு மட்டும் -உள்ளவள் –
நாணாதாய் – கிளிப் பேச்சு அடுத்ததில்
கொண்டாட்டமா வசவா -நங்கை-குண பூர்ணை-வெட்கம் இல்லாதவள் -சேருமோ –
நா உடையாய் -வாய் பேசும் -பேசும் கருவி நா தானே -பேசவும் சுவைக்கவும் –
ஞான இந்திரியம் கர்ம இந்திரியம் இரண்டிலும் இடம் உண்டே -பேச்சுக்கு புலன் வேறே சுவைக்க வேறே புலன் -இரண்டும் நாவில் உண்டே –
நன்றாக பாடின பின்பு தீர்த்தம் பிரசாதம் இரண்டும் நாக்குக்கே –
நாக்கில் நரம்பு இல்லாமல் பேசுகிறாள் -ஹ்ருதயம் இல்லாமல் பேசுகிறாயே -அன்புடன் கனிவுடன் பேச வேண்டுமே வாக்மீ-நா உடையாய்
வாய் பேசும் -வாய் பேச்சு தான்
நங்காய் -விபரீத லக்ஷணை-செவ்வாய் கிழமை போலே
நாணாதாய் -முன்னம் எழுப்புவதாக உள்ளத்தில் படாமல் வாய் வார்த்தையாக சொன்னாயே
நா உடையாய் -நீ பேசினால் தான் நம் கோஷ்ட்டி வாழும்
திருமால் இருஞ்சோலை மலை என்ன -வாய் வார்தையாகச் சொல்ல -வந்து புகுந்தான் –
இருதயத்தில் இல்லாமல் -யுக்தி மாத்திரம் -அனுஷ்டானம் இல்லாமல் -நினைவும் சொல்லும் விபரீதமாய் இருப்பது
நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்தினேன்-இருதயத்தில் உணராமல் – -அதற்க்கே மேவினேன் அவன் பொன்னடி மெய்ம்மையே –
இன்பம் அனுபவிக்க உள்ளம் -உழைக்காமல் பலம் அனுபவிக்கும் –

மஹா பிரசாதம் -மேல்கோட்டையில் -இந்த பெயரே திருத் துழாய் பிரசாத்துக்கு
ஆழ்வார் திருவடி தொழுத அன்று திருவாய் மொழிக்கு –1102-பிரசாதம் –ஆழ்வாரை முழுக்க மறைத்து திருத் துழாய் –
திருத் துழாய் விநியோகம் -என்று பத்திரிகையில் இருக்குமே
செவிக்கு உணவு இல்லாத போது-நா காக்க -மௌனம் ரஹஸ்யங்களுக்குள் சிறப்பு -என்ன சிறப்பு அது தான் ரஹஸ்யம் –
ஸ்திதோஸ்மி-அர்ஜுனன் வாய் திறக்க ஸ்ரீ கீதை –
கிருஷ்ணன் உடன் சேர்த்தியாக பழகி இருக்கும் உனக்கு வாய் பேச்சு தானே இயல்பு -ஏலாப் பொய்கள் உரைப்பான் –
ஒருத்திக்கு உரைத்து –அவளுக்கும் மெய்யன் இல்லை -அவன் சொத்தை உனக்கு கொடுத்தான்
உன்னுடைய லாபத்துக்கு நாங்கள் வேண்டாமோ -நீங்கள் தான் உயிர் முன்னால் வாய் பேசும் நங்காய்
மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேரந்தான் -நாளைக்கு -பெண்காள்-தாழ விட்டு பேசினான்
இவளும் கண்ணனும் அவ்வளவு நெருக்கம் –
திருக் குறுங்குடி -வான மா மலைக்கும் நடுவில் கடல் ஞாலம் -இருக்கிறதே -10-mile தூரம் தான்
சத்யம் வத -தர்மம் சர-
உண்மையும் இருந்து வாக் சாதுர்யமும் இருந்து -இனிமை ஹிதமாய் சத்தியமாய் -எடுத்துச் சொல்ல வேண்டுமே –
இருந்தால் தான் நங்காய் -கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் மட்டும் வேண்டும் -வாக்மீ ஸ்ரீ மான் -திருவடி –

கடாக்ஷத்தாலே -பேசி அருளுகிறார் பெருமாள் நம்மிடம்
தப்பான சொற்கள் இல்லை ஸ்வரம் தப்பாமல் -நறுக்கு தெரித்தால் போலே பேசி -ஸுமித்ரே நீ பதில் சொல்லு –
ஜாக்ரதையாக பார்த்து பேசு -1000-நாக்கு கொண்டவன்
அஹம் அஸ்மி ப்ராதா என்று சொல்வார் -குண க்ருத தாஸ்யம் -என் அபிப்பிராயம்
அடியார் சேர்க்கை கிடைத்ததே என்று திருவடி மகிழ்ந்து -லோக நாத புரா பூத்வா ஸூ க்ரீவம் நாதம் இச்சதி –
ஸம்ஸ்ரவே மதுரம் வாக்கியம் -பிராட்டி உடன் பேசும் பொழுது -ராவண வார்த்தை பிராட்டி பதில் கேட்டு –
போராட துடித்தாலும் -தூதன் என்பதை மீறக் கூடாதே -ம்ருத சஞ்சீவினி ஸ்ரீ ராமாயணம் சொல்லி –
தழும்பும் மனதை சமாதானம் -மதிப்பு பெருமை இவற்றை துக்கம் மூடுமே -நினைவு படுத்த மீண்டாள்

கீழே மந்திரி போன்ற வாக்கியம் இங்கு மதுரமான பேச்சு –தாஸோஹம் கோச லேந்த்ரஸ்ய –
ராவணன் இடம் பேச தைர்யம் -லிங்கம் ராவண பாலிதாம் திருவடி மதித்த ஐஸ்வர்யம் –
வரம் கொடுத்தவனை மறந்தாய் -ப்ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ சதுரனான வா ருத்ர இந்திரா –
ராம வத்யமாக இருந்தால் யாரைச் சேர்த்தாலும் பயன் இல்லை –
வாக் தர்மம் காப்பாற்று -சொல்லி விடுகிறாள் -திருவடி இடம் –
ராமர் இடம் -மதுரா மதுரா லாபம் சீதையை புகழ்ந்து —30-நாள் கெடு மட்டும் சொல்லி வாயை மூட –
எனக்காக கும்பீடு -லோக பார்த்தா ஜெகன் நாதா -பேர் நிலைக்க வேண்டாமோ-என்றாளே நா வுடைய சீதை –
இத்தை சொன்னால் நொந்து போவார் – ஓர் வாசகம் கொண்டு அருளாயே நாரையை பார்த்து ஆழ்வார்
பொறை-நல் பிறப்பு -கற்பு மூன்றும் சேர்ந்து களி நடம் புரியக் கண்டேன்
இனிமை சாமர்த்தியம் தைர்யம் தர்மம் இவ்வளவும் உண்டே வாக்மீ ஸ்ரீ மான் –

———–

ஏஷ அந்தர்யாதித்ய ஹிரண்மய புருஷ –கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அஷிணி-சாந்தோக்யம்
கம்பீராம்ப -குளத்தில் பூத்த தாமரை -திருமேனி தடாகம் பூத்த தாமரைக் கண்கள்
ஸ்ம்ருஷ்ட நாளம் தண்ணீரை உறிஞ்சும் நாளம் -கம் பிபதி –
இளநீர் வேறே பாத்ரத்தில் விட்டு பருகினால் மது போலே -சாஸ்திரம் -எனவே இளநீர் திருமஞ்சனம் அப்படியே
தண்ணீரை உறிஞ்சும் சூரியனால் மலர்த்தப்படும் மொட்டுத் தாமரை -இப்படி மூன்றும் உண்டே –
தியானிக்கும் பொழுது நல்ல நினைவு வேண்டுமே
இந்த அர்த்தங்கள் ஆண்டாள் இடம் கற்றார் திருப்பாவை ஜீயர் –
வாவியுள் செங்கழு நீர் -புதிதான செங்கழு நீர் -வாய் நெகிழ்ந்து -பங்கயக் கண்ணன் -புண்டரீகாக்ஷன்

அறியாதவர் எளிதாக திருப்தி -அறிந்தவர் பெரும் தன்மையால் திருப்தி –
நடுவில் அரை குறை பிரம்மாவால் உபன்யாசம் செய்தாலும் திருப்தி அடையாதார்
இவள் அவர்களையும் திருப்தி படுத்தும் நா உடையவள்
மௌவல் மல்லிகை ஆம்பல் அல்லி செங்கழுநீர் தாமரை
கபிலர் குறிஞ்சி பாட்டு -99-பூக்கள் சங்ககாலம்
அகழ்ந்தன அவிழ்ந்த நெகிழ்ந்த மகிழ்ந்து இதழ் விண்ட -சங்க தமிழ் பர்யாயம்
இரவில் மலரும் அல்லிப் பூ
தாமரை மகிழ்ந்து சூர்யன் கண்டு மலரும் -சந்திரன் கண்டு பொறாமை மூடிக் கொள்ளுமாம் -எதிரிக்கு எதிரிக்கு –
ஞானம் மலர்வதற்கு தாமரை மலர்வதை த்ருஷ்டாந்தம்
ஒண் பூ கதிரவனையே நோக்கும் -காயத்ரி -அந்வயம் மாற்றி இதே அர்த்தம்
ஸவித்ரு தேவஸ்ய -பர்ஜஹா திரு மேனி தேஜஸ் -தது வரேண்யம் பெரியதாக பக்தியை வளர்க்கும் விரும்பத்தக்கதாய் இருக்கும்
தீமஸ்ய ஒளியை உள்ளே வைத்து தியானித்தால் ஞானம் மலரும்

ஞானம் மலர தண்ணீர் -அடியார் கோஷ்ட்டி சத் சங்கம் முக்கியம் -ஒண் தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு-
இவள் நாவுடையாள்-நீங்கள் மஹா லஷ்மி போலே -அவளே பெண்ணாக வந்தால் என்ன த்ருஷ்டாந்தம் சொல்வேன் கம்பர் –
பத்ம பிரியே -பத்மினி -பத்மாலயா- பத்ம ஹஸ்தே -பத்ம தலாயா தாஷி
அவனைப் போலே செந்தாமரை அவயவங்கள் –
வீர ஆசானம் ஏழாம் திரு நாள் நவராத்ரி -குணரத்ன கோசம் -கவிழ்த்த தாமரை மேல் தாமரை –
விரிந்த தாமரை ஹஸ்தம் – கண்கள் விடுகின்ற தாமரை
அதே போலே இவளும் புகழ்கிறாள்

வாவியுள் -இதுக்கு பதில் -உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள்-
நங்கள்-சொல்ல வந்தவர்கள் பிரித்து விட்டு உங்கள் -அனுமானித்து -சொல்கிறார்கள் –
காஷாய சந்நியாசிகள் சாவி விடுவான் போகின்றார்
தியாக வர்ணம் காவி -க்ருஹஸ்தன் வெள்ளை வஸ்திரம் சத்வம் -திருவடிக்கு முத்து மாலை -கொடுத்து
ஆச்சார்ய சம்பாவனையும் பண்ண சீதா பிராட்டி சொல்லி
ஜனகன் -யாஜ்ஜ வர்க்கர்-வைசம்பாயனருடைய சிஷ்யர் -அவர் இடம் அபசாரம் -சாபம் -வாந்தி –
இதுவே தைத்ரியம் -கிருஷ்ண யஜுர் வேதம் –பின்பு சூர்யன் இடம் -ஹயக்ரீவர் -சுக்ல யஜுர் வேதம்
அதே சூர்யன் சிஷ்யர் திருவடி -ஆகவே ஆச்சார்ய ஸ்தானம் -வேஷ்ட்டி கொடுக்க வேண்டும் –
சிகப்பு கரை வெள்ளை வேஷ்ட்டி கட்டி ஸ்ரேஷ்டம்-மந்தஸ்மித இராமாயண ஸ்லோகம் –
புன்னகையே வேஷ்ட்டி உதடு சிகப்பு கரை -இதுவே யாம் பெரு ஸம்மானம்
பல் பூணல் தண்டத்தில் கொடி-மூன்றும் சந்நியாசிக்கு வெளுப்பாக இருக்க வேண்டும் –
சத்வ குணம் வர்ணம் வெளுமை உள்ளேயும் -சிவப்பு வெளியே -ரஜஸ் -கருப்பு தமஸ்-இதுவும் உப லக்ஷணம் வெளியே –
ஆகார நியமம் -பின் வாசலால் வந்த உணவு கூடாது –
சங்க நாதம் -திருப்பள்ளி எழுச்சி பொழுது -த்வனி கேட்க்கும் இடம் வரை திவ்ய தேச எல்லை –
தங்கள் திருக்கோயில் -மடாதிபதிகள் தங்கள் மடத்தில் உள்ள கோயில் என்றுமாம் –
அவர்களையும் எழுப்பி விட்டீர்கள் -வாயாடி -நாவுடையாய் அன்றோ
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் -இதுக்கு பதில்

முதலிகள் -சேது கரையில் ரக்ஷிப்பதாக பேசி -தூங்க இருவரும் இரவில் ரக்ஷித்தார்கள்-
கடல் கரை த்யானம் செய்து -தூங்கும் பொழுதே ரக்ஷிப்பவன் விழித்து இருக்கும் பொழுதும் ரஷிப்பதை சொல்லவும் வேணுமோ
நங்காய் -என் தந்தை எந்தாய் –
நான் காயா நீங்கள் பழமா -இதுக்கும்
நாணாதாய் -இதுக்கு அங்கு
இருந்தாலும் உன்னை விட்டு போக முடியாதே நா உடையாய்

கன்னா பின்னா எழுதி நான் நல்லவிதமாக ஆக்குவேன் கம்பர்
மண்ணுண்டு மாப்பிள்ளை –கா இறையே கூ விறையே -உங்கள் அப்பன் கோயில் பெருச்சாளியே -கன்னா பின்னா மன்னா
ஓட்டக் கூத்தர் -தப்பாக சொன்ன குத்துவார் -வில்லி புத்தூரார் காதை வெட்டுவாராம்
நாராயணன் மண் உண்டான்-மூ வுலகு உண்டு உமிழ்ந்த முதல்வன்
மா மஹா லஷ்மி பிள்ளை மன்மதன்
கா தேவ லோக இந்திரன் போலே -காக்கா இரைச்சல் அவன் சொன்னது
கூ பூ லோக சக்ரவர்த்தி -குயில் இரைச்சல் அவன் சொன்னது
உங்கள் அப்பன் கோ ராஜா இல் அரண்மனை ஆளி சிங்கம் போலே
கர்ணன் போலே கொடை வள்ளல் -பின்னா பின் பிறந்த தர்மர் போலே நீர்
சொல்லின் செல்வன் -திருவடி கடாக்ஷத்தால் கம்பர் பெற்ற நா உடைமை இது
இருப்பின் இருந்தால் -போலே -சொல்லின் சொன்னால் -என்று கொண்டு -செல்வன் –
தூது போ என்று சொன்னால் செல்வன் என்றாராம் –
பணிவு விநயம் ரிக் -யஜுர் வேதம் தொகுத்து பேசும் திறமை -கவலை பாயாமல் -சாம வேதம் இசையுடன்
எவ்வளவு நேரம் சுமாராக பேசினார் -பேசினது எல்லாம் சுமாராக பேசினார் என்று இருக்கக் கூடாதே

அவதரிக்கும் பொழுதும் சங்கு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் தானே இந்த பங்கயக் கண்ணன்
கம்சனுக்காக மறைத்த பின்பு கம்ச வதத்துக்கு பின்பு திரோதிகமானவை வெளியே வருமே
பிள்ளைகளுக்கும் அப்பூச்சி காட்டி பத்து வருஷம் மறைத்து இருந்தாலும் -உய்ந்த பிள்ளை அரையர் -எம்பார் ஐதிக்யம்
சிசுபால வாதம் சக்ராயுதம் -சூர்யன் மறைத்த ஆழி-
விஸ்வரூப தர்சனம் பின்பு தேனைவ ரூபேண சதுர்புஜேன -காட்டி
பூர்வவத் கிரீடம் கதா சக்ரம் சங்கு உடன் சேவை -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் –
நாக பழக்காரி-திருக்கையில் சங்கு சக்ர லாஞ்சனம் கண்டாள் –

பக்தனுக்கும் சங்கு சக்கர லாஞ்சனை அடையாளம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் –
நல்லான் சக்ரவர்த்தி-ஊராருக்கு பொல்லான் எனக்கு நல்லான் -இந்த வம்சம் ராஜாஜி
சங்கு சக்கரங்கள் என்று கை கூப்பும் தாமரை கண் என்றே தளரும் -சேர்ந்தே ஆழ்வார்கள் –

பங்கயக் கண்ணான் -திரு வெள்ளறை -புண்டரீகாக்ஷன் -பங்கயக் கண்ணி தாயார்
ஸ்ரீ ரெங்கத்துக்கு புழக்கடை இந்த திவ்ய தேசம்
தோட்டம் வாவி -பொய்கைகள் சூழ் திரு வெள்ளறை
தாமரைக் கண்ணால் கடாக்ஷித்து அறியாமை அல்லி விளக்கிற்றே -ஹம்ச சந்தேசம் –
ஹம்ஸ பறவையாக காதலை வெளியிட்டு இலங்கைக்கு தூது -திரு வெள்ளறை வழியாக போக -பார்வை பட்டு அறியாமை போகும்
தபஸ்வி மார்க்கண்டேயர் -3500-வருஷம் தபஸ்
நாண்-அஹங்காரம் -வில்லில் உள்ள நாண் -அஹங்காரம் இல்லா ஆச்சார்யர் எங்கள் ஆழ்வான்-
நான் வரதன் செத்து வா -அடியேன் வரன் சொல்ல கதவை திறந்தார்
நா உடையாய் -நடாதூர் அம்மாள் -அகில புவனா -அகாரம் எதற்கு கேட்க -பதில்
ஸ்ரீ பாஷ்யமும் ஸ்ரீ ரெங்க விமானம் -பிரணவகாரம்
அகில ஆரம்பம் -சமஞ்சயம் முடித்து -சேஷித்வம் ஸ்புடமாகும்
உன் கணவன் திரு நாமங்களைப் பாட-பேர் சொல்ல வராத பெருமாள் பூக்காரி சொன்னாலும் ஏற்றுக் கொள்ளும் பெருமாள்

திருப் பாண் ஆழ்வார் -தென் திருக் காவேரி கரையிலே இருந்து -லோக சாரங்க முனிவர் -முனி வாஹனர் –
புழக்கடை பக்கமே படித்துறையில்
சிவந்த இரத்தம் வர -செங்கழு நீர் -ஆம்பல் கோபத்தால் ரெங்க நாதர்
சாவி போட்டாலும் திறக்காமல் தங்களை கோயிலுக்குள் ஸ்ரீ ரெங்கத்துக்குள் –
அடியார்க்கு என்னை ஆட் படுத்தும் விமலன்
நாண்-பெரியோம் அல்லோம் -தேசிகன் -அஹங்காரம் நன்றும் தீதும் நமக்கு உரைப்பாறை நாடுவோமே
பேரைச் சொல்லிக் கொள்ளாமல் -அஹங்காரம் இல்லாமல் -நிகமம் -மற்று ஒன்றினைக் காணாவே –
பலனையும் தன்னையும் பார்க்காமல் அரங்கனையே –
நா உடையாய் -அரங்கனை –பத்து பாசுரங்களுக்குள் அடக்கி –
கையினார் சரி சங்கு அனல் ஆழி
கருவாகி புடை பெயர்ந்து –பேதைமை செய்தனவே –

—————

எல்லே இளங்கிளியே யின்னம் உறங்குதியோ
சில்லென்று அழையேன்மின் நங்கைமீர் போதர்கின்றேன்
வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே யுன்வாய் அறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயிடுக
ஒல்லை நீ போதாய் யுனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக் கோள்
வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை மாயனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்-

திருப்பள்ளி எழுச்சி உத்சவம் -இந்த முப்பத்து நாள்களுக்கு மட்டும் –
அணுகும் போதும் –நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ
ப்ராப்யம் பெரும் போதும் -யாம் பெரும் ஸம்மானம்
அனுபவிக்கும் போதும் — கூடி இருந்து குளிர வேண்டுமே
அசல் வீடு -கீழே நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்–கூட பாட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள் –
இன்னும் அவர்கள் இங்கே வரவில்லை -தானே பாடிப் பார்க்கிறாள் -இத்தை கேட்டு அவளை விளிக்கிறார்கள்
வால்மீகி கோகுலம் –
கிளி -தனிச்சிறையில் விளப்புற்ற கிளி மொழியாள் -மென் கிளி போலே மிக மிழற்றும் என் பேதையே –
மடக்கிளியை கை கூப்பி வணங்கினாள்
விஷய இனிமையால் -குரல் மட்டும் பார்க்காமல் -ஆத்ம உஜ்ஜீவனதுக்காகான முன்னோர் மொழிந்த முறை தப்பாமல்
இவளே பங்கயக் கண்ணா -என்று தானே சொல்ல வில்லை -அவர்கள் சொன்னதை திரும்பச் சொல்வதால் கிளிப்பேச்சு தானே
மெய்க்காட்டுக் கொள்-பாகவத ஸ்பர்சமே உஜ்ஜீவன ஹேது-
மாயனை 5-பாசுரம் -தொடங்கி-இதில் வல்லானை மாயனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்- நிகமிக்கிறார் -கட்டுக்கோப்பு நிறைந்த படி –
அம்ருத மதனம்-அனைத்துக்கும் அந்தராத்மாவாக இருந்து -அம்ருதத்துக்குள்ளும் வியாபித்து -அமுதினில் வரும் பெண்ணமுது கொண்டான்
பிரணவம் முன்னும் பின்னும் வேத வேதாந்தம் கட்டுக்கோப்பாக இருக்க -போலே இதுவும்

நானே தான் ஆயிடுக –
துடுக்கு பேச்சு வாய் பேசும் அதுவும் உத்தேச்யம் நங்காய் –
நாணாதாய் நா உடையாய் -இளம் கிளி
சக தேவர் -இளம் கிளி -அக்ர பூஜை -பூ மாரி -அப்ரமேய பராக்ரமம் -இடது காலால் எட்டி உதைப்பேன் -துடுக்குத் தனம்-நா உடைய பிரபாவம் –
வாலி சுக்ரீவன் அங்கதன் -இவனுமிலம் கிளி -ராவணன் இடம் தூது -இறுதி முயற்சி -அக்லிஷ்ட்ட கர்மன- ராமன் –
கார்த்த வீர்ய அர்ஜுனன் வாலி இவர்கள் இடம் -ஒரு ராவணன் அவமானம் -அவனா நீ -இருவரில் வேறானவனோ –
வாய் பேசும் நா உடையாய் ஆகிலும் நங்காய்
வாள் வழியால் மந்த்ரம் கொண்டார் இளம் கிளியே -தூயோன் -பரகாலன் பனுவல்கள்
வயலாலி மணவாளன் -மிடுக்கன்-கலியன் கலி ஹன் கலி துவம்சம் –
மந்த்ரார்த்தம் -பாடுவித்த முக்கோட்டை -கற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை –
உனக்கும் நான் அல்லேன்-அல்லிக் கமலக் கண்ணன் இத்தைக் கேட்டதும் –
இளைய புன் கவிதை -அவரும்-
அதீத துடுக்குத் தனம்-உனக்கு என்ன வேறுடையாய்
நம்மாழ்வாரும் -நான்கு பெருமாள்கள் சூழ்ந்து இருக்க -போலாம் போலாம் –
இன்று என்னை பொருளாக்கி தன்னை என்னுள் வைத்தாய் அன்று என்னைப் புறம் போக்கி வைத்தது என் –

விஸ்வரூபம் காட்டி அருளினான் -அங்கு -இங்கு புது மணப்பெண் போலே காலை கீறி நின்றால் போலே இருக்க
அபசாரம் பட்டேன்-துடுக்கு தனம்
தனிச் சிறையில் விளப்புற்ற கிளி மொழியாள் -சுவர்க்கம் நரகம் -கச்ச ராம மயா-ராமம் ஜாமாதரம் ஸ்த்ரீயம் ஆண் விக்ரஹ –
வாய் பேசி -உரிமை உடன் பேச – நாவுடையாய்
திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை -நா அறிவோம் -81-வார்த்தைகள் -அந்தரங்கம் சொன்னேனோ த்ரிஜடையைப் போலே இத்யாதிகள்
இங்கு பால் பொங்கும் என்றேனோ வடுக நம்பி போலே
அவரும் இளம் கிளி -உம நம் பெருமாள் சேவிக்க வந்தால் என் தெய்வம் பால் பொங்கும்
பாதுகையும் பெருமாளும் சேர்த்து எழுந்து அருளப்பண்ணி -உம் பெருமாள் நம் பெருமாள் -நா உடையாய்
தும்பையூர் கொண்டி -பால் தயிர் கொடுத்து ஓலைச் சுவடி வாங்கி -எழுதி வாங்கி -இவரை நம்புகிறேன்
திருவேங்கடமுடையானை நம்ப முடியாதே -வாய் பேசி மோக்ஷம் பெற்றாள் –
நா உடையாய்-நல்ல விஷயத்தில் வேண்டும் இவ்வாறு
கொங்கில் பிராட்டி -ராமானுஜர் இடம் பேசி -திருவடி நிலை பெற்று -த்வயம் கேட்டுப் பெற்று -மறந்து மீண்டும் உபதேசிக்கப் பெற்றாள் –

மேல் கோட்டைக்கு போகும் பொழுது மலை அடிவாரம் இந்த பிராட்டி -இருட்டில் -உடையவர் வெள்ளை சாத்தி –
உடையவர் பாதுகைக்கு திரு ஆராதனம் -செய்து ததீயாராதனம்
திரிபுரா தேவி -நா உடையாய்
கார்க்கி -ப்ருஹதாரண்யம் உபநிஷத் யாஜ்ஜா வல்க்யர் இடம் எங்கு கோக்கப்பட்டுள்ளது
மேலே கேட்டால் தலை விழும் -ஒரு வருஷம் த்விதீய கார்க்கி ப்ரச்னம் கேட்டு ப்ரஹ்மம் அறிந்தாள்
மைத்ரியீ -பரம புருஷார்த்தம்-யாஜ்ஜ வர்க்யர் இடம் -கேட்டுப் பெற்றாள் -ப்ரஹ்ம ஞானம் –
நில் என்னப் பெற்றேனோ இளையாற்று குடி நம்பியைப் போலே -நம்பெருமாள் புறப்பாடு சேவித்து -நில் எனப் பெற்றார்
உதங்க ப்ராசனத்துக்கு உத்தரம் இல்லையே

——–

எல்லே -ஆச்சர்யம் -பாட்டுக் கேட்டு -பகவத் விஷயம் பேசுவாரைப் புகழ வேண்டுமே
இளம் கிளியே -பெரியவர் வர எழுந்து வணங்க வேண்டும் -இவ்வாறு -11-விஷயங்களைக் காட்டும் பாசுரம் –
பரதன் -பாரம் சுமந்தான்–ராஜ்ய பாரம் சுமந்தான் சாமான்ய அர்த்தம் – –
பழியைச் சுமந்தான் –நானே தான் ஆயிடுக -சொல்லுக்கு த்ருஷ்டாந்தம் –
ந மந்தராய -மத் பாபமே -ஸ்லோகம் இப்பொழுது இல்லை -லுப்தமானது –

ஆண் கிளி -ஆண்டாள் திருக்கையில் -பாசுரங்கள் கேட்டு -உள்ளே பெண் கிளி பாடுகிறது –
இனிமையாக உள்ளதே என்று -கருதி -இருக்கிறதாம் –
எல்லே கிளி பாசுரமாவது மறக்காமல் இருக்க -கையிலே கிளியுடனே சேவை
திருப்பாவை ஆகிறது இப்பாசுரம் இறே -பகவத் விஷயத்தில் உள்ளபடி எல்லாம் சிற்றம் சிறுகாலையில்
பாகவத விஷயத்தில் இருக்கும்படியை பத்து விஷயங்கள் இதில் உண்டே –

இல்லாத பழியை ஏறிட்டுச் சொன்னாலும் இல்லை என்னாதே ஷாமணம் -ப்ரணாம பூர்வகம் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லக்ஷணம்
நான் முள்ளை மிதித்தேன் -சொல்லாமல் முள் குற்றிற்று -செய்த தப்பையே ஒத்துக் கொள்ள வில்லையே
கொக்கை -கோழியை -உப்பை -உம்மைப் போல் இருப்பான் -ஸ்ரீ அனந்தாழ்வான்
அல்பங்களை விட்டு சார தமம் -கொள்ள வேண்டுமே -இறைவனையே -இறைவனைப் பற்றிய பிரமாணங்களையே -ஸ்வீகரிக்க வேண்டும்
கண்ணுக்கு இலக்காமல்-உப்பு போலே -பொறுமையான உம்மைப் போலே -என்றபடி –

இந்த்ரத்யும்னன் -பாண்டிய மன்னன் -அகஸ்தியர் வருவதை கவனிக்காமல் தபஸ்ஸில் இருக்க -மதயானை -சாபம்
இல்லை செய்யாமல் இருந்தானே
ராஜாவாகவே இருந்து இருந்தால் -ஸ்ரீ கஜேந்திராழ்வான் -பெருமையை அடைய முடியாதே –

குரு சிஷ்யர் உரையாடல் பூமா வித்யை நாரதர் சனத்குமாரர்
நாரதர் வால்மீகி ப்ரச்னம் ஸ்ரீ ராமாயணம்
வைசம்பாயனர் ஜனமேயர் ஸ்ரீ மஹா பாரதம்
சுகர் பரீக்ஷித் -ஸ்ரீ மத் பாகவதம்
பராசரர் மைத்ரேயர் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
எல்லே -ஆச்சர்யம்-பாடும் அழகை அனுபவிக்கிறார் –
இளம் கிளி -கிழட்டு கிளி -ஸூக ப்ரஹ்மம் –வியாசர் உபதேசத்தையே -இனிமையாக ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -sugar-போன்ற இனிமை
நிமாக கற்பக ஸூ முகாத் -பாகவதம் ரசமாலயம் -வேதம் கற்பக மரத்தில் பழுத்த பழம் கிளி கொத்தின பழம்-
அவரை விட இனிமை இளம் கிளி -இங்கு -பார்க்கவும் கேட்கவும் இனிமை

குயிலே -வால்மீகி கோகுலம் -கூஜந்தம் -கத்தும் குயில் ஓசை என் காதில் விழ வேண்டும் -பாரதியார் -கூவ வேண்டாம் கத்தினால் போதும்
சொன்னதையே சொல்லுமாம் கிளிப்பிள்ளை -இவளும் இவர்கள் சொன்ன பங்கயக்கண்ணா பாடி –

செல்வன்- செல்வநம்பி -திருக் கோஷ்டியூர்–பத்னி -விதை நெல்லை அன்னமாக்கி -விதைத்தேன் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் –
இன்னம் உறங்குதியோ -முறையோ
கிண்டல் வார்த்தையாய் இருக்குமோ கிளியே -சில் என்று அழைத்தார்கள் –
சந்த்ர புஷ்கரணி-கூட்டம் கலைப்பார் செல்வர் வந்தார் -பங்கயக்கண்ணனை பாடும் பொழுது –
பாடி முடித்து வருகிறேன் போதருகின்றேன் -இதுக்கு பதில் கட்டுக்கதை சொல்கிறாய் பண்டே நீ வாயாடி -வாய் அறிவோம் –
வல்லீர்கள் நீங்களே -offence-is–best -form-of–defence –
நானே தான் ஆயிடுக -அடியார்கள் வார்த்தை நமக்கு நன்மையே -பிரமாணம் பூர்வகமாக -ஷாமணம் -மிக பெரிய மந்த்ரம் இது –

பரதாழ்வான் -நானே தான் ஆயிடுக –
லஷ்மணன் -நற் செல்வன்
ராமன் -மனத்துக்கு இனியான்–இவ்வாறு பெயர் சூட்டி அருளுகிறாள் ஆண்டாள் திருப்பாவையில் —
ந மந்தராயா -ந மாதுரஸ்ய–ந ச ராகவஸ்ய –மத் பாவமே நிமித்தம் – கேகேய தேசம் போனது தப்பு -பிறந்ததே தப்பு
முள் கிரீடம் பழி தாங்கி -பரதன் பரணாத் -யாருமே சுமக்க மாட்டார்கள் அன்றோ –
ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் -திருமண் கோணலாக இருப்பதாக நினைத்து இருப்பேன் —
நாலூரானுக்கும் பாரங்கதி வாங்கி அருளினார் -மொழியைக் கடத்தும் முக்குறும்பு அறுத்தவர்-
ஸ்ரீ ராமானுஜர் -மாதுகரம் -விஷம் -தனது தப்பாக நினைத்து-யாருக்கோ தீங்கு இளைத்து இருப்பேன் – உபவாசம் –
கிடாம்பி ஆச்சான் மடப்பள்ளி கைங்கர்யம் –
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை ஸ்ரீ தோழப்பர் விருத்தாந்தம் –

நாடக பாணியில் பாசுரம் அமைத்து நடு நாயகமாக இந்த கருத்தை அமைத்த அழகு –
ஒல்லை நீ போதாய் -சடக்கென வா
உனக்கு என்ன வேறுடையை -அரங்கனையும் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வார் சேவிக்காமல் ராமானுஜர் அடியாராகவே இருப்பேன் என்றார் –
சிந்தாமணி கிராமத்தில் -கால்வாய் வெட்டி -காவேரி வெள்ளம் வடிகால் -கூர நாராயண ஜீயர் செய்தார் –
மன் நிமித்தம் -வைதிக கார்யம் புண்யம் –
அதே காலம் -உடையார் சுப்பிரமணிய பட்டர் மந்திரி –
சோழ மன்னன் -விசாரணை செய்யும் சில காலம் கூட அடியார் கூட்டம் பிரிய இஷ்டம் இல்லாமல் பதவி விட்டார் –
கோயிலுக்குள் தீட்டு கிடையாதே -அடியார் ஸ்பர்சம் உகப்பே
கோஷ்ட்டிபுரம் ஸ்வாமி காஞ்சி புரத்தில்-சிறுவன் இடிக்க – -விக்ரம ஊர்வசி-கதை –
மீதம் உடல் பகுதி பூமிக்கு பாரம் -இடித்த பகுதி பாக்யம் என்றாராம்

வல்லானை கொன்றானை -குவலயாபீடம் -கம்சாதிகள் மிடுக்கை ஒழிக்க வல்லானை -வல்லவனை -மாயனை -அடியார் இடம் தாழ நின்று –
அது நமது விதி வகையே -நமது ஆணைப் படியே அருளுவான் -எளிமைக்கு நிகரான வார்த்தை அறியாமல் மாயனை –
அஹங்காரம் போக்கி -பிரதிபந்தகங்களைப் போக்கி நாம் இட்ட வழக்காக அனுபவிப்பிப்வன்
1-இறைவன் பேச்சு ஆஹா என்று ரசிக்க வேண்டும் -எல்லே
2-அடியார்கள் -உபசாரம் -இன்னம் உறங்குதியோ
3-சுடு சொல் பேசக் கூடாது
4-மரியாதையாக பேச வேண்டும் நங்கைமீர்
5-கட்டுரை -திட்டினாலும் நன்மையே
6-நானே தான் ஆயிடுக நம் பொறுப்பே
7-சத்சங்கம் சேர துடிப்பு
8-தனி வழி கூடாது -அடியார்கள் வழியே அனுஷ்டானம்
9-பகவத் அனுபவம் அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும்
10-நாமங்களைப் பாட வேண்டும்

திருமங்கை ஆழ்வார்
நாச்சியார் கோயில் -நம்பி பஞ்ச சம்ஸ்காரம் -மங்கை மன்னன் -திருமங்கை மன்னன்-வாளால் வழி பறித்து மந்த்ரம் கொண்டார் –
குமுதவல்லி காமத்தால் ஆழ்வார் -எல்லே ஆச்சார்யம் -அரங்கன் மதிள் சுவர் -வேலைக்காரர்களை காவேரி தள்ளி மோக்ஷம் –
பணம் தரத்தான் கால தாமதம் ஆகும்
கிளிப் பிள்ளை -நாராயணா என்னும் நாமம் -நானும் சொன்னேன் நீரும் சொல்மீன் -ஒன்றுக்கு பத்தாக திரும்பிச் சொல்லி
பர கால நாயகி -மடக்கிளியை கை கூப்பி வணங்கினாளே-ஸ்வயம்பு ஆதித்ய முளைக்கதிரை
கிருஷ்ண குறுங்குடியில் முகில் அளப்பரியஆரமுதே -அரங்க மேய அந்தணனை –பாடக் கேட்டு –
ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் தமிழ் ஆக்கம்
கடைக்குட்டி இளம் கிளியே
தோழியும் நானும் ஒழிய வையம் தூங்கிற்று –மா உறங்கின –கண் உறங்கின அல்ல-கம்பர் –
விழி மட்டும் உறங்க வில்லை கம்பதாசன்
இன்னம் உறங்குதியோ -ஆண்டாள் கிடக்கிறாள்
மிடுக்கு -கலியன் பதில் -சொல்வாரே –
கட்டுரைகள் -அறிவோம் -சிறிய திரு மடல் -பெரிய திரு மடல்
பாட்டுப் பிச்சன் அரங்கன் –மதிள் வேண்டாம் மடல் தாரும் என்றானாம் இவர் மறுத்து -உமக்கு மதிலே –
அவனுக்கு மடல் -ஆச்சார்யருக்கே -என்றாராம்
வல்லீர்கள் நீங்களே -ஏலாப் பொய்கள் உரைப்பான் என்று நீங்கள் தானே
கற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை-அறிந்து -நானே தான் ஆயிடுக
கலியன் அருளப்பாடு சொல்லியே பாட்டுப் பெற வேண்டும் -வாழ்ந்தே போம் –
எல்லோரோடும் ஓக்க நினைத்து இருந்தீர் -என்ன வேறுடையை
நாலு கவி பெருமாள் -ஆசு கவி மதுர கவி விஸ்தார கவி சித்ர கவி
அடியார் இடம் ஈடுபாடு மிக்கவர் -எல்லாரும் போந்தாரோ -எம்பெருமான் தாள் தொழுவார் தாள் என் தலைமேல் -திருச் சேறை-
போந்தார் போந்து எண்ணிக் கொள் -ஆழ்வார்கள் அவதாரம் முடிந்தது
ஆனையாக
பொன்னானாய் –புகழானாய் –தென்னானாய் –வடவானாய் -குட பாலானாய் -குண பால மதயானாய்
யானை -திருநறையூர் -இங்கும் அங்கும் கண்டேனே -பதிகம் முழுவதும் -நம்பனை நறையூரில் கண்டேனே –
தேர் ஊர்ந்தானை -நம் கோனை –இத்யாதி –

தேசிகர்
எல்லே -அதிசயம் -சர்வ தந்த்ர ஸ்வ தந்த்ரர்-பிராட்டி
கவி தார்க்கிக ஸிம்ஹம் -அரங்கன்
திருவயிந்த்ரபுரம் -தேசிகர் திருமேனி இவரே ஆக்கி அருளினார் -கிணறு வெட்ட வல்லவர் -விநயமும் உண்டே
ஆய கலைகள் -64-அறிந்தவர் –
இளம் கிளியே
அப்புள்ளார் மாமா -நடாதூர் அம்மாள்-107-வயசில் ஸ்ரீ பாஷ்யம் கற்க காஞ்சி -ஐந்து வயசில் கூடச் சென்று –
கால ஷேபம் செய்தவர் வியந்து -விட்ட இடம் -திரு திரு முழிக்க -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்
விட்ட இடம் காட்டி -மடியில் உட்கார்த்தி -ஆசீர்வாதம்
சொன்னதை திரும்பி சொல்லி
உறி-மணி அடியேன் -அடிக்க மாட்டேன் -கை வைக்கும் பொழுது அடிக்க வில்லை -பிரசாதம் செய்யும் பொழுது அடிக்க
கீழே சொன்னது தாசன்
கண்ட அவதாரம் இவரே -கட்டுரைகள் பண்டே ஆயர்பாடியில் விருத்தாந்தம்
நானே தான் ஆயிடுக
கோதே வாக்கு வன்மை மதுரமாக இருக்க அருள வேண்டும் கோதா ஸ்துதி -ஆண்டாள் தமிழை ஆண்டாள் –
போந்து எண்ணிக் கொள் பிரபந்த சாரத்தில் எண்ணிக் காட்டினார் -பாசுரங்களையும் எண்ணிக் காட்டினார்
தேவ நாயக பஞ்சாயத்- யானையாக -பார்க்க ஆனந்தம் -கண்ணில் அனுக்ரஹம் -பாப கூட்டம் மிதித்து -ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி யானை
மெய் வரத வரதம் பிடி இரண்டுடன் வரதனையே ஆனையாக தமிழில் உண்டே

எல்லே -ஐந்தாம் பத்து திருவாய்மொழி சேவை -ஸ்ரீ ஆராவமுத நாதன் உடன் ஸ்ரீ கோமள வல்லி தாயாரும் சேவை –
பரமபத நாதன் திருக்கோலம் –

———————————————

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

——————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தொட்டாசார்யர் சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆயி சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் சரணம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப்பாவை அருளிச் செயல்களில் – திவ்ய நாமங்கள்–/ செல்வத் திருப்பாவை /ஸ்ரீ திருப்பாவையும் திவ்ய தேசங்களும் —-

December 30, 2019

ஸ்ரீ திருப்பாவை -அருளிச் செயல்களில் – திவ்ய நாமங்கள்-

1-நாராயணன்
2-நந்த கோபன் குமரன்
3-யசோதை இளம் சிங்கம்
4-பாற் கடலுள் பையத் துயின்ற பரமன்
5-ஓங்கி உலகம் அளந்த உத்தமன்

6-ஆழி மழை கண்ணா
7-ஊழி முதல்வன்
8-பத்ம நாபன்
9-மாயன்
10-வட மதுரை மைந்தன்

11-யமுனைத் துறைவன்
12-தாமோதரன்
13-புள் அரையன்
14-புள் அரையன் கோ
15-வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த வித்து

16-அரி
17-மூர்த்தி
18-கேசவன்
19-மா வாயைப் பிளந்தான்
20-மல்லரை மாட்டியவன்

21-தேவாதி தேவன்
22-மா மாயன்
23-மாதவன்
24-வைகுந்தன்
25-நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன்

26-நம் மால்
27-பறை தரும் புண்ணியன்
28-முகில் வண்ணன்
29-மனத்துக்கு இனியான்
30-புள்ளின் வாய் கீண்டான்

31-பொல்லா அரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தவன்
32-சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக் கையன்
33-பங்கயக் கண்ணன்
34-வல்லானை கொன்றான்
35-மாற்றாரை மாற்று அழிக்க வல்லான்

36-நாயகன்
37-மணி வண்ணன்
38-எம்பெருமான்
39-உலகு அளந்த உம்பர் கோமான்
40-செம் பொன் கழல் அடிச் செல்வன் பலதேவன்

41-பந்தார் விரலி நப்பின்னை மைத்துனன்
42-நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா
43-மைத்தடம் கண்ணி நப்பின்னை மணாளன்
44-அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலி
45-செப்பமுடையாய்

46-திறலுடையாய்
47-செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலன்
48-நப்பின்னை மணாளன்
49-வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தவனின் மகன்
50-ஊற்றம் உடையவன்

51-பெரியவன்
52-உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடர்
53-சீரிய சிங்கம்
54-பூவைப் பூ வண்ணா
55-தென் இலங்கை செற்றவன்

56-பொன்றச் சகடம் உதைத்தவன்
57-கன்று குணிலா எறிந்தவன்
58-குன்று குடையா எடுத்தவன்
59-கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பாய் நின்ற நெடுமால்
60-மால்

61-ஆலின் இலையாய்
62-கோவிந்தா
63-இறைவன்
64-ஆயர் குலத்தில் தோன்றிய புண்ணியன்
65-பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்த கோவிந்தன்

66-மாதவன்
67-கேசவன்
68-செல்வத் திருமால்

————

செல்வத் திருப்பாவை

1-மார்கழி -செல்வச் சிறுமீர்காள்

2-வையத்து –வாழ்வதே செல்வம் -கேள்விச் செல்வம் –

3-ஓங்கி–பேர் பாடுவதே நீங்காத செல்வம்

4-ஆழி போல் மின்னி– பாகவத கைங்கர்ய செல்வம்

5-மாயனை -தூயோமாய் வந்து தூ மலர் தூவி வாயினால் பாடும் கைங்கர்யச் செல்வம்

6-புள்ளின்- பாபங்கள் போகுவதே செல்வம்

7-கீசு கீசு –உள் நாட்டு தேஜஸ் தான் செல்வம் -ப்ரஹ்ம நினைவால் ப்ரஹ்மமாகவே ஆவோம்

8-கீழ்வானம் –பகவத் குண அனுபவ யாத்திரையே செல்வம்

9-தூ மணி -அடியார்களின் தேக சம்பந்தமே செல்வம்

10-நோற்று -நிர்பரராய் நிர்ப்பயராய் தூங்குவதே செல்வம்

11-கற்றுக் கறவை -பகவத் ப்ரீதிக்காக வர்ணாஸ்ரமம் செய்வதே செல்வம்

12-கனைத்து இளம் -அத்தாணிச் சேவகமே பெரும் செல்வம்

13-புள்ளின் வாய்-வெள்ளி எழுந்து -ஞானம் பிறந்து வியாழன் உறங்க அஞ்ஞானம் போக -ததீய சேஷத்வ ஞானமே செல்வம்

14-உங்கள் புழைக்கடை-நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்
கும்பிடு நாட்டமிட்டு வெட்கம் இல்லாமல் பகவத் குணங்களில் ஆழ்ந்து ஆடிப்பாடுவதே செல்வம்

15-எல்லே இளங்கிளியே-நானே தான் ஆயிடுக-எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக் கோள்-
பரஸ்பர ஸூவ நீச பாவம் -பாவித்து -பாகவத ஸ்பர்சமே சிறந்த செல்வம்

16-நாயகனாய் நின்ற-தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்-
அநந்ய ப்ரயோஜனராய் ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே செல்வம்

17-அம்பரமே தண்ணீரே சோறே-பாகவத சேஷத்வ பர்யந்தமாக அநந்ய ப்ரயோஜனராக
வாஸூதேவம் சர்வம் -உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை -என்று இருப்பதே செல்வம் –

18-உந்து மத களிற்றன்-புருஷகாரமாக பிராட்டியைப் பற்றி அவள் உகந்து
அவனும் இத்தால் உகந்து ஏவிப் பணி கொள்ள செய்வதே செல்வம் –

19-குத்து விளக்கு எரிய-மிதுனம் ஒருவருக்கு ஒருவர் முந்தி நம்மைக் கை கொண்டு அருளப் பெறுவதே செல்வம்

20-முப்பத்து மூவர் -உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோ ரெம்பாவாய்
அந்தரங்க பரிகரமாக தாயார் மடியிலே ஒதுங்குவதே நமக்கு செல்வம்

21-ஏற்ற கலங்கள்-குரு பரம்பரா அனுசந்தானம் பூர்வகமாக அஹங்காராதிகளான பிரதிபந்தகங்கள்
போக்கப் பெற்று கைங்கர்யம் செய்வதே செல்வம் –

22-அங்கண் மா ஞாலத்து–அஹங்காரம் அற்று அடி பணிந்த பின்பு புள்ளு பிள்ளைக்கு இறை தேடி ஊட்டுவது போலே
நம்மை கடாக்ஷித்து நமக்கு ஏற்றபடி சிறுது சிறிதாக ஞானம் பெறுவதே நமக்கு செல்வம்

23-மாரி மலை முழஞ்சில்-நடை அழகை சேவித்து புறப்பாடுகளில் அவனை அடியார்கள் உடன் சேர்ந்து அனுபவிப்பதே செல்வம்

24-அன்று இவ் வுலகம்-மங்களாசாசனம் பண்ணி போதயந்த பரஸ்பரம் பண்ணி கால ஷேபம் செய்வதே செல்வம் –

25-ஒருத்தி மகனாய் -பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் நின்றவாறும் கிடந்தவாறும் நடந்தவாறும்
ஒருவருக்கு ஒருவர் சொல்லி கேட்டு ஆடிப் பாடி இடைவிடாமல் அனுபவிப்பதே செல்வம்

26-மாலே மணி வண்ணா-திவ்ய தேச உத்ஸவாதிகள் சிறப்பாக அமைய அவன் இரக்கமே உபாயம் –
நமக்கு இச்சையே வேண்டுவது –
கூடாதவர்களையும் சேர்ப்பித்து அனுபவிப்பிப்பான் என்று அறியும் இதுவே செல்வம் –

27-கூடாரை வெல்லும் சீர்–பாகவத சமாஹம் -கூடி இருந்து குளிர்ந்து இருப்பதே செல்வம்

28-கறவைகள் பின் சென்று-உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால்
உன் தன்னைச் சிறு பேர் அழைத்தனவோம் சீறி அருளாதே
சேஷத்வம் அறிந்த ஞானமே ஞானம் -ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே புருஷார்த்தம் -அவன் சீறுவதும் நம்மைத் திருத்திப்
பணி கொள்ளவே -என்று அறிந்து கைங்கர்யங்களில் இழிவதே செல்வம் –

29-சிற்றம் சிறுகாலே வந்து–உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்-மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்
அவனுடைய ப்ரீதியே ப்ராதான்யம் -படியாய் கிடந்தது அவனது பவள வாய் கண்டு உகப்பதே செல்வம்

30-வங்கக் கடல் கடைந்த–முப்பதும் தப்பாமே இங்கு இப்பரிசு உரைப்பார்
திருப்பாவை முப்பதும் நித்ய அனுசந்தானமே செல்வம்
செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திருமாலால்-எங்கும் திருவருள்-நீங்காத கைங்கர்ய செல்வம் பெற்று இன்புறுவோம்-

————-

ஸ்ரீ திருப்பாவையும் திவ்ய தேசங்களும்

1-மார்கழி -நாராயணன்– -ஸ்ரீ பரமபதம் –

2-வையத்து -ஸ்ரீ திரு பாற் கடல் -அவதார கந்தம் -அரவத்து அமளியினோடும் அழகிய பாற் கடலோடும்

3-ஓங்கி –ஸ்ரீ திருக் கோவலூர் -மந்த்ரத்தை -ஒண் மிதியில் -பூம் கோவலூர் தொழுதும்

4-ஆழி மழை –ஸ்ரீ திரு அநந்த பூரம்-உலகு வாழ –கெடும் இடராய எல்லாம் கேசவா –என்ன கடு வினை களையலாம்

5-மாயனை -ஸ்ரீ வட மதுரை —

6-புள்ளும்–ஸ்ரீ திரு வண் வண்டு -விடிவை சங்கு ஒலிக்கும் திரு வண் வண்டு உறையும்-திருவாய் -9-1-9-
அரி என்ற பேர் அரவம் -உள்ளம் புகுந்து -முனிவர்களும் யோகிகளும் -என்று பிரணவமும் உண்டே இந்த பாசுரத்தில்

7-கீசு கீசு –திருவாய்ப்பாடி -காசும் பிறப்பும் கல கலப்ப-மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிர் அரவம்
உத் காய தினாம் அரவிந்த லோசனம் வ்ரஜாங்கனானாம் திவம் அஸ்ப்ருஷத் த்வனி தத்நாச்ச நிர் மந்தந சப்த மிஸ்ரிதோ -ஸ்ரீ மத் பாகவதம்

8-கீழ்வானம் –ஸ்ரீ -திரு அத்தியூர் -தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால் —
அமரர்கள் அதிபதி -இமையோர் தலைவன் -ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரையும் திருப்பள்ளி எழுச்சி இதில் உண்டே

9-தூ மணி –தூ மணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கு -ஸ்ரீ திருக்கடிகை -மிக்கானை மறையாய் விரிந்த விளக்கு -குன்றில் இட்ட விளக்கு –

10-நோற்று சுவர்க்கம் புகுகின்ற —ஸ்ரீ திரு காட்க் கரை -செய்த வேள்வியர் வையத்தேவர் -சித்த உபாய பரகத ஸ்வீகார நிஷ்டர் –
வாரிக்கொண்டு என்னை விழுங்குவன் காணில் என்று ஆர்வுற்ற என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம் பாரித்து
தான் என்னை முற்றப் பருகினான் கார் ஒக்கும் காட்கரை அப்பன் கடியனே -9-6-10-
தெருவெல்லாம் காவி கமழும் -9-6-1-நாற்றத்துழாய் முடி

11-கற்றுக் கறவை –ஸ்ரீ திரு மோகூர் –
முகில் வண்ணன் பேர் பாட -காள மேகத்தை அன்றி மற்று ஓன்று இலம் கதியே
ந சவ் புருஷகாரேண ந ச உபாயேண ஹேதுந கேவலம் ஸ்வ இச்சையை வ அஹம் ப்ரேக்க்ஷே கஞ்சித் கதாசன-
மேகம் மின்னுவது ஒரு இடத்தில் பொழிவது ஓர் இடத்தில் -இவனும் வடமதுரையில் ஆவிர்பவித்து ஆயர்பாடியில் கருணை பொழிகிறான்

12-கனைத்து இல்லம் –ஸ்ரீ திருச் சித்ர கூடம்–
சினத்தினால் தென் இலங்கை கோமானைச் செற்ற -இலங்கை வேந்தன்
இன்னுயிர் கொண்ட -திரு மகளோடு இனிது அமர்ந்த செல்வன் -சினம் அடங்க மாருதியால் சுடுவித்தான் -ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமாள் –

13-புள்ளின் வாய் –ஸ்ரீ திருக்குடந்தை –
பள்ளிக் கிடத்தியோ -ஏரார் கோலம் திகழக் கிடந்தாய்-5-8-1- –
நாகணைக் குடந்தை -என்று முதலில் நான்முகன் திருவந்தாதி -36-

14-உங்கள் புழக்கடை -ஸ்ரீ தேரழுந்தூர் –
வாவியில் செங்கழுநீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண்
நெல்லில் குவளைக் கண் காட்ட நீரில் குமுதம் வாய் காட்ட அல்லிக் கமலம் முகம் காட்டும் களனி அழுந்தூர் –பெரிய திரு மொழி -7-8-7-
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் –
நெய்யார் ஆழியும் சங்கமும் ஏந்தும் நீண்ட தோளுடையாய் -7-7-3-

15-எல்லே –ஸ்ரீ திருவல்லிக் கேணி –
வல்லானைக் கொன்றானை -மாற்றாரை மாற்று அழிக்க வல்லானை -மாயனை
விற் பெரு விழவும் கஞ்சனும் மல்லும் வேழமும் பாகனும் வீழ -நூற்றுவர் தம் பெண்டிரும் எய்தி நூல் இழப்ப–2-3-பதிகம்

16-நாயகனாய் –ஸ்ரீ திருக் குறுங்குடி
தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான் வாயால் மாற்றாதே அம்மா
பாடுவான் -நம் பாடுவான் -ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ்ஸை வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே என்றானே
நேச நிலைக் கதம் நீக்கு -என்று திருக் குறுங்குடி நம்பியை சேவித்து மீண்டான் –

17-அம்பரமே -ஸ்ரீ காழி ஸ்ரீ ராம விண்ணகரம்
அம்பரம் ஊடறுத்து ஓங்கி உலகு அளந்த உம்பர் கோமானே –
ஒரு குறளாய் இரு நில மூவடி -3-4-

18-உந்து மத களிற்றன் –ஸ்ரீ திரு நறையூர்
பந்தார் விரலி -பந்தார் விரலாள்-6-7-8-
மன்னு மறையோர் திரு நறையூர் மா மலை போல் பொன்னியலும் மாடக் கவாடம் கடந்து புக்கு என்னுடைய கண் களிப்ப
நோக்கினேன் -மன்னு மரகதக் குன்றின் மருங்கே ஓர் இந்நிலை வஞ்சிக்கொடி ஓன்று நின்றது தான் அன்னமாய்
மானாய் அணி மயிலாய் அங்கு இடையே மின்னாய் இள வேய் இரண்டாய் இணைச் செப்பாய் முன்னாய தொண்டையாய்க்
கெண்டைக் குலம் இரண்டாய் அன்ன திருவுருவம்
ஸ்ரீ வஞ்சுள வல்லித் தாயார் –ஸ்ரீபெரிய திருமடல்

19-குத்து விளக்கு –திருவிடை வெந்தை –
நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த –
திவளும் வெண் மதி போல் திரு முகத்தரிவை செழும் கடல் அமுதினில் பிறந்த அவளும்
நின் ஆகத்து இருப்பது அறிந்தும் -ஸ்ரீ பெரிய திரு மொழி -2-7-1–

20-முப்பத்து மூவர் –ஸ்ரீ திருப் பாடகம்
அமரர்க்கு முன் சென்று –பாண்டவ தூதனாக சென்றான் –
செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா –
பெரிய மா மேனி அண்டமூடுருவப் பெரும் திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன் -9-1-8-

21-ஏற்ற கலங்கள் –ஸ்ரீ திருக் கண்ண மங்கை -ஸ்ரீ திரு நாராயண புரம்-
பெரியாய்
பெரும் புறக் கடல் -7-10-பதிகம் -விண்ணில் விண்ணவராய் மகிழ்வு எய்துவர் பலன்
மாற்றார் உனக்கு வலி தொலைந்து
பற்றார் நடுங்க முன் பாஞ்ச ஜன்யத்தை வாய் வைத்த போர் ஏறே–வெண் சங்கம் ஓன்று ஏந்திய கண்ணா
பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்த மகனே –
யதிராஜ சம்பத் குமாரா –
உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடர் -ஸ்ரீ ராமானுஜரால் பிரதிஷ்டை செய்யப் பெற்றார் திரு நாராயணன் –

22-அம் கண் மா –ஸ்ரீ திருமால் இருஞ்சோலை
அபிமான பங்கமாய் வந்து –
கொன்னவில் கூர் வேல் கோன் நெடுமாறன் தென் கூடல் கோன் தென்னன்
கொண்டாடும் தென் திருமாலிருஞ்சோலையே –ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -4-2–7–
இதமிமே ஸ்ருணுமோ மலையத்வஜன் நிருபிமிஹ –ஸ்ரீ ஸூந்தரபாஹு ஸ்தவம் 128

23-மாரி மலை -ஸ்ரீ திருவரங்கம்
உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்து அருளி –
போதருமா போலே
நடை அழகு இங்கே பிரசித்தம் -ஞாலத்துள்ளே நடந்தும் நின்றும் –
திருக்கைத்தலை சேவை வட திக்கில் வந்த வித்வானுக்கு ஸ்ரீ நம் பெருமாள் நடந்து காட்டிய ஐதிக்யம்

24-அன்று இவ்வுலகம் –ஸ்ரீ கோவர்தனம்
குன்று குடையா எடுத்தாய் குணம் போற்றி
கொடி ஏறு செம்தாமரை கை விரல்கள் கோலமும் அழிந்தில வாடிற்று இல
வடிவேறு திரு உகிர் நொந்தும் இல மணிவண்ணன் மலையும் ஓர் சம்பிரதம்
முடியேறிய மா முகில் பல் கணங்கள் முன் நெற்றி நரைத்தன போலே எங்கும்
குடி யேறி இருந்து மழை பொழியும் கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடையே ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -3 5-10 –
யோ வை ஸ்வயம் தேவதாம் அதி யஜதே ப்ர ஸ்வாயை தேவதாயை ஷ்யாவதே ந பரம் ப்ராப்னோதி
பாப்லேயன் பவதி –ஸ்ரீ யஜுர் வேதம் -இரண்டாம் காண்டம் ஐந்தாம் ப்ரச்னம் வேத மந்த்ரம்

25-ஒருத்தி மகனாய் -ஸ்ரீ திருக் கண்ண புரம்
ஒருத்தி மகனாய் பிறந்ததை -தந்தை காலில் விலங்கு அற வந்து தோன்றிய தோன்றல் -8-5-1-
மாரி மாக் கடல் வளைவணற்கு இளையவன் இளையவன் -8-5-2-ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்ததை –
தாய் எடுத்த சிறு கோலுக்கு உளைந்து ஓடி தயிர் உண்ட வாய் துடைத்த மைந்தன் -8-3-5- போன்ற பலவும் உண்டே

26-மாலே மணி வண்ணா –ஸ்ரீ வில்லி புத்தூர்
ஆலின் இலையாய்
பாலன் என்று பரிபவம் செய்யேல் பண்டு ஒரு நாள் ஆலின் இல்லை வளர்ந்த சிறுக்கன் இவன் -ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் –

27-கூடாரை -ஸ்ரீ திருவேங்கடம்
கூடாரை வெல்லும் சீர்
குறை ஒன்றும் இல்லா கோவிந்தா
கூடி இருந்து குளிர்ந்து
அப்பனுக்கு சங்கு ஆழி அளித்து அருளும் பெருமாள்
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி
குளிர் அருவி வேங்கடம் –

28-கறவைகள் -ஸ்ரீ பிருந்தாவனம்
கானம் சேர்ந்து உண்போம்
கானம் -வானம் என்றும் பாட்டு என்றும் உண்டே -வேணு கானம்

29-சிற்றம் சிறு காலே -ஸ்ரீ திருத் த்வாராபதி –
உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம்
பதினாறாம் ஆயிரவர் தேவிமார் பணி செய்யத் துவரை என்னும் அதில் நாயகராய் வீற்று இருந்த மணவாளர்
பல்லாயிரம் பெரும் தேவிமாரோடு பவ்வம் ஏறி த்வரை எல்லாரும் சூழ

30-வங்கக் கடல் –ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர்
கீழே மாலே மணி வண்ணா -ஆலின் இலையாய்
இதில் அணி புதுவை –

மின்னனைய நுண் இடையார் விரி குழல் மேல் நுழைந்த வண்டு
இன்னிசைக்கும் வில்லி புத்தூர் இனிது அமர்ந்தாய் உன்னைக் கண்டார்
என்ன நோன்பு நோற்றாள் கொலோ இவனைப் பெற்ற வயிறு உடையாள்
என்னும் வார்த்தை எய்து வித்த இருடீகேச முலை உணாயே -2 2-6 – –
மது பானத்தாலே செருக்கி இனிய இசைகளை பாடா நிற்கும் -ஸ்ரீ வில்லி புத்தூரிலே –
பரம பதத்திலும் காட்டில் இனிதாக பொருந்தி வர்த்திகிறவனே-தாழ்ந்தார்க்கு முகம் கொடுக்கும் தேசம் ஆகையாலே
திரு உள்ளம் பொருந்தி வர்த்திப்பது இங்கே இறே-
பரம சாம்யாபந்யருக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் இத்தனை இறே பரம பதத்தில் –

மென்னடை அன்னம் பரந்து விளையாடும் வில்லி புத்தூர் உறைவான் தன்
பொன்னடி காண்பதோர் ஆசையினால் என் பொரு கயல் கண் இணை துஞ்சா
இன்னடிசிலொடு பாலமுதூட்டி எடுத்த வென் கோலக் கிளியை
உன்னோடு தோழமைக் கொள்ளுவன் குயிலே உலகளந்தான் வரக் கூவாய்–5-5-

ஊராக தன் இனமே பெருத்து இருக்குமாய்த்து –
பரமபதத்திலே நித்ய சூரிகள் ஓலக்கம் கொடுக்க இருக்கிறவன் அத்தை விட்டு
என்னோடு சஜாதீய பதார்த்தங்கள் கண்டு போது போக்கைக்காக வன்றோ இங்கே வந்து நிற்கிறது –

ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் ஸ்ரீ ஆண்டாளையும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ பெரியாழ்வாரையும் அன்றோ
இங்கே காட்டி அருளுகிறார் -ஆகவே அணி புதுவை –

————-

ப்ருஹத்ஸாம ததா ஸாம்நாம் காயத்ரீ சந்தஸாமஹம்.–
மாஸாநாம் மார்கஸீர்ஷோஹம் ருதூநாம் குஸுமாகர—–ஸ்ரீ கீதை ৷৷10.35৷৷

அவ்வண்ணமே சாமங்களில் ப்ருஹத் சாமமும் நானே
சந்தஸ் ஸூக்களுக்குள் காயத்ரீ சந்தஸ் ஸூவும் நானே
மாதங்களுக்குள் மார்கழி நானே
ருதுக்களுக்குள் வசந்த ருது நானே

கானம் சேர்ந்து உண்போம் -ப்ரஹ்ம வனம்-ப்ரஹ்ம ச வ்ருஷ ஆஸீத் –
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத
சர்வ உபநிஷத் காவ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வத்சா சுதிர் போக்தா துக்தம் கீதாம்ருதம் மகத்
கீதையிலும் நாராயண சப்தமும் ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி சப்தமும் இல்லை –
இவளோ முதலிலே நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் –

நாராயணனே பரமன் -உத்தமன் -பத்ம நாபன் -மாயன் -தாமோதரன் -மாதவன் –கேசவன் -திருமால் –
நாராயணனே பரமன் -பரோ மா யஸ்மாத் ஸ பரம -என்று வ்யத்புத்தி இவனில் மேம்பட்டவன் இல்லை –
என்று நாராயணனே சர்வ ஸ்மாத் பரன் -என்று பொருள் படும் –
நாராயணனே தாமோதரன் -மேன்மைக்கும் எளிமைக்கும்-பரதவ சௌலப் யங்களுக்கு எல்லை நிலம் அவனே

மாதவனை -செல்வத் திருமாலால் -திருவை விடாமல் அருளி -எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்-

ஓங்கார பிரபவ ஹ வேத ஹ
பிரணவ தனு ஹு ஸீரோ ஹ்யாத்ம ப்ரஹ்ம தலஷ்ய முக்யதே அப்ரமதேந வேதவ்யம் ஷ்ரவதான்மயோ பவேத்
பிரணவ தனு ஹு-ஓங்கார என்னும் தநுஸ்-
ஸீரோ ஹ்யாத்ம-ஜீவாத்மா -அம்பின் நுனி
ப்ரஹ்ம தலஷ்ய முக்யதே -ப்ரஹ்மாவை நோக்கி செலுத்த -நிரவதிக ஸூக ஏக பாவம்
அப்ரமதேந வேதவ்யம் – சிறிது நழுவினாலும் உச்சியில் இருந்து விழுவோமே
இதுவோ வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து -எங்கனே சொல்லிலும் இன்பம் பயக்கும்

குடை இல்லாமல் வாமன் இல்லை -ஆதிசேஷன் விட்டுப் பிரியாமல் –
கை விளக்கு இல்லாமல் கூடாது –
அடியார்களை விட்டுப் பிரியாமல் சேஷி -இத்தை உணர்ந்தே பாகவதர்களை பள்ளி உணர்த்தும் பிரபந்தம் திருப்பாவை –
மாறாய தானவனை வள்ளுகிரால் மார்பிரண்டு
கூறாகக் கீறிய கோளரியை -வேறாக
ஏத்தி இருப்பாரை வெல்லுமே மற்று அவரைச்
சாத்தி இருப்பார் தவம்–-நான்முகன் திருவந்தாதி-18-

பகவத் சமாஸ்ரயணத்திலும் பாகவத சமாஸ்ரயணமே உத்க்ருஷ்டம் -என்கிறார்-

பாவைக் களம் -உலகு எங்கும் திருப்பாவை உத்சவங்கள் -சியம்-தாய்லந்தில் கூட உண்டே
ராஜாவின் பட்டாபிஷேகம் பொழுது இன்றும் திருப்பாவை சேவை அங்கு உண்டே

மார்கழி -என்று தொடங்கி -இன்புறுவர் -என்று முடித்து இருக்கும் அழகு பெரு விருந்து –
கேசவ நம்பியை கால் பிடிப்பாள் இவள் திரு நாமம்
பரமன் அடி பாடி தொடங்கி கேசவன்–பாதாதி கேசாந்தம் கிருஷ்ணன்–
திருப் பாத கேசத்தை தாய பிராப்தம் பரம்பரை சொத்து

ஆக –திருப்பாவையால் சொல்லிற்று ஆயிற்று
வேதார்த்தம் -அதாவது
1-திரு அவதாரமே சர்வ ஸமாஸ்ரயணீயம் -என்றும்
2-அவ தீர்ணனானவனுடைய வடிவழகே ருசி ஜனகம் -என்றும்
3-ருசியுடையார் ப்ராப்ய த்வரையாலே அவனை மேல் விழுந்து அபேக்ஷிக்கை பிராப்தம் -என்றும்
4-இவ்விஷயத்தில் இழிவார்க்கு ருசியுடையார் அடங்க உத்தேசியர் -என்றும்
5-ப்ராப்யமாகிறது -அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி காரிதமாய் யாவதாத்மா பாவியான கைங்கர்யம் -என்றும்
6-தத் சாதனமும் அவன் திருவருளே என்று –
செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறும்படி -என்று சொல்லித் தலைக் கட்டிற்று

—————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

திருப்பாவையில் -பறை -நீராட்டம் -அடி -பாடி-நாராயணன் -உலகளந்த –கோவிந்தன் -நப்பின்னை -நந்தகோபன் – எம்பாவாய் –நாம் -வந்து–-சென்று–புண்ணியன்-பத பிரயோகங்கள் —

December 27, 2019

பறை–10 -பிரயோகங்கள்

மார்கழி –நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் –
கீழ் வானம் –பாடிப் பறை கொண்டு
நோற்றுச் ஸ்வர்க்கம் –நம்மால் போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால்
நாயகனாய் நின்ற –அறை பறை மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேரந்தான்
ஒருத்தி –அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதி யாகில்
மாலே –சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே
கூடாரை –பாடிப் பறை கொண்டு
கறவைகள் –இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய்
சிற்றம் –இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்ற காண் கோவிந்தா
வங்கக் –அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை –

—————————————————————–

நீராட்டம்–6-பிரயோகங்கள்

மார்கழி —நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ
ஓங்கி –நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால்
ஆழி –நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்
புள்ளின் வாய் –குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே
முப்பத்து மூவர் –இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோ ரெம்பாவாய்
மாலே –மார்கழி நீராடுவான்

—————————————————————

அடி–6 -பிரயோகங்கள்

வையத்து –பையத் துயின்ற பரமன் அடி பாடி
அம்பரமே –செம் பொற் கழல் அடி செல்வா பலதேவா
ஏற்ற –ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமா போலே –
அன்று இவ் உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி –
அன்று –கன்று குணிலா எறிந்தாய் கழல் போற்றி –
சிற்றம் –உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்

————————————————————-

பாடி- 18-பிரயோகங்கள் –

வையத்து –பையத் துயின்ற பரமன் அடி பாடி
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி –
மாயனை –தூ மலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க
கீசு கீசு என்று –நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ
கீழ் வானம் —பாடிப் பறை கொண்டு
தூ மணி –மா மாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று என்று நாமம் பலவும் நவின்று
நோற்றுச் –நாராயணன் நம்மால் போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால்
கற்றுக் கறிவை –முகில் வண்ணன் பேர் பாட
கனைத்து இளம் —மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய்
உங்கள் –பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்
எல்லே –மாயனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்
நாயகனாய் –துயில் எழப் பாடுவான்
உந்து –உன் மைத்துனன் பேர் பாட
ஏற்ற –போற்றி யாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்
அன்று –என்று என்று உன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்
ஒருத்தி –திருத் தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி
கூடாரை –உன் தன்னைப் பாடிப் பறை கொண்டு
கறைவைகள் –உன் தன்னைச் சிறு பேர் அழைத்தனவும்
சிற்றம் –உன் பொற்றாமரை யடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் –

——————————————————-

நாராயணன் -3- பிரயோகங்கள் –

மார்கழி —நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
கீசு —நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனைப் பாடவும்
நோற்றுச் –நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் –

—————————————————

உலகளந்த – 3-பிரயோகங்கள் –

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நமக்கே பறை தருவான் –
அம்பரமே –அம்பரமூடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானே
அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி –

——————————————————
–கோவிந்தன் -3- பிரயோகங்கள் –

கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா
கறைவைகள் –குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா
சிற்றம் –இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா

——————————————————

நப்பின்னை -4- பிரயோகங்கள் –

உந்து –நந்த கோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய்
குத்து –கொத்தலர் பூம் குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா
முப்பத்து —நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய்
மாலே–கோல விளக்கே

———————————————

நந்தகோபன் -5- பிரயோகங்கள் –

மார்கழி –கூர் வேல் கொடும் தொழிலன் நந்த கோபன் குமரன்
நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய
அம்பரமே –எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய்
உந்து —நந்த கோபாலன் மருமகளே நப்ப்பின்னாய்
ஏற்ற —ஆற்றப் படைத்தான் மகனே அறிவுறாய்

——————————————————————

ஆராய்ந்து -2-பிரயோகங்கள் –

கீழ் வானம் –தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா வென்று ஆராய்ந்து அருளேலோ ரெம்பாவாய்
மாரி- மலை முழைஞ்சில் —சீரிய சிங்காசனத்து இருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோ ரெம்பாவாய் –

————————————————————

புள்-4-பிரயோகங்கள் –

புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயில்
புள்ளின் வாய் கீண்டானை —புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்

——————————————-

தூயோமாய்-3-பிரயோகங்கள் –

மாயனை —தூயோமாய் வந்து நாம் தூ மலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க
நாயகனாய் —தூயோமாய் வந்தோம்
தூ மணி மாடத்து

———————————–

கறவை-3-பிரயோகங்கள் –

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து
கனைத்து இளம் கற்று எருமை கன்றுக்கு இரங்கி
கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்

————————————————-
எழுந்திராய் -19- பிரயோகங்கள் –

பிள்ளாய் எழுந்திராய்
பேய்ப்பெண்ணே –நாயகப் பெண் பிள்ளாய் –நீ கேட்டே கிடத்தியோ –
கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய்
உன் மகள் தான் ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ ஏமப் பெரும் துயில் மந்திரப் பட்டாளோ
நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற வம்மனாய் –கும்பகர்ணனும் தோற்றும் உனக்கே பெரும் துயில் தான் தந்தானோ
ஆற்ற அனந்தல் உடையாய் அரும் கலமே –
பொற்கொடியே புற்றரவல்குல் புனமயிலே –செல்வப் பெண்டாட்டி எற்றுக்கு உறங்கும் பொருள் –
நற்செல்வன் தங்காய்–நீ வாய் திறவாய் –ஈது என்ன பேர் உறக்கம்
போதரிக் கண்ணினாய் –பாவாய் –கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்து
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய்
எல்லே இளம் கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ –

அடியார் இடம் உண்டான கலவியின் இன்பம் அறியாத கோபிகை
அந்த இனிமையை உணர்ந்தும் உணராத கோபிகை
கண்ணன் தனது தலையினால் தாங்கி ஆதரிக்கும் சீர்மை உடைய கோபிகை
எம்பெருமானே ரட்ஷகன் என்று உணர்ந்து மார்பில் கை வைத்து உறங்கும் கோபிகை
எம்பெருமான் தானும் தனக்கு தாரகமாய் அபிமானித்து இருக்கும் கோபிகை
எம்பெருமான் உடன் இடையறாத தொடர்பு உள்ள மஹா நீயர் குலத்தில் பிறப்புடைய கோபிகை
கிருஷ்ணன் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டு தன் தர்மத்தை செய்ய மாட்டாமல் இருக்கும் செல்வனே இருக்கும் கோவலன் தங்கையான கோபிகை
ஞானம் பக்தி வைராக்யங்கள் நிறைந்த கோபிகை
நிறைவும் நிர்வாகத் தன்மையும் நிறைந்த கோபிகை
அடியார்கள் குழாங்களை ஓன்று சேர காணும் ஆசை உடைய கோபிகை -ஆகிய 10 கோபிகைகள்

———-

நந்தகோபாலா எழுந்திராய்
யசோதா அறிவுறாய்
உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய்
பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேல்
மலர்மார்பா வாய் திறவாய்
கலியே துயில் எழாய்
விமலா துயில் எழாய்
மகனே அறிவுறாய்
சுடரே துயில் எழாய்

——————————————–

எம்பாவாய் -30– பிரயோகங்கள் –

மார்கழி –படிந்தேலோ ரெம்பாவாய்
வையத்து –உகந்தேலோ ரெம்பாவாய்
ஓங்கி –நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய் —

ஆழி -மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய் ——
வையத்து –உகந்தேலோ ரெம்பாவாய் —
உந்து –மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய் –
அங்கண்–மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்-
ஒருத்தி –மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய் –
வங்கம் -இன்புறுவர் எம்பாவாய் -7

மாயனை –செப்பேலோ ரெம்பாவாய்

புள்ளும் –குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய் –
கூடாரை –குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய் -2-

கீசு –திறவேலோ ரெம்பாவாய்

கீழ் வானம் -அருளேலோ ரெம்பாவாய் —
மாரி –அருளேலோ ரெம்பாவாய் –
மாலே –அருளேலோ ரெம்பாவாய்–3-

தூ மணி –நவின்றேலோ ரெம்பாவாய்
நோற்றுச் –திறவேலோ ரெம்பாவாய்
கற்றுக் –பொருளேலோ ரெம்பாவாய்
கனைத்து–அறிந்தேலோ ரெம்பாவாய்
புல்லின் –கலந்தேலோ ரெம்பாவாய் –

உங்கள் –பாடேலோ ரெம்பாவாய் —-
மாயனை –செப்பேலோ ரெம்பாவாய் –
தூ மணி –நவின்றேலோ ரெம்பாவாய் –
எல்லே –பாடேலோ ரெம்பாவாய் -3-

எல்லே –பாடேலோ ரெம்பாவாய்
நாயகனாய் –நீக்கேலோ ரெம்பாவாய்
அம்பரமே –உறங்கேலோ ரெம்பாவாய்
உந்து –மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்
குத்து –தகவேலோ ரெம்பாவாய்
முப்பத்து –நீராட்டேலோ ரெம்பாவாய்
ஏற்ற –புகழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்
அங்கண்–மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்
மாரி –அருளேலோ ரெம்பாவாய்
அன்று –இரங்கேலோ ரெம்பாவாய்
ஒருத்தி –மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்
மாலே –அருளேலோ ரெம்பாவாய்
கூடாரை –குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்
கறவைகள் –பறையேலோ ரெம்பாவாய்
சிற்றம் -மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்
வங்கம் -இன்புறுவர் எம்பாவாய்-

————-

நாம்-

நமக்கே பறை தருவான் -1-
நாமும் நம் பாவைக்கு –மலரிட்டு நாம் முடியோம் -2-
நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால் -3-
நாங்களும் மார்கழி நீராட -4-
நாம் தூ மலர் தூவித் தொழுது -5-
சென்று நாம் சேவித்தால் -8-
நம்மால் போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் -10-
நானே தான் ஆயிடுக -15-
போற்றி யாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் -21-
எம் மேல் விழியாவோ –எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் –எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்து -22-
யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருளேலோ -23-
யாம் பெரும் சம்மானம்–யாம் அணியோம் -27-
புண்ணியம் யாம் உடையோம் –உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது -28-
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது –உற்றோமே யாவோம் —
உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம் –நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் -29-

————–

வந்து-

தூயோமாய் வந்து -5-
கூவுவான் வந்து நின்றோம் -8-
தேற்றமாய் வந்து திறவேலோ -10-
தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் -11-
தூயோமாய் வந்தோம் -16-
வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தன காண்–சீரார் வளை ஒலிப்ப வந்து திறவாய் -18-
யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து -23-
சிற்றம் சிறு காலே வந்து உன்னைச் சேவித்து -29-

————–

சென்று-

தீக்குறளை சென்று ஓதோம்-2-
தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால் -8-
செற்றார் திறல் அழியச் சென்று செருச் செய்யும் -11-
முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று -20-

——–

புண்ணியன்

போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் -10-
உன் தன்னைப் பிறவி பெறும் தனை புண்ணியம் யாம் உடையோம் -28-

————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- இரண்டாம் ஐந்து பாசுரங்கள்- உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

December 27, 2019

புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயிலில்
வெள்ளை விளி சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ
பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு
கள்ளச் சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி
வெள்ளத் தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
மெள்ள எழுந்து அரி என்ற பேரரவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்–6-

அடியார்கள் -பாகவதர் -மூலம் -பிராட்டியைப் பற்றி -அவள் மூலம் -அவனைப் பற்றி –
அவனாலே -அடியார்கள் உடன் கூடுவோம் -இது தானே சம்ப்ரதாயம்
படிக்கட்டுக்கள் -உனக்கும் உன் அடியார்களுக்கும் கைங்கர்யம்
சர்வ மங்கள விக்ரஹாய ஸமஸ்த பரிவாராய ஸ்ரீ மந் நாராயணாய நாம -திருவாராதனம்
பூஜ்யகா சஜ- அவனை -குறைந்த பக்ஷம் என் அளவாவது பூஜிக்க வேண்டும் –
புருஷகாரம் சாதனம் -முதலில் கடகர்கள்-இறுதியில் கைங்கர்யம் கொள்ள -சேஷிகள்
பறவைகளை தூது விட்டு -திருவேங்கடத்தானை -அலர்மேல் மங்கை மூலம் அவள் உறை மார்பனைப் பற்றி –
அடியார்க்கு அவன் ஆள் படுத்துகிறான்
அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியார் வாழ்மீன்கள்-என்று படி கேள் இல்லா பெருமான் அருளுகிறார்
6-1-முதல் பத்து தூது-8-10-நெடுமாற்கு அடிமை -கொடு மா வினையேன் –
கீழே -6-1-அடியார்கள் -சாதனமாக பலவும் உண்டே -இதில் தான் சேஷி அவஸ்தை
பயிலும் சுடர் ஒளி–ஆளும் பரமரே-அங்கேயே வித்து இட்டார் -இதில் நீக்கமில்லா அடியார் -சயம் அடியார் -கோதில் அடியார்
அவர்கள் மூலம் பெருமாள் -முதல் நிலை –அவனுக்கும் அடியார்களுக்கும் –நடுநிலை –
அவர்களுக்கே சரம நிலை -பெருமை கொடுத்தவனும் அவனே
அல்லிக் கமலக் கண்ணன் ஆவான் இந்த நிலையை கேட்டதும்

அஸ்திரம் -தவிக்கவும் மோகிக்கவும் வைக்கும் -அழகுக்கு-ஸுந்தர்ய லாவண்யத்துக்கு தவிப்பாரும் மயங்குவாரும் உண்டே
திருப் புளிய மரத்தின் அடியிலும் இருந்தும் -தனதான பதிகள் தோறும் திரிந்தும் மங்களாசானம் பண்ணுவார்கள் உண்டே
குண அனுபவ நிஷ்டர் -கைங்கர்ய பரர்-முனிவர்களும் யோகிகளும் -பக்தர் பாகவதர் –
நம்மாழ்வாரும் மதிள் கட்டி -மங்களாசாசனம் தான் காப்பு -ஸ்ரீ ராமாயணமும் ஸ்ரீ திருவாய் மொழியும் ரக்ஷை என்றானே அவன் பிள்ளை

காலை எழுந்து இருந்து கரிய குருவிக் கணங்கள்
அரவணை பிரசாதம் ஆனதும் ஊரடங்கு ஓசை ஒலி-பாரி வாசிப்பர் -பெரிய மணி -வாசித்து சித்திரை வீதி வலம்
ஜீவாத்மாவுக்கு உத்தேச்யம் பக்ஷி நாதம் –ஆச்சார்யர் -உபதேசம் -அல்லது வேறு உத்தேச்யம் இல்லை
வானவர் ஜாதி வீறு ஸ்ரீ ராமாயணத்தால் -பக்ஷி ஜாதி பெருமை ஸ்ரீ ஆழ்வார்களால்

தாசன் சஹா வாஹனம் ஆசனம் த்ரயீ மயம் –நாக பாஷணம் விடுவித்த சஹா –
சிங்காசனமும் ஸ்ரீ கருட அம்சம் -எந்த ஆசனமும் பெரிய திருவடி தான் -எந்த பள்ளியும் சேஷ அம்சம் -எந்த ஆயுதமும் சக்ர அம்சம்
விதானம் விசிறியும் கருடன்
கருட புட் கொடி வான நாடன் -த்வஜாரோஹணம் –
அர்ஜுனன் தேர் கொடி திருவடி –
காலார்ந்த கருடன் ரக்ஷணமும் -பறவை அரையா உறகல்
பையுடை நாகப்படை கொடியானுக்குப் பல்லாண்டு
பறவை ஏறு பரம் புருடா நீ என்னைக் கைக் கொண்ட பின் -கருட வாஹனம் ஆரோஹணம்–
பிறவி என்னும் பெரும் கடல் வற்றி -பெரும் பதம் ஆகின்றதால் –

கொற்றப்புள் ஓன்று ஏறி மன்னூடே வருகின்றான் –
காய்ச்சின பறவை ஊர்ந்து-காசினி வேந்தன் பூமி பாலன் -காய் சின வேந்தன் – அவனுக்கு அபிமத அனுரூபம் இவனும்
பொன் மலை மேரு -அதன் மேல் கருமையான முகில் வண்ணன் -சங்கு சக்கரம் சூர்ய சந்திரன்
வெஞ்சிறைப் புள் உயர்த்தாய் -உண்டபோது ஒரு வார்த்தை உண்ணாத போது ஒரு வார்த்தை -அம் சிறைப் புள்
தூவி அம் புள்ளுடை தெய்வ வண்டு -9-9-ஹம்சம் -அன்னமாய் அருமறை பயந்தான்

அன்னம் பறந்து விளையாடும் வில்லிபுத்தூர் உறைவான் -பெருமாள் அங்கு எழுந்து அருளி இருக்கிறார் –
ஆசை உடன் கேட்டு சேவிக்க வேண்டும் –
மேலாப் பரப்பன வினதை சிறுவன்
ஆழ்வாரை அடையாளம் காட்டியதும் கருடன் தானே -தோழப்பர்–விஷ்வக்சேனரை கருடன் –
நம்மாழ்வாரை மதுரகவி ஆழ்வார் அடையாளம் காட்டி அருளியது போலே
நெஞ்சினூடே புள்ளைக் கடாவுகின்றான் -நம்மாழ்வார்-

வண்டே கரியாக வந்தான் – சாக்ஷியாக -திருப் புல்லாணி -பொய் கேட்டு இருப்பேனே –
தூது விடுவதும் பறவைகளையே –
நும் கால்கள் என் தலை மேல் கெழுமின் நுமரோடே -சேர்ப்பாரை பக்ஷிகள் -பொன்னுலகு ஆளீரோ-புவனி முழுவதும் ஆளீரோ
ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ சரண அம்புஜ- ராஜ ஹம்சம் ப்ருங்க ராஜ -வண்டுகளின் தலைவர் -உடையவர் -போலே இவற்றையும் ஆக்குகிறார் –
திருவடி தான் பெரும் செல்வம் -அத்தை தலையில் தாங்கி-
மீன் கவர்ந்து உண்ணத் தருவேன் -ஆச்சார்யர் உகந்த சமர்ப்பணம் -அறிந்து திருமங்கை ஆழ்வார் –
மருவி அஞ்சாதே நின்று ஓர் மாது -இறையே இயம்பிக் காணே -அறிவிப்பே அமையும் –
வளர்த்ததனால் பயன் பெற்றேன் -மடக்கிளியை வணங்கி
கண்ணன் நாமமே குளறிக் கொன்றீர் –
நீயும் திருமாலால் நெஞ்சும் கோட் பட்டாயோ-காற்றும் கழியும் கட்டி அழும் காதலுக்கு உசாத்துணையும் பறவையே –
ராமன் கைங்கர்யத்தால் உயிர் இழந்த ஜடாயு -சம்பாதி -நான் கைங்கர்யம் இழந்தேன் என்றதே
முளைக்கதிரை–அளப்பரிய ஆரமுதே –அரங்க மேய அந்தணனை —
திருமாலைப் பாட வளர்த்ததனால் பயன் பெற்றேன் –வருக -மடக்கிளியை வணங்க –
இரண்டு தாயார் கிளி ஏந்தி -மன்னார் குடி சேவை

——–

ஆறு சுவை -ஆறு குணங்ககள் -ஞானம் இத்யாதி –ஸ்ரீ யுத்பத்திகளும் ஆறு -அங்கங்கள் ஆறு வேதத்துக்கும் அருளிச் செயலுக்கும் –
காலையில் நினைக்க வேண்டிய ஆறையும் இந்த ஆறாம் பாசுரத்தில் ஆண்டாள் –
ஐஞ்சு லக்ஷத்தில் -10-பேரையும் விடக் கூடாதே -அடியார்களுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி
வாதம் பிரதிவாதம் -தூங்கவே இல்லையே -ஸ்ரீ கிருஷ்ண காமம் -கண்ணனுக்கே ஆமது காமம் -143-ஆடி பாடி -பஜனை -த்யானம் –
நஞ்சுண்டாரைப் போலே மயங்கி -மது வார்த்தை சொல்லாமல் –
கார் மேனி -செங்கண் -கதிர் மதியம் -போல் முகத்தான் சொல்லிக் கொண்டே தனி அனுபவம் -இதுவே தூக்கம் -கூடி இருந்து குளிர
வெள்ளத்தில் முழுக துணைத் தேட்டம் -திருமாலிருஞ்சோலை -உயிர் காத்து ஆள் செய்மின் -வஞ்சக்கள்வன் மா மாயன் –

பத்து – பெரும் பத்து -பத்து பெரும் அத்விதீயமான ஒரு வகை
நோன்பின் சுவடு அறியாதவள் –ஆர்வம் ஒன்றே அதிகாரம் -step-எழுதினாலும் முழு மதிப்பெண் கொடுப்பான்
சாந்தோக்யம் கேன -சாம வேத உபநிஷத் இரண்டும் –
அறிந்தேன் என்பவன் அறியாதவன் – யஸ்ய அமதம் மதம் தஸ்ய மதம் –
கூரத்தாழ்வான் ஸமாச்ரயணம் பண்ண ஆசை உடன் வந்தவர் -அவர் ஆச்சார்யர் திருவடி அடைந்ததும் வந்தாலும்
பட்டர் ஆர்வத்தாலேயே ஸமாச்ரயணம் பண்ணினது போலவே
நீச்சல் தெரிந்த பின்பே ஆற்றில் இறங்குவேன் என்றால் முடியவே முடியாதே
ஆர்வம் உள்ளதால் -நோன்பு மார்கழி -சத்சங்கம்-ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் தலைவனாக தானே வாய்ந்ததே

துவாதசி -வாழை சம்பந்தம் கூடாது
ஸ்ரீ ராம நவமி விரதம் அப்புறம் வாழைக்காய் சேர்க்கலாமா
ஏகாதசி -அரிசி -உளுந்து கூடாது –
துவாதசி அன்று தான் கூடாது
தசமி தான் -ஆகையால் சேர்க்கலாம் –

நீங்கள் பட்ட போது எழு போது அறியாள் போலே -சூர்யன் அஸ்தமிக்கும் பொழுதும் எழுந்த பொழுதும் -என்றவாறு
உதய சூர்யன் -எழு கதிரோன் தமிழ்
புள்ளும் சிலம்பின கேள் -பறவை குரலில் நீங்கள் -காண்-வந்து வேணுமானால் பார்த்துக்கொள்
ஆலய மணி ஓசையும் நான் கேட்டேன்
புள்ளரையன் கோ இல் -ராமானுஜம் லஷ்மணன் பூர்வஜன் -ராமன் தம்பியும் இலக்குமணன் அண்ணனும் சந்தித்தார்களா –
பக்தனை -சொல்லும் பொழுது ராம தாசன் மீரா பாய் கிருஷ்ண பக்தி -சொன்னால் தான் பிடிக்கும்
அவனுக்கும் இதே போலே -உகந்து அருளின தேசங்கள் –

விலோசனன் திருடி பாதாள லோகம் செல்ல -திருப் பாற் கடலில் -கருடன் வாசல் காப்பான் -ஜெய விஜயனுக்கு பதிலாக -இருக்க –
மீட்டு வர -ஆயர்பாடி வழியாக வர -குழந்தை கிருஷ்ணன் தலைக்கு -அதுக்கு தகுந்த வாறு அமைத்துக் கொள்ளும் சக்தி உண்டே
யசோதைக்கு இதுவும் பய ஜனகம் -திரு நாராயண பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்க -யாதவ கிரி -இதுவே மேல் கோட்டை -வைரமுடி உத்சவம்
வெள்ளை -விளி சங்கு -சத்வ குணம் -அடியார்களை அழைக்கும் –
சங்க நாத த்வனி கேட்க்கும் இடம் திவ்ய தேச எல்லை -பாஞ்சராத்ர ஆகமம் சொல்லும்
திருக் கச்சி நம்பிக்கு கைங்கர்யம் செய்யும் பாகவதருக்கு மோக்ஷம் -இவருக்கு ஆச்சார்யர் மூலம் தான் கிட்டும் –
வீசினத்துக்கு பேசினேன் -அடியார் பெருமை அறியாமல் பிள்ளாய் –
எழுந்து இராய் –எழுந்தால் தான் இருப்பாய் -சத்தை பெறுவாய் –

பூதனை -கம்சனின் வளர்ப்பு தாய் -பத்மாவதி –திராவிடன் -உக்ரசேனர் போலே கந்தர்வன் –
மயங்கி சம்ச்லேஷம் –உனது வம்சத்துக்கு எமன் ஆவான் -சாபம் –
ஒதுக்கி தள்ளினாள் -நல்லவனாகவும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பாலே
உண்டு -பேய்ச்சி முலையோடு உயிர் உண்டான் -மறு பிறவியும் உண்டான் -தேசிகன் -மூன்றையும் உண்டான் என்பர்
பீமரதி-77-வருஷம் -7-மாதம் -7-இரவு கண்டம் வருமாம் -கண்ணன் அன்றே இந்த பெரிய கண்டத்தைப் போக்கினான்
ஆகவே பிரபன்னர் பீமரதி சாந்தி பண்ண வேண்டாம்

குரு -நான்கு சிஷ்யர் -குண்டு வீட்டுக்காரர் கதை -உம்மை வைத்து வீட்டைக் கட்டினார்களா —
கூறாக்கி வேலை வைத்து வெட்டி பூதனையை வெளியில் -விந்திய மலை போலே விழுந்து இருக்க -கூர் வேல் –
கலக்கு அழிய -கட்டுக்கோப்பு அழியும் படி
பாற் கடலிலும் அசுரர் -மது கைடபர் -நெருப்பை கக்கி
பரகத அதிசய –சேஷி -அவர் அனுமதி இல்லாமல் -செய்தோம் கூனி குறுகி வெட்கம் சேஷனுக்கு –
திரு மெய்யம் தல புராணம் -இது தான் -அங்கு குனிந்து ஆதி சேஷன் சேவை
துயில் அமர்ந்த -transit–
பக்தர் உள்ளம் வர நடுவில் -தங்கும் ஸ்தலம் –
வித்து அவதார கந்தம்
யோகிகள் முனிகள் –சரீர கைங்கர்யம் செய்பவர் யோகி-கைங்கர்ய நிஷ்டர் –மனன சீலர் முனி -குண அனுபவ நிஷ்டர்
வைகுந்தத்து அமரரும் முனிவரும் -பக்தரும் பாகவதரும் -அங்கும் இரண்டு கோஷ்ட்டி உண்டே

தூங்கும் முன்பு -பாற் கடல் பரமனை நினைத்தும் எழுந்து இருக்கும் பொழுது ஹரி நாமம்
ஷீர சாகர தரங்க ஸ்ரீ தர- போகி போக சயன ஸாயினே –மாதவா -தியானித்து -உறங்கி –
இப்பொழுது மெள்ள எழுந்து ஹரி -கர்ப்பிணி பெண்கள் போலே -பிரகலாதன் ஹிருதயம் பிடித்து மலையில் இருந்து உருண்டான்
பேர் அரவம் -கஜேந்திர வரதனை நினைத்து -ஹரிபரனாக வந்தான் -மேக கம்பீர கோஷம் –
ஜயத்தியாயாம் கீதம் -18-அத்யாயம் –வியாசராக மஹா பாரதம் -யஜ யஜ வணங்குபவரே ஜெயிப்பார் –
ஜகம் மறந்து கஜத்துக்காக ஓடின ஜகந்நாதன் ஜெயம் கொடுப்பான் –
ஹரி சொன்னதும் ஜெயம் கோபிகளுக்கு கிட்டியதே

காலையில் நினைக்க வேண்டிய ஆறையும் இங்கு அருளிச் செய்கிறார்
ஐந்து நிலைகள் -பரத்வாதி பஞ்சகம் -பர வ்யூஹ விபவ அந்தர்யாமி அர்ச்சை
வித்து -பரத்வம் / வெள்ளத்து அரவில் துயில் அமர்ந்த / பேய் முலை உண்டு இத்யாதி /
உள்ளத்துக் கொண்டு /புள்ளரையன் கோயில் ஐந்தும் இதில் உண்டே
ஆறாவது -கஜேந்திர மோக்ஷ த்யானம் -ஹரி என்ற பேர் அரவம்

தனது ஆச்சார்யருக்கு முதலில் சமர்ப்பணம் -இதில் -பெரியாழ்வார்
புள்ளும் சிலம்பின் -புஷ்ப கைங்கர்யம்
புள்ளரையன் -இவரை சம்போதானம் -இவரே பெரிய திருவடி -காயத்ரி மந்த்ரம் கண் -சந்தஸ் அங்கங்கள் –
யஜுர் வேதம் சரீரம் -வேதாத்மா விஹஹேச்வர -வேண்டிய வேதங்கள் ஓதினார்
கல்ப சூத்ர வியாக்யானம் -ராமாண்டார் -புனை பெயர் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவருக்கு கல்ப சூத்ரம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம்
தீயில் பொலிகின்ற –திரு நாம பாட்டு -நாராயணன் தன் அன்னை நரகம் புகாள் –
மூன்று எழுத்து -நமோ நாராயணா நாமம் -நீராடல் பூச்சூட்டல் திருவாராதனத்துக்கும் பாடினார் அன்றோ என்றுமாம்
கோயில் -கோ ராஜா அரண்மனையில் -வல்லப தேவன் ஐயம் போக்கி பொன் கீழ் பெற்றார் -வெற்றி கொண்டாட ஈண்டிய சங்கம் எடுத்தூத –
பிள்ளாய் -குழந்தை மனசு பொங்கும் பரிவு -கூடல் அழகர் -நவகிரகம் தோஷம் வரக் கூடாதே என்று அங்கும் பிரதிஷ்டை இவரே பண்ணினாராம்
பேய் முலை கள்ள சகடம் ஈடுபட்டார்
பனிக்கடலை பள்ளி கோளை பழக விட்டு மனக்கடலில் வாழ வல்ல -விட்டு உள்ளத்துக்கு கொண்டு
முனி -விஷ்ணு சித்தர் -விஷ்ணுவின் சித்தத்தில் இவரும் -பூ தொடுத்து யோகி
பேர் அரவம் -அரவிந்த அமளி இத்யாதி -பாற்கடல் ஓசை -பெயர்த்து இங்கு குடி கொண்டான் –

பிராட்டி பரமாக –
ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியார் இதில் -ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் வண்டினம் முரலும் சோலை -குயிலினம் கூவும் சோலை
கோயில் இது தானே -புள்ளரையனே கோயிலாக வடிவம் -பட்டர் -ராஜ கோபுரம் இவர் திரு மேனி -இறக்கைகள் மதிள்
சங்கு -பிரணவம் -பிராணவாகாரம் –விமானம் -சேஷி -சேஷன் மேலே துயில் அமர்ந்து
சக்கரம் ஆங்கிலம் -0-ஓ வடிவம்
பிள்ளாய் -குழந்தை இல்லாமல் வயசானவளும் இல்லாமல் -யுவா குமாரி –
சைசவம் யவ்வனம் நடுவில் பட்டர்
காவேரி வெள்ளத்தில்–ஆதி சேஷன் துயில் -கொண்டல் வண்ணன் -அண்டர் கோன் அணி அரங்கன்
திருமுடி வலது திருக்கரம் -காட்டி
திருவடி நோக்கி இடதுகரம் -காட்டி
நூற்று எட்டு திவ்ய தேசங்களுக்கு வித்து -பள்ளி கொள்ளும் இடம் இதுவே
முனிவர் ஆழ்வார்கள் யோகிகள் கைங்கர்யம் செய்த ஆச்சார்யர்கள் -நல்லார் வாழும் நளிர் அரங்கம்
மெள்ள எழுந்து உபய வேதாந்தம் அத்யயன உத்சவம் அனைவரும் எழுந்து அருளி –

———————

கீசுகீசு என்று எங்கும் ஆனைச் சாத்தன் கலந்து
பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப் பெண்ணே
காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து
வாச நறும் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓசைப் படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ
நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் கேட்டே கிடத்தியோ
தேசமுடையாய் திறவேலோ ரெம்பாவாய்-7-

நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் -ஸுலப்யம் ஸுந்தர்யம் ஸுசீல்யம் விரோதி நிரசன சீலன்

உத்காயதீநாம் அரவிந்த லோசனம் –பறவை நாதமும் தயிர் கடையும் ஒலியும்-
கைகளில் வளையல் ஒலியும்–மூன்று லோகங்களுக்கும் மங்களம்- –
ஸ்ரீ பாகவத ஸ்லோகம் -அடி ஒற்றியே கீசு கீசு
மூன்று சப்தங்கள் -திருமந்திர மூன்று பத சப்தங்கள்

ஒலியும் மணமும்-வாச நாறும் குழல் ஆய்ச்சியர் -காதுக்கும் மூக்குக்கும் –
கடைய கடைய கோடாலி முடிச்சு அவிழ்ந்து இவர்கள் கூந்தல் இயற்க்கை வாசமும் வருமே

வாதம் –
விவாதம் -விசித்திர விருத்த வாதம் விதித்த வாதம் விரோத வாதம் -விதண்டா வாதம் –
சம்வாதம் -சம்யக் வாதம் -நன்றாக நியாபப் படி
சத்வாதம்-உண்மை சொல்லி வாதம் -நிதானம் இறை நம்பிக்கையுடன்-
துர்வாதம் -தப்பான வாதம்
அப வாதம் -தப்பை ஏறிட்டு வாதம்
பிரதி வாதம் -பதில் சொல்லுதல்
அதி வாதம் -செய்ததை பத்தாகப் பெருக்கி -டம்பம் –
அநு வாதம் – பின் தொடர்ந்து வாதம் பேசுதல் -மொழி பெயர்ப்பு -முன் வந்தததைச் சொல்லுதல்
கற்றவர் வாதத்துக்கு வர மாட்டார்

பக்ஷிகள் கீசு கீசு என்று கலந்து பேசுதல் வாதம் –
உபதேசம் -ஒரு வகை சம்வாதம் -கேட்டு கொள்ள வேண்டும் -நிற்கப் பாடியதும் முயல்கிறேன் -மொய் கழற்கு அன்பையே
நெஞ்சை திறந்து வைப்பதே சிஷ்யருக்கு கிருத்யம்
ப்ரஸ்ன உத்தரம் -ரிஷிகள் ஆரண்யம் -ப்ரஸ்ன உபநிஷத் ஆறு ரிஷிகள் கேள்வி பதில்
தர்ம புத்ரன் பீஷ்மர் கேள்வி பதில் ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்
உச்சாரணம் அநு உச்சாரணம் -வகை மூன்றாவது -வேதம் அப்படியே பரம்பரையாக வந்தது
இரண்டு தடவை சமஸ்க்ருதம் சந்தை-மூன்று தடவை சந்தை தமிழ் -இதில் இருந்து இதன் அருமை தெரியும்

கீசு கீசு -தனி வகை -போதயந்த பரஸ்பரம் -துஷ்யந்திச ரமந்திச –
மச் சித்தா மத் கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் -அனுபவம் பகிர்ந்து
திருவடி -ஸ்ரீ ராமாயணம் சொல்லும் இடங்கள் எல்லாம்
ஸ்ரீ எம்பெருமானார் –ஸ்ரீ திருவாய் மொழி மன்னும் இடம் தோறும் -கேட்டு மகிழ்கிறார்கள் –
அஷ்ட வித பக்தன் -மத் பக்த ஜன வாத்சல்யம் -மத் கதா ஸ்ரவணம் -இத்யாதி –
மால் கொள் சிந்தையராய் -மெய்யடியார்கள் ஈட்டம் கண்டு –

திரு நெடும் தாண்டகம் -முதல் பத்து -தானாக -மச் சித்தா –அடுத்தது தாய் -மத் கதா பிராணா —
அடுத்தது தோழி-போதயந்த பரஸ்பரம் –
சாழல் பதிகம் -திருமங்கை ஆழ்வார்
ப்ருந்தாவனத்தே கண்டோமே -நாச்சியார் திரு மொழி
கிருஷ்ண யேவஸ் ஹி லோகாநாம் -இரண்டும் கிருஷ்ணா லீலைகளை பகிர்ந்து -அசை போட்டுக் கொண்டே இரை தேடப் போகும்
கர்ம யோகம் செய்யும் பொழுது பகவத் விஷயம் அசை போட்டு செய்ய வேண்டும் என்று
ஆனைச்சாத்தன் ஆச்சார்யர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இதில் –

பூவில் நான்முகனைப் படைத்த தேவன் -நான் முகன் -சம்வாதம் -வேதம் ஓதி
வேத சாரம் -திருமந்திரம் -நர நாராயணாய சிங்காமை விரித்து –
கேசவ அர்ஜுனன் சம்வாதம் -சரம ஸ்லோகம் நமக்கு
பெருமாள் பிராட்டி -த்வய மந்த்ர உபதேசம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகத்தில்
தர்மர் -பீஷ்மர் -சம்வாதம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம்
நம்மாழ்வார் -மதுரகவி ஆழ்வார் -சம்வாதம் -திருவாய் மொழி-
இவை எல்லாம் பேச்சரவம் -பேச்சு அல்ல -அரவம் -பொருள்கள்
வேதம் -வேத சாரமான ரஹஸ்ய த்ரயம் –
கண்ணே உன்னைக் காண எண்ணே கொண்ட ஏக சிந்தனை -அடைவதும் அவனே அவனாலே

பராசர மைத்ரேயர் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -என் மயா ஜகத் சர்வம் -இத்யாதி -தொடங்கி –
ஸ்ருஷ்ட்டியைப் பற்றிய ரஹஸ்யம் பேர் அரவம் இதில் –
பிருகு வருணன் சம்வாதம் -பிருகு வருண பகவான் பிள்ளை -தைத்ரிய உபநிஷத் -ஸ்ருஷ்ட்டி கிரமம்
ஸ்வேத கேது உத்தாலகர் -ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறியலாம் –
சத் வித்யா பிரகரணம் பஹுஸ்யாம் -ஸ்ருஷ்ட்டி இதிலும்
வேத வியாசர் -விதுரர் சந்தித்து -கண்ணன் கிளம்பிய பின்பு -தர்ம புத்ராதிகளும் இல்லை –
விதுரர் தான் செய்தியையே வியாசருக்கு சொல்லி –
கிருஷ்ண த்வைபாயனர் -வியாசர் சொல்லி -மீது உத்தவர் இடம்
அதிலும் ஸ்ருஷ்ட்டி -இவை பாகவதம்
பரீக்ஷித் சுகர் -அவதார விவரணம் -ஸ்ரீ மத் பாகவதம் –
சரணாகதி மந்த்ர சாரம் யதி பதி ரெங்கராஜர் -பங்குனி உத்தரம் -நித்ய கிங்கரோ பவாமி -சம்பந்தி சம்பந்திகளுக்கும் –
நல்ல தாதை சொத்து தாய முறைப் படி நமக்கு -ரெங்கராஜர் யதிராஜர் பேச்சு அரவம் நமக்கு
நேராக பரம புருஷார்த்தம் கொடுக்கும்

——-

பேய்ப் பெண்ணே நாயகப் பெண் பிள்ளாய் -பாகவத சேஷத்வம் அறிந்து மறந்த -நல்ல குணம் நாயகப் பெண் பிள்ளை –
பரத்வாஜ பக்ஷி -ஆனை சாத்தான் -மூன்று வேதம் கற்க ஆசை -மூன்று வேதமும் மூன்று மலைகள் –
பிரமன் படைத்த -குரங்கு காலை நாய் வவ்வால் மனிதன் -40 வயசு-கொடுத்து பாதி திரும்பி கொடுக்க–
20-மனுசனுக்கு கொடுக்க -100-கேட்டு வாங்கி கொண்டான்
அதே போலே குரங்கு –அப்புறம் மாடு போலே உழைத்து –அப்புறம் தானான –மேலாக நாய் குணம் -காவல் இருப்பான் —
கடைசியில் வவ்வால் போலே தனிமை கண் தெரியாமல்
கற்றது கை மண் அளவு இதனால் வந்தது
பரத்வாஜர் கூட இந்த பஷியும் வேதம் காலையில் சொல்லும்
செப்பு -தெலுங்கு
ஆனை சாத்தான் -மலையாளம் -யானை கூட்டி நடந்து -நாய் கொண்டு இங்கு வலியன் குருவி -தமிழ்
நென்னலே -கன்னடம்
கிருஷ்ணன் திரு நாமம் கிச்சு கிச்சு -என்று
சாஸ்தா -சாத்தன் -புலி வாகனம் -ஸ்காந்த புராணம் -ஆனை வாகனம் -ஐயப்ப பக்தர் பஜனை –
எங்கும் -ஒரு இடம் இல்லை –
கலந்து -நாங்கள் எழுப்ப வில்லை -இரண்டும் கலந்து –
கீழே புள்ளும் சிலம்பின் காண் -இங்கு கலந்து பேசின -இறை தேட
நீயும் கண்ணன் உடன் கலந்து பேச வேண்டாமோ

அச்சுத்தாலி காசு -புகுந்த வீட்டு தாலி -ஒரே அச்சால் -பிறப்பும் ஆமைத்தாலி -பிடித்தவையும்
கல கலப்ப -கை பேர்த்து -அசைத்து -கட்டித்தயிர்
மத்து பாத்திரம் ஓசை –
ஆறு மலைக்கு எதிர்ந்து ஓடும் ஒலி கடல் பொங்கி –அப்பன் சாறு பட அன்று அமுதம் கொண்ட பொழுது
இங்கு கடல் போன்ற பால் அன்றோ
தாம்பு கயிறு நீண்ட உத்காய-இத்தை கண்டு அவனது தாமரைக் கண்ணனை நினைத்து அரவிந்த லோசனா -ஒலி -தேவ லோகம் வரை
சங்க காலம் பாண்டிய நாட்டில் -பூவினில் பிறந்த நாவனில் பிறந்த நான் மறைக் கேள்வி கேட்டு எழுவோம்

கண்ணனை எங்கேயோ போய் தேட வேண்டாம் -ஐயங்கநீதம் —
கீழை அகத்து நானும் கடைவேன் என்று வருவான் -தயிரைக் கடைந்த வண்ணம் தாமோதரா மெய் அறிவேன் நானே –
வாசுகியை கயிறாக -ஐயோ அம்மா கத்த -தேவர் அசுரர் -வாங்க -தேவி பொறாமை -பார்வதி சிவனைப் பூட்ட – விஷம் மீண்டும் கூடாதே
வாசனையும் அறியாயோ -கூந்தல் நறுமணம் வெண்ணெய் நறு மணம் கலந்து -நுகரவும் மாட்டாயா
ஆசு கவி ஸ்லோகம் -பாண்டிய நாட்டில் அவதாரம் -வண்டு கூந்தலில் இருக்க –
ஸ்காந்த புராணம் -ஹாலாஸ்ய மஹாத்ம்யம் -மனசில் உள்ள கருத்தை சொல்ல -மனோ தத்வம் அறிந்த புலவருக்கு பரிசு –
செண்பகப்பாண்டியன் -தருமி மீனாட்சி அம்மன் கோயில் -சிவாஜி -சிவனே -நேருஜி காந்திஜி போலே இங்கும் –
அதே பாட்டைப் பாட -நக்கீரர் -நெற்றிக்கு கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே –
தெரியாத ஒன்றை சொன்னதுக்காக -மீனாட்சி குழல் மணம் அறியாதவன் தானே –
அதே பாண்டிய நாட்டில் மௌலி கந்த ஸூபதாம் உபக்ருதாம் மாலாம் -தேசிகன் -சூடிக்கொடுத்த சுடர் கொடி
வாச நாறும் குழல் ஆய்ச்சியர் இங்கும் –

முப்போதும் கடைந்து ஈட்டிய வெண்ணெய்
நாசகப் பெண் பிள்ளாய் -என்று சொல்லக் கடவ -மங்களகரமான -நாயகப் பெண்
எதுகை தப்பினாலும் –
கோதா -மங்களம் தருபவள் -திரு ஆடிப் பூரம் -ஆடிக்கும் பூரத்துக்கும் செவ்வாய் கிழமைக்கு மார்கழி மாசத்துக்கு
தெற்கு திக்குக்கும் -ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் இவளுக்காக கடாக்ஷித்து தெற்கு நோக்கி -சயனம் –

நாராயணனை ஆகிய மூர்த்தியாகிய கேசவன் -நாரங்களுக்கு அயனம் -முதலில் -ஆதாரம் -அன்மொழித் தொகை
இதில் நாரங்களுக்கு இருப்பிடம் -உடலுக்குள் உயிர் போலே -ஸூஷ்மம் இயக்கி நியமித்து –
ஜகத் குரு -காஞ்சி -ஜகம் எனக்கு குரு –
அவனே கருணையால் மூர்த்தியா வடிவம் கொண்டு கேசவன்
வாத்சல்யத்தாலே வியாப்தி
ஸுசீல்யத்தாலே அவதாரம்
ஸர்வத்ர சம்சித்தாநாம் -ஹிருதயத்தில் யோகிகளுக்கு -அக்னியில் அந்தணர் -முட்டாள்களுக்கு விக்ரஹ வடிவம்
தாழ்மை சொல்ல வந்தது இல்லை -பெருமையை சொல்ல வந்ததே –
முட்டாளுக்கும் புரியக்கூடிய பாட்டு போலே -முட்டாள் குழந்தைகைகளுக்கும் -100-மதிப்பெண் வாங்கிக் கொடுக்கும் பள்ளிக்கூடம்
அனைவருக்கும் இந்த நிலை -தண்ணீர் மேட்டில் பாயும் என்றால் பள்ளத்தில் பாயாதோ

கணவன் வெற்றி பெற்றதும் -சீதா ஆலிங்கனம் -வில் கை வீரனை -விஜய ராகவனை -பார்த்தாரம் பரிஷ்வங்கம் –
நீ கேட்டே கிடத்தியோ -இத்தை தாலாட்டு போலே இருக்க
தேசமுடையாய் -தேஜஸ் -தனியாக பகவத் அனுபவம் -கார் மேனி செங்கண் காத்திரு மதியம் த்யான பலன்
திற-தேஜஸ் தேற்றி வைத்ததை -பக்தி வெள்ளம் -delta-கடலில் கலக்க -கண்ணன் -என்னும் கடலில் -பல மடைகளாக சேர
அணையை திற என்கிறார்கள் –
உடனே எழுந்தாள்

ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் உணர்த்தப் படுகிறாள்
சாஸ்தா -பெருமாளுக்கும் -ஸமஸ்தாம் கந்தகம் சாஸ்தா -பிரதிபந்த முள்களைப் போக்கி
வேம்கடம் -பாபங்களைப் போக்கும் -ஒன்றுமே தொழ வினைகள் போகுமே -ஆனை-கம்பீரம் –என் ஆனை என் அப்பன் எம்பிரான்
உலகம் ஏத்தும் தென் ஆனாய் வட ஆனாய்
ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகம் உருவம் -சரம ஸ்லோகம் கண்ணால் பார்க்க இங்கு –
திருவடி காட்டி -சம்சார தாபக் கடலை முழந்தாள் அளவு வற்ற வைப்பேன்
அபயக் குரலை கேட்க வில்லையோ
பேய்ப் பெண்ணே -இறந்து பிறந்த
குசத்வஜன் – வேகவதி -நாராயணனுக்கா தபம் –ராவணன் அபகரிக்க -அக்னிக்குள்ளே நுழைந்து –
மாயா சீதாயாக வெளியிலே வந்து -பாத்ம புராணம் -இதனாலே மாயா சீதா மீண்டும் அக்னி பிரவேசம்
அதனாலே பேய்ப் பெண்ணே
வேதம் தயிர் கடைந்து உபன்யாசம் -பிறப்பு -ஞானம் பிறக்க வைக்கும் திரு மந்த்ரம்
காசு த்வயம் -தொண்டைமான் சக்கரவர்த்திக்கு உபதேசம் –
நாயகப் பெண் பிள்ளாய் -கருணையால் உயர்ந்து கீழேயே சேவை
ஸ்ரீநிவாஸ கல்யாணம் -ருக்மிணி சீதா ஆண்டாள் வள்ளி பார்வதி மீனாட்சி கல்யாணம்
கடன் வாங்கி இவன் தானே -sponsor-ஆகவே
நாயகப் பெண் பிள்ளாய்
நாராயணனை மூர்த்தியாக்கினதே இவள் தான் -தயா தசகம் -நீல மேக -அருள் பொழிய -இவளே காரணம் –
தேஜஸ் -ஸ்ருதி சிரஸ் தீப்தே ப்ரஹ்மணே
ஸ்ரீ நிவாஸ —திருவேங்கடம் மேய விளக்கு அவன் — பாஸ்கரேண பிரபா -பிரபாவான்

திருமழிசைப் பிரான் -inspiration-அவனை எழுப்பினர் -குடந்தை யாதோத்தகாரி
சாங்கியம் கற்றோம் -கலந்து பேசி வந்தவர்
பேயாழ்வார் சிஷ்யர் -பேய்ப்பெண்ணே –
வெண்பா -நேர் நேர் காசு –பிறப்பு -நிறை நேர் அசை சீர் –நான்முகன் திருவந்தாதி
கல கலப்ப–விருத்தம் -துள்ளல் ஓசை
கை கலப்ப -பல எழுதி காவேரியில் போட்டு
வாச நாறும் குழல் -ஞானம் மிக்கவர்
ஆறும் ஆறுமாய் –எட்டினோடு இரண்டு கயிற்றினால் கட்டி -பத்தியால்
நூல் வலையில் -நூலாட்டி கேள்வனார் ஸ்ரீ யபதித்தவம் -திருவில்லா தேவரை
நாயகப் பெண் பிள்ளாய் -கிடந்தவாறு எழுந்து இருந்து பேசு வாழி-கேசனே -உத்தான சயனம்
திருமழிசைப் பிரான் –ஆராவமுத ஆழ்வார்
அமுது செய்த பிரசாதம் மகிழ்ந்து உண்பான்
அவன் இல்லாமல் நான் இல்லை -நான் இல்லாமல் அவன் இல்லை
நான் உன்னை அன்றி இலேன் -நாராயண சப்தார்த்தம்
கேசவன் -க ப்ரம்மா ஈசன் சிவன் -இருவரையும் -நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்
திரு வெக்கா கனி கண்ணன் போகின்றான் எழுப்பி விட்ட நீர் எழுந்து இருக்க வேண்டாவோ
உள் கிடந்த வண்ணமே புறம்பு பொசிந்து காட்டு -தேஜஸ் மிக்கவர்

————-

கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு
மேய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்
போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து -உன்னைக்
கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலமுடைய
பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு
மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய
தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால்
ஆவா வென்று ஆராய்ந்து அருளேலோ ரெம்பாவாய்-8-

விடிமைக்கு அடையாளம் உள்ள ஐந்தும் இல்லாத ஐந்தும் -இந்த பத்தையும் இப்படி பிரிக்கலாம்
மல்லானாம் அஸானாம் ஹி மல்லர்களுக்கு இடி போன்றவன் -ஸ்ரீ மத் பாகவதம்
போர்ப்பாகு -தேர்ப்பாகன் -அதே போலே இங்கும் மல்லர்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் மாட்டி விட்டு –
சதுரன் -வேல் விளி போன்றவை பட்ட தழும்புகள் அழியாமல்
மல்லரை மாட்டியது -10-வயசில் -கோபிகள் -இப்பொழுது ஆய்ப்பாடியில் இத்தை அறியாதவர்களோ என்னில்
ஆண்டாள் அறிவாள்-
ஆ ஆ -இருத்தும் வியந்து -வியந்து ஆழ்வாரை திருவடிக் கீழே இருத்தும்
இங்கு ஆ ஆ என்று ஆராய்ந்து அருளுவார் –

இதில் பேற்றுக்கு த்வரை-அடுத்து பேறு தப்பாது என்று துணிந்து இருக்கை
வந்து நின்றோம் -இவளைப் பற்றி -பாகவத விஷயம் -ஸ்வ ஸ்தானம்
சென்று நாம் சேவித்தால் -அவனைப் பற்றி -பகவத் விஷயம் -பர ஸ்தானம்
இரண்டும் உத்தேச்யம் -சம்சார விஷம் போக்க -இரண்டு அம்ருத பழங்கள்-கேசவ பக்தி -தத் பக்த சமாஹம் -வா -சப்தம் -விகல்பம்
அதுவே உத்தேச்யம் -அது இல்லா விட்டால் இது உத்தேச்யம்
துல்ய விகல்பம் இல்லை இது -வியவஸ்தித விகல்பம்
திருப்பாவை ஜீயர் -பாகவதர்கள் இடம் திரு உள்ளம் இருந்தது இந்த பாசுரம் ஒட்டி

குலா பாம்சனம் -விபீஷணன் ஓடி வந்து -கால தேவனால் தூண்டி தள்ளப்பட்டவன் -உத்தரம் தீரம் ஆகாச -வந்தவன் -இங்கு வந்து போலே
க -ஆகாசத்தில் நின்று -நின்றோம் இங்கு –
அங்கும் பாகவதர் இடம் சரண் அடைய வந்தான் -அதுவே உத்தேச்யம்
ஒன்றையும் பிடிமானம் இல்லாமல் ராமர் திருவடியே புகல் என்று புரிந்து நின்றான் –
நிவேதியதே மாம் –பெயரை கூடச் சொல்லாமல்–க்ஷிப்ரம் -கால தாமதம் இல்லாமல் சொல்ல வேண்டும் —
நில்லவா நின்ற என் நெஞ்சு -விபீஷணன் உபஸ்திதம் -வந்து காத்து நிற்கிறேன் —
அடிக்க காத்து இருக்கும் முதலிகள் இடமும் அங்கு அப்படி –சர்வ லோக சரண்யாய ராகவாய மஹாத்மான –
தனி ஸ்லோக வியாக்யானம் -இதுக்கும் உண்டே –
நடுவில் பெரும் குடி வேண்டும் என்று இவன் அறிந்தான் -அனைவர் இடமும் கை கூப்பி –
அனைத்து முதலிகளும் பரிவில் சாம்யம் -கையில் கட்டை வைத்து ரக்ஷணம்

நின்றோம் -இருப்பைப் பெற்றோம் என்றபடி -சத்தை பெற்றோம்
உள்ளத்தால் நின்று -சமாதானம் அடைந்து
ஸ்திதோஸ்மி உளனாக பெற்றேன் -சங்கை போனது -கரிஷ்ய தவ வசனம் -நீ சொன்னபடி செய்வேன்
அர்ஜுனன் 700-ஸ்லோகங்களை அப்புறம்
தெய்வ வாரி யாண்டான் விட்டு –ஆளவந்தார் -திருவனந்த புரம் -இவருக்கு நோவு சாத்தி –கிளம்பியதும் நின்றார்

இந்த வருஷம் காலை -2-மணி புறப்பாடு -திருப்பாவை முப்பதும் அரையர் சாற்றுமுறை – பரிவேட்டை –
சங்கராந்தி இயற்ப்பா சாத்து முறை மறுநாள் காலை -திருவடி தொழுதல் -அனைத்து கோயில்களிலும் இப்படி அனைத்தும்

ராமானுஜர் -கூரத்தாழ்வான் திண்ணையில் மூன்று நாள் இருந்த ஐதிக்யம் -போக்கிடம் அறியாரே-வந்தவர் வந்தவர் தான் –
ஆளவந்தார் விமல சரம தசை சேவித்து -ராமானுஜர் -வந்தார் -அரங்கனை சேவிக்காமல் திரும்பினார்
காசு பொன் மணி இழந்த திருவாய் மொழிகளுடைய வாசி அறிவோம்
நிலம் கடந்த நல்லடிப் போது அடைய –இழந்து -அஞ்சிறைய மட நாராய் தூது -1-4-காசு இழந்தது அவதாரம் தசை இழந்தது
குறுங்குடி -வாமன க்ஷேத்ரம் வைஷ்ணவ லாவண்யத்தில் பூர்ணம் –
நம்பியை தென் குறுங்குடி நின்ற அம் செம் பொன்னே திகழும் திரு மூர்த்தி உம்பர் தொழும் ஆதி அம் சோதியை
எம்பிரானை –என் சொல்லி மறப்பேனோ
பாரித்து -இழந்த பின் -2-1-வாயும் திரை உகளும் –காற்றையும் கழியையையும் கட்டி அழும் காதல் -பொண்ணை இழந்தது போலே
மாயப் பிரான் அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ -அவன் வேற ஜாதி -இவர்கள் நம் ஜாதி –
இதுவும் இழந்த பின் –மணி இழவு
ஆடி யாடி அகம் கரைந்து –தாயார் பாவனை –
குண சாலி கூரத்தாழ்வான் வாசல் காப்பான் விட -குணம் இருப்பது ஆச்சார்யர் பாகவதர் சம்ச்லேஷத்துக்கு –
ராமானுஜர் சம்பந்தியாக இருந்தாலும் உள்ளே போகச் சொன்னாலும் போக மாட்டேன் –
எறும்பு அப்பா -நித்ய யோகம் -அபஹத மத -அந்திம உபாய நிஷ்டை -அர்த்த காமம் அநபேஷை நிகில ஜன ஸூஹ்ருத் –
நீரஜத கோப லோப -மா முனிகள் அடியார்கள் உடன் சம்பந்தம் நித்தியமாக இருக்க பிரார்த்தனை

அனந்தாழ்வான் பூ தொடுக்க –திருவேங்கடமுடையான் வாசலில் நிற்க -சொன்ன பதில்
ஞானம் அனுஷ்டானம் -இருந்தும் போகாதவர் -பாகவத சம்பந்தம் இல்லாமல் பிராப்தி இல்லை
இல்லா விட்டாலும் பாகவத சம்பந்தம் இருந்தால் பிராப்தி கிட்டும்
பாகவத அபசாரம் -மிகவும் கொடியது
மேம்பொருள் போக விட்டுக்கு மேல் பாட்டுக்கள் -ஜென்ம விருத்தாதி நியமம் இல்லை –
பசு மனுஷ்ய பக்ஷி -வைஷ்ணவ ஸம்ஸரயானால் -சம்பந்தத்தால் தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம்
மரம் மண் மிருகம் பக்ஷி -கண்ணால் பார்த்து கையால் தொட்டு -மோக்ஷம் -அந்தரங்கராக கடாக்ஷம் பெற்று உஜ்ஜீவிக்க வேண்டும்
நம்பிள்ளை கால ஷேபம் -பக்கத்து வீட்டு பெண் மணி -கடாக்ஷம் மூலம் பெரு வீடு -ஓலை சுவடு சிறு முறி எழுதி –
அவன் இடம் காட்ட -நம்பூர் வரதன்-
வந்து நின்றோம் -நேராக போனாளே
வேதகப் பொன் போலே இவர்களுடைய சம்பந்தம் -ரஸவாதி குளிகை -பித்தலாட்டம் –
கேசவன் தமர் –கீழ் மேல் —
ப்ரஹ்ம ரஜஸ் -நம்பாடுவான் -பிறப்பு நியமம் இல்லையே
இவர்கள் பக்கல் சாம்யா புத்தியும் ஆதிக்ய புத்தியும் நடக்க வேண்டும் -ஆச்சார்ய துல்யர் என்று நினைக்க வேண்டும் –
சம்சாரிகளிலும் தன்னிலும் ஈஸ்வரனிலும் அதிகர் என்று நினைக்க வேண்டும் –
லீலைக்கு உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள் லோகவஸ்து லீலா கைவல்யம் இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையவன் அவன் தானே
வந்து நின்றார் -கூட்டி வந்தார் என்ற ஒன்றையே ஆராய்ந்து அருளுவான் —

————-

திங்கள் திரு முகத்து சேயிழையார் -ஆகவே கிழக்கு திக்கு வெளுத்து இருக்கிறது -இது சூர்யா உதயத்தால் இல்லை
அம்ருதாசிவானி -ராமானுஜர் பெருமை -இரண்டு அந்தணர் பேச -ஹம்ச பறவை வருந்தி இருக்க -நலம் சக்தி தவிர்ந்ததால் –
நீர் ஒழிந்து பால் பருகும் -சாரம் –
நா வீறு இழந்தது -ப்ரஹ்மா வாஹனம் அவர் அனுக்ரஹம் இந்த வரம் -ராமானுஜர் தான் காரணம் –
வேத நெறி பாமரரும் அறியும் போது -அனைத்து உலகும் வாழப் பிறந்த -கீர்த்தி புகழ் பரவ -வெளுக்க -தண்ணீரும் வெளுப்பு –
முக ஒளி பட்டு கிழக்கு வெளுத்து இருக்குறது -இங்கு போலே
ஓதிமம்-ஹம்சம் -ஓதுங்கக் கண்ட உத்தமன் புன்னகை -கம்பன் -அன்னம்
சீதை போலே நடக்க முடியாமல் -ராமன் யானை நடை -வெட்க புன்னகை –
பேடையொடு அன்னம் -வளையர் பின் சென்று நாணி ஒதுங்கும் நறையூர்

குழல் அழகர் -கதை பட்டர் இங்கு -முக ஸ்துதி பண்ண மயங்குவார் –
juliyas seesar-முக ஸ்துதிக்கு மயங்காதவரே என்று புகழ்ந்தால் மயங்குவார் —ஷேக்ஸ்பியர்-
கோபிகள் கோஷ்ட்டி புகழுக்கு மயங்கி போக மாட்டார்களே
எருமை -சிறு வீடு -பனி படர்ந்த புல்லை மேய்ந்த பின்பே பாலைக் கொடுக்குமா
பரந்த-சக்கரை சின்ன ரகரம் -கற்கண்டு -பெரிய ரகரம்
போவான் போவதற்காகவே -மேய்வான் மேய்வதற்காகவே -கூவுமால் -கூவுதற்காகவே வந்தோம் –
போவான் போகின்றார் -கிருஷ்ணனை அடைந்து அனுபவிக்கும் போக்யத்தை விட இந்த பயணமே இனிமை
அர்ச்சிராதி கத்தி சிந்தனை -திருவேங்கட யாத்திரை -அக்ரூரர் யாத்திரை போலே
நீரோடை உறங்கும் சங்கு -ஈர் அறிவு -நண்டு நான்கு அறிவு -நிம்மதியாக அயோத்யா சராசரங்கள்
பூவிடை உறங்கும் வண்டு -தாமரை உறங்கும் செய்யாள் -செல்வம் உள்ளோரும் நிம்மதியாக உறங்க –
நிழல் இடை உறங்கும் நேவி எருமை மாடும் -சிறு வீடு போகாமல் -இந்த வார்த்தை கம்பர் சொல்லாமல் -ஆயர் வார்த்தை -ஆண்டாள் –
அப்பாஸ்வாமி வீட்டில் பிறந்து குப்பாஸ்வாமி வீட்டில் மணம் –எச்சில் இலையில் நெய் உப்பு போடக்கூடாது -சாஸ்திரம்
லவணம்-போடச் சொல்ல -எருமை மாட்டு சாணிக்கும் இதே அர்த்தம் -யார் சொல்லி கொடுத்தார் -பின்னால் உள்ளவன் –

தத் க்ரது நியதி -த்யானம் எப்படியோ அப்படியே சேவை -நினைக்கும் ஸ்வ பாவம் படியே அடைவோம் -ஆண்டாளுக்கு தானே அமைந்தது –
எருமை மேய்க்க கிருஷ்ணன் வருவான் எழுந்து இரு
வத்ஸ கோபாலன் -கோ பசு -நந்த கோபன் இடம் முத்திறமும் இருந்தது பசு எருமை ஆடு –
இதுக்கும் இருள் ஓடினதாக பதில் –
தத்வ சாரம் நடாதூர் அம்மாள் -இருட்டு தனியாக வஸ்து -நம் சித்தாந்தம் -தமோ நாம த்ரவ்யம் தனியாக –
இருட்டு –ஒளி இல்லாமையே இருள் என்பர்-யஸ்ய தேஜஸ் சரீரம் யஸ்ய தாமஸ் சரீரம்
இருளும் வேறே வேறே விதங்கள் ஆழ்ந்த செறிந்த இருட்டு உண்டே

கூவுவான் வந்து -நின்றோம் -வந்து வினை எச்சம் -உள்ளவே வந்து இருப்போம் -கதவு அடைத்து இருந்ததே
ஆஜகாம வந்து நின்றான் -சுக்ரீவன் தடுத்ததால் வந்து நின்றான் போலே
கோது கலம் -குதூகலம் -கிருஷ்ணனுக்கு உண்டாக்குபவள் –
பாவாய் -அவன் தான் பெண்ணின் வருத்தம் அறியாதவன் நீ எங்களைப் போல் அன்றியே
எழு -சொல்லாமல் எழுந்திராய் -நிதானமாக -எங்கள் ஸூப்ர பாதம் திருச் செவி சாய்த்து –
வடிவு அழகை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் –
ஆச்சார்யர் கூட போகும் பொழுது சிஷ்யர் தனியாக சேவிக்க கூடாது -சிஷ்யர் அவருக்குள் அடக்கம்
ஆளவந்தார் நீராடும் பொழுது திரு முதுகு அழகு சேவித்து திருக் கோஷ்ட்டியூர் நம்பி–இத்தையே தியானித்து தினம் நீராடுவேன் –

பாடி பறை -பாடுவதே பிரயோஜனம் -இதுவே பறை
மா-மிருகம் – -குதிரை வடிவம் கேசி –
கைம்மா -யானை -கை உள்ள மிருகம் –
தன்னை ரஷித்து நம்மையும் ரஷித்தான்-
பிரணயித்தவம் போனாலும் ஆர்த்த ரக்ஷணத்வம் போகாதே ஆகவே தேவாதி தேவன் சப்தம்
காதலன் மறந்தாலும் பக்தி- சரணாகதி -மறக்க மாட்டான் –
ஆஹா ஆஹா –ஸந்தோஷம் வருத்தம் ரெண்டு ஆகாரமும் உண்டே
ஒரே சமயத்தில் பஞ்ச லக்ஷம் -நாம் சேவித்தால் —
உங்கள் திருவடிகள் நொந்ததோ நான் அல்லவோ வந்து இருக்க வேண்டும் இதனால் வருத்தம்
ஐயோ -இதுக்கும் இரண்டும் -செய்ய வாய் ஐயோ என் சிந்தை கவர்ந்ததே –
நீல மேனி ஐயோ நிறை கொண்டது என் நெஞ்சினையே -கையார் சக்கரத்து நம்மாழ்வார் ஐயோ —
மூன்று இடங்களில் ஐயோ அருளிச் செயலில்

பக்தர்களான நாங்கள் உனக்காகக் காத்து உள்ளோம்
அவனும் காத்து இருக்கிறான் –
பாடிப் பறை கொள்ள கோது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் -இப்படி அந்வயம்

பெரும் தேவி தாயார்
பல்லவ மன்னன் -பெரியதாக கட்டி -கிழக்கு கோபுரம் கீழே அமர்ந்து கணக்கு பார்த்தானாம் -கோபித்து மேற்கு முகம் திரும்பி
கிழக்கு இருளாக தாயார் -கிழக்கு வெளுக்கும் படி செய்தாள்-இப்படி செவி வழி தல வரலாறு
கம்பன் –மையோ மரகதமோ மரி கடலோ மழை முகிலோ -ஐயோ இவன் வடிவு
இருள் -அஞ்ஞானம் போகுமே -தாயார் கடாக்ஷம் –
மிக்கு உள்ள பிள்ளைகள் மிகுந்த அத்தனை சிஷ்யர்களுடன் காசி யாத்திரைக்கு -மற்ற பிள்ளைகளோடு
போவான் போகின்ற ராமானுஜரை போகாமல் காத்து -விந்திய மலை -ஆவாரார் துணை என்று துளங்க
உன்னைக் கூவுவான் -கைங்கர்யம் பெற்றுக் கொள்ள –
கோது கலம் -சம்ப்ரதாயம் வளர்க்க ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்களை -பிள்ளை லோகாச்சார்யராக தனது கேள்வனையே உருவாக்கிய கௌதூகலம்
மா -குதிரை -புலன்கள் -அடக்கும் ஸ்ரீ வரதராஜர் -புன்னகை -காண் தகு தோள் அண்ணல்
மல்லர் -அஹங்காரம் மமகாராம் -அத்தி வரதர் சேவை –
தேவாதி தேவன் -தேவாதி ராஜன் -மனிசர்க்கு தேவர் போலே தேவர்க்கும் தேவா-அமரர்கள் அதிபதி -இமையோர் தலைவன்
ஆ ஆ என்று ஆராய்ந்து அருளும் பேர் அருளாளன் -வரம் தரும் வரதராஜன் –

ஆச்சார்ய சம்பாவனை -பிடித்த ஆழ்வார் அடுத்து வரிசையாக பொய்கை யாழ்வார் தொடங்கி
திருக் கோவலூர் -மிருகண்டு-இடை கழி -வாசல்படி -வாழ்க்கைப்படி -நடை பாதை -ரேழி -படித்த படி நடக்க அனுஷ்டானம் –
கூடம் -ஞானம் அனுஷ்டானம் இருந்தாலும் -அடியார் சத் சங்கம் -ஓன்று கூட வேண்டுமே —
சமையல் அறை -மனத்தை பக்குவப்படுத்தி பின்பு தானே பகவத் கைங்கர்யம் -பூஜை -ஆராதனம் –
கொல்லை-வேண்டாதவற்றை தள்ளி –
முற்றம் -பூர்த்தி முக்தி அடைய –வீட்டின் அமைப்பிலே தத்வம் –
நெருக்கு உகந்த பெருமாள் -விளக்கு ஏற்றி ஒளி -இருள் அஞ்ஞானம் போயிற்று
மிக்குள்ள பிள்ளைகள் -பூதத்தாழ்வார் -பேயாழ்வார் -திரிபவரை போகாமல் காத்து உம்மை கூவும் படி
முதலில் விளக்கு -கோது கலம் –பொற் கால் இட்ட ஆழ்வார்
நா வாயில் உண்டே -95-பாடுவதே பறை
மா வாய் பிளந்தான் -27-
ஆதியாய் நின்றாய் -13-14-15-பாசுரங்களில் அருளினார்
ஆ ஆ என்று ஆராய்ந்து அருளுவான் –தமர் உகந்த உருவம் –அவ்வண்ணம் ஆழியான் –
ராமானுஜர் திரு வீதி பிரசாதம் ஸ்வீ கரித்து அருளிய ஐதிக்யம்
எதை வேண்டி -அத்தை அருளுகிறார் -ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகம்
மத் ஸமாச்ரயண எதை மாம் சங்கல்ப்ய நானாக நினைத்து -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம்

—————

தூ மணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரியத்
தூபம் கமழத் துயில் அணை மேல் கண் வளரும்
மாமன் மகளே மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்
மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள் தான்
ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ வனந்தலோ
ஏமப்பெரும் துயில் மந்தரப் பட்டாளோ
மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று
நாமம் பலவும் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய்-9-

பொழுது விடிந்தமைக்கு அடையாளம் இல்லா ஐந்தில் முதல்
நாமம் பல -வைகுந்தன் -முதல் சஹஸ்ரநாமம்-பரத்வ பரமாக -மாதவன் அடுத்த சஹஸ்ரநாமம் இரண்டுக்கும் நிதானம் —
மா மாயன் -அடுத்த சஹஸ்ரநாமம் -ஸுலப்யத்துக்கு-
லோக நாத மாதவ பக்த வத்ஸல-ஸ்ரீ சஹஸ்ரநாமம் போலே இங்கும்
கண் வளரும் -உபாய பொறுப்பு இல்லை -அஹம் மத் ரக்ஷண பர-மத் ரக்ஷண பல ததா ந ம ம ஸ்ரீ பதி ரேவ
இதி ஆத்மாநாம் சமர்ப்பித்து -நியாஸ சதகம்
சரணாகதி நன்றாக புரிந்து மார்பிலே கை வைத்து உறங்கப் பிராப்தி
துரும்பு நறுக்கவும் பிராப்தி இல்லையே
மார்கழி கேட்டை -தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் -பூர்ண காமர் பெரிய நம்பி -திரு அவதாரம் –
ஸ்ரீ ரெங்கம் கூடப் போகாமல் ஆளவந்தார் திருவடி சேர்ந்த ஐதிக்யம்
கீழே உள்ளவள் த்வரையுடன்-கோது காலமுடையவள் -கைங்கர்யத்துக்கு -இதில் உபாயத்துக்கு
அத்தை சொல்லி இத்தை சொன்னது -அதன் பெருமையை உணர்த்த –

ஏழாம் பாட்டு நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன்
தேவாதி தேவன் -எட்டாம் பாசுரம்
மா மாயன் மாதவன் வைகுந்தன்-ஒன்பதாம் பாசுரம் நடுவில்
நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் –
நாரணன் முழு ஏழு உலகுக்கும் நாதன் -விளக்கம்
எண் பெரும் அந்நலத்து –வண் புகழ் நாரணன் திண் கழல் சேரே-விளக்கிய பின் நாரணன்
சஹஸ்ர நாமம் பலவும் சொல்லி நிகமத்தில் தேவகி நந்தன சிரேஷ்டர்
இங்கு இரண்டுமே உண்டு –
தேவாதி தேவன் வைகுந்தன் நாரணன் -அனைத்துக்கும் மேம்பட்டவன்
மாதவன் நாரணன் -ஸ்ரீ யபதித்தவம்
மா மாயன் நாரணன் –எளிமை
ஏஷ சர்வ பூத அந்தராத்மா ஏக நாராயணன்
அந்தர் பஹிஸ்ய சர்வ நாரணன்
குணங்கள் உடையவன் நாராயணன்
இரண்டும் -நாரங்களுக்கு ஆஸ்ரயம் இருப்பிடம் -நாரங்களை தான் இருப்பிடமாகக் கொண்டவன் –

அறிகிலேன் தன்னுள் அனைத்து உலகும் நிற்க நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரான் – நம்மாழ்வார்
நாரங்கள் -அனைத்து உலகு –
எளிமையால் -நியமிக்க -ஸுவ்லப்யம் வாத்சல்யம் ஸுவ்சீல்யம்
தத் புருஷ சமாசம் -பஹு வ்ரீஹி சமாசம்
சர்வ வியாபகத்வம் பரத்வம் மேன்மை -தாரகம்
உள்ளே இருந்தாலும் அவனே தாரகம்
நம்மாழ்வார் போல்வார் பக்தி அவனது உயிர் –
அந்தர்யாமி -நியமிப்பவர் – யம் தாது
அந்தராத்மா -உள்ளே இருப்பவர் -உள்ளும் வியாபிக்கிறார்

உம்மைத் தொகை -தானும் அவற்றுள் நிற்கிறான் -தானே தங்குகிறான் -அவற்றின் உள்ளும் இருந்தாலும்
எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறேன் -நான் எதிலும் இல்லை -அவை தாங்குபவது இல்லை –
என் இடத்தில் உள்ள தாரகத்வம் அதுக்கு இல்லை ஸ்ரீ கீதை
பூ நார் –மணிகள் உள்ள சங்கிலி போலே
ஸூத்ரே மணி கணா இவ பிரபஞ்சம் என்னிடத்தில் கோக்கப்பட்டுள்ளது
ஒரே ஏகம்-தாரகம் -தெரியாது -சேதன அசேதனங்கள் பல –

மாதவன் -ஸ்ரீ யபதித்தவம் எங்கும் -செல்வ நாரணன் என்ற சொல் கேட்டலும் மல்கும் கண் பனி -1-10-
திரு நாரணன் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினே –நடுவில் -4-1-
வாழ் புகழ் நாரணன் தாமரைக் கண்டு உகந்தே -10-9–

நஷ்டம் பராக் –தத் அலாபம் -சம்பத் -பிராட்டி கடாக்ஷம் லேசத்தால் -அமிருத பிந்து –
முழுவதாக கடாக்ஷம் பர ப்ரஹ்மம் -பட்டர்
அபாங்க பர ப்ரஹ்மம் அபூத் —
ஸ்ரத்தாயா -மஹா லஷ்மியால் தேவ தேவத்வம் அஸ்நுதே–தேவத்வம் பூர்த்தி இவளால் –
நித்யம் பூர்ண கடாக்ஷமும் மிதுனமும்

அப்ரமேயம் தத் தேஜா –ஜனகாத்மஜா -மாரீசன் வார்த்தை -இந்த ஸ்ருதி வாக்கியம்
ஸ்ரத்தாயா அதேவ என்றும் பிரித்தும் ஸ்ரத்தாயா ஸஹ தேவத்வம் அஸ்நுதே என்றும் கொள்ளலாம்
ஆகியும் ஆக்கியும் அவையுள் காக்கும் தனி முதல் -கண்ணபிரான் என் அமுதம் —சுவையன் திருவின் மணாளன் —
என்னுடைச் சூழல் உளானே -1-9-இதற்காகவே அவதாரம் -மற்ற இடங்கள் மண்டகப்படி –

பகல் பத்து –காலை திரும்ப வரும் பொழுது-7-புறப்பாடு சேவை சாதித்து விரைவாக அர்ஜுனன் மண்டபம் எழுந்து அருளுவார்
திரும்பும் பொழுது -3-மணி நேரம் ஆகும் – உபயக் கரர்களுக்கு சந்தன கரைசல் பிரசாதம் -தட்டி கட்டி பலருக்கும் சேவை
இராப்பத்து போகும் பொழுது -11-மணி புறப்பாடு –திரு மா மணி மண்டபம் போக -3-மணி நேரம் ஆகும் –
அங்கும் தட்டி கட்டி — தங்கு வேட்டை மண்டகப்படி போலே
திரும்பும் பொழுதே நேராக -பின்பு வீணை இத்யாதி மேலே உண்டு

நாராயணன் -கீழே உபாயம்
மேலே நாராயணன் -உபேயம் புருஷார்த்தம் பிராப்யம்
அயன -ஈயதே அநேந இதனால் அடைகிறேன் -கருவி -மனத்தால் –மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு -கரனே -உபாயம் –
கர்மணி ஈயதே அஸ்து இதை அடைகிறேன் -இரண்டாம் வேற்றுமை -கத்தியால் பழத்தை நறுக்கினேன்
படகால் நதியைக் கடந்தேன் போலே
இரண்டு -வ்யுத்பத்திகள் -திருவடி இணைகள் –

நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -உபேயம் உபாயம் கீழே -எளிமையால் பற்றி மேன்மையால் அடைகிறோம் பிராப்யம்
இதுவே த்வயம் முன் பின் வாக்கியங்களில் அருளிச் செய்யப்பட்டது
ஸ்ரீமன் –ஸ்ரீ மதே–என்பதால் மாதவன் நடுவில் வைத்து அருளுகிறாள் –
உபாய பர சஹஸ்ர நாமம் -ஸ்ரீ யபதித்தவ பர சஹஸ்ர நாமம் -உபேய பர சஹஸ்ர நாமம் –

———-

மாமன் மகள்-இவள் உண்மையாலே தூங்குவதால் பதில் இல்லை –
தூ மணி இங்கு -துவளில் மணி தொலை வில்லி மங்கலம் –
மாசு நீங்கிய மணி -துவளில் மணி -நித்ய முக்தர் வாசி போலே இரண்டும்
தூ மணி -உள்ளில் இருப்பதை பார்க்கலாம்
திரு நாங்கூர் -மணி மாடக் கோயில் -நாச்சியார் கோயில் -இரண்டும் –
த்ரிவித காரணமும் அவனே -சிலந்தி தனது வலையைப் பண்ணுவது போலே சிவன் இது சொல்ல —
மால்யவான் -புஷ்ப கந்தன் -யானைக்கால் -சபிக்க -திருவானைக் காவல் யானை சிலந்தி –
சிலந்தி கோயில் கட்ட -யானை கலைக்க -இரண்டும் சிவ பக்தர் –
யானை துதிக்கையில் சிலந்தி -தூணில் அடித்து -இரண்டும் சிவ லோகம் போக
ஆரோக்யம் பாஸ்கரன் -செல்வம் அக்னி -ஞானம் சிவன் -மோக்ஷம் ஜனார்த்தனன்
பார்வதி -சிவகணம் அனுப்பி -வஞ்சுள வல்லி இடம் சிபார்சு -நம்பிக்கை நாச்சியார் -அவன் நம்பி –
நம்பியை கையில் வைத்துக் கொள்ளும் நாச்சியார் இவள் -நம்பிக்கை கொடுக்கும் தாயார் –

சோழ மன்னன் சுபதேவன்-கமலாவதி -மால்யவான் -பிள்ளை -ஜோசியர் நீல கண்ட பெருமாள் -சிவன்-48-நிமிஷம்
கழிந்து பிறந்தால் யாராலும் வெல்ல முடியாது –
தலை கீழே கட்டி தொங்க விட சொல்லி -48-நிமிஷம் –சிவந்த கண்ணால் -செங்கண்ணான் பேர் வைத்தாள்
சிவ பக்தி தொடர்ந்து -64-நாயன்மார்களில் ஒருவன் –70-யுத்தம் செய்து -70-சிவன் கோயில் கட்டினான்
எழில் மாடம் எழுபது -கட்டியதாக திருமங்கை ஆழ்வார்
மணி மாடம் காட்டியது யானை வராமல் இருக்க கட்டினான் –
முந்திய ஜென்ம வாசனை -71-வெற்றி -சேர பாண்டியன் கூட்டு சேர்ந்து தோல்வி
தோற்க மாட்டாய் -அம்மா போராட்டம் வீண்
விஷயம் மந்திரி சொல்ல –மோக்ஷம் பெற ஆசையாலே பிறந்தாய்
மணி முத்தாறு அருவியில் நீராடி –தெய்வ வாள் பெருமாள் கொடுக்க –
வெற்றி பெற்றான் -கைங்கர்யம் -செய்து -சிறிய கோயிலை பெரியதாக மணி மாடக் கோயிலாக கட்டினார்
தெற்கு பார்க்க சந்நிதி -சிவன் கோயில் போலே -கல் கருடன் –jan-2-கருட சேவை
இறங்க இறங்க -128-உள்ளே போல -4-பேர் -பிரிந்தால் அஹங்காரம் வருவதைக் காட்ட
மணி மாடக் கோயில் -வெளியிலே இருக்கும் பொழுதும் சேவை இன்றும் உண்டே
கோ செம்கண்ணான் சேர்ந்த கோயில் சேர்மின்களே –

சுற்றும் விளக்கு -மங்களகரமாக -துயிலணை -துயிலை வரவழைக்கும் அணை-
ஒரு பகல் ஆயிரம் ஊழியாலோ -ஆ மேய்க்கப் போகேல்
மாடு மேய்க்கும் கண்ணா நீ போக வேண்டாம் இதில் இருந்து –
வாடை தண் வாடை வெவ்வாடை ஆலோ -மென் மலர் பள்ளி வெம் பள்ளி யாலோ –
நாங்கள் இப்படி இருக்க -நீ கண் வளரும் -தூங்கும் பிசாசே -எழுந்திரு சொல்லாமல்
அவனை விட
செம்மா கமலம் செழு நீர் –கண் வளரும் திருக்குடந்தை – அம்மா மலர்க் கண் வளர்க்கின்றானே என் நான் செய்கேன் –
இந்த இரண்டு கமலம் மட்டும் அலராமல்-என்கிறார் ஆழ்வார் –
காம்பற தலை சிறைத்து–செய்த வேள்வியர் -வாழும் சோம்பர்-
பிரபன்னன் தேக யாத்திரைக்கு கரைந்தான் ஆகில் நாஸ்திகனாம் –
மாமான் மகளே-நிறைவேறாத ஆசை ஆண்டாளுக்கு -கோபிகள் உடன் சரீர ரீதி உறவு -அது இதில் நிறைவேறுகிறது
தம் பின் பிறந்தவன் தம்பி -தாங்குபவள் தாய் -தன் கை போல் உதவுபவள் தங்கை
தன் இல்லை தந்தவன் தந்தை – ஆள்பவன் அண்ணன் -பேரை உடையவன் பேரன் –
மாமான் -முதல் சீர் முதல் மொய் -ஆறு முதல் அறுபது வரை -அம்மான் சீர் –

தேசிகன் -250-வருஷம் -ராமானுஜர் -சங்கல்ப சூர்ய உதயம் நாடகம் -குணங்கள் நாடக பாத்ரம்
விவேக அறிவு ராஜா -புத்தி ராணி –நம்பிக்கை விசாரணை தோழிகள் -மோகம் எதிரி ராஜா -காமம் லோகம் இத்யாதி
ஆச்சார்யன் ஆலோசனை –உதவியால் வெல்கிறான் –ராமானுஜர் -தாம் ராஜா –ஆசீர்வாதம் போலே ஸ்லோகம் –
ஆசை நிறைவேற்றிக் கொண்டார்

ஊரிலேன்–திவ்ய தேச வாசம் இல்லை – காணி இல்லை-நிலமும் இல்லை – உறவு மற்று ஒருவர் இல்லை –
அதுக்கு போகும் பொழுதாவது கண்ணில் படலாமே –
கதறுகின்றேன்-அரங்க மா நகர் உளானே
கூரத்தாழ்வான் -முதலியாண்டான் -ஆத்ம குணம் நிறைந்தவர் -அஸூயை -சரீர ரீதி உறவு இழந்தேன் -நல்ல பொறாமை –
ராமானுஜர் சந்நியாசம் -இரண்டு மறுமகன்களை ஒழிய விட்டேன் -முதலியாண்டான் -நடாதூர் அம்மாள் இருவரையும் –
பெருமாள் அருளால் கிட்டிய உறவு -பக்திக்கு அனுகூலமாக இல்லாததால் தானே சந்நியாசம்
சலவை தொழிலாளி தனது குழந்தைகளுக்கு நம்மாழ்வார் பேரை -காரி மாறன் சடகோபன் வகுளாபரனார் நம்மாழ்வார்
இழந்தேன் -என்றார் –
கோதை தங்கை -ஆண்டான் மருமகன் -தம்பி எம்பார் -செல்வப்பிள்ளை -பிள்ளை -வடுக நம்பி -சிஷ்யன் –
எதுக்கு எதி என்று இயம்புவது –

மாமீர் –பன்மை –ஒருவள் -ஒருவரே ஆறு பேருக்கு சமம் -பணிப்பெண் -மந்திரி -சக்தி ஷாமா அன்பு காதலி
குல தர்ம பத்னி -ஸ்வாமி வந்தாச்சா -தேவிகள் வந்தாச்சா -சொல்கிறோம்
ஏமப்பட்டாளோ-
பெரும் துயில் மந்திரப்பட்டாளோ–பிரித்து
சிம்சுபா மரம் -grey-தனது நிறம்
மந்த்ரம் போடு அரக்கிகள் தூங்கப் எண்ணினான் -அப்புறம் ஸ்ரீ ராமாயணம்
கம்பர் சொல்ல -அரங்கேற்றம் -பொழுது எதிர்ப்பு வர ஆண்டாள் பாசுரத்தை காட்டி சமாதானம் செய்தாராம் –

பிரதீபன் ராஜா -கங்கை கரையில் -பெண் -மடியில் இடது பக்கம் -நின்ற பொழுது வலது பக்கம் –
வலது மடியில் இவள் தேவ லோக பெண் உட்க்கார -மாட்டுப்பெண் -சந்தனு பிறக்க -இடது மடியில் அமர
யார் என்று கேட்க கூடாது என்ன செய்தாலும் ஏன் என்று கேட்க கூடாது -தந்தை சத்யம் காக்க -தந்தை சொல் மிக்க மந்த்ரம் இல்லை
பிள்ளை பிறக்க தூக்கி கங்கையில்
எட்டாவது பிறக்க -அதே கேள்வி கேட்டு புறப்பட -பதில் சொல்லி போ
ப்ரஹ்மா கங்கா தேவி புடவை அசைய மஹா பிஷக் தேவர் பார்க்க -நாராயணன் அம்சம் –
கோபித்து -பூமியில் பிறக்க சாபம்
நான் தான் கங்கா தேவி நீ தான் மஹா பிஷக்
எட்டு வசுக்கள் -நந்தினி பசுமாடு -வசிஷ்டர் ஆஸ்ரமம் -பிறக்க சாபம் -எட்டாவது -பெண் வாசனை இல்லாமல் நீண்ட நாள் இருந்து கஷ்டப்பட –
நீரும் வளர்க்க முடியாது
20-வருஷம் தேவ விரதன்
சத்யவதி -கல்யாணம் -பிறக்கும் பிள்ளை ராஜா ஆக மாட்டான்
ப்ரஹ்மசாரியாக இருக்க தேவ விரதன் –
தேவர்கள் பூ மாரி பீஷ்மர் பெயர் —
சரீரே -சம்சார வியாதி -போக்க ஒளஷதம் கங்கா நீர் -வைத்தியோ நாராயண ஹரி –
இரண்டும் சேர்த்தி -சந்தனு -கங்கா தேவி -இணைந்து பீஷ்மர் கொடுத்த மருந்து
காதில் போட்டால் போதும் –

ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் -173-மஹா மாயா -73—மாதவா –406-வைகுந்தன் –
காஞ்சி பெரியவர் -1940-ஜுரம் -வேத பண்டிதர்களை கூப்பிட்டு ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் —
முக்கூர் -அழகிய சிங்க ஜீயர் -கோபுரம் மாலோலன் சஹஸ்ர நாமம் சொல்லி கட்டியதாக சொல்வாராம்
ஆபத்தில் புடவை சுரந்தது திரு நாமம் தானே -ருணம் ப்ரவர்த்ததே –என்று சொல்லி மீண்டான் –
ஓட்டைக்கும் யானைக்கும் இடையே ஓர் ஆயிரம் மைல் தூரம் இடையே நடந்தது புடவை வியாபாரம்

வஞ்சுள வள்ளி தாயார்
மணி மாடக் கோயில் -குத்து விளக்கு
நறையூர் -ஸூ கந்த வனம் – திரு மேனி வாசம் தூபம் கமழும்
துயில் அணை -திரு மார்பிலே கண் வளரும்
மா -மஹான் மகளே -பெரிய மஹான் -மேதாவியின் மகள் -தாயார் –
மணிக் கதவம் -திரு மங்கை ஆழ்வார் மங்களாசாசனம்-பெரிய திரு மடல் கவாடம் புக்கு என்று –
மாமீர் – பார்வதி -தோழி -பொன்னி அம்மன் கோயில்-தனியாகவும் உண்டு – சந்நிதி கருடன் சந்நிதிக்கு முன்பும் உண்டாம்
இரண்டு மடல் -பாட அனுக்ரஹம் –
ஸ்ருனோதி ஸ்ராவயதி கேட்டு கேட்பீத்து
புறப்பாடு தாயார் முன்னே -யானை வாஹனம் -தாயார் முன் பெருமாள் பின்
மா மாயன் -தாழ நிற்பவன்
மாதவன் -ஸ்ரீ நிவாஸன்
வைகுந்தன் -பரத்வம்
நாமம் பலவும் -நமோ நாராயணமே -திருமங்கை ஆழ்வார் –

பூதத்தாழ்வார்
ஏற்கனவே விளக்கு
அன்பே தகழி -தூபம் கமழ
பெரும் தமிழன் அல்லேன்
பேருக்கு மத வேழம்–இரு கண் மூங்கில் -அருகில் இருந்த தேன் கலந்து
ராமானுஜர் ரஹஸ்யத்ரய அர்த்தம் சிஷ்யருக்கு
தாள் திறவாய்
பொய்கையாழ்வாரை
பர பக்தி
பர ஞானம் -பகவத் அனுபவத்தில் ஆழ்ந்து
நாம சங்கீர்த்தனம் -17-பாசுரங்கள் -2-6-14 –20–பாடி அருளி இருக்கிறார்

நாளை -ஹனுமான் பரமாக வியாக்யானம் -பவித்ராணாயா ஸ்ரீ கீதை அர்த்தம் சொல்லும் பாசுரம்

————–

நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற வம்மனாய்
மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்
நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால்
போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் பண்டொருநாள்
கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும்
தோற்றும் உனக்கே பெரும் துயில் தான் தந்தானோ
ஆற்ற வனந்தல் உடையாய் அருங்கலமே
தேற்றமாய் வந்து திறவேலோ ரெம்பாவாய்-10-

ஆனந்தம் ப்ரஹ்மானோ வித்வான் –ஒன்பதாவது -அறிந்தவன் மோக்ஷம் -நம் தலையில் -ஸ்வகத ஸ்வீகாரம்
ஏஷ ஹேவா ஆனந்தஹவ்யாதி -ஆனந்திப்பிக்கிறான் -பரகத ஸ்வீ காரம்
சுவர்க்கம்-ஸ்ரீ வைகுண்டம் -இந்திரலோகம் ஆளும் அசச்சுவை வேண்டேன் போலே
நம்மைத்தேடி வந்த புண்ணியம் இங்கே இருக்கிறான் -புண்ணியம் திரு நாமம் அவனுக்கு –

நம்மால் போற்ற பறை தரும் புண்ணியன் இதில் –
தர்மிஷ்டன் -தார்மிகன் -தர்மம் அறிந்தவன் -தர்மம் புண்ணியம் ஸூஹ்ருதம் பர்யாயமாகவும்
தர்மம் –
தர்மம் அறிந்தவர் -தர்மம் செய்தவர் -தர்மம் தலை காக்கும் -மூன்றுக்கும் -கொஞ்சம் வாசி உண்டே
ஸாஸ்த்ர போதிதம் ஞானம் -அனுஷ்டானம் -அறிந்த்து அதன் படி செய்தல் -கற்க கற்ற பின் நிற்க -தர்மஞ்சர சத்யம் வத-
செய்து செய்து தர்மம் சேர்த்து வைத்தல் -இந்த இடத்தில் புண்ணியம் –
தர்மம் செய்து தர்மம் -புண்ணியம் சேர்த்து -கருவி கார்யம் இரண்டும்
தர்மம் த்ருஷ்டம் -தர்மாத்மா தெரியும்
புண்ணியம் அத்ருஷ்டம்-புண்யாத்மாவை அனுமானத்தாலே தானே அறிய முடியும்
தர்மி -புண்யாத்மா -ஸூகி
அதர்மி -பாபாத்மா -துக்கி-
நடுவில் மட்டும் அத்ருஷ்டம் -கீழும் மேலும் த்ருஷ்டம்
இந்த தர்மத்துக்கு இன்ன சுகம் அறிய வேண்டுமே -நடுவில் -சேர்த்து வைக்க பெட்டி-
நீண்ட காலம் அனுபவிக்க வேண்டியபடி அன்றோ நம் பாபக்கூட்டங்கள் –
மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து -wind-mill-சேர்க்கும் -electricity-சேர்த்து மின்சார ஆணையம்
கொடுத்து அப்புறம் உபயோகிக்கிறோம் அதே போலே
வெறும் கற்பனை -சேர்த்து வைத்ததை பிரித்துப் பார்க்க முடியாதே

சரயு கங்கையில் கலந்த பின் காட்ட முடியாதே
யுகக்கணக்கு -தர்ம அதர்ம கணக்கு -அன்று நிறையபேர் நிறைய புண்ணியம் -கலியுகத்தில் நிறைய பேர் நிறைய பாபங்கள்
திரு உள்ளப்பதிவு -ஈஸ்வர ப்ரீதி கோபமே புண்ய பாபங்கள் -ஆகவே அவனுக்கு புண்ணியம் என்றே திரு நாமம்
லோகத்தில் சுகமாகவும் அதர்மம் பண்ணுபவராயும் காண்கிறோம் -தர்மாதிகள் -பட்ட கஷ்டம் அறிவோம் –
முன் பிறவியில் செய்தவை அத்ருஷ்டம் -சாபத்தால் விதுரராக பிறந்தார் –
தண்ணீர் -கல்லிலே -ஏரியில் தலை குப்புற விழுவாரை போலே -புண்ணியனால் -யமன் வாயில் வீழ்ந்த –
பூர்வ ஸூஹ்ருதம் -புண்ணியம் -நன்றாக செய்யப்பட்டதால் சேர்க்கப்பட்டது –
ஸூஹ்ருதம் -அநுஹ்ரம் மூலம் பெறலாம் –
அவனே ஸூஹ்ருதம்-அவனே புண்ணியம் – -அவனாலே அவனை அடைகிறோம்
நாம் செய்த தர்மம் சேர்த்து வைத்த புண்ணியம் அவனை அடையப் பற்றாதே என்றுமே

அவரே புண்ணியம் -அவரே தர்மம் -தானே தன்னை தந்தமைக்கு நன்றிக் கடனாக கைங்கர்யம் –
தர்மம் செய்வதை நிறுத்தக் கூடாதே -அவன் முக மலர்ச்சிக்காக –
புண்ணியனால் புண்யம் கிடைக்கும் -அதனால் போற்ற வேண்டும்
இங்கே போற்றப் பறை தரும் புண்ணியன் -எவ்வாறு சேரும் –
அனந்தன் மேல் கிடந்த புண்ணியா –
ஏக மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி நாலு மூர்த்தி போக மூர்த்தி புண்ணியத்தின் மூர்த்தி எண்ணில் மூர்த்தி
புனாதி-வழி நடத்தி -பாவானத்வம் அருளி –
தன்னைப் பெறுகைக்கு ஸூஹ்ருதமாகவும் -பலத்தை கொடுக்கும் புண்ணியன்
ருசி ஜனகமாகவும் –புண்ணியன் -விருப்பத்தை தூண்டுபவன் –
உபாயமாகவும் -ஸூக அனுபவத்துக்கு -நிரதிசய நித்ய -அல்ப அஸ்திரம் இல்லாமல் அந்தமில் பேரின்பம் அடியாரோடு இருக்க
நாலாவது புருஷார்த்தம் -பிராப்யமாகவும்
அறம் பொருள் காமம் மூன்றும் சாதனம் -தான் தப்பாக புருஷார்த்தமாக நினைப்பார்கள்

அறம் -தர்மம் -சாதனமா புருஷார்த்தமா
பலருக்கு சாதனம் -இங்கு அனுபவம் கலப்படம் தான் துக்க மிஸ்ர சுகமே-
சிலருக்கு -தர்மம் செய்வதே புருஷார்த்தம் -பகவத் பிரீதிக்காக -புண்யத்துக்காக இல்லை –
நிரஸ்த ஸூக பாவ ஏக லக்ஷணம் அங்கேயே தான்
என் கடன் பணி செய்வது கிடப்பதே -தர்மமே புருஷார்த்தம் –
தரதீதி தர்மம் -தாங்குபவது தர்மம் -ஜகத்தையே தாங்கி-அவனே தர்மம் ராமோ விக்ரவான் தர்ம –
கிருஷ்ணன் தர்மம் சனாதனம் -ஆச்சார்ய பிரபவ தர்ம -தர்ம பிரபு அச்யுத
வேத போதித இஷ்ட சாதனம் தர்மம் –

வேதத்தால் -சதுர்வித புருஷார்த்தம் -தருபவன் அவனே
தர்மம் பண்ணி பாபம் போக்குகிறான் -பகவானைப் பற்றி சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி
தர்மத்துக்கு பிரபு -அஹம் போக்தா எஜ்ஜம்
சத்யம் வத தர்மம் சர -தர்மம் வழி நட -அநு கச்சதி -அவன் வழியிலே நடக்க வேண்டும்
ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் –வீர சக்தி –தர்ம தர்ம வித் உத்தம
தர்ம -தரணாத் தர்ம -தானே தரித்து கொடுக்கிறபடியால் தர்மம் -லோகாநாம் பர தர்மம்
இந்திரஜித் -ராவணீ-ராவணன் பிள்ளை -தாசரதி தர்மாத்மாவாக இருந்தால் பிரதிஜ்ஜை செய்து விட்டான்
தர்மம் அறிந்தவர்கள