ஸ்ரீ திவ்விய தேசம்–தாயார்–மூலவர்–உத்சவர்–திரு நாமங்கள்

ஸ்ரீ திவ்விய தேசம்–தாயார்–மூலவர்–உத்சவர்-திரு நாமங்கள் -மண்டலம்–எந்த நகருக்கருகில்

1–ஸ்ரீரங்கம் (திருவரங்கம்)–ஸ்ரீரங்க நாச்சியார்–ஸ்ரீ ரங்கநாதன்–நம்பெருமாள்–சோழ நாடு–திருச்சிராப்பள்ளி

2–திருக்கோழி (உறையூர், நிசுலாபுரி, உரந்தை)–ஸ்ரீ கமலவல்லி நாச்சியார்–ஸ்ரீ அழகிய மணவாளன்–சோழ நாடு–திருச்சிராப்பள்ளி

3–திருக்கரம்பனூர் (உத்தமர் கோவில், கடம்ப க்ஷேத்ரம்)–ஸ்ரீ பூர்வ தேவி–ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்–சோழ நாடு–திருச்சிராப்பள்ளி

4–திருவெள்ளறை (வேதகிரி க்ஷேத்ரம்)–ஸ்ரீ செண்பகவல்லி நாச்சியார்–ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷன்–சோழ நாடு–திருச்சிராப்பள்ளி

5–திரு அன்பில்–ஸ்ரீ அழகிய வல்லி நாச்சியார்–ஸ்ரீ வடிவழகிய நம்பி–ஸ்ரீ சுந்தரராஜன்–சோழ நாடு–திருச்சிராப்பள்ளி

6–திருப்பேர்நகர் , அப்பக்குடத்தான்–ஸ்ரீ கமலவல்லி (இந்திரா தேவி)–அப்பலா ரங்கநாதன்–சோழ நாடு–திருச்சிராப்பள்ளி

7–திருக்கண்டியூர்–ஸ்ரீ கமலவல்லி–ஹர சாப விமோசன பெருமாள்–கமலநாதன்–சோழ நாடு–திருச்சிராப்பள்ளி

8–திருக்கூடலூர்,–ஆடுதுறை பெருமாள் கோவில்–ஸ்ரீ பத்மாசனி (புஷ்பவல்லி)– வையம் காத்த பெருமாள் (ஜகத்ரக்ஷகன்)-சோழ நாடு-கும்பகோணம்

9–திரு கவித்தலம் (கபிஸ்தலம்)–ஸ்ரீ ரமாமணிவல்லி (பொற்றாமரையாள்)–கஜேந்திர வரதன்–சோழ நாடு–கும்பகோணம்

10–திருப்புள்ளம் (பூதங்குடி)–ஸ்ரீ பொற்றாமரையாள் (ஹேமாம்புஜவல்லி)–ஸ்ரீ வல்விலி ராமர்–சோழ நாடு–கும்பகோணம்

11–திரு ஆதனூர்–ஸ்ரீ ரங்கநாயகி–ஸ்ரீ ஆண்டளக்குமையன்–சோழ நாடு–கும்பகோணம்

12–திருக்குடந்தை(பாஸ்கர க்ஷேத்ரம்)–ஸ்ரீ கோமளவல்லி (படிதாண்டா பத்தினி)–ஸ்ரீ சாரங்கபாணி-சோழ நாடு-கும்பகோணம்

13–திருவிண்ணகர்,–ஒப்பிலியப்பன் கோயில்–ஸ்ரீ பூமிதேவி நாச்சியார்–ஸ்ரீ ஒப்பிலியப்பன் (ஸ்ரீநிவாசன்)–சோழ நாடு–கும்பகோணம்

14–திரு நறையூர்,–நாச்சியார் கோயில்–ஸ்ரீ வஞ்சுளவல்லி நாச்சியார்–திருநறையூர் நம்பி–சோழ நாடு கும்பகோணம்

15–திருச்சேறை-ஸ்ரீ சாரநாயகி (சார நாச்சியார்)–ஸ்ரீ சாரநாதன்–சோழ நாடு–கும்பகோணம்

16–திருக் கண்ணமங்கை–ஸ்ரீ அபிஷேக வல்லி–பக்த வத்சல பெருமாள்–சோழ நாடு–கும்பகோணம்

17–திருக்கண்ணபுரம் (கிருஷ்ணாரண்யா, பஞ்சக்ருஷ்ண, சப்த புண்ணிய க்ஷேதரம்)–ஸ்ரீ கண்ணபுர நாயகி–நீல மேகப் பெருமாள்
சௌரிராஜ பெருமாள்–சோழ நாடு-நாகப்பட்டினம்

18–திருக் கண்ணங்குடி–ஸ்ரீ லோகநாயகி (அரவிந்த வல்லி)–ஸ்ரீ லோகநாதன் (சியாமளமேணிப் பெருமாள்)
தாமோதர நாராயணன்–சோழ நாடு–கும்பகோணம்

19–திரு நாகை,–நாகப்பட்டினம்–ஸ்ரீ சௌந்தர்ய வல்லி–நீலமேகப் பெருமாள்–சௌந்தர்யராஜன்–சோழ நாடு–நாகப்பட்டினம்

20–தஞ்சைமாமணி கோயில்–ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி–நீலமேகப் பெருமாள்–சோழ நாடு–தஞ்சாவூர்

21–திரு நந்திபுர விண்ணகரம்,–நாதன் கோயில், தக்ஷின ஜகன்னாத்–ஸ்ரீ செண்பக வல்லி தாயார்–
ஸ்ரீ ஜகந்நாதன் (நாதநாதன், விண்ணகர பெருமாள்)–சோழ நாடு-கும்பகோணம்

22-திரு வெள்ளியங்குடி–ஸ்ரீ மரகத வல்லி–கோலவல்வில்லி ராமன்–ஸ்ருங்கார சுந்தரன்–சோழ நாடு–சீர்காழி

23–திருவழுந்தூர்–(தேரழுந்தூர்)–ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி–தேவாதிராஜன்–ஆமருவியப்பன்–சோழ நாடு–மயிலாடுதுறை

24–திரு சிறுபுலியூர்–ஸ்ரீ திருமாமகள் நாச்சியார்–அருள்மாக்கடல் (ஜலசயனப் பெருமாள்)–க்ருபா சமுத்ரப் பெருமாள்–சோழ நாடு–மயிலாடுதுறை

25–திரு தலைச் சங்க நாண்மதியம் (தலைச்சங்காடு)–ஸ்ரீ தலைச்சங்க நாச்சியார்–நாண்மதியப் பெருமாள் (வெண்சுடர் பெருமாள்)
வியோமஜோதிப்பிரான் (வெண்சுடர்பிரான், லோகநாதன்)–சோழ நாடு–மயிலாடுதுறை

26–திரு இந்தளூர்–ஸ்ரீ பரிமள ரங்க நாயகி (சந்திர சாப விமோசன வல்லி, புண்டரிக வல்லி)
பரிமள ரங்கநாதன் (மருவினிய மைந்தன், சுகந்தவன நாதன்)–சோழ நாடு–மயிலாடுதுறை

27–திருக் காவளம்பாடி,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ மடவரல் மங்கை–ஸ்ரீ கோபால கிருஷ்ணன் (ராஜ கோபாலன்)–சோழ நாடு–சீர்காழி

28–திருக் காழி ஸ்ரீராம விண்ணகரம், சிர்காழி–ஸ்ரீ லோக நாயகி (மட்டவிழ்குழலி)–திரு விக்ரமன் (தாடாளன்)
த்ரிவிக்ரம நாராயணன்–சோழ நாடு–சீர்காழி

29–திரு அரிமேய விண்ணகரம்,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ அம்ருதகட வல்லி–குடமாடுகூத்தன்–சதுர்புஜங்களுடன் கோபாலன்–சோழ நாடு–சீர்காழி

30–திருவண் புருடோத்தமம்,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ புருஷோத்தம நாயகி–ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்–சோழ நாடு–சீர்காழி

31–திரு செம்பொன்செய் கோயில்,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ அல்லிமாமலர் நாச்சியார்–ஸ்ரீ பேரருளாளன்–
ஹேமரங்கர் (செம்பொன்னரங்கர்)–சோழ நாடு–சீர்காழி

32–திருமணிமாடக் கோயில்,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி தாயார்–ஸ்ரீ நாராயணன் (நந்தாவிளக்கு)
நாராயணன், அளத்தற்கரியான்–சோழ நாடு–சீர்காழி

33–திரு வைகுந்த விண்ணகரம்,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ வைகுந்த வல்லி–ஸ்ரீ வைகுந்த நாதன்–சோழ நாடு–சீர்காழி

34–திருவாலி மற்றும் திருநகரி–திருவாலி: ஸ்ரீ அம்ருதகட வல்லி, திருநகரி: ஸ்ரீ அம்ருத வல்லி
திருவாலி: ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ந்ருசிம்ஹர் (வயலாளி மணவாளன்), திருநகரி: ஸ்ரீ வேதராஜன்
திருவாலி: ஸ்ரீ திருவாலி நகராளன், திருநகரி: ஸ்ரீ கல்யாண ரங்கநாதன்
சோழ நாடு–சீர்காழி

35–திருத் தேவனார் தொகை,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ கடல் மகள் நாச்சியார், மாதவநாயகி–தெய்வநாயகன்–மாதவப் பெருமாள்–சோழ நாடு–சீர்காழி

36–திருத்தெற்றி அம்பலம்,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி–செங்கண் மால் (ரங்கநாதன், ஸ்ரீ லக்ஷ்மிரங்கர்)–சோழ நாடு–சீர்காழி

37–திருமணிக்கூடம் ,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ திருமகள் நாச்சியார் (ஸ்ரீதேவி), பூதேவி–வரதராஜப் பெருமாள் (மணிகூட நாயகன்)–சோழ நாடு–சீர்காழி

38–அண்ணன் கோயில் (திருவெள்ளக்குளம்), திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ அலர்மேல்மங்கை, ஸ்ரீ பூவார் திருமகள் நாச்சியார், பத்மாவதி
ஸ்ரீநிவாசன், கண்ணன், நாராயணன், அண்ணன் பெருமாள்–சோழ நாடு–சீர்காழி

39–திரு பார்த்தன் பள்ளி,–திரு நாங்கூர்–ஸ்ரீ தாமரை நாயகி–ஸ்ரீ தாமரையாள் கேள்வன்–ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி–சோழ நாடு–சீர்காழி

40–திருச்சித்திரக் கூடம் ,–சிதம்பரம்–ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி தாயார்–கோவிந்தராஜன்–தேவாதி தேவன் (பார்த்தசாரதி)–சோழ நாடு–சிதம்பரம்

——————-

41–திரு அஹீந்த்ரபுரம்,–ஆயிந்தை–ஸ்ரீ ஹேமாமபுஜ வல்லி தாயார் (வைகுண்ட நாயகி)–ஸ்ரீ தெய்வநாயகன்
ஸ்ரீ மூவராகிய ஒருவன், தேவநாதன்–நடு நாடு–கடலூர்

42–திருக்கோவலூர்–ஸ்ரீ பூங்கோவை நாச்சியார்–த்ரிவிக்ரமன்–ஆயனார், கோவலன் (கோபாலன்)–நடு நாடு–கடலூர்

————

43–திருக்கச்சி,–அத்திகிரி (அத்தியூர், காஞ்சிபுரம், சத்யவ்ரத க்ஷேத்ரம்)–ஸ்ரீ பெருந்தேவி (மகாதேவி) தாயார்
ஸ்ரீ பேரருளாள வரதராஜன்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

44–அஷ்டபுயகரம்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை, பத்மாசனித் தாயார்–ஆதி கேசவ பெருமாள் (சக்ரதரர், கஜேந்திர வரதன்)
தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

45–திருத்தண்கா,–தூப்புல், காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ மரகத வல்லி–ஸ்ரீ தீபப் பிரகாசன் (விளக்கொளிப் பெருமாள், திவ்யப்ரகாசர்)
தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

46–திரு வேளுக்கை,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ வேளுக்கை வல்லி (அம்ருதவல்லி)–அழகியசிங்கர் (ந்ருசிம்ஹர், ஸ்ரீ முகுந்த நாயகன்)
தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

47–திரு நீரகம்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ நிலமங்கை வல்லி–ஸ்ரீ ஜகதீச்வரர்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

48–திருப் பாடகம்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ ருக்மிணி, சத்ய பாமா–பாண்டவ தூதர்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

49–திரு நிலா திங்கள் துண்டம், காஞ்சிபுரம்–நேர் ஒருவர் இல்லா வல்லி (நிலாத்திங்கள் துண்ட தாயார்)
சந்திர சூட பெருமாள் (நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான்)–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

50–திரு ஊரகம்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ அமுத வல்லி நாச்சியார் (அம்ருதவல்லி)–ஸ்ரீ த்ரிவிக்ரமன் (உலகளந்த பெருமாள்)
தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

51–திரு வெஃகா,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ கோமள வல்லி நாச்சியார்–ஸ்ரீ யதோக்தகாரி (வேகாசேது, சொன்னவண்ணம் செய்த பெருமாள்)
தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

52–திருக் காரகம்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ பத்மாமணி நாச்சியார் (ரமாமணி நாச்சியார்)–ஸ்ரீ கருணாகர பெருமாள்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

53–திருக் கார்வானம்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ கமல வல்லி (தாமரையாள்)–ஸ்ரீ கள்வன்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

54–திருக் கள்வனூர்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ அஞ்சில வல்லி நாச்சியார்–ஆதி வராஹப் பெருமாள்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

55–திருப் பவளவண்ணம்,–காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ பவள வல்லி–ஸ்ரீ பவளவண்ணன்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

56–திருப் பரமேஸ்வர விண்ணகரம், காஞ்சிபுரம்–ஸ்ரீ வைகுண்ட வல்லி–ஸ்ரீ பரமபதநாதன் (வைகுந்தநாதன்)–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

57–திருப்புட்குழி–ஸ்ரீ மரகத வல்லி தாயார்–ஸ்ரீ விஜய ராகவப் பெருமாள்–ஸ்ரீ விஜய ராகவப் பெருமாள்–தொண்டை நாடு–காஞ்சிபுரம்

58–திரு நின்றவூர்–(தின்னனூர்)–ஸ்ரீ சுதா வல்லி (என்னைப் பெற்ற தாயார்)–ஸ்ரீ பக்தவத்சலப் பெருமாள் (பத்தராவிப் பெருமாள்)
தொண்டை நாடு–சென்னை

59–திரு எவ்வுள்
(புண்யாவ்ருத, வீக்ஷாரண்ய க்ஷேத்ரம்), திருவள்ளூர்–ஸ்ரீ கனக வல்லி (வசுமதி)–வைத்ய வீர ராகவப் பெருமாள்–தொண்டை நாடு–சென்னை

60–திரு அல்லிக் கேணி (திருவல்லிக்கேணி, ப்ரிந்தாரண்ய க்ஷேத்ரம்)–ஸ்ரீ ருக்மிணித் தாயார்–ஸ்ரீ வேங்கட கிருஷ்ணன்
ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி–தொண்டை நாடு–சென்னை

61–திரு நீர்மலை–ஸ்ரீ அணிமாமலர் மங்கை–நீர்வண்ணன் (நீலமுகில்வண்ணன்)–தொண்டை நாடு–சென்னை

62–திரு இட வெந்தை–ஸ்ரீ கோமள வல்லி நாச்சியார்–லக்ஷ்மி வராஹப் பெருமாள்–நித்ய கல்யாணப் பெருமாள்–தொண்டை நாடு–சென்னை

63–திருக் கடல் மல்லை,–மஹாபலிபுரம்–ஸ்ரீ நில மங்கை நாயகி–ஸ்தல சயனப் பெருமாள்
ஸ்தலசயனதுரைவார் (உலகுய்ய நின்றான்)–தொண்டை நாடு–சென்னை

64–திருக்கடிகை,–சோளிங்கர்–ஸ்ரீ அம்ருத வல்லி–யோக ந்ருஸிம்ஹன்–அக்காரக்கனி–தொண்டை நாடு–சென்னை

——————–

65–திரு அயோத்தி,–அயோத்யா–ஸ்ரீ சீதாப் பிராட்டி–ஸ்ரீ ராமன் (சக்கரவர்த்தித் திருமகன், ரகுநாயகன்)–வட நாடு–உத்தர் பிரதேஷ்

66–திரு நைமிசாரண்யம்–ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரி லக்ஷ்மி (ஸ்ரீ புண்டரீகவல்லி)–ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரி (தேவராஜன்)–வட நாடு–உத்தர் பிரதேஷ்

67–திருப் ப்ரிதி (நந்தப் பிரயாக், (ஜோஷி மடம்)–ஸ்ரீ பரிமள வல்லி நாச்சியார்–பரம புருஷன்–வட நாடு–உத்தராஞ்சல்

68–திருக் கண்டமென்னும் கடிநகர் (தேவப்ரயாகை)–ஸ்ரீ புண்டரீக வல்லி தாயார்–ஸ்ரீ நீலமேக பெருமாள் (ஸ்ரீ புருஷோத்தமன்)–வட நாடு–உத்தராஞ்சல்

69–திரு வதரி ஆசிரமம்–(பத்ரிநாத்)–ஸ்ரீ அரவிந்த வல்லி–ஸ்ரீ பத்ரி நாராயணன்–வட நாடு–உத்தராஞ்சல்

70–திரு சாளக்ராமம்(முக்திநாத்)–ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி நாச்சியார்–ஸ்ரீ ஸ்ரீ மூர்த்தி–வட நாடு–நேபால்

71–திரு வட மதுரை–(மதுரா)–ஸ்ரீ சத்ய பாமா நாச்சியார்–கோவர்தனேசன் (பால க்ருஷ்ணன்)–வட நாடு–உத்தர் பிரதேஷ்

72–திருவாய்ப்பாடி,–கோகுலம்–ஸ்ரீ ருக்மிணி மற்றும் சத்ய பாமா–ஸ்ரீ நவ மோகன கிருஷ்ணன்–வட நாடு–உத்தர் பிரதேஷ்

73–திரு த்வாரகை–(துவரை, துவராபதி)–ஸ்ரீ கல்யாண நாச்சியார் (ஸ்ரீ லக்ஷ்மிஸ்ரீ, ருக்மிணி)–
கல்யாண நாராயணன் (த்வாரகாதீசன், த்வாரகாநாத்ஜி)–வட நாடு–குஜராத்

74–திரு சிங்கவேழ்குன்றம், அஹோபிலம்–ஸ்ரீ செஞ்சு லக்ஷ்மி (ஸ்ரீ அம்ருத வல்லி)–ப்ரஹலாதவரதன் (லக்ஷ்மிந்ருசிம்ஹன்)–வட நாடு–ஆந்திரம்

75–திருவேங்கடம்–(திருப்பதி, திருமலை, ஆதிவராஹ க்ஷேத்ரம்)–அலர்மேல் மங்கை (பத்மாவதி)
ஸ்ரீ திருவேங்கமுடையான் (வெங்கடாசலபதி, பாலாஜி)–ஸ்ரீநிவாசன் (மலையப்ப சுவாமி, மலைகுனியன் நின்ற பெருமாள்)
வட நாடு–ஆந்திரம்

————–

76–திரு நாவாய்–ஸ்ரீ மலர் மங்கை நாச்சியார் (சிறுதேவி)–நாவாய் முகுந்தன் (நாராயணன்)–மலை நாடு–கேரளம்

77–திரு வித்துவக்கோடு (திருவிசிக்கோடு, திருவஞ்சிக்கோடு)–ஸ்ரீ வித்துவக்கோட்டு வல்லி (பத்மபாணி நாச்சியார்)
உய்ய வந்த பெருமாள் (அபயப்ரதன்)–மலை நாடு–கேரளம்–மாவட்டம்: பாலக்காடு
தீர்த்தம், : சக்கரதீர்த்தம். -புராண பெயர்: திருமிற்றக்கோடு

78–திருக்காட்கரை–ஸ்ரீ பெருஞ்செல்வ நாயகி (ஸ்ரீ வாத்சல்ய வல்லி நாச்சியார்)–காட்கரையப்பன்–மலை நாடு–கேரளம்
மாநிலம் எர்ணாகுளம்( கொச்சின்) …ஓணம் திருவிழா வெகு விசேஷமாக .

79–திரு மூழிக்களம்–ஸ்ரீ மதுரவேணி நாச்சியார்–திரு மூழிக்களத்தான் (ஸ்ரீ ஸூக்தி நாத பெருமாள், அப்பன்)–மலை நாடு-கேரளம்
அருள்மிகு லெட்சுமணப்பெருமாள் திருக்கோயில், திருமூழிக்களம்-683 572 எர்ணாகுளம் –மங்களாசாசனம், நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார்

80–திரு வல்ல வாழ்–(திருவல்லா, ஸ்ரீ வல்லபா க்ஷேத்ரம்)–ஸ்ரீ வாத்சல்ய தேவி (ஸ்ரீ செல்வ திருக்கொழுந்து) நாச்சியார்–ஸ்ரீ கோலப்பிரான் (திருவல்லமார்பன் , ஸ்ரீவல்லபன்)–மலை நாடு–கேரளம்

81–திருக்கடித்தானம்–ஸ்ரீ கற்பக வல்லி–ஸ்ரீ அம்ருத (அத்புத) நாராயணன்–மலை நாடு–கேரளம்-மாவட்டம்:கோட்டயம்
தீர்த்தம்:பூமி தீர்த்தம்
நம்மாழ்வார் மங்களாசாஸனம்
கோயில் கொண்டான் திருக்கடித்தானத்தை கோயில் கொண்டான் அதனோடு என்னெஞ்சகம்
கோயில் கொள் தெய்வமெல்லாம் தொழ வைகுந்தம் கோயில் கொண்ட குடக்கூத்த அம்மானே.

திருவிழா:
திருக்கார்த்திகையில் 10 நாள் திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.
ஒன்பதாம் நாள் தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு “சங்கேதம்’ என்று பெயர்.
இந்த தீபங்கள் மறுநாள் காலை வரை எரிந்து கொண்டிருக்கும். இதைக்காண ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடுவர்.
இந்த தீபம் ஏற்றும் விழாவிற்கு புராண நிகழ்ச்சியை கூறுகின்றனர்.
முன்னொரு காலத்தில் சிவபெருமான் இப்பகுதியில் தீப்பிழம்பாக தோன்றியதாகவும்,
இந்த வெப்பத்தால் இப்பகுதி அழிந்து விடாமல் இருக்க பிரம்மனும் விஷ்ணுவும் சிவனிடம் வேண்டினர்.
சிவன் சிறிய தீபமாக மாறி அருள்புரிந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி திருக்கார்த்திகை தினத்தில் நடந்தாக கூறப்படுகிறது.
இவை தவிர கோகுலாஷ்டமி மற்றும் பெருமாளுக்குரிய விசேஷங்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.

தல சிறப்பு:

“கடி’ என்ற சொல் கடிகை என்ற சொல்லிலிருந்து வந்ததாகும்.
பெருமாளின் 108 வைணவத்தலங்களில் கடி என்ற சொல்லைக்கொண்டு மூன்று தலங்கள் விளங்குகின்றன.
அவைகளுள் திருக்கடிகை என்ற சோளிங்கபுரம், வடநாட்டில் உள்ள கண்டமென்னும் கடிநகர், கேரளாவில் திருக்கடித்தானம்.
அதாவது ஒரு கணப்பொழுதில் தூய்மையான மனத்துடன் இறைவனை நினைத்து இத்தலத்தில் பிரார்த்தனை செய்தால்,
எடுத்த காரியத்தில் வெற்றியும், மோட்சமும் கிட்டும் என்பது ஐதீகம்.
இத்தல பெருமாள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய சக்தி பெறுவதாகவும்,
கலியுக முடிவில் ஒளியாக மாறி விண்ணில் கலந்து விடும் என்றும் கூறுகிறார்கள்

திறக்கும் நேரம்:

காலை 5 மணி முதல் 11 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை திறந்திருக்கும்.

அருள்மிகு அற்புத நாராயணன் திருக்கோயில், திருக்கடித்தானம்- 686 105 கோட்டயம் மாவட்டம், கேரளா மாநிலம்

கோயில் சுற்றுப்பிரகாரத்தில் சாஸ்தா, சுப்பிரமணியர், நாகர் விக்ரகங்கள் உள்ளன.
இத்தலத்து பிரமாண்டமான கோட்டைசுவர்கள் பூதங்களால் கட்டப்பட்டது என கூறுவர்.
இக்கோயிலின் முன் ஒரு மனிதனின் உடல் ஒரு கல்லின் மேல் வைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்.
அதற்கு ஒரு புராண கதை உள்ளது. ஒரு முறை இப்பகுதியை ஆண்ட ராஜா சாமி தரிசனம் செய்ய வந்துள்ளார்.
அவர் வந்த போது நடை சாத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால் கோயில் மெய்க்காப்பாளன் ராஜாவிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு
கோயில் நடையை திறந்து விட்டான்.
இதன் தண்டனையாகத் தான் அந்த மெய்க்காப்பாளனின் உடல் கோயில் வாசல் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பர்.

தலபெருமை
வட்ட வடிவமான ஒரே கர்ப்பகிரகத்தில் பெருமாள் கிழக்கு நோக்கியும், நரசிம்மர் மேற்கு நோக்கியும் அருள்பாலிக்கிறார்கள்.
எனவே இக்கோயிலில் இருவருக்கும் தனித்தனியாக இரண்டு கொடிமரம் உள்ளது. இது இத்தலத்தின் சிறப்பம்சமாகும்.
இதில் நரசிம்மரின் உருவம் பிற்காலத்தில் பிரதிஷ்டை செய்ததாக கூறுவர்.
கருவறையின் தென்பகுதியில் தெற்கு நோக்கி தெட்சிணாமூர்த்தியும், விநாயகரும் அருள்பாலிக்கிறார்கள்.
இவர்களது சன்னதிக்கு கதவுகள் கிடையாது. அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள மரத்துவாரங்கள் வழியாகத்தான் இவர்களை தரிசிக்க முடியும்.
நரசிம்மருக்கு, அவரது உக்கிரத்தை குறைப்பதற்காக பால் பாயாசம் நைவேத்யம் செய்யப்படுகிறது.
நரசிம்மருக்குரிய ஒவ்வொரு பூஜையின் போதும் “நாராயணீயம்’ சொல்லப்படுகிறது. இத்தல பெருமாள் கிழக்கு நோக்கி அருள்பாலிக்கிறார்.
இவருக்கு மேலே உள்ள விமானம் புண்ணியகோடி விமானம் எனப்படுகிறது.
இந்த பெருமாளை ருக்மாங்கதன் மற்றும் தேவர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர்.
தல வரலாறு
சூரிய வம்சத்தை சேர்ந்த ருக்மாங்கதன் என்ற மன்னன் இப்பகுதியை ஆண்டு வந்தான்.
இவனது நந்தவனத்தில் அரிய மலர்கள் பூத்து குலுங்கின. இந்த மலர்களை தேவர்கள் பறித்து சென்று பெருமாளுக்கு அணிவித்தனர்.
தினமும் மலர்கள் காணாமல் போனதை அறிந்த காவலர்கள் மன்னனிடம் முறையிட்டனர்.
கோபம் கொண்ட மன்னன் மலர்களை பறிப்பவர்களை கைது செய்யும்படி உத்தரவிட்டான்.
மறுநாள் தேவர்கள் பூ பறிக்க வந்த போது காவலர்கள் தேவர்கள் என தெரியாமல் கைது செய்து மன்னன் முன் நிறுத்தினர்.
உண்மையை அறிந்த மன்னன் அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு விடுவித்தான்.
இருந்தாலும் மனிதர்களால் கைது செய்யப்பட்ட தேவர்கள் தங்கள் சக்தியை இழந்து வானுலகம் செல்ல இயலாமல் போனது.
இதற்கு என்ன வழி என தேவர்களிடம் மன்னன் கேட்க, “”நீ ஆண்டுதோறும் இருக்கும் ஏகாதசி விரத பலனை எங்களுக்கு அளித்தால்
நாங்கள் வானுலகம் செல்ல முடியும்,”என தேவர்கள் கூறினர். இதைக்கேட்ட மன்னன் மகிழ்ச்சியுடன் தேவர்களை அழைத்துக்கொண்டு,
இத்தலத்து பெருமாளின் முன்னிலையில் தனது ஏகாதசி விரதபலனை தேவர்களுக்கு தானமாக அளித்தான்.
தேவர்களும் வானுலகம் சென்றனர்.
இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஒரு கடிகை நேரத்தில் இத்தலத்தில் நடந்ததால் இத்தலத்திற்கு “திருக்கடித்தானம்’ என பெயர் வந்ததாக கூறுவர்.
இத்தலத்து பெருமாளை சகாதேவன் பிரதிஷ்டை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இப்பகுதியில் பிரதிஷ்டை செய்ய விக்ரகம் கிடைக்காமல் மனம் வருந்திய சகாதேவன், அக்கினிப்பிரவேசம் செய்ய முயன்றான்.
அப்போது அந்த இடத்தில் பெருமாளின் சிலை தோன்றி சகாதேவனின் துயர் துடைத்ததாம்.
இதன் காரணமாக இத்தல பெருமாள் “அற்புத நாராயணன்’ என அழைக்கப்படுகிறார்.
இப்பகுதியில் சகாதேவன் கட்டிய கோயில் என்றால் தான் அனைவருக்கும் தெரிகிறது.

சிறப்பம்சம்:
அதிசயத்தின் அடிப்படையில்: இத்தல பெருமாள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய சக்தி பெறுவதாகவும்,
கலியுக முடிவில் ஒளியாக மாறி விண்ணில் கலந்து விடும் என்றும் கூறுகிறார்கள்

82–திருச்செங்குன்றூர்–(திருச்சிற்றாறு–ஸ்ரீ செங்கமல வல்லி–இமயவரப்பன்–மலை நாடு–கேரளம்
புராண பெயர், : திருச்செங்குன்றூர். ஊர், : திருச்சிற்றாறு. மாவட்டம், : ஆலப்புழா. மாநிலம்

83–திருப்புலியூர்–(குட்டநாடு)–ஸ்ரீ பொற்கொடி நாச்சியார்–மாயப்பிரான்–மலை நாடு-கேரளம்

84–திருவாறன்விளை–(ஆறன்முளா)–ஸ்ரீ பத்மாஸநி நாச்சியார்–திருக்குறளப்பன் (செஷாசனா )–மலை நாடு-கேரளம்

85–திருவண் வண்டுர்–ஸ்ரீ கமல வல்லி நாச்சியார்–பாம்பணை அப்பன்–மலை நாடு–கேரளம்

86–திருவனந்தபுரம்–ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரி லக்ஷ்மி–அனந்தபத்மநாபன்–மலை நாடு–கேரளம்

87–திரு வட்டாறு–ஸ்ரீ மரகத வல்லி நாச்சியார்–ஆதி கேசவ பெருமாள்–மலை நாடு–கேரளம்

88–திருவண்பரிசாரம்–ஸ்ரீ கமல வல்லி நாச்சியார்–ஸ்ரீ திருக்குறளப்பன் (திருவாழ்மார்பன்)–மலை நாடு–கேரளம்

——————

89–திருக்குறுங்குடி–ஸ்ரீ குறுங்குடிவல்லி நாச்சியார்–சுந்தர பரிபூரணன் (நின்ற நம்பி)–பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

90–திரு சிரீவர மங்கை (வானமாமலை, தோதாத்ரி க்ஷேத்ரம்,திருசிரீவரமங்கள நகர், நாங்குநேரி)–ஸ்ரீ சிரீவரமங்கை நாச்சியார்
ஸ்ரீ தோதாத்ரிநாதன் (வானமாமலை)–ஸ்ரீ தெய்வநாயகன்–பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

91–ஸ்ரீவைகுண்டம்,–நவதிருப்பதி–ஸ்ரீ வைகுந்தவல்லி–ஸ்ரீ வைகுந்தநாதன் (ஸ்ரீ கள்ளபிரான்)–பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

92–திருவரகுணமங்கை,-நவதிருப்பதி–ஸ்ரீ வரகுண வல்லி தாயார் (ஸ்ரீ வரகுணமங்கை தாயார்)–விஜயாசனப் பெருமாள்–பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

93–திருப்புளிங்குடி,–நவதிருப்பதி–ஸ்ரீ மலர்மகள் நாச்சியார், ஸ்ரீ புளிங்குடி வல்லி–ஸ்ரீ காய்சினவேந்தன்–பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

94–திரு தொலைவில்லிமங்கலம் (ரெட்டைத் திருப்பதி), நவதிருப்பதி-ஸ்ரீ கரும் தடங்கண்ணி நாச்சியார்–ஸ்ரீ அரவிந்த லோசனன், ஸ்ரீநிவாசன் (தேவப்பிரான்)
பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

95–திருக்குளந்தை (பெருங்குளம்), நவதிருப்பதி–ஸ்ரீ அலமேலுமங்கை தாயார், ஸ்ரீ குளந்தை வல்லி–ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசன்–ஸ்ரீ மாயக்கூத்தன்
பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

96–திருக்கோளூர், நவதிருப்பதி–ஸ்ரீ குமுத வல்லி, ஸ்ரீ கோளூர் வல்லி நாச்சியார்–ஸ்ரீ வைத்த மாநிதி பெருமாள் (நிக்ஷேபவிதன்)
பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

97–திருப்பேரை-(தென் திருப்பேரை), நவதிருப்பதி–ஸ்ரீ குழைக்காது வல்லி, ஸ்ரீ திருப்பேரை நாச்சியார்
ஸ்ரீ மகர நெடும் குழைக்காதன் (ஸ்ரீ நிகரில் முகில் வண்ணன்)–பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

98–திருக்குருகூர்–(ஆழ்வார் திருநகரி), நவதிருப்பதி–ஸ்ரீ ஆதிநாத வல்லி, ஸ்ரீ குருகூர் வல்லி
ஸ்ரீ ஆதிநாதன் (ஸ்ரீ ஆதிப்பிரான்)–ஸ்ரீ பொலிந்து நின்ற பிரான்–பாண்டியநாடு–திருநெல்வேலி

99–ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்–ஸ்ரீ ஆண்டாள் (ஸ்ரீ கோதா நாச்சியார்)–ஸ்ரீ வடபத்ரசாயி (ரங்கமன்னார்)–பாண்டியநாடு–விருதுநகர்

100–திருதண்கால் (திருதண்காலூர்)–ஸ்ரீ செங்கமல தாயார் (அன்ன நாயகி, அனந்த நாயகி, அம்ருத நாயகி, ஜாம்பவதி)
ஸ்ரீ நின்ற நாராயணன்–பாண்டியநாடு–விருதுநகர்

101–திருக்கூடல்,–மதுரை–ஸ்ரீ மதுர வல்லி (வகுலவல்லி, வரகுணவல்லி, மரகதவல்லி)–கூடல் அழகர்–பாண்டியநாடு–மதுரை

102–திருமாலிரும் சோலை–(அழகர் கோயில்)–ஸ்ரீ சுந்தர வல்லி (ஸ்ரீதேவி)–திரு மாலிரும் சோலை நம்பி (அழகர், கள்ளழகர், மாலாங்காரர்)
பாண்டியநாடு–மதுரை

103–திரு மோகூர்–ஸ்ரீ மோகூர் வல்லி (மேகவல்லி, மோகன வல்லி–ஸ்ரீ காளமேக பெருமாள்–ஸ்ரீ திருமோகூர் ஆப்தன்–பாண்டியநாடு–மதுரை

104–திருக்கோஷ்டியூர் (கோஷ்டி க்ஷேத்ரம்)–திருமாமகள் நாச்சியார்–ஸ்ரீ உரகமெல்லணையான்–ஸ்ரீ சௌம்யநாராயணன்–பாண்டியநாடு–புதுக்கோட்டை

105–திருப்புல்லாணி, ராமநாதபுரம்–ஸ்ரீ கல்யாண வல்லி, ஸ்ரீ பத்மாஸநித் தாயார்–ஸ்ரீ கல்யாண ஜகந்நாதன் (தெய்வச் சிலையார்)–பாண்டியநாடு–ராமநாதபுரம்

106–திருமெய்யம்–ஸ்ரீ உய்ய வந்த நாச்சியார்–ஸ்ரீ சத்ய கிரிநாதன் (ஸ்ரீ சத்யமூர்த்தி)–ஸ்ரீ மெய்யப்பன்–பாண்டியநாடு–புதுக்கோட்டை

————

107–திருப்பாற்கடல்–ஸ்ரீ கடல் மகள் நாச்சியார் (ஸ்ரீ பூதேவி)–ஸ்ரீ க்ஷீராப்தி நாதன்–விண்ணுலகம்–விண்ணுலகம்

108–பரமபதம்–ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டியார்–ஸ்ரீ பரமபத நாதன்–விண்ணுலகம்–விண்ணுலகம்

—————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: