ஸ்ரீ புராணங்களில்-ஸ்ரீ எதிராசர்-ஸ்ரீ எதிராசர் பிரவணர் அவதார ஸூ சகம் –

ஹாரீத கோத்ரம் ஸமுத்பவ -சாரீர மஹா பாஷ்ய கிரந்த கர்த்தா -ஜிதேந்த்ரியா -வேதாந்த வித்தமர் –
மஸ்கரி -சந்நியாசி –ப்ராஹ்மண உத்தமர் -மத் பக்தர் -அஸ்மின் மஹா பூத புரே -ந சம்ஷயா –
தஸ்ய ஸம்பாவின்-மாம் ப்ராப்ய -ப்ராப்த நிர்வாஹர் -பவிஷ்யந்தி –
ஏராரும் எதிராசர் அவதார ஸூ சகம் -புராணங்களில் -உண்டே

ஸ்ரீ ப்ரஹ்மாண்ட புராண ஸ்லோகங்கள் —

மன்னி யோகாத் பூத புர்யாம் அஹீநாம் ஈஸ்வர கலவ்
ஸ்ரீ ராமானுஜ ரூபேண ஜெனிஷ்யதே ஸதாம் முதே –1-

விசிஷ்டா த்வைத ஸித்தாந்த ப்ரதிபாதன தத் பரா
ததாஸ்ரயாஸ் ஸதாஸாரா சாத்விகாஸ் தத்வ தர்சிநா –2-

வேதாந்த த்வயத் தத்வஞ்ஞா பவிஷ்யந்தி குரூத்தமா
ஸதா ஸத் விஷயைஸ் ஸர்வைஸ் தைசிகைர் ஆத்ருதோ மஹாந் –3-வேதாந்த த்வய

ப்ரபந்ந காயத்ரீ வக்தா ரங்க அம்ருத மஹா மதி
அஷ்டோத்தர சதாக்யாம் ச காதாம் திவ்யாம் கரிஷ்யதி –4-ரங்க அம்ருத-திருவரங்கத்து அமுதனார்

ஆவீர் பூத சடாராதி ப்ரமுகைர் திவ்ய ஸூரிபி நிர்மிதா நாம்
ப்ரபந்நா நாம் ஸூடா ரத்னம் பவிஷ்யதி –5-

புநரப்யாதி சேஷஸ்து மந்நி யோகாந் மஹீ தலே
பவிஷ்யதி ஸ்ரீ நகர்யாம் யதீந்த்ர ப்ரவணாத் மகம்–6-

யத் பத்யம் த்ராவிடாம் நாயஸ்ய ஆரம்பே அந்தே பவிஷ்யதி
ஸ ஏவ ஸுவ்ம்ய ஜா மாதா யதி ஸ்ரேஷ்டோ பவிஷ்யதி –7-

————–—————————

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வேத வியாஸ பகவான் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: