Archive for November, 2020

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -8–ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயரின் வைராக்ய சீர்மை -அவரது ஸ்ரீ நர நாராயணர்களுக்கு பிரார்தனை-

November 29, 2020

ஶௌனக உவாச
ஸூத ஜீவ சிரம்ʼ ஸாதோ⁴ வத³ நோ வத³தாம்ʼ வர .
தமஸ்யபாரே ப்⁴ரமதாம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ த்வம்ʼ பாரத³ர்ஶன꞉ .. 1..

ஆஹுஶ்சிராயுஷம்ருʼஷிம்ʼ ம்ருʼகண்ட³தனயம்ʼ ஜனா꞉ .
ய꞉ கல்பாந்தே உர்வரிதோ யேன க்³ரஸ்தமித³ம்ʼ ஜக³த் .. 2..

ஸ வா அஸ்மத்குலோத்பன்ன꞉ கல்பே(அ)ஸ்மின் பா⁴ர்க³வர்ஷப⁴꞉ .
நைவாது⁴னாபி பூ⁴தானாம்ʼ ஸம்ப்லவ꞉ கோ(அ)பி ஜாயதே .. 3..

ஏக ஏவார்ணவே ப்⁴ராம்யன் த³த³ர்ஶ புருஷம்ʼ கில .
வடபத்ரபுடே தோகம்ʼ ஶயானம்ʼ த்வேகமத்³பு⁴தம் .. 4..

ஏஷ ந꞉ ஸம்ʼஶயோ பூ⁴யான் ஸூத கௌதூஹலம்ʼ யத꞉ .
தம்ʼ நஶ்சி²ந்தி⁴ மஹாயோகி³ன் புராணேஷ்வபி ஸம்மத꞉ .. 5..

ஸூத உவாச
ப்ரஶ்னஸ்த்வயா மஹர்ஷே(அ)யம்ʼ க்ருʼதோ லோகப்⁴ரமாபஹ꞉ .
நாராயணகதா² யத்ர கீ³தா கலிமலாபஹா .. 6..

ப்ராப்தத்³விஜாதிஸம்ʼஸ்காரோ மார்கண்டே³ய꞉ பிது꞉ க்ரமாத் .
ச²ந்தா³ம்ʼஸ்யதீ⁴த்ய த⁴ர்மேண தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயுத꞉ .. 7..

ப்³ருʼஹத்³வ்ரதத⁴ர꞉ ஶாந்தோ ஜடிலோ வல்கலாம்ப³ர꞉ .
பி³ப்⁴ரத்கமண்ட³லும்ʼ த³ண்ட³முபவீதம்ʼ ஸமேக²லம் .. 8..

க்ருʼஷ்ணாஜினம்ʼ ஸாக்ஷஸூத்ரம்ʼ குஶாம்ʼஶ்ச நியமர்த்³த⁴யே .
அக்³ன்யர்ககு³ருவிப்ராத்மஸ்வர்சயன் ஸந்த்⁴யயோர்ஹரிம் .. 9..

ஸாயம்ʼ ப்ராத꞉ ஸ கு³ரவே பை⁴க்ஷ்யமாஹ்ருʼத்ய வாக்³யத꞉ .
பு³பு⁴ஜே கு³ர்வனுஜ்ஞாத꞉ ஸக்ருʼன்னோ சேது³போஷித꞉ .. 10..

ஏவம்ʼ தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயபரோ வர்ஷாணாமயுதாயுதம் .
ஆராத⁴யன் ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ ஜிக்³யே ம்ருʼத்யும்ʼ ஸுது³ர்ஜயம் .. 11..

ப்³ரஹ்மா ப்⁴ருʼகு³ர்ப⁴வோ த³க்ஷோ ப்³ரஹ்மபுத்ராஶ்ச யே(அ)பரே .
ந்ருʼதே³வபித்ருʼபூ⁴தானி தேனாஸன்னதிவிஸ்மிதா꞉ .. 12..

இத்த²ம்ʼ ப்³ருʼஹத்³வ்ரதத⁴ரஸ்தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .
த³த்⁴யாவதோ⁴க்ஷஜம்ʼ யோகீ³ த்⁴வஸ்தக்லேஶாந்தராத்மனா .. 13..

தஸ்யைவம்ʼ யுஞ்ஜதஶ்சித்தம்ʼ மஹாயோகே³ன யோகி³ன꞉ .
வ்யதீயாய மஹான் காலோ மன்வந்தரஷடா³த்மக꞉ .. 14..

ஏதத்புரந்த³ரோ ஜ்ஞாத்வா ஸப்தமே(அ)ஸ்மின் கிலாந்தரே .
தபோவிஶங்கிதோ ப்³ரஹ்மன்னாரேபே⁴ தத்³விகா⁴தனம் .. 15..

க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸ꞉ காமம்ʼ வஸந்தமலயானிலௌ .
முனயே ப்ரேஷயாமாஸ ரஜஸ்தோகமதௌ³ ததா² .. 16..

தே வை ததா³ஶ்ரமம்ʼ ஜக்³முர்ஹிமாத்³ரே꞉ பார்ஶ்வ உத்தரே .
புஷ்பப⁴த்³ராநதீ³ யத்ர சித்ராக்²யா ச ஶிலா விபோ⁴ .. 17..

ததா³ஶ்ரமபத³ம்ʼ புண்யம்ʼ புண்யத்³ருமலதாஞ்சிதம் .
புண்யத்³விஜகுலாகீர்ணம்ʼ புண்யாமலஜலாஶயம் .. 18..

மத்தப்⁴ரமரஸங்கீ³தம்ʼ மத்தகோகிலகூஜிதம் .
மத்தப³ர்ஹினடாடோபம்ʼ மத்தத்³விஜகுலாகுலம் .. 19..

வாயு꞉ ப்ரவிஷ்டஆதா³ய ஹிமநிர்ஜ²ரஶீகரான் .
ஸுமனோபி⁴꞉ பரிஷ்வக்தோ வவாவுத்தம்ப⁴யன் ஸ்மரம் .. 20..

உத்³யச்சந்த்³ரநிஶாவக்த்ர꞉ ப்ரவாலஸ்தப³காலிபி⁴꞉ .
கோ³பத்³ருமலதாஜாலைஸ்தத்ராஸீத்குஸுமாகர꞉ .. 21..

அன்வீயமானோ க³ந்த⁴ர்வைர்கீ³தவாதி³த்ரயூத²கை꞉ .
அத்³ருʼஶ்யதாத்தசாபேஷு꞉ ஸ்வ꞉ஸ்த்ரீயூத²பதி꞉ ஸ்மர꞉ .. 22..

ஹுத்வாக்³னிம்ʼ ஸமுபாஸீனம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ ஶக்ரகிங்கரா꞉ .
மீலிதாக்ஷம்ʼ து³ராத⁴ர்ஷம்ʼ மூர்திமந்தமிவானலம் .. 23..

நந்ருʼதுஸ்தஸ்ய புரத꞉ ஸ்த்ரியோ(அ)தோ² கா³யகா ஜகு³꞉ .
ம்ருʼத³ங்க³வீணாபணவைர்வாத்³யம்ʼ சக்ருர்மனோரமம் .. 24..

ஸந்த³தே⁴(அ)ஸ்த்ரம்ʼ ஸ்வத⁴னுஷி காம꞉ பஞ்சமுக²ம்ʼ ததா³ .
மது⁴ர்மனோ ரஜஸ்தோக இந்த்³ரப்⁴ருʼத்யா வ்யகம்பயன் .. 25..

க்ரீட³ந்த்யா꞉ புஞ்ஜிகஸ்த²ல்யா꞉ கந்து³கை꞉ ஸ்தனகௌ³ரவாத் .
ப்⁴ருʼஶமுத்³விக்³னமத்⁴யாயா꞉ கேஶவிஸ்ரம்ʼஸிதஸ்ரஜ꞉ .. 26..

இதஸ்ததோ ப்⁴ரமத்³த்³ருʼஷ்டேஶ்சலந்த்யா அனுகந்து³கம் .
வாயுர்ஜஹார தத்³வாஸ꞉ ஸூக்ஷ்மம்ʼ த்ருடிதமேக²லம் .. 27..

விஸஸர்ஜ ததா³ பா³ணம்ʼ மத்வா தம்ʼ ஸ்வஜிதம்ʼ ஸ்மர꞉ .
ஸர்வம்ʼ தத்ராப⁴வன்மோக⁴மனீஶஸ்ய யதோ²த்³யம꞉ .. 28..

த இத்த²மபகுர்வந்தோ முனேஸ்தத்தேஜஸா முனே .
த³ஹ்யமானா நிவவ்ருʼது꞉ ப்ரபோ³த்⁴யாஹிமிவார்ப⁴கா꞉ .. 29..

இதீந்த்³ரானுசரைர்ப்³ரஹ்மன் த⁴ர்ஷிதோ(அ)பி மஹாமுனி꞉ .
யந்நாகா³த³ஹமோ பா⁴வம்ʼ ந தச்சித்ரம்ʼ மஹத்ஸு ஹி .. 30..

த்³ருʼஷ்ட்வா நிஸ்தேஜஸம்ʼ காமம்ʼ ஸக³ணம்ʼ ப⁴க³வான் ஸ்வராட் .
ஶ்ருத்வானுபா⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மர்ஷேர்விஸ்மயம்ʼ ஸமகா³த்பரம் .. 31..

தஸ்யைவம்ʼ யுஞ்ஜதஶ்சித்தம்ʼ தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .
அனுக்³ரஹாயாவிராஸீன்னரநாராயணோ ஹரி꞉ .. 32..ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
தௌ ஶுக்லக்ருʼஷ்ணௌ நவகஞ்ஜலோசனௌ
சதுர்பு⁴ஜௌ ரௌரவவல்கலாம்ப³ரௌ .
பவித்ரபாணீ உபவீதகம்ʼ த்ரிவ்ருʼத்
கமண்ட³லும்ʼ த³ண்ட³ம்ருʼஜும்ʼ ச வைணவம் .. 33..

பத்³மாக்ஷமாலாமுத ஜந்துமார்ஜனம்ʼ
வேத³ம்ʼ ச ஸாக்ஷாத்தப ஏவ ரூபிணௌ .
தபத்தடி³த்³வர்ணபிஶங்க³ரோசிஷா
ப்ராம்ʼஶூ த³தா⁴னௌ விபு³த⁴ர்ஷபா⁴ர்சிதௌ .. 34..

தே வை ப⁴க³வதோ ரூபே நரநாராயணாவ்ருʼஷீ .
த்³ருʼஷ்ட்வோத்தா²யாத³ரேணோச்சைர்னநாமாங்கே³ன த³ண்ட³வத் .. 35..

ஸ தத்ஸந்த³ர்ஶனாநந்த³நிர்வ்ருʼதாத்மேந்த்³ரியாஶய꞉ .
ஹ்ருʼஷ்டரோமாஶ்ருபூர்ணாக்ஷோ ந ஸேஹே தாவுதீ³க்ஷிதும் .. 36..

உத்தா²ய ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரஹ்வ ஔத்ஸுக்யாதா³ஶ்லிஷன்னிவ .
நமோ நம இதீஶானௌ ப³பா⁴ஷே க³த்³க³தா³க்ஷர꞉ .. 37..

தயோராஸனமாதா³ய பாத³யோரவநிஜ்ய ச .
அர்ஹணேனானுலேபேன தூ⁴பமால்யைரபூஜயத் .. 38..

ஸுக²மாஸனமாஸீனௌ ப்ரஸாதா³பி⁴முகௌ² முனீ .
புனரானம்ய பாதா³ப்⁴யாம்ʼ க³ரிஷ்டா²வித³மப்³ரவீத் .. 39..

மார்கண்டே³ய உவாச
கிம்ʼ வர்ணயே தவ விபோ⁴ யது³தீ³ரிதோ(அ)ஸு꞉
ஸம்ʼஸ்பந்த³தே தமனு வாங்மன இந்த்³ரியாணி .
ஸ்பந்த³ந்தி வை தனுப்⁴ருʼதாமஜஶர்வயோஶ்ச
ஸ்வஸ்யாப்யதா²பி ப⁴ஜதாமஸி பா⁴வப³ந்து⁴꞉ .. 40..

மூர்தீ இமே ப⁴க³வதோ ப⁴க³வம்ʼஸ்த்ரிலோக்யா꞉
க்ஷேமாய தாபவிரமாய ச ம்ருʼத்யுஜித்யை .
நானாபி³ப⁴ர்ஷ்யவிதுமன்யதனூர்யதே²த³ம்ʼ
ஸ்ருʼஷ்ட்வா புனர்க்³ரஸஸி ஸர்வமிவோர்ணநாபி⁴꞉ .. 41..

தஸ்யாவிது꞉ ஸ்தி²ரசரேஶிதுரங்க்⁴ரிமூலம்ʼ
யத்ஸ்த²ம்ʼ ந கர்மகு³ணகாலரஜ꞉ ஸ்ப்ருʼஶந்தி .
யத்³வை ஸ்துவந்தி நினமந்தி யஜந்த்யபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ
த்⁴யாயந்தி வேத³ஹ்ருʼத³யா முனயஸ்ததா³ப்த்யை .. 42..

நான்யம்ʼ தவாங்க்⁴ர்யுபனயாத³பவர்க³மூர்தே꞉
க்ஷேமம்ʼ ஜனஸ்ய பரிதோ பி⁴ய ஈஶ வித்³ம꞉ .
ப்³ரஹ்மா பி³பே⁴த்யலமதோ த்³விபரார்த⁴தி⁴ஷ்ண்ய꞉
காலஸ்ய தே கிமுத தத்க்ருʼதபௌ⁴திகானாம் .. 43..

தத்³வை ப⁴ஜாம்ய்ருʼததி⁴யஸ்தவ பாத³மூலம்ʼ
ஹித்வேத³மாத்மச்ச²தி³ சாத்மகு³ரோ꞉ பரஸ்ய .
தே³ஹாத்³யபார்த²மஸத³ந்த்யமபி⁴ஜ்ஞமாத்ரம்ʼ
விந்தே³த தே தர்ஹி ஸர்வமனீஷிதார்த²ம் .. 44..

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதீஶ தவாத்மப³ந்தோ⁴
மாயாமயா꞉ ஸ்தி²திலயோத³யஹேதவோ(அ)ஸ்ய .
லீலாத்⁴ருʼதா யத³பி ஸத்த்வமயீ ப்ரஶாந்த்யை
நான்யே ந்ருʼணாம்ʼ வ்யஸநமோஹபி⁴யஶ்ச யாப்⁴யாம் .. 45..

தஸ்மாத்தவேஹ ப⁴க³வன்னத² தாவகானாம்ʼ
ஶுக்லாம்ʼ தனும்ʼ ஸ்வத³யிதாம்ʼ குஶலா ப⁴ஜந்தி .
யத்ஸாத்வதா꞉ புருஷரூபமுஶந்தி ஸத்த்வம்ʼ
லோகோ யதோப⁴யமுதாத்மஸுக²ம்ʼ ந சான்யத் .. 46..

தஸ்மை நமோ ப⁴க³வதே புருஷாய பூ⁴ம்னே
விஶ்வாய விஶ்வகு³ரவே பரதை³வதாயை .
நாராயணாய ருʼஷயே ச நரோத்தமாய
ஹம்ʼஸாய ஸம்ʼயதகி³ரே நிக³மேஶ்வராய .. 47..

யம்ʼ வை ந வேத³ விததா²க்ஷபதை²ர்ப்⁴ரமத்³தீ⁴꞉
ஸந்தம்ʼ ஸ்வகேஷ்வஸுஷு ஹ்ருʼத்³யபி த்³ருʼக்பதே²ஷு .
தன்மாயயாவ்ருʼதமதி꞉ ஸ உ ஏவ ஸாக்ஷா-
தா³த்³யஸ்தவாகி²லகு³ரோருபஸாத்³ய வேத³ம் .. 48..

யத்³த³ர்ஶனம்ʼ நிக³ம ஆத்மரஹ꞉ப்ரகாஶம்ʼ
முஹ்யந்தி யத்ர கவயோ(அ)ஜபரா யதந்த꞉-
தம்ʼ ஸர்வவாத³விஷயப்ரதிரூபஶீலம்ʼ
வந்தே³ மஹாபுருஷமாத்மனிகூ³ட⁴போ³த⁴ம் .. 49..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 8..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -7-சம்ஹிதா வகைகளும் புராணங்களுள் உள்ள பத்து விஷயங்களும்-

November 29, 2020

ஸ்ரீ ஸூத கோஸ்வாமி அதர்வண வேதம், அதன் பிரிவுகள், புராணங்கள்
குறித்து விளக்குகிறார்-

ஸூத உவாச
அத²ர்வவித்ஸுமந்துஶ்ச ஶிஷ்யமத்⁴யாபயத்ஸ்வகாம் .
ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ஸோ(அ)பி பத்²யாய வேத³த³ர்ஶாய சோக்தவான் .. 1..

ஶௌக்லாயநிர்ப்³ரஹ்மப³லிர்மோதோ³ஷ꞉ பிப்பலாயனி꞉ .
வேத³த³ர்ஶஸ்ய ஶிஷ்யாஸ்தே பத்²யஶிஷ்யானதோ² ஶ்ருʼணு .
குமுத³꞉ ஶுனகோ ப்³ரஹ்மன் ஜாஜலிஶ்சாப்யத²ர்வவித் .. 2..

ப³ப்⁴ரு꞉ ஶிஷ்யோ(அ)தா²ங்கி³ரஸ꞉ ஸைந்த⁴வாயன ஏவ ச .
அதீ⁴யேதாம்ʼ ஸம்ʼஹிதே த்³வே ஸாவர்ணாத்³யாஸ்ததா²பரே .. 3..

நக்ஷத்ரகல்ப꞉ ஶாந்திஶ்ச கஶ்யபாங்கி³ரஸாத³ய꞉ .
ஏதே ஆத²ர்வணாசார்யா꞉ ஶ்ருʼணு பௌராணிகான் முனே .. 4..

த்ரய்யாருணி꞉ கஶ்யபஶ்ச ஸாவர்ணிரக்ருʼதவ்ரண꞉ .
வைஶம்பாயனஹாரீதௌ ஷட்³ வை பௌராணிகா இமே .. 5..

அதீ⁴யந்த வ்யாஸஶிஷ்யாத்ஸம்ʼஹிதாம்ʼ மத்பிதுர்முகா²த் .
ஏகைகாமஹமேதேஷாம்ʼ ஶிஷ்ய꞉ ஸர்வா꞉ ஸமத்⁴யகா³ம் .. 6..

கஶ்யபோ(அ)ஹம்ʼ ச ஸாவர்ணீ ராமஶிஷ்யோ(அ)க்ருʼதவ்ரண꞉ .
அதீ⁴மஹி வ்யாஸஶிஷ்யாச்சத்வாரோ மூலஸம்ʼஹிதா꞉ .. 7..

புராணலக்ஷணம்ʼ ப்³ரஹ்மன் ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ர்நிரூபிதம் .
ஶ்ருʼணுஷ்வ பு³த்³தி⁴மாஶ்ரித்ய வேத³ஶாஸ்த்ரானுஸாரத꞉ .. 8..

ஸர்கோ³(அ)ஸ்யாத² விஸர்க³ஶ்ச வ்ருʼத்திரக்ஷாந்தராணி ச .
வம்ʼஶோ வம்ʼஶானுசரிதம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா² ஹேதுரபாஶ்ரய꞉ .. 9..

த³ஶபி⁴ர்லக்ஷணைர்யுக்தம்ʼ புராணம்ʼ தத்³விதோ³ விது³꞉ .
கேசித்பஞ்சவித⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மன் மஹத³ல்பவ்யவஸ்த²யா .. 10..

அவ்யாக்ருʼதகு³ணக்ஷோபா⁴ன்மஹதஸ்த்ரிவ்ருʼதோ(அ)ஹம꞉ .
பூ⁴தமாத்ரேந்த்³ரியார்தா²னாம்ʼ ஸம்ப⁴வ꞉ ஸர்க³ உச்யதே .. 11..

புருஷானுக்³ருʼஹீதாநாமேதேஷாம்ʼ வாஸநாமய꞉ .
விஸர்கோ³(அ)யம்ʼ ஸமாஹாரோ பீ³ஜாத்³பீ³ஜம்ʼ சராசரம் .. 12..

வ்ருʼத்திர்பூ⁴தானி பூ⁴தானாம்ʼ சராணாமசராணி ச .
க்ருʼதா ஸ்வேன ந்ருʼணாம்ʼ தத்ர காமாச்சோத³னயாபி வா .. 13..

ரக்ஷாச்யுதாவதாரேஹா விஶ்வஸ்யானு யுகே³ யுகே³ .
திர்யங்மர்த்யர்ஷிதே³வேஷு ஹன்யந்தே யைஸ்த்ரயீத்³விஷ꞉ .. 14..

மன்வந்தரம்ʼ மனுர்தே³வா மனுபுத்ரா꞉ ஸுரேஶ்வரா꞉ .
ருʼஷயோம்ʼ(அ)ஶாவதாராஶ்ச ஹரே꞉ ஷட்³வித⁴முச்யதே .. 15..

ராஜ்ஞாம்ʼ ப்³ரஹ்மப்ரஸூதானாம்ʼ வம்ʼஶஸ்த்ரைகாலிகோ(அ)ன்வய꞉ .
வம்ʼஶானுசரிதம்ʼ தேஷாம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ வம்ʼஶத⁴ராஶ்ச யே .. 16..

நைமித்திக꞉ ப்ராக்ருʼதிகோ நித்ய ஆத்யந்திகோ லய꞉ .
ஸம்ʼஸ்தே²தி கவிபி⁴꞉ ப்ரோக்தஶ்சதுர்தா⁴ஸ்ய ஸ்வபா⁴வத꞉ .. 17..

ஹேதுர்ஜீவோ(அ)ஸ்ய ஸர்கா³தே³ரவித்³யாகர்மகாரக꞉ .
யம்ʼ சானுஶயினம்ʼ ப்ராஹுரவ்யாக்ருʼதமுதாபரே .. 18..

வ்யதிரேகான்வயோ யஸ்ய ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திஷு .
மாயாமயேஷு தத்³ப்³ரஹ்ம ஜீவவ்ருʼத்திஷ்வபாஶ்ரய꞉ .. 19..

பதா³ர்தே²ஷு யதா² த்³ரவ்யம்ʼ ஸன்மாத்ரம்ʼ ரூபநாமஸு .
பீ³ஜாதி³பஞ்சதாந்தாஸு ஹ்யவஸ்தா²ஸு யுதாயுதம் .. 20..

விரமேத யதா³ சித்தம்ʼ ஹித்வா வ்ருʼத்தித்ரயம்ʼ ஸ்வயம் .
யோகே³ன வா ததா³(ஆ)த்மானம்ʼ வேதே³ஹாயா நிவர்ததே .. 21..

ஏவம்ʼ லக்ஷணலக்ஷ்யாணி புராணானி புராவித³꞉ .
முனயோ(அ)ஷ்டாத³ஶ ப்ராஹு꞉ க்ஷுல்லகானி மஹாந்தி ச .. 22..

ப்³ராஹ்மம்ʼ பாத்³மம்ʼ வைஷ்ணவம்ʼ ச ஶைவம்ʼ லைங்க³ம்ʼ ஸகா³ருட³ம்ʼ .
நாரதீ³யம்ʼ பா⁴க³வதமாக்³னேயம்ʼ ஸ்காந்த³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் .. 23..

ப⁴விஷ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மவைவர்தம்ʼ மார்கண்டே³யம்ʼ ஸவாமனம் .
வாராஹம்ʼ மாத்ஸ்யம்ʼ கௌர்மம்ʼ ச ப்³ரஹ்மாண்டா³க்²யமிதி த்ரிஷட் .. 24..

ப்³ரஹ்மன்னித³ம்ʼ ஸமாக்²யாதம்ʼ ஶாகா²ப்ரணயனம்ʼ முனே꞉ .
ஶிஷ்யஶிஷ்யப்ரஶிஷ்யாணாம்ʼ ப்³ரஹ்மதேஜோவிவர்த⁴னம் .. 25..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 7..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -6-ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜர் மோக்ஷம் -வேத உபதேசம்-

November 29, 2020

ஒரு ப்ராஹ்மணனின் உருவத்தில் வந்த தக்ஷக என்ற பாம்பு பரீக்ஷித் மஹாராஜாவை கடிக்க
அவர் இவ்வுலகம் நீத்து வைகுந்தம் போகிறார்.
பரீக்ஷித்தின் மகனான ஜெயமேஜெயன் என்ற அரசனுக்கு பாம்புகள் மீது கோபம் வர,
ஒரு யாகம் செய்து எல்லா பாம்புகளையும் அழிக்கிறார். இந்திரனின் பாதுகாப்பில் இருந்த தக்ஷகனும்
யாகத்தின் அக்னியில் விழ வரும் போது, ஆங்கீரஸ ரிஷியின் மகனான ப்ரஹஸ்பதி குறுக்கிட்டு,
தக்ஷகனுக்கு உயிர் அளிக்கிறார்.

ஸூத உவாச
ஏதந்நிஶம்ய முனிநாபி⁴ஹிதம்ʼ பரீக்ஷித்³-
வ்யாஸாத்மஜேன நிகி²லாத்மத்³ருʼஶா ஸமேன .
தத்பாத³மூலமுபஸ்ருʼத்ய நதேன மூர்த்⁴னா
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிஸ்தமித³மாஹ ஸ விஷ்ணுராத꞉ .. 1..

ராஜோவாச
ஸித்³தோ⁴(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருʼஹீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதா கருணாத்மனா .
ஶ்ராவிதோ யச்ச மே ஸாக்ஷாத³நாதி³நித⁴னோ ஹரி꞉ .. 2..

நாத்யத்³பு⁴தமஹம்ʼ மன்யே மஹதாமச்யுதாத்மனாம் .
அஜ்ஞேஷு தாபதப்தேஷு பூ⁴தேஷு யத³னுக்³ரஹ꞉ .. 3..

புராணஸம்ʼஹிதாமேதாமஶ்ரௌஷ்ம ப⁴வதோ வயம் .
யஸ்யாம்ʼ க²லூத்தமஶ்லோகோ ப⁴க³வானனுவர்ண்யதே .. 4..

ப⁴க³வம்ʼஸ்தக்ஷகாதி³ப்⁴யோ ம்ருʼத்யுப்⁴யோ ந பி³பே⁴ம்யஹம் .
ப்ரவிஷ்டோ ப்³ரஹ்மநிர்வாணமப⁴யம்ʼ த³ர்ஶிதம்ʼ த்வயா .. 5..

அனுஜானீஹி மாம்ʼ ப்³ரஹ்மன் வாசம்ʼ யச்சா²ம்யதோ⁴க்ஷஜே .
முக்தகாமாஶயம்ʼ சேத꞉ ப்ரவேஶ்ய விஸ்ருʼஜாம்யஸூன் .. 6..

அஜ்ஞானம்ʼ ச நிரஸ்தம்ʼ மே ஜ்ஞானவிஜ்ஞானநிஷ்ட²யா .
ப⁴வதா த³ர்ஶிதம்ʼ க்ஷேமம்ʼ பரம்ʼ ப⁴க³வத꞉ பத³ம் .. 7..

ஸூத உவாச
இத்யுக்தஸ்தமனுஜ்ஞாப்ய ப⁴க³வான் பா³த³ராயணி꞉ .
ஜகா³ம பி⁴க்ஷுபி⁴꞉ ஸாகம்ʼ நரதே³வேன பூஜித꞉ .. 8.. ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
பரீக்ஷித³பி ராஜர்ஷிராத்மன்யாத்மானமாத்மனா .
ஸமாதா⁴ய பரம்ʼ த³த்⁴யாவஸ்பந்தா³ஸுர்யதா² தரு꞉ .. 9..

ப்ராக்கூலே ப³ர்ஹிஷ்யாஸீனோ க³ங்கா³கூல உத³ங்முக²꞉ .
ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ மஹாயோகீ³ நி꞉ஸங்க³ஶ்சி²ன்னஸம்ʼஶய꞉ .. 10..

தக்ஷக꞉ ப்ரஹிதோ விப்ரா꞉ க்ருத்³தே⁴ன த்³விஜஸூனுனா .
ஹந்துகாமோ ந்ருʼபம்ʼ க³ச்ச²ன் த³த³ர்ஶ பதி² கஶ்யபம் .. 11..

தம்ʼ தர்பயித்வா த்³ரவிணைர்நிவர்த்ய விஷஹாரிணம் .
த்³விஜரூபப்ரதிச்ச²ன்ன꞉ காமரூபோ(அ)த³ஶந்ந்ருʼபம் .. 12..

ப்³ரஹ்மபூ⁴தஸ்ய ராஜர்ஷேர்தே³ஹோ(அ)ஹிக³ரலாக்³னினா .
ப³பூ⁴வ ப⁴ஸ்மஸாத்ஸத்³ய꞉ பஶ்யதாம்ʼ ஸர்வதே³ஹினாம் .. 13.. ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
ஹாஹாகாரோ மஹானாஸீத்³பு⁴வி கே² தி³க்ஷு ஸர்வத꞉ .
விஸ்மிதா ஹ்யப⁴வன் ஸர்வே தே³வாஸுரனராத³ய꞉ .. 14..

தே³வது³ந்து³ப⁴யோ நேது³ர்க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸோ ஜகு³꞉ .
வவ்ருʼஷு꞉ புஷ்பவர்ஷாணி விபு³தா⁴꞉ ஸாது⁴வாதி³ன꞉ .. 15..

ஜனமேஜய꞉ ஸ்வபிதரம்ʼ ஶ்ருத்வா தக்ஷகப⁴க்ஷிதம் .
யதா² ஜுஹாவ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ நாகா³ன் ஸத்ரே ஸஹ த்³விஜை꞉ .. 16..

ஸர்பஸத்ரே ஸமித்³தா⁴க்³னௌ த³ஹ்யமானான் மஹோரகா³ன் .
த்³ருʼஷ்ட்வேந்த்³ரம்ʼ ப⁴யஸம்ʼவிக்³னஸ்தக்ஷக꞉ ஶரணம்ʼ யயௌ .. 17..

அபஶ்யம்ʼஸ்தக்ஷகம்ʼ தத்ர ராஜா பாரீக்ஷிதோ த்³விஜான் .
உவாச தக்ஷக꞉ கஸ்மான்ன த³ஹ்யேதோரகா³த⁴ம꞉ .. 18..

தம்ʼ கோ³பாயதி ராஜேந்த்³ர ஶக்ர꞉ ஶரணமாக³தம் .
தேன ஸம்ʼஸ்தம்பி⁴த꞉ ஸர்பஸ்தஸ்மாந்நாக்³னௌ பதத்யஸௌ .. 19..

பாரீக்ஷித இதி ஶ்ருத்வா ப்ராஹர்த்விஜ உதா³ரதீ⁴꞉ .
ஸஹேந்த்³ரஸ்தக்ஷகோ விப்ரா நாக்³னௌ கிமிதி பாத்யதே .. 20..

தச்ச்²ருத்வா(ஆ)ஜுஹுவுர்விப்ரா꞉ ஸஹேந்த்³ரம்ʼ தக்ஷகம்ʼ மகே² .
தக்ஷகாஶு பதஸ்வேஹ ஸஹேந்த்³ரேண மருத்வதா .. 21..

இதி ப்³ரஹ்மோதி³தாக்ஷேபை꞉ ஸ்தா²நாதி³ந்த்³ர꞉ ப்ரசாலித꞉ .
ப³பூ⁴வ ஸம்ப்⁴ராந்தமதி꞉ ஸவிமான꞉ ஸதக்ஷக꞉ .. 22..

தம்ʼ பதந்தம்ʼ விமானேன ஸஹ தக்ஷகமம்ப³ராத் .
விலோக்யாங்கி³ரஸ꞉ ப்ராஹ ராஜானம்ʼ தம்ʼ ப்³ருʼஹஸ்பதி꞉ .. 23..

நைஷ த்வயா மனுஷ்யேந்த்³ர வத⁴மர்ஹதி ஸர்பராட் .
அனேன பீதமம்ருʼதமத² வா அஜராமர꞉ .. 24..

ஜீவிதம்ʼ மரணம்ʼ ஜந்தோர்க³தி꞉ ஸ்வேனைவ கர்மணா .
ராஜம்ʼஸ்ததோ(அ)ன்யோ நாஸ்த்யஸ்ய ப்ரதா³தா ஸுக²து³꞉க²யோ꞉ .. 25..

ஸர்பசௌராக்³னிவித்³யுத்³ப்⁴ய꞉ க்ஷுத்த்ருʼட்வ்யாத்⁴யாதி³பி⁴ர்ந்ருʼப .
பஞ்சத்வம்ருʼச்ச²தே ஜந்துர்பு⁴ங்க்த ஆரப்³த⁴கர்ம தத் .. 26..

தஸ்மாத்ஸத்ரமித³ம்ʼ ராஜன் ஸம்ʼஸ்தீ²யேதாபி⁴சாரிகம் .
ஸர்பா அநாக³ஸோ த³க்³தா⁴ ஜனைர்தி³ஷ்டம்ʼ ஹி பு⁴ஜ்யதே .. 27..

ஸூத உவாச
இத்யுக்த꞉ ஸ ததே²த்யாஹ மஹர்ஷேர்மாநயன் வச꞉ .
ஸர்பஸத்ராது³பரத꞉ பூஜயாமாஸ வாக்பதிம் .. 28..

ஸைஷா விஷ்ணோர்மஹாமாயாபா³த்⁴யயாலக்ஷணா யயா .
முஹ்யந்த்யஸ்யைவாத்மபூ⁴தா பூ⁴தேஷு கு³ணவ்ருʼத்திபி⁴꞉ .. 29..

ந யத்ர த³ம்பீ⁴த்யப⁴யா விராஜிதா
மாயா(ஆ)த்மவாதே³(அ)ஸக்ருʼதா³த்மவாதி³பி⁴꞉ .
ந யத்³விவாதோ³ விவித⁴ஸ்ததா³ஶ்ரயோ
மனஶ்ச ஸங்கல்பவிகல்பவ்ருʼத்தி யத் .. 30..

ந யத்ர ஸ்ருʼஜ்யம்ʼ ஸ்ருʼஜதோப⁴யோ꞉ பரம்ʼ
ஶ்ரேயஶ்ச ஜீவஸ்த்ரிபி⁴ரன்விதஸ்த்வஹம் .
ததே³தது³த்ஸாதி³தபா³த்⁴யபா³த⁴கம்ʼ
நிஷித்⁴ய சோர்மீன்விரமேத்ஸ்வயம்ʼ முனி꞉ .. 31..

பரம்ʼ பத³ம்ʼ வைஷ்ணவமாமனந்தி
தத்³யன்னேதி நேதீத்யதது³த்ஸிஸ்ருʼக்ஷவ꞉ .
விஸ்ருʼஜ்ய தௌ³ராத்ம்யமனன்யஸௌஹ்ருʼதா³
ஹ்ருʼதோ³பகு³ஹ்யாவஸிதம்ʼ ஸமாஹிதை꞉ .. 32..

த ஏதத³தி⁴க³ச்ச²ந்தி விஷ்ணோர்யத்பரமம்ʼ பத³ம் .
அஹம்ʼ மமேதி தௌ³ர்ஜன்யம்ʼ ந யேஷாம்ʼ தே³ஹகே³ஹஜம் .. 33..

அதிவாதா³ம்ʼஸ்திதிக்ஷேத நாவமன்யேத கஞ்சன .
ந சேமம்ʼ தே³ஹமாஶ்ரித்ய வைரம்ʼ குர்வீத கேனசித் .. 34..

நமோ ப⁴க³வதே தஸ்மை க்ருʼஷ்ணாயாகுண்ட²மேத⁴ஸே .
யத்பாதா³ம்பு³ருஹத்⁴யானாத்ஸம்ʼஹிதாமத்⁴யகா³மிமாம் .. 35..

ஶௌனக உவாச
பைலாதி³பி⁴ர்வ்யாஸஶிஷ்யைர்வேதா³சார்யைர்மஹாத்மபி⁴꞉ .
வேதா³ஶ்ச கதி²தா வ்யஸ்தா ஏதத்ஸௌம்யாபி⁴தே⁴ஹி ந꞉ .. 36..

ஸூத உவாச
ஸமாஹிதாத்மனோ ப்³ரஹ்மன் ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ .
ஹ்ருʼத்³யாகாஶாத³பூ⁴ந்நாதோ³ வ்ருʼத்திரோதா⁴த்³விபா⁴வ்யதே .. 37..

யது³பாஸனயா ப்³ரஹ்மன் யோகி³னோ மலமாத்மன꞉ .
த்³ரவ்யக்ரியாகாரகாக்²யம்ʼ தூ⁴த்வா யாந்த்யபுனர்ப⁴வம் .. 38..

ததோ(அ)பூ⁴த்த்ரிவ்ருʼதோ³ங்காரோ யோ(அ)வ்யக்தப்ரப⁴வ꞉ ஸ்வராட் .
யத்தல்லிங்க³ம்ʼ ப⁴க³வதோ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமாத்மன꞉ .. 39..

ஶ்ருʼணோதி ய இமம்ʼ ஸ்போ²டம்ʼ ஸுப்தஶ்ரோத்ரே ச ஶூன்யத்³ருʼக் .
யேன வாக்³வ்யஜ்யதே யஸ்ய வ்யக்திராகாஶ ஆத்மன꞉ .. 40..

ஸ்வதா⁴ம்னோ ப்³ராஹ்மண꞉ ஸாக்ஷாத்³வாசக꞉ பரமாத்மன꞉ .
ஸ ஸர்வமந்த்ரோபநிஷத்³வேத³பீ³ஜம்ʼ ஸனாதனம் .. 41..

தஸ்ய ஹ்யாஸம்ʼஸ்த்ரயோ வர்ணா அகாராத்³யா ப்⁴ருʼகூ³த்³வஹ .
தா⁴ர்யந்தே யைஸ்த்ரயோ பா⁴வா கு³ணநாமார்த²வ்ருʼத்தய꞉ .. 42..

ததோ(அ)க்ஷரஸமாம்னாயமஸ்ருʼஜத்³ப⁴க³வானஜ꞉ .
அந்தஸ்தோ²ஷ்மஸ்வரஸ்பர்ஶஹ்ரஸ்வதீ³ர்கா⁴தி³லக்ஷணம் .. 43..

தேனாஸௌ சதுரோ வேதா³ம்ʼஶ்சதுர்பி⁴ர்வத³னைர்விபு⁴꞉ .
ஸவ்யாஹ்ருʼதிகான் ஸோங்காராம்ʼஶ்சாதுர்ஹோத்ரவிவக்ஷயா .. 44..

புத்ரானத்⁴யாபயத்தாம்ʼஸ்து ப்³ரஹ்மர்ஷீன் ப்³ரஹ்மகோவிதா³ன் .
தே து த⁴ர்மோபதே³ஷ்டார꞉ ஸ்வபுத்ரேப்⁴ய꞉ ஸமாதி³ஶன் .. 45..

தே பரம்பரயா ப்ராப்தாஸ்தத்தச்சி²ஷ்யைர்த்⁴ருʼதவ்ரதை꞉ .
சதுர்யுகே³ஷ்வத² வ்யஸ்தா த்³வாபராதௌ³ மஹர்ஷிபி⁴꞉ .. 46..

க்ஷீணாயுஷ꞉ க்ஷீணஸத்த்வான் து³ர்மேதா⁴ன் வீக்ஷ்ய காலத꞉ .
வேதா³ன் ப்³ரஹ்மர்ஷயோ வ்யஸ்யன் ஹ்ருʼதி³ஸ்தா²ச்யுதசோதி³தா꞉ .. 47..

அஸ்மின்னப்யந்தரே ப்³ரஹ்மன் ப⁴க³வான் லோகபா⁴வன꞉ .
ப்³ரஹ்மேஶாத்³யைர்லோகபாலைர்யாசிதோ த⁴ர்மகு³ப்தயே .. 48..

பராஶராத்ஸத்யவத்யாமம்ʼஶாம்ʼஶகலயா விபு⁴꞉ .
அவதீர்ணோ மஹாபா⁴க³ வேத³ம்ʼ சக்ரே சதுர்வித⁴ம் .. 49..

ருʼக³த²ர்வயஜு꞉ஸாம்னாம்ʼ ராஶீருத்³த்⁴ருʼத்ய வர்க³ஶ꞉ .
சதஸ்ர꞉ ஸம்ʼஹிதாஶ்சக்ரே மந்த்ரைர்மணிக³ணா இவ .. 50..

தாஸாம்ʼ ஸ சதுர꞉ ஶிஷ்யானுபாஹூய மஹாமதி꞉ .
ஏகைகாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ப்³ரஹ்மன்னேகைகஸ்மை த³தௌ³ விபு⁴꞉ .. 51..

பைலாய ஸம்ʼஹிதாமாத்³யாம்ʼ ப³ஹ்வ்ருʼசாக்²யாமுவாச ஹ .
வைஶம்பாயனஸஞ்ஜ்ஞாய நிக³தா³க்²யம்ʼ யஜுர்க³ணம் .. 52..

ஸாம்னாம்ʼ ஜைமினயே ப்ராஹ ததா² ச²ந்தோ³க³ஸம்ʼஹிதாம் .
அத²ர்வாங்கி³ரஸீம்ʼ நாம ஸ்வஶிஷ்யாய ஸுமந்தவே .. 53..

பைல꞉ ஸ்வஸம்ʼஹிதாமூசே இந்த்³ரப்ரமிதயே முனி꞉ .
பா³ஷ்கலாய ச ஸோ(அ)ப்யாஹ ஶிஷ்யேப்⁴ய꞉ ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ஸ்வகாம் .. 54..

சதுர்தா⁴ வ்யஸ்ய போ³த்⁴யாய யாஜ்ஞவல்க்யாய பா⁴ர்க³வ .
பராஶராயாக்³னிமித்ர இந்த்³ரப்ரமிதிராத்மவான் .. 55..

அத்⁴யாபயத்ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ஸ்வாம்ʼ மாண்டூ³கேயம்ருʼஷிம்ʼ கவிம் .
தஸ்ய ஶிஷ்யோ தே³வமித்ர꞉ ஸௌப⁴ர்யாதி³ப்⁴ய ஊசிவான் .. 56..

ஶாகல்யஸ்தத்ஸுத꞉ ஸ்வாம்ʼ து பஞ்சதா⁴ வ்யஸ்ய ஸம்ʼஹிதாம் .
வாத்ஸ்யமுத்³க³லஶாலீயகோ³க²ல்யஶிஶிரேஷ்வதா⁴த் .. 57..

ஜாதூகர்ண்யஶ்ச தச்சி²ஷ்ய꞉ ஸநிருக்தாம்ʼ ஸ்வஸம்ʼஹிதாம் .
ப³லாகபைலவைதாலவிரஜேப்⁴யோ த³தௌ³ முனி꞉ .. 58..

பா³ஷ்கலி꞉ ப்ரதிஶாகா²ப்⁴யோ வாலகி²ல்யாக்²யஸம்ʼஹிதாம் .
சக்ரே வாலாயநிர்ப⁴ஜ்ய꞉ காஸாரஶ்சைவ தாம்ʼ த³து⁴꞉ .. 59..

ப³ஹ்வ்ருʼசா꞉ ஸம்ʼஹிதா ஹ்யேதா ஏபி⁴ர்ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ர்த்⁴ருʼதா꞉ .
ஶ்ருத்வைதச்ச²ந்த³ஸாம்ʼ வ்யாஸம்ʼ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே .. 60..

வைஶம்பாயனஶிஷ்யா வை சரகாத்⁴வர்யவோ(அ)ப⁴வன் .
யச்சேருர்ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼஹ꞉ க்ஷபணம்ʼ ஸ்வகு³ரோர்வ்ரதம் .. 61..

யாஜ்ஞவல்க்யஶ்ச தச்சி²ஷ்ய ஆஹாஹோ ப⁴க³வன் கியத் .
சரிதேனால்பஸாராணாம்ʼ சரிஷ்யே(அ)ஹம்ʼ ஸுது³ஶ்சரம் .. 62..

இத்யுக்தோ கு³ருரப்யாஹ குபிதோ யாஹ்யலம்ʼ த்வயா .
விப்ராவமந்த்ரா ஶிஷ்யேண மத³தீ⁴தம்ʼ த்யஜாஶ்விதி .. 63..

தே³வராதஸுத꞉ ஸோ(அ)பி ச²ர்தி³த்வா யஜுஷாம்ʼ க³ணம் .
ததோ க³தோ(அ)த² முனயோ த³த்³ருʼஶுஸ்தான் யஜுர்க³ணான் .. 64..

யஜூம்ʼஷி தித்திரா பூ⁴த்வா தல்லோலுபதயா(ஆ)த³து³꞉ .
தைத்திரீயா இதி யஜு꞉ஶாகா² ஆஸன் ஸுபேஶலா꞉ .. 65..

யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ததோ ப்³ரஹ்மம்ʼஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸ்யதி⁴க³வேஷயன் .
கு³ரோரவித்³யமானானி ஸூபதஸ்தே²(அ)ர்கமீஶ்வரம் .. 66..

யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஆதி³த்யாயாகி²லஜக³தா-
மாத்மஸ்வரூபேண காலஸ்வரூபேண சதுர்வித⁴-
பூ⁴தநிகாயானாம்ʼ ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்தம்ப³பர்யந்தானா-
மந்தர்ஹ்ருʼத³யேஷு ப³ஹிரபி சாகாஶ இவோபாதி⁴னா-
வ்யவதீ⁴யமானோ ப⁴வானேக ஏவ க்ஷணலவ-நிமேஷாவயவோபசிதஸம்ʼவத்ஸரக³ணேனாபாமாதா³ன-
விஸர்கா³ப்⁴யாமிமாம்ʼ லோகயாத்ராமனுவஹதி .. 67..

யது³ ஹ வாவ விபு³த⁴ர்ஷப⁴ ஸவிதரத³ஸ்தப-
த்யனுஸவனமஹரஹராம்னாயவிதி⁴னோப-
திஷ்ட²மானாநாமகி²லது³ரிதவ்ருʼஜின-
பீ³ஜாவப⁴ர்ஜன ப⁴க³வத꞉ ஸமபி⁴தீ⁴மஹி
தபனமண்ட³லம் .. 68..

ய இஹ வாவ ஸ்தி²ரசரநிகராணாம்ʼ
நிஜநிகேதனானாம்ʼ மன இந்த்³ரியாஸு-
க³ணானனாத்மன꞉ ஸ்வயமாத்மாந்தர்யாமீ
ப்ரசோத³யதி .. 69..
ய ஏவேமம்ʼ லோகமதிகராலவத³னா-
ந்த⁴காரஸஞ்ஜ்ஞாஜக³ரக்³ரஹகி³லிதம்ʼ
ம்ருʼதகமிவ விசேதனமவலோக்யா-
நுகம்பயா பரமகாருணிக
ஈக்ஷயைவோத்தா²ப்யாஹரஹரனுஸவனம்ʼ
ஶ்ரேயஸி ஸ்வத⁴ர்மாக்²யாத்மாவஸ்தா²னே
ப்ரவர்தயதி .. 70..

அவனிபதிரிவாஸாதூ⁴னாம்ʼ ப⁴ய-
முதீ³ரயன்னடதி பரித ஆஶா-
பாலைஸ்தத்ர தத்ர கமலகோஶா-
ஞ்ஜலிபி⁴ருபஹ்ருʼதார்ஹண꞉ .. 71..

அத² ஹ ப⁴க³வம்ʼஸ்தவ சரணநலினயுக³லம்ʼ
த்ரிபு⁴வனகு³ருபி⁴ரபி⁴வந்தி³தமஹமயாத-
யாமயஜுஷ்காம உபஸராமீதி .. 72..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ஸ்துத꞉ ஸ ப⁴க³வான் வாஜிரூபத⁴ரோ ஹரி꞉ .
யஜூம்ʼஷ்யயாதயாமானி முனயே(அ)தா³த்ப்ரஸாதி³த꞉ .. 73..

யஜுர்பி⁴ரகரோச்சா²கா² த³ஶபஞ்ச ஶதைர்விபு⁴꞉ .
ஜக்³ருʼஹுர்வாஜஸன்யஸ்தா꞉ காண்வமாத்⁴யந்தி³நாத³ய꞉ .. 74..

ஜைமினே꞉ ஸாமக³ஸ்யாஸீத்ஸுமந்துஸ்தனயோ முனி꞉ .
ஸுன்வாம்ʼஸ்து தத்ஸுதஸ்தாப்⁴யாமேகைகாம்ʼ ப்ராஹ ஸம்ʼஹிதாம் .. 75..

ஸுகர்மா சாபி தச்சி²ஷ்ய꞉ ஸாமவேத³தரோர்மஹான் .
ஸஹஸ்ரஸம்ʼஹிதாபே⁴த³ம்ʼ சக்ரே ஸாம்னாம்ʼ ததோ த்³விஜ .. 76..

ஹிரண்யநாப⁴꞉ கௌஸல்ய꞉ பௌஷ்யஞ்ஜிஶ்ச ஸுகர்மண꞉ .
ஶிஷ்யௌ ஜக்³ருʼஹதுஶ்சான்ய ஆவந்த்யோ ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ .. 77..

உதீ³ச்யா꞉ ஸாமகா³꞉ ஶிஷ்யா ஆஸன் பஞ்சஶதானி வை .
பௌஷ்யஞ்ஜ்யாவந்த்யயோஶ்சாபி தாம்ʼஶ்ச ப்ராச்யான் ப்ரசக்ஷதே .. 78..

லௌகா³க்ஷிர்மாங்க³லி꞉ குல்ய꞉ குஶீத³꞉ குக்ஷிரேவ ச .
பௌஷ்யஞ்ஜிஶிஷ்யா ஜக்³ருʼஹு꞉ ஸம்ʼஹிதாஸ்தே ஶதம்ʼ ஶதம் .. 79..

க்ருʼதோ ஹிரண்யநாப⁴ஸ்ய சதுர்விம்ʼஶதி ஸம்ʼஹிதா꞉ .
ஶிஷ்ய ஊசே ஸ்வஶிஷ்யேப்⁴ய꞉ ஶேஷா ஆவந்த்ய ஆத்மவான் .. 80..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ வேத³ஶாகா²ப்ரணயனம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 6..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -5-ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜருக்கு சரம உபதேசங்கள்

November 29, 2020

ஸ்ரீ பரீக்ஷித் மஹாராஜாவின் மரணம் குறித்த பயங்களை போக்குகிறார்.

ஶ்ரீஶுக உவாச
அத்ரானுவர்ண்யதே(அ)பீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ விஶ்வாத்மா ப⁴க³வான் ஹரி꞉ .
யஸ்ய ப்ரஸாத³ஜோ ப்³ரஹ்மா ருத்³ர꞉ க்ரோத⁴ஸமுத்³ப⁴வ꞉ .. 1..

த்வம்ʼ து ராஜன் மரிஷ்யேதி பஶுபு³த்³தி⁴மிமாம்ʼ ஜஹி .
ந ஜாத꞉ ப்ராக³பூ⁴தோ(அ)த்³ய தே³ஹவத்த்வம்ʼ ந நங்க்ஷ்யஸி .. 2..

ந ப⁴விஷ்யஸி பூ⁴த்வா த்வம்ʼ புத்ரபௌத்ராதி³ரூபவான் .
பீ³ஜாங்குரவத்³தே³ஹாதே³ர்வ்யதிரிக்தோ யதா²னல꞉ .. 3..

ஸ்வப்னே யதா² ஶிரஶ்சே²த³ம்ʼ பஞ்சத்வாத்³யாத்மன꞉ ஸ்வயம் .
யஸ்மாத்பஶ்யதி தே³ஹஸ்ய தத ஆத்மா ஹ்யஜோ(அ)மர꞉ .. 4..

க⁴டே பி⁴ன்னே யதா²(ஆ)காஶ ஆகாஶ꞉ ஸ்யாத்³யதா² புரா .
ஏவம்ʼ தே³ஹே ம்ருʼதே ஜீவோ ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே புன꞉ .. 5..

மன꞉ ஸ்ருʼஜதி வை தே³ஹான் கு³ணான் கர்மாணி சாத்மன꞉ .
தன்மன꞉ ஸ்ருʼஜதே மாயா ததோ ஜீவஸ்ய ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ .. 6..

ஸ்னேஹாதி⁴ஷ்டா²னவர்த்யக்³நிஸம்ʼயோகோ³ யாவதீ³யதே .
ததோ தீ³பஸ்ய தீ³பத்வமேவம்ʼ தே³ஹக்ருʼதோ ப⁴வ꞉ .
ரஜ꞉ஸத்த்வதமோவ்ருʼத்த்யா ஜாயதே(அ)த² வினஶ்யதி .. 7..

ந தத்ராத்மா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்யோ வ்யக்தாவ்யக்தயோ꞉ பர꞉ .
ஆகாஶ இவ சாதா⁴ரோ த்⁴ருவோ(அ)னந்தோபமஸ்தத꞉ .. 8..

ஏவமாத்மானமாத்மஸ்த²மாத்மனைவாம்ருʼஶ ப்ரபோ⁴ .
பு³த்³த்⁴யானுமாநக³ர்பி⁴ண்யா வாஸுதே³வானுசிந்தயா .. 9..

சோதி³தோ விப்ரவாக்யேன ந த்வாம்ʼ த⁴க்ஷ்யதி தக்ஷக꞉ .
ம்ருʼத்யவோ நோபத⁴க்ஷ்யந்தி ம்ருʼத்யூனாம்ʼ ம்ருʼத்யுமீஶ்வரம் .. 10..

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ தா⁴ம ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் .
ஏவம்ʼ ஸமீக்ஷன்னாத்மானமாத்மன்யாதா⁴ய நிஷ்கலே .. 11..

த³ஶந்தம்ʼ தக்ஷகம்ʼ பாதே³ லேலிஹானம்ʼ விஷானனை꞉ .
ந த்³ரக்ஷ்யஸி ஶரீரம்ʼ ச விஶ்வம்ʼ ச ப்ருʼத²கா³த்மன꞉ .. 12..

ஏதத்தே கதி²தம்ʼ தாத யதா³த்மா ப்ருʼஷ்டவான் ந்ருʼப .
ஹரேர்விஶ்வாத்மனஶ்சேஷ்டாம்ʼ கிம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி .. 13..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ப்³ரஹ்மோபதே³ஶோ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 5..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -4-பிரளய வகைகள்

November 29, 2020

நாலு விதமான் அழிவுகள் (பிரளயங்கள்) சொல்லப்படுகின்றன.
நைமித்திக பிரளயம், ப்ராக்ரித்கா, அத்யாந்திகா பிரளயங்கள் விளக்கப்படுகின்றன.

ஶ்ரீஶுக உவாச
காலஸ்தே பரமாண்வாதி³ர்த்³விபரார்தா⁴வதி⁴ர்ந்ருʼப .
கதி²தோ யுக³மானம்ʼ ச ஶ்ருʼணு கல்பலயாவபி .. 1..

சதுர்யுக³ஸஹஸ்ரம்ʼ ச ப்³ரஹ்மணோ தி³னமுச்யதே .
ஸ கல்போ யத்ர மனவஶ்சதுர்த³ஶ விஶாம்பதே .. 2..

தத³ந்தே ப்ரலயஸ்தாவான் ப்³ராஹ்மீ ராத்ரிருதா³ஹ்ருʼதா .
த்ரயோ லோகா இமே தத்ர கல்பந்தே ப்ரலயாய ஹி .. 3..

ஏஷ நைமித்திக꞉ ப்ரோக்த꞉ ப்ரலயோ யத்ர விஶ்வஸ்ருʼக் .
ஶேதே(அ)னந்தாஸனோ விஶ்வமாத்மஸாத்க்ருʼத்ய சாத்மபூ⁴꞉ .. 4..

த்³விபரார்தே⁴ த்வதிக்ராந்தே ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ .
ததா³ ப்ரக்ருʼதய꞉ ஸப்த கல்பந்தே ப்ரலயாய வை .. 5..

ஏஷ ப்ராக்ருʼதிகோ ராஜன் ப்ரலயோ யத்ர லீயதே .
ஆண்ட³கோஶஸ்து ஸங்கா⁴தோ விகா⁴த உபஸாதி³தே .. 6..

பர்ஜன்ய꞉ ஶதவர்ஷாணி பூ⁴மௌ ராஜன் ந வர்ஷதி .
ததா³ நிரன்னே ஹ்யன்யோன்யம்ʼ ப⁴க்ஷமாணா꞉ க்ஷுதா⁴ர்தி³தா꞉ .. 7..

க்ஷயம்ʼ யாஸ்யந்தி ஶனகை꞉ காலேனோபத்³ருதா꞉ ப்ரஜா꞉ .
ஸாமுத்³ரம்ʼ தை³ஹிகம்ʼ பௌ⁴மம்ʼ ரஸம்ʼ ஸாம்ʼவர்தகோ ரவி꞉ .. 8..

ரஶ்மிபி⁴꞉ பிப³தே கோ⁴ரை꞉ ஸர்வம்ʼ நைவ விமுஞ்சதி .
தத꞉ ஸாம்ʼவர்தகோ வஹ்னி꞉ ஸங்கர்ஷணமுகோ²த்தி²த꞉ .. 9..

த³ஹத்யனிலவேகோ³த்த²꞉ ஶூன்யான் பூ⁴விவரானத² .
உபர்யத⁴꞉ ஸமந்தாச்ச ஶிகா²பி⁴ர்வஹ்நிஸூர்யயோ꞉ .. 10..

த³ஹ்யமானம்ʼ விபா⁴த்யண்ட³ம்ʼ த³க்³த⁴கோ³மயபிண்ட³வத் .
தத꞉ ப்ரசண்ட³பவனோ வர்ஷாணாமதி⁴கம்ʼ ஶதம் .. 11..

பர꞉ ஸாம்ʼவர்தகோ வாதி தூ⁴ம்ரம்ʼ க²ம்ʼ ரஜஸா(ஆ)வ்ருʼதம் .
ததோ மேக⁴குலான்யங்க³ சித்ரவர்ணான்யனேகஶ꞉ .. 12..

ஶதம்ʼ வர்ஷாணி வர்ஷந்தி நத³ந்தி ரப⁴ஸஸ்வனை꞉ .
தத ஏகோத³கம்ʼ விஶ்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³விவராந்தரம் .. 13..

ததா³ பூ⁴மேர்க³ந்த⁴கு³ணம்ʼ க்³ரஸந்த்யாப உத³ப்லவே .
க்³ரஸ்தக³ந்தா⁴ து ப்ருʼதி²வீ ப்ரலயத்வாய கல்பதே .. 14..

அபாம்ʼ ரஸமதோ² தேஜஸ்தா லீயந்தே(அ)த² நீரஸா꞉ .
க்³ரஸதே தேஜஸோ ரூபம்ʼ வாயுஸ்தத்³ரஹிதம்ʼ ததா³ .. 15..

லீயதே சானிலே தேஜோ வாயோ꞉ க²ம்ʼ க்³ரஸதே கு³ணம் .
ஸ வை விஶதி க²ம்ʼ ராஜம்ʼஸ்ததஶ்ச நப⁴ஸோ கு³ணம் .. 16..

ஶப்³த³ம்ʼ க்³ரஸதி பூ⁴தாதி³ர்னப⁴ஸ்தமனுலீயதே .
தைஜஸஶ்சேந்த்³ரியாண்யங்க³ தே³வான் வைகாரிகோ கு³ணை꞉ .. 17..

மஹான் க்³ரஸத்யஹங்காரம்ʼ கு³ணா꞉ ஸத்த்வாத³யஶ்ச தம் .
க்³ரஸதே(அ)வ்யாக்ருʼதம்ʼ ராஜன் கு³ணான் காலேன சோதி³தம் .. 18..

ந தஸ்ய காலாவயவை꞉ பரிணாமாத³யோ கு³ணா꞉ .
அநாத்³யனந்தமவ்யக்தம்ʼ நித்யம்ʼ காரணமவ்யயம் .. 19..

ந யத்ர வாசோ ந மனோ ந ஸத்த்வம்ʼ
தமோ ரஜோ வா மஹதா³த³யோ(அ)மீ .
ந ப்ராணபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியதே³வதா வா
ந ஸந்நிவேஶ꞉ க²லு லோககல்ப꞉ .. 20..

ந ஸ்வப்னஜாக்³ரன்ன ச தத்ஸுஷுப்தம்ʼ
ந க²ம்ʼ ஜலம்ʼ பூ⁴ரனிலோ(அ)க்³நிரர்க꞉ .
ஸம்ʼஸுப்தவச்சூ²ன்யவத³ப்ரதர்க்யம்ʼ
தன்மூலபூ⁴தம்ʼ பத³மாமனந்தி .. 21..

லய꞉ ப்ராக்ருʼதிகோ ஹ்யேஷ புருஷாவ்யக்தயோர்யதா³ .
ஶக்தய꞉ ஸம்ப்ரலீயந்தே விவஶா꞉ காலவித்³ருதா꞉ .. 22..

பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியார்த²ரூபேண ஜ்ஞானம்ʼ பா⁴தி ததா³ஶ்ரயம் .
த்³ருʼஶ்யத்வாவ்யதிரேகாப்⁴யாமாத்³யந்தவத³வஸ்து யத் .. 23..

தீ³பஶ்சக்ஷுஶ்ச ரூபம்ʼ ச ஜ்யோதிஷோ ந ப்ருʼத²க்³ப⁴வேத் .
ஏவம்ʼ தீ⁴꞉ கா²னி மாத்ராஶ்ச ந ஸ்யுரன்யதமாத்³ருʼதாத் .. 24..

பு³த்³தே⁴ர்ஜாக³ரணம்ʼ ஸ்வப்ன꞉ ஸுஷுப்திரிதி சோச்யதே .
மாயாமாத்ரமித³ம்ʼ ராஜன் நானாத்வம்ʼ ப்ரத்யகா³த்மனி .. 25..

யதா² ஜலத⁴ரா வ்யோம்னி ப⁴வந்தி ந ப⁴வந்தி ச .
ப்³ரஹ்மணீத³ம்ʼ ததா² விஶ்வமவயவ்யுத³யாப்யயாத் .. 26..

ஸத்யம்ʼ ஹ்யவயவ꞉ ப்ரோக்த꞉ ஸர்வாவயவிநாமிஹ .
வினார்தே²ன ப்ரதீயேரன் படஸ்யேவாங்க³ தந்தவ꞉ .. 27..

யத்ஸாமான்யவிஶேஷாப்⁴யாமுபலப்⁴யேத ஸப்⁴ரம꞉ .
அன்யோன்யாபாஶ்ரயாத்ஸர்வமாத்³யந்தவத³வஸ்து யத் .. 28..

விகார꞉ க்²யாயமானோ(அ)பி ப்ரத்யகா³த்மானமந்தரா .
ந நிரூப்யோ(அ)ஸ்த்யணுரபி ஸ்யாச்சேச்சித்ஸம ஆத்மவத் .. 29..

ந ஹி ஸத்யஸ்ய நானாத்வமவித்³வான் யதி³ மன்யதே .
நானாத்வம்ʼ சி²த்³ரயோர்யத்³வஜ்ஜ்யோதிஷோர்வாதயோரிவ .. 30..

யதா² ஹிரண்யம்ʼ ப³ஹுதா⁴ ஸமீயதே
ந்ருʼபி⁴꞉ க்ரியாபி⁴ர்வ்யவஹாரவர்த்மஸு .
ஏவம்ʼ வசோபி⁴ர்ப⁴க³வானதோ⁴க்ஷஜோ
வ்யாக்²யாயதே லௌகிகவைதி³கைர்ஜனை꞉ .. 31..

யதா² க⁴னோ(அ)ர்கப்ரப⁴வோ(அ)ர்கத³ர்ஶிதோ
ஹ்யர்காம்ʼஶபூ⁴தஸ்ய ச சக்ஷுஷஸ்தம꞉ .
ஏவம்ʼ த்வஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம கு³ணஸ்ததீ³க்ஷிதோ
ப்³ரஹ்மாம்ʼஶகஸ்யாத்மன ஆத்மப³ந்த⁴ன꞉ .. 32..

க⁴னோ யதா³ர்கப்ரப⁴வோ விதீ³ர்யதே
சக்ஷு꞉ ஸ்வரூபம்ʼ ரவிமீக்ஷதே ததா³ .
யதா³ ஹ்யஹங்கார உபாதி⁴ராத்மனோ
ஜிஜ்ஞாஸயா நஶ்யதி தர்ஹ்யனுஸ்மரேத் .. 33..

யதை³வமேதேன விவேகஹேதினா
மாயாமயாஹங்கரணாத்மப³ந்த⁴னம் .
சி²த்த்வாச்யுதாத்மானுப⁴வோ(அ)வதிஷ்ட²தே
தமாஹுராத்யந்திகமங்க³ ஸம்ப்லவம் .. 34..

நித்யதா³ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ பரந்தப .
உத்பத்திப்ரலயாவேகே ஸூக்ஷ்மஜ்ஞா꞉ ஸம்ப்ரசக்ஷதே .. 35..

காலஸ்ரோதோ ஜவேநாஶு ஹ்ரியமாணஸ்ய நித்யதா³ .
பரிணாமிநாமவஸ்தா²ஸ்தா ஜன்மப்ரலயஹேதவ꞉ .. 36..

அநாத்³யந்தவதானேன காலேனேஶ்வரமூர்தினா .
அவஸ்தா² நைவ த்³ருʼஶ்யந்தே வியதி ஜ்யோதிஷாமிவ .. 37..

நித்யோ நைமித்திகஶ்சைவ ததா² ப்ராக்ருʼதிகோ லய꞉ .
ஆத்யந்திகஶ்ச கதி²த꞉ காலஸ்ய க³திரீத்³ருʼஶீ .. 38..

ஏதா꞉ குருஶ்ரேஷ்ட² ஜக³த்³விதா⁴து꞉
நாராயணஸ்யாகி²லஸத்த்வதா⁴ம்ன꞉ .
லீலாகதா²ஸ்தே கதி²தா꞉ ஸமாஸத꞉
கார்த்ஸ்ன்யேன நாஜோ(அ)ப்யபி⁴தா⁴துமீஶ꞉ .. 39..

ஸம்ʼஸாரஸிந்து⁴மதிது³ஸ்தரமுத்திதீர்ஷோர்னான்ய꞉
ப்லவோ ப⁴க³வத꞉ புருஷோத்தமஸ்ய .
லீலாகதா²ரஸநிஷேவணமந்தரேண
பும்ʼஸோ ப⁴வேத்³விவித⁴து³꞉க²த³வார்தி³தஸ்ய .. 40..

புராணஸம்ʼஹிதாமேதாம்ருʼஷிர்நாராயணோ(அ)வ்யய꞉ .
நாரதா³ய புரா ப்ராஹ க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனாய ஸ꞉ .. 41..

ஸ வை மஹ்யம்ʼ மஹாராஜ ப⁴க³வான் பா³த³ராயண꞉ .
இமாம்ʼ பா⁴க³வதீம்ʼ ப்ரீத꞉ ஸம்ʼஹிதாம்ʼ வேத³ஸம்மிதாம் .. 42..

ஏதாம்ʼ வக்ஷ்யத்யஸௌ ஸூத꞉ ருʼஷிப்⁴யோ நைமிஷாலயே .
தீ³ர்க⁴ஸத்ரே குருஶ்ரேஷ்ட² ஸம்ப்ருʼஷ்ட꞉ ஶௌனகாதி³பி⁴꞉ .. 43..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 4..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -3-ஸ்ரீ பூமாதேவியின் ஸ்தோத்ரம் -கலியுக தோஷங்களும் பரிகாரங்களும்

November 29, 2020

கலியுகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானின் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதாலேயே
மோக்ஷம் கிட்டும் என விளக்கப்படுகிறது. முத்ன்முதலில் ஸத்ய யுகம் இருந்தது.
அப்போது மக்கள் இரக்க குணத்தோடும், அமைதியாகவும், நட்பாகவும் இருந்தனர்.
கலியுகத்தின் மக்களின் இழிந்த நிலையை விரிவாக விளக்குகிறார்.

ஶ்ரீஶுக உவாச
த்³ருʼஷ்ட்வா(ஆ)த்மனி ஜயே வ்யக்³ரான் ந்ருʼபான் ஹஸதி பூ⁴ரியம் .
அஹோ மா விஜிகீ³ஷந்தி ம்ருʼத்யோ꞉ க்ரீட³னகா ந்ருʼபா꞉ .. 1..

காம ஏஷ நரேந்த்³ராணாம்ʼ மோக⁴꞉ ஸ்யாத்³விது³ஷாமபி .
யேன பே²னோபமே பிண்டே³ யே(அ)திவிஶ்ரம்பி⁴தா ந்ருʼபா꞉ .. 2..

பூர்வம்ʼ நிர்ஜித்ய ஷட்³வர்க³ம்ʼ ஜேஷ்யாமோ ராஜமந்த்ரிண꞉ .
தத꞉ ஸசிவபௌராப்தகரீந்த்³ரானஸ்ய கண்டகான் .. 3..

ஏவம்ʼ க்ரமேண ஜேஷ்யாம꞉ ப்ருʼத்²வீம்ʼ ஸாக³ரமேக²லாம் .
இத்யாஶாப³த்³த⁴ஹ்ருʼத³யா ந பஶ்யந்த்யந்திகே(அ)ந்தகம் .. 4..

ஸமுத்³ராவரணாம்ʼ ஜித்வா மாம்ʼ விஶந்த்யப்³தி⁴மோஜஸா .
கியதா³த்மஜயஸ்யைதன்முக்திராத்மஜயே ப²லம் .. 5..

யாம்ʼ விஸ்ருʼஜ்யைவ மனவஸ்தத்ஸுதாஶ்ச குரூத்³வஹ .
க³தா யதா²க³தம்ʼ யுத்³தே⁴ தாம்ʼ மாம்ʼ ஜேஷ்யந்த்யபு³த்³த⁴ய꞉ .. 6..

மத்க்ருʼதே பித்ருʼபுத்ராணாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ சாபி விக்³ரஹ꞉ .
ஜாயதே ஹ்யஸதாம்ʼ ராஜ்யே மமதாப³த்³த⁴சேதஸாம் .. 7..

மமைவேயம்ʼ மஹீ க்ருʼத்ஸ்னா ந தே மூடே⁴தி வாதி³ன꞉ .
ஸ்பர்த⁴மானா மிதோ² க்⁴னந்தி ம்ரியந்தே மத்க்ருʼதே ந்ருʼபா꞉ .. 8..
ப்ருʼது²꞉ புரூரவா கா³தி⁴ர்னஹுஷோ ப⁴ரதோ(அ)ர்ஜுன꞉ .
மாந்தா⁴தா ஸக³ரோ ராம꞉ க²ட்வாங்கோ³ து⁴ந்து⁴ஹா ரகு⁴꞉ .. 9..

த்ருʼணபி³ந்து³ர்யயாதிஶ்ச ஶர்யாதி꞉ ஶந்தனுர்க³ய꞉ .
ப⁴கீ³ரத²꞉ குவலயாஶ்வ꞉ ககுத்ஸ்தோ² நைஷதோ⁴ ந்ருʼக³꞉ .. 10..

ஹிரண்யகஶிபுர்வ்ருʼத்ரோ ராவணோ லோகராவண꞉ .
நமுசி꞉ ஶம்ப³ரோ பௌ⁴மோ ஹிரண்யாக்ஷோ(அ)த² தாரக꞉ .. 11..

அன்யே ச ப³ஹவோ தை³த்யா ராஜானோ யே மஹேஶ்வரா꞉ .
ஸர்வே ஸர்வவித³꞉ ஶூரா꞉ ஸர்வே ஸர்வஜிதோ(அ)ஜிதா꞉ .. 12..

மமதாம்ʼ மய்யவர்தந்த க்ருʼத்வோச்சைர்மர்த்யத⁴ர்மிண꞉ .
கதா²வஶேஷா꞉ காலேன ஹ்யக்ருʼதார்தா²꞉ க்ருʼதா விபோ⁴ .. 13..

கதா² இமாஸ்தே கதி²தா மஹீயஸாம்ʼ
விதாய லோகேஷு யஶ꞉ பரேயுஷாம் .
விஜ்ஞானவைராக்³யவிவக்ஷயா விபோ⁴
வசோ விபூ⁴தீர்ன து பாரமார்த்²யம் .. 14..

யஸ்தூத்தமஶ்லோககு³ணானுவாத³꞉
ஸங்கீ³யதே(அ)பீ⁴க்ஷ்ணமமங்க³லக்⁴ன꞉ .
தமேவ நித்யம்ʼ ஶ்ருʼணுயாத³பீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ
க்ருʼஷ்ணே(அ)மலாம்ʼ ப⁴க்திமபீ⁴ப்ஸமான꞉ .. 15..

ராஜோவாச
கேனோபாயேன ப⁴க³வன் கலேர்தோ³ஷான் கலௌ ஜனா꞉ .
வித⁴மிஷ்யந்த்யுபசிதாம்ʼஸ்தன்மே ப்³ரூஹி யதா² முனே .. 16..

யுகா³னி யுக³த⁴ர்மாம்ʼஶ்ச மானம்ʼ ப்ரலயகல்பயோ꞉ .
காலஸ்யேஶ்வரரூபஸ்ய க³திம்ʼ விஷ்ணோர்மஹாத்மன꞉ .. 17..

ஶ்ரீஶுக உவாச
க்ருʼதே ப்ரவர்ததே த⁴ர்மஶ்சதுஷ்பாத்தஜ்ஜனைர்த்⁴ருʼத꞉ .
ஸத்யம்ʼ த³யா தபோ தா³னமிதி பாதா³ விபோ⁴ர்ந்ருʼப .. 18..

ஸந்துஷ்டா꞉ கருணா மைத்ரா꞉ ஶாந்தா தா³ந்தாஸ்திதிக்ஷவ꞉ .
ஆத்மாராமா꞉ ஸமத்³ருʼஶ꞉ ப்ராயஶ꞉ ஶ்ரமணா ஜனா꞉ .. 19..

த்ரேதாயாம்ʼ த⁴ர்மபாதா³னாம்ʼ துர்யாம்ʼஶோ ஹீயதே ஶனை꞉ .
அத⁴ர்மபாதை³ரந்ருʼதஹிம்ʼஸாஸந்தோஷவிக்³ரஹை꞉ .. 20..

ததா³ க்ரியா தபோ நிஷ்டா² நாதிஹிம்ʼஸ்ரா ந லம்படா꞉ .
த்ரைவர்கி³காஸ்த்ரயீவ்ருʼத்³தா⁴ வர்ணா ப்³ரஹ்மோத்தரா ந்ருʼப .. 21..

தப꞉ஸத்யத³யாதா³னேஷ்வர்த⁴ம்ʼ ஹ்ரஸதி த்³வாபரே .
ஹிம்ʼஸாதுஷ்ட்யந்ருʼதத்³வேஷைர்த⁴ர்மஸ்யாத⁴ர்மலக்ஷணை꞉ .. 22..

யஶஸ்வினோ மஹாஶாலா꞉ ஸ்வாத்⁴யாயாத்⁴யயனே ரதா꞉ .
ஆட்⁴யா꞉ குடும்பி³னோ ஹ்ருʼஷ்டா வர்ணா꞉ க்ஷத்ரத்³விஜோத்தரா꞉ .. 23..

கலௌ து த⁴ர்மஹேதுனாம்ʼ துர்யாம்ʼஶோ(அ)த⁴ர்மஹேதுபி⁴꞉ .
ஏத⁴மானை꞉ க்ஷீயமாணோ ஹ்யந்தே ஸோ(அ)பி வினங்க்ஷ்யதி .. 24..

தஸ்மின் லுப்³தா⁴ து³ராசாரா நிர்த³யா꞉ ஶுஷ்கவைரிண꞉ .
து³ர்ப⁴கா³ பூ⁴ரிதர்ஷாஶ்ச ஶூத்³ரதா³ஶோத்தரா꞉ ப்ரஜா꞉ .. 25..

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதி த்³ருʼஶ்யந்தே புருஷே கு³ணா꞉ .
காலஸஞ்சோதி³தாஸ்தே வை பரிவர்தந்த ஆத்மனி .. 26..

ப்ரப⁴வந்தி யதா³ ஸத்த்வே மனோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாணி ச .
ததா³ க்ருʼதயுக³ம்ʼ வித்³யாஜ்ஜ்ஞானே தபஸி யத்³ருசி꞉ .. 27..

யதா³ த⁴ர்மார்த²காமேஷு ப⁴க்திர்ப⁴வதி தே³ஹினாம் .
ததா³ த்ரேதா ரஜோ வ்ருʼத்திரிதி ஜானீஹி பு³த்³தி⁴மன் .. 28..

யதா³ லோப⁴ஸ்த்வஸந்தோஷோ மானோ த³ம்போ⁴(அ)த² மத்ஸர꞉ .
கர்மணாம்ʼ சாபி காம்யானாம்ʼ த்³வாபரம்ʼ தத்³ரஜஸ்தம꞉ .. 29..

யதா³ மாயாந்ருʼதம்ʼ தந்த்³ரா நித்³ரா ஹிம்ʼஸா விஷாத³னம் .
ஶோகோ மோஹோ ப⁴யம்ʼ தை³ன்யம்ʼ ஸ கலிஸ்தாமஸ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ .. 30..
யஸ்மாத்க்ஷுத்³ரத்³ருʼஶோ மர்த்யா꞉ க்ஷுத்³ரபா⁴க்³யா மஹாஶனா꞉ .
காமினோ வித்தஹீநாஶ்ச ஸ்வைரிண்யஶ்ச ஸ்த்ரியோ(அ)ஸதீ꞉ .. 31..

த³ஸ்யூத்க்ருʼஷ்டா ஜனபதா³ வேதா³꞉ பாக²ண்ட³தூ³ஷிதா꞉ .
ராஜானஶ்ச ப்ரஜாப⁴க்ஷா꞉ ஶிஶ்னோத³ரபரா த்³விஜா꞉ .. 32..

அவ்ரதா வடவோ(அ)ஶௌசா பி⁴க்ஷவஶ்ச குடும்பி³ன꞉ .
தபஸ்வினோ க்³ராமவாஸா ந்யாஸினோ(அ)த்யர்த²லோலுபா꞉ .. 33..

ஹ்ரஸ்வகாயா மஹாஹாரா பூ⁴ர்யபத்யா க³தஹ்ரிய꞉ .
ஶஶ்வத்கடுகபா⁴ஷிண்யஶ்சௌர்யமாயோருஸாஹஸா꞉ .. 34..

பணயிஷ்யந்தி வை க்ஷுத்³ரா꞉ கிராடா꞉ கூடகாரிண꞉ .
அனாபத்³யபி மம்ʼஸ்யந்தே வார்தாம்ʼ ஸாது⁴ ஜுகு³ப்ஸிதாம் .. 35..

பதிம்ʼ த்யக்ஷ்யந்தி நிர்த்³ரவ்யம்ʼ ப்⁴ருʼத்யா அப்யகி²லோத்தமம் .
ப்⁴ருʼத்யம்ʼ விபன்னம்ʼ பதய꞉ கௌலம்ʼ கா³ஶ்சாபயஸ்வினீ꞉ .. 36..

பித்ருʼப்⁴ராத்ருʼஸுஹ்ருʼஜ்ஜ்ஞாதீன் ஹித்வா ஸௌரதஸௌஹ்ருʼதா³꞉ .
நனாந்த்³ருʼஶ்யாலஸம்ʼவாதா³ தீ³னா꞉ ஸ்த்ரைணா꞉ கலௌ நரா꞉ .. 37..

ஶூத்³ரா꞉ ப்ரதிக்³ரஹீஷ்யந்தி தபோவேஷோபஜீவின꞉ .
த⁴ர்மம்ʼ வக்ஷ்யந்த்யத⁴ர்மஜ்ஞா அதி⁴ருஹ்யோத்தமாஸனம் .. 38..

நித்யமுத்³விக்³னமனஸோ து³ர்பி⁴க்ஷகரகர்ஶிதா꞉ .
நிரன்னே பூ⁴தலே ராஜன்னனாவ்ருʼஷ்டிப⁴யாதுரா꞉ .. 39..

வாஸோ(அ)ன்னபானஶயநவ்யவாயஸ்னானபூ⁴ஷணை꞉ .
ஹீனா꞉ பிஶாசஸந்த³ர்ஶா ப⁴விஷ்யந்தி கலௌ ப்ரஜா꞉ .. 40..

கலௌ காகிணிகே(அ)ப்யர்தே² விக்³ருʼஹ்ய த்யக்தஸௌஹ்ருʼதா³꞉ .
த்யக்ஷ்யந்தி ச ப்ரியான் ப்ராணான் ஹநிஷ்யந்தி ஸ்வகானபி .. 41..

ந ரக்ஷிஷ்யந்தி மனுஜா꞉ ஸ்த²விரௌ பிதராவபி .
புத்ரான் ஸர்வார்த²குஶலான் க்ஷுத்³ரா꞉ ஶிஶ்னோத³ரம்ப⁴ரா꞉ .. 42..

கலௌ ந ராஜன் ஜக³தாம்ʼ பரம்ʼ கு³ரும்ʼ
த்ரிலோகநாதா²னதபாத³பங்கஜம் .
ப்ராயேண மர்த்யா ப⁴க³வந்தமச்யுதம்ʼ
யக்ஷ்யந்தி பாக²ண்ட³விபி⁴ன்னசேதஸ꞉ .. 43..

யந்நாமதே⁴யம்ʼ ம்ரியமாண ஆதுர꞉
பதன் ஸ்க²லன் வா விவஶோ க்³ருʼணன் புமான் .
விமுக்தகர்மார்க³ல உத்தமாம்ʼ க³திம்ʼ
ப்ராப்னோதி யக்ஷ்யந்தி ந தம்ʼ கலௌ ஜனா꞉ .. 44..

பும்ʼஸாம்ʼ கலிக்ருʼதான் தோ³ஷான் த்³ரவ்யதே³ஶாத்மஸம்ப⁴வான் .
ஸர்வான் ஹரதி சித்தஸ்தோ² ப⁴க³வான் புருஷோத்தம꞉ .. 45..

ஶ்ருத꞉ ஸங்கீர்திதோ த்⁴யாத꞉ பூஜிதஶ்சாத்³ருʼதோ(அ)பி வா .
ந்ருʼணாம்ʼ து⁴னோதி ப⁴க³வான் ஹ்ருʼத்ஸ்தோ² ஜன்மாயுதாஶுப⁴ம் .. 46..

யதா² ஹேம்னி ஸ்தி²தோ வஹ்நிர்து³ர்வர்ணம்ʼ ஹந்தி தா⁴துஜம் .
ஏவமாத்மக³தோ விஷ்ணுர்யோகி³நாமஶுபா⁴ஶயம் .. 47..

வித்³யாதப꞉ப்ராணநிரோத⁴மைத்ரீ
தீர்தா²பி⁴ஷேகவ்ரததா³னஜப்யை꞉ .
நாத்யந்தஶுத்³தி⁴ம்ʼ லப⁴தே(அ)ந்தராத்மா
யதா² ஹ்ருʼதி³ஸ்தே² ப⁴க³வத்யனந்தே .. 48..

தஸ்மாத்ஸர்வாத்மனா ராஜன் ஹ்ருʼதி³ஸ்த²ம்ʼ குரு கேஶவம் .
ம்ரியமாணோ ஹ்யவஹிதஸ்ததோ யாஸி பராம்ʼ க³திம் .. 49..

ம்ரியமாணைரபி⁴த்⁴யேயோ ப⁴க³வான் பரமேஶ்வர꞉ .
ஆத்மபா⁴வம்ʼ நயத்யங்க³ ஸர்வாத்மா ஸர்வஸம்ʼஶ்ரய꞉ .. 50..

கலேர்தோ³ஷநிதே⁴ ராஜன்னஸ்தி ஹ்யேகோ மஹான் கு³ண꞉ .
கீர்தநாதே³வ க்ருʼஷ்ணஸ்ய முக்தஸங்க³꞉ பரம்ʼ வ்ரஜேத் .. 51..

க்ருʼதே யத்³த்⁴யாயதோ விஷ்ணும்ʼ த்ரேதாயாம்ʼ யஜதோ மகை²꞉ .
த்³வாபரே பரிசர்யாயாம்ʼ கலௌ தத்³த⁴ரிகீர்தனாத் .. 52..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 3..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -2-யுத்த காலத்தில் நம்பிக்கை –

November 29, 2020

கலியுகத்தின் தீமைகளை விளக்குகிறார். கலியுகத்தின் அழிவில் பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து
தீயவர்களை அழிப்பார் என கூறுகிறார்.

ஶ்ரீஶுக உவாச
ததஶ்சானுதி³னம்ʼ த⁴ர்ம꞉ ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ க்ஷமா த³யா .
காலேன ப³லினா ராஜன்னங்க்ஷ்யத்யாயுர்ப³லம்ʼ ஸ்ம்ருʼதி꞉ .. 1..

வித்தமேவ கலௌ ந்ரூʼணாம்ʼ ஜன்மாசாரகு³ணோத³ய꞉ .
த⁴ர்மந்யாயவ்யவஸ்தா²யாம்ʼ காரணம்ʼ ப³லமேவ ஹி .. 2..

தா³ம்பத்யே(அ)பி⁴ருசிர்ஹேதுர்மாயைவ வ்யாவஹாரிகே .
ஸ்த்ரீத்வே பும்ʼஸ்த்வே ச ஹி ரதிர்விப்ரத்வே ஸூத்ரமேவ ஹி .. 3..

லிங்க³மேவாஶ்ரமக்²யாதாவன்யோன்யாபத்திகாரணம் .
அவ்ருʼத்த்யா ந்யாயதௌ³ர்ப³ல்யம்ʼ பாண்டி³த்யே சாபலம்ʼ வச꞉ .. 4..

அனாட்⁴யதைவாஸாது⁴த்வே ஸாது⁴த்வே த³ம்ப⁴ ஏவ து .
ஸ்வீகார ஏவ சோத்³வாஹே ஸ்னானமேவ ப்ரஸாத⁴னம் .. 5..

தூ³ரே வார்யயனம்ʼ தீர்த²ம்ʼ லாவண்யம்ʼ கேஶதா⁴ரணம் .
உத³ரம்ப⁴ரதா ஸ்வார்த²꞉ ஸத்யத்வே தா⁴ர்ஷ்ட்யமேவ ஹி .. 6..

தா³க்ஷ்யம்ʼ குடும்ப³ப⁴ரணம்ʼ யஶோ(அ)ர்தே² த⁴ர்மஸேவனம் .
ஏவம்ʼ ப்ரஜாபி⁴ர்து³ஷ்டாபி⁴ராகீர்ணே க்ஷிதிமண்ட³லே .. 7..

ப்³ரஹ்மவிட்க்ஷத்ரஶூத்³ராணாம்ʼ யோ ப³லீ ப⁴விதா ந்ருʼப꞉ .
ப்ரஜா ஹி லுப்³தை⁴ ராஜன்யைர்நிர்க்⁴ருʼணைர்த³ஸ்யுத⁴ர்மபி⁴꞉ .. 8..

ஆச்சி²ன்னதா³ரத்³ரவிணா யாஸ்யந்தி கி³ரிகானனம் .
ஶாகமூலாமிஷக்ஷௌத்³ரப²லபுஷ்பாஷ்டிபோ⁴ஜனா꞉ .. 9..

அனாவ்ருʼஷ்ட்யா வினங்க்ஷ்யந்தி து³ர்பி⁴க்ஷகரபீடி³தா꞉ .
ஶீதவாதாதபப்ராவ்ருʼட்³ ஹிமைரன்யோன்யத꞉ ப்ரஜா꞉ .. 10..

க்ஷுத்த்ருʼட்³ப்⁴யாம்ʼ வ்யாதி⁴பி⁴ஶ்சைவ ஸந்தப்ஸ்யந்தே ச சிந்தயா .
த்ரிம்ʼஶத்³விம்ʼஶதி வர்ஷாணி பரமாயு꞉ கலௌ ந்ருʼணாம் .. 11..

க்ஷீயமாணேஷு தே³ஹேஷு தே³ஹினாம்ʼ கலிதோ³ஷத꞉ .
வர்ணாஶ்ரமவதாம்ʼ த⁴ர்மே நஷ்டே வேத³பதே² ந்ருʼணாம் .. 12..

பாக²ண்ட³ப்ரசுரே த⁴ர்மே த³ஸ்யுப்ராயேஷு ராஜஸு .
சௌர்யாந்ருʼதவ்ருʼதா²ஹிம்ʼஸா நானாவ்ருʼத்திஷு வை ந்ருʼஷு .. 13..

ஶூத்³ரப்ராயேஷு வர்ணேஷு ச்சா²க³ப்ராயாஸு தே⁴னுஷு .
க்³ருʼஹப்ராயேஷ்வாஶ்ரமேஷு யௌனப்ராயேஷு ப³ந்து⁴ஷு .. 14..

அணுப்ராயாஸ்வோஷதீ⁴ஷு ஶமீப்ராயேஷு ஸ்தா²ஸ்னுஷு .
வித்³யுத்ப்ராயேஷு மேகே⁴ஷு ஶூன்யப்ராயேஷு ஸத்³மஸு .. 15..

இத்த²ம்ʼ கலௌ க³தப்ராயே ஜனேஷு க²ரத⁴ர்மிஷு .
த⁴ர்மத்ராணாய ஸத்த்வேன ப⁴க³வானவதரிஷ்யதி .. 16..

சராசரகு³ரோர்விஷ்ணோரீஶ்வரஸ்யாகி²லாத்மன꞉ .
த⁴ர்மத்ராணாய ஸாதூ⁴னாம்ʼ ஜன்மகர்மாபனுத்தயே .. 17..

ஶம்ப⁴லக்³ராமமுக்²யஸ்ய ப்³ராஹ்மணஸ்ய மஹாத்மன꞉ .
ப⁴வனே விஷ்ணுயஶஸ꞉ கல்கி꞉ ப்ராது³ர்ப⁴விஷ்யதி .. 18.. ஸ கோ³ நா ஸம்ʼ கோ³
அஶ்வமாஶுக³மாருஹ்ய தே³வத³த்தம்ʼ ஜக³த்பதி꞉ .
அஸினாஸாது⁴த³மனமஷ்டைஶ்வர்யகு³ணான்வித꞉ .. 19..

விசரந்நாஶுனா க்ஷோண்யாம்ʼ ஹயேனாப்ரதிமத்³யுதி꞉ .
ந்ருʼபலிங்க³ச்ச²தோ³ த³ஸ்யூன் கோடிஶோ நிஹநிஷ்யதி .. 20..

அத² தேஷாம்ʼ ப⁴விஷ்யந்தி மனாம்ʼஸி விஶதா³னி வை .
வாஸுதே³வாங்க³ராகா³தி புண்யக³ந்தா⁴னிலஸ்ப்ருʼஶாம் .
பௌரஜானபதா³னாம்ʼ வை ஹதேஷ்வகி²லத³ஸ்யுஷு .. 21..

தேஷாம்ʼ ப்ரஜாவிஸர்க³ஶ்ச ஸ்த²விஷ்ட²꞉ ஸம்ப⁴விஷ்யதி .
வாஸுதே³வே ப⁴க³வதி ஸத்த்வமூர்தௌ ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²தே .. 22..

யதா³வதீர்ணோ ப⁴க³வான் கல்கிர்த⁴ர்மபதிர்ஹரி꞉ .
க்ருʼதம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ததா³ ப்ரஜா ஸூதிஶ்ச ஸாத்த்விகீ .. 23..

யதா³ சந்த்³ரஶ்ச ஸூர்யஶ்ச ததா² திஷ்யப்³ருʼஹஸ்பதீ .
ஏகராஶௌ ஸமேஷ்யந்தி ப⁴விஷ்யதி ததா³ க்ருʼதம் .. 24..

யே(அ)தீதா வர்தமானா யே ப⁴விஷ்யந்தி ச பார்தி²வா꞉ .
தே த உத்³தே³ஶத꞉ ப்ரோக்தா வம்ʼஶீயா꞉ ஸோமஸூர்யயோ꞉ .. 25..

ஆரப்⁴ய ப⁴வதோ ஜன்ம யாவன்னந்தா³பி⁴ஷேசனம் .
ஏதத்³வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ து ஶதம்ʼ பஞ்சத³ஶோத்தரம் .. 26..

ஸப்தர்ஷீணாம்ʼ து யௌ பூர்வௌ த்³ருʼஶ்யேதே உதி³தௌ தி³வி .
தயோஸ்து மத்⁴யே நக்ஷத்ரம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே யத்ஸமம்ʼ நிஶி .. 27..

தேனைத ருʼஷயோ யுக்தாஸ்திஷ்ட²ந்த்யப்³த³ஶதம்ʼ ந்ருʼணாம் .
தே த்வதீ³யே த்³விஜா꞉ காலே அது⁴னா சாஶ்ரிதா மகா⁴꞉ .. 28..

விஷ்ணோர்ப⁴க³வதோ பா⁴னு꞉ க்ருʼஷ்ணாக்²யோ(அ)ஸௌ தி³வம்ʼ க³த꞉ .
ததா³விஶத்கலிர்லோகம்ʼ பாபே யத்³ரமதே ஜன꞉ .. 29..

யாவத்ஸ பாத³பத்³மாப்⁴யாம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶன்னாஸ்தே ரமாபதி꞉ .
தாவத்கலிர்வை ப்ருʼதி²வீம்ʼ பராக்ராந்தும்ʼ ந சாஶகத் .. 30..

யதா³ தே³வர்ஷய꞉ ஸப்த மகா⁴ஸு விசரந்தி ஹி .
ததா³ ப்ரவ்ருʼத்தஸ்து கலிர்த்³வாத³ஶாப்³த³ஶதாத்மக꞉ .. 31..

யதா³ மகா⁴ப்⁴யோ யாஸ்யந்தி பூர்வாஷாடா⁴ம்ʼ மஹர்ஷய꞉ .
ததா³ நந்தா³த்ப்ரப்⁴ருʼத்யேஷ கலிர்வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ க³மிஷ்யதி .. 32..

யஸ்மின் க்ருʼஷ்ணோ தி³வம்ʼ யாதஸ்தஸ்மின்னேவ ததா³ஹனி .
ப்ரதிபன்னம்ʼ கலியுக³மிதி ப்ராஹு꞉ புராவித³꞉ .. 33..

தி³வ்யாப்³தா³னாம்ʼ ஸஹஸ்ராந்தே சதுர்தே² து புன꞉ க்ருʼதம் .
ப⁴விஷ்யதி யதா³ ந்ரூʼணாம்ʼ மன ஆத்மப்ரகாஶகம் .. 34..

இத்யேஷ மானவோ வம்ʼஶோ யதா² ஸங்க்²யாயதே பு⁴வி .
ததா² விட் ஶூத்³ரவிப்ராணாம்ʼ தாஸ்தா ஜ்ஞேயா யுகே³ யுகே³ .. 35..

ஏதேஷாம்ʼ நாமலிங்கா³னாம்ʼ புருஷாணாம்ʼ மஹாத்மனாம் .
கதா²மாத்ராவஶிஷ்டானாம்ʼ கீர்திரேவ ஸ்தி²தா பு⁴வி .. 36..

தே³வாபி꞉ ஶந்தனோர்ப்⁴ராதா மருஶ்சேக்ஷ்வாகுவம்ʼஶஜ꞉ .
கலாபக்³ராம ஆஸாதே மஹாயோக³ப³லான்விதௌ .. 37..

தாவிஹைத்ய கலேரந்தே வாஸுதே³வானுஶிக்ஷிதௌ .
வர்ணாஶ்ரமயுதம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ பூர்வவத்ப்ரத²யிஷ்யத꞉ .. 38..

க்ருʼதம்ʼ த்ரேதா த்³வாபரம்ʼ ச கலிஶ்சேதி சதுர்யுக³ம் .
அனேன க்ரமயோகே³ன பு⁴வி ப்ராணிஷு வர்ததே .. 39..

ராஜன்னேதே மயா ப்ரோக்தா நரதே³வாஸ்ததா²பரே .
பூ⁴மௌ மமத்வம்ʼ க்ருʼத்வாந்தே ஹித்வேமாம்ʼ நித⁴னம்ʼ க³தா꞉ .. 40..

க்ருʼமிவிட்³ப⁴ஸ்மஸஞ்ஜ்ஞாந்தே ராஜநாம்னோ(அ)பி யஸ்ய ச .
பூ⁴தத்⁴ருக் தத்க்ருʼதே ஸ்வார்த²ம்ʼ கிம்ʼ வேத³ நிரயோ யத꞉ .. 41..

கத²ம்ʼ ஸேயமக²ண்டா³ பூ⁴꞉ பூர்வைர்மே புருஷைர்த்⁴ருʼதா .
மத்புத்ரஸ்ய ச பௌத்ரஸ்ய மத்பூர்வா வம்ʼஶஜஸ்ய வா .. 42..

தேஜோப³ன்னமயம்ʼ காயம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா(ஆ)த்மதயாபு³தா⁴꞉ .
மஹீம்ʼ மமதயா சோபௌ⁴ ஹித்வாந்தே(அ)த³ர்ஶனம்ʼ க³தா꞉ .. 43..

யே யே பூ⁴பதயோ ராஜன் பு⁴ஞ்ஜந்தி பு⁴வமோஜஸா .
காலேன தே க்ருʼதா꞉ ஸர்வே கதா²மாத்ரா꞉ கதா²ஸு ச .. 44..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 2..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12- — அத்யாயம்-1-யது குல வம்சர் இழிவு நிலை-

November 29, 2020

ராஜோவாச
ஸ்வதா⁴மானுக³தே க்ருʼஷ்ணே யது³வம்ʼஶவிபூ⁴ஷணே .
கஸ்ய வம்ʼஶோ(அ)ப⁴வத்ப்ருʼத்²வ்யாமேததா³சக்ஷ்வ மே முனே .. 1..

ஶ்ரீஶுக உவாச
யோ(அ)ந்த்ய꞉ புரஞ்ஜயோ நாம பா⁴வ்யோ பா³ர்ஹத்³ரதோ² ந்ருʼப .
தஸ்யாமாத்யஸ்து ஶுனகோ ஹத்வா ஸ்வாமினமாத்மஜம் .. 2..

ப்ரத்³யோதஸஞ்ஜ்ஞம்ʼ ராஜானம்ʼ கர்தா யத்பாலக꞉ ஸுத꞉ .
விஶாக²யூபஸ்தத்புத்ரோ ப⁴விதா ராஜகஸ்தத꞉ .. 3..

நந்தி³வர்த⁴னஸ்தத்புத்ர꞉ பஞ்ச ப்ரத்³யோதனா இமே .
அஷ்டாத்ரிம்ʼஶோத்தரஶதம்ʼ போ⁴க்ஷ்யந்தி ப்ருʼதி²வீம்ʼ ந்ருʼபா꞉ .. 4..

ஶிஶுநாக³ஸ்ததோ பா⁴வ்ய꞉ காகவர்ணஸ்து தத்ஸுத꞉ .
க்ஷேமத⁴ர்மா தஸ்ய ஸுத꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷேமத⁴ர்மஜ꞉ .. 5..

விதி⁴ஸார꞉ ஸுதஸ்தஸ்யாஜாதஶத்ருர்ப⁴விஷ்யதி .
த³ர்ப⁴கஸ்தத்ஸுதோ பா⁴வீ த³ர்ப⁴கஸ்யாஜய꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ .. 6..

நந்தி³வர்த⁴ன ஆஜேயோ மஹானந்தி³꞉ ஸுதஸ்தத꞉ .
ஶிஶுநாகா³ த³ஶைவைதே ஷஷ்ட்யுத்தரஶதத்ரயம் .. 7..

ஸமா போ⁴க்ஷ்யந்தி ப்ருʼதி²வீம்ʼ குருஶ்ரேஷ்ட² கலௌ ந்ருʼபா꞉ .
மஹானந்தி³ஸுதோ ராஜன் ஶூத்³ரீக³ர்போ⁴த்³ப⁴வோ ப³லீ .. 8..

மஹாபத்³மபதி꞉ கஶ்சின்னந்த³꞉ க்ஷத்ரவிநாஶக்ருʼத் .
ததோ ந்ருʼபா ப⁴விஷ்யந்தி ஶூத்³ரப்ராயாஸ்த்வதா⁴ர்மிகா꞉ .. 9..

ஸ ஏகச்ச²த்ராம்ʼ ப்ருʼதி²வீமனுல்லங்கி⁴தஶாஸன꞉ .
ஶாஸிஷ்யதி மஹாபத்³மோ த்³விதீய இவ பா⁴ர்க³வ꞉ .. 10..

தஸ்ய சாஷ்டௌ ப⁴விஷ்யந்தி ஸுமால்யப்ரமுகா²꞉ ஸுதா꞉ .
ய இமாம்ʼ போ⁴க்ஷ்யந்தி மஹீம்ʼ ராஜான꞉ ஸ்ம ஶதம்ʼ ஸமா꞉ .. 11..

நவனந்தா³ன் த்³விஜ꞉ கஶ்சித்ப்ரபன்னானுத்³த⁴ரிஷ்யதி .
தேஷாமபா⁴வே ஜக³தீம்ʼ மௌர்யா போ⁴க்ஷ்யந்தி வை கலௌ .. 12..

ஸ ஏவ சந்த்³ரகு³ப்தம்ʼ வை த்³விஜோ ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி .
தத்ஸுதோ வாரிஸாரஸ்து ததஶ்சாஶோகவர்த⁴ன꞉ .. 13..

ஸுயஶா ப⁴விதா தஸ்ய ஸங்க³த꞉ ஸுயஶ꞉ ஸுத꞉ .
ஶாலிஶூகஸ்ததஸ்தஸ்ய ஸோமஶர்மா ப⁴விஷ்யதி .. 14..

ஶதத⁴ன்வா ததஸ்தஸ்ய ப⁴விதா தத்³ப்³ருʼஹத்³ரத²꞉ .
மௌர்யா ஹ்யேதே த³ஶ ந்ருʼபா꞉ ஸப்தத்ரிம்ʼஶச்ச²தோத்தரம் .. 15..

ஸமா போ⁴க்ஷ்யந்தி ப்ருʼதி²வீம்ʼ கலௌ குருகுலோத்³வஹ
ஹத்வா ப்³ருʼஹத்³ரத²ம்ʼ மௌர்யம்ʼ தஸ்ய ஸேனாபதி꞉ கலௌ .
புஷ்யமித்ரஸ்து ஶுங்கா³ஹ்வ꞉ ஸ்வயம்ʼ ராஜ்யம்ʼ கரிஷ்யதி
அக்³னிமித்ரஸ்ததஸ்தஸ்மாத்ஸுஜ்யேஷ்டோ²(அ)த² ப⁴விஷ்யதி .. 16..

வஸுமித்ரோ ப⁴த்³ரகஶ்ச புலிந்தோ³ ப⁴விதா தத꞉ .
ததோ கோ⁴ஷ꞉ ஸுதஸ்தஸ்மாத்³வஜ்ரமித்ரோ ப⁴விஷ்யதி .. 17..

ததோ பா⁴க³வதஸ்தஸ்மாத்³தே³வபூ⁴திரிதி ஶ்ருத꞉ .
ஶுங்கா³ த³ஶைதே போ⁴க்ஷ்யந்தி பூ⁴மிம்ʼ வர்ஷஶதாதி⁴கம் .. 18..

தத꞉ கண்வாநியம்ʼ பூ⁴மிர்யாஸ்யத்யல்பகு³ணான் ந்ருʼப .
ஶுங்க³ம்ʼ ஹத்வா தே³வபூ⁴திம்ʼ கண்வோ(அ)மாத்யஸ்து காமினம் .. 19..

ஸ்வயம்ʼ கரிஷ்யதே ராஜ்யம்ʼ வஸுதே³வோ மஹாமதி꞉ .
தஸ்ய புத்ரஸ்து பூ⁴மித்ரஸ்தஸ்ய நாராயண꞉ ஸுத꞉ .
நாராயணஸ்ய ப⁴விதா ஸுஶர்மா நாம விஶ்ருத꞉ .. 20..

காண்வாயனா இமே பூ⁴மிம்ʼ சத்வாரிம்ʼஶச்ச பஞ்ச ச .
ஶதானி த்ரீணி போ⁴க்ஷ்யந்தி வர்ஷாணாம்ʼ ச கலௌ யுகே³ .. 21..

ஹத்வா காண்வம்ʼ ஸுஶர்மாணம்ʼ தத்³ப்⁴ருʼத்யோ வ்ருʼஷலோ ப³லீ .
கா³ம்ʼ போ⁴க்ஷ்யத்யந்த்⁴ரஜாதீய꞉ கஞ்சித்காலமஸத்தம꞉ .. 22..

க்ருʼஷ்ணநாமாத² தத்³ப்⁴ராதா ப⁴விதா ப்ருʼதி²வீபதி꞉ .
ஶ்ரீஶாந்தகர்ணஸ்தத்புத்ர꞉ பௌர்ணமாஸஸ்து தத்ஸுத꞉ .. 23..

லம்போ³த³ரஸ்து தத்புத்ரஸ்தஸ்மாச்சிபி³லகோ ந்ருʼப꞉ .
மேக⁴ஸ்வாதிஶ்சிபி³லகாத³டமானஸ்து தஸ்ய ச .. 24..

அநிஷ்டகர்மா ஹாலேயஸ்தலகஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ .
புரீஷபீ⁴ருஸ்தத்புத்ரஸ்ததோ ராஜா ஸுநந்த³ன꞉ .. 25..

சகோரோ ப³ஹவோ யத்ர ஶிவஸ்வாதிரரிந்த³ம꞉ .
தஸ்யாபி கோ³மதீபுத்ர꞉ புரீமான் ப⁴விதா தத꞉ .. 26..

மேத³ஶிரா꞉ ஶிவஸ்கந்தோ³ யஜ்ஞஶ்ரீஸ்தத்ஸுதஸ்தத꞉ .
விஜயஸ்தத்ஸுதோ பா⁴வ்யஶ்சந்த்³ரவிஜ்ஞ꞉ ஸ லோமதி⁴꞉ .. 27..

ஏதே த்ரிம்ʼஶந்ந்ருʼபதயஶ்சத்வார்யப்³த³ஶதானி ச .
ஷட்பஞ்சாஶச்ச ப்ருʼதி²வீம்ʼ போ⁴க்ஷ்யந்தி குருநந்த³ன .. 28..

ஸப்தாபீ⁴ரா ஆவப்⁴ருʼத்யா த³ஶக³ர்த³பி⁴னோ ந்ருʼபா꞉ .
கங்கா꞉ ஷோட³ஶ பூ⁴பாலா ப⁴விஷ்யந்த்யதிலோலுபா꞉ .. 29..

ததோ(அ)ஷ்டௌ யவனா பா⁴வ்யாஶ்சதுர்த³ஶ துருஷ்ககா꞉ .
பூ⁴யோ த³ஶ கு³ருண்டா³ஶ்ச மௌலா ஏகாத³ஶைவ து .. 30..

ஏதே போ⁴க்ஷ்யந்தி ப்ருʼதி²வீம்ʼ த³ஶவர்ஷஶதானி ச .
நவாதி⁴காம்ʼ ச நவதிம்ʼ மௌலா ஏகாத³ஶ க்ஷிதிம் .. 31..

போ⁴க்ஷ்யந்த்யப்³த³ஶதான்யங்க³ த்ரீணி தை꞉ ஸம்ʼஸ்தி²தே தத꞉ .
கிலகிலாயாம்ʼ ந்ருʼபதயோ பூ⁴தனந்தோ³(அ)த² வங்கி³ரி꞉ .. 32..

ஶிஶுனந்தி³ஶ்ச தத்³ப்⁴ராதா யஶோனந்தி³꞉ ப்ரவீரக꞉ .
இத்யேதே வை வர்ஷஶதம்ʼ ப⁴விஷ்யந்த்யதி⁴கானி ஷட் .. 33..

தேஷாம்ʼ த்ரயோத³ஶ ஸுதா ப⁴விதாரஶ்ச பா³ஹ்லிகா꞉ .
புஷ்பமித்ரோ(அ)த² ராஜன்யோ து³ர்மித்ரோ(அ)ஸ்ய ததை²வ ச .. 34..

ஏககாலா இமே பூ⁴பா꞉ ஸப்தாந்த்⁴ரா꞉ ஸப்த கோஸலா꞉ .
விதூ³ரபதயோ பா⁴வ்யா நிஷதா⁴ஸ்தத ஏவ ஹி .. 35..

மாக³தா⁴னாம்ʼ து ப⁴விதா விஶ்வஸ்பூ²ர்ஜி꞉ புரஞ்ஜய꞉ .
கரிஷ்யத்யபரோ வர்ணான் புலிந்த³யது³மத்³ரகான் .. 36..

ப்ரஜாஶ்சாப்³ரஹ்மபூ⁴யிஷ்டா²꞉ ஸ்தா²பயிஷ்யதி து³ர்மதி꞉ .
வீர்யவான் க்ஷத்ரமுத்ஸாத்³ய பத்³மவத்யாம்ʼ ஸ வை புரி .
அனுக³ங்க³மாப்ரயாக³ம்ʼ கு³ப்தாம்ʼ போ⁴க்ஷ்யதி மேதி³னீம் .. 37..

ஸௌராஷ்ட்ராவந்த்யாபீ⁴ராஶ்ச ஶூரா அர்பு³த³மாலவா꞉ .
வ்ராத்யா த்³விஜா ப⁴விஷ்யந்தி ஶூத்³ரப்ராயா ஜனாதி⁴பா꞉ .. 38..

ஸிந்தோ⁴ஸ்தடம்ʼ சந்த்³ரபா⁴கா³ம்ʼ கௌந்தீம்ʼ காஶ்மீரமண்ட³லம் .
போ⁴க்ஷ்யந்தி ஶூத்³ரா வ்ராத்யாத்³யா ம்லேச்சா²ஶ்சாப்³ரஹ்மவர்சஸ꞉ .. 39..

துல்யகாலா இமே ராஜன் ம்லேச்ச²ப்ராயாஶ்ச பூ⁴ப்⁴ருʼத꞉ .
ஏதே(அ)த⁴ர்மாந்ருʼதபரா꞉ ப²ல்கு³தா³ஸ்தீவ்ரமன்யவ꞉ .. 40..

ஸ்த்ரீபா³லகோ³த்³விஜக்⁴நாஶ்ச பரதா³ரத⁴நாத்³ருʼதா꞉ .
உதி³தாஸ்தமிதப்ராயா அல்பஸத்த்வால்பகாயுஷ꞉ .. 41..

அஸம்ʼஸ்க்ருʼதா꞉ க்ரியாஹீனா ரஜஸா தமஸா(ஆ)வ்ருʼதா꞉ .
ப்ரஜாஸ்தே ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி ம்லேச்சா² ராஜன்யரூபிண꞉ .. 42..

தந்நாதா²ஸ்தே ஜனபதா³ஸ்தச்சீ²லாசாரவாதி³ன꞉ .
அன்யோன்யதோ ராஜபி⁴ஶ்ச க்ஷயம்ʼ யாஸ்யந்தி பீடி³தா꞉ .. 43..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 1..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-11- —

November 29, 2020

ஸ்கந்தம் -11-இது 31 அத்தியாயங்கள் அடங்கியது.

அத்யாயம் -1-யது குல சாபம்
அத்யாயம் -2-நிமி மஹா ராஜர் ஒன்பது யோகேந்திரர்களை சந்திப்பது
அத்யாயம் -3-மாயை -கர்மம் இவற்றில் இருந்து நிவர்ப்பித்து ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்ம பிராப்தி
அத்யாயம் -4-ஸ்ரீ நர -நாராயண திருவவதாரங்களும் மற்ற திருவவதாரங்களும்
அத்யாயம் -5-ஸ்ரீ வாசுதேவருக்கு ஸ்ரீ நாரதரின் உபதேசங்கள்

அத்யாயம் -6- ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தன்னுடைச் சோதிக்கு எழுந்து அருள -ஸ்ரீ நான்முகன் உணர்த்த -ஸ்ரீ உத்தவருக்கு ரஹஸ்ய உபதேசம்
அத்யாயம் -7-அவதூதன் விருத்தாந்தம்
அத்யாயம் -8-பிரகிருதி தன்மை-பிங்கள விருத்தாந்தம்
அத்யாயம் -9-விஷயாந்தர வைராக்யம்
அத்யாயம் -10-பந்த மோக்ஷ ஹேது

அத்யாயம் -11-பந்த ஹேதுவும் மோக்ஷ உபாயமும் விளக்கம் –
அத்யாயம் -12-மஹா விசுவாசமம் ரஹஸ்ய உபாயங்களும்
அத்யாயம் -13-ஸ்ரீ ஹம்ஸாவதாரம் -நான்முக புத்ரர்களுக்கு விளக்கம்
அத்யாயம் -14-ஸ்ரீ விஷ்ணு த்யானம்
அத்யாயம் -15-சித்தி விளக்கம்

அத்யாயம் –16-ஸ்ரீ பரஞ்சோதி ஸ்வரூபம்
அத்யாயம் -17-வர்ணாஸ்ரம தர்மங்கள் -நாவாய் -தோணி –
அத்யாயம் -18-வைராக்யங்கள் -வீடு பெறுதல்
அத்யாயம் -19-ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஞான பூர்த்தி
அத்யாயம் -20-பக்தி யோக மஹிமை -ஞானம் வைராக்யம்

அத்யாயம் -21-தர்ம அதர்ம விபாகம்
அத்யாயம் -22-ப்ரக்ருதி புருஷ விபாகம் -போக உபகரணம் -போக்தா
அத்யாயம் -23-சகிப்புத்தன்மை -அவாந்தி ப்ராஹ்மணர் பாட்டு
அத்யாயம் -24-சாங்க்ய மதம்
அத்யாயம்-25-அசித் த்ரயங்கள்

அத்யாயம் -26-புரூரவா ஸ்தோத்ரம்
அத்யாயம் -27-திவ்ய மங்கள ரூப மஹிமை
அத்யாயம் -28-ஞான யோக மார்க்கம்
அத்யாயம் -29-பக்தி யோக மஹிமை
அத்யாயம் -30 யது குலம் அழிவது
அத்யாயம் -31 ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் மறைவு

———————-———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-11–அத்யாயம்-31-ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் மறைவு

November 29, 2020

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் மறைவு சொல்லப்படுகிறது.

ப்ரஹ்மா, சிவன், பார்வதி, ரிஷிகள், ப்ரஜாபதிகள், இந்திரன் முதலான் தேவர்கள்,
சித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், வித்யாதரர்கள், நாகங்கள், கரணர்கள், யக்ஷர்கள், ராக்ஷசர்கள், கின்னரர்கள்,
அப்ஸரஸ்கள், கருடனின் உறவினர்கள், எல்லாரும் ப்ரபாஷா இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர்.
வரும்போதே எல்லாரும் பகவானின் பெருமைகளை பாடிக் கொண்டே வந்தனர்.
இவர்களை பார்த்துக் கொண்டே பகவான் மறைந்தார்; ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஏகினார்.

ஸ்லோகம் 7 லிருந்து 13 வரை பகவானின் அவதார பெருமைகளை பரீக்ஷித் மஹாராஜாவிற்கு மீண்டும் சொல்லப்படுகிறது.

ஸ்லோகம் 14ல் Anyone who regularly rises early in the morning and carefully chants with
devotion the glories of Lord Sri Krishna’s transcendental disappearance and
His return to His own abode will certainly achieve that same supreme destination

11:15 த்வாரகை சென்ற டாருகா வஸுதேவர், உக்ரஸேனர் பாதங்களில் விழுந்து, கிருஷ்ணரின் மறைவை கூறினார்.

16, 17 ஸ்லோகங்களில் டாருகா முழுதுமாக விவரிக்க, எல்லாரும் ஆறாத் துயரத்தில் மூழ்கினர்.

18,19,20 ஸ்லோகங்கள்: தேவகி, வஸுதேவர், ரோஹிணி ஆகியோர் கிருஷ்ணன், பலராமன் இருவரும்
உடல் நீத்ததை அறிந்து, மயக்கமுற்று பின்னர் அதே இடத்திலேயே உயிர் துறந்தனர்.
Tormented by separation from the Lord, His parents gave up their lives at that very spot.
My dear Pariksht, the wives of the Yadavas then climbed onto the funeral pyres, embracing their dead husbands.

The wives of Lord Balarama also entered the fire and embraced His body, and Vasudeva’s wives
entered his fire and embraced his body. The daughters-in-law of Lord Hari entered
the funeral fires of their respective husbands, headed by Pradyumna.
And Rukmini and the other wives of Lord Krishna — whose hearts were completely absorbed in Him — entered His fire.

ஸ்லோகம் 22ல் அர்ஜுனர் எல்லாருக்கும் இறுதி சடங்குகள் செய்தார்.

ஸ்லோகம் 23: சமுத்ரம் த்வாரகையின் எல்லா பக்கங்களையும் சூழ்ந்து நகரை அழித்தது –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் அரண்மனையைத் தவிர.

ஸ்லோகம் 24: ஆனால் த்வாரகை க்ஷேத்ரங்களில் மிக புனிதமானது என இன்றும் போற்றப்படுகிறது.

ஸ்லோகம் 25: மிச்சமிருந்த யது குலத்தினரையும், பெண்கள், முதியோர், குழந்தைகள் ஆகியோரை
அர்ஜுனன் இந்திரப்ரஸ்தம் கூட்டிச் சென்றார்.

ஸ்லோகம் 27: A person who with faith engages in chanting the glories of these various
pastimes and incarnations of Vishnu, the Lord of lords, will gain liberation from all sins

ஸ்லோகம் 28 உடன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தம் நிறைவு பெறுகிறது.

ஶ்ரீஶுக உவாச
அத² தத்ராக³மத்³ப்³ரஹ்மா ப⁴வான்யா ச ஸமம்ʼ ப⁴வ꞉ .
மஹேந்த்³ரப்ரமுகா² தே³வா முனய꞉ ஸப்ரஜேஶ்வரா꞉ .. 1..

பிதர꞉ ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வா வித்³யாத⁴ரமஹோரகா³꞉ .
சாரணா யக்ஷரக்ஷாம்ʼஸி கின்னராப்ஸரஸோ த்³விஜா꞉ .. 2..

த்³ரஷ்டுகாமா ப⁴க³வதோ நிர்யாணம்ʼ பரமோத்ஸுகா꞉ .
கா³யந்தஶ்ச க்³ருʼணந்தஶ்ச ஶௌரே꞉ கர்மாணி ஜன்ம ச .. 3..

வவ்ருʼஷு꞉ புஷ்பவர்ஷாணி விமானாவலிபி⁴ர்னப⁴꞉ .
குர்வந்த꞉ ஸங்குலம்ʼ ராஜன் ப⁴க்த்யா பரமயா யுதா꞉ .. 4..

ப⁴க³வான் பிதாமஹம்ʼ வீக்ஷ்ய விபூ⁴தீராத்மனோ விபு⁴꞉ .
ஸம்ʼயோஜ்யாத்மனி சாத்மானம்ʼ பத்³மநேத்ரே ந்யமீலயத் .. 5..

லோகாபி⁴ராமாம்ʼ ஸ்வதனும்ʼ தா⁴ரணாத்⁴யானமங்க³லம் .
யோக³தா⁴ரணயா(ஆ)க்³னேய்யாத³க்³த்⁴வா தா⁴மாவிஶத்ஸ்வகம் .. 6.. ஸகோ³நாகோ³கோ³
தி³வி து³ந்து³ப⁴யோ நேது³꞉ பேது꞉ ஸுமனஸஶ்ச கா²த் .
ஸத்யம்ʼ த⁴ர்மோ த்⁴ருʼதிர்பூ⁴மே꞉ கீர்தி꞉ ஶ்ரீஶ்சானு தம்ʼ யயு꞉ .. 7..

தே³வாத³யோ ப்³ரஹ்மமுக்²யா ந விஶந்தம்ʼ ஸ்வதா⁴மனி .
அவிஜ்ஞாதக³திம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ த³த்³ருʼஶுஶ்சாதிவிஸ்மிதா꞉ .. 8..

ஸௌதா³மன்யா யதா²(ஆ)காஶே யாந்த்யா ஹித்வாப்⁴ரமண்ட³லம் .
க³திர்ன லக்ஷ்யதே மர்த்யைஸ்ததா² க்ருʼஷ்ணஸ்ய தை³வதை꞉ .. 9..

ப்³ரஹ்மருத்³ராத³யஸ்தே து த்³ருʼஷ்ட்வா யோக³க³திம்ʼ ஹரே꞉ .
விஸ்மிதாஸ்தாம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸந்த꞉ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ லோகம்ʼ யயுஸ்ததா³ .. 10..

ராஜன் பரஸ்ய தனுப்⁴ருʼஜ்ஜனனாப்யயேஹா
மாயா விட³ம்ப³னமவேஹி யதா² நடஸ்ய .
ஸ்ருʼஷ்ட்வாத்மனேத³மனுவிஶ்ய விஹ்ருʼத்ய சாந்தே
ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய சாத்மமஹிமோபரத꞉ ஸ ஆஸ்தே .. 11..

மர்த்யேன யோ கு³ருஸுதம்ʼ யமலோகனீதம்ʼ
த்வாம்ʼ சானயச்ச²ரணத³꞉ பரமாஸ்த்ரத³க்³த⁴ம் .
ஜிக்³யே(அ)ந்தகாந்தகமபீஶமஸாவனீஶ꞉
கிம்ʼ ஸ்வாவனே ஸ்வரநயன் ம்ருʼக³யும்ʼ ஸதே³ஹம் .. 12..

ததா²ப்யஶேஷஸ்தி²திஸம்ப⁴வாப்யயே-
ஷ்வனன்யஹேதுர்யத³ஶேஷஶக்தித்⁴ருʼக் .
நைச்ச²த்ப்ரணேதும்ʼ வபுரத்ர ஶேஷிதம்ʼ
மர்த்யேன கிம்ʼ ஸ்வஸ்த²க³திம்ʼ ப்ரத³ர்ஶயன் .. 13..

ய ஏதாம்ʼ ப்ராதருத்தா²ய க்ருʼஷ்ணஸ்ய பத³வீம்ʼ பராம் .
ப்ரயத꞉ கீர்தயேத்³ப⁴க்த்யா தாமேவாப்னோத்யனுத்தமாம் .. 14..

தா³ருகோ த்³வாரகாமேத்ய வஸுதே³வோக்³ரஸேனயோ꞉ .
பதித்வா சரணாவஸ்ரைர்ன்யஷிஞ்சத்க்ருʼஷ்ணவிச்யுத꞉ .. 15..

கத²யாமாஸ நித⁴னம்ʼ வ்ருʼஷ்ணீனாம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னஶோ ந்ருʼப .
தச்ச்²ருத்வோத்³விக்³னஹ்ருʼத³யா ஜனா꞉ ஶோகவிர்மூர்ச்சி²தா꞉ .. 16..

தத்ர ஸ்ம த்வரிதா ஜக்³மு꞉ க்ருʼஷ்ணவிஶ்லேஷவிஹ்வலா꞉ .
வ்யஸவ꞉ ஶேரதே யத்ர ஜ்ஞாதயோ க்⁴னந்த ஆனனம் .. 17..

தே³வகீ ரோஹிணீ சைவ வஸுதே³வஸ்ததா² ஸுதௌ .
க்ருʼஷ்ணராமாவபஶ்யந்த꞉ ஶோகார்தா விஜஹு꞉ ஸ்ம்ருʼதிம் .. 18..

ப்ராணாம்ʼஶ்ச விஜஹுஸ்தத்ர ப⁴க³வத்³விரஹாதுரா꞉ .
உபகு³ஹ்ய பதீம்ʼஸ்தாத சிதாமாருருஹு꞉ ஸ்த்ரிய꞉ .. 19..

ராமபத்ன்யஶ்ச தத்³தே³ஹமுபகு³ஹ்யாக்³னிமாவிஶன் .
வஸுதே³வபத்ன்யஸ்தத்³கா³த்ரம்ʼ ப்ரத்³யும்நாதீ³ன் ஹரே꞉ ஸ்னுஷா꞉ .
க்ருʼஷ்ணபத்ன்யோ(அ)விஶந்நக்³னிம்ʼ ருக்மிண்யாத்³யாஸ்ததா³த்மிகா꞉ .. 20..

அர்ஜுன꞉ ப்ரேயஸ꞉ ஸக்²யு꞉ க்ருʼஷ்ணஸ்ய விரஹாதுர꞉ .
ஆத்மானம்ʼ ஸாந்த்வயாமாஸ க்ருʼஷ்ணகீ³தை꞉ ஸது³க்திபி⁴꞉ .. 21..

ப³ந்தூ⁴னாம்ʼ நஷ்டகோ³த்ராணாமர்ஜுன꞉ ஸாம்பராயிகம் .
ஹதானாம்ʼ காரயாமாஸ யதா²வத³னுபூர்வஶ꞉ .. 22..
த்³வாரகாம்ʼ ஹரிணா த்யக்தாம்ʼ ஸமுத்³ரோ(அ)ப்லாவயத்க்ஷணாத் .
வர்ஜயித்வா மஹாராஜ ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வதா³லயம் .. 23..

நித்யம்ʼ ஸந்நிஹிதஸ்தத்ர ப⁴க³வான் மது⁴ஸூத³ன꞉ .
ஸ்ம்ருʼத்யாஶேஷாஶுப⁴ஹரம்ʼ ஸர்வமங்க³லமங்க³லம் .. 24..

ஸ்த்ரீபா³லவ்ருʼத்³தா⁴நாதா³ய ஹதஶேஷான் த⁴னஞ்ஜய꞉ .
இந்த்³ரப்ரஸ்த²ம்ʼ ஸமாவேஶ்ய வஜ்ரம்ʼ தத்ராப்⁴யஷேசயத் .. 25..

ஶ்ருத்வா ஸுஹ்ருʼத்³வத⁴ம்ʼ ராஜன்னர்ஜுனாத்தே பிதாமஹா꞉ .
த்வாம்ʼ து வம்ʼஶத⁴ரம்ʼ க்ருʼத்வா ஜக்³மு꞉ ஸர்வே மஹாபத²ம் .. 26..

ய ஏதத்³தே³வதே³வஸ்ய விஷ்ணோ꞉ கர்மாணி ஜன்ம ச .
கீர்தயேச்ச்²ரத்³த⁴யா மர்த்ய꞉ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே .. 27..

இத்த²ம்ʼ ஹரேர்ப⁴க³வதோ ருசிராவதார-
வீர்யாணி பா³லசரிதானி ச ஶந்தமானி .
அன்யத்ர சேஹ ச ஶ்ருதானி க்³ருʼணன் மனுஷ்யோ
ப⁴க்திம்ʼ பராம்ʼ பரமஹம்ʼஸக³தௌ லபே⁴த .. 28..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே வையாஸக்யாமஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ர்யாம்ʼ
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ ஏகாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஏகத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 31..

———————-———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –