ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யம் -ஸ்ரீ பாத்ம புராணம் -முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் —

ஸ்ரீ ௐம் நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..

நிகம-கல்ப-தரோர் கலிதம் பலம் ஷுக-முகாத் அம்ருத-த்ரவ-ஸம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸம்
ஆலயம் முஹுர் அஹோ ரஸிகா புவி பாவுகா: ஸ்ரீமத் பாகவதம்,

வேத சாஸ்திரங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தின் கனிந்த பழமாகும். முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் உட்பட
அனைவராலும் சுவைக்கப்படுவதற்கு உகந்த நிலையில் இருந்த இதன் அமிர்த ரஸம்,
ஸ்ரீ ஸூக தேவரின் (’ஸ்ரீ ஸூக என்றால் ’கிளி’ என்று பொருள்) உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டதால்,
மேலும் அதிகமான சுவையுடன் திகழ்கின்றது.

த்வதீ³யம்ʼ வஸ்து கோ³விந்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே .
தேன த்வத³ங்க்⁴ரிகமலே ரதிம்ʼ மே யச்ச² ஶாஶ்வதீம் ..

ஸ்ரீ க்ருʼஷ்ணம்ʼ நாராயணம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ வ்ரஜப்ரியம் .
ஸ்ரீ க்ருʼஷ்ணம்ʼ த்³வைபாயனம்ʼ வந்தே³ க்ருʼஷ்ணம்ʼ வந்தே³ ப்ருʼதா²ஸுதம் ..

———–

பகவ -உள்ளவன் பகவான் பாகவதம் -பாக்கவே இதம் சொல்லும் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே பாகவதத்தில் உள்ளான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூர்வ ப்ரஹ்மம்
ராமன் பூர்ண மனுஷ்ய -கிருஷ்ணன் -பூர்வ பரத்வம்
கிளி போல் -குயில் போல் இனிமை -மலர் போல் மலர்ந்து
மற்ற அவதாரங்கள் சொல்லி புண்ணியம் சம்பாதித்து யோக்யதை பெற
1-சர்க்கம்
2-விசர்க்கம்
3-ஸ்திதி
god-generation -operation- destruction
4-உணவு போஷகம் -அவதாரம்
5-கர்மம் தடைகள்
6-மன்வந்தரம் -காலக்கணக்கு
7-ஈஸ்வர அவதார -அனு அவதார -போல்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள்
8-விரோதி தூக்கம்
9-முக்தன் –
10-ஆஸ்ரயம் -புகல் இடம் -இத்தை உணர்த்தவே ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலைகள்

————-

.. ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 1 ..

ஸச்சிதா³னந்த³ ரூபாய விஶ்வோத்பத்யாதி³ ஹேதவே .
தாபத்ரய விநாஶாய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாய வயம்ʼ நும꞉ .. 1..

யம்ʼ ப்ரவ்ரஜந்தமனபேதமபேதக்ருʼத்யம்ʼ
த்³வைபாயனோ விரஹகாதர ஆஜுஹாவ .
புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோ(அ)பி⁴னேது³ஸ்தம்ʼ
ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼத³யம்ʼ முனிமானதோ(அ)ஸ்மி .. 2..

விரஹத்தால் வியாசர் ஸூகரைக் கூப்பிட -மற்றவை பதில் குரல் -ப்ரஹ்மம் -அனைத்தும்

நைமிஷே ஸூதமாஸீன மபி⁴வாத்³ய மஹா மதிம் .
கதா²ம்ருʼதர ஸாஸ்வாத³ குஶல꞉ ஶௌனகோ(அ)ப்³ரவீத் .. 3..

நைமிசாரண்யம் -ஸ்வயம் வியக்த திவ்ய தேசம் –
ஸூ கர் -பரீக்ஷித் -சொல்லும் பொழுது கேட்டார் ரோமா ஹர்ஷனர்
ரோம ஹர்ஷனர் பிள்ளை ஸூத பவ்ர்ணிகர் -சொல்ல
அவர் சனகாதிகளுக்கு

ஶௌனக உவாச
அஜ்ஞான த்⁴வாந்த வித்⁴வம்ʼஸகோடி ஸூர்ய ஸம ப்ரப⁴ .
ஸூதாக்²யாஹி கதா²ஸாரம்ʼ மம கர்ண ரஸாயனம் .. 4..

ப⁴க்தி ஜ்ஞான விராகா³ப்தோ விவேகோ வர்த⁴தே மஹான் .
மாயாமோஹ நிராஸஶ்ச வைஷ்ணவை꞉ க்ரியதே கத²ம் .. 5..

இஹ கோ⁴ரே கலௌ ப்ராயோ ஜீவஶ்சாஸுரதாம்ʼ க³த꞉ .
க்லேஶாக்ராந்தஸ்ய தஸ்யைவ ஶோத⁴னே கிம்ʼ பராயணம் .. 6..

ஶ்ரேயஸாம்ʼ யத்³ ப⁴வேச்ச்²ரேய꞉ பாவனானாம்ʼ ச பாவனம் .
க்ருʼஷ்ண ப்ராப்திகரம்ʼ ஶஶ்வத் ஸாத⁴னம்ʼ தத்³வதா³து⁴னா .. 7..

சிந்தாமணிர் லோக ஸுக²ம்ʼ ஸுரத்³ரு꞉ ஸ்வர்க³ஸம்பத³ம் .
ப்ரயச்ச²தி கு³ரு꞉ ப்ரீதோ வைகுண்ட²ம்ʼ யோகி³ து³ர்லப⁴ம் .. 8..

ஸூத உவாச
ப்ரீதி꞉ ஶௌனக சித்தே தே ஹ்யதோ வச்மி விசார்ய ச .
ஸர்வ ஸித்³தா⁴ந்த நிஷ்பன்னம்ʼ ஸம்ʼஸார ப⁴ய நாஶனம் .. 9..

ப⁴க்த்யோக⁴ வர்த⁴னம்ʼ யச்ச க்ருʼஷ்ண ஸந்தோஷ ஹேதுகம் .
தத³ஹம்ʼ தே(அ)பி⁴தா⁴ஸ்யாமி ஸாவதா⁴னதயா ஶ்ருʼணு .. 10..

சாவதானம் -கவனமாக கேட்கவேண்டும்

கால வ்யால முக²க்³ராஸத்ராஸநிர்ணாஶஹேதவே .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ கலௌ கீரேண பா⁴ஷிதம் .. 11..

ஏதஸ்மாத³பரம்ʼ கிஞ்சின் மன꞉ஶுத்³த்⁴யை ந வித்³யதே .
ஜன்மாந்தரே ப⁴வேத் புண்யம்ʼ ததா³ பா⁴க³வதம்ʼ லபே⁴த் .. 12..

ஜன்மாந்தர புண்யத்தாலே தானே இத்தைக் கேட்க பெறுவோம் –

பரீக்ஷிதே கதா²ம்ʼ வக்தும்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²தே ஶுகே .
ஸுதா⁴ கும்ப⁴ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வைவ தே³வாஸ்தத்ர ஸமாக³மன் .. 13..

ஸுதா⁴ கும்ப⁴ம்-உப்புச்சாறு வேண்டாம்

ஶுகம்ʼ நத்வாவத³ன் ஸர்வே ஸ்வகார்யகுஶலா꞉ ஸுரா꞉ .
கதா²ஸுதா⁴ம்ʼ ப்ரயச்ச²ஸ்வ க்³ருʼஹீத்வைவ ஸுதா⁴மிமாம் .. 14..

ஏவம்ʼ வினிமயே ஜாதே ஸுதா⁴ ராஜ்ஞா ப்ரபீயதாம் .
ப்ரபாஸ்யாமோ வயம்ʼ ஸர்வே ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாம்ருʼதம் .. 15..

க்வ ஸுதா⁴ க்வ கதா² லோகே க்வ காச꞉ க்வ மணிர்மஹான் .
ப்³ரஹ்மராதோ விசார்யைவம்ʼ ததா³ தே³வான் ஜஹாஸ ஹ .. 16..

அப⁴க்தாம்ʼஸ்தாம்ʼஶ்ச விஜ்ஞாய ந த³தௌ³ ஸ கதா²ம்ருʼதம் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ வார்தா ஸுராணாமபி து³ர்லபா⁴ .. 17..

ராஜ்ஞோ மோக்ஷம்ʼ ததா² வீக்ஷ்ய புரா தா⁴தாபி விஸ்மித꞉ .
ஸத்யலோகே துலாம்ʼ ப³த்³த்⁴வாதோலயத்ஸாத⁴னான்யஜ꞉ .. 18..

லகூ⁴ன்யன்யானி ஜாதானி கௌ³ரவேண இத³ம்ʼ மஹத் .
ததா³ ருʼஷிக³ணா꞉ ஸர்வே விஸ்மயம்ʼ பரமம்ʼ யயு꞉ .. 19..

மேநிரே ப⁴க³வத்³ரூபம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ கலௌ .
பட²னாச்ச்²ரவணாத்ஸத்³யோ வைகுண்ட²ப²லதா³யகம் .. 20..

ஸப்தாஹேன ஶ்ருதம்ʼ சைதத்ஸர்வதா² முக்திதா³யகம் .
ஸனகாத்³யை꞉ புரா ப்ரோக்தம்ʼ நாரதா³ய த³யாபரை꞉ .. 21..

யத்³யபி ப்³ரஹ்ம ஸம்ப³ந்தா⁴ச்ச்²ருதமேதத்ஸுரர்ஷிணா .
ஸப்தாஹ ஶ்ரவணவிதி⁴꞉ குமாரைஸ்தஸ்ய பா⁴ஷித꞉ .. 22..

ஶௌனக உவாச
லோகவிக்³ரஹமுக்தஸ்ய நாரத³ஸ்யாஸ்தி²ரஸ்ய ச .
விதி⁴ஶ்ரவே குத꞉ ப்ரீதி꞉ ஸம்ʼயோக³꞉ குத்ர தை꞉ ஸஹ .. 23..

ஸூத உவாச
அத்ர தே கீர்தயிஷ்யாமி ப⁴க்தியுக்தம்ʼ கதா²னகம் .
ஶுகேன மம யத்ப்ரோக்தம்ʼ ரஹ꞉ ஶிஷ்யம்ʼ விசார்ய ச .. 24..

ஏகதா³ ஹி விஶாலாயாம்ʼ சத்வார ருʼஷயோ(அ)மலா꞉ .
ஸத்ஸங்கா³ர்த²ம்ʼ ஸமாயாதா த³த்³ருʼஶுஸ்தத்ர நாரத³ம் .. 25..

குமாரா ஊசு꞉
கத²ம்ʼ ப்³ரஹ்மன் தீ³னமுக²꞉ குதஶ் சிந்தாதுரோ ப⁴வான் .
த்வரிதம்ʼ க³ம்யதே குத்ர குதஶ்சாக³மனம்ʼ தவ .. 26..

இதா³னீம்ʼ ஶூன்யசித்தோ(அ)ஸி க³தவித்தோ யதா² ஜன꞉ .
தவேத³ம்ʼ முக்தஸங்க³ஸ்ய நோசிதம்ʼ வத³ காரணம் .. 27..

நாரத³ உவாச
அஹம்ʼ து ப்ருʼதி²வீம்ʼ யாதோ ஜ்ஞாத்வா ஸர்வோத்தமாமிதி .
புஷ்கரம்ʼ ச ப்ரயாக³ம்ʼ ச காஶீம்ʼ கோ³தா³வரீம்ʼ ததா² .. 28..

சாந்தி பக்தி கிடைக்காத இடங்கள் இல்லாமல் நாரதர் கவலை

ஹரி க்ஷேத்ரம்ʼ குரு க்ஷேத்ரம்ʼ ஶ்ரீரங்க³ம்ʼ ஸேது ப³ந்த⁴னம் .
ஏவமாதி³ஷு தீர்தே²ஷு ப்⁴ரமமாண இதஸ்தத꞉ .. 29..

நாபஶ்யம்ʼ குத்ர சிச்ச²ர்ம மன꞉ஸந்தோஷ காரகம் .
கலினாத⁴ர்ம மித்ரேண த⁴ரேயம்ʼ பா³தி⁴தாது⁴னா .. 30..

கலி கோலாஹலம் –

ஸத்யம்ʼ நாஸ்தி தப꞉ ஶௌசம்ʼ த³யா தா³னம்ʼ ந வித்³யதே .
உத³ரம் ப⁴ரிணோ ஜீவா வராகா꞉ கூட பா⁴ஷிண꞉ .. 31..

மந்தா³꞉ ஸுமந்த³மதயோ மந்த³பா⁴க்³யா ஹ்யுபத்³ருதா꞉ .
பாக²ண்ட³ நிரதா꞉ ஸந்தோ விரக்தா꞉ ஸபரிக்³ரஹா꞉ .. 32..

தருணீ ப்ரபு⁴தா கே³ஹே ஶ்யாலகோ பு³த்³தி⁴தா³யக꞉ .
கன்யா விக்ரயிணோ லோபா⁴த்³த³ம்பதீனாம்ʼ ச கல்கனம் .. 33..

ஆஶ்ரமா யவனை ருத்³தா⁴ஸ் தீர்தா²னி ஸரிதஸ் ததா² .
தே³வதா யதனான் யத்ர து³ஷ்டைர் நஷ்டானி பூ⁴ரிஶ꞉ .. 34..

ந யோகீ³ நைவ ஸித்³தோ⁴ வா ந ஜ்ஞானீ ஸத்க்ரியோ நர꞉ .
கலிதா³வானலேநாத்³ய ஸாத⁴னம்ʼ ப⁴ஸ்மதாம்ʼ க³தம் .. 35..

அட்டஶூலா ஜனபதா³꞉ ஶிவஶூலா த்³விஜாதய꞉ .
காமின்ய꞉ கேஶஶூலின்ய꞉ ஸம்ப⁴வந்தி கலாவிஹ .. 36..

ஏவம்ʼ பஶ்யன் கலேர்தோ³ஷான் பர்யடன்னவனீமஹம் .
யாமுனம்ʼ தடமாபன்னோ யத்ர லீலா ஹரேரபூ⁴த் .. 37..

தத்ராஶ்சர்யம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ தன்முனீஶ்வரா꞉ .
ஏகா து தருணீ தத்ர நிஷண்ணா கி²ன்னமானஸா .. 38..

வ்ருʼத்³தௌ⁴ த்³வௌ பதிதௌ பார்ஶ்வே நி꞉ஶ்வஸந்தாவசேதனௌ .
ஶுஶ்ரூஷந்தீ ப்ரபோ³த⁴ந்தீ ருத³தீ ச தயோ꞉ புர꞉ .. 39..

த³ஶ தி³க்ஷு நிரீக்ஷந்தீ ரக்ஷிதாரம்ʼ நிஜம்ʼ வபு꞉ .
வீஜ்யமானா ஶதஸ்த்ரீபி⁴ர்போ³த்⁴யமானா முஹுர்முஹு꞉ .. 40..

த்³ருʼஷ்ட்வா தூ³ராத்³க³த꞉ ஸோ(அ)ஹம்ʼ கௌதுகேன தத³ந்திகம் .
மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சோத்தி²தா பா³லா விஹ்வலா சாப்³ரவீத்³வச꞉ .. 41..

பா³லோவாச
போ⁴ போ⁴꞉ ஸாதோ⁴ க்ஷணம்ʼ திஷ்ட² மச்சிந்தாமபி நாஶய .
த³ர்ஶனம்ʼ தவ லோகஸ்ய ஸர்வதா²க⁴ஹரம்ʼ பரம் .. 42..

ப³ஹுதா² தவ வாக்யேன து³꞉க²ஶாந்திர்ப⁴விஷ்யதி .
யதா³ பா⁴க்³யம்ʼ ப⁴வேத்³பூ⁴ரி ப⁴வதோ த³ர்ஶனம்ʼ ததா³ .. 43..

நாரத³ உவாச
காஸி த்வம்ʼ காவிமௌ சேமா நார்ய꞉ கா꞉ பத்³ம லோசனா꞉ .
வத³ தே³வி ஸவிஸ்தாரம்ʼ ஸ்வஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய காரணம் .. 44..

பா³லோவாச
அஹம்ʼ ப⁴க்திரிதி க்²யாதா இமௌ மே தனயௌ மதௌ .
ஜ்ஞானவைராக்³யநாமானௌ காலயோகே³ன ஜர்ஜரௌ .. 45..

இவர்கள் எனது பிள்ளைகள் -பக்தி -பேசுகிறாள் -எனக்கு இளமை திரும்பியது -இவர்கள்
ஞானம் வைராக்யம் – வயசு ஆகி திரும்ப வில்லை -பக்தி தவழும்

க³ங்கா³த்³யா꞉ ஸரிதஶ்சேமா மத்ஸேவார்த²ம்ʼ ஸமாக³தா꞉ .
ததா²பி ந ச மே ஶ்ரேய꞉ ஸேவிதாயா꞉ ஸுரைரபி .. 46..

இதா³னீம்ʼ ஶ்ருʼணு மத்³வார்தாம்ʼ ஸசித்தஸ்த்வம்ʼ தபோத⁴ன .
வார்தா மே விததாப்யஸ்தி தாம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுக²மாவஹ .. 47..

உத்பன்னா த்³ரவிடே³ ஸாஹம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ கர்ணாடகே க³தா .
க்வசித் க்வசின் மஹாராஷ்ட்ரே கு³ர்ஜரே ஜீர்ணதாம்ʼ க³தா .. 48..

பக்தி பிறந்த கதை சொல்கிறாள் -தமிழகம் பிறந்து கர்நாடகம் வளர்ந்து

தத்ர கோ⁴ரகலேர்யோகா³த்பாக²ண்டை³꞉ க²ண்டி³தாங்க³கா .
து³ர்ப³லாஹம்ʼ சிரம்ʼ யாதா புத்ராப்⁴யாம்ʼ ஸஹ மந்த³தாம் .. 49..

வ்ருʼந்தா³வனம்ʼ புன꞉ ப்ராப்ய நவீனேவ ஸுரூபிணீ .
ஜாதாஹம்ʼ யுவதீ ஸம்யக்ப்ரேஷ்ட²ரூபா து ஸாம்ப்ரதம் .. 50..

இமௌ து ஶயிதாவத்ர ஸுதௌ மே க்லிஶ்யத꞉ ஶ்ரமாத் .
இத³ம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ பரித்யஜ்ய விதே³ஶம்ʼ க³ம்யதே மயா .. 51..

ஜரட²த்வம்ʼ ஸமாயாதௌ தேன து³꞉கே²ன து³꞉கி²தா .
ஸாஹம்ʼ து தருணீ கஸ்மாத்ஸுதௌ வ்ருʼத்³தா⁴விமௌ குத꞉ .. 52..

த்ரயாணாம்ʼ ஸஹசாரித்வாத்³வைபரீத்யம்ʼ குத꞉ ஸ்தி²தம் .
க⁴டதே ஜரடா² மாதா தருணௌ தனயாவிதி .. 53..

அத꞉ ஶோசாமி சாத்மானம்ʼ விஸ்மயாவிஷ்டமானஸா .
வத³ யோக³நிதே⁴ தீ⁴மன் காரணம்ʼ சாத்ர கிம்ʼ ப⁴வேத் .. 54..

நாரத³ உவாச
ஜ்ஞானேனாத்மனி பஶ்யாமி ஸர்வமேதத்தவானகே⁴ .
ந விஷாத³ஸ்த்வயா கார்யோ ஹரி꞉ ஶம்ʼ தே கரிஷ்யதி .. 55..

ஸூத உவாச
க்ஷண மாத்ரேண தஜ்ஜ் ஞாத்வா வாக்யமூசே முனீஶ்வர꞉ .. 56..

நாரத³ உவாச
ஶ்ருʼணுஷ் வாவஹிதா பா³லே யுகோ³(அ)யம்ʼ தா³ருண꞉ கலி꞉ .
தேன லுப்த꞉ ஸதா³சாரோ யோக³மார்க³ஸ்தபாம்ʼஸி ச .. 57..

பக்தி முக்தி முன் சேர்ந்து இருக்க யுகம் மாற பிரிந்து

ஜனா அகா⁴ஸுராயந்தே ஶாட்²ய து³ஷ்கர்ம காரிண꞉ .
இஹ ஸந்தோ விஷீத³ந்தி ப்ரஹ்ருʼஷ்யந்தி ஹ்யஸாத⁴வ꞉ .
த⁴த்தே தை⁴ர்யம்ʼ து யோ தீ⁴மான் ஸ தீ⁴ர꞉ பண்டி³தோ(அ)த²வா .. 58..

அஸ்ப்ருʼஶ்யானவலோக்யேயம்ʼ ஶேஷபா⁴ரகரீ த⁴ரா .
வர்ஷே வர்ஷே க்ரமாஜ்ஜாதா மங்க³லம்ʼ நாபி த்³ருʼஶ்யதே .. 59..

ந த்வாமபி ஸுதை꞉ ஸாகம்ʼ கோ(அ)பி பஶ்யதி ஸாம்ப்ரதம் .
உபேக்ஷிதானுராகா³ந்தை⁴ர்ஜர்ஜரத்வேன ஸம்ʼஸ்தி²தா .. 60..

வ்ருʼந்தா³வனஸ்ய ஸம்ʼயோகா³த்புனஸ்த்வம்ʼ தருணீ நவா .
த⁴ன்யம்ʼ வ்ருʼந்தா³வனம்ʼ தேன ப⁴க்திர்ந்ருʼத்யதி யத்ர ச .. 61..

அத்ரேமௌ க்³ராஹகாபா⁴வான்ன ஜராமபி முஞ்சத꞉ .
கிஞ்சிதா³த்மஸுகே²னேஹ ப்ரஸுப்திர்மன்யதே(அ)னயோ꞉ .. 62..

ப⁴க்திருவாச
கத²ம்ʼ பரீக்ஷிதா ராஜ்ஞா ஸ்தா²பிதோ ஹ்யஶுசி꞉ கலி꞉ .
ப்ரவ்ருʼத்தே து கலௌ ஸர்வஸார꞉ குத்ர க³தோ மஹான் .. 63..

கருணாபரேண ஹரிணாப்யத⁴ர்ம꞉ கத²மீக்ஷ்யதே .
இமம்ʼ மே ஸம்ʼஶயம்ʼ சி²ந்தி⁴ த்வத்³வாசா ஸுகி²தாஸ்ம்யஹம் .. 64..

நாரத³ உவாச
யதி³ ப்ருʼஷ்டஸ்த்வயா பா³லே ப்ரேமத꞉ ஶ்ரவணம்ʼ குரு .
ஸர்வம்ʼ வக்ஷ்யாமி தே ப⁴த்³ரே கஶ்மலம்ʼ தே க³மிஷ்யதி .. 65..

யதா³ முகுந்தோ³ ப⁴க³வான் க்ஷ்மாம்ʼ த்யக்த்வா ஸ்வபத³ம்ʼ க³த꞉ .
தத்³தி³னாத்கலிராயாத꞉ ஸர்வஸாத⁴னபா³த⁴க꞉ .. 66..

த்³ருʼஷ்டோ தி³க்³விஜயே ராஜ்ஞா தீ³னவச்ச²ரணம்ʼ க³த꞉ .
ந மயா மாரணீயோ(அ)யம்ʼ ஸாரங்க³ இவ ஸாரபு⁴க் .. 67..

யத்ப²லம்ʼ நாஸ்தி தபஸா ந யோகே³ன ஸமாதி⁴னா .
தத்ப²லம்ʼ லப⁴தே ஸம்யக் கலௌ கேஶவ கீர்தனாத் .. 68..

கேசவ நாம சங்கீர்த்தனமே இக்கலியில் பலம் அளிக்குமே

ஏகாகாரம்ʼ கலிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸாரவத் ஸார நீரஸம் .
விஷ்ணுராத꞉ ஸ்தா²பிதவான் கலி ஜானாம்ʼ ஸுகா²ய ச .. 69..

குகர்மா சரணாத்ஸார꞉ ஸர்வதோ நிர்க³தோ(அ)து⁴னா .
பதா³ர்தா²꞉ ஸம்ʼஸ்தி²தா பூ⁴மௌ பீ³ஜஹீனாஸ் துஷா யதா² .. 70..

விப்ரைர் பா⁴க³வதீ வார்தா கே³ஹே கே³ஹே ஜனே ஜனே .
காரிதா கண லோபே⁴ன கதா²ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 71..

அத்யுக்³ர பூ⁴ரி கர்மாணோ நாஸ்திகா ரௌரவா ஜனா꞉ .
தே(அ)பி திஷ்ட²ந்தி தீர்தே²ஷு தீர்த²ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 72..

காம க்ரோத⁴ மஹா லோப⁴ த்ருʼஷ்ணாவ்யாகுல சேதஸ꞉ .
தே(அ)பி திஷ்ட²ந்தி தபஸி தப꞉ஸாரஸ் ததோ க³த꞉ .. 73..

மனஸஶ் சாஜயால் லோபா⁴த்³த³ம்பா⁴த்பாக²ண்ட³ ஸம்ʼஶ்ரயாத் .
ஶாஸ்த்ரா னப்⁴யஸனாச் சைவ த்⁴யான யோக³ ப²லம்ʼ க³தம் .. 74..

பண்டி³தாஸ்து கலத்ரேண ரமந்தே மஹிஷா இவ .
புத்ரஸ் யோத்பாத³னே த³க்ஷா அத³க்ஷா முக்தி ஸாத⁴னே .. 75..

ந ஹி வைஷ்ணவதா குத்ர ஸம்ப்ரதா³யபுர꞉ஸரா .
ஏவம்ʼ ப்ரலயதாம்ʼ ப்ராப்தோ வஸ்துஸார꞉ ஸ்த²லே ஸ்த²லே .. 76..

அயம்ʼ து யுக³த⁴ர்மோ ஹி வர்ததே கஸ்ய தூ³ஷணம் .
அதஸ்து புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஸஹதே நிகடே ஸ்தி²த꞉ .. 77..

ஸூத உவாச
இதி தத்³வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா விஸ்மயம்ʼ பரமம்ʼ க³தா .
ப⁴க்திரூசே வசோ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரூயதாம்ʼ தச்ச ஶௌனக .. 78..

ப⁴க்திருவாச
ஸுரர்ஷே த்வம்ʼ ஹி த⁴ன்யோ(அ)ஸி மத்³பா⁴க்³யேன ஸமாக³த꞉ .
ஸாதூ⁴னாம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ லோகே ஸர்வஸித்³தி⁴கரம்ʼ பரம் .. 79..

ஜயதி ஜக³தி மாயாம்ʼ யஸ்ய காயாத⁴வஸ்தே
வசனரசனமேகம்ʼ கேவலம்ʼ சாகலய்ய .
த்⁴ருவபத³மபி யாதோ யத்க்ருʼபாதோ த்⁴ருவோ(அ)யம்ʼ
ஸகலகுஶலபாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மபுத்ரம்ʼ நதாஸ்மி .. 80..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ப⁴க்திநாரத³ஸமாக³மோ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 1..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 2 ..

நாரத³ உவாச
வ்ருʼதா² கே²த³யஸே பா³லே அஹோ சிந்தாதுரா கத²ம் .
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசரணாம்போ⁴ஜம்ʼ ஸ்மர து³꞉க²ம்ʼ க³மிஷ்யதி .. 1..

த்³ரௌபதீ³ ச பரித்ராதா யேன கௌரவகஶ்மலாத் .
பாலிதா கோ³பஸுந்த³ர்ய꞉ ஸ க்ருʼஷ்ண꞉ க்வாபி நோ க³த꞉ .. 2..

த்வம்ʼ து ப⁴க்தி꞉ ப்ரியா தஸ்ய ஸததம்ʼ ப்ராணதோ(அ)தி⁴கா .
த்வயா(ஆ)ஹூதஸ்து ப⁴க³வான் யாதி நீசக்³ருʼஹேஷ்வபி .. 3..

ஸத்யாதி³த்ரியுகே³ போ³த⁴ வைராக்³யௌ முக்தி ஸாத⁴கௌ .
கலௌ து கேவலா ப⁴க்திர் ப்³ரஹ்ம ஸாயுஜ்ய காரிணீ .. 4..

இதி நிஶ்சித்ய சித்³ரூப꞉ ஸத்³ரூபாம்ʼ த்வாம்ʼ ஸஸர்ஜ ஹ .
பரமானந்த³சின்மூர்தி꞉ ஸுந்த³ரீம்ʼ க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ம் .. 5..

ப³த்³த்⁴வாஞ்ஜலிம்ʼ த்வயா ப்ருʼஷ்டம்ʼ கிம்ʼ கரோமீதி சைகதா³ .
த்வாம்ʼ ததா³(ஆ)ஜ்ஞாபயத்க்ருʼஷ்ணோ மத்³ப⁴க்தான் போஷயேதி ச .. 6..

அங்கீ³க்ருʼதம்ʼ த்வயா தத்³வை ப்ரஸன்னோ(அ)பூ⁴த்³த⁴ரிஸ்ததா³ .
முக்திம்ʼ தா³ஸீம்ʼ த³தௌ³ துப்⁴யம்ʼ ஜ்ஞானவைராக்³யகாவிமௌ .. 7..

போஷணம்ʼ ஸ்வேன ரூபேண வைகுண்டே² த்வம்ʼ கரோஷி ச .
பூ⁴மௌ ப⁴க்த விபோஷாய சா²யா ரூபம்ʼ த்வயா க்ருʼதம் .. 8..

முக்திம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ விரக்திம்ʼ ச ஸஹ க்ருʼத்வா க³தா பு⁴வி .
க்ருʼதாதி³த்³வாபரஸ்யாந்தம்ʼ மஹானந்தே³ன ஸம்ʼஸ்தி²தா .. 9..

கலௌ முக்தி꞉ க்ஷயம்ʼ ப்ராப்தா பாக²ண்டா³மயபீடி³தா .
த்வதா³ஜ்ஞயா க³தா ஶீக்⁴ரம்ʼ வைகுண்ட²ம்ʼ புனரேவ ஸா .. 10..

ஸ்ம்ருʼதா த்வயாபி சாத்ரைவ முக்திராயாதி யாதி ச .
புத்ரீக்ருʼத்ய த்வயேமௌ ச பார்ஶ்வே ஸ்வஸ்யைவ ரக்ஷிதௌ .. 11..

உபேக்ஷாத꞉ கலௌ மந்தௌ³ வ்ருʼத்³தௌ⁴ ஜாதௌ ஸுதௌ தவ .
ததா²பி சிந்தாம்ʼ முஞ்ஜ த்வமுபாயம்ʼ சிந்தயாம்யஹம் .. 12..

கலினா ஸத்³ருʼஶ꞉ கோ(அ)பி யுகோ³ நாஸ்தி வரானனே .
தஸ்மிம்ʼஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தா²பயிஷ்யாமி கே³ஹே கே³ஹே ஜனே ஜனே .. 13..

அன்யத⁴ர்மாம்ʼஸ்திரஸ்க்ருʼத்ய புரஸ்க்ருʼத்ய மஹோத்ஸவான் .
ததா³ நாஹம்ʼ ஹரேர்தா³ஸோ லோகே த்வாம்ʼ ந ப்ரவர்தயே .. 14..

த்வத³ன்விதாஶ்ச யே ஜீவா ப⁴விஷ்யந்தி கலாவிஹ .
பாபினோ(அ)பி க³மிஷ்யந்தி நிர்ப⁴யம்ʼ க்ருʼஷ்ணமந்தி³ரம் .. 15..

யேஷாம்ʼ சித்தே வஸேத்³ப⁴க்தி꞉ ஸர்வதா³ ப்ரேமரூபிணீ .
ந தே பஶ்யந்தி கீநாஶம்ʼ ஸ்வப்னே(அ)ப்யமலமூர்தய꞉ .. 16..

ந ப்ரேதோ ந பிஶாசோ வா ராக்ஷஸோ வாஸுரோ(அ)பி வா .
ப⁴க்தியுக்தமனஸ்கானாம்ʼ ஸ்பர்ஶனே ந ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் .. 17..

ந தபோபி⁴ர்ன வேதை³ஶ்ச ந ஜ்ஞானேனாபி கர்மணா .
ஹரிர்ஹி ஸாத்⁴யதே ப⁴க்த்யா ப்ரமாணம்ʼ தத்ர கோ³பிகா꞉ .. 18..

ந்ருʼணாம்ʼ ஜன்மஸஹஸ்ரேண ப⁴க்தௌ ப்ரீதிர்ஹி ஜாயதே .
கலௌ ப⁴க்தி꞉ கலௌ ப⁴க்திர்ப⁴க்த்யா க்ருʼஷ்ண꞉ புர꞉ ஸ்தி²த꞉ .. 19..

ப⁴க்தித்³ரோஹகரா யே ச தே ஸீத³ந்தி ஜக³த்த்ரயே .
து³ர்வாஸா து³꞉க²மாபன்ன꞉ புரா ப⁴க்தவினிந்த³க꞉ .. 20..

அலம்ʼ வ்ரதைரலம்ʼ தீர்தை²ரலம்ʼ யோகை³ரலம்ʼ மகை²꞉ .
அலம்ʼ ஜ்ஞானகதா²லாபைர்ப⁴க்திரேகைவ முக்திதா³ .. 21..

ஸூத உவாச
இதி நாரத³நிர்ணீதம்ʼ ஸ்வமாஹாத்ம்யம்ʼ நிஶம்ய ஸா .
ஸர்வாங்க³புஷ்டிஸம்ʼயுக்தா நாரத³ம்ʼ வாக்யமப்³ரவீத் .. 22..

ப⁴க்திருவாச
அஹோ நாரத³ த⁴ன்யோ(அ)ஸி ப்ரீதிஸ்தே மயி நிஶ்சலா .
ந கதா³சித்³விமுஞ்ஜாமி சித்தே ஸ்தா²ஸ்யாமி ஸர்வதா³ .. 23..

க்ருʼபாலுனா த்வயா ஸாதோ⁴ மத்³பா³தா⁴ த்⁴வம்ʼஸிதா க்ஷணாத் .
புத்ரயோஶ்சேதனா நாஸ்தி ததோ போ³த⁴ய போ³த⁴ய .. 24..

ஸூத உவாச
தஸ்யா வச꞉ ஸமாகர்ண்ய காருண்யம்ʼ நாரதோ³ க³த꞉ .
தயோர்போ³த⁴னமாரேபே⁴ கராக்³ரேண விமர்த³யன் .. 25..

முக²ம்ʼ ஸம்ʼயோஜ்ய கர்ணாந்தே ஶப்³த³முச்சை꞉ ஸமுச்சரன் .
ஜ்ஞான ப்ரபு³த்³த்⁴யாதாம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ ரே வைராக்³ய ப்ரபு³த்³த்⁴யாதாம் .. 26..

வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²ர்முஹுர்முஹு꞉ .
போ³த்⁴யமானௌ ததா³ தேன கத²ஞ்சிச்சோத்தி²தௌ ப³லாத் .. 27..

நேத்ரைரனவலோகந்தௌ ஜ்ருʼம்ப⁴ந்தௌ ஸாலஸாவுபௌ⁴ .
ப³கவத்பலிதௌ ப்ராய꞉ ஶுஷ்ககாஷ்ட²ஸமாங்க³கௌ .. 28..

க்ஷுத்க்ஷாமௌ தௌ நிரீக்ஷ்யைவ புன꞉ ஸ்வாபபராயணௌ .
ருʼஷிஶ்சிந்தாபரோ ஜாத꞉ கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயேதி ச .. 29..

அஹோ நித்³ரா கத²ம்ʼ யாதி வ்ருʼத்³த⁴த்வம்ʼ ச மஹத்தரம் .
சிந்தயன்னிதி கோ³விந்த³ம்ʼ ஸ்மாரயாமாஸ பா⁴ர்க³வ .. 30..

வ்யோமவாணீ ததை³வாபூ⁴ன்மா ருʼஷே கி²த்³யதாமிதி .
உத்³யம꞉ ஸப²லஸ்தே(அ)யம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 31..

ஏதத³ர்த²ம்ʼ து ஸத்கர்ம ஸுரர்ஷே த்வம்ʼ ஸமாசர .
தத்தே கர்மாபி⁴தா⁴ஸ்யந்தி ஸாத⁴வ꞉ ஸாது⁴பூ⁴ஷணா꞉ .. 32..

ஸத்கர்மணி க்ருʼதே தஸ்மின் ஸநித்³ரா வ்ருʼத்³த⁴தானயோ꞉ .
க³மிஷ்யதி க்ஷணாத்³ப⁴க்தி꞉ ஸர்வத꞉ ப்ரஸரிஷ்யதி .. 33..

இத்யாகாஶவச꞉ ஸ்பஷ்டம்ʼ தத்ஸர்வைரபி விஶ்ருதம் .
நாரதோ³ விஸ்மயம்ʼ லேபே⁴ நேத³ம்ʼ ஜ்ஞாதமிதி ப்³ருவன் .. 34..

நாரத³ உவாச
அனயா(ஆ)காஶவாண்யாபி கோ³ப்யத்வேன நிரூபிதம் .
கிம்ʼ வா தத்ஸாத⁴னம்ʼ கார்யம்ʼ யேன கார்யம்ʼ ப⁴வேத்தயோ꞉ .. 35..

க்வ ப⁴விஷ்யந்தி ஸந்தஸ்தே கத²ம்ʼ தா³ஸ்யந்தி ஸாத⁴னம் .
மயாத்ர கிம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ யது³க்தம்ʼ வ்யோமபா⁴ஷயா .. 36..

ஸூத உவாச
தத்ர த்³வாவபி ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய நிர்க³தோ நாரதோ³ முனி꞉ .
தீர்த²ம்ʼ தீர்த²ம்ʼ விநிஷ்க்ரம்ய ப்ருʼச்ச²ன்மார்கே³ முனீஶ்வரான் .. 37..

வ்ருʼத்தாந்த꞉ ஶ்ரூயதே ஸர்வை꞉ கிஞ்சிந்நிஶ்சித்ய நோச்யதே .
அஸாத்⁴யம்ʼ கேசன ப்ரோசுர்து³ர்ஜ்ஞேயமிதி சாபரே .
மூகீபூ⁴தாஸ்ததா²ன்யே து கியந்தஸ்து பலாயிதா꞉ .. 38..

ஹாஹாகாரோ மஹானாஸீத்த்ரைலோக்யே விஸ்மயாவஹ꞉ .
வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²ர்விபோ³தி⁴தம் .. 39..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்த்ரிகம்ʼ யதா³ .
உபாயோ நாபரோ(அ)ஸ்தீதி கர்ணே கர்ணே(அ)ஜபஞ்ஜனா꞉ .. 40..

யோகி³னா நாரதே³னாபி ஸ்வயம்ʼ ந ஜ்ஞாயதே து யத் .
தத்கத²ம்ʼ ஶக்யதே வக்துமிதரைரிஹ மானுஷை꞉ .. 41..

ஏவம்ருʼஷிக³ணை꞉ ப்ருʼஷ்டைர்நிர்ணீயோக்தம்ʼ து³ராஸத³ம் .. 42..

ததஶ்சிந்தாதுரஸ்ஸோ(அ)த² ப³த³ரீவனமாக³த꞉ .
தபஶ்சராமி சாத்ரேதி தத³ர்த²ம்ʼ க்ருʼதநிஶ்சய꞉ .. 43..

தாவத்³த³த³ர்ஶ புரத꞉ ஸனகாதீ³ன்முனீஶ்வரான் .
கோடிஸூர்யஸமாபா⁴ஸானுவாச முநிஸத்தம꞉ .. 44..

நாரத³ உவாச
இதா³னீம்ʼ பூ⁴ரிபா⁴க்³யேன ப⁴வத்³பி⁴꞉ ஸங்க³மோ(அ)ப⁴வத் .
குமாரா ப்³ரூயதாம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ க்ருʼபாம்ʼ க்ருʼத்வா மமோபரி .. 45..

ப⁴வந்தோ யோகி³ன꞉ ஸர்வே பு³த்³தி⁴மந்தோ ப³ஹுஶ்ருதா꞉ .
பஞ்சஹாயனஸம்ʼயுக்தா꞉ பூர்வேஷாமபி பூர்வஜா꞉ .. 46..

ஸதா³ வைகுண்ட²நிலயா ஹரிகீர்தனதத்பரா꞉ .
லீலாம்ருʼதரஸோன்மத்தா꞉ கதா²மாத்ரைகஜீவின꞉ .. 47..

ஹரி꞉ ஶரணமேவம்ʼ ஹி நித்யம்ʼ யேஷாம்ʼ முகே² வச꞉ .
அத꞉ காலஸமாதி³ஷ்டா ஜரா யுஷ்மான்ன பா³த⁴தே .. 48..

யேஷாம்ʼ ப்⁴ரூப⁴ங்க³மாத்ரேண த்³வாரபாலௌ ஹரே꞉ புரா .
பூ⁴மௌ நிபதிதௌ ஸத்³யோ யத்க்ருʼபாத꞉ புரம்ʼ க³தௌ .. 49..

அஹோ பா⁴க்³யஸ்ய யோகே³ன த³ர்ஶனம்ʼ ப⁴வதாமிஹ
அனுக்³ரஹஸ்து கர்தவ்யோ மயி தீ³னே த³யாபரை꞉ .. 50..

அஶரீரகி³ரோக்தம்ʼ யத்தத்கிம்ʼ ஸாத⁴னமுச்யதாம்ʼ
அனுஷ்டே²யம்ʼ கத²ம்ʼ தாவத்ப்ரப்³ருவந்து ஸவிஸ்தரம் .. 51..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸுக²முத்பத்³யதே கத²ம் .
ஸ்தா²பனம்ʼ ஸர்வவர்ணேஷு ப்ரேமபூர்வம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .. 52..

குமாரா ஊசு꞉
மா சிந்தாம்ʼ குரு தே³வர்ஷே ஹர்ஷம்ʼ சித்தே ஸமாவஹ .
உபாய꞉ ஸுக²ஸாத்⁴யோ(அ)த்ர வர்ததே பூர்வ ஏவ ஹி .. 53..

அஹோ நாரத³ த⁴ன்யோ(அ)ஸி விரக்தானாம்ʼ ஶிரோமணி꞉
ஸதா³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணதா³ஸாநாமக்³ரணீர்யோக³பா⁴ஸ்கர꞉ .. 54..

த்வயி சித்ரம்ʼ ந மந்தவ்யம்ʼ ப⁴க்த்யர்த²மனுவர்தினி .
க⁴டதே க்ருʼஷ்ணதா³ஸஸ்ய ப⁴க்தே꞉ ஸம்ʼஸ்தா²பனா ஸதா³ .. 55..

ருʼஷிபி⁴ர்ப³ஹவோ லோகே பந்தா²ன꞉ ப்ரகடீக்ருʼதா꞉ .
ஶ்ரமஸாத்⁴யாஶ்ச தே ஸர்வே ப்ராய꞉ ஸ்வர்க³ப²லப்ரதா³꞉ .. 56..

வைகுண்ட²ஸாத⁴க꞉ பந்தா² ஸ து கோ³ப்யோ ஹி வர்ததே .
தஸ்யோபதே³ஷ்டா புருஷ꞉ ப்ராயோ பா⁴க்³யேன லப்⁴யதே .. 57..

ஸத்கர்ம தவ நிர்தி³ஷ்டம்ʼ வ்யோமவாசா து யத்புரா .
தது³ச்யதே ஶ்ருʼணுஷ்வாத்³ய ஸ்தி²ரசித்த꞉ ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ .. 58..

த்³ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோக³யஜ்ஞாஸ்ததா²பரே .
ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞானயஜ்ஞாஶ்ச தே து கர்மவிஸூசகா꞉ .. 59..

ஸத்கர்மஸூசகோ நூனம்ʼ ஜ்ஞானயஜ்ஞ꞉ ஸ்ம்ருʼதோ பு³தை⁴꞉ .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாலாப꞉ ஸ து கீ³த꞉ ஶுகாதி³பி⁴꞉ .. 60..

ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ தத்³கோ⁴ஷேண ப³லம்ʼ மஹத் .
வ்ரஜிஷ்யதி த்³வயோ꞉ கஷ்டம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப⁴க்தேர்ப⁴விஷ்யதி .. 61..

ப்ரலயம்ʼ ஹி க³மிஷ்யந்தி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதத்⁴வனே꞉ .
கலேர்தோ³ஷா இமே ஸர்வே ஸிம்ʼஹஶப்³தா³த்³வ்ருʼகா இவ .. 62..

ஜ்ஞானவைராக்³யஸம்ʼயுக்தா ப⁴க்தி꞉ ப்ரேமரஸாவஹா .
ப்ரதிகே³ஹம்ʼ ப்ரதிஜனம்ʼ தத꞉ க்ரீடா³ம்ʼ கரிஷ்யதி .. 63..

நாரத³ உவாச
வேத³வேதா³ந்தகோ⁴ஷைஶ்ச கீ³தாபாடை²꞉ ப்ரபோ³தி⁴தம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்த்ரிகம்ʼ யதா³ .. 64..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாலாபாத்தத்கத²ம்ʼ போ³த⁴மேஷ்யதி .
தத்கதா²ஸு து வேதா³ர்த²꞉ ஶ்லோகே ஶ்லோகே பதே³ பதே³ .. 65..

சி²ந்த³ந்து ஸம்ʼஶயம்ʼ ஹ்யேனம்ʼ ப⁴வந்தோ(அ)மோக⁴த³ர்ஶனா꞉ .
விலம்போ³ நாத்ர கர்தவ்ய꞉ ஶரணாக³தவத்ஸலா꞉ .. 66..

குமாரா ஊசு꞉
வேதோ³பநிஷதா³ம்ʼ ஸாராஜ்ஜாதா பா⁴க³வதீ கதா² .
அத்யுத்தமா ததோ பா⁴தி ப்ருʼத²க்³பூ⁴தா ப²லாக்ருʼதி꞉ .. 67..

ஆமூலாக்³ரம்ʼ ரஸஸ்திஷ்ட²ன்னாஸ்தே ந ஸ்வாத்³யதே யதா² .
ஸ பூ⁴ய꞉ ஸம்ப்ருʼத²க்³பூ⁴த꞉ ப²லே விஶ்வமனோஹர꞉ .. 68..

யதா² து³க்³தே⁴ ஸ்தி²தம்ʼ ஸர்பிர்ன ஸ்வாதா³யோபகல்பதே .
ப்ருʼத²க்³பூ⁴தம்ʼ ஹி தத்³க³வ்யம்ʼ தே³வானாம்ʼ ரஸவர்த⁴னம் .. 69..

இக்ஷூணாமாதி³மத்⁴யாந்தம்ʼ ஶர்கரா வ்யாப்ய திஷ்ட²தி .
ப்ருʼத²க்³பூ⁴தா ச ஸா மிஷ்டா ததா² பா⁴க³வதீ கதா² .. 70..

இத³ம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ நாம புராணம்ʼ ப்³ரஹ்மஸம்மிதம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸ்தா²பனாய ப்ரகாஶிதம் .. 71..

வேதா³ந்தவேத³ஸுஸ்னாதே கீ³தாயா அபி கர்தரி .
பரிதாபவதீ வ்யாஸே முஹ்யத்யஜ்ஞானஸாக³ரே .. 72..

ததா³ த்வயா புரா ப்ரோக்தம்ʼ சது꞉ஶ்லோகஸமன்விதம் .
ததீ³யஶ்ரவணாத்ஸத்³யோ நிர்பா³தோ⁴ பா³த³ராயண꞉ .. 73..

தத்ர தே விஸ்மய꞉ கேன யத꞉ ப்ரஶ்னகரோ ப⁴வான் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶ்ராவ்யம்ʼ ஶோகது³꞉க²விநாஶனம் .. 74..

நாரத³ உவாச
யத்³த³ர்ஶனம்ʼ ச வினிஹந்த்யஶுபா⁴னி ஸத்³ய꞉
ஶ்ரேயஸ்தனோதி ப⁴வது³꞉க²த³வார்தி³தானாம் .
நி꞉ஶேஷஶேஷமுக²கீ³தகதை²கபானா꞉
ப்ரேமப்ரகாஶக்ருʼதயே ஶரணம்ʼ கா³தோ(அ)ஸ்மி .. 75..

பா⁴க்³யோத³யேன ப³ஹுஜன்மஸமார்ஜிதேன
ஸத்ஸங்க³மம்ʼ ச லப⁴தே புருஷோ யதா³ வை .
அஜ்ஞானஹேதுக்ருʼதமோஹமதா³ந்த⁴காரநாஶம்ʼ
விதா⁴ய ஹி ததோ³த³யதே விவேக꞉ .. 76..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
குமாரநாரத³ஸம்ʼவாதோ³ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 2..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 3 ..

நாரத³ உவாச
ஜ்ஞானயஜ்ஞம்ʼ கரிஷ்யாமி ஶுகஶாஸ்த்ரகதோ²ஜ்ஜ்வலம் .
ப⁴க்திஜ்ஞானவிராகா³ணாம்ʼ ஸ்தா²பனார்த²ம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .. 1..

குத்ர கார்யோ மயா யஜ்ஞ꞉ ஸ்த²லம்ʼ தத்³வாச்யதாமிஹ .
மஹிமா ஶுகஶாஸ்த்ரஸ்ய வக்தவ்யோ வேத³பாரகை³꞉ .. 2..

கியத்³பி⁴ர்தி³வஸை꞉ ஶ்ராவ்யா ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ கதா² .
கோ விதி⁴ஸ்தத்ர கர்தவ்யோ மமேத³ம்ʼ ப்³ருவதாமித꞉ .. 3..

குமாரா ஊசு꞉
ஶ்ருʼணு நாரத³ வக்ஷ்யாமோ வினம்ராய விவேகினே .
க³ங்கா³த்³வாரஸமீபே து தடமாநந்த³நாமகம் .. 4..

நானாருʼஷிக³ணைர்ஜுஷ்டம்ʼ தே³வஸித்³த⁴நிஷேவிதம் .
நானாதருலதாகீர்ணம்ʼ நவகோமலவாலுகம் .. 5..

ரம்யமேகாந்ததே³ஶஸ்த²ம்ʼ ஹேமபத்³மஸுஸௌரப⁴ம் .
யத்ஸமீபஸ்த²ஜீவானாம்ʼ வைரம்ʼ சேதஸி ந ஸ்தி²தம் .. 6..

ஜ்ஞானயஜ்ஞஸ்த்வயா தத்ர கர்தவ்யோ ஹ்யப்ரயத்னத꞉ .
அபூர்வரஸரூபா ச கதா² தத்ர ப⁴விஷ்யதி .. 7..

புர꞉ஸ்த²ம்ʼ நிர்ப³லம்ʼ சைவ ஜராஜீர்ணகலேவரம் .
தத்³த்³வயம்ʼ ச புரஸ்க்ருʼத்ய ப⁴க்திஸ்தத்ராக³மிஷ்யதி .. 8..

யத்ர பா⁴க³வதீ வார்தா தத்ர ப⁴க்த்யாதி³கம்ʼ வ்ரஜேத் .
கதா²ஶப்³த³ம்ʼ ஸமாகர்ண்ய தத்த்ரிகம்ʼ தருணாயதே .. 9..

ஸூத உவாச
ஏவமுக்த்வா குமாராஸ்தே நாரதே³ன ஸமம்ʼ தத꞉ .
க³ங்கா³தடம்ʼ ஸமாஜக்³மு꞉ கதா²பானாய ஸத்வரா꞉ .. 10..

யதா³ யாதாஸ்தடம்ʼ தே து ததா³ கோலாஹலோ(அ)ப்யபூ⁴த்
பூ⁴ர்லோகே தே³வலோகே ச ப்³ரஹ்மலோகே ததை²வ ச .. 11..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபீயூஷபானாய ரஸலம்படா꞉ .
தா⁴வந்தோ(அ)ப்யாயயு꞉ ஸர்வே ப்ரத²மம்ʼ யே ச வைஷ்ணவா꞉ .. 12..

ப்⁴ருʼகு³ர்வஸிஷ்ட²ஶ்ச்யவனஶ்ச கௌ³தமோ
மேதா⁴திதி²ர்தே³வலதே³வராதௌ .
ராமஸ்ததா² கா³தி⁴ஸுதஶ்ச ஶாகலோ
ம்ருʼகண்டு³புத்ராத்ரிஜபிப்பலாதா³꞉ .. 13..

யோகே³ஶ்வரௌ வ்யாஸபராஶரௌ ச
சா²யாஶுகோ ஜாஜலிஜஹ்னுமுக்²யா꞉ .
ஸர்வே(அ)ப்யமீ முனிக³ணா꞉ ஸஹபுத்ரஶிஷ்யா꞉
ஸ்வஸ்த்ரீபி⁴ராயயுரதிப்ரணயேன யுக்தா꞉ .. 14..

வேதா³ந்தானி ச வேதா³ஶ்ச மந்த்ராஸ்தந்த்ரா꞉ ஸமூர்தய꞉ .
த³ஶஸப்தபுராணானி ஷட்ஶாஸ்த்ராணி ததா²(ஆ)யயு꞉ .. 15..

க³ங்கா³த்³யா꞉ ஸரிதஸ்தத்ர புஷ்கராதி³ஸராம்ʼஸி ச .
க்ஷேத்ராணி ச தி³ஶ꞉ ஸர்வா த³ண்ட³காதி³வனானி ச .. 16..

நகா³த³யோ யயுஸ்தத்ர தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³னவா꞉ .
கு³ருத்வாத்தத்ர நாயாதான் ப்⁴ருʼகு³꞉ ஸம்போ³த்⁴ய சானயத் .. 17..

தீ³க்ஷிதா நாரதே³நாத² த³த்தமாஸனமுத்தமம் .
குமாரா வந்தி³தா ஸர்வைர்நிஷேது³꞉ க்ருʼஷ்ணதத்பரா꞉ .. 18..

வைஷ்ணவாஶ்ச விரக்தாஶ்ச ந்யாஸினோ ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ .
முக²பா⁴கே³ ஸ்தி²தாஸ்தே ச தத³க்³ரே நாரத³꞉ ஸ்தி²த꞉ .. 19..

ஏகபா⁴கே³ ருʼஷிக³ணாஸ்தத³ன்யத்ர தி³வௌகஸ꞉ .
வேதோ³பநிஷதோ³(அ)ன்யத்ர தீர்தா²ன்யத்ர ஸ்த்ரியோ(அ)ன்யத꞉ .. 20..

ஜயஶப்³தோ³ நம꞉ஶப்³த³꞉ ஶங்க²ஶப்³த³ஸ்ததை²வ ச .
சூர்ணலாஜா ப்ரஸூனானாம்ʼ நிக்ஷேப꞉ ஸுமஹானபூ⁴த் .. 21..

விமானானி ஸமாருஹ்ய கியந்தோ தே³வநாயகா꞉ .
கல்பவ்ருʼக்ஷப்ரஸூனைஸ்தான் ஸர்வாம்ʼஸ்தத்ர ஸமாகிரன் .. 22..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ தேஷ்வேகசித்தேஷு ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஸ்ய ச .
மாஹாத்ம்யமூசிரே ஸ்பஷ்டம்ʼ நாரதா³ய மஹாத்மனே .. 23..

குமாரா ஊசு꞉
அத² தே வர்ண்யதே(அ)ஸ்மாபி⁴ர்மஹிமா ஶுகஶாஸ்த்ரஜ꞉ .
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண முக்தி꞉ கரதலே ஸ்தி²தா .. 24..

ஸதா³ ஸேவ்யா ஸதா³ ஸேவ்யா ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதீ கதா² .
யஸ்யா꞉ ஶ்ரவணமாத்ரேண ஹரிஶ்சித்தம்ʼ ஸமாஶ்ரயேத் .. 25..

க்³ரந்தோ²(அ)ஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ரோ த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஸம்மித꞉ .
பரீக்ஷிச்சு²கஸம்ʼவாத³꞉ ஶ்ருʼணு பா⁴க³வதம்ʼ ச யத் .. 26..

தாவத்ஸம்ʼஸாரசக்ரே(அ)ஸ்மின் ப்⁴ரமதே(அ)ஜ்ஞானத꞉ புமான் .
யாவத்கர்ணக³தா நாஸ்தி ஶுகஶாஸ்த்ரகதா² க்ஷணம் .. 27..

கிம்ʼ ஶ்ருதைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஶாஸ்த்ரை꞉ புராணைஶ்ச ப்⁴ரமாவஹை꞉ .
ஏகம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ முக்திதா³னேன க³ர்ஜதி .. 28..

கதா² பா⁴க³வதஸ்யாபி நித்யம்ʼ ப⁴வதி யத்³க்³ருʼஹே .
தத்³க்³ருʼஹம்ʼ தீர்த²ரூபம்ʼ ஹி வஸதாம்ʼ பாபநாஶனம் .. 29..

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதானி ச .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²யாஶ்ச கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் .. 30..

தாவத்பாபானி தே³ஹே(அ)ஸ்மிந்நிவஸந்தி தபோத⁴னா꞉ .
யாவன்ன ஶ்ரூயதே ஸம்யக் ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ நரை꞉ .. 31..

ந க³ங்கா³ ந க³யா காஶீ புஷ்கரம்ʼ ந ப்ரயாக³கம் .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²யாஶ்ச ப²லேன ஸமதாம்ʼ நயேத் .. 32..

ஶ்லோகார்த⁴ம்ʼ ஶ்லோகபாத³ம்ʼ வா நித்யம்ʼ பா⁴க³வதோத்³ப⁴வம் .
பட²ஸ்வ ஸ்வமுகே²னைவ யதீ³ச்ச²ஸி பராம்ʼ க³திம் .. 33..

வேதா³தி³ர்வேத³மாதா ச பௌருஷம்ʼ ஸூக்தமேவ ச .
த்ரயீ பா⁴க³வதம்ʼ சைவ த்³வாத³ஶாக்ஷர ஏவ ச .. 34..

த்³வாத³ஶாத்மா ப்ரயாக³ஶ்ச கால꞉ ஸம்ʼவத்ஸராத்மக꞉ .
ப்³ராஹ்மணாஶ்சாக்³னிஹோத்ரம்ʼ ச ஸுரபி⁴ர்த்³வாத³ஶீ ததா² .. 35..

துலஸீ ச வஸந்தஶ்ச புருஷோத்தம ஏவ ச .
ஏதேஷாம்ʼ தத்த்வத꞉ ப்ராஜ்ஞைர்ன ப்ருʼத²க்³பா⁴வ இஷ்யதே .. 36..

யஶ்ச பா⁴க³வதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ வாசயேத³ர்த²தோ(அ)நிஶம் .
ஜன்மகோடிக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நஶ்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ .. 37..

ஶ்லோகார்த⁴ம்ʼ ஶ்லோகபாத³ம்ʼ வா படே²த்³பா⁴க³வதம்ʼ ச ய꞉ .
நித்யம்ʼ புண்யமவாப்னோதி ராஜஸூயாஶ்வமேத⁴யோ꞉ .. 38..

உக்தம்ʼ பா⁴க³வதம்ʼ நித்யம்ʼ க்ருʼதம்ʼ ச ஹரிசிந்தனம் .
துலஸீபோஷணம்ʼ சைவ தே⁴னூனாம்ʼ ஸேவனம்ʼ ஸமம் .. 39..

அந்தகாலே து யேனைவ ஶ்ரூயதே ஶுகஶாஸ்த்ரவாக் .
ப்ரீத்யா தஸ்யைவ வைகுண்ட²ம்ʼ கோ³விந்தோ³(அ)பி ப்ரயச்ச²தி .. 40..

ஹேமஸிம்ʼஹயுதம்ʼ சைதத்³வைஷ்ணவாய த³தா³தி ய꞉ .
க்ருʼஷ்ணேன ஸஹ ஸாயுஜ்யம்ʼ ஸ புமாம்ˮல்லப⁴தே த்⁴ருவம் .. 41..

ஆஜன்மமாத்ரமபி யேன ஶடே²ன கிஞ்சித்
சித்தம்ʼ விதா⁴ய ஶுகஶாஸ்த்ரகதா² ந பீதா .
சாண்டா³லவச்ச க²ரவத்³ப³த தேன நீதம்ʼ
மித்²யா ஸ்வஜன்ம ஜனனீஜனிது³꞉க²பா⁴ஜா .. 42..

ஜீவச்ச²வோ நிக³தி³த꞉ ஸ து பாபகர்மா
யேன ஶ்ருதம்ʼ ஶுககதா²வசனம்ʼ ந கிஞ்சித் .
தி⁴க் தம்ʼ நரம்ʼ பஶுஸமம்ʼ பு⁴வி பா⁴ரரூபம்ʼ
ஏவம்ʼ வத³ந்தி தி³வி தே³வஸமாஜமுக்²யா꞉ .. 43..

து³ர்லபை⁴வ கதா² லோகே ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதோத்³ப⁴வா .
கோடிஜன்மஸமுத்தே²ன புண்யேனைவ து லப்⁴யதே .. 44..

தேன யோக³நிதே⁴ தீ⁴மன் ஶ்ரோதவ்யா ஸா ப்ரயத்னத꞉ .
தி³னானாம்ʼ நியமோ நாஸ்தி ஸர்வதா³ ஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 45..

ஸத்யேன ப்³ரஹ்மசர்யேண ஸர்வதா³ ஶ்ரவணம்ʼ மதம் .
அஶக்யத்வாத்கலௌ போ³த்⁴யோ விஶேஷோ(அ)த்ர ஶுகாஜ்ஞயா .. 46..

மனோவ்ருʼத்திஜயஶ்சைவ நியமாசரணம்ʼ ததா² .
தீ³க்ஷாம்ʼ கர்துமஶக்யத்வாத்ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 47..

ஶ்ரத்³தா⁴த꞉ ஶ்ரவணே நித்யம்ʼ மாகே⁴ தாவத்³தி⁴ யத்ப²லம் .
தத்ப²லம்ʼ ஶுகதே³வேன ஸப்தாஹஶ்ரவணே க்ருʼதம் .. 48..

மனஸஶ்சாஜயாத்³ரோகா³த்பும்ʼஸாம்ʼ சைவாயுஷ꞉ க்ஷயாத் .
கலேர்தோ³ஷப³ஹுத்வாச்ச ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ மதம் .. 49..

யத்ப²லம்ʼ நாஸ்தி தபஸா ந யோகே³ன ஸமாதி⁴னா .
அனாயாஸேன தத்ஸர்வம்ʼ ஸப்தாஹஶ்ரவணே லபே⁴த் .. 50..

யஜ்ஞாத்³க³ர்ஜதி ஸப்தாஹ꞉ ஸப்தாஹோ க³ர்ஜதி வ்ரதாத் .
தபஸோ க³ர்ஜதி ப்ரோச்சைஸ்தீர்தா²ந்நித்யம்ʼ ஹி க³ர்ஜதி .. 51..

யோகா³த்³க³ர்ஜதி ஸப்தாஹோ த்⁴யானாஜ்ஜ்ஞானாச்ச க³ர்ஜதி .
கிம்ʼ ப்³ரூமோ க³ர்ஜனம்ʼ தஸ்ய ரே ரே க³ர்ஜதி க³ர்ஜதி .. 52..

ஶௌனக உவாச
ஸாஶ்சர்யமேதத்கதி²தம்ʼ கதா²னகம்ʼ
ஜ்ஞாநாதி³த⁴ர்மான் விக³ணய்ய ஸாம்ப்ரதம் .
நி꞉ஶ்ரேயஸே பா⁴க³வதம்ʼ புராணம்ʼ
ஜாதம்ʼ குதோ யோக³விதா³தி³ஸூசகம் .. 53..

ஸூத உவாச
யதா³ க்ருʼஷ்ணோ த⁴ராம்ʼ த்யக்த்வா ஸ்வபத³ம்ʼ க³ந்துமுத்³யத꞉ .
ஏகாத³ஶம்ʼ பரிஶ்ருத்யாப்யுத்³த⁴வோ வாக்யமப்³ரவீத் .. 54..

உத்³த⁴வ உவாச
த்வம்ʼ து யாஸ்யஸி கோ³விந்த³ ப⁴க்தகார்யம்ʼ விதா⁴ய ச .
மச்சித்தே மஹதீ சிந்தா தாம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுக²மாவஹ .. 55..

ஆக³தோ(அ)யம்ʼ கலிர்கோ⁴ரோ ப⁴விஷ்யந்தி புன꞉ க²லா꞉ .
ஸத்ஸங்கே³னைவ ஸந்தோ(அ)பி க³மிஷ்யந்த்யுக்³ரதாம்ʼ யதா³ .. 56..

ததா³ பா⁴ரவதீ பூ⁴மிர்கோ³ரூபேயம்ʼ கமாஶ்ரயேத் .
அன்யோ ந த்³ருʼஶ்யதே த்ராதா த்வத்த꞉ கமலலோசன .. 57..

அத꞉ ஸத்ஸு த³யாம்ʼ க்ருʼத்வா ப⁴க்தவத்ஸல மா வ்ரஜ .
ப⁴க்தார்த²ம்ʼ ஸகு³ணோ ஜாதோ நிராகாரோ(அ)பி சின்மய꞉ .. 58..

த்வத்³வியோகே³ன தே ப⁴க்தா꞉ கத²ம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யந்தி பூ⁴தலே .
நிர்கு³ணோபாஸனே கஷ்டமத꞉ கிஞ்சித்³விசாரய .. 59..

இத்யுத்³த⁴வவச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரபா⁴ஸே(அ)சிந்தயத்³த⁴ரி꞉ .
ப⁴க்தாவலம்ப³னார்தா²ய கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயேதி ச .. 60..

ஸ்வகீயம்ʼ யத்³ப⁴வேத்தேஜஸ்தச்ச பா⁴க³வதே(அ)த³தா⁴த் .
திரோதா⁴ய ப்ரவிஷ்டோ(அ)யம்ʼ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதார்ணவம் .. 61..

தேனேயம்ʼ வாங்மயீ மூர்தி꞉ ப்ரத்யக்ஷா வர்ததே ஹரே꞉ .
ஸேவனாச்ச்²ரவணாத்பாடா²த்³த³ர்ஶனாத்பாபநாஶினீ .. 62..

ஸப்தாஹஶ்ரவணம்ʼ தேன ஸர்வேப்⁴யோ(அ)ப்யதி⁴கம்ʼ க்ருʼதம் .
ஸாத⁴னானி திரஸ்க்ருʼத்ய கலௌ த⁴ர்மோ(அ)யமீரித꞉ .. 63..

து³꞉க²தா³ரித்³ர்யதௌ³ர்பா⁴க்³யபாபப்ரக்ஷாலனாய ச .
காமக்ரோத⁴ஜயார்த²ம்ʼ ஹி கலௌ த⁴ர்மோ(அ)யமீரித꞉ .. 64..

அன்யதா² வைஷ்ணவீ மாயா தே³வைரபி ஸுது³ஸ்த்யஜா .
கத²ம்ʼ த்யாஜ்யா ப⁴வேத்பும்பி⁴꞉ ஸப்தாஹோ(அ)த꞉ ப்ரகீர்தித꞉ .. 65..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ நகா³ஹஶ்ரவணோருத⁴ர்மே
ப்ரகாஶ்யமானே ருʼஷிபி⁴꞉ ஸபா⁴யாம் .
ஆஶ்சர்யமேகம்ʼ ஸமபூ⁴த்ததா³னீம்ʼ
தது³ச்யதே ஸம்ʼஶ்ருʼணு ஶௌனக த்வம் .. 66..

ப⁴க்தி꞉ ஸுதௌ தௌ தருணௌ க்³ருʼஹீத்வா
ப்ரேமைகரூபா ஸஹஸா(ஆ)விராஸீத் .
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண கோ³விந்த³ ஹரே முராரே
நாதே²தி நாமானி முஹுர்வத³ந்தீ .. 67..

தாம்ʼ சாக³தாம்ʼ பா⁴க³வதார்த²பூ⁴ஷாம்ʼ
ஸுசாருவேஷாம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ ஸத³ஸ்யா꞉ .
கத²ம்ʼ ப்ரவிஷ்டா கத²மாக³தேயம்ʼ
மத்⁴யே முனீநாமிதி தர்கயந்த꞉ .. 68..

ஊசு꞉ குமாரா வசனம்ʼ ததா³னீம்ʼ
கதா²ர்த²தோ நிஷ்பதிதாது⁴னேயம் .
ஏவம்ʼ கி³ர꞉ ஸா ஸஸுதா நிஶம்ய
ஸனத்குமாரம்ʼ நிஜகா³த³ நம்ரா .. 69..

ப⁴க்திருவாச
ப⁴வத்³பி⁴ரத்³யைவ க்ருʼதாஸ்மி புஷ்டா
கலிப்ரணஷ்டாபி கதா²ரஸேன .
க்வாஹம்ʼ து திஷ்டா²ம்யது⁴னா ப்³ருவந்து
ப்³ராஹ்மா இத³ம்ʼ தாம்ʼ கி³ரமூசிரே தே .. 70..

ப⁴க்தேஷு கோ³விந்த³ஸரூபகர்த்ரீ
ப்ரேமைகத⁴ர்த்ரீ ப⁴வரோக³ஹந்த்ரீ .
ஸா த்வம்ʼ ச திஷ்ட²ஸ்வ ஸுதை⁴ர்யஸம்ʼஶ்ரயா
நிரந்தரம்ʼ வைஷ்ணவமானஸானி .. 71..

ததோ(அ)பி தோ³ஷா꞉ கலிஜா இமே த்வாம்ʼ
த்³ரஷ்டும்ʼ ந ஶக்தா꞉ ப்ரப⁴வோ(அ)பி லோகே .
ஏவம்ʼ ததா³ஜ்ஞாவஸரே(அ)பி ப⁴க்திஸ்ததா³
நிஷண்ணா ஹரிதா³ஸசித்தே .. 72..

ஸகலபு⁴வனமத்⁴யே நிர்த⁴னாஸ்தே(அ)பி த⁴ன்யா꞉
நிவஸதி ஹ்ருʼதி³ யேஷாம்ʼ ஶ்ரீஹரேர்ப⁴க்திரேகா .
ஹரிரபி நிஜலோகம்ʼ ஸர்வதா²தோ விஹாய
ப்ரவிஶதி ஹ்ருʼதி³ தேஷாம்ʼ ப⁴க்திஸூத்ரோபனத்³த⁴꞉ .. 73..

ப்³ரூமோ(அ)த்³ய தே கிமதி⁴கம்ʼ மஹிமானமேவம்ʼ
ப்³ரஹ்மாத்மகஸ்ய பு⁴வி பா⁴க³வதாபி⁴தஸ்ய .
யத்ஸம்ʼஶ்ரயான்னிக³தி³தே லப⁴தே ஸுவக்தா
ஶ்ரோதாபி க்ருʼஷ்ணஸமதாமலமன்யத⁴ர்மை꞉ .. 74..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ப⁴க்திகஷ்டநிவர்தனம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 3..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – 4 ..

ஸூத உவாச
அத² வைஷ்ணவசித்தேஷு த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴க்திமலௌகிகீம் .
நிஜலோகம்ʼ பரித்யஜ்ய ப⁴க³வான் ப⁴க்தவத்ஸல꞉ .. 1..

வனமாலீ க⁴னஶ்யாம꞉ பீதவாஸா மனோஹர꞉ .
காஞ்சீகலாபருசிரோ லஸன்முகுடகுண்ட³ல꞉ .. 2..

த்ரிப⁴ங்க³லலிதஶ்சாருகௌஸ்துபே⁴ன விராஜித꞉ .
கோடிமன்மத²லாவண்யோ ஹரிசந்த³னசர்சித꞉ .. 3..

பரமானந்த³சின்மூர்திர்மது⁴ரோ முரலீத⁴ர꞉ .
ஆவிவேஶ ஸ்வப⁴க்தானாம்ʼ ஹ்ருʼத³யான்யமலானி ச .. 4..

வைகுண்ட²வாஸினோ யே ச வைஷ்ணவா உத்³த⁴வாத³ய꞉ .
தத்கதா²ஶ்ரவணார்த²ம்ʼ தே கூ³ட⁴ரூபேண ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ .. 5..

ததா³ ஜயஜயாராவோ ரஸபுஷ்டிரலௌகிகீ .
சூர்ணப்ரஸூனவ்ருʼஷ்டிஶ்ச முஹு꞉ ஶங்க²ரவோ(அ)ப்யபூ⁴த் .. 6..

தத்ஸபா⁴ஸம்ʼஸ்தி²தானாம்ʼ ச தே³ஹகே³ஹாத்மவிஸ்ம்ருʼதி꞉ .
த்³ருʼஷ்ட்வா ச தன்மயாவஸ்தா²ம்ʼ நாரதோ³ வாக்யமப்³ரவீத் .. 7..

அலௌகிகோ(அ)யம்ʼ மஹிமா முனீஶ்வரா꞉
ஸப்தாஹஜன்யோ(அ)த்³ய விலோகிதோ மயா .
மூடா⁴꞉ ஶடா² யே பஶுபக்ஷிணோ(அ)த்ர
ஸர்வே(அ)பி நிஷ்பாபதமா ப⁴வந்தி .. 8..

அதோ ந்ருʼலோகே நனு நாஸ்தி கிஞ்சித்
சித்தஸ்ய ஶோதா⁴ய கலௌ பவித்ரம்
அகௌ⁴க⁴வித்⁴வம்ʼஸகரம்ʼ ததை²வ
கதா²ஸமானம்ʼ பு⁴வி நாஸ்தி சான்யத் .. 9..

கே கே விஶுத்⁴யந்தி வத³ந்து மஹ்யம்ʼ
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கதா²மயேன .
க்ருʼபாலுபி⁴ர்லோகஹிதம்ʼ விசார்ய
ப்ரகாஶித꞉ கோ(அ)பி நவீனமார்க³꞉ .. 10..

குமாரா ஊசு꞉
யே மானவா꞉ பாபக்ருʼதஸ்து ஸர்வதா³
ஸதா³ து³ராசாரரதா விமார்க³கா³꞉ .
க்ரோதா⁴க்³னித³க்³தா⁴꞉ குடிலாஶ்ச காமின꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 11..

ஸத்யேன ஹீனா꞉ பித்ருʼமாத்ருʼதூ³ஷகா-
ஸ்த்ருʼஷ்ணாகுலாஶ்சாஶ்ரமத⁴ர்மவர்ஜிதா꞉ .
யே தா³ம்பி⁴கா꞉ மத்ஸரிணோ(அ)பி ஹிம்ʼஸகா꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 12..

பஞ்சோக்³ரபாபாஶ்ச²லச²த்³மகாரிண꞉
க்ரூரா꞉ பிஶாசா இவ நிர்த³யாஶ்ச யே .
ப்³ரஹ்மஸ்வபுஷ்டா வ்யபி⁴சாரகாரிண꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 13..

காயேன வாசா மனஸாபி பாதகம்ʼ
நித்யம்ʼ ப்ரகுர்வந்தி ஶடா² ஹடே²ன யே .
பரஸ்வபுஷ்டா மலினா து³ராஶயா꞉
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கலௌ புனந்தி தே .. 14..

அத்ர தே கீர்தயிஷ்யாம இதிஹாஸம்ʼ புராதனம் .
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண பாபஹானி꞉ ப்ரஜாயதே .. 15..

துங்க³ப⁴த்³ராதடே பூர்வமபூ⁴த்பத்தனமுத்தமம் .
யத்ர வர்ணா꞉ ஸ்வத⁴ர்மேண ஸத்யஸத்கர்மதத்பரா꞉ .. 16..

ஆத்மதே³வ꞉ புரே தஸ்மின் ஸர்வவேத³விஶாரத³꞉ .
ஶ்ரௌதஸ்மார்தேஷு நிஷ்ணாதோ த்³விதீய இவ பா⁴ஸ்கர꞉ .. 17..

பி⁴க்ஷுகோ வித்தவாம்ˮல்லோகே தத்ப்ரியா து⁴ந்து⁴லீ ஸ்ம்ருʼதா .
ஸ்வவாக்யஸ்தா²பிகா நித்யம்ʼ ஸுந்த³ரீ ஸுகுலோத்³ப⁴வா .. 18..

லோகவார்தாரதா க்ரூரா ப்ராயஶோ ப³ஹுஜல்பிகா .
ஶூரா ச க்³ருʼஹக்ருʼத்யேஷு க்ருʼபணா கலஹப்ரியா .. 19..

ஏவம்ʼ நிவஸதோ꞉ ப்ரேம்ணா த³ம்பத்யோ ரமமாணயோ꞉ .
அர்தா²꞉ காமாஸ்தயோராஸன்ன ஸுகா²ய க்³ருʼஹாதி³கம் .. 20..

பஶ்சாத்³த⁴ர்மா꞉ ஸமாரப்³தா⁴ஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஸந்தானஹேதவே .
கோ³பூ⁴ஹிரண்யவாஸாம்ʼஸி தீ³னேப்⁴யோ யச்ச²தஸ்ததா³ .. 21..

த⁴னார்த⁴ம்ʼ த⁴ர்மமார்கே³ண தாப்⁴யாம்ʼ நீதம்ʼ ததா²பி ச .
ந புத்ரோ நாபி வா புத்ரீ ததஶ்சிந்தாதுரோ ப்⁴ருʼஶம் .. 22..

ஏகதா³ ஸ த்³விஜோ து³꞉கா²த்³க்³ருʼஹம்ʼ த்யக்த்வா வனம்ʼ க³த꞉ .
மத்⁴யாஹ்னே த்ருʼஷிதோ ஜாதஸ்தடா³க³ம்ʼ ஸமுபேயிவான் .. 23..

பீத்வா ஜலம்ʼ நிஷண்ணஸ்து ப்ரஜாது³꞉கே²ன கர்ஶித꞉ .
முஹூர்தாத³பி தத்ரைவ ஸந்ந்யாஸீ கஶ்சிதா³க³த꞉ .. 24..

த்³ருʼஷ்ட்வா பீதஜலம்ʼ தம்ʼ து விப்ரோ யாதஸ்தத³ந்திகம் .
நத்வா ச பாத³யோஸ்தஸ்ய நி꞉ஶ்வஸன் ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ புர꞉ .. 25..

யதிருவாச
கத²ம்ʼ ரோதி³ஷி விப்ர த்வம்ʼ கா தே சிந்தா ப³லீயஸீ .
வத³ த்வம்ʼ ஸத்வரம்ʼ மஹ்யம்ʼ ஸ்வஸ்ய து³꞉க²ஸ்ய காரணம் .. 26..

ப்³ராஹ்மண உவாச
கிம்ʼ ப்³ரவீமி ருʼஷே து³꞉க²ம்ʼ பூர்வபாபேன ஸஞ்சிதம் .
மதீ³யா꞉ பூர்வஜாஸ்தோயம்ʼ கவோஷ்ணமுபபு⁴ஞ்ஜதே .. 27..

மத்³த³த்தம்ʼ நைவ க்³ருʼஹ்ணந்தி ப்ரீத்யா தே³வா த்³விஜாத³ய꞉ .
ப்ரஜாது³꞉கே²ன ஶூன்யோ(அ)ஹம்ʼ ப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்துமிஹாக³த꞉ .. 28..

தி⁴க்³ஜீவிதம்ʼ ப்ரஜாஹீனம்ʼ தி⁴க்³க்³ருʼஹம்ʼ ச ப்ரஜாம்ʼ வினா .
தி⁴க்³த⁴னம்ʼ சானபத்யஸ்ய தி⁴க்குலம்ʼ ஸந்ததிம்ʼ வினா .. 29..

பால்யதே யா மயா தே⁴னு꞉ ஸா வந்த்⁴யா ஸர்வதா² ப⁴வேத் .
யோ மயா ரோபிதோ வ்ருʼக்ஷ꞉ ஸோ(அ)பி வந்த்⁴யத்வமாஶ்ரயேத் .. 30..

யத்ப²லம்ʼ மத்³க்³ருʼஹாயாதம்ʼ தச்ச ஶீக்⁴ரம்ʼ வினஶ்யதி .
நிர்பா⁴க்³யஸ்யானபத்யஸ்ய கிமதோ ஜீவிதேன மே .. 31..

இத்யுக்த்வா ஸ ருரோதோ³ச்சைஸ்தத்பார்ஶ்வம்ʼ து³꞉க²பீடி³த꞉ .
ததா³ தஸ்ய யதேஶ்சித்தே கருணாபூ⁴த்³க³ரீயஸீ .. 32..

தத்³பா⁴லாக்ஷரமாலாம்ʼ ச வாசயாமாஸ யோக³வான் .
ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யதி꞉ பஶ்சாத்³விப்ரமூசே ஸவிஸ்தரம் .. 33..

யதிருவாச
முஞ்சாஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜாரூபம்ʼ ப³லிஷ்டா² கர்மணோ க³தி꞉ .
விவேகம்ʼ து ஸமாஸாத்³ய த்யஜ ஸம்ʼஸாரவாஸனாம் .. 34..

ஶ்ருʼணு விப்ர மயா தே(அ)த்³ய ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ து விலோகிதம் .
ஸப்தஜன்மாவதி⁴ தவ புத்ரோ நைவ ச நைவ ச .. 35..

ஸந்ததே꞉ ஸக³ரோ து³꞉க²மவாபாங்க³꞉ புரா ததா² .
ரே முஞ்சாத்³ய குடும்பா³ஶாம்ʼ ஸந்ந்யாஸே ஸர்வதா² ஸுக²ம் .. 36
ப்³ராஹ்மண உவாச
விவேகேன ப⁴வேத் கிம்ʼ மே புத்ரம்ʼ தே³ஹி ப³லாத³பி .
நோ சேத்த்யஜாம்யஹம்ʼ ப்ராணாம்ʼஸ்த்வத³க்³ரே ஶோகமூர்ச்சி²த꞉ .. 37..

புத்ராதி³ஸுக²ஹீனோ(அ)யம்ʼ ஸந்ந்யாஸ꞉ ஶுஷ்க ஏவ ஹி .
க்³ருʼஹஸ்த²꞉ ஸரஸோ லோகே புத்ரபௌத்ரஸமன்வித꞉ .. 38..

இதி விப்ராக்³ரஹம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ராப்³ரவீத்ஸ தபோத⁴ன꞉ .
சித்ரகேதுர்க³த꞉ கஷ்டம்ʼ விதி⁴லேக²விமார்ஜனாத் .. 39..

ந யாஸ்யஸி ஸுக²ம்ʼ புத்ராத்³யதா² தை³வஹதோத்³யம꞉ .
அதோ ஹடே²ன யுக்தோ(அ)ஸி ஹ்யர்தி²னம்ʼ கிம்ʼ வதா³ம்யஹம் .. 40..

தஸ்யாக்³ரஹம்ʼ ஸாமாலோக்ய ப²லமேகம்ʼ ஸ த³த்தவான் .
இத³ம்ʼ ப⁴க்ஷய பத்ன்யா த்வம்ʼ தத꞉ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி .. 41..

ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ த³யா தா³னமேகப⁴க்தம்ʼ து போ⁴ஜனம் .
வர்ஷாவதி⁴ ஸ்த்ரியா கார்யம்ʼ தேன புத்ரோ(அ)திநிர்மல꞉ .. 42..

ஏவமுக்த்வா யயௌ யோகீ³ விப்ரஸ்து க்³ருʼஹமாக³த꞉ .
பத்ன்யா꞉ பாணௌ ப²லம்ʼ த³த்வா ஸ்வயம்ʼ யாதஸ்து குத்ரசித் .. 43..

தருணீ குடிலா தஸ்ய ஸக்²யக்³ரே ச ருரோத³ ஹ .
அஹோ சிந்தா மமோத்பன்ன ப²லம்ʼ சாஹம்ʼ ந ப⁴க்ஷயே .. 44..

ப²லப⁴க்ஷேண க³ர்ப⁴꞉ ஸ்யாத்³க³ர்பே⁴ணோத³ரவ்ருʼத்³தி⁴தா .
ஸ்வல்பப⁴க்ஷம்ʼ ததோ(அ)ஶக்திர்க்³ருʼஹகார்யம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் .. 45..

தை³வாத்³தா⁴டி வ்ரஜேத்³க்³ராமே பலாயேத்³க³ர்பி⁴ணீ கத²ம் .
ஶுகவந்நிவஸேத்³க³ர்ப⁴ஸ்தம்ʼ குக்ஷே꞉ கத²முத்ஸ்ருʼஜேத் .. 46..

திர்யக்சேதா³க³தோ க³ர்ப⁴ஸ்ததா³ மே மரணம்ʼ ப⁴வேத் .
ப்ரஸூதௌ தா³ருணம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஸுகுமாரீ கத²ம்ʼ ஸஹே .. 47..

மந்தா³யாம்ʼ மயி ஸர்வஸ்வம்ʼ நனாந்தா³ ஸம்ʼஹரேத்ததா³ .
ஸத்யஶௌசாதி³நியமோ து³ராராத்⁴ய꞉ ஸ த்³ருʼஶ்யதே .. 48..

லாலனே பாலனே து³꞉க²ம்ʼ ப்ரஸூதாயாஶ்ச வர்ததே .
வந்த்⁴யா வா வித⁴வா நாரீ ஸுகி²னீ சேதி மே மதி꞉ .. 49..

ஏவம்ʼ குதர்கயோகே³ன தத்ப²லம்ʼ நைவ ப⁴க்ஷிதம் .
பத்யா ப்ருʼஷ்டம்ʼ ப²லம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ சேதி தயேரிதம் .. 50..

ஏகதா³ ப⁴கி³னீ தஸ்யாஸ்தத்³க்³ருʼஹம்ʼ ஸ்வேச்ச²யா(ஆ)க³தா .
தத³க்³ரே கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ சிந்தேயம்ʼ மஹதீ ஹி மே .. 51..

து³ர்ப³லா தேன து³꞉கே²ன ஹ்யனுஜே கரவாணி கிம் .
ஸாப்³ரவீன்மம க³ர்போ⁴(அ)ஸ்தி தம்ʼ தா³ஸ்யாமி ப்ரஸூதித꞉ .. 52..

தாவத்காலம்ʼ ஸக³ர்பே⁴வ கு³ப்தா திஷ்ட² க்³ருʼஹே ஸுக²ம் .
வித்தம்ʼ த்வம்ʼ மத்பதேர்யச்ச² ஸ தே தா³ஸ்யதி பா³லகம் .. 53..

ஷாண்மாஸிகோ ம்ருʼதோ பா³ல இதி லோகோ வதி³ஷ்யதி .
தம்ʼ பா³லம்ʼ போஷயிஷ்யாமி நித்யமாக³த்ய தே க்³ருʼஹே .. 54..

ப²லமர்பய தே⁴ன்வை த்வம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ து ஸாம்ப்ரதம் .
தத்ததா³சரிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ததை²வ ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வத꞉ .. 55..

அத² காலேன ஸா நாரீ ப்ரஸூதா பா³லகம்ʼ ததா³ .
ஆனீய ஜனகோ பா³லம்ʼ ரஹஸ்யே து⁴ந்து⁴லீம்ʼ த³தௌ³ .. 56..

தயா ச கதி²தம்ʼ ப⁴ர்த்ரே ப்ரஸூத꞉ ஸுக²மர்ப⁴க꞉ .
லோகஸ்ய ஸுக²முத்பன்னமாத்மதே³வப்ரஜோத³யாத் .. 57..

த³தௌ³ தா³னம்ʼ த்³விஜாதிப்⁴யோ ஜாதகர்ம விதா⁴ய ச .
கீ³தவாதி³த்ரகோ⁴ஷோ(அ)பூ⁴த்தத்³த்³வாரே மங்க³லம்ʼ ப³ஹு .. 58..

ப⁴ர்துரக்³ரே(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம்ʼ ஸ்தன்யம்ʼ நாஸ்தி குசே மம .
அன்யஸ்தன்யேன நிர்து³க்³தா⁴ கத²ம்ʼ புஷ்ணாமி பா³லகம் .. 59..

மத்ஸ்வஸுஶ்ச ப்ரஸூதாயா꞉ ம்ருʼதோ பா³லஸ்து வர்ததே .
தாமாகார்ய க்³ருʼஹே ரக்ஷ ஸா தே(அ)ர்ப⁴ம்ʼ போஷயிஷ்யதி .. 60..

பதினா தத்க்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ புத்ரரக்ஷணஹேதவே .
புத்ரஸ்ய து⁴ந்து⁴காரீதி நாம மாத்ரா ப்ரதிஷ்டி²தம் .. 61..

த்ரிமாஸே நிர்க³தே சாத² ஸா தே⁴னு꞉ ஸுஷுவே(அ)ர்ப⁴கம் .
ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரம்ʼ தி³வ்யம்ʼ நிர்மலம்ʼ கனகப்ரப⁴ம் .. 62..

த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரஸன்னோ விப்ரஸ்து ஸம்ʼஸ்காரான் ஸ்வயமாத³தே⁴ .
மத்வா(ஆ)ஶ்சர்யம்ʼ ஜனா꞉ ஸர்வே தி³த்³ருʼக்ஷார்த²ம்ʼ ஸமாக³தா꞉ .. 63..

பா⁴க்³யோத³யோ(அ)து⁴னா ஜாத ஆத்மதே³வஸ்ய பஶ்யத .
தே⁴ன்வா பா³ல꞉ ப்ரஸூதஸ்து தே³வரூபீதி கௌதுகம் .. 64..

ந ஜ்ஞாதம்ʼ தத்³ரஹஸ்யம்ʼ து கேனாபி விதி⁴யோக³த꞉ .
கோ³கர்ணம்ʼ து ஸுதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா கோ³கர்ணம்ʼ நாம சாகரோத் .. 65..

கியத்காலேன தௌ ஜாதௌ தருணௌ தனயாவுபௌ⁴ .
கோ³கர்ண꞉ பண்டி³தோ ஜ்ஞானீ து⁴ந்து⁴காரீ மஹாக²ல꞉ .. 66..

ஸ்னானஶௌசக்ரியாஹீனோ து³ர்ப⁴க்ஷீ க்ரோத⁴வர்தி⁴த꞉ .
து³ஷ்பரிக்³ரஹகர்தா ச ஶவஹஸ்தேன போ⁴ஜனம் .. 67..

சௌர꞉ ஸர்வஜனத்³வேஷீ பரவேஶ்மப்ரதீ³பக꞉ .
லாலனாயார்ப⁴கான் த்⁴ருʼத்வா ஸத்³ய꞉ கூபே ந்யபாதயத் .. 68..

ஹிம்ʼஸக꞉ ஶஸ்த்ரதா⁴ரீ ச தீ³னாந்தா⁴னாம்ʼ ப்ரபீட³க꞉ .
சாண்டா³லாபி⁴ரதோ நித்யம்ʼ பாஶஹஸ்த꞉ ஶ்வஸங்க³த꞉ .. 69..

தேன வேஶ்யாகுஸங்கே³ன பித்ர்யம்ʼ வித்தம்ʼ து நாஶிதம் .
ஏகதா³ பிதரௌ தாட்³ய பாத்ராணி ஸ்வயமாஹரத் .. 70..

தத்பிதா க்ருʼபண꞉ ப்ரோச்சைர்த⁴னஹீனோ ருரோத³ ஹ .
வந்த்⁴யத்வம்ʼ து ஸமீசீனம்ʼ குபுத்ரோ து³꞉க²தா³யக꞉ .. 71..

க்வ திஷ்டா²மி க்வ க³ச்சா²மி கோ மே து³꞉க²ம்ʼ வ்யபோஹயேத் .
ப்ராணாம்ʼஸ்த்யஜாமி து³꞉கே²ன ஹா கஷ்டம்ʼ மம ஸம்ʼஸ்தி²தம் .. 72..

ததா³னீம்ʼ து ஸமாக³த்ய கோ³கர்ணோ ஜ்ஞானஸம்ʼயுத꞉ .
போ³த⁴யாமாஸ ஜனகம்ʼ வைராக்³யம்ʼ பரித³ர்ஶயன் .. 73..

அஸார꞉ க²லு ஸம்ʼஸாரோ து³꞉க²ரூபீ விமோஹக꞉ .
ஸுத꞉ கஸ்ய த⁴னம்ʼ கஸ்ய ஸ்னேஹவான் ஜ்வலதே(அ)நிஶம் .. 74..

ந சேந்த்³ரஸ்ய ஸுக²ம்ʼ கிஞ்சின்ன ஸுக²ம்ʼ சக்ரவர்தின꞉ .
ஸுக²மஸ்தி விரக்தஸ்ய முனேரேகாந்தஜீவின꞉ .. 75..

முஞ்சாஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜாரூபம்ʼ மோஹதோ நரகே க³தி꞉ .
நிபதிஷ்யதி தே³ஹோ(அ)யம்ʼ ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா வனம்ʼ வ்ரஜ .. 76..

தத்³வாக்யம்ʼ து ஸமாகர்ண்ய க³ந்துகாம꞉ பிதாப்³ரவீத் .
கிம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ வனே தாத தத்த்வம்ʼ வத³ ஸவிஸ்தரம் .. 77..

அந்த⁴கூபே ஸ்னேஹபாஶே ப³த்³த⁴꞉ பங்குரஹம்ʼ ஶட²꞉ .
கர்மணா பதிதோ நூனம்ʼ மாமுத்³த⁴ர த³யாநிதே⁴ .. 78..

கோ³கர்ண உவாச
தே³ஹே(அ)ஸ்தி²மாம்ʼஸருதி⁴ரே(அ)பி⁴மதிம்ʼ த்யஜ த்வம்ʼ
ஜாயாஸுதாதி³ஷு ஸதா³ மமதாம்ʼ விமுஞ்ச
பஶ்யாநிஶம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ க்ஷணப⁴ங்க³நிஷ்ட²ம்ʼ
வைராக்³யராக³ரஸிகோ ப⁴வ ப⁴க்திநிஷ்ட²꞉ .. 79..

த⁴ர்மம்ʼ ப⁴ஜஸ்வ ஸததம்ʼ த்யஜ லோகத⁴ர்மான்
ஸேவஸ்வ ஸாது⁴புருஷான் ஜஹி காமத்ருʼஷ்ணாம் .
அன்யஸ்ய தோ³ஷகு³ணசிந்தனமாஶு முக்த்வா
ஸேவாகதா²ரஸமஹோ நிதராம்ʼ பிப³ த்வம் .. 80..

ஏவம்ʼ ஸுதோக்திவஶதோ(அ)பி க்³ருʼஹம்ʼ விஹாய
யாதோ வனம்ʼ ஸ்தி²ரமதிர்க³தஷஷ்டிவர்ஷ꞉ .
யுக்தோ ஹரேரனுதி³னம்ʼ பரிசர்யயாஸௌ
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணமாப நியதம்ʼ த³ஶமஸ்ய பாடா²த் .. 81..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
விப்ரமோக்ஷோ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 4..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ – 5 ..

ஸூத உவாச
பிதர்யுபரதே தேன ஜனனீ தாடி³தா ப்⁴ருʼஶம் .
க்வ வித்தம்ʼ திஷ்ட²தி ப்³ரூஹி ஹநிஷ்யே லத்தயா ந சேத் .. 1..

இதி தத்³வாக்யஸந்த்ராஸாஜ்ஜனன்யா புத்ரது³꞉க²த꞉ .
கூபே பாத꞉க்ருʼதோ ராத்ரௌ தேன ஸா நித⁴னம்ʼ க³தா .. 2..

கோ³கர்ணஸ்தீர்த²யாத்ரார்த²ம்ʼ நிர்க³தோ யோக³ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ .
ந து³꞉க²ம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ தஸ்ய ந வைரீ நாபி பா³ந்த⁴வ꞉ .. 3..

து⁴ந்து⁴காரீ க்³ருʼஹே(அ)திஷ்ட²த் பஞ்சபண்யவதூ⁴வ்ருʼத꞉ .
அத்யுக்³ரகர்மகர்தா ச தத்போஷணவிமூட⁴தீ⁴꞉ .. 4..

ஏகதா³ குலடாஸ்தாஸ்து பூ⁴ஷணான்யபி⁴லிப்ஸவ꞉ .
தத³ர்த²ம்ʼ நிர்க³தோ கே³ஹாத் காமாந்தோ⁴ ம்ருʼத்யுமஸ்மரன் .. 5..

யதஸ்ததஶ்ச ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய வித்தம்ʼ வேஶ்ம புனர்க³த꞉ .
தாப்⁴யோ(அ)யச்ச²த் ஸுவஸ்த்ராணி பூ⁴ஷணானி கியந்தி ச .. 6..

ப³ஹுவித்தசயம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ராத்ரௌ நார்யோ வ்யசாரயன் .
சௌர்யம்ʼ கரோத்யஸௌ நித்யமதோ ராஜா க்³ரஹீஷ்யதி .. 7..

வித்தம்ʼ ஹ்ருʼத்வா புனஶ்சைனம்ʼ மாரயிஷ்யதி நிஶ்சிதம் .
அதோ(அ)ர்த²கு³ப்தயே கூ³ட⁴மஸ்மாபி⁴꞉ கிம்ʼ ந ஹன்யதே .. 8..

நிஹத்யைனம்ʼ க்³ருʼஹீத்வார்த²ம்ʼ யாஸ்யாமோ யத்ர குத்ரசித் .
இதி தா நிஶ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா ஸுப்தம்ʼ ஸம்ப³த்⁴ய ரஶ்மிபி⁴꞉ .. 9..

பாஶம்ʼ கண்டே² நிதா⁴யாஸ்ய தன்ம்ருʼத்யுமபசக்ரமு꞉ .
த்வரிதம்ʼ ந மமாராஸௌ சிந்தாயுக்தாஸ்ததா³ப⁴வன் .. 10..

தப்தாங்கா³ரஸமூஹாம்ʼஶ்ச தன்முகே² ஹி விசிக்ஷிபு꞉ .
அக்³நிஜ்வாலாதிது³꞉கே²ன வ்யாகுலோ நித⁴னம்ʼ க³த꞉ .. 11..

தம்ʼ தே³ஹம்ʼ முமுசுர்க³ர்தே ப்ராய꞉ ஸாஹஸிகா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ .
ந ஜ்ஞாதம்ʼ தத்³ரஹஸ்யம்ʼ து கேனாபீத³ம்ʼ ததை²வ ச .. 12..

லோகை꞉ ப்ருʼஷ்டா வத³ந்தி ஸ்ம தூ³ரம்ʼ யாத꞉ ப்ரியோ ஹி ந꞉ .
ஆக³மிஷ்யதி வர்ஷே(அ)ஸ்மின் வித்தலோப⁴விகர்ஷித꞉ .. 13..

ஸ்த்ரீணாம்ʼ நைவ து விஶ்வாஸம்ʼ து³ஷ்டானாம்ʼ காரயேத்³பு³த⁴꞉ .
விஶ்வாஸே ய꞉ ஸ்தி²தோ மூட⁴꞉ ஸ து³꞉கை²꞉ பரிபூ⁴யதே .. 14..

ஸுதா⁴மயம்ʼ வசோ யாஸாம்ʼ காமினாம்ʼ ரஸவர்த⁴னம் .
ஹ்ருʼத³யம்ʼ க்ஷுரதா⁴ராப⁴ம்ʼ ப்ரிய꞉ கோ நாம யோஷிதாம் .. 15..

ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய வித்தம்ʼ தா யாதா꞉ குலடா ப³ஹுப⁴ர்த்ருʼகா꞉ .
து⁴ந்து⁴காரீ ப³பூ⁴வாத² மஹான் ப்ரேத꞉ குகர்மத꞉ .. 16..

வாத்யாரூபத⁴ரோ நித்யம்ʼ தா⁴வன் த³ஶதி³ஶோ(அ)ந்தரம் .
ஶீதாதபபரிக்லிஷ்டோ நிராஹார꞉ பிபாஸித꞉ .. 17..

ந லேபே⁴ ஶரணம்ʼ க்வாபி ஹா தை³வேதி முஹுர்வத³ன் .
கியத்காலேன கோ³கர்ணோ ம்ருʼதம்ʼ லோகாத³பு³த்⁴யத .. 18..

அநாத²ம்ʼ தம்ʼ விதி³த்வைவ க³யாஶ்ராத்³த⁴மசீகரத் .
யஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² து ஸம்ʼயாதி தத்ர ஶ்ராத்³த⁴மவர்தயத் .. 19..

ஏவம்ʼ ப்⁴ரமன் ஸ கோ³கர்ண꞉ ஸ்வபுரம்ʼ ஸமுபேயிவான் .
ராத்ரௌ க்³ருʼஹாங்க³ணே ஸ்வப்துமாக³தோ(அ)லக்ஷித꞉ பரை꞉ .. 20..

தத்ர ஸுப்தம்ʼ ஸ விஜ்ஞாய து⁴ந்து⁴காரீ ஸ்வபா³ந்த⁴வம் .
நிஶீதே² த³ர்ஶயாமாஸ மஹாரௌத்³ரதரம்ʼ வபு꞉ .. 21..

ஸக்ருʼன்மேஷ꞉ ஸக்ருʼத்³த⁴ஸ்தீ ஸக்ருʼச்ச மஹிஷோ(அ)ப⁴வத் .
ஸக்ருʼதி³ந்த்³ர꞉ ஸக்ருʼச்சாக்³னி꞉ புனஶ்ச புருஷோ(அ)ப⁴வத் .. 22..

வைபரீத்யமித³ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா கோ³கர்ணோ தை⁴ர்யஸம்ʼயுத꞉ .
அயம்ʼ து³ர்க³திக꞉ கோ(அ)பி நிஶ்சித்யாத² தமப்³ரவீத் .. 23..

கோ³கர்ண உவாச
கஸ்த்வமுக்³ரதரோ ராத்ரௌ குதோ யாதோ த³ஶாமிமாம் .
கிம்ʼ வா ப்ரேத꞉ பிஶாசோ வா ராக்ஷஸோ(அ)ஸீதி ஶம்ʼஸ ந꞉ .. 24..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்ருʼஷ்டஸ்ததா³ தேன ருரோதோ³ச்சை꞉ புன꞉ புன꞉ .
அஶக்தோ வசனோச்சாரே ஸஞ்ஜ்ஞாமாத்ரம்ʼ சகார ஹ .. 25..

ததோ(அ)ஞ்ஜலௌ ஜலம்ʼ க்ருʼத்வா கோ³கர்ணஸ்தமுதீ³ரயத் .
தத்ஸேகாத்³க³தபாபோ(அ)ஸௌ ப்ரவக்துமுபசக்ரமே .. 26..

ப்ரேத உவாச
அஹம்ʼ ப்⁴ராதா த்வதீ³யோ(அ)ஸ்மி து⁴ந்து⁴காரீதி நாமத꞉ .
ஸ்வகீயேனைவ தோ³ஷேண ப்³ரஹ்மத்வம்ʼ நாஶிதம்ʼ மயா .. 27..

கர்மணோ நாஸ்தி ஸங்க்²யா மே மஹாஜ்ஞானே விவர்தின꞉ .
லோகானாம்ʼ ஹிம்ʼஸக꞉ ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்த்ரீபி⁴ர்து³꞉கே²ன மாரித꞉ .. 28..

அத꞉ ப்ரேதத்வமாபன்னோ து³ர்த³ஶாம்ʼ ச வஹாம்யஹம் .
வாதாஹாரேண ஜீவாமி தை³வாதீ⁴னப²லோத³யாத் .. 29..

அஹோ ப³ந்தோ⁴ க்ருʼபாஸிந்தோ⁴ ப்⁴ராதர்மாமாஶு மோசய .
கோ³கர்ணோ வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா தஸ்மை வாக்யமதா²ப்³ரவீத் .. 30..

கோ³கர்ண உவாச
த்வத³ர்த²ம்ʼ து க³யாபிண்டோ³ மயா த³த்தோ விதா⁴னத꞉ .
தத்கத²ம்ʼ நைவ முக்தோ(அ)ஸி மமாஶ்சர்யமித³ம்ʼ மஹத் .. 31..

க³யாஶ்ராத்³தா⁴ன்ன முக்திஶ்சேது³பாயோ நாபரஸ்த்விஹ .
கிம்ʼ விதே⁴யம்ʼ மயா ப்ரேத தத்த்வம்ʼ வத³ ஸவிஸ்தரம் .. 32..

ப்ரேத உவாச
க³யாஶ்ராத்³த⁴ஶதேனாபி முக்திர்மே ந ப⁴விஷ்யதி .
உபாயமபரம்ʼ கஞ்சித்த்வம்ʼ விசாரய ஸாம்ப்ரதம் .. 33..

இதி தத்³வாக்யமாகர்ண்ய கோ³கர்ணோ விஸ்மயம்ʼ க³த꞉ .
ஶதஶ்ராத்³தை⁴ர்ன முக்திஶ்சேத³ஸாத்⁴யம்ʼ மோசனம்ʼ தவ .. 34..

இதா³னீம்ʼ து நிஜம்ʼ ஸ்தா²னமாதிஷ்ட² ப்ரேத நிர்ப⁴ய꞉ .
த்வன்முக்திஸாத⁴கம்ʼ கிஞ்சிதா³சரிஷ்யே விசார்ய ச .. 35..

து⁴ந்து⁴காரீ நிஜஸ்தா²னம்ʼ தேநாதி³ஷ்டஸ்ததோ க³த꞉ .
கோ³கர்ணஶ்சிந்தயாமாஸ தாம்ʼ ராத்ரிம்ʼ ந தத³த்⁴யகா³த் .. 36..

ப்ராதஸ்தமாக³தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா லோகா꞉ ப்ரீத்யா ஸமாக³தா꞉ .
தத்ஸர்வம்ʼ கதி²தம்ʼ தேன யஜ்ஜாதம்ʼ ச யதா² நிஶி .. 37..

வித்³வாம்ʼஸோ யோக³நிஷ்டா²ஶ்ச ஜ்ஞானினோ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ .
தன்முக்திம்ʼ நைவ தே(அ)பஶ்யன் பஶ்யந்த꞉ ஶாஸ்த்ரஸஞ்சயான் .. 38..

தத꞉ ஸர்வை꞉ ஸூர்யவாக்யம்ʼ தன்முக்தௌ ஸ்தா²பிதம்ʼ பரம் .
கோ³கர்ண꞉ ஸ்தம்ப⁴னம்ʼ சக்ரே ஸூர்யவேக³ஸ்ய வை ததா³ .. 39..

துப்⁴யம்ʼ நமோ ஜக³த்ஸாக்ஷின் ப்³ரூஹி மே முக்திஹேதுகம் .
தச்ச்²ருத்வா தூ³ரத꞉ ஸூர்ய꞉ ஸ்பு²டமித்யப்⁴யபா⁴ஷத .. 40..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதான்முக்தி꞉ ஸப்தாஹம்ʼ வாசனம்ʼ குரு .
இதி ஸூர்யவச꞉ ஸர்வைர்த⁴ர்மரூபம்ʼ து விஶ்ருதம் .. 41..

ஸர்வே(அ)ப்³ருவன் ப்ரயத்னேன கர்தவ்யம்ʼ ஸுகரம்ʼ த்வித³ம் .
கோ³கர்ணோ நிஶ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா வாசனார்த²ம்ʼ ப்ரவர்தித꞉ .. 42..

தத்ர ஸம்ʼஶ்ரவணார்தா²ய தே³ஶக்³ராமாஜ்ஜனா யுயு꞉ .
பங்க்³வந்த⁴வ்ருʼத்³த⁴மந்தா³ஶ்ச தே(அ)பி பாபக்ஷயாய வை .. 43..

ஸமாஜஸ்து மஹாஞ்ஜாதோ தே³வவிஸ்மயகாரக꞉ .
யதை³வாஸனமாஸ்தா²ய கோ³கர்ணோ(அ)கத²யத் கதா²ம் .. 44..

ஸ ப்ரேதோ(அ)பி ததா³ யாத꞉ ஸ்தா²னம்ʼ பஶ்யன்னிதஸ்தத꞉ .
ஸப்தக்³ரந்தி²யுதம்ʼ தத்ராபஶ்யத்கீசகமுச்ச்²ரிதம் .. 45..

தன்மூலச்சி²த்³ரமாவிஶ்ய ஶ்ரவணார்த²ம்ʼ ஸ்தி²தோ ஹ்யஸௌ .
வாதரூபீ ஸ்தி²திம்ʼ கர்துமஶக்தோ வம்ʼஶமாவிஶத் .. 46..

வைஷ்ணவம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ முக்²யம்ʼ ஶ்ரோதாரம்ʼ பரிகல்ப்ய ஸ꞉ .
ப்ரத²மஸ்கந்த⁴த꞉ ஸ்பஷ்டமாக்²யானம்ʼ தே⁴னுஜோ(அ)கரோத் .. 47..

தி³னாந்தே ரக்ஷிதா கா³தா² ததா³ சித்ரம்ʼ ப³பூ⁴வ ஹ .
வம்ʼஶைகக்³ரந்தி²பே⁴தோ³(அ)பூ⁴த் ஸஶப்³த³ம்ʼ பஶ்யதாம்ʼ ஸதாம் .. 48..

த்³விதீயே(அ)ஹ்னி ததா² ஸாயம்ʼ த்³விதீயக்³ரந்தி²பே⁴த³னம் .
த்ருʼதீயே(அ)ஹ்னி ததா² ஸாயம்ʼ த்ருʼதீயக்³ரந்தி²பே⁴த³னம் .. 49..

ஏவம்ʼ ஸப்ததி³னைஶ்சைவ ஸப்தக்³ரந்தி²விபே⁴த³னம் .
க்ருʼத்வா ஸ த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஶ்ரவணாத் ப்ரேததாம்ʼ ஜஹௌ .. 50..

தி³வ்யரூபத⁴ரோ ஜாதஸ்துலஸீதா³மமண்டி³த꞉ .
பீதவாஸா க⁴னஶ்யாமோ முகுடீ குண்ட³லான்வித꞉ .. 51..

நநாம ப்⁴ராதரம்ʼ ஸத்³யோ கோ³கர்ணமிதி சாப்³ரவீத் .
த்வயாஹம்ʼ மோசிதோ ப³ந்தோ⁴ க்ருʼபயா ப்ரேதகஶ்மலாத் .. 52..

த⁴ன்யா பா⁴க³வதீ வார்தா ப்ரேதபீடா³விநாஶினீ .
ஸப்தாஹோ(அ)பி ததா² த⁴ன்ய꞉ க்ருʼஷ்ணலோகப²லப்ரத³꞉ .. 53..

கம்பந்தே ஸர்வபாபானி ஸப்தாஹஶ்ரவணே ஸ்தி²தே .
அஸ்மாகம்ʼ ப்ரலயம்ʼ ஸத்³ய꞉ கதா² சேயம்ʼ கரிஷ்யதி .. 54..

ஆர்த்³ரம்ʼ ஶுஷ்கம்ʼ லகு⁴ ஸ்தூ²லம்ʼ வாங்மன꞉கர்மபி⁴꞉ க்ருʼதம் .
ஶ்ரவணம்ʼ வித³ஹேத்பாபம்ʼ பாவக꞉ ஸமிதோ⁴ யதா² .. 55..

அஸ்மின் வை பா⁴ரதே வர்ஷே ஸூரிபி⁴ர்வேத³ஸம்ʼஸதி³ .
அகதா²ஶ்ராவிணாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ நிஷ்ப²லம்ʼ ஜன்ம கீர்திதம் .. 56..

கிம்ʼ மோஹதோ ரக்ஷிதேன ஸுபுஷ்டேன ப³லீயஸா .
அத்⁴ருவேண ஶரீரேண ஶுகஶாஸ்த்ரகதா²ம்ʼ வினா .. 57..

அஸ்தி²ஸ்தம்ப⁴ம்ʼ ஸ்னாயுப³த்³த⁴ம்ʼ மாம்ʼஸஶோணிதலேபிதம் .
சர்மாவனத்³த⁴ம்ʼ து³ர்க³ந்த⁴ம்ʼ பாத்ரம்ʼ மூத்ரபுரீஷயோ꞉ .. 58..

ஜராஶோகவிபாகார்தம்ʼ ரோக³மந்தி³ரமாதுரம் .
து³ஷ்பூரம்ʼ து³ர்த⁴ரம்ʼ து³ஷ்டம்ʼ ஸதோ³ஷம்ʼ க்ஷணப⁴ங்கு³ரம் .. 59..

க்ருʼமிவிட்³ப⁴ஸ்மஸஞ்ஜ்ஞாந்தம்ʼ ஶரீரமிதி வர்ணிதம் .
அஸ்தி²ரேண ஸ்தி²ரம்ʼ கர்ம குதோ(அ)யம்ʼ ஸாத⁴யேன்ன ஹி .. 60..

யத் ப்ராத꞉ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதம்ʼ சான்னம்ʼ ஸாயம்ʼ தச்ச வினஶ்யதி .
ததீ³யரஸஸம்புஷ்டே காயே கா நாம நித்யதா .. 61..

ஸப்தாஹஶ்ரவணால்லோகே ப்ராப்யதே நிகடே ஹரி꞉ .
அதோ தோ³ஷநிவ்ருʼத்த்யர்த²மேததே³வ ஹி ஸாத⁴னம் .. 62..

பு³த்³பு³தா³ இவ தோயேஷு மஶகா இவ ஜந்துஷு .
ஜாயந்தே மரணாயைவ கதா²ஶ்ரவணவர்ஜிதா꞉ .. 63..

ஜட³ஸ்ய ஶுஷ்கவம்ʼஶஸ்ய யத்ர க்³ரந்தி²விபே⁴த³னம் .
சித்ரம்ʼ கிமு ததா³ சித்தக்³ரந்தி²பே⁴த³꞉ கதா²ஶ்ரவாத் .. 64..

பி⁴த்³யதே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ஶ்சி²த்³யந்தே ஸர்வஶம்ʼஶயா꞉ .
க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி ஸப்தாஹஶ்ரவணே க்ருʼதே .. 65..

ஸம்ʼஸாரகர்த³மாலேபப்ரக்ஷாலனபடீயஸி .
கதா²தீர்தே² ஸ்தி²தே சித்தே முக்திரேவ பு³தை⁴꞉ ஸ்ம்ருʼதா .. 66..

ஏவம்ʼ ப்³ருவதி வை தஸ்மின் விமானமாக³மத்ததா³ .
வைகுண்ட²வாஸிபி⁴ர்யுக்தம்ʼ ப்ரஸ்பு²ரத்³தீ³ப்திமண்ட³லம் .. 67..

ஸர்வேஷாம்ʼ பஶ்யதாம்ʼ பே⁴ஜே விமானம்ʼ து⁴ந்து⁴லீஸுத꞉ .
விமானே வைஷ்ணவான் வீக்ஷ்ய கோ³கர்ணோ வாக்யமப்³ரவீத் .. 68..

கோ³கர்ண உவாச
அத்ரைவ ப³ஹவ꞉ ஸந்தி ஶ்ரோதாரோ மம நிர்மலா꞉ .
ஆனீதானி விமனானி ந தேஷாம்ʼ யுக³பத்குத꞉ .. 69..

ஶ்ரவணம்ʼ ஸமபா⁴கே³ன ஸர்வேஷாமிஹ த்³ருʼஶ்யதே .
ப²லபே⁴த³꞉ குதோ ஜாத꞉ ப்ரப்³ருவந்து ஹரிப்ரியா꞉ .. 70..

ஹரிதா³ஸா ஊசு꞉
ஶ்ரவணஸ்ய விபே⁴தே³ன ப²லபே⁴தோ³(அ)த்ர ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ .
ஶ்ரவணம்ʼ து க்ருʼதம்ʼ ஸர்வைர்ன ததா² மனனம்ʼ க்ருʼதம் .. 71..

ப²லபே⁴த³ஸ்ததோ ஜாதோ ப⁴ஜநாத³பி மானத³ .
ஸப்தராத்ரமுபோஷ்யைவ ப்ரேதேன ஶ்ரவணம்ʼ க்ருʼதம் .. 72..

மனநாதி³ ததா² தேன ஸ்தி²ரசித்தே க்ருʼதம்ʼ ப்⁴ருʼஶம் .
அத்³ருʼட⁴ம்ʼ ச ஹதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரமாதே³ன ஹதம்ʼ ஶ்ருதம் .. 73..

ஸந்தி³க்³தோ⁴ ஹி ஹதோ மந்த்ரோ வ்யக்³ரசித்தோ ஹதோ ஜப꞉ .
அவைஷ்ணவோ ஹதோ தே³ஶோ ஹதம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴மபாத்ரகம் .. 74..

ஹதமஶ்ரோத்ரியே தா³னமனாசாரஹதம்ʼ குலம் .
விஶ்வாஸோ கு³ருவாக்யேஷு ஸ்வஸ்மின் தீ³னத்வபா⁴வனா .. 75..

மனோதோ³ஷஜயஶ்சைவ கதா²யாம்ʼ நிஶ்சலா மதி꞉ .
ஏவமாதி³ க்ருʼதம்ʼ சேத்ஸ்யாத்ததா³ வை ஶ்ரவணே ப²லம் .. 76..

புன꞉ஶ்ரவாந்தே ஸர்வேஷாம்ʼ வைகுண்டே² வஸதிர்த்⁴ருவம்
கோ³கர்ண தவ கோ³விந்தோ³ கோ³லோகம்ʼ தா³ஸ்யதி ஸ்வயம் .. 77..

ஏவமுக்த்வா யயு꞉ ஸர்வே வைகுண்ட²ம்ʼ ஹரிகீர்தனா꞉ .
ஶ்ராவணே மாஸி கோ³கர்ண꞉ கதா²மூசே ததா² புன꞉ .. 78..

ஸப்தராத்ரவதீம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரவணம்ʼ தை꞉ க்ருʼதம்ʼ புன꞉ .
கதா²ஸமாப்தௌ யஜ்ஜாதம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ தச்ச நாரத³ .. 79..

விமானை꞉ ஸஹ ப⁴க்தைஶ்ச ஹரிராவிர்ப³பூ⁴வ ஹ .
ஜயஶப்³தா³ நம꞉ஶப்³தா³ஸ்தத்ராஸன் ப³ஹவஸ்ததா³ .. 80..

பாஞ்சஜன்யத்⁴வனிம்ʼ சக்ரே ஹர்ஷாத்தத்ர ஸ்வயம்ʼ ஹரி꞉ .
கோ³கர்ணம்ʼ து ஸமாலிங்க்³யாகரோத் ஸ்வஸத்³ருʼஶம்ʼ ஹரி꞉ .. 81..

ஶ்ரோத்ரூʼனன்யான் க⁴னஶ்யாமான் பீதகௌஶேயவாஸஸ꞉ .
கிரீடின꞉ குண்ட³லினஸ்ததா² சக்ரே ஹரி꞉ க்ஷணாத் .. 82..

தத்³க்³ராமே யே ஸ்தி²தா ஜீவா ஆஶ்வசாண்டா³லஜாதய꞉ .
விமானே ஸ்தா²பிதாஸ்தே(அ)பி கோ³கர்ணக்ருʼபயா ததா³ .. 83..

ப்ரேஷிதா ஹரிலோகே தே யத்ர க³ச்ச²ந்தி யோகி³ன꞉ .
கோ³கர்ணேன ஸ கோ³பாலோ கோ³லோகம்ʼ கோ³பவல்லப⁴ம் .. 84..

கதா²ஶ்ரவணத꞉ ப்ரீதோ நிர்யயௌ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ .
அயோத்⁴யாவாஸின꞉ பூர்வம்ʼ யதா² ராமேண ஸங்க³தா꞉ .. 85..

ததா² க்ருʼஷ்ணேன தே நீதா கோ³லோகம்ʼ யோகி³து³ர்லப⁴ம் .
யத்ர ஸூர்யஸ்ய ஸோமஸ்ய ஸித்³தா⁴னாம்ʼ ந க³தி꞉ கதா³ .
தம்ʼ லோகம்ʼ ஹி க³தாஸ்தே து ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஶ்ரவாத் .. 86..

ப்³ரூமோ(அ)த்³ய தே கிம்ʼ ப²லவ்ருʼந்த³முஜ்ஜ்வலம்ʼ
ஸப்தாஹயஜ்ஞேன கதா²ஸு ஸஞ்சிதம் .
கர்ணேன கோ³கர்ணகதா²க்ஷரே யை꞉
பீதஶ்ச தே க³ர்ப⁴க³தா ந பூ⁴ய꞉ .. 87..

வாதாம்பு³பர்ணாஶனதே³ஹஶோஷணை-
ஸ்தபோபி⁴ருக்³ரைஶ்சிரகாலஸஞ்சிதை꞉ .
யோகை³ஶ்ச ஸம்ʼயாந்தி ந தாம்ʼ க³திம்ʼ வை
ஸப்தாஹகா³தா²ஶ்ரவணேன யாந்தி யாம் .. 88..

இதிஹாஸமிமம்ʼ புண்யம்ʼ ஶாண்டி³ல்யோ(அ)பி முனீஶ்வர꞉ .
பட²தே சித்ரகூடஸ்தோ² ப்³ரஹ்மானந்த³பரிப்லுத꞉ .. 89..

ஆக்²யானமேதத்பரமம்ʼ பவித்ரம்ʼ
ஶ்ருதம்ʼ ஸக்ருʼத்³வை வித³ஹேத³கௌ⁴க⁴ம் .
ஶ்ராத்³தே⁴ ப்ரயுக்தம்ʼ பித்ருʼத்ருʼப்திமாவஹேந்நித்யம்ʼ
ஸுபாடா²த³புனர்ப⁴வம்ʼ ச .. 90..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
கோ³கர்ணமோக்ஷவர்ணனம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 5..

.. ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ..
.. ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ – 6 ..

குமாரா ஊசு꞉
அத² தே ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாம꞉ ஸப்தாஹஶ்ரவணே விதி⁴ம் .
ஸஹாயைர்வஸுபி⁴ஶ்சைவ ப்ராய꞉ ஸாத்⁴யோ விதி⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ .. 1..

தை³வஜ்ஞம்ʼ து ஸமாஹூய முஹூர்தம்ʼ ப்ருʼச்ச்²ய யத்னத꞉ .
விவாஹே யாத்³ருʼஶம்ʼ வித்தம்ʼ தாத்³ருʼஶம்ʼ பரிகல்பயேத் .. 2..

நப⁴ஸ்ய ஆஶ்வினோர்ஜௌ ச மார்க³ஶீர்ஷ꞉ ஶுசிர்னபா⁴꞉ .
ஏதே மாஸா꞉ கதா²ரம்பே⁴ ஶ்ரோத்ரூʼணாம்ʼ மோக்ஷஸூசகா꞉ .. 3..

மாஸானாம்ʼ விப்ர ஹேயானி தானி த்யாஜ்யானி ஸர்வதா² .
ஸஹாயாஶ்சேதரே சாத்ர கர்தவ்யா꞉ ஸோத்³யமாஶ்ச யே .. 4..

தே³ஶே தே³ஶே ததா² ஸேயம்ʼ வார்தா ப்ரேஷ்யா ப்ரயத்னத꞉ .
ப⁴விஷ்யதி கதா² சாத்ர ஆக³ந்தவ்யம்ʼ குடும்பி³பி⁴꞉ .. 5..

தூ³ரே ஹரிகதா²꞉ கேசித்³தூ³ரே சாச்யுதகீர்தனா꞉ .
ஸ்த்ரிய꞉ ஶூத்³ராத³யோ யே ச தேஷாம்ʼ போ³தோ⁴ யதோ ப⁴வேத் .. 6..

தே³ஶே தே³ஶே விரக்தா யே வைஷ்ணவா꞉ கீர்தனோத்ஸுகா꞉ .
தேஷ்வேவ பத்ரம்ʼ ப்ரேஷ்யம்ʼ ச தல்லேக²னமிதீரிதம் .. 7..

ஸதாம்ʼ ஸமாஜோ ப⁴விதா ஸப்தராத்ரம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴꞉ .
அபூர்வரஸரூபைவ கதா² சாத்ர ப⁴விஷ்யதி .. 8..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபீயுஷபானாய ரஸலம்படா꞉ .
ப⁴வந்தஶ்ச ததா² ஶீக்⁴ரமாயாத ப்ரேமதத்பரா꞉ .. 9..

நாவகாஶ꞉ கதா³சிச்சேத்³தி³னமாத்ரம்ʼ ததா²பி து .
ஸர்வதா²(ஆ)க³மனம்ʼ கார்யம்ʼ க்ஷணோ(அ)த்ரைவ ஸுது³ர்லப⁴꞉ .. 10..

ஏவமாகாரணம்ʼ தேஷாம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ வினயேன ச .
ஆக³ந்துகானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ வாஸஸ்தா²னானி கல்பயேத் .. 11..

தீர்தே² வாபி வனே வாபி க்³ருʼஹே வா ஶ்ரவணம்ʼ மதம்ʼ .
விஶாலா வஸுதா⁴ யத்ர கர்தவ்யம்ʼ தத்கதா²ஸ்த²லம் .. 12..

ஶோத⁴னம்ʼ மார்ஜனம்ʼ பூ⁴மேர்லேபனம்ʼ தா⁴துமண்ட³னம் .
க்³ருʼஹோபஸ்கரமுத்³த்⁴ருʼத்ய க்³ருʼஹகோணே நிவேஶயேத் .. 13..

அர்வாக் பஞ்சாஹதோ யத்நாதா³ஸ்தீர்ணானி ப்ரமேலயேத் .
கர்தவ்யோ மண்ட³ப꞉ ப்ரோச்சை꞉ கத³லீக²ண்ட³மண்டி³த꞉ .. 14..

ப²லபுஷ்பத³லைர்விஷ்வக்³விதானேன விராஜித꞉ .
சதுர்தி³க்ஷு த்⁴வஜாரோபோ ப³ஹுஸம்பத்³விராஜித꞉ .. 15..

ஊர்த்⁴வம்ʼ ஸப்தைவ லோகாஶ்ச கல்பனீயா꞉ ஸவிஸ்தரம் .
தேஷு விப்ரா விரக்தாஶ்ச ஸ்தா²பனீயா꞉ ப்ரபோ³த்⁴ய ச .. 16..

பூர்வம்ʼ தேஷாமாஸனானி கர்தவ்யானி யதோ²த்தரம் .
வக்துஶ்சாபி ததா³ தி³வ்யமாஸனம்ʼ பரிகல்பயேத் .. 17..

உத³ங்முகோ² ப⁴வேத்³வக்தா ஶ்ரோதா வை ப்ராங்முக²க்தஸ்ததா³ .
ப்ராங்முக²ஶ்சேத்³ப⁴வேத்³வக்தா ஶ்ரோதா சோத³ங்முக²ஸ்ததா³ .. 18..

அத²வா பூர்வதி³க்³ஜ்ஞேயா பூஜ்யபூஜகமத்⁴யத꞉ .
ஶ்ரோத்ரூʼணாமாக³மே ப்ரோக்தா தே³ஶகாலாதி³கோவிதை³꞉ .. 19..

விரக்தோ வைஷ்ணவோ விப்ரோ வேத³ஶாஸ்த்ரவிஶுத்³தி⁴க்ருʼத் .
த்³ருʼஷ்டாந்தகுஶலோ தீ⁴ரோ வக்தா கார்யோ(அ)திநிஸ்ப்ருʼஹ꞉ .. 20..

அனேகத⁴ர்மவிப்⁴ராந்தா꞉ ஸ்த்ரைணா꞉ பாக²ண்ட³வாதி³ன꞉ .
ஶுகஶாஸ்த்ரகதோ²ச்சாரே த்யாஜ்யாஸ்தே யதி³ பண்டி³தா꞉ .. 21..

வக்து꞉ பார்ஶ்வே ஸஹாயார்த²மன்ய꞉ ஸ்தா²ப்யஸ்ததா²வித⁴꞉ .
பண்டி³த꞉ ஸம்ʼஶயச்சே²த்தா லோகபோ³த⁴னதத்பர꞉ .. 22..

வக்த்ரா க்ஷௌரம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ தி³நாத³ர்வாக்³வ்ரதாப்தயே .
அருணோத³யே(அ)ஸௌ நிர்வர்த்ய ஶௌசம்ʼ ஸ்னானம்ʼ ஸமாசரேத் .. 23..

நித்யம்ʼ ஸங்க்ஷேபத꞉ க்ருʼத்வா ஸந்த்⁴யாத்³யம்ʼ ஸ்வம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ .
கதா²விக்⁴னவிகா⁴தாய க³ணநாத²ம்ʼ ப்ரபூஜயேத் .. 24..

பித்ரூʼன் ஸந்தர்ப்ய ஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ஸமாசரேத் .
மண்ட³லம்ʼ ச ப்ரகர்தவ்யம்ʼ தத்ர ஸ்தா²ப்யோ ஹரிஸ்ததா² .. 25..

க்ருʼஷ்ணமுத்³தி³ஶ்ய மந்த்ரேண சரேத்பூஜாவிதி⁴ம்ʼ க்ரமாத் .
ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்காரான் பூஜாந்தே ஸ்துதிமாசரேத் .. 26..

ஸம்ʼஸாரஸாக³ரே மக்³னம்ʼ தீ³னம்ʼ மாம்ʼ கருணாநிதே⁴ .
கர்மமோஹ(க்³ராஹ)க்³ருʼஹீதாங்க³ம்ʼ மாமுத்³த⁴ர ப⁴வார்ணவாத் .. 27..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதஸ்யாபி தத꞉ பூஜா ப்ரயத்னத꞉ .
கர்தவ்யா விதி⁴னா ப்ரீத்யா தூ⁴பதீ³பஸமன்விதா .. 28..

ததஸ்து ஶ்ரீப²லம்ʼ த்⁴ருʼத்வா நமஸ்காரம்ʼ ஸமாசரேத் .
ஸ்துதி꞉ ப்ரஸன்னசித்தேன கர்தவ்யா கேவலம்ʼ ததா³ .. 29..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதாக்²யோ(அ)யம்ʼ ப்ரத்யக்ஷ꞉ க்ருʼஷ்ண ஏவ ஹி .
ஸ்வீக்ருʼதோ(அ)ஸி மயா நாத² முக்த்யர்த²ம்ʼ ப⁴வஸாக³ரே .. 30..

மனோரதோ² மதீ³யோ(அ)யம்ʼ ஸப²ல꞉ ஸர்வதா² த்வயா .
நிர்விக்⁴னேனைவ கர்தவ்யோ தா³ஸோ(அ)ஹம்ʼ தவ கேஶவ .. 31..

ஏவம்ʼ தீ³னவச꞉ ப்ரோச்ய வக்தாரம்ʼ சாத² பூஜயேத் .
ஸம்பூ⁴ஷ்ய வஸ்த்ரபூ⁴ஷாபி⁴꞉ பூஜாந்தே தம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்தவேத் .. 32..

ஶுகரூப ப்ரபோ³த⁴ஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ .
ஏதத்கதா²ப்ரகாஶேன மத³ஜ்ஞானம்ʼ விநாஶய .. 33..

தத³க்³ரே நியம꞉ பஶ்சாத்கர்தவ்ய꞉ ஶ்ரேயஸே முதா³ .
ஸப்தராத்ரம்ʼ யதா²ஶக்த்யா தா⁴ரணீய꞉ ஸ ஏவ ஹி .. 34..

வரணம்ʼ பஞ்சவிப்ராணாம்ʼ கதா²ப⁴ங்க³நிவ்ருʼத்தயே .
கர்தவ்யம்ʼ தைர்ஹரேர்ஜாப்யம்ʼ த்³வாத³ஶாக்ஷரவித்³யயா .. 35..

ப்³ராஹ்மணான் வைஷ்ணவாம்ʼஶ்சான்யான் ததா² கீர்தனகாரிண꞉ .
நத்வா ஸம்பூஜ்ய த³த்தாஜ்ஞா꞉ ஸ்வயமாஸனமாவிஶேத் .. 36..

லோகவித்தத⁴நாகா³ரபுத்ரசிந்தாம்ʼ வ்யுத³ஸ்ய ச .
கதா²சித்த꞉ ஶுத்³த⁴மதி꞉ ஸ லபே⁴த் ப²லமுத்தமம் .. 37..

ஆஸூர்யோத³யமாரப்⁴ய ஸார்த⁴த்ரிப்ரஹராந்தகம் .
வாசனீயா கதா² ஸம்யக்³தீ⁴ரகண்ட²ம்ʼ ஸுதீ⁴மதா .. 38..

கதா²விராம꞉ கர்தவ்யோ மத்⁴யாஹ்னே க⁴டிகாத்³வயம் .
தத்கதா²மனு கார்யம்ʼ வை கீர்தனம்ʼ வைஷ்ணவைஸ்ததா³ .. 39..

மலமூத்ரஜயார்த²ம்ʼ ஹி லக்⁴வாஹார꞉ ஸுகா²வஹ꞉ .
ஹவிஷ்யான்னேன கர்தவ்யோ ஹ்யேகவாரம்ʼ கதா²ர்தி²னா .. 40..

உபோஷ்ய ஸப்தராத்ரம்ʼ வை ஶக்திஶ்சேச்ச்²ருʼணுயாத் ததா³ .
க்⁴ருʼதபானம்ʼ பய꞉பானம்ʼ க்ருʼத்வா வை ஶ்ருʼணுயாத் ஸுக²ம் .. 41..

ப²லாஹாரேண வா ஶ்ராவ்யமேகப⁴க்தேன வா புன꞉ .
ஸுக²ஸாத்⁴யம்ʼ ப⁴வேத்³யத்து கர்தவ்யம்ʼ ஶ்ரவணாய தத் .. 42..

போ⁴ஜனம்ʼ து வரம்ʼ மன்யே கதா²ஶ்ரவணகாரகம் .
நோபவாஸோ வர꞉ ப்ரோக்த꞉ கதா²விக்⁴னகரோ யதி³ .. 43..

ஸப்தாஹவ்ரதினாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ நியமாஞ்ச்²ருʼணு நாரத³
விஷ்ணுதீ³க்ஷாவிஹீனானாம்ʼ நாதி⁴கார꞉ கதா²ஶ்ரவே .. 44..

ப்³ரஹ்மசர்யமத⁴꞉ஸுப்தி꞉ பத்ராவல்யாம்ʼ ச போ⁴ஜனம்
கதா²ஸமாப்தௌ பு⁴க்திம்ʼ ச குர்யாந்நித்யம்ʼ கதா²வ்ரதீ .. 45..

த்³வித³லம்ʼ மது⁴ தைலம்ʼ ச க³ரிஷ்டா²ன்னம்ʼ ததை²வ ச .
பா⁴வது³ஷ்டம்ʼ பர்யுஷிதம்ʼ ஜஹ்யாந்நித்யம்ʼ கதா²வ்ரதீ .. 46..

காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ மத³ம்ʼ மானம்ʼ மத்ஸரம்ʼ லோப⁴மேவ ச .
த³ம்ப⁴ம்ʼ மோஹம்ʼ ததா² த்³வேஷம்ʼ தூ³ரயேச்ச கதா²வ்ரதீ .. 47..

வேத³வைஷ்ணவவிப்ராணாம்ʼ கு³ருகோ³வ்ரதினாம்ʼ ததா² .
ஸ்த்ரீராஜமஹதாம்ʼ நிந்தா³ம்ʼ வர்ஜயேத்³ய꞉ கதா²வ்ரதீ .. 48..

ரஜஸ்வலாந்த்யஜம்லேச்ச²பதிதவ்ராத்யகைஸ்ததா² .
த்³விஜத்³விட்³வேத³பா³ஹ்யைஶ்ச ந வதே³த்³ய꞉ கதா²வ்ரதீ .. 49..

ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ த³யாம்ʼ மௌனமார்ஜவம்ʼ வினயம்ʼ ததா² .
உதா³ரமானஸம்ʼ தத்³வதே³வம்ʼ குர்யாத் கதா²வ்ரதீ .. 50..

த³ரித்³ரஶ்ச க்ஷயீ ரோகீ³ நிர்பா⁴க்³ய꞉ பாபகர்மவான் .
அனபத்யோ மோக்ஷகாம꞉ ஶ்ருʼணுயாச்ச கதா²மிமாம் .. 51..

அபுஷ்பா காகவந்த்⁴யா ச வந்த்⁴யா யா ச ம்ருʼதார்ப⁴கா .
ஸ்ரவத்³க³ர்பா⁴ ச யா நாரீ தயா ஶ்ராவ்ய꞉ ப்ரயத்னத꞉ .. 52..

ஏதேஷு விதி⁴னா ஶ்ராவே தத³க்ஷயதரம்ʼ ப⁴வேத் .
அத்யுத்தமா கதா² தி³வ்யா கோடியஜ்ஞப²லப்ரதா³ .. 53..

ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா வ்ரதவிதி⁴முத்³யாபனமதா²சரேத் .
ஜன்மாஷ்டமீவ்ரதமிவ கர்தவ்யம்ʼ ப²லகாங்க்ஷிபி⁴꞉ .. 54..

அகிஞ்சனேஷு ப⁴க்தேஷு ப்ராயோ நோத்³யாபநாக்³ரஹ꞉ .
ஶ்ரவணேனைவ பூதாஸ்தே நிஷ்காமா வைஷ்ணவா யத꞉ .. 55..

ஏவம்ʼ நகா³ஹயஜ்ஞே(அ)ஸ்மின் ஸமாப்தே ஶ்ரோத்ருʼபி⁴ஸ்ததா³ .
புஸ்தகஸ்ய ச வக்துஶ்ச பூஜா கார்யாதிப⁴க்தித꞉ .. 56..

ப்ரஸாத³துலஸீமாலா꞉ ஶ்ரோத்ருʼப்⁴யஶ்சாத² தீ³யதாம் .
ம்ருʼத³ங்க³தாலலலிதம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ கீர்தனம்ʼ தத꞉ .. 57..

ஜயஶப்³த³ம்ʼ நம꞉ஶப்³த³ம்ʼ ஶங்க²ஶப்³த³ம்ʼ ச காரயேத் .
விப்ரேப்⁴யோ யாசகேப்⁴யஶ்ச வித்தமன்னம்ʼ ச தீ³யதாம் .. 58..

விரக்தஶ்சேத்³ப⁴வேச்ச்²ரோதா கீ³தா வாச்யா பரே(அ)ஹனி
க்³ருʼஹஸ்த²ஶ்சேத்ததா³ ஹோம꞉ கர்தவ்ய꞉ கர்மஶாந்தயே .. 59..

ப்ரதிஶ்லோகம்ʼ ச ஜுஹுயாத்³விதி⁴னா த³ஶமஸ்ய ச .
பாயஸம்ʼ மது⁴ ஸர்பிஶ்ச திலாந்நாதி³கஸம்ʼயுதம் .. 60..

அத²வா ஹவனம்ʼ குர்யாத்³கா³யத்ர்யா ஸுஸமாஹித꞉ .
தன்மயத்வாத் புராணஸ்ய பரமஸ்ய ச தத்த்வத꞉ .. 61..

ஹோமாஶக்தௌ பு³தோ⁴ ஹௌம்யம்ʼ த³த்³யாத்தத்ப²லஸித்³த⁴யே .
நானாச்சி²த்³ரநிரோதா⁴ர்த²ம்ʼ ந்யூனதாதி⁴கதானயோ꞉ .. 62..

தோ³ஷயோ꞉ ப்ரஶமார்த²ம்ʼ ச படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் .
தேன ஸ்யாத்தத்ப²லம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யஸ்மாத³தி⁴கம்ʼ யத꞉ .. 63..

த்³வாத³ஶ ப்³ராஹ்மணான் பஶ்சாத்³போ⁴ஜயேன்மது⁴பாயஸை꞉ .
த³த்³யாத்ஸுவர்ணதே⁴னும்ʼ ச வ்ரதபூர்ணத்வஹேதவே .. 64..

ஶக்தௌ ப²லத்ரயமிதம்ʼ ஸ்வர்ணஸிம்ʼஹம்ʼ விதா⁴ய ச .
தத்ராஸ்ய புஸ்தகம்ʼ ஸ்தா²ப்யம்ʼ லிகி²தம்ʼ லலிதாக்ஷரம் .. 65..

ஸம்பூஜ்யாவாஹநாத்³யைஸ்தது³பசாரை꞉ ஸத³க்ஷிணம் .
வஸ்த்ரபூ⁴ஷணக³ந்தா⁴த்³யை꞉ பூஜிதாய யதாத்மனே .. 66..

ஆசார்யாய ஸுதீ⁴ர்த³த்த்வா முக்த꞉ ஸ்யாத்³ப⁴வப³ந்த⁴னை꞉ .
ஏவம்ʼ க்ருʼதே விதா⁴னே ச ஸர்வபாபநிவாரணே .. 67..

ப²லத³ம்ʼ ஸ்யாத்புராணம்ʼ து ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ ஶுப⁴ம் .
த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷாணாம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ ஸ்யான்ன ஸம்ʼஶய꞉ .. 68..

குமாரா ஊசு꞉
இதி தே கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ கிம்ʼ பூ⁴ய꞉ ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதேனைவ பு⁴க்திமுக்தீ கரே ஸ்தி²தே .. 69..

ஸூத உவாச
இத்யுக்த்வா தே மஹாத்மான꞉ ப்ரோசுர்பா⁴க³வதீம்ʼ கதா²ம் .
ஸர்வபாபஹராம்ʼ புண்யாம்ʼ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீம் .. 70..

ஶ்ருʼண்வதாம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸப்தாஹம்ʼ நியதாத்மனாம் .
யதா²விதி⁴ ததோ தே³வம்ʼ துஷ்டுவு꞉ புருஷோத்தமம் .. 71..

தத³ந்தே ஜ்ஞானவைராக்³யப⁴க்தீனாம்ʼ புஷ்டதா பரா .
தாருண்யம்ʼ பரமம்ʼ சாபூ⁴த் ஸர்வபூ⁴தமனோஹரம் .. 72..

நாரத³ஶ்ச க்ருʼதார்தோ²(அ)பூ⁴த் ஸித்³தே⁴ ஸ்வீயே மனோரதே² .
புலகீக்ருʼதஸர்வாங்க³꞉ பரமானந்த³ஸம்ப்⁴ருʼத꞉ .. 73..

ஏவம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸமாகர்ண்ய நாரதோ³ ப⁴க³வத்ப்ரிய꞉ .
ப்ரேமக³த்³க³த³யா வாசா தானுவாச க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ .. 74..

நாரத³ உவாச
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்ம்யனுக்³ருʼஹீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴வத்³பி⁴꞉ கருணாபரை꞉ .
அத்³ய மே ப⁴க³வாம்ˮல்லப்³த⁴꞉ ஸர்வபாபஹரோ ஹரி꞉ .. 75..

ஶ்ரவணம்ʼ ஸர்வத⁴ர்மேப்⁴யோ வரம்ʼ மன்யே தபோத⁴னா꞉ .
வைகுண்ட²ஸ்தோ² யத꞉ க்ருʼஷ்ண꞉ ஶ்ரவணாத்³யஸ்ய லப்⁴யதே .. 76..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்³ருவதி வை தத்ர நாரதே³ வைஷ்ணவோத்தமே .
பரிப்⁴ரமன் ஸமாயாத꞉ ஶுகோ யோகே³ஶ்வரஸ்ததா³ .. 77..

தத்ராயயௌ ஷோட³ஶவார்ஷிகஸ்ததா³
வ்யாஸாத்மஜோ ஜ்ஞானமஹாப்³தி⁴சந்த்³ரமா꞉ .
கதா²வஸானே நிஜலாப⁴பூர்ண꞉
ப்ரேம்ணா பட²ன் பா⁴க³வதம்ʼ ஶனை꞉ ஶனை꞉ .. 78..

த்³ருʼஷ்ட்வா ஸத³ஸ்யா꞉ பரமோருதேஜஸம்ʼ
ஸத்³ய꞉ ஸமுத்தா²ய த³து³ர்மஹாஸனம் .
ப்ரீத்யா ஸுரர்ஷிஸ்தமபூஜயத் ஸுக²ம்ʼ
ஸ்தி²தோ(அ)வத³த் ஸம்ʼஶ்ருʼணுதாமலாம்ʼ கி³ரம் .. 79..

ஶ்ரீஶுக உவாச
நிக³மகல்பதரோர்க³லிதம்ʼ ப²லம்ʼ
ஶுகமுகா²த³ம்ருʼதத்³ரவஸம்ʼயுதம் .
பிப³த பா⁴க³வதம்ʼ ரஸமாலயம்ʼ
முஹுரஹோ ரஸிகா பு⁴வி பா⁴வுகா .. 80..

த⁴ர்ம꞉ ப்ரோஜ்ஜி²தகைதவோ(அ)த்ர பரமோ நிர்மத்ஸராணாம்ʼ ஸதாம்ʼ
வேத்³யம்ʼ வாஸ்தவமத்ர வஸ்து ஶிவத³ம்ʼ தாபத்ரயோன்மூலனம் .
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாமுனிக்ருʼதே கிம்ʼ வா பரைரீஶ்வர꞉
ஸத்³யோ ஹ்ருʼத்³யவருத்⁴யதே(அ)த்ர க்ருʼதிபி⁴꞉ ஶுஶ்ரூஷுபி⁴ஸ்தத்க்ஷணாத் .. 81..

ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்ʼ புராணதிலகம்ʼ யத்³வைஷ்ணவானாம்ʼ த⁴னம்ʼ
யஸ்மின் பாரமஹம்ʼஸ்யமேவமமலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ கீ³யதே .
யத்ர ஜ்ஞானவிராக³ப⁴க்திஸஹிதம்ʼ நைஷ்கர்ம்யமாவிஷ்க்ருʼதம்ʼ
தச்ச்²ருʼண்வன் ப்ரபட²ன் விசாரணபரோ ப⁴க்த்யா விமுச்யேன்னர꞉ .. 82..

ஸ்வர்கே³ ஸத்யே ச கைலாஸே வைகுண்டே² நாஸ்த்யயம்ʼ ரஸ꞉ .
அத꞉ பிப³ந்து ஸத்³ப⁴க்த்யா மா மா முஞ்சத கர்ஹிசித் .. 83..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ப்³ருவாணே ஸதி பா³த³ராயணௌ
மத்⁴யே ஸபா⁴யாம்ʼ ஹரிராவிராஸீத் .
ப்ரஹ்லாத³ப³ல்யுத்³த⁴வபா²ல்கு³நாதி³பி⁴꞉
வ்ருʼத꞉ ஸுரர்ஷிஸ்தமபூஜயச்ச தான் .. 84..

த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரஸன்னம்ʼ மஹதா³ஸனே ஹரிம்ʼ
தே சக்ரிரே கீர்தனமக்³ரதஸ்ததா³ .
ப⁴வோ ப⁴வான்யா கமலாஸனஸ்து
தத்ராக³மன் கீர்தனத³ர்ஶனாய .. 85..

ப்ரஹ்லாத³ஸ்தாலதா⁴ரீ தரலக³திதயா சோத்³த⁴வ꞉ காம்ʼஸ்யதா⁴ரீ
வீணாதா⁴ரீ ஸுரர்ஷி꞉ ஸ்வரகுஶலதயா ராக³கர்தார்ஜுனோ(அ)பூ⁴த் .
இந்த்³ரோ(அ)வாதீ³ன்ம்ருʼத³ங்க³ம்ʼ ஜயஜயஸுகரா꞉ கீர்தனம்ʼ தே குமாரா
யத்ராக்³ரே பா⁴வவக்தா ஸரஸரசனயா வ்யாஸபுத்ரோ ப³பூ⁴வ .. 86..

நனர்த மத்⁴யே த்ரிகமேவ தத்ர
ப⁴க்த்யாதி³கானாம்ʼ நடவஸ்துதேஜஸாம் .
அலௌகிகம்ʼ கீர்தனமேததீ³க்ஷ்ய
ஹரி꞉ ப்ரஸன்னோ(அ)பி வசோ(அ)ப்³ரவீத்தத் .. 87..

மத்தோ வரம்ʼ பா⁴க³வதா வ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ
ப்ரீத꞉ கதா²கீர்தனதோ(அ)ஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் .
ஶ்ருத்வேதி தத்³வாக்யமதிப்ரஸன்னா꞉
ப்ரேமார்த்³ரசித்தா ஹரிமூசிரே தே .. 88..

நகா³ஹகா³தா²ஸு ச ஸர்வப⁴க்தை-
ரேபி⁴ஸ்த்வயா பா⁴வ்யமிதி ப்ரயத்னாத் .
மனோரதோ²(அ)யம்ʼ பரிபூரணீய-
ஸ்ததே²தி சோக்த்வாந்தரதீ⁴யதாச்யுத꞉ .. 89..

ததோ(அ)னமத்தச்சரணேஷு நாரத³ஸ்ததா²
ஶுகாதீ³னபி தாபஸாம்ʼஶ்ச .
அத² ப்ரஹ்ருʼஷ்டா꞉ பரிநஷ்டமோஹா꞉
ஸர்வே யயு꞉ பீதகதா²ம்ருʼதாஸ்தே .. 90..

ப⁴க்தி꞉ ஸுதாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ ரக்ஷிதா ஸா
ஶாஸ்த்ரே ஸ்வகீயே(அ)பி ததா³ ஶுகேன .
அதோ ஹரிர்பா⁴க³வதஸ்ய ஸேவனாச்சித்தம்ʼ
ஸமாயாதி ஹி வைஷ்ணவானாம்ʼ .. 91..

தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ஜ்வரதா³ஹிதானாம்ʼ
மாயாபிஶாசீபரிமர்தி³தானாம்ʼ .
ஸம்ʼஸாரஸிந்தௌ⁴ பரிபாதிதானாம்ʼ
க்ஷேமாய வை பா⁴க³வதம்ʼ ப்ரக³ர்ஜதி .. 92..

ஶௌனக உவாச
ஶுகேனோக்தம்ʼ கதா³ ராஜ்ஞே கோ³கர்ணேன கதா³ புன꞉ .
ஸுரர்ஷயே கதா³ ப்³ராஹ்மைஶ்சி²ந்தி⁴ மே ஸம்ʼஶயம்ʼ த்விமம் .. 93..

ஸூத உவாச
ஆக்ருʼஷ்ணநிர்க³மாத் த்ரிம்ʼஶத்³வர்ஷாதி⁴கக³தே கலௌ .
நவமீதோ நப⁴ஸ்யே ச கதா²ரம்ப⁴ம்ʼ ஶுகோ(அ)கரோத் .. 94..

பரீக்ஷிச்ச்²ரவணாந்தே ச கலௌ வர்ஷஶதத்³வயே .
ஶுத்³தே⁴ ஶுசௌ நவம்யாம்ʼ ச தே⁴னுஜோ(அ)கத²யத்கதா²ம் .. 95..

தஸ்மாத³பி கலௌ ப்ராப்தே த்ரிம்ʼஶத்³வர்ஷக³தே ஸதி .
ஊசுரூர்ஜே ஸிதே பக்ஷே நவம்யாம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸுதா꞉ .. 96..

இத்யேதத்தே ஸமாக்²யாதம்ʼயத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ த்வயானக⁴ .
கலௌ பா⁴க³வதீ வார்தா ப⁴வரோக³விநாஶினீ .. 97..

க்ருʼஷ்ணப்ரியம்ʼ ஸகலகல்மஷநாஶனம்ʼ ச
முக்த்யைகஹேதுமிஹ ப⁴க்திவிலாஸகாரி .
ஸந்த꞉ கதா²னகமித³ம்ʼ பிப³தாத³ரேண
லோகே ஹிதார்த²பரிஶீலனஸேவயா கிம் .. 98..

ஸ்வபுருஷமபி வீக்ஷ்ய பாஶஹஸ்தம்ʼ
வத³தி யம꞉ கில தஸ்ய கர்ணமூலே .
பரிஹர ப⁴க³வத்கதா²ஸு மத்தான்
ப்ரபு⁴ரஹமன்யந்ருʼணாம்ʼ ந வைஷ்ணவானாம்ʼ .. 99..

அஸாரே ஸம்ʼஸாரே விஷயவிஷஸங்கா³குலதி⁴ய꞉
க்ஷணார்த⁴ம்ʼ க்ஷேமார்த²ம்ʼ பிப³த ஶுககா³தா²துலஸுதா⁴ம் .
கிமர்த²ம்ʼ வ்யர்த²ம்ʼ போ⁴ வ்ரஜத குபதே² குத்ஸிதகதே²
பரீக்ஷித்ஸாக்ஷீ யச்ச்²ரவணக³தமுக்த்யுக்திகத²னே .. 100..

ரஸப்ரவாஹஸம்ʼஸ்தே²ன ஶ்ரீஶுகேனேரிதா கதா² .
கண்டே² ஸம்ப³த்⁴யதே யேன ஸ வைகுண்ட²ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் .. 101..

இதி ச பரமகு³ஹ்யம்ʼ ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தஸித்³த⁴ம்ʼ
ஸபதி³ நிக³தி³தம்ʼ தே ஶாஸ்த்ரபுஞ்ஜம்ʼ விலோக்ய .
ஜக³தி ஶுககதா²தோ நிர்மலம்ʼ நாஸ்தி கிஞ்சித்
பிப³ பரஸுக²ஹேதோர்த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ஸாரம் .. 102..

ஏதாம்ʼ யோ நியததயா ஶ்ருʼணோதி ப⁴க்த்யா
யஶ்சைனாம்ʼ கத²யதி ஶுத்³த⁴வைஷ்ணவாக்³ரே .
தௌ ஸம்யக்³விதி⁴கரணாத் ப²லம்ʼ லபே⁴தே
யாதா²ர்த்²யான்ன ஹி பு⁴வனே கிமப்யஸாத்⁴யம் .. 103..

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமாஹாத்ம்யே
ஶ்ரவணவிதி⁴கத²னம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 6..

————————————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: