ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -3-ஸ்ரீ பூமாதேவியின் ஸ்தோத்ரம் -கலியுக தோஷங்களும் பரிகாரங்களும்

கலியுகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானின் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதாலேயே
மோக்ஷம் கிட்டும் என விளக்கப்படுகிறது. முத்ன்முதலில் ஸத்ய யுகம் இருந்தது.
அப்போது மக்கள் இரக்க குணத்தோடும், அமைதியாகவும், நட்பாகவும் இருந்தனர்.
கலியுகத்தின் மக்களின் இழிந்த நிலையை விரிவாக விளக்குகிறார்.

ஶ்ரீஶுக உவாச
த்³ருʼஷ்ட்வா(ஆ)த்மனி ஜயே வ்யக்³ரான் ந்ருʼபான் ஹஸதி பூ⁴ரியம் .
அஹோ மா விஜிகீ³ஷந்தி ம்ருʼத்யோ꞉ க்ரீட³னகா ந்ருʼபா꞉ .. 1..

காம ஏஷ நரேந்த்³ராணாம்ʼ மோக⁴꞉ ஸ்யாத்³விது³ஷாமபி .
யேன பே²னோபமே பிண்டே³ யே(அ)திவிஶ்ரம்பி⁴தா ந்ருʼபா꞉ .. 2..

பூர்வம்ʼ நிர்ஜித்ய ஷட்³வர்க³ம்ʼ ஜேஷ்யாமோ ராஜமந்த்ரிண꞉ .
தத꞉ ஸசிவபௌராப்தகரீந்த்³ரானஸ்ய கண்டகான் .. 3..

ஏவம்ʼ க்ரமேண ஜேஷ்யாம꞉ ப்ருʼத்²வீம்ʼ ஸாக³ரமேக²லாம் .
இத்யாஶாப³த்³த⁴ஹ்ருʼத³யா ந பஶ்யந்த்யந்திகே(அ)ந்தகம் .. 4..

ஸமுத்³ராவரணாம்ʼ ஜித்வா மாம்ʼ விஶந்த்யப்³தி⁴மோஜஸா .
கியதா³த்மஜயஸ்யைதன்முக்திராத்மஜயே ப²லம் .. 5..

யாம்ʼ விஸ்ருʼஜ்யைவ மனவஸ்தத்ஸுதாஶ்ச குரூத்³வஹ .
க³தா யதா²க³தம்ʼ யுத்³தே⁴ தாம்ʼ மாம்ʼ ஜேஷ்யந்த்யபு³த்³த⁴ய꞉ .. 6..

மத்க்ருʼதே பித்ருʼபுத்ராணாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ சாபி விக்³ரஹ꞉ .
ஜாயதே ஹ்யஸதாம்ʼ ராஜ்யே மமதாப³த்³த⁴சேதஸாம் .. 7..

மமைவேயம்ʼ மஹீ க்ருʼத்ஸ்னா ந தே மூடே⁴தி வாதி³ன꞉ .
ஸ்பர்த⁴மானா மிதோ² க்⁴னந்தி ம்ரியந்தே மத்க்ருʼதே ந்ருʼபா꞉ .. 8..
ப்ருʼது²꞉ புரூரவா கா³தி⁴ர்னஹுஷோ ப⁴ரதோ(அ)ர்ஜுன꞉ .
மாந்தா⁴தா ஸக³ரோ ராம꞉ க²ட்வாங்கோ³ து⁴ந்து⁴ஹா ரகு⁴꞉ .. 9..

த்ருʼணபி³ந்து³ர்யயாதிஶ்ச ஶர்யாதி꞉ ஶந்தனுர்க³ய꞉ .
ப⁴கீ³ரத²꞉ குவலயாஶ்வ꞉ ககுத்ஸ்தோ² நைஷதோ⁴ ந்ருʼக³꞉ .. 10..

ஹிரண்யகஶிபுர்வ்ருʼத்ரோ ராவணோ லோகராவண꞉ .
நமுசி꞉ ஶம்ப³ரோ பௌ⁴மோ ஹிரண்யாக்ஷோ(அ)த² தாரக꞉ .. 11..

அன்யே ச ப³ஹவோ தை³த்யா ராஜானோ யே மஹேஶ்வரா꞉ .
ஸர்வே ஸர்வவித³꞉ ஶூரா꞉ ஸர்வே ஸர்வஜிதோ(அ)ஜிதா꞉ .. 12..

மமதாம்ʼ மய்யவர்தந்த க்ருʼத்வோச்சைர்மர்த்யத⁴ர்மிண꞉ .
கதா²வஶேஷா꞉ காலேன ஹ்யக்ருʼதார்தா²꞉ க்ருʼதா விபோ⁴ .. 13..

கதா² இமாஸ்தே கதி²தா மஹீயஸாம்ʼ
விதாய லோகேஷு யஶ꞉ பரேயுஷாம் .
விஜ்ஞானவைராக்³யவிவக்ஷயா விபோ⁴
வசோ விபூ⁴தீர்ன து பாரமார்த்²யம் .. 14..

யஸ்தூத்தமஶ்லோககு³ணானுவாத³꞉
ஸங்கீ³யதே(அ)பீ⁴க்ஷ்ணமமங்க³லக்⁴ன꞉ .
தமேவ நித்யம்ʼ ஶ்ருʼணுயாத³பீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ
க்ருʼஷ்ணே(அ)மலாம்ʼ ப⁴க்திமபீ⁴ப்ஸமான꞉ .. 15..

ராஜோவாச
கேனோபாயேன ப⁴க³வன் கலேர்தோ³ஷான் கலௌ ஜனா꞉ .
வித⁴மிஷ்யந்த்யுபசிதாம்ʼஸ்தன்மே ப்³ரூஹி யதா² முனே .. 16..

யுகா³னி யுக³த⁴ர்மாம்ʼஶ்ச மானம்ʼ ப்ரலயகல்பயோ꞉ .
காலஸ்யேஶ்வரரூபஸ்ய க³திம்ʼ விஷ்ணோர்மஹாத்மன꞉ .. 17..

ஶ்ரீஶுக உவாச
க்ருʼதே ப்ரவர்ததே த⁴ர்மஶ்சதுஷ்பாத்தஜ்ஜனைர்த்⁴ருʼத꞉ .
ஸத்யம்ʼ த³யா தபோ தா³னமிதி பாதா³ விபோ⁴ர்ந்ருʼப .. 18..

ஸந்துஷ்டா꞉ கருணா மைத்ரா꞉ ஶாந்தா தா³ந்தாஸ்திதிக்ஷவ꞉ .
ஆத்மாராமா꞉ ஸமத்³ருʼஶ꞉ ப்ராயஶ꞉ ஶ்ரமணா ஜனா꞉ .. 19..

த்ரேதாயாம்ʼ த⁴ர்மபாதா³னாம்ʼ துர்யாம்ʼஶோ ஹீயதே ஶனை꞉ .
அத⁴ர்மபாதை³ரந்ருʼதஹிம்ʼஸாஸந்தோஷவிக்³ரஹை꞉ .. 20..

ததா³ க்ரியா தபோ நிஷ்டா² நாதிஹிம்ʼஸ்ரா ந லம்படா꞉ .
த்ரைவர்கி³காஸ்த்ரயீவ்ருʼத்³தா⁴ வர்ணா ப்³ரஹ்மோத்தரா ந்ருʼப .. 21..

தப꞉ஸத்யத³யாதா³னேஷ்வர்த⁴ம்ʼ ஹ்ரஸதி த்³வாபரே .
ஹிம்ʼஸாதுஷ்ட்யந்ருʼதத்³வேஷைர்த⁴ர்மஸ்யாத⁴ர்மலக்ஷணை꞉ .. 22..

யஶஸ்வினோ மஹாஶாலா꞉ ஸ்வாத்⁴யாயாத்⁴யயனே ரதா꞉ .
ஆட்⁴யா꞉ குடும்பி³னோ ஹ்ருʼஷ்டா வர்ணா꞉ க்ஷத்ரத்³விஜோத்தரா꞉ .. 23..

கலௌ து த⁴ர்மஹேதுனாம்ʼ துர்யாம்ʼஶோ(அ)த⁴ர்மஹேதுபி⁴꞉ .
ஏத⁴மானை꞉ க்ஷீயமாணோ ஹ்யந்தே ஸோ(அ)பி வினங்க்ஷ்யதி .. 24..

தஸ்மின் லுப்³தா⁴ து³ராசாரா நிர்த³யா꞉ ஶுஷ்கவைரிண꞉ .
து³ர்ப⁴கா³ பூ⁴ரிதர்ஷாஶ்ச ஶூத்³ரதா³ஶோத்தரா꞉ ப்ரஜா꞉ .. 25..

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதி த்³ருʼஶ்யந்தே புருஷே கு³ணா꞉ .
காலஸஞ்சோதி³தாஸ்தே வை பரிவர்தந்த ஆத்மனி .. 26..

ப்ரப⁴வந்தி யதா³ ஸத்த்வே மனோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாணி ச .
ததா³ க்ருʼதயுக³ம்ʼ வித்³யாஜ்ஜ்ஞானே தபஸி யத்³ருசி꞉ .. 27..

யதா³ த⁴ர்மார்த²காமேஷு ப⁴க்திர்ப⁴வதி தே³ஹினாம் .
ததா³ த்ரேதா ரஜோ வ்ருʼத்திரிதி ஜானீஹி பு³த்³தி⁴மன் .. 28..

யதா³ லோப⁴ஸ்த்வஸந்தோஷோ மானோ த³ம்போ⁴(அ)த² மத்ஸர꞉ .
கர்மணாம்ʼ சாபி காம்யானாம்ʼ த்³வாபரம்ʼ தத்³ரஜஸ்தம꞉ .. 29..

யதா³ மாயாந்ருʼதம்ʼ தந்த்³ரா நித்³ரா ஹிம்ʼஸா விஷாத³னம் .
ஶோகோ மோஹோ ப⁴யம்ʼ தை³ன்யம்ʼ ஸ கலிஸ்தாமஸ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ .. 30..
யஸ்மாத்க்ஷுத்³ரத்³ருʼஶோ மர்த்யா꞉ க்ஷுத்³ரபா⁴க்³யா மஹாஶனா꞉ .
காமினோ வித்தஹீநாஶ்ச ஸ்வைரிண்யஶ்ச ஸ்த்ரியோ(அ)ஸதீ꞉ .. 31..

த³ஸ்யூத்க்ருʼஷ்டா ஜனபதா³ வேதா³꞉ பாக²ண்ட³தூ³ஷிதா꞉ .
ராஜானஶ்ச ப்ரஜாப⁴க்ஷா꞉ ஶிஶ்னோத³ரபரா த்³விஜா꞉ .. 32..

அவ்ரதா வடவோ(அ)ஶௌசா பி⁴க்ஷவஶ்ச குடும்பி³ன꞉ .
தபஸ்வினோ க்³ராமவாஸா ந்யாஸினோ(அ)த்யர்த²லோலுபா꞉ .. 33..

ஹ்ரஸ்வகாயா மஹாஹாரா பூ⁴ர்யபத்யா க³தஹ்ரிய꞉ .
ஶஶ்வத்கடுகபா⁴ஷிண்யஶ்சௌர்யமாயோருஸாஹஸா꞉ .. 34..

பணயிஷ்யந்தி வை க்ஷுத்³ரா꞉ கிராடா꞉ கூடகாரிண꞉ .
அனாபத்³யபி மம்ʼஸ்யந்தே வார்தாம்ʼ ஸாது⁴ ஜுகு³ப்ஸிதாம் .. 35..

பதிம்ʼ த்யக்ஷ்யந்தி நிர்த்³ரவ்யம்ʼ ப்⁴ருʼத்யா அப்யகி²லோத்தமம் .
ப்⁴ருʼத்யம்ʼ விபன்னம்ʼ பதய꞉ கௌலம்ʼ கா³ஶ்சாபயஸ்வினீ꞉ .. 36..

பித்ருʼப்⁴ராத்ருʼஸுஹ்ருʼஜ்ஜ்ஞாதீன் ஹித்வா ஸௌரதஸௌஹ்ருʼதா³꞉ .
நனாந்த்³ருʼஶ்யாலஸம்ʼவாதா³ தீ³னா꞉ ஸ்த்ரைணா꞉ கலௌ நரா꞉ .. 37..

ஶூத்³ரா꞉ ப்ரதிக்³ரஹீஷ்யந்தி தபோவேஷோபஜீவின꞉ .
த⁴ர்மம்ʼ வக்ஷ்யந்த்யத⁴ர்மஜ்ஞா அதி⁴ருஹ்யோத்தமாஸனம் .. 38..

நித்யமுத்³விக்³னமனஸோ து³ர்பி⁴க்ஷகரகர்ஶிதா꞉ .
நிரன்னே பூ⁴தலே ராஜன்னனாவ்ருʼஷ்டிப⁴யாதுரா꞉ .. 39..

வாஸோ(அ)ன்னபானஶயநவ்யவாயஸ்னானபூ⁴ஷணை꞉ .
ஹீனா꞉ பிஶாசஸந்த³ர்ஶா ப⁴விஷ்யந்தி கலௌ ப்ரஜா꞉ .. 40..

கலௌ காகிணிகே(அ)ப்யர்தே² விக்³ருʼஹ்ய த்யக்தஸௌஹ்ருʼதா³꞉ .
த்யக்ஷ்யந்தி ச ப்ரியான் ப்ராணான் ஹநிஷ்யந்தி ஸ்வகானபி .. 41..

ந ரக்ஷிஷ்யந்தி மனுஜா꞉ ஸ்த²விரௌ பிதராவபி .
புத்ரான் ஸர்வார்த²குஶலான் க்ஷுத்³ரா꞉ ஶிஶ்னோத³ரம்ப⁴ரா꞉ .. 42..

கலௌ ந ராஜன் ஜக³தாம்ʼ பரம்ʼ கு³ரும்ʼ
த்ரிலோகநாதா²னதபாத³பங்கஜம் .
ப்ராயேண மர்த்யா ப⁴க³வந்தமச்யுதம்ʼ
யக்ஷ்யந்தி பாக²ண்ட³விபி⁴ன்னசேதஸ꞉ .. 43..

யந்நாமதே⁴யம்ʼ ம்ரியமாண ஆதுர꞉
பதன் ஸ்க²லன் வா விவஶோ க்³ருʼணன் புமான் .
விமுக்தகர்மார்க³ல உத்தமாம்ʼ க³திம்ʼ
ப்ராப்னோதி யக்ஷ்யந்தி ந தம்ʼ கலௌ ஜனா꞉ .. 44..

பும்ʼஸாம்ʼ கலிக்ருʼதான் தோ³ஷான் த்³ரவ்யதே³ஶாத்மஸம்ப⁴வான் .
ஸர்வான் ஹரதி சித்தஸ்தோ² ப⁴க³வான் புருஷோத்தம꞉ .. 45..

ஶ்ருத꞉ ஸங்கீர்திதோ த்⁴யாத꞉ பூஜிதஶ்சாத்³ருʼதோ(அ)பி வா .
ந்ருʼணாம்ʼ து⁴னோதி ப⁴க³வான் ஹ்ருʼத்ஸ்தோ² ஜன்மாயுதாஶுப⁴ம் .. 46..

யதா² ஹேம்னி ஸ்தி²தோ வஹ்நிர்து³ர்வர்ணம்ʼ ஹந்தி தா⁴துஜம் .
ஏவமாத்மக³தோ விஷ்ணுர்யோகி³நாமஶுபா⁴ஶயம் .. 47..

வித்³யாதப꞉ப்ராணநிரோத⁴மைத்ரீ
தீர்தா²பி⁴ஷேகவ்ரததா³னஜப்யை꞉ .
நாத்யந்தஶுத்³தி⁴ம்ʼ லப⁴தே(அ)ந்தராத்மா
யதா² ஹ்ருʼதி³ஸ்தே² ப⁴க³வத்யனந்தே .. 48..

தஸ்மாத்ஸர்வாத்மனா ராஜன் ஹ்ருʼதி³ஸ்த²ம்ʼ குரு கேஶவம் .
ம்ரியமாணோ ஹ்யவஹிதஸ்ததோ யாஸி பராம்ʼ க³திம் .. 49..

ம்ரியமாணைரபி⁴த்⁴யேயோ ப⁴க³வான் பரமேஶ்வர꞉ .
ஆத்மபா⁴வம்ʼ நயத்யங்க³ ஸர்வாத்மா ஸர்வஸம்ʼஶ்ரய꞉ .. 50..

கலேர்தோ³ஷநிதே⁴ ராஜன்னஸ்தி ஹ்யேகோ மஹான் கு³ண꞉ .
கீர்தநாதே³வ க்ருʼஷ்ணஸ்ய முக்தஸங்க³꞉ பரம்ʼ வ்ரஜேத் .. 51..

க்ருʼதே யத்³த்⁴யாயதோ விஷ்ணும்ʼ த்ரேதாயாம்ʼ யஜதோ மகை²꞉ .
த்³வாபரே பரிசர்யாயாம்ʼ கலௌ தத்³த⁴ரிகீர்தனாத் .. 52..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 3..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: