ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -7-சம்ஹிதா வகைகளும் புராணங்களுள் உள்ள பத்து விஷயங்களும்-

ஸ்ரீ ஸூத கோஸ்வாமி அதர்வண வேதம், அதன் பிரிவுகள், புராணங்கள்
குறித்து விளக்குகிறார்-

ஸூத உவாச
அத²ர்வவித்ஸுமந்துஶ்ச ஶிஷ்யமத்⁴யாபயத்ஸ்வகாம் .
ஸம்ʼஹிதாம்ʼ ஸோ(அ)பி பத்²யாய வேத³த³ர்ஶாய சோக்தவான் .. 1..

ஶௌக்லாயநிர்ப்³ரஹ்மப³லிர்மோதோ³ஷ꞉ பிப்பலாயனி꞉ .
வேத³த³ர்ஶஸ்ய ஶிஷ்யாஸ்தே பத்²யஶிஷ்யானதோ² ஶ்ருʼணு .
குமுத³꞉ ஶுனகோ ப்³ரஹ்மன் ஜாஜலிஶ்சாப்யத²ர்வவித் .. 2..

ப³ப்⁴ரு꞉ ஶிஷ்யோ(அ)தா²ங்கி³ரஸ꞉ ஸைந்த⁴வாயன ஏவ ச .
அதீ⁴யேதாம்ʼ ஸம்ʼஹிதே த்³வே ஸாவர்ணாத்³யாஸ்ததா²பரே .. 3..

நக்ஷத்ரகல்ப꞉ ஶாந்திஶ்ச கஶ்யபாங்கி³ரஸாத³ய꞉ .
ஏதே ஆத²ர்வணாசார்யா꞉ ஶ்ருʼணு பௌராணிகான் முனே .. 4..

த்ரய்யாருணி꞉ கஶ்யபஶ்ச ஸாவர்ணிரக்ருʼதவ்ரண꞉ .
வைஶம்பாயனஹாரீதௌ ஷட்³ வை பௌராணிகா இமே .. 5..

அதீ⁴யந்த வ்யாஸஶிஷ்யாத்ஸம்ʼஹிதாம்ʼ மத்பிதுர்முகா²த் .
ஏகைகாமஹமேதேஷாம்ʼ ஶிஷ்ய꞉ ஸர்வா꞉ ஸமத்⁴யகா³ம் .. 6..

கஶ்யபோ(அ)ஹம்ʼ ச ஸாவர்ணீ ராமஶிஷ்யோ(அ)க்ருʼதவ்ரண꞉ .
அதீ⁴மஹி வ்யாஸஶிஷ்யாச்சத்வாரோ மூலஸம்ʼஹிதா꞉ .. 7..

புராணலக்ஷணம்ʼ ப்³ரஹ்மன் ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ர்நிரூபிதம் .
ஶ்ருʼணுஷ்வ பு³த்³தி⁴மாஶ்ரித்ய வேத³ஶாஸ்த்ரானுஸாரத꞉ .. 8..

ஸர்கோ³(அ)ஸ்யாத² விஸர்க³ஶ்ச வ்ருʼத்திரக்ஷாந்தராணி ச .
வம்ʼஶோ வம்ʼஶானுசரிதம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா² ஹேதுரபாஶ்ரய꞉ .. 9..

த³ஶபி⁴ர்லக்ஷணைர்யுக்தம்ʼ புராணம்ʼ தத்³விதோ³ விது³꞉ .
கேசித்பஞ்சவித⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மன் மஹத³ல்பவ்யவஸ்த²யா .. 10..

அவ்யாக்ருʼதகு³ணக்ஷோபா⁴ன்மஹதஸ்த்ரிவ்ருʼதோ(அ)ஹம꞉ .
பூ⁴தமாத்ரேந்த்³ரியார்தா²னாம்ʼ ஸம்ப⁴வ꞉ ஸர்க³ உச்யதே .. 11..

புருஷானுக்³ருʼஹீதாநாமேதேஷாம்ʼ வாஸநாமய꞉ .
விஸர்கோ³(அ)யம்ʼ ஸமாஹாரோ பீ³ஜாத்³பீ³ஜம்ʼ சராசரம் .. 12..

வ்ருʼத்திர்பூ⁴தானி பூ⁴தானாம்ʼ சராணாமசராணி ச .
க்ருʼதா ஸ்வேன ந்ருʼணாம்ʼ தத்ர காமாச்சோத³னயாபி வா .. 13..

ரக்ஷாச்யுதாவதாரேஹா விஶ்வஸ்யானு யுகே³ யுகே³ .
திர்யங்மர்த்யர்ஷிதே³வேஷு ஹன்யந்தே யைஸ்த்ரயீத்³விஷ꞉ .. 14..

மன்வந்தரம்ʼ மனுர்தே³வா மனுபுத்ரா꞉ ஸுரேஶ்வரா꞉ .
ருʼஷயோம்ʼ(அ)ஶாவதாராஶ்ச ஹரே꞉ ஷட்³வித⁴முச்யதே .. 15..

ராஜ்ஞாம்ʼ ப்³ரஹ்மப்ரஸூதானாம்ʼ வம்ʼஶஸ்த்ரைகாலிகோ(அ)ன்வய꞉ .
வம்ʼஶானுசரிதம்ʼ தேஷாம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ வம்ʼஶத⁴ராஶ்ச யே .. 16..

நைமித்திக꞉ ப்ராக்ருʼதிகோ நித்ய ஆத்யந்திகோ லய꞉ .
ஸம்ʼஸ்தே²தி கவிபி⁴꞉ ப்ரோக்தஶ்சதுர்தா⁴ஸ்ய ஸ்வபா⁴வத꞉ .. 17..

ஹேதுர்ஜீவோ(அ)ஸ்ய ஸர்கா³தே³ரவித்³யாகர்மகாரக꞉ .
யம்ʼ சானுஶயினம்ʼ ப்ராஹுரவ்யாக்ருʼதமுதாபரே .. 18..

வ்யதிரேகான்வயோ யஸ்ய ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திஷு .
மாயாமயேஷு தத்³ப்³ரஹ்ம ஜீவவ்ருʼத்திஷ்வபாஶ்ரய꞉ .. 19..

பதா³ர்தே²ஷு யதா² த்³ரவ்யம்ʼ ஸன்மாத்ரம்ʼ ரூபநாமஸு .
பீ³ஜாதி³பஞ்சதாந்தாஸு ஹ்யவஸ்தா²ஸு யுதாயுதம் .. 20..

விரமேத யதா³ சித்தம்ʼ ஹித்வா வ்ருʼத்தித்ரயம்ʼ ஸ்வயம் .
யோகே³ன வா ததா³(ஆ)த்மானம்ʼ வேதே³ஹாயா நிவர்ததே .. 21..

ஏவம்ʼ லக்ஷணலக்ஷ்யாணி புராணானி புராவித³꞉ .
முனயோ(அ)ஷ்டாத³ஶ ப்ராஹு꞉ க்ஷுல்லகானி மஹாந்தி ச .. 22..

ப்³ராஹ்மம்ʼ பாத்³மம்ʼ வைஷ்ணவம்ʼ ச ஶைவம்ʼ லைங்க³ம்ʼ ஸகா³ருட³ம்ʼ .
நாரதீ³யம்ʼ பா⁴க³வதமாக்³னேயம்ʼ ஸ்காந்த³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் .. 23..

ப⁴விஷ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மவைவர்தம்ʼ மார்கண்டே³யம்ʼ ஸவாமனம் .
வாராஹம்ʼ மாத்ஸ்யம்ʼ கௌர்மம்ʼ ச ப்³ரஹ்மாண்டா³க்²யமிதி த்ரிஷட் .. 24..

ப்³ரஹ்மன்னித³ம்ʼ ஸமாக்²யாதம்ʼ ஶாகா²ப்ரணயனம்ʼ முனே꞉ .
ஶிஷ்யஶிஷ்யப்ரஶிஷ்யாணாம்ʼ ப்³ரஹ்மதேஜோவிவர்த⁴னம் .. 25..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 7..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: