ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -4-பிரளய வகைகள்

நாலு விதமான் அழிவுகள் (பிரளயங்கள்) சொல்லப்படுகின்றன.
நைமித்திக பிரளயம், ப்ராக்ரித்கா, அத்யாந்திகா பிரளயங்கள் விளக்கப்படுகின்றன.

ஶ்ரீஶுக உவாச
காலஸ்தே பரமாண்வாதி³ர்த்³விபரார்தா⁴வதி⁴ர்ந்ருʼப .
கதி²தோ யுக³மானம்ʼ ச ஶ்ருʼணு கல்பலயாவபி .. 1..

சதுர்யுக³ஸஹஸ்ரம்ʼ ச ப்³ரஹ்மணோ தி³னமுச்யதே .
ஸ கல்போ யத்ர மனவஶ்சதுர்த³ஶ விஶாம்பதே .. 2..

தத³ந்தே ப்ரலயஸ்தாவான் ப்³ராஹ்மீ ராத்ரிருதா³ஹ்ருʼதா .
த்ரயோ லோகா இமே தத்ர கல்பந்தே ப்ரலயாய ஹி .. 3..

ஏஷ நைமித்திக꞉ ப்ரோக்த꞉ ப்ரலயோ யத்ர விஶ்வஸ்ருʼக் .
ஶேதே(அ)னந்தாஸனோ விஶ்வமாத்மஸாத்க்ருʼத்ய சாத்மபூ⁴꞉ .. 4..

த்³விபரார்தே⁴ த்வதிக்ராந்தே ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ .
ததா³ ப்ரக்ருʼதய꞉ ஸப்த கல்பந்தே ப்ரலயாய வை .. 5..

ஏஷ ப்ராக்ருʼதிகோ ராஜன் ப்ரலயோ யத்ர லீயதே .
ஆண்ட³கோஶஸ்து ஸங்கா⁴தோ விகா⁴த உபஸாதி³தே .. 6..

பர்ஜன்ய꞉ ஶதவர்ஷாணி பூ⁴மௌ ராஜன் ந வர்ஷதி .
ததா³ நிரன்னே ஹ்யன்யோன்யம்ʼ ப⁴க்ஷமாணா꞉ க்ஷுதா⁴ர்தி³தா꞉ .. 7..

க்ஷயம்ʼ யாஸ்யந்தி ஶனகை꞉ காலேனோபத்³ருதா꞉ ப்ரஜா꞉ .
ஸாமுத்³ரம்ʼ தை³ஹிகம்ʼ பௌ⁴மம்ʼ ரஸம்ʼ ஸாம்ʼவர்தகோ ரவி꞉ .. 8..

ரஶ்மிபி⁴꞉ பிப³தே கோ⁴ரை꞉ ஸர்வம்ʼ நைவ விமுஞ்சதி .
தத꞉ ஸாம்ʼவர்தகோ வஹ்னி꞉ ஸங்கர்ஷணமுகோ²த்தி²த꞉ .. 9..

த³ஹத்யனிலவேகோ³த்த²꞉ ஶூன்யான் பூ⁴விவரானத² .
உபர்யத⁴꞉ ஸமந்தாச்ச ஶிகா²பி⁴ர்வஹ்நிஸூர்யயோ꞉ .. 10..

த³ஹ்யமானம்ʼ விபா⁴த்யண்ட³ம்ʼ த³க்³த⁴கோ³மயபிண்ட³வத் .
தத꞉ ப்ரசண்ட³பவனோ வர்ஷாணாமதி⁴கம்ʼ ஶதம் .. 11..

பர꞉ ஸாம்ʼவர்தகோ வாதி தூ⁴ம்ரம்ʼ க²ம்ʼ ரஜஸா(ஆ)வ்ருʼதம் .
ததோ மேக⁴குலான்யங்க³ சித்ரவர்ணான்யனேகஶ꞉ .. 12..

ஶதம்ʼ வர்ஷாணி வர்ஷந்தி நத³ந்தி ரப⁴ஸஸ்வனை꞉ .
தத ஏகோத³கம்ʼ விஶ்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³விவராந்தரம் .. 13..

ததா³ பூ⁴மேர்க³ந்த⁴கு³ணம்ʼ க்³ரஸந்த்யாப உத³ப்லவே .
க்³ரஸ்தக³ந்தா⁴ து ப்ருʼதி²வீ ப்ரலயத்வாய கல்பதே .. 14..

அபாம்ʼ ரஸமதோ² தேஜஸ்தா லீயந்தே(அ)த² நீரஸா꞉ .
க்³ரஸதே தேஜஸோ ரூபம்ʼ வாயுஸ்தத்³ரஹிதம்ʼ ததா³ .. 15..

லீயதே சானிலே தேஜோ வாயோ꞉ க²ம்ʼ க்³ரஸதே கு³ணம் .
ஸ வை விஶதி க²ம்ʼ ராஜம்ʼஸ்ததஶ்ச நப⁴ஸோ கு³ணம் .. 16..

ஶப்³த³ம்ʼ க்³ரஸதி பூ⁴தாதி³ர்னப⁴ஸ்தமனுலீயதே .
தைஜஸஶ்சேந்த்³ரியாண்யங்க³ தே³வான் வைகாரிகோ கு³ணை꞉ .. 17..

மஹான் க்³ரஸத்யஹங்காரம்ʼ கு³ணா꞉ ஸத்த்வாத³யஶ்ச தம் .
க்³ரஸதே(அ)வ்யாக்ருʼதம்ʼ ராஜன் கு³ணான் காலேன சோதி³தம் .. 18..

ந தஸ்ய காலாவயவை꞉ பரிணாமாத³யோ கு³ணா꞉ .
அநாத்³யனந்தமவ்யக்தம்ʼ நித்யம்ʼ காரணமவ்யயம் .. 19..

ந யத்ர வாசோ ந மனோ ந ஸத்த்வம்ʼ
தமோ ரஜோ வா மஹதா³த³யோ(அ)மீ .
ந ப்ராணபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியதே³வதா வா
ந ஸந்நிவேஶ꞉ க²லு லோககல்ப꞉ .. 20..

ந ஸ்வப்னஜாக்³ரன்ன ச தத்ஸுஷுப்தம்ʼ
ந க²ம்ʼ ஜலம்ʼ பூ⁴ரனிலோ(அ)க்³நிரர்க꞉ .
ஸம்ʼஸுப்தவச்சூ²ன்யவத³ப்ரதர்க்யம்ʼ
தன்மூலபூ⁴தம்ʼ பத³மாமனந்தி .. 21..

லய꞉ ப்ராக்ருʼதிகோ ஹ்யேஷ புருஷாவ்யக்தயோர்யதா³ .
ஶக்தய꞉ ஸம்ப்ரலீயந்தே விவஶா꞉ காலவித்³ருதா꞉ .. 22..

பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியார்த²ரூபேண ஜ்ஞானம்ʼ பா⁴தி ததா³ஶ்ரயம் .
த்³ருʼஶ்யத்வாவ்யதிரேகாப்⁴யாமாத்³யந்தவத³வஸ்து யத் .. 23..

தீ³பஶ்சக்ஷுஶ்ச ரூபம்ʼ ச ஜ்யோதிஷோ ந ப்ருʼத²க்³ப⁴வேத் .
ஏவம்ʼ தீ⁴꞉ கா²னி மாத்ராஶ்ச ந ஸ்யுரன்யதமாத்³ருʼதாத் .. 24..

பு³த்³தே⁴ர்ஜாக³ரணம்ʼ ஸ்வப்ன꞉ ஸுஷுப்திரிதி சோச்யதே .
மாயாமாத்ரமித³ம்ʼ ராஜன் நானாத்வம்ʼ ப்ரத்யகா³த்மனி .. 25..

யதா² ஜலத⁴ரா வ்யோம்னி ப⁴வந்தி ந ப⁴வந்தி ச .
ப்³ரஹ்மணீத³ம்ʼ ததா² விஶ்வமவயவ்யுத³யாப்யயாத் .. 26..

ஸத்யம்ʼ ஹ்யவயவ꞉ ப்ரோக்த꞉ ஸர்வாவயவிநாமிஹ .
வினார்தே²ன ப்ரதீயேரன் படஸ்யேவாங்க³ தந்தவ꞉ .. 27..

யத்ஸாமான்யவிஶேஷாப்⁴யாமுபலப்⁴யேத ஸப்⁴ரம꞉ .
அன்யோன்யாபாஶ்ரயாத்ஸர்வமாத்³யந்தவத³வஸ்து யத் .. 28..

விகார꞉ க்²யாயமானோ(அ)பி ப்ரத்யகா³த்மானமந்தரா .
ந நிரூப்யோ(அ)ஸ்த்யணுரபி ஸ்யாச்சேச்சித்ஸம ஆத்மவத் .. 29..

ந ஹி ஸத்யஸ்ய நானாத்வமவித்³வான் யதி³ மன்யதே .
நானாத்வம்ʼ சி²த்³ரயோர்யத்³வஜ்ஜ்யோதிஷோர்வாதயோரிவ .. 30..

யதா² ஹிரண்யம்ʼ ப³ஹுதா⁴ ஸமீயதே
ந்ருʼபி⁴꞉ க்ரியாபி⁴ர்வ்யவஹாரவர்த்மஸு .
ஏவம்ʼ வசோபி⁴ர்ப⁴க³வானதோ⁴க்ஷஜோ
வ்யாக்²யாயதே லௌகிகவைதி³கைர்ஜனை꞉ .. 31..

யதா² க⁴னோ(அ)ர்கப்ரப⁴வோ(அ)ர்கத³ர்ஶிதோ
ஹ்யர்காம்ʼஶபூ⁴தஸ்ய ச சக்ஷுஷஸ்தம꞉ .
ஏவம்ʼ த்வஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம கு³ணஸ்ததீ³க்ஷிதோ
ப்³ரஹ்மாம்ʼஶகஸ்யாத்மன ஆத்மப³ந்த⁴ன꞉ .. 32..

க⁴னோ யதா³ர்கப்ரப⁴வோ விதீ³ர்யதே
சக்ஷு꞉ ஸ்வரூபம்ʼ ரவிமீக்ஷதே ததா³ .
யதா³ ஹ்யஹங்கார உபாதி⁴ராத்மனோ
ஜிஜ்ஞாஸயா நஶ்யதி தர்ஹ்யனுஸ்மரேத் .. 33..

யதை³வமேதேன விவேகஹேதினா
மாயாமயாஹங்கரணாத்மப³ந்த⁴னம் .
சி²த்த்வாச்யுதாத்மானுப⁴வோ(அ)வதிஷ்ட²தே
தமாஹுராத்யந்திகமங்க³ ஸம்ப்லவம் .. 34..

நித்யதா³ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ பரந்தப .
உத்பத்திப்ரலயாவேகே ஸூக்ஷ்மஜ்ஞா꞉ ஸம்ப்ரசக்ஷதே .. 35..

காலஸ்ரோதோ ஜவேநாஶு ஹ்ரியமாணஸ்ய நித்யதா³ .
பரிணாமிநாமவஸ்தா²ஸ்தா ஜன்மப்ரலயஹேதவ꞉ .. 36..

அநாத்³யந்தவதானேன காலேனேஶ்வரமூர்தினா .
அவஸ்தா² நைவ த்³ருʼஶ்யந்தே வியதி ஜ்யோதிஷாமிவ .. 37..

நித்யோ நைமித்திகஶ்சைவ ததா² ப்ராக்ருʼதிகோ லய꞉ .
ஆத்யந்திகஶ்ச கதி²த꞉ காலஸ்ய க³திரீத்³ருʼஶீ .. 38..

ஏதா꞉ குருஶ்ரேஷ்ட² ஜக³த்³விதா⁴து꞉
நாராயணஸ்யாகி²லஸத்த்வதா⁴ம்ன꞉ .
லீலாகதா²ஸ்தே கதி²தா꞉ ஸமாஸத꞉
கார்த்ஸ்ன்யேன நாஜோ(அ)ப்யபி⁴தா⁴துமீஶ꞉ .. 39..

ஸம்ʼஸாரஸிந்து⁴மதிது³ஸ்தரமுத்திதீர்ஷோர்னான்ய꞉
ப்லவோ ப⁴க³வத꞉ புருஷோத்தமஸ்ய .
லீலாகதா²ரஸநிஷேவணமந்தரேண
பும்ʼஸோ ப⁴வேத்³விவித⁴து³꞉க²த³வார்தி³தஸ்ய .. 40..

புராணஸம்ʼஹிதாமேதாம்ருʼஷிர்நாராயணோ(அ)வ்யய꞉ .
நாரதா³ய புரா ப்ராஹ க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனாய ஸ꞉ .. 41..

ஸ வை மஹ்யம்ʼ மஹாராஜ ப⁴க³வான் பா³த³ராயண꞉ .
இமாம்ʼ பா⁴க³வதீம்ʼ ப்ரீத꞉ ஸம்ʼஹிதாம்ʼ வேத³ஸம்மிதாம் .. 42..

ஏதாம்ʼ வக்ஷ்யத்யஸௌ ஸூத꞉ ருʼஷிப்⁴யோ நைமிஷாலயே .
தீ³ர்க⁴ஸத்ரே குருஶ்ரேஷ்ட² ஸம்ப்ருʼஷ்ட꞉ ஶௌனகாதி³பி⁴꞉ .. 43..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ .. 4..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: