ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12–அத்யாயம் -12-ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தில் உள்ளவற்றின் தொகுப்பு-

ஸ்ரீ பகவானின் லீலைகள் மீண்டும் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகின்றன.

ஸூத உவாச
நமோ த⁴ர்மாய மஹதே நம꞉ க்ருʼஷ்ணாய வேத⁴ஸே .
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ நமஸ்க்ருʼத்ய த⁴ர்மான் வக்ஷ்யே ஸனாதனான் .. 1..

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா விஷ்ணோஶ்சரிதமத்³பு⁴தம் .
ப⁴வத்³பி⁴ர்யத³ஹம்ʼ ப்ருʼஷ்டோ நராணாம்ʼ புருஷோசிதம் .. 2..

அத்ர ஸங்கீர்தித꞉ ஸாக்ஷாத்ஸர்வபாபஹரோ ஹரி꞉ .
நாராயணோ ஹ்ருʼஷீகேஶோ ப⁴க³வான் ஸாத்வதாம்ʼ பதி꞉ .. 3..
அத்ர ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வாப்யயம் .
ஜ்ஞானம்ʼ ச தது³பாக்²யானம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ விஜ்ஞானஸம்ʼயுதம் .. 4..

ப⁴க்தியோக³꞉ ஸமாக்²யாதோ வைராக்³யம்ʼ ச ததா³ஶ்ரயம் .
பாரீக்ஷிதமுபாக்²யானம்ʼ நாரதா³க்²யானமேவ ச .. 5..

ப்ராயோபவேஶோ ராஜர்ஷேர்விப்ரஶாபாத்பரீக்ஷித꞉ .
ஶுகஸ்ய ப்³ரஹ்மர்ஷப⁴ஸ்ய ஸம்ʼவாத³ஶ்ச பரீக்ஷித꞉ .. 6..

யோக³தா⁴ரணயோத்க்ராந்தி꞉ ஸம்ʼவாதோ³ நாரதா³ஜயோ꞉ .
அவதாரானுகீ³தம்ʼ ச ஸர்க³꞉ ப்ராதா⁴னிகோ(அ)க்³ரத꞉ .. 7..

விது³ரோத்³த⁴வஸம்ʼவாத³꞉ க்ஷத்த்ருʼமைத்ரேயயோஸ்தத꞉ .
புராணஸம்ʼஹிதாப்ரஶ்னோ மஹாபுருஷஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ .. 8..

தத꞉ ப்ராக்ருʼதிக꞉ ஸர்க³꞉ ஸப்த வைக்ருʼதிகாஶ்ச யே .
ததோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸம்பூ⁴திர்வைராஜ꞉ புருஷோ யத꞉ .. 9..

காலஸ்ய ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மஸ்ய க³தி꞉ பத்³மஸமுத்³ப⁴வ꞉ .
பு⁴வ உத்³த⁴ரணே(அ)ம்போ⁴தே⁴ர்ஹிரண்யாக்ஷவதோ⁴ யதா² .. 10..

ஊர்த்⁴வதிர்யக³வாக்ஸர்கோ³ ருத்³ரஸர்க³ஸ்ததை²வ ச .
அர்த⁴நாரீனரஸ்யாத² யத꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வோ மனு꞉ .. 11..

ஶதரூபா ச யா ஸ்த்ரீணாமாத்³யா ப்ரக்ருʼதிருத்தமா .
ஸந்தானோ த⁴ர்மபத்னீனாம்ʼ கர்த³மஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ .. 12..

அவதாரோ ப⁴க³வத꞉ கபிலஸ்ய மஹாத்மன꞉ .
தே³வஹூத்யாஶ்ச ஸம்ʼவாத³꞉ கபிலேன ச தீ⁴மதா .. 13..

நவப்³ரஹ்மஸமுத்பத்திர்த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶனம் .
த்⁴ருவஸ்ய சரிதம்ʼ பஶ்சாத்ப்ருʼதோ²꞉ ப்ராசீனப³ர்ஹிஷ꞉ .. 14..

நாரத³ஸ்ய ச ஸம்ʼவாத³ஸ்தத꞉ ப்ரையவ்ரதம்ʼ த்³விஜா꞉ .
நாபே⁴ஸ்ததோ(அ)னுசரிதம் ருʼஷப⁴ஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய ச .. 15..

த்³வீபவர்ஷஸமுத்³ராணாம்ʼ கி³ரினத்³யுபவர்ணனம் .
ஜ்யோதிஶ்சக்ரஸ்ய ஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ பாதாலநரகஸ்தி²தி꞉ .. 16..

த³க்ஷஜன்ம ப்ரசேதோப்⁴யஸ்தத்புத்ரீணாம்ʼ ச ஸந்ததி꞉ .
யதோ தே³வாஸுரனராஸ்திர்யங் நக³க²கா³த³ய꞉ .. 17..

த்வாஷ்ட்ரஸ்ய ஜன்மநித⁴னம்ʼ புத்ரயோஶ்ச தி³தேர்த்³விஜா꞉ .
தை³த்யேஶ்வரஸ்ய சரிதம்ʼ ப்ரஹ்லாத³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ .. 18..

மன்வந்தரானுகத²னம்ʼ க³ஜேந்த்³ரஸ்ய விமோக்ஷணம் .
மன்வந்தராவதாராஶ்ச விஷ்ணோர்ஹயஶிராத³ய꞉ .. 19..

கௌர்மம்ʼ தா⁴ன்வந்தரம்ʼ மாத்ஸ்யம்ʼ வாமனம்ʼ ச ஜக³த்பதே꞉ .
க்ஷீரோத³மத²னம்ʼ தத்³வத³ம்ருʼதார்தே² தி³வௌகஸாம் .. 20..

தே³வாஸுரமஹாயுத்³த⁴ம்ʼ ராஜவம்ʼஶானுகீர்தனம் .
இக்ஷ்வாகுஜன்ம தத்³வம்ʼஶ꞉ ஸுத்³யும்னஸ்ய மஹாத்மன꞉ .. 21..

இலோபாக்²யானமத்ரோக்தம்ʼ தாரோபாக்²யானமேவ ச .
ஸூர்யவம்ʼஶானுகத²னம்ʼ ஶஶாதா³த்³யா ந்ருʼகா³த³ய꞉ .. 22..

ஸௌகன்யம்ʼ சாத² ஶர்யாதே꞉ ககுத்ஸ்த²ஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ .
க²ட்வாங்க³ஸ்ய ச மாந்தா⁴து꞉ ஸௌப⁴ரே꞉ ஸக³ரஸ்ய ச .. 23..

ராமஸ்ய கோஸலேந்த்³ரஸ்ய சரிதம்ʼ கில்பி³ஷாபஹம் .
நிமேரங்க³பரித்யாகோ³ ஜனகானாம்ʼ ச ஸம்ப⁴வ꞉ .. 24..

ராமஸ்ய பா⁴ர்க³வேந்த்³ரஸ்ய நி꞉க்ஷத்ரகரணம்ʼ பு⁴வ꞉ .
ஐலஸ்ய ஸோமவம்ʼஶஸ்ய யயாதேர்னஹுஷஸ்ய ச .. 25..

தௌ³ஷ்யந்தேர்ப⁴ரதஸ்யாபி ஶந்தனோஸ்தத்ஸுதஸ்ய ச .
யயாதேர்ஜ்யேஷ்ட²புத்ரஸ்ய யதோ³ர்வம்ʼஶோ(அ)னுகீர்தித꞉ .. 26..

யத்ராவதீர்ணோ ப⁴க³வான் க்ருʼஷ்ணாக்²யோ ஜக³தீ³ஶ்வர꞉ .
வஸுதே³வக்³ருʼஹே ஜன்ம ததோ வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச கோ³குலே .. 27..

தஸ்ய கர்மாண்யபாராணி கீர்திதான்யஸுரத்³விஷ꞉ .
பூதனாஸுபய꞉பானம்ʼ ஶகடோச்சாடனம்ʼ ஶிஶோ꞉ .. 28..

த்ருʼணாவர்தஸ்ய நிஷ்பேஷஸ்ததை²வ ப³கவத்ஸயோ꞉ .
(அகா⁴ஸுரவதோ⁴ தா⁴த்ரா வத்ஸபாலாவகூ³ஹனம் .)
தே⁴னுகஸ்ய ஸஹ ப்⁴ராது꞉ ப்ரலம்ப³ஸ்ய ச ஸங்க்ஷய꞉ .. 29..

கோ³பானாம்ʼ ச பரித்ராணம்ʼ தா³வாக்³னே꞉ பரிஸர்பத꞉ .. 30..

த³மனம்ʼ காலியஸ்யாஹேர்மஹாஹேர்னந்த³மோக்ஷணம் .
வ்ரதசர்யா து கன்யானாம்ʼ யத்ர துஷ்டோ(அ)ச்யுதோ வ்ரதை꞉ .. 31..

ப்ரஸாதோ³ யஜ்ஞபத்னீப்⁴யோ விப்ராணாம்ʼ சானுதாபனம் .
கோ³வர்த⁴னோத்³தா⁴ரணம்ʼ ச ஶக்ரஸ்ய ஸுரபே⁴ரத² .. 32..

யஜ்ஞாபி⁴ஷேகம்ʼ க்ருʼஷ்ணஸ்ய ஸ்த்ரீபி⁴꞉ க்ரீடா³ ச ராத்ரிஷு .
ஶங்க²சூட³ஸ்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ர்வதோ⁴(அ)ரிஷ்டஸ்ய கேஶின꞉ .. 33..

அக்ரூராக³மனம்ʼ பஶ்சாத்ப்ரஸ்தா²னம்ʼ ராமக்ருʼஷ்ணயோ꞉ .
வ்ரஜஸ்த்ரீணாம்ʼ விலாபஶ்ச மது²ராலோகனம்ʼ தத꞉ .. 34..

க³ஜமுஷ்டிகசாணூரகம்ʼஸாதீ³னாம்ʼ ச யோ வத⁴꞉ .
ம்ருʼதஸ்யாநயனம்ʼ ஸூனோ꞉ புன꞉ ஸாந்தீ³பனேர்கு³ரோ꞉ .. 35..

மது²ராயாம்ʼ நிவஸதா யது³சக்ரஸ்ய யத்ப்ரியம் .
க்ருʼதமுத்³த⁴வராமாப்⁴யாம்ʼ யுதேன ஹரிணா த்³விஜா꞉ .. 36..

ஜராஸந்த⁴ஸமானீதஸைன்யஸ்ய ப³ஹுஶோ வத⁴꞉ .
கா⁴தனம்ʼ யவனேந்த்³ரஸ்ய குஶஸ்த²ல்யா நிவேஶனம் .. 37..

ஆதா³னம்ʼ பாரிஜாதஸ்ய ஸுத⁴ர்மாயா꞉ ஸுராலயாத் .
ருக்மிண்யா ஹரணம்ʼ யுத்³தே⁴ ப்ரமத்²ய த்³விஷதோ ஹரே꞉ .. 38..

ஹரஸ்ய ஜ்ருʼம்ப⁴ணம்ʼ யுத்³தே⁴ பா³ணஸ்ய பு⁴ஜக்ருʼந்தனம் .
ப்ராக்³ஜ்யோதிஷபதிம்ʼ ஹத்வா கன்யானாம்ʼ ஹரணம்ʼ ச யத் .. 39..

சைத்³யபௌண்ட்³ரகஶால்வானாம்ʼ த³ந்தவக்த்ரஸ்ய து³ர்மதே꞉ .
ஶம்ப³ரோ த்³விவித³꞉ பீடோ² முர꞉ பஞ்சஜநாத³ய꞉ .. 40..

மாஹாத்ம்யம்ʼ ச வத⁴ஸ்தேஷாம்ʼ வாராணஸ்யாஶ்ச தா³ஹனம் .
பா⁴ராவதரணம்ʼ பூ⁴மேர்நிமித்தீக்ருʼத்ய பாண்ட³வான் .. 41..

விப்ரஶாபாபதே³ஶேன ஸம்ʼஹார꞉ ஸ்வகுலஸ்ய ச .
உத்³த⁴வஸ்ய ச ஸம்ʼவாதோ³ வாஸுதே³வஸ்ய சாத்³பு⁴த꞉ .. 42..

யத்ராத்மவித்³யா ஹ்யகி²லா ப்ரோக்தா த⁴ர்மவிநிர்ணய꞉ .
ததோ மர்த்யபரித்யாக³ ஆத்மயோகா³னுபா⁴வத꞉ .. 43..

யுக³லக்ஷணவ்ருʼத்திஶ்ச கலௌ ந்ரூʼணாமுபப்லவ꞉ .
சதுர்வித⁴ஶ்ச ப்ரலய உத்பத்திஸ்த்ரிவிதா⁴ ததா² .. 44..

தே³ஹத்யாக³ஶ்ச ராஜர்ஷேர்விஷ்ணுராதஸ்ய தீ⁴மத꞉ .
ஶாகா²ப்ரணயனம்ருʼஷேர்மார்கண்டே³யஸ்ய ஸத்கதா² .
மஹாபுருஷவிந்யாஸ꞉ ஸூர்யஸ்ய ஜக³தா³த்மன꞉ .. 45..

இதி சோக்தம்ʼ த்³விஜஶ்ரேஷ்டா² யத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹமிஹாஸ்மி வ꞉ .
லீலாவதாரகர்மாணி கீர்திதானீஹ ஸர்வஶ꞉ .. 46..

பதித꞉ ஸ்க²லிதஶ்சார்த꞉ க்ஷுத்த்வா வா விவஶோ ப்³ருவன் .
ஹரயே நம இத்யுச்சைர்முச்யதே ஸர்வபாதகாத் .. 47..

ஸங்கீர்த்யமானோ ப⁴க³வானனந்த꞉
ஶ்ருதானுபா⁴வோ வ்யஸனம்ʼ ஹி பும்ʼஸாம் .
ப்ரவிஶ்ய சித்தம்ʼ விது⁴னோத்யஶேஷம்ʼ
யதா² தமோ(அ)ர்கோ(அ)ப்⁴ரமிவாதிவாத꞉ .. 48..

ம்ருʼஷா கி³ரஸ்தா ஹ்யஸதீரஸத்கதா²
ந கத்²யதே யத்³ப⁴க³வானதோ⁴க்ஷஜ꞉ .
ததே³வ ஸத்யம்ʼ தது³ ஹைவ மங்க³லம்ʼ
ததே³வ புண்யம்ʼ ப⁴க³வத்³கு³ணோத³யம் .. 49..

ததே³வ ரம்யம்ʼ ருசிரம்ʼ நவம்ʼ நவம்ʼ
ததே³வ ஶஶ்வன்மனஸோ மஹோத்ஸவம் .
ததே³வ ஶோகார்ணவஶோஷணம்ʼ ந்ருʼணாம்ʼ
யது³த்தமஶ்லோகயஶோ(அ)னுகீ³யதே .. 50..

ந தத்³வசஶ்சித்ரபத³ம்ʼ ஹரேர்யஶோ
ஜக³த்பவித்ரம்ʼ ப்ரக்³ருʼணீத கர்ஹிசித் .
தத்³த்⁴வாங்க்ஷதீர்த²ம்ʼ ந து ஹம்ʼஸஸேவிதம்ʼ
யத்ராச்யுதஸ்தத்ர ஹி ஸாத⁴வோ(அ)மலா꞉ .. 51..

ஸ வாக்³விஸர்கோ³ ஜனதாக⁴ஸம்ப்லவோ
யஸ்மின் ப்ரதிஶ்லோகமப³த்³த⁴வத்யபி .
நாமான்யனந்தஸ்ய யஶோ(அ)ங்கிதானி
யச்ச்²ருʼண்வந்தி கா³யந்தி க்³ருʼணந்தி ஸாத⁴வ꞉ .. 52..

நைஷ்கர்ம்யமப்யச்யுதபா⁴வவர்ஜிதம்ʼ
ந ஶோப⁴தே ஜ்ஞானமலம்ʼ நிரஞ்ஜனம் .
குத꞉ புன꞉ ஶஶ்வத³ப⁴த்³ரமீஶ்வரே
ந ஹ்யர்பிதம்ʼ கர்ம யத³ப்யனுத்தமம் .. 53..

யஶ꞉ ஶ்ரியாமேவ பரிஶ்ரம꞉ பரோ
வர்ணாஶ்ரமாசாரதப꞉ஶ்ருதாதி³ஷு .
அவிஸ்ம்ருʼதி꞉ ஶ்ரீத⁴ரபாத³பத்³மயோ-
ர்கு³ணானுவாத³ஶ்ரவணாதி³பி⁴ர்ஹரே꞉ .. 54..

அவிஸ்ம்ருʼதி꞉ க்ருʼஷ்ணபதா³ரவிந்த³யோ꞉
க்ஷிணோத்யப⁴த்³ராணி ஶமம்ʼ தனோதி ச .
ஸத்த்வஸ்ய ஶுத்³தி⁴ம்ʼ பரமாத்மப⁴க்திம்ʼ
ஜ்ஞானம்ʼ ச விஜ்ஞானவிராக³யுக்தம் .. 55..

யூயம்ʼ த்³விஜாக்³ர்யா ப³த பூ⁴ரிபா⁴கா³
யச்ச²ஶ்வதா³த்மன்யகி²லாத்மபூ⁴தம் .
நாராயணம்ʼ தே³வமதே³வமீஶ-
மஜஸ்ரபா⁴வா ப⁴ஜதா(ஆ)விவேஶ்ய .. 56..

அஹம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்மாரித ஆத்மதத்த்வம்ʼ
ஶ்ருதம்ʼ புரா மே பரமர்ஷிவக்த்ராத் .
ப்ராயோபவேஶே ந்ருʼபதே꞉ பரீக்ஷித꞉
ஸத³ஸ்ய்ருʼஷீணாம்ʼ மஹதாம்ʼ ச ஶ்ருʼண்வதாம் .. 57..

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா꞉ கத²னீயோருகர்மண꞉ .
மாஹாத்ம்யம்ʼ வாஸுதே³வஸ்ய ஸர்வாஶுப⁴விநாஶனம் .. 58..

ய ஏவம்ʼ ஶ்ராவயேந்நித்யம்ʼ யாமக்ஷணமனன்யதீ⁴꞉ .
(ஶ்லோகமேகம்ʼ தத³ர்த⁴ம்ʼ வா பாத³ம்ʼ பாதா³ர்த⁴மேவ வா .)
ஶ்ரத்³தா⁴வான் யோ(அ)னுஶ்ருʼணுயாத்புனாத்யாத்மானமேவ ஸ꞉ .. 59..

த்³வாத³ஶ்யாமேகாத³ஶ்யாம்ʼ வா ஶ்ருʼண்வன்னாயுஷ்யவான் ப⁴வேத் .
பட²த்யனஶ்னன் ப்ரயத꞉ ததோ ப⁴வத்யபாதகீ .. 60..

புஷ்கரே மது²ரயாம்ʼ ச த்³வாரவத்யாம்ʼ யதாத்மவான் .
உபோஷ்ய ஸம்ʼஹிதாமேதாம்ʼ படி²த்வா முச்யதே ப⁴யாத் .. 61..

தே³வதா முனய꞉ ஸித்³தா⁴꞉ பிதரோ மனவோ ந்ருʼபா꞉ .
யச்ச²ந்தி காமான் க்³ருʼணத꞉ ஶ்ருʼண்வதோ யஸ்ய கீர்தனாத் .. 62..

ருʼசோ யஜூம்ʼஷி ஸாமானி த்³விஜோ(அ)தீ⁴த்யானுவிந்த³தே .
மது⁴குல்யா க்⁴ருʼதகுல்யா꞉ பய꞉குல்யாஶ்ச தத்ப²லம் .. 63..

புராணஸம்ʼஹிதாமேதாமதீ⁴த்ய ப்ரயதோ த்³விஜ꞉ .
ப்ரோக்தம்ʼ ப⁴க³வதா யத்து தத்பத³ம்ʼ பரமம்ʼ வ்ரஜேத் .. 64..

விப்ரோ(அ)தீ⁴த்யாப்னுயாத்ப்ரஜ்ஞாம்ʼ ராஜன்யோத³தி⁴மேக²லாம் .
வைஶ்யோ நிதி⁴பதித்வம்ʼ ச ஶூத்³ர꞉ ஶுத்⁴யேத பாதகாத் .. 65..

கலிமலஸம்ʼஹதிகாலனோ(அ)கி²லேஶோ
ஹரிரிதரத்ர ந கீ³யதே ஹ்யபீ⁴க்ஷ்ணம் .
இஹ து புனர்ப⁴க³வானஶேஷமூர்தி꞉
பரிபடி²தோ(அ)னுபத³ம்ʼ கதா²ப்ரஸங்கை³꞉ .. 66..

தமஹமஜமனந்தமாத்மதத்த்வம்ʼ
ஜக³து³த³யஸ்தி²திஸம்ʼயமாத்மஶக்திம் .
த்³யுபதிபி⁴ரஜஶக்ரஶங்கராத்³யை꞉
து³ரவஸிதஸ்தவமச்யுதம்ʼ நதோ(அ)ஸ்மி .. 67..

உபசிதனவஶக்திபி⁴꞉ ஸ்வ ஆத்மனி
உபரசிதஸ்தி²ரஜங்க³மாலயாய .
ப⁴க³வத உபலப்³தி⁴மாத்ரதா⁴ம்னே
ஸுரருʼஷபா⁴ய நம꞉ ஸனாதனாய .. 68..

ஸ்வஸுக²நிப்⁴ருʼதசேதாஸ்தத்³வ்யுத³ஸ்தான்யபா⁴வோ-
(அ)ப்யஜிதருசிரலீலாக்ருʼஷ்டஸாரஸ்ததீ³யம் .
வ்யதனுத க்ருʼபயா யஸ்தத்த்வதீ³பம்ʼ புராணம்ʼ
தமகி²லவ்ருʼஜினக்⁴னம்ʼ வ்யாஸஸூனும்ʼ நதோ(அ)ஸ்மி .. 69..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த்³வாத³ஶஸ்கந்தா⁴ர்த²நிரூபணம்ʼ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 12..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: