ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -10-ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு உபதேசம்-

மார்க்கண்டேய ரிஷி ஸ்ரீ சிவன் ஸ்ரீ பார்வதியிடமிருந்து ஆசிகள் பெற்றது விளக்கப்படுகிறது.

ஸூத உவாச
ஸ ஏவமனுபூ⁴யேத³ம்ʼ நாராயணவிநிர்மிதம் .
வைப⁴வம்ʼ யோக³மாயாயாஸ்தமேவ ஶரணம்ʼ யயௌ .. 1..

மார்கண்டே³ய உவாச
ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்ம்யங்க்⁴ரிமூலம்ʼ தே ப்ரபந்நாப⁴யத³ம்ʼ ஹரே .
யன்மாயயாபி விபு³தா⁴ முஹ்யந்தி ஜ்ஞானகாஶயா .. 2..

ஸூத உவாச
தமேவம்ʼ நிப்⁴ருʼதாத்மானம்ʼ வ்ருʼஷேண தி³வி பர்யடன் .
ருத்³ராண்யா ப⁴க³வான் ருத்³ரோ த³த³ர்ஶ ஸ்வக³ணைர்வ்ருʼத꞉ .. 3..

அதோ²மா தம்ருʼஷிம்ʼ வீக்ஷ்ய கி³ரிஶம்ʼ ஸமபா⁴ஷத .
பஶ்யேமம்ʼ ப⁴க³வன் விப்ரம்ʼ நிப்⁴ருʼதாத்மேந்த்³ரியாஶயம் .. 4..

நிப்⁴ருʼதோத³ஜ²ஷவ்ராதம்ʼ வாதாபாயே யதா²ர்ணவம் .
குர்வஸ்ய தபஸ꞉ ஸாக்ஷாத்ஸம்ʼஸித்³தி⁴ம்ʼ ஸித்³தி⁴தோ³ ப⁴வான் .. 5..

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
நைவேச்ச²த்யாஶிஷ꞉ க்வாபி ப்³ரஹ்மர்ஷிர்மோக்ஷமப்யுத .
ப⁴க்திம்ʼ பராம்ʼ ப⁴க³வதி லப்³த⁴வான் புருஷே(அ)வ்யயே .. 6..

அதா²பி ஸம்ʼவதி³ஷ்யாமோ ப⁴வான்யேதேன ஸாது⁴னா .
அயம்ʼ ஹி பரமோ லாபோ⁴ ந்ருʼணாம்ʼ ஸாது⁴ஸமாக³ம꞉ .. 7..

ஸூத உவாச
இத்யுக்த்வா தமுபேயாய ப⁴க³வான் ஸ ஸதாம்ʼ க³தி꞉ .
ஈஶான꞉ ஸர்வவித்³யாநாமீஶ்வர꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் .. 8..

தயோராக³மனம்ʼ ஸாக்ஷாதீ³ஶயோர்ஜக³தா³த்மனோ꞉ .
ந வேத³ ருத்³த⁴தீ⁴வ்ருʼத்திராத்மானம்ʼ விஶ்வமேவ ச .. 9..

ப⁴க³வாம்ʼஸ்தத³பி⁴ஜ்ஞாய கி³ரீஶோ யோக³மாயயா .
ஆவிஶத்தத்³கு³ஹாகாஶம்ʼ வாயுஶ்சி²த்³ரமிவேஶ்வர꞉ .. 10..

ஆத்மன்யபி ஶிவம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ தடி³த்பிங்க³ஜடாத⁴ரம் .
த்ர்யக்ஷம்ʼ த³ஶபு⁴ஜம்ʼ ப்ராம்ʼஶுமுத்³யந்தமிவ பா⁴ஸ்கரம் .. 11..

வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ ஶூலக²ட்வாங்க³சர்மபி⁴꞉ .
அக்ஷமாலாட³மருககபாலாஸித⁴னு꞉ ஸஹ .. 12..

பி³ப்⁴ராணம்ʼ ஸஹஸா பா⁴தம்ʼ விசக்ஷ்ய ஹ்ருʼதி³ விஸ்மித꞉ .
கிமித³ம்ʼ குத ஏவேதி ஸமாதே⁴ர்விரதோ முனி꞉ .. 13..

நேத்ரே உன்மீல்ய த³த்³ருʼஶே ஸக³ணம்ʼ ஸோமயாக³தம் .
ருத்³ரம்ʼ த்ரிலோகைககு³ரும்ʼ நநாம ஶிரஸா முனி꞉ .. 14.. ஹஹனபாபஹஹமஹாதே³வ
தஸ்மை ஸபர்யாம்ʼ வ்யத³தா⁴த்ஸக³ணாய ஸஹோமயா .
ஸ்வாக³தாஸனபாத்³யார்க்⁴யக³ந்த⁴ஸ்ரக்³தூ⁴பதீ³பகை꞉ .. 15..

ஆஹ சாத்மானுபா⁴வேன பூர்ணகாமஸ்ய தே விபோ⁴ .
கரவாம கிமீஶான யேனேத³ம்ʼ நிர்வ்ருʼதம்ʼ ஜக³த் .. 16..

நம꞉ ஶிவாய ஶாந்தாய ஸத்த்வாய ப்ரம்ருʼடா³ய ச .
ரஜோஜுஷே(அ)ப்யகோ⁴ராய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ தமோஜுஷே .. 17..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ ஸ்துத꞉ ஸ ப⁴க³வாநாதி³தே³வ꞉ ஸதாம்ʼ க³தி꞉ .
பரிதுஷ்ட꞉ ப்ரஸன்னாத்மா ப்ரஹஸம்ʼஸ்தமபா⁴ஷத .. 18..

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ ந꞉ காமம்ʼ வரதே³ஶா வயம்ʼ த்ரய꞉ .
அமோக⁴ம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ யேஷாம்ʼ மர்த்யோ யத்³விந்த³தே(அ)ம்ருʼதம் .. 19..

ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸாத⁴வ꞉ ஶாந்தா நி꞉ஸங்கா³ பூ⁴தவத்ஸலா꞉ .
ஏகாந்தப⁴க்தா அஸ்மாஸு நிர்வைரா꞉ ஸமத³ர்ஶின꞉ .. 20..

ஸலோகா லோகபாலாஸ்தான் வந்த³ந்த்யர்சந்த்யுபாஸதே .
அஹம்ʼ ச ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்ʼ ச ஹரிரீஶ்வர꞉ .. 21..

ந தே மய்யச்யுதே(அ)ஜே ச பி⁴தா³மண்வபி சக்ஷதே .
நாத்மனஶ்ச ஜனஸ்யாபி தத்³யுஷ்மான் வயமீமஹி .. 22..

ந ஹ்யம்மயானி தீர்தா²னி ந தே³வாஶ்சேதனோஜ்ஜி²தா꞉ .
தே புனந்த்யுருகாலேன யூயம்ʼ த³ர்ஶனமாத்ரத꞉ .. 23..

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ நமஸ்யாமோ யே(அ)ஸ்மத்³ரூபம்ʼ த்ரயீமயம் .
பி³ப்⁴ரத்யாத்மஸமாதா⁴னதப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .. 24..

ஶ்ரவணாத்³த³ர்ஶநாத்³வாபி மஹாபாதகினோ(அ)பி வ꞉ .
ஶுத்⁴யேரன்னந்த்யஜாஶ்சாபி கிமு ஸம்பா⁴ஷணாதி³பி⁴꞉ .. 25..

ஸூத உவாச
இதி சந்த்³ரலலாமஸ்ய த⁴ர்மகு³ஹ்யோபப்³ருʼம்ʼஹிதம் .
வசோ(அ)ம்ருʼதாயனம்ருʼஷிர்னாத்ருʼப்யத்கர்ணயோ꞉ பிப³ன் .. 26..

ஸ சிரம்ʼ மாயயா விஷ்ணோர்ப்⁴ராமித꞉ கர்ஶிதோ ப்⁴ருʼஶம் .
ஶிவவாக³ம்ருʼதத்⁴வஸ்தக்லேஶபுஞ்ஜஸ்தமப்³ரவீத் .. 27..

ருʼஷிருவாச
அஹோ ஈஶ்வரலீலேயம்ʼ து³ர்விபா⁴வ்யா ஶரீரிணாம் .
யன்னமந்தீஶிதவ்யானி ஸ்துவந்தி ஜக³தீ³ஶ்வரா꞉ .. 28..

த⁴ர்மம்ʼ க்³ராஹயிதும்ʼ ப்ராய꞉ ப்ரவக்தாரஶ்ச தே³ஹினாம் .
ஆசரந்த்யனுமோத³ந்தே க்ரியமாணம்ʼ ஸ்துவந்தி ச .. 29..

நைதாவதா ப⁴க³வத꞉ ஸ்வமாயாமயவ்ருʼத்திபி⁴꞉ .
ந து³ஷ்யேதானுபா⁴வஸ்தைர்மாயின꞉ குஹகம்ʼ யதா² .. 30..

ஸ்ருʼஷ்ட்வேத³ம்ʼ மனஸா விஶ்வமாத்மனானுப்ரவிஶ்ய ய꞉ .
கு³ணை꞉ குர்வத்³பி⁴ராபா⁴தி கர்தேவ ஸ்வப்னத்³ருʼக்³யதா² .. 31..

தஸ்மை நமோ ப⁴க³வதே த்ரிகு³ணாய கு³ணாத்மனே .
கேவலாயாத்³விதீயாய கு³ரவே ப்³ரஹ்மமூர்தயே .. 32..

கம்ʼ வ்ருʼணே நு பரம்ʼ பூ⁴மன் வரம்ʼ த்வத்³வரத³ர்ஶனாத் .
யத்³த³ர்ஶனாத்பூர்ணகாம꞉ ஸத்யகாம꞉ புமான் ப⁴வேத் .. 33..

வரமேகம்ʼ வ்ருʼணே(அ)தா²பி பூர்ணாத்காமாபி⁴வர்ஷணாத் .
ப⁴க³வத்யச்யுதாம்ʼ ப⁴க்திம்ʼ தத்பரேஷு ததா² த்வயி .. 34..

ஸூத உவாச
இத்யர்சிதோ(அ)பி⁴ஷ்டுதஶ்ச முனினா ஸூக்தயா கி³ரா .
தமாஹ ப⁴க³வாஞ்ச²ர்வ꞉ ஶர்வயா சாபி⁴னந்தி³த꞉ .. 35..

காமோ மஹர்ஷே ஸர்வோ(அ)யம்ʼ ப⁴க்திமாம்ʼஸ்த்வமதோ⁴க்ஷஜே .
ஆகல்பாந்தாத்³யஶ꞉ புண்யமஜராமரதா ததா² .. 36..

ஜ்ஞானம்ʼ த்ரைகாலிகம்ʼ ப்³ரஹ்மன் விஜ்ஞானம்ʼ ச விரக்திமத் .
ப்³ரஹ்மவர்சஸ்வினோ பூ⁴யாத்புராணாசார்யதாஸ்து தே .. 37..

ஸூத உவாச
ஏவம்ʼ வரான் ஸ முனயே த³த்த்வாகா³த்த்ர்யக்ஷ ஈஶ்வர꞉ .
தே³வ்யை தத்கர்ம கத²யன்னனுபூ⁴தம்ʼ புராமுனா .. 38..

ஸோ(அ)ப்யவாப்தமஹாயோக³மஹிமா பா⁴ர்க³வோத்தம꞉ .
விசரத்யது⁴னாப்யத்³தா⁴ ஹராவேகாந்ததாம்ʼ க³த꞉ .. 39..

அனுவர்ணிதமேதத்தே மார்கண்டே³யஸ்ய தீ⁴மத꞉ .
அனுபூ⁴தம்ʼ ப⁴க³வதோ மாயாவைப⁴வமத்³பு⁴தம் .. 40..

ஏதத்கேசித³வித்³வாம்ʼஸோ மாயாஸம்ʼஸ்ருʼதிராத்மன꞉ .
அநாத்³யாவர்திதம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ காதா³சித்கம்ʼ ப்ரசக்ஷதே .. 41..

ய ஏவமேதத்³ப்⁴ருʼகு³வர்யவர்ணிதம்ʼ
ரதா²ங்க³பாணேரனுபா⁴வபா⁴விதம் .
ஸம்ʼஶ்ராவயேத்ஸம்ʼஶ்ருʼணுயாது³ தாவுபௌ⁴
தயோர்ன கர்மாஶயஸம்ʼஸ்ருʼதிர்ப⁴வேத் .. 42..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 10..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: