ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -9-ஸ்ரீ மார்கண்டேயருக்கு ஸ்ரீ பரப்ரஹ்ம மஹிமை காட்டுதல்=

ஸூத உவாச
ஸம்ʼஸ்துதோ ப⁴க³வானித்த²ம்ʼ மார்கண்டே³யேன தீ⁴மதா .
நாராயணோ நரஸக²꞉ ப்ரீத ஆஹ ப்⁴ருʼகூ³த்³வஹம் .. 1..

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
போ⁴ போ⁴ ப்³ரஹ்மர்ஷிவர்யோ(அ)ஸி ஸித்³த⁴ ஆத்மஸமாதி⁴னா .
மயி ப⁴க்த்யானபாயின்யா தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .. 2..

வயம்ʼ தே பரிதுஷ்டா꞉ ஸ்ம த்வத்³ப்³ருʼஹத்³வ்ரதசர்யயா .
வரம்ʼ ப்ரதீச்ச² ப⁴த்³ரம்ʼ தே வரதே³ஶாத³பீ⁴ப்ஸிதம் .. 3..

ருʼஷிருவாச
ஜிதம்ʼ தே தே³வ தே³வேஶ ப்ரபன்னார்திஹராச்யுத .
வரேணைதாவதாலம்ʼ நோ யத்³ப⁴வான் ஸமத்³ருʼஶ்யத .. 4..

க்³ருʼஹீத்வாஜாத³யோ யஸ்ய ஶ்ரீமத்பாதா³ப்³ஜத³ர்ஶனம் .
மனஸா யோக³பக்வேன ஸ ப⁴வான் மே(அ)க்ஷிகோ³சர꞉ .. 5..

அதா²ப்யம்பு³ஜபத்ராக்ஷ புண்யஶ்லோகஶிகா²மணே .
த்³ரக்ஷ்யே மாயாம்ʼ யயா லோக꞉ ஸபாலோ வேத³ ஸத்³பி⁴தா³ம் .. 6..

ஸூத உவாச
இதீடி³தோ(அ)ர்சித꞉ காமம்ருʼஷிணா ப⁴க³வான் முனே .
ததே²தி ஸ ஸ்மயன் ப்ராகா³த்³ப³த³ர்யாஶ்ரமமீஶ்வர꞉ .. 7..

தமேவ சிந்தயன்னர்த²ம்ருʼஷி꞉ ஸ்வாஶ்ரம ஏவ ஸ꞉ .
வஸந்நக்³ன்யர்கஸோமாம்பு³பூ⁴வாயுவியதா³த்மஸு .. 8..

த்⁴யாயன் ஸர்வத்ர ச ஹரிம்ʼ பா⁴வத்³ரவ்யைரபூஜயத் .
க்வசித்பூஜாம்ʼ விஸஸ்மார ப்ரேமப்ரஸரஸம்ப்லுத꞉ .. 9..

தஸ்யைகதா³ ப்⁴ருʼகு³ஶ்ரேஷ்ட² புஷ்பப⁴த்³ராதடே முனே꞉ .
உபாஸீனஸ்ய ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மன் வாயுரபூ⁴ன்மஹான் .. 10..

தம்ʼ சண்ட³ஶப்³த³ம்ʼ ஸமுதீ³ரயந்தம்ʼ
ப³லாஹகா அன்வப⁴வன் கராலா꞉ .
அக்ஷஸ்த²விஷ்டா² முமுசுஸ்தடி³த்³பி⁴꞉
ஸ்வனந்த உச்சைரபி⁴வர்ஷதா⁴ரா꞉ .. 11..

ததோ வ்யத்³ருʼஶ்யந்த சது꞉ஸமுத்³ரா꞉
ஸமந்தத꞉ க்ஷ்மாதலமாக்³ரஸந்த꞉ .
ஸமீரவேகோ³ர்மிபி⁴ருக்³ரனக்ர-
மஹாப⁴யாவர்தக³பீ⁴ரகோ⁴ஷா꞉ .. 12..

அந்தர்ப³ஹிஶ்சாத்³பி⁴ரதித்³யுபி⁴꞉ க²ரை꞉
ஶதஹ்ரதா³பீ⁴ருபதாபிதம்ʼ ஜக³த் .
சதுர்வித⁴ம்ʼ வீக்ஷ்ய ஸஹாத்மனா முநிர்ஜலாப்லுதாம்ʼ
க்ஷ்மாம்ʼ விமனா꞉ ஸமத்ரஸத் .. 13..

தஸ்யைவமுத்³வீக்ஷத ஊர்மிபீ⁴ஷண꞉
ப்ரப⁴ஞ்ஜனாகூ⁴ர்ணிதவார்மஹார்ணவ꞉ .
ஆபூர்யமாணோ வரஷத்³பி⁴ரம்பு³தை³꞉
க்ஷ்மாமப்யதா⁴த்³த்³வீபவர்ஷாத்³ரிபி⁴꞉ ஸமம் .. 14..

ஸக்ஷ்மாந்தரிக்ஷம்ʼ ஸதி³வம்ʼ ஸபா⁴க³ணம்ʼ
த்ரைலோக்யமாஸீத்ஸஹ தி³க்³பி⁴ராப்லுதம் .
ஸ ஏக ஏவோர்வரிதோ மஹாமுநிர்ப³ப்⁴ராம
விக்ஷிப்ய ஜடா ஜடா³ந்த⁴வத் .. 15..

க்ஷுத்த்ருʼட் பரீதோ மகரைஸ்திமிங்கி³லைருபத்³ருதோ
வீசினப⁴ஸ்வதா ஹத꞉ .
தமஸ்யபாரே பதிதோ ப்⁴ரமன் தி³ஶோ
ந வேத³ க²ம்ʼ கா³ம்ʼ ச பரிஶ்ரமேஷித꞉ .. 16..

க்வசித்³க³தோ மஹாவர்தே தரலைஸ்தாடி³த꞉ க்வசித் .
யாதோ³பி⁴ர்ப⁴க்ஷ்யதே க்வாபி ஸ்வயமன்யோன்யகா⁴திபி⁴꞉ .. 17..

க்வசிச்சோ²கம்ʼ க்வசின்மோஹம்ʼ க்வசித்³து³꞉க²ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப⁴யம் .
க்வசின்ம்ருʼத்யுமவாப்னோதி வ்யாத்⁴யாதி³பி⁴ருதார்தி³த꞉ .. 18..

அயுதாயுதவர்ஷாணாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி ஶதானி ச .
வ்யதீயுர்ப்⁴ரமதஸ்தஸ்மின் விஷ்ணுமாயாவ்ருʼதாத்மன꞉ .. 19..

ஸ கதா³சித்³ப்⁴ரமம்ʼஸ்தஸ்மின் ப்ருʼதி²வ்யா꞉ ககுதி³ த்³விஜ꞉ .
ந்யக்³ரோத⁴போதம்ʼ த³த்³ருʼஶே ப²லபல்லவஶோபி⁴தம் .. 20..

ப்ராகு³த்தரஸ்யாம்ʼ ஶாகா²யாம்ʼ தஸ்யாபி த³த்³ருʼஶே ஶிஶும் .
ஶயானம்ʼ பர்ணபுடகே க்³ரஸந்தம்ʼ ப்ரப⁴யா தம꞉ .. 21.. ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
மஹாமரகதஶ்யாமம்ʼ ஶ்ரீமத்³வத³னபங்கஜம் .
கம்பு³க்³ரீவம்ʼ மஹோரஸ்கம்ʼ ஸுனாஸம்ʼ ஸுந்த³ரப்⁴ருவம் .. 22..

ஶ்வாஸைஜத³லகாபா⁴தம்ʼ கம்பு³ஶ்ரீகர்ணதா³டி³மம் .
வித்³ருமாத⁴ரபா⁴ஸேஷச்சோ²ணாயிதஸுதா⁴ஸ்மிதம் .. 23..

பத்³மக³ர்பா⁴ருணாபாங்க³ம்ʼ ஹ்ருʼத்³யஹாஸாவலோகனம் .
ஶ்வாஸைஜத்³வலிஸம்ʼவிக்³னனிம்னநாபி⁴த³லோத³ரம் .. 24..

சார்வங்கு³லிப்⁴யாம்ʼ பாணிப்⁴யாமுன்னீய சரணாம்பு³ஜம் .
முகே² நிதா⁴ய விப்ரேந்த்³ரோ த⁴யந்தம்ʼ வீக்ஷ்ய விஸ்மித꞉ .. 25..

தத்³த³ர்ஶநாத்³வீதபரிஶ்ரமோ முதா³
ப்ரோத்பு²ல்லஹ்ருʼத்பத்³மவிலோசனாம்பு³ஜ꞉ .
ப்ரஹ்ருʼஷ்டரோமாத்³பு⁴தபா⁴வஶங்கித꞉
ப்ரஷ்டும்ʼ புரஸ்தம்ʼ ப்ரஸஸார பா³லகம் .. 26..

தாவச்சி²ஶோர்வை ஶ்வஸிதேன பா⁴ர்க³வ꞉
ஸோ(அ)ந்த꞉ஶரீரம்ʼ மஶகோ யதா²(ஆ)விஶத் .
தத்ராப்யதோ³ ந்யஸ்தமசஷ்ட க்ருʼத்ஸ்னஶோ
யதா² புராமுஹ்யத³தீவ விஸ்மித꞉ .. 27..

க²ம்ʼ ரோத³ஸீ ப⁴க³ணானத்³ரிஸாக³ரான்
த்³வீபான் ஸவர்ஷான் ககுப⁴꞉ ஸுராஸுரான் .
வனானி தே³ஶான் ஸரித꞉ புராகரான்
கே²டான் வ்ரஜாநாஶ்ரமவர்ணவ்ருʼத்தய꞉ .. 28..

மஹாந்தி பூ⁴தான்யத² பௌ⁴திகான்யஸௌ
காலம்ʼ ச நானாயுக³கல்பகல்பனம் .
யத்கிஞ்சித³ன்யத்³வ்யவஹாரகாரணம்ʼ
த³த³ர்ஶ விஶ்வம்ʼ ஸதி³வாவபா⁴ஸிதம் .. 29..

ஹிமாலயம்ʼ புஷ்பவஹாம்ʼ ச தாம்ʼ நதீ³ம்ʼ
நிஜாஶ்ரமம்ʼ யத்ர ருʼஷீனபஶ்யத் .
விஶ்வம்ʼ விபஶ்யஞ்ச்²வஸிதாச்சி²ஶோர்வை
ப³ஹிர்நிரஸ்தோ ந்யபதல்லயாப்³தௌ⁴ .. 30..

தஸ்மின் ப்ருʼதி²வ்யா꞉ ககுதி³ ப்ரரூட⁴ம்ʼ
வடம்ʼ ச தத்பர்ணபுடே ஶயானம் .
தோகம்ʼ ச தத்ப்ரேமஸுதா⁴ஸ்மிதேன
நிரீக்ஷிதோ(அ)பாங்க³நிரீக்ஷணேன .. 31..

அத² தம்ʼ பா³லகம்ʼ வீக்ஷ்ய நேத்ராப்⁴யாம்ʼ தி⁴ஷ்டி²தம்ʼ ஹ்ருʼதி³ .
அப்⁴யயாத³திஸங்க்லிஷ்ட꞉ பரிஷ்வக்துமதோ⁴க்ஷஜம் .. 32..

தாவத்ஸ ப⁴க³வான் ஸாக்ஷாத்³யோகா³தீ⁴ஶோ கு³ஹாஶய꞉ .
அந்தர்த³தே⁴ ருʼஷே꞉ ஸத்³யோ யதே²ஹானீஶநிர்மிதா .. 33..

தமன்வத² வடோ ப்³ரஹ்மன் ஸலிலம்ʼ லோகஸம்ப்லவ꞉ .
திரோதா⁴யி க்ஷணாத³ஸ்ய ஸ்வாஶ்ரமே பூர்வவத்ஸ்தி²த꞉ .. 34..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ மாயாத³ர்ஶனம்ʼ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 9..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: