ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -ஸ்கந்தம்-12-அத்யாயம் -8–ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயரின் வைராக்ய சீர்மை -அவரது ஸ்ரீ நர நாராயணர்களுக்கு பிரார்தனை-

ஶௌனக உவாச
ஸூத ஜீவ சிரம்ʼ ஸாதோ⁴ வத³ நோ வத³தாம்ʼ வர .
தமஸ்யபாரே ப்⁴ரமதாம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ த்வம்ʼ பாரத³ர்ஶன꞉ .. 1..

ஆஹுஶ்சிராயுஷம்ருʼஷிம்ʼ ம்ருʼகண்ட³தனயம்ʼ ஜனா꞉ .
ய꞉ கல்பாந்தே உர்வரிதோ யேன க்³ரஸ்தமித³ம்ʼ ஜக³த் .. 2..

ஸ வா அஸ்மத்குலோத்பன்ன꞉ கல்பே(அ)ஸ்மின் பா⁴ர்க³வர்ஷப⁴꞉ .
நைவாது⁴னாபி பூ⁴தானாம்ʼ ஸம்ப்லவ꞉ கோ(அ)பி ஜாயதே .. 3..

ஏக ஏவார்ணவே ப்⁴ராம்யன் த³த³ர்ஶ புருஷம்ʼ கில .
வடபத்ரபுடே தோகம்ʼ ஶயானம்ʼ த்வேகமத்³பு⁴தம் .. 4..

ஏஷ ந꞉ ஸம்ʼஶயோ பூ⁴யான் ஸூத கௌதூஹலம்ʼ யத꞉ .
தம்ʼ நஶ்சி²ந்தி⁴ மஹாயோகி³ன் புராணேஷ்வபி ஸம்மத꞉ .. 5..

ஸூத உவாச
ப்ரஶ்னஸ்த்வயா மஹர்ஷே(அ)யம்ʼ க்ருʼதோ லோகப்⁴ரமாபஹ꞉ .
நாராயணகதா² யத்ர கீ³தா கலிமலாபஹா .. 6..

ப்ராப்தத்³விஜாதிஸம்ʼஸ்காரோ மார்கண்டே³ய꞉ பிது꞉ க்ரமாத் .
ச²ந்தா³ம்ʼஸ்யதீ⁴த்ய த⁴ர்மேண தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயுத꞉ .. 7..

ப்³ருʼஹத்³வ்ரதத⁴ர꞉ ஶாந்தோ ஜடிலோ வல்கலாம்ப³ர꞉ .
பி³ப்⁴ரத்கமண்ட³லும்ʼ த³ண்ட³முபவீதம்ʼ ஸமேக²லம் .. 8..

க்ருʼஷ்ணாஜினம்ʼ ஸாக்ஷஸூத்ரம்ʼ குஶாம்ʼஶ்ச நியமர்த்³த⁴யே .
அக்³ன்யர்ககு³ருவிப்ராத்மஸ்வர்சயன் ஸந்த்⁴யயோர்ஹரிம் .. 9..

ஸாயம்ʼ ப்ராத꞉ ஸ கு³ரவே பை⁴க்ஷ்யமாஹ்ருʼத்ய வாக்³யத꞉ .
பு³பு⁴ஜே கு³ர்வனுஜ்ஞாத꞉ ஸக்ருʼன்னோ சேது³போஷித꞉ .. 10..

ஏவம்ʼ தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயபரோ வர்ஷாணாமயுதாயுதம் .
ஆராத⁴யன் ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ ஜிக்³யே ம்ருʼத்யும்ʼ ஸுது³ர்ஜயம் .. 11..

ப்³ரஹ்மா ப்⁴ருʼகு³ர்ப⁴வோ த³க்ஷோ ப்³ரஹ்மபுத்ராஶ்ச யே(அ)பரே .
ந்ருʼதே³வபித்ருʼபூ⁴தானி தேனாஸன்னதிவிஸ்மிதா꞉ .. 12..

இத்த²ம்ʼ ப்³ருʼஹத்³வ்ரதத⁴ரஸ்தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .
த³த்⁴யாவதோ⁴க்ஷஜம்ʼ யோகீ³ த்⁴வஸ்தக்லேஶாந்தராத்மனா .. 13..

தஸ்யைவம்ʼ யுஞ்ஜதஶ்சித்தம்ʼ மஹாயோகே³ன யோகி³ன꞉ .
வ்யதீயாய மஹான் காலோ மன்வந்தரஷடா³த்மக꞉ .. 14..

ஏதத்புரந்த³ரோ ஜ்ஞாத்வா ஸப்தமே(அ)ஸ்மின் கிலாந்தரே .
தபோவிஶங்கிதோ ப்³ரஹ்மன்னாரேபே⁴ தத்³விகா⁴தனம் .. 15..

க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸ꞉ காமம்ʼ வஸந்தமலயானிலௌ .
முனயே ப்ரேஷயாமாஸ ரஜஸ்தோகமதௌ³ ததா² .. 16..

தே வை ததா³ஶ்ரமம்ʼ ஜக்³முர்ஹிமாத்³ரே꞉ பார்ஶ்வ உத்தரே .
புஷ்பப⁴த்³ராநதீ³ யத்ர சித்ராக்²யா ச ஶிலா விபோ⁴ .. 17..

ததா³ஶ்ரமபத³ம்ʼ புண்யம்ʼ புண்யத்³ருமலதாஞ்சிதம் .
புண்யத்³விஜகுலாகீர்ணம்ʼ புண்யாமலஜலாஶயம் .. 18..

மத்தப்⁴ரமரஸங்கீ³தம்ʼ மத்தகோகிலகூஜிதம் .
மத்தப³ர்ஹினடாடோபம்ʼ மத்தத்³விஜகுலாகுலம் .. 19..

வாயு꞉ ப்ரவிஷ்டஆதா³ய ஹிமநிர்ஜ²ரஶீகரான் .
ஸுமனோபி⁴꞉ பரிஷ்வக்தோ வவாவுத்தம்ப⁴யன் ஸ்மரம் .. 20..

உத்³யச்சந்த்³ரநிஶாவக்த்ர꞉ ப்ரவாலஸ்தப³காலிபி⁴꞉ .
கோ³பத்³ருமலதாஜாலைஸ்தத்ராஸீத்குஸுமாகர꞉ .. 21..

அன்வீயமானோ க³ந்த⁴ர்வைர்கீ³தவாதி³த்ரயூத²கை꞉ .
அத்³ருʼஶ்யதாத்தசாபேஷு꞉ ஸ்வ꞉ஸ்த்ரீயூத²பதி꞉ ஸ்மர꞉ .. 22..

ஹுத்வாக்³னிம்ʼ ஸமுபாஸீனம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ ஶக்ரகிங்கரா꞉ .
மீலிதாக்ஷம்ʼ து³ராத⁴ர்ஷம்ʼ மூர்திமந்தமிவானலம் .. 23..

நந்ருʼதுஸ்தஸ்ய புரத꞉ ஸ்த்ரியோ(அ)தோ² கா³யகா ஜகு³꞉ .
ம்ருʼத³ங்க³வீணாபணவைர்வாத்³யம்ʼ சக்ருர்மனோரமம் .. 24..

ஸந்த³தே⁴(அ)ஸ்த்ரம்ʼ ஸ்வத⁴னுஷி காம꞉ பஞ்சமுக²ம்ʼ ததா³ .
மது⁴ர்மனோ ரஜஸ்தோக இந்த்³ரப்⁴ருʼத்யா வ்யகம்பயன் .. 25..

க்ரீட³ந்த்யா꞉ புஞ்ஜிகஸ்த²ல்யா꞉ கந்து³கை꞉ ஸ்தனகௌ³ரவாத் .
ப்⁴ருʼஶமுத்³விக்³னமத்⁴யாயா꞉ கேஶவிஸ்ரம்ʼஸிதஸ்ரஜ꞉ .. 26..

இதஸ்ததோ ப்⁴ரமத்³த்³ருʼஷ்டேஶ்சலந்த்யா அனுகந்து³கம் .
வாயுர்ஜஹார தத்³வாஸ꞉ ஸூக்ஷ்மம்ʼ த்ருடிதமேக²லம் .. 27..

விஸஸர்ஜ ததா³ பா³ணம்ʼ மத்வா தம்ʼ ஸ்வஜிதம்ʼ ஸ்மர꞉ .
ஸர்வம்ʼ தத்ராப⁴வன்மோக⁴மனீஶஸ்ய யதோ²த்³யம꞉ .. 28..

த இத்த²மபகுர்வந்தோ முனேஸ்தத்தேஜஸா முனே .
த³ஹ்யமானா நிவவ்ருʼது꞉ ப்ரபோ³த்⁴யாஹிமிவார்ப⁴கா꞉ .. 29..

இதீந்த்³ரானுசரைர்ப்³ரஹ்மன் த⁴ர்ஷிதோ(அ)பி மஹாமுனி꞉ .
யந்நாகா³த³ஹமோ பா⁴வம்ʼ ந தச்சித்ரம்ʼ மஹத்ஸு ஹி .. 30..

த்³ருʼஷ்ட்வா நிஸ்தேஜஸம்ʼ காமம்ʼ ஸக³ணம்ʼ ப⁴க³வான் ஸ்வராட் .
ஶ்ருத்வானுபா⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மர்ஷேர்விஸ்மயம்ʼ ஸமகா³த்பரம் .. 31..

தஸ்யைவம்ʼ யுஞ்ஜதஶ்சித்தம்ʼ தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்ʼயமை꞉ .
அனுக்³ரஹாயாவிராஸீன்னரநாராயணோ ஹரி꞉ .. 32..ஸகோ³னாஸங்கோ³கோ³
தௌ ஶுக்லக்ருʼஷ்ணௌ நவகஞ்ஜலோசனௌ
சதுர்பு⁴ஜௌ ரௌரவவல்கலாம்ப³ரௌ .
பவித்ரபாணீ உபவீதகம்ʼ த்ரிவ்ருʼத்
கமண்ட³லும்ʼ த³ண்ட³ம்ருʼஜும்ʼ ச வைணவம் .. 33..

பத்³மாக்ஷமாலாமுத ஜந்துமார்ஜனம்ʼ
வேத³ம்ʼ ச ஸாக்ஷாத்தப ஏவ ரூபிணௌ .
தபத்தடி³த்³வர்ணபிஶங்க³ரோசிஷா
ப்ராம்ʼஶூ த³தா⁴னௌ விபு³த⁴ர்ஷபா⁴ர்சிதௌ .. 34..

தே வை ப⁴க³வதோ ரூபே நரநாராயணாவ்ருʼஷீ .
த்³ருʼஷ்ட்வோத்தா²யாத³ரேணோச்சைர்னநாமாங்கே³ன த³ண்ட³வத் .. 35..

ஸ தத்ஸந்த³ர்ஶனாநந்த³நிர்வ்ருʼதாத்மேந்த்³ரியாஶய꞉ .
ஹ்ருʼஷ்டரோமாஶ்ருபூர்ணாக்ஷோ ந ஸேஹே தாவுதீ³க்ஷிதும் .. 36..

உத்தா²ய ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரஹ்வ ஔத்ஸுக்யாதா³ஶ்லிஷன்னிவ .
நமோ நம இதீஶானௌ ப³பா⁴ஷே க³த்³க³தா³க்ஷர꞉ .. 37..

தயோராஸனமாதா³ய பாத³யோரவநிஜ்ய ச .
அர்ஹணேனானுலேபேன தூ⁴பமால்யைரபூஜயத் .. 38..

ஸுக²மாஸனமாஸீனௌ ப்ரஸாதா³பி⁴முகௌ² முனீ .
புனரானம்ய பாதா³ப்⁴யாம்ʼ க³ரிஷ்டா²வித³மப்³ரவீத் .. 39..

மார்கண்டே³ய உவாச
கிம்ʼ வர்ணயே தவ விபோ⁴ யது³தீ³ரிதோ(அ)ஸு꞉
ஸம்ʼஸ்பந்த³தே தமனு வாங்மன இந்த்³ரியாணி .
ஸ்பந்த³ந்தி வை தனுப்⁴ருʼதாமஜஶர்வயோஶ்ச
ஸ்வஸ்யாப்யதா²பி ப⁴ஜதாமஸி பா⁴வப³ந்து⁴꞉ .. 40..

மூர்தீ இமே ப⁴க³வதோ ப⁴க³வம்ʼஸ்த்ரிலோக்யா꞉
க்ஷேமாய தாபவிரமாய ச ம்ருʼத்யுஜித்யை .
நானாபி³ப⁴ர்ஷ்யவிதுமன்யதனூர்யதே²த³ம்ʼ
ஸ்ருʼஷ்ட்வா புனர்க்³ரஸஸி ஸர்வமிவோர்ணநாபி⁴꞉ .. 41..

தஸ்யாவிது꞉ ஸ்தி²ரசரேஶிதுரங்க்⁴ரிமூலம்ʼ
யத்ஸ்த²ம்ʼ ந கர்மகு³ணகாலரஜ꞉ ஸ்ப்ருʼஶந்தி .
யத்³வை ஸ்துவந்தி நினமந்தி யஜந்த்யபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ
த்⁴யாயந்தி வேத³ஹ்ருʼத³யா முனயஸ்ததா³ப்த்யை .. 42..

நான்யம்ʼ தவாங்க்⁴ர்யுபனயாத³பவர்க³மூர்தே꞉
க்ஷேமம்ʼ ஜனஸ்ய பரிதோ பி⁴ய ஈஶ வித்³ம꞉ .
ப்³ரஹ்மா பி³பே⁴த்யலமதோ த்³விபரார்த⁴தி⁴ஷ்ண்ய꞉
காலஸ்ய தே கிமுத தத்க்ருʼதபௌ⁴திகானாம் .. 43..

தத்³வை ப⁴ஜாம்ய்ருʼததி⁴யஸ்தவ பாத³மூலம்ʼ
ஹித்வேத³மாத்மச்ச²தி³ சாத்மகு³ரோ꞉ பரஸ்ய .
தே³ஹாத்³யபார்த²மஸத³ந்த்யமபி⁴ஜ்ஞமாத்ரம்ʼ
விந்தே³த தே தர்ஹி ஸர்வமனீஷிதார்த²ம் .. 44..

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதீஶ தவாத்மப³ந்தோ⁴
மாயாமயா꞉ ஸ்தி²திலயோத³யஹேதவோ(அ)ஸ்ய .
லீலாத்⁴ருʼதா யத³பி ஸத்த்வமயீ ப்ரஶாந்த்யை
நான்யே ந்ருʼணாம்ʼ வ்யஸநமோஹபி⁴யஶ்ச யாப்⁴யாம் .. 45..

தஸ்மாத்தவேஹ ப⁴க³வன்னத² தாவகானாம்ʼ
ஶுக்லாம்ʼ தனும்ʼ ஸ்வத³யிதாம்ʼ குஶலா ப⁴ஜந்தி .
யத்ஸாத்வதா꞉ புருஷரூபமுஶந்தி ஸத்த்வம்ʼ
லோகோ யதோப⁴யமுதாத்மஸுக²ம்ʼ ந சான்யத் .. 46..

தஸ்மை நமோ ப⁴க³வதே புருஷாய பூ⁴ம்னே
விஶ்வாய விஶ்வகு³ரவே பரதை³வதாயை .
நாராயணாய ருʼஷயே ச நரோத்தமாய
ஹம்ʼஸாய ஸம்ʼயதகி³ரே நிக³மேஶ்வராய .. 47..

யம்ʼ வை ந வேத³ விததா²க்ஷபதை²ர்ப்⁴ரமத்³தீ⁴꞉
ஸந்தம்ʼ ஸ்வகேஷ்வஸுஷு ஹ்ருʼத்³யபி த்³ருʼக்பதே²ஷு .
தன்மாயயாவ்ருʼதமதி꞉ ஸ உ ஏவ ஸாக்ஷா-
தா³த்³யஸ்தவாகி²லகு³ரோருபஸாத்³ய வேத³ம் .. 48..

யத்³த³ர்ஶனம்ʼ நிக³ம ஆத்மரஹ꞉ப்ரகாஶம்ʼ
முஹ்யந்தி யத்ர கவயோ(அ)ஜபரா யதந்த꞉-
தம்ʼ ஸர்வவாத³விஷயப்ரதிரூபஶீலம்ʼ
வந்தே³ மஹாபுருஷமாத்மனிகூ³ட⁴போ³த⁴ம் .. 49..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ
த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ .. 8..

———————————————————-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஸூக பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வைபாயன பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ நாரத பகவான் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: