ஶ்ரீ ரங்கநாதாஷ்டகம் /ஶ்ரீ பாண்டுரங்காஷ்டகம் /ஏக ஸ்லோக ஶ்ரீ இராமாயணம்–

ஶ்ரீ ரங்கநாதாஷ்டகம்

ஆநந்தரூபே நிஜபோதரூபே
ப்ரஹ்மஸ்வரூபே ஶ்ருதிமூர்திரூபே ।
ஶஶாங்கரூபே ரமணீயரூபே
ஶ்ரீரங்கரூபே ரமதாம் மநோ மே ॥1॥

காவேரிதீரே கருணாவிலோலே
மந்தாரமூலே த்ருதசாருசேலே ।
தைத்யாந்தகாலேऽகிலலோகலீலே
ஶ்ரீரங்கலீலே ரமதாம் மநோ மே ॥2॥

லக்ஷ்மீநிவாஸே ஜகதாம் நிவாஸே
ஹ்ருத்பத்மவாஸே ரவிபிம்பவாஸே ।
க்ருபாநிவாஸே குணப்ருந்தவாஸே
ஶ்ரீரங்கவாஸே ரமதாம் மநோ மே ॥3॥

ப்ரஹ்மாதிவந்த்யே ஜகதேகவந்த்யே
முகுந்தவந்த்யே ஸுரநாதவந்த்யே ।
வ்யாஸாதிவந்த்யே ஸநகாதிவந்த்யே
ஶ்ரீரங்கவந்த்யே ரமதாம் மநோ மே ॥4॥

ப்ரஹ்மாதிராஜே கருடாதிராஜே
வைகுண்டராஜே ஸுரராஜராஜே ।
த்ரைலோக்யராஜேऽகிலலோகராஜே
ஶ்ரீரங்கராஜே ரமதாம் மநோ மே ॥5॥

அமோகமுத்ரே பரிபூர்ணநித்ரே
ஶ்ரீயோகநித்ரே ஸஸமுத்ரநித்ரே ।
ஶ்ரிதைகபத்ரே ஜகதேகநித்ரே
ஶ்ரீரங்கபத்ரே ரமதாம் மநோ மே ॥6॥

ஸ சித்ரஶாயீ புஜகேந்த்ரஶாயீ
நந்தாங்கஶாயீ கமலாங்கஶாயீ ।
க்ஷீராப்திஶாயீ வடபத்ரஶாயீ
ஶ்ரீரங்கஶாயீ ரமதாம் மநோ மே ॥7॥

இதம் ஹி ரங்கம் த்யஜதாமிஹாங்கம்
புநர்நசாங்கம் யதி சாங்கமேதி ।
பாணௌ ரதாங்கம் சரணேம்பு காங்கம்
யாநே விஹங்கம் ஶயநே புஜங்கம் ॥8॥

ரங்கநாதாஷ்டகம் புண்யம்
ப்ராதருத்தாய ய: படேத் ।
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி
ரங்கிஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச் சங்கராசார்யவிரசிதம் ஶ்ரீ ரங்கநாதாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்॥

—————

ஶ்ரீ பாண்டுரங்காஷ்டகம்

மஹாயோகபீடேதடே பீமரத்யா
வரம் புண்டரீகாய தாதும் முநீந்த்ரை: ।
ஸமாகத்ய நிஷ்டந்தமாநந்தகந்தம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் ॥ 1॥

தடித்வாஸஸம் நீலமேகாவபாஸம்
ரமாமந்திரம் ஸுந்தரம் சித்ப்ரகாஶம் ।
வரம் த்விஷ்டகாயாம் ஸமந்யஸ்தபாதம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் ॥ 2॥

ப்ரமாணம் பவாப்தேரிதம் மாமகாநாம்
நிதம்ப: கராப்யாம் த்ருʼதோ யேந தஸ்மாத் ।
விதாதுர்வஸத்யை த்ருʼதோ நாபிகோஶ:
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் ॥ 3॥

ஸ்புரத்கௌஸ்துபாலங்க்ருʼதம் கண்டதேஶே
ஶ்ரியா ஜுஷ்டகேயூரகம் ஶ்ரீநிவாஸம் ।
ஶிவம் ஶாந்தமீட்யம் வரம் லோகபாலம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் ॥ 4॥

ஶரச்சந்த்ரபிம்பாநநம் சாருஹாஸம்
லஸத்குண்டலாக்ராந்தகண்டஸ்தலாந்தம் ।
ஜபாராகபிம்பாதரம் கঽஜநேத்ரம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்॥ 5॥

கிரீடோஜ்வலத்ஸர்வதிக்ப்ராந்தபாகம்
ஸுரைரர்சிதம் திவ்யரத்நைரநர்கை: ।
த்ரிபங்காக்ருʼதிம் பர்ஹமால்யாவதம்ஸம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்॥ 6॥

விபும் வேணுநாதம் சரந்தம் துரந்தம்
ஸ்வயம் லீலயா கோபவேஷம் ததாநம் ।
கவாம் ப்ருʼந்தகாநந்ததம் சாருஹாஸம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் ॥ 7॥

அஜம் ருக்மிணீப்ராணஸஞ்ஜீவநம் தம்
பரம் தாம கைவல்யமேகம் துரீயம் ।
ப்ரஸந்நம் ப்ரபந்நார்திஹம் தேவதேவம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் ॥ 8॥

ஸ்தவம் பாண்டுரங்கஸ்ய வை புண்யதம் யே
படந்த்யேகசித்தேந பக்த்யா ச நித்யம் ।
பவாம்போநிதிம் தே விதீர்த்வாந்தகாலே
ஹரேராலயம் ஶாஶ்வதம் ப்ராப்நுவந்தி ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச்சங்கரபகவத: க்ருதௌ ஶ்ரீ பாண்டுரங்காஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

———-

ஸ்ரீ ராமம் ரகுகுல திலகம்
சிவ தனுசா க்ருஹீத சீதா ஹஸ்தகரம்
அங்குல்யாபரண சோபிதம்
சூடாமணி தர்ஸன கரம்
ஆஞ்சநேய மாஸ்ரயம்
வைதேகி மனோ கரம்
வானர தைன்ய சேவிதம்
சர்வ மங்கள கார்யானுகூலம்
சததம் ஸ்ரீராம சந்த்ர பாலய மாம்.–ஏக ஸ்லோக ஶ்ரீ இராமாயணம்-ஶ்ரீ காஞ்சி மகாபெரியவர் அருளியது

—————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: