ஸ்ரீ பாரதத்தில்-செப்பு மொழி பதினெட்டு –

ஆயிரம் முதலிய பதினெண் பாஷையில்
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என ஒரே இல
கிளவிகள் ஒன்றோடு ஒப்பில சோர்வு இல்
விளிம்பு புள் துவன்றுகின்றது -ஸ்ரீ கம்ப நாட்டாழ்வான் –பம்பை படலம் -14-

1-சீனம் –
2-கௌதம் –
3-கடாரம் –
4-காதின் குசலம் -கோசலம் –
5-கலிங்கம் –
6-கங்கம் –
7-கன்னடம் –
8-கொல்லம் –
9-கொங்கனம்-
10-குடகம் –
11-மகதம்-
12-சவகம் –
13-சிங்களம் –
14-சோனகம் –
15-தமிழ் –
16-தெலுங்கு –
17-துளு –
18-வங்கம்-

———-

ஸ்ரீ கோவில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: