ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமத்தில் -44-தளங்கள் –ஸ்ரீ பராசர பட்டர்–

1–ஸ்ரீ பர வாஸூதேவன் -1-138-/ ஸ்ரீ வ்யூஹ வாஸூ தேவன் -139-146-

2–ஸ்ரீ சங்கர்ஷணன் -123-124-/-129-133-
3–ஸ்ரீ ப்ரத்யும்னன் –125-126-./-133–134-
4–ஸ்ரீ அநிருத்தன் -127-128-/-135-138-
5–ஸ்ரீ விஷ்ணு –147–170-
6–ஷாட் குண்யன்–171-187-

7–ஸ்ரீ ஹம்ஸ அவதாரம் –188–194-
8–ஸ்ரீ பத்ம நாபன் –195–199-
9–ஸ்ரீ நரஸிம்ஹன்–200–210-
10-ஸ்ரீ மத்ஸயம்–211-225–
11-ஸ்ரீ உபநிஷத்தில் திரு நாமங்கள்–226-246–
12-ஸ்ரீ நாராயண பரமான திரு நாமங்கள்–247–271-

13–ஸ்ரீ விஸ்வ ரூப ஸ்வரூபி –272–300-
14–ஸ்ரீ வடபத்ரசாயி –301–313-
15–ஸ்ரீ பராசுராமர் –314 –321-
16–ஸ்ரீ கூர்ம அவதாரம் –322–332-

17–ஸ்ரீ வாஸூ தேவ –333–344-
18–ஸ்ரீ திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்–345-350–
19–அவனது ஐஸ்வர்ய பரமான திரு நாமங்கள் –351-360-
20–ஸ்ரீ லஷ்மீ பதி –361-384–
21–ஸ்ரீ துருவன் –385-389–

22–ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி திருமகன் –390–421-
23–ஸ்ரீ கல்கி அவதாரம் –422–435-
24–ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்ம முயற்சி –436-452-
25–ஸ்ரீ நர அவதாரம் –453–456-

26–அம்ருத மதன பரமான திரு நாமங்கள் –457–470 —
27—தர்ம ஸ்வரூபி –471–528-
28–ஸ்ரீ கபிலர் –529–543-
29–சுத்த சத்வம் –544–562-
30–ஸ்ரீ நாராயணனுடைய கல்யாண குணங்கள் –563–574-

31–ஸ்ரீ வியாசர் –575-607-
32–ஸ்ரீ ஸூப தன்மை –608-625-
33–ஸ்ரீ அர்ச்சா பரமான திரு நாமங்கள் -626-643-
34–ஸ்ரீ புண்ய ஷேத்ரங்கள் -644-660-
35–ஸ்ரீ பர ப்ரஹ்ம சக்தி பரமான திரு நாமங்கள் -661-696-

36–ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் –697-786-
37–ஸ்ரீ புத்தாவதாரம் -787-810-
38–ஸாஸ்த்ர வஸ்யர் அனுக்ரஹம் –811–827-
39–வைபவ பாரமான திரு நாமங்கள் -828–837-

40–அணிமாதி அஷ்ட மஹா சித்திகள் -838–870-
41–முக்தி ப்ரதன்–871–911-
42–ஸ்ரீ கஜேந்திர மோக்ஷம் –912–945-
43–ஜகத் வியாபார பிரயோஜனம் –946-992-
44–ஸ்ரீ திவ்யாயுத தாரி –993–1000-

————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: