ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஸ்ரீ மா முனிகள் தர்மி ஐக்யம்–குரு பரம்பரை பிரபாவம் –

ஸ்ரீ ஆளவந்தார் பஞ்ச ஆச்சார்யர்கள் மூலம் ராமானுஜருக்கு அருள் புரிய நியமித்தது போலவே
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யார் ஸ்ரீ மா முனிகளுக்கு அருளிச் செய்ய இவர்களுக்கும் நியமித்து அருளினார் –
திருக்கண்ண மங்கை தாசர் – திருப்புட குழி ஜீயர் –விளாஞ்சோலை பிள்ளை
அழகிய மணவாள தாசர் நால்வரும் பிள்ளை லோகாச்சார்யார் சிஷ்யர்கள்
தாசர் பெண்பிள்ளை -ஸ்ரீ ரெங்க நாயகி -கோமடத்தான் –
திகழக் கிடந்தான் திரு நாவீறு உடைய பிரான் தாதர் அண்ணன் -வாத்சல்யமே திரு நாவில் –
ஆராவமுதன் மூலமே நாலாயிரம் -திராவிட சுருதி தர்சகாயா நம
நாலூரான் பிள்ளான் பகவத் விஷய காலஷேபம் -ஆய் ஸ்வாமிக்கும் திருவாய் மொழிப்பிள்ளைக்கும்-திரு நாராயண புரத்தில் ஞான மண்டபம்

ஆளவந்தார் நடமினோ போலே இவரையும் திருவனந்தபுரம் நடக்க வைக்கவே
விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை மூலம் ரஹஸ்ய த்ரயார்த்தம் -சொத்தை கொடுத்து –
வேதகப்பொன் போலே இவரையும் பாவனம் ஆக்கி தன்னுடைச் சோதிக்கு செல்ல
திருவனந்த புரம் -பெருமாள் பிரசாதம் விளாஞ்சோலைப்பிள்ளைக்கு அருளிய ஐதிக்யம் –
திருப்பாண் ஆழ்வார் அரங்கன் திருவடி சேர்ந்தால் போலே விளாஞ்சோலை பிள்ளையும் திருவடி சேர்ந்தார் –
நலம் திகழ் நாராயண தாசர் -விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை –

கோமடத்தான் வம்சம் -மா முனிகள் -ஆழ்வார் திரு நகரி திரு அவகாரம் -யதிராஜர் புநர் அவதாரம்
கோமடத்தாழ்வான் -74-சிம்ஹாசானாபதிகளில் ஒருவர்
சிக்கில் கடாரம் -தாய் வீடு -இங்கு ஆழ்வாரை சேவிக்க வந்த இடத்தில் அவதாரம் –1370-ஐப்பசி மூலம் -சுக்ல பக்ஷம் சதுர்த்தி வியாழக்கிழமை
சாதாரண வருஷம் இது
அடுத்த பரிதாபி வருஷம் -வைகாசி 17-நம்பெருமாள் திரும்ப ஸ்ரீ ரெங்கம்-48-வருஷங்கள் பின்பு –
திருக் கோஷ்ட்டியூர் நம்பி திரு மாளிகையில் இருந்த பவிஷ்யாச்சார்யார் திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்
திருவாய் மொழிப்பிள்ளை பூமியில் இருந்து இடர்ந்து மா முனிகள் உடன் ஆழ்வார் திருநகரியில் பிரதிஷ்டை
நம்மாழ்வார் பிரதிஷ்டையும் இவரே
வைகாசி விசாகம் திரு அவதாரம் -கொந்தகை குந்தி என்னும் மதுரை பக்கம் அவதாரம்
வைகாசி அஷ்டமி தன்னுடைச்சோதி

பூ பாலன் ராயர் –மூல ஸ்தானம் ஆஸ்தானம் நம்பெருமாள்
சேர பாண்டியன் -உத்சவத்துக்கு எழுந்து அருளிய ஸ்தானம்

யதிராஜ விம்சதி -ஆர்த்தி பிரபந்தம் அருளி -எம் ஐயன் இராமானுசன் -மா முனிகள் திருக்குமாரர் திரு நாமம் -சாத்தி அருளினார்
பராங்குச தாசர் பெரிய நம்பி இடம் ராமானுஜர் -சடகோப தாசர் திருவாய் மொழிப்பிள்ளை தாசர் மா முனிகள்

அழகிய வரதர் பூர்வாஸ்ரம திரு நாமம் –ராமானுஜ ஜீயர் திருநாமம் – -பொன்னடிக்கால் ஜீயர் இவரே –
ஸ்ரீ வர மங்கை தாயார் -திருமலையில் -இருந்தாராம் -அழகிய வரதர் எழுந்து அருளப்பண்ணி
தோத்தாத்ரி வான மா மலை எம்பெருமானின் மணவாட்டி –
கனு உத்சவம் இங்கே எழுந்து அருளி உத்சவம் இன்றும் –
பதச்சாயா இவர் -எம்பார் ராமானுஜர் போலவே –

கோட்டூர் அண்ணர்—பிள்ளை லோகாச்சார்யார் சகர் –24000-படி வியாக்யானம் -இவருக்கு ஈடு இல்லையே -திரு மெய்யம் க்ஷேத்ரம்–
துவளில் மா மணி –ஆழ்வார் பிரபாவம் -சொல்லும் திருவாய் மொழி –மா முனிகள் சாதிக்க -கேட்டு –
பின்னை கொல்–பிறந்திட்டாள்-திருவிடவெந்தை அவளும் -இவளை -பர கால நாயகி பிரபாவம் -இருவரைப் பற்றிய திருவின் ஏற்றம் உண்டே –

ஆளவந்தார் -திருமலைக்கு வந்த சமயம் திருமலை நம்பி -ஆகாச கங்கை தீர்த்தம் கொண்டு வராமல் –
அருகில் உள்ள அழகப்பிரானார்-கிணறு தீர்த்தம் -பிராட்டி உடன் ஏகாந்தம் -தொண்டை மான் சக்கரவர்த்தி —
பங்காரு பாவி கிணறு –மழையே மழையே பாசுரம் -அழகப்பிரானார் மங்களாசாசனம் உண்டே-

ராமர் மேடை -குருவித்துறை -க்ருதமாலா -வாஸிஷ்டர் ராமாயணம் -மதுரைக்கு அருகில் விஸ்வம்பரர் முனிவர் ஆசைப்பட்டு சேவை –
விபீஷணர் சரணாகதி -படை எடுப்பு சமயம் சமர்ப்பிக்க -தேவை இடாதவரை உள்ள பிரதிஷ்டை ராமானுஜர்

காஞ்சியில் கிடாம்பி ஆச்சான் வம்சர்-கிடாம்பி நாயனார் இடம் -யதோத்தகாரி சன்னதி மா முனிகள் உபதேச முத்திரை சாதிக்கிறார்
ஸ்ரீ ரெங்கத்திலும் உபதேச முத்திரை -ஈடு சாதித்ததால்
கிடாம்பி நாயனார்-இடம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் அதிகரித்து- ஈடு அர்த்தம் இவர் அவருக்கு சாதித்து -தனது அவதார ரஹஸ்யம் -காட்டி -அருளி –

சடகோபர் தாசர் -சடகோபர் ஜீயர் ஏழாவது பட்டம் -எம்பெருமானார் ஜீயர் இடம் சந்நியாசி தீக்ஷை பெற்றார் -ஆஸ்ரம ஸ்வீகாரம் –

ஆட்க்கொண்ட வில்லி ஜீயர் மடம்-இவர் கந்தாடை ஆண்டான் ஆச்சார்யர் –இது தான் மா முனிகள் மேடம் இன்று –
திருமலை ஆழ்வார் -திரு மண்டபம் -ரஹஸ்யம் விளைந்த மண் உண்டே

ஆளவந்தார் படித்துறை
கிழக்கே -தவராசன் படித்துறை
கிழக்கே -மா முனிகள் திருவரசு
கிழக்கே -ஸ்ரீ ரெங்க ராமானுஜர் ஜீயர் திருவரசு

கந்தாடை ஐயங்கார் -முதலியாண்டான் வம்சத்தார் -வாதூல குலம்-மணியக்காரர் ஸ்ரீ ரெங்கம் –
கோயில் அண்ணன் -மா முனிகள் ஆஸ்ரயித்து –
ஆஸ்ரம ஸ்வீ காரம் வேண்டாம் -இந்த வம்சம் -ராமானுஜரும் மா முனிகளும் -வியவஸ்தை
திரு மஞ்சனம் அப்பா இந்த வம்சம் –அப்பாய்ச்சியார் பெண் ஆய்ச்சி-சிற்று அண்ணர்-பத்னி –
அப்பாய்ச்சியார் அண்ணா அவள் திருக்குமாரர் -ராஜ குல மஹாத்ம்யம் –
தேவராஜ தோழப்பர் தீர்த்த கைங்கர்யம் அன்று ஸ்வப்னம் சிங்கரையர் விருத்தாந்தம் –

மா முனிகள் தீர்த்தம் ஆடும் பொழுது கூடவே வருவார்
கோவிந்த தாசர் என்பர் -பட்டர் பிரான் ஜீயர் 74-சிம்ஹாசனப்பதிகளில் ஒருவரான -அரண புரத்து ஆழ்வான் வம்சம் இவர்
பகவன் நியமனம் -கோயில் அண்ணனுக்கும் ஸ்வப்ன வ்ருத்தாந்தம் –
ஆய்ச்சி கையால் பிரசாதம் பெற்ற பெரு என்று உணர்ந்தார் —
சுத்த சைவம் திருப்புலியூர் அண்ணன் ஸ்வாமியும்-120-பேர்கள் அண்ணன் ஸ்வாமியுடன் – மா முனிகளை அடைந்து
ஆஸ்ரயம்-வானமா மலை ஜீயரை முன்னிட்டு –

ஆய்ச்சியர் திருக்குமாரர் -வான மா மலை ஜீயர் இடம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் -அப்பாச்சியார் அண்ணா திரு மாளிகை –
ஐயன் ராமானுஜன் -திருக்குமாரர் -ஜீயர் நாயனார் -அவதாரம் –
பெரியாழ்வார் ஐயன் -இவர் சகோதரர் –
திருக்குருகூர் திருக்குறுங்குடி -கைங்கர்யம் மா முனிகள் ஆஜ்ஜைப் படியே -பட்டயம் வாசிப்பர் இன்றும் –

தேவராஜா குரு -எறும்பி அப்பா முந்திய திரு நாமம் -ஐயர்கள் அப்பா இவர் தந்தை –
இவரும் மா முனிகள் உடன் சேர்ந்து ஸ்ரீ பாஷ்யம் கேட்ட ஐதிக்யம்

——————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: