ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- ஐந்தாம் ஐந்து பாசுரங்கள் – உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–—————–

ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப
மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
ஆற்றப் படைத்தான் மகனே அறிவுறாய்
ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில்
தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய்
மாற்றார் உனக்கு வலி தொலைந்து உன் வாசல் கண்
ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமா போலே
போற்றியாம் யாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்-

அஸங்கயேயமாய் நிஸ்ஸீமமாய் வள்ளன்மை அளவும் பெரியவை -கொடுப்பதிலும் பெரியவை
சிஷ்யர்களுக்கு பொழியும் ஆச்சார்யர்கள் -வாங்கிய அர்த்தங்களை பலருக்கும் பகிர்ந்து -எதிர் பொங்கி மீது அளிப்ப-
உடையவர்-உபய விபூதிகளை மட்டும் இல்லாமல் -74-சிம்ஹாசனாதிபதிகளையும் அவனையும் உடையவர் –
தோற்றமாய் நின்ற சுடர் -பிறந்து பிறந்து தேஜஸ் மிக்கு –
அத்வேஷம் மாறி-ஈடுபாடு பிறந்து ஆபீமுக்யம் பெருகி –ஆற்றாது பிரிவாற்றாமை பொறுக்க ஒண்ணாத நிஷ்டை —
ஈர நெல் வித்தி -பக்தி உழவன்
போற்றி -பெரியாவார் போலே -புகழ்ந்து -நம்மாழ்வாரை போலே
கீர்த்தனை -ஸ்தோத்ரம் -அஞ்சு குடிக்கு ஒரே சந்ததி –

நானும் உங்களில் ஒருத்தி -போகங்களில் வந்தால்-அனுபவ தசை -போக தசை -குணங்களுக்குத் தோற்று -சேஷ பூதர்-
கீழே ஆஸ்ரயண தசை -பற்றும் பொழுது ஸ்திதி நிலைப்பாடு வேறே –
புருஷகாரமாக பற்றி -அவனை கொடுப்பவனாகவும் நம்மை அவனை பற்றுவபராகவும் ஆக்கும் நிலை –
புருஷம் கரோதி–விஷ்ணுவுக்கு ஸ்ரீயாக -அவன் மணாளன் –கேள்வன் -அரையன் -அன்பன்- பித்தன்
ஏக ஊனம் சேஷி -அவனை தவிர மற்றவர்களுக்கு சேஷி -மற்றவருக்கு சேஷி இவள் -உச்சித உபாய யுக்தி
ஸ்ரயதே ஸ்ரீ யதே
ஸ்ருனோதி ஸ்ராவயதி -கேட்டு கேட்பிக்கிறவள் –
ஸ்ருணாதி பாபங்களைப் போக்கி ஸ்ரீநாதி சேர்த்து வைக்கிறாள் –
தண்ணீரை ஆற்ற தண்ணீர் வேண்டாமே -தண்மை -குளிர்ச்சி –

கைங்கர்யத்தில் இரண்டு நிலை வேண்டாமே -மிதுனத்தில் நாம் செய்யும் கைங்கர்யம் –
ஸ்ரீ துவய மஹா மந்த்ரம் சொல்லுமே -ஏக ஆசனத்தில் கைங்கர்யம் –
ஆச்ரயணம் சரணாகதி முடிந்ததும் -குண அனுபவ ஜெனித ப்ரீதி கார்ய கைங்கர்யம்–
நம்முடன் சேர்ந்தே அனுபவிக்கிறாள் அவளும் -கைங்கர்யம் ஏற்றுக் கொள்ள இடம் மாறி-
மூன்று ஸ்தானங்கள் அவளுக்கு உண்டே –
நீராட்டம் தானே அனுபவம் -சேர்ந்தே இழிகிறாள் நம்முடன் –

ஏற்ற -இட்ட -மடியின் கீழே ஏற்ற -அவருக்கு ஏற்றமாக -ஒத்ததாக -கொட்டும் பாலுக்கு ஏற்ற பாத்திரம் –
ஏற்றுக் கொள்ளவும் வேண்டுமே -கை ஏந்தினாலே கொடுப்பார்கள் –
அனுவர்த்தி ப்ரசன்னாச்சார்யார் -என்றும் – க்ருபா மாத்ர ப்ரசன்னாச்சார்யார் -என்றும் உண்டே –
ஆச்சார்யர் தன்னை தனது ஆச்சார்யருக்கு சிஷ்யராகவும் நினைத்து-
சிஷ்யனையும் தனது ஆச்சார்யருக்கு சிஷ்யனாக -நினைப்பதே ஏற்ற கலங்கள்
சரீரம் அர்த்தம் ஆத்மா மூன்றையும் சமர்ப்பித்து அவர் கொடுத்ததைக் கொண்டு வாழ வேண்டும் –
பராசரர் -மைத்ரேயர் -ப்ரஸ்ன காலம் எதிர்பார்த்து -தத்வ தர்சி – ஞானிகள் –
திரௌபதி பரிபவம் காண ஒண்ணாமைக்கு அன்றோ பரீஷை இல்லாமல் நடு முற்றத்தில் கொட்டினான்
கார்ப்பண்யம் -கிருபணன் -கைம்முதல் இல்லாதவன் -சிஷ்யன் தாசன் -ஸ்ரேயஸ் -நல்லது சொல்ல வேண்டும் பிரார்த்தித்தான் அர்ஜுனன்
கேட்ட அர்ஜுனன் மறந்து -மீண்டும் அநு கீதை உண்டே -எதிர் பொங்கி மீது அளிக்கவில்லையே –
இனிமேல் தான் சொல்லக் கூடாது -தத்வ தர்சிகளைக் கொண்டே உபதேசம்

முதலியாண்டான் -உறவு முறையில் கேட்க்காமல் சிஷ்யர் போலே தானே உபதேசம் –
மாத்ரு தேவ பவ பித்ரு தேவ பவ ஆச்சார்ய தேவோ பவ அதிதி தேவோ பவ
எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான்
மைத்ரேயர் -பராசரர் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -பரீஷை பண்ண கேள்வி கூடாதே -பொதுவான கேள்வி
ஒருவருக்காக உபதேசம் பலருக்கும்
யுதிஷ்ட்ரர் -பீஷ்மர் -ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் -தர்மம் சேர்க்கும் ஆசையுடன் சிஷ்யர் –
அசேஷ -சர்வமும் கேட்ட பின்பும் -மீண்டும் -தாழ்ந்த குரலில் கிம் ஏகம்–சம்சார பந்த நாத் -தர்மம் கேட்பதில் விருப்பம் குறையாமல்
பரீக்ஷித் -ஸூகர்—16- வயசு தான் எப்பொழுதும்-ஸ்ரீ மத் பாகவதம் -பேராசை -ஏழு நாள்களில் அனைத்தையும் அறிய
ஜனமேயன் வைசம்பாயனர் -மஹா பாரதம்

நம்மாழ்வார் -மதுரகவியாழ்வார் -ஸ்ரீ திருவாய்மொழி-இவருடைய மைத்ரேயர் இருக்கும் படி என்று
இவரது அவா-தத்வ த்ரயங்களிலும் பெரியதானதே -அடையும் காதல்- த்வரை – உந்த அருளிச் செய்தபடி
இது ஒன்றே ஏற்ற கலங்கள் -அஸீம பூமா பக்திக்கடல் –
பயன் நன்றாகிலும் –திருத்திப் பணி கொள்வான் –தான் ஏற்ற காலம் இல்லை என்று தானே சொல்லிக் கொள்கிறார் –
நைச்ய பாவத்தால் -பாங்கு அல்லவன்-நன்மையால் மிக்க நான் மறையாளர்கள் புன்மையாக கருதுவர் –
இதனாலேயே அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும் தன்மையன்
நிற்கப்பாடி என் நெஞ்சில் நிறுத்தினான் -சடகோபன் என் நம்பியே -எண் திசையும் இயம்புவேன் -என்று இருக்க வேண்டும் –
முயல்கின்றேன் என்றே இருக்க வேண்டும் –

வருணன் பிள்ளை பிருகு -கை கூப்பி ப்ரஹ்மம் -அறிய -பொதுவான கேள்வி –
யாதோ வா இமாநி பூயானி ஜாயந்தே -பொதுவான பதில் –
ஸ்வேதகேது தந்தை உத்தாலகர் -சந்திரன் போலே முக மலர்ச்சி -எதை அறிந்தால் தெரியாததை எல்லாம் அறிந்தபடி ஆகுமோ அதை அறியாயோ
சர்வ ம்ருத்மயம் -தெரியாததை அறியாத வரை தெரிந்து கொண்டோம் என்ற எண்ணம் கூடாதே

திருக்கண்ண மங்கைப் பெருமாள் கலியன் இடம் -பெருமாளே ஏற்றகலங்கள் -பத்தராவிப் பெருமாள் –
நின் தனக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானே பிருகத் பஹு சிந்து – பெரும் புறக் கடல்
நம்பிள்ளை -பெரியவாச்சான் பிள்ளை இவரே ஏற்ற கலங்கள்-கீழே சொன்ன எல்லா குணங்களும் அமைந்தவர் –
நர நாராயணாய கீழே இருந்து சிஷ்யர் இருக்கும் இருப்பு நாட்டார் இருக்கும் இருப்பு அறிய
நாம் யார் -பெரிய திரு மண்டபம் -ஈடு கேட்க ஆசை கொண்டு -வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரர் சாந்தீபினி வள்ளல் பெரும் பசுக்களாக இல்லையே
காமம் க்ரோதம் ஆள்பட்டு–மா முனிகளை-கேட்டு எதிர் பொங்கி மீது அளிக்க -தனியன் சாதித்து
ஆச்சார்யர் திரு உள்ளத்தில் இவ்வர்த்தம் இவனுக்கு ஸ்புரிக்கட்டும் என்ற ஆசீர்வாதத்தால் எதிர் பொங்கும் –
முன்னோர் மொழிந்தவற்றையும் திரு உள்ளத்தில் உள்ளவற்றையும் -ஆச்சார்ய ஹ்ருதயமாக அருளுபவர் சச் சிஷ்யர்
ஆற்றப் படைத்தான் -உடையவர் -மகனே -பூர்வர்களும் -செல்லப் பிள்ளையும் –

————

நப்பின்னை ஆண்டாள் கோஷ்ட்டியில் -இது முதல் -ஆகவே மேலே அவள் பிரஸ்தாபம் இல்லை
பரத்வமாக பேசாமல் -மனைவி கணவன் போலே -இவள் சொல்லிக் கொடுக்க –
ஆனந்த வல்லி –மனித ஆனந்தம் -ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யுவா மணம் உடல் வலிமை –
நூறு நூறாக -ஏற்றி -10-power-16-வரை சென்று கீழே இறக்கி
ஆசீர் வாதிக்கப்பட்ட -தந்தை தீர்க்காயுசு இருப்பவன் best-well-wisher-ஆஸிஷ்டன்
அந்த தந்தையின் மகனே -ஆர்ய புத்ரா -என்று கணவனை மனைவி கூப்பிட வேண்டும் –

ஆகவே நந்தகோபன் பெருமைகளை சொல்லி -அவர் மகனே -என்று நப்பின்னையும் சேர்ந்தே இது முதல் –
ஆற்றப் படைத்தான்
பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான்
எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான்
ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான்

பெருமாள் குண தோஷங்களை எண்ண முடியாத படி இவற்றின் கணங்களையும் எண்ண முடியாது
மாமனார் பெயரை சொல்லாமல் இங்கு -கீழே எல்லாம் -மற்றவருக்கு அடையாளம் காட்ட –
அவனுக்கு நேராக சொல்லும் இவற்றில் நந்த கோபன் யசோதை பெயரையும் சொல்லாமல் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர
ஆர்ய புத்ரா -அழைக்க வேண்டியதை அழகாக அமைத்துள்ளான்
மகனே -ஒரே வார்த்தை -அவனுக்கு பல விசேஷணங்கள்-இது தானே அவனுக்கு திரு உள்ளம் உகக்கும்

அபிமத மதி விதி –குண கடலில் -லவ -எடுத்து ஸ்தோத்ரம் -பண்ண -பெருமாள் –
ஆத்மாநம் மானுஷம் மன்யே தசரதாத்மஜம் -இப்படி ஸ்தோத்ரம் பண்ணாதே -எளிமையுடன் அவதரிக்க –
ஸுவ்லப்ய பரமாகவே ஸ்தோத்ரம் பண்ண வேண்டும்
சக்ரவர்த்தி திருமகன் -சம்ப்ரதாயம் அறிந்தவர் அவன் உகப்புக்காக –
இது நப்பின்னை காட்டி அருளிய வழி–

பிள்ளையே -சொல்லாமல் மகனே -தந்தைக்கு அடங்கிய பிள்ளை –
கயா ஸ்ரார்த்தம் -வருஷ ஸ்ரார்த்தம் -இருக்கும் பொழுது அடங்கும் பிள்ளை –
அறிவுறாய் -எந்த கோபி வரவில்லையே என்று எண்ண
பொதுவான -குணங்கள் -ஆயர்பாடியில் அனைவரையும் குறிக்கும்
ஸ்வரூப நிரூபகம் சொல்லி அவனை உணர்த்த சொல்லிக் கொடுக்கிறாள் நப்பின்னை
ஊற்றம் உடையாய் –வேதம் ஒன்றாலே அறியப்படுபவன் -சாஸ்த்ர யோநித்வாத்-
ஆஸ்திகன் -நாஸ்திகன் -வேதம் கொண்டே -கடவுளை ஏற்காதவன் நிரீஸ்வர மதஸ்தன்
கபிலர் -நிரீஸ்வர ஆஸ்திகர் -வேதம் ஒத்துக் கொண்டதால் –

உறுதி மிக்கவன் -ஆஸ்ரித ரக்ஷணத்தில் உத்ஸாகத்துடன் ஊக்கம் ஆர்வம் -மீண்டும் மீண்டும் அவதரித்து –
உடமைக்கு ஒரு முழுக்கு உடையவனுக்கு ஒன்பது முழுக்கு –
ரிஷிகளை ரக்ஷணம் பண்ணிய பெருமாள் வார்த்தை –
அப்யகம் ஜீவிதம் -உயிரைக் கை விட்டாலும் உன்னை விடேன் -உன்னைக் கை விட்டாலும் லஷ்மணனை விடேன் –
அவனையும் விட்டாலும் ஆஸ்ரிதர்களை விடேன்
சர்வ லோக சரண்யாய ராகவாய மஹாத்மான -வேடன் புறா கதை -மனுஷன் புலி குரங்கு கதை -மித்ர பாவேன நத்யஜேயம் –
விபீஷணன் -வானர முதலிகள் தேவர்கள் அம்சம் – தபஸைக் குலைக்க இந்திரன் செய்தது போலே இவர்களும்
ராமர் கோஷ்ட்டி வேறே ராமானுஜர் கோஷ்ட்டி -பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் -குரு பரம்பரை கொடுக்கும் உறுதி –
ராமானுஜர் கொடுத்த அபய பிரதானம் இதுவே –
சேது கடற்கரையிலே விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து அருளினான் –
இஷ்வாகு குலதனம் அரங்கனையும் பரிசாக அருளி
மரனாந்தம் வைராணி -ராவணனையும் இறந்த பின்பு -நன்மைகளை தடுக்க முடியாதே -சம்ஸ்காரம்

வைகுண்ட ஏகாதசி -பரமபத வாசல் –
பிரமன் ஸ்ருஷ்ட்டி -மது கைடபர் -மிருதுவானவனுக்கு மது -அவனுக்கு கடினம் கைடபர் -இருவரும் -வேதம் அபகரித்து —
ஹயக்ரீவர் அவதாரம் -பல வருஷம் சண்டை -மின்னல் பார்த்து
ஐ மின்னல் துர்க்கா தேவி -தேவி பாகவத புராணம் கதை -பீஜா மந்த்ரம் -நாங்கள் சங்கல்பம் செய்தால் தான் மரணம் -வரம் பெற்றார்கள்
அஹங்கரித்து உனக்கு என்ன வரம் -வேண்டும் என்றும் கேட்டார்கள்
சாக சங்கல்பம் செய்யும் வரம் -கேட்டு -தண்ணீர் இல்லா –
மோஷம்-வடக்கு வாசல் வழியாக மார்கழி சுக்ல பஷ ஏகாதசி கூட்டிப் போனார்கள் –
கும்பகோணம் -ஸ்ரீ ப்ரஸ்ன சம்ஹிதை பாஞ்சராத்ர ஆகமம் -ஸ்ரீ கேள்வி பெருமாள் பதில் -அதிலும் இந்த வரலாறு
கும்பகோணம் ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஆகவே தனியாக வைகுண்ட வாசல் இல்லை
பதினோரு இந்திரியங்கள் பாபம் பிராயச்சித்தம் ஏகாதசி –
மார்கழி உகந்த மாதம் -அதில் இது வருவதால் ஸ்ரேஷ்டம்-

அஹங்கரித்த அசுரர்களையும் ஸ்ரீ வைகுண்டம் கூட்டிப் போன நாள் -ஊற்றம் உடையவன்
பெரியாய் –
சாம வேதம் -இசை வடிவம் -ரிக் த்வம் ருக் சாமவேதம் அஸ்மி -lirics நீ சந்தங்கள் நீ யானால் சங்கீதம் நான் ஆவேன்
பூமா வித்யா –சனத்குமாரர் -நாரதர் -உபதேசம் –அறிந்தவற்றை நாரதர் சொல்லி -வார்த்தை அறிவேன் உள் அர்த்தம் அறியாதவன் –
வாக்கை விட பேச்சு ஆற்றல் -அதை விட மனஸ் உயர்ந்தது -அதை விட மன உறுதி சங்கல்பம் -சமோயோசித்த புத்தி அதை விட –
த்யானம் -அதை விட -விஞ்ஞானம் பொருள் புரிந்து படிப்பது -உடல் வலிமை அறிவை விட உயர்ந்தது-நூறு அறிவாளியையும் அழிப்பவன்-
சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் எழுத முடியும் –
அன்னம் அதை விட -உயர்ந்தது -தண்ணீர் -அதைவிட -தேஜஸ் -அதை விட -ஆகாசம் அதை விட -மனிதன் உடைய நினைவாற்றல் –
ஆர்வம் இதை விட உயர்ந்தது –இப்படி பதினான்கு படிகள் சொல்லி -ஜீவாத்மா உயர்ந்தது -அதை விட சத்யம் என்னும் பரமாத்மா -சத் பூமா –
பார்க்கும் பொழுது கண்கள் மற்று ஒன்றைப் பார்க்காதோ -இத்யாதி
பஹு பெருமை -பூமா -பண்பு பெயர் –
காது கேட்க்காது மனஸ் நினைக்காது -வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து பெரியாய் ஒரே வார்த்தையில் அடக்கி –
பூமா வித்யை கேட்டால் அகால மரணம் இல்லை துக்கம் இல்லை வியாதி இல்லை –
தர்மவானாக இருந்து மோக்ஷம் பெற்று -ஏகா பவதி -கைங்கர்யம் செய்வான் –

உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடர் -அவதரித்து கண்ணுக்கு காணும் படி -நின்ற பின்பே சுடர் -பெற்றவன் ஆகிறான்
அங்கே பகல் விளக்கு பட்டு இருக்குமே -பாற் கடலில் -தேவர்கள் பிரயோஜனாந்த பரர்கள்
மொட்டைத்தலை முழங்காலுக்கும் முடிச்சு
பொடுகை இலை கட்டி–பொடுகு உள்ள தலையை காட்டினாள் போலே –
நசுக்கி கட்ட சொல்ல வில்லை -வணங்கினான் பொடுகு உள்ள தலை உள்ளவன் –
நாம் தான் -பிறவி பிணிக்கு -இங்கே தானே பிரகாசிக்கும்
தேர் ஊர்ந்ததால் தேஜஸ் உயர்ந்தது தெய்வ நாயகன் -தேசிகன்
அபசாரங்களையே உபசாரங்களாக கொள்ளுவான் –
அர்ச்சையில் ஸுவ்சீல்யம் -சரம பர்வம் அன்றோ–ஆகாச கங்கை -பாற் கடல் -பெருக்காறு வைபவம் –
பூ கத ஜலம் போலே அந்தர்யாமி -தேங்கின மடுக்கள்-சாய்கரம்

த்ருஷ்டாந்தம் -இவர்கள் வந்ததுக்கு -மாற்றார் –உன் வாசல் கண் -புகல் அற்று உன் அடி பணியுமா போலே –
எத்திசையும் -திரிந்தோடி -காகம் போலே -வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் -ராம பானம் அவன் திரு உள்ளத்துக்குத் தக்க செயல் –
இடது கண் இரண்டு கண்ணின் வியாபாரம் செய்யும் வரம் பிராட்டி கொடுத்து அருளினாள்
செற்றார் இல்லை -நாங்கள்
அம்புக்கு தோற்று அவர்கள் -அன்புக்கும் அழகுக்கும் குணத்துக்கும் தோற்று வந்தோம் –
லஷ்மணன் -அஹம் அஸ்ய அபரோ ப்ராதா குனைத் தாஸ்யம் உபாகத– அவன் பார்வையில் தம்பி -என் பார்வையில் சேஷபூதன்
பொங்கும் பரிவால் போற்றியும் அல்லாதாரைப் போலே புகழ்ந்தும் வந்தோம்
கண் திறந்து கடாக்ஷம் நாளை

ஆச்சார்ய பரம்
சிஷ்யர் -தாமே உபதேசம் -சுரப்பார்கள் -முன்னோர் மொழிந்த முறை மாற்றாதே –
குருவை விஞ்சிய சிஷ்யர்கள் –
மகனே மஹான் என்றபடி
பெரியாய் -புவியும் இரு விசும்பும் –யான் பெரியன் -நீ பெரியன் என்பதை யார் அறிவார்
கண் கண்ட தெய்வம் ஆச்சார்யர் –
கிரந்த சன்யாசம் -நான் தோற்றால் -எனது தவறே -ஸம்ப்ரதாயத்தில் உறுதி உண்டே

—————-

அங்கண் மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக் கட்டில் கீழே
சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலைப் பெய்தோம்
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூ போலே
செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ
திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தால் போல்
அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய்

விஸ்வரூபம் -பிரதம கடாக்ஷம் -கண்கள் சிவந்து -மதர்த்து-ஸ்வா தந்தர்யம் வெளிப்படுத்தி -மேனாணிப்பு
நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஸ்வாமி யுடையோம் என்கிற மேனாணிப்பு
விஷ்ணோர் கடாக்ஷம்–ஆறு படிகளில் -நடு உண்டே
ஜாயமான கடாக்ஷம் –சத்வ குணம் ஓங்கி -சாபம் இழிந்து போகும் படி நோக்க பிரார்த்தனை இதில் –
நோக்குதியேல் –துர்லபம் -நோக்குக்கு இலக்கு ஆகாதபடி எங்கள் குற்றங்கள் -எங்கள் மேல் சாபம் –நாநா வித நரகம் புகும் சாபங்கள் –
கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் -தொடங்கி -இதில் திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தால் போல் -பூர்த்தி -கடாக்ஷம் கிடைத்ததும் அனுபவம் தானே
அழகிய இடங்களுடன் கூடிய பெரிய ஞாலத்து அரசர் -மூன்று விசேஷணங்கள் -அதுக்கு ஏற்ற அபிமானம் அஹங்காரம் இருக்குமே

யதிராஜ சம்பத் குமார் -சம்பத் -செல்வம் –செல்வமான பிள்ளை -செல்லமான பிள்ளை
மாறு ஓன்று இல்லா மாருதி சிறியாண்டான்-மாருதி பெருமாளுக்கு தூது போலே ராமானுஜருக்கு
கைங்கர்ய பரர் அனைவருக்கும் உடையவர் -கிணத்தங்கரை பிள்ளை போலே இவன் -ஜாக்கிரதையாக ரக்ஷணம் -ஆசை உடன் –
ஆர்த்த த்வனி கேட்டு கண் முழிப்பார்-சிறு சிறிதே –
பாபங்களை பார்க்க முடியாமல் மூடி -பிராட்டி பார்த்து திறக்கும்
ஆற்றாமை கண்டு அலரும் -ஆதித்யனை கண்டு தாமரை அலரும் இரண்டும் ஆகாரம்
செங்கண்-உபமானம் நேர் இல்லாமையால் உபமேயம் தன்னையே விசேஷிக்கிறது –அடை மொழி விசேஷணங்கள் சேர்த்து
அடை கொழி-அடை மொழி –
உபமானதுடன் சொல்ல நினைப்பது அழுக்கு ஆக்குவது போலே -த்ருஷ்ட்டி தோஷம் வாறாமைக்காக தாமரைக் கண்
சுட்டு உரைத்த நல் பொன் உன் திரு மேனி ஒளி ஒவ்வாது
கப்யாசம் புண்டரீகாக்ஷம் -வியாக்யானம் –

உத்தமனது உத்தம அங்கத்துக்கு அதமனது அதம பாகமா த்ருஷ்டாந்தம்
கம்பீராம்ப ஸமுத்பூத ஸ்ம்ருஷ்ட நாள ரவிகர விகசித புண்டரீக தல அமலாய
தேக்ஷிண-
ஆறு அர்த்தங்கள் -சொல்லி மூன்று பூர்வ பக்ஷங்கள் தள்ளி -சம்பிரதாய அர்த்தங்கள் மூன்றும் –
தாத்பர்ய தீபிகா -வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம் –
கபி -சூர்யன் -ப்ரஹ்மம் ஆதித்ய மண்டலம் -அஷி புருஷன் வலது கண்ணில் இருப்பவனாக–ஹ்ருதய கமலத்தில் உள்ளவனாக – உபாஸிக்க
அதை போலே -தஸ்ய ஆஸம் -அதன் இருப்பிடம் -சூர்ய மண்டலம் -உபாஸக ஸ்தானமாக கண்கள் -சப்தம் அத்யாஹாரம் இழுத்து பொருள் –

புநர் யுக்தி அக்ஷய புருஷன் உபாசனம் ஏற்கனவே உண்டே
கண்ணில் -அஷிணி-இரண்டு கண்கள் -இதுவும் குறை -ஆகவே ஸ்தானம் பொருள் பொருந்தாது
கபி-மற்கடம்-தஸ்ய ஆஸம் -பிருஷ்ட பாகம் சிவந்து போலே கண்கள் சிவந்து -தாமரை வேறே இருக்க -இரண்டு உபமானம்
குரங்கின் ஆசனம் போன்ற சிவந்த தாமரை போன்ற மலர்ந்த கண்கள் -ஒரே உபமானம்
ஸ்லாக்ய வஸ்துவுக்கு தாழ்ந்த உபமானம்
கப்யாசம் சிறிது அளவு மலர்ந்த தாமரை என்னிலும் பொருந்தாது -சொல்லே இல்லையே –
சிறு சிறிது -கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடாக்ஷம் இங்கு எங்களுக்கு சாத்மிக்க சாத்மிக்க

இனி சம்ப்ரதாயம் ரவிகர சூர்ய கிரணங்களால் -ஒளியால் மலர்த்தப் பட்ட -தாமரை ஒத்த திருக்கண்கள் –
தண்ணீரை குடிக்கிறபடியால் -ஆச –மலர்த்தப்படுகிறது தாமரை –
தடிமனான நாளத்தில் நிற்கிற -கபி நாளம்-தாமரைத் தண்டு இதுவும் தண்ணீரை குடிக்கும் –
நாளத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்ட தாமரை -தஸ்மிந் ஆஸ்தே வாசிக்கிறபடியால் -வாசம் -நாளம் இருந்தால் புதுமை மாறாமல் இருக்குமே –
தண்ணீர் நிறைந்த ஏரியில் உருவானதால் –
புண்டரீக தல -இதழ்கள் தானே உதாரணம் பிரசன்ன வதனம் -கமலா பத்ராஷ -இதழ்கள் மலர வேண்டுமே
ஆயத -அகலம் நீண்ட அப் பெரியவாய கண்கள் -விசாலம் –கண்கள் கடாக்ஷிக்க பெருகி –
அமல -குற்றம் அற்று -சேற்று தாமரை இல்லையே இவையே -தோஷங்களைப் போக்கும் கண்கள் அன்றோ-
அமலங்களாக விழிக்கும் -பாசுரம் கொண்டே ஸ்வாமி இந்த விளக்கம்
தல -ஆயத- அமல-இவை கண்ணில் தானே ஏற்ற முடியும் –
படுக்கை பார்வை ஆகாதே -எழுந்து நடந்து இருந்து – அழகைக் காட்டி கடாக்ஷிக்கப் பிரார்த்தனை அடுத்த பாசுரம் –

————

22-பாசுரத்தில் –22-தத்துவத்தை தொலைக்க உபதேசம் -அஹங்காரம் -a-x வரை –24-அசேதனங்கள் –
y-கேள்வி கேட்க்கும் ஜீவன் -z-பரமாத்மா -special-தத்வம் -24 படிகள் காஞ்சி –
அபிமான பங்கம் -மோக்ஷத்துக்கு முதல் தடை -நான்முகன் விட வேண்டியவை நம்மை விட அதிகம் -மேலே இருப்பதே அஹங்காரம் வளர காரணம் –
சரணாகதன் -நாம சங்கீர்த்தனம் -சலவை தொழிலாளி துணி மிதிக்க கல் எறிய இவனும் எறிய காக்கப் போன பெருமாள் திரும்பிய கதை
காம்பற தலை சிரைத்து வாழும் சோம்பாராக இருக்க வேண்டும்
அதுவும் அவனது இன்னருள் என்று இருக்க வேண்டுமே
அம் கண் -அழகிய இடம் -மா ஞாலம் -திவ்யதேச அனுபவம் கலியன் -ராஜாதி ராஜன் ஸர்வேஸ்வரேஸ்வரன்-
ஈன்ற- உபநயனம் பண்ணி வைத்த – குரு -உணவு அளிப்பவர்-ஆபத்தில் உதவும் -ஆகிய ஐந்து தந்தை -மாமனார் ஆச்சார்யர் ஸ்தானம்
தந்தை பிள்ளையை மடியில் -வைத்து தலையை தடவி ஆசீர்வாதம் செய்யவும் வேத மந்த்ரம் உண்டு –
ஹிரண்யாக்ஷன் -பிரளயம் -நான்முகன் தந்தையை கூப்பிட -மஹா வராஹம் –
திரிவிக்ரமன் -அளந்தும் காட்டி -ராமனாக நடந்தும் காட்டி -விஸ்வரூபம் -உடல் மேசை உயிர் என கரந்து உளன் –
பார் என்னும் மடந்தையை மால் செய்யும் மால் -அரசர் அவனுக்கு பிரதிநிதி

அரசர் -வேந்தர் -மன்னர் -பக்தி ரசம் இல்லாத அ ரசர் -காட்ட இந்த வார்த்தை –
பவ்ண்ட்ரக வாஸூ தேவன் -காசி ராஜன் -நண்பன் -தலை காசியில் யாக குண்டத்தில் விழந்தது-
பூதம் ஏவி துவாரகை எரிக்க -சக்ராயுதம் -காசி எரித்து சாம்பல் ஆக்கிய விருத்தாந்தம் -சாம்பல் பூசிக்க -சந்த்ரசேகருக்காக –
பரதன் -சிங்கம் இருக்கும் ஆசனத்தில் நாயா -ராமரே ராஜாதி ராஜன் –ராஜ்யஞ்ச அஹஞ்சஸ்ய இருவரும் சொத்து –
பக்தி இல்லாத தேசம் போலே -நீதி இல்லாத அரசு போலே -சந்திரன் இல்லாத வானம் -ராமர் இல்லாத –
சரணாகதி பண்ணியதால் தன்னை விட மேலான பாதுகை கொடுத்து -அனுப்பி –
ஒன்றைப் பத்தாக்கி -பாதுகை தானே நமக்கு பாதுகாப்பு –
திரு அபிஷேகம் அஹங்கரிக்க-திருப்பாதுகை கைங்கர்ய ரசம் -அத்தை சிம்ஹாசனத்தில் வைத்து காட்டி அருளினான்
பல மன்னர்கள் -கலியன் -ஆழ்வார்கள் -பாசுரங்களில்

அபிமான பங்கமாக – இறுதியில் உணர்ந்து -வந்து -நின் பள்ளிக்கட்டில் -ஸிம்ஹாஸனம் -திருவடிக்கீழே -சங்கம் -கூட்டமாக இருக்க –
சோகம் -ஸ ஹ அஹம் -நானே கடவுள் -தாஸோஹம் -சதா ஸோஹம்-எப்பொழுதும் நானே கடவுள் —
தாஸோ தாஸோஹம் -அடியார்களுக்கு அடியார் -சரம தசை வேண்டுமே –
பாண்டவ தூதன் -துரியோதனன் -எழுந்து நின்ற -பார்த்ததுமே அபிமானம் பங்கமானதே –
ஆயர் பெண்கள் -அரசர் த்ருஷ்டாந்தம் சொல்வது -ஸ்த்ரீத்வ அபிமானம் விட்டு -நாங்களே வந்து தலைப் பெய்தோம்
வந்ததே நப்பின்னை கடாக்ஷ பலன் –திருவடி ராமன் கமல பத்ராஷ -சர்வ தத்வ மனோஹர -அனுக்ரஹம் பெற்றவன் என்று
ஆரம்பித்து சீதை இடம் -அடையாளங்கள் பல –
வானரம் நரம் -நரத்துக்கு வால்–நான் இல்லாமல் எப்படி -ஆபரணங்கள் -பட்டு
புறநானூறு -378-பாடலில் -ராமாயணம் உண்டாம் -அரக்கன் வவ்விய —

அஞ்சலி -நாங்கள் உன் வசப்பட்டுள்ளோம் -அம் ஜலயதி–நீர்ப் பண்டம் போலே உருகுவான் –
நாராயண அஸ்திரம் -அஸ்வத்தாமா விட -மாற்று அஸ்திரம் -அஞ்சலி முத்திரை –
புகல் வேறு எங்கும் இல்லாமல் வந்தோம் -பிறந்தகத்துக்கும் ஆகாதவர்களாக இங்கேயே வந்தோம் –
கட உபநிஷத் சாரம் -இந்த பாசுரம் –
அவனை அடைய அவனே வழி -கதை சொல்லி -வாசல் ஸ்ரவஸ் யாகம் -பசுமாடு தானம் -நசிகேசத் பிள்ளை –
என்னையும் தானம் -யமனுக்கு கொடுப்பேன் -அஸ்து தேவதை -நல்ல வார்த்தையே பேச வேண்டுமே –
சந்ததி கால் நடைகள் புண்ணியம் மூன்றையும் உண்டது போலே மூன்று நாள் பட்டினி இருந்ததால் -யமன் -மூன்று வரம்

அப்பா மன்னிப்பு -அக்னி உபாசனம் வித்யை -நாசிகேசா அக்னி வித்யை -இவன் பெயரையே வைத்தான் –
மூன்றாவது வரம் -மோக்ஷம் எவ்வாறு அடைய -ஐந்து வயசில் பிள்ளை கேட்டான்
ஆத்மாநாம் ரதி-ரதம் சரீரம்-புத்தி தேர் ஒட்டி மனஸ் கடிவாளம் –தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் –
உலகம் தயிர் சாதம் -யமன் ஊறுகாய்-நாராயணனை அவன் மூலமாக அடைய வேணும் –
இந்திரியங்களை விட -விஷய சுகம் வலிமை -மனஸ் அவற்றை விட -அடக்கினால் இங்கே போகாதே –
புத்தி அதை விட -அறிவு பூர்வகமாக -அதை விட ஜீவாத்மா -அதை விட அவ்யக்தம் சரீரம் –
அதுவே இறைவனை நோக்கி செல்லும் பாதை -இவற்றை விட பரமாத்மா
சா காஷ்டா ச பாரங்கதி -அவனை அடைய அவனே வழி -கட்டை விறல் ஆள் காட்டி விறல் மூலமே அறியலாம்

கீழே சங்கம் -அனுக்ரஹம் பொழிய -தலைப்பக்கம் துரியோதனன் -ஸிம்ஹாஸனம் தலைப்பக்கம் –
திருவடியில் சின்ன stool-முதலில் போனவன் தலைப்பக்கம் –
மேற்கு பிரகாரம் வேகமாக பிரதக்ஷிணம் -கிழக்கு பிரகாரம் நிதானமாக செய்வர் நம் ஆச்சார்யர்
திருவடிக் கீழே அமர்ந்தால் தான் நமக்கு சேஷனாக -பார்த்த சாரதி –
கலங்கி நின்றான் -ஏழு நூறு எழுந்து சண்டை போடு சொல்லாமல் -700-ஸ்லோகங்கள் நமக்காக
நம்மையும் பார்த்து கீதையைத் தந்த சாரதி -அவனுக்காக மட்டுமானால் தனஞ்சய குடாகேச சாரதி என்று இருக்கலாமே
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத் கீர்த்தி-அடியவர் இடம் தோற்றால் தானே கீர்த்தி வரும்
ஆனந்தனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் தினகரனில் மாதம் பத்து நாமங்கள் எழுதி வருகிறான்
ஆகவே மேலே -ஏழரை பாசுரங்களில் -கண்ணன் -ஆண்டாள் வழி போவதைப் பார்க்கலாம்
அவன் சொன்னதை கேட்டு அவன் திருவடியில் அமர்ந்தால் நாம் சொன்னபடி செய்வான்
எம் மேல் விழியாவோ
சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ –திருமண் வைத்து மறைத்து கடைக்கண் பார்வை திருவேங்கடத்தான்
செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ -ஆசையுடன் கடாக்ஷம்
அதுக்கு த்ருஷ்டாந்தம்
தாமரைப் பூ போலே-செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ
அதுக்கு த்ருஷ்டாந்தம்
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூ போலே செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ
செய்த போன்ற -உவமை உருபு

சாத்மிக்க -கோபிகளுக்கும் அவனுக்கும் பொம்மனாட்டி பொம்மை போலே ஆட்டி வைப்பார்கள்
திங்களும் ஆதித்யனும் -குளிர்ந்து -பிரதிபந்தகங்கள் போக்கி –
சீறி அருளாதே -ஹிரண்யன் இடம் கோபிக்க பிரகலாதன் பிரசாதம் -குட்டிக்கு பால் கொடுத்துக் கொண்டே யானையை அழிக்கும் ஸிம்ஹம்
யஜுர் வாதம்
நுகத்தடி-தலையில் வைத்து -அபாலா -இந்த்ரியன் ரஷித்து சூர்யன் போலே ஆக்கி
பெண்ணைப் பார்த்தேன் நிலவைப் பார்த்தேன் சுக்ரீவன் அண்ணா வாளி
கணவனுக்கு மட்டும் சந்திரன் -மற்றவர்களுக்கு சூர்யன்
விஸ்வரூபம் சகி சூர்ய நேத்ரம் -11-அத்யாயம் கீதை ஸ்லோகம் -roosvaalt-சொன்னாராம்-
முதல் nuclear-bomb test-பண்ணினதும் ஆயிரம் சூர்யர் போலே –
பிரசன்ன -ஆதித்யன் -இரண்டு ஆகாரங்கள் அவனுக்கு -குருவாய் வருவாய் -come–income-பார்வையால் மாறுமே

சாபம் வேறே பாபம் வேறே -அனுபவித்தே தீரும் சாபம் -கடாக்ஷத்தால்
பாதுகையால் -பரதாழ்வான் -அகலிகை -மஹா பலி -யாமலார்ஜுனன் -மது கைடவர்கள் -ருத்ரன் சாபம் –
கஜேந்திரன் திருக்கரம் -முதலை சக்கரத்தால்
எங்களுக்கு சாபம் உனது பிரிவே
திருவடி -முதல் அவயங்கள் அனைத்துக்கும் போட்டி -திருக்கரம் காட்டவே -திருக்கண்கள் -கடாக்ஷம் செய்தால் தானே திருக்கரம் சேவை –
எங்கள் மேல் என்கண் மேல் -அம் கண் இரண்டும் கொண்டு என் கண் மேல் –
கண்ணால் கண் நோக்கி பதினோரு பொருத்தம் -ஆபஸ்தம்பர் –
சேஷ ஹோமம் -நான்காவது நாள் விடியற்காலை -சந்த்யா வந்தனம் முன்னே இது ஒன்றே -கல்யாணம் முறை –
கண்ணோடு கண் பார்த்து -மந்த்ரம் -உன்னை நான் மனக்கண்ணால் உன் குணங்களை பார்த்தேன் -இருவரும் சொல்வது –
அன்பு நன்கு நிலைத்து இருக்க -சத்வ குணம் நன்றாக இருக்கும் வேளையில் இதை செய்ய வேண்டும் –
அந்யோன்யம் ஆக்கும் -உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம்

நடை அழகை சேவிக்க -அடுத்து -பார்ப்போம் -ராமானுஜர் தேசிகர் இருவரையும் குறிக்கும் பாசுரம்

ஆச்சார்ய பரம்
சரீரம் தான் மா ஞாலம் -பஞ்ச பூத மயம் தானே
அரசர் ஜீவாத்மா -அஹங்காரம் ஒழிந்து வந்தோம்
சிறியதாக உபதேசம் அருளி –
ஞானக்கண் வெளிக்கண் இரண்டாலும் கடாக்ஷம் பிறவிப்பிணி போக்க –
ஆச்சார்யர் -ஒரே கண் ஒன்றே -பராத்பரனின் சஹஸ்ர கண்களையும் -நான்முகனுடைய -அஷ்ட கண்களையும் —
ருத்ரனுடைய மூன்று கண்களையும் விட -உயர்ந்தது -தேசிகர்

————–

மாரி மலை முழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்து உறங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீ விழித்து
வேரி மயிர் போங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதறி
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு
போதருமா போலே நீ பூவைப் பூ வண்ணா வுன்
கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளிக் கோப்புடைய
சீரிய சிங்காசனத்து இருந்து யாம் வந்த
கார்யம் ஆராய்ந்து அருளேலோ ரெம்பாவாய்

ஸ்ரீ வைகுண்டம் அமர்ந்த திருக்கோலம் -அவனே அரங்கத்தில் கிடந்த திருக்கோலம் –
பிராணவாகார விமானம் -காயத்ரி மண்டபம் -சேர பாண்டியன் ஸிம்ஹாஸனம் -உபய விபூதி ஆளாகிறான்
சிம்ம- வியாக்ர-ரிஷப- கஜ – சர்ப்ப கதிகளால் உள்ளம் கொள்ளை கொள்கிறான்
புறப்பாடு ஒரு நாள் சேவிக்காமல் இருந்தால் உயிர் வாழாத பூர்வர்கள்
நடை அழகு -திருக் கைத்தலை சேவை ஸ்ரீ விபீஷணனுக்கு -கீழ் வீட்டில் -திருக்கண்ணபுரம் அம்மாவாசை தோறும் –
எழுந்து இருக்க -பிரார்த்தனை -கடாக்ஷிக்க அடுத்து பிரார்த்தனை -படுக்கை அறை இல்லாமல் –
நடந்து அழகைக் காட்டி பேர் ஒலக்த்தில்- சீரிய ஸிம்ஹாஸனம் இருந்து –

நடுவில் துங்க பத்ரா -சபரி பர்வதம் மதங்க பர்வதம் -மால்யவான் பர்வதம் ப்ரஸ்ரவணா கிரி -கிஷ்கிந்தா –
மால்யவான் ரகுநாத் மந்திர் -ஐந்து மலைகளையும் சேவிக்கலாம் அங்கு இருந்து –
நாரஸிம்ஹம்- ராகவ ஸிம்ஹம் – யாதவ ஸிம்ஹம்- ஸ்ரீ ரெங்கேந்திர ஸிம்ஹம் -உபாஸ்மஹே
சிற்றாயர் ஸிம்ஹம் -ஆயர் குலத்து சிங்கம் அன்றோ -அறிவுற்று -உணர்ந்து –
தண்டாகாரம் -பிண்டாகாரம்–பக்கவாட்டிலும் மேலில் உயர்ந்தும் -சிம்ம அவலோகன நியாயம் –

ஒரு வருஷம் -180-நாள் புறப்பாடு -ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் —
பங்குனி உத்சவம் சித்ர வீதியில் உள்ளோருக்காக -தை உத்சவம் உத்தர வீதியில் உள்ளோருக்காக –
சித்ர -உத்தர உள் திரை –ஐந்தாம் திருச்சுற்று நான்முகன் கோட்டை வாசல் ரெங்கா ரெங்கா –
கார்த்திகை கோபுர வாசல் –ஆர்ய பட்டாள்-வாசல்–ரக்ஷகம்-காட்டி அருள புறப்பாடு -கோவையாய் இயைபுடன் –
ஆராத்யன் நம் பெருமாள் இடம் கற்றவர் பெருமாள் -நல்ல நடத்தையும் நடை அழகையும் –
ஸ்ரீ கிருஷ்ண அஷ்டகம்-அதஸீ புஷ்ப ஸங்காஸம் -காயம் பூ வண்ணன் பூவைப் பூ வண்ணம் -தன்மையும் நிறமும் –
நடுவில் -நீ -நேராக கண்டே பேசும் பொழுது -வைக்கக் காரணம் –
தேஜஸ் காம்பீர்யம் -முன்னே -புஷ்பத்தின் மென்மை இங்கே இரண்டையும் சேர்க்க –
பிரமாதம் -கவனக் குறைவு அர்த்தம் அறியாமல் -உபயோகம் –நடுவில் –
ஏக விஞ்ஞானம் சர்வ விஞ்ஞானம் -இவர்கள் அறிந்தவை எல்லாம் கண்ணனையே -ஸ்வேதகேது உத்காலகர் –

ப்ரஹ்மாத்மகம் இல்லாத ஓன்று இல்லையே -ஆகவே அனைத்தையும் அறியலாம் ப்ரஹ்மத்தை அறிந்து
மண்ணின் கார்யம் -குடம் மட்டும் இல்லை -செம்பு தங்கம் -சுரங்கம் -இப்படி கீழே கீழே போகலாம் –
பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய –நாம ரூப வ்யாகராணி –
இதனாலே இவர்கள் சிங்கம் குகை இவற்றை எல்லாம் இவர்கள் அறிகிறார்கள் –
நம்மாழ்வார் -நண்ணாதார் முறுவலிப்ப நல்லுற்றார் கரைந்து இரங்க–முக்காலத்தில் உள்ளவற்றையும் மயர்வற மதி நலம் அருள பெற்றவர்
ஓ ஓ உலகின் இயற்க்கை -திருப் புளிய மரத்தடியில் இருந்து

நந்த கோபன் கோயில் -கீழே -இங்கு உன் கோயில் –எட்டு கட்டு வீடு -பிரணவம் போலே -அர்ஜுனன் தேர் போலே –
தக்கால் முதலாளி அர்ஜுனன் – எக்காலுத்துக்கும் ஸ்வாமி சேஷி இவனே -அக்னி அஸ்திரம்
முன் காட்டில் நந்த கோபன் -பின் காட்டில் -கண்ணன் –
ஹ்ருதய கமல கோலம்-இருவரும் உண்டே –
மகாரத்துக்கு உபதேசம் பிரயோஜனம் -பற்ற வேண்டியது அகாரம் இருவருக்கும் பிரதானம்

அரிசி மா –எறும்புகள் சாப்பிட -மகரந்த சேர்க்கை பூச்சிகள் உதவ தானே காயோ பழங்களோ-என்று அறிய வேண்டும் –
பூச்சி இனம் போனால் -27-வருஷம் கழித்து மனித இனம் போகுமாம் –
நல்ல கிருமி வெளி ஏற்றாமல் கெட்ட கிருமி அழிக்கவே மருந்து –

சேர பாண்டியன் வார்த்தை -முத்துப்பந்தல் -சிங்காசனம் -இங்கனே போந்து அருளி
கீழே வந்து தலைப் பெய்த்தோம் இங்கு நீ போந்து அருளி –
அணுவாகில் -அணு சென்று அடி இடினும்-கிருஷ்ணனோடு ஒத்த வரிசையைக் கொடுக்க வற்றான-சிம்ஹாசனம் என்றுமாம் –
சாம்யா பத்தி கொடுக்கும் சீர்மை –
சென்றால் குடையாம் -இருந்தால் சிங்காசனமாம்-ஆதி சேஷன் -ராமானுஜர் -அவர் தானே மோக்ஷம் பெற்றுக் கொடுக்கிறார் –
உபய விபூதியும் கொடுத்து விட்டு தான் ஆழ்வாராதிகளை அனுபவிப்பதையே கர்த்ருத்வம்

சயனம் -நடை -நடக்க எழுந்து உட்கார்ந்து -நடந்து காட்டி -அனைத்து அழகையும் அனுபவிக்க பிரார்த்தனை
எதிர் சூழல் புகுந்து திரிவான் நம்மை கொள்ளும் ஸிம்ஹம் மானைப் பிடிப்பது போலே -நான்கு பக்கம் யானைகள் –
மானுக்கு தப்பித் போக இலக்கு -பிடிக்கும் இலக்கை பார்க்காமல் நாம் உழன்று இருக்க –
அவனோ நம்மை பிடிப்பதையே இலக்காகக் கொண்டவன் –
இது மிக்க பெரும் தெய்வம் -உற்ற நல்ல நோய் –

நூலாட்டி கேள்வனார் கால் வலையிலே பட்டு சிக்கிக் கொள்ள வேண்டுமே –
அறிவுறாய் கண் வளரும் அழகு -உலவும் அழகு-இருக்கும் அழகு-அனைத்தையும் காண இசை-
இருந்தமை காட்டினீர் -உத்தேச்யம் –
குழையும் வாண் முகத் தேழையைத் தொலை வில்லி மங்கலம் கொண்டு புக்கு
இழை கொள் சோதிச் செந் தாமரைக் கண் பிரான் இருந்தமை காட்டினீர்
மழை பெய்தால் ஒக்கும் கண்ண நீரினொடன்று தொட்டு மையாந்திவள்
நுழையுஞ் சிந்தையள் அன்னைமீர் தொழும் அத் திசை உற்று நோக்கியே–6-5-5-
இரட்டைத் திருப்பதி இரண்டிலும் நின்ற திருக்கோலம் -நத்தம் -ஸ்ரீ வரகுண மங்கை- இருந்த பிரானை திரு உள்ளம் கொண்டு இப்பாசுரம்
முலையோ முழு முற்றும் போந்தில–திரு வேங்கடம் என்று கற்கின்ற வாசகமே –
ஆசன பலத்தால் ஆஸ்ரிதரை கட்டி வைக்க அன்றோ இருந்தமை காட்டினீர்
பிரான் -உபகாரகன் – தோழி பாசுரம் இப்பத்து -தாயாரே நீர் உபகாரமாக காட்டினீர் -ஆச்சார்யர் தானே அவனை நமக்கு காட்டுகிறார்
இங்கு ஆராய்ந்து அருள –

புளிங்குடி கிடந்து-வரகுண மங்கை இருந்து வைகுந்தத்துள் நின்று-
இருந்து அருளாய் திருப்புளிங்குடி கிடந்தானே
ஆராவமுத ஆழ்வாரை -எழுந்து இருந்து பேசு வாழி கேசனே
பல்லாயிரம் தேவிமார் எல்லாரும் சூழ சிங்காசனத்தே இருந்தமை கண்டார் உளர்
வைகுந்தது பர லோகே ஸ்ரீ யா சார்த்தம் ஆஸ்தே -எழுந்து அருளி -தர்மாதிபீடம்
அனந்த போகினி ஸூகம் ஆசீனம்–ஸூ காசானம் – கூர்மாதீ திவ்ய லோகான் -ஆதி ராம கிருஷ்ண லோகங்கள்
எப்படியும் அங்கே சேவித்துக் கொள்ளலாமே
ததனு மணி மய மண்டபம் -திரு மா மணி மண்டபம் ஆயிரம் கால் மண்டபம் –
ஏழாம் உத்சவம் -கங்குலும் பகலும் -திருக் கைத்தலை சேவை -எங்கும் பக்க நோக்கம் அறியாமல் பராங்குச நாயகி திருக்கோலம் –
கங்குல் பிராட்டி -நம்மாழ்வார் பின்னே நின்று நாமும் அனுக்ரஹம் பெற வேண்டும் –

தத்ர சேஷம் தர்மாதி பீடம் -ஆதி சேஷனே சீரிய சிங்காசனம்
எட்டு கால்கள் ஞானம் அஞ்ஞானம் தர்மம் அதர்மம் ஐஸ்வர்யம் வறுமை பற்று இன்மை இல்லாமை -ஆகியவை –
அங்கே ஹாவு ஹாவு -கேட்க்கும் இடம் –
இங்கு எங்களுக்கு கார்யம் ஆராய
இருத்தும் வியந்து –இருந்தான் கண்டு கொண்டே -மாயக்கூத்தா வியசனம் போன குழந்தையை நோக்கும் தாய் –
இருந்தான் கண்டு கொண்டே என தேழை நெஞ்சாளும்
திருந்தாத வோரைவரைத் தேய்ந்தற மன்னி
பெருந்தாட் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பெருமான்
தருந்தானருள் தான் இனி யானறியேனே—8-7-2-
எனது ஏழை நெஞ்சை ஆளும் -ராஜாக்கள் ஆசன பலத்தால் சத்ருக்களை அழிக்குமா போலே இருந்தான் கண்டு கொண்டே
சிங்கம் அறிவுற்றாலே போதுமே
திரிந்த ஓர் ஐவரை -தேர்ந்து அற மன்னி -அமர்ந்த தோரணையாலே இவை போனதே
புண்டரீக தாமரை வித்யாஸனம் ஹயக்ரீவர்
சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமா ஸிம்ஹாஸனம் -ஆசீதன் அம்புத ஸ்தானம் -ருக்மிணி சத்யபாமா ஸஹிதம்
ஏழு உலகம் -வாழ -பீடத்தில் கட்டுப்பட்டு
துயின்ற பரமன் -ஆரம்பம் -சீரிய சிங்காசனத்தில் இருந்த பரமன்
ஏழு உலகம் தனிக்கோல் செய்கிறார் -வீற்று இருந்த பலத்தால் –

இன்பம் பயக்க எழில் மலர் மாதருந் தானும் இவ் வேழுலகை
இன்பம் பயக்க இனிதுடன் வீற்றிருந்து ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான்
அன்புற் றமர்ந்துறை கின்ற அணி பொழில் சூழ் திரு வாறன்விளை
அன்புற் றமர்ந்து வலஞ்செய்து கை தொழும் நாள்களு மாகுங் கொலோ?–7-10-1-திருவாய் மொழி கேட்க
த்ரேதா யுகம் -அன்று தனிக்கேள்வி -இன்று நாம் சேர்ந்து கேட்போம்-இன்பத்தால் ஏழு லோகமும் இன்பம் அமர்ந்து உறையும் –
உண்டும் உமிழ்ந்து கடந்தும் இடந்தும்-அடைமொழி இல்லாமல் -கொண்ட கோலத்தோடு வீற்று இருந்தும் –
பஞ்சவடியில் சித்ர கூடம் பர்ணசாலை தாபஸ வேஷம் –
அரியணை அனுமன் தங்க -புனைந்தான் மௌலி -அங்கே கொண்ட கோலம் ராஜ தர்பார் –
இருந்தான் கண்டு கொண்டு – -இதை விட ஆழ்வார் திரு உள்ளத்தில்-ஹ்ருத் புண்டரீகம்- இருப்பே உகப்பாம்
நடந்து காட்டிய அழகு -வடதிசை வித்வான் -பத்து அடி உன் கோயிலில் நின்றும் இங்கனே போந்து அருளி -யாம் பெரும் ஸம்மானம் இதுவே
வந்த காரியத்தை சிற்றம் சிறு காலையில் வைத்தாள்-நடக்க வைத்ததுக்கு நொந்து பொங்கும் பிரிவால் பல்லாண்டு நாளை –

———

விஹித ஆத்மா -self-control-அவிதேயாத்மா —விதேயாத்மா -என்றே பட்டர் கொண்டு -பக்த பராதீனன் –
எப்படி அறிவுரை வேண்டும் – எழுந்து நடந்து சீரிய ஸிம்ஹாஸனத்தில் இருக்க வேண்டும் -என்பதை -விதிக்கிறார்கள் –
தானம் -வேத வித்துக்களுக்கு கொடுப்பது -இஷ்ட ஜனங்களுடன் பகிர்ந்து உண்ணுவதே சாப்பாடு –
உறக்கம் -பிரியையா ஸஹ ஸூக்தம் ஸூக்தம் –
ஆகவே பேடையொடு உறங்கும் ஸிம்ஹம் வியாக்யானம் –
ஸூக ஸூக்த பரந்தப-சீரிய சிங்கம் -துயின்ற பரமன் –
வேரி மாறாத பூ மேல் இருப்பாள் வினை தீர்ப்பாள் -வேரி மயிர் பொங்க-சர்வ கந்த -சர்வ ரஸ-
இவர்களுக்கு அபிமதமான வாசனை -ஸிம்ஹம் -முழங்கும் / புலி -உறுமும் -/ யானை -பிளிறும் /கழுத்தை கத்தும் / நரி -ஊளை இடும் /
தீ விழித்து சஷூசா -பூதராக -அமலங்களாக விழிக்கும் –
இங்கனே போந்து அருளி -பக்தி உலா –நமக்கு இது தானே fashion parade –
ஐஸ்வர்யம் கோயிலிலே காணலாம் ராஜாதி ராஜ ஸர்வேஸ்வரேஸ்வரன் –ஸுவ்ந்தர்யம் ஸுவ்சீல்யம் திருக் குடந்தையிலே காணலாம் –
இங்கு உள்ள ஸ்ரீ பாதம் தாங்கிகளை கொண்டு சென்றாலும் எங்கும் கிடைக்காதே -நம்பெருமாள் ஸ்ரீ பாதுகை வேண்டுமே –
விக்ரமாதித்யன் ஸிம்ஹாஸனம் -போஜ ராஜன் -கதை –
மேலே சித்ர வீதி நடாதூர் அம்மாள் திருமாளிகை -கட்டி ஸ்வாமி கருணாகாச்சார்யார் உபன்யாசம்
யாம் -ஆயர் சிறுமிகள் -தண்டகாரண்யம் ரிஷிகள் வெட்கி-
சின்ன அம்மாள் -நடாதூர் அம்மாள் பேரன் -ஆதி வண் சடகோபன் ஆச்சார்யர் -அஹோபிலம் மாலோலன் கனவில்
ஸ்ரீ லஷ்மீ நரசிம்ம மந்த்ரமும் சின்ன அம்மாள் இவருக்கு உபதேசித்து அருளினார்
மந்த்ராஸனம் இத்யாதி ஆறு ஆசனங்கள் திருவாராதனம் திருப்பாவையில் உண்டே — –
போஜ்யாசானம் கூடாரை -மாலே -அலங்காராசனம்

இலங்கையில் பட்ட கஷ்டம் -முதலிகள் இடம் பட்ட கஷ்டம் என்னாலே -ஷாமணம் -விபீஷணன் இடம் பெருமாள் போலே இவர்கள் இடம் கண்ணன்
சபையில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் -பள்ளிக்கட்டு வார்த்தை யாகக் கூடாதே –
தேசிகன் -மங்களா சாசனம் -வைகாசி மாதம் வசந்த உத்சவம் -பிரதோஷம் -இவர் மவ்வன விரதம் –
வாத்ய கோஷம் –ஆண்டாள் புறப்பாடு -அன்று மட்டும் -இந்த வீதியில் -வழக்கமான வீதியில் தீட்டு
ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி -29-ஸ்லோகங்கள் -கருணை நினைந்து -பாடி –உன் திரு அடிக்கீழ் இருக்க ஓன்று குறைத்து -அநந்தாத்மஜன் —
மன்னி உறங்கும் -ஈடுபட்டு தூங்கும் -திமிர் உடன் அனுபவித்து -கிடந்து உறங்கும் -கிடக்கிறவர்களை எழுப்புவது கஷ்டம் –
உறுதியுடன் கிடந்து -பஸ்சுக்காக தவம் கிடந்தேன் போலே
கிடந்த கோலம் -சம்சாரம் கிழங்கு எடுத்தால் அல்லது பேரேன்-என்று
ஒரு திருக்கரத்தால் கிரீடம் காட்டி -ஒரு திருக்கரத்தால் திருவடியில் சரண் அடைய உணர்த்தி -கிடந்ததோர் கிடக்கை கண்டு எங்கனம் மறப்பேன்
கிடந்த நம்பி –ஏரார் கோலம் திகழக் கிடந்து –இவர்கள் அனைவரும் முடிவுடன் உறுதியாக கிடக்கிறார்கள்
வேத வித் தில தத்தம் தத்தம் -இஷ்ட ஜனதி ஸஹ புக்தம் புக்தம் -பிரியதமதா ஸஹ ஸூக்தம் ஸூக்தம்
மனைவி இல்லா தூக்கம் தூக்கமே இல்லையே

யத்ர பார்த்தோ தனுஸ் தர –வில் பிடித்த -அர்த்தம் இல்லை -கண்ணன் திருவடிகளைப் பிடித்த -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் –
காண்டீபம் வில் நழுவிற்றே முதலிலே -இப்பொழுது பிடித்தால் ஏதோ நடுவில் நடந்து இருக்க வேண்டுமே –
கண்ணன் கொடுத்த சக்தியால் -will power கொண்டவன்
காண்டவம் வனம் எரித்து -அக்னி கொடுத்த தநுஸ்-பிடிக்க அரியது-பணையம் இதையும் வைத்து -இழந்து –
கர்ணன் -தேவ அஸ்திரம் வேண்டாம் தன்னம்பிக்கை இருக்கிறது -தூக்கி பிடிக்க முடியாது என்று அறிந்தே சொன்ன வார்த்தை
-36- வருஷம் தர்மர் ராஜ்ஜியம்
வேடர்கள் -சண்டை போட காண்டீபம் தூக்க முடியாமல் தோற்றான் அர்ஜுனன் -வியாசர் வந்து -இத்தனை நாள் நீ தூக்கினது
கண்ணன் அருகில் இருந்த சக்தியால் -மஹா பல–ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம் –

குதிரை கனைக்கும் -சிங்கம் முழங்கும் -ராமன் -ஆண் சிங்கம் பெண் சிங்கம் பாதுகா தேவி குட்டி சிங்கம் பரதன் -குகை அயோத்தியை
சீதா தேவியே ஸ்ரீ பாதுகா தேவி -கல் முள் குத்தாமல் நான் அக்ரே போவேன் -பூமியே பாதுகை கொஞ்சும் -தனு மத்திய இடை சிறுத்து –
ஒன்பது செயல்கள் இதில் -நவ நரஸிம்ஹம் -இதனாலே -அஹோபிலம்
போதருமா போலே -புறப்பட்டு வருவது போலே -உறங்கும் ஸிம்ஹம் முழங்கும் ஸிம்ஹம் -பெரு நாட்டுக்கு அதிபதி மலைகளில் வசம் –
காம்பீர்யம் -மத யானை மது கைடவர்களை வீழ்த்தி –
நீளா துங்க ஸ்தன-கிரியில் மன்னு கிடந்து யாதவ ஸிம்ஹம் – திருமேனி கந்தம் அனுபவிக்கும் படி
மதுரம் -அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதே -அபஹரனும் மதுரம் –
மாஸூச என்று முழங்கி -அழகிய ஸிம்ஹம் -மஹிஷ்மதி மண்டல மிஸ்ரர் ஸ்ரார்த்தம் -கர்மபாக நிஷ்டர் -சங்கரர் வாதம் –
வந்த வழி கேட்ட என்ன பதில் சொல்லிற்று –
மாலை வாடும் வாதத்தில் தோற்றால் -ஒரு மாத வாதம் -17-நாள் அவள் உடன் வாதம் -காம சாஸ்திரம் கேள்வி –
பரகாய பிரவேசம் அரசனின் உடலில் உகந்து பதில் -யோகி இருப்பதாக மந்திரிகள் -உணர்ந்து -உடலை தேட –
கேள்விக்கு பதிலும் உடலும் ஒரே சமயம் -கை எரியும்-கராலம்ப ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ லஷ்மீ நரஸிம்ஹர் –
கை கொடுத்து ரக்ஷணம் ஸ்தோத்ரம் -16-கரங்களுடன் தோன்றி –
மீண்டும் உபய பாரதி மண்டல மிஸ்ரர் -வணங்கி -போக -களவும் கற்று மறக்க -சரஸ்வதி அம்சம் உபய பாரதி
ஆபத்தில் ரக்ஷணம் -அழகிய சிம்மர் -அழகியான் தானே அரி உருவம் தானே –
சுந்தர ராமன் ஆஞ்சநேயர் இருப்பதால் -பந்தர் ஹிந்தியில் ஆஞ்சநேயர் –
அழகிய சிங்கர் -நரசிம்மருக்கு மட்டுமே -சக்கரையும் பாலும் போலே
சந்தாதா -சேராதவரை சேர்ப்பவன் -சந்திமான் -கூட்டங்களை சேர்த்து விடுபவன்

பூவைப்பூ -காயாம்பூ -december-நிறம் -வாசனை யுடன் இருக்கும் -சேராதவற்றை சேர்ப்பிக்குமவன் -விருத்த விபூதிமான் –
ஆழ் துயரை செய்து அசுரரை கொள்ளுமாறு -ஹிம்ஸன்-வியாசர் -கோபம் ஹிம்சைக்குள் கருணை
பாபங்கள் அனுபவிக்க -பல நரகம் அனுபவிக்க வேண்டும்-அத்தை மாற்றி -deep-sorrow -பேரை மாற்றி ஸிம்ஹன்-
தெற்கு ஆழ்வான் -நரஸிம்ஹர் திரு நகத்தால் கீறினால் தான் ஏன் பாவம் போகும் குளித்து போக்க முடியாது என்ற ஐதிக்யம்
ஊருக்கு சிங்கம் எங்களுக்கு தங்கம் -கடிகாசல அம்மாள் -ஆதி சடகோபன் -லஷ்மீ கன்னம் வருடும் நரஸிம்ஹர் பூவைப்பூ வண்ணா
உன் கோயில் -உன் பள்ளி அறையில் நின்றும் -இங்கனே போந்து அருளி -மதுரை தமிழ் -இங்கே
நடந்து வந்து அஞ்சு லக்ஷம் பெண்களும் அழகை அனுபவிக்க -அரசு சபையில் ராமர் பட்டாபிஷேகம் –
அந்தப்புரவார்த்தை செல்லாதே -தந்தை முறையில் எங்கு சொன்னாலும் மகன் செய்ய வேண்டுமே என்றே பெருமாள் கானகம் சென்றார்

ஹிரண்ய கசிபு -ஒழித்த பின்பு -நரஸிம்ஹர் தானே உட்க்கார்ந்து பின்பு பிரகலாதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் –
ஆகவே ஸிம்ஹாஸனம் பெயர் வந்தது
வன விலங்கு மா நாடு –நாயை வேஷம் -முழங்காமல் குரைக்க-உண்மை வெளிப்படும் –
சீரிய சிங்கம் தானே இதில் உட்க்கார முடியும் -பிராட்டி உடன் சேர்ந்து இருக்க பிரார்த்தனை
பிராட்டி இல்லாமல் இருந்தால் சீறுவாரே சீறிய சிங்காசனம் ஆகுமே -சீர்மை அவள் இருந்தால் தானே

வலக்கை இடக்கை அறியாதவர் என்றால் எந்தக் கையால் எது செய்ய வேண்டும் என்று அறியாதவர்
தேர் தட்டு வார்த்தை கடல் கரை வார்த்தை போலே சீரிய சிங்காசனத்தில் இருந்து அருளிச் செய்தால்
யாம் வந்த கார்யம் -ஆராய்ந்து அருள் -உள்ளூர் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிவாய்
யாம் -ஊராருக்கு தானே மழை -நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வந்தது -நீயே ஆராய்ந்து
எது நல்லது எது தீயது நாங்கள் அறியோம்
நீயே ஆராய்ந்து அனுக்ரஹம்
அம்பரீஷன் பெண் ஸ்ரீ மதி -மாப்பிள்ளை கிடைக்காமல் -நாரதர் பர்வதன் இருவரும் வர –
இருவரும் கேட்க -ஸ்வயம்வரம் -இருவரையும் வரச் சொல்லி -ஸ்ரீ மதிக்கு பர்வதன் முகம் குரங்கு போலே ஆக்க
நாரதர் நாராயணன் இடம் பிரார்த்திக்க
அதே போலே கரடி போலே இவன் பிரார்த்திக்க -ஐயோ கரடி ஐயோ குரங்கு மயங்கி விழ-நடுவில் -பாலன் -ஸ்ரீ மதி –
இருவரையும் காணவில்லை -அவள் பிரார்த்தனை -எது நல்லதோ நீயே ஆராய்ந்து அருள் -ஆகவே நானே வந்தேன் -என்றானாம் –
சாபம் -நீயும் பூமியில் பிறந்து பிராட்டி பிரிந்து கரடி குரங்கு உதவியால் -ரிஷிகள் சாபத்துக்கு தக்கபடி நடந்ததே

ராமானுஜர்
அருள் மழையில் நனைந்தார் -வரதராஜர் பெரும் தேவி தாயார் -சாலைக் கிணறு கைங்கர்யம் –
ஆறு வார்த்தை -சன்யாசம் அனந்த சரஸ்
உபநிஷத் ரஹஸ்ய த்ரயம் ஆழ்ந்தவர் -மன்னிக் கிடந்தவர்
அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி -நானே கடவுள் -பொருளுக்கு உள்ளே உள்ள ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் குறிக்கும் –
உடல் ஜீவாத்மா பரமாத்மா வரை -நான் -அஹம் குறிக்கும் -இறைவனுக்கு உடல் -அவன் எனக்கு உயிர்
தண்ணீர் கொண்டு வா -சொம்பு கொண்டு வர -தண்ணீர் உள்ள பாத்திரம் -போலே –
பரமாத்மாவின் பாத்திரம் தானே ஜீவாத்மா -இரண்டும் ஒன்றும் இல்லை
யானே நீயே என்னுள் உறைபவனும் நீயே
மலையைத் தாண்டும் புழு கதை -ராமானுஜர் தாசன் -என்றதே கொண்டு சம்சாரம் தாண்டுகிறோம் -ரஹஸ்ய த்ரயம்
வலி மிக்க சீயம் ராமானுஜன் —சீயர் -ஜீயர் -மருவி வந்தது
சங்கர பாஸ்கர –பெரும் பூதூர் சீமான் அவதரித்த நாளே -அறிவுற்று தீ விழித்து
விஜய யாத்ரை –ஸ்ரீ ரெங்கம் –இத்யாதி -எப்பாடும் பேர்ந்து உதறி
ஜலான் அர்க்யம் -120-வருந்தி எழுந்து இருந்து -சோம்பலை வென்று
ஸ்ரீ பாஷ்யாதி சிங்கம் போலே முழங்கி
பூவைப்பூ -அருளிச் செயல் ஈடுபாடு
அண்ணா -விழிச் சொல் -அக்கார வடிசில் சமர்ப்பித்து –
இங்கனே -ஸ்ரீ பெரும் புதூர் இருந்து ஸ்ரீ ரெங்கம் வந்து அருளி
மூன்று வித வேத வாக்கியங்கள் இவருக்கு யதிபதி திரிபதி ஸிம்ஹாஸனம்
யாம் -ஆழ்வார்களும் சேர்த்து –அருளிச் செயல் வியாக்யானம் பிள்ளான் –
தானே எழுதினால் யாரும் மேல் கை வைக்க மாட்டார்களே
அனுபவ பூர்வகம் -நிறைய வியாக்கியானங்கள் வேண்டுமே இவற்றுக்கு

தேசிகன் பரம்
உருகி -கோதா ஸ்துதி outburst of the emotion
திரு வேங்கடமுடையான் -உறங்கி -சீரிய சிங்கம் கவிதார்க்கிக சிங்கம்
வேங்கடநாதன் வேதாந்த கூத்தனை -வேங்கடம் என்று விரகு அறியாதார் –
கவி தர்க்கம் இரண்டிலும் -imaginitation-logical-
கம்பீரமாக முழங்கி -த்வீ பாவன்–வீதி த்வீ -யானையை வெல்லும் ஸிம்ஹம்
ஸ்தோத்திரங்கள் -தேசிக பிரபந்தம் -மென்மையாக -பூவைப் பூ வண்ணா
காஞ்சீ புரத்தில் இருந்து எங்கனே -போந்து அருளி -ஆராய்ந்து —
ஆறு போற்றி -ஆராய்ந்து ஆறு ஸ்தோத்திரங்கள் அமைத்து அருளினார் –

———–

அன்று இவ் வுலகம் அளந்தாய் யடி போற்றி
சென்று அங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய் திறல் போற்றி
பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி
கன்று குணிலா வெறிந்தாய் கழல் போற்றி
குன்று குடையா வெடுத்தாய் குணம் போற்றி
வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி
என்று என்றும் உன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்
இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கேலோ ரெம்பாவாய்

மங்களா சாசனம் -ஒன்றுக்கே கர்தவ்யம் -அவனது தனிமையை தீர்த்து அருளவே –
அன்று –போற்றி -ப்ராசங்கிகமாக இந்த பாசுரம் –

கதே ஜலே சேது பந்தம் -நடந்த அவதாரம் என்றோ -பய நிவர்த்தகங்களுக்கு பயப்பட்டு -உறகல் உறகல் -நித்யர்களையும் –
ஸ்ரீ வைகுந்தத்திலும் -ஆபத்து வராது என்று அறியாமல் –
இவர்கள் தூங்கவே மாட்டார்கள் என்றும் அறியாமல் பக்தியால் கலங்கி -பொங்கும் பரிவு –
ஆழ்வார்கள் ஆழ்ந்த நிலை இவருக்கு மேட்டு நிலம் -மற்றவர்களுக்கு காதா சித்தம்
வீற்று இருந்து –போற்றி -நம்மாழ்வாருடைய திருப்பல்லாண்டு -மங்களாசானம் இவர் சொத்து -தினமும் மங்களாசாசனம் –
கைத் தலமாக எழுந்து அருளி -வடபத்ர சாயி -பல்லாண்டு -365-நாள்களும் உண்டு –
ஸ்ரீ தனமாக பெற்ற சொத்து -ஜிதந்தே போற்றி பல்லாண்டு தோற்றோம் மட நெஞ்சே நம -பர்யாயம் -மங்களம் ஆசாசித்தல் –
பெருமை சக்தி பார்க்காமல் மென்மை பார்த்து -ப்ரேம தசையில் -மங்களா சாசனம்
தக்ஷிணாம் -தேவதாந்த்ர ரக்ஷணம் -சீதா பிராட்டி -வடக்கே குபேரன் தெற்கே யமன் –
ரிஷிகள் -மங்கலானி திட விரதம் இருப்பவர் கலங்கி
தருணவ் ரூப சம்பன்னவ் -ராக்ஷஸி கூட

எனக்கு நானே -இருப்பதே மஹா பலி-ப்ரஹ்லாதனுக்கு பேரன் -கொடையாளி அவனுக்கும் கொடை கொடுத்தவன் –
காமரு சீர் அவுணன் -திருவடி நேராக சேவிக்கப் பெற்ற சீர்மை –
காடும் மோடும்–புஷப ஹாசமான திருவடிகளால்
அது நின்ற இடம்-அடி போற்றி -மேலே சென்று -இலங்கை செற்ற திறல் போற்றி -38-சம்வத்சரம்
பொன்ற சகடம் -உதைத்தாய் -7-மாசம் -பங்குனி மாச ரோஹிணி கொண்டாட -விஷம் அமுதமாகும் முஹூர்த்தம்
கிடக்கில் தொட்டில் கிளிய உதைத்திடும்– புகழ் போற்றி –
ஒரே அசுரர் -இருவர் சங்கேசம் பேசி -கன்றுக்குட்டி விளாம்பழம் -கன்று குணிலா வெறிந்தாய் கழல் போற்றி-
அநு கூலனாக பேர் வைத்த இந்திரன் -குன்று குடையா வெடுத்தாய் குணம் போற்றி-பசி கோபம் –
அபசாரம் புரிந்து திருந்துவான் என்ற நினைத்த குணம்
பத்னி போலே செய்த பெருமைகளை அன்றோ சொன்னோம் -தாயாக மறைத்து -இருக்க வேண்டாமோ –
அனைத்தையும் அவனுக்கு இல்லை -கையில் கொண்ட வேல்-என்று -ரிஷி கரி பூசுமா போலே –
வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி-
உத்சவம் முடிந்ததும் பூர்வர்கள் கொண்டாட்டம் -கலி காலத்தில் நன்றாக பெருமாள் எழுந்து அருளி –
சேவகமே -வீர பராக்கிரமங்களைச் சொல்லி –
அன்று இழந்தோம் -இன்று வந்தோம் -பாபாநாம் வா –பிராட்டி உடைய சரம ஸ்லோகம்

அளந்து -திருவடிகளை நம் தலையில் வைத்து இயற்கையாக தாச புதராக -உள்ள ஆத்மாக்களை அளந்து சொத்தை -ஸ்தாபித்தானே
அடி போற்றி
அக்காலத்திலே சிலர் இழவோடே போனார்கள் –
சிலர் அப்பன் அறிந்திலேன் என்று ஆணை இடத் தொடங்கினார்கள்
சிலர் பிரயோஜனம் கொண்டு போனார்கள் –
அப்போது பரிந்து காப்பிட்டார் இல்லை என்கிற இழவு தீருகிறார்கள்–நாயனார்-
மஹாபலி இழந்தான் -நமுசி வழக்காடினான் -இந்திரன் நாடு கிடைத்தது என்று போனானே -ப்ரயோஜனாந்தரம் கொண்டு போனானே
கோட்டங்கை வாமனனாய் செய்த கூத்து -கிஞ்சித் தாண்டவம் –நிரவியாஜ்ய மந்தஸ்மிதம் -பட்டர் –
செவ்வடி செவ்வித் திருக் காப்பு என்னும் குடிப் பிறப்பால் அடி போற்றி என்கிறார்கள்

ஆத்ம அபகாரம் -நம்பினேன் பிறர் நன் பொருள் தன்னையும் -துரபிமானம் போக்கிய அடி போற்றி
தாடாளன் – தாள் -கழல் -பாதம் பாதம் மேல் அணி -பாதம் வந்து காணீரே சரணம் -பர்யாயம்
பரமன் அடி பாடி தொடங்கி –இதில் அடி போற்றி –அடி போற்றும் பொருள் கேளாய் மேலே உண்டே –
மூன்று இடங்களிலும் -அவன் மூவடிக்கு சாம்யம் -ஈரடியால் முடித்துக் கொண்ட முக்கியமும் –
சேமிக்கும் பண்பாடு பாரதம் -இவன் மூலம் கற்றது -33 சதவீதம்-

அடி பாடி -மங்களா சாசனத்துக்கு விஷயம் -திருவடி என்று உணராமல் இழந்தார் பலரும் உண்டே
ஒரு கால் நிற்ப –அண்டமீது போகி -அவுணன் உள்ளத்து எண் மதியும் கடந்து அண்டமீது போகி –
மேலைத் தண் மதியும்–(கீழை-) சூரியனும் தவிர ஓடி –மண் முழுதும் அகப்படுத்த நின்ற எந்தை
வெப்பக் கதிரவன்-சொல்லாமல் —அவன் அபிப்ராயத்தால் கால்
செப்பிடு வித்தை காரன் போலே -திருவடியை வைக்க -கண் கட்டி வைத்த -சின்ன காலை பார்க்க குனிய –
நிமிர்வதுக்கு முன்னே திருவடியை வைத்தான்
நாங்கள் அப்படி அல்ல -அடி போற்றி சொல்ல வந்தோம் –
மேலே கலியன் -மலர் புரையும் திருவடியை வணங்கினேனே–சருகு -பசகு பசகு-
ஆளவந்தார் -கதா புந –சரணம் -அலகிருதமாக
படிக்கு அளவாக நிமிர்த்த நின் பாத பங்கயம் அணியாக
அரசு அமர்ந்தான் அடி அல்லால் அரசாக எண்ணாதவர்கள்
ஸ்வாமித்வம் –
சேஷித்வம் -அசேஷ லோக சரண்ய-லோக விக்ராந்த சரணவ் சரணமாக
உலகம் அளந்த பொன்னடியே அடைந்து உய்ந்தேன் -தென்கலை -தமிழ்

நின் சரணே சரண் -உபாயமும் கதியும் திருவடிகளே -சரண்யத்வம் –
மண் விண் முழுதும் அளந்த ஒண் தாமரை மண்ணவர் தாம் தொழ வானவர் தாம் வந்து
நண்ணு திருக்கடித் தான நகரே -8-6-7-அளந்த ஒண் தாமரை-முற்றுவமை-
தாவி வையம் கொண்ட தடம் தாமரை -முற்றுவமை -தாமரை என்ன திருவடி -என்றபடி –
கோல மலர் பாவைக்கு அன்பேயாகிய என் அன்பேயோ -பண்பையே சொன்னது போலே –
ஆர்த்தி வெளியிட திருவடி -கூவிக் கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ-
கழல்கள் அவையே சரணாகக் கொண்ட குருகூர் சடகோபன்
சரணே சரண் என்று ஏக சிந்தையாய் -வேறே ஒன்றையும் சஹகாரி இல்லாமல்
நைரபேஷ்யம் சொல்லும் இது -தமேவ சரணம் –
சது முகன் கையில் சங்கரன் தலையில் தங்கி–பாவனத்வம்-புனிதம் –
திருவடிகளுக்கு கைங்கர்யம் கொள்ள எப்பொழுது – வந்து தோன்றாய் -அன்றேல்
நின் வையம் தாவிய திருவடிகளுக்கு முன்னே நான் நிற்ப முகப்பே கூவிப் பணி கொள்ளாய் –
தாளால் உலகம் அளந்த அசைவே கொல்–ஆயாசம் -வாய் திறவாய் -மன்னாதன்-
தீர்த்தன் உலகு அளந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தி பார்த்தன் -அர்ஜுனன் -அதே மலரை கண்டு தெளிந்து ஒளிந்தான்
மத் யாஜி மத் அர்ப்பணம் -தன்னை சொல்ல -அர்ஜுனன் புரிந்து
அடிப்போது ஓன்று கவிழ்த்து அலர்த்தி-திருவாசிரியம் -விண் செலிஇ –முடி ஆயிரம் -அளந்த திருவடிகளுக்கே அடிமை –
1-ஸ்வாமித்வத்துக்கு பாட்டுக்கள் –
2-சேஷித்வத்துக்கு பாட்டுக்கள் -தலைக்கு அணியாக -அடி சூடும் அரசு
3-சரண்யத்வத்துக்கு பாட்டுக்கள்
4-நைரபேஷ்யம் சொல்லும் பாட்டுக்கள்
5-பாவனத்வக்குப் பாட்டுக்கள்
6-அடிப்பூ சூடுவதற்குப் பாட்டுக்கள்
7-போற்றுவதற்குப் பாட்டுக்கள்
8-புகழ்வதற்குப் பாட்டுக்கள்
9-மங்களா சாசனத்துக்குப் பாட்டுக்கள்
இப்படி பல ஆகாரங்கள் உண்டே திருவடிக்கு -பல்லாண்டு பாடவே நாங்கள் வந்தோம் –

——-

இவ்வுலகம் -இதம் -கை காட்டி -காடும் மோடும் முள்ளும் இத்யாதி
சென்று அங்கு -குளவிக்கூடு போலே உள்ள அங்கு அன்றோ இவன் சென்றான் –
பாதுகை சடாரி -அவனையும் காப்பாற்றும் -வேதமே சடாரி -பெருமாள் உடைய உத்தரணி போன்றவற்றை நாம் தொட்டால்
அவற்றை அலம்பி வைப்பார்கள் -சடாரியை தலைக்கு மேல் ஸ்பர்சம் இருந்தாலும் தோஷம் தீண்டாதே
தானம் வாங்கும் பொழுது மந்த்ரம் -சொல்லி வாங்கிக் கொண்டால் பாபம் தீண்டாது -அபஹத பாப்மத்வம் வேதத்துக்கு உண்டே
நாக்குக்கு பிசுக்கு ஒட்டாதே –
சகடம் உதைத்த புகழ் போற்றி -யசோதை திருவடியால் உதைத்ததால் சகடாசுரன் போக வில்லை –
கேசவா இத்யாதி நாம பலத்தால் என்றே இருந்தாளாம்
கொழு மோர் இத்யாதி கொடுத்து கண்ணனுக்கும் கூட இருந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஆஸ்வாசம் பண்ணினாளாம்
விளாம்பழம் -மன்மத பழம் என்பர் -முழுவதுமே உண்ண வேண்டும் -ஸர்வதா போக்யம்-எப்பவும் உண்ணலாமாம் -பங்கு போடக் கூடாதாம் –
கரம் போற்றி இல்லை கழல் போற்றி குஞ்சித திருவடிக்கு பல்லாண்டு
அடியார் பரஸ்பரம் சேவிப்பது உள்ளே இருக்கும் பரமாத்மாவுக்கே -காஞ்சி பெரியவர் காவேரி நீராடி
இவ்வாறு அடியவர் சேவிப்பதை பார்த்து மகிழ்வாராம்
எண்ணெய் காணா ரெங்கன் வெள்ளி காணா ரங்கன் -வெள்ளி ஆபரணங்கள் கூடாதாம்
அட்டுக்குவி பருப்பதமும் நெய் தயிர் வாவியும் -இன்றும் ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் நெய் வாவி பொன்ற பாறை சேவிக்கலாம் –
எண்ணெய் இல்லாமல் நெய் வைத்தே பிரசாதமாம் அவனுக்கு
சங்கல்பத்தாலே மழையை நிறுத்தும் சக்தி -மலையே ரக்ஷகம் என்று காட்ட வேண்டுமே –
அப்பன் தீ மழை காத்து குன்றம் எடுத்தான் -ஸ்ரீ நாத் ஜீ -போக்-அமுது செய்து கொண்டே சேவை –
உபேந்த்ரன்-இந்திரனுக்கு தம்பி -உபரி இந்திரன் -super-inthran-

குணம் -சொன்னாலே -குணவான் கஸ்ய வீர்யவான் -வசீ வதான் குணவான் -ஆளவந்தார் -வசீகரிக்கும் வள்ளல் தன்மை நீர்மை –
மலர் விழி -தாமரை விழி -சிறந்த மலர் போலே சிறந்த குணம் நீர்மை -புரையற கலந்து –
அவதாரம் -மேல் உள்ளவன் தானே இறங்க முடியும் -பராத்பரன் நாராயணனுக்கே பொருந்தும்
அஹம் வோ பாந்தவ ஜாத -என்று அருளிச் செய்த நீர்மையே குணம் போற்றி -தேவத்வமும் நிந்தையானவனுக்கு -நாயனார் –
பகை கெடுக்கும் -பகையை கெடுக்கும் பகைவர்களை இல்லை -வேல் போற்றி
வாரியார் -வேல் பற்றி கருணாகாச்சார்யார் -கேட்டு
-16-திவ்ய ஆயுதங்கள் —குமாரா தாரா தீர்த்தம் -ஸ்காந்த புராணம் -தபஸ் பண்ணி நாராயணன் இடம் கொடுத்த வேல்
வேலை கொடுத்து அம்மா இடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டான் -முருகனே திரு ஞான சம்பந்தர் பெற்று அடியாருக்கு கொடுக்க கலியனுக்கு
வேல் -போற்றி -நடாதூர் அம்மாள் முதலில் சக்ரபாணி ஸ்தோத்ரம் ஜெய சக்ர ஸ்வரூபா -32-வெற்றி வேல் சந்தஸ் -சக்ரபாணி –ஆனி சித்திரை -உத்சவம்
சங்கு அம்சம் முதலி ஆண்டான் -சக்கரத்து அம்சம் நடாதூர் அம்மாள்
ஹேது புங்கவ ஸ்தோத்ரம் -அப்புறம் கூர நாராயண ஜீயர் -தேசிகன் –
தேசிகன் இத்தையே பிரதிபட சக்கரத்து ஆழ்வார் ஸ்லோகம்
சேவகம் -குதிரை வாஹனம் -கொத்துக் கடலை -ஹயக்ரீவர் பிரசாதம் –
இறங்கேல்-கோப்புடைய சீரிய ஸிம்ஹாஸனம் இருந்து இறங்காதே –
இரங்கேல்-இரக்கமே உபாயம் –

ஆராய்ந்து அருள நடக்க ஆரம்பிக்க -திருவடி கன்னி விடுமே அஞ்சி -தாம் வந்த கார்யம் மறந்து -பல்லாண்டு
அங்கங்கள் அழகு மாறி-கூடி -ஆபரணங்கள் இல்லாமல் -முழுவதாக சர்வ ஸ்வ தானம் பண்ண -ஆலிங்கனம் பண்ண ரிஷிகள் –
அடுத்த பிறவியில் கோபிகள்
ஸுவ்குமார்யம் -சேஷன் பரகத அதிசய ஆதேய -மேன்மை சேர்க்கவே இருக்க -மலரும் மணமும் போலே -ஸ்வரூபம் பரிவதே –
தயிர் சாதம் நாகப்பழம் சேர்த்து -கருட வாகன பண்டிதர் -தன்வந்திரி அமுது செய்து -கஷாயம்
ஞானம் முற்றி பக்தி -அது முற்றி பரிவு -இந்த அஞ்ஞானம் அடிக்கழஞ்சு பெரும்
கழஞ்சு -பொன் -மிக உயர்ந்தது –
வாத்ஸ்ய வரதர் -தேவராஜன் தகப்பனார் -அவர் எங்கள் ஆழ்வான் இடம் -அனுப்பி நான் செத்து வாரும் –
அடியேன் வரதன் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் கற்று பின்பே அவருக்கு
அது முற்றி பக்தி -பால் காய்ச்சி -நடாதூர் அம்மாள் ஆனார்
அப்பாஞ்ச ஜன்யம் -பெரியாழ்வார் தம் கண் எச்சில் படக்கூடாது என்று கண்ணைத் திருப் பல்லாண்டு

பொங்கும் பரிவில் பெரியாழ்வாரையும் விஞ்சி -மலைக்கும் மடுவுக்கும் வாசி –
ஆழ்வார் -ஆளப் போகிறார் -எதிர்காலம் -ஆண்டாள் -ஆண்டு விட்டாள்-இறந்த காலம் –
தாய் -சொல் அடி தோறும் -தாய் போலே பரிவு –
மதியினால் குறள் மாணாய-சாமர்த்தியம் / வீரம் ராமனுக்கு /உதைத்த பெருமானார் பராக்ரமம் கொண்டாடுவார் /
சமயோசித புத்தி இருவரையும் நிரசித்து/ நடுங்கா வண்ணம் காத்தான் / கையார் சக்கரத்து அழகை அனுபவிப்பார்கள் –
இவள் தான் பொங்கும் பிரிவால் அனைத்துக்கும்

அன்று -தேவர்கள் வீடு இழந்து -அசுரர்கள் -ஆட்சி -சுக்ராச்சாரியார் பலத்தால் மஹா பலி —
தானே சடாரியை நம் மேல் வைத்து பக்திக்கு விதை வைத்த நாள் -முக்கியமான நாள் –
ஸ்த்ரீத்வ அபிமானத்தையும் போக்கிய நாள் –
இவ்வுலகம் -தாழ்ந்த -இந்த உடலை விட்டு அந்த பரஞ்சோதி அடைகிறான் சாந்தோக்யம் –
மலர்மகள் கை வருட மலர்ப்ப் போதில் சிவக்கும் திருவடி -அந்த திருவடிக்கு போற்றி
சொக்கப் பானை -மஹா பலி விட்ட யாகத்தை நாம் முடிக்கிறோம்

பரத்வம் வெளிக்காட்டிய அவதாரம் அது -மானிடராய் பிறந்து -தசரதாத்மஜம் -தர்ம வடிவான பெருமாள் -complete-man-
எவ்வாறு நடந்தனையோ ராமாவோ –
தென்னிலங்கை -தென் அத்தியூரர் கழல் -அழகிய -திருவடி மதித்த ஐஸ்வர்யம் –
திறல் -மிடுக்கு -எதிரிகளும் கொண்டாடும் மிடுக்கு -கூர் அம்மன் -அவன்
இவனோ ஆயர் குலத்து அணி விளக்கு குட்டிக் கண்ணன் -இவனுக்கு அன்றோ -சகடம் பொன்ற அழியும் படி உதைத்தான் –
ஆறு மாத பூர்த்தி கொண்டாட்டம் -திருவடி நீண்டு உதைக்க -சகடம் பொன்றதைக் கண்ட யசோதை -புகழ் –
அசுரர் சுவடு கூட தெரியாதபடி -நிரசித்த புகழ் -திருவடி ஸ்பர்சத்தால் சுத்த சத்வமயமாக மாரி மோக்ஷம் கொடுத்த புகழ் –
மிச்சம் இல்லாமல் — -கற்பக மரம் பொன்ற ராமாயணம் -வளர விதையாக மாரீசன் –
வில் தழும்பு பெருமாள் -சகடம் உதைத்த தழும்பு இவன் திருவடிகளில் உள்ள புகழ் -என்றுமாம் –
குணிலா -எறியும் கருவியாக -கழல் போற்றி -எறிந்த கரம் போற்றி இல்லாமல் -foot-work-மூலம் எறிந்த செயலுக்கு பல்லாண்டு
குன்று குடையாக எடுத்து -கல் எடுத்து கல் மாரி காத்தான் -குணம் போற்றி –
காம தேனு முன்னிலையாக இந்திரன் வந்து ஷாமணம் -அடியாரைப் பற்றி –
கொசு காலைப் பிடித்து சுற்றி வந்து காதில் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்து மோக்ஷம் போகுமே
முன் குழந்தைக்கு முதுகு கொடுத்து பிறந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் தாய் போலே –
ஷமா -குணம் -உபேந்த்ரன் -தப்பாக கொடுத்ததையும் ஏற்றுக் கொண்டான் -அந்த குணம் போற்றி –
அபசாரம் செய்து -கோவிந்தா பட்டாபிஷேகம் செய்து -பிள்ளைக்கு -அர்ஜுனனுக்கு உபகாரம் செய்ய வரமும் பெற்றான்

வேல் -சக்கரத்தாழ்வார் அம்சம்
ஹேதி -கோரப்பற்கள் நகங்கள் வாமனன் துரும்பால் கிளறிய சக்கரக்கையன் -மழு கோதண்டம் பானம் எல்லாம் சக்கரத்தாழ்வார்
வாஹனம் கருடன் -படுக்கை -ஆதி சேஷன் சயனம் வடபத்ர சாயி -ஆலிலை -மாலை திருத் துழாய் அம்சம்
பாணாசுரன் -தோற்று -முருகன் வேலை கொடுத்தான்
முருகனுக்கும் -வேல் -ஸ்காந்த புராணம் -வேங்கடேச மஹாத்ம்யம் -சனத்குமாரர் -ஸ்கந்தன் பெயர் -திரிபுர ரஹஸ்யம்
கனவில் கண்டு -தேவாசுர யுத்தம் சண்டை போட்டதாக
முன் ஜென்ம -வேதம் -சத்வ குணம் -கனவு பலிக்கும்
த்யானம் -செய்ய பார்வதி சிவன் வந்து -உங்களுக்கு வரம் தருகிறேன் -பார்வதி இவர் போல்வன மகனாக –
எனக்கு -கேட்டதால் கர்ப்ப வாசம் இல்லாமல் –
சரவணப் பொய்கை பார்வதி மறு வடிவு -பஸ்மாசுரன் -தலையில் கை வைத்து பஸ்மம்
ஆசமனம் பண்ணி தான் பிரயோகம் -சொல்லிக் கொடுக்க -தான் தலையில் வைத்து
உருகி பார்வதி சரவண பொய்கை–சாந்தோக்யத்திலும் உண்டு–ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் -3-3-22–சங்கர பாஷ்யத்தில் இதிலும் உண்டு
பத்மாசுரன் சிவனுக்கு பிறந்த மகன் தான் என்னை கொல்ல வேண்டும்
திருமலைக்கு வந்து குமாரா தாரா -தபஸ் -வேலை கொடுத்து –
சிக்கல் -வேல் விடும் கண்ணி உத்சவம்–மாமா இடம் பெற்றதை அம்மா இடம் கொடுத்து வாங்கி கொண்டார்
வேளாம்கண்ணி அவர்கள் இத்தை எடுத்துக் கொண்டார்கள்
திருமாலிருஞ்சோலை வந்து கொடுக்க -பழம் முதிர் சோலையில் ஒய்வு எடுத்துக் கொள்ளச் சொல்ல -பக்தர் இடம்
மிடுக்கன் கார்த்திகை தளபதி -ஞான சம்பந்தர் -தோன்றி சீர்காழியில் -வேலை திரும்பிக் கொடுக்க-

சீர்காழி சிறப்பை சித்தரித்து ஒரு குறள் ஒரு குறள் பாடும் -என்ன
தாடாளன் -ஆசிரிய விருத்தம் பாட -குறள் –வாமன மூர்த்தி -திருக்குறளில் ஒரு குறள்
மடியிலா மன்னவன்-சோம்பல் இல்லாத மன்னவன் – அடி அளந்தான் –குறள் உண்டே
ஞான சம்பந்தர் ஆழ்வாரை பாட -ஆலி நாடா -பதம் பெற்ற பெருமாளே -பாட்டால் உள்ளம் பறி கொள்கிறீர் –
தனிப்பாடல் திரட்டு -ஆழ்வார் இவரை பாடினார் – என்பர்
சம்பந்த பெருமாள் -மயிலையில் நெருப்பால் வந்த பூம் பாவை -தெளிந்த நிலவாக என் பெண் எரிகிறாள்
அணைத்த கையும் –வேல் உடன் சேவை –

ஆறு போற்றிக்கும் ஆறு பிரபந்தங்கள் தேசிகன்
உரு சகடம் –பெரிய பெருமாள்
ஜெய ஜெய மஹா வீரா -திறல் போற்றி
யாதவப் ஹியுதம் எழுச்சி -புகழுக்கு
கழல் -பாதுகா சஹஸ்ரம்
குணம் -தயா சதகம் 108-
வேல் சுதர்சன அஷ்டகம்

உய்யும் ஆறாக இந்த ஆறு போற்றிகளை
என்று என்றும் -மீண்டும் மீண்டும் அசை போட்டு –
உன் சேவகமே -வீர தீர பராக்ரங்களையே பாடி
பறை கொள்வான் -பறை கொள்வதற்காக -என்ன என்று பின்பே சொல்லுவாள்
இன்று யாம் வந்தோம் -சிறு பெண்கள் -late-வந்தாலும் lateset-இரங்கு-மன்னிப்பாய்
தூங்கிய நீ எழுப்பி நடக்க வைத்தோமே

ஆச்சார்ய பரம்
சிறிய விஷய உபதேசம் -இரண்டு முட்டாள் -ராவணன் -கார்த்த வீர்ய ராஜன் வாலி பரசுராமன் -துரியோதனன் -தொடங்கி
உலகம் அளந்தது ஸ்ரீ ராமாயணம் ஸ்ரீ மஹா பாரதம் –
இலங்கை எரித்த ஆஞ்சநேயர் பொன்ற ஆச்சார்யர்
முக் குணங்கள் விபீஷணன் ரஜஸ் தாமஸ் ராவணன் கும்பகர்ணன்
சகடம் -சம்சாரம் -திருவடி சம்பந்தத்தால் போக்கி அருளுவார் -சலவைத் தொழிலாளி -ராமானுஜர் -அந்த வண்ணானை மன்னிக்க –
பெருமாள் இடம் எதுக்காக கேட்கவில்லை என்று ராமானுஜர் கேட்க மோக்ஷம் தர நீர் உள்ளீர் என்றானாம்
கள்ள வாதம் கொண்டு கள்ள வாதம் முறிக்க உளன் எனில் உளன் அவன் உருவங்கள் –
உளன் அலன் எனில் உளன் அவன் அவ்வருவுகள்
குன்று -குணம் என்று குன்று ஏறி நின்று நம்மை ரக்ஷிக்கிறார்
வேல் -சங்கு சக்கர முத்திரை மூலம் போக்கி அருளுகிறார்
ஆச்சார்யர் வைபவம் பாடி -இன்று யாம் -இன்றி யாம் கைம்முதல் இல்லாமல் வந்தோம் –

————-

ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரத்
தரிக்கிலானாகித் தான் தீங்கு நினைந்த
கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்
நெருப்பன்ன நின்ற நெடுமாலே யுன்னை
அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில்
திருத் தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்-

ஜென்ம கர்ம ச மே திவ்யம்-அப்ராக்ருதம் -உலக இயலுக்கு மாறுபட்டு
வேத்தி தத்வத-உண்மையை அறிந்தவன்
ஜத்வா தேகம் புனர் ஜென்மம் நயிதி-மாம் ஏதி-என்னை அடைகிறான் -இருவருக்கும் ஜென்மம் சப்தம்
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் –ஆகாதோ மதுராம் புரிம்-வந்தார் -பிறந்தார் சொல்லாமல் –
இருக்கிறவர் தான் வரமுடியும் –
ஜன்மா பிறந்தார் ஆவிர்பூதம் வந்தார் தோன்றினார் பிறந்தார் -வாசி அறிய வேண்டுமே ஜென்ம ரஹஸ்யம் அறிய
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்–
வருத்தம் தீர -ஐஸ்வர்யாதிகள் ஒழித்து-பற்று அற்று -த்யஜித்து
வருத்தமும் தீர -கைவல்யமும் ஒழித்து -பற்று அற்று -த்யஜித்து –
மகிழ -அவனை அடைந்து அனுபவ ஜெனித பகவத் ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் -பேரின்பம் பெற வேண்டுமே

ஒளித்து வளர-அந்தர்யாமி பட்டது பட்டானே -யோக நீதி நண்ணுவார் சிந்தைக்கு தானே அகப்படுவான் –
அவதாரம் சகல மனுஷ நயன விஷயம் ஆக வேண்டுமே
உள்ளே உறைகிறார் -சத்தைக்காக என்பதையும் கூட தரிக்கிலனாகி-இல்லை என்பவர் தீங்கு நினைக்க முடியாதே
நாஸ்திகனால் அவனுக்கு தீங்கு நினைக்க முடியாதே -இருக்கிறார் என்று சொல்லும் ஆஸ்திகருக்குத் தான் தீங்கு நினைக்க முடியும் –
மரத்துக்கு மேல் நின்று வேரை வெட்டுமா போலே இல்லை என்று சொல்லி வைபவர்கள்
தீய புந்திக் கஞ்சன் -எண்ணத்தால் தீங்கு நினைத்தவன் –

கருத்தைப் பிழைப்பித்து–கம்சனுக்கு கண்ணனுக்கும் நேராக சண்டை இல்லையே -அவன் நினைவை அழித்து
வயிற்றில் நெருப்பு ஜாடராக்னி -எப்போதும் இருக்கும் -ஜீரணத்துக்கு
வயிறு எரிவது பொறாமையால் -இது வேறே
நெருப்பு என்ன நெடுமால் -பித்தன் -தேவகி வஸூ தேவன்
பெற்றேன் -பிரசவித்தல் -அடைதல் -தாயாரின் கடையாயின தாய் ஆனேன் –
பெற்றவர் இழக்க பெறாதவர் பெற்றார்கள் -பெற்றும் பேறு இழந்து –
காணுமாறு இனி உண்டு எனில் அருளே -உபந்யஸிக்க வேண்டாமே நடந்தத்தை அவனுக்கு –
ஒரே உபதேசம் -62-திரு நக்ஷத்திரத்தில் அர்ஜுனனுக்கு

அர்த்தனம் -பிரார்த்தனைக்கு -வேண்டுதல் -இறைஞ்சுதல் -அருத்தித்து வந்தோம்
உன்னை அருத்தித்து வந்தோம் -நீ தான் வேண்டுதலுக்கு விஷயமும் -அடைய கருவியும் –
உன்னால் -மூன்றாம் வேற்றுமை -உன்னை-இரண்டாம் வேற்றுமை –
பறை -கைங்கர்யம் -நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -ஆரம்பித்து -இதில் -யுன்னை
அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில்
நீ -நாராயணனாக நீயே -அஸ்மத் சப்தம் நான் –யஸ்மத் சப்தம் நீ
தருதியாகில்-உன்னாலே உன்னை அடைய வேண்டும் -உபாயமும் நீயே ப்ராப்யமும் நீயே
கீழே ஏவகாரம்-உறுதியாக ஆரம்பித்து இங்கு ஆகில் -சங்கை தொனிக்க காரணம் –
எண்ணம் சிந்தனை மாற்றம் -உறுதி குறையவில்லை -விவேகத்துடன் வேகமும் சேர்ந்து –
கண்ணனின் ஆகாரம் நன்றாக அறிந்து –
ஸ்வாமி பார்த்து செய்ய வேண்டும் -என்ற எண்ணம் -பண்பட்ட வார்த்தை

ஜனி ப்ராதுர்பாவம் -சரீரம் திரோதானம் -விபுவான அவனது ஸ்வரூபத்தையும் மறைக்கும் மாயா –
சூரியனை மறைக்கும் ஓட்டாஞ்சில் போலே
ஆக்கையின் வழி உழன்று -ஜனனம் -பிறப்பு -ஜனி யுடையவர்கள் ஜனங்கள்
அவனுக்கு –
தேவகி பூர்வ ஸந்த்யாயம் ஆவிர்பூதம் -கிழக்கு திக்குக்கும் ஸூர்யன் போலே
இவள் கர்பத்துக்கும் அவனுக்கும் ஒட்டாத சம்பந்தம் -அச்யுத பானு
திக்கு -தார்க்கிகள் படி த்ரவ்யம் –
தாஸாம் ஆவீரபூத்-ப்ராதுர் பாவம் –பூ சத்தாயாம் – பூ -இருக்கிறார் -தஸா பேதம் -ஷட் பாவ விகாரம்
அஸ்தி –ஜாயதே –பரிணமதே -விவர்த்ததே -அபஷீயதே -விநச்யதே
விவயம் அடையாமல்–அவ்யயம் -பெண் பால் -நிகழ் காலம் -ஒருமை பன்மையாலோ -விகுதி வெளிப்பட்டு
ஆவிஸ் பூ-வெளிப்பட்டு இருக்கிறது
ப்ராதுர் பூ-கண்ணுக்கு இலக்காகி இருக்கிறது
பூ -இருக்கிறது விடாமல்

பூ சத்தாயாம் ஆவீர் பூ -ப்ராதிர் பூ -கண்ணுக்கு இலக்காமல் இருந்து பின்பு வெளிப்பட்டு இருக்கலாம்
தாஸாம் ஆவிரபூத் ஸுவ்ரி பீதாம்பர ஸ்ரக்வீ-கோபிகளுக்கு நடுவில் மறைந்து தோன்றி-வெளிப்பட்டு இருந்தார் இங்கு –
சாஷாத் மன்மத மன்மத பிஷார்த்தியாக வந்து ஸூந்தரம் பிச்சைக்கு
அந்தர்யாமி -பூ சத்தை -சர்வம் ப்ரஹ்மாத்மகம் -இல்லத்துக்கு அல்லதும் அவன் உரு
சித்தாகவும் அசித்தாகவும்-இருந்து -சரீரமாக கொண்டு இவற்றில் விலக்ஷணன்-
ஐத தாத்மம் இதம் சர்வம் -தத் த்வம் அஸி
ஜெனினம் ஜனி ப்ராதிர்பாவம் -நமக்கும் -கண்ணுக்கு இலக்காகி வெளிப்படுதல்
பிறப்பு உத்பத்தி
கடம் உருவாகும் -இருக்கும் பவதி-
மண் மீசை யோனிகள் தோறும் பிறந்து –அண்ணல் ராமானுஜர் வந்து தோன்றிய அப்பொழுதே
பிறந்த அவன் -தோன்றிய ஸ்வாமி

அந்தி யம் பொழுதில் அரி உருவாகி -எடுத்துக் கொண்டார்
அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீய தோன்றிய -வெளிப்பட்டது -இருப்பது தான் தோன்றும்
இருப்பது மாறி ஜனிப்பது உண்டாவது தான் ஸத்கார்ய வாதம்
தண்ணீர் -மின்சார உத்பத்தி -கேந்திரம் -இருக்கும் சக்தி வெளிப்பட்டதா உருவானதா –
பூ -மின்சாரம் -தண்ணீர் -அஹங்காரம் -மஹான் இப்படி -மேலே மேலே
தோன்றிய என் சிங்கப் பிரான் பெருமை –
ஸ்ரீ நாலாயிரமும் அநாதி பிறக்க வில்லை தோன்றியது -ஸத்கார்ய வாதம்
நம்மாழ்வார் பார்த்து வெளிக்கொண்டு வந்ததே திருவாய் மொழி
ப்ரஹ்மம் ஒன்றே உண்மை ஆதி காரணம் -சத் ஏவ –

பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் –செய்து போன மாயங்கள்
பிறந்த மாயா
மாயக்கூத்தா வாமனா
தத் ஆத்மாநாம் ஸ்ருஜம்யஹம் என்னை நானே படைத்து கொள்கிறேன்
அஜோபிசன் –அதிஷ்டயாமி சம்பவாமி யுகே யுகே -சம் பவாமி – நன்கு தோன்றுகிறேன் –
யஸ்யாம் ஜாதா ஜகன்னாதா -எங்கு வந்தாரோ –
வஸூ தேவ க்ருஹே சாஷாத் ஜெனிஸ்த்தி -பிறப்பை எடுக்கிறார்
அன்னமும் இத்யாதி –ஆனான் -ஆகிய -இப்படி இருக்கிறவர் அப்படி ஆகிறார்
விண் மீது இருப்பாய் –மண் மீது உழல்வாய் –இப்படியும் சப்த பிரயோகம்
ஆகதோ மதுராம் புரிம் -வந்தார்

பரமாத்மா
பூ இருக்கிறார் -உத்பத்தி பண்ண வேண்டாம் -படைக்க ஒருவர் இருந்தால் இவர் பரமாத்மாவாக முடியாதே
எங்கு எத்தோடு இருக்கிறார் -இப்படி இருக்கிறார் -குணங்களோடு -ஞானத்தோடு -ஆனந்த மயம் –
கர்ம வஸ்யம் இல்லையே -கிருபை தயா இவை ஞானத்தை பாதிக்கலாம்
வெளிப்படுகிறது -இச்சையால் -கிருபையால் கண்ணுக்கு இலக்கு ஆகிறார் –
எதற்கு வெளிப்பட்டார் -கிருபை -காரணம் -பிறந்து -கிருபையை காட்டவே பிறந்தேன் –
நீ கர்மம் தொலைக்க உதவ -அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி

நீள் கடல் சூழ் இலங்கைக் கோன் தோள்கள் தலை துணி செய்தான்
தாள்கள் தலையில் வணங்கி நாள் கடலைக் கழிமினே–1-6-7-
கழிமின் தொண்டீர்கள் கழித்துத் தொழுமின் அவனைத் தொழுதால்
வழி நின்ற வல் வினை மாள்வித்து அழிவின்றி ஆக்கம் தருமே–1-6-8-
தரும அரும் பயனாய திரு மகளார் தனிக் கேள்வன்
பெருமை யுடைய பிரானார் இருமை வினை கடிவாரே–1-6-9-

தாள்கள் தலையால் வணங்கி -அவனைத் தொழுதால் வழி நின்ற வல் வினை மாள்வித்து அழிவின்றி ஆக்கம் தருமே–
திரு மகளார் தனிக் கேள்வன் இருமை வினைகள் கடிவார் -ஸ்ரீ த்வய ஸ்ரீ சரம ஸ்லோக அர்த்தங்கள் –
நாட்டில் பிறந்து மனிசர்க்காகாக படாதன பட்டு -இத்தனையும் கிருபா கார்யம்
ஜனன ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் -அவன் பிறந்து நம்மையும் பிறப்பிக்கவும் முடியும் –
ஜன ஜென்மாதி -நிமித்தம் -பிரயோஜனம் -அவன் –
அத்ய மே சபலம் ஜென்ம -அக்ரூரர் -ஜென்மம் பலித்தது-ச பலம் – கண்ணனை பார்த்ததால்-ஜென்மம் கழிக்கவே
அறுவர் தம் பிறவி அம் சிறை
வலிய சிறை புகுந்தார் வடமதுரையில் புகுந்தான் இவன் -சீதா பிராட்டி இலங்கையில் வலிய புகுந்தது போலவே

ஜீவாத்மா
பூ – இருக்கிறோம் -உத்பத்தி பண்ண வேண்டாம் -இருப்பதை மாற்றுவது -உண்டாக்க வேண்டாம் –
ஞானத்தோடு இருக்கிறார் -ஸ்வரூபம் குணம் ஞானம் ஆனந்தமயம் -சாம்யமா –
நேராக வாசி காண்கிறோமே –
விஷமம் மாறுபாடு தான் கண்ணில் படும் -கர்ம தாரதம்யம் –
கர்மத்தால் வெளிப்பட அதுவே பிறப்பு நமக்கு
கர்மபலன் அனுபவிக்க வெளிப்படுகிறோம் –
அறியாமல் புது கர்மங்களை சம்பாதிக்க நிமிர்ந்து -சேவிக்கிறோம் -மீண்டும் சுழல்
கர்மம் தொலைந்தால் ஞானம் ஆவிர்பாவம் வெளிப்பட்டு ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம்

பூ -மூடி விலகி கர்மம் தொலையும் நமக்கு -கிருபை தொலையாது அவனுக்கு -இது வந்தேறி இல்லையே –
ஞானம் ஆனந்தம் ஆவிர்பாவம் -அடைந்து -பரமம் சாம்யம் -ஸ்வேன ரூபேண -இயற்க்கை விளங்கப் பெறுகிறோம்
பக்குவமான ஜீவனை அவன் அனுபவிக்கிறார் மேலே
நமக்கு வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்கிறோம்–

————-

தேவசேனன் பெண் தேவகி -உக்ரசேனன் பிள்ளை கம்சன் – -/ கம்சன் தேவகி ஓன்று விட்ட அண்ணன் /
ஜாத கர்மா -பிறந்த உடனே செய்ய வேண்டியது -தாய் பால் குடிக்கும் முன்பே -/ கீர்த்திமான் -முதல் பிள்ளை –
காலநேமி பிள்ளைகள் -ஹிரண்யகசிபு cousin-தீவில் விட்டு -பிரகலாதன் சத்சங்கம் -காலநேமி தானே கம்சன் –
அவன் கையாலே கொல்லப்பட்டு மோக்ஷம் அடைந்தார்கள்
யோகமாயை யசோதைக்கு பிறந்ததும் அனைவரையும் தூங்க வைக்க –
அந்தரத்தில் இருந்து பேசியதால் அந்தரி -பெயர் –
பல்லாண்டு பாடுதல் ஜென்ம சித்தம் -எத்தை வேண்டி வந்தீர்கள் -கேட்க அத்தை விண்ணப்பம் செய்கிறார்கள் –
மகன் -பிள்ளை-மைந்தன் குழந்தை -வாசி உண்டே அணில் பிள்ளை -தென்னம் பிள்ளை -போலே அம்மா சொல் கேளாமல்
பிறக்கும் பொழுது -தாயார் திரு மார்பில் -பிள்ளை திரு நாபியில் -நான்கு திருக்கரங்கள் சங்கு சக்கரம் எனது அத்புதம் பாலகம் –
ஆபஸ்தம்பர் -தாயார் சொல்லே பிரதானம் -தாய் சொல்லைத் தட்டாதே -தந்தை சொல் மிக்க மந்த்ரம் இல்லை –
கௌசல்யை காட்டுக்கு போக வேண்டாம் சொல்ல கேட்காமல் போன பெருமாள் போல் –
அம்மா நினைத்து -சோகம் இரண்டாம் நாளே பெருமாள் -ஆகவே இந்த அவதாரம் தாய் சொன்னபடி மறைத்துக் கொண்டான்
கருணை எளிமை உடன் நம் பிறப்பை அறுக்க தான் கர்ப்ப வாசம் -தந்தை தாய் கால் விலங்கு அற
அவனை போல் நாம் ஆக நம்மைப் போலே பிறந்து –
ஓர் இரவில் -ஒருத்தி -அத்விதீயம் -பாக்கியசாலிகள்
கார்க்காச்சார்யார் -திரு நாமம் சூட்ட -மாட்டுக் கொட்டகையில் தொட்டில் போட்டு -ஆனந்தம் தரும் பலசாலி -பலராமன் —
கருப்புக்குழந்தை -கிருஷ்ணன் வாஸூ தேவன் –
விதியினால் பெடை–ஒருத்தி -எய்தவன் கை உணரும் -கம்ச பயத்தாலும் பொங்கும் பிரிவால் பெயரை சொல்லவில்லை
அத்தத்தின் பத்தா நாள் –

தேவகி -பஸ்யதி புத்ர பவ்வ்த்ர -உந்தித்தாமரையில் -ஒரே நேரத்தில் பார்த்த ஒருத்தி
ஓர் இரவில் -60-ஸ்லோகங்கள் தேசிகன் யாதவாப்யம்–நான்கு பேர் மற்றும் விழித்த இரவு –
நால்வர் தபஸின் பலமாக கண்ணனை வளர்த்த யசோதை ஒருத்தி
சத் வித்யை -சாந்தோக்யம் -உத்தாலகர் -ஸ்வேதகேது –
ஆதிமூலம் -காரணம்–சதேவ சோம்ய- -ஏகமேவ அத்வதீயம் -ஓத்தார் மிக்காரை இலையாய மா மாயன் –
நீ வந்த கார்யம் -ஆயருக்கு அருள் செய்யவே -அந்த அருளை வேண்டியே வந்தோம் –

தீங்கு நினைந்த -மறைத்து வார்த்தை -மதுரைக்கு வில் விழா வியாஜ்யம் -குவலயா பீடம் -பாகன் -மல்லர்-
வில் பெரு விழவும்-செய்த வேகத்தால் முன் பின் -தான் தீங்கு நினைந்த -தனக்குத் தானே தீங்கு நினைத்துக் கொண்டானே –
நெருப்பு என்ன நின்ற நெடுமால் -பார்த்த பார்வையிலே பாபக் கூட்டங்கள் எரியும் படி –
வைச்வானர அக்னியாக -எங்கள் பயம் -அக்னியை சேர்த்து அவனுக்கு –
நெடுமால் –
தாய் தந்தைக்கு ஒரு பிறவியில் செய்த நன்றிக்கடன் செய்ய நூறு பிறவிகள் வேணுமே
காணுமாறு அருளே -நெடுமால் –
நாராயணனால் சாகா வரம் கேட்ட அசுரன் -துரியோதனன் -பார்வதி இடம் அபசாரம் -இடுக்குக்கீழே –
அடிக்க கூடாதே -கதா யுத்தம் -பலராமன் -அரக்கு மாளிகை பாண்டவர் இறந்தது போலே நினைத்து கற்றுக் கொடுக்க –
ஆணவம் -தொடையை கதையால் அடித்து -திரௌபதி சாபம் -illeegal-சாபம் -மைத்ரேயர் -சாபம் -கொடுத்து -legalaise-பண்ணி –

கோபிகளுக்கு அருள் செய்யவே வந்தாய் -எங்கள் பிரதிபந்தங்கள் போக்க சக்தன் -நெடு மால் -மூன்றையும் நினைவு படுத்தி
என்ன வேண்டி வந்தீர் -உன்னையே வேண்டி உன்னிடம் வந்தோம்
பறை -சங்கேசம் –
மெய்யானாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் -புறம்பே தொழுவார்க்கு பொய்யனாகும் –
உன்னையே வேண்டி உன்னிடம் வந்தோம் –
திருத் தக்க செல்வமும் -பிராட்டியால் விரும்பப்படும் செல்வம் நீயே திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன்
சேவகமும் -வீர தீர பராக்ரமம் -காக்கும் தொழிலை
யாம் பாடி -சேவகம் பாடி வருத்தம் தீர்ந்து -திருத்தக்க செல்வம் பெற்று மகிழ்ந்து –
கிருஷ்ணனின் வருத்தமும் தீரப்பெற்று அத்தைப் பார்த்து நாங்கள் மகிழ பறை தருவாய்
நானா பாறையா ஒன்றை சொல்லச் சொல்ல -அடுத்த பாசுரம்

ஆச்சார்ய பரம்
பட்டர் -நஞ்சீயர் -வேதாந்தி -சன்யாசம் -அனந்தாழ்வான் –
சரணம் வார்த்தை சொல்லி வியர்க்கும் பொழுது குளித்து பசிக்கும் பொழுது உண்ணலாம்
திருமந்த்ரத்திலே வளர்ந்து த்வயத்திலே வளர்ந்து த்வய ஏக நிஷ்டராகி
ஞானம் பிறந்த அன்றே பிறக்கிறோம் -அன்று நான் பிறந்திலேன் பிறந்த பின்பு மறந்திலேன்
இதுவே ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து –ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்து
கலி புருஷனுக்கு நெருப்பாகி இருக்கும் ஆச்சார்யர்
திரு நாராயண புரம் சாஷாத் ஸ்வாமி -ராமானுஜர் அம்சம் திருக்குடந்தை தேசிகன் -தேசிகன் அம்சம் –
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் எச்சில் துப்பி -மீண்டும் குளிக்க -நான்கு தடவை -எய்தவன் இருக்க அம்பு மேல் கோபிக்க கூடாதே –
உன்னால் தான் மீண்டும் மீண்டும் குளிக்கப் பெற்றேன்
அவனையும் திருத்திப் பணி கொண்டார்
காவேரியில் பணம் போடு -invest-அம்மா மண்டபம் நன்றாகக் கட்டிக் கொடுத்தான் இவனே
கண்ணனைக் காட்டித் தரிலும் –உன்னையே ஆர்த்தித்து வந்தோம்
ஸ்ரீ லஷ்மீ -புருஷகாரம் திருவுக்குத் தக்க செல்வம்
சேவகம் -பகவத் கைங்கர்யம்
வருத்தம்
வருத்தமும்
தீர்ந்து
மகிழ்வோம் -மோக்ஷம் -அஷ்ட குண சாம்யம்-முக்தனுக்கு –
அபஹத பாப்மா -புண்ணியமும் அவனை அடைய பிரதிபந்தகம் -ஆகவே பாப கூட்டம் தானே அதுவும்

———————————————

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தொட்டாசார்யர் சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆயி சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் சரணம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: