ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- ஆறாம் ஐந்து பாசுரங்கள் – உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–

மாலே மணி வண்ணா மார்கழி நீராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்து பாஞ்ச சன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப் பாடுடையனவே
சாலப் பெரும்பறையே பல்லாண்டிசைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலினிலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய்-

ஐ ஐந்தும் ஐந்தும் -பிரித்து அருளியது இது முதல் அவனது நிலைமை கண்டு –
கீழே தங்கள் முயற்சி கூவுவான் வந்து நின்றோம் -வந்து தலைப் பெய்த்தோம்
கால தாமதம் -காரணம் –
விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் தேவதாந்த்ர ஸ்பர்சம் -பாகவத அபசாரம் -மூன்றும் இல்லாமல் -முயன்று
போற்றி யாம் வந்தோம் –
யாம் வந்த கார்யம் ஆராய்ந்து அருள்
வந்து தலைப் பெய்த்தோம்
உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம்
இன்று யாம் வந்து இரங்கு
வந்ததை வலியுறுத்தி -அவன் கர்தவ்யம் -அருள் தானே -நீ வந்த காரியத்தை ஆராய்ந்து அருள்
என்று அன்றோ இருக்க வேண்டும்
ஆகதோ மதுராம் புரம்
பிறந்த அந்த ஓர் இரவில் வந்தோமே
வேண்டி தேவர் இரக்க வந்து புகுந்ததும் –
இந்த பாசுரத்தில் -உண்மை அறிந்து-தேஷாம் ஆதித்யவத் ஞானம் மலர -மாலே

ஆலினிலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய்-
யாம் வந்த கார்யம் -சொன்னது தப்பு என்று அறிந்து
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -உபக்ரமித்தது உணர்ந்து அருள் என்கிறாள் இதில்
இப்படி பஞ்ச லக்ஷம் பெண்கள் கிடக்கப் பெற்றோமே – மயங்கி -வாஸூ தேவ சர்வம் ச மஹாத்மா துர்லபம் –
அர்ஜுனனை முன்னே வைத்து பேசினான் –
மயங்கி வந்த கார்யம் மறந்து இருந்தான் -உள்ளமும் உடலும் உருகி திகைத்து இருந்ததை உணர்ந்து மாலே –

வ்யாமோஹம் -அதீத அன்பு -அதுக்கு பல்லாண்டு -மாலே –
முன்பு -நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -என்று-
அபரிச்சேத்யமான மேன்மையையும் நினைத்து இருந்தார்கள் –
இப்போது இத் தலைக்கு –வாத்சல்யமே ஸ்வரூபம் என்று நிலை இட்டார்கள் –
பிராட்டி சக்ரவர்த்தி திருமகனை -சரணாகத வத்ஸல-என்று ஸ்வரூபத்தை நிலையிட்டாள் –
அதுவே ஸ்ரீ ராமாயணத்துக்கு உள்ளீடான பிரதான குணம் –
இங்கு இவள் சரணாகத பக்ஷபாதி -என்று நிலையிட்டார்கள்
இதுவே மஹா பார்த்ததுக்கு உள்ளீடான பிரதான குணம் –
வ்யாமோஹ குணத்தை –மாலே -என்கிற சம்போதனத்தாலே இவர்கள் நிலை இட்டார்கள் –
இவர்கள் பேச்சை கேட்ட பின்பு –முந்தியிலும் பெரும் பித்தனானபடி —
அவனை கண்டவாறே–தங்கள் வ்யாமோஹம் குழப்படி -குதிரை குழம்பு அடி நீர் போலே
அவன் வ்யாமோஹம் கடல் போலே –
பிச்சு ஒரு வடிவு கொண்டால் போலே–மையல் வேட்கை ஆசை அரங்கனாகிய பித்தன் –மாலே

கோவை வாயாள் பொருட்டு –இயற்க்கை -வாய் -இடு சிகப்பு -கல்யாண பிரகிரியை –
பரத்வம் -இடு சிவப்பு -வாத்சல்யம் இயற்கை உணர்ந்து –
ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் –
மாலுடையவன் இல்லை மாலே -பித்தே -நிதானமாக யோசித்து ஆராய்ந்து சீர் தூக்கிப் பார்த்தால் நமக்கு பேறு கிட்டாதே
ஸ்ரீ கஜேந்திர ரக்ஷணம் -நம்மையே -அங்கு ஒரே முதலை இங்கு ஐந்து -அங்கு ஒரு பொய்கை – சம்சார ஆர்ணவம்
மாலே -பரத்வம் சொன்ன குற்றத்தை பொறுத்துக் கொண்டு வாத்சல்யம் காட்ட-ஆஸ்ரித வ்யாமோஹமே வடிவு
கோல மலர்ப்பாவைக்கு அன்பாகிய என் அன்பே -அன்பே வடிவு

பவான் நாராயண தேவ -இங்கும் நாராயணனே -தேவ தேவன் முதலில் உண்டே
ஆத்மாநம் மானுஷம் மந்யே ராமம் தசரதாத்மஜம்-போலே இங்கும் மாலே –
தயரதன் பெற்ற மரகத மணித்தடம் -இயற்க்கை தாசாரதி -தேவாதி தேவன் இல்லை -சத்யவாக்யனது வார்த்தை

மணி வண்ணா -என்று இவன் மால் என்பதை அறிந்து சொல்கிறார்கள் -ரத்ன கரப்பப்பெருமாள் -நீரோட்டம் உள்ளே காண்கிறோமே

வேண்டுவன கேட்டியேல் –
கேட்புதியாகில் -என்கிறது-அந்ய பரதையாலே –
அந்ய பரதை என் -என்னில்
பஞ்ச லஷம் குடியில் பெண்களும் முன்னே நிற்கையாலே-
இவர்கள் முலையிலும் இடையிலும் கண்ணிலும் முகத்திலும்
துவக்குண்டு ஆனைக்குப்பு ஆடுவாரைப் போலே இருக்கையாலே–தட்டி எழுப்புகிறார்கள் –
பித்தர் பனி மலர்ப் பாவைக்கு
சமத்காரமாக சொல்ல வில்லை -அவர் அவர் தான் பித்தே -உணர்ந்து இந்த பாசுரம் –

ஆறு வஸ்துக்களை -பிரார்த்திக்கிறார்கள் -அங்கு அனைவரும் சங்கு சக்கரம் தரித்து அன்றோ இருப்பார்கள் –
பாணவ் ரதாங்கம் -சயனே புஜங்கம் -சங்கரர்
மாலே -எளிமைக்கு -மணி வண்ணா -அழகுக்கு -ஆலின் இலையாய்-பரத்வத்துக்கு -all in
மாலுக்கு -வையம் அளந்த மணாளர்க்கு -நீல கரு நிற மேக நியாயன்-சேர்ந்த பசும் கூட்டம்
இந்த ஆறுமே அஷ்ட குணங்களுக்கும் உப லக்ஷணம்

நீராட்ட உத்சவம் -மார்கழி கடைசி – ஏழாம் திரு நாள் -தை முதல் எட்டு நாள் உத்சவங்கள் -எட்டாம் நாள் ஜீயர் உத்சவம் –
ஆண்டாள் பெற்றுக் கொண்டு -இனி மேல் தான் வாத்ய கோஷ்ட்டி -மூன்று மணி நேர நீராட்டம் -நிதானமாக அனுபவித்து -இரவு 10-மணி திரும்ப –
மா முனிகள் -அண்ணன்-புனர் அவதாரம் -கூட எழுந்து அருளி -அவரை நோக்கி -இன்று மட்டும் -மற்ற நாளில் மக்களை நோக்கி -சேவை –

ததா வித்வான் புண்ய பாபே விதூக பரமம் சாம்யம் உபைதி -அஷ்ட குணங்களில் சாம்யம் –
உன்னையும் உம்பியும் தொழுதோம் -காமனைப் பயந்த காளை -போகக்கூடாத வழி யாகிலும் சென்று அடைய ப்ராப்ய த்வரை
ஸ்வாமி தாச -பரமாத்ம ஜீவாத்மா பாவம் மாறாமல் பக்தன் முக்த தசை அடைந்து
வித்வான் -வித் வேதனம் த்யானம் நிதித்யாசனம் உபாசனம் பர்யாயம்
பக்தி யோகன் -தனது முயற்சியால்
சரணாகதி -நாம் பற்றும் பற்றுதலும் உபாயம் இல்லை என்று அறிந்த வித்வான் –
விதூய–உபாசகன் -பிராரப்த கர்மம் தானே கழிக்க வேண்டும்- சஞ்சித கர்ம அவன் கழிப்பான்-
பிராரப்த கர்மம் தொலையும் பிறவியில் -அது வரை கால தாமதம் -இவனுக்கு –
சரணாகதனுக்கு -அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாஸூச -பொறுப்பு அவனது –
அதே சரீர அவசானத்தில் மோக்ஷம்

விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் -தேவதாந்த்ர ஸ்பர்சம் -பாகவத அபசாரம் மூன்றும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமே –
தடங்கலை நீக்குவது நம் பொறுப்பு

மாலே -ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம்-மஹா பாரதத்தில் உள்ளீடான -சரணாகத வாத்சல்யம் -ராமாயணத்தில் உள்ளீடான
மயல் மிகு பொழில் சூழ் மால் இருஞ்சோலை
இருமை -பெருமை –
ஊமத்தங்காய் தின்னால் போலே ஒருவருக்கு ஒருவர் -பக்தர்களும் அழகரும்
த்யாஜ்ய தேஹ வ்யாமோஹம் –
திருமோகூர் -காள மேகப்பெருமாள் –
திருவட்டாறு -ஆறாம் திருவாய் மொழி -வானேற வழி தந்த வாட்டாற்றான்
திருமாலிருஞ்சோலை -ஏழாம் திருவாய் மொழி -மங்க ஒட்டு உன் மா மாயை –
உம ஆசை முக்கியமா என் திரு உள்ளம் முக்கியமா –
நீயே விருப்பம் கொள்ளுவாய் -பிரார்த்திக்க –
லோக உஜ்ஜீவநார்த்தமாக தந்தோம் என்று தன் ஜீவனமாகிய ஆழ்வாரைத் தருவான் மீண்டும் –

விமல சரம திருமேனி -ஞானம் பக்தி வைராக்யம் வளர்ந்த திருமேனியில் பித்தன்
கணபுரத்து -மாலுமது வாஞ்சை முற்றும்
நோலாதாற்றேன் –மாலாய் மயக்கி அடியேன் பால்
விண்ணீல மேலாப்பு -திருமாலும் போந்தானே
திருமாலே கட்டுரையே
மாலே ! மாயப் பெருமானே! மா மாயவனே ! என்று என்று
மாலே ஏறி மால் அருளால் மன்னு குருகூர்ச் சடகோபன்
பாலேய் தமிழர் இசைகாரர் பத்தர் பரவும் ஆயிரத்தின்
பாலே பட்ட இவை பத்தும் வல்லார்க்கு இல்லை பரிவதே–1-5-11-
மால் -சர்வாதிகன்
ஏறவனை பூவனை பூ மகள் தன்னை –வேறின்றி விண் தொழ தன்னுள் வைத்து-
நிமிர்ந்து மண் கொண்ட மால் தனில் மிக்கும் ஒரு தேவு உள்ளதே
பரத்வம் -வையம் கொண்ட மால்
இரண்டும் இருந்தால் தானே பராத்பரன் –
ராவணன் தம்பி கிடைக்கவும் ஆசை கொண்டவன் -ஸூக்ரீவன் நாதன் ஆக இச்சையை கொண்டவனும் –
அங்குல்ய அக்ரேன விரல் நுனியால் அழிக்கும் சக்தன் –
அணிலையும் தடவிக் கொடுத்து -இது என்ன மால் -திரௌபதி பரிபவம் பொறுக்காமல் தாழ நின்று செய்த க்ருத்யங்கள் –
விஸ்வரூபமும் வ்யாமோஹமும் மால் தானே

மலர் புரையும் திருவடி -உலகு அளந்த திருவடியே அடியார் ஸ்பர்சத்தால்-இது அன்றோ மால்
ஸுவ்ரி பெருமாள் பாட்டுத் தோறும் மலர் -மாலை நண்ணி -திருவாய் மொழி –
அர்ச்சனம் -முடியாதவர் -நீலோத்பல ஸ்யாமளன் -கருவரை போல் நின்றான்
சரத் சந்த்ரந் போலே –
சரணம் -மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான்
அதுவும் முடியாமல் அன்பனாகும் –
திருக்கண்ண புரம் சொல்ல நாளும்
இதுவும் முடியாதவர் -இப்பத்தும் பாடி ஆடி தாள்கள் பணிமின்
எதற்கும் அருளும் மால்
நோலாதாற்றேன் –மாலாய் மயக்கி அடியேன் பால் வந்தாய் போலே வாராய்
மாலாகி வர வேண்டும்
மால் ஆகும் படி வர வேண்டும்
வந்தாய் போல் -கருப்பன் -வந்தது போலே வர வேண்டும்
மாலாய்ப் பிறந்த நம்பி -அதுவே மயக்க காரணம் -கண்ணன் எனும் கரும் தெய்வம்
ஸ்வபாவம் உன்னிடம் கண்டோம் -இவர்கள் இத்தனையும் செய்ய -மயங்கி கிடக்கிறான் –
ருக்மிணி சந்தேசம் -அனுப்ப -கண்ணன் மயங்கி உருகி இருந்தானே -கிருஷி பண்ணி –
இவ்வளவும் வர நிறுத்தினான் இடம் வந்தோம் இத்யாதி சொல்வதே –
புரிந்து மாலே -அருள் -பேற்றுக்கு உபாயம் அவன் நினைவே -பிரார்த்தனையுடன் -சாம்யா பத்தி இதில் –
சாயுஜ்யம் அடுத்த பாசுரம்

————-

வார்த்தை -ஸ்ரீ கீதா சாஸ்திரம்
பெரு வார்த்தை -பக்தி பிரபத்தி பரமானவை
மெய்ம்மை பெரு வார்த்தை -சரம ஸ்லோகம்
பார்த்தம் பிரபன்னம் உத்திஸ்ய -வ்யாஜமாக -நெறி எல்லாம் எடுத்து நிரை ஞான மூர்த்தி
வார்த்தை அறிபவர் மாயவனுக்கு அல்லது ஆவரோ -இங்கு வார்த்தை சரம ஸ்லோகத்தில் உள்ள மாஸூச -என்பதே
முத்தனார் முகுந்தனார் –எத்தினால் இடர் ஏழை நெஞ்சே
பார்த்தோ வத்ஸா-கீதாம்ருதம் -அதில் திரட்டுப்பால் சரம ஸ்லோகம் –

மாம் -அஹம் –மாலே -மணி வண்ணா -ஆலின் இலையாய் – -பரத்வ ஸுந்தர்ய ஸுலப்ய இவற்றின் பசும் கூட்டம்-
மாம் -ஸூ லபனான-என்னை -கையும் உழவு கோலும்-கொல்லா மாக் கோல்–சாரத்ய வேஷம் -தேர்ப்பாகு –
பற்றலர் வீய கோல் கையில் கொண்டு பார்த்தன் தன் தேர் முன் நின்றான் -தேவ பெருமாள் தான் கதை கையில் கொண்டுள்ளார்
பிடித்த சிறுவாய் கயிறும் -சேனா தூளி தூ சரிதமான திருக் குழலும்
தேரின் கீழே நாட்டிய திருவடிகளுமான நிற்கிற சாரத்ய வேஷம்
உனக்குக் கையாளாய் இருப்பவன் –

திரௌபதி பரிபவம் பண்ணிய கௌரவர்-வெறுமனே பார்த்துக் கொண்டு இருந்த பாண்டவர் இருவருமே -பிரதான தோஷம் -பாராதே உபதேசித்தான் –
ஜிதேந்த்ரியில் தலைவன் -அர்ஜுனன் -ஆஸ்திக அக்ரேசன் -கிருஷ்ண ஆஸ்ரய கேசவத்ய ஆத்மா –
பந்துக்கள் பக்கம் ஸ்நேஹம் -வத பீதி -திரௌபதி பரிபவம் கண்டு இருந்த தோஷம் -ஸ்ரீ கிருஷ்ண அபிப்ராயத்தால் இதுவே பிரதானம்
இவளின் மங்கள ஸூத்ரத்துக்காகவே -விரித்த குழலை கூட பார்க்க சஹியாதவன் -இவர்களை விட்டு வைத்தான்
தூத்ய சாரத்யங்கள் பண்ணிற்றும் கீதா உபதேசம் பண்ணினதும் இவளுக்காகவே

ஆஸ்ரயண ஸுவ்கர்ய ஆபாத குணம் -நிகரில் புகழாய் -என்னை ஆள்வானே – -உலகம் மூன்று உடையாய்-
திரு வேங்கடம் உடையாய் ஸுசீல்யம் ஸ்வாமித்வம்-வாத்சல்யம் -ஸுலப்யம் -நான்கும்
குற்றம் கண்டு வெருவாமைக்கு வாத்சல்யம் -கார்யம் செய்யும் என்று துணிகைக்கு ஸ்வாமித்வம் –
ஸ்வாமித்வம் கண்டு அகலாமைக்கு ஸுசீல்யம் -கண்டு பற்றுகைக்கு ஸுலப்யம் –
சகல மனுஷ நயன விஷய -கட்கிலி காணுமாறு அருளாய்
தனக்காக கொண்ட சாரதி வேஷத்தை அவனை இட்டுப் பாராதே அஞ்சின அச்சத்தை தீர்க்கிறான் -தானான தன்மையைக் காட்டி –
அஹம் த்வா-நான் உன்னை -மார் தட்டி – -சர்வஞ்ஞனாய் சர்வ சக்தனாய் ப்ராப்தனாய் பூர்ணனாய் –
அஞ்ஞனான அசக்தனான அபிராப்தனான அபூர்ணனான உன்னை –

உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம் -உன்னையே உன்னிடம் வேண்டி வந்தேன் -பறை தருதியேல் -என்றும் சொல்ல –
மால் பால் மனம் வைத்து மங்கையர் தோள் கை விட்டு இருக்கும் உங்கள் வார்த்தையால் -பறை -உன்னை -சமன்வயப்படுத்த –
கைங்கர்யம் பண்ண திருவாலவட்டம் கேட்டுப் பெறுவது போலே -இது கைங்கர்ய உபகரணம் தானே –
நோன்பு வியாஜ்யம் -உன்னைக் கண்டு ஸம்ஸ்லேஷிக்கத் தானே

கோளரி சிசுபாலாதிகளை அழிக்க -மாதவன் -ரசிகன் –கோவிந்தன் —
கஞ்சன் வலையில் தப்பி வந்த மாலாய் பிறந்த நம்பி மாலே செய்யும் மணாளன் –
உன் தன் பேச்சும் செய்கையும் மையல் ஏத்தி மயக்க உன் முகம் மாய மந்த்ரம் தான் கொலோ -மாயம் கொலோ மந்த்ரம் கொலோ –
மணி வண்ணா -கோபால ரத்னம் —
மேலையார் செய்வனகள் -வேதத்துக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் மேலான தர்மம் அறிந்தவர்கள் அனுஷ்டானம் -சிஷ்டாசாரம் -யஸ்ய தாசரதி ஸ்ரேஷ்டாயா-
கண்டு மகரிஷி சொன்னார் -புறாவும் குரங்கும் அனுஷ்ட்டித்து காட்டியது -சரணாகத ரக்ஷணத்தை உயிர் கொடுத்து செய்ய வேண்டியது –
வேதத்தில் விழுமியது -வேதத்தை விட சிறந்தது இது அன்றோ
பறை
பெரும் பறை
சாலப் பெரும் பறை -ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி வழு விலா அடிமை செய்ய வேண்டியதை
இப்படி விசேஷணங்கள் –

—————-

ப்ரபந்தசாரம் ஆறு ஐந்தும் -திருப்பாவை –
உபகரணம் -சம்பாவனை -பறை பிரார்த்தனைகள் -பாறையை விளக்கி- பலம் அருளி இவ்வாறு ஐந்தும்
மாலே -மா -பிராட்டி -மா தவன்–மா தொடங்கி -17-மா வார்த்தை கொண்ட – ஸ்லோகம் –
மா நிஷாதா -வால்மீகி தொடங்கிய ஸ்லோகம் –
மார்கழி -தொடங்கி –நான்கு பாசுரங்கள் -மா –மாயனை -மாரி -மாலே -விசேஷம்
உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் கீழே -நானா பறையா -இவன் விசாரிக்க –
மேடு பள்ளம் ஸூகம் துக்கம் மாறி மாறி-துக்கம் தருவதுவும் நம்மைப் பக்குவப் படுத்தவே –
நீ தான் வேணும் –
மார்கழி நோன்பு -தொல் பாவை – அநாதி காலம் -இதுக்கு உபகரணங்கள் வேணுமே -மேலையார் செய்வனகள் –

மாலே –
நமக்காக்கி ஏங்கி நிற்கும் நிலை -கீழே பரத்வம் -25-பாசுரங்களும் –
மேல் ஐந்திலும் எளியவன் -ஆகவே ஐ ஐந்தும் ஐந்தும் அறியாதார் வையம் சுமப்பது வம்பு –
வம்பு -அதிசயம் -என்றவாறு -வேறு படுத்திக் காட்டுகிறார்
இழந்தது கற்பே- வளையல்கள் -போலே
பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி
பரமன் அடி காட்டும் வேதம்
வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ்
மாங்கொட்டை -மாம் பழங்கள் ஸ்தானம் வேதம்
ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் –
அவன் திருவடிகளில் வ்யாமோஹம் ராமானுஜர்
ஆஸ்ரித வாத்சல்யம் -சரணாகதி சாஸ்திரம் -தொட்ட இடம் எல்லாம் சரணாகதி ஸ்ரீ ராமாயணம்
உபக்ரம உப சம்ஹாரம் -சாரம் / அப்பியாசம் மீண்டும் மீண்டும் /அபூர்வ -புது விஷயம் /பலம் சொல்லி சாரம் /
அர்த்தவாதம் புகழ்ந்து / உபபத்ய -logical-இப்படி ஆறு காரணங்களால் சாரம்

ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் -தேவகி -யசோதை -கோபிகள் -வெண்ணெய்க்கு ஆடும் பிள்ளை / கோவர்தனம் -/
பார்த்த சாரதி / -பாண்டவ தூதன்
ஜெயதேவர் அஷ்டபதி -ஸ்லோகம் -விரஹம்-திருவடிகளை ராதையை தலையில் வைக்கச் சொல்லி –
பத்மாவதி இவர் மனைவி -கண்ணனே அவர் போலே வந்து எழுதினது சரி என்று அத்தையே
பக்தருக்கு கைங்கர்யம் செய்தவளுக்கு காட்சி கொடுத்து -பக்த ப்ரேமத்தை வெளிப்படுத்தினான்
பிரேம்நா அநு பிரவேசித் -ப்ரேணா-நாமும் வெறுக்கும் உடலுக்குள் -அன்பு நினைத்த வேதம் தழு தழுத்த குரலில்
கத்திர பந்தும் அன்றே பாரங்கதி கண்டு கொண்டான் -க்ஷத்ர பந்து -மூன்று எழுத்துடைய பேரால் -கோவிந்த -அச்சு எழுத்துக்கள் மூன்றும் –
நாம சங்கீர்தன பலன் நல்ல ஜென்மம் எடுத்து மோக்ஷம் போனானே –
பித்தனைப் பெற்றும் அந்தோ பிறவியில் துளங்குமாறு –
யயாதி -இந்திர சாம்யம் பெற்று -கீழே தள்ளிய வ்ருத்தாந்தம் -ஒவ் ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கும் சாம்யா பத்தி அளிக்கிறான் –
அநா வ்ருத்தி சப்தாத் -இவனை அடைய அவன் செய்த முயற்சி மிகபின் பெரியதே -பித்தன் –

மணி வண்ணன் -ஸுந்தர்யம் -இந்திர நீல மணி வண்ணன் -விஷத்தையே முறிக்கும் அழகு –
சார்ங்க பாணி கோயில் -கும்பேஸ்வரர் வர்த்ததே -விளங்குகிறார் -ஆராவமுத ஆழ்வார் –
வில்லுடன் -வில்லூர் ஸ்வாமி சேவித்து தினம் ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணுவாராம் –
ஹால ஹால விஷம் -முள்ளை முள்ளால் முறிக்க -பாம்பால் கடிக்கச் சொல்லி -அமுதம் உண்டும் போகாமல் —
கும்ப குடமூக்கு ஆராவமுத ஆழ்வார் பின் அழகை பருகி விளங்குகிறார் –
இன்றும் பின்னால் கும்பஸ்வரர் கோயில் பின் அழகை சேவித்து சேவை
மணியால் புகழ் பெற்ற வண்ணன் -கண்ணன் -சமந்தக மணி -சத்யாரிஜித் -8-பாரம் -600-kg-தங்கம் தினம் தரும் –
அவன் தம்பி ப்ரசேனனனை சிங்கம் கொல்ல -கரடி அதைக் கொல்ல -ஜாம்பவான் இடம் இந்த மணி –
ஜாம்பவதி சத்யபாமை இருவரும் -கண்ணன் இடம் திருமணம்
முன்பே இவளை மணம் செய்து கொடுக்கச் சொல்லிய
அக்ரூரர் -கிருதவர்மா-சதகர்மா- மூவர் கூட்டணி -சதகர்மா மிதிலைக்கு செல்ல -அக்ரூரர் மணியை கொண்டு காசிக்கு செல்ல –
யாகத்துக்கு தங்கம் உபயோகித்து
பலராமன் கண்ணனே கள்ளன் -22-வருஷங்கள் மனஸ்தாபம் கண்ணனும் பலராமனும் -துவாரகையில் கண்ணன் -மிதிலையில் பலராமன் –
அக்ரூரை மீண்டும் வரவழைத்து -மணியைக் காட்டச் சொல்லி -உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உணர்வான் –
மணி -அக்ரூருக்கே -நல்ல வழியில் -வரும் தங்கத்தை உபயோகிக்க –
கலைகள் -ருக்மிணி சாத்யபாமா ஜாம்பவதி -மூன்று காலை விட்டு நான்காம் பிறை -சந்திரன் வம்சம் –
ஆகவே நான்காம் பிறை சந்திரனைப் பார்த்தாலும் இந்த கதை கேட்ப்பவர்க்கு தோஷம் இல்லை
மணிக்கும் அவனும் பல சாம்யங்கள் உண்டே –

உபகரணங்களில் எங்களுக்கு உத்தேச்யம் இல்லை -முன்னோர் முறை வழுவக் கூடாதே -அதனால் கேட்டோம்
லோகம் அனுவர்த்திக்குமே உலகில் சான்றோர் செய்வதே பிரமாணம் எங்களுக்கு
பிரமாணம் -அளவு -சான்றோர் எந்த அளவு எந்த அங்கங்கள் உடன் செய்கிறார்களோ அப்படியே செய்ய வேண்டும்
திரு நாங்கூர் -11- சேவை -ஆகம மூர்த்தி -பாஞ்சராத்ர வைகானச ஆகம மூர்த்திகள் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கலாகாது -இருந்தாலும்
திருநகரி பெருமாள் மட்டும் -வைகானஸம் -மற்ற பெருமாள் பாஞ்சராத்ரம் –
மாத்யானிகம் செய்வதும் வேதத்தில் இல்லை -மேலையார்
யாகம் செய்யும் இடத்தில் கிழக்கே தர்ப்பை கொண்டு வர வேணும் -முன்னோர் செய்வதை நினைத்தாலே போதும் –
திருவல்லிக்கேணி கிழக்கே சமுத்திரம் தானே

ஸூப்ரபாதத்துக்கு சங்கங்கள் வேண்டும் -அபர்யாதம்-11-அக்ஷவ்ணி போதாது அவர்கள் இடம் -7-அக்ஷவ்ணி போதும்
கண்ணனை எதிர்த்தால் எவ்வளவும் போதாதே -பாஞ்ச ஜன்யம் -ஹிருதயம் பிளக்கும் படி -நடுங்க முழங்கும்
பால் -போல வெளுத்தே -உன் பாஞ்ச ஜன்யமே -இது மட்டும் தானா கேட்டதும் -மேலும் உண்டே
போல்வன -பலவும் -5-லக்ஷம் உள்ளோம்
போய்ப்பாடு -பழமையும் பெருமையும்
ருக்மிணி கூட பிறந்த ஐவர் ஐம்புலன்கள் நமக்கு போலே -விஷயாந்தரம் சிசுபாலன் –
அந்தணர் ஆச்சார்யர் -தடைகளைப் போக்கி சேர்ப்பிக்கிறார் –
விதர்ப்ப தேசம் நாக்பூர் -மடுத்தூதிய சங்கு ஒலி போய்ப்பாடு உடையனவே
சாலப்பெரும் பறை -முரசு அறிவிக்க வேண்டும்
பல்லாண்டு இசைப்பார் -பாடுவார் இல்லை -அரையர் -இசைந்து சிரத்தையுடன் பாடுவார்
முகம் பார்க்க மங்கள தீபம்
கொடி பிடித்தே ஊர்வலம்- கொடிய விதானமே -தப்பாக பலர் பாடுவார்கள்
தூங்கும் கண்ணனை எழுப்பி இவ்வளவும் கேட்க்கிறார்கள்
உன் திரு வயிற்றில் உண்டே தரலாமே -ஆலிலை கண்ணன் அன்றோ -பால முகுந்தன் -all in –

அருள் உள்ளத்துடன் தந்து அருள வேண்டும்
ஆசை -அன்பு -அருள் மூன்றும் உண்டே -தசரதன் மூவரும்
கைகேயி -ஆசை உள்ளம் -கௌசல்யை -அன்பு உள்ளம் -சுமத்தரை அருள் உள்ளம் -ராமன் தசரதர் வித்தி –
தம்பி என்று போகாமல் அடியார் போலே சேவகம் செய் வந்தால் வா அது அன்றேல் முன்னம் முடி என்றாள் பால் உதடு உள்ளவள் -கம்பர்
அனைத்தையும் அடியார்க்கே என்று அருள் உள்ளத்துடன் அருளுவான்

சரணாகதி -பெருமையும் எளிமையும் -ஆஸ்ரயண ஸுகர்ய ஆபாதக -கார்யம் செய்யும் சாமர்த்தியம்
மாம் -அஹம் இரண்டும் -உண்டே -தேரோட்டி தூது சென்ற எளிமை –
மாலே மணி வண்ணா -மாம் அர்த்தம்
ஆலின் இலையாய் -அஹம் -அருள் புரிவான் -சரம ஸ்லோகார்த்தம் இதில்

ஆச்சார்ய பரம்
பெருமாள் -பொன் அரங்கம் என்னில் மயிலே பெருகும் இராமானுசன்
மணி -ரத்னம் போல்வார்
மார்க்க சீர்ஷ நிஷ்டை -மார்கழி நீராடுவான்
முன்னோர் மொழிந்த -வழி உபதேசம்
சத்வ குண நிஷ்டர்
பறை குரு பரம்பரை சம்பந்தம் -சாலப் பெரும் பறை தானே இது-நாம் தொடங்கி ஸ்ரீ லஷ்மீ நாதன் பர்யந்தம் –
ப்ரேமம் பக்தி அருளுவார்
ஞான தீபம்
வைகுண்ட கொடி -ஆதி சேஷன் -மடியில் அமரும் பேறு
ஆலின் நிலையாய் -நிழல் போன்றவர் ஆச்சார்யர்
பந்தல் -மேல் கட்டு -விதானம்

————-

கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா வுன்தன்னைப்
பாடிப் பறை கொண்டு யாம் பெரும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே
பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாம் அணிவோம்
ஆடையுடுப்போம் அதன்பின்னே பாற்சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழி வாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்

மந் மநாபவ -முக்கரணங்களால் -ஆஸ்ரயிக்க-பெரியாழ்வார் பின் பற்றி சொத்தாக ஆண்டாளுக்கு கொடுக்க
பக்தர்களுக்கு பகிர்ந்து அருள கூடி இருந்து –பெரியாழ்வார் திருமொழி சுருக்கமான இந்த கூடாரை -பாசுரம்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்-பகவத் பாகவத பிரிவால் வெப்பம் -விரஹத்தால் -துன்புறுவோம்
கோதாவரி தீர்த்தம் பெருமாள் லஷ்மணன் -அத்யந்த ஸூ குமாரன்-ஸூக சம்வ்ருத்தான் -ஸூ கோஜித –
பரதன் -பின் இரவு அபார ராத்திரியில் -சரயுவில் குளிக்க –

இப்பொழுதே திரும்புவோம் -பெருமாள் -பஞ்சவடியில் -அப்படி ஒரு தாய் கைகேயி-இடம் பிறந்து இருக்க வேண்டாம் –
கைகேயி தசரதன் வஸிஷ்டர் தானும் பரதனை படுத்தின பாடு -நினைந்து வருந்தினான் –
பரதன் சரயுவில் குளிக்க சரயுவே வற்றும் படி அன்றோ விரஹ தாபம் –
நமக்கு தாப த்ரயம் போக சாது சமோஹம் வேண்டுமே -கூடி இருந்தே குளிரலாம்
ஓங்கி –நாடு ஸம்ருத்தி -கயல் உகள -நெல் ஓங்கி -தளிகை பண்ணி இன்று
கூடார்-ராவணாதிகள் மட்டும் இல்லை -நாமே கூடாராக இருந்தோம் -பக்தி பிறந்ததே அவனது சீர் -ஒன்றே காரணம்
வீரம் ராவணாதிகள் -பணிவு விசுவாமித்திரர் -ஞானம் வசிஷ்டர் -தசரதர்-புத்ரத்வம் -சூர்ப்பணகை -அழகு –
சீலம் விபீஷணன் -பிரணயித்வம் -சீதா -மோக்ஷ பிரதத்வம் ஜடாயு
பாடிப் பறை கொண்டு
பாடி பல பாசுரங்கள் கீழே
உன்னை -விட உன் தன்னை பாடி -அதுவே பிரயோஜனம் –
பாடுவதே பறை -கைங்கர்யம் -பல்லாண்டு என்று –நவின்று உரைப்பார் பல்லாண்டும் பரமாத்மாவைச் சூழ்ந்து இருப்பர்
ஸம்மானம் -கீழே உபகரண பிரார்த்தனை -இதில் ஸம்மானம் பிரார்த்தனை –

வலக்கை ஆழி இடக்கைச் சங்கம் இடது திருக்கை சங்கைக் கொடுக்க
பல சங்கங்கள் வேண்டும் -கீதாச்சார்யன் ச கோஷம் -பாஞ்ச ஜன்யம் -அதுவும் வைத்துக் கொள்ளுங்கோள்
ஆ நிரை -இனம் மீளக் குறித்த சங்கமும் கொடுக்க –
ருக்மிணி தேவி -மடுத்தூதிய சங்கு ஒலி-இது நாலாவது சங்கம் -இதுவே எனக்கு வேண்டியது -நமக்கும் கல்யாணம்
பறை -ஜாம்பவான் -பக்தனது பறை -உன்னிடத்தில் இருப்பது வேண்டுமே -பாரோர்கள் எல்லாம் மகிழ பறை கறங்க-
ஆரார் எனச் சொல்லி ஆடுமது கண்டு -இது சாம்யாபத்தி –
பல்லாண்டு இசைப்பாரே –
நம்மாழ்வார் -வீற்று இருந்து –போற்றி -/ இவர் போதாது -அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி பல்லாண்டு –
பெரியாழ்வார் வேணும் என்று கேட்டு வாங்கு
கோல விளக்கு -நப்பின்னை பிராட்டி
கொடி பிடித்து -ஆசனம் வாஹனம் -கருடன்
விதானம் -ஆதி சேஷன் குடையாக -வாங்கிக் கொண்டு
இனி அவர் இடம் என்ன மீதி -ஜிதந்தே -ந தே ரூபம் -பக்தானாம் பிரசாததே -அடியார்களுக்காகவே அனைத்தும்
ஏழாம் நாள் -உத்சவம் -திருக் கைத்தலை சேவை -அப்புறம் திருவடி தொழுதால் -கஸ்தூரி கூட கொடுத்து –
தன்னிடம் ஒன்றும் இல்லாமல் சேவை உண்டே
இவை உபகரணங்கள்

இனி ஸம்மானம் –
வேத விண்ணப்பம் ஸ்வாமி -சடாரி தீர்த்தம் பரிவட்டம் பிரசாதம் -அருளப்பாடு -நாயந்தே-நாடு புகழும் பரிசு இதுவே
இப்படி அனைத்து கைங்கர்ய பரர்களுக்கும்
ஐந்து சொல்லி அனைய பல்கலன்களும் -சொல்லாத எல்லாவற்றையும் -யாம் அணிவோம் -கொடு இல்லை
கீழே அருள் என்றார்கள்
யாம் பெரும் ஸம்மானம் -நீ கொடுக்கும் ஸம்மானம் இல்லை -வார்த்தை த்வநியே மாறுகிறதே
கீழே நெய் உண்ணோம் –இத்யாதி -இதில் உடுப்போம் -குளிர்வோம்-பண்ண முடிவு -தடுப்பை எடுத்தோம் -நோன்பு முடிகிறதே –
ஆத்ம ஞானமும் அப்ரதிஷேதமும் அன்றோ பேற்றுக்கு வேண்டியது -விலக்காமை
விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் தேவதாந்த்ர ஸ்பர்சம் -பாகவத அபசாரம் -மூன்றும் இல்லாமை
மலர் இட்டு நாம் முடியோம் -அங்கு -இங்கே பல் கலனும் யாம் அணிவோம் -ஆடை உடுப்போம் -அவனது பரிவட்டம் –
வரத சரணம் இதி சொல்லவே சிரமம் நமக்கு -வசோபி-சப்தம் மனசில் இல்லா விட்டாலும் -சொல்வது அருமை அன்றோ –
இந்தத் தகுதியும் தேவரீர் தானே அருள வேணும் –
தன் தகுதிக்கே ஏற்ப கொடுப்பவன் -விசேஷ அபிமானம் பிரபன்னர் இடம் -அதுக்கு குந்தகம் வரும்படி நாம் செய்யாது இருக்க வேண்டுமே –
தடுக்க மாட்டோம் என்று நிகமிக்கிறார்கள் இதில் –
பல்கலனும் அணிந்த பின்பா ஆடை அணிவோம் -அவன் அருளால் வருவதற்கு க்ரமம் இல்லையே

பால் சோறு -நீரை வைத்து இல்லை -பால் சக்கரைப் பொங்கல் -வேறே அக்கார அடிசில் வேறே —
60-படி பாலில் -4-படி அரிசி -அழகர் கோயிலில் அக்கார அடிசில் –
புத்ருக்கு நெய் -கெட்டி நெய் வெளுப்பு நெய் சுவை நெய் மூன்றையும் வெண்ணெய் நிலையிலே கலந்து –
பிரசாதத்துக்கு அனைவரும் யோக்யர்-
கண்ணனே நெய் -ஆகவே முழங்கை வழி வார-போகம் நீயே -அமுது செய்த உன் திருமகம் மலர்வதே எங்களுக்கு போகம்
கூடி இருப்பதே குளிர்வதாய் இருக்கும்
ஸ்த்ரீத்வம் அபிமானம் வென்ற சீர் -பாலே போல் சீர் -நின் புகழில் வைகும் சிந்தையில் மற்று இனிதோ நீ தரும் வைகுந்தம் –
தேஹாத்ம அபிமானிகளை தலை சாய்க்கப் பண்ணும் என்று சொல்லவும் வேணுமோ
உயர்வற நலமுடையவன் -என்று அறிந்த பின்பு தொழுது எழுவோமே
அது போலே கூடாரை வெல்லும் சீர் -அறிந்து கூடி இருந்து குளிர வேண்டுமே

எம்பெருமானே சரணம் என்று பற்றிய எம்பெருமானார் நமக்கு சரணம் -பங்குனி உத்தர மண்டபம் பலகை பறை சாற்றும்
உறுதி பெற பிராட்டியை சரண் அடைத்து -அஸ்து தே –
எண்ணில் அடங்காத -நிரதிசய- நிஸ் ஸீமா எல்லை காண முடியாது ஒவ் ஒன்றுமே குணங்களைச் சொல்லி –
அள்ள அள்ளக் குறையாத -குணங்களைச் சொல்லி
திவ்ய பூஷணங்கள் அடுத்து -பத்னி பரிஜனங்கள் -சொல்லி சரண் அடைந்து
ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகங்கள் மூன்றையும் காட்டி அருளி -மூன்று ஸ்தானங்கள் -காட்டி அருளி –
பர பக்தி பர ஞான பரம பக்தி -ஞானி நித்ய யுக்தன் -ஆத்மைவ மே மதம் –
ஞானியாக ஆக்கி -பக்தியை வளர்த்து -பக்தி யுக்தம் மாம் குருஷ்வ –
அறிய காண அடைய பக்தி ஒன்றே வழி -பிரசித்தம் -து -நான் சொல்லி நீ அறிய வேணுமா அர்ஜுனா –

பரம பக்தி ஏக ஸ்வபாவம் மாம் குருஷ்வ –
கூடி இருந்தால் ஆனந்தம் பிரிந்தால் துக்கம்-பர பக்தி
முற்றி -தரிசன சாஷாத்காரம்
அடுத்து அடைந்து அனுபவம்
பரி பூர்ண –பரமபக்தி க்ருத -அனவ்ரத -எப்போதும் -நித்ய-என்றும் – விசததம -விசத விசத தரம் விசத தமம் முழுக்க விளக்கம்
இன்று போய் நாளை வா -இந்த குணம் எந்த கோஷ்ட்டி அறியேனே -கூரத்தாழ்வான் -ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் வாத்சல்யம் ஸுசீல்யம் -பல வகைகள் –
பர பக்தி விசத -பர ஞானம் – விசத தரம் -பரம பக்தி -விசத தமம்-என்றவாறு –
வைரம் பட்டை தீட்ட ஓளி அதிகமாக வெளிப்படும்
நமது மறைப்பை மாற்ற மாற்ற தெளிவாகும் –
அநந்ய ப்ரயோஜன -குண அனுபவமே பிரயோஜனம் -புருஷார்த்தம் என்றவாறு -இதுவே சீர் -இங்கு
அனுபவ குண ஜெனித ப்ரீதி காரித கைங்கர்யமே புருஷார்த்தம் -முடிந்த நிலை –
உகந்து அருளின நிலங்களில் குண அனுபவமே பொழுது போக்காய் போக்க வேண்டுமே –
அனுபவத்துக்கு வெளிப்பாடே கைங்கர்யம் –
வெல்லும் சீர் -குணங்கள் கணங்கள் பல -அனுபவம்-பசி இருந்தால் தானே -பசி தான் பர பக்தி பர ஞானம் பரம பக்தி –
அவா -முகில் வண்ணனை பாட இத்யாதிகள் -வெண்ணெய் உண்டு பானை உடைத்து -ஆத்மாவைக் கைக் கொண்டு சரீரம் விடுவது போலே –
ஏடு நிலத்து இடுவதன் முன்னம் –வரம்பு ஒழித்து வந்து கூடுமின்
பக்தி வளர வளர -அனுபவம் -சாயுஜ்யம் -நம்மை சக்கரைப் பொங்கலாக அவன் அனுபவிப்பதை
அஹம் அன்னம் -அவன் அந்நாதன் -உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய்-இது தான் பாட்டுக்கு உள்ளர்த்தம்
சோஸ்னுதே ப்ரஹ்மணா ஸஹ -அனுபவம் கூடி இருந்து குளிர
-அடுத்த நிலை –ஆனந்தம் -இதனால் வளரும் -கைங்கர்யம் நான்கு நிலைகள்

அனுபவம் முதல் நிலை -அடுத்து யாம் பெரும் பரிசு -அனவதிக அதிசய ப்ரீதி -அடைவது -அதனால் -ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம்
அசேஷ சேஷ வ்ருத்தி -நித்ய கைங்கர்யம் பாவாமி -மூன்றாவது நிலை
சீர் -குண அனுபவம்
ஆநந்தம் -யாம் பெரும் ஸம்மானம்
அடுத்து கைங்கர்யம் –இந்த மூன்று நிலைகளும் இங்கும் அங்கும்
அங்கும் பசி -அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுதைக்கு ஆராவமுது – நித்ய கிங்கர -வைகுந்தத்திலும் வேண்டும் –
உந்த உந்த கைங்கர்யம் -வாசா காளிகா மானசா கைங்கர்யம் -வேத அர்த்தம் இந்த பாசுரம்
சரணாகதி அடுத்து –

———

விதானம் -ஆதி சேஷனைக் கொடுக்க -பீதாம்பரத்தை பிடுங்கி கொண்டார்களாம் –
நோன்பு பூர்த்தி -சம்பாவனை இதில் -உபகரணம் வாங்கிக் கொண்ட பின்பே -சம்பாவனை –
உன்னை சேவிக்க தானே வந்தோம் -குணங்களில் நீராடி பல்லாண்டு பாடுவதே நோன்பு
கொடுத்தே தீர வேண்டும் -கூடுவார் இடம் தோற்கும் சீர் உடையவன் -கோவிந்தா -இந்த ஐந்திலும் எளிமை
கவாம் விந்ததி -காப்பாற்ற கேட்க்காமல் இவன் காப்பதும் அறியாமல் நன்றியும் சொல்ல தெரியாத
கவளம் தோறும் கோவிந்தா -அக்காரவடிசில் பாசுரம்

ஆயர்பாடி -மாமா மாமி கதை -கூடாரை கூட வென்று அழகால் மயக்கி-இதுவே காயத்துக்கு மருந்து –
இத்தால் தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்வான் -மாமா போலவே வந்து -அப்புறம் வந்தவனை அடித்து –
பீஷ்மர் -அக்னி ஹோத்ர அக்னி கொண்டு தர்மர் -சம்ஸ்காரம் -இன்று முதல் ப்ரஹ்மசாரி சபதம் -நந்தினி அபகாரம் –
எட்டாவது வசு -சாபம் -கல்யாணம் செய்து -கல்யாணம் ஆனவர் என்றதால் அக்னி ஹோத்ரம் உண்டே
நாசுக்காக இங்கே கூடுவார் இடம் தோற்பவன் -பக்த பராதீனன் -பவ்யன் –
சுக்ரீவன் அன்புக்கு தோற்று -பாண்டவர் அன்புக்கு தோற்று -இன்று போய் போர்க்கு நாளைக்கு வா -போர்க்கு அதிக சப்தம் –
சரணாகதி இன்றே பண்ணலாமே -தள்ளிப் போட்டால் நின்றவா நில்லா நெஞ்சு அன்றோ –
இவன் சரண் அடைந்து இருந்தால் -விபீஷணனுக்கு இலங்கை பட்டாபிஷேகம் முன்பே நடந்ததே
அயோத்யா ராஜ்ஜியம் கொடுத்து -நான் காட்டுக்கு போய் இருப்பேன் –
அஞ்சலி யுடன் வந்து இருந்தால் ராவணன் வென்று ராமன் தோற்று இருப்பானே –

ஆயுதம் எடுக்க வைப்பேன் -பீஷ்மர் சபதம் வென்றதே -பீஷ்மர் அம்பு துளசி சாத்துமா போலே கண்ணன் ஏற்றுக் கொண்டான் –
பீஷ்ம ஸ்துதி -ஸ்ரீ மத் பாகவதம் –
தோற்பதை நேராக சொல்லாமல் -நோன்பே நோற்காமல் வென்றோமே
தேவர்கள் அசுரர்கள் தோற்றத்தை யஜுர் வேதம் வேறே சூரத்தில் சொல்லுமா போலே
50 audi yance fools சொல்லுவதை விட 50 audiyance intelligent
கோவிந்தா -கோ வேதங்கள் மத்ஸ்யம் -மலை கூர்மம் பூமி வராகன் -ஸ்துதி -பிரகலாதன் ஸ்துதி
பூமி வாமன திரிவிக்ரமம் பூமி சஞ்சாரம் சக்ரவர்த்தி கலப்பையால் உழுதான் -கோ ரக்ஷகன் -கல்கி தர்மம் ரக்ஷணம் –
தச அவதாரத்துக்கு பொருந்தும்
உன் தன்னைப் பாடி -உன்னை கவர -இது நாள் நீ பாடி எங்களை இவ்வாறு ஆக்கினாய்
நாடு புகழும் விதத்தில் -பரிசு –
பொறாமை பட்டவர் வயிறு எரியும் படி -பரிசு வேண்டும்

யத்ர யோகேஸ்வர -சஞ்சயன் நால்வரையும் பார்த்து –
சயன சேவை -ஆண்டாள் மடியில் அரங்கன் –
சத்யா பாமை மடியில் கண்ணன் -திருவடிகள் நற்குணன் மடியில் -இவன் திருவடிகள் திரௌபதி மடியில் -கண்டான்
நட்பின் ஆழம் -காட்டி –
நாடு புகழும் பரிசு -பிராட்டி உடன் கூடி முத்து மாலை திருவடிக்கு பெருமாளும் ஸ்ரீ சீதாப் பிராட்டியும் -அளித்து அருளிய போலே
ஞானம் சைதன்யம் பராக்ரமம் குணங்கள் நிறைந்த -திருவடிக்கு ஓலக்கத்தில் கௌரவம் –
யாம் பெரும் ஸம்மானம் -ஆங்கில திராவிட சம்ஸ்க்ருத நிபுணன் -மேதாவி -மூன்றுடன் -கோதா ஸ்துதி புதுப்புது அர்த்தங்கள் –
வேதம் வேத சிரஸ் கற்றவன் சத்குணம் –

சூடகம் -கை வளைகள்-திருவடி பற்ற –
தோள் வளையே-தழும்பும் நாணின் தழும்பும் சேர
தோடும் செவிப்பூவும் உனது தோள்களுக்கு – நாங்கள் உரசும் பொழுது
பாடகம் -சிலம்பு -நீ காலைப் பிடிப்பாயே -அதுக்கு
ஐந்தும் -உபசாரங்கள்
சதம் மாலா ஹஸ்தா -வாசோ ஹஸ்தா -சூர்ணம் ஹஸ்தா – கந்தம் ஹஸ்தா -அஞ்சனம் ஹஸ்தா –
நீயும் நப்பின்னையும் இவை
அனைத்துக்கும் ஏவ காரம் இங்கும் -ஏகார சீமாட்டி
பறையே இத்யாதி நேற்றும் உண்டே
தன்னேராயிரம் பிள்ளைகள் உடன் உண்டு பிரசாதம் அவர்களுக்கு –ஆயிரம் இதழ்கள் கொண்ட தாமரை போலே ஆயர் சிறுவர்கள் உடன்
முப்பத்து மூவரும் மீன்களாக வந்து எச்சில் நப்பாசைக்காக
பிரசாதம் கை அலம்பாமல் வேஷ்ட்டியில் துடைக்கச் சொல்ல
நான்முகன் -அபகரிக்க -கண்ணனே அநேக வடிவு -நான்முகன் ஷாமணம் -ஒரு வருஷ காலமும் இப்படி –
சிறுவர்கள் வஸ்திரம் கன்றுக்குட்டி -கழுத்தில் மணி -போலே
இங்கும் எல்லாமாக நீயே -சூடகமே -என்று அவனைக் கூப்பிட்டு -உன்னையே இத்தனை பல் கலன்களுமாக
பல போலவே ஆபரணம் உனக்கு போலே எங்களுக்கும் வேண்டும்
ஆடை -உடுத்துக் களைந்த நின் பீதகவாடை -வேண்டும் –
பால் சோறு -பால் பாய்ச்சி விளைந்த நெல் -அன்னம் -பால் வைத்தே சோறு -70-படி பாலுக்கு ஒரு பிடி அரிசி -முந்திரி திராட்ச்சை பிஸ்தா –
நெய்யிடை நல்லதோர் சோறு -நெய் அளவு அன்னம் அளவு
உண்ணும் சோறு எல்லாம் கண்ணன் -அக்கார வடிசில் மறந்து முழங்கை வழியும் படி
பரதனை பிறந்த ராமன் -இருந்த நிலை முன்பு கோபிகளை பிரிந்த கண்ணன்
ராமனை பிரிந்த சீதை போலே கோபிகள் –
அடியார் குழாங்களை கூடுவது என்று கொலோ ஆழ்வார்

ஆச்சார்ய பரம்
கூடாதவரை வென்று தம் வசப்படுத்தி -ராமானுஜர் திருவாதிரை பவ நக்ஷத்ரம் சிவனது
பவமாகிய சம்சார விடுதலை
சித்திரை மது மாதம் மதுவின் எதிரி இடம் மது சூதன் இடம் சேர்க்கிறார் உடையவர்
கோ வாக்கு ஆள்பவர் கோவிந்தா -ஆச்சார்யர்
கடிகாசால அம்மாள் -என்னை மிஞ்சின கவி இல்லை -கடிகை -ஒரு நொடியில் பல கவிகள்
மந்த்ர தந்திரம் -இல்லாமல் உண்மையான ஆச்சார்ய அனுக்ரஹத்தால் கவி பாடும் எனக்கு நிகர் இல்லையே
நாடே புகழும் படி பண்ணுவார் -எம்பாரை புகழ்ந்து -எம்பெருமானார் சம்பந்தத்தால் பெற்றதை மறுக்க முடியாதே
உள்ளங்கை நாயானாராக இருந்த அடியேனை இப்படி ஆக்கி அருளிய உமக்கு அன்றோ இந்த பெருமை
ஐஞ்சு சம்பாவனை
கைக்கு திருவாராதனம் பண்ணும் பாக்யம் -சூடகமே
சங்கு சக்ர லாஞ்சனை -தோள் வளையே
மந்த்ர உபதேசம் -தோடே
செவிப்பூவே – தாஸ்ய நாமம்
பாடகமே -துவாதச திரு மண் இட்டு கொள்வதை சொல்லிக் கொடுத்து
ஆடை -ஞானம் -ஆச்சார்ய அபிமானம் உத்தாரகம் -என்ற ஞானம்
உடையவர் சம்பந்திகளுக்கு தான் மோக்ஷம் -பாடினத்துக்கு ஆடினேன் -அது மோக்ஷம் தராது
பால் சோறு -பெருமாள் -நெய் அருளிச் செயல்கள் -அனுபவித்து அடியார்கள் உடன் கூடி மகிழ்வோம்

————

கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்
அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உன் தன்னைப்
பிறவி பெறும்தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உன் தன்னோடு
உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னைச்
சிறு பேர் அழைத்தனவோம் சீறி அருளாதே
இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய்

சரணாகதி -பெரும் பலம் -கைங்கர்ய பிரார்த்தனை -த்வயார்த்தம் -கறவைகள் -சிற்றம் இரண்டு பாசுரங்களும்
தாப-சங்கு சக்ர லாஞ்சனை
புண்டர-துவாதச திருமண்
ததா நாம
மந்த்ர -ரஹஸ்ய த்ரயம் -ஆத்ம ஸ்வரூப ஞானம் -ஸ்வரூப அனுரூப புருஷார்த்தமும் உபாயமும்
யாகச் ச பஞ்சம -பாகவத ஆராதனம் யாகம்
தத்வ -ஹித -புருஷார்த்தம் –
ஹிதம் உபாயம் சாதனம் ப்ராபகம் வழி பர்யாய சப்தங்கள்
திருமந்திரம் -மந்த்ர ரஹஸ்யம் -பரம மந்த்ரம் குஹ்ய தமம்
மந்த்ர ரஹஸ்யம் மூலம்-ஸ்வரூபம் அறிந்து -யோகம் செய்து -போகம் -புருஷார்த்தம் -அடைகிறோம் –
ஆப்த வசனம் -நிச்சயமாக பலம் கொடுக்கும் எளிய உபாயம் காட்டி –

சரம ஸ்லோகம் -சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய-மாம் ஏக சரணம் வ்ரஜ -விட்டே பற்ற வேண்டும் -விதி ரஹஸ்யம் –
அபிப்ராயம் இல்லை-விதி -சர்வேஸ்வரன் -எளிமையான வழி உபதேசிக்கிறார் –
அனுஷ்டான ரஹஸ்யம் -அனுசந்தான ரஹஸ்யம் என்றும் இந்த த்வயம் மஹா மந்த்ரம் பெயர் உண்டே
பூர்வ வாக்கியம் விளக்க இன்றைய பாசுரம் -உத்தர வாக்கியம் நாளைய பாசுரம்

திவ்ய ஞான உப பன்னர்-குலம்-நித்ய சூரிகள் -அமரரர்கள் அதிபதி -இமையோர் தலைவன்
இமையோர் தங்கள் குலமுதல் –
திருப்பாற்கடலில் சயனித்து உண்ணாத குலத்தில் இருந்து
ஆயர் குல முதல் -உண்ணும் குலத்தில் வந்து -உன்னையே புண்ணியமாக
எங்களைத் தேடி வந்த புண்ணியம் -சித்த உபாயம்
வெம் கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்காய் இருந்ததை விட இதுக்கு அன்றோ ஏற்றம்
அங்கு வசிஷ்டாதிகள் மத்யத்தில்
நீ பகல் விளக்கு அங்கு -இங்கு ஆயர் குலத்தில் தோன்றிய அணி விளக்கு -எங்களை தேடி வந்த ஸூஹ்ருதம்
சாஷாத் புண்ணியத்துக்கு பாலும் வெண்ணெயும் கொடுத்து-சோறும் இட்டு அன்றோ வளர்க்கிறோம் —
சாத்தியமான புண்ணியத்துக்குத் தானே யாகாதிகள் கொண்டு வளர்க்க வேண்டும் -இதுவோ சித்த புண்ணியம்

ஆர்ஜித ஸூஹ்ருதம் இல்லை -என்றோம் அத்தனை போக்கி அயத்ன ஸூஹ்ருதம் இல்லை என்றோ சொன்னோம்
அவரது ஆர்ஜிதம் -பக்தர்களை சம்பாதித்து திருமலையில் –
ஸாத்ய ஸூஹ்ருதம் இல்லை என்றோம் சித்த ஸூஹ் ருதம் இல்லை என்றோமோ
உன்னால் ஸ்தாபிக்கப்படுகிற ஸூஹ்ருதம் -கர்மாதிகள் இல்லை என்றோம்
உன்னை இல்லை என்றோமோ -நீ தானே தர்ம ஸம்ஸ்தாபநார்த்தத்துக்கு அன்றோ பிறந்தாய்
யாம் சம்பாதித்தோம் இல்லை -யாம் உடையோம் -விரும்பி வந்து பிறக்கும் படி அன்றோ -எங்களைத் தேடி வந்த புண்ணியம்
எத்தையோ கை கழிய போனாலும் -தேடி தேடி எங்களைப் பிடித்து கொண்டாயே

மஹா விசுவாசம் பூர்வகம் -நம்மால் முடியாது -அவனே உபாயம் -ஞானத்தின் வெளிப்பாடே சரணாகதி -பிரபத்தியே நம்பிக்கை உறுதி –
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் வ்ரஜ -சரம ஸ்லோகம் -விடுவதையும் பற்றுவதையும் –
த்வயத்தில் பற்றுவதையே பிரதானம் -நீயே உபாயம் –
இல்லவே இல்லை -இருந்து விட ஒன்றுமே இல்லையே –

ஆறாக பிரித்து இந்த பாசுரம் –
1-கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்–சாதனாந்தரங்கள் இப்பொழுது இல்லை
2–அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உபாயாந்தரங்கள் இனி வர வாய்ப்பே இல்லையே
உன் தன்னைப் பிறவி பெறும் தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்-குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா –
சித்த புண்ணியம் இருக்கிறதே -எங்கள் பள்ளம் நிறப்ப இந்த மேடு எதேஷ்டம் அன்றோ –
அறிவு இல்லாமை ஜென்ம சித்தம் -கர்மாதிகள் உண்டோ என்று கேட்க வேண்டி இருந்ததோ –
நாமும் அறியாத குலம் -தெரியாது என்று சொல்லிக் கொள்வதே யோக்யதை
நீயே உபாயம் ஞானம் உண்டே -அத்தை அறிவோம் -ரஹஸ்ய த்ரய ஞானம் உண்டே
உன்னை தர்மம் என்று அறிந்தோம் -நீயே தேடி வந்தாய் என்று அறிவோம்
யாம் உடையோம் -இருக்கு -நாம் பற்றினோம் -என்று அகங்கார கர்ப்பம் இல்லை -இது பரகத ஸ்வீகாரம்
மாம் ஏகம் வ்ரஜ -ஏக சப்தார்த்தம் -காம்பற தலை சிரைத்து வாழும் சோம்பர்-
நான் பற்றினேன் என்ற எண்ணத்தையும் விட்டு நீயே என்னை ஏற்றுக் கொண்டாய்
தேவரீர் உம் ஆனந்தத்துக்காக சொத்தை உன் திருவடியில் சேர்த்துக் கொண்டாய்
கேவல -ஸ்ரீ யபத்தியே உபாயம் -ஸ்வ ஹேது என்ற எண்ணத்தையும் விட வேண்டும் -இந்த உறுதியான அறிவு நிச்சயம் வேண்டுமே
4–உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது-நித்ய சம்பந்தம் உண்டே
5–அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னைச் சிறு பேர் அழைத்தனவோம் சீறி அருளாதே–பரத்வ பரமாக
இருபத்து ஐந்து முறை சொன்னமே –மன்னிக்க பிரார்திக்கிறார்கள்
6-இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய்-புருஷார்த்தம் பிரார்த்தனை

வேதாந்தமே சாஸ்திரம் -தத்வம் -அவன் -சத்வம் ஆரோக்யம் -த்வயம் ஷேம கரம் -மந்த்ர ரத்னம் த்வயம் –
மந்த்ர ராஜா -திருமந்திரம் -விவரண பாவம் உண்டே –
ரஹஸ்ய த்வயத்தில் வியக்தம் இல்லாத ஸ்ரீ சம்பந்தம் வாக்ய த்வயத்தில் வியக்தம்
ஈஸ்வரனாலே பேறு -சரம ஸ்லோகம் -பிராட்டியாலே பேறு த்வயம் –
இந்த அறிவு ஞானம் வேண்டுமே –
ஓம் -தேக ஆத்மா பிரமம் -மகாரம் -ஞான மயம் உடம்பு போலே ஞான சூன்யம் -அவபோதனே ஞானம் உடையவன் –
மதி ஹர்ஷ -சந்தோஷிப்பார் -ஞானமே அனுகூல ஆனந்தம் தானே –
ஆத்ம ஞானம் இருந்து தானே சரணாகதிக்கு மோக்ஷம் பெற வருவோம்
இந்த உடலை விட்டு இரவி மண்டலம் -அர்ச்சிராதிகதி -போவோம்
இந்த ஞானத்தால் ஸ்வ தந்த்ர புத்தி உதிக்கும்
அகாரம் பார்த்து -ததர்த்த சதுர்த்தி -அவனுக்கு அடிமை -அவன் பிரயோஜனத்துக்காகவே பரதந்த்ர சேஷ பூதன்
இதர சேஷத்வம் போக்க உகாரம் பார்க்க வேண்டும் – -அநந்யார்ஹ சம்பந்தம் –

ஆத்மாவை தானே ரஷித்துக் கொள்ளலாம் -சங்கை போக்க -நமஸ்-ஈஸ்வரனை ஒழிந்தார் ரக்ஷகர் அல்ல என்று
பிரபந்த பரித்ராணாம் சொன்னோம் –
அஹம் – மத் ரக்ஷண பர – மத் ரக்ஷண பலம் -மூன்றுமே அவனுக்கு -சக்கரைப் பொங்கலாக அனுபவிப்பான்
அவன் முக மலர்ச்சி பார்த்து மகிழவே நமது சைதன்யம்
உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய் -ஞானம் கொடுத்த பின்பும் சம்சாரத்தில் வைத்து நெறி காட்டி நீக்குவாயோ –
பக்குவம் -அடைய -பக்தி வளர்க்க -நடுவில் வைத்த பலனே நாலாயிரமும் –
மூன்றையும் இந்த மூன்றும் போக்கும்

பாந்தவ -பெரியயப்பனை அவன் ஒருவனே -ஆபாச தோற்றம் -லோலஸ் ஸே-நாராயணாய -சப்தார்த்தம் –
ஒழிக்க ஒழியாத உறவு இங்கு நமக்கு -நாம் அனைவரும் சேர்ந்தாலும் -உனக்கும் எனக்கும் சேர்ந்தாலும் முடியாதே
சர்வசக்தனுக்கும் முடியாத ஓன்று -ஜகத் சர்வம் -அவன் தேகம் வேறே நான் வேறே பார்க்கக் கூடாதே
அவன் என்னது சொல்ல நாம் அவனது சொல்ல வேண்டும் -அனைவருக்கும் அவரே இனி யாவாரே
இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது -ஸ்ரீ வைகுந்தம் மட்டும் அல்ல -இங்கு இருள் தரும் மா ஞாலம் –
கலக்குவாரும் உண்டு கலங்குவாரும் உண்டே –

விஷய சாபல்யம் -போக்க ஆய -சதுர்த்தி -பிரார்த்தனாயும் சதுர்த்தி –
நாராயணக்குக்கு ஆகவே சகலவித கைங்கர்யம் பண்ணப் பெறுவேன் -அவன் உகப்புக்காகவே ஆக வேணும் –
அனந்த ஸ்திர பலம் -அல்பம் அஸ்திரம் இல்லை

ஸாஸ்த்ர கண்ணோட்டம் -பெருமாளை மட்டுமே பார்க்கும் கண்ணோட்டம் -அவனை நினைத்துக் கொண்டு
அவர் ஆனந்தத்துக்காக சாஸ்திரம் படி அனுஷ்டானம் என்ற உணர்வு வேண்டுமே
கறவை மாடுகளே எங்கள் ஆச்சார்யர் -பிருந்தாவனம் இல்லை வெறும் காட்டுக்குப் போனோம் –
அங்கும் உண்போம் -யாருக்கும் கொடுத்து உண்ண வில்லை -பாலுக்காகவே பின் சென்றோம் -கோ ரக்ஷணத்துக்காக இல்லை –
ஆராதனம் பண்ணி உண்ண வில்லை -நடந்து கொண்டே உண்போம் –
வரவாறு ஓன்று இல்லை- வாழ்வு இனிதாக இருக்கக் கண்டோம் –
ஸ்ரீ மதே நாராயண நம-இறைவா நீ தாராய் பறை -இன்றே சொல்லி –
உபாயம் நீ -விரித்து நாளைக்கு சொல்லப் போவதை ஒரு வார்த்தியில் கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்கள்
ப்ராப்ய சா பேஷம் பிராபகத்துக்கு உண்டே
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் தொடங்கி இறைவா நீ தாராய் பறை
அடுத்த பாசுரம் -திருப்பாவை யாகிறது இப்பாசுரம் -பகவத் பிரபாவம் -எல்லே இளங்கிளியே -பாகவத பிரபாவம் –

———

நெய் உண்ணோம் -முழங்கை -fasting-feasting-முடிந்தது -இன்னம் என்ன வேணும் lumb-ஆக உன்னையே வேண்டி வந்தோம்
தகுதி ஒன்றும் இல்லை -ஆசையோ பெரியது -ஆசை உடையார்க்கு எல்லாம் உபதேசியுங்கோள் என்று பேசி என்று வரம்பு அறுத்தார் எம்பெருமானார் –
இதுக்கு விதை விதைத்தவள் ஆண்டாள் –
சரணாகதி பாசுரம் இது -நைமிசாரண்யம் -திருக்குடந்தை –இப்படி பத்து இடங்களில் திரு மங்கை –
நம்மாழ்வார் திருவேங்கடத்தான் திருவடிகளில் செய்தது போலே
சரணாகதி செய்ய ஒன்றும் தகுதி இல்லாமையே தகுதி –

பக்தி யோகம் -ஆச்சார்யர் யார் -த்யானம் -தைலதாராவத் -இதயத்தில் உள்ள நல்ல எண்ணங்கள் தொடர்ந்து
இறைவனை நோக்கி செலுத்து -சாஷாத்காரா சாமான்யகாரம் கிட்டும் -நித்ய அனுஷ்டானம் சொல்லச் சொல்லி
அதில் ஏதாவது நல்லதாக சொல்லலாவது உண்டோ
லலிதா -சரித்திரம் -முன் ஜென்ம எலி -பூனை பார்த்து திரியை இழுத்து ஓடிஏ -இளவரசியாக பிறக்க -அஞ்ஞான ஸூஹ்ருதம் –
கறவைகள் -எங்கள் ஆச்சார்யர் – பின் சென்று -அநு யாத்ரை என்று கணக்கு –
எருமை ஆடு மாடு பின் -பசு மாட்டின் கால் துகள் புனிதம் -ஏழு வகை ஸ்நானம்

ஏழு வித நீராட்டங்கள்
1–ஆக்னேயம் -பஸ்மனா-அக்னிஹோத்ராதி பண்ணி பஸ்மம் பூசிக்கொள்ளுதல்
2–வாயவ்யம் -கோ ரக்ஷ -ஆட்டின் தூசி பட்டால் மீண்டும் ஸ்நானம்
3–திவ்யம் -சாதப வர்ஷம் -வெய்யிலும் மழையும் சேர்ந்து -சூர்யன் இருக்கும் பொழுது மழையில் நனைவது
4–வாருணம்-சர்வகாஹம்
5–மாநஸம்-விஷ்ணு சிந்தனம்
6–மந்த்ரம் மந்த்ர ஸ்நானம்
7–பவ்மம் –சமாஹ்ருத தோயம் -எடுத்து வைத்த நதி நீர் -உடல் நிலை சரியில்லாதவர் ஈரத்துணி நனைத்தாலே ஸ்நானம்

பூணல் எடைக்கு தங்கக்காசு -கதை -அடுத்த நாள் ஆட்டு மந்தை நிறுத்தி -குந்துமணியே -ஆட்டுக்கள் நடுவில் போனால் தீட்டு -ஆச்சாரம் போனது –
கானம் சேர்ந்து -புண்ய க்ஷேத்ரம் இல்லை -கறவைகள் பின் சென்றோம் -உண்போம் -பலனில் ஆசை இல்லாமல் இல்லை –
உண்பதுவே -பெரிய பூஜை -நித்யம் கை கூப்பி இறைவனுக்கு நிவேதனம் -சாத்விக -உணவு -மனதை பாதிக்காமல் நல்ல எண்ணம் தூண்டும் –
பால் ஸாத்விகம் -animal -இடம் வந்தாலும்
plant இடம் வரும் -முருங்கைக்காய் வெங்காயம் பூண்டு கூடாதே
கீழே உட்க்கார்ந்து இலையில் உண்பதுவே பூஜை
பாரணம் துவாதசி செய்தாலே புண்ணியம் -ஏகாதசி விரதம் இல்லாவிட்டாலும் -அரிசி சேர்க்காமல் நெல்லிக்காய் அகத்திக்கீரை சுண்டைக்காய்
வாழை இலை காய் கூடாது
கத்திரிக்காய் புடலங்காய் பாகற்காய் கூடாது
எள் கூடாது
நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் கூடாது
கொத்தமல்லி புளி கூடாது மோர் குழம்பு அதனால் தான் செய்வார்
பாரணையே பலம் கொடுக்குமாம் இவ்வாறு செய்தால் –
இடக்கையால் தீர்த்தம் சாப்பிடும் பொழுது வலது கையை இடதுகை தொட்டுண்டு குடிக்க வேண்டுமாம்
புண்ய நதி ஆசமனம் பண்ணாமல் கடக்கக் கூடாது
நப்பின்னை காணில் சிரிக்கும் -இவனும் ஆயர் தலைவன் -மஞ்சனமாட நீ வாராய்

எழுத்து அறிவு உண்டோ –
எண் அறிவு உண்டோ -எண்ணிக்கை
கேசவா மாதவா உள்ளேன் பேரைச் சொன்னார் -one-two-எண்ணிய college-ஊழி முதல்வன் –
பெருமாள் பிராட்டி -த்ரயம் -சதுர்வேதம் -பஞ்ச -ஆறு குணங்கள் -ஏழு மலை -தசாவதாரம் -எண்ணிலும் வரும் -என் இனி வேண்டுவம்
அறிவு இல்லை -எழுத்து அறிவு இல்லை
அறிவு ஒன்றும் இல்லை -எண் அறிவும் இல்லை
ஞான ஹீனன் -பசுபிராயர்

புண்ணியம் உண்டோ அடுத்து
உன் தன்னைப் பிறவி -எங்களில் ஒருவனாக எங்களைத் தேடி வந்து புண்ணிய ஸ்வரூபி
காலனைக் கொண்டு மோதிரம் பண்ணுமா போலே அன்றோ நாங்களே செய்ய யத்னிக்கும் புண்ணியம்
தயா சதகம் -மீனாக -வேதம் ரக்ஷிக்க -மனிதனாகவே சங்கல்பத்தாலே பண்ணி இருக்கலாமே
கருமி –ஏழு ஜென்மம் பன்றி -பிராட்டி நீரே மஹா வராஹம் -பொய் பேசுபவன் -மீன் –
நாம் பாபங்களைப் போக்க அன்றோ நீ அவதரிக்கிறாய்
உங்களில் ஒருவன் -எப்படி முடியும்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா -பிறந்தாலும் -அவதார ரஹஸ்யம் –ஆறு சங்கைகள்
உண்மையா மாயமா -பெருமைகள் குறையுமா -தெய்விக உடலா மனுஷ்ய உடலா -எந்த காரணம்-எந்த காலம் -எந்த பலத்துக்காக
உண்மையாகவே -இறைவனுக்கு உரிய சக்திகளோடு அவதாரம் -அர்ச்சை பூர்ணம் -அப்ராக்ருத திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் –
பஞ்ச உபநிஷத் மயம் -நித்ய யுவா —
ஆத்மமாயா -கருணையால் அவதாரம் -தர்மத்துக்கு குறைவு ஏற்படும் பொழுது -பரித்ராணாயா ஸாதூநாம் முக்கிய பயன்

ஆகவே நீ எங்களில் ஒருவனாக இருந்தாலும் நீ குறை ஓன்றும் இல்லா கோவிந்தா
அமலன் -தோஷங்களை போக்கி அருளும் –
நிராங்குச ஸ்வ தந்த்ரன் -இருந்தாலும் உறவு ஒழிக்க முடியாதே
நவவித சம்பந்தம்-ஒவ் ஒரு ஜீவனுக்கும் பிதா ரக்ஷகம் சேஷி பர்த்தா அறியப்படுபவன் ஸ்வாமி ஆதாரம் ஆத்மா-
நம்மை உடலாக கொண்டு உள்ளே உறைகிறான் -super-soul- போக்தா —
நமக்கு ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்தம் -சத்தைக்கு இருந்தே தீர வேண்டும் –
அஷ்டாக்ஷரம் காட்டும் இந்த நவவித சம்பந்தம் –
அ -தந்தை -அவ ரஷனே ரக்ஷகன் -சேஷி
உ -பர்த்தா –
ம -ஞானம் -அறிபவன்
நம-ஸ்வாமி சொத்து
நாராயணன் -ஆதாரம் -ஆத்மா
ஆய -அவனுடைய ஆனந்தத்துக்காகவே போக்தா

உறவை ஊட்டவே உள்ளே உறைகின்றான்-தொழில் அதிபர் -வீடு -watch-man- கதை –
வாடகைக்கு இருந்து உணர்த்துவது போலே -ஆத்ம அபகாரம் -பெரிய திருடன் -பிறர் நன் பொருள் –
கால் சிலம்பு நழுவி விழுந்தால் நீ தானே எடுத்து அணிந்து கொள்கிறாய் –
நாமும் நழுவினால்-சேர்த்துக் கொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் உன்னதே-
கோ விந்தா-
ஸ்ரீ ராமா -சீதா பதி -சக்ரவர்த்தி திருமகன்-பலர் கூப்பிட -ராமபத்ரா -என்றே வாசல்காப்பார்கள் கூப்பிடுவார்களாம்
V-D-khan-வேதாந்த தேசிகன் மகர நெடும் குழைக் காதர்-M-N-காதர்
கோவர்த்தன கிரிதாரி -நாத துவாரகா -பிரசாதம் கண்டு அருளப் பண்ணிக் கொண்டே இருப்பார்கள் –
வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் -40-பேர் செய்ய முடியாத -7-வயசு பிள்ளைக்கு பாராட்டு –
தேவனா யக்ஷனா கந்தர்வனா வித்யாதரனா இத்யாதி
அஹம் வோ பாந்தவோ ஜாதா -உங்களில் ஒருவன்
பரார்த்வமும் நிந்தை யானவன் –

wife-boss-என்று கூப்பிடக் கூடாதே
அன்பினால்; பக்தி பாரவசயத்தால் உன் தன்னை சிறு பேர் அழைத்தனவோம்
ஹே யாதவா ஹே கிருஷ்ணா -விஸ்வரூபம் கண்டு –அதுக்கு நேர் மாற்றம் இங்கு
25–பரத்வ பரமான நாமங்களை சொன்னோமே
மாலே -மணிவண்ணா -கோவிந்தா இப்பொழுது தானே
சீறி அருளாதே -மன்னித்தே ஆக வேண்டும் -உடம்பின் தூசியை தட்டுவது உயிரின் பொறுப்பு தானே
இறைவா –நீ –தாராய் பறை –நீயே பார்த்து அருள வேணும் -ஆசை ஒன்றே உடையோம் –
கடலில் குழியை கல்லை இட்டு நிறைத்து சேது கட்டினது போலே
பறையே வேண்டுவோம் –

சரணாகதி அங்கங்களும் இதில் உண்டே -ஐந்து அங்கங்கள் -ஐயங்கார்
ஆனு கூலஸ்ய சங்கல்பம்
பிராதி கூலஸ்ய வர்ஜனம்
மஹா விசுவாசம்
கார்ப்பண்யம் கைம்முதல் இல்லாமை
கோப்த்ருத்வ வரணம் –கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம் -வர்ணாஸ்ரம தர்மம்
பிராதி கூலஸ்ய வர்ஜனம்
மஹா விசுவாசம் -உறவில் இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
கார்ப்பண்யம் கைம்முதல் இல்லாமை -அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலம்
கோப்த்ருத்வ வரணம் -இறைவா நீ தாராய் பறை

ஆச்சார்ய பரம்
கர்மாதி செய்யோம் -ஞாபக யோகம் ஒன்றுமே தெரியாது
ஆச்சார்ய திருவடி சம்பந்தம் உண்டே
முன் மாதிரி நடந்து ஆசரதி சாஸ்த்ர வழி நடத்துகிறார்
அங்கும் ஆச்சார்ய திருவடி -உறவில் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
கூரத்தாழ்வான் -முன்னே சென்ற ஐதிக்யம்
இறை கொஞ்சம் வா -இறைவா -அருகில் வந்து பெருமாள் திருவடிகளில் எம்மை சேர்த்து அருள வேண்டும்

———–

சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச் சேவித்து உன்
பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்
பெற்றம்மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாதே
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா
எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்

இதுவும் ஆறு பகுதி -கோவிந்தா மூன்றாவது தடவை வரிசையாக –
நாராயணனே நமக்கு பறை தருவான் –தொடங்கி இறைவா நீ தாராய் பறை நேற்றைய பாசுரம் –
ஆஸ்ரயண காலம் அங்கு -பறை ப்ராப்யம் முதலில் சொல்லி உபாயம் தருவான் இறுதியில் அங்கு –
போக காலம் இங்கு -பறை ப்ராப்யம்-இறுதியில் உபாயம் முதலில் இறைவா நீ தாராய்-

செய்யும் முறைகளை விளக்கும் முன்பு அடையப் போகும் புருஷார்த்த சீர்மையை மனசில் பட வைத்தால்-வழி கஷ்டமாகப் படாதே –
உபதேசம் இப்படி தொடங்கி –
பறையில் தொடங்கி பறையில் முடித்தாள்
யதா ஸ்ருத-ஞானம் இல்லாமல் பறையைக் கொடுக்க இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா
நம்மாழ்வார் இரண்டு பதிகம் ஒழிவில்-உலகமுண்ட -தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் மேவெம்பொருள் -ஒரே பாசுரம்
இங்கு இரண்டு பாசுரங்கள்
ஆறி இருக்க ஆறு சப்தங்கள்
சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச் சேவித்து-ப்ராப்ய த்வரை தவிப்பு -பதற்றம் அபி நிவேசம் –
வந்தோம்
சேவித்து
காலே வந்தோம்
சிறு காலே வந்தோம்
சிற்றம் சிறுகாலே வந்தோம்

எட்டாம் உத்சவம் கோண வையாளி -சக்கர வையாளி -திருமங்கை ஆழ்வாருக்காக
வாரை சாய -எல்லாம் அவன் சங்கல்பம் –
முன்னோர் ரஷித்த நம்பெருமாள் -நல்ல வேளை ஒன்றும் ஆகவில்லை –
நடந்தது உள் மணல் வெளி -காத்து இருந்து லகு சம்ரக்ஷணம் நடந்து மீண்டும் நடத்திக் காட்டி அருளினார்
அர்ஜுனனுக்கு வந்த ஆபத்தை தானே தங்கியது போலே
இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையான் -நாம் திருந்த வேண்டும் -ஸ்ரத்தை குறைகிறது -யோகம் பரிவு குறைகிறது –
ஏழாம் நாள் நம்மாழ்வாருக்கு திருக் கைத்தல சேவை –
திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன நினைத்து இருப்பார் –
பரிவாரங்கள் என்ன நினைப்பார் -அவர் கோபிக்கா விட்டாலும் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் -திரு உள்ளம் -என்ன பாடு பட்டு இருக்கும் –
விக்ரஹங்கள் கோயில்களில் இருந்து மறைய -பிரார்த்தித்து -தாயார் உள்ளம் கிலேசம் தீர்த்து கிடைத்த பல வரலாறுகள் உண்டே
வம்பு குறைந்து கைங்கர்யம் விஞ்ச வேண்டுமே –
தைல காப்பு –ஆறு படி வேணும் -சந்தனம் நன்றாக வேணுமே -திருமேனி இழுத்து -தாப த்ரயம் நம்மது அனைத்தையும் போக்கும் திரு மேனி
காவேரி தாயார் பாபங்களைப் போக்கி திருவடியில் சேர்க்கிறாளாம் –
நிறைய தைலம் உள்ளே வாங்கும் –

உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்-பரமன் அடி தொடங்கி -இதுவே புருஷார்த்தம் –
ப்ராப்யமா ப்ராபகமா கலக்கத்தில் பாட்டு -பாடினத்துக்கு பொருள் கேட்க கூடாதே
கீழே த்வரை-இங்கு கலக்கம்
இனி ஆர்த்தி தடுத்தும் வளைத்தும் பிரார்த்தனை -பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாதே
ஸ்ரீ வைகுந்தத்தில் கேட்க வில்லையே -பிறந்த நீ இல்லையே பிறந்து -என்றதால் பாற் கடலும் இல்லை ராமனும் இல்லை
உண்ணும் குலம் -நேற்று உண்போம் -கூடாரை கறவை இரண்டும் உண்ணும் பாசுரம் –

த்வரை -அபிநிவேசம் -இங்கு தவிப்பு துடிப்பு ஆர்த்தி -சம்சாரத்தில் அடி கொதித்து கூவிக் கொள்ளும் காலம் இன்னும் குறுகாதோ –
அவா அறச் சூழ வேண்டுமே
அடுத்து உபேக்ஷை -கைங்கர்யம் தவிர வேறே வேண்டாம் -நான்காம் பகுதி
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா

இனி அபேக்ஷை -வேண்டியது ஐந்தாம் பகுதி
எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
உன்னோடு நவவித உறவு கொண்ட நாம் -பிராதா இத்யாதி -உனக்கே நாம் -இந்த அனைத்து உறவுகளுக்குத் தக்க கைங்கர்யம் செய்வோம் –
உனக்கே -இவன் இடம் தான் சொல்ல முடியும் –
பண்டை நாளில் –மெல்லடியை கொடு வினையேனும் பிடிக்க ஒரு நாள் நீ கூவுதல் வருதல் செய்யாயே–
பத்து பாசுரங்களிலும்-எல்லா உறவின் கைங்கர்யங்களையும் அபேக்ஷிக்கிறார் –

வந்தால் -அவளைப் பிரிக்க நான் ராவணன் இல்லை -ஆகவே கூவுதல் முதலில் -பின்பு மிதுனமாக வர
உனக்கு
உனக்கும் -என்பவை
இல்லாமல் உனக்கே –நாராயணனே
ஆபாச பந்துக்களை விட்டு –
வேண்டாம் -அபேக்ஷை சொல்லி இங்கு உபேக்ஷை
அடுத்து வைராக்யம் -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்-ஆண்டாளுக்கு கழித்து கொடுக்க சாமான்ய புருஷார்த்தங்கள் இல்லை
இது ஸூவ போக்த்ருத்வ புத்தியைத் தவிர்க்கவே
சொட்டு நீர் பாஜனம் செடிக்கு மட்டும் -களை நீரை வேகமாக வாங்கும் -ஆகவே இவற்றைப் பட்டினி போட வேண்டுமே –
போக்தா புத்தி இல்லாமல் போக்யமாக -நன்றாக சேவித்தேன் சொல்லாமல் நன்றாக அனுபவித்தான் அடியேனை –
எல்லாம் அவன் பக்கமே வைக்க வேண்டுமே –
த்ரிவித தியாகம் கர்த்தா -என் கர்த்தா -பல தியாகம்
உந்தன் திரு உள்ளம் இடர் கெடும் தோறும்
பிராப்தாவும் ப்ராப்யமும் பிராப்திக்கு உகப்பானும் அவனே
ஆக ப்ராப்ய த்வரை -கலக்கம் -ஆர்த்தி ஆவிஷ்கரித்து-உபேக்ஷை -அபேக்ஷை சொல்லி -இந்த போக்யம் புத்தி -ஆகிய ஆறையும்

நாராயணனே நமக்கே கீழே
இங்கு உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம் -நேராக வந்தால் உனக்கே தான் சொல்ல வேண்டும்
தமேவ சரணம் கச்ச -சொல்லி மாம் ஏகம் வ்ரஜ -சொன்னது போலே
நாம் -அஹம் அர்த்தம் ஞான ஆனந்தங்கள் தடஸ்தம் -புற இதழ் போல்வன
உள் இதழ் -அந்தரங்கம் சேஷத்வ பாரதந்தர்யங்கள் -ஸ்வரூப நிரூபகம் -இவையே நெருக்கம் –
தாச பூதா ஸ்வதஸ் சர்வே -அ ஆய -சேஷத்வம் முதலில் சொல்லி -பரமாத்மாவுக்கு ஜீவாத்மா அடிமை -உள் இதழ்
அப்புறம் மகாரம் ஞானம் உடையவர் -புற இதழ்
பரவசம் -பட்டால் ஸூவ வசம் போகுமே -பரனுக்கு கட்டுப்பட்டு -ஸ்திதி பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி -தானே பாரதந்தர்யம் –
அவரால் தூண்டப்பட்டு செய்வது -நில் என்றால் நிற்பது
சேஷத்வம் -சேஷிக்கு ஆனந்தம் கொடுக்க தொண்டு -அவருக்காக செய்வது பர அதிசய ஆதேயத்வம் -இளைய பெருமாள் நிலை –

நெடுமாற்கு அடிமை -8-10-
உனக்கு கைங்கர்யம் -ஏம்மா வீட்டு -நிஷ்கர்ஷம்–2-9-
கைங்கர்ய பிரார்த்தனை ஒழிவில் காலம்–3-3-
ஆண்டாளுக்கு இவரது சரம நிலை பிரதம நிலையாய் இருந்ததே -நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ

ஸ்வரூப நிரூபித லக்ஷணம் -சேஷத்வம் -மாலைக்கும் உண்டே -மாலை மண்டபம் சக்கரைப் பொங்கலும் சேஷம் தானே
ஞானம் இருக்கும் ஆத்மா -சேஷமுடைய ஆத்மா ஞானமும் உடையவன்
ஞானம் இருந்தால் தானே கர்த்தா -செய்பவன் போக்தா-அனுபவிப்பவன் – என்ற எண்ணம் வருமே –
இந்த இரண்டுக்கும் சேஷத்வம் என்ற தடைக்கல்லும் பாரதந்தர்யம் என்ற தடைக்கல்லும் வைத்து
அவன் அதீனம் கொண்டே கர்த்ருத்வம் –
ஸூ பிரயத்தன நிவ்ருத்தி – பார தந்தர்யம்
ஸூ ப்ரயோஜன நிவ்ருத்தி – சேஷத்வம் –
பாரதந்தர்யத்துக்கு விரோதமாக பண்ணக் கூடாதே -சேஷத்வத்துக்கு விரோதம் இல்லாத அனுபவம் கொள்ளலாம்
பரமபத சோபனம் தாவி தாவி -98-கட்டம் வந்ததும் -இரண்டு வந்தால் ஜெயம் -ஓன்று வந்தால் கீழே விழுவோம்
பகவத் அனுபவ ப்ரீதிகாரித்த கைங்கர்யம் ம ஓன்று இல்லாமல் நம இரண்டு வேணும்
ஆரம்பிக்க தாயம் போட வேண்டும்-1 -தேகத்தை காட்டிலும் வேறுபட்ட அஹம் ஞானம் வேண்டும் –
பாரார்த்தியம் ஸ்வம் –நம-ஆரம்பித்தோம் முதலில் –
அடியோம் நாம் -பாரார்த்தியம் ஸ்வம் -முதலில் சேஷத்வம் சொல்லிய பின்பே நாம் -பிரணவம் போலவே –

பர ப்ரயோஜன ப்ரவ்ருத்தி -அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி -வழு விலா அடிமை செய்ய வேண்டும் –
உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம் -முமுஷுப்படி இந்த பாசுரம் உண்டே
எனக்கே இல்லை -எனக்கு இல்லை -உனக்கும் எனக்கும் இல்லை- உனக்கு இல்லை -உனக்கே-என்று ஒவ் ஒன்றும் ஒவ் ஒரு கண்டம்
தத் விஷய ப்ரீதி சைதன்ய பலன் -படியாய்க் கிடந்து உன் பவள வாய் காண்பேனே
ஆண்டாள் வந்ததாலும் கண்ணனுக்கு மகிழ்ச்சி -அவன் மகிழ்வாள் அவளுக்கு மகிழ்ச்சி – சேர்த்தி சேவித்து நமக்கு மகிழ்ச்சி –
நித்ய கிங்கர ப்ரகர்ஷயிஷ்யாமி -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்
நேத்ருத்வம்–இத்யாதி பத்து அர்த்தங்கள் ஸ்ரீ த்வயார்த்தம் அஷ்ட ஸ்லோகி -உண்டே -பிரபல தர விரோதி பிரமாணம் –
ஞான ஆனந்தம் சொல்லாமலே இருக்க முடியாதே ஜடப்பொருளில் வியாவ்ருத்திக்கு இவை வேண்டும்-
ஈஸ்வர வியாவ்ருத்திக்கு இவை சேஷத்வ பாரதந்தர்யங்கள் -வேண்டும் -ஆகவே இரண்டும் இன்றியமையாதவையே –

————

வந்து -இந்தளத்தில் தாமரை பூத்தது போலே வந்தீர்களே
பொன்னிவர் மேனி -திருக்கண்டேன் பொன் மேனி கண்டேன் -முகில் வண்ணன் –
குற்றேவல் -கைங்கர்யம் கொங்கை முலைகள் இடர் தீரக் கோவிந்தர்கோர் குற்றேவல்
இம்மைப் பிறவி செய்யாதே இனிப் போய் செய்யும் தவம் தான் என்
கோவிந்தா –
ஏழு ஏழு பிறவி -சூர்ய பக்தர் ஏழு பிறவி -சிவ பக்தர் -ஏழு பிறவி– பின்பே ஸ்ரீ விஷ்ணு பக்தர்
அஸ்மாத் -நமக்கும் எங்களுக்கும் –
எங்கள் நங்கள் பிரிவு தமிழிலே மட்டும் -அன்றில் இருந்து பிரிவினை –
மற்றை எம் காமங்கள் -சொல்லாமல் நம் காமங்கள் -உனக்கும் ஆள் கொள்வான் ஒத்து எங்கள்
ஸ்வரூபம் அழிக்கும் படி தாழ நின்று பரிமாறல் ஆகாதே –
தண் குடந்தை -மூன்று பாசுரங்களிலும் திருமழிசைப் பிரான் -முறை கெடப் பரிமாறுவானே –
அமுது செய்யப்பண்ணி சேஷம் உண்ணுவானே -சேஷி சேஷ பாவம் மாறாடுவானே-
ஆகவே மூன்று இடங்களிலும் தண் குடந்தை -மாய மயக்குகளை பண்ணுவான்
ஸ்ரீ லஷ்மீ உடைய தாயைத் தாங்கி-கங்கை தலையில் -சிவன் என்ற பெயர் பெற்றான் –
உனது கடாக்ஷம் பண்ணும் ஷேமங்களை சொல்லவும் வேணுமோ
ஆதி -மனசின் கவலையே -வியாதி யாக பரிணமிக்கிறது –
கடல் கடைந்து -இது அன்றோ அவனது நோன்பு பிராட்டியைப் பெறுவதற்கு –
துளை -குழல் உப லக்ஷணம் -கடல் என்றாலே கப்பம் -சம்சாரம் தாண்ட கப்பல் அவன் தானே -வங்கம் -அலை என்றுமாம் –
க -ப்ரம்மா ஈசன் சிவன் -கேசவன்-கேசவனாக கேச பாசம் கண்டே மா தவன் ஆனான் –
பஸ்யதி புத்ரம் பஸ்யதி பவித்ரம் -அக்னி ஹோத்ரம் பண்ணுபவனுக்கு -பிள்ளை புத்ரன் பாக்யம்
இந்த பஞ்சாயுதி கேட்பவனுக்கும் அதே பாலன் -இந்த திருப்பாவை சொல்பவருக்கும் கேட்ப்பவருக்கும் இதே பலன் –
சொந்த சகோதரனுக்கும் கதவு மூடும் தாமரை -திரு முகம் -சேயிழையீர் -பலன் பெற்றார்கள் நோன்புக்கு –
நேரிழையாராக இருந்தார்கள் முன்பு -கதிர் மதியம் போல் முகத்தனைப் பெற்றதால் –
அணி புதுவை -பூமிக்கு அணி -புதுவை அணி -புதுவைக்கு பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் சேர்த்தியே அணி

காலம் -தகுதி -நோன்புக்கு பலன் அளிப்பவன்
தவிர்க்க செய்க
இலவச இணைப்பு
ப்ரத்யக்ஷம்
தடைகளுக்கு தடை

புதிய பெண்
பழையவள் ஆனாள் புதியவள் போல் நடிப்பவள்
ஆர்வம் உடையவள்
நல் நம்பிக்கை உடையவள்
அருங்கலம்

நல்ல வம்சம்
கைங்கர்ய நிஷ்டர் -நற் செல்வன் தொடர்பு
கண் அழகு
நா வன்மை
அடியவர் பெருமை அறிந்தவர்

அடியவர் மேன்மை
அந்தரங்கர் பெருமை
சிபாரிசு செய்பவள் பெருமை
உபாயமும் மிதுனமே
உபேயமும் மிதுனமே

நாண் அற்று நெருங்க வேண்டும்
கடாக்ஷம் வேண்டுதல்
மனஸாகிற சிங்காசாசனம்
மங்களா சாசனம்
அவனையே அர்த்தித்தல்

உபகரணம் வேண்டுதல்
பரிசுகள் பட்டியல்
சரணாகதி
பற்று விடுதல்
பல ஸ்ருதி
இப்படி முப்பதும் தப்பாமல் சொல்ல வேண்டுமே –
மார்கழி திங்கள் மடி நிறைய பொங்கல் என்று சொன்னாலும் இங்கு இப்பரிசு அங்கு அப்பறை கொண்டவாறே பெறுவோம் –
திருமாலால் -எங்கும் திரு அருள் -பெருமாள் ஒரு கருவி ஆண்டாளுக்கு -திருமால் அருளுவார் இல்லாமல் -அருளாமல் இருக்க முடியாதே
யது வம்ச பூஷணம்- வம்சம் = புல்லாங்குழல் -கையில் வைத்து -கோகுல வம்சம் கலந்து நம் வம்சமும் வாழ வைத்து அருளுவார் –

முதல் மூன்றும் இறுதி ஏழும்-இல்லை என்றால் சாற்று முறை இரண்டும் -இல்லையாகில் சிற்றம் ஒன்றாவது
இல்லையாகில் பட்டர் இருந்த இருப்பை நினைத்தாலே போதும் –
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா-இங்கிதம் அறியாமல் -ஸ்ருதி பேத சாகித்யர் -பட்டம் -பெற்று உகந்தவர் போலே
சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச் சேவித்து-மார்கழியில் -சின்ன சின்ன பெண்கள் -சின்ன சின்ன காலையில்
ஸூர்ய நமஸ்காரம் -உதிக்காத அஸ்தமிக்காத ஸூர்யன் -சாந்தோக்யம் -எப்போதும் ஒளி-பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் –
நிறைய சாம்யம் -ஜீவாத்மாவின் ஞான தாமரை மலர வைக்கும் தாபத்ரயம் தண்ணீரை உறிஞ்சுமன் –
தீய சக்திகளை சுட்டு எரிக்கும் -தேவதாந்த்ரங்கள் இவனையே சுற்றி வரும்
பிரபாவான் -பிராட்டி ஒளியால் பெருமை –
வந்து -பிரிவாற்றாமை உந்த நாங்கள் வந்தோம் –

லீலைகள் மனசை கவர்ந்து தூங்க வந்தோம் -நோன்பு வியாஜ்யத்தால் –
குகன் -ராமன் -நீ தேடி வந்தது மகிழ்ச்சி ஒவ் ஒரு அடியும் எனக்கு நமஸ்கராம் உன் கால் நொந்து போனதே என்று திரு உள்ளம் வருந்திற்றே
உன் பொற்றாமரை அடிக்கு பல்லாண்டு பாட
பொன் -பெருமாள் சாம்யம் -தீ சேறு அடிக்க கட்டுண்ண -தூது போக வருந்தாமல் -குந்துமணி சாம்யம்
பூமியில் வந்தாலும் குறையாதவன் -விலை ஏறிக் கொண்டே போகுமே -அழகு கூடிக் கொண்டே போகும் –
பக்தி வெளிக்கொணர அதி வரதரர் வெளி வந்தார்
தாமரை -சூடி மகிழவே -ஆசன பத்மத்தில் அழுந்திய திருவடிகள் -தண் தாமரை சுமக்கும் பாதப் பெருமான்-
அதிலும் மென்மை சேர்ந்த பொற்றாமரை -வாசனை மென்மை -வாடாமல் -ஒளியுடன்-

மற்றை அவயங்களும் விட்டோம் அடியே -அடியவர்கள் தானே -இவள் தான் அடியில் ஆரம்பித்து அடியிலே முடிக்கிறாள்
சஹஸ்ர சீர்ஷா சஹஸ்ர பாதம் ரிஷிகள்
ஆழ்வார்கள் அடியில் ஆரம்பித்து முடியில் முடிப்பார்கள்
மூவடி கேட்டு -இரண்டு -அடி -திருப்பாவையில் திருவிக்ரமனுக்கு மூன்று அடி அருளுகிறாள்
கேளாய்
ஆச்சார்ய ஸ்தானம் -கேளீரோ கீழே கோபிகளைச் சொன்னது போலே
தாயை தந்தையை தேர்ந்து எடுக்கும் சக்தன் -பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து
அவை சாப்பிட்டால் தான் நாங்கள் உண்ணுவோம் -திருவாராதனம் பண்ணி உண்ணுவாரைப் போல்
நாங்கள் எதுக்கு வந்தோம் பிரிய வில்லையே நீ
வாலை பிடித்து உழக்கு நெல் வாங்கும் ஆயர் குலம் -நாங்கள் உன்னை அறிந்தோம்
எங்கள் மூளை உனக்கு -உனது மூளை எங்கள்
குற்றேவல் குறும் ஏவல் கைங்கர்யம் -இதுவே பறை -சின்ன சின்ன கைங்கர்யம்
இங்கு வெறும் கோவிந்தா -கீழே கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா -குறை ஒன்றும் இல்லா கோவிந்தா
எங்களை -உன் மேல் விழுந்து பழகும் எங்களை -கொள்ளாமல் போகாது
தந்தே ஆக வேணும் -மனைவி -இல்லாள் -இல்லான் கேட்டு தானே ஆக வேண்டும்
பலாத்க்ருதா-கோவிந்தா -lock-கோதா -முதல் எழுத்தும் கடைசி எழுத்தும்

இங்கிதம் -பெண் -வேணும் அறியாமல் –
code words -விதுரர் தர்மர் -மெழுகு மாளிகை –
எதிரியின் திட்டத்தை முன்னமே அறிய வேண்டும்
இரும்பை விட வலிமை நெருப்பு
காட்டுத்தீயில் கூட எலி தப்பும்
இரவில் நக்ஷத்திரங்கள் வழி காட்டும்
சொன்னது போலே
எற்றைக்கும் எப்பொழுதும்
ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் எழுகின்ற பிறவிகள் தோறும் –
அவதாரம் பண்ணும் பொழுது எல்லாம் -தேவாஸ்தே தேவ மனுஷ்யத்வே மானுஷம் போலே கூடவே வர வேண்டும்
மீனாக வந்தாலும் பிராட்டி உண்டே —
சரீரம் உருவம் கொள்ளுவதும் பிறவி தானே –
மோக்ஷத்திலும் பல வடிவுகள் கொண்டு எல்லா கைங்கர்யம் -ச ஏகதா பவதி -3-5-7-9-11-110-1001-சாந்தோக்யம்

கும்ப கோணம் -5-பெருமாள் -17-சிவன் கோயில் -சிவ காஞ்சி வைஷ்ணவ காஞ்சி அங்கு -இங்கு வைஷ்ணவ க்ஷேத்ரம் முழுவதும்
வேத மந்த்ரம் -நாராயணன் ஆவாஹனம் –சிவன் தலையில் கங்கை -சர்வஞ்ஞான் சிவன் அர்ச்சனைக்கு
குடத்துக்குள்ளே அமுதம் ஆராவமுதம் -கும்பேஸ்வரர் -ஆராதனம் -கைங்கர்யம் செய்ய பல வடிவு -ஆகவே வைஷ்ணவ க்ஷேத்ரம் –

உற்றோமே ஆவோம்
தேவகி சீதா பரதாழ்வான் போலே பிரிவு பொறுக்க மாட்டோம்
உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம் -அவன் ஆனந்தத்துக்காகவே -கைங்கர்யம் -மநோ பாவம் –
காஞ்சி பெரியவர் அண்ணங்காச்சார்யார் -மநோ பாவம் -விசிறும் பொழுது மஹான் என்று நினைத்து செய்வதே
உத்சவம் -சக்கரைப் பொங்கல் –புளியோதரை மாற்றுவது கூடாதே
மற்றை எம் காமங்கள் இல்லை நம் காமங்கள் மாற்று -உனக்கும் இதை தவிர வேறு கொடுக்க கூடாது
எங்க வீடு நம் வீடு -our-house- தமிழில் மட்டும் எமது நமது வாசி உண்டே

அஷ்டாக்ஷர சாரம் இதில்
பிரணவம் -எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
உற்றோமே யாவோம்
நமஸ் -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்
நாராயணாயா -உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்

ஆச்சார்ய பரம்
சீக்கிரமாக பற்ற வேண்டும் -நின்றவா நில்லா நெஞ்சு
மதுராந்தகத்தில் ராமானுஜர் பெரிய நம்பி -ஸமாஸ்ரயணம்
மதுரை பக்கம் வில்லூர் -விராலி மலை -மதுராந்தகம் –மதுரை அந்தகம் -இவரும் இவர் ஆச்சார்யரும் சந்தித்தது போலே
சத்வ குணம் பிறந்த பொழுதே பற்ற வேணும்
திருவடிகளையே போற்றும் பொருள் கேளாய் -தேவு மற்று அறியேன் -வடுக நம்பி -நிஷ்டை –
குரு கூர் நம்பி -பா -பாவின் இன் இசை -ஒன்றை விட்டு அடுத்ததை பிடித்தது போலே
கால ஷேபம் ஆகிய உணவை கொடுத்த பின்பே உண்ணும் ஆச்சார்யர் வம்சம்
கைங்கர்யம் அருள வேணும் -பகவத் கைங்கர்யமும் வேண்டாம்
அனந்தாழ்வான் -திருவேங்கடமுடையான் -கூப்பிட்டாலும் கைங்கர்யம் விடாமல் -ராமானுஜர் கைங்கர்யமே உனக்கு பூ தொடுப்பது
அரங்கனுக்கு தன் சரண் தந்திலன் -தான் அது தந்து ராமானுஜன் வந்து எடுத்தனன்
எழுகின்ற ஜென்மங்கள் தோறும் -ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலும் -ஆச்சார்யர் உகப்பாவுக்காகவே கைங்கர்யம் –

————-

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை
திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்று இறைஞ்சி
அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை யணி புதுவை
பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன
சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே
இங்கு இப்பரிசு உரைப்பார் ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்
செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்

தவம் உடைத்து தரணி -அணி புதுவை -பிரணவமே வடிவு எடுத்த சேவை –
யதா ஸ்ருத கிரஹணம் -பண்ணினாய் -பெருமாள் சீதை இடம் ஆண்கள் கோஷ்ட்டியில் –
இதே கேள்வி பெண்கள் கோஷ்ட்டியில் கண்ணன் இடம் –
கோதை -தானான தன்மையில் -வங்கக் கடல் கடைந்த -இந்த பாசுரம் நான்கு பாகங்கள் -பிரித்து வியாக்யானம் –

அரங்கனுக்கே பன்னு திருப்பாவை முப்பதும் -ஆய்ப்பாடி மட்டுமே வ்யக்தம் –
மார்கழி -காலம் கொண்டாடி -நாராயணன் -ஜகந்நாதன் -நாராயணன் -ஸஹ பத்ன்யா விசாலாட்சி உடன் பெருமாள் ஆராதனம் –
வையத்து -க்ருத்ய அக்ருத்யங்கள் -பாற் கடலுள் பையத் துயின்ற பரமன் -வ்யூஹம் பிரதானம் அரங்கம் –
பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் -துவாதச மந்த்ரம் -வ்யூஹ ஸுஹார்த்தம் பிரதானம் –
வையத்திலேயே வாழ்ச்சி பூ லோக ஸ்ரீ வைகுண்டம் தானே இது -காவேரி விராஜா ஸேயம் ப்ரத்யக்ஷம் பரமபதம்
ஓங்கி -நாட்டாருக்கு ஆசாசனம் -திங்கள் மும்மாரி –
ரஹஸ்ய த்ரயம் -நர நாராயணன் பத்ரிகாஸ்ரமம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகம் பெருமாள் பிராட்டி -அர்ஜுனன் தேர் தட்டில் –
நமக்கு ஸ்ரீ லஷ்மீ நாதன் சமாரம்பாம் நாத யமுனா மத்யமாம் -அஸ்மத் ஆச்சார்யன் பர்யந்தாம் –
பெரிய பெருமாளும் பெரிய பிராட்டியாரும் தானே இந்த ஸ்ரீ லஷ்மீ நாதன் –
ஆழி -பர்ஜன்ய தேவன் பாகவத கைங்கர்யம் -சர மழை-பக்த சரணாகத வத்சலன் –
ராமோ துர்நாப வாச -தன்னையே ராமனாகச் சொல்லிக் கொண்டாரே -அம்பும் சொல்லும் தாரமும் இரண்டாவது இல்லையே -அமோகம்
யதிபதி ரெங்கபதி ஸம்பாவம்
மாயனை -தாமோதரனை -செப்பு -அரவின் அணை மிசை மேய மாயனார் -சப்த பிரகார மத்யே -அரவிந்த மலர் தொறும் அதிசயம் உளதே-
உலகு ஏழும் திரு வயிற்றில் அடக்கியவன் ஜெரிக்கக் கூடாது என்றே வலது திருக்கரம் ஒருக்கழித்து சயனம்
பணி பத ஸூப்ர-வெளுப்பான -இவர் சயனித்து பார்த்துக் கொண்டே இருப்பதால் -நிழல் -இது தான் மாயம்
மாயோனை மனத்தூணை பற்றி நின்று வாழ்த்துவது என்றோ

புள்ளும்-பாகவத பிரபாவம் அறியாத பிள்ளாய் -முனிவர்கள் யோகிகளும் -சிற்று எயிறு முற்ற மூங்கில் மூன்று தண்டர் ஒன்றி
அற்ற பத்தர் சுற்றி வாழும் அரங்கம் -பற்று அற்றவர்
காயத்ரி மண்டபம் -24-தூண்கள் -ஹ ரி–இரண்டு தூண்கள் -திரு மணத் தூண் தாண்டி இரண்டு தூண்கள் -விமானம் தாங்கி இருக்கும்
கீசு கீசு – பேய்ப்பெண்ணே -நாயகப் பெண் பிள்ளாய் -பாகவத பிரபாவம் அறிந்தும் மறந்து இருப்பவள் —
பஷி -கிளி சோழன் கைங்கர்யம் இங்கே -கிளி மண்டபம் -நந்த சோழன் கைங்கர்யம் உறையூரில் –
காவேரி விராஜா ஸேயம்–விமானம் பிரணாவாகாரம் -காட்டிக் கொடுக்க –

கீழ் வானம் -கோது காலமுடைய பாவாய்-தேவாதி தேவனை -தேவரையும் அசுரரையும் திசைகளை
படைத்தவனும் யாரும் வந்து அடி வணங்கும் அரங்கம் –
கீழை வீடும் மேலை வீடும் -ஸத்ய லோகம் -இஷுவாகு –
பொங்கோதம் சூழ்ந்த –செங்கோல் உடைய திருவரங்கச் செல்வன்
தூ மணி -மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் -மாமான் மகளே-நம் பெருமாள் -அழகிய மணவாளன் -ரெங்கநாதன் –
ஸ்ரீ ரெங்க நாத மம நாத அரங்கம் ஆளி என் ஆளி
நோற்ற -மாற்றவும் தாராதார் -வாசல் திறவாதார் -லோக சாரங்கர் அபசாரம் -வாயும் வாசலும் திறக்காமல் -முனி வாஹனர் –

கற்று -கோவலர் தம் பொற்கொடி நின் முற்றம் புகுந்து -தோழிமார் எல்லாரும் வந்து
அரங்கன் திரு முற்றம் -மாலிருஞ்சோலை மாணாளனார் –பள்ளி கொள்ளும் இடம் -திருவரங்கம் –
கனைத்து -அனைத்து இல்லம் -பத்து கொத்து சாத்தின பத்து கொத்து சாத்தாத இல்லங்கள்
அர்ச்சகர் விண்ணப்பம் செய்வார் –படகோட்டி சித்தம் -பொற் கொல்லர் தச்சர் –
புள்ளின் வாய் -பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம் புக்கார் -தமர் உகந்த –அப்பேர் –
பிள்ளைகள் பிரசாதம் வாங்கிக் கொண்ட ஸ்வாமி –

உங்கள் -வாய் பேசும் நங்காய்–வாய் தான் நன்றாக இருக்கிறது – நாணாதாய் -நாவுடையாய் -நன்றாக பேசுபவள் –
என் அரங்கத்து இன் அரங்கர் –வாய் அழகர் -நம் பெருமாள் மந்தஸ்மிதம் -சம்பாஷணம் இவ-
திருவரங்கர் தாம் பணித்த மெய்ம்மைப் பெரு வார்த்தை -அரக்கறியை மூக்கரித்த –சொல்லும்
பேசி இருப்பனகள்-வராஹ சரம ஸ்லோகம்-மூன்றுமே இவரே அருளுவதை ஆண்டாள்
அஸ்து தே -யாவைச் சரீரபாதம் த்வயம் அர்த்த அனுசந்தானம் -நா உடைமை
எல்லே -எல்லாரும் போந்தாரோ -பதின்மர் பாடும் பெருமாள் இவர் தானே -கொண்டாட்டம் -247-எண்ணிக் கொள் –
தமிழர் திரு நாள் அத்யயன உத்சவம் -எல்லாரும் வந்து -ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் -இராப்பத்து பகல் பத்து
இரண்டு அடி முன்னால்-இவர் புலிப்பாய்ச்சல் -பராங்குச பரகால யதிவராதிகள் கொஞ்சம் பின் வாங்க
கூட பின்னால் திரு மா மணி மண்டபம்
பவிஷ்யத் ஆச்சார்யர் -கோயிலுக்கு -நம்மாழ்வார் -அருளப்பாடு -வந்தோம் -பதில் வரும் -உடையவர் பிரார்த்திக்க –
பொலிந்து நின்ற பிரான் பகல் பத்து உத்சவம் -எழுந்து அருளி -21-நாளும் கூடவே உடையவர் –

நாயகனாய் -விண்ணோர்களை திருப்பள்ளி எழுச்சி -இது முதல் -கோயில் -நான் முகன் கோட்டை வாசல் ஐந்தாம்
சித்ர உத்தர வீதி தாண்டி –
தை மாசி உத்சவம் உத்தர வீதி
பங்குனி சித்ரா உத்சவம் சித்திரை வீதி
கார்த்திகை கோபுரம் வாசல் -சேவா காலம்
ஆர்ய பட்டாள்-கருட மண்டபம் தாண்டி -ஆரியர்கள் பட்டுக் கிடந்த
நாழி கேட்டான் வாசல் -துவஜ ஸ்தம்பம்
ஜெயா விஜயன் வாசல்
ஸ்ரீ ரெங்கம் கோயில் காப்பார் அரங்கம் என்னும் மயல் -தாசாரதி கொண்டு காத்து உடையவர்
அம்பரமே -வஸ்திர தானம் -செல்வர் அப்பம் -1102-நாளை திருவடி தொழ -உருப்படி அமுது –
நம்பெருமாள் நம்மாழ்வார் -திருக்கணாம்பி -கோழிக்கோடு -இருவரும் வர -வட்ட மணையில் எழுந்து அருளி –
நம் சடகோபனை -வரச் சொல்லி இடம் கொடுத்து -முத்துச் சட்டை கொடுத்து தனக்கு ஒன்றும் இல்லாமல்
தீர்த்த தானம் -48- வருஷம் –அடுத்து 12–வருஷம் கழித்து தான் உத்சவம் ஆரம்பம் –
ஈர ஆடை தீர்த்தம் கொடுத்து -தன்னையே காட்டிக் கொடுத்தார் -நம் பெருமாளே -பேர் வைத்து -வாசனை மூலம் அறிந்து –
சோறின் இரண்டு துகள்களால் பட்டர் திருவவதாரம் -ஆழ்வானுக்கு -95-திரு நக்ஷத்ரம் –

உந்து -உன் மைத்துனன் பேர் பாட -வசவு பேச -ஏச -கேலிப்பேச்சு -மட்டை அடி உத்சவம் –
பண்டாரி -அரையர் -சம்வாதம் இவர்கள் சார்பில் -நம் பெரியன் சொல் படி பொறுத்தோம் -பிராட்டி –
ஆறாம் உத்சவம் உறையூர் சேர்த்தி –
சீரார் வளை -கழல் வலையை கழலுகிற வளை ஆக்கினார்
குத்து -மைத்தடம் கண்ணினாய் -யத் ப்ரூபங்கா பிரமாணம் -கடாக்ஷ லீலாம் -தத் இங்கித பராதீனம் -தேவ தேவ திவ்ய மகிஷீம்
முப்பத்து -செப்பம் உடையாய் -திறல் உடையாய் -நேர்மையாக அரையரை விட்டு உடையவர் -செப்பம் பலிக்காமல்
திறல் கொண்டு புகழ்ந்து ஸ்தோத்ரம் -நாம் இராமானுஜனை தரல் ஆகாதோ –
உயர்ந்த வஸ்து சர்வேஸ்வரன் இடம்
ஏற்ற கலங்கள்-நம் சடகோபன் -எதிர் பொங்கி -பவிஷ்யகார ஆச்சார்யர் -எதி புனர் அவதாரம் –
ஸ்ரீ சைல -தனியன் பெற்ற -ஒவ் ஒன்றும் எதிர் பொங்கி மீது அளிப்ப
அம் கண் -கிருபையா பரயா கரிஷ்யமாணே–கண்கள் நாடு பிடிக்க
திருப்பாண் ஆழ்வார் -ஆளவந்தார் மணக்கால் நம்பி -கீதா விஷயம் -எம் மேல் விழியாவோ
பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் -கண் அழகை காட்டச் சொல்லி சம்பிரதாயத்துக்கு பொன் நாச்சியார் உடன்

அன்று –அடி போற்றி -நடை அழகு -நம் பெருமாள் பக்கல்-காணலாம் –
உன் கோயிலில் நின்று இங்கனே போந்து அருளி -சம்பாவனை நடந்து காட்டி –
எல்லை நடந்து -எல்லை கரை மண்டபம் -ஜீயர் புரம் -உறையூர் –
ஒருத்தி -ராமானுஜ மகன் -பிள்ளை லோகாச்சார்யார் மகனாய் ஜோதிஷ்குடி -ஆனை மலைக்கு அருகில் -ஸூ ரஷிதம் -ஒளித்து வளர்ந்து
மாலே -சாம்யாபத்தி–மார்கழி நீராடுவான் -அத்யயன உத்சவம் -மேலையார் செய்வனகள் -திருமங்கை ஆழ்வார் ஆரம்பித்து
அதுக்கு உரிய மண்டபம் கட்டச் சொல்லி -தர்மா வர்மா திருச் சுற்று
விஷ்வக்சேனர் திருச் சுற்று
குலசேகரர் திருச் சுற்று -மூன்றாவது
திரு மங்கை ஆழ்வார் திருச் சுற்று -நான்காவது -அதற்குள் மண்டபம் -இராப்பத்து
நாத முனிகள் -பகல் பத்து சேர்த்து –

கூடாரை –பெருமாளே நாடு புகழும் -குலதனம் -உடையவர் பட்டம் கொடுத்து -இவர் அருளிய நாடு புகழும் பரிசு –
யாம் பெரும் ஸம்மானம் -சாயுஜ்யம்
கறவைகள் -சரணாகதி பாசுரம் -கோவிந்தா -சிறு பேர் -ஜெய விஜயீ பவ -வித்வான் –
இடையர்கள் -நெய் உண்பீர் பட்டய உடுப்பீர் நூறு பிராயம் புகுவீர் -பரிவுடன் –
சிற்றம் -பொற்றாமரை -ரெங்கபதி பாதுகை பிரபாவம் -கிஞ்சித் தாண்டவ -குமிழ் சேவை -ஆகாசம் காயிதம் –
ஏழு கடல் மசி-ஆதி சேஷன் பேச -மணி பாதுகை பிரபாவம் சொல்ல முடியாது சொல்ல
ஆசன பத்மத்தில் அழுந்தின திருவடிகள் -திண் கழல் –

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை-திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்று இறைஞ்சி
அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை -கடல் கடைய தானே மாதவன் ஆனான் -கேசவன் -கட்டுக்குடுமி அவிழ–
சிகை அழகை பார்க்காமல் உப்புச்சாறு -ஆராவமுதன் -இங்கேயே இருக்க –சந்திரன் போலே திருமுகம் -உப கோசல வித்யை –
இது முதல் பகுதி
யணி புதுவை பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை –அநு காரம் பண்ணி தரிக்க
முப்பதும் தப்பாமே-பெரியாழ்வார் -தண் தெரியல் பட்டர்பிரான்-பக்தர்களைப் பார்த்து குளிர்ந்து
கோதை மாலை கட்டிய மாலை -பெரியாழ்வார் கட்டின மாலை கோதை -மாலையே மாலை கட்டி -மாலைக் கட்டின மாலை –
சங்கம் -கூட்டமாக அனுபவிக்கிறோம் –
குரு ஸ்தானம் விட பார்ப்பதே பெருமை -ஸூ க்ருஹம் இல்லை

இங்கு இப்பரிசு உரைப்பார் -அனுஷ்டித்த கோபிகள் -அநு கரித்த ஆண்டாள் – -அநு சந்தித்த நாம்
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள் செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்-செல்வ நாரணன் சொல் கேட்டலும் -நல் கன்று -தோல் கன்று –
திருப்பாவையை தோல் நமக்கு -ஸ்ரீ கிருஷ்ண அனுபவம் துல்யம்
ஈரிரண்டு -சதுர் புஜம் இல்லை ஒவ் ஓன்று பாட்டுக்கும் இரண்டு மடங்கு —
அனந்தாழ்வான் -பட்டர் -சம்வாதம் -வைகுண்ட நாதன் த்வி புஜனா சதுர் புஜனா -இரண்டுக்கும் பிரமாணங்கள் உண்டு
பெரிய பெருமாள் -நம் பெருமாள் -அங்கேயே சேவிப்பேன் –

ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் –செங்கண் மால் தான் கொண்டு போனான்
இயம் கோதா மம ஸூதா -வேதங்கள் ஓதி விரைந்து கிளி அறுத்த மாமனார் -ஸஹ தர்ம சரிதவ
நம்பி யைக் காண நங்கைக்கு ஆயிரம் நயனம் வேண்டும் -கொம்பினுக்கு காணும் தோறும் அவனுக்கு அங்கனே வேண்டும்
சேர்த்திக்கு பல்லாண்டு பாடுவதே நமது கர்தவ்யம் –

———–

மா தொடங்கி -ஸ்ரீ லஷ்மீ கல்யாணம் பாடி பூர்த்தி –
வங்கக் கடல் கடைந்த -கப்பல்கள் போகும் கடல்கள் -மணி மேகலை -ஆதிரை முதல் பிக்ஷை அக்ஷய பாத்திரம் –
வங்கம் போகும் கடல் கடந்து போன கணவன் –
பாற் கடலைக் கடைந்தான் -விஷ்ணு போதம் -வைகுந்தம் என்னும் தோணி பெறாதே
கப்பலே அவன் பிறவிக்கடலைக் கடக்க உதவும் பிரான்
எதுக்காக கடைந்தார் -தேவ கார்யம் வியாஜ்யம் -பெண்ணமுதம் கொண்ட பெம்மான் –
மழை பொழிய வியாஜ்யம் இங்கும் -கோபிகளை அடையவே -பஞ்ச லக்ஷம் –
மாதவனை கேசவனை–ஸ்ரீ லஷ்மீ கேள்வன் -கல்யாண திருக் கோலம் -லஷ்மீ கல்யாண வைபோகமே
bay-of-bengal-அஷ்ட லஷ்மீ திருக் கோயில்
கேசவன் -ஜாம்பவதி -குழைந்தை பிறக்க -தவம் புரிய -கள்வா -ஆசி தோசி-விரைந்து கேட்டதை அருள்பவன் –
அறியும் படி இவன் வரம் கேட்க -என்று பிரார்த்திக்க -பிள்ளை வரம் –
க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம ஈஸோஹம் -படைத்து உள்ளே இருந்து நியமிக்க -தஸ்மாத் கேசவ
சாம்பன் -என்று குழந்தை சிவன் பெயரை வைத்தான் –
இதற்காக கேசவன் –
கேச பாசம் மயங்கி தான் மாதவன் ஆனான் -வாசம் செய் பூம் குழலாள்
கேசி அசுரனை அழித்தது போலே நம் பிரதிபந்தகங்கள் அழிப்பவன்

திங்கள் திருமுகத்து -சந்திரன் –திரு -தாமரை இருவரும் -போட்டி -எதிரி சூர்யன் பார்த்து மலரும்
பரஸ்பர விரோதிகள் கலா நிதி சந்திரனும் மநோ தரம் கமல கோமளம் நிர்மலம் தாமரை –
இரு கண்கள் வண்டு போலே மூக்கு செண்பகப்பூ -வண்டு வாரா பதி -இருவரும் சேர்ந்து
விஜயன் அர்ஜுனன் கர்ணன் -அழகில் மன்மதனின் விஜயம் -காது கர்ணன் -சேர்ந்து
இப்படிப்பட்ட திரு முகத்தை வர்ணிக்க முடியாதே –
தனக்கு சமமாக -சாம்யா பத்தி சாதர்ம்யம்-ஆக்கி அருளுவான் -புண்ய பாபவிதூய நிரஞ்சன பரம சாம்யம் உபைதி
பார்ப்பான் -சாஷாத்காரம் -ஆதி கர்த்தாவை -புருஷம் -விரும்பிய பலம் கொடுக்கும் பர ப்ரஹ்மம் –
கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் இவன்
சேயிழையார் -பிரசாதகமாக தந்த சூடகம் இத்யாதிகள்
சென்று இறைஞ்சி-வந்து ஸ்தோத்ரம் பண்ணி
அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை -பெற்ற விதத்தை -எங்கு எப்பறை-எந்த அர்த்தமும்
மழை -கண்ணன் -கைங்கர்யம்- ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் -பரமாத்மா அனுபவம்
ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆயர்பாடி ஆச்சார்யர் திரு மாளிகை திவ்ய தேசங்கள் இப்படி கொள்ளும் படி வார்த்தை பிரயோகம் –

யணி புதுவை பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன-ஊரும் பேரும் சொல்லி –
அணி கலனாக-ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் –
தன்னையும் அறிமுகம் -பெரியாழ்வார் -குளிர்ந்த -தாமரை மாலைகள் அணிந்து -அந்தர்யாமி க்கு அலங்காரமாக
மனக்கடலில் வாழும் மாய மணாள நம்பிக்கு – உயிருக்கு உயிரான அவனுக்கு
உபன்யாசம் பண்ணும் பொழுது மாலை போட்டால் கழற்றக் கூடாது –
பட்டர் -சத்தான சான்றோர் -ஸ்தோத்ரியர் -பாஞ்ச ராத்ம ஆகமம் -தீக்ஷை -அர்ச்சக பிரபாவம் -ஆயிரம் ஸ்தோத்ரியர்க்கு சமம்
பிரான் -உபகாரம் -கைங்கர்யம் செய்தவர் –
பெருமாளுக்கே பட்டர் -மறை நான்கும் ஆதின பட்டனை -கலியன்
அவனுக்கு பெண் கொடுத்த -பிரான்
மாமனார் -ஆச்சார்யர் -ஸ்தானம் -வைதிக கர்மம் ச பத்னி உடனே செய்ய உதவியதால்

கோதை -மாலை -கையால் எடுக்கும் பொழுதே பூ போலே பெண் -காவேரி கரை இருக்கு பாடல்
கோ பூமி பிளந்து தோன்றியதால் கோதா
கோ ஞானம் வழங்குபவள் கோதா
கோ மங்களம் வாழ்வில் மங்களம் அருளுபவள்
கோ -நல்ல வார்த்தை
சங்கத் தமிழ் மாலை -கூட்டம் -சத் சங்கம் -கூட்டமாகவே அனுபவிக்க வேண்டும் -கூடி இருந்து குளிர அனுபவம்
முப்பதும் தப்பாமே-எல்லா பாசுர அனுபவம் இழக்கக் கூடாதே

மிக்க இறை நிலையும்–அர்த்த பஞ்சகமும் -1102-நம்மாழ்வார்
மாலே மணி வண்ணா ஆலின் இலையாய் -பரத்வம் —
கூடாரை -பால் சோறு -உண்ணும் சோறு -நெய் ஆழ்வார் பாசுரம் -கூடி இருந்து குளிர்வது
கறவை -நீ தாராய் பறை -சரணாகதி
சிற்றம் -மற்றை நமன் காமங்கள்
வையம் -செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்-புருஷார்த்தம்

திருப்பாவை சொல்வதே திருவாராதானம்
மந்த்ராஸனம் -மாரி -அழைத்து ஆசனம்
ஸ்நாநாசனம் -மாலே மார்கழி நீராடுவான்
அலங்காராசனம் -சூடகமே –ஆடை உடுப்போம்
போஜ்யாசனம் -பால் சோறு – கானம் சேர்ந்து உண்போம்
புனர் மந்த்ராஸனம் -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று
பர்யங்காசனம் –மாதவா சொல்லியே திருப்பள்ளி -கண் வளர
இங்கு இப்பரிசு உரைப்பார் -அங்கு அப்பறை கொண்ட வாற்றை-கோபிகள் -ஆண்டாள் -நமக்கு –
தோல் போற்றிய கன்று -தாய் பசு பால் சுரக்கும்

ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்-மலை பொன்ற தோள்கள் -நான்கு புருஷார்த்தங்கள் -சதுர்புஜம் —
ஆலிங்கனம் பண்ண இரட்டிப்பாக ஒவ் ஒரு பாசுரத்தில் -geomatrik-progression –
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் –தாள்களை பதித்த ஆனந்தத்தால் –
செங்கண் -ஆசையால் பார்க்க கண் சிவக்கும்
திரு முகத்து -ஸ்ரீ மஹா லஷ்மி திரு முகம் பிரதிபலித்து -மடியில் இருப்பாள் –
நரசிம்ம வபு ஸ்ரீ மான் -திரு மார்பில் இருந்து முகம் பார்க்க முடியாதே –
செல்வத் திருமாலால்-திருவேங்கடமுடையான் -நித்யம் திருப்பாவை அனுசந்தானம் -நாச்சியார் திருமொழி திரு மஞ்சனம் –
ஆண்டாள் மாலை -புரட்டாசி முன் நாள்களில் நான்கு மாதம் ஆகுமாம் இந்த மாலை போக
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்-இஹ பர லோக –
மூன்று திரு –
திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார்-
செங்கண் திரு முகத்து
செல்வத் திருமாலால்

மன்மத உபாசனம் -செய்து -வேங்கடவற்கு என்னை விதிக்கிற்றியே
கூடல் இழைத்து-இரட்டைப் படை வந்தால் -கூடிடு கூடல்
குயில் கூவினால் வருவான் -அதுவும் முயன்றாள்
இறுதியில் ப்ரஹ்மாஸ்திரம் -நம் முயற்சி இல்லாமல் -தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு தவிர்ப்பரேல் அது நாம் காணுமே –
106-பெருமாளுக்கும் உப லக்ஷணம் -ஐந்து பெருமாள் இன்றும் -ஹம்ஸ வாஹனம் -பெரியாழ்வார் -ஆண்டாள் –
ஸ்ரீ ரெங்க மன்னாருக்கு திரு மாலை சாத்தி -திருத்தங்கல்-முகம் தொங்கி போக ஆண்டாள் மாலை வஸ்திரம் தரித்து மலரும்
இவர் பத்ரி ஆறு மாதம் சேவை இல்லை -நைமிசாரண்யம் காடு -அஹோபிலம் -தெய்வம் அல்லால் செல்ல ஒண்ணாதே

திருவேங்கடமுடையான் பெரிய கடனாளி -பார்த்தசாரதி மீசை -திருவிடந்தை –கும்பகோணம் -திருமழிசை பிரான் –
நாச்சியார் கோயில் ஒருவருக்கு தான் அடிமை -உப்பிலி அப்பன் -உப்பை விட்டார்
அழகர் -நூறு தடா சமைத்து போட்டு முடியாதே
ரெங்கநாதன் -கிழவன் -இவர் தான் வேணும் – வராஹனே இவர் -பேசி இருப்பதுவும் -எனக்காக தென் திசை
அமுதனாம் அரங்கனுக்கே மாலை இட்டாள் வாழியே -ஆராவமுதனே அரங்கன்
வாரணம் -ஆயிரம் -அங்கு அவன் உடன் சென்று மஞ்சனம் ஆடினாள்

ஆச்சார்ய பரம்
வேதக்கடல் கடைந்து
மா தவன் தபஸ்
கேசவன் -புலன்களை அடக்கி
பக்தி ஞானம் வைராக்யம் அணி கலன்கள் ஸச் சிஷ்யர்
வாழும் நன் மக்களை பெற்று மகிழ்வர்
பஸ்யதி புத்திரர் பவ்த்ரர் -வேதம்

தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை
பாலாலிலையில் துயில் கொண்ட பரமன் வலைப்பட்டு இருந்தேனை
வேலால் துன்பம் பெய்தால் போல் வேண்டிற்றெல்லாம் பேசாதே
கோலால் நிரை மேய்ந்தானாய்க் குடந்தைக் கிடந்த குடமாடி
நீலார் தண்ணம் துழாய் கொண்டு என் நெறி மென் குழல் மேல் சூட்டீரே–13-2-
குடந்தை ஆராவமுதன் சூடிக்களைந்த மாலைக்கு ஆசைப்படும் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் -ஆராவமுதாழ்வார் ஆனதால் –
திருமழிசை பிரான் அமுது செய்த சேஷம் உண்டு மகிழ்ந்தவன் அன்றோ –

————

ஒரே சொற்பதமாக, அற்புதமாக ஆண்டாள் அருளிச் செய்தது

இதோ மார்கழி முப்பதும்-முப்பது பாசுரத்தில் இருந்து பொற்பதமாக முப்பது வரிகளில் கண்ணனுக்குச் சாற்றுமறை !!

மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்
வையத்து வாழ்வீர்காள் நாமும்நம் பாவைக்கு
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
பாழி அம் தோளுடைப் பற்பனாபன் கையில்
தூயோமாய் வந்து நாம் தூ மலர் தூவித் தொழுது

வெள்ளத் தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ
பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு
மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று
நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன்

முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட
சினத்தினால் தென் இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப் போய்
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
வல் ஆனை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை

தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்
செம் பொற் கழலடிச் செல்வா பலதேவா
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேல் ஏறி
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயில் எழாய்

தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய்
செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம் மேல் விழியாவோ
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு
என்றென்றுன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்
திருத் தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி

சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு
எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள்பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்.

———————————————

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தொட்டாசார்யர் சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆயி சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் சரணம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: