ஸ்ரீ திருப்பாவையில்- நாலாம் ஐந்து பாசுரங்கள் – உபன்யாசம் –ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள்

இன்றோ திருஆடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் –குன்றாத
வாழ்வான வைகுண்ட வான் போகம் தன்னை இகழ்ந்து
ஆழ்வார் திரு மகளாராய்-22

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தி உடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே ! மகிழ்ந்து -24 –

——————————————–—————–

நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய
கோயில் காப்பானே கொடித் தோன்றும் தோரண
வாசல் காப்பானே மணிக் கதவம் தாள் திறவாய்
ஆயர் சிறிமியரோமுக்கு அறை பறை
மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேரந்தான்
தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்
வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே யம்மா நீ
நேச நிலைக் கதவம் நீக்கேலோ ரெம்பாவாய்-

தூயோமாய் -அவனே உபாயம் உபேயம்
எங்கள் பெயரே துயில் எழுப் பாடுவான் -கைங்கர்யம் வைத்தே
அம்மா -பெற்ற தாய் -நீ கிடைத்தாய்
கதவம் நீக்கு
நிலைக் கதவம் நீக்கு
நேச -உன்னை விட நேசம் இதுக்கு உண்டே
நீ நீக்கு -இவை எல்லாம் மானஸ அனுபவம்
கால் ஆளும் —
வந்து -அவனே வந்து பக்தனைத் தேடி

நென்னலே வாய் நேரந்தான்-தூயோமாய் வந்தோம் -நேற்று கண்ணன் இவர்கள் கால் அடியில் -இன்று இவர்கள் இவன் கால் அடியில்
எதையும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் வரச் சொன்னான் நேற்று -தூயோமாய் வந்தோம் இன்று –
க்ருத யுகத்திலே ஸ்ரீ வராஹ நாயனார் சொன்னாரே -ரஹஸ்ய சிகாமணி -தேசிகர் -விபுல வியாக்யானம் –
ஓராண் வழியாக உபதேசித்த நென்னலே வாய் நேர்ந்தது –
அப்பொழுதைக்கு இப்பொழுதே சொல்லி வைத்தேன் -அஹம் ஸ்மராமி மத் பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம்-
சப்தத்தை க்ரஹிக்கும் பொழுது விசேஷணங்கள் உடனே க்ரஹிக்கிறோம் –
அஹம் -அஹம் ஆவாம் வயோம் -நான் ஒருவன் -சரீரம் பல பகுதிகள் -சொல்லும் பொழுதே ஆத்மா வேறே சரீரம் வேறே அறிகிறோம் –

அவர் நினைவே பேற்றுக்கு உபாயம் -அஹம் ஸ்மராமி -மலரிட்டு நாம் முடியோம் -சொன்னோமே
ராமரும் -த்ரேதா யுகத்தில் –ஏதத் விரதம் மம -ஸக்ருத் -தாவாஸ்மி ச யாசதே -ச மிதுனத்தில் –
நத்யஜேயம் கதஞ்சன -நான் விடேன் -நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் சொன்னோமே
ஒன்றுக்கு மேலே பேசாமல் மூன்று வார்த்தை பேசினான்
கிருஷ்ணன் ஒரே வார்த்தை த்வாபர -பற்றச் சொல்லி -அது தேவை இடாதார் வார்த்தை –
சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய -விட்டோமே -நெய் உண்ணோம் இத்யாதி –
கைங்கர்யம் விட வில்லை -துயில் எழ பாடுவான் -தூயோமாய் வந்தோம் உபாய பாவனையை விட்டோம்

பாசி தூர்த்து -பேசி இருப்பதுவும் பேர்க்கவும் பேராதே
கொல்லை அரக்கியை மூக்கு அறிந்த பிரானார் சொல்
மெய்ம்மை பெரு வார்த்தை -மூன்றையும் எங்கள் பெரியாழ்வார் கேட்டு உபதேசித்தார்
பேச்சுப் பார்க்கில் அஞ்சாம் ஒத்தும் ஆறு மூன்றும் அறுப்பனவாம் -அவன் சொன்னதை விட ஆச்சார்ய பரிக்ரஹீதமே ஸ்ரேஷ்டம்
ரத்ன கர்ப்பர்–புத்தராகவும் இவனே –
இவர் வாயனவாறே –மண் குடம் –பொற் குடம் -மேகம் பெருகின சமுத்ராம்பு போலே -லஷ்மீ நாதாஸ்ய சிந்து –இத்யாதி

மதிள் போல் பூனை -போக பந்த இரண்டுக்கும் ஹேது வாகுமே –
இவரது -ஸர்வதா சர்வ உஜ்ஜீவனமாகும்
பெருக்காறு போலே இவை -அர்ச்சா பெருமாள்களும் நென்னலே வாய் நேரந்தான்
அஹமேவ பரம் தத்வம் -தேவப் பெருமாள் ஆறு வார்த்தை -தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் –
சொன்னோமே -ஸ்வஸ்தி ஹஸ்தி கிரி -அத்திகிரி சென்று நின்று சேவித்தோமே –
சென்று -செல்வது மலை எடுத்தால் போல் -நாம் நீ வர இருக்க -அதுக்கும் மேலே சேவித்தோம் –
ஆ ஆ ஆராய்ந்து -சயனித்து நின்று சேவை -பக்த பராதீனன் -நிலத்தில் நீரில் நின்றும் கிடந்தும் சேவை –

வலம் கொள் மந்த்ரத்தை தொண்டை மன்னவனுக்கு
நாராயணன் நரன் பத்ரி போலே இவனும் தொண்டை மன்னனும் -சிஷ்யர் இருக்கும் இருப்பு நாட்டார் அறிகைக்காக
க்ருதஜ்ஜ புத்தி இருக்க வேண்டுமே -செயல் நன்றாக திருத்திப் பணி கொண்டவர் –
மொய் கழலுக்கு அன்பு செய்ய முயலத் தானே முடியும் –

நமஸ் சப்தம் அருளிச் செய்யவே திருப்பாவை முப்பதும் –
அகாரம் -நாராயணாய விவரணம்
ஓம் நம-ஸ்வரூபம் -நம நம-எனக்கு அல்ல நாராயணனுக்கே -நாராயணாய நம-புருஷார்த்தம் அவன் உகப்புக்கே கைங்கர்யம்
எனவே மூன்று நாராயண திருப்பாவையில்

கத்யத்ரயம் -ராமானுஜர் -அரங்கன் இடம் –
த்வயம் சொல்லி கால ஷேபம் -ஸ்ரீ ரெங்கத்திலே இருக்க சொன்னாரே
நின் முற்றம் முகில் வண்ணன் பேர் பாடவே
அரங்கன் கோயில் திரு முற்றம்
அணி அரங்கன் திரு முற்றத்து அடியார்
ஸ்ரீ ரெங்கம் –திரு முற்றம் தானே
கங்குலும் பகலும் –முகில் வண்ணன் அடியை அடைந்து -நிகமத்தில் –

அழகர் -நம் ராமானுஜர் உடையார் அருளப்பாடு -பெரிய நம்பி உட்பட வர வேண்டும் -திருமுடி சம்பந்தம் கொண்டு வாழ்ச்சி –
அகதிம்-சொல்லக் கூடாது -ராமானுஜர் அவதாரத்துக்கு முன் உள்ளாருக்குத் தானே கதி இல்லை –
என்று நென்னலே வாய் நேரந்தான்
நாங்கள் செல்வச் சிறுமீர்காள் -வையத்து வாழ்கிறோம் பொலிக பொலிக பொலிக -மண் மிசை மலியப் பாடுகிறோம்

நாத முனிகள் நென்னலே நேர்ந்தார்
குளப்படி–வீராணம் ஏரியால் -ராமாநுஜரால் ஊருக்கே வாழ்ச்சி –
ஓங்கி -தீங்கு இன்று நாடு எல்லாம் திங்கள் மும்மாரி சொன்னோமே -லோக ஸம்ருத்தி சொல்லிய தூய்மை
பிணம் கிடக்க மணம் புணர்வார் உண்டோ உய்யக் கொண்டார் நென்னலே வாய் நேர்ந்தார்
உனக்கு என்ன வேறுடையை -யோக சாஸ்திரம் எல்லாரும் போந்தாரோ – அருளிச் செயல்
பச்சையிட்டு மணக்கால் நம்பி -ஆளவந்தாருக்கு கீதை சொல்லி சொல்லப்பட்ட விஷயம் -காட்டச் சொல்லி
அரங்கன் இடம் நென்னலே வாய் நேர்ந்தார் -கீதை கீரை அரங்கன்-அவனையும் கை காட்டி –
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறு எண்ணி இத்யாதியால் சொன்னமே

ஆளவந்தார் ஆ முதல்வன் இவன் நென்னலே வாய் நேர்ந்து அருளிச் செய்ததை நாயகனாய் நின்ற இத்யாதியால் சொன்னமே

————–

பாகவதர் திருப்பள்ளி எழுச்சிக்குப் பின் அடியார்கள் குணங்களுடன் அவனுக்கு திருப்பள்ளி முறையாக –
த்வதீய கம்பீர -வேதமும் பின் செல்லும் படி -தானாகவே அமைந்ததே இங்கு -பூர்ண சாஸ்திரம் திருப்பாவை –
நந்த கோயில் காப்பவனே என்று சொன்னாலே ஹர்ஷம் அவனுக்கு –
ஸ்ரீ ராமர் பட்டாபிஷேகம் -35-திரு நக்ஷத்ரம் -ஆகவே நம் ஜனாபதிக்கு இந்த வயசு நிர்ணயித்துள்ளார் –
சூர்ப்பணகை–பாட்டி -13-வைத்து த்ரேதா யுகம் பெருமாளைப் பார்க்கும் பொழுது -ஷீரகண்டம் பாலம் –
நாங்கள் ஆயர் சிறுமியர்கள் -கம்சனுக்கு செவிலித்தாய் பூதனை –
பூதனையும் ஆயர் சிறுமியராக வந்தாள்-
பூதனை -ரத்னமாலா மஹா பாலி பெண் முன் ஜென்மம் -வாமனனை ஆசைப்பட்டு பால் கொடுக்க ஆசைப்பட்டவள் –
பிரதம அஞ்சலி -advance-போலே -நம் கார்யம் செய்யும் மணி வண்ணன் -முந்தானையில் முடிந்து கொள்ளலாம்
துயில் எழ–பூ அலருவதைப் பார்க்க ஆசை பாடுகிறாள்-அம்மா–அம்மானே இடைக் குறைவு -ஸ்வாமி –
நென்னலே-நேற்றே- -கன்னடம் -செப்பு -தெலுங்கு – ஆனைச் சாத்தன் -மலையாளம் –
நென்னலே -ஏவகாரப்பிராட்டி-வாய் நேரந்தான் -வாக்மீ ஸ்ரீமான்–
நேய நிலைக் கதவு – நிலை நேயக் கதவு -நிலையை ஒட்டி –
நீக்கு சொன்னாலே நீ நீக்க வேண்டும் -இங்கே நீ நீக்கு -நீ -தான் நீக்க அதிகாரம் பெற்றவன் –
நீ திறந்து நாங்கள் போனால் அவன் நேசிப்பான் —
அழகால் இல்லை குணங்களால் இல்லை -தசரதன் பார்த்து செய்த கல்யாணம் என்று பெருமாள்
சீதா பிராட்டியை உகந்தார்-ஸ்ரீ பால காண்டம்
ததி பாண்டன் -ஹரி பாட்டர் -கதை –

வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப் பாதம் பணிய வேண்டுமே –
நம்பெருமாள் தஞ்சம் என்று இருப்பார்கள் திருவடியே நமக்குத் தஞ்சம் -பட்டர் –
இந்திரன் காம தேனு வாலைப் பிடித்து ஷாமணம் கேட்டான் -கோவர்த்தன தாரியிடம் –
அபராதம் செய்தவர்கள் மட்டும் அல்ல -பிதாமஹம் நாதமுனிம் விலோக்ய -ஆளவந்தார் –
வசுமதி சதகம் -பூமி தேவி உப்பிலி அப்பன் கோயில் -ஸ்தோத்ரம் -சீத்தாயா சரித்திரம் சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் –
பூ மா -ஸ்ரீ பூமி ஸ்ரீ தேவி -உன் பெருமையை பாட ஸ்ரவணம் பிறந்தார் -பூமியின் காது-
கோ ஸ்துதி -தேசிகன் ஸ்ரவண நக்ஷத்ரம்
நானோ இவர்கள் ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரவணம் பண்ணி அதனால் ஸ்தோத்ரம் பண்ணுகிறேன் –
நியாஸ திலகம் -தேசிகன் -ஞானக் கண் இல்லாமல் நாம் இருக்க அடியார் –
நதியைக் கடக்க ஊனம்-சரணாகதி என்னும் பாடலை கொண்டு கிடக்கிறோம்
ராஜா சேவகன் -பிரியம் கொண்டு செல்வம் -பெற்று சந்ததிகள் அனுபவம் -கைங்கர்யம் செய்யாமலே
அடியார் சம்பந்தம் -அனுக்ரஹம் கொடுக்கும் –

நாயகன் -நந்த கோபன் கிருஷ்ணனுக்கே நாயகன் -ஸ்வ தந்திரம் போக்கிக் கொள்ள பரதந்த்ரம் அனுபவிக்க அவதாரம் –
யத்ர யோகீஸ்வர கிருஷ்ண -வஸூ தேவன் மகனான கிருஷ்ணன் -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் –
கம்சனுக்கு உபதேசம் வஸூ தேவனுக்கு தேர் ஒட்டி -மயங்கி கேட்டான் -அதனால் தான் சண்டைக்கு நடுவில் ஸ்ரீ கீதை
ஆய்ப்பாடியில் செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நந்த கோபனாலே என்ற திரு உள்ளம்
தண்ணீர் பந்தலை வைத்தவர்க்கு தானே நன்றி சொல்வோம் –

நாயகன் -கோயில் காப்பானுக்கும் -கொண்டு -அன்வயித்து -கிருஷ்ணனை காக்கும் -காக்கும் இயல்பினனான கண்ணனைக் காக்கும்
கைங்கர்யம் வைத்தே பெயர் –
அடுத்து வாசல் காப்பவன் -கொடி எதுக்கு -நந்தகோபன் கோயிலுக்கு –
மருத்துவர் இல்லத்திலும் கொடி பறக்குமாம் -இறக்கினால் உள்ளே இல்லை -காதல் நோயும் கண்ணனே மருத்துவர் –
இளங்கோ -கொடி மறுத்துக் கை காட்டின
இங்கு வா என்று தோன்றும் –
ராமன் -கிருஷ்ணன் -தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் -அபராஜிதா அயோத்யா -அசுரமயம் இங்கு
பூதனை ஆய்ச்சி கோலத்தில்-ஆய்ச்சிகள் ஒப்பித்தவாறு -இருப்பார்கள் குழந்தை பால் குடிக்க –
சிறுமியரும் -பிலம்பாசுரன் சிறுவன் –கட்டிலோடு தூக்கி -உஷா -அநிருத்தன் -பாணன் விருத்தாந்தம்
சுக்ல பஷ துவாதசி காலை கனவு -சித்ரலேகா -top-10-அழகன் படம் வரைந்து –காட்டில் உடன் தூக்கி வந்தாள் –
பார்வதி சொன்ன -கனவு -கிருஷ்ணனை பண்ணிக்க வில்லை -சித்ரலேகா சொல்ல –
ருக்மிணி -இவனது வயசைக் காட்டவே வெள்ளை மீசை -வைத்தாளாம் –

அறைகின்ற பறை -கொட்டும் முரசு -நென்னலே நேர்ந்தார் -மாயன் மணி வண்ணன் –
பெண்கள் இடம் தாழ நின்று பழகுபவன்
இந்திர நீல கல்லின் உள்பகுதியை விட தேஜஸ் -தேசிகன் -முந்தானையில் வைத்து முடிந்து கொள்ளலாம்
உப்பு முத்து வியாபாரிகள் கதை –

நேற்று இப்படி -இன்று உன் காலைப் பிடிக்கிறோம் –
தூயோமாய் -வந்தோம் -துயில் எழப் பாட வந்தோம் -ஸூப்ரபாதம் -துயில் எழுப்பி பாடுவோம் இல்லை
தூங்கும் அழகை அனுபவிப்போம் -ஆண்டாள் -தமிழை ஆண்டாள்
ஸ்ரீ வராஹ -ஸ்ரீ பூமி தேவி -நம் பாடுவான் -பக்தன் பெருமையை பகவானே பிராட்டிக்கு உபன்யாசம் இங்கு –
சபதங்கள் -18-சொன்னானே -ஸ்ரீ பரதாழ்வான் பெருமாள் இடம் பல ராஜ நீதிகள் சொன்னது போலே -வாழ்க்கைக்கு இவை உபதேசம் –
நம்பி கிழவன் -ஐந்து இடங்களில் பொய் சொல்லலாம் -விவாகம் -கணவன் மனைவி இடம் சில -உயிர் காக்க –
செல்வம் இழந்த பொழுது –சுக்ராச்சாரியார் மஹா பலி -இன்னும் ஒரு உயிர் காக்க -பசுமாடு கதை
தாமரைக் கண்ணாலே கடாக்ஷித்தார் ஸ்ரீ வராஹ நாயனார் நம்பி கிழவன்
கார்த்திகை சுக்ல பஷ துவாதசி இது பிரசித்தம் அன்றோ -அவன் துயில் எழ பாடினது போலே நாங்கள் வந்தோம்
தூயோமாய் வந்தோம் -பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் ஸ்வயம் பிரயோஜனம் –
மாற்றாதே -மறுத்து பேசாதே -அம்மா -நீ தலைவன் –
சனத் குமாரர் -வாசல் காப்பார் -பூமியில் பிறந்த வ்ருத்தாந்தம் –

நேசம் -ஸ்நேஹம் -மிக்க கதவம் –குலசேகர பெருமாள் -ஏதேனும் ஆவேனே –
கொக்கு -மீன் -பொன் வட்டில் பிடித்து புக-செண்பக மரம் -தம்பகம் முள் புதர்–குவடாம் பாறை -கானாறு –
நெறியாய் கிடக்க -படியாய் கிடக்க-இறுதியில் ஏதேனும் –
நிலப்படியாகவும் நித்யர்கள் -நேச நில கதவம் –

ஆச்சார்ய பரம்
கோயில் காப்பான் -திரு அஷ்டாக்ஷரம் -மந்திரத்தில் குடி இருக்கிறான் –
வாசல் காப்பான் -அடைவிக்கும் வழி -த்வயம் –
நென்னலே வாய் நேரந்தான் -சரம ஸ்லோகம் –
மூன்றையும் காக்கும் ஆச்சார்யர் –
தூயோமாய் போக வேண்டும் நாம் –
துயில் எழ -அறியாமையால் இருக்கும் நாம் எழ
உள்ளக் கதவைத் திறந்து ரஹஸ்ய த்ரய உபதேச பிரார்த்தனை

நாத முனிகள் பெருமை சொல்லும்
நாயகன் -குரு பரம்பரையில் முதல் ஆச்சார்யர் -கோஷ்ட்டியில்
நந்த கோபன் -காட்டு மன்னார் கோயில் -அவதாரம்
நாலாயிரம் -வாசல் மீட்டுக் காத்துக் கொடுத்தவர்
அத்யயன உத்சவம் -திருமங்கை ஆழ்வார் தொடங்கி
சொக்கப் பானை -கார்த்திகை -மஹா பாலி யாகம் முடிக்க வில்லை -அவன் சார்பில் பக்தர்கள் கொழுத்தி பூர்த்தி செய்கிறோம்
சக்கரத்தாழ்வார் சந்நிதியில் நடக்கும்
அப்பொழுது திருமங்கை ஆழ்வார் பிரார்த்தனை -திவ்ய பிரபந்தம் அழியாமல் இருக்க வழி –
தோளுக்கு இனியானை அனுப்பி நம்மாழ்வாரை எழுந்து அருளச் செய்து
தை ஹஸ்தம் திரும்பி வந்தார் நம்மாழ்வார்
நாதமுனிகள் -12000-யோக முறையால் -நம்மாழ்வார் எதுக்கு எண்ண வேண்டும் வருவார் என்று மஹா விஸ்வாசித்தால் சொன்னார்
வாயை திறந்து தாளம் வழங்கி -இவர் தான் பகல் பத்தையும் சேர்த்து –
தாள் திற வாய் -அரையர் சேவைக்கு வழி வகுத்தார் -தாளத்தோடு வாய் திறந்தார்
மாயன் மணி வண்ணன் -நம்மாழ்வார் மூலம்–நென்னலே வாய் நேரந்தான் -ராமானுஜர் அவதாரம் முன்னமே காட்டி அருளினார்

—————

அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும்
எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய்
கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே
எம்பெருமாட்டி யசோதா அறிவுறாய்
அம்பரம் ஊடருத்து ஓங்கி உலகளந்த
உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய்
செம்பொற் கழல் அடிச் செல்வா பலதேவா
உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ ரெம்பாவாய்-

மூன்று இடங்களிலும்-16-17-18– நந்த கோபன் – ஆச்சார்யர் வைபவம்
நாராயணன் -மூன்று கீழே – உலகு அளந்த உத்தமன் மூன்று இடங்களில் -தத்வ த்ரயம் -ரஹஸ்ய த்ரயம் –
தான த்ரயம் இதில் -அம்பரமே தண்ணீரே சோறே -மூன்றும் அவனே –
ஏவகாரம்-இதில் – ஆழ்ந்து இவர் -போலே யாரும் இல்லையே -எம்பெருமானாரையே -திரு உள்ளம் பற்றிய பாசுரம் –
ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணி விளக்கு ஆவது இவள் கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே-இருப்பதால் –
எம்பெருமான் -எம்பெருமானார் என்றால்
எம்பெருமாட்டி -உபகாரக ஆச்சார்யர் -ஆவார்கள் –
அவன் எழுந்தால் செய்யும் கார்யம் இவள் அறிவுற்றாலே போதுமே -பிராட்டி வைபவம் –
உம்பர் கோமானே-அந்தரங்க கார்யம் செய்யாமல் தேவ பொது காரியம் மட்டுமே செய்கிறாய்
ராமன் -தேவர் காரியமும் சீதா பிராட்டி காரியமும் –உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடறுத்து –
ரீதி பங்கம் -பல தேவரையும் -நப்பின்னை பிராட்டியையும் எழுப்பாமல் -கண்ணனை -படுக்கை வரிசை பார்த்து –
செம் பொன் கழல் -பொன்னடிக்கால் –பொய்கையாழ்வார் போலே -வையம் தகழி ஆரம்பித்து –
படுக்கையும் தூங்கலாமோ –
உடையவரையும் எம்பாரையும் தூங்க வேண்டாம் -என்றவாறு -சகல பல ப்ரதோ விஷ்ணு-

அறம் செய்யும் தர்மம் -கீழே -இங்கே நப்பின்னை
ஆராதனைக்கு எளியவன் -1-6-தரும வரும் பயனாய் எல்லாம் திருமகளார் தனிக் கேள்வன் –
பெருமை யுடைய பிரானார் இருமை வினை கடிவாரே-இரு -பெரியது இரண்டு ரூப கர்மங்கள் –
தர்மம் உடைய அரும் பயனாய் -உருக் கொண்ட இவள் –இவளே தரும் அவ்வரும் பயன் -என்றுமாம் –

உண்ணும் சோறு –எல்லாம் கண்ணனையே கொடுத்தால் ரஹஸ்ய த்ரயமும் கொடுத்தது போலவே –
தர்ம கார்யம் -அறம் செய்யும் –
மஹதா தபஸா ராமா-அதிருஷ்ட ரத்னம் செய்யும் சக்ரவர்த்தி போலே இல்லாமல் -புத்ரனை பெற அறம் செய்தார் அவர் –
இவரோ எடுத்த பேராளன் -அவர் பிரயோஜனத்துக்காக அறம் செய்தார் –
தத்துக் கொண்டாள் கொலோ -தானே பெற்றாள் கொலோ –
பயனைப் பெற்ற பின் அறம் செய்தார் இவர் –கண்ணனைப் பெற்றதால் இவர் அறம் செய்கிறார் -பலத்தில் விருப்பம் இல்லாமல் –
பிள்ளையினுடைய மங்கள அர்த்தமாகவும் விஜய அர்த்தமாகவும் -இவர் செய்யும் அறம் –

ஏகைக பல லாபாய சர்வ லாபாய கேசவா -கிருஷ்ணன் தர்மம் சனாதன
அம்பரமே தண்ணீரே சோறே கண்ணன் செய்யும் –
கர்மங்கள் திரு உள்ளத்தில் பதிவு பிரளயத்தில் அழியாதே -திரு உள்ள கோபம் பிரசாதம் பாபமும் புண்ணியமும் –
சர்வ அபராத பிராயச்சித்தம் சரணாகதி –
வானோ –கானோ ஒருங்கிற்று கண்டிலமால் -சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் -இழந்த நாள்கள் மறக்கும் படி கைங்கர்யத்தில் ஆழ்ந்து -நமக்கு மட்டும் இல்லை –
அவனும் மறந்து -தள்ளினோம் என்ற எண்ணமும் இல்லாமல் -சர்வஞ்ஞத்வம் கொத்தையோ
காருணிகம்-வென்றாலும் -வெல்லும் விருத்த விபூதியன்-திரு விண்ணகர் –
இவன் இடமே இவ்விரண்டு விருத்த -ஞானம் -ப்ரேமம் -தன் குணங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஓன்று போட்டி
தன் ஒப்பார் இல்லா ஒப்பிலி யப்பன் –
கருணையால் மறந்தது அஞ்ஞானத்தில் சேராதே -அவனே தர்மம் –
அவனையே கொடும் -சர்வ லாபாய கேசவா
வாசுதேவ சர்வம் -புருஷார்த்தம் இவை எல்லாம் –
அவனும் ஒவ் ஒன்றை கொடுத்து போக்குவதை விட இவனைத் தந்து அனைத்தையும் போக்கி கொள்ளலாமே –
பல கூடி தாரகம்-ஆவதை விட இவன் ஒருவனைக் கொடுத்தால் போதுமே
நமக்கு வேண்டியவை காலம் வயசுக்கு இடம் தக்க மாறுமே -தாரக போஷகங்கள் மாறும் –
கண்ணனோ எங்கும் எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் காலம் தேசம் அனைத்துக்கும் –
அனைவருக்கும் எப்பொழுதும் மாறாமல் -இதுவே -எல்லாம் கண்ணன் -சர்வ லாபாயா கேசவா -அறம் -கண்ணன் –
இங்கே போதக் கண்டீரே –ப்ருந்தாவனத்தே கண்டோமே –

பொருத்தமிலியைக் கண்டீரே -புருவம் காட்டாமல் இரக்கம் இல்லாமல் -தருமம் அறியாக் குறும்பனை -அங்கு –
அறம் தர்மம் யுக தர்மம் வர்ணாஸ்ரமம் பல -இவனோ சாஷாத் தர்மம் சித்த புண்ணியம்
தருமம் அறியா -இரக்கம் இல்லாமல் -அழகை அனுபவிக்க ஒட்டாமல் –
கோ தர்ம -நீர் அறிந்த தர்மங்களில் சிறந்தது -பீஷ்மர் நாம சங்கீர்த்தனம்
ராமர் இடம் இதே கேள்வி சீதா பிராட்டி கேட்க -ராஜ தர்மம் இத்யாதி சொல்ல வில்லை –
சிறந்த தர்மம் ஆன்ரு சம்சயம் பரோ தர்மம் -நீ சொன்னதையே -ஆஸ்ரிதரை விடாமல் -பக்த பராதீனன் –
சமுத்திர ராஜன் -வார்த்தை மாற்றி உனது விரோதிகளுக்காக
சொன்னது நீ -இரக்கம் -தான் சிறந்த தர்மம் -அனுஷ்டித்த இடங்களும் உண்டே -யாரையும் விட மாட்டேன் –
சொல்லி என்னை விட்டாரே -திருவடி இடம்
அறம் -ராமன் -கண்ணன் –
அறம் -இங்கு இரக்கம் -தர்மங்கள் மூலம் இல்லை -இவை சாமான்ய தர்மம் -அவன் இரக்கமே உபாயம் -ஸ்ரேஷ்ட தர்மம் –
சாதனம் இரக்கம் சாத்தியம் கல்யாண குணங்கள் -இரண்டும் அவனே -வேறே வேறே ஆகாரங்கள்
குயிலே உனக்கு என்ன –சாலத் தருமம் பெறுதி-கூவினால்-ஈஸ்வரனுடைய ஜகத்தை ரக்ஷித்தாய் என்னும் தர்மம் –
வேடன் -பறவை கதை -குரங்கு புலி -வெந்தீ மூட்டி -தன்னையே அழித்து-ஒரு வேடனை காப்பாற்றியது அங்கே
இங்கே குயில் கூவ -சேஸ்வரமான ஜகத்தை -உலகு அளந்தவனை வரக் கூவின மாத்திரமே -வாசா தர்மம் அவாப்நோதி வாக்கு தர்மம் திருவடி –
நானும் ரகுவம்ச உதித்த பரதனும் லஷ்மணனும் உன்னால் தர்மத்தால் ரக்ஷிக்கப் பட்டோம் -கண்டேன் சீதையை -வார்த்தை மாத்ரத்தால் –
பலத்தை எதிர்பார்க்காமல் இரக்கத்தால் செய்வதே தர்மம்
சர்வ தரமான பரித்யஜ்ய என்றாலும் தருமங்ளைப் பண்ண வேண்டும் –
இவை கைங்கர்யமாக அவனது முக விலாசம் ஹேதுவாக -செய்வோம் –

————-

த-தம குணம் -புலன்களை அடக்குவதை சொல்லும் –
த -தயைத்வம்-என்றும் -தத்த தானம் பண்ணுவதைச் சொல்லும் –
இடி -த த த -இடித்து மூன்றையும் சொல்லும் -வேதம் சொல்லும் –
மைத்ரி பஜதே -1964-காஞ்சி பெரியவர் -un-day-அன்பை வளர்த்தால் எல்லார் மனசை வெல்லலாம் –
வெற்றி வேறே தோற்கடிப்பது வேறே -சமோஹம் சர்வ பூதா நாம் -மூன்று குணங்களும் வளர்க்க வேண்டும் -த்ரேயா பூதா சகல ஜன நாம்
ரகுவம்சம் -ராமன் ரகு குலம்-14-கோடி தங்க காசு தானம் கதை
கண்ணன் யாதவன் -யதுவும் தானம் -ஒரு தடவை தானம் வாங்கினவன் -தானே தானம் வழங்குவான் -தேசிகன் –
முதல் உள்ளவனுக்கு கொடுத்ததும் மீதியை உள்ள அனைவருக்கும் கொடுத்ததாகும்-

உறங்கேல் ஓர் எம்பாவாய் -இன்புறுவர் எம்பாவாய் கடைசியிலும் -இந்த இரண்டிலும் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் இல்லை
கேள்- பின் பற்று – விக்ரஹ வடிவனான கண்ணனை வழி படு -பாத்திரத்தில் மாற்றம் -நல்ல மாற்றம் ஆங்கில வருஷப்பிறப்பு காட்ட –

சங்க சக்ர கதா பாணி -ரக்ஷணம் விளம்பம் கூடாதே /துவாரகா நிலையன்-பரமபத நிலயன் இல்லையே /அச்யுத-நழுவ விடாமல்
கோ விந்தா -பூமியை காப்பவன் /தாமரைக் கண்ணா-தூங்காமல் கடாஷி -வஸ்திர தானம்-
இஷ்டமான பசுக்களை இனிது மறித்து நீரூட்டி
கோவர்த்தன மலைக்கு அன்னதானம் –
மாலே -பல ஏவகாரம் -/ கூடாரை -பல ஏவகாரம் / ஏவகார சீமாட்டி ஆண்டாள்
அறம்-க்யாதி லாப பூஜா பிரதியுபகாரம் எதிர்பாராமல்
கர்ணன் -தானத்துக்கு தோஷம் உண்டே -வியாச பாரதம் –
சித்ர தேவன் கந்தர்வன் இடத்தில் குடிசை போட்டு பாண்டவர் கஷ்டப்படுவதை பார்க்க –கந்தர்வன் தூக்கி போக –
தர்மர் இடம் துரியோதனன் மனைவி வேண்டி கொள்ள அர்ஜுனனை காக்க சொன்னானாம் –
-கர்ணன் தப்பித்து ஓடினானாம் விகர்ணன் அவர்களுடன்
சித்ர தேவன் -அர்ஜுனன் நண்பன் -விட்டான் -உயிர் பிச்சை வாங்கி போனதால் வெட்கம் அடைந்தான் –
எஜமானனை தான் காப்பாற்றினார் உனக்கு அடிமை தானே -கர்ணன் -நானே அஅர்ஜுனனை கொல்வேன் –
அதுவரை தானம் கொடுப்பேன் -என்ற எண்ணம் -தப்பு தானே –
அதனால் தான் ஆழ்வார்கள் விபீஷணனைக் கொண்டாடி கர்ணனை பாடவில்லை
சாமான்ய தர்மம் -விசேஷ தர்மம் வாசி அறிய வேண்டுமே –

ராமானுஜர் ஸ்ரீ ராமாயணம் சொல்ல வில்லி வேஷத்தில் வரதனும் பெறும் தேவி தாயாரும் பிரணவம் போலே நடந்து –
விந்திய மலையில் -துணைக்கேள்வி -நடந்ததே –

கொழுந்து -வைத்து செடி நிலையை -இவள் மகிழ்வது அனைவரும் மகிழ்ந்தால் தானே
வியசநேஷூ மனுஷ்யானாம்–பெருமாள் -தாய் போலே துக்கத்துக்கு வருந்தி தந்தை போலே சுகத்துக்கு மகிழ்வானாம் -வால்மீகி
கணவனின் புண்யத்தில் பாதி மனைவிக்கு -தர்மம் தடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் -பாபங்களில் பங்கு இல்லை
மனைவி புண்யத்தில் கணவனுக்கு பங்கு இல்லை -மனைவி பாபங்களில் பாதி கணவனுக்கு போகுமாம் –
உம்பர் கோமானை -பார்த்ததும் திருவடியில் இழிந்து உலகு அளந்த வ்ருத்தாந்தம்
ஒவ் ஒரு பத்திலும் ஒரு உலகு அளந்த வ்ருத்தாந்தம் -சம்ஹாரம் பண்ணாத அவதாரம் –
மஹா பலிக்கும் காவல் -அடுத்த இந்திர பதவி –

எங்களுக்கு முகம் காட்டக் கூடாதோ -அவர்களுக்கு லோகம் கொடுத்தாய்
நாச்சியார் திரு மொழி 4-9-குறளுருவாய் -வியாக்யானம் -அண்டமும் நிலமும் ஓர் அடியால்-மூன்றாவது எங்கே நஞ்சீயர்
மஹா பலி உலகில் ஒருவன் தானே –
பட்டர் -அவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் -வேறே யாருக்கும் தெரியாதே -விஷ்ணு ஸூக்தம் -இத்தையே சொல்லும் –
பானை -சரீரம் -வெண்ணெய் -ஜீவாத்மா -வெண்ணெய் உண்ட வாயன் என் உள்ளம் கவர்ந்தான் -அனைத்தும் அவன் சொத்து –
நமது பாபங்களை திருடினான் -இவை தானே நமது சொத்து -ஆகவே கள்ளன் என்னலாமே-
ராசி -இவன் கர்ப்பத்தில் ஆறு மாசம் இருந்து -யோகமாயை வைத்து -ரோகினி கர்ப்பத்துக்கு மாற்றி -சங்கர்ஷணன் –
அம்பரமே -பாசுரம் சொல்லி -transfer-பெற்ற கதை –
இடுப்புக்கு கீழே தங்கம் கூடாதே செம் பொன் கழல் அடி -போட்டாலும் தகும்
ஹிதம் சொல்லிய பலராமன் -ஆறுதல் -சொல்லி –ஆச்வாஸம் படுத்தினார் -உம்பியும் நீயும் உறங்கேல் –

எழுப்ப முடியாமல் -இருக்க பாயை உருகி விடுவது போலே –
கௌசல்யா ஸூப்ரஜா-விசுவாமித்திரர் இளைய பெருமாளை ஆதிசேஷனாகவும் ராமரை பரம பதனாதாகவும் கண்டார்
அக்ரூரரும் யமுனையில் இப்படியே காட்சி
ஆண்டாளுக்கு கோபிகளுக்கும் இதே காட்சி -பாயை உருகி பாசுரம் –
கன்னிகை இல்லா கல்யாணமா -பிராட்டி இல்லாமல் -கூடாதே
ஸ்ரீ ஸூக்தம் –அர்த்தம் உந்து மத களிற்றன் பாசுரம்
தாயாருக்காக உள்ள ஒரே பாசுரம் நாலாயிரத்தில் இது ஒன்றே
ராமானுஜர் திருப்பாவை ஜீயர் உகந்த பாசுரம் -பெரிய நம்பி அத்துழாய் என்பர் சிலர் –
திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி அவரது திருக் குமாரத்தி -திவ்ய ஸூரி சரிதம் பிரமாணம்

ஆச்சார்யர் -நந்த கோபன்
திரு மந்த்ரம் -யசோதை -ஆறு காதுக்கு கேட்க்காமல் உபதேசம் –
மந்திரத்தின் பொருள் -கண்ணன்
மந்திரத்தின் சாரம் -பலதேவன் –
படிக்கட்டு போலே அமைத்துள்ள அழகு –
உண்ணும் சோறு இத்யாதி கண்ணனையே கொடுக்கும் ஆச்சார்யர் –
நாராயணனை சுமக்கும் திருமந்திரம் -தாய் ஸ்தானம்
எங்கும் வியாபகம் -உலகு அளந்த திரிவிக்ரமன் -காட்டி
பாகவத சேஷத்வம் -உற்றதும் உனது அடியார்க்கு அடிமை -என்றபடி -ஆதி சேஷன் முதல் அடியார் அன்றோ
ரிக்வேதத்தில் ஒரு மந்த்ரம் -உண்டு –

—————

உந்து மத களிற்றன் ஓடாத தோள் வலியன்
நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய்
கந்தம் கமழும் குழலீ கடை திறவாய்
வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தன காண் மாதவிப்
பந்தல் மேல் பல்கால் குயில் இனங்கள் கூவின காண்
பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர்பாடச்
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்

திருப்பாவை ஜீயர்
மடித்தேன் -அப்பக்குடத்தான் -ஸ்வாமித்வம் -பாடல் அனுசந்தேயாம் பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் —
மடித்தேன்- மன வாழ்க்கை திரும்பினேன் –
இரவில் திருவாய் மொழி அனுசந்தானம் -ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயலில் அவகாஹித்து –
பொழுது போக்கு இதிலேயே -நேக்கு உருகி நைந்து பக்தி பெருகி –
புற முதுகிட்டு போகாத குற்றம் இல்லாத கோவலன் -ஓடாத தோள் வலியன் –
மாதவிப்பந்தல் -குருக்கத்திப் பூ பந்தல் –
மைத்துனன் பேர் பாட -தோற்றே வெல்பவன் தானே கண்ணன் -அவன் பந்து இவள் இடம் –
பந்தார் விரலி -வசவு பாட பரிகாசத்துக்கு –
செந்தாமரைக் கை -இவளது -அவனது தாமரைக்கை –

அவள் சந்நிதியும் அசந்நிதியுமே-கார்ய கரத்துக்கும் இல்லாமைக்கும் – காகாசுரன் பிரபன்னர் பெரும் பேற்றைப் பெற்றதே —
பிராட்டி திரு ஆபரணம் மூலம் சுக்ரீவாதிகள் திருவடி கடாக்ஷித்து –
வீரத்துக்கும் அழகுக்கும் ஈடுபட்டார் திருவடி முதலில் பெருமாளைக் கண்டதும் -சூர்பணகையையும் கூட கவர்ந்த அழகு
தருணவ் ரூபா சம்பன்னவ் ஸூ குமாரவ் மஹா பாலாவி புண்டரீகாக்ஷ விசாலாக்ஷ-அவள்
ஆயதாச்ச -சர்வ பூஷண பூஷணாய -இவரும் -அணியாது அங்கங்கள் அழகு மாறி -ஆபரணங்களை அழகு கொடுக்கும் பெருமாள் –
சர்வ ஸ்வ தானம் அன்றோ -திரு மேனி அழகு –
தூதஸ்ய –பின்பு தான் தாதஸ்ய -ராவணனுக்கு சீதா பிராட்டி உபதேசம் தனக்கும் என்று உணர்ந்து மாற்றிக் கொண்டார்
காமரு சீர் அவுணன் -மஹா பலி-வாமனனை சேவிக்கப் பெற்றான்
சீதாம் ஆஸ்ரயித்த பின்பு தேஜஸ்வீ ஆனார் திருவடி -ஸ்வரூப ஞானம் வந்த பின்பு புது மலர்ச்சி -தெரிய வால்மீகி கொண்டாடுகிறார்

பிராட்டி ராவணனைக் குறித்து அருளிச் செய்த ஹிதத்தை சிம்சுபா வருஷத்தில் மறைந்து இருந்து கேட்டு -ஸீதாம் ஆச்ரித்ய தேஜஸ்வீ-என்று
அதிகாரி சுத்தி யுண்டாய் -தன் ஸ்வரூபம் பெற்று முறை அறிந்து அடிமை புக்கு தூதோ ராமஸ்ய என்ற வாயாலே
தாஸோஹம் கோச லேந்திரஸ்ய-என்பதும் செய்து தன் ஸ்வரூபமும் பெற்று -ஏஷ ஸர்வ ஸ்வ பூதஸ்து -என்று
ஸ்வரூப அனுரூபமான பலம் பெற்றதும் பிராட்டியை ஆஸ்ரயித்த பின்பு இறே–நாயனார்

அதிகாரி -கொத்தை -த்ருஷ்டாந்த பூதர்கள் -உபாயத்துக்கும் உபேயத்துக்கும் ஸ்ரீ வசன பூஷணத்தில் உண்டே
திருவடிக்கே வந்ததே-
நமோஸ்து ராமாயண ச லஷ்மணாய -தேவ்யா-ஜனகாத்மஜாயா -சொன்ன உடனே அந்த மரத்தடியில் காட்சி
அதிகார அசுத்தி போனதும் -பலன் கிடைத்ததே -அவருக்கும் கூட சம்சாரம் இருள் தரும் –
இவள் கடாக்ஷத்தாலே பெருமாள் ஆலிங்கனம் -ஏஷ ஸர்வ ஸ்வ பூதஸ்து-பரிஷ்வ்ங்கம் –
இது வரைக்கும் நாராயண சரவ் சரணம் -இப்போது தானே ஸ்ரீமத் சரணவ் சரணம் பிரபத்யே-
நேராக சீதை பிராட்டியை சேவித்து மனசால் பெருமாளை -துல்ய சீல இத்யாதி -சரணாகதி ஆனதே –
பின்பு மீண்டும் பெருமாளை சரணாகதி பண்ண வேண்டாமே
இரண்டாம் வாக்கியம் -பலன் பெற்றார்

விபீஷணனும் இவள் உள்ளே சென்ற பின்பே -தங்கை பத்னி பெண் -மூவரும் கைங்கர்யம் –

அர்ஜுனன் -உபதேசம்- -மாயன் அன்று ஓதிய வாக்கு அதனை கல்லார் -உரை கிடைக்கும் உள்ளத்தில் திருமழிசை ஆழ்வாருக்கு –
அன்று -காலம் தேசம் வேறே -ஆழ்வார்களுக்கு பலித்தது -அர்ஜுனனுக்கு இல்லை -மறந்தேன் என்றான் -அநு கீதையும் உண்டே
பிருந்தாவனம் –ஒரே சமயம் -20000-பேர் தங்கும் இடங்கள் உண்டே -அன்று அவன் லீலை நமக்கு அனுபவம் இன்று
விவிதஸ்ய தர்மஞ்ஞன் -தர்மம் அறிந்தவன் -சீதாப் பிராட்டி ராமனை –
தருமம் அறியாக் குறும்பன் -கண்ணனை

எம்பெருமான்-தானே சேஷி -நந்த –ஆனந்த -கோபாலா -தன்னை ஆஸ்ரியத்தவர்களை பாலனம்
சேஷியைக் கொடுத்த சேஷி -ஆனந்தம் -ஆமோத பிரமோத் நந்த -ஆச்சார்ய பரம்
ஆனந்தம் ப்ரஹ்ம் இதி-ஆனந்த ஸ்வரூபம் -கண்ணனை கையிலே வைத்து -ஆனந்த நிர்ப்பரனாய்-
கோப -ரக்ஷகன் -அண்டினவரை பாலனம்
ஆச்சார்யர் திருவடிகளை பற்றிய சாமர்த்திய -சாதித்தேன் இன்றே
சேஷி -ஸூலப மான இவரை விட்டு துர்லபமான அவனைப் பற்றுவது
மூடனே-கையில் உள்ள தானம் விட்டு -பூமிக்குள் தேடுவான் –
இதுவே நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபன் -கீழே -சார்ந்து நின்ற இல்லை -சேஷியை தேடிப்போக வேண்டாமே -தேவு மற்று அறியேன் –
திரு உரு காண்பான் -அலற்றுவன் வணங்குவேன் இல்லை -போகிற பொழுது கும்பீடு போட்டேன் -காத்து இருந்து சேவை சாதித்தான் –
அனைத்தும் வகுத்த இடமே -உனக்கு இன்பம் தரும் அனைத்தும் இராமானுசர் -உன் இணை மலர்த் தாள் எனக்கு தருமே
ஆச்சார்ய லாபம் பகவானால் -பகவத் லாபம் ஆச்சர்யனாலே

கொடுத்து கொடுத்து -ஆன்ரு சம்சயத்தாலே -எடுத்த பேராளன் -இரக்கத்தால் -தர்மம் செய்வது மங்கள கரமாக –
இரக்கத்தால் ரஹஸ்ய த்ரயம் நமக்கு கொடுத்து -அனைத்தையும் ஒன்றும் எதிர்பார்க்காமல் அளிக்க
சிஷ்ய லக்ஷணம் -ஆச்சார்யருக்கு நாம் சமர்ப்பணம் -அவர் பிரதிநிதியாக இருந்து பகவத் பாகவத கைங்கர்யம் செய்து
சேஷம் நாம் கொண்டு மேலும் கைங்கர்யம் செய்ய -இது தானே நேற்று பார்த்தோம் அம்பரமே –
தாரகம்-சோறு -பகவத் கைங்கர்யம் -அஹங்காரம் இல்லாமல் -ஸூவ போக்த்ருத்வம் இல்லாமல் –
விக்கல் தண்ணீர் அறம் செய்யும் இதுக்கு -அம்பரம் -ஈஸ்வர முக விலாசம் -வெற்றிலை போட்டு சிரிக்கலாம் போக்யம்-அம்பரம் தரும் –
இவை இரக்கத்தால் கொடுக்கும் ஆனந்த நிர்ப்பரராய் -கீழே பார்த்தோம்

உந்து -மதம் உந்து -அஹங்காரம் -அடக்கி -களிற்றன் -ஞானம் படைத்த ஆச்சார்யர் -அப்பொழுது ஒரு சிந்தை செய்து-
ஸச் சம்ப்ரதாயம் -ஓடாத தோள் வலியன் -புறச்சமயிகள் -ஸ்திர புத்தி யுடன்
தான் அனுபவித்து ஆனந்த நிர்ப்பாரராய் நந்த
நான் பிடிக்க கை விடாமல் பாலனம் -கோபன் -ஸூ பர ஹித பரம் -தேசிகன் -ஆசைப்பட்டு பற்ற வேண்டும் நாம் -என்கிறார் இதில் –

————-

ஸ்ரீ ஸூக்தம் தமிழ் ஆக்கம் -ஆறு வ்யுத்பத்திகள்
காது கொடுத்து கேட்டு அவனை கேட்பித்து -பாபங்களைப் போக்கி -பக்தியை வளர்த்து -அடையப்படுகிறாள்- அவனை அடைகிறாள்
ஆறையும் இந்த பாசுரத்தில் உண்டே -வெள்ளிக்கிழமையாகவும் அமைந்ததே -நமக்கு –
த்வரை மிக்கு கோபிகள் பாவத்தால் முறை தப்பி கண்ணன் மேல் விழுந்த மெய்ப்பாடு -உணர்ந்து பிராட்டியைப் பற்றுகிறார்கள்
பெருமாள் -அக்னி -வேதம் -அஃன ஆயத முதல் மந்த்ரம் -அக்ரம் நியதி முன்னாலே அழைத்து போவது –
சீற்றம் அபராதங்கள் கண்டு -அருகில் இருந்து அணைத்து நம்மை சேர்ப்பிக்க -புண்ணிய நதிகள் பிராட்டி ரூபம் இதனாலே –
யமுனா கூந்தல்- கங்கா புன்னகை -இனிய பெண் காவேரி -இடுக்கு ஆகாச கங்கை -ஸ்வர்ண முக்கி -ஆபரணம் -பாலாறு -திரு மார்பு
வெந்நீரை ஆற்ற தண்ணீர் வேணுமே -சிபாரிசு பண்ணி சேர்த்து வைக்கிறாள் ஸ்ரீ பார்ஸ்வம்

வில்லிறுத்து -மெல்லியல் தோள் -தோய்ந்தாய் –அழகன் -வீரன் அவலீலையாக முறிக்க
ஜனகன் கவலையையும் முறித்து -மக்கள் பேச்சு முறித்து -சீதை ஏக்கம் முறித்து -ப்ரஹ்மச்சாரிய ஆஸ்ரமமும் முறித்து
ஸந்தோஷம்-குணவானாகவும் இருக்க வேண்டுமே -ஐயர் பார்த்து பண்ணி வைக்க வேண்டும் பேசியதும் குணமும் கண்டாள்
உருகினாள்-அதில் நீராடினான் -பெருமாள் -அனுக்ரஹம் செய்ய -இவள் சந்நிதியும் சந்நிதியும் கைக் கொள்ளவும் கை விடவும் ஹேது
கைலாச மலை அசத்திய ராவணனுக்கு -நன்றி -பார்வதி ஆலிங்கனம் பெற்றார் –
தனிக்கோயில் நாச்சியாரும் உபய நாச்சியார்கள்-நமக்காகவே –
ஹித பரர் அவர் -ப்ரிய பரை இவள்
சாஸ்திரம் ப்ரதன் அவன் –புருஷகாரம் இவள்
மூன்று பாசுரங்களில் நப்பின்னை -மூன்றுமே உகாரத்தில் ஆரம்பம் -அப்புறம் நப்பின்னை இவர்கள் கோஷ்ட்டியில் –

நேற்று குழந்தை கண்ணன்
இதில் மிதுனமாக சேவை நப்பின்னை கண்ணன்
எங்கு இருக்கிறார்கள்
நப்பின்னை -கும்பன்-பெண் -பின்னை அழகு -கண்ணனுக்கு பின்னாடி பிறந்தவள்
கீரன் நக்கீரன் போலே பின்னை நப்பின்னை
ஏழு எருதுகள் -கம்சன் அறிந்து அசுரர்களை புகுந்து -அசுரர் ஆவேசம் –

ஐந்து வயசில் கண்ணன் -மூன்று வயசில் நப்பின்னை -காளைகளை அடக்கும் பொழுது –
உன்னுடைய மகளாக வளர்க்க யசோதை இடம் கும்பன் கொடுத்து பருவத்தில் கல்யாணம் –
இரண்டு வயசில் கண்ணன் நந்த கோபன் இடம் ஆடம் படிக்க ராதா -18-வயசில் வந்து உதவ –ஜெயதேவர் –
கண்ணன் -20-மாறி ராதை உடன் விளையாடி –
நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த உருவம் எடுத்துக் கொள்ள வல்லவன் -பஞ்ச உபநிஷத் மயமான திவ்ய மங்கள விக்ரஹம்
தமர் உகந்த எவ் வுருவம் அவ் வுருவம் தானே
கோபிகள் விரும்பிய படி இங்கு மிதுன சேவை –super-man-இயற்கையான ஸ்வ பாவம் மாறாமல் -ஸூவ இச்சையால் –
பாதுகா சஹஸ்ரம் பாதுகை ரத்ன தேஜஸ் -சுவராகவும் அறையாகவும் கதவாகவும் மாறும் -ஆகவே இந்தப் பாடல்

மதம் உந்து களிற்றன் -கண்ணன் லீலையை அனுபவிக்க உடல் வலிமையையும் வேண்டுமே
இரண்டு வேளை உண்டு -வாரம் இரண்டு கோயில் -பக்ஷம் -இரண்டு சனிக்கிழமை -விரதம் -ஏகாதசி –
சர்வாங்க சவரம் இரண்டு மாசத்துக்கு -மயானத்துக்கு விளக்கு எண்ணெய் –
வருஷத்துக்கு இரண்டு தீர்த்த யாத்திரை -செய்தால் மருத்துவர் இடம் போக வேண்டாமே
மத களிற்றை உந்துபவன் என்றுமாம் யானைகளை -வாரணம் ஆயிரம் -புடை சூழ –
கண்ணனே யானை -பல சாம்யம் உண்டே -தன்னை அடைய தானே -பக்தி கொடுப்பவனும் அவனே –
பிராட்டி மூலம் பற்ற -பாகன் இட்ட வழக்கு -கொடுக்கும் ஒரே கை -நடை கம்பீரம் –
சலார் சலார் -வாரணம் -சாரங்க பாணி தளர் நடை -அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது
ஆராவமுதன் -இவனால் பிழைப்பு அனைவருக்கும் யானை போலே –

தன்னை விட்டு ஓடாத தோள் வலிமை -வா போ மீண்டும் வந்து போ இளமை கீழ் புகும்
வஸூ தேவர் இளமை அடைந்ததை கண்ணனை பார்த்ததும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்
நோயால் மரணம் விட நோய் பயத்தால் மரணம் அதிகம்
அபயம் அளிக்க இவன் இருக்க -மல்லாண்ட திண் தோளை பார்த்து நம் பாபங்களுக்கு அஞ்ச வேண்டாம் போலே
நந்த கோபன் வலிமை கண்டு இவனுக்கும் அஞ்ச வேண்டாமே
ஜனகன் மகள் என்று தன்னை அறிமுகம் ராவண இடம் -கஷ்டம் ஆரம்பம் -தசரதன் மாட்டுப்பெண் -திருவடி இடம் -சொன்னதும் மாற்றம்
கோட்டை -கோட்ப்பாட்டை மாற்றி -இது தான் லஷ்மண ரேகா தப்பாக சொல்கிறர்கள்

கடை திறந்து கந்தம்- ஆஸ்வாசப்படுத்த–
குயில் கூவின -பல்கால் கூவின- எங்கும் கூவின –குயில் இனங்கள் எங்கும் கூவின
உலகு அளந்தான் வரக் கூவாய்– தத்துவனை வரக் கூவாய் –உயிர் துறப்பேன் -நீ தானே கூவ விட்டு இருப்பாய்
பந்தார் விரலி -கோதாவரி நீச்சலில் பெருமாள் -பத்தினிக்குத் தோற்பான் பரம ரசிகன் —
life-வெல்ல -wife-இடம் தோற்க வேண்டும் -காட்டியது போலே இவனும்
பந்தாக பிறந்து இருக்க வேண்டும் -பந்து ஜீவ வர்க்கம் -நாரங்கள்-ஒரு கையால் -நாராயணனை ஒரு கையால் –
அத்தை மகன் -மைத்துனன் -மச்சான் -மட்டுமே குறிக்கும்

சீரார் வளை-சீரார் செந்நெல் கவரி வீசும் -அமுது செய்யப்படும் சீர்மை -ஒலியும் உத்தேச்யம்
நடை அழகும் உத்தேச்யம் -நடந்து வந்தோம் பலரும் -நீயும் வந்து -மகிழ்ந்து -செந்தாமரைக் கையால் – சீரார் வளை ஒலிப்ப -கடை திறவாய்

ஸ்ரீ ஸூக்தம் தமிழ் ஆக்கம் கோணம்
ஹஸ்தி நாத ப்ரபோதினம் உந்து மத களிற்றன் -ஒலி
கந்த த்வரா-கந்தம் கமழும்
ஈஸ்வரீம் சர்வ பூதானாம் -பந்தார் விரலி -ஸ்ரீ ஸ்துதி -சிகப்பு வெள்ளை கருப்பு –
சம்சார மண்டலம் -முக்குண மயம்–chess-போலே லீலா வியாபாரம்
நித்ய புஷ்டாம் -சேர்ந்து இருந்தால் -சீரார் வளை
பத்ம ஹஸ்தே –செந்தாமரைக் கை
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்து

ஆறு செயல்கள் –கேட்டு -கேட்பீத்து -வினைகள் மாந்திட – முயன்று -ஆதி சேர்ந்த தமர் உன்னை அணுக திருவே -தேசிகன்
குயில் இனங்கள் கூவின காண் ஸ்ருனோதி
கடை திற வாய் -வாயைத் திறந்து கேடடவிப்பிக்கிறாள்
கமழும் குழலி -வினை மாற்றும்
வந்து திறவாய் -பக்தி அருளி -உள்ள கதவை திறந்து
கோழி அழைத்தன -ஆஸ்ரிக்கிறோம்
நப்பின்னை யாக அவனை ஆஸ்ரயித்து

வஞ்சுள வல்லி தாயார்
கோபாலன் -ஆனந்தமாக உள்ள -நந்த கோபாலன் -ஆனந்த மய-திருவேங்கடத்து ஆயன் -மருமகள்
மேதாவி -பாணி க்ரஹணத்துக்கு ஸ்ரீநிவாசனே தந்தையாக -அப்பன் பெருமாளாக சேவை இன்றும் உண்டே
அப்பன் பெருமாள் கோயில் அருகில் உண்டே –
நப்பின்னை -ந பின்னா பிரியாமல் இருப்பவள் -தனிக்கோயில் இல்லை -புறப்பாடும் சேர்த்தியிலே
ஸூகந்த வனம் நறையூர் -கந்தம் கமழும்

நித்யம் மாலை பறவைகள் வந்து வடக்கு பிரகாரத்தில் -கூவும் தங்கள் தலைவன் கருடனுக்காக ஸ்தோத்ரம் பண்ணி
பறந்து போவதை இன்றும் காணலாம் -குயில் கூவும் நறையூர் -ஆழ்வார்
பந்தார் விரலி -நறையூர் நின்ற நம்பி கலியன்
வளையல் பிரசித்தம் –

ஆச்சார்யர்
பெருமாள் யானை இவர் வசம் -பக்தியால் –
நந்த கோபாலன் -கண்ணனை எண்ணி ஆனந்தம் –
தன்னுடைய ஆச்சார்யருக்கு சிஷ்யர் மறு மகள்
பிராட்டி பரிகரமாக-நப்பின்னை
குழலி -மணம் -ஞானம் பரிமளிக்கும் படி அளிப்பவர்
குயில் கோழி -போலே சிஷ்யர்கள்
பந்தார் விரலி -அவனுக்கு ஆட்பட்டவர்
செந்தாமரைக் கை
உள்ளம் திறந்து சாஸ்த்ரார்த்தம் வழங்க

ராமானுஜர் பெருமையை சொல்லும்
காம்பீர்யம் -ஆனந்தம் பாய் மதம் -வேழம்
காண் தகு தோள் அண்ணல் தென் அத்தியூரர் -ஈடுபட்டவர்
பின்னாக தாழ்வாக சொல்லி நைச்ய அனுசந்தானம்
குழலி -கன நல் சிகை முடியும் இல்லை எனக்கு எதிர்
பந்தார் விரலி -உபய விபூதியும் உடையவர் –
உபதேச முத்ராம் பத்மம் போலே யதிராஜ சப்ததி தேசிகர் –

திருப்பாவை ஜீயர் –
புத்தூர் ஸ்வாமிகள் -திரு கோஷ்ட்டியூர் நம்பி தேவகி பிராட்டி -என்பார் –
பெரிய நம்பி அத்துழாய் என்றும் பலர் சொல்லுவார்

—————–

குத்து விளக்கு எரிய கோட்டுக் கால் கட்டில் மேல்
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேல் ஏறிக்
கொத்தலர் பூம் குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல்
வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய்
மைத் தடங்கண்ணினாய் நீ யுன் மணாளனை
எத்தனை போதும் துயில் எழ ஒட்டாய் காண்
எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால்
தத்துவமன்று தகவேலோ ரெம்பாவாய்

குத்து விளக்கு எரிகிறதே -படுக்கை உனக்கு ரசிக்குமோ -எரிச்சலில் சொல்லுகிறார்கள்
கொத்து அலர் -இவள் சூடின பின்பே அலரும்-
மணிமாமை குறைவிலமே-அவன் விரும்பாத எதுவும் வேண்டாமே -வைராக்யம் –
கடைசி பக்ஷம் அவன் உடுத்திக் களைந்த வையும் – சூடிக் கொடுத்தன வையும் -நாம் கொள்ள வேண்டும் –
கூந்தல் அழகையும் வாசனையையும் சொல்லி -அவனுக்கு அபிமதமான இவற்றைச் சொல்லி –
அணைத்ததால் மலர்ந்த மார்பு கொண்டவள் –
மலரிட்டு நாம் முடியோம் -இவன் சூட வந்தால் தடுக்க மாட்டோம் -கண்ணன் ஸ்பர்சத்தால் பூ கூந்தல் வாசம் உத்தேச்யம்
இவர்களுக்கு – ராவணன் போலே மிதுனத்தை பிரிக்கக் கூடாதே –
எழுந்து வா சொல்லாமல் -எழுந்தாள் மலர்ந்த மார்பு குவியும் -புல்கிக் கிடந்தேன்–
தளர்த்தி கெட்டியாக அணைக்கப் போனாலும் வெளுத்துப் போகுமே -எனவே வாய் திறவாய் -மாஸூச -சொல்லப் பார்க்க
என் பரிக்ரங்களுக்கு நீயா முற்பட வேண்டும் கண்ணாலே பார்க்க -மைத்தடம் கண்ணினாய் –
நீ உன் மணாளனை -பிரித்து பேசுகிறார்கள் -கொடுத்தால் நம் மணாளன் –
தத்வம் -புருஷகாரம் -தகவு -கிருபை -இரண்டுக்கும் சேராதே –
இவள் கண் கடாக்ஷம் இல்லாமல் அவன் உபாயம் ஆக மாட்டானே -ஆகவே இருவருக்கும் பாதிப் பாதி பாட்டு இதில்

கீழே மூன்று ஆச்சார்ய பிரகரணம் -16-17-18-
நப்பின்னை -18-19-20-
நப்பின்னையும் ஆச்சார்யரையும் -ஒரே பாசுரம் -கடக க்ருத்யம் இருவருக்கும் –
ஞானம் உபதேசம் திருத்தி கொண்டு வந்து நிறுத்தி -பிராட்டி அவனையும் திருத்தி நம்மையும் அவனையும் சேர்ப்பிக்கிறாள்
அவனுக்கு அஞ்ஞானம் ஊட்டுகிறாள் -பாபங்களைப் பார்க்க வேண்டாம் –
உ-பிராட்டியை சொல்லும் -அநந்யார்ஹத்தை சொல்லும் -உ காராம் ஆச்சார்யரை சொல்லும்
அவ்வானவருக்கு மவ்வானவர் சேஷம் என்று உவ்வாகாரம் சொல்லும்
எனவே உந்து -இரண்டு பேருக்கும்

கூர் வேல் கொடும் தொழிலன் நந்த கோபன் -திரு மந்த்ரம் உபதேசிக்கும் ஆச்சார்யர் முதல் அடி இது தானே
கோதா உபநிஷத் -கீதா உபநிஷத் இரண்டுக்கும் பல சாம்யம்
குத்து விளக்கு எரிய -ஞானம் பிரசுரிக்கிறது என்றவாறு -ஞானம் வெளிச்சம் –
வருத்தும் புற இருள் மாற்ற –திரு விளக்கு-வையம் தகளி
இறைவனை காணும் இதயத்து இருள் கெட -அடுத்த விளக்கு அன்பே தகளி-ஞானச் சுடர் விளக்கு –
ஞானம் என்னும் நிறை விளக்கு -மனசான விசுத்தேன-
திருக்கண்டேன் –கண்டேன் கண்டேன் -அவர் கோவிலுள் மா மலராள் தன்னோடும் கண்டமை காட்டும் தமிழ்த் தலைவன் –

ஆத்ம ஞானத்துடன் கர்ம அனுஷ்டானம் பண்ணுவது முதல் அடி -நியதம் குரு-கர்ம யோகம் வளர வளர –
நித்யாத்ம–ஆத்ம நித்யத்வம் பற்று இல்லாத கர்மயோகம் இரண்டாம் அத்யாயம்
ஆத்ம ஞானம் உள்ளடக்கிய கர்மயோகம் பண்ண -ஞானம் ஓடம் -பாபம் கடலை தூண்டுவிக்கும் -திரும்புமா சங்கை போக்க
ஞான அக்னி -பஸ்மம் ஆக்கும் -பாபங்களை -அந்த நிலையில் உள்ள வற்றையும் மட்டும்
பக்தி ஆரம்ப விரோதி பாபங்களை சொன்னவாறு
யோகம் தொடர -ஞான பாகம் வளர -அசையாமல் விளக்கின் ஜ்வாலை போலே –
மனசை ஓட விடாமல் ஆத்மாவில் செலுத்தி -யோகத்தை விஷயாந்தர சிந்தனை இல்லாமல் தொடங்கி-
சிற்றின்பம் ஆசைகள் கர்மத்தால் தானே வந்தது -பாதிப்பை குறைக்க கர்மா யோகம்
ஞானம் வளர மேல் நோக்கி பேர் இன்பம் சிந்தனை
ஆத்ம த்யானம் மட்டும் முடியாதே -பேர் இன்பம் ஆசை அறிந்து
ஞானம் சாவி -வைத்து ஞானக்கண் -ஆச்சார்ய உபதேசம் -தத்வ தர்சி -ஆதி பணிந்து -மூன்றாவது புள்ளி இது
கர்மா- அனுஷ்டானம் -ஆத்ம ஞானம் கீழே இரண்டும் பார்த்தோம் –

நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான் -ஆத்ம ஞானத்துடன் கர்மயோகம் செய்வதை
போய பிழையும் புகுதறுவான் நின்றனவும் -செய்யும் கிரிசைகள் -மாயனைச் செப்பு
அடுத்து அஞ்ஞானம் குறைந்து ஞானம் வளர்க்க -பாபம் குறைந்து புண்ணியம் வளர —
வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிற்று
செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின அடுத்து வந்ததே
-16-தொடங்கி மூன்று பாசுரம் ஆச்சார்ய பரம் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக
உப கோசல வித்யா –ப்ரஹ்ம ஞானம் இல்லாமல் -வருந்த -மூன்று அக்னி
ப்ரானோ ப்ரஹ்ம –லோகத்தில் ப்ரஹ்மம் இருப்பதால் பிராணம் இருக்கிறது
கம் ப்ரஹ்மம்
கம் ப்ரஹ்மம் -ஸ்வரூபம் அறிவித்து
யதேவ கம் ததேவ கம் -சுகம் -ஆகாசம் -ஆனந்தமயன் -அளவு படாத அபரிச்சின்னம் ஆகாசம் போலே -அபரிச்சின்ன ஆனந்த ஸ்வரூபம்
எங்கு ஸ்தானம் -குணங்கள் சொல்லு -கதி சொல்லிக்கொடும் -எல்லாம் கேட்க
கதியைப் பற்றி ஆச்சார்யர் மூலம் அறிந்து கொள்
சம்யக் -சில குணங்களை சொல்லி
அஷி புருஷன் -ஸ்தானம்

ஆச்சார்யர் வந்து அர்ச்சிராதிகதி பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க
முன்பு அக்னி ஆராதனை கர்ம யோகம் இருந்ததே
அதே போலே ஆச்சார்யர் இங்கு
ஸ்தானம் குணம் கதி மூன்றுக்கும் மூன்று பாசுரங்கள் –
கடல் அளவாய் –சுடர் ஒளியால் அவ்விருளை துறந்திலனேல் -வேதாந்த விளக்கு மேல் இருந்த விளக்கு – விட்டு சித்தன் விரித்த விளக்கு –
அஞ்ஞானம் போக்கி -விஷயாந்தர பற்று போக்கி
10-அத்யாயம் -பக்தி யோகம் -திவ்ய திருமேனி குணம் சிந்தித்து -நானே போக்கி
பஜதாம் -ப்ரீத்தி பூர்வகம் -தேஷாம் சதத யுக்தானாம் -தாதாமி புத்தி யோகம்
தேஷாம் ஏவ அனுகாம்பாதார்தம் -அஹம்-அஞ்ஞான –நாசயாமி ஆத்மபாவத் -உள்ளத்தில் இருந்து என்னை நினைக்க நினைக்க
ஈடுபாடு போக்கி ஞான தீபேண பாஸ்வத
பல விளக்குகள் -போக்கும் இருள்கள் வேறே வேறே அங்கும்
குணங்களுக்குள் கோபம் ஸ்வா தந்திரம் -மதிள் மேல் பூனை -இவையும் உண்டே –இதுக்கு ஒரு விளக்கு வேணும்
ஸ்வா தந்திரம் தலை சாய்த்து தலை எடுக்கும் ஸுஸீல்யாதி குணங்கள் –
இதுக்கு நப்பின்னை என்னும் விளக்கு -குத்து விளக்கு -அவனால் வரும் ஆபத்தை போக்கி –
செந்தாமரைக்கை -அவனால் வரும் ஆபத்தைப் போக்கும் கை –
பாபங்களைக் கண்டு அஞ்சாதே என்று சொல்லும் அவனைக் கண்டும் அஞ்சாதே

———-

வீர சுந்தர ப்ரஹ்ம ராயன்-பிள்ளைப்பிள்ளை ஆழ்வான் இல்லம் இடித்து -மதிள் கட்ட -பட்டர் -இவர்கள் மங்களாசாசனமே பாதுகாப்பு
அருள் மாரி பட்டம் பிராட்டி கழியனுக்கு தொண்டர் அடிப் போடி ஆழ்வார் நந்தவனத்துக்காக மதிளை மாற்றி காட்டியதால் –
கூரத்தாழ்வான் -திருமால் இருஞ்சோலை -ஸ்தோத்ரம் பண்ணி மீண்டும் ஸ்ரீ ரெங்கம் திரும்பியதால்
பட்டர் -ஆண்டாள் அழகர் இருவரையும் சேர்த்து நீளா துங்க -தனியன் -குத்து விளக்கு –கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பன்
சேஷ சேஷி சம்பந்தம் -உணர்த்தி -பரகத அதிசய ஆதான இச்சையா உபாதேன
மலரும் மணமும் போலே -சுவரும் paint-போலே -அவன் மேன்மைக்காகவே
அவனையும் எழுப்பி -உபதேசித்து –
சொல் மாலையால் கட்டிப்போட்டு பலவந்தமாக அனுபவித்து கைங்கர்யம் –
திருமார்பில் ஒய்வு -திருவேங்கடமும் திருமாலிருஞ்சோலையும் இரண்டு கொங்கைகள்
கூஜந்தம்– வைதேஹி ஸஹிதம் பட்டாபிஷக ராமர் த்யானம் போலே இந்த தனியனும் இந்த பாசுரம் தியானித்து பலன் -முக்கிய பாசுரம்

பாஸ்கரேண பிரபா-பிரபாவான் ஸீதாயா தேவையா -பகலோன் பகல் விளக்கு ஆகும் படி அத்தி வரதர் தேஜஸ் -அவனைக் காட்டும் நப்பின்னை –
ஜயத்ரதன் -துரியோதனன் தங்கை கணவன் -13-நாள் யுத்தம் -சக்ர வ்யூஹம் -அர்ஜுனன் தவிர நால்வரையும் தடுக்க வரம் சிவன் -அபிமன்யு தனியாக மாட்டி –
நாளை அஸ்தமிக்கும் பின்பு ஜயத்ரதனைக் கொல்லுவேன்-இல்லாவிட்டால் நரகம் அடைவேன் -பல பாபங்கள் காரணமான நரகம் -சபதம் –
அர்ஜுனன் -பானம் -தலை -காசியில் -உள்ள ஜயத்ரதன் தகப்பனார் மடியில் விழுந்து அவனும் மடிந்தான் -ஆழியால் மறைத்து செய்த லீலை

தேவர்களுக்கு இரவான தஷிணாயணம் பித்ருக்களுக்கு இரவான கிருஷ்ண பக்ஷம் இரவில் சிறை சாலையில் கறுத்த கண்ணன்
அவனைக் காட்டும் விளக்கு நப்பின்னை –
கோடு-யானைத் தந்தம் குவலயா பீடம் -ஆயர்பாடியில் தானே உள்ளான் -மதுரைக்கு அப்புறம் தானே -இப்பொழுதே -transfer- பண்ணி விட்டான்
ஆயிரத்து இவை பத்தும் முதல் பத்துக்கே -சங்கல்பத்தால் -1000-உருவாக்கி பத்து பத்தாக ஆழ்வார் மூலம் வெளியிட்டு அருளியது போலே
அந்தகன் சிறுவன் -நூல் இழப்ப-இந்த நூல் வைத்தே திரௌபதிக்கு புடவை சுரந்தது -இது அப்புறம் தானே -இங்கும் முன்னமே -transfer
மெத்தென்ற -பஞ்ச -அழகு குளிர்ச்சி வாசனை மென்மை வெண்மை -மென்மை முக்கியத்தால் –
மலர்மகள் வருட மலர்போது சிவந்தன -மலரும் பூ -மலர்ந்து மலராத –
அஞ்ச அல் ஓதி -அழகு குளிர்ச்சி வாசனை மென்மை கருமை-அல் இங்கு மீண்டு முக்கியம் என்பதால்
தே பஞ்ச ரதம் ஆஸ்தாய -அனந்தராம தீக்ஷிதர் உபன்யாசம் -அவர்கள் ஐவரும் தேரில் -அவர்கள் ஐந்து தேரில் தப்பான அர்த்தம்
பஞ்ச -அகன்ற பொருள் -பீமாதிகள் உட்க்கார அகன்ற தேர் என்றுமாம் –
ஐஞ்சு லக்ஷம் பெண்கள் உடன் கண்ணனை அனுபவிக்க அகன்ற சயனம்

மாந்தாதா அரசன் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -சூர்யன் போலே வியாப்தி –ஸுவ்பரி-50-பெண்கள் –
இவர்கள் உடன் பிறந்த மூவர் –புருகுஸ்தன் அம்பரீஷன் முசுகுந்தன் –
இவர்களுக்கு -150-பிள்ளைகள் -450-பேரன்கள் -வருந்தினாராம் -மீண்டும் வானப்ரஸ்தானம் -தபஸ் -செய்து –
இவனும் ஐந்து லக்ஷம் வடிவு கொண்டு இந்த அகன்ற கட்டிலில்
கொத்து -அலரும் பூங்குழல் –
நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்த -இவன் கீழும் அவள் கீழும் என்றும் கொள்ளலாம் –
நெருக்கமான அந்யோன்யம்-யார் கீழே மேலே தெரியாமல் -தெய்விகமான காதலில் ஈடுபட்டு த்யானம் சித்திக்க –
ஸ்ருங்கார ரசம் தியானிக்க ரஜோ தமஸ் விலகும் சத்வ குணம் வளரும் -ரிஷிகளும் இத்தையே த்யானம் -ஆகவே தனியனிலும் இதுவே –
பிருந்தாவன யாத்திரை -காஞ்சி ஸ்வாமிகள் -ராச லீலை -சந்நியாசி வைராக்யம் -காமம் வெல்லும் நிலை வர
பாகவத ராச பஞ்சகம் ஸ்ரீ மத் பாகவதம் பாராயணம்
அவனுக்கு அனைவரும் சரீரம் -நமது மூக்கை தொட்டால் தப்பு இல்லையே —

blosaming heart-flowering heart இல்லை -ஊறு காய் -போலே
மலர்ந்த மார்பில் ஆலிங்கனம் செய்ததால் மலரும் -இவர்களை ஆலிங்கனம் மலர போகிறான்
ஏறு திருவடியால் -ஏறிய ஏறுகின்ற ஏறப்போகின்ற -ஆண்டாள் தமிழை ஆண்டாள்
செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு -மூன்றும் போலே
மாப்பிள்ளை -மாமனார் செய்த நன்றி மறந்து -செய்கின்ற வருஷம் தோறும் தீபாவளி -செய்யப் போகின்ற நன்றி
அவிகாராய ஸூத்தாய நித்யாய பரமாத்மனே -சதைக ரூப ரூபாயா -மலராது குவியாது -சொன்னது திவ்ய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை –
பட்டர் தாயாரை ஸ்தோத்ரம் பண்ணி கவசம் மாற்ற வேண்டுமே ஒவ் ஒன்றுக்கும் –

வாய் திறவாய் -மாஸூச -சொல்லக் கூடாதா -அவளுக்கு மார்பு -ஒரு நாள் வீதி -அருளாளி புள் கடவி–வரக் கூடாதா –
மைத்தடம் கண்ணினாய் -இது கொண்ட அவனை தடுக்க முறைக்க -குளிர்ந்து அருள் புரியும் கார் மேகம் போன்றவற்றையே கொண்டு தடுப்பதா –
செய்யாள் -பார்த்து -அவன் திருக்கண் செந்தாமரை -முகில் வண்ணனை பார்த்து இவளது மைத்தடம் கண்ணி
அஸி தேக்ஷிணா–சீதை ஏற்ற கண்கள் இல்லையே அவனுக்கு -நங்கையைக் காணும் தோறும் நம்பிக்கு ஆயிரம் கண்கள் வேணுமே
x-ray-கண் அவனுக்கு -cooling-glass-கண் இவளுக்கு
கத்திரிக்காய் -துணியை வெட்டும் சொன்னாலும் மார்க் கொடுக்கும் வாத்யார் போலே இவள்
அனுக்ரஹம் கொடுக்க நினைத்தான் ஆகில் இரட்டிப்பு ஆக்குவாள் -நிக்ரஹம் பண்ண நினைத்தால் அனுக்ரஹமாக்குவான்
காண்டீபம் எரிந்ததும் பறவைகள் கருடனை இவனை எதிர்க்க சொல்ல கருடனை கல்லாக்கி -சாபம் அவன் கொடுக்க –
அவனையே -வர பிரசாதியாக மாற்றினாள் இவள்

மை இட்டு எழுதும் மழை இட்டு நாம் முடியோம் -நாங்கள் இருக்க
நீ உன் மணாளனை -பிரித்து
ப்ருந்தாவனமும் நந்த குமாரனும் யாவருக்கும் பொது செல்வம் அன்றோ –
எத்தனையும் -எள் தனைப்போதும் -சீதா பிரிந்ததாலே தானே ஸ்ரீ ராமாயணம்
சீதா அசோக வனம் -ராமன் சோக வனம் -வால்மீகி–கவனம் – கவிதை -நாம் கண்ணீர் உடன் -வனம் ஆகிய கண்ணீர் –
சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் சொல்ல வந்தது அன்றோ -வலிய சிறை புகுந்தாள்
தத்வம் -புருஷகாரம் -உகாரம் அன்றோ -ஸ்வரூபம்-ஸ்வபாவம்
தகவு -கருணைக்கும் ஏற்றது அல்ல
வடக்கு உத்தர வீதி வீடுகள் மிக்கு
தெற்கு உத்தர வீதி கடைகள் மிக்கு
செருப்பு பையில் வைத்து -பொருள்கள் வாங்கி -வடக்கு வாசல் வழியாக வரும் பொழுது -தாயாரை எட்டிப் பார்த்து –
அதுக்கே -ஐஸ்வர்யம் -அக்ஷரகதி -பரம் பதம் வா -மேலே கொடுக்க இல்லையே லஜ்ஜை -குனிந்து -பட்டர்
திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -மாரி பக்தனுக்கு பக்தி வளர்க்க –
உண்மையாக அபிமானித்து கொள்ள வேண்டுமே -நம்முடைய நன்மைக்காகவே தடுத்தாள்-தன்னடியார் திறக்கத்து -பாசுரம் போலே –
என் அடியார் யார் அது செய்யார் -என்னடி யார் அது செய்யார் -செய்தாரேல் நன்றே செய்தார் -புருஷகாரம் நன்றாக பலித்ததே என்று மகிழ்வாள் –
இருவரும் சேர்ந்தே அனுக்ரஹம் அடுத்த பாசுரம் சொல்லுமே

ஆச்சார்யர் பரம் –
குத்து விளக்கு போலே அஞ்ஞானம் போக்கி
சாயைப் போலே பாட வல்லார் தாமும் அணுக்கர்களே -பாட வல்லார் தாமும் சாயை போலே அணுக்கர்கள் ஆவார்
நான்கு வேதங்கள் நான்கு கால்கள் -அர்த்த பஞ்சகம் -பஞ்ச சயனம் –
திருமலை திருமாலிருஞ்சோலை எழுந்து அருளி -ஆச்சார்யர் இருக்கும் இடமே திவ்ய தேசம் -இருப்பிடம் வைகுந்தம் இத்யாதி
பரந்த உள்ளம் -மலர் மார்பன் -ஆசை உடையார்க்கு எல்லாம் வரம்பு அழித்து
மை -பக்தி சித்தாஞ்சனம் -அனைவரையும் நாராயணனனாகவே காட்டும்
தமது ஆச்சார்யரை பிரியாமல் இருப்பார்கள் –
தத்வ ஞானம் கொண்டு அன்று பேறு
தன் சரண் என்னும் தகவு கொடுத்தே பேறு

————-

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயில் எழாய்
செப்பமுடையாய் திறல் உடையாய் செற்றார்க்கு
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயில் எழாய்
செப்பன்ன மென்முலைச் செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்
நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய்
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன் மணாளனை
இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோ ரெம்பாவாய்

கலியே-மிடுக்கனே -கலி துவம்சம் பண்ணும் கலி பாடிய -ம்ருத்யுவிக்கு மிருத்யு ஸ்ரீ நரஸிம்ஹர் போலே -ஸ்ரீ சிங்க வேழ் குன்றம் –
திருவே -நப்பின்னை -அவனுக்கு இவள் திரு -இவளுக்கு அவன் திரு —
பத்தாம் திரு நாள் நாச்சியார் திருக்கோலம் காலை -6-மணி புறப்பாடு -பகல் பத்து உத்சவம் முடிந்து
கருட மண்டபத்தில் ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்களுக்கு பிரசாதம் –
நீண்ட நேரம் திருக்கோலம் சாத்தி நம் பெருமாள் சேவை இரவு -11-மணி வரைக்கும் இந்த திருக்கோலம்
அடுத்த நாள் காலையிலே புறப்பாடு -வஜ்ராங்கி சேவை -வைகுண்ட ஏகாதசி -ஏசல் சேவை –
பிரியா விடை -நீராட்டம் உத்சவம் -ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் பெரிய பெருமாள் உடன் இரவு முழுவதும் இருந்து –
நம்மாழ்வாரும் பவிஷ்யத் ஆச்சார்யரும் -21-நாள்களும் சேர்ந்தே சேவை ஆழ்வார் திரு நகரியில் –
திருக்கச்சி நம்பி கர்ப்ப கிரஹத்துக்குள் உடையவர் உடன் சேவை ஸ்ரீ பெரும்புதூரில்
சேர்த்தி சேவித்து நாமும் உஜ்ஜீவிக்கலாம் –
திருவே மாலா மாலே திருவா -கலக்கம் ஆழ்வாருக்கும் -முடிச்சோதி முகச்சோதியாய் அலர்ந்துவா போலே –
நீராடப் போதுவீர் ஆரம்பித்து நீராட்டாலோ இதில் முடிந்து –
நாராயணன் –1-ஆரம்பித்து 10-முடித்தால் போலே
மாயனை -5-ஆரம்பித்து -15-முடித்தால் போலே –
கேசவன் தமர் –மா சதிர் இது பெற்று இளிம்பு-நம் முயற்சியால்
சதிர் -சாமர்த்தியம் -அவன் அனுக்ரஹத்தால்
மா சதிர் -பிராட்டி பேர் அருளால் -பெரிய சாமர்த்தியம்
வினைகள் தீர்ப்பாள் பூ மேல் திரு -உக்கமும் தட்டொளியும் அவனையும் தருவாள் -நீராட்டம் -ப்ரஹ்ம அனுபவம்
நாச்சியார் -பற்றி மூன்றும் -உந்து -வந்து திறவாய் -உன் மைத்துனன் பேர் பாட -ஆரம்பித்து -இங்கே மணாளன் -நிகமிக்கிறார் –
மைத்துனன் அவளுக்கு மட்டும் -மணவாளன் அனைவருக்கும் -அழகிய மணவாளன் –

உன் மணாளனை -பிரித்து பேசி -இப்போதே எம்மை நீராட்ட பிரார்த்தனை –
புருவம் நெரித்த இடத்தில் கார்யம் செய்யும் பவ்யனாவன்-
மிதுனத்தில் -கைங்கர்ய பிரார்த்தனையை நீராட்டம் –
கங்குலும் பகலும்-என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்னும் –
திகழ்கின்ற திருமார்பில் திரு மங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திருமாலார் -நான்கும் திகழும் –
என் திருமகள் -உன் மணாளன் -நமக்கும் அவளுக்கும் சம்பந்தம் –
இவர் வாயினவாறே வேதம் -சர்வாதிகாரம் ஆகும்
காந்தஸ் தே புருஷோத்தமன் -அழகிய மணவாளப் பெருமாள்
தே காந்தன் -உன் மணாளன் –

ஸ்ரீ தரன் – ஸ்ரீ நிவாஸன் -இவை எல்லாமே அவனுக்கும் அவளுக்கும் -உள்ள சம்பந்தம்
என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்னும் என்னுடை ஆவியே என்னும் -சேர்த்தே நஞ்சீயர் பட்டர் இடம் –
ஸ்ரீ யபதி என்னுடைய ஆவி என்று தலைமகள் வார்த்தை என்று திருத்தாயார் வார்த்தை
என் திருமகள் –சேர் மார்பன் என்றும் என் –திரு மகள் சேர் மார்பன் -என்றும் பிரிக்கலாம்
என்னைப் பெற்ற தாய் -தே காந்த புருஷோத்தமன் -மட்டை அடி உத்சவம் தாயார் இடமே ஆச்சார்யர்கள் –
உன் திரு மார்பத்து மங்கை பத்தாம் பத்திலும்
அஸ்ய ஈசான ஜகத -விஷ்ணு பத்னி
ஸீதாயா பதி-
ஸ்ரீ வல்லப -வந்தே வரத வல்லபா –
பதியை நல்ல வழியில் நடத்திப் போவதால் பத்னி -பதிம் நயதீதி பத்னி -கொடுக்க வைப்பவள்

கௌசல்யா லோக பர்த்தாராம்–லோகத்துக்கு பார்த்தாவாக பிள்ளை பெற தபஸ் -லோகத்தை தாங்குபவன் -என்னத் தாங்கவில்லையே –
தன்னிடமே பிரித்து சீதா திருவடியிடம் -தனக்காக மீண்டும் ஒரு பிரணாமாம் செய்யச் சொல்லி – லோக பார்த்தாவா என்று கேட்க சொல்லி
வைகல் திரு வண் வண்டூர் வைக்கும் ராமன் -என்னையும் உளள் எண்மின்கள் -ரக்ஷிக்க வேண்டிய ஒருத்தி –
வால்லப்யம்-ஸ்ரீ வல்லபன்-வந்தே வரத வல்லப -ஒருவருக்கு ஒரு வாலப்யம் –ஏவம் பூத பூமி நீளா நாயகன் –
முறை உடன் பழகினால் நாயகன் -முறை கெட பழகினால் வாலப்யன்-
நாயகன் நாயகி பாவத்துக்கு மேலே வாலப்யம்-
அன்று ஆயர் குலமகளுக்கு அரையன் தன்னை -பிரபு ராஜா அரசன் -ஸ்வாமி –
பர்த்தாரம் பரிஷஷ்வஜம் -ஆலிங்கனம் -பிரஜைகளை ரஷித்த பின்பு –

பஹுவ -உளள் ஆனாள்-வைதேஹி -இப்போது —
காட்டுக்கு வர வேண்டாம் சொல்லும் பொழுது -ஸ்த்ரீயம் புருஷம் விக்ரஹம் -விதேக ராஜன் என்ன நினைக்க மாட்டார் அங்கு ஆரம்பித்து
இங்கே மீண்டும் வைதேஹி –14000-ராக்ஷஸர்களை நிரசித்த பின்பும் வைதேஹி –
உடைந்த வில்லை முறித்ததுக்கே ஒரு பெண்ணைக் கொடுத்தார் -இப்பொழுது வேறே பெண்ணைத் தரும் முன்பு தான் ஆலிங்கனம்
மகரிஷிகளை ரஷித்தான் என்று ஆலிங்கனம் செய்து தானும் உளள் ஆனாள்

குல ஆயர் மகள் தனக்கும் கேள்வன் -சத்ருச பதி –அபிமத அனுரூப தாம்பத்யம் -துல்ய சீல வயோ வ்ருத்தம்-
அஸி தேஷணை-நாச்சியார் விழி விழிக்க ஒண்ணாதே –அல்லிக் கமலக் கண்ணனாய் இருப்பானே

சுவையன் திருவின் மணாளன் -திருவுக்கு திரு -ஸ்ரீ நிதி -ரசிகத்வம் கற்றுக் கொண்டான் –
ஒரே மாணவன் -ஒரே ஆசிரியர் -ஒரே பள்ளி -கருணைப் பார்வை மட்டுமே வேண்டும் -மாற்றி நமக்காக –
பித்தர் பனி மலர் பாவை -வ்யாமோஹம் –
பித்து -விட்டு புரியாதவன் -உன் ஆனந்தத்துக்காக செயல் -உன்னை ரசிப்பவனை -இத்தனை உறவும் உண்டே –
உன் மணாளன் -நீ என் திரு -இருவருக்கும் கைங்கர்யம் பண்ணுவதே நமக்கு கர்தவ்யம் –
ரக்ஷகன் – வியாபகன் – ஜகத் காரணன் -பவ்யனானவனை எங்களை நீராட்டு -உன் ஆனந்தத்துக்காக -கார்யம் செய்பவன் –
பித்தன் -விட்டுப் பிரியாதவனை -உன்னை ரக்ஷிப்பவனை -உன்னுடன் கூடியே ஆஸ்ரித ரக்ஷகன் –

————-

உய்யக் கொண்டார் தனியன்
வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி -நாச்சியார் திருமொழி -வார்த்தை -கொண்டு அருளிச் செய்த தனியன்கள்
அன்ன வயல் புதுவை ஆண்டாள் -பரம ஹம்சர் மஹான்கள் -வீதியில் இருப்பவர்களும் கூட –
பன்னு-ஆராய்ந்து -திருப்பாவை -அரங்கனுக்கே -பாடிக் கொடுத்தாள்-
பக்தி தண்ணீரில் தோய்த்து –
சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடி–
வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி -என்ற பாடிய வழியில் வழுவாமல் பின் பற்றும்படி அனுக்ரஹம்
நாச்சியார் திரு மொழி -பாசுரம் -இதில் ஸ்ரீ இடம் உன் கேள்வன் இடம் விதிக்க பிரார்த்தனை
சூர்ப்பணகை–ராவணன் -போலே இல்லாமல் விபீஷணனையும் போலே இருவரையும் சேர்த்து இதில் –

அமரர் -நீண்ட ஆயுசு என்றபடி -33-கோடி ஒவ் ஒருவருக்கும் -கலி -மிடுக்கன்-ஆண்-புலிகள் தேவர்கள் பிரயோஜனாந்த பார்த்தார்கள் –
எதிரிகளின் அம்புக்கு உன்னை இலக்காக்குபவர் -நன்றிக்கடன் செய்யாதவர் -ப்ராக்ஜோதிபுரம் -முரண் வாசல் காப்பான் -நரகாசுரன்–
அம்மா தவிர வேறே யாராலும் கொல்ல முடியாத -வரம் -அதுக்காக சத்யபாமா கூட்டி போனான் -அவன் அம்பால் விழுந்து லீலை —
இறந்த நாள் -நன்றாக சதுர்த்தசி எந்த நீரும் கங்கா நதிக்கு சாம்யம் -நதி நீர் இணைப்பு முதலில் –
தீப ஆபாவளி -ஐப்பசி அம்மாவாசை லஷ்மி தோன்றிய நாள் -பாஞ்ச ராத்ர ஆகமம் -பாற் கடல் கடைந்து க்ருத யுகம் –
ராமர் கொண்டாடினார் -இரண்டையும் ஒன்றாக கொண்டாடுகிறோம் —
வெண் கொற்றக் குடை -அதிதி ஆபரணம் கொடுத்த பின்பும் பாரிஜாதம் -நட்டானை நாடி நறையூரில் கண்டேனே-
உன்னை தாரகமாக கொண்ட எங்களுக்கு உதவ வேண்டாமோ

த்யானம் கை வராமல் அம்புலி வேண்டிய பாலனைப் போலே அழுதான் -அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி பிராயச்சித்தம் –
சத்ய விரத க்ஷேத்ரம் -காஞ்சி -க பிரம்மன் -சரஸ்வதி பிணங்க -சாவித்ரி -காயத்ரி -வைத்து யாகம் –
விளக்கு ஒளி பெருமாள் -அஷ்டபுஜகரத்தான் -திருவெஃகாணை-வேகவதி குறுக்கே அணை-
கிழக்கு முகமாய் யாகம் -மேற்கு புகமாக தோன்றி -நேரிலே காட்சி -முன் சென்று கப்பம் தவிர்த்த கலியே தேவாதி ராஜன் –
தானே முன் சென்று ஹவிர்பாகம் பெற்று பேர் அருளாளன்
கஜேந்திர வரதன்–முதலை –முதலே முதலே -தன்னைக் கூப்பிட்ட
அகில காரணம் -நிஷ் காரணம் -அத்புத காரணம் -முந்தி ஓடி வந்தானே –
கேஸ் அவரது -கேசவன் -நடுக்கம் பயம் போக்கிய அருளாளன் -கைங்கர்யம் தடைப்பட்டுவிடுமோ என்ற கப்பம் –

அப்பய்ய தீக்ஷிதர் –வலி போக்க தர்ப்பைக்கு -transfer-துடிக்க -தான் செய்த பாபம் தானே அனுபவித்து தீர்க்க வேண்டும் –
எட்டு ஆயுதம் -18-முழம் வஸ்திரம் -பிராட்டி புடவை -க -ஆரம்பித்து ஜம்-மிடுக்குடன் வந்த -கலியே
செப்பம் உடையாய் –கரணத்ரய சாயுஜ்யம் -பக்தர்கள் சொற்படியே -சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் –
கனி கண்ணன் -வர கவி -பாட்டாலே அபீஷ்டம் பெரும் படி பாட வல்லவர் –
ஊரகம் திருவெஃகா திருப்பாடகம்
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் -உள்ள காஞ்சியின் சிறப்பு
பைம் தமிழன் பின் சென்ற பச்சைச் பசும் தெய்வர் -சொன்னதை மட்டும் செய்ய வில்லை -சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் –
ஓர் இரவு இருக்கை -ஓரிருக்கை –அந்தர்யாமி இவன் போக -எல்லா பெருமாளும் போக –
இடக்கை தலைமாட்டில் வலக்கை நீட்டி மாட்டி -சென்று வந்ததை காட்டும் படி -செப்பம் உடையாய்
திறல் உடையாய் -துரியோதனன் நல்ல நாள் -சகதேவன் -நீ ரக்ஷகன் -நாள் என்ன செய்யும் -என்ற தைர்யம்
யமுனைக்கரையில் தர்மம் பண்ணி -அம்மாவாசை -மாற்றினான் -வஸூ தேவர் இருக்க –
யாருக்காக-உனக்குக்காக துரியோதனனுக்கு -என்றானாம் -போதாயன அம்மாவாசை -உண்டானது

செற்றார் -முக்கரணங்களால் அபராதம் செய்பவர்
கர்ணன் -பரசுராமன் இடம் -வித்யை கற்று -இந்திரன் மகன் அர்ஜுனன் -தொடையில் கடிக்க –
மடியில் பரசுராமர் -ரத்தம் தெறிக்க -பிராமணர் -இல்லை அறிந்து சாபம் –
சல்லியன் -கர்ணனுக்கு தேரோட்டி -தர்ம புத்தி இல்லாத கர்ணன் -பட்டியல் பாகவதம் -போலி வேஷம் –
வார்த்தையால் வெப்பம் கொடுத்த கண்ணன்
விமலா –பிப்ல மரம் இரண்டு பறவை -சாப்பிடாமல் கொழு கொழு -கர்ம அதீனம் இல்லாமல் –
தத்வம் விட்டு கதை மட்டும் -apple-adam–eve
போழ்ந்த புனிதன் -dhoni-பெயரை சொல்லி அவர்களையும் புனிதம் ஆக்கும் உபன்யாசம் –
நான்கு வரி அவனுக்கும் அவளுக்கும் விபீஷணன் -formula-

நீராட்டு –தண் புனல் ஆடுதல் -கண்ணன் அனுபவம் -உக்கம்-தட்டொளி –
தலைவன் தலைவி சேர்ந்து -இருக்கும் வெப்பம் தணிய உக்கமும் -கண்ணாடி அழகை பார்க்க –
வைதிக காமம் -கண்ணனுக்கே ஆமது காமம் -மகிழ்வுடன் நம்மை இணைத்து வைத்து ஆனந்திக்கிறாள் –
அவளும் நின் திரு வாகத்து இருப்பதைக் கண்டும் ஆசை விடாமல் -மணி வல்லிப் பேச்சு வந்தேறி இல்லை
ஸ்ரீ -பார்த்து வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்று உன் மணாளனை இப்போதே நீராட்டு
இரண்டு தாயார் திரு மார்பில் -வேக வதி-குஜத்வஜன் பெண் பிள்ளை – கூந்தலை பிடித்து ராவணன் இழுக்க –
கத்தியாக மாற்றி கை அறு பட்டான் –
பாத்ம புராணம் -அக்னி ஹோத்ரம் -அக்னி காப்பாற்றட்டும் -மாயா சீதை யாக வந்து -மீண்டும் அக்னி பிரவேசம் –
இரண்டு சீதையும் வெளியில் வந்து -திரு மார்பில் -ஏக பத்னி விரதன் -கலியுகத்தில் செய்வதாக சொன்னதை நிறைவேற்றியபடி –

திரு சுக வானூரில் -12-வருஷம் தபஸ் -லஷ்மீ சரஸ் -சூர்யன் பிரதிஷடை அங்கு –
கார்த்திகை சுக்ல பஷ பக்ஷமி உத்தரம் -வேகவதியே ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் –
ஸ்ரீ லஷ்மீ தேவியே எண்ணெய் தேய்த்து ஆசீர்வாதம் செய்து திருக்கல்யாணம் –
ஸ்ரீ அன்று பத்மாவதியை இணைத்து அருளியது போலே எண்களையும் சேர்த்து வைப்பாய்
சூர்ப்பணகை –கொல்லை அரக்கியை மூக்கு அறிந்திட்ட குமாரனார் -கொல்லைப்புறத்தால் வர நினைத்தாள்
சீதா மூலம் வந்து இருந்தால் சூர்ப்பணகை நாச்சியாராக அடுத்த பிறவியில் வந்து இருக்கலாம்
தேவதேவி -யாக இவளே பிறந்தாள் என்பர் -தொண்டர் அடிப் பொடி-ஆழ்வார் காதல் கொண்டார்
உன்னை நினைத்தே கண்ணனை அனுபவிக்க வேண்டும் –

ஆச்சார்ய பரம்
தேவாந்தர பஜனம் -கப்பம் தவிர்ப்பார் –
நேர்மை -செப்பம் -நஞ்சீயர் த்வயம் உபதேசம் -மந்த புத்தி உள்ள அவனுக்கும் –
திறல் –வேத வாக்கியங்கள் விளக்கி உபதேசம்
சாருவாக வாதம் நீறு செய்த -செற்றாருக்கு வெப்பம் கொடுப்பார் –
ஞானம் அனுஷ்டானம் முலை
செவ்வாய் -தனது ஆகிக்ஹ்ச்சார்யா தனியன்
சிறு மருங்குல் -வைராக்யம் -தேசிகன் -மாதுகரம் தங்க காசு விஷ பூச்சி
பிராட்டி போலே கடகத்வம்-பிராட்டி பரிகரம்
உக்கம் -த்வயம் -தாபத்ரயம் போக்கும்
தட்டொளி அஷ்டாக்ஷரம் கண்ணாடி போலே ஆத்ம ஸ்வரூபம்
கூரத்தாழ்வானுக்கு சரமதசையில் த்வயம் காதில் -கற்பூரமும் கண்டசக்கரையும் போலே –
ஆச்சார்யருக்கும் அவனே மணவாளன் –

———————————————

ஸ்ரீ மத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மநோ நந்தன ஹேதவே
நந்த நந்தன ஸூந்தர்யை கோதாயை நித்ய மங்களம் —

—————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே. வெங்கடேஷ் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ உ .வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தொட்டாசார்யர் சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆயி சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் சரணம்
ஸ்ரீ அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பூர்வாசார்யர்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: