ஸ்ரீ ராமானுஜன் பத்ரிகையில் விருந்து -ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் -ஸ்ரீ எம்பெருமானரும் ஸ்ரீ மா முனிகளும்-

ஸ்ரீ மா முனிகள் யதிவர புநர் அவதாரம் என்பது பிரசித்தம்
ஏராரும் எதிராசன் என யுதித்தான் வாழியே -நித்ய அனுசந்தானம்

1-வ்யாக்யாத கிரந்த தாநாத்
2-பரிவதந கதா கந்த வைதேசிகத்வாத்
3-நாநா சாஸ்த்ரார்த்த ப்ருந்த ப்ரசுர பணிதிபிஸ் பிராஞ்ஞ ஹ்ருத் ரஞ்சகத்வாத்
4-பூர்வாச்சார்ய யுக்தி ராகாத்
5-சடரிபு முநி ராட் ஸூக்தி சம்வர்த்தகத்வாத்
6-பீடாதி ச ப்ரதிஷ்டாபந க்ருதி கரணாத்
7-திவ்ய தேச அபிமாநாத்
8-பணி ராஜ அவதாரத்வாத்
9-ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ விவர்த்த நாத்
யதீந்த்ர ப்ரவணஸ் சாஷாத் யதீந்த்ரோ பாஷ்ய க்ருத த்ருவம்

1-வ்யாக்யாத கிரந்த தாநாத் –
வியாக்கியானங்கள் அருளிச் செய்வதில் ஆர்வம்
வேர்காந்த தீப சாரங்கள் ஸ்ரீ பாஷ்யம் ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் -வியாக்யானங்களும்
வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம் கத்யத்ரயம் மூலம்
மா முலைகளின் வியாக்கியான கிரந்தங்கள் பிரசித்தம் யதிராஜா விம்சதி உபதேச ரத்னமாலை
ஆர்த்தி பிரபந்தம் திருவாய் மொழி நூற்று அந்தாதி மூலம்

2-பரிவதந கதா கந்த வைதேசிகத்வாத்-நிந்தையோ பரிகாசமோ
அணு அளவும் இல்லாமல்
பரம பவித்ரமான ஸ்ரீ ஸூக்திகள் இருவர் உடையவும்

3-நாநா சாஸ்த்ரார்த்த ப்ருந்த ப்ரசுர பணிதிபிஸ் பிராஞ்ஞ ஹ்ருத் ரஞ்சகத்வாத் —
தொட்ட இடங்கள் எல்லாம்
சாஸ்த்ரார்த்த திரள்களே மலிந்த ஸ்ரீ ஸூக்திகள் படிப்பவர் உள்ளத்தை உகப்பிக்குமே

4-பூர்வாச்சார்ய யுக்தி ராகாத் —
பகவத் போதாயந க்ருதாம் விஸ்தீர்ணாம் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர வ்ருத்திம்
பூர்வாச்சார்யாஸ் சஞ்சிஷிபூ தந் மத அநு சாரேண ஸூத்ர அக்ஷராணி வ்யாக்யாஸ் யந்தே–என்று
தமக்கு உள்ள அபி நிவேசத்தை காட்டி அருளியது போலே
முன்னோர் மொழிந்த முறை தப்பாமல் கேட்டு என்றும்
முன்னவராம் நம் குரவர் மொழிகள் உள்ளப் பெற்றோம்
முழுதும் நமக்கு அவை பொழுது போக்காகப் பெற்றோம் -என்றும் அருளிச் செய்கிறார்
தம்முடைய வியாக்கியான கிரந்தங்களில் பூர்வர் ஸ்ரீ ஸூக்தி மயமாகவே அவதரிப்பித்து அருளுகிறார்

5-சடரிபு முநி ராட் ஸூக்தி சம்வர்த்தகத்வாத்–
மாறன் உரை செய்த தமிழ் மறை வளர்த்தோன் வாழியே
ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற —
ஏய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜ முனி தன் வாய்ந்த மலர்ப்பாதம் வணங்குகின்றேன்
சேற்றுக் கமல வயல் சூழ் அரங்கர் தம் சீர் தலைப்பை
போற்றித் தொழு நல் அந்தணர் வாழ இந்த பூதலத்தே
மாற்றற்ற செம் பொன் மணவாள மா முனி வந்திலனேல்
ஆற்றில் கரைத்த புளி அல்லவோ தமிழ் ஆரணமே

6-பீடாதி ச ப்ரதிஷ்டாபந க்ருதி கரணாத்
ஸ்வாமி -74-சிம்ஹாசனாதிபதிகளை நியமித்து தரிசன நிர்வாகம்
லஷ்மி நாதாக்க்ய சிந்தவ் சடரிபுஜலத –இத்யாதி ஸ்லோக ரத்னம்
மா முனிகளும் திறமாக திக் கஜங்கள் இட்டு அருளும் பெருமாள் –
அஷ்ட திக் கஜச்சார்யர்களை நியமித்து தரிசன நிர்வாகம்

7-திவ்ய தேச அபிமாநாத்
மன்னிய தென் அரங்கா புரி மா மலை மற்றும் உவந்திடும் நாள்
ஸ்ரீ ரெங்கம் கரி சைலம் அஞ்சன கிரிம் தார்ஷ்யாத்ரி சிம்ஹாசலவ் —
சாளக்ராம கிரிம் நிஷேவ்ய ரமதே ராமாநுஜோயம் முநி -அபிமானம் காட்டி அருளியவர் ஸ்வாமி
ஸ்ரீ மா முனிகளும் -அடைவுடனே திருப்பதிகள் நடந்த வேர்வை ஆறவோ
மற்றும் ஸ்வாமி ஸ்ரீ திரு நாராயண புரத்துக்கு ஒரு நாயகமாய் பாசுரத்தையும்
ஸ்ரீ மா முனிகள் தீர்ப்பாரை யாம் இனி பாசுரத்தை ஸ்ரீ மன்னார் குடி ஸ்ரீ ராஜ மன்னார்
சந்நிதிக்கு சமர்ப்பித்து அபிமானம் காட்டி அருளியதும் உண்டே

8-பணி ராஜ அவதாரத்வாத்
இருவரும் சேஷ அவதாரம் ஸூ பிரசித்தம்

9-ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ விவர்த்த நாத்
தென் அரங்கம் செல்வம் முற்றும் திருத்தி வைத்தான் வாழியே
அரங்க நகர் வாழ இன்னும் ஒரு நூற்று ஆண்டு இரும்
ஸ்ரீ ரெங்க ஸ்ரீ வளர்த்து அருளினவர்கள் அன்றோ

யதீந்த்ர ப்ரவணஸ் சாஷாத் யதீந்த்ரோ பாஷ்ய க்ருத த்ருவம்
இவற்றால் ஸ்ரீ யதீந்த்ர பிரவணர் சாஷாத் யதிராசரே என்றதாயிற்று

——————

தீ பக்த்யாதி குண ஆர்ணவம்
ஆதி -சப்தம் வைராக்கியத்தைச் சொல்லும்
பக்தி ஞான வைராக்யங்கள் ஆகிற முக்கடல்
நமோ சிந்தயாத் அத்புத அக்லிஷ்ட்ட ஞான வைராக்ய ராசயே நாதாய முநயே ஆகாத பகவத் பக்தி சிந்தவே –
பக்தியே ஞானத்தையும் வைராக்யத்தையும் வளர்க்கும்
பக்த்யா சாஸ்த்ராத் வேத்மி ஜனார்த்தனம்
மால் பால் மனம் சுழிப்ப மங்கையர் தோள் கை விட்டு
பரமாத்மநி யோ ரக்த விரக்தோ அபரமாத்மநி
மா முனிகளுக்கும் கடலுக்கும் உள்ள சாம்யம் பல உண்டே

1-சைலேந்திராத் யுஷீதா
2-மணீந்திர பரிதரே
3-சத்தாபச அந்தர்க்கதா
4-மத்ஸ்யாத்மா ஆஸ்ரித வர்க்க சேவித பத
5-காம்பீர்ய ஸீம்நி ஸ்திதா
6-காலுஷ் யஸ்ய கதா பிரசங்க ரஹிதா
7-வேலாந் அதீத
8-த்ருவ
சோயம் ஸுவ்ம்ய வ்யோபயந்த்ருயமிராட் சாஷாத் விபாசார்வை

1-சைலேந்திராத் யுஷீதா
மலைகளை சிறகுதான் பறக்க இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தால் துணித்துக் கொண்டு வர
மலைகள் கடலுக்குள் ஒழிந்து கொண்டது பிரசித்தம்
மைனாக ஹனுமத் சம்வாதம் உண்டே
நீண்ட மலைகளும் மா மணியும் மலர் மேல் மங்கையும் சங்கமும் தங்குகின்ற
அலை கடல் போன்று இவர் அட்டபுயகரத்தானே
கடலுக்கும் கடல் வண்ணனுக்கும் சாம்யம்
எனவே கடலுக்கு சைலேந்திர அத் யுஷீதா—பொருந்தும் –கர்மணி ப்ரயுக்தம்
மா முனிகள் ஸ்ரீ சைலேசர் பக்கல் குருகுல வாசம் செய்து -சைலேந்திரம் அத் யுஷீதா–கர்த்தரி-ப்ரயுக்தம்

2-மணீந்திர பரிதரே
கடல் ரத்நாகாரம் -மணிகள் நிறைந்தவை
பணா மணி மண்டிதர் தானே திருவனந்த ஆழ்வானும் -அபார அவதாரம் தானே நம் மா முனிகளும்
முன்னவராம் நம் குரவர் மொழிகள் உள்ளப் பெற்றோம் –
பூர்வாச்சார்யர்களது ஸ்ரீ ஸூக்திகளாகிற ரத்தினங்கள் நிரம்பப் பெற்றவர்
ஸ்ரீ புராண ரத்னம் -ஸ்ரீ ஸ்தோத்ர ரத்னம் -ஸ்ரீ மந்த்ர ரத்னம் -இவற்றின்
பூர்ண அர்த்தங்கள் நிறைம்பப் பெற்றவர்

3-சத்தாபச அந்தர்க்கதா
சத்தாபச -முனி சிரேஷ்டர் -அகஸ்தியர் கடலைப் பருகியது பிரசித்தம்
இனி மா முனிகள் திறத்தில்
தபஸ் விசாரம் தைத்ரிய உபநிஷத் பண்ணும் இடத்தில்
சத்யம் இதி சத்ய வசாராதீத -தப இதி தபோ நித்யஸ் பவ்ருசிஷ்ட்டி–
ஸ்வாத்யாய ப்ரவசனே ஏவேதி நாகோ மவ்த்கல்ய –என்று ஸ்வாத்யாய ப்ரவசனங்கள் தபஸ் என்று
மவ்த்கல்ய பக்ஷமாகச் சொல்லி
தந்தி தபஸ் தந்தி தபஸ் -என்று வேத புருஷன் அத்தையே சித்தாந்தமாக அருளுகிறார்
தேஷாம் அந்தரக்கத -அப்படிப்பட்டவர்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே உறைபவர் என்றும்
அப்படிப்பட்டவர் என்றும் மா முனிகள் உண்டே
பண்டு பல ஆரியரும் பார் உலகோர் உய்யப் பரிவுடனே பணித்து அருளும் பல கலைகள் தம்மைக் கண்டு
அது எல்லாம் எழுதி அவை கற்று உணர்ந்தும் பிறருக்கு காதலுடன் கற்பித்தும்
காலத்தைக் கழித்தேன்-என்று தாமே அருளிச் செய்கிறார்

4-மத்ஸ்யாத்மா ஆஸ்ரித வர்க்க சேவித பத
ஸ்ரீ மத்ஸ்ய மூர்த்தி -அவதார கந்தம் கடல் -ஆஸ்ரிதர் கூக்குரல் இடும் ஸ்தானம்
ஆச்சார்யன் செய்த உபகாரம் தூய்தாக நெஞ்சு தன்னில் தோன்றுமேல் –தேசாந்தரத்தில் இருக்க
மனம் தான் பொருந்த மாட்டாதே
ஆச்சார்யானை பிரிந்தால் அக்குளத்து மீன் போலே துடிக்குமவர்களான
அஷ்ட திக் கஜங்கள் -சிஷ்ய வர்க்க கூட்டங்களால் அடி பணியப் பெற்றவர்

5-காம்பீர்ய ஸீம்நி ஸ்திதா
சமுத்திர இவ காம்பீர்ய
ஆழ நெடும் கடல் சேர்ந்தான்
பாஷ்யஞ் சேத் வ்ய வ்ருணோத் ஸ்வயம் யதி பதிர் வ்யாக்யாயநவாசரம் தாத்தா காம்பீர்யாத்–ஸ்ரீ ஸூதர்சன பட்டர்
அந்த காம்பீர்யத்தையும் விஞ்சி அதிசயித்த காம்பீர்யத்தை உடையவர் மா முனிகள்
ஸூராஹாராசாரீ –யத் ஸூக்தி லஹரி கரீயஸ்தாம் ஸ்தோதும் பிரபவதி ந வாசஸ்பதிர் அபி —
ஸ்ரீ வரவர முனி சதகம் போன்றவை பறை சாற்றும்

6-காலுஷ் யஸ்ய கதா பிரசங்க ரஹிதா
கடல் கலங்க பிரசக்தியே இல்லை என்பது பிரசித்தம்
கலங்க முந்நீர் கடைந்து அமுதம் கொண்டு -என்றது ஓவ்பாதிகம்
மா முனிகளும்
செம் தமிழ் வேதியர் சிந்தை தெளிந்து சிறந்து மகிழ்ந்திடு நாள் –ஐப்பசியில் திரு மூலம் என்னும் நாளே
ரஹஸ்ய வியாக்யானங்களில் மா முனிகள் சர்ச்சித்து நிஷ்கர்ஷித்து அருளின அர்த்தங்களை தனிப்பட்ட ஏற்றம் உண்டே –

7-வேலாந் அதீத
கடல் கரையைக் கடக்காதே -ஆறு குளம் ஏரி போன்றவை அல்லவே
ராஜ்யஞ்ச தவ ரஷேயம் அஹம் வே லேவ சாகரம் –
மா முனிகளும்
முன்னோர் மொழிந்த முறை தப்பாமல் கேட்டுப் பின் ஓர்ந்து தாம் அவற்றைப் பேசுபவர்
பொய்யிலாத மணவாள மா முனி புந்தி வாழி

8-த்ருவ
எஞ்ஞான்றும் உள்ளது கடல் -உலகம் அழிந்தாலும் அழியாதது அன்றோ
பார் எல்லாம் நெடும் கடலே யான காலம் அடியார்கள் வாழ அரங்க நகர் வாழ —
கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ -மணவாள மா முனியே இன்னும் ஒரு நூற்று ஆண்டு இரும் என்னும்படி
கார் உள்ளளவும் கடல் நீர் உள்ளளவும் வேதம் உள்ளளவும் வேத கீதன் உள்ளளவும்
நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களமாக விளங்கி இருப்பவர் அன்றோ –

ஸ்ரீ மதே ரம்யா ஜாமாத்ரு முநீந்த்ராய மஹாத்மநே
ஸ்ரீ ரெங்க வாசிநே பூயாத் நித்ய ஸ்ரீ நித்ய மங்களம்

———————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: