ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் திருநாமங்கள் –

1-சடகோபன்
2-தொண்டர்பிரான்
3-மாறன்
4-நா வீரர்
5-காரி மாறன்

6-திரு நாவீறு யுடைய பிரான்
7-பராங்குசன்
8-உதய பாஸ்கரர்
9-வகுளா பரணன்
10-வகுள பூஷண பாஸ்கரர்

11-குருகைப்பிரான்
12-ஞானத் தமிழுக்கு அரசு
13-குருகூர் நம்பி
14-ஞானத் தமிழ் கடல்
15-திருவாய்மொழி பெருமாள்

16-மெய் ஞானக் கவி
17-பொருநல் துறைவன்
18-தெய்வ ஞானக்கவி
19-குமரித் துறைவன்
20-தெய்வ ஞான செம்மல்

21-பவரோக பண்டிதன்
22-நாவலர் பெருமான்
23-முநி வேந்து
24-பாவலர் தம்பிரான்
25-பரப் ப்ரஹ்ம யோகி

26-வினவாது உணர்ந்த விரகர்
27-நிகாவலன் பெருமாள்
28-குழந்தை முனி
29-ஞான தேசிகன்
30-ஸ்ரீவைஷ்ணவ குலபதி

31-ஞானப்பிரான்
32-ப்ரபந்ந ஜன கூடஸ்தர்
33-மணிவல்லி –
34–இன்ப மாரி
35–நம் பெரியவர்

——————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: