ஸ்ரீ அருளிச் செயல்களில் பெரிய/பரமன் -பத பிரயோகங்கள் – –

ஸ்ரீ பாதுகா பட்டாபிஷேகம்-பெரியோருக்கு ஆட்பட்டால்-பெறாப் பேறு-பெறலாம் -திருவடி தீண்டப் பெற்று பெற்றதே –

பெரியார் -யான் பெரியன் -நீ பெரியை என்பதனை யார் அறிவார் –பெரிய திருவந்தாதி–75-

பெரியவர் சீர் -ராமானுஜ நூற்று அந்தாதியில் பெரியோர் பல இடங்களில்

மஹதே தெய்வம் -நாராயணன் -ஜகந்நாதன் ஸஹ விசாலாக்ஷி -பெருமாள்

பிரபத்தி ஸக்ருத் பஸ்யந்தி சதா -பெரிய உபாயம்

ஸ்தாவர பாரிஜாதம் -அர்ச்சை / ஜங்கம பாரிஜாதம் வைபவம்

“அப்ரமேயம் ஹி தத்தேஜ: யஸ்ய ஸா ஜநகாத்மஜா நத்வம் ஸமர்த: தாம் ஹர்த்தும்
ராம சாபாஸ்ரயாம் வநே”-என்பது, ஸ்ரீராமா-ஆரண். 37 : 18.
எவருக்கு, ஜனக குலத்தில் பிறந்த அந்தப் பிராட்டி மனைவியாக இருக்கின்றாளோ அந்தப் புருஷோத்தமனுடைய பராக்கிரமம்
அளவிட்டு அறிய முடியாததாக இருக்கிறது” என்கிறபடியே,
பெரியவர்களுடைய பெருமையும் தன் சம்பந்தத்தாலே யாம்படி இருக்குமவளன்றோ.
திருமகள் கேள்வனாகையாலே சர்வாதிகன்’ என்னக் கடவதன்றோ.

வாள் வலியால் கேட்க
நீ என் செவியின் வழி புகுந்து -என்கிறபடியே செவிக்கு இனிய செஞ்சொல்லாய்
ருசோய ஜூம்ஷி சாமாநி ததைவா தர்வாணா நிச சர்வம் அஷ்டாக்ஷராந்தஸ் ஸ்தம் யச்சாந் யதபி வாங்மயம் -என்றும்
சர்வ வேதாந்த சாரார்த்தஸ் சம்சார ஆர்ணவ தாரக கதிர் அஷ்டாக்ஷர அந்ரூணாம் அபுநர் பவ காங்ஷீணாம்-என்றும்
ஐஹ லௌகிகம் ஐஸ்வர்யம் ஸ்வர்க்காத்யம் பார லௌகிகம்–கைவல்யம் பகவந்தஞ்ச மந்த்ரோ
அயம் சாதயிஷ்யதி-என்றும் சொல்லுகிறபடியே -சகல வேத ஸங்க்ரஹமாய் அனந்த கிலேச பாஜனமான
சம்சார ஆர்ணவத்தின் நின்றும் கரையேற்ற வற்றாய்
ஐஹிக ஆமுஷ்மிக ஐஸ்வர்ய கைவல்ய அபுநரா வ்ருத்தி லக்ஷண பரம புருஷார்த்தம் முதலான அகிலார்த்த பிரதமாய்
ஓமித் யக்ரே வ்யாஹரேத் நம இதி பஸ்சாத் நாராயணாயேத் யுபரிஷ்டாத்
ஓம் இத் ஏக அக்ஷரம் நமே இதி த்வே அக்ஷரே நாராயணாயேதி பஞ்ச அக்ஷராணி -என்கிறபடியே
அவன் பெயர் எட்டு எழுத்தும் -என்று எட்டுத் திரு அக்ஷரமாய் -உபநிஷத் படி பத த்ரயாத்மகமாய்
அவற்றால் ஸ்வரூப உபாய புருஷார்த்த ப்ரகாசகமுமாய் -மற்றை வியாபக மந்த்ர த்வயம் போல் அன்றிக்கே
இதிலே நார சப்தம் உண்டாகையாலே சப்த பூர்த்தியும் உடைத்தாய்
பேராளன் பேர் ஓதும் பெரியோர் என்கிறபடியே சிஷ்ட பரிக்ரஹ யுக்தமாய்
மந்த்ராணாம் பரமோ மந்த்ரோ குஹ்யானாம் குஹ்யம் உத்தமம் பவித்ரஞ்ச பவித்ராமாம் மூல மந்த்ரஸ் சனாதன -என்கிறபடியே
உத்க்ருஷ்ட தமமாகச் சொல்லப்படுகிற மூல மந்திரமான பெரிய திரு மந்த்ரத்தை நர நாராயணனாய்த் தனக்குத் தானே
உபதேசித்துக் கொண்ட இழவு தீர கிழிச் சீரையோடே தனத்தைக் கொடுப்பாரைப் போலே
பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் என்று தம் வாயாரச் சொல்லும்படி
ஆழ்வாருடைய வலத் திருச் செவியில் உபதேசித்து அருள அநந்தரம்

காய்ச்சினப் பறவை யூர்நது பொன் மலையின் மீ மிசைக் கார் முகில் போல் -என்றும்
ஸூபர்ண ப்ருஷ்டே ப்ரபபவ் ஸ்யாம பீதாம்பரோ ஹரி காஞ்ச நஸ்ய கிரேஸ் ஸ்ருங்கே
ச தடித்தோய தோயதா -என்றும் சொல்லுகிறபடியே
ஸ்வர்ண மயமான பெரிய திருவடி மேல் கொண்டு வந்து நீல மேக நிபமாய் கனக கிரி மீதில் கார் முகில் படிந்து உலாவுமா போலே
விளங்குகிற திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை இவ் வாழ்வாருக்கு மயர்வற மதிநலம் அருளி சாஷாத் கரிப்பித்து அருள

நித்ய ஸூரிகளும் ஸ்வேத த்வீப வாசிகளும் இவ்வாழ்வார் வைபவத்தைக் காண்கைக்காக வந்து நிற்க அவர்களை சேவித்து
பொலிக பொலிக என்று மங்களா சாசனம் பண்ணி அவர்கள் வைபவத்தை அறிந்து அனுபவித்த தமக்கு
மாறுளதோ இம் மண்ணின் மிசையே -என்றும்
இனி யாவர் நிகர் அகல் வானத்தே -என்றும்
யான் பெரியன் நீ பெரிய என்பதனை யார் அறிவார் -என்றும்
எம்பெருமானோடே மார் தட்டி உபய விபூதியிலும் தமக்கு சத்ருசர் இல்லாதவராய்
ஒருவராலும் அறிய அறியதான ப்ரபாவத்தை உடையராய்

ஸ்ரீ பின்பு அழகிய பெருமாள் ஜீயர் அருளிச் செய்த -ஸ்ரீ குரு பரம்பரா பிரபாவம் -ஆறாயிரப்படி– -ஸ்ரீ இளையாழ்வார் வைபவம் –
வந்து அவர் எதிர் கொள்ள மா மணி மண்டபத்து என்கிறபடியே முக்தனாய் போருமவனை ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் எதிர் கொள்ளுமா போலே
ஸ்ரீ நம்பெருமாள் திருக் கைத் தலத்திலே எழுந்து அருளிப் புறப்பட்டு அழகிய மணவாளன் திரு மண்டபத்து அளவாக எழுந்து அருளி
எதிர் கொண்டு உள்ளே புகுந்து அருள ஸ்ரீ உடையவரும் விழுவது எழுவது தொழுவதாய் சேவித்து திருப் பள்ளி அறையிலே புகுந்து –
அரங்கம் தன்னுள் பாம்பணைப் பள்ளி கொள்ளும் கடல் விளங்கு கருமேனி அம்மான் தன்னைக் கண்ணாரக் கண்டு உகந்து –
மணத் தூணே பற்றி நின்று -வாயார வாழ்த்தி ப்ரேம பரவசராய் -அமலனாதி பிரான் படியே பாதாதி கேசாந்தமாக
கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே என்னும்படி
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளை அனுபவித்து திருப் பல்லாண்டையும் அனுசந்தித்து –
நமோ நமோ வாங் மனசாதி பூமயே நமோ நமோ வாங் மனஸைக பூமயே நமோ நமோ அனந்த மஹா விபூதயே
நமோ நமோ அனந்த தயைக சிந்தவே ந தர்ம நிஷ்டோஸ்மி ந ச ஆத்மவேதீ ந பக்திமாம்ஸ் த்வத் சரணாரவிந்தே
அகிஞ்சன அநந்ய கதிஸ் சரண்ய த்வத் பாத மூலம் சரணம் ப்ரபத்யே -என்று
தம் பரமாச்சார்யரான ஸ்ரீ ஆளவந்தார் ஸ்ரீ ஸூக்தியை அனுசந்தித்து சேவித்து நிற்க

ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளும் ஸ்ரீ ராமானுசனை கிருபை பண்ணி அருளி
தீர்த்த ப்ரசாதங்களும் ப்ரசாதித்து -நின் செம்மா பாத பற்புத் தலை சேர்த்து -என்கிறபடியே-
தேனே மலரும் திருக் கமல பாதமான துயரறு சுடர் அடிகளாலே இவருடைய உத்தம அங்கத்தை அலங்கரிக்க இவரும்
தாளிணைக் கீழ் வாழ்ச்சியைப் பெற்று நிரதிசய ஆனந்த நிர்ப்பரராய் சேவித்துக் கொண்டு நிற்க
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாளும் ஸ்ரீ உடையவரை தம் தாமரைக் கண்களால் நோக்கி -சோதிவாய் திறந்து –
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் -என்கிற உபய விபூதி ஐஸ்வர்யத்தையும் உமக்கும் உம் உடையார்க்கும் தந்தோம் –
நம்முடைய வீட்டின் கார்யம் எல்லாம் ஆராய்ந்து நடத்தும் என்று திரு உள்ளமாய் அருளி
ஸ்ரீ உடையவர் என்ற திரு நாமமும் பிரசாதித்து அருளி –
ஸ்ரீ உடையவரும் தீர்த்த பிரசாதமும் சூடிக் களைந்த தண் துழாய்
விரை நாறு கண்ணித் திரு மாலை பிரசாதமும் –
பொது நின்ற பொன் அம் கழலான ஸ்ரீ சடகோபனும் வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டு கொள்
என்கிற உபய விபூதி ஐஸ்வர்யமும் கரதலாமலமாக ப்ரசாதிக்கப் பெற்று

ஸ்ரீ பெரிய திரு நம்பி திரு முக மண்டலத்தைப் பார்த்து அருளி பெரியாருக்கு ஆட் பட்டக்கால் பெறாத பயன் பெறுமாறு என்று
தேவரீர் திருவடிகள் சம்பந்தத்தை இட்டு ஸ்ரீ பெருமாள் இப்படி அடியேனை வாழ்வித்து அருளினார் என்று விண்ணப்பம் செய்ய –
ஸ்ரீ பெரிய நம்பியும் கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் என்று ஸ்ரீ ஆழ்வார் அருளிச் செய்த பவிஷ்யத்தர்த்தம் ப்ரத்யக்ஷமாச்சது -என்று
அருளிச் செய்து ஸ்ரீ பெருமாள் நியமித்து அருளின கார்யம் செய்து அருளலாகாதோ என்று அருளிச் செய்து அருளினார்–

——————————-

ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

பல்லாண்டு என்று பவித்ரனைப் பரமேட்டியை சார்ங்கம் என்னும் வில்லாண்டான் தன்னை
வில்லிபுத்தூர் விட்டு சித்தன் –ஸ்ரீ திருப்பல்லாண்டு -12-

பரமன் தன் நெருங்கு பவளமும் நேர் நாணும் முத்தும் மருங்கும் இருந்தவா காணீரே
வாள் நுதலீர் வந்து காணீரே-ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் திருமொழி -1-2-7–

சிற்றில் இழைத்துத் திரி தருவோர்களை பற்றி பறித்துக் கொண்டோடும் பரமன் தன் நெற்றி இருந்தவா காணீரே -1-2-19–

ஆலின் இலையதன் மேல் பையவுயோகு துயில் கொண்ட பரம் பரனே பங்கய நீள் அயனத்து அஞ்சன மேனியனே -1-5-1-

கற்றினம் மேய்த்துக் கனிக்கு ஒரு கன்றினை பற்றி எறிந்த பரமன் -2-5-5–

எம் புருடோத்தமன் இருக்கை கங்கை கங்கை என்ற வாசகத்தாலே கடுவினை களைந்திட கிற்கும்
கங்கையின் கரை மேல் கை தொழ நின்ற கண்டம் என்னும் கடி நகரே -4-7-1–

புருடோத்தமன் வாழ்வு-2 -.இருக்கை -3-/-நகர் தான் -4 -/ வாழ்வு -7-/அமர்வு -8-/ இருக்கை -9-/ இருக்கை -10-/ அடி மேல் -11-

திருக் கோட்டியூர் கேசவா புருடோத்தமா கிளர் சோதியாய் குறளா வென்று பேசுவார் அடியார்கள்
எந்தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே -4-4-19-

கேசவா புருடோத்தமா வென்றும் கேழலாகிய கேடிலீ என்றும் பேசுவார் எய்தும் பெருமை பேசுவான் புகில் நம் பரம் அன்றே -4-5-1–

இன்னமுதே ஏழு உலகு உடையாய் என்னப்பா –அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே -4-10-7–

பறவை ஏறு பரம் புருடா நீ என்னைக் கைக் கொண்ட பின் -5-4-1-

ஆயர் ஏற்றை அமரர் கோவை அந்தணர் தம் அமுதத்தினை சாயை போலப் பாட வல்லார் தாமும் அணுக்கர்களே -5-4-11-

———————–

ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

பாற் கடலுள் பையத் துயின்ற பரமன் அடி பாடி –ஸ்ரீ திருப்பாவை -2-

ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன் பேர் பாடி -3-

அம்பரமூடறுத்து ஓங்கி யுலகளந்த உம்பர் கோமானே -17-

ஆற்றப் படைத்தாய் மகனே அறிவுறாய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய் -21-

நெடுமாலே உன்னை அருத்தித்து வந்தோம் -25-

சோலை மலைப் பெருமான் துவராபதி எம்பெருமான் ஆலினிலைப் பெருமான் —ஸ்ரீ நாச்சியார் -9-8-

நாகணை மிசை நம்பரர் செல்வர் பெரியர்-10-10-

பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான்
செங்கோலுடைய திருவரங்கச் செல்வனார் -11-3-

பொல்லாக் குறளுருவாய்ப் பொற்கையில் நீர் ஏற்று எல்லா உலகும் அளந்து கொண்ட எம்பெருமான் -11-5-

அருத்தித் தாரா கணங்களால் ஆரப் பெருகு வானம் போல் விருத்தம் பெரிதாய் வருவானை விருந்தாவனத்தே கண்டோமே -14-7-

பருந்தாள் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பரமன் தன்னை -14-10-

கோதை சொல் மருந்தாம் என்று தம் மனத்தே வைத்துக் கொண்டு வாழ்வார்கள்
பெருந்தாளுடைய பிரான் அடிக்கீழ்ப் பிரியாது என்றும் இருப்பாரே -14-10-

——————————————————————

ஸ்ரீ குலசேகர பெருமாள் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

அரங்கன் அடியிணை தங்கு சிந்தைத் தனிப்பெரும் பித்தனாம் கொங்கர் கோன் குலசேகரன் — ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி -3-9-

செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானே வேங்கடவா -ஸ்ரீ பெருமாள் திருமொழி -4-9-

—————————–

ஸ்ரீ திருமழிசைப் பிரான் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

என்றும் யார்க்கும் எண்ணிறந்த ஆதியாய் நின்னுந்தி வாய் அன்று நான்முகற் பயந்த ஆதிதேவன் –ஸ்ரீ திருச்சந்த -5-

ஆதியான வானவர்க்கு அண்ட மாய வப்புறத்து ஆதியான வானவர்க்கு ஆதியான வாதி நீ
ஆதியான வாணர் அந்த கால நீ யுரைத்தி ஆதியான கால நின்னை யாவர் காண வல்லரே -8-

உலகு தன்னை நீ படைத்து உள்ளொடுக்கி வைத்தி மீண்டு உலகு தன்னுளே பிறத்தி ஓர் இடத்தை யல்லையால்
உலகு நின்னொடு ஒன்றி நிற்க வேறு நிற்றி யாதலால் உலகில் நின்னை யுள்ள சூழல் யாவர் உள்ள வல்லரே -12-

பரத்திலும் பரத்தை-29-

இரக்க மண் கொடுத்தவருக்கு இருக்க ஒன்றும் இன்றியே பரக்க வைத்து அளந்து கொண்ட பற்ப பாதன்-32-

விண்ணினோடு மண்ணுமாய் ஆதியாகி யாயனாய மாயம் என்ன மாயமே -34-

வரம்பிலாத மாய மாய வையம் ஏழும் மெய்ம்மையே வரம்பிலூழி ஏத்திலும் வரம்பிலாத கீர்த்தியாய் -96-

அச்சுதன் அனந்த கீர்த்தி ஆதியந்தம் இல்லவன் நச்சு நாகணைக் கிடந்த நாதன் வேத கீதனே -117-

பொன்னி சூழ் அரங்கமேய பூவை வண்ண மாய கேள் என்னதாவி என்னும் வல்வினையினுள் கொழுந்து எழுந்து
உன்ன பாதம் என்ன நின்ற ஒண் சுடர்க் கொழு மலர் மன்ன வந்து பூண்டு வாட்டம் இன்றி எங்கும் நின்றதே -119-

———————————————————–

ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

அரக்கர் கோனைச் செற்ற நம் சேவகனார் மருவிய பெரிய கோயில் மதிள் திருவரங்கம் –ஸ்ரீ திருமாலை -11-

தாவி அன்று உலகம் எல்லாம் தலை விளாக்கொண்ட எந்தாய் -35-

ஆதி மூர்த்தி அரங்க மா நகருளானே -36-

———————————————————-

ஸ்ரீ திருப்பாண் ஆழ்வார் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

உவந்த உள்ளத்தனாய் உலகம் அளந்து அண்டமுற நிவந்த நீண் முடியன் –அமலனாதி -2-

அண்டரண்ட பகிரண்டத்து ஒரு மா நிலம் எழு மால் வரை முற்றும் உண்ட கண்டம் கண்டீர் அடியேனை உய்யக் கொண்டதே -6-

அரங்கத்து அமலன் முகத்து கரியவாகிப் புடை பரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்ட வப்பெரிய வாய கண்கள் -8-

ஆல மா மரத்தின் இலை மேல் ஒரு பாலகனாய் ஞாலம் ஏழும் உண்டான் அரங்கத்து அரவின் அணையான் -9-

————————————————-

ஸ்ரீ மதுரகவி ஆழ்வார் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

கண்ணி நுண் சிறுத் தாம்பினால் கட்டுண்ணப் பண்ணிய பெரு மாயன் என்னப்பனில் –கண்ணி -1-

பெரிய வண் குருகூர் நகர் நம்பிக்கு ஆள் உரியனாய் அடியேன் பெற்ற நன்மையே -3-

———————————————————-

ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச் செயல்களில் பெரிய பத பிரயோகம் –

ஓடினேன் ஓடி யுய்வதோர் பொருளால் உணர்வு எனும் பெரும் பதம் திரிந்து
நாடினேன் நாடி நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் –ஸ்ரீ பெரிய திருமொழி -1-1-1-

குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படு துயர் ஆயின வெல்லாம்
நிலம் தரம் செய்யும் நீள் விசும்பு அருளும் அருளோடு பெரு நிலம் அளிக்கும் -1-1-9-

பணங்கள் ஆயிரமுடைய நல் அரவணைப் பள்ளி கொள் பரமா என்று
இணங்கி வானவர் மணி முடி பணி தர இருந்த நல்லிமயத்து -1-2-6-

இனமலர் எட்டும் இட்டு இமையோர்கள் பேர்கள் ஆயிரம் பரவி நின்று அடி தொழும் பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே -1-2-7–

அருவரை இமயத்து பரமன் ஆதி எம் பனி முகில் வண்ணன் என்று எண்ணி
இமையோர்கள் பிரமனோடு சென்று அடி தொழும் பிரிதி -1-2-8-

ஓதி ஆயிர நாமங்கள் உணர்ந்தவர்க்கு உறு துயர் அடையாமல் ஏதமின்றி நின்று அருளும்
நம் பெரும் தகை இருந்த நல் இமயத்து -1-2-9-

கரிய மா முகில் படலங்கள் கிடந்து அவை முழங்கிட களிறு என்று பெரிய மா சுணம் வரை எனப் பெயர் தரு பிரிதி -1-2-10-

தண் துழாய் கொண்டு ஆயிர நாமம் சொல்லி வலம் கொள் தொண்டர் பாடி ஆடும் வதரி வணங்குதுமே -1-3-9-

தேனுடைக் கமலத்தயனோடு தேவர் சென்று இறைஞ்சிட பெருகு வானிடை
முது நீர்க் கங்கையின் கரை மேல் வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே -1-4-2-

தொழுது எழு தொண்டர்கள் தமக்கு பிணி ஒழித்து அமரர் பெரு விசும்பு அருளும் பேர் அருளாளன் எம்பெருமான் -1-4-4-

அண்டமூடறுத்து அன்று அந்தரத்து இழிந்து அங்கு அவனி யாளலமர
பெருகு மண்டு மா மணி நீர்க் கங்கையின் கரை மேல் வதரி யாச்சிராமத்துள்ளானே -1-4-9-

பேர் ஆயிரமுடையான் பிறங்கு சிறை வண்டு அறைகின்ற தாரான் தாரா வயல் சூழ்ந்த சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே -1-5-4-

மூவடி மண் இன்றே தா வென்று உலகு ஏழும் தாயான் காயா மலர் வண்ணன் சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே -1-5-5-

ஓர் சந்தார் தலை கொண்டு உலகு எழும் திரியும் பெரியோன் தான் சென்று
என் எந்தாய் சாபம் தீர் என்ன இலங்கு அமுத நீர் திரு மார்பில் தந்தான் -1-5-8-

அமரர் நன்னாட்டு அரசு ஆள பேர் ஆயிரமும் ஓதுமின்கள் -1-5-10–

நமனார் பாடியைப் பெரிதும் பரிசு அழித்திட்டேன் பரமனே பாற் கடல் கிடந்தாய்
நாடி நான் வந்து உன் திருவடி அடைந்தேன் நைமிசாரணியத்துள் எந்தாய் -1-6-6-

நல்லை நெஞ்சே நாம் தொழுதும் நம்முடை நம் பெருமான் அல்லி மாதர் புளிக்க நின்ற ஆயிரம் தோளன் -1-7-9-

பாரு நீர் எறி காற்றினோடு ஆகாசமும் இவையாயினான் பேருமோர் ஆயிரம்
பேச நின்ற பிறப்பிலி பெருக்குமிடம் –திருவேங்கடம் -1-9-7–

சேயன் அணியன் சிறியன் பெரியன் என்பதும் சிலர் பேசிக் கேட்டிருந்தே என் நெஞ்சம் என்பாய்
எனக்கு ஓன்று சொல்லாதே –வேங்கட மலை கோயில் மேவிய ஆயர் நாயகற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே -2-1-8-

நீரான் பேரன் நெடுமால் அவனுக்கு இடம் மா மலையாவது நீர் மலையே -2-4-6-

வென்றி கொள் வாள் அவுணன் பகராத அவன் ஆயிர நாமம்-2-4-7-

ஏனமாகி இரு நிலனும் பெரு விசும்பும் எய்தா வண்ணம் கடந்தானை யெம்மானைக் கண்டு கொண்டேன்
கடி பொழில் சூழ் கடல் மல்லைத் தல சயனத்தே -2-5-6-

உருகும் நின் திரு உரு நினைந்து காதன்மை பெரிது –பேதையேன் பேதை பிள்ளைமை பெரிது -2-7-5-

வருமா நிலம் அன்று அளப்பான் குறளாய் அவுணன் பெரு வேள்வியில் சென்று இரந்த பெருமான்
திரு நாமம் பிதற்றி நுந்தம் பிறவித் துயர் நீங்குதும் என்னகிற்பீர் -3-2-4-

அண்டரும் வானத்தவரும் ஆயிர நாமங்களோடே திண் திறல் பாட வருவான் சித்திர கூடத்துள்ளானே -3-3-3–

ஓதி ஆயிர நாமமும் பணிந்து ஏத்தி நின்னடைந்தேற்கு -3-5-9-

தனியே நெடுமால் துணையா போயின பூங் கொடியாள் புனலாலி புகுவர்-3-7-10-

இப்பத்தும் வல்லார் உலகில் எண்ணிலாத பேர் இன்பம் உற்று இமையவரோடும் கூடுவர் -4-2-10–

நாங்கை நன்னடுவுள் செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே வலம் கொள் பேர் இன்பம் மன்னி நின்றானை -4-3-9-

சிலம்பினிடைச் சிறு பரல் போல் பெரிய மேரு திருக்குளம்பில் கணகணப்ப-4-4-8-

சேயன் என்றும் மிகப் பெரியன் நுண்ணேர்மையினாய இம்மாயை யாரும் அறியா வகையான இடம் –தென்னரங்கமே -5-4-9-

எண்ணில் பேராளன் பேர் அல்லால் பேசாள் -5-5-7-

பெரு நிலம் ஈரடி நீட்டிப் பண்டு ஒரு நாள் அளந்தவனை யான் கண்டது அணி நீர்த் தென்னரங்கத்தே -5-6-4-

ஒரு கால் பெரு நிலம் விழுங்கியது உமிழ்ந்த வாயனாய் -5-7-9-

என்றும் நின் திருவடி பிரியா வண்ணம் எண்ணிய பேர் அருள் -5-8-6-

அணி பொழில் திருவரங்கத்து அம்மானை நீடு தொல் புகழ் ஆழி வல்லானை
எந்தையை நெடுமாலை நினைந்த பாடல் பத்து இவை -5-8-10-

பெருமான் திரு மார்பா சிறந்தேன் நின்னடிக்கே திரு விண்ணகர் மேயவனே –6-2-2-

தாராளன் தண்ணரங்க வாளன் பூ மேல் தனியாளன் முனியாளார் ஏத்த நின்ற பேராளன்
ஆயிரம் பேருடைய வாளன் பின்னைக்கும் மணவாளன் பெருமை -6-6-9-

அமுதம் கொண்ட பெருமான் திரு மார்பன் –நாமம் சொல்லில் நமோ நாராயணமே -6-10-3–

தேனும் பாலும் அமுதமாய் திருமால் திரு நாமம் நானும் சொன்னேன் நமரும் உரைமின் நமோ நாராயணமே -6-10-6-

தண் சேறை எம்பெருமான் உம்பர் ஆளும் பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒரு காலும் பிரிகிலேனே -7-4-4-

பெரியானை அமரர் தலைவருக்கும் பிரமனுக்கும் அரியானை யுகந்தான் அவனுக்கும் உணர்வதனுக்கு அரியானை 7-6-6-

சந்தோகா பவ்ழியா தைத்ரியா சாம வேதியனே நெடுமாலே -7-7-2-

நெடியானே கடியார் கலி நம்பீ –அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற வம்மானே -7-7-8–

பரிமுகமாய் அருளிய எம் பரமன் -7-8-2-

பன்றியாய் மீனாகி யரியாய்ப் பாரைப் படைத்துக் காத்து உண்டு உமிழ்ந்த பரமன் 7-8-10-

பேர் ஆயிரமுடைய பேராளன் பேராளன் என்கின்றாளால் -8-1-6-

திருக் கண்ணபுரத்து உறையும் பேராளன் ஆயிரம் பேர் ஆயிர வாய் அரவணை மேல்
பேராளர் பெருமானுக்கு இழந்தேன் என் பெய் வளையே -8-3-9–

திருமாலை எம்மானை அமுதத்தைக் கடல் கிடந்த பெருமானை அடியேன் அடைந்து உய்ந்து பிழைத்தேனே -8-9-2-

பரமன் பரஞ்சோதி -8-9-3-

அரவு நீள் கொடியோன் அவையில் ஆசனத்தை அஞ்சிடாதேயிட அதற்குப் பெரிய மா மேனி
அண்டமூடுருவப் பெரும் திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன் -9-1-8-

பாரத மா பெரும் போரில் மன்னர்கள் மடிய மணி நெடும் திண் தேர் மைத்துனருக்கு உய்த்த மா மாயன் -9-1-9-

அஞ்சன மா மலையும் ஒப்பர் அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -9-2-7-

என்னை நைவித்து எழில் கொண்டு அகன்ற பெருமான் இடம் –புல்லாணியே -9-3-1-

பெருகு காதன்மை என்னுள்ளம் எய்த்தப் பிரிந்தான் இடம் –புல்லாணியே -9-3-2–

சிங்கமதாய் அவுணன் திறல் ஆகம் முன் கீண்டு உகந்த பங்கய மா மலர்க்கண் பரனை எம் பரஞ்சுடரை —
திருமாலிருஞ்சோலை நின்ற நங்கள் பிரானை -9-9-4-

திருக்கோட்டியூரானை நீல மா முகில் வண்ணனை நெடுமாலை இந்த தமிழால் நினைந்த இந் நாலும் ஆறும் -9-10-10-

பற்று அறுத்துப் பணிந்து ஏத்த வல்லார் துயர் எல்லாம் ஒழித்திட்டவரைத் தனக்கு ஆக்க வல்ல பெருமான் திருமால் -10-6-6-

பருந்தாள் களிற்றுக்கு அருள் செய்த செங்கண் பெருந்தோள் நெடுமாலைப் பேர் பாடியாட-11-3-2-

ஆயிரம் பேரானைப் பேர் நினைந்து –11-3-8-

பெற்றாரார் ஆயிரம் பேரானை பேர் பாடப் பெற்றான் கலியன் ஒலி செய் தமிழ் மாலை -11-3-10-

பெரு நிலம் உண்டு உமிழ்ந்த பெரு வாயராகியவர் நம்மை ஆள்வர் பெரிதே -11-4-6-

உலகு அளந்த யும்பர் கோமான் பேராளன் பேரான பேர்கள் ஆயிரங்களுமே பேசீர்களே -11-6-5-

செங்கண் நெடியானைச் சிந்தித்து அறியாதார் என்றும் அறியாதார் கண்டோமே -11-7-8-

ஐவாய்ப் பாம்பின் அணைப் பள்ளி கொண்டாய் பரஞ்சோதி -11-8-7-

மணியே மணி மாணிக்கமே மது சூதா பணியாய் எனக்கு உய்யும் வகை பரஞ்சோதி -11-8-8-

—————————–

அண்டமாய் எண்டிசைக்கும் ஆதியாய் நீதியான பண்டமாம் பரம சோதி
நின்னையே பரவுவேனே –திருக் குறும் தாண்டகம் -11-

பார் இடந்து பாரை யுண்டு பார் உமிழ்ந்து பார் அளந்து பாரை யாண்ட
பேராளன் பேர் ஓதும் பெண்ணை –திரு நெடும் தாண்டகம் -20-

ஒரு கையில் சங்கு ஒரு கை மற்று ஆழி ஏந்தி உலகுண்ட பெரு வாயர் இங்கே வந்து -24-

மின்னிலங்கு திருவுருவம் பெரிய தோளும் –காட்டி -25-

தண் குடந்தைக் கிடந்த மாலை நெடியானை அடி நாயேன் நினைந்திட்டேனே -29-

———————————

கரந்த சில இடம் தோறும் இடம் திகழ் பொருள் தோறும்
கரந்து எங்கும் பரந்துளன் இவையுண்ட கரனே ஸ்ரீ திருவாய்மொழி -1-1-10-

பேரும் ஓர் ஆயிரம் பிற பலவுடைய எம்பெருமான்
பேரும் ஓர் உருவமும் உளதில்லை இலதில்லை பிணக்கே -1-3-4-

நெடுமாலார்க்கு என் தூதாய் -1-4-8-

சேயன் அணியன் யவர்க்கும் சிந்தைக்கும் கோசாரம் அல்லன்–1-9-6-

நிமிர்ந்து மண் கொண்ட மால் தனில் மிக்குமோர் தேவுமுளதே -2-2-3-

ஓத்தார் மிக்காரை இலையாய மா மாயா -2-3-2-

விண்ணவர் பெருமான் படிவானம் இறந்த பரமன் பவித்ரன் -2-3-9-

பலபலவே யாபரணம் பேரும் பலபலவே பலபலவே சோதி வடிவு பண்பு எண்ணில் பல பல -2-5-6–

நாரணன் முழு எழு உலகுக்கும் நாதன் வேதமயன் காரணம் கிரிசை கருமம் இவை முதல்வன் எந்தை -2-7-2-

வண்ண மா மணிச் சோதியை அமரர் தலைமகனை கண்ணனை நெடுமாலை -2-7-13-

வேர் முதல் வித்தாய் பரந்து தனி நின்ற கார்முகில் போல் வண்ணன் என் கண்ணனை -2-8-10-

பரஞ்சோதி நீ பரமாய் நின்நிகழ்ந்து பின் மற்றோர் பரஞ்சோதி இன்மையின் படியோவி நிகழ்கின்ற
பரஞ்சோதி நின்னுள்ளே படருலகம் படைத்த எம் பரஞ்சோதி கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே -3-1-3-

பற்பல ஆயிரம் உயிர் செய்த பரமா நின் நற் பொற் சோதித் தாள் நணுகுவது எஞ்ஞான்றே -3-2-6-

பாவு தொல் சீர்க் கண்ணா என் பரஞ்சுடரே கூவுகின்றேன் காண்பான் எங்கு எய்தக் கூவுவனே -3-2-8-

நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர்ச் சோதிக்கே -3-3-4-

குன்றம் ஏந்திக் குளிர் மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர்
திரு வேங்கட மா மலை ஒன்றுமே தொழ நம் வினை யோயுமே -3-3-8-

சாது சனத்தை நலியும் கஞ்சனைச் சாதிப்பதற்கு ஆதி யஞ்சோதி யுருவை
அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த வேத முதல்வனைப் பாடி -3-5-5

நீர்மையில் நூற்றுவர் வீய ஐவருக்கு அருள் செய்து நின்று பார் மல்கு சேனை யவித்த
பரஞ்சுடரை நினைந்து ஆடி -3-5-7-

மூவராகிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் தன்னை -3-6-2-

பரவி வானவர் ஏத்த நின்ற பரமனைப் பரஞ்சோதியை -3-6-3-

உயர நின்றதோர் சோதியாய் உலகேழும் உண்டு உமிழ்ந்தான் தன்னை -3-6-8-

கடல் வண்ணன் கண்ணன் விண்ணவர் கரு மாணிக்கம் எனதாருயிர்
பட வரவின் அணைக் கிடந்த பரஞ்சுடர் -3-6-10–

பயிலும் சுடர் ஒளி மூர்த்தியைப் பங்கயக்கண்ணனை பயிலவினிய நம் பாற்கடல் சேர்ந்த பரமனை -3-7-1-

அடியோங்கு நூற்றுவர் வீய அன்றி ஐவருக்கு அருள் செய்த நெடியோனை
தென் குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல்கள் -3-7-11-

பொருந்திய மா மருத்தினிடை போய எம் பெரும்தகாய் உன் கழல் காணிய பேதுற்று வருந்தி
நான் வாசக மாலை கொண்டு 3-9-10-

சேரும் கொடை புகழ் எல்லையிலானை ஓர் ஆயிரம் பேருமுடைய பிரானை அல்லால் மற்று யான் கிலேன் -3-9 7–

ஈசன் ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த எந்தை ஏக மூர்த்திக்கே -4-3-2–

புரைப்பிலாத பரம் பரனே பொய்யிலாத பரஞ்சுடரே 4-3-9 —

சிரங்களால் அமரர் வணங்கும் திருக்குருகூர் அதனுள் பரன் திறம் அன்றிப்
பல்லுலகீர் தெய்வம் மற்று இல்லை பேசுமினே -4-1-3-

நாமங்கள் ஆயிரமுடைய நம் பெருமான் -5-8-11-

பரஞ்சுடர் உடம்பாய் –விண்ணோர்கள் சிரங்களால் வணங்கும் திரு விண்ணகர்ச் சேர்ந்த பிரான் -6-3-7-

மண் மிசைப் பெரும் பாரம் நீங்க ஓர் பாரத மா பெரும் போர் பண்ணி -6-4-10-

பண்புடை வேதம் பயந்த பரனுக்கு மண் புரை வையம் கிடந்த வராகற்கு-6-6-5–

பூவை பைங்கிளிகள் பந்து தூதை பூம் புட்டிகள் யாவையும் திருமால் திரு நாமங்களே கூவி ஏழும்-6-7-3–

அனைத்துலகுமுடைய அரவிந்த லோசனனை தினைத்தனையும் விடாள் -6-7-10-

பாயோரடி வைத்து அதன் கீழ்ப் பரவை நிலம் எல்லாம் தாய் ஓரடியால் எல்லா உலகும் தடவந்த மாயோன் -6-9-6–

உலகமுண்ட பெரு வாயா உலகில் கீர்த்தி அம்மானே நிலவும் சுடர் சூழ் ஒளி மூர்த்தி நெடியாய் அடியேன் ஆர் உயிரே -6-10-1-

பொருள் பல முதல் படைத்தாய் என் கண்ணா என் பரஞ்சுடர் -7-1-9-

கூற்றியல் கஞ்சனைக் கொன்று ஐவர்க்காய்க் கொடும் சேனை தடித்து ஆற்றல் மிக்கான்
பெரிய பரஞ்சோதி புக்க அரியே -7-6-10-

ஏர்விலா வென்னைத் தன்னாக்கி என்னால் தன்னை பார் பரவி இன் கவி பாடும் பரமரே -7-9-5-

யசோதைக்கு அடுத்த பேரின்பக் குல விளங்களிறே அடியனேன் பெரிய வம்மானே -8-1-3

பெரிய நீர் படைத்து அங்கு உறைந்து அது கடைந்து அடைத்து உடைத்த சீர் உயிரேயோ
மனிசர்க்குத் தேவர் பொல்லாத தேவர்க்கும் தேவாவோ -8-1-5-

பெரிய அப்பனைப் பிரமன் அப்பனை உருத்திரன் அப்பனை முனிவர்க்கு உரிய அப்பனை அமரர் அப்பனை
உலகுக்கோர் தனி அப்பன் தன்னை பெரிய வண் குருகூர் வண் சடகோபன் -8-2-11-

என்னமர் பெருமான் இமையவர் பெருமான் இருநிலம் கிடந்த எம்பெருமான் -8-4-3-

பிரிதில்லை எனக்குப் பெரிய மூ உலகும் நிறையப் பேர் உருவமாய் நிமிர்ந்த குறிய மாண் எம்மான்-8-4-4-

படைப்பொடு கெடுப்புக் காப்பவன் பிரம பரம் பரன் சிவபிரான் அவனே -8-4-9-

கடிசேர் கண்ணிப் பெருமானே -8-5-3-

பிறந்த மாயா பாரதம் பொருத மாயா நீ இன்னே சிறந்த கால் தீ நீர் வான் மண் பிறவுமாய பெருமானே -8-5-10-

பெரும் தாள் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பெருமான் தரும் தான் அருள் தான் இனி யான் அறியேனே -8-7-2-

சுடர்ப் பாம்பணை நம் பரனைத் திருமாலை அடி சேர் வகை -8-7-11-

கண்கள் சிவந்து பெரிய வாய் வாயும் சிவந்து கனிந்து -8-8-1-

படியே இது என்று உரைக்கலாம் படியான அல்லன் பரம் பரன்-8-8-2-

முனி மாப் பிரம முதல் வித்தாய் உலகம் மூன்றும் முளைப்பித்த தனி மாத் தெய்வத் தளிர் அடிக்கீழ் புகுதல் அன்றி
அவன் அடியார் நனி மாக் கலவி இன்பமே நாளும் வாய்க்க நங்கட்கே -8-10-7-

ஓர் ஆயிரமாய் உலகு ஏழு அளிக்கும் பேர் ஆயிரம் கொண்டதோர் பீடுடையன் காராயின
காள நன் மேனியினன் நாராயணன் நாங்கள் பிரானே -9-3-1-

மருந்தே நாங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு என்று பெரும் தேவர் குழாங்கள் பிதற்றும் பிரான் -9-3-4-

அரியாய வம்மானை அமரர் பிரானை பெரியானைப் பிரமனை முன் படைத்தவனை -9-4-5-

அடியான் இவன் என்று – ஆர் அருள் செய்யும் நெடியானை -9-4-10 –

திருக் கண்ண புரம் பணிமின் நாளும் பரமேட்டி தன் பாதமே –9-10-8-

ஆயிரம் பேருடை யம்மான் நலம் கொள் நான்மறை வாணர்கள் வாழ் திரு மோகூர்
நலம் கழல் அவன் அடி நிழல் தடம் அன்றி அறியோமே-10-1-2–

திரு மோகூர் பெயர்கள் ஆயிரமுடைய வல்லரக்கர் புக்கழுந்த தயரதன் பெற்ற மரகத மணித் தடத்தினையே -10-1-8-

பேசுமின் கூசமின்றிப் பெரிய நீர் வேலை சூழ்ந்து வாசமே கமழும் சோலை வயல் அணி ஆனந்தபுரம் -10-2-4-

உலகு உயிர் தேவும் மற்றும் படைத்த எம் பரம மூர்த்தி -10-2-7-

பணி நெஞ்சே நாளும் பரம பரம் பரனை -10-4-7-

பற்று என்று பற்றி பரம பரம் பரனை -10-4-11-

சாரா ஏதங்கள் நீரார் முகில் வண்ணன் பேர் ஆர் ஓதுவார் ஆரார் அமரரே -10-5-8–

நெடியோன் அருள் சூடும் படியான் சடகோபன் -10-5-11-

பெரியாருக்கு ஆட்பட்டக்கால் பெறாத பயன் பெறுமாறு வரி வாள் வாய் அரவணை மேல் வாட்டாற்றான் காட்டினனே-10-6-10-

கண்ணுள் நின்று அகலான் கருத்தின் கண் பெரியன் -10-8-8-

முதல் தனி வித்தேயோ முழு மூ வுலகு ஆதிக்கு எல்லாம் முதல் தனி யுன்னை -10-10-9-

———————————-

கண்ணன் நெடுமால் கடல் கடைந்த காரோத வண்ணன் –ஸ்ரீ முதல் திருவந்தாதி -7-

முதலாவார் மூவரே அம் மூவருள்ளும் முதலாவான் மூரி நீர் வண்ணன் முதலாய
நல்லான் அருள் அல்லால் நாமநீர் வையகத்து பல்லார் அருளும் பழுது -15-

நின்றதுவும் வேங்கடமே பேர் ஓத வண்ணர் பெரிது -39-

நினைத்தற்கு அரியானைச் சேயானை ஆயிரம் பேர் செங்கண் கரியானைக் கை தொழுதக்கால் -65-

நிறம் கரியன் செய்ய நெடு மலராள் மார்வன் அறம் பெரியனார் –ஸ்ரீ இரண்டாம் -52-

ஆய்ந்து உரைப்பன் ஆயிரம் பேர் -73-

நாமம் பல சொல்லி நாராயணா வென்று நாம் அங்கையால் தொழுதும் நன்னெஞ்சே –ஸ்ரீ மூன்றாம் -8-

தேசம் திறலும் திருவும் உருவமும் மாசில் குடிப்பிறப்பும் மற்றவையும் பேசில் வலம் புரிந்த
வான் சங்கம் கொண்டான் பேரோத நலம் புரிந்து சென்று அடையும் நன்கு -10-

முன்னுலகம் உண்டு உமிழ்ந்தாய்க்கு அவ்வுலகம் ஈரடியால் பின் அளந்து கோடல் பெரிது ஒன்றே –
என்னே திருமாலே செங்கண் நெடியானே எங்கள் பெருமானே நீ இதனைப் பேசு -20-

நின்ற பெருமானே நீர் ஏற்று உலகு எல்லாம் சென்ற பெருமானே செங்கண்ணா -47-

பெரிய வரை மார்வில் பேராரம் பூண்டு கரிய முகிலினிடை மின் போலே திரியுங்கால் -55-

தான் ஒரு கை பற்றி அலையாமல் பீறக்கடைந்த பெருமான் திரு நாமம் கூறுவதே யாவர்க்கும் கூற்று–ஸ்ரீ நான்முகன் -49-

சேயன் அணியன் சிறியன் மிகப் பெரியன் ஆயன் துவரைக் கோனாய் நின்ற மாயன் -71-

ஆரே அறிவார் அனைத்து உலகும் உண்டு உமிழ்ந்த பேராழியான் -73-

என்றும் மறந்து அறியேன் என் நெஞ்சத்தே வைத்து நின்றும் இருந்தும் நெடுமாலை -92-

——————-

இருள் விரி சோதி பெருமான் உறையும் எறி கடலே –ஸ்ரீ திரு விருத்தம் –17-

பொங்கு முந்நீர் ஞாலப் பிரான் விசும்புக்கும் பிரான் மற்றும் நல்லோர் பிரான்
கோலம் கரிய பிரான் எம் பிரான் கண்ணன் கோலங்களே-39 –

பெரும் கேழலார் தம் பெரும் கண் மலர்ப் புண்டரீகம் நம் மேல் ஒருங்கே பிறழ வைத்தார் -45-

புவனி எல்லாம் நீர் ஏற்று அளந்த நெடிய பிரான் அருளா விடுமே -69-

பார் அளந்த பேர் அரசே எம் விசும்பு அரசே எம்மை நீத்து வஞ்சித்த ஓர் அரசே அருளாய் -80-

உலகு அளந்த மாணிக்கமே என் மரகதமே மற்று ஒப்பார் இல்லா ஆணிப் பொன்னே அடியேன் ஆவி அடைக்கலமே -85

இமையோர்கள் குழாம் தொழுதும் சூழ்வதும் செய் தொல்லை மாலைக் கண்ணாரக் கண்டு
கழிவதோர் காதல் உற்றார்க்கும் உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே -97-

——————–

சிவன் அயன் இந்திரன் இவர் முதல் அனைத்தோர் தெய்வத் குழாங்கள் கை தொழக் கிடந்த தாமரை யுந்தித்
தனிப் பெரு நாயக மூ வுலகு அளந்த சேவடியோயே –ஸ்ரீ திருவாசிரியம் -1-

மூ உலகம் விளைத்த யுந்தி மாயக்கடவுள் மா முதல் அடியே -4-

கற்பகக் காவு பற்பல வன்ன முடி தோள் ஆயிரம் தழைத்த நெடியோய்-5-

படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து அளந்து தேர்ந்து உலகு அளிக்கும் முதல் பெரும் கடவுள் -6-

ஓர் ஆலிலைச் சேர்ந்த எம் பெரும் மா மாயனை அல்லது ஒரு மா தெய்வம் மற்று உடையமோ யாமே -7-

————-

கரும் ஜோதிக் கண்ணன் கடல் புரையும் செல்லப் பெரும் சோதிக்கு என் நெஞ்சு ஆள் பெற்று –ஸ்ரீ பெரிய திருவந்தாதி -4-

நெடியாய் செறி கழல் கொள் தாள் நிமிர்த்துச் சென்று உலகம் எல்லாம் -27-

திரைக் கண் வளரும் பேராளன் பேரோதச் சிந்திக்க -59-

தீ யரக்கி மூக்கும் பருச் செவியும் ஈர்த்த பரன் -63-

தொல் மாலைக் கேசவனை நாரணனை மாதவனை சொல் மாலை எப்பொழுதும் சூட்டு -65-

நெடியான் நிறம் கரியான் உள்புகுந்து நீங்கான் அடியேன் உள்ளத் தகம் -68-

குன்று குடையாக ஆ காத்த கோவலனார் நெஞ்சே புடை தான் பெரிதே புவி -74-

அவிவின்றி யான் பெரியன் நீ பெரியை என்பதனை யார் அறிவார் -75-

கணை நாணில் ஓவாது தொழில் சாரங்கன் தொல் சீரை நல் நெஞ்சே ஓவாத ஊணாக உண் -78-

——————————————

மேதகும் ஐம் பெரும் பூதமும் நீயே —–ஆடு அரவம் அளியில் அறி துயில் அமர்ந்த பரம
நின் அடி இணை பணிவன் வரும் இடர் அகல மாற்றோ வினையே –ஸ்ரீ திரு எழு கூற்று இருக்கை

பேர் ஆயிரமுடையான் என்றாள்—பேர் ஆயிரமுடையான் பேய்ப்பெண்டீர் நும் மகளை தீரா நோய் செய்தான் என உரைத்தாள் —
செங்கண் நெடியானைத் தேன் துழாய்த் தாரணி தாமரை போல் கண்ணானை எண்ணரும் சீர்ப் பேர் ஆயிரமும் பிதற்றி
பெரும் தெருவே ஊரார் இகழிலும் ஊராது ஒழியேன் நான் வாரார் பூம் பெண்ணை மடல் –ஸ்ரீ சிறிய திருமடல்

என்னுடைய இன்னமுதை எவ்வுள் பெரு மலையை —வானவர் தம் முன்னவனை -ஸ்ரீ பெரிய திருமடல் –

——————————-

ஊழி முதல்வனையே பன்னப் பணித்த இராமானுசன் பரன் ஸ்ரீ ராமானுஜ நூற்று அந்தாதி –4-

தன் திரு உள்ளத்தே இருத்தும் பரமன் இராமானுசன் எம் இறைவனே –8-

செய்யும் பசும் துலாபாத் தொழில் மாலையும் செந்தமிழ் பெய்யும் மறைத்த தமிழ் மாலையும் பெறாத சீர்
அரங்கத்து ஐயன் கழற்கு அணியும் பரன் தாள் அன்றி ஆதரியா மெய்யன் இராமானுசன் -13-

கொல்லி காவலன் சொல் பதிக்கும் கலைக்கவி பாடும் பெரியவர் பாதங்களே துதிக்கும் பரமன் இராமானுசன் -14-

சூடிக் கொடுத்தவள் தொல்லருளால் வாழ்கின்ற வள்ளல் இராமானுசன் -16-

சடகோபனை சிந்தையுள்ளே பெய்தற்கு இசையும் பெரியவர் -18-

இருள் கொண்ட வெந்துயர் மாற்றித் தன் ஈறில் பெரும் புகழே தெருளும் தெருள் தந்து இராமானுசன் செய்யும் சேமங்களே -39-

இறைஞ்சப்படும் பரன் ஈசன் அரங்கன் -47-

பல்லுலகு யாவும் பரனது என்னும் நற் பொருள் தன்னை இந் நாநிலத்தே வந்து நாட்டினானே -53-

உயிர்கள் மெய் விட்டு ஆதிப்பரனோடு ஒன்றாம் என்று சொல்லும் அல்லல் எல்லாம் வாதில் வென்றான் -58-

பெரும் தேவரைப் பரவும் பெரியோர் தம் கழல் பிடித்தே -62-

இராமானுச எம் பெரும் தகையே -71-

பேதைமை தீர்த்த இராமானுசனைத் தொழும் பெரியோர் பாதம் அல்லால்
என் தன் ஆர் உயிர்க்கு யாதொன்றும் பற்று இல்லையே -85-

கற்றார் பரவும் இராமானுசனைக் கருதும் உள்ளம் பெற்றார் யாவர் அவர் எம்மை நின்று ஆளும் பெரியவரே -86-

இராமானுசனை இரும் கவிகள் புனையார் புனையும் பெரியவர் தாள்களில் பூம் தொடையல் வனையார்
பிறப்பில் வருந்துவர் மாந்தர் மருள் சுரந்தே -90-

இராமானுசனைத் தொழும் பெரியோர் எழுந்து இரைத்து ஆடும் இடம் அடியேனுக்கு இருப்பிடமே -105-

————————————————-

பொங்கும் பரிவாலே வில்லிபுத்தூர்ப் பட்டர் பிரான் பெற்றான் பெரியாழ்வார் என்னும் பெயர் –ஸ்ரீ உபதேச ரத்னமாலை -18-

உயர்வே பரன் படியை உள்ளது எல்லாம் தான் கண்டு –ஸ்ரீ திருவாய் மொழி நூற்று அந்தாதி -1-

திண்ணிதா மாறன் திருமால் பரத்வத்தை நண்ணி அவதாரத்தே நன்கு உரைத்த -12-

நம்முடைய வாழ் முதலாம் மாறன் மலர்த்தாள் இணை சூடி கீழ்மை அற்று நெஞ்சே கிளர் -19-

செய்ய பரத்துவமாய்ச் சீரார் வியூகமாய் துய்ய விபவமாய்த் தோன்றி அவற்றுள் எய்துமவர்க்கு
இந்நிலத்தில் அர்ச்சாவதார எளிது என்றான் பன்னு தமிழ் மாறன் பயின்று -26-

பண்டை யுறவான பரனைப் புளிங்குடிக்கே கண்டு எனக்கு எல்லா உறவின் காரியமும் தண்டற நீ செய்து
அருள் என்றே இரந்த சீர் மாறன் தாளிணையே உய் துணை என்று உள்ளமே ஓர் -82-

திருமால் தன் விருப்பால் விருப்பம் செய்கின்ற நேர் கண்டு அருமாயத்து அன்று அகல்விப்பான் என் பெருமாள் நீ
இன்று என் பால் செய்வான் என் என்ன இடர் உற்று நின்றான் துன்னு புகழ் மாறனைத் தான் சூழ்ந்து -98-

சூழ்ந்து நின்ற மால் விசும்பில் தொல்லை வழி காட்ட ஆழ்ந்து அதனை முற்றும் அனுபவித்து வாழ்ந்து அங்கு
அடியருடனே இருந்தவாற்றை யுரை செய்தான் முடி மகிழ் சேர் ஞான முனி -99-

முனி மாறன் முன்புரை செய் முற்று இன்பம் நீங்கி தனியாகி நின்று தளர்ந்து நனியாம்
பரம பத்தியால் நைந்து பங்கயத்தாள் கோனை ஒருமை உற்றுச் சேர்ந்தான் உயர்ந்து -100-

——————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: