ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-32-பல பத்ததி– பேற்றுப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -971-1008-

உபாக்யாதாம் ததாத்வேந வஸிஷ்டாத்யை: மஹர்ஷிபி:
உபாய பலயோ: காஷ்டாம் உபாஸே ராம பாதுகாம்—-971-

வஸிஷ்டர் போன்ற மஹரிஷிகளால் உபாயத்தின் எல்லையாக உள்ளது என்று கூறப்பட்டதாக
ஸ்ரீராமனின் பாதுகையை நான் உபாஸனை செய்கிறேன்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -உபாயம் -பலம் -இரண்டுமாம் என்றும் –
பார்க்கப் போனால் உபாயம் பலம் இரண்டுக்கும் கடைசி எல்லை நிலம் என்றும்
வசிஷ்டர் வால்மீகி போன்றோரால் நிஷ் கர்ஷம் செய்யப்பட்டுள்ளது –
அத்தகைய பெருமை வாய்ந்த ஸ்ரீ ராம திருப் பாதுகையை உபாசிக்கிறேன் –
ஸ்ரீ பாதுகையே பல எல்லை நிலம் –

——————————————————————————-

நிவிசேய நிரந்தரம் ப்ரதீத:
த்ரிதசாநாம் விபவம் த்ருணாய மத்வா
ஸவிதே தவ தேவி ரங்க பர்த்து:
பத லீலா கமலம் ஸமுத்வ ஹந்த்யா:—972-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகாதேவியே! தேவர்களின் ஐச்வர்யங்கள் அனைத்தையும் அற்பமாக உள்ள
பொருள்களுக்குச் சமமாக எண்ணி, அவற்றைத் தள்ளி ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடி என்னும்
விளையாட்டுத் தாமரை மலரை தாங்கியபடி உள்ள உன் அருகில் நான் நின்று கொண்டு,
உன் மீது மிகவும் ப்ரீதியுடன் வாழக்கடவேன்.

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே எனக்கு தேவர்களுடைய ஐஸ்வர்யம் வெறும் புல் போலே தான் -நான் மதிப்பது
ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடி ஆகிற விநோத விளையாட்டுத் தாமரைப் பூவை நன்கு ஏந்தி இருக்கிற
உன்னருகில் இருந்து கைங்கர்யம் செய்து ஸ்ரீ பாதுகா சேவகன் என்ற பிரசித்துக்கு ஈடாக செயல் பட வேண்டும் –

——————————————————————————-

கிம் அஹம் மணி பாதுகே த்வயா மே
ஸுலபே ரங்கநிதௌ ஸ்ரியா ஸநாதே
கரணாநி புந: கதர்த்த யேயம்
க்ருபண த்வார துராஸிகாதி துக்கை:—-973–

இரத்தினக்கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் என்னும் நிதியுடன் கூடியதாக,
மிகவும் உயர்ந்த நிதியாக ஸ்ரீரங்கநாதன் எனக்கு உள்ளான்.
அவன் உன் மூலம் மிகவும் சுலபமாகக் கிடைக்கக் கூடியவனாகவும் இருக்கிறான்.
இப்படி உள்ளபோது, அற்பமானவர்கள் வீட்டு வாசலில் காத்து நிற்பது போன்ற துன்பங்கள் மூலம்
எனது இந்த்ரியங்களை நான் வருத்துவேனோ?

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ பெரிய பிராட்டி யோடு கூடிய ஸ்ரீ ரங்க நாதனே ஸ்ரீ ரங்க நிதியாம்-
அது எளிதில் எனக்கு கிடக்கலாயிற்று -உன் மூலம் அதன் பின் மறுபடியும் முன் ஜன்மங்கள் போல்
லோபிகள் வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்து கொண்டுக் காத்துத் துன்பப்பட்டுக் கரணங்களை
தாழ்ந்த திசைகளில் செலுத்திக் கெடுவேனோ –

——————————————————————–

ஸ்க்ருதபி அநுபூய ரங்க பர்த்து:
த்வது பஸ்லேஷ மநோ ஹரம் பதாப்ஜம்
அபுநர்ப் பவ கௌதுகம் ததைவ
ப்ரசமம் கச்சதி பாதுகே முநீநாம்—974-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னையே எப்போதும் ஆராதனை செய்தபடியும், த்யானித்தபடியும் உள்ளவர்களுக்கு,
உன்னுடன் சேர்ந்து நிற்பதான ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகள், மேலும் அழகாகத் தோன்றுகின்றன.
அந்த நேரத்தில் அவ்விதம் சேவிப்பவர்கள் முனிவர்களாகவே இருந்தாலும், ”மறுபிறவி எடுக்கக்கூடாது”, என்று
எண்ணம் அப்போதே அடங்கிவிடுகிறது
(மீண்டும் பிறவி எடுத்து, பாதுகையுடன் கூடிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைச் ஸேவித்தபடி
இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்குத் தோன்றுகிறது).

ஸ்ரீ பாதுகையே அழகான ஸ்ரீ ரங்க நாதனின் திருவடித் தாமரையை உன்னுடன் சேர்த்தியாக ஒரு தரம் சேவித்து அனுபவித்தால் போதும் –
முனிவர்கள் கூட மீண்டும் மீண்டும் சேவிக்கும் அனுபவம் பெற வென்று மறு பிறப்பில்லாமை என்ற
தமது பழைய மநோ ரதத்தை அழித்துக் கொண்டு மறு படி மனிதப் பிறவி வேண்டும் என்று கேட்பர் –

————————————————————————-

அபரஸ்பர பாதிநாம் அமீஷாம்
அநிதம் பூர்வ நிரூட ஸந்ததீநாம்
பரத வ்யஸநாத் அநூந ஸீம்நாம்
துரிதாநாம் மம நிஷ்க்ருதி: த்வம் ஆஸீ:—975-

ஸ்ரீ பாதுகையே எவ்வளவு துயரங்கள் ஓயாமல் வருகின்றன -அநாதியாக தொடர்ந்து வேரூன்றி வருகின்றன –
என் துயரங்கள் ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உடைய வற்றை விடக் குறந்தவை இல்லை -அவற்றுக்கு நீயே ப்ராயச் சித்தமானாய் –

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஒவ்வொரு நாளும் மேலும் மேலும் வளர்ந்தபடி உள்ளது;
”இது முதல்” என்று கூற இயலாமல், எல்லையற்ற காலமாகத் தொடர்ந்தபடி உள்ளது; உறுதியாகவும் உள்ளது;
பரதனுக்கு உண்டான துன்பத்தைக் காட்டிலும் அதிகமாகவே உள்ளது –
இப்படியாக உள்ள எனது பாவங்களுக்கு ஏற்ற ப்ராயச்சித்தமாக நீயே ஆகிறாய்.

அபரஸ்பர=எப்பொழுதும் – பாதிநாம்=மேன்மேலும் வ்ருத்தியடைகின்றதும் –
அநிதம்பூர்வம்=இதுதான் முதல் என்றில்லாமல் அநாதியானதும் – நிரூட=த்ருடமானதும் –
ஸந்த்தீநாம்=வரிசைகளை யுடைத்தாயிருக்கிறதும் – பரத:=ஸ்ரீபரதாழ்வானுடைய –
வ்யஸநம்=துக்கத்தைக் காட்டிலும் – அநூந: அதிகமான – ஸீம்நாம்=எல்லையை உடைத்தாயிருக்கிறதுமான –
மம=என்னுடைய – துரிதநாம்=பாபங்களுக்கு – நிஷ்க்ருதி=இல்லாமல் – த்வம்=நீ – ஆஸீ:=ஆக்குகின்றாய்.

ஹே! பாதுகே! பரதாழ்வான் இராமனைப் பிரிந்து எவ்வளவு வருந்தி துடித்திருப்பான்?
இந்த துக்கம் அவனுடைய பாபத்தினால் அன்றோ ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அத்தகைய பரதனைக் காட்டிலும் மிகக் கடுமையான பாபி நான்!
ஆனாலும் பரதனது பாபங்கள் அனைத்தும் அவன் உன்னை யடைந்ததும், ஒரு நொடியில் நசித்து போயிற்று.!
அது போன்று நானும் உன்னை யடைந்து உன் பரிபூர்ண கடாக்ஷத்தினை பெற்றபின்பு அநாதியான என்னுடைய
மாளாத வல் வினைகள் அப்போதே யன்றே நசித்துப் போயிருக்கக் கூடும்..!
மோக்ஷத்தினை அடையப் பெற்றவனாக(முக்ததுல்யனாக) அன்றோ நான் உன்னை இப்போது அனுபவிக்கின்றேன்!

பாதுகைகளையோ, ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்களின் திவ்ய ஸூக்திகளை யாரொருவர் த்யானம், ஆராதனம்
முதலானவைகளைச் செய்து ஆராதிக்கின்றார்களோ அவர்களது மனதில் பாப எண்ணங்களேத் தோன்றாது எப்படி
பகவானோ அப்படியேதான் ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்களும்!. மனமது, மமதையற்று தீதற்றுயிருப்பின்,
அந்த பாகவதனின் உள்ளம் ஒரு கோவிலாகும். இறை கூத்தாடும் கூடமாகும். மோக்ஷம் கை கூடும்.!

———————————————————-

த்வத் உபாஸந ஸம்ப்ரதாய வித்பி:
ஸமயே ஸாத்வத ஸேவிதே நியுக்தா:
பரத வ்ரதிநோ பாவாம் புராசிம்
கதிசித் காஞ்சந பாதுகே தரந்தி—976–

தங்கமயமான பாதுகையே! பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் மூலம் கைக்கொள்ளப்பட்ட முறையில்,
உன்னை எப்படி ஆராதனை செய்வது என்று நன்று அறிந்தவர்கள் மூலம், ஒரு சிலர் உன்னை ஆராதிக்க நியமிக்கப்பட்டனர்.
இப்படியாக பரதன் போன்று விரதம் மேற்கொண்ட சிலர், தாண்ட இயலாத ஸம்ஸாரம் என்ற கடலைக் கடக்கின்றனர்.

ஸ்ரீ பொற் பாதுகையே ஸ்ரீ பாஞ்ச ராத்ர சாஸ்திர கிரமத்திலே திருவாராதனம் செய்யும் சம்ப்ரதாயத்தை அறிந்தவர்களால்
கைங்கர்யத்தில் நியமிக்கப்பட்டு ஸ்ரீ பரதாழ்வான் வழியில் விரத நியமத்துடன் இருந்து
உனக்கு சேவை செய்த சிலர் சம்சாரக் கடலை நீந்துகின்றனர்

——————————————————————–

அலம் அச்யுத பாதுகே யதாவத்
பவதீ யச்ச பதம் த்வத் ஏகதார்யம்
இதரேதர பூஷிதம் தத் ஏதத்
த்விதயம் ஸம்வநநாய சேதஸோ ந:—977-

அடியார்களை நழுவவிடாத ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! நீயும், உன்னால் மட்டுமே தரிக்கப்படுவதாக உள்ள
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் – ஆகிய இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அலங்காரமாகவே உள்ளீர்கள்.
இப்படியாக உள்ள நீங்கள் எங்கள் மனதை முழுவதுமாகக் கவர்வதற்குப் போதுமானதாக உள்ளீர்கள்.

ஸ்ரீ அச்யுத திருப் பாதுகையே -நீயும் திருவடித் தாமரையும் அபூர்வமான சேர்த்தி -நீ மாத்திரமே திருவடியைத் தரிக்கக் கூடும்
நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அலங்காரமாய் விளங்குவது என் மனசை வசப்படுத்துவதற்குச் செவ்வனே அமைந்து இருப்பது –
வேறு பல திரு ஆபரணங்கள் திரு அவயவங்கள் இருக்கலாம் -ஒன்றுக்கு ஓன்று பூஷணமாகவும் இருக்கலாம் –
ஆனால் எந்த ஆபரணமும் உரிய அவயவத்தைத் தாங்குவது என்று கிடையாதே –

——————————————————————

அநந்ய ஸாமாந்யதயா முராரே:
அங்கேஷு அவாப்தேஷு கிரீட முக்யை:
பாதாவநி த்வம் நிஜம் ஏவ பாகம்
ஸர்வாத்ம ஸாதாரணதாம் அநைஷீ:—978–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! முரன் என்ற அசுரனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் க்ரீடம் முதலானவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட
அவனது அவயவங்கள், அந்தந்த ஆபரணங்களுக்காக மட்டுமே இருக்கின்றன.
அந்த அவயவங்கள் மற்றவர்களுக்குப் பொதுவாக இருப்பதில்லை.
ஆனால் உனக்கு மட்டுமே சொந்தமான திருவடிகளை “அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் பொது”, என்று நீயே ஆக்கியுள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே மற்ற திருவாபரணங்கள் கிரீடம் முதலியவை அந்தந்த அவயவத்தை தம் தமக்கே முற்றூட்டாக வைக்கப்பட்டவை
என்ற ஈதியில் கொள்கின்றன -நீ உனக்கு உரிய திருவடி என்னும் திரு அவயவத்தை சகல ஆத்மாக்களுக்கும் பொது
ஆஸ்ரயணீயம் என்று அமைத்து இருக்கிறாயே -உனது பெரும் தன்மை அசாதாராணம் ஆனது தான் –

——————————————————————————–

ஸமாஸ்ரிதாநாம் மணி பாதுகே த்வாம்
விபஸ்சிதாம் விஷ்ணு பதே அப்ய நாஸ்தா
கதம் புநஸ்தே க்ருதிநோ பஜேரந்
வாஸாதரம் வாஸவ ராஜதாந்யாம்—-979-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னையே அடைந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் மீதும்,
ஸ்ரீவைகுண்டத்தின் மீதும் கூட ஆசை இருப்பதில்லை.
இப்படி உள்ள போது அவர்கள் இந்த்ரனின் பட்டணமான அமராவதி நகரத்தில் வசிக்கவேண்டும் என்ற ஆசையை எப்படி அடைவார்கள்?

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன்னை ஆஸ்ரயித்தவர் பகவான் திருவடியிலோ ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலேயோ மனம் வையார்
அவர்களுக்கு உன்னிடம் மட்டுமே ஆசை -அத்தகைய பெரியோர் இந்த்ராதி பதவிகளில் எங்கனம் ஆசை கொள்வர்-

———————————————————-

விம்ருஸ்ய ரங்கேஸ்வர பாத ரக்ஷே
வார க்ரமம் நூநம் அவாரணீயம்
பத்மாக்ரஹேபி ஸ்ப்ருசதீ ப்ரதீதா
ஸ்தூலேந ருபேண வஸுந்தரா த்வாம்—-980-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையான உன்னை
ஸ்ரீதேவி, பூதேவி மற்றும் நீளாதேவி என்று ஒருநாள் ஒருவர் முறை என, அவன் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பிக்கின்றனர்.
ஆனால் உன்னிடம் உள்ள ஆசை காரணமாக பூதேவி உன்னை எப்போதும் தொட்டபடி இருக்கவேண்டும் என்ற எண்ணினாள்.
இதனால்தான் மற்றவர்களின் முறை நாள்களிலும் கூட, தான் பூமி என்ற ஸ்தூல வடிவமாக நின்று,
உன்னைத் தொட்டு மகிழ்ந்தபடி உள்ளாள் போலும்.

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே ஏற்பாடு உண்டாம் -ஸ்ரீ பாதுகையை பெருமாள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிப்பது ஸ்ரீ தேவி –
அடுத்த தடவை ஸ்ரீ பூமி தேவி -அப்புறம் ஸ்ரீ நீளா பிராட்டி -அவரவர் தம் முறை வரும் பொது அத்தைச் செய்வார்கள்
இதைத் தடுக்கவோ மாற்றவோ முடியாது என்று -ஸ்ரீ லஷ்மி தேவி முறையிலும் ஸ்தூல உருவில் -தரை என்ற உருவில்-
ஸ்ரீ பூமா தேவி உன்னைத் தொட்டு மகிழ்கிறாள் போலும் –

——————————————————————-

அபி ரக்ஷஸி த்வம் அநபாயநிதிம்
மணி பாதுகே மதுபிதஸ் சரணம்
அத ஏவ தேவி தத் அநந்ய தநா:
சிரஸா வஹந்தி பவதீம் க்ருதிந:—-981–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் என்ற மிகவும் உயர்ந்த
அழிவற்ற செல்வத்தை நீ எப்போதும் காத்தபடி உள்ளாய். இதனால்தான், அந்தத் திருவடிகளைத் தவிர
தங்களுக்கு வேறு எதுவும் உயர்ந்தது அல்ல என்று எண்ணுபவர்கள், உன்னைத் தங்கள் தலையில் தாங்குகிறார்கள்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகா தேவியே அடியார்களுக்கு பெரும் தநம் பகவானுடைய திருவடியே -அது அழிவு படாத பெரும் புதையல் –
அந்தப் புதையலை நீ காத்து வருகிறாய் -அதனால் உன்னிடம் கௌரவம் அதிகமாகி திருவடி தவிர வேறு தனம் ஏதும் கொள்ளாத
புண்ய ஆத்மாக்கள் உன்னைத் தம் தலையிலே தரித்து பூரிக்கின்றனர் –
ஸ்ரீ பாதுகை தன் உச்சியில் வைத்துக் கொண்டாடுவது போலேவே பாகவதரும் திருவடியைப் பூஜிப்பர் –
அப்போது பாகவதர் ஸ்ரீ பாதுகை சம தசை ஏற்படுகிறதே
பின்பு ஸ்ரீ பாதுகையைத் தலை மேல் கொள்வாரோ என்ற ஐயம் கொள்ள வேண்டியது இல்லை
ப்ரஹ்ம சாம்யா பத்தி போகம் பெற்ற போதிலும் சேஷ பூதராகவே இருப்பார் –
அதே போலே ஸ்ரீ பாதுகையுடன் சமான தசையிலும் ஸ்ரீ பாதுகா சேஷத்வம் சித்திக்கும் -இதுவே சம்ப்ரதாய சாரம் –

—————————————————————————————————-

பதயுகம் இவ பாதுகே முராரே
பவதி விபூதிர் அகண்டகா த்வயைவ
கதம் இவ ஹ்ருதயாநி பாவுகாநாம்
த்வத் அநுபவாத் உபஜாத கண்டகாநி—-982-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! முரன் என்ற அசுரனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் இரண்டும் உன்னால்
எப்படி முள் குத்தாமல் காப்பாற்றப்படுகிறதோ அது போன்று, இந்த உலகமும் உன்னால் சத்ருக்கள் இல்லாமல் ஆக்கப்படுகின்றது.
இப்படி உள்ள போது, உன்னைத் த்யானம் செய்பவர்களின் இதயங்களில் மட்டும், உனது அனுபவம் காரணமாக கண்டகம்
(கண்டகம் என்றால் முள் என்று பொருள். ஆனால் இங்கு மயிர்க்கூச்சல் என்று சிலேடையாக வந்தது) உள்ளதாக இருக்கின்றது?

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாள் திருவடிக்கு -அவர் ஐஸ்வர்யம் ஆன இந்த உலகிற்கு -இரண்டுக்கும் கண்டகங்களை நீக்குகிறாய் -ஆனால் ஒரு ஆச்சர்யம் –
பெரியோர்களான ரசிகர்கள் தம் உள்ளங்களில் உன்னை அனுபவித்ததன் விளைவு தம் திரு மேனியின் கண்டக உற்பத்தி என்று காண்கிறார்களே
ஸ்ரீ பாதுகைக்கு கண்டகம் -முள் கல் முதலானவை -உலகிற்குக் கண்டகம் அசுரர் துர்ஜனம் போக்கிரி
ரசிகருக்கு கண்டகம் உடல் முழுவதும் மயிர்க் கூச்சு எறிப்பு –

———————————————————————————

ஜ்ஞாந க்ரியா பஜந ஸீம விதூர வ்ருத்தே:
வைதேசி கஸ்ய தத் அவாப்தி க்ருதாம் குணாநாம்
மௌளௌ மமாஸி மது ஸூதந பாதுகே த்வம்
கங்கேவ ஹந்த பதித விதிதைவ பங்கோ:—983-

மது என்ற அசுரனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஞானயோகம், கர்மயோகம் மற்றும் பக்தியோகம்
ஆகியவற்றின் எல்லைகளுக்கு வெகுதூரத்தில் நான் உள்ளேன். அவற்றைப் பெறுவதற்குரிய குணங்களுக்கும் அப்பால் நான் உள்ளேன்.
இப்படிப்பட்ட என் தலை மீது, முடவன் ஒருவன் கங்கையில் விழுந்தது போன்று, நீயாகவே வந்து அமர்ந்தாய். என்ன வியப்பு!

ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப்பாதுகையே நான் ஜ்ஞான கர்ம பக்தி யோகங்களின் தொடக்கமான முதல் எல்லைக்கே வெகு தூரத்தில் இருக்கிறவன் –
அவற்றைச் செய்ய அத்யாவச்யமான ஜ்ஞானம் சமம் தமம் போன்ற குணங்களுக்கு அந்த நாட்டிலேயே இராமல் வேறு ஒரு நாட்டில் இருப்பவன்
என் தலையின் மீது நீ அமர இசைந்தது எங்கனம் -முடவன் தலையில் தன்னிச்சையாக கங்கை தைவ வசமாக விழுந்தால் போலே இருக்கிறதே –

—————————————————————————————

ரங்கேஸ் வரஸ்ய யதிதம் மணி பாத ரக்ஷே
பாதாரவிந்த யுகளம் பவதீ ஸமேதம்
பும்ஸாம் உபோஷித விலோசந பாரணார்ஹம்
க்ஷீரம் தத் ஏதத் இஹ சர்க்கரயா ஸமேதம்—984-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடன் எப்போதும் சேர்ந்தே உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகள்,
தீயவை மட்டுமே அதிகமாக உள்ள இந்த உலகத்தில், நன்மை பயக்கும் மேன்மை கொண்டவையாக உள்ளன.
இவற்றையும், உன்னையும் எண்ணியபடி ஒரு சிலர் உபவாஸம் (உண்ணாநோன்பு) இருக்கக்கூடும்.
அவர்களுக்கு நீங்கள் இருவரும் கண்களால் பருகப்படுகின்ற சர்க்கரை இட்ட பால் போன்று உள்ளீர்கள்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -உன்னோடு சேர்ந்து இந்த திருவடித் தாமரை இணை -அசாதாராண சேர்த்தியாய் இருக்கிறதே –
இது போக்கியம் மிக்கது -இது போன்ற அழகு இனிமை சேவிக்கக் கிடைக்காமல் மனிதர் கண்கள் உபவாசம் இருந்தன போலும்
இந்த சேர்த்தியை சேவித்தது பாரணைக்கு ஒப்பாம் -சர்க்கரை சேர்த்த பால் போல போக்யமானதே –

———————————————————————————-

காமாதி தோஷ ரஹிதம் த்வத் அநந்ய காமா:
கர்ம த்ரயோதச விதம் பரிசீல யந்த:
பாதாவநி த்வத் அநுஷங்க விசேஷ த்ருச்யம்
ஏகாந்திந: பரிசரந்தி பதம் முராரே:—-985-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காக்கும் பாதுகையே! உன்னைத் தவிர வேறு எதனையும் தங்கள் பயனாகக் கொள்ளாமல் உள்ள,
உன்னை மட்டுமே நம்பியுள்ள உத்தமர்கள் செய்வது என்ன? பலனில் விருப்பம் கொள்வது முதலான தோஷங்கள் இல்லாத
பதின்மூன்று விதமான கர்மங்களை இயற்றிபடி, உன்னுடைய சேர்க்கை மூலம் மிகவும் அழகு பெற்ற
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை உபாஸித்தபடி உள்ளனர்.

பதின்மூன்று கர்மங்கள் = எம்பெருமான், அந்தணன், குரு, ஞானிகள் ஆகியவர்களை ஆராதிப்பது,
சுத்தம், நேர்மை, அஹிம்ஸை, ப்ரம்மசர்யம் என்று உடலால் செய்யப்படும் ஐந்து கர்மங்கள்;
நல்ல சொற்கள் கூறுதல், ஸத்யம் பேசுதல், வேதம் ஓதுதல் என்று வாயால் செய்யப்படும் மூன்று கர்மங்கள்;
மகிழ்வுடன் இருத்தல், பரம்பொருளை எப்போதும் த்யானித்தல், மனம் அடக்குதல், உலக விஷயங்களை எண்ணாமல் இருத்தல்,
அனைவரும் நன்றாக இருக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் என்பதான மனதால் செய்யப்படும் ஐந்து கர்மங்கள்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னிடமே அநந்ய பிரயோஜனராய் -உன்னையே தைவமாக கொண்ட பரமை காந்திகள்
தங்கள் அனுஷ்டானத்தில் பலன் இச்சை மமதை தான் கர்த்தா என்கிற அஹங்காரம் போன்ற தோஷங்கள் இல்லாதபடி
காயிக வாசிக மானச கர்மாக்கள் பாவ சுத்தியுடன் செய்து
உன் சேர்க்கையுடன் சிறப்பாக துலங்கிய திருவடி இணையை அண்டிக் கைங்கர்யம் செய்கின்றனர்
ஐந்து வித காயிக கர்மாக்கள் -தேவ குரு பண்டித போஜனம் சுசித்தன்மை நேர்மை அஹிம்சை பிரம்மச்சர்யம்
மூன்று வித வாசிக கர்மாக்கள் -நற்சொல் வாய்மை வேதம் ஓதுவது
ஐந்து வகை மானசிக கர்மாக்கள் -சந்தோஷம் பிரஹ்ம சிந்தனம் மனதை அடக்குவது
பிறர் இடம் சாந்தனாய் இருப்பது அனைவரும் வாழ நினைப்பது

———————————————————————-

மௌளௌ ஸ்திதா மகபுஜாம் அதவா ஸ்ருதீநாம்
தத் ரங்கராஜ சரணாவநி வைபவம் தே
அஸ்மாத்ருசாமபி யதி ப்ரதிதம் ததஸ் ஸ்யாத்
ஸௌலப்யம் அம்ப ததிதம் தவ ஸார்வ பௌமம்—-986-

ஸ்ரீரங்கராஜனின் பாதுகையே! தாயே! நீ வேதங்களின் தலைகளில் உள்ளாய் அல்லது வேதங்களின்
தலைப்பகுதியான உபநிஷத்துக்களில் உள்ளாய்; இது உனது பூர்ணமான மேன்மையாக உள்ளது.
ஆனால் இப்படிப்பட்ட நீ எங்களைப் போன்ற தாழ்ந்தவர்களின் தலைப்பகுதிகளில் நின்றால் அல்லவோ,
அனைத்து சாஸ்திரங்களும் கூறப்படுகின்ற உனது ஸௌலப்யம் (எளிமை) அனைவராலும் அறியப்பட்டதாகும்?

ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாதுகையே நீ யாக ஹவிஸ் உண்ணும் தேவர்கள் தலையில் -வேதாந்தங்களின் திருமுடியில் –
வேதாந்த அர்த்தமாக -இருக்கிறாய்
அவ்வளவு பெருமை இருந்தும் எங்களைப் போன்ற நீசர்கள் தலைக்கும் வருகிறாயே -உனது சௌலப்யம் பிரசித்தம் அன்றோ –

——————————————————————————————

ஸ்வப்நேபி சேத் த்வம் அஸி மூர்த்தநி ஸந்நிவிஷ்டா
நம்ரஸ்ய மே நரக மர்தந பாத ரக்ஷே
ஸ்தாநே தத் ஏதத் இஹ தேவி யதஸ் ஸமாதௌ
ஸந்தோ விதுஸ்தமபி தாத்ருச புத்தி கம்யம்—-987–

நரகாசுரனை வதம் செய்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன் மீது ப்ரேமை கொண்டு உன்னை எப்போதும்
வணங்கியபடி உள்ள எனது கனவில் நீ தோன்றி, எனது தலையில் அமரவேண்டும். அப்படி நீ அமர்ந்தாலும்,
அந்தச் செயல் பலனை அளிக்கவல்லதே ஆகும். காரணம் – யோகநிலையில் உள்ள முனிவர்கள்
ஸ்ரீரங்கநாதனை இப்படியாக மானஸீக நிலையில் கண்டு அல்லவோ நன்மை அடைகிறார்கள்?

ஸ்ரீ பகவானின் திருப் பாதுகா தேவியே என் ஸ்வப்னத்தில் கூட வணங்கி இருந்த என் தலையிலே அமர்ந்து அருளினாயே
அது மிகவும் பொருத்தம் -யோக நிலையில் பகவான சாஷாத் கரிப்பது ஸ்வப்ன புத்தியில் காண்பது போலே என்பர்
யோக சாத்தியமானது எனக்குக் கிடைத்து விட்டதன்றோ
ருக்மாபம் ஸ்வப்னதீ கம்யம் வித்யாத்து புருஷம் பரம் -மனு ஸ்ம்ருதி -122-122 –
எல்லா இந்திரியங்களும் செயல் அற்று இருக்க மனம் ஒன்றே விளித்து நிற்பது ஸ்வப்னம் யோகம் இரண்டுக்கும் பொது தர்மம்
இந்த ஸ்லோக அனுபவம் ஸ்வாமி இந்த திருக் காவ்யம் அருளிச் செய்ய தொடங்கிய போது ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சி என்பர் –

—————————————————————————–

பத்தாஞ்சலி: பரிசரந் நியமேந ரங்கே
விஸ்ராணித அச்யுத நிதிம் மணி பாதுகே த்வாம்
கஸ்யாபி கூணித த்ருசோ தநிந: புரஸ்தாத்
உத்தா நயேய ந கதாபி கரம் விகோசம்—988–

இரத்தினக்கற்கள் இழைக்கப்ப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் என்னும் நழுவாத பெரும் நிதியை அளிப்பவளாக நீ உள்ளாய்.
இப்படிப்பட்ட உன்னை நான் எப்போதும் பற்றியவனாக, உனக்குக் கைங்கர்யம் செய்பவனாக இருப்பேனாக.
இதனால் பயத்தை ஏற்படுத்துகின்ற கோபமான பார்வை பார்க்கின்ற எந்த ஒரு செல்வந்தன் முன்பும் நான் எனது விரித்த கையை ஏந்த மாட்டேன்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க ஷேத்ரத்தில் நீ அச்யுதன் என்னும் பெரும் நிதியைத் தருகிறாய் –
அதனை ஒட்டி கிரமமாக எப்போதும் கை கூப்பி வணங்கி வருகிறவன் நான்
அப்படிப்பட்ட நான் பாதி மூடிய கண்களுடன் கையை விரித்துக் கொண்டு -சங்கோசப் பட்டாவது ஒருவன் முன்பும் நிற்கக் கடவேன் அல்லேன்

————————————————————–

த்வயி அர்ப்பிதேந சரணேந ஸத்த்வபாஜ:
பாதாவநி ப்ரதித ஸாத்விக பாவத்ருச்யா:
ரங்கே சவத் விதத்தே முஹுரங்க ஹாராந்
ரங்கே மஹீயஸி நடா இவ பாவு காஸ்தே—-989–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன் மீது வைக்கப்பட்ட திருவடிகள் கொண்ட ஸ்ரீரங்கநாதன் தனது அவயவங்கள் அசைத்து
பலவிதமான நடைகள் செய்து ஸஞ்சாரம் செய்கிறான்.
இது போன்று ஒரு சிலர் உன்னிடம் தங்கள் அனுஷ்டானத்தை அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள்.
இதனால் அவர்கள் நல்வழி பெற்று, ஆனந்தம் அடைந்து, கண்ணீர் பெருகி, மேன்மையும் அடைகின்றனர்.
இப்படியாக உனது மேன்மையை அடைந்த அப்பெரியோர்கள், ஸ்ரீரங்கநாதன் போன்று மிகவும் பெரியதான
ஸ்ரீரங்கம் என்ற அரங்கில் ஆட்டக்காரர்கள் போன்று, தங்களையும் மறந்து, அவயவங்களை அசைத்து ஆடுகின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நடனன் ஒருவனுடைய நாடைத்தை ரசிக்கிறவர் அவன் போலே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவனோடு சாம்யம் அடைவது உலகியல் –
ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாதுகையை அனுபவித்து கைங்கர்ய ரசம் அறிந்த பெரியோரும் இத்தகைய பகவத் சாம்யத்தை எய்துகின்றனர்
கஹ கதி சிம்ஹ கதி போன்றவற்றை காட்டி அருளுகிறார் உன்னிடம் திருவடியை வைத்து -காண்டற்கு இனிய நாட்யம் இவை
அதை ரசிப்பவர் ஆனந்த பாஷ்யம் மயிர்க் கூச்செறிப்பு அடைந்து -சாத்விக தன்மையால் –
உன் சேவையில் ஈடுபட்டு புளகாங்கிதம் அடைகிற ரசிக மகான்கள்
பெருமாளுடன் சாம்யம் தோன்றும்படி ஸ்ரீ ரங்கம் ஆகிய அரங்கில் அங்கங்களை ஆட்டி ஒப்புமை காட்டுகின்றனர்

———————————————————————————————————

யேந ஸ்திதா சிரஸி மே விதிநாதுநா த்வம்
தேநைவ தேவி நியதம் மம ஸாம்பராயே
ல‌க்ஷீகரிஷ்யஸி பதாவநி ரங்கநாதம்
லக்ஷ்மீ பதாம்புருஹ யாவக பங்க லக்ஷ்யம்—-990-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகா தேவியே! நீ இப்போது எனது எந்தப் புண்ணியத்தின் பலனாக என் தலையில் உள்ளயோ,
“இனி இங்கிருந்து செல்லமாட்டேன்”, என்று உறுதியுடன் நிற்கிறாயோ – அதே காரனத்தினால், எனது அந்திம காலத்தில்,
ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளில் பூசப்பட்ட செம்பஞ்சுக் குழம்பின் அடையாளம் பொருந்திய
ஸ்ரீரங்கநாதனை, எனது பார்வைக்கு இலக்காகக் காண்பிப்பாயாக.

ஸ்ரீ பாதுகா தாயே இப்பொழுது நீ என் தலையில் இருப்பது பெரும் புண்ணியத்தினால் -அப்படி யாகில் அதே
புண்ணியத்தினால் என் அந்திம காலத்தில் ஸ்ரீ ரங்க நாதனை –பிராட்டியின் செம்பஞ்சுக் குழம்பு பட்ட திரு மார்புடன் –
எழுந்து அருளப் பண்ணி என் கண்களுக்கு பிரத்யஷமாக சேவை தருவாய் எனபது நிச்சயம் –

—————————————————————————–

ஹரி சரண ஸரோஜ பக்தி பாஜாம் ஜநாநாம்
அநு கரண விசேஷை: ஆத்மநைவ உபஹாஸ்யம்
பரிணமய தயார்த்ரா பாதுகே தாத்ருசம் மாம்
பரத பரிஷத் அந்தர் வர்த்திபி: ப்ரேக்ஷணீயம்—991-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகள் கொண்ட ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில்
மிகுந்த பக்தி கொண்டவர்கள் பலர் உள்ளனர். நான் அவர்கள் போன்று பக்தி உள்ளவனாக நடித்தபடி உள்ளேன்.
இதனால் என்னை நானே பரிஹாஸம் செய்து கொள்ளும்படி உள்ளேன்.
இப்படிப்பட்ட என் மீது நீ இளகிய மனதுடன் அருள் சுரக்கவேண்டும். இதனால் நான் அவர்கள் போன்று பக்தி கொண்டவனாகவும்,
பரதனின் கோஷ்டியைச் சேர்ந்த “பாதுகா சேவகர்கள்” மூலம் கடாக்ஷிக்கப்பட்டவனாகவும் ஆகும்படி நீ செய்யவேண்டும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடித் தாமரைகளின் பக்தர்கள் உளரே அவர்களைப் பார்த்து ஏதோ வஞ்சகமாகப் பல சொல்லி
நைச்யமும் அனுசந்தித்திப் போகிறேன் -நீ கிருபையால் என்னை உண்மையிலேயே அவர்கள் போலாக்கி -அனுஷ்டானம் -பக்தி –
தாழ்ந்தோன் என்று அடக்கப் பேச்சு முதலியவற்றில் என்னை ஸ்ரீ பரதாழ்வான் போன்றவர்களால் கடாஷிக்கப் பட தகுந்தவனாக்கி அருள வேணும் –

——————————————————————————–

துரிதம் அபநயந்தீ தூரத: பாதுகே த்வம்
தநுஜ மதந லீலா தேவதாம் ஆநயந்தீ
அநிதர சரணாநாம் அக்ரிமஸ்ய அஸ்ய ஜந்தோ:
அவஸ கரண வ்ருத்தே: அக்ரதஸ் ஸந்நிதேயா:—-992–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனையும் உன்னையும் தவிர வேறு எந்தவிதமான கதியும் இல்லாதவர்களில்
முதன்மையானவனாக நான் உள்ளேன்; எனது இந்த்ரியங்கள் எதுவும் என் வசம் இல்லை (அந்திம காலத்தில் உள்ள நிலை);
இப்படியாக உள்ள பிராணி போன்ற எனது பாவங்கள் அனைத்தையும் நீ வெகு தூரம் விரட்டுவாயாக.
அத்துடன் நில்லாமல், அசுரர்களை வதம் செய்வதைத் தனது லீலையாகக் கொண்ட ஸ்ரீரங்கநாதனை என்னிடம் எழுந்தருளப் பண்ணுவாயாக.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ என் பாபத்தை ஒதுக்கி வெகு தூரத்துக்கு அனுப்ப வேணும் -அசூரமர்த்தனத்தை ஒரு லீலை போல் செய்ய வல்ல
பகவானை எழுந்து அருளப் பண்ணி வர வேண்டும் -அகதிகளுக்குள் முதலாம் எண் நான் –
எண் ஐம் பொறிகளும் எனக்கு சுவாதீனம் இல்லாமல் என்னை அலைக்கழிக்கின்றன –
இப்படி ஸ்ரமப்படும் இந்த ஜந்து முன்னிலையில்-அந்திம தசையில் – பெருமாள் சேவை கிடைக்கச் செய்து அருள்வாய் –

—————————————————————————

ஸரம நிகமகீதே ஸப்த தந்தௌ ஸமாப்தே
நிஜ ஸதந ஸமீபே ப்ராபயிஷ்யந் விஹாரம்
ஜ்வல நமிக பவத்யோ: ஸம்யக் ஆரோபயேந மாம்
ப்ரதம வரண வஸ்ய: பாதுகே ரங்க நாத:—-993-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! “எனக்கு நீயே கதி”, என்று ஒருமுறை கூறினாலே அந்தச் சரணாகதிக்கு வசப்பட்டு
ஸ்ரீரங்கநாதன் நிற்கிறான். உபநிஷத்துக்களில் கூறப்பட்ட வேள்வி முடிந்தவுடன், அந்த அரணிக்கட்டைகள்
அனைத்தையும் ஏற்றிக்கொண்டு வீட்டின் அருகில் உள்ள அக்னி ஸ்தானத்திற்குக் கொண்டு வருவார்கள்.
இது போன்று எனது ஜீவன் என்ற யாகம் முடியும்போது என்னைத் தனது மாளிகையின் அருகில் கொண்டு செல்லும் பொருட்டு
ஸ்ரீரங்கநாதன் செய்வது என்னவென்றால் – என்னை அக்னியைப் போன்று உங்கள் இருவர் மீதும் ஏற்றிக் கொள்ளப்போகிறான்.

யாகத்திற்கு வேண்டிய அக்னியை அரணிக் கட்டைகளைக் கடைந்து உண்டாக்கி யாக சாலையில் வேள்வி செய்து பின் அக்னி ஸ்தானத்தில் –
அரணிக் கட்டையில் வைத்து இருப்பர்-பெருமாள் அத்வர்யு – ஜீவன் அக்னி -பெருமாள் செய்யும் யாகம் ஜீவனைப் பிரபத்தியில் மூட்டுவித்து கைங்கர்யம் கொள்வது –
பிரபதிக்கு பின்பான உத்தர் காலம் ஒரு தீர்க்க யாகம் – நாம் மரணம் என்று நினைப்பது யாக பூர்த்தியில் நடக்கும் அவப்ருத ஸ்நானம்
உபநிஷத் சொல்கிறது -இந்த அக்னியை ஜீவனை இப்போது அக்னி ஸ்தானத்தில் வைக்க வேணும் -அதைச் செய்க என்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில்
ஸ்ரீ பாதுகைகளே -நீ என்னை ரஷிக்க வேணும் என்று நான் முதன் முதலிலே ப்ரார்த்த போதே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் என் வசமானார்
என் மரணம் சம்பவிக்கும் சமயம் உபநிஷத் சொல்வது போல் அத்வர்யுவான அவர் என் ஜீவனாகிற அக்னியைத் தன் ஸ்தானத்திற்கு -அது தான் அக்னி ஸ்தானம் –
எடுத்துப் போக என்னை உங்கள் இருவர் மீதும் வைத்து -நீவிர் அரணிக் கட்டைகள் போலே -ஏற்றிக் கொண்டு போக வேணும் -என்று ஆசைப்படுகிறேன் –

—————————————————————————-

புந: உதர நிவாஸ ஸ் சேதநம் ஸஹ்ய ஸிந்தோ:
புளிநம் அதிவஸேயம் புண்யம் ஆப்ரஹ்மலாபாத்
பரிணமதி சரீரே பாதுகே யத்ர பும்ஸாம்
த்வம் அஸி நிகமகீதா சாஸ் வதம் மௌளி ரத்நம்—-994-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! எனக்கு பரப்ரஹ்ம ப்ராப்தி கிட்டும் வரையில், மறு பிறவியை அழிக்கவல்லதான,
தூய்மையான காவேரியின் திட்டான, ஸ்ரீரங்கத்தில் வாஸம் செய்து வருவேனாக.
இந்த மணலில் ஒருவனது சரீரம் சாயும்போது, அவர்களது தலையில் விளங்கும் ஆபரணம் போன்று,
வேதங்களால் துதிக்கப்படும் நீ அமர்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே அழகான காவிரி மணலில் நான் வாசம் செய்வேனாக -பரப்ரஹ்ம ப்ராப்தி கிடைக்கும் வரை இங்கனம்
ஏன் என்றால் இந்த மணலில் சரீரம் விலகும் போது வேத பிரசித்தி யுடைய நீ நிரந்தரம்
தலைக்கு அணியாக இருப்பாய் அல்லவா -இது என் மறு பிறவியை அழிக்குமே-

———————————————————————————————

பஹுவித புருஷார்த்த க்ராம ஸீமாந்தரேகாம்
ஹரி சரண ஸரோஜ ந்யாஸ தந்யாம் அநந்ய:
பரத ஸமய ஸித்தாம் பாதுகே பாவயம் ஸ்த்வாம்
சதம் இஹ சரதஸ் தே ஸ்ராவயேயம் ஸம்ருத்திம்—-995-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! அனைத்துவிதமான புருஷார்த்தங்களைக் காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தவளாகவும்,
அந்தப் புருஷார்த்தங்களின் எல்லையாகவும் நீ உள்ளாய். ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை போன்ற மென்மையான
திருவடி வைப்பின் மூலம் மேன்மையுடன் உள்ளாய். ஸ்ரீரங்கநாதனைக் காட்டிலும் மேன்மையானவள் என்று
பரத ஸித்தாந்தம் மூலம் உணர்த்தப்பட்டாய். இப்படிபட்ட உன்னைத் தவிர வேறு எதனையும் நான் அண்டாமல்,
இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் நூறு வருடம் வாழ்ந்து, உன்னைப் புகழ்ந்தபடி இருப்பேனாக.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீயே புருஷார்த்தங்களின் எல்லைக் கோடாக இருக்கிறாய் -ஸ்ரீ பகவான் உடைய திருப்பாதம் எப்போதும் படுவதாலே இச்சிறப்பு
ஸ்ரீ பரதாழ்வான் அனுஷ்டானத்தால் உன் மகிமை தெளிவாக தெரிய நான் உன்னையே த்யானித்துக் கொண்டு
வெகுகாலம் உன் புகழைப் பாடிக் கொண்டே இந்த ஸ்ரீ ரங்கத்திலே வாழுமாறு அருள வேண்டும் –

——————————————————————

திலக யஸி சிரோ மே சௌரி பாதாவநி த்வம்
பஜஸி மநஸி நித்யம் பூமிகாம் பாவ நாக்யாம்
வசஸி ச விபவை: ஸ்வை: வ்யக்திம் இத்தம் ப்ரயாதா
தத் இஹ பரிணதம் மே தாத்ருசம் பாகதேயம்—-996-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! எனது தலையை நீ எப்போதும் அலங்கரித்தபடி உள்ளாய். எனது மனதில் எப்போதும்
நினைவு ரூபமான உருவத்தில் நீ அமர்ந்துள்ளாய். என்னுடைய வாக்கிலும் உன்னுடைய தோற்றம் வெளிப்படும்படியாகவே உள்ளாய்.
இப்படிப்பட்ட பரிபூர்ணமான புண்ணியம் எனக்குக் கிட்டியது.

ஸ்ரீ பகவான் உடைய திருப் பாதுகையே நீ என் தலையில் அமர்கிறாய் -அதை ஒரு அலங்காரமாகக் கருதுவேன் –
மனத்தில் எப்போதும் த்யானம் செய்து கொண்டு இருப்பதனால் மானச சாஷாத்காரத்தில் உன்னை எப்போதும் சேவித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்
வாக்கில் இந்த ஸ்துதி ரூபமாக ஒரு உருவை ஏற்று விட்டாய் –
ஆகவே உன்னுடன் ஆழ்ந்த தொடர்பு -காயிக மானச வாசிகமான மூன்றிலும் ஏற்பட்டுப் பெரும் புண்யம் ஆயிற்று –

———————————————————————

அஜநிஷி சிரமா தௌ ஹந்த தே ஹேந்த்ரியாதி
ததநு தத்தி கஸ் சந் ஈச்வரோஹம் பபூவ
அத பகவத ஏவா பூவம் அர்த்தாதி தா நீம்
தவ புனரஹமாசம் பாதுகே தன்ய ஜன்மா –

அஜநிஷி சிரம் ஆதௌ ஹந்த தேஹ இந்த்ரியாதி:
ததநு தததிகஸ் ஸந் ஈஸ்வரஸ் அஹம் பபூவ
அத பகவத ஏவாபூவம் அர்த்தாத் இதாநீம்
தவ புநர் அஹம் ஆஸம் பாதுகே தந்ய ஜந்மா—997-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! எல்லையற்ற காலமாக நான் எனது உடல் மற்றும் இந்த்ரியங்கள் ஆகியவற்றையே
எனது ஸ்வரூபமாக எண்ணி இருந்தேன். அதன் பின்னர், கர்ம காண்டங்களைச் சற்றே அறிந்த பின்னர்,
உடல் போன்றவற்றைக் காட்டிலும் நான் மாறுபட்டவன் என்று உணர்ந்தும், ஈச்வரன் நானே என்று எண்ணியபடி இருந்தேன்.
அதன் பின்னர் ஸ்ரீரங்கநாதன் என்னிடம் எதனையும் எதிர்பார்க்காமல் என்னைக் கடாக்ஷித்தபோது,
அவனுக்கே உடமையாக நின்றேன். ஆனால் இப்போது பாகவத அடிமைத்தனத்தின் எல்லையை அடைந்து,
உனக்கே அடிமையாக நின்று, சிறந்த பிறவிப்பயனை அடைந்தேன்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நான் முதலில் வெகுகாலம் ஆத்மாவை இல்லை என்று கருதி உடலே நான் என்று நினைத்து இருந்து கெட்டேன்
அதன் பின்பு உடலில் இருந்து வேற்பட்ட ஆத்மா இருக்கிறது என்று உணர்ந்தும் ஒரு சுதந்திர புருஷனாக என்னை
நினைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரனை இல்லை யாக்கினேன்
அதன் பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சியால் பகவான் உடையதாகவே என் ஆத்மாவை உணர்ந்து அது முதல் சிறந்த பயன் பெற்ற
ஜன்மா எனக்குக் கிடைத்தது -நான் உன்னுடையவன் ஆகி விட்டேன் –

——————————————————————-

த்வயி ஆயத்தௌ பகவதி சிலாபஸ்மநோ: ப்ராணதாநாத்
அஸ்த்ரீபாலம் ப்ரதித விபவௌ பாத பத்மௌ முராரே:
தாமேவ அஹம் சிரஸி நிஹிதாம் அத்ய பஸ்யாமி தைவாத்
ஆத்மாதாரம் ஜநநி பவதீம் ஆத்மலாப ப்ரஸூதிம்—-998-

அனைத்து திருக்கல்யாண குணங்களும் நிறைந்த பாதுகையே! இந்த உலகின் தாயே! அகலிகை என்ற கல்லுக்கும்,
சாம்பலாகக் கிடந்த பரீக்ஷத் என்ற சிசுவுக்கும் உயிர் அளித்த காரணத்தினால் பெண் – குழந்தை வரையில் ப்ரஸித்தம் பெற்றதாக
உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை போன்ற திருவடிகள், உனக்கு வசப்பட்டவையாகவே உள்ளன.
அனைத்து உலகங்களுக்கு ஆத்மாவாக உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு நீயே ஆதாரபூதையாக உள்ளாய்.
உன்னைத் தாங்குபவர்கள் யாரும் இல்லாத காரணத்தினால், ஸ்ரீரங்கநாதனைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவளாக விளங்குகிறாய்.
இவ்விதம் உள்ள நீ, எங்கள் ஸ்வரூபத்தை நாங்கள் அறிவதற்குக் காரணமாக உள்ளாய்.
எனது புண்ணியம் காரணமாக இப்படி நீ எனது தலையில் உள்ளதைக் காண்கிறேன்.

ஸ்ரீ பாதுகைத் தெய்வமே தாயே கல்லுக்கும் கரிக் கட்டைக்கும் உயிர் கொடுத்த தெய்வமே –
உன் பெருமை பாலர் பெண்டிர் வரை மக்கள் அனைவர் இடத்திலும் பிரசித்தம் –
பகவான் திருவடிகள் அன்றோ இதை சாதித்தது என்றால் அதனால் என்ன -திருவடிகள் ஸ்ரீ பாதுகைக்கு ஆதீனம் என்றே சொல்ல வேண்டும்
உனக்கு ஆதாரம் நீயே தான் -வேறு ஆதாரம் தேடுவதில்லை -ஆனால் திருவடிகளுக்கு நீ யல்லவோ ஆதாரம் ஆகிறாய் -மேலும் நீ அன்றோ
நாங்கள் எம் ஸ்வரூபத்தை உணரக் காரணம் -அத்தகைய நீ இப்பொழுது சிரஸ்ஸில் வைக்கப் பட்டு இருக்கிறது –
நீ எனக்குத் திருவருள் செய்வதற்கு அடையாளம் –

———————————————————————————–

கதம் காரம் லக்ஷ்மீ கரகமல யோக்யம் நிஜபதம்
நிதத்யாத் ரங்கேஸ: குலிசகடிநே அஸ்மிந் மநஸி ந:
ந சேதேவம் மத்யே விசதி தயயா தேவி பவதீ
நிஜாக்ராந்தி க்ஷுண்ண ஸ்மரசரசிகா கண்டக ததி:—999–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகாதேவியே! எங்களது மனம் என்பது மன்மதனின் ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக அவன் பாணங்கள் நிறைந்ததாக,
கூர்மையான முள் வரிசைகள் கொண்டதாக உள்ளது. உன்னுடைய தயை காரணமாக எனது மனம் மற்றும்
ஸ்ரீரங்கநாதன் திருவடிகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையில் புகுந்து கொள்கிறாய். இப்படி நீ செய்யவில்லை என்றால் –
ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் தாமரை போன்ற திருக்கரங்களால் மட்டும் வருடக்கூடிய மென்மையான தனது திருவடிகளை
ஸ்ரீரங்கநாதன், வஜ்ராயுதம் போன்ற கடினமான எங்கள் மனதில் எப்படி வைப்பான்?

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே எங்கள் ஹ்ருதயம் மன்மத பாணங்களுக்கு விஷயம் ஆகின்றன -அதை தைத்து முட்களாகக் கிடக்கும் –
நீ உன் ஆக்கிரமிப்பால் இவற்றை எல்லாம் பொடி செய்து ஹ்ருதய பிரதேசத்தைப் பெருமாள் காலடி வைக்கத் தகுதி யுள்ளதாக ஆக்கி இருக்கிறாய்
அப்படிச் செய்யாது இருந்தால் இந்த ஹ்ருதயம் கடினமாய் இருக்குமே -பரம ஸூ குமாரமான பிராட்டியின் தாமரைக் கைகளுக்குத் தக்க
மென்மை கொண்ட திருவடியைப் பெருமாள் எப்படி இந்த எம் மனத்தில் வைக்கத் தகும் –

——————————————————————————————

க்ரீடா லௌல்யம் கிமபி ஸம்யே பாதுகா வர்ஜயந்தீ
நிர்வேசம் ஸ்வம் திசஸி பவதீ நாதயோ: ஸ்ரீதரண்யோ:
மாமபி ஏவம் ஜநய மதுஜித் பாதயோ: அந்தரங்கம்
ரங்கம் யாஸௌ ஜநயஸி குணை: பாரதீ ந்ருத்தரங்கம்—1000–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னையே தங்கள் எஜமானியாக எண்ணி, தங்களது ஐச்வர்யம் அனைத்தும்
உன்னுடைய வசப்பட்டவை என்று எண்ணியபடி இருக்கின்ற ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவி ஆகியோர்களுக்கு நீ செய்வது என்னவென்றால் –
அவர்கள் விரும்பும் காலத்தில், உன்னால் மட்டுமே ஏகபோகமாக அனுபவிக்கப்படும் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடிகளின்
அனுபவம் என்ற சுகத்தை, உனது ஸஞ்சாரத்தை சற்றே நிறுத்திவிட்டு அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறாய்.
இது போன்று என்னையும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளுக்கு ஏற்ற அடிமையாக நீ செய்தருள வேண்டும்.
உனது எந்தக் குணம் மூலம் நீ ஸ்ரீரங்கத்தை ஸரஸ்வதியின் நாட்டிய மேடையாக மாற்றுகிறாயோ,
அந்தக் குணம் மூலம் எனக்கு அருள வேண்டும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -உனக்குக் கைங்கர்ய அனுபவம் கிடைத்தால் -அதாவது -சஞ்சாரம் நடந்தால் பிராட்டிகளுக்கு அந்தரங்க பரிசயத்தால்
அனுபவம் ஏற்பட வாய்ப்பு இராமல் போய் விடும்-
அதற்காக நீ சஞ்சார ஆசையை விட்டு உன்னையே தலைவியாக உடைய ஸ்ரீ பூமி பிராட்டிகளுக்கு விட்டுக் கொடுக்கிறாய் –
நானும் உனக்கு சேஷ பூதன் -பகவான் திருவடிகளுக்கு அந்தரங்க சேவகனாக நான் இருக்கும் படி செய்து அருள் செய்வது நிச்சயம் -ஏன்-
உன் கல்யாண குண பிரபாவம் அப்படி எனக்கு அனுக்ரஹித்து இந்த காவ்யம் நிறைவுறுமாறு அருளி இதைக் கேட்டு ஆனந்திக்க
சரஸ்வதி வந்து அனபவப் போக்கு வீடாக ஆடிக் களிக்கிறாளே -இத ரங்கம் அவளுக்கும் நாட்ய அரங்கம் ஆயிற்று அல்லவா –

————————————————————————————————–

இதி ரங்க துரீண பாதுகே த்வம்
ஸ்துதி லக்ஷ்யேண ஸஹஸ்ரசோ விம்ருஷ்டா
ஸபலம் மம ஜந்ம தாவத் ஏதத்
யதி ஹாசாஸ்யம் அத: பரம் கிம் ஏதத்—-1001–

ஸ்ரீரங்கராஜனின் பாதுகையே! இப்படியாக உன்னைத் துதிப்பது என்ற ஸ்தோத்ரம் ஒன்றைச் சாக்காக
வைத்துக் கொண்டு, என்னால் ஆயிரக்கணக்கில் நீ சிந்திக்கப்பட்டாய்.
இதன் மூலமாக எனது பிறவியானது மிகுந்த ப்ரயோஜனம் மிக்கதாகி விட்டது.
இதற்கு மேல் இந்த உலகத்தில் நான் பெற வேண்டியதும், ப்ரார்த்தனை செய்ய வேண்டியதும் வேறு என்ன உள்ளது?

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே இந்த ஸ்தோத்ரம் என்கிற வாசத்தில் உன்னை பல ஆயிரம் தரம் சிந்தித்து இருக்கிறேனே
அதிலே கூட என் பிறப்பு கடைத்தேறி விட்டதாகக் கருதுவேன் –
இதற்கு மேலும் இங்கு நான் பெற வேண்டியது என்ன தான் இருக்கக் கூடும் –

———————————————————————————-

மாத: ஸ்வரூபம் இவ ரங்க பதேர் நிவிஷ்டம்
வாசாம் ஆஸீமநி பதாவநி வைபவம் தே
மோஹாத் அபிஷ்டுதவத: மம மந்த புத்தே:
பாலஸ்ய ஸாஹஸம் இதம் தயா ஸஹேதா:—-1002–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைத்தாயே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும்,
வாக்கின் மூலம் எட்டாத பெருமை கொண்டவளாக நீ உள்ளாய்.
இப்படிப்பட்ட உனது மேன்மைகளை, தாழ்வான அறிவு கொண்ட சிறுவனாகிய நான்,
எனது அறியாமை காரணமாகத் ஸ்துதிக்க முற்பட்டேன்.
உனது மேன்மையை ஆயிரம் ஸ்லோகத்தின் மூலம் அளவிட்டுக் கூற முயன்ற எனது அறியாமையைப் பொறுத்துக் கொண்டு,
எனது ஸாஹஸத்தை உனது தயை மூலம் மன்னிப்பாயாக.

ஸ்ரீ பாதுகை தாயே பெருமாளின் ஸ்வ ரூபத்தை அளவிட்டுச் சொல்ல ஒண்ணாது –
வாக்குக்கு எட்டாதது -என்று சொல்லுமா போலே தான் உன் பெருமையும் –
அப்படி இருந்தும் துணிந்து இந்தக் காரியத்தில் இறங்கியது இந்த சிறு பிள்ளையின் அறியாமையால் தான்
அடியேனுடைய இந்த சஹாசச் செயலைக் கருணை கூர்ந்து பொறுத்து அருள்வாயாக –

———————————————————————-

யே நாம பக்தி நியதா: கவயோ மதந்யே
மாத: ஸ்துவந்தி மது ஸூதந பாதுகே த்வம்
லப்ஸ்யே குணாம்ச விநிவேசித மாநஸாநாம்
தேஷாம் அஹம் ஸபஹுமாந விலோகிதாநி—-1003-

ஸ்ரீரங்கராஜனின் பாதுகையே! என் தாயே! அம்மா! என்னைக் காட்டிலும் உன்னிடம் பக்தி அதிகமாக உள்ள
கவிஞர்கள் உன்னை ஸ்துதிக்கக்கூடும்.
அவர்கள் உனது வாத்ஸல்யம் போன்ற குணங்களில் தங்கள் மனதை நிலை நிறுத்திப் புகழ்வார்கள்.
அவர்களின் கடாக்ஷம் நிறைந்த பார்வையை நான் அடையப் போகிறேன்.

ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப் பாதுகையே -பக்தியினால் உந்தப்பட்ட வேறு சிலரும் இத்தகைய உன் ஸ்துதியில் இழிவரோ
அவர்கள் ஸ்ரமம் உணர்ந்ததனால் குணங்களில் மட்டும் மனம் செலுத்தி புகழ் வார்த்தைகளையே சொல்லுவார்கள் –
இந்த திவ்ய பாதுகா சாஸ்திரம் பற்றி –

———————————————————————–

ஸங்கர்ஷயந்தி ஹ்ருதயாநி அஸதாம் குணாம்சே
ஸந்தஸ்து ஸந்தமபி ந ப்ரதயந்தி தோஷம்
தத் ரங்கநாத சரணாவநி தே ஸ்துதீநாம்
ஏகா பரம் ஸதஸதோ: இஹ ஸாக்ஷிணீ த்வம்—-1004-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! கவிகள் அல்லாதவர்களில் அஸத்துக்கள் எனப்படும் மனிதர்களின் இதயங்கள்,
நல்ல விஷயங்களில் உள்ள நன்மைகளிலும் குற்றமே காண முற்பட்டு, இதனால் பொறாமையும் கொள்ளும்.
ஸத்துக்கள் என்பவர்கள் குற்றம் இருந்தாலும் அவற்றை வெளியிட மாட்டார்கள்.
ஆகவே இந்த நூலில் உள்ள குணங்களுக்கும், தோஷங்களுக்கும் நீயே மத்யஸ்தமாக நின்று ஆராய வேண்டும்.

ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாதுகையே தீயோர் இந்த ஸ்தோத்ரத்தின் குணங்கள் பற்றிப் பொறாமைப் படுவார்கள்
நல்லவர்களோ வென்னில் தோஷம் பற்றிப் பேசவே மாட்டார்கள் -அது அவர்கள் இயல்பு
ஆக இந்த ஸ்துதியில் குணம் இருக்கிறதோ தோஷம் தான் உள்ளதோ அதற்கு நீ ஒருத்தி தான் சாஷி –

————————————————————————–

இத்தம் த்வம் ஏவ நிஜகேளி வசாத் அகார்ஷீ:
இக்ஷ்வாகு நாத பத பங்கஜயோ: அநந்யா
ஸ்வீயம் பதாவநி மயா ஸுமஹத் சரித்ரம்
ஸீதேவ தேவி ஸஹஜேந கவீஸ்வரேண—-1005–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகாதேவியே! இக்ஷ்வாகு குலத்தின் நாயகனான இராமனின் திருவடிகளைத் தவிர
வேறு எதனையும் நாடாத சீதை, தனது உடன் பிறந்தவரான வால்மீகி முனிவரைக் கொண்டு,
தனது மேன்மைகள் வெளிப்படும் இராமாயணத்தைச் செய்வித்தாள்.
நீயும் அவள் போலே, ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைப் பிரியாதவளாக உள்ளாய்.
ஆக நீயும் அவள் போன்று என்னைக் கொண்டு, உன்னுடைய மிகப் பெரிய சரிதத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டாய்.

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே இஷ்வாகு வம்சத்தரசனான ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனின் திருவடித் தாமரைகளை அன்றி வேறே எதையும்
முக்கியமாகக் கொள்ளாத நீயே என்னைக் கொண்டு தன்னுடைய மிகப் பெரியதான இந்த காவ்யத்தைச் செய்வித்துக் கொண்டாய்-
ஸ்ரீ சீதா பிராட்டி கவி ஸ்ரேஷ்டரான வால்மீகியைக் கொண்டு ஸ்ரீ ராமாயணத்தைச் செய்வித்தது போலே -எல்லாம் விளையாட்டாகவே –

———————————————————————————

ப்ருதுக வதந சங்கஸ்பர்ச நீத்யா கதாசித்
சிரஸி விநிஹிதாயா: ஸ்வேந பூம்நா தவைவ
ஸ்துதி: இயம் உபஜாதா மந்முகேந இதி அதீயு:
பரிசரண பராஸ்தே பாதுகே அபாஸ்த தோஷா:—-1006–

ப்ருதுக=பாலகனுடைய (துருவனுடைய) – வதந=முகத்திலே –
சங்கஸ்ப்ர்ஸ நீத்யா=ஸ்ரீபகவானுடைய பாஞ்சஜன்யம் என்னும் சங்கத்தின் ஸ்பர்ஸத்தினால் ஏற்பட்டதை (ஏற்பட்ட மாறுதலைப்) போன்று –
கதாசித்=ஒரு சமயத்தில் (ஸ்ரீரங்கநாதன் இந்த ப்ரபந்த்த்தை பண்ணும்படி அனுமதி கொடுக்கும் சமயத்தில்) –
சிரஸி=என்னுடைய சிரஸ்ஸில் – விநிஹிதாயா=(அர்ச்சகரால்)நன்றாக சாதிக்கப்பெற்ற – தவ=உன்னுடைய –
ஸ்வேன=ஸ்வாபிகமான – பூம்நா ஏவ=மஹிமையினாலே – மந்முகே=என்முகமாக (அதாவது என்னை ஒரு கருவியாக்க் கொண்டு) –
ஈயம் ஸ்துதி= இப்படி உயர்ந்த்தான ஸ்தோத்திரமானது – உபஜாதா = உண்டானது ––
அபாஸ்த தோஷா:=த்வேஷங்கள் அற்றவர்களான – பரிசரணபரா=உன்னுடைய கைங்கர்யங்களில் ஈடுபாடுள்ள பெரியோர்கள் –
இதி அதீயு:= எண்ணக்கடவர்கள் (அதாவது வேத்த்தினை அத்ய்யனம் செய்வது போல் சிரத்தையுடன் இதை நித்யமாக பாராயணம் செய்யக்கடவர்கள்.

ஹே! பாதுகே! இந்த ஸஹஸ்ரத்தை நான் பண்ணுவதற்கு முன் நியமனம் கேட்பதற்காக உன் ஸந்நிதியில் நின்ற போது,
துருவனை பாஞ்ச ஜன்யத்தினால் பகவான் வருடியதை போன்று, அர்ச்சகாள் மூலமாய், என் தலையில் நீ சாதிக்கப் பெற்று
வெகு நேரம் எழுந்தருளி அனுமதி யளித்தாய்! உன் மூலமாக உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படியான
ஞானத்தினையும் வாக்கினையும் அளித்தாய்!. உன்னுடைய ப்ரபாவத்தினாலேயே உன்னை ஸ்தோத்திரம்
பண்ணும்படியான ஞானம் எனக்கு ஏற்பட்டது!. உன்னுடைய அனுக்ரஹரூபமாக தானாக வெளிப்பட்டது!.
பெரியோர்கள் இந்த உண்மையை உள்ளபடி அறிந்து, வேத்த்திற்கு சமமாக பாவித்து சிரத்தா பக்தியுடன்
தங்களுடைய நித்யபாராயணத்திற்கும் வைத்துக் கொண்டு விடுவார்கள்.
இந்த ப்ரபந்தம் உன்னால் ஏற்பட்டது. எல்லோராலும் கொண்டாடத்தக்கது.

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது கைங்கர்யத்தில் மட்டுமே ஈடுபட்டு நிற்கும் உத்தமர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமா –
துருவன் முகத்தில் எம்பெருமானின் பாஞ்சஜன்யம் என்ற சங்கின் தொடர்பு ஏற்பட்டவுடன், ஞானம் உண்டானது போன்று,
எனது தலையில் வைக்கப்பட்ட உனது மேன்மையால் இந்த ஸ்தோத்ரம் என் மூலமாக உண்டாயிற்று என எண்ணுவார்கள்.

எம்பெருமானைக் குறித்து துருவன் கடுமையான தவம் செய்தான். அப்போது அவன் முன்பாக எம்பெருமான் வந்து நின்றான்.
ஆனால் குழந்தையான துருவனுக்கு எம்பெருமானை எப்படித் துதிப்பது என்று தெரியவில்லை.
அப்போது எம்பெருமான் தனது சங்கின் மூலம் துருவனின் கன்னத்தைத் தொட, அவனுக்கு ஞானம் உண்டானது.
இது போன்று ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய பாதுகையின் ஸ்பர்சம் தன் மீது பட்டதால், இந்தத் துதி ஏற்பட்டதாகக் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் தொண்டர்கள் ராக த்வேஷாதிகள் அற்றவர் -நான் சொல்லும் இவ்விளக்கத்தை அவர்கள் ஒப்புவர் –
சிறு பையனான துருவன் கன்னத்தில் பெருமாள் திருச் சங்கு ஆழ்வானைக் கொண்டு தொட்டார் என்ற வியாஜ்யம் போருமாயிற்று
அவன் ஸ்தோத்ரம் ஒன்றை ஆக்கி அருள -அது போல் ஸ்ரீ பாதுகை என் தலை மீது வைக்கப் பட்டதே
அந்த உன் சுய மகிமையால் அன்றோ இந்த உன் ஸ்தோத்ரம் உருவாயிற்று –

————————————————————————-

யதி ஸ்பீதா பக்தி: ப்ரணயமுக வாணீ பரிபணம்
பதத்ராண ஸ்தோத்ரம் ஹ்ருதி பிப்ருத ரங்கக்ஷிதி ப்ருத:
நிருந்மாதோ யத்வா நிரவதி ஸுதா நிர்ஜ்ஜரமுசோ
வசோபங்கீ: ஏதா கதம் அநுருந்தே ஸஹ்ருதய:—-1007–

ஸ்பீதா=பூர்ணமான – பக்தி:=(பாதுகையினடத்தில்) பக்தியானது – யதி=உங்களுக்கு இருக்குமே யானால் –
ப்ரணயமுக=நம்பிக்கையைக் கொடுக்கிறதாக இருக்கும் – வாணீ=வேதத்தை –
பரிபணம்=வேதம் என்ன சொல்லுகின்றதோ அதனையே பிரதிபலிக்கும் –
பதத்ராண ஸ்தோத்ரம்= இந்த பாதுகா ஸ்தோத்திரத்தை – ஹ்ருதி=ஹ்ருதயத்திலே – பிப்ருத=தரியுங்கோள்
(நன்கு உரு ஏற்றி மனதில் நிலைத்திருக்கும்படி செய்யுங்கள்) –
யத்வா=இல்லாவிட்டால் (ஒருக்கால் அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு பக்தியில்லாவிட்டாலும்) –
நிருந்மாதோ=சாமான்யமான பக்தியுடைய – ஸஹ்ருதய:=நல்லமனதோடுள்ள ஒருவன் –
நிரவதி=முடிவில்லாததான – ஸுதா=அம்ருதத்தினை ஒக்கும் – நிர்ஜ்ஜர=வெள்ளத்தினை – முச:=கொட்டுகிறதான –
ஏதா= இந்த – வசோ பங்கீ= வார்த்தைகளுடைய இன்பமான பதங்களின் சேர்க்கையை –
கதம்=எப்படி – நாநுருந்தே=அனுபவிக்காமலிருப்பான்..?

”ஹே! ஜனங்களே! நீங்கள் உய்வடைய எளிமையான பரம ஹிதமான ஒரு வழியைக் கூறுகின்றேன்! கேளுங்கள்!

இந்த பாதுகா ஸ்தோத்திரமானது மகத்தானது..! நமக்கு ஸகலவிதமான நன்மைகளும் அளிக்க்க்கூடியது
வேதமும் – வேதம் காட்டும் வழியும்தான்! நீங்கள் நாஸ்திகர்களாய் இல்லாத பட்சத்தில்
இந்த வேதத்தினைக் கண்டிப்பாய் நம்ப வேண்டும்.!
அந்த வேதம் நாம் உய்வடைய பாதுகைகள் தான் என்று ஸூஷூமமாய் அறுதியிடுகின்றது!.

அந்த வேத்த்தினுடைய உருவம் தான், ப்ரதிபாத்யமான வஸ்துவான பாதுகையினை ஸ்துதிக்கும்
இந்த பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தினை தினசரி பாராயணம் செய்யுங்கள். இதுதான் பரம ஹிதத்தினைத் தரக் கூடியது!.
இதுவே பரம பலம் – இதுவே பரம க்ஷேமம் – ஒருக்கால் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவிக்க்க்கூடிய பக்தி யில்லை யென்றாலும்,
இதிலுள்ள வார்த்தைகளின் கோர்வை – காதிற்கும் வாக்கிற்கும் இனிமையான ஸப்த ரசங்களின் தன்மையினை அனுபவித்து உருப் போடுங்கள் –

அறிந்தோ அல்லது அறியாமலோ எப்படி நெருப்பைத் தொட்டால் அதனுடைய ஸ்வபாவமானது நம்மை சுடுகின்றதோ
அதைப் போன்று நாம் பக்தி மேலிட்டோ அல்லது இதிலுள்ள இனிமையான ரஸ ஞானத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டோ
இதனை அப்யாஸிக்கத் தொடங்குவீர்களாயின், பாதுகையின் ஸ்வபாவமான மஹிமையினால், கருணையினால்
ஸகல க்ஷேமங்களையும் பெற்று இவ்வுலகிலும், பரம ஸ்ரேயஸ்ஸான மோக்ஷத்தினையும் பெற்று உய்வீர்கள்.
இது ஸர்வோப ஜீவ்யமான அம்ருதம். ஏதோ ஒரு விதத்தில் இதனை அனுஸந்தித்தாலும் போதும் –
பரம க்ஷேமத்தினை யடைவது உறுதி!.” என்று நாம் உய்வதற்காக நம்மை
பிரார்த்திக்கின்றார் இந்த பரமதயாளு – ஸ்வாமி தேசிகர்.

மக்களே உங்களுக்கு பக்தி மிக்கதாக இருந்தால் இந்த ஸ்ரீ ரங்கநாத திருப் பாதுகா ஸ்தோத்ரத்தை
உள்ளத்தில் தரிக்கப் பாடம் செய்ம்மின்
அது ரசம் மிக்க வாணிக்கு மூல தனம் என்னலாம் -ரசிகர்களாய் இருப்பவர் -பைத்தியம் மட்டும் பிடிக்காதவராய் இருந்தால்
எல்லை இல்லாத அம்ருத வெள்ளத்தைப் பெருக்கும் இந்த காவ்யச் சொல் தொடர்களை எப்படி ஆதரிக்காமல் இருக்கக் கூடும் –

மக்களே! உங்களுக்கு ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைகள் மீது பக்தி ஏற்பட்டால், வேதங்கள் மூலம் அறித்தக்கதான
பாதுகையை வெளிப்படுத்தும்படியாக உள்ள இந்த ஸ்ரீரங்கநாத பாதுகா ஸஹஸ்ர ஸ்தோத்ரத்தை,
உங்கள் மனதில் எப்போதும் நிலையாக வைத்து இருப்பீர்களாக.
அப்படிப்பட்ட பக்தி உங்களிடம் இல்லை என்றாலும், புத்தி தடுமாற்றம் அடையாத ஒருவன்,
நல்ல விஷயத்தை அறியவல்ல ஒருவன், அளவற்ற சொல் அமிர்தம் அருவி போன்று கொட்டுகின்ற
இந்த ஸ்தோத்ரத்தை எப்படி ஆதரிக்காமல் இருப்பான்?

———————————————————————————-

ஜயதி யதிராஜ ஸூக்தி:
ஜயதி முகுந்தச்ய பாதுகா யுகளீ
ததுபயதநா: த்ரிவேதீம்
அவந்தயயந்த: ஜயந்தி புவி ஸந்த:—-1008–

யதிகளின் தலைவர் என்று போற்றப்படும் எம்பெருமானாரின் ஸ்ரீபாஷ்யம் போன்ற நூல்கள் மிகவும் மேன்மையுடன் விளங்குகின்றன.
ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைகள் மிகவும் மேன்மையுடன் விளங்குகின்றன.
இந்த இரண்டையும் ஒருவர் தனது செல்வமாகக் கொண்டாலே போதுமானது –
அப்படிப்பட்டவர்கள் மூன்று வேதங்களையும் ஸபலமாக்கியபடி வாழ்ந்து மேன்மை அடைகின்றனர்.

ஸ்ரீ யதி ராஜர் என்கிற ஸ்ரீ ராமானுஜர் உடைய திவ்ய ஸூக்திகள் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் முதலானவை -சிறப்பாக விளங்குகின்றன –
மோஷ தாதா வாகிற ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருப் பாதுகையினை இவ்வுலகில் விளங்குகிறது –
ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும் ஸ்ரீ பாதுகா மூர்த்தியான ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும் மட்டுமே தம் தனம்
என்று கொண்டு இருக்கும் சாதுக்கள் த்ரயீ என்ற வேதத்தை வீணாக்காமல் அதை முழு பிரமாணம் ஆக்குகிறவர்கள் –
அவர்கள் இப்புவியில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் –

முதல் ஸ்லோகம் “ஸந்த” என்ற தொடங்கியது.
இந்த ஸ்லோகத்தின் முதல் பதமும் “ஸந்த” என்று முடிவதைக் காண்க.
இந்த ஸ்லோகம் கூறி முடித்தவுடன், மீண்டும் முதல் ஸ்லோகத்தைக் கூறுவது மரபாகும்.

சந்த ஸ்ரீ ரங்க ப்ருத்வீஸ சரண த்ராண சேகரா
ஜயந்தி புவந த்ராண பத பங்கஜ ரேணவ –1-

——————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: