ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-29-பிரகீர்ண பத்ததி -கலம்பக படலம் -ஸ்லோகங்கள் -831-910-

இதுவரை கூறப்பட்ட பத்ததிகள் ஒவ்வொன்றிலும் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் தொகுத்துக் கூறப்பட்டன.
இந்தப் பத்ததியில் பல விஷயங்கள் குறித்துக் கூறப்பட உள்ளன.
பொருள்களைக் கலந்து வைப்பதற்கு ப்ரகீர்ணம் என்று பெயர்.

————–

விதௌ ப்ரவ்ருத்தே யத் த்ரவ்யம் குண ஸம்ஸ்கார நாமபி:
ஸ்ரேயஸ் ஸாதநம் ஆம்நாதம் தத் பதத்ரம் ததாஸ்து மே—-831-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளின் தொடர்பு, அடியார்களுக்குத் தூய்மையை ஏற்படுத்துவது போன்ற குணங்களுடன் கூடியவள்;
தங்கக் கவசம், இரத்தினக் கற்கள் ஆகிய மேன்மைகளுடன் கூடியவள்; பாதுகை, சடகோபன் என்று பல திருநாமங்களுடன் கூடியவள்;
ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஸஞ்சாரத்தின் போது காணப்படும் உயர்ந்த வஸ்து என்று கூறப்படுபவள் –
இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகை எனக்கு உயர்ந்த புருஷார்த்தத்தை அளிக்கட்டும்.

எந்த உயர்ந்த வஸ்துவான ஸ்ரீ பாதுகை -குணம் -திருவடி உடனும் -தேவர்கள் க்ரீடங்களின் உடனும் கொண்ட தொடர்பு –
அடியார்களுக்கு அருளுவது -போன்ற குணங்கள்
சம்ஸ்காரம் -தங்கத்தாலாய் இருப்பது -மணிகள் இழைக்கப் பட்டு இருப்பது –
திருச் சங்கு திருச் சக்ராதி ரேகைகளைக் கொண்டு இருப்பது போன்ற சீர் பாடுகள்-
பெயர் -திருப்பாதுகை -ஸ்ரீ சடகோபம் ஆதி சேஷன் போன்றவை
எல்லாம் கொண்டதாய் -பகவான் சஞ்சரிக்க உதவும் கருவியாய் மிக உயர்ந்த சாதனமாக ஓதப்பட்டு உள்ளதோ
அந்த ஸ்ரீ பாதுகை எனக்கு அதே போலே ஸ்ரேயஸ் தந்து அருளட்டும் –

வேதம் விதித்த கர்மா நடப்பதற்கு எந்த த்ரவ்யம் குணம் -எம்மரத்தினால் ஆனது போன்றவை –
சம்ஸ்காரம் -எட்டுப் பட்டையாகச் செய்தல் -நடுதல் போன்றவை
பெயர் யூபம் போன்ற தன்மைகளைக் கொண்டு நமக்கு நல்லதாக நல்லதைக் செய்வதாக வேதத்தில் ஒத்தப் பட்டு உள்ளதோ
அந்த த்ரவ்யத்தை போன்ற ஸ்ரீ பாதுகை எனக்கு ஸ்ரேயஸ் ஸூ க்குக் காரணமாக அமையட்டும் –

பெருமாள் ஒரு ஜீவனுக்கு நல்ல சக்தி கொடுக்க ஆரம்பித்து விட அவருடைய தயாதி குணங்கள் ஜீவனுக்கு ஏற்படும் பஞ்ச சம்ஸ்காரம்
ஜீவன் பெரும் தாஸ்ய நாமம் இவைகளை உண்டு பண்ணி நல்ல ஆசார்யர்கள் மோஷ சாதனம் செய்து அளிக்கிறார்கள் என்றவாறு –

——————————————————————————-

மதுர ஸ்மித ரம்ய மௌக்திகஸ்ரீ:
விசஸி வ்யஞ்ஜித மஞ்ஜுள ப்ரணாதா
ஸஹ ரங்க ந்ருபேண வாஸ கேஹம்
தநு மத்யா மணி பாதுகே த்வமேகா—-832–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! இனிமையான சிரிப்பு போன்ற அழகான முத்துக்களின் ஒளியை உடையவளாகவும்,
இனிமையான நாதங்களை ஏற்படுத்துபவளாகவும், சிறிய நடுப்பகுதியைக் (இடுப்பு போன்று) கொண்டவளாகவும் உள்ள நீ,
ஸ்ரீரங்கராஜனுடன் தனியாக அவனுடைய அந்தப்புறத்திற்குச் செல்கிறாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ ஒருத்தி அந்த ஸ்ரீ ரங்க ராஜனோடு கூடப் பள்ளி அறையில் புகுகிறாய்
அதை சேவிக்கிறேன் -எப்படி என்றால்
புன்சிரிப்பில் முத்துப்பல் இலகும் -உன் மேல் முத்துக்களின் காந்தி நடை போடும் போது
இனிய நாதம் சிறுத்த நடை எல்லாம் நாயகிக்கும் ஒக்கும் -நீ அவர் நாயகி அவருடன் பள்ளி அறை புகுவது ஒக்கும் –

———————————————————————–

ஸூப ஸப்த விசேஷ ஸம்ஸ்ரிதாபி:
பவதீ சௌரி பதாவநி க்ரியாபி:
அநுதிஷ்டதி நூநம் ஆஸ்ரிதாநாம்
அகில உபத்ரவ சாந்திகம் நவீநம்—-833-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஸஞ்சாரத்தின் போது சுபமான இனிய நாதங்களை மந்த்ரங்கள் போன்று ஒலிக்கிறாய்.
இப்படிப்பட்ட ஸஞ்சாரம் என்பதன் மூலம் நீ, உன்னை அடைந்தவர்களுக்குப் புதிதுபுதிதாக ஏற்படக்கூடிய உபத்ரவங்களை
நீக்கும் செயல்களைச் செய்கிறாய் என்பது நிச்சயம்.

ஸ்ரீ பெருமாளின் ஸ்ரீ பாதுகையே நீ சுபமான நாதத்தை எழுப்புகிறாய் -அது சக்தி வாய்ந்த மந்த்ரம் வேதம் போலே –
சஞ்சரிக்கிறாய் -வேத விஹித கர்மாக்காளைச் செய்கிறாய் -ஆஸ்ரிதர்கள் உடைய உபத்ரவம் அனைத்தையும் சமனம்
செய்து அருளும் ஒரு சாந்தி கர்மாவை நீ அனுஷ்டிக்கிறாய் போலும் –
நால்வர் வேத சாரமான அருளிச் செயலை அளித்து சரணா கதி என்னும் சரம உபாயத்தையும் காட்டி அருளி நம்மை உஜ்ஜீவிக்கிரார் என்றபடி —

—————————————————————-

மணிபிர் மது வைரி பாத ரக்ஷே
பவதீ விக்ரமணே ப்ரவர்த்தமாநா
யுகபத் பவதாம் யுகாந்த காலே
திவி லக்ஷ்மீம் விததே திவாகராணாம்—-834-

மது என்ற அசுரனின் விரோதியான ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் த்ரிவிக்ரமனாக நின்று
இந்த உலகங்களை அளக்கும்போது, நீயும் பெரிதாக வளர்ந்தாய். அப்போது உன்னில் பதிக்கப்பட்ட இரத்தினங்களால்
ப்ரளயகாலத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஏற்படுகிற பல சூரியன்களின் தோற்றத்தை உண்டாக்கினாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திரிவிக்ரமனாக திரு உலகு அளந்து அருளின பொது திருவடிக்கு ஏற்றால் போலே வளர்ந்து அருளிய நீ
உன்னிடத்தில் இருக்கும் பல பல ரத்னங்களில் இருந்தும் வந்த அதிக ஜ்வலிப்பாள் பல பல சூரியர்கள் பிரகாசிப்பது போல் எடுத்துக் காட்டினாய் –
பிரளய காலத்தில் தான் இப்படி எல்லை இல்லாத சூர்யர்கள் தோன்றுவாராம் -அது அழிவிற்கு
இப்போது நீ வெளிப்படுத்தும் காட்சியோ அழகும் சோபையும் மங்களமும் உள்ளடக்கியது –ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களும் அப்படியே –

————————————————————–

மஞ்ஜுஸ்வநாம் மணி மயூக கலாபநீம் த்வாம்
த்ருஷ்ட்வா கபர்த ஸவிதே விநிவேஸ்யமாநாம்
கூடீபவந்தி கருடத்வஜ பாத ரக்ஷே
பூத்கார வந்தி புர வைரி விபூஷணாநி—-835-

கருடனைக் கொடியாக உடைய ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! த்ரிபுரன் என்ற அசுரனுக்கு விரோதியான சிவனின்
தலைக்கு அருகில் நீ செல்கிறாய். அப்போது உன்னில் பதிக்கப்பட்ட பலவிதமான இரத்தினங்களின் ஒளியானது,
மயில்தோகை போன்று உள்ளதைக் கண்டு, சிவனின் தலையில் உள்ள பாம்புகள் சீறிப்பாய்ந்து ஒளிந்து கொள்கின்றன (
இங்கு பாம்புகளுக்குப் பகையான கருடனைக் கூறும் நயம் காண்க).

ஸ்ரீ பெருமாளின் திருப் பாதுகையே திரிபுர சத்ருவான சிவன் சர்ப்பங்களை பூஷணங்களாகக் கொண்டு இருப்பவன்
நீ அவன் தலையில்வைக்கப் படுகிறாய் -நீ மதுரமான சப்தம் உண்டாக்குகிறாய் -உன் ரத்னங்களின் பலதரப்பட்ட ஒளிக் கதிர்கள்
சிவன் சடைக் காட்டின் அருகில் வெளிப்பட -அது ஏதோ தோகை விரித்த மயில் என்ற தோற்றம் ஏற்படுகிறது -அதைக் காணும்
பாம்புகள் சீறிக் கொண்டுபெரு மூச்சு விட்டுக் கொண்டு இங்கும் அங்கும் ஓடி ஒளிகின்றன –
பல வர்ணங்கள் பல ரசங்கள் பல அர்த்தங்கள் கொண்ட திருவாய்மொழி அர்த்த விசேஷத்தால் தோகை போல் விரியும்
அதைக் காணும் சம்சார விஷ சர்ப்பங்கள் அஞ்சியோடும் என்பதில் ஐயம் இல்லையே –

——————————————————————-

மத்யே பரிஸ்புரித நிர்மல சந்த்ர தாரா
ப்ராந்தேஷு ரத்ந நிகரேண விசித்ர வர்ணா
புஷ்ணாஸி ரங்க ந்ருபதே: மணி பாதுகே த்வம்
சக்ஷுர் வஸீகரண யந்த்ர விசேஷ சங்காம்—-836-

ஸ்ரீரங்கநாஜனின் இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய நடுப்பகுதியில் ப்ரகாசமானதும்,
தோஷங்கள் அற்றதும் ஆகிய முத்துக்கள், தங்கம் போன்றவை உள்ளன. இதனைச் சுற்றி ஓரங்களில் பலவிதமான
இரத்தினங்கள் மூலமாக வெண்மை, சிவப்பு போன்ற பலவிதமான நிறங்கள் எழுத்து போன்று உள்ளன.
இப்படியாக உன்னைக் காணும்போது, காண்பவர் கண்களை வசப்படுத்தும் யந்த்ரமாக நீ உள்ளாயோ என்று ஐயத்தை உண்டாக்குகிறது.

ஸ்ரீ ரங்கராஜனின் ஸ்ரீ பாதுகையே உன் நடுவில் மாற்றுக் குறையாத சுத்த ஸூ வர்ணம் –முத்துக்கள் ரத்னங்களின் கூட்டம் –
பலவித நிறங்கள் உடன் தோற்றம் அளிக்கும் நீ -அப்ரகம் என்ற தகட்டில் சந்திர மண்டலம் போல் வட்டக் கோடிட்டு நடுவில் பிரணவம் எழுதப்பட்டு
சுற்றிலும் அநேகம் மந்திர அஷரங்கள் எழுதப் பெற்று இருக்கும் ஒரு யந்த்ரம் பார்க்கிறவர் கண்ணை மயக்கி விடும் இப்படி எனக்கு ஒரு சங்கை உண்டாகும் –
இத்தகைய யந்த்ரம் கண்டவரை ஸ்வாதீனப் படுத்தும் என்று தந்திர சாஸ்திரம் -ஆழ்வார் ஆசார்யர்களை சேவிப்பதே ஒரு வசீகரண யந்த்ரம் –

——————————————————————————————–

பாதேந ரங்க ந்ருபதே: பரிபுஜ்யமாநா
முக்தா பல ப்ரகடித ஸ்ரம வாரிபிந்து:
உத்கண்டகா மணி மயூக சதை: உதக்ரை:
ஸீத்காரிணீவ சரணாவநி சிஞ்ஜிதைஸ் த்வம்–837-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளால் அனுபவிக்கப்பட்டபடி நீ உள்ளாய்.
இதனால் உண்டாகும் வியர்வைத் துளிகளே முத்துக்கள் போன்று உள்ளன. மேலும் உனது இரத்தினக்கற்களின் ஒளியானது
மயிர்க் கூச்சல் போண்று உள்ளது. உன்னுடைய நாதங்கள் மூலம் ஒருவனுடன் சேர்ந்த பெண் போன்று சப்தம்
(இந்த ஓசைக்கு ஸீத்காரம் என்று பெயர்) கொண்டவளாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே பெருமாள் திருவடி உன் நாயகன் -நீ அவருடன் சம்ஸ்லேஷிக்கிராய்-அப்போது விளையும் வியர்வை முத்துக்கள்
தாம் உன் மீது முத்துக்களாகத் தோற்றும் –உனக்கு ஏற்படும் மயிற்க் கூச்சு நூற்றுக் கணக்கான ஒளிக் கதிர்களாக ரத்னங்களில் இருந்து
செங்குத்தாகக் கம்பி போல் தோற்றும் நீ கலவியில் எழுப்பும் உஸ் உஸ் போக ஒலி தானே உன் நாதம் –

ஸ்ரீ பராங்குச நாயகி ஸ்ரீ பரகால நாயகி போலே ஸ்ரீ பாதுகா நாயகியும் பரமபக்தி விளைவித்த
சம்ஸ்லேஷம் நமக்காக இப்படி எடுத்துக் காட்டப் பெறுகிறது

—————————————————————————

தூர ப்ரஸாரித கரா நிநதை: மணீநாம்
ஆயாதி தைத்ய ரிபு: இதி அஸக்ருத் ப்ருவாணா
தைத்யேஸ் வராந் அபிமுகாந் ஜநித அநுகம்பா
மந்யே நிவாரயஸி மாதவ பாதுகே த்வம்—-838–

ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைத் தரித்த பெரியபெருமாளின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனை எதிர்த்து வருகின்ற அசுரர்களின்
தலைவர்களை மிகுந்த கருணையுடன் நீ காண்கிறாய். உனது இரத்தினக்கற்களின் ஒளியைக் கைகள் போன்று நீட்டியும்,
உனது இரத்தினக்கற்களின் நாதம் மூலம் ஸ்ரீரங்கநாதன் வருவதை உணர்த்தியும் அவர்களைத் தடுக்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பகவானின் பாதுகையே உன் ரத்னங்களின் ஒளிக் கதிர்கள் கைகள் போலே வெகு தூரம் எட்டி நீட்டும் –
உன் ரத்ன ஒலிகள் மூலம் தயை யுடைய நீ எதிரில் வரும் அசூரர்களுக்கு ஏதோ சொல்லுகின்றாய் –
அது உங்களை நிரசிக்க பெருமாள் எழுந்து அருளுகிறார் ஓடிப் போங்கள் என்று அறிவிப்பதாகத் தோற்றும்
இவ்வொலி கேட்டதுமே அவர்கள் பயந்து அடங்கி ஒடுங்கி ஓடி விடுவர்
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் புற சமய வாதிகளை நிரசித்து ஒழிக்கும்-

———————————————————————————

அச்சேத்ய ரஸ்மி நியத க்ரம ரத்ந துர்யா
நிஷ்கம் பகூபர நிபம் தததீ ப்ரதீகம்
க்ரீடாக தேஷு மதுஜித் பத பத்ம லக்ஷ்ம்யா:
கர்ணீரதஸ் த்வம் அஸி காஞ்சந பாத ரக்ஷே—-839–

தங்க மயமான பாதுகையே! சற்றும் குறையாத ஒளி வீசுகின்ற, வரிசையாகப் பதிக்கப்பட்டுள்ள இரத்தினக் கற்களின் ஒளியானது
அறுகாத கடிவாளங்கள் போன்று உள்ளன. இந்தக் கயிறுகளால் கட்டப்பட்ட ஒழுங்கான நடையுடன் கூடிய குதிரைகளாக
அந்த இரத்தினக் கற்களே உள்ளன. இந்தக் குதிரைகள் கட்டப்பட்ட தேரின் முன்பாகமாக உனது குமிழ்கள் உள்ளன.
இப்படியாக ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஸஞ்சார காலங்களில் அவனது திருவடியில் உள்ள மஹாலக்ஷ்மிக்கு ஏற்ற சிறு தேராக நீ உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பொற் பாதுகையே பெருமாள் திருவடித் தாமரையின் அழகு சபையை ஒரு பிராட்டியாகவே ஸ்ரீ மஹா லஷ்மியாகவே உருவகப்படுத்தலாம் –
அந்த பிராட்டிக்கு நீ ஒரு விளையாட்டுத் தேர் போலே உஊர்ந்து செல்ல வல்லாய் -உன் கிரணங்கள் குறைவற்றவை –
தவறாது வரிசையாய் வந்து கொண்டு இருப்பவை -ஒழுங்காக ரத்ன அமைப்பு உள்ளவள்- நீ நிலையான ஏர்க்கால் போன்ற குமிழை யுடையவள் –
அடக்க முடியாத கடிவாளங்களால் அளவுக்கு அடங்கிய அடி வைப்பு உடைய குதிரைகளை யுதைத்தான தேர் –
ஆசார்யர்கள் ஆகிற தேரில் ஏறிப் பெருமாள் உலகைத் திருத்துகிறார் –

—————————————————————————–

மஞ்ஜுஸ்வநா மரத கோபல மேசக அங்கீ
சோணாஸ்ம துண்ட ருசிரா மணி பாதுகே த்வம்
பத்மா விஹார ரஸிகஸ்ய பரஸ்ய யூந:
பர்யாயதாம் பஜஸி பஞ்ஜர சாரிகாணாம்—-840-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! மரகதக்கற்களால் பச்சை நிறம் கொண்டவையாக,
பத்மராகக் கற்களால் சிவந்த மூக்கை உடையவையாக, உனது நாதங்கள் மூலம் இனிய மழலைப் பேச்சு எழுப்பியபடி உள்ள
கிளிகளின் தோற்றத்தை நீ அடைகிறாய். இப்படியாக ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருடன் விளையாடி மகிழ்வதில்
விருப்பம் கொண்ட உயர்ந்த புருஷனான ஸ்ரீரங்கநாதனின் அருகில் உள்ள கிளிகளின் ஒற்றுமையை நீ அடைகிறாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் நாதம் இனியது -பச்சைக் கற்கள் ஒரு ஒட்டு மொத்தமான கரும்பச்சை மேனியை எடுத்துக் காட்டும் –
சிவப்புக் கல் பகுதி மூக்குப் போல் உள்ளது
இப்படி கூட்டில் அடைக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படும் சாரிகை -கிளி நாகணை வாய்ப் பறவை போன்ற உருவம் உடையவளாய் இருக்கிறாய்
பெரிய பிராட்டியுடன் லீலையில் ஈடுபட்டு இருக்கும் ரசிகனான நித்ய யுவா பரம புருஷனுடைய செல்லக்கிளி போல் தோன்றுகிறாய் –

————————————————————————

ஸோணோ பலைஸ் சரண ரக்ஷிணி ஸம்ஸ்ரிதேஷு
ஸ்சாயாத்மநா மரதகேஷு தவ அவகாட:
அந்வேதி சௌரி: அபித: பல பங்க்தி ஸோபிநி
ஆத்மாந மேவ சயிதம் வடபத்ர மத்யே—841–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை காப்பாற்றும் பாதுகையே! பத்மராகக்கற்களால் சூழப்பெற்ற உனது பச்சைக் கற்களின்
பிரதிபிம்பமாக ஸ்ரீரங்கநாதன் புலப்படுகிறான். அப்போது அவன் அனைத்தும் பக்கங்களிலும் பவழ வரிசைகளால் சூழப்பட்டு
ஆலிலையின் நடுவே சயனித்திருந்த திருக் கோலத்தை ஒத்த, தன்னையே நிகர்த்தபடி உள்ளான்.

ஸ்ரீ பாதுகையே சுற்றிச் சிவப்புக் கற்கள் -உள்ளே பச்சைக் கற்கள் -பெருமாளின் பிரதிபிம்பம் விழுகிறது -அப்போது நேர்படும் காட்சி
பகவான் ஆலிலையில் சுற்றி ஆலம் பழங்கள் இருக்க சயனித்துள்ள தன் உருவத்தைக் காட்டுவது போலுள்ளது –

———————————————————————-

ஸ்பீதம் பதாவநி தவ ஸ்நபந ஆர்த்ர மூர்த்தே:
ஆஸாகரம் ததம் அபூத் மணிரஸ்மி ஜாலம்
லீலோசிதம் ரகு ஸுதஸ்ய சரவ்யம் ஆஸந்
யாதூநி யஸ்ய வலயேந விவேஷ்டிதாநி—-842–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! திருமஞ்சனம் மூலம் நனைந்துள்ள உனது இரத்தினக்கற்களின் ஒளியானது ஸமுத்திரம்
வரை பரவி நின்றது. அந்த ஒளியானது ஒரு வலை போன்று காணப்பட்டது.
அந்த வலையில் சூழப்பட்ட அரக்கர்கள் அனைவரும் இராமனின் பாணங்களுக்கு விளையாட்டு போன்று இலக்கானார்கள்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படவும் நனைந்த உன் திருமேனி அதிகமான கிரணங்களை ரத்னங்களில் இருந்து வெளிவிட
இக்கிரணங்கள் சமுத்திர எல்லை வர வட்டமாக ஒரு வலை விரித்தால் போல் ஆயிற்று –
அதற்குள் சிக்கி ராஷசர்கள் ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி திருமகனின் அம்பு விடுதல் என்கிற ஒரு விளையாட்டுக் காரியத்தில் இலக்காகி வீழ்ந்தனர் –

——————————————————————————-

ரத்ந அம்ஸூபிஸ் தவ ததா மணி பாத ரக்ஷே
ஸம்ரஜ்யமாந வபுஷாம் ரஜநீ முகேஷு
ஆகஸ்மி காகதம் அதர்சி மஹௌஷதித்வம்
ஸாகேத பத்தந ஸமீபருஹாம் த்ருமாணாம்—-843-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! நீ அயோத்தியின் சக்ரவர்த்தினியாகப் பட்டம் ஏற்று, அந்த நாட்டைக் காப்பாற்றிய காலத்தில்,
உன்னுடைய இரத்தினக் கற்களின் ஒளி காரணமாக பளபளப்பான உருவம் பெற்றதாக அயோத்திக்கு அருகில் இருந்த மரங்கள் காணப்பட்டன.
இதனைக் காணும் போது, இரவுப்பொழுதில் ஜ்வலிக்கின்ற ஹௌஷதி என்ற தன்மை அவற்றுக்குத் திடீரென ஏற்பட்டதாகத் தோன்றின.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ அரசாளும் போது உன் ரத்ன காந்திக் கதிர்கள் சென்று திரு அயோத்யா நகருக்கு அருகில் உள்ள
மரங்களைத் தாக்கி அவை இரவில் ஒளிரச் செய்தன –
அந்த மரங்கள் எல்லாம் திடீர் என்று மஹௌஷதிகள்-அல்லது -எரி வல்லிக் கொடிகள் -என்று பிரசித்தி அடைந்தன -எல்லோரும் வியக்கும் படி –
ஸ்ரீ பாதுகையின் ஒளி போல் ஆழ்வார்களின் அனுக்ரஹ பலமும் எவனையும் பிரகாசிக்கச் செய்யும் –

————————————————————————

ராமே வநம் தசரதே ச திவம் ப்ரயாதே
நிர்தூத விஸ்வ திமிரா ஸஹஸா பபூவ
பூயிஷ்ட ரத்ந கிரணா பவதி ரகூணாம்
பூய: ப்ரதாப தபந உதய பூர்வ ஸந்த்யா—-844-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! இராமன் கானகத்திற்கும், தசரதன் விண்ணிற்கும் சென்றபோது, இந்த உலகம் முழுவதும் இருண்டது.
அப்போது உனது இரத்தினக் கற்களின் ஒளி மூலமாக, நீ மறுபடியும் ரகு வம்சத்து அரசர்களின் பராக்கிரமமாகிற
ஸூரியன் உதிப்பதற்கு ஏற்ற காலை வேளையாக நின்றாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் போகவும் தசரத சக்கரவர்த்தி ஸ்வர்க்கம் போகவும் நாடி இருளில் மூழ்கியது –
அதைப் போக்கியது உன் ரத்ன ஒளி -அது பரவும் நேரம் இருள் நீங்கிக் காலை போல் ஆயிற்றே –
ஆம் -ரகுகுல மன்னர்களின் பராக்கிரமம் உதயம் ஆகிற காலம் -காலை சந்த்யை-
இருள் போக்க திருவவதரித்தது ஆழ்வார்களும் அருளிச் செயல்களும் –

—————————————————————————-

ப்ரீதேந தேவி விபுநா ப்ரதிபாத நீயாம்
பாதாவநி ப்ரதிபத உதித மஞ்ஜுநாதாம்
வித்யாம் விதுர் பகவத: ப்ரதிபாத நார்ஹாம்
பாராயணாகம பயோநிதி பாரகாஸ்த்வாம்—-845-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகாதேவியே! ஸ்ரீரங்கநாதனால் மிகவும் மகிழ்வுடன் அடியார்களுக்கு அருளத் தக்கவளாகவும்,
ஒவ்வொரு அடிவைப்பிலும் இனிமையான வேத நாதத்துடன் கூடியவளாகவும்,
ஸ்ரீரங்கநாதனை எங்களுக்கு அளிக்க வல்லவளாகவும் நீ உள்ளாய்.
இப்படிப்பட்ட உன்னை வேத ஸமுத்திரங்களின் கரை கண்டவர்கள், வேதமாகவே அறிகின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே வேத சமுத்திரத்தின் கரையைக் கண்டவர்கள் உன்னை வித்யை என்று அறிகிறார்கள் –
இந்த வித்யை ப்ரீதனான -நமது நடத்தையினால் திருப்தி யுற்ற பகவானால் நமக்கு உய்யும் வகையாக அருளப் பெற்றது –
இந்த வித்யையின் ஒலி ஒவ்வொரு திருவடி வாய்ப்பிலும் மதுரமாக ஒழிக்கப் படுகிறது –
பகவானை அடைய இது தக்க உபாயம் -அப்படிப்பட்ட வித்யை நீ –
இந்த வித்யை பகவத் ப்ராப்தியைத் தரும் -திருப் பாதுகையில் பகவான் எழுந்து அருள்கிறாரே –

————————————————————————–

முக்தாம்ஸூ கேஸரவதீ ஸ்திர வஜ்ர தம்ஷ்ட்ரா
ப்ரஹ்லாத ஸம்பத் அநுரூப ஹிரண்ய பேதா
மூர்த்தி: ஸ் ரியோ பவஸி மாதவ பதரக்ஷே
நாதஸ்ய நூநம் உசிதா நரஸிம்ஹ மூர்த்தே:—-846–

ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைத் தரித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளியானது
சிங்கத்தின் பிடரிமுடி போன்று உள்ளது. உன்னில் பதிக்கப்பட்ட உறுதியான வைரங்கள், கோரைப் பற்கள் போன்று உள்ளன.
உன்னில் உள்ள தங்கமயமான தன்மையானது, ப்ரஹ்லாதனின் பக்தி என்னும் செல்வமாக உள்ளது.
இப்படியாக நரஸிம்ஹனாக நின்ற ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு ஏற்ற பிராட்டி போன்று உனது திருமேனியைக் கொண்டவளாக உள்ளாய் போலும்
(பாதுகையைப் பெண்சிங்கம் என்கிறார்).

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஸ்ரீ நரசிம்ஹ திரு அவதாரத்துக்கு தக்கதான பிராட்டி உருவம் ஆகிறாய் போலும் -முத்துக்களின் ஒளிக் கம்பிகள் ஆகிற
பிடரி மயிர் உடையதாயும் -கெட்டியான வைரக் கற்கள் ஆகிற கோரைப் பல்லுடையதாயும் அடியார்களின் ஆனந்த சம்ருத்திற்கு
ப்ரஹ்லாதனுடைய பக்தியாகிற ஐஸ்வர் யத்துக்கு மிகவும் ஒத்ததான உயர்ந்த தங்கத்தை யுடையதாய்
ஹிரண்யகசிபு வதத்தைச் செய்ததாய் அந்த ஸ்ரீ நரசிம்ஹ உருவம் உண்டாயிற்று –

————————————————————————————-

ஸம்பாவயந்தி கவயஸ் சதுர ப்ரசாராம்
மஞ்ஜுஸ்வநாம் மஹித மௌக்திக பத்ரளா அங்கீம்
ஸ்வாதீந ஸர்வபுவநாம் மணி பாதுகே த்வாம்
ரங்காதிராஜ பத பங்கஜ ராஜ ஹம்ஸீம்—-847–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! நீ சீரிய நடையைக் கொண்டவளாகவும், இனிய நாதம் கொண்டவளாகவும்,
உயர்ந்த முத்துக்களால் வெண்மையான சிறகுகள் உடையவள் போன்றும், அனைத்து நீர் மற்றும் உலகங்களை
வசப்படுத்தியவளாகவும் உள்ளாய். இப்படியாக உள்ள உன்னைக் காணும் நீரில் வாழ்கின்ற பறவைகள் அனைத்தும் உன்னை,
ஸ்ரீரங்கநாஜனின் திருவடித் தாமரையில் எப்போதும் விளையாடுகின்ற பெண் ராஜஹம்ஸம் என்றே எண்ணுகின்றன.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே கவிகள் உன்னைக் கொண்டாடுவர் -உன் சீரிய நடை -இனிய நாதம் -முத்துக்களின் இருக்கை- அழகிய வெண் சிறகுகள்
சர்வ உலகங்களையும் உனக்கு அதீனமாக வைத்து இருக்கும் திறன் இவை எல்லாம் கொண்டு நீ ஒரு ராஜ ஹம்சம் என்று கண்டு புகழ்வர்-
நீ பொருத்தமாக ஸ்ரீ ரங்க ராஜனுடைய திருவடித் தாமரைகள் ஆகிற இருப்பை உடையாய் நீ ஒரு அன்னப் பட்சி தான்
நீரில் வாழும் பட்சிகள் -கவிகள் -மேற்படி தன்மைகளை யுடைய உன்னை உலகில் உள்ள அனைத்து ஜலங்களையும் அதீனம் ஆக்கி
வைத்து இருக்கும் ராஜ சிம்ஹமாக ஏற்றிப் போற்றி வரும்
புவனம் -உலகம் -ஜலம் -கவி புலவர் -நீர்ப்பட்சி ஹம்சம் ஆசார்யனுக்கு நல்ல குறிப்பு -ஸ்ரீ பாதுகையே நமக்கு பிரதம ஆசார்யர் -நம்மாழ்வார் –

——————————————————————————————-

முக்தாமயூக ருசிராம் மணி பாத ரக்ஷே
மஞ்ஜுஸ்வநாம் மணிபி: ஆஹித வர்ண வர்க்காம்
மந்யே முகுந்த பத பத்ம மது வ்ரதீநாம்
அந்யாம் அக்ருத்ரிமகிராம் அதி தேவதாம் த்வாம்—-848–

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்களின் ஒளியால் மிகவும் அழகாக உள்ளாய்;
இனிமையான நாதங்கள் கொண்டவளாக உள்ளாய்; இரத்தினங்களால் உண்டாக்கப்படும் கருப்பு, சிகப்பு முதலான
பல நிறங்களைக் கொண்டவளாக உள்ளாய். இப்படியாக உள்ள உன்னைக் காணும்போது –
ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை போன்ற திருவடிகளை எப்போதும் மொய்த்தபடி உள்ள பெண் வண்டுகள் போன்றதும்,
யாராலும் செய்யப்படாததாக உள்ளதும் ஆகிய ஸ்ருதிகளின் அதிஷ்டான தேவதை என்று எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -முத்துக்களின் ஒளி அழகிய இனிய நாதம் ரத்னங்களால் உண்டாக்கப்பட்ட பல வர்ணங்கள்
இவை உன் சிறப்புக்கள் -உன் மீது பகவானின் திருவடித் தாமரைகள் அவற்றின் மீது சுழலும் பெண் வண்டுகள் ரீங்காரம் இடும் –
அவை ஸ்ருதிகள் என்னலாம் -ஸ்ருதிகளும் முக்தாம யூக ருசிரமானவை
முக்த -அமயூக -ருசிரம் -ஒளி அற்றமை நீங்கியவை -அதாவது ஒளி மிக்கவை -அழகியவை கூட
பல வர்ணங்கள் அஷர சமூஹங்கள் சேர்ந்து வேதமாகிறது
வேதங்களுக்கு அதிஷ்டான தேவதை நீ -இன்னோர் அதிஷ்டான தேவதை
ஓன்று சரஸ்வதி யாயிற்று -அவள் வெளுப்பு -இனிய நாதம் போன்ற தன்மைகளுக்கு உரியவள் –

———————————————————————————

ஆஸாத்ய கேகய ஸுதா வரதாநமூலம்
காலம் ப்ரதோஷம் அநிரீக்ஷ்ய ரமா ஸஹாயம்
மஞ்ஜு ப்ரணாத ரஹிதா மணி பாத ரக்ஷே
மௌநவ்ரதம் கிமபி நூநம் அவர்த்தயஸ் த்வம்—-849–

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! கைகேயிக்கு வரம் அளித்த காரணத்தினால் சீதையின் துணைவனான
இராமனைக் காண இயலாமல் நீ இருந்தாய். அந்த நேரத்தில் உனது இனிமையான நாதங்களை எழுப்பாமல்,
மௌனமாக அமர்ந்துவிட்டாய். இப்படியாக எம்பெருமானை வணங்கக்கூடாது என்ற விதி கொண்ட
ப்ரதோஷ காலத்தின் மௌன விரதம் பூண்டாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே கைகேயிக்கு தசரத சக்கரவர்த்தி கொடுத்த வரம் காரணமாக பெருமாளையும் பிராட்டியையும் பிரிந்து இருக்க நேரிட்டது
அதை நீ தோஷம் மிக்க காலமாகக் கருத்தினாய் -மஹா ப்ரதோஷ காலம் -த்ரயோதசி -அஸ்தமன காலம் -மௌனம் விதிக்கப் பட்டுள்ளது
பகவானைப் பிரிய நேரிட்டதால் தோஷம் ஆயிற்றே நீ அழகிய ஒலி தவிர்த்தாய் -மௌனத்தை ஏற்றாய் –
ஆழ்வாரின் இனிய அருளிச் செயல் அனுசந்தானம் பெருமாளுக்கு முன்பு தான் –
பெருமாள் அருகில் இல்லாத போது ஸ்ரீ பாதுகை -நம்மாழ்வார் மௌனம் ஆயிற்றே –

————————————————————————

வைடூர்ய ரம்ய ஸலிலா மஹிதா மருத்பி:
சாயாவதீ மரத கோபல ரஸ்மி ஜாலை:
அச்ராந்த மோஹ பதவீ பதி கஸ்ய ஜந்தோ:
விஸ்ராந்தி பூமி இவ சௌரி பாதாவநி த்வம்—-850-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது வைடூர்யக் கற்கள் தெளிவான நீரோடை போன்று உள்ளன;
தேவர்கள் உன்னைக் கொண்டாடுவது என்னும் செயல் குளிர்ந்த காற்று போன்று உள்ளது;
பச்சை நிற இரத்தினக்கற்களின் ஒளியானது அழகான மரநிழல் போன்று உள்ளது.
இப்படியாக உள்ள நீ – சற்றும் இளைப்பாறாமல், உலக விஷயங்களில் மயங்குவது என்ற வழியில் நடக்கின்ற
மனிதர்களின் சிரமத்தை நீக்கும் இடமாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது வைடூர்ய கற்கள் தெளிந்த நீர் நிலை போல் தோற்றும் -காற்று வீசி குளுமை தரும்
மரகதக் கற்களின் பசுமை ஒளி சோபையைத் தரும் –
நிழலைத் தரும் -அத்தகைய சூழலில் நீ ஓயாமல் மோஹம் அஜ்ஞானம் மூர்ச்சை இவற்றை விளைவிக்கும்
சம்சார அலைச்சலில் களைத்த நமக்கு இளைப்பாறும் பூமியாகிறாய்
மருத் -காற்று -தேவர் -தேவர்களால் பூஜிக்கப் படுகிறாய்
சாயா அழகு நிழல் -சிலேடை

———————————————————————————

ஆத்யோ ரகுக்ஷிதி புஜாம் அபிஷேக தீப்தை:
ஆப்யாயிதஸ் தவ பதாவநி ரஸ்மி ஜாலை:
மந்தீசகார தபநோ வ்யபநீத பீதி:
மந்தோதரீ வதந சந்த்ர மஸோ மயூகாந்—-851-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனக்குச் செய்யப்பட்ட பட்டாபிஷேகத்தால் உனது இரத்தினக்கற்களின் ஒளியானது வெகுவாக வீசியது.
அந்த ஒளியால் ரகுகுலத்தின் முதல்வனாகிய சூரியன் மேலும் வலுவடைந்தான்.
இதனால் அவன் (இராவணனிடம் கொண்டிருந்த பயம் நீங்கி) இராவணனின் பத்னியாகிய
மண்டோதரியின் முகம் என்ற சந்த்ரனின் ஒளி மங்கும்படிச் செய்தான்.

ஸூர்யன் தன ஒளியால் சந்தரன் ஒளியைக் குறைப்பது உலகு அறிந்தது -பகலில் சந்தரன் காணப்படும் நிலை அதைத் தெரியப்படுத்தும்
அது போலே மண்டோதரியின் முக சந்த்ரனை ஒளி இழக்கச் செய்ய ஸூர்யனுக்கு தைர்யம் இல்லை -அந்த நிலையில்
ஸ்ரீ பாதுகையே ரகு வம்சத்துக்கு கூடஸ்தன் ஸூரியன் -எப்போது உனக்கு திரு பட்டாபிஷேகம் ஆயிற்றோ அப்போது தான்
அவனுக்கு புஷ்டி கிடைத்தது -எதில் இருந்து என்றால் -திரு அபிஷேகத்தினால் பிரகாசம் பெற்ற உன் கிரணங்களால் –
உடனே அவன் அச்சம் நீங்கி மண்டோதரியின் முக சந்திர ஒளியைக் குறைத்திட்டான் –
உனது திருப் பட்டாபிஷேகம் வரப் போகும் ராவணன் அழிவுக்கு ஸூசகம் ஆயிற்று என்றபடி –

—————————————————————————-

மாந்யா ஸமஸ்த ஜகதாம் மணி பங்க லீலா
பாதே நிஸர்க கடிதா மணி பாதுகே த்வம்
அந்தஸ் புரேஷு லளிதாநி கதாகதாநி
ஸ்சாயேவ ரங்கந்ருபதே: அநுவர்த்தஸே த்வம்

இரத்தினக்கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! அனைத்து உலகங்களாலும் கொண்டாடத்தக்கவளாக உள்ள நீ,
உனது இந்த்ரநீலக் கற்களின் ஒளியால் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடிகளில் நிழல் போன்று சேர்ந்துள்ளாய்.
இப்படியாக நீ ஸ்ரீரங்கநாதனுடன் அவனது அந்தப்புரங்களுக்கு வருவதும் போவதுமாக, அவன் நிழலாக நின்று அனுஸரிக்கிறாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே அகில உலகங்களுக்கும் பூஜ்யையான நீ இந்திர நீலக் கற்களால் கறுத்துப் பெருமாள் திருவடியில்
இயற்கையாகவே விடாது சேர்ந்து பெருமாள் அந்தப்புரத்திற்கு போய் வரும் போதும் நிழல் போலே உடன் செல்கிறாய் –
நீ பெருமாளுக்கே நிழல் -பெருமாளுக்கு பிரதிநிதி -பெருமாள் இடம் இருந்து நிழல் போலப் பிரியாது இருக்கிறாய்
அவனுடைய இனிய நடக்கைகளுக்கு உடன் இருக்கும் சாஷி –

————————————————————————————

ரங்காதி ராஜ பத பங்கஜம் ஆஸ்ரயந்தீ
ஹைமீ ஸ்வயம் பரிகதா ஹரி நீல ரத்நை:
ஸம்பாவ்யஸே ஸுக்ருதிபி: மணி பாதுகே தவம்
ஸாமாந்ய மூர்த்தி: இவ ஸிந்து ஸுதா தரண்யோ:—853–

இரத்தினக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை எப்போதும் பற்றியவளாகவும்,
தங்கமயமாக இந்த்ரநீலக் கற்களால் இழைக்கப்பட்டவளாகவும் நீ உள்ளாய்.
ஆக நீ திருப்பாற்கடலில் அவதரித்த மஹாலக்ஷ்மி என்றும், பூமிபிராட்டி என்றும் புண்ணியவான்களால் எண்ணப்படுகிறாய்
(தங்க நிறம் = மஹாலக்ஷ்மி, இந்த்ரநீலம் = பூதேவி).

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடியைப் பற்றி இருக்கிறாய் -ஸ்வயமாகவே தங்க வடிவமாய்
இந்திர நீலக் கற்களின் சோபையும் சேர மஹா லஷ்மி பூமி தேவி இருவரும் உன்னில் இருப்பதாகத் தோற்றும் –
ஆக பாக்யவான்கள் நல்ல ஸ்ரீ ஸூக்திகளைச் செய்பவர்கள் -உன்னை பெரிய பிராட்டி பூமிப்பிராட்டி
இருவருடையவும் போது வடிவாகக் காண்கின்றனர் –

————————————————————————————-

அப்யர்ச்சிதா ஸுமநஸாம் நிவஹை: அஜஸ்ரம்
முக்தா அருணோபல நக அங்குளி பல்லவஸ்ரீ:
ஸ்ரேயஸ்கரீம் முரபித: சரண த்வயி இவ
கந்திம் ஸமாஸ்ரயஸி காஞ்சந பாதுகே த்வம்—-854-

தங்கமயமான பாதுகையே! நீ எப்போதும் தேவர்களால் மலர்கள் தூவி பூஜிக்கப்பட்டபடி உள்ளாய்.
உனது முத்துக்கள் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடி நகங்கள் போன்று உள்ளன.
உனது சிகப்புக்கற்கள் அவனது தளிர் போன்ற திருவடி விரல்கள் போன்று உள்ளன.
இப்படியாக நீ ஸ்ரீரங்கநாதனின் இணைந்த திருவடிகளின் ஐச்வர்யத்தைப் பெற்றவளாக, அதன் மேன்மையைப் பெற்றவளாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பொற் பாதுகையே தேவதைகள் அர்ச்சிக்கின்றனர் -புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கப் படுகிறாய் -எப்போதும் இது நடக்கிறது –
ஆம் நீ பெருமாள் திருவடிதான் என்று சொல்லலாம் போலும் -உனது முத்துக்கள் திருவிரல் திரு நகங்களாக –
உனது சிவப்புக் கற்கள் திரு தளிர் விரல்களாக -இப்படித் தோற்றம் அளிக்க நீ மோஷம் உள்பட எல்லா புருஷார்த்தங்களையும் அளிப்பவளாக
அதற்கு உரிய காந்தியை பெருமாள் திருவடிக்கு இருப்பது போல் அதே காந்தியைப் பெற்று இருக்கிறாய் -ஸ்ரீ பாதுகை திருவடிக்கு சமானம் என்றபடி –

—————————————————————————————–

நிர்ம்ருஷ்ட காத்ரருசிரா மணி பாதுகே த்வம்
ஸ்நாதா அநுலேப ஸுரபி: நவமால்ய சித்ரா
ப்ராப்தே விஹார ஸமயே பஜஸே முராரே:
பாதாரவிந்த பரி போகம் அநந்ய லப்யம்—-855-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! நன்றாக நீராட்டப்பட்டு துடைத்துவிடப்பட்டு, மிகவும் அழகான திருமேனியுடன்
காணப்படுபவளாக உள்ளாய். சந்தனப் பூச்சுடன் வாசனை நிறைந்தவனாகவும், புதிய மாலைகள் சூட்டப்பட்டவளாகவும் உள்ளாய்.
ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஸஞ்சார நேரத்தில், மற்ற யாராலும் பெற இயலாத ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகளுடன்
ஏற்படும் சேர்க்கை என்ற உயர்ந்த இன்பத்தைப் பெறுகிறாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ துடைக்கப் பெற்று அழகிய நிர்மலமான தோற்றம் பெற்று திரு மஞ்சனமாகி சந்தனம் பூசப் பெற்று
வாசனை மிக்கவளாய் புஷ்ப மாலைகளால் அலங்கரிக்கப் பெற்றும் நிற்கிற நீ –
பெருமாள் சஞ்சாரம் செய்யவோ அல்லது விளையாடவோ கருதும் போது
உசிதமான சமயத்தில் பெருமாள் திருவடிகளுடன் சேர்ந்து கலவி யுண்கிறாய்-நீ உன் நாயகனான திருவடியுடன் கலப்பது
என்பது உனக்கே உரிய போகம் ஆயிற்றே -மற்றவை ஆபரணங்கள் பெற முடியாத தாயிற்றே –

————————————————————————-

நாதே பதாவநி ததா தவ ஸந்நிவேசே
நிர்வேசந க்ரமம் அஸஹ்யம் அபாசிகீர்ஷு:
யைரேவ லோசந சதை: அபிவீக்ஷதே த்வாம்
தைரேவ பந்நகபதி: ஸ்ருதிமாந் பபூவ—-856–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னுடைய இனிமையான நாதம், மிகவும் அழகான திருமேனி
ஆகிய இரண்டையும் ஒன்றுக்குப்பின் மற்றொன்றை அனுபவிப்பது என்ற வரிசை காலதாமதத்தை ஆதிசேஷனால்
பொறுத்துக் கொள்ள இயலவில்லை. ஆகையால் இவை இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் அனுபவிக்க என்ணிய பாம்புகளின்
அரசனான ஆதிசேஷன் செய்தது என்னவென்றால் –
நூற்றுக்கணக்கான எந்தக் கண்களால் உன்னைக் கண்டு அனுபவிக்கிறானோ அந்தக் கண்களே காதுகளாகவும்
இருக்கும்படியாக நின்றான் போலும் (பாம்புகளுக்குச் செவி இல்லை).

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஆதி சேஷன் திருவவதாரம் -அந்த ஆதி சேஷன் உன்னை அனுபவிக்கும் பாங்கை என் என்று சொல்ல –
உன் நாதத்தைக் கேட்டு அனுபவிக்கவும் உன் திருமணி அமைப்பைக் கண்டு அனுபவிக்கவும் ஆறாத காதல் அவனுக்கு
ஆனால் ஒன்றுக்கு பின் மற்றது என்று கால தாமசம் பொறுக்க ஒண்ணான் -உன்னருளால் அவனுக்கு
அந்த நூற்றுக் கணக்கான கண்களே காதுகளுமாகி உன்னை உற்று நோக்கி சேவிக்கையிலேயே உன் நாதத்தையும் கேட்டு அனுபவிக்க சக்தனானான் –
பாம்புகளுக்கு கண்ணே செவிப்புலன் எனபது மரபு -சஷூஸ் ஸ்ரவஸ் என்று பெயர்

ஸ்ரீ பாதுகையே நம்மாழ்வார் -அவரை சேவிக்கவும் அவர் செவிக்கினிய செஞ்சொல் நாதத்தைக் கேட்கவும் நித்ய ஸூரிகள் கூடப் பாரிப்பார்

—————————————————————————–

பாதாவநி ஸ்புட மயூக ஸஹஸ்ர த்ருஸ் யா
விஷ்ணோ: பதேந பவதீ விஹிதப்ரசாரா
த்வத் பக்தி யந்த்ரித ஜந ப்ரதமஸ்ய சம்போ:
வைகர்தநீம் அநுகரோதி விஹார மூர்த்திம்—857–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னிடத்தில் வெளிப்படும் ஆயிரக்கணக்கான கிரணங்களின் ஒளியால்,
பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக உள்ளாய். ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளால் எங்கும் ஸஞ்சாரம் செய்கிறாய்.
உன்னிடம் உள்ள பக்தியால் பலர் ஆனந்தம் அடைந்து உன்னிடம் கட்டப்பட்டபடி உள்ளனர்.
அவர்களுள் முதன்மையாக உள்ள சிவனின் சூரியன் எனப்படும் சரீரத்தை நீ எடுத்து உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்பால் பக்தி மிகுதியால் வசப்பட்ட பக்தர்களுக்குள் முதல்வனாகிய சிவனுக்கு நீ எப்படி அருள் புரிந்து இருக்கிறாய் –
அவனுக்கு உள்ளே அஷ்ட மூர்த்தியில் ஒன்றான சூர்யனோடு ஒப்புமை காட்டுகிறாய்
உனக்கும் அவனுக்கும் ஆயிரம் கிரணங்கள் -நீ விஷ்ணு பதத்தில் இருக்கிறாய் –
அவன் விஷ்ணு பதமாகிய ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கிறான் ஆக நீ சூர்யன் போலே சிவனுக்கு அருள்வது இங்கனம் –

———————————————————————————-

ராஜ்யே வநே அபி ரகுவீர பத உசிதாயா:
ஸம்ஸ்ம்ருத்ய கௌதமவதூ பரிரக்ஷணம் தே
மந்யே ஸமாஹித தியோ மணி பாதுகே த்வாம்
மூர்த்நா பஜந்தி அநுதிநம் முனி தர்ம தாரா:—858–

இரத்தினக் கற்களால் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! அயோத்தியிலும், கானகத்திலும் இராமனின் திருவடிக்கும்
பட்டத்திற்கும் ஏற்றவளாக நீ உள்ளாய். உன்னால் செய்யப்பட்ட அகலிகை ரக்ஷணம்
(கௌதம முனிவரின் பத்தினியாகிய அகலிகையைக் காப்பாற்றியது) என்பதை முனிவர்களின் பத்தினிகள்
எப்போதும் நினைத்தபடி உள்ளனர்.
இதனால் தங்கள் மனதில் வேறு எதனையும் எண்ணாமல், உன்னை அன்றாடம் தங்கள் தலையில் ஏற்று வணங்கிறார்கள்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ராஜ்யத்திலும் வானத்திலும் உனது சாதனை -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய பதத்திற்கு -ஸ்தானத்திற்கு –
திருவடிக்கு ஏற்றதான செயலாகும் -ராஜ்ய ரஷணம் செய்தாய் -வனத்திலோ என்றால்
கௌதம முனிவரின் தர்ம பத்னியான அஹல்யையைக் காத்தாய்
இதை எல்லாம் நினைத்து நினைத்து உன்னிடமே தம் உள்ளத்தைச் செலுத்திய ரிஷி பத்னிகள் தினம் தோறும்
உன்னைத் தம் தலையில் வைத்துக் கொண்டாடுகிறார்கள் –

———————————————————————————

த்வாம் ஆஸ்ரிதோ மணிமயூக ஸஹஸ்ர த்ருஸ்யாம்
த்வத் சிஞ்ஜிதேந ஸஹ ரங்கபதி: ஸமுத்யந்
ஆசங்க்யதே ஸுமதிபி: மணி பாத ரக்ஷே
வித்யாஸக: ஸவித்ரு மண்டல மத்யவர்த்தீ—-859-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஆயிரக்கணக்கான கிரணங்களுடன் விளங்கும் உன்னை ஸ்ரீரங்கநாதன்
தனது ஸஞ்சார காலத்தில் அடைகிறான். உன்னுடைய இனிமையான நாதங்களுடன் அவன் புறப்படுகிறான்.
இப்படியாக உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதன், புத்திமான்களால் மூன்று வேதங்களுடன் கூடிய
ஸூரிய மண்டலத்தின் நடுவில் உள்ள சூரியனாகவே எண்ணப்படுகிறான்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் ரத்ன கிரணங்கள் ஆயிரக் கணக்கில் உள்ளன -ஸ்ரீ ரங்க நாதன் உன்னைத் தரித்து
உன்னை அடைந்து உன் நாதத்துடன் புறப்படுகிறான் -பெருமாளை சேவிப்பவர்களான புத்திமான்கள் இவன் தான்
வித்யைகளுடன் கூடி சூர்ய மண்டலத்தில் நடுவில் இருப்பவன் என்று முடிவு செய்கின்றனர் –

—————————————————————–

ரத்நாஸ்ரிதை: ஹரிபதம் மணி பாதுகே த்வம்
ஸ்ப்ருஷ்ட்வா கரை: ஸ்ருதி ரஸாயந மஞ்ஜுநாதா
தத்வம் தத் ஏதத் இதி போதயஸீவ ஸம்யக்
வேதாந் ப்ரதாரிதவதோ விவிதாந் குத்ருஷ்டீந்—-860-

இரத்தினக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய இரத்தினக் கற்களைச் சார்ந்துள்ள ஒளி என்னும் கைகள் கொண்டு
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைத் தொட்டு வணங்குகிறாய். செவிகளுக்கு இன்பம் உண்டாக்கும் விதமாக நாதங்கள் கொண்டுள்ளாய்.
வேதங்களைத் தவறாகக் கூறும் பலவிதமான வாதங்களை வைக்கின்ற வாதிகளைக் கண்டித்து,
”வேதங்கள் கூறும் உண்மையான பொருள் இவனே”, என்று ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைத் தொட்டு உணர்த்துகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -நீ செவிக்கு இனிதாய் ஸ்ருதிகளில் இருந்து பெறப்படும் சாரமானதும் ரசம் மிக்கதுமான ஒன்றை
உனது உனது இனிய ஒலியில் சொல்லுகிறாய் போலும் –
அதுவும் ரத்னங்கள் அணிந்த உன் கைகளாலே ரத்னங்கள் வெளியிடும் கிரணங்கள் மூலம் ஸ்ரீ ரங்க நாதன்
திருவடியைத் தொட்டுக் கொண்டு -சத்ய பிரமாணம் -அறிவிக்கிறாய்-

தத்வம் ததேதத் -என்று அதாவது உபய விபூதி விசிஷ்டமானதும் பிரமாண சித்தமானதுமாய் -இப்படி திரு அவதரித்து உள்ள
அர்ச்சா மூர்த்தி சர்வ சரீரியான பர தத்வம் என்று -இது குத்ருஷ்டிகளைத் திருத்தவே –
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரராக ஆதி சேஷன் திரு அவதாரம் செய்து அருளி தத்வ விளக்கம் அருளி சித்தாந்தம் நிர்ணயித்து அருளினார் –

—————————————————————————

ஆனந்தஸூ: ப்ரணயிநாம் அநக ப்ரஸாதா
ரங்காதிராஜ பத ரக்ஷிணி ரத்ந பாஸா
ந்யஸ்தே முஹு: நிஜபரே ஸ்திரதாம் பஜந்த்யா:
வர்ணாம் ஸூகம் விதர ஸீவ வஸுந்தராயா:—861-

ஸ்ரீரங்கராஜனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னை அடைந்தவர்களுக்கு மிகுந்த ஆனந்தம் அளிக்கிறாய்.
எந்தவிதமான காரணமும் இன்றி இயல்பாகவே அனைவருக்கும் அருளுகிறாய்.
இந்தப் பூமியின் பாரம் உன்னிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டபோது, உறுதியுடன் நின்ற பூமிக்கு உனது இரத்தினக்கற்களின்
ஒளி மூலமாக (த்ரௌபதிக்கு வஸ்த்ரம் அளித்தது போன்று), பல நிறங்கள் கொண்ட வஸ்த்ரங்களை அளிக்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -பக்தர்களுக்கும் பலன் கொடுப்பவர்க்கும் ஆனந்தம் தருபவளாய் இயல்பாவே அருள் புரிகின்றவள் நீ –
பூமிப் பிராட்டி குத்ருஷ்டிகளின் பாரம் தாங்காமல் உன்னிடம் பர சமர்ப்பணம் செய்தாள் போலும் -அதில் பூமி உறுதியாய் இருப்பாள்
நீ உன் பரத்தைப் பூமியில் வைக்கும் போது அதையும் பூமி ஏற்கிறாள் –
பூமிப் பிராட்டிக்கு முன் த்ரௌபதிக்குப் போலே உன் ரத்ன ஒளிகளால் வர்ண வர்ணப் புடவைகளை மேன்மேலும் தருகிறாய் போலும் –

————————————————————————————

த்வம் சித்ரபாநு அஸி ரத்ந விசேஷ யோகாத்
பூம்நா நிஜேந பரி புஷ்யஸி பாவகத்வம்
ஸ்வேநைவ சௌரி சரணாவநி சந்த்ர ரூபா
தேஜஸ் த்ரயீவ மிளிதாஸி தமஸ் அபஹா ந:—-862-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! பலவிதமான இரத்தினக்கற்கள் உன்னில் பதிக்கப்பட்டுள்ளதால் நீ வியப்பான
பல வர்ணங்களுடன் கூடிய ஒளியைக் கொண்டு ஸூரியன் போன்று உள்ளாய். உன்னுடைய இயற்கையான தன்மை மூலம்
மற்றவர்களைத் தூய்மைப்படுத்துவதால், அக்னி போன்று உள்ளாய். தங்கமயமான சந்த்ரனாகவும் உள்ளாய்.
இப்படியாக நீ எங்களுடைய துன்பம் என்ற இருளை நீக்கவல்ல மூன்று ஒளியாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே நீ உன்னில் மூன்று ஒலிகளை ஒன்றாகக் கொண்டு இருக்கிறாய் என்று தோன்றுகிறது –
பல்வகை ரத்னங்களில் இருந்து பல வர்ணக் கதிர்களைத் தந்து ஸூர்யனாகவும்
தன் இயற்கைப் பெருமையால் சுத்தி தரக் கூடிய தன்மையால் அக்னியாகவும்
சந்திர ரூபியாய் -தங்கத்தாலானவளாய்-நின்று சந்த்ரனாகவும் விளங்குகிறாய் –
சித்ரபானு -ஸூர்யன் -பலநிறக் கதிரோன்-பாவகன் -அக்னி -பாவனைப் படுத்துபவன் -சந்திர ரூபா -சந்திரன் உரு -தங்கம் –

——————————————————–

ப்ரௌட ப்ரவாள ருசிரா புவந ஏக வந்த்யா
ரங்காதிராஜ சரணாவநி ரம்ய சந்த்ரா
ஸம்பிந்ந மௌக்திக ருசி: ஸததம் ப்ரஜாநாம்
தாபாத்யயம் திசஸி தாரகிதேவ ஸந்த்யா—863-

ஸ்ரீரங்கராஜனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னுடைய பவழங்கள் மூலம் இளம் துளிர் போன்ற
அழகாகச் சிவந்து காணப்படுகிறாய். அனைத்து உலகங்களாலும் வணங்கப்பட்டபடி உள்ளாய்.
அழகான தங்கத்தைக் (சந்த்ரனை) கொண்டுள்ளாய். உயர்ந்த முத்துக்களின் ஒளியுடன் கூடியுள்ளாய்.
இப்படியாக உள்ள நீ நக்ஷத்ரங்களைக் கொண்டதான ஸந்த்யா காலம் போன்று மக்களுக்கு எப்போதும்
ஸம்ஸாரத்தில் உள்ள துன்பங்கள் நீக்கி, சாந்தியை அளிக்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே முதிர்ந்த பவழங்களால் நீ அழகாய் இருக்கிறாய் -அழகிய தங்கத்தை உடையாய் -முத்துக்களின் ஒளி கூட சேர்ந்து உள்ளதே –
எல்லோருக்கும் வணங்கத் தக்கவள்- நீ இப்படி எல்லாம் இருப்பது சாயம் சந்தியை நினைவூட்டுகிறது –
தளிர் போல் அழகிய சந்திரனை உடைய சந்த்யா வேளை -நஷத்ரங்கள் ஒளிர்வது -சிவந்த வானம் -சந்த்யா -உபாசனம் செய்கிற வேளை
அந்த மாலை வேளை போலே தாப சாந்தி அளிக்கிறாய் –

———————————————————————–

ரங்கேஸ் வரஸ்ய புரதோ மணி பாதுகே த்வம்
ரத்நாம் ஸூபிர் விகிரஸி ஸ்புட பக்தி பந்தா
பாதௌ விஹாரயிதும் அத்புத ஸௌகுமார்யௌ
ப்ராய: ஸரோஜ குமுத உத்பல பத்ர பங்க்திம்—-864-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! அனைவரும் அறிந்த கெட்டியான இரத்தினங்களைக் (உறுதியான பக்தியை)
கொண்டவளாக உள்ளாய். மென்மையான ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை உல்லாஸமாக ஸஞ்சாரம் செய்விக்க நீ எண்ணினாய்.
இதனால் நீ செய்வது என்ன? உனது பலவிதமான இரத்தினக் கற்களின் ஒளி மூலம் தாமரை மலர், அல்லி மலர், நெய்தல் மலர்
போன்றவற்றினுடைய இதழ்களின் வரிசையைப் பரப்பி வைக்கிறாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -ஸ்ரீ ரங்கநாதனின் திருவடிகள் அத்யுத்புதமான மென்மை யுடையவை -ஆகவே நீ நன்றாக விளங்கும்
பிரேம பாவம் உடையவளாய் -பல ரத்ன வரிசைகள் சிறப்பாக காட்டப் பட்டுள்ள அமைப்பு உடையவளாய்
பெருமாளை உல்லாச சஞ்சாரம் செய்ய எழுந்து அருளப் பண்ணுகிறாய் -அப்போது உன் பரிவில் ஒரு நடை பாவாடை பரப்புகிறாய் போலும்
உன் ரத்னங்களின் ஒளிக் கதிர்கள் தாமரைகள் அல்லிப் பூக்கள் கரு நெய்தல் இவற்றின் இதழ்களை வரிசையாகப் பரப்பினால் போல் இருக்கிறது –

————————————————————————————-

ஆஸந்ந வ்ருத்தி: அவரோத க்ருஹேஷு சௌரே:
ஆபாதயஸி அநுபதம் வர வர்ணி நீநாம்
ஆலக்ந ரத்ந கிரணா மணி பாதுகே த்வம்
மஞ்ஜுஸ்வநா மதந பாண நிகர்ஷ சங்காம்—-865–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் அந்தப்புரங்களில் நீ உள்ள போது,
உனது இரத்தினக் கற்களின் ஒளியை எங்கும் பரவச் செய்கிறாய். உனது இனிமையான நாதம் எங்கும் ஒலித்தபடி உள்ளது.
இதனைக் காணும் போது – ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஒவ்வொரு அடிவைப்பிலும், அவனது தேவிமார்கள் மன்மதனின் அம்புகள்
தங்கள் மீது எய்யப்படுவதற்காகத் தீட்டப்படுகிறதோ என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுவதாகத் தோன்றுகிறது.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே பெருமாளை ஏகாந்த அந்தப்புரத்திற்கு எழுந்து அருளப் பண்ணுகிறாய் –
அப்போது ரத்னங்களில் இருந்து கிரணங்கள் எங்கும் பரவும் –
உன் நடையில் இனிய நாதமும் உண்டாகும் -இது அடிக்கடி நடப்பதால் உன்னில் மன்மத பானங்கள் அடிக்கடி
தீட்டப் படுவதால் ஒளியும் ஒலியும் உண்டாகின்றனவோ –
இது உன்னவரின் காதல் மகளிரை மயக்கவோ என்று எண்ணத் தோன்றும் –
அவன் முன்பு எஞ்சிய உலகம் முற்றும் ஸ்திரீ பிராயமே -ஸ்ரீ பாதுகை -நம்மாழ்வார் –
அவர் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் பகவத் ப்ரேமம் -தெய்வக் காதல் பொங்கச் செய்யுமே –

—————————————————————————————

பர்யாப்த மௌக்திக நகா ஸ்புட பத்ம ராகா
ரேகா விசேஷ ருசிரா லளித ப்ரசாரா
ரங்காதி ராஜ பதயோர் மணி பாதுகே த்வம்
ஸாயுஜ்யம் ஆஸ்ரிதவதீவ ஸமஸ்த வந்த்யா—-866–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களானவை அழகான நகங்கள் போன்று உள்ளன.
உனது பத்மராகக் கற்களானவை தாமரை மலர் போன்று சிவந்து காணப்படுகின்றன.
மிகவும் அழகான ரேகைகள் கொண்டவளாக உள்ளாய். மிகவும் அழகான நடையைக் கொண்டவளாகவும் உள்ளாய்.
இப்படியாக நீ ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளுடன் மிகுந்த ஒற்றுமையை அடைந்துள்ளாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் முத்துக்கள் திருவடிகளின் திரு நகத்தை நிகர்க்கும் –
பத்ம ராகக் கற்கள் சிவப்பினால் தாமரை போல் இருந்து
திருவடித் தாமரையை நினை ஊட்டும் ரேகைகளும் நடையும் அங்கனமே -எல்லோருக்கும் பூஜ்யமான இருப்பு
இப்படி நீ பெருமாள் திருவடிகளின் சாயுஜ்யத்தை அடைந்து இருக்கிறாய் –

————————————————————————–

ப்ராப்த அபிஷேகா மணி பாதுகே த்வம்
ப்ரதீப்த ரத்நா ரகுராஜ தாந்யா:
ப்ரதக்ஷிண ப்ரக்ரமணாத் அகார்ஷீ:
ப்ராகாரம் அக்நேயம் இவ ப்ரபாபி:—867–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! பட்டாபிஷேகம் செய்யப்பட்டதால் மிகவும் ப்ரகாசமாக உனது
இரத்தினக் கற்கள் உள்ளன. இத்துடன் கூடியபடி நீ அயோத்தி மாநகர வீதிகளில் வலம் வருகிறாய்.
அப்போது உனது இரத்தினக் கற்களின் ஒளி மூலமாகவே அக்னியால் செய்யப்பட்ட மதிள் சுவரை அமைத்தாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உனக்கு திரு அபிஷேகம் ஆயிற்று -நீ வீதி வலம் வருகிறாய் –
உன் பத்மராகக் கற்கள் ஒளிப் பிழம்பை வெளியிடுகின்றன
திரு அயோத்யா நகரத்துக்கே ஒளி மயமான அக்னி மயமான கோட்டை மதிள்களை உண்டாக்கி விட்டாய் போலும் –

—————————————————————-

ரத்ந ஆஸநே ராகவ பாத ரக்ஷே
ப்ரதீப்யமாநா: தவ பத்ம ராகா:
ப்ராயோ நரேந்த்ராந் பரதஸ்ய ஜேது:
ப்ரதாப வஹ்நே: அபவந் ப்ரரோஹா:—868-

ஸ்ரீராமனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னுடைய ஸிம்ஹாஸனத்தில் உனது பத்மராகக் கற்கள்
மிகவும் ப்ரகாசத்துடன் காணப்படுகின்றன. இவற்றைக் காணும்போது, எதிரிகளை வெல்பவனாகிய
பரதனின் வீரம் என்ற நெருப்புக்கு முளைகளாகத் தோன்றுகின்றன.

ஸ்ரீ ராகவ பாதுகையே நீ கல்லில் இழைத்த சிம்மாசனத்தில் வீற்று இருக்கிறாய் –
உன் பத்மராகக் கற்கள் மிக மிக பிரகாசமாகத் தோற்றும் –
ஸ்ரீ பரதாழ்வான் ஸ்ரீ பாதுகா அனுக்ரஹத்தால் அரசர்களை வென்றானே அப்போது வெளிப்படும்
ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உடைய பிரதாபாக்னியின் கொழுந்துகளோ என்று தோன்றும் –

——————————————————————-

ஸூப ப்ரணாதா பவதீ ஸ்ருதீநாம்
கண்டேஷு வைகுண்ட பதிம் வராணாம்
பத்நாஸி நூநம் மணி பாத ரக்ஷே
மங்கள்ய ஸூத்ரம் மணி ரஸ்மி ஜாலை:—-869–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் என்னும் கணவனை அடைகின்ற வேதங்களின் கழுத்தில்,
உனது இரத்தினக் கற்களின் ஒளி மூலமாக நீ திருமாங்கல்யத்தை அணிவிக்கிறாய் போலும்.
இந்த நேரத்தில் உனது இனிமையான நாதங்கள் மங்கள வாத்தியங்களாக உள்ளன.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் நாதம் மிக மங்கள மானது -அதைக் கொண்டு நீ மணி
ஒளித் திரள்களாலான திரு மாங்கல்ய சரடைக் கட்டுகிறாய் –
ஸ்ரீ வைகுந்த நாதனைப் பதியாக வரித்துள்ள ஸ்ருதி மாதருக்கு இது நிச்சயம் —
ஸ்ரீ பாதுகை உபாத்யாயினி போல -நாத்தனராய் இருக்கலாம் –
அவள் சொல்லும் ஆசீர்வாத வசனம் தான் ஸூப பிரணாதம்-அதாவது மந்திர உச்சாரணம் –
வேத பிரதிபாத்யன் பெருமாள் -வேத மாதருக்கு அவனே கணவன் -என்றவாறு -ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் காட்டிய வழி-

————————————————————-

விசித்ர வர்ணா ஸ்ருதி ரம்ய சப்தா
நிஷேவ்யஸே நாக ஸதாம் சிரோபி:
மதுத் விஷஸ் த்வம் மணி பாத ரக்ஷே
ஸ்ரேயஸ்கரீ காஸந பத்ரிகேவ—-870–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உனது பலவிதமான கற்களின் ஒளியானது, பல எழுத்துக்கள் போன்று உள்ளன.
உனது செவிக்கினிய நாதங்கள் அழகான சொற்கள் போன்று உள்ளது.
இப்படியாக உள்ள நீ, அனைவருக்கும் நன்மை அளிப்பவளாக, தேவர்களின் தலைகளில்
ஸ்ரீரங்கநாதனின் கட்டளைச் சீட்டுகள் போன்று உள்ளாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ பல்வகைப்பட்ட சிறந்த வர்ணங்கள் -எழுத்துக்கள் -உடையவள் -உன் ஒலி செவிக்கு இனிது
செவிக்கு இனிய சொற்களை உடையவள் -நீ நன்மைகளைச் செய்வதும் சொல்ல வேணும் –
இப்படி இருத்தலால் தானே தேவர்கள் உன்னைத் தலையில் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் பகவானுடைய சாசன பத்ரம் என்பதாக ஏற்றுக் கொள்வர் –
இனிய சொற்களான அருளிச் செயல் மூலம் ஆழ்வார் நமக்குக் கட்டளை இடுகிறார் -தேவதைகளுக்கும் உரியது -நமக்கு அதுவே உத்தம சாசனம் –

————————————————————————————

ஸ்திரா ஸ்வபாவாந் மணி பாதுகே த்வம்
ஸர்வம் ஸஹா ஸ்வாது பலப்ரஸூதி:
ப்ருத்வீவ பத்ப்யாம் பரமஸ்ய பும்ஸ:
ஸம்ஸ்ருஜ்யஸே தேவி விபஜ்யஸே ச—-871-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது ஸ்வபாவத்தினால் நீ ஸ்திரமாகவும்,
அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்பவளாகவும், அனைத்து பலன்களையும் உண்டாக்குபவளாகவும் உள்ளாய்.
இப்படியாக நீ பூமாதேவி போன்று உள்ளாய்.
மேலும் பூமியானது எவ்விதம் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டும் (ஸ்ருஷ்டி காலம்),
சேர்க்கப்பட்டும் (ப்ரளயகாலம்) செய்யப்படுகிறதோ, அது போன்றே நீயும்
அவன் திருவடிகளுடன் சேர்ந்தும் (ஸஞ்சார காலம்), பிரிந்தும் (ஸஞ்சாரம் அல்லாத காலம்) உள்ளாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகை தேவியே -நீ இயல்பாகவே ஸ்திரம் ஆனவள்–ஆஸ்ரிதர் குற்றங்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவள் -பாரத்தைப் பொறுத்துக் கொள்பவள் –
போக்யமான பயிர் போன்ற பலங்களை வழங்குபவள் -இப்படி பூமி தேவி போலப் பெருமாள் திருவடிகளோடு சேர்க்கப் படுகிறாய் -பிரிக்கவும் படுகிறாய் –
பெருமாள் திருவடிகளோடு கலவி பிரிவு ஏற்படுவது மாற்றி மாற்றி நிகழும் -இது பூமிக்கும் ஸ்ரீ பாதுகைக்கும் பொதுவாக ஒரே ரீதியில் நடப்பதாகும் –
சம்ஸ்லேஷ விஸ்லேஷங்கள் ஆழ்வாருக்கும் நடக்குமே

——————————————————————————

பஸ்யந்தி ரங்கேஸ்வர பாத ரக்ஷே
பூஜாஸு தே ஸம்ஹித புஷ்ப ஜாலம்
ம்ருகீத்ருசோ வாஸவ ரத்ந ரேகாம்
ஸசித்ர புங்காம் இவ மன்மத ஜ்யாம்—872-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு அர்ச்சனை செய்யப்படும் நேரத்தில்
இடப்பட்ட மலர்களுடன் உனது இந்த்ரநீலக் கற்கள் சேர்ந்து ஒளிர்கின்றன.
அவற்றை மான் போன்ற விழி கொண்ட பெண்கள் காணும்போது, அம்புகளுடன் கூடியதான
மன்மதனின் வில்லில் கட்டப்பட்ட நாண் கயிறு என்றே எண்ணுகிறார்கள்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை செய்யப்பட போது புஷ்ப ஜாலங்கள் கிடக்கின்றன –
உன்னுடைய இந்திர நீலக் கற்களின் வரிசையை மன்மதன் பாணத்தை நாண் ஏற்றி அடித்த
புஷ்பங்கள் தாம் இவை என்று மான் விழி மாதர் பார்த்து நிற்கிறார்கள் –

——————————————————————————

கரை: உதக்ரை: ஸ்புரதாம் மணீநாம்
மஞ்ஜுஸ்வநா மாதவ பாதுகே த்வம்
அநூபதேசே கநகாபகாயா:
கலே: ப்ரவேசம் ப்ரதிஷேதஸீவ—-873-

ஸ்ரீரங்கநாச்சியரைத் தரித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! காவேரியின் தீவு போன்று உள்ள ஸ்ரீரங்கத்தில்,
கலிகாலத்தின் ப்ரவேசத்தை நீ தடுக்கிறாய். எப்படி என்றால் – உனது இரத்தினக்கற்களின் ஒளி என்ற கைகள் கொண்டும்,
உனது நாதங்கள் மூலம், “உள்ளே வராதே”, என்று அதட்டியும் தடுக்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் இனிய ஒலியும் ஒளிர்கின்ற ரத்னங்களுடைய நீண்ட கிரணங்களும் என்ன தெரிவிக்கின்றன தெரியுமா –
கலியின் விஷமம் பொன்னியின் கரையில் உள்ள ஸ்ரீ ரங்க பிரதேசத்தில் நுழைய முடியாது விட மாட்டோம் -என்று -ஒளிக் கதிர்களே கைகள் –
ஆழ்வார் -கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் -சாசனம் ஸ்ரீ பாதுகை மூலம் பிரகடனப் படுத்தல் ஆகிறது –

——————————————————————–

ஆக்ராந்த வேதிர் பவதீ ததாநீம்
அதர்சி முக்தாந்வித சோண ரத்நா
கரக்ரஹார்த்தம் பரதேந பூம்யா:
லாஜோத் கரைர் வஹ்நிசிகேவ கீர்ணா—-874-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய ஸிம்ஹாஸனமானது யாகம் செய்யவல்ல வேதி போன்று உள்ளது.
அதன் மீது உள்ள அக்னி போன்று உனது பத்மராகக்கற்கள் உள்ளன.
அந்த அக்னியில் இடப்பட்ட பொரி போன்று உனது முத்துக்கள் உள்ளன. இப்படியாக இராமன் கானகம் சென்ற போது,
பரதன் பூமி என்ற பெண்ணை மணம் முடித்து, அங்கு பொரிகள் தூவப்பட்ட அக்னி உள்ளதாகக் காண்பிக்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஆசனத்தின் மீது அமர்ந்துள்ள நிலை சிவப்புக் கற்கள் அக்னி போல் ஒளிரவும் சுற்றி உள்ள முத்துக்கள் லாஜ ஹோமத்தில்
அக்னியில் சேர்க்கப் பெற்ற அரிசிப் பொறிகளோ என்று தோற்றும் -லாஹ ஹோம பரசக்தி -ஸ்ரீ பரதாழ்வான்
பெருமாள் ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் எழுந்து அருள பூமியைப் பாணி க்ரஹணம் செய்து கொண்டான் அல்லவா அதனால் தான் –

————————————————————-

பத்ரளா மணி கணைர் ஹிரண்மயீ
பாஸி ரங்கபதி ரத்ந பாதுகே
கேளி மண்டப கதாகத உசிதா
பூமிகேவ கருடேந கல்பிதா—-875-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் இரத்தினமயமான பாதுகையே! உன்னுடைய இரத்தினக்கற்களின் ஒளியானது சிறகுகள் போன்று உள்ளது.
நீ தங்கமயமாக உள்ளாய். இப்படியாக ஸ்ரீரங்கநாதனின் விளையாட்டு மண்டபத்திற்கு எளிதாகச் சென்று வரும்படியாக
கருடனே ஏற்படுத்திய ரூபம் போன்று விளங்குகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ தங்கமயம் -பெரிய திருவடி போலே -உனது ரத்னங்கள் வெளியிடும் ஒளிக் கற்றைகள் இருபுறமும் இறக்கைகள் போல் பரவும்
பெருமாள் உலாவுகின்ற காலத்தில் மண்டபம் மண்டபமாக வேகமாகப் போய் வர இன்னும் சௌ கர்யமாய் இருக்க வென்று பாதுகா வேஷத்தை
பெரிய திருவடி தானே ஏற்றுக் கொண்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லத் தோன்றுகிறது -பெரிய திருவடி வேதாத்மா –
அவர் மீது அமர்ந்து இருப்பதும் தமிழ் வேதம் அருளிய நம்மாழ்வார் மீது அமர்ந்து சஞ்சரிப்பதும் ஒரே தத்வமே –

————————————————————————–

உந்நதம் பலி விரோதிந: ததா
பாதுகே பத சரோஜம் ஆஸ்ரிதா
மௌக்திக ஸ்தபக மத்ய ஸம்மிதம்
வ்யோம ஷட் பததுலம் அலம்பய:—-876–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மஹாபலியை அடக்கியபோது ஸ்ரீரங்கநாதன் தனது தாமரை மலர் போன்ற
திருவடியை மேல் நோக்கு உயர்த்தினான். அப்போது உன்னுடைய முத்துக்கள் அனைத்தாலும் மேல்புறத்தில்
மலர்கொத்துக்கள் போன்ற தோற்றம் உண்டாக்கினாய்.
ஆங்காங்கு காணப்பட்ட ஆகாயம், அந்த மலர்க்கொத்தில் அமர்ந்த வண்டு போன்று இருந்தது.

ஸ்ரீ பாதுகையே பலியை அடக்கப் பெருமாள் திரிவிக்ரமாவதாரம் எடுத்த வேளை ஓங்கி திரு உலகு கடந்த உன்னதமான திருமேனி
திருவடித் தாமரை எவ்வளவு பெரியது -அதில் ஸ்ரீ பாதுகையும் அங்கனமே -உனது முத்துக் கொத்துக்கள் பெரிய பிரம்மாண்டமான
பூம் கொத்துக்கள் ஆயின -இந்த ஆகாசம் கரு நீல வண்டுகள் போல் பூம் கொத்துக்களுக்கு இடையில் நின்றன –

—————————————————————————-

கோமள அங்குளி நிவேச யந்த்ரிகா
ந்யஸ்த மௌக்திக மயூக தந்துரா
மங்களாநி வமஸீவ தேஹிநாம்
ரங்கராஜ மணிபாதுகே ஸ்வயம்—-877–

ஸ்ரீரங்கராஜனின் இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் மென்மையான அழகான
திருவடி விரல்கள் பிடித்துக் கொள்வதற்கு ஏற்றபடி உனது குமிழ்களின் மீது முத்துக்கள் இழைக்கப்பட்டுள்ளன.
அவற்றின் ஒளி மூலமாக நீ உலகில் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற நன்மையைக் கக்குகிறாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உனது குமிழ் பெருமாளுடைய அழகானதும் கோமளமானதுமான விரல்களுக்கு இடையில்
பிடிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்துள்ளது -அதன் மேல் பதித்துள்ள முத்துக்கள் ஒளி வெள்ளத்தை வெளியிடும் -அது தானாக
உன்னிடம் இருந்து மக்களுக்குக் கொட்டப்படும் கொடிகளோ சத்வ குணத்தால் மக்கள் பெரும் ஷேமங்களோ என்று சொல்லத் தோன்றும் –
வெண்மை சத்வ குணத்தைக் காட்டும் -சாத்விகருக்கு ஸ்ரீ பாதுகை ஷேமத்தைப் பொழிகிறாள்-என்றவாறு –

—————————————————————

பங்கஜா ஸஹ சரஸ்ய ரங்கிண:
பாதுகே நிஜபதாத் அநந்தரம்
ந்யஸ்தஸ் த்வயி ஜகந்தி ஜாயதே
நாக போக சயநம் நிரங்குஸம்—-878-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தனது ஸஞ்சார காலம் முடிந்தவுடன் ஸ்ரீரங்கநாதன் தன்னுடைய திருவடிகளால் காக்கப்பட்டு
வந்த உலகங்களை உன்னிடம் வைக்கிறான். இதனால்தான், ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருடன் கூடிய ஸ்ரீரங்கநாதனால்
ஆதிசேஷன் மீது சயனித்தபடி உறங்குவதற்கு எந்தத் தடையும் இல்லாமல் உள்ளது
(அனைத்தையும் நீ பார்த்துக் கொள்கிறாய் என்பதால் கவலை இன்றி அரங்கன் உறங்குகிறான் என்று கருத்து).

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ அருளுவது பெருமாள் திருவடிகளில் இருக்கும் போது மட்டும் அல்ல -பெருமாள் உலக ரஷணத்தையே உன் மீது வைத்து விடுகிறாரே –
பெருமாள் பிராட்டியுடன் ஆதிசேஷன் மீது கண் வளர்ந்து அருளும் போது அது தடை இல்லாமல் இடையில் தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்க
உலகை ரஷிக்கும் பொறுப்பை நீ ஏற்றுக் கொள்கிறாயே –

—————————————————————-

ஸாதயந்தி மதுவைரி பாதுகே
ஸாதவ: ஸ்திரம் உபாயம் அந்திமம்
த்வத் ப்ரவ்ருத்தி விநிவர்த்தந உசித
ஸ்வப்ரவ்ருதி விநிவர்த்தந அந்விதம்—-879-

மது என்ற அசுரனின் விரோதியான ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! பெரியவர்கள் செய்வது என்னவென்றால் –
நீ அவர்களைக் காப்பாற்றவிடாமல் தடுக்கின்ற செயலான “தங்களைத் தாங்களே காப்பாற்றிக் கொள்ள முயலுதல்”
என்பதைச் செய்யாமல் இருந்து விடுகின்றனர் (ஆகவே அவர்களைக் காக்கும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்கின்றனர்).
மேலும் அழிவற்ற பலத்தை (மோக்ஷம்) அளிக்கவல்ல, இறுதியான, சரணாகதி வடிவமான மோக்ஷ உபாயத்தையும் கடைபிடிக்கின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -சத்துக்கள் சரமஆபாயமான பிரபத்தியைக் கைக் கொள்கிறார்கள் -உனது பிரவ்ருத்தி தான் ஸ்திரமானது பழுதற்றது –
ஆகிஞ்சன்யாதி யோக்யதைகளை விண்ணப்பித்து விஹித வர்ணாஸ்ரம கர்மானுஷ்டானங்களை விடாமல்
உன்னையே சரண் அடைந்து உன் பிரவ்ருத்தியின்னாலே உஜ்ஜீவிக்கிறார்கள்-

———————————————————————–

நந்தஸூநு பதபத்மம் இந்திரா
பாணி பல்லவ நிபீட நாஸஹம்
பாதுகே தவ பலேந பர்யூபூத்
ஊஷ்மளாம் உரக மௌளி சர்க்கராம்—-880-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! கண்ணனின் திருவடிகள் மஹாலக்ஷ்மியின் திருக்கரங்களால் வருடப்படுவதைக்கூட
பொறுக்க இயலாதபடி மென்மையானவை ஆகும். ஆனால் அந்தத் திருவடிகள் உன்னுடைய பலம் காரணமாகவே,
சுடும்படியாக இருந்த காளியனின் தலைகள் என்ற கடினமான இடத்தில் மிதித்தபடி ஆடி,
அந்தத் தலைகளைத் தலைகுனியும்படிச் செய்தன.

ஸ்ரீ பாதுகையே -நீ ரஷிப்பது ஜீவர்களை மட்டும் அல்ல -பிராட்டியின் துளிர் போன்ற மென்மையான திருக்கைகளால் பிடித்தாலும் கூட
கன்றும் படி ஸூ குமாரமான திருவடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் உடையது
அவன் காளியன் படங்களில் ஆடுகையில் சூட்டையும் கரடு முரடான தன்மையையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் உடைய ஸ்ரீ பாதாராவிந்தம் பொறாதே
நீ அன்றோ அவன் திருவடிகளையும் ரஷித்தது-
சம்சார விஷ சர்ப்பத்தின் மீது பத்திரமாக நடமாடித் தப்பிக்க ஆழ்வார் ஆச்சார்யர் பலம் உபதேசம் அனுஷ்டானம் இவையே உதவும் என்றபடி –

———————————————————————————-

மணி நிகர ஸமுக்தை: ஸர்வ வர்ணா மயூகை:
ப்ரகடித ஸூபநாதா பாதுகே ரங்க பர்த்து:
நிகில நிகம ஸூதே: ப்ரஹ்மண: தத் ஸநாதாம்
அவகமயஸி ஹ்ருத்யாம் அர்த்த மாத்ராம் சதுர்த்தீம்–881–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய இரத்தினக் கற்களின் குவியல் மூலமாக ஏற்பட்ட ஒளியாலும் ஒலியாலும்,
நீ பலவிதமான வர்ணங்கள் கொண்டவளாகவும், இனிமையான நாதம் உடையவளாகவும் இருக்கிறாய்.
அனைத்து வேதங்களுக்கும் காரணமாக உள்ள வேதமாகவே இருக்கிற ப்ரணவத்தின்,
ஸ்ரீரங்கநாதனுடன் கூடிய ஹ்ருதயத்தில் இருக்கிற நான்காவதான அரை மாத்ரையாக நீ உள்ளாய்.

ப்ரணவத்தில் உள்ள மூன்று எழுத்துக்கள் அ, உ, ம என்பதாகும். இவை தவிர நான்காவதாக அரை மாத்திரை
என்ற ஒன்று ப்ரணவத்தில் உள்ளது. இது போன்று பாதுகை உள்ளதாகக் கூறுகிறார்.
அரை மாத்திரையாகவே இருந்தாலும் அனைத்து எழுத்துக்களையும் உள்ளடக்கியது என்பதைப் பலவிதமான வர்ணங்கள்
கொண்டவள் என்று கூறுகிறார். அந்த அரை மாத்திரையே மிகவும் இனிமையாக உள்ளது என்பதை இவளது நாதம் என்றார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் ரத்னக் கூட்டத்தில் இருந்து வரும் கிரணங்கள் எல்லா வர்ணங்களும் உடையவை –
உன் நாதம் மிக இனியதாக உள்ளது -அந்த நாதம் சகல வேதங்களுக்கும் காரணமான பிரணவ மந்த்ரத்தின் இனியதான
நான்காவது மாத்ரையை அதன் பொருளான ஸ்ரீ ரங்க நாதனோடு நிற்பதாய் நினைவூட்டுகின்றது –
பரவாஸூ தேவன் சகல வர்ணங்கள் உடையவன் -ஸ்ரீ ரங்க விமானம் பிரணவாகாரம் -இங்கே ஸூ சிக்கப்படுகிறது –

—————————————————————————

ஸ்ருதி விஷய குணா த்வம் பாதுகே தைத்ய ஹந்து:
ஸதத கதி மநோஜ்ஞா ஸ்வேந தாம்நா ஜ்வலந்தி
ஜதித புவந வ்ருத்தி: த்ருச்யஸே ஸ்தைர்ய யுக்தா
வித்ருத நிகல பூதா வைஜயந்தீவ மாலா—882-

அசுரர்களை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது நாதம் எப்போதும் காதுகளுக்கு விஷயமாக உள்ளது (ஓசை = ஆகாயம்);
எப்போதும் செய்யும் ஸஞ்சாரம் காரணமாக அழகாக உள்ளாய் (எப்போதும் ஸஞ்சாரம் செய்வது காற்று = வாயு);
உன்னுடைய தேஜஸ் கரணமாக எப்போதும் ப்ரகாசமாக உள்ளாய் (அக்னி); உலகங்களை எப்போது வளரச் செய்கிறாய் (வளர்ப்பது = தண்ணீர்);
என்றும் ஸ்திரமாக உள்ளாய் (ஸ்திரம் = பூமி). இப்படியாக உள்ள நீ, பஞ்சபூதங்களைத் தன்னுள் தரித்துள்ள
வைஜயந்தீ என்னும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் மாலை போன்றே உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே நீ ஸ்ரீ வைஜயந்தி மாலையை ஒத்தவள் -பஞ்ச பூதங்களைத் தரிக்கும் வைஜயந்தி திருமாலை
அவற்றுக்கு அபிமான தேவதை -எங்கனே என்னில்
வேதத்திற்கு விஷயமானவள் -அது காதலுக்கு விஷயமான சப்த குணம் உடையது -ஆகாசத்தின் அபிமான தேவதை
நீ எப்போதும் சஞ்சரிக்கிறாய் -வாயுவும் எப்படி
நீ தேஜஸ் உடன் பிரகாசிக்கிராய் அக்னியும் அப்படியே
நீ ஸ்திரமாக -பூமியும் ஸ்திரமாக இருப்பது
ஸ்ரீ பாதுகையும் பூதங்களை தரிப்பதால் இந்த ஒத்த தன்மை நிறைவாகிறது –

—————————————————————-

ரகுபதி ஸங்காத் ராஜ்ய கேதம் த்யஜந்தீ
புநரபி பவதீ ஸ்வாந் தர்ஸ யந்தீ விஹாராந்
அபிஸமதித வ்ருத்திம் ஹர்ஷ கோலாஹலாநாம்
ஜநபத ஜநிதாநாம் ஜ்யாயஸா சிஞ்ஜிதேந—-883-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! இராமனின் திருவடிகளில் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மீண்டும் சேர்ந்ததால்,
அதுவரை ராஜ்ய பாரம் காரணமாக உண்டான துயரங்கள் அனைத்தையும் ஒரு நொடியில் நீ விட்டாய்.
மீண்டும் உனது உல்லாஸமான ஸஞ்சாரங்களைக் காட்டியபடி, இனிமையான நாதத்தால்,
அயோத்தியில் உண்டான இனிமையான சந்தோஷக் கூச்சல்களை மேலும் வளர்த்தாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ராஜ்ஜியம் ஆண்டதில் உனக்கு வருத்தம் -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் மீண்டு வந்து அருளியதில் உனக்கு மகிழ்ச்சி
நீ மீண்டும் உல்லாஸ நடைகளை நடத்திக் காட்டி எழுப்பிய உத்தம நாதம் நாட்டில் உண்டான கோலா ஹலங்களின் பெரும் பெருக்கத்தையும் விஞ்சி விட்டதே
சம்ஸ்லேஷம் பெற்று ஆழ்வார் உகந்து அருளுவதும் விஸ்லேஷத்தால் கதறி அருளுவதும் அருளிச் செயல்களிலே உண்டே –

—————————————————————–

ஹரி சரணம் உபக்நம் பாதுகே ஸம்ஸ்ரிதாயாம்
அதிகத பஹுசாகா வைபவம் தர்ஸயந்த்யாம்
அபஜத விதி ஹஸ்த ந்யஸ்த தர்மத்ரவாயாம்
த்வயி முகுள ஸம்ருத்திம் மௌக்திக ஸ்ரீஸ்ததாநீம்—-884-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் த்ரிவிக்ரமனாக நின்றபோது அவனது திருவடியை நீ படர்கின்ற கொழுகொம்பாகப் பற்றினாய்.
அந்தக் கொடியானது வேத சாகைகள் என்னும் பலவிதமான கிளைகளை அடைந்து பெருமை பெற்றது.
அந்தக் கொடிக்கு நான்முகன் தனது கைகளால் தர்மம் என்ற நீரை விட்டான்.
அந்த நீர் காரணமாக, அந்தக் கொடியில் தோன்றிய மொட்டுகள் போன்று உனது முத்துக்கள் காணப்படுகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திரு உலகை அளந்த போது நீ ஒரு கொடியாய் -பெருமாளின் மேல் தூக்கிய திருவடியைக்
கொழு கொம்பாக அதை நீ பற்றி இருப்பதாய் -பிரம்மன் வார்த்த தீர்த்தம் தர்ம தீர்த்தமாய் முத்துக்களின்
சிறப்பு மொக்குகளின் வனப்பை யுடையதாய் -தோன்றுகிறதே-

—————————————————————————

கநக ருசிர காந்தி: கல்பித அசோக பாரா
க்ருத பத கமல ஸ்ரீ: க்ரீடதா மாதவேந
திசி திசி ஸுமநோபி: தர்சநீய அநுபாவா
ஸுரபி ஸமய லக்ஷ்மீம் பாதுகே புஷ்யஸி த்வம்— 885-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய தங்கம் காரணமாக சண்பக மரம் போன்று அழகாக உள்ளாய்.
உன்னை அடைந்தவர்களின் துன்பங்களை நீக்குவதால், அசோக மரம் போன்று உள்ளாய் (அசோக = அ + சோக = சோகம் அற்ற).
இனிமையுடன் விளையாடியபடி ஸ்ரீரங்கநாதனால் தனது திருவடிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளாய்
(மாதவ என்ற பதம் ஸ்ரீரங்கநாதனையும், வைகாஸி மாதத்தையும் குறிக்கும்; திருவடிகள் என்பது தாமரையைக் குறிக்கும்).
அனைத்துத் திசைகளிலும் உள்ள தேவர்கள் உன்னை வணங்கும்படியாகப் பெருமை கொண்டாய் (தேவர்கள் = பலவிதமான மலர்கள்).
இப்படியாக நீ வஸந்த காலத்தின் எழிலை அடைந்தாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ தங்க மயமாய் அழகிய ஒளி மிக்க தோற்றம் உடையாய் -ஜனங்களின் துக்கச் சுமையைப் போக்கி அருளுகிறாய்-
லீலா சஞ்சாரம் செய்யும் பெருமாள் தன் திருவடித் தாமரையை வைத்து உன் சோபையைக் காட்டி அருளுகிறார்
திக்குகள் தோறும் தேவர்களும் ஞானிகளும் சேவிக்க நீ வசந்த கால சோபையை காட்டி வசந்த லஷ்மியாக விளங்குகிறாய் –
சம்பக விருஷம் அசோகா மரம் வைகாசி மாதம் தாமரை கொழித்தல் எல்லா மலர்களும் சிறப்புத் தருதல்
இவை எல்லாம் இந்த வசந்த லஷ்மிக்கு விசேஷங்கள் –

———————————————————————————————

ப்ரணிஹித பதபத்மா பாதுகே ரங்க பர்த்து:
ஸூபதர கதி ஹேது: சாரு முக்தா ப்ரவாளா
ஸ்திர பரிணத ராகாம் ஸூத்த போத அநுபத்தாம்
ஸ்வஜநயஸி முநீநாம் த்வந்மயீம் சித்த வ்ருத்திம்—-886-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன் மீது ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகள் எப்போதும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்ரீரங்கநாதனின் உல்லாஸமான ஸஞ்சாரத்திற்குக் காரணமாக (ஜீவன்கள் மோக்ஷத்தை அடையும் கதிக்கு காரணமாக) நீ உள்ளாய்.
அழகான முத்துக்கள், பவழங்கள் கொண்டுள்ளாய் (முக்தி பெற்ற ஜீவன்களைக் கொண்டுள்ளாய்).
உறுதியான சிவந்த நிறம் கொண்டுள்ளாய் (உறுதியான பகவான் விஷயத்தில் மட்டுமே ஆசை).
தூய்மையான ஞானம் கொண்டு, உன்னை மட்டுமே பற்றி நிற்கின்ற பரதன் முதலானவர்களின் பக்திபோன்ற ஞானத்தை உன் வசப்படுத்தியுள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே யோகிகளின் உன்மயமான மநோ கதியை பக்தி பிரபத்தி மயமான நிலையாக உனக்கு ஒப்பாகச் செய்து உதவுகிறாய்
உன் உறவினராக்கிக் கொள்கிறாய் அந்த யோகிகள் த்யானம் எப்படியோ அப்படியே நீ –
உன் மீது பெருமாள் திருவடித்தாமரை -அவர்கள் த்யாநிப்பது அதே திருவடித் தாமரை -நீ சுபமாக சஞ்சாரம் நடக்கப் பெருமாளுக்கு உதவுகிறாய் –
முனிவர்கள் த்யானம் சுபதரமான நற்கதிக்கு வழி கோலும் -நீ அழகிய முத்துக்களையும் பவழங்களையும் கொண்டுள்ளாய் –
யோகிகள் தான விஷயமான பெருமாள் திரு முகத்தில் புன்சிரிப்பு முத்துப் பற்களும் திருப்பவழங்களும் தெரிகின்றன –
இது யோகியின் தான நிலையில் சுத்த பொத்தாம் -ஸ்திரமான ராகம் -சிவப்பு -இவை உண்டாகச் செய்து உனக்கு ஈடாக்கும்
ஆக உன்னையே நினைத்து இருக்கும் மநோ வருத்தி அவர்கள் மநோ வ்ருத்தியை உன் போலாக்கிக் கொண்டு உனக்கு உறவினராக்கிக் கொள்கிறாய் –

————————————————————————————

விரசித நவ பாகா ரத்ந பேதைர் விசித்ரை:
விவித விததரேகா வ்யக்தி ஸீமாவிபாகா
ஹரி சரண ஸரோஜம் ப்ரேப்ஸதாம் அர்ச்சநீயம்
ப்ரதயஸி நவநாபம் மண்டலம் பாதுகே த்வம்—-887-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! பலவிதமான இரத்தினக்கற்களால் ஒன்பது பாகங்கள் உள்ளவளாக நீ ஆக்கப்பட்டாய்.
உனது பலவிதமான ரேகைகள் காரணமாக அந்த ஒன்பது பாகங்களும் ஒன்பது எல்லைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகளை அடைய விரும்புபவர்களால் வணங்கத்தக்கதான ஒன்பது நாபி கொண்டதால்,
நவநாபம் என்ற பெயர் கொண்ட மண்டலத்தை நீ ப்ரகாசப்படுத்துகிறாய்.

முக்தியை அடைய விரும்புபவர்கள் நவநாபம் என்ற மண்டலத்தை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.
அந்த மண்டலத்தில் ஒன்பது சக்கரங்கள் காணப்படும். இதனைப் பாதுகைக்கு ஒப்பாகக் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே முத்து மாணிக்கம் வைடூர்யம் கோமேதகம் வைரம் பவளம் பத்மராகம் மரகதம் மற்றும் நீலம் என்ற
நவ ரத்னங்களால் பல பகுதிகளாகக் கட்டுப்பட்டு விளங்குகிறாய்
இந்த பாரத வர்ஷம் நாபி அரச மகள்கள் ஒன்பது பேரால் ஆளப்பட்ட போது நவ நாபம் என்ற பெயர் பெற்று கர்ம பூமியாகப் பிரசித்தி பெற்றது
தேவர்களும் தர்மம் செய்ய இங்கே வரும்படி உள்ளது -இயற்கையாகவும் செயற்கையாகவும் தெளிவான கோடுகள் மூலம் ஒன்பது பாகங்களாக
எல்லை வரை யாருக்கப் பட்டது
ஸ்ரீ ஹரி பாதாரவிந்தத்தைப் பெற விரும்புவர் உன்னை ஆஸ்ரயிப்பது போல் இந்த நவபாக பூ மண்டலத்திலும் வாழ்ந்து
கர்ம பலனால் பெறலாம் என்று பறை சாற்றி அருளுகிறாய் போலும்
ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திர ரீதியில் நவ நாப மண்டலத்தில் ஒன்பது சக்கரங்கள் அமைந்து உள்ளத்தில் திருவாராதானம் செய்து
ஸ்ரீ ஹரி பாதாரவிந்தம் அடையலாம் -நீ உன்னைப் போலதுவும் என்று சொல்லுகிறாய் போலும் –

————————————————————

பரிணத குண ஜாலா பங்கிதிபி: மௌக்திகாநாம்
பஹுவிதமணி ரஸ்மி க்ரந்தி பந்தாபிராமா
ரகுபதி பத ரக்ஷே ராஜவாஹ்யஸ்ய கும்பே
கலிதருசி: அபுஸ் த்வம் காபி நக்ஷத்ர மாலா—-888–

ரகுவம்சத்தின் அதிபதியான ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் வரிசையானது சரடுகள் போன்றும்,
அந்த முத்துக்களின் இடையே போடப்பட்ட முடிச்சுகள் போன்று உனது இரத்தினக்கற்களும் உள்ளன.
இவை உனது இரத்தினக்கற்களில் இருந்து வெளிப்படும் ஒளி என்னும் கயிறு கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளன.
இப்படியாக ரகுவம்சத்தின் அரசர்களுடைய சத்ருஞ்ஜயம் என்ற பட்டத்து யானையின் தலையில் ப்ரகாசமுடன் உள்ள
(இருபத்தேமு முத்துக்களால் கோர்க்கப்பட்ட) நக்ஷத்ர மாலையாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பட்டத்து யானையான சத்ருஞ்ஜயனின் மச்தகத்தின் மீது எழுந்து அருளி வரும் போது
முத்துக்களின் வரிசைகளே சரடுகளாகவும் பலவித ரத்ன கிரணங்கள் கயிறுகள் போலச் சரடுகளை இணைந்து
வலை போலக் கட்டுவனவாகியும் யானையின் முகத்தில் பிரகாசிக்கும் நஷத்ர மாலையாக ஆயின –

———————————————————————-

சரித நிகில வ்ருத்தி: சாருபத்மாஸ நஸ்தா
குண நிபிடித முக்தா பங்க்தி பத்தாக்ஷமலா
ஸலிதம் அதிவஸந்தீ பாதுகே ரங்க பர்த்து:
சரண கமலமந்தர் பிம்பிதம் த்யாயஸீவ—-889-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸஞ்சாரம் என்னும் அன்றாட கர்மங்கள் அனைத்தையும் செய்து முடித்துவிட்டு,
தாமரை மலர் போன்ற ஆஸனத்தில் (பாதபீடம்) நீ பத்மாஸன நிலையில் அமர்ந்து கொள்கிறாய்.
உயர்ந்த குணங்கள் என்னும் நூலில் கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்களின் வரிசையாலாகிய ஜபமாலையை அணிந்து கொள்கிறாய்.
ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு மிகவும் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு, உன்னுள்ளே பிரதிபலிக்கும் அவனது திருவடித் தாமரைகளைத் த்யானித்தபடி உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -சஞ்சாரங்களை எல்லாம் முடித்துவிட்டு பத்ம பீடத்தில் எழுந்து அருளி குணம் நிரம்பிய நூலில்
நெருக்கமாகத் தொடுக்கப் பெற்றுள்ள முத்துக்கள் வரிசையாகத் தாவடமாகக் கழுத்தில் போட்டுக் கொண்டது போல் இருந்து கொண்டு
ஸ்ரீ ரங்க நாதனுக்கு அருகிலேயே ஆசனம் இட்டபடி உன்னில் பிரதிபலிக்கிற பெருமாள் திருவடித் தாமரையை த்யாநிக்கிறாய் போலும் –
இது பஞ்சகால பிரக்ரியையில் சொல்லப்பட்ட முதல் நான்கையும் -அபிலமா நாதி ஸ்வாதாயம் முடிய செவ்வனே செய்து
யோகத்தில் உட்காரும் சதாசார நிஷ்டனுடைய நிலைக்கும்
யம நியமாதி அஷ்டாங்க பிரக்ரியைகளை அப்யசித்து முடித்து யோகத்தில் இழியும் உபாசகன் நிலைக்கும் பொருந்தும்
அஷமாலை கழுத்தில் -பத்மாசனத்தில் அவர்கள் ஹிருதயத்தில் ஸ்ரீ ரங்க நாதன் பிரதிபிம்பம் தோன்றும்
த்யானம் செய்யப் பாங்காக அவர்கள் விஷயத்தில் -குண நிபிடித்த முக்தா பங்கக்தி -எனபது உள்ளே நெருக்கமாக அடக்கப்பட்ட
பிராணவாயு விடுவதாகிற பிராணாயாமம் ஸூ சிப்பிக்கப் படுகிறது –

——————————————————————–

அநுபதி பரிரக்ஷந் ஏக புத்ர அபிமாநாத்
புவநம் இதம் அசேஷம் பாதுகே ரங்கநாத:
நிஹ பத நிஹிதாயாம் தேவி திஷ்டந் வ்ரஜந் வா
த்வயி நிஹித பரோ அபூத் கிம் புநஸ் ஸ்வாபம் ருச்சந்—-890-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஒரு புத்திரன் மட்டுமே இருந்தால் அவனிடம் பெற்றவர்களுக்கு எத்தனை ப்ரியம் இருக்குமோ
அது போன்று அனைத்து லோகங்களையும் ப்ரியமாகக் காப்பாற்றியபடி ஸ்ரீரங்கநாதன் உள்ளான்.
அவன் நிற்கும்போதும், நடக்கும்போதும் தனது ராஜ்ய பாரத்தைத் திருவடியில் உள்ள உன் மீது வைக்கிறான்.
அவன் உறங்கும்போதும் இப்படி செய்வதைக் கூறவும் வேண்டுமோ?

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே இந்த உலகம் முழுவதையும் ரசித்து அருளும் ஸ்ரீ ரங்க நாதன் -ஒரு பலனையும் கருதாமல் -ஒரே குமாரன் உள்ள
தாய் தந்தையர் புத்திரன் மேல் வைக்கும் அபிமானம் போலே உலக மக்கள் ஒவ்வொருவர் இடமும் தனித்தனியே வைத்து அருளுகிறாரே
அதற்காகவே உன் மேல் ரஷணச் சுமையை வைத்து இருக்கிறார் -விழித்து இருக்கும் போதும் நிற்கும் போதும் நடக்கும் போதும்
இப்படியே யானால் பெருமாள் கண் வளரும் பொழுது கேட்க வேணுமோ
நீ திருவடியையும் ஸ்ரீ ரங்க நாதனையும் தாங்குவது உலக ரஷண சுமையையும் சேர்த்து தானே -நீ பத ரஷணத்தை
-திருவடியைக் காக்கும் சுமையை -ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதால் தானே நடக்க முடிகிறது
உன்னை நம்பி ஜகத் ரஷணத்திற்கு ஸ்தானம் கொடுத்து அருளி உள்ளார் –
ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்யர்கள் பரிஷிக்கப் பெற்று குரு ஸ்தானத்தில் அமர்த்தப் பெற்று உள்ளார்கள் –

———————————————————————————————

த்வரிதம் உபகதாநாம் ஸ்ரீமதோ ரங்க பர்த்து:
த்வத் உபஹித பதஸ்ய ஸ்வைர யாத்ரோத்ஸவேஷு
முகயதி திகந்தாந் முஹ்யதாம் த்வத் ப்ரசஸ்தௌ
விஹித குஸும வ்ருஷ்டி: வ்யாவகோஷீ ஸுராணாம்—-891-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட திருவடிகளுடன் புறப்படுகின்ற ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருடன்
கூடியவனான ஸ்ரீரங்கநாதன் தனது விருப்பப்படி, எந்தவிதமான தடையும் இன்றி வெகுவேகமாக ஸஞ்சாரம் செய்கிறான்.
அப்போது உன்னைத் துதிக்கவேண்டும் என்ற மயக்கத்தில் நின்ற தேவர்கள், உன் மீது மலர்கள் தூவி,
ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஆரவாரம் செய்கின்றனர். இந்த ஒலியானது அனைத்துத் திசைகளையும் எதிரொலிக்கச் செய்கிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் உன்னிடத்தில் திருவடிகளையும் ரஷண அதிகாராத்தையும் வைத்து இஷ்டம் போல் சஞ்சரிக்கிறான்
அந்த ஸ்ரீ யபதி ஸ்ரீ ரங்க நாதனை சேவிக்க தேவர்கள் விரைகின்றனர் -அவர்கள் உன்னை ஸ்துதிக்க இழிகின்றனர்
பெரும் மோஹம்-தமக்குள்ளே பெரும் ஆரவாரம் -பூ மாரி பொழிகின்றனர் –
பலத்த இரைச்சல் எல்லாம் உன் புகழ் திசைகளின் எல்லை எங்கும் எட்டுமே –

—————————————————————–

மநஸி நியம யுக்தே வர்த்தமாநா முநீநாம்
ப்ரதிபதம் உபயாந்தீ பாவநீய க்ரமத்வம்
ஸ்ருதிரிவ நிஜ சப்தை: பாதுகே ரங்கபர்த்து:
பதம் அநிதர கம்யம் வ்யங்க்தும் அர்ஹா த்வமேவ—892–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தெய்வபக்தி, ஆசார்யபக்தி, ஸத்யம், காமக்ரோதம் இல்லாமை, பொறாமை இல்லாமை
போன்ற பலவிதமான தன்மைகளுடன் உள்ள முனிவர்களின் மனதில் நீ உள்ளாய்.
உன்னுடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் (பதத்திலும்) கவனிக்கத்தக்க நடையைக் (பொருளை) கொண்டுள்ளாய்.
இப்படியாக நீ ச்ருதி போன்று இனிமையான சொற்களை உனது நாதங்களால் வெளிப்படுத்துகிறாய்.
வேறு எதனாலும் விளக்க இயலாத திருவரங்கனின் திருவடிகளை நீயே விளக்கும் தகுதி பெற்றவளாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பக்தி ப்ரம்மசர்யம் அனுஷ்டானம் எனபது போன்ற நியமங்களுடன் முனிவர்கள் மனச்சால் உன்னை சாஷாத் கரிக்கவும்
நீ அங்கு இருந்து கொண்டு ஒவ்வொரு திருவடி வாய்ப்பாகக் கவனித்து வைக்கப்பட்டு நடக்கிறாய்
வேத பதங்கள் முன் பின்னாக வைத்து க்ரமம் என்று படிக்கப் படுபவன் உண்டே அது போலவே இதுவும்
நீயும் ஸ்ருதி போலவே –மற்று ஒன்றால் அறிய முடியாத ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்வரூபத்தை சுருதி ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் விளக்கிக் காட்ட வல்லதே
அதே போலே மற்று ஒன்றினால் அடைய முடியாத ஸ்ரீ ரங்க நாத திருப் பாத கமலத்தை நீயே உன் திருவடி வைப்பினால்
நாதங்களால் தெளிவாக இதோ என்று பிரத்யஷமாக எடுத்துக் காட்ட வல்லாய் –

—————————————————————————-

அவிகல நிஜ சந்த்ராலோக ஸந்தர்சநீயா
ப்ரதிகலம் உபபோக்யா பாதுகே ரங்க பர்த்து:
முகுளயிதும் அசேஷம் மௌக்திக ஜ்யோத்ஸ்நயா ந:
ப்ரபவஸி திமிரௌகம் பெர்ணமாஸீ நிசேவ—-893–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தோஷங்கள் இல்லாத தூய்மையான தங்கத்தால் இழைக்கப்பட்டு
(பூர்ணமான சந்த்ரனின் ஒளியால்) நீ மிகவும் அழகாக உள்ளாய். ஒவ்வொரு நொடியிலும் (சந்த்ரனின் கலையிலும்)
நீ அனுபவிக்கத்தக்கவளாக உள்ளாய். உனது முத்துக்களின் ஒளி என்ற நிலவு மூலமாக
நீ பௌர்ணமி ராத்திரி போன்று நின்று, எங்கள் அறியாமை என்ற இருளை ஒழிப்பதற்கு ஏற்ற வலிமை பெற்றுள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ மாசில்லாத தங்கத் திருமேனி அழகை உடைத்தாய் ஒவ்வொரு ஷணமும் விடாது அனுபவிக்கத் தக்கவலாய் இருக்கிறாய்
பூர்ண சந்தரன் போலே -முத்து ஒளி தரும் நிலவு பூர்ண சந்திர பிரகாசத்தையே தருகிறது -எங்கள் அஜ்ஞ்ஞானம் போக்கி அருளுகிறது –

————————————————————————

ஹம்ஸ ஸ்ரேணீ பரிசித கதி: ஹாரிணீ கல்மஷாணாம்
மௌளௌ சம்போ: ஸ்திதிம் அதிகதா முக்த சந்த்ர அநுபத்தா
ராஜ்ஞாம் ஏகா ரகுகுல புவாம் ஸம்யக் உத்தாரிகா த்வம்
காலே தஸ்மிந் க்ஷிதிம் அதிகதா பாதுகே ஜாஹ்நவீவ—894-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! அன்னப் பறவைகள் போன்ற ஸாதுக்களால் வணங்கப்பட்ட ஸஞ்சாரம் கொண்டுள்ளாய்.
அனைத்து விதமான பாவங்களையும் நீக்குகிறாய். சிவனுடைய தலையில் அமர்கின்ற இருப்பை அடைந்தாய்.
அழகான தங்கத்துடன் கூடியவளாக உள்ளாய். ரகுகுலத்தின் அரசர்கள் அனைவரையும், வேறு எந்தத் துணையும்
இல்லாமல் கரை ஏற்றி, உயர்ந்த கதி அளித்தாய். இப்படியாக நீ கங்கையைப் போன்று இந்தப் பூமியை அடைந்தாய்

கங்கையில் அன்னங்கள் உலவும்; ஸஞ்சாரம் என்பது கங்கையில் ப்ரவாஹம்; சிவனின் தலையில் கங்கையும் உள்ளது;
பாவங்கள் நீக்குதல் கங்கைக்கும் இயல்பு.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ கங்கையை ஒக்கிறாய்-உன் சஞ்சாரம் பரமஹம்சர்களால் சேவிக்கப்படுகிறது-
கங்கா பிரவாஹமோ ஹம்ஸ பஷிகளுக்கு விஹார ஸ்தலம்
கல்மஷங்களை-பாபங்களை இருவருமே நீக்கி அருளுகிறீர்கள்-
இருவருமே சிவன் தலையில் இருப்புப் பெற்றவர்கள் -அங்கு கூடவே இளம் பிறை உள்ளது -கங்கைக்குப் பொருந்தும் –
நீ சுத்தப் பொன்னுருவாய் உள்ளாய்-
இருவரும் அசஹாயமாக அரசர்களை -கங்கை -சகர புத்ரர்களை -நீ ஸ்ரீ பரதாழ்வான் போன்ற ரகுகுல அரசர்களை
-கை தூக்கி கரை ஏற்றி அருளுகிறீர்கள்
கங்கை பகீரத பிரயத்தனத்தால் பூமிக்கு வந்தது என்றால் நீயோ ஸ்ரீ பரதாழ்வான் முயற்சியால் நாட்டுக்கு வந்து அருளினாய் –

—————————————————————————————————

ஸ்வச்ச ஆகாராம் ச்ருதி ஸுரபிதாம் ஸ்வாது பாவ பந்நாம்
மார்க்கே மார்க்கே மஹித விபவாம் பாதுகே தீர்த்த பேதை:
சீத ஸ்பர்சாம் ஸ்ரம விநயிநீம் காஹதே மந்த மந்தம்
க்ரீடாலோல: கமல நிலயா தத்த ஹஸ்தோ யுவா த்வாம்—-895–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மிகவும் தெளிந்த ரூபம் கொண்டுள்ளாய். வேதங்கள் மூலம் வாஸனை அளிக்கப்படுகிறாய்.
சிறந்த சுவையுடன் உள்ளாய். நீ ஸஞ்சாரம் செல்கின்ற வழி எங்கும் பல ஆசார்யர்களால் கொண்டாடப்படுகிறாய்.
குளிர்ந்த தன்மையுடன் உள்ளாய். உன்னை அடைந்தவர்களின் துன்பங்களையும் களைப்பையும் நீக்குகிறாய்.
இப்படியாக காவேரி போன்று பல தன்மைகளில் ஒத்திருக்கும் உன்னுடன் விளையாடி மகிழ ஸ்ரீரங்கநாதன் ப்ரீதியுடன் உள்ளான்.
அவன் ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரால் திருக்கரங்கள் மெதுவாகப் பிடித்து விடப்பட்டு, உன்மீது மெதுவாக இறங்குகிறான்
(காவேரியில் ஜலக்ரீடை செய்ய இறங்குகிறான். காவேரி போன்றே தன்மைகள் கொண்ட பாதுகையையும் தரித்துக் கொள்கிறான்).

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னில் தன் திருவடிகளை வைப்பது எம்பெருமானுக்கு மிக போக்யமான ஜலக்ரீடை செய்வதற்கு ஒப்பான ஆனந்தகரமான செயலாகும்
நீ தெளிவான மாசற்ற பளபளப்பான திருமேனி யுடையாய் –உன்னில் ஸ்ருதியின் பரிமளம் கமழ்கிறது -மதுரமானவள் இனியவள் -போக்யம் மிக்கவள்
உனது சஞ்சாரத்தால் வழியில் எங்கும் தீர்த்தர் புன்யர் -பாவனர்களாலே வழிபடப் பெற்றவள் –
குளிர்ச்சியுடன் இருந்து பெருமாள் திருவடிக்கு ஸூ கம் தருபவள் -உன்னைத் தரித்தாலே பெருமாளுக்கு சரமம் தீர்ந்து விடும்
பிராட்டி கைலாகு கொடுக்க ஜலக்ரீடை -காவேரி போன்ற மகா நதிகளில் -மடுவொன்றில் இழியும் பொழுது போலே
அனுபவ லயிப்பினால் காலம் தாழ்த்திக் கொண்டே உன்னை தரிக்கிறான் -நித்ய யுவா தம்பதிகள் –
ஸ்ரீ பாதுகாநிவேசம் சதாசார்யர் கடாஷம் பெறுவதை நிரூப்பிக்கும் -தீர்த்தர் ஆழ்வார் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் குரு பரம்பரையை நினைவூட்டும்

—————————————————————————————

அப்யஸ் யந்த்யோ: க்ரமம் அநுபமம் ரங்க பர்த்து: விஹாரேண
ஸ்தாநே ஸ்தாநே ஸ்வர பரிணதிம் லம்பித: தத்த தர்ஹாம்
பர்யாயேண ப்ரஹித பதயோ: பாதுகே ஸ்ருத்யுதார:
சிஞ்ஜாநாத: ஸ்புரதி யுவயோ: ஸ்ருங்கலா பந்தரம்ய:—896–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைளே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஸஞ்சார காலத்தில் ஒப்பில்லாத அடிவைப்பை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறீர்கள்.
ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக, ஒருவர் மாற்றி ஒருவராக அவனது திருவடிகளைச் செலுத்தியபடி உள்ளீர்கள்.
ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்ப ஸ்வரத்தின் மாறுபாட்டை உங்கள் நாதங்களில் காண முடிகிறது.
இப்படியாக செவிக்கினிய உங்கள் நாதம், சங்கிலிப் பிணைப்பு போன்று அழகாக உள்ளது.

இங்கு க்ரமபாடம் கூறப்படுகிறது. முதல் இரண்டு பதங்களையும் முதலில் படிக்கவேண்டும்.
அடுத்து இரண்டாவது, மூன்றாவது பதங்கள்; மூன்றாவது, நான்காவது பதங்கள் என்று படிப்பது க்ரமபாடம் ஆகும்.
அதாவது “அப்யஸ்ஸந்த்யோ: க்ரமம்”, “க்ரமம் அநுபமம்”, “அநுபமம் ரங்கபர்த்து:”, ”ரங்கபர்த்து: விஹாரே” என்று படிப்பதாகும்.
இத்தகைய சங்கிலி போன்ற பாராயணம் போன்று ஸ்ரீரங்கநாதனின் நடையழகு உள்ளது என்கிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் உன்னைத் தரித்துக் கொண்டு சஞ்சரிக்கையில் ஒப்பற்ற வேதக்ரம பாடத்தை நிகர்த்து உன் திரு அடி வாய்ப்பும்
ஓன்று மாற்றி ஓன்று நிகழ்கிறது -அந்தந்த இடத்தில் க்ரம பாடத்தில் உதாத்தம் அநுதாத்தம் என்ற ஸ்வர பேதமும்
உனக்கு திருவடி ஓசையில் மேடு பள்ளம் என்பதற்கு ஏற்ப மாறுதலும் ஏற்படும் –
உனது கேட்க இனிய நாதம் சங்கிலி போலே தொடர்ந்து கேட்கும் -வேத ஒலி போலவே –

———————————————————————————————

ஆஸந்நாம் திவஸம் அபுந: நக்தம் ஆபாதயந்தீ
ஸ்பீதா லோகா மணி பிரபித: ப்ராணிநாம் அஸ்த தோஷா
ப்ரஹ்வை: ஜுஷ்டா விபுத நிவஹை: பாதுகே ரங்க பர்த்து:
பாத அம்போஜே திசதி பவதீ பூர்வ ஸந்த்யேவ காந்திம்—897–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னை நெருங்கி வந்தவர்களுக்கு மறுபடியும் அறியாமை என்னும் இரவு வராமல்,
பகலை உண்டாக்கியபடி உள்ளாய். உனது இரத்தினக்கற்களின் ஒளி மூலம் அனைத்து திசைகளிலும்
ப்ரகாசம் ஏற்படுத்துபவளாக உள்ளாய். மக்களின் தோஷங்கள், பாவங்கள் என்னும் இரவை நீங்குபவளாக உள்ளாய்.
தேவர்களின் கூட்டத்தால் வணங்கப்பட்டவளாக உள்ளாய். இப்படியாக உதய கால வேளை போன்றுள்ள நீ,
ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடிகளில் தாமரை மலரின் மலர்த்தியை ஏற்படுத்துகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ காலை சந்த்யை போல் பொலிவுடன் விளங்குகிறாய் –
உன்னை அன்டினவருக்கு பகலை உண்டாக்கி மீண்டும் இருள் வராதபடி அனுக்ரஹம் செய்து அருளுகிறாய் –
உன் ரத்னங்கள் எல்லா பக்கத்திலும் ஒளியைப் பரப்புகின்றன –
உன்னை தேவர் கூட்டங்கள் வணங்கும் –காலை சந்தா உபாசனம் செய்கிறார்கள் -அந்தண ஸ்ரேஷ்டர்கள்
சந்த்யை தாமரையை மலர்விக்கும் -நீயோ ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய திருவடித்தாமரை பூவில் சோபையை உண்டாக்குகிறாய் –

————————————————————————–

ரம்ய ஆலோகா லளித கமநா பத்மராக அதரோஷ்டீ
மத்யே க்ஷாமா மணி வலயிநீ மௌக்திக வ்யக்த ஹாஸா
ஸ்யாமா நித்யம் ஹரி தமணிபி: சார்ங்கிண: பாத ரக்ஷே
மந்யே தாது: பவஸி மஹிளா நிர்மிதௌ மாத்ருகா த்வம்—-898–

சார்ங்கம் என்ற வில்லை உடைய ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மிகவும் அழகிய தோற்றத்தைக் கொண்டவளாக,
மெதுவான அழகிய நடையைக் கொண்டவளாக, பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த தன்மையால் அழகான உதடுகள் கொண்டவளாக,
நடுப்பாகத்தில் (இடை) சிறுத்தவளாக, இரத்தினக்கற்களின் கூட்டம் என்ற வளையல்கள் அணிந்தவளாக,
முத்துக்கள் போன்ற அழகான சிரிப்பைக் கொண்டவளாக, பச்சைக்கல் மூலம் என்றும் யுவதியாகத் தோற்றம் அளிப்பவளாக நீ உள்ளாய்.
இப்படியாக நான்முகன் உத்தமப் பெண்களைப் படைக்க உதவுகின்ற மாதிரி உருவமாக (model) நீ உள்ளாய் என்று எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ பகவானின் பாதுகையே ப்ர்ஷ்மா சிருஷ்டி செய்யும் போது உத்தம மாது ஒருத்தியை படைக்க முன் மாதிரி பிரதி நீயே
அழகிய பார்வை -பிரகாசம் /சிறந்த நடை -சஞ்சாரம் -மெல்லிடையாள் -நடுப்பகுதியில் அகலம் குறைந்து –
பத்ம ராகக் கற்கள் போன்ற திரு உதடுகள் -ரத்னங்களான திருக்கை வளையல்கள் -நித்ய யுவதி –
மரகத கற்களால் கருநிறத் தோற்றம் -இந்த குண ஒன்றுமை -காரணம் –

ரம்யா : அழகான – லோகா : பிராகாரம் உடையவள் (பார்வையை உடையவள்) – லளித : மெதுவாய் அழகான –
கமநா : நடையையுடையவள் – மாத்ருகா : பார்த்துக் கொண்டு அதே மாதிரி பண்ணுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு உருவமாய்

ஹே! சார்ங்கம் எனும் ஆயுதமுடைய பெருமாளின் பாதுகையே!
உன்னிடமிருந்து வெளிப்படும் காந்தியானது யுவதிகளின் கண் பார்வையின் சோபைப் போலுள்ளது.
உன்னுடைய நடையழகு லளிதமாயுள்ளது. உன்பேரில் பதிக்கப் பெற்றுள்ள பத்மராக கற்கள் அந்த சுந்தரியின்
சிவந்த கீழ் மேல் உதடுகள் போலுள்ளது. உன்னுடைய சிறுத்த மத்ய பாகம் குறுகிய இடையை ஒத்துள்ளது.
உன் மேல் இழைக்கப்பட்ட ரத்ன கூட்டங்கள் வளையல் போலுள்ளது. உன்னிடத்துள்ள முத்துக்களின் காந்தி
அழகியதான பல்வரிசைக் கொண்டு புன்சிரிப்பை நினைவுறுத்துகின்றது. உன்னுடைய மரகத கற்களின் காந்தி
பசுமையானதும், சௌகுமார்யம் முதலான குணங்களால் சோபிக்கும் யுவதி போன்று, பிரும்மா உயர்ந்த
ஸ்தீரிகளை ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக அடையாளமாக பெருமாள் ஸ்ருஷ்டித்த ஒரு பெண் பிரதிமையென்று நினைக்கின்றேன்.

இந்த சுலோகத்தினை அதியற்புதமாய் ஒரு சிலேடை நடையில் அமைத்துள்ளார்.
இதிலுள்ள “நித்ய“ என்னும் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக் கொண்டு மீதமுள்ள பதங்களோடு சேர்த்து
விசேஷமான அர்த்தங்களைக் காண்போம்!
நித்யம் ரம்யாலோகா – எப்பொழுதும் தெளிவும், ஆனந்தமும் கொண்ட ஆத்மாவிலிருந்து உண்டான
வெளிப்படையான தேஜஸ்ஸை உடைத்தாயிருக்கை.
நித்யம் லலிதகமனா – ஜனங்களுக்கு நடையில் பல கோணல், விகாரங்கள் இருப்பது போல் அவர்கள் கடைபிடிக்கும்
அனுஷ்டானத்திலும் பல தோஷங்கள் உண்டு. அம்மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் சாஸ்திர ரீதியாய், ஸத் ஸம்ப்ரதாயமான
ஆசார அனுஷ்டானங்களை விதிப்படிக்கும், பெரியவர்களது உபதேச க்ரமபடிக்கும், சிரத்தை, பக்தி, விசுவாசத்தோடு ,
ஆடம்பரம், அஹங்காரம், பிரதிபலன்கள் ஏதும் எதிர்பார்க்காமல், எப்போதும் ஒரே மாதிரியாய் அனுஷ்டிப்பது.
நித்யம் பத்மராகாத்ரோஷ்டி தன்னுடைய நற்குணங்களாலும், நல்வாக்கினாலும், தம்முடைய வாக்கு,
கேட்பவர்களிடத்து ஆனந்தமான மெய்யுணர்வு ஏற்படும்படி இருக்கை.
நித்யம் மத்யே க்ஷாமா இத்தனை பெருமைகளும், யோக்யதைகளும் இருந்தும் கூட பவ்யமாகயிருத்தல்.
நித்யம் மணிவலயிநி – வேதம் கூறும் சாஸ்திரங்களையும், அது குறித்த பூர்வாச்சார்யர்களுடைய விளக்கங்களையும்,
வியாக்யானங்களையும் எப்போதும் ஆபரணம் போன்று நினைவில் கொண்டிருக்கை
நித்யம் மெளக்திகவ்யக்தஹாஸா – எப்போதும் தன்னுடைய சௌஹார்த்ததாலும் (எல்லாரையும் அன்போடு அணைத்துச் செல்லும் குணம்)
மலர்ச்சியோடு கூடிய தோற்றத்தினாலும் எப்போதும் இவர் நம்மோடுயிருந்து அருள வேண்டும் என்றிருக்கை.
நித்யம் ஸ்யாமா ஹிதமணிபி – நல்ல இறையனுபவத்தாலே காமக்ரோதாதிகள் அறவேயொழிந்து, புத்தி தெளிவடைந்து,
அதனால் சரீரம் நல்ல தேஜஸ்ஸையடைந்திருக்கை.
நித்யம் சார்ங்கிண: பாதரக்ஷே – பெருமாளுக்கு எந்தவிதமான அபராதங்களும் ஜனங்கள் செய்யமால்,
அபஹாரம் வராதபடிக்கு நித்ய ரக்ஷகர்களாய் இருக்கை. இதற்கு ஜனங்களுக்குப் பெருமாளைக் குறித்த
தெளிவான அறிவு வேண்டும். அதனை பல ப்ரமாணங்கள் மூலம் புகட்டும் தெளிவு வேண்டும்.
இவைகள் தாம் ஸதாச்சார்யனுடைய லக்ஷணங்கள். அவர்களால் சிக்ஷையடைந்து தேறிய நல்ல சீடர்களின் லக்ஷணமும் ஆகும்.

—————————————————————————

ஸ்தித்வா பூர்வம் க்வசந பவதீ பத்ர பீடஸ்ய மத்யே
ரத்ந உதஞ்சத் கிரண நிகரா ரங்கிண: பாத ரக்ஷே
வ்யாகீர்ணாநாம் ந்ருபதி விரஹாத் தேவி வர்ணாஸ்ரமாணாம்
நூநம் ஸீமா விபஜந ஸஹம் நிர்மமே ஸூத்ர பாதம்—899–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! இராமன் கானகம் சென்றபோது, அரசன் இல்லாத காரணத்தினால்
அயோத்தியில் வர்ணங்களும், ஆச்ரமங்களும் (வர்ணம் = அந்தணன், க்ஷத்ரியன், வைசியன், சூத்திரன்;
ஆச்ரமம் = ப்ரஹ்மசர்யம், க்ரஹஸ்தம், வானப்ரஸ்தம், ஸந்யாஸம்) எந்தவிதமான பிரிவும் இல்லாமல் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து நின்றன.
அப்போது உனது இரத்தினக் கற்களின் மூலமாக எழுகின்ற ஒளியானது, நூல் போல் நின்று,
அந்த வர்ணாஸ்ரமங்களைச் சரியான எல்லையுடன் பிரித்து வைத்தன. இதனை நீ செய்தாய் போலும்.

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே கோசல நாட்டில் ராஜா ஒருவரும் இல்லாத ஒரு கால கட்டித்தில் வர்ணக் கலப்பு
ஆஸ்ரம கலப்பு ஏற்பட்ட போது நீ சிம்ஹாசனம் ஏறி உன் ரத்ன கிரணக் கூட்டத்தால்
நூல் இழை பிடித்தால் போல் நியமங்களை எல்லை வகுத்து நிர்ணயம் செய்து அருளினாய் –

——————————————————————–

மாதர் மஞ்ஜுஸ்வந பரிணத ப்ரார்த்தநா வாக்ய பூர்வம்
நிக்ஷிப்தாயாம் த்வயி சரணயோ: பாதுகே ரங்க பர்த்து:
த்வயி ஆயாத்தம் கிமபி குசலம் ஜாநதீநாம் ப்ரஜாநாம்
பர்யாப்தம் தத் ந கலு ந பவத்யாத்ம நிக்ஷேப க்ருத்யம்—-900-

இந்த உலகைக் காப்பாற்றும் தாய் போன்ற பாதுகையே! உன்னை ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பிக்கின்றனர்.
அப்போது நீ, ”என்னை இனி நீ காக்க வேண்டும், வேறு கதி இல்லை”, என்று உனது இனிய நாதங்கள் மூலம்
ஸ்ரீரங்கநாதனிடம் ப்ரபத்தியைச் செய்கிறாய். இந்தச் செயல் மூலம் தங்களது அனைத்து நன்மைகளும்
இனி பாதுகை மூலவே கிட்டிவிடும் என்று அறிகின்ற மக்களுக்கு, நீ செய்த பரஸமர்ப்பணமே போதுமானதாக ஆகிறது
(தனியாக நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை என்று எண்ணுகின்றனர். அதாவது, நமக்காக பாதுகையே ப்ரபத்தி செய்துவிடுகிறாள்).

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே -ஆராதரர் பெருமாள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கும் போது இனிய நாதம் வெளிப்படுகிறது –
நான் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறேன் – என்னை ரஷிப்பது உனது பரம் -அதன் பயனாக வரும் பலமும் உனக்கே –
அநந்யகதிகள் -ஆகிஞ்சன்யம் உடையோம் -பிரார்த்தனை அனுஷ்டானம் –
யோக ஷேமம் சகல ஜகதாம் த்வய்யதீனம் ஸ ஜாநன்-
ஆசார்யர்கள் -ஸ்ரீ பாதுகா ச்தாதனம் -நமக்காக பிரபத்தி செய்து அருளுகிறார்கள்
ஸ்ரீ பாதுகா சஞ்சாரம் இத்தை நமக்கு அறிவித்து உணர வைத்து அருளுகிறது என்றவாறு –

கிமபிகுசலம் : எல்லா நன்மைகளும் இந்த ஸம்ஸாரபந்தம் விடுபட்டு பெருமாளையடைவது –
நபவத்யாத்ம : அவர்களுடைய ஆத்ம நிக்ஷேபணத்திற்கு போதுமானதாக ஆகிறது.
நாம் பாதுகையையே சரணமடைந்து விட்டால் நாம் பாதுகையினோடு சேர்ந்தவராகி விடுவோம்.
நாம் பாதுகையின் வஸ்துவாகி விடுவோம்.
நம்முடைய பாதுகையின் சம்பந்த்த்தினால் தானும் தன்னைச் சேர்ந்த்தான நம்மையும் ஸமர்ப்பணத்தில்
உள்ளடக்கியதாகவன்றோ பாதுகை விளங்கும்!.
இந்த எளிய ஸமர்ப்பணம் போதுமே! வேறொரு பிரயத்தனம் அவசியமா என்ன..?

——————————————————————

நித்யம் ரங்க க்ஷிதிபதி பத ந்யாஸ தந்ய ஆத்மந: தே
சிஞ்ஜாநாதம் ஸ்ரவண மதுரம் பாதுகே தீர்க்கயந்த:
காலே தஸ்மிந் கரணவிகம க்லேச ஜாதம் விஹந்யு:
ஸந்தாபம் நஸ்தருண துளஸீ கந்திநோ கந்த வாஹா:—901-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய இன்மையான நாதம் என்பது ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஒவ்வொரு அடிவைப்பிலும்,
மேலே ஓங்கிய சிறப்பை அடைகிறது. இந்த நாதத்தை வெகுதூரம்வரை கொண்டு செல்லும் காற்றானது,
தன்னுடன் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியில் உள்ள துளஸியின் நறுமணத்தையும் சேர்த்து கொண்டு செல்கிறது.
இப்படிப்பட்ட காற்றானது மரணத்தின் பிடியில் நிற்பவர்களின், இந்த்ரிய அழிதலால் உண்டான வேதனைகளை மாற்றி,
அவர்களின் துன்பங்களை நீக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடி வைப்பை எப்போதும் பெற்று இருக்கிறாய் -உன் திவ்ய நாதம் அத்திசையில் இருந்து வீசும் காற்றால்
வீச்சு நீட்டிப்பப் பெற்று வரும் பெருமாள் சாத்திக் கொண்டு அருளும் செலும் துளசியின் திரு மணமும் இக்காற்றால் கொண்டு வரப்படும் –
அந்திம தசையில் என் அவயவங்கள் படும் வேதனை தீரும்படி இந்த நல்ல த்வனி துளசி பரிமளம் குளிர்காற்று
எல்லாம் என் மீது வீசித் தாபத்தைப் போக்கி அருள வேணும் –

நித்யம் = எப்போதும் – ரங்க்க்ஷிதிபதி = ஸ்ரீரங்க பூமிக்கு எஜமான் ஆகிய – ச்ரவண = கேட்பதற்கு –
மதுரம் = மதுரமாயுள்ள – சிஞ்ஜாநாதம் = சலங்கைக்களுக்குள் உள்ள இரத்னங்களால் உண்டாகும் சப்தம்
துளஸீகந்தினோ = துளசியின் மணம் – கந்தவாஹா = காற்றில் (பரவச்செய்து) க்லேச = கஷ்டத்தினாலே –
ஜாதம் = உண்டாயிருக்கின்ற – ஸந்தாபம் = மரணவேதனையை – விஹண்யு: = போக்கடிக்க வேணும்.

ஸதா ஸ்ரீரங்கபதியின் திருவடிகளைத் தாங்கக்கூடிய பாதுகையே! மரணம் என்னை நெருங்கும் போது என்னுடைய
ஐந்து இந்திரியங்களும் ஒவ்வொன்றாக செயலிழந்து கொண்டு வரும். அப்போது நான் பொறுக்கமுடியாத வேதனைக்கு உள்ளாவேன்.
அந்த தருணத்தில் உன்னைத் தழுவி வரும் காற்றில் உன்னுடைய குளுமையையும், உன்னிடத்துள்ள துளஸியின் பரிமணத்தையும்,
இனிமையான உன் பாதுகையிலுள்ள ரத்னங்களிலிருந்து வெளிப்படும் மதுரஓசையும் கலந்து என் சுவாசத்தில் துளஸியின் பரிமணமும்,
காதில் மதுரமான ஓசையும், தேஹமெங்கும் உன்னுடைய குளுமையையும் பரவச் செய்ய வேணும்.

மரண வேதனையில் தவிக்கும் என் இந்திரியங்களுக்கு ஆறுதலை அளித்து அவ்வேதனையை நீ
எங்கள் விஷயத்தில் பரம கிருபைப் பண்ணிப் போக்க வேண்டும்“ என்று பிரார்த்திக்கின்றார்.

அந்திம தசை நெருங்கி அந்தமில் பெருநாடு புகுவதற்கு ஆச்சார்ய கடாக்ஷம் அவசியம் தேவை என்கிறார்.

——————————————————————

ஸம்ஸாரத்வ ஸ்ரம ப்ரிணதம் ஸம்ஸ்ரிதாநாம் ஜநாநாம்
தாபம் ஸத்ய: சமயிதுமலம் சார்ங்கிண: பாதுகே த்வம்
சந்த்ராபீடே ப்ரணமதி நவாம் சந்த்ரிகாம் ஆபிபத்பி:
தாரா நிர்யத் ஸலில கணிகா சீகரைஸ் சந்த்ர காந்தை:—-902-

சார்ங்கம் என்ற வில்லைக் கொண்ட பெரியபெருமாளின் பாதுகையே! சந்த்ரனைத் தலையில் கொண்ட சிவன்
உன்னை வணங்கும்போது, அந்த நிலவின் ஒளி ழுழுவதையும் உன்னில் பதிக்கப்பட்ட சந்த்ரகாந்தம் என்ற கற்கள் குடித்துவிடுகின்றன.
(சந்த்ரகாந்தம் என்ற இரத்தினக்கற்கள் மீது நிலவின் ஒளிபட்டவுடன், அவற்றிடம் இருந்து நீர் வெளிப்படும் என்பர்).
இதனால் அந்தக் கற்கள் தங்களிடம் இருந்து தாரைதாரையாக நீர்த்துளிகளைப் பெருக்கியபடி உள்ளன.
இந்த நீரானது ஸம்ஸாரம் என்ற வழியில் உள்ள பாலைவனத்தில் ஏற்படும் சிரமம் நீங்கும்படியாக தாகத்தை
(வேதனையை) அடக்கி விடுகிறது. இப்படியாகத் துன்பம் போக்குபவளாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ சாரங்க பாணியின் ஸ்ரீ பாதுகையே சந்த்ரனை திரு ஆபரணமாக உடைய சிவன் உன்னை ஆழ்ந்த பக்தியுடன் வணங்கும் நிலை –
புதிய நிலாவைப் பானம் பண்ணுகின்றவையாய் தாரையாய்ப் பெருகின நீர்த் திவலைகளால் அழகான தோற்றம் கொண்ட
உன் சந்த்ரகாந்த கற்கள் பேருதவி செய்கின்றனவாம்
அவற்றால் ஆஸ்ரித சம்சார சக்கர சுழல் தரும் சரமம் தாபம் அடங்கும் படி செய்து அருளுகிறாய்
சந்த்ரக் காந்தக் கல் நிலவொளி பட்டவுடன் நீர் சொரியும் –

————————————————————————

வஜ்ர உபேதாம் வலபிதுபல ஸ்யாமளாம் மஞ்ஜு கோஷாம்
முக்தாஸாராம் மதுர சபலாம் வீக்ஷ்ய விஷ்ணோ: பதம் த்வாம்
ஹர்ஷ உத்கர்ஷாத் உபரி சலயந் பாதுகே சந்த்ர காந்தம்
தத்தே நித்யம் த்ருத கநருசி: தாண்டவம் நீலகண்ட:—903–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது வைரக்கற்கள் இடி போன்று உள்ளன; இந்த்ரநீலக்கற்கள் எங்கும் கறுத்து காணப்படுகின்றன;
இனிமையான நாதம் என்பது மெல்லிய சப்தத்துடன் உள்ளது; முத்துக்களால் சிறப்புற்று உள்ளாய்
(இந்த முத்துகள் மழைத்துளி போன்று உள்ளன); அழகான உனது அசைவுகள் மின்னல் போன்று காண்படுகின்றன.
இப்படியாக நீ மழைக்காலம் போன்றே ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் காணப்படுகிறாய்.
இதனைக் கண்டு வணங்கும் சிவன் (மயில்), தனது பிறைச்சந்த்ரனை (தோகையை) எப்போதும் மெதுவாக ஆட்டியபடி,
எப்போதும் ஆனந்தத்தாண்டவம் ஆடுகிறார் (மயில் ஆடுகிறது).
அதாவது, மழைமேகம் கண்ட மயில் ஆடுகிறது என்பதையும் ஸ்லேடையாகக் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே சிவன் தாண்டவம் உன்னைப் பார்த்து ஆடுகிறான் -மயில் ஆடுவதை ஒக்கும் -இருவரும் கழுத்தில் நீல நிறம் உடையவர்
நீ வயிரக் கற்கள் கொண்டும் இந்திர நீலக் கற்களால் கறுத்தும் இனிய நாதம் கொண்டும் முத்துக்களால் சிறப்புற்றும் அழகாக அசைந்து வருகிறாய்
நீ பகவானின் திருவடிகளில் உள்ளாய் -உன்னைப் பார்த்து பார்த்துக் களிப்புற்ற சிவன் தலையில் உள்ள இளம் பிறை நுனியை அசைத்து அசைத்து ஆடுகிறான்
மேகமோ இடியைக் கொண்டுள்ளது -இந்திர நீலக் கற்கள் போலே கறுத்தது-மயிலுக்கு இனிய கர்ஜனை பண்ணுவது –
மழை தாரையைப் பொழிவது-அழகிய மின்னல்களை உட்கொண்டது
அது விஷ்ணுபதம் -ஆகாசத்தில் தோன்ற மயில் களிப்பை வெளியிடும் முகமாக அசைந்து அசைந்து தாண்டவம் ஆடுமே –

———————————————————————————————-

ஸ்ரீரங்க இந்தோ: சரண கமலம் தாத்ருசம் தாரயந்தீ
காலே காலே ஸஹ கமலயா க்லுப்த யாத்ரோத்ஸவஸ்ரீ:
கத்வா கத்வா ஸ்வயம் அநுக்ருஹ த்வாரம் உந்நித்ர நாதா
பௌராந் நித்யம் கிமபி குசலம் பாதுகே ப்ருச்சஸீவ—904-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! அனைத்து உலகங்களும் சரணம் அடைவதற்கு ஏற்றதான ஸ்ரீரங்கநாதனின்
தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளைத் தாங்கி நிற்கிறாய். அந்தந்த காலங்களில் ஸ்ரீரங்கநாதன் தனது பிராட்டியுடன்
கூடியவனாக திருவரங்கத்தின் திருவீதிகளில் வலம் வருதல் என்ற சிறப்பை நீ உண்டாக்குகிறாய்.
ஒவ்வொரு வீட்டின் வாசலிலும் நீ உனது நாதங்களை எழுப்பியபடி உள்ளாய்.
இதனைக் காணும்போது, அன்றாடம் திருவரங்கத்து மக்களிடம் சென்று, அவர்கள் நலம் விசாரிப்பது போன்று தோன்றுகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ சர்வ லோகமும் சரணம் அடைந்து உய்ய அருளும் திருப்பாதார விந்தத்தை ஏற்றி வருகிறாய் –
உத்சவம் தோறும் பெருமாள் அருகில் பிராட்டி -உடன் நீ எழுந்து அருளி வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நாதம் எழுப்புகிறாய்
அந்த ஷேத்திர ஜனங்களின் குசலம் பரிவுடன் விசாரிப்பது போலே உள்ளதே –

ஸ்ரீரங்கேந்தோ:=ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய சந்திரன் போன்று
குளிர்ச்சியுடைய சரணகமலம்=தாமரைப்போன்ற திருவடிகளை –
தாத்ருசம்=அப்படிப்பட்ட (வாக்குக்கு எட்டாத பெருமையோடு கூடியஇ நீ ஒருத்தி மட்டுமே வஹிக்க்க் கூடியதான) –
தாரயந்தீ=தாங்குபவளாகிய நீ — காலே காலே=அந்தந்த உசிதமான காலங்களில் –
ஸஹகமலயா=மஹாலக்ஷ்மியோடு கூட – க்லுப்த=ஏற்படுத்தப்பட்ட –
யாத்ரோத்ஸவஸ்ரீ: = சஞ்சாரங்களோடு கூடிய உத்ஸாவாதிகள் –
கத்வா கத்வா= (தாமே வலுவில்) போய் போய் – கிமபிகுசலம்=எல்லாவித க்ஷேமங்களையும் – ப்ருச்சஸீவ=கேட்கின்றாய்.

ஹே பாதுகே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திவ்ய திருவடிகள் உலகத்திலுள்ள அனைவருக்கும் அமிர்தம் பிரவாஹித்து
பொழிவதற்கு ஒப்பான சந்தோஷத்தினை உண்டுபண்ணும் குளிர்ச்சியையுடையது.
அத்தகைய திவ்யமான ஒப்பில்லாத திருவடிகளை உன் ஒருத்தியால் மட்டுமே தாங்கமுடியும்!
உன்னை தம் திருவடிகளில் சாற்றிக் கொண்டு தாயாரோடு உற்சவாதிகாலங்களில் பெருமாள்,
வெளியூர்களுக்கும், லீலார்த்தமாகவும் எழுந்தருளுகின்றார். இவ்விதம் எழுந்தருளி திரும்ப ஆஸ்தானம் திரும்பும் போது
ஆங்காங்கு வீடுகள் தோறும் நின்று எழுந்தருளுகின்றார். அப்போது பாதுகைகளாகிய உன்னிடமிருந்து வெளிப்படும்
சப்தமானது ஒவ்வொரு குடும்பத்தினின் க்ஷேம லாபங்களை அவரவர்களுக்குத் தகுந்தபடி ப்ரியமான வார்த்தைகளால்
அக்கறையோடு விசாரிப்பது போன்று உள்ளது. இராஜாக்கள் காட்டுக்குச் சென்று வேட்டையாடி திரும்பும் போதும்,
யுத்தம் சென்று திரும்பும் போது தங்களுடைய ஜனங்களின் சௌகர்யங்களை விசாரிப்பது வழக்கம்.
இது போன்று இருக்கின்றது இந்த பாதுகையின் செயல்கள்.

ஸ்வாமி தேசிகரின் இந்த பாசுரத்தினை வேறுவிதமாகவும் அர்த்த விசேஷம் கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீரங்கேந்தோ: இதில் “இந்து“ என்ற சப்தம் பகவான் அமிருதம் போன்ற தயையை ஸர்வர்க்கும் வர்ஷிக்கின்றார்.
ஸம்ஸார தாபத்தினை நீக்கி குளிர்ச்சியையும் ஆனந்த்த்தினையும் உண்டு பண்ணுகின்றான். இது அவனது பரம காருணிகத்வம்.
தாத்ருசம் – பெருமாள் மற்றும் பாதுகையினுடைய சொரூபம், குணவிசேஷங்கள் வாக்குக்கு எட்டாத்த்து.
இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. இது பெருமாளுடைய பிரபாவம் மற்றும் பரத்வம்.
ஸஹகமலயாக்லுப்த யாத்ரோத்ஸவஸ்ரீ – கோபிப்பது மற்றும் தண்டிப்பது என்பதே அறியாதவர்களாகிய பாதுகையும்,
மஹாலக்ஷ்மியும் எப்போது பெருமாள் கூடவேயிருந்து, ஆஸ்ரிதர்களை எப்படியேனும் ரக்ஷணம் செய்கின்றார்கள்.
இது இவ்விரு தாயார்களின் பரம கருணை.
கத்வா கத்வா – ஆஸ்ரிதர்கள் தம்மை தேடி வரும் வரை காத்திருக்காமல் தானே ஒவ்வொருவரையும்
பரம ப்ரீதியினாலும், கவலையினாலும், வாஞ்சையோடு வலுவில் அவர்களைத் தேடிப் போதல் – இது வாத்ஸல்யம்
அனுக்ரஹத்வாரம் — பக்தன் தம்மைத் தேடி பாதிதூரமாவது வரட்டுமே என்று எண்ணாது அவர்களின் வீடு வரையில்
தானே போய் அவர்களை அனுக்ரஹித்தல் – இது சௌலப்யம்
ஸ்வயம் – இந்த விசாரித்தல் மற்றும் அனுக்ரஹித்தல் ஆகியவற்றை இன்னொருவரை அனுப்பி செய்வதில்லை.
தாமே நேரில் செய்கின்றார் – இது சௌசீல்யம்.
உந்நித்ரநாதா – எல்லாரிடத்தும் பொதுவான ஒரே மாதிரியான அணுகுமுறையின்றி, தனிதனியாக அவரவர்களுக்கேற்றாற் போன்று,
அவரவரின் தேவையறிந்து விசாரித்தல். – இது சாதுர்யம்.
பெளராந் – ஒதுங்கி வசிக்கும் ஞானமிக்க ஜனங்களைக் காட்டிலும், தம்மை யண்டி நிற்கும் சாதாரண
ஜனங்களிடத்து விசேஷ கவனிப்புடன் இருத்தல் – இது எளிமை.
நித்யம் – இன்று கவனித்து விட்டு நாளை அலட்சியமாகயில்லாமல் என்றும் ஒரே மாதிரியான அன்புடன் ரக்ஷித்தல் – இது ஆதராதிசயம்
கிமபிகுசலம் – ஆஸ்ரிதர்களுடைய எல்லா யோக க்ஷேமங்களைப் பற்றிய சூக்ஷூம ஞானமும், அவர்களது எல்லா விஷயங்களிலுமுள்ள கவனிப்பு –
இது பரிபூர்ண கடாக்ஷம்.
பாதுகையும், ரங்கனும் பாமரனுக்கும் தோழன்.

———————————————————————

சதுர விஹாரிணீம் ருசிர பக் ஷருசிம் பவதீம்
மநஸிஜ ஸாயகாஸந குணோசித மஞ்ஜுரவாம்
அநுபதம் ஆத்ரியேமஹி மஹேந்த்ர சிலா மஹிதாம்
ஹரி சரணாரவிந்த மகரந்த மது வ்ரதிகாம்—905–

ஸ்ரீரங்கராஜனின் பாதுகையே! மிகவும் நேர்த்தியான ஸஞ்சாரம் கொண்டவளாக உள்ளாய்;
உனது அழகான பக்கங்கள், ஒளி வீசும் இறகுகள் போன்றே உள்ளன; மன்மத வில்லின் நாண் எப்படி ஒலிக்குமோ
அது போன்று உனது நாதம் இனிமையாக உள்ளது; இந்த்ரநீலக்கற்கள் மூலம் மிகவும் பெருமை பெற்று, கறுத்தும் உள்ளாய்.
இப்படியாக ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடித் தாமரைகளில் உள்ள மதுவை எப்போதும் பருகியபடி உள்ள
பெண் வண்டு போன்ற உன்னை, நாங்கள் ஒவ்வொரு நொடியிலும் வணங்குவோம்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பகவானின் திருவடித்தாமரை சிந்தும் தேனை உண்ணும் பெண் வண்டு நீ-பெருமாள் திருவடி சஞ்சரிப்பதில் நிபுணை
உன் பக்கங்கள் அழகு மிக்கவை மன்மத பானம் நாண் ஏற்றியதும் எழுப்பும் இனிய நாதம்
நீ வெளியிடும் நாதம் லௌகிக காமத்தை அகற்றி பகவத் காமம்விளைவிக்கும்
நீலக் கற்களும் கொண்டுள்ளாய் -வண்டு சுற்றி சுற்றி வருகிறது -அழகிய சிறகுகள் நாதம் கொண்டவை நிறமும் கறுப்பு
பொன் வண்டு போன்ற உன்னை எப்போதும் போற்றுவோமாக –

————————————————————

கநகருசா ஜடாம் உரக மௌளி மணீந் மணிபி:
த்ரிதிவ தரங்கிணீம் தரள மௌக்திக தீதிதிபி:
குடிலதயா க்வசித் சசிகலாம் அதரீ குருஷே
முரரிபு பாதுகே புரபித: சிரஸா வித்ருதா—906-

முரன் என்ற அசுரனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! சிவனின் தலையால் நீ ஏற்கப்பட்டபடி நிற்கிறாய்.
அந்த நேரத்தில் – உனது தங்கத்தின் ஒளி மூலம் அவனது சடையின் ஒளி, உனது இரத்தினக்கற்களின் ஒளி மூலம்
அவன் தலையில் உள்ள நாகத்தின் தலைமணிகளின் ஒளி, நீரோட்டம் கொண்ட உனது முத்துக்களின் தன்மையால்
கங்கையின் மேன்மை, உனது இடை வளைவு மூலம் அவனது தலையில் உள்ள சந்த்ரகலையின்
அழகு ஆகியவற்றைத் தாழ்ந்து போகும்படிச் செய்கிறாய்.

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே நீ சிவன் முடி மேல் வைக்கப் படுகிறாய் -உன் தங்க ஒளி அவன் ஜடையை உன் ரத்னங்கள்
அவன் சர்ப்ப ரத்னங்களை நீரோட்டம் உள்ள உன் முத்துக்களின் சோபை அவன் கங்கையை உன்னிடத்தில் பின்பகுதியின்
வளைவு அவன் வளைந்த சந்திர கலையை வெல்வதாக உள்ளன –

——————————————————

காலே தல்பப புஜங்கமஸ்ய பஜத: காஷ்டாம் கதாம் சேஷதாம்
மூர்த்திம் காமபி வேத்மி ரங்க ந்ருபதே: சித்ராம் பத த்ரத்வயீம்
ஸேவா நம்ர ஸுராஸுரேந்த்ர மகுடீ சேஷாபடீ ஸங்கமே
முக்தா சந்த்ரிகயேவ யா ப்ரதயதே நிர்மோக யோகம் புந:—-907–

ஸ்ரீரங்கராஜனின் பாதுகையே! வியப்பை அளிக்கவல்ல ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைகளான உங்களை
அவனது ஸஞ்சார காலத்தில் அடிமைத்தனத்தின் எல்லைக்கே செல்வதால்,
அவனுடைய படுக்கையான ஆதிசேஷனின் உருவமே என்று எண்ணுகிறேன்.
ஸ்ரீரங்கநாதனை வணங்கி நிற்பவர்களான தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்களின் தலைகளில் உங்களை வைக்கும்போது
உங்கள் முத்துக்களின் ஒளியானது பரிவட்டம் போன்று காணப்படுகிறது. மேலும் அவர்களின் தலையில் உள்ள பரிவட்ட
வஸ்த்ரத்துடன் இந்த ஒளியும் இணையும்போது, உரித்த நாகத்தின் தோல் போன்று காணப்பட்டு, ஆதிசேஷனை நினைவுபடுத்துகிறது.

ஸ்ரீ ரங்க ராஜனின் ஆச்சர்யமான ஸ்ரீ பாதுகையே சஞ்சார காலத்திலேயே இடைவிடாது உடனே மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்வதன் மூலம்
சேஷத்வ எல்லையை எய்திய ஸ்ரீ பாதுகை -சயன காலத்தில் படுக்கையை இருக்கும் ஆதி சேஷனின் ஈடிலா இன்னொரு வடிவமாக கொள்வேன்
இதில் ஒரு ஸ்வாரஸ்யம் – சேவிப்பவர்களுக்கு பரிவட்டம் கட்டி ஸ்ரீ பாதுகையை வைப்பார் கைங்கர்ய பரர்-
அது சேஷன் உரித்ததோ -ஸ்ரீ பாதுகையின் முத்துக்களின் ஒளிக்கற்றை தான் அங்கு வஸ்திரம் போல் தோன்றுமோ –

ரங்கந்ருபதே:=ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய – சித்ராம்=ஆச்சர்யமான – பதத்ரத்வயீம்=இரண்டு பாதுகைகளை –
காலே=சஞ்சார காலத்தில் – காஷ்டாம்=மிகவும் உயர்த்தியான(கடைசி எல்லை) – கதாம்=அடைந்திருக்கின்ற –
சேஷதாம்=தாஸனது வேலையை இந்தவிடத்தில் திருவடியை வஹிக்கிறதான கைங்கர்யத்தினை –
பஜத:=அடைந்தவராயிருக்கின்ற – தல்ப புஜங்கமஸ்ய=எப்போதும் பெருமாளுக்கு படுக்கையாயிருக்கின்ற ஆதிசேஷனுடைய. –
காமபி=விலக்ஷணமான அதாவது ஒரு ஆச்சரியமான – மூர்த்திம்=திருமேனி விசேஷமாக – வேத்மி=அறிகின்றேன்.

நம்பெருமாளின் ஆச்சர்யகரமான பாதுகையினை சேவிக்கும் போது எப்போதும் பெருமாளுக்கு படுக்கையாக இருப்பதுடன்,
பெரிய பெருமாளுடன் ஸர்வதேச (எல்லாவிடங்களிலும்), ஸர்வகால(எல்லா காலங்களிலும்),
ஸர்வாவஸ்தோசித (எல்லாவித அவஸ்தைகளிலும்) ஸமஸ்தவித (எல்லாவிதமான கைங்கர்யங்களையும்) ,
ஒரு வேலைக்காரனுக்குடைய சேஷத்வ கோஷ்டையுடன், அதனாலேயே சேஷன் என்று திருநாமத்தினையும் பெற்ற,
ஆதிசேஷனுடைய இன்னொரு உருவம்தான் பாதுகை.
இவ்விதம் கூறுவதற்கு இரண்டு காரணங்களை இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார்.
1-ஆதிசேஷனை வெள்ளிமலை போல் இருப்பதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது. நல்முத்துக்கள் பதிக்கப்பெற்ற பாதுகையிலிருந்து
வெளிப்படும் காந்தியானது வெள்ளிமலையை போன்று காட்சியருளுகின்றது.
2-தம் பக்தர்களை கௌரவிக்கும் போது, அவர்களது சிரஸ்ஸில் வெள்ளைத் திருப்பரிட்டத்தினைச் சுற்றி கட்டி
அதன் மேல் பாதுகையை சாதிக்கும் போது, வெள்ளைத் திருப்பரிவட்டம், உரித்து விட்ட பாம்பு சட்டைப் போன்றும்,
பாதுகை ஆதிசேஷனின் சிரஸ் போன்றும் காட்சியருளுகின்றது.
(“சேஷப்படி“ என்பது திருப்பரிவட்டத்திற்கான சமஸ்கிருதப் பெயர்.
இந்த சுலோகத்தின் மூலம் இது அந்த காலத்தில் வெளுப்பு வர்ணத்திலிருந்த்து அறியப்படுகின்றது.)
சேஷத்வ காஷ்டை மிகுந்தவர்கள் ஆழ்வார் மற்றும் ஆச்சார்யர்கள். இவர்கள் ஆதிசேஷன் போன்ற நித்யசூரிகளின் அவதாரமேயாவர்.
(ஸ்வாமி மணவாள மாமுனிகள் சொரூபத்தில் கூட சட்டை உரித்த பாம்பினைப் போன்று பால் போன்ற நிறத்தில்தான் இருப்பாராம்.)
சுத்த சத்துவ குணத்தோடேயே அவதரித்தவர்கள். இவர்களை, இவர்களின் ஸ்ரீசூக்திகளைப் போற்ற போற்ற
நமக்கு சத்துவ குணம் மேலிடும், தோலுரித்த பாம்பின் பிரகாசம் போன்று.

——————————————————————————————–

சந்த்ராபீட சிகண்ட சந்த்ர சிகர ஸ்யோத்த் ஸுதா நிர்ஜ்ஜர
ஸ்தோக ஆச்லிஷ்ட ஸுரேந்த்ர சேகர ரஜ: ஸ்த்யாநாம் ஸ்தும: பாதுகாம்
ப்ரஹ்மஸ் தம்ப விபக்த ஸீம விவித க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஸர்க்க ஸ்திதி
த்வம்ஸ அநுக்ரஹ நிக்ரஹ ப்ரணியிநீ யா ஸா க்ரியா ரங்கிண:–908–

சிவனின் தலையில் ஆபரணம் போன்றுள்ள சந்த்ரனின் மேல் பாகத்தில் இருந்து பெருகும் அமிர்த அருவியின் துளிகளுடன்,
தேவர்களின் தலையில் உள்ள மலர்களின் துகள்களும் சேர்ந்து நிரம்பிய ஸ்ரீரங்கநதனின் பாதுகைகளை நாங்கள் வணங்குகிறோம்.
இந்த உலகில் நான்முகன் தொடங்கி, புல்பூண்டுவரை காணப்படும் பலவகையான ஏற்றத்தாழ்வுகள் கொண்ட
உயிர்களின் ஸ்ருஷ்டி, இருப்பு (ஸ்திதி) மற்றும் ஸம்ஹாரம்; இவைகளுக்குக் கிட்டும் கடாக்ஷம் மற்றும் தண்டனைகள்
ஆகியவற்றை ஸ்ரீரங்கநாதனின் லீலைகளாக மிகவும் பிரியத்துடன் பாதுகைகள் அல்லவோ செய்கிறாள்?

சிவன் தலைக்கு அணிகலன் சந்தரன் -அவன் உச்ச்சியில் இருந்து அம்ருத அருவி சொரிகிறது –
அதுவும் தேவர் தலைகள் முடிப் பூக்களின் மகரந்த துளிகளும் சேர்ந்து ஸ்ரீ பாதுகையை மகிழ்விக்கின்றன –
ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதனின் திவ்ய லீலை -சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அனுக்ரஹ நிக்ரஹ கார்யங்களுக்கு ஸ்ரீ பாதுகையே காரணம்
அந்த நெருங்கிய பூரணப் பொலிவுடைய ஸ்ரீ பாதுகையைப் போற்றித் துதிக்கின்றோம் –

———————————————————————————————

லக்ஷ்மீ நூபுர சிஞ்ஜிதேந குணிதம் நாதம் தவ ஆகர்ணயந்
ஆஜிக்ரந் நிகமாந்த கந்த துளஸீ தாம உத்திதம் ஸௌரபம்
காலே குத்ரசித் அகதம் கருணயா ஸார்த்தம் த்வயா சாக்ரத:
பஸ்யேயம் மணிபாதுகே பரதரம் பத்மேக்ஷணாம் தைவதம்—909-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! என்னுடைய அந்திம காலத்தில் –
ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் தண்டையின் ஓசையால் மேலும் அதிகரிக்கப்பட்ட உனது நாதம் கேட்க வேண்டும்;
வேதவாஸனை வீசுகின்ற துளஸி மாலையை அதன் நறுமணத்துடன் முகரவேண்டும்;
என் மீது மிகுந்த கருணையுடன், உன்னுடன் சேர்ந்தபடி அனைத்த்திற்கும் மேலானவனாகிய,
தாமரை போன்ற கண்கள் கொண்ட ஸ்ரீரங்கநாதன் அங்கு வந்து நிற்க, அவனை நான் பார்க்கக் கடவேனாக.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே என் அந்திம ஷணத்தில் ஸ்ரீ ரங்க நாதன் பிராட்டி யோடு எழுந்து அருளப் பண்ணி நான் சேவிக்கும் படி செய்து அருள வேணும்
பிராட்டியும் சிலம்பு ஒலியும் உனது இனிய நாதமும் காதில் விழ வேதாந்த பரிமளம் கூடிய திருத் துழாய் நறுமணம் வீசி என் நாசி அனுபவிக்க
பரம புருஷன் என் கண்களுக்கு விருந்தாக கிடைக்க வேணும் -இது பிராட்டி புருஷகாரத்தால் ஆச்சார்யா கிருபை அடியாக நடக்க வேணும் –
எனவே தான் ஸ்ரீ பாதுகையிடம் இத்தகைய பிரார்த்தனை –

————————————————————————————————

வஹதி க்ஷிதிவ்ய வஹிதாம் ஸோபி த்வாம் கதிஷு பாதுகே ரங்கீ
கமடபதி புஜக பரிப்ருட கரிவர குலசிகரி பூமிகா பேதை:—910–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னால் தாங்கப்படுபவனாகவே இந்த உலகத்தினரால் ஸ்ரீரங்கநாதன் அறியப்படுகிறான்.
அப்படிப்பட்ட அவன் தனது ஸஞ்சார காலங்களில் ஆமை, திக்யானைகள், பர்வதங்கள் போன்ற
பலவிதமான வடிவங்கள் கொண்டவனாய் உன்னைத் தாங்கி நிற்கிறான்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ ஸ்ரீ ரங்க நாதனை சஞ்சார காலங்களில் வஹிக்கிறாய்-பெருமாள் தானும் கூட உன்னை
தான் தாங்க வேண்டும் என்று திரு உள்ளம் கொண்டான் போலும்
அதற்காக நேராக இல்லாமல் பூமியை இடையில் இட்டு அதற்கு கீழே ஆதார கூர்மம் என்ன -ஆதி சேஷன் என்ன-
திக் கஜங்கள் என்ன குல பர்வதங்கள் என்ன எல்லாம் விஷ்ணு மயமாயிற்றே -இவ்விதமான வெவ்வேறு உருவங்கள் கொண்டு
உன்னைச் சுமக்கிறான் -நானும் உன்னைத் தரிக்க வேண்டும் -அருள்வாய் –

————————————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: