ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-18-முக்தா பத்ததி -முத்துப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -611-660–

இங்கு உள்ள முக்தா என்ற பதம் முத்துக்களைக் குறிக்கும்.
அதாவது, பாதுகையில் உள்ள முத்துக்கள் பற்றிக் கூற உள்ளார்.
அல்லது, முக்தா என்றால் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்றும் கொள்ளலாம்.
இவர்கள் நித்யமாக நின்று ஸ்ரீரங்கநாதனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதைக் கூறுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

—————–

பத்தாநாம் யத்ர நித்யாநாம்
முக்தாநாம் ஈஸ்வரஸ்ய ச
ப்ரத்யக்ஷம் சேஷ சேஷித்வம்
ஸா மே ஸித்த்யது பாதுகா—-611–

எந்த ஒரு பாதுகையில் இழைக்கப்பட்டுள்ள அழிவற்ற முத்துக்களின் சேஷத்வமும் (அடிமைத்தன்மையும்),
எந்த ஒரு பாதுகையின் மீது எப்போதும் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு சேஷித்வமும் (எஜமானத்தன்மை)
வெளிப்படுகிறதோ, அந்தப் பாதுகை எனக்குக் கைக் கூட வேண்டும்.

பத்தர் நித்யர் முக்தர் என்ற மூன்று வகை ஜீவர்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் சேஷ செஷித்வ சம்பந்தம் இருக்கிறது
என்பதை எந்த ஸ்ரீ பாதுகை தன்னிடத்தில் பத்தமான -இழைக்கப் பட்டுள்ள நித்தியமான அழிவில்லாத முத்துக்களுக்கும்
இவை ஸ்ரீ பாதுகையில் இருப்பதால் ஸ்ரீ பாதுகை சேஷ பூதமானதால் -பகவானுக்கும் சேஷ சேஷித்வ பாவத்தைப்
ப்ரத்யஷமாகத் தெரிவிகின்றதோ -அந்த ஸ்ரீ பாதுகை எனக்கு பிராப்யம் ஆகட்டும் –

———————————————————————————

தவ ரங்க துரீண பாத ரக்ஷே
விமலா மௌத்திக பத்ததிர் விபாதி
ஸுஹ்ருதி த்வயி ஸாதித அபவர்க்கை:
ஸமயே ஸங்க்ரமி தேவ ஸாது க்ருத்யா:—-612–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! தூய்மையாக உள்ள உனது முத்துக்களின் வரிசை
வெண்மையாகக் காணப்படுகிறது. இதனைக் காணும்போது, மோக்ஷம் பெற்றவர்கள்,
மோக்ஷம் செல்லும் நேரத்தில் மிகவும் அன்புடன் உன்னிடம் அளித்துவிட்டுச் சென்று அவர்களது புண்ணியங்கள் போன்று உள்ளன.

மோக்ஷம் செல்பவர்கள் தங்கள் பாவ புண்ணியங்களைக் கைவிட்ட பின்னரே மோக்ஷம் செல்கிறார்கள்.
சாட்யாயநசாகையில் – தஸ்ய புத்ரா தாயம் உபாஸந்தி ஸுஹ்ருத ஸாதுக்ருத்யாம் த்விஷந்த: பாபக்ருத்யாம் –
மோக்ஷம் செல்லும் உபாஸகனின் புத்திரர்கள் அவனது செல்வத்தையும், நண்பர்கள் புண்ணியத்தையும்,
பகைவர்கள் பாவத்தையும் அடைகின்றனர் – என்று கூறியது.
இங்கு மோக்ஷம் செல்பவர்களின் நண்பனாக பாதுகை உள்ளதால், அவர்களின் புண்ணியங்கள் பாதுகையிடம் சேர்ந்து விடுகின்றன.
புண்ணியத்தின் நிறம் வெண்மை என்பதால், அவை முத்துக்கள் போன்று உள்ளன என்றார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது நிர்மலமாய் உள்ள முத்துக்கள் வரிசை மோஷம் பெற்றவர்களால் அந்த உரிய சமயத்தில்
தம் புண்ய கிருத்யங்கள் ஸூஹ்ருத்தான உன்னிடத்தில் -ஸூஹ்ருத சாதுக்ருத்யம் த்விஷந்த பாபக்ருத்யாம் -என்று
உபநிஷத் ஓதியபடி சேர்க்கப்பட அந்த புண்யங்கள் தாமே இப்படிக் காண்கிறது –

———————————————————————————

சரணாகத ஸஸ்ய மாலிநீ இயம்
தவ முக்தாமணி ரச்மி நிர்ஜ்ஜரௌகை:
நநு ரங்கதுரீண பாதரக்ஷே
ஜகதீ நித்யம் அதைவ மாத்ருகா அபூத்—-613-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! இந்த உலகம், ஸ்ரீரங்கநாதனே கதி என்றபடி
உள்ள ப்ரபன்னர்களைப் பயிர்களாகக் கொண்டுள்ளது. உனது முத்துக்களின் ஒளியானது,
மலை அருவிகளின் ப்ரவாஹங்களுடன் ஓடி வந்து இந்தப் பயிர்களில் பாய்கிறது.
ஆக இந்தப் பூமி மழையை எதிர்பாராமல் உள்ளதாயிற்று.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது முத்து மணி வரிசைகளில் இருந்து கிரணங்கள் நீர் வீழ்ச்சி போல் விழ அந்தப் பெருக்கு பிரபன்னர்கள்
ஆகிற பயிர்களுக்கு கிடைக்க அதிலிருந்து இந்த பூமி மழைக்கு வானத்தைப் பாராத பூமியாகி விட்டது –
பிரபன்னர்கள் தைவத்தின் கருணை மழைக்காக வானத்தைப் பார்த்து ஏங்க வேண்டியது இல்லை -என்றவாறு –

————————————————————————-

அதி விஷ்ணு பதம் பரிஸ் புரந்தீ
தவ முக்தா மணி நிர்மல ப்ரகாசா
பரிபுஷ்யஸி மங்களாநி பும்ஸாம்
ப்ரதிபத் சந்த்ர கலா இவ பாதுகே த்வம்—-614–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் உள்ள நீ, உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்களின்
ஒளியினால் வெண்மையாகக் காட்சி அளிக்கிறாய். இப்படியாக உள்ள நீ, ப்ரதமையில் உதிக்கும் சந்திரன் போன்று,
அனைத்து உயிர்களுக்கும் நன்மை அளித்தபடி இருக்கிறாய்
(ப்ரதமை என்பது பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் ஆகும். அந்த நாளில் சந்த்ரன் பிறையாக இருக்கும்.
சந்த்ரனின் பிறையைக் கண்டால் நன்மை உண்டாகும்).

ஸ்ரீ பாதுகையே –நீ பெருமாள் திருவடியில் விளங்குகிறாய் -நிர்மலமான புது முத்துக்களால் நிர்மலப் பிரகாசத்துடன் விளங்குகிறாய் –
அதி விஷ்ணு பதம் -ஆகாசத்தில் தெரியும் புதிய முத்துப் போலே தெளிவாகப் பிரகாசிக்கும் பிரதமைச் சந்திரன் –
ஒரு கலை மட்டும் உடைய சந்தரன் போல் ஜனங்களுக்கு சுபம் வழங்குகிறாய்-நீ தான் சந்திரனின் முதல் கலை போலும் –

———————————————————————————–

நிஹிதா நவ மௌத்தி காவளிஸ் த்வாம்
அபித: காஞ்சந பாதுகே முராரே
நக சந்த்ர மஸாம் பத ஆஸ்ரிதாநாம்
ப்ரதிமா சந்த்ர பரம் பரேவ பாதி—-615-

தங்கமயமான பாதுகையே! உன்னுடைய அனைத்துப் பக்கங்களிலும் வெண்மையான முத்துக்கள் வரிசையாக இழைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த வரிசையைக் காணும்போது, ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் என்ற ஆகாயத்தை அடைந்துள்ள
அவனது திருவடி நகங்கள் என்னும் சந்திரன்களின் ப்ரதிபிம்பம் போன்று உள்ளது.

ஸ்ரீ தங்கப் பாதுகையே உனது நாற்புறத்திலும் இழைத்து இருக்கிற புதிய முத்துக்கள் வரிசை பெருமாள் திருவடி
திரு நகங்களுக்கு அவையே சந்திரர்கள் போல் இருப்பதால் எதிர் சந்திர பிம்பங்களாகக் காட்சி அளிக்கும்-

———————————————————————

ஸமதாம் உபைதி வபுஷாபி ஸதா
பவதீய மௌத்திக மஹஸ் சுரிதா
ஹரி பாதுகே ஹரி பதஸ் உத்பவயா
கநகா பகா ஸுர புரா பகயா—616-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய வெண்முத்துக்களுடன் எப்போதும் காவேரி கலந்துள்ளது.
இதனால் வெண்மையாகக் காணப்படும் காவேரி, ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியில் இருந்து வெளிப்பட்ட கங்கையை,
தனது நிறத்திலும் ஒத்துள்ளது.

ஸ்ரீ பகவத் பாதுகையே -காவேரி பெருமாள் திருவடியில் இருந்து உண்டான கங்கையோடு புனிதத் தன்மையில் சமம் –
எப்போதுமே இப்போது உன் முத்துக்களின் அழகிய ஒளி கலந்து காவேரி நீர் ஒரு வெண்மையைப் பெறுவதால்
காவேரிக்கு கங்கையோடு ரூபத்திலும் ஒற்றுமை ஏற்படலாயிற்று –

————————————————————————–

தவ ரங்க சந்த்ர தப நீய பாதுகே
விமலா ஸமுத் வஹதி மௌக்தி காவளி:
சரணார விந்த நக சந்த்ர மண்டல
ப்ரணய உபயாத நவ தாரக ருசிம்—-617-

ஸ்ரீரங்க விமானத்தில் சந்திரன் போன்று விளங்கும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடி நகங்கள்
சந்திரன் போன்று உள்ளன. அந்த சந்த்ர மண்டலத்தின் மீது மிகவும் ப்ரியத்துடன் வந்து நிற்கும் புதிய நக்ஷத்ரங்கள்
போன்று வெண்மையான உனது முத்துக்களின் வரிசை காணப்பட்டது.

ஸ்ரீ ரங்க நாதனின் தங்கப் பாதுகையே நிர்மலமான முத்து வரிசை உன்னிடத்தில் விளங்குவது
பெருமாள் திருவடித் தாமரை திரு நகங்கள் ஆகிற சந்த்ரங்கள் பல உள்ள ஒரு சந்திர மண்டலம் –
உன் முத்து வரிசை இந்த சந்த்ரன்களுடன் ஆசையுடன் நெருங்கி வந்து தாம் நஷத்ரங்கள் ஆகின்றன –

——————————————————————-

சந்த்ர ஸுட மகுடேந லாளிதா
சாரு மௌக்திக மயூக பாண்டரா
ரங்க நாத பத பத்ம ஸங்கிநீ
லக்ஷ்யஸே ஸுரதுநீவ பாதுகே—-618-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! நீ சிவனால் பூஜிக்கப்படுகிறாய். உனது முத்துக்களின் வெண்மையான ஒளி காரணமாக,
நீயும் வெண்மையாகத் தோற்றம் அளிக்கிறாய். ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை போன்ற திருவடிகளை எப்போதும்
உன்னிடம் வைத்துள்ளாய். ஆக, உன்னைப் பார்த்தால் கங்கை போன்றே உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னிடத்தில் அழகிய முத்துக்கள் வரிசை தன் சோபையில் வெளுத்த கங்கை போல் இருக்கிறது –
சிவன் முடி தாழ்த்தி பூஜித்து இந்த சோபை அவன் தலையோடு சேர்ந்தது –
பெருமாள் திருவடித் தாமரையின் சம்பந்தமும் உடையதாய் இருக்கிறது –
ஆகவே நீ கங்கை போல் ஆகிறாய் –

————————————————————

யே பஜந்தி பவதீம் தவைவ தே
மௌக்திக த்யுதி விகல்ப கங்கயா
வர்த்த யந்தி மது வைரி பாதுகே
மௌளி சந்த்ர சகலஸ்ய சந்த்ரிகாம்—-619-

மது என்ற அசுரனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! யார் உன்னை எப்போதும் ஆராதித்தபடி உள்ளனரோ,
அவர்கள் தங்கள் தலைகளில் உன்னுடைய முத்துக்களின் வெண்மையை, கங்கையைத் தலையில் ஏந்தியது போன்று நிற்கிறார்கள்.
இப்படியாக அவர்கள் தலையில் கங்கையும், போலியாக ஒரு சந்த்ரனும் உள்ளதாகத் தோன்றுகிறது
(அதாவது அவர்கள் சிவன் பட்டம் பெறுகின்றனர்).

ஸ்ரீ மது ஸூதன ஸ்ரீ பாதுகையே எவர் உன்னை சேவிக்கிறார்களோ அவர்கள் ருத்ரத்வம் பெறுகிறார்கள் –
எப்படி உன்னுடையதேயான முத்துக்களின் வரிசை கங்கையாக அவர்கள் தலையில் பெருகி நிற்குமே –
அதனால் ருத்ர ஸ்தானம் பெற்று மறுபடி வணங்குவார்களே-அப்போது
முத்து ஒளி அவர்கள் தலையில் உள்ள சந்திர கலையில் சோபையை அதிகப்படுத்தும் –

———————————————————————————–

முக்தா மயூகைர் நியுதம் த்வதீயை:
ஆபூரயிஷ்யந் அவதம்ஸ சந்த்ரம்
பிபர்தி ரங்கேஸ்வர பாத ரக்ஷே
தேவோ மஹாந் தர்சித ஸந்நதிஸ் த்வாம்—-620-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தன்னுடைய தலையில் சந்த்ரனை ஆபரணமாக அணித்த சிவன்,
அந்தச் சந்த்ரனின் வெண்மையை முழுமையாக்கும் பொருட்டு, உன்னை வணங்கியபடி உள்ளான்.
உனது முத்துக்களின் வெண்மையான ஒளி மூலம், சிவனின் தலையில் உள்ள அந்தச் சந்திரன் முழுமை அடைகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே மஹா தேவனான சிவன் உன்னுடைய முத்து ஒளிகளால் தன் தலைச் சந்தரனைப் பூர்ணம் ஆக்கிக்
கொள்வதற்காகவே உன்னை வணங்கி உன்னைத் தலையில் தரிக்கிறானோ -இருக்கும் -நிச்சயம் –

———————————————————————————–

பரிஷ்க்ருதா மௌக்திக ரஸ்மி ஜாலை
பதஸ்ய கோப்த்ரீ பவதீ முராரே:
பவதீ அநேகோர்மி ஸமாகுலாநாம்
பும்ஸாம் தமஸ் ஸாகர போத பாத்ரீ—-621-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றியபடி உள்ள நீ, உனது முத்துக்களின்
ஒளி என்னும் கயிறு மூலம் கட்டப்பட்டவள் போன்று உள்ளாய். எல்லையற்ற துன்ப அலைகளால் வருந்தும் பக்தர்களுக்கு,
அந்த ஸம்ஸாரக்கடலில் இருந்து கரையேற உதவும் கப்பல் போன்று நீ உள்ளாய்.

இங்கு “எல்லையற்ற துன்ப அலைகள்” என்பது பசி, தாகம், துக்கம், அறியாமை, வயோதிகம், மரணம் என்ற ஆறும் ஆகும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ இந்த இருள் தருமா ஞாலம் ஆகிற கடலைக் கடக்க உதவும் தோணி யாகிறாய் –
மனிதர் ஷடூர்மி என்கிற பசி தாகம் போன்ற பீடைகளால் தவிக்கிறார்கள் -அவைகளே இக்கடலின் அலைகள் –
நீயோ பெருமாள் திருவடியை ரஷிப்பவள்-முத்து ஒளிக் கதிர்கள் கயிறுகள் ஆகி இத் தோணியை நன்கு கட்டி வைத்துச்
செப்பனிட்டு வைத்து இருக்கின்றன -ஸ்ரீ பாதுகை யாகிற தோணி கொண்டு தான் பரம புருஷார்தம் பெற முடியும் என்றவாறு –

———————————————————————–

ரங்கேச பாத ப்ரதிபந்ந போகாம்
ரத்நாநு வித்தைர் மஹிதாம் சிரோபி:
முக்தா அவதாநாம் மணி பாதுகே த்வாம்
மூர்த்திம் புஜங்காதிபதே ப்ரதீம:—-622-

இரத்தினக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடியின் மென்மையை நீ அனுபவித்தபடி சுகமாக உள்ளாய்.
இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட க்ரீடங்களை உடைய தேவர்களால் எப்போதும் கொண்டாடப்பட்டபடி உள்ளாய்.
உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்களின் ஒளி காரணமாக வெண்மையாகவும் உள்ளாய்.
இப்படியாக உன்னைக் காணும் போது, நாகங்கள் அனைத்திற்கும் அரசனாகிய ஆதிசேஷனின் திருமேனி என்றே எண்ணுகிறோம்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -உன்னை திரு அநந்த ஆழ்வான் என்றே கருதலாகும் -உனக்கு ஸ்ரீ ரங்கேச திருப் பாதத்துடன்
கிடைத்த ஆனந்தானுபவம் உண்டு -அவன் பூஜ்யரான ஸ்ரீ ரங்கேச ருடைய ச்லேஷானுபவம் பெற்றவன் -அவருடன் சேரும்
உடலை உடையவன் -இருவருக்கும் மேல் பாகத்தில் ரத்னங்கள் பூஷணம் பெருமை தருவது –
நீ முத்துக்களால் வெளுத்து இருக்கிறாய் -அவன் முத்துப் போல் வெளுத்தவன் –

———————————————————————

முகுந்த பாதாவநி மௌக்திகை: தே
ஜ்யோத்ஸ் நாமயம் விஸ்வம் இதம் திவாபி
வைமாநிகாநாம் ந பஜந்தி யேந
வ்யகோசதாம் அஞ்ஜலி பத்ம கோசா:—-623–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்களின் ஒளி காரணமாக, இந்த உலகத்தின் பகல் நேரத்திலும்
சந்த்ரன் உள்ளது போன்றே தோற்றம் உள்ளது. இதனை எப்படி உணர முடிகிறது என்றால் –
தேவர்களின் கைகுவித்தல் என்ற தாமரை மொட்டுக்கள், மலராமலேயே உள்ளதன் மூலம் அறியலாம்
(அதாவது, தேவர்கள் பாதுகையை நோக்கிக் குவித்த கையை எடுப்பதே இல்லை, எப்போதும் அஞ்ஜலி முத்திரையில் உள்ளனர்).

ஸ்ரீ முகுந்த ஸ்ரீ பாதுகையே உனது முத்துக்கள் நிலாப் போலே பிரகாசித்துப் பகலை இரவாக்கி விடுகின்றன –
அதனால் தேவர்கள் தம் அஞ்சலியாகக் குவித்து வைத்து இருந்த தாமரை மொட்டுக்கள் மலர்ந்து பிரிவது இல்லை
அவர்கள் அஞ்சலியை நிறுத்திக் கைகளைப் பிரிப்பது இல்லை என்றவாறு –

———————————————————————–

ஸமாஸ்ரிதாநாம் அநகாம் விஸூத்திம்
த்ராஸ வ்யபாயம் ச விதந்வதீ த்வம்
ஸாயுஜ்யம் ஆபாதயஸி ஸ்வகீயை:
முக்தாபலைர் மாதவ பாதுகே ந:—-624–

ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைத் தரித்த ஸ்ரீ ரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னையே அண்டியபடி நிற்கின்ற எங்களுக்கு,
பாவங்களின் தொடர்பு இல்லாத தன்மையையும் (வெண்மை), பயம் இல்லாத தன்மையையும் நீ ஏற்படுத்துகிறாய்.
இதன் மூலம் உன்னுடைய முத்துக்கள் போன்றே எங்களையும் நீ மாற்றி, இன்பமாக இருக்கும்படிச் செய்கிறாய்.

ஸ்ரீ மாதவ ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களான எங்களுக்கும் முத்துக்களுக்கும் இடையே ஒரு ஒற்றுமை –
சமத்துவத்தை உண்டாக்குகிறாய் -நாங்கள் முக்தாபலம் பெறுகிறோம் -அனுபவம் -கைங்கர்யம் -இவை பல ரூபம்
உபாயம் ஒன்றும் இல்லை என்று கருதுபவர் ஆகிறோம் -குற்றம் அற்ற பரிசுத்தி -அச்சம் இல்லாமை -தராசம் என்ற
ரத்ன தோஷம் இல்லாமை -எங்களுக்கும் முத்துக்களுக்கும் இடையே இவ்வாறான சாயுஜ்யம் –

——————————————————————-

அவைமி பாதாவநி மௌக்திகாநாம்
கீர்ணாம் உதக்ரை: கிரண ப்ரரோஹை:
யாத்ரா உத்ஸவார்த்தம் விஹிதாம் முராரே:
அபங்குராம் அங்குர பாலிகாம் த்வாம்—-625–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளியானது மேல் முகமாய் எழுந்து நிற்கிறது.
இதனைக் காணும்
போது, ஸ்ரீரங்கநாதனின் உற்சவ காலங்களில் உண்டாக்கப்படும் உறுதியான நவதானிய முளைகள் கொண்ட பாலிகைகள் போன்று நீ உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது முத்துக்கள் தம் ஒளி முனைகள் எழுந்தனவாகக் காட்சி யளிப்பதைப் பார்த்தால்
இது பகவான் யாத்ர உத்ஸவதிற்காக பிரமோத்ஸவாதிகள் -போன்றவற்றுக்காக விசித்ரமான அங்குரார்ப்பணமான
நவதான்ய பாலிகை வளர்ப்பு -அதுவும் நித்யமானதொன்று -என்று எண்ணுகிறேன் –

——————————————————————————-

சிவத்வ ஹேதும் ஸகலஸ்ய ஜந்தோ:
ஸ்ரோதோ விசேஷை: ஸுபகாம் அஸங்க்யை:
முக்தா மயூகை: ஸுர ஸிந்தும் அந்யாம்
புஷ்ணாஸி ரங்கேஸ்வர பாதுகே த்வாம்—-626–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளி மூலமாக அனைத்து உயிர்களுக்கும் தூய்மையை அளிக்கிறாய்,
மங்களங்களை அளிக்கிறாய் (இதனையே, சிவனாய் இருக்கும் தன்மையை அடைவிப்பாய் என்று கூறுவர்).
ஆக எண்ணற்ற அலைகள் வீசுகின்ற புதியதான ஒரு கங்கையை நீ திருவரங்கத்திலே உண்டாக்குகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -பெருமாள் திருவடியில் இருந்து பெருகிய அந்தக் கங்கை ருத்ரன் ஒருவனையே சிவன் ஆக்கியது –
உன் முத்து ஒளிகள் ஆகிற பன்முக ப்ரவாஹம் கொண்ட இந்த கங்கை சர்வ ஜந்துக்கல்க்கும் சிவத்வம்
பாவனத்வம் -மங்களத் தன்மை அளிக்கும் -அப்படி ஒரு மஹா கங்கையை வளர்க்கிறாய் –

———————————————————————–

ரங்கே சயாநஸ்ய பதாவநி த்வாம்
லாவண்ய ஸிந்தோ: ஸவிதே நிஷண்ணாம்
பரிஸ்புரத் மௌக்திக ஜால த்ருஸ்யாம்
ப்ரஸூதி பிந்நாம் ப்ரதியந்தி ஸூக்திம்—-627–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கத்தில் சயனித்துள்ள பெரியபெருமாள் அழகான கடல் போன்றுள்ளான்.
அந்தக் கடலின் அருகில் காணப்படும் முத்துக்களின் கூட்டங்களால் நீ ப்ரகாசிக்கிறாய்.
இப்படியாக உள்ள உன்னைக் காணும்போது, ப்ரசவம் காரணமாகப் பிளந்த முத்துச்சிப்பி போன்று உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்கத்தில் சயனித்து இருக்கும் அழகுக் கடலின் அருகே நீ ஒரு முத்துச் சிப்பி பிளந்து முத்துக்களை
வெளியிட்ட நிலையில் தோற்றம் அளிக்கிறாய்-நீ லாவண்ய சிந்துவின் கரையில் –
சாதாரண முத்துச் சிப்பிகள் லவன சமுத்ரக் கரையில் -என்றவாறு –

—————————————————————-

அவைமி ரங்கேஸ்வர பாத ரக்ஷே
முக்தா பலாநி த்வயி நிஸ்துலாநி
தேநைவ கல்பாந்தர தாரகாணாம்
உப்தாநி பீஜாநி ஜகத் விதாத்ரா—-628–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட வெண்மையான வட்டமான
முத்துக்கள் காண்பதற்கு எப்படி உள்ளன என்றால் – அடுத்து வர உள்ள கல்பங்களில் தோன்றவுள்ள
நக்ஷத்ரங்களுக்கு, ஸ்ரீரங்கநாதனால் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் என்றே தோன்றுகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னிடத்தில் உள்ள உருண்டையான முத்துக்கள் ஜகத் ஸ்ரஷ்டாவான அந்த ஸ்ரீ ரங்க நாதன் வரும்
கல்பங்களில் நஷத்ரங்களாக இருக்கப் போகிறதற்கு இப்போது விதைத்த விதைகள் என்று எனக்குத் தோன்றும் –

————————————————————————–

விக்ரம்ய மாணம் அபவத் க்ஷணம் அந்தரிக்ஷம்
மாயா விநா பகவதா மணி பாத ரக்ஷே
வ்யோமாபகா விபுல புத்புத தர்ஸ நீயை:
முக்தாபலைஸ் தவ சுபை: புநருக்ததாரம்—-629–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! வியக்கத்தக்க செயல்கள் செய்யும் ஸ்ரீரங்கநாதனால் முன்பு
இந்த உலகம் அளக்கப்பட்டபோது, அவன் தனது திருவடியை மேல் நோக்கி உயர்த்தினான்.
அப்போது உனது முத்துக்கள் ஆகாயத்தில் காணப்படும் கங்கையின் நீர்க்குமிழிகள் போன்று ப்ரகாசித்தன.
அந்த ஒரு நேரத்தில், விண்ணில் இருந்த நக்ஷத்ரங்கள், உன்னுடைய முத்துக்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு,
இருமடங்காக உள்ள நக்ஷத்ரக் கூட்டம் போன்று தோன்றின.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே வஞ்சகனாக வேஷம் தரித்து வந்த ஸ்ரீ வாமனாவதாரப் பெருமாளால் உலகம் அளக்கப் பட்டது –
ஓரடி வானுக்கு போயிற்று ஒரு ஷணம் தான் -அந்த ஒரு ஷணத்தில் அப்போது உன்னில் இருந்த முத்துக்கள்
ஆகாச கங்கையின் பெரிய நீர்க் குமிழிகள் போல அழகாக நஷத்ரங்கள் போலக் காட்சி அளித்தன –
நஷத்ரங்கள் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாயிற்று -ஷண காலம் -உடன் திருப்பாதம் பிரம்ம லோகம் சென்றது –

—————————————————————————

லக்ஷ்மீ விஹார ரஸிகேந பதாவநி த்வம்
ரக்ஷா விதௌ பகவதா ஜகதோ நியுக்தா
ஸத்த்வம் ததர்ஹம் இவ தர்ஸ யஸி ப்ரபூதம்
முக்தா மயூக நிகரேண விஸ்ருத்வரேண—-630–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தான் ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருடன் விளையாடும் பொருட்டு, ஸ்ரீரங்கநாதன்
இந்த உலகைக் காப்பாற்றும் பொறுப்பை உன்னிடம் அளித்து, உன்னை நியமித்தான்.
அந்தச் செயலுக்கு ஏற்ற தகுதியான அதிகமான ஸத்வ குணம் உனக்கு உள்ளது என்பதை,
எங்கும் பரவி நிற்கும் உனது முத்துக்களின் ஒளி மூலமாக உணர்த்துகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் அப்படி ஒன்றும் வஞ்சகர் அல்லர் -நீயே சத்வ குணம் உடையவள் –
முத்துக்களின் ஒளி ப்ரவாஹம் அதை எடுத்துக் காட்டுமாம் -பெருமாள் பிராட்டி யுடன் லீலை செய்வதில் ருசி காட்டி
உலக ரஷணத்தை உன்னிடம் ஒப்புவித்துள்ளார்
ஆகவே நீ அவரை லஷ்மீ விஹாரத்துக்கு அனுமதித்து தடை வாராமைக்காக உக்தி வகுத்து
சத்வ குணம் மலியச் செய்கிறாய் போலும் –

————————————————————————————

பாத அர்ப்பணேந பவதீம் ப்ரதிபத்யமாநே
ஸ்ரீரங்க சந்த்ரமஸி ஸம்ப்ருத மௌக்திக ஸ்ரீ:
அங்கீ கரோஷி சரணாவநி காந்திம் அக்ர்யாம்
உத்பித்யமாந குமுதேவ குமத்வதீ த்வம்—-631–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கத்தின் சந்த்ரனாகிய ஸ்ரீரங்கராஜன், தனது திருவடிகளில் உன்னைச்
சேர்த்துக் கொள்ளும் போது, அவனது திருவடிகளின் ஒளியானது சந்த்ரனின் ஒளி போன்று உன் மீது விழுகிறது.
அப்போது உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்கள் அனைத்தும், ஆம்பல் மலர் போன்று மலர்கின்றன.
இதனைக் காணும்போது நீ ஆம்பல் தடாகம் போன்ற அழகை அடைகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க சந்தரன் உன்னில் திருவடிகளை நுழைத்துச் சேர்வதில் மகிழ்பவன் –
சந்திர கிரணங்களும் வெளியிடப் பெறும்-அப்படி உன்னைக் கொள்ளும் போது முத்துக்கள் சோபை பெரிதாகிறது –
சந்திர கிரணங்களால் மலர்விக்கப் பட்ட ஆம்பல் மலர்களுடைய ஓர் ஆம்பலோடை போல் ஆகிறாய் நீ –

————————————————————————–

த்ரயந்த ஹர்ம்யதல வர்ண ஸுதாயிதேந
ஜ்யோத்ஸ்நா விகல்பித ருசா மணி பாதுகே த்வம்
முக்தாமயீ முரபித் அங்க்ரி ஸரோஜ பாஜாம்
வர்ணேந தே சமயஸீவ ஸதாம் அவர்ணம்—-632-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உனது முத்துக்களின் ஒளி காரணமாக வேதாந்தங்கள் என்னும்
உப்பரிகைகளுக்கு வெள்ளை அடிக்கும் சுண்ணாம்பு போன்று உள்ளாய். உன்னை வணங்குபவர்கள் மீது
இந்த நிறமானது, நிலவின் ஒளி போல் பரவுகிறது. இப்படியாக ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் பணிகின்றவர்களுடைய
தோஷங்களை நீ விலக்குகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நிறைய முத்துக்களை யுடையவளாய் விளங்குகிறாய் -உனது வர்ணம்
நிலவுதானோ என்று எண்ண வைக்கும் -நீ பெருமாள் திருவடிகளை ஆஸ்ரயிப்பவரின் அழுக்கை அவர்க்கு
ஏதாவது அபவாதம் இருக்குமாயின் அதை நீக்கி விடுகிறாய் -இந்த வெளுப்பு சோபையாலே உன் சுத்த வெண்மை
வேதாந்தங்கள் ஆகிற உப்பரிகைக்கு வெள்ளை அடிக்க உதவுமே —

—————————————————————————————

வைகுண்ட பாத நக வாஸநயேவ நித்யம்
பாதாவநி ப்ரஸுவதே தவ மௌக்திகாநி
அச்சிந்ந தாபசமநாய ஸமாஸ்ரிதாநாம்
ஆலோக மண்டல மிஷாத் அம்ருத ப்ரவாஹம்—633–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் இருந்து கங்கை உண்டானது.
அந்தத் திருவடிகளின் நகங்களுடன் உனக்கும் உன்னில் காணப்படும் முத்துக்களுக்கும் பழக்கம் உண்டானது.
இதனால் நீ செய்வது என்ன – ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை அடைபவர்களுடைய, யாராலும் விலக்க இயலாமல்
உள்ள வேதனைகளை தீர்ப்பதற்காக, உனது முத்துக்களின் ஒளியை அமிர்த வெள்ளம் போன்று எங்கும் பரவச் செய்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது முத்துக்கள் சரணம் அடைந்தவர்களின் அநாதி காலமாக இருந்து வரும் தாபத்ரயத்தைப் போக்கும் –
இது பெருமாள் திருவடி திரு நகங்களின் வாசனைத் தாக்கத்தால் போலும் -திரு நகங்களில் இருந்து அமிருதம் பெருகுமாம் –
முத்துக்களுக்கு ஒரு நித்யமான ஒளி வட்டம் இருப்பதாகச் சொல்வது வெறும் பேச்சுப் போலும் –
உண்மையில் அமிருத பிரவாஹமே தருகிறாயே –

——————————————————————————————

ராமாநுவ்ருத்தி ஜடிலே பரதஸ்ய மௌளௌ
ரங்காதிராஜ பதபங்கஜ ரக்ஷிணி த்வம்
ஏகாதி பத்ரித ஜகத் த்ரிதயா த்விதீயம்
முக்தாம்ஸூபி: க்ருதவநீ நவம் ஆதபத்ரம்

ஸ்ரீரங்கராஜனின் தாமரை போன்ற திருவடிகளைக் காப்பவளே! மூன்று உலகங்கள் முழுவதும் ஒரே குடையின் கீழ் இருந்தன.
இராமனைப் போன்றே ஜடை தரித்த பரதனின் தலையில், உனது முத்துக்களின் ஒளி மூலமாக,
புதிதான இரண்டாவதாக ஒரு குடையை நீ அமைத்தாய்.

உலகம் முழுவதும் பரதனால் “பாதுகையின் ஸாம்ராஜ்யம்” என்ற குடையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது.
இதனைக் கண்டு பாதுகைக்குப் பொறுக்கவில்லை. தன்னைக் காட்டிலும் பரதனுக்கு அதிகமான பெருமை
உண்டாக வேண்டும் என்று எண்ணி, தனது முத்துக்களின் ஒளி மூலமாகவே பரதனுக்கு வெண் கொற்றக் குடையை அமைத்தாள்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ மூன்று உலகங்களையும் ஒரே குடைக் கீழ்க் கொண்டு வந்த சக்ரவர்த்தினி -இன்னொரு குடை கிடையாது
ஆனாலும் ஸ்ரீ ராமன் வழியைப் பின் பற்றி ஜடை தரித்த ஸ்ரீ பரத ஆழ்வான் தலையில் நீ அமர்ந்த போது முத்து ஒளிகளால்
ஒரு குடையை ஸ்ரீ பரத ஆழ்வானுக்கு உண்டாக்கித் தந்தாய் -இது இரண்டாவது -த்விதீயம் -இது ஒப்பற்றது கூட -அத்விதீயம் –

ஆதபத்ரம்: குடை – த்விதீயம்: இரண்டாவது. எது இரண்டாவது குடை..? முக்தாம்சுபி: முத்துக்களுடைய காந்தி!

ராமன் காட்டுக்கு எழுந்தருளியதால் வருந்திய பரதன், ராமனிடமிருந்து பாதுகையைப் பெற்று தம்முடைய
சிரஸ்ஸில் எழுந்தருளப் பண்ணுகின்றார். ஸ்ரீராமன் பட்டாபிஷேகத்திற்காக உண்டான குடை பாதுகைக்குப் பிடிக்கப்பட்டு
பாதுகை அயோத்தி நோக்கி புறப்பாடு கண்டருளுகின்றது. அப்போது, பாதுகையில் இழைக்கப்பட்டுள்ள
முத்துக்களின் காந்தி பரவி, இரண்டாவதாக ஒரு குடையும் பிடிக்கப்படுவது போல் தோன்றுகின்றது.

ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களினால் உலகத்தவர் தரும் மரியாதை, கௌரவம் ஒரு குடை இது பட்டாபிஷேகக் குடை.

ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களினால் அறிந்த ஞானம், ஒரு குடை இது முத்துக்களின் காந்தி. இதுவே நிரந்தரம்!.

இந்த பாதுகையிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற காந்தி, எல்லையில்லாத அழுக்குக் கொண்டு அலையும் நம் மனதை
சுத்தம் செய்து ஸ்படிகத்தால் செய்த உப்பரிகையைப் போல பண்ணுகின்றன. எதனால் இது இப்படி சுத்தம் செய்கின்றது.
பெருமாளுக்கு நம் மனதில் இருக்க வேணுமென்று மிகுந்த ஆவல். ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களின் பிரபாவங்களை
நல்ல ஆச்சார்யன் அனுக்ரஹத்தினால் அறிந்தால் நம் மனம் தெளியும். ஸ்படிக உப்பரிகையாகி விடும்!
அப்புறம் என்ன! சதா ஆனந்தம்தான்!

——————————————————————————

பாதாவநி ஸ்புடமயூக மது ப்ரவாஹா
முக்தா பரிஸ் புரதி மௌக்திக பத்ததிஸ் தே
ரூடஸ்ய ரங்கபதி பாத ஸரோஜ மத்யே
ரேகாத்மந: ஸுரதரோ: இவ புஷ்ப பங்க்தி:—-635–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியின் நடுவில் உள்ள மெல்லிய கோடு (ரேகை)
கற்பக மரம் போன்று உள்ளது. தாமரைமலர் போன்ற சிவந்த அந்தத் திருவடியில் காணப்படும்
கற்பக மரத்தின் மலர்கள் போன்று, உனது முத்துக்கள் உள்ளன. இவற்றிலிருந்து பெருகும்
ஒளி வெள்ளமானது மிகவும் அழகாகவும், தேன் போன்று இனிமையாகவும் உள்ளன.

ஸ்ரீ பாதுகையே -உன் அழகிய முத்து வரிசை ஸ்பஷ்டமான ஒளி மண்டலத்தைக் கொண்டு உள்ளது –
அது ஒளித்தேன் பெருக்குவதாம் -அது ஒரு புஷ்ப வரிசை போலத் தோன்றும் .
பெருமாள் திருவடித் தாமரையின் நடுவில் ரேகை யுருவில் கல்பக விருஷம் உண்டே -அதன் பூக்களோ இவை –

—————————————————————–

ஆம்ரேடிதை: பத நக இந்து ருசா மநோஜ்ஞை:
முக்தாம் ஸூபிர் முரபிதோ மணி பாதுகே த்வம்
ஸாபாவிகீம் ஸகல ஜந்துஷு ஸார்வபௌமீம்
ப்ராய: ப்ரஸத்திம் அமலாம் ப்ரகடீ கரோஷி—-636–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளியானது, ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடி
நகங்களுடைய ஒளியால், மேலும் அழகாகவும் ஒளியுள்ளதாகவும் ஆக்கப்படுகின்றன.
இதனைக் காணும்போது அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் இயல்பாகவே ஸ்ரீரங்கநாதன் கொண்டுள்ள,
எந்தவிதமான களங்கமும் இல்லாத உயர்ந்த அநுக்ரஹத்தை வெளிப்படுத்துவது போன்று உள்ளது.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே பெருமாளின் திருவடி திரு நகங்களின் சந்திர ஒளி முத்துக்களின் அழகிய ஒளியை அதிகப் படுத்துகிறது –
இது பகவானுக்கு இயற்கையாகவே சர்வ பிராணிகள் இடத்தும் ஏற்படுகிற எதையும் வழங்கக் கூடிய
அனுக்ரஹத் தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது போலும் –

—————————————————————

நிஸ்ஸீம பங்க மலிநம் ஹ்ருதயம் மதீயம்
நாதஸ்ய ரங்க வஸதே: அதிரோடும் இச்சோ:
மாத: தவ ஏவ ஸஹஸா மணி பாத ரக்ஷே
முக்தாம்ஸவ: ஸ்படிகஸௌத துலாம் நயந்தி—-637-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! தாயே! என்னுடைய மனதில் எல்லையற்ற காலமாக அழுக்கு படிந்தபடி உள்ளது.
இப்படிப்பட்ட சேற்றில் இறங்க ஸ்ரீரங்கநாதன் எண்ணுகிறான். இதனைக் கண்டவுடன் உனது முத்துக்களின் ஒளி
எனது மனதில் புகுந்து, அங்கு ஸ்படிகத்தால் செய்த உப்பரிகையுடன் கூடிய மாளிகையை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது.

ஸ்ரீ மணி பாதுகை தாயே -எல்லை யற்ற அழுக்குப் படிந்த என் மனத்தில் ஏற விரும்பிய ஸ்ரீ ரங்க நாதன் புறப்படவும்
அவனுக்கு ஏற்ற படி உன் முத்து ஒளி தான் என் இந்த இதயத்தை ஸ்படிகங்களால் ஆன உப்பரிகை யாக்கி உதவுகின்றன –

——————————————————————————-

ஸ்யாமா தநுர் பகவத: ப்ரதிபந்ந தாரா
த்வம் சந்த்ரிகா விமல மௌக்திக தர்ஸ நீயா
ஸ்தாநே தத் ஏதத் உபயம் மணி பாத ரக்ஷே
போதம் க்ஷணாந் நயதி புத்தி குமுத்வதீம் ந:—638–

இரத்தினக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! உனது முத்துக்களின் ஒளியுடன் காணும்போது,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருமேனியானது, இரவு போன்று உள்ளது. உன்னுடைய வெண்மையான முத்துக்களின் ஒளியால்
நீ அந்த இரவில் உதிக்கும் சந்த்ரன் போன்று உள்ளாய். இப்படியாக இரவுப்பொழுதும், சந்த்ரனுமாக என்றும் உள்ள நீங்கள் இருவரும்,
எங்கள் புத்தி என்னும் ஆம்பல் ஓடையை மலரச் செய்யவேண்டும் (ஆம்பல் மலரானது இரவில் மலரும்.
இதனைப் போன்று நம் மனம் மலரவேண்டும் என்றார்).

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -இங்கனம் பெருமாள் எழுந்து அருளியவுடன் அந்த திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தின்
சுற்று வட்டம் இருட்டாகவும் -நஷத்ரங்கள் உடையதாகவும் இருக்கும் -தன்னை அடைந்தவர்களைக் கடைத் தேற்றுவதாகவும் உள்ளது
அந்த ராத்ரிக்கு உன் நிர்மலமான முத்துக்கள் அழகிய நிலவொளி தரும்
ஆகவே பெருமாள் திரு மேனியும் நீயுமாகச் சேர்ந்து எங்கள் புத்தியாகிற ஆம்பலோடையை உடனே மலரச் செய்கிறீர்கள் எனபது பொருந்தும்
ஆம்பல் மலர -இரவும் வேண்டும் -நிலவும் வேண்டுமே –

———————————————————————

உத்காட பங்சமநை: மணி பாத ரக்ஷே
முக்தா அம்சுபி: முரபித: நக ரச்மிபிந்நை:
சூடாபதேஷு நிஹிதா த்ரிதச ஈஸ்வரணாம்
தீர்த்த உதகை: ஸ்நபயஸீவ பதார்த்திநஸ் தாந்—639–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! தேவர்களின் தலைகளில் வைக்கப்பட்ட நீ உனது முத்துக்களின் ஒளியால்
செய்வது என்ன – அதிகமாகக் கெட்டியாகி, சேறு போன்றுள்ள பாவங்களை, ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடி நகங்களின்
ஒளியுடன் சேர்ந்தபடி நின்று, உனது முத்துக்களின் ஒளி மூலம் விலக்குகிறாய். இப்படியாக அந்த முத்துக்களின் ஒளி
என்னும் புண்ணிய நீர் கொண்டு, உயர்ந்த பதவிகளை வேண்டி நிற்கும் தேவர்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -பிரம்மாதி தேவர்கள் தலைகளில் நீ வைக்கப் படுகிறாய் -அவர்களுக்கு அவரவர் ஸ்தானங்களில்
ஸ்திரமாக பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கிறாய் நீ -பெருமாளுடைய திரு நக காந்தி மிகுந்த சேற்றை -பாபத்தை -நீக்க வல்ல முத்து ஒளி –
இரண்டும் புண்ய தீர்த்தங்கள் ஆகின்றன -அபிஷேகம் நடக்கிறது –

————————————————————————–

ரங்கேஸ பாத நக சந்த்ர ஸுதா அநுலேபம்
ஸம்ப்ராப்ய ஸித்த குளிகா இவ தாவகீநா:
ஸம்ஸார ஸம்ஜ்வர ஜுஷாம் மணி பாத ரஷே
ஸம்ஜீவநாய ஜகதாம் ப்ரபவந்தி முக்தா:—-640–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்கள் அனைத்தும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடி நகங்களில்
இருந்து வெளிவரும் ஒளி என்னும் அமிர்தப் பூச்சை அடைகின்றன. இதனால் அவற்றின் ஒளியானது,
சித்தர்கள் செய்கின்ற மாத்திரைகள் போன்று மாறுகின்றன. இந்த முத்துக்களின் ஒளியானது, கடுமையான ஸம்ஸார நோயை நீக்கி,
அனைத்து உலகங்களையும் பிழைக்கவல்ல சக்தி பெறுகின்றன.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உனது முத்துக்கள் பெருமாள் திருவடி திரு நகங்கள் ஆகிற சந்தரன் இடம் இருந்து பெருகும்
அமிருதப் பூச்சைப் பெற்று சித்த குளிகைகள் போலே சம்சாரம் ஆகிற ஜ்வரத்தில் தவிக்கும் உலகினர்க்குப் பிழைப்பு ஏற்படுத்தும் –

—————————————————————————–

பாவோத்தரை ரதிகதா ப்ரத ப்ரதாநை:
ப்ரத்யுப்த மௌக்திக மிஷேண விகீர்ண புஷ்பா
ரங்கேஸ் வரஸ்ய நியதம் த்வயி லாஸ்யபாஜ:
ரங்கஸ்தலீவ லளிதா மணி பாதுகே த்வம்—-641–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! மிகுந்த பக்தி கொண்ட பரதன் முதலானவர்களால்
(இதனை – மிகுந்த அபிநய திறன் கொண்ட நாட்டியக்காரர்கள் என்று கூறினார்) அடையப்பட்டது;
முத்துக்கள் என்னும் மலர்களால் வாரி இறைக்கப்பட்டது – இப்படிப்பட்ட நாடக மேடை போன்று உள்ள
உன் மீது நடனம் செய்வதற்குத் தயாராக உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு ஏற்ற அழகான மேடையாக நீ உள்ளாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -பக்தி பாவம் நிறைந்த ஸ்ரீ பரதாழ்வான் முதலானோரால் அடையப் பெற்றாய் –
உன் மீது முத்துக்கள் இழைத்து இருப்பதாகத் தோற்றும் -அது உண்மையிலே புஷ்பங்களே இறைக்கப் பட்டு இருப்பதைக் கட்டுவதாம்
நீ சிறந்த ரங்க ஸ்தலம் ஆகிறாய் -ஸ்ரீ பரத முனி போன்ற நாட்ய நிபுணர்களால் அடையப் பெற்ற இடம்
நாட்யமாடும் வல்லோன் ஆகிய ஸ்ரீ ரங்க நாதன் ஆடுவதற்கு உகந்த நாட்ய அரங்கம் ஆகிறாய் நீ –

——————————————————————-

மந்யே முகுந்த சரணாவநி மௌளி தேசே
விந்யஸ்ய தேவி பவதீம் விநதஸ்ய சம்போ:
ஆபாத யந்தி க்ருதா: ப்ரதி பந்நதாரம்
ஸூடா துஷாரகிரணம் தவ மௌத்தி கௌகை:—-642–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னை வணங்கி நிற்கும் சிவனுடைய தலையில்
உன்னை அர்ச்சகர்கள் வைக்கின்றனர். சிவனுடைய தலையில் உள்ள சந்திரனுடன் சேர்ந்து, உன்னில் பதிக்கப்பட்ட
முத்துக்களும் அவன் தலையில் அப்போது காணப்படுகின்றன.
இதனால் அவன் தலையில் சந்த்ரனுடன் விண்மீன்களும் சேரும்படிச் செய்கின்றனர் என்று எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது ஆராதகர் உன்னைச் சிவன் தலையில் வைப்பார் -அவன் வணங்கி ஏற்பன்-
அப்போது சிவன் முடியில் உள்ள சந்திரன் உன் முத்துக்களின் கூட்டத்தால் ஸூழப்பட்டு
ஆகாச சந்திரனுக்குச் சுற்றி நஷத்ரங்கள் இருப்பது போன்ற நிலைமை ஏற்படும் –
அதற்காகவே இது செய்கிறார்கள் என்று எண்ணுகிறேன் –

———————————————————————————

பத்மாபதேர் விஹரத: ப்ரியம் ஆசரந்தீ
முக்தா மயூக நிவஹை: புரதோ விகீர்ணை:
கந்தாநி காஞ்சந பதாவநி பத்மநீநாம்
மந்யே விநிக்ஷிபஸி மந்திர தீர்க்கிகாஸு—-643—

தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் நாயகன் ஸஞ்சாரம் செய்யும் காலங்களில்
அவன் முன்பாக உனது முத்துக்களின் ஒளி பாய்ந்து செல்கிறது. அவற்றின் மூலம் அவன் நடக்கும் இடம் எங்கும்,
தாமரைக் கொடிகளின் கிழங்குகளை நீ புதைத்து வைக்கிறாய் போலும்.
இதன் மூலம் அவனுக்கு நீ மகிழ்வையும் ப்ரியத்தையும் ஏற்படுத்துகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் லீலையாக சஞ்சரிக்கும் போது அவனுக்குப் பிரியமாக நீ செய்வது ஓன்று உண்டு –
முத்துக்களின் ஒளிக் கதிர்க் கூட்டத்தை வழியில் நடவாபிகளில் விழச் செய்கிறாய்
அது நீ ஏதோ தாமரைக் கொடிகளின் கிழங்குகளை விதைப்பது போல் தோன்றும் –

—————————————————————————————

ஆசாஸ்ய நூநம் அநகாம் மணி பாத ரக்ஷே
சந்த்ரஸ்ய வாரிதி ஸுதா ஸஹ ஜஸ்ய வ்ருத்திம்
தாத்ரீம் முகுந்த பதயோ: அநபாயிநீம் த்வாம்
ஜ்யோத்ஸ்நா ஸமாஸ்ரயதி மௌக்திக பங்க்தி லக்ஷ்யாத்—-644-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உனது முத்துக்களின் வரிசையானது வெண்மையான நிலவு போன்று உள்ளது.
இந்த நிலவு செய்வது என்ன என்றால் – ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் உடன் பிறந்தவனான சந்த்ரன் தேய்ந்து கொண்டே செல்லாதபடி,
அவனுக்கு எப்போதும் பூர்ணத்வம் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணியது;
இதனால் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடிகளுக்குச் செவிலித்தாய் போன்று இருக்கும் உன்னை அடைகின்றது போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உனது முத்துக்களின் வரிசை சந்த்ரனே -கடலில் தோன்றியது பிராட்டியின் சகோதரன் அன்றோ –
தனக்கு ஷயம் இல்லாமல் வேண்டி உன்னை ஆஸ்ரயிக்கிறான் போலும்
நீ பெருமாள் திருவடிகளுக்கு தாரண போஷணாதிகள் தருபவள் அன்றோ
மேலும் நீ பெருமாள் திருவடிகளை விட்டுப் பிரியாது இருப்பது -தகுந்த உபாயமும் புருஷகாரமும் ஆகும் –

———————————————————————-

யே நாம கேபி பவதீம் விநய அவநம்ரை:
உத்தம் ஸயந்தி க்ருதிந: க்ஷணம் உத்தமாங்கை:
உச்சந்தி ரங்க ந்ருபதே: மணி பாத ரக்ஷே
த்வத் மௌக்தி மௌக நியதாம் இஹ தே விஸூத்திம்—-645–

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பவளே!
புண்ணியம் செய்தவர்கள் உனக்கு வணக்கம் செலுத்தவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தலை வணங்கி,
உன்னை ஒரு நொடி தங்கள் தலையில் ஏற்றாலே போதுமானது. அவர்கள் இந்த உலகத்தின் வாழும் போது,
உனது முத்துக்களின் ஒளி போன்ற தோஷம் அற்ற வெண்மையான தன்மையை அடைகின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே எவர்கள் சிலர் வினயத்துடன் வணங்கி உன்னைத் தம் தலையில் ஒரு நொடிக்கேனும் ஏந்தி அதைப் பூஷணமாகக்
கொள்கிறார்களோ அவர்கள் பாக்யசாலிகள் -இந்தப் பிறவியிலேயே உன் முத்துக்களின் வெண்மையை சக்தியை அடைகின்றனர் –

——————————————————————————

அநுதிநம் லளிதாநாம் அங்குளீ பல்லவநாம்
ஜநித முகுள சோபை: தேவி முக்தாபலைஸ் த்வம்
ப்ரகடயஸி ஜநாநாம் பாதுகே ரங்க பர்த்து:
பத ஸரஸிஜ ரேகா பாஞ்ச ஜந்ய ப்ரஸூதிம்—-646–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகை தேவியே! அன்றாடம் புதுப்பொலிவுடனும் அழகுடனும் காணப்படும் ஸ்ரீரங்கநாதனின்
திருவடி விரல்கள் என்னும் தளிர்களுக்கு மொட்டுக்கள் போன்று உனது முத்துக்கள் மேலும் அழகு சேர்க்கின்றன.
தாமரை மலர் போன்ற ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியில் காணப்படும் ரேகை உருவில் உள்ள பாஞ்சஜந்யம்
என்ற சங்கிலிருந்து இந்த முத்துக்கள் வெளிவந்தன என்று நீ அறிவிக்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே தினம் தோறும் அழகு கூடும் திரு விரல் துளிர்கள் தாம் மொட்டுக்களைத் தந்தனவோ என்று
முத்துக்களை சொல்ல எண்ணுவோம் -அந்த முத்துக்கள் பெருமாள் திருவடியின் ரேகை ரூபமாய் இருக்கும்
திரு பாஞ்ச ஜன்யம் ஆகிற திருச் சங்கில் இருந்து உண்டாயினவோ
அப்படித் தான் நீ நிரூபிக்கிறாய் போலும் –

—————————————————————–

பலி விமதன வேளா வ்யாபிநஸ் தஸ்ய விஷ்ணோ:
பத ஸரஸிஜ மாத்வீ பாவநீ தேவி நூநம்
ஜநந ஸமய லக்நாம் ஜாஹ்நவீ தாவகாநாம்
வஹதி சரண ரக்ஷே வாஸநாம் மௌக்தி காநம்—-647–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகாதேவியே! மஹாபலியை அடக்கிய காலத்தில் ஓங்கி வளர்ந்து நின்ற ஸ்ரீரங்கநாதனின்
திருவடித் தாமரைகளில் தேன் போன்று, அனைத்துவிதமான பாவங்களையும் போக்கவல்ல கங்கை உண்டானது.
அப்போது உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்கள் அதனுடன் ஒட்டிக்கொண்டன.
அப்போது இந்த முத்துக்களின் வாசனையை அந்தக் கங்கை பெற்றது என்பது உறுதி.

ஸ்ரீ பாதுகையே -பலிச் சக்கரவர்த்தியை அடக்க வென்று வளர்ந்த பெருமாளுடைய திருவடித் தாமரையின்
தேன் பெருக்கு என்று கருதப் பட வேண்டிய கங்கை -உன் முத்துக்களின் தன்மையை -வெண்மையை –
தான் பிறந்த போதில் இருந்து வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறது -இது நிச்சயம் –

—————————————————————————-

மதுரிபு பத மித்ரை: வைரம் இந்தோஸ் ஸரோஜை:
சமயிது இவ தாராஸ் ஸேவ மாநாஸ் சிரம் த்வாம்
ப்ரசுர கிரண பூரா: பாதுகே ஸம்ஸ்ரிதாநாம்
கலிகலுஷம் அசேஷம் க்ஷாள யந்தீவ முக்தா:—-648–

ஸ்ரீரங்கநதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடியின் தோழர்களாக உள்ள தாமரை மலர்களுடன்,
சந்த்ரனுக்கு நீண்டகாலமாக இருந்து வரும் பகையை நீக்க எண்ணி, உன்னை வேண்டி நிற்கும் நக்ஷத்ரங்கள்
போன்று உன் முத்துக்கள் உள்ளன. இந்த முத்துக்கள், அதிகமான ஒளியுடன், மிகுந்த வெள்ளத்துடன்
பாயும் நிதி போன்று நின்று, உன்னை அடைந்தவர்களின் கலிகால பாவங்களைச் சிறிதும் மீதம் இல்லாமல் கழுவுகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே முத்துக்கள் நஷத்ரங்கள் என்றே தோன்றும் –அதாவது பெருமாளின் திருவடிகள் உடன் நட்பு பூண்டது தாமரை –
அந்த தாமரை உடன் சந்த்ரனுக்கு எப்போதும் விரோதமாம் -அதை தீர்க்க வென்றும் சந்த்ரனுடைய ஷயத்தை நீக்க வேணும் என்றும்
அவன் பத்னிகள் -நஷத்ரங்கள் முத்துக்களாக வந்து இங்கு உன்னிடம் அமர்ந்து அன்டினவர்கள் உடைய கலி தோஷத்தை
கழுவி உதவத் தன் பெரும் ஒளி வெள்ளத்தைப் பெருக்குகின்றன போலும் –

—————————————————————————————

முகளித பரிதாபாம் ப்ராணி நாம் மௌக்திகை: ஸ்வை:
அம்ருதம் இவ துஹாநாம் ஆத்ரியே பாதுகே த்வாம்
விஷதர பண பங்க்தி: யத் ப்ரபாவேந மந்யே
லளித நடந யோக்யம் ரங்கம் ஆஸீத் முராரே:—649–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளி மூலமாக நீ அனைத்து உயிர்களின் துன்பங்களை நீக்கி,
அவர்களுக்கு இன்பம் அளிக்கவல்ல அமிர்தமாக உள்ளாய். இப்படிப்பட்ட அமிர்தமாக உள்ள உன்னைக் கொண்டாடுகிறேன்.
இப்படிப்பட்ட உனது அமிர்த சக்தியால்தான் கண்ணனுக்கு விஷம் நிறைந்த காளியனின் படம் எடுத்த தலைகள்,
நடனம் ஆடத் தகுந்த அரங்கம் போன்று ஆனது போலும்
(இதனையே சற்று மாற்றி – உனது அமிர்த வெள்ளம் காரணமாகவே ஸ்ரீரங்கநாதன் எந்த விதமான பாதிப்பும் இன்றி
ஆதிசேஷன் மீது சயனித்துள்ளான் போலும் – என்று ரஸமாகவும் பொருள் உரைக்கலாம்).

ஸ்ரீ பாதுகையே தன்னிடத்தில் உள்ள முத்துக்களால் ஜீவர்கள் உடைய தாபங்களைப் போக்க வல்ல
அமிருதத்தை சுரப்பது போல் உள்ள உன்னைக் கொண்டாடுகிறேன் -உன்னுடைய இந்த அமிருதம் சுரக்கும் தன்மையால் அன்றோ
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் காளியன் பட வரிசையின் மீது நடனம் ஆடலாயிற்று -அவனுக்கு அது நாட்ய மேடை யாயிற்றே –

—————————————————————————-

ஸக்ருதபி விநதாநாம் த்ராஸம் உந்மூல யந்தீம்
த்ரிபுவந மஹநீயாம் த்வாம் உபாஸ்ரித்ய நூநம்
ந ஜஹதி நிஹ காந்திம் பாதுகே ரங்க பர்த்து:
சரண நக மணீநாம் ஸந்நிதௌ மௌக்திகாநி—-650–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னை யாரேனும் ஒருமுறை வணங்கி நின்றால், அவர்களின் பயத்தை நீக்குபவளாக உள்ளாய்.
மூன்று உலகங்களாலும் கொண்டாடத்தக்கவளாக நீ உள்ளாய். உன்னை அண்டி நின்ற காரணத்தினால் மட்டுமே உனது முத்துக்கள்,
ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடிகளின் நகங்கள் என்னும் இரத்தினக் கற்கள் தங்கள் அருகில் உள்ள போதிலும்,
தங்கள் (முத்துக்கள்) ஒளியை இழக்காமல் உள்ளன என்பது நிச்சயம்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னை ஒரு தடவை வணங்கியவர்களுக்கும் பயத்தை அடியோடு போக்குபவள் நீ –
மூன்று உலகங்களும் உன்னைக் கொண்டாடுமே -அத்தனை பெருமையை உடைய முத்துக்கள் உன்னை ஆஸ்ரயித்து உள்ளதால்
பெருமாள் திருவடி திரு நகங்கள் ஆகிற ரத்னங்களின் முன்னிலையில் கூடத் தன் ஒளியை இழப்பது இல்லை -இது நிச்சயம் –

—————————————————————————-

புவநம் இதம் அசேஷம் பிப்ரதோ ரங்க பர்த்து:
பத கமலம் இதம் தே பாதுகே தாரயந்த்யா:
சிரவி ஹரண கேதாத் ஸம்ப்ருதாநாம் பஜந்தி
ஸ்ரமஜல கணிகாநாம் ஸம்பதம் மௌக்திகாநி—651-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! அனைத்து உலகங்களையும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகள் தாங்கி நிற்கின்றன.
அப்படிப்பட்ட அவனது திருவடிகளையும் நீ தாங்கி நிற்கின்றாய். ஆக, மூன்று உலகங்களுடன் சேர்த்து
ஸ்ரீரங்கநாதனையும் தாங்கி நிற்பதால் உனக்குக் களைப்பு காரணமாக வியர்வைத் துளிகள் தோன்றுகின்றன.
இவையே உனது முத்துக்கள் போன்று அழகாகத் தோன்றுகின்றன போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே அகில உலகையும் தாங்குபவன் ரங்க பர்த்தா-அவன் திருவடித் தாமரையை நீ
வெகுகாலமாகத் தாங்குவதோடு சிரகாலம் சஞ்சரித்தும் இருப்பதால் போலும்
உன் மீது வியர்வைத் துளிகள் தென்படுகின்றன -அவை தாமே முத்துக்களாக அழகாகக் காண்கின்றன –

—————————————————————————-

ப்ரகடித யசஸாம் தே பாதுகே ரங்கபர்த்து:
த்விகுணித நக சந்த்ர ஜ்யோதிஷாம் மௌக்திகாநாம்
கரணவிலய வேளா காதரஸ்ய அஸ்ய ஜந்தோ:
சமயதி பரிதாபம் சாஸ்வதீ சந்த்ரிகேயம்—-652-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களானவை உனது புகழ் காரணமாக, மேலும் புகழ் பெற்று விளங்குகின்றன.
இவை ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரையில் உள்ள நகங்கள் என்னும் சந்த்ரன்களின் ஒளியை மேலும் அதிகப்படுத்தியபடியே உள்ளன.
இந்த நிலவானது (முத்துக்களின் ஒளி), எப்போதும் நிலையாக நின்று, மரண காலத்தில் என்ன நேருமோ என்று
அச்சத்துடன் உள்ள அனைவரது பயத்தையும் வேதனைகளையும் நீக்கியபடி உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே -இந்த முத்துக்கள் திருவடி திரு நகங்கள் ஆகிற ரத்னங்களின் ஒளியை இரண்டு மடங்காக்கி அதனாலே
பெரும் புகளை ஈட்டித் தருபவை -இப்படி ஒரு சாஸ்வதமான நிலவொளி எனக்கு-இந்த ஜந்துவிற்கு -அந்திம தசையில்
உடல் ஒடுங்கும் நிலையில் என்ன நேரமோ என்று பேர் அச்சத்தில் நடுங்கிக் கொண்டு இருக்கிற எனக்கு –
எல்லாவிதமான தாபத்தையும் போக்கி அருளும் –

————————————————————————–

திவ்யம் தாம் ஸ்திரம் அபியதாம் தேவி முக்தா மணீநாம்
மத்யே கச்சித் பவதி மதுஜித் பாதுகே தாவகாநாம்
ந்யஸ்தோ நித்யம் நிஜகுண கண வியக்தி ஹேதோர் பவத்யாம்
ஆத்ம ஜ்யோதிஸ் சமித தமஸாம் யோகிநாம் அந்தராத்மா—-653-

மது என்ற அசுரனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தங்களுக்கு இயற்கையாகவே உள்ள வெண்மை
முதலான குணங்களானவை, அறியாமை என்பது நீங்கி வெளிப்படும் பொருட்டு,
உன்னிடத்தில் தங்களை ஒரு சிலர் சமர்ப்பணம் செய்கின்றனர். இவர்கள் ஜீவனின் ஸ்வரூபம், தங்களின் அந்தர்யாமியான
பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கின்றனர். இந்த ஞானத்தால் அவர்களின் தமோ குணம் என்ற இருள் நீங்குகிறது.
இதனால் மிகவும் உயர்ந்ததும், நித்யமான ஒளி கொண்டதும் ஆகிய உனது முத்துக்களின் நடுவே,
அவர்களின் ஆத்மாவுக்கு ஒன்றாக நிற்கும்படியான நிலையை அடைகின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகா தேவதியே முத்துக்கள் உன்னிடத்தில் நிரந்தரமாக இழைக்கப் பட்டு இருக்கை தம் வெண்மை குளிர்ச்சி போன்ற
குண கணங்கள் பிரகாசிப்பதற்காம்-அவை தம் ஒளியால் இருளை நீக்க வல்லன
அப்படிப்பட்ட முத்துக்கள் இடையே ஒன்றாக இருப்பது -ஆஹா — நீ அந்தராத்மாவாக இருக்க முனிகள் தங்கள் ஆத்மசமர்ப்பணம் செய்து
அபஹத பாப்மத்வாதி குணங்கள் பிரகாசிக்க தமோ குணம் நீக்கப் பட்டு விளங்குமே – அப்ராக்ருதமான திவ்ய ஒளியை பெற்று
சாம்யாபத்தி பெரும் பேற்றை உன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்கள் பெறுகிறார்கள் –

———————————————————————————-

ஸூத்தே நித்யம் ஸ்திர பரிணதாம் தேவி விஷ்ணோ: பதே த்வாம்
ஆஸ்தாநீம் தாம் அமித விபவாம் பாதுகே தர்க்கயாமி
ஆலோகை: ஸ்வை: புவநம் அகிலம் தீபவத் வ்யாப்ய காமம்
முக்தா: ஸூத்திம் யத் உபஸநாத் பிப்ரதி த்ராஸ ஹீநா:—-654-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகா தேவியே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் எப்போதும் தூய்மையாகவும் ஸ்திரமாகவும் உள்ளன.
அந்தத் திருவடிகளில் நீ எப்போதும் நிலையாக, எல்லையற்ற பெருமையுடன் விளங்குகிறாய்.
இப்படியாக உள்ள உன்னை, வேதங்கள் ஆனந்த மயம் என்ற கூறுகின்ற மணி மண்டபமாகவே எண்ணுகிறேன்.
இப்படிப்பட்ட உன்னை அடைந்ததால், குற்றம் ஏதும் இல்லாத முத்துக்கள், தங்கள் ஒளி மூலமாக அனைத்து உலகங்களும்
ஒளிரும் விதமாக எரிகின்ற விளக்குகள் போன்று, தோஷங்கள் அற்ற தன்மையை அடைகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே நித்தியமான பெருமாள் திருவடியில் ஸ்திரமாக இருக்கின்றாய் -அளவற்ற பெருமை உடையவள் –
நீ சுத்த சத்வமயமான பரமபதத்தில் சத்திரம் ஆனதும் ஐஸ்வர்யம் முஇக்கதும் ஆனந்தமயம் என்று ஓதப்படும் மணி மண்டபம் நீயே
உனது ஒளி பாபம் போக்கும் -உன்னை அடைந்த முக்தர்கள் தங்கள் ஞான தீபத்தால் உலகை நிர்மலம் ஆக்குவர் –

———————————————————————–

ப்ராப்தா சௌரே: சரண கமலம் பாதுகே பக்தி பாஜாம்
ப்ரத்யா தேஷ்டும் கிம் அபி வ்ருஜிநம் ப்ராபிதா மௌளிபாகம்-(தந்தி ராஜச்ய தத்சே-பாட பேதம் )
தேவந த்வம் தசச தத்ருசா தந்தி ராஜ்யஸ்ய தத்ஸே
மூர்த்நி ந்யஸ்தா முகபடருசிம் மௌக்திகாநாம் ப்ரபாபி:—-655-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகளில் வந்து வணங்கும் அடியார்களின்
ஸம்ஸார ரூபமான பாவங்களை நீக்கும் விதமாக உன்னை அவர்கள் தலைகளில் வைக்கின்றனர்.
இப்படிப்பட்ட உன்னை ஆயிரம் கண்கள் கொண்ட இந்தரன் தனது யானையான ஐராவதத்தின் தலையில் வைக்கிறான்.
அப்போது உனது முத்துக்களின் ஒளி மூலமாக யானையின் முகத்தில் தொங்கவிடப்படும் பட்டு வஸ்திரம் போன்று நீ விளங்குகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாளுடைய திருவடித் தாமரையை அடைந்தவள் -பக்தர்களுக்கு போக்க முடியாத பாபங்களை
போக்கி அருள நீ அவர்களுடைய தலைக்கு ஏற்றப் படுவாய் -அப்போதும் தேவேந்த்ரனுடைய உயர்ந்த ஐராவத யானையின்
மஸ்தகத்தில் வைக்கப்பட்டு உன் முத்து ஒளியால் யானைக்கு முகப்பட வஸ்த்ரமும் வழங்கி அருள்வாய் –

——————————————————————————

தவ ஹரி பாதுகே ப்ருதுள மௌக்திக ரத்ந புவ:
ப்ரசலத் அமர்த்ய ஸிந்து லஹரீ ஸஹ தர்ம சரா:
பதம் ஜராமரம் விதத்தே கதம் அம்ப ஸதாம்
ப்ரணத ஸுரேந்த்ர மௌளி பலிதங்கரணா: கிரணா:—-656–

ஸ்ரீஹரியான ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தாயே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளியானது,
அலைகள் வீசும் கங்கையின் அலைகள் போன்று காணப்படுகிறது. இந்த வெண்மையான ஒளியானது,
தேவர்களின் தலைகளில் விழுந்து, அவர்களின் தலைகள் நரைத்தது போன்றே உள்ளன.
இப்படி இருந்தும் அவர்கள், வயோதிகம் மற்றும் மரணம் அடையாமல் எப்படி உன்னால் செய்யப்படுகின்றனர்?

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது முத்துக்களில் நின்று வெளிப்படும் ஒளிக் கதிர் கங்கா நதியின் அலை போல வெளுத்த நிறமாய்
தேவர் தலைவர்களின் தலை முடியை நரைக்கச் செய்யும் -பின் அது எப்படி சத்துக்கள் தன்மையை
மூப்பும் மரணமும் அற்றதாகச் செய்யவும் வல்லாய் –

———————————————————————————–

கபர்த்தே கஸ்யாபி க்ஷிதிதர பத த்ராயிணி ததா
முஹுர் கங்காம் அந்யாம் க்ஷரதி தவ முக்தா மணி மஹ:
முதாரம்ப : கும்ப ஸ்தலம் அநுகலம் ஸிஞ்சதி யதா
நிராலம்போ லம்போதர களப சுண்டால சுளக:—-657-

பூமியைத் தூக்குகின்ற ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பற்றும் பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளியானது,
சிவன் உன்னைத் தனது தலையில் வைத்துக் கொள்ளும் போது, அங்கு மற்றொரு கங்கையைப் போலியாக
உருவாக்கியது போன்று உள்ளது. இந்த ஒளியால் ஆகிய கங்கையை, உண்மையான கங்கை என்று எண்ணி,
பிள்ளையார் தனது துதிக்கையை நீட்டி எடுக்க முயற்சி செய்கிறார்.
அங்கு எடுப்பதற்கு ஏதும் இல்லாமல் வீணான முயற்சியுடன் தனது தலையை அடிக்கடி நனைத்துக் கொள்கிறார்.

ஸ்ரீ பகவானுடைய ஸ்ரீ பாதுகையே நீ சிவன் முடி மேல் ஏறிய போது உன் முத்துக்களின் ஒளி இன்னொரு கங்கை
வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தியது -அதைக் கண்ட கஜ முகன் தனது சிறு துதிக்கைச் சுளகத்தால்
அந்த கங்கை நீரை எடுத்துத் தன் தலை மீது கொட்டிக் கொள்ள வியர்த்தமாக முயல்கிறான் –

——————————————————————

முகுந்த பத ரக்ஷிணி ப்ரகுண தீப்தயஸ் தாவகா
க்ஷரந்தி அம்ருத் நிர்ஜ்ஜரம் கமபி மௌக்திக க்ரந்தய:
மநாகபி மநீஷிணோ யத் அநுஷங்கிண: தத் க்ஷணாத்
ஜரா மரண தந்துரம் ஜஹதி ஹந்த தாப த்ரயம்—-658–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! மிகுந்த ஒளி கொண்ட உனது முத்துக்களின் வரிசைகள்
அமிர்த வெள்ளத்தை உண்டாக்குகின்றன. அதில் யாரேனும் ஒரு நொடி நீராடினாலே போதுமானது –
அவர்கள் கிழத்தன்மை, மரணம் ஆகியவற்றையும், மூன்று விதமான துன்பங்களையும்
அதே நொடியில் கைவிட்டு விடுகின்றனரே! என்ன வியப்பான செயல் இது?

ஸ்ரீ பாதுகாதேவியே உன்னில் உள்ள மிகுந்த பிரகாசமான முத்து வரிசைகள் ஓர் அமிருத வெள்ளத்தைப் பொழியும்
அதன் சம்பந்தத்தை சிறிது பெற்றவரும் கூட பெற்ற அந்த ஷணத்திலேயே-மூப்பு மரணம் தாப த்ரயங்கள் கழிந்து இன்புறுவர் –

——————————————————————–

தேவ: ஸ்ரீபத லாக்ஷயா திலகிதஸ் திஷ்ட்டதி உபர்யேவ தே
கௌரீ பாத ஸரோஜ யாவக தநீ மூலே ஸமாலக்ஷ்யதே
இத்தம் ஜல்பதி துர்மதாந் முரபித: ஸூத்தாந்த சேடீஜநே
ப்ராப்யஸ் த்வம் மணி பாதுகே ப்ரஹஸிதா முக்தா மயூக ச்சலாத்—-659–

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் திருவடிகளில் உள்ள செம்பஞ்சுக் குழம்பு மூலம்
அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதன், உன் மீது எப்போதும் காணப்படுகிறான். பார்வதியின் தாமரை மலர் போன்ற
திருவடிகளின் செம்பஞ்சுக் குழம்பைத் தனது செல்வமாகக் கொண்ட சிவன், உனது கீழே எப்போதும் உள்ளான்
(அதாவது தனது தலையில் எப்போதும் தாங்கியபடி உள்ளான்). இப்படியாக ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் பணிப்பெண்கள்,
கர்வம் காரணமாகக் கூறும் சொற்களைக் கேட்டு நீ சிரிக்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே பெருமாளுடைய அந்தப்புரத்து பணிப்பெண்கள் இப்படி பேசிக் கொள்கிறார்கள் –
ஒருத்தி மஹா லஷ்மியின் பாதச்சாயம் அடையாளம் எனக் கொண்ட ஒரு தேவன் இவள் மேல் இருக்கிறான்
இன்னொருத்தி பார்வதியின் பாதாரவிந்தத்தின் செம்பஞ்சுக் குழம்பைத் தனம் எனக் கொண்ட சிவன் இவள் கால் அடியில் –
இதைக் கேட்டு நீ சிரிப்பாய் போலும் -முத்தொளி அதைக் காட்டும் –

————————————————————————

ரங்கேஸ சரண ரக்ஷா
ஸா மே விததாது சாஸ்வதீம் ஸூத்திம்
யத் மௌக்திக ப்ரபாபி:
ஸ்வேத த்வீபம் இவ ஸஹ்யஜா த்வீபம்—-660-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! நீ எனக்கு அழிவற்ற வெண்மையை
(பாவங்கள் அற்ற தன்மை, ஞானம்) உண்டாக்க வேண்டும். உன்னுடைய முத்துக்களின் அந்த ஒளியால் அல்லவோ
ஸ்ரீரங்கம் என்னும் காவேரியால் சூழப்பட்ட தீவானது, ச்வேத த்வீபம் போன்று வெண்மையாக உள்ளது?

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது முத்தொளி வெள்ளம் ஸ்ரீ ரங்கத்தை ஸ்வேதத்வீபம் போல் ஆக்குகிறதே –
நீயே எனக்கு ஸ்திரமான ஸூத்தியைத் தந்து அருள வேணும் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: