ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-16- பஹூ ரத்ன பத்ததி -ஸ்லோகங்கள் -531-580–

பஹு ரத்ந பத்ததி
கடந்த பத்ததியில் நம்பெருமாளின் திருவடிகளில் உள்ள பாதுகையில் பதிக்கப்பட்ட இரத்தினக் கற்களைத்
தூரத்தில் நின்று பார்க்கும் போது, அவை ஒளிர்கின்றன என்றார். நம்பெருமாளுக்குச் சற்று அருகில் சென்றால்,
அந்த இரத்தினங்கள் வெண்மை, சிகப்பு, பச்சை மற்றும் நீல வர்ணங்களாகத் தோன்றும்.
இவை இந்த பத்ததி தொடங்கி ஒவ்வொரு வர்ணத்திற்கும் ஒவ்வொரு பத்ததியாகக் கூறுகிறார்.
முதலில் நான்கு வர்ணங்களின் சேர்க்கையை இந்த பத்ததியில் கூறிவிட்டு, அடுத்து நான்கு பத்ததியில் தனித்தனியாகக் கூறுகிறார்.

——–

முக பாஹூரு பாதேப்யோ
வர்ணாந் ஸ்ருஷ்டவத: ப்ரபோ:
ப்ரபத்யே பாதுகாம் ரத்நை:
வ்யக்த வர்ண வ்யவஸ்திதிம்—531-

தன்னுடைய திருமுகம், புஜங்கள், தொடைகள், திருவடிகள் ஆகியவற்றில் இருந்து நான்கு வர்ணங்களைப்
(அந்தணன் முதலானவை) படைத்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் – பலவிதமான இரத்தினக்கற்களால் வர்ணங்கள் (நிறங்கள்)
என்பது இன்னவை என்று விளக்கியபடி உள்ள பாதுகையை நான் சரணம் அடைகிறேன்.

பகவான் திரு முகம் திருக்கை திருத் தொடை திருப்பாதம் என்ற அங்கங்களில் இருந்து முறையே நான்கு வர்ணங்களை
உண்டாக்கியது போல் தன் ரத்னங்களில் இருந்து பல வர்ணங்களை வெளிப்படுத்துமதான திருப் பாதுகையை சரணம் அடைகிறேன் –

————————————————————-

மணிபி: ஸித ரக்த பீத க்ருஷ்ணை:
பவதீ காஞ்சந பாதுகே விசித்ரா
யுகபேத விகல்பிதம் முராரே:
யுகபத் தர்சயதீவ வர்ண பேதம்—-532–

தங்கமயமான பாதுகையே! வெண்மை, சிவப்பு, மஞ்சள், கறுப்பு ஆகிய பலவிதமான இரத்தினக் கற்களின் நிறம் மூலமாக,
ஸ்ரீரங்கநாதன் பல்வேறு யுகங்களில் நிற்கும் நிற வேற்றுமையை ஒரே நேரத்தில் நீ காண்பிக்கிறாய் போலும்.

எம்பெருமான் க்ருதயுகத்தில் வெண்மையாகவும், த்ரேதாயுகத்தில் சிவப்பாகவும், த்வாபரயுகத்தில் மஞ்சளாகவும்,
கலியுகத்தில் கறுப்பாகவும் உள்ளதாகச் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இவை அனைத்தையும் ஒன்றாகப் பாதுகை காண்பிக்கிறது.

ஸ்ரீ தங்கப் பாதுகையே நீ ரத்னங்களால் வெளுப்பு மஞ்சள் சிவப்பு கறுப்பு என்று பல வர்ணங்களைக் காட்டுகிறாய் –
பெருமாள் ஒவ்வொரு யுகத்தில் ஒரு வர்ணம் உடையவனாகி இருப்பான் என்று இருக்க நீ அவற்றை ஒன்றாகக் காட்டுகிறாய் போலும் –

———————————————————

நவரத்ந விசித்ரிதா முராரே:
பதயோஸ் த்வம் மணி பாதுகே விபாஸி
நவ கண்டவதீ வஸுந்தரேவ
ப்ரணயாத் ஜந்ம புவம் ஸமாஸ்ரயந்தீ—533-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட ஒன்பது விதமான இரத்தினக் கற்கள்,
பலவிதமான வர்ணங்களுடன் கூடியதாக ஒளிர்ந்தபடி நீ உள்ளாய்.
இப்படியாக நீ, ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் என்னும் பிறப்பிடத்தை அடைத்துள்ள, ஒன்பது கண்டங்களுடன் கூடிய பூமி போன்று உள்ளாய்.

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் இருந்து பூமி வெளிப்பட்டது என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.
இந்தப் பூமியில் பாரத, கிம்புருஷ, ஹரிவர்ஷ, இளாவ்ருத, பத்ராச்வ, கேதுமால, ரம்ய, ஹிரண்மய மற்றும் குரு
என்னும் ஒன்பது கண்டங்கள் உள்ளன.
இது போன்று பாதுகையில் முத்து, சிவப்பு, பச்சை, நீலம், வைடூரியம், கோமேதகம், வைரம், பவழம் மற்றும் தங்கம்
ஆகிய ஒன்பது விதமான நிறங்கள் உள்ளன. இதனால் ஒற்றுமை கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -ஒன்பது வகையான ரத்னங்கள் கொண்டுள்ள நீ ஒன்பது கண்டங்களைக் கொண்ட
பரதகண்டம் கிம் புருஷம் போன்ற ஒன்பது கண்டங்கள் கொண்ட -பூமி போல்
பெருமாள் திருவடிகளில் ப்ரீதி யுடையவளாய் இருக்கிறாய் -பூமிக்கும் தன் தாயான திருவடி இடத்தில் ப்ரீதி இருக்குமே –
பத்ப்யாம் பூமி –புருஷ ஸூக்தம்-

———————————————————

ஸஹஸா விநிவேத்ய ஸாபராதாந்
த்வத் ஆதீந ஸ்வபதே முகுந்த பாதே
அருணோபல ஸக்த மௌக்திக ஸ்ரீ:
ஸ்மயமாநேவ விபாஸி பாதுகே த்வம்—-534-

ஸ்ரீரங்ககநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட சிவப்புக் கற்களின் மீது முத்துக்களின் வெண்மையாக
ஒளியானது பரவியபடி உள்ளது. இது எப்படி உள்ளது என்றால் – உனக்கு வசப்பட்டு உன் விருப்பத்தின்படி நடக்கின்ற
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில், குற்றங்கள் பல செய்தவர்களை வெகுவேகமாகக் கொண்டு சேர்த்து,
மகிழ்ந்து புன்னகை வீசுவது போன்று உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் மேல் சிவப்புக் கல்லின் மேல் முத்துப் பதித்து இருப்பது -சிவப்பு உதடுகளையும் சிறிது தெரியும் முத்துப் பற்களையும்
அதாவது புன்சிரிப்பையும் காட்டும் -அவராதிகள் சரணம் அடைகிற பொது திருவடி மறுத்தலுமானால் நீ உடனே ரஷணம் செய்யும் படி வேண்டுதலும் –
இதனால் திருவடியே தன் ரஷணத்தை உனக்கு ஆதீனம் ஆகும் என்று நினைத்தாலும் உனக்கு இந்த முக மலர்ச்சியை விளைவிக்கும் போலும் –

—————————————————————————

பஹு ரத்ந ஸமுத்பவம் மயூகம்
தவ மந்யே மணி பாதுகே முராரே:
சரண உபகதம் மயூர பிஞ்சம்
மகுட ஆரோஹண ஸாஹஸம் ப்ரமார்ஷ்டும்—535–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! பலவிதமான இரத்தினக்கற்களின் ஒளியால், பல வர்ணங்களில் நீ காணப்படுகிறாய்.
உன்னைக் காணும்போது- முன்பு கண்ணனின் தலையில் அமர்ந்த மயில் பீலியானது, அந்தச் செயலுக்காக மன்னிப்புக் கேட்டு,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் விழுந்து கிடப்பது போன்று உள்ளது (பாதுகையை மயில் பீலியாகக் கூறுகிறார்).

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் பலவித ரத்னங்களில் இருந்து வெளியாகும் ஒளி வட்டம் மயில் தோகை போல் உள்ளதே –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் உடைய திருமுடி மேல் சாஹசமாக ஏறி அமர்ந்ததற்குப் பரிகாரமாக திருவடிக் கீழ் வந்து சேர்ந்ததோ
ஆம் அப்படித் தான் தோன்றுகிறது –

———————————————————

ப்ரபயா ஹரி நீல மௌக்திகாநாம்
விகஸந்த்யா திசஸீவ பாதுகே த்வம்
மதுபித் சரணாரவிந்த லக்ஷ்ம்யா:
ஸ்ரஜம் இந்தீவர புண்டரீக பத்தாம்—-536-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் மஹாலக்ஷ்மி போன்று உள்ளன. உன்னில் பரவுகின்ற
இந்திரநீலக் கற்கள், முத்துக்கள் ஆகியவற்றின் ஒளி மூலமாக, இந்த மஹாலக்ஷ்மிக்கு விருப்பமான கருநெய்தல்
மற்றும் செந்தாமரை ஆகிய மலர்கள் கொண்டு நீ மாலை தொடுக்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீலக் கற்களும் முத்துக்களும் ஒரு அபூர்வ காந்தி தருகின்றன –
இது பகவானுடைய திருவடித் தாமரையின் லஷ்மிக்கு நீ சமர்ப்பித்திட்ட
கரு நெய்தல் வெண் தாமரை மலர்களைக் கொண்டு கோத்த மாலை போலும் –

————————————————————–

தவ மாதவ பாதுகே மணீநாம்
ப்ரபயா தேவி ஸித ஆஸித ஆருணாநாம்
வஹதே கிரிசஸ்ய மௌளி கங்கா
குமுத இந்தீவர பத்ம காநநாநி—-537-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகாதேவியே! ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைத் தரித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே!
உன்னுடைய வெண்மை, கருப்பு மற்றும் சிவப்பு ஆகிய இரத்தினக்கற்களின் ஒளி காரணமாக,
சிவனின் தலையில் உள்ள கங்கையானது ஆம்பல், கருநெய்தல் மற்றும் செந்தாமரை போன்ற மலர்கள்
நிறைந்த காடுகளை அடைகிறது போலும் (பாதுகையை சிவன் தனது தலையில் ஏற்பதால்,
அந்த நிறங்கள் சிவனின் தலையில் மலர்கள் போன்று காணப்படுகின்றன என்றார்).

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் சிவப்பு வெளுப்பு மற்றும் கறுப்பு ரத்ன ஒளிகள் சிவனுடைய தலையில் விழுந்து பெருகும் கங்கையை
அல்லி-கரு நெய்தல் -தாமரைப் பூ -இவற்றின் காடுகளை உடையதாகச் செய்யும் போலும் –

——————————————————

ப்ருதக் விதாநாம் த்யுதிபி: மணீநாம்
த்வாம் பாதுகே லோஹித சுக்ல க்ருஷ்ணாம்
விஹரஹேதோ: இஹ ரங்க பர்த்து:
பாத அநுஷக்தாம் ப்ரக்ருதிம் ப்ரதீம:—538–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! பலவிதமான இரத்தினக்கற்களின் ஒளி காரணமாக சிவப்பு, வெண்மை, கறுப்பு
ஆகிய நிறங்களை நீ வெளிப்படுத்துகிறாய். இப்படியாக உன்னைக் காணும்போது,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை வந்தடைந்த ப்ரக்ருதி போன்று உள்ளாய்.

உலகில் உள்ள பலவிதமான பொருள்களுக்கும் மூல காரணமாக உள்ள ஜடப்பொருளை மூலப்ரக்ருதி என்றும்,
ப்ரக்ருதி என்றும் கூறுவர். இதற்கு ரஜஸ், தமஸ் மற்றும் ஸத்வம் ஆகிய குணங்கள் உண்டு.
ஸத்வம் வெண்மையாகவும், தமஸ் கறுப்பாகவும், ரஜஸ் சிவப்பாகவும் கூறப்படும்.
ஆக இந்த மூன்றும், ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் உள்ள பாதுகையில் இருந்து வெளிபடும் நிறங்களால் உண்டாவதாகக் கூறுகிறா

ஸ்ரீ பாதுகையே பலவித ரத்னங்களின் ஒளிகள் உன் மீது சிவப்பு வெளுப்பு கறுப்பு என்ற வர்ணங்களைச் சிதற வைக்க அது
ஸ்ரீ ரங்க நாதன் தன் லீலைக்காக அமைத்துக் கொண்ட மூல பிரகிருதியோ என்று என்ன வைக்கிறது –
பிரகிருதி -லோஹித ஸூ க்ல கிருஷ்ணா -உபநிஷத் -ரஜஸ் சத்வம் தமஸ் முக்குணங்களை குறிக்கும் –

—————————————————————-

தமால நீல த்யுதிம் இந்த்ர நீலை:
முக்த அநுவித்தாம் மணி பாதுகே த்வாம்
அவைமி ரங்கேஸ்வர காந்தி ஸிந்தோ:
வேலாம் அவிஸ்ராந்த கதா கதார்ஹம்—-539-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! இரத்தினக் கற்களின் நீல நிறமான ஒளி காரணமாக,
தமால மரம் போன்று உள்ளாய். ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருமேனியில் இருந்து வெளிவரும் ஒளியாகிய
கடல் அலைகளை வரவேற்கின்ற கரை போன்று நீ உள்ளாய்.
அந்தக் கரையில் காணப்படும் முத்துச் சிப்பிகள் போன்று உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்கள் உள்ளன.

கடலின் கரையில் அடர்ந்த பச்சை நிறத்தில் இலைகள் கொண்ட தமால மரங்கள் உள்ளதால், அங்கு நீலநிறமாகக் காணப்படும்.
அந்தக் கரையில், அலைகளால் இழுத்து வரப்பட்ட முத்துச்சிப்பிகள் மற்றும் முத்துக்கள் காணப்படும்.
இந்தக் கடலில் இடைவிடாமல் வீசும் அலையாக, ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருமேனியில் இருந்து வெளிவரும் ஒளியைக் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே இந்த நீலக் கற்களால் முத்துப் பதித்த உன் தோற்றம் தமால விருஷங்கள் நிறைந்த
சமுத்ரக் கரை போலத் தோற்றம் அளிக்கும்
எத்தகைய சமுத்ரம் என்றால் பகவானுடைய காந்தி சமுத்ரம் –பகவான் சஞ்சரிக்கத் தக்க கடற்கரை –

——————————————————————–

அவைமி ரங்கேஸ்வர பாதுகாப்யாம்
அகால கால்யம் விபவம் விதாதும்
வஜ்ரேந்த்ர நீல வ்யபதேச த்ருஸ்யம்
பந்தீ க்ருதம் நூநம் அஹஸ்த்ரியாமம்—540-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் வஜ்ஜிரக்கல் என்றும், இந்திர நீலக்கல் என்றும் இருவிதமான இரத்தினங்கள் உள்ளன.
இவை பகல் போன்றும், இரவு போன்றும் தோன்றுகின்றன. இதனைக் காணும்போது, மோக்ஷம் என்னும் தடை இல்லாத ஐஸ்வர்யத்தை,
எங்களைப் போன்றவர்களுக்கு இரவுபகல் பாராமல் அளிக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டு,
இவை உன்னில் சிறை வைக்கப்பட்டதாகவே நான் எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகைகள் தன்னை அன்டினவர்க்கு கால வரை யறைகளால் கட்டுப் படாத ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும் என்று காட்டுவதற்காகப் போலும்
வஜ்ரக்கல்-வைரம் -நீலக் கல் -என்ற பெயருடன் பகலையும் இரவையும் தன் சிறையில் வைத்துக் கொண்டு விட்டன போலும் –

——————————————————————

பதஸ்ய கோப்த்ரீ பவதீ முராரே:
மணி ஸ்ப்ருஸா மௌக்திக ரத்ந பாஸா
அந்தர் த்ருஸம் ஸாஞ்சநயா முநீநாம்
அநக்தி கர்ப்பூர சலாகயேவ—-541-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் நீ, உன்னுடைய இந்திரநீலக் கல்லைத்
தொடுகின்ற முத்தின் ஒளி என்னும் மையுடன் சேர்ந்த குச்சி கொண்டு, முனிவர்களின் ஞானக் கண்களுக்கு மை தீட்டுகிறாய் போலும்.

முத்தின் வெண்மையான ஒளியானது நீலக்கற்களின் மீது விழுகிறது. அப்போது அதனைக் காண்பதற்கு,
நுனியில் மை தடவப்பட்ட குச்சி போன்று தோற்றம் அளிக்கிறது. இந்த மையை முனிவர்களின் ஞானக்கண்களில் தீட்டி,
அவர்கள் ஸ்ரீரங்கநாதனைக் காண உதவுவதாகக் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னில் நீல ரத்னத்தைத் தொடும் முத்துக்களின் ஒளிக் கதிர் ஒரு பச்சைக் கர்ப்பூரக் குச்சியும்
அதன் நுனியில் தோய்ந்த அஞ்சன மையையும் நினைவுறுத்துகிறது –
நீ யோகிகள் உடைய உள் கண்ணுக்குப் பெருமாள் தெரிய வேணும் என்று இது செய்கிறாயோ
பகவான் உடைய திருவடியைக் காக்கும் நீ செய்யும் உபகாரம் இது –

———————————————————

முக்தா மயூக ப்ரகரை: ஸுபத்ரா
க்ருஷ்ணா மஹோந்த்ரோபல ரஸ்மி ஜாலை:
மாந்யா முராரேர் மணி பாதுகே த்வம்
விஹார யுக்தா விஜயம் வ்ருணோஷி—542–

இரத்தினக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளியால் வெண்மையாக உள்ள நீ,
கண்ணனின் தங்கையான சுபத்ரை போன்று உள்ளாய். இந்த்ரநீலக் கற்களின் ஒளியால் கருமையான திரௌபதி போன்று உள்ளாய்.
இப்படியாக நீ முரன் என்ற அசுரனை அழித்த க்ருஷ்ணனுக்கு ப்ரியமானவளாக உள்ளாய்.
எங்கு சென்றாலும் வெற்றியுடன் உள்ள நீ, அர்ஜுனனைத் திருமணம் செய்து கொண்டாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உன் முத்து ஒளி வரிசை உன்னை ஸூபத்ரை யாக்குகிறது -அழகியதாக்குகிறது –
இந்திர நீலக் கற்களோ உன்னை கிருஷ்ணை -த்ரௌபதி -யாக்கும் -கறுப்பு நிறம் உள்ளதாக்கும்
பகவானுக்கு மதிக்கத் தக்கவள் ஆகிய நீ லீலையோடு -சஞ்சாரத்தோடு அர்ஜுனனை பகவானுக்கு விஜயத்தை விரும்பி ஏற்கிறாய்-

——————————————————————

விசித்ர வர்ணாம் மணி பாதுகே த்வாம்
சந்தோ மயீம் ஸாம நிபத்த கீதிம்
முநீந்த்ர ஜுஷ்டாம் த்வி பதாம் முராரே:
ப்ரத்யாயிகாம் காஞ்சி த்ருஸம் ப்ரதீம:—-543–

இரத்தினங்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உனது இரத்தினங்களின் பலவிதமான நிறங்களைக் காணும் போது
அக்ஷரங்கள் (எழுத்துக்கள்) போன்று உள்ளன. இவை மூலம் நீ வேதமயமாகவே உள்ளாய்.
உன்னைக் கண்டவுடன் மக்கள் அனைவரும், ”எங்கள் குற்றங்களைப் பொறுப்பாய்”, என்று பாடுகின்றனர்.
இப்படியாக நீ முனிவர்களால் வணங்கப்பட்டும், ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை அடைந்து, அவனை உணர்த்துபவளாகவும் உள்ளாய்.
இப்படியாக உள்ள உன்னை ரிக் மந்த்ரம் என்றே கொள்கிறோம்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே நீ பகவானைக் கொணர்ந்து நிறுத்துகிறாய் -பகவானை உணர்த்த வல்லது அந்த பிரசித்தமான ரிக்
நீயும் அந்த ரிக்கும் ஒரே ரீதியில் உள்ளதைப் பார் -பலவித வர்ணங்கள் பலவித அஷரங்கள்-
யதேச்சையான சஞ்சாரம் -சந்தஸ் என்கிற அமைப்பு உடையது-எங்களைக் கருணையோடு சமித்து அருள வேணும்
என்ற சாந்தப்படும் வசனத்தைக் கேட்கிறாய் –
ஜனங்களால் சாம என்கிற வேத அமைப்பில் பாடப் பெறுகிறது -முனீந்த்ரரால் சேவிக்கப் படுகிறாய்
ரிக் அவர்களால் காணப் பெற்றது -உன்னை ஒரு ரிக்காகவே எண்ணுகிறோம் –

——————————————————–

ப்ரஸேதுஷீ கோத்ரபித: ப்ரணாமை:
புஷ்ணாஸி ரங்கேஸ்வர பாதுகே த்வம்
மணி ப்ரபா ஸம்வலந உபதேசாத்
ப்ராயஸ் ததர்ஹாணி சராஸநாநி—-544-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மலைகளைப் பிளந்தவனான இந்திரன் உன்னை வணங்குகிறான்.
இந்த நமஸ்காரம் கண்டு நீ மகிழ்ந்து, உன்னுடைய பலவிதமான இரத்தினங்களுடைய ஒளியின் சேர்க்கை மூலம்
இந்த்ரனுக்கு ஏற்ற வில்லை உண்டாக்குகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே பலவித ரத்ன ஒளிகளைக் கலந்து இருப்பதாக ஒரு வியாஜம் தான் –
உண்மையில் கோத்ரத்தை அழிப்பவனுக்குக் கூட மலைகளைப் பிளந்த இந்திரனுக்கு -அவன் பிரமாணங்களால்
பிரசன்னையாகி தக்க இந்திர தனுஸ் களை உண்டாக்கித் தந்து போஷிக்கிறாய் போலும் –

—————————————————————-

சோணாஸ் மநாம் தவ ஹரிந்மணி ரஸ்மி பிந்நம்
பாலாதபம் பலிவிமர்தந பாத ரக்ஷே
ஸ்யாமீக்ருதம் ஸூக சகுந்த கண ப்ரவேசாத்
சங்கே ஸதாம் கிமபி சாலி வநம் விபக்வம்—-545–

மஹாபலியை அடக்கிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய சிவப்புக் கற்களின் ஒளியில், பச்சைக் கற்களின்
ஒளியானது கலந்து நிற்கிறது. இதனைக் காணும்போது, இளம் வெயில் சூழ்ந்துள்ள சிறந்த நெற் பயிர்கள் கொண்ட
வயல் ஒன்று பச்சைக்கிளிகள் புகுந்ததால் எங்கும், மேலும் பசுமையாகக் காட்சி அளிப்பதாக உள்ளது.

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே உன் பச்சைக் கற்கள் -அவற்றின் ஒளிக் கதிர்களுடன் கூடும் சிவப்புக் கற்கள் –
இவை இளம் வெயில் போன்ற ஒளிக் குணம் தரும் -அதைப் பார்க்கையில் சாதுக்களின் நெல் வயல் -நன்கு பழுத்த நிலை –
அதில் கிளிப் பஷிகளின் இருக்கையால் ஒரு பசுமை உண்டாய் இருக்கிறது –
ஸ்ரீ பகவத் அனுபவ ரூபமான நெல் விளையும் வயலானதால் சுகர் இருக்க யாரும் அனுபவிக்கலாம் –

——————————————————————–

ஸம்பித்யமாந மணி வித்ரும மௌக்திக ஸ்ரீ:
ஸைரந்த்ரிகேவ பவதீ மணி பாத ரக்ஷே
ப்ரஸ்தௌதி ரங்க ந்ருபதே: சரணாரவிந்தே
கஸ்தூரிகா குஸ்ருண சந்தன பங்க சர்ச்சாம்—-546-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட கற்களில் இந்த்ரநீலம், பவளம், முத்து ஆகியவை சிறப்பாக,
ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்தபடி ஒளி வீசுகின்றன. இதனைக் காணும்போது, ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை போன்ற திருவடிகளில்
கஸ்தூரி, குங்குமப்பூ, சந்தனம் ஆகியவை கலந்த குழம்புப் பூச்சைப் பூசுகின்ற அலங்கார பணிப்பெண் போன்று நீ உள்ளாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே இந்திர நீலம் -பவழம்-முத்து -மூன்றின் ஒளிக் கதிர்களும் கலந்து நிற்கையில்
நீ பெருமாள் திருவடித் தாமரைக்குப் பனிப் பெண்ணாய் நின்று கஸ்தூரி குங்குமப் பூ சந்தனம் மூன்றையும் கொண்டு
ஒரு குழம்புப் பூச்சு சமர்ப்பிக்கத் தொடங்குவது போல் தோன்றும் –

————————————————————————-

ஆதந்வதீம் அஸுரமர்தந பாத ரக்ஷே
சுத்தாந்த பக்ஷ்மள த்ருசாம் மதந இந்த்ர ஜாலம்
வைஹாரிகீம் விவித ரத்ந மயூக லக்ஷ்யாத்
மந்யே ஸமுத்வஹஸி மோஹந பிஞ்சிகாம் த்வம்—-547–

அசுரர்களுக்கு விரோதியாக உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட பலவிதமான இரத்தினக்கற்களில் இருந்து,
பல வர்ணங்கள் கொண்ட ஒளியின் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. இதனைக் காணும்போது நீ மயில்தோகை ஒன்றை
வைத்திருப்பது போல் உள்ளது. இந்த மயில் தோகையானது, அந்தப்புரத்தில் உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனின் நாயகிகளுக்கு
காமத்தை ஏற்படுத்தி, இப்படியாக இந்த்ரஜாலம் செய்யும் விளையாட்டுக் கருவியாகவே உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னிடத்தில் உள்ள பலவித ரத்னங்களும் வெளிவிடும் பல நிற ஒளிகளும் உண்மையில்
நீ அந்தப் புரத்திலும் பிராட்டிகளைக் காமா வேசத்திற்கு உட்படுத்த வென்று லீலையாகச் செய்த
இந்திர ஜால வித்தையில் நீ பயன் படுத்தும் மோகன பிஞ்சிகையாகத் தோன்றும் –

—————————————————–

ரத்நைர் வ்யவஸ்தித ஸித அஸித சோணை வர்ணை:
ஆலோக வத்பி: அஜஹத் ஸ்ருதி ஸந்நிகர்ஷை:
த்ரஷ்டும் முகுந்த சரணௌ அநிமேஷ த்ருஸ்யௌ
ஸந்த்ருஸ்யஸே ஜநநி ஸம்ப்ருத நேத்ர பங்க்தி:—-548–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தாயே! உன்னில் உள்ள இரத்தினங்கள் வெண்மை, கறுப்பு, சிவப்பு என்று
பலவிதமான நிறங்கள் கொண்டுள்ளன; பலவிதமான ஒளியை உடையதாக உள்ளன;
வேதங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவையாக உள்ளன (அதாவது காதுவரை நீண்டதாக உள்ளன);
இப்படியாக இவற்றைக் காணும்போது, உனது பல வரிசையில் அமந்துள்ள கண்கள் போன்று அவை உள்ளன.
இப்படியாக உள்ள கண்கள் மூலம் நீ ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை இமைக்காமல் பார்த்தபடி உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே -வெளுப்பு கறுப்பு சிவப்பு என்ற பல்வேறு நிறங்கள் உடன் ரத்னன்களை வைத்து இருப்பது
இமை கொட்டாமல் பார்க்க வேண்டிய பெருமாள் திருவடிகளைக் கண்டு அனுபவிக்கவே தான் –
அவை உன் கண்கள் –ஒளி தரும் கற்கள் -காது வரை நீண்டு இருப்பவை –
வேத பிரதி பாத்தியமான வஸ்து உடன் சம்பந்தம் கொண்டவை –

——————————————————————————

காருத்மத அந்தரித மௌக்திக பங்க்தி லக்ஷ்யாந்
தூர்வா மதூக ரசிதம் துரிதோப சாந்த்யை
மாத: ஸ்வயம் வஹஸி முக்த்ததியாம் ப்ரஜாநாம்
மங்கள்ய மால்யம் இவ மாதவ பாதுகே த்வம்—-549–

ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைத் தரித்தவனான ஸ்ரீரங்கநானின் பாதுகையே! தாயே! உன்னிடத்தில் பதிக்கப்பட்ட இரத்தினங்களில்
பச்சை இரத்தினங்களும், முத்துக்களும் வரிசையாக உள்ளன. இதனைக் காணும்போது –
இந்த உலகில் உள்ளவர்களுடைய பாவம் நீங்குவதற்காக, அருகம்புல் மற்றும் இலுப்பைமலர் கொண்டு கட்டப்பட்ட மாலையை,
அவர்களுக்காக நீயே அணிந்துள்ளதாகத் தோன்றுகிறது.

ஸ்ரீ மாதவ பாதுகா தாயே உன்னில் பச்சைக் கற்களும் முத்துக்களும் மாற்றி மாற்றி அமைந்து இருப்பது
மூடர்களான உன் குழந்தைகளுக்குப் பாபம் போவதற்காக நீயே அருகம் புல் இலுப்பைப் பூ கலந்த மாலையை
மங்கள அர்த்தமாக அவர்களுக்குப் பதிலாக சாத்திக் கொண்டால் போல் தோன்றும் –

—————————————————————————–

ரங்காதிராஜ பத ரக்ஷிணி ராஜதே தே
வஜ்ர உபஸங்கடித மௌக்திக வித்ரும ஸ்ரீ:
ஸக்தா சிரம் மநஸி ஸம்யமிநாம் நிவாஸாத்
ஸூர்ய இந்து அஹ்நிமய மண்டல வாஸநேவ—-550–

ஸ்ரீரங்கராஜனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! வைரத்துடன் சேர்த்துப் பதிக்கப்பட்ட முத்து, பவழம் ஆகியவற்றின் ஒளியானது –
நீண்டகாலமாக யோகிகளின் மனதில் நீ இருந்து வருவதால், அங்குள்ள சூரியன், சந்திரன், அக்னி மண்டலங்களின்
வாசனையுடன் கூடியதாக உன்னில் காணப்படுகிறது.

யோகிகள் த்யானம் செய்யும்போது சூரியமண்டலம், சந்திரமண்டலம், அக்னி மண்டலம் என்பவற்றை த்யானித்து,
அதன் நடுவில் பாதுகையுடன் கூடிய ஸ்ரீரங்கநாதனை த்யானிப்பார்கள். ஆக அந்த மண்டலங்களின்
தன்மைகள் பாதுகையில் காணப்படுகின்றன என்று கருத்து.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் வைரம் முத்து பவழம் என்ற கற்கள் அமைப்பு யோகிகளின் இதயத்தில் வெகுகாலம் ஸ்ரீ பாதுகை இருந்து
முறையே சூர்ய மண்டலம் சந்திர மண்டலம் அக்னி மண்டலம் இவற்றில் நின்ற வாசனையால்
இம் மூன்று நிறத் தோற்றங்கள் விளைந்தன என்னும் படியாய் உள்ளது –

—————————————————————–

ஆஸக்த வாஸ வசிலா சகலாஸ் த்வதீயா:
பத்மா ஸஹாய பத ரக்ஷிணி பத்ம ராகா:
ப்ரத்யக்ஷயந்தி கமபி ப்ரமர ஆபிலீநம்
பாதாரவிந்த மகரந்த ரஸ ப்ரவாஹம்—-551-

தாமரையில் அமர்ந்துள்ள ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரை விட்டுப் பிரியாத ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பவளே!
இந்த்ரநீலக் கற்களின் துணுக்குகள் கொண்ட சிவந்த பத்மராகக்கற்கள், ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகளில்
வண்டுகள் போன்று காணப்படுகின்றன. இதனைக் காணும்போது அவனது திருவடிகளில் தேன் பெருகி நிற்பதைக் உணர முடிகிறது.

ஸ்ரீ பெருமாளின் பாதுகையே -உன் இந்திர நீலக் கல் துணுக்குகளும் பத்மராக -சிவப்பு -கற்களும் தோற்றுவது எங்கன் என்றால்
திருவடித் தாமரையில் இருந்து தென் பெருகி விழுந்ததும் வண்டுகள் மொய்ப்பதாக –

—————————————————————————-

அந்த: புராணி ஸம்யேஷு அபிகந்து மேகா
ரங்கேசிது: ஜ்ஞபயஸீவ பதாவநி த்வம்
முக்தா அம்ஸூ ஜால மிளநாத் ருசிரை: ப்ரவாளை:
பிம்பாதரம் ஸ்மித விசேஷ யுதம் ப்ரியாணாம்—-552-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனுடன் நீ சில நேரங்களில் தனித்து இருக்கிறாய். அப்போது உன்னில் பதிக்கப்பட
முத்துக்களின் ஒளியுடன் கூடிய பவழங்கள் மிகவும் அழகாகத் தோற்றம் அளிக்கின்றன.
இவை ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் புன்னகையுடன் கூடிய கோவைப்பழம் போன்ற உதடுகளை
ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு நினைவுபடுத்துவது போன்று உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உசிதமான சந்தர்ப்பங்களில் நீயே தனியாக உன் அழகிய புன் சிரிப்புக் கொண்டு
ஸ்ரீ ரங்க நாதனுக்கு அந்தப்புரத்திற்குப் போவதை நினைவு ஊட்டுகிறாய் போலும் –
உன் முத்தும் பவழமும் பிராட்டிகளின் முத்துப்பல் திருவதரம் -திரு உதடு -இவற்றை நீ கொண்டு
அவனுக்கு ஞாபகப் படுத்துகிறாய் -என்கிறேன் –

———————————————

ரங்கேஸ்வரஸ்ய ம்ருகயோ: சரணாவ ஸக்தாம்
ரக்ஷ: கபீந்த்ர மகுடேஷு நிவேச யோக்யாம்
மந்யே பதாவநி நிபத்த விசித்ர ரத்நாம்
மாயா ம்ருகஸ்ய ரசிதாம் இவ சர்மணா த்வாம்—-553-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மாரீசனை வேட்டை ஆடிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியிலும் நீ உள்ளாய்;
அரக்கர்களின் தலைவன் விபீஷணன், குரங்குகளின் தலைவன் சுக்ரீவன் ஆகியவர்களின் தலைகளிலும் நீ உள்ளாய்.
பலவிதமான இரத்தினங்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட உன்னைக் காணும்போது,
மாரீசன் என்னும் மாயமானின் தோலால் செய்யப்பட்டவளோ என்று நான் நினைக்கிறேன்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பலவித ரத்னங்கள் இழைக்கப் பெற்ற பொன்னுருக் கொண்டவள் நீ
ஸ்ரீ ரங்க நாதன் ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் வேட்டை யாடிய மாரீசன் என்னும் மாயமான் தோலால் நீ ஆனதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது
ஏன் எனில் ராஷஸ ஸ்ரேஷ்டர் வானர ஸ்ரேஷ்டர் -ஸ்ரீ விபீஷணன் ஸூக்ரீவன் போன்றோர் தலையில் வைத்து அருள வேண்டும் –

———————————————————————————————-

பத்த்நாஸி ரங்கபதி விப்ரம பாதுகே த்வம்
மாயா கிராத மகுடேஷு நவபர்ஹ மாலாம்
ஆக்ருஷ்ட வாஸவ தநுஸ் சகலைர் மணீநாம்
அந்யோத்ய ஸங்கடித கர்புரிதை: மயூகை:—-554–

ஸ்ரீரங்கத்தின் நாயகனான நம்பெருமாளின் பாதுகையே! ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து பலவிதமான
வான வில்லின் துணுக்குகள் போன்று உனது இரத்தினங்களின் ஒளி உள்ளது.
இதனைக் காணும்போது, வேடன் போன்று வேஷம் பூண்ட சிவனின் தலையில் புதிய மயில் இறகு மாலையைக் கட்டுவதாக உள்ளது
(அதாவது ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவீதிகளில் சிவன் வந்து வணங்கும்போது, அவன் தலையில்
மயில் இறகு கட்டுவது போன்று பல வர்ணங்களுடன் இரத்தினங்களின் ஒளி படுகிறது).

ஸ்ரீ பாதுகையே -ஸ்ரீ ரங்க நாதன் சஞ்சாரம் செய்து அருளும் பொழுது உன் ரத்னங்கள் ஒன்றோடு ஓன்று நன்கு இணைந்து
பல வர்ணங்களைக் காட்டும் .அந்த அழகு வானவில்லின் வர்ணத்தை நிகர்த்தது -பல வானவில் துண்டுகள்
அந்த நிறக்கோவை சிவன் வேட உருவோடு வந்து வணங்குகையில் அவனுக்கு கிரீடத்தில் பிரதிபலிக்கவும்
இன்னொரு மயில் இறகு மாலையாய் ஆகிறது –

——————————————————–

அந்யோந்ய பந்துர ஹரிந் மணி பத்ம ராகா
ரங்கேஸ் வரஸ்ய சரணாவநி ராஜஸே த்வம்
ஆத்ம உபமாந விபவாத் சரிதார்த்தயந்தீ
சைலாத்மஜா கிரிசயோர் இவ மூர்த்திம் ஏகாம்—-555-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் இருக்கும் பச்சை மற்றும் சிவப்பு இரத்தினங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக் கொண்டுள்ளன.
இதனைக் காணும்போது, ஹிமவத் என்ற பர்வதத்தின் பெண்ணாகிய பார்வதியும் சிவனும் ஒன்றாக உள்ள நிலையை
நீ வெளிப்படுத்துகிறாய் என்று தோன்றுகிறது. இதன் மூலம், அந்த உருவத்திற்கு மேன்மை உண்டாக்குகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகையே -மிக நெருங்கிப் பிணைந்து உள்ள பச்சைக் கற்களும் சிவப்பு கற்களும் கொண்டு இருக்கிற நீ இதை ஏற்றது
பார்வதி சிவன் இருவரும் முறையே பச்சை சிவப்பு நிறங்களாம் — ஓர் உருவமாக அர்த்த நாரீஸ்வர ரூபமாக இருப்பதை சபலம் ஆக்கவோ –
மரகத பத்மராகக் கட்டட அமைப்புக்கு உவமையாகச் சொல்லும் படியாக பெருமை பெறவே அர்த்த நாரீஸ்வர ரூபம் -என்றவாறு –

———————————————————————

தாபத்ரய ப்ரசமநாய ஸமாஸ்ரிதாநாம்
ஸந்தர்சித ஆருண ஸிதாஸிரத்ந பங்க்தி:
புஷ்ணாஸி ரங்க ந்ருபதே: மணி பாதுகே த்வம்
ப்ராயஸ் ஸரோஜ குமுத உத்பவ காநநாநி—-556-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் இருக்கின்ற இரத்தினக் கற்கள்
சிவப்பு, வெண்மை மற்றும் கருநீலம் ஆகிய வர்ணங்களின் ஒளியை வீசியபடி உள்ளன.
இதனைக் காணும்போது ஸ்ரீரங்கநாதனை அண்டியவர்களின் துன்பங்களை நீக்க
நீ தாமரை, அல்லி மற்றும் நெய்தல் மலர்கள் நிறந்த காடுகளை உண்டாக்குவது போன்று உள்ளது.

ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ ரத்ன பாதுகையே உன்னிடத்தில் பிரகாசிக்கும் சிவப்பு வெளுப்பு கறுப்பு நிற ரத்ன வரிசைகள்
ஆஸ்ரிதர் தாபத்ரயம் சமானமாக வென்றோ -தாமரை அல்லி கரு நெய்தல் என்ற மலர்க்காடுகளை ஒத்து உள்ளன —

—————————————————-

தேஹத்யுதிம் ப்ரகடயந்தி மஹேந்த்ர நீலா:
சௌரே: பதாம்புஜ ருசிம் தவ பத்ம ராகா:
அந்யோந்ய லப்த பரபாகதயா து அமீஷாம்
ஆபாதி காந்தி: அபரா மணி பாத ரக்ஷே—-557–

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய இந்திரநீல இரத்தினங்கள் ஸ்ரீரங்கநாதனின் அழகான
திருமேனியின் ஒளியைப் போன்று உள்ளன. பத்மராகக் கற்கள் அவனது சிவந்த அழகான
திருவடித் தாமரைகளின் ஒளியை உணர்த்துவதாக உள்ளன.
இப்படியாக இந்தக் கற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து, மற்றொரு விதமான ஒளியை வீசுவதாக உள்ளன.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே உனது இந்திர நீலக் கற்கள் பகவான் திருமேனியையும்-பத்ம ராகக் கற்கள் திருவடித் தாமரை ஒளியையும்
வெளிப்படுத்தியது தவிர இந்த இரண்டு நிறங்களுக்கு இடையில் உள்ள பரஸ்பர பரபாகத் தன்மை
இன்னொரு புதிய காந்தியை அன்றோ வெளிப்படுத்துகிறது –

—————————————————————

ஆகீர்ண மௌக்திக ஹரிந் மணி பத்ம ராகம்
அம்போக லோசந பதாவநி பாவயே த்வம்
தத்பாத விஸ்ரம ஜுஷாம் ஸ்ருதி ஸுந்தரீணாம்
வர்ண உபதாநம் இவ மௌளி நிவேச யோக்யம்—-558-

தாமரை போன்ற அழகான கண்கள் கொண்ட ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில்
இளைப்பாறியபடி வேதங்கள் உள்ளன. இவை அழகான பெண்கள் போன்று உள்ளன்.
இவை தங்கள் தலைகளுக்கு வைத்துக் கொள்வதற்காக வர்ணம் நிறைந்த தலையணைகளை –
உனது முத்துக்கள், பச்சைக்கற்கள், சிவப்புக்கற்கள் கொண்டு நீ அமைப்பதாக நான் எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -ஸ்ருதிகள் பெருமாள் திருவடிப் பெருமை பேசுபவை -வேத அழகிகள் திருவடியையே சார்ந்து இளைப்பாறும்
அப்போது படுத்தால் -அவர்களின் தலைகள் -வேதாந்தங்கள் -தமக்கு உகந்த வர்ணத் தலை அணைகளாகக் கொள்பவை –
ஸ்ரீ பாதுகைகள் -முத்து மரகதம் பத்மராகம் இந்த மூன்று கற்களையும் கொண்டு அமைந்த அவற்றையே –

———————————————-

ஆஸந்ந வாஸ வசிலா ருசிரா: த்வதீயா:(வசிலாச கலாஸ் த்வதீயா:)
பத்மே க்ஷணஸ்ய பத ரக்ஷிணி பத்மராகா:
ஸம்பாவயந்தி ஸமயே க்வசித் உஷ்ண பாநோ:
ஸத்ய: ப்ரஸூத யமுநா ஸுபகாம் அவஸ்த்தாம்—-559–

தாமரை போன்ற நீண்ட கண்கள் கொண்ட பெரியபெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!
உன்னில் பதிக்கப்பட்ட இந்த்ரநீலக் கற்களின் அருகில், சிவந்த பத்மராகக்கற்கள் உள்ளன.
இது எப்படி உள்ளது என்றால் – அப்போதுதான் பிறந்த யமுனை நதியால் அழகு பெற்ற ஸூரியனின் தோற்றத்தை மனதில் உண்டாக்குகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே இந்திர நீலக் கற்களும் பத்மராகக் கற்களும் –சூரியனும் அவன் இடம் இருந்து உற்பத்தியான
யமுனையும் சேர்ந்து விளங்கும் சோபையை நினைவூட்டும் –

———————————————————–

முக்தா இந்த்ரநீல மணிபி: விஹிதே பவத்யா:
பங்க்தீ த்ருடே பரம பூருஷ பாதரக்ஷே:
மந்யே ஸமாஸ்ரித ஜநஸ்ய தவ அநுபாவாத்
உந்மோசிதே ஸுக்ருத துஷ்க்ருத ஸ்ருங்கலே த்வே—-560–

பரம புருஷனாகிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னை ஆராதிக்கும் அடியவர்களின்
புண்ணியம் மற்றும் பாவம் என்ற இரண்டு சங்கலிகளும் கழற்றப்படுகின்றன.
இந்தச் சங்கிலிகளே உன்னில் அமைக்கப்பட்ட முத்துக்கள் மற்றும் இந்த்ரநீலக் கற்களின் வரிசைகள் என்று நான் எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ பரம புருஷ பாதுகையே உன் மீது காணப்படும் முத்து இந்திர நீலக் கற்கள் இவை இரண்டும் இரு வரிசைகளாக அமைந்து இருப்பது
உன்னைச் சரண் அடைந்தவர்களின் புண்யம் பாபம் -என்கிற இரண்டு விலங்குச் சங்கிலிகள் தாம்
கழற்றிய பின் நீ வைத்துக் கொண்டாய் போலும் என்று நினைக்க வைக்கிறது –

————————————————————-

உத்கீர்ண காட தமஸ: ஹரி நீல பங்கா:
தாரா விசேஷ ருசிராணி ச மௌக்திகாநி
த்வத் ஸங்கமாத் ஸரஸி ஜேக்ஷண பாத ரக்ஷே
ஸம்யோ ஜயந்தி நிசயா பவ மௌளி சந்த்ரம்—-561-

சிவந்த தாமரை மலர் போன்ற கண்கள் கொண்ட நம்பெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!
உன்னில் காணப்படும் இந்த்ரநீலக் கற்கள் பெரும் இருளுடன் கூடிய மேகங்கள் போன்று உள்ளன.
முத்துக்கள் அனைத்தும் நக்ஷத்ரங்கள் போன்று அழகாக உள்ளன. இப்படியாக இவை இரண்டும்
உன்னுடைய தொடர்பு மூலமாக சிவனின் தலையில் உள்ள சந்திரனை உன்னுடன் சேர்க்கின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே -சிவனுக்கு சடாரி சாதிக்கப்படும் சமயம் உன் இந்திர நீலக் கற்கள் ஒரு கார் இருளை உண்டாக்கும் –
அப்போது உன் முத்துக்கள் நஷத்ரங்கள் போலாகும் -சிவன் முடிக்கு உன் சம்பந்தம் கிடைக்கிற அந்த கணத்தில்
சிவனின் சந்த்ரனுக்கு பகலில் கூட -இரவின் தொடர்பை இங்கனம் ஏற்படுத்துகிறாய் –

————————————————————————-

விஷ்ணோ: பதேந கடிநா மணி பாதுகே த்வம்
வ்யக்த இந்த்ர நீல ருசி: உஜ்ஜவல மௌக்திக ஸ்ரீ :
காலேஷு தீவ்யஸி மருத்பி: உதீர்ய மாணா
காதம்பிநீவ பரித: ஸ்ப்புட வாரி பிந்து:—-562-

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் என்னும் ஆகாயத்துடன் சேர்ந்தவளாகவும்;
இந்த்ரநீலக் கற்களின் ஒளி பெற்று, அவற்றால் நீல நிறமாக உள்ளவளாகவும்,
முத்துக்களின் வெண்மையான ஒளி மூலம் மழைத்துளி என்னும் அழகு சேர்க்கப்பட்டவளாகவும்;
அந்தந்த காலங்களில் தேவர்கள் என்னும் காற்று மூலம் துதிக்கப்பட்டவளாகவும் நீ உள்ளாய்.
இப்படியாக நான்கு நிலைகளிலும் காணப்படும் நீர் கொண்ட மேகங்களின் வரிசை போன்று நீ உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ விஷ்ணு பதத்தைத் தாங்குகிறாய் -நீலக் கற்கள் முத்துக்கள் இவற்றின் ஒளி விளங்கத் தேவர்கள்
சிரஸ்ஸில் வைத்துப் போகிறாய் -அப்போது நாற்புறத்திலும் உள்ள முத்துக்கள் நீர்த் திவலை போல் காட்சி அளிக்க
மேகம் மெதுவாக ஆகாசத்தில் -ஸ்ரீ விஷ்ணு பதத்தில் -அசைவது போலத் தோன்றும் –
மேகம் மருத்தாலே -கற்றாலே நகர்த்தப் படுவது போலே நீயும் மருத் கணங்கள் தேவர்கள் தலை மீது சஞ்சரிக்கிறாய் –

———————————————————————————–

பாஸா ஸ்வயா பகவதோ மணி பாத ரக்ஷே
முத்தாந்விநா மரத கோபல பத்ததிஸ் தே
நித்யாவகாஹந ஸஹம் ஸகலஸ்ய ஜந்தோ:
கங்காந்விதம் ஜநயதீவ ஸமுத்ரம் அந்யம்—-563–

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! முத்துக்களுடன் சேர்ந்த உன் பச்சைக்கற்களின் வரிசையில் தோன்றும்
ஒளி எப்படி உள்ளது என்றால் – அனைத்து மக்களும் அன்றாடம் வணங்கி நீராடத் தகுந்ததாக உள்ள
கங்கையுடன் கூடிய ஸமுத்திரத்தை ஏற்படுத்துவது போன்று உள்ளது.

பச்சைக்கற்களின் ஒளியானது ஸமுத்திரத்தின் மேற்பரப்பு போன்று உள்ளது. முத்துக்களின் ஒளியானது கங்கைநதி
அந்த ஸமுத்திரத்தில் கலப்பது போன்று உள்ளது. இந்த ஸமுத்திரம் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது என்றால்,
மற்ற ஸமுத்திரங்களில் குறிப்பிட்ட காலங்களில் நீராடக்கூடாது என்ற விதி உள்ளது.
இந்த விதி இல்லாமல் எப்போதும் நீராடலாம்படி இந்த ஸமுத்திரம் உள்ளது.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே பச்சைக் கற்களின் சோபை சமுத்ரம் போலே காட்சி தர முத்துக்கள் வரிசை
வெண்மையான கங்கையின் ப்ரவாஹத்தை நினைவு படுத்தும் -இந்த சமுத்ரம் நித்யம் சேவிக்கப்படலாம்-
பிராக்ருத சமுத்ரம் பர்வங்களில் மட்டுமே ஸ்நானத்திற்கு உரியது –

———————————————————————————

ஸூர்ய ஆத்மஜா ஹரி சிலாமணி பங்க்தி லக்ஷ்யாத்
த்வாம் நித்யம் ஆஸ்ரிதவதீ மணி பாத ரக்ஷே
அதௌ ஜநார்தந பதே க்ஷண மாத்ர லக்நாம்
ஆஸந்த மௌக்திக ருசா ஹஸதீவ கங்காம்—564–

இரத்தினக் கற்களால் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன் இந்த்ரநீலக் கற்களின் வரிசையைக் காணும் போது,
உன்னை எப்போதும் யமுனை அண்டியே உள்ளாள் என்பது போன்று இருக்கிறது.
இந்த யமுனை, தொடக்கத்தில் மட்டும் ஒரு சில நொடிகளே எம்பெருமானின் திருவடித் தொடர்பு கொண்டுள்ள
கங்கையைப் பார்த்து சிரிப்பது போன்று, உன்னுடைய முத்துக்களின் ஒளி உள்ளது.

த்ரிவிக்ரமனாக ஸ்ரீரங்கநாதன் நின்ற சிறிது காலம் மட்டுமே அவனுடைய திருவடித் தொடர்பு கங்கைக்கு உள்ளது.
ஆனால் யமுனைக்கு எப்போதுமே கண்ணனின் தொடர்பு உள்ளது.
ஆகவே, யமுனை கங்கையைப் பார்த்து ஏளனம் செய்வதாகக் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -நீலக் கற்கள் கறுத்த யமுனை போல் காட்சி அளிக்கும் –
முத்துக்கள் யமுனையின் முத்துப் பல் சிரிப்போ என்று தோன்றும்
யமுனை தனக்கு நித்தியமான பெருமாள் திருவடி சம்பந்தம் ஏற்பட்டு இருப்பதனால் -ஒரு சந்தர்ப்ப ஷணத்தில் மட்டுமே
அத்தகைய சம்பந்தம் பெற்ற கங்கையைக் குறித்து யமுனைக்கு இந்த ஏளன பாவம் உண்டாகுமே –

————————————————————————

பர்யந்த ஸங்கடித பாஸுர பத்ம ராகா:
பத்ம உதர ப்ரமர காந்திமுஷஸ் த்வதீயா:
த்வத் ஸம்ஸ்ரயேண சரணாவநி சக்ரநீலா:
பீதாம்பரேண புருஷேண துலாம் லபந்தே—-565-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னைச் சுற்றிலும் சிவந்து ப்ரகாசிக்கின்ற பத்மராகக் கற்கள் இழைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் நடுவில், தாமரை மலரின் நடுவில் உள்ள வண்டுகளின் அழகு போன்ற இந்த்ரநீலக் கற்கள் உள்ளன.
இதனைக் காணும்போது, பீதாம்பரம் உடுத்தியபடி நிற்கும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் தோற்றம் போன்ற ஒற்றுமை உள்ளது.

இங்கு பத்மராகம் = தாமரை, நீலக்கற்கள் = வண்டு; பத்மராகம் = பீதாம்பரம், நீலக்கற்கள் = ஸ்ரீரங்கநாதன்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னுடைய இந்திர நீலக் கற்கள் சுற்றி உள்ள பத்ம ராகக் கற்களுடன் தாமரை நடுவில்
வண்டுகள் இருப்பது போன்ற தோற்றம் தரும் -அதிலும் உன்னை அடைந்த பாக்யத்தால் இவை
பீதாம்பரம் போர்த்திய நீல வண்ணனான எம்பெருமானுடன் கூட ஒப்புவமையைக் கூடப் பெறுகின்றன –

—————————————————————-

சங்கே பதாவநி ஸதா பரிசிந்வதீ த்வம்
ரங்கேசிதுஸ் சரண பங்கஜ ஸௌகுமார்யம்
அக்ரே மஹோபி: அருணோபல மௌக்திகாநாம்
ப்ராஜ்யாம் விநிக்ஷிபஸி பல்லவ புஷ்ப பங்க்திம்—-566-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! நீ எப்போதும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளுடைய
மென்மையை அனுபவித்தபடி உள்ளாய். இதனால் உன்னுடைய பத்மராகம், முத்து ஆகிய கற்களின் ஒளியால்
அதிகமான துளிர்கள் மற்றும் மலர்கள் கொண்ட விரிப்பை ஏற்படுத்திகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் எத்தனை மென்மையானது என்று பாதுகைக்கு மட்டுமே தெரியும்.
ஆகவே அவன் ஸஞ்சாரம் செய்யும்போது, அந்தத் திருவடிகள் நோகக்கூடாது என்று தனது ஒளி மூலம் மலர்படுக்கை அமைக்கிறாள்.
பத்மராகக்கற்களின் ஒளியானது, மிகவும் துளிர்களான சிவந்த இலைகள் போன்றும்,
முத்துக்களின் ஒளி அவற்றின் வெண்மையான மலர்கள் போன்றும் உள்ளன.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க ராஜனின் திருவடித் தாமரை எவ்வளவு ஸூகுமாரமானது –
இதைக் கருதி அதற்கீடாக தளிர்களையும் மலர்களையும் பரப்பி உன் மீது திருவடிகளைத் தாங்குவது உன் திறமை என்னே
செம்மணிகளும் முத்துக்களுமே மலர்களும் தளிர்களும் –

————————————————————————

நிர்கச்சதா சரண ரக்ஷிணி நீயமாநா
ரங்கேஸ்வரேண பவதீ ரண தீக்ஷிதேந
ஸூதே ஸுராரி ஸுபடீ நயந அம்புஜாநாம்
ஜ்யௌத்ஸ்நீம் நிசாம் இவ ஸித ஆஸித ரத்ந பாஸா—-567–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! யுத்தம் செய்யும் உறுதியுடன் ஸ்ரீரங்கநாதன்
புறப்படும்போது நீயும் அவனுடன் செல்கிறாய். உன்னுடைய வெளுப்பு, கருப்பு ஆகிய இரத்தினங்களின் ஒளி மூலமாக,
அசுரர்களுடைய மனைவி மார்களின் தாமரை போன்ற கண்களுக்கு நிலவுடன் சூழ்ந்த இரவுப் பொழுதை உண்டாக்குகிறாய்.

தங்கள் கணவன்மார்களுடன் யுத்தம் செய்ய வந்துள்ள ரத்ன பாதுகையில் நிற்கும் ஸ்ரீரங்கநாதனை அசுரர்களின்
மனைவிமார்கள் பார்க்கின்றனர். தங்கள் மனதில், ”என்ன நடக்குமோ”, என்று அச்சம் கொண்டு கண்களை மூடிக்கொள்கின்றனர்.
இரவு மற்றும் சந்திரனைக் கண்டவுடன் தாமரைகள் மூடிக்கொள்ளும் அல்லவா?
இதனை இங்கு தாமரை போன்ற கண்கள் மூடுகின்றன என்கிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே போருக்கு என்று புறப்பட்ட பெருமாள் உன்னைத் தரித்துப் போகிறார் –
உன் வெளுப்பு மற்றும் கறுப்புக் கற்களின் பேரொளி ஒரு நிலாவுள்ள இருண்ட ராத்ரியைத் தோற்றுவிக்கும் போலும் –
அஸூர பத்னிகள் கண்கள் ஆகிற தாமரை மலர்கள் இயல்பாக மூடிக் கொள்ளும் அஸூரர்களுக்கு விளையும் கேடுகளைக் கான இயலாமல் –
அந்த நிலையை நீ உண்டு பண்ணுகிறாய் –

——————————————————–

மரதக ஹரித அங்கீ மேதுரா பத்ம ராகை:
அபிநவ ஜலபிந்து வ்யக்த முக்தா பலச்ரீ:
கலயஸி பத ரக்ஷே க்ருஷ்ண மேக ப்ரசாராத்
கநக ஸரித அநூபே சாத்வலம் ஸேந்த்ர கோபம்—-568–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! மரகத இரத்தினங்களால் பச்சையான திருமேனி கொண்டவளாகவும்,
பத்மராகக் கற்களால் பருத்தவளாகவும், புதிதாகத் தோன்றும் நீர்த்துளிகள் போன்ற ப்ரகாசத்துடன் கூடிய முத்துகளின்
அழகை உடையவளாகவும் நீ இருக்கிறாய். இப்படியாக உன்னைப் பார்த்தால் எப்படி உள்ளது என்றால் –
நம்பெருமான் என்னும் மேகத்தினுடைய ஸஞ்சாரத்தின்போது, காவேரியின் சதுப்பு நிலத்தில், இந்த்ரகோபம்
என்னும் பூச்சிகள் நிறைந்த புல் தரையை உண்டாக்கியது போன்று உள்ளாய்.

மழைக்கால மேகம் கூடும்போது, உலகில் பசுமையான புல் அதிகமாகத் தோன்றி, அவற்றில் சிவந்த நிறம் கொண்ட
இந்த்ரகோபம் என்னும் பூச்சிகள் அமர்ந்திருக்கும். பாதுகையில் உள்ள மரகதங்கள் புல் போன்றும்,
பத்மராகங்கள் இந்திரகோபம் என்றும் வர்ணிக்கப்பட்டன. இவற்றைக் கூட்டும் மழைக்கால மேகமாக நம்பெருமாள் கூறப்பட்டான்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -பச்சையான மரகதக் கற்கள் இடையில் சிவப்புப் பத்ம ராகங்கள் முத்துக்கள் சேர்ந்து நீர்த் திவலைகள் போல் தோன்றும் –
மேலே நீருண்ட மேகமான பகவான் -இது எனக்குத் தோற்றம் அளிப்பது எங்கனம் என்றால்
காவிரிக் கரைச் சதுப்பு நிலங்களில் பச்சைப் புல் தரையில் மலை காலத்தில் பட்டுப் பூச்சிகள் நிரம்பி இருப்பத் போல் –

————————————————————————–

விரசித ஸுர ஸிந்தோ: விஷ்ணு பாதார விந்தாத்
ஸமதிகம் அநுபாவம் பாதுகே தர்ஸ யந்தீ
வலபிதுபல முக்தா பத்மராக ப்ரகாசை:
பரிணமயஸி நூநம் ப்ராப்த சோணம் ப்ரயாகம்—-569-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய இந்த்ரநீலக் கற்கள், முத்துக்கள், பத்மராகம் ஆகியவையின் ஒளி மூலமாக
கருப்பான யமுனை, வெண்மையான கங்கை மற்றும் சிவந்த சோணம் என்னும் நதிகளை நீ உண்டாக்குகிறாய்.
ஆகவே கங்கை என்னும் ஒரே ஒரு நதியை மட்டுமே உண்டாக்கிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியைக் காட்டிலும்,
மூன்று நதிகளை உண்டாக்கியதால் அதிகமான பெருமை உனக்கு உண்டு எனக் காண்பிக்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடி கங்கையை மட்டும் தானே பிறப்பித்தது -நீயோ இந்திர நீலம் முத்து பத்மராகம் என்ற ரத்னங்களால்
முறையே சோணம் கங்கை யமுனை என்ற நதிகளை உண்டு பண்ணுகிறாய் -உன் மகிமை கூடியது தான் –
சோணம் -நீலம் /கங்கை -வெளுப்பு /யமுனை -கரும் சிவப்பு —

——————————————————————————

விவித மணி மயூகை: வ்யக்த பக்ஷாம் விசித்ரை:
ஜலநிதி துஹிது: த்வாம் வேத்மி லீலா சகோரீம்
அநிசம் அவிகலாநாம் பாதுகே ரங்க பர்த்து:
சரண நக மணீநாம் சந்த்ரிகாம் ஆபிபந்தீம்—-570–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளுடைய நகக்கண்கள் எப்போதும் தேயாத நிலவு போன்று,
பூர்ணமான முத்துக்களாக உள்ளன. உன்னில் உள்ள பலவிதமான இரத்தினங்களின் ஒளிகளானவை
உனக்கு இருபுறத்திலும் சிறகுகள் போன்று உள்ளன. ஆக மேலே கூறப்பட்ட நிலவைப் பருகுகின்றதும்,
ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் விளையாட்டுப் பொருளாக உள்ளதும் ஆகிய சகோர பக்ஷியாகவே நீ உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ மகா லஷ்மிக்குச் செல்வமான சகோரப் பறவை என்று சொல்லுமா போல் தோற்றம் காண்கிறேன் –
பலவிதமான ரத்னங்களின் கிரணங்களாலே பிரகாசிக்கும் இறக்கைகள் தெரிகின்றன –
பெருமாள் திருவடி திரு நகங்களின் பிரபை ஒரு நிரந்தரமான முழு நிலவைப் போல் இருக்கிறது –
அந்த நிலவை உண்ணலாம் என்று இருக்கிறது பறவை –

————————————————————————–

சரண கமல ஸேவா ஸங்கிநாம் ரங்க பர்த்து:
விநயகரிம பாஜாம் வர்ஜிதை: ஆத பத்ரை:
புநரபி பதரக்ஷே புஷ்யஸி த்வம் ஸுராணாம்
பஹுவித மணி காந்த்யா பர்ஹி பிஞ்சாத பத்ரம்—-571-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் மீது மிகுந்த
ஆடை உள்ளவர்களாக இருக்கும் தேவர்கள், தங்கள் வணக்கம் காரணமாகத் தங்கள் பதவிகளை உணர்த்துவதாக உள்ள
குடைகளைத் தள்ளி வைத்து விட்டு, உன் முன்பாக நிற்கின்றனர். உன்னுடைய இரத்தினக்கற்களின் பலவிதமான ஒளியால்
அவர்களுக்கு மயில் தோகை போன்ற வர்ணங்களுடன் கூடிய குடையை மீண்டும் நீ அமைக்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடி சேவையில் மிகுந்த ஊக்கம் உடையவர்களான தேவர்கள் தம் குடைகளை விலக்கி விட்டு சேவிக்கிறார்கள் –
அவர் விநயம் என்னே -ஆயினும் அவர்கள் விஷயத்தில் நீ பலவித ரத்னங்களின் ஒளிக் கதிர்கள் உண்டாக்கும்
மயில் தோகைக் குடையை உண்டு பண்ணித் தருகிறாயே -என்ன ஆச்சர்யம் –

—————————————————————————-

மரதக ருசி பத்ரா மௌக்திக ஸ்மேர புஷ்பா
ஸ்புட கிஸலய சோபா பாஸுரை: பத்ம ராகை:
பலம் அகிலம் உதாரா ரங்கநாதஸ்ய பாதே
கலயஸி பவதீ ந: கல்ப வல்லீவ காசித்—-572-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மரகதங்களின் பச்சை நிற ஒளியானது இலைகள் போன்றும்,
முத்துக்கள் அனைத்தும் துளிர்கள் போன்றும் உள்ளன. இப்படியாக உள்ள நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்றால் –
ஸ்ரீரங்கநாதன் என்னும் கற்பக மரத்தின் திருவடிகளில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் கற்பகக்கொடி போன்று உள்ளாய்.
இதனால் தான் எங்களுக்கு அனைத்துவிதமான பலன்களையும் நீ அளிக்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -நீ ஒரு கற்பகக் கொடி–கேட்டதை எல்லாம் தருகிறாய் -பெருமாள் திருவடிக்கு கீழ் உள்ள
கற்பகக் கொடியான உனக்கு பச்சைக் கற்களின் காந்தி இலைகள் ஆகவும் முத்துக்கள் பூக்களாகவும்
பிரகாசிக்கும் பத்ம ராகங்களே தளிர்களாகவும் தோற்றும் -நீ அவ்வளவு கொடையாளி யாயிற்றே –

————————————————————

பஹு மணி ருசிர அங்கீம் ரங்க நாதஸ்ய பாதாத்
நிஜ சிரஸி கிரீசோ நிக்ஷிபந் பாதுகே த்வாம்
ஸ்மரதி லளிதம் அந்த: லாளநீயம் பாவாந்யா:
தரள கந கலாபம் ஷண்முகஸ்ய ஔபவாஹ்யம்—-573–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! பல நிறங்களுடன் கூடிய அழகான உருவத்துடன் உள்ள உன்னை,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் இருந்து எடுத்து, சிவன் தனது தலையில் வைத்துக் கொள்கிறான்.
அப்போது – பார்வதியால் கொண்டாடப்படுவனும், அசைகின்றதும், அடர்த்தியானதும் ஆகிய தோகையைக் கொண்ட
மயிலை வாகனமாக உடையவனும் ஆகிய தனது புத்திரனாகிய முருகனின் நினைவு சிவனுக்கு உண்டாகிறது.

பாதுகையின் பலவிதமான நிறங்கள் மயில் தோகை போன்று உள்ளது. இதனைக் கண்டதும் சிவனுக்குத்
தனது புத்திரனின் வாகனமாக மயில் உள்ளதால், அந்தப் புத்திரனின் ஞாபகம் உண்டாகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே பல ரத்னங்களால் அழகிய தோற்றம் பெற்ற உன்னை ஸ்ரீ ரங்க நாதன் திருவடிக் கீழ் இருந்து எடுத்துத்
தன் தலையில் எழுந்து அருளப் பண்ணிக் கொண்ட சிவனுக்கு அப்போது பார்வதியின் அந்தப் புரத்தில்
சீராட்டப் படத்தக்க ஷண்முக மயில் தோகையும் மயிலும் தான் ஞாபகத்திற்கு வருமாம் –

———————————————————————-

விவித மணி ஸமுத்தை: வ்யக்தம் ஆபாத யந்தீம்
திவஸ ரஜநி ஸந்த்யா யௌகபத்யம் மயூகை:
உபநிஷத் உபகீதாம் பாதுகே ரங்கிணஸ் த்வாம்
அகடித கட நார்ஹம் சக்திம் ஆலோசயாம:—-574–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் இருக்கின்ற பலவிதமான இரத்தினக்கற்களின் ஒளி காரணமாக,
பகல்-இரவு-ஸந்த்யாகாலம் ஆகிய மூன்று காலங்களும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றுவது போன்று தோற்றம் அளிக்கிறது.
இப்படிப்பட்ட நிலையைக் காணும்போது – மற்ற யாராலும் செய்ய இயலாதவற்றையும் செய்யும் திறன்,
மற்றவர்களால் சேர்க்க இயலாதவற்றைச் சேர்க்கும் திறன் ஆகியவை ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு மட்டுமே உள்ளது
என்று உபநிஷத்துக்கள் கூறுவதற்கு ஏற்ப உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனின் சக்தியே இதற்குக் காரணம் என்றாகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் பலவகை ரத்னங்களும் விசித்ரமான கிரணங்கள் மூலம் பகல் இரவு சந்த்யா காலம் எல்லாம் ஒருங்கே
சேர்ந்து இருப்பது போன்ற பிரமிப்பை நிச்சயமாக உண்டாக்கும் -அதில் வேதாந்தங்களில் ஓதப்படும் அகடிதகடநா
திறன் -ஊஹிக்க கூடுமாகிறது -பரா அஸ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே -உபநிஷத் –

———————————————————————

ஸகலம் இதம் அவந்த்யே சாஸநே ஸதாபயந்தீ
முரமதந பதஸ்தா மௌக்திகாதி ப்ரகாரா
ப்ரகடயஸி விஸூத்த ஸ்யாம ரக்தாநி ரூபாந்
பல பரிணதி பேதாந் ப்ராணிநாம் பாதுகே த்வம்—-575–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! இந்த உலகங்கள் அனைத்தையும், தவறாமல் இருக்கின்றதான ஸ்ரீரங்கநாதனின்
கட்டளைக்கு ஏற்ப நீ நிலை நிறுத்துகிறாய்; அவனுடைய திருவடிகளில் எப்போதும் அமர்ந்துள்ளாய்;
முத்து முதலான பலவிதமான இரத்தினங்களுடன் காணப்படுகிறாய்; வெண்மை, கருப்பு, சிவப்பு ஆகிய
பல வர்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் நீ, மனிதர்களின் அந்தந்த நிறமுள்ள பலன்களை அளிக்கிறாய் போலும்.

பொதுவாக புண்ய பலன்கள் வெண்மை என்றும், பாவ பலன்கள் கருப்பு என்றும்,
மத்யம பலன்கள் சிவப்பு என்றும் கூறுவது வழக்கம் ஆகும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே –நீ பெருமாளின் திருவடியில் -பெருமாள் ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு அவரது
அமோகமான ஆணையை நிலை நிறுத்துகிறாய் -உன்னிடம் இருந்து முத்து முதலிய பல ரத்னங்களில் இருந்து
இடையறாது வெளிவரும் பல நிறக் கதிர்கள் மனிதர்களுக்குத் தர்ம தேவதை இடம் இருந்து -தாம் செய்த கர்மாக்களின்
இயல்பினால் கிடைக்கக் கூடிய வெளுப்பு -சாத்விக –கறுப்பு –தாமஸ–சிவப்பு –ராஜஸ-என்ற பலன்களாக வெளிப்படுத்துகிறாய் போலும் –

—————————————————————————————

ப்ரதிசதி முதம் அக்ஷ்ணோ: பாதுகே தேஹ பாஜாம்
சதமக மணி பங்க்தி: சார்ங்கிண: துல்ய வர்ணா
பரிஸர நிஹிதைஸ் தே பத்ம ராக ப்ரதீபை:
கநதர பரிணத்தா கஜ்ஜல ஸ்யாமிகேவ—-576–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருமேனி நிறத்திற்குச் சமமான நிறம் கொண்ட இந்த்ரநீலக் கற்களின்
அருகே சிவந்த பத்மராகக் கற்களும் உள்ளன. இவற்றைக் காணும்போது தீபங்கள் போன்று உள்ளன.
ஆனால் அவற்றின் இடையே உள்ள நீலக்கற்கள் சற்றே கருமையை ஏற்படுத்துவதால்,
அந்த தீபங்களின் ஒளி மக்களின் கண்களை உறுத்தாமல் ஆனந்தம் அளிக்கிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே இந்திர நீலக் கற்கள் பகவானின் கரு மாணிக்க நிறத்தை ஒத்ததாக அருகில் உள்ள சிவப்புக் கற்கள் தீபங்களாக
ஓர் திடக் கரிய மைந்நிறம் உண்டாக அது குளிர்ந்து இருந்தது -பார்ப்பவருக்கு நேத்ர ஆனந்தம் தருவதாக உள்ளது –

———————————————————————————-

கலயாபி ஹாநி ரஹிதேஷு ஸதா
தவ மௌக்தீ கேஷு பரித: ப்ரத்தே
உபரஜ்ய மாந ஹரிணாங்க துலா
ஹரி பாதுகே ஹரி சில மஹஸா—-577–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட முத்துக்கள் எப்போதும் சந்திரன் போன்று தேயாமல் உள்ளன.
ஆனாலும் அனைத்துப் பக்கங்களிலும் அவை இந்திரநீலக் கற்களால் சூழப்பட்டதால்,
க்ரஹண காலத்துச் சந்த்ரர்கள் போன்று உள்ளன (அதாவது நீலக்கற்களால் முத்துக்கள் சற்றே இருண்டு உள்ளன என்றார்).

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் முத்துக்கள் கலை குறையாத சந்தரன் போல் காணப்படும் –
ஆனால் சுற்றிலும் நீலக் கற்கள் வெளிவிடும் காந்தியால் மங்கி ராஹூ க்ரஹணத்தால் ஒளி மங்கிய சந்தரன் போலாகும் –

———————————————————————————

மரதக பத்ரளா ருசிர வித்ரும பல்லவிதா
ப்ருதுதர மௌக்திக ஸ்தபகிதா நிகமைஸ் ஸுரபி:
உபவந தேவ தேவ சரணாவநி ரங்கபதே :
அபிலஷதோ விஹாரம் அபிகம்ய பதம் ஸ்ப்ருசஸி—-578–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மரகதக்கற்களின் ஒளியானது இலைகள் போன்றும், அழகான பவழங்களின் ஒளியானது
தளிர்கள் போன்றும், முத்துக்களின் ஒளியானது வெண்மையான மலர்கள் போன்றும் உள்ளன.
இப்படியாக நீ உத்யான தேவதை (உலகில் உள்ள பூமி, காடு, மலை போன்றவற்றின் அபிமான தேவதை) போன்று உள்ளாய்.
வேதங்களும் உன்னிடம் விரும்பி வந்து வசிப்பதால், அவற்றின் நறுமணமும் நீ கொண்டுள்ளாய்.
உல்லாஸமாகச் ஸஞ்சாரம் செய்ய விரும்பும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை நீ தொடுகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -நீ ஸ்ரீ ரங்க நாதன் சஞ்சாரத்திற்கு எழுந்து அருளும் சமயத்தில் அருகில் சித்தமாக இருப்பது –
உத்யான தேவதையே போல பெருமாளை உத்யான வனத்திற்கு உல்லாச சஞ்சாரத்திற்கு வேண்டுமா போலே தோற்றும்
உனது பச்சைக் கற்கள் இலையாய் -அழகிய பவளங்கள் தளிர்களாய்-பெரும் முத்துக்கள் பூம் கொத்துக்களால்
உன் வேதத் தன்மையால் வேத மணமும் கமழுமாகவே இந்த நிர்வாஹம் பொருந்தும் –

————————————————————————-

ஸதா உத்துங்கே ரங்க க்ஷிதி ரமண பாத ப்ரணயிநி
த்வத் ஆலோகே தத்தந் மணி கிரண ஸம்பேத கலுஷே
ப்ரதி ஸரோதோ வ்ருத்த்யா ப்ரதித ருசி பேதம் ந ஸஹதே
நவாம்பஸ் ஸ்வாஸ் சந்த்யம் நமதமர கோடீர மகர:—579–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் மாறாத ஆசையுள்ள பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனை வந்து வணங்கும் தேவர்களின்
க்ரீடங்களில் அழகான மீன் வடிவங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த மீன்களின் நிலை என்ன என்றால் –
உன்னில் பதிக்கப்பட்ட அந்தந்த இரத்தினக் கற்களின் உயர்ந்த ஒளியானது ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து,
கலங்கிய ஒளி வெள்ளமாக நிற்கின்றன; இவற்றின் எதிரே மீன்களின் ஒளியானது சற்று தணிந்தே உள்ளது.
இதனை காணும்போது மீன்கள் பாதுகையில் இருந்து எழும் ஒளி வெள்ளத்தை எதிர்த்துச் செல்லத்
தடுமாறியபடி மெதுவாகச் செல்வதாகத் தோன்றுகிறது.

ஸ்ரீ ரங்க நாதன் திருவடியில் விடாத பற்றுள்ள ஸ்ரீ பாதுகையே உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து பல ரத்னங்களின்
ஒளிக் கதிர்கள் ஒன்றாய்க் கலந்து ஒரு கலங்கின ஒளி வெள்ளம் ஏற்படுமாம் -வந்து வணங்கி நிற்கும் தேவர்கள்
க்ரீடங்களில் உள்ள மீன் பிரதிமைகள் அப்போது அந்த ஒளி வள்ளத்தில் தடைபடாத புது நதி வெள்ளத்தில் போலே
எதிர் நீச்சல் போட முடியாமல் பொறுத்து நிற்கின்றன போலும் –

—————————————————————————————

ஜநயஸி பதாவநி த்வம்
முக்தா சோண மணி சக்ர நீலருசா
நகருசி ஸந்ததி ருசிராம்
நந்தக நிஸ்த்ரிம்ச ஸம்பதம் சௌரே:—580-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது முத்துக்களின் ஒளி, பத்மராகக் கற்களின் ஒளி மற்றும் இந்த்ரநீலக் கற்களின் ஒளி
ஆகியவை ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடியின் நகங்களில் புதிய ஒளியை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதனைக் காணும்போது நீ அவனுடைய நந்தகம் என்னும் கத்தியின் தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னில் உள்ள முத்துக்கள் சிவந்த பத்மராகங்கள் இந்திர நீலக் கற்கள் மூன்றும் முறையே தம் தம் ஒளியினால்
கத்தியின் கூர் பாகம் -பெருமாள் திருக்கை -திரு நக காந்தி -மற்றும் கத்தியின் மொத்த வடிவம் -இவற்றை உவமிப்பதாம்
நீ இங்கனம் நந்தகம் என்று ஞான தேவதையாகச் சொல்லப் பெரும் திருக் கத்தியைப் பிரகாசப் படுத்துகிறாய் –

———————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: