ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-7- அபிஷேக பத்ததி -முடி சூட்டுப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -181-210–

பாஹி ந: பாதுகே யஸ்யா விதாஸ்யந் அபிஷேசநம்
ஆபிஷேசநிகம் பாண்டம் சக்ரே ராம: ப்ரதக்ஷிணம்—-181-

பாதுகையே! இராமன் கானகம் புகுதற்கு முன்பாக, தனது பட்டாபிஷேகத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பொருள்களை
ஒரு முறை வலமாக வந்து பார்வை இட்டான். இதன் மூலம் உனக்கு அப்போதே இராமானால் பட்டாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு விட்டது.
இப்படிப்பட்ட பாதுகையே! எங்களைக் காக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் எழுந்து அருளும் முன்னர் பட்டாபிஷேகதிர்கான திரவியங்களைப் பிரதஷிணம் செய்து
பெருமாள் யார் பொருட்டு இது பயன்பட வேண்டும் என ப்ரார்த்திதாரோ அப்பேர்பட்ட நீ எம்மைக் காத்தருள வேண்டும் –

—————————————————————

ராகவஸ்ய சரணௌ பதாவநி ப்ரேக்ஷிதும் த்வத் அபிஷேகம் ஈஷது:
ஆபிஷேசநிக பாண்ட ஸந்நிதௌ யத் ப்ரதக்ஷிண கதிர் சநைர் யயௌ—182-

பாதுகையே! இவ் விதமாகப் பட்டாபிஷேகத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பொருள்களை இராமன் மெதுவாக வலம் வந்தான்.
ஏன்? அவனுடைய திருவடிகள் உனது பட்டாபிஷேகத்தைக் காண மிகவும் ஆவல் கொண்டன.
ஆகவே அவனது திருவடிகள், உனது பட்டாபிஷேகம் வரை கால தாமதம் செய்யவே மெதுவாக நடந்தன போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ தண்ட காரண்யத்துக்கு எழுந்து அருளும் முன்னர்
திரு அபிஷேகத்திற்கான மங்கள த்ரவியங்களை வலம் வரும் போது
பார்த்துக் கொண்டே தன் திருவடிகள் நன்கு பதியும் படி அடி மேல் அடியாக மெல்ல எழுந்து அருளினார்
அத்தகைய கடாஷ விசேஷம் பெற்ற மங்கள வஸ்துக்கள் உனக்கு திரு அபிஷேகத்தைச் செய்வித்தன –

ஆசார்யரை எவ்வளவு கொண்டாடினாலும் பெருமாளுக்கு உகப்பாகும் என்றவாறு –

—————————————————————-

மூர்த்தா பிஷிக்தைர் நியமேந வாஹ்யௌ
விசிந்த்ய நூநம் ரகு நாத பாதௌ
ரத்ன ஆஸநஸ்த்தாம் மணி பாதுகே த்வாம்
ராமாநு ஜந்மா பரதோ அப்ய ஷிஞ்சத்—-183-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! இராமனின் தம்பியான பரதன் எண்ணியது என்ன?
தகுந்த பட்டாபிஷேகம் செய்யப்பட்ட ஒருவர் மட்டுமே இராமனின் திருவடிகளைச் சுமந்து, அதன் தொடர்பு பெற இயலும் என்பதாகும்.
இதன் காரணமாகவே மாணிக்கக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட ஸிம்ஹாசனத்தில் உன்னை அமர வைத்து,
உனக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தான் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடிகளைப் பட்டாபிஷேகம் ஆனவர்களே தாங்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உன்னை
ரத்ன சிம்மாசனத்திலே எழுந்து அருளச் செய்து உனக்கு திரு அபிஷேகம் செய்து வைத்தார் –

—————————————————————

ப்ராது: நியோகே அபி அநி வர்த்தமாநம்
ராஜ்ய அபிஷேகம் ச பரித்ய ஜந்தம்
ராமாநுஜௌ தௌ நநு பார தந்த்ர்யாத்
உபௌ உபாப்யாம் பவதீ ஜிகாய—-184-

பாதுகையே! இராமனின் ஆணைகளை அவனது தம்பிகளான இலட்சுமணனும், பரதனும் மீறாதவர்களே ஆவார்கள்.
ஆயினும் இராமனின் ஆணைக்கு ஏற்ப அவர்கள் இருவரும் பட்டாபிஷேகம் ஏற்க வில்லை.
ஆனால், நீ ஏற்றுக் கொண்டாய். இதன் மூலம் அவர்கள் இருவரையும் நீ வென்றாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே இளைய பெருமாளும் ஸ்ரீ பாரதாழ்வானும் பெருமாள் நியமனத்திற்குக் கட்டுப் படாமல் முறையே
ஸ்ரீ தண்ட காரண்யத்தில் இருந்து திரும்பி வராமலும் திரு அபிஷேகத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாமலும் இருக்கையில்
நீ மட்டுமே உன் குணத்தினால் அவர்களை விஞ்சி அவர் நியமனப் படி திரும்பி வந்து திரு அபிஷேகம் செய்து கொண்டாய் அன்றோ –

———————————————————————–

நிவேஸ்ய ரங்கேஸ்வர பாத ரக்ஷே
பத்ராஸநே ஸாதரம் அப்ய ஷிஞ்சத்
வசீ வஸிஷ்ட்டோ மனு வம்ச ஜாநாம்
மஹீக்ஷிதாம் வம்ஸ புரோஹிதஸ் த்வாம்—-185-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! மனு வம்சத்தில் வந்த அனைத்து அரசர்களுக்கும்
குருவாக உள்ளவரும், இந்த்ரியங்களை வென்றவரும் ஆகிய வசிஷ்ட்டர் செய்தது என்ன?
உன்னை ஸிம்ஹாசனத்தில் எழுந்தருளச் செய்து, மிகவும் ஆசையாக உனக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் பிரபாவங்களை அறிந்தவரும் இஷ்வாகு வம்சத்தின் உபாத்யாயருமான வசிஷ்டர் உனக்கு
ராஜ்யாசனத்தில் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார் –

—————————————————————

க்ருத அபிஷேகா பவதீ யதாவத்
ரங்கேஸ பாதாவநி ரத்ந பீடே
கங்கா நிபாத ஸ்நபிதாம் ஸுமேரோ:
அதித்யகா பூமிம் அதஸ் சகார—-186-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! இரத்தினக் கற்களால் இழைக்கப்பட்ட ஸிம்ஹாசனத்தில்
உன்னை எழுந்தருளச் செய்து, சாஸ்திர முறைப்படி பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கப்பட்டாய்.
அப்போது உன் மீது புனித நீர் சேர்க்கப்பட்டது. இதனைக் காணும்போது மேரு மலையை விட நீ உயர்ந்தும்,
உன் மீது விடப்பட்ட நீர், கங்கையை விடப் புனிதமானதாகவும் தோன்றியது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னை ரத்ன சிம்ஹாசனத்தில் எழுந்து அருளப் பண்ணி திரு அபிஷேகம் செய்த போது
மேரு பர்வதத்தில் கங்கை விழுவதைக் காட்டிலும் அழகுற்று விளங்கியது –

——————————————————–

வசிஷ்ட முக்யைர் விஹித அபிஷேகாம்
ராஜ்யாஸநே ராம நிவேச யோக்யே
துஷ்டாவ ரங்கேஸ்வர பாத ரக்ஷே
ப்ராசேதஸஸ் த்வாம் ப்ரதம: கவீநாம்—-187-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைப் பாதுகாக்கும் பாதுகையே! இராமன் எழுந்தருள வேண்டிய ஸிம்ஹாசனத்தில்
வசிஷ்டர் போன்றவர்கள் உன்னை அமர்த்தி, உனக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தனர்.
உன்னை ஸ்துதிப்பவர்களில் முதன்மையான வால்மீகி முனிவர், இவ்விதம் நீ அமர்ந்தவுடன், உன்னைத் ஸ்துதித்து நின்றார்.

ஸ்ரீ ரங்க பாதுகையே -பெருமாள் எழுந்து அருளி இருக்க வேண்டிய ஸ்ரீ சிம்ஹாசனத்தில் உன்னை எழுந்து அருளப் பண்ணி
வசிஷ்டர் முதலானவர்கள் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தனர் என ஆதி கவி யாகிற வால்மீகி ஸ்தோத்ரம் பண்ணினார் –

——————————————————

ரக்ஷோ வதார்த்தம் மணி பாத ரக்ஷே
ராமாத்மந: ரங்க பதே: ப்ரவாஸே
ரக்ஷோ பகாராத் பவதீ விதேநே
ராஜந் வதீம் கோஸல ராஜ தாநீம்—-188-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! அரக்கர்களை வதம் செய்வதற்காகவே ஸ்ரீரங்கநாதன்
இராமனாக திருஅவதாரம் செய்தான். அவன் தண்டகாரண்ய வனம் சென்றான்.
அப்போது நீ கோஸல நாட்டைக் காக்க முடிவெடுத்தாய். அதனால் கானகத்தை விட்டு அயோத்திக்கு வந்த நீ,
அந்த நாட்டை நல்ல ஓர் அரசன் உடையதாகச் செய்தாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் ராஷசர்களை நிரசனம் செய்ய ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் சென்ற பொழுது
ஸ்ரீ கோசல சாம்ராஜ்யத்தை கட்டிக் காப்பாற்றினாய் –

—————————————————————-

ப்ராப்த அபிஷேகா மணி பாத ரக்ஷே
ப்ரதாபம் உக்ரம் ப்ரதி பத்யமாநா
ஸஸாஸ ப்ருத்வீம் பவதீ யதாவத்
ஸாகேத ஸிம்ஹாஸந ஸார்வ பௌமீ—-189-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! நீ பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கப்பட்டு,
அயோத்தியின் ஸிம்ஹாசனத்தில் அமர்ந்தாய். மிகவும் கடுமையான பராக்ரமம் அடைந்தாய்.
எந்த விதமான குறைவும் இன்றி இந்தப் பூமியைச் சரியான முறையில் காப்பாற்றினாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பட்டாபிஷேகத்தாலே அளவற்ற பராக்கிரமம் பெற்று சாகேத சிம்ஹாசனத்தில் ஒப்பற்று விளங்கின நீ
பூமியை முறைப்படிக் காப்பாற்றினாய்

———————————————————————————————

தசாந நாதீந் மணி பாத ரக்ஷே
ஜிகீஷதோ தாசரதேர் வியோகாத்
ஜாதோப தாபா த்வயி ஸம் ப்ரயுக்தை:
தீர்த்தோதகை: உச்ச்வ ஸிதா தரித்ரீ—-190-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! இராமனால் ஆளப்பட வேண்டும் என்ற ஆவல் பூமிக்கு இருந்தது.
ஆனால், இராமன் இராவணனை வெல்ல வேண்டும் என்ற ஆவல் மேலிட கானகம் சென்றான்.
இதனால் வருத்தம் கொண்ட பூமியானது, உன் மீது பட்டாபிஷேகத்தின்போது சேர்க்கப்பட்ட புண்ணிய நீர்
தன் மீது விழுந்தவுடன் சமாதானம் அடைந்தது.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -பெருமாள் இராவண வதத்துக்காக எழுந்து அருள பிரிவால் வருந்திய பூமா தேவி
உனது திரு அபிஷேக தீர்த்தம் பட்டவுடன் தாபம் தீர்ந்து பூரித்து நிம்மதி அடைந்தாள் அன்றோ –

————————————————————–

அத்யாஸிதம் மநுமுகை: க்ரமசோ நரேந்த்ரை:
ஆரோப்ய தேவீ பவதீம் தபநீய பீடம்
ராஜ்ய அபிஷேகம் அநகம் மணி பாத ரக்ஷே
ராம உசிதம் தவ வசம் பரத: விதேநே.—191-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! மனு முதலான அரசர்கள் வரிசையாக அமர்ந்து
ஆட்சி செய்த தங்க ஸிம்ஹாசனத்தில், உன்னைப் பரதன் அமர வைத்தான்.
இராமனுக்குச் செய்ய வேண்டிய பட்டாபிக்ஷேகத்தை, அதே போன்ற முறையில் எந்த விதமான குறைவும் இன்றி உனக்குச் செய்தான்.

ஸ்ரீ பாதுகையே மநு போன்ற அரசர்கள் வீற்று இருந்த பொன் மயமான சிம்ஹாசனத்தில் உன்னை எழுந்து அருளப் பண்ணி
பெருமாளுக்கு செய்ய வேண்டிய திரு அபிஷேகத்தை உனக்குச் செய்தார் அன்றோ –

———————————————————————-

ஸ்நேஹேந தேவி பவதீம் விஷயே அபிஷிஞ்சந்
த்விஸ் ஸப்த ஸங்க்ய புவ நோதர தீப ரேகாம்
ஜாதம் ரக்ஷத்வஹ திவாகர விப்ர யோகாத்
அந்தம் தமிஸ்ரம் அஹரத் பரத: ப்ரஜாநாம்.—-192-

பாதுகா தேவியே! அனைத்து உலகங்களுக்கும் நடுவே, அவற்றுக்கு ஒளி அளிக்கும் விளக்கு போன்று நீ உள்ளாய்.
இப்படியாக உள்ள உனக்கு, பரதன் தனது அன்பு என்னும் எண்ணெய் கொண்டு, அயோத்தி என்னும் திரியிட்டு,
பட்டாபிஷேகம் என்ற விளக்கு ஏற்றி வைத்தான்.
இதன் மூலம் இராமன் என்ற ஸூரியன் அகன்றதால் சூழ்ந்த இருள் என்னும் பிரிவை அந்நாட்டு மக்கள் அறியாமல் இருக்கச் செய்தான்.

பெருமாள் ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் எழுந்து அருள ஈரேழு உலகங்களும் துக்கமாகிய இருள் சூழ ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உனக்குப்
பட்டம் கட்டி ஒரு விளக்காக உன்னை ஏற்றி இருள் அனைத்தும் நீக்கி ஒளி பெறச் செய்தார் அன்றோ –

——————————————————–

ஹஸ்தாபசேய புருஷார்த்த பல ப்ரஸூதே:
மூலம் பதாவநி முகுந்த மஹீருஹ: த்வம்
சாயா விசேஷம் அதிமசத் யத் அஸௌ ப்ரஜாநாம்
ஆவர்ஜிதைஸ் த்வயி ஸூபை: அபிஷேக தோயை:—-193-

பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் என்ற
நான்கு பழங்களும் பெரிய பெருமாள் என்ற வ்ருக்ஷத்தில் (மரம்) கனிந்துள்ளன.
இந்த மரத்தின் வேராக நீயே உள்ளாய்.
உன் மீது சேர்க்கப்பட்ட பட்டாபிஷேகத்தின் தூய நீரால் அல்லவா இந்த மரம் இவ்விதம் வளர்ந்து,
மக்களுக்கு நல்ல நிழல் அளித்தபடி உள்ளது?

ஸ்ரீ பாதுகையே புருஷார்த்தங்களை கைக்கு எட்டிய விதத்தில் அளிக்கும் முகுந்தன் -பெருமாள் -ஆகிய
மரத்திற்கு நீ வேர் போன்றவள் -உனக்கு மங்கள தீர்த்தத்தால் பண்ணிய திரு அபிஷேகம் அந்த மரம் வளர்ந்து
உலகத்திற்கு ஒப்பற்ற நிழலையும் அழகையும் தரச் செய்தது –

——————————————————————————-

அஹ்நாய ராம விரஹாத் பரிகிந்ந வ்ருத்தே:
ஆஸ்வாஸநாய பவதீ மணி பாத ரக்ஷே
தீர்த்த அபிஷேகம் அபதிஸ்ய வஸுந்தராயா:
சக்ரே ததா ஸமுசிதம் சிசிரோபசாரம்.—-194-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! இராமனுடைய பிரிவைத் தாங்க இயலாமல்
இந்தப் பூமி மிகவும் வருந்தியபடி இருந்தது. அப்போது நீ செய்தது என்ன?
பூமியைச் சமாதானம் செய்வதற்காகப் பட்டாபிஷேகம் என்பதன் மூலம், புண்ணிய தீர்த்தங்களை,
இந்தப் பூமி மீது விழும்படிச் செய்தாய். குளிர்ந்த அவை மூலம், பூமியின் வருத்தம் நீக்கினாய்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே பெருமாளைப் பிரிந்து மிகுந்த தாபத்தை அடைந்த பூமிக்கு -உனக்கு
திரு அபிஷேகம் செய்து கொள்ளும் வ்யாஜத்தினால் -சிசிரோபசாரம் வைத்தாய் –

——————————————————————————-

மாலிந்யம் ஆஸ்ரிதவதீ மணி பாத ரக்ஷே
பங்கேந கேகய ஸுதா கலஹ உத்திதேந
ஸூத்திம் பராம் அதி ஜகாம வஸுந்தரேயம்
த்வத்த: க்ஷணாந் நிபதிதை: அபிஷேக தோயை:—195-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே!
கேகய நாட்டு மன்னனின் மகளான கைகேயி செய்த கலகம் காரணமாக, இந்த உலகம் பாவம் என்ற
அழுக்கை (துக்கம்) அடைந்து விட்டது. ஆனால் உனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கப் பட்ட போது
விழுந்த புண்ணிய நீரால் இந்தப் பூமி கழுவப்பட்டு, உயர்ந்த மகிழ்வை அடைந்து விட்டது.

ஸ்ரீ பாதுகையே கைகேயின் தீச் செயலால் பெருமாளை ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் அனுப்பியதால் அழுக்கு அடைந்து
களங்கம் உற்று இருந்த பூமி உனது அபிஷேக ஜலத்தால் அலம்பப்பட்டு மிகுந்த சக்தியை க்ஷணப் பொழுதில் பெற்றது –

————————————————————-

ஆவர்ஜிதம் முநி கணேந ஜகத் விபூத்யை
தோயம் பதாவநி ததா த்வயி மந்த்ர பூதம்
மூலாவஸே கஸலிலம் நிகம த்ருமாணாம்
சாபோதகம் ச ஸமபூத் க்ஷண தாசராணாம்—-196-

பாதுகையே! இந்த உலகத்தின் ஐச்வர்யத்தின் பொருட்டு முனிவர்கள் உன் மீது புண்ணிய நீரைச் சேர்த்தனர்.
அப்படிப்பட்ட நீரானது, வேதம் என்ற மரம் வளர அவற்றின் வேர்களில் சேர்க்கப்பட்டதாகியது.
மேலும் அந்த நீர், அசுரர்களுக்குச் சாபம் அளிக்க முனிவர்கள் தங்கள் கமண்டலங்களில் இருந்து தெளித்தது போன்றதாகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே -ரிஷிகள் மந்திரித்து உனக்குச் சேர்த்த தீர்த்தம் இரண்டு வேலைகளைச் செய்தது
ஓன்று வேதமாகிய மரத்தின் வேர் நீராகி அதை வளரச் செய்தது –
ராஷசர்களுக்கு அழிவைக் கொடுக்கிற சாப ஜலமாகவும் வேலை செய்தது –

——————————————————–

விப்ரோஷிதே ரகு பதௌ பவதீ யதார்ஹம்
மாந்யே பதே ஸ்த்திதிமதீ மநு வம்ச ஜாநாம்
ஆத்மநி அதர்வ நிபூணை: ப்ரஹிதை: ப்ரஜாநாம்
அஸ்ரூணி அபாஸ்யத் அபிஷேக ஜல ப்ரவாஹை:—-197-

பாதுகையே! இராமன் கானகம் சென்ற பின்னர் நீ செய்தது என்ன?
மனு குலத்தில் வந்த அரசர்களின் போற்றத் தகுந்த உயர்ந்த ஸிம்ஹாஸனத்தில் நீ அமர்ந்தாய்.
உனது பெருமைக்கு ஏற்றபடி நீ வீற்றிருந்தாய்.
அதர்வண வேதத்தில் சிறந்தவர்களால் உன் மீது புண்ணிய நீர் சேர்க்கப்பட்டது.
அந்த நீர் வெள்ளம் மூலம், நீ இந்த உலகில் உள்ளவர்களின் கண்களில் வரும் நீரைப் போக்கினாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே மநு வம்ஸ அரசர்களின் உயர்ந்த சிம்ஹாசனத்தில் வீற்று இருந்த நீ அதர்வண வேதத்தில் நிபுணரான
வசிஷ்டர் முதலான ரிஷிகள் சேர்த்த பட்டாபிஷேக தீர்த்தத்தை கொண்டு பெருமாளைப் பிரிந்த ஜனங்கள் விட்ட கண்ணீரை அகற்றி விட்டாய் –

—————————————————————————————–

ப்ராயோ விசோஷி தரஸா பதி விப்ரயோகாத்
பர்யாகுலீக்ருத ஸமுத்ர பயோதரா கௌ:
அம்ப! த்வதீயம் அபிஷேக பய: பிபந்தீ
தேநுர் பபூவ ஜகதாம் தந தான்ய தோக்த்ரீ–198-

தாயே! பாதுகையே! தனது கணவனான இராமன் தன்னை விட்டுப் பிரிந்ததால் பூமி என்ற பசுவிற்கு நேர்ந்தது என்ன?
அதன் ஸமுத்திரங்கள் என்னும் மடிகள் கலங்கின. இதனால் மகிழ்ச்சி என்னும் பாலைச் சொரியாமல் நின்றது.
அந்த நேரத்தில் உனது பட்டாபிஷேகத்தில் விடப்பட்ட புண்ணிய நீரைப் பருகியது.
உடனே அனைத்து உலகங்களுக்கும் தேவையான செல்வம், தானியங்களை அள்ளி வழங்கியது.

ஸ்ரீ பாதுகையே தாயே பெருமாள் பிரிவினால் பூமியாகிற பசுவிற்கு சந்தோஷம் என்கிற பால் வற்றி விட
உனது அபிஷேக தீர்த்தம் கிடைத்தவுடன் பூமி மறுபடியும் பெரும் தன தான்யச் செல்வங்களை சுரக்கும் காம தேனுவாக மாறி விட்டது

ஆசார்யர் உடைய ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் பெருமை அளவிட முடியாதே -கௌ -பூமி பசு –

——————————————————————————-

வ்ருத்தே யதாவத் அபிஷேக விதௌ பபாஸே
பஸ்சாத் தவ அம்ப பரதேந த்ருத: க்ரீட:
ஆகஸ்மிக ஸ்வகுல விப்லவ சாந்தி ஹர்ஷாத்
ப்ராப்தஸ் த்விஷாம் இவ பதி மணி பாதுகே த்வாம்—199-

இராமனின் திருவடிகளை, அவனது தாய் போன்று பாதுகாக்கும் பாதுகையே!
உனது பட்டாபிஷேகம் என்பது பரதனால் மிகவும் நேர்த்தியாக நடத்தபட்டு, உனக்கு அழகான க்ரீடம் சூட்டப்பட்டது.
இராமன் கானகம் சென்றதால் சூரிய வம்சத்திற்கு திடீரென்று துன்பம் ஏற்பட்டது.
இத்தகைய துயரம் உன்னால் நீங்கியது. ஆக உன்னைக் காணும் போது ஸூரியன் வந்தது போன்றே இருந்தது.

ஸ்ரீ பாதுகையே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உனக்கு மகுடம் சாற்றினார் –
அது தன் குலத்திற்கு நேர்ந்த கஷ்டம் நீங்கியதால் சந்தோஷம் கொண்டு ஸூர்யன் உதித்தது போல் இருந்தது –

———————————————————————–

மநு வம்ஸ புரோஹிதேந மந்த்ரை: அபிமந்தரய த்வயி பாதுகே ப்ரயுக்தம்
அபிஷேக ஜலம் க்ஷணேந ராஜ்ஞாம் சமயாமாஸ ஸமுத்திதாந் ப்ரதாபாந்—-200-

பாதுகையே! மனுவம்சத்தின் குலகுருவான வசிஷ்டர் உன் மீது மந்திரங்கள் கொண்டு ஜபிக்கப்பட்ட புண்ணிய நீரை,
பட்டாபிஷேகத்தின்போது சேர்த்தார். இந்த நீர் செய்தது என்ன?
விரோதிகளான அனைவருடைய வீரம் என்ற தீயை அணைத்து விட்டது.

ஸ்ரீ பாதுகையே மநுகுல குருவான வசிஷ்டர் சேர்த்த மந்த்ரிக்கப் பட்ட திரு அபிஷேக தீர்த்தம்
வேற்று அரசர்களுடைய பராக்கிரமம் என்கிற நெருப்பை அணைத்து விட்டது –

—————————————————————–

பாதபாத் உபஹ்ருதா ரகூத்வஹாத் ஆலவாலமிவ பீடம் ஆஸ்ரிதா
அப்யஷேசி பவதீ தபோதநை: பாரிஜாத லதிகேவ பாதுகே—201-

பாதுகையே! இராமன் என்ற பெரிய மரத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கற்பகக் கொடி போன்று நீ உள்ளாய்.
உன்னை ஸிம்ஹாஸனத்தில் அமர்த்தி உயர்ந்த ரிஷிகள் பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -ஸ்ரீ பரதாழ்வான் உன்னை பெருமாள் திருவடியில் இருந்து எழுந்து அருளப் பண்ணி
சிம்ஹாசனத்தில் முநி ஸ்ரேஷ்டர்களால் அமர்த்தி அபிஷேகம் செய்ததும்
ஒரு கற்பகக் கொடியை நட்டு தீர்த்தம் சேர்த்தால் போலே இருந்தது –

——————————————————————————

அலகுபி: அபிஷேக வ்யாப்ருதை: அம்புபிஸ் தே
திநகர குல தைந்யம் பாதுகே க்ஷாளயிஷ்யந்
ஸ கலு கமல யோநேஸ் ஸூநுராதத்த மந்த்ரேஷு
அதிக நியம யோகாம் சக்திம் ஆதர்வணேஷு—-202-

பாதுகையே! உனது பட்டாபிஷேகத்தில் சேர்க்கப்பட்ட புண்ணிய நீர் அனைத்தும் மிகுந்த பெருமை அடைந்தன.
இவற்றை ப்ரம்மனின் புத்திரரான வசிஷ்டர் என்ன செய்தார்? இராமன் நாட்டை விட்டு அகன்றதால்
ஸூரிய குலத்திற்குப் பெரும் துன்பம் ஏற்பட்டது. இந்த அழுக்கை, அந்தப் புண்ணிய நீர் கொண்டு அவர் விலக்கினார்.
இதன் மூலம் அதர்வண வேதங்களில் கூறப்பட்ட மந்திரங்கள் அனைத்தையும் ஓதி, மிகவும் அதிகமான சக்தி ஏற்படுத்தினார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸூர்ய வம்சத்திற்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்தைப் போக்க வேண்டும் என்று பிரம்மா புத்திரன் வசிஷ்டர் உனக்கு
திரு அபிஷேகம் செய்வதற்கு உரிய அதர்வண வேத மந்த்ரங்களில் அதிகமான சக்தியை தனது வ்ரதங்களால் உண்டு பண்ணினார் –

———————————————————————–

திநகர குல ஜாநாம் தேவி ப்ருத்வீ பதீநாம்
நிருபதிம் அதிகாரம் ப்ராப்நுவத்யாம் பவத்யாம்
அஜ நிஷத ஸமஸ்தா: பாதுகே தாவகீந:
ஸ்நபந ஸலில யோகாந் நிம்நகா: துங்கபத்ரா—-203-

பாதுகையே! சூரிய குலத்தில் வந்த அரசர்களுக்கே உரித்தான அதிகாரத்தை நீ அடைந்தாய்.
அப்போது உன் மீது சேர்க்கப்பட்ட புண்ணிய நீரின் தொடர்பு காரணமாக அனைத்து ஆறுகளும் உயர்ந்தன.
வற்றிக் கிடந்த ஆறுகள் கூட, துங்கபத்திரை நதி போன்று பெருக்கெடுத்து, உலகிற்கு நன்மை ஏற்படுத்தும்படி ஆயின.

ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே ஸூர்ய வம்ஸ அரசர்களது ஒப்பற்ற அதிகார பீடத்தை ஏற்று நீ பட்டாபிஷேகம் கண்டு அருளிய போது
உனது திரு அபிஷேகப் பெருக்கால் அநேக சிற்றாறுகள் பெருக்கு எடுத்து வரும்
மங்கள கரமான துங்க பத்தரை போல் மங்களத் தன்மையும் பெருமையும் பெற்றன —

———————————————————————

தவ விதிவத் உபாதே ஸார்வ பௌம அபிஷேகே
பரத ஸமய வித்பி: பாதுகே மந்த்ரி முக்யை:
த்வதவதி நிஜ கர்மஸ்த் தாயிநீ நாம் ப்ரஜாநாம்
ப்ரதம யுக விசேஷா: ப்ராதுராஸந் விசித்ரா—-204-

பாதுகையே! பரதனின் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்றபடி அனைத்து மந்திரிகளும் இணைந்து, சாஸ்திர முறைப்படி
உனக்குப் பட்டாபிஷேகம் நடத்தி வைத்தனர். அப்போது அந்த நாட்டு மக்கள் யாவரும் ஒன்று கூடி,
தங்கள் செயல்கள் அனைத்தையும் உனக்கு அர்ப்பணித்தபடி நின்றனர். இதனைக் காணும்போது
அந்த யுகம் (த்ரேதாயுகம்) பல யுகங்களுக்கு முன்னாலிருந்த க்ருதயுகம் போன்று விளங்கியது
(நாம் நல்ல செயல்கள் செய்துவிட்டு, ”கிருஷ்ணார்ப்பணம்” என்பது போன்று இங்கு ”பாதுகா அர்ப்பணம்” என்றனர்).

ஸ்ரீ பாதுகையே மந்த்ரிகள் ஸ்ரீ பரதாழ்வான் திரு உள்ளம் அறிந்து சாஸ்திரப் படி பட்டாபிஷேகம் பண்ணினார்கள் –
எல்லா ஜனங்களும் தங்கள் கர்மங்களை உன்னிடம் சமர்ப்பித்தார்கள் –
க்ருத யுகம் போலவே உயர்ந்ததாயிற்றே –
ஆசார்யருக்கு அர்ப்பணம் செய்வதே மிகவும் நலம் அளிக்கும் என்றதாயிற்று –

———————————————————

அவஸித ரிபு சப்தாந் அந்வபூ: த்வம் ததாநீம்
ரகுபதி பத ரக்ஷே லப்த்த ராஜ்ய அபிஷேகா
சலித புஜ லதா நாம் சாமர க்ராஹிணீ நாம்
மணி வலய நிநாதைர் மேதுராந் மந்த்ர கோஷாந்—-205-

இராமனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உனக்குப் புண்ணிய தீர்த்தம் கொண்டு பட்டாபிஷேகம்
செய்விக்கப்பட்ட போது நிகழ்ந்தது என்ன? காற்றில் கொடிகள் அசைவது போன்று,
சாமரம் வீசிக் கொண்டிருந்த பெண்களின் கைகள் மெள்ள அசைந்தன.
அவர்கள் கைகளில் இருந்த இரத்தின வளையல்களின் ஒலி எங்கும் ஒலித்தது.
மேலும், அங்கு வேத மந்திரங்களின் ஒலியும் சூழ்ந்திருந்தது.
இதனால் அந்த இட்த்தில் “சத்துரு” என்ற சொல், எங்கும் கேட்காமல் விளங்கியது. இதனை நீ மகிழ்வுடன் அனுபவித்தாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது பட்டாபிஷேக மகோத்சவத்தின் போது மந்திர கோஷங்களையும் உனக்கு சாமரம் வீசிய
பெண்களின் கை வளைகளின் ரத்னங்கள் உண்டாக்கிய மதுரமான சப்தத்தையும் அனுபவித்தாய்
அவை சத்ரு என்கிற சப்தமே இல்லாமல் செய்து விட்டன –

—————————————————-

ஸமுசிதம் அபிஷேகம் பாதுகே ப்ராப்நுவத்யாம்
த்வயி விநிபதிதாநாம் தேவி தீர்த்த உதகாநாம்
த்வநி: அநுகத மந்திர: ஸீததாம் கோஸலாநாம்
சமயிதும் அலம் ஆஸீத் ஸங்குலாந் ஆர்த்த நாதாந்—-206-

பாதுகை தேவியே! இராமன் கானகம் சென்ற பின்னர் அயோத்தி எங்கும் மக்களின் புலம்பல் ஒலியே கேட்டபடி இருந்தது.
ஆயினும் உனக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கப்பட்ட நேரத்தில், உன் மீது சேர்க்கப்பட்ட நீரின் ஓசையாலும்,
அப்போது ஓதப்பட்ட மந்திரங்களின் ஒலியாலும் மக்களின் புலம்பல் நீக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாளை பிரிந்த மக்களின் புலம்பலை உனது அபிஷேக தீர்த்தங்களின்
ஓசை சேர்ந்த மந்த்ரங்களின் சப்தம் அடக்கி விட்டது –

——————————————————

திவிஷத் அநு விதேயம் தேவி ராஜ்ய அபிஷேகம்
பரத இவ யதி த்வம் பாதுகே நாந்வமம்ஸ்த்தா:
கதம் இவ ரகுவீர: கல்பயேத் அல்ப யத்ந:
த்ரி சதுர சர பாதை: தாத்ருசம் தேவ கார்யம்—-207-

பாதுகா தேவியே! அனைத்து தேவர்களாலும் கொண்டாடப்பட்ட பட்டாபிஷேகத்தை நீ பரதன் போன்று
ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருந்தாய் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி என்றால் தேவர்களுக்காக இராமன்,
மூன்று நான்கு அம்புகள் மூலமே இராவணனை எந்தவிதமான சிரமமும் இன்றி வதம் செய்ததை எவ்விதம் முடித்திருக்க இயலும்
(பாதுகை அரசப் பொறுப்பை ஏற்ற நிம்மதி காரணமாக அல்லவா இராமன் நாட்டைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் சென்றான்?)?

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ பரதாழ்வானைப் போல நீயும் பட்டத்தை ஒப்புக் கொள்ளாமல் இருந்து இருந்தால் பிரயாசை இல்லாமல்
பெருமாளால் ராவணனை தேவர்களின் பொருட்டு வதம் செய்து இருக்க முடியாது அன்றோ –

———————————————————

கதிசந பத பத்ம ஸ்பர்ச ஸௌக்யம் த்யஜந்தீ
வ்ரதம் அதுலம் அதாஸ் த்வம் வத்ஸராந் ஸாவதாநா
ரகுபதி பத ரக்ஷே ராக்ஷஸைஸ் த்ராஸிதாநாம்
ரண ரணக விமுக்தம் யேந ராஜ்யம் ஸுராணாம்—208-

ரகு குலத்தின் நாயகனான இராமனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! இராமனுடைய திருவடிகளின் சுகத்தை
நீ எப்போதும் அனுபவித்து வந்தாய். ஆயினும் நாட்டிற்காக அந்தச் சுகத்தை ஒதுக்கி விரதம் மேற்கொண்டாய்.
இது நாள் வரை அசுரர்களால் அச்சம் கொண்டு விளங்கிய தேவர்களின் உலகம், உனது விரதம் காரணமாகத் தனது துக்கம் நீங்கி நின்றது.

ஸ்ரீ பாதுகையே சில வருஷங்கள் பகவான் திருவடியை விட்டுப் பிரிந்து இருப்பதான கடுமையான விரதத்தை அனுஷ்டித்தாய்-
அதனாலேயே ராஷஸர்களால் யுண்டான தேவர்கள் உடைய எல்லை யற்ற துன்பம் நீங்கிற்று –

——————————————————

அதர்வோபஜ்ஞம் தே விதிவத் அபிஷேகம் விதததாம்
விஸிஷ்டா தீநாமபி உபசித சமத்கார பரயா
த்வத் ஆஸ்தாந்யா ரங்கக்ஷிதி ரமண பாதாவநி ததா
ஸகீயஸ்ய: ஜாதா ரகு பரிஷத் ஆஹோ புருஷிகா—-209-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! அதர்வண வேதத்தில் கூறப்பட்ட முறை தவறாமல்
உனக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் வசிஷ்டர் போன்றவர்கள் பெரும் வியப்பு அடைந்தனர்.
என்ன காரணம் ? உன் மீது அந்த நாட்டினர் வைத்த பத்தியே காரணம் ஆகும். இதனால் நேர்ந்தது என்ன?
தங்களுக்கு மட்டுமே இத்தகைய மரியாதையை மக்கள் செய்து வந்தனர் என்று கர்வம் கொண்டிருந்த
ரகு வம்சத்து அரசர்களின் இறுமாப்பு ஒடுங்கி விட்டது.

ஸ்ரீ பாதுகையே இஷ்வாகு முதல் அனைத்து அரசர்களும் அரசாட்சி செய்ததைக் கண்ட
வசிஷ்டாதி முனிவர்கள் நீ சபை நடத்தி மக்களை ஒழுக்கம் ஞானம் பக்தி
இவைகளில் ஓங்கியவர்களாகக் கொண்டு மற்ற அரசர்களை விட விமரிசையாக ஆட்சி செய்ததைக் கண்டு வியந்தார்கள் –

———————————————————————————–

அபிஷே சயது ஸ ராம: பதேந வா ஸ்ப்ருசது பாதுகே பவதீம்
அவி சேஷித மஹிமா த்வம் கிம் வா விசேஷ: க்ஷமா ஸமேதாநாம்—210-

பாதுகையே! இராமன் உனக்கு உயர்ந்த அரச பதவி என்ற பட்டாபிஷேகம் அளித்தாலும், தனது திருவடிகளில் உன்னை வைத்தாலும் –
உனது பொறுமை காரணமாக, நீ குறைவற்ற பெருமை மாறாமலேயே உள்ளாய்.
பூமியின் பொறுமையை ஒத்தபடி உள்ளவர்களுக்கு இது போன்று ஏற்றத் தாழ்வுகளில் பேதம் என்ன உள்ளது?

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணினால் என்ன -திருவடியால் தொட்டால் என்ன –
ஒப்பற்ற உன் பெருமைக்கு ஒரு குறைவும் வாராது -பொறுமை மிக்கவர்களுக்கு தூஷித்தாலும் ஸ்துதித்தாலும் மனது கலங்காது –

————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: