திருப்பாவை உபன்யாசம் -16-30—-2014–ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் –

அம்பரமே –சர்வ மங்கள விக்ரஹாய –சமஸ்த பரிவாராய –ஸ்ரீ மதே நாராயாணாய நம –படுக்கை உறங்கி பார்த்தது இல்லையே –மேலே பிராட்டி திருப்பள்ளி எழுச்சி
உலகு அளந்ததளால் -உம்பர் கோமான் என்று காட்டி அருளினார் –மண்ணைத் தழுவிய அவதாரம் -இடையர் கோமானாய்- ஆக வேண்டாமோ -எழுந்திராய் –
கோமானாய் இருந்தால் போதுமா நண்பனாய் இருக்க வேண்டாமோ -அந்தப்புர கார்யம் பார்க்க வேண்டாமோ -மனத்துக்கு இனியான் -போலே நீ இருக்க வேண்டாமோ
உம்பர் கோமானே குத்தல் பேச்சு -ஸ்ரீ ராமாவதார செயல்கள் எல்லாம் சீதா பிராட்டிக்காக உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடறுத்து -10 மாசம் பிரிந்த பொழுது செய்தவை தானே விரிவாக ஸ்ரீ ராமாயணம் –எல்லாம் அந்தபுர கார்யம் -ஸு தர்மஸ்ய ஸூ ஜனசய ரஷித்த கார்யம் -பெருமாள் செய்து அருளியவை -சௌசீல்யம் -குணம் -கிருஷ்ணன் -ஆஸ்ரித பாரதந்த்ர்யம் -அடியார்களுக்காக -அந்தப்புரம் -அடியார்கள் ஆனால் –விட்டுக் கொடுத்து அடியாரை ரஷிப்பார் -கூவிக் கொள்ளும் காலம் குறுகாதோ -இனி யாம் உறாமை -சொல்லி -உலகோரை திருத்த -தன வீட்டு குழந்தையை பட்டினி போட்டு வந்து இருக்கும் விருந்தாளிக்கு உணவு கொடுப்பது போலே –
கிருஷ்ண யாதவ -நெருங்கி வர நீ கோமான் -ஈசன் வானவர்க்கு என்றால் அது தேசமோ –என் கண் பாசம் வைத்த பரம் சோதிக்கே –
உம்பர்களுக்கு -ஆண்களுக்கு -பிரயோஜனாந்த பரர்களுக்கு -அஹங்கா ரிகளுக்கு -மண்ணைத் தழுவுவாய் பெண்ணை தழுவ மாட்டாயோ
-தேவர் குடி இருப்பை கொடுத்தாய் எங்கள் குடி இருப்பை தர வேண்டாமோ
கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரானே -யானை -1000 வருஷம் /ஒரு முதலை /ஸ்வ தந்த்ரன் -பல இடங்கள் இப்படி கேள்விகள் -உண்டே –
சாத்திய உபாசனம் –தன்னை நம்பாமல் -பிரபன்னர் -சித்த உபாயம் -கதி த்ரயத்துக்கும் பலன் அவன் கொடுத்தாலும் -இவன் இடம் திரு உள்ளம் உகந்து இருக்கும்
மோஷ ஆனந்தம் பேதம் இதனால் -இருக்கும் -பகவத் அனுபவ ப்ரீதி கார்ய கைங்கர்யம் செய்வதே -மோஷம் –
நாஸ்திக ஆஸ்திக விபாகம் அற அந்தர்யாமித்வம் சாம்யம் காட்டினாலும் -ஆஸ்திகர்களுக்குள் பக்தி நிஷ்டர்களுக்கும் பிரபன்ன நிஷ்டர்களுக்கும் வாசி உண்டே –
ஆழ்வார் கொடு வினையேன் -சொல்லிக் கொண்டு -அனுபவ அபி நிவேசம் மிக்கு -கைங்கர்யம் கொடுக்காமல் -மானஸ அனுபவம் மட்டுமே திருப்தி இல்லாமல்
கண்ணுக்கு விஷயமாகாமல் இருப்பதே வினை -என்கிறார் -ஆரானும் அல்லன் மிக்க பெரும் தெய்வம் -ஓர் பெண் கொடியை வதை செய்தான்
உம்பருக்கு கோமான் -எனக்கு ஸ்ரீ மான் -ஸ்ரீ மத்வம் சொல்லி மேலே அருளுவார் -தேவர்கள் அமிர்தம் கேட்டார் கொடுத்து அனுப்பினான்
தன்னால் தன்னை கவி பாடுவித்துக் கொண்டான் -பலர் அடியார்கள் -இருக்க நம்மாழ்வார் அருளிப் பாடிட்டு -இந்த தீர்த்தனுக்கு அற்ற பின்பு –
-தீர்த்தங்கள் ஆயிரம் பாடுவித்து அருளினான் -உரிமை தன்னிடம் -கொண்டதால் உம்பர் கோமான் -ஏச உரிமை உண்டே -வாத்சல்யம் மிக்க தாயார் –
காமரு சீர் அவுணன் -திரி விக்ரமன் சேவித்த சீர்மை உண்டே மகா பலிக்கு –உன்னால் கடையப் பட்ட அமிர்தம் வேண்டாம் ஆராவமுதே -நீ தானே வேண்டும்
-அவர்கள் அமிர்தம் என் அமிர்தம் கொண்டா கடைய வேண்டும் -ஆழ்வீர் சிறிய பலன்களைக் கொடுத்து என்றாவது ஒரு நாள் வருவான் என்கிற கிருஷி செயல் தானே
-ஜீவ ஸ்வா தந்த்ர்யம் மதித்து திருந்தி வருவான் என்று உள்ளானே -அந்த குணத்தை ஸ்லாகித்து -அவனால் வந்த விச்லேஷமும் உத்தேச்யம் –
உம்பியும் நீயும் உறங்கு ஏலோரெம்பாவாய் -பிரிக்காமல் உறங்கேல் ஓர் எம்பாவாய் –நேச நிலைக் கதவம் நீக்கு ஏலோர் எம்பாவாய்
———————————————————————-
மோஷ பிராப்தம் -புருஷ சாபேஷமும் புருஷகார சாபேஷமுமாய் இருக்கும் –
செந்தாமாரைக் கையால் –வந்து திறவாய் -எம்பெருமானார் -பாவ சுத்தி -ஐதி க்யம்-திருப்பாவை ஜீயர் –
குருக்கத்திப் பூ மாதவிப் பந்தல் -கோழி -அதி சீக்ரம் காலை -குயில்கள் -கூவின -காலை -இன்றும் சேவிக்கலாம் மாதவிப் பந்தல் -கோழி கூவினதும் கிருஷ்ண சம்ச்லேஷம் அணித்து ஆகுமே -கூவி கூவும் பதிகம் –
அவன் திருக்கை தாமரைக் கை -இவளுக்கு செந்தாமரைக் கை -சங்கு தங்கு முன்கை நங்கை –பந்தார் விரலி -வென்ற பந்தை திருக்கைகளில் -கனக வளை முத்ரா
தேவ பெருமாள் இடம் இன்றும் விஸ்வரூப வேளையில் சேவை
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்து -ஸ்லாகித்து மகிழ்ந்து திறந்து அருள பிரார்த்திக்கிறார் –
உள்மானம் புறமானம் அறிந்து கோழி அழைத்தன -தன்மையி பாவம் -இடை முடியும் இடைப்பேச்சும் முடை நாற்றமும் –
இஷ்ட பிராப்தியும் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியும் -ஈஸ்வர கடாஷத்துக்கு உப யோகித்வேன -பலத்துடன் அபி சந்தி-இளைய பெருமாள்
–பலம் கிடைக்க கடாஷம் -காகாசுரன் – பாபம் விலக்க கடாஷம் -19/20/
சஹ வைதேஹ்யா-கைங்கர்யம் –சீதையை முன்னிட்டு லஷ்மணன் -பேசவே இல்லை கடாஷிக்கிறாள் –இஷ்ட கைங்கர்ய பிராப்திக்க –
காகாசுரன் -பிராட்டி இடம் அபசாரம் பண்ணி அவள் கடாஷத்தால் தலை தப்பினான் -கிருபா பரிபாலையது -லஷ்ம்யா சகா ஹிருஷிகேச காருண்யா
ரூபயா-காருண்யம் கிளப்பி விடுபவள் -தயா சதகம் -தயா தேவி பாட்டுடைத்தலைவி -ரஷகஸ் சர்வ சித்தாந்தே
குகன் -உம்பி எம்பி -சீதா கடாஷத்தால் -சுக்ரீவன் விபீஷணன் -ஆபரணங்கள் -மூலம் பிரதம கடாஷம் –
அருள் கொண்டாடும் அடியவர் இன்புற அவ்வருமறையின் பொருள் அருள் கொண்டு ஆயிரம் இன் தமிழ் பாடினான்
-நஞ்சீயர் -கீதாச்சார்யன் அருள் கொண்டு நம்மாழ்வார் -பார்த்தன் –வத்ச -கன்றுக்குட்டி -உபநிஷத் -பால் -கீதாம்ருதம்
மறந்தேன் -அனுகீதை சொல்லி அருளி –சர்வ தர்மான் -திருவடி நீர் கங்கை போலே திருவாய்மொழி -ரோமகர்ஷர் வேத வியாசர் சிஷ்யர்
-இதிஹாச புராணங்கள் பிரகடனம் -பலராமன் வந்ததை பார்க்காமல் -தலை போக -அவர்
குமாரர் சூதபுராணிகர் -கேட்டு ஜகத்துக்கு உபதேசம் -பரிஷித் சொல்ல வில்லை– யாதவ பிரகாசர் -ராஷஸ் -மிச்சம் உண்ட கதை சொல்லி
-பீஷ்மர் -தர்மர் -நாம் சொல்லும் சகஸ்ர நாமம் வியாஜ்ய மாதரம் -கிருஷ்ண சேஷ்டிதங்கள் ஓன்று ஒழியாமல் எல்லாம் சுவர் வழி எழுதிக் கொண்டேன்
-பெரியாழ்வார் -யசோதை ஆய்ப்பெண்கள் வியாஜ்யம் ராவணனுக்கு உபதேசித்தது விபீஷணனுக்கும் திருவடிக்கும் பலித்தது -சரணகாத வத்சல்யன் -தோஷங்கள் பார்க்க மாட்டான் –கேட்ட உடன் சென்று பலித்தது –
திருவடி -தூதோஹம் ராமஸ்ய ஸ்வா தந்த்ரம் கொஞ்சம் தாசோஹம்-சொல்ல வைத்தாள்-சரணாகத வத்சலன் -ஸ்வா தந்த்ர்யம் விட வேண்டும் என்று சொன்னதை –
துர்தசையில் உபதேசித்தாள் – சொல்வதை கேட்க்காமல் இருப்பவனுக்கு சொல்பவள் சொன்னதை கேட்கும் இவளுக்கு செய்வானே -தாசோஹம் சொல்லி வணங்கினார் பெருமாள் இடம் -சீதை காணப் பட்டு விட்டாள் -வார்த்தை பார்த்தாலே தெரிகிறதே –
மூவர் அனுபவம் -கையார் சக்கரத்து-நாமம் பற்றி நாவலிட்டு –நமன் தமர் தலைகள் மீதே -வாலி இடம் நாமி அண்டை கொண்ட பலத்தால் சுக்ரீவன் –
சம்சாரம் பார்த்து -கிருபை அண்டை கொண்டு -பொய்யே சொன்னேன் -ஸ்வா தந்த்ரன் -எதிர்க்க -மெய்யே பெற்று ஒழிந்தேன் விதி வாய்க்கின்றதே
-கிருபையை கெட்டியாக பிடித்து -கிருபா ஜனனி -பிராட்டி கிருபா பாத்ரம் -நாம்- கிருபா பரதந்த்ரன் பெருமாள் -மூவர் அனுபவம் –
ஸ்வா தந்த்ரன் அடியாக நான் கிருபைக்கு பரதந்த்ரன் என்று சொல்வேன் என்பானாம் -செயற்கையாக பரதந்த்ரன் –
-ஸ்வா தந்த்ரம் அடியாக வந்த பாரதந்த்ரம் நிலை நிற்கும் நம்மால் தடுக்க முடியாது -பெருமாளாலும் பிராட்டியாலும் தடுக்க முடியாதே
————————————————————
உபாயத்தில் உறுதி வர பிராட்டியைப் பற்றுகிறார்கள் -உந்து -அடுத்து குத்து விளக்கு -புருஷகாரமாக பிராட்டியைப் பற்றி அவனை உபாயமாக பற்றி
மேல் பாட்டில் -முப்பத்து மூவர் -மிதுனத்தில் கைங்கர்யம் –தத்துவம் அன்று ஸ்வரூபம் அன்று-கிருபைக்கும் சேராது –ரஷணத்தில் இருவரும்
நான் முந்தி நீ முந்தி -மலர் மார்பா வாய் திறவா -மார்பை அவளுக்கு கொடுத்து -வாயையாவது எங்களுக்கு கொடுக்கக் கூடாதோ
மலர் மார்பா -கொத்து -அலர்ந்து இருக்கும் -கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா -குத்து விளக்கு -மெத்து என்ற பஞ்ச சயனம் -புகை வெப்பம் இல்லாமல் வெளிச்சம் மட்டும் தெரியும் குத்து விளக்கு -கோடு தந்தம் -வீர பத்னி -வாய் திறந்து மா சுசா -சொல்ல திருவாய் திறக்க –தன் கண்களை மலர விரித்து வாய் திறந்தாள் தெரியும் சேதி -மைத்தடம் கண்ணி -கண் அழகை-அனுக்ரஹிக்காமல் -தடுக்கவா –உன் மணாளனை -எத்தனை போதும் துயில் எழ விடாமல் -ஒட்டாய்
அருளிச் செயல்கள் அனுபவமும் -த்வயனுசந்தானமே பொழுது போக்கு நம் நம்பிள்ளையை போல்வார் -வேதாந்தார்த்தம் பகவத் விஷயம் போலே இல்லையே
-தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளிகின்றோமே -பரத்வ சௌலப்யம் -இரண்டும் விளங்க –
குத்து விளக்கு எரிகிறது உனக்கு வேண்டுமா நாங்கள் வெளியில் இருக்க இருட்டில் கண்ணனை அனுபவிக்க -கொண்டாட வில்லை கேட்கிறார்கள்
புஷ்ப த்யாக போக ஞான மண்டபம் -நான்கு வேதங்கள் -கட்டில் -ஆனை தந்தம் -பஞ்ச சயனம் -கௌஷகீ உபநிஷத் -ஆதி சேஷ பர்யந்தம்
-கருமணி கோமளம் -உறகல்–உறகல் -சிந்தாமணி -தர்மாதீபீடம் -அண்டகடாகம் கீழேயும் ஆதி சேஷன் –கீழ் மேல் எல்லைகளில்
-கைங்கர்யம் எங்கும் -சென்றால் குடையாம் -பாதேன அத்யாரோகதி -மேல் ஏறி -தாயார் கண்ணில் முதல் -நப்பின்னை -மூன்று தேவிமார் உடன் -அங்கே–
தேஹாத்மா அபிமானத்தில் இருந்து மேல் ஏறி -இப்படி படிப்படியாக -மேல் ஏறி ஆதி சேஷ பர்யங்கம் மேல் கால் வைத்தே மேல் ஏறி
வாய் திறவாய் -கோ சி கேட்பான் -குழந்தை இடம் கேட்பது போலே -ந குண்ட -ஞானம் குறை இல்லாமல் –
மைத்தடம் கண்ணினாய் -சொல்லு அஹம் ப்ரஹ்மாசி சொல்லு —பிரிவாற்றாமல் மிதுனதிலே கூடியே -பிரகார -ப்ரஹ்மமாக உள்ளேன் – விசிஷ்டாத்வைத -சார்ந்து விட்டுப் பிரியாமல் பிரகார பிரகாரி பாவம் ஒளி ரத்னம் மணம் புஷ்பம் -சரீரம் சரீரி -சர்வாத்மணா ச்வார்த்தே-தாரயதே நியந்த்ருதே -அவனுக்காகவே -தாங்கப்பட்டு
அவனாலே நியமிக்கப் பட்டு பிரகாரம் த்ரவ்யமாக இருக்க வேண்டும் -தத்வ த்ரயங்கள் எல்லாம் த்ரவ்யம் -ஒளி மனம் குணம் ஜாதி அத்ரவ்யம்
அத்ரவ்யம் பிரகாரமாக இருக்கலாம் -சரீரமாக இருக்க முடியாது -பரமாத்மா -சரீரமாகவும் -த்ரவ்யமாகவும் -விட்டுப் பிரியாமல் சார்ந்தே இருப்பார் –
ஆத்மா -பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் -தாசன் ஸ்வாமி விபு அணு வாசிகள் -பிரகார பிரகாரி ப்ரஹ்மம் -சரீரி ப்ரஹ்மம் சரீர ப்ரஹ்மம் –
அதே ஞானம் ஆனந்தம் நமக்கும் உண்டே தாரதம்யம் இல்லை -மேல் ஏறி -ஏறி சாம்யாபத்தி அடைகிறோம் -இங்கும் பிரகார ப்ரஹ்மம் –
மறந்தேன் உன்னை முன்னம் -யானே என்னை அறிய கில்லாத -யானே என் தனதே இருந்தேன் – யானும் என் உடைமையும் நீயே புரிந்து கொண்டேன்
விசிஷ்ட அத்வைதம் -கூடியதற்கு இரண்டாவது இல்லை -எப்போதும் கூடியே -சித்தும் அசித்தும் ப்ரஹ்மத்துடன் கூடி -அது போலே இரண்டாவது இல்லை –
பிரகார அத்வைதம் -ஆத்மாக்கள் பல இருந்தாலும் -ஞான ஆனந்த ஏக ஸ்வரூபம் -என்பதால் அத்வைதம் –ஒரே ஜாதி -ஆகாரத்தால் சமர் -ஔபாதிகம் -காரணம் பிரகிருதி மறைக்க -அது விலக சமம் ஆவோம் நிஷ்க்ருஷ்ட ஆத்ம ஸ்வரூபம் -வேறுபாடு இல்லார்த்த நிலை இயற்க்கை -அத்தை அடைய ஸ்ரமம் வேண்டாமே –
கட்டில் -கால் -கெட்டி வளைந்து -இருக்க -மெத்தென்ற பஞ்ச சயனம் -விஜ்ஞ்ஞானம் பலம் தேஜஸ் -ஆங்கு ஆரவாரம் அது கேட்டு அழல் உமிழும் –
கர்த்ருத்வம் –மேல் ஏறினது-நம்முடைய ஞானத்தாலோ கர்த்ருத்வத்தாலோ இல்லை -கர்மம் இருப்பதால் -உபாயம் யாதாம்ய ஞானம் புரிந்து -அவரே உபாயம் –
சம்பந்த ஞானம் உணர்ந்து -சம்பந்த யாதாம்ய ஞானம் -சம்பந்த ஸ்வரூப ஞானம் -சம்பந்த யாதாம்ய ஞானம்
-சேஷத்வே கர்த்ருத்வம் ஞாத்ருத்வே கர்த்ருத்வம் கர்த்ருத்வ கர்த்ருத்வம் போக்த்ருத்வ கர்த்ருத்வம் –
சேஷி சேஷ ரூப சம்பந்த ஞானம் –ஞானம் குணமாகவும் த்ரவ்யமாகவும் இருக்கும் -போக்கு வரத்து இருந்தால் ஞானம்
ஆத்மா -இந்த்ரியங்கள் -மனச் -கமன ஆமகனங்கள் உண்டே -சரீராத்மா பாவம் -தர்ம தரமி பாவம் -சம்பந்த ஸ்வரூப ஞானம் -நெருக்கம் அதிகம்
-சரீரம் ஆத்மாவை பிரியலாமே -ஜாதி -குண தர்மம் -நடத்தல் நடக்கிறார் -நடப்பது கர்மம் -கடத்வம் ஜாதி -தர்மம் -கோபம் குணங்கள் தர்மம்
-தர்மம் இப்படி ஸ்வரூபம் குணம் ஜாதி மூன்றும் நெருங்கி இருக்கும் -சராத்மா பாவத்தை விட –
ஜீவாத்மா தர்மம் -அவன் தரமி -சம்பந்த ஸ்வரூப ஞானம் -சம்பந்த ஸ்வரூப யாதாம்ய ஞானம்-ஒளி இல்லாத மாணிக்கம் -மணம் இல்லாத புஷ்பம் இருக்காதே
ஒளி இல்லாமல் கல் -மணம் இல்லாத சருகு -ஒளி மாணிக்கத்தை மீறாது -அவனே என்கை -அவனுக்குல் இருக்கும் என்கை -இவனால் அவன் இல்லை
-அவனுக்காகவே இவன் -இவை எல்லாம் உபாய ஞானம் –உபாய யாதாம்ய ஞானம் -உறுதியை குலைக்க கட்டில் கால் –
நான்முகன் அர்ச்சிராதி மார்க்கம் போக முடியாதே -தாண்டி சத்யா லோகத்தில் உள்ளார் -விரலுக்குத் தக்க வீக்கம் -வத்சாபசாரம்
சேஷத்வத்தில் கர்த்ருத்வம் வரும் -அடிமை புரிந்தது -அணுக்கத் தொண்டன் கைங்கர்யம் விட்டாள் ஹானி இல்லை -நினைவு குற்றம் –
ஞாத்ருத்வே கர்த்ருத்வம் -ஞானவான் என்பதால் கைக் கொண்டான் -நினைவு -கூடாதே -அசித் சமமாக இருந்தேன் -இரும்பை பொன்னாக்குவது போலே
-ஆக்கி அருளினான் என்ற எண்ணம் வேண்டும் –
கர்த்ருத்வே கர்த்ருத்வம் விதி நிஷிதங்கள்-அறிந்து செய்தேன் அதனால் திருவடி சேர்த்தி கொண்டான் -பொம்மலாட்டாம் போலே பராயத்த கர்த்ருத்வம் –
பரமாத்மாவால் தூண்டப் பட்டே செய்கிறோம் -மெத்தென்ற பஞ்ச சயனம்
போக்த்ருத்வே கர்த்ருத்வம் -கைங்கர்யம் செய்து நாம் ஆனந்தம் அடையும் நினைவு -கை தலை வாரி ஆத்மா ஆனந்தத்துக்கு கருவி -தானே மகிழாதே –
நான்கும் தவிர்ந்து -மேத்தன்ற பஞ்ச சயனம் மேல் ஏறி -மிதுனம் நம்மை அனுபவிக்க -உக்கம் தட்டொளி அவன் மூன்றையும் தட்டில் வைத்து
மேலே கிருஷ்ணன் கோதா நேரே சம்வாதம் -விண்ணோர் பாகம் இத்துடன் முடிந்தது
————————————————————————
18/19-பிராட்டி நமக்கு உறுதி கொடுத்து -19-பிராட்டி -புருஷகாரம் செய்து அவன் உபாயமாக அருளி -20- இருவரும் சேர்ந்த மிதுனம்
உகக்க நாம் செய்யும் கைங்கர்யத்தால் -அது கொண்டு நாம் உகக்க —மிதுனனே உத்தேச்யம் -முப்பத்து மூவர் -கலியே -மிடுக்கே -என்றபடி
செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுத்த விமலன் -அங்கு -ஆளரியாய் -போழ்ந்த புனிதன் -போலே -மோஷம் கொடுக்கவும் கைங்கர்யம் கொள்ளவும் பிரார்த்திக்க வேண்டும் – -சேஷத்வ சித்தி -உக்கம் தட்டொளி விசிறி கண்ணாடி தந்து -மிதுனத்தை விசிற -உன் மணாளனைத் தந்து -அவனையும் எங்களையும் சேர்ந்து நீராட்ட வேணும்
-இருவருமான இருப்பில் கைங்கர்யம் செய்ய -உகந்து நீராட்ட வேணும் -பவ்யன்-தசரதனுக்கு பெருமாள் பவ்யன் தது உசித புத்திரன் தட்டில் வைத்து
கொடுத்தால் நப்பின்னை தட்டில் வைத்து -கொடுக்க என்ன தட்டு –நீராட்டுதல் ப்ரஹ்ம அனுபவம் -ப்ரீதி உந்த -கைங்கரம்
நப்பின்னை நங்காய் திருவே –கலியே துயில் எழாய் -திருவே துயில் எழாய் -இவளே திரு -இவளால் அவனுக்கு நன்மை -அவனால் இவளுக்கு நன்மை
–உதார வாக்குகள் ஆளவந்தார் -போன்றார் -க ஸ்ரீ ஸ்ரீ -திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வா -தெய்வத்துக்கு அரசே -பெருமைக்கும் எளிமைக்கு ஹேது —
அவளாலே -அவளே திரு -எங்கள் அனைவருக்கும் -உன்னைத் திருவாக அவள் பற்ற -தேவாதி ராஜனாக இருப்பதும் -ஸ்ரத்தயா தேவத்வம் அஸ்நுதே
-ஸ்வ தீஷண ஐஸ்வர்யம் -இவளாலே பூரணன் -பகல் விளக்கு பட்டு இருப்பதை இருட்டு அறையில் விளக்கு போலே பிரகாசிக்கப் பண்ணி
-கல்யாண குணங்களை விளங்கப் பண்ணி -செய்ய கண்ணா -உனது திருக் கண் அழகும் அவளாலே -சிவந்தவளை பார்த்து -சிகப்பு ஏறி –
ஸ்ரத்தையா அதேவா தேவத்வம் அஸ்நுதே -என்றும் பிரிப்பார்கள் -திரு இல்லாத தேவரை தேறேல்மின் தேவு –
நப்பின்னை துயில் எழாய் -நங்காய் -துயில் எழாய் -திருவே -துயில் எழாய் -மூவரையும் சொன்ன படி —
விபரீத லஷணை-குணத்தை கிளப்பி விடும் நீயும் தூங்கலாமோ –இடைச்சியாக பிறந்தும் தூங்கலாமோ -பூர்னையாக இருந்தும் தூங்கலாமோ
-திருவாக இருந்தும் தூங்கலாமோ -திரு மகள் மண் மகள் ஆயர் கொம்பு ஆயர் மட மகள் -ஜாதி ஏகமாய் இருந்தும் தூங்கலாமோ -பெண்ணின் வருத்தம் தெரியாதவன் வாசனை போலும் நாரீ ணாம் உத்தமி நீயும் தூங்கலாமோ -வாசம் செய் பூம் குழலாள் -நப்பின்னை -சர்வ கந்த சர்வ ரச-மநோ மயன் பிராண – சர்வ கந்தன் சர்வ ரசன் -அவாக்ய அ நாதார -12 விஷயம் சாந்தோக்யம் சொல்லும் -எல்லாம் இவளால் -கந்தம் கமழும் குழலி -கொத்து அலர் பூம் குழல் -அடுத்து -சர்வ கந்த சர்வ ரச ஊற்றுவாய் –
ஸ்ரீ யபதியாய் -அவாப்த சமஸ்த காமனாய் -சமஸ்த கல்யாண குணாத் மகனான சர்வேஸ்வரன் -இத்யாதி நான்கு -ஒவ் ஒன்றுக்கும் ஸ்ரீ ய பதியாய் இருப்பதே
காரணம் -மூன்று ஸ்ரீ யபதிபடிகளிலும் வேவேறே -வியாக்யானங்கள் -புற மத நிரசனங்கள் -அர்த்த பஞ்சகம் -ஸ்ரீ பரத ஆழ்வான் படிகள் –
உபயோகி –பிராட்டி கடாஷம் –பல பிரதன் ஆவதற்கும் –ஆரோகணம் அவரோகணம் -16 – நிதானம் பிராட்டி -அரும் பத வியாக்யானங்கள் –
புருஷகாரம் அல்லால் அல்லது ஈஸ்வரன் கார்யம் செய்யான் -அவன் அவாப்த சமஸ்த காமன் -பச்சையை எதிர்பார்ப்பவன் இல்லையே –வாத்சல்யாதி குணங்கள் -குற்றங்களை நற்றமாகக் கொள்பவன் சமஸ்த கல்யாண குணாத் மகன் -சம்பந்தம் -பொறுத்துக் கொள்ள பிராப்தி உண்டே -சர்வேஸ்வரன் -உடையவன் உடைமையை விட மாட்டான் -அவரோகணத்தில் நிரந்குச -ஸ்வ தந்த்ரர் நிர்ஹேதுகமாக கடாஷிப்பார் -சர்வேஸ்வரன் -தயா கிருபா -சமஸ்த கல்யாண குணாத் மகன் -கொடுக்க அவாப்த சமஸ்த காமன் பூரணன் -பூரணை யால் பெற்ற பூரணத்வம் -பூர்த்திக்கு ஹேது —
பல பிரதத்வத்துக்கு -சர்வேஸ்வரன் -தடங்கல்-பிராரப்த கர்மங்கள் -கடாஷத்தால் விலக்கி வானோ –ஒருங்கிற்று கண்டிலமால் -அருள் என்னும் தண்டால் அடித்து
-வெட்டிக் களைந்து -ஞான சக்தி யாதி குண பூரணன் –ருசி பரத்வத்தில் முதல் ஆழ்வார் -ஆராதனம் அருளாள பெருமாள் எம்பெருமானார் -பூரணன் –
மோஷ பிரதத்வத்தால் வந்த பூரணத்வம் -இதுக்கடி ஸ்ரீ யபதித்வம் –
சர்வாதிகன் வள்ளல் கொடுப்பான் -பேச நின்ற –நாயகன் அவனே –பரிமித பலன் இல்லை –பூர்ணன்-பெறு வீடு கொடுப்பான் -ஆனந்தம் வந்ததும் -மாக வைகுந்தம் -அடியேன் வேண்டுவது ஈதே -வேத வியாசர் பட்டர் -பொறாமை படாதே -ஆண்டாள் -அவாப்த சமஸ்த காமன் -குற்றங்களை பார்க்காமல் பலன் கொடுப்பவன்
-ஞான சக்திகள் உடையவன் – சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீ ய பதித்வமே அனைத்துக்கும் காரணம் -இப்போதே எம்மை நீராட்டி -என்கிறார்கள் –
—————————————————————-
கேசவன் தமர் —மா சதிர் இது பெற்று நம்முடைய வாழ்வு வாய்க்கின்றவா -மா பெரிய பிராட்டியால் பெறுவதே மா சதிர் -சிறப்பாக கொள்ளப் படும்
உஊற்றம் உடையாய் – வேதைக சமதிகம்யனாய் -வேதங்களால் மட்டுமே சொல்லப் படுபவன் -பெரியாய் -அவற்றுக்கும் எட்டாத பெரியாய்
-ஓலைப் புறத்தில் கேட்டுப் போகாமல் -உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய் -மீண்டும் -முன்பே மகனே அறிவுறாய்-
போற்றி யாம் வந்து பல்லாண்டு பாடி புகழ்ந்து ஸ்தோத்ரம் -நாம் வந்தோம் ஆற்றாமை விஞ்சி -ராமானுஜர் -கூரத் ஆழ்வான் -போல்வார்
வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப -ஆற்றப் படைத்தான் -உடையவர் -மகன் -யதிராஜ சம்பத்குமாரர் –
அபிமான புத்திரன் இன்பமிகு ஆறாயிரம் அருளிச் செய்த -திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் -மகன் -ஆசார்யருக்கு சிஷ்யன் புத்திரன் போலே
அப்பனுக்கு சங்கு ஆழி அளித்த -திருவேங்கடமுடையான் -மகனே என்னலாமே-ஆற்றப் படைத்தான் மகனே ஹே தாத- பெரிய திருமலை நம்பிக்கு மகனே என்றபடி –
தேவராஜம் -நடதூர் அம்மாளுக்கு திருக் குமாரர் –எம்பெருமானார் –எங்கள் ஆழ்வான் -அவர் நடாதூர் அம்மாளுக்கு சாதிக்க -அவரை அம்மாள் ஆசார்யர் –
திரு வெள்ளரை -உய்யக் கொண்டார் –எம்கள் ஆழ்வான் விஷ்ணு சித்தீயம் -வாத்ச வரதாசார்யர் -நான் செத்து வாறும் -அஹங்காரம் -அடியேன் தாசன் –
ஏற்ற கலங்கள் -இட்ட கலங்கள் -எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப -பாத்ரம் இட்டால் தான் -பால் வேணும் பிரார்த்திக்க வேண்டுமோ -பாத்ரம் வைத்து மடியைத் தொட்டால் பால் சொரியும் -மாற்றாதே -சொரிவதில் குற்றம் வாராது -ஏற்ற பாத்ரம் வைக்க குற்றம் வரலாம் -அர்த்தியார் குற்றமே ஒழிய -அவன் அருளுவதில் குற்றம் இல்லையே
ரஷ்யாபேஷம் எதிர்பார்த்து இருப்பான் -ஸ்ரீ மதே நாராயாணாயா -உத்தர -ஆய -அர்த்தத்தில் பிரார்த்தனையா சதுர்த்தி -பிரார்த்தனா கர்ப்பம் –
தாதார்தயா சதுர்த்தி -லுப்த சதுர்த்தி -பிரணவம் -புத்தி பண்ணுகிறேன் -பிரார்த்தனா கர்ப்பம் -தலையை சொரிவது போலே -பூர்வ வாக்கியம்
-அநந்ய சாத்யே சுபீஷ்டே ததேக உபாயா யாஞ்சா பிரபத்தி –ஏரி கட்டி பிரார்த்தித்து காத்து இருக்க -மழை பெய்ந்தால் நிறையும்
அவனுக்கு சொல்லும் மாசுசா -உத்தர வாக்கியம் -வியாதி தொலைந்ததை சொல்லுவதே பிரார்த்தனை – சரணாகதி –
அஜீர்ண வியாதி சொல்வதே சரணாகதி -அறிவிப்பு -குழைந்தை பால் தாய் இடம் கேட்பது -ஸ்வரூபம் பிரபாவம் இல்லை
மோஷம் கொடுப்பதும் ஸ்வ பாவம் பிரபாவம் இல்லை –
ஸ்வேன ரூபேண அபி நிஷ் பந்த்யதே -உபநிஷத் —இயற்க்கை எய்துகிறான் -ஞான ஆனந்த மயத்வம் –
கைங்கர்யம் -பிரார்த்தனை அங்கும் உண்டே -மருந்தே நாங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு பெரும் தேவர் பிதற்றும் பிரான் -நித்தியமான வேண்டுதல் அங்கே
-நித்ய விபூதி ஆதலால் த்வயம் – -லஷ்மி ஏற்ற கலம் -எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப -ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி மமை ஆஜ்ஞ்ஞை –பாபம் புண்ணியம் -முறை தப்பி
-பாபானாம் வா சுபானாம் வா -மாற்ற அதிகாரம் பெருமாள் கொடுத்து -வார்த்தை பார்த்து பேசாமல் திரு உள்ளக் கருத்து -பாபம் பண்ணியவர்களையும்
மன்னித்து விட -லகுதர ராமஸ்ய கோஷ்டி -அதற்கு மேலே நம்மாழ்வார் -சார்ந்த இரு வல் வினைகளும் -சரித்து -மாயப் பற்று அறுத்து –தீர்ந்து தன் பால் மருவி மனம் வைக்கவே திருத்தி –வீடு திருத்துவான் -ஒருவருக்காக இயல் உடன்
நாதமுனிகள் –ஊருக்காக -இசை கூட்டி கொடுக்க -லோகாந்தம் ஆக்கி – ஏகாந்தமானதை-
உய்யக் கொண்டார் -பிணம் கிடக்க மணம் புணர்வார் உண்டோ யோக ரகஸ்யம் வேண்டாம்
சென்று சேர்த்தார் -பச்சை இட்டு ஆளவந்தார் இடம் -மணக்கால் நம்பி -கீதார்த்தம் -கீதா விஷயம் பெரிய பெருமாளையும் காட்டிக் கொடுத்த பெருமை
ஸ்தோத்ர ரூபமாக்கி அருளி –ஸ்தோத்ர ரத்னம் -சதுஸ் ஸ்லோகி -ஆ முதல்வன் கடாஷித்து அருளி -இளையாழ்வார் -எம்பெருமானார் ஆக்கி அருள –
மாறநேர் நம்பி –ஈமச் சடங்குகள் செய்து அருளி -வர்ண தர்மம் -எவரேலும் அவர் கண்டீர் –பரமனே -கொள்ளலாம் கொடுக்கலாம் -கடலோசை இல்லையே அருளிச் செயல்கள் -பஞ்ச சம்ஸ்கார பிரக்ரியை மதுராந்தகம் -ஸ்பஷ்டமாக காட்டி அருளி -ராமானுஜர் -எதிர் பொங்கி -கிருபா மாத்ர பிரசன்னாசார்யர் -ஸ்ரீ பாஷ்யம் –ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் –கதய த்ரயம் -ஒன்பதினாராயிரப்படி –
எம்பார் -அரையர் அபிநயம் –சங்கு சக்கரம் அப்பூச்சி காட்டி -சொல்லார் தமிழ் –என் சினம் தீர்வன் நானே -கையால் அடிப்பதை ஆசை படுபவன் பெருமாள் அல்லன் இவன் -முகம் திருப்பி –
கூரத் ஆழ்வான் -சேஷத்வம் -ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் -தர்சனம் இழந்து தர்சனம் ரஷித்து-எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப
திருக் குருகை பிரான் பிள்ளான் இன்பமிகு ஆறாயிரப்படி
பட்டர் -பரமபததுக்கு படி கட்டி இருப்பார் -நம்பெருமாள் வைபவம் காட்டி அருளி –
நஞ்சீயர் -சந்நியாசி க்ருஹச்த ஆசார்யர் கைங்கர்யம் -செய்து காட்டி அருளி –
வடுக நம்பி -உம் பெருமாள் நம் பெருமாள் பாதுகை மேலே வைத்து -பாதுகா பிரபாவம்
நம்பிள்ளை 100 தடவை ஈடு சாத்தி அருளி -உபன்யாசத்தை வியாக்யானம் ஆக்கி
பட்டோலை -வள்ளல் வடக்குத் திரு வீதிப் பிள்ளை -வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் –
பெரியவாச்சான் பிள்ளை -கண்ணனே -ஸ்ரீ ராமாயணம் -அருளிச் செயல்கள் —
பிள்ளை லோகாசார்யர் -அஷ்டாதச ரகஸ்யங்கள் வியாக்யானம் -சார தமம் -ஜிவ்வ ஜீவாதவே நம -நம் பெருமாள் பிரமேயம் ரஷித்து அருளி
-1323-1371-வரை நம்பெருமாள் தேசிகன் -மடப்பள்ளி மணம் கமழ–
திருவாய் மொழிப் பிள்ளை -சதுர்வேத மங்கலம் -ஸ்தாபித்து -ஈடு வெளிப்படுத்தி -ஸ்வா பதேசம் பெரியாழ்வார் திருமொழி -ஸ்ரீ சைல நாதர் -வைகாசி விசாகம் –
மணவாள மா முனி ஒரு தடவை ஸ்ரீ பாஷ்யம் ஈட்டுப் பெருக்கர் -பெரிய பெருமாள் கேட்கும் படி -பாலை அங்கேயே சமர்ப்பித்து
நாம் யார் -பெரிய திரு மண்டபம் –ஒரு வருஷம் திருச் செவி சாத்தி தனியன் கொடுத்து அருளி –
ஆற்றப் படைத்தான் வைபவம் -பசுவின் வைபவம் அன்றோ இவை -கடாஷம் வேண்டி பெற்றார்கள் -படுக்கை அறை வார்த்தை கூடாதே
-இவை எல்லாம் நம் பெருமாள் இடம் காணலாம் படியான சதுர் கதிகள் -நடந்து காட்டு அருளி –
—————————————————————
சாபம் -பிரிவாற்றாமை ஆகிய துக்கமே இவர்களுக்கு இப்பொழுது சாபம் -சம்ச்லேஷித்தால் சுகம் விச்லேஷத்தால் துக்கம் பர பக்தி நிலை –
உன்னால் வந்த துக்கம் நீயே போக்கி அருள வேணும் –ஸ்த்ரீத்வம் அபிமானம் -பங்கமாய் வந்து –
அலாபம் அதிலாபம் இரண்டுமே கூடாதே சிறுச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ -திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தால் போலே -சந்திர சூர்யர்கள் -முதலில் சந்திர திங்கள் -குளிர்திக்கு முதன்மை -தண் மதியும் கதிரவனும் தவிர ஓடி -சிசிர உபசாரம் –வசந்த உத்சவம் –கதிர்மதியம் போல் -ஆஸ்ரயண வேளை இங்கே அனுபவ வேளை –
நோக்குதியேல் -துர்லபம் -வாழாட் பட்டு உள்ளீரேல் போலே
தாமரைக் கண்களால் நோக்காய் -கடாஷம் பிரார்த்தித்து -ஜன்ம ஜாயமான கால கடாஷம் -பிரகலாதன் -பெற்றான் நாரதர் -பெருமாள் கர்ப்ப ஸ்ரீ மான் –
சாத்மிக போக பிரதானத்வம் சிறுச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ –கடாஷம் எந்த நினைவுடன் -நிரந்குச ஸ்வ தந்த்ரன் –நிர்ஹேதுகமாக கடாஷிப்பான் –
சம்சார சக்கரம்- கர்மத்தின் அடியாக -பிரமித்து இருக்க -பகவத் கிருபை அடியாக -காபி உபஜாயதே -யாரோ ஒரு ஜீவன் இடம் -நாதௌ புருஷகார கேவலம் மதீயைவ இச்சையால் கிஞ்சிது கதாசன எப்போதோ யாரையாவது -அஹிர்புதியை சம்ஹிதை –பிரதம கடாஷம் -காரணம் ஒன்றும் இல்லை -புருஷகாரமும் வேண்டாம்
யாரை எப்போது தெரியாது -ஸ்வா தந்த்ரம் அடியாக -செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ –விழித்த பின்பு சிறுச் சிறிதே நடக்கிறது -என்றபடி
கடாஷம் -மோஷம் -நேராக இல்லை -பிரதம கடாஷம் –விசேஷ கடாஷம் -மோஷம் -இடைப்பட்ட காலம் -பிறவிகள் –பிரதம கடாஷம் சக்தி வாய்ந்தவை தான்
-படிக்கட்டுக்கள் உண்டே -ஈச்வரஷ்ய சௌஹார்த்யம்-இத்யாதி -யத்ருசயா -பிராசங்கிகம்- ஸூஹ்ருதம்-விஷ்ணோ கடாஷம் பிரதம கடாஷம்
-ஆசார்ய சம்பந்தம் இதன் பலன் –சரணாகதி அடுத்த நிலை –உள்ளத்தில் உணர்ந்து -நிஷித்த அனுஷ்டானம் இல்லாமல் -அதிகாரம் வேண்டும்
-அவர் திரு உள்ளம் மீறக் கூடாதே உத்தர க்ருத்யம்-வேண்டுமே -நம்மை அடைவதில் அவன் உறுதியாக இருக்கிறார் –அணைக்க வரும் பொழுது
-நாம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டுமே -பால் குடிக்க கால் பிடிக்க வேண்டி உள்ளதே -தாழ்ந்ததை விட கெஞ்ச வேண்டுமோ -ஆசார்யரும் பிராட்டியும் இதனால் தவித்து
-மேலும் விடா முயற்சி உன்னி உன்னி உலகம் படைத்து -கண்ண நீர் உடன் -நாள் பார்த்து இருப்பார் –அபிமானதுக்குள் ஒதுங்கி சிறிச் சிறிதே திருந்தி
-உஜ்ஜீவிக்கப் பார்க்க வேண்டும் -இந்த மூன்றும் இல்லாமல் நாம் இருக்க வேண்டும் –
இந்த ஜன்மத்திலே அவன் திருவடி சேர செங்கண் சிறுச் சிறிதே விளித்து அருள வேண்டிக் கொள்ளவுமாம்
—————————————————————————
வந்து தலைப் பெய்தோம் –கீழே -இங்கே இங்கனே போந்தருளி – -யாம் வந்த கார்யம் விசாரித்து அருள -பிரார்த்திக்கிறார்-வந்த காரியத்தை சிற்றம் சிறுகாலைக்கு வைத்தார்கள் -ஸ்ரீ மதே நாராயணாய நம -அப்புறம் -சரண்யன் திரு உள்ளம் -பரத ஆழ்வான் -அறியாமல் தம்பி சிஷ்யன் தாசன் தலை கொண்டு வணங்கியும் செய்ய முடியவில்லையே பெருமாள் நொந்து பேசினார் -தேவ சரணாகதி கேட்டுப் போகும் படி செய்ய முடியாதே –
பிரயோஜனாந்த பரர்கள் -கார்யம் செய்து அந்தரங்கர் காத்து வைக்கப் பண்ணினான் –
ராகவ சிம்ஹம் -யாதவ சிம்ஹம் -நரசிம்ஹம் -ரெங்கேந்திர சிம்ஹம் பின்னானார் வணங்கும் -சேராதவற்றை சேர்த்த -பராபிபாவனா சாமர்த்தியம்
பூவைப் பூ வண்ணா மனுஷ்ய -மோஷம் அருளி -கீதை வெண்ணெய்–விபீஷணன் மூலம் சத்யா லோகம் அயோத்யை -மேன்மைக்கு எல்லை நாம் சேவிக்கும் படி
உத்யோகன சயனம் -யதோத்தகாரி -பள்ளி கொண்ட பெருமாள் எழுந்து இருந்த –சங்கம் இருப்பார் போல் -போல் திருஷ்டாந்தம் அருளிச் செய்த ஆண்டாள் –
பெண் பிள்ளைகள் கதி இல்லை சொன்னது திரு உள்ளத்துக்கு புண் -பட்டதாம்
நம -நடுவை மட்டும் பார்த்தால் சொல்லலாம் -ஓம் நாராயண அறிந்தவன் சொல்ல கூடாதே -சம்பந்தம் அறிந்தும் -சகலவித பந்து என்பதையும்
அறிந்தால் -சொல்லக் கூடாதே -கிஞ்சித்து -சிறிது ஆகிஞ்சன்யம் சிறிதும் அற்ற தன்மை -நோற்ற நோன்பிலேன் -அநந்ய கதித்வம் –
ஆராவமுதே பதிகம் என் நான் செய்கேன் -முலை உண்ணும் பிள்ளையை ஆட்டு வாணியன் கையில் கொடுத்தால் போலே -விலைப்பால்– முலைப்பால் போலே –
திருஷ்டாந்தம் காட்டியது -இவை அறிந்து வர வில்லை —ரஷ்ய ரஷ்யக பாவம் -அவ ரஷணே-காரணத்வம் -வாசக வாச்ய – சேஷ சேஷி பாவம் ஸ்வ ஸ்வாமி -பாவம்
கோரமாதவம் செய்தனன் கோல் -அகதி நான் தானே யார் கிடைப்பார் என்று ஆற்றம் கரை கிடக்கிறான் –நப்பின்னை பரிகரமாக வந்து இந்த வார்த்தை சொல்லுவதோ —
பாரார்த்தம் -உங்கள் நிலையும் என் நிலையும் -முறை அறிந்து வந்தீர்கள் இந்த திருஷ்டாந்தம் சொல்லலாமோ –
அகதிம் -சரணாகதம் -கிருபா கேவலம் ஆத்மா -கிடாம்பி ஆச்சான் -சொல்ல அழகர் சொல்லக் கூடாது என்று –உடையவர் பெற்றதும் -காரேய் கருணை இராமானுசா -அறியாதர்க்கு உய்யப் புகும் ஆறும் -இக்கரை ஏறினார்க்கு இன்ப வெள்ளம் -நிலை அறியாதார்க்கு ஆழம் காலும் -கரை எற்றுமவனுக்கு நாலு ஆறும் அறிவிப்பார்
நம் ஆழ்வார் -யாரும் அகதி இல்லையே ஆழ்வார் வந்த பின்பு -சுவையன் திருவின் மணாளன் -அவனுக்கும் -யாம் பிராட்டி ஆழ்வார் மேலே
-அனைத்துலகும் வாழப் பிறந்த எதிராசர் இருக்க சொல்லக் கூடுமோ -அருளப்பாடு நம் இராமானுடமுடையார் -பெரிய நம்பி வம்சத்தார்களுக்கும் -திருமுடி சம்பந்தம்
மடக்கிளியை கை கூப்பி வணங்கினாளே-பெரிய நம்பி சேவிக்க உதாசீனராக ராமானுஜர் —
இப்படி திருஷ்டாந்தம் சொன்னதால் -போல் -புண் பட்டு தரைப்பட்டு போனாராம் -காவல் சோர்வால் வந்தது -என்று -பெருமாள் தண்டகாரண்யத்தில்
புண் பட்டால் போலே சதிர்கதி காட்டி அருள பல்லாண்டு பாடி அருளுகிறார்கள்
————————-
ஷட் ரசம் -மங்களா சாசனம் -உஜ்ஜீவன ஹேது –வாழி -பல்லாண்டு -போற்றி -ஜிதந்தே -நம -தோற்றோம் மட நெஞ்சம் –பர்யாயம்-
குஞ்சித பாதம் -சிவந்த திருவடி -பஞ்சித் திருவடி -பின்னை தன் காதலன் -கழல் போற்றி -ஐந்து விருத்தாந்தம் அருளி இதுக்கும்
அதிசங்கை பண்ணி வேல் போற்றி -என்கிறாள் –
வேல் முதலா வென்றாநூர் -திருமங்கை ஆழ்வார் -கூர்வேல் கொடும் தொழிலன் -வேல் வலவன் அருளியச் செய்த பாசுரங்கள் -உண்டே
இன்று என்னைப் பொருள் ஆக்கி –அன்று புறம் போக புணர்த்தது என் செய்வான் -ஆண்டாள் அன்று -அளந்தாய் -இன்று நாம் வந்தோம் இரங்கு
அன்று –இன்று -பிரித்து கூட்டி -இசைவு காதாசித்தம் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் உன்ன நினைவு எப்பொழுதோ தான் வரும் எங்களுக்கு
இசைவித்து என்னை உன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் அம்மானே -ஆய்க்குலத்தில் பிறந்ததும் எங்களுக்கு இசைவு உண்டு -இன்று தான் கோபர்கள் இசைந்தார்கள் –
ஏத்துவது -பறை கொள்ள இரங்கு -யாம் வந்தோம் இரங்கு -நீ வரக் கடவ நாம் வந்தோம் இரங்கு –
இரக்கம் வராமல் இருக்க எல்லாம் செய்தோம் ஆகிலும் இரங்கு என்கிறார்கள் வியாக்யானம் –
ஸ்தோத்ரம் பண்ணி -வந்து -தப்பைச் செய்தோம் –த்வரை இருக்கும் இருக்க ஒட்டாமல் வந்தோம்
ஏத்தி உத்தேச பலம் -பறை கொள்வது -ஆநு ஷங்கிக பலம்
இரண்டு பலமும் வெவ்வேறு அதிகாரிகளுக்கு ஏத்துதல் தமக்கு -பறை நாட்டாருக்கு நீங்காத செல்வம்
வந்தது -இரங்காமல் இருக்க -விஷயம்
ஊரைச் சொன்னாய் -பிரசங்கம் பிராசாங்கிகம் -யதேச்சை -யாத்ருசிகம் -ஆநு ஷங்கிகம் – அடியார்க்கு ஒதுங்க இடம் கொடுத்தாய்
இரங்கு -கிருபையை பிரார்த்திக்கிறார்
ஏத்துதல் ஸ்வரூபம் –
இரக்கமே உபாயம் -எதற்காக வந்தீர் சித்த உபாயம் பற்றிய பின்பு —
இரங்குதல் பகவானுக்கு ஸ்வரூபம் -இரங்கி அவனுக்கு பல்லாண்டு பாடுவது தன் ஸ்வரூபம் -இயற்க்கை தன்மை இருவர்க்கும் –
விதி வாய்க்கின்றது -கிருபை -இரக்கம் உபாயம் முக மலர்ச்சி பிராப்யம் -அதிகாரம் -பயமும் சோகமும்
இன்று இரங்கு -இன்றும் இரங்கு – இன்றே இரங்கு – இன்றாவது இரங்க வேண்டும்
ஸ்ருஷ்டித்ததே இரக்க காரணம் -தன்னிடம் சேர சூஹ்ருதங்களும் வைத்து -சாஸ்திரம் கொடுத்து -இரங்கி -அன்னமாய் அருமறை நூல் பயந்து –
இன்றும் இரங்க கூடாதோ -இன்றே இரங்கு -நேற்றும் நாளையும் இன்றும் உம்மிடமும் எம்மிடமும் வாசி இல்லை
வந்து எங்கள் இசைவை தெரிவித்தோம் இன்றி இரங்கு –
இவ்வளவு செய்தது எல்லாம் கார்ய கரம் அன்று -இரக்கம் ஒன்றே முடிக்கும் -24 பாட்டு -சப்தங்கள் ஒரு தட்டு -இரங்கேலோ ஒரு தட்டு –
பலத்துடன் தொடர்பு கொண்ட இரக்கம் பூர்வ ஷண வர்த்தி
மண் குடம் போலே -இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கு -முன் சப்தம் -நான் வந்தது நீ இரங்கினதால் வந்ததே இரக்கம் காரணம் -இருவருக்கும் ஸ்வ பாவம் –
சர்வ முக்தி பிரசங்கம் வாராமைக்காக -நைர்க்ருண்யம் வைஷ்மம்யமும் கூடாதே –அதனாலே சூஹ்ருதம் பேர் வைத்து -ஈச்வரஷ்ய சௌஹார்த்தம் –
யத்ருச்சா சூஹ்ருதம் விஷ்ணோ கடாஷாம் –சூஹ்ருதம் நீர் செய்ததோ நம்பெருமாள் புறப்பாடா -சூஹ்ருதம் என்பதும் கிருபையும் -ஒன்றே -கிடாம்பி பிள்ளை
சூஹ்ருத தேவர் இவர் தான் -யத்ருச்சா சூஹ்ருதம் -சாஸ்திரமும் அறியாத நாமும் அறியாத புண்ணியம்
பணம் கொண்டு போனவன் பின்னே திருடர் -அவர்கள் பின்னே வில் ஏந்தி -அவர்களுக்கு காவல் உண்டு என்று திருடாமல் -பசுமாட்டை அடிக்க பிரதஷிணம்-
– தர்மம் இஷ்ட சாதன-எதுவோ பண்ணி -சூஹ்ருதம் என்றது ஈஸ்வர அபிப்ராயத்தாலே -ப்ரஹ்மம் இச்சிக்க யத்ருச்சிக்கா -சிருஷ்டியின் பொழுதும் அப்படி இச்சைப்பட்டே சிருஷ்டித்து அருளுகிறான் -திரு உள்ளம் படியே சூஹ்ருதம் திரு உள்ள கிருபை இரண்டும் ஒன்றே –கடாஷத்துக்கு இது ஹேது இல்லை -அத்வேஷம் ஆபிமுக்கியம்
-இதற்க்கு காரணம் -யத்ருச்சா சூஹ்ருதத்தால் இல்லை கிருபையாலே தான் -சூஹ்ருதத்தையும் அவன் தானே விதைத்தான் –
ஐந்து படிக்கட்டை தாண்டி -ஆரூட பதிதன்-இதோ சூஹ்ருத தேவர் புறப்பாடு கண்டு அருளுகிறார்
லலிதா சரித்ராதிகளாலே காணலாம் -காசி தேவர் மனைவிகளில் 300 பேர்களில் ஒருவர் –இவள் இடம் அதிகமாக அன்பு கொண்டு இருக்க
-முற்பிறவியில் -மைத்ரேயர் -நதிக்கரையில் கோயில் -இவள் எலியாக -நெய் முடிந்து அணையும் முன்பு -திரியை இழுக்க -பூனை வர –
பயந்து முகம் விகாரம் -தூண்டி விட்டு நன்றாக எரிய -இதனால் இப்பிறவி கிடைத்தது -ஆசார்யர் சொல்லிக் கேட்டேன் -சூஹ்ருதத்தால் பிறந்தேன் என்றேன்
-தப்பு –ஈஸ்வர அனுஹ்ரஹத்தால் பிறந்தேன் சொல்லு நீ துஷ்க்ருதம் செய்ய போனாய் அது நல்ல செயலாக
மாறிற்று -தூண்டி விட்டது என் விஷயம் என்பதால் அவன் சங்கல்பித்து சூஹ்ருதம் ஆக்கினான் -சௌஹார்த்தம் காரணம் –
இரங்கின படியால் சூஹ்ருதம் தலையில் விழ வந்தோம் இரங்கு –ஏத்தினது ஸ்வரூபம் வாய் படைத்த பிரயோஜனம் -தீர்ப்பாரை –வண் துவாரபதி மன்னனை ஏத்துமின் — ஏத்துதலும் தொழுது ஆடுமே -சகி வெறி விலக்கு -உன்னித்து மற்ற ஒரு தெய்வம் தொழாள் -ஏத்துதல் உத்தேச்யம் பலன் -ஆணுஷங்கிக பலன் -எழுந்து ஆடும்
தொழுது ஆடி தூ மணி வண்ணற்கு ஆட்செய்து -அடுத்த பாட்டு -அம்மா பாட்டு இல்லை உடனே எழுந்து ஆடி -திருநாமங்களை சொல்லு என்று சொன்னதை –
யானும் ஏத்தி ஏழு உலகும் முற்றும் ஏத்தி பின்னையும் தானும் ஏத்தி -ஏத்தி சொல் -தெளிவாக -ஆழ்வார் ஏத்திலும் –
தேனும் பாலும் -கன்னலும் பரம போக்கியம் -ஒரு பலன் -யானும் எம்பிரானை ஏத்தினேன் யானும் உய்வானே -ஸ்வரூப பிரயுக்தம்
ஏத்துகின்றோம் நாத்தழும்ப குழ மணி தூரமே -ஸ்வரூபம் பெற அடித்தான் -வண் தமிழ் நோற்க நோற்றேன் -போற்றி என்றே -ஏத்தினேன் என்ன குறை
-நோன்பு தபஸ் -கிருபையால் பாடினேன் –அவ்யபித உபாயமாய் இரக்கமே உபாயம்
———————–
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து – -ஐஸ்வர்யம் கைவல்யம் அல்பம் அஸ்தரம் அநித்யம்-பகவத் அனுபவம் சாலச் சிறந்தது
ஒழித்து வளர -சகல மனுச நயன விஷயமாகாமல் விபவம் அந்தர்யாமி பட்டது பட்டதே
தீங்கு நினைந்த கஞ்சன் -மனச அபசாரம் -பேய் பூதனை இத்யாதி அனுப்பி காயிக அபசாரம் –
நெடுமால் -மாலே -மால் -நெடுமை இங்கே -10 வருஷம் பெற்ற தாயை பிரிந்த வ்யாமோஹம்
பிறந்தது -ஆதி -மத்திய அவசானம் -கம்சனை முடித்ததுடன் முடிந்தது -மற்றவை எல்லாம்-ஸ்ரீ கீதை -பாரத யுத்தம் போல்வன – சிறுச் சேவகம்
ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம் –புனர் ஜன்மம் இல்லை இவற்றை அனுசந்தித்தால் -அகர்ம வச்யன் கர்ம வச்யன் போலே பட்டது கிருபையாலே
-எங்களை அர்தித்து நீ வந்தாய் -ஆவிர்பாவம் -மகனாய் பிறந்து -வேண்டி தேவர் இரக்க -பிறந்த பயன் -சம்சாரிகள் உஜ்ஜீவனம்
–அவனையும் மறந்து நம்மையும் மறந்து பல பிறவிகள் எடுக்க நாம் பிறக்க -நம்மையும் உணர்த்தி அவனையும் உணர்த்தி பிறவிகளை அறுக்க
அவன் பிறந்தான் தூணிலே தோற்றினது போலே கர்ப்பத்தில் இருந்து பிறந்து -பன்னிரு திங்கள் மணி வயிறு வாய்த்தாள் -அதிக நடிப்பு —
ஜாயமான சௌ ஸ்ரேயான் பவதி –பிறந்து புகர் அடைகிறான் -அஜோபிசன் –சம்பவாமி ஆத்மா மாயா -எளிவரவு இல்லாமல் -பிறந்தது வளர்ந்தது
நினைப்பவன் பிறவி அறுக்கிறான் ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம் -பிறந்தவாறும் -ஆழ்வார் -ரிஷிகள் ஆவிர்பூதம் -சேராதவற்றை சேர்ப்பான்
அஜகா அபிசன் பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமான் –அவ்யயாத்மா இறப்பிலி -பூதானாம் ஈஸ்வரன் -ஒன்றையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் சம்பவாமி பிறக்கிறான் –
அபிசன் -இருந்து கொண்டே -மூன்று இடத்திலும் கூட்டிப் பொருள்கள் -அஜகா -பிறப்பிலி இறப்பிலி ஈஸ்வரன் -மூன்றும்
அச்சுதன் அமலன் என்கோ அடியவர் வினை கெடுக்கும் நச்சு மா மருந்தம் -நலம் கடல் அமுதம் என்கோ கண்ணனை கூவுமாறு அறிய மாட்டேன்
திருத்தக்க செல்வம் ஈச்வரோபிசன் -ஒளித்து வளர -அவயயாத்மா அபிசன் இறப்பிலி -மூன்றும் இந்த பாசுரத்தில் உண்டே –
அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகத்வம் சொல்லப் படுகிறது இத்தால் -எம்பெருமானார் -கல்யாண ஏகத்வம் ஈச்வரத்வம் –
கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ணப் பண்ணிய மாயன் வளரும் பொழுதும் -இப்படியே -அவிதேயாத்மா -ஆஸ்ரித பாரதந்த்ர்யம் –
நிரந்குச ஸ்வா தந்த்ர்யம் இரண்டும் உண்டே -ஸ்வா தந்த்ரம் அடியாக ஏற்றுக் கொண்ட ஆஸ்ரித பாரதந்த்ர்யம் -ஆதிக்யம் ஸ்திரமாக இருக்கும்
கர்ம பலனும் கிருபா பலனும் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் -அர்ஜுனனை பெறாமல் உடம்பு வெளுத்ததாம் -பிறவி -நமக்கு என்று கோல
-தந்தை காலில் விலங்கு பட்டது நம் பிறவி படும் –
——————————————————
மாலே -பாசுரம் அரையர் இசையால் அருள வட பத்ரசாயி ஆண்டாளுக்கு அனைத்தையும் வழங்கி -நீராட்ட உத்சவம் -ஆலின் இலையாய் –
அகடிதகடநா சமர்த்யன் -நமக்கும் சாம்யாபத்தி -மாலே -சௌலப்யம் -மணி வண்ணா சௌந்தர்யம் -ஆலின் இலையாய் -பரத்வம் -மூன்றும் சேர்ந்த பசும் கூட்டு –
இற் பிறப்பு இரும் பொறை கற்பு மூன்றும் களி நடம் சீதா பிராட்டி -மூன்றும் சேர்ந்த பசும் கூட்டம் –
மேலையார் -கோபிகள் -செய்வான -நோன்பு -அதற்கு வேண்டுவன கேட்டியேல் –உள்ளம் உருகி -மணி வண்ணா ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம் -சொல்வதை திருச் செவி சாத்தாமல் -வஞ்சி மருங்குல் நோக்கி -அழகு ஸ்வரூபம் பாரார்த்தம் -பார்த்து -ஆறு உபகரணங்கள் கேட்கிறாள் -ஞாலம் நடுங்க முரல்வன -படை போர் புக்கு முழங்கும்
அப் பாஞ்ச சன்யம் -போல்வன சங்கங்கள் -உனக்கு ஒரு வேளை -எங்களுக்கு பாகவதர்களை எழுப்ப உன் திரு மஞ்சனத்துக்கு –அர்ச்சை திருக்கோயில்கள் உண்டே
-இங்கே பல துரி யோதனாதிகள் உண்டே -போய்ப்பாடு உடைய சாலப்பறை -இடம் உடைத்தான -பேரி வாத்தியம் -பல்லாண்டு இசைப்பார் -கோல விளக்கு
-பாகவத திருமுகம் பார்க்க -கொடியே- விதானமே –
மாலே -யாருக்கு -சொல்லாமல் -அனைவருக்கும் மாலே -ஆஸ்ரிதர்களுக்கு -பாரதந்த்ர்யம் -கூடாரை வெல்லும் சீர் -கம்சனை வென்றார்
-கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பாய் நின்ற நெடுமால் -தாய் தந்தை இடம் -நந்தன் பெற்றனன் காணுமாகில் அருளாய்
மாலே -கிருஷ்ணன் உடைய கல்யாண குணங்களை ஆய்ச்சிகள் நிரூபிக்கிறார்கள் -நாராயணன் இத்யாதி தப்பச் சொன்னோம் -பரத்வத்துக்கு எல்லை கண்டாலும் சௌலப்யத்துக்கு எல்லை காண ஒண்ணாதே–அவை எல்லாம் -பரத்வம் -இடு சிகப்பு -ஆஸ்ரித பாரதந்த்ரமே இவனுக்கு இயற்க்கை -பிரதான குணம் –
கை பிடித்த மனைவியே பிரதான குணம் -சொல்லுவார்கள் -அந்தரங்கர் அறிவாரே -சரணாகத வத்சலன் -சீதை -அங்கே -மாலே -இங்கே கோபிகள்
வாத்சல்யம் பாரதந்த்ர்யம் -பஷபாதம் -அந்தரங்கர் அறிவார்களே -மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் -பொய்யனாகும் புறம்பே தொழுவார்க்கு எல்லாம்
மாயனை -கிருஷ்ணன் அனுபவிக்க முடியாது என்று பரத்வம் சென்று அங்கு அனுபவிக்க முடியாமல் கீழே வர மன்னு வடமதுரை மைந்தன்
பர அபர -மேன்மைக்கும் எளிமைக்கும் எல்லை -மாலே –ஆலின் இலையாய் -பொருந்தாத இரண்டும் -சிறுமா மனிசரே என்னை ஆண்டார் –
ஒரே வியக்தி ஒரே காலத்தில் அனுபவிக்கும் அதிகாரிகள் வேற -பரர்கள் அபரர்கள் என்னும் படி தேவாதி தேவன் அன்றோ இவன்
-பரமேச்வரேச்வரன்-என்றே ராமானுஜர் இவனைக் குறிப்பார் –பிரமனை மாற்ற விஸ்வக்சேனர் கண் சாடை காட்டி யானைக்கு அருள
அரை குலைய தலை குலைய ஓடி வந்தான் -மை வண்ண நறும் குஞ்சி –நைவளம் பாடி –நம்மை நோக்கா -இறையே நயங்கள் பின்னும் செய்யும் அளவில் –அவ்வண்ணத்தவர்– அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே- எங்கும் பக்க நோக்கு அறியான் என் பைம் தாமரைக் கண்ணன் –தாமரைக் கண்ணன்
-விண்ணோர் பரவும் தலை மகன் -மாம் -அஹம் -உவந்த உள்ளத்தனாய் –நீண் முடியன் -சௌலப்யம் பரத்வம் -ஐ ஐந்து பரத்வம் சொல்லி
ஆஸ்ரயிக்க மாலே ஆலின் இலையாய் -சௌலப்யம் சொல்லி பரத்வம் சொல்லுகிறார்கள்
பரத்வம் அபாரத்வம் -பிடந்து பிரவாதவன் -மால் ஆலின் இலையாய் – விரோதம் இல்லையே -ஆலின் இலையாய் –வேண்டியதை கொடுக்க -சொல்வதை கேட்க மால் -அவாக்ய அ நாதரான்– அவன் காது கொடுத்துக் கேட்க மாலே -சாம்யாபத்தி வந்தாலும் ஸ்வாமி தாஸ பாவம் மாறாது
-ஆனந்தத்தில் சாம்யம் -தொழும் கை தொழுவிக்கும் கை -ஸ்வாமி என்பதாலே பரத்வமும் சௌலப்யமும் காட்டி அருளுகிறார் –
ஆநிரை கூப்பிட சங்கு பாரோர் -குடக் கூத்தாடும் பறை -பரியால்வார் -நப்பின்னை கோல விளக்கு -கருட புட்கொடி -விதானமும் அதி சேஷன்
-உம்மை நாம் கொண்டோம் பெரு மதிப்புடன் இருக்க சம்மானம் கேட்கிறாள் –
———————————————————————–
சாமீப்யம் சாம்லோக்யம் சாம்யாபத்தி சாயுஜ்யம் -சேர்ந்து இருந்து அனுபவிப்பது -துக்க அபாவமே மோஷம் இல்லை வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்வே
-துக்க அபாவம் சுக பிராப்தி -ப்ரீதி உந்த கைங்கர்யங்கள் –ஆனந்தம் மோதம் ஆமோதம் பிரமோதம் சம்மோதம் -காண்பது -அடைவது -அனுபவம் –
அனுபவ பிராப்தி -ப்ரீதி உந்த கைங்கர்யம் நடாதூர் அம்மாள் -மேலை தொண்டு -உகப்பிக்க -அந்தி தொழும் சொல்லுப் பெற்றேன் –
மகிழ்ந்து -நாலாம் பாட்டில் தொடங்கி -இங்கே குளிர்ந்து –முடித்து -நீராட்டத்தால் மகிழ்ந்து கூடி இருந்து குளிர்ந்து -ப்ரஹ்மானந்தம்-அடியவர் குழாம்களை கூடி
குளிர்ந்து -பாகவத சமாஹம் சத் சங்கமே குளிர்ச்சி –சோஸ்நுதே சர்வான் காமான் விபச்சித் யாதாம்ய ஞானம் உள்ளவன் பக்தஸ் பாகவதாஸ் சஹா
சாயுஜ்யம் சொல்லும் பாசுரம் இது சாம்யாபத்தி முன் பாசுரம் -கோவிந்தா -உன் தன்னைப் பாடி உன்னையே பாடி என்றபடி -பாடுவதே பறை கொள்வது –
சம்மானம் -நோன்பு உபகரணங்கள் கேட்டு இதில் ஆறு பரிசுகள் –நாடு நன்றாக புகழும் படி பெற்ற பரிசு -என்று அணைய இவை முதலாக பல –
-நீ பூட்ட நீ யும் நப்பின்னை பிராட்டியுமாக சேர்ந்து பூட்டி உடுத்தி -பால் மால் பனி வெள்ளம் -அக்கார வடிசில் -வாய் நெய் -முழம் கை வாழி வாறும் நெய் இங்கும் மூன்றும் -பகவத் அனுபவம் ஒன்றே -உயிர் தரிக்கவே உண்டு -உனக்கு வேணும் என்பதால் இவை –
சாயுஜ்யம் -கூடி இருந்து -குளிர்ந்து இருந்து அனுபவம் -குணங்கள் அனுபவித்து —இன்னார் என்று வகை இல்லாமல் -கூடி இருந்து –
கூடாரை வெல்லும் சீர் –ஆரம்பித்து –கூடி இருந்து -பெரியாழ்வார் அனவைரையும் கூட்டிக் கொண்டு திருப்பல்லாண்டு -பொதுவிலே ஆண்டாள்
–ஆழ்வார்களையே பற்றிய ஆண்டாள் மதுரகவி ஆழ்வார் -பதின்மர் பன்னிருவர் -அன்பன் -பொதுவாக இவரும்-
பக்தர்கள் பக்தர்களுடன் கூடி -அந்தமில் பேரின்பத்து அடியவர்களுடன் கூடி நித்ய கூடுதல் -சத் சங்கம் இங்கே
கூடாரை வெல்லும் குணம் -சீர் -ஒன்றை வைத்து வென்றால் குணப் பேரைச் சொல்லலாம் -தம்பி சீலத்துக்கு இலக்கானான்
தங்கை அழகுக்கு இலக்கானான் இவன் அம்புக்கு இலக்கானான் –
ஜிதந்தே -நீ வென்றால் எம்மிடம் தோற்பாய் -பாபம் போகும் மோஷம் போவம் தோற்றோம் மட நெஞ்சம் –
கிம் கார்யம் சீதயா மம -பக்தனுக்காக பிராட்டி -மரியாதை குறைவாக அரசனாக நினைக்காமல் ராவணன் ஆண்டி போலே நிந்தித்தால் -என்ற பெருமாள் நினைவு –
சுக்ரீவன் வாலி-விபீஷணன் ராவணன் -பல் திருஷ்டாந்தங்கள் கூடாரை வெல்லும் சீர் -கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் -பார்த்த சாரதி -பெயரை வாங்கிக் கொண்டானே
உன்னுடன் கூடன் என்று ஊடும் பராங்குச நாயகி —-வெல்லும் வ்ருத்த விபூதி யான் -கூடாரை வெல்லும் சீர் இங்கும் பார்க்கலாமே
ராவணன் -விபீஷணன் -இருவரும் இவனுக்கு சரீரம் -அனுகூல பிரதிகூல விபாகம் அற வ்ருத்தாகாரம் -கூடாரை -கூடிநாறும் கூடி இருந்து ப்ரஹ்ம ஞானி உணர வேண்டும்
சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம -தத் ஜலான் -தத்தஜ தத்தல தத்தனு -சாந்தமாக உபாசித்து -குளிர்ந்து –சாந்த உபாசீத -ப்ரஹ்ம திருஷ்டி உடன் கூடி இருந்து குளிர்ந்து இருக்க வேண்டும் –உலகத்தில் இருந்து வேறுபாடு -எல்லாம் அவன் விபூதி -உணர்ந்து -மேலே சரணாகதி அனுஷ்டானம்
———————————————————————————————-
28-முன் வாக்ய சரணாகதி அனுஷ்டானம் -29- பின் வாக்ய கைங்கர்யம் –மேம்பொருள் போக விட்டு –அகத்தடக்கி -சரணாகதி
காம்பற வாழும் சோம்பரை –கைங்கர்ய பிரார்த்தனை -ஒழிவில் காலம் /அகலகில்லேன் இறையும்-போலே -முக்தக ஸ்லோஹம் -தேசிகன்
ந வேதாந்தாது சாஸ்திரம் -ந மதுமதனாது தத்வம் அகிலம் -ந த்வய மகா மந்த்ராது அகிலம் -ஈஸ்வர ருசி பரிகிரிகீதம் சரம ஸ்லோஹம் –
ஆசார்ய ருசி பரிகிரிகீதம் த்வயம் ஜப்தவ்யம் குரு பரம்பரையும் த்வயமும் குரு பரம்பரை பூர்வகமாக அனுசந்தித்தால் தான் கார்யகரம் ஆகும்
குறை ஒன்றும் இல்லா கோவிந்தா –நோற்ற நோன்பிலேன் -ந தர்ம நிஷ்டோச்மி -கர்ம யோகம் இல்லை சொல்ல தெரியாத அறிவு ஒன்றும் இல்லாத
ஆயர் பெண்கள் -அறிவில்லாத -அறிவு ஒன்று இல்லாத -அறிவு ஒன்றும் இல்லாத -கர்ம ஞான பக்திமூன்றும் இல்லாத -வரவும் பிரசக்தி இல்லாத ஆய்க்குலம் –
உன் தன்னை உன்னையே -என்றவாறு -நிர்பர நிர்பய – பொறுப்பு பாரம் திருவடியில் -திருத் துழாய் அலங்கல் ஒன்றுமே திருமுடி –பொலிந்து நின்ற பிரான் ஆழ்வார் -சூழலில் -ஒக்கலை -நாவில் நெற்றி உச்சி -உளானே -தந்தோம் தந்தோம் தந்தோம் -தங்க பட்டயம் -மறியல் -ஆழ்வார் திருநகரி -ஆயாசம் போக -திருமஞ்சனம் செய்து உத்சவம் நடக்கும் நாங்கள் தேடின புண்ணியம் அல்லோம் -எங்களைத் தேடிவந்த புண்ணியம் உடையோம் -பைத்ருக தனம் உண்டே
சத்யா சங்கல்பத்தம் -ஜீவனை விட்டு விட மாட்டேன் -சத்ய சக்தனாலும் உன்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்தம் உண்டே –
சீறுகையும் அருளே சீறி அருளாதே –இறைவா நீ தாராய் பறை -ஸ்ரீ மதே நாராயணாய நம -உத்தர வாக்கியம் -கைங்கர்ய பிரார்த்தனை -ஆரம்பித்து
அடுத்த பாசுரத்தில் அருளிச் செய்யப் போவதை பொசிந்து காட்டுகிறாள் திருப்பாவை ஆகிறது இப்பாசுரம் -சிற்றம் சிறுகாலை -எல்லே இளம் கிளியே –
இறைவா –கூப்பிட்டு நீ தாராய் -உன்னால் அல்லால் யாவராலும் -நீயே தாராய் -அவனையும் விளித்து ஆஸ்வாசப் படுத்தி உணர்த்தி நீ தாராய் என்கிறாள்
வெண்ணெய் ஆழ்வார் -இரண்டு இடத்திலும் உண்மையாக -வைகலும் வெண்ணெய் கை கலந்து -பாத்ரத்துடன் கலந்து – கைகள் கலந்து -திருட உதவினவர்கள் உடன்
கை கலந்து -ஆகிஞ்சன்யம் -அநந்ய கதித்வம் -வெளியிடுகிறார்கள்
ஷட்வித சரணாகதி -ஆனுகூலச்ய சங்கல்பம் –பிராதி கூலச்ய வர்ஜனம் -ரஷிஸ்தியதி விஸ்வாசம்- கோத்ருப்த வர்ணம் ததா -ரஷகத்வ பிரார்த்தனை -கார்ப்பண்யம் -கைமுதல் இல்லாதவன் -ஆத்மா நிஷ்ஷேப -பொறுப்பு நம்மது இல்லை -ஆத்மா யாத்ரை கிருபாதீனம் -தேக யாத்ரை கர்மாதீனம்
சம்பாவித குணங்கள் -ஆறு -த்வய வாக்கியம் ஆறு பதங்கள் –
இங்கே சொல்லும் விஷயங்களும் ஆறு -கறைவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம் –முதல் -கார்பண்யம் கைமுதல் இல்லை -உன்னை இல்லை
என்று சொல்ல வில்லையே -யோ நித்ய -அவனே மற்றவை புல்லுக்கு சமம் -மற்றவை கண்ணிலே பட வில்லை எங்களுக்கு காமாத் கோப்ய
அனுஷ்டான பர்யந்தமாக ஞானம் ஆக வேண்டும்
2-அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து —பிறந்த குலத்தைப் பார் –
3-உன் தன்னை –குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா -தங்கள் இடம் இருக்கும் கைம்முதல் என்னது காட்டுகிறார்கள் தேடி வந்த புண்ணியம் உண்டே
நாம் தேடி பண்ணின புண்ணியம் இல்லை மாயனை மன்னு வட மதுரை மைந்தன் அன்றோ மதுரையார்மன்னன் -அங்கே உய்த்திடுமின் -பிரார்த்திக்கிறாள்
4-தடுத்தும் வளைத்தும் –உன் தன்னோடு உற்றோம் -உறவேல் -நவ வித சம்பந்தம் –ஒழிக்க ஒழியாது
5-அபராத ஷாமணம் பண்ணுகிறார்கள் சிறுபேர் அழைத்தோம் சீறி அருளாதே -ஒரு குளிக்கு ஒன்பது குளி சொன்னோம்
அறியாமல் –சிறு பிள்ளைத் தனம் -அன்பால் –
6- பிராப்யம் பிரார்த்திக்கிறார் -இறைவா நீ தாராய் பறை -எங்களைப் பார்த்தாலும் நீ பறை தர வேண்டும்
உன்னைப் பார்த்தாலும் நீ பறை தர வேண்டும்
பிரதி பந்தகங்களின் பாஹூள்யத்தை பார்த்தாலும் நீயே தர வேண்டும்
பறை தருவான் முன்னால்–உபதேச க்ரமம்-விஷய வைலஷண்யம் முதலில் சொல்லி -இங்கே தாராய் பறை இங்கு -கொடுத்தால் தான் கைங்கர்யம் –
ஆகிஞ்சன்யம் கார்ப்பண்யம் -எந்த அதிகாரம் இல்லாததே அதிகாரம் –அறிவு ஒன்றும் இல்லாத -ஜ்ஞானான் மோஷம் அஜ்ஞ்ஞானம் சம்சாரம் –
தமேவ வித்வான்அரிவாள் முக்தி -தத் ஜ்ஞானம் கிம் ரூபம் கேட்டால் கர்ம ஞான பக்தி யோகங்கள் வரும் –அதனால் அதே சொல்லால் -அடிப்படை இல்லையே –
சம்ஸ்கரிக்கப் பட்ட -வைராக்யத்துடன் -சேர்ந்த ஞான -கர்ம யோகங்கள் -பற்றுக்கள் இல்லாமல் -மூன்று த்யாகம்-வேண்டுமே
-ஆத்மானுபூதி சித்தியின் பொருட்டு முதல் ஆறு அத்யாயங்கள் -முதல் படி -ஆத்மா ஞானம் சாஷாத்காரம் அனுபவம் –
சார்வே தவ நெறிக்கு தாமோதரன் தாள்கள் -பக்தி -பிரபத்தி கர்ம யோகத்துக்குள்ளும் ஞானம் உண்டே -அறிவு தான் அடிப்படை -அறிவாளி சாந்தி அடைகிறான் –
வாக்ய ஜன்ய வாக்யார்த்த ஞானம் -பக்தி ரூபாபன்ன ஞானம் -பக்திச்ய ஞான விசேஷயச்ய -மதி நலம் -மதி பக்தி நலம் ஞானம் –வேதனம் -அறிதல் -நினைத்தல் -இடைவிடாமல் நினைத்தல் -அன்புடன் நினைத்தல் –மூன்றும் -த்யானம் -அநு த்யானம் -சிநேக பூர்வ -ஞானம் மூன்றுக்கும் போது -அதனால் அறிவு ஒன்றும் இல்லாத என்கிறார்கள் –கர்ம ஞான பக்தி யோக ஸ்தானத்திலே நீயே -உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கே ஒழிக்க ஒழியாது -கலந்து கட்டியான பக்தி -பர பிரசாதம் -கால ஷேபமாக பக்தி பண்ணிக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் -சிறு பேர் -நாராயணன் மூன்று தடவை -மூன்றாக பண்ணினேன் -எளிமை காட்ட வந்த இடத்தில் -அஹம்வோ பாந்தவ சாதவா -பேய் பெண்ணே பிள்ளாய் -சொன்னோம் -சீறி அருளாதே -பாகவத அபசாரத்துக்கும் ஷாபணம்–சர்வாபதாரான் ஷமஸ்வ -சீறி அருளாதே –
—————————————————————————————–
எம்மா வீட்டுத் திறமும் செப்பம் -பிராப்ய நிஷ்கர்ஷம் -அறுதி இட்டு ஸ்தாபித்து அருளுகிறார் -கைங்கர்யம் பிரார்த்தித்து ஒழிவில் காலம் –
அவனே பிராப்யம் –உபாயமாக -நாம் ஆக்கிக் கொண்டோம் -வேறே வழி இல்லாமல்
சிற்றம் சிறுகாலை வந்து இதில் -வந்து –ஏற்ற கலங்கள் –வந்து உன் வாசல் கண் -நேரடி உரையாடல் –அம்கண் –வந்து -/
கோயில் –யாம் வந்த கார்யம் /24-இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கு /உன்னை அர்தித்து வந்தோம் -விடாமல் ஐந்து பாசுரங்களில் -பிராப்ய த்வரை –
பொற்றாமரை பாவனத்வம் போக்யத்வம் -போற்றுவதே பயன் -போற்றும் பொருள் கேளாய் -கலக்கம் பிராப்ய த்வரையால் அருளி
-போற்றி பொருள் கொள்ள வந்தோம் அல்லோம் -பிரார்த்தித்து அதற்காக கேட்க விலை –
பெற்றம் ஆ நிரைகள்-மேய்த்து உண்ணும் குலம் உண்ணாத நீ உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து – -எங்களை கொள்ளாமல் போகாதே -எங்கள் இடத்தில் -என்றவாறு –
ஏழ் ஏழ் -பிறவிக்கும் -14/49/ என்றைக்கும் -உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் -பறை அனுபவ ஜனித்த ப்ரீதி கார்ய கைங்கர்யமே -உனக்காகவே உனக்கே செய்ய வேண்டும்
தனக்கே யாக எனைக் கொள்ளுமீதே -அவனுக்கேயாக –மற்றை நம் காமங்கள் –ஆண்டாள் நிலையில் இருந்து
-இங்கே கைங்கர்யத்தில் ஸுய போக்த்ருத்வ புத்தி -அந்த காமம் மாற்ற–உத்தர வாக்யார்த்தம்-
கைங்கர்யத்தால் இன்பம் -ஆட்செய்து -கைங்கர்ய ஜனித ப்ரீதி -தோள்கள் இரட்டித்து செங்கண் -அவன் முகாரவிந்தம் மலர –
ஞானம் வந்ததும் -சரணாகதி –கைங்கர்யம் -முகோலாசம்-ஒன்றைப்பத்தாக்கி -திருமால் -இன்புறுவர் -படிப்படியாக –
28/29/30–சாம்யாபத்தி சாயுஜ்யம் 26/27–
ஸ்ரீ மதே நாராயணாய நம -அர்த்தம் -29–சிற்றம் சிறுகாலை –
அறிவு ஒன்றும் இல்லாத -இவர்கள் எப்படி இந்த அர்த்தம் -மயர்வற மதி நலம் அருளினது உண்டே
அறிவு காரணம் பிரயோஜனம் கர்ம பக்தி -அறிவின் சிதறலே -வெளிப்பாடே -கர்ம ஞான பக்தி
அனுஷ்டானம் அறிவு வந்த பின்பு -அறிவின் செயல்பாடு
ஞாத்ருத்வம் வந்ததும் கர்த்ருத்வம் வருமே
அறிவின் வெளிப்பாடு -புலன் அடக்கம் -அன்பும் -அறிவும் சேர்ந்ததே பக்தி –
குறை ஒன்றும் இல்லாத -கிருஷி பலம் அவனுக்கும் கர்ம ஞான பக்தி –
இதிலும் ஆறு பகுதிகள் உண்டு
-உன் தன்னோடு உறவு -நவவித சம்பந்தங்கள் உறவேல்
-ஓங்காரத்தில் மூன்று உறவுகள் -அகாரம் காரணத்வம் -அவ ரஷனே ரஷகத்வம் -ஆய -லுப்த சதுர்த்தி -சேஷி சேஷ பாவம் –
நம -எனக்கு நான் அல்லன் -நீயே உபாயம் -மிருத்யு சம்சாரம் அமிர்தம் மோஷம் -அஹம் என்னுடையவன் அல்லேன் -எனக்கும் எனக்கும் தொடர்பு அல்ல –
நான் தனித் தத்வம் இல்லையே -நான் உன்னை அன்றி இலேன் -சரண்யன் சரணாகதன் சம்பந்தம் பொது நின்ற பொன்னம் கழல் -விண்ணோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் கண்ணாவான் அசேஷ சரண்யன்
நாராயணாய-அனைத்து உறவும் மாதா நாராயண -அவரே இனி யாவார் -ஆபாச பந்துக்கள் விட்டு –
கீழே ச்வீகாரம் -அதற்குப் பலமாக கைங்கர்ய பிரார்த்தனை இங்கே -பிரார்த்தனா மதி சரணாகதி –இறைவா நீ தாராய் பறை கைங்கர்ய பிரார்த்தனை உண்டு அங்கும்
அறிவு ஓன்று இல்லாமை -இயலாமை ஒழிக்க ஒழியாமை இரண்டும் -சொல்லி -சரணாகதி –
சத்த யுக்தாயாம் -ஞானி -விட்டுப் பிரிய மாட்டான் -தவிப்பான் இயலாமை –
த்வயம் ஆறு சப்தங்கள் -விபக்தி முடிவது ஓர் பாகம் -ஸ்ரீமன் நாராயணசரனௌ – இரண்டு திருவடித் தாமரைகளை -சரணம் -உபாயமாகப் -பிரபத்யே -பற்றுகிறேன் -ச்வீகாரம் -தஞ்சமாக பற்றுகிறேன் -வருதல் செல்லுதல் -வந்து -21- ஆரம்பம் பல தடவை பதுலு கது-கத்யர்த்தா புத்யர்த்தா -இப்படியாக புத்தி பண்ணுகிறேன் -நினைக்கிறேன் இல்லை -மனம் இப்படியும் சிந்திக்கும் அப்படியும் சிந்திக்கும் புத்தி இதிலே வைக்க வேண்டும் —சிந்தனைக்கு கருவி மனம் –
புத்தி உறுதியாக முடிவு எடுப்பது புத்யர்த்தா -ச்வீகாரம் 28 பாசுரம் முடிந்தது -பலம் -29-உன் தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம் -உறவேல் ஒழிக்க ஒழியாது -28-
நடுவில் -உறவை ஒத்துக் கொண்டு -உனக்கே நாம் ஆட்செவோம் -உத்தர வாக்கியம் –ஸ்ரீமதே நாராயணாய -நம –நாலாவது வேற்றுமை -ஸ்ரீ மத் உடன் நாலாவது வேற்றுமை –முன் வாக்கியம் -ஸ்ரீ மன் நாராயண சரனௌ இரண்டாம் வேற்றுமை ஒரு தடவை தான்
அங்கு அவள் கார்யம் வேற இங்கே வேறே -புருஷகாரம் -அவனுக்குள் அடங்கி இருப்பதால் விட்டு பிரிக்க முடியாமல் அங்கே சப்தமே பிரியாது
-ஸ்ரீ குண விக்ரஹ குண விபூதி விசிஷ்டன் காட்ட ஒரே சப்தம்
இங்கே ஸ்தானம் வேற -கைங்கர்யம் -மிதுனத்தில் -தேவியுடன் கூடிய தேவரீருக்கு -என்றபடி -சேஷி தம்பதிகள்- -தெய்வத்தை தாயாக நினை -மாத்ரு தேவோ பவ –மாதா நாராயண பவ என்பதால் –
ஆய -கைங்கர்ய பிரார்த்தனை -நம -களை அறுக்கிறது -மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று –
ஸ்வரூப விரோதி -உனக்கே -ஏகம்-நம –உறுதிப்பாடு -சேஷ பூதன் அனன்யார்ஹ சேஷ பூதன் அற்றுத் தீர்ந்தவர் -ஸ்வரூபத்தில் அஹங்காரம் மமகாரம் –
உனக்கே -உகாரம் -எனக்கும் நான் அல்லேன் –ஓம் நம –
சாதன விரோதி -நம நம -மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ -காம்பற தலை சிரைத்து-உபாயாந்தரங்கள் விட்டு -நான் பற்றினேன் -என்ற அஹங்காரம் இல்லாமல் -உபாய நைரபேஷ்யம்-அவரே அவர் பொருட்டு அவர் இன்பத்துக்காக அவர் சொத்தை சேர்த்துக் கொண்டான்
பிராப்ய விரோதி -நாராயணாய விரோதி -உனக்கே ஆட் செய்வோம் -நாம் ஆட்செய்வோம் -அறிவு இருந்தாலே கர்த்ருத்வம் போக்த்ருத்வம் வரும் –
செயல்பாடு -அனுபவம் -ஆனந்தம் –களை அகற்றுவது உத்தர வாக்ய நம -இவற்றை தான் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று –
உன் தன் திரு உள்ளம் இடர் கெடும் தோறும்-நாங்கள் வியக்க இன்புறுதும் -உன் ஆனந்ததுக்காகவே -வேய் மறு தோளிணை –ஆர் உயிர் நீ -ஆ பின் போகல் —
ரமதே யத்ர வைதேகி –தனித்து இளைய பெருமாளுக்கு ஆனந்தம் தலையில் வைத்த காரணத்தால் கண்ணீர் விட்டார்
இவை ஒழிந்த உடனே செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் -அறிவுக்கு வடிகால் -அவர்கள் முக விலாசம் பார்த்து இன்புறுதல் அறிவின் காரணம் –
—————————————————————-
வங்கக் கடல் கடைந்து -மாதவரானார் -அதனால் கேசவர் குழல் அழகர் -பிராட்டி அனுபவிக்கும் கேச பாசங்கள் –
மதி நிறைந்த நன்னாளால் -ஆரம்பம் –திங்கள் திருமுகம் -முடிவில் –
அன்று அங்கு பறை கொண்டதை –அனுஷ்டானம் அது -மேலே அநு காரம் –
அர்ச்சகரை திருக்கல்யாணம் சீதை பெரிய பெருமாளை திருக் கல்யாணம் ஆண்டாள் –
இன்று இங்கு இப்பரிசு -எங்கும் -காலத்தாலும் தேசத்தாலும் -இன்று-பொதுச் சொல் -அஸ்மத் குருப்யோ நம போலே –கால த்ரயத்துக்கும் பொருந்தும் படி
த்வாபர -ஆயர் –கலி யுக துவக்கம் -ஆண்டாள் –நம் காலம் -பின் வரும் காலமும் -உரைப்பர் -அர்த்தம் தெரிந்தோ தெரியாமல்
மேலே பலன் -திரு மால் -செங்கண் திரு முகத்து செல்வத் திரு மால் -விபூதிகள் உடைய திவ்ய குணங்கள் திவ்ய விக்ரஹம் – ஆஸ்ரித வ்யாமோஹம்
-ஸ்ரீ விக்ரஹ குண விபூதி விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் –
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தொல் -நால் தோள் அமுது மட்டும் இல்லை ஒவ் ஒரு பாட்டுக்கும் இரட்டிக்கும் —
மல்லாண்ட திண தோள் தொடங்கி -தோளில் தொடங்கி தோளில் முடித்து -எங்கும் திருவருள் பெற்று பல்கிப் பெருகும் -மேட்டு மடை பள்ள மடிக்கு பெருகி வருமே
எங்கும் என்றும் எல்லாரும் -எப்படிச் சொன்னாலும் பெறுவார் -பெற்று இன்புறுவர் -கல்யாண குணங்களை அனுபவித்து ஹாவு ஆனந்தம் பிரமோதம் சம்மோதம் –
அனுஷ்டித்த -அநு கரித்த -அநு சந்திக்கும் நமக்கும் பலன் பெற ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவை -பின்னானாரும் உஜ்ஜீவிக்க –உபாய உபேயம் கண்ணன் திருவடிகளே காட்டி அருளி —நிர்வேதம் மோஷத்துக்கு முதல் அடி தேசிகன் –வீடுமின் முற்றவும் –
பிரயோஜனாந்த பரர்களுக்கும் கார்யம் செய்பவன் -வங்கக் கடல் கடைந்த -லஷ்மி தந்த்ரம் பிறந்ததும் கடல் கடைந்த காலத்தில் –பாஞ்ச ராத்ரம் இறுதியில் உள்ள பகுதி –
ஒல்லை நானும் கடைவன்—தாமோதரா மெய்யறிவன் நானே -பாகவத ஸ்பர்சம் உகந்து -நானும் கடைவன் பார் கடல் நானே கடைவன்
ஆய்ச்சிகள் வெண்ணெய் காணில்-அவன் உண்ட வெண்ணெய் ஈது என்னும் -உறி அடி உத்சவம் இன்று அனுக்ரஹம் இங்கே என்று பட்டர் -சென்ற ஐ திக்யம் –
திங்கள் திருமுகம் –கண்ணன் கதிர்மதியம் போல் -குளிர்த்தி மட்டுமே –பாகவதர்கள் அனுக்ரஹம் மட்டுமே -லஷ்மி துல்யமான – இவளை-
திவளும் வெண் மதி போல் திரு முகத்து அறிவை –திங்கள் முகத்து இல்லை திங்கள் திரு முகத்து -சந்தரன் ஒப்புமை இல்லை நிஷ்கலங்கம் –
ஞானம் சூர்யன் போலே ஆதித்யவது ஞானம் புத்தி யோகம் ததாமி -ஆழ்வார்கள் -திங்கள் சந்தரன் போலே மயர்வற மதி நலம் அருளப் பெற்ற -அக்லிஷ்ட அத்புத ஞானம் –
தண் தெரியல் -பட்டர்பிரான் -ஜகத் வியாபாரம் வர்ஜம் என்றே குளிர்ந்து இருக்கும் -அவனுக்கு அது இல்லையே பரம சாம்யம் -ஆனந்தத்திலே சாம்யம் –
குழையும் வான் முகத்து ஏழையை ப்ரஹ்ம ஞானம் வந்த பராங்குச நாயகி —
கண்ணார் –விண்ணோர் நாண் மதியை விரிகின்ற வெஞ்சுடரை -நாண் மதிப் பெருமாள் -நாய்சிமார் விழி விழிக்க ஒண்ணாதே –
அங்கு அன்று அப்பறை கொண்ட வாற்றை பிரகாரத்தை –
அணி – புதுவை -அகார உகார மகாரான்கள் – மூவரும் நின்று சேவை பிரணவம் சிங்காசனம்
பட்டர்பிரான் -வேதம் வல்லார்களுக்கு உபகாரன் -அழகிய மணவாளனுக்கு உபகாரகர் என்றுமாம்
மாலாகாரர் மாலை -கோதை என்னும் மாலை -சங்கத் தமி மாலை -மாலைக் கட்டினாள்-பட்டர் பிரான் கோதை -கோதாவரி தப்பினாள்-கோதா திருநாமம் சூடிதனதால்

ஸ்ரீ ராமாயணம் திருப்பாவை -பூமி பிராட்டி சம்பந்தம் -சரணாகதி சாஸ்திரங்கள் –
மார்கழி வையத்து ஓங்கி -திருக்கடித்தானமும் என்னுடைச் சிந்தையும் –உருவு கரந்து–சர வர்ஷம் -ஆனை ஆயிரம் தேர் குதிரை 1 கோடி
-3.5 மணி கணீர்-சர மழை பொழிந்த பலன் -எங்களுக்கு ஜல மழை வேணும் –
போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் -சுபாஹூ மாரீசன் -திருஷ்டாந்தம் -தீயினில் தூசாகும் –
சர்வான் தேவான் நமஸ்யந்தி -ராமருக்குக்கா அயோத்யா மக்கள் அர்ச்சனை த்ரேதா காலத்திலும் கோயில் உண்டே -புள்ளரையன் கோயில் இங்கும்
திருக் கோ மண்டலம் -புஷ்பங்களை ஏந்தி வர -கைங்கர்யன்களைக் கொண்டே -பொன் வட்டில் பிடித்து புகப் பெறுவேன் ஆவேனே
-நிலைத்து நிற்கும் பெயர் அகஸ்த்ய பிராதா போலே மாமான் மகளே –
நோற்றுச் சுவர்க்கம் –புண்ணியனால் -நேராக சம்பந்தம் -ராமோ விக்ரகவான் தர்மா -சேவித்து புண்ணியம் பெற வேண்டாம் சேவித்ததே புண்ணியம் –
போவான் போகின்றாரை போகாமல் -கூரத் ஆழ்வான் -எம்பெருமானார் உடன் சேர்வதை அழகர் இடம் பிரார்த்தித்தது -ஆத்மகுணவான் இவரை உள்ளே
அரங்கனை சேவிக்க அனுமதிக்க -எம்பெருமானார் உடன் சேரவே ஆத்மா குணம் -எம்பெருமானார்-ஆளவந்தாரை திருநாட்டுக்கு
அலங்கரிக்கக் கூட்டிச் சென்ற அரங்கனை சேவிக்காமல் திரும்பியது –
நல் செல்வன் தங்காய் -திரிஜடை நினைத்து ஆண்டாள் அருளிச் செய்கிறார் —
செங்கல் பொடிக் கூறை -தத்ர காஷாயோ வ்ருத்தர் -பெருமாளையே பார்த்து கூறை வெளுக்க அவசரம் இல்லாதவர் போலே -இங்கும்

1991-முதல் ஸ்வாமி திருப்பாவை -அருளி -முன்பு 40 வருஷம் திருத்தகப்பனார் -திருப்பாவை காலஷேபம் அருளி –
ஒவ் ஒருதடவையும் ஒவ் ஒரு பாசுரத்துக்கும் ஈரிரண்டு தோள்கள் -பெருகி –
மாதவன் -திருமால் -பூர்வ உத்தர வாக்ய ஸ்ரீ மத்வம் -எங்கும் -தோல் கன்றுக்கும் இரங்குமா போலே
நம்பியைக் காண நங்கைக்கு ஆயிரம் கண் வேணும் -கொம்பினும் காணும் தோறும் -அங்கனே தான் -தவம் உடைத்து தரணி-எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் –
——————————————————————————————————-
ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: