ஸ்ரீ ராமாயணமும் திவ்ய பிரபந்தமும் –ஸ்ரீ உ வே அக்காரக் கனி ஸ்வாமிகள்-

சபரி தந்த கனி உவந்து -இந்த ஒன்றே ஆழ்வார்கள் ஸ்ரீ ஸூ கதிகளில் இல்லாமல் பாசுரப்படி ஸ்ரீ ராமாயணம் –
24000 ஸ்லோகங்களின் சுருக்கம் பெருமாள் திருமொழி –
கங்கை காங்கேய கதைகள் -விஸ்வாமித்ரர் வசிஷ்டர் சண்டைகள் இல்லையே -எச்சில் வாய் -அசத் சங்கீர்த்தனம் இல்லாமல்
எல்லா இழவுகளும் தீர -தேவகி புலம்பல் தசரதர் புலம்பல் தீர -திருச்சித்திர கூடம் -திருப்பதி -ஸ்ரீ கோவிந்தராஜன் -சபா பதி -வேறு தெய்வம் சமானமோ –

போக சயனம் -நடராசன் ஆடும் ஆட்டத்தை பார்த்துக் கொண்டு –சித்ரா கூடம் ஆனந்தம் போலே இங்கே கிட்ட –
அம் கண் -அழகிய இடங்கள் -கோப பவனம் -கைகேயி கோபித்து வரம் பெற்ற இடம் –
வகுள பூஷண பாஸ்கர உதயம் ஆனதே -த்வாதசி ஸூ ர்ய உதயத்துக்கு காத்து இருக்க வேண்டாம் –
பெண்களும் பேதையும் தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டே அருளிச் செயல்கள் -வெம் கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்காய்
ராம திவாகரன் -அச்யுத பானு –வகுள பூஷண பாஸ்கரர் -லோக திவாகரன் -ராமானுஜ திவாகரன் –
ஜய ஜய மஹா வீர -ரகுவீர கத்யம் -ஸ்ரீ வீர ராகவன் -சூர்பணகை அழகாலே வென்றான் ராவணனை சீலத்தாலும் விபீஷணனை சீலத்தாலும் வென்றான் –
தாசரதியே திருவேங்கடத்தான் –
நடுவில் திரு வீதிப்பிள்ளை -பராசர பட்டர் பேரன் -நம்பிள்ளை இடம் அசூயை -ராமன் சத்ய வாக்யத்தால் லோகங்கள் வென்றான் ஐதிகம் –
சத்யமேவ ஜயதி –
ஜய ஜய ஜன்ப பூமி -பெருமாள் விபீஷணன் இராவண வத அநந்தரம் இலங்கையில் தங்க சொன்ன போது-அருளியதை
நேபால் அரசு சின்னத்தில் இன்றும் கொண்டுள்ளார்கள்
உத்தர ராமாயணம் -நாய் குலைக்க -அந்தணர் -கல்லை எடுத்து -தண்டனைக்கு -உண்மை ஒத்துக் கொண்டார் –
நாய் இடமே கேட்க -ஸ்தாபனத்துக்கு அதிகாரி –
இது தண்டனையா -தர்மாதிகாரியாக இருந்து -ஈன ஜென்மமாக பிறந்தேன் –
ராமன் -தாடகை -கண்ணன் -பூதனை முதலில் பெண்ணை கொன்ற ஒற்றுமை
மந்த்ரம் கொள் மறை முனிவர் -விஸ்வாமித்ரர் காயத்ரி மந்த்ரம் -ருஷி சந்தோ தேவதைகள் சொல்லியே மந்த்ரம் –
மந்தாரம் தாரயதி மந்த்ரம் -உச்சரிப்பவனை தாங்கும் –
இதே அர்த்தம் காயத்ரி —
விடுபட்ட அனுஷ்டானம் காமம் குரோதம் -காமோ காரிஷி மன்யுகாரிஷி -சொல்கிறோம்
பயம் இல்லாமல் அனுஷ்டானம் பண்ணலாம் பய நாசனன் பெருமாள் அருகில் இருப்பதால் -மாரீசனைக் கொன்ற பிள்ளை தனம்
-பின்னை இருந்த இருப்பு மிருக ஸ்தானம் -தானே
திருவடி அருளிய அடையாளங்கள் -வால்மீகி அருளிச் செய்யாதவை -மயர்வற மதி நலம் அருளப் பெற்றவர்கள்
தம் த்ருஷ்ட்வா சத்ரு ஹன்தாரம் –தம் -அவரை –பல விளக்கங்கள் -வைதேஹி -சப்தார்த்த ரசம் –கர தூஷ்ணாதி வத அநந்தரம் –
ஜடாயுவுக்கு -பெருமாள் -ஈமச் சடங்கு திருஷ்டாந்தம் -மாறநேர் நம்பிக்கு -பெரிய நம்பி –
லோக நாத சுக்ரீவன் நாதன் இச்சதி –
விபீஷணனுக்கு கடல் கரையிலே பட்டாபிஷேகம் -ராவணன் சீதையை கொடுத்தால் அயோத்யைக்கு அரசனாக்கி இருப்பார் –ஜ்வரம் நீங்கப் பெற்றான் -பிரமோதக -விஜ்வர -பஷி -குரங்குகளை மீட்ப்பித்து இந்த்ரன் -பெருமாள் அழுதான் -ஜடாயுவுக்கு ஈமச் சடங்கு பண்ணாமல் இருந்தால்
உயிர் பிழைப்பித்து இருக்கலாம் -பஷி விஷயமான தாபம் –
ஸ்ரீயஸ்ரீ திருமகளோடு வீற்று இருந்த செல்வன் –கைங்கர்ய ராஜ்யத்தில் அபிஷிக்தனாக ஆசைப் படுவார் -ஸ்ரீ மான் வனஸ்பதி
-பிராட்டி இடம் பெருமாள் -ஸ்ரீ மாதவம் கைங்கர்யம் கொடுத்ததால் –
தன் சரிதை கேட்டான்-அகஸ்த்யர் முதலில் சொல்லி -லவ குசர்கள் சொல்ல -தன்னை விட தன கதையில் மக்கள் மூழ்கி இருக்க
கண்ணாலே கண்டு அனுபவிக்கப் பட்ட நாம் -குலசேகர் ஆழ்வார் காட்டிக் கொடுக்க -வேறு இன்னமுதம் மதியோம் நாமே
உத்தர நாராயணம் வால்மீகி அருளியதே ஆசார்யர்கள் பல பிரமாணங்கள் காட்டி –
பகவத் பாகவத சம்பந்தம் உள்ள இடம் என்பதாலே வடமதுரையில் அவதரித்தான் கண்ணன்
சென்றால் குடையாம் -லஷ்மணன் படுக்கை விட்டு பிரியாமல் பெருமாள் -திறல் விலங்கும் இலக்குமணனை பிரிந்து தன்னுடைச் சோதிக்கு எழுந்து அருளி –
திரு இந்தளூர் விசாலமான கர்ப்ப க்ருஹம் –அதே போலே தில்லைச் சித்ர கூடம்
நல் பாலுக்கு உய்த்தனன் -சம்ச்லேஷத்தில் சுகமும் விச்லேஷத்தில் துக்கமும் -என்ற அர்த்தம் –
தேவை இடாதவர் -ராமன் –
சர்வ தரமான் பரித்யஜ்ய -எல்லா தர்மங்களையும் நன்றாக விடு -மாம் மாம் ஏக்கம் சரணம் வ்ரஜ -எவ்வளவு தேவைகள் –
தில்லை நகரச் சித்ர கூடம் -கோவிந்தராஜர் -இன்றும் அதே பாசுரங்கள் -அனுசந்தேயம்
நலம் திகழ் நாரணன் அடிக்கீழ் நண்ணுவார் -நிகமத்தில் –
பெரியாழ்வார் -திரு மொழி -ராமன் மேல் பதிகம் -பெரிய ஜீயர் வைபவம் –
மாற்றுத்தாய் -சீற்றம் இலாதானைப் பாடி -கோபம் வசம் -நாம் வசம் கோபம் உத்தேச்யம்
மாறு -பெற்ற தாய்க்கு போலியான சுமுத்ரா தேவி -வனம் போ -சொன்னாள்-நல்லது தான் –
அந்த அகைகேயி அபிமானித்த ராஜ்ஜியம் -உனக்கு வேண்டாம் ஒருவரும் அபிமாநியாத ஒன்றே உனக்கு -வானமே போ என்றாள்
திருப்படை வீடு அலங்கரித்து -காப்புக் கட்டி -திரு அபிஷேகம் மட்டும் செய்ய வேண்டியதே
ஐயர் அழைக்கிறார் –பிராட்டி மங்களா சாசனம் பண்ணி அனுப்ப -திக்குகள் ரஷிக்கட்டும்
பிராட்டிக்கு சன்மானம் பண்ணி -தோள் மாலையை சாத்தி -கூரத் ஆழ்வான்
-பட்டர் -திருவடியை வருடி பிடித்து அனைவரும் பார்க்க செய்தார் பெருமாள் -ராசிக்யம் –
உபநிஷத் பூர்த்தி வியாக்யானம் ஆதி சங்கரர் சொன்னவை நாம் கொள்ளலாம்
-நம் சம்ரதாயம் விரோதமாக வியாக்யானம் மட்டுமே -வேதாந்த சங்கரஹம் -காட்டி -அருளி
எப்பொருள் யார் யார்ர் வாய் கேட்டாலும் மெய்ப் பொருள்
-பட்டர் பகவத் குண தர்ப்பணம் -பரம ரசிகர்
மன்னவன் பணி அன்று ஆகிலும் நும் பணி மறப்பனோ -பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடியனேன் பெற்றது அன்றோ -அவனும் என்னைப் போலே -ஆவான் –
கூற்றுத் தாய் -கைகேயி -யமன் போன்ற -சௌகுரார்யம் பார்க்காமல் வனம் போகச் சொன்னதால் –
கைகேயி வெறுப்பினால் சுமத்ரை அன்பினால் போகச் சொல்லி
நாலூர் பிள்ளை அருளிய அர்த்தம் –நாலூர் ஆச்சான் பிள்ளை -பகவத் விஷயம் நினைவுடன் வணங்கி திரு நாராயண புரம்
ஆசார்யர் ஸ்பர்சம் பட்ட இடம் கொண்டாட்டப் பட வேண்டியதே –
மாற்றுத்தாய் -கைகேயி -ச பத்னி கௌசல்யை நினைவாக -மாறு -விபரீதம் ஒப்புமை போலி பல அர்த்தங்கள்
-பரத ஆழ்வான் நினைவுக்கு விரோதம் என்பதால் -கூற்று -கூறு பாயசம் -உண்டே -வனம் போ சொன்னதால் -அன்புள்ளார் நினைவால் கூற்றுத் தாய்
வனம் சென்ற பிராட்டி -கருப்பேந்த்ரம்-கண்டு சீதை பிராட்டி பயப்பட வில்லை -கரும்பு ஆலைகள் –
யாளி -மிருகம் துதிக்கையில் யானை மாட்டி -சிம்ஹம் முகம் துதிக்கை உண்டு
திருமங்கை ஆழ்வார் ராமன் அனுபவம் –
ராஷச கோஷ்டியிலும் பாடி அருளி -அவர் பஷத்தில் பேசி பெருமாள் பராக்கிரமம் பேச –
10-2- தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ –தோற்ற வர வார்த்தை –எம் கோன் -ராவணன் செய்த தீமை –இம்மையிலே நாங்கள் பலன் பெற்றோம் –
அயோத்யாவசிகள் பெருமாள் பின்னே போக பாரித்து இருக்க லஷ்மணன் போகிறான் என்றதும் நாம் அனைவரும் செய்யும்
கைங்கர்யம் இவன் செய்வான் என்று அறிந்து மகிழ்ந்தார்கள் -மித்ர நண்பன் –என்பர் வால்மீகி
அர்ச்சா மூர்த்தி ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் போலே கோயில்களில் அனைத்துமே நித்ய சூரிகள் அம்சம் -என்ற எண்ணம் வேண்டுமே
எம் கோன் பட்டான் -முதல் பாசுரம் -ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்ததால் சொல்கிறார்கள் -பெரியவாச்சான் பிள்ளை
அரக்கர் ஆடு அழைப்பார் இல்லை -நஞ்சீயர் அப்பிள்ளை -ஆடு -ஆடு போலே மே மே காத்த கூட ஆள் இல்லை வெற்றி அர்த்தம்
-அத்தை பேச்சுக்கு கூட சொல்ல ஆள் இல்லை –ஆடு சிம்ஹம் -கதை –
பெருமாள் மடி கிடைத்ததே ராவணனுக்கு ஹிரண்யனுக்கு —அத்தை ஆசைப் படுகிறார் திருமங்கை ஆழ்வார்
எரிகிற வீட்டில் ஏதேனும் உள்ளதா என்று தேடுவர் இருவர் -நம்பிள்ளை விபீஷணன் இராவணனுக்கு உபதேசம் -சீதா பிராட்டி மற்று ஒருவர்
அஹங்காரம் மமகாரம் கொண்டு எறிந்த இராவணன் -உடலையும் உயிரையும் பிரித்த பையல் –
தம்பி சொல் கேளாத கோஷ்டியில் இருந்து தம்பி சொல் கேட்கும் கோஷ்டிக்கு போனான் ஸ்ரீ விபீஷண ஆழ்வான்
நெய் உண்ணோம் –சொன்ன பின்பு ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் -என்கிறாள் ஆண்டாள் -கூட்டில் இருந்து கோவிந்தா என்று கூப்பிடும் கிளி
ஊட்டுக் கொடாது -செறுப்பனாகில் -உலகளந்தான் என்று உயரக் கூவும்
-தனிச் சிறையில் விளப்புற்ற கிளி மொழியாள்-சீதா பிராட்டி -அதில் என்ன சந்தேகம்-கிளி கதை –
அடியேன் -சொல்லி சமாதானம் -அடியே என்றால் சண்டை மல்லிகை மாலை கொண்டு ஆர்த்ததுவும் ஓர் அடையாளம் -கணையாழி சேர்த்து வைத்த கதை
துணைத்தேடல்
தருமம் அறியா குறும்பன்
எல்லாப் பொய்கள் உரைப்பான்
இந்த திரு நாமங்களுக்கு எதுவுமே ஈடாகாதே –
ரணசோர்–கத்தினால் மகிழ்வானாம்-நந்தன் வீட்டில் நவநீத ஆட்டம் -எளிவரும் இயல்வினன்-
சிறையா வைத்ததே குற்றமாயிற்று -திருமங்கை ஆழ்வார்
மனித கூற்றம் -சாதிப்பேச்சு -மானிடமாக வந்து -சாஷாத் நாராயணன் -இராவணன் வரம் அறிந்தவர்கள் என்பதால் –
பொல்லா வரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தான் -அசுரனை -என்று இருந்தால் ஹிரண்யன் என்னலாம் –அரக்கர் நிசாசரர் –
இரட்டை வடம் சாத்த -வடை மாலை ஆஞ்சநேயர் -வடையும் வாயு அவரும் வாயு புத்ரன் –
சிந்தூரம் -ராமன் வென்றதும் –செய்தி கேட்டதும் குங்குமம் பூசிக் கொண்டதும் -வெற்றிச் செல்வம் –
பதிம் விச்வச்ய -எனக்கும் அவன் கணவன் -உடம்பு எல்லாம் பூசிக் கொண்டானாம் –

—————————————————————————————————-

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய வாச்சான்  பிள்ளை  திரு வடிகளே சரணம்.
குலேசேகரர்    ஆழ்வார் திரு வடிகளே சரணம்.
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள்  ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு வடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: