ஸ்ரீ யதிராஜ சப்ததி—ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் ஸ்வாமி–

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேசரீ
வேதாந்தாசார்ய வர்யோமே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான்
பாரொன்றச் சொன்ன பழ மொழியில் ஓரொன்று
தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வானேறப் போமளவும் வாழ்வு –
———————————————————————————————————————

1-கம் அபி ஆத்யம் குரும் வந்தே கமலா க்ருஹமேதி நம்
ப்ரவக்தா சந்தசாம் வக்தா பஞ்ச ராத்ரச்ய ஸ்வயம் –

-வேதங்களை பிரமனுக்கு கற்பித்து பஞ்ச ராத்ர ஆகமம் வழங்கி பெரிய பிராட்டியார் உடன் சேர்ந்து உள்ள பெரிய பெருமாளை
-முதல் ஆசார்யன் – -வணங்குகிறார்-

கம் அபி ஆத்யம் குரும்-பிரதமம் -ஆதி -குரு-ஓதாதே ஓதுவிக்கும் ஒருவன் தானே
-கம் அபி யாரோ ஒருவன் -பிரசித்த விசேஷணம் -அத்யந்த ஸ்துதி வாக்கியம்
வந்தே-வந்தனம் க்ரியா பதம்– ஞான அநு கூல வியாபாரம் -ஸூ அதிக உத்கர்ஷம் –
கமலா க்ருஹமேதி நம் -சர்வ ரக்ஷகன் -க்ருஹஸ்தன் இவன் -பெரிய பிராட்டியார் -சப்த லோகீ-ஸமஸ்த லோகங்களுக்கும்
-க்ருஹம் வளப்படுத்துபவன் -க்ருஹமேதி -ஸ்ரீ யபதி-பிராபப்யமும் ப்ராபகமும்
ஆச்சார்ய க்ருத்யம் சொல்கிறது மேல்
ப்ரவக்தா சந்தசாம் வக்தா பஞ்ச ராத்ரச்ய ஸ்வயம் –
சந்தஸ் -வேதம் –
வக்தா -சொல்கிறவன்
ப்ரவக்தா -பிரகர்ஷம் -பிரவசனம் -கால ஷேபம் -வசனம் ஸ்வ தந்திரமாக பேசுவது
தனது சங்கல்பத்துக்கு பரதந்த்ரனாக உள்ளான் –
வேதம் நித்யம் -அப்வருஷேயம் -என்பதும் அவன் சங்கல்பம் தானே –
வேதம் ஈஸ்வரன் பரஸ்பர நிரூபகம் -அவனால் செய்யப் பட்டது என்று சொல்லக் கூடாதே -சுருதி பிரமாணம் –
ஸ்வ அபிப்ராயத்தால் பாஞ்சராத்ர ஆகமம் அருளி -என்றவாறு –இவனே வக்தா -வேதத்துக்கு ப்ரவக்தா -என்றவாறு —

—————————————————————-

2-சஹ தர்ம சரிம் சௌரே சம்மந்த்ரித ஜகத்திதாம்
அனுக்ரஹ மயீம் வந்தே நித்யம் அஜ்ஞாத நிக்ரஹாம்

அருளே வடிவாகவும் -தண்டனை என்பதை அறியாதவளாயும் -உலக சிந்தனையே அநவரதம் செய்து கொண்டு
பெரிய பெருமாளுக்கு ஏற்ற ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாரை -வணங்குகிறார்-

சஹ தர்ம சரிம் சௌரே-விஷ்ணு பத்னீ இவளுக்கு ஏற்றம் -ஸ்ரீ அவனுக்கு ஏற்றம் -சர்வ சேஷிக்கு –சௌரே-ஸ்ரேய பூதன்-பரத்வம் ஸுலப்யம் இரண்டும் சித்தம் –
ஸூரசேனன் -வாஸூ தேவர் உடைய தந்தை -குலத்தையும் காட்டும்
சம்மந்த்ரித ஜகத்திதாம் –மந்த்ரித-ஆலோசனம் -ஜகத் ஹிதம் –சம் யக்-ஏக அபிப்ராயம் ஒரே நினைவு இருவருக்கும் –
அனுக்ரஹ மயீம்
வந்தே -வணங்குவோம்
நித்யம் அஜ்ஞாத நிக்ரஹாம் -நிக்ரஹ பிரகாரம் அறியாதவள் -அறிந்தும் அறியாதவள் -அவ்விஞ்ஞாதா அவன்
ஆஸ்ரித அபராதங்களை அறியாதவன் -சகஸ்ராம்பூ -அறிந்தவன் -சரணாகத வாத்சல்யன்-போக்யமாக கொள்பவன்
-காணாக் கண் இட்டு இருப்பவன் -இவள் நித்யம் -எல்லார் விஷயத்திலும் எப்பொழுதும் -அவன் கதாசித் இவளுக்கு நித்யம் என்றவாறு –

————————————————————

3-வந்தே வைகுண்ட சேநாநயம் தேவம் ஸூ த்ரவதி சகம்
யத் வேத்ர சிகரே ஸ்பந்தே விச்வம் ஏதத் வ்யவஸ்திதம்

பிரம்பின் நுனி அசைவால் உலகை இயக்கி ஸூத்ரவதி சமேத விஷ்வக் சேனரை -வணங்குகிறார்-

————————————————————————————————————————–

4-யஸ்ய சாரஸ்வதம் ஸ்ரோதோ வகுளா மோத வாசிதம்
ஸ்ருதீ நம் விஸ்ரமாயாலம் சடாரிம் தமுபாஸ்மஹே

திரு மேனி மட்டும் இல்லை ஸ்ரீ ஸூ க்திகளும் மகிழம் பூ மணக்கும் படி வெள்ளம் இட்டு வர வேதங்கள் ஒய்வு எடுத்து கொண்டபடி ஆயின –
அப்படிப் பட்ட நம் ஆழ்வாரை நாம் உபாசிப்போம்-

யஸ்ய சாரஸ்வதம் -வாக் தேவதா –
ஸ்ரோதோ -பிரவாஹம்
வகுளா மோத வாசிதம் -வகுளம் ஆமோத வாசித்தம்-மகிழம் பூ பரிமளம் நாள் கமழ் -மகிழ் மாலை மார்பினன் –
அஸ்மாத் குல தானம் போக்யம் – வண் குருகூர் நகரான
ஸ்ருதீ நம் விஸ்ரமாயாலம் –அலம் போதுமானவை –விஸ்ரமம் ஒய்வு -தத்வ ஹித புருஷார்த்தம் -ஆழ்வார் நன்றாக வெளியிட சுருதிகள் ஒய்வு எடுத்தனவாம் –
சடாரிம் தமுபாஸ்மஹே -ப்ரீதி பூர்வகமாக த்யானம் செய்து அனுதியானம் உபாசனம் –

———————————————————————————————————-

5–நாதேந முனிநா தேந பவேயம் நாதவா நஹம்
யஸ்ய நைகமிகம் தத்த்வம் ஹஸ்தாமலகதாம் கதாம் –

வேதார்த்தங்கள் உள்ளங்கை நெல்லிக் கனி போலே தெளிவான நிலை பெறப் பெற்ற நாத முனிகள் மூலம் நாம் உயர்ந்த குருவை அடைந்தேன் –

நாதேந முனிநா தேந -நாத -முனி இரண்டு பதமாக கொண்டு சிஷ்யர் ஸுசீல்யம் -நாத சப்தம் -அத -அப்புறம் சொல்லாமல் -உடனே உபதேசித்து அருளி
முனி மனா சீலன் -திவ்ய சரணார விந்தங்கள் அனைவரது தியானம்
பவேயம் நாதவா நஹம்
யஸ்ய நைகமிகம் தத்த்வம்–நிகமம் வேதாந்தங்கள் –நிகமே பாவம் நைகமிகம் -வேதாந்த சித்தம் -தத்வ த்ரயம்
-போக்தா போக்யம் பிரேரிதா-உபய நியாந்தா -ஈஸ்வரன் –
ஹஸ்தாமலகதாம் கதாம் -ஹஸ்தம் -நெல்லிக்கனி -சம்சயம் விபர்யயம் இல்லாமல் பிரத்யக்ஷமாக காட்டி அருளி –
-ஆத்ம பிரமாணம் மங்களாசாசன ஸ்லோகம் -ஆளவந்தார் -பரமதங்களை கண்டனம் பண்ணி –
ததீயம் மதம் ஸூ ஸ்தாபனம் -சாஸ்வத மதம் -யோக மஹிமை தத்வ த்ரயம் பிரத்யக்ஷம் ஜீயாத்

———————————————————————————

6-நமஸ்யாம் அரவிந்தாஷம் நாத பாவே வ்யவஸ்த்திதம்
சுத்த சத்த்வ மயம் சௌரே அவதாரம் இவ அபரம்

நாத முனிகளின் சிந்தனைகளையே மனசில் நிலை நிறுத்தி -சுத்தசத்வ மயமும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் மற்றும்
ஒரு அவதாரமுமான ஸ்ரீ உய்யக் கொண்டாரை வணங்குகிறேன் –

நமஸ்யாம் அரவிந்தாஷம்-புண்டரீகாக்ஷர் -நமாமி –
நாத பாவே வ்யவஸ்த்திதம்-நாதஸ்ய பாவ -மநோ வ்ருத்தி விசேஷம் -ஸ்திரமாக உள்ளவர் –
குருகை காவல் அப்பன் – பிணம் இருக்க மணம் சூடுவாரோ – நம்மை உய்யக் கொண்டார் –
சுத்த சத்த்வ மயம் -ஸ்வ பாவமாக -பிராஸூர்யார்த்தம் மயம் -ஆனந்த மயம் போலே -ரஜஸ் தமஸ் இடம் இல்லாதபடி
-அப்ராக்ருதம் -குண சத்வம் -பரமபதத்தில் த்ரவ்யம் -சுத்த சத்வம்
சௌரே அவதாரம் இவ அபரம்-அவன் கல்யாண குணங்கள் திரு மேனி போலே -சுத்த சத்வம் -ஜென்ம கர்ம மே திவ்யம்

——————————————————————————————-

7-அனுஜ்ஜித ஷமா யோகம் அபுண்ய ஜன பாதகம்
அச்ப்ருஷ்ட மத ராகம் தம் ராமம் துர்யம் உபாஸ்மஹே

நான்காவது ராமரை –ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பியை -நாம் உபாசிப்போம் –

அனுஜ்ஜித ஷமா யோகம் -ஷமா குணம் ஆஸ்ரயமாக-விடாமல் -அனுஜ்ஜிதம் -பச்சை இட்டு ஆளவந்தார்
-சம்பிரதாயத்துக்கு ஆக்கி அருளின –உஜ்ஜித ஷாமா யோகம் பரசுராமர் -பரசுராமனின் வியாவருத்தம்
அபுண்ய ஜன பாதகம் –பெருமாளின் இவருக்கு வியாவிருத்தி-புண்ய ஜன -ராக்ஷசர் -பாதகம் செய்தார் பெருமாள் – –
இல்லாத தோஷத்தை சப்தத்தால் ஏறிட்டு அருளுகிறார் -நைகி நிந்தா நியாயம் இந்த ஸ்லோகம்
அச்ப்ருஷ்ட மத ராகம் தம் -பலராமனின் வியாவருத்தம்
மதம் ராகம் சுரா பானம் பருகி -யாதவர் -பாபம் இல்லையே -யது குலம் -சந்த்ர வம்சர்-க்ஷத்ரியர் -யாதவர் என்றால் இடையர் இல்லை –
ராகவா யாதவீயம் ஸ்தோத்ரம் ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேங்கடாத்ரி அருளிச் செய்து உள்ளார்
யாதவர் -இடையர் இரண்டும் கிருஷ்ணன் இரண்டு குலம் –
ராமம் துர்யம் உபாஸ்மஹே -நான்காவது ராமர் –ராம மிஸ்ரர் –

——————————————————–

8-விகாஹே யாமுனம் தீர்த்தம் சாது ப்ருந்தாவனே ஸ்த்திதம்
நிரஸ்த ஜிஹ்மக ஸ்பர்சே யத்ர கிருஷ்ணா க்ருதாதர —

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அன்பு பூண்ட யமுனா நதி போல அடியார்களை காத்தும் தீயவர்களை விரட்டியும்
-காளிய வ்ருத்தாந்தம் -இருக்கும் ஆளவந்தார் இடம் நான் ஆழ்ந்து உள்ளேன் –

-விகாஹே யாமுனம் தீர்த்தம் -யமுனா சம்பந்தி -யமுனாச்சார்யர் ஆகிய பாவனம் மிக்க ஆச்சார்யர் –அவஹாகிப்போம்
-குடைந்து ஆடி பருகி களிப்போமே-தீர்த்தத்திலும் பகவத் குணங்களிலும் –
சதீர்த்தயர் -சமான சிஷ்யர்கள் ஒரே ஆச்சார்யர் இடம் –
தீர்த்தனுக்கு அற்ற பின்னே –தீர்த்தனுக்கே தீர்த்த மனத்தராகி -தீர்த்தங்கள் ஆயிரம் –தேவர் வைகலும் தம் தேவியர்க்கு உரைப்பர்
-கேனோ பாயானே ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி போலே –
சாது ப்ருந்தாவனே ஸ்த்திதம் -பிருந்தாவனம் -அழகிய -ஸ்திதம் -யமுனா தீர்த்தம் -மற்ற இடங்கள் அசாது-தோஷம் அற்ற தேசம் என்றவாறு –
சாது பிருந்தா அவனே ஸ்திதம்-அவ ரக்ஷனே-தாது -ரக்ஷணத்திலே-
-சாது கோஷ்ட்டியுள் கொள்ளப் படுபவர்-ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் உடைய -ரக்ஷணத்திலே ஸ்திதம் -ஆளவந்தார் என்றபடி –
நிரஸ்த ஜிஹ்மக ஸ்பர்சே--சர்ப்பம் -ஜிஹ்மம் -வக்ரகதியில் போவது குடிலை கதி -ஆர்ஜவம் நேர்மை –
அஹங்காரம் மமகாரங்கள் -போக்கி -அபஹத பாப்மாதிகள் -அளிப்பது போலே –
யமுனா தீர்த்தம் தூயமையாக ஆகி -காளியன் நிரசித்து -அந்த ஸ்பர்சம் இருந்ததே -அத்தை போக்கி என்றுமாம் –
யத்ர கிருஷ்ணா க்ருதாதர — கிருஷ்ணரால் ஆதரிக்கப் பட்ட யஹூய யமுனை -கிருஷ்ண மிஸ்ரரால் –
ஆளவந்தார் கிருஷ்ண க்ருதங்களில் ஆழ்ந்தார் –

—————————————————————————————

9-தயா நிக் நம் யதீந்த்ரச்ய தேசிகம் பூர்ண மாஸ்ரயே
யேன விஸ்வ ஸ்ருஜோ விஷ்ணோ அபூர்யத மநோரத

பெரிய பெருமாள் மநோ ரதம் இவரால் நிறைவேறியது -யதிராஜர் அன்புக்கு வசப்பட்ட ஆசார்யர் பெரிய நம்பியை நாம் அடைவோமாக –

தயா நிக் நம் -அடிமைப் பட்டு வசப்பட்டு -கருணாவஸ்யன்-மெய்யே பெற்று ஒழிந்தேன்
– விதி வாய்க்கின்றது அவனுக்கு -தயா பிரபாவம் -அவனாலும் மீற முடியாதே –
சர்வ நியாந்தா காருண்யத்துக்கு நியாமகன் ஆவதே -பொய்யே கைம்மை சொல்லி மெய்யே பெற்று ஒழிந்தேன்
நமக்கு விதி பிராரப்ய கர்மா -அவனுக்கு காருண்ய நிக்னம்
தானே சென்று உடையவருக்கு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்து அருளின தயா பிரபாவம்
யதீந்த்ரச்ய தேசிகம் -ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருக்கு சாஷாத் ஆச்சார்யர் -பஞ்சாச்சார்யார் –
பூர்ண மாஸ்ரயே-பூர்ணர் -மஹா பூர்ணர் பெரிய நம்பி -ஆஸ்ரயிக்கிறேன்-
யேன விஸ்வ ஸ்ருஜோவிஷ்ணோ அபூர்யத மநோரத-ஸ்ருஷ்டித்த விஷ்ணுவுடைய -மநோ ரதம் நிறைவேறியது –
சங்கல்பத்தாலே பஹுஸ்யாம் என்றவனுடைய மநோ ரதம்
இதனாலே பெரிய நம்பி -இவர் ஆனார் -பெரிய பெருமாள் -பெரிய பிராட்டியார் /பெரிய திரு மண்டபம் /
பெரியாழ்வார் -சாஷாத் மாமனார் -/ பெரிய உடையார் -ஜடாயு மஹா ராஜர் /
பெருமாள் மநோ ரதம் நிறைவேற்றியதால் பெரிய நம்பி –
பூர்ணர் முதல் பகுதியில் அடுத்து மஹா பூர்ணர் ஆகிறார் எம்பெருமானாரை சம்பிரதாயத்தில் கொண்டு வந்ததால் –

———————————————————————————————————–

10-ப்ரணமாம் லஷ்மண முனி ப்ரதிருஹ்ணாது மாமகம்
பிரசாதயாதி யத் ஸூ க்தி ஸ்வாதீந பதிகாம் ச்ருதிம் –

ராமானுஜரின் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் பெரிய பெருமாளையே தன் வசப்படுத்திக் கொள்பவை -அவை வேதாந்தங்களும் எழில் கூட்டுபவை –
அவர் எனது பணிவான வணக்கத்தை சுவீகரித்து கொண்டு அருள் புரிய வேணும் –

ப்ரணமாம் லஷ்மண முனி– ப்ரதிருஹ்ணாது மாமகம் -என்னுடைய பிரணாமத்தை எம்பெருமானார் ஸ்வீ கரித்து அருளட்டும் –
இந்த பிராணாயாமம் அவருக்கே உரியது -சர்வ தேவதா நமஸ்காரம் கேசவன் பிரதி கச்சதி –
இவர் சேவா யோக்யர் அன்றோ
எம்பெருமானார் திருவடிகளை அடைகின்றேன் -குரு பரம்பரையா முகமாக பெரிய பிராட்டியார் இன் அமுத திருமகள்
-இரங்கும் திருவாளர் -திரு நாரணன் -அது சரணா கதி -இங்கு பிரமாணம்
ப்ரதிக்ருஹம் -பிரசாதயாதி யத் ஸூ க்தி ஸ்வாதீந பதிகாம் ச்ருதிம் –
எவருடைய ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் ஸ்ருதியை முழுவதுமாக பிரகாசிக்கப் பண்ணிற்றோ- பிரசாதம் -ஒப்பனை -பிரசாதனம் அலங்கரித்தல் –
ஸ்வாதீந பதிகாம்-நாயகியை தானே அலங்கரிக்க வேண்டும் -பதியை தனக்கு அதீனமாக்கி-கொள்ள -ஸ்ரீ யபதி
-பதி விசுவஸ்ய-ஏறா ளும் இறையோன் -காளை மாட்டை மட்டும் அவன் இவன் உபய விபூதியையும் –
இவனை நிரூபித்து -சாஸ்த்ரா யோநித்வாத் -ஸ்வரூப ரூப குண விபூதியை காட்டும் நாயகி
சுருதி பெருமை ஸ்ரீ பதி பெருமை யதிபதி பெருமை சொல்லிற்று

—————————————-

11-உபவீதிநம் ஊர்த்வ புண் ட்ரவந்தம் த்ரிஜகத் புண்ய பலம் த்ரிதண்ட ஹஸ்தம்
சரணா கத சார்த்த வாஹம் ஈடே சிகாயா சேகரிணம் பதிம் யதீ நாம் –

-யஜ்ஞோபீதம் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் த்ரி தண்டம் தரித்த ஸ்ரீ ராமானுஜரை வணங்குகிறார் -மூன்று உலக புண்ய பலனாக திரு அவதரித்து
சரணா கதர்களை வழி நடத்தி அருளுபவர் –நேர்த்தியான சிகை அழகு படைத்தவர் -எதி ராஜர் –

உபவீதிநம் -அழகிய பூணூல்
ஊர்த்வ புண் ட்ரவந்தம்-
த்ரிஜகத் புண்ய பலம் த்ரிதண்ட ஹஸ்தம் -மூ லோக ஸமஸ்த சேதன பலமாகவே இவர் அவதாரம்
சரணா கத சார்த்த வாஹம் -கோஷ்ட்டி -பிரபன்ன -தானே செய்து அருளி -நமக்கு -முன் நின்று நடத்தி –
ஈடே -விளங்குகிறார்
சிகாயா சேகரிணம் -திரு முடிக்கு அலங்காரம் -உத்தம அலங்காரம் சிகை –
பதிம் யதீ நாம் – நேராக சேவை சாதிக்க -அனுபவிக்கிறார்-கீழே ஸ்ரீ ஸூ க்திகளை அனுபவித்து -திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் -இதில் –
யதிபதிக்கு இவை லிங்கங்கள் – சாஸ்திரம் -சொல்லுமே -கர தூஷிணி-பரம ஹம்ஸ லக்ஷணம் -யதி லிங்க பேதம் 65 -th வாதம் –

————————————————————————————————————————————–

12-பிரதயன் விமதேஷூ தீஷ்ண பாவம் பிரபு அசமத் பரி ரஷணே யதீந்திர
அப்ருதக் பிரதி பன்ன யன்மயதவை வவ்ருதே பஞ்சபி ஆயுதை முராரே

திவ்ய பஞ்சாயுதங்களே இராமானுஜராக திருவவதரித்து வேத பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளை எதிர்த்து நம்மை ரஷிக்கிறார்-

பிரதயன் விமதேஷூ தீஷ்ண-பாவம் –விமத விரோதி வர்க்கம் விபக்ஷம்-ஆஸ்ரித விரோதிகள் தானே நிரதிசய அனுகூல ஸ்வரூபனுக்கு
-மம பிராணா ஹி பாண்டவ —
குரூரமான ஸ்வ பாவம்-பஞ்சாயுதங்களுக்கும் ஸ்வாமிக்கும் -பற்றலர் வீய பாஞ்ச ஜன்யம் வைத்த போர் ஏறு
பிரபு அசமத் பரி ரஷணே-அஸ்மத் பரி ரக்ஷணம் -சர்வ பிரகார ரக்ஷணம் -சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய
-பரி உப சர்க்கம் ஆஸ்ரிதர்க்கு ஆபரணம் -இவை –
யதீந்திர
அப்ருதக் பிரதி பன்ன யன்மயதவை -வேறு ஸ்வ பாவம் கல்பிக்க முடியாதே –யன் மயத்வம் -எந்த ஸ்வ பாவம் ஸ்வரூபம்
வவ்ருதே பஞ்சபி ஆயுதை முராரே -பஞ்சாயுதம் -அம்சம் –வவ்ருதே -சமுதாய ஸ்வரூபம் -பூதலம் காப்பதற்கு ராமானுஜ முனி யாயின -ஏகி பூதம் –

——————————————————-

13-சமித உதய சங்கராதி கர்வ ஸ்வ பலாத் உத்த்ருத யாதவ பிரகாச
அவரோபி தவான் ஸ்ருதே அபார்த்தான் நநு ராம அவரஜ ச ஏஷ பூய -13

ராமானுஜர் -பலராமன் தம்பியான கண்ணன் -வாணனை வென்றான் -யாதவ பிரகாசரை நல் வழி படுத்தினார் ஸ்வாமி
-பார்த்தன் தேர் முன் நின்று பார்த்த சாரதி- மகா பாரத யுத்தம் வென்றான் -வேதத்தின் முன் நின்று பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளை ஸ்வாமி வென்றார்
-பார்த்த சாரதியே அன்றோ ஸ்வாமி யாக திருவவதரித்து அருளினார் –

சமித உதய சங்கராதி கர்வ-
சங்கரர் -ப்ரஹ்மம் இந்திரன் முதலானோர் ஆதி சப்தத்தால் –
கர்வம் உதிக்க அத்தை சமனம் பண்ணி -பாணாசுரன் -வத்சா அபஹரணம் -கோவர்த்தனம் –
சங்கர பாஸ்கர யாதவ -இத்யாதி நம் ராமானுஜர் -பார்ப்பான் ஆறு சமயங்கள் பதைப்ப –
ஸ்வ பலாத் உத்த்ருத யாதவ பிரகாச
குலம் உத்தரிக்க கோபாலன் -சங்க நிதி பத்ம நிதி கொடுத்து -கடலை ஊடறுத்து படை வீடு செய்து அருளி –
எதிரிகள் விட்ட அம்பை தான் ஏற்று -3-5-திருவாய்மொழி –
யாதவ அப்யுதயம் -ஈடு -முனிவின்றி ஏத்தி குனிப்பார் –
கலந்து பரிமாறி -உன்னதி உண்டு பண்ணி ஸூ பலத்தால்
நம் ராமானுஜர் யாதவ பிரகாசன் ஏக தண்டீ -ஸூ பலத்தால் -மாற்றி அருளி -த்வேஷப் பட்டு -மாற்றி -த்ரி தண்டி யாக்கி -சிகை கொடுத்து தன் திருவடி சேர்த்து –
அவரோபி தவான் ஸ்ருதே அபார்த்தான்
பார்த்தன் இல்லாதவன் அபார்த்தன் -கௌரவர்கள் -உன்மதி போக்கி தரை மட்டம் ஆக்கி -கேவல ஸ்ரவணம் மாத்திரம் விஷயம் ஆக்கி
தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்கள் -சுருதி -தப்பான அர்த்தங்கள்
அந்தர் ஜுரம் போக்கி -அருளி –
நநு ராம அவரஜ ச ஏஷ பூய -உத்ப்ரேஷை -இதுவே அதுவாகும் -நநு-ஊகம்-சாமான்ய சப்தம் -ஸாத்ருஷ்யம் கொண்டு –
ராமஸ்ய அவரஜ -அனுஜா தம்பி அநு ஜாதியே -இவர் தான் அவரோ -பூய திரும்பியும் -பல ராமானுஜர்
கிருஷ்ணன் -இளைய பெருமாள் -ராமானுஜர் –
சமாக்கியம் -சடாரி பாதுகை போலே -ச ஏஷ பூவ- உத்ப்ரேஷம் / நிர்ணயம் இரண்டும் கொள்ளலாம் -ச ஏவ பூய-பாட பேதம் –

———————————————————————————–

14- அபஹூஸ்ருத சம்பவம் ஸ்ருதீ நாம் ஜரதீ நாம் அயதாயத பிரசாரம்
வி நிவர்த்தயிதம் யதி ஈஸ்வர உக்தி விததே தா ஸ்த்திர நீதி பஞ்ஜர ஸத்தா-14

அநாதி காலம் ஸூ ரஷிதமாக இருந்த உபநிஷத் பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளால் -நலிவடைய எதிர்வாதம் என்னும் கூண்டில்
உபநிஷத் ஆகிற கிளியை மீண்டும் ரஷித்து அருளினார் –

அபஹூஸ்ருத சம்பவம் -பஹூசுருதர் -பல படி பலவற்றை கேட்க வேண்டும் இல்லாதார் அல்ப ஸ்ருதர்கள் -இவற்றால் சம்பவிக்கப் பட்ட
ஸ்ருதீ நாம்- ஜரதீ நாம் -அநாதியான வேதங்கள் -ஜீரணம் சரீரம் ஆவதால் ஜரா மூப்பு –
சமன்வயதிகாரணம் -நியோக – த்யான யோகம் ஜர அத்வைதிகள் –
ஜுராசிக் age -முன் காலம் -அநாதித்வம் வயோதிகம் இரண்டும் வேதங்களுக்கு –
அயதாயத பிரசாரம் -யதாயத்த அர்த்தம் இல்லாமல் போக
வி நிவர்த்தயிதம்-விசேஷ நிவர்த்தனம் –
யதி ஈஸ்வர உக்திவிததே -யதீஸ்வர -யுக்தி
தா ஸ்த்திர நீதி பஞ்ஜர ஸத்தா-பூர்வ உத்தர மீமாம்சம் பஞ்ஜர ஸத்தா-ஆக்கி அருளினார் இவர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளால் -பஞ்ஜர-கூடு-

—————————————————————————————-

15-அமுநா தபந அதிசாயி பூம் நா யதி ராஜேந நிபத்த நாயக ஸ்ரீ
மஹதீ குரு பங்க்தி ஹார யஷ்டி விபுதா நாம் ஹ்ருதயங்கமா விபாதி

ஸ்வாமி தேஜஸ் ஒளி விஞ்சி -பிரபன்னர் உடைய மாநசீக குரு பரம்பரையில் நடு நாயகமாக உள்ளார் –

அமுநா-அ சவ் -அவர் இவர் உவர் -சப்தம் -வந்தாய் போ வாராதாய் வாராதாய் போல் வருவான் -பிரத்யக்ஷம் இல்லை
மானஸ அனுபவம் -ஆழ்வாருக்கு -உரு வெளிப்பாடு பாவனா பிரகர்ஷம் -பிரத்யக்ஷ சாமானாகாரம்-அத்யந்த ப்ரீதியால்
அனவரத சிந்தனை -ஆண்டாளுக்கு பாவனா பிரகார்ஷம் –
தேனை -அநேந-நடுவில் –அமுநா-என்றபடி
தபந அதிசாயி பூம் நா -தபந-அனந்த கோடி -சூர்யன் தேஜஸ் விஞ்சி –
யதி ராஜேந நிபத்த நாயக ஸ்ரீ -நாயக ரத்னம் -மத்திய மணி – பிரதானம் -அலங்கரிக்க
மஹதீ குரு பங்க்தி ஹார யஷ்டி-அத்யந்த பிரபாவம் குரு பரம்பரை ஹாரம்
விபுதா நாம் ஹ்ருதயங்கமா விபாதி -இருதயத்தில் இருந்து சந்தோஷப்பட வைக்கும்
விபாதி -விளங்கும் யாருக்கு விபுதா நாம் -ஜெயா விபூதி பதே-நிலத்தேவர்கள் -அமரர்கள் -நித்ய ஸூ ரிகளுக்கும்

————————————————————————————

16-அலூந பஷச்ய யதி ஷமாப்ருத விபாதி வம்சே ஹரி தத்த்வம் அஷதம்
யத் உத்பாவ ஸூ த்த ஸூ வ்ருத்த சீ தளா பவந்தி முத்தாவளி பூஷணம் புவ –

ஹரியின் உண்மையான தன்மையை ஸ்வாமி ஏற்படுத்திய பரம்பரையில் உள்ளார் அறிவார்
பரமபதத்திலும் ஸ்வாமி அடியார்கள் முத்து போலே விளங்கி உள்ளார்கள் –

அலூந பஷச்ய யதி -பக்ஷம் சிறகு -லூனம் வெட்டப் பட்ட
மைநாகம் பர்வதம் -கிருத யுகம் மலைகள் இறக்கை இருக்க -இந்திரன் வஜ்ராயுதம் கொண்டு ஷேத்திக்க –
வாயு காத்தது சமுத்திரத்தில் தள்ளப் பட்டதால் சிறகுகள் இழக்காமல் -சிரமம் தீர்க்க இளைப்பாற சொல்லிற்றே
ஷமாப்ருதஷாமா பூமி –ப்ருத் -பூதரங்கள் மஹீதாரங்கள் குல பர்வதங்கள் -பாஷ்யகாரர் அலூன பக்ஷம் கொண்ட பர்வதம் –
பகவத் அனுபவ கைங்கர்ய உபகார பரம்பரையை யாராலும் ஷேத்திக்க முடியாதே -பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் -பக்ஷம் கண்டிக்க முடியாதே
விசிஷ்டாத்வைத பக்ஷம் -ஸ்திரம் என்றவாறு
பர்வதத்தில் மூங்கில்கள் -பச்சை பசேல் என்று இருக்குமே
விபாதி வம்சே ஹரி தத்த்வம் அஷதம்ஹரிதம் பச்சை –ஹரி தத்வம் பசுமை நிறம்
வம்சம் மூங்கில் பரம்பரை –வம்சீ புல்லாங்குழல் வம்சீ விபூதி கரன்
அஷதம்--குறைவற்று /விபாதி -விளங்கும் -தீர்க்கமான கரும் பச்சை நிறம்
சிஷ்ய பரம்பரை –வம்சம்ஹரி தத்வம் ஸ்ரீ யபதி தத்வம் பொதுவானதே எல்லா சம்பிரதாயங்களில் -பசுமை நன்றாக விளங்கும் –
யத் உத்பாவ-யத்தில் இருந்து உண்டான –ஹரி தத்துவத்தில் இருந்து -விளைந்த முத்துக்கள்
ஸூ த்த – பவந்தி–வெண்மை
ஸூ வ்ருத்த பவந்தி–செறிந்த ஆகாரம்
சீ தளா பவந்தி-குளிர்ந்த
முத்தாவளி பூஷணம் புவ –லோகம் -இட ஆகு பெயர் -லோகத்தார்களுக்கு -என்றவாறு –
திருவடி சம்பந்தம் -திரு முடி சம்பந்தம் -ஏற்றம் பெற்ற பூர்வாச்சார்யர்கள் -வம்ச சப்தம் அனைவரையும் குறிக்கும் -ஸ்ரீ யபதியே பரதத்வம் என்பது குறைவற்று இருக்குமே
முத்துக்கள் -பரம பாகவதர்கள் -ஸமாச்ரயணம் பண்ணி -ஆச்சார்ய துல்யர் -வம்சத்தில் உதித்த முத்துக்கள் பிரபன்ன ஜனங்கள்
ஸூ த்த-தேவ்தாந்தாந்தரா உபாயாந்தர இத்யாதி சம்பந்தம் இல்லாத சுத்தி கொண்டவர்கள் மற்று ஓர் தெய்வம் உளது என்று இருப்பார் உடனும் உற்றாமல்
ஆச்சார்ய சம்பந்தம் விடாமல் –
தீபா உத்பன்ன ப்ரதீபங்கள் போலே இருப்பார்களே –
வ்ருத்தம்-அனுஷ்டானம் -துல்ய சீல வாயோ வ்ருத்தம்-சோபனமான வ்ருத்தம் –
சீதளம் -ராக த்வேஷாதிகள் இல்லாமல் குளிர்ந்த கடாக்ஷம்
1-4-ஆச்சார்ய லக்ஷணம் -வாடைக் காற்று -குளிர்ந்த ஸ்வ பாவம் காட்டும் என்று காட்டி அருளி –
சிலேடைகள் நிறைந்த ஸ்லோகம் -பர்வதம் -எம்பெருமானார் -அலூன பக்ஷம் வைதரம்யா த்ருஷ்டாந்தம்
-மூங்கில்கள் பசுமை -வெண்மை ஆகாரம் குளிர்ச்சி -வம்சம் -முத்துக்கள்

———————————————————————

17-அநபாய விஷ்ணு பத சம்ஸ்ரயம் பஜே கலயா கயா அபி கலயா அபி அனுஜ்ஜிதம்
அகளங்க யோகம் அஜடாசய உதிதம் யதிராஜ சந்த்ரம் உபராக தூரகம் –

த்ருஷ்டாந்த வைஷம்யம்-சந்திரனுக்கும் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரருக்கும் -எதிராஜ சந்திரனுக்கும் சந்திரனுக்கும் வை ஷம்யம்மே உள்ளன

அநபாய விஷ்ணு பத சம்ஸ்ரயம் பஜே
சிரஸ் சம்பந்தம் உண்டே அபாய தேவதாந்த்ர சிரஸ்
அநபாய விஷ்ணு பாத ஸம்ஸராயம்
கலயா கயா அபி கலயா அபி அனுஜ்ஜிதம் -உஜ்ஜிதம் -விடப்பட்டது –கலா அவயவம் வித்யைகள் –
அகளங்க யோகம் -களங்கமே இல்லையே
அஜடாசய உதிதம் -ஜடம் -அசேதனம் -ஜல சமுத்திரத்தில் இருந்து உதயம் -பரப்ரஹ்மம் சங்கல்பத்தாலே இவர் ஆவிர்பாவம்
யதிராஜ சந்த்ரம் உபராக தூரகம் -அஸூர கிரஹங்கள் பீடிக்கப் படும் -மீமாம்சகர்கள் சேஷஷ்வர -ராகு -சிரஸ் மட்டும் -கேது சரீரம் மட்டும் –
சுருதி சிரஸ் -கர்ம காண்டம் தனியாக பூர்வ மீமாம்சகர்கள் -பாட்ட பிராக்கள் ராகு மீமாம்சகர்கள்
அத்வைதிகள் கேது -கர்ம விசாரம் வேண்டாம் என்பர்
-உபராகம் -கிரஹணம் –தூரகம் -தத் ஸ்பர்சம் அற்றவர்

பகவான் திருவடிகளையே இடைவிடாமல் பற்றியபடியே -தோஷங்கள் தீண்டாமல் -மூடர்கள் மனசில் நிலை பெறாமல்
உலக விஷய ஆசைக்கு அப்பால் உள்ளவர் -தன்னை அண்டியவர்கள் இடம் சந்தரன் போலே குளிர்ந்து இருப்பவர் –
இப்படிப்பட்ட ராமானுஜரை நான் அடைகிறேன் –
விஷ்ணு பதம் -ஆகாசம் -கர்ப்ப லக்ஷணம் – இடை வெளி -மணி வயிறு வாய்த்தவன் என்பதால்
-அபாயம் இல்லாத அநபாயமான விஷ்ணு திருவடிகளில் அன்றோ இந்த சந்திரன்-
ஷயம் இல்லாத -களங்கம் இல்லாத சந்திரன் அன்றோ இவர் –
அஜாடம் அஜலம் -ஜலாசயம் சமுத்திரம் -முட்டாள் கூட்டம் -அறிவற்றார் அறியார்கள் இந்த சந்த்ர பிரபாவம் –
உபராக தூரகம் மறைக்க முடியாத தேஜஸ் கொண்டவர் –

—————————————————————————–

18-அபிகம்ய சம்யகநகா ஸூ மேத்ஸ யதி சக்ரவர்த்தி பத பத்ம பத்த நம்
ஹரி பக்த தாஸ்ய ரசிகா பரஸ்பரம் க்ரய விக்ரயார்ஹ தசயா சமிந்ததே

ஸ்வாமி திருவடிகளை அடைந்தவர் பாபங்கள் நீங்கப் பெற்று ஞானம் கிட்டப் பெற்று -பாகவத் சேஷத்வத்தால் மகிழ்ந்து
ஞான பிரதானம் பரஸ்பரம் -பண்ணி மேன்மை அடைகிறார்கள் –
அடியார்க்கு அடியார் -ததீய சேஷத்வ காஷடை -எம்பெருமானார் அடியார்கள் -பாகவத உத்தமர் அனைவரும் நமக்கு ஸ்வாமிகள் –
நம் தம்மை விற்கவும் பெறுவார் -ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் அபிமானத்தில் ஒதுங்கி அவர் இட்ட வழக்காக இருப்பதே உஜ்ஜீவன உபாயம் –

அபிகம்ய சம்யக்
-சேர்ந்து அடைந்து -எங்கே என்றால் -திடமான சித்தம் சாமர்த்தியம் –சம்யக் -ராமானுஜ யதிராஜா ஸார்வ பவ்மன்
திருவடி தாமரை ஆகிய பட்டணத்தில் -அபிமதம் பெற -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட பிராப்தி பெற -மற்ற எங்கும் வாழ்வு அற்று
நாடு நகரமும் நன்கு உடன் -அறிய -ஒரு நாயகனே இவர் அன்றோ -நாடு கிராமம் அவிசேஷஞ்ஞர் -நகரம் பட்டணம் விசேஷஞ்ஞர்-
-அல்பம் மகா ரத்னம் வரை பெறலாமே -பலர் வாழும் பட்டணம் -மீண்டும் கிராமம் போகாதவர் -திருவடிகளில் வாழ்வு பெற்று இருப்பார்கள்
அநகா ஸூ மேத்ஸ–
அநகா–தோஷம் அற்ற -ஆச்சார்யர்- பகவத் -துல்ய -பக்தர்கள் -தோஷ ரஹித்தவம் -சத்ருக்னவ் நித்ய சத்ருகன்
– அநகா-கோதில் அடியார் –ஸ்வாபாவிக பகவத் பக்தியை அடியார் இடம் வைப்பவன் –
ஸூ மேத்ஸ-சோபனமான மதி -இத்தால் சம்பவிக்கும் -ஆச்சார்ய அபிமானம் மூலம் -புத்தியில் சகலார்த்தங்களும் பிரகாசிக்கப் படுபவர் –
-அநகா -அத ஏவ ஸூ மேத்ஸ-
யதி சக்ரவர்த்தி –
யதிராஜாக்களுக்கு ராஜா -சர்வ பவ்மன்-
பத பத்ம பத்த நம் –
திருவடி தாமரை ஆகிய -பட்டணம் –
பத்ம ரேகை -சங்க ரங்க கல்பக -த்வஜ –சரணாரவிந்தம் –
இலச்சினை பட நடந்து –தளர் நடை நடப்பான் -அசாதாரண -ஆச்சார்யர் திருவடிகளுக்கு பத்ம ரேகை பிரதான்யம் -சக்கரவர்த்தி லக்ஷணம்
உறுதி உடன் வாழ -சாமர்த்தியம் உடன் சென்று அடைந்த –சம்யக் அதிகம்ய –
ஹரி பக்த தாஸ்ய ரசிகா-பவந்தி-ஹரி பக்தர்களாக இருந்து அனகர் ஆகி வளர்ந்து -அடியார் அடியார் -சேஷ பூத -சரம நிலை -அடைந்து
பரஸ்பரம் க்ரய விக்ரயார்ஹ தசயா-சமிந்ததே –
நன்கு வளர்கின்றார்கள் -இந்ததே –சம் இந்ததே -பிறர் பார்த்து அதிசயிக்கும் படி -எந்த அளவுக்கு என்றால் –
அடியார் அடியார் –அடியோங்களாக வளர்ந்து -புருஷார்த்த காஷ்டை -அடைகிறார்கள் –
நிரவதிக ப்ரீதி உடன் ராகம் உந்த விதி என்பதால் இல்லாமல் –
ரசிகர் -பூர்ண திருப்தி இத்தால் அடைபவர்கள் -இது மேலும் வளர்ந்து –சமிந்ததே –
பரஸ்பரம் க்ரய விக்ரயார்ஹ தசயா -தசை அடைந்து -ஒருவர் ஒருவரை -விற்கும் படி -பரஸ்பரம்பரகா பரம் -பரி பூர்ண உரிமை என்றபடி –
எம் தம்மை விற்கவும் பெறுவார்கள் -கேசவா என்னும் கிளர் ஒளி யாகிய மூர்த்தி என்று பேசும் அடியார்கள்
நித்ய விபூதி துல்யம் அன்றோ இவர் திருவடிகள் -பரஸ்பரம் இப்படி இருப்பார்களே -சேஷத்வ பாரதந்தர்ய காஷ்டையில் இருப்பார்களே –
பட்டணம் சென்று வேலை பார்க்க படித்து மேலும் மேலும் வளர்வது போலெ எதி சக்ரவர்த்தி திருவடிகளை அடைந்து –
மீட்சி இல்லாமல் இந்த காஷ்டையிலே இருக்கப் பெறுவோம் -ஸ்வரூப ஆவீர் பூதம் – அடைவோம் -மதுரகவி நிலையையை பெறப் பெறுவோம்
ஸ்ரீ ராமாயணம் போலே பகவத் ஸமாச்ரயணம் திருவாய் மொழி போலே ஆச்சார்யர் ஸமாச்ரயணம்

———————————————————————————————————————–

19-புருஷ அதிவாத பரிவாத பைசு ந ப்ரப்ருதி ப்ரபூத பத நீய பங்கி லா
ஸ்வததே மமாத்ய ஸூபகா சரஸ்வதீ யதிராஜ கீர்த்தி கதைக விசோதிதா

கடுமையான சொற்களாகவும் பிறர் குற்றங்களை பழித்தும் தகாதது கூறுவதாகவும் இருந்த எனது சொற்களையும்
ஸ்வாமி சம்பந்தத்தால் தூய்மை பெற்று இனியதானதே-

புருஷ அதிவாத பரிவாத பைசு –
துன்பம் கொடுக்கும் கடுமையான -இல்லை என்று நெடும் சொல்லால் மறுத்த -நீசன் -பாருஷ்யம் கடும் சொல் –
அதிவாத -மிகைப் படுத்தி -யதார்த்த வாதி இல்லாமல் -சத்யா வாதித்தவம் இல்லாமல் –
வாய்மை எனப்படுவது யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல் -அயோக வியத்தேசேதம் -தீமை இல்லாத சொற்கள் எல்லாம் வாய்மை இல்லை
பரிவாதம் -குணங்களில் செயல்பாடுகளில் தோஷம் சொல்வது -தோஷம் கிரஹிக்கவே கூடாதே
நம் தோஷம் கண்டால் லாபம் -அசலார் குண கிரஹணம் லாபம் உண்டு நாம் மாற்றி பண்ணுகிறோம் ஹானி விளைவித்து கொள்கிறோம்
பைசு – தோஷம் இல்லாத போது சொல்வது கோள் சொல்வது -பரிவாக்கத்துக்கு மேலே உள்ள குற்றம் இது
தீக் குறளை சென்று ஓதோம்
ந ப்ரப்ருதி ப்ரபூத- பத நீய பங்கிலா –
இவை முதலான மகத்தான பாபங்களால்
அஸூயம் -பதநீயம் – பாபத்தால் –அப்ருதகத -கலங்கி –
ஸ்வ ததே மமாத்ய ஸூ பகா சரஸ்வதீ –
-மம சரஸ்வதி -வாக்கு –
யதிராஜ கீர்த்தி கதைக விசோதிதா-
இன்று யதிராஜர் பெரும் கீர்த்தி சொல்லாத தொடங்கி
தேத்தாங் கொட்டை போலே சுத்தப் படுத்தப் பட்டது
கதகம்-தேத்தாங் கொட்டை-
அப்புள்ளார் கிருபையால் கேட்டு சொல்லி விசோதித்தா -நன்கு சுத்தி கரிக்கப் பட்டது
ஸூபகா
அத்யந்த மங்களம் உண்டாக்கப் பட்டதே மேலும் –
ஸ்வததே
சோபனமும் ஆனதே தன்னாலே –
இனி மேல் சேஷி தம்பதி திருவடிகளில் சேரும் காலம் எண்ணி கால ஷேபம் செய்வதுவே க்ருத்யம் –

—————————————————————————————————————————

20-அனுகல்ப பூத முரபித் பதம் சதாம் அஜஹத் த்ரிவர்க்கம் அபவர்க்க வைபவம்
சல சித்த வ்ருத்தி விநிவர்த்தந ஔஷதம் சரணம் யதீந்திர சரணம் வ்ருணீ மஹே –

ஸ்வாமி திருவடிகள் எம்பெருமான் திருவடிகளை விட போக்யமாக அடியார்களுக்கு இருக்கும் அறம் பொருள் இன்பம் துறக்காமலே
மோஷம் அளிக்க வல்லதாயும் கலக்கம் நிறைந்த மன நிலையைப் போக்கும் மருந்தாயும் இருக்கும் -இவற்றையே சரணமாக நாம் பற்றுகிறோம் –

அனுகல்ப பூத முரபித் பதம் சதாம்
சத்துக்களுக்கு-சதாம் -பாகவத ஆச்சார்ய சேஷத்வ ரதி உடன் உள்ளவர்க்கு
முரபித் பதம் -முராரி -விரோதி நிராசன சீலன் திருவடிகள் -யவரை பற்ற அநு கல்பம் -பிரதான கல்பம் -திவ்ய தம்பதிகள்
-பூமி நீளா-தேவி -நித்ய ஸூ ரீகல் -ஆச்சார்யர் அநு கல்பம் –
சத்துக்கள் ஆராதனத்தில் பாஷ்யகாரர் பிரதானம் -முராரி பதம் அநு கல்பம் ஆக்கப் படும்
-வடுக நம்பி நிலை -நம் பெருமாள் நீர் சேவியும் எம்பெருமானுக்கு நான் பால் காச்சி அமுது செய்விக்க வேண்டுமே
அஜஹத் த்ரிவர்க்கம் -அபவர்க்க வைபவம்
இம்மையும் சாதித்து வானவர் நாடு -நீ கண்டு கொள்-என்று வீடும் தரும் –
வாய் கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவி அல்லேன் -ஆழி பிரான் எனக்கே உளன் –
இவரும்-அப்படியே அருளுவார் –
அஜஹத் – முக்கிய அர்த்தம் அமுக்கிய அர்த்தம் -காக்கைகள் இருந்து தயிரை காப்பாற்று -பூனை வந்தது -ஒரு காக்காய் வர வில்லை –அஜஹத் -லக்ஷணை
காக்கையும் மற்றவற்றையும் காட்டுவது போலே
அஜஹத் த்ரிவர்க்கம் -அபவர்க்க வைபவம்
இங்கு உள்ள காலம் வரை ராமானுஜர் அடியார் என்ற புகழும் கொடுத்து மேலே அபவர்க்க வைபவம் கொடுக்கும்
சல சித்த வ்ருத்தி விநிவர்த்தந ஔஷதம்
மனஸ் சஞ்சலம் -நிவர்த்திக்கும் -சஞ்சல மநோ வ்ருத்தி -நின்றவா நில்லா நெஞ்சு –
அப்பியாசம் வைராக்யம் கொண்டே வெல்ல வேண்டும் -கீதை -போகாத ஊருக்கு வழி அவன் சொல்ல
-உடையவர் திருவடிகளை வரிக்கவே இது சாத்தியம் ஆகும் -இது ஒன்றே மருந்து –விசேஷ விவிதமான நிவர்த்தனம் –
சரணம் யதீந்திர சரணம் வ்ருணீ மஹே –
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் திருவடியை -புகலாக வரிக்கிறோம் -அவன் திருவடிகள் ஸ்தானத்தில் இவர் ஒரு திருவடியே
உபாயம் க்ருஹம் ரக்ஷகம்-சரணம் சப்தம் –
வ்ருணீ மஹே –லும் – உத்தம புருஷ பஹு வசனம் -வரித்தோம் ஆகிறோம் –

——————————————————————————

21-ஸ்வ சித அவதூத பரவாதி வைபவா நிகமாந்த நீதி ஜலதே தல ச்ப்ருச
பிரதிபாதயந்தி கதிம் ஆபவர்க்கிகீம் யதி சார்வ பௌம பதசாத் க்ருதாசயா –

ஸ்வாமி திருவடிகளில் மனசை வைத்தவர்கள் தங்கள் மூச்சுக் காற்றாலே வாதங்களை எதிர்த்து
வேதாந்த நீதி என்னும் ஆழ் கடலின் ஆழம் அறிந்து -மோஷ உபாயம் போதிப்பதில் வல்லவர் ஆவார் –

ஸ்வ சித அவதூத பரவாதி வைபவா –
உசுவாச நிசவாதம் மூலமே அவதூதம் ஆக்கி
சத் ஸம்ப்ரதாயிகள் இல்லாத பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் பர வாதிகள் -பிரகட -ப்ரசன்ன-இரண்டு வகைகள் உண்டே
அநாயாசேனே-நிரசித்து –
பதஞ்சலி -ஆதிசேஷனாக இருந்து -பாணினி அஷ்டாத்யாயி வியாக்யானம் மஹா பாஷ்யம் -சேஷாவதாரம்-வாதாசனம் -வாக்கையே உண்டு –
திரைக்கு உள்ளே இருந்து -ஆதி சேஷன் உரு கொண்டு சங்கைகள் தீர்த்து –ஒருவர் திரை விலக்க பஸ்மம் ஆனார்கள் அனைவரும் –
ஒருவர் வெளியில் சென்று வர -ப்ரஹ்ம ரஜஸ் ஒருவர் உஜ்ஜயினியில் இருந்து 3000 வருஷம் –
பச தாது பஸ்மாம் -பாடம் சொல்லி –கோவிந்த பாதர் தொடையில் எழுதி -ஆடு மேய்க்கும் அலமேலு பிழைக்க வைக்க
எழுதின இலைகள் ஆடு சாப்பிட மீதி உள்ளது தான் மஹா பாஷ்யம் என்பர் –
சிலையினால் இலங்கை செற்ற தேவனே தேவன் ஆவான் -கிருஷ்ணன் உக்தியால் செய்வான் -பெருமாள் ஆர்ஜவ வியாபாரம் -அது போலே ராமானுஜர் -என்பர் –
கலையினால் பெற்றவன் கிருஷ்ணன் –
தொண்டனூர் -நம்பி பிரதிஷ்டை-
அமுதனார் -ஆதிசேஷன் அவதாரமேயென்று சொல்ல வில்லை -யதிராஜா விம்சதியில் சொல்ல வில்லை –
விஷ்வக் சேனர் -பஞ்சாயுதம் என்பர் தேசிகன் –
தங்கள் மூச்சுக்கு காற்றாலே விரட்டி அடிக்கப் பட்ட -சாமர்த்தியம்
நிகமாந்த நீதி ஜலதே தல ச்ப்ருச-
வேதாந்த நியாயங்கள் ப்ரஹ்ம ஸூத்ர -அதிகரண நியாயம் -சமுத்திரம் -கரை காண இயலாத -மூழ்கி முத்து எடுப்பவர்
-தல ஸ்பர்சி மூக்கி முத்து எடுப்பவர்கள் –
பிரதிபாதயந்தி கதிம் ஆப வர்க்கிகீம்
அபவர்க்கம் மோக்ஷ பிராப்தி -இதுதான் பரம புருஷார்த்தம் என்று ஸ்வரூபம் காட்டி
யதி சார்வ பௌம பதசாத் க்ருதாசயா —
ஆசயா சந்தனம் -யதி ராஜ யதி சக்கரவர்த்தி யதி சார்வ பௌம-பூமி முழுவதையும் தனக்கு ஆக்கிக் கொண்ட –
சாத் க்ருதா-ஒன்றிலே சமர்ப்பிக்கப் பட்டு
திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட ஹிருதயம் உள்ளவர்கள் –
கிருபையா கேவலம் ஆத்ம சாத்க்ரு -ஆளவந்தார் –

—————————————-

22-மூலே நிவச்ய மஹதாம் நிகம த்ருமாணாம் முஷ்ணன் பிரதாரக பயம் த்ருத நைக தண்ட
ரங்கேச பக்த ஜன மானஸ ராஜ ஹம்ச ராமானுஜ சரணமஸ்து முனி ஸ்வயம் ந

ஆழ்ந்த வேர்கள் கொண்ட பரந்த வேத மரத்தின் கீழே இருந்து பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் இடம் இருந்து அத்தை ரஷித்து அருளி
அதன் அச்சம் போக்கி -கையிலே த்ரிதண்டம் ஏந்தி -அடியார்கள் மனசரஸில் இருக்கும் ஹம்சம் போன்ற
ராமானுஜர் தானாகவே வந்து ரஷித்து அருளுகிறார் –

மூலே நிவச்ய மஹதாம் நிகம த்ருமாணாம்
வேதாந்தம் மஹத் வர்ஷங்கள்-கல்ப விருக்ஷங்கள் -அநந்தம்-மூல -கல்ப சாகி பர ப்ரஹ்மம் -இவரே ரக்ஷகம் –
மூலம் -வேர் நிவஸ்ய அமர்ந்து –
ஸ்ருதிகளையும் சிறுது சிரசில் உள்ள அவனும் இவரால் ரக்ஷிக்கப்
முஷ்ணன் பிரதாரக பயம் த்ருத நைக தண்ட
பிரதாரக -வஞ்சகர் -ஏமாற்றுபவர் –த்ரி தண்டம் வைத்து நிரசித்து -ரக்ஷித்து –நைக தண்ட -அநேக தண்டம் -த்ரி தண்டம்
ரங்கேச பக்த ஜன மானஸ ராஜ ஹம்ச
மானஸ சரோவர் -தீர்த்தம் -புனிதம் -அதிலே ராஜ ஹம்சம் -சிரேஷ்ட பஷியில் சிரேஷ்டர்
ராமானுஜ சரணமஸ்து முனி ஸ்வயம் ந –
சர்வத்தையும் சாஷாத்காரித்து -அநவரதம் மனனம்-மனன சீலர் முனி –
நமக்கு உபாய பூதர் -ரக்ஷகராக ஆகக் கடவர் –
வந்தார் தாமே -அசை-சிந்தாமணி மாலை -வந்தார் தாமே -தம்மை நிர்பந்திப்பார் பிரார்த்திப்பார் யாரும் இல்லாமல் வந்தார் -என்ற கருத்தில் –
ஸ்வயம் -நம் இடம் அபேக்ஷிக்காமல் தானே வந்து –

——————————————————————————-

23-சத் மந்திர வித் ஷிபதி சம்யமி நாம் நரேந்திர -சம்சார ஜிஹ்மக முகை சமுபஸ்த்திதம் ந
விஷ்வக் ததம் விஷய லோப விஷம் நிஜாபி காட அநுபாவ கருடத்வஜ பாவ நாபி –

விஷயாந்திர பற்றுதல் ஆகிற விஷம் நான்கு திசைகளிலும் பரவி அத்தைப் போக்கும் பாம்பாட்டி போன்ற யதிராஜர்
கருடக் கொடி உடைய பகவானைத் த்யாநிப்பதாலேயே போக்க முடியும் என்று அருளுகிறார்
மால் பால் மனம் வைக்க மங்கையர் தோள் பற்று விட்டறும் என்றபடி –

சத் மந்திர வித் ஷிபதி
மந்த்ரங்களை அறிந்தவர் -சத் மத்ரங்கள் -சர்வ லோக க்ஷேமம் மங்களம் -அனுசந்திப்பார்க்கும் கேட்ப்பார்க்கும் –
மந்த்ரமும் அர்த்தமும் -வித் -அறிந்தவர் -ஸ்திர புத்தி கொண்டவர்
சம்யமி நாம் நரேந்திர –
நரர்களுக்கு -ராஜா -சம்யமி அடக்குதல் -யதி ராஜர் என்றபடி
சம்சார ஜிஹ்மக முகை சமுபஸ்த்திதம் ந
ஜிஹ்மகம் -சர்ப்பம் –ஜிஹ்மம் -அகங்கார மமக வக்ர கத்தி முன்னே பார்த்தோம்
சம்சார சர்ப்பங்கள்மூலம் நமக்கு வந்த
விஷ்வக் ததம் விஷய லோப விஷம் –
தொடர்ந்து சூழலில் அகப்பட்டு –விஷய லோப விஷம் -இந்திரியங்கள் சப்த்தாதி சிற்றின்ப விஷயங்கள் –லோபம்
-தாழ்ந்தது என்று அறிந்தாலும் விடாதே லோபி –
நிஜாபி காட அநுபாவ கருடத்வஜ பாவநாபி –
தனக்கே உரித்தான திட மஹாத்ம்யம்
கருடத்வஜ-கருடக் கொடியாக உடையவன்
பாவநா -த்யானம்
மந்த்ரம் -த்யானம் -சேர்ந்தே -இருப்பவை -பிரணவம் ஷிப ஸ்வாக -கருட மந்த்ரம் -ஆத்மாநாம் கருட இத த்யானம் செய்ய பலம் -கிட்டும் –
ஷிபதி-சப்தம் இதனாலே இங்கே –
சப்தம் அர்த்தம் இரண்டும் முக்கியம் மந்திரத்துக்கு -ஆடி ஆடி -2-4-பிரகலாதன் நரசிம்மன் -தாத்பர்ய ரத்னாவளி –
ஷபீத உஷா வல்லபன் -ஷிப்த லங்கம் -புள் உயர்த்தாய் -2-4-4–
அஷ்டாக்ஷர -ஷடாக்ஷர துவாதச அக்ஷரமந்த்ரம் -வியாபக மந்த்ரம் -சம்சார நிவ்ருத்தி -பக்தி யோகத்துக்கு இவை -அஷ்டாக்ஷரம் ஸ்ரேஷ்டம்
த்வயம் -பரந்யாசம் -பிரபத்தி –
நிஜாபி-ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் பெரிய திருவடி –நிஜ -சப்தம் -சாஸ்திரம் அம்ருதம் -பூர்வாச்சார்ய ஸூ ரஷிதாம் –நிஜம் சப்தம் அங்கும் -மங்கள ஸ்லோகத்தில்
பகவத் சிந்தனை பெரிய திருவடி போலே சிந்தனை பண்ணுபவர் என்றவாறு –

—————————————————————————————————————————————–

24-நாத ச ஏஷ யமி நாம் நக ரஸ்மி ஜாலை அந்தர நிலீ நம் அப நீய தம மதீயம்
விஜ்ஞான சித்ரம் அநகம் லிகதி இவ சித்தே வ்யாக்யாந கேளி ரசி கே ந கர அம்புஜேந –

ஞான முத்ரையில் உள்ள நகங்களின் இருந்து ஒளி அஜ்ஞானம் போக்கி -உபதேச வகை அறிந்து தாமரை போன்ற
திருக் கைகளால் ஞான சித்திரத்தை மனசில் தீட்டி அருளுகிறார் –

நாத ச ஏஷ யமி நாம் –
யமி– யதி வாசக சப்தம் யதி நாதர்
ஏஷ– நம்மில் ஒருவர் -சக நித்ய ஸூரிகள்
நக ரஸ்மி ஜாலைஅந்தர நிலீ நம் அப நீய தம மதீயம்-
இருளை போக்கி எழுதுகிறார் -நகத்தில் இருந்து புறப்படும் தேஜஸ் கற்றைகளைக் கொண்டு
மதியம் தம -அந்தர் -உள்ளே உள்ள -அப நீயம் -போக்கி
விஜ்ஞான சித்ரம் அநகம் லிகதி இவ சித்தே
எழுதும் முத்திரை போலே -இவ-சப்தம் -4-1-6-அஸீனா அதிகரணம் -ஆஸீனா சம்பவாத் –
அசலத்தவம் -மலை போல த்யானம் -அசைவு இல்லாமல் இருப்பவை எல்லாம் த்யானம் இல்லை -அது போலே லிகதி இவ
எங்கே -சித்தத்தில் எழுதுகிறார்
எத்தை -தோஷம் அற்ற ஆத்மதத்வம் என்கிற சித்திரம்
அனேகம் ஆத்ம சித்திரம் -பகவத் சரீரம் என்ற உணர்வால் குற்றம் இல்லாத –விஜ்ஞான சித்ரம் அநகம்-
வ்யாக்யாந கேளி ரசிகே நகர அம்புஜேந –
வியாக்கியான முத்திரை –செந்தாமரைக் கைகளால்

————————————————————————————————

25-உத்க்ருஹணதீம் உபநிஷத் ஸூ நிகூடமர்த்தம் சித்தே நிவேசயிதும் அல்ப தியாம் ஸ்வயம் ந
பச்யேம லஷ்மண முனே ப்ரதிபந்த ஹஸ்தாம் உன்நித்ர பத்ம ஸூ பகாம் உபதேச முத்ராம்

மலர்ந்த தாமரை போன்ற ஞான முத்ரையால் தானாகவே வலிய வந்து வேதார்த்த அர்த்தங்களை நம் மனசில் பதிய வைத்து அருளுகிறார் –
அத்தகைய ஞான முத்ரையை அண்டி நிற்போமாக –

உத்க்ருஹணதீம் உபநிஷத் ஸூ நிகூடமர்த்தம்
உபநிஷத் ரகஸ்ய அர்த்தங்களை மேலே எடுத்து –
சித்தே நிவேசயிதும் அல்ப தியாம் ஸ்வயம் ந
மனசிலே வைத்து -முன்பு எழுதுவது போலே -இங்கே உபநிஷத்துக்கள் ரகஸ்யார்த்தங்களை எடுத்து நம் மனசில் வைத்து அருளுகிறார் –
அல்ப ஞானம் உள்ள நமக்கு –
பச்யேம லஷ்மண முனே ப்ரதிபந்த ஹஸ்தாம்
கண்டு -சேவித்து –
உன்நித்ர பத்ம ஸூ பகாம் உபதேச முத்ராம்
குவிந்த தாமரை மொட்டு போலே -உத்போதம் மலர்வது
வியாக்கியான முத்திரை உபதேச முத்திரை பர்யாயம் -திருமலை இன்றும் சேவிக்கிறோம்
ஹயக்ரீவர் -தேசிகன் -நிறைய இடங்களில் சேவிக்கிறோம் –
25 தத்வம் ஜீவாத்மா அறிய வேண்டிய –அஹங்கார மமகாரங்கள் அற்று உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடி –என்று-
இந்த 25 ஸ்லோகத்தில் அமைத்து அருளினார்-

——————————————————————–

26-ஆகர்ஷணாநி நிகமாந்த சரஸ்வதீ நாம் உச்சாட நாதி பஹி அந்த உபப்லவா நாம்
பத்த்யாநி கோர பவ சம்ஜ்வா பீடிதா நாம் ஹ்ருதயாநி பாந்தி யதிராஜ முனே வசாம்சி –

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் வேதாந்தார்த்தங்களை நம் அருகில் அழைத்து வருகின்றன –
சம்சார நோயால் பீடிக்கப் பட்ட நமக்கு இவையே அருமருந்தாகும்

ஆகர்ஷணாநி நிகமாந்த சரஸ்வதீ நாம்
வேதாந்த வாக்யார்த்தங்கள் -கொண்டும் -இவர் ஸ்ரீ ஸூக்திகளைக் கொண்டு ஆகர்ஷிக்கிறார்
அர்த்தங்களை ஆகர்ஷித்து நம் மனசில் பொருந்துகிறார்
உச்சாட நாதி பஹி அந்த உபப்லவா நாம்
நம்மை பிடித்து ஆட்டும் அநாதி அபராதங்கள் அஞ்ஞானங்கள் கர்மா வாசனை ருசி -இத்யாதி சம்சார பேய்களை
துஸ் சக்திகளை உச்சாடனம் -விரட்டும் மந்த்ரம்
-இவரது ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்-வெருட்டி ஓட்டும் -என்றவாறு –
பத்த்யாநி கோர பவ சம்ஜ்வா பீடிதா நாம்
கோரமான சம்சார பீதி –பவ-கோர பவ -ஜ்வரம் -சம் ஜ்வரம் -அந்தரஜுரம் சமனப் படுத்தினார் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர்
விஜ்வர கிருதக்ருத்யர் ஆனார் பெருமாள் –ததா ராம –
ஹ்ருதயாநி பாந்தி யதிராஜ முனே வசாம்சி
வசாம்சி – ஸ்ரீ ஸூக்திகள் -ஹ்ருதயத்தில் பிரகாசிக்கும்

————————————————————————

27-சீத ஸ்வபாவ ஸூபக அனுபவ சிகாவான் தோஷ அவமர்த்த நியத உந்நதி ஓஷதி ஈச
தாப அனுபந்த சமன தபன பிரஜா நாம் ராமானுஜோ ஜயதி சம்வலித த்ரிதாமா –

ஸ்வாமி அருள் சந்தரன் போலே குளிர்ந்தும் -தன்னை அண்டியவர்கள் தோஷம் போக்குவதால் அக்னி போலேயும்
தாப த்ரயங்களை போக்குவதால் சூரியன் போலேயும் -ஆக மூன்று வித தேஜஸ்ஸூக்களும் கலந்ததாக உள்ளார் –

சீத ஸ்வபாவ ஸூபக அனுபவ சிகாவான்-அக்னிக்கும் சிகா வான் -மேல் நோக்கி ஜ்வாலை -பூர்வ சிக ப்ராஹ்மணர்
-அக்னி உடைய உஷ்ணம் இல்லாமல் -உவமானம் திருத்தி சீத ஸ்வ பாவ -கிட்டி அனுபவிக்கும் படி
-வாடை காட்டு -தூது -ஆழ்வார் -குளிர்ந்த ஆச்சார்ய ஹிருதயம் போலே இருக்குமே -ஸூபக அனுபவ-கிட்டி எளிதில் அனுபவிக்கும் படி
-சிகாவான் ஸ்வாமி –
தோஷ அவமர்த்த நியத உந்நதி ஓஷதி ஈச -ஒஷாதிகளுக்கு அதிபதி சந்திரன் -சோமாயா கந்தர்ப்பாயா இத நம
-ஜயாதி கர்ம ஒஷாயாமி முடித்து ஹோமம் -முடிப்பார்கள் -ராசாதிபன் -சந்திரன் -ரசம் உடைய ஸ்தாவரங்கள் ஓஷதி -ஒளஷதம் என்றால் மருந்து –
தோஷங்களை நசிக்கும் அவமர்த்தம் -அந்தகாரம் இருளை போக்கும் -சம்சாரிக அஞ்ஞானம் போக்கும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர்
-இருள் தரும் மா ஞாலத்தில் இருந்தும் –நியதி உந்நதி இவருக்கு -தேய் பிறை இல்லையே -பிரகாசம் வளர்ச்சி கொண்டே இருக்குமே –
தாப அனுபந்த சமன தபன பிரஜா நாம்-சூர்யன் -பிரஜைகளின் தாபம் -அனுபந்தம் -சம்பந்தி -தொடர்பு அறுக்கும் -சம்சார தாபம் போக்கி -ஸ்வாமி
-சம்சாரம் ஜரா மரணாதி-இவை அனுபந்தங்கள் -சேர்ந்தே தொடர்ந்து வருமே -ஜரா மரணம் -சோகம் மோகம் பசி தாகம் போல்வன -இவற்றை சனம் பண்ணி அருளுவார் –
சூர்யன் தாபம் உண்டாக்குவான் -சமன சாமர்த்தியம் இல்லையே
தாப த்ரயங்களை போக்கி -ஷடூர்மிகள்-போக்கி அருளி –
யதிராஜர் சப்தத்தால் போகுமே –
ராமானுஜோ ஜயதி சம்வலித த்ரிதாமா-தாம -ஜ்யோதிஸ் -ஜெயந்தி சம்பவம் தாம -வையயந்தி விபூஷணம் –
சூர்யன் சந்திரன் அக்னி – தேஜஸ் பதார்த்தங்கள் -மூன்றின் தேஜஸூம் சேர்ந்து பிரகாசிக்கிறார்
தனக்கு உள்ளே அடக்கி -அப்ருதக் சித்தமாக கொண்டு விளங்குகிறார்
தாமம் -இருப்பிடம் -பரந்தாமன் போலே –த்ரிதாம -சாஷாத் பகவான் -ஸ்ரீ வைகுண்டம் -ஷீராப்தி -சூர்ய மண்டல மதியவர்த்தி –உபாஸ்யமாக
மூன்று -நிலைகள் -பக்த நிஷ்டர்களுக்கு -அம்பஸிய மத்யே -இத்யாதி -வித்யா சஹா ஸவித்ரு மண்டலா மத்திய வர்த்தி
–ஹிரண்யஸ்ய –கப்யாசம் புண்டரீகம் அஷிணி-காயத்ரி மந்த்ரம் -இவனையே குறிக்கும் –
கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் பிரபன்னர்களுக்கு த்ரிதாமம் –
கருவிலா திருவிலாதார் அணி அரங்கம் என்னா -வேங்கடமே வேங்கடமே என்கின்றாளாள் -அனந்தாழ்வான் –
வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் –
பகவானையும் தன்னுள் அடக்கிய ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் –இருப்பிடம் வைகுந்தம் -இத்யாதி –

———————————————————————————————————————

28-ஜயதி சகல வித்யா வாஹி நீ ஜன்ம சைல ஜனி பத பரிவ்ருத்தி ஸ்ராந்த விஸ்ராந்தி சாகீ
நிகில குமதி மாயா சர்வரீ பால ஸூ ர்ய நிகம ஜலதி வேலா பூர்ண சந்த்ரோ யதீந்திர –

அனைத்து வித்யைகளும் நதி போன்று பிரவாஹ ரூபமாக உள்ளதால் மலை போன்றும் -தாபத் த்ரயத்தில் உழன்று உள்ளாருக்கு
இளைப்பாரும் மரம் போலேயும் -புறமதவாதிகள் இருள் அகற்றும் பால சூர்யன் போலேயும் வேதகடலை எழச் செய்யும்
பூர்ண சந்தரன் போலேயும் ஸ்வாமி உள்ளார் –

யதீந்திர –ஜயதி சகல வித்யா வாஹி நீ ஜன்ம சைல-
நான்கு வேதங்கள் -ஆறு அங்கங்கள் -சிஷா இத்யாதி -தர்ம சாஸ்திரம் – இதிகாசபுராணம் மீமாம்ஸா நியாய –14 வித்யா ஸ்தானங்கள் சதுர்வித வித்யைகள் –
வாஹி நீ –பிரவஹிக்கும் நதி -மலையில் தோன்றி புவனம் வழியாக சாகரம் சேரும் -ஞானம் பிறந்து லோகம் உஜ்ஜீவித்து பகவான் இடம் சேரும் -ஜென்ம சைல -உத்பத்தி ஸ்தானம் -போலே ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் -உய்ய உடையவர்
-நம்மை மாதவன் அரங்கன் திருவடிகளில் சேர்க்க
யதீந்திர — ஜனி பத பரிவ்ருத்தி ஸ்ராந்த விஸ்ராந்தி சாகீ-
நிழல் கொடுக்கும் பெரும் மரம் –சாகீ-வா ஸூ தேவ தருச்சாயா -நிவாஸ வ்ருஷ ஸாதூ நாம் -தாரை பெருமாளை -சாகைகள் -வேத பாகங்கள் –
ஸ்ராந்த– சிரமம் கொண்டவர்களுக்கு – விஸ்ராந்தி-கொடுக்கும் சாகீ ஸ்வாமி -ஜனி -சம்சாரம் -சூழல் ஜென்ம வியாதி –
-ஸ்வர்கம் நரகாதிகள் -பதம் -மார்க்கம் -பரிவ்ருத்தி மீண்டும் மீண்டும் -கத்வா கத்வா நிவர்த்தந்தே -சுற்று சூழல் -என்றுமாம் -பரி சேஷணம் -போலே
கர்மா அவித்யாதிகளில் -அதனாலே சிரமம் -ஸ்ராந்தம் களைப்பை போக்கி விஸ்ராந்தம்-அளிப்பவர் –
யதீந்திர -நிகில குமதி மாயா சர்வரீ பால ஸூ ர்ய-சோபனா மதி சுமதிகுஸ்திதா மதி குமதி -பிரயோஜனம் இல்லாமல் –
மாயா வர்க்கமான விப்ரலிம்பம் -பாஷாண்டிகள் வேத பாஹ்யர்கள் -குத்ருஷ்டிகள் -அல்லாத அர்த்தம் கொடுப்பவர்கள் -நிகிலா சப்தம் -அதனால் –
சர்வரீ -இரவு ஞான சங்கோசம் –நன்று இது தீயது இது நடத்திய நான்மறை -நின்ற நம் அன்புடை வானோர் நிலம் அளந்தான்
-இன்று நமக்கு இரவு -ஞான சங்கோசம் -கை விளக்காக -கொடுத்த சாஸ்திரம் -உதிக்கும் சூரியனுக்கு தான் அந்தகார நிவர்த்தகம் –
யதீந்திர – நிகம ஜலதி வேலா பூர்ண சந்த்ரோ -சந்திரன் கடலில் இருந்து உதிக்க -சூர்யன் மலையில் இருந்து உதிக்கும் -உதய கிரி -அஸ்தமன கிரி –
பிள்ளான் -யதிராஜர் சமுத்திரத்தில் உதித்த சந்திரன் -தனியன் –ஜலாதி -சமுத்திரம் –வேலா -கடல் கரை -கடல் என்றுமாம்
-வேலை வண்ணனை மேவுகிறாய் -பெரியாழ்வார் –
பாராசார்ய வாசஸ்-வேதாந்த சமுத்திரத்தில் உதித்த சந்திரன் -ஸ்வாமி என்றவாறு

————————————————————————————————-

29-முனி பஹூ மத சாரா முக்தி நிஸ்ரேணிகா இயம் சஹ்ருதய ஹ்ருதயா நாம் சாச்வதீ திஷ்ட ஸித்தி
சமித துரித கந்தா சம்யமி இந்த்ரச்ய ஸூ க்தி பரிசித கஹ நா ந பிரஸ்நுவீத பிரசாதம்

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் முனிவர்களால் போற்றப் படும் உயர்ந்த பொருள்கள் கொண்டவை -மோஷம் எட்டிப் பிடிக்கும் ஏணி
-பாபங்கள் நீக்க வல்லவை -ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உணர்த்த வல்லவை -நல்ல மனம் படைத்தார்கள் இதயத்தில் தங்குபவை
-இவையே நமக்கு அருள் புரிய வேணும் –

-1-முனி பஹூ மத சாரா -ரிஷிகள் கொண்டாடும் சாரதமம் -வியாசர் வைசம்பாயனர் போல்வார்
2-முக்தி நிஸ்ரேணிகா இயம் -படிக்கட்டு -நிஸ்ரேணிகா சோபனம் -பர்யாயம் –
3-சஹ்ருதய ஹ்ருதயா நாம்-பரமை ஏகாந்திகள் –
சாச்வதீ திஷ்ட ஸித்தி -திஷ்டம் புண்ணியம் -ஸூ ஹ்ருத சித்தி -ஸ்திரமான
4-சமித துரித கந்தா-பாபங்கள் -வாசனை உடன் போக்கி –
சம்யமி இந்த்ரச்ய ஸூ க்தி-யதீந்த்ரர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -நான்கு விசேஷங்கள் இவற்றுக்கு மேலே -அருளிச் செய்தவை
விமதர்கள் பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் கலக்கம் போக்கும் –சமித விமத கேதா -பாட பேதம்
பரிசித கஹ நா ந பிரஸ்நுவீத பிரசாதம் -நமக்கு மிகவும் ககனமாவை -அனுக்ரஹத்தால் ஆழ்ந்த கருத்துக்களை
பிரகாசிக்கும் -தெளிய அறிவிக்கும் -அவைகளே நமக்கு –ஸூ கம்பீர –
ஸ்ரீ பாஷ்யம்– ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீ மன் நாராயணன் -மூவர் அருளாலே ஸ்ரீ பாஷ்யம் ஆழ்ந்த கருத்துக்களை அறியப் பண்ணும் –

——————————————————————————————————

30-பவ மரு பரிகிந்த ஸ்ப்பீத பா நீய சிந்து துரித ரஹித ஜிஹ்வா துக்க குல்யா சகுல்யா
சுருதி நயன சநாபி சோபதே லஷ்மண உக்தி நரக மதன சேவ ஆஸ்வாத நாடிந்தமா ந –

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் -சம்சார பாலைவனத்தில் தவிப்பார்க்கு நீர் நிலைகள் -பாபம் இல்லாதார்களுக்கு பாலாறு போன்ற சுவை –
வேதார்த்தம் காட்டும் கண்ணாடி நரகத்தை தடுத்து நிரதிசய பேரின்பம் காட்டும் வழி -செய்பவை –

பவ மரு பரிகிந்த -சம்சார பாலைவனத்தால் மிகவும் துன்பப்பட்டு -தாப த்ரயத்தால் –
ஸ்ப்பீத பா நீய சிந்து -பருகத் தக்க நிறைந்த -பான யோக்யம் பா நீயம் -நதி போலே
துரித ரஹித ஜிஹ்வா -பாபம் அற்றவர்கள் -நாக்குக்கு
துக்க குல்யா சகுல்யா-ஊற்று எடுத்து வரும் பால் ஆற்றை போலே இருக்குமே -புண்ய சீலர் வாயிலே வற்றாத பாலாறு போலே என்றபடி
சுருதி நயன சநாபி -வேதங்களுக்கு ஸ்திரமான கண்கள் போலே -காதுக்கு கண்கள் போலே -தெளிந்த அர்த்தம்
-த்ரஷ்டவ்ய ஸ்ரோதவ்ய -இரண்டும் என்றுமாம் –சநாபி -ஸ்திரம் என்றவாறு
சோபதே லஷ்மண உக்தி-இளைய பெருமாள் -பிராணாயாமம் லஷ்மண முனி -சொல்கிறோமே –சோபதே -விளங்குகின்றன
நரக மதன-நரகாசுரனை அழித்தவன்-சம்சார நரகம் அழிப்பவன் என்றுமாம் -நாரணன் பேர் வைத்த அன்னை நரகம் புகாள்
சேவ ஆஸ்வாத நாடிந்தமா ந-நாடி யை முடிக்கு விட்டு -ஸ்ரீ யபதிக்கு சேவா பண்ணும் படி -பலப்படுத்தும்

——————————————————————————————————-

31-ஹரிபத மகரந்த ச்யந்தின சம்ஸ்ரிதா நாம் அனுகத பஹூ சாகா தாபம் உன்மூல யந்தி
சமித துரித கந்தா சம்யமி இந்த்ர பிரபன்னா கதக ஜன மநீஷா கல்ப நா கல்ப வ்ருஷா-

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -எம்பெருமான் திருவடிகளை நாடுபவர்களுக்கு தேன் போன்ற சுவை ஊட்டுபவை -அனைத்து வேதங்களையும் தழுவியே உள்ளவை –
கற்பவர்களுக்கு பாவ வாசனையே தட்டாமல் -பிற மத கண்டனம் செய்பவர்க்கு கற்பக மரம் போன்று வற்றாத ஞானம் அளிப்பவை –

ஹரிபத மகரந்த ச்யந்தின -மோக்ஷம் -ஹரி பதம் -விஷ்ணு பதம் -தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -தேனை பிரவஹிக்கும்
-திருவடி என்றுமாம் -இடது திருவடி அங்குஷ்டம் தேன் பெருகுவதாக சுருதி -அம்ருத தாரை -போக்யத்தை -உன் தேனே மலரும் திருப் பாதம் –
சம்ஸ்ரிதா நாம் -தன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களுக்கு -சம்யக்கு ஆஸ்ரயம் -ஆச்சார்யர் மூலம் பகவானை ஆஸ்ரயித்து
அனுகத பஹூ சாகா -சாஸ்திரங்களில் -பிரவேசித்து -சாகைகளில் புகுந்து சர்வ அர்த்தங்களையும் சேர்த்து திரட்டி
தாபம் உன்மூல யந்தி -தாபங்களை வேரோடு போக்கி -அடியோடு உன்மூலம்
சமித துரித கந்தா -பாபங்களை வாசனையோடு போக்கி
சம்யமி இந்த்ர பிரபன்னா
கதக ஜன மநீஷா -கதகன் பிரமாணம் கொண்டு வாதம் பண்ணுபவன் -கவிதார்க்கிக ஸிம்ஹம் –கவி கதக கண்டீரன சரண நளின –
மநீஷா-புத்தி கூர்மை
கல்ப நா கல்ப வ்ருஷா-உண்டாக்கி –கல்ப நா -ஸ்ருஷ்ட்டி என்றவாறு -கற்பனை கவி ஸ்ருஷ்ட்டி கர்த்தா -கல்ப வருஷம் போலே –
1-நிரதிசய ஆனந்தம் திருவடி தேனை அருளும் -நால் தோள் அமுதே -கற்பக வருஷம் பணைத்தால் போலே -2-அநு கத சாகைகள்
3–சம்சார தாபங்கள் வேரோடு போக்கி -4-மேல் மேலும் புத்தி கூர்மை அருளும் -வாதம் செய்து புற சமயிகளை நிரசிக்க -ஸூ சம்ப்ரதாயம் ஸ்தாபிக்க -உதவுமே –
கற்பக வ்ருஷங்கள் பஹு வசனம் -நவ கிரந்தங்கள் உண்டே என்பதால் –

—————————————————————————

32-நாநா பூதை ஜகதி சமயை நர்ம லீலாம் விதித்சோ அந்த்யம் வர்ணம் ப்ரதயதி விபோ ஆதிம வ்யூஹ பேதே
விச்வம் த்ராதும் விஷய நியதம் வ்யஞ்ஜிதா அனுக்ரஹ சந் விஷ்வக் சேன யதிபதி அபூத் வேத்ர சார த்ரிதண்ட

கலி காலத்தில் பர வாஸூதேவன் கறுமை நிறம் -லீலைக்காக புற சமயங்கள் மண்டி இருக்கப் பண்ணினான் -உலகம் விஷயாந்தரங்களில் மண்டி இருக்க
இவற்றை திருத்தி நல் வழி படுத்த சேனை முதலியாரை ராமானுஜராக திருவவதரிப்பித்து அருளினான் -சேனை முதலியாரின் பிரம்பே த்ரிதண்டம் ஆயிற்று –

நாநா பூதை ஜகதி சமயை -பல பல சமயங்கள் -கலி யுகத்திலே
நர்ம லீலாம் விதித்சோ-லீலா விஷயம் -கேலிக்கு விஷயம் -மா ஞாலம் வருந்தாதோ -மாட்டாயா –ரக்ஷணத்தில் நோக்கு இல்லாமல் லீலா ரசம் செய்து இருக்க
அந்த்யம் வர்ணம் ப்ரதயதி விபோ-ஆதிம வ்யூஹ பேதே-திருப் பாற் கடல் வ்யூஹம் -ஆதி -பர வா ஸூ தேவன் -பாலின் வண்ணம் -கிருத -மஞ்சள் த்ரேதா -த்வாபர நீலம்- கலி கறுத்த வண்ணம் –
விச்வம் த்ராதும் விஷய நியதம்–ஜகத்தை ரக்ஷித்து அருள -சப்தாதி விஷயங்களில் மூழ்கிய ஜகத்தை ரக்ஷிக்க-
வ்யஞ்ஜிதா அனுக்ரஹ சந்-பிராட்டி அனுக்ரஹம் பெற்று
விஷ்வக் சேன யதிபதி அபூத்-சேனை முதலியார் பிராட்டி அனுக்ரஹம் பெற்று
வேத்ர சார த்ரிதண்ட -வேத்ரமே- த்ரி தண்டம் -பிரம்பு -கொண்டே ஜகத் நிர்வாஹம் அவர் -த்ரி தண்டம் கொண்டு இவர்
-உபய விபூதி நிர்வாஹம் -ஜ்யேஷ்ட புத்ரனை தாயார் நியமிக்குமா போலே –திருவவதார ரகஸ்யம் –

———————————————————————————————————

33-லஷ்யம் புத்தே ரசிக ரசநா லாஸ்ய லீலா நிதானம் சுத்த ஆஸ்வதம் கிமபி ஜகதி ச்ரோத்ர திவ்ய ஔஷதம் ந
லஷ்ய அலஷ்யை ஸிதி ஜலதிவத் பாதி தாத்பர்ய ரத்னை லஷ்மீ காந்த ஸ்படிக முகுர லஷ்மணர்ய உபதேச –

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -செவி வழியே செலுத்தப்படும் சம்சார மருந்து -ஞானவான்களுக்கு இலக்கு –
சுவை அறிந்தார்க்கு உள்புகுந்து நாக்கை துள்ளியாட வைக்கும் –
எம்பெருமானது திருக் கல்யாண குணங்களைக் காட்டும் கண்ணாடி -திருப்பாற் கடலுள் ரத்னம் போலே
அறிவுள்ளாருக்கு புலப்படும் -அறிவு இல்லாதார்க்கு புலப்படாது –

நகா லஷ்யம் புத்தே –
-நம்முடைய –புத்திக்கு ஞானத்துக்கு -கிரஹிக்கும் ஞானத்துக்கு லஷ்யம் –
ரசிக ரசநா லாஸ்ய லீலா நிதானம்
-ரசிகர்கள் -ஸ்ரீ ஸூ க்திகளையே –ரஸநா-அருளிச் செயல் வேதம் -இவற்றிலே ஊன்றிய நாக்கு
லாஸ்யம் தாண்டவம் -நாட்டிய பேதங்கள் -முக கை பிரதானம் லாஸ்யம் /கால் பிரதானம் தாண்டவம் –
நாவு துடித்து நடமாடும் -நிதானம் காரண பூதம் -நா துடிக்கும் நாம் ருசித்த ஸ்ரீ ஸூ க்திகளை கேட்க்கும் பொழுது எல்லாம்
சுத்த ஆஸ்வதம்
-தூய்மையான -மதுரமான போக்யம்-ரமணீயம்
கிமபி ஜகதி ச்ரோத்ர திவ்ய ஔஷதம் ந
-ஸ்ரோத்ரத்துக்கு திவ்ய அப்ராக்ருத ஒளஷதம் -நஸ்யம் மூக்கு வழியே -இது காது வழியே
லஷ்ய அலஷ்யை ஸிதி ஜலதிவத் பாதி தாத்பர்ய ரத்னை
-ஆத்மாவுக்கு ஊனமாவது -2-2-11-தேவதாந்த்ர விச்வாஸம் -வியாக்யானம் –
லஷ்யம் அலஷ்யம் அறியப்பட்டதும் அறிய படாததுமான–தாத்பர்ய ரத்னங்களைக் கொண்டு –ஸ்தித ஜலதி -வெண்மை கடல் –பாற் கடல் –
-சில தாத்பர்ய ரத்தினங்கள் அறிவுக்கு எட்டும் -சில எட்டாதே -வேங்கடேசன் -வேங்கட கவி இருவரும் கடைய -அமுதம்
-தாத்பர்ய ரத்னாவளி பிறக்க -மலையை வைத்து அவன் -ஆச்சார்ய பிரஜ்ஜா கொண்டு -சடஜித் உபநிஷத் -அதே போலே பாஷ்யகாரர்
-உபநிஷத் கடைந்து -ஸ்ரீ பாஷ்யம் –சம்ப்ரதாயம் கொண்டு -சஞ்சீவனம் –உபய வேதாந்த ரத்தினங்கள் –
லஷ்மீ காந்த ஸ்படிக முகுர
-ஸ்படிகம் -அருகில் உள்ள வஸ்துவை தன்னுள் காட்டுமே -ஸ்ரீ லஷ்மீ காந்தனை தன்னுள்ளே
உள்ளதாக காட்டும் -எங்கும் தேட வேண்டாம் -ஸ்ரீ யபதியை தெளிவாக ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் காட்டுமே
லஷ்மணர்ய உபதேச
-எம்பெருமானார் உபதேசங்கள் -சாரீர சாஸ்திரம் -சரணாகதி விஷயமாக

—————————————————————————————-

34-ஸ்திதிம் அவதீர யந்தி அதி மநோ ரத சித்தி மதீம் யதிபதி சம்ப்ரதாய நிரபாய தநோபசிதா
மதுகர மௌளி தக்ன மத தந்துர தந்தி கடா கரட கடாஹ வாஹி கந சீகர சீபரிதாம்

யதிராஜ சம்பந்திகள் ஐஸ்வர்யம் ஒன்றையும் மதிப்பதில்லையே
-செல்வம் மிக்கு யானைகள் சேர்த்து மத நீர் பெருகி செல்வந்தனையும் செல்வங்களையும்
மூழ்கடிக்கப் பண்ணும் அபாய நிலை இவர்களுக்கு இல்லையே –

ஸ்திதிம் அவதீர யந்தி அதி மநோ ரத சித்தி மதீம்-
மநோ ரதம் கடந்த -ஸ்திதிம் -அவதீர யந்தி -த்ருணாய மேனா-தர்மார்த்த காமங்களை மதிக்காமல் -திரஸ்கரித்து –
யதிபதி சம்ப்ரதாய நிரபாய தநோபசிதா
யதிபதி சம்ப்ரதாயம் -ராமானுஜ தர்சனம் -குரு பரம்பரை மூலம் பெரும் சம்ப்ரதாயம் -வேதார்த்தங்கள் –
அழிவற்ற பெரும் தனம் -நிரபாய தானம் -உபசித்தம் -நல்ல வழியிலே பெற்ற சம்பிரதாய தனம் –மனனம் பண்ணி -ரஷித்து-வாசித்து பிரவர்ப்பித்தும் – –
மதுகர மௌளி தக்ன மத தந்துர தந்தி கடா
மத தந்துர தந்தி– மத நீர் பெருக்கும் யானைகள் –மதுகரம் -வண்டுகள் -அத்யந்த ஸூ கந்தம் -பெருக்கில் மூழ்கி -உந்து மத களிறு —
கடா கரட கடாஹ வாஹி கந சீகர சீபரிதாம்
காதுகள் தாடைகள் -வழியே பெருகும் மத நீர் /கடாஹ வாஹி கந சீகர சீபரிதாம் –மூழ்கி திளைக்கும் படி -மத நீர் திவலைகள்
-இவற்றையும் திரஸ்கரிப்பார்கள் என்றவாறு -ஐஸ்வர்யார்த்திகள் இல்ல என்றவாறு –
கூரத் ஆழ்வான் போல்வார் ஐஸ்வர்யங்களை துரந்து எம்பெருமான் ஸ்ரீ ஸூக்திகளையே தனமாக கொண்டவர்கள் என்றவாறு

————————————————————————————————

35-நிருபதி ரெங்க வ்ருத்தி ரசிகான் அபி தாண்டவயன் நிகம விமர்ச கேளி ரசிகை நிப்ருதை வித்ருத
குண பரிணத்த ஸூ க்தி த்ருட கோண விகட்ட நயா ரடதி திசா முகேஷு யதிராஜ யச படஹ-

ஸ்ரீ ரெங்க வாசம் விரும்புவர் நாட்டியகாரர் என்று கொண்டு -நாட்டியம் அன்றாட வாழ்வு -பறை ராமானுஜர் புகழ் -வேத விற்பன்னர் பறை அடிப்பவர்கள்
ஸ்ரீ ரெங்க நாதனது திருக் கல்யாண குணங்கள் அந்த பறையில் கட்டப் பட்ட கயிறுகள் -ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் பறையை அடிக்கும் குச்சி –
இப்படிப் பட்ட ஸ்ரீ ரெங்க வாழ்வே அநந்ய பிரயோஜனர் மகிழ்ந்து இருக்கும் படி -அந்த பறை ஓசை திக்கு எட்டும் முழங்கு கின்றதே

1-நிருபதி ரெங்க வ்ருத்தி ரசிகான் அபி தாண்டவயன் –
ஸ்ரீ ரெங்கே வர்த்திக்கும் -ஸ்ரீ ரெங்கம் நாட்டிய மேடை என்றுமாம் -நிருபதி -உபாதி இல்லாமல் -இயல்பான
-ரசிகர்கள் -இவர்களுக்கு ஜென்ம சித்தம் -நல்லார் வாழும் நளிர் அரங்கம் -இயல்பாக தாண்டவம் செய்து விக்கும் யதிராஜர் யசஸ் என்றுமாம்
-முரசு மாடம் உயர வைத்து அடிக்க –
2-நிகம விமர்ச கேளி ரசிகை -வேதாந்த விமர்சனம் -ஸ்ரீ பாஷ்ய முகேன-நன்றாக ஆராய்ந்து -சர்ச்சை பண்ணி மகிழ்ந்து -நல்ல பொழுது போக்கு
நிப்ருதை வித்ருத -நன்கு கவனம் உடையவர்களால் –வித்ருத -தாங்கி அடர்த்தி பிடித்துக் கொண்டு
3-குண பரிணத்த ஸூ க்தி த்ருட கோண விகட்ட நயா –
குணம் -சத்வ குணம் /கயிறு -அநு குண தசார்த்தி தேனை -நூல்களால் செய்யப் பட்ட திரி -ஸமாஹிதா –ஸ்நேஹம் -எண்ணெய் ஸ்நேஹம்
-ஸ்ரீ தர கருணை -தயா சதகம் —த்ரிதாம -பரம பதம் ஷீராப்தி ஆதித்ய மண்டலம் -திவ்ய தாமம் -சிஷ்யர்களை பரீஷை பண்ணி ஸத்பாத்ரம் ஆக்கி
-சம்ப்ரதாயம் ப்ரதீபம் -அனககுணம் -தோஷம் அற்ற திரி -சத்வ குணம் -ஆஹித ஸ்நேஹம் ப்ரீதி கொண்டு -ஆச்சார்யர் க்ருத்யம் –
குணங்களால் நன்கு கட்டப்பட்ட -பொருள் பொதிந்த ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் திடமான கோல் கொண்டு முரசை அடிக்க
ரடதி திசா முகேஷு-ரடதி அபிவிருத்தி -திசைகள் எங்கும் ஒலிக்கும்
யதிராஜ யச படஹ-படகம் முரசு பேரி-எம்பெருமானுடைய யசஸ் ஆகிற முரசு

————————————————————————————————————–

36-இதம் பிரதம சம்பவத் குமதி ஜால கூலங்கஷா ம்ருஷா மத விஷா நல ஜ்வலித ஜீவ ஜீவாதவ
ஷரந்தி அம்ருதம் அஷரம் யதி புரந்தரச்ய உக்தய சிரந்தன சரஸ்வதீ சிகுர பந்த சை ரந்த்ரிகா-

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -புற மதங்களை வேருடன் அளிக்க வல்லவை -ஜீவன்களை விஷம் போல் அழிக்கும் மதங்களில் இருந்து காப்பாற்றுபவை –
வேதம் என்ற அரசியின் உபநிஷத் என்னும் கூந்தலை சீவி அலங்கரிக்கு பணிப்பெண் போன்றவை -இவையே மோஷத்தை நம் மேல் பொழியும் –

1-இதம் பிரதம சம்பவத் குமதி ஜால கூலங்கஷா -இ தம் பிரதமம் சம்பவத் வேதம் -அநாதி -என்றவாறு
குமதிகுத்ருஷ்டா மதி சுமதி ஷோபனா மதி -இவை வேத வ்ருத்தம் -கேவல உக்திகளால் -தர்க்கங்கள் -குமதி ஜாலங்கள்
-அல்ப மதியால் பிரமிக்க -விபரீத புத்தி பண்ண வைக்கும் -கூலங்கஷா-கொழுப்பை அடக்கிய -குருகையில் வந்து கொழுப்பு அடக்கிய
குல பதி தந்ததை குறிப்பினில் வைத்து பரமபத பங்கமும் —
2-ம்ருஷா மத விஷா நல ஜ்வலித ஜீவ ஜீவாதவ -மாயாவதி மதம் -ம்ருஷா மதம் -ஜகத் மித்யா ப்ரஹ்மம் சத்யம் -விஷம் கலந்த அ நலம் -நெருப்பு
-விஷம் போலேயும் நெருப்பு போலேயும் -அழல் நாகம் உமிழ்ந்த செந்தீ -அஸ்தானே பய சங்கையால் -அங்கு ஓர் ஆரவாரம் அது கேட்டு
-விஷம் கலந்த அக்னி உமிழ்வானே -அது பிராப்யாம் -இது அப்ராப்யம் –ஜீவாதுஅமிருதம் பிராணாத்மா சஞ்சீவினி –
-பிள்ளை லோகாச்சார்யார் –சம்சார சர்ப்ப சந்தஷ்ட ஜீவ ஜீவாது -அமிர்தம் -விஷ மாற்று மருந்து இரண்டும் –
3-ஷரந்தி அம்ருதம் அஷரம் -ஒவ் ஒரு ஷரமும் அமிருதம் பெருக்கும்-
யதி புரந்தரச்ய உக்தய -யதீந்த்ரர் -ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -நவ கிரந்தங்கள்
4-சிரந்தன சரஸ்வதீ சிகுர பந்த சை ரந்த்ரிகா-புராதன நூதன அத்யதன போலே -சிரந்தன
-ஸ்ரீ யதித்வம் மோக்ஷ பிரதத்வம் சன்னியோக சிஷ்ட நியாயம் சேர்ந்தே வரும் –
சிரந்தன சரஸ்வதி -அநாதியான வேத சுருதி -குழல் சிகுரம்-சைரந்திரிகா தலை அலங்காரம் -திரௌபதி வேஷம் -அர்ஜுனன் அலி-வேஷம்
ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் வேதம் பெண் கலைந்த திருமுடியை சீர் பண்ணி அலங்க்ருதம் செய்தன
கொங்கில் பிராட்டி ஐ திக்யம் -வெள்ளை-கறுப்பு பின்னல் யதிகள் க்ரஹஸ்தர்கள் கலந்து சம்ப்ரதாயம் வளர்க்க –

————————————————————————————————————–

37-ஸூ தா அசன ஸூ துர்க்ரஹ சுருதி சமஷ்டி முஷ்டிந்த்ய கதா ஆஹவம் அசௌ கதான் கபட சௌகதான் கண்டயன்
முனி மனஸி லஷ்மண முதம் உதஞ்ஜயதி அஞ்ஜசா முகுந்த குண மௌக்திக ப்ரகர சுக்திபி ஸூக்திபி

அமிர்தம் பருகும் தேவர்களாலும் வேதத்தின் ஆழ பொருளை அறிய இயலாது -அவற்றை எளிதாக ஒரு பிடியில் பருக வல்லவர் நம் ஸ்வாமி –
பௌத்தாதிகளை ஷணம் பொழுதில் வென்றவர் -அவர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் எம்பெருமான் உடைய திருக் கல்யாண குணங்கள் ஆகிற முத்துக்களை உருவாக்கி ரஷிக்கும்
முத்து சிப்பி போன்றவை -இவற்றின் மூலம் நம்மை நிரதிசய ஆனந்தத்தில் அழுந்த வைத்து அருள்கிறார் –

ஸூ தா அசன –தேவர்கள் -ஸூ தா அமிர்தம் —
ஸூ துர்க்ரஹ –அவர்களாலும் கிரகிக்க முடியாத
சுருதி சமஷ்டி முஷ்டிந்த்ய –சர்வ வேதங்களையும் -கையிலே -முஷ்டியிலே-தயந்தி -பருகுவது –தாத்பர்ய சூஷ்ம ஸமஸ்த அர்த்தங்களையும் -கைக்கு கொண்டு
கதா ஆஹவம் அசௌ–ஆஹவம் யுத்தம் –கதா ஆஹவம் –வாத யுத்தம் –ஆஹவ புங்கவ ஸ்தோத்ரம் -திருப் புட் குழி பெருமாள் சந்நிதியில் -ஸ்ரீ தேசிகன் அருளி
கதான் கபட சௌகதான்–புத்தர்கள் –கபட சந்யாசிகள் பிரசன்ன புத்தர்கள்
கண்டயன்-நிராகரித்து —
முனி மனஸி லஷ்மண –லஷ்மண முனி
முதம் உதஞ்ஜயதி -ஸந்தோஷம் ஏற்படுத்தி -பாஹ்ய குத்ருஷ்ட்டி நிரசன பூர்வகமாக கல்யாண குணங்களை அருளிச் செய்த ஸ்ரீ ஸூக்திகளாலே –
அஞ்ஜசா —
முகுந்த குண மௌக்திக ப்ரகர–முத்து குவியல்
சுக்திபி ஸூக்திபி–அருளிச் செய்த ஸூ க்திகளாலே –
குணங்களான முத்துக்கள் -முகுந்தனின் கல்யாண குணங்கள் நிரம்பிய ஸூக்திகளாலே —

———————————————————–

38-கபர்த்தி மத கர்த்தமம் கபில கல்பநா வாகுராம் துரத்யயம் அதீத்ய தத் த்ருஹிண தந்திர யந்திர உதரம்
குத்ருஷ்டி குஹ நா முகே நிபதத பரப்ரஹ்மண கர க்ரஹ விசஷணோ ஜயதி லஷ்மண அயம் முனி

பரப்ரஹ்மம் -சைவ சேற்றில் சிக்கி – கபில சாங்க்ய வலையில் அகப்பட்டு -யோக சாஸ்திரம் யந்த்ரத்தின் நடுப்பகுதியில் அகப்பட்டு
-மாயாவாதிகளின் வாதங்களில் சிக்குண்டது -இவை அனைத்தையும் நீக்கி எளிதாக பரப்ரமத்தை
ஸ்வா பாவிக உயர்ந்த நிலையில் காட்டி அருளிய ஸ்வாமி அனைவரிலும் மேம்பட்டவர் –

கபர்த்தி மத கர்த்தமம் –புதை சேற்றில் -கர்த்தமத்தில் –கபர்த்தி மதம் -சைவ மதம் —கபர்த்தி -ருத்ரன் -ஜடா முடிக்கு கபர்த்தம் /
கபில கல்பநா வாகுராம்-கபிலர் கற்பனை ரூபமான வலை–கர்த்தப பிரஜாபதி குமாரர் கபிலர் —பிரக்ருதிக்கு ஸ்ருஷ்ட்யாதி காரணத்வம் சொல்லி
துரத்யயம் அதீத்ய –கடக்க ஒண்ணாத
தத் த்ருஹிண -சதுர்முக ப்ரஹ்ம -யோக மதம் ஆகிய –
தந்திர யந்திர உதரம் –கபடமாக பிடித்து வைக்கும் யந்த்ரம் / சாஸ்திரம் நமக்கு உபாதேயம் –
மதங்கள் த்யாஜ்யம் –தத்வம் ஹிதம் புருஷார்த்தங்கள் இவர்களுக்கு வேறே -/ தட்டான் வைரம் பாதிக்க -மாப்பிள்ளையாக முடியாதே –
குத்ருஷ்டி குஹ நா முகே –பாழும் கிணறு –
நிபதத பரப்ரஹ்மண –பர ப்ரஹ்மம் விழுந்து கொண்டே இருக்க –
கர க்ரஹ விசஷணோ ஜயதி -கை கொடுத்து தூக்கி ரக்ஷித்து -ஜெயந்தி -பல்லாண்டு பல்லாண்டு
லஷ்மண அயம் முனி
கரம் / கஜம் குடுமி -அப்பய்ய தீக்ஷிதர் –மேலே குடுமி இருக்குமே -ஐயோ கை தூக்கி தானே கிணற்றில் விழுவார்கள் –

———————————————————————————

39-கணாத பரிபாடிபி கபில கல்பநா நாடகை குமாரில குபாஷிதை குரு நிபந்தன க்ரந்த்திபி
ததாகத கதா சதை தத் அநுசாரி ஜல்பை அபி பிரதாரிதம் ஜகத் பிரகுணிதம் யதீந்திர உக்திபி –

இந்த உலகம் கணாதர் போதித்த அணுக் கொள்கை -கபிலர் போதித்த சாங்க்ய தத்த்வம்
-குமாரில பட்டரது மீமாம்ச வாதம்-பிரபாகரர் போதித்த முடிச்சு போன்ற
அவிழ்க்க இயலாத புதிர்கள் -பௌத்தரின் சூன்ய வாதம் -மாயா வாதிகளின் வாதம் போன்றவற்றால்
மிகவும் குழம்பி இருக்க யதிராஜர் ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் சீராகப்பட்டது –

கணாத பரிபாடிபி –பரிபாஷைகளால் முதலில் –சப்தம் சொல்லி ஒவ்வாத அர்த்தம் சொல்லி -சாங்கியம் பிரதானம்
-மூல பிரக்ருதிக்கு பரிபாஷை –இவர்களுக்கு –கணாத ரிஷி -வைசேஷிக மதம் -பரமாணுவை —
கபில கல்பநா நாடகை-கற்பனையான நாடகங்கள் –ஈஸ்வரனை ஒத்துக்க கொள்ளாமல் –நிரீஸ்வர –
குமாரில குபாஷிதை–மீமாம்சகர் -குமாரில பட்டர் —குஸ்ஸிதா பாஷ்யம்–நிந்திக்கும் மதம் பிரபாகரன் சிஷ்யர்
-அபிப்ராய பேதம் -குரு மதம் -பரிகாசமாக -குருவுக்கு விஞ்சிய –வேதாந்தம் நிந்தித்து
குரு நிபந்தன க்ரந்த்திபி–முடிச்சுகள் போட்டு -அறிய முடியாத படி —
ததாகத கதா சதை –ததா கதன் -புத்தன் -சூன்யம் இதம் சர்வம் –ததா கதம் நாஸ்திக வாதம் –
-ஜாபாலி -பெருமாள் –வார்த்தை –கதா -வாதங்கள் -பிரமாணங்கள் கொண்டு சொல்லாமல் –சதை -கணக்கற்ற
தத் அநுசாரி ஜல்பை அபி–பிரசன்ன புத்தன் -ஞானம் ஒன்றே -ஜகம் மித்யா ப்ரஹ்மம் ஒன்றே ஜல்பிதம்
பிரதாரிதம் ஜகத்–ஏமாற்றப் படாதே ஜகம் –
பிரகுணிதம் யதீந்திர உக்திபி–தன்னை சுதாரித்து கொண்டதே -வெளி வந்து -ஸ்வாமி களுடைய ஸ்ரீ ஸூ க்திகளாலே
யதார்த்தமான தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களை வெளியிட்டு அருளி –

————————————————————————————

40-கதா கலஹ கௌதுக க்ரஹ க்ருஹீத கௌதச்குத ப்ரதா ஜலதி சம்ப்லவ க்ரசன கும்ப சம்பூதய
ஜெயந்தி ஸூ திய யதி ஷிதிப்ருத் அந்திக உபாசநா பிரபாவ பரிபக்த்ரிம ப்ரமிதி பாரதீ சம்பத

ஸ்வாமி திருவடி நிழலில் அண்டிய தால் வந்த பெருமை ஞானம் வாக்கு வன்மை படைத்து உற்சாகம் கொண்டு பிரதி வாதங்கள் செய்து
மதவாதிகளின் புகழை அகஸ்த்யர் கடலை உறிஞ்சியது போலே உறிஞ்ச வல்லவர் ஆவார் –

-கதா கலஹம் -யுத்தம் -வாய் சண்டை கலகம்-வாதப்போர்
கௌதுக க்ரஹ-குதூகலம் இவற்றால் -க்ரஹம் -பிடித்து துன்புறுத்தும் -நவ க்ரஹம் போலே / முதலை -பிசாசங்களும் க்ரஹம்
–நல்லது செய்யும் சாமர்த்தியம் சர்வேஸ்வரன் ஒருவனே –க்ருஹம் -வீடு வேற — —
க்ருஹீத கௌதச்குத-தார்க்கிகள் –ஏன் ஏன் கேட்டுக் கொண்டே -விச்வாஸ ஹீனர்கள் -தர்க்க மாத்ர நிஷ்டர்கள்
ப்ரதா ஜலதி சம்ப்லவ க்ரசன–சமுத்திரம் -அபரிச்சின்ன தீர்த்தம் -பருகி -க்ரசனம் -வாயில் போட்டுக் கொள்ளுவது –
கும்ப சம்பூதய –ஏக வசனம் -அகஸ்தியர் -இங்கு பல அகஸ்யர்கள் -பஹு வசனம் -கும்பயோனி அகஸ்தியர் —
ஜெயந்தி ஸூ திய –சோபனா மதி தீ -ஞானம் –
கும்ப கரணர்–பண்டு ஒரு நாள் கூற்றத்தின் வாயில் விழுந்து -தெற்குத் திக்கில் –தோற்றும் உனக்கே பெரும் துயில் –
வேதாந்தத்தில் பகவத் அனுபவம் -ஸூ ஷிப்த்தி தசை –இதுவே துயில் அணை —
கும்ப சம்பூதியையே சொல்கிறாள் ஆண்டாள் -பேயாழ்வார் -பாசுரம் -பெரும் தமிழன் —
வாசல் திறவாதார் -இவரே –
யதி ஷிதிப்ருத்–யதி ராஜர் -பூமியை நிர்வஹிக்கிறவர்-ஷிதி-பூமி / ப்ருத்-நிர்வகித்தால் -பர்த்தா/ பரம் பாரம் பொறுப்பு
–பூ பாலன் -என்றவாறு —பூ ஷிதி பர்யாயம்
அந்திக உபாசநா–அருகில் இருந்து -குருகுல வாசம் –சிசிருஷை பண்ணி -கற்று –
பிரபாவ பரிபக்த்ரிம ப்ரமிதி –பலபூதமான -பரிபக்குவமான தசை அடைந்து -ஒளி விட –
பாரதீ சம்பத–சாஸ்திர ஞானம் -ஐஸ்வர்யம் -நாவினுள் நின்று மலரும் ஞானக் கலைகள் –

———————————————————–

41-யதீஸ்வர சரஸ்வதீ ஸூ ரபித ஆசயா நாம் சதாம் வஹாமி சரணாம் புஜம் பிரணதி சாலி நா மௌளிநா
ததன்ய மத துர்மத ஜ்வலித சேதஸாம் வாதி நாம் சிரஸ்ஸூ நிஹிதம் மயா பதம் அதஷிணம் லஷ்யதாம்

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகளை எப்போதும் படிப்பவர் மனஸ் நறு மணம் வீசிக் கொண்டே இருக்கும்
-அப்பிடி பட்டவர்கள் திருவடிகளில் எனது தலையை மண்டி வைத்துள்ளேன் -அவர் சிந்தனைக்கு மாறாகவும்
புற மத மூலம் தீய கர்வம் கொண்டு எரியும் மனம் உள்ளவர்கள் தலையில் எனது இடது கால் வைக்கப் பட்டு இருப்பதை காணலாம் –

யதீஸ்வர சரஸ்வதீ--எம்பெருமான் அருளிச் செய்த சாஸ்திர ஞானம் -நவ கிரந்தங்கள்
ஸூ ரபித ஆசயா நாம் சதாம் –ஆசயாம் புத்தி –தேசிகாசாய பிரகாசம் -ஆசை ஹிருதயம் பிரகாசம் —ஸூ ரபி பரிமளம் -எப்பொழுதும் கமழ்ந்து உள்ள
சரணாம் புஜம் -திருவடித்த தாமரைகள்
பிரணதி சாலி நா மௌளிநா –தாழ்ந்து வணங்கி சிரஸா
வஹாமி -வகிக்கிறேன் —சதாம் சரணம் புஜம் அந்வயம்
மேலே
ததன்ய மத துர்மத -தத் அந்நிய பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் மதம் –துர்மதம் -அசூயை -துர் குணங்கள்
ஜ்வலித சேதஸாம் வாதி நாம்–நாம் கல்யாண குணங்கள் பிராப்தி அனுபவிப்பதை சொல்ல -அவர்கள் மனம் அசூயையால் பற்றி எரியுமே–
சிரஸ்ஸூ நிஹிதம் மயா பதம் அதஷிணம் –இடது காலை வைப்பேன் -பீச்சங்கால் –வலது காலை வைக்க கூட மதிக்க மாட்டேன் –தக்ஷிணம் -வலது —
லஷ்யதாம் -லோகம் காணக் கடவது -இத்தை ரகஸ்யமாக செய்ய வில்லை –behold -அனைவரும் பாருங்கோள்-நிஹிதம் -வைக்கப் பட்டது காணீர் —

———————————————————————————————

42-பஜஸ்வ யதிபூபதே அநிதமாதி துர்வாச நா கதத்வ பரி வர்த்தன ச்ரம நிவர்த்தநீம் வர்த்தநீம்
லபஸ்வ ஹ்ருதய ஸ்வயம் ரத பத ஆயுத அனுக்ரஹ த்ருத ப்ரஹ்ருதி நிஸ் த்ருடத் துரித துர்வ்ருதிம் நிர்வ்ருதிம்

தீய வழியிலே உழன்று துன்பப் பட்ட மனமே ஸ்வாமி மார்க்கத்தை பின்பற்றி ஆழியான் திரு அருள் பெற்று
கர்மவினைகளைப் போக்கி நிரதிசய பேரின்பம் அடைவாய் –

பஜஸ்வ ஹ்ருதய–உபாயமாக இதை செய் -பஜநம்-ஏக தேசம் -சிரவணம் கீர்த்தனம் -இத்யாதி நவ வித –
-ப்ரீதி பூர்வக அனுசந்தானமே பஜனம்-இங்கு உபாயம் –இது வரை பெறாத ஒன்றை பெறுவது
லாபம் -பிரவ்ருத்தி செய்து பெறுவது – இங்கு யதிராஜர் ராஜ பாட்டை -உபாயமாக அர்ச்சிராதி மார்க்கம்
யதிபூபதே-பூமியா பதி பூ பதி -யதிராஜர் –
அநிதமாதி துர்வாச நா-கதத்வ பரி வர்த்தன–-கதா கதா சிரமம் -மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து –
கதத்வம் –தீய மார்க்கம் -தூமாதி -மார்க்கம் சென்று ஸ்வர்க்காதி அனுபவித்து திரும்பி — பரி வர்த்தனம் மீண்டும் மீண்டும் —
காரணம் -துர்வாசனை –க்ருத்ய அகரணம் அக்ருத்ய கரணம் -அநாதி காலமாக -கிற்பன் கில்லேன் –முனை நாள்கள் எல்லாம் –
-கிற்பன் முடியும் என்று இலேன் -கில்லேன் முடியாது என்று இலேன் —
பகவத் ஆஜ்ஜை சித்தம் -என்று உணராமல் ஸ்வரூப ஹானி -முனை நாள்கள் எல்லாம் அல்ப சாரங்கள் அவை சுவைத்து –
-சுவைக்க சுவைக்க உன்னை விட்டு அகன்றேன் –விகிதத்தை செய்யாமை -அவி ஹதம் செய்து -இல்லாத காலமே இல்லை -அநாதி காலம் –
என்னைப் பார்த்தால் பேற்றுக்கு வழி இல்லை -உன்னைப் பார்த்தால் பேறு கொடுக்காமல் இருக்க முடியாதே
-கைக் கொள்ளாமல் இருக்க விரகு இல்லை உன்னைப் பார்த்தால்
முந்நீர் –ஆக்கையின் வழி உழல்வேன் —முன்னாள் எல்லாம் -யதிராஜர் இவற்றை நிவர்த்தித்து -ராஜ மார்க்கம் அடைவாயாக –
ச்ரம நிவர்த்தநீம் வர்த்தநீம் -சிரம நிவர்த்தனீ வர்த்தனீ -மார்க்கம் -அர்ச்சிராதி மார்க்கம் -சன்மார்க்கம் பஜஸ்வ-இத்தால் -அடைவது மேலே
லபஸ்வ ஹ்ருதய -மனமே இதை அடைவாய் -புருஷார்த்தமாக பெறுவாய்
ஸ்வயம் ரத பத ஆயுத அனுக்ரஹ–தேருக்கு பதம் -தேர் சக்கரம் -ரதாங்க பாணி -சக்கரம் –கமன சாதனம் பதம் –
ஆயுதமாக உடையவன் -கையார் சக்கரத்து கரு மேனி அம்மன் -அனுக்ரஹத்தால்
நிக்ரஹ நிவ்ருத்தி பெறுவாய் -ஸ்வாமி ராஜ பேட்டையில்
அதி வேகமான பிரவாகம் -அருள் வெள்ளம் –
த்ருத ப்ரஹ்ருதி நிஸ் த்ருடத் துரித துர்வ்ருதிம் நிர்வ்ருதிம் -துரிதம் -உரு மாய்ந்து போகும் -சகடாசுரன் பட்டது படும்
நிஸ் த்ருடத்-சும்மெனாதே கை விட்டோடி -தூறுகள் பாய்ந்தனவே –
துரித -சஞ்சித பாபங்கள் –துர்வ்ருத்திம் -துக்கம் உண்டாக்கும் பாபங்கள் -பிராரப்த கர்மங்கள் –
நிர்வ்ருதிம் –நிரவதிக ஆனந்தம் லபஸ்வ -அடைவாய் –
பஜஸ்வ –பக்தி பிரபக்தி -சொல்ல வில்லை -எதிராஜர் சம்ப்ரதாயம் –சாது கோஷ்ட்டி அடைந்து –த்வஜ விட்டு ஒழிக்க வேண்டியது
துர்ஜன சம்சாரக்கம் த்வஜித்து -சாது சமாக்கம் கைக் கொள்ள வேண்டும் -இத்தையே பஜஸ்வ என்கிறார் –
பத-பாத-சப்தங்கள் -பதயத்தி இதி பதம் ப்ராப்யம் -எதனால் சென்று அடைகிறோம் -பரம பதம் -பரம பிராப்யம்
திவ்யாத்மா ஸ்வரூபம் -ப்ரத்யாத்மக ஸ்வரூபம் ஸ்தான விசேஷம் மூன்றும் -பரமபதம் என்பதால் குறிக்கும் –
ஸ்ரீ பதம் -பெரிய பிராட்டியார் திருவடி —பரதத்வம் இது தான் -சாஸ்திரம் பிரவ்ருத்தி திருவைக் கண்டதும் -நின்றதே –
எல்லை அடைந்தோம் என்றதே —
பாத விபக்தி பரிச்சயம் ரகு வம்சம் -காளிதாசர் காவியங்கள் குமார சம்பவம் வாசித்து அறிய வேண்டும் -பாஷா விசேஷம்
-சம்பாஷணை ரூபம் –நாடகங்கள் வாசித்து சாகுந்தலம் -என்னை பேசு என்னை பேசு என்னப் பண்ணும் -பிரயோகங்கள் அறியலாம் –

—————————————————————-
43-குமதி விஹித க்ரந்த்த க்ரந்த்தி ப்ரபூத மதாந்திர க்ரஹிள மனச பஸ்யந்தி அல்பம் யதீஸ்வர பாரதீம்
விகட முரபித் வஷ பீடீ பரிஷ்கரண உசித குலகிரி துலா ஆரோஹே பாவீ கியான் இவ கௌச்துப-

பிற மதத்தவர்கள் நூல்கள் வெறி பிடித்த முடிச்சுக்களை விளைவிக்கும் -அவர்கள் ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் அளவில் குறைந்தவை என்று பழிப்பர்
கௌச்துப மணி மதிப்பும் கல்மலைகளின் மதிப்பும் போல ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகளும் அவையும் –

குமதி விஹித –குஸ்திதா மதி குமதி -குத்ருஷ்டிகள் –வேதத்தை இசைந்து -பாஹ்யர் இசையாமல் -இருவரும் சேர்ந்து குமதி -அவர்களால் பண்ணப் பட்ட
க்ரந்த்த க்ரந்த்திப்ரபூத -நிறைந்த கிரந்தங்கள் —அதி ப்ரபூதான் -பூரித்து வைத்த –கிரந்தம் -எழுதி -கிரந்தி பேசி வைத்தது –
மதாந்திர -மாதாந்தரங்கள் –
க்ரஹிள மனச-அகப்பட்டு விகாரம் அடைந்த மனசை யுடையவர்கள் –
பஸ்யந்தி அல்பம் யதீஸ்வர பாரதீம் -யதீஸ்வரர் வாக் வ்ருத்திகள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளை அல்பம் என்பர் சிலர் –
பிரமாணம் பிரமேயம் -சர்வம் சூன்யம் -என்பர் –
அத்வைதர் -புத்தர் கூடி –கடனை கண்டாகாதி -எல்லா மதமும் தப்பு என்பதே இவர்கள் மதம்
கண்டன கண்ட காவியம் கண்டனத்துக்கு சதா தூஷணி பண்ணினார் -தத்வ முக்த கலாபம் பண்ணினார் -தேசிகன்
ஆல்பமாக கணிசித்தால் தோஷம் ஆகாதோ எண்ணில்
விகட முரபித் வஷ பீடீ பரிஷ்கரண உசித –போக்யமான -பகவான் உடைய வஷத் ஸ்தலம் -மேடை -கோயில் கட்டணம் அன்றோ அவளுக்கு
-அலங்கரிக்க உசிதமான கௌஸ்துபம்
குலகிரி துலா ஆரோஹே பாவீ கியான் இவ கௌச்துப–பெரிய பர்வதம் -கூட கௌஸ்துபத்துக்கு ஒவ்வாதே-
நிரவதிக தேஜஸ் அன்றோ இது –
மந்த புத்தி கொண்டு இவர்கள் செய்த புத்தகச் சும்மை– பொருந்தாதே -ராமானுஜர் மெய்ப்பொருள் பொருந்திய பின் நம் மனசிலே
தங்கம் -குந்துமணி -சாம்யம் -என்பதை கண்டு வருந்தும் -உருக்கி அடித்தாலும் வருந்தாமல் -சாம்யம் எடையில் தான் என்றாலும் -வருந்தும்

————————————————————————–

44-ஸ்த்தவிர நிகம ச்தோம ஸ்த்தேயாம் யதீஸ்வர பாரதீம் குமதி பணிதி ஷோப ஷீபா ஷிபந்து பஜந்து வா
ரச பரிமள ச்லாகா கோஷ ஸ்ப்புடத் புட பேதனம் லவண வணிஜ கர்ப்பூர அர்க்கம் கிம் இதி அபிமன்வதே

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -பச்சைக் கற்பூரம் போலே உப்பு வியாபாரிகள் மற்றவர்கள்
-இவர்கள் அறியா விடிலும் பச்சை கற்ப்பூர பெருமை குறையாதே

ஸ்த்தவிர நிகம ச்தோம ஸ்த்தேயாம்–ஸ்த்தவிர -நிகம பழைமையான -முதிர்ந்த –ப்ராசீனம் –
-ஸ்தோம -வேதம் – ஸ்த்தேயாம்-கைம்முதல் –தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்கள் நிர்ணயம் பண்ண –
யதீஸ்வர பாரதீம்–ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்
குமதி பணிதி ஷோப ஷீபா-குத்ருஷ்டிகள் -பாஹ்யர்கள் -பணிதி இயற்றப்பட்ட நூல்கள் –ஷோபம்-அஹங்காரம் –
ஷிபந்து பஜந்து வா — ஷேபித்தாலும் பஜித்தாலும் சரி-இதனால் ஏற்றமோ தாழ்வோ -கோது என்று இகழ்வினும்-கொள்-வோம் – என்று உகந்தாலும் –
இதுக்கு த்ருஷ்டாந்தம் மேலே
ரச பரிமள ச்லாகா கோஷரசம் -நாவுக்கு –பரிமளம் -ஸூ கந்தம்-கொண்டாடும் கோஷம் –
ஸ்ப்புடத் புட பேதனம்— நகரம் எல்லாம் எதிர் ஒலிக்கும் படி –
லவண வணிஜ கர்ப்பூர அர்க்கம் -கிம் இதி அபிமன்வதே-பச்சை கற்பூரம் –சாதாரணமாக சொல்லும் இது கற்பூரம் இல்லை -வியாவர்த்திக்க
–பச்சை விசேஷணம் –menthaal synthetik பேர் -oliyam -5th deraivative camphor –
அர்க்கம் -விலை மதிப்பு -புல்லிங்க சப்தம் -உப்பு வியாபாரிக்கு எப்படி தெரியும் –நகரம் எங்கும் நான்கு திக்கிலும்
எதிர் ஒலித்து இருந்தாலும் –இவன் என்னவாக நினைப்பான் –பேதனம் -பிளக்கும் படி -ஒலி என்றவாறு
கிம் இதி அபிமன்வதே-அபிமானிக்கிறார் -அபிமானம் -பிரமம் –அபிமன்யதே -பாட பேதம் –உள்ளத்து உள்ளபடி அறிதல் –
யதார்த்த ஞானம் யதார்த்த ஞானம் இரண்டுக்கும் அபிமானம் உண்டே
அபிமன்யதே பாடம் சரி இல்லை என்பர் –
வேதாந்த ச்சார்யார் கிரந்த மாலை -காஞ்சி ஸ்வாமிகள் நன்றாக சிரமம் எடுத்து -பாட பேதங்கள் -சமன்யவப்படுத்துவார்

—————————————————————————————

45-வஹதி மஹி ளாம் ஆத்ய வேதா த்ரயீ முகரை முகை வர தநுதயா வாம பாக சிவஸ்ய விவர்த்ததே
ததபி பரமம் தத்த்வம் கோபீ ஜனச்ய வசம் வதம் மதன கதனை ந க்லிச்யந்தே யதீஸ்வர சம்ஸ்ரயா-

நான் முகன் நான்கு முகங்களாலும் சரஸ்வதியை பார்த்துக் கொண்டே உள்ளான்
-சிவனின் இடப் பகுதி முழுவதும் பெண்ணாகவே உள்ளது –
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் கோபிகள் வசம் -ஆனால் யதிராஜரை அடைந்தவர்கள் இது
போன்ற காம வலைகளில் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டார்கள் –

வஹதி மஹி ளாம் ஆத்ய வேதா த்ரயீ முகரை முகை
ஆத்ய -சிருஷ்டியில் முதல் -வேதா -நான் முகன்–வேதஸாம் பிதாமக –தூண் பிதாமகி-ஸ்தம்பம் -பிள்ளை -அவர் பிள்ளை கணக்கற்ற நான் முகன் –
அண்டங்கள் பல பல —
த்ரயீ -வேதங்கள் -எண்ணிக்கை இல்லை -ருக் யஜுவ்ர் சாம -மூன்று வகை -முன்பு யுகங்களில் ஒரே வேதம் -கலிக்காக நான்காக பிரித்து
அதர்வணம் -ருக்கில் சேரும் -என்பர் -வஸிஷ்டர் ராமர்
பட்டாபிஷேகம் அதர்வண வேதம் கொண்டு –
முகரை-இடை விடாமல் -வாசனையே உபாத்தியாயர் -வாய் வெருவுதல் -வெருவாதாள் வேங்கடமே வேங்கடமே என்கின்றாளால்
வேதங்களை வாய் விடாமல் சொல்லி —வஹதி மஹி ளாம்-வகிக்கிறாள் -சரஸ்வதி
வர தநுதயா வாம பாக சிவஸ்ய விவர்த்ததே –
அழகிய -ஸ்ரேஷ்டமான -பகுதியில் -இடது பாகத்தில் -மாறு பட்டு விளங்கும் -சிவனுக்கு -உமை ஒரு பாகன் –
விவர்த்த வாதம் -பரிணாமம் -வாதிகள் -உபாதான காரியம் இரண்டும் சத்யம் -ப்ரஹ்மம் மட்டும் சத்யம் விவர்த்தம்
ஸ்வரூப பரிணாமம் -உபாதி பரிணாமம் -நாம் சரீர பரிணாம வாதிகள் –
வியாவர்த்தகன் -வி யா வர்த்தகம் -வேறு பட்டது -முரட்டு ஆன் சரீர பாகத்தி இருந்து வேறு பட்ட அழகிய இடப் பாகம்
வர வர முனி -அழகிய மணவாள முனி –
ததபி பரமம் தத்த்வம் கோபீ ஜனச்ய வசம் வதம்-பர தத்வம் -சர்வ நியாந்தா -அவன் கூட கோபி ஜனங்கள் வசப்பட்டு -நியாமகன்
முன்பு சொன்னவர்கள் அபர தத்வங்கள் -நஹீ நிந்தா நியாயம் -எம்பெருமானார் திருவடி சம்பந்தம் இல்லாத பலனைக் காட்டி அருளுகிறார் –
அமர்யாதா -துர்மானி -அநாத ஸ்தோத்ர ரத்னம் -53 -கூரத் ஆழ்வான் சொல்ல மாட்டார் -ஆளவந்தார் எம்பெருமானார் திருவடி
சம்பந்தம் இல்லை சொன்னார் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்பாராம் -அழகர் கேட்டு ஆனந்தம் அடைந்தார் –
மதன கதனை ந க்லிச்யந்தே–மன்மதன் -மூலம் கிலேசம் அடைய முடியாதே
யதீஸ்வர சம்ஸ்ரயா–ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -பயின்று -கடாக்ஷ உபதேசங்களால் -யத்ர யத்ர யதீஸ்வர ஸம்ஸரய–தத்ர தத்ர இது இல்லை என்றவாறு –

——————————————————————————————–

46-நிகம பதிக சாயா சாகீ நிராசா மஹா நிதி மஹித விவித சாத்ர ஸ்ரேணீ மநோ ரத சாரதி
திரிபுவன தம ப்ரத்யூஷ அயம் த்ரிவித்ய சிகாமணி ப்ரதயதி யதி ஷமாப்ருத் பாராவரீம் அபிபர்யயாம்

வேதார்த்தம் விளங்க வைக்கும் ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் விஷயாந்திர பற்று இல்லாதாருக்கு புதையல் போன்றவர் ஸ்வாமி
நல் வழியில் நடத்தும் தேர் பாகன் போலே ஸ்வாமி -அஜ்ஞானம் போக்கும் பால சூரியன்
-வைதிகர்கள் தலைக்கு அணியும் ரத்தினக் கல்-தத்தவ யாதாம்ய ஞானம் உணர்த்துபவர் –

நிகம பதிக சாயா சாகீ -நிகமம் -வேதங்கள் -பதிகம் -மூன்று யுகங்களிலும் நல்ல வழி காட்டும் -வழிப் போக்கன் —
நிகமமாகிற பதிகம் என்றபடி -களைத்து போன வேதத்துக்கு நிழல் தரும் வ்ருக்ஷம் போலே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர்
-திருவாய்மொழியும் வேதத்துக்கு களைப்பை போக்கி -என்பர் –
நிராசா மஹா நிதி –நிராசர்களுக்கு -பற்று அற்ற பரமை காந்திகளுக்கு மஹா நிதி போன்றவர் -சாம்சாரிக ஆசை இல்லாமல்
பகவத் விஷயத்தில் ப்ரீதி கொண்ட அநந்ய பிரயோஜனர்களுக்கு –
மஹித விவித சாத்ர ஸ்ரேணீ மநோ ரத சாரதி -உயர்ந்த -விவித -சாஸ்த்ரர் -சிஷ்ய வர்க்கர் -ஸமாச்ரயணம் பண்ணி -அமர்ந்து கால ஷேபம் செய்பவர்கள் –
ஸ்ரேஷ்டர்கள் -பலர் -சிஷ்யர் சமுதாயத்துக்கு -மநோ ரதத்துக்கு -சாரதியாக இருந்து வழி நடத்துபவர் -மேலும் மேலும் ஆழ்ந்து கற்க ஆசை கொண்டவர்களுக்கு –திரிபுவன தம ப்ரத்யூஷ -மூன்று உலகுக்கும் தமஸ் இருளை போக்கும் -அருணோதயம் முன்னால்–ப்ரபாதம் -ப்ரத்யூஷம் -விடியல் -உஷா காலத் தொடக்கம் -அயம் த்ரிவித்ய சிகாமணி-மூலமான வேதம் அறிந்தவர்களுக்கு நாயகர்-ஸீரோ பூஷணம்
ப்ரதயதி யதி ஷமாப்ருத் -யதி ராஜர் -பிரகாசப்படுத்தி அருளுகிறார் –
பாராவரீம் அபிபர்யயாம் –சமுத்திரம் -மாறாட்டங்கள் இல்லாமல் -விபரீத புத்தி இல்லாமல் -நிர்குணம் நிர் விபூதி -என்பார்கள் குத்ருஷ்டிகள்
-ஸ்திரமான திடமான -விபர்யயம் சம்சயத்துக்கும் உப லக்ஷணம்-பாராவாரம் -அபரிச்சின்னம் -திடம் -கடல் போன்ற -என்றவாறு –

———————————————————————————————————

47-ஜடமதி முதா தந்தா தந்தி வ்யதா ஔ ஷத சித்தய ப்ரமிதி நிதய ப்ரஜ்ஞா சாலி ப்ரபாலன யஷ்டைய
சுருதி ஸூரபய சுத்த ஆனந்த பிவர்ஷூக வாரிதா யம கதி விச்சேதின்ய யதீஸ்வர ஸூ க்தய

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள்-வேதங்களின் நறு மணத்தை எங்கும் பரப்பி -புறமதத்தார் செய்யும் கலக்கங்களை நீக்கி –
யம நரக பயம் போக்கி ஞான ஆனந்தம் பொழியும் மேகங்கள் போல்வன –

ஜடமதி முதா தந்தா தந்தி வ்யதா ஔ ஷத சித்தய-ஜடம் -ஞானம் இல்லாமல் -அசுயம் பிரகாசம் –முத்தா -வீணாகா பேசி –
அதனால் பல் வலி –வ்யதா-நல்ல மருந்து போல்வனவும் -பரமமான ஒளஷதம் –
தந்தா தந்தி -விதண்டா வாதம் செய்து -அதனால் பல் நோவும் படி –வாய் சண்டை -என்றபடி –
ப்ரமிதி நிதய-பிரமங்கள் தோஷங்கள் இல்லாத நல்ல யதார்த்த ஞானம் -உடையவர்களுக்கு நிதி –
ப்ரஜ்ஞா சாலி ப்ரபாலன யஷ்டைய -தத்வ தெளிந்த ஞானம் –ப்ரஜ்ஞ்ஞா -விசுவாசம் -கொண்டவர்களை நன்கு வழி நடத்தி
-யஷ்டி-லீலா யஷ்டி -மாட்டை ஓட்ட –கறையினார் துவர் உடுக்கை –அழுக்கும் கறையுமே வைத்து வஸ்திரம் –
கடை ஆவின் கழி கோல் கை -வழி காட்டி ஓட்ட –பசு பாலனம் -புத்தியை நல்ல வற்றை தோன்ற செய்து –
சுருதி ஸூரபய –செவிகளுக்கு அமிருதம் –சுரக்கும் சுரபிகள் போல் சொல் அமுதே —பசுக்கள் -நறு மணம்-கமழும் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்
காதுகளில் மிருத வர்ஷம் -செவிக்கு இனிய செஞ்சொல் –
சுத்த ஆனந்த பிவர்ஷூக வாரிதா–துக்கம் கலப்பற்ற ஆனந்த மேகம் -இடைவீடு இன்றி வர்ஷிக்கும் முகில் -நிரவாதிக ஆனந்த பகவத் விஷய ஞானம்
யம கதி விச்சேதின்ய–நமன் கதி -வார்த்தையே பிரஸ்த்துதம் இல்லாமல் –யம வஸ்த்தையே வார்த்தையே இல்லாமல் –
யதீஸ்வர ஸூக்தய-எம்பெருமானார் உடைய ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்

————————————————————————-

48-ப்ரதி கலம் இஹ பிரத்யக் தத்தவ அவலோகன தீபிகா எதி பரிப்ருட க்ராந்தாச் சிந்தாம் நிரந்தர யந்தி ந
அகலுஷ பரஞான ஔத் ஸூ க்ய ஷிதா ஆதுர துர்த்தசா பரிணத பல ப்ரத்யா சீதத் பலேக்ரஹி ஸூ க்ரஹா

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் தத்தவத்தை உண்மையாகக் காட்டும் தீபம் போன்றவை
-பர ப்ரஹ்ம ஞானம் அறிய விரும்புவோருக்கு பழம் தரும் மரம் போன்றவை
நமது எண்ணங்களை சரியான பாதையில் செலுத்தி பர ப்ரஹ்மத்தை எளிதில் அடைய உதவுபவை –

ப்ரதி கலம் இஹ பிரத்யக் தத்தவ அவலோகன தீபிகா
இருள் தரும் மா ஞாலம் -பிரதி க்ஷணம் -ஆத்மதத்வம் பிரகாசிக்கும் ஞான விளக்கம் -சேஷ பூதம் நியாமாகம் -ஆதேயம் -சரீரம் என்று யாதாம்யா ஞானம் அருளும்
எதி பரிப்ருட க்ராந்தாச் சிந்தாம் நிரந்தர யந்தி ந–எதி சிரேஷ்டர் -யதி பதி -கிரந்தங்கள் -மனசில் புகுந்து இடை வெளி இல்லாமல் நிறைந்து பூர்ணமாக இருக்கின்றன
அகலுஷ பரஞான ஔத் ஸூ க்ய -கலக்கம் அசுத்தி இல்லாமல் -பர விஷய ஞானம் -பெற்று அடைய தீவிர இச்சை -அதி மாத்திரை த்வரை-இத்தால் அடைந்த
ஷிதா ஆதுர துர்த்தசா -பரிணத பல -பசி மிக்கு -சிரம தசை
ப்ரத்யா சீதத் பலேக்ரஹி ஸூ க்ரஹா -தவறாமல் பலன் கொடுக்கும் -நல்ல செயல்கள் போலே –விளங்கும் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் –
வேறு ஒன்றும் நுழைய இடம் இல்லாமல் இவற்றையே அனுபவித்திக் கொண்டு கால ஷேபம் நடத்துவோம் -என்றவாறு -பஹு வசனங்கள் எல்லாம் -தீபங்கள் –

————————————————————-

49-முகுந்த அங்க்ரி ஸ்ரத்தா குமுத வன சந்திர ஆதப நிபா முமுஷாம் அஷோப்யாம் தததி முனி ப்ருந்தாரக கிர
ஸ்வ சித்தாந்த த்வாந்த ஸ்த்திர குதுக துர்வானி பரிஷத் திவாபீத ப்ரேஷா திநகர சமுத்தான புருஷா –

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருவடிகளில் பக்தி என்னும் ஆம்பல் மலர் மலர உதவும் சந்தரன்
-புற மத வாத ஆந்தைகளைப் போக்கும் சூரிய உதயம் –
கலங்காத மோஷ விருப்பம் ஏற்படுத்த வல்லவை –

முகுந்த அங்க்ரி ஸ்ரத்தா குமுத வன சந்திர ஆதப நிபா முமுஷாம்-மோக்ஷ பிரதா முகுந்ததோ –மும்-மோக்ஷம் கும் -இஹ லோக பலன் -சிரத்தை –
குமுதம் -சந்த்ர பிரகாசம் -ஆம்பல் மலர் -ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண்-காலையில் –
வனம் -சமுதாயம் –நெய்தல் ஏற்றும் ஒரு புஷ்ப்ப வகை -ஆம்பல் சஜாதீயம் —
அற்ற குளத்தில்-அழு நீர் பறவை போல் -உறவு -குட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் வற்றி -மூதுரையார் பாசுரம் –
பக்தி மிக்கு இருப்பார்கள் -சந்திரன் ஒளி போஷிக்குமா போலே -திருவடிக்கு அற்று தீர்த்தார்கள் உடைய பக்தி சிரத்தையை வளர்த்து –
நிபா-ஒத்த என்றபடி -நன்கு பிரகாசிக்கும் சந்திரன் -பூர்ண சந்திரன் ஒத்து என்றபடி -முமுஷாம் அஷோப்யாம் தததி முனி ப்ருந்தாரக கிர
மோக்ஷத்தில் தீவிர இச்சை –முமுஷூ –ஷோபமே அடையாத -வற்றாத தீவிர ஆசை என்றபடி -த்வரை மாறாமல் –
வரை இடுதல் படிப்படியாக மாறுதல் -பற்றுதல் -முழுவதுமாக மாறுவது -த்வய மந்த்ரம் அனவ்ரதம் -அனுசந்தானாம் -சொல்லி
பரம புருஷார்த்தம் பற்றுதல் வரை இடாமல் -திருவடி அழகு மனன சீலர்கள் முனி –கிர -வார்த்தை -ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -தததி -அருளும் -ஸூ கம்பீரா –
ஸ்வ சித்தாந்த த்வாந்த ஸ்த்திர குதுக துர்வானி பரிஷத்
தங்கள் -அஞ்ஞானம் இருள் நிறைந்த துர்வானி -அதிலே இருந்து பழகி -அதுவே வெளிச்சமாக கொண்டு –
சூர்யா உதயம் கண் கூசும் இவற்றுக்கு -அதே போலே இவர்களுக்கு -மோஹம் நிறைந்து –
சந்த்ர சூர்யன் போலே யதிபதி கிரந்தங்கள் -என்றவாறு –குமுதா மலர் -அநந்ய ப்ரயோஜனர்களுக்கு சந்திரன் -குத்ருஷ்ட்டி பாஹ்யர்களுக்கு சூர்யன் –
த்வாந்தம் -இருட்டு –அஞ்ஞானம் த்வாந்த ரோதம் –ஸ்திரமாக இருளில் இருந்த தூர்வாதிகள் –
திவாபீத ப்ரேஷா திநகர சமுத்தான புருஷா -கோட்டான் பஷி பகலைக் கண்டால் பயம் -இரவில் -ஆந்தை போலே –
ஓடி ஒழியச் செய்யும் தீவிர சூர்யா பிரபை போல என்றவாறு

——————————————–

50-நிராபாத போதாயன பணித நிஷ்யந்த ஸூ பகா விசுத்த உபன்யாச வ்யதிபுதுர சாரீரக நயா
அகுண்ட்டை கல்பந்தே யதிபதி நிபந்தா நிஜ முகை அநித்ராண ப்ரஜ்ஞா ரச தமனி வேதாய ஸூ தியாம்

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள்-ஸ்ரீ பாஷ்யம் – போதாயனர் அருளிய ப்ரஹ்ம சூத்திர உரை போலே இனிய தெளிந்த ஆழ்ந்த கருத்துள்ள முரண்பாடற்றவை –
அசைக்க முடியாத வாதங்கள் நிறைந்தவை ப்ரஹ்ம ஞானம் மலர உதபுவபை -இன்பம் பயக்குபவை –

நிராபாத போதாயன பணித நிஷ்யந்த ஸூ பகா
குற்றம் அற்ற -யாராலும் விரோதிக்க முடியாத போதாயான வ்ருத்திகளைக் கொண்டு -ஆளவந்தார் மநோ ரதம்-நிறைவேற்றி
-ஆபாத -தோஷம் நிராபாத தோஷம் அற்ற போதாயனர் வ்ருத்தி கிரந்தம் –
விசுத்த உபன்யாச வ்யதிபுதுர சாரீரக நயா
ஸ்ரீ பாஷ்ய ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -சாரீரக சாஸ்திர நியாயங்கள் -சாரீரக நியாயம்
அகுண்ட்டை கல்பந்தே –
யதிபதி நிபந்தா நிஜ முகை -ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் -நிபந்த்தித்தல் இயற்றியது –நிபந்த -சிகிச்சை பண்ணும் ஊசிகள் –
நாடி பேதங்கள் -சலாக சிகிச்சை -மந்தமான தன்மை மாற்றி -சீனர்கள் இங்கே உள்ளவற்றை புத்தர்கள் கொண்டு போனது -என்பர்
-போதி தர்மர் -என்பவர் கொண்டு போனார் என்பர் -முனை மழுங்காத ஊசியால்–நிஜ முகை -aqu puncture போலே -பிரபந்தங்கள்
அநித்ராண ப்ரஜ்ஞா ரச தமனி வேதாய ஸூ தியாம்
சதாச்சார்யர்களால் சிஷிக்கப் பட்ட ஞானம் உடையவர்களுக்கு சங்கோசம் இல்லாத ரசத்தை -அடைப்பை நீக்கி –தமனி வேதாய -போக்யதை ஊட்டும் படி-
அனுபவிக்கும் படி -யதாவஸ்தித பாகம் கொடுக்கும்

————————————————————

51-விகல்ப ஆடோபேந சுருதி பதம் அசேஷம் விகடயன் யத்ருச்சா நிர்த்திஷ்டே யதி ந்ருபதி சபதே விரமதி
விதண்டா அஹங்குர்வத் பிரதிகதாக வேதண்ட ப்ருத நா வ்யாத வியாபார வ்யதி மதன சம்ரம்ப கலஹ

புறமதத்தவர் விதண்டா வாதங்கள் செய்து யானைக் கூட்டங்கள் போலே மலிந்து இருக்க யதி ராஜர் திரு நாமம்
ஒரு முறை சொன்னதுமே இந்த டம்ப போர் அடங்கிற்று

விகல்ப ஆடோபேந சுருதி பதம் அசேஷம் விகடயன்
இதுவா அதுவா -ஸர்வதா கேள்வி –விகல்பம்/ ஆடோபேன -ஆடம்பரம் -/ கட்டணம் பண்ணுவது சேர்ப்பது வளர்ப்பது / விகடயன் குறைப்பது அழிப்பது
நிர்ணய ஞானம் இல்லாமல் சம்சயம் மோக பூர்வகமாக கேள்வியால் -அசேஷ ஸ்ருதியை அழித்தும்
விதண்டா அஹங்குர்வத் பிரதிகதாக வேதண்ட ப்ருத நா
விதண்டா வாதங்களால் -வாதம் ஜல்பம் விதண்டம் -மூன்று வகை -நல்ல வாதம் முதல் -/ பிரமாணம் கொண்டு -மத்யஸ்தரை கொண்டு -தத்வ ஸ்தாபனத்துக்கு –
ஜல்பம் -தான் ஜெயிப்பதே பிரதானம் என்று கொண்டு -அதற்காகவே வாதம் செய்வது ஜல்பம் / பர பக்ஷ தோஷம் சொல்லி
ஸூ பக்ஷ ஸ்தாபனம் இல்லாமை விதண்டா வாதம் -அஹங்காரம் இதனால் கொண்டு -தூர்வாதிகள் –
வேதண்டம்-மாதங்கம் -யானை -11-சப்தங்கள் கஜம் ஹஸ்தி களபம்-ஸ்தம்பேராபம் -அமர கோசம் -பிடித்து பழக்கப் பட்ட யானை மாதங்கம்
-காட்டு யானை வேதண்டம் -காட்டுக்கு அடங்காத காட்டு யானை கூச்சல்
வ்யாத வியாபார வ்யதி மதன சம்ரம்ப கலஹ
கட்டுப்பாடு இல்லாத பெரும் கூச்சல் –
யத்ருச்சா நிர்த்திஷ்டே யதி ந்ருபதி சபதே விரமதி
எம்பெருமானார் பெயரை உச்சரித்தாலே அடங்கும் படி -யதேச்சையாக சொன்னாலும் -அடங்கி போகும் -இருந்த இடமே தெரியாத படி -ஆகுமே -சப்த மாத்திரத்தாலே –

———————————————

52-பிரதிஷ்டா தர்க்காணாம் பிரதிபதம் ருசாம் தாம யஜூஷாம் பரிஷ்கார சாம்நாம் பரிபணம் அதர்வாங்க ரசயோ
பிரதீபா தத்த்வாநாம் பிரதிக்ருதி அசௌ தாபச கிராம் பிரசித்திம் சம்வித்தே பிரதிசதி யதீசான பணிதி

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள்-புற மதங்கள் அனைத்தையும் எதிர்வாதம் செய்யும் யுக்திகள் நிறைந்தவை -ருக்வேதப் பொருள் போன்றவை -யஜூர் வேத இருப்பிடம் –
சாம வேதங்களுக்கு பெருமை சேர்ப்பவை -அதர்வண வேத மூல தனம் தத்தவங்களை சரியாக விளக்கிக் காட்டும் தீபம்
வால்மிகியாதி முனிவர்களின் சொற்சாயல்-ப்ரஹ்ம ஞானம் மலர்ந்து தெளிய வைப்பவை

பிரதிஷ்டா தர்க்காணாம் பிரதிபதம் ருசாம் தாம யஜூஷாம்
தர்க்கங்களை -அனுகூலம் -எல்லை நிலம் –பிரதிஷ்டா காஷ்டா -அனுகூல உக்திகளின் பரா காஷடை-
-பிரத்யக்ஷம் அநு மானம் சப்தம் -மூன்று பிரமாணங்கள் அனுகூலமான தர்க்கம் -என்றவாறு –
ருக் வேதம் மொழி பெயர்ப்பை போலே -பிரதிபதம் -இருக்கும் –பிரதிபதம் சப்தங்களை மொழி மாற்றி –
வாக்யார்த்தம் -வாக்கியங்களின் அர்த்தம் -/ தாம இருப்பிடம் யஜுர் வேதங்கள் இருப்பிடம்
பரிஷ்கார சாம்நாம் பரிபணம் அதர்வாங்க ரசயோ
பரிஷ்காரம் திருத்தங்கள் -திருந்து வேதம் -/ பரிபணம் -சமானம் -அதர்வண வேத சாம்யம் -சமமான மதிப்பு என்றவாறு
-சப்தத்தாலும் அர்த்தத்தாலும் –மூல தனம் என்றுமாம் –
பிரதீபா தத்த்வாநாம் பிரதிக்ருதி அசௌ தாபச கிராம்
தத்வங்கள் ஸ்திரம் நித்யம் -உள்ளது உள்ள படி பிரகாசிக்கும் விளக்கு போல்வன /
தபஸ் நிஷ்டர்கள் முனிவர்கள் வசனங்கள் ப்ரதிக்ருதி -உள்ளபடி சொல்லும் -சாயலாக -பிரதி பிம்பம் -முன்னோர் மொழிந்த முறை தப்பாமல் –
பிரசித்திம் சம்வித்தே பிரதிசதி யதீசான பணிதி
ஈசான நியமனம் -ஈஸ்வர -பணிதி-ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்
சம்வித் ஞானம் பிரசித்திம் தெளிவை பிரதிசைதி உண்டாக்கும் -பிரசாதம் -தெளிவு அளிக்கும் -உண்டாக்கட்டும் -வழங்கட்டும்
-பவந்தி பவந்தோ –பாட பேதம் போலே –பிரதி சதி -பிரதி சது–வழங்குகின்றன வழங்கட்டும்
பணிதி –-கத்யம் பத்யம் இரண்டும் -வாக்கில் இருந்து வெளிப்பட்ட காவ்யம் கத்யம் இரண்டும் –

———————————————————————————————

53-ஹத அவத்யே ஹ்ருதயே ஹரி சரண பங்கேருஹ யுகே நிபத்தந்தி ஐ காந்த்யம் கிமபி யதி பூப்ருத் பணிதய
சுநா சீர ஸ்கந்த த்ருஹிண ஹர ஹேரம்ப ஹூதபுக் ப்ரபேசாதி ஷூ தர பிரணதி பரிஹார பிரதிபுவ

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –இந்த்ரன் முருகன் நான்முகன் சிவன் விநாயகர் அக்னி சூர்யன் போன்ற தேததாந்திர பஜன தோஷம் தட்டாமல்
இதயத்துக்கு எப்பொழுதும் இனிமையாக உள்ள எம்பெருமான் திருவடி தாமரைகளில் நம் மனம் ஈடு படச் செய்பவை –

ஹத அவத்யே ஹ்ருதயே ஹரி சரண பங்கேருஹ யுகே
அவத்யம் -தோஷம் –ஹத -விலக்கப்பட்ட / ஹ்ருத்யே அளவற்ற ப்ரீதிக்கு விஷயம் -உபய லிங்கம்
ஹரி சரண -ஸ்ரீ பாதார விந்தம் –பங்கம் சேறு –ருஹி மலர்ந்த தாமரை யுகே இணை அடிகள்
நிபத்தந்தி ஐ காந்த்யம் கிமபி யதி பூப்ருத் பணிதய
பரமை ஐ காந்திகள் -அநந்ய பிரயோஜனர்கள் -நிபத்தந்தி திடமாக உண்டாக்குகின்றன –
தேவதாந்த்ர சம்பந்தம் உள்ளாருக்கு பரிஹாரம் நமக்கு ஸ்திர அநந்ய பிரயோஜனர் ஆக்கும்
பாலே மருந்தும் விருந்துமாகுமா போலே –
பூப்ருத் அரசர் -பூமியை தரிக்கும் யதி ராஜர் –பணிதய அருளிச் செயல்கள் -திவ்ய ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்
கிமபி -இன்னது என்று -சொல்ல முடியாது -கண்டவர் விண்டிலர் -ஐ காந்திய போகம் அனுபவிக்கலாம் ஒழிய -விவரிக்க முடியாதே
சுநா சீர ஸ்கந்த த்ருஹிண ஹர ஹேரம்ப ஹூதபுக்
இந்திரன் -சு நா சீரான -சோபனமான சேனை உடையவன் /ஸ்கந்தன் -தேவ சேனாபதி கார்திகையான் /
த்ருஹினன் சதுர்முக ப்ரஹ்மா -38-ஸ்லோகம் த்ருஹின தந்திரம் -யோக சாஸ்திரம் -/ஹரன்/ஹேரம்பன் விநாயகன்
/ஹூதபுக் அக்னி -ஹுதம் ஹவிஸ் -ஹூ தம் புங்கதே அஸ்னாதி சாப்பிடுவான் –
ப்ரபேசாதி ஷூ தர பிரணதி பரிஹார பிரதிபுவ
பிரபா ஒளி -பிரபேசாதி ஸூ ர்யன் /ஸூத்ர அபர தத்வ தேவதைகளை / வணங்குவதை -பிராயாச்சித்தம் பிரதிபுவ -சிகிச்சை /
வியாதிகளுக்கும் பாவங்களுக்கும் அழிக்க பிரத்திபூ–பரிஹரித்துக் கொள்ள -பிராயாச்சித்தத்தால் ஏற்படும் பரிஹாரம் -பலன் பரிஹாரம்
-அமணன் பாழி சிம்மத்தை காட்டி -ஜைனர் கோயில் -வண்டர் தொண்டர் -மூர்ச்சிக்க
-எம்பெருமானார் -பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் பாதர் தூளி -சேர்த்து -மாய பிரான் தமர் அடி கொண்டு நீர் தூவுமின் -தீர்ப்பாரை யாமினி —
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -இந்த சக்தி உண்டே

—————————————————————–

54-யதா பூத ஸ்வ அர்த்தா யதி ந்ருபதி ஸூ க்திர் விஜயதே ஸூ தா சந்தோஹ அப்தி ஸூ சரித விபக்தி ஸ்ருதிமதாம்
கதா த்ருப்யத் கௌதச்குத கலஹ கோலா ஹல ஹத த்ரிவேதீ நிர்வேத ப்ரசமன வி நோத பிரணயிநீ

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள்–உண்மை மட்டுமே சொல்பவை -இனியவை -அமிர்தக்கடல் -புற மதஸ்தர் வாதங்களால் நலிவு பட்ட
வேத மார்க்கத்தை மீண்டும் நிலை நாட்டி இன்பம் பயப்பவை –

யதா பூத ஸ்வ அர்த்தா யதி ந்ருபதி ஸூ க்திர் விஜயதே
யதிராஜர் -நரபதி அரசர் -விஜயதே -பல்லாண்டு –யதா பூதம் உள்ளது உள்ளபடி தாத்பர்யம் -இசைந்ததாக -சுருதி ஸ்ம்ருதி இத்யாதிகளுக்கு
ஸூ தா சந்தோஹ அப்தி ஸூ சரித விபக்தி ஸ்ருதிமதாம்
அப்தி -கடல் -அம்ருத கடல் -அளவற்ற –சந்தோக-அபரிச்சின்னம் -அம்ருத தன்மை –ஸந்தோஹ சப்தம் ஸூ தா உடன் சேர்ந்து
-பிரதாப பந்ததி -நிரவதிக போக்யதை காட்ட –
ஸூ சரித-ஸூ ஹ்ருதம் -சோபனமான சரிதம் –விபக்தி பலன் -விபாகம் தன்மை அடைந்து –ஸ்ருதிமதாம் -வேதம் வல்லவர்கள்
கதா த்ருப்யத் கௌதச்குத கலஹ கோலா ஹல ஹத
வாத கதை -கொழுப்பு ஏறி –வாதம் பண்ணி திமிரு கொண்டு -திருப்த பிரபன்னன் திமிரான பிரபன்னன்
-6–2-திருவாய்மொழி -பிரவேசம் -பெருமாள் விளம்பி வர -பராங்குச நாயகி -த்வரை மிக்கு இருப்பதால் –
ஆர்த்தோவா யதி வா திருப்தா –சப்த வியாக்யானம் -தேக அவசானம் போதும் என்று இருப்பவன்
-வாசி இல்லாமல் அவன் ரஷிப்பான் -சரணாகதன் என்பதே கொண்டு
சரண்யம் ஸ்வபாவம் சொல்ல வந்தது –சரண்ய லக்ஷணம் சொல்ல வந்ததே -இவனுக்கு நாமே உள்ளோம்
-சரணாகதி பண்ணி மோக்ஷம் இப்பொழுதே என்று கேட்க தெரியாத குழந்தை -என்று கொள்ளுபவன்
-பிராணன் அபி -சொல்ல வில்லை -இதை விட பிராணன் பெரிசு இல்லையே அவனுக்கு –
தூது விட்டும் வர வில்லை -பாக்ய ஹானி -முகம் கொடுக்கக் கடவோம் அல்லோம் என்று –
த்ரிவேதீ நிர்வேத ப்ரசமன வி நோத பிரணயிநீ
வேதங்கள் தாத்பர்ய அர்த்தம் -பேத அபேத கடக சுருதி -சமணம் பண்ணி –ப்ரீதிக்கு விஷயம் -சர்வம் சமன்வயதா -பண்ணி அருளியதால் –

—————————————————————————–

55-சுருதி ஸ்ரோணி சூடாபத பஹூமதே லஷ்மணமதே ஸ்வ பஷ ஸ்த்தான் தோஷான் விததமதி ஆரோபயதிய
ஸ்வ ஹஸ்தேன உத்ஷிப்தை ச க லு நிஜகாத்ரேஷூ பஹூளம் களத்பிர் ஜம்பாலைர் ககன தலம் ஆலிம்பதி ஜட

ஆகாயத்தில் சேறு பூச எண்ணி சேற்றை வீசினால் அவன் மேலே விழுமா போலே ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகளை -வேதார்த்தங்களை கண்ணாடி போலே
தெளிவாக காட்டுபவை மீது தாழ்ந்த வாதங்களால் பேசுவோர் தோஷங்களே பிரதிபலிக்கும் –

-சுருதி ஸ்ரோணி சூடாபத பஹூ மதே லஷ்மண மதே
ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் -சித்தாந்தம் -வேதம் -கணக்கற்ற -சமுதாயம் -சூடா பதம் சிரஸ்-கொண்டு தரிக்கும் படி -வேதாந்தங்கள் ஆதரத்துடன் தரிக்கும் –
தத்வ ஹிதம் புருஷார்த்தங்கள் –தெளிவாக காட்டி -அத்யந்த பஹு மதி –
ஸ்வ பஷ ஸ்த்தான் தோஷான் விதத மதி ஆரோபயதி ய
அ ஸூ யை யால் -தன்னுடைய பக்ஷ தோஷங்களை கல்பித்து -குத்ருஷ்டிகள் -பொருந்தாத அர்த்தங்கள் -அபார்த்தங்கள் -ஆரோபித்து -இல்லாததை இருப்பது போலே –
விததம் -உண்மைக்கு புறம்பான -மதி ஞானம் -தங்கள் மத தோஷங்களை தப்பாக ஆரோபித்து
ஸ்வ ஹஸ்தேன உத்ஷிப்தை ச க லு நிஜகாத்ரேஷூ -பஹூ ளம் களத்பிர் ஜம்பாலைர் ககன தலம் ஆலிம்பதி ஜட
த்ருஷ்டாந்தம் காட்டி -ஜடத்தன்மை -போன்ற அஞ்ஞன்/ தன் சரீரத்தில் உள்ள -வியர்வை சளி –ஜம்பாலைர் -சேறு -கொண்டு ஆகாசம் மேலே எறிய-
வந்து சரீரத்தில் விழுமே -ஆகாசத்தை அழுக்காக பார்த்து -தன் சரீரத்தில் சேறு விழுமா போலே –
இவர்கள் காட்டும் தோஷங்கள் இவர்கள் மதத்தையே அழிக்கும்-
ஆரோபணம் -கல்பித்தல்- அதிஷ்டானம் கயிறு -பாம்பு என்பது ஆரோபணம் -/ ஸமாரோபணம் -நல்ல விஷயத்தில் -அக்னி ஆத்ம ஸமாரோபணம் –
ஜட பதார்த்தம் போலே அத்யந்த ஞான ஹீனர்கள் இவர்கள் -அயதாத்மா மதி முன்பு இப்பொழுது ஜடம் ஆவான் –

—————————————————————————————-

56-நிராலோகே லோகே நிருபதி பர ஸ்நேக பரித யதி ஷமாப்ருத் தீப -யதி ந கலி ஜாஜ்வல்யத இஹ
அஹங்கார த்வாந்தம் விஜஹதி கதங்காரம் அநகா-குதர்க்க வ்யாள ஓகம் குமதி மத பாதாள குஹரம்

அஜ்ஞானம் போக்கும் தீபமாக ஸ்வாமி -அவரது பகவத் பக்தியே அந்த தீபத்துக்கு எண்ணெய்-இதனால் விஷம் கொண்ட ஜந்துக்கள் நிறைந்த
குகையில் இருந்து ப்ரஹ்ம ஞானிகள் ரஷிக்கப் படுகிறார்கள்

நிராலோகே லோகே நிருபதி பர ஸ்நேக பரித
பிரயோஜனாந்தர தோஷம் அற்று -பர விஷய பக்தி -சிநேகம் -ப்ரீதி -எண்ணெய் -இரண்டு அர்த்தம் –பக்தியால் நிரம்பிய -எண்ணெய் மிகுந்து
யதி -ஷமாப்ருத் தீப -யதி ந கலி ஜாஜ்வல்யத இஹ
ஒருக்கால் நன்றாக பிரகாசிக்கப் போனால் -இந்த தீபம் -யதிராஜர் ஏற்றிய சித்தாந்த தீபம் -யதிராஜராகிய தீபம் -என்றுமாம் –
இஹ -நீராலோகம் இருள் தரும் மா ஞாலத்தில்
அஹங்கார த்வாந்தம் விஜஹதி கதங்காரம் அநகா-
குதர்க்க வ்யாள ஓகம் குமதி மத பாதாள குஹரம் -தோஷங்கள் -அநகா –அஹங்காரம் ஆத்மாவை தேகமாக –த்வந்த்தம் இருள் –
/அஹங்காரம் உள்ளவனுக்கு ஞானம் கொஞ்சம் வந்தால் அதனால்
குதர்க்கம் -வியாளம் சர்ப்பம் -பாதாளம் ஆகிற குஹரம் துவாரம் –கீழே ஏழு லோகங்கள் ஸூ ர்யன் உதிக்காதே -/குமதி மத குத்ருஷ்ட்டி மதம் —
ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் தீபம் பிரகாசிப்பதால் இவர்கள் மாய்ந்தார்கள் –

———————————————–

57-யதி ஷமாப்ருத் த்ருஷ்டம் மதம் இஹ நவீ நம் ததபி கிம் -தத் பராக் ஏவ அந்யத் வத ததபி கிம் வர்ண நிகேஷ
நிசாம் யந்தாம் யத்வா நிஜமத திரஸ்கார விகமாத் நிரா தங்கா டங்க த்ரமிட குஹதேவ பரப்ருதய –

விசிஷ்டாத் வைதம் என்ற இராமானுஜர் சித்தாந்தம் உரை கல்லிலே உரைத்து பார்த்தால் டங்கர் த்ரமிடர் குஹதேவர் போன்றோர்களின்
சித்தாந்தங்களின் உண்மை நிலை தெளிவாகும் –

யதி ஷமாப்ருத் த்ருஷ்டம் மதம் இஹ நவீ நம் ததபி கிம் –
நவ நீம் என்பர் -பிராசீன மதம் இல்லை என்பர் -இஹ -லோகத்தில் -யதி ராஜரால் சாஷாத் கரிக்கப் பட்ட இந்த சித்தாந்தம்
-வேதத்துக்கு கர்த்தா இல்லை -சாஷாத்காரிக்கப் பட வேணும் –
தத் பராக் ஏவ அந்யத் வத ததபி கிம் வர்ண நிகேஷ
உரைகல்லில் உரைத்து பார்த்தால் –சாருவாக புத்தர் -சங்கரர் அத்வைதம் விட ப்ராசீனம் –பிராசீனம் என்பதால் கொள்ள வேண்டாமே– தோஷங்கள் நிறைந்து -உள்ளதால் –
நிசாம் யந்தாம் யத்வா நிஜமத திரஸ்கார விகமாத்
நன்றாக கேள்மின் —
நிரா தங்கா டங்க த்ரமிட குஹதேவ பரப்ருதய -குட தேவர் -வாமன ரூபம் —பாதாயனார் -வியாசர் –போதாயன
-டங்கர் -ப்ரஹ்மனந்தி -வாக்கியங்கள் வாதூல கோத்ரம் என்பர்
-த்ரமிடர்–த்ரவிட ஆச்சார்யர் -வியாக்யானம் -சாந்தோக்யத்துக்கும் -ஆர்த்த்ரேயர் -இவர் என்பர்
-திருமழிசை ஆழ்வார் என்றும் சிலர் சொல்வர் -சிவ பாஷ்யர் -63-நாயன்மாருக்குள்ளும் உண்டே –சாக்கியம் கற்றோம் -இத்யாதி –
குஹதேவர்-நம்மாழ்வார் -நாத யமுனா பாஷ்யகாரர் – நிரா தங்கா –ஆபஸ்தம்பர் –ப்ராசீனர் மூவரையும் காட்டி -ஆதங்கம் இல்லாமல் –நிராதங்கம் –
சாஸ்திர தத்துவங்களை நிர்பயமாக அருளி -திரஸ்கரிக்கும் தகுதி இல்லையே –நிஜமத திரஸ்கார விகமாத்-பயம் கவலை அற்று இருக்க காரணம் –
த்ருதர்களாக இருந்தார்கள் -துர்வாத மத பலம் ஒங்க ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் அவற்றை நிரசித்து ஸூ மத ஸ்தாபனம் பண்ணி அருளினார் –
தரிசன ஸ்தாபகர் இல்லை பிரவர்த்தகர் -என்றவாறு –

——————————————————

58- ஸூதா ஆசாரம் ஸ்ரீ மத் யதிவர புவ ஸ்ரோத்ர குஹரே நிஷிஞ்சந்தி நியஞ்சத் நிகம கரிமாண ப்பணிதய
யத் ஆஸ்வாத் அப்யாச ப்ரசய மஹிம உல்லாசித தியாம் சதா ஆச்வாத்யம் காலே தத் அம்ருதம் அநந்தம் ஸூ மநசம்

ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் வேதார்த்தங்களை தெளிவாக காட்டி ப்ரஹ்ம ஞான விகாசம் ஏற்படுத்தி அமிர்தம் போன்ற இன்பம் பயப்பவை -மோஷம் அடைவிப்பவை

ஸூதா ஆசாரம் ஸ்ரீ மத் யதிவர புவ ஸ்ரோத்ர குஹரே
யதி ராஜர் —ஸூதா -சாரம் -ஆசாரம் -அம்ருத மழை -என்றவாறு –ஸ்ரோத்ரகுஹரே -காது துவாரம் –
நிஷிஞ்சந்தி நியஞ்சத் நிகம கரிமாணப்பணிதய
பொழிகிறது -நிகமம் வேதம் -அவற்றை விட உயர்ந்த -கரிமா –லகுமா எதிர்தட்டு பணிதய -ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்-கேட்ப்பார்கள்
கேசவன் கீர்த்தி அல்லால் மற்றும் கேட்பரோ -காதுக்கு பூட்டு இல்லையே -ஸ்வாபாவிகமாக
கேட்ப்பார்கள் செவி சுடும் -பகவத் நிந்தைக்கு ஜீவனம் கொடுத்து கேட்ப்பார்கள் செவியும் சுடும் படி -சிசுபாலனும் தாள் பால் அடைந்தான் –
யத் ஆஸ்வாத் அப்யாச ப்ரசய
போக்யதை அனைவரதும் அப்யஸித்து பெற்ற
மஹிம உல்லாசிததியாம் ஸூ மனசம்
மகிமையால் விகசிக்கப் பெற்ற சுத்த மனஸ் -சாத்விகர்களுக்கு
சதா ஆச்வாத்யம் காலே தத் அம்ருதம் அநந்தம்
ஆராவமுதம் -பர ப்ரஹ்மம் -காலே -அதற்கான உரிய காலத்தில் -மோக்ஷம் அளிக்கும்-சதா ஆசுவாபகவத் அனுபவம்
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளைக் கொண்டே -என்றவாறு

——————————————————————————————————–

59-யதி ஷோணீ பர்த்து யத் இதம் அநிதம் போக ஜனதா சிர ஸ்ரேணீ ஜூஷ்டம் தத் இஹ த்ருட பந்தம் ப்ரபவதி
அவித்யா அரண்யாநீ குஹர விஹரன் மாமக மன பிரமாத்யன் மாதங்க பிரதம நிகளம் பாத யுகளம்

விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் இல்லாத அநந்ய பிரயோஜனர்கள் சென்னிப் பூவே ஸ்வாமி திருவடிகள் -அஜ்ஞான காட்டில் திரியும் பெரிய மத யானை
போன்ற எனது மனத்தை அடக்கி விலங்கிட வல்லதும் ஸ்வாமி திருவடிகளே –

யதி ஷோணீ பர்த்து யத் இதம் அநிதம் போக
பதி பார்த்தா பர்யாயம் -யதிராஜர் -ஷோணீ-பூமி —அநந்ய
ஜனதா சிர ஸ்ரேணீ ஜூஷ்டம் தத் இஹ த்ருட பந்தம் ப்ரபவதி
பக்தர்கள் -சென்னிக்கு -அது அன்றோ -என் மனசை கட்டிப் படுத்தும் விலங்கு -யத் -தத் -பிரசித்த தமம்-
அவித்யா அரண்யாநீ குஹர விஹரன் மாமக மன
அவித்யை -அஞ்ஞானம் -காடுகளில்–உள்ள பொந்துகளில் -என்னுடைய மனஸ் இஷ்டப்படி திரிந்து
பிரமாத்யன் மாதங்க பிரதம நிகளம் பாத யுகளம்
ஞான ஹீனம் -யானை -அடக்க முடியாதே -மதம் கொண்ட யானை போல -எனது மனஸ் -மாமத மனஸ் -விலங்கு
-முதல் அகப்பட்ட விலங்கு -திருவடி தாமரைகள் இரண்டும் –
யதி ஷோணீ பர்த்து–பாத யுகளம் –/யத் இதம்– அநிதம் போக ஜனதா சிர ஸ்ரேணீ ஜூஷ்டம்-/
தத் இஹ த்ருட பந்தம் ப்ரபவதி-அந்த யத் ததிஹ-பூர்வாகாரம் -வர்த்தமான ஆகாரம் -இஹ ப்ரபவது-பாட பேதம் -இந்த லோகத்தில் விளங்கட்டும் என்றபடி
புஷ்ப்பம்-பிரதம நிகளம் ஆனதே – எனக்கு ஆனால் போலே லோகத்தார் அனைவருக்கும் ஆகட்டும் என்றவாறு –

——————————————————————————————————–

60-சவீத்ரி முக்தா நாம் சகல ஜகதேன பிரசம நீ கரீயோபி தீர்த்தை உபசித ரசா யாமுன முகை
நிருச்சேதா நிம்ன இதரம் அபி சமாப் லாவயதி மாம் யத்ருச்சா விஷேபாத் யதிபதி தயா திவ்ய தடி நீ –

ஸ்வாமி கருணை வெள்ளம் முக்தராக்கும் -கர்மங்களை அகற்றும் -ஆளவந்தார் போல்வரால் கடாஷிக்கப் பட்டு பெருமை படைத்தவர் ஸ்வாமி
யாருக்கும் தாழாமல் அஹங்கரித்து இருக்கும் என்னையும் மூழ்கடித்து தனது திருவடிகளில் இட்டுக் கொண்டதே –

சவீத்ரி முக்தா நாம் சகல ஜகதேன பிரசம நீ கரீயோபி
முத்துக்கள் -முக்தர் –நதி -முத்து அலைக்கும் -திவ்ய தேசத்தில் அனைத்தும் உத்தேச்யம் –
பொன்னி பெண்ணை முத்து குவிப்பதை கலியன் -திரு நறையூர் திருக் கோவலூர் பதிகம் -தன்னிடம் தோன்றுவது பிரசவம் -சவீத்ரி-முத்துக்களை -/பாபங்களை போக்கும் –
சகல ஜகத் என்னும் போக்கும் -/
கங்கையால் போக்கப் படாத பாபங்களும் சேது தீர்க்கும் -கயா சேவைக்கு பின் சேது தீர்த்தம் –அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி போக்கும் பாபங்கள் –
அனைத்தையும் போக்கும் ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் —
திவ்ய தயை பக்தர்களை முக்தர்கள் ஆக்கும் –சாமான்ய ஜனங்களை முக்தர் ஆக்கும்
தீர்த்தை உபசித ரசா யாமுன முகை
யமுனை போன்ற நதிகள் கலக்கும் -கங்கை -அபிவிருத்தி பண்ணப் பட்ட ரசம் -யமுனை பூர்ண பகவத் பாகவத சம்பந்தம் கலந்ததால் -தூய பெரு நீர் யமுனை அன்றோ –
திருவடி சம்பந்தம் மட்டும் முதலில் –
ஏனக –பாபங்கள் -சாளக்கிராமம் -கண்டகி விரஜா தீர்த்தம் என்பர் -அதனால் பாவானத்வம் –
தீர்த்தம் -ஆச்சார்ய பரமாகவும் -ஆளவந்தார் -விசேஷ கடாக்ஷம் -ஆ முதல்வன் இவன் -ரசம் ஊட்டுவது ஆச்சார்யர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் என்றவாறு –
பாலும் சக்கரையும் போலே -பூர்வர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளும் என்றவாறு -ரசம் கூடி அன்றோ இருக்கும்

நிருச்சேதா நிம்ன இதரம் அபி சமாப் லாவயதி மாம்
குருச்சேதா -பாட பேதம்

யத்ருச்சா விஷேபாத் யதிபதி தயா திவ்ய தடி நீ
தயா -குணம் இங்கு -காரேய் கருணை இராமானுச -அப்ராக்ருதமான -நதி பிரவாகம் –

———————————————————————-

61-சிந்தா சேஷ துரர்த்த தந்துர வச கந்தநா சதா கரந்த்திலா-சித்தாந்தா ந சமிந்ததே யதிபதி கிரந்தத அனுசந்தாயினி
முக்தா சுக்தி விசுத்த சுத்த தடி நீ சூடால சூடாபத கிம் குல்யாம் கலயேத கண்ட பரசுர் மண்டூக மஞ்ஜூஷிகாம்

புற மத நூல்கள் தவளைகள் நிறைந்த நதி -ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் முத்து சிப்பிகள் உருவாகும் புனித கங்கை –
சிவன் அதனாலே இத்தை தலையில் வைத்து அழகு பார்க்கிறான் –

-சிந்தா சேஷ துரர்த்த தந்துர வச கந்தநா சதா கரந்த்திலா-
அற்பமான அர்த்தங்கள் -ஸ்ருதிக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் -தோஷம் நிறைந்த –கரடுமுரடான வார்த்தைகள் –பிரயோஜனம் இல்லாமல்
-வியர்த்தமான சிந்தனை மாத்திரமே மிஞ்சும் -தாபமே மிக்கு -ஆயாசம் மாத்திரமே பலன் –
சித்தாந்தா ந சமிந்ததே யதிபதி கிரந்தத அனுசந்தாயினி
சங்கராதி சித்தாந்தங்கள் இப்படி –யதிராஜர் நவ ரத்னா கிரந்தங்கள் அனுசந்தித்து -சதா காலம்-இருப்பவர்கக்ள் மத்தியில்
-இவர்கள் சித்தாந்தம் ஒரு காலும் விலை பெறாது -எடுபடாது –
முக்தா சுக்தி விசுத்த சுத்த தடி நீ சூடால சூடாபத
முத்து சிப்பிக்கள் நிறைய -பரி சுத்தமான தெளிந்த தீர்த்தம் கங்கை தரித்துக் கொண்டு இருக்கும்
கிம் குல்யாம் கலயேத கண்ட பரசுர் மண்டூக மஞ்ஜூஷிகாம்
கண்ட பரசுர-சிவன் -கைப்பிடி இல்லாத கோடாலி -ஆயுதம் -ருத்ரனுக்கு -காரண பெயர்
தவளை நிறைந்த அழுக்கான ஜல தாரையை மதிப்பானோ -கண் எடுத்தும் பார்க்க மாட்டானே -ஜலதாரை -சாக்கடை என்றவாறு

———————————————————————————————————

62-வந்தே தம் யமி நாம் துரந்தரம் அஹம் மான அந்தகார த்ருஹா -பந்த்தா நாம் பரி பந்த்திநாம் நிஜ த்ருசா ருந்தா நாம் இந்தா நயா
தத்தம் யேன தயா ஸூதா அம்பு நிதிநா பீத்வா விசுத்தம் பய -காலே ந கரிசைல கிருஷ்ண ஜலத காங்ஷாதிகம் வர்ஷதி

ஸ்வாமி கருணை -அர்த்தம் நிறைந்த வற்றா கடல் -ஸ்வாமி திருக் கைகளால் கொடுத்து நீரை அத்திகிரி ஈசன் தம்பதிகள் பருகுகிறார்கள் –
காள மேகம் போன்று பருகிய அவன் அந்த நீரையே நம் மீது பலமாக பொழிகிறான்
-ஸ்வாமி திருக் கடாஷம் அஹங்கார இருள் நீக்கி புற மத நிரசனம் பண்ணி மோஷம் அளிக்கிறார் –

வந்தே தம் யமி நாம் துரந்தரம் அஹம்
யமி -அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தி உள்ள -யதிராஜர் -நாயகர்-அஹம் வந்தே –யேன தயா ஸூதா அம்பு நிதிநா–அந்த அம்ருதக் கடலான இவரை வணங்குகிறேன்
மான அந்தகார த்ருஹா–மமகாராம் -அந்தகாரம் -தேஹாத்ம ஸூ தந்த்ர பிராமணர்களை விரட்டி
-பந்த்தா நாம் பரி பந்த்திநாம் நிஜ த்ருசா ருந்தா நாம் இந்தா நயா
மேல் மேல் வரும் தன் சிந்தனை ஞானத்தால் -உண்மைக்கு புறம்பான புற சமயங்களை அடக்கி -ருந்தானாம் –
தத்தம் யேன தயா ஸூதா அம்பு நிதிநா பீத்வா விசுத்தம் பய
எந்த தயையின் -அம்ருதக் கடல் –சமர்ப்பிக்கப் பட்ட தீர்த்தம் -சாலக்கிணறு தீர்த்த கைங்கர்யம் –விசுத்தம் –வந்தவாசி போகும் வழியில் -2-மைல் தூரம் –
அவனே ஆசைப்பட்டு -ஆச்சார்யர் நியமனம் -தீர்த்த கைங்கர்யம் -எம்பெருமானார் காரா ஸ்பர்சம் பெற்ற தூய்மை
காலே ந கரிசைல கிருஷ்ண ஜலத காங்ஷாதிகம் வர்ஷதி
ஹஸ்தி கிரி -நாதன் -தேவ பெருமாள் -காள மேகம் ஜலத -காலத்திலே-விருப்பத்துக்கு அதிகமான -மனசால் நினைக்க முடியாத பலன்களை வழங்குவான்
தீர்த்தம் பருகி தானே மேகம் பொழியும் -பாஷ்யகாரர் தயை கடல் சமர்ப்பித்த தீர்த்தம் கொண்டே நமக்கு பொழிகிறான்

—————————————————————————

63-காஷாயேண க்ருஹீத பீத வசநா தண்டைச் த்ரிபிர் மண்டிதா -சா மூர்த்தி முரமர்த்த நஸ்ய ஜயதி த்ரயந்த சம்ரஷிணீ
யத் பிரயக்க்யாபித தீர்த்த வர்த்தித தயாம் அப்யச்யதாம் யத் குணாத் ஆசிந்தோ அநிதம் பிரதேச நியதா கீர்த்தி பிரஜாகர்த்தி ந

ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய மகரிஷியாக திரு அவதரித்து த்ரி தண்டம் ஏந்தி வேதங்களை ரஷித்தான் முன்பு -அவரைக் காட்டிலும் மேம்பட்ட ஸ்வாமியாக
அவரே திருவவதரித்து -சித்தாங்களை வெளியிட்டு அருளிய கருணையின் புகழ் திக்கெட்டும் என்றும் பரவி உள்ளது –

காஷாயேண க்ருஹீத பீத வசநா தண்டைச் த்ரிபிர் மண்டிதா
பீதாக வாடைப் பிரானார் -பட்டு வஸ்திரம் -ஸ்வரூப நிரூபணம் -காஷாயம் -பீதாம்பரம் -க்ரஹிக்கப் பட்ட பீதாம்பரம் –
த்ரிதண்டம் ஏந்தி -சோபை மிக்கு -சங்கு சக்கரம் சேர்த்தி அழகு -மிக்கு அன்றோ இது -அஸி தீக்ஷணா போலே அன்றோ ஸ்வாமிக்கும் இது
-மண்டிதா -அலங்கரிக்கப் பட்ட என்றபடி / கண்டனம் சிதைப்பது -எதிர்மறை மண்டதம்
-சா மூர்த்தி முரமர்த்த நஸ்ய ஜயதி த்ரயந்த சம்ரஷிணீ
முரன் நிரஸ்தன -மது ஸூதன–வேத பாஹ்ய நிரசனம் -மூர்த்தி திவ்ய மேனி -ஜெயந்தி பல்லாண்டு மங்களா சாசனம்
-சா -சப்தம் -அந்த -பிரசித்தம் -தொடர்பு -தத்தாத்திரியனாய் முன்பு அவதரித்து –அத்ர மகரிஷிக்கு திருக் குமாரராக
-ததா -நான் என்னை கொடுத்தேன் -ஆறாவது அவதாரம் என்பர் -த்ரிதண்டம் உடன் அவதரித்து -வர்ண கிரமங்கள் நான்கு யுகம்
-அவரே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரராக அவதரித்து -நியாய சித்தி கிரந்தத்தில் இத்தை காட்டி அருளி –
வேதாந்தம் சம் ரக்ஷணம் பண்ணவே —த்ரையந்தம்
யத் பிரயக்க்யாபித தீர்த்த வர்த்தித தயாம் அப்யச்யதாம் யத்குணாத்
தீர்த்தம் -ஞானம் –யது- நன்கு வளர்க்கப்பட்ட ஞானத்தால் –வளர்க்கப்பட்ட சித்தாந்தத்தால் -வேதம் எல்லாம் அவனையே பிரதிபாதிக்கும்
-பூர்வ காண்டமும் உத்தர காண்டமும் –
சர்வ அந்தராத்மா -சரீராத்மா பாவம் -ஸமஸ்த சேதன அசேதனங்கள்-தாத்பர்யம் -காட்டிய குணங்கள் -பக்தி ஞானம் வைராக்யம் அனுஷ்டானம் இவைகள்
-லோகத்தில் ஒப்புமை இல்லாத
ஆசிந்தோ அநிதம் பிரதேச நியதா கீர்த்தி பிரஜாகர்த்தி ந
இந்த குணங்களுக்கு ஒப்பு இல்லையே -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் கீர்த்தியும் உலகு எங்கும் பரவி உள்ளதே –
எம்பெருமானார் திருவடிவாரத்தில் உள்ளதை உணர்ந்த அன்றே கீர்த்தி உண்டே –அளவற்ற கீர்த்தி -கல்யாண குண அப்யாஸத்தால்

—————————————————————

64-லிப்சே லஷ்மண யோகி ந பதயுகம் ரத்த்யா பராக சடா ரஷா ஆரோபண தன்ய ஸூரி பரிஷித் சீமந்த சீமா அந்திகம்
பிஷா பர்யடன ஷணேஷூ பிபராஞ்சக்ரே களத் கில்பிஷா -யத் வின்யாச மிஷேண பத்ர மகரீ முத்ராம் சமுத்ர அம்பரா

ஸ்வாமி திருவடி பொடிகளை ரஷையாக சென்னியிலே சூடிக் கொள்ளும் அடியவர்கள் -ஸ்வாமியே வந்து தங்கள் தலையில் இருந்து அருளுவதாக நினைக்கிறார்கள்
அடியேனும் அத்தகைய திருவடிகளை பெற ஆசைப்படுகிறேன் -ஸ்வாமி பிஷைக்கு திரு வீதியிலே உலாவும் பொழுது
திருவடிகளில் உள்ள கொடி மீன் லாஞ்சனம் பட்டு பூமி புனிதம் அடைந்தது –

லிப்சே லஷ்மண யோகி ந பதயுகம் ரத்த்யா பராக சடா
அடைய விரும்புகிறேன் –லிப்சே -/ விப்ரலம்பனம் ஏமாற்றுவது /எம்பெருமானார் திருவடி நிலைகளை காதலிக்கிறேன் என்றபடி -எப்படிப்பட்டவை –
ஸ்ரீ ரெங்கத்தில் ஸ்வாமி நடந்த தெரு புழுதி மேல் காதல் கொண்டே -ரத வீதியில் உள்ள பூமி –
ரஷா ஆரோபண தன்ய ஸூரி பரிஷித் சீமந்த சீமா அந்திகம்
நித்ய ஸூரிகள்–விரும்பி –மருந்தே அவர்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு -அந்த மருந்துகளில் இதுவே சீமா பூமி
இதுவே ரக்ஷை -மாயப்பிரான் தமர் அடி பொடி கொண்டு –
அமணன் பாழி என்று தெரிந்து மூர்ச்சிக்க —பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் திரு அடி துகளை கொண்டு –தோஷ பரிஹாரமே ரக்ஷை –
பூமிப பிராட்டிக்கும் இதுவே ரக்ஷை -சீமந்தம் -தலைக்கு அணிய சீமா அதிகம்
பிஷா பர்யடன ஷணேஷூ பிபராஞ்சக்ரே களத் கில்பிஷா –
பிக்ஷைக்கு போகும் பொழுது -மாதுகரம் -பாதுகை இல்லாமல் -ஒரு காலில் சங்கு சக்கரம் -பூமிப பிராட்டிக்கு ஸமாச்ரயணம்
-நம் போல்வார் செய்யும் அபராதங்களால் புனிதம் அடைய -கிடாம்பி ஆச்சான் ஏகமாக -திருக் கோஷ்ட்டியூர் நம்பி நியமனம்
-சங்கு சக்கர லாஞ்சனம்-நன்றாக பதிந்து -திருவடிகள் உழக்கின பாத தூளிகள் கொண்டு –
யத் வின்யாச மிஷேண பத்ர மகரீ முத்ராம் சமுத்ர அம்பரா
சமுத்திர அம்பரம் -பூமி பிராட்டி -காரார் –கண்ணார் கடல் உடுக்கை -கடலை வஸ்திரமாக கொண்டு
முத்திரைகள் தரித்து -சங்கு சக்கர லாஞ்சனம் என்றவாறு
பரந்யாசம் சம்சார நிவ்ருத்த மோக்ஷம் -ஸமாச்ரயணம் -நரகம் போக மாட்டான் பிறவி இருக்கும் என்பர் தேசிகன் சம்ப்ரதாயம் –
கொங்கில் பிராட்டி -மேல் நாட்டுக்கு போகும் பொழுது -திருவடி நிலை கொண்டு -கண்டார்கள் –

—————————————————————————————————————–

65-நாநா தந்திர விலோபிதேன மநஸா நிர்ணீத துர்நீ தபி -கஷ்டம் குத்சித த்ருஷ்டிபிர் யதி பதே ஆதேச வைதேசிகை
வியாச ஹாச பதீக்ருத பரிஹ்ருத ப்ராசேதச சேதச-க்லுப்த கேளி சுக சுக ச ச முதா பாதாய போதாயன

ஸ்வாமி சிந்தனைக்கு மாறான புற சமய வாதிகள் -வியாச பகவான் வால்மீகி முனிவர்களை விலக்கி சுக ப்ரஹ்மத்தை விளையாட்டு கிளியாக எண்ணி
போதாயனர் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளை தவறாக அர்த்தம் செய்து உள்ளார்கள் -என்ன கொடுமை இது –

நாநா தந்திர விலோபிதேன மநஸா நிர்ணீத துர்நீ தபி –
புதிதாக கற்பனையால் நாநா வித -இதிஹாச புராணங்களை விட்டு -புத்த சாருவாக ஜைனர் -/சாங்க்யர் சைவ -வேதார்த்தங்கள்
புத்த மதங்களை கொண்டே -ஸ்தாபித்து -வேத விருத்தமான அர்த்தங்களால் –
கஷ்டம் குத்சித த்ருஷ்டிபிர் யதி பதே ஆதேச வைதேசிகை
தர்சனம் -மதம் –எம்பெருமானார் உபதேசங்களை மாறாக சொல்லி –குத்ருஷ்டிகளாக –
வியாச ஹாச பதீக்ருத பரிஹ்ருத ப்ராசேதச சேதச-
வியாசர் -வால்மீகி போல்வார் / தத்வ த்ரய ஞானங்களை விளக்கி உள்ளார்கள் -வேத வேதாந்தர்த்தங்களை-
கிருஷ்ண த்வைபாயனர் -வியாசர் -வேதங்களை தொகுத்த காரண பெயர் -புராண தத்வங்கள் / ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரங்கள் –
ப்ராதேசஸ் -வால்மீகி -பிதாமஹருக்கு பிதாமகர்-திருமலை நம்பி ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருடைய உத்தம தேசிகர் -தாதாச்சார்யர் வம்சம் இவர் இடம்
-லஷ்மீ தாதாச்சார்யர் வம்சம் அனந்தாழ்வான் இடம் இருந்து –
க்லுப்த கேளி சுக சுக ச ச முதா பாதாய போதாயன
சுகர் போதாயனர் /-திரு உள்ளக் கருத்துக்கள் அழிக்கப் பட்டன-கேளி சுகர் –பொழுதுபோக்கு கிளி போலே எண்ணி –
முதா -வியர்த்தமாக -எண்ணி -வியர்த்த ஞான உபதேசங்கள் என்பர் -போதாயனரே இல்லை என்பர் -விதண்டா வாதிகள்-
முதா போதாயன பாதாயனார் -என்றும் பாட பேதம் –

——————————————–

66-அர்த்த்யா திஷ்டதி மாமிகா மதி அசௌ ஆசனமா ராஜன்வதீ -பத்யா சம்யமிநாம் அநேன ஜகதாம் அத்யாஹித சேதி நா
யத் சாரஸ்வத துக்க சாகர ஸூ தா சித்த ஔஷதா ஸ்வாதி நாம் -பிரச்வாபாய ந போபவீதி பகவன் மாயா மஹா யாமி நீ–

நான் பிறந்தது முதல் எனது புத்தியில் ஸ்வாமியே உள்ளார் -அதனால் சீரான தெளிந்த புத்தி பெற்று பிரக்ருதியான மாயையால் மயங்காமல் உள்ளேன்

அர்த்த்யா திஷ்டதி மாமிகா மதி அசௌ ஆசனமா ராஜன்வதீ
என்னுடைய ஞான விசேஷம் -மாநகா-ஸ்த்ரீ லிங்கம் மாமிகா-இப்பொழுது ஸ்திரமாக உள்ளது -அசவ் -இந்த கால சந்நிதி
-நல்ல அர்த்தங்களை கொண்டதாக விளங்குகிறது
நேர் வழியில் -/ நல்ல பொருள்களை கொண்டதாக -விளங்கி-
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் திருவதாரத்துக்கு பின் -அன்று நான் பிறந்திலேன் போலே – ஆ ஜென்ம -ஸ்வாமி அவதரித்த பின்பு
-பத்யா சம்யமிநாம் அநேன ஜகதாம் அத்யாஹித சேதி நா
சம்யமி -யதிகள்/ ஸ்ரீ பதி சமஷ்டி பதம் -ஸ்ரீ ய பதி – /யதிராஜாராலே -அத்யந்த அஹிதம் -வியாதி துர்பிக்ஷம் தார்த்ர்யம் இவை -போக்கி -அநேக ஜெகதாம் –
ஆத்மாவுக்கு ஏற்பட்ட வியாதி –பேரமர் காதல் -பக்தி உழவன் —ஈர மனஸ் -பக்தி உண்டாக –ரசிகனாக வேண்டுமே
கண் அழகை ரசித்த பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் அதிகாரி -ராஸிக்யத்தை மாற்றினால் போதும்
-ஊரவர் கவ்வை -எருவிட்டு -நீர் படுத்தி –அன்னை சொல்லால் –நீர் நித்யம் வேண்டுமே –
-நெஞ்சப் பெரும் செய்யுள் -உலகம் விஸ்தீரணம் மனஸ் அன்றோ – காரமர் மேனி கொண்டே
-நம் கண்ணன் தோழீ கடியன்- தனக்கா பண்ணினான் சொன்னதும்
பொறுக்காமல் -கடியன் கொடியன் நெடிய மால் உலகம் உண்ட அடியான் அறிவரிய மாயத்தால் ஆகிலும்
கொடிய என் நெஞ்சம் அவன் என்றே கிடைக்கும் -அவன் என்பதே முக்கியம்
விசேஷணங்களை தாத்பர்யம் தவிர்த்து விசேஷயம் ஒன்றிலே -மாயாவதி -கிருஷீ பலம் –
ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் -ஸமஸ்த லோக அஹிதங்களை போக்கி அருளி -எப்படிப் பட்டவர் -எப்படி அருளினார்
யத் சாரஸ்வத துக்க சாகர ஸூ தா சித்த ஔஷதா ஸ்வாதிநாம்
யத் -சப்தம் -கீழே சொல்லப் பட்டவருடைய -பாற் கடல் -ஸ்ரீ ஸூ க்திகளான -வாக்கால் வெளிப்பட்ட -நாவினில் நின்று மலரும் ஞானக் கலைகள் –
அமிர்தம் -இன்னமுதத்து அமுதம் –சித்த உபாய சோபனம் -பாராசரவ வச ஸூ தாம் -ஸூ த்ரம் கடைந்து எடுத்த அமிர்தம்
–அவற்றை கடைந்த அமிர்தம் –சித்த ஓஷதி வனஸ்பதி சாரங்களின் சாரம் –சகல தாபங்களையும் போக்கும் –
-பிரச்வாபாய ந போபவீதி பகவன் மாயா மஹா யாமி நீ–
பிரகிருதி -மாயை -ஞான சங்கோசம் திரோதானம் –மம மாயா துரத்யாயா –பகவான் மாயா —
சம்சாரமான காள ராத்திரி -நீள் இரவாக நீண்டு -ஊர் எல்லாம் துஞ்சி –பாம்பணையான் வாரானால் –
யாமம் -யாமி நீ -இரவு என்றவாறு -யாமங்களை யுடையது -ஜாமம் -முடிவில்லாதாது அன்றோ
இவர்களை உறக்கத்தில் ஆழ்த்தி -ஞான சங்கோசம் பண்ண முடியாதே –நீண்ட காலம் சம்சாரத்தில் ஆழ்ந்து இருப்பதே பிரஸ்வாபாயம்-

——————————————————————————————————-

67-சுத்தா தேக வசம் வதீக்ருத யதி ஷோணீச வாணீ சதா -ப்ரத்யாதிஷ்ட பஹிர்கதி சுருதி சிர பிரசாதம் ஆசீததி
துக்த உதன்வத் அபத்ய சந்நிதி சதா சாமோத தாமோதர -ச்லஷண ஆலோகன தௌர் லலித்ய லலித உன்மேஷா மனீஷா மம

ஸ்ரீ லஷ்மி சமேத ஷீராப்தி நாதன் குளிர்ந்த கடாஷத்தால் எனது அறிவு மலர்ந்து ஆசார்யரைக் கிட்டி ஸ்வாமி ஸ்ரீ ஸூக்திகளில் புத்தி செலுத்தி
விஷயாந்தரங்களில் மனம் செல்லாமல் வேதாந்தார்த்த சிந்தனையிலே ஆழ்ந்து உள்ளது-

சுத்தா தேக வசம் வதீக்ருத யதி ஷோணீச வாணீ சதா –
யதி ராஜர் -ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்-சத் சம்பிரதாயத்தில் –திரு மடப்பள்ளி மணம்-கிடாம்பி ஆச்சான் வழி வந்த அப்புள்ளார் -உபதேசம் –அஸ்மத் தேசிகன் -ஆதேசம்
ப்ரத்யாதிஷ்ட பஹிர்கதி சுருதி சிர பிரசாதம் ஆசீததி
பஹிர் மதி -பாட பேதம் -/ இரண்டுமே ஞானத்தை தானே குறிக்கும் -கதி வழி-கத்யர்த்தம் புத்யர்த்தம்
-அடையும் தேசம் -என்ன கதி -என்ன வழி ப்ராப்யம் ஞானம் என்றவாறு /
சுருதி சிரஸ் -உபநிஷத் -துர்மதிகளை வென்று –பாஹ்ய -தகர்த்து எறிந்து-உயர்ந்த மாடத்தில் உப்பரிகையில் விளங்குகிறது -ஸ்திரமாக ஆசீததி
துக்த உதன்வத் அபத்ய சந்நிதி சதா சாமோத தாமோதர –
தாமோதரன் தானே அங்கே-சதா -நித்ய நிரவத்ய ஆனந்த ஸூ லபன்-ஆமோத –
ச்லஷண ஆலோகன தௌர் லலித்ய லலித உன்மேஷா மனீஷா மம
என்னுடைய ஞானம் -உபயுக்த ஞானம் -ஷேமுஷீ -பக்தி ரூபா –மனீஷா பஞ்சகம் சங்கரர் அருளி உள்ளார்
-அஹம் அர்த்தமாக ப்ரஹ்மமே நான் -ஞானம் வந்தால் அவனே எனக்கு ஆச்சார்யர்
அந்த மனீஷா இல்லை என்னுடையது -இதுவே உபயுக்த ஞானம் மோக்ஷத்துக்கு

—————————————————————————————————-

68-ஆசதாம் நாம யதீந்திர பத்ததி ஜூஷாம் ஆஜான சுத்தா மதி -தத் அவ்யாஜ விதக்த முக்த மதுரம் சாரஸ்வதம் சாஸ்வதம்
கோ வா சஷூ உதஞ்சயேத் அபி புர சாடோப தர்க்க சடா -சஸ்த்ரா ச சஸ்த்ரி விஹார சம்ப்ருத ரணா ஆஸ்வா தேஷு வா தேஷு ந

ஸ்வாமி சம்பந்தம் அடைந்தவர்கள் பிறந்ததுவே முதலாக ஞானம் படைத்தவர்களாக கம்பீரம் அழகு இனிமை நிறைந்து இருந்து புற மத வாதிகள்
இவர்கள் கண்ணைத் திறந்து பார்த்த ஷணத்திலே மாய்ந்து போவார்கள் –

ஆசதாம் நாம யதீந்திர பத்ததி ஜூஷாம் ஆஜான சுத்தா மதி
ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் -சம்ப்ரதாயம் -உணர்ந்து -ஆழ்வான்- பட்டர் பிள்ளான் –நேராக -ஞானம் பெற்ற -அத்யந்த ப்ரீதியுடன் கேட்டு
–தெளிவான மேதாவிலாசம் பிறப்பு தொடங்கியே-ஆஸ்தாம் -அது இருக்கட்டும்
எங்கள் ஆழ்வான் -விஷ்ணு சித்தர் இவரும் என்பர் -பிள்ளான் இடம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் கேட்டு நடாதூர் அம்மாளுக்கு சாதித்தவர்
–திரு வெள்ளறை சோழியன் திணவற்று சொல்லுவார் -நான் செற்று வா -அடியேன் -தத் அவ்யாஜ விதக்த முக்த மதுரம் சாரஸ்வதம் சாஸ்வதம்
சாஸ்வதமான சொத்து –வியாஜ்யம் இல்லாமல் -மதுரமாக -ஆஸ்தாம் -இருக்கட்டும் -பத்திரமாக -நிரசிக்க இவை வேண்டாம் –
அபி புர சாடோப தர்க்க சடா –
ஆடம்பம் -தர்க்கங்கள் -வாதங்கள் -பிரதிவாதங்கள் -அசத்தி -தோஷங்கள் காட்டி நிரசித்து -முதலில் -விருத்தங்களை காட்டி
-சாத்தியம் பக்ஷம் ஹேது இவற்றில் தோஷங்களை காட்டி -அதுக்கு மேலே
சஸ்த்ரா ச சஸ்த்ரி விஹார சம்ப்ருத ரணா ஆஸ்வா தேஷு வா தேஷு ந
சஸ்திரம் தடுத்து -பிரத்யர்த்தங்கள் கொண்டு -பயன் அற்று -அக்னி அஸ்திரம் வாயு அஸ்திரம் பிரயோகம் போலே —
பிரயோகங்கள் -வாதி பண்ணின வாதங்களுக்கு பிரதிவாதங்கள் -இவற்றால்
கோ வா சஷூ உதஞ்சயேத்-
வாதப் போரிலே -தலை நிமிர்ந்து -கண்ணாலே பார்க்க முடியாமல் ஒழிந்து போவார்கள் -யாரால் தலை நிமிர்ந்து கண்ணை விழித்து பார்க்க முடியும் –
திருவடி -ராவணன் இடம் நான் தான் துர்பலமானவன் -நானே -அதே போலே இங்கும் -அடியேன் இவர்களை நிரசிப்பேன் -மமதையால் சொல்ல வில்லை –

——————————————————————————————–

69-பர்யாப்தம் பர்யசைஷம் கண சரண கதாம் ஆஷபாதம் சிசிஷே -மீமாம்ஸா மாம்சல ஆத்மா சமஜநிஷி முஹூ சாங்க்ய யோகௌ சமாக்க்யம்
இத்தம் தை தை யதீந்திர த்ருடித பஹூ ம்ருஷா தந்திர காந்தார பாந்த்தை -அந்தர் மோ ஹ ஷப அந்தை அஹஹ கிம் இஹ ந சிந்த நீயம் தநீய-

கணாதகரின் வைஷிக மதம் – கௌதமரின் மதம் -ஜைமினி மீமாம்ச மதம் -கபிலரின் சாங்க்ய மதம் -பதஞ்சலி யோக மதம் -போன்றவை காடு போலே
நிரம்பி உள்ளன அஜ்ஞானம் இருள் சூழ -பலரும் குருடராக உழல–ஸ்வாமி திருவவதாரத்தால் வேரோடு ஒழிக்கப் பட்டாலும் மீதி -கொஞ்சம் கொஞ்சம்
உள்ளாருடன் தொடர்பு கொண்டு சிந்திக்க என்ன உள்ளது –

பர்யாப்தம் பர்யசைஷம் கண சரண கதாம்
காணாதர் வைசேஷிக மதம் –தர்க்க நியாயம் -நன்கு அறிந்து -பரியஸைஷம் -பர்யாப்த்தம் -சாஸ்திர பரிச்சயம்
-அநவரதம் வாசித்துக் கேட்டும் -மனனம் பண்ணியும் -எந்த அளவு வேண்டுமோ அந்த அளவு வரை -பர்யாப்த்தம் –
ஆஷபாதம் சிசிஷே
கௌதமர் நியாய சூத்திரங்கள் அக்ஷபாதர் -நியாய மதம் –பாஷ்யங்கள் விவரணம் –யுக்த அநு யுக்த பரிகாரங்கள் -காணாதர் சூத்ரகாரர் —
-மீமாம்ஸா மாம்சல ஆத்மா சமஜநிஷி முஹூ சாங்க்ய யோகௌ சமாக்க்யம் -இத்தம் தை தை யதீந்திர த்ருடித பஹூ ம்ருஷா தந்திர காந்தார பாந்த்தை –
இந்த காட்டில் உள்ள எல்லா மரங்களையும் அழித்து
அந்தர் மோஹ ஷப அந்தை அஹஹ கிம் இஹ ந சிந்த நீயம் தநீய-
பாஹ்ய மோகங்கள் -அந்தர மோகங்கள் -அனைத்தையும் போக்கி -அருளினார்

————————————————————————-

70-காதா தாதாகதா நாம் களதி கம நிகா காபிலீ க்வாபி லீநா–ஷீணா காணாத வாணீ த்ருஹிண ஹர கிர சௌரபம் நார பந்தே –
ஷாமா கௌமாரில உக்தி ஜகதி குருமதம் கௌரவாத் தூர வாந்தம் -கா சங்கா சங்கர ஆதே பஜதி யதி பதௌ பத்ர வேதீம் த்ரிவேதீம் –

ஸ்வாமி மூன்று வேதங்களால் சமைக்கப் பட்ட சிம்ஹாசனத்தில் எழுந்து அருளி இருக்க -பௌதர்கள் வாதம் நழுவியது -கபிலர் உபதேசித்த மார்க்கம் பதுங்கியது
காணாதர் உபதேசம் மறைந்தது -சிவ மதங்கள் நறு மணம் இழந்தன -குமாரில பட்டர் வாதம் தோற்றது -பிரபாகரின் மதம் கல்பிதம் என்று விலக்கப்பட்டது
சங்கரர் போன்றாரின் வாதமும் கண்டிக்கப் பட்டது என்பதைக் கூறவும் வேண்டுமோ –

தயா சதகம் போலே இந்த யதிராஜ சப்ததியிலும் -ஸ்லோகம் சங்கதி -சூறாவளிக்க காற்றில் தாக்கப்பட்டதை எல்லாம் அடைவு கெட அக்ரமமாக அருளுவார்
-பக்தி பிரவாஹம் அன்றோ -74-ஸ்லோகார்த்தங்கள் அறியலாம் –சார தமம் எல்லாமே –
காதா தாதாகதா நாம் களதி
–புத்தர் -தாதாக்கதர்-காதா சகஸ்ரம் -அஞ்ஞானம் மூழ்கடிக்க -500-வருஷம் பின்பு ஹர்ஷர் சமஸ்க்ருதம் புத்தர் வாதம் -முன்பு இல்லை என்பர்
-பிராகிருத பாஷையில் பேசி மக்களை கவர்ந்த -அசோகர் ஹர்ஷர் காலத்தில் தான் சிறப்பு பெற்றது என்பர் -/ புத்த வாதங்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் நழுவப் பண்ணினார்
-பிரகிருதி ஆத்ம பிரம்மம் -யாதாத்மா ஞானம் வந்தால் நழுவுவது போலே -யதிபதி வீற்று இருந்த ஒன்றாலே இவை நழுவின —
ஜைனரும் ததாகத்தார் சர்வஞ்ஞராக தன்னை சொல்லிக் கொள்வார் -மஹா வீரர் புத்தர் -சமகாலத்தவர் என்பர் -புத்தர் ஞான உதயம் ஆனபின்பே இவருக்கு வந்தது என்பர் –
இவர்களும் பிராகிருத பாஷை -சம்ஸ்க்ருதம் வாணி அப்புறம் இவர்களுக்கும் -500-வருஷங்கள் பின்பே வந்தது என்பர் –காதா –அதனால் —
கம நிகா காபிலீ க்வாபி லீநா-
கபிலர் -சாங்க்ய சாஸ்திரம் -தேவ பாதை -திவ்ய மங்கள விக்ரகம் உபாஸ்யம் -என்பர் -வேறே கபிலர் -நிரீஸ்வர சாங்க்யர் இவர்
பிரகிருதி தான் பிரதான ஜகத் காரணம் -புருஷன் உபகாரகன் –சேதன அதிஷ்டானம் இல்லாமல் அசேதனம் செய்வது -ஒவ்வாதே-2–1-பாதம் -சாங்க்யர் நிரசனம்
–சங்கேதங்கள்-இவர்கள் கல்பித்து சொல்வதை -நிரசித்து அருளினார் –சென்று ஒழிந்தது -லீநா-எங்கே தொலைந்தது என்று அறிய முடியாமல் -இன்றும் கூட இல்லையே
ஷீணா காணாத வாணீ
காணாதர் -அத்யந்த வைராக்ய சீலர் –வைசேஷிகர் -ஷீணா-ஓய்ந்து போனதே -அவர்கள் காதிலும் கேட்க்காத படி ஷீணம் தசை அடைந்தது –
த்ருஹிண ஹர கிர சௌரபம் நார பந்தே –
ப்ரம்மா -த்ருஹிண/ –வார்த்தைகள் –கிர-சாருவாக மதம் -ப்ருஹஸ்பதி -யோக மதமும் -தள்ளப் பட்டன –
ஹர கிர -பாசுபத சைவ மதம் –வேத விரோதம் -வ்ருத்தம்-இவற்றுக்கு மணம் உண்டாக வில்லை
ஷாமா கௌமாரில உக்தி
குமாரிள பட்டார் -ஸ்கந்தன் அவதாரம் என்பர் -/ சாஸ்திரம் வேற மதம் வேற -வியாகரண மீமாம்சம் நியாய சாஸ்திரங்கள் வேதாந்தத்துக்கு உபகரணங்கள் -/
வைகரண நையாயக மீமாம்ச மாதங்கள் இவற்றால் வந்தவை -/ ஜைமினி வேதாந்த விரோதி இல்லையே -2-இடங்களில் ஸூ த்ரகாரர் -விரோதம் -21-இடங்களில் புகழ்வார் –
பசி பட்டினி ஷாமா -இவர்கள் யுக்தி –குசேலர் -ஷாமா -பெயர் ஆகாரம் வழி இல்லா தசை –
ஜகதி குருமதம் கௌரவாத் தூர வாந்தம்
பிரபாகர் மதம் குரு மதம் -குமாரிள பட்டார் சிஷ்யர் -பிரபாகர் மிஸ்ரர் –லகுவாக சொல்லாமல் கனக்க சொல்வது கௌரவம் -குருவான மதம் என்றுமாம்
-இதனாலே இது –தள்ளப் பட்டது –
-கா சங்கா சங்கர ஆதே
கொஞ்சம் புத்த மதம் -கொஞ்சம் சாங்க்ய மதம் -கலந்து -ஞான மாத்திரம் -முன்பே -ஞானம் க்ஷணிகம் சொன்னதை இவர் நித்யம் என்றார் –
-ஞாதா ஜீவன் இல்லை ஞானம் மாத்திரம் ஜீவன் -ஞானான் மோக்ஷம் சாருவாக மதம் –
பஜதி யதி பதௌ பத்ர வேதீம் த்ரிவேதீம் –
சப்தமி -பாவ சப்தமி -யதிபதி -த்ரிவேதி ஆகிய கோப்புடைய சீரிய ஸிம்ஹாஸனம் – ருக் யஜுர் சாமம் –அதர்வணம் யஜுர் வேதத்தில் அடங்கினது என்பர் -/
பேத அபேத கடக சுருதிகள் என்றுமாம் -/–129-அடியேன் சப்தம் திருவாய் மொழியில் -அடியேன் உள்ளான் -மட்டுமே -சேஷத்வம் காட்டும் என்று
திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி காட்டி அருளி -கிரியா பதம் இல்லாமல் -என்னிடம் உள்ளான் -சரீரம் இல்லாத ஆத்மா -உடல் உள்ளான் அடுத்த பதம் இருப்பதால் –
-பரிசுத்த ஆத்மா என்பதை இந்த ஒரு அடியேன் பதம் மட்டுமே காட்டும் –
சிங்காசனம் -சீரிய சிங்காசனம் -கோப்புடைய –பத்ர வேதீம் த்ரிவேதீம் –பஜ- தாது -வீற்று இருந்து அருளி -நடந்தவை எல்லாம் பட்டியல் இட்டு அருளுகிறார்

———————————————————————————————————————–

71-விஷ்வக் வியாபி நி அகாதே யதி ந்ருபதி யச சம்பத் ஏக அர்ணவே அஸ்மின் -ஸ்ரத்தா சுத்த அவகாஹை சுப மதிபி அசௌ வேங்கடேச அபிஷிக்த –
ப்ரஜ்ஞா தௌர்ஜன்ய கர்ஜத் ப்ரதிகதக வச தூல வாதூல வ்ருத்த்யா -சப்தத்யா சாரவத்யா சமதநுத சதாம் ப்ரீதிம் ஏதாம் சமேதாம்

ஸ்வாமி புகழ் கடல் போலே எங்கும் பரவி ஆழம் உள்ளதாக இருக்கிறது -இதில் ஸ்நானம் செய்து தூய்மை அடைந்து தெளிந்த ப்ரஹ்ம ஞானம் பெற்று
யதிராஜர் அடி சூடும் அரசு சூட்டுவித்தார் வேங்கடேசனான என்னை -நான் பெற்ற ஹர்ஷம் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்று இந்த பிரபந்தம் இயற்றும் படி
செய்வித்தார் -இதன் சாரார்த்தம் காரணமாக புற மத டம்ப வாதங்கள் காற்றில் பஞ்சு பூலே பறந்து ஓடின -இந்த பிரபந்தத்தால் -யதிராஜர் அடியார்கள் மகிழ்ந்தார்கள்-

அசவ் வேங்கடேச அபிஷிக்த மூர்த்த -விஷ்வக் -வியாபிநீ -அ காதே -எதி நிருபதி -யசஸ் சம்பத் ஏகார்ணவம்
-திக்குற்ற கீர்த்தி –ஐஸ்வர்யம் வாரி வழங்கி யசஸ் -எதிரிகளை ஒடுக்கி கீர்த்தி -பாதித-யசஸ் விஞ்சி இருக்குமே -வாரி வழங்கிய வள்ளல்
மனஸ் ப்ரஹ்ம த்ருஷ்ட்டி -உபாசனம் பலன் -மோக்ஷ பலன் கிடைக்காது -ஏவம் வேத -யசைஸால் விளங்கி கீர்த்தியால் அசலாரை அழித்து-விக்ரமன்
-அதனால் வந்த கீர்த்தி -பரிதபிக்க பண்ணி சத்ருக்களை –
தசரதன் மருமகள் -சத்ரு பரிதபித்தவர் -இருந்தால் -இந்த நிலை வந்து இருக்காதே -அதனால் அவனை முன்னிட்டு -அபராஜிதா -அயோத்யா –
அம்பரமே -யசஸ் -உந்து மத களிற்றன் கீர்த்தி நாயகனாய் இதனால் நின்ற நந்த கோபாலன் /
இதனால் அபிஷேகம் –யாரால் -ஸ்ரத்தா சுத்த அவகாகியை -ஸ்ரத்தையால் -தீர்த்தம் – பாவனத்வம் – -சுத்தராலும் –
/பெரும் புகழ் -வள்ளல் தன்மை ஏகாரண்வத்தில் மூழ்கி –நீராடி -சுத்த ஸ்வபாவம் உடையவர்கள் ஸூபமதிகள்-
வேத பிரமாண்யம்-மஹா விசுவாசம் கொண்டவர்கள் -/ வேர்த்த பொழுது குளித்து பசித்த பொழுது உண்டு ராமானுஜர் என்று சொல்லி உஜ்ஜீவனம் —
யதிராஜ சாம்ராஜ்யத்தில் -பட்டாபிஷேகம் -/ செய்யப்பட்டதும் -பறை சாற்றி -யதிராஜ சப்ததி
பிரஞ்ஞா -உத்க்ருஷ்ட ஞானம் -தெளிந்த ஞானம் –சதாச்சார்யர் இடம் -ஸச் சம்ப்ரதாயம் -குரு பரம்பரை ஸ்ரவணம் -மனனம் -அனவரத பாவனை –
பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் –இப்படி இல்லையே -இணக்கம் இல்லாதவர்கள் -கர்ஜனை -கூச்சல் இட்டு விலக்குபவர்கள்/ பெரும் குரல் மட்டுமே உள்ளது
-பிரதிவாதிகள் -மணம் போன படி பேசி –வசனங்கள் – -பஞ்சு போலே -ஸ்தூலம் –பெரும் காற்று -சூறை காற்றில் பஞ்சு பறப்பது போலே
-ஆக்கி -செயல்பாட்டால் -அத்யந்த சாராம்சம் -சார பூதம் -இந்த சப்ததி -சமேதாம்-இமாம் -70-ஸ்லோக ஸ்துதிகளை –
சதாம் ப்ரீதி -சத்துக்களுக்கு ப்ரீதி விஷய பூதம் ஆகும் -மோதம் பிரமாதம் ஆமோதம் -குண விசேஷங்கள் -/ஸ்துதிம்-வேதாந்த தேசிகன் இத்தை நன்கு வழங்கினார் –
பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கப் பட்டார் -பின்பு என்ன பண்ணினார் -இரண்டையும் சொல்லும் ஸ்லோகம் –

—————————————————————————————————————-

72-ஆசா மதங்கஜ கணான் அவிஷஹ்ய வேகான் -பாதே யதி ஷிதி ப்த ப்ரசபம் நிருத்தன்
கார்ய கதா ஆஹவ குதூஹலிபி பரேஷாம் -கர்ணே ச ஏஷ கவிதார்க்கிக சிம்ஹ நாத –

புற மதத்தார் யானை போலே மதம் கொண்டு பேராசையால் திரிய சிம்ஹம் போலே கர்ஜித்து யதிராஜர் திருவடிகளில் வலியக் கொண்டு வந்து கட்டினேன்
கவிதார்க்கிக சிம்ஹ கர்ஜனை அவர்கள் செவியில் புகுந்து இந்நிலைமை ஏற்படுத்தி விட்டது –

ஆசா மதங்கஜ கணான் அவிஷஹ்ய வேகான்
பொறுக்க மாட்டாத மிகுந்த ஆற்றாமையால் –சம்பிரதாயத்துக்கு தோஷங்கள் கல்பித்து
-யானை கூட்டங்கள் -ஆசா மாத்திரம் -சாமர்த்தியம் இல்லாமல் -உள்ளவர்கள்
-பாதே யதி ஷிதி ப்த ப்ரசபம் நிருத்தன்
தந்தங்கள் கால்களால் ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் பெரிய மலை யாகிய பாறைகளில் குத்தி -உடையப் பெற்று
கார்ய கதா ஆஹவ குதூஹலிபி பரேஷாம் -கர்ணே ச ஏஷ கவிதார்க்கிக சிம்ஹ நாத –

———————————————————————————————————-

73-உபசமித குத்ருஷ்டி விபலவா நாம் உபநிஷதாம் உபசார தீபிகா இயம்
கபளித பகவத் விபூதி யுக்மாம் திசது மதிம் யதிராஜ சப்ததி ந

புற மத வாதங்களால் துன்பம் அடைந்த உபநிஷத்துக்களை யதிராஜர் நீக்கி அருளினார் -ஸ்வாமி பெருமைகளை விளக்கும் இப்பிரபந்தம் இரு பக்கம்
ஏற்றி வைக்கப் பட்ட தீபம் போன்றதாகும் -உபய விபூதி யாதாம்ய ஞானமும் இதனால் பெறலாம் –

———————————————————————————

74-கரதல ஆமல கீக்ருத சத் பதா -சுருதி வதம்சித ஸூ ந்ருத ஸூ க்தய
திவச தாரக யந்தி சமத்சரான் -யதி புரந்தர சப்ததி சாதரா –

நிகமத்தில் -இந்நூலைக் கற்றார்க்கு மார்க்கம் உள்ளங்கை நெல்லிக் கனி போலே தெளிவாக புலப்படும் இவர்கள் வார்த்தைகள் வேதங்களின் தலை மேல் வைக்கப்படும்
புற மதத்தினரையும் ஸ்வாமி மேல் பொறாமை கொள்பவர்களையும் பகல் வேளை நஷத்ரம் போலே ஒளி குன்றும் படி செய்து விடுவார்கள் –

—————————————————————————————-

ஜயதி யதிராஜ ஸூக்தி ஜெயந்தி முகுந்தச்ய பாதுகா யுகளீ
ததுபயதன த்ரிவேதீம் அவத்யயந்த ஜெயந்தி புவி சந்த –

கவிதார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாண குண சாலிநே
ஸ்ரீ மதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம –

————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: