ஸ்ரீ கூரத் ஆழ்வான்-வைபவம் -ஸ்ரீ கூரேச விஷயம் —

ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன மிஸ்ரேப்யோ நம உக்தி மதி மஹே
யதுக்த்யஸ் த்ரயீ கண்டே யாந்தி மங்கள ஸூத்ரதாம் –

ஸ்ரீ மத் கூர குலாதீசம் ஸ்ரீ வத் சாங்கம் உபாஸ்மஹே
அக்ரயம் யதீந்திர சிஷ்யாணாம் ஆத்யம் வேதாந்த வேதிநாம்

வ்யக்தி குர்வன் நிகம சிரசாமர்த்த மந்தர் நிகூடம்
ஸ்ரீ வைகுண்ட ஸ்துதி மக்ருத யஸ் ஸ்ரேயசே சஜ்ஜநாநாம்
கூராதீசம் குருதரதயா துக்த சிந்தும் தமீடே
ஸ்ரீ வத் சாங்கம் ஸ்ருதி மத குருச்சாத்ர சீலை கதாம

மொழியைக் கடக்கும் பெரும் புகழான் வஞ்ச முக்குறும்பாம் குழியைக் கடக்கும் நம் கூரத் தாழ்வான்-

வாசா மகோசர மகா குண தேசிகாக்ர்யா கூராதி நாத  –

அர்வாஞ்சோ யத்பத சரசிஜத் வந்தவம் ஆஸ்ரித்ய பூர்வே
மூர்த்நா யஸ்யா நவயம் உபகதா தேசிகாம் உக்திமாபு
சோயம் ராமானுஜ முநி ரபி ச்வீயமுக்திம் கரஸ்தாம்
யத் சம்பந்தாதம நுத கதம் வர்ண்யதே கூர நாத

ஜாதோ லஷ்மண மிஸ்ரா சம்ஸ்ரயத நாத்
ஸ்ரீ வத்ஸ சிஸ் நாத்ருஷே
பூயோ பட்ட பராசரேதி பணித
ஸ்ரீ ரங்க பர்த்ரா ஸ்வயம்

ஆழ்வான் எங்கள் பூர்வர்கள் தேவதாந்தர பஜனம் பண்ணாமையாலே என்றானாம் -செய்யாதன செய்யோம்

தேவதைகள் தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை அநுவர்த்தியாது ஒழிவது ஏன் -என்று கேளாய் -என்பார் ஆழ்வான்

ஒரு பண்டாரத்தின் நீறு நமது உடலில் படிந்துள்ள இக்குறையில் இருந்து மீண்டு தூய்மை பெறுவது எப்படி -பட்டர் ஆண்டாள் இடம் கேட்க
ஆயிரம் முழுக்கு இட்டாலும் போகாது –மாதவன் தமர் அடிப்பொடி கொண்டு பூசி அவர் ஸ்ரீ பாத தீர்த்ததைப் பருகினால் இப்பாபம் தொலையும்

—————————————————————————————————————————————–

பிரமோதூத ஆண்டு -தை -ஹஸ்தம் -திருவவதாரம் -ஸ்ரீ வத் சாங்கன் –

கூரத் தாழ்வார் ஓர் அளவிலே நங்கைமார் திருவடி சார்ந்த வாறே
இன்னமமும் ஒரு விவாஹம் பண்ணுவோமோ என்று விசாரித்து
இது தான் க்ரமத்தாலே  வந்து ஆழ்வானுக்கு விரோதமாய்த் தலைக்கட்டும் –
இனித் தான் அநாஸ்ராமே நதிஷ்டேத்-என்று சாஸ்திரம் சொல்லா நின்றது
இஸ் சாச்த்ரார்த்தை அனுஷ்டிப்போமோ
பாகவத பரிசர்யை பண்ணுவோமோ -என்று விமரிசியா
அஸ் சாமான்ய தர்மத்தைக் லாட்டில் இவ் விசேஷ தர்மமே  பிரபலம் -என்று தவிர்த்தார்

பொன்  வட்டில் தனை ஒழிந்த புகழுடையோன் வாழியே

பதக்கு ஆத்ம சம்பந்தம் இருப்பினும் ஸ்வாமி யுடன் உழக்கு தேக சம்பந்தம் இல்லையே -என்று ஆழ்வான் மனக்குறைபட்டு அருளுவாராம்

உச்சி வெய்யிலில் ஆழ்வான் அமுது செய்து இருக்கிற அளவில் மாம் ஏகம் அர்த்தம் எம்பெருமானார் அருளிச் செய்தார்

இங்கே விண்ணப்பம் செய்யவோ இரண்டு ஆற்றின் நடுவே விண்ணப்பம் செய்யவோ

தன் நெஞ்சில் படாதே சாயை போலே என்னைப் பின் செல்வான் ஒருவனாக வேணும் -அதுக்காவார் –
ஆழ்வானைப் போக விடலாகாதோ -பெரிய நம்பி

சிவாத் பரதரம் நாஸ்தி
த்ரோணம் அசதி தத பரம் –
சிவம் -குரணி–த்ரோணம் -பதக்கு

ஈஸ்வரனும் ஈஸ்வர விபூதியும் வைஷ்ணவனுக்கு கிஞ்சித் கரிக்க இருக்க
வைஷ்ணவனுமாய் அறவையுமாய் -துணை அற்ற அநாதையாய் -இருப்பான் ஒருவனை நீங்கள் எங்கள் தேடுவிகோள்
அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம் -அஸ்வமேத யாக பலம் கிட்டும்

நன்மையால் மிக்க நான்மறையாளர்கள்-ஸ்ரீ ஜனக ராஜன் திருமகளாதல் -கூரத் ஆழ்வான் ஆதல்
ஆன்ரு சம்சய பிரதானாராகை
கார்யம் கருண மார்யேண-
நான் புக்க லோகம் நாலூரானும் புக வேணும்
அடைவில்லாத திரு நாட்டில் ஒரு அடைவு தேடுவதே –பெரியோர்கள் வரவை எதிர் கொள்ளுவார்களே
உடையவர் முன்னமே திரு நாட்டுக்கு செல்ல ஆசைப்பட்டு கேட்டு பெற்றார்
கற்பூரம் நுகராத போது ராஜபுத்ரருக்கு நெஞ்சு வரலும் -த்வயம் காதில் உபதேசித்து அருளி –
ஒரு மகள் தன்னை யுடையேன் –உலகம் நிறைந்த புகழால் திரு மகள் போலே வளர்த்தேன் -செங்கண் மால் தான் கொண்டு போனான்

ஆழ்வானை அரவ வாய்க் கோட்பட்ட மண்டுக வொலி  கேட்டு மதி எல்லாம் உள்  கலங்கி மயங்கி நின்ற பெருமானார்

பிள்ளைப் பிள்ளை ஆழ்வான் -மனம் மொழி மெய் இவை எதனாலும் பாகவத அபசாரம் பண்ணாமல் வாழக் கடவேன் என்று நம் கையில் நீர் வார்த்து தானம் பண்ணிக் கொடும்
மனத்தினால் பண்ணிய அபசாரத்துக்கு மிகுந்த அனுதாபம் யுண்டாய் இருக்க ஈஸ்வரன் மன்னித்து அக்குற்றமே படாமல்
ரஷித்து அருள்வான் -காயிகமான அபசாரம் ராஜ தண்டனை வரும் என்ற பயத்தினால் நேராது
வாக்கினால் யாரையும் வைத்து பேசாமல் பாது காத்து இரும் –நல்வார்த்தை அருளிச் செய்தார் –
வீர ஸூ ந்தரன் மரணம் அடைய ஆண்டாள் அனுதாபம் -ஆழ்வான் திருவடி சம்பந்தம் பெற்ற பலன்
கலையறக் கற்ற மாந்தர் -கூரத் ஆழ்வார் சிரசில் அணிவித்து செய்து அருளினார்

—————————————————————————————————————————————–

காஷாய  சோபி கம நீய சிகா நிவேசம்
தண்டத்ரேய உஜ்வல  கரம் விமலோபவீதம்
உத்யத்தி நேச நிப முல்ல சத் ஊர்த்தவ புண்டரம்
ரூபம் தவாஸ்து யதிராஜ த்ருசோர் மமாக்ரே

————————————————————————————————————————–

யதிராஜ வேஷத்தால் க்ரிமிகண்டன் சபை நடுவில் சென்று வென்ற விடாய் தீரவோ
எள்ளவும் அஞ்சாமல் த்ரோணம் அஸ்தி தத பரம் -என்று எழுத்திட்ட ஸ்ரமம் தீரவோ
தர்சனத்தை உத்தரித்து தர்சனம் கட்கு அழிவின்றி வரம் பெற்ற விடாய் தீரவோ
தயையுடனே நாலூரான் பிழை பொறுத்து தன் கதியை அவர்க்கு அளித்த ஸ்ரமம் தீரவோ
கூரேச விஜயத்தால் குத்ர்ட்டிகளை குடியோட்டி வெற்றி பெற்ற வேர்வை யாரவோ
குலகுருவாம் எதிராசர் விரகத்தால் நெடும் காலம் நொந்து இருந்த இளையப்பாரவோ
ஸ்ரீ பாஷ்யம் இடும்போது ப்ரஹ்ம ஸூ த்த்ரம் வ்ருத்தி எல்லாம் தரித்து உரைத்த விடாய் தீரவோ
ஸ்ரீ யபதியின் சேஷத்வம் ஜீவாத்மா லஷணம் என்று அறிவித்த விடாய் தீரவோ
ஸ்ரீ கூர குல பிரபவ தர்சன ஸ்தாபன ஆச்சர்ய
ஸ்ரீ கூர நகர் தழைக்கவே ஜகம் ஏழும் குளிர நின்று
திருமஞ்சனம் கொண்டு கண்டு அருளவே ஜய விஜயீ பவ-

———————————————————————————————————————————-

சீராரும் திருப்பதிகள் சிறக்க வந்தான் வாழியே
தென்னரங்கர் சீரருனை சேருமவன் வாழியே
பாராரும் எதிராசர் பதம் பணிந்தோன் வாழியே
பாடியத்தின்   உட்பொருளைப் பகருமவன் வாழியே
நாராயணன் சமயம் நாட்டினான் வாழியே
நாலூரான் தனக்கு முக்தி நல்கினான் வாழியே
ஏராரும் தையில் அத்தத்திங்கு உதித்தான் வாழியே
எழில் கூரத் தாழ்வான் தன் இணையடிகள் வாழியே-

பொருள் விரிக்கும் எதிராசர் பொன்னடியோன் வாழியே
பொன்வட்டில் தனை எறிந்த புகழுடையோன் வாழியே
மருள் விரிக்கும் முக்குறும்பை மாற்ற வந்தான் வாழியே
மயர்வறவே மெய்ஞ்ஞானம் விளங்கிடுவான் வாழியே
இருள் விரிக்கும் சிவம் எதிரிட்டு எழுத்திட்டோன்   வாழியே
ஏதமற வெவ்வுயிர்க்கும் இதமளித்தோன் வாழியே
அருள் விரிக்கும் அரங்கத்தான் அடியிணைகள் வாழியே
அழகாரும் கூரத் தாழ்வான் அடியிணைகள் வாழியே-

மட்டவிழும் பொழில் சூழ் குருகேசர் மறைத் தமிழ் வாழ்ந்திடு நாள்
மண்ணுலகில் ஸ்ரீ பாஷ்யம் விளங்கிட வந்து பிறந்தவர் நாள்
எட்டும் இரண்டும் இசைந்த சுலோகம் இசைத்திட வந்தவர் நாள்
இல்லை எனச் சிவமென்றே எதிரிட்டு எழுத்திட வந்தவர் நாள்
துட்ட குதிர்ட்டிகள் மாயிகள் வாழ்வைத் துதித்திட வந்தவர் நாள்
சூரிய பூமியர் ஆரியர் என்று துதித்திட வந்தவர் நாள்
அட்ட திசைக்கும் நிறைந்த புகழ் அந்தணர் வாழ கூரத் ஆழ்வான்
வந்தருளிய தையில் விளங்கிடு அத்தமது நன்னாளே–
அத்தமது எனு  நாளே –என்றும் பாடம்   –

—————————————————————————————————————————–

நம்பி ஸ்ரீ கோவிந்த தாசர் -அர்ஜுனன் பிரச்னம் பண்ண சர்வஜ்ஞ்ஞனும் சர்வ  சக்தனுமாய் இருக்கிறவன் பண்டு போல் சொல்ல மாட்டேன் என்றது ஏன்
என்று கூரத் ஆழ்வானைக் கேட்க
த்ரௌபதி குழல் முடித்த பின்பு பண்டு போலே அவன் வாய் புறப்படுமோ -என்று திரு வுள்ளக் கருத்து -என்று அருளிச் செய்தார் -ஸ்ரீ வார்த்தா மாலை-114-

பிள்ளை கூரத் ஆழ்வான் ஸ்ரீ பாதத்திலே சென்று தண்டனிட்டு -ஆச்சார்ய லஷணம் இருக்கும் படி என்  -என்று விண்ணப்பம் செய்ய
ஆழ்வான் அருளிச் செய்யும் படி –சிஷ்யன் விஷயத்தில் ஆச்சார்யன் பர்த்ரு சமனுமாய்
சரீரி சமனுமாய்
தரமி சமனுமாய்
இருக்கக்கடவன்
அதாவது
ஏவிக் கொள்ளுகையும் எடுத்து இடுவிக்கையும்
அசேதனத்தைக் கொண்டு நினைத்த படி விநியோகம் கொள்ளுமா போலே
விநியோகம் கொள்ளுகையும் எடுத்துக் கொள்ளுகையும் என்று அருளிச் செய்தார் -ஸ்ரீ வார்த்தா மாலை –168-

எம்பெருமானாரிலும் ஆளவந்தாரிலும் வாசி யார்க்குண்டு -என்று முதலிகள் ஆழ்வானைக் கேட்க
பெருமாளிலும் பெரிய பிராட்டியாயிலும் வாசி யார்க்குண்டு -என்றார் –
நத்யஜேயம் -என்றார் பெருமாள்
ந கச்சின் ந அபராத்யதி -என்றால் பிராட்டி
இப்படி இருவர்க்கும் வாசி -என்று அருளிச் செய்தார் –ஸ்ரீ வார்த்தா மாலை –184-

—————————————————————————————————————————————–

ஸ்ரீ கூரேச விஜயம் -வெள்ளை சாத்துப்படி -6 நாள் உத்சவம்  திருமஞ்சனம் ஆனபின்பு ஸ்ரீ பெரும்பூதூர் சந்நிதியில் ஸ்வாமி திரு முன்பே சேவிக்கப் படுகிறது

சர்வ வேத யத்பதமாம நந்தி -வேதைஸ் ச சர்வை ரஹமேவ வேத்ய –
வைதிக சங்கல்பம் –ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்த -ஸ்ரீ விஷ்ணோர் ஆஜ்ஞ்ஞயா –
வேத அத்யயனம் –ஹரி ஓம் -ஆரம்பித்து -ஹரி ஓம் -என்று முடிக்கிறார்கள்
பர்க்கோ தேவஸ்ய தீமஹி -சவித்ரு மண்டல மத்ய வர்த்தியான நாராயணன் உடைய திவ்ய  தேஜஸ் சிந்திக்கப் படுகையாலும்
பிரணவார்த்தம் ஸ்ரீ மன் நாராயணனே ஆகையாலும்
ரஷண கிரியை -பரம சத்வ சமாஸ்ரயனான     இவனுக்கே  அசாதாராணம் ஆகையாலும் –
சர்வ தேவ நமஸ்கார கேசவம் பிரதி கச்சதி -என்கையாலும்
பிராயச் சித்தான்ய சேஷாணி –கிருஷ்ண அநு ஸ்மரணம் பரம் -என்கையாலும்
ருத்ர ஆஹூதியில் அப உப ச்ப்ருச்ய-அசுக்தி பரிஹார அர்த்தமாக அபாமுபாஸ் பர்சனம் விதிக்கையாலும்
குறை கொண்டு நான்முகன்  குண்டிகை  நீர் பெய்து
கறை கொண்ட கண்டத்தான் சென்னி மேல் ஏறக் கழுவினான் -நான் முகன் -9—புனிதனாகையாலும்-

சக்கரவர்த்தி திருமகனார் சிவ பூஜை செய்தார் -என்னும் இடம் ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் இல்லை
தாமச புராணங்களில் சொல்லிற்று அநாதரணீயம்
காசியில் ருத்ரன் ஸ்ரீ  ராம நாமத்தை ஜபித்து உய்த்தது -பிரசித்தம்
ராமேஸ்வரம் –ஸ்ரீ ஹனுமானுடைய -ரோமேச்வரம்
சேது ரஷண அர்த்தமாக தனது சேவகர்களில் ஒருவனான ருத்ரனை நிறுத்தினான்
பிண்டியார் மண்டை ஏந்திப் பிறர் மனை திரி தந்துண்ணும் முண்டியான் சாபம் தீர்த்த -திருக் குறும் தாண்டகம் -19-
கள்வா எம்மையும் ஏழுலகும் நின்னுள்ளே தோற்றிய இறைவ என்று
வெள்ளேறன் பணிந்து ஏத்துவரே -திருவாய் -2-2-10-
வராஹ புராணம் -வரப் பிரார்த்தனையும் வரப்ரதானத்தையும் மெய்ப்பிக்க வேண்டி கண்ணன் சிவனை வணங்கிற்று
க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம ஈசோஹம் சர்வ தேஹி நாம் ஆவாம் தவாங்கே சம்பூதௌ தஸ்மாத் கேசவ நாமவாத் –
சிவனுடைய அபராவதாரமான அச்வத்தாமாவின் அபாண்டவாஸ்த்ரத்தினால் மாண்ட பரீஷித்தை
தன் திருவடி ஸ்பர்சத்தினால் பிழைப்பூட்டிய பெருமான் –

சிவன் சூலம் சக்கரத்தில் நின்றும் யுண்டானதாக அகஸ்த்ய சம்ஹிதை சொல்லும்
சிவபுரியான காசி சக்கரப்படையினால் எரியுண்டது புராண பிரசித்தம்
திரிபுரம் தஹனம் பகவத் சக்தி விசேஷ பிரயுக்தம் -வேதம் சொல்லும்
அர்ஜுனன் திவ்ய சஷூஸ் பெற்று சூத்திர கிரிமி கீடங்களோபாதி சிவனும் ஒரு வ்யக்தியாக நின்று ஒழிந்தமை கண்டான் –

வேதாத் சாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி ந தைவம் கேசவாத் பரம் –
ஸ்ரீ ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோ ரமே சஹச்ர நாம தத் துல்யம் ராம நாம வரா நனே-
ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மோ நே ஸாந –
காணில் உருப் பொலார் செவிக்கினாத கீர்த்தியார் பேணிலும்  வரம் தர மிடுக்கிலாத தேவர்
திருவில்லாத் தேவரைத் தேரேன் மின் தேவு
முண்டன் நீறன் மக்கள் வெப்பு மோடி யங்கி யோடிடக் கண்டு நாணி வாணனுக்கு இரங்கி –

ஸ்வாமி திருவடி நிழலில் -இந்த அர்த்த விசேஷங்களை எல்லாம் -இருந்து கேட்டருளி
கூரத் ஆழ்வான் தாழாதே சார்ங்கம் யுறைத்த சர மழை போலவும்
கடல் வாய்ச் சென்று மேகம் கவிழ்ந்து இறங்கிக் கது வாய்ப்பட நீர் முகந்தேறி எங்கும்
குடவாய்ப்பட நின்று மழை பொழிந்தால் ஒப்பவும் ராஜ சபையில் உபன்யாசித்து அருளி தர்சன உத்தாரகராக எழுந்து அருளி இருந்தபடி-

—————————————————————————————————————————————-

மத்த பரதரம் நாந்யத் கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்ஜய -ஸ்ரீ கீதை -7-7-
அஹமேவ பரம் தத்வம் –
யோ ப்ரஹ்மாணம்விதாதி பூர்வம் யோவை வேதாம்ஸ்ஸ ப்ரஹிணோதி தஸ்மை தம் ஹ தேவம்
ஆத்மபுத்தி பிரகாசம் முமுஷூர்வை சரணம் அஹம் ப்ரபத்யே -கடோப நிஷத்
மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ
மாதவன் பேர் சொல்லுவதே ஒத்தின் சுருக்கு
உளன் சுடர்மிகு சுருதியுள் –
நீராய் நிலனாய்த் தீயைத் காலாய் நெடுவானாய்
சீரார் சுடர்கள் இரண்டாய்ச் சிவனாய் அயனாய் –திருவாய் -6-9-1-
ச ப்ரஹ்மா சசிவாஸ் சேந்திர சோஷர  பரம்ஸ்வராட் -அவனே அவனும் அவனும் அவனும் அவனே மற்று எல்லாம் -திருவாய் -9-3-2-
ஒத்தாரும் மிக்காரும் இலையாய மா மாயா ஒத்தே எப்பொருட்கும் உயிராய் –திருவாய் -2-3-2-

—————————————————————————————————————————————–

அங்கண் முல்லையின் தெய்வம் என்று அரும் தமிழ் உரைக்கும் செங்கண் மால் –பெரிய புராணம்
மா அயோயே மா அயோயே-மறு பிறப்பறுக்கும் மாசில் சேவடி -என்றும்
வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதல் நீ-வெஞ்சுடர் ஒளியு நீ திங்களுள்ளி நீ -என்றும்
பிறவாய் பிறப்பிலை பிறப்பித்தோர் இலையே -என்றும் பரிபாடல் பேசும்
த்ரீணீ பதா விசக்ரமே விஷ்ணு -வேதம்
இருநிலம் கடந்த திரு மார்பினன் -பெரும் பாணாற்றுப் படை
நீணிலம் அளந்தோன் ஆடிய குடமும் -சிலப்பதிகாரம்
மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடி யளந்தான் தா அயது எல்லாம் ஒருங்கு -திருக் குறள்
தாம் வீழ்வார் மன்றோள் துயிலின் இனிது கொல் தாமரைக் கண்ணான் உலகு –திருக்குறள்

—————————————————————————————————————————————–

உயர் -திண்-அணை-ஓன்று -பரத்வம் நிர்ணயம் பண்ணி அருளும்
உயர்வற உயர் நலம் யுடையவன் –அமரர்கள் அதிபதி -அவனே தேவாதி தேவன் சர்வ ஸ்வாமி
அவனே மோஷப்ரதன்-வேர் முதல் வித்தாய் -சகல காரணங்களும்   அவனே-

தீர்த்தன் உலகளந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம்
சேர்த்தி அவையே சிவன் முடி மேல் தான் கண்டு
பார்த்தன் தெளிந்து ஒழிந்த பைந்துழாயான் பெருமை
பேர்த்தும் ஒருவரால் பேசக் கிடந்ததே -திருவாய் –2-8-6-
ஏறனைப் பூவனைப் பூ மகள் தன்னை
வேறின்றி விண் தொழத் தன்னுள் வைத்து
மேல் தன்னை மீதிட நிமிர்ந்து மண் கொண்ட
மால் தனில் மிக்குமோர் தேவுமுளதே–திருவாய் -2-2-3-
வெள்ளேறன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் புள்ளூர்த்தி கழல் பணிந்து  ஏத்துவரே-

ஒரு எருதை தேடிக் கொண்டு கைக்கொள் ஆண்டிகளைப் போலே இறுமாந்து இருக்கும்
பூவில் பிறந்ததால் பிறரைப் போலே பிறவாதவன் -என்று நான்முகன் இறுமாந்து இருப்பன்
ராஜ சூய யாகம் –சகா தேவன் கண்ணனே பரமாத்மா –அக்ர பூஜை அவனுக்கே -இசையாதவன் தலையில் என் காலை வைக்கிறேன்
என்றதும் புஷ்ப மழை பொழிந்தது –

ஒன்றும் தேவும் -அர்ச்சாவதார பரத்வம்
நின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே -4-10-1-
நாடி நீர் வணங்கும் தெய்வமும் உம்மையும் முன் படைத்தான் வீடில் சீர் புகழ் ஆதிப்பிரான் –
பேச நின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறர்க்கும் நாயகன் அவனே
கபால நன் மோக்கத்துக் கண்டு கொண்மின்
நீங்கள் ஈச்வரர்களாக சங்கித்தவர்கள் இருவரும் நின்ற நிலை கண்டதே
ஒருவன் தலை கெட்டு
ஒருவன் ஓடு கொண்டு பிராயச் சித்தியாய் நின்றான்
ஓட்டை ஓடத்தோடு ஒழுகல் ஓடமாய்  உங்கள் குறை தீரப் பற்றுகிற நீங்கள் -உங்களில் பெரும் குறைவாளரையோ பற்றுவது –
பாதகியாய் பிஷை புக்குத் திரிந்தான்-என்று நீங்களே சொல்லி வைத்து அவனுக்குப் பரத்வத்தைச் சொல்லவோ –
ஒருவனுடைய ஈச்வரத்வம் அவன் தலையோடு போயிற்று
மற்றவனுடைய ஈச்வரத்வம் அவன் கையோடுபோயிற்றுஈட்டு ஸ்ரீ ஸூக்த்திகள்
ஐயன் பாழியில் ஆனை போருக்கு உரித்தாம் அன்றோ யாயிற்று  அவ்வவோ தேவதா மாத்ரங்களுக்கு பல பிரதான சக்தி யுள்ளது –

ஒன்றும் தேவும் பிரவேசத்தில் எம்பார் வார்த்தை -ஈட்டில்-
சகல வேத சாஸ்திரங்களையும் அதிகரித்து வைத்து
பரதத்வம் இன்னது -என்று அறுதியிட மாட்டாதே கண்டவிடம் எங்கும் புக்குத் தலை சாய்த்துத் தடுமாறித் திரியா நிற்க
எம்பருமானார் தர்ச்னஸ் தரில் எத்தனையேனும் கல்வி யறிவில்லாத ஸ்திரீ ப்ராயரும் தேவதாந்தரங்களை
அடிப்பிடு கல்லோபாதியாக நினைத்து இருக்கிறது –
இவ்வொன்றும் தேவும் -இப்பஷத்தாலே உண்டாகை இ றே-
நம்பிள்ளை ஸ்ரீ ஸூ க்தி-சம்சாரியாய் இருக்கைக்குமூலம் இதர தேவதைகள் பக்கம் ப்ராவண்யமும் பகவத் பரதவ ஜ்ஞானம் இல்லாமையுமாய் இருந்தது
அதற்க்கு உறுப்பாக பரதவ ஜ்ஞானத்தை ஆழ்வார் உபதேசிக்கிறார்
நாடாக திருந்த -பொலிக பொலிக பொலிக என்று அருளிச் செய்தாரே  மேலே-

திரிபுரா தேவியார் -அகலங்காப் பிரம்ம ராயன் என்னும் அரசனனின் மனைவி –
எம்பெருமானார் காழிச்சால் மூலையில் தேவதையை ஆஸ்ரயித்தார் ஆகில்  அதுவே எங்களுக்கும் ஆஸ்ரயணீய வஸ்துவாகக் கடவது

ஸ்ருதி ஸிரசி விதீப்தே ப்ரஹ்மணி ஸ்ரீ நிவாசே பவது மமபரச்மின் சேஷமுஷீ பக்தி ரூபா
வாசுதேவம் பரித்யஜ்ய யோ அன்யம் தேவமுபாசதே
தேஷாம் கதிம் ப்ரபத்யே வை யத்யஹம் நாகமே புன
நாராயணம் தான்யஸ்து தேவஸ் துல்யம் கரோதி ய
தஸ்ய பாபேன லிபயேஹம் யத்யஹம் நாகமே புன–நம்பாடுவான் சபதம் -ப்ரஹ்ம ரஜஸ் விஸ்வசிக்க –
கண்ணன் அல்லால் தெய்வம் இல்லை –

—————————————————————————————————————————————–

பரோ பன்யச்த பூர்வ பஷ ஸ்லோகங்கள்–

காயத்ரீ போதி தத்வாத் தசரத நயஸ்தாபி ராதி தத்வாத்
சௌரே கைலாச யாத்ராவ்ர முதி ததயா பீஷ்ட சந்தாநதாத்
நேத்ரேண ஸ்வேநசாகம் தச சத கமலை விஷ்ணு நா பூஜிதத்வாத்
தஸ்மை சக்ரப்தா நாதபி ச பஸூ பதி சர்வ தேவ ப்ரக்ருஷ்ட–1-

கந்தர் பத்வம் சகத்வாத் கரலக பல நாத் கால கரவா பகத்வாத்
திதே யாவாஸ பூமித்ரிபுர விதல நாத் தஷ யாகே ஜயித்வாத்
பார்த்தச்ய ஸ்வாஸ் த்ரதா நாத்  நரஹரி விஜயாத் மாதவே ஸ்திரீ சரீரே
சாஸ்து சம்பாத கத்வா தபி ச ப ஸூ பதி சர்வ தேவ ப்ரக்ருஷ்ட–2-

பூமௌ லோகைர நேகை சத்த விரசி தாரா நத்வாத மீஷாம்
அஷ்டைஸ்வர்ய ப்ரதத்வாத் தச விதவ புஷா கேசவே நார்ச்சி தத்வாத்
ஹம்ச்க்ரோடாங்கதாரி த்ருஹிணி முரஹராத்ருஷ்டசீர் ஷாங்க்ரி கதவைத்
ஜன்மத்வம்சாத்ய பாவாதபி ச ப ஸூ பதி சர்வ தேவ ப்ரக்ருஷ்ட–3

வாரண்ஸ்யாம் ச பாரா சரி நியம புஜ ஸ்தம்ப நாத் ப்ராக் புராணாம்
வித்வம்சே கேசவே நாஸ்ரி தவ்ருஷவ புஷா தாரி தஷ்மா தலத்வாத்
அஸ்தோக ப்ரஹ்மசீர்ஷா ஸ்தய நிசக்ருதகலா லங்க்ரியா பூஷி தத்வாத்
தா னாச்ச ஞான முக்த்யோரபி ச பஸூ பதி சர்வ தேவ ப்ரக்ருஷ்ட-4-

வைசிஷ்ட்யே யோ நி பீடாயித நரகரி புஸ்லிஷ்ட பாவேன சம்போ
ஸ்வ ஸ்யை கார்த்த ப்ரதீகாயித ஹரவ புஷாஸ் லிங்கிதத் வேன யத்வா
அப்ராதான்யாத் விசிஷ்டாத்வய சமதிகமே தாநவா நாமராதே
சம்போ ப்ராதான்ய யோகாதபி ச ப ஸூ பதி சர்வ தேவ ப்ரக்ருஷ்ட -5-

———————————————————————————————————-

25 வார்த்தைகள் பூர்வ பஷம் இந்த ஐந்து மூலம்
1-காயத்ரி மகா மந்த்ரத்தில் சிவனே வணங்கப்படுகிறான்
2-தசரதத்மாஜன் -ராமன் ராமேஸ்வரத்தில் சிவலிங்க த்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆராதித்தான்
3-வேதத்தில் நமக சமகப் பகுதிகள் சிவனே பரதத்வம் என்று பேசும்
4-சௌரியான கிருஷ்ணன் கைலாச யாத்ரை -வரதம் அனுஷ்டித்து -சிவனை மகிழ்வித்து பிள்ளை வரம் பெற்றான்
5-விஷ்ணு தன் கண் சக்ராயுதத்தை வரமாக பெற்றான்-

6-மன்மதனை சிவன் தன் கோபத்தால் எரித்து விட்டான்
7-சிவன் ஆலகால விஷத்தை பருகித் தன் நெஞ்சிலே நிறுத்திக் கொண்டான்
8-யமனுடைய செருக்கை சிவன் அழித்தான்
9-தஷப்ரஜாபதியின் யாகத்தை அழித்து அவன் தலையை அறுத்து வெற்றி கொண்டான்
10-சிவன் அர்ஜுனனுக்கு பாசுபத அஸ்த்ரத்தைக் கொடுத்தான் –

11-அசுரர்கள் திரிபுரத்தை சிவன் எரித்து ஒழித்தான்
12-நரசிங்கத்தை சிவன் சரப ரூபியாய் வெற்றி கொண்டான்
13-விஷ்ணு மோகினி பெண்ணாய் ரூபம் எடுத்து சிவன் அவளைப் புணர்ந்து சாஸ்தா பிறந்தான்
14-பெரும்பாலோர்  சிவனையே பூஜிக்கிறார்கள்
15-அணிமா போன்ற அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் தன்னை பூஜிப்பாருக்கு சிவன் வழங்குகிறான் –

16-கேசவன் தான் எடுக்கும் அவதாரங்களில் எல்லாம் சிவனைப் பூஜிக்கிறான்
17-பிரமனும் விஷ்ணுவும் ஹம்சமாகவும் வராஹமாகவும் சிவனுடைய அடி முடிகளை தேடி காண முடிய வில்லை
18-சிவனுக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை
19-வாரணாசியில் பராசர புத்ரரான வியாசரின் புஜங்களை சிவன் ஸ்தம்பிக்கச் செய்தான்
20-திரிபுர சம்ஹாரத்தின் போது கேசவன் வருஷப ரூபியாக சிவனது தேரை தாங்கினான் –

21-சிவன் பிரமனது தலைகளை கபால மாலையாக அணிந்துள்ளான்
22-சிவனே ஜனங்களுக்கு ஞான மோஷங்களை தருபவன்
23-சிவலிங்கத்தை விஷ்ணு யோனியாக இருந்து தரிக்கிறார்
24-சிவன் தனது உடலில் பாதியை நாராயணனுக்கு கொடுத்து சங்கர நாராயணனாக  காட்சி  அளிக்கிறார்
25-அந்த ரூபத்தில் சிவனுக்கே பிரதான்யம்-விஷ்ணுவுக்கு அல்ல –

—————————————————————————————————————————————–

ஸ்ரீ கூரத் ஆழ்வான் 32 ஸ்லோகங்களால் சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபிக்கிறார்

காயத்ரீ பூர்வ க்ருத்யா சமந  விதி புரஸ் காரங்கல்ப கார்யே
கோவிந்தாக்யா பிரயோகாத் ஹரிரிதி கத நாத் ஸ்ருத்ய தீத்யாதி காலே
பர்க்கஸ் சப்தச்யஸூ ர்யாத்மாக ஹரி மஹசோ வாசகத்வாத் புரஸ்தாத்
ஓங்கார ராக்யேய பாவாத் அவநநிஜ குணாத் சுத்த சத்வாச்ரயத்வாத்  –1-

பிரக்யாத சேஷ தேவ பிரமாண விஷயத்வாத் தபோ யஜ்ஞகர்ம
ச்தோமன்யூநாதிகத்வ பிரசமபடி மவத்திவ்ய நாமஸ் ம்ருதத்வாத்
ப்ரஹ்மணயத்வாத்   க்ரீசாஹூதி விதிஷூ ஜல ஸ்பர்ச நாத் விஷ்ணு பாதாம்
போஜதாம் போத ரத்வாதபி ச ந பசபதிர் விஷ்ணுரேவ ப்ரக்ருஷ்ட –2

வால்மீக்ய ப்ரோதிதத்வாத் கிரிஸ நுதிகிராம் தாம சத்வாச்ச காச்யாம்
ராமாக்யா மந்திர ஜாபாதபி  ச ஹநுமத புச்சரோமேஸ் வரத்வாத்
சேதுத் ராணாய யத்வா பரிஜந விதையா ஸ்தாபநா தப்தி தீரே
ரஷோ ஹத்யா மதோஷாத் கிரிஸ நிஜக்ருத ப்ரஹ்ம ஹத்யா நிராசாத் –3

கண்டூர் நாங்கூர் பிரயாகாதிக நகர மகா பாப நாசாதி தேசாதி ஷூ
ஈசா நேன ஹத்யா நிவஹ நிஹா தயே சதாபி தாராதி தத்வாத்
கௌரி சேஷ்வாச பங்கா ததரகுபதி சந்தர்சிதாத் வைஸ்வ ரூப்யாத்
காசா கிருஷ்னேந தா நாதபி பஸூ பத்திர விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட –4-

வித்யாரண் யோஜ்ஜிதத்வாத் நமக சமகயோ வேத பாஷ்யே ததர்த்த
வியாக்யா நாத் தஷ யாகே ஹரசகித ஸூரோ தீரி தைஸ்தத் ஸ்துத்திவாத்
விஷ்ணு வாம் நாயா வாசாமாபி சகலகிராம் முக்ய வ்ருத்தேச்ச தஸ்மின்
சம்போர் நாமா பிரயோகாத் க்வசிதபி சமகே விஷ்ணு சப்த பிரயோகாத் –5

தேநைவ ந்யாயரீத்யா சபரிகரஹரே பிரார்த்ய பாவாபிதா நாத்
பாஹூ ல் யாதேவ மாத்யைர நக ரகுபதேரேவ சம்சேவ்ய தோக்தே
மா ஹிம்சி முன்ச தன்வேத்யபி நமககிரா   கோர ரூபச்ய சம்போ
மன்யோஸ் துல்யோக்தி சித்தே அபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணுரேவ ப்ரக்ருஷ்ட–6-

கண்டாகர்ணாக நாஸாத் ஸூ மஹதி ஹரிவம்சே விரிஞ்சிஸ் மராரி
ஸ்கந்தா நாம் சௌரி வம்சே க்ரமஜகத நாத் கேசவஸ் தோத்ர மத்யே
தாஜ்ஜாதஸ் வாபிதா நாத் தத நு புரபிதா தத்பதாம் போஜ பாம்சோ
மௌ லௌ சந்தாரி தத்வாத் ஸூ தவரபாஜா நா யோகா பாவாச்ச பௌ த்ராத்-7-

வாராஹாத் யுக்த ரீத்யா ஸ்வகலித வர நிர்வாஹ ஹேதோ ததைவா
நுஷ்டா நாத் வ்ருத்த தேவார்ச்ச நவி திஷூ மனுஷ்யாவதா ரேஷ்வ   தோஷாத்
தாதருக் பாதாப்ஜ தாலீ பரண ஜூ ஷி ஹரே மூலபூதே முகுந்த
ச்யாத்யாதிக்யாத நாதேரபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட–8-

பூர்வம் சக்ரச்ய சத்வாத் ஹரி பஜ நக்ருதா ஹேம புஷ்பை சஹஸ்ரை
ஸூ லார் த்தம் ஸூ லி நைக பிரசவ சம நிஜச்சி ந்நா  சார்ச்சி தத்வாத்
சக்ராத் ஸூ லாயுதாப் தேரேபி மயகரதோ கஸ்த்ய சத் சம் ஹி தோக்த்யா
சக்ரத்ராசாத் த்ருதத்வாத் அபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட–9-

புஷ்பேஷ் வாஸ ப்ரணீதாதபி ச பிறப்பித்த பௌருஷார்தாவ சேஷாத்
கீர்த்தி ஸ்ரீ காம காமாது ரஹரவிகலத் பார தௌகப்ரவாஹாத்
தம்பத்யோராத் மதாசாயிதப்ருகு விஹிதாத் லிங்க விச்சேத நாச்ச
அனந்கப் பரத்வச்த பாவாதபி ந பஸூபதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட–10-

ஸ்தோத்ர ப்ரீதாதி ஸூ  ப்ராக்ருதித நுஜபி துச்சிஷ்ட ஹாலாஹலாணு
சவீ காரஸ்யாம பாவாத் கிரிசகலபுவ கேசவே நைவ பூர்வம்
அஸ்தோ கஷ்வேல புக்தே அகில நிஜவபு கிருஷ்ண தாஸூ சிதத்வாத்
தார்ஷ்யத்வா நோபா யுக்தா தபி ந பஸூபதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட-11-

காலச்யா நஸ்வரத்வாத்அத ஜகதி யமஸ்யாது நாபி ஸ்திதத்வாத்
ஆரண்யாத்யா நுவாகே ஹரவதகத நாத் அஷ்டமாத்யா நுவாகே
காலாத் ஸ்வராட் சஹாயாத் ப்ருதகபி நித நக்யாப நாத் தஸ்ய மூர்த்ந
சத்ரேஸ் விப்யாம் ச சந்தேரபி ந பஸூபதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட-12

கீர்வாண் ச்தோமதத்த ஸ்வ ப ஸூ பதி வராத் சித்த தாத்ருக்க்ற சார்த்தம்
கொரூபத் வாச்ச விஷ்ணோ சிவகளித்த ஜடா ஹோமதோ பௌ த்த வேஷாத்
தைத்யாறேர் முக்யஹேதூபவதி ஷூ கல நாத் விஷ்ணு சத் பக்ஞ்சரச்ய
பிரகீசே நாஸ்ரிதத்வாத் அபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணுரேவ ப்ரக்ருஷ்ட–13

தஸ்மின் யஜ்ஞ்ஞே முகுந்தாகம பறிபவயோ ஸ்ரீ ஸூ காப்ரோதி தத்வாத்
அந்யத் ரோக்தோத் தரத்வாதபி ஹரபரசோ கண்ட நாத் தத் ப்ராணா மாத்
தாத்ரே சாஷாத் பிரசாதாத் அனுத நுஜ பித க்ருஷ்ணதோ விஷ்ணு மூர்த்தே
கைலாசே சஸ்ய பங்கா தபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட  –14-

அஸ்வத்தாமா வதா ரேச்வர பரிபவ நாத் சர்வ சக்த்யாஸ்ரயத்வாத
சௌ ரே பாத்தாரா விந்தார்ப்பித்த கு ஸூ மசயோ லோக நாதீச மௌ லௌ
காமாரே கௌர வார்த்தாத் சரண விரச நாத் ஸ்ரீ நருசிம்ஹேன பூர்வம்
தஸ்யாஸ் த்ரச்ய க்ரசித்வாதபி ந ப ஸூ பதி சர்வ தேவ ப்ரக்ருஷ்ட–15-

பிரக்யாதாம் நாய பாஷ்யாதி ஷூ ஹரிமிதி வாக்யச்ய விஷ்ணு ப்ரகர்ஷ
வியாக்யா நாத் ப்ரஹ்ம ருத்ராதிக ஸூ ரஹரனோ தீரணாத் தன்நிருக்தோ
ஆக் நேய  தாத்ரா பாதமே சரப பரிபவாத் காருடே நார சிம்ஹே
கௌர்மே மாத்ச்யே புராணே பஹூ முககதி தாத் பார்வதீ பிராத்தி தத்வாத் -16-

சௌ ரே ரன்யத்ர பாதமே த்ரிபுரஹர சிரோ நூபுரத்வாபிதா நாத்
வைகுண்டே நாகதே நாத ச நரஹரிணா அநேக ஹேமா ஸூ ராணாம்
த்வம்சாத் காலா குதைத்ய ப்ரமத நகத நாத் ச்வேச்சயா சக்ர பாணே
பூய ஸ்வ ஸ்தாநாயா நாதபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட –17

பாஹ்யே ஸ்திரீ வேஷ வத்வே நடவத விஜஹன்மோஹ நத்வாத நாதே
பும்சோ யோ நேரபாவாத் ஹரகிரி ஸூ தையோ சின்ன லிங்கத் வசித்தே
கௌ ரீ ரூபாவலோகஸ் கலித விதி பவத் வாழ கிலியா பிரதாவத்
சாஸ்து ச்சை சா நரேத ஸ்ஸ்திருதி சஹித பதாங்குஷ்ட தேசோத்ப வத்வாத்–18-

துர்வார்த்தா சம்சி வக்த்ரோபமித விரசிதாஸ் லேஷ காமார்யா பாநே
சாஸ்தா துர் ஜன்மோ பபத்தே ரபி கில சதா சாஹச்ர சத்சம்ஹிதாயாம்
பூதேசப் ரார்த்திதாஜ ப்ரஹித ஸூமஹிதாகார மாயா க்ருத ஸ்திரீ
வ்ருத்தாந்தஸ் யாபி தாநாதபி ந ப ஸூ பதிர் விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட–19-

காஸீ கேதார தில்லி கடக பதரிகா த்வாரகா முக்யதேச ஷூ
ஆக்யா சிஹ் நாதி கத்வாததிக ஜனபதேஷ் வச்யுதச்ய பிரசித்தே
பா ஹூல் யாதேவ சைலேஷ் வபடு கரணப்ருத் ஷூத்ர காபாலிகா நாம்
சங்கே சாத் யேஷூ யத்வாஸ் அசது நிக நர குலே ஸ்ரேயசாமஸ் திரத்வாத்-20-

சம்போ சர்மாஸ்தி பாஜ புநரிஹ ச  பரத்ராத்ம சாரூப்யதா நாத்
பக்தா நாம் பூமி லஷ்மீ பதி விநதிக்ருதாம்  ஸ்வ ஸ்வரூப ப்ரதத்வாத்
நாநா லோக பிரசித்த த்ருவத சவத நப்ராத்ரு சம்பத் ஸ்திரத்வாத்
நா விஷ்ணோ பூபதித்வாதபி ந பஸூபதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட  -21-

கூர்மாதீ நாம நந்தாவதர சாயா ஜூ ஷாம் யோ நிஜன்மோ ஜ்ஜிதா நாம்
சத்வாத் அத்யாபி சாவிர்பவ நநிகதநாத் யோநிஜாநாம் ந சாபாத்
தத் சத்த்வாதேவ சம்போ ப்ருகு முநிசப நவ்யர்த்த பாவாச்ச யத்வா
நாநாரூபாவதார ஸ்திதி ஷூ விவிதாதா தந் நிமித்தோ பலம்பாத்–22–

விஷ்ணோர் நாநாவதார ஸ்திதி கதக புரானேஷூகாமாரி பூஜா
க்ருத்யஸ்யா நுக்தபாவாத் ததிதரகதி தச்யாச்ய தத்தோத்தரத்வாத்
நாநா தேச ப்ரதீஷிதி பத்தி நிஜ நாம பிரதிஷ்டோபபத்தே
மத்ச்யேசாதி பிரசித்தோபி ந ப ஸூ பதிர் விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட –23

ஸ்ரீ கூர்மா ஹீந்த்ரதம் ஷ்ட்ர்யாக்ருதிதர பகவத்தாரித ஷ்மாதலாதோ
தேசச்தே சாங்க்ர்யத்க்ருஷ்டேர நுசிதக நாத் கேதகீ வீஷி தஸ்ய
தந் மூர்த்னஸ் தஸ்ய பித்ரா சரசிருஹ புவா தர்ச நாசம்ப வோக்தே
அத்யந்தம் ஹாச்யபாவாதபி நபஸூபதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட  -24-

துர்வாசோத் ரௌணிவதாத்ம பவமய ஸூ கைகாத ஸாபி க்யருத்ரா
தீநாம் வேதே புரானேஷ் வபி நிகதநதோ யோநி ஜாயோ நிசா நாம்
நேசா நேத்யாதி வாகை நிகமகத நதோ அப்யாதி ருத்ரஸ்ய தேஷாம்
சௌரே சர்வாதிகத்வாதபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட-25-

பாத்மே லைங்கே புரானே யஜூஷி ச நிகமே பாரதே ஸ்ரீ ஸூ கோக் தௌ
கா ஸீச ப்ரஹ்ம முக்யைரகுவர பரதத்வ பிரகர்ஷா பிதா நாத்
தேஷாம் ஜிஹ்வாநி ரோதே அப்யசிதி முநி புஜ ஸ்தம்ப  நா யோக்யபாவாத்
ஸ்ரீ சக்யாதித்வ ஜத்வாதபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட –26-

பூம் யாத்யம் சாஸ்ரிதத்வாத் ஸ்வ ரத முக சமித் ஸாத நா நாம் ச தேஷாம்
விஷ்ணோர் நை சர்கிகத்வாத் ஷிதி பரண விதே வாஹ நத்வாத்ய யோகாத்
சாஷாத் ச்வாங்கே ஸூமித்ராத நுபவஹநாத் நீல கண்டாவதார
பிரக்யாதே வாத ஸூ நோரபி ந பஸூபதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட  –27-

அப்ரஹ்மண்யா ஸூசித்வாத் அனவரதமபி ப்ரஹ்ம ஸீர்ஷாஸ்தி யோகாத்
ச்ப்ரஷ்டும் ஸ்வஸ்யா ப்ராயாதும் ந சம்சிததயா நித்யதா ஹேய பாவாத்
தஷாதி ப்ரஹ்ம ஹத்யாமயவி  புலக பாலாவ்ருதக்ரீவ பாவாத்
தத்பூஷா நித்ய யோகாதபி ந பஸூபதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட–28-

சம்போ ஞான பிரதத்வே அபி ச சுகவபுஷா தாம சத்வ ஸ்வ பாவாத்
ஸூ த்த ஞான ரகுவரம நுதா நே அபி காசீஸ்வரஸ்ய
ஸ்வா ஹந்தா கர்ப்பிதத்வாத் ஸ்வ பதகதி விலம்பேன சத்யோ முமுஷோ
அப்ரார்த்யத்வாத் ரவீந்தூபமித க்ருத நிஜ பத ஸ்தா நதா நாதி காராத்-29-

மோஷா பேஷான் விதா நாம்பி ச யதிபதே திவ்ய நாராயணாக்யா
சம்பத்தே ரேவ லோகே ஸ்திர பரமபத ப்ராபகத்வ பிரசித்தே
ஸ்வா கர்த்ருத்வேன முக்தே கிரிசநி கதிதாத் கேசவச்யைவ   ரூடாத்
சாஷாத் மோஷ பிரத்வாதபி ந ப ஸூ பதி விஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட –30-

ப்ராலே யாத்ரீந்திர கன்யாவயவிலச நாத் யோநீ பீடஸ்ய பும்ஸ
தாத்ரூப்யா யோக்யபாவாதபி ச ப்ருதக ஸ்தான யோக்யத்வ சித்தே
நித்யம் வைசிஷ்டைய ரூபாத்வய மதவச நாயுக்த பாவாத் விசிஷ்டா
த்வை தஸ்ய ஸ்வாங்க லிங்கா விரத யுததயா சக்ரிணோ  யுக்த்ய யுக்தே –31–

யத்வா சுவாங்காரத்ததா நாத் ஹிமகிரிது ஹிது கேசவச்யா விசேஷ
சுவாங்கார்த்த் தஸ்ய ப்ரதாநாத் மனஸி ஜவிமத ஸயா சரீரத்வ சித்தே
வைசிஷ்ட்யச்யா பிரசங்காத் பவத உபயத சித் விவாதத்தா பவர்க்கா
யுக்தத் வாதேவ சக்தேரபி ந ப ஸூ பதி வ்ஷ்ணு ரேவ ப்ரக்ருஷ்ட –32-

கூரேந்த்ரேணேதி சார்தை சதசி சதவிதை தூஷணைசப்தார்த்தம்
வாத ஷிப்தா விபஷா பிரதி வசன ஜாடா விஸ்மயாத்  மௌ ந மாபு
தத்க்ருஷ்ட்வா ஜைத்ரகோஷம் வ்யதநுத சமகா பூர்ண நாமார்ய வர்ய
ச்ருத்வா சைதத் ததா நீம் சமஜனி விமநா சோழ பூப ச மந்த்ரீ —

ஸ்ரீ கூரேச விஜயம் சம்பூர்ணம்

——————————————————————————————————————————-

ஸ்ரீ மன் மகா பூதபுரே ஸ்ரீ மத் கேசவ யஜ்வன
காந்தி மத்யாம் பிரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம்

லோகாசார்யாய குரவே கிருஷ்ண பாதச்ய ஸூ நவே
சம்சார போகி சந்தஷ்ட ஜீவ ஜீவாதவே நம-

ஸ்ரீமதே ரம்ய ஜாமாத்ரு முநீந்த்ராய மஹாத்மனே
ஸ்ரீ ரங்க வாசினே பூயாத் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம் –

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ கூரத் ஆழ்வான் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: