திருவாய் மொழி – திவ்யார்த்த தீபிகை–பொலிக பொலிக பொலிக–5-2-

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்ருத்திக்கு மங்களா சாசனம் பண்ணுகிறார் இத் திருவாய் மொழியில்
சம்சாரம் பரம பதம் வாசி இன்றி ஒன்றும் தேவும் உபதேசத்தால் திருந்தின படி
ஆழ்வார் உடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ செய் கண்டு உகக்க நித்ய சூரிகள் இங்கே வர அவர்களுக்கு மங்களா சாசனம் என்பர் –
இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ காண லோகாந்தரத்தில் நின்றும் வந்தவர்கட்கு மங்களா சாசனம் என்பதும் ஒரு நிர்வாஹம்
அடிமை புக்காரையும்
ஆட்செய்வாரையும்
காண லோக -த்வீபாந்தரங்களில் -நின்றும் போந்த
தேவர் குழாங்களைக் கண்டு காப்பிட்டு -நாயனார் –

————————————————————————————————————————————————————————————-

பொலிக பொலிக பொலிக போயிற்று வல்லுயிர்ச் சாபம்
நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கு இங்கு யாதொன்றும் இல்லை
கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண் மேல்
மலியப் புகுந்திசை பாடி ஆடி யுழி தரக் கண்டோம் –5-2-1-

சாபம் -அவசியம் அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டிய பாபம்
சித்திர குத்தன் எழுத்தால் தென் புலக்கொன் பொறி ஒற்றி
வைத்த இலச்சினை மாற்றி தூதுவரோடி ஒளித்தார் –
புல் எழுந்து ஒழிந்தன
தமிழ் மா முனி திக்குசரண்யம் என்றவர்களாலே — கலியும் கெடும் போலே ஸூ சித்தம் -நாயனார்
இவர் தாம் மயர்வற மதி நலம் அருளப் பெற்றவர் ஆகையாலே
கலியும் கெடும் என்று -திருமங்கை ஆழ்வார் உடையவர் போல்வார்
திரு வவதரித்து கலியுக ஸ்வ பாவமும் கலியும் என்று
மேல் வரும் அம்சத்தை தர்சித்து அருளிச் செய்தால் போலே -மணவாள மா முனிகள் –
கண்டு கொண்மின் -அனுபவத்தால் அறியும் இதுக்கு உபதேசம் வேணுமோ
முன்பு பாகவத சஞ்சாரம் இல்லாமையாலே வல்லுயிர் சாபம் நிலை பெற்று
நலியும் நரகமும் மலிந்து
நமனுக்கு விசேஷ விருந்து கிடைத்துக் கொண்டு இருந்தது
இப்போது பாகவத சஞ்சாரம்மிக மிக உண்டான படியால்
கலியும் கெடும் என்று உறுதி பட கூறத் தடை இல்லையே
பூதங்கள் பூ சத்தாயாம்
எம்பெருமான் உடைய திருக் கல்யாண குணங்களை அனுபவித்தே சத்தை பெற்றவர்கள் –

————————————————————————————————————————————————————————————-

கண்டோம் கண்டோம் கண்டோம் கண்ணுக்கு இனியன கண்டோம்
தொண்டீர் எல்லீரும் வாரீர் தொழுது தொழுது நின்றார்த்தும்
வண்டார் தண்ணம் துழாயான் மாதவன் பூதங்கள் மண் மேல்
பண் தான் பாடி நின்றாடிப் பரந்து திரிகின்றனவே –5-2-2-

பெரு மிடற்றோசை செய்து இனியன பகிர்ந்து உண்ண அழைக்கிறார்
கொடு உலகம் காட்டேல்-அபாகவதர்களைக் கண்ட கசப்பு தீர –
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கோஷ்டியைக் கண்ணார காணப் பெற்றோம் –
கண்ணுக்கு இனியன கண்டோம் –
மெய்யடியார்கள் தம் ஈட்டம் கண்டிடக் கூடுமேல் அது காணும் கண் பயனாவதே -என்றும்
பேராளான் பேரோதும் பெரியோரை ஒருகாலும் பிரிகிலேனே -என்றும்
இந்த கோஷ்டியை தொழுகையே பிரயோஜனம்
பிரயோஜனத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனம் வேண்டாமே
தொழுது தொழுது நின்று ஆர்த்தும் -ஆரவாரிப்போம் –
தோளிணை மேலும் நன்மார்பின் மேலும் சுடர் முடி மேலும் தாளிணை மேலும் தண்ணம் துழாய் புனைந்து இருக்கும் அழகையும்
அதிலே வண்டுகள் மதுப்பருக ஆர்ந்து இருக்கும் படியையும்
அவன் திருவின் மணாளனே இருந்து அடியாரை நோக்கிகின்ற படியையும்
நல்ல இசைகளிலேஇட்டுப் பாடி தொண்டர்கள் சம்ப்ரமம் பண்ணா நிற்கும் காட்சியை காண வாருமின் –

——————————————————————————————————————————————————————————————-

திரியும் கலியுகம் நீங்கித் தேவர்கள் தாமும் புகுந்து
பெரிய கிதயுகம் பற்றிப் பேரின்ப வெள்ளம் பெருக
கரிய முகில் வண்ணன் எம்மான் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண் மேல்
இரியப் புகுந்திசை பாடி எங்கும் இடம் கொண்டனவே –5-2-3-

திரியும் கலியுகம் -தர்மங்கள் தலை கீழ் ஆகும்படியான கலியுகம்
ந ஸ்ருண்வந்தி பிது பித்ரா ந ஸ்நுஷா ந சஹோதரா
ந ப்ருத்யயன கலத்ராணி பவிஷ்யத்ய தரோத்தரம்
இரியப் புகுந்து -நல்ல ப்ரீதி கோலாஹலங்கள் உடன் வந்து
இரிதல் -இருந்த இடத்தில் இல்லாமை
நித்ய சூரிகளும்-தேவர்கள் தாமும் புகுந்து – இங்கே அடியிட்டு வந்து சம்சார மண்டலம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மயமாயிற்றே
பெரிய கித யுகம் -க்ருத யுகம் த்ரேதா யுகம் த்வாபர யுகம் கலியுகம் விச்சேதம் இன்றி ஒரு போகியாக -பெரிய கித யுகம்
பேரின்ப வெள்ளம் பெருக -பரமபத இன்பம் சிற்றின்பம் என்னும்படி
மேகஸ்யாமம் மகா பாஹூம் ஸ்திர சத்வம் த்ருட வ்ரதம் கதா த்ரஷ்யாமஹி ராமம் ஜகதச் சோக நாசனம் -என்று
அயோத்யா வாசிகள் சித்ரகூடம் வாய் வெருவிக் கொண்டு வந்தால் போலே

————————————————————————————————————————————————————————————————–

இடம் கொள் சமயத்தை எல்லாம் எடுத்துக் களைவன போலே
தடம் கடல் பள்ளிப் பெருமான் தன்னுடைப் பூதங்களேயாய்
கிடந்தும் இருந்தும் எழுந்தும் கீதம் பல பல பாடி
நடந்தும் பறந்தும் குனித்தும் நாடகம் செய்கின்றனவே –5-2-4-

சிறந்த வஸ்துக்கள் ச்வல்பம் -உபயோகம் அற்ற வஸ்துகள் அபரிமிதமாய் இருக்குமே
சர்வத கர வீராதீன் ஸூ தே சாகரமேகலா ம்ருத சஞ்சீவி நீ யத்ர ம்ருக்யமாண தசாம் கதா -சங்கல்ப ஸூ ர்யோதயம்
யே கண்டலக்ன துலசீன லினாஷமாலா
யே பாஹூ மூல பரிசிஹ் நித சங்கசக்ரா
யே வா லலாடபலேக லச தூர்த்வ புண்டர
தே வைஷ்ணவ புவனம் ஆசு பவித்ர யந்தி –
போலே என்பான் என் என்னில்
சாத்விகருக்கு பிறரை நலிய வேணும் என்று அபிசந்தி இல்லை இ றே
நெல் செய்ய புல் தேயுமா போலே
இவர்கள் ஊன்ற ஊன்ற
அவை தன்னடையே தேயும் அத்தனை –
எம்பெருமானார் உடைய ஸ்திதி யாதிகளை நாம் கொண்டாடுமா போலேயும்
ஆளவந்தார் நடையை ராஜா கொண்டாடினால் போலேயும்
இவர் கொண்டாடுகிற படி -ஈடு

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

செய்கின்றது என் கண்ணுக்கு ஒன்றே ஒக்கின்றது இவ்வுலகத்து
வைகுந்தன் பூதங்களேயாய் மாயத்தினால் எங்கும் மன்னி
ஐயம் ஒன்றில்லை அரக்கர் அசுரர் பிறந்தீர் உள்ளீரேல்
உய்யும் வகை இல்லை தொண்டீர் ஊழி பெயர்த்திடும் கொன்றே –5-2-5-

எங்கு பார்த்தாலும் பகவத் கோஷ்டியே சேவை சாதிக்கின்றதே
தொண்டீர் -இதர விஷயங்களில் சாபல்யமாய் இருப்பவர்களே
மாயம் -ஆச்சர்யமாக எங்கும் புகுந்து இருக்கிறார்கள்
சம்பவாமி ஆத்மமாயயா -போலே இச்சையால் -என்றுமாம்
நித்யமுக்தர்கள் கர்மம் அடியாக நசபுன ஆவர்த்ததே
இச்சையால் வரலாமே
அரக்கர் அசுரர் தொண்டீர்
நீங்களும் எங்கோ இருப்பீர்கள் ஆகில் –உங்களை கொண்டு யுகத்தை மாற்றி விடுவார்கள்
ஊழி பெயர்திடுகை -காலத்தை மாற்றிடுகை –
உங்களுக்கு பிழைக்க வகை இல்லை -இதில் ஐயம் ஒன்றும் இல்லை
வைகுந்தன் பூதங்கள் எங்கும் புகுந்து விட்டார்கள் -இதிலும் ஐயம் ஒன்றும் இல்லை
ஸ்ரீ வானர சேனையின் நடுவே
சுக சாரணர்கள் புகுந்தால் போலே
புகுரப் பார்த்தார் உண்டாகில்
உங்களுக்கு உஜ்ஜீவிக்க விரகு இல்லை -ஈடு

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

கொன்று உயிர் உண்ணும் விசாதி பகை பசி தீயன வெல்லாம்
நின்று இவ்வுலகில் கடிவான் நேமிப்பிரான் தமர் போந்தார்
நன்றிசை பாடியும் துள்ளி யாடியும் ஞாலம் பறந்தார்
சென்று தொழுது உய்ம்மின் தொண்டீர் சிந்தையைச் செந்நிறுத்தியே –5-2-6-

சகல கிலேசங்களும் தீரும்
யத்ர அஷ்டாஷர சம்சித்தோ மஹா பாகோ மஹீயதே
ந தாத்ரா சஞ்சரிஷ்யந்தி வ்யாதி துர்ப்பிஷா தஸ்கரா-
வ்யாதி பஞ்சம் கள்வர் தலை காட்ட நேராதே
திரு ஆழிப்பிரான் பகைவர்க்களைப் படுத்தும் பாடு இவர்களும் படுத்த வல்லார்கள்
அவர்களை துணை கொண்டு எம்பெருமானை ஆஸ்ரயித்து உஜ்ஜீவியுமின் –
சிந்தையைச் செந்நிறுத்தியே-சிந்தையை செவ்வையாக நிலை நிறுத்தி
பிரயோஜனாந்தரத்துக்கு மடி ஏற்காதே அநந்ய பிரயோஜனரராய் தொழ வேணும் –

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

நிறுத்தி நும்முள்ளத்துக் கொள்ளும் தெய்வங்கள் உம்மை யுய்யக் கோள்
மறுத்துமவனோடே கண்டீர் மார்க்கண்டேயனும் கரியே
கறுத்த மனம் ஒன்றும் வேண்டா கண்ணன் அல்லால்தெய்வம் இல்லை
இறுப்பது எல்லாம் அவன் மூர்த்தியாய் யவர்க்கே இறுமினே –5-2-7-

கால தோஷத்தால் சில அவைஷ்ணவர்களையும் கண்டார்
உபதேசத்தால் திருத்தப் பார்க்கிறார்
புக்கடிமையினால் தன்னைக் கண்ட மார்க்கண்டேயன் அவனை
நக்க பிரானும் உய்யக் கொண்டது நாராயணன் அருளே –
இவ்வர்த்தத்துக்கு சாஷி மார்க்கண்டேயன்
அவன் நெடு நாள் தேவனை ஆஸ்ரயிக்க
அவனைப் பார்த்து -நெடு நாள் நம்மை ஆஸ்ரயித்தாய்
இவ் வாஸ்ரயணம் பாழே போக ஒண்ணாது
உன்னோடு என்னோடு வாசி இல்லை
உனக்கு ஒரு புகல் காட்டித் தரப் போரு-என்று
சர்வேஸ்வரன் பக்கலிலே கொண்டு சென்று
அவன் அபேஷிதத்தை தலைக் கட்டிக் கொடுத்தான்
ஆனபின்பு இதில் சாஷி அவனே -ஈடு
உய்யக்கொள் பாடம் தப்பு உய்யக் கோள் -சரியான பாடம்
தேவதாந்தர பஜனம் செய்வார் முகம் இத்தைக் கேட்டு கறுத்து போக
மனமும் கறுத்து முகமும் கறுத்து இருக்க
கறுத்த மனம் வேண்டா -என்கிறார்
சூத்திர தேவதைகள் பக்கல் பரத்வ புத்தி பண்ணி இருக்கும் தண்ணிய நெஞ்சு உங்களுக்கு வேண்டா
இறுப்பது எல்லாம் இடுகிற பூஜை எல்லாம்
நித்ய நைமித்திய காம்ய கர்மங்கள் எல்லாம்
எம்பெருமானே உயிர் அந்தராத்மா
அந்த அந்த தேவதைகள் உடல்
தேவதாந்தரங்கள் எம்பெருமான் உடைய மூர்த்தியாக சரீரமாக உள்ளவர்கள் என்கிற பிரபத்தி உடன் செய்மின் –

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

இறுக்கும் இறை இறுத்து உண்ண எவ்வுலகுக்கும் தன் மூர்த்தி
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே
மறுத் திரு மார்வன் அவன்தன் பூதங்கள் கீதங்கள் பாடி
வெறுப்பின்றி ஞாலத்து மிக்கார் மேவித் தொழுது உய்ம்மினீரே–5-2-8-

தேவதைகள் ஆஸ்ரிதர்கள் அபெஷிதங்களைக் கொடுக்க சக்தி அளித்தவன் அவனே
கப்பங்கள் வாங்கி செலுத்தும் அதிகாரிகள் போல் –
ஞாலத்து வெறுப்பு இன்றி
இருள் தரும் மா ஞாலத்துள் இனிப் பிறவி யான் வேண்டேன்
ஆதலால் பிறவி வேண்டேன்
கொடு வுலகம் காட்டேல்
இப்படி வெறுப்பு தோன்ற பேசுபவர்கள்
எம்மா வீட்டுத் திறமும் செப்பம்
அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் –
என்று சொல்லும்படி இருக்கையாலே ஞாலத்தில் வெறுப்பு இல்லாமையும் உண்டு –

————————————————————————————————————————————————————————————————–

மேவித் தொழுது உய்ம்மினீர்கள் வேதப் புனிதவிருக்கை
நாவில் கொண்டச்சுதன் தன்னை ஞான விதி பிழையாமே
பூவில் புகையும் விளக்கும் சாந்தமும் நீரும் மலிந்து
மேவித் தொழும் அடியாரும் பகவரும் மிக்கதுலகே –5-2-9-

பகவர் -குணானுபவ நிஷ்டர்கள்
வேதப் புனிதவிருக்கை -வேதங்களில் புனிதமான ருக்குகள் -புருஷ ஸூ க்தம் கொண்டு
நாவில் கொண்டச்சுதன் தன்னை ஞான விதி பிழையாமே
ஞான விதி -பகவத் கீதை சம்ப்ரதாயம்
பகவன் ஞான விதி பணி வகை என்று இவர் அங்கீ காரத்தாலே அதுக்கு உத்கர்ஷம் -நாயனார்
பூவில் புகையும் விளக்கும் சாந்தமும் நீரும் மலிந்து
மேவித் தொழும் அடியாரும் -கைங்கர்ய நிஷ்டர்கள்
தொடர்ந்து அடிமை செய்யும் இளைய பெருமாளையும்
கிடந்த இடத்தே கிடந்தது குணாநுபவம் பண்ணும்
ஸ்ரீ பரத ஆழ்வானையும் போலே
இருப்பாரே யாயிற்று
லோகம் அடைய -ஈடு

———————————————————————————————————————————————————————————————-

மிக்க வுலகுகள் தோறும் மேவிக் கண்ணன் திரு மூர்த்தி
நக்க பிரானோடு அயனும் இந்திரனும் முதலாக
தொக்க வமரர் குழாங்கள் எங்கும் பரந்தன தொண்டீர்
ஒக்கத் தொழ கிற்றீர் ஆகில் கலியுகம் ஒன்றும் இல்லையே –5-2-10-

நீங்கள் ஆஸ்ரயிக்கும் தேவதைகளும் அவனை ஆஸ்ரயித்தே பதவியை பெற்றார்கள்
தேவதாந்தர சேஷ பூதரான நீங்களும்
அவர்களைப் போலே தொழ வல்லீர்கள் ஆகில்
கலி யுகம் ஒன்றும் இல்லையாம்
அதாவது
உங்கள் தேவதாந்தர பஜனமாகிற நீசத் தனத்துக்கு
ஹேதுவான கலியுக தோஷம் தொலையும் –

————————————————————————————————————————————————————————

கலியுகம் ஒன்றும் இன்றிக்கே தன்னடியார்க்கு அருள்செய்யும்
மலியும் சுடரொளி மூர்த்தி மாயப் பிரான் கண்ணன் தன்னை
கலி வயல் தென்னன் குருகூர்க் காரி மாறன் சடகோபன்
ஒலி புகழ் யாயிரத்திப் பத்து உள்ளத்தை மாசறுக்குமே –5-2-11

நெஞ்சில் உள்ள சகல வித அழுக்கும்
தேவதாந்தரங்களில் உண்டான பரத்வ ஞானம் ஆகிற அழுக்கையும்
எம்பெருமானை பணிந்தும் அல்ப பிரோஜனாந்தரங்களில் நசை வைத்து இருக்கும் அழுக்கையும்
போன்ற இவை தீரும்
கலௌ க்ருத யுகம் தஸ்ய கலிஸ் தஸ்ய க்ருதே யுகே
யஸ்ய சேதசி கோவிந்தோ ஹ்ருதயே யஸ்ய நாச்யுத –
எம்பெருமானை இடைவிடாமல் நெஞ்சிலே கொண்டு இருக்கை க்ருத யுகம்
அப்படி இல்லாமை கலி யுகம்
தன்னை இடைவிடாது சிந்திக்க வல்லராம் படி அனுக்ரஹித்தல்– கலியுகம் ஒன்றும் இன்றிக்கே தன்னடியார்க்கு அருள்செய்தல் –

————————————————————————————————————————————————————————————-

த்ரமிட உபநிஷத் தாத்பர்ய ரத்னாவளி –

5-2-1-பாதோதிப் ப்ரௌடகாந்தௌ-கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண் மேல்
5-2-2- சரச துலசி காலங்க்ருதௌ-வண்டார் தண்ணம் துழாயன் மாதவன் பூதங்கள்
5-2-3-தாத்ருபாவே -கரிய முகில் வண்ணன் எம்மான்
5-2-4-/5-2-4-வைகுண்டத்வே ச -வைகுந்தன் பூதங்களேயாய் -சகாரத்தால் -தடம் கடல் பள்ளிப் பெருமான்
5-2-6-சக்ர ப்ரஹரண வசிதா தேவதா ஸ்தாபநா தௌ -நேமிப்பிரான் தமர் போந்தார் —
5-2-7-மறுத்துவம் அவனோடு கண்டீர் மார்கண்டேயனும் கரியே
5-2-8-நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே
ஆதி -சப்தத்தால் -திரு மார்வன் தன –
5-2-9-ஸ்வா நாம் அச்யாவநே -நாவில் கொண்டு அச்சுதன் தன்னை
5-2-10- சகல நியமேன சர்வ கர்மேஜ்யபாவே -மேவிக் கண்ணன் திரு மூர்த்தி நக்க பிரானோடு அயனும் இத்யாதி
நித்யா சக்தை -எப்போதும் ஈடுபடுகின்ற
ஸ்வ பக்தை -ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களால்
ஜகதகசமனம்-உலக துரிதங்கள் தீர்ப்பவனாக
க்ருஷ்ணம் சடாரி ப்ராஹ -எம்பெருமானை ஆழ்வார் அருளிச் செய்தார் –

——————————————————————————————————————————————————————————————-

பொலிக பொலிக என்று பூ மகள் கோன் தொண்டர்
மலிவுதனைக் கண்டு உகந்து -உலகில்
திருந்தாதார் தம்மைத் திருத்திய மாறன் சொல்
மருந்தாகப் போகும் மனமாசு –42

மனனக மலங்கள் கழிய அருமருந்தாகும் –

————————————————————————————————————————————————————————————–

ஸ்ரீ P.B.A,ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: