மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -97-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

கீழில் படியாய்
ஸ்ரீ யபதியாய்
அயர்வறும் அமரரர்கள் அதிபதி யாகையாலே
அவனை ஆஸ்ரயித்துப் பெறில்
பெரும் அத்தனை -அல்லது
ஸ்வ யத்னத்தாலே ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும்
அறிய முடியாது -என்கிறார் –
அயர்வறும் அமரரர்கள் பரிமாறும் நிலம்
ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு நிலம் அன்று
என்கிறார் –

————————————————————————————–

அலரெடுத்த  வுந்தியான் ஆங்கு எழிலாய
மலரெடுத்த மா மேனி மாயன் –அலரெடுத்த
வண்ணத்தான் மா மலரான் வார் சடையான் என்று இவர்கட்கு
எண்ணத்தான்   ஆமோ இமை ——-97-

——————————————————————————————

வியாக்யானம் –

அலரெடுத்த  வுந்தியான் –
அலரைக் காட்டா நின்ற்றுள்ள
திரு நாபியை யுடையவன் –
ஜகத் உத்பத்தி ஹேதுவான தாமரைப் பூவை உடையவன் –
சிருஷ்டிக்கு உத்பத்தியான தாமரை இ றே-

ஆங்கு –
அவனிடை யாட்டத்திலே –

எழிலாய மலரெடுத்த மா மேனி மாயன் —
எழிலை யுடைத்தாய் இருந்துள்ள
மலரைக் காட்டா நின்றுள்ள
திருமேனியை   யுடைய
ஆச்சர்ய பூதன் –
அழகிய புஷ்பம் போலே இருக்கிற
கருத்த நிறத்தை யுடையவன் –
புஷ்ப ஹாச ஸூ குமாரமான திருமேனி -என்றபடி
மா மேனி மாயன் இடையாட்டத்திலே –

அலரெடுத்த வண்ணத்தான் –
நல்ல நிறத்தை யுடைய இந்த்ரன் –

மா மலரான் –
திரு நாபி கமலத்திலே பிறந்த சதுர்முகன் –

வார் சடையான் –
தாழ்ந்த ஜடை யாகிற
சாதக வேஷத்தை  உடையனான ருத்ரன் –

என்று இவர்கட்கு எண்ணத்தான்   ஆமோ -இமை –
என்கிற இவர்களுக்கு
சிந்திக்கத் தான் போமோ –
இவ்வர்த்த ஸ்திதியை இவர்களால்
மநோ ரதிக்கவும் முடியாது –
என்றபடி –

இமை –
விசாரி -சற்றுப் போது
என்றுமாம் –

————————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: