மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -94-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இப்படி -வையம் தகளி-தொடங்கி
இவ்வளவும் வரத்
தாம் பெற்ற பேற்றைச் சொல்லுகிறார் –
கீழில் பாட்டில்
நெஞ்சே உள்ளத்தே வை -என்றார் –
இப்பாட்டில் –
தாம் அவனை அனுசந்தி என்ற அளவிலே
அத்யாபி  நிவேசத்தோடே கூட
எம்பெருமான் உள்ளே புகுந்து
தம் பக்கல் வ்யாமுக்தன் ஆனபடியை
அருளிச் செய்கிறார் –

————————————————————————————–

உய்த்து உணர்வு என்னும் ஒளி கொள் விளக்கேற்றி
வைத்தவனை நாடி வலைப் படுத்தேன் -மெத்தனவே
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் யென்னெஞ்சத்துப்
பொன்றாமல் மாயன் புகுந்து ———-94

—————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

உய்த்து –
கொடு வந்து வைத்து –

உணர்வு என்னும் ஒளி கொள் விளக்கேற்றி –
உணர்வாகிற
தைல வர்த்திகளால் உண்டான
வழுக்கின்றிக்கே தினுங்கின தேஜஸ் சை
உடைத்தான விளக்கை ஏற்றி –

வைத்தவனை நாடி வலைப் படுத்தேன் –
அவனை வைத்து தத் ஸ்வ பாவங்களை
யாராய்ந்து அனுசந்தித்து
அனுகூல்யமாகிற வலையிலே
அகப்படுத்தினேன்
பக்தி க்ரீத-
இவனுடைய க்ருஷியே
அவனுக்கு வலை –

மெத்தனவே நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் யென்னெஞ்சத்துப்-
அவனும் இவ்வலையிலே அகப்பட்டு
என்னுடைய நெஞ்சிலே வந்து புகுந்து –
மெல்லக் கொள்ளக் கொண்டு
கால் பாவி தரித்து –
நிற்பது
இருப்பது
கிடப்பதானான் –

பொன்றாமல்-
நான் நசியாமல் என்னவுமாம் –
ஹிருதயத்தில் ஸ்திதி யாதிகளுக்கு
விச்சேதம் இன்றிக்கே -என்னவுமாம் –
இடைவிடாதே -என்னவுமாம் –

மாயன் புகுந்து –
ஆச்சர்ய பூதனான சர்வேஸ்வரன் –

புகுந்து உய்ந்து வைத்து
உணர்வு என்னும் ஒளி கொள் விளக்கு ஏற்றி
அவனை நாடி
வலைப் படுத்தேன் –
மாயன் புகுந்து பொன்றாமல்
மெத்தெனவே
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான்
என்  நெஞ்சத்து –
என்று அந்வயம் –

———————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: