மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -76-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

உகந்து அருளின நிலங்களில்
இங்கே சந்நிஹிதன் ஆனபின்பு
இனி -அவ்வோ விடங்களில் முகம் காட்டிப் பிழைத்துப் போம் இத்தனை -போக்கி
தம் தம் உடம்புகளை நோவ வருத்தி
துக்கப் பட வேண்டா கிடீர் –
புருஷார்த்த லாபம் வேண்டி இருப்பார்க்கு –
என்கிறார் –
சர்வேஸ்வரன் சம்சாரத்தில் புகுந்து
தன்னுடம்பைப் பேணாதே
நம் கார்யம் செய்யா நிற்க
நீங்கள் உடம்பை ஒறுக்க வேண்டா –
என்கிறார் –

————————————————————————————

பொருப்பிடையே நின்றும் புனல் குளித்தும்
ஐந்து நெருப்பிடையே நிற்கவும் நீர் வேண்டா -விருப்புடைய
வெக்காவே சேர்ந்தானை மெய்ம்மலர் தூயக் கை தொழுதால்
அக்காவே தீ வினைகள் ஆய்ந்து ——-76-

————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

பொருப்பிடையே நின்றும் புனல் குளித்தும் –
பனிக்காலத்திலே மலைகளின் நடுவே நின்றும்
குளிர் நாளில் பொய்கைகளில் புகுந்து
நீரிலே முழுகிக் கிடந்தும் –

ஐந்து நெருப்பிடையே நிற்கவும் நீர் வேண்டா –
கோடை நாளில்
மாத்யந்தினத்திலே
பஞ்சாக்னியின் நடுவே நின்றும்
நீங்கள் துக்கப் பட வேண்டா –
துக்கப் பட்டு பாவத்தைப் போக்க வேணுமோ —

இனி இவ் வழியால் போக்குங்கள்  என்கிறார்
விருப்புடைய வெக்காவே சேர்ந்தானை –
அவனோடு அல்லாதாரோடு
வாசி யற
சர்வருக்கும் ஸ்ப்ருஹநீயமாய்
விரும்பப் படுவதான திரு வெக்காவிலே
சாய்ந்து அருளினவன் பக்கலிலே –

மெய்ம்மலர் தூயக் கை தொழுதால் –
பிரயோஜனாந்தர பரதை யாகிற பொய் கலவாதே
அநந்ய பிரயோஜனராய்க் கொண்டு
பூக்களை அக்ரமாகப் பணிமாறி
கையாலே அஞ்சலி பந்தத்தைப் பண்ணி
ஆஸ்ரயித்தால்-

அக்காவே தீ வினைகள் ஆய்ந்து –
தீ வினைகள் ஆய்ந்து அக்காவே –
பாபங்கள் ஆனவை நமக்கு இவ்விடம் ஆஸ்ரயம்அன்று என்று அறிந்து தப்பாவே
பின்பு அவை நிற்கை என்று ஓன்று உண்டோ –
தானே ஆராய்ந்து நமக்கு இவ்விடம் அன்று என்று ஓடிப் போம் –
வ்ருஷ்டி ப்ரதீஷாஸ் சாலய-பயிர் நெல் மழையை எதிர்பார்த்து -பயிரை உயிர் உடையது போலே சொன்னது போலே –
சும்மனாதே கை விட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே    -பெரியாழ்வார்-5-4-3-

வெக்காவே சேர்ந்தானை –
இருவர் சாதன அனுஷ்டானம் பண்ண வேணுமோ –

அன்றிக்கே –
மெய்ம்மலர் தூவி ஆய்ந்து –
அவன் குணங்களை ஆய்ந்து
அனுசந்தித்துக்
கை தொழுதால்
தீ வினைகள் அக்காவே -என்னவுமாம்

மென்மலர் -என்றதாகில் -மிருதுவான மலரை -என்கிறது –

———————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: