மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -67-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

அங்கு கண் வளர்ந்து அருளுகிறவனுடைய
திரு நாபி கமலமானது -ஆழ்வார்கள் -இருவர் உடைய
சேர்த்தியையும் கண்டு
அலருவது
மொட்டிப்பது
ஆகிற படியை அனுபவிக்கிறார் –
ஹிரண்யனும் பட்டு
மதுகைடபர்களும் முடிந்த பின்பு
கண் வளர்ந்து அருளுகிற போதை
அழகை அனுபவிக்கிறார் –

————————————————————————————

ஆங்கு மலரும் குவியும் மாலுந்தி வாய்
ஓங்கு கமலத்தின் ஓண் போது -ஆங்கைத்
திகிரி சுடர் என்றும் வெண் சங்கம் வானில்
பகருமதி என்றும் பார்த்து  ——67-

————————————————————————————–

வியாக்யானம் —

ஆங்கு மலரும் குவியும் மால் –
ஓர் அவஸ்தையிலே
அலருவது குவிவதாக நிற்கும் –

ஆங்கு –
அப்பொழுது அதாவது
ஏக காலத்திலே –

உந்தி வாய் ஓங்கு கமலத்தின் ஒண் போது –
திரு நாபியிலே ஓங்கின
தாமரையிலே உண்டான
செவ்வி குன்றாத வழகிய பூவானது –

ஆங்கைத் திகிரி சுடர் என்றும்-
அவன் கையில் உண்டான
திரு ஆழியை -ஆதித்யன் -என்றும் –

வெண் சங்கம் வானில் பகருமதி என்றும் –
மற்றைத் திருக்கையில் உண்டான
வெளுத்த நிறத்தை யுடைத்தான
சந்தரன் என்று பார்த்து –
இப்படி
உத்ப்ரேஷித்துக் கொண்டு –

ஓங்கு கமலத்தின் ஒண் போது -ஆங்கு மலரும் குவியுமால் –
சந்த்ராதித்யர்கள் இருவர் உடைய அவஸ்தையிலும் செய்யக் கடவத்தை
இருவரும் கூட ஏக காலத்திலே தோற்றினாப் போலே  இருக்கையாலே
இதுவும் இரண்டு அவஸ்தையிலும்  செய்யக் கடவ கார்யத்தை
ஓர் அவஸ்தையிலே செய்யா நிற்கும் –
திகிரி மொட்டிக்க ஒட்டாது
வெண் சங்கு மலர ஒட்டாது
நடுவே நிற்கும்
அரும்பினை அலரை-பெரிய திருமொழி -7-10-1–என்னுமா போலே –

————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: