மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -48-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

நீர் சொல்லுகிறவை எல்லாம்
நாம் அறிகிறிலோமீ-என்ன
பின்னை இவை எல்லாம் செய்தார் ஆர்
என்கிறார் –

—————————————————————————————

நீ யன்றே நீரேற்று உலகம் அடி அளந்தாய்
நீ யன்றே நின்று நிரை மேய்த்தாய் -நீ யன்றே
மாவா யுரம் பிளந்து மா மருதினூடு போய்த்
தேவாசுரம் பொருதாய் செற்று —–48-

——————————————————————————————

வியாக்யானம் –

நீ யன்றே நீரேற்று உலகம் அடி அளந்தாய் –
உன்னுடைமை பெருகைக்கு
மகா பலி பக்கலிலே அர்த்தியாய்ச் சென்று
நீரேற்று ஜகத்தை யடைய
உன் திருவடிகளாலே அளந்து கொண்டே நீ அன்றோ
நானோ இது செய்தேன்
அன்றியே இந்தரனோ –

நீ யன்றே நின்று நிரை மேய்த்தாய் –
கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்து
கோ லைக் கொண்டு
பசுக்களின் இன்னே போய்
அவற்றை மேய்த்தாய் நீ அன்றோ
இவ்வோபாதி கீழில் அதுவும் –

நீ யன்றே மாவா யுரம் பிளந்து –
நீ அன்றோ கேசி வாயைக் கிழித்துப் பொகட்டாய்
மாவாயுரம் பிளந்து -கேசி வாய் வலி குலையும் படி
அத்தைக் கிழித்துப் பொகட்டான் ஆய்த்து
பசு மேயா நிற்க
வந்த துரிதத்தைப் போக்கின்படி  –

மா மருதினூடு போய்த் –
பெரியவான யமளார்ஜுனங்களின் நடுவே
அவை வேர் பறிந்து விழும்படி தவழ்ந்து போய்
அவற்றைத் தப்பினாய் –

தேவாசுரம் பொருதாய் செற்று –
ஜ்ஞான ஹீனமான அசேதனங்களைப் போக்கின அதுவேயோ
சேதனரான விரோதி களையும் போக்கிற்று இலையோ
தேவாசூர சம்ப்ரமத்திலே அசூர வர்க்கத்தை
முடித்துப் பொருதாய் நீ அன்றோ
திரிபுர தஹனம் பண்ணின ருத்ரனை
இவருக்கு தோற்றுகிறது இல்லை
விஷ்ணு ராதமா பகவத -என்கிற அதுவே  காணும் தோற்றுகிறது-

————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: