மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -44-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

நெஞ்சே
உபய விபூதி யுக்தனான சர்வேஸ்வரன்
திருவடிகளை ஆச்ரயிக்கப் பார்
என்கிறார் –

———————————————————————————

உலகமும் உலகிறந்த ஊழியும் ஒண் கேழ்
அலர் கதிரும் செந்தீயும் ஆவான் -பல கதிர்கள்
பாரித்த பைம் பொன் முடியான் அடி இணைக்கே
பூரித்து என்னெஞ்சே புரி —-44—

————————————————————————————

வியாக்யானம் –

உலகமும் –
லோகங்களும் –

உலகிறந்த ஊழியும் –
காலாவஷேஷித காலமும்
சமுத்ரமும் –

ஒண் கேழ் அலர் கதிரும் –
அழகிதாக அலரா நின்றுள்ள ஒளியை யுடைத்தான
சந்திர சூர்யர்களும்
அழகிய நிறத்தை  யுடையராய்க் கொண்டு
விக்ருதராகா நின்றுள்ள சந்த்ராதித்யர்களும் -என்றுமாம் –

செந்தீயும் ஆவான் –
சிவந்த நிறத்தை உடைத்தான அக்னியும்
இவை எல்லாமுமாவான்
தனக்கு பிரகாரமாக யுடையவன்
இத்தால் ஜகதா காரத்தைச் சொல்லுகிறது –

பல கதிர்கள் பாரித்த பைம் பொன் முடியான் –
பரம பதத்திலே எழுந்து அருளி
இருக்கும் படியைச் சொல்லுகிறது
திவி சூர்ய சஹரச்ய பவேத் யிகபதுத்தா -கீதை -11-12-என்கிறபடியே
நூறாயிரம் ஆதித்யர்கள் உடைய ஒளியை யுடைத்தாய்
அநேகம் கிரணங்களைப் புறப்பட விடா நின்றுள்ள
ஸ்ப்ருஹநீயமான திரு வபிஷேகத்தை யுடையவனுடைய –

பைம் பொன் முடி
திவி சூர்ய-என்றதுவும் போந்து இருந்தது இல்லை –
அடி இணைக்கே –
அவனுடைய ஒன்றுக்கு ஓன்று ஒப்பான
திருவடிகளிலே –

பூரித்து என்னெஞ்சே புரி –
ஆனைக் கழுத்தில் இருப்பாரைப் போலே பூரணமாய்
ஹ்ருஷ்டமாய்க் கொண்டு
என் நெஞ்சே ஆஸ்ரயி
என்கிறார் –

பூரித்து –
அநாதி காலம் மறந்து இருந்த இளைப்பு எல்லாம் தீர –

பைம் பொன் முடி –
திரு வபிஷேகம் தானே திருவடிகளிலே விழ விட்டுக் கொள்ளும்
நம் கார்யத்துக்கு கடவானவன் என்று கொண்டு
க்ருதக்ருத்யரைப் போலே இரு
என்கிறார் –

—————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: