மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -6 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

கீழ்ச் சொன்ன அழகையும்
அத்தோடு ஒத்த  சேஷ்டிதங்களையும்
சேர்த்து அனுபவிக்கிறார் –

————————————————————————————

அழகன்றே ஆழியாற்கு ஆழி நீர் வண்ணம்
அழகன்றே அண்டம் கடத்தல் அழகன்றே
அங்கை நீர் ஏற்றாற்கு அலர்மேலோன் கால் கழுவ
கங்கை நீர் கான்ற கழல்  —–6-

—————————————————————————————
வியாக்யானம் –

அழகன்றே ஆழியாற்கு ஆழி நீர் வண்ணம் –
சர்வேஸ்வரனுக்கு கடலின் நீர் உடைய நிறம்  வெறும் நிறம் மாத்ரமேயோ
அழகன்றோ
திருவாழியை உடையவனுக்கு என்றுமாம் –
அப்போது
திருவாழி க்கு பரபாகமான திரு நிறம் என்றபடி
இத்தால்
திருவாழி யோபாதி  நிறமும் சிறந்து இருக்கும் என்றபடி
இந்நிறம் உடையவனுக்கு வேறொரு ஆபரணம் வேணுமோ  –

அழகன்றே அண்டம் கடத்தல் –
செயலோ வழக்கு அன்றியே இருக்கிறது
அதுவும் அரியது செய்தானாய் வருந்திச் செய்ததோ

அழகன்றே –
ஏத்த ஏழு உலகம் கொண்ட கோலக் கூத்தன்-திருவாய் மொழி -2-3-11-

அழகன்றே அங்கை நீர் ஏற்றாற்கு-
நீர் ஏற்று நின்ற நிலை சாலப் பொல்லாததாய் இருந்ததோ –

அங்கை நீர் ஏற்றாற்கு-
கொடுத்து வளர்ந்த அழகிய கையிலே நீர் ஏற்றவர்க்கு
பொல்லாக் குறள் உருவாய்ப் பொற்கையில் நீர் ஏற்று   -நாச்சியார் திரு மொழி -11-5-

அலர்மேலோன் கால் கழுவ –
ப்ரஹ்மா திருவடிகளை விளக்க –

கங்கை நீர் கான்ற கழல்  அழகன்றே –
திருவடிகள் கங்கைக்கு  காரணம் என்று
பாவனமான மாத்ரமேயோ
அழகன்றோ
திருவடிகள் பாவனமானது மாத்ரம் அல்ல
போக்யமும் என்றபடி
அதுவும் ஆச்சர்யம் ஆதல் மேன்மைக்காதல் செய்ததோ
அழகுக்கு அன்றோ -என்கை –

———————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: