முதல் திருவந்தாதி-பாசுரம் -58 -ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

ஆனபின்பு -அவ்விஷயத்தை விட்டு
நெஞ்சே
நமக்கு ஒருக்காலும் ஆறி இருக்க விரகில்லை கிடாய்
என்கிறார் –

——————————————————————————–

தொழுது மலர் கொண்டு தூபம் கையேந்தி
எழுதும் எழு வாழி நெஞ்சே பழுதின்றி
மந்திரங்கள் கற்பனவும் மாலடியே கை தொழுவான்
அந்தரம் ஒன்றில்லை யடை——58-

———————————————————————————

வியாக்யானம் –

தொழுது –
அஞ்சலி பண்ணி

மலர் கொண்டு –
அழகிய செவ்விப் பூவைக் கொண்டு –

தூபம் கையேந்தி –
தூபத்தைக் கையாலே தரித்து –

எழுதும் –
உஜ்ஜீவிப்போ ம்

எழு-
கடுக எழுந்திரு
ஒருப்படு –

வாழி நெஞ்சே-
நெஞ்சே -உனக்கு இந்த சம்ருத்தி நித்யமாக செல்லுக –

பழுதின்றி –
குருகுல வாஸம் பண்ணிப் பழுது விழக் காண்கை –
முதலிலே சொல்லில் உத்பத்தி தோஷமேயாய் ஆயிற்று இ றே
கிடந்தானை கண்டேறுகை அன்றிக்கே
சந்தை இட்டுக் கற்கை –

பழுதின்றி -மந்திரங்கள் கற்பனவும் -மாலடியே கை தொழுவான் –
நாம் திரு மந்த்ரம் தன்னில் வாசனை பண்ணுகிறது
பழுதின்றி மாலடியிலே   கை தொழுகைக்காக –
விச்சேத சங்கை வாராத படி சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளிலே நித்ய கைங்கர்யம் பண்ணுகைக்காக

அந்தரம் ஒன்றில்லை யடை-
ஆனபின்பு நமக்கு ஆறி இருக்க அவசரம் இல்லை
கடுகச் சென்று கிட்டு –

——————————————————————————————-

பொய்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: