Archive for April, 2014

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் –அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம்-அவதாரிகை –ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

ஸ்ரீ பராசர பட்டார்ய ஸ்ரீ ரங்கேச புரோஹித
ஸ்ரீவத் ஸாங்க ஸூதா ஸ்ரீமான் ஸ்ரேயசே மே அஸ்து பூயஸே

வந்தே கோவிந்த தாதௌ முநிமத மநவை லஷ்மணார்யம்-மஹாந்தம்
த்யாயேயம் யாமுநார்யம் மம ஹ்ருதி தாநவை ராமமேவாபியாயாம்
பத்மாஷம் ப்ரேஷிஷீய ப்ரதமமபி முநிம் நாதமீடே சடாரிம்
ஸ்தௌமி ப்ரேஷேய லஷ்மீம் சரணம சரண ஸ்ரீ தரம் சாம்ச்ரயேயம்

ஓம் நமோ கஜவக்த்ராத்யை பாரிஷத்யை ப்ரசாஸதே
ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஸே நான்யே ஸூ த்ரவத்யா ஸமே யுஷே

நமோ நாராயணாயேதம் கிருஷ்ண த்வைபாய நாத்மகே
யதாமுஷ்யாயணா வேதா மகா பாரத பஞ்சமா

ஜாதோ லஷ்மண மிஸ்ரா ஸம்ச்ரய தநாத் ஸ்ரீ வத்ஸ சிஹ்நாத்ருஷே
பூ யோ பட்டபரா சரேதி பணித ஸ்ரீரங்க பர்த்ரா ஸ்வயம்
ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்கபதி ப்ரஸாதத்ருஷயா ஸ்ரீ ரங்க நாதாஹ்வய
ஸ்ரீ ரங்கேச்வர காரிதோ விவ்ருணுதே நாம் நாம் ஸஹஸ்ரம் ஹரே

சம்சாரோ அய்ம பண்டிதோ பகவதி ப்ராகேவ பூய கலௌ
பூர்ணம் மன்யதமே ஜானே ச்ருதிசிரோ குஹ்யம் ப்ருவே சாஹசாத்
தாத்ரா ஸ்தோத்ர மிதம் பிரகாசயதிய ஸ்துத்யஸ்ஸ யஸ்தா வுபௌ
வியாச காருணிகோ ஹரிஸ்ஸ ததிதம் மௌர்க்யம் சஹேதாம் மம

அர்த்தே ஹரௌ ததபிதாயிநி நாமவர்கே
தத் வ்யஞ்ஜகே மயி ச பந்த விசேஷ மேத்ய
ஸேவதவமேததம்ருதம் இஹ மா ச பூவன் –

——————————————————————————————————————————————–

மஹா பாரத ஸாரத்வாத் ரிஷிபி பரிகாநன
வேதாசார்ய ஸமா ஹாராத் பீஷ்மோத்க்ருஷ்ட மதத்வத
பரிக்ரஹாதிசயதோ கீதாதியைகார்த்தஸ்ஸ ந
ஸஹஸ்ர நாமாத்யாய உபாதேய தமோ மத

தேவோ நாம ஸஹஸ்ரவான் -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம் –
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய் துணை மலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் பேர்கள் ஆயிரத்தாய் தமியனேன் பெரிய வப்பனே –திருவாய் 8-1-10-
தமர் உகந்தது எப்பேர் அப்பேர் –

—————————————————————

கிமேகம் தைவதம் லோகே -பவத பரமோ மத –ஒப்பற்ற தெய்வம் யார்
கிம்வாபி ஏகம் பராயணம் -பவத பரமோ மத –அடையத் தக்க பிராப்யம் எது
ஆக பிராப்யம் பற்றி முதல் இரண்டு கேள்விகள் –

ஸ்துவந்த கம் -பவத பரமோ மத -யாரை குண சங்கீர்த்தனம் பண்ணி பூஜித்து
கம் அர்ச்சந்த மாநவா சுபம் ப்ராப்நுயு -பவத பரமோ மத -யாரை பக்தியுடன் உபாசித்து இஹ பர இன்பங்கள் அடைகிறார்கள் –
கோ தர்மஸ் சர்வ தர்மாணாம் -பவத பரமோ மத -தேவரீர் ஸ்வீகரித்த மேலான தர்மம் எது –

கிம் ஜபன் முச்யதே ஜந்து ஜன சம்சார பந்தநாத் -பவத பரமோ மத -எந்த மந்திர ஜபத்தால் பந்தம் அறும்
இவை உபாயம் பற்றிய நான்கு கேள்விகள்

பவத பரமோ மத -உமது அபிப்ராயத்தால் –ப்ரியதமமான பலனையும் ஹிததமமான உபாயத்தையும் கேட்கிறார்

ஆறாவது கேள்விக்கு பீஷ்மர் பதில் முதலில்
ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவம் அநந்தம் புருஷோத்தமம்
ஸ்துவன் நாம ஸ்ஹஸ்ரேண புருஷ ஸததோத்தித
பழுதே பகலும் போயின என்று அஞ்சி அழுதேன் –
அசந்நேவ ஸ் பவதி –

அடுத்து 3/4 கேள்விகளுக்கு பதில்
தமேவ சார்ச்யந்நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம்
த்யாயன் ஸ்துவன் நமஸ் யம்ஸ்ஸ யஜமாநஸ்த மேவச –சர்வ துக்காதி கோ பவேத்
ஜப ஆலம்பனம்-ஸஹஸ்ர நாமம்
பக்த்யா அர்ச்சயன்
பக்த்யா த்யாயன்
பக்த்யா ஸ்துவன்
பக்த்யா நமஸ்யன்
அச்சுதா அமரர் ஏறே –என்னும் இச்சுவை
பக்திஸ்ஸ ஜ்ஞான விசேஷ –
சார்வே தவ நெறிக்கு தாமோதரன் தாள்கள் -திருவாய் -10-4-1-
வணக்குடை தவ நெறி -1-3-5-
ஸ்ததம் கீர்த்தயந்தோமாம் நமஸ் யந்தஸ் சமாம் பக்த்யா -ஸ்ரீ கீதை -9-14
மன்மநாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு -ஸ்ரீ கீதை -9-4
காரணந்து த்யேய
கண்ணன் கழலினை நண்ணும் மனம் உடையீர் எண்ணும் திருநாமம் திண்ணம் நாரணமே —
நாரணன் எம்மான் பாரணங்காளன் வாரணம் தொலைத்த காரணன் தானே –
தானே யுலகெல்லாம் -தானே படைத்திடந்து தானே யுண்டுமிழ்ந்து தானே யாள்வானே
தமேவம் வித்வான் அம்ருத இஹ பவதி
ப்ரஹ்ம வித் ஆப்நோதி பரம்
யஜ்ஞென தானேன தபஸா நோசகேன-
வியாசரும் -ஆலோத்யா சர்வ சாஸ்த்ராணி விசார்யச புன புன
இதமேகம் ஸூ நிஷ்பந்தம் த்யேயோ நாராயணஸ் சதா –
ஆலம்பனம் -கூராழி வெண் சங்கேந்தி
வேர் சூடுமவர் மண் பற்று கழற்றாதாப் போலே
ஜ்ஞானியை விக்ரஹத்தோடே ஆதரிக்கும் –

தர்மரின் மூன்றாவது கேள்விக்கு -கம் ஸ்துவந்த –
பீஷ்மர் –
தமேவ சார்ச்யந்நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம்
த்யாயன் ஸ்துவன் நமஸ் யம்ஸ்ஸ யஜமாநஸ்த மேவச –
அநாதிநிதனம் விஷ்ணும் சர்வலோக மகேஸ்வரம்
லோகாத் யஷம் ஸ்துவன் நித்யம் சர்வ துக்காதிகோ பவேத் –
ப்ரஹ்மணயம் சர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகாநாம் கீர்த்தி வர்த்தநம்
லோகநாதம் மஹத் பூதம் சர்வ பூத பவோத் பவம் –
10 அடை மொழிகள்
1-அநாதிநிதனம் -ஆதி அந்தம் இல்லாதவன் -தேச கால வஸ்து பரிச்சேதன்
2-விஷ்ணும் -வ்யாப்தி
3-சர்வலோக மகேஸ்வரம்
4-லோகாத் யஷம் -அனைத்தையும் கண்களால் காண்பவன்

5-ப்ரஹ்மணயம் -வேத பிரதிபாத்யன்
6-சர்வ தர்மஜ்ஞம் –
7-லோகாநாதம்
8-மஹத் பூத்
9-கீர்த்தி வர்த்தநம்
10- சர்வ பூத பவோத் பவம் -ஆதி காரணன் –
ஸ்துவன் நித்யம் சர்வ துக்காதிகோ பவேத் -ஸ்துவந்த கம் கேள்விக்கு இப்படி பீஷ்மர் பதில் அருளுகிறார்
யதாததாவபி குண சங்கீர்த்த்தனம் குர்வன்-ஏதோ ஒரு முறையில் திவ்ய நாம திருக் குணங்களைப் பாடுதல் –

இனி ஐந்தாம் கேள்விக்கு -கோ தர்ம சர் தர்மாணாம் -பதில்
ஏஷ மே சர்வ தர்மாணாம் தர்மோதி கதமோ மத ‘
யத் பக்த்யா புண்டரீ காஷம் ஸ்தவைரச் சேன்நரஸ் ஸதா –
ஏஷ -மேலே சொல்லப்பட்ட அர்ச்சன ஸ்தவ நாதிகளால்-அன்புடன் பூஜிக்கை –
அதிகதம -மிகச் சிறந்த தர்மம்
யத் பக்த்யா -ப்ரீதி உட் கொண்ட -ஸூ ஸூகம் கர்த்தும் அவ்யயம் –
அர்ச்சேத் -ஆராதிப்பவன்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்
சதா -கால தேச சுத்தி வேண்டா
அபஹத பாப்மா -அமலன் -விமலன் -நிமலன் -நின்மலன் –
அவன் திரு உள்ளம் உகந்து -விதி வாய்க்கின்று காப்பாரார் –
ஸ்வாராதன் –
கலௌ சங்கீர்த்ய கேசவம் –

அடுத்து கிம் வாப்யேகம் பராயணம் –உபேயம் பற்றி கேள்விக்கு பதில் –
1-பரமம் யோ மஹத் தேஜ–பரம் -மஹத் இரண்டு விசெஷணங்கள்-கோடி சூர்ய சம ப்ரப-
2- பரமம் மஹத் தப -தப -நியந்தா பொருளில்
பீஷாஸ்மாத் வாத பவதே பீஷோ தேதி ஸூர்ய
3-பரமம் மஹத் ப்ரஹ்ம -ஸ்வரூப ப்ருஹத்வம் குண ப்ருஹத்வம் –
ப்ரஹ்மணத்வம் -தன்னை கிட்டியவரை தன்னைப் போலே பெரிதாக்க வல்லவன் –
4-பரமம் பராயணம்
5-பவித்ரானாம் பவித்ரம்
மாதவன் என்று ஓத வல்லீரேல் தீதொன்றும் சாரா
வாயினால் பாடி -..போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும்

ஹரிர் ஹரதி பாபானி
தத்யதா இஷீக தூல மக்நௌ ப்ரோதம் ப்ரதூயதே -சாந்தோக்யம்
பவித்ரங்களுக்கும் பவித்ரம் அவனே
6- மங்களா நாஞ்ச மங்களம் –

இனி கிமேகம் தைவதம் லோகே -முதல் கேள்விக்கு பதில் –

தைவதம் தேவதா நாம் ஸ -என்று தொடங்கி
மனிதர்க்குத் தேவர் போலே தேவர்க்கும் தேவாவோ -திருவாய் -8-1-5-
லோக ப்ரதானச்ய – ஜகன்நாதச்ய
சர்வ பாபபயாபஹம் நாம சஹச்ரம்
ஸ்ருணுமே-கேள் -தர்மா -தட்டி எழுப்பி சொல்கிறார் பீஷ்மர்
கௌணாநி -குண செஷ்டிதங்கள்
விக்யாதாநி -பிரசித்தமானவை
ரிஷிபி -சநகர் நாரதர் போல்வார்
பரிகதாநி -எல்லா திக்குகளிலும் அத்யந்த சிநேக பக்திகளுடன் பாடப்பட்டவை
பூதயே -வாழ்ச்சியின் பொருட்டு
பூ சத்தாயாம்
கடல் வண்ணன் பூதங்கள் -திருவாய் -5-2-1-
மஹாத்மநா-தனக்கும் தன தன்மை அறிவரியான் –
அஹம் வேதமி மகாத்மா
அப்ரமேயம் ஹி தத்தேஜ –
கிம் ஜபன் முச்ச்யதே உபோத்காதம்
பத்தோ முச்யேத பந்த நாத்யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதநம் -என்று
சம்சார பந்தம் நிவ்ருதியும்
ப்ரஹ்ம பிராப்தியும்
பலமாக சொல்லி முடிகிறது
யதோபாசனம் பலம்
சூழ்ந்து இருத்து ஏத்துவர் பல்லாண்டு -பல்லாண்டு இங்கே -அதே பலன் அங்கும்

———————————————————————————————

அனுஷ்டுப் சந்தஸ் -32 உயிர் எழுத்துக்கள் கொண்ட ஸ்லோகங்கள்
தேவதை –தேவகி நந்தனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் -சக்தி
அம்ருதாம்சூத்பவோபாநு -சந்திர வம்சத்தில் உதித்த சூர்யன் -குல விளக்கு – பீஜம் -ஆதாரம் -மூல காரணம்
த்ரிசாமா -சாம ருக்குகளால் பாடப் பட்டவன் -எனபது ஹிருதயம்
சாந்தி அடைவது -பலன் -எல்லா தோஷ நிவாரணம் -ப்ரஹ்ம பிராப்தி –
உத்பவ ஷோபணோ தேவ -எனபது இதின் உயர்ந்த மந்த்ரம் –
சங்க ப்ருந் நந்தகீ சக்ரீ -இதுக்கு கீலகம் -அச்சாணி
இதின் கவசம் -காப்பு -த்ரிசாமாசாமக
யோநி கர்ப்பம் -ஆநந்தம் பரப்ரஹ்ம எனபது
ருதுஸ் ஸூதர்சன கால -எனபது திக்குகளை அடக்கிய பரப்பு
ஸ்ரீ விஸ்வ ரூபம் தான விஷயம்
ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு கைங்கர்ய ரூபே சஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோக

———————————————————————————————————————-

திரு நாமத் தொகுப்பு
1—பரதவ பரமான திரு நாமங்கள் -1-122
1-1-வ்யாப்தி -சர்வேஸ்வரத்வம்-1-4
1-2-சர்வ சேஷித்வம் -5-9
1-3-தோஷம் தட்டாத பரமாத்மா -10-11
1-4-முக்தர்களுக்கு பரம கதி -12-17
1-5-முக்திக்கு உபாயம்-18-19
1-6-சேதன அசேதன நியாமகன் -20
1-7-சமஸ்த இதர விலஷணன் -21-65
1-8-த்ரிவிதசேதன வ்யதிரிக்தனும் நியாமகனும் 66-88
1-9-உபாய உபேய ஸ்வரூபி -89-100
1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122
2—வ்யூஹ நிலை பரமான திரு நாமங்கள் -123-146-
3—விபவ நிலை பரமான திரு நாமங்கள் -147-
3-1–விஷ்ணு அவதாரம் -147-152
3-2- வாமன அவதாரம் -153-164
3-3-துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலனம் -165-170-
3-4-பர வ்யூஹ விபவ மூன்றுக்கும் பொதுவான ஞான பலாதி ஆறு குணங்கள் உள்ளமை சொல்வது -171-181
3-5-குணங்களுக்கு ஏற்ற செயல்களைச் சொல்வது -182-186
3-6- ஹம்சா அவதாரம் -187-194-
3-7- பத்ம நாப அவதாரம் -195-199
3-8-நரசிம்ம அவதாரம் -200-210
3-9-மத்ஸ்ய அவதாரம் -211-218
3-10- உபநிஷத் பிரதிபாத்ய விராட் ஸ்வரூபம் -226-247-
3-11-சித் அசித் இவைகளாலான ஐஸ்வர்ய பூர்த்தி -248-271
3-12-விஸ்வரூபம் -272-300
3-13-வடபத்ர சாயி -301-313-
3-14-பரசுராம ஆவேச சக்தி அவதாரம் -314-321
3-15-கூர்ம அவதாரம் -322-327
3-16-பர வாசுதேவன் -குண வாசகம் -333-344
3-17–பரவாசுதேவன் -ரூப வாசகம் -345-350
3-18-பர வாசுதேவன் -விபூதி -351-360
3-19-பரவாசுதேவன் -லஷ்மி பதித்வம் -361-379
3-20-சேதனர் உடன் இணைந்து இருக்கும் ஒட்டின்மை -380-384
3-22-தருவ -385-389
3-23-ஸ்ரீ ராம அவதார -390-421
3-24-கல்கி -422-436
3-25-ஜ்யோதிர் மண்டல பிரவ்ருத்தி தர்ம ப்ரவர்தகன் -437-445
3-26-யஞ்ஞ ஸ்வரூபன் 446-450-
3-27-நர நாராயண -451-457
3-28- அலை கடல் காய்ந்த -458-470
3-29-தர்ம சாஸ்திர -471-502-
3-30-ஸ்ரீ ராம தர்ம ராஷகன் -503-513
3-31-பாகவத சாத்வத ரஷகன் -514-519-
3-32-கூர்ம -520-521-
3-33-அநந்த சாயி -522-523-
3-34-பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-
3-35-கபில -அம்ச அவதாரம் -529-538
3-36- வராஹ -539-543-
3-37-சுத்த சத்வ ஸ்வரூபி -544-568
3-38-நாராயண -569-574-
3-39-வியாச -575-589
3-40-தர்மப்படி பலன் அளிப்பவன் -590-606-
3-41-ஸ்ரீ சம்பந்த மங்கள ப்ரதன் -607-629
3-42-அர்ச்சாவதார -630-696

4-1- கிருஷ்ண அவதாரம் -697-786
4-2-புத்த அவதாரம் -787-810
4-3- சிஷ்ட பரிபாலனம் -811-825
4-4-அனுபிரவெச ரஷனம் -826-838
4-5- அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை உடையவன் -839-848
5-1-இமையோர் தலைவன் -849-850
5-2-யோகியர் தலைவன் -851-854
5-3-யோகத்தில் இருந்து நழுவியவரை உத்தரிப்பவன்
5-4-துஷ்டர்களை நிக்ரஹிப்பவன் -862-870
5-5-சாத்விகர் தலைவன் -871-880
5-6-அர்ச்சிராதி  -881-891
5-7-மோஷ ஆநந்தம் தருபவன் -892-911
5-8- கஜேந்திர மோஷம் -912-945
6- பகவான் செய்யும் செயல்களின் பிரயோஜனம் -946-992
7-திவ்ய ஆயுதங்கள் ஏந்திய திவ்ய மங்கள விக்ரஹ யுக்தன் -993-1000

————————————————————————————

நான்கு இடங்களில் உள்ள  இரண்டு திரு நாமங்கள்

பிராணத–66–322-409-956

66-பிராணத-த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த -திரு நாமம்
பிராணனைக் கொடுப்பவன் –
தன்னை நித்ய அனுபவ சக்தி கொடுப்பவன்
தனியேன் ஆர் உயிரே-10-10-1-உன் சுவட்டை அறிவித்து
சுவட்டை சுவையை பிரித்தாளும் முடியாதபடி
குணா விஷ்காரத்தாலே -தரிப்பித்தவனே –

322-பிராணத-கூர்ம அவதார திரு நாமம்
உயிர் அளிப்பான் -பலம் உள்ளவன் -அநந்த பல சக்த்யே -மந்தர பர்வதம் தாங்கி
அமரர்கட்கு அன்று ஆரமுதூட்டிய அப்பன் -3-7-5- –

409-பிராணத -ஸ்ரீ ராமாவதார திரு நாமம்
உயிர் அளிப்பவன் -அகாலபலி நோ வ்ருஷா –
உலகங்கள் உய்ய செருவிலே அரக்கர் கோனைச் செற்ற நம் சேவகனார் -திரு மாலை -11

956 -பிராணத
உயிர் அளிப்பவன்
சப்தாதி விஷயங்களால் ஆத்மா நாசம் அடைதாரை உஜ்ஜீவிப்பவன்
நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன் -1-7-5-

—————————————————————————

நிவ்ருத்த்மா -231-453-604-780
231
விராட் ஸ்வரூபம் -உத்கதம் ஸ்வரூபம் யஸயஸ்-சர்வோத் க்ருஷ்டன் –
பராத்பரம் யன் மகாதோ மஹாந்தம் –
பராத்பரன் –
453-
நர நாராயணன் -தர்மம் தந்தை மூர்த்தி தாய்
நாராயணன் பரம விரக்தன் வைராக்யத்துக்கு இருப்பிடம்
நிவ்ருத்தமான மனதை உடையவன்
திரு மந்த்ரம் நிவ்ருத்தி தர்ம பரம்
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் நர நாராயணனே -பெரிய திரு -3-8-1-
எங்கு ஆனும் ஈது ஒப்பதோர் மாயம் உண்டோ நர நாராயணனாய் யுலகத்து அற நூல்
சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1
நாமம் ஆயிரம் ஏத்த நின்ற நாராயணா நரனே -நாச்சியார் திருமொழி -2-1-
604-
நிவ்ருத்தி தர்மம் ப்ரபன்னன் -புனராவ்ருத்தி இல்லாத தன லோகம் அளிக்கிறான்
ஜ்க்னானி தனது ஆத்மாவாக கொண்டு
ஆழியான் அருள் தருவான் விண்ணுலகம் தருவானே விரைகின்றான் -திருவாய் -10-6-3-
780-
லோக சேமத்துக்காக செயல் செய்பவன் –
வரம்பில்லாத மாயை மாய வரம்பிலாத கீர்த்தியாய் -திருச்சந்த -96

—————————————————————————————————————————————–

மூன்று  இடங்களில் உள்ள பதினொன்று   திரு நாமங்கள்

1—அச்யுத -101-319-557-
அச்யுத -101-ஆஸ்ரித வத்சலன் –
அச்சுதன் அமலன் என்கோ -3-4-5-
ஆபிமுக்யம் -பற்றி உண்டாரை நழுவ விடாதவன்
மித்ரா பாவேன சம்ப்ராப்தம் நத்யஜேயம் கதஞ்சன –தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் –
அச்யுத -319-
அவதரித்து தன் நிலையில் நின்று நழுவாதவன் –
தன்னைப் பற்றியவரை நழுவ விடாதவன்
அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயர் தம் கொழுந்தே –திரு மாலை -2
அச்யுத -557-சுத்த சத்வ ஸ்வரூபி –
ஸ்வா பாவிக ஈஸ்வரன் – -சர்வேஸ்வரன்
வீவில் இன்பம் மிக எல்லை நிலஜ்ந்த நம் அச்சுதன் -4-5-3-

—————————————————————————————————————-

2–அஜ -96-206-524-
அஜ -96
உபாய ஸ்வரூபி
அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி இஷ்ட பிராப்தி
சர்வ பாபேப்யோ மோஷயிஷ்யாமி
அருள் என்னும் ஒள் வாள் உருவி வெட்டிக் களைபவன்
என் தன் மெய் வினை களைந்து நல ஞானம் அளித்தவன் –
பிறப்பிலி -அகாரத்தால் சொல்லப் படுபவன்

அஜ -206- நரசிம்க அவதாரம்
ஸ்தம்பம் -உள்ளே இருந்து தோற்றி –நம் போல் பிறவாதவன் –
அளந்திட்ட தூணை அவன் தட்ட ஆங்கே வளர்ந்திட்டு வாள் உகிர்ச் சிங்க வுருவாய் -பெரியார் திரு மொழி -1-6-9-
இரணியன் தூண் புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றிய சிங்கப் பிரான் -2-8-9-
அநேக சித் -அநேகரையும் வென்றவன்
524
பிரணவ ஸ்வரூபி –
அகார வாச்யன்
அழிவற்ற –
ஆதியாதி யாதி நீ சோதியாக சோதி நீ ஆதியாகி ஆயனாய மாயனே -திருச் சந்த -34/34

—————————————————–

3–பிராண -67-321-408-
பிராண -67-
த்ரிவித சேத்னரில் வாயாவ்ருதன் -அவர்கள் ஸ்வரூபம் ஸ்திதி பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி இவன் அதீனம் –
உயிராக இருப்பவன்
ஒத்தார் எப்பொருட்கும் உயிராய் -2-3-2-
321-அவதாரத்திலும்
அடியார்க்கு ஜீவநாடி –
ஓர் உயிரும் ஆனாய் -6-9-7-
408-ஸ்ரீ ராமபிரான் திருநாமம் –
எல்லாரையும் எல்லா வற்றையும் உய்வ்விப்பவன்
என்னாவியை நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதனை -1-7-5-
நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் -7-5-1-

——————————————————————————————-

4-பத்ம நாப -48-198-347-
48-சமஸ்த இதர வி லஷணன் –
கொப்பூழில் எழு கமலப் பூ அழகன் -நாச் -11-2-
பூவில் நான் முகனைப் படைத்த தேவன் எம்பெருமான் -2-2-4-
198- ஸ்ரீ விஷ்ணு பரமான திரு நாமம்
தாமரைப் யுந்தி தனிப் பெரு நாயகன் -திருவாசிரியம் -1
347-ரூப வாசக திருநாமம்
அயனைப் படைத்த எழில் உந்தி -அமலனாதி –

———————————————————————-

5-மாதவ -73-169-741-
73- த்ரிவித சேதன வ்யதிரிக்த-நியாமகன் –
திரு மகளார் தனிக் கேள்வன்
திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன்
அகலகில்லேன் இறையும்
வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவன்
அமுதில் வரும் பெண்ணமுது கொண்ட மாதவன்
169-துஷ்ட நிக்ரக இஷ்ட பரிபாலனம்
ஞான பரதன்
கற்கும் கல்வி நாதன் -5-6-2-
அறியாதன அறிவித்த அத்தா -2-3-2-
741-கிருஷ்ண பரமான திரு நாமம்
மலர் மகளுக்கு அன்பன்
திருமகளார் தனிக் கேள்வன்
மா மாயன் மாதவன் வைகுந்தன்
மா -மௌநம்
தா -த்யானம்
வ -யோகம் -இவற்றால் சாஷாத் கரிக்கப் படுமவன் –

———————————————————————————————

6-வஸூ-105–271–701-
105-ஆஸ்ரித வத்சலன் –
எண்ணிலும் வரும் -என் பேரைச் சொன்னாய் –
அனுகூல லேசம் உள்ளார் உடனும் அன்புடன் வசிப்பவன் -271-
271–ஐஸ்வர்ய பூர்த்தி –
தனம் உள்ளவன் -வைத்த மா நிதி
வா ஸூ தேவஸ் சர்வம்
உண்ணும் சோறு —எல்லாம் கண்ணன்
தன்னைத் தந்த கற்பகம் -2-7-1-
தனம் மதியம் தவ பாத பங்கஜம்
701-கிருஷ்ண பரமான திரு நாமம் –
ஸலோகாநாம் ஹிதார்த்தாய ஷீரோதே வஸதே பிரபு
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேந -நாக பர்யங்கே முத்ஸ்ருஜ்ய ஹ்யாகதோ மதுராம் புரிம் –
பார் கடலில் பையத் துயின்ற பரமன் பயில வினிய நம் பாற்கடல் சேர்ந்த பரமன் -3-7-1-

———————————————-

7-வாஸூ தேவ –333–700–714-
333- பர வா ஸூ தேவ குணா வாசகம்
எங்கும் வசிப்பவன் -வ்யாபக திரு நாமம் -த்வாதச அஷரி-
சர்வம் வசதி -இவன் இடம் எல்லாம் உள்ளன
சர்வத்ர வசதி -இவன் எங்கும் வசிக்கிறான்
அந்தர் பஹிச்ச தத் சர்வம் வ்யாப்ய நாராயண ஸ்த்தித
தேவு -திவு -க்ரீடாயாம் – லீலையாக நடத்துபவன் -ரமிப்பவன்
உலகங்களுமாய் இன்பமில் வெநநரகமாகி இனிய நால்வன் சுவர்க்கங்களு மாய்
மன் பல் உயர் களுமாகிப் பல பல மாய மயக்குகளால்
இன்புறும் இவ்விளையாட்டுடையான் -3-10-7-
தேவன் -தேஜஸ் -விளக்கமுற்று
ஆர்ந்த ஜ்ஞானச் சுடராகி அகலம் கீழ் மேல் அளவிறந்து நேர்ந்த வுருவாய் அருவாகும் இவற்றின் உயிராம் நெடுமாலே -1-5-10-
உன் தன பொய் கேட்டு நின்றேன் வாசுதேவா உன் வரவு பார்த்தே -பெருமாள் திருமொழி -6-1-
700-கிருஷ்ண அவதார பரமான திரு நாமம் –
வாஸூ தேவ புத்திரன்
எங்கும் உளன் கண்ணன் –
மற்பொரு தோளுடை வாசு தேவா -பெருமாள் திருமொழி -6-6-
714-
கூசி நடுங்கி யமுனை யாற்றில் நின்றேன் வாசுதேவா உன் வரவு பார்த்தே -பெருமாள் திருமொழி -6-1-
வாசுதேவ தேவகி குழந்தை -யோகிகளுக்கு பர தத்வம்
மதுரா பெண்கள் மன்மதன் -மல்லர்களுக்கு இடி கம்சனுக்கு மிருத்யு

————————————————————————

8-வீரஹா -168–747-927-
168-துஷ்ட நிக்ரஹ இஷ்ட பரிபாலனம்
வீரர்களையும் கொள்பவன் -பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளான தர்க்க சூரரை வெல்பவன்
சாருவாக மதம் நீறு செய்து யாதவ மதத்தை மாய்த்த பெரு வீரர் -ஆர்த்தி -29 எம்பெருமானாரை நினைப்பூட்டும்
747-கிருஷ்ண பரமான திரு நாமம்
பேய் முலை உண்டு சகடம் பாய்ந்து மருதிடைப் போய் முதல் சாய்த்து புள் வாய் பிளந்து களிறட்ட தூ முறுவல் பிரான் -5-3-8-
வெந்திறல் வீரரின் வீரர் ஒப்பார் -பெரிய திருமொழி -2-8-2-
927-கஜேந்திர மோஷ பரமான திரு நாமம்
எம்பிரான் ஏழையேன் இடரைக் களையாயே -பெரியாழ்வார் -5-1-9-
அடியேன் இடரைக் களையாயே -பெரிய திருமொழி -1-10-1-

—————————————————————————-

9-விஷ்ணு -2-259-663-
2-எங்கும் வியாபித்து உள்ளவன்
ஸ்வ விபூதி பூதி பூதம் சித் அசிதாத்மகம் சர்வம் விசதி இதி
யாவையும் யாவரும் தானாய்-
விச்வம் -பூர்த்தியில் நோக்கு விஷ்ணு வ்யாப்தியில் நோக்கு
பரந்த தண் பரவையுள் நீர் தொறும் பரந்துளன் பரந்த வண்டமிதென -1-1-10-
259-ஐஸ்வர்ய பூர்த்தி -எங்கும் தானாய் -நாங்கள் நாதனே -1-9-9-
663-சர்வ சகதீசன் -என்னைக் கொண்டு என் பாவம் தன்னையும் பாறக் கைத்து
எமர் எழு எழு பிறப்பும் மேவும் தன்மையன் ஆக்கினான் வல்லன் எம்பிரான் விட்டுவே -2-7-4-

——————————————————————————

10–ஸ்ரீ மான் -22-180-222
அழகியவன் –
இமையோர் பெருமான் அரி பொங்கிக் காட்டும் அழகு -நான் திரு -21
அழகியான் தானே அரி யுவன் தானே -நான் -திரு 22
-180-திவ்ய ஆபரண செல்வம்
உள்ளே வெண் பல் இலகு சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் கொண்டல் வண்ணன்
சுடர் முடியன் நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவனே -8-8-1-
222-தாமரைக் கண்ணன் -மத்ஸ்ய கமலா லோசன
மீனாய் ஆமையாய் –கார் வண்ணனே –கமலத் தடம் கண்ணன் -5-1-11
மீனாகி மானிடமாம் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தன் -2-8-5-

——————————————————————————-

11-சத்ய -107-213-873-
107-ஆஸ்ரித வத்சலன்
சத்துக்களுக்கு அனுகூலன்
213-மத்ஸ்யாவதார பரமான திருநாமம்
நாளும் தன மெய்யர்க்கு மெய்யனே -9-10-6
மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் -9-10-7
873-சத்வ குணத்தை வளர்ப்பவன் –
திரு மெய் மலையாளா -பெரிய திருமொழி -3-6-9-சத்யகிரி ஈசன் –
மெய் வண்ணம் நினைந்தவர்க்கு மெய்ந்நின்ற வித்தகன் -பெரிய திருமொழி -5-6-9

———————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் –891-1000-அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

6-முக்தனுக்கு மோஷானந்தம் தரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதன் பரமான திரு நாமங்கள் -892-911-

892-அக்ரஜ
முன்னே விளங்குபவன் -பர்யங்க வித்யை
தேவிமாராவார் திரு மகள் பூமி ஏவ மற்று அமரர் ஆட்செய்வார் –வான் உயரின்பம  மன்னி வீற்று இருந்தாய் -8-1-11-

893-அநிர் விண்ண-
துயர்  அற்றவன் -துயர் அறு சுடர் அடி தொழுது எழு -1-1-1-
சோம்பாது இப் பல்லுலகை எல்லாம் படைவித்த வித்தா -முன்பே 436-பார்த்தோம்
சேதனனை துயர் அறச் செய்வதில் சதா முயற்சி யுடையவன்

894-சதா மர்ஷீ
பொறுமை உள்ளவன் -எல்லா  கைங்கர்யங்களையும் முக்தன் பாரிப்பு எல்லாம் அடங்க செய்வதை பொறுமை உடன் ஏற்றுக் கொள்பவன்
உற்றேன் உகந்து பணி செய்து உனபாதம் பெற்றேன்  ஈதே இன்னம் வேண்டுவது எந்தாய் -10-8-10-

895-லோகாதிஷ்டானம்-
உலகங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாய் இருப்பவன் -இவற்றைத் தாங்குபவன் -இங்கு நித்ய விபூதியை குறிப்பிடுகிறது –
வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டு கொள் என்று வீடு தரும் ஆழிப் பிரான்-3-9-9-

896-அத்புத –
அத்புதமாய் உள்ளவன் -அத்புதம் -என்றும் பாடம்
அப் பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா அமுதமே    –
சதா பஸ்யந்தி சூரய –
பண்டு இவரைக் கண்டு அறிவது எவ் ஊரில்  யாம் -பெரிய திரு மொழி -8-1-9-
கண்டவர் தம் மனம் வழங்கும் கண்ண புரத் தம்மான்
இன்னார் என்று அறியேன் அன்னே ஆழியோடும் பொன்னார் சார்ங்கம் உடைய அடிகளை 
இன்னார் என்று அறியேன் -பெரிய திரு மொழி -10-10-9-
அற்புதன் நாராயணன் -8-6-10-

897-சநாத்-
அனுபவிக்கப் படுபவன் -அஹம் அந்நாத-
விழுமிய முனிவர் விழுங்கும் கோதிலின்  கனி  -2-3-2-
எனக்கு ஆராமுதானாய் -10-10-5-

898-சநாதநதம –
மிகப் பழைமை யானவன்
ஆண்டு ஊழி ஊழி தோறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என்னாரா வமுதமே-2-5-4-
வைகல் தோறும் என் அமுதாய வானேறே -2-6-1-

899-கபில –
விளக்கமுற்றவன் -காள மேகம் மின்னல் போலே பிராட்டி உடன் -ஒளி மயமான பரம பதத்தில் –
கோட்டிய வில்லோடு மின்னு மேகக் குழாம் -9-5-7-

900-கபிரவ்யய –
அழிவில்லா ஆனந்தம் அனுபவிப்பவன்
பெரிய சுடர் ஞான இன்பம் -10-10-10-

901-ஸ்வஸ்தித –
மஹா மங்களங்களைக்  கொடுப்பவன்
ஸ்ரீ பாஷ்யம் -சம்ஸார அக்நி விதிப நவ்ய பஹத ப்ராணாத்ம   சஞ்சீவிநீ -ப்ரஹ்ம ஞானம் உள்ளவனே சத் -என்பர்
அசந்நேவச பவதி -அசத் ப்ரஹ்மேதி வேத சேத் அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத் வேத -சந்த மேநம்   ததோ விது-தைத்ரியம்
இந்த மெய் ஞானம் அருளி பரம பதம் பேற்றையும் அளிப்பவன்
உயர் வினையே தரும் ஒண் சுடர்- 1-7-4-
பீதக வாடைப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து போதில் கமல வன்னெஞ்சம் புகுந்தான் -பெரியாழ்வார் -5-2-8-

902-ஸ்வஸ் திக்ருத் –
மஹா மங்களத்தை செய்பவன்  –
ஸோஅஸ்நுதே சர்வான் காமான் சஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சித –
முக்தர்களுக்கு போக மகிழ்ச்சி அளிப்பவன்
முட்டில் போகத்தொரு தனி நாயகன் -3-10-3-

903-ஸ்வஸ்தி –
தானே மங்கள ரூபமாக இருப்பவன் –
என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே
செங்கனி வாய் செய்ய தாமரைக் கண்ணன் கொங்கலர் தண்  அம் துழாய்  முடியன் -6-6-2-
மாண் குறள் கோலப் பிரான் -5-9-6-

904-ஸ்வஸ்திபுக் –
மங்களத்தை பரிபாலிப்பவன் –
அடியேன் மேவி அமர்கின்ற அமுதே இமையோர் அதிபதியே -6-10-7-

905  -ஸ்வஸ்தி தஷிண –
மங்களத்தை யாக தஷிணையாக தருபவன் -தீர்க்க சத்திர யாகம் -செய்து தன்னை அளிக்கிறான்
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம்
வானவர் போகம் –வானவர் முற்றும் ஒளி வண்ணன் -3-4-7-

906-அரௌத்ர-
கடுமை இல்லாமல் குளிர்ந்து இருப்பவன்
நலம் கடல் அமுதம் –அச்சுவைக் கட்டி -3-4-5-

907-குண்டலீ-
காதணிகளை அணிந்து இருப்பவன்
இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் -8-8-1-
மகர நெடும் குழைக்காதன் மாயன் -7-3-10-
மகரம் சேர் குழை இரு பாடு இலங்கி யாட -திரு நெடும் தாண்ட -21-

908-சக்ரீ-
எப்போதும் கை கழலா நேமியான் நம் மேல் வினை கடிவான் -பெரிய திருவந்தாதி -87-
திவ்ய ஆபரணமாயும் ரஷையாயும்
ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார் தாம் -8-3-3-
கூராழி வெண் சங்கு ஏந்தி கொடியேன் பால் வாராய் –ஒருநாள் காண வாராயே -6-9-1-
குனி சார்ங்கன் ஒண் சங்கதை  வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-

909-விக்ரமீ-
பராக்கிரமம் உள்ளவன் –
உன்னுடைய விக்கிரமம் ஓன்று ஒழியாமல் எல்லாம் என்னுடைய நெஞ்சகம் பால்
எழுதிக் கொண்டேன் இராம நம்பீ-பெரியாழ்வார் -5-4-6-
சமுத்திர இவ காம்பீர்ய
முன்பே 76-பார்த்தோம்

910-ஊர்ஜித சாசன-
பிறர் கடக்க முடியாத உறுதியான கட்டளை பிறப்பிப்பவன்-
திவ்ய ஆஞ்ஞை
ஆணை மெய் பெற நடாய தெய்வம் மூவரில் முதல்வன் -திரு வாசிரியம் -3
சர்வேச்வரேச்வரன்

911-சப்தாதிக –
சொல்லுக்கு எட்டாதவன்
தன் முடிவு ஓன்று இல்லாத தண் துழாய் மாலையானை –சொல் முடிவு காணேன் நான் சொல்லுவது என்  சொல்லீரே -2-5-8-
யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே
தேநீர் கமலக் கண்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா
தூ நீர்க்கடலுள் துயில்வானே எந்தாய் சொல்ல மாட்டேனே -8-5-4-

——————————————————————-

7-கஜேந்திர மோஷ பரமான திவ்ய நாமங்கள் -912-945-

912-சப்த சஹ –
ஆர்த்த நாத கூப்பீட்டை சுமப்பவன்
ஆனைக்கு அன்று அருளை ஈந்த கண்ணன் -திருமாலை -44-
கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரான் -2-9-1-

913-சிசிர –
வேகமாகச் செல்பவன் -பகவதஸ் த்வராயை நம-
ஆனையின் துயரம் தீரப் புள்ளூர்ந்து சென்று ஆழி தொட்டான் -பெரிய திரு மொழி -2-3-9-
போரானை பொய்கை வாய்க் கோட்பாட்டு நின்றவறி–நீரார் மலர்க்கமலம் கொண்டோர் நெடும்  கையால்
நாராயணா ஒ மணி வண்ணா நாகணையாய் வாராய் என்னாரிடரை நீக்காய் -என வெகுண்டு தீராத சீற்றத்தால்
சென்றிரண்டு   கூறாக ஈராவதனை இடற் கடிந்தான் எம்பெருமான் பேராயிரம் உடையான் -சிறிய திரு மடல்-

914-சர்வரீகர –
பிளக்கும் திவ்ய ஆயுதங்களை கையில் ஏந்தியவன் -சென்று இரண்டு கூறாக
பஞ்ச திவ்ய ஆயுதங்களை -குனி சார்ங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-
908 சக்ரீ முன்பே பார்த்தோம்

915-அக்ரூர –
க்ரூரம் இல்லாதவன் -முதலையை உடனே கொல்ல மனஸ் இல்லாமல்  ஆழி தொட வில்லை
கானமர் வேழம் கை எடுத்து அலர கரா அதன் காலினைக் கதுவ ஆனையின் துயரம் தீரப்
புள்ளூர்ந்து சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை-பெரிய திரு மொழி -2-3-9-
ஆயர் கோபிகள் அகரூர் கண்ணனை கூட்டி சென்றதால் க்ரூர ஹ்ருதயர் -எனப்பட்டார்

916-பேசல –
அழகன் -அலைய குலைய ஓடி வந்ததால்  வஸ்த்ரம் மாலை திரு ஆபரணங்கள்  கலைந்து இருந்தும்
அழகில் குறை இல்லாமல்
பருந்தாட் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பரமன் -நாச் திரு -14-10-

917-தஷ –
வேகம் உள்ளவன் -முன்பே 913 சிசிர பார்த்தோம் இந்த  பொருளில் -முன்பே 424 பார்த்தோம்

918-தஷிண –
இனிய இயல்பு உடையவன் -முன்பே வந்து யானைக்கு உதவப் பெற்றிலோமே-
சாந்தவனை கஜேந்த்ரஷ்ய அனுகூல தஷிண -சொல்லி ஆஸ்வாசம் செய்து அருளினான்
தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினான் -3-1-9-

919-ஷமிணாம் வர
பொறுமை உள்ளவரில் சிறந்தவன் -அபவத்தத்ர தேவேச
கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரான் -2-9-1-

920-வித்வத்தம –
அறிவில் சிறந்தவன் -யானையின் ரணத்தை ஆறச் செய்த சிறந்த வைத்தியன்
உத்தரீயம் வாயில் வைத்து ஊதி உஷ்ணப்படுத்தி -புண்ணில் வைத்து வேது கொண்டவன் –
மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன் –

921-வீத பய
யானையின் பயத்தை போக்குபவன் -அவன் வந்த வேகம் கண்டதுமே எல்லா பயங்களும் போந்தன

922-புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன –
கஜேந்திர சரிதம் கேட்பதை மிக்க புண்ணியமாம் படி அனுக்ரஹித்தவன் -சொல்பவர் கேட்பவர் -யாவர்க்கும் பாபங்கள் போகும்
யானையின் இடர் கடிந்த புணர்ப்பே –முதலாம் -2-8-2–கைக்குமதல் புண்ணியம்

923-உத்தாரண
கரை ஏற்றுமவன்-யானையையும் முதலையையும் ஒக்க கரை ஏற்று சாபம் விமோசனம் அடையச் செய்து அருளி
கம்ப மா கரி கோள் விடுத்தான்  -பெரியாழ்வார் -5-1-9-

924-துஷ்க்ருதிஹா –
தீங்கு செய்பவரைத்  தொலைப்பவன்
பொல்லா  அரக்கரைக் கிள்ளிக் களைந்தானை
வேழம் மூவாமை நல்கி முதலை துணித்தான் -பெரிய திருமொழி -6-8-3-

925-புண்ய
பாபங்களைப் போக்கடிப்பவன்
அனந்தன் மேல் கிடந்த எம் புண்ணியன் -திருச்சந்த -45-
அடியேன் மனம் புகுந்த புண்ணியனே -பெரிய திருமொழி -3-5-7-
முன்பே 692 பார்த்தோம்

926-துஸ் ஸ்வப்ன நாசன
கெட்ட கனவுகளை போக்குபவன்
இந்த சரித்ரம் கெட்ட கனவுகளைப் போக்கும்
எல்லா பகவ திரு நாமங்களுக்கும் இந்த மகிமை உண்டே

927-வீரஹா –
பாசங்களை விடுவிப்பவன் -யானையை முதலை இடம் இருந்தும் -யம பாசத்தின் நின்றும் விடுவிப்பவன்
முன்பே 168/747 பார்த்தோம்
எம்பிரான் ஏழையேன் இடரைக் களையாயே-பெரியாழ்வார் -5-1-9-
அண்ணா அடியேன் இடரைக் களையாயே -பெரிய திருமொழி -1-10-1

928-ரஷண-
காப்பாற்றுபவன்
ஸ்பர்சம் -அணைத்தல் – இனிய பேச்சு -மூலம் யானையைக் காப்பாற்றி அருளினவன்
நன்மையே அருள் செய்யும் பிரான் -பெரியாழ்வார் -5-1-8-

929-சந்த
வளரச் செய்பவன் -ஆஸ்ரிதர்களுக்காகவே இருப்பவன்  -பக்தாநாம் -ஜிதந்தே –
சநோதி-வாரிக் கொடுப்பவன் -வள்ளல் மணி வண்ணன்

930-ஜீவன
உயிர் அளிப்பவன் -உயிர் அளிப்பான் -திரு விருத்தம் 1-
தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் – 3-1-9-
முதலைக்கும் உயிர் அளித்தான்
தேவலர் முனிவர் சாபத்தால் ஹூ ஹூ என்ற கந்தர்வன் முதலை ஆனான் -ஜீவனம் -என்றும் பாடம்

931-பர்யவச்தித –
சுற்றும் நின்றவன்
வாத்சல்யம் மிக்கு
அவா வறச்  சூழ் அரி-10-10-11-
திரு நீல மணியார் மேனியோடு என் மனம் சூழ வருவாரே -8-3-6-

932-அநந்த ரூப-
எண்ணிறந்த ரூபங்களை உடையவன் -ஆஸ்ரித ரஷண அர்த்தமாக
வரம்பில பல பிறப்பாய் ஒளி வரு முழு நலம் -1-3-2-
பல பலவே சோதி வடிவு -2-5-6-

933-அநந்த ஸ்ரீ
அளவற்ற செல்வம் உடையவன் -உபய விபூதி நாதன் -எல்லாம் பக்தாநாம்
செல்வர் பெரியார் -நாச்சியார் -10-10-
செல்வத்தினால் வளர் பிள்ளை -பெரியாழ்வார் -2-8-8-

934-ஜிதமன்யு –
கோபத்தை வென்றவன் –
சரணாகதனான கஜேந்த்ரனுக்கு இன்னல் விளைவித்த நீர் புழுவை கோபியாமல் நல் வாழ்வு அளித்தவன்
குட்டத்துக் கோள் முதலை துஞ்சக் குறித்து எறிந்த சக்கரத்தான் -மூன்றாம் திரு -99

935-பயாபஹ
ஆஸ்ரிதர் பயத்தை போக்குபவன் –
பய நாசன -838-முன்பே பார்த்தோம்
நம்பனை நரசிங்கனை -பெரியாழ்வார் -4-4-8-
நம்பனே ஆழி முன் ஏந்தி கம்ப மா கரி கோள் விடுத்தானே -பெரியாழ்வார் -5-1-9-
ஆர்த்தா விஷண்ணா சிதிலாச் ச பீதா கோரேஷூ ச வ்யாதிஷூ  வர்த்தமானா
சந்கீர்த்ய நாராயண சப்த மாத்ரம் விமுக்த துக்காஸ் ஸூகி நோ பவந்து

936-சதுரச்ர-
ஆஸ்ரிதர் -கார்யம் உடனே செய்து முடிக்கும் -சதுரன் -சமர்த்தன்
ஆதி மூலமே -தொழும் காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே-3-1-9-
வந்தருளி என் நெஞ்சு  இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்து -5-7-7-

937-கபீராத்மா –
ஆழம் கண்டு அறிய முடியாதவன் -சமுத்திர இவ காம்பீர்யே
பிரமன் சிவன் இந்திரன் என்று இவர்க்கும் கட்கரிய கண்ணன் -7-7-11-
நான்முகன் செஞ்சடையான் என்று இவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பர்-8-3-9-
பேராழியான்  தன் பெருமையை கார் செறிந்த கண்டத்தான் எண் கண்ணான் கானான் -நான்முகன் திருவந்தாதி -73

938-விதிச –
எல்லாருக்கும் மேலாய் இருப்பவன் -பிரமன் சிவன் இவர்கள் ஸ்துதிக்கு அப்பால் பட்டவன்
நாத்தழும்ப நான்முகனும் ஈசனுமாய் முறையால் ஏத்த -பெரிய திருமொழி-1-7-8-
திருமால் என்னை ஆளுமால் சிவனும் பிரமனும் காணாது அருமா வெய்தி அடி பரவ அருளை ஈந்த அம்மான் -10-7-6-
சிவர்க்கும் திசை  முகற்கும் ஆமோ தரமறிய எம்மானை -2-7-12-
தானே வந்து யானைக்கு அருள் செய்த கபீராத்மா விதிச

939-வ்யாதிச
பதவிகளைத் தருமவன் –
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-

940-திச-
நியமிப்பவன்
இருக்கும் இறை இறுத்து உண்ண எவ்வுலகுக்கும் தன் மூர்த்தி நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக -5-2-8-
ராஜாக்கள் ஊர் தோறும் கூறு செய்வார்களை வைக்குமா போலே

941-அநாதி
ஈச்வரோஹம் என்று இருப்பாரால் அறியப்படாதவன்
அருளை யீ என் அம்மானே என்னும் முக்கண் அம்மானும் பிரமன் அம்மானும் தேவர் கோனும் தேவரும் ஏத்தும் அம்மான் -10-7-7-

942-பூர்புவ
உண்மையில் வாழ்பவருக்கு இருப்பிடம்
அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத் வேத  சந்த மேநம்ததோ வித்து
அவனை சேஷி ஸ்வாமி அறிந்தவன் பூ -இருப்பவன்
கடல் வண்ணன் பூதங்கள் -5-2-1-
ஸ்வரூப ஞானம் உள்ளவனுக்கு புவ இருப்பிடம்
உன்னைக் கொண்டு என்னுள் வைத்தேன் என்னையும் உன்னில் இட்டேன் -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
முன்பே 430 பார்த்தோம்

943-லஷ்மீ
தானே எல்லா வித செல்வமாய் உள்ளவன்
பெரும் செல்வமும் நன் மக்களும் –அவரே இனி யாவாரே -5-1-8-
பவத்கதம் மே ராஜ்ஜியம் ச ஜீவிதம் ச ஸூ கா நிச -யுத்தம் -19-6-
கிருஷ்ணாஸ்ரைய கிருஷ்ணபல கிருஷ்ண நாத –

944-ஸூ வீர
சிறந்த வீர்யம் உள்ளவன்
கொல்லா மாக்கோல் கொலை செய்து பாரதப் போர் எல்லாச் சேனையும் இரு நிலத்து அவித்த எந்தாய் -3-2-3-

945-ருசிராங்கத-
அழகான திவ்ய மேனியை அடியார்கள் அனுபவிக்க தருமவன்
கண்கள் சிவந்து வாயும் சிவந்து கனிந்து –நான்கு தோளன் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே -8-8-1
வெண் பல் சுடர் செவ்வாய் முறுவலோடு என்னுள்ளத்து இருந்தான் -8-7-7-
பக்தாநாம் பிரகாசயே -ஜிதந்தே

————————————————————————

8-பகவான் செய்து அருளும் செயல்களின் பிரயோஜனம் சொல்லும் திரு நாமங்கள் -946-982-

946-ஜனன-
பிறப்பிப்பவன்-சிருஷ்டி கர்த்தா –
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில் வண்ணனே -அந்நாள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழி உழல்வேன் -3-2-1-

947-ஜன ஜந்மாதி –
பிறவிப் பயனாக இருப்பவன் -அத்யமேஸ் பலம் ஜன்ம -அக்ரூரர்
அன்று நான் பிறந்திலேன் -பிறந்த பின் மறந்திலேன் மாதவன் இருப்பதும் என் நெஞ்சுள்ளே -திருச்சந்த 94/95-

948-பீம –
பயங்கரன் -அசுரர்க்கு வெம் கூற்றம் -6-3-8-
ஷிபாமி -ந ஷமாமி -முன்பே 359 -பீம -பார்த்தோம்–837 பயக்ருத் பார்த்தோம்-

949-பீம பராக்கிரம
பயங்கரமான பராக்கிரமம் உடையவன்
காய்ச்சின வேந்தன் -9-2-6-
அசுரர்கட்கு இடர் செய் கடு வினை நஞ்சு -9-2-10-

950-ஆதார நிலய-
சாதுக்களுக்கு இருப்பிடம்
உன்னைக் கொண்டு என்னுள் வைத்தேன் -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
பேராளன் பேரோதும் பெரியோர் -பெரிய திரு மொழி -7-4-4-
பெரு மக்கள் உள்ளவர் தம் பெருமான் -3-7-5

951-தாதா-
தர்மத்தை உபதேசிப்பவன் -உபதேசித்தும் அனுஷ்டித்தும் தாங்குபவன்
உலகத்தற நூல் சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1-

952-புஷ்ப ஹாஸ-
மலரும் புஷ்பம் போலே இனியவன்
கருவிளை ஒண் மலர்காள் காயா மலர்காள் திருமால் உரு ஒளி காட்டுகின்றீர் -நாச்சியார் -9-3-
தே நீர் கமலக் கண்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா -8-5-4-

953-பிரஜாகார –
விழித்து இருப்பவன்
உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை ஊடருத்த செல்வனார் -நாச்சியார் 11-7

954-ஊர்த்வக –
மிக உயர்ந்தவன் -கருத்தின் கண் பெரியன் -10-8-8-
தனது பேறாக ரஷித்து அருளுபவன்

955-சத்பதாசார
தாஸ்ய ரசத்தில் தூண்டி நல் வழிப் படுத்துபவன்
உற்றேன் உகந்து பணி செய்து உண பாதம் பெற்றேன் -10-8-10-

956-பிராணத-
உயிர் அளிப்பவன்
நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதன் -1-7-5-

957-பிரணவ –
வணங்கச் செய்பவன் -பிரணவ அர்த்தம் உணர்த்தி -திருவடிகளைத் தொழுது எழச் செய்பவன்
மேலைத் தொண்டு உகளித்து அந்தி தொழும் சொல்லுப் பெற்றேன் -10-8-7-

958-பண
வியாபாரம் செய்பவன்
சேஷி சேஷ பாவம் மாறாடி
என் மாய வாக்கை அதனுள் புக்கு என்னை முற்றும் தானேயாய் நின்ற மாய அம்மான் -10-7-3-

959-பிரமாணம்
பிரமாணமாய் இருப்பவன்
அன்று கரு மாணியாய் இரந்த கள்வனே உன்னைப் பிரமாணித்தார் பெற்ற பேறு -இரண்டாம் திரு -61
வேதம் வேதத்தின் சுவைப் பயன் –என்னை யாளுடை யப்பன் -பெரிய திரு மொழி -2-3-2-
முன்பே 429 பார்த்தோம்

960-பிராண நிலய
சகல ஆத்மாக்களுக்கும் இருப்பிடம்
சாலப்பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர்கள் காப்பான்  -6-9-3-

961-பிராண த்ருத்
பிராணங்களைத் தரிப்பவன் –
தாய் தந்தை உயிராகின்றாய்-2-6-10-

962-பிராண ஜீவன –
உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் -6-7-1-

963-தத்வம்
சாரமாய் உள்ளவன் -சத்தா ஹேது
கறந்த பால் நெய்யே நெய்யின் சுவையே கடலினுள் அமுதமே அமுதில் பிறந்த இன் சுவையே சுவையது பயனே -8-1-7-
இளம் குயிலே என் தத்துவனை வரக் கூகிற்றியாகில் தலை அல்லால் கைம்மாறு இலேனே -நாச்சியார் -5-6-
உலகுக்கு ஓர் உயிர் ஆனாய் -6-9-7-
சாரதோ ஜகத க்ருத்ஸ்நாத் அதிரிக்தோ ஜனார்த்தன  -பிரமாணம்

964-தத்வ வித்
தத்துவத்தை அறிந்தவன்
எம்பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பார் பேசி என் -8-4-9-அவன் ஒருவனே அறிவான்-

965-ஏகாத்மா
உலகங்கட்கு எல்லாம் ஓர் உயிராய் இருக்கும் தனிப் பெரும் பரமன்
ஆர் உயிரேயோ அகலிடம் முழுதும் படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த பேர் உயிரேயோ
தேவர்க்கும் தேவாவோ ஓர் உயிரேயோ உலகங்கட்கெல்லாம்-8-1-5-

966-ஜன்ம ம்ருத்யு ஜாரதிக
பிறப்பு இறப்பு மூப்பு கட்கு அப்பால் பட்டவன்
அமலன் ஆதி பிரான்

967-பூர்புவஸ் வஸ்தரு-
மூ வுலகத்திய ஜீவ ராசிகளும் தங்கும் மரமாய் உள்ளவன்
பூ புவ ஸூவ பூமி வானம் சுவர்க்கம் -ஜீவர்களும் தங்கும் மரம்
வாசு தேவ தருச்சாயா
மூவாத் தனி முதலா மூ வுலகும் காவலோன் -2-8-5-

968-தார –
திரு நாவாய் -சம்சாரம் கடலைத் தாண்டுவிக்கும் கப்பல்
விஷ்ணு போதம்
முன்பே 340 பார்த்தோம்
நாரணன் சேர் திரு நாவாய் -9-8-3-

969-சவிதா –
உண்டாக்குமவன் -சாஷாத் ஜனிதா சவிதா-
சவிதா என்று சூரியனையும் சொல்லும்
முன்பே 887 பார்த்தோம்
வள வேழு உலகின் முதலாய வானோர் இறை -1-5-1-

970-ப்ரபிதாமஹ –
தாத்தாவின் தந்தை -பிதாமஹன் நான்முகன் -பிரஜாபதிகளைப் படைத்து அவர்கள் மூலம் பிரஜைகளைப் படைப்பதால்-
ஆதுமில் பாழ் நெடும் காலத்து நன்மைப் புனல் பண்ணி நான் முகனைப் பண்ணி தன்னுள்ளே தோற்றிய இறைவன் -7-5-4-

971-யஞ்ஞ-
தானே யஞ்ஞமாய் உள்ளவன்
செய்கின்ற கிறி எல்லாம் நானே என்னும் -5-6-4-
ஜப யஞ்ஞ ரூபமாய் இருப்பவன்
முன்பே 446 பார்த்தோம்
அந்தணர் தம் ஓமமாகிய அம்மான் -பெரிய திரு மொழி -8-6-5-
பண்டை நான் மறையும் வேள்வியும் தானாய் நின்ற எம்பெருமான் -பெரிய திருமொழி -5-7-1-
மறையாய் வேள்வியாய்  தக்கணையாய் -பெரியாழ்வார் -4-9-5-
முன்பே 446 பார்த்தோம்

972-   யஞ்ஞபதி-
யஞ்ஞங்களுக்கு ஸ்வாமி -பல ப்ரதன்
அஹம் ஹி சர்வ யஞ்ஞா நாம் போக்தாச  ப்ரபுரேவச-ஸ்ரீ கீதை -9-24-
தத்ர தத்ரபல பிரதாதா சாஹமே வேத்யர்த்த

973-யஞ்வா-
யாகம் செய்பவன் -அனுஷ்டிக்க சக்தி இல்லாதார் நித்ய கர்மாக்களையே யாகம் எனபது இதனை தானே அனுஷ்டிப்பவன்

974-யஞ்ஞாங்க-
பிறர் அனுஷ்டிக்கும் யஞ்ஞங்களை   தான் அனுஷ்டிப்பதற்கு அங்கமாய் உள்ளவன்
அங்கம் -துணையாக -அஹ்ய சேஷ பூதம்

975-யஞ்ஞவாஹன-
யாகத்தை நடத்தி தருமவான் -சக்தி ஸ்ரத்தை அளித்து
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

976-யஞ்ஞப்ருத் –
யாகத்தை நிறைவுறச் செய்பவன்
பிராயச் சித்தான்ய சேஷாணி ஸ்ரீ கிருஷ்ணாநுஸ்மரணம் பரம்

977-யஞ்ஞக்ருத்-
யாகங்களை உண்டாக்கியவன் -பரஸ்பரம் பாவயந்த -தேவர்கள் மனுஷ்யர்கள்
பண்டை நான்மறையும் வேள்வியும் தானாய் நின்ற வெம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -5-7-1-

978-யஞ்ஞீ-
யஞ்ஞங்களால் ஆராதிக்கப் படுபவன் -சர்வ சேஷி
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே -5-6-4-
அஹம் ஹி சர்வ யஞ்ஞாநாம் போக்தா -ஸ்ரீ கீதை -9-24

979-யஞ்ஞ புக்
யஞ்ஞங்களை அனுபவிப்பவன் -அந்தராத்மா -தடை இன்றி ரஷிப்பவனும் அவனே

980-யஞ்ஞ சாதன
யஞ்ஞங்களை சாதனமாக ஆக்குமவன்
தன்னைப் பற்றிய அறிவின் மூலம் தன்னை அடைய யஞ்ஞங்களை உபாயமாக ஆக்குமவன்
முன்பே 981 பார்த்தோம் –

981-யஞ்ஞாந்தக்ருத்
யாகத்தின் பலனை உண்டாக்குபவன்
கர்ம அனுஷ்டானம் பலன் பரதவ ஞானம்
சர்வம் கர்மம் அகிலம்  பார்த்த ஜ்ஞானே பரி சமாப்யதே-ஸ்ரீ கீதை -4-33-

982-யஞ்ஞ குஹ்யம் –
யாகங்களின் அடிப்படை ரகஸ்யமாக உள்ளவன்
சர்வே வேதா சர்வ வேதா சர்வ சாஸ்த்ரா சர்வே யஞ்ஞா சர்வ இஜ்யச்ச கிருஷ்ண -மகா பாரத பிரமாணம்
விது க்ருஷ்ணம் பிராமணாஸ் தத்வதோ யேதேஷாம் ராஜன் சர்வ யஞ்ஞா சமாப்த
செய்த வேள்வியர் -5-7-5-

983-அன்னம்
உண்ணும் சுவை யமுதாக உள்ளவன் -யாத்மதா பலதா –
உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் -6-7-1-
வாசு தேவஸ் சர்வம் -ஸ்ரீ கீதை -7-9
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத அஹம் அந்நாத
தேனும் பாலும் அமுதுமாகித் தித்தித்து என் ஊனில் உணர்வில்  நின்றான்  -8-8-4-

984-அந்நாத –
தன்னை அனுபவிப்பவனை தான் இனிதாக அனுபவிப்பவன்
அன்னம் அந்நாத ஏவச -ஏவ -அவன் ஒருவனே அத்விதீயம்
வாரிக் கொண்டு உன்னை விழுந்குமவன் என்று ஆர்வுற்ற என்னை –என்னில் முன்னம் பாரித்துத்
தான் என்னை முற்றப் பருகினான் -9-9-10-

985-ஆத்மயோநி –
ஒரு நீராக கலக்கச் செய்பவன் -பாலுடன் சக்கரை சேர்வது போலே
தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்து ஒழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கன்னலும் அமுதும் ஒத்தே -2-3-1-

986-ஸ்வயம் ஜாத-
தான் தோன்றி -பிரார்த்திக்காமல் நிர்ஹெதுகமாக அவதாரம் செய்து அருளி
உயிர் அளிப்பான்  என்நின்ற யோநியுமாய்ப் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா -திருவிருத்தம் -1
மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்கே வடமதுரைப் பிறந்தான் -9-1-10-

987-வைகாந-
வேரோடு பெயர்ப்பவன்
கான் -தோண்டி எடுப்பது
தான் அவதரித்து பிறவி துக்கங்களை வேரோடு போக்கி அருளி
அடியார் அல்லல் தவிர்த்தான் -8-3-5-
தண்டு ஏந்தி எம் இடர் கடிவான் -9-2-6-

988-சாம காயந-
முக்தர்கள் சாம கானம் பண்ணக் கேட்டு இருப்பவன்
பாட்டுக் கேட்கும் இடம் -ஏதத் சாம காயன் நாஸ்தே ஹாவு ஹாவு ஹாவு
எந்தை எம்பெருமான் என்று வானவர் சொல்லும் பெருமான் -1-10-7-

989-தேவகி நந்தன –
தேவகி பிராட்டியை களிப்பிக்கும் குமாரன்
தேவகி சிங்கமே தாலேலோ -பெரியாழ்வார் -1-3-4-
ஏஷமே சர்வ தர்மாணாம் தர்மோ அதிகதம -பீஷ்மர் அவனைச் சுட்டிக் காட்டி அருளி
யஏஷ ப்ருது தீர்க்காஷா சம்பந்தீதே ஜனார்த்தன
கரியவாகிப் புடை பரந்து நீண்ட வப் பெரிய வாய கண்களை உடைய ஜனார்தனன் கிருஷ்ணன்

990-ஸ்ரஷ்டா
படைப்பவன் -பர வாசுதேவனும் கிருஷ்ணனே
கடல் ஞாலம் செய்வேனும் யானே -5-6-1-
அஹம் க்ருதஸ் நஸய ஜகத பிரபவ -ஸ்ரீ கீதை -7-6-
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில் வண்ணன் -3-2-1-

991-ஷீதீச
பூமியை ஆள்பவன் -கண்ண பிரான் -பூதேவியின் துயர்களை களைபவன்
நாளும் இங்கு ஆள்கின்றானே–10-4-2-
உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே–6-10-10-
ஆள்வான் ஆழி நீர் -10-5-4-

992-பாப நாசன
பாபங்களை அழிப்பவன்
அமுதம் அன்ன செயல்களை பற்றிக் கேட்பதும் ரசிப்பதும் சகல பாபங்களையும் போக்கும்
அவதாரங்கள் மூலம் அடியவர் வெளிப்பகையும் உள்பகையும் போக்குபவன்
சர்வ பாபேப்யோ மோஷ இஷ்யாமி –
பாப நாசன் கண்ணன் -3-6-2-
நம்மன் போலே வீழ்த்த முக்கும் நாட்டில் உள்ள பாவம் எல்லாம் சும்மெனாதே   கை விட்டோடித்
தூறுகள் பாய்ந்தனவே -பெரியாழ்வார் திரு மொழி -5-4-3-

993-சங்க ப்ருத்-
ஆளும் ஆளார் ஆழியும் சங்கும் சுமப்பார் தாம் -8-9-3-
பாஞ்ச ஜன்யம் ஹ்ருஷீகேச –சகோஷோதார்த் தராஷ்ட்ரானாம் ஹ்ருதயானி வயாதாரயத்-ஸ்ரீ கீதை
கூராழி வெண் சங்கேந்தி கொடியேன் பால் வாராய் -6-9-1-
தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச் சக்கரம் -பெரியாழ்வார்
உண்பது சொல்லில் உலகு அளந்தான் வாய் அமுதம் கண் படை கொள்ளில் கடல் வண்ணன் கைத் தலத்தே -நாச் திரு மொழி -7-8-
சங்கரையா உன் செல்வம் சால அழகியதே -நாச்  திரு -7-7-
தமாசா பரமோ தாதா சங்க சக்ர கதாதர
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லஷணம் சங்கு சக்கரப் பொறி ஒற்றிக்  கொண்டு

993-நந்தகீ –
அறநெறி நாந்தக வாளே பெரியாழ்வார் திருமொழி – 5-2-9-
நந்தன -மகிழ்விப்பவன்

995-சக்ரீ-
கை கழலா நேமியான் -பெரிய திருவந்தாதி
ஆழி போல் மின்னி வலம் புரி போல் நின்று  அதிர்ந்து
தடவரைத் தோள் சக்கர பாணி -பெரியாழ்வார் -5-4-4-

996-சார்ங்க தந்வா –
சர வர்ஷம் வவர்ஷஹா
சார்ங்கம் உதைத்த சர மழை
சார்ங்க வில் சேவகனே–பெரியாழ்வார் -5-4-4-

997-கதாதர
கௌமோதகி
அழகிய சார்ங்கமே தண்டே -பெரியாழ்வார் -5-2-9-
குனி சாரங்கன் ஒண் கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-

998-ரதாங்க பாணி –
கால சக்கரத்தாய் கடலிடம் கொண்ட கடல் வண்ணனே கண்ணா -7-2-7-
சக்ரீ -ஸ்ரீ சக்கரத் ஆழ்வாரை உடையவன்
இது  கை கழலா நேமியான் -பெரிய திருவந்தாதி -87-

999-அஷோப்ய
அசைக்க முடியாதவன்
ப்ரபன்னாயா அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாமி ஏதத் விரதம் மம-உறுதியான வ்ரதம் கொண்டவன்
தேசுடைய தேவனார் திருவரங்கச் செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராவே -நாச் திரு -11-5-
முன்பே 807 பார்த்தோம்

1000-சர்வ ப்ரஹரணாத் யுத
எண்ணற்ற திவ்ய ஆயுதங்கள்
அங்குல் யக்ரேண தான் ஹன்யாம் இச்சன் ஹரி கணேஸ்வர
காகாசுரனை புல்லாலே
ஆஸ்ரித சம்ரஷணம் தீர்க்க சத்ரம் நீண்ட யாகம்
திவ்ய ஆயுத ஆழ்வார்கள் ரஷண  தீஷை கொண்டவர்கள்

சர்வ ப்ரஹரணாத் யுத ஓம் நம இதி
தொழுதல் தபஸ் தானம்
ஒரு நமஸ்காரம் பத்து அசவமேதங்கள் செய்த பலன் கொடுக்கும்-

———————————————————

வன மாலி கதீ சாரங்கி சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ
ஸ்ரீ மன் நாராயணோ விஷ்ணுர் வாசுதேரவோஸ் பிரஷது

ஹரேர் நாமைவ நாமைவ புவி மங்களம்
கலௌ நாஸ்தயேவ நாஸ்தயேவ கதிர் அந்யத

———————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் —787-891-அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

4-2-புத்த அவதாரம் -பரமான திரு நாமங்கள்  -787-810-

787-துராரிஹா-
தீயவரை விலக்குமவன்  –
தீய புத்தி உடையவரைத் தன்னை அடைய ஒட்டாதபடி விலக்க  புத்தாவதாரமாக எடுத்தவன் –
கள்ள வேடத்தை கொண்டு போய்ப் புறம் புக்கவாறும் கலந்த அசுரரை உள்ளம் பேதம் செய்திட்டு உயிர் உண்ட  உபாயங்கள் -5-10-4-
புரம் ஒரு மூன்று எரித்த -1-1-8-த்ரி புரம் எரித்த விருத்தாந்தம் -வேதோக்த  கர்ம அனுஷ்டானம் செய்த அசுரர்கள் ஸ்ரத்தை குறைத்து –
அம்பின் நுனி இருந்து வென்றவன் –

788-சுபாங்க –
மங்களகரமான அழகிய உடலுடன் உடையவன் -கள்ள வேடம் -வஸ்தரேன வபுஷா வாசா -உடல் உடை பேச்சு அழகு
பொன்னின் வண்ணம் மணியின் வண்ணம் புரையும் திருமேனி -4-9-8

789-லோக சாரங்க –
உலகத்தில் சாரமான பொருளைப் பேசுபவன் –
மெய் போலும் பொய் வல்லன் -இவன் பேசுவது எல்லாம் கள்ளப் பேச்சாம் –
வணங்கும் துறைகள் பல பல வாக்கி -மதி விகற்பால் பிணங்கும் சமயம் பலபலவாக்கி வைத்தான் -திரு விருத்தம் -96

790-ஸூ தந்து
கெட்டியான நூல் வலையை உடையவன் -தந்து -நூல்
சாந்தமான வேஷத்தைக் காட்டி அசுரர் மனம் கவிர்ந்தான் -கெட்டியான வலை –

791-தந்து வர்த்தன –
நூலைப் பெருகச் செய்தவன் –சம்சாரமான பந்தமே அந்த நூல்
நான் அவர்களை கொடிய அசுரத் தன்மை உள்ள வர்களை கொடிய சம்சாரத்தில் அசுர யோனியில் தள்ளுவேன் –
அகப்பட்டேன் மணி வண்ணன் வாசுதேவன் வலையுளே-5-3-6-

792-இந்திர கர்மா –
இந்த்ரனுக்காக செயல் பட்டவன் –
தேவர்களுக்காக கள்ள வேடம் புக்கவன்-

793-மஹா கர்மா –
சிறப்பான செயல் உடையவன் -பவித்ராணாம் சாதூநாம் -இத்யாதி –
கிரித்ரிமங்கள்-செய்து தன்னைச் சரணம் பற்றிய தேவர்களை ரஷிக்க-
மாயர் கொல் -மாயம் அறிய மாட்டேன் -பெரிய திருமொழி -9-2-9
இந்திரற்கும் பிரமற்கும் முதல்வன் -திரு நெடும் -4

794-க்ருதகர்மா –
செயல்பட்டவன் -அஹிம்சா பரமோ தர்ம -என்பதை மட்டும் வலி உறுத்தி –
மயில் தோகையால் வழியைப் பெருக்குவது -வேதோகதமான யாகங்களை செய்யக் கூடாது -போல்வன-
கொடிய வினை செய்வேனும் யானே -கொடிய வினை யாவேனும் யானே  -5-6-6-

795-க்ருத ஆகம –
சைவ ஆகமங்களை பொய் நூல் எனபது போலே -மனத்தை கவரும் படி மோகனமான ஆகம நூல்களை வெளியிட்டவன் –

796-உத்பவ –
உயர்ந்தவன் -மோஷ மார்க்கத்தை உபதேசிப்பதாக காட்டிக் கொண்டு சம்சாரிகளை விட உயர்ந்த –
மோஷ சாதனத்தை அடைந்து விட்டது போலே தோற்றம்  கொடுக்கும் உயர்ந்தவன்

797-ஸூந்தர
அழகியான் –
அம் பவளத் திரளேயும் ஒப்பர் அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -பெரிய திருமொழி -9-2-4-
அழகியான் தானே -நான்முகன் திருவந்தாதி -22-

798-ஸூந்த –
உருக்குபபவன்
தன் வடிவு அழகு காட்டி -அன்பு உண்டாகும்படி செய்து
அணி கெழு  மா முகிலே  ஒப்பர் அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -9-2-7-

799-ரத்ன நாப –
ரத்னம் போலே அழகிய நாபியை உடையவன்

800-ஸூ லோசன –
அழகிய பார்வை உடையவன் -சிவந்த உடை அணிந்து கண் அழகைக் காட்டி மாயையால் மனசைக் கலங்கப் பண்ணுபவன்
குழல் அழகர் வாய் அழகர் –கண் அழகர் -நாச் திரு -11-2-

801-அரக்க –
துதிக்கப் படுமவன் -அஹோ மஹாத்மா அதிகார்மிக -மஹாத்மா பர தார்மிஷ்டன் ஆக கொண்டாடப் பட்டு பிரகாசித்தவன்
ஏத்துகின்றோம் நாத்தழும்ப -பெரிய துருமொழி -10-3-1-
நல்ல மேல் மக்கள் ஏத்த நானும் ஏத்தினேன் -4-3-9-

802-வாஜஸநி  –
நிறைய சாப்பிட வேணும் -என்று போதித்தவன் -கடன் வாங்கியாகிலும் நெய் உண்பாய் -சார்வாகக் கொள்கை பரப்பி
ஷபண கவ்ர்தம் -காலம் தோறும் பல கவளங்கள் தயிர் உண்ணு-உபதேசித்து
பொருள் ஈட்டி வாழ்க்கையை அனுபவிக்க -வாஜ -அன்னம் -சத்
அட்டுகுக் குவிச் சோற்று  பருப்பதமும்  தயிர் வாவியும் நெய் அளறும் அடங்கப் பொட்டத் துற்றியவன் –
பொட்டத் துற்றியவன் விரைவாய உண்டவன்

803-சுருங்கீ-
கொம்பை உடையவன் -கையால் சொரிவது அஹிம்சா தர்மத்து சேராது என்று மயில் தோகை கற்றையை கொம்பாக உடையவன்
பர்ஹீ பத்ரதர -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

804-ஜயந்த –
ஜெயித்தவன் -கள்ளப் பேச்சாலும் மாயா வாதத்தினாலும்
உள்ளம் பேதம் செய்திட்டவன் -8-10-4-

805-சர்வ விஜ்ஜயீ
இனிய சொற்களாலும் உக்தி வாதங்களாலும் நிறைந்த அறிவாளிகளையும் மயங்கச் செய்து -தன்  சொற்படி நடக்க செய்தவன் –

806-ஸூ வர்ண பிந்து –
கேட்பவர் மயங்கும்படி இனிமையாகப் பேசுபவன் -பிது-என்னும் தாது மயக்கத்தை குறிக்கும்
இப்படி இனிய பேச்சுக்களால் அசுரர் ஆஸ்திக்யத்தை அழியச் செய்தவன்

807- அஷோப்ய-
கலக்க முடியாதவன்
கலக்கமிலா நல தவ முனிவர்-8-4-10-

808-சர்வ வாகீச்வரேச்வர-
சிறந்த பேச்சு திறமை உள்ளவர்கள் எல்லாருக்கும் மேலானவன் -வாசஸ்பதி என்று ப்ருஹஸ்பதியை சொல்வார்கள்

809-மஹா ஹர்த
ஆழ்ந்த மடுவாய் இருப்பவன் -அகப்பட்டுக் கொண்டால் தப்ப முடியாதவன்
ஷிபாம் யஜச்ரம் அசுபான் ஆ ஸூ ரீஸ்ரேவ யோநிஷூ -ஸ்ரீ கீதை 16-9-
பொற்றாமரைக் கயம நீராடப் போனாள் பொருவற்றாள் என் மகள்   -திரு நெடும் தாண்டகம் -19-
தாமரை நீள் வாசத் தடம் போல் ஒரு நாள் காண வாராயே
ஏஷ ப்ரஹ்ம ப்ரவிஷ்டோச்மி க்ரீஷ்மே சீத மிவ ஹ்ரதம் -மஹா பாரதம்

810-மஹா கர்த்த
படு குழியாய் இருப்பவன் –
பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள்-நரகமான படுகுழியில் விழச் செய்பவன் -அநாஸ்ரிதர்களை நசிக்கச் செய்யவே புத்த அவதாரம்
கோலமில் நரகமும் யானே -5-6-10-

———————————————————————–

4-3-தைவத் சம்பத் உள்ள சிஷ்ட பரிபாலனம் பரமான திரு நாமங்கள் -811-825-

811-மஹா பூத
மகான்களைத் தன்னவராகக் கொண்டவன் -ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர்களை அன்பராகக் கொண்டவன்
கிடாம்பி ஆச்சான் -திருமால் இரும் சோலை அழகர்-அகதிம் சரணா கதம் ஹரே  -ஸ்லோகம் கேட்டு அருளி –
நம் இராமானுசனை அடைந்து வைத்து அகதி என்னப் பெறுவதோ
ஸ்மன் மநாபவ-ஸ்ரீ  கீதை  9-13-
தீர்ந்தார் தம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரைச் சோர்ந்தே போகல கொடாச் சுடர் -2-3-6-

812-மஹா நிதி
மகான்களை பெரு  நிதியாக உடையவன் -ஆதரம் பிரீதி கொண்டவன்
திருமால் இரும் சோலை மலையே திருப்பாற் கடலே என் தலையே
திருமால் வைகுந்தமே தண் திரு வேங்கடமே எனது உடலே -10-7-8-
மகான்களுக்கு நிதியாய் இருப்பவன் -வைத்த மா நிதியாம் மது சூதனன் -6-8-11-
நிதியினைப் பவளத் தூணை -திருக் குருந்தாண்டகம்  -1-
எனக்கு நிதியே பதியே கதியே -பெரிய திருமொழி -7-1-7-

813-குமுத –
பூ மண்டலத்தின் ஆனந்தமாய் இருப்பவன்
நாட்டில் பிறந்து படாதன பட்டு -லோகத்தில் பிறந்தும் பரத்வாஜர் அத்ரி வசிஷ்டர் ஜடாயு -அகஸ்த்யர் ஆஸ்ரமங்களில் ஆனந்தமாக பெருமாள்
வைகுந்தா மணி வண்ணனே என்னுள் மன்னி வைகும் வைகல் தோறும் அமுதாயா வானேறே -2-6-1-
ஓர் இடம் ஓன்று இன்றி என்னுள் கலந்தான் -2-5-3

814-குந்தர –
ஞான ப்ரதன்-அறியாதன அறிவித்த அத்தா  நீ செய்தன அடியேன் அறியேனே -2-3-2-
என்தன் மெய்வினை நோய் களைந்து    நன் ஞானம் அளித்தவன்  கையில் கனி என்னவே -ராமுனுச -103-
ததர்மி புத்தியோகம் தம் யேநமாம் உபயாந்திதே-ஸ்ரீ கீதை -10-10-

815-குந்த –
பாபங்கள் போக்கி படிப் படியாக ஞானம் அளிப்பவன் -பர பக்தி பர ஞானம் பரம பக்தி -நிலைகள்
செய்குந்தா வரும் தீமை யுன்னடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்குத் தீமைகள் செய் குந்தா -2-5-1-
குந்த என்று  -வெண்மையான குருக்கத்தி மலரைச் சொல்லி -தூய இயல்பு  உடையவன்
குந்தம் என்று ஆயுதம் சொல்லி -நின் கையில் வேல் போற்றி
கும் தாதி இதி குந்த -முக்த பூமியை தரும் மோஷ ப்ரதன்

816-பர்ஜன்ய —
ஆத்யாத்மக -ஆதி பௌதிக -ஆதிதைவிக -தாபத் த்ரயங்கள் போக்கும் மேகமாக இருக்கிறவன் -மனத்தை குளிர வைப்பவன் –
மின்னு மா மழை தவழும் மேக வண்ணா -திரு நெடு -30-
வண்ணா வடிவையும் ஸ்வ பாவத்தையும் சொல்லும்
கரு மா முகில் உருவா புனல் உருவா -பெரிய திரு மொழி -7-9-9-

817-பவன –
தானாக வந்து பக்தர்கள் தாபம் தீர்த்து அருளி
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் -பெரிய திரு மொழி -1-10-9-
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்து -5-7-7-
பாவனா -பாடமாகில் பவித்ரம் -அமலங்களாக விழிக்கும் கமலக் கண்ணன் -1-9-9-

818-அனில  –
தானே கார்யம் செய்பவன் -ஸ்வா பாவிகமாக -தன் பேறாக
வெறிதே அருள் செய்வர் செய்வார்கட்கு உகந்து
இன்று தானே தடுமாற்ற வினைகள் தவிர்த்தான்–10-8-5-

819-அம்ருதாம்சு –
அமுதூட்டுபவன் – சோஸ்நுதே சர்வான் காமான் சஹ ப்ரஹ்மனா-
சீர் கலந்த சொல் நினைந்து போக்காரேல் என்னினைந்து போக்குவர் இப்போது  -பெரிய திரு -86-
தேனும் பாலும் கன்னலும் அமுதுமாகித் தித்தித்து என் ஊன் உயிரில் உணர்வினில் நின்றான் -8-8-4-
எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தொறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆராவமுதமே -2-5-4-

820-அம்ருதவபு –
அமுதம் அன்ன திரு மேனியை யுடையவன் -ஆராவமுதன் -5-8-1-
அம்ருத சாகராந்தர் நிமக்ன சர்வாவயஸ் ஸூ க மாஸீத்-என்று முடித்தார் இரெ எம்பெருமானாரும் ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்யம் -6-
எனக்கு ஆராவமுதானாய் -10-10-5-

821- சர்வஜ்ஞ-
முற்றும் உணர்ந்தவன் –
எந்த வழியாகிலும்-அதையே வ்யாஜ்யமாகக் கொண்டு எளிதில் அடையும் படி இருப்பவன்
யே நகேநாபிப் காரேண த்வயவக்தா  த்வம் கேவலம் மதீயயை வதயயா -சரணா கதி கத்யம் -17-
த்வய அனுசந்தானமே ஹேதுவாக  இரு கரையும் அழியப் பெருக்கின அவன் கிருபை ஒன்றாலே விநஷ்டமான
பாபங்களை உடையீராய் –
ஆழியான் அருள் தருவான் அமைகின்றான் -10-6-1-

822-ஸூ லப-
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -1-3-1-
எண்ணிலும் வரும் என் இனி வேண்டுவம்  -1-10-2-
அணியனாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் -9-10-7-

824-ஸூ வ்ரத-
சோபனமான விரதம் உடையவன்    -சங்கல்பம் -அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாம் ஏதத் வ்ரதம் மம -பெருமாள்
ஓன்று பத்தாக நடத்திக் கொண்டு போகும் -ஸ்ரீ வசன பூஷணம் -81-
சரணமாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் -9-10-5-
இன்று வந்து இருப்பேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் -10-8-6-

825-சித்த –
சித்த தர்மமாய் உள்ளவன் -அவனே உபாயம் உபேயம்
ஆறு எனக்கு நின் பாதமே சரணாகத் தந்து ஒலிந்தாய்-5-8-10-
இன்று தானே தடுமாற்ற வினைகள் தவிர்த்தான்
விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான்

—————————————-

4-4-அனு ப்ரேவேசித்து ரஷணம் பரமான திரு நாமங்கள் -826-833-

826   -சத்ருஜித் சத்ருதாபன –
தனது திவ்ய சக்தியால் பூரிக்கப்பட்டு சத்ருக்களை ஜெயித்தவர் மூலம் பகைவர்களை வருத்துபவன் –
புரஞ்சயன் ஆவேசிக்கப் பட்டு இந்திரன் எருதுவாக -காகுஸ்தன் -அசுரர்களைக்  கொன்றான்
புருகுஸ்தன் அரசன் தேஜஸ் மூலம் பாதாளம் துஷ்ட கந்தர்வர்களை நாசம் செய்தான்

827-ந்யக்ரோதோதும்பர –
அடியாருக்கு கட்டுப் படுபவன் -அஞ்சலி ஒன்றுக்கே உருகுபவன் –
அஞ்சலி பரமா முத்ரா ஷிப்ரம் தேவ ப்ரவசாதி நீ -ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மம்
கட்டுண்ணப் பண்ணிய பெரு மாயன்
சர்வ குண உத்கதம் அம்பரம் பரம் தாம -பட்டர் பாஷ்யம்
கார் ஏழு கடல் ஏழ் மலை ஏழ் உலகுண்டும் ஆரா வயிற்றானை அடங்கப் பிடித்தேனே -10-8-2-

மேலே தன் அங்கங்கள் போன்ற தேவர்கள் மூலம் பகவான் உலகு ஆள்வதை சொல்லும் திரு நாமங்கள்

828-அஸ்வத்த
தேவர்கள் மூலம் உலகங்களை நியமித்து ஆள்பவன்
அஸ்வ ச்த-நிலை யற்ற தேகம்
இருக்கும் இறை இறுத்து உண்ண -நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தைவ நாயகன் தானே -5-2-8-

829-சானூராந்த்ர நிஷூத-
இந்த்ரன் விரோதி -சானூரனைக் கொன்றவன்
கம்சன் மல்லர் பெயரும் சாணூரன்
கஞ்சனும் மல்லும் வேழமும் பாகனும் வீழச் செற்றவன் -பெரிய திரு மொழி -2-3-1-
அரங்கின் மல்லரைக் கொன்று –கஞ்சனைத் தகர்த்த சீர் கொள் சிற்றாயன் -8-4-1-

830-சஹச்ராச்சி –
ஆயிரக் கணக்கான கிரணங்கள் சூர்யனுக்கு கொடுத்து
பழுக்க உலர்த்த உஷ்ணம் தர
ஒளி மணி வண்ணன் -3-4-7-

831-சப்த ஜிஹ்வா
ஏழு நாக்குகளை உடையவன்
முண்டக உபநிஷத் அக்னி ஏழு நாக்குகள் –
காளி -கராளி -மநோஜவை -ஸூ லோஹிதை -ஸூ  தூம்ர வர்ண   -ஸ் புலிங்கிநி -விஸ்வரூபி
தீயாய்க் காலாய் நெடு வானாய் சீரார் சுடர்கள் இரண்டாய் ஆனான் -6-9-8

832-சப்தைதா
ஏழு வகை சமித்துக்களால் ஒளி விடுபவன்
அரசு அத்தி பலாச வன்னி விகங்கதம் அசநிஹதம் புஷகரபர்ணம்-ஏழு வகை சமித்துக்கள்
பாக யஞ்ஞம்-ஔ பாசனம் -வைஸ்வதேவம் -ஸ்தாலீபாகம் -அஷ்டைக மாசஸ்ரார்த்தம் -ஈசானபலி -சர்ப்ப பலி -எழு வகை ஹவிர் யஞ்ஞம்
அக்னி ஹோத்ரம் தார்ச பூர்ண மாசம் -பிண்ட பித்ரு யஞ்ஞம் -பசு பந்தம் ஆக்ரயணம் சாதுர்மாஸ்யம் -சௌத்ராமனி -என்பர்
அக்நிஷ்டோமம் அத்யக் நிஷ்டோமம் – சக்தியம் -ஷோடசம் -வாஜபேயம் -அதிராத்ரம் -அபதொர்யாமம் -ஏழு வகை யாகம்
வேதமும் வேள்வியும் விண்ணும் இரு சுடரும் ஆதியும் ஆனான் -9-4-9-

833-சப்த வாஹன-
ஏழு வாகனங்களை உடையவன்
காரார் புரவி ஏழ் பூண்ட தனி ஆழி தேரார் நிறை கதிரோன் மண்டலத்தான் -சிறிய திரு மடல்
காயத்ரீ உஷ்ணிக் அனுஷ்டுப் ப்ருஹதீ பங்க்தி த்ருஷ்டுப் ஜகதீ -சந்தஸ் க்கள் உடைய வேத மந்த்ரங்களின்
அதிஷ்டான தேவதைகளே சூர்யனின் ஏழு குதிரைகள் -பரம புருஷனின் வாகனங்கள்
ஆவஹம் ப்ரவஹம் சம்வஹம் உத்வஹம் விவஹம் பரிவஹம் பராவஹம் ஆகிய ஏழு மண்டலங்கள் உடையவன் வாயு
இவனையும் வாகனமாக உடையவன் பகவான் வாயு வாஹன -332-திரு நாமம் முன்பே பார்த்தோம்

834-அமூர்த்தி –
ப்ராக்ருத சரீரம் இல்லாதவன்

835-அனக –
பாபம் அற்றவன் -பரி சுத்தன் -சுத்த சத்வ மயம்-
முன்பே 148 பார்த்தோம் தோஷங்கள் தீண்டா
பூதங்கள் ஐந்து –இருள் சுடர் –கிளரொளி மாயன் கண்ணன் -3-10-10-
தீதில் சீர் திருவேங்கடத்தான் -3-3-5
அமலன் –

836-அசிந்த்ய –
எண்ணத்துக்கு அப்பால் பட்டவன் –
கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண் பாதம் கை ஒவ்வா கட்டுரைத்த நன் பொன் உன் திரு மேனி ஒளி ஒவ்வாது
ஒட்டுரைத்து இவ்வுலகு உன்னைப் புகழ்வெல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டுரையாய்ப் புற்கென்றே காட்டுமால் பரஞ்சோதீ -3-1-2-
எம் பரஞ்சோதி கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே -3-1-3-
செவ்வே நெஞ்சால் நினைப்பரிதால் வெண்ணெய் உண்ணும்
சேயன் அணியன் யாவர்க்கும் சிந்தைக்கும் கோசரன் அல்லன் 1-9-6

837-பயக்ருத்

838-பய நாசன
பயத்தை உண்டு பண்ணுபவன் -போக்குமவன்
அசுரர்க்கு வெம் கூற்ற
எல்லையில் மாயனைக் கண்ணனை தாள் பற்றி யானோர் துக்கம் இலேனே -3-10-8-

———————————————————

அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை உடையவன் பரமான திரு நாமங்கள் -839-848-

839-அணு –
மிகவும் நுண்ணியன் -அணோராணீயான்
ஆவி சேர் உயிரின் உள்ளான் -3-4-10-
சிறியாய் ஒரு பிள்ளை -7-2-4-
அணிமா மஹிமா-போன்ற அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்கள் ஸ்வா பாவிகமாக உள்ளவன் –

840-ப்ருஹத்
பெரிதிலும் பெரியவன் -மஹதோ மஹீயான்
சபூமிம் விச்வதோவ்ருத்வா அத்ய திஷ்டத் தசாங்குலம்
பெரிய வப்பன் –உலகுக்கோர் தனி யப்பன்-8-1-11-
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் -பெரிய திருமொழி -3-8-1-

841-க்ருச-
மெல்லியவன் -லேசானவன்-லகிமா -யத்ர காமகத வசீ  –
எண்ணில் நுண் பொருள் -10-8-8-

842-ஸ்தூல –
பருத்தவன் -ப்ராப்தி ஐஸ்வர்யம்
தாள் பரப்பி மண் தாவிய ஈசன் -1-3-10-
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்

843-குணப்ருத்-
எல்லா பொருள்களையும் தனது குணம் போலே தரிப்பவன்
சர்வச்ய வசீ சர்வஸ் யேசான-ஈசித்ருத்வம் ஐஸ்வர்யம்
எப்பொருளும் தானே எல்லையில் சீர் எம்பெருமான் -2-5-4/10-

844-நிர்க்குண
முக்குண கலப்பு அற்றவன்
வசித்வம் ஐஸ்வர்யம்
துக்கமில் சீர் கண்ணன்

845-மஹான் –
மிகச் சிறந்தவன் -ப்ராகம்யம் ஐஸ்வர்யம்
நினைத்தை எல்லாம் தடை இன்றி நடத்த வல்ல சாமர்த்தியம்

846-அத்ருத –
அடக்க முடியாதவன் -நிரங்குச ஸ்வதந்த்ரன்
வேத வாய் மொழி அந்தணன் ஒருவன் –உன் மக்கள் மற்று இவர் என்று கொடுத்தாய் -பெரிய திருமொழி -5-8-7-
ப்ராப்தி என்னும் ஐஸ்வர்யம்

847-ஸ்வ த்ருத-
தன்னைத் தானே தாங்குபவன்
மற்றவர்களை நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-
பொருவில் தனி நாயகன் -5-10-8-

848-ச்வாச்ய-
ஆசயம் நிலை ஆசனம்
அவனின் மேலான நிலை ஸ்வ சித்தம்

———————————————————–

5-1-நித்யர்களை ஆளும் இமையோர் தலைவன் -849/850-

849-ப்ராக்வம்ச
நித்யர்களுக்கு வம்ச மூலமாய் உள்ளவன்
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி
யத்ர பூர்வே சாத்யாஸ் சாந்தி தேவா -இவன் சங்கல்பத்தால் நித்யர் நித்ய ஐஸ்வர்யம்

850-வம்ச வர்த்தன
நித்யர்களை வ்ருத்தி பண்ணுமவன்
கைங்கர்யம் மேன் மேலும் தந்து போக மகிழ்ச்சியைப்  பெருக்கி  –
பெரும் தேவர் குழாங்கள் பிதற்றும் பிரான் -9-3-4-
மருந்தே நாங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு

———————————————

5-2-யோகியர் தலைவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -851-854-

851-பாரப்ருத்-
சுமை தாங்குபவன் -சுமை யாவது -யோக ஷேமம் வஹாம் யஹம் –
வேங்கடத்து உறைவார்க்கு நம வென்னலாம் கடமை   அது சுமந்தார்கட்கே -3-3-6-
அஞ்சலி பரம் வஹதே-பூரி ஜகன்னாதன் -இட்ட பூவை சுமக்க முடியாமல்

852-கதித –
சொல்லப்பட்டவன் -வேதங்களினால்
சொல்லினால் தொடர்ச்சி நீ -சொலப்படும் பொருளும் நீ -சொல்லினால் சொலப்படாது தோன்றுகின்ற சோதி நீ
சொல்லினால் படைக்க நீ படைக்க வந்து தோன்றினார் -சொல்லினால் சுருங்க நின் குணங்கள் சொல்ல வல்லரே -திருச்சந்த -11-
வசஸாம் வாச்ய முத்தமம் -ஜிதந்தா -1-7-
மறையாய நால்  வேதத்துள்  நின்ற மலர்ச் சுடர் -3-1-10-

853-யோகீ-
அகடிதகட நா சாமர்த்தியம் –
திவ்யம் ததாமிதே சஷூ பஸ்ய மே யோகமைச்வரம்-11-8-
ஆலினிலையாய் அருள் –
மாயா வாமனனே மது சூதா மாயங்கள் செய்து வைத்தி இவை என்ன மயக்குகளே -7-8-1/5-

854-யோகீச –
யோகியர் தலைவன் -சனகாதி முனிவர்கள்
கலக்கமில்லா நல் தவ முனிவர் கரை கண்டோர்  துளக்கம் இல்லா வானவர் எல்லாம் தொழுவார்கள் -8-3-10-

——————————————————————————-

5-3-யோகத்தில் இருந்து நழுவியவரை உத்தரிப்பவன் -பரமானா திரு நாமங்கள் -855-861-

855-சர்வ காமாத –
எல்லா விருப்பங்களையும் தருபவன் -ஐஸ்வர்ய காமர்  களுக்கும் இவனே பலன் அளிப்பவன்

856-ஆச்ரம —
இலம் நலன் கழல் அவனடி நிழல் தடம அன்றியாமே -10-1-3-
யோகப்ரஷ்டன் மறு பிறவி எடுக்கும் பொது தூயவர்களும் பகவத் பக்தி உள்ளவருமான ஸ்ரீ வைஷ்ணவ
குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கிறான் -ஸ்ரீ கீதை -6-1-

857-ச்ரமண-
தொடர்ந்து செய்ய உதவுமவன் –
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

858-ஷாம
திறமை உள்ளவனாக செய்பவன்
புணைவனாம் பிறவிக்கடலை நீந்துவார்க்கே-2-8-1-

859-ஸூ பர்ண-
தாண்ட உதவுமவன் -ஸூ பர்ண -கருடன் -அழகிய சிறகுகளை உடையவன் -சம்சாரம் கரை தாண்ட
தெய்வப் புள்ளேறி வருவான் -பெரிய திருமொழி -3-3-6-
புள்ளைக் கடாகின்ற தாமரைக் கண்ணன் -7-3-1-

860-வாயு வாகன –
மேல் எழச் செய்பவன்
வாயு -கருடனை சொல்கிறது -கருட வாகனன் புள்ளை ஊர்வான்  -முன்பே 332 பார்த்தோம்

861-தநுர்த்தர –
சாரங்கபாணி
திவ்ய தனுஸ்
காய்ச்சின வில் தண்டேந்தி எம்மிடர் கடிவான் -9-2-6-
நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் -8-8-1-

—————————————————————

5-4-துஷ்டர்களை நிக்ரஹிப்பவன் -பரமான திரு நாமங்கள் -862-870-

862-தநூர் வேத –
வில் வித்தையை கற்பிப்பவன்

863-தண்ட-
துஷ்டர்களைத் தண்டிப்பவன்
அசுரர் மேல் தீ வாய் வாளி மழை பொழிந்த  சிலையா -6-10-4-

864-தமயிதா-
அடக்குபவன் -தானே நேராக அவதரித்து –
நாட்டை நலியும் அரக்கரை நாடித் தடிந்திட்டவன் -7-5-2-

865-அதம –
யாராலும் அடக்கப்படாதவன் –

866-அபராஜித –
வெல்ல முடியாதவன் -முன்பே 721-பார்த்தோம்

867-சர்வ சஹ
யாரையும் தாங்குபவன்
இறுக்கும் இறை இறுத்து உண்ண எவ்வுலகும் தன் மூர்த்தி  நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-

868-நியந்தா –
நியமித்து நடத்துமவன்
அவரவர் தமதமது அறிவறி வகை வகை அவரவர் இறையவர் என அடியடைவர்கள்
இறையவர் அவரவர் விதி வழி அடைய நின்றனரே -1-1-5-

869-நியம –
நிச்சயிப்பவன் -தேவர்கள் மூலம் பலன்களை அளிப்பவன்
முக்கண் ஈசனோடு தேவு பல நுதலி மாயக் கடவுள் -திருவாசிரியம் -4-

870-யம –
நடத்துமவன்
மார்க்கண்டேயன் அவனை நக்க பிரானும் அன்று உய்யக் கொண்டது நாராயணன் அருளே -4-10-8-

———————————————————————–

5.5-சத்வ குணம் வளர்க்கும் -சாத்விகர் தலைவன் பரமான திரு நாமங்கள் -871-880-

871-சத்வவான் –
சுத்த சத்வ மயமாய் இருப்பவன் –
சரணமாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் –வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான் -9-10-5-

872-சாத்விக
சத்வ குணம் உடையவன் -ருத்ரன் பிரமன் ரஜோ தமஸ் குணம் –

873-சத்ய –
உண்மை -மெய்யன்
மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் –நாளும் தன மெய்யர்க்கு மெய்யனே -9-10-7/6-
திரு மெய் மலையாளா -பெரிய திரு மொழி -3-6-9-
மெய் வண்ணம் நினைந்தவர்க்கு மெய்ந்நின்ற வித்தகன் -பெரிய திரு மொழி -5-6-9-

874-சத்ய தர்ம பராயண –
உண்மையான தர்ம அனுஷ்டானத்தாலே மகிழ்பவன்
ஸ்ரீ பகவத் ஆஞ்ஞயா பகவத் கைங்கர்ய ரூபம்
ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி மம ஆஞ்ஞா

875-அபிப்ராய –
பரம உத்தேச்யம் ஆனவன்
விழுமிய அமரர் முனிவர் விழுங்கும் கன்னற்  கனி -3-6-7-
விழுமிய முனிவர் விழுங்கும் கோதிலின்  கனி -பெரிய திரு மொழி -2-3-2-

876-ப்ரியார்ஹ –
பிரியத்துக்கு உரியவன்
தெளிவுற்று வீவின்றி நின்றவர்க்கு இன்பக் கவி செய்யும் கண்ணன் -7-5-1-
நித்ய யுக்த  ஏக பக்தி

877-அர்ஹ
ப்ரீதி செய்யத் தக்கவன் -அநந்ய பிரயோஜனருக்கு-உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம்
முனிவர்க்கு உரிய அப்பன் –அமரரப்பன் –உலகுக்கோர் தனி அப்பன் –8-1-11-
ஆஸ்திதஸ் சஹி  யுக்தாத்மா மாமேவ நுத்தமாம் கதிம் -ஸ்ரீ கீதை -7-18-

878-ப்ரியக்ருத் –
பிரியத்தைச் செய்பவன்
பிரயோஜனாந்த பரருக்கும் பக்தி ஒன்றையே கணிசித்து வேண்டியதை அருளி அநந்ய பிரயோஜனராக ஆக்கி அருளுபவன்
உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ -பெரிய திருவந்தாதி -53-

879-ப்ரீதி வர்த்தந-
பக்தியை வளர்ப்பவன் -பக்தி உழவன் -நான்காம் திரு -23-
பஜதாம் ப்ரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் யேன மாம் உபயாந்திதே-ஸ்ரீ கீதை -10-10-
சௌந்தர்ய சௌசீல்ய ஆவிஷ்காரேண அக்ரூர மாலாகார தீன் பரம பாகவதான் க்ருத்வா -ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம்
மறக்கும் என்று செந்தாமரைக் கண்ணோடு மறப்பற என்னுள்ளே மன்னினான்  -1-10-10-

880-விஹாயசகதி
பரம பதத்தை அடைவிப்பவன் -விஹாயசம் -பரம பதம்
இங்கு ஒழிந்து போகம் நீ எய்திப் பின்னும் நம்மிடைக்கே போதுவாய் என்ற பொன்னருள் -பெரிய திரு மொழி -5-8-5-
வானேற வழி தந்த வாட்டாற்றான் விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் -3-6-3-
தத் ஏக  அதிகரணம்  -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -4-2-16-

———————————————————————–

5-6-அர்ச்சிராதி மார்க்கம் மூலம் முக்தனை வழி நடத்தும் பரமன் பரமான திரு நாமங்கள் -881-891-

881-ஜ்யோதி –
ஒளியாய் இருப்பவன் -அர்ச்சி ஜ்யோதி –
எழுமின் என்று இரு மருங்கு இசைத்தனர் முனிவர்கள் வழி இது வைகுந்ததற்கு என்று வந்து எதிர் எதிரே -10-9-3-
எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர் கதிரவர் அவர் கைந்நிரை காட்டினர் -10-9-4-
மாதவன் தமர் என்று வாசலில் வானவர் போதுமின் எமதிடம் புகுதுக என்றனர் -10-9-5-
ஆண்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்று வாள் ஒண் கண் மடந்தையர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே -10-9-6-
அர்ச்சிராத்யாதி கரணம் -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -4-3-1-
அதிவாஹிகாதி கரணம் -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -4-3-4
தே அர்ச்சிஷம் அபி சம்பவந்தி –சாந்தோக்யம்
அக்நிர்  ஜ்யோதி ரஹச்சுக்ல ஷண்மாச உத்தராயணம் தாத்ரா பிராதா கச்சந்தி ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விதோஜநா-ஸ்ரீ கீதை -8-24
பன்னிருவர் அபிமானி தேவதைகள்
அர்ச்சி ,அஹஸ் -பகல் ,சுக்ல பஷம் ,உத்தராயாணம்,சம்வத்சரம் ,வாயு ,சூர்யன் , சந்தரன்
வித்யுத்,வருணன்,இந்த்ரன்,பிரமன் –
இவர்களை சொல்லும் திரு நாமங்கள் -பட்டர் நிர்வாஹம்

882-ஸூருசி –
அழகாக பிரகாசிப்பவன் -இரண்டாம் படி பகல் -தேவதையை சொல்லும் -அர்ச்சி ஷோ அஹ -சாந்தோக்யம்
ஒண் சுடரே -5-10-6-

883-ஹூத புக் விபு –
சுக்ல பஷமாய் இருப்பவன் -ஹூத  புக் அக்னியில் அவியாக சேர்க்கப் பட்டதை உண்பவன் சந்தரன்
அது இவனிடம் அமிர்தமயமாகி இவனை வளரச் செய்கிறது
அஹ்ன ஆபூர்யமாண  பஷம் -சாந்தோக்யம்
முன்பே 241 -விச்வபுக் விபு பார்த்தோம்

884-ரவி
உத்தராயணமாக கொண்டாடப்படும் சூர்யன்
ஆபூர்யமாண பஷாத்யான் ஷடுதன்நேதி மாசான் -சாந்தோக்யம்

885-விரோசன –
ஒளி தருபவன் -ஒளி மணி வண்ணன்  -4-4-4-

886-ஸூர்ய-
வாயு லோகமாக -வாயு இவன் இடம் இருந்து எப்போதும் வீசுவதால் இவன் ஸூர்யன் எனப்படுகிறான்

887-சவிதா
உண்டாக்குபவன் -மழை பொழிவித்து பயிர் பச்சைகள் உண்டாக்கி வளரச் செய்கிறான் -ஏழாம் படி
மீண்டும் 969-வரும்

888-ரவிலோசன-
சூர்ய கிரணங்கள் மூலம்  சந்தரன் -மின்னல் போன்ற தேஜஸ் பதார்த்தங்களை  பிரகாசிக்கச் செய்பவன்
சீரார் சுடர்கள் இரண்டானாய் -6-9-1-
சந்தரன் மின்னல் வருணன் -8/9/10 படிகள்
ஆதித்யாத் சந்த்ரமசம் சந்திர மசோ வித்யுதம் ச வருண லோகம் -உபநிஷத்

889-அநந்த ஹூத புக் போக்தா –
மிக்க மகிமை யுள்ள இந்த்ரனையும் பிரமனையும் உடையவன்
யாகங்களில்   அக்னியில் சேர்க்கப்படுமவைகளை புசிப்பதால் இந்த்ரன் ஹூத புக்  –
பிரஜைகளைக் காப்பாற்றுவதால் பிரமனுக்கு போக்தா
11/12 படிகள்

890-ஸூகத
ஸூகம் அளிப்பவன்
அமானவன் திவ்ய புருஷன் கை கொடுத்து
பொன்னடியாம்  செங்கமலப் போதுகளை உன்னிச் சிரத்தாலே தீண்டின்
அமானவனும் நம்மைக் கரத்தால் தீண்டல் கடன் -உபதேச ரத்னமாலை –
முன்பே 461 பார்த்தோம்

891-நை கத
ஒன்றை கொடாதவன் -பலவற்றை தருமவன்
புஷ்ப மாலைகள் வஸ்தரங்கள் -அப்சரஸ்கள் அலங்காரம் சதம் மாலா ஹஸ்தா -கௌஷீதகி உபநிஷத்
வள்ளல் மணி வண்ணன் –

————————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் —697–786 -அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

4-கிருஷ்ணாவதார திரு நாமங்கள் -697-786

697-வஸூரேதா
தேஜஸ் ஸே கர்ப்பம் ஆனவன் -வ ஸூ =எம்பெருமான் தேஜஸ்
தேவகி பூர்வ சந்த்யாயாம் ஆவிர்பூதம் மஹாத்மனா
ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம்
ஆதி அம் சோதி யுருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த வேத முதல்வன் -3-5-5-
அவதார ரகசியம் அறிந்தால் மோஷம் சித்தம் கீதாசார்யன் திரு வாக்கு

698- வஸூ ப்ரத –
நிதியான தன்னைத் தருபவன் -வ ஸூ =நிதி
வாசுதேவ தேவகிகளுக்கு தானே புத்ரனாக உபகரித்தான்
நந்த கோபன் யசோதை களுக்கும் இந்த நிதியை ஆக்கி வைத்தான்
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன இன்னுயிர் சிறுவனே -8-1-3-
எனக்கு தன்னைத் தந்த கற்பகம் –

699- வஸூ ப்ரத
பெரும் புகழைத் தந்தவன் -வஸூ தேஜஸ்
தன் பிரஜைகளில் ஒருவரை தனக்கு பிதாவாகக் கொண்டு தான் தகப்பன் உடையவன் ஆகிறான்
எல்லையில் சீர்த் தசரதன் தன் மகனாய்த் தோன்றினான் -பெருமாள் திரு-10-11-

700- வாஸூ தேவ
வஸூதேவ புத்திரன் -பிறந்து பெற்ற பெயர் -தாசரதி போலே
எங்கும் உளன் கண்ணன் -வ்யாப்தியை
மல் பொரு தோளுடை வாசுதேவா -பெருமாள் திரு-6-6-
முன்பே 333 பார்த்தோம்

701-வஸூ
வசிப்பவன் -லோக ஹிததுக்காக ஷீராப்தி
பாற்கடலில் பையத் துயின்ற பரமன்
பயில விநிய நம் பாற்கடல் சேர்ந்த பரமன் -3-7-1
ஏஷ நாராயண ஸ்ரீ மான் ஷீரார்ணவ நிகேதன நாக பர்யங்க முத்ஸ்ருஜ்ய ஹ்யாகதோ மதுராம் புரீம் -ஹரி வம்சம் –
முன்பே 105/271 பார்த்தோம்

702-வ ஸூ மநா-
வசுதேவர் இடத்தில் மனம் வைத்தவன்
முன்பே 106 பார்த்தோம்

703-ஹவி –
கொடுக்கப் பட்டவன் -விருந்து -நந்த கோபர் இடம் –
வேண்டித் தேவர் இரக்க வந்து பிறந்து –அன்று அன்னை புலம்பப் போய் அங்கு ஓர் ஆய்க்குலம் புக்கான் -6-4-5
மகா ஹவி -683 பார்த்தோம்

704-சத்கதி
சத்துக்களுக்கு புகல்-இடையர்களுக்கு -தந்தை கால் விலங்கற-
சம்சார பந்தம் முடிக்க
பற்றிலார் பற்ற நின்றான் -7-2-7-நிவாச வ்ருஷஸ் சாதுநாம் ஆபன்னாம் பராகதி

705-சத் க்ருதி –
ஆச்சர்யமான செயல்களை செய்பவன் -ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம்
குரவை ஆய்ச்சியரொடு கோத்ததும் குன்றம் ஓன்று ஏந்தியதும் உறவு நீர்ப் பொய்கை நாகம் காய்ந்ததும் உட்பட மற்றும் பல -6-4-1-
மண் மிசை பெரும்பாரம் நீங்க ஓர் பாரத மா பெரும் போர் பண்ணி மாயங்கள் செய்து -6-4-10-
இந்த சேஷ்டிதங்களை- சொல்லியும் நினைந்தும் மோஷம் பெறுவார்

706-சத்தா –
உலகின் இருப்புக்கு காரணமாய் உள்ளவன்
நன்றாக நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் -நாராயணனே நீ என்னை அன்றி இல்லை -நான் முகன் -7-
என் விளக்கு என் ஆவி -1-7-5-

707-சத்பூதி
சாதுக்களின் ஐஸ்வர்யம் -பூதி விபூதி நிதி ஐஸ்வர்யம்
நந்தகோபன் குமரன் -அர்ஜுனன் தோழன் -பாண்டவ தூதன் -குந்திக்கு பந்து -அஹம்வோ பாந்தவவோ ஜாத-
வைத்த மா நிதி -6-7-1-
எய்ப்பினில் வைப்பினை காசினை மணியை -7-10-4-
சேலேய் கண்ணியரும் பெரும் செல்வமும் நன்மக்களும் அவரே இனி ஆவார் -5-1-8-

708-சத் பராயண –
சத்துக்களுக்கு புகலாய்-அயநம் ஆஸ்ரயம்
கிருஷ்ணாஸ்ரய கிருஷ்ண பலா கிருஷ்ண நாதாச்ச –
புகல் ஒன்றில்லா அடியேன் உன்னடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே -6-10-10-
அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்மின் என்று அருள் கொடுக்கும் பெருமான் -6-10-1-
நன்றாக நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணனே -நான் முகன் -7-
மம ப்ராணாஹி பாண்டவா –ஜ்க்னானீது ஆத்மைவ மே மதம்
நாரணனே நீ என்னை அன்றி இல்லை -நான் முகன் -7-

709-சூரா சேன –
சூரர்களை சேனையாக உடையவன்
ஒரு பாரத மா பெரும் போர் பண்ணி சேனையைப் பாழ் பட நூற்றிட்ட சோதி நாதன் -6-4-7-

710-யதுஸ்ரேஷ்ட-
ஆயர் குலத்தை வீடுய்யத் தோன்றிய கரு மாணிக்கச் சுடர் -6-2-10-

711-சந்நிவாச –
சத்துக்களுக்கு வாசஸ் ஸ்தானம் -ஆபன்னாம் பராகதி
ஆயர் புத்திரன் அல்லன் அரும் தெய்வம் -பெரியாழ்வார் -1-1-7-
சிவன் அயன் இந்திரன் இவர் முதல் அனைத்தோர் தெய்வக் குழாங்கள் கை தொழக் கிடந்த தாமரை யுந்தியான் -திருவாசிரியம்

712-ஸூயாமுந-
யமுனைத் துறையில் விளையாட்டுகளில் ஈடு பட்டவன் ஸூ -சோபனம் பாவனம்
தூய பெரு நீர் யமுனைத் துறைவன்

713-பூதா வாஸ –
பூ சத்தாயாம் -பூதா நாம் ஆதார
பஸ்யாமி தேவாம் ஸ்தவ தேவ தேஹே சர்வாம்ச்ததா பூத விசேஷ சங்கான் -ஸ்ரீ கீதை 11-15-
மயி சர்வமிதம் ப்ரோதம் ஸூத்ரே மணிகணா இவ -ஸ்ரீ கீதை -7-7-
உயிர் கள் எல்லா உலகும் உடையவன் -3-2-1-

714-வா ஸூ தேவ –
வாசுதேவ புத்திரன் -த்வாதச மந்திர ப்ரவர்த்திப்பிதவன்
கம்சாதிகளுக்கு ம்ருத்யு -மதுரா நகர் பெண்களுக்கு மன்மதன் -வசுதேவாதிகள் குழந்தை யோகிகளுக்கு பரதத்வம்
கூசி நடுங்கி யமுனை யாற்றில் நின்றேன் வாசுதேவா உன் வரவு பார்த்தே -பெருமாள் திரு -6-1-
முன்பே 334-700 பார்த்தோம்

715-சர்வா ஸூ நிலய –
சர்வ வஸ்து தாரகன் -ஐந்தும் ஐந்தும் ஐந்துமாகி நின்ற ஆதி தேவனே -திருச்சந்த -3-
பார் உருவில் நீர் எரி கால் விசும்பாகிப் பல்வேறு சமயமுமாய்ப் பரந்து நின்ற எம்மடிகள் -திருநெடு -2-

716-அநல-
திருப்தி பெறாதவன் -உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ -பெரிய திரு-53-

717-தர்ப்பஹா –
கர்வத்தை அடக்குபவன் -இந்த்ரன் -வாணாசுரன்
கார்திகையானும் –வாணன் ஆயிரம் தோள் துணித்தவன்

718-தர்ப்பத
மதம் தருமவன்
யாதவர்களை த்வாரகையில் வைத்து காத்து ஐஸ்வர்யம் தந்து மதம் ஏற்றி
இதனால் தங்களையே அழித்துக் கொண்டனர்

719-அத்ருப்த –
கர்வம் அற்றவன் -நந்த கோபன் குமரன் -த்ருப்த -யசோதை இளம் சிங்கம் மேனாணிப்பு
நந்த கோபன் தன இன்னுயிர்ச் சிறுவன் அசோதைக்கு அடுத்து பேரின்பக் குல விளம் களிறு -8-1-7-

720-துர்த்தர –
அடக்க முடியாதவன்
யசோதைக்கு இளம் சிங்கம்
கறந்த நல் பாலும் –பெற்று அறியேன்
நின் திறத்தேன் அல்லேன் நம்பி

721-அபராஜித –
வெல்ல முடியாதவன்
பற்ப நாதன் உயர்வற யுயரும் பெரும் திறலோன் -2-7-11-
யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதி -ஸ்ரீ கீதை
அன்று ஐவரை வெல்வித்த மாயப் போர்த் தேர்ப் பாகனார் -4-6-1-

722-விஸ்வ மூர்த்தி –
ஜகத்தை சரீரமாக யுடையவன் –
அஹமாத்மா குடாகேச சர்வ பூதா சயஸ்தித-ஸ்ரீ கீதை -10-19-
உலகமாய் உலகுக்கே ஓர் உயிர் ஆனாய் -6-9-7-
முன்பே 697 வஸூரேதா பார்த்தோம்

723-மஹா மூர்த்தி –
பெரிய திரு வுருவம் படைத்தவன்
வையம் ஏழும் கண்டாள் பிள்ளை வாயுளே -ஆயர் புத்தரன் இல்லை அரும் தெய்வம் –
ஸ்வரூபம் சங்கல்ப ஞானம் திரு மேனி -மூன்றாலும் பெரியவன்
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் -பெரிய திரு மொழி -3-8-1-

724-தீப்த மூர்த்தி –
தேஜோ மயமான வுருவு படைத்தவன்
நந்தாத தொழும் சுடரே எங்கள் நம்பீ -பெரிய திருமொழி -1-10-9-
ஒழி மணி வண்ணன் -3-4-7-

725-அமூர்த்திமான் –
சூஷ்மமான உருவை உடையவன்
திசை பத்தாய் அருவேயோ -6-9-7-
தொல்லை நன்னூலில் சொன்ன உருவும் அருவும் நீ -7-8-10-
ஒன்றலா உருவாய் அறுவாய நின் மாயங்கள் -5-10-6-

726-அநேக மூர்த்தி
பல வுருவங்களை யுடையவன் –பெரும் பல பலவே -பல பலவே சோதி வடிவு -2-5-6-
கோபிகள் ராசக் கிரீடை -அங்கனாம்

727-அவ்யக்த –
காண முடியாதவன் –
காணலும் ஆகான் -கருத்தின் கண் பெரியன் -சிந்தைக்கும் கோசரம் அல்லன் -1-9-6-
பிறர்களுக்கு அரிய வித்தகன் –
யாரும் ஓர் நிலைமையன் என அறி வரிய எம்பெருமான் -1-3-4-

728-சத மூர்த்தி
எண்ணிலா உருவங்களை யுடையவன்
பஸ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சஹச்ரச -ஸ்ரீ கீதை -11-5-
ஏக மூர்த்தி இரு மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி பல மூர்த்தி யாகிய நாராயணன் -4-3-3-

729-சதா நன-
அநேக திரு முகங்கள்
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய் -துணை மலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் பேர்கள் ஆயிரத்தாய் தமியனேன் -பெரிய வப்பனே -8-1-10-

730-ஏக –
ஒருவன் -அத்விதீயம் –
அரக்கரை உருக்கேட வாளி பொழிந்த ஒருவனே -8-6-2-
அந் நலனுடை யொருவன் -1-1-3-
எந்தை ஏக மூர்த்தி
ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1

731-நைக-
பலவாக -தீயாய் நீராய் நிலனாய் காலாய் நெடு வானாய் சீரார் சுடர்கள் இரண்டாய் சிவனாய் அயனானாய் -6-9-1
நா சந்தோஸ்தி மம திவ்யாநாம் விபூதிநாம் பரந்தப

732-ஸ-
அவன் -ஞானத்தை உண்டு பண்ணுமவன்-
அவனே யவனும் அவனும் அவனும் அவனே மற்று எல்லாமும் அறிந்தனமே -9-3-2-

733-வ
வசிப்பவன் -எங்கும் உளன் கண்ணன் -2-8-9-
ஒளி வரும் இயல்வினன் -1-3-2-
கரந்த சில் இடம் தொறும் இடம் திகழ் பொருள் தொறும் கரந்து எங்கும் பரந்து உளன் -1-1-10-

734-க –
பிரகாசிப்பவன் -அந்தராத்மாவாக இருந்தாலும் தோஷம் தட்டாமல்

735-கிம் –
எது -பரம் பொருள் -விசாரிக்கத் தக்கவன் –
கற்கும் கல்விச் சாரமும் யானே -5-6-2-

736-யத் –
யத்னம் பண்ணுபவன் -அஹம் ஸ்மராமி மத பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம்
இசைவித்து என்னை யுன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் அம்மானே -5-8-9-

737-தத் –
தூண்டி அதிகப் படுத்துபவன் –ஞான சக்திகளை விஸ்தரிக்க பண்ணுபவன்
ஓம் -தத் -சத் -ப்ரஹ்ம லஷணம்-தத் சவிதுர் வரேண்யம் –
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

738-பதம் அநுத்தமம்-
மேலான ப்ராப்யம்
நின் செம்மா பாத பற்புத் தலை சேர்த்து ஒல்லை அம்மா அடியேன் வேண்டுவது ஈதே -2-9-1-
அளிக்கும் பரமன் கண்ணன் ஆழிப் பிரான் -3-7-6-

739-லோக பந்து
சமோஹம் சர்வ பூதேஷு –
உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்னை அன்றி இல்லை
என்னைப் பெற்ற அத்தாயாய்த் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்த அத்தா -2-3-2-
தாயாய்த் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய் நீயாய் நீ நின்ற மாயன் -7-8-1-
மாதா பிதா ப்ராதா நிவாஸ சரணம்கதி -ஸூ பால உபநிஷத்

740-லோக நாத
சர்வ ஸ்வாமி -ரஷகன் –
இவ் வேழ் உலகை இன்பம் பயக்க இனிதுடன் வீற்று இருந்து ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான் -7-10-1-
ஞாலத்தூடே நடந்தும் நின்றும் கிடந்தும் இருந்தும் சாலப் பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர் காப்பான் -6-9-3-
உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே -6-10-10-

741-மாதவ
லஷ்மி வல்லபன் -மலர்மகளுக்கு அன்பன் -திரு மகளார் தனிக் கேள்வன் -வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை –
அகலகில்லேன் இறையும் என்று அலர் மேல் மங்கை உறை மார்பன்
ம் -மௌநம் –த-த்யானம் –வ -யோகம் -இவற்றால் சாஷாத் கரிக்கப் படுமவன்

742-பக்த வத்சல-
நிகரில் புகழாய்-6-10-10-வாத்சல்யம்

743-ஸூ வர்ண வர்ண –
பொன் வண்ணன்
இன்பப் பாவினைப் பச்சைத் தேனைப் பைம் பொன்னை அமரர் சென்னிப் பூவினை -திருக் குறும் -6-
மற்று ஒப்பாரி இல்லா ஆணிப் பொன்னே -திரு விருத்தம் -85-
பொன்னின் வண்ணம் மணியின் வண்ணம் புரையும் திரு மேனி -பெரிய திரு மொழி -4-9-8-

744- ஹேமாங்க-
பொன் மேனியன் -சுத்த சத்வமயம் ஹிரண்மய புருஷ
பொன்னானாய் இமையோர்க்கு என்றும் முதலானாய் -திரு நெடும் -10-

745-வராங்க
விலஷணமான திரு மேனி –
கை வண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும் கண்ணினையும் அரவிந்தம் அடியும் அகத்தே -திரு நெடு -21-
கண் கை கால் தூய செய்ய மலர்களாச் சோதி செவ்வாய் முகிழதா சாயல் திரு மேனி தண பாசடையா தாமரை நீள் வாசத் தடம் -8-5-1-
கொண்டல் வண்ணன் சுடர் முடியன் நான்கு தோளன் -8-8-1-

746-சந்த நாங்கதீ-
அழகிய திவ்ய பூஷணங்கள் அணிந்தவன்
தயரதன் பெற்ற மரகத மணித்தடம் -ஆபரணங்களுக்கு அழகூட்டும் பெருமாள்
பல பலவே ஆபரணம் -2-5-9’கண்கள் சிவந்து –சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் -8-8-1-

747-வீரஹா
வீரர்களை மாய்த்த பேறு வீரன்
பேய் முலை உண்டு -=களிறட்ட தூ முறுவல் பிரான் -5-3-8-
வெந்திறல் வீரரின் வீரர் ஒப்பார் -பெரிய திருமொழி -2-8-2-

748-விஷம
வேறுபட்ட செயல்களை செய்பவன்
பவித்ராணாம் இத்யாதி
என் பொல்லாத் திருக் குறளா செய்குந்தா வரும் தீமை உன்னடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்கு தீமைகள் செய்குந்தா -3-6-1-

749-சூன்ய
தோஷம் அற்றவன்
தீதில் சீர் திரு வேங்கடத்தான் -3-3-5-
துயரமில் சீர் கண்ணன் மாயன் -3-10-6-

750-க்ருதாசீ
எல்லாரையும் உகப்பிப்பவன்
க்ருதம்- நெய்
நெய் யுண் வார்த்தையுள் –எண்ணும் தோறும என் நெஞ்சு எரி வாய் மெழுகு ஒக்கும் -5-10-3/5-

751-அசல –
அசைக்க முடியாத ஸ்த்திரமானவன்
நீர்மையில் நூற்றுவர் வீய ஐவர்க்கு அருள் செய்ய நின்று பார் மல்கு சேனையை அவித்த பரஞ்சுடர் -3-5-7-

752-சல
மாறுபவன் -ஆஸ்ரிதர்க்கு தன்னைத் தருபவன் ஆஸ்ரித பஷ பாதி -ஆயுதம் ஏடன்
மாறு சேர் படை நூற்றுவர் மங்க ஓர் எஇவர்க்காய் அன்று மாயப்போர் பண்ணி நீறு செய்த எந்தை -5-7-4-

753-அமாநீ–
மானம் இல்லாதவன் -ஸ்வ அபிமானம் என்ற கர்வம் அற்றவன் —
மாசுடம்பில் நீர் வாரா மானமிலா பன்றியாம் தேசுடைய தேவர் திருவரங்கச் செல்வனார் -நாச் -11-8-
கழுத்தில் ஓலை கட்டித் தூது போனவன் –
அவன் பின்னோர் தூது ஆதி மன்னவர்க்காகி பெரு நிலத்தார் இன்னார் தூதன் என நின்றான் -பெரிய திரு மொழி -2-2-3-
பற்றாளர் வீயக் கொள் கையில் கொண்டு பார்த்தன் தன தேர் முன் நின்றான் -2-3-1-
நாடுடை மன்னர்க்குத் தூது செல் நம்பி -6-6-4-

754-மாநன –
கௌரவம் அளிப்பவன் –
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன இன்னுயிர் சிறுவன் -8-1-3-
ஏன் நெஞ்சு நிறையக் கை கூப்பி நின்றார் -பெரிய திருமொழி -7-5-8-

755-மான்ய –
வெகுமானிக்கத் தக்கவன்
பக்தர்களைக் கை விடாதவன்

756- லோக ஸ்வாமி –
கண்ட வாற்றால் தனதே உலகு என நின்றான் –
மூ உலகாளி-7-2-10-
ஒத்தாரும் மிக்கார்களும் தனக்கின்றி நின்றான் -எல்லா உலகும் உடையான் -4-5-7-

757- த்ரி லோகத்ருத்-
மூ உலகங்களையும் தரிப்பவன்
நீயே உலகு எல்லாம் நின்னருளே நிற்பனவும் -நான் முகன் -29-

758-ஸூ மேதா –
நல் எண்ணம் உடையவன்
அருதித்துப் பல நாள் அழைத்தேற்கு–என் தன் கருத்தை யுற வீற்று இருந்தான் -8-7-1-

759-மேதஜ-
வ்ரதத்தின் பயனாகப் பிறப்பவன்
அதிதி பயோவ்ரதம் அனுஷ்டித்து வாமனன்
தசரதன் புத்திர காமேஷ்டி -பெருமாள்
எல்லையில் சீர் தயரதன் தன் மகனாய்த் தோன்றிற்று -பெருமாள் திரு -11-10-

760-தன்ய
சம்பத்து உள்ளவன் –
செப்பில மென்முலைத் தேவகி நங்கைக்கு சொப்படத் தோன்றிய -பெரியாழ்வார் -2-1-6-

761-சத்ய மேதா –
உண்மையான எண்ணம் உடையவன்
ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே ராமம் தசரதாத்மஜம் –

762-தராதர –
குன்றம் ஏந்தியவன் -6-4-3-
கல்லெடுத்துக் கல்மாரி காத்தான் -திரு நெடும் -13-
திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே -5-6-5
கடுங்கல் மாரி கல்லே பொழிய நெடும் காற்குன்றம் குடை ஓன்று ஏத்தி நிறையைக் காத்தான் -பெரிய திருமொழி -6-10-8-
பெரியாழ்வார் திருமொழி 3-5-

763-தோஜோவ்ருஷ-
தேஜஸ்சை வர்ஷிப்பவன்
வளரொளி ஈசன் கிளரொளி மாயன் கண்ணன் -3-10-10-
புகர் கொள் சோதிப் பிரான் -6-4-3-

764-த்யுதிதர
அதி மானுஷமான திவ்ய சக்தி யுடையவன்
மாயக் கோலப் பிரான் -6-4-1
கண்டவாற்றால் தனதே உலகு என நின்றான்

765-சர்வ சஸ்திர ப்ருதாம் வர –
ஆயுத பாணிகளில் தலை சிறந்தவன்
தடவரைத் தோள் சக்கரபாணி சாரங்க வில் சேவகனே –நேமி நெடியவனெ -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
பொங்கேறு நீள் சோதி பொன்னாழி தன்னோடும் சங்கேறு கோலத் தடக்கைப் பெருமான் -பெரிய திருமொழி -6-8-9-
கொடு வினைப் படைகள் வல்லவன் -9-2-10-

766-ப்ரக்ரஹ
அடக்கி நடத்துபவன்
கொல்லா மாக்கோல் கொலை செய்து பாரதப் போர் எல்லாச் சேனையும் இரு நிலத்தவித்த எந்தை -3-2-3-

767-நிக்ரஹ
எதிரிகளை வீயச் செய்தவன்
போர்ப்பாகு தான் செய்து அன்று ஐவரை வெல்வித்த மாயப் போர்த் தேர்ப் பாகனார் -4-6-1-
சித்திரத் தேர் வலவன் -7-8-3-

768-நைகச்ருங்க-
அநேக உபாயங்களால் பகைவரை மாய்த்தவன்
பகலை இரவாக்கி -ஆயுதம் எடேன் –
மாயங்கள் செய்து சேனையைப் பாழ் பட நூற்றிட்டு -உபாயங்கள் செய்து

770-கதாக்ரஜ
கதனுக்கு முன் பிறந்தவன்
கதன் -வாசுதேவன் மனைவி ஸூ நாமை -கண்ணனுக்கு இளையவனாக பிறந்தவன்

771-சதுர்மூர்த்தி –
பலபத்திரன் வாசுதேவன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன்
ராமன் லஷ்மணன் பரதன் சத்ருனன்
ஏக மூர்த்தி இரு மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி பல மூர்த்தி யானவன் -4-3-3-

772-சதுர் பாஹூ-
நான்கு தோளன் -8-8-1-
உபசம்ஹர சர்வாத்மன் ரூபமேதத் சதுர்புஜம் -தேவகி
தமேவ ரூபேண சதுர்புஜேன -அர்ஜுனன்
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்
அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் ஐதிகம்
மலை இலங்கு தோள் நான்கே மற்று அவனுக்கே எற்றே காண் -பெரிய திருமொழி -8-1-1- எற்றே -ஆச்சர்யம்

773-சதுர் வ்யூஹ
வ்யூஹங்கள் போலே குண பூரணன் இவன்
பல ராமன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன் -இரண்டு இரண்டு குணங்கள் பிரதானம்

774-சதுர் கதி –
நான்கு வித புருஷார்த்தங்கள் -தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோஷம்
உபாசகன் -இந்திர ப்ரஹ்ம கைவல்யம் மோஷம்
கதி நடையுமாம்
ரிஷபம் வீர்யம் –மத்த கஜம் -மதிப்பு
புலி சிவிட்குடைமையால் வந்த உறட்டல்
சிம்ஹம் மேணாணிப்பு -பராபிவனம்
இவை எல்லாம் நமக்கு நம் பெருமாள் நடை அழகிலே காணலாம்
கஜ சிம்ஹ கதி வீரௌ சார்த்தூல வ்ருஷ போப மௌ

775-சதுராத்மா –
தன்னை நாலு விதமாக காட்டுபவன்-
ஜாக்ரத -விழிப்பு -ஸ்வப்ன அரைத் தூக்கம் ஸூ ஷுப்தி ஆழ்ந்த நித்ரை துரீயம் இவைகளுக்கு மேலான
முன்பே -139 பார்த்தோம்

777-சதுர்பாவன்
நான்கு செய்கைகள்
லோக சிருஷ்டி ஸ்திதி ரஷணம் சாஸ்திர பிரதானம்

778-சதுர்வேதவித் –
நான்கு வேதங்களையும் அறிந்தவர்கள் -ஞான விஷயம்
மறையாய நாள் வேதத்துள் நின்ற மலர்ச் சுடர் -3-1-10-
வேதைஸ் சர்வை ரஹ மேவ வேத்ய

779-ஏகபாத்-
ஒரு பகுதியாக அவதரித்தவன்

779-சமாவர்த்த –
மீண்டும் மீண்டும் வருமவன்
பிறப்பில் பல் பிறவிப் பெருமான் -2-9-5-
என் நின்ற யோநியுமாய்ப் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா -திரு விருத்தம் -1-

780-நிவ்ருத்தாத்மா
திருப்பப்பட்ட மனதை உடையவன்
அவாகீ அநாதர
வரம்பிலாத மாயை மாய வரம்பிலாத கீர்த்தியாய் -திருச்சந்த

781-துர்ஜய
ஜெயிக்க முடியாதவன்
அபராஜித 716 போலே
அயோத்தி என்னும் அணி நகரத்து உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி
விண் முழுதும் உய்யக் கொண்ட வீரன் -பெருமாள் திரு -10-1-

782-துரதிக்ரம
மீற முடியாதவன்
ஆத்தன் தாமரை அடி அன்றி மற்றிலம் அரனே -10-1-6-
காள மேகத்தை அன்றி மற்றிலம் கதியே -10-1-1-

783-துர்லப
அண்ட அரியன் -பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன்

784-துரகம
கிட்ட முடியாதவன்
காணலும் ஆகான்

785-துர்கா
அடைய முடியாதவன்
புகழும் அரியன் பொறு வல்லன் எம்மான்

786-துராவாச
கிட்ட முடியாத வாச ஸ்தானம் உடையவன்
தெய்வம் அல்லால் செல்ல ஒண்ணாச் சிங்க வேள் குன்றமே
சென்று காண்டற்கு அரிய கோயில் -பெரிய திரு மொழி -7-1-4-

————————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் —607-696 -அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

3-30-ஸ்ரீ சம்பந்த -பரத்வ-பரமான திவ்ய நாமங்கள் -607-625-

607-சிவ –
மங்கள ப்ரதன்
அருளோடு பெரு நிலம் அளிக்கும் நாரணன் -பெரிய திரு மொழி-1-1-9-
செடியார் ஆக்கை அடியாரைச் சேர்த்தல் தீர்க்கும் திரு மால் -1-5-7-

608-ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா-
திரு மறு மார்பன் -திருமாலை -40-
என் திரு மகள் சேர் மார்பன் -7-2-9-
ஸ்ரீ வத்ஸ வஷா நித்ய ஸ்ரீ -யுத்தம் -114-15-

610-ஸ்ரீ வாஸ –
திரு மகளுக்கு உறைவிடம் -நித்யைவைஷா -அகலகில்லேன் இறையும்-என்று அலர் மேல் மங்கை யுறை மார்பன்

611-ஸ்ரீ பதி
திருமகள் கேள்வன் -திருமகள் கொழுநன் -திருவின் மணாளன் -1-9-1-
திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் -7-7-1-
ராகவோரஹதி வைதேஹீம் தஞ்சேய மஸி தேஷணா –
ஹரீச்சதே லஷ்மீச்ச பத்ன்யௌ
கோல மலர்ப் பாவைக்கு அன்பாகிய என் அன்பு -10-10-7-

612-ஸ்ரீ மதாம் வர –
செல்வர்களுள் சிறந்தவன்
நாகணை மிசை நம் பரர் செல்வர் பெரியார் -நாச் -10-10-
தாமரை உந்தி தனிப் பெரும் நாயகன் -திரு வாசிரியம் -1

613-ஸ்ரீ த –
ஸ்ரீ யைக் கொடுப்பவன் -ஸ்ரீ யசஸ் சௌந்தர்யம்
நித்ய நூதன நிர்வ்யாஜ ப்ரணய ரசஸ்ரீயம் தஸ்யை ததாதி -பட்டர் ஸ்ரீ பாஷ்யம்
அநந்ய ராகவேணாஹம்-அனந்யா ஹி மயா ஸீதா

614-ஸ்ரீ நிவாஸ –
பிராட்டியை தரிப்பவன் -கொள் கொம்பு போல் –
திரு மங்கை தங்கிய சீர் மார்பன்

615-ஸ்ரீ நிதி –
ஸ்ரீ என்ற நிதியை உடையவன் –
பூவின் மிசை நங்கைக்கு அன்பன் ஞாலத்தவர்க்கும் பெருமான் -4-5-8-

616-ஸ்ரீ விபாவன –
பிராட்டியால் புகழ் பெற்றவன் -ஸீதா ராமன் தேஜஸ் அப்ரமேயம்-நப்பின்னை கண்ணன் புகர் ஆண்டாள் அறிந்து
உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலை யூடறுத்து பெண்ணாக்கை யாப்புண்ட செல்வனார் -நாச்-11-6-

617-ஸ்ரேய ஸ்ரீ மான் –
பிராட்டியை உடையவன்
திரு விளையாடு திண் தோள் நம்பி -நாச் -9-3-செல்வ நாரணன் -1-10-8–செல்வர் பெரியார் -நாச்
ஸ்ரியம் லோகே தேவ ஜூஷ்டா முதாரம் -ஸ்ரீ ஸூ கதம்

620-லோகத்ர யாச்ரய –
மூ உலகத்தாருக்கும் புகலிடம்
உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே -6-10-10-
த்வம் மாதா சர்வ லோகா நாம் தேவ தேவோ ஹரி பிதா

621-ஸ்வஷ-
அழகிய கண்களை யுடையவன்
செந்தாமாரை கண் கை கமலம் திரு விடமே மார்பம் -2-5-2-

622-ஸ்வங்க-
சோபனமான திரு மேனியை யுடையவன் –
மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறல் அடிகள் –திரு உடம்பு வான் சுடர் பிரான் -2-5-2-

623-சதா நந்த –
அபரிமிதமான ஆனந்தம் உடையவன்
நமக்கும் பூவின் மிசை நங்கைக்கும் இன்பன் -4-5-8-

624-நந்தி –
ஆனந்திப்பவன்
இன்பம் பயக்க எழில் மாதரும் தானும் இவ் ஏழ் உலகை இன்பம் பயக்க இனிதுடன் ஆள்கின்ற பிரான் -7-10-1-

625-ஜ்யோதிர் கணேஸ்வர
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி –கூட்டமாய் இருந்து -நித்ய சமூஹம் ப்ரஹர்ஷயிஷ்யாமி-என்றபடி -கைங்கர்யம் செய்ய –
திகழ்கின்ற திரு மார்பில் திரு மங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திரு மாலார் -10-6-9-

————————————————————————

3-31-ஸ்ரீ சம்பந்தத்தால் வந்த குண யோகம் -626-629

626-விஜிதாத்மா –
பக்தர்களால் ஜெயிக்கப் பட்ட ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை உடையவன் –
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -எத்திறம் என்று மோஹிக்க வைக்கும்
சீலாத் ஜடீ பூயதே -பட்டர் -உன் எளிமை கண்டு பக்தர்கள் ஜடப் பொருள்கள் போலே ஆகிறார்கள்
எளிவரும் இயல்வினன்-1-3-2- இது ரகஸ்ய அர்த்தம்
நீர்மையால் நெஞ்சம் புகுந்து என் உயிர் உண்டான் -9-6-3-
ஆய்ச்சி கண்ணிக் கயிற்றினால் கட்டக் கட்டுண்டு இருந்தான் –

627-விதேயாத்மா –
கட்டுப்பட்டவன் -விதேயன் —
ஆய்ச்சியால் மொத்துண்டு கண்ணிக் குறும் கயிற்றால் கட்டுண்டான் -பெரிய திரு மொழி -11-5-5-
வா போ மீண்டும் ஒரு கால் வந்து போ -தசரதன் நியமிக்க நடப்பார் பெருமாள்
பூசூடவா நீராடவா -அம்மம் உண்ண வா -பெரியாழ்வார் அழைக்கும் படி இருப்பான் கண்ணன்
விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசு வருவிப்பார் -ஆண்டாள்
ப்ரஹ்மாவாய் இழந்து போதல் இடைச்சியாய் பெற்றுப் போதல்-அர்ஜுனன் இரண்டு சேனைகள் நடுவே நிறுத்து என்ன செய்தல்
இந்த்ரன் சிறுவன் தேர் முன் நின்றான் -பெரிய திரு மொழி -2-3-
நந்த கோபன் தன இன்னுயிர்ச் சிறுவன் -8-1-3-

628-சத்கீர்த்தி –
உண்மையான புகழ் படைத்தவன் -யதார்த்தமான புகழ் இது
புகழு நல் ஒருவன் -3-4-1
நிகரில் புகழாய் -6-10-10-

629-சின்ன சம்சய –
சம்சயங்களை ஒழிப்பவன் –
நான் கண்டு கொண்டேன் இனி அறிந்தேன் -என்பர் ஆழ்வார்கள்
பார்த்தம் ரதி நம் ஆத்மாநம் சாரதி நம் சர்வ லோக சாஷிகம் சகார -என்பர் எம்பெருமானார்
மாம் -கையும் உளவு கோலும் பிடித்த சிறுவாய்க் கயிறும் சேனா தூளி தூ சரிதமான திருக் குழலும்
தேருக்குக் கீழே நாட்டின திருவடிகளுமாய் இருக்கும் சாரத்திய வேஷம் -இத்தை காட்டி சம்சயங்களை தீர்த்து அருளுகிறான்

———————————————————————–

3-32-அர்ச்சாவதாரம் பரமான திரு நாமங்கள் -630-660-

630-உதீர்ண-
நன்றாக விளங்குபவன் –
கட்கிலீ உன்னைக் காணும் அருளாய் -என்ன காட்டவே கண்டு வாழும் -என்று –
சீலத்தால் –அவதாரங்களால் -தன் திருமேனியைக் காணும்படி விளங்குபவன் –
காட்டித் தன் கனை கழல்கள் கடு நரகம் புகல் ஒழித்த எம்பெருமான் -10-6-1-

631-சர்வதச்சஷூ –
யாவரும் தம் கண்ணால் காணும்படி–இருப்பவன்
குளிரக் கடாஷிப்பவன் என்னவுமாம்
எங்கும் தானாய நாங்கள் நாதன் -1-8-9-

632-அநீச-
ஈசனாய் இல்லாதவன்
தன்னை பக்த பரதந்த்ரனாய் ஆக்கிக் கொண்டு -ஸ்நானம் செய்விக்கவும் பிறர் கையை எதிர் பார்த்து இருப்பவன் –
ஆய்ச்சியாகிய அன்னையால் அன்று வெண்ணெய் வார்த்தையுள் சீற்றமுண்டு அழு கூத்த வப்பன் -6-2-1-

633-சாஸ்வத ஸ்திர-
நிலையாய் நிற்பவன் -நின்ற ஆதிப்பிரான் -4-10-1-
சம்சாரம் கிழங்கு அறும் வரையில் நிலை பெயராமல் நிற்பவன் -எம்பெருமான் –
தீர்த்தம் பிரசாதிக்காமல் –

634-பூசய –
தல சயனத்து உறைவான் –
கடல் மல்லைத் தல சயனத்தான் -ஆஸ்ரித ரஷண அர்த்தமாக நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் என்னும்படி

635-பூஷண-
அலங்காரமாய் விளங்குபவன் -சௌசீல்யம் பரிமாற்றம் பூஷணம்
எம் அழகனார் அணி யாய்ச்சியர் சிந்தையுள் குழகனார் -நாச் -4-10-
குழைந்து இருப்பான் -குழகன்
பல பலவே ஆபரணம் பேரும் பல பலவே –
கிரீட மகுட சூடாவதம்ச க்ரைவேயக ஹார கேயூர கடக
ஸ்ரீ வத்ஸ கௌச்துப முக்தாதாம உதர பந்தன பீதாம்பர காஞ்சி குண நூபுராதி அபரிமித திவ்ய பூஷண-

636-பூதி –
செல்வமாய் உள்ளவன்
சேலேய் கண்ணியரும் பெரும் செல்வமும் நன் மக்களும் மேலாத் தாய் தந்தையும் அவரே -5-1-8-
தனம் மதீயம் த்வ பாத பங்கஜம் –

637-அசோகா -விசோக
சோகம் அற்றவன்
துயரமில் சீர்க் கண்ணன் மாயன் -துக்கமில் ஞானச் சுடர் ஒளி மூர்த்தி -3-10-6/8

638-சோக நாசன –
சோகத்தை ஒழிப்பவன் -ஒரு நாள் காண வாராயே -ஏங்கினாள்
முத்தனார் முகுந்தனார் புகுந்து நம்முள் மேவினார்
எத்தினால் இடர்க் கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே -திருச்சந்த -115-
என்னுள் இருள் தான் அற வீற்று இருந்தான் -8-7-3-

639-அர்ச்சிஷ்மான்
பேர் ஒளி உடையவன் -திவ்ய சஷூஸ் கொடுத்து காட்ட கொடுப்பான் -அர்ச்சை தேஜஸ் சொல்லவுமாம்
மாயப்பிரான் என் மாணிக்கச் சோதி
செம்பொனே திகழும் திரு மூர்த்தி உம்பர் வானவர் ஆதி அம் சோதி -1-10-9-

640-அர்ச்சித்த –
அர்ச்சிக்கப் படுபவன் -அர்ச்ச்சா ரூபியாக திவ்ய தேசங்கள் க்ருஹங்களில் சேவை –
தமர் உகந்த எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே
நெஞ்சினால் நினைப்பான் யவன் அவனாகும் நீள் கடல் வண்ணனே -3-6-9-
தமர் உகந்து எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையாது இருப்பரே அவ்வண்ணம் ஆழியான் ஆம் -முதல் திருவந்தாதி -44-
செய்ய பரத்துவமாய் சீரார் வியூகமாய் துய்ய விபவமாய் தோன்றி அவற்றுள்
எய்தும் அவர்க்கு இந்நிலத்தில் அர்ச்சாவதாரம் எளிது -திருவாய் நூற்று -26-

641-கும்ப
திவ்ய தேசங்களில் விளங்குபவன் -விரும்பப் படுகிறவன்
அச்சோ ஒருவர் அழகிய வா -பெரிய திருமொழி -9-2-1-
என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மற்று ஒன்றினைக் காணாவே
போதரே என்று சொல்லித் தன் பால் ஆதாரம் பெருக வைத்த அழகனூர் அரங்கம் அன்றே -திருமாலை
நின்ற ஆதிப் பிரான் நிற்க –

642-விசுத்தாத்மா
தன்னையே ஒக்க அருள் புரிபவன்
தம்மையே நாளும் வணங்கித் தொழுவார்க்குத் தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வர் -பெரிய திரு மொழி -11-3-5-

643-விசோதன –
அமலன் -சுத்தியைத் தருபவன்
என் பாவம் தன்னையும் பாறக் கைத்து தன்னை மேவும் தன்மையும் ஆக்கினான் எம்பிரான் விட்டு -2-7-4-

644- அநிருத்த-
வ்யூஹ மூர்த்தி வாஸூ பாண்டம் என்ற ஷேத்ரத்தில் வ்யூஹ வாசுதேவன் சேவை -முன்பே 187 பார்த்தோம்
விண் மீது இருப்பாய் மலை மேல் நிற்பாய் கடல் சேர்ப்பாய் -6-9-5-
திரு வல்லிக் கேணி -வேங்கட கிருஷ்ணன் தன திருக் குமாரன் அநிருத்தன் உடன் சேவை சாதிக்கிறான் –

645-அப்ரதிரத –
ஒப்பில்லாதவன் -ஜனார்த்தனன் –
ஒத்தார் மிக்காரை இலையாய மாயன் -2-3-2-

646-பிரத்யும்ன –
தன்னை பிரகாசிப்பிக்குமவன் -கிட்டினாரை விளங்கச் செய்பவன் –
உலகனைத்தும் விளங்கும் சோதி-பெருமாள் திரு 10-1-
திரு வல்லிக் கேணி -ஸ்ரீ வேங்கட கிருஷ்ணன் தன் பௌதரன் பிரத்யும்னன் உடன் சேவை சாதிக்கிறான் –

647-அமித விக்கிரம
அளவற்ற அடிகளை உடையவன்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் ..பெரிய அப்பனே -8-1-10-
முன்பே 519 பார்த்தோம் -அளவற்ற தேஜஸ் என்னவுமாம்

648-கால நேமி நிஹா –
அவித்யை அளிக்கும் கலி தோஷம் கால சக்கரம் வட்டம் உருவகம்

649-சௌரி
ஸ்ரீ சௌரி பெருமாள் -உத்பதாவதகத்தில் -திருக் கண்ண புரம் சேவை
உத்பலா வதகே திவே விமானே புஷ்கரேஷணம் -சௌரி ராஜம் அஹம் வந்தே சதா சர்வாங்க ஸூந்தரம்
மாலை நண்ணித் தொழுது எழுமினோ வினை கெட –திருக் கண்ண புரத்து
ஆலின் மேலால் அமர்ந்தான் அடி இணைகளே-9-10-1
திருக் கண்ண புரத் தரசே – பெருமாள் திருமொழி –
முன்பே 342 பார்த்தோம்

650-சூர-
எதிரிகளை அழிப்பவர்-
திருச் சித்திர கூடம் தன்னுள் எவ்வரி வெஞ்சிலைத் தடக்கை பிராமன் -பெருமாள் திரு -10-3-முன்பே 341 பார்த்தோம்

651-சூர ஜநேச்வர-
சூரர்களின் தலைவன்
திரள விளங்கு மாருதியோடு அமர்ந்தான் -பெருமாள் திரு -10-10-

652-த்ரிலோகாத்மா –
மூ உலகங்களிலும் சஞ்சரிப்பவன்
விண் மீது இருப்பாய் எண் மீதியன்ற புற வண்டத்தாய் -6-10-5-
மகத தேசத்தில் மஹா போதம் என்னும் மலையில் தேவ தேவனான ஜனார்தனன் லோக நாதன் என்னும்
திரு நாமம் தாங்கி சேவை சாதிக்கிறான்
மலை மேல் நிற்பாய் –

653-த்ரிலோகேச –
உலகம் மூன்று உடையாய்
ப்ராக் ஜோதிஷ புரம் -என்கிற இடத்தில் விஸ்வேஸ்வரன் திருநாமத்துடன் சேவை

654-கேசவ —
துக்கங்களை அழிப்பவன்
வினையேன் வினை தீர் மருந்தானாய் விண்ணோர் தலைவா கேசவா -1-5-6-
கேசவ கேசிஹா லோக -கேசவ க்லேச நாசன
வடமதுரை -வாரணாசி பிந்து மாதவ -கோயில் கொண்டு இருப்பவன்
கேசியைக் கொன்றவன்
முன்பு -23-பார்த்தோம் –

655-கேசிஹா
கேசியை மாய்த்தவன் -குதிரை வடிவில்
மாவாய் பிளந்தானை -கேசவம் கேசி ஹந்தாரம் வியாசர் திரு வாக்கு
கூந்தல் வாய் கீண்டான் -இரண்டாம் திரு -93 லஷணையாகக் கேசியைச் சொல்லிற்று

666-ஹரி –
பச்சை வண்ணன் –
பச்சை மா மலை போல் மேனி பவள வாய் கமலச் செங்கண் அச்சுதன் -திருமாலை -2-
ஹரி-பச்சை நிறம் -பாபங்களை போக்குபவன் யாகங்களில் ஹைவிர் பாகம் பெற்று கொள்பவன்
கோவர்த்தன மலை மேல் ஹரி திரு நாமம் உடன் சேவை

667-காம தேவ –
விரும்பிய வற்றை எல்லாம் அழிப்பவன்
தேவ -தீவ்யாதி -தானத்தைக் குறிக்கும்
இமய மலையில் -சங்கராலயம் ஷேத்ரத்தில் காம தேவன் -என்ற பெயர் உடன் சேவை -அனைத்தையும் கொடுக்கக வல்லன்
சகல பல ப்ரதோஹி விஷ்ணு
எல்லியும் காலையும் தன்னை நினைந்து எழ நல்ல வருள்கள் நமக்கே தந்து அருள் செய்வான் -8-6-1-
கற்பகம் -2-7-11-

658-காம பால
கொடுத்ததை காப்பவன் -பரிபாலிப்பவன்

659-காமீ-
விரும்பத் தக்கவை யாவையும் நிறைந்தவன் –

660-காந்த
யாவராலும் விரும்பப் படுபவன்
கண்டவர் தம் மனம் வழங்கும் என் கரு மணி -பெருமாள் திரு -8-2-முன்பே 297 பார்த்தோம்-

—————————————————————-

3-33-சக்தீசம் அவதார திரு நாமங்கள் 661-664-
பல மந்த்ரங்கள் வெளி இட்ட அவதாரம்

661-க்ருதாகம
ஆகமங்களை உண்டு பண்ணியவன்
சமய நீது நூல் என்கோ -3-6-6-
மீண்டும் 795 வரும்

662-அநிர்தேச்யவபு –
சொல்லித் தலைக் கட்ட முடியாத அநேக திருமேனிகள் கொண்டவன்
திரு வுருவில் கரு நெடுமால் ரேயன் என்றும்
திரேதைக் கண் வளை யுருவாய் திகழ்ந்தான் என்றும்
பெரு வடிவில் கடல் அமுதம் கொண்ட காலம் பெருமானைக் கரு நீல வண்ணன் தன்னை
ஒரு வடிவத் தொரு உரு என்று உணரலாகா -திரு நெடும் -4-

663-விஷ்ணு –
எங்கும் வியாபித்து இருப்பவன்
சிருஷ்டி -அந்தர் பிரவேசம் -வ்யாப்தி -நியமனம் -நான்கும் உள்ள சகதீசன் -சர்வ சகத் யாத்மனே
என்னைக் கொண்டு என் பாவம் தன்னையும் பாறக் கைத்து —எம்பிரான் விட்டுவே -2-7-4-
முன்பே 2-259-பார்த்தோம் –

664-வீர
வீரன்
வெங்கதிரோன் -குலத்துக்கு ஓர் விளக்காய் தோன்றி
விண் முழுதும் உய்யக் கொண்ட -வீரன் -பெருமாள் திரு -10-9-
சங்கோடு சக்கரம் உலக்கை ஒள் வாள் தண்டு கொண்டு புள்ளூர்ந்து உலகில்
வன்மையுடைய அரக்கர் அசுரரை மாளப் படை பொறுத்த நன்மை உடையவன் -3-10-1-
அன்று இலங்கை நீறு செய்து சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனார் -திருச் -116-

————————————————————————

3-34-எல்லை அற்ற குண விபூதிமான் -பரமான – திரு நாமங்கள் -மனத்தாலும் செயலாலும் ஆராதிக்கப் படுக்கை-665-683

665-அநந்த –
எல்லை அற்றவன் -தேச கால வஸ்து பரிச்சதம் இல்லாமல்
சத்யம் ஞானம் அநந்தம் ப்ரஹ்ம-
இன்பம் அளவிறந்து எங்கும் அழகு அமர் சூழ் ஒளியன்-3-10-8-
அந்தமில் புகல் அநந்த புர நகராதி -10-2-7-
கணக்கறு நலத்தனன் அந்தமில் ஆதி அம் பகவன் -1-3-5-
முன்பே -402-பார்த்தோம்-

666-தனஞ்ஜய –
உலக ஐஸ்வர்யங்களுக்கு மேலானவன் -யாவும் புல் எனத் தோற்றும்
எனக்கு தேனே பாலே கன்னலே அமுதே -சர்வ ரச- சர்வ கந்த
கோலமே தாமரைக் கண்ணது ஓர் அஞ்சன நீலமே நின்று யெனதாவியை ஈர்க்கின்ற சீலமே
உன்னை மெய் கொள்ளக் காண விரும்பும் எண் கண்களே -3-8-4-

667-ப்ரஹ்மண்ய-
பெரியவைகளுக்கு காரணன் -அனுகூலன் -செல்வர் பெரியார்

668-ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா –
பிரமனைப் படைக்கும் பெரியோன்
தேவும் எப்பொருளும் படைக்க பூவில் நான் முகனைப் படைத்த தேவன் எம்பெருமான்-2-2-1-

669-ப்ரஹ்ம
பரமாத்மா –
தானே எங்கும் உளன் -தன குணங்களால் எங்கும் உளன் –
தன் சங்கல்பத்தால் மற்ற பொருள்களை பெருமை உடையவளாக பண்ணும்
ஸ்வரூப ரூப குண விபூதி சேஷ்டிதங்களால் பெரியவன்
எங்கும் உளன் கண்ணன் -ஆற்றல் மிக்கான் பெரிய பரம் சோதி புக்க அரி -7-6-10-

670-ப்ரஹ்ம விவர்த்தன –
தர்மத்தை வளரச் செய்பவன்
சிந்தனையை தவ நெறியை திருமாலை அந்தணனை -பெரிய திருமொழி -5-6-7-

671- ப்ரஹ்ம வித்
வேதங்களை உள்ளபடி அறிந்தவன் -அனந்தாவை வேதா
பண்டைய வேதங்கள் நான்கும் கண்டான் -பெரிய திருமொழி -2-5-9-
பண்டை நான் மறையும் வேள்வியும் கேள்விப் பதங்களும் பதங்களின் பொருளும் தானே நின்ற எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -5-7-1-

672-ப்ராஹ்மண-
வேதத்தை கற்ப்பிப்பவன்
கலைகளும் வேதமும் நீதி நூலும் கற்பமும் சொற் பொருள் தானும்
வானவர்க்கும் பிறர்க்கும் நீர்மையினால் அருள் செய்தான் -பெரிய திருமொழி -2-8-5-

673-ப்ரஹ்மீ-
பிரமாண பிரமேயங்களை உடையவன் -சர்வம் ப்ரஹ்மமயே ஹரி –
பொழில் வேங்கட வேதியன் -பெரிய திருமொழி -1-10-10-

674-ப்ரஹ்மஜ்ஞ்-
வேதங்களை அறிந்தவன்
சந்தோகா பௌழியா சாமவேதி
உளன் சுடர் மிகு சுருதியுள்
இவர் வாயில் நல வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவர் ஆவர் -பெரிய திருமொழி -9-2-1-

675-ப்ராஹ்மண ப்ரிய
வேதம் வல்லார்கலான பிராமணர்களை நேசிப்பவன்
அந்தணர் தம் சிந்தையான் -திரு நெடு -14-

இது வரை ப்ரஹ்ம சப்த வாக்ய பெருமை பேசப் பட்டது
மேல் மஹதோ மஹீயான் -பராத்பரம் யன் மஹதோ மஹாந்தம் –
மஹத பரமோ மஹான் -சுருதி வாக்யங்களில்-சொல்லும் பெருமை பேசப்படும்
676-மஹாக்ரம –
சேதனரை படிப்படியாக உஜ்ஜீவிப்பவன் –
ஆற்ற நல் வகை காட்டும் அம்மான் -4-5-5-
நெறி வாசல் தானேயாய் நின்றான் -கிருஷி பலமாக அருளுகிறான்

677-மஹா கர்மா –
சிறந்த செயல்களை உடையவன் -மாயன்
சராசரம் முற்றவும் நற்பாளுக்கு உய்த்தனன் -7-5-1-
மேலும் -793 வரும்

678-மஹா தேஜ –
மேலான தேஜஸ் உடையவன் -நாராயண பரஞ்சோதி
வீழ்விலாத போக மிக்க சோதி -சோதியாத சோதி நீ -திருச்சந்த -18/34-

679-மஹோரக –
உட் புகும் பெரியோன்
எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே இமையோர் அதிபதியே -6-10-3-
வந்தாய் எண் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் நந்தாத கொழும் சுடரே எங்கள் நம்பி -பெரிய திருமொழி -1-10-9-
முத்தனார் முகுந்தனார் புகுந்து தம்முள் மேவினார் எத்தினால் இடர்க்கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே -திருச்சந்த -15-
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்தே -5-7-7-

680-மஹாக்ரது
ஆராதனைக்கு எளியவன்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்
எளிவரும் இயல்வினன் -1-3-1-
ஈசனைப் பாடி நன்னீர் தூய புரிவதும் புகை பூவே -1-6-1-

681-மஹா யஜ்வா
ஆராதிப்பவர்களை சிறப்பூட்டுபவன்
வந்தனை செய்து ஐந்து வளர் வேள்வி நான் மறைகள் மூன்று தீயும் சிந்தனை செய்திரு பொழுதும் ஒன்றும் -பெரிய திருமொழி -2-10-2-

682-மஹா யஜ்ஞ-
உயர்ந்த பூஜைக்கு உரியவன்
செய்த வேள்வியர் வையத் தேவரான சிரீவர மங்கல நகர் கை தொழ விருந்தான் -5-7-5-

683-மஹா ஹவி
சிறந்த ஹவிசை பெறுபவன் -ஆத்ம சமர்ப்பணம்
எனதாவி தந்து ஒழிந்தேன் -எனதாவி ஆர் யானார் தந்த நீ கொண்டாக்கினையெ -2-3-4-
அஹம் அதைவ மயா சமர்ப்பித -ஆளவந்தார்

——————————————

3-35-வாத்சல்ய குண பெருக்கு-வாக்காலே ஆராதிக்கப் படுக்கை -684-696-திரு நாமங்கள்

684-ஸ்தவ்ய –
துதிக்கத் தக்கவன் -குற்றம் அற்றவன் -குண பூரணன்
நித்யம் நிரவதிகம் நிரவத்யம்
சிந்தையினால் சொல்லினால் செய்கையால் நிலத் தேவர் குழு வணங்கும் தீர்த்தன் -7-10-10-

685-ஸ்தவ ப்ரிய –
ஸ்துதியை பிரியத்துடன் ஏற்பவன் -சிசுபாலன் -கண்டா கர்ணன்
எங்கனே சொல்லிலும் இன்பம் பயக்குமே -7-9-11-
கன்றிழந்த தலை நாகு தோற் கன்றுக்கும் இரங்குமா போலே –
கையார் சக்கரத்து என் கரு மாணிக்கமே என்று என்றே பொய்யே கைம்மை சொல்லி மெய்யே பெற்று ஒழிந்தேன் -5-1-1-

686-ஸ்தோத்ரம் –
ஸ்துதி யாய் இருப்பவன் -ஸ்தோத்ரமும் அவன் அருளால்
பண்ணார் பாடலின் கவிகள் யானாய்த் தன்னைத் தான் பாடினான் -10-7-5-
என் நா முதல் வந்து புகுந்து நலிந்கவி சொன்ன என் வாய் முதல் அப்பன் -7-3-4-

687-ஸ்துத
துதிக்கப் படுபவன்
சோதியாகி எல்லா உலகும் தோலும் ஆதி மூர்த்தி -3-3-5-

688-ஸ்தோதா
தன்னை துதிப்பாரை புகழ்பவன்
நாத்தழும்ப நான் முகனும் ஈசனும் முறையால் ஏத்த
நமோ கண்டாய கரணாய நாம கட படா யச -ஸ்தோத்ரம் பண்ணி அறியாத வாயானவாறே மீன் துடிக்கிற படி பாராய் -ஈடு

689-ரணப்ரிய
ஆஸ்ரித விரோதிகளை யுத்தம் செய்து முடித்து மகிழ்விப்பவன்
கொள்ளா மாக்கோல் கொலை செய்து -பார்த்தன் தன் தேர் முன் நின்றான்

690-பூர்ண
நிறைந்தவன் -அவாப்த சமஸ்த காமன்
கண்டவாற்றால் தனதே உலகு என நின்றான் -4-5-10-
என்றும் ஒன்றாகி ஒத்தாரும் மிக்காரும் தனக்கன்றி நின்றான்
எல்லா உலகும் உடையான் -4-5-7-

691-பூரயிதா
நிறைந்தவன்
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம்

692-புண்ய
புண்ணியன் புனிதம் ஆக்குபவன்
உன் தன்னைப் பிறவி பெரும் தனிப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்
யாவர்க்கும் புண்ணியம் -6-3-3-
அநந்தன் மேல் கிடந்த புண்ணியா -திருச்சந்த -45-
மேலும் 925 வரும்

693-புண்ய கீர்த்தி
புண்யமான கீர்த்தனை உடையவன்
மாயனை தாமோதரனை வாயினால் பாட போய பிழையும் புகு தருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும்

694-அநாமய
பெரும் பிணியைப் போக்குமவன்
ஆமயம் =வியாதி ரோகம்
நண்ணியும் நண்ண கில்லேன் நாடுவோ யோர் உடம்பிலிட்டு-வினை தீர் மருந்து -7-1-4-

695-மநோ ஜவ
மநோ வேகத்தில் செயல் -பகவத் ஸ்த்வராயை நம
கடிவார் தீய வினைகள் நொடியாரும் அளவைக் கண் –மாதவனாரே-1-6-10-

696-தீர்த்தகர
தூய்மைப் படுத்துமவன்-
கரம் நான்கு உடையான் பேரோதிப் பேதைகாள் தீர்த்த கரராமின் திரிந்து -இரண்டாம் திரு -14-
தீர்த்தங்கள் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் வல்லார்களை தேவர் வைகல்
தீர்த்தங்களே என்று பூசித்து நல்கி யுரைப்பார் -7-9-11-
தீர்த்தன் உலகு அளந்த சேவடி -2-8-6-

————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் —503-606 -அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

3-29-ஸ்ரீ ராமனாய் தர்ம ரஷகத்வம் -503-513-திரு நாமங்கள்

503-கபீந்த்ர –
குரங்குகளுக்கு ஸ்வாமி
தானும் தர்மம் அனுஷ்டித்து -தேவதைகளாக குரங்குகளாக பிறக்கப் பண்ணி ஸ்வாமியாக-லோக நன்மைக்கு
குரக்கரசாவது அறிந்தோம் -நாச் திரு -3-4-இலங்கை செற்றவனே -2-4-4-

504-பூரி தஷிண –
அதிகமான தஷிணைகளை வழங்குபவன்
நான்மறையாய் வேள்வியாய் தக்கணையாய் தானுமானான் -பெரியாழ்வார் -4-9-2

505-சோமப
சோம ராசா பானம் பண்ணுபவன் –

506-அம்ருதப –
அம்ருததைப் பானம் பண்ணுமவன்
ஆராவமுதே
எனக்கு ஆராவமுதாய் யெனதாவியை இன்னுயிரை மனக்காராமை மன்னி யுண்டிட்டாய் -10-10-6

507-சோம
அமுதிலும் இனியன்-ஆரா வமுதன் -மனத்துக்கு இனியான் –
எனக்கு தேனே பாலே கன்னலே அமுதே திருமால் இரும் சோலை கோனே -10-7-3-
எப்பொழுதும் –அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா வமுதமே -2-5-4-

508-புருஜித்
யாவரையும் ஜெயித்து வசப்படுத்துமவன்
கூடாரை வெல்லும் சீர் படைத்தவன் ஸ்ரீ ராமன்
ராவணனை வீரத்தாலும் சூர்பணகையை அழகாலும் விபீஷணனை சீலத்தாலும் வென்றவன்
தீ மனத்தரக்கர் திரள் அளித்தவனே -பெரிய திரு மொழி -4-3-5
இலங்கைப் பதிக்கு அன்று இறையாய் அரக்கர் குலம் கெட்டு அவர் மாள கொடிப் புள் திரித்தாய் -பெரிய திரு மொழி -1-10-2-

509-புருசத்தம
பெரியோர்கள் இடம் நிலைத்து இருப்பவன்
பாவோ நான்யத்ர கச்சதி
சிந்தை தன்னுள் நீங்காது இருந்த திருவே மருவினிய மைந்தா அம் தண் ஆலி மாலே -பெரிய திருமொழி -4-9-2-

510-விநய
சிஷித்து திருத்துபவன் -ராஷசர்களைத் தண்டித்து –
செய்குந்தா வரும் தீமைகள் உன் அடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்குத் தீமைகள் செய்குந்தா -2-6-1-

511-ஜய –
ஜெயிக்கப் பட்டவன் அடியார்கள் இடம்
வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்ரர்
விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் விதி வகையே 10-4-3 ஆழ்வார் சொல்படியே

512-சத்ய சாந்த
ஸ்த்ரிமான பிரதிஞ்ஞை உடையவன் –
நாளும் தன மெய்யர்க்கு மெய்யனே -9-10-6

513-தாசார்ஹ
சமர்ப்பனைக்கு உரியவன்
எனதாவி உள் கலந்த பெரு நல் உதவிக் கைம்மாறா –எனதாவி தந்து ஒழிந்தேன் இனி மீள்வது எனபது உண்டே -2-3-4-

——————————————————————————————–

3-30-பாகவத ரஷகன் திரு நாமங்கள் -514-519

514-சாத்வதாம் பதி –
சாத்விகர்களுக்கு ஸ்வாமி
கண்ட சதிர் கண்டு ஒழிந்தேன் அடைந்தேன் உன் திருவடியே -4-9-10-
பதியே பரவித் தொழும் தொண்டர் தமக்குக் கதியே -7-1-7

515-ஜீவ-வாழ வைப்பவன்
உலகு தன்னை வாழ நின்ற நம்பி -பெரியாள் -5-4-1-
எயிற்றிடை மண் கொண்ட எந்தை இராப்பகல் ஓதுவித்து யென்னைப் பயிற்றி பனி செய்யக் கொண்டான் -பெரியாழ்வார் 5-2-3-
குரங்குகள் மலையை நூக்கக் குளித்துத் தாம் புரண்டிட்டோடித் தரங்க நீர் அடிக்கல் உற்ற சலமிலா வணில் -திருமாலை -27

516-விநயிதா-
ரஷிப்பவன்-
ஞாலத்தூடே நடந்தும் நின்றும் கிடந்தும் இருந்தும் சாலப் பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர்கள் காப்பானே -6-9-3-
சுடர் மா மதி போலே உயிர்க்கு எல்லாம் தாயாய் அளிக்கின்ற தண் தாமரை கண்ணா -பெரிய திருமொழி -7-8-9-

517-சாஷி
பார்ப்பவன்
உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிதி -திருமாலை -34-

518-முகுந்த –
மோஷம் அளிப்பவன்
அன்று சராசரம் முற்றவும் வைகுந்தத்து ஏற்றி -பெருமாள் திருமொழி -10-10-
புல் எரும்பாதி ஓன்று இன்றியே நற் பாலுக்கு உய்த்தனன் -7-5-1-
விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் -10-6-3-
நம்மை ஆள் கொள்வான் முத்தனார் முகுந்தனார் -திருச்சந்த -115-

519-அமித விக்கிரம
அளவற்ற சக்தியை உடையவன்
வற்றா முது நீரோடு மால் வரை ஏழும் துற்றாக முன் துற்றிய தோள் புகலொன் -பெரிய திருமொழி -7-1-2-

——————————————————————

3-31-ஸ்ரீ கூர்ம ரூபி -520/521 திரு நாமங்கள்

520-அம்போநிதி-
நீருக்குள் உள்ளவன் –அநந்த பல சக்தே புவன ப்ருதே கச்ச பாத்மநே -த்யான மந்த்ரம்
ஆமையான கேசவா -திருச்சந்த -20
ஆமையாய்க் கங்கையாய் ஆழ் கடலாய் ஆனான் -பெரியாழ்வார் -4-9-5-

521-
ஆனந்தாத்மா
ஆனந்தத்தின் ஆத்மாவே உள்ளவன்
நாகமேந்து மண்ணினை –காத்து ஏகமேந்தி நின்றான் -திருச் சந்த -6-

——————————————————————————————-

3-32-ஸ்ரீ அநந்த சாயி -522/523 திரு நாமங்கள்

522-மஹோததிசய
மஹா சமுத்திரத்தின் மேலே சயனித்து இருப்பவன் –
வெள்ளை வெள்ளத்தின் மேல் ஒரு பாம்பை மெத்தையாக விரித்து அதன் மேலே கள்ள நித்திரை கொள்வான் -பெரியாழ்வார் -5-1-7-
அண்ணலை அச்சுதனை அனந்தனை அநந்தன் மேல் நண்ணி நன்கு உறைகின்றானை -3-4-9-

523-அந்தக –
அழிப்பவன்-
யாவரும் யாவையும் எல்லாப் பொருளும் கவர்வின்றித் தன்னுள் ஒடுங்க நின்ற ஆழி அம் பள்ளியார் -2-2-6-
அநந்தன் மேல் கிடந்த எம் புண்ணியன் -திருச்சந்த -45-

——————————————————————————–

3-33-பிரணவ ஸ்வரூபி -524-528-திரு நாமங்கள்

524-அஜ –
அகாரத்தால் பேசப்படும் நாராயணன் -அழிவற்ற -ஜகத் காரணன்
ஆதியாதி யாதி நீ சோதியாக சோதி நீ ஆதியாகி ஆயனாய மாயனே –திருச்சந்த -30-34-
முன்பே 96-206-பார்த்தோம்

525-மஹார்ஹ –
பூஜைக்கு மிக வுரியவன் -ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்யும் படி –
ப்ரஹ்மனேத்வா மஹச ஒமித்யாத்மாதம் யுஞ்ஜீத் –
தேவன் எம்பெருமானுக்கு அல்லால் பூவும் பூசனையும் தகுமே -2-2-4-

526-ஸ்வாபாவய
த்யாநிக்கத் தக்கவன்
இறைவ என்று வெள்ளேறேன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் புள்ளூர்த்தி கழல் பணிந்து ஏத்துவர்-2-2-10-
வானே ஏத்தும் எம் வானவர் ஏறே -2-9-9-

527-ஜிதாமித்ர
பகைவர்களை ஜெயித்தவன்
என் பெருவினையைக் கிட்டிக் கிழங்கோடு தன அருள் என்னும் ஒள் வாள் உருவி வெட்டிக் களைந்தவன்
செய்யேல் தீ வினை என்று அருள் செய்யும் கையார் சக்கரக் கண்ண பிரான் -2-9-3-
எந்தன் மெய் வினை நோய் களைந்து நன் ஞானம் அளித்தவன் –

528-பிரமோதன்
ஆனந்திப்பவன்-ஆனந்தம் அழிப்பவன்
கரும்பே கட்டித் தேனே அக்காரக் கனியே
மைய வண்ணா முத்தமே என தன்பு மாணிக்கமே மரகதமே
மற்று ஒப்பாரை இல்லா ஆணிப் பொன்னே அடியேன் உடை யாவி அடைக்கலமே -திரு விருத்தம் 84-85-

———————————————–

3-34–ஸ்ரீ கபில அவதாரமாய் ரஷணம் -529-538 திருநாமங்கள் –

529-ஆநந்த –
அம்ச அவதாரம் -கபிலர் -பற்று அற்றவர் -என்பதால் ஆனந்தம் உடையவர்
உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் –

530-நந்தன –
ஆனந்தம் அழிப்பவன் -தன்னை ஒத்த ஆனந்தம் அழிப்பவன்
இன்பமாம் அதனை வுயர்த்தாய் செல்வத்தினால் வளர் பிள்ளாய் -பெரியாழ்வார் -2-8-8-

531-நந்த –
எல்லாம் நிரம்பி இருப்பவன் -பற்று அற்ற நிலை இருந்தால் எல்லாம் நிறைந்து இருக்கும்

532-சத்ய தர்மா –
தர்மத்தை உண்மை உடன் நடத்துபவன் -தர்ம ஸ்வரூபி
எங்கும் தன புகழாவிருந்து அரசாண்ட எம் புருஷோத்தமன் -பெரியாழ்வார் -4-7-1-

533-த்ரிவிக்ரம –
வேதங்களை வ்யாபித்தவன் -மூ உலகங்களையும் அளந்து கொண்டவன் வேதங்களில் நிறைந்தவன் –
அன்னமாய் முனிவரோடு அமரர் ஏத்த அரு மறையை வெளிப்படுத்த வம்மான் -திரு நெடு -30

534-மஹர்ஷி
பெரிய ஞானி
அங்கம் ஆறும் வேத நான்கும் ஆகி நின்று அவற்றுள்ளே தங்கு கின்ற தன்மையான் -திருச் சந்த -15
ருஷி பிர ஸூதம் கபிலம் மஹாந்தம்
மெய் ஞான வேதியன் -3-1-11-

535-கபிலாசார்ய
கபில நிறம் உடையவன் -brown -கையில் சங்கு ஜெப மணி மாலை
சாங்க்ய தத்வம் வெளி இட்டு அருளி

536-க்ருதஜ்ஞ-
நன்மை அறிந்தவன் -இஷ்வாகு வம்ச சகரன் -அஸ்வ மேத யாகம் -பிள்ளைகள் 60000 பேர் -குதிரையை
கபிலர் ஆஸ்ரமத்தில் கண்டு -எரிக்கப் பட்டனர் –
சாம்பல் ஆனார்கள் அம்சுமான் கபிலரை வணங்கி -அந்த சூக்ருதம் வணக்கத்தையே கண்டு அருள் புரிதார்
தெளிவுற்று வீவின்றி நின்று அவர்க்கு இன்பக் கதி செய்யும் கண்ணன் -7-5-11-

537-மேதிநீபதி –
பூமிக்கு அதிபதி -பெரிய வப்பன் -அமரர் அப்பன் உலகுக்கு ஓர் தனி அப்பன் -8-1-11-

538-த்ரிபத-
மூன்றை பிரகாசப் படுத்துபவன் -பிரணவம் –
போக்தா போக்கியம் ப்ரேரிதாரஞ்ச-மூன்று தத்தவங்களை அறிய –
கபிலர் -பிரஜா பதிக்கும் தேவ ஹூதிக்கும் -தாயாருக்கு உபதேசித்து அருளி
மூன்று எழுத்து அதனை மூன்று எழுத்து அதனால் மூன்று எழுத்தாக்கி
மூன்று அடி நிமிர்த்து மூன்றினில் தோன்றி மூன்றினில் மூன்று உருவானவன் -பெரியாழ்வார் -4-7-10-
மூன்று கொண்டைகள் முசுப்புக்கல் உடைய வராஹரூபி -62-த்ரி ககுத்தாமா -முன்பு பார்த்தோம் –

————————————————————-

3-35-வராஹ அவதார திரு நாமங்கள் -539-543-

539-த்ரிதசாத்யஷ –
த்ரிதசம் முப்பத்து மூவர் -தேவர்களைக் காப்பாற்றியவன்
முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலி -திருப்பாவை
எயிற்றிடை மண் கொண்ட எந்தையாக விளங்கியவன்
முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் -3-6-2-

540-மகாச்ருங்க-
பெரிய கொம்பு உடையவன் -கோரப் பற்களைச் சொல்லும்
கோல வராஹம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடை கொண்ட எந்தை -10-10-
கோடு -பெரும் பற்கள்

541- க்ருதாந்தக்ருத் –
ஹிரண்யாக்ஷனைக் கொன்றவன்
ஞானத்தின் ஒளி உருவை நினைவார் என் நாயகரே –பெரிய திரு மொழி -2-6-3-
அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாங்கதிம்
சிலம்பிடைச் சிறு பரல் போல் பெரிய மேரு திருக் குளம்பில் கணகணப்பப்
திருவாகாரம் குலுங்க நிலமடந்தை தனை இடந்து புல்கிக் கோட்டிடை வைத்து அருளிய எம் கோமான் -பெரிய திரு மொழி -4-4-8-

542-மஹா வராஹ
பெரும் கேழலார்-தன் பெரும் கண் மலர்ப் புண்டரீகம் நம் மேல் ஒருங்கே பிறழ வைத்தார் -திரு விருத்தம் -45-
சிலம்பிடை சிறு பரல் போல் பெரிய மேரு திருக் குளம்பில் கணகணப்ப -பெரிய திரு மொழி -4-4-8-
வளை மருப்பில் ஏரார் உருவத்து ஏனமாய் எடுத்த ஆற்றல் அம்மான் -பெரிய திரு மொழி -8-8-3-

543-கோவிந்த
பூமியை உடையவன் கோ பூமி விந்த அடைபவன்
எம்மான் கோவிந்தனே
கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் -2-7-4-

——————————————————————

3-36- சுத்த ஸ்வரூபி -544-568-திரு நாமங்கள் –
குஹ்யமான அர்த்தங்கள் சொல்லும் திரு நாமங்கள் -அஹம் வேத்மி -போலே

544-ஸூஷேண-
சதுரங்க பலம் உடையவன் -பஞ்ச உபநிஷத் மயமான திருமேனியே பெரும் சேனை –
மழுங்காத ஞானமே படையாக -3-1-9-
மாஸூணாச் சுடர் உடம்பன் -3-1-8-

545-கநகாங்கதீ –
தங்கத் திரு ஆபரணம் அறிந்தவன் -அங்கதம் -தோள் வளை -அவனையே ஸ்வர்ண மயனாக சொல்லும்
அந்தராதித்யே ஹிரண்மய புருஷ த்ருச்யதே
மாணிக்கமே என் மரகத மற்று ஒப்பார் இல்லா ஆணிப் பொன்னே -திரு விருத்தம் -65-
பொன் முடி எம் போர் ஏறு நாள் தடம் தோள் எம்மான்

546-குஹ்ய
மறைக்கப் பட்டவன் –
பரமேஷ்டி புமான் விசவா நிவ்ருத்த சர்வ -பஞ்ச -பஞ்ச சக்தி உபநிஷத் மயம்
ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த மாலை எண்ணுமாறு அறிய மாட்டேன் -3-4-9-
சொல் முடிவு காணேன் நான் சொல்லுவது என் சொல்லீரே

547-கபீர –
கம்பீர ஸ்வபாவன்-சமுத்திர இவ காம்பீர்யே
நீண்டாயை வானவர்கள் நினைத்து ஏத்திக் காண்பது அரிதால் ஆண்டாய -பெரிய திரு மொழி -7-2-5-
காட்டவே கண்ட பாதம்
கண்டவாற்றால் தனதே உலகம் என நின்றான்
த்வம் அப்ரமேயச்ச துராச தச்ச

548-கஹந-
ஆழமானவன் -அளவற்ற பெருமை உடையவன்
தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியான்

549-குப்த –
ரக்ஷிக்கப் பட்டவன் -அவன் பெருமை அறிந்த -அஹம் வேத்மி மஹாத்மானம் -போல்வாரால்
ஆங்கு ஆராவாரம் அது கேட்டு அழல் உமிழும் பூங்காரரவணையான் பொன் மேனி -நான் முகன் -10-

550-சக்ர கதாதர –
திவ்ய ஆயுதங்களை யுடையவன் -தம்ஸ பரமோ தாதா சங்க சக்ர கதாதர
நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் -8-8-1-

551-வேதா –
மங்கள கரன்
சென்று அடைந்தவர் தமக்கு தாய் மனத்து இரங்கி அருளினைக் கொடுக்கும் காமனைப் பயந்தான் -பெரிய திரு மொழி -4-3-5

552-ஸ்வாங்க –
அரசாங்கம் உடையவன்
வீற்று இருந்து எழு உலகமும் தனிக் கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்கு ஆளும் அம்மான் -4-5-1-

553-அஜித –
ஜெயிக்க முடியாதவன் -அபராஜிதா அயோத்யா பரமபதம் -அப்ராக்ருதமான தேச அதிபதி –
திண்ணன் வீடு முதல் முழுதுமாய் எண்ணின் மீதியான் எம்பெருமான் -2-2-1-

554-கிருஷ்ண –
கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம்
கரியான் ஒரு காளை-பொதுவான திரு நாமம் –
காராயின காள நன் மேனியினன் நாராயணன் -9-3-1
கருவடிவில் செங்கண்ண வண்ணன்
ஆதி அஞ்சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த வேத முதல்வன் -3-5-5-

555-த்ருட-
ஸ்திரமானவர் -ஸ்தூல ரூபி -இதில் இருந்து வ்யூஹ மூர்த்தி சங்கர்ஷணர் பற்றிய திரு நாமங்கள்
திண்ணிய தோர் அரி உரு -3-9-2-

556-சங்கர்ஷண –
வ்யூஹ வாசுதேவன் –சித் அசித் வஸ்துக்களை தன இடம் ஆகர்ஷிப்பவன்-ஈர்ப்பவன் -ஓன்று சேர்ப்பவன்

557-அச்யுத –
நித்ய ஈஸ்வரன்
வீவில் இன்பம் மிக எல்லை நிகழ்ந்த நம் அச்சுதன் -4-5-3-
அச்சுதன் அமலன் -3-4-5
முன்பே 101-320 பார்த்தோம்

558-வருண –
மூடி மறைத்து -எங்கும் உள்ளவன் –
எதிர் சூழல் புக்கு எனக்கே அருள்கள் செய் அம்மான் -2-7-7-

559-வாருண
ஆஸ்ரிதர் இடம் இருப்பவன் –
உன்னைக் கொண்டு என்னுள் வைத்தேன் -பெரியாழ்வார் -5-4-5-
வந்து என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் -பெரிய திரு மொழி -1-10-9-

560 வருஷ –
மரம் போலே இருப்பிடம் -வாசுதேவ தருச் சாயா
தன் ஒப்பாரில் அப்பன் தந்தனன் தன தாள் நிழலாய் மன்னு பிரான் -6-4-10-

561-புஷ்கராஷ
புஷ்டி அளிக்கும் கண் நோக்கு -மீன் கண்களாலே குட்டிகளை வளர்க்குமா போலே
அல்லிக் கமலக் கண்ணன் -8-10-11-
செய்ய தாமரைக் கண்ணன் -3-6-1-

562-மஹாமநா
விசால இதயம் -உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ -பெரிய திரு -53-
அடியான் இவன் என்று எனக்கு ஆர் அருள் செய்யும் நெடியான் -9-4-10-

563-பகவான் –
பூஜைக்கு உரியவன் -உயர்வற உயர்நல உடையவன்
தீதில் சீர் நலம் திகழ நாரணன்
கணக்கறு நலத்தனன் அந்தமிலாதியம் பகவன் -1-3-5-

564-பகஹா
நல்ல குணம் உடையவன் -குண பூரணன்
வண் புகழ் நாரணன் -1-2-10-

565-நந்தீ-
நந்த கோபன் திருக் குமரன்
நந்தனார் களிறு -நந்தன் மதலை-பெரிய திருமொழி -8-5-8-
பலராமன் -வெள்ளிப் பெருமழைக் குட்டன் -பெரியாழ்வார் -1-7-5-
எடுத்த பேராளன் நந்த கோபன் தன இன்னுயிர்ச் செல்வன் -8-1-3-

566-வனமாலீ –
வன மாலை -என்னும் திரு ஆபரணம் பூண்டவன் -வைஜயந்தீ
திரு ஆபரணங்கள் அசித் பதார்த்தம் இல்லை -வாசனைக்கு அபிமானியான தேவதையின் உருவம் வனமாலை
வனமாலீ கதி சார்ங்கி வாசுதேவா அபிரஷது

567-ஹலாயுத
கலப்பையை ஆயுதமாக உடையவன்
பக்தி உழவன் கார் மேகம் அன்ன கருமால் -நான் முகன் -23-

568-ஆதித்ய
தேவகி புத்திரன் -அதிதி தேவகியாக பிறந்ததால் தேவகி கர்ப்பத்தில் உண்டானவன் ஆதித்யன்
ஆ -சங்கர்ஷன பீஜாஷரம்
தேவகி தன் வயிற்றில் அத்தத்தின் பாத்தா நாள் தோன்றிய அச்சுதன் -பெரியாழ்வார் -1-2-6
தேவகி சிங்கமே -பெரியாழ்வார் -1-3-4-

——————————————————————————

3-37-நாராயண அவதார விஷய திரு நாமங்கள் 569-574

569-ஜ்யோதிராதித்ய –
ஜோதி ஸ்வரூபன் -ஸ்ரீ பத்ரியில் அவதாரம்
நந்தாத கொழும் சுடரே -1-10-9-
ஒண் சுடர்க் கற்றை உம்பர் வானவர் ஆதி அம் சோதி -1-10-9-

570-ஸ ஹிஷ்ணு –
பொறுமை உள்ளவன்-அபராத சஹான் -பாணாசுரன் -இந்த்ரன் சிசுபாலன் பிழை பொறுத்து அருளி
கேட்பார் செவி சுடு கீழ்மை வசவுகளையே வையும்
சேட்பால் பழம் பகைவன் சிசுபாலன் தாட்பால் அடைந்த தன்மையன் -7-5-3-
பல பல நாழங்கள் சொல்லிப் பழித்த சிசுபாலன் தன்னை அலவலைமை தவிர்த்த அழகன் -பெரியாழ்வார் -4-3-5-
முன்பே 146-பார்த்தோம்

571-கதி சத்தமா –
நல் வழி காட்டுபவன்
ஆற்ற நல் வகை காட்டும் அம்மான்
தாள் அடைந்தோர் தங்கட்குத் தானே வழித் துணையாம் –
நம்பனே நவின்று ஏத்த வல்லவர்கள் நாதனே -பெரியாழ்வார் -5-1-9-
நெறி வாசல் தானேயாய் நின்றான் -முதல் திரு -4-

572- ஸூ தந்தா
சிறந்த வில்லை உடையவன்
தடவரை தோள் சக்ரபாணி சாரங்க வில் சேவகனே -பெரியாழ்வார் -5-4-4-
பரமேட்டி பவித்ரன் சார்ங்கம் என்னும் வில்லாண்டான்

573-கண்ட பரசு
கோடாலியை ஆயுதமாக யெந்தினவன்
கோக்குல மன்னரை மூ வெழுகால் ஓர் கூர் மழுவால் போக்கிய தேவன்
நின்று இலங்கிய முடியினாய் வென்றி நீள் மழுவா -6-2-10-

574-தாருண
பகைவர்களை பிழைப்பவன்
இகளிடதசுரர்கள் கூற்றம் -9-9-2-
அவட்கு மூத்தோனை வெந்நரகம் சேரா வகையே சிலை குனித்தான்

——————————————————————

3-28-ஸ்ரீ வேத வியாச பகவான் -திரு அவதார திரு நாமங்கள் -575-589-

575-த்ரவிண ப்ரத
செல்வங்களைக் கொடுப்பவன் -சாஸ்திரம் ஆகிய செல்வம் ஹித பிரதனான ஆசார்யன் -சாஸ்திர பாணி
வேதம் பயந்த பரன் -6-6-5-

576-த்விஸ்ப்ருக்
தனது பர வித்யையால் பரம பதத்தை தொட்டவன் -ஞான ப்ரதன்
மழுங்காத ஞானமே படையாக மலருலகில் தொழும்பாயார்க்கு அளித்தான் -3-1-8-

577-சர்வத்ருக்
எல்லாம் நேரில் கண்டவன் -விதுஷே
எங்கும் பரந்த தனி முதல் ஞானம் ஒன்றாம் அருவாகி நிற்கும் கிளர் ஒளி மாயன் கண்ணன் -3-10-10-

578-வ்யாஸ-
ஜைமினி போதாயனர் சிஷ்யர்கள்

579 -வாசஸ்பதி –
வாக்குக்கு ஸ்வாமி -மகா பாரதம் -ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -அருளினவர்
சமயங்ந்யாய கலா பேன மஹதா பாரதேனச உப ப்ரும்ஹித வேதாய நமோ வ்யாசாய விஷ்ணவே -வ்யாச ஸ்துதி
உரைக்கின்ற முனிவரும் யானே –உரைக்கின்ற முகில் வண்ணனும் யானே -5-6-8-

580-அயோநிஜ-
கர்ப்பத்தில் பிறவாதவன்
பிறப்போடு மூப்பு ஓன்று இல்லாதவன் -பெரிய திரு மொழி -4-3-2-

581-த்ரிசாமா
சாமங்களினால் பாடப் படுபவன் -ப்ரஹத் ரதந்த்ரம் வாமதேவ்யம் மூன்று வகை சாம வேதம்
சந்தோகா பௌழியா சாம வேதியனே நெடுமாலே -பெரிய திருமொழி -7-7-2-

582-சாமக –
சாமத்தைப் பாடுபவன் -ஏதத் சாம காயன் நாஸ்தே –

583-நிர்வாணம் –
முக்தி ஸ்வரூபன் -முத்தனார் முகுந்தனார் -திருச் சந்த -115-

584-பேஷஜம்
வினையேன் வினை தீர் மருந்தானாய் விண்ணோர் தலைவா -1-5-6-
மருந்தும் பொருளும் அமுதமும் தானாவான் -மூன்றாம் திருவந்தாதி -4
நாங்கள் பிநிக்குப் பேரு மருந்து -பெரிய திரு -62-

586-பிஷக்
மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணா

587-சன்யாசக்ருத்
தாகம் செய்து வைப்பவன் பிறவி என்னும் வியாதிக்கு சிகித்சை
வல்வினை தீர்க்கும் கண்ணன் -4-4-11-
ந்யாசம் -சந்யாசம் -பிறவிக்கு மருந்தே
பிணி வளர் ஆக்கை நீங்க அருளிய எம்மடிகள் -பெரிய திருமொழி -9-8-3-

588-சம
உபதேசிப்பவன்
உலகத்து அற நூல் சிங்காமை விரித்தான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1-

589-சாந்த –
சாந்தி யுடையவன் -விலங்கினங்களுக்கும் சாந்தி உண்டு பண்ணுபவர் வியாசர்
மேவி நின்று தொழுவார் வினை போக மேவும் பிரான் -4-5-4-

——————————————————————

3-29-தர்மம் படி பலன் அழிப்பவன் -திரு நாமங்கள் -590-606-

590-நிஷ்டா –
த்யானத்துக்கு விஷயமாய் இருப்பவன் -சுபாச்ராயம்
சிந்தை தன்னுள் நீங்காது இருந்த திரு –மருவினிய மைந்தன் -பெரிய திருமொழி 4-9-2-

591-சாந்தி –
அமைதி -அவனை மட்டுமே கண்டு தன்னைப் பார்க்காமல்
இப்பால் கை வளையும் மேகலையும் காணேன் கண்டேன் கனமகரக் குழை இரண்டும் நான்கு தோலும் -திரு நெடு -22-

592-பராயணம்
பரமமான ப்ராபகம் -நல் வினைக்கு இன்னமுதம் -திரு விருத்தம் -81-
மத்பக்திம் ல்பதே பராம் -இசைவித்து என்னையுன் தாளிணைக் கீழ் இருத்தும் அம்மானே -5-8-9-

593-சுபாங்க –
யோகத்தின் எட்டு அங்கங்களையும் நிறைவேற்றித் தரும்
யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் ப்ரத்யாஹாரம் தாரணம் த்யானம் சமாதி
மேலும் -788- வரும் -அழகிய அங்கங்களை உடையவன் –

594-சாந்தித –
பூர்ண சாந்தியைத் தருமவன்-மோஷ ப்ரதன்
அடியார்களைக் கொண்டு போய் தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளிணைக் கீழ்க் கொள்ளும் அப்பன் -3-7-7-

595-ஸ்ரஷ்டா –
படைப்பவன் -கர்மங்களுக்கு சேர
துயரங்கள் செய்யும் கண்ணா சுடர் நீள் முடியாய் -7-8-7-
தோகை மா மயில் அன்னவர் இன்பம் துற்றிலாமையில் அத்தஇங்கு ஒழிந்து போகம் நீ எய்தி
இன்னம் நம்மிடைக்கே போதுவாய் என்ற பொன்னருள் -பெரிய திரு மொழி -5-8-5-
மேலே தேவகி நந்தன ஸ்ரஷ்டா -989-990-வரும்

596-குமுத –
மகிழ்பவன் -அனஸ் நன்ன்னன்ய அபிசாக சீதி -மரம் இரண்டு பறவைகள்
கு பூ தத்வம் -போகம் விஷய அனுரூபம் -இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையான் -3-10-7-
மேலும் 813 வரும்

597-குவலேசய-
ஜீவர்களை அடக்கி ஆள்பவன் -அந்தராத்மாவாக
உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆள்வானே -6-10-10-

588-கோஹித –
ஹிதத்தை உண்டு பண்ணுவன்
கொள்ள மாளா வின்ப வெள்ளம் கோதில தந்திடும் என் வள்ளல் -4-7-2-

599-கோபதி
போக பூமிக்கு ஸ்வாமி
கன்னாவான் என்றும் மண்ணோர் விண்ணோர்க்கு
முன்பே 497 பார்த்தோம்

600-கோப்தா
ரஷகன் -தேஜஸ் சொல்லும் திரு நாமம் –ஸூ ஷேன -544 போலே
சாலப் பல நாள் உகந்து ஓர் உயிர்கள் காப்பான் -6-9-3-

601-வ்ருஷபாஷ
வருஷப -சப்தங்கள் தர்மம் சொல்லும் -அவற்றுக்கு அச்சாக இருப்பவன் -சம்சார சக்கரத்துக்கு ஆதாரம் என்றுமாம்
தனி முதலாய் மூ வுலகும் காவலோன் -2-8-5-

602-வருஷ ப்ரிய-
தர்மத்தில் அன்புள்ளவன்
தருமவரும் பயனைய திரு மகளார் தனிக் கேள்வன் -1-6-9-

603-அநிவர்த்நீ –
சம்சார நிவ்ருதியைச் செய்யாதவன் -ப்ரவ்ருத்தி தர்ம நிஷ்டன்
ஓவாத் துயர் பிறவி உட்பட மற்று யெவ்வெவையும் மூவாத் தனி முதல் தேவாதி தேவன் -2-8-5-

604-நிவ்ருத்தாத்மா –
நிவ்ருத்தனுக்கு ஈஸ்வரன் ஸ்வாமி
ஆழியான் அருள் தருவான் விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் -10-6-3-

605-சம்ஷேப்தா
சுருங்கச் செய்பவன் -பிரவ்ருத்தி தர்ம -போய் நின்ற ஞானம் -ஞான சங்கோசம் கர்ம அனுகுணமாக –

606-ஷேமக்ருத்
ஷேமத்தைச் செய்பவன் -நிவ்ருத்தி தர்ம நிஷ்டனுக்கு
ஞான விகாசம்
பெரும் துன்பம் வேரற நீக்கித் தன தாளிணைக் கீழ்ச் சேர்க்கும் அவன் செய்யும் சேமம் -7-5-10-
அனைத்தும் பகவத் ஆராதனமாக செய்பவன் நிவ்ருத்த தர்ம நிஷ்டன் –

———————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் –421-502 -அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

3-23-கல்கி அவதார திரு நாமங்கள் -422-436-

422-உக்ர
கொடியவன் -கூடாரை வெல்லும் சீர்மையாலும் வெல்ல முடியாத துஷ்டர்கள் சம்ஹரிக்கும் அவதாரம்
கற்கியாம் இன்னம் கார் வண்ணனே -5-1-10-

423-சம்வத்சர
பொருந்தி வசிப்பவன் -காலத்தை நோக்கி திரு வநந்த ஆழ்வான் மேல் கண் வளர்ந்து இருப்பான் –
அரவணை மேல் பள்ளி கொண்ட முகில் வண்ணன்
முன்பே -92-பார்த்தோம்

424-தஷ –
விரைவில் முடிப்பவன் -குதிரை மேல் வாள் ஏந்தி
குலங்குலமா அசுரர்களை நீறாகும் படியாக நிருமித்துப் படை தொட்ட மாறாளன் -4-8-1-

425-விஸ்ராம
ஒய்வு எடுக்கும் இடமாய் இருப்பவன்
ஜனங்களுக்கு ஹிதம் பண்ணுபவன்

426-விஸ்வ தஷிண –
எல்லார்க்கும் நல்லான் -அரண்ய பர்வதம் பாரதம் -கொள்ளைக்காரர்களை கல்கி பகவான் அழித்து –
உலகத்தையே அஸ்வமேத யாகத்தில் பிராமணருக்கு தஷிணை யாகத் தருவான் –

427-விஸ்தார –
விஸ்தாரம் உடையவன் -கலி விரோதம் ஒழித்து கருத யுகம் புகுவித்து வேத விதிகளை பரவச் செய்பவன்
கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் திரியும் கலியுகம் நீங்கித் தேவர்கள் தாமும் புகுந்து
பெரிய கிதயுகம் பற்றிப் பேர் இன்ப வெள்ளம் பெருக -5-2-12-

428-ஸ்தாவரஸ் தாணு –
ஆறி இருப்பவன் -அதர்மத்தை ஒழித்து தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ணி மனஸ் சாந்தி அடைபவன்
வன்மை யுடைய வரக்கர் அசுரரை மாளப் படை பொருத நன்மை யுடையவன் -3-10-1-

429-பிரமாணம் –
பிரமாணமாய் இருப்பவன் -த்யாஜ்ய உத்தேசம் காட்ட -மேலும் 959 -வரும்

430-பீஜமவ்யயம் –
அழியாத வித்தாய் இருப்பவன்
தான் ஓர் உருவே தனி வித்தாய் -வானோர் பெருமான் மா மாயன் -1-5-4-

431-அர்த்த –
ப்ராப்யமான பயனாய் இருப்பவன் –
உன்னை அர்த்தித்து வந்தோம்

432- அநர்த்த –
வேண்டிய அல்ப பயனாய் இல்லாதவன்
உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்றும் குறை வேண்டேன் போல் அல்லாதார்க்கு

433-மஹா கோச –
வைத்த மா நிதி -ஒரு நாயகமாய் ஓட வுலகுடன் ஆண்டவர்
இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் -4-1-1-
வள்ளல் மணி வண்ணன் -ஊனமில் செல்வன் என்கோ- 3-4-7-

434-மஹா போக –
முட்டில் போகத்தொரு தனி நாயகன் -3-10-3-

435-மஹா தந –
அளவற்ற தனம் உடையவன் -செல்வா நாராணன்

436-அநிர்விணண-
சோம்பல் இல்லாதவன்
சோம்பாது இப்பல் உருவை எல்லாம் படர்வித்த வித்தா -பெரிய திரு -18-
பக்தி உழவன் -நான்முகன் திரு -23

————————————————————–

3-24-ஜ்யோதிர் மண்டலத்துக்கு ஆதாரம் -437-445-திரு நாமங்கள் –

437-ஸ்தவிஷ்ட-
பெரும் தவத்தான் -ஸ்தூல ரூபி -செல்வர் பெரியார்
சிம்சுமார சக்ர ரூபமாய் பகவானே -இருப்பதாக ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

438-பூ –
அனைத்தையும் தாங்குமவன் –
சிம்சுமாரத்தில் வாள் பக்கம் த்ருவ நஷத்ரம் ஸ்வரூபி பகவான் -அனைத்துக்கும் ஆதாரமாய் இருப்பவன்
திறம்பாமல் மண காக்கின்றேன் யானே -5-6-5-
நாகமேந்து மண்ணினை –காத்து ஏகமேந்தும் –

439-தர்ம யூப –
தர்மத்தை தலையாக யுடையவன் –

440-மஹா மக –
யஞ்ஞ ஸ்வரூபன்
செய்கின்ற கிதி எல்லாம் யானே செய்கை பயன் உண்பேனும் யானே

441-நஷத்ர நேமி
நஷத்ரங்களை நடத்துபவன் –

443-ஷம –
பொறுமை யுடையவன் -வஹிப்பவன்
ஆதிசேஷன் பூமியை தாங்க
மற்று எல்லாவற்றையும் இவனே தாங்குகிறான்

444-ஷாம
குறைவாளன்-
அவாந்தர பிரளயம் நஷத்ரங்கள் இல்லாமல் பகவான் ஒருவனே

445-சமீஹன
பிறரை இயங்கச் செய்பவன்
தெய்வங்களாக நிறுத்தினான் அத் தேய நாயகன் தானே -5-2-8

—————————————————

3-25-யஞ்ஞ ஸ்வரூப திரு நாமங்கள் -446-450-

446-
யஞ்ஞ -யாகமாய் உள்ளவன்
வேதமும் வேள்வியும் ஆதியும் ஆனான் -பெரிய திருமொழி -9-4-9-
வேள்வியாய் தக்கணையாய் தானுமானான் -பெரிய திருமொழி -4-9-5
பண்டை நான் மறையும் வேள்வியும் தானே நின்ற எம்பெருமான் -பெரிய திருமொழி -7-10-9
மேலே 971 -யஞ்ஞ – 682- மகா யஞ்ஞ வரும்

447-இஜ்ய-
யாகத்தால் ஆராதிக்கப் படுபவன் -அந்தர்யாமியாய் இவனே
இவன் ஒருவனே பூஜிக்கத் தக்கவன் என்பதால் இஜ்ய
ஐந்தும் ஐந்துமாய் ஆய மாயனே -தேவ யஞ்ஞம் முதலான ஐந்து ஆஹூதிகள் –
கார்ஹ பத்யம் முதலான பஞ்ச அக்நிகளையும்-சரீரமாக உடையவன் –

448- மஹேஜ்ய –
சிறந்த பூஜையை ஏற்பவன்
இவனே பரம புருஷன்

447-க்ரது-
எல்லா கர்மங்களாலும் ஆராதிக்கப் படுபவன் –
ஆறும் ஆறும் ஆறுமாய் ஆய மாயன் –

448-சத்ரம் –
ஸ்த்ர ரூபியாய் ஸ்த்ர யாகம்
அந்தணர் தம் ஓமமாகி ஊழி யாகி -பெரிய திரு மொழி -8-6-5-
நான்மறையாய் தக்கணையாய் தானுமானான் -பெரியாழ்வார் திரு -4-9-8-

—————————————————————

3-26 நிவ்ருத்தி தர்ம ப்ரவர்தக திரு நாமங்கள் -451-457-

451- சதாம் கதி –
சத்துக்களுக்கு அவனே கதி
உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்றும் குறை வேண்டேன் -5-8-3-
மேவு நான்மறை வாணர் ஐவகை கேள்வி ஆறு அங்கம் வல்லவர் தொழும் தேவ தேவ பிரான் -பெரிய திருமொழி -6-10-9-

452-நிவ்ருத்தாத்மா
விஷயங்களைத் துறந்த மனம் உடையவன்
நர நாராயணராக அவதரித்தவன் -திருமந்தரம் உபதேசித்து அருள
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் நர நாராயணனே -பெரிய திரு -3-8-1-
எங்கானும் ஈதொப்பதோர் மாயம் உண்டோ நர நாரணனாய் சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1-
நாமம் ஆயிரம் ஏத்த நின்ற நாராயணா நரனே -நாச் திரு -2-1-

453-சர்வஞ்ஞ-
எல்லாமாகத் தன்னை அறிந்தவன்
கலைப் பல் ஞானத்து என் கண்ணன் -2-2-10-
நிறைந்த ஞான மூர்த்தி
மீண்டும் 821 வரும்

455-ஜ்ஞாநமுத்தமம்-
மேலான ஞானமாய் இருப்பவன் -திரு மந்த்ரத்தை உபதேசித்து –
இவனே பகவச் சாஸ்திரம் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரத்தை வெளியிட்டான்
மிக்க ஞான மூர்த்தியாய் வேத விளக்கு -4-7-10

456-ஸூ வ்ரத-
தர்மத்தை விடாமல் அனுஷ்டிப்பவன்
பூரணன் என்றாலும் அவதாரங்களில் தர்மம் விடாமல் –
மேலும் -824 வரும் -ரஷணத்தில் ஊற்றம்

457-ஸூ முக –
மலர்ந்த திரு முகம் உடையவன்
எங்களை மையல் ஏற்றி மயக்க உன் முகம் மாய மந்த்ரம் தான் கொலோ -நாச் திரு -2-4-
செய்ய வாய் ஐயோ என்னைச் சிந்தை கவர்ந்ததுவே
அப்பெரியவாய கண்கள் என்னைப் பேதைமை செய்தனவே
செய்ய தாமரைக் கண்ணினாய்
காண் தகு தாமரைக் கண்ணன் கள்வன் -8-2-2-

——————————————————————-

3-27-அலை கடல் கடைந்து அமுதம் கொண்டவன் -458-470-திரு நாமங்கள்

458-ஸூஷ்ம –
நுண்ணிதான ஸ்வரூபம் -அணோர் அணீயான்
எண்ணில் நுண் பொருள் தானே -10-8-8-

459-ஸூகோஷ –
வேதத்தின் குரல் –வேதங்களாலும் உபநிஷத்களாலும் கோஷிக்கப் படுபவன்
நாரணன் முழு ஏழ் உலகுக்கும் நாதன் வேத மயன் -2-4-2
அம்ருத மதனம் -செய்து அருளியதால் தேவர்களால் கோஷிக்கப் படுபவன்

460-ஸூகத
மேலான இன்ப பயன் அளிப்பவன் -அம்ர்தம் தேவர்களுக்கு தந்து பெண் அமுதம் கொண்ட பிரான்
இன்பம் பயக்க இனிதுடன் வீற்று இருந்து இவ் ஏழ் உலகை ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான் -7-10-1-

461- ஸூஹ்ருத் –
சிறந்த நண்பன் -என் துணைவன் -திரு நெடும் -27
தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் தானே வழித் துணையாம்

462-மநோ ஹர –
மனத்தைக் கவர்பவன் -மையல் செய்து என்னை மனம் கவர்ந்தானே -7-2-6

463-ஜிதக்ரோத –
கோபத்தை வென்றவன்

457-463-நாராயண அவதாரம் பற்றி பாஷ்யம் இட்டு மீண்டும் அம்ருத மதனம் விஷயமாக வியாக்யானம்

457-ஸூமுக
கையில் உள்ள அம்ருதம் போல் முகமும் அமுத பானம் போலே களிப்பூட்டுவது மதிமுக மடந்தை போன்றது
புருவம் கரும் குழல் நெற்றி பொலிந்த முகில் கன்று போலே உருவம் அழகிய நம்பி -பெரியாழ்வார் -2-7-3-

458-ஸூஷ்ம
நுண்ணியவன் -அசுரர்களால் இவன் எண்ணத்தை கண்டு கொள்ள முடிய வில்லை

457-ஸூகோஷ
தேவர்கள் அசுரர்கள் உரக்க போற்றி

460-ஸூகத
அம்ர்தம் தேவர்களுக்கு கொடுத்து இன்பம் அளித்தவன்
அஞ்சுவை அமுதம் அன்று அளித்தான் -பெரிய துருமொழி -2-3-3-

461-ஸூஹ்ருத்
நண்பன் -அசுரர்களுக்கு அமிர்தம் அளிக்காததும் ஹித பரமான செயல்

462- மநோஹர –
வ்யாமோஹம் உண்டாக்கும் கண் கவரும் உருவம்
நீல மேனியும் நான்கு தோளும் என் நெஞ்சம் நிறைந்தனவே -5-5-6

463-ஜிதக்ரோத –
கோபம் மறக்கப் பண்ணுமவன்
அசுரர்கள் இவன் திரு முகம் கண்டு கோபம் மறந்து
அடியார் அல்லல் தீர்த்தவன்

464-வீர பாஹூ
சேயிரு விசும்பும் திங்களும் சுடரும் தேவரும் தாமுடன் திசைப்ப
ஆயிரம் தோளால் அலை கடல் கடைந்தான் அரங்க மா நகர் அமர்ந்தானே -பெரிய திருமொழி -5-7-4-
மல்லாண்ட திண் தோள் மணி வண்ணன்
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்

465-விதாரண
வெட்டுபவன் -ராஹூவை திவ்ய ஆயுதத்தால்
அடியார்கள் வினைத் தொடரை தன்னருள் என்னும் ஒள் வாள் உருவி வெட்டிக் களைபவன்
நின்று அசுரரைத் தகர்க்கும் தோளும் நான்கு உடையவன் -10-1-1-
செம்பொன் ஆகத்து அவுணன் உடல் கீண்டவன் -9-10-6

466-ஸ்வாபன-
தூங்க வைப்பவன்
என்னை யுன் செய்கை நைவிக்கும் முதுவைய முதல்வா -5-10-2-
அசுரரை வீடும் வண்ணங்களே செய்து போன வித்தகன் -5-10-1

467-ஸ்வ வாச
எப்போதும் தான் தன் வசத்தில் இருப்பவன்
சர்வேஸ்வரன்

468-வ்யாபீ –
எங்கும் பரந்து இருப்பவன்
மந்தர மலை வாசுகி தேவர்கள் அசுரர்கள் -வியாபித்து
பரந்த தண் பரவையுள் நீர் தோறும் பரந்துளன் -1-1-10

469-நைகாத்மா –
அநேக உருவங்களில் இருப்பவன்
மலையை தாங்க ஆமை -மலையை அழுத்த விஷ்ணு
மோகினி
ஆயிரம் தோளால் அலைகடல் கடைந்தான்
பெண்ணுருவாகி அஞ்சுவை அமுதம் அன்று அளித்தான்

470-நைகர்ம க்ருத் –
அநேகம் செயல்களை செய்தவன் –
கூடி நீரைக் கடைந்த வாறும் அமுதம் தேவர் உண்ண அசுரரை வீடும் வண்ணங்களே செய்து போன வித்தகமும்
மலையாமை மேல் வைத்து வாசுகியை சுற்றி தலையாமை தான் ஒரு கைப் பற்றி
அலையாமல் பெறக் கடைந்த பெருமான் -நான்முகன் திரு -49
அன்று கடல் கடைந்தான் -மூன்றாம் திரு -46

———————————————–

3-28-தர்ம ஸ்வரூபி -471-502-திரு நாமங்கள்

471-வத்சர –
எதிலும் யாவரிலும் உள்ளுறைபவன்
உள்ளுவார் உள்ளிற்று எல்லாம் உடன் இருந்து அறிதி -திருமாலை -34

472-வத்சல –
அன்புடையவன் -சரணாகதி வத்சல்யன்
தன் அன்பர்க்கு அன்பாகுமே –
அன்பனாகும் தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்

473-வத்சீ-
குழந்தைகளை உடையவன்
கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய்
திவத்திலும் பசு நிரை மேய்ப்பு உவத்தி

474-ரத்ன கர்ப்ப –
வைத்த மா நிதியம் மது சூதனன் -6-7-11

475-தநேச்வர-
ஐஸ்வர்யம் உடனே அளிப்பவன்
வள்ளல் மணி வண்ணன்
சேரும் கொடை புகழ் எல்லை இலான் -3-9-7-

476-தர்மகுப் –
தர்மத்தை ரஷிப்பவன்-ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம
அறம் சுவராகி நின்ற அரங்கனார் -திருமாலை -6-

477-தர்மக்ருத் –
தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவன்
அந்தராத்மாவாக இருந்து செய்விப்பவனும் அவனே
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -5-6-4-

478-தார்மீ
தர்மத்தை யுடையவன்
நெறி எல்லாம் எடுத்து உரைத்த நிறை ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி -4-8-6-

479-சத்
தர்ம ஸ்வரூபியாக இருப்பவன்
ஓம் தத் சத் -ப்ரஹ்மத்தையும் வேதத்தையும் குறிக்கும்
பக்திக்கு சுலபன் வசப்பட்டவன்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்

480-சதஷரம்
அசரம் சத் குறைவில்லாத நித்யன் நிருபாதிகன்
அருகலிலாய பெரும் சீர் அமரர்கள் ஆதி முதல்வன் -1-9-3-
வான் உயர் இன்பம் மன்னி வீற்று இருந்தான் -8-1-9-

481-482-அசத் -ஷரம்-
துக்கத்தை தருபவன்
மெய்யர்க்கே மெய்யனாகும்
மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம்

483-அவிஜ்ஞ்ஞாதா –
அறியாதவன்
அடியார்கள் தோஷங்களை காணாக் கண் இட்டு
என் அடியார் அது செய்யார்

484-சஹஸ்ராம்சு-
எல்லையில் ஞானத்தன்
மிக்க ஞான மூர்த்தியாய் வேத விளக்கு -4-7-10-

485-விதாதா –
விதிப்பவன் -அடக்கி ஆள்பவன்
சாதுவராய் போதுமின்கள் -நமன் தன் தமரிடம்
எங்கள் கோன் அவன் தமர் நமன் தமரால் ஆராயப் பட்டு அறியார் கண்டீர்
நமன் தமர் பாசம் விட்டால் அலைப் பூண் உண்ணும் அவ்வவை எல்லாம் அகல கலைப் பல் ஞானத்து என் கண்ணன் -3-2-10-

486-க்ருத லஷண –
அடையாளம் இட்டு இருப்பவன்
தீயில் பொழிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ் திருச் சக்கரத்தின் கோயில் பொறியால் ஒற்று உண்டு நின்று குடி குடி ஆட் செய்கின்றோம்
மற்றும் புறம் தொழா மாந்தர் முக்கிய லஷணம்

487-கபஸ்தி நேமி
மிகவும் பிரகாசமான திருச் சக்கரம்
தீயில் பொலிகின்ற செஞ்சுடர் ஆழி திகழ திருச் சக்கரத்தன்
சுடராழி சங்கு ஏந்தி அளிக்கின்ற மாயப் பிரான்
நிமிர் சுடர் ஆழி நெடுமால் -1-6-6

488-சத் வஸத-
ஆஸ்ரிதர் நெஞ்சில் குடி இருப்பவன்
பேரேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் -10-8-2-
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட -5-6-7-
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் -பெரிய திருமொழி -1-10-9

489-சிம்ஹ
ஹிம்சிப்பவன் -ஆஸ்ரித விரோதிகளை
அவர் படக்கனன்று முன் நின்ற காய்சின வேந்தன் -9-2-6

490-பூத மகேஸ்வர
மனிசர்க்குத் தேவர் போலே தேவர்க்கும் தேவன்
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத் தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8
மூவர் முதல்வன் ஒரு மூவுலகாளி -9-8-9
உலக்குகோர் தனி யப்பன் -8-1-1-

491-ஆதி தேவ
ஆதிப்பிரான்
பொலிந்து நின்ற பிரான் ஆதி யாவர்க்கும் முந்தியவன்
நான்முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான்

492-மஹா தேவ –
விளையாடும் மஹா தேவன்
இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையான் -3-10-7-

493-தேவேச
தேவர்களுக்கு ஈசன் -சர்வ ஸ்வாமி
வானோர் பெருமான் மா மாயன் வைகுந்தன் எம்பெருமான் -1-5-4-

494-தேவ ப்ருத்-
தேவர்களைத் தாங்குபவன்
மனிதர்க்குத் தேவர் போலத் தேவர்க்கும் தேவன் -8-1-5-

495- குரு-
தேவர்களின் ஆசாரியன் -பிரதமாசாரியன்
பீதக வாடிப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து
அறியாக் காலத்துள் அறியாதன அறிவித்த அத்தன் -2-3-2-
நர நாராயணனாய் யுலகத்து அற நூல் சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1-

496-உத்தர –
கரை ஏற்றுபவன்
தேவாசுரம் செற்றவனே -8-1-4-
திரு நாவாய் என் தேவே -9-8-8-

497-கோபதி
சொற்களுக்கு ஸ்வாமி
நாவினுள் நின்று மலரும் ஞானக் கலைகளுக்கு எல்லாம் ஆவியும் ஆக்கையும் தானே யாவான் -1-9-8-

498-கோப்தா –
வித்யா ரஷகன்
கற்கும் கல்வி செய்வான் கற்கும் கல்விச் சாரம் -5-6-2-

499-ஜ்ஞான கம்ய
அறிவினால் அடையப் படுபவன்
கற்கும் கல்விப் பயன் -5-6-2-

500-புராதன
மிகப் பழையவன்
ஊழி தோறு ஊழி வையம் காக்கும் ஆழி நீர் வண்ணன் -7-3-11-

501-சரீர பூத ப்ருத்
தத்தவங்களை சரீரமாகக் கொண்டு தாங்குமவன்
தானேயாகி நிறைந்து எல்லா வுலகும் உயிரும் தானேயாய் நின்று ஒழிந்தான் –10-7-2-

502-போக்தா
உண்பவன் –
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே
முன்பே 145 பார்த்தோம்

——————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் -301-421 -அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

3-13-ஆலிலை மேல் துயின்ற –வட பத்ர சாயி -301-313-திரு நாமங்கள்

301-யுகாதிக்ருத் –
யுக ஆரம்ப சிருஷ்டி கர்த்தா –
பாலன் தனதுருவாய் எழு உலகுண்டு ஆலிலையின் மேல் அன்று நீ வளர்ந்த மெய் என்பர் -ஆல் அன்று
வேலை நீருள்ளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ சோலை சூழ் குன்று எடுத்தாய் சொல்லு -முதக்ல் திரு -69

302-யுகாவர்த்த –
யுகங்களை திரும்பச் செய்பவன் -சம்பவாமி யுகே யுகே
சாலப் பல நாள் உகந்து ஓர் உயர் காப்பானே -6-9-3
கிருத த்ரேத துவாபர கலி யுகம் நான்கும் ஆனாய் -பெரிய திருமொழி -7-7-6

303-நைகமாய –
பல மாயங்களை உடையவன் -மாயம் ஆச்சர்யம் ஞானம் சங்கல்பம் -சம்பவாம் யாத்ம மாயயா –

304-மகாசந –
பெரும் வயிற்றன்-உலகம் உண்ட பெரு வாயன்
கார் யெழ் கடல் யெழ் மலை யெழ் உலகுண்டும் ஆரா வயிற்றான் -10-8-2-

305-அத்ருஷ்ய –
காண முடியாதவன்-கட்கிலி உன்னைக் காணுமாறு அருளாய் காகுத்தா கண்ணனே -7-2-3-

306-வ்யக்த ரூப-
தெளிவாகத் தெரியும் திருமேனி உடையவன்
பக்தாநாம் தவம் பிரகாசசே-பூவைப் பூ வண்ணன்-சேவடி என் சென்னிக்கு அணி ஆக்கினான் –

307-சஹச்ரஜித் –
காலங்களை ஜெயிப்பவன் -பாபா பல சதுர யுகங்களை யோகத்தால் ஜெயிப்பவன்

308-அநந்த ஜித்
எல்லை காண முடியாத திருமேனி -மார்கண்டேயர் வசனம்

309-இஷ்ட அவிசிஷ்ட –
வேறுபாடு எதுவும் இன்றி விரும்பப் படுவர்
உககுக்கொர் முந்தை தாய் தந்தையே முழு எழு உலகுண்டாய் -5-7-7-

311-சிகண்டீ-
சிறந்த தலை அணி உடையவன் -நின்றிலங்கு முடியினாய் -6-2-10
முடியானே மூ வுலகும் தொழுது ஏத்தும் சீர் அடியானே -3-8
கிரீட மகுட சூடாவதம்ச –
பாரளந்த பேரரசே எம் விசும்பரசே ஓரரசே -திருவிருத்தம் -50

312-நஹூஷ
கட்டுபவன்
காயமும் சீவனுமாய் களிவாய்ப் பிறப்பாய் -நீ மாயங்கள் செய்து வைத்தி -7-8-7

313-வ்ருஷ
வர்ஷிப்பவன் -நனைப்பதில் நோக்கு
நாதனை அவரவராகி அவர்க்கு அருளும் அம்மான் -8-4-10-

———————————————————————-

ஸ்ரீ பரசுராம -ஆவேச சக்தி -அவதாரம் -314-321-

314-க்ரோதாஹா –
கோபத்தை ஒழித்தவன் –
கோக்குல மன்னரை மூ வெழு கால் ஓர் கூர்ம மழுவால் போக்கிய தேவன்
மழுவினால் அவனியரசை மூ வெழு கால் மணி முடி பொடி படுத்து உதிரக் குலுவார் புனலில் குளித்து
வெம் கோபம் தவிர்ந்தவன் -பெரிய திரு -8-1-6
ஜிதக்ரோத -463-கோபத்தை மறக்கப் பண்ணுபவன்

315-குரோதக்ருத்-
கோபம் உள்ளவன்
வற்புடைய வரை நெடும் தோள் மன்னர் மாள வடிவாய மழு ஏந்தியவன் -திரு நெடு -7

316-கர்த்தா –
வெட்டுபவன்
தெழித்திட்டு எழுந்தே எதிர் நின்ற மன்னன் சினத்தோள் அவை ஆயிரம் முன் மழுவால் அழித்திட்டவன்-பெரிய திருமொழி -10-6-6-

317-விஸ்வ பாஹூ
நன்மைக்கான புஜ பலம் உடையவன் –
இருபத்தொரு கால் அசுரர்களைக் கட்ட வென்றி நீண் மழுவா -6-2-10

318-மஹீதர
பூமியைத் தாங்கி நிற்பவன்
வென்றி நீண் மழுவா வியன் ஞாலம் முன் படைத்தாய் -6-2-10-

319-அச்யுத –
நழுவாதவன்
அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயர் தம் கொழுந்தே -திரு மாலை 2
முன்பே 101-பார்த்தோம் -மீண்டும் 557-வரும்

311-பிரதித –
புகழ் பெற்றவன் -பெருமை யுடைய பிரானார் -1-6-9-
அஷய்ய கீர்த்தி -நிகரில் புகழாய் -6-10-10-

312-பிராண
உயிர் ஆனவன் -அடியார்க்கு ஜீவநாடி
உலகுக்கே ஒரு உயிருமானாய் -6-9-7-

——————————————————————–

3-15-ஸ்ரீ கூர்மாவதாரம் -322-332-திரு நாமங்கள்

322-பிராணத
உயிர் அளிப்பான் -பலம் உள்ளவன் -அநந்த பல சக்த்யே -மந்தர பர்வதம் தாங்கி
அமரர்கட்கு அன்று ஆரமுதூட்டிய அப்பன் -3-7-5- -முன்பே 66- பார்த்தோம் -மேலும் -409-956 பார்ப்போம் –

323-வாசவாநுஜ-
இந்த்ரன் பின் பிறந்தவன்

324-அபாம் நிதி –
கடல்களுக்கு ஆதாரம் ஆனவன் –
அப்பனே ஆழ கடலைக் கடைந்த துப்பனே -4-7-5-

325-அதிஷ்டாநம் –
ஆசனமாய் இருந்தவன்
மலை முகடு மேல் வைத்து அன்று கடல் கடைந்தான் -பிண்டமாய் நின்ற பிரான் -மூன்றாம் திரு -46

326-அப்ரமத்த –
ஊக்கம் உடையவன் -விழிப்பு உடையவன் –
மலக்கம் எய்த மா கடல் தன்னைக் கடைந்தான் -8-3-1-

327-ப்ரதிஷ்டித
நிலை பெற்றவன் -ஸ்வே மஹிம்நி ப்ரதிஷ்டித -தனக்கு வேறு ஆதாரம் வேண்டாத படி –

328-ஸ்கந்த –
வற்றச் செய்பவன் -அழிப்பவன் –
கூடி நீரைக் கடைந்தவாறும் அமுதம் தேவர் உண்ண அசுரரை வீடும் வண்ணங்களே செய்து போன வித்தகமும் -5-10-10-

329-
ஸ்கந்தர –
ஸ்கந்தனைத்-தேவ சேனாபதியை – தாங்குபவன்
சேனாநீநாம் அஹம் ஸ்கந்த -ஸ்ரீ கீதை

330-துர்யா
தாங்குபவன் -புனப்ருதே-ப்ப்ரு117 முன்பு பார்த்தோம்

331-வரத-
வரங்களை தருபவன் -தேவர்களுக்கு லோக வியாபார சாமர்த்தியம் வரம் அழிப்பவன்
வரம் தரும் மா மணி வண்ணன்

332-வாயு வாஹந –
வாயுவை நடத்துபவன்
மேதகும் ஐம் பெரும் பூதமும் நீயே -திரு வெழு கூற்று –

————————————————-

3-16- பர வாசுதேவன் குண வாசகம் -333-344-திரு நாமங்கள் –

333-வாஸூ தேவ-
சர்வம் வசதி –சர்வத்ர வசதி -த்வாதச அஷரி
ஆர்ந்த ஞானச் சுடராகி அகலம் கீழ் மேல் அளவிறந்து நேர்ந்த வுருவாய் அருவாகும் இவற்றின் உயிராம் நெடுமாலே -1-5-10
உன் தன பொய் கேட்டு நின்றேன் வாசு தேவா உன் வரவு பார்த்தே -பெருமாள் திரு -6-1
மீண்டும் 701 வரும்

334-ப்ருஹத்பாநு-
அதி பிரகாசம் ஆனவன் -ப்ருஹத் மிகப் பெரிய -பானவ கிரணங்கள்
கண்டவாற்றால் தனதே உலகு என நின்றான் –
பர நன் மலர்ச் சோதி -10-10-10-

335-ஆதி தேவ
ஊழி முதல்வன் -அகில புவன ஜன்ம ச்தேம பங்காதி லீலே –

336-புரந்தர –
பட்டணங்களை பிழைப்பவன் -துஷ்க்ருத் விநாசம் -ஆதி தைவிக தாபம் போக்கி அருளி
புரம் ஒரு மூன்று எரித்து உலகு அழித்து அமைத்துளன் -1-1-8

337-அசோகா –
துன்பங்களை அழிப்பவன் -ஆத்யாத்மிக தாபம் போக்கி அருளி
ஓயும் மூப்புப் பிறப்பு இறப்பு பிணி வீயுமாறு செய்வான் -3-3-9-

338-தாரண
பயங்களைப் போக்கி கரை சேர்ப்பவன் -ஆதி பௌதிக தாபம் போக்கி அருளி

339-தார –
காப்பவன்
நந்தா நரகத்து அழுந்தா வகை நாளும் தொண்டர் ஆனவருக்கு இன்னருள் செய்வான் -பெரிய திரு மொழி -11-8-10-

340-சூர-
சமர்த்தன் -சென்று அங்குத் தென்னிலங்கை செற்றான்
அன்று நேர்ந்த நிசாசரரை வெந்நரகம் சேரா வகையே சிலை குனிந்தான் –
சென்று அங்கு வாணனை ஆயிரம் தோளும் தென்றித் திரை திசை விழச் செற்றாய் -பெரிய திரு மொழி -5-3-4-

341- சௌரி –
சூரனான வாஸு தேவர் பிள்ளை -ஓடாத தோள் வலியன் நந்த கோபன் குமரன் –
மன் உலகத் தேவர் வாழ் முதல் -பெரிய திருமொழி -6-8-10
தயரதற்கு மகனாய் தோன்றி கொல்லியலும் படைத்தான் -பெருமாள் திரு -10-10-

342-ஜநேச்வர-
உயிர்கள் எல்லா யுலகும் உடையான் -3-2-1

343-அநுகூல-
வரம்பினுள் நிற்பவன் கூலம் -கரை
ஆய்ச்சி கண்ணிக் கயிற்றினால் கட்டத்தான் கட்டுண்டு இருந்தான் -மூன்றாம் திரு -91

344-சதாவர்த்த –
பல சூழல்களை உடையவன் -ஐஸ்வர்ய பெருக்கை சௌலப்ய சௌசீல்யங்கள் கட்டுப் படுத்துவதால்

————————————————————–

3-17-பர வாசுதேவன் ரூப குண வாசகம் -345-350 திரு நாமங்கள்

345-பத்மீ-
தாமரையைக் கையில் கொண்டவன்
கை வண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும்

346-பத்ம நிபேஷண –
இனிய பார்வை யுடையவன்
உன் முகம் மையல் ஏற்றி மயக்கும் மாய மந்த்ரம் தான் கொலோ
செய்ய தாமரைக் கண்ணினாய்
உகவையால் நெஞ்சம் உள்ளுருகி உன் தாமரைக் கண் விழிகளின் அகவலைப் படுப்பான் -வலையுள் அகப்படுத்துவான் -6-2-7-
சரமணீ விதுர ரிஷி பத்நிகளைப் பூதராக்கின புண்டரீ காஷன் நெடு நோக்கு

347-பத்ம நாப –
தாமரை உந்தி தனிப் பெரும் நாயகா
அயனைப் படைத்த எழில் உந்தி
கொப்பூழில் எழு கமலப் பூ வழகன்

348-அரவிந்தாஷ
செந்தாமரைக் கண்ணன்
அனைத்து உலகும் உடைய அரவிந்த லோசனன்
இழை கொள் சோதிச் செந்தாமரைக் கண்ணபிரான் -6-5-5-
செவ்வரி யோடி நீண்ட வப் பெரியவாய கண்கள்
ராம கமல பத்ராஷ
தஸ்யதா கப்யாசம் புண்டரீக மேவம் அஷி ணீ –முன்பே 112 பார்த்தோம்

349-பத்ம கர்ப்ப –
தாமரையை ஆசனமாக உடையவன் –
ஹிருதய கமலம்
தஹரம் விபாப்மம் பிரவேசமா பூதம் யத் புண்டரீகம்
தண தாமரை சுமக்கும் பாதப் பெருமான் -4-5-8′
அடிச் சோதி நீ நின்ற தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ -3-1-1-

350-சரீர ப்ருத்
சரீரத்தை தாங்குபவன் –தஹமும் ஆத்மாவும் இவன் சரீரங்கள் -ஞாநி து ஆத்மைவ மே மதம் -ஜகத் சர்வம் சரீரம் தே
திசை மண நீர் எரி முதலா உருவாய் நின்றவன் -பெரிய திரு மொழி -7-6-7

————————————————————

3-18-ஐஸ்வர்ய வாசக திரு நாமங்கள் -351-360

351-மஹர்தி –
உபய விபூதி ஐஸ்வர்யம் -சொல்கிறது
வீற்று இருந்து எழு உலகும் தனிக் கோல் செல்ல ஆளும் அம்மான் -4-5-1-
நாகணை மிசை நம்பறார் செல்வர் பெரியார் -நாச் -10-10

352-ருத்த
வ்ருத்தியை உடையவன்
பெருக்குவார் இன்றியே பெருக்கம் எய்தி –
விஜ்ஜுரக விபீஷணனை அங்கீ கரித்த பின்பு

353-வ்ருத்தாத்மா
நிறைவுற்ற ஆத்ம ஸ்வரூபன் –
அதனில் பெரிய அவா -சநேஹோ மே பரம

354-மஹாஷ-
அசாம் தேர் சக்கரம் தாங்கும் அச்சு -வேதாத்மா விஹகெச்வர -வாஹனம்
நாள் திசை நடுங்க அஞ்சிறைப் பறவை எரி -திரு வெழு கூற்று –
மீளியம் புள்ளைக் கடாய் -7-6-8-
இந்திரன் வானவர் புள்ளூர்த்தி கழல் பணிந்து ஏத்துவர் -2-2-10-

355-கருடத்வஜ –
கருளப் புட்கொடி சக்கரப் படை வான நாட -3-5-7

356-அதுல –
ஒப்பில்லாதவன் -தன ஒப்பார் இல்லப்பன் -6-3-9-
ஒத்தாரும் மிக்காரும் இல்லாத மா மாயன் -3-2-2-

357-சரப
அழிப்பவன்
மாறில் போர் அரக்கர் மதிள் நீர் எழச் செற்று உகந்த ஏறு சேவகனார் -6-1-10
பின்னும் ஆள் உயர் குன்றங்கள் பெய்து அடர்த்தான் -7-6-8

358-பீமா –
பயமூட்டுபவன்
அரி கான் நரியாய் அரக்கர் ஊளை இட்டு அன்று இலங்கை கடந்து பிலம்புக்கு ஒளிப்ப -7-6-8
அத்த எம்பெருமான் எம்மைக் கொள்ளேல் அஞ்சினோம் -பெரிய திருமொழி -10-2-2-
பீஷாச்மாத்வத பவதே பீஷோ தேதி சூர்ய –

359-சமயஜ்ஞ-
காலம் அறிந்தவன்
இரணியன் தூண் புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றிய என் சிங்கப் பிரான் -2-8-9-
அபயம் சர்வ பூதேப்யோ ததாமி –ஏதத் வரதம் மம -அளித்த அபயத்தை மறவாதவன் –

360-ஹவிர்ஹரி –
ஹவிஸ் ஹரிப்பவன்
அடியார்களை தான் அனுபவிக்கிறான் -தன்னை அடியார்கள் அனுபவிக்கும் படி கொடுக்கிறான்
மரணமானால் வைகுந்தம் தரும் பிரான் -9-10-5
கொடிய வினை தீர்ப்பேனும் நானே என்னும் -5-6-9-

—————————————

3-19-லஷ்மி சம்பந்தம் திரு நாமங்கள் -361-379-

361-சர்வ லஷண லஷணய –
திருமகள் கேள்வன் -திருவின் மணாளன் -1-9-1

362-லஷ்மி வாந-
ஸ்ரீ மான் -பூ மகளார் தனிக் கேள்வன் -1-9-3-
மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறல் அடிகள் -1-3-1-

363-சமித்ஜ்ஞய-
விஷய ஸ்ரீ யை உடையவன் -அகில துக்க ஜெய
என்னைத் தீ மனம் கெடுத்தாய் –மருவித் தொழும் மனமே தந்தாய் –

364-விஷர-
குறைவற்றவன் -நீங்காத அன்பு உள்ளவன்
அருகலிலாய பெரும் சீர் அமரர்கள் ஆதி முதல்வன் -1-9-10-

365-ரோஹித
சிவந்தவன் –
திருச் செய்ய –கமலக் கண்ணும் செவ்வாயும் செவ்வடியும் செய்ய கையும்
திருச் செய்ய கமல வுந்தியும் செய்ய கமல மார்வும் திகழ என் சிந்தை யுளானே -8-4-7

366-மார்க்க
தேடப்படுபவன் –
திரு மோகூர் காள மேகத்தை அன்றி மற்று ஓன்று இளம் கதியே -10-1-1-
தாள் அடைந்தார் தங்கட்கு தானே வழித் துணையாம் காளமேகம்

367-ஹேது
காரணம் -அடியார் ஆசைகள் நிறைவு பெற காரணன்
ஏன்றேன் அடிமை இழிந்தேன் பிறப்பு இடும்பை ஆன்றேன் -நான் திரு -95

368-தாமோதர –
தாமம் -உலகம் கயிறு உலகங்களை வயிற்றில் தாங்குபவன்
வெண்ணெய் விழுங்க வெகுண்டு ஆய்ச்சி கண்ணிக் கயிற்றினால் கட்டத் தான் கட்டுண்டு இருந்தான் -மூன்றாம் திரு
மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும் பெறல் அடிகள் மத்துறு கடை வெண்ணெய் களவினில்
உரவிடை யாப்புண்டு உரலினோடு இணைந்து இருந்தான் –

369-சஹ
பொறுமை உள்ளவன் -எத்திறம் உரலினோடு இணைந்து இருந்து ஏங்கிய எளிவே -1-3-9-

370-மஹீதர –
பூமியைத் தாங்குபவன்
எயிற்று இடை மண கொண்ட வெந்தை –

371-மகா பாக
மகா பாக்கியம் உடையவன் மலர்மகள் ஆயர் மடமகள் 16000 மகிஷிமார்கள் விரும்பி ஏற்ற சௌபாக்யம்
வடிவினை இல்லா மலர் மகள் மற்றும் மண மகள் பிடிக்கும் மெல்லடியான் -9-2-10

372-வேகவான்
வேகம் உள்ளவன் –
குரவை யாய்ச்சியர் யெழ கொத்தததும் குன்றம் ஓன்று ஏந்தியதும் –இவை போல் வனவும் பிறவும் –என்னப்பன் தன மாயங்கள் –

373-அமிதாசன
பெரும் தீனி உண்பவன்
வயிற்றினொடு ஆற்றா மகன் -மூன்றாம் திரு -91
அட்டுக்குவி சோற்றுப் பருப்பதமும் தயிர் வாவியும் நெய்யளரும் அடங்கப் பொட்டத் துற்று -பெரியாழ்வார் -3-5-1
கார் ஏழ் கடல் ஏழ் மலை ஏழ் உலகுண்டும் ஆரா வயிற்றான் -10-9-2–முன்பே 304 பார்த்தோம்

374-உத்பவ
கட்டை விலக்குமவன்
தாமோதரம் பந்த தரம்

375-ஷோபண-
கலக்குகிறவன் -பிரதி கூலரை

376-தேவ –
விளையாடுபவன்
பல பல மாய மயக்குகளால் இன்புறும் இவ்விளையாட்டு உடையானே -3-10-7
நஹூஷ -312 முன்பு பார்த்தோம் -ஆதிதேவ -335-முன்பு பார்த்தோம்

377-ஸ்ரீ கர்ப்ப –
திரு மகளைப் பெரியாதவன் -கர்ப்ப -வளரும் இடம்
கோல மலர்ப் பாவைக்கு அன்பாகிய என்னன்பன்-
போக க்ரீடா சாஹித்யேன வர்த்த நீயா அஸ்ய ஸ்ரீ -பட்டர்

378-பரமேஸ்வர –
திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வா தெய்வத்துக்கு அரசே -பெரிய திருமொழி -7-7-1

379-கரணம்
உபாயமாய் இருப்பவன்
என் இருடீகேசனே இருடீகேசன் எம்பிரான் -2-7-9

———————————————————————–

3-20-சேதனர்கள் உடன் இணைந்து இருக்கும் ஒட்டின்மை -380-384-

380-காரணம் –
இயக்குபவன் -காரணம் கிரிசை கருமம் இவை முதல்வன் -2-7-2-

381-கர்த்தா
செயல்படுபவன் –அனைத்தும் அவன் அதீனம்
செய்கின்ற கிரியை எல்லாம் நானே என்னும் –செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே என்னும்

382-விகாரத்தா
மாறுதல் அடைபவன்
பிறர் சுகம் துக்கம் தன்னதாக

383-கஹன –
அறிவுக்கு எட்டாதவன்
விண்ணவர்க்கு எண்ணல் அரியான்-சிந்திக்கும் கோசரம் அல்லன் -1-9-2/6

384-குஹ-
ரஷகன் காக்கும் இயல்வினன் கண்ண பெருமான் -2-2-9-

———————————————————————————-

3-21-த்ருவ-திரு நாமங்கள் -385-389

385-வ்யவஸாய
நஷத்ரங்களுக்கு ஆதாரமாய் இருப்பவன்
விளங்கு தாரகை எங்கோ -3-4-2

386-வ்யவஸ்தான-
காலம் ஜ்யோதிஷ பதார்த்தங்கள் கதி நிர்ணயம்
ஆதியான வானவாணர் அந்த கால நீ யுரைத்தி ஆதியான கால நின்னை யாவர் காண வல்லரே -திருச்சந்த -34

387-சம்ஸ்தான
அந்தம் -அனைத்தையும் ஒரு கால விசேஷத்தில் முடிவு அடையச் செய்கிறான்

388-ஸ்தாநத –
மேலான ஸ்தானம் அளிப்பவன்-
அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி -பெருமாள் திரு -10-1

389-த்ருவ
நிலைத்து இருப்பவன்

——————————————————————————-

3-22-ஸ்ரீ ராம அவதார திரு நாமங்கள் -390-421-

ம்ருத சஞ்சீவினி –
கற்பார் ராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ -7-5-1
தயர்தற்கு மகன் தன்னை யன்றி மற்றிலேன் தஞ்சமாகவெ -3-6-8-
தென்னிலங்கை கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கு இனியான் -திருப்பாவை
தேவை இடாதார் –
கண்ணன் நாமமே குழறிக் கொன்றீர் -9-5-8

390-பரர்த்தி –
மேலான குண பூர்த்தி உள்ளவன்
விபீஷணனை அங்கீ கரித்த பின்பு க்ருதக்ருத்ய ததா ராம

391-பரம ஸ்பஷ்ட
வெளிக் காணும் மேன்மை உடையவன் -பரத்வம் தலை நீட்டிக் காட்டும்
கட்கிலீ உன்னைக் காணுமாறு அருளாய் -காகுத்தா
பும்ஸாம் திருஷ்டி சித்த அபஹாரிணம்

392- துஷ்ட
மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர் -பிரமுதோஹா
கௌசலை தன மணி வயிறு வாய்த்தவனே மைதிலி தன் மணவாளா சனகன் திரு மருகா தாசரதி
தயரதன் குல முதலாய் –பெருமாள் திரு -8

393-புஷ்ட
நிரம்பியவன் –மகா குணங்களால்

394-சுபேஷண-
சோபனமான பார்வை யுடையவர்
முன்பு 346 பத்ம நிபேஷன –348-அரவிந்தாஷ
செக்கமலத் தவர் போலும் கண் கை கால் செங்கனி வாய் அக்கமலத் திலை போலும் திருமேனி யடிகளுக்கே -9-7-3

395-ராம –
யாவரும் மகிழும்படி இருப்பவன்
ரம்யதே அஸ்மின் சதா சர்வை குணரூப வசீக்ருதை
மனத்துக்கு இனியான்
தயரதன் பெற்ற மரகத மணித்தடம் -10-1-8
சேண சுடர்க் குன்று அன்ன செஞ்சுடர் மூர்த்தி காண் பெரும் தோற்றத்து என் காகுத்த நம்பி -6-6-9-

396-விராம –
பிறரை ஓயச் செய்பவன்

397-விரத –
ஆசையை ஒழித்து இருப்பவன்
பாராளும் படர் செல்வம் பாரத தம்பிக்கே யருளி அரும் கானம் அடைந்தவன் -பெருமாள் திரு 8-5
இரு நிலத்தை வேண்டாதே விரைந்து வென்றி மைவாய களிறு ஒழிந்து தேர் ஒழிந்து மா ஒழிந்து
வானமே மேவிய யெம்மிராமன் எம்பெருமான் -பெருமாள் திரு -9-2

398-மார்க்க
தேடப்படுபவன் -நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும் உய்த்தனன்

399-நேய
நியாம்யன் -கட்டளை இடப் பெறுபவன்
கூன் உருவில் கொடும் தொழுததை சொல் கேட்ட கொடியவள் தன சொல் கொண்டு கானகமே சென்றவன் -பெருமாள் திரு -9-1-
சிற்றவை பணியால் முடி துறந்தான் -பெரிய திரு மொழி -2-3-1-

400-நய –
நடத்துமவன் நயாமி பரமாம் கதிம்
சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி –

401-அனைய –
ப்ரதிகூலர் அணுக முடியாதவன்

402-வீர –
எதிரிகளை பயத்தால் நடுங்க செய்பவன்
வீர சூர பராக்கிரமம் -ஜெயா ஜெயா மகா வீர
அன்று இலங்கை நீறு செய்து சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட வீரனார் -திருச்சந்த -116
வேந்தர் பகை தடிந்த வீரன் -பெருமாள் திரு -10-3
பொல்லா அரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தானை
வெந்நரகம் சேரா வகையே சிலை குனித்தான்
மீண்டும் 664 வரும்

403-சக்தி மதாம் ஸ்ரேஷ்ட
பரசுராமர் -வென்றவன் -மலையால் அரிகுலம் பணி கொண்டு அலை கடல் அடைத்தான் -பெரிய திருமொழி -5-7-7

404 -தர்ம –
தர்மமே வடிவு எடுத்தவன்
கருமமும் கரும பலனுமாகிய காரணன் -3-5-10-
கண்ணன் தர்மம் அறியாக் குறும்பன் -நாச் 11-6

405-தர்ம விதுத்தம –
தர்மம் அறிந்தவரில் முதல்வன் -தர்மஜ்ஞ்ஞஸ் சத்யசந்தச்ச

406-வைகுண்ட –
குடி தடை இத்தை போக்குபவன்
தேவ தேவனை தென்னிலங்கை எரி எழச் செற்ற வில்லியை பாவ நாசனை பங்கயத் தடம் கண்ணனை -3-6-2
வைகுந்தா மணி வண்ணனே செய்குந்தா வரும் தீமை உன் அடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்கு தீமை செய்குந்தா -2-6-1

407-புருஷ –
தூய்மை அளிப்பவன்
சபரி -பாவனா சர்வ லோகானாம் த்வமேவ ரகு நந்தன -அகஸ்தியர்

408-பிராண –
பிராணனாய் இருப்பவன் -என் ஆவியை நடுவே வந்து உய்யக் கொள்கின்ற நாதனை -1-7-5
சராசரம் முற்றவும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் -7-5-1–முன்பே 57 321 பார்த்தோம்-

409-பிராணத
உயிர் அளிப்பவன் -அகாலபலி நோ வ்ருஷா –
உலகங்கள் உய்ய செருவிலே அரக்கர் கோனைச் செற்ற நம் சேவகனார் -திரு மாலை -11
முன்பே 66-322 பார்த்தோம் -மேலும் 956 பார்ப்போம் –

410-ப்ரணம –
வணக்கத்துக்கு உரியவன்
இலை துணை மற்று என் நெஞ்சே இலங்கையை ஈடழித்த கூரம்பன் அல்லால் குறை -நான்முகன் திரு -8
பிரணவ -957-சேஷி -வணங்கத் தக்கவன்

411-பருத்து
பிரசித்தன் பெரும் புகழான் -நிகரில் புகழாய்
இஷ்வாகு வம்ஸ ப்ரபவோ ராமோ நாம ஜனை ஸ்ருத யசஸ் வீ ஜ்ஞாநாசம் பந்ந –

412-ஹிரண்ய கர்ப்ப –
பொன் புதையல் போன்றவன்
தானே விஷயம்– கற்பார் ராம பிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ
சிந்தனைக்கு இனியாய் திருவே என்னார் உயிரே -பெரிய திருமொழி -3-5-1-

413-சத்ருக்ந –
சத்ருக்களை முடிப்பவன் –
வல்லரக்கர் உயிர் உண்ட மைந்தன் -பெருமாள் திரு -10-2
மாறில் போரரக்கன் மதிள் நீறு எழச் செற்று உகந்த ஏறு சேவகனார் -6-1-10-
பற்றலர் வீயக் கோல் கையில் கொண்டான் -பெரிய திரு மொழி -2-3-1-

414-வ்யாப்த –
நிரம்பியவன் -ரிபூணாமபி வத்சல-

415–வாயு
செல்பவன் -அடியார் உள்ள இடம் தானே -குகன் பரத்வாஜர் சபரி
சென்று அங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி
சென்று நின்று ஆழி தொட்டான் –

416-அதோஷஜ-
குறையாதவன் -அமுதக் கடல் போன்று –
யானும் ஏத்தி மூவுலகும் முற்றும் ஏத்தி பின்னையும் தானும் ஏத்திலும் தன்னை ஏத்த ஏத்த எங்கு எய்தும்
தேனும் பாலும் கன்னலும் அமுதுமாகித் தித்திப்பா -4-3-10-

417-ரிது –
அணுகுபவன் -வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்து -5-7-7
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் நந்தாத கொழும் சுடரே எங்கள் நம்பீ -பெரிய திருமொழி -1-10-9

418-ஸூ தர்சந –
பார்வைக்கு இனியவன் -சந்திர காந்தா நனம் ராமம் பிரியா தர்சனம் -பும்ஸாம் திருஷ்டி சித்த அபஹாரி
காண் பெரும் கோலத்து என் காகுத்த நம்பி -6-6-9-
கண்டவர் தம் மனம் வழங்கும் கணபுரத்து என் கருமணி -ராகவனே -பெருமாள் திரு -8-2

419-கால
தன்னிடம் ஈர்ப்பவன் -குணங்கள் அழகாலும் சரங்களாலும்
தயரதற்கு மகன் தன்னை அன்றி மற்றிலேன் தஞ்சமாகவே -1-6-8

420-பரமேஷ்டீ-
மிக உன்னதமான பரம பதத்தில் உள்ளவன்
மாயங்கள் செய்து சேனையைப் பாழ்பட விற்றிட்டுப் போய் விண் மிசைத் தனதாமமே புக மேவிய சோதி -6-4-10-
விண் முழுதும் எதிர் வரத் தன தாமமேவி சென்று இனிது வீற்றிருந்த அம்மான் -பெருமாள் திரு -10-10
பல்லாண்டு என்று பவித்ரனைப் பரமேட்டியை சார்ங்கம் என்னும் வில்லாண்டான் தன்னை –

421-பரிக்ரஹ –
சௌசீல்யமே ஸ்ரீ ராமாவதார முக்கிய குணம் –
யாவற்றையும் தன்னுடன் சேர்த்து கொள்பவன்
புற்பா முதலா புல்லெரும்பாதி ஓன்று இன்றியே
நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும்
நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே -7-5-1-

———————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் -200-300-அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

அம்ருத்யுஸ் சர்வ த்ருக் சிம்ஹ சந்தாதா சந்திமான் ஸ்திர
அஜோ துர்மர்ஷண சாஸ்தா விஸ்ருதாத்மா ஸூராரி -ஹா
3-8-நரசிம்ஹ அவதார திரு நாமங்கள் -200-210 மேல் ஸ்லோகம் –

200-அம்ருத்யு
ம்ருத்யு வின் விரோதி -பிரகலாதனை மிருத்யு விடம் இருந்து ரஷித்து அருளி
நமன் சூழ் நரகத்து நம்மை நணுகாமல் காப்பான் -மூன்றாம் திரு -98

201- சர்வ த்ருக் –
யாவரையும் பார்ப்பவன் -நியமிப்பவன்
இவையா எரி வட்டக் கண்கள் -நான் முகன் -21
பார்த்தான் அரு சமயங்கள் பதைப்ப -பிரமாணங்கள் பார்த்து அருளிய நம் ராமானுசன்

202- சிம்ஹ
சிங்கப் பிரான்
இமையோர் பெருமான் அரி பொங்கக் காட்டும் அழகன் -நான் முகன் -21
அழகியான் தானே அரி யுருவன் தானே -நான் முகன் திரு -22
அசோதை இளம் சிங்கம்
மீண்டும் வரும் -489-தண்டிப்பவன்

203-சந்தாதா –
பக்தர்களை தன்னிடம் சேர்த்து கொள்பவன்
யானையின் மஸ்தகத்தை பிளக்கும் சிங்கம் – குட்டிக்கு பால் கொடுக்கும்

204-சந்திமான் –
சந்தி சேர்க்கை நித்யமாக பண்ணுபவன் -மான் -மதுப் -நித்ய யோகம் -ஸ்ரீ மான் போலே
ஆஸ்ரிதர் தவறு செய்தாலும் என் அடியார் –செய்தாரேல் நன்று செய்தார் -என்பவன்

205-ஸ்திர –
நிலையாய் நிற்பவன் -சலனம் அற்றவன்
நிலை பேரான் என் நெஞ்சத்து எம்பெருமான் எப்பொழுதும் -10-6-6-
நாம் பெற்ற நன்மையையும் அருள் நீர்மை தந்த அருள் -இரண்டாம் திரு -58-அருளுகையே இயல்பாக உடையவன் –

206-அஜ –
பிறப்பிலி -ஸ்தம்பம் -நம் போல் பிறவாதவன் –
அளந்திட்ட தூணை அவன் தட்ட ஆங்கே வளர்ந்திட்டு
வாள் உகிர்ச் சிங்க யுவே -பெரியாழ்வார் -1-6-9
இரணியன் தூண் புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றிய சிங்கப் பிரான் -2-8-9-
அஜன் -யாவரையும் வெற்றி கொள்பவன் அகார வாச்யன் 96/514

207-துர்மர்ஷண-
எதிரிகளால் தாங்க முடியாத தேஜஸ் -ஹிரண்யன் பொன் உருகுமா போலே உருக்கிய தேஜஸ்
இவையா பிலவாய் இவையா எரி பொங்கிக் காட்டும் இமையோர் பெருமான் அரி பொங்கிக் காட்டும் அழகு -நான் திரு -21
பொன் பெயரோன் ஆகத்தை கூரார்ந்த வள்ளுகிரால் கீண்டு
குடல் மாலை சீரார் திரு மார்பின் மேல் கட்டி ஆரா வெழுந்தான் அரி யுருவாய் -சிறிய திருமடல்
செம் பொன் ஆகத்து அவுணன் உடல் கீண்டவன் -9-10-6

208-சாஸ்தா –
சாசனம் பண்ணுமவன்
ஒரு மூ யுலகாளி -9-8-9-
சிம்ஹ கர்ஜனையால் சிஷிப்பவன் -இகலிடத்து அசுரர்கள் கூற்றம் -9-2-2-

209-விஸ்ருதாத்மா –
வியந்து கேட்கப்படும் சரித்ரம்
என் சிங்கப் பிரான் பெருமை ஆராயும் சீர்மைத்தே -2-8-9-

210- ஸூராரிஹா –
தேவர்கள் எதிரிகளை முடிப்பவன்
அமரர் தம் அமுதே அசுரர்கள் நஞ்சே -8-1-4-
ஆங்கே வளர்ந்திட்டு வாள் உகிர்ச் சிங்க யுருவாய்
உளம் தொட்டு இரணியன் ஒண் மார்வகலம் பிளந்திட்ட கையன் -பெரியாழ்வார் -1-6-9-

——————————————————————

3-9-மத்ஸ்ய அவதார திரு நாமங்கள் -211-225-

211- குரூர் குரு தம
குரு தம குரு -பரமாச்சார்யன் –
அறியாக் காலத்துள்ளே அறியாதன அறிவித்த அத்தா -2-3-2-
பிதா மகராண ப்ரஹ்மனுக்கும் வேதங்கள் வெளிட்டு உபதேசித்து அருளினவன்
பீதக வாடைப் பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து -பெரியாழ்வார் -5-2-8-

212-தாம –
இருப்பிடம் – மநு என்கிற பக்தன் இடம் அனைத்தையும் தன் கொம்பில் கட்டி விட சொல்லி ரஷித்தவன்-
மீனாய் ஆமையுமாய்-2-1-10-
மீனோடு ஆமை கேழல் அரி குறளாய் -பெரிய திருமொழி -8-8-10-
தேவுடை மீனாய் ஆமையாய் -பெரியாழ்வார் -4-9-9-
முன்பு 62 த்ரிககுத்தாம பார்த்தோம்

213-சத்ய
நல்லவன் மநு போன்ற பக்தர்களுக்கு நல்லவன் -107-871-
நாளும் தன மெய்யர்க்கு மெய்யனே மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம் -9-10-6/7

214-சத்ய பராக்கிரம
வஞ்சனை அற்ற ஆற்றல்
தீய புந்திக் கஞ்சனை வஞ்சனை செய்தவன்
கஞ்சனைத் துஞ்ச வஞ்சித்த வஞ்சன் -பெரிய திருமொழி -7-10-8-

215-நிமிஷ –
கண் மூடி -அநாஸ்ரிதரை கடாஷியாதவன்
சந்தமர் குழலாள் அலக்கண் நூற்றுவர் தம் பெண்டிரும் எய்தி நூல் இழப்ப இந்திரன் சிறுவன் தேர் முன்
நின்றான் -பெரிய திரு மொழி -2-3-6-

216-அநிமிஷா –
மீன் பார்வையாலே முட்டைகளை வளரச் செய்யும்
ஆஸ்ரிதர்களை குளிரக் கடாஷித்து அருளி
மீனாய் வந்து வியந்து உய்யக் கொண்ட தண் தாமரைக் கண்ணன் -பெரிய திருமொழி -8-8-1-

217-ஸ்ரக்வீ
பரத்வ ஸூ சகமான மாலை அணிந்தவன் -வைரம் முத்து ஐந்து வித வைஜயந்தி மாலை
கணங்களோடு மின் மேகம் கலந்தால் போலே வனமாலை மினுங்க நின்று விளையாட -நாச் -14-2-
திருத் துழாய் மாலையைச் சொல்லிற்றாகவுமாம்
தோளிணை மேலும் புனைந்த தண் அம துழாய் உடை அம்மான் -1-9-7-

218-வாசஸ்பதி –
சொல்லுக்கு அதிபதி
சொல்லினால் படைக்க நீ படைக்க வந்து தோன்றினார் சொல்ல வல்லரே -திருச்சந்த -118

219-
உதாரதீ
சிறந்த ஞானம் உடையவன் -சர்வஞ்ஞன் -எல்லையில் ஞானத்தன் -கம்பீர ஸ்வபாவன்
ஞானம் அக்தே கொண்டு எல்லா கருமங்களும் செய் எல்லையில் மாயன் -3-10-9-

220-அக்ரணீ
மேலே நடத்துமவன் -ஞான உபதேசம் செய்து ப்ரஹ்மத்தை அடைய
அறியாக் காலத்து உள்ளே அடிமைக்கண் அன்பு செய்வித்து அறியாதன அறிவித்த அத்தா -2-3-3/5

221-க்ராமணீ –
தலைவன் -அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி -இமையோர் தலைவன் -தேவாதி தேவப் பெருமான் -2-8-5
எம்மான் அமரர் பெம்மான் -2-7-10

222–ஸ்ரீ மான் –
சிறப்புடையவன் -மத்ஸ்ய கமல லோஷண
மீனாய் ஆமையுமாய் –கார் வண்ணனே
கார் வண்ணன் கமலத் தடம் கண்ணன் -5-1-11
மீனாகி மானிடமாம் தேவாதி தேவபெருமான் என் தீர்த்தன் -2-8-5-
முன்பே 22/180 பார்த்தோம்

223-நியாய –
நீதிமான்
செய்குந்தா வரும் தீமை உன்னடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்குத் தீமைகள் செய்குந்தா -2-6-1-

224-நேதா –
கரை சேர்ப்பவன் -ஆஸ்ரிதர்கள்
அடியார்களைக் கொண்டு போய் தன்மை பெறுத்தித் தன் தாளிணைக் கீழ்க் கொள்ளும் அப்பன் -3-7-7-
பெரும் துன்பம் வேரற நீக்கித் தன் தாளின் கீழ்ச் சேர்த்து -7-5-10-

225-சமீரண-
திவ்ய சேஷ்டிதங்கள்-
மீன் உருவில் ரஸாதல லோகம் சென்று வேதங்களை மீட்டு வெளிப்படுத்தி பிரமனுக்கு அளித்தவன்
ஆதி முதல்வனே பிரமனுக்கு வேதம் ஈந்தவன் –
அன்னமும் கேழலும் மீனுமாய் ஆதி -பெரிய திருமொழி -9-2-10-
மத்ஸ்ய மூர்த்தியே ப்ரஹ்ம வித்யா ப்ரவர்தகன்

————————————————————-

3-10- புருஷ ஸூக்த உபநிஷத் ப்ரதிபாதித விராட் ஸ்வரூப திரு நாமங்கள் -226-247

226-ஸஹஸர மூர்தா –
தலைகள் பல பல – உடையவன் -தோள்கள் ஆயிரத்தாய்-முடிகள் ஆயிரத்தாய் -8-1-10-

227-விச்வாத்மா –
எங்கும் உள்ளவன் -ஞான சக்திகளால் வியாபித்து
உடன் மிசை உயிர் எனக் கரந்து எங்கும் பரந்துளன் -1-1-7-

228-ஸஹஸ்ராஷ-
துணை மலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய் -8-1-10

229–ஸஹஸ்ரபாத்-
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் -8-1-10-

230-ஆவர்த்தன –
திருப்புவான் -சம்சார சுழலை சுழற்றுபவன் -கால சக்கரத்தான் -4-3-5-

231-நிவ்ருத்தாத்மா –
ப்ராக்ருதங்களுக்கு அப்பால் பட்டவன் -சர்வ உத்க்ருஷ்டன் -பராத்பரன் –
மீண்டும் 453–604–780-வரும்

232-சம்வ்ருத
நன்கு மறைக்கப் பட்டவன் -அஹம் வேதமி -விச்வாமித்ராதிகளுக்கு
உயர்வற உயர் நலம் உடையவன் -ஆழ்வார் உணர்ந்தார்
காணலுமாகான் உளன் அல்லன் இல்லை அல்லன் -2-5-10

233-சம்ப்ரமர்த்தன –
நன்றாக அழிப்பவன்-அஞ்ஞானம் தமஸ் அழித்து-
உணர்விலும் உம்பர் ஒருவனை என் உணர்வின் உள்ளே இருத்தினேன் அதுவும் அவனது இன்னருளே -8-8-3-

234-அஹஸ் சம்வர்த்தக –
பகலை காலத்தை நடத்துபவன் -கால சக்கரத்தாய் -7-2-7-காலம் அவன் அதீனம்

235-வஹ்நி-
வஹிப்பவன் –
ஒரு மூ யுலகும் வயிற்றில் கொண்டு நின்ற வண்ணம் நின்ற மால் -10-8-9-

236- அநில –
ஜீவிக்கச் செய்பவன் காற்று-அநிலம்-பிராண வாயு நம்மை ஜீவிக்க செய்வதால்
காண்கின்ற இக் காற்று எல்லாம் நானே என்னும் -5-6-3-
உலகு எல்லாம் ஊழி தோறும் தன்னுள்ளே படைத்து காத்து கெடுத்து உழலும் அம்மான் -10-8-1

237-தரணீதர-
தரிப்பவைகளையும் தரிப்பவன்
நாகமேந்து மண்ணினைக் காத்து ஏகமேந்தி நின்றவன் -திருச்சந்த -6

238-ஸூப்ரஸாத –
மிக்க அருள் புரிபவன் -அக்ரூர் மாலா காரர் –ஈரம் கொல்லி
நல் அருள்கள் நமக்கே தந்து அருள் செய்வான் -8-6-1-

239-பிரசன்நாத்மா-
தெளிவுற்ற சிந்தையன் -7-5-22
சமோஹம் சர்வ பூதேஷு -இளையவர்கட்கு அருளுடையாய் இராகவனே -பெருமாள் திருமொழி -8-9-

240-விச்வருக்
அனைத்தையும் படைப்பவன்
பாமரு மூ வுலகும் படைத்த பற்ப நாபா -7-6-1
முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில் வண்ணனே -3-2-1-
யாதும் இல்லா வன்று நான் முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் -4-10-1-
புவனி எல்லாம் படைத்தவனே -பெருமாள் திரு -8-2 –

241- விச்வபுக் விபு –
எங்கும் பரந்து இருந்து ரஷிப்பவன்
கறந்த பாலுள் நெய்யே போல் இவற்றுள் எங்கும் கண்டு கொள்
இருந்து நின்ற பெரு மாயா -8-5-10
தானேயாகி நிறைந்து எல்லா யுலகும் உயிரும் தானேயாய் -1-7-2-

242-சத்கர்த்தா –
சத்துக்களை பஹூ மானிப்பவன்-தமர்கட்கு எளியான் -10-5-9

243-சத்க்ருத –
சாதுக்களால் பூஜிக்கப் படுமவன்
செழு நிலத் தேவர் நான் மறையோர் திசை கை கூப்பி ஏத்தும் -8-4-8
உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ
சபரி மாலாகாரர் -போல்வார் இடம்

244-சாது –
ஆஸ்ரிதர் நியமனம் -தூது போதல்-தேரோட்டல்
இன்னார் தூதன் என நின்றான்
இந்த்ரன் சிறுவன் தேர் முன் நின்றான்

245-ஜஹ்நு-
மறைப்பவன் -பிறர்களுக்கு அரிய வித்தகன் -1-3-1-

246-நாராயண –
நாராயண பரம் ப்ரஹ்ம கீதா சாஸ்த்ரே சமீரித-ஆளவந்தார்
அந்தர் பஹிச்ச தத் சர்வம் வ்யாப்ய நாராயண ஸ்தித
எகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா நேசான நே மே த்யாவா ப்ருதிவீ
வண் புகழ் நாரணன் -10-9-1
நாரணன் முழு வெழ் உலகுக்கும் நாதன் வேத முயன் -2-7-2
நாடு நகரமும் நன்கறிய நமோ நாராயணாய
நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் -பெரிய திருமொழி -1-1-1-
நாராயணாவோ மணி வண்ணா நாகணையாய் -சிறிய திருமடல்
நானும் சொன்னேன் நமர்களும் உரைமின் நமோ நாரணமே -பெரிய திருமொழி -6-10-6-
நாராயணா என்று ஓதுவார் உரைக்கும் உரை உண்டே -முதல் திரு -95
பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் -இரண்டாம் திருவந்தாதி -81
நாமம் பல சொல்லி நாராயணா -மூன்றாம் திரு -8
நலம் திகழ் நாரணன் -பெருமாள் திருமொழி -10-11
இன்னம் பல உண்டே –

247-நர –
அழியாதவன் -அழிவற்ற நித்ய வஸ்துக்கள்
நரனாக அவதரித்தவன் –
நாமம் ஆயிரம் ஏத்த நின்ற நாராயணனே நரனே -நாச் திரு -2-1-
நர நாராயணனாய் உலகத்தற நூல் சிங்காமை விரித்தவன் எம்பெருமான் -பெரிய திரு மொழி -10-6-1-

———————————————————-

3-10–சித் அசித் -இவைகளாலான -ஐஸ்வர்ய -பூர்த்தி -248-271-

248-அசங்யேய-
எண்ணில் அடங்காதவன் -நித்ய வஸ்துக்களின் திரள் -சமூஹம் எண்ணிறந்தவை –
எண்ணில் தொல் புகழ் வானவர் ஈசன் -3-3-3-

249-அப்ரமேயாத்மா –
அனைத்திலும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து
எங்கும் உளன் கண்ணன் -2-8-9
கரந்து எங்கும் பரந்து உளன் -1-1-10
பரந்து தனி நின்றவன் -2-8-10

250-விசிஷ்ட –
தனிச் சிறப்பு யுடையவன் -ஸ்வாபாவிக பராத்பரன் –

251-சிஷ்டக்ருத் –
பிறரை உயர்த்துபவன் -சிட்டன் ச்ரேஷ்டன்
சிட்டனே செழு நீர் திருவரங்கத்தாய் -7-2-4-
தம்மையே ஒத்த அருள் செய்வர் -செய்வார்கட்கு உகந்து

252- சுசி –
தூய்மை உடையவன் -தேஜஸ் -157 பார்த்தோம்
அரங்க மேய அந்தணனை அந்தணர் தம் சிந்தையானை –
தேவர்க்கும் அறியலாகா அந்தணனை

253-சித்தார்த்த –
எல்லாம் உடையவன் -அவாப்த சமஸ்த காமன்
நிகரில் புகழாய்- உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை யாள்வானே -6-10-10-

254-சித்த சங்கல்ப –
நினைத்த படி நடத்த வல்ல சத்ய ஸங்கல்பன் –
எல்லையில் ஞானத்தன் –ஞானம் அக்தே கொண்டு எல்லாக் கருமங்களும் செய் எல்லையில் மாயன் -3-10-8
மழுங்காத ஞானமே படையாக உடையவன் -3-1-9-

255- சித்தித-
சித்திகளை அளிப்பவன் –
ஆய கொண்ட சீர் வள்ளல் ஆழிப்பிரான் -3-9-9-

256-சித்தி சாதந-
ஆறும் -உபாயமும் -இனிதாக உள்ளவன்
ஆறு எனக்கு நின் பாதமே சரணாகத் தந்து ஒழிந்தாய் -6-7-10-
தேனே மலரும் திருப்பாதம் இறே

257-வ்ருஷாஹீ
அடையும் நாள் நன்னாளாய் இருப்பவன்
அடியேன் அரு வாணாள் செந்நாள் எந்நாள் அந்நாள் உன்தாள் பிடித்தே செலக் காணே -5-8-3-
அக்ரூரர் பாரித்த படியே

258-வருஷப –
அனுக்ரஹத்தை பொழிபவன்
எல்லியும் காலையும் தன்னை நினைந்து எழ நல்ல வருள்கள் நமக்கே தந்து அருள் செய்வான் -8-6-1-

259-விஷ்ணு
எங்கும் பரந்து கருணை மழை பொழிபவன்
எங்கும் தானாய நாங்கள் நாதனே -1-9-9-
2–பார்த்தோம் -663 மீண்டும் வரும்

260-வ்ருஷபர்வா -தர்மம் படிகளால் அடையப்படுபவன் வர்ணாஸ்ரம கர்ம யோகம்

261-வருஷோதர –
தர்மமே உருவான திரு வயிற்றை உடையவன் -உதரம்
தாமோதரனை தனி முதல்வனை ஞாலம் உண்டவனை ஆமோ தரம் அறிய-2-7-12
ஆராத்ய ஸூலபன்

262-வர்த்தன
வ்ருத்தி செய்பவன்

263-வர்த்தமான
வளர்ச்சி அடைபவன் -ஆஸ்ரிதர் களுக்கு உதவியதால் வந்த புகர்
திகழும் தன் திருவருள் செய்து என்னுள் திகழும் மணிக்குன்றம் ஒன்றே ஒத்து நின்றான் -8-7-5-

264-விவிக்த –
அத்விதீயன் -நிகரில் புகழாய் தன் ஒப்பார் இல் அப்பன் -6-3-9

265-ஸ்ருதிசாகர
ஸ்ருதிகளுக்கு கொள்கலம் –
நாராயண பரா வேதா -வேதைச்ச சர்வை அஹமேவ வேத்ய
வேதத்தை வேதத்தின் சுவைப் பயனை -பெரிய திருமொழி -2-3-2-
வேதமும் வேள்வியும் விண்ணும் இரு சுடரும் ஆதியும் ஆனான் -பெரிய திரு மொழி -9-4-9-
நாரணன் வேதமயன் -2-7-2-

266-ஸூ புஜ –
அழகிய புஜங்களை உடையவன்
கற்பக காவென நற்பல தோளன் -6-6-6
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள் செங்கண் திரு மால்

267-துர்த்தர –
தடுக்க முடியாதவன்
வென்றி சேர் திண்மை விலங்கல் மா மேனி -பெரிய திருமொழி -9-1-4-

268-வாக்மீ-
கொண்டாடும்படியான வாக்கை உடையவன்
வேதம் அவன் வாக்கு -கீதாம்ருதம் பொழிபவன்
தேசம் அறிய ஓர் சாரதியாய்ச் சென்று -நடந்த நல் வார்த்தை அறிந்துமே
வார்த்தை அறிபவர் மாயவர்க்கு ஆள் அன்றி யாவரோ -7-5-9
தேசுடைய தேவர் திரு வரங்க செல்வனார் பேசி இருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராவே -நாச் 11-8

269-மஹேந்திர
சிறந்த ஐஸ்வர்யம் உடையவன்
இந்திர – இதி பரம ஐஸ்வர்யே-
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான்

270- வஸூத-
தன்னைக் கொடுப்பவன்
அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும் எம்பெருமான்

271-வ ஸூ –
தனமாய் உள்ளவன் வைத்த மா நிதி
உண்ணும் சோறு -வாசுதேவஸ் சர்வம்
தன்னைத் தந்த கற்பகம்
105 பார்த்தோம் மீண்டும் 701 வரும்

——————————————-

3-12-விஸ்வ ரூபம் -திரு நாமங்கள் 272-300

272-நைக ரூப –
பல உருவங்களை உடையவன் -பஸ்யாமி த்வாம் சர்வதோ அநந்த ரூபம் –
ஏக மூர்த்தி இரு மூர்த்தி பல மூர்த்தியாகி -4-3-3-
ஏக மூர்த்தி நன்மை சேர் எண்ணில் மூர்த்தியாய் -திருச்சந்த -17

273-ப்ருஹத் ரூப
பெரிய உருவம் -அனந்தனை எண்ணுமாறு அறிய மாட்டேன் யாவையும் யாவரும் தானே -3-4-9-
பெரு மா மேனி யண்ட மூடுருவப் பெரும்திசை யடங்கிட நிமிர்ந்தோன் -பெரிய திரு மொழி -9-1-8-
சிலம்பினிடை சிறு பரல் போல் பெரிய மேரு திருக் குழம்பில் காண கணப்ப திரு வகாரம் -பெரிய திரு மொழி -4-4-8-

274-சிபிவிஷ்ட –
ஒளிக் கிரணங்களாலும் வியாபகம் சிபி ரஸ்மி கிரணம்
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் நந்தாத கொழும் சுடரே -பெரிய திருமொழி -1-10-9-
திகழும் ஆகாசம் என்கோ நீள் சுடர் இரண்டும் என்கோ ஒளி மணி வண்ணனையே -3-4-1-

275-பிரகாசன
விளங்கச் செய்பவன் -திவ்ய சஷூஸ் கொடுத்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டி அருளி
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் -பெரிய திருமொழி -3-8-1

276-ஓஜஸ் தேஜோ த்யுதிதர
பலம் பராக்கிரமம் தேஜஸ் -எல்லாம் ஓஜஸ் -பலம் தேஜஸ் தேசு த்யதி பிரகாசம் ஒளி
குன்றம் ஓன்று ஏந்தியதும் நிகரில் மல்லரை செற்றதும் நிரை மேய்த்தத்வும்
நீள் நெடும் கை சிகர மா களிறு அட்டதும் இவை போல்வனவும் பிறவும்
புகர் கொள் சோதிப் பிரான் செய்கை -6-4-3
திவி ஸூ ரய சஹச்ரச்ய பவேத் யுக துத்திதா -சஞ்சயன் ஆயிரம் சூர்யன் போன்ற கிருஷ்ணன் பிரகாசம்
277-பிரகாசாத்மா
ஒளி படைத்தவன் –ஒளி மணி வண்ணன் -3-4-8
மனிசர் பிறவியில் தோன்றிக் கண் காண வந்து துயரங்கள் செய்து நன் தெய்வ நிலை யுலகில் புக உய்க்கும் அம்மான் -3-10-6

278-பிரதாபன
தபிக்கச் செய்பவன் -பகைவர்களை
தானே எரி சுடரும் மால் வரையும் எண் திசையும் அண்டத் திரு சுடருமாய இறை -மூன்றாம் திரு -39-
பொன் பெயரோன் ஆகத்தை கூரார்ந்த வள்ளுகிரால் கீண்டு ஆரா வெழுந்தான் அரி உருவாய் -சிறிய திரு மடல்

279-ருத்த
சம்பத்தால் பூரணன்
நாகணை மிசை நம்பரர் செல்வர் பெரியர் நாச் திரு -10-10-

280-ஸ்பஷ்டாஷர –
ஸ்பஷ்டமான அஷரங்கள்-வேத அஷர ராசி -சுடர் மிகு ஸ்ருதி

281-மந்திர –
மந்தாரம் த்ராயத இதி மந்திர
அந்தணர் மாட்டு அந்தி வைத்த மந்திரத்தை மந்திரத்தால் மறவாது என்றும்
வாழுதியேல் வாழலாம் மட நெஞ்சமே -திரு நெடு -4-

282-சந்த்ராம்சு
குளிர்ந்த தேஜஸ்
திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தால் போல்

283-பாஸ்கரத்யுதி-
சூர்யன் போன்ற தேஜஸ்
கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
சீரார் சுடர்கள் இரண்டாய் -6-9-1-

284-அம்ருதாம்சூத்பவ –
அம்ருத அம்சு உத்பவ -சந்த்ராம்சு தோற்றுவாய்

285-பாநு-
வெய்ய கதிரோன் பீஷோதேதி சூர்யா
ஞானமாகி ஞாயிறாகி ஞாலம் முற்றும் ஏனமாய் யிடந்த மூர்த்தி -திருச்சந்த -114
திங்களும் ஞாயிருமாய்ச் செழும் பல் சுடராய் மாயா -7-8-2

286-சசபிந்து
துஷ்டர்களை அளிப்பவன் -கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தன்
சசம் -என்றால் குடிலமதி- வக்கிரமான செயல் உடைமை பிந்து இதை அறிந்து மாற்றுபவன்
பானு கேட்ட செயலை எரிப்பவன்

287-ஸூ ரேச்வர
தேவர்க்கும் தேவர் -இமையோர் தலைவன் வானோர் கோமான் அமரர்கள் அதிபதி
மனிசர்க்குத் தேவர் போலத் தேவர்க்கும் தேவாவோ -8-1-5-

288- ஔஷதம் –
சம்சாரம் தீர்க்கும் மருந்து
மருந்தும் பொருளும் அமுதமும் தானே
செடியார் வினை தீர் மருந்து
மருந்தே நாங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு

289-ஜகத் சேது –
அணை-அணையாய் பரிபாலனம் -திரு வெக்கா –
வேகா சேது அன்று வெக்கணைக் கிடந்தது என்னிலாத முன்னெலாம் -திருச்சந்த -64

290-சத்ய தர்ம பராக்கிரம –
வார் கடா வருவி யானை மா மலையின் மருப்பினைக்குவடி இறுத்திட்டு —கஞ்சனைத் தகர்த்த சீர் கொள் சிற்றாயன் -8-4-1-
மாறில் போர் அரக்கன் மதிள் நீர் எழச் செற்று உகந்த ஏறு சேவகனார் -6-1-10-

291-
பூத பவ்ய பவன் நாத –
போகின்ற காலங்கள் போய காலங்கள் போக்கு காலங்கள் தாய் தந்தை யுயிர் ஆகின்றாய்
மூ வுலகுக்கும் நாதனே பரமா -2-6-10

292-பவந-
சஞ்சரிப்பவன் -காற்று போலே
காண்கின்ற இக் காற்று எல்லாம் நானே என்னும் -5-6-3-
மீண்டும் 817-தானே வந்து பாபம் தாபம் தீர்த்து அருளி
வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் மன்னி நின்றாய் -பெரிய திருமொழி -1-10-9-
வந்து அருளி என் நெஞ்சு இடம் கொண்ட வானவர் கொழுந்து -5-7-7-
அமலங்களாக விளிக்கும் கமலக் கண்ணன் -1-9-9-

293-பாவநா-
தூய்மை அளிப்பவன் -பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்களாநாம் ச மங்களம் –
தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனே -2-8-5-
திரு வாறன் விளை யுறை தீர்த்தன் -7-10-10
கரம் நான்குடையான் பேரோதி தீர்த்த கரராமின் -இரண்டாம் திரு -14

294-அநல-
திருப்தி பிரவாதவன்
உன் அடியார்க்கு என் செய்வன் என்றே இருத்தி -பெரிய திருவந்தாதி -53
ருணம் ப்ரவ்ருத்த மிவமே ஹ்ருதயான் நாப சர்ப்பதி-

295-காமஹா-
ஆசைகளைக் களைபவன்
ந காம கலுஷம் சித்தம் மம தே பாதயோ ஸ்திதம் -ஜிதந்தே
சோலை மலை இனக் குறவர்கள் புது ஆவி காட்டி நின் பொன்னடி வாழி -என்ன வைப்பான்

296-காமக்ருத்
விரும்பக் கூடியவைகளை உண்டாக்குபவன்
காதல் கடல் புரைய விளைவித்த காரமர் மேனி நம் கண்ணன் -5-3-3- –

297-காந்த
விரும்பப் படுபவன்
எந்தாய் கொடியேன் பருகும் இன்னமுதே -7-1-7-

298-காம –
ஆசைப் படத் தகுந்தவன்
காமனைப் பயந்த காளை
பேய்ச்சி முலை சுவைத்தார்க்கு என் பெண் கொடி ஏறிய பித்தே -4-4-5

299-காம ப்ரத-
இஷ்டங்களைக் கொடுப்பவன் –
எனக்கே தன்னைத் தந்த கற்பகம்
வஸூ ப்ரத -698-699-தன்னை தேவகிக்கு பிள்ளையாக அளித்து வாசு தேவனுக்கு கண்ணன் தந்தை பெருமை அளித்தவன்
எல்லாம் தெய்வ நங்கை யசோதை பெற்றாளே –
முழுதும் வெண்ணெய் அளைந்து–தொல்லை இன்பத்து இறுதி கண்டாளே-

300-பிரபு –
ஈசன் மாயன் என் நெஞ்சில் உள்ளான் -என் நெற்றி யுளானே நெற்றியுள் நின்று என்னை ஆளும் நிறை மலர்ப் பாதங்கள் -1-9-10
ராம கமல பத்ராஷ சர்வ சத்வ மநோ ஹர –

——————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் -101-199-அருளிச் செயல் சந்தை அமுதம் -சேர்த்தி அனுபவம் -ஸ்ரீ Dr. V. V.ராமானுஜம் ஸ்வாமிகள்

April 7, 2014

1-10-ஆஸ்ரித வத்சலன் -101-122-திரு நாமங்கள்

101-அச்யுத
தன்னைப் பற்றினாரை நழுவ விடாதவன் –
ஆபிமுக்யம் மாத்ரம் இருந்தாலும் அறிந்து -மித்ர பாவேன-சம்ப்ராப்தம் நத்யஜேயம் -கதஞ்சன -தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் –
கார்திகையானும் –முதுகிட்டு -பாணனை நிர்கதியாக விட்டு ஓடிப் போனவர்கள் போலே அன்று
அச்சுதன் -அமலன் -என்கோ -3-4-5-

102-வ்ருஷாகபி –
கபி -வராஹம் -வராஹமாக தானே தோன்றி ரஷித்து அருளுபவன் -பரத்வ பரமான திரு நாமம் –
கோல வராகம் ஒன்றாய் நிலம் கோட்டிடைக் கொண்ட எந்தை -10-10-7

103- அமேயாத்மா –
அறிய முடியாதவன் -அப்ரமேய -46-போலே -அனுக்ரஹ வெள்ளம் அளவிட முடியாதது
பற்றுடை அடியவர்க்கு எளியவன் -1-3-1–எளிவரும் இயல்வினன் பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன் –

104-சர்வ யோக விநிஸ்ருத –
எல்லா உபாயங்களாலும் அடையப் படுபவன் -எந்த தசையிலும் ஆத்மாவுக்கு தஞ்சம் -நம்பத் தக்கவன்
நம்பனை ஞாலம் படைத்தவனை -3-7-8-

105-வஸூ-
ஆஸ்ரிதர் இடம் வசிப்பவன் –
எண்ணிலும் வருவான் -என் ஊரைச் சொன்னாய் –
மீ ண்டும் 271/701 வரும்

106-வஸூமநா –
ஆஸ்ரிதரை நிதியாக நினைப்பவன்
துயரறு சுடர் அடி -1-1-1- தனது துயர் போய் சுடர் விட்டு பிரகாசிக்கும் திருவடிகள் ஆஸ்ரிதர் ஒருவனை பெற்றால் –
ச மகாத்மா ஸூ துர்லப -என்று எண்ணுமவன்-
தளிர் புரையும் திருவடி என் தலை மீளவே -திரு நெடும் -1
கருகி வாடி இருந்தவை தளிர் விட்டனவே ஆழ்வார் தலை மேல் ஸ்பர்சத்தால்

107 ஸத்ய –
சத்துக்களுக்கு அனுகூலன்
அவர்கள் நினைத்ததை தலைக் கட்டி வைப்பவன்

108-ஸமாதமா –
ஆஸ்ரிதர்களை சமமாக எண்ணுபவன் –
வேடன் வேடுவச்சி வசிஷ்டன் குரங்கு -வாசி இன்றி
ஈடும் எடுப்புமில் ஈசன் -1-6-3-
பொது நின்ற பொன் அம் கழல் –

109-ஸம்மித –
அடங்கிய பொருளாய் இருப்பவன்
உன்னை நான் பிடித்தேன் கொள் சிக்கனவே-
மே ராம -என்று தசரதன் சொல்லும் படி
கண்ணி நுண் சிறுத் தாம்பினால் கட்டுண்ணப் பண்ணிய பெரு மாயன் –

110-ஸ்ம –
எல்லார் இடமும் சமமாய் இருப்பவன்
அன்பனாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்
சமோஹம் சர்வ பூதேஷு –

111-அமோக –
உறவு வீண் போகாதவன்
உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது -திருப்பாவை -28

112-புண்டரீ காஷ –
விண்ணோர்க்கு கண்ணாவான்
கண்ணாவான் என்றும் மண்ணோர் விண்ணோர்க்கு -1-8-3-
திவீவ சஷூராததம் –
கண்ணாரக் கண்டு கழிவதோர் காதல் உற்றார்க்கு உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே-திரு விருத்தம் -97
புஷ்கராஷ தாமரைக் கண்ணன் -40 திரு நாமம் –

113-வ்ருஷ கர்மா –
நற் செயலை செய்பவன் -தாப த்ரயத்தையும் குளிரச் செய்பவன்
வ்ருஷ -ஸ்ரேஷ்ட தர்மம்
ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம் –

114-வ்ருஷா க்ருதி-
தர்மமே உருவானவன் -குளிர்ந்த திருமேனி உடையவன்
அறவனை ஆழிப்படை அந்தணனை -1-7-1-
தாமரை நீள் வாசத் தடம் போல் வருவானே -8-5-1-

115-ருத்ர –
ஆனந்த கண்ணீர் விடச் செய்பவன் -திவ்ய ரூபம் சேஷ்டிதங்கள் இவற்றால் உருகச் செய்பவன்
கங்குலும் பகலும் கண் துயில் அறியாள் கண்ண நீர் கைகளால் இறைக்கும் -7-2-1-
வன் பொன்னிப் பேராறு போல் வரும் கண்ண நீர் கொண்டு அரங்கன் கோயில் திரு முற்றம் சேறு செய் தொண்டர் -பெருமாள் திரு -2-3-
ஆஹ்லாத சீத நேத்ராம்பு புல கீக்ருத காத்ரவான் சதா பரகுணா விஸ்ட –
தாய் எடுத்த சிறு கோலுக்கு அஞ்சி அழுகையும் அஞ்சி நோக்கும் அந்நோக்கும்
அணி கொள் செஞ்சிறுவாய் நெளிப்பதுவும் தொழுகையும் இவை கண்ட வசோதை தொல்லை இன்பத்து இறுதி கண்டாளே -பெருமாள் திரு -7-8-

116-பஹூ சிரா
பல தலைகளை உடையவன்
சஹச்ர சீர்ஷா புருஷ -ஆதி சேஷனாய் பூமியைத் தாங்குபவன்
தோள்கள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய் முடிகள் ஆயிரத்தாய் துணை மலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய் -8-1-10-

117-பப்ரு –
பரிப்பவன் -தாங்குபவன் சர்வ பூதானி மத் ஸ்தானி
நாகமேந்து மண்ணினை காத்து ஏகமேந்தி நின்ற நீர்மை -திருச் சந்த -6

118-விஸ்வ யோநி-
அனைத்து உலகத்தவருடன் தொடர்பு கொண்டவன்
சரணமாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்
அன்பனாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்
மெய்யனாகும் விரும்பித் தொழுவார்க்கு எல்லாம்
அணியனாகும் தான தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம்9-9-10-6/7/8/
சரணம் -ரஷகன் அன்பன் -தோஷம் காணாதவன் மெய்யன் -வேண்டியது கொடுப்பவன் அணியன் சுலபன்-

119-சுசிச்ரவா
நல் வார்த்தைகளைக் கேட்பவன் -சுசி -தூய்மை பெற்றது
மடி தடவாத சோறு -மகா மதி விதுர –
இன் கவி பாடும் பரம கவிகளான ஆழ்வார்களின் ஈரச் சொற்களை உகந்து கேட்பவன்
வண் தமிழ் நூற்க நோற்றேன் அடியார்க்கு இன்பமாரியே-4-5-10
இன்ப மாறி -இன்பம் பயக்கும் மேகம் -இன்பப் பாக்களை வர்ஷிக்கும் -அடியாருக்கும் சர்வேஸ்வரனுக்கும் இன்பம் பயக்கும்
நின் தனக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியின் பொருள் தானே -பெரிய திரு மொழி -6-10-10-
மா முனிகள் வாயிலாக ஓர் ஆண்டு ஈடு கேட்டருளினானே-

120- அம்ருத –
ஆராவமுதன் -தேனும் பாலும் கன்னலும் அமுதுமாகித் தித்திக்கும் விஷயம்
காணத் தெவிட்டாத ஆரா அமுதம்
எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழி தொறும் அப்பொழுதைக்கு அப்பொழுது என் ஆரா அமுதமே -2-5-4
ஆரா வமுதே அடியேனாவி அகமே தித்திப்பாய் -5-8-10-

121–சாஸ்வத ஸ்தாணு –
என்றும் நிலைத்து இருப்பவன் –
தேவர் அமிர்தம் போலே பிறர் கடத்திக் கொண்டு போகாதபடி நிலைத்து இருந்து தன்னை அனுபவிக்கக் கொடுப்பவன்
தேவ லோக அமர்த்தம் ஒரு தடவையே பானம்
இது சதா பச்யந்தி அம்ருதம்
தன்னையே அருளுமவன்
எனக்கு தேனே பாலே கன்னலே அமுதே -10-7-2-
இருப்பேன் என்று என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் -அமுதம் உண்டு களித்தேனே -10-8-6-

122-வராரோஹா –
வரம் -மிக உயர்ந்த –
ஆரோஹணம் -பகவத் பிராப்தி
மேலான அடையத் தக்கவன் -பரம பத நாதன் -பர வாசுதேவன்
விண்ணவர்க்கு நற்பொருள் தான் நாராயணன் -நான் திரு -13

——————————————————————————————————————————————

2-வ்யூஹ நிலை திரு நாமங்கள் -123-146-

இது வரை -கிமேகம் தைவதம் லோகே -கிம்வாப்யேகம் பராயணம் -கேள்விக்கு பரத்வ பரமான திரு நாமங்கள் சொல்லி அருளி
மேலே ஸ்துவந்த கம் -யாரைத் துதிக்க -கேள்விக்கு உத்தரம் –
மோஷத்துக்கு உபாயமான திரு நாமங்கள் –
வ்யூஹ மூர்த்திகள் -நால்வர் -வாசுதேவன் -சங்கர்ஷணன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன்
பர வாசுதேவன் -பூர்ணம் பகவத் குணங்கள்
சங்கர்ஷணன் -ஜ்ஞானம் பலம் பிரகாசிக்கும் – -சம்ஹாரம்
பிரத்யும்னன் -ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் -பிரகாசிக்கும் -சிருஷ்டிக்கு
அநிருத்தன் -சக்தி தேஜஸ் பிரகாசிக்கும் -ஸ்திதி -காத்தல்-

123-மஹா தபா –
சிறந்த ஞானம் உடையவன் -யஸ்ய ஜ்ஞான மயம் தப -முண்டகோ
ஞானத்தின் ஒளி யுரு -பெரிய திருமொழி -6-3-
ஞானமாகி ஞாயிறாகி-திருச் சந்த -114
ஞாலம் உண்டாய் ஞான மூர்த்தி நாராயணா -4-7-1
சங்கர்ஷணன் – சம்ஹார கர்த்தா -சங்கல்பத்தால் -செய்து அருளி -ஞானம் -உடையவன்

124- ஸ்ர்வக –
எல்லாம் தன்னிடம் வைத்துக் கொள்பவன் -லயம் -பிரளயம் பொழுது
கார் யேழ் கடல் யேழ் மலை ஏழும் உண்டும் ஆரா வயிற்றான் -10-8-2–
தாரண சாமர்த்தியம் -பலம் -சங்கர்ஷணன் -556-
அனைத்தையும் தன்னிடம் இழுத்துப் பிடித்து வைத்து கொள்பவன் -ஞானத்துக்கு முக்கியமான அங்கம்
ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயரும் மற்றும் யாதுமில்லா அன்று உயர் படைத்தான் -4-10-1-
தன்னுள் ஒன்ற வைத்து பின்னை வெளிக் காண படைத்தான் –

125- ஸ்ர்வ வித் –
எல்லாவற்றையும் அடைபவன் –
யஸ் சர்வஜ்ஞ சர்வ வித் -யஸ்ய ஜ்ஞான மயம் தப –
சர்வ வித் -ஞான பூர்த்தி
நிறை ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி -4-8-6
பிரத்யும்னன் -நாம ரூபங்கள் கொடுத்து ஸ்ருஷ்டிப்பதை –
ஜகத் கிரியா உல்லாச ரூபமான ஐஸ்வர்யம்
முனிமாப்பிரம முதல் வித்தாய் உலகம் மூன்றும் முளைப்பித்த -8-10-7

126-பாநு-
விளங்குபவன் -மாறுபடாமல் விளங்கும் வீர்ய குணம்
வீற்று இருந்து ஏழு உலகும் தனிக் கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்காளும் அம்மான் -4-5-1-
பாநு -285-மீண்டும் -கிரணங்கள் உடைய ஆதித்யன்
செய்யதோர் ஞாயிற்றைக் காட்டி சிரீதரன் மூர்த்தி ஈது என்னும் -4-4-2-

127-விஷ்வக்சேன
யாவரும் தன்னை ரஷகனாய் கொண்டு வாழும்படி செய்பவன்
ரஷிக்க சேனை உடையவன் –
அநிருத்த-வ்யூஹ மூர்த்தியைச் சொல்லும் திரு நாமம்
ரஷண சாமர்த்திய சக்தியைச் சொல்லும் திரு நாமம் –
அவன் நியமனப் படி நிர்வஹிக்கும் சேனை முதல்வருக்கும் இத் திரு நாமம் பெயர்
இவர் ரஷணத்தில் வாழ்பவன் வைகுந்த குட்டன் –

128-ஜனார்த்தன –
விரோதிகளை சம்ஹரிப்பவன் –
தன் சொத்தை ரஷிக்க சத்ருக்களை தானே அழித்து-தேஜஸ் விளங்கும் –
அநிருத்த பகவானே விபவ அவதாரங்களுக்கு மூலமாம்
செய்குந்தா வரும் தீமை உன் அடியார்க்குத் தீர்த்து அசுரர்க்குத் தீமைகள் செய்குந்தா -2-6-1-

——————————————-

129-வேத –
வேத சாஸ்த்ரங்களை தருபவன் –
வேத நான்காய் விளக்கு ஒளியாய் -திருநெடு -1
சாஸ்திரங்கள் சாஸ்திர ஜன்ய ஞானத்தையும் தந்தவன்
இதுவும் சங்கர்ஷணன் மூர்த்தியைப் பற்றியது –சாஸ்திர பரதன்
நேதா -நடத்துபவன் பந்தா மார்க்கம் ப்ரஹ்மன ஆசார்ய-அறிவிப்பான் போன்ற திரு நாமங்கள் இத்தாலே
வேதத்தை விழுமிய முனிவர் விழுங்கும் கோதிலின் கனியை -பெரிய திரு மொழி -2-3-2-
சுடர் போல் என் மனத்து இருந்த வேதா -பெரிய திருமொழி -6-2-9-

130-வேதவித் –
வேதங்களை அறிந்தவன்
அன்னமாய் முனிவரோடு அமரர் ஏத்த அருமறையை வெளிப்படுத்த அம்மான் தன்னை -திரு நெடு -30
புள்ளதாகி வேத நான்கும் ஓதினாய் -திருச்சந்த -9

131-அவ்யங்க-
வேதாங்கங்கள் நிறைந்து இருப்பவன் சிஷை –வியாகரணம் சந்தஸ் -நிருக்தம் -கல்பம் -ஜோதிஷம்
இவர் வாயில் நல வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவராவர் -பெரிய திருமொழி -9-2-1-

132-வேதாங்க –
வேதங்களை சரீரமாக -அங்கங்களாக -உடையவன்
அவன் ஆஜ்ஞ்ஞா ரூபமே வேதம் -அதனால் அவன் சரீரம் போலே
சுருதி சம்ருதிர் மமை வாஜ்ஞா-
சந்தோகன் பௌழியன் ஐந்து அழல் ஓம்பு தைத்ரியன் சாமவேதி -பெரிய திரு மொழி -5-5-9-

133-வேதவித் –
வேதார்த்தமான தர்மங்களை அறிந்தவன் -அவற்றை சாஸ்திர விஹித தர்மங்களை சேதனர்கள் அனுஷ்டிக்க செய்து -பிரத்யும்னன் –
சந்தோகா பௌழியா தைத்ரியா சாம வேதியனே நெடுமாலே -பெரிய திருமொழி -7-7-2-
இவற்றை நன்கு அறிந்தவன் -இவற்றால் அறியப் படுபவன் -இவற்றை நமக்கு அளிப்பவன் –

134-கவி -அநிருத்தன் பரமான திரு நாமம்
அதிக்ரமித்துப் பார்ப்பவன் -சர்வஞ்ஞன் -மேல் மூன்று திரு நாமங்களும் சர்வஞ்ஞதையையே பேசுகின்றன
என்னையும் நோக்கி என் னல்குலும் நோக்கி எனது இளம் கொங்கையும் நோக்குகின்றார் -பெரிய திரு மொழி -9-2-1-
ஞான பக்தி வைராக்யங்களை சொல்லும்

135-லோகாத் யஷ -அநிருத்தன் பரமான திரு நாமம்
உலகங்களை அறிந்தவன்
உலகம் மூன்று உடையாய் -6-10-10-

136- ஸூராத்யஷ -அநிருத்தன் பரமான திரு நாமம்
ஸூரர்களை அறிந்தவன்
அமரர்கள் அதிபதி -வானோர் தலைமகன்

137-தர்மாத்யஷ -அநிருத்தன் பரமான திரு நாமம்
தர்மத்தை அறிந்தவன் –
வேதத்தின் சுவைப் பயன் -பெரிய திருமொழி -2-3-2-
தர்மங்கள் அனுஷ்டிப்பாருக்கு தக்க பலன் அளிப்பவன்
தருமம் அறியாக் குறும்பன் -நாச்-116-ஏச்சு

————————————————————————————–

138-க்ருதாக்ருத -அநிருத்தன் பரமான திரு நாமம்
இஹ பர பலங்களை அளிப்பவன் –
க்ருதம் பிரவ்ருத்தி தர்மம் அக்ருதம் நிவ்ருத்தி தர்மம் அறிந்து பலங்களை அளிப்பவன் –
கோலம் கொள் சுவர்க்கமும் யானே கோலமில் நரகமும் யானே கோலம் திகழ மோக்கமும் யானே -5-6-10

139-சதுராத்மா –
நான்கு ரூபங்கள் -வாசுதேவன் -சங்கர்ஷணன் -பிரத்யும்னன் -அநிருத்தன் –
மீண்டும் -775-நாலு விதமாக -ஜாக்ரத -ஸ்வப்ன -ஸூ ஷுப்தி -துரீயம் -ஸ்தூலம் சூஷ்மாயும் விளங்குபவன்

140-சதுர்வ்யூஹ –
நான்கு வ்யூஹ மூர்த்திகளாக
மீண்டும் 773–வாசுதேவ கிருஷ்ணன் -பலராமன் பிரத்யும்னன் அநிருத்தன்
த்யானத்துக்கு-ஏற்ப -உருவம் நிறம் திரு ஆபரணங்கள் வாஹனம் த்வஜம் வேறு பட்டு
அநிருத்தன் -ஜாக்ரத விளித்து கொண்டு இருக்கும் அவஸ்தை நிலை
பிரத்யும்னன் -ஸ்வப்ன -நிலை
சங்கர்ஷணன் ஆழ்ந்த தூக்கம் சூ ஷுப்தி
வாசுதேவன் துரீய அவஸ்தை மூச்சும் அடங்கி இருக்கும் நிலை

141-சதுர்த்தம்ஷ்ட்ர-
நான்கு முன் பற்களை உடையவன் -முத்துக்கள் போலே

142-சதுர் புஜ –
நான்கு திருக்கைகள் உடையவன்
தமாசா பரமோ தாதா சங்க சக்ர கதாதர
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள்
நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-

143-ப்ரா ஜிஷ்ணு –
இந்த சதுர்புஜ ரூபத்துடன் பக்தர்களுக்கு தன்னை பிரகாசப்ப் படுத்துபவன்
அர்ஜுனன் -தேனைவ ரூபேண சதுர்புஜேன சஹஸ்ரபாஹோ பவவிச்வமூர்த்தே -ஸ்ரீ கீதை -11-6-
கையினார் சுரி சங்கு அனல் ஆழியார்
அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் ஐதிகம்
ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள் செங்கண் திரு முகத்துச் செல்வத் திருமாலால் -திருப்பாவை -30

144-போஜனம் –
அனுபவத்துக்கு விஷயம்
உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் -6-7-1-
விழுமிய அமரர் விழுங்கும் கோதிலின்கவி -நந்தனார் களிறு -பெரிய திருமொழி -2-3-2-

145-போக்தா
அனுபவிப்பவன்
அஹம் அன்னம் அஹம் அந்நாத –
வாரிக் கொண்டு உன்னை விழுங்குவன் காணில்-9-6-10—என்னின் முன்னம் பாரித்து தான் என்னை முற்றப் பருகினான்
அவாவறச் சூழ் அரி -10-10-11
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே என்னும் -5-6-4-

146- ஸஹிஷ்ணு –
ஷமிப்பவன் -சர்வான் அசேஷத ஷமஸ்வ
தன் அடியார் திறத்தகத்துத் தாமரையாள் ஆகிலும் -சிதகுரைக்கு மேல் என் அடியார் அது செய்யார்
செய்தாரேல் நன்று செய்தார் என்பர் போலும் -பெரியாழ்வார் -4-9-2-

———————————————————————————-

மேல் விபவ அவதார திரு நாமங்கள்
3-1- பிரதம அவதாரம் விஷ்ணு -147-152- திரு நாமங்கள்
மத்யே விரிஞ்ச கிரீசம் பிரதம அவதாரம்

147-ஜகதாதிஜா –
ஜகத்தின் ஆரம்பத்தில் உண்டானவன்
முதலாம் திரு உருவம் மூன்று ஒன்றே முதலாகும் மூன்றுக்கும் -பெரிய திரு -72-என்று சொல்லி முதல்வா -என்கிறார் ஆழ்வார்
முதலாவார் மூவரே அம மூவர் உள்ளும் முதலாவான் மூரி நீர் வண்ணன் -பொய்கையார் -15
முதல் தனி வித்தேயோ முழு மூவுலகாதிக்கு எல்லாம்-10-10-9

148-அநக-
தோஷம் அற்றவன் -அமலன் -அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகன்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தன்
குற்றமில் சீர் கற்று -7-1-1-
மீண்டும் -835 -வரும்
தீதில் சீர் திருவேங்கடத்தான்
பூதங்கள் ஐந்து –இருள் சுடர் -கிளர் ஒளி மாயன் கண்ணன் -3-10-10-

149-விஜய
வெற்றி -வெற்றியை அருளுபவன்
ப்ரஹ்மன் சிவன் -தங்கள் செயல்களை வெற்றிகரமாக நடத்த அருளுபவன்
மூவராகிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் தன்னை சாவமுள்ளன நீக்குவானை -3-6-2- சாவம் -கேடு தடை

150-ஜேதா-
ஜெயிப்பவன்
ப்ரஹ்ம சிவன் முதலான தேவர்களை அடக்கி ஆள்பவன்
நிறுத்தினான் தெய்வங்களாக அத தெய்வ நாயகன் தானே -5-2-8-
இறைவ என்று வெள்ளேறன் நான்முகன் இந்திரன் வானவர் புள்ளூர்தி கழல் பணிந்து எத்துவரே -2-2-10

151-விச்வயோநி –
ஜகத் காரணன் –
தேவர் நடுவா மற்று எப்பொருட்கும் வேர் முதல் வித்தாய் -2-8-10
கள்வா எம்மையும் எழுலகும் நின்னுள்ளே தோற்றிய இறைவ -2-2-10-
தெய்வக் குழாங்கள் கை தொழக் கிடந்த தாமரை யுந்தி தனிப் பேரு நாயகன் -திரு வாசி -1
முன்பே 118 இதே திரு நாமம் பார்த்தோம் -தன்னை கிட்டியவரை சேர்த்துக் கொள்பவன்

152- புநர் வஸூ-
வசிப்பவன்
அந்தராத்மாவாக இருந்து ப்ரஹ்ம சிவன் முதலாக ஜகத் நிர்வாஹம்
ச ப்ரஹ்ம ச சிவ சேந்திர ஸோ அஷர பரம ஸ்வராட்
அவனே அவனும் அவனும் அவனும் அவனே மற்று எல்லாம் -9-3-2

——————————————————————————————————————————————————-

3-2-வாமன அவதார பரமான திரு நாமங்கள் -153-164-
153-உபேந்திர
கஸ்யபர் அதிதி – 12 ஆவது பிள்ளை –இந்த்ரன் தம்பி -குறள் மாணி –

154-வாமந-
குள்ளன் -வாமானி ஸூ காணி நயதி
சீரால் பிறந்து சிறப்பால் வளராது பேர் வாமனாகாக்கால் பேராளா -பெரிய திரு -16-என்று வயிறு பிடிக்குபடி –

155-
ப்ராம்ஸூ –
உயர்ந்தவன் -த்ரி விக்கிரமனைச் சொல்கிறது -சர்வ வ்யாபினே
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் –அம்பர மூடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த -அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி
தீர்த்தன் உலகளந்த சேவடி
உலகம் அளந்த பொன்னடியே யடைந்து உய்ந்தேன் -பெரிய திருமொழி -5-8-9-

156-அமோக –
பழுது படாதவன் -வாட்டமில் புகழ் வாமனன் -2-4-1-
மோகம் வ்யர்த்தம் அமோகம் அது இல்லாமை
இந்த்ரன் ஐஸ்வர்யம் பெற்றான் -மகா பலி ஔ தார்யன் பட்டம் பெற்றான் –
தன சம்பந்தம் வீண் போகாதவன்

157-சுசி –
தூயவன் -பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் –
தீர்த்தனுக்கே தீர்த்த மனத்தனாகி -7-10-11-
அமலனாதி பிரான்
அந்தணன் -மீண்டும் 252-வரும்

158-ஊர்ஜித –
பலவான் -நமுசியை சுழற்றிய பலம்

159-அதீந்த்ர –
இந்தரனுக்கு மேம்பட்டவன் -தேஜஸ் செயல்களால்
இந்திரற்கும் பிரமற்கும் முதலானவன் -திரு நெடு -4

160- சங்க்ரஹ –
எளிதில் க்ரஹிக்கப் படுபவன் -ஆஸ்ரித ஸூ லபன்
பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் -எளிவரும் இயல்வினன்-
இரந்தும் தேவர்களை ரஷித்தவன்

161-ஸர்க –
சிருஷ்டிக்கப் படுபவன் -இச்சை அடியாக ஆஸ்ரிதர்க்காக தானே -பிறப்பித்துக் கொள்பவன்
உயர் அளிப்பான் என்நின்ற யோநியுமாய்ப்
பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா -திரு விருத்தம் -1-

162-த்ருதாத்மா –
ஆத்மாக்களை தரிப்பவன் -அதிதி கஸ்யபர் -தன்னை முற்றூட்டாக கொடுத்து தரிக்கப் பண்ணுமவன்-
காராயின காள நன் மேனியினன் –நாராயணன் நாங்கள் பிரான் அவனே
அவனே அஃது உண்டு உமிழ்ந்தான் அளந்தான் -9-3-1-

163-நியம –
அடக்குமவன் -ஆஸ்ரித விரோதிகளை அடக்கி
சூழல் பல பல வல்லான் –உலகை கேழல் ஒன்றாகி யிடந்த கேசவன் –வேழ மருப்பை யொசித்தான் -1-9-2-
மீண்டும் -869-வரும் நிச்சயிப்பவன் -தேவதைகள் மூலம் பூஜா பலன் அளிப்பவன்

164-யம –
ஆள்பவன் -அந்தர்யாமியாய் இருந்து நடத்துபவன் -யமனையும் நியமிப்பவன்
வீற்று இருந்து எழு உலகும் தனிக் கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்காளும் அம்மானை -4-5-1-
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான் –நாச் -11-3-
மீண்டும் -870-வரும்

———————————————————–

3-3- துஷ்ட நிக்ரஹ இஷ்ட பரிபாலநம் -165-170

165-வேத்ய –
அறியக் கூடியவன் -யாவராலும் அறிய எளியவன்
யாருமோர் நிலைமையன் என அறிவு எளிய எம்பெருமான் -1-3-4-
இடைசிகள் குரங்குகள்
நமோ நமோ வாங்மனசைக பூமயே –

166-வைத்திய –
வித்யைகளை கற்று அறிந்தவன் –
பிறவி நோய்க்கு மருந்து அறிந்தவன் -மருந்தாய் இருப்பவன்
பேஷஜம் -585-பிஷக் -586-பின்னர் வரும்
மூப்புப் பிறப்பு இறப்புப் பிணி வீயுமாறு செய்வான் -3-3-9-
கெடுமிடராய வெல்லாம் கேசவா -என்ன -10-2-1-
மருத்துவனாய் நின்ற மா மணி வண்ணன்
ஔ ஷதம் ஜாஹ்நவீ தோயம் வைத்யோ நாராயணோ ஹரி

167-ஸதா யோகி-
எப்பொழுதும் விளித்து இருப்பவன் –
முனியே உறங்குவான் போல் யோகு செய்த பெருமான் -5-4-10

168-வீரஹா –
வீரர்களை கொள்பவன் -பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளை-தர்க்க சூரரை
சிறு பிள்ளையாய் பூதனை போன்ற அசுரர்களை வென்றவன் -மீண்டும் 747-927 வரும்

169-மாதவ –
ஞான ப்ரதன்-வித்யைக்கு ஈசன்
கற்கும் கல்வி நாதன் -5-6-2-
அறியாதன அறிவித்த அத்தா -2-3-2-
மா -மௌ நம் –த -த்யானம் –வ -யோகம் -இவற்றுடன் கூடியவன்
மீண்டும் 73-741- லஷ்மி பதித்வம் யது குலத்தில் ஆவிர்பவித்தவன்

170-மது –
தேனிலும் இனியவன்
தேனில் இனிய பிரானே -பெரிய திருமொழி -2-7-1-
தேனே மலரும் திருப் பாதன்
எனக்குத் தேனே பாலே கண்ணாலே அமுதே -10-7-2-
அமுதூரும் என் நாவுக்கே -மதுரகவி ஆழ்வார்
போந்தது என் நெஞ்சு என்னும் பொன் வண்டு உனதடிப் போதில்
ஒண் சீராம் தெளி தேன் உண்டு அமர்ந்திட வேண்டி -அமுதனார்

——————————————————

3-4-ஜ்ஞானாதி பகவத் குணங்கள் கொண்டவன் -171-181- திரு நாமங்கள்

171-அதீந்த்ரிய
புலன்களுக்கு எட்டாதவன்
காணலுமாகான் உளன் அல்லன் இல்லை யல்லன் -2-5-10-
விண்ணவர்க்கு எண்ணல் அரியான் -சிந்தைக்கும் கோசரம் அல்லன்

172-மஹா மாய –
ஆச்சர்ய சக்தி படைத்தவன் -பெரு மாயன்
மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை
மா மாயனே மாதவா -1-5-6-
எல்லையில் மாயன் -3-10-8-

173-மஹோத்ஸாஹ-
மிக்க ஊக்கம் உடையவன் -சங்கல்ப மாதரம் -எல்லாம் அவன் அதீனம்
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே -என்னும் -5-6-4-
மன் பல் உயிர் களுமாகிப் பல பல மாய மயக்குகளால் இன்புறும் இவ் விளையாட்டு உடையான் -3-10-8

174-மஹாபல-
மிக்க வலிமை உடையவன் –
திறம்பாமல் மண் காக்கின்றேன் யானே திறம்பாமல் மலை எடுத்தேன் திறம்பாமல் அசுரரைக் கொன்றேன் -5-6-5-

175-மஹா புத்தி –
எல்லையில் ஞானத்தன் -சர்வஞ்ஞன் –
பச்யத்ய சஷூ சஸ்ருணோதி அகர்ண-
யோ வேத்தி யுகபத் சர்வம் பிரத்யஷேண சதா ச்வத-
பயின்று உரைப்பார் நூல் கடலான் நுண் அறிவினான் -மூன்றாம் திரு -11
வின் கடந்த சோதியாய் விளங்கு ஞான மூர்த்தியாய் -திருச் சந்த -29
ஞாலம் உண்டாய் ஞான மூர்த்தி -4-7-1-

176- மஹா வீர்ய –
மிக்க வீர்யம் உடையவன் -மாறுதல் அற்று இருப்பவன்
ஸ்வரூப விகாரம் இல்லாதவன்
அஷோப்ய-807-கலக்கம் அடையாதவன்

177-மஹா சக்தி –
மிகுந்த திறமை-உபாதான நிமித்த சக காரி மூன்று வித காரணம் –
கடல் ஞாலம் செய்வேனும் யானே என்னும் -கடல் ஞாலம் ஆவேனும் யானே -என்னும் -5-6-1-

178-மஹா த்யுதி –
மிக்க ஒளி தேஜஸ் ஞானம் ஆகிற தேஜஸ் கொண்டே ஜகத் வியாபாரம்
சோதியாய சோதி நீ அதுண்மையில் விளன்கினால் -திருச்சந்த -34
பெரிய பர நன் மலர்ச் சோதி -10-10-10-

179-அநிர்தேச்ய வபு –
ஒப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாத திரு மேனி –
ஞான பல சக்தி ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் தேஜஸ் பூரணன்
ஈடும் எடுப்பும் இல் ஈசன் -1-6-3-
படியே இது என்று உரைக்கலாம் படியன் அல்லன் பரம் பரன் –8-8-2-
ஒருவரையும் நின் ஒப்பார் இலா என்னப்பா -பெரிய திரு மொழி -8-1-2-

180- ஸ்ரீ மான் –
திவ்ய ஆபரணங்களால்-திவ்ய ஆயுதங்கள் -ஸ்ரீ வத்ஸ வஷஸ் நித்ய ஸ்ரீ –
உள்ளே வெண் பல் இலகு சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன்
கொண்டல் வண்ணன் சுடர் முடியன் நான்கு தோளன் குனி சாரங்கன் ஒண் சங்கதை வாள் ஆழியான் ஒருவன் -8-8-1-

181-அமேயாத்மா –
அளவிட்டு அறிய முடியாதவன் –முன் 103-அப்ரமேய -46
அளத்தற்கு அரியாய் ஆதிப் பெரு மூர்த்தி எம்பெருமானை ஆரே அறிவார்
கடிக் கமலத்துள் இருந்தும் காண்கிலான் கண்ணன் அடிக்கமலம் தன்னை அயன் -முதல் திரு -56

————————————————————————–

3-5-குணங்களுக்கு ஏற்ற அவதார செயல்கள் -182-186-

182-மஹா த்ரித்ருத் –
பெரு மலையைத் தாங்குமவன்-
மஹா கூர்மமாய் -மந்தர மலை –ஒரு சுண்டு விரலால் கோவர்த்தன மலை
மலை ஏந்திக் கல் மாரி தன்னைக் காத்த எம் கூத்தாவோ -7-6-3
குன்று எடுத்து பாயும் பனி மறைத்த பண்பாளன் -முதல் திரு -86

183-மகேஷ் வாஸ –
சர மழை பொழிபவன் -வில்லாளி
தீவாய் வாளி மழை பொழிந்த சிலையா -6-10-4
சார்ங்கம் உத்தைத்த சர மழை -திருப்பாவை -4

184-மகி பர்த்தா-
பூமியைத் தரிப்பவன் -ஆதி கூர்மமாக -வராஹ பிரானாய்-
எயிற்றிடை மண் கொண்ட வெந்தை -பெரியாழ்வார்
நாகமேந்து மண்ணினைக் காத்து ஏகமேந்தி நின்ற நீர்மை -திருச் சந்த -6

185-ஸ்ரீ நிவாஸ-
அலர் மேல் மங்கை உறை மார்பன் -6-10-10
என் திரு வாழ் மார்வர் -8-3-7-
மலிந்து திருவிருந்த மார்பன் -மூன்றாம் திரு -57
பஸ்யதாம் சர்வ தேவாநாம் யாயௌ வஷ ஸ்தலம் ஹரே -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்

186 ஸதாங்கதி –
பக்தர்களுக்கு புகலாய் உள்ளவன் –
புகல் ஓன்று இல்லா அடியேன் உன்னடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே -6-10-10-
மீண்டும் -451- பற்றிலார் பற்ற நின்றவன்

—————————————————————-

3-6- ஹம்ஸாவதாரம் -187-194-திரு நாமங்கள்

187- அநிருத்த-
ஒருவராலும் தடை செய்ய முடியாதவன் –
விபவ அவதார கிழங்கு – பாற்கடலில் துயிலும் -அநிருத்த பாகவான்–நினைவூட்டும்
அநிருத்தன் நின்றும் அவதரிக்கும் ஹம்ச ரூபியைச் சொல்லும்
ஏழு உலகும் ஆற்றல் மிக்கு ஆளும் அம்மான் -4-5-1-
மீண்டும் -644

188-ஸூராநந்த –
அமரர்களை களிப்பூட்டும் பெருமான் -ரஷிப்பவன்
நினைந்து நைந்து உள் கரைந்து உருகி இமையோர் பலரும் முனிவரும் வணங்கி -1-5-2-

189-கோவிந்த –
தேவர்களால் துதிக்கப் படுபவன்
கோ -சொல் -ஏத்தும் சொல் மாலைகளைப் பெறுபவன்
மீண்டும் 543-பூமியை மீட்பவன் ரஷிப்பவன்
மேலாத் தேவர்களும் நிலத்தேவரும் விரும்பித் தோலும் மாலார் -5-1-8-
கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா -உன் தன்னைப் பாடிப் பறை கொண்டு -திருப்பாவை -27

190-கோவிதாம் பதி
சொல் அறிபவர்களுக்கு ஸ்வாமி –வேத வாக்குகள் அறிந்தவர் கோ விதா
யஞ்ஞத்தால் ஆராதிக்கப் படுமவன்
வேத நாவர் விரும்பும் திருக் கண்ண புரத்தாதியான் -9-10-9-
செய்த வேள்வியர் வையத்தேவர் அறாச் சிரீ வர மங்கல நகர் கை தொழ விருந்தாய் -5-7-5

191-மரீசி-
கிரணமானவன் -ஒளியைச் சொல்கிறது
குந்த மலர் குருக்கத்தி போலவும் நிறை மா மதி போலவும்
ஆதி அம சோதி என்கோ வானவர் போகம் என்கோ ஒளி மணி வண்ணனையே -3-4-4-

192-தமந-
அடங்கச் செய்பவன் -தமயதி இதி தமந -சம்சார தாபத்தை அடங்கச் செய்பவன் போக்குமவன்
உயர் வினையே தரும் ஒண் சுடர்க் கற்றை -1-3-4-
திகழும் பவளத் தொளி யப்பன்–பெருய திரு மொழி -7-10-6

193-ஹம்ஸ-
ஹம்சாவதாரம் பண்ணுமவன்
ஹம்ஸ -அழகிய நடை -மோஹனமான புன் முறுவல்
அன்னமாய் முனிவரோடு அமரர் ஏத்த அருமறையை வெளிப் படுத்த வம்மான் -திரு நெடு -30
சுத்த சத்வ -சுபாஸ்ரய –பரம ஹம்ஸாய த்யான ஸ்லோகம்
அச்சுதன் அமலன் என்கோ கனி என்கோ பால் என்கோ -3-4-5-
பால் -சுத்த சத்வம் -அமலன் -சுத்தன் –

194- ஸூபர்ண-
அழகிய சிறகுகளை யுடையவன்
ஸூபர்ணோ ஹி கருத்மான்
சம்சார கடலை கடக்க
தவா ஸூபர்ணா-இரண்டு பறவைகள் மரத்தில் ஸ்ருதி
வினதை சிறுவன் சிறகு என்னும் மேலாப்பின் கீழே வருவான் -நாச் -14-3
மீண்டும் -859-தாண்ட உதவுமவன் -தெய்வப் புள்ளேறி வருவான் -பெரிய திருமொழி -3-3-6
புள்ளைக் கடாகின்ற தாமரைக் கண்ணன் -7-3-1-

————————————————————

3-7- பத்ம நாபா வதாரம்-195-199-

195-புஜகோத்தம –
திரு அநந்த ஆழ்வானுக்கு ஸ்வாமி -புஜகம் -ஆதி செஷன் -தஸ்ய உத்தம -சேஷி
அனந்தன் மேல் கிடந்த புண்ணியன் -திருச்சந்த -45
அரவணை மேல் பள்ளி கொண்ட முகில் வண்ணன் -திரு விருத்தம் -62

196-ஹிரன்ய நாப –
எழில் உந்தியான் –
கொப்பூழில் எழு கமலப் பூவழகன் -நாச்-11-2
தாமரை யுந்தி தனிப் பெரு நாயகன் -திரு வாசி -1

197-ஸூதபா
சிறந்த ஞானம் உள்ளவன்
நெறி எல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஞானத் தொரு மூர்த்தி -4-8-6

198-பத்ம நாபன் –
கீழே 48 அநிருத்தன் பேசப் பட்டது இங்கு பத்ம நாப அவதாரம் -மீண்டும் 347

199-பிரஜாபதி –
பிரஜைகளுக்கு ஸ்வாமி
தேவர்களுக்கு எல்லாம் தேவன்
சிவன் அயன் இந்திரன் இவர் முதல் அனைத்தொர் தெய்வக் குழாங்கள்
கை தொழக் கிடந்த தாமரை யுந்தி தனிப் பெரு நாயகன் -திருவாசிரியம்
உலகும் உயிரும் ஒன்றும் இல்லா வன்று நான் முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் -4-10-1-

————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பீஷ்மர் திருவடிகளிலே சரணம்
ஸ்ரீ வியாச பகவான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்