திருவாய்மொழி வியாக்யானம் -ஈடு -10-9-4-ஸ்ரீ M.A V .சுவாமிகள்–

மேலே உள்ள உலகங்களில் தேவர்கள்
இவர்கள் போகிற வழிகளிலே
தங்குகைக்காக தோப்புக்கள் அமைத்தும்
வாத்தியம் முதலானவற்றால் ஒலியை உண்டாக்கியும்
கொண்டாடுகிற படியை அருளிச் செய்கிறார்

———————————————————————————————————————————————–

எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர்
கதிரவர் அவர் அவர் கைந்நிரை காட்டினர்
அதிர் குரல் முரசங்கள் அலை கடல் முழக்கு ஒத்த
மது விரி துழாய் முடி மாதவன் தமர்க்கே

————————————————————————————————————————–

எதிர் எதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர் –
பரந்த இடம் எங்கும் -இவர்கள் இங்கே தங்கிப் போவார்களோ
இங்குத் தங்கிப் போவார்களோ என்னும்
நசையால் தேவர்கள் தோப்பு சமைத்தார்கள்
இமையவர் என்றது -இயற்கையைச் சொன்னது அன்று
தோப்பு சமைக்கையில் உண்டான விரைவாலேகண் விழித்து இருக்கிற படியைச் சொல்கிறது
இளைய பெருமாள் அடிமை செய்வதற்கு உறுப்பாக உறங்காமல் இருந்தது போன்று –
இவர்கள் அங்கே புக்கு தங்குகிறார்கள் அன்று –
தங்கள் தங்கள் ஸ்வரூப லாபத்திற்கு தொண்டு செய்கிற படி அன்றோ இது
அரசர்கள் ஒரு கால் கண்டு சிரித்து அழகிது என்று புகைக்காக மாநாவி சமைப்பாரைப் போலே

கதிரவர் அவர் அவர் கைந்நிரை காட்டினர் –
சூர்யர்கள் நிலை விளக்கு போலே
இங்கனே எழுந்தருள இங்கனே எழுந்தருள
பார்த்தருள பார்த்தருள என்று கைகளை நிறையே காட்டினார்கள்
அன்றிக்கே அர்ச்சிராதி களான ஆதி வாஹிக கூட்டங்கள் ஆகவுமாம்-

அதிர் குரல் முரசங்கள் அலை கடல் முழக்கு ஒத்த –
அங்கே கால் தாழ்வார்கள் என்று
அது கேளாதபடி
அதிரா நின்றுள்ள ஒலியை உடைய முரசங்கள்
அலையை உடைய கடல் போலே முழங்கின
அன்றிக்கே
இங்கு தங்குகையில் உண்டான ஆசையின் மிகுதி தோற்ற வாத்தியங்களை ஒலிக்கச் செய்தார்கள் என்றுமாம் –

மது விரி துழாய் முடி மாதவன் தமர்க்கே –
கொட்டு ஓசையாலும்
ஆள்கள் எதிரே சென்று சொல்லுகையாலும்
சென்ற இவர்களுக்கு ஒப்பித்த படியே கொடுக்கைக்காக
பிராட்டியோடு கூட அளித்து அளித்து ஒப்பிக்கிறபடி
மாதவன் தமர்க்கே
பிராட்டி யினுடைய புருஷகாரம் மூலமாக பற்றியவர்கள்
பிராட்டி முன்னாக அடிமை செய்வதற்கு வாரா நின்றார்கள்
என்று ஒப்பிக்கிறபடி –
திருமகள் கேள்வனுடையஒப்பனை அழகிலே அகப்பட்டு
அடிமை புக்கவர்களுக்கு -என்னுதல்-
இங்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் என்றதே காரனமாக பங்கு பெறாதே
திரியுண்ட ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை அங்குள்ளார் எதிர் கொண்டு இருப்பிடங்களை கொடுக்கிறபடி
மிளகு ஆழ்வான் படை வீட்டிலே அகரத்துக்கு -அக்ரகாரகதுக்கு – செல்ல
நீ ஆந்தராளிகன்-சம்சார்யும் இன்றி முக்தனும் இன்று நாடு நிலையாளன் – -உனக்கு பங்கு இல்லை -என்ன
நன்மையில் குறை உண்டாய்ச் சொல்லுகிறீர்களோ அன்றோ -என்ன
நன்மையில் குறை இல்லை -இது அன்றோ கரணம் என்ன
நம் நெஞ்சில் இல்லையாகிலும் இவர்களால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் என்று கை விடப் பெற்றோமே அன்றோ –

என்று புடைவையை முடிந்து எறட்டுக் கூத்தாடினார்-

தோப்புக்கள் சமைத்தும்
வாத்யாதிகள் கோஷங்கள்
பந்தல் போட்டு இன்று செய்வது போலே
ஆஸ்வாசம் செய்ய
மாதவன் தமரக்கு
பார்த்த பார்த்த இடம் எங்கும்
இவர்கள் இங்கே தங்கி  போவார்களோ என்று வழி எல்லாம்
இமையவர்கள் ச்வாபாவிகம் இல்லை
தோப்பு சமைக்கும் த்வரையாலே இரவு கண் விழித்து
நாலு வீதி தோரணம் மா முனிகள் உத்சவம்
தூங்காமல் செய்து
நம்முடைய  உத்சவம் இமையவர்
இளைய பெருமாள் உறங்காது கைங்கர்யம் 14 வருஷம்
சோம்பல் தூக்கம் விட்டது போலே
இவர்கள் புக்கு தங்க மாட்டார்கள்
தம் தாம் ஸ்வரூப லாபத்துக்கு அவர்கள் கிஞ்சித் கரித்து
ராஜாக்கள் ஒரு கால் அழகிது சொல்ல  -மானாவி சமைப்பது
மகா நவமி தர்பார் நவராத்ரியில்
வளைவு இன்று வைப்பது போலே

banner  வைத்து
தப்பி தவறி கண்ணில் படாதோ என்று
ராஜாக்கள் ஒரு கால் கண்டு சிறிது அழகிது என்று போவதற்காக
இருப்பிடம் வகுத்தனர்
கதிறவர் நிலை விளக்கு போலே
பன்னிரண்டு ஆதித்யர்
இங்கே யெழ வேண்டும் கை காட்டி
இதே யோ பவ
அர்ச்சிராதி ஆதி வாஹிக கணங்கள் -தேஜஸ் உடன் கூடி
முரசங்கள்
கால் தாழ கூடாது என்று
எழுந்து அறுக்க கேளாத படி முரசங்கள்
சீக்கிரம் பரமபதம்
வாத்திய கோஷங்கள்
ஒப்பித்த படியே கொடுக்கைக்காக
அழித்து அழித்து ஒப்பித்து கொள்வானாம் அவனும்
பிராட்டி உடன்
மது விரி துழாய்
மாதவன்
கைங்கர்யம் செய்யவது மிதுனத்தில்
புருஷகாரமாக
ஸ்ரீயபதி ஒப்பனை அழகில் நெஞ்சை பறி கொடுத்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்காக
இப்படி
எதிர் கொண்டு இருப்பிடம் கொடுக்கும் படி
ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் என்பதே கொண்டு கௌரவிக்க படுகிறார்கள் அங்கே

——————————————————————————————————————————————————————-

நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: