திரு மாலை-14-வண்டினம் முரலும் சோலை -பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிய -வியாக்யானம் –

பிறர் முகம் பார்த்து சொல்லியும்
தம்மிலே சொல்லியும்
இப்படி ஹிதம் சொன்ன இடத்திலும் அவர்கள் விமுகர் ஆகையாலே அவர்களை வெறுத்து
அவர்களோட்டை சகவாசத்தாலே வந்த கிலேசம் தீர
கர்ப்பூர நிகரத்தை வாயிலே இடுவாரைப் போலே கோயிலை அனுபவித்து
இப்படி தங்களுக்கு செல்ல பிராப்தமாய் இருக்க இத்தை அநாதரிப்பதே என்று
அவர்களை உபேஷா வசனத்தைப் பண்ணி இவர்
பரோபதேச சாந்நிவர்த்தகர் ஆகிறார் –
இது ஸ்வ அனுபவமாய் இருக்க பரோபதேசமாகத் தலைக் கட்டுகிறது
சத்துக்கள் அனுபவ ஜ்ஞானம் பிறர்க்கு கர்த்தவ்யமாக கடவது இ றே-

———————————————————————————————————————————————

வண்டினம் முரலும் சோலை மயிலினம் ஆலும் சோலை
கொண்டல் மீது அணவும் சோலை குயிலினம் கூவும் சோலை
அண்டர் கோன் அமரும் சோலை அணி திருவரங்கம் என்னா
மிண்டர் பாய்ந்து உண்ணும் சோற்றை விலக்கி நாய்க்கு இடுமின் நீரே

—————————————————————————————————————————————————–

வண்டினம் முரலும் சோலை –
கிண்ணகத்தில் இழிவார் திரளாக இழியுமா போலே
மது வெள்ளத்தால் வண்டுகள் திரள் திரளாக வாய்த்து இழிவது –
கழுத்தே கட்டளையாக மது பானத்தைப் பண்ணி
புக்க த்ரவ்யம் இருந்த இடத்தில் இருக்க ஒட்டாமையாலும்
தான் வாய் விட மாட்டாமையாலும்
ஆளத்தி வையா நிற்கும் ஆயத்து –
முக்தர் திரள் திரளாக பகவத் அனுபவம் பண்ணி
போக்குவீடாக சாமகானம் பண்ணிக் களிக்குமா போலே
இவ் ஊரில் திர்யக்குகளும் கழித்து வர்த்திக்கும் -என்கை –

மயிலினம் ஆலும் சோலை –
வண்டுகள் உடைய த்வநியைக் கேட்டும்
சோலையின் பசுமையையும் கண்டும்
வர்ஷாவில் மேகங்களாக நினைத்து
இனம் இனமாக மயில்கள் ஆனவை
சசமபிரமநர்த்தனம் பண்ணா நிற்கும் –
ஆலுதல் -ஆடுதலும் -களித்தலும்

கொண்டல் மீது அணவும் சோலை-
இவற்றின் உடைய ஆலிப்பையும்
சோலைப் பசுமையும் கண்டு மேகங்கள் ஆனவை
சமுத்ரமாக கொண்டு படியா நிற்கும்
அன்றிக்கே
மேக பதத்து அளவும் செல்ல திருச் சோலை தான்
ஓங்கி இருந்தபடியைச் சொல்லிற்றாகவுமாம் –
இவ் ஊரில் பொழிலும் -மயல் மிகு பொழிலாய் இருக்கிறபடி –
திருமலையில் பொழிலின் இருட்சியாலே புக்க விடமும்
புறப்பட்ட விடமும் தெரியாது ,
இவ் ஊரில் வஸ்துவை வஸ்வந்தரமாக பிரமிப்பிக்கும் –

குயிலினம் கூவும் சோலை –
கீழ் சொன்னவற்றின் வியாபாரம் இன்றிக்கே
குயில் இனங்கள் ஆனவை இருந்த இடத்திலே இருந்து
தம் தாம் இருந்த பிரதேசத்திலே குளிர்த்தியாலே அன்யோன்யம் அழையா நின்றன –

அண்டர் கோன் அமரும் சோலை –
வண்டு மயில் கொண்டல் குயில் -இவற்றோபாதி இவனும்
சோலை பரப்பையும் போக்யதையும் கண்டு
விட மாட்டாதே கிடக்கிறான் ஆயத்து –
ரஷ்ய பூதரான சம்சாரிகளுக்கு ப்ராப்யமானவோ பாதி
ரஷகனான சர்வேஸ்வரனுக்கும்
பிராப்யமாகக் காணும் இத் தேசம் இருப்பது –

அண்டர் கோன் –
அண்டாந்த வர்த்திகளை நிர்வஹிக்கைக்காக -என்னுதல்
பர வியூக விபவ ஸ்தானங்களை விஸ்மரித்து நித்ய வாசம் பண்ணுகிற தேசம் -என்னுதல் –

சோலை அணி திருவரங்கம் –
சோலையை ஆபரணமாக உடைத்தான கோயில் -என்னுதல் -சம்சாரத்துக்கு ஆபரணமான கோயில் -என்னுதல்

திருவரங்கம் என்னா மிண்டர்-
அவன் தங்களுக்காக வந்து கண் வளரா நிற்க –
அவன் இருந்த தேசத்தை வாயாலே சொல்லவும் கூட மாட்டாத மூர்க்கர் –
மூர்க்கர் -ஆகிறார் -விழுக்காடு அறியாதவர்கள்
அதாகிறது
நரக வாசம் கர்ப்ப வாசம் -முதலானவை பிடரியைப் பிடித்துக் கொண்டு நிற்க
கேவலம் தேக போஷண பரராய் இருக்குமவர்கள் –

பாய்ந்து உண்ணும் சோற்றை விலக்கி நாய்க்கு இடுமின் நீரே
திருவரங்கம் என்ன மாட்டாத மூர்க்கராய் இருப்பார் ஜீவிக்கிறது வழி அல்லா வழியே அபஹரித்து ஜீவிக்கிறார்கள் -இத்தனை –
அத்தை விலக்கி நாய்க்கு இடும்கோள்
தங்களை உத்தேசித்து வந்து கண் வளர்ந்து அருளுகிற அந்த உபகாரத்தை அறியாத க்ர்தக்னர்
ஜீவிக்கிற ஜீவனத்தை விலக்கி
ஒரு நாள் ஒரு பிடி சோறு இட்டவன் வாசலைப் பற்றிக் கிடக்கும் அத்தனை க்ர்தஞ்ஞமான
நாய்க்கு இடும் கோள்-
இது தான் –
யோ சாதுப்யோர்த்தமாதாய சாதுப்ய ஸ்சம்ப்ரயச்சதி –
என்னும் நிர்வாஹகரைக் குறித்து இ றே சொல்லிற்று –

————————————————————————————————————————————————————————-

பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
தொண்டர் அடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரியப்ராடியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: