திருப்பாவை அனுபவம்-முப்பத்தாராயிரப் படி- கற்றுக் கறவை கணங்கள் -ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளியது பின் பற்றி—ஸ்ரீ M .A .V -சுவாமிகள்

ஸ்ரீ ய பதியால் மயர்வற மதி நலம் அருளிப் பெற்ற –
எம்பெருமான் பாதுகை ஸ்தானம் அடியவர் -சேவித்தால் மகிழ்வான் அவன் தானே -கார்யம் செய்பவனும் அவனே
சம்பந்தமே காரணம் –
சீற்றத்துக்கு காரணம் ஆகாது -சன்னதியில் பாகவதர்களை சேவிக்க லாம் -திரு விருத்தம் பாசுரம் வியாக்யானம் –
எம்பெருமானார் சாதித்து –
பாகவதர்கள் முன்னிடுவது –
பிள்ளாய் -பேய் பெண் -கோதுகலம் உடையபாவை –
கிருஷ்ணச்ய த்ருஷ்ண கிருஷ்ணா த்ருஷ்ண இருவருக்கும் ஈடுபாடு
பொய் கலவாது என் மெய் கலந்தான் -வாசு தேவன் சர்வம் –
மாமன் மகள் -தேக சம்பந்தம் உத்தேச்யம் -ஆண்டாள் வயிற்றில் பிறந்த -பிள்ளை என்று என்ன
பெறாமல் ஸ்ரீ பராசர பட்டரின் ஸ்ரீ பாதம் சேவித்து -கண் வளரும் -சப்தம்-
பேறு தப்பாது துணிந்து இருந்த அரும் கலம் -ஐவரையும் எழுப்பி –
திருக் கண்ணா மங்கை ஆண்டான் ஸு வியாபாரத்தை விட்டான் -ஒருவன் நாயை அடிக்க –
அதன் யஜமான் -கோபித்து -வர -கத்தியால் குதி பயந்து ராஜ கோபம் என்பதால் தன்  உயிர் மாய்த்து
எம்பெருமான் தனது சொத்தை விடமாட்டான் -கைங்கர்யமே செய்து கொண்டு –
அவனே தஞ்சம் என்று இருக்க வேண்டும் –
விட முடியாத கர்ம அனுஷ்டானம் -உயர்ந்த குடி பிறப்பு ஆபிஜாத்யம் –
கிருஷ்ணன் உடன் ஒப்பானவள் துல்ய சீல வயோ விருத்தம் போலே –
கற்றுக் கறவை கணங்கள்
கன்றாகிய  கறவை -கறவைகள் -கணம் -கணங்கள் -பல -அநேகம் –
சென்று செருச் செய்யும்
குற்றம் ஒன்றும் இல்லாத கோவலர் தம் பொற் கோடியே -ஆபிஜாத்யம் -இத்தால் –
கண்ணன் ஆசைப்பட்டு வந்து பிறந்த குடி என்பதால்
அழகு -புற்றரவு சுருக்கமான -அல்குல் இடைபிரதேசம்
புன மயில் -போதராய் –
முகில் வண்ணன் பேர் பாடி –
சிற்றாமல் பேசாதே கிடக்கிறாய்
செல்வா பெண்டாட்டி –
கற்றுக் கறவை -கன்று -கறவை -இரண்டும் வெவ்வேற பருவம் –
நாகு  பசு -தலை நாகு -முதல் கன்று குட்டி –
தலை நாகு பாலை தான் உண்ண வேண்டும் -தேசிகன் –
மூத்த குமாரன் ஆசார்ய ஸ்தானம் -ராஜ குமரன் –
நித்ய சூரிகள் பகவத் கைங்கர்யத்தால் -எப்பொழுதும் 25 வயசு
கீழ் நோக்கி பிராயம் புகுகை போலே –
கன்றின் பருவம் போய் கறவை பருவம் வந்து மாறாமல் –
பஞ்ச விம்சதி தான் நித்யருக்கு
கிருஷ்ண ஸ்பர்சத்தால் வந்த -இளகிப் பதித்து
த்ருஷ்ட்வா தசரதன் -இளைத்து -சந்தோஷத்தால் -லோகத்தில் -பார்ப்பது போலே –
ஐந்தாவது பன்மை -கறவை -கறவைகள் -கணம் -கணங்கள் -பல
சமூகத்தாலும் என்ன முடியாத திரள் திரளாக கூட என்ன முடியாத –
அபரிமிதகல்யான குண கணங்கள் -பல அவனுக்கு –
யானை குதிரை நான்கு வித சைத்னங்கள் போலே –
ஜீவாத்மாக்களுக்கு எண்ணிகை போலே -500 கோடி -மனுஷ்ய ஜன்மா –
கரந்த சில்  இடம் தோறும் -இமைக்கும் தூசி மண்டலம் -திருஷ்டாந்தம் -காட்டி -ஒவ்வொரு தூசியிலும் ஆத்மா
அவற்றின் உள்ளும் இருப்பவன் -அநந்தம் –
கறந்து -அத்தனையும் கறந்து -தேங்காதே புக்கு இருந்து -வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
இடையர் தோள் வலிமை
ஈஸ்வரன் ஒருவனே நியமிப்பது போலே
அனைத்தையும் ஒரு இடையனே கறக்கும் சாமர்த்தியம் -மெய்ப்பாடு
பாலும் நெய்யும் கொண்டு -விநியோகம் -செய இல்லை -முலை கடுக்கும் என்று கறக்கிறான்
ஜாதி அனுஷ்டானம் விடாமல் செய்கிறான் –
கர்மம் -சாஸ்திரம் விதித்தசெய்ய வேண்டுமே –வேதம் அனைத்துக்கும் வித்து –
மேலையார் செய்வனகள் பிரயோஜன அபேஷை இன்றி
கறவைகள் பாசுரம் -செய்யாமல் விட்டால் பாபம் -அவற்றை செய்தே வேண்டும் -பகவத் கைங்கர்யமாக
நித்ய நைமித்ய -கர்மம் -கார்ய கர்மம் 12 மாதம் தர்பணம் -செய்வது நான்கு மாதம் -அப்படி இல்லை
பித்ரு தர்ப்பணம் -சாஸ்திர விதியால் -ஸ்வரூபத்துக்கு செய்ய வேண்டும்-பலன் கருதி இல்லை –
வியாபாரம் செய்ய கறக்க வில்லை -சொக்கட்டான் -பணம் வைத்து ஓடம் வரும் வரை -தேசிகன் -காட்டி –
குறிப்பிட்ட முறை படியே செய்ய வேண்டும் –
இருக்கும் நாள் உகந்து அருளின நிலங்களில் குண அனுபவம் -கைங்கர்யங்களை பொழுது போக்காய் கொண்டு –
செற்றார் -இவர்களுக்கு சத்ருக்கள் ஆகிறார் -கிருஷ்ண விரோதிகள் -திறல் அழிய
கிரிஷ்ணனுக்கு விரோதிகள் இல்லை சர்வ பூதேஷு -வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் –
கம்சாதிகளுக்கும் -மற்று அறுவரை கல்லிடை மோத -ஏழாவது கற்பம் -ஆதி சேஷன் -ரோகிணி -திருவாய்ப்பாடி –
அடுத்து எட்டாவது -தெரிந்தால் கண்ணனுக்கு ஆபத்து என்று மாற்றி –
இடையர்கள் -மதுரைக்கு பக்கல் -கிட்டே –
கம்சனுக்கு பக்கமே கண்ணனுக்கு பாதுகாப்-கம்சனுக்கு கப்பம் கட்டும் இடம் –
பாலும் தயிரும் கப்பமாக கட்டினார்களாம் –
கோபர்களை கண்டால் கம்சனுக்கு பயம் -நேராக வராமல் ஏவல் -மாறு வேஷத்தில் போக அனுப்பி –
கம்சனை வதம் பண்ண இடையர் வேண்டுமோ கடைநிலை நானே போதுமே என்று கண்ணன் வந்தானாம் –
அதனால் தான் அக்ரூரை அனுப்பி கூட்டி வர
சென்று -எதிரிகள் இருந்த இடம் சென்று பொறுகை –
அதமன் -மத்யமன் -உத்தமன் -வீரம் –
கண்ணன் அப்படி அங்கெ சென்று செறு செய்தான் –
சக்கரவர்த்தி திரு மகன் போலே இவர்கல்வீரம்
குற்றம் ஒன்றும் -அவன் வர காத்து இல்லாமல் -குற்றம் இல்லாத -குற்றம் ஒன்றுமில்லாத
கையில் ஆயுதம் பொகட்டவர்களை யுத்தம் செய்யாத குற்றம் –
சரீரம் விட்டு மேலும் பாபம் செய்யாதபடி –
செய்தாரேல் நன்று செய்தார் -பாகவத விரோதம் ஸ்வரூப நாசம் -என்பதால் -அதை செய்ய விடாமல் –
துர் ஆசாரம் இருந்தாலும் என்னையே பூஜித்து இருந்தால்சாதுவாக நினைத்துபோக –
கோபர்கள் பெருமை இப்படி சொல்லி –
பொற் கோடி –
ஜனக குல சுந்தரி போலே  –
பொற் கோடி -தர்சநீயம் –
ஸ்திரீகள் கொடி -புருஷர்கள் மரம் –
ஸ்வா தந்த்ர்யம் தேவை இலை -ரஷிக்க தகப்பன் பர்தா பிள்ளை -காக்க
ஜாக்கிரதையாக வைரம் பொட்டியில் வைப்பது போலே –
படர மரம் -வேண்டுமே -கொழு கொம்பு அன்றி -இழியாமை –
பார்த்தா அடைய வயசு வந்தும் -ஜனகன் துக்கம் –
கோல் தேடிஓடும் கொழுந்தே போலே  -மால் தேடி -ஓடும் மனம் –ஆவிக்கு ஓர் பற்றுக் கொம்பு
தேக சௌந்தர்யம் -பாகவதர் திரு மேனியும் உத்தேச்யம்
ஸ்திரீகள் –
ஆசார்யன் சிஷ்யன் லஷனம் சீர் வடிவை நோக்குபவன்
ஆத்ம ரஷனம் சிஷ்யனுக்கு
பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் -நஞ்சீயர் திரு முதுகு அழகு சேவிக்க உடம்பை பேணி –
திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி -எம்பெருமானார் -இடம் அருளிய வார்த்தை
ஆள வந்தார் -திரு முதுகு சேவித்து -காவேரியில் குளிக்கும் பொழுது அதை தஞ்சமாக
நினைத்து இருப்பேன் -திரு விருத்தம் -வியாக்யானம் –
அல்குல் -இத்தனை சொல்லுவான் என் என்னில் –
த்ரௌபதி -தோழி கள் ஆணாக இருக்காமல் போனோமே –
பும்ஸாம் திருஷ்டி சித்த அபகாரம் ஆண்கள் பெண் உடைக்கு ஆசைப் படுத்துவது போலே
புன மயிலே தன்னிலத்தில் உள்ள மயில்
கீஷ்னனையும் தங்களையும் பிச்சேற்ற வல்ல கூந்தல் அழகு
பொற் கொடி -சமுதாய சோபை -சௌந்தர்யம் -எழில்
விசேஷ த்வயம் -லாவண்யம் -அழகு
இரண்டையும் சொல்லி போதராய்
அத்தனை அழகையும் அனுபவிக்கும் படி
சக்கரவர்த்தி திருமகன் -தண்ட காரண்யம் நுழையும் பொழுது ராஜீவ லோசனன் ஆனான்
அனைவருக்கும் காட்ட போகும் பாரிப்பால் –
எல்லாரும் வந்தாரோ கேட்டாள்
சுற்றத்து தோழிமார் இவ்வூர்   தோழி –
கண்ணனுக்கு -வேண்டியவள் என்பதால் –
பிராப்யமான முற்றம் -விபீஷணன் பெருமாள் இடம் வந்தது போலே –
பொய் சேர்ந்தான் -சொல்லாமல் -வந்து சேர்ந்தான் -ஆஜகாம வால்மீகி சொல்லி –
சேர வேண்டிய இடம் -திரு முற்றம் -பிராப்யம் –
கண்ணனே படுகாடு கிடக்கும் இடம் -சேஷ பூதர் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமா
முறுவல் செய்து –
முகில் வண்ணன் -நீ விரும்பும் அழகு -ஸ்வாபம் வள்ளல் தன்மை
அழகையும் குணத்தையும் பாட -மயிலுக்கு மேகத்தை கண்டால்
முகில் வண்ணன் புன மயில்
சிற்றாதே -அசையாமல்
வடிவை நினைத்து பேசாதே கிடக்க
கண்ணுக்கும் செவிக்கும் போக்கியம் என்பதால்
செல்வ பெண்டாட்டி -கிருஷ்ண குண அனுபவத்தால் பொறித்து -இருக்கும் செல்வம் –
கண்ணன் உடன் இல்லையாகில் எற்றுக்கு உறங்கும்
அடியார்கள் குழாம் கூடுவது என்று கொலோ கைவல்யம் போல் கிடக்க காரணம் என்
எங்கள் ஆற்றாமை பாராதே
கண்ணன் போக்யதை பாராதே
உன்னுடைய உத்தேச்யம் பாராதே
எற்றுக்கு உறங்குகிறாய் –
பூதத்தாழ்வார் -எழுப்பி
சுருக்கமாக பாசுரம் பாடி
கோவலர் திருகொவலூர் இடை கழி முதல் ஆழ்வார் மூவரும்
பொற் கொடி -இவர்
கன்றுக்குட்டி போலே வெண்பா பாசுரம் –
தீர்தகரராய் திரிந்து சென்று செ று செய்யும்
குற்றம் ஒன்றும் இல்லாத -கற்ப வாசம் இன்றி அயோனி –
கொடியாக கோல் தேடி கொழுந்து போல் சொல்லிக் கொண்டார்
மயில் -கடல்கரை -அவதரித்து
முகில் வண்ணனை கண்டு
துஷ்ட ஆகாரம் -மயில் போலே இவர்களும்
இடை பிரதேசம் சுருங்கி -ஞானம் பொய்கை பூதத் வைராக்கியம் பேய் பக்தி –
பர ஞானம் இவருக்கு
சுற்றத்து பூதத் ஆழ்வாரும் பேய் ஆழ்வாரும்
மற்றவர் தோழிமார்
முகில் வண்ணன் சப்தம் -பாடி -முதலில் -விருப்பும் திரு நாமம் –
பழுதே பல அழுதேன் சொல்லி பொய்கை -இவர் தான் சிற்றாதே இருந்தவர் –
இவர் செல்வப்பெண்டாட்டி போலே
திரு மகா லஷ்மி போலே தாமரை பூவில் -அவதரித்து -பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: