திருப்பாவை அனுபவம்-முப்பத்தாராயிரப் படி- தூ மணி மாடத்து துயில் அணை மேல் கண் வளரும்-ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளியது பின் பற்றி—ஸ்ரீ M .A .V -சுவாமிகள்

ஸ்ரீ ய பதியால் மயர்வற அருளப் பெற்ற ஆழ்வார்கள்தூ மணி மாடத்து –
உறவை சொல்லி இந்த ஒரு கோபிக்கு மற்றும் ஏற்றம் —
துயில் ஆணை மேல் கண் வளரும் -வைத்து அவதாரிகை
கிருஷ்ணன் வந்த போ து வரட்டும் அனாதரித்து கிடக்கிறாள் ஒருத்தி –
பேறு தப்பாது என்று -ஸ்வரூபத்தை -உணர்ந்து அனுபவிக்கையும் அவன் -இட்ட வழக்காய் இருப்பது –
பூனை பூனை குட்டி -தாய் வாயால் கவ்வி கொண்டு வைக்கும் –
நம்மை ரஷிப்பது அவன் பொறுப்பு -இதை அனுஷ்டானத்தில் கொண்டவள் இந்த கோபிகை –
உறுதி இருந்து -செய்த்தலை நாற்று போலே இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் –
மருந்தாக குணப்படுத்துவதும் அவனே -வைத்யோ நாராயண ஹரி
மருந்தும் திருவடி தீர்த்தமாக கொள்வது மத்யம பஷம் –
உத்தம பஷம் -ஒன்றுமே இல்லாது -ரஷணம் ஏது -அவனுக்கு தெரியும் –
நெஞ்சில் பரிபக்குவம் வருவது கஷ்டம் –
நம்முடைய ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்து -நாமும் அவனும் உணர்ந்து –
தத் தத்ய சத்ருசம் பவது -பிராட்டி வார்த்தை திருவடி இடம் –
சக்தி உண்டு -சீதோ பவ சொல்லி நெருப்பை குளிர வைத்த அக்னி -பஸ்மம் ஆக்க கட்டளை இடலாம் –
பண்ண கூடாது -என்று இருந்து -ஸ்வரூபத்துக்கு சேராது –
வில்லாலே -போக்கடி பண்ணி -காகுஸ்தன் -ராம பிரான் -அது தான் அவருக்கு தகுதியானது –
த்ரௌபதி இரு கை விட்டு -லஜ்ஜையை விட்டாள் -பிராட்டி சக்தியை விட்டாள் –
அதை அனுஷ்டானத்தில் வைத்து துயில் ஆணை மேல் கண் வளரும் –
இப்படி அவதாரிகை சாதித்து வியாக்யானம்
தூய்மையான மாணிக்கம் -கொண்டு சமைத்த மாடம் –
திரு நாமங்கள் சொல்லி -மாமீர் -நீங்களே சொல்லி -ஏமப் காதல் -பட்டாளா
மந்த்ரம் பட்டாளா
துவளிலா மா மணி மாடம் -எம்பெருமான் திவ்ய தேசம் -திரு தொலை வில்லி மங்களம் –
இரண்டுக்கும் ஒப்பீடு -செய்து வியாக்யானம் –
குற்றம் சொல்லி இல்லை என்று கழித்து அங்கெ -இங்கேகுற்றம் பிரஸ்தாபமே இல்லை –
குற்றம் இல்லாதவன் எவன் -பூமி பிராட்டி குற்றமா கேள்வி பட வில்லலை யே வைபவம் உண்டே –
சௌக்யமாக இருக்கிறீரா -ஜுரம் இல்லையே கேள்வியில் வாசி போலே
அதனால் தூ மணி மாடம் -பாகவதர்கள் மாடம் –
ராஜாக்கள் ரத்னங்களை -அந்த புரம் அனுப்பி நல்லது எடுத்து கழித்து போக மீதி இவன் கொண்டு –
அது போலே பாகவதர்களுக்கு தூ மணி மாடம் –
பக்தர் நித்யர் வாசி போலே -இருக்கை -சம்சார கந்தம் இன்றி –
முன்பு இருந்து  முக்தர் கழித்து -நித்யருக்கு இல்லையே –
திரு மாளிகை உத்தேச்யம் -கூரத் ஆழ்வான் -ஸ்ரீ ஸூ க்தி -ஆசார்யர் திரு மாளிகை அனுசந்தானம் முக்தி தரும் –
கிரகம் வாங்கி நினைவு இல்லம் உண்டே -பாரதி  வாடகை இருந்து பாக்கி வைத்து இருந்தது –
ஏலத்தில் வாங்கி இடித்து கட்ட -பழைய photo பார்த்து மீண்டும் கட்டி –
பதித்த பன் மணிகளின் ஒளியால் -ஆழ்வார் பாசுரம் –
அடியேன் குடிசை -ஆசார்யர் திரு மாளிகை –
சுற்றும் விளக்கு எரிய -மாணிக்கத்தின் ஒளியால் -மங்கள அர்த்தமாக விளக்கு –
கிருஷ்ணன் -வந்தால் கை பிடித்து உலாவ -சுற்றும் விளக்கு எரிய –
புறம்பு நிற்கிறவர்கள் -அறிந்தது எங்கனே என்னில் -தூ மணி மாடம் என்பதால் –
மாணிக்க குப்பி போலே –
தூபம் கமழ -வாசனை -புகைக்காக இன்றி பரிமளம்
அகில் புகை -அசக்யமான -பரிமளம் -எங்களுக்கு வருத்தத்தால் 9-9-திருவாய்மொழி -மல்லிகை கமழும் தென்றல்
அகில் புகையும் துக்கம் விலைக்க -இவளுக்கு சக்யமானதே -படி எங்கனே
கிருஷ்ண -துயில் ஆணை -தூக்கம் வராத்வருக்கும் துயில் வர வளைக்கும்
பிரிவாற்றாமை விரகம் -மென் மலர் பள்ளி வெம் பள்ளியாக  இருக்க –
பிரகிருதி சம்பந்தம் உலகியல் உறவு மாமான் மகள் -ஈட்டீடு கொள்ள -இடித்து பேச –
திரு வாய்ப்பாடியில் பாகவத சம்பந்தம் தனக்கு உஜ்ஜீவனம் –
அடிக் களைஞ்சு -உயர்ந்த மதிப்பு -sq ft அடி -பகவத் சம்பந்திகளுக்கு எல்லாம் -இப்படி –
பந்துக்கள் போலே தோற்றம் -லோக விக்ராந்த சரணவ் சரணம் -பிதரம் மாதரம் –
விபீஷணன் அனைவரையும் விட்டு -வந்தது போலே –
உறவினர் கொள்ள  தக்கவர்களா -விட தக்கவர்களா
வேதாந்திகள் -இப்படி
எம்பெருமானார் -சந்நியாசி -ஆண்டாள் தமையன் -எம் அண்ணனே கோயில் அண்ணன்
ஆண்டான் மருமகன் -கிடாம்பி ஆச்சானும் மருமக-
தம்பி எம்பார் -சீர் உற்ற செல்ல பிள்ளையோ மைந்தன் -எதிராஜ சம்பத் குமாரன்
நம்பி வடுக நம்பி -கூடவே -எதுக்கு ராமானுசனை எதி என்று இயம்புவது
உசாத் துணை -பகவத் கைங்கர்யத்துக்கு இவர்கள் வேண்டுமே
அனுகூலர்களை கொள்ள வேண்டும் –
பிச்சை -அரிசி -பிரமச்சாரி
பக்குவம் செய்த சுத்த அன்னம் சன்யாசிக்கு –
ஸ்திரீகள் தான் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டையும் –
நெருப்பு சம்பந்தம் கூடாதே சன்யாசிக்கு -திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளும் பொழுதும் நெருப்பு கூடாதே
மடாதிபதிகள் தளிகை ஸ்திரீகள்
சாதிக்க புருஷர்கள் –
மொத்தமாக ஒரே அன்னம் போட்டு -மரத்தால் செய்த பாத்ரம் -கஷ்டமான அனுஷ்டானம் -ஆத்ம சம்பந்தம் இருந்தாலும் தேக சம்பந்தம் ஆசை பெற்றார் கூரத் ஆழ்வான் -இதனால் அடிக்  களைஞ்சு பெரும்
நம் தெரு -மதுரா நகரத்தில் மாலாகாரர் -தெரு இவளுக்கும் தெரு -இவளும் மாலா காரார் மகள் தானே -ஆறாயிரப் படி
திறந்து வாங்கோ -நீயே திறவாய் மணிக் கதவு என்பதால் –
அலையாதே கிடக்க நீ பேசாமல் இருக்கிறாய் தாயார் குறிப்பால் பார்க்க –
அதை ம்தேரிந்து மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ என்கிறாள்
கோபம் -உன் மகள் தான் உஊமையொ அன்றி செவிடோ -காதில்
வார்த்தை கேளாத படி அந்ய பரையோ
சோம்பலோ
ஏமப் காதல்
ம்ச்ந்த்ரப் பட்டாளோ
மையல் இட்டு மயக்க உன் முகம் மாய மந்த்ரம் தான் கொலோ
அம்மான் பொ டி தூவினார் உண்டோ
அம்மா மாமா சொல்லி பின் வரும் படி சொக்குப் பொடி
கடுமையாக சொல்லாதீர் -திரு நாமங்கள் சொல்
மா மாயன் -மகா மாயன் ஆச்சர்யமான கு
வைகுந்தவன் -தேச விசேஷம்
அவன் கிடீர் எங்களுக்கு எளியவன்
மேன்மை நீர்மை இரண்டுக்கும் அடியான ஸ்ரீ ய பதித்வம் –
பரத்வம் சௌலப்யம் ஸ்ரீ ய பதித்வம் –
மாமீர் இவற்றை சொல்லி எழுப்பும் -என்றும் அர்த்தம் கொள்ளலாம் –
திரு மழிசை ஆழ்வார்
சாக்கியம் கற்றோம் -எங்கும் புக்கு -தூ மணி மாடம் -தூய்மையான ஞானம் உடையவர்
நீணிலா முற்றம் ஞான விஷயம் –
விளக்கும் ஞானம் சுற்றும் எரிய
பிரகாசிக்க
ஸ்பஷ்டமாக அன்வயம் எதிரேக்கம்
திருவடி கண்ணை திறந்து புகை ருத்ரன் –
யதோத்தகாரி -திருக்குடந்தை -துயில் ஆணை மேல் கண் வளரும்
நாகத்தணை குடந்தை எட்டு திவ்ய தேசங்களும் ஒரே பாசுரம் சாதித்து –
மாமான் மகளே -மாமீர் -இருவரும் இதில் உண்டே
தூ மணி மாடத்து துயில் அணை மேல் கண் வளரும்
சயன திருகோலம் அனுபவிக்க
மாமான் மகளே  மாமீர் -இதில் மட்டும்
பதின்மர் -ஆசார்யர் சிஷ்யர் பாவம் இவருக்கு மட்டும் தான் –
பேய் ஆழ்வார்
மஹா மஹான் -பேய் ஆழ்வார் –
பூதம் சரசா மகாதாஹ்ய -பட்டர் -மஹான் என்று அழைக்க பெற்றவர்
பேய் ஆழ்வார் -பெயர் காரணம் -பெரிய பேய் பெரிய -பேய் மலை –
பொய்கை பிரான் /பூதத் திருவடி தாள்கள் /தமிழ் தலைவன் பொன்னடி பெரியவர் அர்த்தம் –
முதலில் நாயகி பாசுரம் பேய் ஆழ்வார் -திரு துழாய் சூடும் -வேம்கடம் பாடும் –
திருமழிசை அழைப்பான் திரு வேங்கடத்தானை கூட -அவரும் நாயகி பாசுரம் இதனால் -அருளி –
மாமீர் -அவரை பரம ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் ஆக்க
உன் மகள் தான் ஊமை பெரும் புலியூர் வ்ருத்தாந்தம் -நெல்லை பிளந்து காட்டி –
செவிடோ அனந்தலோ மந்தரப் பட்டாளோ =மந்திர உபதேசம் கொண்டவர்
மா மாயன் -மாயமாய மாய பாசுரம்
மாதவன் -திரு இல்லா தேவரை தேவன் மின் தேவு
வைகுந்தன் -வைகுந்த செல்வனார் திருவடி மேல் பாடினேன் –

பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் .
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: